Harlingen, wapenborden

Harlingen, wapenborden
In het Hannemahuis en het Gemeentehuis te Harlingen zijn wapenborden aanwezig uit de periode 1766-1910. Van een veertiende bord, dat bij een brand verloren is gegaan, zijn nog zwart-wit foto's. Er zijn vier series te onderscheiden:
seriebord
1. Diakenen van de Hervormde Kerk 
 1. Vervolg van de wapens der diaconen 1771-1791
2. Vervolg van de wapens der diaconen 1793-1825
3. Vervolg van de wapens der diaconen 1826-1835
4. Vervolg van de wapens der diaconen 1835-1850
5. Vervolg van de wapens der diaconen 1851-1871
5a. Vervolg van de wapens der diaconen 1872-1910
2. Voogden en voogdessen van het Stads Weeshuis 
 6. Wapens der voogden en voogdessen van het Stads Weeshuys binnen Harlingen, aangelegt 1771.
7. Namen en wapens der voogden en voogdessen van het Stads Weeshuis. 1799-1831
3. Bevelhebbers der Stad Harlingen 
 8. De namen en wapens van de Heeren bevelhebbers der stad Harlingen, 't jaar 1766
9. Vervolg op het naam- en wapenbord van Heeren officiren gediend hebbende onder het bestuur van Z.D.H. Willem de 5d., Prinse van Orange en Nassau, geeindigd in den jare 1795, door Heeren officiers van de dienstdoende schutterij te Harlingen aangesteld na de gelukkige terugkomst binnen de Nederlanden van Z.K.H. Willem de I, Prinse van Orange en Nassau in den jare 1819. 1814-1860.
10. Vervolg op het naam- en wapenbord van Heeren officieren der d.d. schutterij te Harlingen. 1851-1882.
4. Voogden der algemene armen 
 11. Wapens van de voogden der algemene armen. 1817-1850
12. Wapens van de voogden der algemene armen. 1852-1880
13. Wapens van de voogden der algemene armen. 1880-1890
De vermelde persoonsnummers komen uit de publicatie van Mr. O. Schutte.
Personen komen met hetzelfde nummer meerdere keren voor als ze meerdere jaren 'gediend' hebben,
voogdessen komen, als ze getrouwd waren, met hun eigen naam en de naam van hun echtgenoot voor.
'x' in jaartallen staat voor 'onleesbaar'.
Samengesteld uit de volgende bronnen:
Mr. O. Schutte: "De wapenborden te Harlingen", Leeuwarden, 1984
Aanvulling van D.A. Zeilmaker, Harlingen, 2004

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  serie bord nummer   voornaam familienaam jaar
1 2 48 diaken Cornelis Aerts 1802
1 2 48 diaken Cornelis Aerts 1798
1 1 27 diaken Jelle A Agema 1785
4 11 385 armvoogd B Agema 1820
3 9 311 bevelvoerder Johs Agema
4 11 391 armvoogd B Agema 1826
1 4 108 diaken O Akkerboom 1841
2 7 236 weesvoogd(es) Trijntje Albada geb. de witt 1802
2 6 173 weesvoogd(es) Johannes Albarda 1789
2 7 239 weesvoogd(es) Titia Johanna Albarda 1808
2 6 198 weesvoogd(es) Catrijna Alema geb. sijnia 1785
1 4 104 diaken D J Alta 1839
1 4 104 diaken D J Alta 1843
1 5a 464 diaken J Alta dzn 1879
2 7 218 weesvoogd(es) P Amelander 1810
2 6 171 weesvoogd(es) Gajus Andeae 1787
1 5a 483 diaken J Annema 1909
4 12 439 armvoogd J Apeldoorn jz 1863
1 3 87 diaken J Appeldoorn 1829
3 9 329 bevelvoerder J Appeldoorn
2 7 249 weesvoogd(es) Maria Arends 1830
2 7 249 weesvoogd(es) Maria Arends 1823
1 2 74 diaken I van Assen 1819
1 1 26 diaken Evert P Baarda 1789
1 1 26 diaken Evert P Baarda 1785
