Harlingen, reëelkohier 1746 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903)

illustratie reëelkohier 1746 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1736. Van elk pand zijn 'eigenaars' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zo'n achttien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5½e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 20% belasting verschuldigd, de zgn. '5e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Cohier van de reëele schattinge van alle vaste goederen binnen Harlingen, en desselfs Jurisdictie geleegen, gemaakt en gerenoveert bij de Aghtbaere Magistraet van voorss. stad, ingevolge de aenschrijvinghe der Ed: Mog: Heeren Staaten van Friesland in dato den 1 april 1746 en sulks van maij 1746 tot maij 1747.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:06

kwartier  1  2  3  4  5  6  7  8  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
1-001 soort onroerend goed: lijnbaan (Noorderhaven 3)            
1-001 eigenaar:   Arjen T. Blok      
1-001 gebruiker:   Arjen T. Blok      
1-001 huurwaarde en aanslag:         25-00-00 CG   4-10-14 CG
1-001 /2 soort onroerend goed: smitte ( )            
1-001 /2 eigenaar:   wed. Abe Jacobs      
1-001 /2 gebruiker:   Frans Goitjens      
1-001 /2 huurwaarde en aanslag:         28-10-00 CG   5-03-08 CG
1-002 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 7)            
1-002 eigenaar:   Jurjen Claeses      
1-002 gebruiker:   Jurjen Claeses      
1-002 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-09-00 CG
1-003 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 9)            
1-003 eigenaar:   Melle Ynses      
1-003 gebruiker:   Klaas Wouters 20-00-00 CG    
1-003 gebruiker:   Hubert Jetses 20-00-00 CG    
1-003 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   7-05-06 CG
1-004 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 11)            
1-004 eigenaar:   Melle Ynses      
1-004 gebruiker:   Douwe Symons      
1-004 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-09-00 CG
1-005 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 13)            
1-005 eigenaar:   wed. Jan Douwes      
1-005 gebruiker:   Douwe Jansen Zeylmaeker      
1-005 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   7-05-06 CG
1-006 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 15)            
1-006 eigenaar:   Taetske Ruirds Bontekoe      
1-006 gebruiker:   Sjoerd Harmens      
1-006 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   7-05-06 CG
1-007 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 17)            
1-007 eigenaar:   Hans Reynders      
1-007 gebruiker:   Hans Reynders 10-00-00 CG    
1-007 gebruiker:   Frans Goitjens 18-00-00 CG    
1-007 gebruiker:   Jan Hansen 16-00-00 CG    
1-007 huurwaarde en aanslag:         44-00-00 CG   8-00-00 CG
1-008 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 19)            
1-008 eigenaar:   Jacob Douwes      
1-008 gebruiker:   Pytter Karsten      
1-008 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
1-009 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 21)            
1-009 eigenaar:   Jan Aukes      
1-009 gebruiker:   Jacob Douwes cum soc.      
1-009 huurwaarde en aanslag:         66-00-00 CG   12-00-00 CG
1-010 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
1-010 eigenaar:   Claas R. Mahui      
1-010 gebruiker:   Claas R. Mahui      
1-010 huurwaarde en aanslag:         39-00-00 CG   7-01-12 CG
1-011 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
1-011 eigenaar:   Jan Aukes erv.      
1-011 gebruiker:   Philippus Bakker      
1-011 huurwaarde en aanslag:         54-00-00 CG   9-16-06 CG
1-012 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 25)            
1-012 eigenaar:   Jan Aukes erv.      
1-012 gebruiker:   wed. Heere Lieuwes      
1-012 huurwaarde en aanslag:         47-00-00 CG   8-10-14 CG
1-013 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 27)            
1-013 eigenaar:   Jan Aukes erv.      
1-013 gebruiker:   Dirk Jacobs cum soc.      
1-013 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-09-00 CG
1-014 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 29)            
1-014 eigenaar:   Reyner Tjeerds erv.      
1-014 gebruiker:   wed. Jan Douwes      
1-014 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   9-01-12 CG
1-015 soort onroerend goed: woning (Noorderhaven 29)            
1-015 eigenaar:   Jan Aukes erv.      
1-015 gebruiker:        
1-015 opmerking: afgebrooken
1-016 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 29)            
1-016 eigenaar:   Ruurd Sybes erv.      
1-016 gebruiker:   Jan Gerrits      
1-016 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-16-06 CG
1-017 soort onroerend goed: woning (Droogstraat 1)            
1-017 eigenaar:   wed. Gerryt Douwes      
1-017 gebruiker:   wed. Gerryt Douwes      
1-017 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-01-12 CG
1-018 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 6)            
1-018 eigenaar:   Jan Aukes erv.      
1-018 gebruiker:   Jan Aukes      
1-018 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-01-12 CG
1-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 31)            
1-019 eigenaar:   Taeke Stephanus      
1-019 gebruiker:   Taeke Stephanus      
1-019 huurwaarde en aanslag:         38-00-00 CG   6-18-02 CG
1-020 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 35)            
1-020 eigenaar:   Freerk van der Hout      
1-020 gebruiker:   Freerk van der Hout      
1-020 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   14-10-14 CG
1-021 soort onroerend goed: huis ( )            
1-021 eigenaar:   Freerk van der Hout      
1-021 gebruiker:   Sybe Aukes 40-00-00 CG    
1-021 gebruiker:   Trijnke Oosterbaan 56-00-00 CG    
1-021 huurwaarde en aanslag:         96-00-00 CG   17-09-00 CG
1-022 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Noorderhaven 37)            
1-022 eigenaar:   Bente IJsenbeeck      
1-022 gebruiker:   Bente IJsenbeeck cum soc.      
1-022 huurwaarde en aanslag:         124-10-00 CG   22-12-10 CG
1-023 soort onroerend goed: panwerk ( 0)            
1-023 eigenaar:   wed. burgemr. Weima      
1-023 gebruiker:   wed. burgemr. Weima      
1-023 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   7-05-06 CG
1-024 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 39)            
1-024 eigenaar:   erv. Ayse A. Mahui erv.      
1-024 gebruiker:   erv. Ayse A. Mahui erv.      
1-024 huurwaarde en aanslag:         48-00-00 CG   8-14-08 CG
1-025 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 41)            
1-025 gebruiker:   Romke Wassenaar      
1-025 huurwaarde en aanslag:         47-00-00 CG   8-10-14 CG
1-026 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 43)            
1-026 eigenaar:   Junius Alema      
1-026 gebruiker:   Junius Alema      
1-026 huurwaarde en aanslag:         56-00-00 CG   10-03-10 CG
1-027 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 45)            
1-027 eigenaar:   Drys Jansen      
1-027 gebruiker:   wed. Wybe Hanekuik      
1-027 huurwaarde en aanslag:         60-00-00 CG   10-18-02 CG
1-028 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 47)            
1-028 eigenaar:   Evert Hanekuik      
1-028 gebruiker:   Evert Hanekuik      
1-028 huurwaarde en aanslag:         56-00-00 CG   10-03-10 CG
1-029 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 49)            
1-029 eigenaar:   Yke Goverts      
1-029 gebruiker:   Yke Goverts      
1-029 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-10-14 CG
1-030 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 51)            
1-030 eigenaar:   Pytter Oldaan erv.      
1-030 gebruiker:   Pytter Oldaan erv.      
1-030 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-10-14 CG
1-031 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 53)            
1-031 eigenaar:   Willem Mouter      
1-031 gebruiker:   Willem Mouter      
1-031 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-10-14 CG
1-032 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 55)            
1-032 eigenaar:   Auke Bakker      
1-032 gebruiker:   Auke Bakker      
1-032 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   9-01-12 CG
1-033 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
1-033 eigenaar:   Sjirk Tolsma      
1-033 gebruiker:   Sjirk Tolsma      
1-033 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   14-10-14 CG
1-034 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
1-034 eigenaar:   Claas Jacobs      
1-034 gebruiker:   Claas Jacobs      
1-034 huurwaarde en aanslag:         42-00-00 CG   7-12-12 CG
1-035 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 59)            
1-035 eigenaar:   Sjirk Tolsma      
1-035 gebruiker:   Sjirk Tolsma      
1-035 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
1-036 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 61)            
1-036 eigenaar:   Douwe Hanekuik      
1-036 gebruiker:   Douwe Hanekuik      
1-036 huurwaarde en aanslag:         120-00-00 CG   21-16-06 CG
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 1)            
1-037 eigenaar:   Gijsbert Sybes      
1-037 gebruiker:   Gijsbert Sybes      
1-037 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   7-05-06 CG
1-038 soort onroerend goed: perk ( 0)            
1-038 eigenaar:   Jan Aukes      
1-038 gebruiker:   Jan Aukes      
1-038 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-01-12 CG
1-039 soort onroerend goed: perk ( 0)            
1-039 eigenaar:   Anne Jans erv.      
1-039 gebruiker:   Anne Jans erv.      
1-039 opmerking: leedigh
1-039 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   -00-00 CG
1-040 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 16)            
1-040 eigenaar:   Jelle Ottes      
1-040 gebruiker:        
1-040 opmerking: onvermogende
1-041 soort onroerend goed: huis en pakhuis (Zeilmakersstraat 18)            
1-041 eigenaar:   capt. Prigge      
1-041 eigenaar:   Anne Jans erv.      
1-041 gebruiker:   Joseph Norden      
1-041 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
1-042 soort onroerend goed: 5 perken ( 0)            
1-042 eigenaar:   Anne Jans erv.      
1-042 gebruiker:   Anne Jans erv.      
1-042 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-07-04 CG
1-043 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-043 eigenaar:   Pytter Andrys      
1-043 gebruiker:   Sjoerd Tjebbes cum soc.      
1-043 huurwaarde en aanslag:         26-00-00 CG   4-14-08 CG
1-043 /2 soort onroerend goed: woning ( )            
1-043 /2 eigenaar:   Jan Annes      
1-043 /2 gebruiker:   Harmen Blom      
1-043 /2 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
1-044 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 13)            
1-044 eigenaar:   Folkert Claeses      
1-044 gebruiker:   Pytter Huberts cum soc.      
1-044 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
1-045 soort onroerend goed: woning ( 0)            
1-045 eigenaar:   Taeke Stephanus      
1-045 gebruiker:   Jan Sjoerds      
1-045 huurwaarde en aanslag:         19-00-00 CG   3-09-00 CG
1-045 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-045 eigenaar:   Freerk van der Hout      
1-045 gebruiker:   Oeds Lolkes      
1-045 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
1-046 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-046 eigenaar:   Henning Cornelis      
1-046 eigenaar:   Pieter Cornelis      
1-046 gebruiker:   Dieuke Pytters      
1-046 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-09-00 CG
1-047 soort onroerend goed: woning ( 0)            
1-047 eigenaar:   Gerrit Pietters      
1-047 gebruiker:        
1-047 opmerking: onvermogende
1-048 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-048 eigenaar:   Dirk Roelofs      
1-048 gebruiker:   Dirk Roelofs      
1-048 opmerking: 1738 insolvent verclaart en nogh onvermoogende
1-048 /2 soort onroerend goed: kamer ( )            
1-048 /2 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-048 /2 gebruiker:   Claas Sybrens      
1-048 /2 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-09-00 CG
1-049 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-049 eigenaar:   Faas Pytters erv.      
1-049 gebruiker:   Jarigh Fransen      
1-049 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-09-00 CG
1-050 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-050 eigenaar:   Faas Pytters erv.      
1-050 gebruiker:   Ernst Jansen      
1-050 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-09-00 CG
1-051 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-051 eigenaar:   Dirk Upkes      
1-051 gebruiker:   Dirk Upkes      
1-051 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-09-00 CG
1-052 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 21)            
1-052 eigenaar:   Tjerk Jans      
1-052 gebruiker:   Tjerk Jans      
1-052 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
1-053 soort onroerend goed: wagenhuis ( 0)            
1-053 eigenaar:   Anne Jans erv.      
1-053 gebruiker:        
1-053 opmerking: neergevallen en leedig
1-054 soort onroerend goed: potterij (Bildtstraat 4)            
1-054 eigenaar:   Wytse Cornelis      
1-054 gebruiker:   Wytse Cornelis      
1-054 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
1-055 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-055 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-055 gebruiker:   Willem Jansen cum soc.      
1-055 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   9-01-12 CG
1-056 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 2)            
1-056 eigenaar:   Harmen Willems      
1-056 gebruiker:   Harmen Willems      
1-056 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
1-056 /2 soort onroerend goed: kamer (Vissersstraat 10)            
1-056 /2 eigenaar:   Sjoerd Talma      
1-056 /2 gebruiker:   Eelke Bernardus      
1-056 /2 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-10-14 CG
1-057 soort onroerend goed: huis en molen ( 0)            
1-057 eigenaar:   Sikke Ymkes      
1-057 gebruiker:   Sikke Ymkes      
1-057 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-09-00 CG
1-058 soort onroerend goed: stal ( 0)            
1-058 eigenaar:   Evert Hanekuik      
1-058 gebruiker:   Evert Hanekuik      
1-058 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-16-06 CG
1-059 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-059 eigenaar:   Wouter Hessels      
1-059 gebruiker:   Lijsbert Jilles cum soc.      
1-059 huurwaarde en aanslag:         38-00-00 CG   6-18-02 CG
1-059 /2 soort onroerend goed: huis ( )            
1-059 /2 eigenaar:   Heere Wybrens      
1-059 /2 gebruiker:   Heere Wybrens cum soc.      
1-059 /2 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
1-060 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-060 eigenaar:   Jan Hendriks      
1-060 gebruiker:   Jan Hendriks      
1-060 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
1-061 soort onroerend goed: huis ( )            
1-061 eigenaar:   Evert Hanekuik      
1-061 gebruiker:   Coert Jansen      
1-061 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
1-061 /2 soort onroerend goed: kamer ( )            
1-061 /2 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-061 /2 gebruiker:   Jan Gerlofs      
1-061 /2 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
1-061 /3 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 12)            
1-061 /3 eigenaar:   Engel Alberts Klinkert      
1-061 /3 gebruiker:   Jan Klinkert      
1-061 /3 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-07-04 CG
1-061 /4 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 14)            
1-061 /4 eigenaar:   Gerben Douwes      
1-061 /4 gebruiker:   Gerben Douwes cum soc.      
1-061 /4 huurwaarde en aanslag:         28-00-00 CG   5-01-12 CG
1-061 /5 soort onroerend goed: woning ( )            
1-061 /5 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-061 /5 gebruiker:   Pytter Harmens      
1-061 /5 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-10-14 CG
1-062 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 16)            
1-062 eigenaar:   Claas Jacobs      
1-062 gebruiker:   Claas Jacobs      
1-062 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-07-04 CG
1-063 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 22)            
1-063 eigenaar:   Hendrik Jarigs      
1-063 gebruiker:   Heyn Joukes      
1-063 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-07-04 CG
1-063 /2 soort onroerend goed: pakhuis ( )            
1-063 /2 eigenaar:   Suikerraffineerders      
1-063 /2 gebruiker:   Suikerraffineerders      
1-063 /2 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-09-00 CG
1-064 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 20)            
1-064 eigenaar:   wed. Gerrit Joostens      
1-064 gebruiker:   wed. Gerrit Joostens      
1-064 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-10-14 CG
1-064 /2 soort onroerend goed: huis ( )            
1-064 /2 eigenaar:   Harmen Warners cum soc.      
