Harlingen, reëelkohier 1719 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 520)

illustratie reëelkohier 1719 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 520)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1719. Van elk pand zijn 'eigenaers' en de evt. 'bruickers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd twintig procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld. De aanslagen werden geïnd in 1720 en de betalingen zijn natuurlijk minutieus bijgehouden. Als er niets te innen of niets ontvangen was, is de reden daarvoor vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Quohier der reëele goedschattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen en desselffs Jurisdictie voor den Jare 1719 ingegaen gemaakt en gerenoveert bij de magistraat van dezelve Stadt, in gevolge van de aenschrijvinge van de Ed: Mo: heeren Staten deser provincie de dato den [ontbreekt]

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2022-04-24 13:31:22

kwartier  1  2  3  4  5  6  7  8  

pandgeschat adres soort o/gvoornaam patroniem familienaamhuurwaardegrondpachtaanslag
1-001 Noorderhaven 3soort onroerend goed: lijnbaan    
1-001  eigenaar:  Tiaard Gerbens    
1-001  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
1-001  aanslag huurw. voldaan: 3‑7‑1720    
1-002 Noorderhaven 7soort onroerend goed: huis    
1-002  eigenaar:  Lijsbet Sweerds    
1-002  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-002  aanslag huurw. voldaan: 17‑4‑1720    
1-003 Noorderhaven 9soort onroerend goed: huis    
1-003  eigenaar:  Egbert Harings    
1-003  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
1-003  aanslag huurw. voldaan: 26‑7‑1720    
1-004 Noorderhaven 11soort onroerend goed: huis    
1-004  eigenaar:  Keimpe Jarigs    
1-004  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-004  aanslag huurw. voldaan: 14‑6‑1720    
1-005 Noorderhaven 13soort onroerend goed: huis    
1-005  eigenaar:  Reiner Tiaards    
1-005  gebruiker:  Jan Douwes    
1-005  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 9‑12‑00 cg
1-005  aanslag huurw. voldaan: 13‑4‑1720    
1-006 Noorderhaven 15soort onroerend goed: huis    
1-006  eigenaar:  Ruird Sybes    
1-006  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-006  aanslag huurw. voldaan: 24‑6‑1720    
1-007 Noorderhaven 17soort onroerend goed: huis    
1-007  eigenaar:  Wybe Feddes    
1-007  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 6‑08‑00 cg
1-007  aanslag huurw. voldaan: 26‑7‑1720    
1-008 Noorderhaven 19soort onroerend goed: huis    
1-008  eigenaar:  Jan Minnes    
1-008  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
1-008  aanslag huurw. voldaan: 7‑4‑1720    
1-009 Noorderhaven 21soort onroerend goed: huis    
1-009  eigenaar:  Jan Auckes erven   
1-009  gebruiker:  Jacob Douwes cum soc.   
1-009  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 13‑04‑00 cg
1-009  aanslag huurw. voldaan: 8‑7‑1720    
1-010 Noorderhaven 23soort onroerend goed: huis    
1-010  eigenaar:  Reyer Arjens Mahui    
1-010  huurwaarde en aanslag:   39‑00‑00 cg 7‑16‑00 cg
1-010  aanslag huurw. voldaan: 13‑4‑1720    
1-011 Noorderhaven 23soort onroerend goed: huis    
1-011  eigenaar:  Jan Auckes    
1-011  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 10‑16‑00 cg
1-011  aanslag huurw. voldaan: 15‑7‑1720    
1-012 Noorderhaven 25soort onroerend goed: huis    
1-012  eigenaar:  wed. Poppe Auckes    
1-012  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-012  aanslag huurw. voldaan: 20‑6‑1720    
1-013 Noorderhaven 27soort onroerend goed: huis    
1-013  eigenaar:  wed. Poppe Auckes    
1-013  gebruiker:  Uilcke Auckes cum soc.   
1-013  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-013  aanslag huurw. voldaan: 20‑6‑1720    
1-014 Noorderhaven 29soort onroerend goed: huis    
1-014  eigenaar:  Reiner Tiaerds    
1-014  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-014  aanslag huurw. voldaan: 13‑4‑1720    
1-015 Noorderhaven 29soort onroerend goed: kamer    
1-015  eigenaar:  Bastiaen Martens    
1-015  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
1-015  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-015  opmerking:  insolvent
1-016 Noorderhaven 29soort onroerend goed: kamer    
1-016  eigenaar:  Ruird Sybes    
1-016  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
1-016  aanslag huurw. voldaan: 24‑6‑1720    
1-017 Droogstraat 1soort onroerend goed: kamer    
1-017  eigenaar:  Gerrit Douwes    
1-017  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
1-017  aanslag huurw. voldaan: 26‑9‑1720    
1-018 Zoutsloot 6soort onroerend goed: kamer    
1-018  eigenaar:  Tjomme Takeles    
1-018  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-018  aanslag huurw. voldaan: 14‑5‑1720    
1-019 Noorderhaven 31soort onroerend goed: huis    
1-019  eigenaar:  Cornelis Vinkelbos    
1-019  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
1-019  aanslag huurw. voldaan: 15‑6‑1720    
1-020 Noorderhaven 35soort onroerend goed: huis    
1-020  eigenaar:  Tiaard Gerbens    
1-020  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
1-020  aanslag huurw. voldaan: 3‑7‑1720    
1-021 soort onroerend goed: huisen (twee)    
1-021  eigenaar:  wed. Jan Haies    
1-021  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-021  aanslag huurw. voldaan: 19‑6‑1720    
1-022 Noorderhaven 37soort onroerend goed: huis en brouwerij    
1-022  eigenaar:  gemeensman Hannema    
1-022  huurwaarde en aanslag:   120‑00‑00 cg 24‑00‑00 cg
1-022  aanslag huurw. voldaan: 13‑4‑1720    
1-023 0soort onroerend goed: panwerk    
1-023  eigenaar:  old burgemr. Weima    
1-023  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
1-023  aanslag huurw. voldaan: 4‑7‑1720    
1-024 Noorderhaven 39soort onroerend goed: huis    
1-024  eigenaar:  Aise Arjens kinderen   
1-024  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 9‑12‑00 cg
1-024  aanslag huurw. voldaan: 4‑3‑1720    
1-025 Noorderhaven 41soort onroerend goed: huis    
1-025  eigenaar:  Gilles Martens    
1-025  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
1-025  aanslag huurw. voldaan: 29‑4‑1720    
1-026 Noorderhaven 43soort onroerend goed: huis    
1-026  eigenaar:  Claas Goitiens Braam    
1-026  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 11‑04‑00 cg
1-026  aanslag huurw. voldaan: 26‑6‑1720    
1-027 Noorderhaven 45soort onroerend goed: huis    
1-027  eigenaar:  Wybe Drieses    
1-027  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
1-027  aanslag huurw. voldaan: 13‑4‑1720    
1-028 Noorderhaven 47soort onroerend goed: huis    
1-028  eigenaar:  wed. Evert Hingst    
1-028  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 11‑04‑00 cg
1-028  aanslag huurw. voldaan: 13‑4‑1720    
1-029 Noorderhaven 49soort onroerend goed: huis    
1-029  eigenaar:  Ycke Goverts    
1-029  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
1-029  aanslag huurw. voldaan: 25‑6‑1720    
1-030 Noorderhaven 51soort onroerend goed: huis    
1-030  eigenaar:  wed. Wybe Jansen    
1-030  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
1-030  aanslag huurw. voldaan: 4‑3‑1720    
1-031 Noorderhaven 53soort onroerend goed: huis    
1-031  eigenaar:  Tierk Feddricks    
1-031  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
1-031  aanslag huurw. voldaan: 16‑5‑1720    
1-032 Noorderhaven 55soort onroerend goed: huis    
1-032  eigenaar:  Pieter Doeckes    
1-032  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 5‑04‑00 cg
1-032  aanslag huurw. voldaan: 30‑7‑1720    
1-033 Noorderhaven 57soort onroerend goed: huis    
1-033  eigenaar:  Arjen Robijns    
1-033  gebruiker:  Joseph Salomons    
1-033  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
1-033  aanslag huurw. voldaan: 13‑4‑1720    
1-034 Noorderhaven 57soort onroerend goed: huis    
1-034  eigenaar:  Pieter Hendriks    
1-034  gebruiker:  Joucke Jelles    
1-034  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 7‑12‑00 cg
1-034  aanslag huurw. voldaan: 15‑5‑1720    
1-035 Noorderhaven 59soort onroerend goed: huis    
1-035  eigenaar:  Pieter Hendriks    
1-035  gebruiker:  Jan Poppes cum soc.   
1-035  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
1-035  aanslag huurw. voldaan: 13‑4‑1720    
1-036 Noorderhaven 61soort onroerend goed: huis en pakhuis    
1-036  eigenaar:  Fedde Pieters Dreyer    
1-036  huurwaarde en aanslag:   120‑00‑00 cg 24‑00‑00 cg
1-036  aanslag huurw. voldaan: 13‑4‑1720    
1-037 Zoutsloot 1soort onroerend goed: panwerk    
1-037  eigenaar:  Sytse Claessens    
1-037  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
1-037  aanslag huurw. voldaan: 18‑6‑1720    
1-038 0soort onroerend goed: perk    
1-038  eigenaar:  Jacob Douwes    
1-038  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
1-038  aanslag huurw. voldaan: 8‑7‑1720    
1-039 0soort onroerend goed: perk    
1-039  eigenaar:  Anne Jans    
1-039  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
1-039  aanslag huurw. voldaan: 12‑7‑1720    
1-040 Zeilmakersstraat 16soort onroerend goed:     
1-040  eigenaar:  wed. Hoite Doedes    
1-040  opmerking:  pauper
1-040  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-041 Zeilmakersstraat 18soort onroerend goed: pakhuis    
1-041  eigenaar:  Simen Fockes    
1-041  eigenaar:  Anne Jans    
1-041  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑04‑00 cg
1-041  aanslag huurw. voldaan: 6‑7‑1720    
1-041  opmerking:  1720 den 6 july van symen fockes voor 1/2 betaelt 1-2-0
1-041  opmerking:  1720 den 12 july anne jans voor 1/2 1-2-0
1-042 0soort onroerend goed: huis    
1-042  eigenaar:  Anne Jans    
1-042  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
1-042  aanslag huurw. voldaan: 12‑7‑1720    
1-043 0soort onroerend goed: huis    
1-043  eigenaar:  Dirk Sanstra    
1-043  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
1-043  aanslag huurw. voldaan: 21‑6‑1720    
1-044 Zoutsloot 13soort onroerend goed:     
1-044  eigenaar:  Pieter Fridzes    
1-044  opmerking:  pauper
1-044  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-045 0soort onroerend goed: huis    
1-045  eigenaar:  wed. Jan Haies    
1-045  gebruiker:  Pieter Poppes cum soc.   
1-045  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-045  aanslag huurw. voldaan: 3‑7‑1720    
1-046 0soort onroerend goed:     
1-046  eigenaar:  wed. Pieter Jacobs    
1-046  opmerking:  pauper
1-046  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-047 0soort onroerend goed: kamer    
1-047  eigenaar:  diaconie    
1-047  opmerking:  
1-047  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-048 0soort onroerend goed: kamer    
1-048  eigenaar:  Jelle Claessens    
1-048  gebruiker:  Aeltie Douwes    
1-048  huurwaarde en aanslag:   7‑10‑00 cg 1‑10‑00 cg
1-048  aanslag huurw. voldaan: 14‑5‑1720    
1-049 0soort onroerend goed: kamer    
1-049  eigenaar:  Anne Jans    
1-049  gebruiker:  Trijntie Sierks    
1-049  huurwaarde en aanslag:   7‑10‑00 cg 1‑10‑00 cg
1-049  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-050 0soort onroerend goed: kamer    
1-050  eigenaar:  Anne Jans    
1-050  gebruiker:  wed. Arjen Cornelis    
1-050  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
1-050  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-051 0soort onroerend goed: kamer    
1-051  eigenaar:  Lambert Dirks    
1-051  opmerking:  pauper
1-051  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-052 Zoutsloot 21soort onroerend goed: kamer    
1-052  eigenaar:  Dirk Lieuwes    
1-052  gebruiker:  Albertie Alberts    
1-052  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
1-052  aanslag huurw. voldaan: 12‑6‑1720    
1-053 0soort onroerend goed: wagenhuis    
1-053  eigenaar:  Anne Jans    
1-053  huurwaarde en aanslag:   3‑00‑00 cg 0‑12‑00 cg
1-053  aanslag huurw. voldaan: 12‑7‑1720    
1-054 Bildtstraat 4soort onroerend goed: potterie    
1-054  eigenaar:  Andries Jorgens    
1-054  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-054  aanslag huurw. voldaan: 7‑6‑1720    
1-055 0soort onroerend goed:     
1-055  eigenaar:  Antoni Reynier    
1-055  gebruiker:  Jan Fransman    
1-055  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-055  aanslag huurw. voldaan: 18‑7‑1720    
1-056 Bildtstraat 2soort onroerend goed: gorthuis    
1-056  eigenaar:  Schelte Wybrens    
1-056  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-056  aanslag huurw. voldaan: 19‑7‑1720    
1-057 0soort onroerend goed: huis en molen    
1-057  eigenaar:  Tjalling Ymes    
1-057  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
1-057  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-057  opmerking:  insolvent
1-058 0soort onroerend goed: stal    
1-058  eigenaar:  wed. Evert Hingst    
1-058  gebruiker:  Coert Jansen    
1-058  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-058  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-059 0soort onroerend goed: huis    
1-059  eigenaar:  Andries Pieters    
1-059  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-059  aanslag huurw. voldaan: 7‑8‑1720    
1-060 0soort onroerend goed: huis    
1-060  eigenaar:  Jan Hendrix Wewer    
1-060  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-060  aanslag huurw. voldaan: 18‑9‑1720    
1-061 soort onroerend goed: huis    
1-061  eigenaar:  Hylcke Douwes    
1-061  gebruiker:  Coert Jansen    
1-061  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-061  aanslag huurw. voldaan: 2‑7‑1720    
1-062 Bildtstraat 16soort onroerend goed: huis    
1-062  eigenaar:  Doede Sickes    
1-062  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
1-062  aanslag huurw. voldaan: 4‑7‑1720    
1-063 Zoutsloot 22soort onroerend goed: huis    
1-063  eigenaar:  Jan Wiertsma kinderen   
1-063  gebruiker:  Douwe Sibrens    
1-063  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-063  aanslag huurw. voldaan: 15‑7‑1720    
1-063  opmerking:  1720 den 15 july voort jaer door de vroetsman wiersma betaelt 2-8-0
1-064 Zoutsloot 20soort onroerend goed:     
1-064  eigenaar:  Hans Isaax    
1-064  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-064  opmerking:  pauper
1-065 Bildtstraat 10soort onroerend goed: huis    
1-065  eigenaar:  Jarich Johannes    
1-065  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑12‑00 cg
1-065  opmerking:  aan d'bode rowel betaald
1-065  opmerking:  post doorgehaald
1-066 Zeilmakersstraat 13soort onroerend goed: huis    
1-066  eigenaar:  Tiaerd Gerbens    
1-066  gebruiker:  Jane Gerrits    
1-066  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-066  aanslag huurw. voldaan: 16‑9‑1720    
1-067 Zeilmakersstraat 15soort onroerend goed: huis    
1-067  eigenaar:  Feddrik Jeppes    
1-067  gebruiker:  Harmen Meyes    
1-067  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
1-067  aanslag huurw. voldaan: 23‑5‑1720    
1-068 Zeilmakersstraat 17soort onroerend goed: huis    
1-068  eigenaar:  Otte Joris    
1-068  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-068  aanslag huurw. voldaan: 27‑10‑1720    
1-068  opmerking:  dese 2 gls. heeft de executeur verclaerd ontfangen, en deselve aen wijl. de collecteur ook owergegeven te hebben
1-069 Zeilmakersstraat 19soort onroerend goed: huis    
1-069  eigenaar:  Jan Claessen    
1-069  gebruiker:  Claes Jansen    
1-069  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-069  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-069  opmerking:  door de exekuteurs ontsegt
1-070 Zeilmakersstraat 21soort onroerend goed: huis    
1-070  eigenaar:  Mayke Ruirds    
1-070  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
1-070  aanslag huurw. voldaan: 22‑8‑1720    
1-071 Droogstraat 19soort onroerend goed: kamer    
1-071  eigenaar:  Jan Auckes    
1-071  gebruiker:   een vrijster   
1-071  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-071  aanslag huurw. voldaan: 15‑7‑1720    
1-072 Noorderhaven 63soort onroerend goed: huis    
1-072  eigenaar:  Dieucke Pieters    
1-072  gebruiker:  Schelte Wybrens    
1-072  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
1-072  aanslag huurw. voldaan: 12‑7‑1720    
1-073 Noorderhaven 65soort onroerend goed: huis    
1-073  eigenaar:  wed. Ewert Hingst    
1-073  gebruiker:  Hylcke Douwes    
1-073  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
1-073  aanslag huurw. voldaan: 2‑7‑1720    
1-074 Noorderhaven 67soort onroerend goed: huis    
1-074  eigenaar:  Frans Jetses    
1-074  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 11‑04‑00 cg
1-074  aanslag huurw. voldaan: 16‑4‑1720    
1-075 Noorderhaven 69soort onroerend goed: huis    
1-075  eigenaar:  Tietske Ymes erven   
1-075  gebruiker:  Gerloff Ymes    
1-075  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
1-075  aanslag huurw. voldaan: 25‑4‑1720    
1-076 Noorderhaven 71soort onroerend goed: huis    
1-076  eigenaar:  Dirk Sickes    
1-076  gebruiker:  wed. Feddrik Anskes    
1-076  huurwaarde en aanslag:   90‑00‑00 cg 18‑00‑00 cg
1-076  aanslag huurw. voldaan: 14‑5‑1720    
1-077 Noorderhaven 73soort onroerend goed: huis    
1-077  eigenaar:  Jan Dirks Isenbeek    
1-077  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-077  aanslag huurw. voldaan: 22‑7‑1720    
1-078 Droogstraat 8soort onroerend goed: huis    
1-078  eigenaar:  equipagiemr. Boncamp    
1-078  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 11‑04‑00 cg
1-078  aanslag huurw. voldaan: 14‑6‑1720    
1-079 Noorderhaven 77soort onroerend goed: huis    
1-079  eigenaar:  wed. L. Adius    
1-079  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-079  aanslag huurw. voldaan: 18‑7‑1720    
1-080 Noorderhaven 79soort onroerend goed: huis    
1-080  eigenaar:  P.J. Oldaens    
1-080  gebruiker:  Antoni Reynier    
1-080  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 9‑00‑00 cg
1-080  aanslag huurw. voldaan: 2‑7‑1720    
1-081 Noorderhaven 81soort onroerend goed: pakhuis    
1-081  eigenaar:  P.J. Oldaens    
1-081  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
1-081  aanslag huurw. voldaan: 1‑6‑1720    
1-082 0soort onroerend goed: kamer    
1-082  eigenaar:  Antie Clases    
1-082  gebruiker:  wed. Janke    
1-082  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑08‑00 cg
1-082  aanslag huurw. voldaan: 8‑6‑1720    
1-083 0soort onroerend goed: huis    
1-083  eigenaar:  Tierk Everts    
1-083  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
1-083  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-083  opmerking:  insolvent
1-084 Bildtstraat 18soort onroerend goed: huis    
1-084  eigenaar:  Jan Hendrix    
1-084  gebruiker:  Jan Hendrix cum soc.   