1 5a 482 diaken D H Baarda 1909
1 2 59 diaken Jan A Bakker 1811
1 2 59 diaken Jan A Bakker 180x
3 8 291 bevelvoerder Piebo C Bakker
1 5a 484 diaken J B Bakker 1909
1 1 18 diaken Albert W Bakker 1781
1 1 2 diaken Willem D Bakker 1771
1 1 20 diaken Piebo Bakker 1782
3 8 277 bevelvoerder Willem D Bakker
1 5 141 diaken J C van Beemen 1863
2 6 210 weesvoogd(es) Tietske van Beetsel geb. jelgersma 1797
1 5 137 diaken O Beidschat 1860
1 5 154 diaken S Beidschat jr 1868
2 6 182 weesvoogd(es) Tjerk van Bentheim 1798
3 8 280 bevelvoerder Joeke Bierma
4 11 387 armvoogd E Bijlsma 1822
4 11 406 armvoogd Jacob Okkes Bijlsma 1841
4 11 407 armvoogd G Bijlsma 1842
2 6 197 weesvoogd(es) Alida Johanna Binkes 1784
1 1 35 diaken Albartus Binksma 1797
1 3 95 diaken H Binksma 1834
1 1 35 diaken Albartus Binksma 1791
2 6 200 weesvoogd(es) Janke Binksma geb. bosscha 1787
4 11 411 armvoogd A Blijstra 1842
4 12 446 armvoogd A Blijstra 1868
4 12 456 armvoogd H Blink 1880
1 1 33 diaken H W Blok 1790
2 6 177 weesvoogd(es) Hendrik W Blok 1793
2 6 183 weesvoogd(es) Claas Blok 1799
3 9 305 bevelvoerder M Blok
1 1 33 diaken H W Blok 1789
4 11 405 armvoogd H F de Boer 1840
2 7 217 weesvoogd(es) J G de Boer 1809
4 11 399 armvoogd H F de Boer 1834
4 11 414 armvoogd S de Boer 1844
2 7 217 weesvoogd(es) J G de Boer 1814
1 5 156 diaken D J Boersma 1877
1 5 156 diaken D J Boersma 1869
1 5 156 diaken D J Boersma 1881
1 5 156 diaken D J Boersma 1873
1 5 148 diaken IJ Bolman 1866
4 11 403 armvoogd J Bolman 1838
2 7 243 weesvoogd(es) Agatha Bolta 1811
2 7 243 weesvoogd(es) Agatha Bolta 1814
4 12 432 armvoogd A Boomsma 1858
4 12 422 armvoogd A Boomsma 1852
4 11 416 armvoogd A Boomsma 1846
4 11 388 armvoogd Siemon Boon 1823
3 10 369 bevelvoerder B S Bos
1 5 135 diaken S B Bos 1858
2 6 200 weesvoogd(es) Janke Bosscha 1787
2 6 196 weesvoogd(es) Grietje Bosscha 1780
2 6 192 weesvoogd(es) Maria Bosscha geb. greydanus 1772
4 11 410 armvoogd W Boumans 1842
3 10 354 bevelvoerder Willem D Brandsma
3 8 262 bevelvoerder Jan Bretton
4 12 435 armvoogd P Brouwer 1861
4 12 427 armvoogd P Brouwer 1856
4 11 420 armvoogd P Brouwer jzn 1850
1 3 82 diaken Jan van der Brug 1826
3 8 283 bevelvoerder F van der Brugh
4 11 384 armvoogd J van der Brugh 1819
2 6 195 weesvoogd(es) Auckien van der Brugh 1775
3 8 265 bevelvoerder Sijbout Buma
3 8 268 bevelvoerder Pieter Clamstra
1 1 12 diaken I I Clebee 1777
2 6 197 weesvoogd(es) Alida Johanna Conradi geb. binkes 1784
4 11 396 armvoogd J Damen 1831
2 7 242 weesvoogd(es) Johanna Deketh geb. verschuir 1810
1 4 115 diaken Jb J Dijk 1846
1 5 155 diaken Jelle J Dijk 1869
2 7 231 weesvoogd(es) L van Dijk roelofzoon 1831
2 7 231 weesvoogd(es) L van Dijk roelofzoon 1833
2 7 240 weesvoogd(es) H Doedes 1809
2 7 240 weesvoogd(es) H Doedes 1814
3 9 336 bevelvoerder E J D van Dompseler
2 6 191 weesvoogd(es) Rinske Donker wed. gratama 1772
4 11 409 armvoogd P van Dorpen 1842
2 7 212 weesvoogd(es) J Willem Douwes 1803
1 5a 472 diaken J Dreijer 1887
3 8 267 bevelvoerder Joannes Dronryp
3 10 371 bevelvoerder P van Duinen
2 6 209 weesvoogd(es) Johanna Eemen geb. paardemans 1797