1-064 /2 gebruiker:   Harmen Warners cum soc.      
1-064 /2 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-05-06 CG
1-065 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 10)            
1-065 eigenaar:   wed. Jouke Johannes      
1-065 gebruiker:   Jouke Johannes      
1-065 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-09-00 CG
1-066 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 13)            
1-066 eigenaar:   Tjebbe Gerryts      
1-066 gebruiker:   Tjebbe Gerryts      
1-066 huurwaarde en aanslag:         28-00-00 CG   5-01-12 CG
1-067 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 15)            
1-067 eigenaar:   Jacob Groenewold      
1-067 eigenaar:   Antje Groenewold      
1-067 gebruiker:   Oepke Clases      
1-067 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
1-068 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 17)            
1-068 eigenaar:   Douwe Wybes      
1-068 gebruiker:   Douwe Wybes      
1-068 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-16-06 CG
1-069 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 19)            
1-069 eigenaar:   Claas Jansen      
1-069 gebruiker:   Pytter Jacobs      
1-069 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
1-070 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 21)            
1-070 eigenaar:   Trijntje Broers      
1-070 gebruiker:   Trijntje Broers      
1-070 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-05-06 CG
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 19)            
1-071 eigenaar:   Jan Aukes erv.      
1-071 gebruiker:   Janke Gerrits      
1-071 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
1-072 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 63)            
1-072 eigenaar:   Claas R. Mahui      
1-072 gebruiker:   Claas Haukema      
1-072 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   14-10-14 CG
1-073 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 65)            
1-073 eigenaar:   Claas Haukema      
1-073 gebruiker:   Claas Haukema      
1-073 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   14-10-14 CG
1-074 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 67)            
1-074 eigenaar:   Claas E. Oosterbaan      
1-074 gebruiker:   Claas E. Oosterbaan      
1-074 huurwaarde en aanslag:         56-00-00 CG   10-03-10 CG
1-075 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 69)            
1-075 eigenaar:   Johannes Elgersma      
1-075 gebruiker:   Johannes Elgersma      
1-075 huurwaarde en aanslag:         72-00-00 CG   13-01-12 CG
1-076 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 71)            
1-076 eigenaar:   Claas Fontein      
1-076 gebruiker:   Claas Fontein      
1-076 huurwaarde en aanslag:         90-00-00 CG   16-07-04 CG
1-077 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 73)            
1-077 eigenaar:   Jan IJsenbeek erv.      
1-077 gebruiker:   Dirk IJsenbeecq      
1-077 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   7-05-06 CG
1-078 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 8)            
1-078 eigenaar:   ds. Pierson n.u.      
1-078 gebruiker:   ds. Pierson n.u.      
1-078 huurwaarde en aanslag:         56-00-00 CG   10-03-10 CG
1-079 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 77)            
1-079 eigenaar:   wed. burgemr. Donker      
1-079 gebruiker:   wed. burgemr. Donker      
1-079 huurwaarde en aanslag:         100-00-00 CG   18-03-10 CG
1-080 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 79)            
1-080 eigenaar:   Jan Reins Baard      
1-080 gebruiker:   Jan Reins Baard      
1-080 huurwaarde en aanslag:         45-00-00 CG   8-03-10 CG
1-081 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 81)            
1-081 eigenaar:   Jan R. Baard cum soc.      
1-081 gebruiker:   Jan R. Baard cum soc.      
1-081 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   7-05-06 CG
1-082 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-082 eigenaar:   Jan R. Baard cum soc.      
1-082 gebruiker:   Jan R. Baard cum soc.      
1-082 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-12-12 CG
1-083 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-083 eigenaar:   Harmen Jans      
1-083 gebruiker:   Harmen Jans      
1-083 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-07-04 CG
1-084 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 18)            
1-084 eigenaar:   Douwe Sybes erv.      
1-084 gebruiker:   Ymkje Sikkes cum soc.      
1-084 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-09-00 CG
1-085 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 20)            
1-085 eigenaar:   Jan Dirks erv.      
1-085 gebruiker:   Wybe Dirks      
1-085 huurwaarde en aanslag:         23-00-00 CG   4-03-10 CG
1-086 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 22)            
1-086 eigenaar:   vroedman Meyer      
1-086 gebruiker:   Bauke Jans      
1-086 gebruiker:   Setske Hanses      
1-086 huurwaarde en aanslag:         28-00-00 CG   5-01-12 CG
1-087 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 6)            
1-087 eigenaar:   Jan Doekes      
1-087 gebruiker:   Jan Doekes      
1-087 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
1-088 eigenaar:   Reynder Pytters      
1-088 gebruiker:   Reynder Pytters      
1-088 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-07-04 CG
1-088 /2 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 24)            
1-088 /2 eigenaar:   Minne Abes      
1-088 /2 gebruiker:   Minne Abes      
1-088 /2 opmerking: onvermogende
1-089 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 1)            
1-089 eigenaar:   Fokke Abes      
1-089 gebruiker:   Fokke Abes      
1-089 opmerking: onvermogende
1-090 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 3)            
1-090 eigenaar:   wed. burgemr. Minolda      
1-090 gebruiker:   Heere Wybrens      
1-090 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-09-00 CG
1-091 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 5)            
1-091 eigenaar:   wed. Wobbe Wobbes      
1-091 gebruiker:   wed. Gerrit Gerrits      
1-091 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-05-06 CG
1-092 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 7)            
1-092 eigenaar:   Tjeerd Harmens      
1-092 gebruiker:   Tjeerd Harmens      
1-092 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-18-02 CG
1-093 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 9)            
1-093 eigenaar:   Sikke Ymkes      
1-093 gebruiker:   Sikke Ymkes      
1-093 huurwaarde en aanslag:         34-00-00 CG   6-03-10 CG
1-094 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 11)            
1-094 eigenaar:   wed. Sjierk Folkerts      
1-094 gebruiker:   wed. Sjierk Folkerts      
1-094 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   7-05-06 CG
1-095 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 43)            
1-095 eigenaar:   Otte Aukes      
1-095 gebruiker:   Otte Aukes      
1-095 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
1-096 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 45)            
1-096 eigenaar:   Otte Aukes      
1-096 gebruiker:   Dirk Pytters cum soc.      
1-096 huurwaarde en aanslag:         35-00-00 CG   6-07-04 CG
1-097 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 47)            
1-097 eigenaar:   Lammert Martens      
1-097 gebruiker:   Lammert Martens cum soc.      
1-097 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   7-05-06 CG
1-098 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 49)            
1-098 eigenaar:   Wigle de Vries      
1-098 gebruiker:   Wigle de Vries      
1-098 huurwaarde en aanslag:         38-00-00 CG   6-18-02 CG
1-099 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 51)            
1-099 eigenaar:   Meye Harmens      
1-099 gebruiker:   Meye Harmens      
1-099 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-16-06 CG
1-100 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 53)            
1-100 eigenaar:   Betse Cornelis      
1-100 gebruiker:   Betse Cornelis      
1-100 huurwaarde en aanslag:         27-00-00 CG   4-18-02 CG
1-101 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 55)            
1-101 eigenaar:   Bastiaen Bikker n.u.      
1-101 gebruiker:   Trijntje Jentjes      
1-101 opmerking: woont vergeefs
1-102 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 57)            
1-102 eigenaar:   Dirk Annes q.q. cum soc.      
1-102 gebruiker:   Marten Lammerts cum soc.      
1-102 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
1-103 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 59)            
1-103 eigenaar:   Sybren Symons      
1-103 gebruiker:   Sybren Symons      
1-103 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   2-00-00 CG
1-104 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 61)            
1-104 eigenaar:   Jan J. Trompetter      
1-104 gebruiker:   Sjirkjen Harmens cum soc.      
1-104 huurwaarde en aanslag:         55-00-00 CG   10-00-00 CG
1-105 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 63)            
1-105 eigenaar:   Tjeerd Gerryts      
1-105 gebruiker:   Tjeerd Gerryts      
1-105 huurwaarde en aanslag:         28-00-00 CG   5-01-12 CG
1-106 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 22)            
1-106 eigenaar:   Pytter Reins      
1-106 gebruiker:   wed. Cornelis Dirks      
1-106 huurwaarde en aanslag:         32-00-00 CG   5-16-06 CG
1-107 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 20)            
1-107 eigenaar:   Job Jansen erv.      
1-107 gebruiker:   Job Jansen erv.      
1-107 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
1-108 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 18)            
1-108 eigenaar:   Cornelis Jentjes      
1-108 gebruiker:   Dirk Jans      
1-108 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-16-06 CG
1-109 soort onroerend goed: kamer (Karremanstraat 16)            
1-109 eigenaar:   Hendrik Beernts      
1-109 gebruiker:   Hendrik Beernts      
1-109 opmerking: onvermoogende
1-110 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 14)            
1-110 eigenaar:   Jan Willems      
1-110 gebruiker:   Jan Willems      
1-110 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
1-111 soort onroerend goed: kamers (twee) ( 0)            
1-111 eigenaar:   Beernt Jans      
1-111 gebruiker:   Beernt Jans      
1-111 opmerking: onvermogende
1-112 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-112 eigenaar:   Arjen Tjepkes      
1-112 gebruiker:   Arjen Tjepkes      
1-112 opmerking: onvermogende
1-112 /2 soort onroerend goed: pakhuis ( )            
1-112 /2 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-112 /2 gebruiker:   Jan Gerlofs      
1-112 /2 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-12-12 CG
1-113 soort onroerend goed: tuintje (Zoutsloot 51)            
1-113 eigenaar:   Meye Harmens      
1-113 gebruiker:   Meye Harmens      
1-113 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-12-12 CG
1-114 soort onroerend goed: woning ( 0)            
1-114 eigenaar:   Minne Abes      
1-114 gebruiker:   wed. Jan Theunis      
1-114 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
1-115 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 8)            
1-115 eigenaar:   Cornelis Dirks      
1-115 gebruiker:   Cornelis Dirks      
1-115 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
1-116 opmerking: de agter boven en beneden kaemer ledig
1-116 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-116 eigenaar:   Claas Gerbens      
1-116 gebruiker:   Claas Gerbens      
1-116 opmerking: onvermogende
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 2)            
1-117 eigenaar:   Symon Ruurds erv.      
1-117 gebruiker:   Lijsbert Symons      
1-117 huurwaarde en aanslag:         13-00-00 CG   2-07-04 CG
1-118 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 48)            
1-118 eigenaar:   Gijsbert Johannes      
1-118 gebruiker:   Gijsbert Johannes      
1-118 huurwaarde en aanslag:         26-00-00 CG   4-14-08 CG
1-119 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 44)            
1-119 eigenaar:   Eeltje Rinses      
1-119 gebruiker:   Eeltje Rinses      
1-119 huurwaarde en aanslag:         28-00-00 CG   5-01-12 CG
1-119 opmerking: hier onder beklemd no. 159
1-120 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 42)            
1-120 eigenaar:   Joost Hendriks      
1-120 gebruiker:   Aefke Foekes      
1-120 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-10-14 CG
1-121 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 38)            
1-121 eigenaar:   Yppe Sijes      
1-121 gebruiker:   Yppe Sijes cum soc.      
1-121 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
1-122 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 34)            
1-122 eigenaar:   Gemeente      
1-122 gebruiker:   Ruird Hessels cum soc.      
1-122 opmerking: doet geen huur
1-123 soort onroerend goed: hof (Droogstraat 45)            
1-123 eigenaar:   Heere Heeres      
1-123 gebruiker:   Heere Heeres      
1-123 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
1-124 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-124 eigenaar:   doopsgesinde Gemeente      
1-124 gebruiker:        
1-125 soort onroerend goed: woning ( 0)            
1-125 eigenaar:   Anne Eelkes      
1-125 eigenaar:   Jan Klaesen      
1-125 gebruiker:   Anne Eelkes      
1-125 gebruiker:   Jan Klaesen      
1-125 huurwaarde en aanslag:         68-16-00 CG   12-10-02 CG
1-125 grondpacht aan: secretaris Braam      
1-125 grondpacht en aanslag:           7-16-00 CG 1-19-00 CG
1-125 grondpacht aan: vroedsm. Jelgersma      
1-125 grondpacht en aanslag:           2-16-00 CG 0-14-00 CG
1-126 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 13)            
1-126 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-126 gebruiker:   Jan Gerlofs      
1-126 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
1-127 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 15)            
1-127 eigenaar:   Jacob Harmens      
1-127 gebruiker:   Klaas Foekes cum soc.      
1-127 huurwaarde en aanslag:         34-00-00 CG   6-03-10 CG
1-128 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 17)            
1-128 eigenaar:   Jan Sikkes      
1-128 gebruiker:   Jan Sikkes      
1-128 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
1-129 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 19)            
1-129 eigenaar:   Leenerd Leenerds erv.      
1-129 gebruiker:   Leenerd Leenerds erv.      
1-129 huurwaarde en aanslag:         17-00-00 CG   3-01-12 CG
1-130 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 21)            
1-130 eigenaar:   Beert Brouwer      
1-130 gebruiker:   Jacob Dirks      
1-130 huurwaarde en aanslag:         38-00-00 CG   6-18-02 CG
1-131 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 47)            
1-131 eigenaar:   Heere Heeres      
1-131 gebruiker:   Jan J. Sandstra      
1-131 huurwaarde en aanslag:         33-00-00 CG   6-00-00 CG
1-132 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 51)            
1-132 eigenaar:   Anske Sybes      
1-132 gebruiker:   Anske Sybes      
1-132 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
1-133 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 53)            
1-133 eigenaar:   Claas Fontein      
1-133 gebruiker:   Claas Fontein      
1-133 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-09-00 CG
1-134 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 55)            
1-134 eigenaar:   Jan Everts      
1-134 gebruiker:   Jan Everts      
1-134 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-16-06 CG
1-135 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 12)            
1-135 eigenaar:   Jan Symons      
1-135 gebruiker:   Jan Symons      
1-135 huurwaarde en aanslag:         16-16-00 CG   3-01-00 CG
1-136 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 57)            
1-136 eigenaar:   Mennonyte Gemeente      
1-136 gebruiker:        
1-137 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-137 eigenaar:   Gerben Ates      
1-137 gebruiker:   Trijntie Dirks cum soc.      
1-137 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   7-05-06 CG
1-138 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-138 eigenaar:   Klaas R. Mahui      
1-138 gebruiker:   Theunis Rommerts      
1-138 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
1-139 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-139 eigenaar:   burgemr. Hiddema      
1-139 gebruiker:   Hendrik Duman      
1-139 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-16-06 CG
1-140 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-140 eigenaar:   Dirk Hugens      
1-140 gebruiker:   Ybeltie Jans      
1-140 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-05-06 CG
1-141 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 26)            
1-141 eigenaar:   Jacob Simons      
1-141 gebruiker:   Jacob Simons cum soc.      