1-084  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 4‑12‑00 cg
1-084  aanslag huurw. voldaan: 17‑9‑1720    
1-085 Bildtstraat 20soort onroerend goed: huis    
1-085  eigenaar:  Sybe Sybes    
1-085  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 4‑12‑00 cg
1-085  aanslag huurw. voldaan: 28‑6‑1720    
1-086 Bildtstraat 22soort onroerend goed: huis    
1-086  eigenaar:  Tiaard Sanstra    
1-086  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
1-086  aanslag huurw. voldaan: 4‑7‑1720    
1-087 Bildtstraat 6soort onroerend goed: huis    
1-087  eigenaar:  Sybren Geitiebaan kinderen   
1-087  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-087  opmerking:  onvermogende
1-088 Bildtstraat 8soort onroerend goed: huis    
1-088  eigenaar:  Hylcke Greolts    
1-088  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
1-088  aanslag huurw. voldaan: 31‑5‑1720    
1-089 Bildtstraat 1soort onroerend goed: huis    
1-089  eigenaar:  Buwe Sanstra cum soc.   
1-089  gebruiker:  Janke Ienses    
1-089  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑16‑00 cg
1-089  aanslag huurw. voldaan: 13‑6‑1720    
1-090 Bildtstraat 3soort onroerend goed: huis    
1-090  eigenaar:  b[urgem]r. Rein Sickes    
1-090  gebruiker:  wed. Jaan Ages    
1-090  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
1-090  aanslag huurw. voldaan: 14‑5‑1720    
1-091 Bildtstraat 5soort onroerend goed: huis    
1-091  eigenaar:  Dirk Jacobs erven   
1-091  gebruiker:  Wigle Joukes    
1-091  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
1-091  aanslag huurw. voldaan: 2‑10‑1720    
1-092 Bildtstraat 7soort onroerend goed: huis    
1-092  eigenaar:  Dirk Jacobs erven   
1-092  gebruiker:  Harmen Pieters    
1-092  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
1-092  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-092  opmerking:  insolvent, de helft bij de executeur ontfangen tot 1-12 st. en niet verrekent, verders insolvent
1-093 Bildtstraat 9soort onroerend goed: huis    
1-093  eigenaar:  Sicke Ymkes    
1-093  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-093  opmerking:  onvermogende
1-094 Bildtstraat 11soort onroerend goed: huis    
1-094  eigenaar:  Douwe Dirks    
1-094  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
1-094  aanslag huurw. voldaan: 9‑7‑1720    
1-095 Zoutsloot 43soort onroerend goed: huis    
1-095  eigenaar:  Otte Auckes    
1-095  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-095  aanslag huurw. voldaan: 5‑9‑1720    
1-096 Zoutsloot 45soort onroerend goed: huis    
1-096  eigenaar:  b[urgem]r. Jelgersma erven   
1-096  gebruiker:  Doede Voerman cum soc.   
1-096  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 0‑04‑04 cg
1-096  aanslag huurw. voldaan: 2‑7‑1720    
1-097 Zoutsloot 47soort onroerend goed: huis    
1-097  eigenaar:  Jetse Heins    
1-097  gebruiker:  Symen Jans    
1-097  gebruiker:  Marten Dojes    
1-097  gebruiker:  Doitse Eelckes    
1-097  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-097  aanslag huurw. voldaan: 11‑9‑1720    
1-097  aanslag huurw. voldaan: 16‑3‑1721    
1-097  opmerking:  1720 den 11 september van lammert martens voor 1/2 jaer betaelt 3-0-0
1-097  opmerking:  den 16 maert door de executeur betaelt 3-0-0
1-098 Zoutsloot 49soort onroerend goed: huis    
1-098  eigenaar:  Jan Harings    
1-098  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
1-098  aanslag huurw. voldaan: 24‑7‑1720    
1-099 Zoutsloot 51soort onroerend goed: huis    
1-099  eigenaar:  wed. Jan Bastiaens    
1-099  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
1-099  aanslag huurw. voldaan: 22‑7‑1720    
1-100 Zoutsloot 53soort onroerend goed:     
1-100  eigenaar:  Cornelis Cornelis    
1-100  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
1-100  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-100  opmerking:  insolvent
1-101 Zoutsloot 55soort onroerend goed: huis    
1-101  eigenaar:  wed. Dirk Jochems    
1-101  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-101  aanslag huurw. voldaan: 1‑7‑1720    
1-101  grondpacht en aanslag:    1‑10‑00 cg0‑07‑08 cg
1-101  grondpacht aan: Baucke Fockes in qlt.   
1-101  aanslag grondp. voldaan: 1‑7‑1720    
1-102 Zoutsloot 57soort onroerend goed: huis    
1-102  eigenaar:  wed. Dirck Gerrits    
1-102  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-102  opmerking:  onvermogende
1-103 Zoutsloot 59soort onroerend goed: huis    
1-103  eigenaar:  Sibren Simens    
1-103  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑04‑00 cg
1-103  aanslag huurw. voldaan: 24‑7‑1720    
1-104 Zoutsloot 61soort onroerend goed: huis    
1-104  eigenaar:  Cornelis Vinkelbos    
1-104  gebruiker:  Sioerd Fransen cum soc.   
1-104  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
1-104  aanslag huurw. voldaan: 15‑6‑1720    
1-105 Zoutsloot 63soort onroerend goed: huis    
1-105  eigenaar:  Broer Poppes    
1-105  gebruiker:  wed. Hendrik Pieters    
1-105  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
1-105  aanslag huurw. voldaan: 22‑8‑1720    
1-106 Karremanstraat 22soort onroerend goed: huis    
1-106  eigenaar:  Cornelis Dirks    
1-106  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-106  aanslag huurw. voldaan: 6‑8‑1720    
1-107 Karremanstraat 20soort onroerend goed: huis    
1-107  eigenaar:  Dirk Huges    
1-107  gebruiker:  Jan Floris    
1-107  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-107  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-108 Karremanstraat 18soort onroerend goed: huis    
1-108  eigenaar:  wed. Jacob Wetsens    
1-108  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-108  opmerking:  pauper
1-109 Karremanstraat 16soort onroerend goed: huis    
1-109  eigenaar:  wed. Jan Ynties    
1-109  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-109  opmerking:  pauper
1-110 Karremanstraat 14soort onroerend goed: huis    
1-110  eigenaar:  Oeble Hettes    
1-110  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-110  opmerking:  pauper
1-111 0soort onroerend goed: kamers    
1-111  eigenaar:  Jan Harings    
1-111  gebruiker:  Gerrit Lamberts    
1-111  gebruiker:  Haentie Willems    
1-111  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑04‑00 cg
1-111  aanslag huurw. voldaan: 25‑7‑1720    
1-112 0soort onroerend goed: huis    
1-112  eigenaar:  Rinse Bouwes    
1-112  gebruiker:  Griettie Foppes    
1-112  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
1-112  aanslag huurw. voldaan: 21‑6‑1720    
1-113 Zoutsloot 51soort onroerend goed: tanerie    
1-113  eigenaar:  compagnie van Haringbuizen    
1-113  gebruiker:  P. Oldaens    
1-113  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
1-113  aanslag huurw. voldaan: 1‑6‑1720    
1-114 0soort onroerend goed: gorterie    
1-114  eigenaar:  Aucke Gerbens    
1-114  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-114  aanslag huurw. voldaan: 30‑5‑1720    
1-115 Karremanstraat 8soort onroerend goed: huis    
1-115  eigenaar:  Buwe Haitses erven   
1-115  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-115  opmerking:  pro deo versogt
1-116 0soort onroerend goed: huis    
1-116  eigenaar:  Simen Fockes    
1-116  gebruiker:  Hylcke Pieters    
1-116  huurwaarde en aanslag:   10‑10‑00 cg 2‑02‑00 cg
1-116  aanslag huurw. voldaan: 6‑7‑1720    
1-117 Karremanstraat 2soort onroerend goed: huis    
1-117  eigenaar:  Hendrik Cornelis    
1-117  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-117  opmerking:  pauper
1-118 Zoutsloot 48soort onroerend goed: huis    
1-118  eigenaar:  Anne Jans    
1-118  gebruiker:  Johannes Pieters    
1-118  huurwaarde en aanslag:   26‑08‑00 cg 5‑06‑00 cg
1-118  aanslag huurw. voldaan: 7‑5‑1720    
1-119 Zoutsloot 44soort onroerend goed: huis    
1-119  eigenaar:  Anne Jans    
1-119  gebruiker:  Jan Jarigs    
1-119  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
1-119  aanslag huurw. voldaan: 12‑7‑1720    
1-120 Zoutsloot 42soort onroerend goed: huis    
1-120  eigenaar:  Anne Jans    
1-120  gebruiker:  Foecke Haies    
1-120  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
1-120  aanslag huurw. voldaan: 12‑7‑1720    
1-121 Zoutsloot 38soort onroerend goed: huis    
1-121  eigenaar:  Baucke Fockes    
1-121  gebruiker:  Aeffke Jans    
1-121  gebruiker:  Folkert    
1-121  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑12‑00 cg
1-121  aanslag huurw. voldaan: 6‑9‑1720    
1-121  opmerking:  den 6 september van ... ... wegens aeffke jans hier op betaelt 2-16-0
1-121  aanslag huurw. voldaan: 16‑9‑1720    
1-121  opmerking:  den 16 september door de executeur 2-16-0
1-121  aanslag huurw. voldaan: 30‑9‑1720    
1-121  opmerking:  1720 den 30 september wegens volkert broers betaelt 2-16-0
1-122 Zoutsloot 34soort onroerend goed: huis    
1-122  eigenaar:  Jacob Romkes    
1-122  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-122  opmerking:  doet geen huir
1-123 Droogstraat 45soort onroerend goed: hoff    
1-123  eigenaar:  Jacob Romkes    
1-123  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-123  aanslag huurw. voldaan: 17‑5‑1720    
1-124 0soort onroerend goed: huis    
1-124  eigenaar:  Hessel Ruirds    
1-124  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-124  opmerking:  pauper
1-125 0soort onroerend goed: huis en brouwerij    
1-125  eigenaar:  Stellingwerff kinderen   
1-125  gebruiker:  M. Hansen    
1-125  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 13‑04‑00 cg
1-125  aanslag huurw. voldaan: 26‑6‑1720    
1-126 Bildtstraat 13soort onroerend goed: huis    
1-126  eigenaar:  Tierk Houkema erven   
1-126  gebruiker:  Pieter Houkema    
1-126  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
1-126  aanslag huurw. voldaan: 27‑6‑1720    
1-127 Bildtstraat 15soort onroerend goed: huis    
1-127  eigenaar:  vroedsman Bierma    
1-127  gebruiker:  Harmen Jansen    
1-127  gebruiker:  Jan Jansen    
1-127  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
1-127  aanslag huurw. voldaan: 29‑5‑1720    
1-128 Bildtstraat 17soort onroerend goed: huis    
1-128  eigenaar:  Pieter Gerbens    
1-128  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-128  aanslag huurw. voldaan: 27‑5‑1720    
1-129 Bildtstraat 19soort onroerend goed: huis    
1-129  eigenaar:  Lenert van Crimpen    
1-129  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
1-129  aanslag huurw. voldaan: 23‑8‑1720    
1-130 Bildtstraat 21soort onroerend goed: huis    
1-130  eigenaar:  wed. Hans Melles    
1-130  gebruiker:  Heere Heeres    
1-130  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
1-130  aanslag huurw. voldaan: 25‑6‑1720    
1-131 Droogstraat 47soort onroerend goed: huis    
1-131  eigenaar:  Jacob Romkes    
1-131  gebruiker:  Philip Groen    
1-131  gebruiker:  Jochem Pieters    
1-131  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑12‑00 cg
1-131  aanslag huurw. voldaan: 6‑5‑1720    
1-131  opmerking:  1720 den 6 mey van flijp groen hier op ontfangen 2-16-0
1-131  aanslag huurw. voldaan: 19‑7‑1720    
1-131  opmerking:  den 19 july voor jochem pieters betaelt 2-16-0
1-132 Droogstraat 51soort onroerend goed: huis    
1-132  eigenaar:  Sybe Sweerds    
1-132  gebruiker:  Tiepke Sakes    
1-132  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
1-132  aanslag huurw. voldaan: 4‑6‑1720    
1-133 Droogstraat 53soort onroerend goed: stal    
1-133  eigenaar:  Jacob Romkes    
1-133  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑12‑00 cg
1-133  aanslag huurw. voldaan: 8‑8‑1720    
1-134 Droogstraat 55soort onroerend goed: huis    
1-134  eigenaar:  Beern Joosten    
1-134  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-134  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-134  opmerking:  insolvent
1-135 Vissersstraat 12soort onroerend goed: huis    
1-135  eigenaar:  Jan Pieters    
1-135  huurwaarde en aanslag:   16‑16‑00 cg 3‑07‑00 cg
1-135  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-135  opmerking:  voort jaer betaelt 3-7-0
1-136 Droogstraat 57soort onroerend goed: huis    
1-136  eigenaar:  Menniste Gemeente    
1-136  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
1-136  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-137 0soort onroerend goed: huis    
1-137  eigenaar:  Tjalling Alberts    
1-137  gebruiker:  Gerrit Dirx    
1-137  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
1-137  aanslag huurw. voldaan: 15‑5‑1720    
1-138 0soort onroerend goed: huis    
1-138  eigenaar:  Jan Pieters Dik    
1-138  gebruiker:  Albert Jans    
1-138  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
1-138  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-139 0soort onroerend goed: huis    
1-139  eigenaar:  b[urgem]r. Hiddema    
1-139  gebruiker:  Heere Adams cum soc.   