1 3 83 diaken B D Eerdmans 1826
1 3 83 diaken B D Eerdmans 1832
1 5 134 diaken J Eerdmans 1858
4 12 454 armvoogd IJ O Faber 1876
1 5 149 diaken IJ O Faber 1866
1 2 62 diaken J L Faber 180x
3 8 272 bevelvoerder Auke I Faber
1 2 62 diaken J L Faber 1810
1 3 85 diaken Jan Jansen Faber 1832
1 3 85 diaken Jan Jansen Faber 1828
4 12 448 armvoogd IJ O Faber 1870
2 7 230 weesvoogd(es) J L Faber 1829
3 8 289 bevelvoerder IJpe Feddema
1 1 14 diaken Oege Feenstra 1779
1 2 52 diaken Frans L Feers 1801
1 2 52 diaken Frans L Feers 1809
3 9 309 bevelvoerder Jan Feersma
3 9 339 bevelvoerder F Feijtama tjallingii
4 12 434 armvoogd F Fijtama tjallingii 1860
4 12 430 armvoogd F Fijtama tjallingii 1857
4 12 434 armvoogd F Fijtama tjallingii 1861
1 5 132 diaken S Foekens 1857
1 5 124 diaken J Foekens 1852
1 4 109 diaken Sj Foekens 1841
3 10 374 bevelvoerder A Foekens
3 9 328 bevelvoerder H Fontein
3 10 377 bevelvoerder Jac Fontein
3 10 353 bevelvoerder D Fontein
3 9 314 bevelvoerder D F Fontein
4 12 451 armvoogd D Fontein 1873
2 7 252 weesvoogd(es) I M Fontein 1833
3 8 288 bevelvoerder Bouwe Fontein
3 9 327 bevelvoerder F Fontein d pzn
3 10 365 bevelvoerder F Fontein fzn
2 7 252 weesvoogd(es) I M Fontein geb. jaarda 1829
2 6 204 weesvoogd(es) Anna Fontein geb. van loon 1791
3 10 355 bevelvoerder D Fontein hzn
1 1 19 diaken Simon Frieseman 1781
2 6 184 weesvoogd(es) L C van Gogh 1800
1 1 13 diaken Albert Gonggrijp 1778
3 8 296 bevelvoerder Harmen Gonggrijp
1 3 92 diaken O Gorter moll 1833
1 4 99 diaken M Goslings 1836
4 12 455 armvoogd J Goslings 1877
2 6 205 weesvoogd(es) Aurelia Gratama 1791
2 6 191 weesvoogd(es) Rinske Gratama 1772
2 6 176 weesvoogd(es) Tjepke Gratama 1792
2 6 192 weesvoogd(es) Maria Greydanus 1772
2 6 208 weesvoogd(es) Petronella Grijdanus 1796
2 6 208 weesvoogd(es) Petronella Grijdanus 1799
4 11 381 armvoogd S IJ de Groot 1818
3 10 373 bevelvoerder F W C Grotendorst
1 5a 476 diaken C G Grotenhuis 1892
3 8 295 bevelvoerder Age de Haan
1 2 75 diaken A de Haas 18xx
1 5 125 diaken Haga 1853
1 5a 480 diaken A Hainja 1901
1 5a 474 diaken P Hamstra 1888
3 9 334 bevelvoerder J Hannema
3 9 308 bevelvoerder S Hannema
3 9 338 bevelvoerder Leutske Hannema
3 10 367 bevelvoerder D Hannema jzn
3 10 372 bevelvoerder S Hannema lzn
3 8 294 bevelvoerder E F Harkenroth
1 1 11 diaken E F Harkenroth 1777
2 6 201 weesvoogd(es) Rachel Johanna Harkenroth geb. wijs 1788
3 9 313 bevelvoerder Cornelis Harmens
2 7 213 weesvoogd(es) W Harmens 1804
3 10 363 bevelvoerder D Harmens
3 10 344 bevelvoerder A Harmens hzn
1 2 50 diaken Johannes Harstra 1790
2 6 187 weesvoogd(es) Debora Hartman 1764
3 8 259 bevelvoerder Hanso J van Hasenhoek
4 11 386 armvoogd Jan van der Heide 1821
1 3 90 diaken J van der Heide jr. 1830
2 7 244 weesvoogd(es) Titje Heijdkamp 181x
1 1 5 diaken Klaas Heins 1773
3 8 282 bevelvoerder P Heins
2 6 187 weesvoogd(es) Debora Heinsius geb. hartman 1764
1 2 71 diaken Douwe van Hettinga 1816
3 9 325 bevelvoerder R van Hettinga
4 11 379 armvoogd W Hilarius 1817
3 9 323 bevelvoerder Willem D Hillebrandt
1 1 23 diaken A I Hilwerda 1789
1 1 23 diaken A I Hilwerda 1783