1-141 huurwaarde en aanslag:         60-00-00 CG   10-18-02 CG
1-142 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 23)            
1-142 eigenaar:   Hendrik Faber      
1-142 gebruiker:   Hendrik Faber      
1-142 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 25)            
1-143 eigenaar:   Wyger Gerlofs erv.      
1-143 gebruiker:   Pytter Linses      
1-143 huurwaarde en aanslag:         32-00-00 CG   5-16-06 CG
1-143 /2 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 27)            
1-143 /2 eigenaar:   Jan R. Baard cum soc.      
1-143 /2 gebruiker:   Meyer Markus      
1-143 /2 huurwaarde en aanslag:         55-00-00 CG   10-00-00 CG
1-144 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 85)            
1-144 eigenaar:   Jan Kuyk      
1-144 gebruiker:   Christiaen Burman      
1-144 huurwaarde en aanslag:         34-00-00 CG   6-03-10 CG
1-145 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 87)            
1-145 eigenaar:   Jan Kuyk      
1-145 gebruiker:   Jan Kuyk      
1-145 huurwaarde en aanslag:         72-00-00 CG   13-01-12 CG
1-146 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 91)            
1-146 eigenaar:   Dirk Hugens      
1-146 gebruiker:   Jan Bretton      
1-146 huurwaarde en aanslag:         60-00-00 CG   10-18-02 CG
1-147 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 93)            
1-147 eigenaar:   Klaas Sytses      
1-147 gebruiker:   Klaas Sytses      
1-147 huurwaarde en aanslag:         64-00-00 CG   11-12-12 CG
1-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 95)            
1-148 eigenaar:   wed. burgemr. Nollides      
1-148 gebruiker:   Jacob Josephs      
1-148 huurwaarde en aanslag:         100-00-00 CG   18-03-10 CG
1-149 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 97)            
1-149 eigenaar:   burgemr. Hiddema      
1-149 gebruiker:   burgemr. Hiddema      
1-149 huurwaarde en aanslag:         45-00-00 CG   8-03-10 CG
1-150 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 99)            
1-150 eigenaar:   Jetse Roorda      
1-150 gebruiker:   Jetse Roorda      
1-150 huurwaarde en aanslag:         100-00-00 CG   18-03-10 CG
1-151 soort onroerend goed: huizen (twee) (Noorderhaven 101)            
1-151 eigenaar:   Klaas R. Mahui      
1-151 gebruiker:   Hessel Jarigs      
1-151 gebruiker:   Geertje Claeses      
1-151 huurwaarde en aanslag:         42-00-00 CG   7-12-12 CG
1-151 opmerking: Geertje Claeses woont vergeefs
1-152 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 105)            
1-152 eigenaar:   Rienk Gosses      
1-152 gebruiker:   Jan Jansen cum soc.      
1-152 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   9-01-12 CG
1-153 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 30)            
1-153 eigenaar:   Claas Feyes      
1-153 gebruiker:   Claas Feyes cum soc.      
1-153 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   9-01-12 CG
1-154 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 34)            
1-154 eigenaar:   Willem Simons      
1-154 gebruiker:   Willem Simons      
1-154 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-09-00 CG
1-155 soort onroerend goed: hof (Noorderhaven 53)            
1-155 eigenaar:   Claas R. Mahui      
1-155 gebruiker:   Claas R. Mahui      
1-155 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
1-156 soort onroerend goed: hof (Noorderhaven 55)            
1-156 eigenaar:   Jan Aukes erv.      
1-156 gebruiker:   Jan Aukes erv.      
1-156 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-12-12 CG
1-157 soort onroerend goed: hof (Noorderhaven 65)            
1-157 eigenaar:   Jan Aukes erv.      
1-157 gebruiker:   ds. Pierson      
1-157 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
1-158 soort onroerend goed: hof (Droogstraat 11)            
1-158 eigenaar:   wed. Gerrit Middagten      
1-158 gebruiker:   wed. Gerrit Middagten      
1-158 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
1-159 soort onroerend goed: hof (Zoutsloot 44)            
1-159 eigenaar:   Eeltje Rinses      
1-159 gebruiker:        
1-159 opmerking: beklemd onder no. 119
1-160 soort onroerend goed: hof ( )            
1-160 eigenaar:   Claas Oosterbaan      
1-160 gebruiker:   Claas Oosterbaan      
1-160 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-12-12 CG
2-001 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 87)            
2-001 eigenaar:   Klaas Thomas cum soc.      
2-001 gebruiker:   Klaas Thomas cum soc.      
2-001 huurwaarde en aanslag:         56-10-00 CG   10-05-06 CG
2-002 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-002 eigenaar:   rentmeester Piers Lanting      
2-002 gebruiker:   wed. Pytter Seerps      
2-002 huurwaarde en aanslag:         27-00-00 CG   4-18-02 CG
2-003 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-003 eigenaar:   Arjen Teunis erv.      
2-003 gebruiker:   Arjen Teunis erv.      
2-003 opmerking: onvermoogende
2-004 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-004 eigenaar:   Johannes Jans      
2-004 gebruiker:   Johannes Jans      
2-004 huurwaarde en aanslag:         10-10-00 CG   1-18-02 CG
2-004 /2 soort onroerend goed: huis (en 2-004 1/3) ( )            
2-004 /2 eigenaar:   Eelke Jelles      
2-004 /2 gebruiker:   Eelke Jelles      
2-004 /2 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-05-06 CG
2-005 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-005 eigenaar:   Douwe Luitjens      
2-005 gebruiker:   Douwe Luitjens      
2-005 huurwaarde en aanslag:         10-10-00 CG   1-18-02 CG
2-006 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-006 eigenaar:   Sipke Saekes      
2-006 gebruiker:   Sipke Saekes      
2-006 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
2-007 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 83)            
2-007 eigenaar:   Dirk Sytses      
2-007 gebruiker:   Dirk Sytses      
2-007 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
2-008 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 85)            
2-008 eigenaar:   Uilke Anskes      
2-008 gebruiker:   Uilke Anskes      
2-008 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-18-02 CG
2-008 /2 soort onroerend goed: tuin ( )            
2-008 /2 eigenaar:   Thomas Jansen erv.      
2-008 /2 gebruiker:   Harmen Alberts      
2-008 /2 huurwaarde en aanslag:         13-00-00 CG   2-07-04 CG
2-009 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-009 eigenaar:   burgemr. Hendrik Everts      
2-009 gebruiker:   wed. Joost Johannes      
2-009 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 73)            
2-010 eigenaar:   Sybren Simons      
2-010 gebruiker:   Sybren Simons      
2-010 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-09-00 CG
2-011 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 77)            
2-011 eigenaar:   Attje Martens      
2-011 gebruiker:   Attje Martens      
2-011 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-16-06 CG
2-011 /2 soort onroerend goed: tuin ( )            
2-011 /2 eigenaar:   Joost Gonggrijp      
2-011 /2 gebruiker:   Joost Gonggrijp      
2-011 /2 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
2-012 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 71)            
2-012 eigenaar:   Sybrand Feytema      
2-012 gebruiker:   Auke Aukes      
2-012 huurwaarde en aanslag:         25-05-00 CG   4-11-12 CG
2-013 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 69)            
2-013 eigenaar:   Jan J. Trompetter      
2-013 gebruiker:   wed. Fokke Harmens cum soc.      
2-013 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
2-014 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 67)            
2-014 eigenaar:   Thomas Lammerts      
2-014 gebruiker:   Thomas Lammerts      
2-014 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
2-015 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-015 eigenaar:   Tjebbe Gerrits q.q.      
2-015 gebruiker:   Jan Hendriks cum soc.      
2-015 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-10-14 CG
2-016 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-016 eigenaar:   Jan Heyns      
2-016 gebruiker:   Jan Huberts      
2-016 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-18-02 CG
2-017 soort onroerend goed: woning en tuin ( 0)            
2-017 eigenaar:   Jacob Willems      
2-017 gebruiker:   Ype Dirks      
2-017 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
2-017 /2 soort onroerend goed: 2 kamers ( )            
2-017 /2 eigenaar:   Dirk Jansen      
2-017 /2 gebruiker:   Jurre Jans cum soc.      
2-017 /2 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-10-14 CG
2-017 /3 soort onroerend goed: hof ( )            
2-017 /3 eigenaar:   Dirk Jansen      
2-017 /3 gebruiker:   Dirk Jansen      
2-017 /3 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-12-12 CG
2-018 soort onroerend goed: hof ( 0)            
2-018 eigenaar:   wed. Claas Hindelopen      
2-018 gebruiker:   wed. Claas Hindelopen      
2-018 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
2-018 /2 soort onroerend goed: woning ( )            
2-018 /2 eigenaar:   Gemeente      
2-018 /2 gebruiker:   Geertie Gerbens      
2-018 /2 opmerking: woont vergeefs
2-019 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 11)            
2-019 eigenaar:   Ulbe Jans      
2-019 gebruiker:   wed. Jan Johannes      
2-019 huurwaarde en aanslag:         26-00-00 CG   4-14-08 CG
2-020 soort onroerend goed: hof (Achterstraat 27)            
2-020 eigenaar:   Symon Stijl      
2-020 gebruiker:   Symon Stijl      
2-020 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-12-12 CG
2-021 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 13)            
2-021 eigenaar:   Simon Stijl      
2-021 gebruiker:   wed. Cornelis Simons      
2-021 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
2-022 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 5)            
2-022 eigenaar:   Hendrik Hendrix      
2-022 gebruiker:   Hendrik Hendrix      
2-022 huurwaarde en aanslag:         19-14-00 CG   3-11-08 CG
2-022 eigenaar:   Hendrik Tijssens      
2-022 gebruiker:   Hendrik Tijssens      
2-022 opmerking: onvermogende
2-022 /2 soort onroerend goed: tuin ( )            
2-022 /2 eigenaar:   Jacob Willems      
2-022 /2 gebruiker:   Jacob Willems      
2-022 /2 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-09-00 CG
2-023 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-023 eigenaar:   vroedman Swerms      
2-023 gebruiker:   Sybren Sipkes cum soc.      
2-023 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   7-05-06 CG
2-024 soort onroerend goed: schuur ( 0)            
2-024 eigenaar:   Jan J. Kalf      
2-024 gebruiker:   Jan J. Kalf      
2-024 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-16-06 CG
2-024 /2 soort onroerend goed: woningen ( )            
2-024 /2 eigenaar:   Wybren Doekes erv.      
2-024 /2 eigenaar:   Pytter Reyns      
2-024 /2 gebruiker:   Andrys Willems      
2-024 /2 huurwaarde en aanslag:         100-00-00 CG   18-03-10 CG
2-025 soort onroerend goed: tuintje ( 0)            
2-025 eigenaar:   Gabe Sybesma      
2-025 gebruiker:   Douwe Alberts      
2-025 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-01-12 CG
2-026 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 3)            
2-026 eigenaar:   Pytter Sjoerds      
2-026 gebruiker:   Pytter Sjoerds cum soc.      
2-026 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
2-027 soort onroerend goed: de noordermolen en huis (Karremanstraat 1)            
2-027 eigenaar:        
2-027 huurwaarde en aanslag:         27-10-00 CG   5-00-00 CG
2-028 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-028 eigenaar:   Haentje Willems      
2-028 gebruiker:   wed. Jan Claeses      
2-028 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
2-028 /2 soort onroerend goed: huis ( )            
2-028 /2 eigenaar:   Ulbe Jans      
2-028 /2 gebruiker:   Harmen Harmens      
2-028 /2 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   4-00-00 CG
2-028 /3 soort onroerend goed: huis ( )            
2-028 /3 eigenaar:   Gerryt Jansen      
2-028 /3 gebruiker:   Gerryt Jansen      
2-028 /3 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
2-029 soort onroerend goed: lijnbaan ( 0)            
2-029 eigenaar:   Evert Oosterbaan      
2-029 gebruiker:   Evert Oosterbaan      
2-029 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   9-01-12 CG
2-030 soort onroerend goed: huis en estrikwerk (Zoutsloot 107)            
2-030 eigenaar:   Cleys Lanting      
2-030 gebruiker:   Cleys Lanting      
2-030 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-10-14 CG
2-031 soort onroerend goed: huis en tuin ( 0)            
2-031 eigenaar:   Symon Fokkes erv.      
2-031 gebruiker:   Sipke Arjens      
2-031 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
2-032 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-032 eigenaar:   Ypke Dirks      
2-032 gebruiker:   Ypke Dirks      
2-032 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-10-14 CG
2-033 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 83)            
2-033 eigenaar:   wed. Pier Andrys      
2-033 gebruiker:   wed. Pier Andrys      
2-033 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-18-02 CG
2-034 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 54)            
2-034 eigenaar:   Jacob Popta erv.      
2-034 gebruiker:   Geert Geerts      
2-034 huurwaarde en aanslag:         19-00-00 CG   3-09-00 CG
2-034 gebruiker:   Jan Gerrits      
2-034 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   4-00-00 CG
2-035 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 54)            
2-035 eigenaar:   Yffke Fransen      
2-035 eigenaar:   Sjoukjen Fransen      
2-035 gebruiker:   Yffke Fransen      
2-035 gebruiker:   Sjoukjen Fransen      
2-035 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-10-14 CG
2-036 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 52)            
2-036 eigenaar:   Yke Goverts      
2-036 gebruiker:   Pieter Simons 18-00-00 CG    
2-036 gebruiker:   Taetske Jans 6-00-00 CG    
2-036 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-07-04 CG
2-037 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 19)            
2-037 eigenaar:   wed. Gerryt Christiaens      
2-037 gebruiker:   wed. Gerryt Christiaens      
2-037 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-10-14 CG
2-038 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 21)            
2-038 eigenaar:   Yke Goverts      
2-038 gebruiker:   Henning Cornelis      
2-038 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-10-14 CG
2-039 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 23)            
2-039 eigenaar:   Nanningh Hendrix      
2-039 gebruiker:   Nanningh Hendrix      
2-039 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-10-14 CG
2-040 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 25)            
2-040 eigenaar:   Nanningh Hendrix      
2-040 gebruiker:   Lolke Jacobs      
2-040 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-10-14 CG
2-041 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 27)            
2-041 eigenaar:   Gerrit Tjallings      
2-041 gebruiker:   Jelmer Gerbens      
2-041 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   7-05-06 CG
2-042 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 59)            
2-042 eigenaar:   Otte Aukes      
2-042 eigenaar:   Dirk Jacobs erv.      