1-139  huurwaarde en aanslag:   21‑05‑00 cg 4‑05‑00 cg
1-139  aanslag huurw. voldaan: 9‑2‑1720    
1-139 0soort onroerend goed: woning    
1-139  eigenaar:  Dirk Huges    
1-139  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
1-139  aanslag huurw. voldaan: 20‑6‑1720    
1-140 0soort onroerend goed: huis    
1-140  eigenaar:  Simen Jacobs    
1-140  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
1-140  aanslag huurw. voldaan: 27‑5‑1720    
1-141 Karremanstraat 26soort onroerend goed: huis    
1-141  eigenaar:  Rein Hendricks    
1-141  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-141  aanslag huurw. voldaan: 3‑8‑1720    
1-142 Bildtstraat 23soort onroerend goed: huis    
1-142  eigenaar:  mr. Melle Hansen    
1-142  gebruiker:  wed. Hans Melles    
1-142  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-142  aanslag huurw. voldaan: 27‑5‑1720    
1-143 Bildtstraat 25soort onroerend goed: huis    
1-143  eigenaar:  Dirk Huges    
1-143  gebruiker:  Attie Lieuwes    
1-143  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-143  aanslag huurw. voldaan: 20‑6‑1720    
1-143  opmerking:  ledig dog attie lieuwes van de kelder
1-144 Noorderhaven 85soort onroerend goed: huis    
1-144  eigenaar:  Jan Harings    
1-144  gebruiker:  wed. Feite Jans    
1-144  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-144  aanslag huurw. voldaan: 26‑7‑1720    
1-145 Noorderhaven 87soort onroerend goed: huis    
1-145  eigenaar:  Jacob Popta erven   
1-145  gebruiker:  Harmen Portier    
1-145  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
1-145  aanslag huurw. voldaan: 17‑6‑1720    
1-146 Noorderhaven 91soort onroerend goed: huis    
1-146  eigenaar:  Dirck Huges    
1-146  gebruiker:  Feddrick Kalff    
1-146  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
1-146  aanslag huurw. voldaan: 20‑6‑1720    
1-147 Noorderhaven 93soort onroerend goed: huis    
1-147  eigenaar:  Sytse Claessen cum soc.   
1-147  gebruiker:  Huibert Feddes cum soc.   
1-147  huurwaarde en aanslag:   64‑00‑00 cg 12‑16‑00 cg
1-147  aanslag huurw. voldaan: 22‑5‑1720    
1-147  opmerking:  1720 den 22 mey van huybert feddes hier op betaelt 7-4-0
1-147  aanslag huurw. voldaan: 18‑6‑1720    
1-147  opmerking:  den 18 juny door sytse claesen hier op betaelt 5-12-0
1-148 Noorderhaven 95soort onroerend goed: huis    
1-148  eigenaar:  hopman Croese    
1-148  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 10‑16‑00 cg
1-148  aanslag huurw. voldaan: 3‑9‑1720    
1-149 Noorderhaven 97soort onroerend goed: huis    
1-149  eigenaar:  burgemr. Hiddema    
1-149  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 9‑00‑00 cg
1-149  aanslag huurw. voldaan: 9‑2‑1720    
1-150 Noorderhaven 99soort onroerend goed: huis    
1-150  eigenaar:  Jacob Romkes    
1-150  gebruiker:  Ydverke Nauta    
1-150  huurwaarde en aanslag:   77‑00‑00 cg 15‑08‑00 cg
1-150  aanslag huurw. voldaan: 17‑5‑1720    
1-151 Noorderhaven 101soort onroerend goed: huisen (2)    
1-151  eigenaar:  Jacob Romkes    
1-151  gebruiker:  Jan Hendriks cum soc.   
1-151  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
1-151  aanslag huurw. voldaan: 17‑5‑1720    
1-152 Noorderhaven 105soort onroerend goed: huis    
1-152  eigenaar:  Tiepke Rienks    
1-152  gebruiker:  Tiepke Rienks cum soc.   
1-152  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
1-152  aanslag huurw. voldaan: 15‑5‑1720    
1-153 Karremanstraat 30soort onroerend goed: huis    
1-153  eigenaar:  Claes Feyes    
1-153  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 6‑12‑00 cg
1-153  aanslag huurw. voldaan: 22‑6‑1720    
1-154 Karremanstraat 34soort onroerend goed: huis    
1-154  eigenaar:  Simen Willems    
1-154  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
1-154  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
1-154  opmerking:  pauper
1-155 Noorderhaven 53soort onroerend goed: hoff    
1-155  eigenaar:  Reyer Arjens    
1-155  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-155  aanslag huurw. voldaan: 29‑8‑1720    
1-156 Noorderhaven 55soort onroerend goed: hoff    
1-156  eigenaar:  Jan Auckes    
1-156  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
1-156  aanslag huurw. voldaan: 15‑7‑1720    
1-157 Noorderhaven 65soort onroerend goed: hoff    
1-157  eigenaar:  Dieuke Pieters    
1-157  gebruiker:  equipag[emr.] Boncamp    
1-157  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
1-157  aanslag huurw. voldaan: 14‑6‑1720    
1-158 Droogstraat 11soort onroerend goed: hoff    
1-158  eigenaar:  Pier Andries    
1-158  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
1-158  aanslag huurw. voldaan: 25‑6‑1720    
1-159 Zoutsloot 44soort onroerend goed: hoff    
1-159  eigenaar:  wed. Gerrit Middagten    
1-159  gebruiker:  Sicke Eelkes    
1-159  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-159  aanslag huurw. voldaan: 21‑8‑1720    
1-160 soort onroerend goed: hoff    
1-160  eigenaar:  Anne Jans    
1-160  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
1-160  aanslag huurw. voldaan: 12‑7‑1720    
2-001 Zoutsloot 87soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc.    
2-001  eigenaar:  Andries Piers    
2-001  huurwaarde en aanslag:   56‑10‑00 cg 11‑06‑00 cg
2-001  aanslag huurw. voldaan: 5‑6‑1720    
2-002 0soort onroerend goed: huis    
2-002  eigenaar:  wed. Arjen Teunis    
2-002  opmerking:  pauper
2-002  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-003 0soort onroerend goed: huis    
2-003  eigenaar:  Tijs Eriks    
2-003  opmerking:  pauper
2-003  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-004 0soort onroerend goed: huis    
2-004  eigenaar:  Wyme Wybes    
2-004  gebruiker:  Focke Jansen    
2-004  huurwaarde en aanslag:   10‑10‑00 cg 2‑02‑00 cg
2-004  aanslag huurw. voldaan: 12‑7‑1720    
2-005 0soort onroerend goed: huis    
2-005  eigenaar:  wed. Lambert Claessen    
2-005  opmerking:  onvermogende
2-005  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-006 0soort onroerend goed: huis    
2-006  eigenaar:  Buwe Sanstra    
2-006  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
2-006  aanslag huurw. voldaan: 13‑6‑1720    
2-007 Zoutsloot 83soort onroerend goed: huis    
2-007  eigenaar:  Minne Tijssen    
2-007  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-007  aanslag huurw. voldaan: 4‑7‑1720    
2-008 Zoutsloot 85soort onroerend goed: huis    
2-008  eigenaar:  Pieter Minx    
2-008  gebruiker:  Ypke Dirks    
2-008  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
2-008  aanslag huurw. voldaan: 5‑6‑1720    
2-009 0soort onroerend goed: huis    
2-009  eigenaar:  Pieter Minx    
2-009  gebruiker:  Sipke Pieters    
2-009  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
2-009  aanslag huurw. voldaan: 5‑6‑1720    
2-010 Zoutsloot 73soort onroerend goed: huis    
2-010  eigenaar:  vroedsman Boetema    
2-010  gebruiker:  Jacob Claessen    
2-010  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
2-010  aanslag huurw. voldaan: 27‑5‑1720    
2-011 Zoutsloot 77soort onroerend goed: kamer    
2-011  eigenaar:  Sioerd Pieters    
2-011  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-011  opmerking:  door de exkuteur betaalt 2-0-0
2-012 Zoutsloot 71soort onroerend goed: huis    
2-012  eigenaar:  Pieter Feitema    
2-012  gebruiker:  Jan Roeloffs    
2-012  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-012  aanslag huurw. voldaan: 15‑5‑1720    
2-013 Zoutsloot 69soort onroerend goed: huis    
2-013  eigenaar:  Jan Jansen Trompetter    
2-013  huurwaarde en aanslag:   25‑10‑00 cg 5‑02‑00 cg
2-013  aanslag huurw. voldaan: 28‑7‑1720    
2-014 Zoutsloot 67soort onroerend goed: huis    
2-014  eigenaar:  Jan Hendriks    
2-014  opmerking:  pauper
2-014  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-015 0soort onroerend goed: huis    
2-015  eigenaar:  Rinse Bouwes    
2-015  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
2-015  aanslag huurw. voldaan: 21‑6‑1720    
2-016 0soort onroerend goed: woning en tuin    
2-016  eigenaar:  Andries Piers    
2-016  gebruiker:  Jan Fockes    
2-016  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-016  aanslag huurw. voldaan: 5‑6‑1720    
2-017 0soort onroerend goed: hoff    
2-017  eigenaar:  Gerrit Jansen    
2-017  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
2-017  aanslag huurw. voldaan: 4‑7‑1720    
2-018 0soort onroerend goed: stal en hoff    
2-018  eigenaar:  Jan Schiere    
2-018  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
2-018  aanslag huurw. voldaan: 20‑6‑1720    
2-019 Karremanstraat 11soort onroerend goed: hoff    
2-019  eigenaar:  Symen Stijl erven   
2-019  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
2-019  aanslag huurw. voldaan: 3‑5‑1720    
2-020 Achterstraat 27soort onroerend goed: huis    
2-020  eigenaar:  Symen Stijl erven   
2-020  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑04‑00 cg
2-020  aanslag huurw. voldaan: 12‑7‑1720    
2-021 Karremanstraat 13soort onroerend goed: huis    
2-021  eigenaar:  Symen Stijl erven   
2-021  gebruiker:  Folkert Doekles    
2-021  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
2-021  aanslag huurw. voldaan: 12‑7‑1720    
2-022 Karremanstraat 5soort onroerend goed: huis    
2-022  eigenaar:  Hans Cornelis    
2-022  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
2-022  aanslag huurw. voldaan: 11‑9‑1720    
2-023 0soort onroerend goed: huis    
2-023  eigenaar:  Hidde Yges erven in qualiteit   
2-023  gebruiker:  Dirk Mok    
2-023  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑04‑00 cg
2-023  aanslag huurw. voldaan: 15‑7‑1720    
2-024 0soort onroerend goed: huis    
2-024  eigenaar:  Andries Willems    
2-024  opmerking:  pauper
2-024  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-025 0soort onroerend goed: huis    
2-025  eigenaar:  vroedsman Sibesma    
2-025  opmerking:  van geen belang
2-025  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-026 Karremanstraat 3soort onroerend goed: huis    
2-026  eigenaar:  Antie Reiners erven   
2-026  gebruiker:  Jan Teunis    
2-026  gebruiker:  Minse Geerts    
2-026  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-026  aanslag huurw. voldaan: 18‑5‑1720    
2-027 Karremanstraat 1soort onroerend goed: noordermolen en het huis, de    
2-027  eigenaar:      
2-027  gebruiker:  Jan Cornelis    
2-027  gebruiker:  Oeble Hettes    
2-027  huurwaarde en aanslag:   27‑10‑00 cg 5‑10‑00 cg
2-027  opmerking:  jan cornelis heeft sijn helft pro deo begeert
2-027  opmerking:  oeble hettes voor sijn helft
2-027  aanslag huurw. voldaan: 2‑9‑1720    
2-027  opmerking:  1720 den 2 september voor de helft betaelt 5-10-0
2-027  grondpacht aan: Ruird Pieters erven   
2-027  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
2-027  aanslag grondp. voldaan: 1‑7‑1720    
2-028 0soort onroerend goed: kamer en tuin    
2-028  eigenaar:  Arjen Bootsma    
2-028  gebruiker:  Ruird Arjens    
2-028  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑16‑00 cg
2-028  opmerking:  nader verclaert onder ede om niet te wonen de huirder
2-028  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-029 0soort onroerend goed: lijnbaan    
2-029  eigenaar:  Heere Wybrens    
2-029  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-029  aanslag huurw. voldaan: 1‑7‑1720    
2-030 Zoutsloot 107soort onroerend goed: huis en estrikwerk    
2-030  eigenaar:  C. Brinkman    
2-030  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
2-030  aanslag huurw. voldaan: 14‑6‑1720    
2-031 0soort onroerend goed: huis en tuin    
2-031  eigenaar:  Simon Fockes    
2-031  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
2-031  aanslag huurw. voldaan: 6‑7‑1720    
2-032 0soort onroerend goed: kamer    
2-032  eigenaar:  Tijs Jansen erven   
2-032  gebruiker:  Freek Tijssen    
2-032  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
2-032  aanslag huurw. voldaan: 4‑7‑1720    
2-033 Droogstraat 83soort onroerend goed: kamer    
2-033  eigenaar:  Hoite Keimpes    
2-033  gebruiker:  Jarig Wiegers    
2-033  huurwaarde en aanslag:   13‑00‑00 cg 2‑12‑00 cg
2-033  aanslag huurw. voldaan: 7‑6‑1720    
2-033  opmerking:  1720 den 7 juny hier op in vermindering ontfang 0-12-0
2-033  opmerking:  alsoo de huyrder versterven is en geen meer als drie gulden huyr doen van ontfang
2-033  opmerking:  insolvent
2-034 Zoutsloot 54soort onroerend goed: huis    
2-034  eigenaar:  Jacob Popta erven   
2-034  gebruiker:  Cornelis Jacobs    
2-034  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
2-034  aanslag huurw. voldaan: 17‑6‑1720    
2-035 Zoutsloot 54soort onroerend goed: huis    
2-035  eigenaar:  Lambert Tieerds    
2-035  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
2-035  aanslag huurw. voldaan: 16‑9‑1720    
2-036 Zoutsloot 52soort onroerend goed: huis    
2-036  eigenaar:  wed. Jan Netterts    
2-036  opmerking:  pauper
2-036  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-037 Karremanstraat 19soort onroerend goed: huis    
2-037  eigenaar:  Ydtie IJsbrandts    
2-037  opmerking:  pro deo begeert
2-037  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-038 Karremanstraat 21soort onroerend goed: huis    
2-038  eigenaar:  Govert Hendriks erven   
2-038  gebruiker:  Jochem Meyes    
2-038  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-038  aanslag huurw. voldaan: 25‑6‑1720    
2-039 Karremanstraat 23soort onroerend goed: huis    
2-039  eigenaar:  Rintie Pieters    
2-039  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
2-039  opmerking:  insolvent
2-039  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-040 Karremanstraat 25soort onroerend goed: huis    
2-040  eigenaar:  wed. Gerrit Douwes    
2-040  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
2-040  aanslag huurw. voldaan: 22‑6‑1720    
2-041 Karremanstraat 27soort onroerend goed: huis    
2-041  eigenaar:  Tjalling Alberts    
2-041  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
2-041  aanslag huurw. voldaan: 15‑5‑1720    
2-042 Droogstraat 59soort onroerend goed: huis    
2-042  eigenaar:  Otte Auckes    
2-042  eigenaar:  Dirk Jacobs erven   
2-042  gebruiker:  Foecke Ages    
2-042  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑12‑00 cg
2-042  aanslag huurw. voldaan: 5‑9‑1720    
2-043 Droogstraat 61soort onroerend goed: huis    
2-043  eigenaar:  Pieter Oedzes erven   
2-043  gebruiker:  Wier Jacobs    
2-043  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑12‑00 cg
2-043  aanslag huurw. voldaan: 22‑6‑1720    
2-044 Droogstraat 63soort onroerend goed: stal    
2-044  eigenaar:  Pieter Oldaens    
2-044  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
2-044  aanslag huurw. voldaan: 1‑6‑1720    
2-045 Droogstraat 65soort onroerend goed: stal    
2-045  eigenaar:  Abe Douwes erven   
2-045  gebruiker:  Tjalling Alberts    
2-045  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑04‑00 cg
2-045  aanslag huurw. voldaan: 15‑5‑1720    
2-046 Zoutsloot 58soort onroerend goed: hoff en kamer    
2-046  eigenaar:  Jacob Popta erven   
2-046  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
2-046  aanslag huurw. voldaan: 17‑6‑1720    
2-047 Droogstraat 67soort onroerend goed: mouterie en stal    
2-047  eigenaar:  Simen Fockes    
2-047  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
2-047  aanslag huurw. voldaan: 6‑7‑1720    
2-048 Droogstraat 81soort onroerend goed: huis en panwerk    
2-048  eigenaar:  Simen Fockes    
2-048  huurwaarde en aanslag:   47‑08‑00 cg 9‑10‑00 cg
2-048  aanslag huurw. voldaan: 6‑7‑1720    
2-049 0soort onroerend goed: huis    
2-049  eigenaar:  Sybe Jans Reyers    
2-049  gebruiker:  Sytse Ruirds cum soc.   
2-049  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
2-049  aanslag huurw. voldaan: 17‑6‑1720    
2-050 0soort onroerend goed: kamer    
2-050  eigenaar:  Hendrik Goverts    
2-050  gebruiker:  Cornelis Pieters cum soc.   
