Harlingen, reëelkohier 1746 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903)

illustratie reëelkohier 1746 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1736. Van elk pand zijn 'eigenaars' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zo'n achttien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5½e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 20% belasting verschuldigd, de zgn. '5e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Cohier van de reëele schattinge van alle vaste goederen binnen Harlingen, en desselfs Jurisdictie geleegen, gemaakt en gerenoveert bij de Aghtbaere Magistraet van voorss. stad, ingevolge de aenschrijvinghe der Ed: Mog: Heeren Staaten van Friesland in dato den 1 april 1746 en sulks van maij 1746 tot maij 1747.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2022-04-24 13:08:16

kwartier  1  2  3  4  5  6  7  8  

pandgeschat adres soort o/gvoornaam patroniem familienaamhuurwaardegrondpachtaanslag
1-001 Noorderhaven 3soort onroerend goed: lijnbaan    
1-001  eigenaar:  Arjen T. Blok    
1-001  gebruiker:  Arjen T. Blok    
1-001  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑10‑14 cg
1-001 /2 soort onroerend goed: smitte    
1-001 /2 eigenaar:  wed. Abe Jacobs    
1-001 /2 gebruiker:  Frans Goitjens    
1-001 /2 huurwaarde en aanslag:   28‑10‑00 cg 5‑03‑08 cg
1-002 Noorderhaven 7soort onroerend goed: huis    
1-002  eigenaar:  Jurjen Claeses    
1-002  gebruiker:  Jurjen Claeses    
1-002  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
1-003 Noorderhaven 9soort onroerend goed: huis    
1-003  eigenaar:  Melle Ynses    
1-003  gebruiker:  Klaas Wouters 20-00-00 cg  
1-003  gebruiker:  Hubert Jetses 20-00-00 cg  
1-003  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
1-004 Noorderhaven 11soort onroerend goed: huis    
1-004  eigenaar:  Melle Ynses    
1-004  gebruiker:  Douwe Symons    
1-004  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
1-005 Noorderhaven 13soort onroerend goed: huis    
1-005  eigenaar:  wed. Jan Douwes    
1-005  gebruiker:  Douwe Jansen Zeylmaeker    
1-005  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
1-006 Noorderhaven 15soort onroerend goed: huis    
1-006  eigenaar:  Taetske Ruirds Bontekoe    
1-006  gebruiker:  Sjoerd Harmens    
1-006  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
1-007 Noorderhaven 17soort onroerend goed: huis    
1-007  eigenaar:  Hans Reynders    
1-007  gebruiker:  Hans Reynders 10-00-00 cg  
1-007  gebruiker:  Frans Goitjens 18-00-00 cg  
1-007  gebruiker:  Jan Hansen 16-00-00 cg  
1-007  huurwaarde en aanslag:   44‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
1-008 Noorderhaven 19soort onroerend goed: huis    
1-008  eigenaar:  Jacob Douwes    
1-008  gebruiker:  Pytter Karsten    
1-008  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
1-009 Noorderhaven 21soort onroerend goed: huis    
1-009  eigenaar:  Jan Aukes    
1-009  gebruiker:  Jacob Douwes cum soc.   
1-009  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
1-010 Noorderhaven 23soort onroerend goed: huis    
1-010  eigenaar:  Claas R. Mahui    
1-010  gebruiker:  Claas R. Mahui    
1-010  huurwaarde en aanslag:   39‑00‑00 cg 7‑01‑12 cg
1-011 Noorderhaven 23soort onroerend goed: huis    
1-011  eigenaar:  Jan Aukes erv.   
1-011  gebruiker:  Philippus Bakker    
1-011  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 9‑16‑06 cg
1-012 Noorderhaven 25soort onroerend goed: huis    
1-012  eigenaar:  Jan Aukes erv.   
1-012  gebruiker:  wed. Heere Lieuwes    
1-012  huurwaarde en aanslag:   47‑00‑00 cg 8‑10‑14 cg
1-013 Noorderhaven 27soort onroerend goed: huis    
1-013  eigenaar:  Jan Aukes erv.   
1-013  gebruiker:  Dirk Jacobs cum soc.   
1-013  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
1-014 Noorderhaven 29soort onroerend goed: huis    
1-014  eigenaar:  Reyner Tjeerds erv.   
1-014  gebruiker:  wed. Jan Douwes    
1-014  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
1-015 Noorderhaven 29soort onroerend goed: woning    
1-015  eigenaar:  Jan Aukes erv.   
1-015  gebruiker:      
1-015  opmerking:  afgebrooken
1-016 Noorderhaven 29soort onroerend goed: huis    
1-016  eigenaar:  Ruurd Sybes erv.   
1-016  gebruiker:  Jan Gerrits    
1-016  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑16‑06 cg
1-017 Droogstraat 1soort onroerend goed: woning    
1-017  eigenaar:  wed. Gerryt Douwes    
1-017  gebruiker:  wed. Gerryt Douwes    
1-017  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
1-018 Zoutsloot 6soort onroerend goed: huis    
1-018  eigenaar:  Jan Aukes erv.   
1-018  gebruiker:  Jan Aukes    
1-018  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
1-019 Noorderhaven 31soort onroerend goed: huis    
1-019  eigenaar:  Taeke Stephanus    
1-019  gebruiker:  Taeke Stephanus    
1-019  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑18‑02 cg
1-020 Noorderhaven 35soort onroerend goed: huis    
1-020  eigenaar:  Freerk van der Hout    
1-020  gebruiker:  Freerk van der Hout    
1-020  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-021 soort onroerend goed: huis    
1-021  eigenaar:  Freerk van der Hout    
1-021  gebruiker:  Sybe Aukes 40-00-00 cg  
1-021  gebruiker:  Trijnke Oosterbaan56-00-00 cg  
1-021  huurwaarde en aanslag:   96‑00‑00 cg 17‑09‑00 cg
1-022 Noorderhaven 37soort onroerend goed: huis en brouwerij    
1-022  eigenaar:  Bente IJsenbeeck    
1-022  gebruiker:  Bente IJsenbeeck cum soc.   
1-022  huurwaarde en aanslag:   124‑10‑00 cg 22‑12‑10 cg
1-023 0soort onroerend goed: panwerk    
1-023  eigenaar:  wed. burgemr. Weima    
1-023  gebruiker:  wed. burgemr. Weima    
1-023  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
1-024 Noorderhaven 39soort onroerend goed: huis    
1-024  eigenaar:  erv. Ayse A. Mahui erv.   
1-024  gebruiker:  erv. Ayse A. Mahui erv.   
1-024  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑14‑08 cg
1-025 Noorderhaven 41soort onroerend goed: huis    
1-025  eigenaar van 3/4:  Romke Wassenaar nom. ux.   
1-025  eigenaar van 1/8:  Berber Jans    
1-025  eigenaar van 1/8:  Lijsbert Jans    
1-025  gebruiker:  Romke Wassenaar    
1-025  huurwaarde en aanslag:   47‑00‑00 cg 8‑10‑14 cg
1-026 Noorderhaven 43soort onroerend goed: huis    
1-026  eigenaar:  Junius Alema    
1-026  gebruiker:  Junius Alema    
1-026  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 10‑03‑10 cg
1-027 Noorderhaven 45soort onroerend goed: huis    
1-027  eigenaar:  Drys Jansen    
1-027  gebruiker:  wed. Wybe Hanekuik    
1-027  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
1-028 Noorderhaven 47soort onroerend goed: huis    
1-028  eigenaar:  Evert Hanekuik    
1-028  gebruiker:  Evert Hanekuik    
1-028  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 10‑03‑10 cg
1-029 Noorderhaven 49soort onroerend goed: huis    
1-029  eigenaar:  Yke Goverts    
1-029  gebruiker:  Yke Goverts    
1-029  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
1-030 Noorderhaven 51soort onroerend goed: huis    
1-030  eigenaar:  Pytter Oldaan erv.   
1-030  gebruiker:  Pytter Oldaan erv.   
1-030  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
1-031 Noorderhaven 53soort onroerend goed: huis    
1-031  eigenaar:  Willem Mouter    
1-031  gebruiker:  Willem Mouter    
1-031  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
1-032 Noorderhaven 55soort onroerend goed: huis    
1-032  eigenaar:  Auke Bakker    
1-032  gebruiker:  Auke Bakker    
1-032  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
1-033 Noorderhaven 57soort onroerend goed: huis    
1-033  eigenaar:  Sjirk Tolsma    
1-033  gebruiker:  Sjirk Tolsma    
1-033  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-034 Noorderhaven 57soort onroerend goed: huis    
1-034  eigenaar:  Claas Jacobs    
1-034  gebruiker:  Claas Jacobs    
1-034  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑12‑12 cg
1-035 Noorderhaven 59soort onroerend goed: huis    
1-035  eigenaar:  Sjirk Tolsma    
1-035  gebruiker:  Sjirk Tolsma    
1-035  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
1-036 Noorderhaven 61soort onroerend goed: huis    
1-036  eigenaar:  Douwe Hanekuik    
1-036  gebruiker:  Douwe Hanekuik    
1-036  huurwaarde en aanslag:   120‑00‑00 cg 21‑16‑06 cg
1-037 Zoutsloot 1soort onroerend goed: panwerk    
1-037  eigenaar:  Gijsbert Sybes    
1-037  gebruiker:  Gijsbert Sybes    
1-037  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
1-038 0soort onroerend goed: perk    
1-038  eigenaar:  Jan Aukes    
1-038  gebruiker:  Jan Aukes    
1-038  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
1-039 0soort onroerend goed: perk    
1-039  eigenaar:  Anne Jans erv.   
1-039  gebruiker:  Anne Jans erv.   
1-039  opmerking:  leedigh
1-039  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
1-040 Zeilmakersstraat 16soort onroerend goed: huis    
1-040  eigenaar:  Jelle Ottes    
1-040  gebruiker:      
1-040  opmerking:  onvermogende
1-041 Zeilmakersstraat 18soort onroerend goed: huis en pakhuis    
1-041  eigenaar:  capt. Prigge    
1-041  eigenaar:  Anne Jans erv.   
1-041  gebruiker:  Joseph Norden    
1-041  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
1-042 0soort onroerend goed: 5 perken    
1-042  eigenaar:  Anne Jans erv.   
1-042  gebruiker:  Anne Jans erv.   
1-042  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
1-043 0soort onroerend goed: huis    
1-043  eigenaar:  Pytter Andrys    
1-043  gebruiker:  Sjoerd Tjebbes cum soc.   
1-043  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑14‑08 cg
1-043 /2 soort onroerend goed: woning    
1-043 /2 eigenaar:  Jan Annes    
1-043 /2 gebruiker:  Harmen Blom    
1-043 /2 huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
1-044 Zoutsloot 13soort onroerend goed: huis    
1-044  eigenaar:  Folkert Claeses    
1-044  gebruiker:  Pytter Huberts cum soc.   
1-044  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-045 0soort onroerend goed: woning    
1-045  eigenaar:  Taeke Stephanus    
1-045  gebruiker:  Jan Sjoerds    
1-045  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑09‑00 cg
1-045 0soort onroerend goed: huis    
1-045  eigenaar:  Freerk van der Hout    
1-045  gebruiker:  Oeds Lolkes    
1-045  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-046 0soort onroerend goed: huis    
1-046  eigenaar:  Henning Cornelis    
1-046  eigenaar:  Pieter Cornelis    
1-046  gebruiker:  Dieuke Pytters    
1-046  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
1-047 0soort onroerend goed: woning    
1-047  eigenaar:  Gerrit Pietters    
1-047  gebruiker:      
1-047  opmerking:  onvermogende
1-048 0soort onroerend goed: kamer    
1-048  eigenaar:  Dirk Roelofs    
1-048  gebruiker:  Dirk Roelofs    
1-048  opmerking:  1738 insolvent verclaart en nogh onvermoogende
1-048 /2 soort onroerend goed: kamer    
1-048 /2 eigenaar:  Jan Gerlofs    
1-048 /2 gebruiker:  Claas Sybrens    
1-048 /2 huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
1-049 0soort onroerend goed: kamer    
1-049  eigenaar:  Faas Pytters erv.   
1-049  gebruiker:  Jarigh Fransen    
1-049  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
1-050 0soort onroerend goed: kamer    
1-050  eigenaar:  Faas Pytters erv.   
1-050  gebruiker:  Ernst Jansen    
1-050  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
1-051 0soort onroerend goed: kamer    
1-051  eigenaar:  Dirk Upkes    
1-051  gebruiker:  Dirk Upkes    
1-051  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
1-052 Zoutsloot 21soort onroerend goed: huis    
1-052  eigenaar:  Tjerk Jans    
1-052  gebruiker:  Tjerk Jans    
1-052  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-053 0soort onroerend goed: wagenhuis    
1-053  eigenaar:  Anne Jans erv.   
1-053  gebruiker:      
1-053  opmerking:  neergevallen en leedig
1-054 Bildtstraat 4soort onroerend goed: potterij    
1-054  eigenaar:  Wytse Cornelis    
1-054  gebruiker:  Wytse Cornelis    
1-054  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-055 0soort onroerend goed: huis    
1-055  eigenaar:  Jan Gerlofs    
1-055  gebruiker:  Willem Jansen cum soc.   
1-055  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
1-056 Bildtstraat 2soort onroerend goed: huis    
1-056  eigenaar:  Harmen Willems    
1-056  gebruiker:  Harmen Willems    
1-056  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-056 /2Vissersstraat 10soort onroerend goed: kamer    
1-056 /2 eigenaar:  Sjoerd Talma    
1-056 /2 gebruiker:  Eelke Bernardus    
1-056 /2 huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
1-057 0soort onroerend goed: huis en molen    
1-057  eigenaar:  Sikke Ymkes    
1-057  gebruiker:  Sikke Ymkes    
1-057  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
1-058 0soort onroerend goed: stal    
1-058  eigenaar:  Evert Hanekuik    
1-058  gebruiker:  Evert Hanekuik    
1-058  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
1-059 0soort onroerend goed: huis    
1-059  eigenaar:  Wouter Hessels    
1-059  gebruiker:  Lijsbert Jilles cum soc.   
1-059  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑18‑02 cg
1-059 /2 soort onroerend goed: huis    
1-059 /2 eigenaar:  Heere Wybrens    
1-059 /2 gebruiker:  Heere Wybrens cum soc.   
1-059 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-060 0soort onroerend goed: huis    
1-060  eigenaar:  Jan Hendriks    
1-060  gebruiker:  Jan Hendriks    
1-060  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-061 soort onroerend goed: huis    
1-061  eigenaar:  Evert Hanekuik    
1-061  gebruiker:  Coert Jansen    
1-061  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-061 /2 soort onroerend goed: kamer    
1-061 /2 eigenaar:  Jan Gerlofs    
1-061 /2 gebruiker:  Jan Gerlofs    
1-061 /2 huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
1-061 /3Bildtstraat 12soort onroerend goed: huis    
1-061 /3 eigenaar:  Engel Alberts Klinkert    
1-061 /3 gebruiker:  Jan Klinkert    
1-061 /3 huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
1-061 /4Bildtstraat 14soort onroerend goed: huis    
1-061 /4 eigenaar:  Gerben Douwes    
1-061 /4 gebruiker:  Gerben Douwes cum soc.   
1-061 /4 huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
1-061 /5 soort onroerend goed: woning    
1-061 /5 eigenaar:  Jan Gerlofs    
1-061 /5 gebruiker:  Pytter Harmens    
1-061 /5 huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
1-062 Bildtstraat 16soort onroerend goed: huis    
1-062  eigenaar:  Claas Jacobs    
1-062  gebruiker:  Claas Jacobs    
1-062  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
1-063 Zoutsloot 22soort onroerend goed: huis    
1-063  eigenaar:  Hendrik Jarigs    
1-063  gebruiker:  Heyn Joukes    
1-063  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
1-063 /2 soort onroerend goed: pakhuis    
1-063 /2 eigenaar:  suikerraffineerders    
1-063 /2 gebruiker:  suikerraffineerders    
1-063 /2 huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
1-064 Zoutsloot 20soort onroerend goed: huis    
1-064  eigenaar:  wed. Gerrit Joostens    
1-064  gebruiker:  wed. Gerrit Joostens    
1-064  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
1-064 /2 soort onroerend goed: huis    
1-064 /2 eigenaar:  Harmen Warners cum soc.   
1-064 /2 gebruiker:  Harmen Warners cum soc.   
1-064 /2 huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
1-065 Bildtstraat 10soort onroerend goed: huis    
1-065  eigenaar:  wed. Jouke Johannes    
1-065  gebruiker:  Jouke Johannes    
1-065  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
1-066 Zeilmakersstraat 13soort onroerend goed: huis    
1-066  eigenaar:  Tjebbe Gerryts    
1-066  gebruiker:  Tjebbe Gerryts    
1-066  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
1-067 Zeilmakersstraat 15soort onroerend goed: huis    
1-067  eigenaar:  Jacob Groenewold    
1-067  eigenaar:  Antje Groenewold    
1-067  gebruiker:  Oepke Clases    
1-067  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
1-068 Zeilmakersstraat 17soort onroerend goed: huis    
1-068  eigenaar:  Douwe Wybes    
1-068  gebruiker:  Douwe Wybes    
1-068  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
1-069 Zeilmakersstraat 19soort onroerend goed: huis    
1-069  eigenaar:  Claas Jansen    
1-069  gebruiker:  Pytter Jacobs    
1-069  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
1-070 Zeilmakersstraat 21soort onroerend goed: huis    
1-070  eigenaar:  Trijntje Broers    
1-070  gebruiker:  Trijntje Broers    
1-070  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
1-071 Droogstraat 19soort onroerend goed: kamer    
1-071  eigenaar:  Jan Aukes erv.   
1-071  gebruiker:  Janke Gerrits    
1-071  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
1-072 Noorderhaven 63soort onroerend goed: huis    
1-072  eigenaar:  Claas R. Mahui    
1-072  gebruiker:  Claas Haukema    
1-072  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-073 Noorderhaven 65soort onroerend goed: huis    
1-073  eigenaar:  Claas Haukema    
1-073  gebruiker:  Claas Haukema    
1-073  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-074 Noorderhaven 67soort onroerend goed: huis    
1-074  eigenaar:  Claas E. Oosterbaan    
1-074  gebruiker:  Claas E. Oosterbaan    
1-074  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 10‑03‑10 cg
1-075 Noorderhaven 69soort onroerend goed: huis    
1-075  eigenaar:  Johannes Elgersma    
1-075  gebruiker:  Johannes Elgersma    
1-075  huurwaarde en aanslag:   72‑00‑00 cg 13‑01‑12 cg
1-076 Noorderhaven 71soort onroerend goed: huis    
1-076  eigenaar:  Claas Fontein    
1-076  gebruiker:  Claas Fontein    
1-076  huurwaarde en aanslag:   90‑00‑00 cg 16‑07‑04 cg
1-077 Noorderhaven 73soort onroerend goed: huis    
1-077  eigenaar:  Jan IJsenbeek erv.   
1-077  gebruiker:  Dirk IJsenbeecq    
1-077  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
1-078 Droogstraat 8soort onroerend goed: huis    
1-078  eigenaar:  ds. Pierson n.u.   
1-078  gebruiker:  ds. Pierson n.u.   
1-078  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 10‑03‑10 cg
1-079 Noorderhaven 77soort onroerend goed: huis    
1-079  eigenaar:  wed. burgemr. Donker    
1-079  gebruiker:  wed. burgemr. Donker    
1-079  huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
1-080 Noorderhaven 79soort onroerend goed: huis    
1-080  eigenaar:  Jan Reins Baard    
1-080  gebruiker:  Jan Reins Baard    
1-080  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 8‑03‑10 cg
1-081 Noorderhaven 81soort onroerend goed: pakhuis    
1-081  eigenaar:  Jan R. Baard cum soc.   
1-081  gebruiker:  Jan R. Baard cum soc.   
1-081  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
1-082 0soort onroerend goed: kamer    
1-082  eigenaar:  Jan R. Baard cum soc.   
1-082  gebruiker:  Jan R. Baard cum soc.   
1-082  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
1-083 0soort onroerend goed: huis    
1-083  eigenaar:  Harmen Jans    
1-083  gebruiker:  Harmen Jans    
1-083  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
1-084 Bildtstraat 18soort onroerend goed: huis    
1-084  eigenaar:  Douwe Sybes erv.   
1-084  gebruiker:  Ymkje Sikkes cum soc.   
1-084  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
1-085 Bildtstraat 20soort onroerend goed: huis    
1-085  eigenaar:  Jan Dirks erv.   
1-085  gebruiker:  Wybe Dirks    
1-085  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 4‑03‑10 cg
1-086 Bildtstraat 22soort onroerend goed: huis    
1-086  eigenaar:  vroedman Meyer    
1-086  gebruiker:  Bauke Jans    
1-086  gebruiker:  Setske Hanses    
1-086  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
1-087 Bildtstraat 6soort onroerend goed: huis    
1-087  eigenaar:  Jan Doekes    
1-087  gebruiker:  Jan Doekes    
1-087  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
1-088 Bildtstraat 8soort onroerend goed: huis    
1-088  eigenaar:  Reynder Pytters    
1-088  gebruiker:  Reynder Pytters    
1-088  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
1-088 /2Bildtstraat 24soort onroerend goed: huis    
1-088 /2 eigenaar:  Minne Abes    
1-088 /2 gebruiker:  Minne Abes    
1-088 /2 opmerking:  onvermogende
1-089 Bildtstraat 1soort onroerend goed: huis    
1-089  eigenaar:  Fokke Abes    
1-089  gebruiker:  Fokke Abes    
1-089  opmerking:  onvermogende
1-090 Bildtstraat 3soort onroerend goed: huis    
1-090  eigenaar:  wed. burgemr. Minolda    
1-090  gebruiker:  Heere Wybrens    
1-090  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
1-091 Bildtstraat 5soort onroerend goed: huis    
1-091  eigenaar:  wed. Wobbe Wobbes    
1-091  gebruiker:  wed. Gerrit Gerrits    
1-091  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
1-092 Bildtstraat 7soort onroerend goed: huis    
1-092  eigenaar:  Tjeerd Harmens    
1-092  gebruiker:  Tjeerd Harmens    
1-092  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
1-093 Bildtstraat 9soort onroerend goed: huis    
1-093  eigenaar:  Sikke Ymkes    
1-093  gebruiker:  Sikke Ymkes    
1-093  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 6‑03‑10 cg
1-094 Bildtstraat 11soort onroerend goed: huis    
1-094  eigenaar:  wed. Sjierk Folkerts    
1-094  gebruiker:  wed. Sjierk Folkerts    
1-094  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
1-095 Zoutsloot 43soort onroerend goed: huis    
1-095  eigenaar:  Otte Aukes    
1-095  gebruiker:  Otte Aukes    
1-095  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-096 Zoutsloot 45soort onroerend goed: huis    
1-096  eigenaar:  Otte Aukes    
1-096  gebruiker:  Dirk Pytters cum soc.   
1-096  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 6‑07‑04 cg
1-097 Zoutsloot 47soort onroerend goed: huis    
1-097  eigenaar:  Lammert Martens    
1-097  gebruiker:  Lammert Martens cum soc.   
