Harlingen, reëelkohier 1746 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903)

Harlingen, reëelkohier 1746 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1746. Van elk pand zijn 'eigenaars' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zo'n achttien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5½e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 20% belasting verschuldigd, de zgn. '5e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Cohier van de reëele schattinge van alle vaste goederen binnen Harlingen, en desselfs Jurisdictie geleegen, gemaakt en gerenoveert bij de Aghtbaere Magistraet van voorss. stad, ingevolge de aenschrijvinghe der Ed: Mog: Heeren Staaten van Friesland in dato den 1 april 1746 en sulks van maij 1746 tot maij 1747.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-14 20:48:37

kwartier  1  2  3  4  5  6  7  8  

pandgeschat adres soort o/gvoornaam patroniem familienaamhuurwaardegrondpachtaanslag
1-001Noorderhoofd 1soort onroerend goedlijnbaan    
1-001Noorderhoofd 1eigenaar Arjen T. Blok    
1-001Noorderhoofd 1gebruiker Arjen T. Blok    
1-001Noorderhoofd 1huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
1-001/2Noorderhaven 1soort onroerend goedsmitte    
1-001/2Noorderhaven 1eigenaar wed. Abe Jacobs    
1-001/2Noorderhaven 1gebruiker Frans Goitjens    
1-001/2Noorderhaven 1huurwaarde en aanslag  28‑10‑00 cg 05‑03‑08 cg
1-002Noorderhaven 5soort onroerend goedhuis    
1-002Noorderhaven 5eigenaar Jurjen Claeses    
1-002Noorderhaven 5gebruiker Jurjen Claeses    
1-002Noorderhaven 5huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-003Noorderhaven 7soort onroerend goedhuis    
1-003Noorderhaven 7eigenaar Melle Ynses    
1-003Noorderhaven 7gebruiker Klaas Wouters    
1-003Noorderhaven 7huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-003Noorderhaven 7gebruiker Hubert Jetses    
1-003Noorderhaven 7huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-004Noorderhaven 9soort onroerend goedhuis    
1-004Noorderhaven 9eigenaar Melle Ynses    
1-004Noorderhaven 9gebruiker Douwe Symons    
1-004Noorderhaven 9huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-005Noorderhaven 11soort onroerend goedhuis    
1-005Noorderhaven 11eigenaar wed. Jan Douwes    
1-005Noorderhaven 11gebruiker Douwe Jansen Zeylmaeker    
1-005Noorderhaven 11huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-006Noorderhaven 13soort onroerend goedhuis    
1-006Noorderhaven 13eigenaar Taetske Ruirds Bontekoe    
1-006Noorderhaven 13gebruiker Sjoerd Harmens    
1-006Noorderhaven 13huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-007Noorderhaven 15soort onroerend goedhuis    
1-007Noorderhaven 15eigenaar Hans Reynders    
1-007Noorderhaven 15gebruiker Hans Reynders    
1-007Noorderhaven 15huurwaarde  10‑00‑00 cg  
1-007Noorderhaven 15gebruiker Frans Goitjens    
1-007Noorderhaven 15huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-007Noorderhaven 15gebruiker Jan Hansen    
1-007Noorderhaven 15huurwaarde  16‑00‑00 cg  
1-007Noorderhaven 15huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
1-008Noorderhaven 17soort onroerend goedhuis    
1-008Noorderhaven 17eigenaar Jacob Douwes    
1-008Noorderhaven 17gebruiker Pytter Karsten    
1-008Noorderhaven 17huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-009Noorderhaven 19soort onroerend goedhuis    
1-009Noorderhaven 19eigenaar Jan Aukes    
1-009Noorderhaven 19gebruiker Jacob Douwes cum soc.   
1-009Noorderhaven 19huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
1-010Noorderhaven 21soort onroerend goedhuis    
1-010Noorderhaven 21eigenaar Claas R. Mahui    
1-010Noorderhaven 21gebruiker Claas R. Mahui    
1-010Noorderhaven 21huurwaarde en aanslag  39‑00‑00 cg 07‑01‑12 cg
1-011Noorderhaven 23soort onroerend goedhuis    
1-011Noorderhaven 23eigenaar Jan Aukes erv.   
1-011Noorderhaven 23gebruiker Philippus Bakker    
1-011Noorderhaven 23huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑16‑06 cg
1-012Noorderhaven 25soort onroerend goedhuis    
1-012Noorderhaven 25eigenaar Jan Aukes erv.   
1-012Noorderhaven 25gebruiker wed. Heere Lieuwes    
1-012Noorderhaven 25huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 08‑10‑14 cg
1-013Noorderhaven 27soort onroerend goedhuis    
1-013Noorderhaven 27eigenaar Jan Aukes erv.   
1-013Noorderhaven 27gebruiker Dirk Jacobs cum soc.   
1-013Noorderhaven 27huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-014Noorderhaven 29soort onroerend goedhuis    
1-014Noorderhaven 29eigenaar Reyner Tjeerds erv.   
1-014Noorderhaven 29gebruiker wed. Jan Douwes    
1-014Noorderhaven 29huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
1-015Zoutsloot 8soort onroerend goedwoning    
1-015Zoutsloot 8eigenaar Jan Aukes erv.   
1-015Zoutsloot 8gebruiker     
1-015Zoutsloot 8opmerking afgebrooken
1-016Noorderhaven 31soort onroerend goedhuis    
1-016Noorderhaven 31eigenaar Ruurd Sybes erv.   
1-016Noorderhaven 31gebruiker Jan Gerrits    
1-016Noorderhaven 31huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
1-017Noorderhaven 31soort onroerend goedwoning    
1-017Noorderhaven 31eigenaar wed. Gerryt Douwes    
1-017Noorderhaven 31gebruiker wed. Gerryt Douwes    
1-017Noorderhaven 31huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
1-018Zoutsloot 6soort onroerend goedhuis    
1-018Zoutsloot 6eigenaar Jan Aukes erv.   
1-018Zoutsloot 6gebruiker Jan Aukes    
1-018Zoutsloot 6huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
1-019Noorderhaven 31soort onroerend goedhuis    
1-019Noorderhaven 31eigenaar Taeke Stephanus    
1-019Noorderhaven 31gebruiker Taeke Stephanus    
1-019Noorderhaven 31huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑18‑02 cg
1-020Noorderhaven 33soort onroerend goedhuis    
1-020Noorderhaven 33eigenaar Freerk van der Hout    
1-020Noorderhaven 33gebruiker Freerk van der Hout    
1-020Noorderhaven 33huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-021Noorderhaven 35soort onroerend goedhuis    
1-021Noorderhaven 35eigenaar Freerk van der Hout    
1-021Noorderhaven 35gebruiker Sybe Aukes    
1-021Noorderhaven 35huurwaarde  40‑00‑00 cg  
1-021Noorderhaven 35gebruiker Trijnke Oosterbaan    
1-021Noorderhaven 35huurwaarde  56‑00‑00 cg  
1-021Noorderhaven 35huurwaarde en aanslag  96‑00‑00 cg 17‑09‑00 cg
1-022Noorderhaven 37soort onroerend goedhuis en brouwerij    
1-022Noorderhaven 37eigenaar Bente IJsenbeeck    
1-022Noorderhaven 37gebruiker Bente IJsenbeeck cum soc.   
1-022Noorderhaven 37huurwaarde en aanslag  24‑10‑00 cg 22‑12‑10 cg
1-023Droogstraat 5soort onroerend goedpanwerk    
1-023Droogstraat 5eigenaar wed. burgemr. Weima    
1-023Droogstraat 5gebruiker wed. burgemr. Weima    
1-023Droogstraat 5huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-024Noorderhaven 39soort onroerend goedhuis    
1-024Noorderhaven 39eigenaar erv. Ayse A. Mahui erv.   
1-024Noorderhaven 39gebruiker erv. Ayse A. Mahui erv.   
1-024Noorderhaven 39huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
1-025Noorderhaven 41soort onroerend goedhuis    
1-025Noorderhaven 41gebruiker Romke Wassenaar    
1-025Noorderhaven 41huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 08‑10‑14 cg
1-026Noorderhaven 43soort onroerend goedhuis    
1-026Noorderhaven 43eigenaar Junius Alema    
1-026Noorderhaven 43gebruiker Junius Alema    
1-026Noorderhaven 43huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 10‑03‑10 cg
1-027Noorderhaven 45soort onroerend goedhuis    
1-027Noorderhaven 45eigenaar Drys Jansen    
1-027Noorderhaven 45gebruiker wed. Wybe Hanekuik    
1-027Noorderhaven 45huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
1-028Noorderhaven 47soort onroerend goedhuis    
1-028Noorderhaven 47eigenaar Evert Hanekuik    
1-028Noorderhaven 47gebruiker Evert Hanekuik    
1-028Noorderhaven 47huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 10‑03‑10 cg
1-029Noorderhaven 49soort onroerend goedhuis    
1-029Noorderhaven 49eigenaar Yke Goverts    
1-029Noorderhaven 49gebruiker Yke Goverts    
1-029Noorderhaven 49huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
1-030Noorderhaven 51soort onroerend goedhuis    
1-030Noorderhaven 51eigenaar Pytter Oldaan erv.   
1-030Noorderhaven 51gebruiker Pytter Oldaan erv.   
1-030Noorderhaven 51huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
1-031Noorderhaven 53soort onroerend goedhuis    
1-031Noorderhaven 53eigenaar Willem Mouter    
1-031Noorderhaven 53gebruiker Willem Mouter    
1-031Noorderhaven 53huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
1-032Noorderhaven 55soort onroerend goedhuis    
1-032Noorderhaven 55eigenaar Auke Bakker    
1-032Noorderhaven 55gebruiker Auke Bakker    
1-032Noorderhaven 55huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
1-033Noorderhaven 57soort onroerend goedhuis    
1-033Noorderhaven 57eigenaar Sjirk Tolsma    
1-033Noorderhaven 57gebruiker Sjirk Tolsma    
1-033Noorderhaven 57huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-034Noorderhaven 57soort onroerend goedhuis    
1-034Noorderhaven 57eigenaar Claas Jacobs    
1-034Noorderhaven 57gebruiker Claas Jacobs    
1-034Noorderhaven 57huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑12‑12 cg
1-035Noorderhaven 57soort onroerend goedhuis    
1-035Noorderhaven 57eigenaar Sjirk Tolsma    
1-035Noorderhaven 57gebruiker Sjirk Tolsma    
1-035Noorderhaven 57huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-036Noorderhaven 59soort onroerend goedhuis    
1-036Noorderhaven 59eigenaar Douwe Hanekuik    
1-036Noorderhaven 59gebruiker Douwe Hanekuik    
1-036Noorderhaven 59huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 21‑16‑06 cg
1-037 soort onroerend goedpanwerk    
1-037 eigenaar Gijsbert Sybes    
1-037 gebruiker Gijsbert Sybes    
1-037 huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-038 soort onroerend goedperk    
1-038 eigenaar Jan Aukes    
1-038 gebruiker Jan Aukes    
1-038 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
1-039 soort onroerend goedperk    
1-039 eigenaar Anne Jans erv.   
1-039 gebruiker Anne Jans erv.   
1-039 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-039 opmerking leedigh
1-040Zoutsloot 21soort onroerend goedhuis    
1-040Zoutsloot 21eigenaar Jelle Ottes    
1-040Zoutsloot 21gebruiker     
1-040Zoutsloot 21opmerking onvermogende
1-041Zoutsloot 19soort onroerend goedhuis en pakhuis    
1-041Zoutsloot 19eigenaar capt. Prigge    
1-041Zoutsloot 19eigenaar Anne Jans erv.   
1-041Zoutsloot 19gebruiker Joseph Norden    
1-041Zoutsloot 19huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-042Zeilmakersstraat 16soort onroerend goed5 perken    
1-042Zeilmakersstraat 16eigenaar Anne Jans erv.   
1-042Zeilmakersstraat 16gebruiker Anne Jans erv.   
1-042Zeilmakersstraat 16huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
1-043 soort onroerend goedhuis    
1-043 eigenaar Pytter Andrys    
1-043 gebruiker Sjoerd Tjebbes cum soc.   
1-043 huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
1-043/2 soort onroerend goedwoning    
1-043/2 eigenaar Jan Annes    
1-043/2 gebruiker Harmen Blom    
1-043/2 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-044Zoutsloot 13soort onroerend goedhuis    
1-044Zoutsloot 13eigenaar Folkert Claeses    
1-044Zoutsloot 13gebruiker Pytter Huberts cum soc.   
1-044Zoutsloot 13huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-045Zoutsloot 1soort onroerend goedwoning    
1-045Zoutsloot 1eigenaar Taeke Stephanus    
1-045Zoutsloot 1gebruiker Jan Sjoerds    
1-045Zoutsloot 1huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
1-045Zoutsloot 1soort onroerend goedhuis    
1-045Zoutsloot 1eigenaar Freerk van der Hout    
1-045Zoutsloot 1gebruiker Oeds Lolkes    
1-045Zoutsloot 1huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-046Zeilmakersstraat 1soort onroerend goedhuis    
1-046Zeilmakersstraat 1eigenaar Henning Cornelis    
1-046Zeilmakersstraat 1eigenaar Pieter Cornelis    
1-046Zeilmakersstraat 1gebruiker Dieuke Pytters    
1-046Zeilmakersstraat 1huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
1-047 soort onroerend goedwoning    
1-047 eigenaar Gerrit Pietters    
1-047 gebruiker     
1-047 opmerking onvermogende
1-048 soort onroerend goedkamer    
1-048 eigenaar Dirk Roelofs    
1-048 gebruiker Dirk Roelofs    
1-048 opmerking 1738 insolvent verclaart en nogh onvermoogende
1-048/2Bargebuurtspoortje 4soort onroerend goedkamer    
1-048/2Bargebuurtspoortje 4eigenaar Jan Gerlofs    
1-048/2Bargebuurtspoortje 4gebruiker Claas Sybrens    
1-048/2Bargebuurtspoortje 4huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
1-049Bargebuurtspoortje 6soort onroerend goedkamer    
1-049Bargebuurtspoortje 6eigenaar Faas Pytters erv.   
1-049Bargebuurtspoortje 6gebruiker Jarigh Fransen    
1-049Bargebuurtspoortje 6huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
1-050Bargebuurtspoortje 8soort onroerend goedkamer    
1-050Bargebuurtspoortje 8eigenaar Faas Pytters erv.   
1-050Bargebuurtspoortje 8gebruiker Ernst Jansen    
1-050Bargebuurtspoortje 8huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
1-051Bargebuurtspoortje 12soort onroerend goedkamer    
1-051Bargebuurtspoortje 12eigenaar Dirk Upkes    
1-051Bargebuurtspoortje 12gebruiker Dirk Upkes    
1-051Bargebuurtspoortje 12huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
1-052Zoutsloot 23soort onroerend goedhuis    
1-052Zoutsloot 23eigenaar Tjerk Jans    
1-052Zoutsloot 23gebruiker Tjerk Jans    
1-052Zoutsloot 23huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-053 soort onroerend goedwagenhuis    
1-053 eigenaar Anne Jans erv.   
1-053 gebruiker     
1-053 opmerking neergevallen en leedig
1-054Zeilmakersstraat 2soort onroerend goedpotterij    
1-054Zeilmakersstraat 2eigenaar Wytse Cornelis    
1-054Zeilmakersstraat 2gebruiker Wytse Cornelis    
1-054Zeilmakersstraat 2huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-055 soort onroerend goedhuis    
1-055 eigenaar Jan Gerlofs    
1-055 gebruiker Willem Jansen cum soc.   
1-055 huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
1-056Vissersstraat 6soort onroerend goedhuis    
1-056Vissersstraat 6eigenaar Harmen Willems    
1-056Vissersstraat 6gebruiker Harmen Willems    
1-056Vissersstraat 6huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-056/2 soort onroerend goedkamer    
1-056/2 eigenaar Sjoerd Talma    
1-056/2 gebruiker Eelke Bernardus    
1-056/2 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
1-057Dijkswal 1soort onroerend goedhuis en molen    
1-057Dijkswal 1eigenaar Sikke Ymkes    
1-057Dijkswal 1gebruiker Sikke Ymkes    
1-057Dijkswal 1huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-058Vissersstraat 4soort onroerend goedstal    
1-058Vissersstraat 4eigenaar Evert Hanekuik    
1-058Vissersstraat 4gebruiker Evert Hanekuik    
1-058Vissersstraat 4huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
1-059 soort onroerend goedhuis    
1-059 eigenaar Wouter Hessels    
1-059 gebruiker Lijsbert Jilles cum soc.   
1-059 huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑18‑02 cg
1-059/2 soort onroerend goedhuis    
1-059/2 eigenaar Heere Wybrens    
1-059/2 gebruiker Heere Wybrens cum soc.   
1-059/2 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-060Zoutsloot 25soort onroerend goedhuis    
1-060Zoutsloot 25eigenaar Jan Hendriks    
1-060Zoutsloot 25gebruiker Jan Hendriks    
1-060Zoutsloot 25huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-061Zoutsloot 27soort onroerend goedhuis    
1-061Zoutsloot 27eigenaar Evert Hanekuik    
1-061Zoutsloot 27gebruiker Coert Jansen    
1-061Zoutsloot 27huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-061/2Zoutsloot 39soort onroerend goedkamer    
1-061/2Zoutsloot 39eigenaar Jan Gerlofs    
1-061/2Zoutsloot 39gebruiker Jan Gerlofs    
1-061/2Zoutsloot 39huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-061/3Zoutsloot 41soort onroerend goedhuis    
1-061/3Zoutsloot 41eigenaar Engel Alberts Klinkert    
1-061/3Zoutsloot 41gebruiker Jan Klinkert    
1-061/3Zoutsloot 41huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
1-061/4Vissersstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-061/4Vissersstraat 14eigenaar Gerben Douwes    
1-061/4Vissersstraat 14gebruiker Gerben Douwes cum soc.   
1-061/4Vissersstraat 14huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
1-061/5Vissersstraat 14soort onroerend goedwoning    
1-061/5Vissersstraat 14eigenaar Jan Gerlofs    
1-061/5Vissersstraat 14gebruiker Pytter Harmens    
1-061/5Vissersstraat 14huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
1-062Zoutsloot 28soort onroerend goedhuis    
1-062Zoutsloot 28eigenaar Claas Jacobs    
1-062Zoutsloot 28gebruiker Claas Jacobs    
1-062Zoutsloot 28huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
1-063Zoutsloot 22soort onroerend goedhuis    
1-063Zoutsloot 22eigenaar Hendrik Jarigs    
1-063Zoutsloot 22gebruiker Heyn Joukes    
1-063Zoutsloot 22huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
1-063/2Zoutsloot 26soort onroerend goedpakhuis    
1-063/2Zoutsloot 26eigenaar suikerraffineerders    
1-063/2Zoutsloot 26gebruiker suikerraffineerders    
1-063/2Zoutsloot 26huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-064Zoutsloot 24soort onroerend goedhuis    
1-064Zoutsloot 24eigenaar Gerrit Joostens wed.   
1-064Zoutsloot 24gebruiker Gerrit Joostens wed.   
1-064Zoutsloot 24huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
1-064/2Zoutsloot 18soort onroerend goedhuis    
1-064/2Zoutsloot 18eigenaar Harmen Warners cum soc.   
1-064/2Zoutsloot 18gebruiker Harmen Warners cum soc.   
1-064/2Zoutsloot 18huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
1-065Zeilmakersstraat 11soort onroerend goedhuis    
1-065Zeilmakersstraat 11eigenaar wed. Jouke Johannes    
1-065Zeilmakersstraat 11gebruiker wed. Jouke Johannes    
1-065Zeilmakersstraat 11huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
1-066Zeilmakersstraat 13soort onroerend goedhuis    
1-066Zeilmakersstraat 13eigenaar Tjebbe Gerryts    
1-066Zeilmakersstraat 13gebruiker Tjebbe Gerryts    
1-066Zeilmakersstraat 13huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
1-067Zeilmakersstraat 15soort onroerend goedhuis    
1-067Zeilmakersstraat 15eigenaar Jacob Groenewold    
1-067Zeilmakersstraat 15eigenaar Antje Groenewold    
1-067Zeilmakersstraat 15gebruiker Oepke Clases    
1-067Zeilmakersstraat 15huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-068Zeilmakersstraat 17soort onroerend goedhuis    
1-068Zeilmakersstraat 17eigenaar Douwe Wybes    
1-068Zeilmakersstraat 17gebruiker Douwe Wybes    
1-068Zeilmakersstraat 17huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
1-069Zeilmakersstraat 19soort onroerend goedhuis    
1-069Zeilmakersstraat 19eigenaar Claas Jansen    
1-069Zeilmakersstraat 19gebruiker Pytter Jacobs    
1-069Zeilmakersstraat 19huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-070Zeilmakersstraat 21soort onroerend goedhuis    
1-070Zeilmakersstraat 21eigenaar Trijntje Broers    
1-070Zeilmakersstraat 21gebruiker Trijntje Broers    
1-070Zeilmakersstraat 21huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
1-071Droogstraat 19soort onroerend goedkamer    
1-071Droogstraat 19eigenaar Jan Aukes erv.   
1-071Droogstraat 19gebruiker Janke Gerrits    
1-071Droogstraat 19huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-072Noorderhaven 63soort onroerend goedhuis    
1-072Noorderhaven 63eigenaar Claas R. Mahui    
1-072Noorderhaven 63gebruiker Claas Haukema    
1-072Noorderhaven 63huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-073Noorderhaven 65soort onroerend goedhuis    
1-073Noorderhaven 65eigenaar Claas Haukema    
1-073Noorderhaven 65gebruiker Claas Haukema    
1-073Noorderhaven 65huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-074Noorderhaven 67soort onroerend goedhuis    
1-074Noorderhaven 67eigenaar Claas E. Oosterbaan    
1-074Noorderhaven 67gebruiker Claas E. Oosterbaan    
1-074Noorderhaven 67huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 10‑03‑10 cg
1-075Noorderhaven 69soort onroerend goedhuis    
1-075Noorderhaven 69eigenaar Johannes Elgersma    
1-075Noorderhaven 69gebruiker Johannes Elgersma    
1-075Noorderhaven 69huurwaarde en aanslag  72‑00‑00 cg 13‑01‑12 cg
1-076Noorderhaven 71soort onroerend goedhuis    
1-076Noorderhaven 71eigenaar Claas Fontein    
1-076Noorderhaven 71gebruiker Claas Fontein    
1-076Noorderhaven 71huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 16‑07‑04 cg
1-077Noorderhaven 73soort onroerend goedhuis    
1-077Noorderhaven 73eigenaar Jan IJsenbeek erv.   
1-077Noorderhaven 73gebruiker Dirk IJsenbeecq    
1-077Noorderhaven 73huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-078Noorderhaven 75soort onroerend goedhuis    
1-078Noorderhaven 75eigenaar ds. Pierson nom.ux.   
1-078Noorderhaven 75gebruiker ds. Pierson nom.ux.   
1-078Noorderhaven 75huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 10‑03‑10 cg
1-079Noorderhaven 77soort onroerend goedhuis    
1-079Noorderhaven 77eigenaar wed. burgemr. Donker    
1-079Noorderhaven 77gebruiker wed. burgemr. Donker    
1-079Noorderhaven 77huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
1-080Noorderhaven 79soort onroerend goedhuis    
1-080Noorderhaven 79eigenaar Jan Reins Baard    
1-080Noorderhaven 79gebruiker Jan Reins Baard    
1-080Noorderhaven 79huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 08‑03‑10 cg
1-081Noorderhaven 81soort onroerend goedpakhuis    
1-081Noorderhaven 81eigenaar Jan R. Baard cum soc.   
1-081Noorderhaven 81gebruiker Jan R. Baard cum soc.   
1-081Noorderhaven 81huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-082Bildtstraat 24soort onroerend goedkamer    
1-082Bildtstraat 24eigenaar Jan R. Baard cum soc.   
1-082Bildtstraat 24gebruiker Jan R. Baard cum soc.   
1-082Bildtstraat 24huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
1-083 soort onroerend goedhuis    
1-083 eigenaar Harmen Jans    
1-083 gebruiker Harmen Jans    
1-083 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
1-084Bildtstraat 20soort onroerend goedhuis    
1-084Bildtstraat 20eigenaar Douwe Sybes erv.   
1-084Bildtstraat 20gebruiker Ymkje Sikkes cum soc.   
1-084Bildtstraat 20huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-085Bildtstraat 18soort onroerend goedhuis    
1-085Bildtstraat 18eigenaar Jan Dirks erv.   
1-085Bildtstraat 18gebruiker Wybe Dirks    
1-085Bildtstraat 18huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
1-086Bildtstraat 16soort onroerend goedhuis    
1-086Bildtstraat 16eigenaar vroedman Meyer    
1-086Bildtstraat 16gebruiker Bauke Jans    
1-086Bildtstraat 16gebruiker Setske Hanses    
1-086Bildtstraat 16huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
1-087Bildtstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-087Bildtstraat 14eigenaar Jan Doekes    
1-087Bildtstraat 14gebruiker Jan Doekes    
1-087Bildtstraat 14huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-088Bildtstraat 12soort onroerend goedhuis    
1-088Bildtstraat 12eigenaar Reynder Pytters    
1-088Bildtstraat 12gebruiker Reynder Pytters    
1-088Bildtstraat 12huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
1-088/2Bildtstraat 1soort onroerend goedhuis    
1-088/2Bildtstraat 1eigenaar Minne Abes    
1-088/2Bildtstraat 1gebruiker Minne Abes    
1-088/2Bildtstraat 1opmerking onvermogende
1-089Achterstraat 1soort onroerend goedhuis    
1-089Achterstraat 1eigenaar Fokke Abes    
1-089Achterstraat 1gebruiker Fokke Abes    
1-089Achterstraat 1opmerking onvermogende
1-090Bildtstraat 3soort onroerend goedhuis    
1-090Bildtstraat 3eigenaar wed. burgemr. Minolda    
1-090Bildtstraat 3gebruiker Heere Wybrens    
1-090Bildtstraat 3huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-091Bildtstraat 5soort onroerend goedhuis    
1-091Bildtstraat 5eigenaar wed. Wobbe Wobbes    
1-091Bildtstraat 5gebruiker wed. Gerrit Gerrits    
1-091Bildtstraat 5huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
1-092Bildtstraat 7soort onroerend goedhuis    
1-092Bildtstraat 7eigenaar Tjeerd Harmens    
1-092Bildtstraat 7gebruiker Tjeerd Harmens    
1-092Bildtstraat 7huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
1-093Bildtstraat 9soort onroerend goedhuis    
1-093Bildtstraat 9eigenaar Sikke Ymkes    
1-093Bildtstraat 9gebruiker Sikke Ymkes    
1-093Bildtstraat 9huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
1-094Bildtstraat 11soort onroerend goedhuis    
1-094Bildtstraat 11eigenaar wed. Sjierk Folkerts    
1-094Bildtstraat 11gebruiker wed. Sjierk Folkerts    
1-094Bildtstraat 11huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-095Zoutsloot 43soort onroerend goedhuis    
1-095Zoutsloot 43eigenaar Otte Aukes    
1-095Zoutsloot 43gebruiker Otte Aukes    
1-095Zoutsloot 43huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-096Zoutsloot 45soort onroerend goedhuis    
1-096Zoutsloot 45eigenaar Otte Aukes    
1-096Zoutsloot 45gebruiker Dirk Pytters cum soc.   