1 3 86 diaken J Hilwerda jr. 1828
1 3 86 diaken J Hilwerda jr. 1831
4 11 392 armvoogd F van der Hoef 1827
1 2 63 diaken S P van der Hoef 1809
3 9 312 bevelvoerder Cornelis Hoek bent
4 12 431 armvoogd F J Hoekstra 1857
3 9 315 bevelvoerder Jan Hoekstra
4 12 437 armvoogd H J Hoekstra 1864
4 12 437 armvoogd H J Hoekstra 1862
1 5 128 diaken H Hs Hofhuis 1855
1 5 128 diaken H Hs Hofhuis 1859
1 5a 467 diaken J P Holstein 1882
1 5 158 diaken P Holstein 1870
1 1 3 diaken Frederik Hoogland 1772
3 10 348 bevelvoerder H B Hoogmolen
1 1 16 diaken Yde Hoornstra 1779
2 6 169 weesvoogd(es) IJde Hoornstra 1781
3 8 276 bevelvoerder Sierk Hoornstra
1 5 145 diaken J Horjus 1865
2 7 238 weesvoogd(es) Berbera Horreus 1807
4 11 404 armvoogd D van der Hout brouwer 1839
3 9 303 bevelvoerder Willem D Houtsma
2 7 223 weesvoogd(es) W Houtsma 1817
1 4 113 diaken S Houtsma 1845
1 4 107 diaken L Houtsma 1840
1 2 67 diaken H Houtsma 1813
4 12 442 armvoogd S Houtsma 1864
1 2 70 diaken T Houtsma 1822
1 2 70 diaken T Houtsma 1818
1 1 31 diaken Sipke W Houtsma 1787
4 12 452 armvoogd S Houtsma 1874
2 6 208 weesvoogd(es) Petronella Houtsma geb. grijdanus 1796
2 6 208 weesvoogd(es) Petronella Houtsma geb. grijdanus 1799
2 7 244 weesvoogd(es) Titje Houtsma geb. heijdkamp 181x
1 2 45 diaken M P Houttuin 180x
1 2 45 diaken M P Houttuin 1795
3 10 362 bevelvoerder W H Houwing
2 7 215 weesvoogd(es) Johannes Huis 1807
2 7 215 weesvoogd(es) Johannes Huis 1812
4 12 423 armvoogd H Huisman 1853
3 10 364 bevelvoerder J Menno Huizinga
3 10 358 bevelvoerder B Hulst
2 7 252 weesvoogd(es) I M Jaarda 1829
2 7 252 weesvoogd(es) I M Jaarda geb. jaarda 1833
1 1 22 diaken J Jacobi 1783
1 1 22 diaken J Jacobi 1789
2 6 210 weesvoogd(es) Tietske Jelgersma 1797
3 8 255 bevelvoerder Bernardus Jelgersma
1 2 39 diaken Pieter Jeltes 1793
1 2 72 diaken F de Jong 181x
1 2 72 diaken F de Jong 182x
2 7 228 weesvoogd(es) F de Jong 1826
3 9 306 bevelvoerder F de Jong
1 5 152 diaken R D de Jong 1867
1 2 42 diaken Cornelis Arj Jonker 1794
4 12 450 armvoogd J Jonkman 1872
4 12 444 armvoogd J Jonkman 1866
2 6 188 weesvoogd(es) M H Keiser 1767
1 5 157 diaken S F Klein 1869
3 9 320 bevelvoerder Gustav Knorre
2 7 241 weesvoogd(es) Petronella Koelmans geb. seefsma 1809
1 2 40 diaken Klaas L Koster 179x
1 2 40 diaken Klaas L Koster 1803
2 6 189 weesvoogd(es) Catarina van Kralingen 1767
3 10 359 bevelvoerder IJ Kuipers
1 4 114 diaken M Lamminga 1846
4 11 418 armvoogd E Land 1848
1 4 105 diaken E W Land 1843
4 12 426 armvoogd E Land 1854
4 12 426 armvoogd E Land 1855
1 4 105 diaken E W Land 1839
2 7 251 weesvoogd(es) Aukje Lantinga 1827
2 6 165 weesvoogd(es) Sierk Laquaart 1774
1 2 58 diaken Cornelis Lautenbach 181x
1 2 58 diaken Cornelis Lautenbach 1806
3 9 318 bevelvoerder F W C Ledeboer
4 12 433 armvoogd G Leemkoel 1859
3 9 342 bevelvoerder G Leemkoel
2 7 226 weesvoogd(es) Bernardus Leemkoel 1820
4 11 417 armvoogd F Leemkoel 1847
2 7 226 weesvoogd(es) Bernardus Leemkoel 1825
1 2 68 diaken I Leenderts 1818
1 2 68 diaken I Leenderts 1814
1 1 34 diaken H Leeuwma 1790
2 7 233 weesvoogd(es) Dorothea Lemke 1800