1-097  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
1-098 Zoutsloot 49soort onroerend goed: huis    
1-098  eigenaar:  Wigle de Vries    
1-098  gebruiker:  Wigle de Vries    
1-098  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑18‑02 cg
1-099 Zoutsloot 51soort onroerend goed: huis    
1-099  eigenaar:  Meye Harmens    
1-099  gebruiker:  Meye Harmens    
1-099  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑16‑06 cg
1-100 Zoutsloot 53soort onroerend goed: huis    
1-100  eigenaar:  Betse Cornelis    
1-100  gebruiker:  Betse Cornelis    
1-100  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 4‑18‑02 cg
1-101 Zoutsloot 55soort onroerend goed: huis    
1-101  eigenaar:  Bastiaen Bikker n.u.   
1-101  gebruiker:  Trijntje Jentjes    
1-101  opmerking:  woont vergeefs
1-102 Zoutsloot 57soort onroerend goed: huis    
1-102  eigenaar:  Dirk Annes q.q. cum soc.   
1-102  gebruiker:  Marten Lammerts cum soc.   
1-102  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
1-103 Zoutsloot 59soort onroerend goed: huis    
1-103  eigenaar:  Sybren Symons    
1-103  gebruiker:  Sybren Symons    
1-103  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-104 Zoutsloot 61soort onroerend goed: huis    
1-104  eigenaar:  Jan J. Trompetter    
1-104  gebruiker:  Sjirkjen Harmens cum soc.   
1-104  huurwaarde en aanslag:   55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-105 Zoutsloot 63soort onroerend goed: huis    
1-105  eigenaar:  Tjeerd Gerryts    
1-105  gebruiker:  Tjeerd Gerryts    
1-105  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
1-106 Karremanstraat 22soort onroerend goed: huis    
1-106  eigenaar:  Pytter Reins    
1-106  gebruiker:  wed. Cornelis Dirks    
1-106  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 5‑16‑06 cg
1-107 Karremanstraat 20soort onroerend goed: huis    
1-107  eigenaar:  Job Jansen erv.   
1-107  gebruiker:  Job Jansen erv.   
1-107  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-108 Karremanstraat 18soort onroerend goed: huis    
1-108  eigenaar:  Cornelis Jentjes    
1-108  gebruiker:  Dirk Jans    
1-108  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑16‑06 cg
1-109 Karremanstraat 16soort onroerend goed: kamer    
1-109  eigenaar:  Hendrik Beernts    
1-109  gebruiker:  Hendrik Beernts    
1-109  opmerking:  onvermoogende
1-110 Karremanstraat 14soort onroerend goed: huis    
1-110  eigenaar:  Jan Willems    
1-110  gebruiker:  Jan Willems    
1-110  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-111 0soort onroerend goed: kamers (twee)    
1-111  eigenaar:  Beernt Jans    
1-111  gebruiker:  Beernt Jans    
1-111  opmerking:  onvermogende
1-112 0soort onroerend goed: huis    
1-112  eigenaar:  Arjen Tjepkes    
1-112  gebruiker:  Arjen Tjepkes    
1-112  opmerking:  onvermogende
1-112 /2 soort onroerend goed: pakhuis    
1-112 /2 eigenaar:  Jan Gerlofs    
1-112 /2 gebruiker:  Jan Gerlofs    
1-112 /2 huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
1-113 Zoutsloot 51soort onroerend goed: tuintje    
1-113  eigenaar:  Meye Harmens    
1-113  gebruiker:  Meye Harmens    
1-113  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
1-114 0soort onroerend goed: woning    
1-114  eigenaar:  Minne Abes    
1-114  gebruiker:  wed. Jan Theunis    
1-114  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-115 Karremanstraat 8soort onroerend goed: huis    
1-115  eigenaar:  Cornelis Dirks    
1-115  gebruiker:  Cornelis Dirks    
1-115  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
1-116  opmerking:  de agter boven en beneden kaemer ledig
1-116 0soort onroerend goed: huis    
1-116  eigenaar:  Claas Gerbens    
1-116  gebruiker:  Claas Gerbens    
1-116  opmerking:  onvermogende
1-117 Karremanstraat 2soort onroerend goed: huis    
1-117  eigenaar:  Symon Ruurds erv.   
1-117  gebruiker:  Lijsbert Symons    
1-117  huurwaarde en aanslag:   13‑00‑00 cg 2‑07‑04 cg
1-118 Zoutsloot 48soort onroerend goed: huis    
1-118  eigenaar:  Gijsbert Johannes    
1-118  gebruiker:  Gijsbert Johannes    
1-118  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑14‑08 cg
1-119 Zoutsloot 44soort onroerend goed: huis    
1-119  eigenaar:  Eeltje Rinses    
1-119  gebruiker:  Eeltje Rinses    
1-119  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
1-119  opmerking:  hier onder beklemd no. 159
1-120 Zoutsloot 42soort onroerend goed: huis    
1-120  eigenaar:  Joost Hendriks    
1-120  gebruiker:  Aefke Foekes    
1-120  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
1-121 Zoutsloot 38soort onroerend goed: huis    
1-121  eigenaar:  Yppe Sijes    
1-121  gebruiker:  Yppe Sijes cum soc.   
1-121  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
1-122 Zoutsloot 34soort onroerend goed: huis    
1-122  eigenaar:  gemeente    
1-122  gebruiker:  Ruird Hessels cum soc.   
1-122  opmerking:  doet geen huur
1-123 Droogstraat 45soort onroerend goed: hof    
1-123  eigenaar:  Heere Heeres    
1-123  gebruiker:  Heere Heeres    
1-123  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-124 0soort onroerend goed: huis    
1-124  eigenaar:  doopsgesinde gemeente    
1-124  gebruiker:      
1-125 0soort onroerend goed: woning    
1-125  eigenaar:  Anne Eelkes    
1-125  eigenaar:  Jan Klaesen    
1-125  gebruiker:  Anne Eelkes    
1-125  gebruiker:  Jan Klaesen    
1-125  huurwaarde en aanslag:   68‑16‑00 cg 12‑10‑02 cg
1-125  grondpacht aan: secretarissecretaris Braam    
1-125  grondpacht en aanslag:    7‑16‑00 cg1‑19‑00 cg
1-125  grondpacht aan: vroedsm.vroedsm. Jelgersma    
1-125  grondpacht en aanslag:    2‑16‑00 cg0‑14‑00 cg
1-126 Bildtstraat 13soort onroerend goed: huis    
1-126  eigenaar:  Jan Gerlofs    
1-126  gebruiker:  Jan Gerlofs    
1-126  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
1-127 Bildtstraat 15soort onroerend goed: huis    
1-127  eigenaar:  Jacob Harmens    
1-127  gebruiker:  Klaas Foekes cum soc.   
1-127  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 6‑03‑10 cg
1-128 Bildtstraat 17soort onroerend goed: huis    
1-128  eigenaar:  Jan Sikkes    
1-128  gebruiker:  Jan Sikkes    
1-128  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-129 Bildtstraat 19soort onroerend goed: huis    
1-129  eigenaar:  Leenerd Leenerds erv.   
1-129  gebruiker:  Leenerd Leenerds erv.   
1-129  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 3‑01‑12 cg
1-130 Bildtstraat 21soort onroerend goed: huis    
1-130  eigenaar:  Beert Brouwer    
1-130  gebruiker:  Jacob Dirks    
1-130  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑18‑02 cg
1-131 Droogstraat 47soort onroerend goed: huis    
1-131  eigenaar:  Heere Heeres    
1-131  gebruiker:  Jan J. Sandstra    
1-131  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-132 Droogstraat 51soort onroerend goed: huis    
1-132  eigenaar:  Anske Sybes    
1-132  gebruiker:  Anske Sybes    
1-132  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
1-133 Droogstraat 53soort onroerend goed: stal    
1-133  eigenaar:  Claas Fontein    
1-133  gebruiker:  Claas Fontein    
1-133  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
1-134 Droogstraat 55soort onroerend goed: huis    
1-134  eigenaar:  Jan Everts    
1-134  gebruiker:  Jan Everts    
1-134  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
1-135 Vissersstraat 12soort onroerend goed: huis    
1-135  eigenaar:  Jan Symons    
1-135  gebruiker:  Jan Symons    
1-135  huurwaarde en aanslag:   16‑16‑00 cg 3‑01‑00 cg
1-136 Droogstraat 57soort onroerend goed: huis    
1-136  eigenaar:  Mennonyte gemeente    
1-136  gebruiker:      
1-137 0soort onroerend goed: huis    
1-137  eigenaar:  Gerben Ates    
1-137  gebruiker:  Trijntie Dirks cum soc.   
1-137  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
1-138 0soort onroerend goed: huis    
1-138  eigenaar:  Klaas R. Mahui    
1-138  gebruiker:  Theunis Rommerts    
1-138  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-139 0soort onroerend goed: huis    
1-139  eigenaar:  burgemr. Hiddema    
1-139  gebruiker:  Hendrik Duman    
1-139  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑16‑06 cg
1-140 0soort onroerend goed: huis    
1-140  eigenaar:  Dirk Hugens    
1-140  gebruiker:  Ybeltie Jans    
1-140  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
1-141 Karremanstraat 26soort onroerend goed: huis    
1-141  eigenaar:  Jacob Simons    
1-141  gebruiker:  Jacob Simons cum soc.   
1-141  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
1-142 Bildtstraat 23soort onroerend goed: huis    
1-142  eigenaar:  Hendrik Faber    
1-142  gebruiker:  Hendrik Faber    
1-142  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-143 Bildtstraat 25soort onroerend goed: huis    
1-143  eigenaar:  Wyger Gerlofs erv.   
1-143  gebruiker:  Pytter Linses    
1-143  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 5‑16‑06 cg
1-143 /2Bildtstraat 27soort onroerend goed: huis    
1-143 /2 eigenaar:  Jan R. Baard cum soc.   
1-143 /2 gebruiker:  Meyer Markus    
1-143 /2 huurwaarde en aanslag:   55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-144 Noorderhaven 85soort onroerend goed: huis    
1-144  eigenaar:  Jan Kuyk    
1-144  gebruiker:  Christiaen Burman    
1-144  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 6‑03‑10 cg
1-145 Noorderhaven 87soort onroerend goed: huis    
1-145  eigenaar:  Jan Kuyk    
1-145  gebruiker:  Jan Kuyk    
1-145  huurwaarde en aanslag:   72‑00‑00 cg 13‑01‑12 cg
1-146 Noorderhaven 91soort onroerend goed: huis    
1-146  eigenaar:  Dirk Hugens    
1-146  gebruiker:  Jan Bretton    
1-146  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
1-147 Noorderhaven 93soort onroerend goed: huis    
1-147  eigenaar:  Klaas Sytses    
1-147  gebruiker:  Klaas Sytses    
1-147  huurwaarde en aanslag:   64‑00‑00 cg 11‑12‑12 cg
1-148 Noorderhaven 95soort onroerend goed: huis    
1-148  eigenaar:  wed. burgemr. Nollides    
1-148  gebruiker:  Jacob Josephs    
1-148  huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
1-149 Noorderhaven 97soort onroerend goed: huis    
1-149  eigenaar:  burgemr. Hiddema    
1-149  gebruiker:  burgemr. Hiddema    
1-149  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 8‑03‑10 cg
1-150 Noorderhaven 99soort onroerend goed: huis    
1-150  eigenaar:  Jetse Roorda    
1-150  gebruiker:  Jetse Roorda    
1-150  huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
1-151 Noorderhaven 101soort onroerend goed: huizen (twee)    
1-151  eigenaar:  Klaas R. Mahui    
1-151  gebruiker:  Hessel Jarigs    
1-151  gebruiker:  Geertje Claeses    
1-151  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑12‑12 cg
1-151  opmerking:  Geertje Claeses woont vergeefs
1-152 Noorderhaven 105soort onroerend goed: huis    
1-152  eigenaar:  Rienk Gosses    
1-152  gebruiker:  Jan Jansen cum soc.   
1-152  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
1-153 Karremanstraat 30soort onroerend goed: huis    
1-153  eigenaar:  Claas Feyes    
1-153  gebruiker:  Claas Feyes cum soc.   
1-153  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
1-154 Karremanstraat 34soort onroerend goed: huis    
1-154  eigenaar:  Willem Simons    
1-154  gebruiker:  Willem Simons    
1-154  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
1-155 Noorderhaven 53soort onroerend goed: hof    
1-155  eigenaar:  Claas R. Mahui    
1-155  gebruiker:  Claas R. Mahui    
1-155  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-156 Noorderhaven 55soort onroerend goed: hof    
1-156  eigenaar:  Jan Aukes erv.   
1-156  gebruiker:  Jan Aukes erv.   
1-156  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
1-157 Noorderhaven 65soort onroerend goed: hof    
1-157  eigenaar:  Jan Aukes erv.   
1-157  gebruiker:  ds. Pierson    
1-157  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
1-158 Droogstraat 11soort onroerend goed: hof    
1-158  eigenaar:  wed. Gerrit Middagten    
1-158  gebruiker:  wed. Gerrit Middagten    
1-158  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
1-159 Zoutsloot 44soort onroerend goed: hof    
1-159  eigenaar:  Eeltje Rinses    
1-159  gebruiker:      
1-159  opmerking:  beklemd onder no. 119
1-160 soort onroerend goed: hof    
1-160  eigenaar:  Claas Oosterbaan    
1-160  gebruiker:  Claas Oosterbaan    
1-160  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
2-001 Zoutsloot 87soort onroerend goed: huis en panwerk    
2-001  eigenaar:  Klaas Thomas cum soc.   
2-001  gebruiker:  Klaas Thomas cum soc.   
2-001  huurwaarde en aanslag:   56‑10‑00 cg 10‑05‑06 cg
2-002 0soort onroerend goed: huis    
2-002  eigenaar:  rentmeester Piers Lanting    
2-002  gebruiker:  wed. Pytter Seerps    
2-002  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 4‑18‑02 cg
2-003 0soort onroerend goed: huis    
2-003  eigenaar:  Arjen Teunis erv.   
2-003  gebruiker:  Arjen Teunis erv.   
2-003  opmerking:  onvermoogende
2-004 0soort onroerend goed: huis    
2-004  eigenaar:  Johannes Jans    
2-004  gebruiker:  Johannes Jans    
2-004  huurwaarde en aanslag:   10‑10‑00 cg 1‑18‑02 cg
2-004 /2 soort onroerend goed: huis (en 2-004 1/3)    
2-004 /2 eigenaar:  Eelke Jelles    
2-004 /2 gebruiker:  Eelke Jelles    
2-004 /2 huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
2-005 0soort onroerend goed: huis    
2-005  eigenaar:  Douwe Luitjens    
2-005  gebruiker:  Douwe Luitjens    
2-005  huurwaarde en aanslag:   10‑10‑00 cg 1‑18‑02 cg
2-006 0soort onroerend goed: huis    
2-006  eigenaar:  Sipke Saekes    
2-006  gebruiker:  Sipke Saekes    
2-006  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
2-007 Zoutsloot 83soort onroerend goed: huis    
2-007  eigenaar:  Dirk Sytses    
2-007  gebruiker:  Dirk Sytses    
2-007  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
2-008 Zoutsloot 85soort onroerend goed: huis    
2-008  eigenaar:  Uilke Anskes    
2-008  gebruiker:  Uilke Anskes    
2-008  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
2-008 /2 soort onroerend goed: tuin    
2-008 /2 eigenaar:  Thomas Jansen erv.   
2-008 /2 gebruiker:  Harmen Alberts    
2-008 /2 huurwaarde en aanslag:   13‑00‑00 cg 2‑07‑04 cg
2-009 0soort onroerend goed: huis    
2-009  eigenaar:  burgemr. Hendrik Everts    
2-009  gebruiker:  wed. Joost Johannes    
2-009  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
2-010 Zoutsloot 73soort onroerend goed: huis    
2-010  eigenaar:  Sybren Simons    
2-010  gebruiker:  Sybren Simons    
2-010  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
2-011 Zoutsloot 77soort onroerend goed: huis    
2-011  eigenaar:  Attje Martens    
2-011  gebruiker:  Attje Martens    
2-011  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
2-011 /2 soort onroerend goed: tuin    
2-011 /2 eigenaar:  Joost Gonggrijp    
2-011 /2 gebruiker:  Joost Gonggrijp    
2-011 /2 huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
2-012 Zoutsloot 71soort onroerend goed: huis    
2-012  eigenaar:  Sybrand Feytema    
2-012  gebruiker:  Auke Aukes    
2-012  huurwaarde en aanslag:   25‑05‑00 cg 4‑11‑12 cg
2-013 Zoutsloot 69soort onroerend goed: huis    
2-013  eigenaar:  Jan J. Trompetter    
2-013  gebruiker:  wed. Fokke Harmens cum soc.   
2-013  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
2-014 Zoutsloot 67soort onroerend goed: huis    
2-014  eigenaar:  Thomas Lammerts    
2-014  gebruiker:  Thomas Lammerts    
2-014  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
2-015 0soort onroerend goed: huis    
2-015  eigenaar:  Tjebbe Gerrits q.q.   
2-015  gebruiker:  Jan Hendriks cum soc.   
2-015  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
2-016 0soort onroerend goed: huis    
2-016  eigenaar:  Jan Heyns    
2-016  gebruiker:  Jan Huberts    
2-016  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
2-016 /2 soort onroerend goed: woning    
2-016 /2 eigenaar:  Claas Thomas cum soc.   
2-016 /2 gebruiker:  Jan Huberts    
2-016 /2 opmerking:  leedigh
2-017 0soort onroerend goed: woning en tuin    
2-017  eigenaar:  Jacob Willems    
2-017  gebruiker:  Ype Dirks    
2-017  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
2-017 /2 soort onroerend goed: 2 kamers    
2-017 /2 eigenaar:  Dirk Jansen    
2-017 /2 gebruiker:  Jurre Jans cum soc.   
2-017 /2 huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
2-017 /3 soort onroerend goed: hof    
2-017 /3 eigenaar:  Dirk Jansen    
2-017 /3 gebruiker:  Dirk Jansen    
2-017 /3 huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
2-018 0soort onroerend goed: hof    
2-018  eigenaar:  wed. Claas Hindelopen    
2-018  gebruiker:  wed. Claas Hindelopen    
2-018  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
2-018 /2 soort onroerend goed: woning    
2-018 /2 eigenaar:  gemeente    
2-018 /2 gebruiker:  Geertie Gerbens    
2-018 /2 opmerking:  woont vergeefs
2-019 Karremanstraat 11soort onroerend goed: huis    
2-019  eigenaar:  Ulbe Jans    
2-019  gebruiker:  wed. Jan Johannes    
2-019  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑14‑08 cg
2-020 Achterstraat 27soort onroerend goed: hof    
2-020  eigenaar:  Symon Stijl    
2-020  gebruiker:  Symon Stijl    
2-020  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
2-021 Karremanstraat 13soort onroerend goed: huis    
2-021  eigenaar:  Simon Stijl    
2-021  gebruiker:  wed. Cornelis Simons    
2-021  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
2-022 Karremanstraat 5soort onroerend goed: huis    
2-022  eigenaar:  Hendrik Hendrix    
2-022  gebruiker:  Hendrik Hendrix    
2-022  huurwaarde en aanslag:   19‑14‑00 cg 3‑11‑08 cg
2-022  eigenaar:  Hendrik Tijssens    
2-022  gebruiker:  Hendrik Tijssens    
2-022  opmerking:  onvermogende
2-022 /2 soort onroerend goed: tuin    
2-022 /2 eigenaar:  Jacob Willems    
2-022 /2 gebruiker:  Jacob Willems    
2-022 /2 huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
2-023 0soort onroerend goed: woning    
2-023  eigenaar:  vroedman Swerms    
2-023  gebruiker:  Sybren Sipkes cum soc.   
2-023  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
2-024 0soort onroerend goed: schuur    
2-024  eigenaar:  Jan J. Kalf    
2-024  gebruiker:  Jan J. Kalf    
2-024  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
2-024 /2 soort onroerend goed: woningen    
2-024 /2 eigenaar:  Wybren Doekes erv.   
2-024 /2 eigenaar:  Pytter Reyns    
2-024 /2 gebruiker:  Andrys Willems    
2-024 /2 huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
2-025 0soort onroerend goed: tuintje    
2-025  eigenaar:  Gabe Sybesma    
2-025  gebruiker:  Douwe Alberts    
2-025  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
2-026 Karremanstraat 3soort onroerend goed: huis    
2-026  eigenaar:  Pytter Sjoerds    
2-026  gebruiker:  Pytter Sjoerds cum soc.   
2-026  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
2-027 Karremanstraat 1soort onroerend goed: de noordermolen en huis    
2-027  eigenaar:      
2-027  gebruiker van 1/2:  Symon Meyles    
2-027  huurwaarde en aanslag:   27‑10‑00 cg 5‑00‑00 cg
2-027  gebruiker van 1/2:  Jan Oenes    
2-028 0soort onroerend goed: huis    
2-028  eigenaar:  Haentje Willems    
2-028  gebruiker:  wed. Jan Claeses    
2-028  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
2-028 /2 soort onroerend goed: huis    
2-028 /2 eigenaar:  Ulbe Jans    
2-028 /2 gebruiker:  Harmen Harmens    
2-028 /2 huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-028 /3 soort onroerend goed: huis    
2-028 /3 eigenaar:  Gerryt Jansen    
2-028 /3 gebruiker:  Gerryt Jansen    
2-028 /3 huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
2-029 0soort onroerend goed: lijnbaan    
2-029  eigenaar:  Evert Oosterbaan    
2-029  gebruiker:  Evert Oosterbaan    
2-029  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
2-030 Zoutsloot 107soort onroerend goed: huis en estrikwerk    
2-030  eigenaar:  Cleys Lanting    
2-030  gebruiker:  Cleys Lanting    
2-030  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
2-031 0soort onroerend goed: huis en tuin    
2-031  eigenaar:  Symon Fokkes erv.   
2-031  gebruiker:  Sipke Arjens    
2-031  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
2-032 0soort onroerend goed: kamer    
2-032  eigenaar:  Ypke Dirks    
2-032  gebruiker:  Ypke Dirks    
2-032  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
2-033 Droogstraat 83soort onroerend goed: kamer    
2-033  eigenaar:  wed. Pier Andrys    
2-033  gebruiker:  wed. Pier Andrys    
2-033  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
2-034 Zoutsloot 54soort onroerend goed: huis    
2-034  eigenaar:  Jacob Popta erv.   
2-034  gebruiker:  Geert Geerts    
2-034  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑09‑00 cg
2-034  gebruiker:  Jan Gerrits    
2-034  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-035 Zoutsloot 54soort onroerend goed: huis    
2-035  eigenaar:  Yffke Fransen    
2-035  eigenaar:  Sjoukjen Fransen    
2-035  gebruiker:  Yffke Fransen    
2-035  gebruiker:  Sjoukjen Fransen    
2-035  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
2-036 Zoutsloot 52soort onroerend goed: huis    
2-036  eigenaar:  Yke Goverts    
2-036  gebruiker:  Pieter Simons 18-00-00 cg  
2-036  gebruiker:  Taetske Jans 6-00-00 cg  
2-036  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
2-037 Karremanstraat 19soort onroerend goed: huis    
2-037  eigenaar:  wed. Gerryt Christiaens    
2-037  gebruiker:  wed. Gerryt Christiaens    
2-037  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
2-038 Karremanstraat 21soort onroerend goed: huis    
2-038  eigenaar:  Yke Goverts    
2-038  gebruiker:  Henning Cornelis    
2-038  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
2-039 Karremanstraat 23soort onroerend goed: huis    
2-039  eigenaar:  Nanningh Hendrix    
2-039  gebruiker:  Nanningh Hendrix    
2-039  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
2-040 Karremanstraat 25soort onroerend goed: huis    
2-040  eigenaar:  Nanningh Hendrix    
2-040  gebruiker:  Lolke Jacobs    
2-040  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
2-041 Karremanstraat 27soort onroerend goed: huis    
2-041  eigenaar:  Gerrit Tjallings    
2-041  gebruiker:  Jelmer Gerbens    
2-041  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
2-042 Droogstraat 59soort onroerend goed: huis    
2-042  eigenaar:  Otte Aukes    
2-042  eigenaar:  Dirk Jacobs erv.   
