Harlingen, oude straatnamen

Zijn dit Harlinger straat- en brugnamen? Ik herken er maar weinig van.'
Ja, dat zou best kunnen, maar het zijn echt straten en bruggen in Harlingen. Sommige bestaan niet meer, andere hebben een andere naam gekregen. Voortdurend kwamen we in oude koopakten straat- en steegnamen tegen die nu niet meer bekend zijn. Soms is uit de gegevens in zo'n document enigszins af te leiden waar een straat(je), steeg of brug zich bevond, soms komen we niet veel verder dan 'achter de Grote Kerk'.
Ach, vroeger was het gewoon bekend, en een dergelijke aanduiding was dan ook ruim voldoende voor geinteresseerde kopers. Niets over straatnamen was officieel vastgelegd, de huisnummering was heel anders en voor 1715 zelfs geheel afwezig. Wat wil je, in een tijd waarin maar weinigen een 'echte' achternaam hadden?

Ieder z'n hobby, ook over straatnamen in het algemeen is een website: http://www.straatnamen.blogspot.nl

Legenda:
1610 = Gedrukt op de kaart van Baudouz uit ~1610
1736 = In 1736 geschreven op een exemplaar van voornoemde kaart
1832 = Komt voor op een kadastrale minuutplan uit 1832
lidm = Komt voor in de lidmatenboeken van de NH kerk, bij genoemd jaar en pagina

Brugnamen hebben een blauwe achtergrond.
Steegnamen hebben een groene achtergrond.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:16Vroeger Tegenwoordig
achterzoutsloot scheffersplein
agtersoutsteeg
alemanssteeg zie allemanssteeg
allemanssteeg voorstraat 78/80 naar grote kerkstraat 17/19
angeliersgracht (lidm. 1750/53 & 1768/69)
angelierstraat anjelierstraat
apotekersstraet romastraat en vianen (1610)
appelmarkt kleine voorstraat nz tot hoek noordijs
baanpad bij de wasbleek
baansteeg bij zoutsloot en liemendijk
baantjerspad bij zoutsloot en liemendijk
bargebuirenspijp zeilmakerstraat over zoutsloot (1736)
bargeburen visserstraat
bargebuurt tweede stuk zeilmakersstraat
bauk koningssteeg
beeresteeg zie allemanssteeg
bierdragerssteeg petercelistraat
biersteeg (lidm. 1677/57)
bildstraatspijp bildstraat over zoutsloot
bilpoortspijp bildstraat over zoutsloot (1736)
blauwe trappen grote bredeplaats ter hoogte van de grutterstraat
blindemanssteeg ten n van de Grote Kerk en ten o van de lammert warderssteeg
bolswarderdiep rozengracht (1610)
borstelsteeg tussen heiligeweg 16 en 18
boterbrug kleine kerkstraat over voorstraat
boterkade zuiderhaven oostelijk gedeelte
botermarkt kleine voorstraat zz bij de kleine kerkstraat (lidm. 1798/17)
bredeplaats (oude) kleine bredeplaats (proclamatieboek 267 fol. 253v)
bredeplaats, kleine kleine bredeplaats & kleine ossenmarkt (1832)
bronke brilspijp zakkedragerspijp (1736)
brouwersgragt brouwersstraat (1736, 1832)
brouwerssteeg carl visschersteeg, ook wel grutterstraat
butterbrug zie boterbrug
buurt, de (lidm. 1755/66)
carmenstraat karremanstraat
cromelleboogsteeg zie kromme elleboogsteeg
davidsdokje verlengde van de rozengracht, bij de groente- en fruitveiling
dirck pottjepijp (lidm. 1683/57 & 1700/54)
dirk lieuwessteeg drie roemerssteeg
douwe oenissteeg (lidm. 1671/43)
drie bruggen ? mogelijk twee bruggen, zie aldaar