2-042 gebruiker:   Douwe Alberts      
2-042 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
2-043 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 61)            
2-043 eigenaar:   Claas Feyes      
2-043 gebruiker:   Govert Reynders      
2-043 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-10-14 CG
2-044 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 63)            
2-044 eigenaar:   Jan Oldaens      
2-044 gebruiker:   Jan Oldaens      
2-044 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-10-14 CG
2-045 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 65)            
2-045 eigenaar:   Gerryt Tjallings      
2-045 gebruiker:   Gerryt Tjallings      
2-045 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   2-00-00 CG
2-046 soort onroerend goed: hof (Zoutsloot 58)            
2-046 eigenaar:   Jacob Popta erv.      
2-046 gebruiker:        
2-046 opmerking: ledigh
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Droogstraat 67)            
2-047 eigenaar:   Symon Fokkes      
2-047 gebruiker:   Haantie Baltus      
2-047 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-09-00 CG
2-048 soort onroerend goed: panwerk (Droogstraat 81)            
2-048 eigenaar:   Symon Fokkes      
2-048 gebruiker:   Symon Fokkes      
2-048 huurwaarde en aanslag:         47-08-00 CG   8-12-04 CG
2-048 /2 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 81)            
2-048 /2 eigenaar:   Symon Fokkes      
2-048 /2 gebruiker:   Tjeerd Jurjens      
2-048 /2 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   4-00-00 CG
2-049 soort onroerend goed: ververij ( 0)            
2-049 eigenaar:   Ysaak Roosen      
2-049 gebruiker:   Ysaak Roosen      
2-049 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-05-06 CG
2-050 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-050 eigenaar:   Jelle Jocchums      
2-050 gebruiker:   Jelle Jocchums      
2-050 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
2-051 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-051 eigenaar:   Jan Symons      
2-051 gebruiker:   Hartman Hartmans      
2-051 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
2-052 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-052 eigenaar:   Jan Roorda      
2-052 eigenaar:   Jetse Roorda      
2-052 gebruiker:   Jan Roorda      
2-052 gebruiker:   Jetse Roorda      
2-052 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
2-053 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
2-053 eigenaar:   Lubbe Alles      
2-053 gebruiker:   wed. Henderina van Beemen cum soc.      
2-053 huurwaarde en aanslag:         44-00-00 CG   8-00-00 CG
2-054 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
2-054 eigenaar:   Pieter Glinda      
2-054 gebruiker:   notaris Walrich      
2-054 huurwaarde en aanslag:         84-00-00 CG   15-05-06 CG
2-055 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 3)            
2-055 eigenaar:   Simon Stinstra      
2-055 gebruiker:   de kinderen van Pytter Dreyer      
2-055 huurwaarde en aanslag:         61-00-00 CG   11-01-12 CG
2-056 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 5)            
2-056 eigenaar:   Simon Stinstra      
2-056 gebruiker:   dr. Stinstra      
2-056 huurwaarde en aanslag:         60-00-00 CG   10-18-02 CG
2-057 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 7)            
2-057 eigenaar:   Jacob Tjerks      
2-057 gebruiker:   Haentie Baltus      
2-057 huurwaarde en aanslag:         60-00-00 CG   10-18-02 CG
2-058 soort onroerend goed: mouterij (Hoogstraat 9)            
2-058 eigenaar:   Jacob Tjerks      
2-058 gebruiker:   Jacob Tjerks      
2-058 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-10-14 CG
2-059 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 11)            
2-059 eigenaar:   Ulbe Jans      
2-059 gebruiker:   Ulbe Jans cum soc.      
2-059 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   7-05-06 CG
2-060 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 13)            
2-060 eigenaar:   Jan Symons      
2-060 gebruiker:   Jan Symons      
2-060 huurwaarde en aanslag:         48-00-00 CG   8-14-08 CG
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 15)            
2-061 eigenaar:   Harmen Agema      
2-061 gebruiker:   Jacob Wouters      
2-061 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-09-00 CG
2-062 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 19)            
2-062 eigenaar:   Ypke Douwes      
2-062 gebruiker:   Jan Sybrens cum soc.      
2-062 huurwaarde en aanslag:         55-00-00 CG   10-00-00 CG
2-063 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 21)            
2-063 eigenaar:   Ysaak Roosen      
2-063 gebruiker:   Hugo van Calfslaegen      
2-063 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   7-05-06 CG
2-064 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 23)            
2-064 eigenaar:   Ysaak Roosen      
2-064 gebruiker:   Ysaak Roosen      
2-064 huurwaarde en aanslag:         46-00-00 CG   8-07-04 CG
2-065 soort onroerend goed: huis en stal (Hoogstraat 25)            
2-065 eigenaar:   Feyke IJes erv.      
2-065 gebruiker:   Tyte Ruurds      
2-065 huurwaarde en aanslag:         70-00-00 CG   12-14-08 CG
2-066 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 27)            
2-066 eigenaar:   Engeltje Doedes      
2-066 gebruiker:   Engeltje Doedes      
2-066 opmerking: onvermoogende
2-067 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 6)            
2-067 eigenaar:   Johannes Steffens      
2-067 gebruiker:   Johannes Steffens      
2-067 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-16-06 CG
2-068 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 94)            
2-068 eigenaar:   Wouter Hessels      
2-068 gebruiker:   Wouter Hessels      
2-068 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
2-068 /2 soort onroerend goed: huis ( )            
2-068 /2 eigenaar:   Bouke Cornelis      
2-068 /2 gebruiker:   Bouke Cornelis      
2-068 /2 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
2-069 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 9)            
2-069 eigenaar:   Harmen Hendrix      
2-069 gebruiker:   Harmen Hendrix      
2-069 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
2-070 soort onroerend goed: hof (Herenwaltje 11)            
2-070 eigenaar:   Claas Harmens      
2-070 gebruiker:   Claas Harmens      
2-070 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-01-12 CG
2-071 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 12)            
2-071 eigenaar:   Klaas Harmens      
2-071 gebruiker:   Klaas Harmens      
2-071 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
2-071 /2 soort onroerend goed: kamer (Herenwaltje 12)            
2-071 /2 eigenaar:   Beernt Beernts      
2-071 /2 gebruiker:   Beernt Beernts      
2-071 /2 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
2-072 soort onroerend goed: hof (Wortelstraat 3)            
2-072 eigenaar:   Junius Alema      
2-072 gebruiker:   Junius Alema      
2-072 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
2-073 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 1)            
2-073 eigenaar:   Taeke Pytters      
2-073 gebruiker:   Taeke Pytters      
2-073 huurwaarde en aanslag:         17-00-00 CG   3-01-12 CG
2-074 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 3)            
2-074 eigenaar:   Meye Harmens      
2-074 gebruiker:   wed. Cornelis Geerts      
2-074 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-18-02 CG
2-075 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 5)            
2-075 eigenaar:   Simon Fokkes erv.      
2-075 gebruiker:   Dieuke Pytters      
2-075 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-09-00 CG
2-076 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 1)            
2-076 eigenaar:   Simon Fokkes      
2-076 gebruiker:   Heere Meyles cum soc.      
2-076 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-09-00 CG
2-077 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 9)            
2-077 eigenaar:   wed. Jacobus Nauta      
2-077 gebruiker:   Uilke Jans cum soc.      
2-077 huurwaarde en aanslag:         26-00-00 CG   4-14-08 CG
2-078 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-078 eigenaar:   wed. Jacobus Nauta      
2-078 gebruiker:   Jarigh Arjens      
2-078 huurwaarde en aanslag:         17-00-00 CG   3-01-12 CG
2-079 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 29)            
2-079 eigenaar:   wed. Jacobus Nauta      
2-079 gebruiker:   wed. Claas Douwes      
2-079 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   14-10-14 CG
2-079 /2 soort onroerend goed: huis ( )            
2-079 /2 eigenaar:   Johannes Elgersma      
2-079 /2 gebruiker:   Antie Hessels      
2-079 /2 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-09-00 CG
2-080 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 31)            
2-080 eigenaar:   Ulbe Jans      
2-080 gebruiker:   Ork Freerks cum soc.      
2-080 huurwaarde en aanslag:         41-00-00 CG   7-09-00 CG
2-081 soort onroerend goed: woning (Hoogstraat 33)            
2-081 eigenaar:   Heere Rinkes      
2-081 gebruiker:   Anthoni de Vries      
2-081 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
2-081 /2 soort onroerend goed: woning (Hoogstraat 33)            
2-081 /2 eigenaar:   Heere Rinkes      
2-081 /2 gebruiker:   Heere Meyles      
2-081 /2 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-16-06 CG
2-082 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 35)            
2-082 eigenaar:   Johannes Ypes      
2-082 gebruiker:   Johannes Ypes cum soc.      
2-082 huurwaarde en aanslag:         42-00-00 CG   7-12-12 CG
2-083 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 37)            
2-083 eigenaar:   Jacob Hettes      
2-083 gebruiker:   Jacob Hettes      
2-083 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-10-14 CG
2-084 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 39)            
2-084 eigenaar:   wed. Johannes Bendix      
2-084 gebruiker:   wed. Johannes Bendix cum soc.      
2-084 huurwaarde en aanslag:         34-00-00 CG   6-03-10 CG
2-085 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
2-085 eigenaar:   Evert Hendriks      
2-085 gebruiker:   Evert Hendriks      
2-085 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-16-06 CG
2-085 /2 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
2-085 /2 eigenaar:   Frans Beerns      
2-085 /2 gebruiker:   Frans Beerns      
2-085 /2 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
2-086 soort onroerend goed: kamer (Wortelstraat 8)            
2-086 eigenaar:   Jan Blauw      
2-086 gebruiker:   Rinske Claeses      
2-086 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-16-06 CG
2-087 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-087 eigenaar:   Heyman Heymans n.u.      
2-087 gebruiker:   Harmen Arents      
2-087 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-07-04 CG
2-088 soort onroerend goed: stal (Wortelstraat 13)            
2-088 eigenaar:   Tjitske Ymes erv.      
2-088 gebruiker:   wed. Jan Aukes      
2-088 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   2-00-00 CG
2-088 /2 soort onroerend goed: huis ( )            
2-088 /2 eigenaar:   Johannes Ypes erv.      
2-088 /2 gebruiker:   wed. Jochhum Jansen      
2-088 /2 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-10-14 CG
2-089 soort onroerend goed: kamer (Hoogstraat 43)            
2-089 eigenaar:   Beernt Jans      
2-089 gebruiker:   Beernt Jans      
2-089 opmerking: onvermoogende
2-090 soort onroerend goed: kamer (Hoogstraat 45)            
2-090 eigenaar:   wed. Gerlof Jansen      
2-090 gebruiker:   Bauke Jyltes      
2-090 huurwaarde en aanslag:         34-10-00 CG   6-05-06 CG
2-091 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 47)            
2-091 eigenaar:   Jan Caspers      
2-091 gebruiker:   Jan Caspers      
2-091 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
2-092 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-092 eigenaar:   Beernt Alberts      
2-092 gebruiker:   Beernt Alberts      
2-092 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
2-093 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 49)            
2-093 eigenaar:   Heere Gerbens      
2-093 gebruiker:   Heere Gerbens      
2-093 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-12-12 CG
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 51)            
2-094 eigenaar:   Klaas Jansen      
2-094 gebruiker:   Klaas Jansen      
2-094 huurwaarde en aanslag:         27-00-00 CG   4-18-02 CG
2-094 /2 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 53)            
2-094 /2 eigenaar:   Gerryt Suringar      
2-094 /2 gebruiker:   Ate Joris      
2-094 /2 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
2-095 soort onroerend goed: perk ( 0)            
2-095 eigenaar:   Anne Jans erv.      
2-095 gebruiker:        
2-095 opmerking: vervallen bevonden en niet van waerde
2-096 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 40)            
2-096 eigenaar:   Jan Jacobs      
2-096 gebruiker:   Beernt Beernts cum soc.      
2-096 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   9-01-12 CG
2-097 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 38)            
2-097 eigenaar:   Alle Jacobs      
2-097 gebruiker:   Alle Jacobs      
2-097 opmerking: onvermoogende
2-098 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 36)            
2-098 eigenaar:   Jan Gerryts      
2-098 gebruiker:   Jan Gerryts      
2-098 opmerking: onvermoogende
2-099 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 34)            
2-099 eigenaar:   Jacob Poppes      
2-099 gebruiker:   Jacob Poppes      
2-099 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-16-06 CG
2-100 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 32)            
2-100 eigenaar:   Tjeerd Jansen Sandstra      
2-100 gebruiker:   Tjeerd Jansen Sandstra      
2-100 gebruiker:   Lieuwe Tjerks      
2-100 huurwaarde en aanslag:         53-00-00 CG   9-12-12 CG
2-101 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-101 eigenaar:   Douwe Gosses      
2-101 gebruiker:   Douwe Gosses      
2-101 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-09-00 CG
2-102 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
2-102 eigenaar:   Pytter Gerbens      
2-102 gebruiker:   Pytter Gerbens      
2-102 huurwaarde en aanslag:         26-10-00 CG   4-16-06 CG
2-103 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
2-103 eigenaar:   Ype Pytters      
2-103 gebruiker:   Age Cornelis      
2-103 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-18-02 CG
2-104 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 28)            
2-104 eigenaar:   wed. Gerrit Jacobs      
2-104 gebruiker:   wed. Gerrit Jacobs      
2-104 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   -00-00 CG
2-104 opmerking: 1737 insolvent verklaart en is onvermogende
2-105 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 26)            
2-105 eigenaar:   Klaas Joostens      
2-105 gebruiker:   Klaas Joostens      
2-105 huurwaarde en aanslag:         19-00-00 CG   -00-00 CG
2-105 opmerking: 1733 insolvent verklaart en is onvermogende
2-106 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 24)            
2-106 eigenaar:   Andrys Ymkes      
2-106 gebruiker:   Andrys Ymkes      
2-106 huurwaarde en aanslag:         17-04-00 CG   3-02-08 CG
2-107 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 22)            
2-107 eigenaar:   Simon Jacobs      
2-107 eigenaar:   Tjeerd Pytters      
2-107 gebruiker:   Christiaen Jansen      
2-107 huurwaarde en aanslag:         23-00-00 CG   4-03-10 CG
2-108 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 15)            
2-108 eigenaar:   Jan Beernts      
2-108 gebruiker:   Jan Beernts cum soc.      
2-108 huurwaarde en aanslag:         29-16-00 CG   5-08-04 CG
2-109 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 19)            
2-109 eigenaar:   Cornelis Fokkes      
2-109 gebruiker:   Pytter Claeses cum soc.      