2-042  gebruiker:  Douwe Alberts    
2-042  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
2-043 Droogstraat 61soort onroerend goed: huis    
2-043  eigenaar:  Claas Feyes    
2-043  gebruiker:  Govert Reynders    
2-043  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
2-044 Droogstraat 63soort onroerend goed: stal    
2-044  eigenaar:  Jan Oldaens    
2-044  gebruiker:  Jan Oldaens    
2-044  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
2-045 Droogstraat 65soort onroerend goed: stal    
2-045  eigenaar:  Gerryt Tjallings    
2-045  gebruiker:  Gerryt Tjallings    
2-045  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-046 Zoutsloot 58soort onroerend goed: hof    
2-046  eigenaar:  Jacob Popta erv.   
2-046  gebruiker:      
2-046  opmerking:  ledigh
2-047 Droogstraat 67soort onroerend goed: mouterij en stal    
2-047  eigenaar:  Symon Fokkes    
2-047  gebruiker:  Haantie Baltus    
2-047  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
2-048 Droogstraat 81soort onroerend goed: panwerk    
2-048  eigenaar:  Symon Fokkes    
2-048  gebruiker:  Symon Fokkes    
2-048  huurwaarde en aanslag:   47‑08‑00 cg 8‑12‑04 cg
2-048 /2Droogstraat 81soort onroerend goed: kamer    
2-048 /2 eigenaar:  Symon Fokkes    
2-048 /2 gebruiker:  Tjeerd Jurjens    
2-048 /2 huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-049 0soort onroerend goed: ververij    
2-049  eigenaar:  Ysaak Roosen    
2-049  gebruiker:  Ysaak Roosen    
2-049  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
2-050 0soort onroerend goed: huis    
2-050  eigenaar:  Jelle Jocchums    
2-050  gebruiker:  Jelle Jocchums    
2-050  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
2-051 0soort onroerend goed: huis    
2-051  eigenaar:  Jan Symons    
2-051  gebruiker:  Hartman Hartmans    
2-051  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
2-052 0soort onroerend goed: huis    
2-052  eigenaar:  Jan Roorda    
2-052  eigenaar:  Jetse Roorda    
2-052  gebruiker:  Jan Roorda    
2-052  gebruiker:  Jetse Roorda    
2-052  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
2-053 Hoogstraat 1soort onroerend goed: huis    
2-053  eigenaar:  Lubbe Alles    
2-053  gebruiker:  wed. Henderina van Beemen cum soc.   
2-053  huurwaarde en aanslag:   44‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
2-054 Hoogstraat 1soort onroerend goed: huis    
2-054  eigenaar:  Pieter Glinda    
2-054  gebruiker:  notaris Walrich    
2-054  huurwaarde en aanslag:   84‑00‑00 cg 15‑05‑06 cg
2-055 Hoogstraat 3soort onroerend goed: huis    
2-055  eigenaar:  Simon Stinstra    
2-055  gebruiker:  de kinderen van Pytter Dreyer    
2-055  huurwaarde en aanslag:   61‑00‑00 cg 11‑01‑12 cg
2-056 Hoogstraat 5soort onroerend goed: huis    
2-056  eigenaar:  Simon Stinstra    
2-056  gebruiker:  dr. Stinstra    
2-056  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-057 Hoogstraat 7soort onroerend goed: huis    
2-057  eigenaar:  Jacob Tjerks    
2-057  gebruiker:  Haentie Baltus    
2-057  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-058 Hoogstraat 9soort onroerend goed: mouterij    
2-058  eigenaar:  Jacob Tjerks    
2-058  gebruiker:  Jacob Tjerks    
2-058  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
2-059 Hoogstraat 11soort onroerend goed: huis    
2-059  eigenaar:  Ulbe Jans    
2-059  gebruiker:  Ulbe Jans cum soc.   
2-059  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
2-060 Hoogstraat 13soort onroerend goed: huis    
2-060  eigenaar:  Jan Symons    
2-060  gebruiker:  Jan Symons    
2-060  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑14‑08 cg
2-061 Hoogstraat 15soort onroerend goed: huis    
2-061  eigenaar:  Harmen Agema    
2-061  gebruiker:  Jacob Wouters    
2-061  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
2-062 Hoogstraat 19soort onroerend goed: huis    
2-062  eigenaar:  Ypke Douwes    
2-062  gebruiker:  Jan Sybrens cum soc.   
2-062  huurwaarde en aanslag:   55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-063 Hoogstraat 21soort onroerend goed: huis    
2-063  eigenaar:  Ysaak Roosen    
2-063  gebruiker:  Hugo van Calfslaegen    
2-063  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
2-064 Hoogstraat 23soort onroerend goed: huis    
2-064  eigenaar:  Ysaak Roosen    
2-064  gebruiker:  Ysaak Roosen    
2-064  huurwaarde en aanslag:   46‑00‑00 cg 8‑07‑04 cg
2-065 Hoogstraat 25soort onroerend goed: huis en stal    
2-065  eigenaar:  Feyke IJes erv.   
2-065  gebruiker:  Tyte Ruurds    
2-065  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
2-066 Hoogstraat 27soort onroerend goed: huis    
2-066  eigenaar:  Engeltje Doedes    
2-066  gebruiker:  Engeltje Doedes    
2-066  opmerking:  onvermoogende
2-067 Wortelstraat 6soort onroerend goed: huis    
2-067  eigenaar:  Johannes Steffens    
2-067  gebruiker:  Johannes Steffens    
2-067  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
2-068 Zoutsloot 94soort onroerend goed: kamer    
2-068  eigenaar:  Wouter Hessels    
2-068  gebruiker:  Wouter Hessels    
2-068  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
2-068 /2 soort onroerend goed: huis    
2-068 /2 eigenaar:  Bouke Cornelis    
2-068 /2 gebruiker:  Bouke Cornelis    
2-068 /2 huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
2-069 Wortelstraat 9soort onroerend goed: huis    
2-069  eigenaar:  Harmen Hendrix    
2-069  gebruiker:  Harmen Hendrix    
2-069  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
2-070 Herenwaltje 11soort onroerend goed: hof    
2-070  eigenaar:  Claas Harmens    
2-070  gebruiker:  Claas Harmens    
2-070  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
2-071 Herenwaltje 12soort onroerend goed: huis    
2-071  eigenaar:  Klaas Harmens    
2-071  gebruiker:  Klaas Harmens    
2-071  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
2-071 /2Herenwaltje 12soort onroerend goed: kamer    
2-071 /2 eigenaar:  Beernt Beernts    
2-071 /2 gebruiker:  Beernt Beernts    
2-071 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
2-072 Wortelstraat 3soort onroerend goed: hof    
2-072  eigenaar:  Junius Alema    
2-072  gebruiker:  Junius Alema    
2-072  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
2-073 Herenwaltje 1soort onroerend goed: huis    
2-073  eigenaar:  Taeke Pytters    
2-073  gebruiker:  Taeke Pytters    
2-073  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 3‑01‑12 cg
2-074 Herenwaltje 3soort onroerend goed: huis    
2-074  eigenaar:  Meye Harmens    
2-074  gebruiker:  wed. Cornelis Geerts    
2-074  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
2-075 Herenwaltje 5soort onroerend goed: huis    
2-075  eigenaar:  Simon Fokkes erv.   
2-075  gebruiker:  Dieuke Pytters    
2-075  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
2-076 Wortelstraat 1soort onroerend goed: huis    
2-076  eigenaar:  Simon Fokkes erv.   
2-076  gebruiker:  Heere Meyles cum soc.   
2-076  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
2-077 Herenwaltje 9soort onroerend goed: huis    
2-077  eigenaar:  wed. Jacobus Nauta    
2-077  gebruiker:  Uilke Jans cum soc.   
2-077  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑14‑08 cg
2-078 0soort onroerend goed: huis    
2-078  eigenaar:  wed. Jacobus Nauta    
2-078  gebruiker:  Jarigh Arjens    
2-078  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 3‑01‑12 cg
2-079 Hoogstraat 29soort onroerend goed: huis    
2-079  eigenaar:  wed. Jacobus Nauta    
2-079  gebruiker:  wed. Claas Douwes    
2-079  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-079 /2 soort onroerend goed: huis    
2-079 /2 eigenaar:  Johannes Elgersma    
2-079 /2 gebruiker:  Antie Hessels    
2-079 /2 huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
2-080 Hoogstraat 31soort onroerend goed: huis    
2-080  eigenaar:  Ulbe Jans    
2-080  gebruiker:  Ork Freerks cum soc.   
2-080  huurwaarde en aanslag:   41‑00‑00 cg 7‑09‑00 cg
2-081 Hoogstraat 33soort onroerend goed: woning    
2-081  eigenaar:  Heere Rinkes    
2-081  gebruiker:  Anthoni de Vries    
2-081  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
2-081 /2Hoogstraat 33soort onroerend goed: woning    
2-081 /2 eigenaar:  Heere Rinkes    
2-081 /2 gebruiker:  Heere Meyles    
2-081 /2 huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
2-082 Hoogstraat 35soort onroerend goed: huis    
2-082  eigenaar:  Johannes Ypes    
2-082  gebruiker:  Johannes Ypes cum soc.   
2-082  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑12‑12 cg
2-083 Hoogstraat 37soort onroerend goed: huis    
2-083  eigenaar:  Jacob Hettes    
2-083  gebruiker:  Jacob Hettes    
2-083  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
2-084 Hoogstraat 39soort onroerend goed: huis    
2-084  eigenaar:  wed. Johannes Bendix    
2-084  gebruiker:  wed. Johannes Bendix cum soc.   
2-084  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 6‑03‑10 cg
2-085 Hoogstraat 41soort onroerend goed: huis    
2-085  eigenaar:  Evert Hendriks    
2-085  gebruiker:  Evert Hendriks    
2-085  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑16‑06 cg
2-085 /2Hoogstraat 41soort onroerend goed: huis    
2-085 /2 eigenaar:  Frans Beerns    
2-085 /2 gebruiker:  Frans Beerns    
2-085 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
2-086 Wortelstraat 8soort onroerend goed: kamer    
2-086  eigenaar:  Jan Blauw    
2-086  gebruiker:  Rinske Claeses    
2-086  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
2-087 0soort onroerend goed: huis    
2-087  eigenaar:  Heyman Heymans n.u.   
2-087  gebruiker:  Harmen Arents    
2-087  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
2-088 Wortelstraat 13soort onroerend goed: stal    
2-088  eigenaar:  Tjitske Ymes erv.   
2-088  gebruiker:  wed. Jan Aukes    
2-088  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-088 /2 soort onroerend goed: huis    
2-088 /2 eigenaar:  Johannes Ypes erv.   
2-088 /2 gebruiker:  wed. Jochhum Jansen    
2-088 /2 huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
2-089 Hoogstraat 43soort onroerend goed: kamer    
2-089  eigenaar:  Beernt Jans    
2-089  gebruiker:  Beernt Jans    
2-089  opmerking:  onvermoogende
2-090 Hoogstraat 45soort onroerend goed: kamer    
2-090  eigenaar:  wed. Gerlof Jansen    
2-090  gebruiker:  Bauke Jyltes    
2-090  huurwaarde en aanslag:   34‑10‑00 cg 6‑05‑06 cg
2-091 Hoogstraat 47soort onroerend goed: huis    
2-091  eigenaar:  Jan Caspers    
2-091  gebruiker:  Jan Caspers    
2-091  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
2-092 0soort onroerend goed: huis    
2-092  eigenaar:  Beernt Alberts    
2-092  gebruiker:  Beernt Alberts    
2-092  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
2-093 Hoogstraat 49soort onroerend goed: huis    
2-093  eigenaar:  Heere Gerbens    
2-093  gebruiker:  Heere Gerbens    
2-093  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
2-094 Hoogstraat 51soort onroerend goed: huis    
2-094  eigenaar:  Klaas Jansen    
2-094  gebruiker:  Klaas Jansen    
2-094  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 4‑18‑02 cg
2-094 /2Hoogstraat 53soort onroerend goed: huis    
2-094 /2 eigenaar:  Gerryt Suringar    
2-094 /2 gebruiker:  Ate Joris    
2-094 /2 huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
2-095 0soort onroerend goed: perk    
2-095  eigenaar:  Anne Jans erv.   
2-095  gebruiker:      
2-095  opmerking:  vervallen bevonden en niet van waerde
2-096 Hoogstraat 40soort onroerend goed: huis    
2-096  eigenaar:  Jan Jacobs    
2-096  gebruiker:  Beernt Beernts cum soc.   
2-096  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
2-097 Hoogstraat 38soort onroerend goed: huis    
2-097  eigenaar:  Alle Jacobs    
2-097  gebruiker:  Alle Jacobs    
2-097  opmerking:  onvermoogende
2-098 Hoogstraat 36soort onroerend goed: huis    
2-098  eigenaar:  Jan Gerryts    
2-098  gebruiker:  Jan Gerryts    
2-098  opmerking:  onvermoogende
2-099 Hoogstraat 34soort onroerend goed: huis    
2-099  eigenaar:  Jacob Poppes    
2-099  gebruiker:  Jacob Poppes    
2-099  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
2-100 Hoogstraat 32soort onroerend goed: huis    
2-100  eigenaar:  Tjeerd Jansen Sandstra    
2-100  gebruiker:  Tjeerd Jansen Sandstra    
2-100  gebruiker:  Lieuwe Tjerks    
2-100  huurwaarde en aanslag:   53‑00‑00 cg 9‑12‑12 cg
2-101 0soort onroerend goed: huis    
2-101  eigenaar:  Douwe Gosses    
2-101  gebruiker:  Douwe Gosses    
2-101  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
2-102 Hoogstraat 30soort onroerend goed: huis    
2-102  eigenaar:  Pytter Gerbens    
2-102  gebruiker:  Pytter Gerbens    
2-102  huurwaarde en aanslag:   26‑10‑00 cg 4‑16‑06 cg
2-103 Hoogstraat 30soort onroerend goed: huis    
2-103  eigenaar:  Ype Pytters    
2-103  gebruiker:  Age Cornelis    
2-103  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
2-104 Hoogstraat 28soort onroerend goed: huis    
2-104  eigenaar:  wed. Gerrit Jacobs    
2-104  gebruiker:  wed. Gerrit Jacobs    
2-104  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
2-104  opmerking:  1737 insolvent verklaart en is onvermogende
2-105 Hoogstraat 26soort onroerend goed: huis    
2-105  eigenaar:  Klaas Joostens    
2-105  gebruiker:  Klaas Joostens    
2-105  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
2-105  opmerking:  1733 insolvent verklaart en is onvermogende
2-106 Hoogstraat 24soort onroerend goed: huis    
2-106  eigenaar:  Andrys Ymkes    
2-106  gebruiker:  Andrys Ymkes    
2-106  huurwaarde en aanslag:   17‑04‑00 cg 3‑02‑08 cg
2-107 Hoogstraat 22soort onroerend goed: huis    
2-107  eigenaar:  Simon Jacobs    
2-107  eigenaar:  Tjeerd Pytters    
2-107  gebruiker:  Christiaen Jansen    
2-107  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 4‑03‑10 cg
2-108 Herenwaltje 15soort onroerend goed: huis    
2-108  eigenaar:  Jan Beernts    
2-108  gebruiker:  Jan Beernts cum soc.   
2-108  huurwaarde en aanslag:   29‑16‑00 cg 5‑08‑04 cg
2-109 Herenwaltje 19soort onroerend goed: huis    
2-109  eigenaar:  Cornelis Fokkes    
2-109  gebruiker:  Pytter Claeses cum soc.   
2-109  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
2-110 Scheerstraat 1soort onroerend goed: huis    
2-110  eigenaar:  Pytter Beerents    
2-110  gebruiker:  Pytter Beerents    
2-110  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 3‑01‑12 cg
2-111 Hoogstraat 20soort onroerend goed: huis    
2-111  eigenaar:  Simon Stinstra    
2-111  gebruiker:  Minne Harmens    
2-111  huurwaarde en aanslag:   57‑18‑00 cg 10‑10‑08 cg
2-112 Hoogstraat 18soort onroerend goed: huis    
2-112  eigenaar:  Jan Sybes    
2-112  gebruiker:  Jan Sybes    
2-112  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑12‑12 cg
2-113 Hoogstraat 16soort onroerend goed: huis    
2-113  eigenaar:  wed. Bouwe Feykes    
2-113  gebruiker:  Baukjen Baukes    
2-113  huurwaarde en aanslag:   42‑16‑00 cg 7‑15‑10 cg
2-114 Hoogstraat 14soort onroerend goed: huis    
2-114  eigenaar:  Pytter Tjeerds    
2-114  gebruiker:  Pytter Tjeerds    
2-114  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 5‑16‑06 cg
2-115 Hoogstraat 12soort onroerend goed: huis    
2-115  eigenaar:  wed. Dirk Pytters    
2-115  gebruiker:  wed. Dirk Pytters cum soc.   
2-115  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
2-116 Hoogstraat 10soort onroerend goed: huis    
2-116  eigenaar:  Anthoni Gerardi    
2-116  gebruiker:  Anthoni Gerardi    
2-116  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
2-117 Hoogstraat 6soort onroerend goed:     
2-117  eigenaar:  IJe Feykes    
2-117  gebruiker:  Sjoerd Joukes    
2-117  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
2-118 Hoogstraat 4soort onroerend goed: huis    
2-118  eigenaar:  Cornelis Tjeerds erv.   
2-118  gebruiker:  Hessel Jelles    
2-118  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
2-119 Hoogstraat 2soort onroerend goed: huis    
2-119  eigenaar:  Ulbe Jansen    
2-119  eigenaar:  Tjeerd Pyters    
2-119  gebruiker:  een wed. Aeghjen    
2-119  huurwaarde en aanslag:   37‑00‑00 cg 6‑14‑08 cg
2-120 0soort onroerend goed: huis    
2-120  eigenaar:  Jacob Dirks cum soc.   
2-120  gebruiker:  Sirk Uilkes    
2-120  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑10‑14 cg
2-121 0soort onroerend goed: huis    
2-121  eigenaar:  Theunis Jelles    
2-121  gebruiker:  Theunis Jelles    
2-121  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
2-122 Noorderhaven 109soort onroerend goed: huis    
2-122  eigenaar:  Jelte Ruurds    
2-122  gebruiker:  Jelte Ruurds    
2-122  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
2-122  grondpacht aan: de havenisten    
2-122  grondpacht en aanslag:    5‑12‑00 cg1‑08‑00 cg
2-123 Noorderhaven 111soort onroerend goed: huis    
2-123  eigenaar:  burgemr. Munter    
2-123  gebruiker:  burgemr. Munter    
2-123  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑14‑08 cg
2-123  grondpacht aan: de havenisten    
2-123  grondpacht en aanslag:    5‑12‑00 cg1‑08‑00 cg
2-124 Noorderhaven 113soort onroerend goed: huis    
2-124  eigenaar:  ontfanger Roorda    
2-124  gebruiker:  ontfanger Roorda    
2-124  huurwaarde en aanslag:   51‑00‑00 cg 9‑05‑06 cg
2-125 0soort onroerend goed: huis    
2-125  eigenaar:  Abbe Rinses    
2-125  gebruiker:  Thijs Ulbes    
2-125  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-126 0soort onroerend goed: huis    
2-126  eigenaar:  vroedsm. Steensma    
2-126  gebruiker:  Dioede Sierks    
2-126  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
2-127 0soort onroerend goed: houtstek    
2-127  eigenaar:  Antoni Gerardi    
2-127  gebruiker:  Douwe Gabes    
2-127  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
2-128 Rommelhaven 7soort onroerend goed: huis    
2-128  eigenaar:  Yde Pyters    
2-128  gebruiker:  Yde Pyters    
2-128  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 9‑16‑06 cg
2-129 Rommelhaven 7soort onroerend goed: cementmakerij    
2-129  eigenaar:  Yde Pyters    
2-129  gebruiker:      
2-129  opmerking:  leedigh
2-130 Rommelhaven 11soort onroerend goed: huis    
2-130  eigenaar:  Okke Bouwes cum soc.   
2-130  gebruiker:  Johannes Caspers    
2-130  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
2-131 Rommelhaven 15soort onroerend goed: huis    
2-131  eigenaar:  Schelte Arjens    
2-131  gebruiker:  Schelte Arjens    
2-131  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑18‑02 cg
2-131 /2Scheerstraat 3soort onroerend goed: huis    
2-131 /2 eigenaar:  IJsbrand Thomas    
2-131 /2 gebruiker:  IJsbrand Thomas    
2-131 /2 huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
2-132 Scheerstraat 5soort onroerend goed: huis    
2-132  eigenaar:  wed. Dirk Gerrits    
2-132  gebruiker:  wed. Dirk Gerrits cum soc.   
2-132  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
2-133 Scheerstraat 7soort onroerend goed: huis    
2-133  eigenaar:  Tjeerd Claeses erv.   
2-133  gebruiker:  Obbe Gerbens    
2-133  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑14‑08 cg
2-134 Scheerstraat 9soort onroerend goed: huis    
2-134  eigenaar:  Evert Sybrens    
2-134  gebruiker:  Evert Sybrens    
2-134  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
2-135 Scheerstraat 11soort onroerend goed: huis    
2-135  eigenaar:  Douwe Gosses    
2-135  gebruiker:  Hendrik Johannes    
2-135  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑16‑06 cg
2-136 Scheerstraat 12soort onroerend goed: huis    
2-136  eigenaar:  Jan Jacobs    
2-136  gebruiker:  Jan Jacobs    
2-136  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
2-137 Scheerstraat 8soort onroerend goed: huis    
2-137  eigenaar:  Gerard Suringar    
2-137  gebruiker:  Frans Beerns    
2-137  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑14‑08 cg
2-137 Scheerstraat 8soort onroerend goed: stal    
2-137  gebruiker:  Jan Hendrix    
2-137  huurwaarde en aanslag:   14‑08‑00 cg 2‑12‑04 cg
2-138 Scheerstraat 6soort onroerend goed: huis    
2-138  eigenaar:  Cornelis houtmolenaar   
2-138  gebruiker:  Willem Gerbens cum soc.   
2-138  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 6‑03‑10 cg
2-139 Scheerstraat 2soort onroerend goed: houtstek    
2-139  eigenaar van 1/2:  Sybrand Feytema    
2-139  eigenaar van 1/2:  Tjerk Jurjens    
2-139  gebruiker:  Sybrand Feytema    
2-139  huurwaarde en aanslag:   7‑00‑00 cg 1‑05‑06 cg
2-139  gebruiker:  Tjerk Jurjens    
2-139  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
2-140 0soort onroerend goed: stal    
2-140  eigenaar:  wed. burgemr. Menalda    
2-140  gebruiker:  wed. burgemr. Menalda    
2-140  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
2-141 Rommelhaven 13soort onroerend goed: houtstek en molenhuis    
2-141  eigenaar:  Pytter Feytema erv.   
