Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bildtstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBildtstraat 161-062 1-103 A-118A-129
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 261-062 1-103 1/2A-272A-134
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 281-062 1-103 A-121A-132


Naastliggers vanBildtstraat 16
ten oostende Bildtstraat
ten zuidenBildtstraat 18
ten westenZoutsloot 26
ten noordenBildtstraat 14


aangrenzende stegen
adresheeft
Zoutsloot 28naamloze doorlopende steeg ten westen


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 16, HarlingenBildtstraat 16, Harlingen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 343r van 5 aug 1599 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Bildtstraat 16Feycke Pieters x Aelcke Martens kopen drie huizen in de Billstraet met de eigendom pro quota van de steeg ten westen. Geen grondpacht. Ten N. timmerman Thoenys [Jans], ten Z. timmerman Rytske. Gekocht van Harmen Gerrits, pannebakker, voor 837 gg. 14 st.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0173v van 12 aug 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0173v van 12 aug 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 16Bildtstraat WZ837‑14‑00 GGhuis met steeg ten westen
koperFeycke Pieters, gehuwd met
koperAelcke Martens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRintze timmerman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenThoenys timmerman
verkoperHarmen Gerrytspannenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeycke Pieters x Aelcke Martens kopen drie huizen in de Billstraet met de eigendom pro quota van de steeg ten westen. Geen grondpacht. Ten N. timmerman Thoenys [Jans], ten Z. timmerman Rytske. Gekocht van Harmen Gerrits, pannebakker, voor 837 gg. 14 st.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0252v van 1 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg uilopende noord en zuid


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0252v van 1 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 16Bildtstraat WZ775‑00‑00 CGhuis en plaats
koperjuffrouw Anna Geryts van Houdt, weduwe van te Emden
koperwijlen dr. Thomas Ens
naastliggerRinse gebruiker v.d. steegtimmerman
naastliggerReyner gebruiker v.d. steegkuiper
naastliggerschuur en huis van wijlen Rioerd Harings gebruiker v.d. steeg
naastliggerPieter Pieters gebruiker v.d. steeghoutkoper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRinse timmerman
naastligger ten westensteeg uilopende noord en zuid
naastligger ten noordenThonis Jans
eerdere eigenaarHarmenpannenbakker
verkoperFeycke Pieters, gehuwd met
verkoperAtke Martens
eerdere samenvatting door Yde Elsinga14-16-18 juffr. Anne Gerryts van Houdt wv dr. Thomas Ens, haer nu ontholdende binnen Emden, koopt huis in de bilstraete. Geen grondpacht. Eigendom van een steeg ten westen van dit huis, strekkende zuidwaarts naar de Bilstraat en noordwaarts naar het Diept. De waterlossing loopt door de steeg aan wl. Ryoerd Harings schuur en huis. Mede gerechtigheid van de steeg door timmerman Rinse, kuiper Reyner en houtkoper Pieter Pieters. Ten Z. timmerman Rinse, ten N. Thonys Jans. Eerder gekocht van panbakker Harmen. Nu gekocht van Feycke Pieters x Atke Martens, voor 775 gg.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0336r van 12 dec 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg uilopende noord en zuid
naastligger ten noordenjuffrouw Anne van Hout


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0336r van 12 dec 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg uilopende noord en zuid
naastligger ten noordenjuffrouw Anne van Hout


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0390r van 15 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0456r van 17 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen pannenbakker
naastligger ten westenN. N.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0456r van 17 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen pannenbakker
naastligger ten westenN. N.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0499v van 9 feb 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet gewezen huis van Harmen Abbes
naastligger ten westensteeg in eigendom
naastligger ten westenwijlen Reyner Ollferts kuiper


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0499v van 9 feb 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet gewezen huis van Harmen Abbes
naastligger ten westensteeg in eigendom
naastligger ten westenwijlen Reyner Ollferts kuiper