2-109 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   7-05-06 CG
2-110 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 1)            
2-110 eigenaar:   Pytter Beerents      
2-110 gebruiker:   Pytter Beerents      
2-110 huurwaarde en aanslag:         17-00-00 CG   3-01-12 CG
2-111 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 20)            
2-111 eigenaar:   Simon Stinstra      
2-111 gebruiker:   Minne Harmens      
2-111 huurwaarde en aanslag:         57-18-00 CG   10-10-08 CG
2-112 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 18)            
2-112 eigenaar:   Jan Sybes      
2-112 gebruiker:   Jan Sybes      
2-112 huurwaarde en aanslag:         42-00-00 CG   7-12-12 CG
2-113 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 16)            
2-113 eigenaar:   wed. Bouwe Feykes      
2-113 gebruiker:   Baukjen Baukes      
2-113 huurwaarde en aanslag:         42-16-00 CG   7-15-10 CG
2-114 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 14)            
2-114 eigenaar:   Pytter Tjeerds      
2-114 gebruiker:   Pytter Tjeerds      
2-114 huurwaarde en aanslag:         32-00-00 CG   5-16-06 CG
2-115 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 12)            
2-115 eigenaar:   wed. Dirk Pytters      
2-115 gebruiker:   wed. Dirk Pytters cum soc.      
2-115 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-09-00 CG
2-116 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 10)            
2-116 eigenaar:   Anthoni Gerardi      
2-116 gebruiker:   Anthoni Gerardi      
2-116 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-07-04 CG
2-117 soort onroerend goed: (Hoogstraat 6)            
2-117 eigenaar:   IJe Feykes      
2-117 gebruiker:   Sjoerd Joukes      
2-117 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-07-04 CG
2-118 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 4)            
2-118 eigenaar:   Cornelis Tjeerds erv.      
2-118 gebruiker:   Hessel Jelles      
2-118 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
2-119 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 2)            
2-119 eigenaar:   Ulbe Jansen      
2-119 eigenaar:   Tjeerd Pyters      
2-119 gebruiker:   een wed. Aeghjen      
2-119 huurwaarde en aanslag:         37-00-00 CG   6-14-08 CG
2-120 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-120 eigenaar:   Jacob Dirks cum soc.      
2-120 gebruiker:   Sirk Uilkes      
2-120 huurwaarde en aanslag:         25-00-00 CG   4-10-14 CG
2-121 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-121 eigenaar:   Theunis Jelles      
2-121 gebruiker:   Theunis Jelles      
2-121 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
2-122 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 109)            
2-122 eigenaar:   Jelte Ruurds      
2-122 gebruiker:   Jelte Ruurds      
2-122 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   9-01-12 CG
2-122 grondpacht aan: de Havenisten      
2-122 grondpacht en aanslag:           5-12-00 CG 1-08-00 CG
2-123 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 111)            
2-123 eigenaar:   burgemr. Munter      
2-123 gebruiker:   burgemr. Munter      
2-123 huurwaarde en aanslag:         48-00-00 CG   8-14-08 CG
2-123 grondpacht aan: de Havenisten      
2-123 grondpacht en aanslag:           5-12-00 CG 1-08-00 CG
2-124 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 113)            
2-124 eigenaar:   ontfanger Roorda      
2-124 gebruiker:   ontfanger Roorda      
2-124 huurwaarde en aanslag:         51-00-00 CG   9-05-06 CG
2-125 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-125 eigenaar:   Abbe Rinses      
2-125 gebruiker:   Thijs Ulbes      
2-125 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   14-10-14 CG
2-126 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-126 eigenaar:   vroedsm. Steensma      
2-126 gebruiker:   Dioede Sierks      
2-126 huurwaarde en aanslag:         28-00-00 CG   5-01-12 CG
2-127 soort onroerend goed: houtstek ( 0)            
2-127 eigenaar:   Antoni Gerardi      
2-127 gebruiker:   Douwe Gabes      
2-127 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-18-02 CG
2-128 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
2-128 eigenaar:   Yde Pyters      
2-128 gebruiker:   Yde Pyters      
2-128 huurwaarde en aanslag:         54-00-00 CG   9-16-06 CG
2-129 soort onroerend goed: cementmakerij (Rommelhaven 7)            
2-129 eigenaar:   Yde Pyters      
2-129 gebruiker:        
2-129 opmerking: leedigh
2-130 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 11)            
2-130 eigenaar:   Okke Bouwes cum soc.      
2-130 gebruiker:   Johannes Caspers      
2-130 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-09-00 CG
2-131 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 15)            
2-131 eigenaar:   Schelte Arjens      
2-131 gebruiker:   Schelte Arjens      
2-131 huurwaarde en aanslag:         38-00-00 CG   6-18-02 CG
2-131 /2 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 3)            
2-131 /2 eigenaar:   IJsbrand Thomas      
2-131 /2 gebruiker:   IJsbrand Thomas      
2-131 /2 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-10-14 CG
2-132 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 5)            
2-132 eigenaar:   wed. Dirk Gerrits      
2-132 gebruiker:   wed. Dirk Gerrits cum soc.      
2-132 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-10-14 CG
2-133 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 7)            
2-133 eigenaar:   Tjeerd Claeses erv.      
2-133 gebruiker:   Obbe Gerbens      
2-133 huurwaarde en aanslag:         26-00-00 CG   4-14-08 CG
2-134 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 9)            
2-134 eigenaar:   Evert Sybrens      
2-134 gebruiker:   Evert Sybrens      
2-134 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
2-135 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 11)            
2-135 eigenaar:   Douwe Gosses      
2-135 gebruiker:   Hendrik Johannes      
2-135 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-16-06 CG
2-136 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 12)            
2-136 eigenaar:   Jan Jacobs      
2-136 gebruiker:   Jan Jacobs      
2-136 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-09-00 CG
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
2-137 eigenaar:   Gerard Suringar      
2-137 gebruiker:   Frans Beerns      
2-137 huurwaarde en aanslag:         26-00-00 CG   4-14-08 CG
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
2-137 gebruiker:   Jan Hendrix      
2-137 huurwaarde en aanslag:         14-08-00 CG   2-12-04 CG
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 6)            
2-138 eigenaar:   Cornelis houtmolenaar      
2-138 gebruiker:   Willem Gerbens cum soc.      
2-138 huurwaarde en aanslag:         34-00-00 CG   6-03-10 CG
2-139 soort onroerend goed: houtstek (Scheerstraat 2)            
2-139 eigenaar:   Sybrand Feytema 1/2-00-00 CG    
2-139 eigenaar:   Tjerk Jurjens 1/2-00-00 CG    
2-139 gebruiker:   Sybrand Feytema      
2-139 huurwaarde en aanslag:         7-00-00 CG   1-05-06 CG
2-139 gebruiker:   Tjerk Jurjens      
2-139 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-16-06 CG
2-140 soort onroerend goed: stal ( 0)            
2-140 eigenaar:   wed. burgemr. Menalda      
2-140 gebruiker:   wed. burgemr. Menalda      
2-140 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-16-06 CG
2-141 soort onroerend goed: houtstek en molenhuis (Rommelhaven 13)            
2-141 eigenaar:   Pytter Feytema erv.      
2-141 gebruiker:   Pytter Feytema erv.      
2-141 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-01-12 CG
2-142 soort onroerend goed: huis (Noordijs 1)            
2-142 eigenaar:   Sybrand Feytema      
2-142 gebruiker:   Albert Pytters      
2-142 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   14-10-14 CG
2-143 soort onroerend goed: huis (Noordijs 3)            
2-143 eigenaar:   wed. burgemr. Menalda      
2-143 gebruiker:   wed. burgemr. Menalda      
2-143 huurwaarde en aanslag:         54-00-00 CG   9-16-06 CG
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 5)            
2-144 eigenaar:   burgemr. Weima      
2-144 gebruiker:   burgemr. Weima      
2-144 huurwaarde en aanslag:         51-01-00 CG   9-05-08 CG
2-145 soort onroerend goed: huis (Noordijs 9)            
2-145 eigenaar:   Feddrik A. Mahui      
2-145 gebruiker:   Jan Andrys      
2-145 huurwaarde en aanslag:         40-18-00 CG   7-08-10 CG
2-146 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-146 eigenaar:   wed. burgemr. Menalda      
2-146 gebruiker:   wed. burgemr. Menalda      
2-146 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   7-05-06 CG
2-147 soort onroerend goed: huis en gleybakkerij (Noordijs 11)            
2-147 eigenaar:   Pytter Feytema      
2-147 gebruiker:   wed. Pytter Feytema      
2-147 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   14-10-14 CG
2-148 soort onroerend goed: huis (Noordijs 13)            
2-148 eigenaar:   wed. Wybe Hanekuik      
2-148 gebruiker:   Jacob Hanekuik      
2-148 huurwaarde en aanslag:         89-00-00 CG   16-03-10 CG
2-149 soort onroerend goed: huis (Noordijs 15)            
2-149 eigenaar:   Claas R. Mahui      
2-149 gebruiker:   Claas R. Mahui      
2-149 huurwaarde en aanslag:         110-00-00 CG   20-00-00 CG
2-150 soort onroerend goed: huis (Noordijs 17)            
2-150 eigenaar:   Tomas Jansen erv.      
2-150 gebruiker:   Hendrik Norel cum soc.      
2-150 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   14-10-14 CG
2-150 opmerking: hier onder begrepen no. 166
2-151 soort onroerend goed: huis (Noordijs 19)            
2-151 eigenaar:   Teunis Foppes erv.      
2-151 gebruiker:   wed. Jarigh Jacobs      
2-151 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   9-01-12 CG
2-152 soort onroerend goed: huis (Noordijs 21)            
2-152 eigenaar:   Ruurd Scheltinga      
2-152 gebruiker:   Freerk Scheltinga      
2-152 huurwaarde en aanslag:         70-00-00 CG   12-14-08 CG
2-153 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-153 eigenaar:   wed. burgemr. Lanting      
2-153 gebruiker:   wed. burgemr. Lanting      
2-153 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   14-10-14 CG
2-154 soort onroerend goed: huis (Noordijs 23)            
2-154 eigenaar:   dr. R. Bakker      
2-154 gebruiker:   Harm. Portier      
2-154 huurwaarde en aanslag:         195-00-00 CG   35-09-00 CG
2-155 soort onroerend goed: tuin ( )            
2-155 eigenaar:   convooymr. Sloterdijk      
2-155 gebruiker:   convooymr. Sloterdijk      
2-155 huurwaarde en aanslag:         26-00-00 CG   4-14-08 CG
2-156 soort onroerend goed: huis (Noordijs 25)            
2-156 eigenaar:   Jan Hendriks      
2-156 gebruiker:   Jan Hendriks      
2-156 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   4-00-00 CG
2-157 soort onroerend goed: huis (Noordijs 27)            
2-157 eigenaar:   Dirk IJsbrands      
2-157 gebruiker:   Sipke Dirks      
2-157 huurwaarde en aanslag:         64-00-00 CG   11-12-12 CG
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 3)            
2-158 eigenaar:   burgemr. Veersma      
2-158 gebruiker:   burgemr. Veersma      
2-158 huurwaarde en aanslag:         47-00-00 CG   8-10-14 CG
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
2-159 eigenaar:   Symon Stijl      
2-159 gebruiker:   Symon Stijl      
2-159 huurwaarde en aanslag:         60-00-00 CG   10-18-02 CG
2-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 7)            
2-160 eigenaar:   convoymr. Sloterdijk      
2-160 gebruiker:   convoymr. Sloterdijk      
2-160 huurwaarde en aanslag:         72-00-00 CG   13-01-12 CG
2-161 soort onroerend goed: huis (Franekereind 9)            
2-161 eigenaar:   Alef van der Meulen      
2-161 gebruiker:   Alef van der Meulen      
2-161 huurwaarde en aanslag:         81-00-00 CG   14-14-08 CG
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 11)            
2-162 eigenaar:   Alef van der Meulen      
2-162 gebruiker:   Cornelis Brouwer      
2-162 huurwaarde en aanslag:         60-00-00 CG   10-18-02 CG
2-163 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-163 eigenaar:   Alef van der Meulen      
2-163 gebruiker:   wed. Sjoerd Hendriks      
2-163 huurwaarde en aanslag:         56-04-00 CG   10-04-06 CG
2-164 soort onroerend goed: huis (Franekereind 15)            
2-164 eigenaar:   Tjepke Gratema erv.      
2-164 gebruiker:   Gerard Suringar      
2-164 huurwaarde en aanslag:         150-00-00 CG   27-05-06 CG
2-165 soort onroerend goed: stal ( 0)            
2-165 eigenaar:   Teunis Foppes erv.      
2-165 gebruiker:   Teunis Foppes erv.      
2-165 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
2-166 soort onroerend goed: pakhuis ( 0)            
2-166 eigenaar:   Tomas Jansen erv.      
2-166 gebruiker:        
2-166 opmerking: beklemt onder no. 150 hier vooren
2-167 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-167 eigenaar:   wed. Wybe Hanekuik      
2-167 gebruiker:   wed. Wybe Hanekuik      
2-167 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-18-02 CG
2-168 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-168 eigenaar:   wed. burgemr. Menalda      
2-168 gebruiker:   Stijntie Jacobs      
2-168 opmerking: woont vergeefs
2-169 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 6)            
2-169 eigenaar:   Heere Rinkes      
2-169 gebruiker:   Heere Rinkes      
2-169 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-10-14 CG
2-170 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-170 eigenaar:   Heere Rinkes      
2-170 gebruiker:   Freerk Hendriks cum soc.      
2-170 huurwaarde en aanslag:         46-00-00 CG   8-07-04 CG
2-171 soort onroerend goed: ververij ( 0)            
2-171 eigenaar:   Heere Rinkes      
2-171 gebruiker:   Heere Rinkes      
2-171 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-16-06 CG
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 4)            
2-172 eigenaar:   Teetske Ruurds      
2-172 gebruiker:   Gerrit Jacobs cum soc.      
2-172 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   7-05-06 CG
2-173 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 2)            
2-173 eigenaar:   Gerrit Gijsberts      
2-173 gebruiker:   Pytter Willems cum soc.      
2-173 huurwaarde en aanslag:         60-00-00 CG   10-18-02 CG
2-173 grondpacht aan: Harmen Douwes erv.      
2-173 grondpacht en aanslag:           2-02-00 CG 0-10-08 CG
2-174 soort onroerend goed: stal (William Boothstraat 5)            
2-174 eigenaar:   H. Portier      
2-174 gebruiker:   H. Portier      
2-174 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-09-00 CG
2-175 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 9)            
2-175 eigenaar:   dr. Suringar      
2-175 gebruiker:   dr. Suringar      
2-175 huurwaarde en aanslag:         287-10-00 CG   52-05-06 CG
2-176 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-176 eigenaar:   Cornelis Ecoma      
2-176 gebruiker:   Cornelis Ecoma      
2-176 huurwaarde en aanslag:         42-00-00 CG   7-12-12 CG
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 15)            
2-177 eigenaar:   Broer Baukes      
2-177 gebruiker:   Broer Baukes      
2-177 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-10-10 CG
2-178 soort onroerend goed: zoutkeet (William Boothstraat 19)            
2-178 eigenaar:   wed. burgemr. Menalda      
2-178 gebruiker:   wed. burgemr. Menalda      
2-178 huurwaarde en aanslag:         200-00-00 CG   36-07-04 CG
2-179 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 37)            
2-179 eigenaar:   wed. Pytter Tjebbes      
2-179 gebruiker:   wed. Pytter Tjebbes      
2-179 opmerking: afgebrooken
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 31)            
2-180 eigenaar:   wed. Pytter Tjebbes      
2-180 gebruiker:   wed. Pytter Tjebbes      
2-180 huurwaarde en aanslag:         200-00-00 CG   36-07-04 CG
2-181 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 23)            
2-181 eigenaar:   wed. Pytter Tjebbes      
2-181 gebruiker:        
2-181 opmerking: leedigh 15-00-00
2-182 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-182 eigenaar:   Teunis van der Ley      
2-182 eigenaar:   Jan van der Ley      
2-182 gebruiker:   Gerryt Jansen cum soc.      