1-096Zoutsloot 45huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
1-097Zoutsloot 47soort onroerend goedhuis    
1-097Zoutsloot 47eigenaar Lammert Martens    
1-097Zoutsloot 47gebruiker Lammert Martens cum soc.   
1-097Zoutsloot 47huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-098Zoutsloot 49soort onroerend goedhuis    
1-098Zoutsloot 49eigenaar Wigle de Vries    
1-098Zoutsloot 49gebruiker Wigle de Vries    
1-098Zoutsloot 49huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑18‑02 cg
1-099Zoutsloot 51soort onroerend goedhuis    
1-099Zoutsloot 51eigenaar Meye Harmens    
1-099Zoutsloot 51gebruiker Meye Harmens    
1-099Zoutsloot 51huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
1-100Zoutsloot 53soort onroerend goedhuis    
1-100Zoutsloot 53eigenaar Betse Cornelis    
1-100Zoutsloot 53gebruiker Betse Cornelis    
1-100Zoutsloot 53huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑18‑02 cg
1-101Zoutsloot 55soort onroerend goedhuis    
1-101Zoutsloot 55eigenaar Bastiaen Bikker nom.ux.   
1-101Zoutsloot 55gebruiker Trijntje Jentjes    
1-101Zoutsloot 55opmerking woont vergeefs
1-102Zoutsloot 57soort onroerend goedhuis    
1-102Zoutsloot 57eigenaar Dirk Annes q.q. cum soc.   
1-102Zoutsloot 57gebruiker Marten Lammerts cum soc.   
1-102Zoutsloot 57huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-103Zoutsloot 59soort onroerend goedhuis    
1-103Zoutsloot 59eigenaar Sybren Symons    
1-103Zoutsloot 59gebruiker Sybren Symons    
1-103Zoutsloot 59huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-104Zoutsloot 61soort onroerend goedhuis    
1-104Zoutsloot 61eigenaar Jan J. Trompetter    
1-104Zoutsloot 61gebruiker Sjirkjen Harmens cum soc.   
1-104Zoutsloot 61huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-105Zoutsloot 65soort onroerend goedhuis    
1-105Zoutsloot 65eigenaar Tjeerd Gerryts    
1-105Zoutsloot 65gebruiker Tjeerd Gerryts    
1-105Zoutsloot 65huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
1-106Karremanstraat 22soort onroerend goedhuis    
1-106Karremanstraat 22eigenaar Pytter Reins    
1-106Karremanstraat 22gebruiker wed. Cornelis Dirks    
1-106Karremanstraat 22huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑16‑06 cg
1-107Karremanstraat 20soort onroerend goedhuis    
1-107Karremanstraat 20eigenaar Job Jansen erv.   
1-107Karremanstraat 20gebruiker Job Jansen erv.   
1-107Karremanstraat 20huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-108Karremanstraat 18soort onroerend goedhuis    
1-108Karremanstraat 18eigenaar Cornelis Jentjes    
1-108Karremanstraat 18gebruiker Dirk Jans    
1-108Karremanstraat 18huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
1-109Karremanstraat 16soort onroerend goedkamer    
1-109Karremanstraat 16eigenaar Hendrik Beernts    
1-109Karremanstraat 16gebruiker Hendrik Beernts    
1-109Karremanstraat 16opmerking onvermoogende
1-110Karremanstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-110Karremanstraat 14eigenaar Jan Willems    
1-110Karremanstraat 14gebruiker Jan Willems    
1-110Karremanstraat 14huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-111Achterstraat 8soort onroerend goedkamers (twee)    
1-111Achterstraat 8eigenaar Beernt Jans    
1-111Achterstraat 8gebruiker Beernt Jans    
1-111Achterstraat 8opmerking onvermogende
1-112Achterstraat 6soort onroerend goedhuis    
1-112Achterstraat 6eigenaar Arjen Tjepkes    
1-112Achterstraat 6gebruiker Arjen Tjepkes    
1-112Achterstraat 6opmerking onvermogende
1-112/2 soort onroerend goedpakhuis    
1-112/2 eigenaar Jan Gerlofs    
1-112/2 gebruiker Jan Gerlofs    
1-112/2 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
1-113Zoutsloot 51soort onroerend goedtuintje    
1-113Zoutsloot 51eigenaar Meye Harmens    
1-113Zoutsloot 51gebruiker Meye Harmens    
1-113Zoutsloot 51huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
1-114 soort onroerend goedwoning    
1-114 eigenaar Minne Abes    
1-114 gebruiker wed. Jan Theunis    
1-114 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-115Karremanstraat 8soort onroerend goedhuis    
1-115Karremanstraat 8eigenaar Cornelis Dirks    
1-115Karremanstraat 8gebruiker Cornelis Dirks    
1-115Karremanstraat 8huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-116 opmerking de agter boven en beneden kaemer ledig
1-116 soort onroerend goedhuis    
1-116 eigenaar Claas Gerbens    
1-116 gebruiker Claas Gerbens    
1-116 opmerking onvermogende
1-117Karremanstraat 2soort onroerend goedhuis    
1-117Karremanstraat 2eigenaar Symon Ruurds erv.   
1-117Karremanstraat 2gebruiker Lijsbert Symons    
1-117Karremanstraat 2huurwaarde en aanslag  13‑00‑00 cg 02‑07‑04 cg
1-118Zoutsloot 48soort onroerend goedhuis    
1-118Zoutsloot 48eigenaar Gijsbert Johannes    
1-118Zoutsloot 48gebruiker Gijsbert Johannes    
1-118Zoutsloot 48huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
1-119Zoutsloot 44soort onroerend goedhuis    
1-119Zoutsloot 44eigenaar Eeltje Rinses    
1-119Zoutsloot 44gebruiker Eeltje Rinses    
1-119Zoutsloot 44huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
1-119Zoutsloot 44opmerking hieronder beklemd no. 159
1-120Zoutsloot 42soort onroerend goedhuis    
1-120Zoutsloot 42eigenaar Joost Hendriks    
1-120Zoutsloot 42gebruiker Aefke Foekes    
1-120Zoutsloot 42huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
1-121Zoutsloot 40soort onroerend goedhuis    
1-121Zoutsloot 40eigenaar Yppe Sijes    
1-121Zoutsloot 40gebruiker Yppe Sijes cum soc.   
1-121Zoutsloot 40huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-122Zoutsloot 38soort onroerend goedhuis    
1-122Zoutsloot 38eigenaar Gemeente    
1-122Zoutsloot 38gebruiker Ruird Hessels cum soc.   
1-122Zoutsloot 38opmerking doet geen huur
1-123Zoutsloot 34soort onroerend goedhof    
1-123Zoutsloot 34eigenaar Heere Heeres    
1-123Zoutsloot 34gebruiker Heere Heeres    
1-123Zoutsloot 34huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-124Bildtstraat 22soort onroerend goedhuis    
1-124Bildtstraat 22eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
1-124Bildtstraat 22gebruiker     
1-124Bildtstraat 22huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-125Zoutsloot 30soort onroerend goedwoning    
1-125Zoutsloot 30eigenaar Anne Eelkes    
1-125Zoutsloot 30eigenaar Jan Klaesen    
1-125Zoutsloot 30gebruiker Anne Eelkes    
1-125Zoutsloot 30gebruiker Jan Klaesen    
1-125Zoutsloot 30huurwaarde en aanslag  68‑16‑00 cg 12‑10‑02 cg
1-125Zoutsloot 30grondpacht aansecretarissecretaris Braam    
1-125Zoutsloot 30grondpacht en aanslag   07‑16‑00 cg1‑19‑00 cg
1-125Zoutsloot 30grondpacht aanvroedsm.vroedsm. Jelgersma    
1-125Zoutsloot 30grondpacht en aanslag   02‑16‑00 cg0‑14‑00 cg
1-126Bildtstraat 13soort onroerend goedhuis    
1-126Bildtstraat 13eigenaar Jan Gerlofs    
1-126Bildtstraat 13gebruiker Jan Gerlofs    
1-126Bildtstraat 13huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-127Bildtstraat 15soort onroerend goedhuis    
1-127Bildtstraat 15eigenaar Jacob Harmens    
1-127Bildtstraat 15gebruiker Klaas Foekes cum soc.   
1-127Bildtstraat 15huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
1-128Bildtstraat 17soort onroerend goedhuis    
1-128Bildtstraat 17eigenaar Jan Sikkes    
1-128Bildtstraat 17gebruiker Jan Sikkes    
1-128Bildtstraat 17huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-129Bildtstraat 19soort onroerend goedhuis    
1-129Bildtstraat 19eigenaar Leenerd Leenerds erv.   
1-129Bildtstraat 19gebruiker Leenerd Leenerds erv.   
1-129Bildtstraat 19huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
1-130Bildtstraat 21soort onroerend goedhuis    
1-130Bildtstraat 21eigenaar Beert Brouwer    
1-130Bildtstraat 21gebruiker Jacob Dirks    
1-130Bildtstraat 21huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑18‑02 cg
1-131Droogstraat 47soort onroerend goedhuis    
1-131Droogstraat 47eigenaar Heere Heeres    
1-131Droogstraat 47gebruiker Jan J. Sandstra    
1-131Droogstraat 47huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-132Droogstraat 51soort onroerend goedhuis    
1-132Droogstraat 51eigenaar Anske Sybes    
1-132Droogstraat 51gebruiker Anske Sybes    
1-132Droogstraat 51huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-133Droogstraat 53soort onroerend goedstal    
1-133Droogstraat 53eigenaar Claas Fontein    
1-133Droogstraat 53gebruiker Claas Fontein    
1-133Droogstraat 53huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
1-134Droogstraat 55soort onroerend goedhuis    
1-134Droogstraat 55eigenaar Jan Everts    
1-134Droogstraat 55gebruiker Jan Everts    
1-134Droogstraat 55huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
1-135Droogstraat 55soort onroerend goedhuis    
1-135Droogstraat 55eigenaar Jan Symons    
1-135Droogstraat 55gebruiker Jan Symons    
1-135Droogstraat 55huurwaarde en aanslag  16‑16‑00 cg 03‑01‑00 cg
1-136Droogstraat 57soort onroerend goedhuis    
1-136Droogstraat 57eigenaar Mennonyte Gemeente    
1-136Droogstraat 57gebruiker     
1-137Droogstraat 18soort onroerend goedhuis    
1-137Droogstraat 18eigenaar Gerben Ates    
1-137Droogstraat 18gebruiker Trijntie Dirks cum soc.   
1-137Droogstraat 18huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-138 soort onroerend goedhuis    
1-138 eigenaar Klaas R. Mahui    
1-138 gebruiker Theunis Rommerts    
1-138 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-139 soort onroerend goedhuis    
1-139 eigenaar burgemr. Hiddema    
1-139 gebruiker Hendrik Duman    
1-139 huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
1-140 soort onroerend goedhuis    
1-140 eigenaar Dirk Hugens    
1-140 gebruiker Ybeltie Jans    
1-140 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
1-141Karremanstraat 26soort onroerend goedhuis    
1-141Karremanstraat 26eigenaar Jacob Simons    
1-141Karremanstraat 26gebruiker Jacob Simons cum soc.   
1-141Karremanstraat 26huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
1-142Bildtstraat 23soort onroerend goedhuis    
1-142Bildtstraat 23eigenaar Hendrik Faber    
1-142Bildtstraat 23gebruiker Hendrik Faber    
1-142Bildtstraat 23huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-143 soort onroerend goedhuis    
1-143 eigenaar Wyger Gerlofs erv.   
1-143 gebruiker Pytter Linses    
1-143 huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑16‑06 cg
1-143/2Noorderhaven 83soort onroerend goedhuis    
1-143/2Noorderhaven 83eigenaar Jan R. Baard cum soc.   
1-143/2Noorderhaven 83gebruiker Meyer Markus    
1-143/2Noorderhaven 83huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-144Noorderhaven 85soort onroerend goedhuis    
1-144Noorderhaven 85eigenaar Jan Kuyk    
1-144Noorderhaven 85gebruiker Christiaen Burman    
1-144Noorderhaven 85huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
1-145Noorderhaven 87soort onroerend goedhuis    
1-145Noorderhaven 87eigenaar Jan Kuyk    
1-145Noorderhaven 87gebruiker Jan Kuyk    
1-145Noorderhaven 87huurwaarde en aanslag  72‑00‑00 cg 13‑01‑12 cg
1-146Noorderhaven 91soort onroerend goedhuis    
1-146Noorderhaven 91eigenaar Dirk Hugens    
1-146Noorderhaven 91gebruiker Jan Bretton    
1-146Noorderhaven 91huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
1-147Noorderhaven 93soort onroerend goedhuis    
1-147Noorderhaven 93eigenaar Klaas Sytses    
1-147Noorderhaven 93gebruiker Klaas Sytses    
1-147Noorderhaven 93huurwaarde en aanslag  64‑00‑00 cg 11‑12‑12 cg
1-148Noorderhaven 95soort onroerend goedhuis    
1-148Noorderhaven 95eigenaar wed. burgemr. Nollides    
1-148Noorderhaven 95gebruiker Jacob Josephs    
1-148Noorderhaven 95huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
1-149Noorderhaven 97soort onroerend goedhuis    
1-149Noorderhaven 97eigenaar burgemr. Hiddema    
1-149Noorderhaven 97gebruiker burgemr. Hiddema    
1-149Noorderhaven 97huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 08‑03‑10 cg
1-150Noorderhaven 99soort onroerend goedhuis    
1-150Noorderhaven 99eigenaar Jetse Roorda    
1-150Noorderhaven 99gebruiker Jetse Roorda    
1-150Noorderhaven 99huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
1-151Noorderhaven 101soort onroerend goedhuizen (twee)    
1-151Noorderhaven 101eigenaar Klaas R. Mahui    
1-151Noorderhaven 101gebruiker Hessel Jarigs    
1-151Noorderhaven 101gebruiker Geertje Claeses    
1-151Noorderhaven 101huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑12‑12 cg
1-151Noorderhaven 101opmerking Geertje Claeses woont vergeefs
1-152Noorderhaven 105soort onroerend goedhuis    
1-152Noorderhaven 105eigenaar Rienk Gosses    
1-152Noorderhaven 105gebruiker Jan Jansen cum soc.   
1-152Noorderhaven 105huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
1-153Noorderhaven 107soort onroerend goedhuis    
1-153Noorderhaven 107eigenaar Claas Feyes    
1-153Noorderhaven 107gebruiker Claas Feyes cum soc.   
1-153Noorderhaven 107huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
1-154Karremanstraat 30soort onroerend goedhuis    
1-154Karremanstraat 30eigenaar Willem Simons    
1-154Karremanstraat 30gebruiker Willem Simons    
1-154Karremanstraat 30huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
1-155 soort onroerend goedhof    
1-155 eigenaar Claas R. Mahui    
1-155 gebruiker Claas R. Mahui    
1-155 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-156 soort onroerend goedhof    
1-156 eigenaar Jan Aukes erv.   
1-156 gebruiker Jan Aukes erv.   
1-156 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
1-157 soort onroerend goedhof    
1-157 eigenaar Jan Aukes erv.   
1-157 gebruiker ds. Pierson    
1-157 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-158 soort onroerend goedhof    
1-158 eigenaar wed. Gerrit Middagten    
1-158 gebruiker wed. Gerrit Middagten    
1-158 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-159 soort onroerend goedhof    
1-159 eigenaar Eeltje Rinses    
1-159 gebruiker     
1-159 opmerking beklemd onder no. 119
1-160 soort onroerend goedhof    
1-160 eigenaar Claas Oosterbaan    
1-160 gebruiker Claas Oosterbaan    
1-160 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
2-001Zoutsloot 99soort onroerend goedhuis en panwerk    
2-001Zoutsloot 99eigenaar Klaas Thomas cum soc.   
2-001Zoutsloot 99gebruiker Klaas Thomas cum soc.   
2-001Zoutsloot 99huurwaarde en aanslag  56‑10‑00 cg 10‑05‑06 cg
2-002Zoutsloot 105soort onroerend goedhuis    
2-002Zoutsloot 105eigenaar rentmeester Piers Lanting    
2-002Zoutsloot 105gebruiker wed. Pytter Seerps    
2-002Zoutsloot 105huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑18‑02 cg
2-003Zoutsloot 97soort onroerend goedhuis    
2-003Zoutsloot 97eigenaar Arjen Teunis erv.   
2-003Zoutsloot 97gebruiker Arjen Teunis erv.   
2-003Zoutsloot 97opmerking onvermoogende
2-004Zoutsloot 95soort onroerend goedhuis    
2-004Zoutsloot 95eigenaar Johannes Jans    
2-004Zoutsloot 95gebruiker Johannes Jans    
2-004Zoutsloot 95huurwaarde en aanslag  10‑10‑00 cg 01‑18‑02 cg
2-004/2Zoutsloot 93soort onroerend goedhuis    
2-004/2Zoutsloot 93eigenaar Eelke Jelles    
2-004/2Zoutsloot 93gebruiker Eelke Jelles    
2-004/2Zoutsloot 93huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
2-004/2Zoutsloot 93opmerking [samen met 2-004 /3]
2-004/3 soort onroerend goedhuis    
2-004/3 eigenaar Eelke Jelles    
2-004/3 gebruiker Eelke Jelles    
2-004/3 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
2-004/3 opmerking [samen met 2-004 /2]
2-005Zoutsloot 91soort onroerend goedhuis    
2-005Zoutsloot 91eigenaar Douwe Luitjens    
2-005Zoutsloot 91gebruiker Douwe Luitjens    
2-005Zoutsloot 91huurwaarde en aanslag  10‑10‑00 cg 01‑18‑02 cg
2-006Zoutsloot 89soort onroerend goedhuis    
2-006Zoutsloot 89eigenaar Sipke Saekes    
2-006Zoutsloot 89gebruiker Sipke Saekes    
2-006Zoutsloot 89huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-007Zoutsloot 87soort onroerend goedhuis    
2-007Zoutsloot 87eigenaar Dirk Sytses    
2-007Zoutsloot 87gebruiker Dirk Sytses    
2-007Zoutsloot 87huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-008Zoutsloot 85soort onroerend goedhuis    
2-008Zoutsloot 85eigenaar Uilke Anskes    
2-008Zoutsloot 85gebruiker Uilke Anskes    
2-008Zoutsloot 85huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-008/2 soort onroerend goedtuin    
2-008/2 eigenaar Thomas Jansen erv.   
2-008/2 gebruiker Harmen Alberts    
2-008/2 huurwaarde en aanslag  13‑00‑00 cg 02‑07‑04 cg
2-009Zoutsloot 83soort onroerend goedhuis    
2-009Zoutsloot 83eigenaar burgemr. Hendrik Everts    
2-009Zoutsloot 83gebruiker wed. Joost Johannes    
2-009Zoutsloot 83huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-010Zoutsloot 79soort onroerend goedhuis    
2-010Zoutsloot 79eigenaar Sybren Simons    
2-010Zoutsloot 79gebruiker Sybren Simons    
2-010Zoutsloot 79huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-011Zoutsloot 77soort onroerend goedhuis    
2-011Zoutsloot 77eigenaar Attje Martens    
2-011Zoutsloot 77gebruiker Attje Martens    
2-011Zoutsloot 77huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
2-011/2 soort onroerend goedtuin    
2-011/2 eigenaar Joost Gonggrijp    
2-011/2 gebruiker Joost Gonggrijp    
2-011/2 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-012Zoutsloot 71soort onroerend goedhuis    
2-012Zoutsloot 71eigenaar Sybrand Feytema    
2-012Zoutsloot 71gebruiker Auke Aukes    
2-012Zoutsloot 71huurwaarde en aanslag  25‑05‑00 cg 04‑11‑12 cg
2-013Zoutsloot 67soort onroerend goedhuis    
2-013Zoutsloot 67eigenaar Jan J. Trompetter    
2-013Zoutsloot 67gebruiker wed. Fokke Harmens cum soc.   
2-013Zoutsloot 67huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-014Karremanstraat 13soort onroerend goedhuis    
2-014Karremanstraat 13eigenaar Thomas Lammerts    
2-014Karremanstraat 13gebruiker Thomas Lammerts    
2-014Karremanstraat 13huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-015Karremanstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-015Karremanstraat 11eigenaar Tjebbe Gerrits q.q.   
2-015Karremanstraat 11gebruiker Jan Hendriks cum soc.   
2-015Karremanstraat 11huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
2-016 soort onroerend goedhuis    
2-016 eigenaar Jan Heyns    
2-016 gebruiker Jan Huberts    
2-016 huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-016/2 soort onroerend goedwoning    
2-016/2 eigenaar Claas Thomas cum soc.   
2-016/2 gebruiker Jan Huberts    
2-016/2 opmerking leedigh
2-017 soort onroerend goedwoning en tuin    
2-017 eigenaar Jacob Willems    
2-017 gebruiker Ype Dirks    
2-017 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-017/2 soort onroerend goed2 kamers    
2-017/2 eigenaar Dirk Jansen    
2-017/2 gebruiker Jurre Jans cum soc.   
2-017/2 huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
2-017/3 soort onroerend goedhof    
2-017/3 eigenaar Dirk Jansen    
2-017/3 gebruiker Dirk Jansen    
2-017/3 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
2-018Liemendijk 14soort onroerend goedhof    
2-018Liemendijk 14eigenaar wed. Claas Hindelopen    
2-018Liemendijk 14gebruiker wed. Claas Hindelopen    
2-018Liemendijk 14huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-018/2Anjelierstraat 19soort onroerend goedwoning    
2-018/2Anjelierstraat 19eigenaar Gemeente    
2-018/2Anjelierstraat 19gebruiker Geertie Gerbens    
2-018/2Anjelierstraat 19opmerking woont vergeefs
2-019Liemendijk 12soort onroerend goedhuis    
2-019Liemendijk 12eigenaar Ulbe Jans    
2-019Liemendijk 12gebruiker wed. Jan Johannes    
2-019Liemendijk 12huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
2-020Karremanstraat 9soort onroerend goedhof    
2-020Karremanstraat 9eigenaar Symon Stijl    
2-020Karremanstraat 9gebruiker Symon Stijl    
2-020Karremanstraat 9huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
2-021Karremanstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-021Karremanstraat 1eigenaar Simon Stijl    
2-021Karremanstraat 1gebruiker wed. Cornelis Simons    
2-021Karremanstraat 1huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-022Liemendijk 4soort onroerend goedhuis    
2-022Liemendijk 4eigenaar Hendrik Hendrix    
2-022Liemendijk 4gebruiker Hendrik Hendrix    
2-022Liemendijk 4huurwaarde en aanslag  19‑14‑00 cg 03‑11‑08 cg
2-022Liemendijk 4eigenaar Hendrik Tijssens    
2-022Liemendijk 4gebruiker Hendrik Tijssens    
2-022Liemendijk 4opmerking onvermogende
2-022/2 soort onroerend goedtuin    
2-022/2 eigenaar Jacob Willems    
2-022/2 gebruiker Jacob Willems    
2-022/2 huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
2-023 soort onroerend goedwoning    
2-023 eigenaar vroedsman Swerms    
2-023 gebruiker Sybren Sipkes cum soc.   
2-023 huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
2-024 soort onroerend goedschuur    
2-024 eigenaar Jan J. Kalf    
2-024 gebruiker Jan J. Kalf    
2-024 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
2-024/2 soort onroerend goedwoningen    
2-024/2 eigenaar Wybren Doekes erv.   
2-024/2 eigenaar Pytter Reyns    
2-024/2 gebruiker Andrys Willems    
2-024/2 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
2-025 soort onroerend goedtuintje    
2-025 eigenaar Gabe Sybesma    
2-025 gebruiker Douwe Alberts    
2-025 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
2-026Karremanstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-026Karremanstraat 3eigenaar Pytter Sjoerds    
2-026Karremanstraat 3gebruiker Pytter Sjoerds cum soc.   
2-026Karremanstraat 3huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-027 soort onroerend goedde noordermolen en huis    
2-027 eigenaar     
2-027 huurwaarde en aanslag  27‑10‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-028 soort onroerend goedhuis    
2-028 eigenaar Haentje Willems    
2-028 gebruiker wed. Jan Claeses    
2-028 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-028/2 soort onroerend goedhuis    
2-028/2 eigenaar Ulbe Jans    
2-028/2 gebruiker Harmen Harmens    
2-028/2 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-028/3 soort onroerend goedhuis    
2-028/3 eigenaar Gerryt Jansen    
2-028/3 gebruiker Gerryt Jansen    
2-028/3 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-029 soort onroerend goedlijnbaan    
2-029 eigenaar Evert Oosterbaan    
2-029 gebruiker Evert Oosterbaan    
2-029 huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
2-030Zoutsloot 107soort onroerend goedhuis en estrikwerk    
2-030Zoutsloot 107eigenaar Cleys Lanting    
2-030Zoutsloot 107gebruiker Cleys Lanting    
2-030Zoutsloot 107huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
2-031Zoutsloot 64soort onroerend goedhuis en tuin    
2-031Zoutsloot 64eigenaar Symon Fokkes erv.   
2-031Zoutsloot 64gebruiker Sipke Arjens    
2-031Zoutsloot 64huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-032 soort onroerend goedkamer    
2-032 eigenaar Ypke Dirks    
2-032 gebruiker Ypke Dirks    
2-032 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
2-033Zoutsloot 58soort onroerend goedkamer    
2-033Zoutsloot 58eigenaar wed. Pier Andrys    
2-033Zoutsloot 58gebruiker wed. Pier Andrys    
2-033Zoutsloot 58huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-034Zoutsloot 56soort onroerend goedhuis    
2-034Zoutsloot 56eigenaar Jacob Popta erv.   