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0499v van 9 feb 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 28Zoutsloot [staat: in de nieuwe stad op het achterdiept bij de Bildtpoort]183‑00‑00 GGhuis
koperEvert Pyters houtkoper
naastligger ten oostenHarmen Abbes
naastligger ten zuidenhet gewezen huis van Harmen Abbes
naastligger ten westensteeg in eigendom
naastligger ten westenwijlen Reyner Ollferts kuiper
naastligger ten noordenN. N.
naastliggerThonis Jansen c.u.
naastliggerHarmen pannenbakker
verkoperhet sterfhuis van wijlen Reyner Olffertskuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Pyters, houtkoper, koopt huis inde nieuwe stadt opte Achterdiept bijde Bilpoort


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0058v van 1 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0058v van 1 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0072v van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis van Evert Pyters


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0151v van 20 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: schuur [staat: Mennonietenschuur]
naastligger ten zuidenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0151v van 20 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: schuur [staat: Mennonietenschuur]
naastligger ten zuidenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0133r van 31 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAnna van Hout


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0133r van 31 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAnna van Hout


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0282r van 12 aug 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenjuffrouw Anna ten Hout


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0282r van 12 aug 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenjuffrouw Anna ten Hout


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0133v van 19 aug 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0133v van 19 aug 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0133v van 19 aug 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 28Zoutsloot ZZ53‑16‑00 GG1/4 part van een huis met het beheinde plaatsje daarachter
koperPieter Ewerts, met als curator
koper q.q.Arian Jurians
naastligger ten oostenhet huis van Douwe Allerts bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperTaecke Harmenslakenkoper te Bolsward
verkoperHil Takes, gehuwd met
verkoperHere Sibrants
verkoperSyou Taeckes maior annis


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0163r van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: de menniste schuur
naastligger ten zuidenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0163r van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: de menniste schuur
naastligger ten zuidenN. N.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0020v van 17 sep 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Evert Pieters


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0087r van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg waarvan medegebruik


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0087r van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 16Bildtstraat WZ731‑07‑00 GGhuis, plaats en loods
koperJan Jansen c.u.koopman
protesteert vanwege een hypotheekCornelis Idtsen
naastligger ten oostenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenEvert Doedes kuiper
naastligger ten westendoorgaande steeg waarvan medegebruik
naastligger ten noordenLuytien Halbes smid
verkoper q.q.Hans Harmens de Fries


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0090r van 2 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBartholomaeus Teepels
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0090r van 2 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBartholomaeus Teepels
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0168r van 18 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0168r van 18 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0168r van 18 apr 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 28Zoutsloot ZZ280‑00‑00 GGhuis
koperJelle Pyters, gehuwd met
koperAntie Rinses
naastligger ten oostenhet hoekhuis van Douue Allerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperAryen Jurgiens
verkoperPyter Everdts


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0003r van 21 feb 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Janssen koopman


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0022v van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): vermaanhuis
naastligger ten zuidenN. N.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0022v van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): vermaanhuis
naastligger ten zuidenN. N.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0044r van 10 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Minses


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0044r van 10 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 26Zoutsloot ZZ [niet vermeld]270‑00‑00 GGhuis, loods en plaats
koperTiaard Sybes, gehuwd met
koperYmck Watses
naastligger ten oostenCornelis Minses
naastligger ten zuidende plaats van Jan Janssen
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoper van 1/2Griet Jarichs, gehuwd met
verkoper van 1/2Aerie Jurriens
verkoper van 1/2Piter Everts, gehuwd met
verkoper van 1/2Nieske Pibes


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0161r van 12 dec 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jansen koopman
naastligger ten westenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0161r van 12 dec 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jansen koopman
naastligger ten westenN. N.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0177v van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0177v van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0177v van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 28Zoutsloot ZZ [niet vermeld]270‑00‑00 GGhuis, loods en plaatske
koperStinnert Claessen c.u.
naastligger ten oostenCornelis Minses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoperImpk Watses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStinnert Claeses c.u.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0206v van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jansen koopman
naastligger ten westenN. N.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0206v van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jansen koopman
naastligger ten westenN. N.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0246r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 16Bildtstraat WZ1112‑00‑00 GGhuis, loods en plaats
koperIsbran Isbrants, gehuwd metgrootschipper
koperMaeycke Stoffels
naastligger ten zuidenEvert Doedes kuiper
naastligger ten noordenDirck Longerhou
verkoperJan Jansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsbrand Isbrants, grootschipper, koopt een huis, loods en plaets etc., wz. Bildtstraat. Ten Z. Evert Doedes, kuiper, ten N. Dirck Longerhou. Gekocht van Jan Jansen, voor 1112 gg.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0015r van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van IJsbrant IJsbrants
naastligger ten westenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0015r van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van IJsbrant IJsbrants
naastligger ten westenN. N.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0058r van 13 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg, doorgaande