2-181 opmerking: leedigh 40-00-00
2-183 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 39)            
2-183 eigenaar:   Tjalling Tjallings      
2-183 gebruiker:   Tjalling Tjallings cum soc.      
2-183 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-09-00 CG
2-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 17)            
2-184 eigenaar:   Melle Ynses      
2-184 gebruiker:   Melle Ynses      
2-184 huurwaarde en aanslag:         25-10-00 CG   4-12-10 CG
2-185 soort onroerend goed: huis (Franekereind 19)            
2-185 eigenaar:   Jarigh Adema      
2-185 gebruiker:   Gerrit Offringa      
2-185 huurwaarde en aanslag:         51-00-00 CG   9-05-06 CG
2-186 soort onroerend goed: huis (Franekereind 21)            
2-186 eigenaar:   Dirk Hugens      
2-186 gebruiker:   Hans Menses      
2-186 huurwaarde en aanslag:         48-00-00 CG   8-14-08 CG
3-001 soort onroerend goed: zoutkeet en huis ( )            
3-001 eigenaar:   Doede Bakker      
3-001 gebruiker:   Doede Bakker      
3-001 huurwaarde en aanslag:         200-00-00 CG   36-07-04 CG
3-002 soort onroerend goed: zoutkeet (Scheffersplein 29)            
3-002 eigenaar:   wed. burgemr. Rypema      
3-002 gebruiker:   wed. burgemr. Rypema      
3-002 huurwaarde en aanslag:         200-00-00 CG   36-07-04 CG
3-003 soort onroerend goed: zoutkeet (Scheffersplein 27)            
3-003 eigenaar:   Johannes Ferwerda      
3-003 gebruiker:   Johannes Ferwerda      
3-003 huurwaarde en aanslag:         200-00-00 CG   36-07-04 CG
3-004 soort onroerend goed: wagenhuis ( )            
3-004 eigenaar:   convoymr. Slooterdijk      
3-004 gebruiker:   convoymr. Slooterdijk      
3-004 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-12-12 CG
3-005 soort onroerend goed: huis (Scheffersplein 17)            
3-005 eigenaar:   Johannes Pytters      
3-005 gebruiker:   Pytter Johannes      
3-005 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
3-006 soort onroerend goed: huis ( )            
3-006 eigenaar:   Sara Groenewold      
3-006 gebruiker:   wed. Jillert Sipkes      
3-006 huurwaarde en aanslag:         19-10-00 CG   3-10-12 CG
3-007 soort onroerend goed: huis en brouwerij ( )            
3-007 eigenaar:   Sara Groenewold      
3-007 gebruiker:        
3-007 huurwaarde en aanslag:         42-00-00 CG   7-12-12 CG
3-008 soort onroerend goed: huis ( )            
3-008 eigenaar:   Sara Groenewold      
3-008 gebruiker:   Harmen Gerrits      
3-008 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   7-05-06 CG
3-009 soort onroerend goed: hof ( )            
3-009 eigenaar:   Servaas van Beemen      
3-009 gebruiker:   Johannes van Beemen      
3-009 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-12-12 CG
3-010 soort onroerend goed: huis ( )            
3-010 eigenaar:   Pieke Zacharias      
3-010 gebruiker:   Pieke Zacharias      
3-010 opmerking: onvermogende
3-011 soort onroerend goed: huis en tuin (Oosterkeetstraat 5)            
3-011 eigenaar:   Hendrik Fransen      
3-011 gebruiker:   Hendrik Fransen      
3-011 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-18-02 CG
3-012 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-012 eigenaar:   Arjen Wassenaer n.u.      
3-012 gebruiker:   Gerben Heeres      
3-012 huurwaarde en aanslag:         14-10-00 CG   2-12-10 CG
3-013 soort onroerend goed: huis ( )            
3-013 eigenaar:   Wopke Johannes      
3-013 gebruiker:   Wopke Johannes cum soc.      
3-013 huurwaarde en aanslag:         35-00-00 CG   6-07-04 CG
3-014 soort onroerend goed: stal ( )            
3-014 eigenaar:   Douwe Reins      
3-014 eigenaar:   Joost Gonggrijp      
3-014 gebruiker:   Douwe Reins      
3-014 gebruiker:   Joost Gonggrijp      
3-014 huurwaarde en aanslag:         5-00-00 CG   0-18-02 CG
3-015 soort onroerend goed: huis ( )            
3-015 eigenaar:   Jylt Baukes      
3-015 gebruiker:   Reyn Cornelis      
3-015 huurwaarde en aanslag:         17-00-00 CG   3-01-12 CG
3-015 /2 soort onroerend goed: huis ( )            
3-015 /2 eigenaar:   Freerk Ates      
3-015 /2 gebruiker:   Freerk Ates      
3-015 /2 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-05-06 CG
3-016 soort onroerend goed: huis ( )            
3-016 eigenaar:   Jan Rienks      
3-016 gebruiker:   Cornelis Pytters      
3-016 huurwaarde en aanslag:         41-00-00 CG   7-09-00 CG
3-017 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-017 eigenaar:   Harm Jansen      
3-017 gebruiker:   Harm Jansen      
3-017 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-16-06 CG
3-018 soort onroerend goed: huis (Oosterkeetstraat 11)            
3-018 eigenaar:   Hendrik Jansen      
3-018 gebruiker:   Hendrik Jansen      
3-018 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   4-00-00 CG
3-018 /2 soort onroerend goed: huis ( )            
3-018 /2 eigenaar:   Beernt Geersma      
3-018 /2 gebruiker:   Sewerus Ruurds      
3-018 /2 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   4-00-00 CG
3-019 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-019 eigenaar:   Meynert Cobus      
3-019 gebruiker:   Meynert Cobus      
3-019 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-16-06 CG
3-019 /2 soort onroerend goed: kamer (Nieuwstraat 1)            
3-019 /2 eigenaar:   Freerk Hendrix      
3-019 /2 gebruiker:   Jan Jansen      
3-019 /2 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-16-06 CG
3-019 /3 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-019 /3 eigenaar:   burgemr. Donker      
3-019 /3 gebruiker:   Jan Alberts      
3-019 /3 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-020 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-020 eigenaar:   Gerrit Gijsberts      
3-020 gebruiker:   Pytter Hendrix      
3-020 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-021 soort onroerend goed: huis (Oosterkeetstraat 1)            
3-021 eigenaar:   Bouwe Gerrits      
3-021 gebruiker:   Bouwe Gerrits      
3-021 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-021 /2 soort onroerend goed: stal ( )            
3-021 /2 eigenaar:   wed. Christaan Claeses      
3-021 /2 gebruiker:   wed. Christaan Claeses      
3-021 /2 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-09-00 CG
3-022 soort onroerend goed: stal ( )            
3-022 eigenaar:   Gerlof Jansen      
3-022 gebruiker:   Gerlof Jansen      
3-022 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-01-12 CG
3-023 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 11)            
3-023 eigenaar:   Willem Willems      
3-023 gebruiker:   Willem Willems      
3-023 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-024 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 13)            
3-024 eigenaar:   Joost Gonggrijp n.u.      
3-024 gebruiker:   wed. Willem Andrys      
3-024 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
3-025 soort onroerend goed: huis ( )            
3-025 eigenaar:   Hendrik Alberts      
3-025 gebruiker:   Hendrik Alberts      
3-025 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-026 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 19)            
3-026 eigenaar:   Gerrit Jurjens      
3-026 gebruiker:   Gerrit Jurjens      
3-026 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-027 soort onroerend goed: huis ( )            
3-027 eigenaar:   Louw Hendrix      
3-027 gebruiker:   Elias Jansen      
3-027 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-18-02 CG
3-028 soort onroerend goed: huis ( )            
3-028 eigenaar:   wed. burgemr. Sopingius      
3-028 gebruiker:   wed. burgemr. Sopingius      
3-028 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-07-04 CG
3-029 soort onroerend goed: huis ( )            
3-029 eigenaar:   wed. Jan Claeses      
3-029 gebruiker:   wed. Jan Claeses cum soc.      
3-029 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
3-030 soort onroerend goed: huis ( )            
3-030 eigenaar:   Hendrik Beernts      
3-030 gebruiker:   Hendrik Beerns      
3-030 opmerking: 1731 insolvent verklaart en is onvermogende
3-031 soort onroerend goed: huis ( )            
3-031 eigenaar:   Jan de Wit      
3-031 gebruiker:   Jan de Wit      
3-031 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-10-14 CG
3-032 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 36)            
3-032 eigenaar:   Doopsgezinde Gemeente      
3-032 gebruiker:   Leendert Jansen      
3-032 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 38)            
3-033 eigenaar:   Harmen Everts      
3-033 gebruiker:   Harmen Everts      
3-033 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   4-00-00 CG
3-033 /2 soort onroerend goed: huis ( )            
3-033 /2 eigenaar:   Jan J. Wighuis      
3-033 /2 gebruiker:   Jan J. Wighuis      
3-033 /2 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
3-033 /3 soort onroerend goed: huis ( )            
3-033 /3 eigenaar:   Jan Coenraeds      
3-033 /3 gebruiker:   Jan Coenraeds      
3-033 /3 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
3-033 /4 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 34)            
3-033 /4 eigenaar:   Reyn Jansen      
3-033 /4 gebruiker:   Reyn Jansen      
3-033 /4 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-18-02 CG
3-034 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 32)            
3-034 eigenaar:   Wessel Gerrits      
3-034 gebruiker:   Wessel Gerrits      
3-034 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-18-02 CG
3-035 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 28)            
3-035 eigenaar:   Jan Jansen      
3-035 gebruiker:   Jan Jansen      
3-035 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-036 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 24)            
3-036 eigenaar:   Arjen Cornelis      
3-036 gebruiker:   Arjen Cornelis      
3-036 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-037 soort onroerend goed: huis ( )            
3-037 eigenaar:   Jacob Ides      
3-037 gebruiker:   Jacob Ides      
3-037 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-038 soort onroerend goed: woning ( )            
3-038 eigenaar:   Albert Jaenes      
3-038 gebruiker:   Albert Jaenes      
3-038 opmerking: onvermogende
3-039 soort onroerend goed: huis ( )            
3-039 eigenaar:   Hendrik Ewerts      
3-039 gebruiker:   Hendrik Ewerts      
3-039 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-040 soort onroerend goed: zoutkeet en huis (Nieuwstraat 40)            
3-040 eigenaar:   erv. Pytter Dirks      
3-040 gebruiker:   Freerk Fonteyn      
3-040 opmerking: voor de afgeloste grondpacht
3-040 huurwaarde en aanslag:         201-15-00 CG   36-13-10 CG
3-041 soort onroerend goed: huis ( )            
3-041 eigenaar:   Henning Cornelis      
3-041 gebruiker:   Teunis Rosendael      
3-041 huurwaarde en aanslag:         13-00-00 CG   2-07-04 CG
3-042 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-042 eigenaar:   wed. Arjen Clases      
3-042 gebruiker:   wed. Arjen Clases      
3-042 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-12-12 CG
3-043 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-043 eigenaar:   Sara Groenewold      
3-043 gebruiker:   Sara Groenewold      
3-043 huurwaarde en aanslag:         -00-00 CG   -00-06 CG
3-044 soort onroerend goed: huis ( )            
3-044 eigenaar:   Gosse Tjallings      
3-044 gebruiker:   Gosse Tjallings      
3-044 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-045 soort onroerend goed: huis (Franekereind 25)            
3-045 eigenaar:   Pytter Jansen      
3-045 eigenaar:   Claas Pytters      
3-045 gebruiker:   Pytter Jansen      
3-045 gebruiker:   Claas Pytters      
3-045 huurwaarde en aanslag:         70-00-00 CG   12-14-08 CG
3-046 soort onroerend goed: huis (Franekereind 27)            
3-046 eigenaar:   Jan Arents      
3-046 gebruiker:   Jan Arents      
3-046 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
3-047 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
3-047 eigenaar:   erv. Douwe Keimpes      
3-047 gebruiker:   Johannes Okkes      
3-047 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-048 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
3-048 eigenaar:   Gerryt Gijsberts      
3-048 gebruiker:   Gerryt Gijsberts      
3-048 huurwaarde en aanslag:         38-00-00 CG   6-18-02 CG
3-049 soort onroerend goed: huis ( )            
3-049 eigenaar:   wed. Simon Jacobs      
3-049 gebruiker:   Jochum Cornelis      
3-049 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
3-050 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 62)            
3-050 eigenaar:   vroedsm. Baksma      
3-050 gebruiker:   Tjebbe Harmens      
3-050 huurwaarde en aanslag:         17-00-00 CG   3-01-12 CG
3-051 soort onroerend goed: huis ( )            
3-051 eigenaar:   Tjeerd Gerrits      
3-051 gebruiker:   Tjeerd Gerrits      
3-051 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-052 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 60)            
3-052 eigenaar:   erv. Harke Tjebbes      
3-052 gebruiker:   erv. Harke Tjebbes      
3-052 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   7-05-06 CG
3-053 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 56)            
3-053 eigenaar:   wed. Wyger Dirks      
3-053 gebruiker:   Pytter Douwes      
3-053 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-07-04 CG
3-054 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 54)            
3-054 eigenaar:   Jacob Christiaans      
3-054 gebruiker:   Jacob Christiaans      
3-054 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-18-02 CG
3-055 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 52)            
3-055 eigenaar:   wed. Sybe Pytters      
3-055 gebruiker:   Hans Jacobs      
3-055 huurwaarde en aanslag:         18-10-00 CG   3-07-02 CG
3-056 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 50)            
3-056 eigenaar:   Jan Fopkes      
3-056 gebruiker:   Jan Fopkes      
3-056 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   -00-00 CG
3-056 opmerking: 1728 insolvent verklaart en is onvermogende
3-057 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
3-057 eigenaar:   vroedsm. Baksma      
3-057 gebruiker:   Jan de Wit      
3-057 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
3-058 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
3-058 eigenaar:   vroedsm. Baksma      
3-058 gebruiker:   Cornelis Johannes      
3-058 huurwaarde en aanslag:         17-00-00 CG   3-01-12 CG
3-059 soort onroerend goed: huis (Franekereind 23)            
3-059 eigenaar:   wed. Wyger Dirks      
3-059 gebruiker:   wed. Wyger Dirks      
3-059 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   14-10-14 CG
3-060 soort onroerend goed: huis ( )            
3-060 eigenaar:   wed. Wyger Dirks      
3-060 gebruiker:   Pytter Wytses      
3-060 huurwaarde en aanslag:         70-00-00 CG   12-14-08 CG
3-061 soort onroerend goed: huis ( )            
3-061 eigenaar:   Antie Wouters      
3-061 gebruiker:   Antie Wouters      
3-061 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-062 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 25)            
3-062 eigenaar:   erv. Jan Hessels      
3-062 gebruiker:   Joh. Fransbergen      
3-062 huurwaarde en aanslag:         31-00-00 CG   5-12-12 CG
3-063 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 27)            
3-063 eigenaar:   Jacob Hendriks      
3-063 gebruiker:   Jacob Hendriks      
3-063 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
3-064 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 29)            
3-064 eigenaar:   Simon Dekker      
3-064 gebruiker:   Simon Dekker      
3-064 huurwaarde en aanslag:         34-00-00 CG   6-03-10 CG
3-065 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
3-065 eigenaar:   Sjoerd Olpherts      
3-065 gebruiker:   Sjoerd Olpherts      
3-065 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-07-04 CG
3-066 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
3-066 eigenaar:   Johannes Douwes      
3-066 gebruiker:   Johannes Douwes      
3-066 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-05-06 CG
3-067 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
3-067 eigenaar:   Jan Annes      
3-067 gebruiker:   Philippus Levi cum soc.      