drie nieuwe huisen, agter de achter noorderhaven 109, 111 en 113 (rozemarijnstraat)
drooghe straat, cleijne achterstraat (1610)
drooghe straat, groote droogstraat (1610)
dubbelde regel(straat) nieuwstraat? (achter de oude lombard bij de franekerpijpen)
dubbeldestraat omtrent peerdestal (lidm. 1677/30)
duisend deuren(steeg) lanen tussen 21 en 23
eiland bargebuurtsbuurt
eilant, 't poortje op 't bargebuurtspoortje (lidm. 1671/30)
feite appelmanssteeg (lidm. 1675/161)
fooltjesteeg zie vooltjessteeg
fosmasteeg (lidm. 1688/66)
franikerpijp, oude zakkedragerspijp (1610)
gedempte korte zoutsloot scheffersplein
gortmakerssteeg voorstraat tussen 83 en 85
groene bomen, onder de heiligeweg (lidm. 1744/2 & 1744/50 & 1765/102)
groot verlaat grote sluis
groote plaats grote bredeplaats (1610)
groote sluijs leeuwenbrug (1736)
grote droogstraat droogstraat
grote hofstraat hofstraat
grote raadhuisstraat raadhuisstraat
haarlemmerdijk rinnertspijp
haaven, oude voorhaven (1610) ten westen van de prins hendrikbrug
haspelmansteeg ergens aan de schritsen (1669, proclamatieboek 239 blz.195)
havenstraat eerste stuk zeilmakersstraat
heerebrugje rommelhaven hoek noordijs naar scheerstraat (1736)
heerenstraat, nieuwe noorderhaven zz van vismarkt tot prinsenstraat ?
heereweg buiten de voormalige kerkpoort
heiligeweg heiligeweg van brouwersstraat tot grote kerkstraat (1832)
hessel hengstesteeg ws. schoolsteeg (lidm. 1675/23)
hoffstraat kruisstraat/klaverbladstraat (1610)
hofstraat, kleine rapenburg
hondensteeg grutterstraat
honingmansteeg grote kerkstraat tussen 28 en 30
hoogebrug brug van franekereind naar noorderkade
hooghe straat hoogstraat tot het plein (1610)
houten brugje zie rode leeuws brug
joodse steegje leerlooierssteeg
juffersbrug over noordijs t.o. nr. 13 (1736)
juffrouwsbrugge over noordijs t.o. nr. 13 (proclamatieboek 241, blz 52v)
kalverstraat achterstraat ?
karremanspijp karremanstraat over zoutsloot (1736)
karremansteeg (lidm. 1805/104)
katrugspijp simon stijlstraat naar st. jacobstraat over voorstraat (1736)
katterug sint jacobstraat
keizersgracht william boothstraat
kerckstraat, nieuwe lammert warnderssteeg (1610)
kerkbrug grote kerkstraat over heiligeweg (1736)
kerkhofstraat kerkpad
kerkpadstraat kerkpoortstraat
kettingsbrug prins hendrikbrug (1736)
kimswerderburgwal brouwersstraat (i.i.g. oostzijde)
kimswerderpijp hofstraat naar zuiderhaven over brouwersstraat
klein londen rinnertspijp
klein vallaet kleine sluis (1736)
kleine raadhuisstraat raadhuissteeg
kleine vijverstraat hondenstraat
knechtestraat (lidm. 1748/52)
knegtscamerstraat vijverstraat (1610)
kolk, de rommelhaven nz
koningsstraat zeepziederstraat
korfstraat (lidm. 1791/13)
korte zoutsloot scheffersplein
kromme elleboogsteeg lammert warndersteeg naar weverstraat
lammert warnersbrug lammert warndersteeg over franekereind (1736)
lange pijp lanen naar schritsen onder kleine ossenmarkt (1736)
leermarckt rommelhaven zz (1610)
leertouwersbrugje over schritsen bij raamstraat (proclamatieboek 252, blz. 76v)
leeuwarderend franekereind zz (1832)
liefdesteeg lanen 76a/78 naar schritsen 65b/67
liemendijck anjelierstraat (1610)
lijnbaansstraat spin(huis)straat ?