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0058r van 13 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 16Bildtstraat WZ1040‑00‑00 GGhuis, loods en plaats
koperAlbert Symens grootschipper
naastligger ten oostenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenEvert Doedes kuiper
naastligger ten westensteeg, doorgaande
naastligger ten noordende erfgenaam van Banier Gerrits
verkoperMaeycke Stoffels voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Iisbrant Iisbrantsgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Symens, grootschipper, koopt een huis, loods, plaets, put en back c.o.a. wz. Bildtstraat. Ten O. die straat, ten W. een doorgaande steeg met pro quota gebruik en onderhoud, ten Z. Evert Doedes, kuiper, ten N. erven Bouwe Gerrits. Lees de voorwaarden. Gekocht van Mayke Stoffels wv Isbrand Isbrants, grootschipper voor zich en haar kinderen bij haar wl. man, voor 1040 gg.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0087v van 3 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0087v van 3 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 16Bildtstraat WZ1130‑00‑00 GGhuis met een plaats met een uitgang in de steeg
koperJean de Mirande commies ter recherche Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenEvert Doedes kuiper
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenhet huis van het kind van Banier Gerrits
verkoperAlbert Symons c.u.grootschipper


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0120v van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Stinnerts


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0010va van 29 sep 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Miranda
naastligger ten westenN. N.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0010va van 29 sep 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Miranda
naastligger ten westenN. N.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0040r van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0042r van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJan Miranda


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0042r van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJan Miranda


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0040r van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 16Bildtstraat WZ801‑00‑00 GGhuis
koperMinne Jansen
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weesvoogdij
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenBauckjen van Swol
verkoperJan Miranda


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0111v van 26 sep 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0116v van 28 nov 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMinne Jansen Marnstra
naastligger ten westenClaes Stinnerts stadstimmerman


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0116v van 28 nov 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMinne Jansen Marnstra
naastligger ten westenClaes Stinnerts stadstimmerman


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0075v van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): vermaning


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0075v van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): vermaning


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0173r van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenMinne Jansen koopman


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0173r van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenMinne Jansen koopman


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0179r van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0179r van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0078r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (fijne): vermaning
naastligger ten zuidende tuin van dr. Claes Acker


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0078r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (fijne): vermaning
naastligger ten zuidende tuin van dr. Claes Acker


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0221r van 19 apr 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaning
naastligger ten zuidende tuin van dr. Claes Acker


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0221r van 19 apr 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaning
naastligger ten zuidende tuin van dr. Claes Acker


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0017r van 11 jun 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (fijne): vermaning
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (fijne): vermaning
naastligger ten zuidende tuin van dr. Nicolaus Acker


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0017r van 11 jun 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (fijne): vermaning
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (fijne): vermaning
naastligger ten zuidende tuin van dr. Nicolaus Acker


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0302v van 5 jul 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEgbert Jacobs Vliet


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0255r van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0255r van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 16Bildtstraat WZ476‑14‑00 GGhuis
koperJacob Douwes koopman
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenSybe Sybes
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende kinderen van Sibren S. Geitiebaan
verkoper q.q.Gerloff Jansen Buma, gecommitteerde
verkoper q.q.Feddrick Aises Mahui, gecommitteerden uit
verkoperde crediteuren van Pieter Pieters c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-062Bildtstraat 16huis
eigenaarJan Jansen Wiertsma erven
gebruikerHubert Cornelis
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0267v van 12 jul 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0267v van 12 jul 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 16Bildtstraat WZ738‑08‑00 CGhuis
koperTieerd Sanstra c.u.grootschipper
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenSybe Sybes
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sybren Tierx Geitiebaan
verkoperJacob Douwesmr. schoenmaker en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTieerd Jansen Sanstra, grootschipper, koopt huis wz. Bildtstraat, met in- en uitgang door een steeg ten W. Ten Z. Sybe Sybes, ten N. erven Sybren Tierx Geitiebaan. Gekocht van Jacob Douwes, mr. schoenmaker, voor 738 cg.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-062Bildtstraat 16huis
eigenaarDoede Sickes
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan4‑7‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0041r van 25 mrt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer mede in deze akte verkocht