4 11 382 armvoogd F Lieuwma 1818
1 2 78 diaken F Lieuwsma 1823
1 2 79 diaken G J Loncq jr. 182x
2 6 204 weesvoogd(es) Anna van Loon 1791
3 9 335 bevelvoerder J H W van Loon
1 5 153 diaken H Jurjens Makkink 1868
3 9 331 bevelvoerder D M Massee
3 10 352 bevelvoerder S Meinesz
1 1 30 diaken Roelof W Meints 1787
4 12 428 armvoogd G Menalda azn 1856
4 12 421 armvoogd J H W Ments 1853
3 9 322 bevelvoerder H Merkelbach
1 5 140 diaken H M Merkelbach 1862
4 12 453 armvoogd H Merkelbach 1875
1 3 96 diaken M H Merkelbach 1835
1 5a 477 diaken A Meter 1892
1 2 44 diaken T I van der Meulen 1795
4 11 400 armvoogd H van der Meulen 1836
2 7 250 weesvoogd(es) Leutske van der Meulen 1831
4 11 394 armvoogd H van der Meulen 1830
2 7 250 weesvoogd(es) Leutske van der Meulen 1826
2 6 206 weesvoogd(es) Klaaske van der Meulen 1795
2 6 202 weesvoogd(es) Luetske van der Meulen 1789
3 8 269 bevelvoerder Barend van der Meulen
2 6 190 weesvoogd(es) Gerlofke van der Meulen geb. wiarda 1770
1 3 93 diaken Simon Miedema 1833
3 8 284 bevelvoerder Simon Miedema
1 2 55 diaken Rein Miedema 1811
2 7 224 weesvoogd(es) Rein S Miedema 1819
1 2 55 diaken Rein Miedema 1804
1 2 54 diaken Hylke Minnes 1804
1 5 146 diaken P L Mirande 1865
1 2 37 diaken van der Mo... 179x
1 5a 463 diaken J van der Molen 1875
1 1 25 diaken Sybrand P Molenaar 1792
1 1 25 diaken Sybrand P Molenaar 1784
2 6 164 weesvoogd(es) Hein Mollema 1773
2 6 181 weesvoogd(es) Cornelis Mollema 1797
3 8 278 bevelvoerder Hein Mollema
2 7 248 weesvoogd(es) Geziena S Mulder 1821
1 5a 481 diaken G Munneke 1905
3 10 368 bevelvoerder G A Murraij bakker
1 2 73 diaken N n 191x
2 7 237 weesvoogd(es) Sietske Nap geb. zijlstra 1805
3 8 286 bevelvoerder Michiel Nauta
3 8 263 bevelvoerder Sipke Nauta
2 7 220 weesvoogd(es) Wm Pieters Nauta 1813
2 6 196 weesvoogd(es) Grietje Nauta geb. bosscha 1780
1 3 94 diaken M Nauta peters 1834
3 9 321 bevelvoerder M Nauta peters
2 7 245 weesvoogd(es) M Nieubuur geb. zijlstra 1817
2 7 211 weesvoogd(es) D Niuewbuur 1802
3 8 264 bevelvoerder Albert Noordga
2 7 239 weesvoogd(es) Titia Johanna van Nooten geb. albarda 1808
1 5a 468 diaken J Norel 1883
3 8 287 bevelvoerder A H Olinius
1 2 46 diaken Onleesbaar 179x
1 2 38 diaken Onleesbaar 179x
4 12 449 armvoogd K van Oppen 1871
1 5 142 diaken J F van Oppen 1863
1 5 129 diaken F van Oppen 1859
1 5 129 diaken F van Oppen 1855
4 12 443 armvoogd K van Oppen 1865
2 7 232 weesvoogd(es) Geertruida Otterloo 1799
4 11 390 armvoogd P Ouendag 1825
1 4 116 diaken Hs Ouwendag 1847
1 2 61 diaken A S Overdijk 1812
1 2 61 diaken A S Overdijk 1808
2 6 209 weesvoogd(es) Johanna Paardemans 1797
1 1 4 diaken Pierre Peaux 1772
1 4 117 diaken Petrus H Peaux 1854
1 4 117 diaken Petrus H Peaux 1847
2 7 214 weesvoogd(es) Harmanus Peaux 1811
2 7 214 weesvoogd(es) Harmanus Peaux 1806
2 7 251 weesvoogd(es) Aukje Peaux geb. lantinga 1827
4 11 383 armvoogd R Peizel 1819
2 6 193 weesvoogd(es) Dieuke Pessma 1773
1 3 91 diaken E W Petersen 1831
2 7 225 weesvoogd(es) M Pettenga 1819
3 9 310 bevelvoerder Gerbrand Pettenga
1 2 69 diaken M Pettenga 181x
2 6 178 weesvoogd(es) Gerbrandus Pettinga 1795