3-067 huurwaarde en aanslag:         46-00-00 CG   8-07-04 CG
3-068 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 33)            
3-068 eigenaar:   Tjalling Sopingius      
3-068 gebruiker:   Tjalling Sopingius      
3-068 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-05-06 CG
3-069 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 35)            
3-069 eigenaar:   Hans Warners n.u.      
3-069 gebruiker:   wed. Hans Warners n.u.      
3-069 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
3-070 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 37)            
3-070 eigenaar:   wed. Auke Bakker      
3-070 gebruiker:   Age Wybes cum soc.      
3-070 huurwaarde en aanslag:         55-00-00 CG   10-00-00 CG
3-071 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 39)            
3-071 eigenaar:   Jan Beernts      
3-071 gebruiker:   Jan Beernts      
3-071 opmerking: en is onvermogende
3-072 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 41)            
3-072 eigenaar:   erv. Dirk Hugens      
3-072 gebruiker:   Dieukw Aukes cum soc.      
3-072 huurwaarde en aanslag:         44-16-00 CG   8-02-14 CG
3-073 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 1)            
3-073 eigenaar:   Jan Hanses      
3-073 gebruiker:   Sipke Willems      
3-073 huurwaarde en aanslag:         53-00-00 CG   9-12-12 CG
3-074 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 5)            
3-074 eigenaar:   Jan Beernts      
3-074 gebruiker:   Jan Beernts      
3-074 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-09-00 CG
3-075 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 7)            
3-075 eigenaar:   Beernt Olpherts      
3-075 gebruiker:   Beernt Olpherts      
3-075 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
3-076 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 9)            
3-076 eigenaar:   Geertruid Harmens      
3-076 gebruiker:   Hendrik Arents      
3-076 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-18-02 CG
3-077 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 15)            
3-077 eigenaar:   Julianus Pytters      
3-077 gebruiker:   Julianus Pytters      
3-077 opmerking: onvermogende
3-078 soort onroerend goed: huis ( )            
3-078 eigenaar:   wed. Geert Harmens      
3-078 gebruiker:   wed. Geert Harmens      
3-078 opmerking: onvermogende
3-079 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 11)            
3-079 eigenaar:   Alef Wybes      
3-079 gebruiker:   Alef Wybes      
3-079 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 17)            
3-080 eigenaar:   Elsje Schaaf      
3-080 gebruiker:   Evert Jansen      
3-080 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
3-081 /2 soort onroerend goed: huis ( )            
3-081 /2 eigenaar:   Elsje Schaaf      
3-081 /2 gebruiker:   Egbert Beernts cum soc.      
3-081 /2 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-09-00 CG
3-081 soort onroerend goed: hof ( )            
3-081 eigenaar:   Simon Stinstra      
3-081 gebruiker:   Simon Stinstra      
3-081 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
3-082 soort onroerend goed: huis ( )            
3-082 eigenaar:   Harmen Baxma      
3-082 gebruiker:   Jan Gerrits cum soc.      
3-082 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
3-083 soort onroerend goed: huis ( )            
3-083 eigenaar:   burgemr. Hiddema      
3-083 gebruiker:   Albert Beernts cum soc.      
3-083 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   7-05-06 CG
3-084 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-084 eigenaar:   Dirk Claeses      
3-084 gebruiker:   Dirk Claeses      
3-084 opmerking: onvermogende
3-085 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 29)            
3-085 eigenaar:   wed. Jan Sjakkes      
3-085 gebruiker:   wed. Jan Sjakkes cum soc.      
3-085 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
3-086 soort onroerend goed: hof (Kerkpoortstraat 31)            
3-086 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-086 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-086 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
3-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 33)            
3-087 eigenaar:   Philippus Bos      
3-087 gebruiker:   Jan Coenraeds cum soc.      
3-087 huurwaarde en aanslag:         35-00-00 CG   6-07-04 CG
3-088 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 35)            
3-088 eigenaar:   Remmert Luitjens      
3-088 gebruiker:   Remmert Luitjens      
3-088 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
3-088 /2 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 37)            
3-088 /2 eigenaar:   Loiter Jans      
3-088 /2 gebruiker:   Loiter Jans      
3-088 /2 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
3-089 soort onroerend goed: huis ( )            
3-089 eigenaar:   Nanning Willems      
3-089 gebruiker:   Willem Nannings      
3-089 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
3-090 soort onroerend goed: hof ( )            
3-090 eigenaar:   Nanning Willems Randsauw      
3-090 gebruiker:   Nanning Willems Randsauw      
3-090 huurwaarde en aanslag:         5-00-00 CG   0-18-02 CG
3-091 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-091 eigenaar:   Nanning Willems      
3-091 gebruiker:   Nanning Willems      
3-091 huurwaarde en aanslag:         13-10-00 CG   2-09-00 CG
3-092 soort onroerend goed: hof ( )            
3-092 eigenaar:   Salomon Gerlofs      
3-092 gebruiker:   Salomon Gerlofs      
3-092 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-16-06 CG
3-092 grondpacht aan: wed. Hylke Johannes Hanekuik      
3-092 grondpacht en aanslag:           1-05-00 CG 0-06-06 CG
3-093 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-093 eigenaar:   Jan Willems      
3-093 gebruiker:   Jan Willems      
3-093 opmerking: onvermogende
3-094 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 39)            
3-094 eigenaar:   Douwe Jacobs      
3-094 gebruiker:   Douwe Jacobs      
3-094 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   -00-00 CG
3-094 opmerking: 1728 insolvent verklaart en is nog onvermogende
3-095 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 41)            
3-095 eigenaar:   Rients Hendrix      
3-095 gebruiker:   Rients Hendrix      
3-095 opmerking: 1738 insolvent verklaart en is nog onvermogende
3-096 soort onroerend goed: huis ( )            
3-096 eigenaar:   Blauwe Schuurs Gemeente      
3-096 gebruiker:        
3-096 opmerking:
3-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 43)            
3-097 eigenaar:   Pytter Claeses      
3-097 gebruiker:   Rigstie Pieters      
3-097 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   2-00-00 CG
3-098 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 47)            
3-098 eigenaar:   Harmen Jansen      
3-098 gebruiker:   Harmen Jansen      
3-098 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-05-06 CG
3-099 soort onroerend goed: woning ( )            
3-099 eigenaar:   Jan Jansen Groen      
3-099 gebruiker:   Jan Jansen Groen      
3-099 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   4-00-00 CG
3-100 soort onroerend goed: huis ( )            
3-100 eigenaar:   Robbert Beernts erv.      
3-100 gebruiker:   Beernt Jansen      
3-100 huurwaarde en aanslag:         25-00-00 CG   4-10-14 CG
3-101 soort onroerend goed: huis ( )            
3-101 eigenaar:   Beernt Beernts      
3-101 gebruiker:   Beernt Beernts      
3-101 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-07-04 CG
3-101 gebruiker:   Harmen Dirks      
3-101 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-10-14 CG
3-102 soort onroerend goed: hof ( )            
3-102 eigenaar:   Nanning Willems      
3-102 gebruiker:   Nanning Willems      
3-102 huurwaarde en aanslag:         5-00-00 CG   0-18-02 CG
3-103 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-103 eigenaar:   Beernt Lammerts      
3-103 gebruiker:   Beernt Lammerts      
3-103 opmerking: 1742 insolvent verklaart en nog onvermogende
3-104 soort onroerend goed: hof en kamer ( )            
3-104 eigenaar:   Eeke Jansen      
3-104 gebruiker:   Eeke Jansen cum soc.      
3-104 huurwaarde en aanslag:         104-00-00 CG   18-18-02 CG
3-105 soort onroerend goed: hof en kamer ( )            
3-105 eigenaar:   Tjepke Gratema erv.      
3-105 gebruiker:   Tjepke Gratema erv. cum soc.      
3-105 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   9-01-12 CG
3-106 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-106 eigenaar:   Tjepke Gratema erv.      
3-106 gebruiker:   Gerryt Jansen      
3-106 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
3-106 /2 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-106 /2 eigenaar:   Tjepke Gratema erv.      
3-106 /2 gebruiker:   Albert Fekkes      
3-106 /2 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-107 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-107 eigenaar:   Casper Christiaen      
3-107 gebruiker:   Casper Christiaen      
3-107 opmerking: onvermogende
3-108 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-108 eigenaar:   Hans Jetses cum soc.      
3-108 gebruiker:   Trijntie Hendrix      
3-108 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-16-06 CG
3-109 soort onroerend goed: stal en kamer ( )            
3-109 eigenaar:   Johannes Tjebbes erv.      
3-109 gebruiker:   Johannes Tjebbes erv. cum soc.      
3-109 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
3-110 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 49)            
3-110 eigenaar:   Wybren Doekes erv.      
3-110 gebruiker:   Jacob Gerrits      
3-110 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-111 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 51)            
3-111 eigenaar:   Hans Jetses      
3-111 gebruiker:   Hans Jetses      
3-111 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-05-06 CG
3-112 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 53)            
3-112 eigenaar:   Taetske R. Bontekoe      
3-112 gebruiker:   wed. Jan Beerns cum soc.      
3-112 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   7-05-06 CG
3-113 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 55)            
3-113 eigenaar:   Taetske R. Bontekoe      
3-113 gebruiker:   Geeske Beerns      
3-113 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   2-00-00 CG
3-114 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 1)            
3-114 eigenaar:   Taetske R. Bontekoe      
3-114 gebruiker:   Gerrit Jansen      
3-114 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   4-00-00 CG
3-115 soort onroerend goed: huis ( )            
3-115 eigenaar:   Rutger Tjerks      
3-115 gebruiker:   Rutger Tjerks      
3-115 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-12-12 CG
3-116 soort onroerend goed: kamers ( )            
3-116 eigenaar:   Tjepke Gratema erv.      
3-116 gebruiker:   Gerrit Hendrix cum soc.      
3-116 huurwaarde en aanslag:         43-00-00 CG   7-16-06 CG
3-117 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-117 eigenaar:   Albert Adriaans      
3-117 gebruiker:   Albert Adriaans      
3-117 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-16-06 CG
3-117 /2 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-117 /2 eigenaar:   Teunis Wouters      
3-117 /2 gebruiker:   wed. Frans Adriaens      
3-117 /2 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
3-118 soort onroerend goed: hof ( )            
3-118 eigenaar:   wed. Dirk IJsbrands      
3-118 gebruiker:   wed. Dirk IJsbrands      
3-118 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
3-119 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 18)            
3-119 eigenaar:   Jan Buma      
3-119 gebruiker:   Jan Buma      
3-119 opmerking: onvermoogende
3-119 /2 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 14)            
3-119 /2 eigenaar:   Cornelis Jenties      
3-119 /2 gebruiker:   Jan Harmens      
3-119 /2 huurwaarde en aanslag:         19-00-00 CG   3-09-00 CG
3-119 /3 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 12)            
3-119 /3 eigenaar:   Cornelis Jenties      
3-119 /3 gebruiker:   Hendrik Jansen      
3-119 /3 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-05-06 CG
3-120 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 10)            
3-120 eigenaar:   Louw Takes      
3-120 gebruiker:   Louw Takes      
3-120 opmerking: onvermogende
3-120 /2 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 8)            
3-120 /2 eigenaar:   Wessel Gerrits      
3-120 /2 gebruiker:   Jan Rienks      
3-120 /2 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-121 soort onroerend goed: huis ( )            
3-121 eigenaar:   Dirk Cornelis      
3-121 gebruiker:   Dirk Cornelis      
3-121 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-05-06 CG
3-122 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-122 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-122 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-122 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-01-12 CG
3-123 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-123 eigenaar:   Harmen Gerrits      
3-123 gebruiker:   Harmen Gerrits      
3-123 opmerking: onvermogende
3-123 grondpacht aan: burgemr. Hiddema      
3-123 grondpacht en aanslag:           2-00-00 CG 0-10-00 CG
3-123 /2 soort onroerend goed: wagenhuis ( )            
3-123 /2 eigenaar:   vroedsm. Heymans      
3-123 /2 gebruiker:   vroedsm. Heymans      
3-123 /2 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-01-12 CG
3-124 soort onroerend goed: woning ( )            
3-124 eigenaar:   Beernt Hendrix      
3-124 gebruiker:   Beernt Hendrix      
3-124 huurwaarde en aanslag:         23-00-00 CG   4-03-10 CG
3-124 /2 soort onroerend goed: huis ( )            
3-124 /2 eigenaar:   Jacob Dirks      
3-124 /2 gebruiker:   Roelof Tijssen      
3-124 /2 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-16-06 CG
3-124 /3 soort onroerend goed: huis ( )            
3-124 /3 eigenaar:   Harmen Hendrix      
3-124 /3 gebruiker:   Harmen Hendrix      
3-124 /3 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-125 soort onroerend goed: huis ( )            
3-125 eigenaar:   Harmen Gerrits      
3-125 gebruiker:   Harmen Gerrits      
3-125 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-126 soort onroerend goed: hof ( )            
3-126 eigenaar:   Hendrik Gerrits      
3-126 gebruiker:        
3-126 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-05-06 CG
3-127 soort onroerend goed: hof ( )            
3-127 eigenaar:   Job A. Bakker erv.      
3-127 gebruiker:   Job A. Bakker erv.      
3-127 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
3-128 soort onroerend goed: hof ( )            
3-128 eigenaar:   burgemr. Hiddema      
3-128 gebruiker:   burgemr. Hiddema      
3-128 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
3-129 soort onroerend goed: hof ( )            
3-129 eigenaar:   wed. burgemr. Nollides      
3-129 gebruiker:   wed. burgemr. Nollides      
3-129 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
3-130 soort onroerend goed: huis ( )            
3-130 eigenaar:   wed. burgemr. Weima      
3-130 gebruiker:   Aeltie Pyters cum soc.      