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0041r van 25 mrt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): vermaning


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0222v van 11 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tieerd Dirx Sanstra


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0222v van 11 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tieerd Dirx Sanstra


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-062Bildtstraat 16huis
eigenaarDoede Sickes
gebruikerAefke Jans
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑13‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0062r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0062r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 26Zoutsloot bij de vermaning375‑00‑00 CGhuis verdeeld in woningen
koper van 1/4Pieter Jansen Oldaens koopman
koper van 1/4Jarig Jacobs van der Ley koopman
koper van 1/4Joseph Salomons koopman
koper van 1/8Hendrik Altena koopman te Franeker
koper van 1/8Jan Reins Baerda koopman te Franeker
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten westenMayke Andrys
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Wepke Piers, administratorkoopman te Franeker
verkoper q.q.Pyter Gerrits, administratoren overmr. schoenmaker
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jansen Oldaens, Jarig Jacobs v.d. Ley en Joseph Salomons, elk voor 1/4 en Hendrik Altena met Jan Reins Baard te Franeker, samen voor 1/4, kopen huis op de Zoutsloot, strekkende tot aan de Vermaning. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Mayke Andrys, ten Z. de verkopers, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van de Jan Jacobs Gemeente.


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0089v van 15 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0089v van 15 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 26Zoutsloot ZZ [staat: Droogstraat NZ]800‑00‑00 CGhuis
koperPyter Jansen Oldaens
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJan Aukes Backer koopman
naastligger ten noordenPyter Jansen Oldaens
verkoper q.q.Wapke Piers, administratorkoopman te Franeker
verkoper q.q.Pyter Gerryts, administratoren overmr. schoenmaker
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jansen Oldaens c.s. kopen huis in de Droogstraat incl. de losse banken. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Droogstraat, ten W. Jan Aukes Bakker, ten N. de kopers. Gekocht van de Jan Jacobs Gemeente.


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0211v van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensuikerraffinaderij
naastligger ten zuidensuikerraffinaderij
naastligger ten zuidenJan Aukes bakker


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0211v van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensuikerraffinaderij
naastligger ten zuidensuikerraffinaderij
naastligger ten zuidenJan Aukes bakker


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0336v van 15 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tjeerd Sanstra


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0336v van 15 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tjeerd Sanstra


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0025r van 2 sep 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDroogstraat


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0042r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tjerk Sandstra
naastligger ten westenDoede Sickes


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0042r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tjerk Sandstra
naastligger ten westenDoede Sickes


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0284r van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tieerd Sanstra


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0284r van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tieerd Sanstra


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0284r van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 28Zoutsloot ZZ, ten westen van de Bildtstraat236‑00‑00 GGhuis
koperClaes Jacobs Danser, gehuwd metmetselaar
koperLijsbert Dyksma
huurderClaes Cornelis mr. kuiper
naastligger ten oostende weduwe van Harmen Hylkes
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tieerd Sanstra
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperPytie Pyters, gehuwd met
verkoperDoede Sickesmr. wolkammer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Jacobs Danser, mr. metselaar x Lijsbert Dijksma kopen huis zz. Zoutsloot. Ten O. wd. Harmen Hylkes, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. erven Tieerd Sanstra, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Pytie Pyters, de vrouw van Doede Sickes.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0298r van 7 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tjeerd Dirx Sanstra


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0298r van 7 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tjeerd Dirx Sanstra