2-034Zoutsloot 56gebruiker Geert Geerts    
2-034Zoutsloot 56huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
2-034Zoutsloot 56gebruiker Jan Gerrits    
2-034Zoutsloot 56huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-035Zoutsloot 54soort onroerend goedhuis    
2-035Zoutsloot 54eigenaar Yffke Fransen    
2-035Zoutsloot 54eigenaar Sjoukjen Fransen    
2-035Zoutsloot 54gebruiker Yffke Fransen    
2-035Zoutsloot 54gebruiker Sjoukjen Fransen    
2-035Zoutsloot 54huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
2-036Zoutsloot 52soort onroerend goedhuis    
2-036Zoutsloot 52eigenaar Yke Goverts    
2-036Zoutsloot 52gebruiker Pieter Simons    
2-036Zoutsloot 52huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-036Zoutsloot 52gebruiker Taetske Jans    
2-036Zoutsloot 52huurwaarde  6‑00‑00 cg  
2-036Zoutsloot 52huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
2-037Karremanstraat 19soort onroerend goedhuis    
2-037Karremanstraat 19eigenaar wed. Gerryt Christiaens    
2-037Karremanstraat 19gebruiker wed. Gerryt Christiaens    
2-037Karremanstraat 19huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
2-038Karremanstraat 21soort onroerend goedhuis    
2-038Karremanstraat 21eigenaar Yke Goverts    
2-038Karremanstraat 21gebruiker Henning Cornelis    
2-038Karremanstraat 21huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
2-039Karremanstraat 23soort onroerend goedhuis    
2-039Karremanstraat 23eigenaar Nanningh Hendrix    
2-039Karremanstraat 23gebruiker Nanningh Hendrix    
2-039Karremanstraat 23huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
2-040Karremanstraat 25soort onroerend goedhuis    
2-040Karremanstraat 25eigenaar Nanningh Hendrix    
2-040Karremanstraat 25gebruiker Lolke Jacobs    
2-040Karremanstraat 25huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
2-041Karremanstraat 27soort onroerend goedhuis    
2-041Karremanstraat 27eigenaar Gerrit Tjallings    
2-041Karremanstraat 27gebruiker Jelmer Gerbens    
2-041Karremanstraat 27huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
2-042Droogstraat 59soort onroerend goedhuis    
2-042Droogstraat 59eigenaar Otte Aukes    
2-042Droogstraat 59eigenaar Dirk Jacobs erv.   
2-042Droogstraat 59gebruiker Douwe Alberts    
2-042Droogstraat 59huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-043Droogstraat 61soort onroerend goedhuis    
2-043Droogstraat 61eigenaar Claas Feyes    
2-043Droogstraat 61gebruiker Govert Reynders    
2-043Droogstraat 61huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
2-044Droogstraat 63soort onroerend goedstal    
2-044Droogstraat 63eigenaar Jan Oldaens    
2-044Droogstraat 63gebruiker Jan Oldaens    
2-044Droogstraat 63huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
2-045Droogstraat 65soort onroerend goedstal    
2-045Droogstraat 65eigenaar Gerryt Tjallings    
2-045Droogstraat 65gebruiker Gerryt Tjallings    
2-045Droogstraat 65huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-046Zoutsloot 60soort onroerend goedhof    
2-046Zoutsloot 60eigenaar Jacob Popta erv.   
2-046Zoutsloot 60gebruiker     
2-046Zoutsloot 60opmerking ledigh
2-047Zoutsloot 66soort onroerend goedmouterij en stal    
2-047Zoutsloot 66eigenaar Symon Fokkes    
2-047Zoutsloot 66gebruiker Haantie Baltus    
2-047Zoutsloot 66huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-048Droogstraat 81soort onroerend goedpanwerk    
2-048Droogstraat 81eigenaar Symon Fokkes    
2-048Droogstraat 81gebruiker Symon Fokkes    
2-048Droogstraat 81huurwaarde en aanslag  47‑08‑00 cg 08‑12‑04 cg
2-048/2 soort onroerend goedkamer    
2-048/2 eigenaar Symon Fokkes    
2-048/2 gebruiker Tjeerd Jurjens    
2-048/2 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-049 soort onroerend goedververij    
2-049 eigenaar Ysaak Roosen    
2-049 gebruiker Ysaak Roosen    
2-049 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
2-050 soort onroerend goedhuis    
2-050 eigenaar Jelle Jocchums    
2-050 gebruiker Jelle Jocchums    
2-050 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-051 soort onroerend goedhuis    
2-051 eigenaar Jan Symons    
2-051 gebruiker Hartman Hartmans    
2-051 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-052 soort onroerend goedhuis    
2-052 eigenaar Jan Roorda    
2-052 eigenaar Jetse Roorda    
2-052 gebruiker Jan Roorda    
2-052 gebruiker Jetse Roorda    
2-052 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-053Hoogstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-053Hoogstraat 1eigenaar Lubbe Alles    
2-053Hoogstraat 1gebruiker wed. Henderina van Beemen cum soc.   
2-053Hoogstraat 1huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
2-054Hoogstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-054Hoogstraat 1eigenaar Pieter Glinda    
2-054Hoogstraat 1gebruiker notaris Walrich    
2-054Hoogstraat 1huurwaarde en aanslag  84‑00‑00 cg 15‑05‑06 cg
2-055Hoogstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-055Hoogstraat 3eigenaar Simon Stinstra    
2-055Hoogstraat 3gebruiker de kinderen van Pytter Dreyer    
2-055Hoogstraat 3huurwaarde en aanslag  61‑00‑00 cg 11‑01‑12 cg
2-056Hoogstraat 5soort onroerend goedhuis    
2-056Hoogstraat 5eigenaar Simon Stinstra    
2-056Hoogstraat 5gebruiker dr. Stinstra    
2-056Hoogstraat 5huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-057Hoogstraat 7soort onroerend goedhuis    
2-057Hoogstraat 7eigenaar Jacob Tjerks    
2-057Hoogstraat 7gebruiker Haentie Baltus    
2-057Hoogstraat 7huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-058Hoogstraat 9soort onroerend goedmouterij    
2-058Hoogstraat 9eigenaar Jacob Tjerks    
2-058Hoogstraat 9gebruiker Jacob Tjerks    
2-058Hoogstraat 9huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
2-059Hoogstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-059Hoogstraat 11eigenaar Ulbe Jans    
2-059Hoogstraat 11gebruiker Ulbe Jans cum soc.   
2-059Hoogstraat 11huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
2-060Hoogstraat 13soort onroerend goedhuis    
2-060Hoogstraat 13eigenaar Jan Symons    
2-060Hoogstraat 13gebruiker Jan Symons    
2-060Hoogstraat 13huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
2-061Hoogstraat 15soort onroerend goedhuis    
2-061Hoogstraat 15eigenaar Harmen Agema    
2-061Hoogstraat 15gebruiker Jacob Wouters    
2-061Hoogstraat 15huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-062Hoogstraat 19soort onroerend goedhuis    
2-062Hoogstraat 19eigenaar Ypke Douwes    
2-062Hoogstraat 19gebruiker Jan Sybrens cum soc.   
2-062Hoogstraat 19huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-063Hoogstraat 21soort onroerend goedhuis    
2-063Hoogstraat 21eigenaar Ysaak Roosen    
2-063Hoogstraat 21gebruiker Hugo van Calfslaegen    
2-063Hoogstraat 21huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
2-064Hoogstraat 23soort onroerend goedhuis    
2-064Hoogstraat 23eigenaar Ysaak Roosen    
2-064Hoogstraat 23gebruiker Ysaak Roosen    
2-064Hoogstraat 23huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
2-065Hoogstraat 25soort onroerend goedhuis en stal    
2-065Hoogstraat 25eigenaar Feyke IJes erv.   
2-065Hoogstraat 25gebruiker Tyte Ruurds    
2-065Hoogstraat 25huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
2-066Wortelstraat 9soort onroerend goedhuis    
2-066Wortelstraat 9eigenaar Engeltje Doedes    
2-066Wortelstraat 9gebruiker Engeltje Doedes    
2-066Wortelstraat 9opmerking onvermoogende
2-067Zoutsloot 96soort onroerend goedhuis    
2-067Zoutsloot 96eigenaar Johannes Steffens    
2-067Zoutsloot 96gebruiker Johannes Steffens    
2-067Zoutsloot 96huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
2-068 soort onroerend goedkamer    
2-068 eigenaar Wouter Hessels    
2-068 gebruiker Wouter Hessels    
2-068 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-068/2 soort onroerend goedhuis    
2-068/2 eigenaar Bouke Cornelis    
2-068/2 gebruiker Bouke Cornelis    
2-068/2 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-069Wortelstraat 13soort onroerend goedhuis    
2-069Wortelstraat 13eigenaar Harmen Hendrix    
2-069Wortelstraat 13gebruiker Harmen Hendrix    
2-069Wortelstraat 13huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-070Zoutsloot 88soort onroerend goedhof    
2-070Zoutsloot 88eigenaar Claas Harmens    
2-070Zoutsloot 88gebruiker Claas Harmens    
2-070Zoutsloot 88huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
2-071Zoutsloot 90soort onroerend goedhuis    
2-071Zoutsloot 90eigenaar Klaas Harmens    
2-071Zoutsloot 90gebruiker Klaas Harmens    
2-071Zoutsloot 90huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-071/2 soort onroerend goedkamer    
2-071/2 eigenaar Beernt Beernts    
2-071/2 gebruiker Beernt Beernts    
2-071/2 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-072Wortelstraat 3soort onroerend goedhof    
2-072Wortelstraat 3eigenaar Junius Alema    
2-072Wortelstraat 3gebruiker Junius Alema    
2-072Wortelstraat 3huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-073Zoutsloot 78soort onroerend goedhuis    
2-073Zoutsloot 78eigenaar Taeke Pytters    
2-073Zoutsloot 78gebruiker Taeke Pytters    
2-073Zoutsloot 78huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
2-074Zoutsloot 80soort onroerend goedhuis    
2-074Zoutsloot 80eigenaar Meye Harmens    
2-074Zoutsloot 80gebruiker wed. Cornelis Geerts    
2-074Zoutsloot 80huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-075Herenwaltje 5soort onroerend goedhuis    
2-075Herenwaltje 5eigenaar Simon Fokkes erv.   
2-075Herenwaltje 5gebruiker Dieuke Pytters    
2-075Herenwaltje 5huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-076Herenwaltje 7soort onroerend goedhuis    
2-076Herenwaltje 7eigenaar Simon Fokkes erv.   
2-076Herenwaltje 7gebruiker Heere Meyles cum soc.   
2-076Herenwaltje 7huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-077Herenwaltje 9soort onroerend goedhuis    
2-077Herenwaltje 9eigenaar Jacobus Nauta wed.   
2-077Herenwaltje 9gebruiker Uilke Jans cum soc.   
2-077Herenwaltje 9huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
2-078Herenwaltje 13soort onroerend goedhuis    
2-078Herenwaltje 13eigenaar Jacobus Nauta wed.   
2-078Herenwaltje 13gebruiker Jarigh Arjens    
2-078Herenwaltje 13huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
2-079Hoogstraat 29soort onroerend goedhuis    
2-079Hoogstraat 29eigenaar Jacobus Nauta wed.   
2-079Hoogstraat 29gebruiker Claas Douwes wed.   
2-079Hoogstraat 29huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-079/2 soort onroerend goedhuis    
2-079/2 eigenaar Johannes Elgersma    
2-079/2 gebruiker Antie Hessels    
2-079/2 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-080Hoogstraat 31soort onroerend goedhuis    
2-080Hoogstraat 31eigenaar Ulbe Jans    
2-080Hoogstraat 31gebruiker Ork Freerks cum soc.   
2-080Hoogstraat 31huurwaarde en aanslag  41‑00‑00 cg 07‑09‑00 cg
2-081 soort onroerend goedwoning    
2-081 eigenaar Heere Rinkes    
2-081 gebruiker Anthoni de Vries    
2-081 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-081/2 soort onroerend goedwoning    
2-081/2 eigenaar Heere Rinkes    
2-081/2 gebruiker Heere Meyles    
2-081/2 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
2-082Hoogstraat 35soort onroerend goedhuis    
2-082Hoogstraat 35eigenaar Johannes Ypes    
2-082Hoogstraat 35gebruiker Johannes Ypes cum soc.   
2-082Hoogstraat 35huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑12‑12 cg
2-083Hoogstraat 37soort onroerend goedhuis    
2-083Hoogstraat 37eigenaar Jacob Hettes    
2-083Hoogstraat 37gebruiker Jacob Hettes    
2-083Hoogstraat 37huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
2-084Hoogstraat 39soort onroerend goedhuis    
2-084Hoogstraat 39eigenaar wed. Johannes Bendix    
2-084Hoogstraat 39gebruiker wed. Johannes Bendix cum soc.   
2-084Hoogstraat 39huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
2-085Hoogstraat 41soort onroerend goedhuis    
2-085Hoogstraat 41eigenaar Evert Hendriks    
2-085Hoogstraat 41gebruiker Evert Hendriks    
2-085Hoogstraat 41huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
2-085/2Zoutsloot 98soort onroerend goedhuis    
2-085/2Zoutsloot 98eigenaar Frans Beerns    
2-085/2Zoutsloot 98gebruiker Frans Beerns    
2-085/2Zoutsloot 98huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-086 soort onroerend goedkamer    
2-086 eigenaar Jan Blauw    
2-086 gebruiker Rinske Claeses    
2-086 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
2-087Wortelstraat 8soort onroerend goedhuis    
2-087Wortelstraat 8eigenaar Heyman Heymans nom.ux.   
2-087Wortelstraat 8gebruiker Harmen Arents    
2-087Wortelstraat 8huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
2-088Wortelstraat 6soort onroerend goedstal    
2-088Wortelstraat 6eigenaar Tjitske Ymes erv.   
2-088Wortelstraat 6gebruiker wed. Jan Aukes    
2-088Wortelstraat 6huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-088/2 soort onroerend goedhuis    
2-088/2 eigenaar Johannes Ypes erv.   
2-088/2 gebruiker Jochhum Jansen wed.   
2-088/2 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
2-089Hoogstraat 43soort onroerend goedkamer    
2-089Hoogstraat 43eigenaar Beernt Jans    
2-089Hoogstraat 43gebruiker Beernt Jans    
2-089Hoogstraat 43opmerking onvermoogende
2-090Hoogstraat 45soort onroerend goedkamer    
2-090Hoogstraat 45eigenaar Gerlof Jansen wed.   
2-090Hoogstraat 45gebruiker Bauke Jyltes    
2-090Hoogstraat 45huurwaarde en aanslag  34‑10‑00 cg 06‑05‑06 cg
2-091Hoogstraat 47soort onroerend goedhuis    
2-091Hoogstraat 47eigenaar Jan Caspers    
2-091Hoogstraat 47gebruiker Jan Caspers    
2-091Hoogstraat 47huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-092Hoogstraat 49soort onroerend goedhuis    
2-092Hoogstraat 49eigenaar Beernt Alberts    
2-092Hoogstraat 49gebruiker Beernt Alberts    
2-092Hoogstraat 49huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-093Hoogstraat 51soort onroerend goedhuis    
2-093Hoogstraat 51eigenaar Heere Gerbens    
2-093Hoogstraat 51gebruiker Heere Gerbens    
2-093Hoogstraat 51huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
2-094/2Liemendijk 42soort onroerend goedhuis    
2-094/2Liemendijk 42eigenaar Klaas Jansen    
2-094/2Liemendijk 42gebruiker Klaas Jansen    
2-094/2Liemendijk 42huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑18‑02 cg
2-094/2Liemendijk 42opmerking [vermeld als 2-094]
2-094Hoogstraat 53soort onroerend goedhuis    
2-094Hoogstraat 53eigenaar Gerryt Suringar    
2-094Hoogstraat 53gebruiker Ate Joris    
2-094Hoogstraat 53huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-094Hoogstraat 53opmerking [vermeld als 2-094 /2]
2-095Liemendijk 38soort onroerend goedperk    
2-095Liemendijk 38eigenaar Anne Jans erv.   
2-095Liemendijk 38gebruiker     
2-095Liemendijk 38opmerking vervallen bevonden en niet van waerde
2-096Hoogstraat 40soort onroerend goedhuis    
2-096Hoogstraat 40eigenaar Jan Jacobs    
2-096Hoogstraat 40gebruiker Beernt Beernts cum soc.   
2-096Hoogstraat 40huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
2-097Hoogstraat 38soort onroerend goedhuis    
2-097Hoogstraat 38eigenaar Alle Jacobs    
2-097Hoogstraat 38gebruiker Alle Jacobs    
2-097Hoogstraat 38opmerking onvermoogende
2-098Hoogstraat 36soort onroerend goedhuis    
2-098Hoogstraat 36eigenaar Jan Gerryts    
2-098Hoogstraat 36gebruiker Jan Gerryts    
2-098Hoogstraat 36opmerking onvermoogende
2-099Hoogstraat 34soort onroerend goedhuis    
2-099Hoogstraat 34eigenaar Jacob Poppes    
2-099Hoogstraat 34gebruiker Jacob Poppes    
2-099Hoogstraat 34huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
2-100Hoogstraat 32soort onroerend goedhuis    
2-100Hoogstraat 32eigenaar Tjeerd Jansen Sandstra    
2-100Hoogstraat 32gebruiker Tjeerd Jansen Sandstra    
2-100Hoogstraat 32gebruiker Lieuwe Tjerks    
2-100Hoogstraat 32huurwaarde en aanslag  53‑00‑00 cg 09‑12‑12 cg
2-101Scheerstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-101Scheerstraat 11eigenaar Douwe Gosses    
2-101Scheerstraat 11gebruiker Douwe Gosses    
2-101Scheerstraat 11huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-102Hoogstraat 30soort onroerend goedhuis    
2-102Hoogstraat 30eigenaar Pytter Gerbens    
2-102Hoogstraat 30gebruiker Pytter Gerbens    
2-102Hoogstraat 30huurwaarde en aanslag  26‑10‑00 cg 04‑16‑06 cg
2-103Hoogstraat 30soort onroerend goedhuis    
2-103Hoogstraat 30eigenaar Ype Pytters    
2-103Hoogstraat 30gebruiker Age Cornelis    
2-103Hoogstraat 30huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-104Hoogstraat 28soort onroerend goedhuis    
2-104Hoogstraat 28eigenaar Gerrit Jacobs wed.   
2-104Hoogstraat 28gebruiker Gerrit Jacobs wed.   
2-104Hoogstraat 28huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-104Hoogstraat 28opmerking 1737 insolvent verklaart en is onvermogende
2-105Hoogstraat 26soort onroerend goedhuis    
2-105Hoogstraat 26eigenaar Klaas Joostens    
2-105Hoogstraat 26gebruiker Klaas Joostens    
2-105Hoogstraat 26huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-105Hoogstraat 26opmerking 1733 insolvent verklaart en is onvermogende
2-106Hoogstraat 24soort onroerend goedhuis    
2-106Hoogstraat 24eigenaar Andrys Ymkes    
2-106Hoogstraat 24gebruiker Andrys Ymkes    
2-106Hoogstraat 24huurwaarde en aanslag  17‑04‑00 cg 03‑02‑08 cg
2-107Hoogstraat 22soort onroerend goedhuis    
2-107Hoogstraat 22eigenaar Simon Jacobs    
2-107Hoogstraat 22eigenaar Tjeerd Pytters    
2-107Hoogstraat 22gebruiker Christiaen Jansen    
2-107Hoogstraat 22huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
2-108Herenwaltje 15soort onroerend goedhuis    
2-108Herenwaltje 15eigenaar Jan Beernts    
2-108Herenwaltje 15gebruiker Jan Beernts cum soc.   
2-108Herenwaltje 15huurwaarde en aanslag  29‑16‑00 cg 05‑08‑04 cg
2-109Scheerstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-109Scheerstraat 1eigenaar Cornelis Fokkes    
2-109Scheerstraat 1gebruiker Pytter Claeses cum soc.   
2-109Scheerstraat 1huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
2-110Herenwaltje 19soort onroerend goedhuis    
2-110Herenwaltje 19eigenaar Pytter Beerents    
2-110Herenwaltje 19gebruiker Pytter Beerents    
2-110Herenwaltje 19huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
2-111Hoogstraat 20soort onroerend goedhuis    
2-111Hoogstraat 20eigenaar Simon Stinstra    
2-111Hoogstraat 20gebruiker Minne Harmens    
2-111Hoogstraat 20huurwaarde en aanslag  57‑18‑00 cg 10‑10‑08 cg
2-112Hoogstraat 18soort onroerend goedhuis    
2-112Hoogstraat 18eigenaar Jan Sybes    
2-112Hoogstraat 18gebruiker Jan Sybes    
2-112Hoogstraat 18huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑12‑12 cg
2-113Hoogstraat 16soort onroerend goedhuis    
2-113Hoogstraat 16eigenaar Bouwe Feykes wed.   
2-113Hoogstraat 16gebruiker Baukjen Baukes    
2-113Hoogstraat 16huurwaarde en aanslag  42‑16‑00 cg 07‑15‑10 cg
2-114Hoogstraat 14soort onroerend goedhuis    
2-114Hoogstraat 14eigenaar Pytter Tjeerds    
2-114Hoogstraat 14gebruiker Pytter Tjeerds    
2-114Hoogstraat 14huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑16‑06 cg
2-115Hoogstraat 12soort onroerend goedhuis    
2-115Hoogstraat 12eigenaar Dirk Pytters wed.   
2-115Hoogstraat 12gebruiker Dirk Pytters wed. cum soc.   
2-115Hoogstraat 12huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-116Hoogstraat 10soort onroerend goedhuis    
2-116Hoogstraat 10eigenaar Anthoni Gerardi    
2-116Hoogstraat 10gebruiker Anthoni Gerardi    
2-116Hoogstraat 10huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
2-117Hoogstraat 6soort onroerend goed    
2-117Hoogstraat 6eigenaar IJe Feykes    
2-117Hoogstraat 6gebruiker Sjoerd Joukes    
2-117Hoogstraat 6huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
2-118Hoogstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-118Hoogstraat 4eigenaar Cornelis Tjeerds erv.   
2-118Hoogstraat 4gebruiker Hessel Jelles    
2-118Hoogstraat 4huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-119Hoogstraat 2soort onroerend goedhuis    
2-119Hoogstraat 2eigenaar Ulbe Jansen    
2-119Hoogstraat 2eigenaar Tjeerd Pyters    
2-119Hoogstraat 2gebruiker een wed. Aeghjen    
2-119Hoogstraat 2huurwaarde en aanslag  37‑00‑00 cg 06‑14‑08 cg
2-120Rozemarijnstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-120Rozemarijnstraat 1eigenaar Jacob Dirks cum soc.   
2-120Rozemarijnstraat 1gebruiker Sirk Uilkes    
2-120Rozemarijnstraat 1huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
2-121Rozemarijnstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-121Rozemarijnstraat 3eigenaar Theunis Jelles    
2-121Rozemarijnstraat 3gebruiker Theunis Jelles    
2-121Rozemarijnstraat 3huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-122Noorderhaven 109soort onroerend goedhuis    
2-122Noorderhaven 109eigenaar Jelte Ruurds    
2-122Noorderhaven 109gebruiker Jelte Ruurds    
2-122Noorderhaven 109huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
2-122Noorderhaven 109grondpacht aande havenisten    
2-122Noorderhaven 109grondpacht en aanslag   05‑12‑00 cg1‑08‑00 cg
2-123Noorderhaven 111soort onroerend goedhuis    
2-123Noorderhaven 111eigenaar burgemr. Munter    
2-123Noorderhaven 111gebruiker burgemr. Munter    
2-123Noorderhaven 111huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
2-123Noorderhaven 111grondpacht aande havenisten    
2-123Noorderhaven 111grondpacht en aanslag   05‑12‑00 cg1‑08‑00 cg
2-124Noorderhaven 113soort onroerend goedhuis    
2-124Noorderhaven 113eigenaar ontfanger Roorda    
2-124Noorderhaven 113gebruiker ontfanger Roorda    
2-124Noorderhaven 113huurwaarde en aanslag  51‑00‑00 cg 09‑05‑06 cg
2-125Rommelhaven 1soort onroerend goedhuis    
2-125Rommelhaven 1eigenaar Abbe Rinses    
2-125Rommelhaven 1gebruiker Thijs Ulbes    
2-125Rommelhaven 1huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-126Rommelhaven 3soort onroerend goedhuis    
2-126Rommelhaven 3eigenaar vroedsman Steensma    
2-126Rommelhaven 3gebruiker Dioede Sierks    
2-126Rommelhaven 3huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
2-127Rommelhaven 5soort onroerend goedhoutstek    
2-127Rommelhaven 5eigenaar Antoni Gerardi    
2-127Rommelhaven 5gebruiker Douwe Gabes    
2-127Rommelhaven 5huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-128Rommelhaven 7soort onroerend goedhuis    
2-128Rommelhaven 7eigenaar Yde Pyters    
2-128Rommelhaven 7gebruiker Yde Pyters    
2-128Rommelhaven 7huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑16‑06 cg
2-129Rommelhaven 9soort onroerend goedcementmakerij    
2-129Rommelhaven 9eigenaar Yde Pyters    
2-129Rommelhaven 9gebruiker     
2-129Rommelhaven 9opmerking leedigh
2-130Rommelhaven 11soort onroerend goedhuis    
2-130Rommelhaven 11eigenaar Okke Bouwes cum soc.   
2-130Rommelhaven 11gebruiker Johannes Caspers    
2-130Rommelhaven 11huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-131Rommelhaven 15soort onroerend goedhuis    
2-131Rommelhaven 15eigenaar Schelte Arjens    
2-131Rommelhaven 15gebruiker Schelte Arjens    
2-131Rommelhaven 15huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑18‑02 cg
2-131/2Scheerstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-131/2Scheerstraat 3eigenaar IJsbrand Thomas    
2-131/2Scheerstraat 3gebruiker IJsbrand Thomas    
2-131/2Scheerstraat 3huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
2-132Scheerstraat 5soort onroerend goedhuis    
2-132Scheerstraat 5eigenaar Dirk Gerrits wed.   
2-132Scheerstraat 5gebruiker Dirk Gerrits wed. cum soc.   
2-132Scheerstraat 5huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
2-133Scheerstraat 7soort onroerend goedhuis    
2-133Scheerstraat 7eigenaar Tjeerd Claeses erv.   
2-133Scheerstraat 7gebruiker Obbe Gerbens    
2-133Scheerstraat 7huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
2-134Scheerstraat 9soort onroerend goedhuis    
2-134Scheerstraat 9eigenaar Evert Sybrens    
2-134Scheerstraat 9gebruiker Evert Sybrens    
2-134Scheerstraat 9huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-135William Boothstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-135William Boothstraat 4eigenaar Douwe Gosses    
2-135William Boothstraat 4gebruiker Hendrik Johannes    
2-135William Boothstraat 4huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
2-136Scheerstraat 10soort onroerend goedhuis    
2-136Scheerstraat 10eigenaar Jan Jacobs    
2-136Scheerstraat 10gebruiker Jan Jacobs    
2-136Scheerstraat 10huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-137Scheerstraat 8soort onroerend goedhuis    
2-137Scheerstraat 8eigenaar Gerard Suringar    
2-137Scheerstraat 8gebruiker Frans Beerns    
2-137Scheerstraat 8huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
2-137Scheerstraat 8soort onroerend goedstal    
2-137Scheerstraat 8gebruiker Jan Hendrix    
2-137Scheerstraat 8huurwaarde en aanslag  14‑08‑00 cg 02‑12‑04 cg
2-138Scheerstraat 6soort onroerend goedhuis    
2-138Scheerstraat 6eigenaar Cornelis houtmolenaar   
2-138Scheerstraat 6gebruiker Willem Gerbens cum soc.   