2-141  gebruiker:  Pytter Feytema erv.   
2-141  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
2-142 Noordijs 1soort onroerend goed: huis    
2-142  eigenaar:  Sybrand Feytema    
2-142  gebruiker:  Albert Pytters    
2-142  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-143 Noordijs 3soort onroerend goed: huis    
2-143  eigenaar:  wed. burgemr. Menalda    
2-143  gebruiker:  wed. burgemr. Menalda    
2-143  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 9‑16‑06 cg
2-144 Noordijs 5soort onroerend goed: huis    
2-144  eigenaar:  burgemr. Weima    
2-144  gebruiker:  burgemr. Weima    
2-144  huurwaarde en aanslag:   51‑01‑00 cg 9‑05‑08 cg
2-145 Noordijs 9soort onroerend goed: huis    
2-145  eigenaar:  Feddrik A. Mahui    
2-145  gebruiker:  Jan Andrys    
2-145  huurwaarde en aanslag:   40‑18‑00 cg 7‑08‑10 cg
2-146 Noordijs 11soort onroerend goed: huis    
2-146  eigenaar:  wed. burgemr. Menalda    
2-146  gebruiker:  wed. burgemr. Menalda    
2-146  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
2-147 Noordijs 11soort onroerend goed: huis en gleybakkerij    
2-147  eigenaar:  Pytter Feytema    
2-147  gebruiker:  wed. Pytter Feytema    
2-147  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-148 Noordijs 13soort onroerend goed: huis    
2-148  eigenaar:  wed. Wybe Hanekuik    
2-148  gebruiker:  Jacob Hanekuik    
2-148  huurwaarde en aanslag:   89‑00‑00 cg 16‑03‑10 cg
2-149 Noordijs 15soort onroerend goed: huis    
2-149  eigenaar:  Claas R. Mahui    
2-149  gebruiker:  Claas R. Mahui    
2-149  huurwaarde en aanslag:   110‑00‑00 cg 20‑00‑00 cg
2-150 Noordijs 17soort onroerend goed: huis    
2-150  eigenaar:  Tomas Jansen erv.   
2-150  gebruiker:  Hendrik Norel cum soc.   
2-150  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-150  opmerking:  hier onder begrepen no. 166
2-151 Noordijs 19soort onroerend goed: huis    
2-151  eigenaar:  Teunis Foppes erv.   
2-151  gebruiker:  wed. Jarigh Jacobs    
2-151  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
2-152 Noordijs 21soort onroerend goed: huis    
2-152  eigenaar:  Ruurd Scheltinga    
2-152  gebruiker:  Freerk Scheltinga    
2-152  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
2-153 0soort onroerend goed: huis    
2-153  eigenaar:  wed. burgemr. Lanting    
2-153  gebruiker:  wed. burgemr. Lanting    
2-153  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-154 Noordijs 23soort onroerend goed: huis    
2-154  eigenaar:  dr. R. Bakker    
2-154  gebruiker:  Harm. Portier    
2-154  huurwaarde en aanslag:   195‑00‑00 cg 35‑09‑00 cg
2-155 soort onroerend goed: tuin    
2-155  eigenaar:  convooymr. Sloterdijk    
2-155  gebruiker:  convooymr. Sloterdijk    
2-155  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑14‑08 cg
2-156 Noordijs 25soort onroerend goed: huis    
2-156  eigenaar:  Jan Hendriks    
2-156  gebruiker:  Jan Hendriks    
2-156  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-157 Noordijs 27soort onroerend goed: huis    
2-157  eigenaar:  Dirk IJsbrands    
2-157  gebruiker:  Sipke Dirks    
2-157  huurwaarde en aanslag:   64‑00‑00 cg 11‑12‑12 cg
2-158 Franekereind 3soort onroerend goed: huis    
2-158  eigenaar:  burgemr. Veersma    
2-158  gebruiker:  burgemr. Veersma    
2-158  huurwaarde en aanslag:   47‑00‑00 cg 8‑10‑14 cg
2-159 Franekereind 1soort onroerend goed: huis    
2-159  eigenaar:  Symon Stijl    
2-159  gebruiker:  Symon Stijl    
2-159  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-160 Franekereind 7soort onroerend goed: huis    
2-160  eigenaar:  convoymr. Sloterdijk    
2-160  gebruiker:  convoymr. Sloterdijk    
2-160  huurwaarde en aanslag:   72‑00‑00 cg 13‑01‑12 cg
2-161 Franekereind 9soort onroerend goed: huis    
2-161  eigenaar:  Alef van der Meulen    
2-161  gebruiker:  Alef van der Meulen    
2-161  huurwaarde en aanslag:   81‑00‑00 cg 14‑14‑08 cg
2-162 Franekereind 11soort onroerend goed: huis    
2-162  eigenaar:  Alef van der Meulen    
2-162  gebruiker:  Cornelis Brouwer    
2-162  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-163 0soort onroerend goed: huis    
2-163  eigenaar:  Alef van der Meulen    
2-163  gebruiker:  wed. Sjoerd Hendriks    
2-163  huurwaarde en aanslag:   56‑04‑00 cg 10‑04‑06 cg
2-164 Franekereind 15soort onroerend goed: huis    
2-164  eigenaar:  Tjepke Gratema erv.   
2-164  gebruiker:  Gerard Suringar    
2-164  huurwaarde en aanslag:   150‑00‑00 cg 27‑05‑06 cg
2-165 0soort onroerend goed: stal    
2-165  eigenaar:  Teunis Foppes erv.   
2-165  gebruiker:  Teunis Foppes erv.   
2-165  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
2-166 0soort onroerend goed: pakhuis    
2-166  eigenaar:  Tomas Jansen erv.   
2-166  gebruiker:      
2-166  opmerking:  beklemt onder no. 150 hier vooren
2-167 0soort onroerend goed: kamer    
2-167  eigenaar:  wed. Wybe Hanekuik    
2-167  gebruiker:  wed. Wybe Hanekuik    
2-167  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
2-168 0soort onroerend goed: kamer    
2-168  eigenaar:  wed. burgemr. Menalda    
2-168  gebruiker:  Stijntie Jacobs    
2-168  opmerking:  woont vergeefs
2-169 William Boothstraat 6soort onroerend goed: huis    
2-169  eigenaar:  Heere Rinkes    
2-169  gebruiker:  Heere Rinkes    
2-169  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
2-170 0soort onroerend goed: huis    
2-170  eigenaar:  Heere Rinkes    
2-170  gebruiker:  Freerk Hendriks cum soc.   
2-170  huurwaarde en aanslag:   46‑00‑00 cg 8‑07‑04 cg
2-171 0soort onroerend goed: ververij    
2-171  eigenaar:  Heere Rinkes    
2-171  gebruiker:  Heere Rinkes    
2-171  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
2-172 Lombardstraat 4soort onroerend goed: huis    
2-172  eigenaar:  Teetske Ruurds    
2-172  gebruiker:  Gerrit Jacobs cum soc.   
2-172  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
2-173 Lombardstraat 2soort onroerend goed: huis    
2-173  eigenaar:  Gerrit Gijsberts    
2-173  gebruiker:  Pytter Willems cum soc.   
2-173  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-173  grondpacht aan: Harmen Douwes erv.   
2-173  grondpacht en aanslag:    2‑02‑00 cg0‑10‑08 cg
2-174 William Boothstraat 5soort onroerend goed: stal    
2-174  eigenaar:  H. Portier    
2-174  gebruiker:  H. Portier    
2-174  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
2-175 William Boothstraat 9soort onroerend goed: keet    
2-175  eigenaar:  dr. Suringar    
2-175  gebruiker:  dr. Suringar    
2-175  huurwaarde en aanslag:   287‑10‑00 cg 52‑05‑06 cg
2-176 0soort onroerend goed: huis    
2-176  eigenaar:  Cornelis Ecoma    
2-176  gebruiker:  Cornelis Ecoma    
2-176  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑12‑12 cg
2-177 William Boothstraat 15soort onroerend goed: huis    
2-177  eigenaar:  Broer Baukes    
2-177  gebruiker:  Broer Baukes    
2-177  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑10 cg
2-178 William Boothstraat 19soort onroerend goed: zoutkeet    
2-178  eigenaar:  wed. burgemr. Menalda    
2-178  gebruiker:  wed. burgemr. Menalda    
2-178  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
2-179 William Boothstraat 37soort onroerend goed: huis    
2-179  eigenaar:  wed. Pytter Tjebbes    
2-179  gebruiker:  wed. Pytter Tjebbes    
2-179  opmerking:  afgebrooken
2-180 William Boothstraat 31soort onroerend goed: keet    
2-180  eigenaar:  wed. Pytter Tjebbes    
2-180  gebruiker:  wed. Pytter Tjebbes    
2-180  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
2-181 William Boothstraat 23soort onroerend goed: huis    
2-181  eigenaar:  wed. Pytter Tjebbes    
2-181  gebruiker:      
2-181  opmerking:  leedigh 15-00-00
2-182 0soort onroerend goed: huis    
2-182  eigenaar:  Teunis van der Ley    
2-182  eigenaar:  Jan van der Ley    
2-182  gebruiker:  Gerryt Jansen cum soc.   
2-181  opmerking:  leedigh 40-00-00
2-183 William Boothstraat 39soort onroerend goed: huis    
2-183  eigenaar:  Tjalling Tjallings    
2-183  gebruiker:  Tjalling Tjallings cum soc.   
2-183  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
2-184 Franekereind 17soort onroerend goed: huis    
2-184  eigenaar:  Melle Ynses    
2-184  gebruiker:  Melle Ynses    
2-184  huurwaarde en aanslag:   25‑10‑00 cg 4‑12‑10 cg
2-185 Franekereind 19soort onroerend goed: huis    
2-185  eigenaar:  Jarigh Adema    
2-185  gebruiker:  Gerrit Offringa    
2-185  huurwaarde en aanslag:   51‑00‑00 cg 9‑05‑06 cg
2-186 Franekereind 21soort onroerend goed: huis    
2-186  eigenaar:  Dirk Hugens    
2-186  gebruiker:  Hans Menses    
2-186  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑14‑08 cg
3-001 soort onroerend goed: zoutkeet en huis    
3-001  eigenaar:  Doede Bakker    
3-001  gebruiker:  Doede Bakker    
3-001  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
3-002 Scheffersplein 29soort onroerend goed: zoutkeet    
3-002  eigenaar:  wed. burgemr. Rypema    
3-002  gebruiker:  wed. burgemr. Rypema    
3-002  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
3-003 Scheffersplein 27soort onroerend goed: zoutkeet    
3-003  eigenaar:  Johannes Ferwerda    
3-003  gebruiker:  Johannes Ferwerda    
3-003  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
3-004 soort onroerend goed: wagenhuis    
3-004  eigenaar:  convoymr. Slooterdijk    
3-004  gebruiker:  convoymr. Slooterdijk    
3-004  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
3-005 Scheffersplein 17soort onroerend goed: huis    
3-005  eigenaar:  Johannes Pytters    
3-005  gebruiker:  Pytter Johannes    
3-005  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-006 soort onroerend goed: huis    
3-006  eigenaar:  Sara Groenewold    
3-006  gebruiker:  wed. Jillert Sipkes    
3-006  huurwaarde en aanslag:   19‑10‑00 cg 3‑10‑12 cg
3-007 soort onroerend goed: huis en brouwerij    
3-007  eigenaar:  Sara Groenewold    
3-007  gebruiker:      
3-007  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑12‑12 cg
3-008 soort onroerend goed: huis    
3-008  eigenaar:  Sara Groenewold    
3-008  gebruiker:  Harmen Gerrits    
3-008  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
3-009 soort onroerend goed: hof    
3-009  eigenaar:  Servaas van Beemen    
3-009  gebruiker:  Johannes van Beemen    
3-009  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
3-010 soort onroerend goed: huis    
3-010  eigenaar:  Pieke Zacharias    
3-010  gebruiker:  Pieke Zacharias    
3-010  opmerking:  onvermogende
3-011 Oosterkeetstraat 5soort onroerend goed: huis en tuin    
3-011  eigenaar:  Hendrik Fransen    
3-011  gebruiker:  Hendrik Fransen    
3-011  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
3-012 soort onroerend goed: kamer    
3-012  eigenaar:  Arjen Wassenaer n.u.   
3-012  gebruiker:  Gerben Heeres    
3-012  huurwaarde en aanslag:   14‑10‑00 cg 2‑12‑10 cg
3-013 soort onroerend goed: huis    
3-013  eigenaar:  Wopke Johannes    
3-013  gebruiker:  Wopke Johannes cum soc.   
3-013  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 6‑07‑04 cg
3-014 soort onroerend goed: stal    
3-014  eigenaar:  Douwe Reins    
3-014  eigenaar:  Joost Gonggrijp    
3-014  gebruiker:  Douwe Reins    
3-014  gebruiker:  Joost Gonggrijp    
3-014  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 0‑18‑02 cg
3-015 soort onroerend goed: huis    
3-015  eigenaar:  Jylt Baukes    
3-015  gebruiker:  Reyn Cornelis    
3-015  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 3‑01‑12 cg
3-015 /2 soort onroerend goed: huis    
3-015 /2 eigenaar:  Freerk Ates    
3-015 /2 gebruiker:  Freerk Ates    
3-015 /2 huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-016 soort onroerend goed: huis    
3-016  eigenaar:  Jan Rienks    
3-016  gebruiker:  Cornelis Pytters    
3-016  huurwaarde en aanslag:   41‑00‑00 cg 7‑09‑00 cg
3-017 soort onroerend goed: kamer    
3-017  eigenaar:  Harm Jansen    
3-017  gebruiker:  Harm Jansen    
3-017  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
3-018 Oosterkeetstraat 11soort onroerend goed: huis    
3-018  eigenaar:  Hendrik Jansen    
3-018  gebruiker:  Hendrik Jansen    
3-018  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-018 /2 soort onroerend goed: huis    
3-018 /2 eigenaar:  Beernt Geersma    
3-018 /2 gebruiker:  Sewerus Ruurds    
3-018 /2 huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-019 soort onroerend goed: kamer    
3-019  eigenaar:  Meynert Cobus    
3-019  gebruiker:  Meynert Cobus    
3-019  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
3-019 /2Nieuwstraat 1soort onroerend goed: kamer    
3-019 /2 eigenaar:  Freerk Hendrix    
3-019 /2 gebruiker:  Jan Jansen    
3-019 /2 huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
3-019 /3 soort onroerend goed: kamer    
3-019 /3 eigenaar:  burgemr. Donker    
3-019 /3 gebruiker:  Jan Alberts    
3-019 /3 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-020 soort onroerend goed: kamer    
3-020  eigenaar:  Gerrit Gijsberts    
3-020  gebruiker:  Pytter Hendrix    
3-020  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-021 Oosterkeetstraat 1soort onroerend goed: huis    
3-021  eigenaar:  Bouwe Gerrits    
3-021  gebruiker:  Bouwe Gerrits    
3-021  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-021 /2 soort onroerend goed: stal    
3-021 /2 eigenaar:  wed. Christaan Claeses    
3-021 /2 gebruiker:  wed. Christaan Claeses    
3-021 /2 huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
3-022 soort onroerend goed: stal    
3-022  eigenaar:  Gerlof Jansen    
3-022  gebruiker:  Gerlof Jansen    
3-022  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
3-023 Nieuwstraat 11soort onroerend goed: huis    
3-023  eigenaar:  Willem Willems    
3-023  gebruiker:  Willem Willems    
3-023  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-024 Nieuwstraat 13soort onroerend goed: huis    
3-024  eigenaar:  Joost Gonggrijp n.u.   
3-024  gebruiker:  wed. Willem Andrys    
3-024  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-025 soort onroerend goed: huis    
3-025  eigenaar:  Hendrik Alberts    
3-025  gebruiker:  Hendrik Alberts    
3-025  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-026 Nieuwstraat 19soort onroerend goed: huis    
3-026  eigenaar:  Gerrit Jurjens    
3-026  gebruiker:  Gerrit Jurjens    
3-026  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-027 soort onroerend goed: huis    
3-027  eigenaar:  Louw Hendrix    
3-027  gebruiker:  Elias Jansen    
3-027  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
3-028 soort onroerend goed: huis    
3-028  eigenaar:  wed. burgemr. Sopingius    
3-028  gebruiker:  wed. burgemr. Sopingius    
3-028  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
3-029 soort onroerend goed: huis    
3-029  eigenaar:  wed. Jan Claeses    
3-029  gebruiker:  wed. Jan Claeses cum soc.   
3-029  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-030 soort onroerend goed: huis    
3-030  eigenaar:  Hendrik Beernts    
3-030  gebruiker:  Hendrik Beerns    
3-030  opmerking:  1731 insolvent verklaart en is onvermogende
3-031 soort onroerend goed: huis    
3-031  eigenaar:  Jan de Wit    
3-031  gebruiker:  Jan de Wit    
3-031  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
3-032 Nieuwstraat 36soort onroerend goed: huis    
3-032  eigenaar:  Doopsgezinde Gemeente    
3-032  gebruiker:  Leendert Jansen    
3-032  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-033 Nieuwstraat 38soort onroerend goed: huis    
3-033  eigenaar:  Harmen Everts    
3-033  gebruiker:  Harmen Everts    
3-033  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-033 /2 soort onroerend goed: huis    
3-033 /2 eigenaar:  Jan J. Wighuis    
3-033 /2 gebruiker:  Jan J. Wighuis    
3-033 /2 huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-033 /3 soort onroerend goed: huis    
3-033 /3 eigenaar:  Jan Coenraeds    
3-033 /3 gebruiker:  Jan Coenraeds    
3-033 /3 huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-033 /4Nieuwstraat 34soort onroerend goed: huis    
3-033 /4 eigenaar:  Reyn Jansen    
3-033 /4 gebruiker:  Reyn Jansen    
3-033 /4 huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
3-034 Nieuwstraat 32soort onroerend goed: huis    
3-034  eigenaar:  Wessel Gerrits    
3-034  gebruiker:  Wessel Gerrits    
3-034  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
3-035 Nieuwstraat 28soort onroerend goed: huis    
3-035  eigenaar:  Jan Jansen    
3-035  gebruiker:  Jan Jansen    
3-035  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-036 Nieuwstraat 24soort onroerend goed: huis    
3-036  eigenaar:  Arjen Cornelis    
3-036  gebruiker:  Arjen Cornelis    
3-036  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-037 soort onroerend goed: huis    
3-037  eigenaar:  Jacob Ides    
3-037  gebruiker:  Jacob Ides    
3-037  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-038 soort onroerend goed: woning    
3-038  eigenaar:  Albert Jaenes    
3-038  gebruiker:  Albert Jaenes    
3-038  opmerking:  onvermogende
3-039 soort onroerend goed: huis    
3-039  eigenaar:  Hendrik Ewerts    
3-039  gebruiker:  Hendrik Ewerts    
3-039  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-040 Nieuwstraat 40soort onroerend goed: zoutkeet en huis    
3-040  eigenaar:  erv. Pytter Dirks    
3-040  gebruiker:  Freerk Fonteyn    
3-040  opmerking:  voor de afgeloste grondpacht
3-040  huurwaarde en aanslag:   201‑15‑00 cg 36‑13‑10 cg
3-041 soort onroerend goed: huis    
3-041  eigenaar:  Henning Cornelis    
3-041  gebruiker:  Teunis Rosendael    
3-041  huurwaarde en aanslag:   13‑00‑00 cg 2‑07‑04 cg
3-042 soort onroerend goed: kamer    
3-042  eigenaar:  wed. Arjen Clases    
3-042  gebruiker:  wed. Arjen Clases    
3-042  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
3-043 soort onroerend goed: kamer    
3-043  eigenaar:  Sara Groenewold    
3-043  gebruiker:  Sara Groenewold    
3-043  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
3-044 soort onroerend goed: huis    
3-044  eigenaar:  Gosse Tjallings    
3-044  gebruiker:  Gosse Tjallings    
3-044  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-045 Franekereind 25soort onroerend goed: huis    
3-045  eigenaar:  Pytter Jansen    
3-045  eigenaar:  Claas Pytters    
3-045  gebruiker:  Pytter Jansen    
3-045  gebruiker:  Claas Pytters    
3-045  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
3-046 Franekereind 27soort onroerend goed: huis    
3-046  eigenaar:  Jan Arents    
3-046  gebruiker:  Jan Arents    
3-046  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-047 Franekereind 29soort onroerend goed: huis    
3-047  eigenaar:  erv. Douwe Keimpes    
3-047  gebruiker:  Johannes Okkes    
3-047  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-048 Franekereind 29soort onroerend goed: huis    
3-048  eigenaar:  Gerryt Gijsberts    
3-048  gebruiker:  Gerryt Gijsberts    
3-048  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑18‑02 cg
3-049 soort onroerend goed: huis    
3-049  eigenaar:  wed. Simon Jacobs    
3-049  gebruiker:  Jochum Cornelis    
3-049  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-050 Nieuwstraat 62soort onroerend goed: huis    
3-050  eigenaar:  vroedsm. Baksma    
3-050  gebruiker:  Tjebbe Harmens    
3-050  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 3‑01‑12 cg
3-051 soort onroerend goed: huis    
3-051  eigenaar:  Tjeerd Gerrits    
3-051  gebruiker:  Tjeerd Gerrits    
3-051  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-052 Nieuwstraat 60soort onroerend goed: huis    
3-052  eigenaar:  erv. Harke Tjebbes    
3-052  gebruiker:  erv. Harke Tjebbes    
3-052  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
3-053 Nieuwstraat 56soort onroerend goed: huis    
3-053  eigenaar:  wed. Wyger Dirks    
3-053  gebruiker:  Pytter Douwes    
3-053  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
3-054 Nieuwstraat 54soort onroerend goed: huis    
3-054  eigenaar:  Jacob Christiaans    
3-054  gebruiker:  Jacob Christiaans    
3-054  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
3-055 Nieuwstraat 52soort onroerend goed: huis    
3-055  eigenaar:  wed. Sybe Pytters    
3-055  gebruiker:  Hans Jacobs    
3-055  huurwaarde en aanslag:   18‑10‑00 cg 3‑07‑02 cg
3-056 Nieuwstraat 50soort onroerend goed: huis    
3-056  eigenaar:  Jan Fopkes    
3-056  gebruiker:  Jan Fopkes    
3-056  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
3-056  opmerking:  1728 insolvent verklaart en is onvermogende
3-057 Nieuwstraat 46soort onroerend goed: huis    
3-057  eigenaar:  vroedsm. Baksma    
3-057  gebruiker:  Jan de Wit    
3-057  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-058 Nieuwstraat 46soort onroerend goed: huis    
3-058  eigenaar:  vroedsm. Baksma    
3-058  gebruiker:  Cornelis Johannes    
3-058  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 3‑01‑12 cg
3-059 Franekereind 23soort onroerend goed: huis    
3-059  eigenaar:  wed. Wyger Dirks    
3-059  gebruiker:  wed. Wyger Dirks    
3-059  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
3-060 soort onroerend goed: huis    
3-060  eigenaar:  wed. Wyger Dirks    
3-060  gebruiker:  Pytter Wytses    
3-060  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
3-061 soort onroerend goed: huis    
3-061  eigenaar:  Antie Wouters    
3-061  gebruiker:  Antie Wouters    
3-061  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-062 Grote Kerkstraat 25soort onroerend goed: huis    
3-062  eigenaar:  erv. Jan Hessels    
3-062  gebruiker:  Joh. Fransbergen    
3-062  huurwaarde en aanslag:   31‑00‑00 cg 5‑12‑12 cg
3-063 Grote Kerkstraat 27soort onroerend goed: huis    
3-063  eigenaar:  Jacob Hendriks    
3-063  gebruiker:  Jacob Hendriks    
3-063  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-064 Grote Kerkstraat 29soort onroerend goed: huis    
3-064  eigenaar:  Simon Dekker    
3-064  gebruiker:  Simon Dekker    
3-064  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 6‑03‑10 cg
3-065 Grote Kerkstraat 31soort onroerend goed: huis    
3-065  eigenaar:  Sjoerd Olpherts    
3-065  gebruiker:  Sjoerd Olpherts    
3-065  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
3-066 Grote Kerkstraat 31soort onroerend goed: huis    
3-066  eigenaar:  Johannes Douwes    
3-066  gebruiker:  Johannes Douwes    
3-066  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-067 Grote Kerkstraat 31soort onroerend goed: huis    
3-067  eigenaar:  Jan Annes    
3-067  gebruiker:  Philippus Levi cum soc.   