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-062Bildtstraat 16huis
eigenaarClaas Jacobs
gebruikerClaas Jacobs
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0020r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0020r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 16Bildtstraat WZ met een vrij in- en uitgang in de doorgaande steeg ten westen600‑00‑00 GGhuis
koperMeye Harmens, gehuwd metschuitschipper
koperAntje Harmens Speltje
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Dirks
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenJan Doekes mr. scheepstimmerman
verkoper van 1/2Dirk Tjeerds Sanstraoud schipper
verkoper van 1/2meerderjarige jongeman Andrys Tjeerds Sanstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeye Harmens, schuitschipper x Antje Harmens Speltie koopt een huis, wz. Bildtstraat. Ten O. die straat, ten W. een doorgaande steeg waarin het huis vrij in- en uitgang heeft, ten Z. erven Jan Dirks, ten N. Jan Doekes, mr. scheepstimmerman. Het huis wordt bewoond door Dirk Tjeerds Sanstra als mede-verkoper. Gekocht van Dirk Tjeerds Sanstra, oud-schipper, voor 1/2, en Andrys Tjeerds Sanstra, voor 1/2, voor 600 gg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-062 Bildtstraat 16Claes Jacobs Danser, bestaande uit 5 personen03‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-062Bildtstraat 16huis
eigenaarClaas Jacobs
gebruikerClaas Jacobs
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑07‑04 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0055v van 15 mrt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet pakhuis van de suikerraffinaderij


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0145r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0145r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 16Bildtstraat WZ800‑00‑00 CGhuis
koperEilert Jurjens, gehuwd met
koperAntje Harmens
huurderRimmert Teunis c.u. en c.s.
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Dirks
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenJan Doekes mr. scheepstimmerman
verkopervroedsman Meye Harmens, gehuwd met
verkoperAntje Harmens Speltje
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEilert Jurjens x Antje Harmens kopen een huis wz. Bildtstraat. Ten O. de Bildtstraat, ten Z. de erven jan Dirks, ten W. een doorgaande steeg met vrije in- en uitgang, ten N. mr. scheepstimmerman Jan Doekes. Geen grondpacht. Gekocht van mede vroedschap Meye Harmens x Antje Harmens Spaltje voor 800 CG.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0032v van 3 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEylert Eylerts
naastligger ten westenClaas Danser


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0032v van 3 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEylert Eylerts
naastligger ten westenClaas Danser


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0119v van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0119v van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0119v van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 28Zoutsloot ZZ achter het huis van de koper200‑07‑00 GGhuis
koperReynder Pytters koopman en winkelier
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden [staat: noorden]N. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Cornelis Blok
verkoperClaas Danser, gehuwd metmr. metselaar
verkoperLijsbeth Dijksma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEijlert Eijlerts, ten N. Reynder Pyters. Gekocht van Jan Doekes, mr. scheepstimmerman.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0122r van 14 feb 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0238r van 16 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0238r van 16 okt 1763 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 26Zoutsloot ZZ [staat: Droogstraat NZ]3625‑00‑00 CG29/64 pakhuis, behorend bij de suikerrafinaderij
koper van 8/64Freerk Fontein koopman
koper van 8/64Taekle Lambsma, gehuwd metontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks te Minnertsga
koper van 8/64Dina Huidekooper
koper van 8/64Pieter Huidekooper koopman
koper van 5/64Philippus Swart koopman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenburgemeester Taeke Stephanus c.s.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 2/64Yme Freerks Tichelaarkoopman te Makkum
verkoper van 9/128Theunis van der Leykoopman
verkoper van 9/128oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma
verkoper van 4/64Bente van der Leykoopman
verkoper van 4/64huisman Anna van der Ley te Reahûs
verkoper van 4/64Adriaantie van der Ley, gehuwd met
verkoper van 4/64Marten Fockes
verkoper van 3/64erfgezeten Gosse Cloosterman, erfgenaam van zijn vrouwkoopman te Sexbierum
erflaterwijlen Titia Altena
verkoper van 1/64Tjitske Reins Baard, weduwe van te Franeker
verkoper van 1/64wijlen Pieter Gosses
verkoper van 1/64Aaltje Reins Baard, gehuwd met te Franeker
verkoper van 1/64Douwe Aukes Wassenaarmr. bakker te Franeker
verkoper van 1/64Taetske Reins Baard, gehuwd met te Oosterbierum
verkoper van 1/64huisman Hessel Simons te Oosterbierum


