Harlingen, namenlijst van de Personele Belasting 1841

Het toen heersende belastingstelsel vermeldt in de categorie Directe Belastingen o.a.:
1e. De huurwaarde. Vijf guldens van iedere honderd guldens jaarlijksche onzuivere huurwaarde van alle woningen en gebouwen. Hiervan worden vrijgesteld alle woningen beneden twintig guldens jaalijksche huurwaarde [...]
2e. De deuren en vensters. Van al de buitendeuren en vensters, welke in de huizen en gebouwen gevonden worden [...]
3e. De haardsteden. Van alle de haardsteden, welke in de huizen en gebouwen gevonden worden [...] tot een getal van twaalf [...]
4e. Het mobilair. Van elke honderd guldens der waarde van het mobilair, hetwelk gevonden wordt in woningen of gebouwen, zal door de gebruikers daarvan worden betaald 1 gulden [...]
5e. [...]

Alle bedragen staan genoteerd in guldens en (soms halve) centen.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:07A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    voornaam familienaam genoemde straat grondslag huur-waarde deuren & vensters haard-steden mobilair
wed Johannes Assen Noorderhaven 96 100 5,00 7,000 7,00 5,00
Johannes F Berndes Voorstraat 80 100 5,00 11,000 3,00 1,00
Pieter Buisman Turfhaven 70 50 2,00 5,000 1,00 1,00
Freerk Dirks Fontein Noorderhaven 31a 380 19,00 21,000 22,00 34,00
Dirk Freerks Fontein Voorstraat 47 200 10,00 14,000 15,00 14,00
erven Cornelis Jans de Groot Voorstraat 4 60 3,00 5,000 1,00 1,00
Johannes Hanekamp Voorstraat 25 60 3,00 5,000 1,00 1,00
Jacob Hanekuijk Turfhaven 60 300 15,00 19,000 20,00 24,00
Aneus W Harmens Grote Bredeplaats 8 275 13,00 18,000 20,00 22,00
Jan Jeltes Hilwerda Zuiderhaven 83 100 5,00 10,000 7,00 5,00
wed Sijmen S Hingst Noordijs 21 310 15,00 19,000 12,00 24,00
Jan Sikkes IJzenbeek Noordijs 9 235 11,00 14,000 12,00 15,00
Anna IJzenbeek en m.e. Voorstraat 97 150 7,00 11,000 7,00 9,00
Petrus de Keth Zuiderhaven 65 300 15,00 33,000 15,00 24,00
Anthonie H Knippers Kleine Breedeplaats 8 61 3,00 4,000 3,00 0,00
Hendrik B Komst Noorderhaven 24 105 5,00 8,000 3,00 4,00
wed Willem S van Nooten Noordijs 19 200 10,00 13,000 15,00 14,00
Willem van Oppen Voorstraat 26 270 13,00 23,000 7,00 21,00
Johannes Harkes Pottinga Leeuwarderend 30 200 10,00 9,000 12,00 14,00
erven Pieter Rodenhuis Noorderhaven 17 320 16,00 20,000 22,00 25,00
Watze J Ruitenga Noorderhaven 101 160 8,00 13,000 7,00 9,00
Pier Schaafsma de Schritzen 52 120 6,00 12,000 7,00 6,00
Simon J Schiere Noorderhaven 48 160 8,00 12,000 7,00 9,00
Cornelis Pieter Simons Noorderhaven 91 150 7,00 9,000 7,00 9,00
Sipke J van Sloten Grote Sluis 24 225 11,00 14,000 12,00 15,00
Jacob A van der Straten Noordijs 15 350 17,00 23,000 20,00 31,00
Gerhardus Telsemeijer Voorstraat 92 130 6,00 10,000 7,00 6,00
wed Pieter Feitema Tjallingii Voorstraat 28 215 10,00 15,000 7,00 15,00
Gerrit Tjeerds van der Tol Hofstraat 18 50 2,00 4,000 1,00 1,00
Pieter A Tuinhout Hoogstraat 3 100 5,00 8,000 7,00 3,00
Jelle H van der Wal Scheerstraat 7 38 1,00 4,000 1,00 0,00
Jan Sjoerds van der Weide de Schritzen 65b 100 5,00 7,000 1,00 5,00
Sjoerd S Wijma Hoogstraat 5 130 6,00 8,000 7,00 6,00