3-067  huurwaarde en aanslag:   46‑00‑00 cg 8‑07‑04 cg
3-068 Grote Kerkstraat 33soort onroerend goed: huis    
3-068  eigenaar:  Tjalling Sopingius    
3-068  gebruiker:  Tjalling Sopingius    
3-068  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-069 Grote Kerkstraat 35soort onroerend goed: huis    
3-069  eigenaar:  Hans Warners n.u.   
3-069  gebruiker:  wed. Hans Warners n.u.   
3-069  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-070 Grote Kerkstraat 37soort onroerend goed: huis    
3-070  eigenaar:  wed. Auke Bakker    
3-070  gebruiker:  Age Wybes cum soc.   
3-070  huurwaarde en aanslag:   55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
3-071 Grote Kerkstraat 39soort onroerend goed: huis    
3-071  eigenaar:  Jan Beernts    
3-071  gebruiker:  Jan Beernts    
3-071  opmerking:  en is onvermogende
3-072 Grote Kerkstraat 41soort onroerend goed: huis    
3-072  eigenaar:  erv. Dirk Hugens    
3-072  gebruiker:  Dieukw Aukes cum soc.   
3-072  huurwaarde en aanslag:   44‑16‑00 cg 8‑02‑14 cg
3-073 Kerkpoortstraat 1soort onroerend goed: huis    
3-073  eigenaar:  Jan Hanses    
3-073  gebruiker:  Sipke Willems    
3-073  huurwaarde en aanslag:   53‑00‑00 cg 9‑12‑12 cg
3-074 Kerkpoortstraat 5soort onroerend goed: huis    
3-074  eigenaar:  Jan Beernts    
3-074  gebruiker:  Jan Beernts    
3-074  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
3-075 Kerkpoortstraat 7soort onroerend goed: huis    
3-075  eigenaar:  Beernt Olpherts    
3-075  gebruiker:  Beernt Olpherts    
3-075  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-076 Kerkpoortstraat 9soort onroerend goed: huis    
3-076  eigenaar:  Geertruid Harmens    
3-076  gebruiker:  Hendrik Arents    
3-076  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
3-077 Kerkpoortstraat 15soort onroerend goed: huis    
3-077  eigenaar:  Julianus Pytters    
3-077  gebruiker:  Julianus Pytters    
3-077  opmerking:  onvermogende
3-078 soort onroerend goed: huis    
3-078  eigenaar:  wed. Geert Harmens    
3-078  gebruiker:  wed. Geert Harmens    
3-078  opmerking:  onvermogende
3-079 Kerkpoortstraat 11soort onroerend goed: huis    
3-079  eigenaar:  Alef Wybes    
3-079  gebruiker:  Alef Wybes    
3-079  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-080 Kerkpoortstraat 17soort onroerend goed: huis    
3-080  eigenaar:  Elsje Schaaf    
3-080  gebruiker:  Evert Jansen    
3-080  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-081 /2 soort onroerend goed: huis    
3-081 /2 eigenaar:  Elsje Schaaf    
3-081 /2 gebruiker:  Egbert Beernts cum soc.   
3-081 /2 huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
3-081 soort onroerend goed: hof    
3-081  eigenaar:  Simon Stinstra    
3-081  gebruiker:  Simon Stinstra    
3-081  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-082 soort onroerend goed: huis    
3-082  eigenaar:  Harmen Baxma    
3-082  gebruiker:  Jan Gerrits cum soc.   
3-082  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-083 soort onroerend goed: huis    
3-083  eigenaar:  burgemr. Hiddema    
3-083  gebruiker:  Albert Beernts cum soc.   
3-083  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
3-084 soort onroerend goed: kamer    
3-084  eigenaar:  Dirk Claeses    
3-084  gebruiker:  Dirk Claeses    
3-084  opmerking:  onvermogende
3-085 Kerkpoortstraat 29soort onroerend goed: huis    
3-085  eigenaar:  wed. Jan Sjakkes    
3-085  gebruiker:  wed. Jan Sjakkes cum soc.   
3-085  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-086 Kerkpoortstraat 31soort onroerend goed: hof    
3-086  eigenaar:  wed. Seerp Doedes    
3-086  gebruiker:  wed. Seerp Doedes    
3-086  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-087 Kerkpoortstraat 33soort onroerend goed: huis    
3-087  eigenaar:  Philippus Bos    
3-087  gebruiker:  Jan Coenraeds cum soc.   
3-087  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 6‑07‑04 cg
3-088 Kerkpoortstraat 35soort onroerend goed: huis    
3-088  eigenaar:  Remmert Luitjens    
3-088  gebruiker:  Remmert Luitjens    
3-088  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-088 /2Kerkpoortstraat 37soort onroerend goed: huis    
3-088 /2 eigenaar:  Loiter Jans    
3-088 /2 gebruiker:  Loiter Jans    
3-088 /2 huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-089 soort onroerend goed: huis    
3-089  eigenaar:  Nanning Willems    
3-089  gebruiker:  Willem Nannings    
3-089  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-090 soort onroerend goed: hof    
3-090  eigenaar:  Nanning Willems Randsauw    
3-090  gebruiker:  Nanning Willems Randsauw    
3-090  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 0‑18‑02 cg
3-091 soort onroerend goed: kamer    
3-091  eigenaar:  Nanning Willems    
3-091  gebruiker:  Nanning Willems    
3-091  huurwaarde en aanslag:   13‑10‑00 cg 2‑09‑00 cg
3-092 soort onroerend goed: hof    
3-092  eigenaar:  Salomon Gerlofs    
3-092  gebruiker:  Salomon Gerlofs    
3-092  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
3-092  grondpacht aan: wed.wed. Hylke Johannes Hanekuik    
3-092  grondpacht en aanslag:    1‑05‑00 cg0‑06‑06 cg
3-093 soort onroerend goed: kamer    
3-093  eigenaar:  Jan Willems    
3-093  gebruiker:  Jan Willems    
3-093  opmerking:  onvermogende
3-094 Kerkpoortstraat 39soort onroerend goed: huis    
3-094  eigenaar:  Douwe Jacobs    
3-094  gebruiker:  Douwe Jacobs    
3-094  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
3-094  opmerking:  1728 insolvent verklaart en is nog onvermogende
3-095 Kerkpoortstraat 41soort onroerend goed: huis    
3-095  eigenaar:  Rients Hendrix    
3-095  gebruiker:  Rients Hendrix    
3-095  opmerking:  1738 insolvent verklaart en is nog onvermogende
3-096 soort onroerend goed: huis    
3-096  eigenaar:  blauwe schuurs Gemeente    
3-096  gebruiker:      
3-096  opmerking:  
3-097 Kerkpoortstraat 43soort onroerend goed: huis    
3-097  eigenaar:  Pytter Claeses    
3-097  gebruiker:  Rigstie Pieters    
3-097  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-098 Kerkpoortstraat 47soort onroerend goed: huis    
3-098  eigenaar:  Harmen Jansen    
3-098  gebruiker:  Harmen Jansen    
3-098  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-099 soort onroerend goed: woning    
3-099  eigenaar:  Jan Jansen Groen    
3-099  gebruiker:  Jan Jansen Groen    
3-099  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-100 soort onroerend goed: huis    
3-100  eigenaar:  Robbert Beernts erv.   
3-100  gebruiker:  Beernt Jansen    
3-100  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑10‑14 cg
3-101 soort onroerend goed: huis    
3-101  eigenaar:  Beernt Beernts    
3-101  gebruiker:  Beernt Beernts    
3-101  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
3-101  gebruiker:  Harmen Dirks    
3-101  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
3-102 soort onroerend goed: hof    
3-102  eigenaar:  Nanning Willems    
3-102  gebruiker:  Nanning Willems    
3-102  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 0‑18‑02 cg
3-103 soort onroerend goed: kamer    
3-103  eigenaar:  Beernt Lammerts    
3-103  gebruiker:  Beernt Lammerts    
3-103  opmerking:  1742 insolvent verklaart en nog onvermogende
3-104 soort onroerend goed: hof en kamer    
3-104  eigenaar:  Eeke Jansen    
3-104  gebruiker:  Eeke Jansen cum soc.   
3-104  huurwaarde en aanslag:   104‑00‑00 cg 18‑18‑02 cg
3-105 soort onroerend goed: hof en kamer    
3-105  eigenaar:  Tjepke Gratema erv.   
3-105  gebruiker:  Tjepke Gratema erv. cum soc.   
3-105  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
3-106 soort onroerend goed: kamer    
3-106  eigenaar:  Tjepke Gratema erv.   
3-106  gebruiker:  Gerryt Jansen    
3-106  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-106 /2 soort onroerend goed: kamer    
3-106 /2 eigenaar:  Tjepke Gratema erv.   
3-106 /2 gebruiker:  Albert Fekkes    
3-106 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-107 soort onroerend goed: kamer    
3-107  eigenaar:  Casper Christiaen    
3-107  gebruiker:  Casper Christiaen    
3-107  opmerking:  onvermogende
3-108 soort onroerend goed: kamer    
3-108  eigenaar:  Hans Jetses cum soc.   
3-108  gebruiker:  Trijntie Hendrix    
3-108  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
3-109 soort onroerend goed: stal en kamer    
3-109  eigenaar:  Johannes Tjebbes erv.   
3-109  gebruiker:  Johannes Tjebbes erv. cum soc.   
3-109  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-110 Kerkpoortstraat 49soort onroerend goed: huis    
3-110  eigenaar:  Wybren Doekes erv.   
3-110  gebruiker:  Jacob Gerrits    
3-110  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-111 Kerkpoortstraat 51soort onroerend goed: huis    
3-111  eigenaar:  Hans Jetses    
3-111  gebruiker:  Hans Jetses    
3-111  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-112 Kerkpoortstraat 53soort onroerend goed: huis    
3-112  eigenaar:  Taetske R. Bontekoe    
3-112  gebruiker:  wed. Jan Beerns cum soc.   
3-112  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
3-113 Kerkpoortstraat 55soort onroerend goed: kamer    
3-113  eigenaar:  Taetske R. Bontekoe    
3-113  gebruiker:  Geeske Beerns    
3-113  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-114 Rapenburg 1soort onroerend goed: kamer    
3-114  eigenaar:  Taetske R. Bontekoe    
3-114  gebruiker:  Gerrit Jansen    
3-114  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-115 soort onroerend goed: huis    
3-115  eigenaar:  Rutger Tjerks    
3-115  gebruiker:  Rutger Tjerks    
3-115  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
3-116 soort onroerend goed: kamers    
3-116  eigenaar:  Tjepke Gratema erv.   
3-116  gebruiker:  Gerrit Hendrix cum soc.   
3-116  huurwaarde en aanslag:   43‑00‑00 cg 7‑16‑06 cg
3-117 soort onroerend goed: kamer    
3-117  eigenaar:  Albert Adriaans    
3-117  gebruiker:  Albert Adriaans    
3-117  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
3-117 /2 soort onroerend goed: kamer    
3-117 /2 eigenaar:  Teunis Wouters    
3-117 /2 gebruiker:  wed. Frans Adriaens    
3-117 /2 huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-118 soort onroerend goed: hof    
3-118  eigenaar:  wed. Dirk IJsbrands    
3-118  gebruiker:  wed. Dirk IJsbrands    
3-118  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-119 Kerkpoortstraat 18soort onroerend goed: huis    
3-119  eigenaar:  Jan Buma    
3-119  gebruiker:  Jan Buma    
3-119  opmerking:  onvermoogende
3-119 /2Kerkpoortstraat 14soort onroerend goed: woning    
3-119 /2 eigenaar:  Cornelis Jenties    
3-119 /2 gebruiker:  Jan Harmens    
3-119 /2 huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑09‑00 cg
3-119 /3Kerkpoortstraat 12soort onroerend goed: huis    
3-119 /3 eigenaar:  Cornelis Jenties    
3-119 /3 gebruiker:  Hendrik Jansen    
3-119 /3 huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-120 Kerkpoortstraat 10soort onroerend goed: kamer    
3-120  eigenaar:  Louw Takes    
3-120  gebruiker:  Louw Takes    
3-120  opmerking:  onvermogende
3-120 /2Kerkpoortstraat 8soort onroerend goed: huis    
3-120 /2 eigenaar:  Wessel Gerrits    
3-120 /2 gebruiker:  Jan Rienks    
3-120 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-121 soort onroerend goed: huis    
3-121  eigenaar:  Dirk Cornelis    
3-121  gebruiker:  Dirk Cornelis    
3-121  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-122 soort onroerend goed: kamer    
3-122  eigenaar:  wed. Seerp Doedes    
3-122  gebruiker:  wed. Seerp Doedes    
3-122  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
3-123 soort onroerend goed: kamer    
3-123  eigenaar:  Harmen Gerrits    
3-123  gebruiker:  Harmen Gerrits    
3-123  opmerking:  onvermogende
3-123  grondpacht aan: burgemr.burgemr. Hiddema    
3-123  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
3-123 /2 soort onroerend goed: wagenhuis    
3-123 /2 eigenaar:  vroedsm. Heymans    
3-123 /2 gebruiker:  vroedsm. Heymans    
3-123 /2 huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
3-124 soort onroerend goed: woning    
3-124  eigenaar:  Beernt Hendrix    
3-124  gebruiker:  Beernt Hendrix    
3-124  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 4‑03‑10 cg
3-124 /2 soort onroerend goed: huis    
3-124 /2 eigenaar:  Jacob Dirks    
3-124 /2 gebruiker:  Roelof Tijssen    
3-124 /2 huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
3-124 /3 soort onroerend goed: huis    
3-124 /3 eigenaar:  Harmen Hendrix    
3-124 /3 gebruiker:  Harmen Hendrix    
3-124 /3 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-125 soort onroerend goed: huis    
3-125  eigenaar:  Harmen Gerrits    
3-125  gebruiker:  Harmen Gerrits    
3-125  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-126 soort onroerend goed: hof    
3-126  eigenaar:  Hendrik Gerrits    
3-126  gebruiker:      
3-126  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-127 soort onroerend goed: hof    
3-127  eigenaar:  Job A. Bakker erv.   
3-127  gebruiker:  Job A. Bakker erv.   
3-127  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-128 soort onroerend goed: hof    
3-128  eigenaar:  burgemr. Hiddema    
3-128  gebruiker:  burgemr. Hiddema    
3-128  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-129 soort onroerend goed: hof    
3-129  eigenaar:  wed. burgemr. Nollides    
3-129  gebruiker:  wed. burgemr. Nollides    
3-129  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-130 soort onroerend goed: huis    
3-130  eigenaar:  wed. burgemr. Weima    
3-130  gebruiker:  Aeltie Pyters cum soc.   
3-130  huurwaarde en aanslag:   47‑00‑00 cg 8‑10‑14 cg
3-131 soort onroerend goed: woning    
3-131  eigenaar:  wed. Sybe Pytters    
3-131  gebruiker:  Tobias Cornelis    
3-131  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
3-132 soort onroerend goed: hof    
3-132  eigenaar:  wed. burgemr. Donker    
3-132  gebruiker:  wed. burgemr. Donker    
3-132  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-133 soort onroerend goed: 2 kamers    
3-133  eigenaar:  wed. dr. E. Suiringar    
3-133  gebruiker:  Claas Pytters    
3-133  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑09‑00 cg
3-134 soort onroerend goed: kamer    
3-134  eigenaar:  Jacob Jansen    
3-134  gebruiker:  Jacob Jansen    
3-134  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-135 soort onroerend goed: huis    
3-135  eigenaar:  Jan Hessels    
3-135  gebruiker:  wed. Claas Symons    
3-135  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑16‑06 cg
3-136 Franekereind 18soort onroerend goed: kamer    
3-136  eigenaar:  Beernt Willems    
3-136  gebruiker:  Meynert Orks    
3-136  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-137 Franekereind 18soort onroerend goed: woning    
3-137  eigenaar:  Sikke Jolles    
3-137  gebruiker:  Sikke Jolles    
3-137  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-138 Franekereind 20soort onroerend goed: kamer    
3-138  eigenaar:  notrs. Voorda    
3-138  gebruiker:  notrs. Voorda    
3-138  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-139 soort onroerend goed: huis    
3-139  eigenaar:  Beernt Vethuys    
3-139  gebruiker:  Beernt Vethuys    
3-139  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-140 soort onroerend goed: huis    
3-140  eigenaar:  wed. Meyle Ollema    
3-140  gebruiker:  Teunis Dirks    
3-140  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-141 soort onroerend goed: kamer    
3-141  eigenaar:  wed. Meyle Ollema    
3-141  gebruiker:  Dirk Rooseboom    
3-141  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-142 soort onroerend goed: hof    
3-142  eigenaar:  Dirk Hugens erv.   
3-142  gebruiker:  Dirk Hugens erv.   
3-142  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
3-142  grondpacht aan: Jacob Groenewold    
3-142  grondpacht aan: Antie Groenewold    
3-142  grondpacht en aanslag:    4‑00‑00 cg1‑00‑00 cg
3-143 soort onroerend goed: huis    
3-143  eigenaar:  convooymr. Sloterdijk    
3-143  gebruiker:  convooymr. Sloterdijk    
3-143  huurwaarde en aanslag:   7‑00‑00 cg 1‑05‑06 cg
3-144 soort onroerend goed: hof    
3-144  eigenaar:  convooymr. Sloterdijk    
3-144  gebruiker:  convooymr. Sloterdijk    
3-144  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
3-145 soort onroerend goed: woning    
3-145  eigenaar:  Tjeerd Sanstra    
3-145  gebruiker:      
3-145  opmerking:  leedigh
3-146 soort onroerend goed: hof    
3-146  eigenaar:  wed. burgemr. Weyma    
3-146  gebruiker:  wed. burgemr. Weyma    
3-146  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 0‑18‑02 cg
3-146 /2 soort onroerend goed: huis    
3-146 /2 eigenaar:  Gerrit Jansen    
3-146 /2 gebruiker:  Gerrit Jansen    
3-146 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-147 soort onroerend goed: huis    
3-147  eigenaar:  Eelke Dirks    
3-147  gebruiker:  wed. Beernt Lammerts    
3-147  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑09‑00 cg
3-148 soort onroerend goed: hof    
3-148  eigenaar:  Eelke Dirks    
3-148  gebruiker:  Eelke Dirks    
3-148  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
3-149 Franekereind 40soort onroerend goed: huis    
3-149  eigenaar:  Jan Lenninghs    
3-149  gebruiker:  Johannes Lenninghs    
3-149  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
3-149  grondpacht aan: Jacob Groenewold    
3-149  grondpacht aan: Antie Groenewold    
3-149  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-150 Franekereind 38soort onroerend goed: pakhuis    
3-150  eigenaar:  Sjoerd Talma    
3-150  gebruiker:  Sjoerd Talma    
3-150  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-151 Franekereind 36soort onroerend goed: huis    
3-151  eigenaar:  Jan Lennings    
3-151  gebruiker:  Pieter Joostes cum soc.   
3-151  huurwaarde en aanslag:   58‑00‑00 cg 10‑10‑14 cg
3-152 Franekereind 34soort onroerend goed: huis    
3-152  eigenaar:  Sybe Pieters    
3-152  gebruiker:  Sybe Pieters cum soc.   
3-152  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
3-152  grondpacht aan: Jacob Groenewold    
3-152  grondpacht aan: Antie Groenewold    
3-152  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
3-153 soort onroerend goed: huis    
3-153  eigenaar:  vroedsm. Reidsma    
3-153  gebruiker:  Pytter Hendrix    
3-153  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
3-153  grondpacht aan: Jacob Groenewold    
3-153  grondpacht aan: Antie Groenewold    
3-153  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-154 Franekereind 32soort onroerend goed: huis    
3-154  eigenaar:  Albert Jansen    
3-154  gebruiker:  Pytter Tjeerds cum soc.   
3-154  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
3-154  grondpacht aan: Jacob Groenewold    
3-154  grondpacht aan: Antie Groenewold    
3-154  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
3-155 Franekereind 30soort onroerend goed: huis    
3-155  eigenaar:  Harm. Portier    
3-155  gebruiker:  Hendrik Jansen cum soc.   
3-155  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
3-155  grondpacht aan: Jacob Groenewold    
3-155  grondpacht aan: Antie Groenewold    
3-155  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-156 Franekereind 26soort onroerend goed: zoutkeet    
3-156  eigenaar:  Harmanus Portier    
3-156  gebruiker:  Harmanus Portier    
3-156  huurwaarde en aanslag:   192‑00‑00 cg 34‑18‑02 cg
3-156  grondpacht aan: Jacob Groenewold    
3-156  grondpacht aan: Antie Groenewold    
3-156  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-157 Franekereind 24soort onroerend goed: schuur    
3-157  eigenaar:  Harm. Portier    
3-157  gebruiker:  Harm. Portier    
3-157  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
3-158 Franekereind 24soort onroerend goed: huis    
3-158  eigenaar:  Harm. Portier    
3-158  gebruiker:  Willem Pytters    
3-158  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-158  grondpacht aan: Jacob Groenewold    
3-158  grondpacht aan: Antie Groenewold    
3-158  grondpacht en aanslag:    0‑14‑00 cg0‑03‑08 cg
3-159 Franekereind 24soort onroerend goed: huis    
3-159  eigenaar:  wed. Sybe Pieters    
3-159  gebruiker:  Lijsbeth Rommerts    
3-159  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-159  grondpacht aan: Jacob Groenewold    
3-159  grondpacht aan: Antie Groenewold    
3-159  grondpacht en aanslag:    0‑15‑00 cg0‑03‑12 cg
3-160 Franekereind 24soort onroerend goed: huis en brouwerij    
3-160  eigenaar:  Harm. Portier    
3-160  gebruiker:  Harm. Portier49-00-00 cg  
3-160  gebruiker:  Hendrik Jans 14-00-00 cg  
3-160  huurwaarde en aanslag:   63‑00‑00 cg 11‑09‑00 cg
3-160  grondpacht aan: vroedsm.vroedsm. Altena erv.   
