Harlingen, lantaarngeld 1814

Harlingen, lantaarngeld 1814
Al in 1678 werd in de gemeenteraad gesproken over de wenselijkheid van straatverlichting, naar aanleiding van het feit dat in Amsterdam de stad toen al verlicht was. Het bleef vanwege de grote financiële bezwaren helaas bij vrome wensen. Het zou nog 45 jaren duren voor de magistraat tot de conclusie kwam dat een langer uitstel onverantwoord was. Een commissie stelde vast dat voor de verlichting 225 houten lantaarns nodig waren, die op een afstand van 125 voet (plm. 37 meter) van elkaar geplaatst moesten worden. Ter dekking van de kosten werden belastingen voorgesteld. Hoewel een overgrote meerderheid van de gemeenteraad instemde met de plannen, kwam het ook toen, in 1723, opnieuw niet tot uitvoering en zou het tot september 1761 duren voor Harlingen echt 'in het licht' kwam.

In die maand brandden voor het eerst de 280 pitjes in de stad en tot half april werden ze iedere avond opnieuw aangestoken door het daarvoor in dienst genomen volk. Er waren weinig klachten en 25 jaar lang was iedereen tevreden, alleen werden de kosten steeds hoger. Er werd bezuinigd op de lonen en de lantaarns moesten per dag een half uur korter branden. Het gevolg was dat het aantal klachten sterk toenam en het personeel niet meer gemotiveerd was. Er werd gerommeld met de olie en het onderhoud en daardoor gingen veel lantaars vroeg uit of gaven geen licht omdat de glazen beroet waren. Het werk werd vervolgens aanbesteed in 1811, omdat de gemeente van alle sores af wilde. In de loop van dat jaar kwam de bewuste aannemer echter tot de conclusie dat hij niet zeker kon zijn van zijn geld, omdat het met het ophalen van de belasting helemaal mis ging. Tenslotte liet hij de verlichting niet meer ontsteken en zat Harlingen na 50 jaar opnieuw in het donker. Het duurde tot 1814 voor er weer licht kwam, maar met minder lantaarns om de kosten te drukken.'

(Uit: 'Oud Harlingen', elfde jaargang, pag. 18-19)

Op negen maart 1814 werd in de vroedschap van Harlingen (de toenmalige gemeenteraad) een voorstel aangenomen om bepaalde ingezetenen van Harlingen de 'kosten voor het branden der lantaarns' te laten dragen. De meest gegoede burgers moesten -naar draagkracht- een jaarlijks bedrag betalen, het zogenaamde lantaarngeld. Dit register noemt hun namen en het te betalen bedrag.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-08 00:55:19A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voornaamfamilienaambedraggeschat adres
G.Ackeringa3-00-00 cgHoogstraat 10
Johs.Agema3-00-00 cgBrouwersstraat 10
B.Agema3-00-00 cgHeiligeweg 56
LeendertAlbada3-00-00 cgRommelhaven 8
wed. G.Andrae2-00-00 cgFranekereind 15
B.Arink2-00-00 cgHoogstraat 14
ds. Johs.van Assen2-00-00 cgNoorderhaven 57
Romke J.Bakker1-00-00 cgSint Jacobstraat 5