2-138Scheerstraat 6huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
2-139Scheerstraat 2soort onroerend goedhoutstek    
2-139Scheerstraat 2gebruiker Sybrand Feytema    
2-139Scheerstraat 2huurwaarde en aanslag  07‑00‑00 cg 01‑05‑06 cg
2-139Scheerstraat 2gebruiker Tjerk Jurjens    
2-139Scheerstraat 2huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
2-140 soort onroerend goedstal    
2-140 eigenaar burgemeester Menalda wed.   
2-140 gebruiker burgemeester Menalda wed.   
2-140 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
2-141Rommelhaven 13soort onroerend goedhoutstek en molenhuis    
2-141Rommelhaven 13eigenaar Pytter Feytema erv.   
2-141Rommelhaven 13gebruiker Pytter Feytema erv.   
2-141Rommelhaven 13huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
2-142Noordijs 1soort onroerend goedhuis    
2-142Noordijs 1eigenaar Sybrand Feytema    
2-142Noordijs 1gebruiker Albert Pytters    
2-142Noordijs 1huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-143Noordijs 5soort onroerend goedhuis    
2-143Noordijs 5eigenaar wed. burgemr. Menalda    
2-143Noordijs 5gebruiker wed. burgemr. Menalda    
2-143Noordijs 5huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑16‑06 cg
2-144Noordijs 5soort onroerend goedhuis    
2-144Noordijs 5eigenaar burgemr. Weima    
2-144Noordijs 5gebruiker burgemr. Weima    
2-144Noordijs 5huurwaarde en aanslag  51‑01‑00 cg 09‑05‑08 cg
2-145Noordijs 9soort onroerend goedhuis    
2-145Noordijs 9eigenaar Feddrik A. Mahui    
2-145Noordijs 9gebruiker Jan Andrys    
2-145Noordijs 9huurwaarde en aanslag  40‑18‑00 cg 07‑08‑10 cg
2-146Noordijs 11soort onroerend goedhuis    
2-146Noordijs 11eigenaar burgemeester Menalda wed.   
2-146Noordijs 11gebruiker burgemeester Menalda wed.   
2-146Noordijs 11huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
2-147William Boothstraat 10soort onroerend goedhuis en gleybakkerij    
2-147William Boothstraat 10eigenaar Pytter Feytema    
2-147William Boothstraat 10gebruiker Pytter Feytema wed.   
2-147William Boothstraat 10huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-148Noordijs 13soort onroerend goedhuis    
2-148Noordijs 13eigenaar wed. Wybe Hanekuik    
2-148Noordijs 13gebruiker Jacob Hanekuik    
2-148Noordijs 13huurwaarde en aanslag  89‑00‑00 cg 16‑03‑10 cg
2-149Noordijs 15soort onroerend goedhuis    
2-149Noordijs 15eigenaar Claas R. Mahui    
2-149Noordijs 15gebruiker Claas R. Mahui    
2-149Noordijs 15huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 20‑00‑00 cg
2-150Noordijs 17soort onroerend goedhuis    
2-150Noordijs 17eigenaar Tomas Jansen erv.   
2-150Noordijs 17gebruiker Hendrik Norel cum soc.   
2-150Noordijs 17huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-150Noordijs 17opmerking hieronder begrepen no. 166
2-151Noordijs 19soort onroerend goedhuis    
2-151Noordijs 19eigenaar Teunis Foppes erv.   
2-151Noordijs 19gebruiker wed. Jarigh Jacobs    
2-151Noordijs 19huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
2-152Noordijs 21soort onroerend goedhuis    
2-152Noordijs 21eigenaar Ruurd Scheltinga    
2-152Noordijs 21gebruiker Freerk Scheltinga    
2-152Noordijs 21huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
2-153 soort onroerend goedhuis    
2-153 eigenaar burgemeester Lanting wed.   
2-153 gebruiker burgemeester Lanting wed.   
2-153 huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-154Noordijs 23soort onroerend goedhuis    
2-154Noordijs 23eigenaar dr. R. Bakker    
2-154Noordijs 23gebruiker Harm. Portier    
2-154Noordijs 23huurwaarde en aanslag  95‑00‑00 cg 35‑09‑00 cg
2-155 soort onroerend goedtuin    
2-155 eigenaar convooymr. Sloterdijk    
2-155 gebruiker convooymr. Sloterdijk    
2-155 huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
2-156Noordijs 25soort onroerend goedhuis    
2-156Noordijs 25eigenaar Jan Hendriks    
2-156Noordijs 25gebruiker Jan Hendriks    
2-156Noordijs 25huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-157Noordijs 27soort onroerend goedhuis    
2-157Noordijs 27eigenaar Dirk IJsbrands    
2-157Noordijs 27gebruiker Sipke Dirks    
2-157Noordijs 27huurwaarde en aanslag  64‑00‑00 cg 11‑12‑12 cg
2-158Franekereind 1soort onroerend goedhuis    
2-158Franekereind 1eigenaar burgemr. Veersma    
2-158Franekereind 1gebruiker burgemr. Veersma    
2-158Franekereind 1huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 08‑10‑14 cg
2-159Franekereind 3soort onroerend goedhuis    
2-159Franekereind 3eigenaar Symon Stijl    
2-159Franekereind 3gebruiker Symon Stijl    
2-159Franekereind 3huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-160Franekereind 5soort onroerend goedhuis    
2-160Franekereind 5eigenaar convoymr. Sloterdijk    
2-160Franekereind 5gebruiker convoymr. Sloterdijk    
2-160Franekereind 5huurwaarde en aanslag  72‑00‑00 cg 13‑01‑12 cg
2-161Franekereind 7soort onroerend goedhuis    
2-161Franekereind 7eigenaar Alef van der Meulen    
2-161Franekereind 7gebruiker Alef van der Meulen    
2-161Franekereind 7huurwaarde en aanslag  81‑00‑00 cg 14‑14‑08 cg
2-162Franekereind 9soort onroerend goedhuis    
2-162Franekereind 9eigenaar Alef van der Meulen    
2-162Franekereind 9gebruiker Cornelis Brouwer    
2-162Franekereind 9huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-163Franekereind 11soort onroerend goedhuis    
2-163Franekereind 11eigenaar Alef van der Meulen    
2-163Franekereind 11gebruiker wed. Sjoerd Hendriks    
2-163Franekereind 11huurwaarde en aanslag  56‑04‑00 cg 10‑04‑06 cg
2-164Franekereind 15soort onroerend goedhuis    
2-164Franekereind 15eigenaar Tjepke Gratema erv.   
2-164Franekereind 15gebruiker Gerard Suringar    
2-164Franekereind 15huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 27‑05‑06 cg
2-165 soort onroerend goedstal    
2-165 eigenaar Teunis Foppes erv.   
2-165 gebruiker Teunis Foppes erv.   
2-165 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-166 soort onroerend goedpakhuis    
2-166 eigenaar Tomas Jansen erv.   
2-166 gebruiker     
2-166 opmerking beklemt onder no. 150 hier vooren
2-167 soort onroerend goedkamer    
2-167 eigenaar wed. Wybe Hanekuik    
2-167 gebruiker wed. Wybe Hanekuik    
2-167 huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-168 soort onroerend goedkamer    
2-168 eigenaar wed. burgemr. Menalda    
2-168 gebruiker Stijntie Jacobs    
2-168 opmerking woont vergeefs
2-169William Boothstraat 6soort onroerend goedhuis    
2-169William Boothstraat 6eigenaar Heere Rinkes    
2-169William Boothstraat 6gebruiker Heere Rinkes    
2-169William Boothstraat 6huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
2-170 soort onroerend goedhuis    
2-170 eigenaar Heere Rinkes    
2-170 gebruiker Freerk Hendriks cum soc.   
2-170 huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
2-171 soort onroerend goedververij    
2-171 eigenaar Heere Rinkes    
2-171 gebruiker Heere Rinkes    
2-171 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
2-172Lombardstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-172Lombardstraat 4eigenaar Teetske Ruurds    
2-172Lombardstraat 4gebruiker Gerrit Jacobs cum soc.   
2-172Lombardstraat 4huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
2-173Lombardstraat 2soort onroerend goedhuis    
2-173Lombardstraat 2eigenaar Gerrit Gijsberts    
2-173Lombardstraat 2gebruiker Pytter Willems cum soc.   
2-173Lombardstraat 2huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-173Lombardstraat 2grondpacht aanHarmen Douwes erv.   
2-173Lombardstraat 2grondpacht en aanslag   02‑02‑00 cg0‑10‑08 cg
2-174William Boothstraat 3soort onroerend goedstal    
2-174William Boothstraat 3eigenaar H. Portier    
2-174William Boothstraat 3gebruiker H. Portier    
2-174William Boothstraat 3huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
2-175William Boothstraat 5soort onroerend goedkeet    
2-175William Boothstraat 5eigenaar dr. Suringar    
2-175William Boothstraat 5gebruiker dr. Suringar    
2-175William Boothstraat 5huurwaarde en aanslag  87‑10‑00 cg 52‑05‑06 cg
2-176 soort onroerend goedhuis    
2-176 eigenaar Cornelis Ecoma    
2-176 gebruiker Cornelis Ecoma    
2-176 huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑12‑12 cg
2-177 soort onroerend goedhuis    
2-177 eigenaar Broer Baukes    
2-177 gebruiker Broer Baukes    
2-177 huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑10 cg
2-178 soort onroerend goedzoutkeet    
2-178 eigenaar wed. burgemr. Menalda    
2-178 gebruiker wed. burgemr. Menalda    
2-178 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
2-179 soort onroerend goedhuis    
2-179 eigenaar Pytter Tjebbes wed.   
2-179 gebruiker afgebroken    
2-180William Boothstraat 9soort onroerend goedkeet    
2-180William Boothstraat 9eigenaar Pytter Tjebbes wed.   
2-180William Boothstraat 9gebruiker Pytter Tjebbes wed.   
2-180William Boothstraat 9huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
2-181William Boothstraat 35soort onroerend goedhuis    
2-181William Boothstraat 35eigenaar wed. Pytter Tjebbes    
2-181William Boothstraat 35gebruiker     
2-181William Boothstraat 35huurwaarde  15‑00‑00 cg  
2-181William Boothstraat 35opmerking leedigh
2-182William Boothstraat 37soort onroerend goedhuis    
2-182William Boothstraat 37eigenaar Teunis van der Ley    
2-182William Boothstraat 37eigenaar Jan van der Ley    
2-182William Boothstraat 37gebruiker Gerryt Jansen cum soc.   
2-181William Boothstraat 35huurwaarde  40‑00‑00 cg  
2-183William Boothstraat 39soort onroerend goedhuis    
2-183William Boothstraat 39eigenaar Tjalling Tjallings    
2-183William Boothstraat 39gebruiker Tjalling Tjallings cum soc.   
2-183William Boothstraat 39huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-184Franekereind 17soort onroerend goedhuis    
2-184Franekereind 17eigenaar Melle Ynses    
2-184Franekereind 17gebruiker Melle Ynses    
2-184Franekereind 17huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
2-185Franekereind 19soort onroerend goedhuis    
2-185Franekereind 19eigenaar Jarigh Adema    
2-185Franekereind 19gebruiker Gerrit Offringa    
2-185Franekereind 19huurwaarde en aanslag  51‑00‑00 cg 09‑05‑06 cg
2-186Franekereind 21soort onroerend goedhuis    
2-186Franekereind 21eigenaar Dirk Hugens    
2-186Franekereind 21gebruiker Hans Menses    
2-186Franekereind 21huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
3-001Scheffersplein 25soort onroerend goedzoutkeet en huis    
3-001Scheffersplein 25eigenaar Doede Bakker    
3-001Scheffersplein 25gebruiker Doede Bakker    
3-001Scheffersplein 25huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
3-002Scheffersplein 25soort onroerend goedzoutkeet    
3-002Scheffersplein 25eigenaar burgemeester Rypema wed.   
3-002Scheffersplein 25gebruiker burgemeester Rypema wed.   
3-002Scheffersplein 25huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
3-003Scheffersplein 23soort onroerend goedzoutkeet    
3-003Scheffersplein 23eigenaar Johannes Ferwerda    
3-003Scheffersplein 23gebruiker Johannes Ferwerda    
3-003Scheffersplein 23huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
3-004Scheffersplein 13soort onroerend goedwagenhuis    
3-004Scheffersplein 13eigenaar convooimeester Slooterdijk    
3-004Scheffersplein 13gebruiker convooimeester Slooterdijk    
3-004Scheffersplein 13huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
3-005Scheffersplein 9soort onroerend goedhuis    
3-005Scheffersplein 9eigenaar Johannes Pytters    
3-005Scheffersplein 9gebruiker Pytter Johannes    
3-005Scheffersplein 9huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-006Scheffersplein 7soort onroerend goedhuis    
3-006Scheffersplein 7eigenaar Sara Groenewold    
3-006Scheffersplein 7gebruiker Jillert Sipkes wed.   
3-006Scheffersplein 7huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
3-007Scheffersplein 5soort onroerend goedhuis en brouwerij    
3-007Scheffersplein 5eigenaar Sara Groenewold    
3-007Scheffersplein 5gebruiker     
3-007Scheffersplein 5huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑12‑12 cg
3-008Scheffersplein 3soort onroerend goedhuis    
3-008Scheffersplein 3eigenaar Sara Groenewold    
3-008Scheffersplein 3gebruiker Harmen Gerrits    
3-008Scheffersplein 3huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
3-009Scheffersplein 1soort onroerend goedhof    
3-009Scheffersplein 1eigenaar Servaas van Beemen    
3-009Scheffersplein 1gebruiker Johannes van Beemen    
3-009Scheffersplein 1huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
3-010Oosterkeetstraat 11soort onroerend goedhuis    
3-010Oosterkeetstraat 11eigenaar Pieke Zacharias    
3-010Oosterkeetstraat 11gebruiker Pieke Zacharias    
3-010Oosterkeetstraat 11opmerking onvermogende
3-011Oosterkeetstraat 5soort onroerend goedhuis en tuin    
3-011Oosterkeetstraat 5eigenaar Hendrik Fransen    
3-011Oosterkeetstraat 5gebruiker Hendrik Fransen    
3-011Oosterkeetstraat 5huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
3-012Oosterkeetstraat 1soort onroerend goedkamer    
3-012Oosterkeetstraat 1eigenaar Arjen Wassenaer nom.ux.   
3-012Oosterkeetstraat 1gebruiker Gerben Heeres    
3-012Oosterkeetstraat 1huurwaarde en aanslag  14‑10‑00 cg 02‑12‑10 cg
3-013Lombardstraat 8soort onroerend goedhuis    
3-013Lombardstraat 8eigenaar Wopke Johannes    
3-013Lombardstraat 8gebruiker Wopke Johannes cum soc.   
3-013Lombardstraat 8huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
3-014Ooievaarsteeg 6soort onroerend goedstal    
3-014Ooievaarsteeg 6eigenaar Douwe Reins    
3-014Ooievaarsteeg 6eigenaar Joost Gonggrijp    
3-014Ooievaarsteeg 6gebruiker Douwe Reins    
3-014Ooievaarsteeg 6gebruiker Joost Gonggrijp    
3-014Ooievaarsteeg 6huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 00‑18‑02 cg
3-015 soort onroerend goedhuis    
3-015 eigenaar Jylt Baukes    
3-015 gebruiker Reyn Cornelis    
3-015 huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
3-015/2Nieuwstraat 5soort onroerend goedhuis    
3-015/2Nieuwstraat 5eigenaar Freerk Ates    
3-015/2Nieuwstraat 5gebruiker Freerk Ates    
3-015/2Nieuwstraat 5huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-016 soort onroerend goedhuis    
3-016 eigenaar Jan Rienks    
3-016 gebruiker Cornelis Pytters    
3-016 huurwaarde en aanslag  41‑00‑00 cg 07‑09‑00 cg
3-017 soort onroerend goedkamer    
3-017 eigenaar Harm Jansen    
3-017 gebruiker Harm Jansen    
3-017 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
3-018 soort onroerend goedhuis    
3-018 eigenaar Hendrik Jansen    
3-018 gebruiker Hendrik Jansen    
3-018 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-018/2Ooievaarsteeg 11soort onroerend goedhuis    
3-018/2Ooievaarsteeg 11eigenaar Beernt Geersma    
3-018/2Ooievaarsteeg 11gebruiker Sewerus Ruurds    
3-018/2Ooievaarsteeg 11huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-019 soort onroerend goedkamer    
3-019 eigenaar Meynert Cobus    
3-019 gebruiker Meynert Cobus    
3-019 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
3-019/2Nieuwstraat 1soort onroerend goedkamer    
3-019/2Nieuwstraat 1eigenaar Freerk Hendrix    
3-019/2Nieuwstraat 1gebruiker Jan Jansen    
3-019/2Nieuwstraat 1huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
3-019/3Nieuwstraat 3soort onroerend goedkamer    
3-019/3Nieuwstraat 3eigenaar burgemr. Donker    
3-019/3Nieuwstraat 3gebruiker Jan Alberts    
3-019/3Nieuwstraat 3huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-020 soort onroerend goedkamer    
3-020 eigenaar Gerrit Gijsberts    
3-020 gebruiker Pytter Hendrix    
3-020 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-021 soort onroerend goedhuis    
3-021 eigenaar Bouwe Gerrits    
3-021 gebruiker Bouwe Gerrits    
3-021 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-021/2 soort onroerend goedstal    
3-021/2 eigenaar Christaan Claeses wed.   
3-021/2 gebruiker Christaan Claeses wed.   
3-021/2 huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
3-022Nieuwstraat 7soort onroerend goedstal    
3-022Nieuwstraat 7eigenaar Gerlof Jansen    
3-022Nieuwstraat 7gebruiker Gerlof Jansen    
3-022Nieuwstraat 7huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
3-023Nieuwstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-023Nieuwstraat 9eigenaar Willem Willems    
3-023Nieuwstraat 9gebruiker Willem Willems    
3-023Nieuwstraat 9huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-024Nieuwstraat 11soort onroerend goedhuis    
3-024Nieuwstraat 11eigenaar Joost Gonggrijp nom.ux.   
3-024Nieuwstraat 11gebruiker Willem Andrys wed.   
3-024Nieuwstraat 11huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-025Nieuwstraat 13soort onroerend goedhuis    
3-025Nieuwstraat 13eigenaar Hendrik Alberts    
3-025Nieuwstraat 13gebruiker Hendrik Alberts    
3-025Nieuwstraat 13huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-026Nieuwstraat 19soort onroerend goedhuis    
3-026Nieuwstraat 19eigenaar Gerrit Jurjens    
3-026Nieuwstraat 19gebruiker Gerrit Jurjens    
3-026Nieuwstraat 19huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-027Nieuwstraat 21soort onroerend goedhuis    
3-027Nieuwstraat 21eigenaar Louw Hendrix    
3-027Nieuwstraat 21gebruiker Elias Jansen    
3-027Nieuwstraat 21huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
3-028Nieuwstraat 25soort onroerend goedhuis    
3-028Nieuwstraat 25eigenaar burgemeester Sopingius wed.   
3-028Nieuwstraat 25gebruiker burgemeester Sopingius wed.   
3-028Nieuwstraat 25huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
3-029Nieuwstraat 29soort onroerend goedhuis    
3-029Nieuwstraat 29eigenaar wed. Jan Claeses    
3-029Nieuwstraat 29gebruiker wed. Jan Claeses cum soc.   
3-029Nieuwstraat 29huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-030Nieuwstraat 33soort onroerend goedhuis    
3-030Nieuwstraat 33eigenaar Hendrik Beernts    
3-030Nieuwstraat 33gebruiker Hendrik Beerns    
3-030Nieuwstraat 33opmerking 1731 insolvent verklaart en is onvermogende
3-031Nieuwstraat 35soort onroerend goedhuis    
3-031Nieuwstraat 35eigenaar Jan de Wit    
3-031Nieuwstraat 35gebruiker Jan de Wit    
3-031Nieuwstraat 35huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
3-032Nieuwstraat 37soort onroerend goedhuis    
3-032Nieuwstraat 37eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
3-032Nieuwstraat 37gebruiker Leendert Jansen    
3-032Nieuwstraat 37huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-033 soort onroerend goedhuis    
3-033 eigenaar Harmen Everts    
3-033 gebruiker Harmen Everts    
3-033 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-033/2Nieuwstraat 18soort onroerend goedhuis    
3-033/2Nieuwstraat 18eigenaar Jan J. Wighuis    
3-033/2Nieuwstraat 18gebruiker Jan J. Wighuis    
3-033/2Nieuwstraat 18huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-033/3Nieuwstraat 20soort onroerend goedhuis    
3-033/3Nieuwstraat 20eigenaar Jan Coenraeds    
3-033/3Nieuwstraat 20gebruiker Jan Coenraeds    
3-033/3Nieuwstraat 20huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-033/4Nieuwstraat 22soort onroerend goedhuis    
3-033/4Nieuwstraat 22eigenaar Reyn Jansen    
3-033/4Nieuwstraat 22gebruiker Reyn Jansen    
3-033/4Nieuwstraat 22huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
3-034Nieuwstraat 26soort onroerend goedhuis    
3-034Nieuwstraat 26eigenaar Wessel Gerrits    
3-034Nieuwstraat 26gebruiker Wessel Gerrits    
3-034Nieuwstraat 26huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
3-035Nieuwstraat 28soort onroerend goedhuis    
3-035Nieuwstraat 28eigenaar Jan Jansen    
3-035Nieuwstraat 28gebruiker Jan Jansen    
3-035Nieuwstraat 28huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-036Nieuwstraat 32soort onroerend goedhuis    
3-036Nieuwstraat 32eigenaar Arjen Cornelis    
3-036Nieuwstraat 32gebruiker Arjen Cornelis    
3-036Nieuwstraat 32huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-037Nieuwstraat 34soort onroerend goedhuis    
3-037Nieuwstraat 34eigenaar Jacob Ides    
3-037Nieuwstraat 34gebruiker Jacob Ides    
3-037Nieuwstraat 34huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-038Nieuwstraat 36soort onroerend goedwoning    
3-038Nieuwstraat 36eigenaar Albert Jaenes    
3-038Nieuwstraat 36gebruiker Albert Jaenes    
3-038Nieuwstraat 36opmerking onvermogende
3-039Nieuwstraat 38soort onroerend goedhuis    
3-039Nieuwstraat 38eigenaar Hendrik Ewerts    
3-039Nieuwstraat 38gebruiker Hendrik Ewerts    
3-039Nieuwstraat 38huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-040Nieuwstraat 40soort onroerend goedzoutkeet en huis    
3-040Nieuwstraat 40eigenaar erv. Pytter Dirks    
3-040Nieuwstraat 40gebruiker Freerk Fonteyn    
3-040Nieuwstraat 40opmerking voor de afgeloste grondpacht
3-040Nieuwstraat 40huurwaarde en aanslag  01‑15‑00 cg 36‑13‑10 cg
3-041Nieuwstraat 44soort onroerend goedhuis    
3-041Nieuwstraat 44eigenaar Henning Cornelis    
3-041Nieuwstraat 44gebruiker Teunis Rosendael    
3-041Nieuwstraat 44huurwaarde en aanslag  13‑00‑00 cg 02‑07‑04 cg
3-042 soort onroerend goedkamer    
3-042 eigenaar wed. Arjen Clases    
3-042 gebruiker wed. Arjen Clases    
3-042 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
3-043Nieuwstraat 34soort onroerend goedkamer    
3-043Nieuwstraat 34eigenaar Sara Groenewold    
3-043Nieuwstraat 34gebruiker Sara Groenewold    
3-043Nieuwstraat 34huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-044Ooievaarsteeg 23soort onroerend goedhuis    
3-044Ooievaarsteeg 23eigenaar Gosse Tjallings    
3-044Ooievaarsteeg 23gebruiker Gosse Tjallings    
3-044Ooievaarsteeg 23huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-045Franekereind 25soort onroerend goedhuis    
3-045Franekereind 25eigenaar Pytter Jansen    
3-045Franekereind 25eigenaar Claas Pytters    
3-045Franekereind 25gebruiker Pytter Jansen    
3-045Franekereind 25gebruiker Claas Pytters    
3-045Franekereind 25huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
3-046Franekereind 27soort onroerend goedhuis    
3-046Franekereind 27eigenaar Jan Arents    
3-046Franekereind 27gebruiker Jan Arents    
3-046Franekereind 27huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-047Franekereind 29soort onroerend goedhuis    
3-047Franekereind 29eigenaar erv. Douwe Keimpes    
3-047Franekereind 29gebruiker Johannes Okkes    
3-047Franekereind 29huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-048Franekereind 29soort onroerend goedhuis    
3-048Franekereind 29eigenaar Gerryt Gijsberts    
3-048Franekereind 29gebruiker Gerryt Gijsberts    
3-048Franekereind 29huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑18‑02 cg
3-049Nieuwstraat 66soort onroerend goedhuis    
3-049Nieuwstraat 66eigenaar wed. Simon Jacobs    
3-049Nieuwstraat 66gebruiker Jochum Cornelis    
3-049Nieuwstraat 66huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-050Nieuwstraat 64soort onroerend goedhuis    
3-050Nieuwstraat 64eigenaar vroedsm. Baksma    
3-050Nieuwstraat 64gebruiker Tjebbe Harmens    
3-050Nieuwstraat 64huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
3-051Nieuwstraat 62soort onroerend goedhuis    
3-051Nieuwstraat 62eigenaar Tjeerd Gerrits    
3-051Nieuwstraat 62gebruiker Tjeerd Gerrits    
3-051Nieuwstraat 62huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-052Nieuwstraat 58soort onroerend goedhuis    
3-052Nieuwstraat 58eigenaar erv. Harke Tjebbes    
3-052Nieuwstraat 58gebruiker erv. Harke Tjebbes    
3-052Nieuwstraat 58huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
3-053Nieuwstraat 56soort onroerend goedhuis    
3-053Nieuwstraat 56eigenaar wed. Wyger Dirks    
3-053Nieuwstraat 56gebruiker Pytter Douwes    
3-053Nieuwstraat 56huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
3-054Nieuwstraat 54soort onroerend goedhuis    
3-054Nieuwstraat 54eigenaar Jacob Christiaans    
3-054Nieuwstraat 54gebruiker Jacob Christiaans    
3-054Nieuwstraat 54huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
3-055Nieuwstraat 52soort onroerend goedhuis    
3-055Nieuwstraat 52eigenaar wed. Sybe Pytters    
3-055Nieuwstraat 52gebruiker Hans Jacobs    
3-055Nieuwstraat 52huurwaarde en aanslag  18‑10‑00 cg 03‑07‑02 cg
3-056Nieuwstraat 50soort onroerend goedhuis    
3-056Nieuwstraat 50eigenaar Jan Fopkes    
3-056Nieuwstraat 50gebruiker Jan Fopkes    
3-056Nieuwstraat 50huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-056Nieuwstraat 50opmerking 1728 insolvent verklaart en is onvermogende
3-057Nieuwstraat 48soort onroerend goedhuis    
3-057Nieuwstraat 48eigenaar vroedsm. Baksma    
3-057Nieuwstraat 48gebruiker Jan de Wit    
3-057Nieuwstraat 48huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-058Nieuwstraat 46soort onroerend goedhuis    
3-058Nieuwstraat 46eigenaar vroedsm. Baksma    
3-058Nieuwstraat 46gebruiker Cornelis Johannes    
3-058Nieuwstraat 46huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
3-059Franekereind 23soort onroerend goedhuis    
3-059Franekereind 23eigenaar wed. Wyger Dirks    
3-059Franekereind 23gebruiker wed. Wyger Dirks    
3-059Franekereind 23huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
3-060 soort onroerend goedhuis    
3-060 eigenaar wed. Wyger Dirks    
3-060 gebruiker Pytter Wytses    
3-060 huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
3-061 soort onroerend goedhuis    
3-061 eigenaar Antie Wouters    
3-061 gebruiker Antie Wouters    
3-061 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-062Grote Kerkstraat 25soort onroerend goedhuis    
3-062Grote Kerkstraat 25eigenaar erv. Jan Hessels    
3-062Grote Kerkstraat 25gebruiker Joh. Fransbergen    
3-062Grote Kerkstraat 25huurwaarde en aanslag  31‑00‑00 cg 05‑12‑12 cg
3-063Grote Kerkstraat 27soort onroerend goedhuis    
3-063Grote Kerkstraat 27eigenaar Jacob Hendriks    
3-063Grote Kerkstraat 27gebruiker Jacob Hendriks    
3-063Grote Kerkstraat 27huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-064Grote Kerkstraat 29soort onroerend goedhuis    
3-064Grote Kerkstraat 29eigenaar Simon Dekker    
3-064Grote Kerkstraat 29gebruiker Simon Dekker    
3-064Grote Kerkstraat 29huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
3-065Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-065Grote Kerkstraat 31eigenaar Sjoerd Olpherts    
3-065Grote Kerkstraat 31gebruiker Sjoerd Olpherts    
3-065Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
3-066Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-066Grote Kerkstraat 31eigenaar Johannes Douwes    
3-066Grote Kerkstraat 31gebruiker Johannes Douwes    
3-066Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-067Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-067Grote Kerkstraat 31eigenaar Jan Annes    
3-067Grote Kerkstraat 31gebruiker Philippus Levi cum soc.   