2 7 250 weesvoogd(es) Leutske Pettinga geb. van der meulen 1826
2 7 250 weesvoogd(es) Leutske Pettinga geb. van der meulen 1831
3 9 307 bevelvoerder M van der Plaats
3 8 254 bevelvoerder Hans Willem Baron van Plettenberg
2 6 188 weesvoogd(es) M H van Plettenberg geb. keiser 1767
1 2 77 diaken I P Poelstra 1821
4 11 380 armvoogd I P Poelstra 1817
1 2 77 diaken I P Poelstra 182x
1 5 130 diaken P Poelstra 1856
2 7 248 weesvoogd(es) Geziena S Popta geb. mulder 1821
2 7 235 weesvoogd(es) Inkjen Popta geb. steensma 1801
2 7 235 weesvoogd(es) Inkjen Popta geb. steensma 1803
1 3 84 diaken J van der Post 1832
1 3 84 diaken J van der Post 1827
4 12 436 armvoogd Jac Posthuma 1866
4 11 401 armvoogd J van der Posthuma 1836
1 5 138 diaken Jetze Posthuma 1861
1 4 111 diaken J F Posthuma 1844
4 12 436 armvoogd Jac Posthuma 1861
3 10 349 bevelvoerder S Posthuma
1 5 131 diaken Jacs Posthuma 1856
3 9 304 bevelvoerder S Posthuma
4 13 459 armvoogd E Posthumus 1887
4 13 459 armvoogd E Posthumus 1881
1 5a 462 diaken K J Posthumus 1875
4 12 424 armvoogd P Pottenga 1856
4 11 415 armvoogd H Pottinga 1845
2 7 227 weesvoogd(es) J Pottinga 1824
3 9 324 bevelvoerder S Pottinga
4 11 389 armvoogd E Prillevitz 1824
3 10 351 bevelvoerder G W Pruis
3 8 290 bevelvoerder Jelte Radsma
1 1 28 diaken Harmanus Radsma 1786
2 6 207 weesvoogd(es) Magdalena Radsma geb. vos 1795
3 8 258 bevelvoerder Tjeerd Ratsma
4 13 457 armvoogd Reeling brouwer 1880
4 13 457 armvoogd Reeling brouwer 1884
1 2 65 diaken P C Reidsma 1814
1 2 65 diaken P C Reidsma 1810
1 4 106 diaken K J Reidsma 1840
1 4 106 diaken K J Reidsma 1841
1 5a 473 diaken S Reitsma 1887
1 1 7 diaken Hotze de Reus 1774
3 8 256 bevelvoerder Jan de Reus
3 8 271 bevelvoerder Sicco Rienstra
2 6 168 weesvoogd(es) Sicco Rienstra 1778
4 11 413 armvoogd F G Rikkers 1843
2 7 243 weesvoogd(es) Agatha van Rinch geb. bolta 1811
2 7 243 weesvoogd(es) Agatha van Rinch geb. bolta 1814
1 2 66 diaken Rins..aa 1812
1 2 66 diaken Rins..aa 1817
2 6 202 weesvoogd(es) Luetske Rintjes wed. j van der meulen 1789
3 9 299 bevelvoerder P Rodenhuis
1 1 21 diaken Ype Rodenhuis 1782
3 9 302 bevelvoerder B Rodenhuis
3 10 361 bevelvoerder W H Rodenhuis
2 7 222 weesvoogd(es) J Rodenhuis 1818
2 7 222 weesvoogd(es) J Rodenhuis 1815
1 1 21 diaken Ype Rodenhuis 1788
3 10 347 bevelvoerder P Rodenhuis azn
1 4 97 diaken Ype Rodenhuis b wszn 1835
3 9 333 bevelvoerder Willem D Roos
1 4 120 diaken W Ruitenga 1850
2 7 232 weesvoogd(es) Geertruida Ruitenga geb. otterloo 1799
1 5a 465 diaken P D Ruiter 1880
1 2 76 diaken A de Ruiter 1820
4 11 402 armvoogd P de Ruiter 1837
3 9 337 bevelvoerder Willem D Ruitinga
3 9 301 bevelvoerder Willem D Ruitinga
2 6 186 weesvoogd(es) Aafke Salverda 1763
2 6 163 weesvoogd(es) Sijds Schaaf 1772
3 10 357 bevelvoerder P Schaafsma
4 13 461 armvoogd P Schaafsma jr 1890
1 2 64 diaken Schee..ok 1810
2 6 194 weesvoogd(es) Trijntie Schenk geb. winkel 1774
1 2 56 diaken Nicolaas Schenkius 180x
3 8 260 bevelvoerder Jan Schoonebeek
1 5a 470 diaken J P van der Schoot 1887
1 5a 485 diaken A van der Schoot 1910
4 12 440 armvoogd H van Schouwenburg g hzn