C.W.Bakker3-00-00 cg
Atze L.Bakker1-00-00 cg
Age H.Bakker2-00-00 cgHeiligeweg 23
Johs.van Beemen2-00-00 cgSint Jacobstraat 2
Cornelisvan Beemen1-00-00 cgSchritsen 7
wed. B.van Beemen1-00-00 cgBoth Apothekerstraat 6
wed. G.de Beer1-00-00 cg
Baukede Beer2-00-00 cgZoutsloot 45
wed. Johs.Bensonides2-00-00 cgNoorderhaven 97
J.Bettels3-00-00 cgNoordijs 27
Johs.Beuker1-00-00 cg
E.Bijlsma1-00-00 cgSint Jacobstraat 14
A.Binksma3-00-00 cgNoordijs 12
ArnoldusBisschop2-00-00 cgHofstraat 14
Schelte T.Blok2-00-00 cgNoorderhaven 4
SakeBlok2-00-00 cg
W.D.Blom2-00-00 cgSchritsen 52
W.B.Blom2-00-00 cgNoorderhaven 11
P.de Boer4-00-00 cgZoutsloot 107
Lyklede Boer2-00-00 cgZoutsloot 54
Jacobde Boer3-00-00 cgLanen 70
J.H.de Boer1-00-00 cgZoutsloot 49
J.G.de Boer2-00-00 cgZoutsloot 95
Hylke Jarigsde Boer3-00-00 cgDijksteeg 1
Dirkde Boer3-00-00 cgGrote Bredeplaats 24
Cornelisde Boer1-00-00 cg
Betting A.de Boer2-00-00 cgRaamstraat 6
A.Bolman4-00-00 cg
Willem L.Bonnema1-00-00 cg
JetzeBoomsma3-00-00 cgNoorderhaven 22
D.Boomsma3-00-00 cgZuiderhaven 77
D.Boterweg3-00-00 cgNieuwstraat 33
J.E.Bouwknegt3-00-00 cgRommelhaven 11
BerendBraameyer2-00-00 cgDroogstraat 37
Johs.Broodkorf2-00-00 cgHeiligeweg 14
Wyger H.Brouwer2-00-00 cg
Johs.Jac.Brouwer1-00-00 cg
Jan H.Brouwer2-00-00 cgKleine Bredeplaats 24
J.B.van der Brug1-00-00 cgVoorstraat 12
Jacobde Bruin3-00-00 cgFranekereind 23
LeendertBuisman3-00-00 cgNoorderhaven 69
D.Buisman3-00-00 cgVoorstraat 80
J.J.Burggraaf1-00-00 cgNieuwstraat 24
RomkeButter1-00-00 cgKleine Bredeplaats 25
SwerusCoersen2-00-00 cgVijverstraat 6
P.J.Coulbaut2-00-00 cg
wed. J.Cromwel3-00-00 cgVoorstraat 69
G.van Danswijk2-00-00 cgDroogstraat 14
P.Deketh5-00-00 cgZuiderhaven 65
A.Dekker2-00-00 cgLanen 84
Determeyer & Comp5-00-00 cgNoorderhaven 114
Jurjenvan Deulen1-00-00 cgHoogstraat 22
ReinDhamen1-00-00 cgScheerstraat 3
Roelofvan Dijk3-00-00 cgGrote Kerkstraat 23
D.H.van Dorpen3-00-00 cg
M.Driso1-00-00 cgNoorderhaven 89
T.IJ.Duininga2-00-00 cgGrote Ossenmarkt 15
wed. C.Duman1-00-00 cgGrote Bredeplaats 20
Albertvan Eeken3-00-00 cgNoorderhaven 88
Janvan Eeken2-00-00 cgVoorstraat 89
H.Enninga1-00-00 cgZuiderhaven 27
F.F.van Esta5-00-00 cgZuiderplein 1
Jan L.Faber5-00-00 cgVoorstraat 51
Jan IJ.Faber1-00-00 cg
F.Feersma2-00-00 cgGrote Bredeplaats 15
F.Fluks2-00-00 cgNoorderhaven 70
A.Foekens2-00-00 cgLanen 71
JanFontein6-00-00 cgFranekereind 12
B.Fontein3-00-00 cgZuiderstraat 14
DirkFontein Pz5-00-00 cgFranekereind 8
JanGalama3-00-00 cgKleine Bredeplaats 23
wed. D.Gautier1-00-00 cgHoogstraat 3
Johs.Gebel1-00-00 cgGrote Bredeplaats 15
L.C.van Goch2-00-00 cgVoorstraat 9
Johs.M.Godhelp2-00-00 cg
J.H.Gonggrijp1-00-00 cgBildtstraat 21
J.Gonggrijp1-00-00 cgHoogstraat 32
wed. H.Gonggrijp2-00-00 cgGrote Bredeplaats 21
Johs.Gorter2-00-00 cgScheerstraat 2
