Algemeen
Opzet
Families
Bronnen
Methoden
English

De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinden en hun netwerken in de 17e en 18e eeuw.

Introductie

Introductie

Harlingen was in de zeventiende eeuw een welvarende havenstad ondermeer dankzij de handel en scheepvaart op Noorwegen en het Oostzeegebied. Opvallend is dat doopsgezinde entrepeneurs een belangrijke rol speelden in het economische leven van deze Friese havenstad. Ook in de achttiende eeuw, toen de Harlinger economie gestaag terugliep, behield de maatschappelijke bovenlaag in de stad een duidelijk menniste inslag. Interessant is nu welke wisselwerking er bestond tussen de ontwikkeling van deze doopsgezinde bovenlaag en het economisch en maatschappelijk wedervaren van de stad. Op dergelijke vragen proberen we een antwoord te vinden in het onderzoeksprogramma „De priesters van de Harlinger rijkdom”.

Op deze website vindt u een onderzoeksopzet en documentatie over de door ons gebruikte bronnen en methoden. Voor aanbevelingen en suggesties houden wij ons ten zeerste aanbevolen.

Yme Kuiper, Harm Nijboer en Jeanine Otten.