3-130 huurwaarde en aanslag:         47-00-00 CG   8-10-14 CG
3-131 soort onroerend goed: woning ( )            
3-131 eigenaar:   wed. Sybe Pytters      
3-131 gebruiker:   Tobias Cornelis      
3-131 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-18-02 CG
3-132 soort onroerend goed: hof ( )            
3-132 eigenaar:   wed. burgemr. Donker      
3-132 gebruiker:   wed. burgemr. Donker      
3-132 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
3-133 soort onroerend goed: 2 kamers ( )            
3-133 eigenaar:   wed. dr. E. Suiringar      
3-133 gebruiker:   Claas Pytters      
3-133 huurwaarde en aanslag:         19-00-00 CG   3-09-00 CG
3-134 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-134 eigenaar:   Jacob Jansen      
3-134 gebruiker:   Jacob Jansen      
3-134 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   2-00-00 CG
3-135 soort onroerend goed: huis ( )            
3-135 eigenaar:   Jan Hessels      
3-135 gebruiker:   wed. Claas Symons      
3-135 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-16-06 CG
3-136 soort onroerend goed: kamer (Franekereind 18)            
3-136 eigenaar:   Beernt Willems      
3-136 gebruiker:   Meynert Orks      
3-136 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-137 soort onroerend goed: woning (Franekereind 18)            
3-137 eigenaar:   Sikke Jolles      
3-137 gebruiker:   Sikke Jolles      
3-137 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-138 soort onroerend goed: kamer (Franekereind 20)            
3-138 eigenaar:   notrs. Voorda      
3-138 gebruiker:   notrs. Voorda      
3-138 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-14-08 CG
3-139 soort onroerend goed: huis ( )            
3-139 eigenaar:   Beernt Vethuys      
3-139 gebruiker:   Beernt Vethuys      
3-139 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   2-00-00 CG
3-140 soort onroerend goed: huis ( )            
3-140 eigenaar:   wed. Meyle Ollema      
3-140 gebruiker:   Teunis Dirks      
3-140 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-05-06 CG
3-141 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-141 eigenaar:   wed. Meyle Ollema      
3-141 gebruiker:   Dirk Rooseboom      
3-141 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-142 soort onroerend goed: hof ( )            
3-142 eigenaar:   Dirk Hugens erv.      
3-142 gebruiker:   Dirk Hugens erv.      
3-142 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-01-12 CG
3-142 grondpacht aan: Jacob Groenewold      
3-142 grondpacht aan: Antie Groenewold      
3-142 grondpacht en aanslag:           4-00-00 CG 1-00-00 CG
3-143 soort onroerend goed: huis ( )            
3-143 eigenaar:   convooymr. Sloterdijk      
3-143 gebruiker:   convooymr. Sloterdijk      
3-143 huurwaarde en aanslag:         7-00-00 CG   1-05-06 CG
3-144 soort onroerend goed: hof ( )            
3-144 eigenaar:   convooymr. Sloterdijk      
3-144 gebruiker:   convooymr. Sloterdijk      
3-144 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-10-14 CG
3-145 soort onroerend goed: woning ( )            
3-145 eigenaar:   Tjeerd Sanstra      
3-145 gebruiker:        
3-145 opmerking: leedigh
3-146 soort onroerend goed: hof ( )            
3-146 eigenaar:   wed. burgemr. Weyma      
3-146 gebruiker:   wed. burgemr. Weyma      
3-146 huurwaarde en aanslag:         5-00-00 CG   0-18-02 CG
3-146 /2 soort onroerend goed: huis ( )            
3-146 /2 eigenaar:   Gerrit Jansen      
3-146 /2 gebruiker:   Gerrit Jansen      
3-146 /2 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-147 soort onroerend goed: huis ( )            
3-147 eigenaar:   Eelke Dirks      
3-147 gebruiker:   wed. Beernt Lammerts      
3-147 huurwaarde en aanslag:         19-00-00 CG   3-09-00 CG
3-148 soort onroerend goed: hof ( )            
3-148 eigenaar:   Eelke Dirks      
3-148 gebruiker:   Eelke Dirks      
3-148 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-12-12 CG
3-149 soort onroerend goed: huis (Franekereind 40)            
3-149 eigenaar:   Jan Lenninghs      
3-149 gebruiker:   Johannes Lenninghs      
3-149 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-10-14 CG
3-149 grondpacht aan: Jacob Groenewold      
3-149 grondpacht aan: Antie Groenewold      
3-149 grondpacht en aanslag:           1-00-00 CG 0-05-00 CG
3-150 soort onroerend goed: pakhuis (Franekereind 38)            
3-150 eigenaar:   Sjoerd Talma      
3-150 gebruiker:   Sjoerd Talma      
3-150 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
3-151 soort onroerend goed: huis (Franekereind 36)            
3-151 eigenaar:   Jan Lennings      
3-151 gebruiker:   Pieter Joostes cum soc.      
3-151 huurwaarde en aanslag:         58-00-00 CG   10-10-14 CG
3-152 soort onroerend goed: huis (Franekereind 34)            
3-152 eigenaar:   Sybe Pieters      
3-152 gebruiker:   Sybe Pieters cum soc.      
3-152 huurwaarde en aanslag:         33-00-00 CG   6-00-00 CG
3-152 grondpacht aan: Jacob Groenewold      
3-152 grondpacht aan: Antie Groenewold      
3-152 grondpacht en aanslag:           1-00-00 CG 0-04-00 CG
3-153 soort onroerend goed: huis ( )            
3-153 eigenaar:   vroedsm. Reidsma      
3-153 gebruiker:   Pytter Hendrix      
3-153 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-09-00 CG
3-153 grondpacht aan: Jacob Groenewold      
3-153 grondpacht aan: Antie Groenewold      
3-153 grondpacht en aanslag:           1-00-00 CG 0-05-00 CG
3-154 soort onroerend goed: huis (Franekereind 32)            
3-154 eigenaar:   Albert Jansen      
3-154 gebruiker:   Pytter Tjeerds cum soc.      
3-154 huurwaarde en aanslag:         28-00-00 CG   5-01-12 CG
3-154 grondpacht aan: Jacob Groenewold      
3-154 grondpacht aan: Antie Groenewold      
3-154 grondpacht en aanslag:           2-00-00 CG 0-10-00 CG
3-155 soort onroerend goed: huis (Franekereind 30)            
3-155 eigenaar:   Harm. Portier      
3-155 gebruiker:   Hendrik Jansen cum soc.      
3-155 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   7-05-06 CG
3-155 grondpacht aan: Jacob Groenewold      
3-155 grondpacht aan: Antie Groenewold      
3-155 grondpacht en aanslag:           1-00-00 CG 0-05-00 CG
3-156 soort onroerend goed: zoutkeet (Franekereind 26)            
3-156 eigenaar:   Harmanus Portier      
3-156 gebruiker:   Harmanus Portier      
3-156 huurwaarde en aanslag:         192-00-00 CG   34-18-02 CG
3-156 grondpacht aan: Jacob Groenewold      
3-156 grondpacht aan: Antie Groenewold      
3-156 grondpacht en aanslag:           1-00-00 CG 0-05-00 CG
3-157 soort onroerend goed: schuur (Franekereind 24)            
3-157 eigenaar:   Harm. Portier      
3-157 gebruiker:   Harm. Portier      
3-157 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-09-00 CG
3-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
3-158 eigenaar:   Harm. Portier      
3-158 gebruiker:   Willem Pytters      
3-158 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
3-158 grondpacht aan: Jacob Groenewold      
3-158 grondpacht aan: Antie Groenewold      
3-158 grondpacht en aanslag:           0-14-00 CG 0-03-08 CG
3-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
3-159 eigenaar:   wed. Sybe Pieters      
3-159 gebruiker:   Lijsbeth Rommerts      
3-159 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   4-00-00 CG
3-159 grondpacht aan: Jacob Groenewold      
3-159 grondpacht aan: Antie Groenewold      
3-159 grondpacht en aanslag:           0-15-00 CG 0-03-12 CG
3-160 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Franekereind 24)            
3-160 eigenaar:   Harm. Portier      
3-160 gebruiker:   Harm. Portier 49-00-00 CG    
3-160 gebruiker:   Hendrik Jans 14-00-00 CG    
3-160 huurwaarde en aanslag:         63-00-00 CG   11-09-00 CG
3-160 grondpacht aan: vroedsm. Altena erv.      
3-160 grondpacht en aanslag:           0-08-00 CG 0-02-00 CG
3-160 grondpacht aan: dr. Acker      
3-160 grondpacht en aanslag:           1-06-00 CG 0-06-08 CG
3-161 soort onroerend goed: zoutkeet (Lammert Warndersteeg 10)            
3-161 eigenaar:   Reiner Fontein      
3-161 eigenaar:   Freerk Fontein      
3-161 gebruiker:   Reiner Fontein      
3-161 gebruiker:   Freerk Fontein      
3-161 huurwaarde en aanslag:         200-00-00 CG   36-07-04 CG
3-162 soort onroerend goed: zoutkeet (Lammert Warndersteeg 8)            
3-162 eigenaar:   Tjalling Tjallingii      
3-162 gebruiker:   Tjalling Tjallingii n.u.      
3-162 huurwaarde en aanslag:         200-00-00 CG   36-07-04 CG
3-163 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-163 eigenaar:   wed. notrs. Voorda      
3-163 gebruiker:        
3-163 opmerking: leedigh
3-163 /2 soort onroerend goed: huis ( )            
3-163 /2 eigenaar:   wed. burgemr. Crytenburg      
3-163 /2 gebruiker:   Trijntie Ruirds cum soc.      
3-163 /2 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-05-06 CG
3-164 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 7)            
3-164 eigenaar:   Jan Ennes      
3-164 gebruiker:   Hend. Jansen      
3-164 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
3-165 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 5)            
3-165 eigenaar:   Casper Caspers      
3-165 gebruiker:   Casper Caspers cum soc.      
3-165 huurwaarde en aanslag:         20-08-00 CG   3-14-02 CG
3-165 opmerking: een kamer ledig
3-166 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 9)            
3-166 eigenaar:   Pieter Jansen cum soc.      
3-166 gebruiker:   Pieter Jansen      
3-166 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-12-12 CG
3-166 gebruiker:   Trijntie Alberts      
3-166 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-167 soort onroerend goed: huis en schuir (Lammert Warndersteeg 13)            
3-167 eigenaar:   Jan Hinnes      
3-167 gebruiker:   Jan Hinnes      
3-167 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
3-168 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 18)            
3-168 eigenaar:   Adam Goslings      
3-168 gebruiker:   Adam Goslings cum soc.      
3-168 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   4-00-00 CG
3-169 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 16)            
3-169 eigenaar:   Poulus Daniels      
3-169 gebruiker:   Poulus Daniels cum soc.      
3-169 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   4-00-00 CG
3-170 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 14)            
3-170 eigenaar:   Hendrik Daniels      
3-170 gebruiker:   Hendrik Daniels      
3-170 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-09-00 CG
3-171 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 12)            
3-171 eigenaar:   Gerloff Jansen      
3-171 gebruiker:   Jan Gerrits      
3-171 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-18-02 CG
3-172 soort onroerend goed: huis ( )            
3-172 eigenaar:   Gerlof Jansen      
3-172 gebruiker:   Saepe Teunis cum soc.      
3-172 huurwaarde en aanslag:         66-00-00 CG   12-00-00 CG
3-173 soort onroerend goed: woning (Kruisstraat 10)            
3-173 eigenaar:   Evert Oosterbaan      
3-173 gebruiker:   Antje Sybes      
3-173 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-18-02 CG
3-174 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 10)            
3-174 eigenaar:   Joris Aerts      
3-174 gebruiker:   Joris Aerts      
3-174 huurwaarde en aanslag:         35-00-00 CG   6-07-04 CG
3-175 soort onroerend goed: mouterij (Kruisstraat 8)            
3-175 eigenaar:   Sjoerd Talma      
3-175 gebruiker:   Sjoerd Talma      
3-175 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-12-12 CG
3-176 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 6)            
3-176 eigenaar:   Hylke Johan. Hanekuik erv.      
3-176 gebruiker:   Hylke Johan. Hanekuik erv.      
3-176 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-05-06 CG
3-177 soort onroerend goed: schuir en tuin (Heiligeweg 60)            
3-177 eigenaar:   de hr. Wijdenbrug      
3-177 gebruiker:   Joris Aerts cum soc.      
3-177 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-07-04 CG
3-178 soort onroerend goed: huis ( )            
3-178 eigenaar:   Gerlof Jansen      
3-178 gebruiker:   Willem Simons      
3-178 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-12-12 CG
3-179 soort onroerend goed: huis ( )            
3-179 eigenaar:   Cornelis Cornelis      
3-179 gebruiker:   Cornelis Cornelis      
3-179 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-180 soort onroerend goed: huis ( )            
3-180 eigenaar:   Gerlof Jansen      
3-180 gebruiker:   Gerlof Jansen      
3-180 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-03-10 CG
3-181 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-181 eigenaar:   Harm. Portier      
3-181 gebruiker:   wed. Cornelis Fransen      
3-181 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-10-14 CG
3-182 soort onroerend goed: huis ( )            
3-182 eigenaar:   een Gemeente      
3-182 gebruiker:   Jan de Wilde      
3-182 opmerking: woont vergeefs
3-183 soort onroerend goed: kamer (Franekereind 14)            
3-183 eigenaar:   erv. Hylke Johan. Hanekuik erv.      
3-183 gebruiker:   wed. Jan Gerlofs      
3-183 gebruiker:   Hans Christoffels      
3-183 huurwaarde en aanslag:         28-00-00 CG   5-01-12 CG
3-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 16)            
3-184 eigenaar:   Freerk Fontein      
3-184 gebruiker:   Freerk Fontein      
3-184 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-10-14 CG
3-185 soort onroerend goed: huis ( )            
3-185 eigenaar:   vroedsm. Baksma      
3-185 gebruiker:   Jan Pytters      
3-185 huurwaarde en aanslag:         33-00-00 CG   6-00-00 CG
3-186 soort onroerend goed: pakhuis ( )            
3-186 eigenaar:   Beernt Geersma      
3-186 gebruiker:   Beernt Geersma      
3-186 gebruiker:   wed. Symon Jacobs      
3-186 huurwaarde en aanslag:         25-00-00 CG   4-10-14 CG
3-187 soort onroerend goed: huis (Franekereind 10)            
3-187 eigenaar:   vroedsm. Baxma      
3-187 gebruiker:   vroedsm. Baxma      
3-187 huurwaarde en aanslag:         61-00-00 CG   11-01-12 CG
3-188 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
3-188 eigenaar:   Mayke Laeses      
3-188 eigenaar:   Grytie Laeses      
3-188 gebruiker:   Hanso Hasenhoek      
3-188 huurwaarde en aanslag:      <