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0261r van 20 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0261r van 20 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 16Bildtstraat WZ551‑07‑00 GGhuis
koperJohannes Jans bierdrager
huurderJan Boomsma c.u.
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenDirk Jans
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenCornelis Blok
verkoperEildert Jurjenswijdschippersknecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jans, bierdrager, koopt een huis wz. Bildtstraat. Ten O. de straat, ten W. een doorgaande steeg met vrij in- en uitgang, ten Z. Dirk Jans, ten N. Cornelis Blok. Gekocht van Eildert Jurjens?, schippersknecht.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0089v van 16 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneigenaars van de suikerrafinaderij
naastligger ten noordenJohannes Jansen bierdrager


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0089v van 16 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneigenaars van de suikerrafinaderij
naastligger ten noordenJohannes Jansen bierdrager


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0193v van 3 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende suikerraffinaderij
naastligger ten noordenJohannes Jans


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0193v van 3 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende suikerraffinaderij
naastligger ten noordenJohannes Jans


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 28v van jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Zoutsloot 28Reynder Pytters koopt huis zz. Zoutsloot, achter zijn eigen huis. Ten W. een steeg, ten Z. Cornelis Blok. Gekocht van Claas Danser x Lysbeth Dijksma.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0027v van 28 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0027v van 28 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 16Bildtstraat WZ425‑00‑00 GGhuis
koperJan Janzen, gehuwd metpottenbakker
koperDoettje Wiegers
huurder keukentjeNeeltje Dirks 18‑00‑00 CG
naastligger ten noordenCornelis Blok
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJohannes Bouwes
naastligger ten westendoorgaande steeg
verkoper q.q.Jan Westra, als curator overprocureur postulant en koopman
verkoperwijlen Johannes Jansen Mooy, gehuwd met
verkoperwijlen Antje Swaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen [van der Molen], pottenbakker x Doedtje Wiegers koopt huis. Ten O. de Bildtstraat, ten W. een doorgaande steeg met vrij in- en uitgang naar de Zoutsloot. Gekocht van Johannes Jansen Mooy x Antje Swart.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0086r van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSusanna Jochems, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Reinder Pieters Tadema


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0092v van 25 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneigenaars van de suikerrafinaderij
naastligger ten zuideneigenaars van de suikerrafinaderij


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0092v van 25 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneigenaars van de suikerrafinaderij
naastligger ten zuideneigenaars van de suikerrafinaderij


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0270v van 16 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten westenDouwe Vettevogel


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0270v van 16 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten westenDouwe Vettevogel


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0011r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Janzen
naastligger ten westenDouwe Vettevogel


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0011r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Janzen
naastligger ten westenDouwe Vettevogel


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 26Droogstraat NZ425‑00‑00 GGpakhuis
koperDirk Wytsma gewaldige provoost Admiraliteitde Oude Vermaning
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. de Vries
naastligger ten westenZeilmaker koopman
verkoper van 1/8Freerk Fonteinkoopman
verkoper van 1/8Rinske Hendriks Rademaker, weduwe van
verkoper van 1/8wijlen Philippus Swart
verkoper van 1/8Hinke Huidekoper, met haar zuster
verkoperElisabeth Huidekoper
verkoper van 1/8P. Huidekoper
verkoper van 1/8Jarig J. van der Ley, enkoopman
verkoperJarig A. van der Leykoopman
verkoper van 1/8Taekle Lambsma, gehuwd metontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks te Minnertsga
verkoper van 1/8Dina Huidekoper
verkoper q.q.P. Ymes Tichelaar, gelastigde en mede-erfgenaam van zijn vaderkoopman te Makkum
verkoper van 1/8wijlen Yme Freerks Tichelaarkoopman te Makkum
verkoper q.q.P. Ymes Tichelaar, gelastigdekoopman te Makkum
verkoper q.q.P. Huidekoper, gelastigde van
verkoper van 1/8de erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopman
verkoper q.q.erfgezeten Claas Fontein, geauthoriseerde administrator te Ried
verkoper q.q.Cornelis Scheltema, geauthoriseerde administratoren vansecretaris van de stad Franeker te Franeker
verkoper van 2/6Elisabeth Scheltema, gehuwd met
verkoper van 2/6Sjoerd Hannema
verkoper q.q.Jan Fontein, gelastigde van zijn broerkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Dirk Fonteinkoopman