2-050  huurwaarde en aanslag:   13‑00‑00 cg 2‑12‑00 cg
2-050  aanslag huurw. voldaan: 19‑9‑1720    
2-051 0soort onroerend goed: huis    
2-051  eigenaar:  Claes Willems    
2-051  gebruiker:  Pieter Jansen    
2-051  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-051  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-052 0soort onroerend goed: huis    
2-052  eigenaar:  Simke Jans erven   
2-052  gebruiker:  Jelle Willems    
2-052  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
2-052  aanslag huurw. voldaan: 26‑6‑1720    
2-053 Hoogstraat 1soort onroerend goed: huis    
2-053  eigenaar:  Duco Galama erven   
2-053  gebruiker:  wed. Tijs Gerbens cum soc.   
2-053  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑16‑00 cg
2-053  aanslag huurw. voldaan: 22‑5‑1720    
2-054 Hoogstraat 1soort onroerend goed: huis    
2-054  eigenaar:  Pieter Gelinde    
2-054  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
2-054  aanslag huurw. voldaan: 2‑3‑1720    
2-055 Hoogstraat 3soort onroerend goed: huis    
2-055  eigenaar:  P. Ackersloot erven   
2-055  gebruiker:  Foppe Gerrits    
2-055  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 7‑00‑00 cg
2-055  aanslag huurw. voldaan: 17‑4‑1720    
2-056 Hoogstraat 5soort onroerend goed: huis    
2-056  eigenaar:  Claes Braam    
2-056  gebruiker:  R. Nijkerk    
2-056  huurwaarde en aanslag:   65‑00‑00 cg 13‑00‑00 cg
2-056  aanslag huurw. voldaan: 26‑6‑1720    
2-057 Hoogstraat 7soort onroerend goed: huis    
2-057  eigenaar:  Jan Hornstra cum soc.   
2-057  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 9‑12‑00 cg
2-057  aanslag huurw. voldaan: 6‑7‑1720    
2-058 Hoogstraat 9soort onroerend goed: mouterij    
2-058  eigenaar:  Hotze Swerms    
2-058  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
2-058  aanslag huurw. voldaan: 19‑6‑1720    
2-059 Hoogstraat 11soort onroerend goed: huis    
2-059  eigenaar:  Pieter Hemmes    
2-059  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
2-059  aanslag huurw. voldaan: 16‑5‑1720    
2-060 Hoogstraat 13soort onroerend goed: huis    
2-060  eigenaar:  Claes Willems    
2-060  gebruiker:  Hendrik Goverts    
2-060  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 9‑12‑00 cg
2-060  aanslag huurw. voldaan: 8‑6‑1720    
2-061 Hoogstraat 15soort onroerend goed: huis    
2-061  eigenaar:  Antie Sybes    
2-061  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 6‑12‑00 cg
2-061  aanslag huurw. voldaan: 25‑6‑1720    
2-062 Hoogstraat 19soort onroerend goed: huis    
2-062  eigenaar:  Willem Willems    
2-062  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
2-062  aanslag huurw. voldaan: 4‑5‑1720    
2-063 Hoogstraat 21soort onroerend goed: huis    
2-063  eigenaar:  wed. Wopke Piekes    
2-063  opmerking:  pauper
2-063  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-064 Hoogstraat 23soort onroerend goed: huis    
2-064  eigenaar:  Hotse Swerms    
2-064  gebruiker:  Jan Heeres cum soc.   
2-064  huurwaarde en aanslag:   46‑00‑00 cg 9‑04‑00 cg
2-064  aanslag huurw. voldaan: 19‑6‑1724    
2-065 Hoogstraat 25soort onroerend goed: huis, schuir en stal    
2-065  eigenaar:  Feike Yes    
2-065  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 14‑00‑00 cg
2-065  aanslag huurw. voldaan: 16‑10‑1720    
2-065  opmerking:  1720 den 16 october door de exceteur betaelt 14-0-0
2-066 Hoogstraat 27soort onroerend goed: huis    
2-066  eigenaar:  Gerrit Jansen    
2-066  opmerking:  pauper
2-066  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-067 Wortelstraat 6soort onroerend goed: huis    
2-067  eigenaar:  Roeloff Jansen cum soc.   
2-067  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-067  aanslag huurw. voldaan: 12‑6‑1720    
2-067  opmerking:  1720 den 12 juny van roelof jansen hier op betaelt 1-0-0
2-067  opmerking:  insolvent
2-068 Zoutsloot 94soort onroerend goed: kamer    
2-068  eigenaar:  Douwe Harmens    
2-068  gebruiker:  Pieter Claessen    
2-068  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-068  aanslag huurw. voldaan: 25‑6‑1720    
2-069 Wortelstraat 9soort onroerend goed: perk    
2-069  eigenaar:  Tomas Gonggrijp erven   
2-069  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
2-069  aanslag huurw. voldaan: 25‑7‑1720    
2-070 Herenwaltje 11soort onroerend goed: hoff    
2-070  eigenaar:  Willem Rutgers    
2-070  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
2-070  opmerking:  deese post is bij de executeur ontfangen volgens sijn verclaringe gedaen den 17 xber 1720
2-070  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-071 Herenwaltje 12soort onroerend goed: huis    
2-071  eigenaar:  Willem Rutgers    
2-071  opmerking:  pauper
2-071  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-072 Wortelstraat 3soort onroerend goed: hoff    
2-072  eigenaar:  hopman Croese    
2-072  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-072  aanslag huurw. voldaan: 3‑9‑1720    
2-073 Herenwaltje 1soort onroerend goed: huis    
2-073  eigenaar:  Janke Tiaerds    
2-073  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
2-073  opmerking:  insolvent
2-074 Herenwaltje 3soort onroerend goed:     
2-074  eigenaar:  Rienk Cornelis    
2-074  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
2-074  opmerking:  pauper
2-075 Herenwaltje 5soort onroerend goed: huis    
2-075  eigenaar:  wed. Meye Sakes    
2-075  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
2-075  aanslag huurw. voldaan: 8‑8‑1720    
2-076 Wortelstraat 1soort onroerend goed: huis    
2-076  eigenaar:  Taecke Poppes    
2-076  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
2-076  aanslag huurw. voldaan: 8‑7‑1720    
2-077 Herenwaltje 9soort onroerend goed: kamer    
2-077  eigenaar:  Tietzke Ymes erven   
2-077  gebruiker:  Hendrick Alberts    
2-077  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-077  aanslag huurw. voldaan: 11‑7‑1720    
2-078 0soort onroerend goed: huis en brouwerie    
2-078  eigenaar:  Tietzke Ymes erven   
2-078  gebruiker:  Jan Auckes    
2-078  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
2-078  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-079 Hoogstraat 29soort onroerend goed: huis    
2-079  eigenaar:  Tietzke Ymes erven   
2-079  gebruiker:  Hessel Jansen cum soc.   
2-079  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
2-079  aanslag huurw. voldaan: 4‑6‑1720    
2-080 Hoogstraat 31soort onroerend goed: huis    
2-080  eigenaar:  Douwe Harmens    
2-080  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 5‑04‑00 cg
2-080  aanslag huurw. voldaan: 25‑6‑1720    
2-081 Hoogstraat 33soort onroerend goed: huis    
2-081  eigenaar:  Marten Lieuwes erven   
2-081  opmerking:  pauper
2-081  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-082 Hoogstraat 35soort onroerend goed: huis    
2-082  eigenaar:  Schelte Wybrens    
2-082  gebruiker:  Gerrit Eiberts cum soc.   
2-082  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 8‑08‑00 cg
2-082  aanslag huurw. voldaan: 19‑7‑1720    
2-083 Hoogstraat 37soort onroerend goed: huis    
2-083  eigenaar:  Jacob Hettes    
2-083  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
2-083  aanslag huurw. voldaan: 4‑7‑1720    
2-084 Hoogstraat 39soort onroerend goed: huis    
2-084  eigenaar:  Johannes Benedix    
2-084  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
2-084  aanslag huurw. voldaan: 11‑9‑1720    
2-085 Hoogstraat 41soort onroerend goed: huis    
2-085  eigenaar:  Evert Hendrix    
2-085  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
2-085  aanslag huurw. voldaan: 26‑7‑1720    
2-086 Wortelstraat 8soort onroerend goed: kamer    
2-086  eigenaar:  Guilliam Boneta    
2-086  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
2-086  opmerking:  insolvent
2-086  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-087 0soort onroerend goed: huis    
2-087  eigenaar:  Eibert Pieters    
2-087  gebruiker:  Jetse Yckes    
2-087  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
2-087  opmerking:  onder eede verclaert geen huur te hebben nogh te sullen ontfangen
2-087  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-088 Wortelstraat 13soort onroerend goed: stal    
2-088  eigenaar:  Tietzke Ymes    
2-088  gebruiker:  Guilliam Boneta    
2-088  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-088  aanslag huurw. voldaan: 27‑6‑1720    
2-089 Hoogstraat 43soort onroerend goed: huis    
2-089  eigenaar:  Homme Tiebbes    
2-089  opmerking:  pauper
2-089  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-090 Hoogstraat 45soort onroerend goed: huis    
2-090  eigenaar:  b[urgem]r. Tiaard Bouwens    
2-090  gebruiker:  Johannes Wybes    
2-090  huurwaarde en aanslag:   28‑10‑00 cg 5‑14‑00 cg
2-090  aanslag huurw. voldaan: 6‑5‑1720    
2-091 Hoogstraat 47soort onroerend goed: huis    
2-091  eigenaar:  Beern Willems    
2-091  opmerking:  pauper
2-091  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-092 0soort onroerend goed: huis    
2-092  eigenaar:  Geert Harmens Crol    
2-092  opmerking:  pauper
2-092  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-093 Hoogstraat 49soort onroerend goed: potterie    
2-093  eigenaar:  Remmert Huiberts    
2-093  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
2-093  opmerking:  door de executeur ontfangen 1-16-0
2-094 Hoogstraat 51soort onroerend goed: huis    
2-094  eigenaar:  Aucke Gerbens    
2-094  gebruiker:  Claes Gerbens    
2-094  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
2-094  aanslag huurw. voldaan: 30‑5‑1720    
2-095 0soort onroerend goed: perk    
2-095  eigenaar:  Anne Jans    
2-095  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
2-095  aanslag huurw. voldaan: 12‑7‑1720    
2-096 Hoogstraat 40soort onroerend goed: huis    
2-096  eigenaar:  Douwe Jacobs    
2-096  opmerking:  pauper
2-096  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-097 Hoogstraat 38soort onroerend goed: huis    
2-097  eigenaar:  Douwe Jacobs    
2-097  opmerking:  pauper
2-097  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-098 Hoogstraat 36soort onroerend goed: huis    
2-098  eigenaar:  Gerrit Harmens    
2-098  opmerking:  pauper
2-098  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-099 Hoogstraat 34soort onroerend goed: huis    
2-099  eigenaar:  Freerk Jansen Croon    
2-099  gebruiker:  wed. Abbe Auckes    
2-099  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-099  aanslag huurw. voldaan: 5‑10‑1720    
2-100 Hoogstraat 32soort onroerend goed: huis    
2-100  eigenaar:  Tijs Ypes    
2-100  gebruiker:  wed. Pieter Floris cum soc.   
2-100  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑16‑00 cg
2-100  aanslag huurw. voldaan: 24‑7‑1720    
2-101 0soort onroerend goed: huis    
2-101  eigenaar:  wed. Sioerd Dirks    
2-101  opmerking:  pauper
2-101  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-102 Hoogstraat 30soort onroerend goed: huis    
2-102  eigenaar:  Ype Pieters    
2-102  huurwaarde en aanslag:   26‑10‑00 cg 5‑06‑00 cg
2-102  aanslag huurw. voldaan: 15‑7‑1720    
2-103 Hoogstraat 30soort onroerend goed: huis    
2-103  eigenaar:  Eelcke Aukes    
2-103  gebruiker:  Simen Wessels    
2-103  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
2-103  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-104 Hoogstraat 28soort onroerend goed: huis    
2-104  eigenaar:  Tijs Ypes    
2-104  gebruiker:  Eelcke Jetses    
2-104  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-104  aanslag huurw. voldaan: 24‑7‑1720    
2-105 Hoogstraat 26soort onroerend goed: huis    
2-105  eigenaar:  Tijs Ypes    
2-105  gebruiker:  Jan Douwes cum soc.   
2-105  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑16‑00 cg
2-105  aanslag huurw. voldaan: 24‑7‑1720    
2-106 Hoogstraat 24soort onroerend goed: huis    
2-106  eigenaar:  Tijs Ypes    
2-106  gebruiker:  Tiaard Claessen cum soc.   
2-106  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 5‑04‑00 cg
2-106  aanslag huurw. voldaan: 24‑7‑1720    
2-107 Hoogstraat 22soort onroerend goed: huis    
2-107  eigenaar:  Tjalling Braaxma    
2-107  opmerking:  doet geen huir
2-107  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-108 Herenwaltje 15soort onroerend goed: huis    
2-108  eigenaar:  Tijs Ypes    
2-108  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
2-108  aanslag huurw. voldaan: 24‑7‑1720    
2-109 Herenwaltje 19soort onroerend goed: huis    
2-109  eigenaar:  Tijs Ypes    
2-109  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
2-109  aanslag huurw. voldaan: 24‑7‑1720    
2-110 Scheerstraat 1soort onroerend goed: huis    
2-110  eigenaar:  Tijs Ypes    
2-110  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
2-110  aanslag huurw. voldaan: 24‑7‑1720    
2-111 Hoogstraat 20soort onroerend goed: huis    
2-111  eigenaar:  Goitien Braam erven   
2-111  gebruiker:  Jan Aleffs cum soc.   
2-111  huurwaarde en aanslag:   24‑14‑00 cg 4‑19‑00 cg
2-111  aanslag huurw. voldaan: 26‑6‑1720    
2-112 Hoogstraat 18soort onroerend goed: huis en gorterie    
2-112  eigenaar:  Sybe Jansen Reiers    
2-112  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 8‑08‑00 cg
2-112  aanslag huurw. voldaan: 10‑5‑1720    
2-113 Hoogstraat 16soort onroerend goed: huis    
2-113  eigenaar:  Pieter Willems    
2-113  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
2-113  aanslag huurw. voldaan: 24‑5‑1720    
2-114 Hoogstraat 14soort onroerend goed: huis    
2-114  eigenaar:  Hessel Suringar    
2-114  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 6‑08‑00 cg
2-114  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-115 Hoogstraat 12soort onroerend goed: huis    
2-115  eigenaar:  Claes Willems    
2-115  gebruiker:  Hessel Jarigs cum soc.   