3-067Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
3-068Grote Kerkstraat 33soort onroerend goedhuis    
3-068Grote Kerkstraat 33eigenaar Tjalling Sopingius    
3-068Grote Kerkstraat 33gebruiker Tjalling Sopingius    
3-068Grote Kerkstraat 33huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-069Grote Kerkstraat 35soort onroerend goedhuis    
3-069Grote Kerkstraat 35eigenaar Hans Warners nom.ux.   
3-069Grote Kerkstraat 35gebruiker wed. Hans Warners nom.ux.   
3-069Grote Kerkstraat 35huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-070Grote Kerkstraat 37soort onroerend goedhuis    
3-070Grote Kerkstraat 37eigenaar wed. Auke Bakker    
3-070Grote Kerkstraat 37gebruiker Age Wybes cum soc.   
3-070Grote Kerkstraat 37huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
3-071Grote Kerkstraat 39soort onroerend goedhuis    
3-071Grote Kerkstraat 39eigenaar Jan Beernts    
3-071Grote Kerkstraat 39gebruiker Jan Beernts    
3-071Grote Kerkstraat 39opmerking en is onvermogende
3-072Grote Kerkstraat 41soort onroerend goedhuis    
3-072Grote Kerkstraat 41eigenaar erv. Dirk Hugens    
3-072Grote Kerkstraat 41gebruiker Dieukw Aukes cum soc.   
3-072Grote Kerkstraat 41huurwaarde en aanslag  44‑16‑00 cg 08‑02‑14 cg
3-073Kerkpoortstraat 1soort onroerend goedhuis    
3-073Kerkpoortstraat 1eigenaar Jan Hanses    
3-073Kerkpoortstraat 1gebruiker Sipke Willems    
3-073Kerkpoortstraat 1huurwaarde en aanslag  53‑00‑00 cg 09‑12‑12 cg
3-074Kerkpoortstraat 5soort onroerend goedhuis    
3-074Kerkpoortstraat 5eigenaar Jan Beernts    
3-074Kerkpoortstraat 5gebruiker Jan Beernts    
3-074Kerkpoortstraat 5huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-075Kerkpoortstraat 7soort onroerend goedhuis    
3-075Kerkpoortstraat 7eigenaar Beernt Olpherts    
3-075Kerkpoortstraat 7gebruiker Beernt Olpherts    
3-075Kerkpoortstraat 7huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-076Kerkpoortstraat 5soort onroerend goedhuis    
3-076Kerkpoortstraat 5eigenaar Geertruid Harmens    
3-076Kerkpoortstraat 5gebruiker Hendrik Arents    
3-076Kerkpoortstraat 5huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
3-077Kerkpoortstraat 15soort onroerend goedhuis    
3-077Kerkpoortstraat 15eigenaar Julianus Pytters    
3-077Kerkpoortstraat 15gebruiker Julianus Pytters    
3-077Kerkpoortstraat 15opmerking onvermogende
3-078 soort onroerend goedhuis    
3-078 eigenaar Geert Harmens wed.   
3-078 gebruiker Geert Harmens wed.   
3-078 opmerking onvermogende
3-079Kerkpoortstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-079Kerkpoortstraat 9eigenaar Alef Wybes    
3-079Kerkpoortstraat 9gebruiker Alef Wybes    
3-079Kerkpoortstraat 9huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-080Kerkpoortstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-080Kerkpoortstraat 9eigenaar Elsje Schaaf    
3-080Kerkpoortstraat 9gebruiker Evert Jansen    
3-080Kerkpoortstraat 9huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-080/2Kerkpoortstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-080/2Kerkpoortstraat 9eigenaar Elsje Schaaf    
3-080/2Kerkpoortstraat 9gebruiker Egbert Beernts cum soc.   
3-080/2Kerkpoortstraat 9huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-081Kerkpoortstraat 13soort onroerend goedhof    
3-081Kerkpoortstraat 13eigenaar Simon Stinstra    
3-081Kerkpoortstraat 13gebruiker Simon Stinstra    
3-081Kerkpoortstraat 13huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-082 soort onroerend goedhuis    
3-082 eigenaar Harmen Baxma    
3-082 gebruiker Jan Gerrits cum soc.   
3-082 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-083 soort onroerend goedhuis    
3-083 eigenaar burgemr. Hiddema    
3-083 gebruiker Albert Beernts cum soc.   
3-083 huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
3-084 soort onroerend goedkamer    
3-084 eigenaar Dirk Claeses    
3-084 gebruiker Dirk Claeses    
3-084 opmerking onvermogende
3-085Kerkpoortstraat 29soort onroerend goedhuis    
3-085Kerkpoortstraat 29eigenaar wed. Jan Sjakkes    
3-085Kerkpoortstraat 29gebruiker wed. Jan Sjakkes cum soc.   
3-085Kerkpoortstraat 29huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-086Moriaanstraat 5soort onroerend goedhof    
3-086Moriaanstraat 5eigenaar wed. Seerp Doedes    
3-086Moriaanstraat 5gebruiker wed. Seerp Doedes    
3-086Moriaanstraat 5huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-087Moriaanstraat 1soort onroerend goedhuis    
3-087Moriaanstraat 1eigenaar Philippus Bos    
3-087Moriaanstraat 1gebruiker Jan Coenraeds cum soc.   
3-087Moriaanstraat 1huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
3-088Moriaanstraat 3soort onroerend goedhuis    
3-088Moriaanstraat 3eigenaar Remmert Luitjens    
3-088Moriaanstraat 3gebruiker Remmert Luitjens    
3-088Moriaanstraat 3huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-088/2Kerkpoortstraat 37soort onroerend goedhuis    
3-088/2Kerkpoortstraat 37eigenaar Loiter Jans    
3-088/2Kerkpoortstraat 37gebruiker Loiter Jans    
3-088/2Kerkpoortstraat 37huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-089 soort onroerend goedhuis    
3-089 eigenaar Nanning Willems    
3-089 gebruiker Willem Nannings    
3-089 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-090Moriaanstraat 10soort onroerend goedhof    
3-090Moriaanstraat 10eigenaar Nanning Willems Randsauw    
3-090Moriaanstraat 10gebruiker Nanning Willems Randsauw    
3-090Moriaanstraat 10huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 00‑18‑02 cg
3-091Moriaanstraat 10soort onroerend goedkamer    
3-091Moriaanstraat 10eigenaar Nanning Willems    
3-091Moriaanstraat 10gebruiker Nanning Willems    
3-091Moriaanstraat 10huurwaarde en aanslag  13‑10‑00 cg 02‑09‑00 cg
3-092Moriaanstraat 8soort onroerend goedhof    
3-092Moriaanstraat 8eigenaar Salomon Gerlofs    
3-092Moriaanstraat 8gebruiker Salomon Gerlofs    
3-092Moriaanstraat 8huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
3-092Moriaanstraat 8grondpacht aanwed.wed. Hylke Johannes Hanekuik    
3-092Moriaanstraat 8grondpacht en aanslag   01‑05‑00 cg0‑06‑06 cg
3-093Moriaanstraat 4soort onroerend goedkamer    
3-093Moriaanstraat 4eigenaar Jan Willems    
3-093Moriaanstraat 4gebruiker Jan Willems    
3-093Moriaanstraat 4opmerking onvermogende
3-094Kerkpoortstraat 39soort onroerend goedhuis    
3-094Kerkpoortstraat 39eigenaar Douwe Jacobs    
3-094Kerkpoortstraat 39gebruiker Douwe Jacobs    
3-094Kerkpoortstraat 39huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-094Kerkpoortstraat 39opmerking 1728 insolvent verklaart en
3-094Kerkpoortstraat 39opmerking is nog onvermogende
3-095Kerkpoortstraat 41soort onroerend goedhuis    
3-095Kerkpoortstraat 41eigenaar Rients Hendrix    
3-095Kerkpoortstraat 41gebruiker Rients Hendrix    
3-095Kerkpoortstraat 41opmerking 1738 insolvent verklaart en
3-095Kerkpoortstraat 41opmerking is nog onvermogende
3-096Kerkpoortstraat 43soort onroerend goedhuis    
3-096Kerkpoortstraat 43eigenaar Blauwe Schuurs Gemeente    
3-096Kerkpoortstraat 43gebruiker     
3-096Kerkpoortstraat 43opmerking 
3-097Kerkpoortstraat 45soort onroerend goedhuis    
3-097Kerkpoortstraat 45eigenaar Pytter Claeses    
3-097Kerkpoortstraat 45gebruiker Rigstie Pieters    
3-097Kerkpoortstraat 45huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-098Kerkpoortstraat 47soort onroerend goedhuis    
3-098Kerkpoortstraat 47eigenaar Harmen Jansen    
3-098Kerkpoortstraat 47gebruiker Harmen Jansen    
3-098Kerkpoortstraat 47huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-099Kerkpoortstraat 49soort onroerend goedwoning    
3-099Kerkpoortstraat 49eigenaar Jan Jansen Groen    
3-099Kerkpoortstraat 49gebruiker Jan Jansen Groen    
3-099Kerkpoortstraat 49huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-100Molenpad 1soort onroerend goedhuis    
3-100Molenpad 1eigenaar Robbert Beernts erv.   
3-100Molenpad 1gebruiker Beernt Jansen    
3-100Molenpad 1huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
3-101 soort onroerend goedhuis    
3-101 eigenaar Beernt Beernts    
3-101 gebruiker Beernt Beernts    
3-101 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
3-101 gebruiker Harmen Dirks    
3-101 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
3-102Molenpad 11soort onroerend goedhof    
3-102Molenpad 11eigenaar Nanning Willems    
3-102Molenpad 11gebruiker Nanning Willems    
3-102Molenpad 11huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 00‑18‑02 cg
3-103Molenpad 9soort onroerend goedkamer    
3-103Molenpad 9eigenaar Beernt Lammerts    
3-103Molenpad 9gebruiker Beernt Lammerts    
3-103Molenpad 9opmerking 1742 insolvent verklaart en nog onvermogende
3-104Rapenburg 11soort onroerend goedhof en kamer    
3-104Rapenburg 11eigenaar Eeke Jansen    
3-104Rapenburg 11gebruiker Eeke Jansen cum soc.   
3-104Rapenburg 11huurwaarde en aanslag  04‑00‑00 cg 18‑18‑02 cg
3-105Molenpad 18soort onroerend goedhof en kamer    
3-105Molenpad 18eigenaar Tjepke Gratema erv.   
3-105Molenpad 18gebruiker Tjepke Gratema erv. cum soc.   
3-105Molenpad 18huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
3-106Molenpad 16soort onroerend goedkamer    
3-106Molenpad 16eigenaar Tjepke Gratema erv.   
3-106Molenpad 16gebruiker Gerryt Jansen    
3-106Molenpad 16huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-106/2 soort onroerend goedkamer    
3-106/2 eigenaar Tjepke Gratema erv.   
3-106/2 gebruiker Albert Fekkes    
3-106/2 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-107 soort onroerend goedkamer    
3-107 eigenaar Casper Christiaen    
3-107 gebruiker Casper Christiaen    
3-107 opmerking onvermogende
3-108Molenpad 8soort onroerend goedkamer    
3-108Molenpad 8eigenaar Hans Jetses cum soc.   
3-108Molenpad 8gebruiker Trijntie Hendrix    
3-108Molenpad 8huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
3-109Molenpad 4soort onroerend goedstal en kamer    
3-109Molenpad 4eigenaar Johannes Tjebbes erv.   
3-109Molenpad 4gebruiker Johannes Tjebbes erv. cum soc.   
3-109Molenpad 4huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-110Kerkpoortstraat 51soort onroerend goedhuis    
3-110Kerkpoortstraat 51eigenaar Wybren Doekes erv.   
3-110Kerkpoortstraat 51gebruiker Jacob Gerrits    
3-110Kerkpoortstraat 51huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-111Kerkpoortstraat 53soort onroerend goedhuis    
3-111Kerkpoortstraat 53eigenaar Hans Jetses    
3-111Kerkpoortstraat 53gebruiker Hans Jetses    
3-111Kerkpoortstraat 53huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-112Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedhuis    
3-112Kerkpoortstraat 55eigenaar Taetske R. Bontekoe    
3-112Kerkpoortstraat 55gebruiker wed. Jan Beerns cum soc.   
3-112Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
3-113Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedkamer    
3-113Kerkpoortstraat 55eigenaar Taetske R. Bontekoe    
3-113Kerkpoortstraat 55gebruiker Geeske Beerns    
3-113Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-114Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedkamer    
3-114Kerkpoortstraat 55eigenaar Taetske R. Bontekoe    
3-114Kerkpoortstraat 55gebruiker Gerrit Jansen    
3-114Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-115Rapenburg 1soort onroerend goedhuis    
3-115Rapenburg 1eigenaar Rutger Tjerks    
3-115Rapenburg 1gebruiker Rutger Tjerks    
3-115Rapenburg 1huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
3-116Rapenburg 3soort onroerend goedkamers    
3-116Rapenburg 3eigenaar Tjepke Gratema erv.   
3-116Rapenburg 3gebruiker Gerrit Hendrix cum soc.   
3-116Rapenburg 3huurwaarde en aanslag  43‑00‑00 cg 07‑16‑06 cg
3-117Rapenburg 5soort onroerend goedkamer    
3-117Rapenburg 5eigenaar Albert Adriaans    
3-117Rapenburg 5gebruiker Albert Adriaans    
3-117Rapenburg 5huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
3-117/2 soort onroerend goedkamer    
3-117/2 eigenaar Teunis Wouters    
3-117/2 gebruiker wed. Frans Adriaens    
3-117/2 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-118 soort onroerend goedhof    
3-118 eigenaar wed. Dirk IJsbrands    
3-118 gebruiker wed. Dirk IJsbrands    
3-118 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-119Kerkpoortstraat 18soort onroerend goedhuis    
3-119Kerkpoortstraat 18eigenaar Jan Buma    
3-119Kerkpoortstraat 18gebruiker Jan Buma    
3-119Kerkpoortstraat 18opmerking onvermoogende
3-119/2Kerkpoortstraat 14soort onroerend goedwoning    
3-119/2Kerkpoortstraat 14eigenaar Cornelis Jenties    
3-119/2Kerkpoortstraat 14gebruiker Jan Harmens    
3-119/2Kerkpoortstraat 14huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
3-119/3Kerkpoortstraat 12soort onroerend goedhuis    
3-119/3Kerkpoortstraat 12eigenaar Cornelis Jenties    
3-119/3Kerkpoortstraat 12gebruiker Hendrik Jansen    
3-119/3Kerkpoortstraat 12huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-120Kerkpoortstraat 10soort onroerend goedkamer    
3-120Kerkpoortstraat 10eigenaar Louw Takes    
3-120Kerkpoortstraat 10gebruiker Louw Takes    
3-120Kerkpoortstraat 10opmerking onvermogende
3-120/2Kerkpoortstraat 8soort onroerend goedhuis    
3-120/2Kerkpoortstraat 8eigenaar Wessel Gerrits    
3-120/2Kerkpoortstraat 8gebruiker Jan Rienks    
3-120/2Kerkpoortstraat 8huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-121Kerkpoortstraat 2soort onroerend goedhuis    
3-121Kerkpoortstraat 2eigenaar Dirk Cornelis    
3-121Kerkpoortstraat 2gebruiker Dirk Cornelis    
3-121Kerkpoortstraat 2huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-122 soort onroerend goedkamer    
3-122 eigenaar Seerp Doedes wed.   
3-122 gebruiker Seerp Doedes wed.   
3-122 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
3-123Fabrieksstraat 26soort onroerend goedkamer    
3-123Fabrieksstraat 26eigenaar Harmen Gerrits    
3-123Fabrieksstraat 26gebruiker Harmen Gerrits    
3-123Fabrieksstraat 26opmerking onvermogende
3-123Fabrieksstraat 26grondpacht aanburgemr.burgemr. Hiddema    
3-123Fabrieksstraat 26grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
3-123/2Fabrieksstraat 28soort onroerend goedwagenhuis    
3-123/2Fabrieksstraat 28eigenaar vroedsm. Heymans    
3-123/2Fabrieksstraat 28gebruiker vroedsm. Heymans    
3-123/2Fabrieksstraat 28huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
3-124Fabrieksstraat 24soort onroerend goedwoning    
3-124Fabrieksstraat 24eigenaar Beernt Hendrix    
3-124Fabrieksstraat 24gebruiker Beernt Hendrix    
3-124Fabrieksstraat 24huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
3-124/2 soort onroerend goedhuis    
3-124/2 eigenaar Jacob Dirks    
3-124/2 gebruiker Roelof Tijssen    
3-124/2 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
3-124/3 soort onroerend goedhuis    
3-124/3 eigenaar Harmen Hendrix    
3-124/3 gebruiker Harmen Hendrix    
3-124/3 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-125 soort onroerend goedhuis    
3-125 eigenaar Harmen Gerrits    
3-125 gebruiker Harmen Gerrits    
3-125 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-126 soort onroerend goedhof    
3-126 eigenaar Hendrik Gerrits    
3-126 gebruiker Hendrik Gerrits    
3-126 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-127 soort onroerend goedhof    
3-127 eigenaar Job A. Bakker erv.   
3-127 gebruiker Job A. Bakker erv.   
3-127 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-128 soort onroerend goedhof    
3-128 eigenaar burgemeester Hiddema    
3-128 gebruiker burgemeester Hiddema    
3-128 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-129 soort onroerend goedhof    
3-129 eigenaar burgemeester Nollides wed.   
3-129 gebruiker burgemeester Nollides wed.   
3-129 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-130 soort onroerend goedhuis    
3-130 eigenaar wed. burgemr. Weima    
3-130 gebruiker Aeltie Pyters cum soc.   
3-130 huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 08‑10‑14 cg
3-131 soort onroerend goedwoning    
3-131 eigenaar wed. Sybe Pytters    
3-131 gebruiker Tobias Cornelis    
3-131 huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
3-132 soort onroerend goedhof    
3-132 eigenaar wed. burgemr. Donker    
3-132 gebruiker wed. burgemr. Donker    
3-132 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-133 soort onroerend goed2 kamers    
3-133 eigenaar wed. dr. E. Suiringar    
3-133 gebruiker Claas Pytters    
3-133 huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
3-134 soort onroerend goedkamer    
3-134 eigenaar Jacob Jansen    
3-134 gebruiker Jacob Jansen    
3-134 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-135 soort onroerend goedhuis    
3-135 eigenaar Jan Hessels    
3-135 gebruiker wed. Claas Symons    
3-135 huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
3-136Lammert Warndersteeg 4soort onroerend goedkamer    
3-136Lammert Warndersteeg 4eigenaar Beernt Willems    
3-136Lammert Warndersteeg 4gebruiker Meynert Orks    
3-136Lammert Warndersteeg 4huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-137Lammert Warndersteeg 6soort onroerend goedwoning    
3-137Lammert Warndersteeg 6eigenaar Sikke Jolles    
3-137Lammert Warndersteeg 6gebruiker Sikke Jolles    
3-137Lammert Warndersteeg 6huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-138 soort onroerend goedkamer    
3-138 eigenaar notrs. Voorda    
3-138 gebruiker notrs. Voorda    
3-138 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-139 soort onroerend goedhuis    
3-139 eigenaar Beernt Velthuys    
3-139 gebruiker Beernt Velthuys    
3-139 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-140 soort onroerend goedhuis    
3-140 eigenaar wed. Meyle Ollema    
3-140 gebruiker Teunis Dirks    
3-140 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-141 soort onroerend goedkamer    
3-141 eigenaar wed. Meyle Ollema    
3-141 gebruiker Dirk Rooseboom    
3-141 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-142Fabrieksstraat 2soort onroerend goedhof    
3-142Fabrieksstraat 2eigenaar Dirk Hugens erv.   
3-142Fabrieksstraat 2gebruiker Dirk Hugens erv.   
3-142Fabrieksstraat 2huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
3-142Fabrieksstraat 2grondpacht aanJacob Groenewold    
3-142Fabrieksstraat 2grondpacht aanAntie Groenewold    
3-142Fabrieksstraat 2grondpacht en aanslag   04‑00‑00 cg1‑00‑00 cg
3-143Weverstraat 14soort onroerend goedhuis    
3-143Weverstraat 14eigenaar convooymr. Sloterdijk    
3-143Weverstraat 14gebruiker convooymr. Sloterdijk    
3-143Weverstraat 14huurwaarde en aanslag  07‑00‑00 cg 01‑05‑06 cg
3-144Weverstraat 12soort onroerend goedhof    
3-144Weverstraat 12eigenaar convooymr. Sloterdijk    
3-144Weverstraat 12gebruiker convooymr. Sloterdijk    
3-144Weverstraat 12huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
3-145Weverstraat 10soort onroerend goedwoning    
3-145Weverstraat 10eigenaar Tjeerd Sanstra    
3-145Weverstraat 10gebruiker     
3-145Weverstraat 10opmerking leedigh
3-146Klaverbladstraat 1soort onroerend goedhof    
3-146Klaverbladstraat 1eigenaar wed. burgemr. Weyma    
3-146Klaverbladstraat 1gebruiker wed. burgemr. Weyma    
3-146Klaverbladstraat 1huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 00‑18‑02 cg
3-146/2 soort onroerend goedhuis    
3-146/2 eigenaar Gerrit Jansen    
3-146/2 gebruiker Gerrit Jansen    
3-146/2 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-147 soort onroerend goedhuis    
3-147 eigenaar Eelke Dirks    
3-147 gebruiker wed. Beernt Lammerts    
3-147 huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
3-148Klaverbladstraat 27soort onroerend goedhof    
3-148Klaverbladstraat 27eigenaar Eelke Dirks    
3-148Klaverbladstraat 27gebruiker Eelke Dirks    
3-148Klaverbladstraat 27huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
3-149Franekereind 40soort onroerend goedhuis    
3-149Franekereind 40eigenaar Jan Lenninghs    
3-149Franekereind 40gebruiker Johannes Lenninghs    
3-149Franekereind 40huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
3-149Franekereind 40grondpacht aanJacob Groenewold    
3-149Franekereind 40grondpacht aanAntie Groenewold    
3-149Franekereind 40grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-150Franekereind 38soort onroerend goedpakhuis    
3-150Franekereind 38eigenaar Sjoerd Talma    
3-150Franekereind 38gebruiker Sjoerd Talma    
3-150Franekereind 38huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-151Franekereind 36soort onroerend goedhuis    
3-151Franekereind 36eigenaar Jan Lennings    
3-151Franekereind 36gebruiker Pieter Joostes cum soc.   
3-151Franekereind 36huurwaarde en aanslag  58‑00‑00 cg 10‑10‑14 cg
3-152Franekereind 34soort onroerend goedhuis    
3-152Franekereind 34eigenaar Sybe Pieters    
3-152Franekereind 34gebruiker Sybe Pieters cum soc.   
3-152Franekereind 34huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-152Franekereind 34grondpacht aanJacob Groenewold    
3-152Franekereind 34grondpacht aanAntie Groenewold    
3-152Franekereind 34grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
3-153Franekereind 32soort onroerend goedhuis    
3-153Franekereind 32eigenaar vroedsm. Reidsma    
3-153Franekereind 32gebruiker Pytter Hendrix    
3-153Franekereind 32huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-153Franekereind 32grondpacht aanJacob Groenewold    
3-153Franekereind 32grondpacht aanAntie Groenewold    
3-153Franekereind 32grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-154Franekereind 30soort onroerend goedhuis    
3-154Franekereind 30eigenaar Albert Jansen    
3-154Franekereind 30gebruiker Pytter Tjeerds cum soc.   
3-154Franekereind 30huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
3-154Franekereind 30grondpacht aanJacob Groenewold    
3-154Franekereind 30grondpacht aanAntie Groenewold    
3-154Franekereind 30grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
3-155Franekereind 28soort onroerend goedhuis    
3-155Franekereind 28eigenaar Harm. Portier    
3-155Franekereind 28gebruiker Hendrik Jansen cum soc.   