3-160  grondpacht en aanslag:    0‑08‑00 cg0‑02‑00 cg
3-160  grondpacht aan: dr.dr. Acker    
3-160  grondpacht en aanslag:    1‑06‑00 cg0‑06‑08 cg
3-161 Lammert Warndersteeg 10soort onroerend goed: zoutkeet    
3-161  eigenaar:  Reiner Fontein    
3-161  eigenaar:  Freerk Fontein    
3-161  gebruiker:  Reiner Fontein    
3-161  gebruiker:  Freerk Fontein    
3-161  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
3-162 Lammert Warndersteeg 8soort onroerend goed: zoutkeet    
3-162  eigenaar:  Tjalling Tjallingii    
3-162  gebruiker:  Tjalling Tjallingii n.u.   
3-162  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
3-163 soort onroerend goed: kamer    
3-163  eigenaar:  wed. notrs. Voorda    
3-163  gebruiker:      
3-163  opmerking:  leedigh
3-163 /2 soort onroerend goed: huis    
3-163 /2 eigenaar:  wed. burgemr. Crytenburg    
3-163 /2 gebruiker:  Trijntie Ruirds cum soc.   
3-163 /2 huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-164 Lammert Warndersteeg 7soort onroerend goed: huis    
3-164  eigenaar:  Jan Ennes    
3-164  gebruiker:  Hend. Jansen    
3-164  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-165 Lammert Warndersteeg 5soort onroerend goed: kamer    
3-165  eigenaar:  Casper Caspers    
3-165  gebruiker:  Casper Caspers cum soc.   
3-165  huurwaarde en aanslag:   20‑08‑00 cg 3‑14‑02 cg
3-165  opmerking:  een kamer ledig
3-166 Lammert Warndersteeg 9soort onroerend goed: huis    
3-166  eigenaar:  Pieter Jansen cum soc.   
3-166  gebruiker:  Pieter Jansen    
3-166  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
3-166  gebruiker:  Trijntie Alberts    
3-166  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-167 Lammert Warndersteeg 13soort onroerend goed: huis en schuir    
3-167  eigenaar:  Jan Hinnes    
3-167  gebruiker:  Jan Hinnes    
3-167  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-168 Lammert Warndersteeg 18soort onroerend goed: huis    
3-168  eigenaar:  Adam Goslings    
3-168  gebruiker:  Adam Goslings cum soc.   
3-168  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-169 Lammert Warndersteeg 16soort onroerend goed: huis    
3-169  eigenaar:  Poulus Daniels    
3-169  gebruiker:  Poulus Daniels cum soc.   
3-169  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-170 Lammert Warndersteeg 14soort onroerend goed: huis    
3-170  eigenaar:  Hendrik Daniels    
3-170  gebruiker:  Hendrik Daniels    
3-170  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
3-171 Lammert Warndersteeg 12soort onroerend goed: kamer    
3-171  eigenaar:  Gerloff Jansen    
3-171  gebruiker:  Jan Gerrits    
3-171  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
3-172 soort onroerend goed: huis    
3-172  eigenaar:  Gerlof Jansen    
3-172  gebruiker:  Saepe Teunis cum soc.   
3-172  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
3-173 Kruisstraat 10soort onroerend goed: woning    
3-173  eigenaar:  Evert Oosterbaan    
3-173  gebruiker:  Antje Sybes    
3-173  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
3-174 Kruisstraat 10soort onroerend goed: pakhuis    
3-174  eigenaar:  Joris Aerts    
3-174  gebruiker:  Joris Aerts    
3-174  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 6‑07‑04 cg
3-175 Kruisstraat 8soort onroerend goed: mouterij    
3-175  eigenaar:  Sjoerd Talma    
3-175  gebruiker:  Sjoerd Talma    
3-175  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
3-176 Kruisstraat 6soort onroerend goed: pakhuis    
3-176  eigenaar:  Hylke Johan. Hanekuik erv.   
3-176  gebruiker:  Hylke Johan. Hanekuik erv.   
3-176  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-177 Heiligeweg 60soort onroerend goed: schuir en tuin    
3-177  eigenaar:  de hr. Wijdenbrug    
3-177  gebruiker:  Joris Aerts cum soc.   
3-177  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
3-178 soort onroerend goed: huis    
3-178  eigenaar:  Gerlof Jansen    
3-178  gebruiker:  Willem Simons    
3-178  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-179 soort onroerend goed: huis    
3-179  eigenaar:  Cornelis Cornelis    
3-179  gebruiker:  Cornelis Cornelis    
3-179  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-180 soort onroerend goed: huis    
3-180  eigenaar:  Gerlof Jansen    
3-180  gebruiker:  Gerlof Jansen    
3-180  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-181 soort onroerend goed: kamer    
3-181  eigenaar:  Harm. Portier    
3-181  gebruiker:  wed. Cornelis Fransen    
3-181  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
3-182 soort onroerend goed: huis    
3-182  eigenaar:  een gemeente    
3-182  gebruiker:  Jan de Wilde    
3-182  opmerking:  woont vergeefs
3-183 Franekereind 14soort onroerend goed: kamer    
3-183  eigenaar:  erv. Hylke Johan. Hanekuik erv.   
3-183  gebruiker:  wed. Jan Gerlofs    
3-183  gebruiker:  Hans Christoffels    
3-183  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
3-184 Franekereind 16soort onroerend goed: huis    
3-184  eigenaar:  Freerk Fontein    
3-184  gebruiker:  Freerk Fontein    
3-184  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
3-185 soort onroerend goed: huis    
3-185  eigenaar:  vroedsm. Baksma    
3-185  gebruiker:  Jan Pytters    
3-185  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
3-186 soort onroerend goed: pakhuis    
3-186  eigenaar:  Beernt Geersma    
3-186  gebruiker:  Beernt Geersma    
3-186  gebruiker:  wed. Symon Jacobs    
3-186  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑10‑14 cg
3-187 Franekereind 10soort onroerend goed: huis    
3-187  eigenaar:  vroedsm. Baxma    
3-187  gebruiker:  vroedsm. Baxma    
3-187  huurwaarde en aanslag:   61‑00‑00 cg 11‑01‑12 cg
3-188 Franekereind 8soort onroerend goed: huis    
3-188  eigenaar:  Mayke Laeses    
3-188  eigenaar:  Grytie Laeses    
3-188  gebruiker:  Hanso Hasenhoek    
3-188  huurwaarde en aanslag:   68‑00‑00 cg 12‑07‑04 cg
3-189 Franekereind 8soort onroerend goed: huis    
3-189  eigenaar:  Marten Hanses    
3-189  gebruiker:  Marten Hanses    
3-189  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
3-190 Franekereind 6soort onroerend goed: huis    
3-190  eigenaar:  wed. Hylke Hanekuik    
3-190  gebruiker:  wed. Hylke Hanekuik    
3-190  huurwaarde en aanslag:   103‑00‑00 cg 18‑13‑14 cg
3-191 soort onroerend goed: huis    
3-191  eigenaar:  wed. Hylke Hanekuik    
3-191  gebruiker:  Joost Hendriks    
3-191  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
3-192 Franekereind 4soort onroerend goed: huis    
3-192  eigenaar:  wed. Rinse Abbes    
3-192  gebruiker:  wed. Rinse Abbes    
3-192  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
3-193 Franekereind 2soort onroerend goed: huis    
3-193  eigenaar:  Feyte Tjommes    
3-193  gebruiker:  Feyte Tjommes    
3-193  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
3-194 soort onroerend goed: huis    
3-194  eigenaar:  Wouter Arents    
3-194  gebruiker:  Gerlof Jansen    
3-194  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
3-195 Heiligeweg 68soort onroerend goed: huis    
3-195  eigenaar:  Rimmert Huiberts    
3-195  gebruiker:  Rimmert Huiberts    
3-195  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
3-196 Heiligeweg 66soort onroerend goed: huis    
3-196  eigenaar:  Sjoerd Pytters Aerdenburgh cum soc.   
3-196  gebruiker:  Tjebbe Heerkes    
3-196  huurwaarde en aanslag:   51‑18‑00 cg 9‑05‑06 cg
3-197 Heiligeweg 64soort onroerend goed: huis    
3-197  eigenaar:  Hylke Joh. Hanekuyk    
3-197  gebruiker:  Hendrik Claver    
3-197  huurwaarde en aanslag:   47‑00‑00 cg 8‑10‑14 cg
3-198 Heiligeweg 62soort onroerend goed: huis    
3-198  eigenaar:  Joris Aerts    
3-198  gebruiker:  Joris Aerts    
3-198  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-199 Heiligeweg 60soort onroerend goed: huis    
3-199  eigenaar:  de hr. Wijdenbrug    
3-199  gebruiker:  Freerk Fontein    
3-199  huurwaarde en aanslag:   171‑00‑00 cg 31‑01‑12 cg
3-200 soort onroerend goed: huis    
3-200  eigenaar:  de hr. Wijdenbrug    
3-200  gebruiker:  Douwe Sybes    
3-200  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑14‑08 cg
3-201 Heiligeweg 58soort onroerend goed: huis    
3-201  eigenaar:  Jan J. de Boer    
3-201  gebruiker:  Jan J. de Boer    
3-201  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
3-202 Heiligeweg 56soort onroerend goed: huis    
3-202  eigenaar:  Jan Christoffels    
3-202  gebruiker:  Wybe Jansen cum soc.   
3-202  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
3-203 Heiligeweg 54soort onroerend goed: huis    
3-203  eigenaar:  Otte Johannes    
3-203  gebruiker:  Otte Johannes    
3-203  huurwaarde en aanslag:   37‑00‑00 cg 6‑14‑08 cg
3-204 Heiligeweg 52soort onroerend goed: huis    
3-204  eigenaar:  Doede Bakker    
3-204  gebruiker:  Jan Schoonebeecq    
3-204  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
3-205 Heiligeweg 50soort onroerend goed: huis    
3-205  eigenaar:  wed. Doede Bakker    
3-205  gebruiker:  wed. Eeke Sjoerds    
3-205  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-206 Heiligeweg 48soort onroerend goed: huis    
3-206  eigenaar:  wed. Tjeerd Poort    
3-206  gebruiker:  wed. Tjeerd Poort cum soc.   
3-206  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
3-207 Heiligeweg 42soort onroerend goed: huis    
3-207  eigenaar:  Jan Claesen    
3-207  eigenaar:  Eeke Sjoerds    
3-207  gebruiker:  Tettie Gerbens cum soc.   
3-207  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 0‑01‑12 cg
3-207 /2 soort onroerend goed: huis    
3-207 /2 eigenaar:  Tjerk Lolkes    
3-207 /2 gebruiker:  Tjerk Lolkes    
3-207 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-207 /3Heiligeweg 38soort onroerend goed: huis    
3-207 /3 eigenaar:  Johannis Fredrix    
3-207 /3 gebruiker:  Johannis Fredrix    
3-207 /3 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
3-208 soort onroerend goed: huis    
3-208  eigenaar:  burgemr. Vosma    
3-208  gebruiker:  de hr. Beuker    
3-208  huurwaarde en aanslag:   140‑00‑00 cg 25‑09‑00 cg
4-001 Schritsen 52soort onroerend goed: huis    
4-001  eigenaar:  Pyter Jans Trompetter    
4-001  gebruiker:  Pyter Jans Trompetter    
4-001  huurwaarde en aanslag:   39‑00‑00 cg 7‑01‑12 cg
4-002 Schritsen 52soort onroerend goed: huis    
4-002  eigenaar:  Claaske Stapert erv.   
4-002  eigenaar:  Geeske Stapert erv.   
4-002  gebruiker:  dr. Tjallingi    
4-002  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 10‑03‑10 cg
4-003 Schritsen 52soort onroerend goed: perk    
4-003  eigenaar:  Jacob Lolles    
4-003  gebruiker:  Jacob Lolles    
4-003  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-004 Schritsen 52soort onroerend goed: perk    
4-004  eigenaar:  Jacob Lolkes    
4-004  gebruiker:  Jacob Lolkes    
4-004  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-005 Schritsen 52soort onroerend goed: huis    
4-005  eigenaar:  Tjerk IJsenbeecq    
4-005  eigenaar:  Sytske Hansen    
4-005  gebruiker:  Tjerk IJsenbeecq    
4-005  gebruiker:  Pytter Reynders    
4-005  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
4-006 Carl Visschersteeg 2soort onroerend goed: huis    
4-006  eigenaar:  Tjeerd Siverda    
4-006  gebruiker:  Jan Lammerts    
4-006  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-007 Carl Visschersteeg 4soort onroerend goed: huis    
4-007  eigenaar:  wed. Jaane Jansen    
4-007  gebruiker:  wed. Jaane Jansen    
4-007  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 8‑03‑10 cg
4-008 Carl Visschersteeg 6soort onroerend goed: huis    
4-008  eigenaar:  Rimmert Heeres erv.   
4-008  gebruiker:  Hendrik Reidhorst    
4-008  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 6‑07‑04 cg
4-009 Carl Visschersteeg 8soort onroerend goed: huis    
4-009  eigenaar:  wed. Jan Jansen    
4-009  gebruiker:  Yde Ydes    
4-009  huurwaarde en aanslag:   12‑10‑00 cg 2‑05‑06 cg
4-010 Carl Visschersteeg 10soort onroerend goed: huis    
4-010  eigenaar:  Jan Cornelis    
4-010  gebruiker:  Jan Cornelis    
4-010  opmerking:  onvermogende
4-011 Carl Visschersteeg 12soort onroerend goed: kamer    
4-011  eigenaar:  Lammert Dirks    
4-011  gebruiker:  Lammert Dirks    
4-011  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-012 Carl Visschersteeg 14soort onroerend goed: tuin en kamer    
4-012  eigenaar:  Tjeerd Siverda    
4-012  gebruiker:  Tjeerd Siverda    
4-012  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
4-013 Carl Visschersteeg 16soort onroerend goed: kamer    
4-013  eigenaar:  Gerraerd Suringar    
4-013  gebruiker:  wed. Claas Fransen    
4-013  huurwaarde en aanslag:   15‑12‑00 cg 2‑16‑10 cg
4-014 soort onroerend goed: kamer    
4-014  eigenaar:  Claas Aukes    
4-014  gebruiker:  Claas Aukes    
4-014  opmerking:  1720 insolvent verklaart en is onvermogende
4-015 soort onroerend goed: kamer    
4-015  eigenaar:  Tjeerd Siverda    
4-015  gebruiker:  Tymon Pytters    
4-015  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
4-016 soort onroerend goed: kamer    
4-016  eigenaar:  Albert Jacobs    
4-016  gebruiker:  Johannes Jansen    
4-016  huurwaarde en aanslag:   12‑06‑00 cg 2‑04‑10 cg
4-017 Carl Visschersteeg 1soort onroerend goed: huis    
4-017  eigenaar:  vroedsm. Sybeda    
4-017  gebruiker:      
4-017  opmerking:  leedigh
4-018 Schritsen 58soort onroerend goed: woning    
4-018  eigenaar:  Johannes Acama    
4-018  gebruiker:      
4-018  opmerking:  leedigh
4-019 Schritsen 58soort onroerend goed: huis    
4-019  eigenaar:  wed. Joost Aukes    
4-019  gebruiker:  wed. Joost Aukes    
4-019  opmerking:  1720 insolvent verklaart en is onvermogende
4-020 soort onroerend goed: huis    
4-020  eigenaar:  Marijke Hugens cum soc.   
4-020  gebruiker:  Auke Ottes    
4-020  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑10‑14 cg
4-020  opmerking:  1720 insolvent verklaart en is onvermogende
4-020 /2 soort onroerend goed: huis    
4-020 /2 eigenaar:  wed. Ruird Simons    
4-020 /2 gebruiker:  wed. Ruird Simons    
4-020 /2 huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
4-021 Brouwersstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-021  eigenaar:  Gerben Pytters    
4-021  gebruiker:  Gerben Pytters    
4-021  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-022 soort onroerend goed: huis    
4-022  eigenaar:  vroedsm. Sybeda    
4-022  gebruiker:  Dirk Schouwenburg    
4-022  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
4-023 Brouwersstraat 8soort onroerend goed: huis    
4-023  eigenaar:  wed. Age Claeses    
4-023  gebruiker:  wed. Age Claeses    
4-023  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
4-024 Brouwersstraat 10soort onroerend goed: huis    
4-024  eigenaar:  Abbe Rinses erv.   
4-024  gebruiker:  Pytter Gerrits    
4-024  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
4-025 Brouwersstraat 12soort onroerend goed: huis    
4-025  eigenaar:  Abbe Rinses erv.   
4-025  gebruiker:  Freerk Pytters    
4-025  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 5‑16‑06 cg
4-026 Brouwersstraat 12soort onroerend goed: huis    
4-026  eigenaar:  Johannes Acama    
4-026  gebruiker:  Johannes Acama    
4-026  huurwaarde en aanslag:   62‑00‑00 cg 11‑05‑06 cg
4-027 Brouwersstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-027  eigenaar:  vroedsm. Reydsma    
4-027  gebruiker:  Tjebbe Spannenburg    
4-027  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
4-028 Brouwersstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-028  eigenaar:  Gerlof Alberts    
4-028  gebruiker:  Albert Ruirds    
4-028  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
4-028  grondpacht aan: wed.wed. Fedde Pytters Dreyer    
4-028  grondpacht en aanslag:    6‑00‑00 cg1‑10‑00 cg
4-029 Brouwersstraat 16soort onroerend goed: huis    
4-029  eigenaar:  Douwe Reyns    
4-029  gebruiker:  Douwe Reyns    
4-029  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑10‑14 cg
4-030 Brouwersstraat 18soort onroerend goed: huis    
4-030  eigenaar:  Beert Dirks    
4-030  gebruiker:  Beert Dirks    
4-030  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-031 Brouwersstraat 20soort onroerend goed: huis en brouwerij    
4-031  eigenaar:  Jan Hendriks    
4-031  gebruiker:  Jan Hendriks    
4-031  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
4-032 Brouwersstraat 22soort onroerend goed: huis    
4-032  eigenaar:  Ybeltje Broers    
4-032  gebruiker:  Hans Uilkes    
4-032  huurwaarde en aanslag:   41‑00‑00 cg 7‑09‑00 cg
4-033 Brouwersstraat 24soort onroerend goed: huis    
4-033  eigenaar:  Ybeltje Broers    
4-033  gebruiker:  Ybeltje Broers    
4-033  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-034 Brouwersstraat 26soort onroerend goed: huis    
4-034  eigenaar:  Eeke Jans    
4-034  gebruiker:  Eeke Jans    
4-034  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 6‑07‑04 cg
4-035 Brouwersstraat 28soort onroerend goed: huis    
4-035  eigenaar:  Thomas Jansen    
4-035  gebruiker:  Thomas Jansen cum soc.   
4-035  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
4-035 /2 soort onroerend goed: kamer    
4-035 /2 eigenaar:  Eeke Jans    
4-035 /2 gebruiker:  Eeke Jans    
4-035 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-035 /3 soort onroerend goed: koolstek    
4-035 /3 eigenaar:  Eeke Jans    
4-035 /3 gebruiker:  Eeke Jans    
4-035 /3 huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
4-036 Zuiderhaven 79soort onroerend goed: huis    
4-036  eigenaar:  Pieter Glinda    
4-036  gebruiker:  Pieter Glinda    
4-036  huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
4-037 Zuiderhaven 77soort onroerend goed: huis    
4-037  eigenaar:  burgemr. Crytenburg    
4-037  gebruiker:  ds. Harkenroth    
4-037  huurwaarde en aanslag:   124‑00‑00 cg 22‑10‑14 cg
4-038 Zuiderhaven 77soort onroerend goed: huis    
4-038  eigenaar:  Jan Gerlofs    
4-038  gebruiker:  Doitse Tjeerds cum soc.   
4-038  huurwaarde en aanslag:   43‑00‑00 cg 7‑16‑06 cg
4-039 Zuiderhaven 75soort onroerend goed: huis    
4-039  eigenaar:  de hr. Camminga    
4-039  gebruiker:  Anthoni de Groot    
4-039  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 6‑07‑04 cg
4-039  grondpacht aan: Jelte Ruurds    
4-039  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-040 Zuiderhaven 75soort onroerend goed: huis    
4-040  eigenaar:  Ate Johannes nom. ux.   
4-040  gebruiker:  Ate Johannes nom. ux.   
4-040  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
4-041 soort onroerend goed: huis    
4-041  eigenaar:  burgemr. Brouwer    
4-041  gebruiker:  burgemr. Brouwer    
4-041  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
4-042 Zuiderhaven 73soort onroerend goed: huis    
4-042  eigenaar:  burgemr. van der Brugh    
4-042  gebruiker:  burgemr. van der Brugh    
4-042  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 9‑16‑06 cg
4-043 Raamstraat 7soort onroerend goed: huis    
4-043  eigenaar:  Pier Wouters    
4-043  gebruiker:  Pier Wouters    
4-043  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-044 Raamstraat 5soort onroerend goed: huis en stal    
4-044  eigenaar:  Teunis Jarigs    
4-044  gebruiker:  Uilke Meelis    
4-044  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
4-045 Raamstraat 3soort onroerend goed: huis    
4-045  eigenaar:  wed. Gosse Jans    
4-045  gebruiker:  wed. Gosse Jans cum soc.   
4-045  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
4-046 Raamstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-046  eigenaar:  Poulus Dirks    
4-046  gebruiker:  Poulus Dirks cum soc.   
4-046  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
4-047 Schritsen 50soort onroerend goed: gleybakkerij    
4-047  eigenaar:  Pytter Glinda    
4-047  gebruiker:  Pytter Glinda    
4-047  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-048 Schritsen 50soort onroerend goed: huis    
4-048  eigenaar:  Jacob Willems    
4-048  gebruiker:  Johannes Jacobs    
4-048  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
4-049 Kerkpoortstraat 69soort onroerend goed: huis    
4-049  eigenaar:  burgemr. Vosma    
4-049  gebruiker:  Pytter Douwes    
4-049  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-050 Kerkpoortstraat 67soort onroerend goed: woning    
4-050  eigenaar:  Antje Douwes    
4-050  gebruiker:  Antie Douwes    
4-050  opmerking:  onvermogende
4-051 Kerkpoortstraat 65soort onroerend goed: woning    
4-051  eigenaar:  Hendrik Beerns    
4-051  gebruiker:  Hendrik Beerns    
4-051  opmerking:  1738 insolvent verklaart en is onvermogende
4-052 Kerkpoortstraat 59soort onroerend goed: woning    
4-052  eigenaar:  Eelke Pytters    
4-052  gebruiker:  Eelke Pytters    
4-052  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-053 Kerkpoortstraat 57soort onroerend goed: huis    
4-053  eigenaar:  Jan Sacharias    
4-053  gebruiker:  Jan Sacharias    
4-053  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
4-054 Rapenburg 14soort onroerend goed: huis    
4-054  eigenaar:  wed. Harmanus Ysdraels    
4-054  gebruiker:  wed. Harmanus Ysdraels    
4-054  opmerking:  1720 insolvent verklaart en is onvermogende
4-055 Rapenburg 16soort onroerend goed: huisje    
4-055  eigenaar:  Jan Wouters    
4-055  gebruiker:  Jan Wouters    
4-055  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
4-055 /2 soort onroerend goed: huis    
4-055 /2 eigenaar:  Hendrik Jansen    
4-055 /2 gebruiker:  Beernt Jans 26-00-00 cg  
4-055 /2 gebruiker:  Hendrik Jansen 18-00-00 cg  
4-055  huurwaarde en aanslag:   44‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
5-056 Grote Kerkstraat 18soort onroerend goed: huis    
5-056  eigenaar:  Jan Rienks    
5-056  gebruiker:  Gerrit Steffens cum soc.   