JanGroen1-00-00 cg
Marten D.de Groot2-00-00 cgGrote Ossenmarkt 6
Y.S.de Groot2-00-00 cgSint Jacobstraat 3
wed. C.de Groot3-00-00 cgVoorstraat 4
S.de Haan3-00-00 cgNoorderhaven 66
F.de Haas3-00-00 cgHeiligeweg 8
Christ.de Haas2-00-00 cgHofstraat 15
A.de Haas3-00-00 cg
Geert A.Hamstra1-00-00 cgScheerstraat 11
Johs.Hanekamp1-00-00 cgGrote Bredeplaats 25
JacobHanekuik5-00-00 cgNoordijs 13
H.Hanekuik6-00-00 cgNoorderhaven 47
W.Hanekuik6-00-00 cgHeiligeweg 60
P.Hanekuik6-00-00 cgNoorderhaven 63
JanHannema6-00-00 cgVoorstraat 56
W.Harmens5-00-00 cgVoorstraat 16
G.Hartman2-00-00 cgLanen 93
Johs.Hassenberg1-00-00 cgHoogstraat 30
C.Heinser3-00-00 cgVoorstraat 62
H.Helmer2-00-00 cgBrouwersstraat 25
G.A.Herklotz5-00-00 cgZuiderhaven 8
D.P.Heslinga2-00-00 cgSimon Stijlstraat 7
D.van Hettinga2-00-00 cgVoorstraat 94
G.ter Heyde3-00-00 cgHeiligeweg 25
AafkeHibma2-00-00 cgNoordijs 5
W.Hilarius3-00-00 cgKleine Bredeplaats 1
S.Hingst6-00-00 cgNoordijs 21
G.Hingst3-00-00 cgFranekereind 3
wed. D.E.Hingst4-00-00 cgVoorstraat 60
Cornelisvan der Hoef1-00-00 cgGrote Kerkstraat 25
wed. Johs.Homburg3-00-00 cgVoorstraat 52
H.Homeulen3-00-00 cgLanen 42
IJ.Hoornstra4-00-00 cgZoutsloot 53
J.J.Horreus2-00-00 cgNoorderhaven 1
D.van der Hout4-00-00 cgVoorstraat 91
W.S.Houtsma3-00-00 cgBrouwersstraat 22
SipkeHoutsma4-00-00 cgHoogstraat 20
Jan W.Houtsma5-00-00 cgRozengracht 8
H.Houtsma3-00-00 cgNoordijs 1
M.Houttuin3-00-00 cgBildtstraat 11
P.Huidekoper4-00-00 cgRommelhaven 24
Rinke S.Hunia2-00-00 cgKerkpoortstraat 4
JankeIJsenbeek2-00-00 cgVoorstraat 97
JanIJsenbeek5-00-00 cgNoordijs 9
JacobJacobi1-00-00 cgLanen 16
DirkJager3-00-00 cgBrouwersstraat 20
Pieter P.de Jong2-00-00 cgFranekereind 40
Jenskede Jong2-00-00 cgGrote Bredeplaats 9
Jelke T.de Jong2-00-00 cgVoorstraat 70
CornelisJonker3-00-00 cgHofstraat 17
P.Kallenborn1-00-00 cgHeiligeweg 1
JanKamerling2-00-00 cgZoutsloot 65
Jan H.Kamp2-00-00 cgSint Jacobstraat 13
wed.Kamsma2-00-00 cgGrote Bredeplaats 23
G.Keil2-00-00 cgVoorstraat 48
Johs.Kerkhoven2-00-00 cgHeiligeweg 48
JacobusKerkhoven2-00-00 cgVoorstraat 63
JacobKerkhoven2-00-00 cgZoutsloot 47
JanKiel2-00-00 cgBildtstraat 1
W.R.Kleinvogel1-00-00 cgFranekereind 1
Klaas MoritsKlundert2-00-00 cgLanen 50
H.B.Komst1-00-00 cgNoorderhaven 32
KlaasKoster3-00-00 cgSchritsen 65
M.Kroon2-00-00 cgSchritsen 52
wed. Johs.de Lange1-00-00 cgHoogstraat 38
C.Lautenbach3-00-00 cgNoordijs 25
F.W.Leemkoel5-00-00 cgVoorstraat 68
Johs.Leenderts2-00-00 cgLanen 17
wed. H.Lieuwma1-00-00 cgVoorstraat 45
J.van der Linde1-00-00 cgNieuwstraat 38
E.Lindeboom2-00-00 cgKerkpad 1
Symon J.van Loon2-00-00 cgZoutsloot 25
H.Loots2-00-00 cgBrouwersstraat 11
H.Luxemburg1-00-00 cgZeilmakersstraat 20
Medendorp2-00-00 cgVoorstraat 27
Cornelis B.van der Meer3-00-00 cgZeilmakersstraat 13
wed. R.Meints2-00-00 cgGrote Bredeplaats 4