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0018r van 4 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensuikerraffinaderij
naastligger ten noordenJan Jansen


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0018r van 4 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensuikerraffinaderij
naastligger ten noordenJan Jansen


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0205v van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0338v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendr. H. Westra
naastligger ten noordende weduwe van Jan Janse van der Moolen


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0338v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendr. H. Westra
naastligger ten noordende weduwe van Jan Janse van der Moolen


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0249v van 7 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendr. H. Westra
naastligger ten noordenJan Janzen van der Molen, weduwnaar


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0249v van 7 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendr. H. Westra
naastligger ten noordenJan Janzen van der Molen, weduwnaar


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0142r van 19 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendr. H. Westra
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende weduwe van Jan Janzen van der Molen


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0142r van 19 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendr. H. Westra
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende weduwe van Jan Janzen van der Molen


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0162r van 14 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westendr. Henricus J. Westra


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0162r van 14 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westendr. Henricus J. Westra


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0162r van 14 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 28Zoutsloot ZZ700‑00‑00 CGhuis
koperdr. Henricus J. Westra
huurderUilke Sybes c.u.
naastligger ten oostenDouwe Wytses Vettevogel
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westendr. Henricus J. Westra
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 3/4Douwe Wytses Vettevogelkoopman
verkoper van 1/4Anne Tademaapotheker


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0008v van 15 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendr. H. J. Westra
naastligger ten noordende weduwe van Jan Jansen van der Moolen


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0008v van 15 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendr. H. J. Westra
naastligger ten noordende weduwe van Jan Jansen van der Moolen


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0116v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0116v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 16Bildtstraat WZ650‑00‑00 CGhuis
koperEeltje H. Bonnema koopman te Kimswerd
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenLammert Atlas*
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenHaring Wygers
verkoperDoetje Wygers, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jans van der Moolenpottenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje H. Bonnema te Kimswerd koopt huis wz. Bildtstraat. Ten O. deze straat, ten W. een doorgaande steeg, waardoor vrij in- en uitgang naar de Zoutsloot, ten Z. Lammert?, ten N. Haring Wygers. Gekocht van Doedtje Wygers wv mr pottenbakker Jan Jans v.d. Molen.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0256r van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenH. Bonnema
naastligger ten westenJohannes Human


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0256r van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenH. Bonnema
naastligger ten westenJohannes Human


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0026v van 1 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0037v van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWestra baljuw


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-103, pag. 12Bildtstraat 16H J Westra1‑10‑00 cghuis


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Jan Dirks Trompettergeb 1799 HRL, ovl 23 dec 1813 HRL; wijk A-118, zv Dirk T, en Janneke Klases; BS ovl 1813; geb 12 jan 1798, ged 11 feb 1798 Grote Kerk HRL, zv Dirk Jans Trompetter en Janneke Klaases


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Dirk Jans Trompetter... 1805, 1808, BS ovl 1813, huw 1817, ovl 1829, huw 1833, huw 1837, ovl 1840, ovl 1861; gebruiker van wijk A-118, graanverschieter; eigenaar is E. Bonnema, 1814. (GAH204); D.J.T., mr bakker, en Janneke Claasen, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Eeltje Haitzes Bonnema... inkomen bebouwd 56. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-121Zoutsloot 28Henricus Jans Westra... wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk A-087, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-121; gebruiker Johannes Numan, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-176, pakhuis, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-121Zoutsloot 28Johannes Karels Numan... onbebouwd 1, belastbaar inkomen 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-118Bildtstraat 16E Bonnema Dirk Trompetter graanverschieter
A-121Zoutsloot 28H J Westra Johannes Numan schipper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 270Bildtstraat 16Eeltje Haitzes BonnemakoopmanKimswerdhuis en erf (102 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 273Zoutsloot 28erven Gooitje StinstraAssenhuis en erf (80 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 274Zoutsloot 26wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenschuur (340 m²)


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 29 jan 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
A-121Zoutsloot 28Huizinge met annexen op de Zoutsloot, huurder klaas, bleeker. Finaal verkocht op 27 feb 1833 door notaris Wijma.