5-056  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
4-057 Rapenburg 18soort onroerend goed: kamer    
4-057  eigenaar:  G. Vermeersch erven   
4-057  gebruiker:  Albert Dirks    
4-057  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-058 Rapenburg 18soort onroerend goed: kamer    
4-058  eigenaar:  G. Vermeersch erven   
4-058  gebruiker:  G. Vermeersch erven   
4-058  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
4-059 Rapenburg 18soort onroerend goed: hof    
4-059  eigenaar:  G. Vermeersch erven   
4-059  gebruiker:  G. Vermeersch erven   
4-059  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
4-060 Rapenburg 20soort onroerend goed: huis    
4-060  eigenaar:  Harm. Portier    
4-060  gebruiker:  Harm. Portier    
4-060  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
4-061 Rapenburg 20soort onroerend goed: hof    
4-061  eigenaar:  Harm. Portier    
4-061  gebruiker:  Harm. Portier    
4-061  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-062 Rapenburg 22soort onroerend goed: kamer    
4-062  eigenaar:  Harm. Portier    
4-062  gebruiker:  Neeltje Jans    
4-062  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
4-063 Rapenburg 22soort onroerend goed: woning    
4-063  eigenaar:  Hendrik Rienks    
4-063  gebruiker:  Hendrik Rienks    
4-063  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-064 soort onroerend goed: huis    
4-064  eigenaar:  Gerrit Gerrits    
4-064  gebruiker:  Gerrit Gerrits    
4-064  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-065 soort onroerend goed: huis    
4-065  eigenaar:  Jan Blom    
4-065  gebruiker:  Jan Blom    
4-065  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-066 soort onroerend goed: huis    
4-066  eigenaar:  Beernt Beernts    
4-066  gebruiker:  Beernt Beernts    
4-066  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
4-067 Rapenburg 4soort onroerend goed: huis    
4-067  eigenaar:  wed. Beernt Kock    
4-067  gebruiker:  wed. Beernt Kock    
4-067  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-068 Rapenburg 2soort onroerend goed: huis    
4-068  eigenaar:  Teunis Wouters    
4-068  gebruiker:  Teunis Wouters    
4-068  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
4-069 soort onroerend goed: huis    
4-069  eigenaar:  Jacob Jansen    
4-069  gebruiker:  Jacob Jansen    
4-069  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
4-070 soort onroerend goed: huis    
4-070  eigenaar:  Jan Ottes    
4-070  gebruiker:  Jan Ottes    
4-070  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-071 soort onroerend goed: woning    
4-071  eigenaar:  Harm. Jansen    
4-071  gebruiker:  Harm. Jansen    
4-071  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-072 soort onroerend goed: huis    
4-072  eigenaar:  Jan Jansen    
4-072  gebruiker:  Beernt Jansen    
4-072  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
4-073 soort onroerend goed: huis    
4-073  eigenaar:  Sjoerd Talma    
4-073  gebruiker:  Theodorus Bensonides10-00-00 cg  
4-073  gebruiker:  wed. Jacob Saapes 10-00-00 cg  
4-073  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-074 soort onroerend goed: huis    
4-074  eigenaar:  Jan Rienks    
4-074  gebruiker:  Evert Jansen    
4-074  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
4-075 Kerkpoortstraat 22soort onroerend goed: stal    
4-075  eigenaar:  Robijn Arjens    
4-075  gebruiker:  Robijn Arjens    
4-075  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-076 Hofstraat 32soort onroerend goed: huis en schuur    
4-076  eigenaar:  Jan Rienks    
4-076  gebruiker:  Fedde Minnes    
4-076  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
4-077 Hofstraat 30soort onroerend goed: huis    
4-077  eigenaar:  Taede Dirks    
4-077  gebruiker:  Taede Dirks    
4-077  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
4-078 Hofstraat 28soort onroerend goed: kamer    
4-078  eigenaar:  menn. gemeente    
4-078  gebruiker:      
4-078  opmerking:  
4-079 Hofstraat 26soort onroerend goed: kamer    
4-079  eigenaar:  Seerp Wildschut    
4-079  gebruiker:  IJsbrand Harmens    
4-079  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-080 Hofstraat 22soort onroerend goed: kamer    
4-080  eigenaar:  Lucas Jansen    
4-080  gebruiker:      
4-080  opmerking:  onvermogende
4-081 Hofstraat 20soort onroerend goed: stal    
4-081  eigenaar:  burgemr. Vosma    
4-081  gebruiker:  burgemr. Vosma    
4-081  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-082 Hofstraat 18soort onroerend goed: huis    
4-082  eigenaar:  burgemr. Vosma    
4-082  gebruiker:  burgemr. Vosma    
4-082  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-083 Hofstraat 18soort onroerend goed: huis    
4-083  eigenaar:  Teunis Wesling    
4-083  gebruiker:  Teunis Wesling    
4-083  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
4-084 Hofstraat 6soort onroerend goed: 1/2 huis    
4-084  eigenaar:  Jacob Josephs    
4-084  gebruiker:  wed. Albert Seerps    
4-084  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
4-084  eigenaar:  Jan Rienks    
4-084  gebruiker:  Wouter Jansen    
4-084  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
4-085 Hofstraat 6soort onroerend goed: huis    
4-085  eigenaar:  Zint Ypes    
4-085  gebruiker:  Zint Ypes    
4-085  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-086 Hofstraat 10soort onroerend goed: huis    
4-086  eigenaar:  Sjoerd Pytters    
4-086  gebruiker:  Sjoerd Pytters    
4-086  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-087 Hofstraat 24soort onroerend goed: hof    
4-087  eigenaar:  Seerp Wildschut    
4-087  gebruiker:  Seerp Wildschut    
4-087  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-087 /2Hofstraat 12soort onroerend goed: kamer    
4-087 /2 eigenaar:  Sjoerd Pytters    
4-087 /2 gebruiker:  Harmen Gerrits    
4-087 /2 huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
4-088 Kerkpoortstraat 24soort onroerend goed: hof    
4-088  eigenaar:  Robijn Arjens    
4-088  gebruiker:  Robijn Arjens    
4-088  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-089 soort onroerend goed: panwerk    
4-089  eigenaar:  Pytter Scheltema    
4-089  gebruiker:  Pytter Scheltema    
4-089  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
4-090 soort onroerend goed: huis    
4-090  eigenaar:  Pytter Scheltema    
4-090  gebruiker:  Pytter Scheltema    
4-090  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-091 Rozengracht 17soort onroerend goed: huis    
4-091  eigenaar:  Ane Claeses    
4-091  gebruiker:  Ane Claeses    
4-091  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-092 Rozengracht 19soort onroerend goed: huis    
4-092  eigenaar:  Pytter Scheltema    
4-092  gebruiker:  Jan Gerrits    
4-092  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
4-093 Rozengracht 21soort onroerend goed: huis    
4-093  eigenaar:  Dirk Craemer    
4-093  gebruiker:  Dirk Craemer    
4-093  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
4-094 Hofstraat 16soort onroerend goed: huis    
4-094  eigenaar:  Jan Rienks    
4-094  gebruiker:  Jan Rienks    
4-094  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-095 Hofstraat 14soort onroerend goed: kamer    
4-095  eigenaar:  wed. Hendrik Hendriks    
4-095  gebruiker:  wed. Hendrik Hendriks    
4-095  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-096 soort onroerend goed: huis    
4-096  eigenaar:  wed. Hendrik Jansen    
4-096  gebruiker:  wed. Hendrik Jansen    
4-096  opmerking:  en is onvermogende
4-097 Kerkpad 32soort onroerend goed: huis    
4-097  eigenaar:  Loiter Caspers    
4-097  gebruiker:  Loiter Caspers    
4-097  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-098 Kerkpad 30soort onroerend goed: huis    
4-098  eigenaar:  Hans Mensis    
4-098  gebruiker:  Wybe Piers    
4-098  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-099 Kerkpad 26soort onroerend goed: kamer    
4-099  eigenaar:  Harmen Beernts    
4-099  gebruiker:  Harmen Beernts    
4-099  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
4-099 /2 soort onroerend goed: kamer    
4-099 /2 eigenaar:  wed. Sybe Pytters    
4-099 /2 gebruiker:  Jan Zacharias    
4-099 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-100 Kerkpad 22soort onroerend goed: 2 kamers    
4-100  eigenaar:  Pytter Clasen Knoop    
4-100  gebruiker:  Pytter Clasen Knoop    
4-100  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-101 soort onroerend goed: huis    
4-101  eigenaar:  Jan Blau    
4-101  gebruiker:  Trijntie Ymes    
4-101  opmerking:  woont vergeefsch
4-102 soort onroerend goed: woning    
4-102  eigenaar:  Beernt Harmens    
4-102  gebruiker:  Beernt Harmens    
4-102  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
4-103 soort onroerend goed: huis    
4-103  eigenaar:  wed. Loiter Hendrix    
4-103  gebruiker:  wed. Loiter Hendrix    
4-103  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
4-104 soort onroerend goed: huis    
4-104  eigenaar:  Hendrik Cornelis    
4-104  gebruiker:  hubert Pytters    
4-104  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
4-105 soort onroerend goed: huis    
4-105  eigenaar:  Beernt Jans    
4-105  gebruiker:  Gerrit Harmens    
4-105  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
4-105 /2 soort onroerend goed: huis    
4-105 /2 eigenaar:  Hendrik Adams    
4-105 /2 gebruiker:  Hendrik Adams    
4-105 /2 huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
4-106 soort onroerend goed: huis    
4-106  eigenaar:  Jacob Willems    
4-106  gebruiker:  wed. Frans Michiels    
4-106  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-107 Romastraat 10soort onroerend goed: kamer    
4-107  eigenaar:  Haitse Wybrens    
4-107  gebruiker:  Haitse Wybrens    
4-107  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-108 Romastraat 12soort onroerend goed: huis    
4-108  eigenaar:  het huis Roma    
4-108  gebruiker:  wed. Jacob Tjerks    
4-108  huurwaarde en aanslag:   125‑00‑00 cg 22‑14‑08 cg
4-108 /2 soort onroerend goed: kamer    
4-108 /2 eigenaar:  Jacob Tjerks erv.   
4-108 /2 gebruiker:  Auke Jansen    
4-108 /2 huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
4-109 soort onroerend goed: huis    
4-109  eigenaar:  burgemr. Velthuis erv.   
4-109  gebruiker:  Freerk Wybrens    
4-109  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-110 soort onroerend goed: tuin    
4-110  eigenaar:  wed. vroedsm. Siderius    
4-110  gebruiker:  wed. vroedsm. Siderius    
4-110  huurwaarde en aanslag:   9‑10‑00 cg 1‑14‑08 cg
4-111 soort onroerend goed: hof    
4-111  eigenaar:  captn. Prigge    
4-111  gebruiker:  Ewout Frank    
4-111  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
4-111  grondpacht aan: het huishet huis de Fonteyn    
4-111  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-112 soort onroerend goed: huis    
4-112  eigenaar:  captn. Prigge    
4-112  gebruiker:  Wouter Haitses    
4-112  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-113 soort onroerend goed: huis    
4-113  eigenaar:  Willem Bouwes    
4-113  gebruiker:  Aeltje Gerrits    
4-113  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
4-114 soort onroerend goed: kamer    
4-114  eigenaar:  captn. Prigge    
4-114  gebruiker:      
4-114  opmerking:  behoort onder no. 111
4-115 soort onroerend goed: kamer    
4-115  eigenaar:  Jan Beerns    
4-115  gebruiker:  Jan Beerns    
4-115  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-116 soort onroerend goed: huis    
4-116  eigenaar:  Marten Abbes erv.   
4-116  gebruiker:  Ymkjen Harmens    
4-116  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
4-117 soort onroerend goed: huis    
4-117  eigenaar:  captn. Prigge    
4-117  gebruiker:  Hylke Bouwes    
4-117  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-118 soort onroerend goed: huis    
4-118  eigenaar:  Hendrik Cornelis    
4-118  gebruiker:  Jan Roelofs 15-00-00 cg  
4-118  gebruiker:  Hendrik Cornelis 12-10-00 cg  
4-118  huurwaarde en aanslag:   27‑10‑00 cg 4‑19‑14 cg
4-118 /2 soort onroerend goed: huis    
4-118 /2 eigenaar:  Douwe Douwes    
4-118 /2 gebruiker:  Douwe Douwes    
4-118 /2 huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
4-119 soort onroerend goed: huis    
4-119  eigenaar:  Harrit Eeuwes    
4-119  gebruiker:  Bonne Teunis    
4-119  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-120 Hofstraat 7soort onroerend goed: huis    
4-120  eigenaar:  Broer Wybrens    
4-120  gebruiker:  Broer Wybrens    
4-120  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-121 Hofstraat 9soort onroerend goed: huis    
4-121  eigenaar:  Gosse Tjebbes nom. ux.   
4-121  gebruiker:  Gosse Tjebbes nom. ux.   
4-121  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-122 Hofstraat 15soort onroerend goed: huis    
4-122  eigenaar:  Sjoerd Arjens    
4-122  gebruiker:  IJsbrand Ypes    
4-122  huurwaarde en aanslag:   13‑10‑00 cg 2‑09‑00 cg
4-122  grondpacht aan: het huishet huis de Fonteyn    
4-122  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-123 Hofstraat 13soort onroerend goed: huis    
4-123  eigenaar:  Hendrik Faber    
4-123  gebruiker:  Jan Obbes    
4-123  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 3‑01‑12 cg
4-123  grondpacht aan: het huishet huis de Fonteyn    
4-123  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-124 Hofstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-124  eigenaar:  Johannes Hylkama    
4-124  gebruiker:  ds. Piekenbroek    
4-124  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
4-125 Hofstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-125  eigenaar:  Hendrik Jansen    
4-125  gebruiker:  Hendrik Jansen    
4-125  opmerking:  pauper
4-125  grondpacht aan: het huishet huis de Fonteyn    
4-125  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-126 Hofstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-126  eigenaar:  Meynert Hendriks    
4-126  gebruiker:  Harmen Beerns    
4-126  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
4-126  grondpacht aan: het huishet huis de Fonteyn    
4-126  grondpacht en aanslag:    1‑10‑00 cg0‑07‑08 cg
4-127 Hofstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-127  eigenaar:  Jacob Jarigs    
4-127  gebruiker:  Jacob Jarigs    
4-127  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
4-127  grondpacht aan: het huishet huis de Fonteyn    
4-127  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-128 Hofstraat 21soort onroerend goed: kamer    
4-128  eigenaar:  Bente Douwes    
4-128  gebruiker:  Bente Douwes    
4-128  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-128  grondpacht aan: het huishet huis de Fonteyn    
4-128  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-129 soort onroerend goed: huis    
4-129  eigenaar:  Dirk Craemer cum ux.   
4-129  gebruiker:  Johann. Haantjes    
4-129  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
4-129  grondpacht aan: het huishet huis de Fonteyn    
4-129  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-130 Hofstraat 25soort onroerend goed: woning    
4-130  eigenaar:  Jacob Alberts    
4-130  gebruiker:  Jacob Alberts    
4-130  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-130  grondpacht aan: het huishet huis de Fonteyn    
4-130  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-131 Hofstraat 23soort onroerend goed: huis    
4-131  eigenaar:  Recht Symons    
4-131  gebruiker:  Recht Symons    
4-131  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-132 Hofstraat 21soort onroerend goed:     
4-132  eigenaar:  Albert Jansen    
4-132  gebruiker:  Albert Jansen    
4-132  opmerking:  onvermogende
4-133 Hofstraat 21soort onroerend goed:     
4-133  eigenaar:  Albert Jansen    
4-133  gebruiker:  Albert Jansen    
4-133  opmerking:  onvermogende
4-133  grondpacht aan: het huishet huis de Fonteyn    
4-133  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-134 Hofstraat 27soort onroerend goed: huis    
4-134  eigenaar:  Anthoni Vink    
4-134  gebruiker:  Anthoni Vink    
4-134  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
4-135 Hofstraat 29soort onroerend goed: hof    
4-135  eigenaar:  Anthoni Vink    
4-135  gebruiker:  Dinglum Arjens    
4-135  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
4-136 Rozengracht 7soort onroerend goed: hof    
4-136  eigenaar:  Wopco Buma    
4-136  gebruiker:  Wopco Buma    
4-136  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-137 Hofstraat 29soort onroerend goed: hof    
4-137  eigenaar:  burgemr. Vosma    
4-137  gebruiker:  burgemr. Vosma    
4-137  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-138 soort onroerend goed: hof    
4-138  eigenaar:  Pytter Scheltema    
4-138  gebruiker:  Pytter Scheltema    
4-138  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
4-139 Hofstraat 4soort onroerend goed: kamer    
4-139  eigenaar:  Jan Broers    
4-139  gebruiker:  Jan Broers    
4-139  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-140 soort onroerend goed: kamer    
4-140  eigenaar:  Ypke Meynerts    
4-140  gebruiker:  Ypke Meynerts    
4-140  opmerking:  pauper
4-141 soort onroerend goed: huis    
4-141  eigenaar:  Seerp Wildschut    
4-141  gebruiker:  Hendrik Lucas    
4-141  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-142 soort onroerend goed: kamer    
4-142  eigenaar:  Cornelis Mensis    
4-142  gebruiker:  Cornelis Mensis    
4-142  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-143 Heiligeweg 6soort onroerend goed: huis    
4-143  eigenaar:  Claas Gerrits    
4-143  gebruiker:  Jan Pytters    
4-143  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
4-143  grondpacht aan: burgemr.burgemr. Sloterdijk erven   
4-143  grondpacht en aanslag:    1‑05‑00 cg0‑06‑04 cg
4-144 Heiligeweg 4soort onroerend goed: huis    
4-144  eigenaar:  Olphert Everts    
4-144  gebruiker:  Olphert Everts    
4-144  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-144  grondpacht aan: burgemr.burgemr. Sloterdijk erven   
4-144  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-145 Heiligeweg 2soort onroerend goed: huis    
4-145  eigenaar:  Johannes de Waert    
4-145  gebruiker:  Johannes de Waert    
4-145  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
4-145  grondpacht aan: burgemr.burgemr. Sloterdijk erven   
4-145  grondpacht en aanslag:    1‑10‑00 cg0‑07‑08 cg
4-146 Brouwersstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-146  eigenaar:  Willem van Cassel    
4-146  gebruiker:  Willem van Cassel    
4-146  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
4-147 Both Apothekerstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-147  eigenaar:  Albert Jacobs    
4-147  gebruiker:  Albert Jacobs    
4-147  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-148 Both Apothekerstraat 4soort onroerend goed: huis    
4-148  eigenaar:  Sikke Siderius    
4-148  gebruiker:  Sikke Siderius    
4-148  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑16‑06 cg
4-148  grondpacht aan: burgemr.burgemr. Sloterdijk erven   
4-148  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-149 Both Apothekerstraat 6soort onroerend goed: huis    
4-149  eigenaar:  Sybe Ottes erven   
4-149  gebruiker:  captn. Stapert    
4-149  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
4-150 Brouwersstraat 7soort onroerend goed: huis    
4-150  eigenaar:  vroedsm. Hoogeboom    
4-150  gebruiker:  vroedsm. Hoogeboom    
4-150  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-151 Brouwersstraat 9soort onroerend goed: huis    
4-151  eigenaar:  wed. vroedsm. Siderius    
4-151  gebruiker:  wed. vroedsm. Siderius    
4-151  huurwaarde en aanslag:   39‑00‑00 cg 7‑01‑12 cg
4-152 Brouwersstraat 11soort onroerend goed: huis    
4-152  eigenaar:  wed. vroedsm. Siderius    
4-152  gebruiker:  wed. vroedsm. Siderius    
4-152  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
4-153 Brouwersstraat 13soort onroerend goed: huis    
4-153  eigenaar:  ds. Ludinga    
4-153  gebruiker:  Geeske Jans cum soc.   
4-153  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
4-153  grondpacht aan: burgemr.burgemr. Sloterdijk erven   
4-153  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-154 Brouwersstraat 15soort onroerend goed: huis    
4-154  eigenaar:  Johann. Wiglenhuis    
4-154  gebruiker:  Johann. Wiglenhuis    
4-154  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-155 Brouwersstraat 17soort onroerend goed: huis    
4-155  eigenaar:  Dirk Bartling    
4-155  gebruiker:  Dirk Bartling    
4-155  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-156 Brouwersstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-156  eigenaar:  Jan Harmens    
4-156  gebruiker:  Jan Harmens    
4-156  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-157 Brouwersstraat 21soort onroerend goed: huis    
4-157  eigenaar:  Pyter Freerks    
4-157  eigenaar:  Claes Freerks    
4-157  gebruiker:  Hans Uilkes    
4-157  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑10‑14 cg
4-157  grondpacht aan: burgemr.burgemr. Sloterdijk erven   
4-157  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-158 Brouwersstraat 23soort onroerend goed: huis    
4-158  eigenaar:  erv. wed. Tytte Tyttes    
4-158  gebruiker:  Cornelis Annes    
4-158  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
4-159 Brouwersstraat 25soort onroerend goed: huis    
4-159  eigenaar:  wed. Dirk IJsbrands    
4-159  gebruiker:  wed. Dirk IJsbrands    
4-159  huurwaarde en aanslag:   44‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
4-159  grondpacht aan: burgemr.burgemr. Sloterdijk erven   
4-159  grondpacht en aanslag:    1‑05‑00 cg0‑06‑04 cg
4-160 Brouwersstraat 27soort onroerend goed: huis    
4-160  eigenaar:  Symon Fokkes    
4-160  gebruiker:  Arent Anthoni cum soc.   
4-160  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑14‑08 cg
4-161 Hofstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-161  eigenaar:  Jetse Ottes    
4-161  gebruiker:  Jetse Ottes cum soc.   
4-161  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-162 Hofstraat 3soort onroerend goed: huis    
4-162  eigenaar:  Pieter Sierks    
4-162  gebruiker:  Baukjen Jeltes    
4-162  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-163 Hofstraat 5soort onroerend goed: huis    
4-163  eigenaar:  Meynert Hansen    
4-163  gebruiker:  Meynert Hansen    
4-163  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-164 Zuiderplein 1soort onroerend goed: huis    
4-164  eigenaar:  Pieter Tjallings    
4-164  gebruiker:  Pieter Tjallings    
4-164  huurwaarde en aanslag:   64‑00‑00 cg 11‑12‑12 cg
4-164  gebruiker:  Swaentie Fokkes    
4-164  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
4-164  opmerking:  woont vergeefs
4-165 Zuiderplein 1soort onroerend goed: woning    
4-165  eigenaar:  Tjebbe Gosses    
4-165  gebruiker:  Tjebbe Gosses    
4-165  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-166 Rozengracht 3soort onroerend goed: huis    
4-166  eigenaar:  Johannes Andries    
4-166  gebruiker:  Johannes Andries    
4-166  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
4-166 /2Rozengracht 7soort onroerend goed: woning en tuin    
4-166 /2 eigenaar:  Arjen Boikes    
4-166 /2 gebruiker:  Antje Jans    
4-166 /2 huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
4-166 /3 soort onroerend goed: huis    
4-166 /3 eigenaar:  Cornelis Jacobus    
4-166 /3 gebruiker:  Jan Schilder    
4-166 /3 huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
4-166 /4 soort onroerend goed: huis    
4-166 /4 eigenaar:  burgemr. Buma    
4-166 /4 gebruiker:  burgemr. Buma    
4-166 /4 huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-166 /5 soort onroerend goed: huis    
4-166 /5 eigenaar:  burgemr. Buma    
4-166 /5 gebruiker:  Tjeerd Jurjens cum soc.   