A.Mentes5-00-00 cgZuiderhaven 73
wed. H.Merkelbach2-00-00 cgGrote Kerkstraat 12
M.van Messel2-00-00 cgVoorstraat 61
wed. C.P.Metselaar2-00-00 cgNoorderhaven 36
Rientsvan der Meulen1-00-00 cgHoogstraat 47
Johs.van der Meulen1-00-00 cgHoogstraat 49
Hemmesvan der Meulen1-00-00 cgBildtstraat 19
Jan Martens.van der Mey1-00-00 cgZoutsloot 68
HendrikMeyer2-00-00 cgLanen 56
F.Miedema2-00-00 cgHoogstraat 51
S.Miedema3-00-00 cgZoutsloot 43
R.Miedema4-00-00 cgVoorstraat 53
P.Minnema3-00-00 cgNoorderhaven 87
Symon H.Molenaar2-00-00 cgZeilmakersstraat 18
C.Mollema5-00-00 cgVoorstraat 52
CornelisMonsma1-00-00 cgZuiderstraat 15
H.ter Mos2-00-00 cgHeiligeweg 38
wed. H.Mulder2-00-00 cgZuiderhaven 53
W.P.Nauta3-00-00 cgZoutsloot 100
wed.Nauta2-00-00 cgVoorstraat 50
H.Nolmans1-00-00 cgHeiligeweg 26
KlaasNorel2-00-00 cgLanen 9
Johs.Norel3-00-00 cgVoorstraat 37
W.S.van Noten6-00-00 cgNoordijs 19
J.H.Olinjus3-00-00 cgHeiligeweg 7
B.Omans1-00-00 cgHeiligeweg 54
D.Oolgaard4-00-00 cgKleine Bredeplaats 5
B.Oorthuis1-00-00 cgHeiligeweg 70
A.Oostendorp2-00-00 cgLanen 21
M.Ouendag3-00-00 cgVoorstraat 13
H.W.Overmeer2-00-00 cgGrote Ossenmarkt 13
Jan J.Pannebakker1-00-00 cgAchterstraat 25
Folkert J.Park1-00-00 cgSpekmarkt 1
H.A.Peaux4-00-00 cgVoorstraat 10
M.Pettinga3-00-00 cgVoorstraat 85
G.Pettinga5-00-00 cgBrouwersstraat 1
R.Peyzel3-00-00 cgNoorderhaven 26
G.Piekinga4-00-00 cgVoorstraat 49
M.van der Plaats3-00-00 cgVoorstraat 67
H.Poort3-00-00 cgGrote Bredeplaats 13
S.Popta6-00-00 cgNoorderhaven 55
P.Popta3-00-00 cgNoorderhaven 53
wed. J.F.Posthuma2-00-00 cgZuiderhaven 77
J.Posthuma3-00-00 cgZuiderhaven 42
Roelof R.Postma1-00-00 cgKerkpoortstraat 17
Gerrit G.Postma1-00-00 cgSint Jacobstraat 11
Johs.Pottinga5-00-00 cgVoorstraat 83
A.Rasschen3-00-00 cgHoogstraat 1
H.IJ.van Rees4-00-00 cgHoogstraat 7
Jan C.Reidsma3-00-00 cgBrouwersstraat 8
JacobRiet1-00-00 cgRapenburg 6
P.Rikkers3-00-00 cgGrote Ossenmarkt 21
A.van Ringh3-00-00 cgZuiderhaven 50
H.Rinkes2-00-00 cgLanen 82
Johs.Rinsma3-00-00 cgVoorstraat 29
YpeRodenhuis5-00-00 cgNoorderhaven 65
J.Rodenhuis3-00-00 cgNoorderhaven 67
A.R.de Roock6-00-00 cg
JacobRoorda6-00-00 cgGrote Bredeplaats 26
SjoukeRootje1-00-00 cgHofstraat 47
P.J.van Ruiten2-00-00 cgFranekereind 17
A.de Ruiter3-00-00 cgRaamstraat 4
W.Ruitinga5-00-00 cgNoorderhaven 101
T.N.Schattenberg1-00-00 cgHavenplein 3
N.Schenkius3-00-00 cgVoorstraat 46
JanSchiere5-00-00 cgNoorderhaven 48
BouweSchiere2-00-00 cgNoorderhaven 20
Gosse A.Schipper2-00-00 cgKerkpad 24
SipkeSchoonbergen2-00-00 cg
WiebeSchoonhoven2-00-00 cgLanen 75
wed. H.van Schouwenburg5-00-00 cgNoorderhaven 77
M.Schrage2-00-00 cgKleine Bredeplaats 20
H.Schuur1-00-00 cgKerkpoortstraat 5
S.Schuurman3-00-00 cgVijverstraat 20
RinseSeba2-00-00 cgNoorderhaven 58
D.Siersma4-00-00 cgNoorderhaven 51