3-155Franekereind 28huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
3-155Franekereind 28grondpacht aanJacob Groenewold    
3-155Franekereind 28grondpacht aanAntie Groenewold    
3-155Franekereind 28grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-156 soort onroerend goedzoutkeet    
3-156 eigenaar Harmanus Portier    
3-156 gebruiker Harmanus Portier    
3-156 huurwaarde en aanslag  92‑00‑00 cg 34‑18‑02 cg
3-156 grondpacht aanJacob Groenewold    
3-156 grondpacht aanAntie Groenewold    
3-156 grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-157 soort onroerend goedschuur    
3-157 eigenaar Harm. Portier    
3-157 gebruiker Harm. Portier    
3-157 huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
3-158 soort onroerend goedhuis    
3-158 eigenaar Harm. Portier    
3-158 gebruiker Willem Pytters    
3-158 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-158 grondpacht aanJacob Groenewold    
3-158 grondpacht aanAntie Groenewold    
3-158 grondpacht en aanslag   00‑14‑00 cg0‑03‑08 cg
3-159Franekereind 26soort onroerend goedhuis    
3-159Franekereind 26eigenaar wed. Sybe Pieters    
3-159Franekereind 26gebruiker Lijsbeth Rommerts    
3-159Franekereind 26huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-159Franekereind 26grondpacht aanJacob Groenewold    
3-159Franekereind 26grondpacht aanAntie Groenewold    
3-159Franekereind 26grondpacht en aanslag   00‑15‑00 cg0‑03‑12 cg
3-160Franekereind 24soort onroerend goedhuis en brouwerij    
3-160Franekereind 24eigenaar Harm. Portier    
3-160Franekereind 24gebruiker Harm. Portier    
3-160Franekereind 24huurwaarde  49‑00‑00 cg  
3-160Franekereind 24gebruiker Hendrik Jans    
3-160Franekereind 24huurwaarde  14‑00‑00 cg  
3-160Franekereind 24huurwaarde en aanslag  63‑00‑00 cg 11‑09‑00 cg
3-160Franekereind 24grondpacht aanvroedsm.vroedsm. Altena erv.   
3-160Franekereind 24grondpacht en aanslag   00‑08‑00 cg0‑02‑00 cg
3-160Franekereind 24grondpacht aandr.dr. Acker    
3-160Franekereind 24grondpacht en aanslag   01‑06‑00 cg0‑06‑08 cg
3-161Lammert Warndersteeg 1soort onroerend goedzoutkeet    
3-161Lammert Warndersteeg 1eigenaar Reiner Fontein    
3-161Lammert Warndersteeg 1eigenaar Freerk Fontein    
3-161Lammert Warndersteeg 1gebruiker Reiner Fontein    
3-161Lammert Warndersteeg 1gebruiker Freerk Fontein    
3-161Lammert Warndersteeg 1huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
3-162Lammert Warndersteeg 3soort onroerend goedzoutkeet    
3-162Lammert Warndersteeg 3eigenaar Tjalling Tjallingii    
3-162Lammert Warndersteeg 3gebruiker Tjalling Tjallingii nom.ux.   
3-162Lammert Warndersteeg 3huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
3-163 soort onroerend goedkamer    
3-163 eigenaar notaris Voorda wed.   
3-163 gebruiker     
3-163 opmerking ledig
3-163/2 soort onroerend goedhuis    
3-163/2 eigenaar burgemr. Crytenburg wed.   
3-163/2 gebruiker Trijntie Ruirds cum soc.   
3-163/2 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-164Lammert Warndersteeg 7soort onroerend goedhuis    
3-164Lammert Warndersteeg 7eigenaar Jan Ennes    
3-164Lammert Warndersteeg 7gebruiker Hend. Jansen    
3-164Lammert Warndersteeg 7huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-165Lammert Warndersteeg 5soort onroerend goedkamer    
3-165Lammert Warndersteeg 5eigenaar Casper Caspers    
3-165Lammert Warndersteeg 5gebruiker Casper Caspers cum soc.   
3-165Lammert Warndersteeg 5huurwaarde en aanslag  20‑08‑00 cg 03‑14‑02 cg
3-165Lammert Warndersteeg 5opmerking een kamer ledig
3-166Lammert Warndersteeg 9soort onroerend goedhuis    
3-166Lammert Warndersteeg 9eigenaar Pieter Jansen cum soc.   
3-166Lammert Warndersteeg 9gebruiker Pieter Jansen    
3-166Lammert Warndersteeg 9huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
3-166Lammert Warndersteeg 9gebruiker Trijntie Alberts    
3-166Lammert Warndersteeg 9huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-167Lammert Warndersteeg 13soort onroerend goedhuis en schuir    
3-167Lammert Warndersteeg 13eigenaar Jan Hinnes    
3-167Lammert Warndersteeg 13gebruiker Jan Hinnes    
3-167Lammert Warndersteeg 13huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-168Lammert Warndersteeg 18soort onroerend goedhuis    
3-168Lammert Warndersteeg 18eigenaar Adam Goslings    
3-168Lammert Warndersteeg 18gebruiker Adam Goslings cum soc.   
3-168Lammert Warndersteeg 18huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-169Lammert Warndersteeg 16soort onroerend goedhuis    
3-169Lammert Warndersteeg 16eigenaar Poulus Daniels    
3-169Lammert Warndersteeg 16gebruiker Poulus Daniels cum soc.   
3-169Lammert Warndersteeg 16huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-170Lammert Warndersteeg 14soort onroerend goedhuis    
3-170Lammert Warndersteeg 14eigenaar Hendrik Daniels    
3-170Lammert Warndersteeg 14gebruiker Hendrik Daniels    
3-170Lammert Warndersteeg 14huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-171Lammert Warndersteeg 12soort onroerend goedkamer    
3-171Lammert Warndersteeg 12eigenaar Gerloff Jansen    
3-171Lammert Warndersteeg 12gebruiker Jan Gerrits    
3-171Lammert Warndersteeg 12huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
3-172 soort onroerend goedhuis    
3-172 eigenaar Gerlof Jansen    
3-172 gebruiker Saepe Teunis cum soc.   
3-172 huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
3-173Kruisstraat 10soort onroerend goedwoning    
3-173Kruisstraat 10eigenaar Evert Oosterbaan    
3-173Kruisstraat 10gebruiker Antje Sybes    
3-173Kruisstraat 10huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
3-174 soort onroerend goedpakhuis    
3-174 eigenaar Joris Aerts    
3-174 gebruiker Joris Aerts    
3-174 huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
3-175Kruisstraat 8soort onroerend goedmouterij    
3-175Kruisstraat 8eigenaar Sjoerd Talma    
3-175Kruisstraat 8gebruiker Sjoerd Talma    
3-175Kruisstraat 8huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
3-176Kruisstraat 6soort onroerend goedpakhuis    
3-176Kruisstraat 6eigenaar Hylke Johan. Hanekuik erv.   
3-176Kruisstraat 6gebruiker Hylke Johan. Hanekuik erv.   
3-176Kruisstraat 6huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-177 soort onroerend goedschuir en tuin    
3-177 eigenaar de hr. Wijdenbrug    
3-177 gebruiker Joris Aerts cum soc.   
3-177 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
3-178 soort onroerend goedhuis    
3-178 eigenaar Gerlof Jansen    
3-178 gebruiker Willem Simons    
3-178 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-179 soort onroerend goedhuis    
3-179 eigenaar Cornelis Cornelis    
3-179 gebruiker Cornelis Cornelis    
3-179 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-180 soort onroerend goedhuis    
3-180 eigenaar Gerlof Jansen    
3-180 gebruiker Gerlof Jansen    
3-180 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-181 soort onroerend goedkamer    
3-181 eigenaar Harm. Portier    
3-181 gebruiker wed. Cornelis Fransen    
3-181 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
3-182 soort onroerend goedhuis    
3-182 eigenaar een Gemeente    
3-182 gebruiker Jan de Wilde    
3-182 opmerking woont vergeefs
3-183 soort onroerend goedkamer    
3-183 eigenaar erv. Hylke Johan. Hanekuik erv.   
3-183 gebruiker wed. Jan Gerlofs    
3-183 gebruiker Hans Christoffels    
3-183 huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
3-184Franekereind 16soort onroerend goedhuis    
3-184Franekereind 16eigenaar Freerk Fontein    
3-184Franekereind 16gebruiker Freerk Fontein    
3-184Franekereind 16huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
3-185Franekereind 18soort onroerend goedhuis    
3-185Franekereind 18eigenaar vroedsm. Baksma    
3-185Franekereind 18gebruiker Jan Pytters    
3-185Franekereind 18huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-186Franekereind 20soort onroerend goedpakhuis    
3-186Franekereind 20eigenaar Beernt Geersma    
3-186Franekereind 20gebruiker Beernt Geersma    
3-186Franekereind 20gebruiker wed. Symon Jacobs    
3-186Franekereind 20huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
3-187Franekereind 14soort onroerend goedhuis    
3-187Franekereind 14eigenaar vroedsm. Baxma    
3-187Franekereind 14gebruiker vroedsm. Baxma    
3-187Franekereind 14huurwaarde en aanslag  61‑00‑00 cg 11‑01‑12 cg
3-188Franekereind 12soort onroerend goedhuis    
3-188Franekereind 12eigenaar Mayke Laeses    
3-188Franekereind 12eigenaar Grytie Laeses    
3-188Franekereind 12gebruiker Hanso Hasenhoek    
3-188Franekereind 12huurwaarde en aanslag  68‑00‑00 cg 12‑07‑04 cg
3-189Franekereind 10soort onroerend goedhuis    
3-189Franekereind 10eigenaar Marten Hanses    
3-189Franekereind 10gebruiker Marten Hanses    
3-189Franekereind 10huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
3-190Franekereind 8soort onroerend goedhuis    
3-190Franekereind 8eigenaar wed. Hylke Hanekuik    
3-190Franekereind 8gebruiker wed. Hylke Hanekuik    
3-190Franekereind 8huurwaarde en aanslag  03‑00‑00 cg 18‑13‑14 cg
3-191Franekereind 6soort onroerend goedhuis    
3-191Franekereind 6eigenaar wed. Hylke Hanekuik    
3-191Franekereind 6gebruiker Joost Hendriks    
3-191Franekereind 6huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
3-192Franekereind 4soort onroerend goedhuis    
3-192Franekereind 4eigenaar wed. Rinse Abbes    
3-192Franekereind 4gebruiker wed. Rinse Abbes    
3-192Franekereind 4huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-193Franekereind 2soort onroerend goedhuis    
3-193Franekereind 2eigenaar Feyte Tjommes    
3-193Franekereind 2gebruiker Feyte Tjommes    
3-193Franekereind 2huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
3-194Heiligeweg 70soort onroerend goedhuis    
3-194Heiligeweg 70eigenaar Wouter Arents    
3-194Heiligeweg 70gebruiker Gerlof Jansen    
3-194Heiligeweg 70huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-195Heiligeweg 68soort onroerend goedhuis    
3-195Heiligeweg 68eigenaar Rimmert Huiberts    
3-195Heiligeweg 68gebruiker Rimmert Huiberts    
3-195Heiligeweg 68huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
3-196Heiligeweg 66soort onroerend goedhuis    
3-196Heiligeweg 66eigenaar Sjoerd Pytters Aerdenburgh cum soc.   
3-196Heiligeweg 66gebruiker Tjebbe Heerkes    
3-196Heiligeweg 66huurwaarde en aanslag  51‑18‑00 cg 09‑05‑06 cg
3-197Heiligeweg 64soort onroerend goedhuis    
3-197Heiligeweg 64eigenaar Hylke Joh. Hanekuyk    
3-197Heiligeweg 64gebruiker Hendrik Claver    
3-197Heiligeweg 64huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 08‑10‑14 cg
3-198Heiligeweg 62soort onroerend goedhuis    
3-198Heiligeweg 62eigenaar Joris Aerts    
3-198Heiligeweg 62gebruiker Joris Aerts    
3-198Heiligeweg 62huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-199Heiligeweg 60soort onroerend goedhuis    
3-199Heiligeweg 60eigenaar de hr. Wijdenbrug    
3-199Heiligeweg 60gebruiker Freerk Fontein    
3-199Heiligeweg 60huurwaarde en aanslag  71‑00‑00 cg 31‑01‑12 cg
3-200Heiligeweg 60soort onroerend goedhuis    
3-200Heiligeweg 60eigenaar de hr. Wijdenbrug    
3-200Heiligeweg 60gebruiker Douwe Sybes    
3-200Heiligeweg 60huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
3-201Heiligeweg 58soort onroerend goedhuis    
3-201Heiligeweg 58eigenaar Jan J. de Boer    
3-201Heiligeweg 58gebruiker Jan J. de Boer    
3-201Heiligeweg 58huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-202Heiligeweg 56soort onroerend goedhuis    
3-202Heiligeweg 56eigenaar Jan Christoffels    
3-202Heiligeweg 56gebruiker Wybe Jansen cum soc.   
3-202Heiligeweg 56huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-203Heiligeweg 54soort onroerend goedhuis    
3-203Heiligeweg 54eigenaar Otte Johannes    
3-203Heiligeweg 54gebruiker Otte Johannes    
3-203Heiligeweg 54huurwaarde en aanslag  37‑00‑00 cg 06‑14‑08 cg
3-204Heiligeweg 52soort onroerend goedhuis    
3-204Heiligeweg 52eigenaar Doede Bakker    
3-204Heiligeweg 52gebruiker Jan Schoonebeecq    
3-204Heiligeweg 52huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
3-205Heiligeweg 50soort onroerend goedhuis    
3-205Heiligeweg 50eigenaar wed. Doede Bakker    
3-205Heiligeweg 50gebruiker wed. Eeke Sjoerds    
3-205Heiligeweg 50huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-206Heiligeweg 48soort onroerend goedhuis    
3-206Heiligeweg 48eigenaar wed. Tjeerd Poort    
3-206Heiligeweg 48gebruiker wed. Tjeerd Poort cum soc.   
3-206Heiligeweg 48huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-207Heiligeweg 46soort onroerend goedhuis    
3-207Heiligeweg 46eigenaar Jan Claesen    
3-207Heiligeweg 46eigenaar Eeke Sjoerds    
3-207Heiligeweg 46gebruiker Tettie Gerbens cum soc.   
3-207Heiligeweg 46huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 00‑01‑12 cg
3-207/2Heiligeweg 46soort onroerend goedhuis    
3-207/2Heiligeweg 46eigenaar Tjerk Lolkes    
3-207/2Heiligeweg 46gebruiker Tjerk Lolkes    
3-207/2Heiligeweg 46huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-207/3Kruisstraat 1soort onroerend goedhuis    
3-207/3Kruisstraat 1eigenaar Johannis Fredrix    
3-207/3Kruisstraat 1gebruiker Johannis Fredrix    
3-207/3Kruisstraat 1huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-208Heiligeweg 40soort onroerend goedhuis    
3-208Heiligeweg 40eigenaar burgemr. Vosma    
3-208Heiligeweg 40gebruiker de hr. Beuker    
3-208Heiligeweg 40huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 25‑09‑00 cg
4-001Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-001Schritsen 52eigenaar Pyter Jans Trompetter    
4-001Schritsen 52gebruiker Pyter Jans Trompetter    
4-001Schritsen 52huurwaarde en aanslag  39‑00‑00 cg 07‑01‑12 cg
4-002Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-002Schritsen 52eigenaar Claaske Stapert erv.   
4-002Schritsen 52eigenaar Geeske Stapert erv.   
4-002Schritsen 52gebruiker dr. Tjallingi    
4-002Schritsen 52huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 10‑03‑10 cg
4-003Schritsen 52soort onroerend goedperk    
4-003Schritsen 52eigenaar Jacob Lolles    
4-003Schritsen 52gebruiker Jacob Lolles    
4-003Schritsen 52huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-004Schritsen 52soort onroerend goedperk    
4-004Schritsen 52eigenaar Jacob Lolkes    
4-004Schritsen 52gebruiker Jacob Lolkes    
4-004Schritsen 52huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-005Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-005Schritsen 52eigenaar Tjerk IJsenbeecq    
4-005Schritsen 52eigenaar Sytske Hansen    
4-005Schritsen 52gebruiker Tjerk IJsenbeecq    
4-005Schritsen 52gebruiker Pytter Reynders    
4-005Schritsen 52huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
4-006Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-006Schritsen 52eigenaar Tjeerd Siverda    
4-006Schritsen 52gebruiker Jan Lammerts    
4-006Schritsen 52huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-007Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-007Schritsen 52eigenaar wed. Jaane Jansen    
4-007Schritsen 52gebruiker wed. Jaane Jansen    
4-007Schritsen 52huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 08‑03‑10 cg
4-008 soort onroerend goedhuis    
4-008 eigenaar Rimmert Heeres erv.   
4-008 gebruiker Hendrik Reidhorst    
4-008 huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
4-009 soort onroerend goedhuis    
4-009 eigenaar wed. Jan Jansen    
4-009 gebruiker Yde Ydes    
4-009 huurwaarde en aanslag  12‑10‑00 cg 02‑05‑06 cg
4-010Carl Visschersteeg 2soort onroerend goedhuis    
4-010Carl Visschersteeg 2eigenaar Jan Cornelis    
4-010Carl Visschersteeg 2gebruiker Jan Cornelis    
4-010Carl Visschersteeg 2opmerking onvermogende
4-011Carl Visschersteeg 4soort onroerend goedkamer    
4-011Carl Visschersteeg 4eigenaar Lammert Dirks    
4-011Carl Visschersteeg 4gebruiker Lammert Dirks    
4-011Carl Visschersteeg 4huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-012Carl Visschersteeg 6soort onroerend goedtuin en kamer    
4-012Carl Visschersteeg 6eigenaar Tjeerd Siverda    
4-012Carl Visschersteeg 6gebruiker Tjeerd Siverda    
4-012Carl Visschersteeg 6huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
4-013Carl Visschersteeg 8soort onroerend goedkamer    
4-013Carl Visschersteeg 8eigenaar Gerraerd Suringar    
4-013Carl Visschersteeg 8gebruiker wed. Claas Fransen    
4-013Carl Visschersteeg 8huurwaarde en aanslag  15‑12‑00 cg 02‑16‑10 cg
4-014Carl Visschersteeg 10soort onroerend goedkamer    
4-014Carl Visschersteeg 10eigenaar Claas Aukes    
4-014Carl Visschersteeg 10gebruiker Claas Aukes    
4-014Carl Visschersteeg 10opmerking 1720 insolvent verklaart en is onvermogende
4-015Carl Visschersteeg 12soort onroerend goedkamer    
4-015Carl Visschersteeg 12eigenaar Tjeerd Siverda    
4-015Carl Visschersteeg 12gebruiker Tymon Pytters    
4-015Carl Visschersteeg 12huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
4-016 soort onroerend goedkamer    
4-016 eigenaar Albert Jacobs    
4-016 gebruiker Johannes Jansen    
4-016 huurwaarde en aanslag  12‑06‑00 cg 02‑04‑10 cg
4-017 soort onroerend goedhuis    
4-017 eigenaar vroedsman Sybeda    
4-017 gebruiker ledig    
4-017 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-018 soort onroerend goedwoning    
4-018 eigenaar Johannes Acama    
4-018 gebruiker leedigh    
4-018 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-019Schritsen 58soort onroerend goedhuis    
4-019Schritsen 58eigenaar Joost Aukes wed.   
4-019Schritsen 58gebruiker Joost Aukes wed.   
4-019Schritsen 58opmerking 1720 insolvent verklaart en is onvermogende
4-020Schritsen 58soort onroerend goedhuis    
4-020Schritsen 58eigenaar Marijke Hugens cum soc.   
4-020Schritsen 58gebruiker Auke Ottes    
4-020Schritsen 58huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
4-020Schritsen 58opmerking 1720 insolvent verklaart en is onvermogende
4-020/2Schritsen 58soort onroerend goedhuis    
4-020/2Schritsen 58eigenaar Jan Geerts wed.   
4-020/2Schritsen 58gebruiker Jan Geerts wed.   
4-020/2Schritsen 58huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-020/2Schritsen 58opmerking 1720 insolvent verklaart en is onvermogende
4-020/2Schritsen 58opmerking [voor de eerste maal vermeld als 4-021
4-020/3Schritsen 58soort onroerend goedhuis    
4-020/3Schritsen 58eigenaar Ruird Simons wed.   
4-020/3Schritsen 58gebruiker Ruird Simons wed.   
4-020/3Schritsen 58huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
4-021Brouwersstraat 2soort onroerend goedhuis    
4-021Brouwersstraat 2eigenaar Gerben Pytters    
4-021Brouwersstraat 2gebruiker Gerben Pytters    
4-021Brouwersstraat 2huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-022Brouwersstraat 8soort onroerend goedhuis    
4-022Brouwersstraat 8eigenaar vroedsm. Sybeda    
4-022Brouwersstraat 8gebruiker Dirk Schouwenburg    
4-022Brouwersstraat 8huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
4-023Brouwersstraat 10soort onroerend goedhuis    
4-023Brouwersstraat 10eigenaar Age Claeses wed.   
4-023Brouwersstraat 10gebruiker Age Claeses wed.   
4-023Brouwersstraat 10huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
4-024Brouwersstraat 12soort onroerend goedhuis    
4-024Brouwersstraat 12eigenaar Abbe Rinses erv.   
4-024Brouwersstraat 12gebruiker Pytter Gerrits    
4-024Brouwersstraat 12huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
4-025Brouwersstraat 12soort onroerend goedhuis    
4-025Brouwersstraat 12eigenaar Abbe Rinses erv.   
4-025Brouwersstraat 12gebruiker Freerk Pytters    
4-025Brouwersstraat 12huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑16‑06 cg
4-026Brouwersstraat 12soort onroerend goedhuis    
4-026Brouwersstraat 12eigenaar Johannes Acama    
4-026Brouwersstraat 12gebruiker Johannes Acama    
4-026Brouwersstraat 12huurwaarde en aanslag  62‑00‑00 cg 11‑05‑06 cg
4-027Brouwersstraat 14soort onroerend goedhuis    
4-027Brouwersstraat 14eigenaar vroedsm. Reydsma    
4-027Brouwersstraat 14gebruiker Tjebbe Spannenburg    
4-027Brouwersstraat 14huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
4-028Brouwersstraat 16soort onroerend goedhuis    
4-028Brouwersstraat 16eigenaar Gerlof Alberts    
4-028Brouwersstraat 16gebruiker Albert Ruirds    
4-028Brouwersstraat 16huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
4-028Brouwersstraat 16grondpacht aanwed.wed. Fedde Pytters Dreyer    
4-028Brouwersstraat 16grondpacht en aanslag   06‑00‑00 cg1‑10‑00 cg
4-029Brouwersstraat 18soort onroerend goedhuis    
4-029Brouwersstraat 18eigenaar Douwe Reyns    
4-029Brouwersstraat 18gebruiker Douwe Reyns    
4-029Brouwersstraat 18huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
4-030 soort onroerend goedhuis    
4-030 eigenaar Beert Dirks    
4-030 gebruiker Beert Dirks    
4-030 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-031Brouwersstraat 20soort onroerend goedhuis en brouwerij    
4-031Brouwersstraat 20eigenaar Jan Hendriks    
4-031Brouwersstraat 20gebruiker Jan Hendriks    
4-031Brouwersstraat 20huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
4-032Brouwersstraat 22soort onroerend goedhuis    
4-032Brouwersstraat 22eigenaar Ybeltje Broers    
4-032Brouwersstraat 22gebruiker Hans Uilkes    
4-032Brouwersstraat 22huurwaarde en aanslag  41‑00‑00 cg 07‑09‑00 cg
4-033Brouwersstraat 24soort onroerend goedhuis    
4-033Brouwersstraat 24eigenaar Ybeltje Broers    
4-033Brouwersstraat 24gebruiker Ybeltje Broers    
4-033Brouwersstraat 24huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-034Brouwersstraat 26soort onroerend goedhuis    
4-034Brouwersstraat 26eigenaar Eeke Jans    
4-034Brouwersstraat 26gebruiker Eeke Jans    
4-034Brouwersstraat 26huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
4-035Zuiderhaven 83soort onroerend goedhuis    
4-035Zuiderhaven 83eigenaar Thomas Jansen    
4-035Zuiderhaven 83gebruiker Thomas Jansen cum soc.   
4-035Zuiderhaven 83huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
4-035/2 soort onroerend goedkamer    
4-035/2 eigenaar Eeke Jans    
4-035/2 gebruiker Eeke Jans    
4-035/2 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-035/3 soort onroerend goedkoolstek    
4-035/3 eigenaar Eeke Jans    
4-035/3 gebruiker Eeke Jans    
4-035/3 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
4-036Zuiderhaven 79soort onroerend goedhuis    
4-036Zuiderhaven 79eigenaar Pieter Glinda    
4-036Zuiderhaven 79gebruiker Pieter Glinda    
4-036Zuiderhaven 79huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
4-037Zuiderhaven 77soort onroerend goedhuis    
4-037Zuiderhaven 77eigenaar burgemr. Crytenburg    
4-037Zuiderhaven 77gebruiker ds. Harkenroth    
4-037Zuiderhaven 77huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 22‑10‑14 cg
4-038Zuiderhaven 77soort onroerend goedhuis    
4-038Zuiderhaven 77eigenaar Jan Gerlofs    
4-038Zuiderhaven 77gebruiker Doitse Tjeerds cum soc.   
4-038Zuiderhaven 77huurwaarde en aanslag  43‑00‑00 cg 07‑16‑06 cg
4-039Zuiderhaven 75soort onroerend goedhuis    
4-039Zuiderhaven 75eigenaar de hr. Camminga    
4-039Zuiderhaven 75gebruiker Anthoni de Groot    
4-039Zuiderhaven 75huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
4-039Zuiderhaven 75grondpacht aanJelte Ruurds    
4-039Zuiderhaven 75grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-040Zuiderhaven 75soort onroerend goedhuis    
4-040Zuiderhaven 75eigenaar Ate Johannes nom.ux.   
4-040Zuiderhaven 75gebruiker Ate Johannes nom.ux.   
4-040Zuiderhaven 75huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
4-041Zuiderhaven 73soort onroerend goedhuis    
4-041Zuiderhaven 73eigenaar burgemr. Brouwer    
4-041Zuiderhaven 73gebruiker burgemr. Brouwer    
4-041Zuiderhaven 73huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
4-042Zuiderhaven 73soort onroerend goedhuis    
4-042Zuiderhaven 73eigenaar burgemr. van der Brugh    
4-042Zuiderhaven 73gebruiker burgemr. van der Brugh    
4-042Zuiderhaven 73huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑16‑06 cg
4-043Raamstraat 5soort onroerend goedhuis    
4-043Raamstraat 5eigenaar Pier Wouters    
4-043Raamstraat 5gebruiker Pier Wouters    
4-043Raamstraat 5huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-044Raamstraat 3soort onroerend goedhuis en stal    
4-044Raamstraat 3eigenaar Teunis Jarigs    
4-044Raamstraat 3gebruiker Uilke Meelis    
4-044Raamstraat 3huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
4-045Raamstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-045Raamstraat 1eigenaar wed. Gosse Jans    
4-045Raamstraat 1gebruiker wed. Gosse Jans cum soc.   
4-045Raamstraat 1huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
4-046Schritsen 50soort onroerend goedhuis    
4-046Schritsen 50eigenaar Poulus Dirks    
4-046Schritsen 50gebruiker Poulus Dirks cum soc.   