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 270Bildtstraat 16 Haitse BonnemaKimswerdde oude gevel bouwvallig zijnde een nieuwe gevel daarvoor in de plaats opgetrokken


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Harmen Kroon... B-191, wijk A-104, wijk E-267; oud 54 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-118; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Rintje Taekes Kuipers... wijk B-169, wijk D-052, 105, 171 wijk H-104; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk A-118; VT1839; Ik Ondergetekende Stijntje Rintjes weduwe Taeke Halbes, wonende te HRL, verklare bij desen te ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Teuntje Harmens van den Berg... wijk B-169, wijk F-267, wijk D-052, 105, 171, wijk H-104; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-118; VT1839; geb 25 nov 1794, ged 9 dec 1794 Grote Kerk HRL, dv Harmen van der Berg en Berber Jakobs; Ik ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Trijntje R Kroonoud 55 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk A-118; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-121Zoutsloot 28Feikjen Jans van den Brug... Radsma; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1837, ovl 1849; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-121; VT1839; geb 27 jun 1811 HRL, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL, dv Jan van der Brug en Klaaske ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-121Zoutsloot 28Jan Wytzes Feddema... 1810, BS huw 1837, huw 1839, ovl 1849; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk A-121; VT 1839; geb 19 okt 1810, ged 27 nov 1810 Grote Kerk HRL, zv Wytze Feddema en IJtje ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
A-118Bildtstraat 16H Kroon stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-118BildstraatHarmen J Kroon54 jpakhuisknegtKimswerdgezin 1, m, protestant, gehuwd
A-118BildstraatTrijntie R Kroon55 jKimswerdgezin 1, v, protestant, gehuwd
A-118BildstraatAuke Kroon26 jKimswerdgezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-118BildstraatAntie Kroon25 jKimswerdgezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-118BildstraatRintie T Kuiper44 jvarensgezelHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
A-118BildstraatTeuntje van der Berg45 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-118BildstraatGerben Posthumus18 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-121ZoutslootJan W Feddema29 jkantoorbediendeHarlingenm, protestant, gehuwd
A-121ZoutslootFeikje van der Brug28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-121ZoutslootYtje J Feddema2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-121ZoutslootKlaaske Feddema1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1260 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-121Zoutsloot 28Dominicus Cornelis Steenstra, overleden op 9 september 1848bijna 1 jr (geboren 27/9/1847), overleden Zoutsloot A 121, zoon van Cornelis Wietzes Steenstra, arbeider en Nieskje Jans Kingma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Hendrik Hinselman... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1835, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-117, 118, 62, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Hiltje Deurnat... HRL 1851 wijk A-117, 118, 262, wijk E-269; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-198; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 270Bildtstraat A-118Gerrit van Veldenwoonhuis
Sectie A nr. 273Zoutsloot A-121Dirk Haagsmawoonhuis
Sectie A nr. 274Achterstraat A-087Jan A. Sluiktimmerwinkel
Sectie A nr. 274Zoutsloot A-272Jan A. Sluikwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 270Bildtstraat A-129Dani Boonstrawoonhuis
Sectie A nr. 3116Zoutsloot A-133erven Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3115Zoutsloot A-134erven Jan A. Sluikwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 270Bildtstraat 16 (A-129)Taeke D. Boonstra (te Assen)woonhuis
Sectie A nr. 4232Zoutsloot 26 (A-134)Albert J. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 273Zoutsloot 28 (A-132)Trijntje M. van der Woud (wed. Hylke J. Span, te Wijnaldum)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Bildtstraat 16 Jan de Witmandenmakerskn.f. 500f. 600
Zoutsloot 26 Gerritje Sluikcostuumnaaisterf. 600f. 0
Zoutsloot 28 Gooitzen Zijlstraexportslagersknechtf. 600f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 16J. de Witmandenmaker
Zoutsloot 26A. Pascumsigarenfabrikant
Zoutsloot 28H. Frisokorenmolenaar
Zoutsloot 28P. Frisokorenmolenaar


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 16J. (Jurjen) Brouwer
Zoutsloot 26A. (Andries) Pascum
Zoutsloot 28J. (Johannes) de Jong


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 16rijksmonument 20315
Zoutsloot 26beeldbepalend pand9 van 10
Zoutsloot 28beeldbepalend pand8 van 10
  terug