2-115  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
2-115  aanslag huurw. voldaan: 8‑6‑1720    
2-116 Hoogstraat 10soort onroerend goed: huis    
2-116  eigenaar:  Tomas Overhart    
2-116  gebruiker:  Claes Douwes    
2-116  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
2-116  aanslag huurw. voldaan: 22‑5‑1720    
2-117 Hoogstraat 6soort onroerend goed: huis    
2-117  eigenaar:  Jelle Claessens dogter   
2-117  opmerking:  pauper
2-117  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-118 Hoogstraat 4soort onroerend goed: huis    
2-118  eigenaar:  Cornelis Tiaerds    
2-118  opmerking:  pauper
2-118  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-119 Hoogstraat 2soort onroerend goed: huis    
2-119  eigenaar:  Jan Beerns    
2-119  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-119  aanslag huurw. voldaan: 22‑6‑1720    
2-120 0soort onroerend goed: huis    
2-120  eigenaar:  Ype Hessels    
2-120  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-120  aanslag huurw. voldaan: 10‑8‑1720    
2-121 0soort onroerend goed: huis    
2-121  eigenaar:  Hendrick Wessels    
2-121  opmerking:  pauper
2-121  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-122 Noorderhaven 109soort onroerend goed: huis    
2-122  eigenaar:  Grietie Fransen    
2-122  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-122  aanslag huurw. voldaan: 18‑5‑1720    
2-122  grondpacht en aanslag:    5‑12‑00 cg1‑08‑00 cg
2-122  grondpacht aan: de Havenisten    
2-122  aanslag grondp. voldaan: 18‑5‑1720    
2-123 Noorderhaven 111soort onroerend goed: huis    
2-123  eigenaar:  Claes Braam    
2-123  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 9‑12‑00 cg
2-123  aanslag huurw. voldaan: 24‑6‑1720    
2-123  grondpacht en aanslag:    5‑12‑00 cg1‑08‑00 cg
2-123  grondpacht aan: de Havenisten    
2-123  aanslag grondp. voldaan: 27‑5‑1720    
2-124 Noorderhaven 113soort onroerend goed: huis    
2-124  eigenaar:  Tiaard Tiaardsen    
2-124  huurwaarde en aanslag:   51‑00‑00 cg 10‑04‑00 cg
2-124  aanslag huurw. voldaan: 17‑7‑1720    
2-125 0soort onroerend goed: huis    
2-125  eigenaar:  wed. Jelte Ynses    
2-125  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-125  aanslag huurw. voldaan: 25‑7‑1720    
2-126 0soort onroerend goed: huis    
2-126  eigenaar:  Foecke Taedes    
2-126  gebruiker:  Oeds Davids    
2-126  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑08‑00 cg
2-126  aanslag huurw. voldaan: 24‑6‑1720    
2-127 0soort onroerend goed: houtstek    
2-127  eigenaar:  Albert Hendriks    
2-127  huurwaarde en aanslag:   7‑00‑00 cg 1‑08‑00 cg
2-127  aanslag huurw. voldaan: 10‑7‑1720    
2-128 Rommelhaven 7soort onroerend goed: huis    
2-128  eigenaar:  wed. Jelte Ynses    
2-128  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
2-128  aanslag huurw. voldaan: 25‑7‑1720    
2-129 Rommelhaven 7soort onroerend goed: huis    
2-129  eigenaar:  Hartman Feyes    
2-129  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-129  aanslag huurw. voldaan: 4‑7‑1720    
2-130 Rommelhaven 11soort onroerend goed: huis    
2-130  eigenaar:  Rinke Heeres    
2-130  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 7‑12‑00 cg
2-130  aanslag huurw. voldaan: 4‑6‑1720    
2-131 Rommelhaven 15soort onroerend goed: huis    
2-131  eigenaar:  Jan de Wilde    
2-131  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
2-131  opmerking:  de executeur heeft verclaerd dese post aen hem betaald te sijn,
2-131  opmerking:  wordende derhalve gelaten tot sijn verantwoordinge, utsupra
2-131  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-132 Scheerstraat 5soort onroerend goed: huis    
2-132  eigenaar:  Simen Feickes    
2-132  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
2-132  aanslag huurw. voldaan: 17‑7‑1720    
2-133 Scheerstraat 7soort onroerend goed: huis    
2-133  eigenaar:  Roeloff Jansen    
2-133  opmerking:  pauper
2-133  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-134 Scheerstraat 9soort onroerend goed: huis    
2-134  eigenaar:  Reiner Harmens    
2-134  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 6‑12‑00 cg
2-134  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-135 Scheerstraat 11soort onroerend goed: huis    
2-135  eigenaar:  Reinder Harmens    
2-135  gebruiker:  Jan Hendrix    
2-135  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
2-135  aanslag huurw. voldaan: 8‑8‑1720    
2-136 Scheerstraat 12soort onroerend goed: huis    
2-136  eigenaar:  Goucke Suringar erven   
2-136  gebruiker:  Simen Lieuwes    
2-136  huurwaarde en aanslag:   14‑18‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-136  aanslag huurw. voldaan: 27‑5‑1720    
2-137 Scheerstraat 8soort onroerend goed: stal    
2-137  eigenaar:  Goucke Suringar erven   
2-137  gebruiker:  Grietie Lolles    
2-137  huurwaarde en aanslag:   14‑08‑00 cg 2‑17‑00 cg
2-137  aanslag huurw. voldaan: 23‑5‑1720    
2-138 Scheerstraat 6soort onroerend goed: huis    
2-138  eigenaar:  wed. Stoffel Teunis    
2-138  gebruiker:  Joost Beerents    
2-138  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
2-138  aanslag huurw. voldaan: 10‑6‑1720    
2-139 Scheerstraat 2soort onroerend goed: huis    
2-139  eigenaar:  Taecke Johannis    
2-139  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
2-139  aanslag huurw. voldaan: 24‑4‑1720    
2-140 0soort onroerend goed: stal    
2-140  eigenaar:  b[urgem]r. Rein Sickes    
2-140  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-140  aanslag huurw. voldaan: 14‑5‑1720    
2-141 Rommelhaven 13soort onroerend goed: huis    
2-141  eigenaar:  Anne Dirks erven   
2-141  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
2-141  aanslag huurw. voldaan: 4‑6‑1720    
2-142 Noordijs 1soort onroerend goed: huis    
2-142  eigenaar:  Anne Dirks    
2-142  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 6‑08‑00 cg
2-142  aanslag huurw. voldaan: 4‑6‑1720    
2-143 Noordijs 3soort onroerend goed: huis    
2-143  eigenaar:  b[urgem]r. Rein Sickes    
2-143  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 10‑16‑00 cg
2-143  aanslag huurw. voldaan: 14‑5‑1720    
2-144 Noordijs 5soort onroerend goed: huis    
2-144  eigenaar:  b[urgem]r. Weima    
2-144  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-144  aanslag huurw. voldaan: 4‑7‑1720    
2-144  grondpacht en aanslag:    1‑01‑00 cg0‑05‑04 cg
2-144  grondpacht aan: b[urgem]r.b[urgem]r. Bilaan erven   
2-144  aanslag grondp. voldaan: 4‑7‑1720    
2-145 Noordijs 9soort onroerend goed: huis    
2-145  eigenaar:  Jancke Feddriks    
2-145  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-145  aanslag huurw. voldaan: 16‑5‑1720    
2-146 Noordijs 11soort onroerend goed: huis    
2-146  eigenaar:  wed. Frans Pieters    
2-146  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
2-146  aanslag huurw. voldaan: 17‑6‑1720    
2-147 Noordijs 11soort onroerend goed: huis en gleibackerie    
2-147  eigenaar:  Pieter Feitema    
2-147  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
2-147  aanslag huurw. voldaan: 23‑7‑1720    
2-148 Noordijs 13soort onroerend goed: huis    
2-148  eigenaar:  Wybe Hanekuik    
2-148  huurwaarde en aanslag:   55‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
2-148  aanslag huurw. voldaan: 18‑7‑1720    
2-149 Noordijs 15soort onroerend goed: huis    
2-149  eigenaar:  Frans Jetses cum soc.   
2-149  gebruiker:  Anne Jans    
2-149  huurwaarde en aanslag:   110‑00‑00 cg 22‑00‑00 cg
2-149  aanslag huurw. voldaan: 12‑6‑1720    
2-150 Noordijs 17soort onroerend goed: huis    
2-150  eigenaar:  Tomas Jansen    
2-150  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
2-150  aanslag huurw. voldaan: 4‑6‑1720    
2-151 Noordijs 19soort onroerend goed: huis    
2-151  eigenaar:  Teunis Foppes erven   
2-151  gebruiker:  Jarig Jacobs    
2-151  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-151  aanslag huurw. voldaan: 8‑6‑1720    
2-152 Noordijs 21soort onroerend goed: huis    
2-152  eigenaar:  Freerk Jacobs erven   
2-152  gebruiker:  wed. Hubert Claessen    
2-152  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 9‑00‑00 cg
2-152  aanslag huurw. voldaan: 3‑4‑1720    
2-153 0soort onroerend goed: huis    
2-153  eigenaar:  wed. b[urgem]r. Kimstra    
2-153  gebruiker:  Hidde Heremyt    
2-153  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
2-153  aanslag huurw. voldaan: 6‑7‑1720    
2-154 Noordijs 23soort onroerend goed: huis    
2-154  eigenaar:  dr. Eelco Suringar    
2-154  huurwaarde en aanslag:   63‑00‑00 cg 12‑12‑00 cg
2-154  aanslag huurw. voldaan: 16‑7‑1720    
2-155 soort onroerend goed: huis    
2-155  eigenaar:  Jan Broers    
2-155  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
2-155  opmerking:  door de executeur ontfangen
2-155  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-156 Noordijs 25soort onroerend goed: huis    
2-156  eigenaar:  wed. Claes Epes    
2-156  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑08‑00 cg
2-156  aanslag huurw. voldaan: 9‑5‑1720    
2-157 Noordijs 27soort onroerend goed: huis    
2-157  eigenaar:  vroedsman Ripema    
2-157  gebruiker:  Wopke Gatses    
2-157  huurwaarde en aanslag:   67‑00‑00 cg 13‑08‑00 cg
2-157  aanslag huurw. voldaan: 20‑8‑1720    
2-158 Franekereind 3soort onroerend goed: huis    
2-158  eigenaar:  Cornelis Freercks    
2-158  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 9‑08‑00 cg
2-158  aanslag huurw. voldaan: 13‑4‑1720    
2-159 Franekereind 1soort onroerend goed: huis    
2-159  eigenaar:  Tiaard Tiaardsen    
2-159  gebruiker:  Harmen Ages    
2-159  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
2-159  aanslag huurw. voldaan: 17‑7‑1720    
2-160 Franekereind 7soort onroerend goed: huis    
2-160  eigenaar:  b[urgem]r. Sloterdijk    
2-160  huurwaarde en aanslag:   72‑00‑00 cg 14‑08‑00 cg
2-160  aanslag huurw. voldaan: 21‑3‑1720    
2-161 Franekereind 9soort onroerend goed: huis    
2-161  eigenaar:  vroedsman Rowel    
2-161  gebruiker:  Trijntie Harms    
2-161  huurwaarde en aanslag:   42‑10‑00 cg 8‑10‑00 cg
2-161  aanslag huurw. voldaan: 13‑4‑1720    
2-162 Franekereind 11soort onroerend goed: huis    
2-162  eigenaar:  vroedsman Rowel    
2-162  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
2-162  aanslag huurw. voldaan: 13‑4‑1720    
2-163 0soort onroerend goed: huis    
2-163  eigenaar:  vroedsman Rowel    
2-163  gebruiker:  Claes Hessels    
2-163  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 5‑08‑00 cg
2-163  aanslag huurw. voldaan: 13‑4‑1720    
2-163  grondpacht en aanslag:    1‑04‑00 cg0‑06‑00 cg
2-163  grondpacht aan: Ruird Pieters kinderen   
2-163  aanslag grondp. voldaan: 1‑7‑1720    
2-164 Franekereind 15soort onroerend goed: huis    
2-164  eigenaar:  wed. Tiepke Gratema    
2-164  huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 20‑00‑00 cg
2-164  aanslag huurw. voldaan: 21‑5‑1720    
2-165 0soort onroerend goed: agterhuis    
2-165  eigenaar:  Teunis Foppes erven   
2-165  gebruiker:  Jane? Hiddes    
2-165  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-165  aanslag huurw. voldaan: 8‑6‑1720    
2-166 0soort onroerend goed: agterhuis    
2-166  eigenaar:  Tomas Jansen    
2-166  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-166  aanslag huurw. voldaan: 4‑6‑1720    
2-167 0soort onroerend goed: kamer    
2-167  eigenaar:  Wybe Hanekuik    
2-167  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
2-167  aanslag huurw. voldaan: 18‑7‑1720    
2-168 0soort onroerend goed: agterhuis    
2-168  eigenaar:  wed. Frans Pieters    
2-168  gebruiker:  Coene Hendrix    
2-168  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
2-168  aanslag huurw. voldaan: 17‑6‑1720    
2-169 William Boothstraat 6soort onroerend goed: huis    
2-169  eigenaar:  Cornelis Jansen    
2-169  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
2-169  aanslag huurw. voldaan: 19‑8‑1720    
2-170 0soort onroerend goed: gleibackerie    
2-170  eigenaar:  Cornelis Jansen    
2-170  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
2-170  aanslag huurw. voldaan: 22‑7‑1720    
2-170  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
2-170  grondpacht aan: Tieerd Siverda    
2-170  aanslag grondp. voldaan: 18‑5‑1720    
2-171 0soort onroerend goed: huis    
2-171  eigenaar:  Reinier Harmens    
2-171  opmerking:  dit is mede bekent onder de hoff no. 134
2-171  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-172 Lombardstraat 4soort onroerend goed: huis    
2-172  eigenaar:  Reiner Jarigs    
2-172  gebruiker:  Johannes Remmerts cum soc.   
2-172  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 43‑04‑00 cg
2-172  aanslag huurw. voldaan: 14‑6‑1720    
2-173 Lombardstraat 2soort onroerend goed: huis    
2-173  eigenaar:  juffr. Baron    
2-173  gebruiker:  Jan Rienx    
2-173  huurwaarde en aanslag:   7‑00‑00 cg 1‑08‑00 cg
2-173  aanslag huurw. voldaan: 24‑5‑1720    
2-173  grondpacht en aanslag:    2‑02‑00 cg0‑10‑08 cg
2-173  grondpacht aan: Harmen Douwes    
2-173  aanslag grondp. voldaan: 14‑5‑1720    
2-174 William Boothstraat 5soort onroerend goed: huis    
2-174  eigenaar:  Lieuwe Jillerts    
2-174  opmerking:  pauper
2-174  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-175 William Boothstraat 9soort onroerend goed: keeten    
2-175  eigenaar:  dr. Suringar    
2-175  huurwaarde en aanslag:   287‑10‑00 cg 57‑10‑00 cg
2-175  aanslag huurw. voldaan: 16‑7‑1720    
2-176 0soort onroerend goed: huis    
2-176  eigenaar:  Jan Andries    
2-176  opmerking:  pauper
2-176  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-176  grondpacht en aanslag:    2‑04‑00 cg0‑06‑00 cg
2-176  grondpacht aan: Harmen Douwes    
2-176  aanslag grondp. voldaan: 14‑5‑1720    
2-177 William Boothstraat 15soort onroerend goed: huis    
2-177  eigenaar:  Jan P. Schaaff    
2-177  gebruiker:  conrector Wassenaar    
2-177  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
2-177  aanslag huurw. voldaan: 6‑1‑1720    
2-178 William Boothstraat 19soort onroerend goed: keet    
2-178  eigenaar:  Wybe Gerrits    
2-178  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
2-178  aanslag huurw. voldaan: 3‑6‑1720    
2-179 William Boothstraat 37soort onroerend goed: huis    
2-179  eigenaar:  Pieter Tiebbes    
2-179  gebruiker:  Johannes Hendriks    
2-179  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-179  aanslag huurw. voldaan: 22‑6‑1720    
2-180 William Boothstraat 31soort onroerend goed: keet    
2-180  eigenaar:  Pieter Tiebbes    
2-180  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
2-180  aanslag huurw. voldaan: 17‑6‑1720    
2-181 William Boothstraat 23soort onroerend goed: pakhuis    
2-181  eigenaar:  Pieter Tiebbes    
2-181  opmerking:  staet ledig
2-181  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-182 0soort onroerend goed: huis    
2-182  eigenaar:  Feddrik Jeppes    
2-182  gebruiker:  Sybe Ruirdts    
2-182  gebruiker:  Sybren Jansen    
2-182  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 5‑08‑00 cg
2-182  aanslag huurw. voldaan: 23‑5‑1720    
2-182  opmerking:  1720 den 23 mey hier op voort jaer betaelt, heeft bij ede verklaert niet meer als 25-4-0 te huyr doet
2-183 William Boothstraat 39soort onroerend goed: huis    
2-183  eigenaar:  Hendrik Jansen    
2-183  opmerking:  pauper
2-183  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
2-184 Franekereind 17soort onroerend goed: huis    
2-184  eigenaar:  Gerrit Jansen    
2-184  huurwaarde en aanslag:   25‑10‑00 cg 5‑02‑00 cg
2-184  aanslag huurw. voldaan: 4‑7‑1720    
2-185 Franekereind 19soort onroerend goed: huis    
2-185  eigenaar:  b[urgem]r. Adema erven   
2-185  gebruiker:  Pieter Adema    
2-185  huurwaarde en aanslag:   51‑00‑00 cg 10‑04‑00 cg
2-185  aanslag huurw. voldaan: 22‑4‑1720    
2-185  grondpacht aan: Harmen Douwes    
2-185  grondpacht en aanslag:    1‑09‑00 cg0‑07‑04 cg
2-185  aanslag grondp. voldaan: 14‑5‑1720    
2-186 Franekereind 21soort onroerend goed: huis    
2-186  eigenaar:  wed. Pieter Cornelis    
2-186  gebruiker:  Jan Harmens    
2-186  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 4‑12‑00 cg
2-186  aanslag huurw. voldaan: 23‑5‑1720    
3-001 soort onroerend goed: keet en pakhuis    
3-001  eigenaar:  wed. Seerp Doedes    
3-001  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
3-001  aanslag huurw. voldaan: 3‑5‑1720    
3-002 Scheffersplein 29soort onroerend goed: keet    
3-002  eigenaar:  vroedsman Ripema    
3-002  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
3-002  aanslag huurw. voldaan: 14‑6‑1720    
3-003 Scheffersplein 27soort onroerend goed: keet    
3-003  eigenaar:  Jan Schiere    
3-003  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
3-003  aanslag huurw. voldaan: 20‑6‑1720    
3-004 soort onroerend goed: kamer    
3-004  eigenaar:  b[urgem]r. Sloterijk    
3-004  gebruiker:  Harmen Harmens    
3-004  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
3-004  aanslag huurw. voldaan: 24‑4‑1720    
3-005 Scheffersplein 17soort onroerend goed: wagenhuis    
3-005  eigenaar:  b[urgem]r. Sloterijk    
3-005  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
3-005  aanslag huurw. voldaan: 21‑3‑1720    
3-006 soort onroerend goed: huis    
3-006  eigenaar:  Sytse Pieters    
3-006  opmerking:  pauper
3-007 soort onroerend goed: huis    
3-007  eigenaar:  Simke Tomas    
3-007  opmerking:  pauper
3-008 soort onroerend goed: huis en mouterie    
3-008  eigenaar:  Broer Baukes    
3-008  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 6‑12‑00 cg
3-008  aanslag huurw. voldaan: 29‑4‑1720    
3-009 soort onroerend goed: hoff    
3-009  eigenaar:  wed. Douwe Jansen    
3-009  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑12‑00 cg
3-009  aanslag huurw. voldaan: 8‑5‑1720    
3-010 soort onroerend goed: hoff    
3-010  eigenaar:  Tiaerd Tiaardsen    
3-010  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
3-010  aanslag huurw. voldaan: 17‑7‑1720    
3-011 Oosterkeetstraat 5soort onroerend goed: kamer    
3-011  eigenaar:  Hendrick Marcus    
3-011  opmerking:  pauper
3-012 soort onroerend goed: tuin    
3-012  eigenaar:  Ype Pieters    
3-012  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑12‑00 cg
3-012  aanslag huurw. voldaan: 15‑7‑1720    
3-013 soort onroerend goed: kamer    
3-013  eigenaar:  wed. Romke Mattheus    
3-013  gebruiker:  Sipke Jillerts    
3-013  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-013  aanslag huurw. voldaan: 3‑8‑1720    
3-013  opmerking:  den 3 augustus voort jaer betaelt 2-8-0 door sipke jillerts soon
3-013  grondpacht aan: Ruird Pieters kinders   
3-013  grondpacht en aanslag:    1‑11‑08 cg0‑07‑14 cg
3-013  aanslag grondp. voldaan: 1‑7‑1720    
3-014 soort onroerend goed: huis    
3-014  eigenaar:  wed. Romke Mattheus    
3-014  gebruiker:  wed. Romke Mattheus cum soc.   