4 12 438 armvoogd H van Schouwenburg g hzn 1862
2 6 166 weesvoogd(es) Sjoerd Schrik 1773
4 13 460 armvoogd M C Schuil 1882
4 13 460 armvoogd M C Schuil 1888
2 7 241 weesvoogd(es) Petronella Seefsma 1809
3 10 378 bevelvoerder J F Selhorst
3 9 300 bevelvoerder D Siersma
2 7 219 weesvoogd(es) D I Siersma 1811
3 8 279 bevelvoerder Cornelis Sijlstra
1 1 8 diaken Cornelis Sijlstra 1775
2 6 198 weesvoogd(es) Catrijna Sijnia 1785
3 10 376 bevelvoerder N Simonsz
1 5 147 diaken A Sissingh 1866
2 7 246 weesvoogd(es) Siebkje A van Slooten 1819
2 7 246 weesvoogd(es) Siebkje A van Slooten 1824
1 2 81 diaken S van Slooten 1821
3 10 366 bevelvoerder T G van Slooten
2 6 189 weesvoogd(es) Catarina Sloterdijk geb. van kralingen 1767
1 5 133 diaken H Smit gzn 1857
4 11 393 armvoogd T Smith 1828
2 7 247 weesvoogd(es) C D Smits 1820
3 9 330 bevelvoerder H Snijder
3 10 356 bevelvoerder J Snijder
3 10 370 bevelvoerder J J Snijder
3 9 341 bevelvoerder D Snijder
3 10 375 bevelvoerder H R Snijder a azn
2 6 162 weesvoogd(es) Johannes Spannenburg 1771
3 8 270 bevelvoerder Johannes Spannenburg
2 7 234 weesvoogd(es) Akke Spannenburg geb. vettevogel 1801
3 8 253 bevelvoerder de Stad harlingen
2 6 170 weesvoogd(es) Hilko Stapert 1786
1 4 110 diaken S R Steensma 1842
2 7 235 weesvoogd(es) Inkjen Steensma 1803
2 7 235 weesvoogd(es) Inkjen Steensma 1801
1 4 110 diaken S R Steensma 1849
1 5 160 diaken J Steensma 1871
2 6 199 weesvoogd(es) Jetske Steensma 1786
2 6 186 weesvoogd(es) Aafke Steensma geb. salverda 1763
1 1 9 diaken Gerlof van Steinvoort 1775
1 5a 479 diaken Joh Stellingwerf 1893
1 1 17 diaken Taeke S Stephany 1780
1 1 36 diaken Ocke J van der Stok 1791
1 2 43 diaken H Jurjens van der Stok 1802
1 2 43 diaken H Jurjens van der Stok 1795
3 10 360 bevelvoerder B de Stoppelaar bleidestein
1 4 102 diaken H van Straten 1838
4 11 412 armvoogd H van Straten 1842
1 5 151 diaken H P Swart 1867
1 2 41 diaken A Tadema 1800
1 1 6 diaken Frederikus Tangerman 1773
2 7 249 weesvoogd(es) Maria Telsemeier geb. arends 1823
2 7 249 weesvoogd(es) Maria Telsemeier geb. arends 1830
2 6 167 weesvoogd(es) Pieter Tetrode 1775
2 6 205 weesvoogd(es) Aurelia Tetrode geb. gratama 1791
4 13 458 armvoogd M C Teves 1881
1 4 119 diaken J Timmer 1849
3 9 297 bevelvoerder T Tjallingii pzn
3 10 343 bevelvoerder S Trip
1 4 100 diaken S Tromp gz 1837
1 5a 471 diaken P Tuinhout 1887
1 1 1 diaken Minno Tuininga 1771
1 3 88 diaken J F Tuinstra 1829
3 9 332 bevelvoerder G Valckenier
4 11 419 armvoogd N van der Veen 1849
2 6 174 weesvoogd(es) Jan van der Veen 1790
1 2 51 diaken Roelof van der Veen 1800
1 1 29 diaken Jan van der Veen 1786
3 9 316 bevelvoerder S S van der Veen
2 7 240 weesvoogd(es) H van der Veen geb. doedes 1814
2 7 240 weesvoogd(es) H van der Veen geb. doedes 1809
1 4 98 diaken S S van der Veen jz 1836
2 7 238 weesvoogd(es) Berbera Veenstra geb. horreus 1807
1 5 144 diaken C van de Velde 1864
3 8 257 bevelvoerder Gerbrand van der Velde
2 7 242 weesvoogd(es) Johanna Verschuir 1810
3 8 292 bevelvoerder Pieter W Vettevogel
1 2 57 diaken Roelof D Vettevogel 180x
2 6 180 weesvoogd(es) Wytse Vettevogel 1796