lolcke sydtsessteeg (voorstraat) (lidm. 1688/73)
lombaertstraat scheerstraat en hoogstraat van het plein tot de franekerpoortsbrug (1610)
lombardspijp scheerstraat naar lombardstraat over zoutsloot
loonsteeg lanen 74/76 naar schritsen 63/65
mennistenstreek william boothstraat oz
meulenstraat nutsstraat (1610)
middelste pijp zie boterbrug
midlumer kerkstraat (lidm. 1726/149)
midlumerstraat (lidm. 1766/9)
molenaarstraat (lidm. 1763/65)
molensteeg molenpad (lidm. 1772/8)
molenstraat nutsstraat
naaktemannenstraat steenhouwersstraat (in een memorie van successie 1842)
neel abbesbrug franekereind over william boothstraat (1736)
neystraat anjelierstraat
nieuwe sint jacobistraat karremanstraat
nieuwe zingel heiligeweg t.h.v. de witte zwaan
nieuwestraat anjelierstraat
noorder nieuwe haven noorderhaven (1610)
noorder nieuwe stad gebied ten noorden van noorderhaven, incl. noorderhaven nz
noorder vijverstraat hondenstraat (lidm. 1689/53 & 1701/66)
noorderdiep zoutsloot van zeilmakerstraat tot franekereind (1610)
noorderhaven (ook wel gebruikt voor) voorhaven
noordersluis grote sluis (lidm. 1726/92)
noorderwal, oude noorderhaven zz (1610)
noordijs noordijs oz (1610)
noordijssteeg (lidm. 1681/51)
oliesteeg (lidm. 1817/126)
olijffsteeg st. odolphisteeg
olofsteeg st. odolphisteeg (lidm. 1669/162 & 1733/178)
oorlogssteeg st. odolphisteeg (lidm. 1730/34)
oosterbaen (lidm. 1684/61)
oosterhaven zuiderhaven van havenbrug tot zuiderstraat (1610)
oosterkeetstraat scheffersplein (1610)
oosterstraat hofstraat (1610)
oosterwal, oude noordijs wz (1610)
op die colck rommelhaven nz (1610)
op die plaats kleine bredeplaats (1610)
oude ringmuur waddenpromenade
paardebrug singelbrug (franekereind naar franekertrekvaart)
pakhuissteeg noordijs tussen 3 en 5, naar william boothstraat tussen 4 en 6
papesteeg zie perksteeg (1718)
paulus de boerbrug heerenwaltje naar herensteeg
pausestraat, hoek (lidm. 1818/5)
perksteeg leerlooierssteeg (1751)
petercelistraat heiligeweg tussen 16 en 18 (1610)
peterseliesteeg grote kerkstraat tussen 28 en 30
pieter molentjesteeg heiligeweg tussen 6 en 8 ?
pieter mollenaerssteeg (lidm. 1713/132)
pijpemakerssteeg kerkpoortstraat naast 7 ? (1750)
pijpmakerssteeg bij de Grote Kerk (1766, proclamatieboek 256 blz. 205)
plaats kleine bredeplaats
pompsteig (lidm. 1669/86)
poortie aan de voorstraat tuinsteeg (lidm. 1683/67)
poortje (steeg aan de voorstraat) tuinsteeg
pothondjessteeg ten zuiden van kleine ossenmarkt 2 (1723, proclamatieboek 246 blz 152v)
potjepijp voorstraat zz over simonstijlstraat naar kleine voorstraat zz (1736)
prinsengracht (lidm. 1845/17)
put, bij de (lidm. 1684/168 & 1687/66)
raadhuijserbrug raadhuisbrug (1736)
raadhuiserpijp raadhuisstraat naar sint odolphisteeg over voorstraat (1736)
raadhuissteeg raadhuisstraat (op kadastrale kaart 1832)
rinnertspijp grote bredeplaats naar noorderhaven onder rinnertspijp (1736)
rode leeuwestreekje rommelhaven nz (lidm. 1820/31)
rode leeuwsbrug rommelhaven nz naar scheerstraat over zoutsloot
romerstraat romastraat (lidm. 1790/83)
roodeploegspijp hoogstraat over herewaltje (1736)
roomse steegje carl visschersteeg
sacramentstraat (lidm. 1783/100)
sadeshoofd remmingssteigertje in de oude buitenhaven
salomonstempelstraat achterstraat ?