3-014  gebruiker:  mr. Tomas Beerns    
3-014  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 5‑08‑00 cg
3-014  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
3-015 soort onroerend goed: huis    
3-015  eigenaar:  Jilt Bauckes    
3-015  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-015  aanslag huurw. voldaan: 24‑9‑1720    
3-016 soort onroerend goed: kamer    
3-016  eigenaar:  Dedmer Jansen    
3-016  opmerking:  pauper
3-017 soort onroerend goed: kamer    
3-017  eigenaar:  Willem Boon    
3-017  opmerking:  pauper
3-018 Oosterkeetstraat 11soort onroerend goed: kamer    
3-018  eigenaar:  Otte Gerrits    
3-018  opmerking:  pauper
3-019 soort onroerend goed: kamer    
3-019  eigenaar:  Jacob Eelkes    
3-019  opmerking:  pauper
3-020 soort onroerend goed: kamer    
3-020  eigenaar:  Cornelis Minses    
3-020  opmerking:  pauper
3-021 Oosterkeetstraat 1soort onroerend goed: kamer    
3-021  eigenaar:  wed. Jan Piers    
3-021  opmerking:  pauper
3-022 soort onroerend goed: stal    
3-022  eigenaar:  Harke Tiebbes    
3-022  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
3-022  aanslag huurw. voldaan: 24‑5‑1720    
3-023 Nieuwstraat 11soort onroerend goed: huis    
3-023  eigenaar:  Harmen Johannis    
3-023  opmerking:  pro deo begeert
3-024 Nieuwstraat 13soort onroerend goed: huis    
3-024  eigenaar:  Albert Beuwes    
3-024  gebruiker:  wed. Jan Claessen    
3-024  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑16‑00 cg
3-024  aanslag huurw. voldaan: 18‑6‑1720    
3-025 soort onroerend goed: huis    
3-025  eigenaar:  Jan Pieters schaaff   
3-025  gebruiker:  Beern Lamberts    
3-025  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-025  aanslag huurw. voldaan: 1‑6‑1720    
3-026 Nieuwstraat 19soort onroerend goed: huis    
3-026  eigenaar:  Jan Alberts    
3-026  opmerking:  insolvent
3-027 soort onroerend goed: huis    
3-027  eigenaar:  Louw Hansen    
3-027  opmerking:  pauper
3-028 soort onroerend goed: huis    
3-028  eigenaar:  b[urgem]r. Sopingius    
3-028  gebruiker:  Joucke Tiebbes cum soc.   
3-028  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
3-028  aanslag huurw. voldaan: 10‑5‑1720    
3-028  opmerking:  1720 den 10 mey voort jaer betaelt door joucke tiebbes segge voor 1/2 1-12-0
3-028  aanslag huurw. voldaan: 11‑5‑1720    
3-028  opmerking:  den 11 mey van johannes joosten ontfang 1-12-0
3-029 soort onroerend goed: huis    
3-029  eigenaar:  vroedsman Wiersma    
3-029  gebruiker:  Pieter Jansen cum soc.   
3-029  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
3-029  aanslag huurw. voldaan: 15‑7‑1720    
3-030 soort onroerend goed: huis    
3-030  eigenaar:  vroedsman Wiersma    
3-030  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
3-030  aanslag huurw. voldaan: 15‑7‑1720    
3-031 soort onroerend goed: huis    
3-031  eigenaar:  wed. Lambert Sioerds    
3-031  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
3-031  aanslag huurw. voldaan: 27‑6‑1720    
3-032 Nieuwstraat 36soort onroerend goed: pothuis    
3-032  eigenaar:  Schelte Jans    
3-032  opmerking:  pro deo begeert
3-033 Nieuwstraat 38soort onroerend goed: huis    
3-033  eigenaar:  Hans Jansen nom. ux.   
3-033  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-033  opmerking:  insolvent
3-034 Nieuwstraat 32soort onroerend goed: huis    
3-034  eigenaar:  Broer Bauckes cum soc.   
3-034  gebruiker:  Frans Daniels cum soc.   
3-034  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-034  aanslag huurw. voldaan: 17‑6‑1720    
3-035 Nieuwstraat 28soort onroerend goed: huis    
3-035  eigenaar:  Pieter Seerps erven   
3-035  opmerking:  pauper
3-036 Nieuwstraat 24soort onroerend goed: huis    
3-036  eigenaar:  wed. Claes Jansen    
3-036  gebruiker:  Gerrit Waterhaler cum soc.   
3-036  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-036  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
3-037 soort onroerend goed: huis    
3-037  eigenaar:  b[urgem]r. Sopingius    
3-037  gebruiker:  Gerrit Lenser    
3-037  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-037  aanslag huurw. voldaan: 29‑5‑1720    
3-038 soort onroerend goed: huis    
3-038  eigenaar:  wed. Jaan Ages    
3-038  opmerking:  pro deo versogt
3-039 soort onroerend goed: schuir    
3-039  eigenaar:  Johannes Hendrix    
3-039  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑12‑00 cg
3-039  aanslag huurw. voldaan: 3‑10‑1720    
3-040 Nieuwstraat 40soort onroerend goed: keet en huis    
3-040  eigenaar:  Pieter Dirks    
3-040  gebruiker:  Ewert Claesen    
3-040  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
3-040  aanslag huurw. voldaan: 3‑5‑1720    
3-040  grondpacht aan: Harmen Douwes    
3-040  grondpacht en aanslag:    1‑15‑00 cg0‑08‑12 cg
3-040  aanslag grondp. voldaan: 14‑5‑1720    
3-041 soort onroerend goed: huis    
3-041  eigenaar:  Cornelis Pieters erven   
3-041  opmerking:  pauper
3-042 soort onroerend goed: kamer    
3-042  eigenaar:  Cornelis Pieters erven   
3-042  opmerking:  pauper
3-043 soort onroerend goed: kamer    
3-043  eigenaar:  hopman Halstein    
3-043  gebruiker:  Broer Bauckes    
3-043  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
3-043  aanslag huurw. voldaan: 17‑6‑1720    
3-044 soort onroerend goed: huis    
3-044  eigenaar:  Cornelia Johannis    
3-044  gebruiker:  Pieter Beerns    
3-044  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-044  aanslag huurw. voldaan: 20‑9‑1720    
3-045 Franekereind 25soort onroerend goed: huis    
3-045  eigenaar:  Marten Rozee    
3-045  gebruiker:  Claes Haenties cum soc.   
3-045  huurwaarde en aanslag:   55‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
3-045  aanslag huurw. voldaan: 18‑7‑1720    
3-046 Franekereind 27soort onroerend goed: huis    
3-046  eigenaar:  Pieter Farrijn    
3-046  opmerking:  onvermogende
3-047 Franekereind 29soort onroerend goed: huis    
3-047  eigenaar:  wed. Douwe Jans    
3-047  gebruiker:  Johannes Ockes    
3-047  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 5‑08‑00 cg
3-047  aanslag huurw. voldaan: 10‑6‑1720    
3-048 Franekereind 29soort onroerend goed:     
3-048  eigenaar:  Johannes Ockes    
3-048  gebruiker:  Jochem Atzes    
3-048  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
3-048  aanslag huurw. voldaan: 22‑8‑1720    
3-049 soort onroerend goed: huis    
3-049  eigenaar:  Jacob Dirks    
3-049  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-049  aanslag huurw. voldaan: 22‑8‑1720    
3-050 Nieuwstraat 62soort onroerend goed: huis    
3-050  eigenaar:  Harcke Tiebbes    
3-050  gebruiker:  Pieters Seerps    
3-050  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
3-050  aanslag huurw. voldaan: 24‑5‑1720    
3-051 soort onroerend goed: blauhuis    
3-051  eigenaar:  Jan Jansen    
3-051  gebruiker:  Gerrit Johannis    
3-051  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-051  aanslag huurw. voldaan: 18‑5‑1720    
3-052 Nieuwstraat 60soort onroerend goed: huis    
3-052  eigenaar:  Harcke Tiebbes    
3-052  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 6‑16‑00 cg
3-052  aanslag huurw. voldaan: 24‑5‑1720    
3-053 Nieuwstraat 56soort onroerend goed: huis    
3-053  eigenaar:  Johannes Hendrix    
3-053  opmerking:  pauper
3-054 Nieuwstraat 54soort onroerend goed: huis    
3-054  eigenaar:  wed. Eesge Minnes    
3-054  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
3-054  aanslag huurw. voldaan: 10‑8‑1720    
3-055 Nieuwstraat 52soort onroerend goed: huis    
3-055  eigenaar:  Sybe Johannis    
3-055  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-055  aanslag huurw. voldaan: 27‑5‑1720    
3-056 Nieuwstraat 50soort onroerend goed: huis    
3-056  eigenaar:  Jan Fockes    
3-056  opmerking:  pauper
3-057 Nieuwstraat 46soort onroerend goed: huis    
3-057  eigenaar:  Claes Jansen    
3-057  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-057  opmerking:  insolvent
3-058 Nieuwstraat 46soort onroerend goed: huis    
3-058  eigenaar:  Claes Jansen    
3-058  gebruiker:  Alle Jansen    
3-058  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-058  aanslag huurw. voldaan: 8‑7‑1720    
3-058  opmerking:  1720 den 8 july voort jaer wegens claes jansen betaelt 2-0-0
3-058  opmerking:  gleybackerye b[urgem]r. sybeda werk
3-059 Franekereind 23soort onroerend goed: huis    
3-059  eigenaar:  b[urgem]r. Heinsius    
3-059  gebruiker:  Harmen Jans    
3-059  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
3-059  aanslag huurw. voldaan: 20‑6‑1720    
3-060 soort onroerend goed: huis    
3-060  eigenaar:  Gerrit Sibrens    
3-060  gebruiker:  Buwe Sibrens    
3-060  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 14‑00‑00 cg
3-060  aanslag huurw. voldaan: 10‑5‑1720    
3-061 soort onroerend goed: huis    
3-061  eigenaar:  wed. Hans Basse erven   
3-061  gebruiker:  Wouter Hessels    
3-061  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-061  aanslag huurw. voldaan: 1‑7‑1720    
3-062 Grote Kerkstraat 25soort onroerend goed: huis    
3-062  eigenaar:  Foppe Claessen erven   
3-062  gebruiker:  Nanning Tijssen    
3-062  gebruiker:  Jetske Goslings    
3-062  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
3-062  aanslag huurw. voldaan: 18‑7‑1720    
3-063 Grote Kerkstraat 27soort onroerend goed: huis    
3-063  eigenaar:  Sytse Hessels    
3-063  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-063  aanslag huurw. voldaan: 20‑9‑1720    
3-064 Grote Kerkstraat 29soort onroerend goed: huis    
3-064  eigenaar:  Cornelis van der Hout    
3-064  gebruiker:  Simen Dates    
3-064  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑12‑00 cg
3-064  aanslag huurw. voldaan: 2‑10‑1720    
3-065 Grote Kerkstraat 31soort onroerend goed: huis    
3-065  eigenaar:  Jeltie Jacobs    
3-065  gebruiker:  Gerrit Jacobs cum soc.   
3-065  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
3-065  aanslag huurw. voldaan: 23‑5‑1720    
3-066 Grote Kerkstraat 31soort onroerend goed: huis    
3-066  eigenaar:  wed. Ulbe Jansen    
3-066  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-066  opmerking:  insolvent
3-067 Grote Kerkstraat 31soort onroerend goed:     
3-067  eigenaar:  Jeltie Jacobs    
3-067  gebruiker:  Jacob Jacobs cum soc.   
3-067  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
3-067  aanslag huurw. voldaan: 23‑5‑1720    
3-067  opmerking:  1720 den 23 mey 1/2 jaer betaelt 3-0-0
3-067  opmerking:  seyt van mey tot alderheiligen onverhuyrd is geweest
3-068 Grote Kerkstraat 33soort onroerend goed: huis    
3-068  eigenaar:  Dirk Sytses    
3-068  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
3-068  aanslag huurw. voldaan: 3‑5‑1720    
3-069 Grote Kerkstraat 35soort onroerend goed: huis    
3-069  eigenaar:  Joecke Allerts    
3-069  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-069  opmerking:  insolvent
3-070 Grote Kerkstraat 37soort onroerend goed: huis    
3-070  eigenaar:  Aucke Jansen Backer    
3-070  gebruiker:  Claes Hilles e.a.   
3-070  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
3-070  opmerking:  per bode rowel 1-1-4
3-070  aanslag huurw. voldaan: 17‑5‑1720    
3-070  opmerking:  1720 den 17 mey voort jaer van claes hilles ontfangen 1-1-14
3-070  aanslag huurw. voldaan: 12‑7‑1720    
3-070  opmerking:  den 12 july van de achter kamer van job auckes hier op ontfangen 2-18-12
3-071 Grote Kerkstraat 39soort onroerend goed: huis    
3-071  eigenaar:  Jan Beerns    
3-071  opmerking:  pro deo versogt
3-072 Grote Kerkstraat 41soort onroerend goed: huis    
3-072  eigenaar:  Foppe Claessen erven   
3-072  gebruiker:  Geertie Hendrix 26-00-00 cg  
3-072  gebruiker:  Jelle Jenties 14-00-00 cg  
3-072  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
3-072  aanslag huurw. voldaan: 18‑7‑1720    
3-072  opmerking:  1720 den 18 july wegens gertie hendriks hier op betaelt 5-4-0
3-072  opmerking:  de rest aen de estuer betaeld 2-16-0
3-073 Kerkpoortstraat 1soort onroerend goed: huis    
3-073  eigenaar:  Antie Melles?    