4-046Schritsen 50huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
4-047Schritsen 50soort onroerend goedgleybakkerij    
4-047Schritsen 50eigenaar Pytter Glinda    
4-047Schritsen 50gebruiker Pytter Glinda    
4-047Schritsen 50huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-048Kerkpad 7soort onroerend goedhuis    
4-048Kerkpad 7eigenaar Jacob Willems    
4-048Kerkpad 7gebruiker Johannes Jacobs    
4-048Kerkpad 7huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
4-049Hofstraat 31soort onroerend goedhuis    
4-049Hofstraat 31eigenaar burgemr. Vosma    
4-049Hofstraat 31gebruiker Pytter Douwes    
4-049Hofstraat 31huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-050Hofstraat 33soort onroerend goedwoning    
4-050Hofstraat 33eigenaar Antje Douwes    
4-050Hofstraat 33gebruiker Antie Douwes    
4-050Hofstraat 33opmerking onvermogende
4-051Hofstraat 35soort onroerend goedwoning    
4-051Hofstraat 35eigenaar Hendrik Beerns    
4-051Hofstraat 35gebruiker Hendrik Beerns    
4-051Hofstraat 35opmerking 1738 insolvent verklaart en is onvermogende
4-052Hofstraat 37soort onroerend goedwoning    
4-052Hofstraat 37eigenaar Eelke Pytters    
4-052Hofstraat 37gebruiker Eelke Pytters    
4-052Hofstraat 37huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-053Hofstraat 41soort onroerend goedhuis    
4-053Hofstraat 41eigenaar wed. Harmanus Ysraels    
4-053Hofstraat 41gebruiker wed. Harmanus Ysraels    
4-053Hofstraat 41opmerking 1720 insolvent verklaart en is onvermogende
4-053Hofstraat 41opmerking [vermeld als 4-054]
4-054Hofstraat 45soort onroerend goedhuis    
4-054Hofstraat 45eigenaar Jan Sacharias    
4-054Hofstraat 45gebruiker Jan Sacharias    
4-054Hofstraat 45huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
4-054Hofstraat 45opmerking [vermeld als 4-053]
4-055Hofstraat 47soort onroerend goedhuisje    
4-055Hofstraat 47eigenaar Jan Wouters    
4-055Hofstraat 47gebruiker Jan Wouters    
4-055Hofstraat 47huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
4-055/2Hofstraat 47soort onroerend goedhuis    
4-055/2Hofstraat 47eigenaar Hendrik Jansen    
4-055/2Hofstraat 47gebruiker Beernt Jans    
4-055/2Hofstraat 47huurwaarde  26‑00‑00 cg  
4-055/2Hofstraat 47gebruiker Hendrik Jansen    
4-055/2Hofstraat 47huurwaarde  18‑00‑00 cg  
4-055Hofstraat 47huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
4-056Rapenburg 22soort onroerend goedhuis    
4-056Rapenburg 22eigenaar Jan Rienks    
4-056Rapenburg 22gebruiker Gerrit Steffens cum soc.   
4-056Rapenburg 22huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
4-057Rapenburg 20soort onroerend goedkamer    
4-057Rapenburg 20eigenaar G. Vermeersch erven   
4-057Rapenburg 20gebruiker Albert Dirks    
4-057Rapenburg 20huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-058Rapenburg 18soort onroerend goedkamer    
4-058Rapenburg 18eigenaar G. Vermeersch erven   
4-058Rapenburg 18gebruiker G. Vermeersch erven   
4-058Rapenburg 18huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
4-059Rapenburg 16soort onroerend goedhof    
4-059Rapenburg 16eigenaar G. Vermeersch erven   
4-059Rapenburg 16gebruiker G. Vermeersch erven   
4-059Rapenburg 16huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
4-060Rapenburg 14soort onroerend goedhuis    
4-060Rapenburg 14eigenaar Harm. Portier    
4-060Rapenburg 14gebruiker Harm. Portier    
4-060Rapenburg 14huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
4-061Rapenburg 12soort onroerend goedhof    
4-061Rapenburg 12eigenaar Harm. Portier    
4-061Rapenburg 12gebruiker Harm. Portier    
4-061Rapenburg 12huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-062Rapenburg 12soort onroerend goedkamer    
4-062Rapenburg 12eigenaar Harm. Portier    
4-062Rapenburg 12gebruiker Neeltje Jans    
4-062Rapenburg 12huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
4-063Rapenburg 10soort onroerend goedwoning    
4-063Rapenburg 10eigenaar Hendrik Rienks    
4-063Rapenburg 10gebruiker Hendrik Rienks    
4-063Rapenburg 10huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-064Rapenburg 8soort onroerend goedhuis    
4-064Rapenburg 8eigenaar Gerrit Gerrits    
4-064Rapenburg 8gebruiker Gerrit Gerrits    
4-064Rapenburg 8huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-065Rapenburg 6soort onroerend goedhuis    
4-065Rapenburg 6eigenaar Jan Blom    
4-065Rapenburg 6gebruiker Jan Blom    
4-065Rapenburg 6huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-066Rapenburg 6soort onroerend goedhuis    
4-066Rapenburg 6eigenaar Beernt Beernts    
4-066Rapenburg 6gebruiker Beernt Beernts    
4-066Rapenburg 6huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
4-067Rapenburg 4soort onroerend goedhuis    
4-067Rapenburg 4eigenaar wed. Beernt Kock    
4-067Rapenburg 4gebruiker wed. Beernt Kock    
4-067Rapenburg 4huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-068Kerkpoortstraat 57soort onroerend goedhuis    
4-068Kerkpoortstraat 57eigenaar Teunis Wouters    
4-068Kerkpoortstraat 57gebruiker Teunis Wouters    
4-068Kerkpoortstraat 57huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
4-069Kerkpoortstraat 59soort onroerend goedhuis    
4-069Kerkpoortstraat 59eigenaar Jacob Jansen    
4-069Kerkpoortstraat 59gebruiker Jacob Jansen    
4-069Kerkpoortstraat 59huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
4-070Kerkpoortstraat 65soort onroerend goedhuis    
4-070Kerkpoortstraat 65eigenaar Jan Ottes    
4-070Kerkpoortstraat 65gebruiker Jan Ottes    
4-070Kerkpoortstraat 65huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-071Kerkpoortstraat 67soort onroerend goedwoning    
4-071Kerkpoortstraat 67eigenaar Harm. Jansen    
4-071Kerkpoortstraat 67gebruiker Harm. Jansen    
4-071Kerkpoortstraat 67huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-072Kerkpoortstraat 69soort onroerend goedhuis    
4-072Kerkpoortstraat 69eigenaar Jan Jansen    
4-072Kerkpoortstraat 69gebruiker Beernt Jansen    
4-072Kerkpoortstraat 69huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
4-073Rozengracht 37soort onroerend goedhuis    
4-073Rozengracht 37eigenaar Sjoerd Talma    
4-073Rozengracht 37gebruiker Theodorus Bensonides    
4-073Rozengracht 37huurwaarde  10‑00‑00 cg  
4-073Rozengracht 37gebruiker wed. Jacob Saapes    
4-073Rozengracht 37huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-074Rozengracht 37soort onroerend goedhuis    
4-074Rozengracht 37eigenaar Jan Rienks    
4-074Rozengracht 37gebruiker Evert Jansen    
4-074Rozengracht 37huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
4-075Kerkpoortstraat 40soort onroerend goedstal    
4-075Kerkpoortstraat 40eigenaar Robijn Arjens    
4-075Kerkpoortstraat 40gebruiker Robijn Arjens    
4-075Kerkpoortstraat 40huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-076Kerkpoortstraat 38soort onroerend goedhuis en schuur    
4-076Kerkpoortstraat 38eigenaar Jan Rienks    
4-076Kerkpoortstraat 38gebruiker Fedde Minnes    
4-076Kerkpoortstraat 38huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
4-077Hofstraat 32soort onroerend goedhuis    
4-077Hofstraat 32eigenaar Taede Dirks    
4-077Hofstraat 32gebruiker Taede Dirks    
4-077Hofstraat 32huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
4-078Hofstraat 28soort onroerend goedkamer    
4-078Hofstraat 28eigenaar Mennonyte Gemeente    
4-078Hofstraat 28gebruiker     
4-078Hofstraat 28opmerking 
4-079Hofstraat 26soort onroerend goedkamer    
4-079Hofstraat 26eigenaar Seerp Wildschut    
4-079Hofstraat 26gebruiker IJsbrand Harmens    
4-079Hofstraat 26huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-080Hofstraat 22soort onroerend goedkamer    
4-080Hofstraat 22eigenaar Lucas Jansen    
4-080Hofstraat 22gebruiker     
4-080Hofstraat 22opmerking onvermogende
4-081Hofstraat 20soort onroerend goedstal    
4-081Hofstraat 20eigenaar burgemr. Vosma    
4-081Hofstraat 20gebruiker burgemr. Vosma    
4-081Hofstraat 20huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-082Hofstraat 18soort onroerend goedhuis    
4-082Hofstraat 18eigenaar burgemr. Vosma    
4-082Hofstraat 18gebruiker burgemr. Vosma    
4-082Hofstraat 18huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-083Rozenstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-083Rozenstraat 1eigenaar Teunis Wesling    
4-083Rozenstraat 1gebruiker Teunis Wesling    
4-083Rozenstraat 1huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
4-084Hofstraat 6soort onroerend goed1/2 huis    
4-084Hofstraat 6eigenaar Jacob Josephs    
4-084Hofstraat 6gebruiker wed. Albert Seerps    
4-084Hofstraat 6huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
4-084Hofstraat 6eigenaar Jan Rienks    
4-084Hofstraat 6gebruiker Wouter Jansen    
4-084Hofstraat 6huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
4-085Hofstraat 8soort onroerend goedhuis    
4-085Hofstraat 8eigenaar Zint Ypes    
4-085Hofstraat 8gebruiker Zint Ypes    
4-085Hofstraat 8huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-086Hofstraat 10soort onroerend goedhuis    
4-086Hofstraat 10eigenaar Sjoerd Pytters    
4-086Hofstraat 10gebruiker Sjoerd Pytters    
4-086Hofstraat 10huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-087Hofstraat 24soort onroerend goedhof    
4-087Hofstraat 24eigenaar Seerp Wildschut    
4-087Hofstraat 24gebruiker Seerp Wildschut    
4-087Hofstraat 24huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-087/2 soort onroerend goedkamer    
4-087/2 eigenaar Sjoerd Pytters    
4-087/2 gebruiker Harmen Gerrits    
4-087/2 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
4-088Kerkpoortstraat 42soort onroerend goedhof    
4-088Kerkpoortstraat 42eigenaar Robijn Arjens    
4-088Kerkpoortstraat 42gebruiker Robijn Arjens    
4-088Kerkpoortstraat 42huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-089 soort onroerend goedpanwerk    
4-089 eigenaar Pytter Scheltema    
4-089 gebruiker Pytter Scheltema    
4-089 huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
4-090 soort onroerend goedhuis    
4-090 eigenaar Pytter Scheltema    
4-090 gebruiker Pytter Scheltema    
4-090 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-091 soort onroerend goedhuis    
4-091 eigenaar Ane Claeses    
4-091 gebruiker Ane Claeses    
4-091 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-092 soort onroerend goedhuis    
4-092 eigenaar Pytter Scheltema    
4-092 gebruiker Jan Gerrits    
4-092 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
4-093Hofstraat 16soort onroerend goedhuis    
4-093Hofstraat 16eigenaar Dirk Craemer    
4-093Hofstraat 16gebruiker Dirk Craemer    
4-093Hofstraat 16huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
4-094Hofstraat 14soort onroerend goedhuis    
4-094Hofstraat 14eigenaar Jan Rienks    
4-094Hofstraat 14gebruiker Jan Rienks    
4-094Hofstraat 14huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-095Hofstraat 29soort onroerend goedkamer    
4-095Hofstraat 29eigenaar wed. Hendrik Hendriks    
4-095Hofstraat 29gebruiker wed. Hendrik Hendriks    
4-095Hofstraat 29huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-096Kerkpad 34soort onroerend goedhuis    
4-096Kerkpad 34eigenaar wed. Hendrik Jansen    
4-096Kerkpad 34gebruiker wed. Hendrik Jansen    
4-096Kerkpad 34opmerking en is onvermogende
4-097Kerkpad 32soort onroerend goedhuis    
4-097Kerkpad 32eigenaar Loiter Caspers    
4-097Kerkpad 32gebruiker Loiter Caspers    
4-097Kerkpad 32huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-098Kerkpad 30soort onroerend goedhuis    
4-098Kerkpad 30eigenaar Hans Mensis    
4-098Kerkpad 30gebruiker Wybe Piers    
4-098Kerkpad 30huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-099Kerkpad 28soort onroerend goedkamer    
4-099Kerkpad 28eigenaar Harmen Beernts    
4-099Kerkpad 28gebruiker Harmen Beernts    
4-099Kerkpad 28huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
4-099/2Kerkpad 26soort onroerend goedkamer    
4-099/2Kerkpad 26eigenaar wed. Sybe Pytters    
4-099/2Kerkpad 26gebruiker Jan Zacharias    
4-099/2Kerkpad 26huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-100Kerkpad 22soort onroerend goed2 kamers    
4-100Kerkpad 22eigenaar Pytter Clasen Knoop    
4-100Kerkpad 22gebruiker Pytter Clasen Knoop    
4-100Kerkpad 22huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-101Kerkpad 20soort onroerend goedhuis    
4-101Kerkpad 20eigenaar Jan Blau    
4-101Kerkpad 20gebruiker Trijntie Ymes    
4-101Kerkpad 20opmerking woont vergeefsch
4-102Kerkpad 18soort onroerend goedwoning    
4-102Kerkpad 18eigenaar Beernt Harmens    
4-102Kerkpad 18gebruiker Beernt Harmens    
4-102Kerkpad 18huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
4-103Vianen 22soort onroerend goedhuis    
4-103Vianen 22eigenaar wed. Loiter Hendrix    
4-103Vianen 22gebruiker wed. Loiter Hendrix    
4-103Vianen 22huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
4-104Vianen 10soort onroerend goedhuis    
4-104Vianen 10eigenaar Hendrik Cornelis    
4-104Vianen 10gebruiker Hubert Pytters    
4-104Vianen 10huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
4-105Vianen 6soort onroerend goedhuis    
4-105Vianen 6eigenaar Beernt Jans    
4-105Vianen 6gebruiker Gerrit Harmens    
4-105Vianen 6huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
4-105/2Vianen 4soort onroerend goedhuis    
4-105/2Vianen 4eigenaar Hendrik Adams    
4-105/2Vianen 4gebruiker Hendrik Adams    
4-105/2Vianen 4huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
4-106Vianen 2soort onroerend goedhuis    
4-106Vianen 2eigenaar Jacob Willems    
4-106Vianen 2gebruiker wed. Frans Michiels    
4-106Vianen 2huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-107Romastraat 12soort onroerend goedkamer    
4-107Romastraat 12eigenaar Haitse Wybrens    
4-107Romastraat 12gebruiker Haitse Wybrens    
4-107Romastraat 12huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-108Romastraat 10soort onroerend goedhuis    
4-108Romastraat 10eigenaar het huis Roma    
4-108Romastraat 10gebruiker wed. Jacob Tjerks    
4-108Romastraat 10huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 22‑14‑08 cg
4-108/2Romastraat 8soort onroerend goedkamer    
4-108/2Romastraat 8eigenaar Jacob Tjerks erv.   
4-108/2Romastraat 8gebruiker Auke Jansen    
4-108/2Romastraat 8huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
4-109 soort onroerend goedhuis    
4-109 eigenaar burgemr. Velthuis erv.   
4-109 gebruiker Freerk Wybrens    
4-109 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-110Hofstraat 17soort onroerend goedtuin    
4-110Hofstraat 17eigenaar wed. vroedsm. Siderius    
4-110Hofstraat 17gebruiker wed. vroedsm. Siderius    
4-110Hofstraat 17huurwaarde en aanslag  09‑10‑00 cg 01‑14‑08 cg
4-111Hofstraat 13soort onroerend goedhof    
4-111Hofstraat 13eigenaar captn. Prigge    
4-111Hofstraat 13gebruiker Ewout Frank    
4-111Hofstraat 13huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
4-111Hofstraat 13grondpacht vancaptn.captn. Prigge    
4-111Hofstraat 13grondpacht aanhet huishet huis de Fonteyn    
4-111Hofstraat 13grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-112 soort onroerend goedhuis    
4-112 eigenaar captn. Prigge    
4-112 gebruiker Wouter Haitses    
4-112 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-113 soort onroerend goedhuis    
4-113 eigenaar Willem Bouwes    
4-113 gebruiker Aeltje Gerrits    
4-113 huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
4-114Romastraat 2soort onroerend goedkamer    
4-114Romastraat 2eigenaar captn. Prigge    
4-114Romastraat 2gebruiker     
4-114Romastraat 2huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-114Romastraat 2opmerking behoort onder no. 111
4-115Romastraat 2soort onroerend goedkamer    
4-115Romastraat 2eigenaar Jan Beerns    
4-115Romastraat 2gebruiker Jan Beerns    
4-115Romastraat 2huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-116Both Apothekerstraat 9soort onroerend goedhuis    
4-116Both Apothekerstraat 9eigenaar Marten Abbes erv.   
4-116Both Apothekerstraat 9gebruiker Ymkjen Harmens    
4-116Both Apothekerstraat 9huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
4-117Both Apothekerstraat 11soort onroerend goedhuis    
4-117Both Apothekerstraat 11eigenaar captn. Prigge    
4-117Both Apothekerstraat 11gebruiker Hylke Bouwes    
4-117Both Apothekerstraat 11huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-118Both Apothekerstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-118Both Apothekerstraat 15eigenaar Hendrik Cornelis    
4-118Both Apothekerstraat 15gebruiker Jan Roelofs    
4-118Both Apothekerstraat 15huurwaarde  15‑00‑00 cg  
4-118Both Apothekerstraat 15gebruiker Hendrik Cornelis    
4-118Both Apothekerstraat 15huurwaarde  12‑10‑00 cg  
4-118Both Apothekerstraat 15huurwaarde en aanslag  27‑10‑00 cg 04‑19‑14 cg
4-118/2Both Apothekerstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-118/2Both Apothekerstraat 15eigenaar Douwe Douwes    
4-118/2Both Apothekerstraat 15gebruiker Douwe Douwes    
4-118/2Both Apothekerstraat 15huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
4-119Both Apothekerstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-119Both Apothekerstraat 15eigenaar Harrit Eeuwes    
4-119Both Apothekerstraat 15gebruiker Bonne Teunis    
4-119Both Apothekerstraat 15huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-120Hofstraat 7soort onroerend goedhuis    
4-120Hofstraat 7eigenaar Broer Wybrens    
4-120Hofstraat 7gebruiker Broer Wybrens    
4-120Hofstraat 7huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-121Hofstraat 9soort onroerend goedhuis    
4-121Hofstraat 9eigenaar Gosse Tjebbes nom.ux.   
4-121Hofstraat 9gebruiker Gosse Tjebbes nom.ux.   
4-121Hofstraat 9huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-122Hofstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-122Hofstraat 15eigenaar Sjoerd Arjens    
4-122Hofstraat 15gebruiker IJsbrand Ypes    
4-122Hofstraat 15huurwaarde en aanslag  13‑10‑00 cg 02‑09‑00 cg
4-122Hofstraat 15grondpacht aanhet huishet huis de Fonteyn    
4-122Hofstraat 15grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-123Hofstraat 13soort onroerend goedhuis    
4-123Hofstraat 13eigenaar Hendrik Faber    
4-123Hofstraat 13gebruiker Jan Obbes    
4-123Hofstraat 13huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
4-123Hofstraat 13grondpacht aanhet huishet huis de Fonteyn    
4-123Hofstraat 13grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-124Hofstraat 17soort onroerend goedhuis    
4-124Hofstraat 17eigenaar Johannes Hylkama    
4-124Hofstraat 17gebruiker ds. Piekenbroek    
4-124Hofstraat 17huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
4-125Hofstraat 19soort onroerend goedhuis    
4-125Hofstraat 19eigenaar Hendrik Jansen    
4-125Hofstraat 19gebruiker Hendrik Jansen    
4-125Hofstraat 19opmerking pauper
4-125Hofstraat 19grondpacht aanhet huishet huis de Fonteyn    
4-125Hofstraat 19grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-126Hofstraat 19soort onroerend goedhuis    
4-126Hofstraat 19eigenaar Meynert Hendriks    
4-126Hofstraat 19gebruiker Harmen Beerns    
4-126Hofstraat 19huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
4-126Hofstraat 19grondpacht aanhet huishet huis de Fonteyn    
4-126Hofstraat 19grondpacht en aanslag   01‑10‑00 cg0‑07‑08 cg
4-127Hofstraat 21soort onroerend goedhuis    
4-127Hofstraat 21eigenaar Jacob Jarigs    
4-127Hofstraat 21gebruiker Jacob Jarigs    
4-127Hofstraat 21huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
4-127Hofstraat 21grondpacht aanhet huishet huis de Fonteyn    
4-127Hofstraat 21grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-128Hofstraat 21soort onroerend goedkamer    
4-128Hofstraat 21eigenaar Bente Douwes    
4-128Hofstraat 21gebruiker Bente Douwes    
4-128Hofstraat 21huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-128Hofstraat 21grondpacht aanhet huishet huis de Fonteyn    
4-128Hofstraat 21grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-129Hofstraat 21soort onroerend goedhuis    
4-129Hofstraat 21eigenaar Dirk Craemer cum ux.   
4-129Hofstraat 21gebruiker Johann. Haantjes    
4-129Hofstraat 21huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
4-129Hofstraat 21grondpacht aanhet huishet huis de Fonteyn    
4-129Hofstraat 21grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-130Hofstraat 23soort onroerend goedwoning    
4-130Hofstraat 23eigenaar Jacob Alberts    
4-130Hofstraat 23gebruiker Jacob Alberts    
4-130Hofstraat 23huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-130Hofstraat 23grondpacht aanhet huishet huis de Fonteyn    
4-130Hofstraat 23grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-131Hofstraat 25soort onroerend goedhuis    
4-131Hofstraat 25eigenaar Recht Symons    
4-131Hofstraat 25gebruiker Recht Symons    
4-131Hofstraat 25huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-132Hofstraat 27soort onroerend goed    
4-132Hofstraat 27eigenaar Albert Jansen    
4-132Hofstraat 27gebruiker Albert Jansen    
4-132Hofstraat 27opmerking onvermogende
4-133 soort onroerend goed    
4-133 eigenaar Albert Jansen    
4-133 gebruiker Albert Jansen    
4-133 opmerking onvermogende
4-133 grondpacht aanhet huishet huis de Fonteyn    
4-133 grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-134Hofstraat 10soort onroerend goedhuis    
4-134Hofstraat 10eigenaar Anthoni Vink    
4-134Hofstraat 10gebruiker Anthoni Vink    
4-134Hofstraat 10huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
4-135 soort onroerend goedhof    
4-135 eigenaar Anthoni Vink    
4-135 gebruiker Dinglum Arjens    
4-135 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
4-136 soort onroerend goedhof    
4-136 eigenaar Wopco Buma    
4-136 gebruiker Wopco Buma    
4-136 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-137 soort onroerend goedhof    
4-137 eigenaar burgemr. Vosma    
4-137 gebruiker burgemr. Vosma    
4-137 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-138Hofstraat 12soort onroerend goedhof    
4-138Hofstraat 12eigenaar Pytter Scheltema    
4-138Hofstraat 12gebruiker Pytter Scheltema    
4-138Hofstraat 12huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
4-139Hofstraat 12soort onroerend goedkamer    
4-139Hofstraat 12eigenaar Jan Broers    
4-139Hofstraat 12gebruiker Jan Broers    
4-139Hofstraat 12huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-140 soort onroerend goedkamer    
4-140 eigenaar Ypke Meynerts    
4-140 gebruiker Ypke Meynerts    
4-140 opmerking pauper
4-141 soort onroerend goedhuis    
4-141 eigenaar Seerp Wildschut    
4-141 gebruiker Hendrik Lucas    
4-141 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-142 soort onroerend goedkamer    
4-142 eigenaar Cornelis Mensis    
4-142 gebruiker Cornelis Mensis    
4-142 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-143Heiligeweg 6soort onroerend goedhuis    
4-143Heiligeweg 6eigenaar Claas Gerrits    
4-143Heiligeweg 6gebruiker Jan Pytters    
4-143Heiligeweg 6huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
4-143Heiligeweg 6grondpacht aanburgemr.burgemr. Sloterdijk erven   
4-143Heiligeweg 6grondpacht en aanslag   01‑05‑00 cg0‑06‑04 cg
4-144Heiligeweg 4soort onroerend goedhuis    
4-144Heiligeweg 4eigenaar Olphert Everts    
4-144Heiligeweg 4gebruiker Olphert Everts    
4-144Heiligeweg 4huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-144Heiligeweg 4grondpacht aanburgemr.burgemr. Sloterdijk erven   
4-144Heiligeweg 4grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-145Heiligeweg 2soort onroerend goedhuis    
4-145Heiligeweg 2eigenaar Johannes de Waert    
4-145Heiligeweg 2gebruiker Johannes de Waert    
4-145Heiligeweg 2huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
4-145Heiligeweg 2grondpacht aanburgemr.burgemr. Sloterdijk erven   
4-145Heiligeweg 2grondpacht en aanslag   01‑10‑00 cg0‑07‑08 cg
4-146Brouwersstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-146Brouwersstraat 1eigenaar Willem van Cassel    
4-146Brouwersstraat 1gebruiker Willem van Cassel    
4-146Brouwersstraat 1huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
4-147Brouwersstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-147Brouwersstraat 1eigenaar Albert Jacobs    
4-147Brouwersstraat 1gebruiker Albert Jacobs    
4-147Brouwersstraat 1huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-148Brouwersstraat 3soort onroerend goedhuis    
4-148Brouwersstraat 3eigenaar Sikke Siderius    
4-148Brouwersstraat 3gebruiker Sikke Siderius    
4-148Brouwersstraat 3huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
4-148Brouwersstraat 3grondpacht aanburgemr.burgemr. Sloterdijk erven   
4-148Brouwersstraat 3grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-149Brouwersstraat 5soort onroerend goedhuis    
4-149Brouwersstraat 5eigenaar Sybe Ottes erven   
4-149Brouwersstraat 5gebruiker captn. Stapert    
4-149Brouwersstraat 5huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
4-150Brouwersstraat 7soort onroerend goedhuis    
4-150Brouwersstraat 7eigenaar vroedsm. Hoogeboom    
4-150Brouwersstraat 7gebruiker vroedsm. Hoogeboom    
4-150Brouwersstraat 7huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-151Brouwersstraat 9soort onroerend goedhuis    
4-151Brouwersstraat 9eigenaar wed. vroedsm. Siderius    
4-151Brouwersstraat 9gebruiker wed. vroedsm. Siderius    
4-151Brouwersstraat 9huurwaarde en aanslag  39‑00‑00 cg 07‑01‑12 cg
4-152Brouwersstraat 11soort onroerend goedhuis    
4-152Brouwersstraat 11eigenaar wed. vroedsm. Siderius    
4-152Brouwersstraat 11gebruiker wed. vroedsm. Siderius    
4-152Brouwersstraat 11huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
4-153Brouwersstraat 13soort onroerend goedhuis    
4-153Brouwersstraat 13eigenaar ds. Ludinga    
4-153Brouwersstraat 13gebruiker Geeske Jans cum soc.   