2 7 234 weesvoogd(es) Akke Vettevogel 1801
3 8 274 bevelvoerder Douwe W Vettevogel
1 1 15 diaken Douwe W Vettevogel 1779
3 8 285 bevelvoerder Johannes W Vettevogel
2 6 206 weesvoogd(es) Klaaske Vettevogel geb. van der meulen 1795
2 6 161 weesvoogd(es) Harmanus Videlius 1765
2 6 161 weesvoogd(es) Harmanus Videlius 1770
3 8 293 bevelvoerder Hermannus Videlius
2 6 161 weesvoogd(es) Harmanus Videlius 1760
2 6 161 weesvoogd(es) Harmanus Videlius 1755
1 4 118 diaken I H Viersen 1848
2 6 179 weesvoogd(es) Menno Vink 1796
1 1 24 diaken Minno Vink 1784
3 8 261 bevelvoerder Harmen van 't Vlie
1 5 126 diaken P van der Vliet 1854
3 9 326 bevelvoerder C L Voerman
2 6 207 weesvoogd(es) Magdalena Vos 1795
1 5 136 diaken P de Vries binksma 1860
2 6 203 weesvoogd(es) Itske Vrieseman geb. wiarda 1790
3 8 275 bevelvoerder Hermanus de Waardt
2 6 185 weesvoogd(es) Jacob Wassenaar 1801
1 1 32 diaken Jacob Wassenaar 1788
1 2 53 diaken S van der Weide 1807
1 5 127 diaken A van der Weide 1854
1 5 127 diaken A van der Weide 1861
1 4 101 diaken J van der Weide 1837
1 5a 475 diaken L van der Weide 1891
4 11 395 armvoogd J van der Weide 1830
4 12 447 armvoogd A van der Weide 1866
1 2 53 diaken S van der Weide 1803
4 12 445 armvoogd A van der Weide 1866
1 5 121 diaken T M Wentholt 1851
3 10 345 bevelvoerder N Wentholt
1 5a 478 diaken J van der Werf kzn 1893
3 8 273 bevelvoerder Jan Westra
2 6 193 weesvoogd(es) Dieuke Westra geb. pessma 1773
2 7 216 weesvoogd(es) S Wiarda 1808
1 5 139 diaken J N Wiarda 1862
2 7 229 weesvoogd(es) Simon Wiarda 1827
3 9 340 bevelvoerder S Wiarda
1 2 60 diaken S P Wiarda 181x
1 3 89 diaken K Wiarda 1830
1 2 80 diaken R Wiarda 182x
2 6 190 weesvoogd(es) Gerlofke Wiarda 1770
1 5 122 diaken S Wiarda 1851
2 6 203 weesvoogd(es) Itske Wiarda 1790
2 6 195 weesvoogd(es) Auckien Wiarda geb. van der brugh 1775
1 5 150 diaken P Wijga 1867
1 2 47 diaken Klaas Y Wijga 1797
2 7 221 weesvoogd(es) Sjoerd Wijma
2 6 175 weesvoogd(es) Simon Wijma 1791
1 1 10 diaken Simon Wijma 1776
3 8 281 bevelvoerder Simon Wijma
3 8 266 bevelvoerder Jan Wijngaarden
2 6 201 weesvoogd(es) Rachel Johanna Wijs 1788
2 6 194 weesvoogd(es) Trijntie Winkel 1774
1 5a 469 diaken S de Wit 1883
2 7 236 weesvoogd(es) Trijntje de Witt 1802
1 5 143 diaken W van der Woude 1864
1 2 49 diaken Dirk A Ypey 1798
4 12 429 armvoogd J Zaal stroband 1857
3 10 346 bevelvoerder J Zaal stroband
4 12 441 armvoogd J Zaal stroband 1863
1 5 123 diaken J Zaal stroband 1851
2 7 233 weesvoogd(es) Dorothea Zeijlmaker geb. lemke 1800
3 9 319 bevelvoerder D J Zeilmaker
2 6 199 weesvoogd(es) Jetske Zeilmaker geb. steensma 1786
2 7 245 weesvoogd(es) M Zijlstra 1817
2 7 237 weesvoogd(es) Sietske Zijlstra 1805
2 6 172 weesvoogd(es) Cornelis Zijlstra
3 9 317 bevelvoerder C D Zijlstra
3 10 350 bevelvoerder J Zijlstra
3 9 298 bevelvoerder D C Zijlstra
1 5 159 diaken T Zoete 1871
4 11 398 armvoogd S Zwaal 1833
4 11 397 armvoogd S Zwanenburg 1832
4 11 408 armvoogd Tk Zwanenburg 1842
4 12 425 armvoogd Zwanenburg 1854
1 4 103 diaken H Zwanenburg 1838
1 5a 466 diaken J Zwanenburg 1880
1 4 112 diaken T Zwanenburg 1845