Th.van Slooten4-00-00 cg
Jacobvan Slooten3-00-00 cgNoorderhaven 76
Harm.J.Smit1-00-00 cg
Th.Smith2-00-00 cgBrouwersstraat 21
H.J.Smith2-00-00 cgNoordijs 21
Jacob T.Spanjer1-00-00 cgRommelhaven 4
S.Spannenburg3-00-00 cgBrouwersstraat 26
Anske F.Stallinga1-00-00 cgScheffersplein 1
A.van Steenderen3-00-00 cgVoorstraat 24
DouweSteenstra2-00-00 cgNoorderhaven 40
Wopke D.van der Stel3-00-00 cgZuiderhaven 19
F.van der Stel1-00-00 cgVoorstraat 99
G.Stinstra6-00-00 cgVoorstraat 20
wed. dr. G.Stinstra3-00-00 cgNoorderhaven 99
J.A.van der Straaten6-00-00 cgGrote Bredeplaats 33
wed. C.van der Straaten1-00-00 cgNoorderhaven 111
SiebeSwart1-00-00 cg
wed. ClaasSwart1-00-00 cgLanen 1
A.Tadema3-00-00 cgVoorstraat 75
A.Terwocht2-00-00 cgKleine Bredeplaats 14
S.Teyema2-00-00 cg
G.van Themmen2-00-00 cgZuiderhaven 15
wed. J.Trompetter2-00-00 cgNoorderhaven 15
RuurdTuininga2-00-00 cgKleine Bredeplaats 22
BoteTuininga2-00-00 cgHeiligeweg 62
P.Valderpoort1-00-00 cgHoogstraat 41
H.van Varel1-00-00 cg
R.van der Veen3-00-00 cgLanen 58
P.van der Veen3-00-00 cgLanen 26
M.van der Veen3-00-00 cgKleine Bredeplaats 13
Jan L.van der Veen3-00-00 cgVoorstraat 23
Gerritj Veenstra3-00-00 cgNoorderhaven 98
C.van der Veer2-00-00 cgSchritsen 19
H.G.Vellinga2-00-00 cgSchritsen 67
W.Vettevogel3-00-00 cgVoorstraat 26
Johs.W.Vettevogel3-00-00 cgKleine Bredeplaats 19
Jan W.Vettevogel1-00-00 cgVoorstraat 43
M.Vink3-00-00 cgHofstraat 6
Johs.Visser2-00-00 cg
M.van Vliet1-00-00 cgNoorderhaven 9
A.Vogelzang2-00-00 cg
Wybren C.de Vries2-00-00 cgHeiligeweg 52
Sybren B.de Vries2-00-00 cgBildtstraat 22
Foppe C.de Vries2-00-00 cgSchritsen 58
Dirk H.de Vries2-00-00 cgGrote Bredeplaats 10
Claasde Vries2-00-00 cgHoogstraat 13
WiebeWagenaar2-00-00 cgBildtstraat 18
Jurjenvan der Wal1-00-00 cgRommelhaven 7
Jan D.van Weerd1-00-00 cgNoorderhaven 105
J.A.van der Werff4-00-00 cgNoorderhaven 95
Hendrik B.van der Werff2-00-00 cg
ervenWestendorp3-00-00 cg
B.Westerhoff1-00-00 cg
Anth.B.Westerhoff1-00-00 cgKerkpoortstraat 55
T.Westerhuis1-00-00 cgVoorstraat 90
H.J.Westra6-00-00 cgNoorderhaven 71
D.van der Wey2-00-00 cgKarremanstraat 1
S.P.Wiarda4-00-00 cgVoorstraat 35
S.E.Wiarda3-00-00 cg
K.van Wielen2-00-00 cgKleine Bredeplaats 9
Berend Johs.Wielinga1-00-00 cgSint Jacobstraat 6
Hielke M.Wiersma2-00-00 cgVoorstraat 66
Sjoerd S.Wijma5-00-00 cgHoogstraat 5
SikkeWijnalda2-00-00 cgZoutsloot 73
J.Wildschut6-00-00 cgNoordijs 15
H.Winter3-00-00 cgVoorstraat 39
B.F.van der Zee3-00-00 cgNoorderhaven 16
Allart H.van der Zee2-00-00 cgLanen 44
wed. J.D.Zeylmaker3-00-00 cgNoorderhaven 61
Rinnert Johs.Zijlstra1-00-00 cgGrote Ossenmarkt 1
H.W.C.Zijlstra3-00-00 cgLanen 85
D.C.Zijlstra6-00-00 cgVoorstraat 36
wed. C.Zijlstra1-00-00 cgZuiderhaven 7
W.Zondervan1-00-00 cgNoorderhaven 72
J.Zuiderman3-00-00 cgSint Jacobstraat 4