3-073  opmerking:  pro deo versogt
3-074 Kerkpoortstraat 5soort onroerend goed: huis    
3-074  eigenaar:  Claes Hendrix    
3-074  opmerking:  pro deo versogt
3-075 Kerkpoortstraat 7soort onroerend goed: huis    
3-075  eigenaar:  Harmen Werps    
3-075  opmerking:  pro deo versogt
3-076 Kerkpoortstraat 9soort onroerend goed: huis    
3-076  eigenaar:  Aernt Bisschop    
3-076  opmerking:  pro deo versogt
3-077 Kerkpoortstraat 15soort onroerend goed: kamer    
3-077  eigenaar:  wed. Simen Jacobs    
3-077  gebruiker:  Beern Alberts    
3-077  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
3-077  opmerking:  per bode rowel 3-4-0
3-078 soort onroerend goed:     
3-078  eigenaar:  Harmen Gerrits    
3-078  opmerking:  pauper
3-079 Kerkpoortstraat 11soort onroerend goed:     
3-079  eigenaar:  Harmen Werps    
3-079  opmerking:  pauper
3-080 Kerkpoortstraat 17soort onroerend goed: huis    
3-080  eigenaar:  Joris Foockles    
3-080  huurwaarde en aanslag:   13‑00‑00 cg 2‑12‑00 cg
3-080  aanslag huurw. voldaan: 5‑6‑1720    
3-081 soort onroerend goed: huis en hoff    
3-081  eigenaar:  Simen Stinstra    
3-081  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-081  aanslag huurw. voldaan: 17‑4‑1720    
3-082 soort onroerend goed: huis    
3-082  eigenaar:  wed. Willem Tierx    
3-082  opmerking:  pauper
3-083 soort onroerend goed: stal en hoff    
3-083  eigenaar:  b[urgem]r. Heinsius    
3-083  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-083  aanslag huurw. voldaan: 18‑7‑1720    
3-084 soort onroerend goed:     
3-084  eigenaar:  Harmen Harmens    
3-084  opmerking:  pauper
3-085 Kerkpoortstraat 29soort onroerend goed:     
3-085  eigenaar:  Claes Hylkes    
3-085  opmerking:  pauper
3-086 Kerkpoortstraat 31soort onroerend goed: hoff    
3-086  eigenaar:  wed. Seerp Doedes    
3-086  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-086  aanslag huurw. voldaan: 3‑5‑1720    
3-087 Kerkpoortstraat 33soort onroerend goed:     
3-087  eigenaar:  wed. Jan Jansen    
3-087  opmerking:  pro deo begeert
3-088 Kerkpoortstraat 35soort onroerend goed: stal    
3-088  eigenaar:  Anne van der Meulen    
3-088  opmerking:  ledig
3-089 soort onroerend goed: stal    
3-089  eigenaar:  Sibren wagenmaker   
3-089  opmerking:  ledig
3-090 soort onroerend goed: hoff    
3-090  eigenaar:  Gerben Sioerds    
3-090  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
3-090  aanslag huurw. voldaan: 3‑6‑1720    
3-091 soort onroerend goed: kamer    
3-091  eigenaar:  Pieter Tabes    
3-091  opmerking:  pauper
3-092 soort onroerend goed: hoff    
3-092  eigenaar:  wed. Poppe Auckes    
3-092  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-092  aanslag huurw. voldaan: 20‑6‑1720    
3-092  grondpacht aan: R. C. Fontein    
3-092  grondpacht en aanslag:    1‑05‑00 cg0‑06‑04 cg
3-092  aanslag grondp. voldaan: 19‑7‑1720    
3-093 soort onroerend goed: kamer    
3-093  eigenaar:  Frans Groen    
3-093  opmerking:  pauper
3-094 Kerkpoortstraat 39soort onroerend goed: huis    
3-094  eigenaar:  Dirck Jansen    
3-094  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-094  opmerking:  insolvent
3-095 Kerkpoortstraat 41soort onroerend goed: huis    
3-095  eigenaar:  Wyme Wybes    
3-095  gebruiker:  Ruth Jans    
3-095  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
3-095  aanslag huurw. voldaan: 14‑5‑1720    
3-096 soort onroerend goed: huis    
3-096  eigenaar:  Blauwe Schuir    
3-096  opmerking:  pauper
3-097 Kerkpoortstraat 43soort onroerend goed: huis    
3-097  eigenaar:  Jan Hanses    
3-097  opmerking:  pauper
3-098 Kerkpoortstraat 47soort onroerend goed:     
3-098  eigenaar:  Hendrik Homan    
3-098  opmerking:  pauper
3-099 soort onroerend goed:     
3-099  eigenaar:  Jan Arents    
3-099  opmerking:  pauper
3-100 soort onroerend goed: huis    
3-100  eigenaar:  Robbert Beerns    
3-100  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
3-100  opmerking:  insolvent
3-101 soort onroerend goed: schuir en hoff    
3-101  eigenaar:  Anne van der Meulen    
3-101  gebruiker:  B. Lantin    
3-101  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-101  aanslag huurw. voldaan: 12‑6‑1720    
3-102 soort onroerend goed: hoff    
3-102  eigenaar:  Antie Schiere    
3-102  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
3-102  aanslag huurw. voldaan: 11‑7‑1720    
3-103 soort onroerend goed: kamer    
3-103  eigenaar:  Lambert Hansen    
3-103  gebruiker:  Hylke Olderman    
3-103  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-103  opmerking:  van dese woonig treckt de eygenaar geen huyer
3-103  opmerking:  insolvent
3-104 soort onroerend goed: hoff    
3-104  eigenaar:  Lambert Hansen    
3-104  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
3-104  aanslag huurw. voldaan: 6‑8‑1720    
3-105 soort onroerend goed: hoff    
3-105  eigenaar:  Tiepke Gratema    
3-105  gebruiker:  convoimr. Sloterdijk    
3-105  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
3-105  aanslag huurw. voldaan: 21‑5‑1720    
3-106 soort onroerend goed: kamer    
3-106  eigenaar:  Tiepke Gratema    
3-106  gebruiker:  Geertie Harmens    
3-106  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
3-106  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
3-106  opmerking:  voort jaer betaelt 2-16-0
3-107 soort onroerend goed: kamer    
3-107  eigenaar:  Harmen Jansen    
3-107  opmerking:  pauper
3-108 soort onroerend goed: kamer    
3-108  eigenaar:  wed. Jetse Hansen    
3-108  gebruiker:  Harmen Gerrits    
3-108  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
3-108  aanslag huurw. voldaan: 9‑9‑1720    
3-109 soort onroerend goed: stal    
3-109  eigenaar:  Johannes Tiebbes    
3-109  huurwaarde en aanslag:   3‑00‑00 cg 0‑12‑00 cg
3-109  aanslag huurw. voldaan: 30‑4‑1720    
3-110 Kerkpoortstraat 49soort onroerend goed: huis    
3-110  eigenaar:  Oepke Sybes    
3-110  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
3-110  aanslag huurw. voldaan: 6‑9‑1720    
3-111 Kerkpoortstraat 51soort onroerend goed: huis    
3-111  eigenaar:  wed. Jetse Hansen    
3-111  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
3-111  aanslag huurw. voldaan: 9‑9‑1720    
3-112 Kerkpoortstraat 53soort onroerend goed: huis    
3-112  eigenaar:  Ruird Bontekoe    
3-112  gebruiker:  Louw Teunis    
3-112  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
3-112  aanslag huurw. voldaan: 24‑6‑1720    
3-113 Kerkpoortstraat 55soort onroerend goed: kamer    
3-113  eigenaar:  Ruird Bontekoe    
3-113  gebruiker:  Jan Jansen    
3-113  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
3-113  aanslag huurw. voldaan: 24‑6‑1720    
3-114 Rapenburg 1soort onroerend goed: kamer    
3-114  eigenaar:  Ruird Bontekoe    
3-114  gebruiker:  Jacobus Hendrix    
3-114  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
3-114  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
3-115 soort onroerend goed: kamer    
3-115  eigenaar:  Jasper Gerrits    
3-115  gebruiker:  wed. Wouter Panbakker    
3-115  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
3-115  aanslag huurw. voldaan: 5‑7‑1720    
3-116 soort onroerend goed: kamers    
3-116  eigenaar:  Tiepke Gratema    
3-116  gebruiker:  Pieter Claessen e.a.   
3-116  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
3-116  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
3-116  opmerking:  voort jaer betaelt 4-16-0
3-117 soort onroerend goed: kamer    
3-117  eigenaar:  Jan Buwes    
3-117  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-117  opmerking:  insolvent
3-118 soort onroerend goed: hoff    
3-118  eigenaar:  wed. Seerp Doedes    
3-118  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-118  aanslag huurw. voldaan: 3‑5‑1720    
3-119 Kerkpoortstraat 18soort onroerend goed:     
3-119  eigenaar:  Sipke Meyes    
3-119  opmerking:  pauper
3-120 Kerkpoortstraat 10soort onroerend goed:     
3-120  eigenaar:  Casper Groen    
3-120  opmerking:  pauper
3-121 soort onroerend goed:     
3-121  eigenaar:  Marcus Jaspers    
3-121  opmerking:  pro deo versogt
3-122 soort onroerend goed: kamer    
3-122  eigenaar:  wed. Seerp Doedes    
3-122  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
3-122  aanslag huurw. voldaan: 3‑5‑1720    
3-123 soort onroerend goed:     
3-123  eigenaar:  Daniel Jansen    
3-123  opmerking:  pauper
3-123  grondpacht aan: b[urgem]r.b[urgem]r. Hiddema    
3-123  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
3-123  aanslag grondp. voldaan: 31‑5‑1720    
3-124 soort onroerend goed: woninge    
3-124  eigenaar:  Johannes Cramer    
3-124  gebruiker:  Gerrit Engels    
3-124  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-124  aanslag huurw. voldaan: 19‑6‑1720    
3-125 soort onroerend goed: kamer    
3-125  eigenaar:  Harmen Gerrits    
3-125  opmerking:  pauper
3-126 soort onroerend goed: hoff    
3-126  eigenaar:  vroedsman Laquart    
3-126  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
3-126  aanslag huurw. voldaan: 8‑7‑1720    
3-127 soort onroerend goed: hoff    
3-127  eigenaar:  Job Auckes    
3-127  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-127  aanslag huurw. voldaan: 12‑7‑1720    
3-128 soort onroerend goed: hoff    
3-128  eigenaar:  b[urgem]r. Hiddema    
3-128  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-128  aanslag huurw. voldaan: 9‑2‑1720    
3-129 soort onroerend goed: hoff    
3-129  eigenaar:  vroedsman Jan Nolles    
3-129  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-129  aanslag huurw. voldaan: 31‑5‑1720    
3-130 soort onroerend goed: huis    
3-130  eigenaar:  Alberts Robberts    
3-130  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
3-130  aanslag huurw. voldaan: 26‑6‑1720    
3-131 soort onroerend goed:     
3-131  eigenaar:  wed. Marten Ernstes    
3-131  opmerking:  pauper
3-132 soort onroerend goed: hoff    
3-132  eigenaar:  dr. Eelko Suringar    
3-132  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-132  aanslag huurw. voldaan: 16‑7‑1720    
3-133 soort onroerend goed: kamers, twee    
3-133  eigenaar:  dr. Eelko Suringar    
3-133  gebruiker:  Wiltie Clases    
3-133  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-133  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
3-133  opmerking:  onder eede verclaert geen huir te hebben ontfangen
3-134 soort onroerend goed: kamer    
3-134  eigenaar:  Jacob Jansen    
3-134  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑04‑00 cg
3-134  aanslag huurw. voldaan: 9‑7‑1720    
3-135 soort onroerend goed: kamer    
3-135  eigenaar:  wed. Baucke Fockes    
3-135  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-135  aanslag huurw. voldaan: 5‑7‑1720    
3-136 Franekereind 18soort onroerend goed: kamer    
3-136  eigenaar:  Andries Johannes    
3-136  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-136  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
3-136  opmerking:  insolvent
3-137 Franekereind 18soort onroerend goed: hoff    
3-137  eigenaar:  gemeensman Bonk    
3-137  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
3-137  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
3-138 Franekereind 20soort onroerend goed: huis    
3-138  eigenaar:  wed. Dirk Taedes    
3-138  opmerking:  pro deo versogt
3-139 soort onroerend goed: huis    
3-139  eigenaar:  Meile Ollema    
3-139  gebruiker:  Dirk Jansen    
3-139  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑04‑00 cg
3-139  aanslag huurw. voldaan: 3‑5‑1720    
3-140 soort onroerend goed: huis    
3-140  eigenaar:  Meile Ollema    
3-140  gebruiker:  Harmen Melchers cum soc.   
3-140  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
3-140  aanslag huurw. voldaan: 8‑5‑1720    
3-141 soort onroerend goed: kamer    
3-141  eigenaar:  Jetse Jans    
3-141  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-141  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
3-141  opmerking:  insolvent
3-142 soort onroerend goed: hoff    
3-142  eigenaar:  Pieter Bockes    
3-142  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
3-142  aanslag huurw. voldaan: 25‑7‑1720    
3-142  grondpacht aan: Aucke Backer    
3-142  grondpacht en aanslag:    4‑00‑00 cg1‑00‑00 cg
3-142  aanslag grondp. voldaan: 23‑5‑1720    
3-143 soort onroerend goed: kamer    
3-143  eigenaar:  wed. Pieter IJsbrandts    
3-143  gebruiker:  Antie Wigles    
3-143  huurwaarde en aanslag:   7‑00‑00 cg 1‑08‑00 cg
3-143  aanslag huurw. voldaan: 9‑7‑1720    
3-144 soort onroerend goed: hoff    
3-144  eigenaar:  wed. Pieter IJsbrandts    
3-144  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
3-144  aanslag huurw. voldaan: 9‑7‑1720    
3-145 soort onroerend goed:     
3-145  eigenaar:  Harmen Auckes    
3-145  opmerking:  pro deo begeert
3-146 soort onroerend goed: hoff    
3-146  eigenaar:  b[urgem]r. Weima    
3-146  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
3-146  aanslag huurw. voldaan: 4‑7‑1720    
3-147 soort onroerend goed:     
3-147  eigenaar:  Frans Cornelis    
3-147  opmerking:  pauper
3-148 soort onroerend goed: hoff    
3-148  eigenaar:  Ype Pieters    
3-148  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
3-148  aanslag huurw. voldaan: 10‑6‑1720    
3-149 Franekereind 40soort onroerend goed: huis    
3-149  eigenaar:  Marten Andries    
3-149  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
3-149  aanslag huurw. voldaan: 16‑8‑1720    
3-149  grondpacht aan: Aucke Backer    
3-149  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-149  aanslag grondp. voldaan: 23‑5‑1720    
3-150 Franekereind 38soort onroerend goed: pakhuis    
3-150  eigenaar:  Hendrick Sopingius    
3-150  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-150  aanslag huurw. voldaan: 17‑7‑1720    
3-151 Franekereind 36soort onroerend goed: huis    
3-151  eigenaar:  Hendrick Sopingius    
3-151  gebruiker:  Geert Dirks cum soc.   
3-151  huurwaarde en aanslag:   39‑00‑00 cg 7‑16‑00 cg
3-151  aanslag huurw. voldaan: 17‑7‑1720    
3-152 Franekereind 34soort onroerend goed: huis    
3-152  eigenaar:  Sybe Pieters    
3-152  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 6‑12‑00 cg
3-152  aanslag huurw. voldaan: 3‑6‑1720    
3-152  grondpacht aan: Aucke Backer    
3-152  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-152  aanslag grondp. voldaan: 23‑5‑1720    
3-153 soort onroerend goed: huis    
3-153  eigenaar:  Ruird Sickes cum soc.   
3-153  gebruiker:  Antie Gerrits    
3-153  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
3-153  aanslag huurw. voldaan: 20‑9‑1720    
3-153  grondpacht aan: Aucke Backer    
3-153  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-153  aanslag grondp. voldaan: 23‑5‑1720    
3-154 Franekereind 32soort onroerend goed: huis    
3-154  eigenaar:  b[urgem]r. Sopingius    
3-154  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
3-154  aanslag huurw. voldaan: 17‑7‑1720    
3-154  grondpacht aan: Aucke Backer    
3-154  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
3-154  aanslag grondp. voldaan: 23‑5‑1720    
3-155 Franekereind 30soort onroerend goed: huis    
3-155  eigenaar:  Pieter Tomas    
3-155  gebruiker:  Rimmert Rommerts cum soc.   
3-155  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑08‑00 cg
3-155  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
3-155  opmerking:  desen aen de executeur betaeld
3-155  grondpacht aan: Aucke Backer    
3-155  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-155  aanslag grondp. voldaan: 23‑5‑1720    
3-156 Franekereind 26soort onroerend goed: huis    
3-156  eigenaar:  Jacob Asperen    
3-156  huurwaarde en aanslag:   84‑00‑00 cg 16‑16‑00 cg
3-156  aanslag huurw. voldaan: 8‑5‑1720    
3-156  grondpacht aan: Aucke Backer    
3-156  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-156  aanslag grondp. voldaan: 23‑5‑1720    
3-157 Franekereind 24soort onroerend goed: schuir    
3-157  eigenaar:  Jacob Asperen    
3-157  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑12‑00 cg
3-157  aanslag huurw. voldaan: 8‑5‑1720    
3-158 Franekereind 24soort onroerend goed: huis    
3-158  eigenaar:  Jasper Gerrits    
3-158  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-158  aanslag huurw. voldaan: 5‑7‑1720    
3-158  grondpacht aan: Aucke Backer    
3-158  grondpacht en aanslag:    0‑14‑00 cg0‑03‑08 cg
3-158  aanslag grondp. voldaan: 23‑5‑1720    
3-159 Franekereind 24soort onroerend goed: huis    
3-159  eigenaar:  Jan Pieters    
3-159  gebruiker:  Hendrick Jansen    
3-159  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-159  aanslag huurw. voldaan: 26‑7‑1720    
3-159  grondpacht aan: Aucke Backer    
3-159  grondpacht en aanslag:    0‑15‑00 cg0‑03‑12 cg
3-159  aanslag grondp. voldaan: 23‑5‑1720    
3-160 Franekereind 24soort onroerend goed: huis    
3-160  eigenaar:  wed. Jan Sickes    
3-160  gebruiker:  Broer Pieters    
3-160  huurwaarde en aanslag:   63‑00‑00 cg 12‑12‑00 cg
3-160  aanslag huurw. voldaan: 20‑7‑1720    
3-160  grondpacht aan: vroedsmanvroedsman Altena    
3-160  grondpacht en aanslag:    0‑08‑00 cg0‑02‑00 cg
3-160  grondpacht aan: dr.dr. Acker    
3-160  grondpacht en aanslag:    1‑06‑00 cg0‑06‑08 cg
3-160  aanslag grondp. voldaan: 31‑7‑1720    
3-160  opmerking:  belast met 8 st. aen de vroedsman altena en met 26 st. aen dr. acker
3-160  opmerking:  1720 den 31 july voor de grondpagt ontfang 0-8-8
3-161 Lammert Warndersteeg 10soort onroerend goed: keet    
3-161  eigenaar:  wed. Dirk Pieters    
3-161  gebruiker:  Pieter Tiebbes    
3-161  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
3-161  aanslag huurw. voldaan: 17‑6‑1720    
3-162 Lammert Warndersteeg 8soort onroerend goed: keet    
3-162  eigenaar:  secr[etaris] Backer    
3-162  gebruiker:  Arjen Robijns    
3-162  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
3-162  aanslag huurw. voldaan: 30‑5‑1720    
3-163 soort onroerend goed: kamer    
3-163  eigenaar:  vr[oedsman] Bonk    
3-163  gebruiker:  Jan Swart    
3-163  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑12‑00 cg
3-163  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
3-164 Lammert Warndersteeg 7soort onroerend goed: kamer    
3-164  eigenaar:  Hendrik Hendriks    
3-164  gebruiker:  Heere Ymes    
3-164  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑12‑00 cg
3-164  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
3-165 Lammert Warndersteeg 5soort onroerend goed: huis    
3-165  eigenaar:  Hendrik Tijssen    
3-165  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-165  aanslag huurw. voldaan: 18‑6‑1720    
3-166 Lammert Warndersteeg 9soort onroerend goed: huis    
3-166  eigenaar:  Jan Pieters erven   
3-166  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
3-166  aanslag huurw. voldaan: 8‑6‑1720    
3-166  opmerking:  1720 den 8 juny van pieter jansen voor de helft ontfangen 1-16-0
3-167 Lammert Warndersteeg 13soort onroerend goed: huis en schuir    
3-167  eigenaar:  Hendrik Hendriks    
3-167  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-167  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
3-167  opmerking:  door de executeur ontfangen
3-168 Lammert Warndersteeg 18soort onroerend goed: huis    
3-168  eigenaar:  Foppe Claessen erven   
3-168  gebruiker:  Gerrit Pieters cum soc.   