4-153Brouwersstraat 13huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
4-153Brouwersstraat 13grondpacht aanburgemr.burgemr. Sloterdijk erven   
4-153Brouwersstraat 13grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-154Brouwersstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-154Brouwersstraat 15eigenaar Johann. Wiglenhuis    
4-154Brouwersstraat 15gebruiker Johann. Wiglenhuis    
4-154Brouwersstraat 15huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-155Brouwersstraat 17soort onroerend goedhuis    
4-155Brouwersstraat 17eigenaar Dirk Bartling    
4-155Brouwersstraat 17gebruiker Dirk Bartling    
4-155Brouwersstraat 17huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-156Brouwersstraat 19soort onroerend goedhuis    
4-156Brouwersstraat 19eigenaar Jan Harmens    
4-156Brouwersstraat 19gebruiker Jan Harmens    
4-156Brouwersstraat 19huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-157Brouwersstraat 21soort onroerend goedhuis    
4-157Brouwersstraat 21eigenaar Pyter Freerks    
4-157Brouwersstraat 21eigenaar Claes Freerks    
4-157Brouwersstraat 21gebruiker Hans Uilkes    
4-157Brouwersstraat 21huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
4-157Brouwersstraat 21grondpacht aanburgemr.burgemr. Sloterdijk erven   
4-157Brouwersstraat 21grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-158Brouwersstraat 23soort onroerend goedhuis    
4-158Brouwersstraat 23eigenaar erv. wed. Tytte Tyttes    
4-158Brouwersstraat 23gebruiker Cornelis Annes    
4-158Brouwersstraat 23huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
4-159Brouwersstraat 25soort onroerend goedhuis    
4-159Brouwersstraat 25eigenaar wed. Dirk IJsbrands    
4-159Brouwersstraat 25gebruiker wed. Dirk IJsbrands    
4-159Brouwersstraat 25huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
4-159Brouwersstraat 25grondpacht aanburgemr.burgemr. Sloterdijk erven   
4-159Brouwersstraat 25grondpacht en aanslag   01‑05‑00 cg0‑06‑04 cg
4-160Brouwersstraat 27soort onroerend goedhuis    
4-160Brouwersstraat 27eigenaar Symon Fokkes    
4-160Brouwersstraat 27gebruiker Arent Anthoni cum soc.   
4-160Brouwersstraat 27huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
4-161Hofstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-161Hofstraat 1eigenaar Jetse Ottes    
4-161Hofstraat 1gebruiker Jetse Ottes cum soc.   
4-161Hofstraat 1huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-162Hofstraat 3soort onroerend goedhuis    
4-162Hofstraat 3eigenaar Pieter Sierks    
4-162Hofstraat 3gebruiker Baukjen Jeltes    
4-162Hofstraat 3huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-163Hofstraat 5soort onroerend goedhuis    
4-163Hofstraat 5eigenaar Meynert Hansen    
4-163Hofstraat 5gebruiker Meynert Hansen    
4-163Hofstraat 5huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-164Zuiderplein 1soort onroerend goedhuis    
4-164Zuiderplein 1eigenaar Pieter Tjallings    
4-164Zuiderplein 1gebruiker Pieter Tjallings    
4-164Zuiderplein 1huurwaarde en aanslag  64‑00‑00 cg 11‑12‑12 cg
4-164Zuiderplein 1gebruiker Swaentie Fokkes    
4-164Zuiderplein 1huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-164Zuiderplein 1opmerking woont vergeefs
4-165Zuiderplein 3soort onroerend goedwoning    
4-165Zuiderplein 3eigenaar Tjebbe Gosses    
4-165Zuiderplein 3gebruiker Tjebbe Gosses    
4-165Zuiderplein 3huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-166Zuiderplein 5soort onroerend goedhuis    
4-166Zuiderplein 5eigenaar Johannes Andries    
4-166Zuiderplein 5gebruiker Johannes Andries    
4-166Zuiderplein 5huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
4-166/2Zuiderplein 5soort onroerend goedwoning en tuin    
4-166/2Zuiderplein 5eigenaar Arjen Boikes    
4-166/2Zuiderplein 5gebruiker Antje Jans    
4-166/2Zuiderplein 5huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
4-166/3Rozengracht 3soort onroerend goedhuis    
4-166/3Rozengracht 3eigenaar Cornelis Jacobus    
4-166/3Rozengracht 3gebruiker Jan Schilder    
4-166/3Rozengracht 3huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
4-166/4Rozengracht 5soort onroerend goedhuis    
4-166/4Rozengracht 5eigenaar burgemr. Buma    
4-166/4Rozengracht 5gebruiker burgemr. Buma    
4-166/4Rozengracht 5huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-166/5Rozengracht 7soort onroerend goedhuis    
4-166/5Rozengracht 7eigenaar burgemr. Buma    
4-166/5Rozengracht 7gebruiker Tjeerd Jurjens cum soc.   
4-166/5Rozengracht 7huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-167Rozengracht 7soort onroerend goedhuis    
4-167Rozengracht 7eigenaar burgemr. Buma    
4-167Rozengracht 7gebruiker burgemr. Buma    
4-167Rozengracht 7huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
4-168Rozengracht 9soort onroerend goedwoning en hof    
4-168Rozengracht 9eigenaar Anthoni Vink    
4-168Rozengracht 9gebruiker Anthoni Vink    
4-168Rozengracht 9gebruiker Claas Ypes    
4-168Rozengracht 9huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
4-169Rozengracht 11soort onroerend goedhof en kamer    
4-169Rozengracht 11eigenaar Pytter Scheltema    
4-169Rozengracht 11gebruiker     
4-169Rozengracht 11opmerking leedigh
4-170Rozengracht 13soort onroerend goedpanwerk    
4-170Rozengracht 13eigenaar Arjen Altena    
4-170Rozengracht 13gebruiker Jan de Reus    
4-170Rozengracht 13huurwaarde en aanslag  00‑10‑00 cg 18‑03‑10 cg
4-171Rozengracht 19soort onroerend goed3 kamers    
4-171Rozengracht 19eigenaar secrets. Wetsens    
4-171Rozengracht 19gebruiker Jan Hendriks cum soc.   
4-171Rozengracht 19huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
4-171/2 soort onroerend goedhuis    
4-171/2 eigenaar Jacob Dirks    
4-171/2 gebruiker Beernt Jansen    
4-171/2 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-172 soort onroerend goedhuis    
4-172 eigenaar Albert Ruurds    
4-172 gebruiker Harmen Braemer    
4-172 huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 08‑03‑10 cg
4-173Wasbleekstraat 1soort onroerend goedhof    
4-173Wasbleekstraat 1eigenaar Jan Cramer    
4-173Wasbleekstraat 1gebruiker     
4-173Wasbleekstraat 1opmerking beklemd onder no. 176
4-173/2Wasbleekstraat 4soort onroerend goedhof    
4-173/2Wasbleekstraat 4eigenaar Jarigh Westra    
4-173/2Wasbleekstraat 4gebruiker Jarigh Westra    
4-173/2Wasbleekstraat 4huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-173/3 soort onroerend goedhof    
4-173/3 eigenaar Harmanus Siccama    
4-173/3 gebruiker Harmanus Siccama    
4-173/3 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-174Nieuweburen 25soort onroerend goedhuis    
4-174Nieuweburen 25eigenaar Eelke Jochums    
4-174Nieuweburen 25gebruiker     
4-174Nieuweburen 25opmerking leedigh
4-175Nieuweburen 27soort onroerend goedkamer    
4-175Nieuweburen 27eigenaar Johann. Elgersma    
4-175Nieuweburen 27gebruiker Michiel Romkes    
4-175Nieuweburen 27huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
4-175/2 soort onroerend goedhuis en molen    
4-175/2 eigenaar Jan Rienks    
4-175/2 eigenaar Sjoerd Pieters Aerdenburgh    
4-175/2 gebruiker Folkert Doekles    
4-175/2 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 04‑10‑00 cg
4-175/2 gebruiker Sjoerd Pytters    
4-176Rozengracht 28soort onroerend goedpanwerk    
4-176Rozengracht 28eigenaar Jan Cramer    
4-176Rozengracht 28gebruiker Jan Cramer    
4-176Rozengracht 28huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
4-176Rozengracht 28opmerking hieronder begrepen no. 173
4-177Rozengracht 26soort onroerend goedperk    
4-177Rozengracht 26eigenaar Jacob Lolles    
4-177Rozengracht 26eigenaar Jacob Jarighs    
4-177Rozengracht 26gebruiker Jacob Lolles    
4-177Rozengracht 26gebruiker Jacob Jarighs    
4-177Rozengracht 26huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-178Rozengracht 22soort onroerend goedpanwerk    
4-178Rozengracht 22eigenaar Harm. Gonggrijp erv.   
4-178Rozengracht 22gebruiker Harm. Gonggrijp erv.   
4-178Rozengracht 22huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
4-179Rozengracht 20soort onroerend goedhuis    
4-179Rozengracht 20eigenaar Beernt Burcherts    
4-179Rozengracht 20gebruiker Beernt Burcherts    
4-179Rozengracht 20huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-179Rozengracht 20huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-179Rozengracht 20opmerking de bovenkamer leedigh
4-180Rozengracht 18soort onroerend goedhuis    
4-180Rozengracht 18eigenaar Pieter Glinda    
4-180Rozengracht 18gebruiker Willem Ploegh    
4-180Rozengracht 18huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-181Rozengracht 14soort onroerend goedhof    
4-181Rozengracht 14eigenaar Pieter Glinda    
4-181Rozengracht 14gebruiker Pieter Glinda    
4-181Rozengracht 14huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-182Rozengracht 16soort onroerend goedhuis    
4-182Rozengracht 16eigenaar wed. burgemr. Bierma    
4-182Rozengracht 16gebruiker Lubbert Beernts    
4-182Rozengracht 16gebruiker Minne Hendriks    
4-182Rozengracht 16huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
4-182/2Rozengracht 14soort onroerend goedhoutstek en tuin    
4-182/2Rozengracht 14eigenaar burgemr. Schaaf    
4-182/2Rozengracht 14gebruiker burgemr. Schaaf cum soc.   
4-182/2Rozengracht 14huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-183Rozengracht 12soort onroerend goedhuis en tuin    
4-183Rozengracht 12eigenaar vroedsm. Jan Kuik    
4-183Rozengracht 12gebruiker comris. Coen    
4-183Rozengracht 12huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
4-184Rozengracht 10soort onroerend goedpakhuis    
4-184Rozengracht 10eigenaar vroedsm. Jan Kuik    
4-184Rozengracht 10gebruiker burgemr. Hiddema    
4-184Rozengracht 10huurwaarde  16‑00‑00 cg  
4-184Rozengracht 10gebruiker Sjoerd Talma    
4-184Rozengracht 10huurwaarde  10‑00‑00 cg  
4-184Rozengracht 10huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
4-185Rozengracht 8soort onroerend goedhuis    
4-185Rozengracht 8eigenaar Edsge Lieuwes erven   
4-185Rozengracht 8gebruiker Fokke Symons    
4-185Rozengracht 8huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
4-186Rozengracht 4soort onroerend goedhuis    
4-186Rozengracht 4eigenaar Egbert Heydkamp    
4-186Rozengracht 4gebruiker Egbert Heydkamp    
4-186Rozengracht 4huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-187Rozengracht 6soort onroerend goedpakhuis    
4-187Rozengracht 6eigenaar Jacob Jarigs    
4-187Rozengracht 6gebruiker Jacob Jarigs    
4-187Rozengracht 6huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-187Rozengracht 6huurwaarde en aanslag  2]‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-187/2Rozengracht 2soort onroerend goedhuis    
4-187/2Rozengracht 2eigenaar Ayse Arjens erv.   
4-187/2Rozengracht 2gebruiker Jacob Tjallings    
4-187/2Rozengracht 2huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
4-187/2Rozengracht 2opmerking [hier foutief genummerd 4-187]
4-188Spinhuisstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-188Spinhuisstraat 1eigenaar Jacob Jansen    
4-188Spinhuisstraat 1gebruiker Taeke Jelles    
4-188Spinhuisstraat 1opmerking woont vergeefsch
4-189Zuiderhaven 42soort onroerend goedhuis    
4-189Zuiderhaven 42eigenaar Fokke Tjeerds    
4-189Zuiderhaven 42gebruiker Fokke Tjeerds    
4-189Zuiderhaven 42huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
4-190Zuiderhaven 46soort onroerend goedhuis    
4-190Zuiderhaven 46eigenaar Robijn Arjens    
4-190Zuiderhaven 46gebruiker Robijn Arjens    
4-190Zuiderhaven 46huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
4-191Zuiderhaven 48soort onroerend goedhuis    
4-191Zuiderhaven 48eigenaar de hr. Kempenaer    
4-191Zuiderhaven 48gebruiker de hr. Kempenaer    
4-191Zuiderhaven 48huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 22‑03‑10 cg
4-192Zuiderhaven 50soort onroerend goedhuis    
4-192Zuiderhaven 50eigenaar captn. Guitet erv.   
4-192Zuiderhaven 50gebruiker captn. Guitet erv.   
4-192Zuiderhaven 50huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 16‑07‑04 cg
4-193Spinstraat 7soort onroerend goedhuis    
4-193Spinstraat 7eigenaar Otte Johannes    
4-193Spinstraat 7gebruiker Klaas Schultes cum soc.   
4-193Spinstraat 7huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
4-194 soort onroerend goedhuis    
4-194 eigenaar de hr. secretrs. Beyma    
4-194 gebruiker de hr. secretrs. Beyma    
4-194 huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 16‑07‑00 cg
4-195Steenhouwersstraat 2soort onroerend goedhuis    
4-195Steenhouwersstraat 2eigenaar de hr. Wijdenbrug    
4-195Steenhouwersstraat 2gebruiker de hr. Wijdenbrug    
4-195Steenhouwersstraat 2huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 23‑12‑10 cg
4-195Steenhouwersstraat 2opmerking hieronder beklemd no. 197
4-196Nieuweburen 1soort onroerend goedwoning    
4-196Nieuweburen 1eigenaar de hr. Wijdenbrug    
4-196Nieuweburen 1gebruiker Wessel Keimpes    
4-196Nieuweburen 1huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-197Zuiderhaven 52soort onroerend goedkamer    
4-197Zuiderhaven 52eigenaar de hr. Wijdenbrug    
4-197Zuiderhaven 52gebruiker     
4-197Zuiderhaven 52opmerking beklemd onder no. 195
4-198Zuiderhaven 52soort onroerend goedhof    
4-198Zuiderhaven 52eigenaar Jacob Johannes    
4-198Zuiderhaven 52gebruiker Jacob Johannes    
4-198Zuiderhaven 52huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
4-198/2 soort onroerend goedwoning    
4-198/2 eigenaar Gerben Johannes    
4-198/2 gebruiker wed. Gosse Rinses    
4-198/2 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
4-199Schoolstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-199Schoolstraat 1eigenaar Hendrik Arents    
4-199Schoolstraat 1gebruiker Hendrik Arents    
4-199Schoolstraat 1opmerking onvermogende
4-200Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-200Zuiderhaven 38eigenaar Jan Hendriks Tengers    
4-200Zuiderhaven 38gebruiker Jan Hendriks Tengers    
4-200Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
4-201Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-201Zuiderhaven 38eigenaar Gerlof Pytters erv.   
4-201Zuiderhaven 38gebruiker Gerlof Pytters erv.   
4-201Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
4-202Schoolstraat 2soort onroerend goedhuis    
4-202Schoolstraat 2eigenaar Dirk van Scheltinga    
4-202Schoolstraat 2gebruiker Dirk van Scheltinga    
4-202Schoolstraat 2huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
4-203Schoolstraat 2soort onroerend goedhuis    
4-203Schoolstraat 2eigenaar Marten Dirks    
4-203Schoolstraat 2gebruiker Marten Dirks Scheltinga    
4-203Schoolstraat 2huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
4-204Zuiderhaven 38soort onroerend goedkoolstek    
4-204Zuiderhaven 38eigenaar Tjeerd Siverda    
4-204Zuiderhaven 38gebruiker Jarig Jacobs erv.   
4-204Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
4-205Zuiderhaven 38soort onroerend goedwoning    
4-205Zuiderhaven 38eigenaar Tjeerd Siverda    
4-205Zuiderhaven 38gebruiker Jarig Jacobs erv.   
4-205Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
4-206 soort onroerend goedwoning    
4-206 eigenaar Jan Wighuys    
4-206 gebruiker Jan Wighuys    
4-206 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
4-207 soort onroerend goedhuis    
4-207 eigenaar Jan Jongma    
4-207 gebruiker Jan Jongma    
4-207 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-208 soort onroerend goedhuis en werf    
4-208 eigenaar Jan Jongma    
4-208 gebruiker Jan Jongma    
4-208 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-209 soort onroerend goedhuis    
4-209 eigenaar Jan Jongma    
4-209 gebruiker Jan Jongma    
4-209 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-210 soort onroerend goedschuir    
4-210 eigenaar Jan Jongma    
4-210 gebruiker Jan Jongma    
4-210 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
4-211 soort onroerend goedhuis    
4-211 eigenaar Evert Oosterbaan    
4-211 gebruiker Evert Oosterbaan    
4-211 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-212 soort onroerend goedhuis    
4-212 eigenaar D. v. Scheltinga    
4-212 gebruiker Mayke Femmes    
4-212 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-213Zuiderhaven 38soort onroerend goedkamer    
4-213Zuiderhaven 38eigenaar diaconye    
4-213Zuiderhaven 38gebruiker     
4-213Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-214Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-214Zuiderhaven 38eigenaar Jan Hendrix Doorn    
4-214Zuiderhaven 38gebruiker Jan Hendrix Doorn    
4-214Zuiderhaven 38opmerking leedigh
4-214/2 soort onroerend goedhof    
4-214/2 eigenaar Evert Hanekuik    
4-214/2 gebruiker Evert Hanekuik    
4-214/2 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-214/2 opmerking stonde in't voorige cohier op no. 263
4-215 soort onroerend goedwoning    
4-215 eigenaar diaconye    
4-215 gebruiker wed. Taede Jans    
4-215 opmerking woont vergeefsch
4-215/2Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-215/2Zuiderhaven 38eigenaar Frans Matthijssen    
4-215/2Zuiderhaven 38gebruiker Frans Matthijssen    
4-215/2Zuiderhaven 38opmerking onvermogende
4-216Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-216Zuiderhaven 38eigenaar Holke Obbes    
4-216Zuiderhaven 38gebruiker Holke Obbes    
4-216Zuiderhaven 38opmerking onvermogende
4-217Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-217Zuiderhaven 38eigenaar Beernt Harmens    
4-217Zuiderhaven 38gebruiker Beernt Harmens cum soc.   
4-217Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-218Zuiderhaven 38soort onroerend goedwoning    
4-218Zuiderhaven 38eigenaar Rienk Hessels erven   
4-218Zuiderhaven 38gebruiker Tjeerd Poulus    
4-218Zuiderhaven 38opmerking woont vergeefs
4-219Zuiderhaven 38soort onroerend goedkamer    
4-219Zuiderhaven 38eigenaar burgemr. Donker    
4-219Zuiderhaven 38gebruiker Beernt Beernts    
4-219Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-219/2 soort onroerend goedkamer    
4-219/2 eigenaar burgemr. Donker    
4-219/2 gebruiker Gerrit Jansen    
4-219/2 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-220Zuiderhaven 38soort onroerend goedkamer    
4-220Zuiderhaven 38eigenaar comris. Koen    
4-220Zuiderhaven 38gebruiker Cornelis Hendriks    
4-220Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-221 soort onroerend goedkamer    
4-221 eigenaar comris. Koen    
4-221 gebruiker Jacob Claesen    
4-221 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
4-222 soort onroerend goedkamer    
4-222 eigenaar Evert Oosterbaan    
4-222 gebruiker Jan Pytters    
4-222 opmerking woont vergeefs
4-223 soort onroerend goedhuis    
4-223 eigenaar Evert Oosterbaan    
4-223 gebruiker Pals Bokkes    
4-223 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-224 soort onroerend goedkamer    
4-224 eigenaar Evert Oosterbaan    
4-224 gebruiker Willem Johannes wed.   
4-224 huurwaarde en aanslag  13‑00‑00 cg 02‑07‑04 cg
4-225Nutstraat 2soort onroerend goedkamer    
4-225Nutstraat 2eigenaar Gerrit Hendriks wed.   
4-225Nutstraat 2gebruiker Gerrit Hendriks wed.   
4-225Nutstraat 2huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-226Zuiderhaven 82soort onroerend goedhuis    
4-226Zuiderhaven 82eigenaar Pytter Keimpes    
4-226Zuiderhaven 82gebruiker Pytter Keimpes cum soc.   
4-226Zuiderhaven 82huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
4-227Zuiderhaven 80soort onroerend goedhuis    
4-227Zuiderhaven 80eigenaar Taetske Ruirds Bontekoe    
4-227Zuiderhaven 80gebruiker Pytter Meetie cum soc.   
4-227Zuiderhaven 80huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑16‑06 cg
4-228 0soort onroerend goedhuis    
4-228 0eigenaar Gerryt Jansen wed.   
4-228 0gebruiker Gerryt Jansen wed.   
4-228 0opmerking onvermogende
4-229Zuiderhaven 78soort onroerend goedhuis    
4-229Zuiderhaven 78eigenaar Yde Hemmes    
4-229Zuiderhaven 78gebruiker Yde Hemmes cum soc.   
4-229Zuiderhaven 78huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
4-230Zuiderhaven 76soort onroerend goedhuis en pakhuis    
4-230Zuiderhaven 76eigenaar Pytter Gerlofs erv.   
4-230Zuiderhaven 76gebruiker Pytter Gerlofs erv.   
4-230Zuiderhaven 76huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
4-231Zuiderhaven 74soort onroerend goedhuis    
4-231Zuiderhaven 74eigenaar Pytter Gerlofs erv.   
4-231Zuiderhaven 74gebruiker Sipke Nauta    
4-231Zuiderhaven 74huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 08‑03‑10 cg
4-232Zuiderhaven 72soort onroerend goedhuis    
4-232Zuiderhaven 72eigenaar Yde Hemmes erv.   
4-232Zuiderhaven 72gebruiker Yde Hemmes erv.   
4-232Zuiderhaven 72huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-233Zuiderhaven 70soort onroerend goedhuis    
4-233Zuiderhaven 70eigenaar Pytter Keimpes    
4-233Zuiderhaven 70gebruiker Pytter Keimpes cum soc.   
4-233Zuiderhaven 70huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-234Zuiderhaven 68soort onroerend goedhuis    
4-234Zuiderhaven 68eigenaar Jan Andrys    
4-234Zuiderhaven 68gebruiker Douwe Claeses    
4-234Zuiderhaven 68huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-235Zuiderstraat 22soort onroerend goedhuis    
4-235Zuiderstraat 22eigenaar Rinse Pytters    
4-235Zuiderstraat 22gebruiker Rinse Pytters    
4-235Zuiderstraat 22huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-236Zuiderstraat 20soort onroerend goedhuis    
4-236Zuiderstraat 20eigenaar wed. Stoffel Saekes    
4-236Zuiderstraat 20gebruiker wed. Stoffel Saekes    
4-236Zuiderstraat 20huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
4-237 soort onroerend goedhuis    
4-237 eigenaar Jacobus Pytters    
4-237 gebruiker Jacobus Pytters    
4-237 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-238Zuiderstraat 18soort onroerend goedwoning    
4-238Zuiderstraat 18eigenaar Pytter Keimpes    
4-238Zuiderstraat 18gebruiker Fokke Joosten    
4-238Zuiderstraat 18huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-239Zuiderstraat 16soort onroerend goedhuis    
4-239Zuiderstraat 16eigenaar Folkert Pytters    
4-239Zuiderstraat 16gebruiker Jan Bierma cum soc.   
4-239Zuiderstraat 16huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
4-239/2Zuiderstraat 14soort onroerend goedhuis    
4-239/2Zuiderstraat 14eigenaar Sibout Sierks nom.ux.   
4-239/2Zuiderstraat 14gebruiker Carst Hansen cum soc.   
4-239/2Zuiderstraat 14huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
4-240Zuiderstraat 12soort onroerend goedhuis    
4-240Zuiderstraat 12eigenaar Albert Beernts    
4-240Zuiderstraat 12gebruiker Albert Beernts    
4-240Zuiderstraat 12huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
4-241Zuiderstraat 10soort onroerend goedhuis    
4-241Zuiderstraat 10eigenaar Pytter Freerks    
4-241Zuiderstraat 10gebruiker Geertie Huberts    
4-241Zuiderstraat 10huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
4-242 soort onroerend goedhuis    
4-242 eigenaar Pytter Freerks    
4-242 gebruiker Hendrik Jansen    
4-242 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
4-243 soort onroerend goedkamer    
4-243 eigenaar wed. Pieter Gerlofs    
4-243 gebruiker Simon Hiddes    
4-243 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
4-244 soort onroerend goedkamer    
4-244 eigenaar wed. Pieter Gerlofs    
4-244 gebruiker Hendrik Jansen    
4-244 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-245 soort onroerend goedkamer    
4-245 eigenaar Sybbe Lieuwes    
4-245 gebruiker Sybbe Lieuwes    
4-245 opmerking onvermogende
4-245/2Zuidersteeg 9soort onroerend goedkamer    
4-245/2Zuidersteeg 9eigenaar Wypke Jans    
4-245/2Zuidersteeg 9gebruiker Wypke Jans    
4-245/2Zuidersteeg 9huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-246Zuidersteeg 11soort onroerend goedwoning    
4-246Zuidersteeg 11eigenaar Otte Johannes    
4-246Zuidersteeg 11gebruiker Yttje Sipkes    
4-246Zuidersteeg 11huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-247 soort onroerend goedmolen    
4-247 eigenaar Albert Geerts cum soc.   
4-247 gebruiker Albert Geerts cum soc.   
4-247 huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑18‑02 cg
4-248 soort onroerend goedhuis    
4-248 eigenaar Albert Geerts cum soc.   
4-248 gebruiker Albert Geerts cum soc.   
4-248 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-249 soort onroerend goedhuis    
4-249 eigenaar burgemr. Jelgersma    
4-249 gebruiker Jan Jansen    
4-249 huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
4-250 soort onroerend goedkamer    
4-250 eigenaar Doitse Annes    
4-250 gebruiker Doitse Annes    
4-250 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
4-251Dwarsstraat 21soort onroerend goedkamer    
4-251Dwarsstraat 21eigenaar Hendrik Mar