4-166 /5 huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-167 Rozengracht 7soort onroerend goed: huis    
4-167  eigenaar:  burgemr. Buma    
4-167  gebruiker:  burgemr. Buma    
4-167  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
4-168 Rozengracht 9soort onroerend goed: woning en hof    
4-168  eigenaar:  Anthoni Vink    
4-168  gebruiker:  Anthoni Vink    
4-168  gebruiker:  Claas Ypes    
4-168  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑16‑06 cg
4-169 Rozengracht 11soort onroerend goed: hof en kamer    
4-169  eigenaar:  Pytter Scheltema    
4-169  gebruiker:      
4-169  opmerking:  leedigh
4-170 Rozengracht 13soort onroerend goed: panwerk    
4-170  eigenaar:  Arjen Altena    
4-170  gebruiker:  Jan de Reus    
4-170  huurwaarde en aanslag:   100‑10‑00 cg 18‑03‑10 cg
4-171 Rozengracht 24soort onroerend goed: 3 kamers    
4-171  eigenaar:  secrets. Wetsens    
4-171  gebruiker:  Jan Hendriks cum soc.   
4-171  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
4-171 /2 soort onroerend goed: huis    
4-171 /2 eigenaar:  Jacob Dirks    
4-171 /2 gebruiker:  Beernt Jansen    
4-171 /2 huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-172 Rozengracht 26soort onroerend goed: huis    
4-172  eigenaar:  Albert Ruurds    
4-172  gebruiker:  Harmen Braemer    
4-172  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 8‑03‑10 cg
4-173 Rozengracht 22soort onroerend goed: hof    
4-173  eigenaar:  Jan Cramer    
4-173  gebruiker:      
4-173  opmerking:  beklemd onder no. 176
4-173 /2Rozengracht 20soort onroerend goed: hof    
4-173 /2 eigenaar:  Jarigh Westra    
4-173 /2 gebruiker:  Jarigh Westra    
4-173 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-173 /3 soort onroerend goed: hof    
4-173 /3 eigenaar:  Harmanus Siccama    
4-173 /3 gebruiker:  Harmanus Siccama    
4-173 /3 huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-174 Rozengracht 28soort onroerend goed: huis    
4-174  eigenaar:  Eelke Jochums    
4-174  gebruiker:      
4-174  opmerking:  leedigh
4-175 Rozengracht 24soort onroerend goed: kamer    
4-175  eigenaar:  Johann. Elgersma    
4-175  gebruiker:  Michiel Romkes    
4-175  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑10‑14 cg
4-175 /2 soort onroerend goed: huis en molen    
4-175 /2 eigenaar:  Jan Rienks    
4-175 /2 eigenaar:  Sjoerd Pieters Aerdenburgh    
4-175 /2 gebruiker:  Folkert Doekles    
4-175 /2 huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 4‑10‑00 cg
4-175 /2 gebruiker:  Sjoerd Pytters    
4-176 Rozengracht 22soort onroerend goed: panwerk    
4-176  eigenaar:  Jan Cramer    
4-176  gebruiker:  Jan Cramer    
4-176  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
4-176  opmerking:  hier onder begrepen no. 173
4-177 Rozengracht 22soort onroerend goed: perk    
4-177  eigenaar:  Jacob Lolles    
4-177  eigenaar:  Jacob Jarighs    
4-177  gebruiker:  Jacob Lolles    
4-177  gebruiker:  Jacob Jarighs    
4-177  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-178 Rozengracht 20soort onroerend goed: panwerk    
4-178  eigenaar:  Harm. Gonggrijp erv.   
4-178  gebruiker:  Harm. Gonggrijp erv.   
4-178  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
4-179 Rozengracht 20soort onroerend goed: huis    
4-179  eigenaar:  Beernt Burcherts    
4-179  gebruiker:  Beernt Burcherts    
4-179  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-179  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
4-179  opmerking:  de bovenkamer leedigh
4-180 Rozengracht 18soort onroerend goed: huis    
4-180  eigenaar:  Pieter Glinda    
4-180  gebruiker:  Willem Ploegh    
4-180  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-181 soort onroerend goed: hof    
4-181  eigenaar:  Pieter Glinda    
4-181  gebruiker:  Pieter Glinda    
4-181  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-182 Rozengracht 16soort onroerend goed: huis    
4-182  eigenaar:  wed. burgemr. Bierma    
4-182  gebruiker:  Lubbert Beernts    
4-182  gebruiker:  Minne Hendriks    
4-182  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑01‑12 cg
4-182 /2Rozengracht 14soort onroerend goed: houtstek en tuin    
4-182 /2 eigenaar:  burgemr. Schaaf    
4-182 /2 gebruiker:  burgemr. Schaaf cum soc.   
4-182 /2 huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-183 Rozengracht 12soort onroerend goed: huis en tuin    
4-183  eigenaar:  vroedsm. Jan Kuik    
4-183  gebruiker:  comris. Coen    
4-183  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
4-184 soort onroerend goed: pakhuis    
4-184  eigenaar:  vroedsm. Jan Kuik    
4-184  gebruiker:  burgemr. Hiddema16-00-00 cg  
4-184  gebruiker:  Sjoerd Talma10-00-00 cg  
4-184  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑14‑08 cg
4-185 Rozengracht 8soort onroerend goed: huis    
4-185  eigenaar:  Edsge Lieuwes erven   
4-185  gebruiker:  Fokke Symons    
4-185  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 7‑05‑06 cg
4-186 Rozengracht 4soort onroerend goed: huis    
4-186  eigenaar:  Egbert Heydkamp    
4-186  gebruiker:  Egbert Heydkamp    
4-186  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-186 /2 soort onroerend goed: pakhuis    
4-186 /2 eigenaar:  Jacob Jarigs    
4-186 /2 gebruiker:  Jacob Jarigs    
4-186 /2 huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-187 Rozengracht 2soort onroerend goed: huis    
4-187  eigenaar:  Ayse Arjens erv.   
4-187  gebruiker:  Jacob Tjallings    
4-187  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑14‑08 cg
4-188 soort onroerend goed: huis    
4-188  eigenaar:  Jacob Jansen    
4-188  gebruiker:  Taeke Jelles    
4-188  opmerking:  woont vergeefsch
4-189 Zuiderhaven 40soort onroerend goed: huis    
4-189  eigenaar:  Fokke Tjeerds    
4-189  gebruiker:  Fokke Tjeerds    
4-189  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
4-190 Zuiderhaven 44soort onroerend goed: huis    
4-190  eigenaar:  Robijn Arjens    
4-190  gebruiker:  Robijn Arjens    
4-190  huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
4-191 Zuiderhaven 46soort onroerend goed: huis    
4-191  eigenaar:  de hr. Kempenaer    
4-191  gebruiker:  de hr. Kempenaer    
4-191  huurwaarde en aanslag:   122‑00‑00 cg 22‑03‑10 cg
4-192 Zuiderhaven 48soort onroerend goed: huis    
4-192  eigenaar:  captn. Guitet erv.   
4-192  gebruiker:  captn. Guitet erv.   
4-192  huurwaarde en aanslag:   90‑00‑00 cg 16‑07‑04 cg
4-193 Zuiderhaven 50soort onroerend goed: huis    
4-193  eigenaar:  Otte Johannes    
4-193  gebruiker:  Klaas Schultes cum soc.   
4-193  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 6‑07‑04 cg
4-194 soort onroerend goed: huis    
4-194  eigenaar:  de hr. secretrs. Beyma    
4-194  gebruiker:  de hr. secretrs. Beyma    
4-194  huurwaarde en aanslag:   90‑00‑00 cg 16‑07‑00 cg
4-195 Steenhouwersstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-195  eigenaar:  de hr. Wijdenbrug    
4-195  gebruiker:  de hr. Wijdenbrug    
4-195  huurwaarde en aanslag:   130‑00‑00 cg 23‑12‑10 cg
4-195  opmerking:  hier onder beklemd no. 197
4-196 Zuiderhaven 54soort onroerend goed: woning    
4-196  eigenaar:  de hr. Wijdenbrug    
4-196  gebruiker:  Wessel Keimpes    
4-196  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-197 Steenhouwersstraat 2soort onroerend goed: kamer    
4-197  eigenaar:  de hr. Wijdenbrug    
4-197  gebruiker:      
4-197  opmerking:  beklemd onder no. 195
4-198 Zuiderhaven 52soort onroerend goed: hof    
4-198  eigenaar:  Jacob Johannes    
4-198  gebruiker:  Jacob Johannes    
4-198  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
4-198 /2 soort onroerend goed: woning    
4-198 /2 eigenaar:  Gerben Johannes    
4-198 /2 gebruiker:  wed. Gosse Rinses    
4-198 /2 huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
4-199 soort onroerend goed: huis    
4-199  eigenaar:  Hendrik Arents    
4-199  gebruiker:  Hendrik Arents    
4-199  opmerking:  onvermogende
4-200 soort onroerend goed: huis    
4-200  eigenaar:  Jan Hendriks Tengers    
4-200  gebruiker:  Jan Hendriks Tengers    
4-200  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
4-201 Schoolstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-201  eigenaar:  Gerlof Pytters erv.   
4-201  gebruiker:  Gerlof Pytters erv.   
4-201  huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
4-202 soort onroerend goed: huis    
4-202  eigenaar:  Dirk van Scheltinga    
4-202  gebruiker:  Dirk van Scheltinga    
4-202  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 9‑01‑12 cg
4-203 soort onroerend goed: huis    
4-203  eigenaar:  Marten Dirks    
4-203  gebruiker:  Marten Dirks Scheltinga    
4-203  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
4-204 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: koolstek    
4-204  eigenaar:  Tjeerd Siverda    
4-204  gebruiker:  Jarig Jacobs erv.   
4-204  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
4-205 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: woning    
4-205  eigenaar:  Tjeerd Siverda    
4-205  gebruiker:  Jarig Jacobs erv.   
4-205  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
4-206 soort onroerend goed: woning    
4-206  eigenaar:  Jan Wighuys    
4-206  gebruiker:  Jan Wighuys    
4-206  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
4-207 soort onroerend goed: huis    
4-207  eigenaar:  Jan Jongma    
4-207  gebruiker:  Jan Jongma    
4-207  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-208 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: huis en werf    
4-208  eigenaar:  Jan Jongma    
4-208  gebruiker:  Jan Jongma    
4-208  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-209 soort onroerend goed: huis    
4-209  eigenaar:  Jan Jongma    
4-209  gebruiker:  Jan Jongma    
4-209  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-210 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: schuir    
4-210  eigenaar:  Jan Jongma    
4-210  gebruiker:  Jan Jongma    
4-210  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑16‑06 cg
4-211 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: huis    
4-211  eigenaar:  Evert Oosterbaan    
4-211  gebruiker:  Evert Oosterbaan    
4-211  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-212 soort onroerend goed: huis    
4-212  eigenaar:  D. v. Scheltinga    
4-212  gebruiker:  Mayke Femmes    
4-212  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-213 soort onroerend goed: kamer    
4-213  eigenaar:  diaconye    
4-213  gebruiker:      
4-213  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-214 soort onroerend goed: huis    
4-214  eigenaar:  Jan Hendrix Doorn    
4-214  gebruiker:  Jan Hendrix Doorn    
4-214  opmerking:  leedigh
4-214 /2 soort onroerend goed: hof    
4-214 /2 eigenaar:  Evert Hanekuik    
4-214 /2 gebruiker:  Evert Hanekuik    
4-214 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-214 /2 opmerking:  stonde in't voorige cohier op no. 263
4-215 soort onroerend goed: woning    
4-215  eigenaar:  diaconye    
4-215  gebruiker:  wed. Taede Jans    
4-215  opmerking:  woont vergeefsch
4-215 /2 soort onroerend goed: huis    
4-215 /2 eigenaar:  Frans Matthijssen    
4-215 /2 gebruiker:  Frans Matthijssen    
4-215 /2 opmerking:  onvermogende
4-216 soort onroerend goed: huis    
4-216  eigenaar:  Holke Obbes    
4-216  gebruiker:  Holke Obbes    
4-216  opmerking:  onvermogende
4-217 soort onroerend goed: huis    
4-217  eigenaar:  Beernt Harmens    
4-217  gebruiker:  Beernt Harmens cum soc.   
4-217  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-218 soort onroerend goed: woning    
4-218  eigenaar:  Rienk Hessels erven   
4-218  gebruiker:  Tjeerd Poulus    
4-218  opmerking:  woont vergeefs
4-219 soort onroerend goed: kamer    
4-219  eigenaar:  burgemr. Donker    
4-219  gebruiker:  Beernt Beernts    
4-219  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-219 /2 soort onroerend goed: kamer    
4-219 /2 eigenaar:  burgemr. Donker    
4-219 /2 gebruiker:  Gerrit Jansen    
4-219 /2 huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-220 soort onroerend goed: kamer    
4-220  eigenaar:  comris. Koen    
4-220  gebruiker:  Cornelis Hendriks    
4-220  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-221 soort onroerend goed: kamer    
4-221  eigenaar:  comris. Koen    
4-221  gebruiker:  Jacob Claesen    
4-221  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑14‑08 cg
4-222 Nutstraat 2soort onroerend goed: kamer    
4-222  eigenaar:  Evert Oosterbaan    
4-222  gebruiker:  Jan Pytters    
4-222  opmerking:  woont vergeefs
4-223 Smidstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-223  eigenaar:  Evert Oosterbaan    
4-223  gebruiker:  Pals Bokkes    
4-223  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-224 soort onroerend goed: kamer    
4-224  eigenaar:  Evert Oosterbaan    
4-224  gebruiker:  wed. Willem Johannes    
4-224  huurwaarde en aanslag:   13‑00‑00 cg 2‑07‑04 cg
4-225 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: kamer    
4-225  eigenaar:  wed. Gerrit Hendriks    
4-225  gebruiker:  wed. Gerrit Hendriks    
4-225  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-226 Schoolstraat 8soort onroerend goed: huis    
4-226  eigenaar:  Pytter Keimpes    
4-226  gebruiker:  Pytter Keimpes cum soc.   
4-226  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
4-227 soort onroerend goed: huis    
4-227  eigenaar:  Taetske Ruirds Bontekoe    
4-227  gebruiker:  Pytter Meetie cum soc.   
4-227  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 9‑16‑06 cg
4-228 Schoolstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-228  eigenaar:  wed. Gerryt Jansen    
4-228  gebruiker:  wed. Gerryt Jansen    
4-228  opmerking:  onvermogende
4-229 Zuiderhaven 34soort onroerend goed: huis    
4-229  eigenaar:  Yde Hemmes    
4-229  gebruiker:  Yde Hemmes cum soc.   
4-229  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 6‑03‑10 cg
4-230 Zuiderhaven 32soort onroerend goed: huis en pakhuis    
4-230  eigenaar:  Pytter Gerlofs erv.   
4-230  gebruiker:  Pytter Gerlofs erv.   
4-230  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
4-231 Zuiderhaven 30soort onroerend goed: huis    
4-231  eigenaar:  Pytter Gerlofs erv.   
4-231  gebruiker:  Sipke Nauta    
4-231  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 8‑03‑10 cg
4-232 Zuiderhaven 28soort onroerend goed: huis    
4-232  eigenaar:  Yde Hemmes erv.   
4-232  gebruiker:  Yde Hemmes erv.   
4-232  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-233 soort onroerend goed: huis    
4-233  eigenaar:  Pytter Keimpes    
4-233  gebruiker:  Pytter Keimpes cum soc.   
4-233  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-234 Zuiderhaven 24soort onroerend goed: huis    
4-234  eigenaar:  Jan Andrys    
4-234  gebruiker:  Douwe Claeses    
4-234  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑09‑00 cg
4-235 Zuiderhaven 24soort onroerend goed: huis    
4-235  eigenaar:  Rinse Pytters    
4-235  gebruiker:  Rinse Pytters    
4-235  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-236 Zuiderhaven 26soort onroerend goed: huis    
4-236  eigenaar:  wed. Stoffel Saekes    
4-236  gebruiker:  wed. Stoffel Saekes    
4-236  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
4-237 Zuiderhaven 26soort onroerend goed: huis    
4-237  eigenaar:  Jacobus Pytters    
4-237  gebruiker:  Jacobus Pytters    
4-237  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-238 Zuiderhaven 26soort onroerend goed: woning    
4-238  eigenaar:  Pytter Keimpes    
4-238  gebruiker:  Fokke Joosten    
4-238  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-239 Zuiderstraat 18soort onroerend goed: huis    
4-239  eigenaar:  Folkert Pytters    
4-239  gebruiker:  Jan Bierma cum soc.   
4-239  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
4-239 /2 soort onroerend goed: huis    
4-239 /2 eigenaar:  Sibout Sierks nom. ux.   
4-239 /2 gebruiker:  Carst Hansen cum soc.   
4-239 /2 huurwaarde en aanslag:   46‑00‑00 cg 8‑07‑04 cg
4-240 Zuiderstraat 16soort onroerend goed: huis    
4-240  eigenaar:  Albert Beernts    
4-240  gebruiker:  Albert Beernts    
4-240  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
4-241 Zuiderstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-241  eigenaar:  Pytter Freerks    
4-241  gebruiker:  Geertie Huberts    
4-241  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 4‑10‑14 cg
4-242 Zuiderstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-242  eigenaar:  Pytter Freerks    
4-242  gebruiker:  Hendrik Jansen    
4-242  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 4‑10‑14 cg
4-243 soort onroerend goed: kamer    
4-243  eigenaar:  wed. Pieter Gerlofs    
4-243  gebruiker:  Simon Hiddes    
4-243  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
4-244 soort onroerend goed: kamer    
4-244  eigenaar:  wed. Pieter Gerlofs    
4-244  gebruiker:  Hendrik Jansen    
4-244  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-245 soort onroerend goed: kamer    
4-245  eigenaar:  Sybbe Lieuwes    
4-245  gebruiker:  Sybbe Lieuwes    
4-245  opmerking:  onvermogende
4-245 /2 soort onroerend goed: kamer    
4-245 /2 eigenaar:  Wypke Jans    
4-245 /2 gebruiker:  Wypke Jans    
4-245 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-246 Dwarsstraat 17soort onroerend goed: woning    
4-246  eigenaar:  Otte Johannes    
4-246  gebruiker:  Yttje Sipkes    
4-246  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-247 soort onroerend goed: molen    
4-247  eigenaar:  Albert Geerts cum soc.   
4-247  gebruiker:  Albert Geerts cum soc.   
4-247  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 4‑18‑02 cg
4-248 soort onroerend goed: huis    
4-248  eigenaar:  Albert Geerts cum soc.   
4-248  gebruiker:  Albert Geerts cum soc.   
4-248  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑12‑12 cg
4-249 Dwarsstraat 21soort onroerend goed: huis    
4-249  eigenaar:  burgemr. Jelgersma    
4-249  gebruiker:  Jan Jansen    
4-249  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑18‑02 cg
4-250 soort onroerend goed: kamer    
4-250  eigenaar:  Doitse Annes    
4-250  gebruiker:  Doitse Annes    
4-250  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
4-251 soort onroerend goed: kamer    
4-251  eigenaar:  Hendrik Martens    
4-251  gebruiker:  Hendrik Martens    
4-251  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑01‑12 cg
4-252 soort onroerend goed: kamer    
4-252  eigenaar:  Jacob Jansen    
4-252  gebruiker:  Anske Jans    
4-252  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
4-253 Zuiderstraat 12soort onroerend goed: huis    
4-253  eigenaar:  wed. Abe Jacobs    
4-253  gebruiker:  wed. Abe Jacobs    
4-253  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑07‑04 cg
4-254 Zuiderstraat 10soort onroerend goed: huis    
4-254  eigenaar:  Claas Sjoerds    
4-254  gebruiker:  Douwe Lieuwes    
4-254  huurwaarde en aanslag:   44‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
4-254 /2 soort onroerend goed: huis    
4-254 /2 eigenaar:  Jurjen Carsten    
4-254 /2 gebruiker:  Jurjen Carsten    
4-254 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-255 soort onroerend goed: huis    
4-255  eigenaar:  wed. Schelte Tyttes    
4-255  gebruiker:  wed. Schelte Tyttes    
4-255  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-256 Zuiderstraat 15soort onroerend goed: huis    
4-256  eigenaar:  Ype IJsbrants    
4-256  gebruiker:  Ype IJsbrants    
4-256  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑03‑10 cg
4-257 Zuiderstraat 21soort onroerend goed: huis    
4-257  eigenaar:  Jurjen Carstens    
4-257  gebruiker:  Jurjen Carstens    
4-257  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑12‑12 cg
4-258 Zuiderstraat 23soort onroerend goed: huis    
4-258  eigenaar:  Jurjen Carstens    
4-258  gebruiker:  Jurjen Carstens    
4-258  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-259 Zuiderstraat 25soort onroerend goed: huis    
4-259  eigenaar:  Aukjen Ruurds erv.   
4-259  gebruiker:  Jetse Wouters    
4-259  huurwaarde en aanslag:   63‑00‑00 cg 11‑09‑00 cg
4-260 Zuiderstraat 27soort onroerend goed: huis    
4-260  eigenaar:  Tytte Ruurds    
4-260  gebruiker:  Tytte Ruurds    
4-260  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑05‑06 cg
4-261 soort onroerend goed: huis    
4-261  eigenaar:  Gerard Suringar    
4-261  gebruiker:  Abraham Vermeulen    
4-261  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑10‑14 cg
4-262 Wasbleek 4soort onroerend goed: huis    
4-262  eigenaar:  Beernt Hendrix    
4-262  gebruiker:  Beernt Hendrix    
4-262  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑09‑00 cg
4-263 Zuiderstraat 31soort onroerend goed: hof    
4-263  eigenaar:  Evert Hanekuik    
4-263  gebruiker:      
4-263  opmerking:  vide no. 214 1/2
4-264 Zuiderstraat 31soort onroerend goed: huis    
4-264  eigenaar:  Tjeerd Siverda    
4-264  gebruiker:  Tjeerd Siverda    
4-264  huurwaarde en aanslag:   dit is het selfde percheel 't geene onder no. 12 is gemeld nihil hic‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
4-265 Wasbleek 2soort onroerend goed: smitte en timmerhuis    
4-265  eigenaar:  wed. Pytter Gerlofs    
4-265  gebruiker:  Hendrik Dirks    
4-265  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 6‑03‑10 cg
5-001 Voorstraat 94soort onroerend goed: huis    
5-001  eigenaar:  Dirk Hugens erv.   
5-001  gebruiker:  Abraham Ysraels cum soc