schritsen, schritzen schritsen zz (1610)
sint jacobstraat, nieuwe karremanstraat (1610)
sint jansstraat rozenstraat
snackerbueren heiligeweg van brouwersstraat tot kerkstraat zo-zijde (1610)
sociëteitssteeg noorderhaven tussen 98 en 100
spekmerkspijp spekmarkt naar hoek lanen/simon stijlstraat wz (1736)
sterre-bosch Engelse tuin (1832)
stillestreek william boothstraat
straat na 't eijlant zeilmakerstraat (1736)
straat naar de lombardspijp scheerstraat
stroffelsteeg sint christoffelsteeg
suypmarkt, grote kleine voorstraat zz
suypmarkt, kleine kleine bredeplaats oz
suypmerkspijp kleine kerkstraat over kleine voorstraat
swart vallaet zie klein vallaet
swarte sluijs zie klein vallaet (lidm. 1735/31)
tabakspijpmakerssteeg "uitkomende op de vijverstraat en de kleine bredeplaats" (1671, proclamatieboek 240 blz. 69)
tempelstraat omtrent de bildtpoort (1669, proclamatieboek 239 blz.216)
tiberiussteeg zie allemanssteeg
turfdragersbrug voorstraat naar franekereind over heiligeweg (1736)
turfhaven heiligeweg van kerkstraat tot franekereind (1610, 1832)
turfkade, nieuwe oude turfkade
turfstraat (lidm. 1774/11)
twaalf nieuwe huizen nieuwe buren (lidm. 1804/67 & 1847/27)
twee bruggen spekmarkt over schritsen naar brouwersstraat oz en spekmarkt over schritsen naar brouwersstraat wz (1736)
typelstegen op en om het tegenwoordige tiepelplein
veerbootkade waddenpromenade
vermaningssteeg (lidm. 1698/182)
vijfferstraat hondenstraat (1610)
vijverstraat zie vijverstraat, kleine
vijverstraat, kleine hondenstraat (1832)
violierstraat (lidm. 1848/3)
vismarkt, oude grote bredeplaats zz (tot ca. 1625)
vismarktspijp vismarkt naar kleine bredeplaats over voorstraat
vismerksbrug vismarkt naar zeepziedersstraat over noorderhaven (1736)
vleesmarkt schritsen nz van ? tot spekmarkt
vooltjessteeg vioolsteeg, liep door tussen voorstraat 87/89
voorzoutsloot william boothstraat
wagenaarssteeg zie wagenmakerssteeg (lidm. 1671/18 & 1681/44)
wagenmakerssteeg voorstraat tussen 89 en 91
wasbleekbrug wasbleekstraat naar rozenstraat over rozengracht
wegeeterssteegje (lidm. 1823/101)
westerhaven (lidm. 1685/111 & 1718/83)
westerkeetstraat william boothstraat (1610)
weversgracht aan het bolwerk (lidm. 1804/9)
white chapel rinnertspijp
wortelhaven simon stijlstraat (1610)
wortelsteeg (hoek) (lidm. 1768/129 & 1772/28)
woudmansbrugje van woudemanssteeg over lanen naar sint odolphisteeg
wybessteeg, mr. (lidm. 1676/132)
ype brouwerssteeg (lidm. 1841/33)
zaaien en baaien achter Zeeburg
zakkedragersbrug (sakkedragersbrug) kleine voorstraat naar franekereind over noordijs (1736)
zoutdragersbrug (sout dr. brug) franekereind nz over william boothstraat (1736)
zoutsloot (van scheerstraat tot franekereind) william boothstraat
zoutsloot (van teg. zoutsloot tot rommelhaven) herenwaltje
zoutsteeg ooievaarssteeg
zuider esken (lidm. 1804/98)
zuider nieuwe haven zuiderhaven
zuider nieuwestad gebied ten zuiden van de zuiderhaven incl. zuiderhaven zz
zuider vijverstraat vijverstraat (lidm. 1689/111 & 1713/51)
zuiderbaan (lidm. 1728/5)
zuiderbrug van zuiderstraat naar zuiderhaven nz
zuidergat
zuiderpoortsteegje
zuiderpoortstersteeg (lidm. 1699/76)
zuijderwal, oude schritsen nz en heiligeweg nz tot grote kerkstraat (1610)
zuipmarkt zie suypmarkt
zuipmerkspijp zie suypmerkspijp (1736)
zuivelmarkt zie suypmarkt
zuivelmarktspijp zie suypmerkspijp