3-168  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑08‑00 cg
3-168  aanslag huurw. voldaan: 18‑7‑1720    
3-168  opmerking:  1720 den 18 july wegens gerrit pieters hier op betaelt 2-0-0
3-168  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
3-168  opmerking:  de andere helft door de executeur ontfangen
3-169 Lammert Warndersteeg 16soort onroerend goed:     
3-169  eigenaar:  Hans Hendrix    
3-169  opmerking:  pauper
3-170 Lammert Warndersteeg 14soort onroerend goed: kamer    
3-170  eigenaar:  wed. Jan Hessels    
3-170  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-170  opmerking:  insolvent
3-171 Lammert Warndersteeg 12soort onroerend goed: kamer    
3-171  eigenaar:  Gerrit Jansen    
3-171  opmerking:  onvermogende
3-172 soort onroerend goed: huis    
3-172  eigenaar:  Lourens Klinkhamer    
3-172  gebruiker:  Teunis Jans cum soc.   
3-172  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
3-172  aanslag huurw. voldaan: 18‑7‑1720    
3-173 Kruisstraat 10soort onroerend goed: huis    
3-173  eigenaar:  wed. Pieter Geerts    
3-173  opmerking:  pauper
3-174 Kruisstraat 10soort onroerend goed: pakhuis    
3-174  eigenaar:  Evert Claessen    
3-174  gebruiker:  Pier Bauckes    
3-174  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 7‑00‑00 cg
3-174  aanslag huurw. voldaan: 23‑5‑1720    
3-175 Kruisstraat 8soort onroerend goed: mouterie    
3-175  eigenaar:  Uift Folkerts erven   
3-175  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
3-175  aanslag huurw. voldaan: 25‑5‑1720    
3-176 Kruisstraat 6soort onroerend goed: pakhuis    
3-176  eigenaar:  Hylke Johannis    
3-176  gebruiker:  Simen Dates    
3-176  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
3-176  aanslag huurw. voldaan: 19‑7‑1720    
3-177 Heiligeweg 60soort onroerend goed: schuir    
3-177  eigenaar:  Dieucke Pieters    
3-177  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 3‑08‑00 cg
3-177  aanslag huurw. voldaan: 16‑3‑1720    
3-178 soort onroerend goed: huis    
3-178  eigenaar:  Dieucke Pieters    
3-178  gebruiker:  wed. Baucke Joostes    
3-178  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-178  aanslag huurw. voldaan: 16‑3‑1720    
3-179 soort onroerend goed: huis    
3-179  eigenaar:  Hans Jansen    
3-179  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-179  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
3-179  opmerking:  per bode rowel b[etaelt] 2-8-0
3-180 soort onroerend goed: huis    
3-180  eigenaar:  Dieucke Pieters    
3-180  gebruiker:  Jan Jacobs cum soc.   
3-180  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-180  aanslag huurw. voldaan: 18‑7‑1720    
3-180  opmerking:  1720 den 18 july van dieuke pieters hier op ontfangen 2-0-0
3-180  opmerking:  verklarend aen de burge[meester] fopma dat de ander? vergeefs woonde
3-181 soort onroerend goed: kamer    
3-181  eigenaar:  wed. b[urgem]r. Kimstra    
3-181  gebruiker:  wed. Jentie Haenties    
3-181  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
3-181  aanslag huurw. voldaan: 19‑7‑1720    
3-182 soort onroerend goed:     
3-182  eigenaar:  wed. Andries Roeloffs    
3-182  opmerking:  pauper
3-183 Franekereind 14soort onroerend goed: kamers    
3-183  eigenaar:  Hylke Hanekuik    
3-183  gebruiker:  Jan Gerloffs 15-00-00 cg  
3-183  gebruiker:  Harmen Bauckes 15-00-00 cg  
3-183  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
3-183  aanslag huurw. voldaan: 19‑7‑1720    
3-184 Franekereind 16soort onroerend goed: huis    
3-184  eigenaar:  Johannes Vosma    
3-184  gebruiker:  Pieter Tomas    
3-184  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
3-184  aanslag huurw. voldaan: 17‑6‑1720    
3-185 soort onroerend goed: huis    
3-185  eigenaar:  Pieter Feitema    
3-185  gebruiker:  Stoffel Hansen    
3-185  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
3-185  aanslag huurw. voldaan: 23‑7‑1720    
3-186 soort onroerend goed: huis    
3-186  eigenaar:  wed. Simen Jacobs    
3-186  gebruiker:  Acke Jans    
3-186  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
3-186  aanslag huurw. voldaan: 22‑7‑1720    
3-187 Franekereind 10soort onroerend goed: huis    
3-187  eigenaar:  Reiner Fontein    
3-187  gebruiker:  Harmen Arents    
3-187  huurwaarde en aanslag:   61‑00‑00 cg 12‑04‑00 cg
3-187  aanslag huurw. voldaan: 21‑5‑1720    
3-188 Franekereind 8soort onroerend goed: huis    
3-188  eigenaar:  Reiner Fontein    
3-188  gebruiker:  wed. Dirk Pieters    
3-188  huurwaarde en aanslag:   93‑00‑00 cg 18‑12‑00 cg
3-188  aanslag huurw. voldaan: 21‑5‑1720    
3-189 Franekereind 8soort onroerend goed: huis    
3-189  eigenaar:  Jacob Pieters    
3-189  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
3-189  aanslag huurw. voldaan: 14‑9‑1720    
3-190 Franekereind 6soort onroerend goed: huis    
3-190  eigenaar:  Hylcke Hanekuik    
3-190  huurwaarde en aanslag:   103‑00‑00 cg 20‑12‑00 cg
3-190  aanslag huurw. voldaan: 19‑7‑1720    
3-191 soort onroerend goed: huis    
3-191  eigenaar:  Philippus Lucas    
3-191  gebruiker:  Scheerhagen cum soc.   
3-191  huurwaarde en aanslag:   28‑10‑00 cg 5‑14‑00 cg
3-191  aanslag huurw. voldaan: 19‑7‑1720    
3-192 Franekereind 4soort onroerend goed: huis    
3-192  eigenaar:  Rinse Abbes    
3-192  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-192  aanslag huurw. voldaan: 3‑5‑1720    
3-193 Franekereind 2soort onroerend goed: huis    
3-193  eigenaar:  Johannes Jansen    
3-193  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-193  opmerking:  insolvent
3-194 soort onroerend goed: huis    
3-194  eigenaar:  Jan Ulbes    
3-194  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
3-194  aanslag huurw. voldaan: 9‑7‑1720    
3-195 Heiligeweg 68soort onroerend goed: huis    
3-195  eigenaar:  Jetske Jacobs    
3-195  gebruiker:  Remmert Huberts    
3-195  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
3-195  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
3-195  opmerking:  aen de executeur betaeld
3-196 Heiligeweg 66soort onroerend goed: huis    
3-196  eigenaar:  Cornelis Tiesses erven   
3-196  gebruiker:  Pier Bauckes    
3-196  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 6‑08‑00 cg
3-196  aanslag huurw. voldaan: 23‑5‑1720    
3-197 Heiligeweg 64soort onroerend goed: huis    
3-197  eigenaar:  Simen Hendrix    
3-197  opmerking:  onvermogende
3-198 Heiligeweg 62soort onroerend goed: huis    
3-198  eigenaar:  Tomas Jaspers    
3-198  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-198  aanslag huurw. voldaan: 24‑5‑1720    
3-199 Heiligeweg 60soort onroerend goed: huis    
3-199  eigenaar:  Dieucke Pieters    
3-199  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 20‑00‑00 cg
3-199  aanslag huurw. voldaan: 16‑3‑1720    
3-200 soort onroerend goed: huis    
3-200  eigenaar:  Dieucke Pieters    
3-200  gebruiker:  Willem Trompetter32-00-00 cg  
3-200  gebruiker:  Hendrik Willems 12-00-00 cg  
3-200  huurwaarde en aanslag:   44‑00‑00 cg 8‑16‑00 cg
3-200  aanslag huurw. voldaan: 16‑3‑1720    
3-201 Heiligeweg 58soort onroerend goed: huis    
3-201  eigenaar:  Wybe Hanekuik    
3-201  gebruiker:  Jan van Oudenaerde    
3-201  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
3-201  aanslag huurw. voldaan: 18‑7‑1720    
3-202 Heiligeweg 56soort onroerend goed: huis    
3-202  eigenaar:  J. Cramer cum soc.   
3-202  gebruiker:  hopman Kalkensteen    
3-202  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 6‑12‑00 cg
3-202  aanslag huurw. voldaan: 19‑6‑1720    
3-203 Heiligeweg 54soort onroerend goed: huis    
3-203  eigenaar:  Dieucke Pieters    
3-203  gebruiker:  Jacob Ydes    
3-203  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
3-203  aanslag huurw. voldaan: 16‑3‑1720    
3-204 Heiligeweg 52soort onroerend goed: huis    
3-204  eigenaar:  Aucke Jansen Backer    
3-204  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 8‑08‑00 cg
3-204  aanslag huurw. voldaan: 12‑7‑1723    
3-205 Heiligeweg 50soort onroerend goed: huis    
3-205  eigenaar:  Aucke Jansen Backer    
3-205  gebruiker:  wed. Sioerd Ekes    
3-205  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-205  aanslag huurw. voldaan: 17‑5‑1720    
3-206 Heiligeweg 48soort onroerend goed: huis    
3-206  eigenaar:  Taecke Jacobs    
3-206  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-206  opmerking:  door de executeur ontfangen
3-207 Heiligeweg 42soort onroerend goed: huis en hoff    
3-207  eigenaar:  b[urgem]r. Fopma    
3-207  huurwaarde en aanslag:   72‑00‑00 cg 14‑08‑00 cg
3-207  aanslag huurw. voldaan: 21‑3‑1720    
3-208 soort onroerend goed: hoff    
3-208  eigenaar:  Dieucke Pieters    
3-208  gebruiker:  Hendrik Poulus    
3-208  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
3-208  aanslag huurw. voldaan: 16‑3‑1720    
4-001 Schritsen 52soort onroerend goed: huis    
4-001  eigenaar:  Jurrien Harmens    
4-001  gebruiker:  Gerrit Beerns    
4-001  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
4-001  aanslag huurw. voldaan: 31‑5‑1720    
4-002 Schritsen 52soort onroerend goed: huis    
4-002  eigenaar:  Jurrien Harmens    
4-002  gebruiker:  Jan Jans    
4-002  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-002  aanslag huurw. voldaan: 31‑5‑1720    
4-003 Schritsen 52soort onroerend goed: perk    
4-003  eigenaar:  vroedsman Bonk    
4-003  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-003  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-004 Schritsen 52soort onroerend goed: perk    
4-004  eigenaar:  Lolle Kok erven   
4-004  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-004  aanslag huurw. voldaan: 24‑5‑1720    
4-005 Schritsen 52soort onroerend goed: perk    
4-005  eigenaar:  b[urgem]r. Winalda    
4-005  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-005  aanslag huurw. voldaan: 23‑7‑1720    
4-006 Carl Visschersteeg 2soort onroerend goed: huis    
4-006  eigenaar:  Fedde Aleffs    
4-006  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-006  aanslag huurw. voldaan: 29‑6‑1720    
4-007 Carl Visschersteeg 4soort onroerend goed: huis    
4-007  eigenaar:  Fedde Aleffs nom. ux.   
4-007  huurwaarde en aanslag:   26‑10‑00 cg 5‑06‑00 cg
4-007  aanslag huurw. voldaan: 29‑6‑1720    
4-008 Carl Visschersteeg 6soort onroerend goed: huis    
4-008  eigenaar:  wed. IJsbrandt Pieters    
4-008  gebruiker:  dr. Walrich    
4-008  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 9‑00‑00 cg
4-008  aanslag huurw. voldaan: 18‑6‑1720    
4-009 Carl Visschersteeg 8soort onroerend goed: huis    
4-009  eigenaar:  ds. van Sloten    
4-009  gebruiker:  Albert Beerns    
4-009  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
4-009  aanslag huurw. voldaan: 26‑5‑1720    
4-010 Carl Visschersteeg 10soort onroerend goed: huis    
4-010  eigenaar:  wed. IJsbrand Pieters    
4-010  gebruiker:  Jacob Caspers    
4-010  huurwaarde en aanslag:   12‑10‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-010  aanslag huurw. voldaan: 18‑6‑1720    
4-011 Carl Visschersteeg 12soort onroerend goed: kamer    
4-011  eigenaar:  Jan Cornelis Kat    
4-011  opmerking:  pauper
4-011  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-011  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-012 Carl Visschersteeg 14soort onroerend goed: kamer    
4-012  eigenaar:  Dirck Hendriks    
4-012  gebruiker:  Claes Eelckes    
4-012  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑12‑00 cg
4-012  aanslag huurw. voldaan: 17‑8‑1720    
4-012  opmerking:  1720 den 17 augustes voort jaer door dierk hendriks betaelt 1-12-0
4-012  grondpacht aan: Dieucke Pieters    
4-012  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-012  aanslag grondp. voldaan: 17‑8‑1720    
4-012  opmerking:  1720 den 17 augustes voorde grondpacht van dierk hendriks ontfangen 0-5-0
4-013 Carl Visschersteeg 16soort onroerend goed: kamer    
4-013  eigenaar:  Jan Jansen    
4-013  gebruiker:  wed. Reiner Jansen    
4-013  huurwaarde en aanslag:   3‑00‑00 cg 0‑12‑00 cg
4-013  aanslag huurw. voldaan: 14‑6‑1720    
4-013  grondpacht aan: Dieucke Pieters    
4-013  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-013  aanslag grondp. voldaan: ‑‑    
4-014 soort onroerend goed: kamer    
4-014  eigenaar:  Claes Auckes    
4-014  opmerking:  insolvent
4-014  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-015 soort onroerend goed: kamer    
4-015  eigenaar:  Joost Auckes    
4-015  gebruiker:  Leeukjen    
4-015  huurwaarde en aanslag:   10‑10‑00 cg 2‑02‑00 cg
4-015  aanslag huurw. voldaan: 31‑5‑1720    
4-016 soort onroerend goed: kamer    
4-016  eigenaar:  Jacob Jansen    
4-016  gebruiker:  Rebecca Hendrix    
4-016  huurwaarde en aanslag:   4‑10‑00 cg 0‑18‑00 cg
4-016  aanslag huurw. voldaan: 4‑6‑1720    
4-017 Carl Visschersteeg 1soort onroerend goed: huis    
4-017  eigenaar:  wed. Pieter IJsbrands    
4-017  gebruiker:  Simen Jansen    
4-017  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-017  aanslag huurw. voldaan: 9‑7‑1720    
4-018 Schritsen 58soort onroerend goed: huis    
4-018  eigenaar:  Joost Auckes    
4-018  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 5‑04‑00 cg
4-018  opmerking:  door de executeur ontfangen 4-4-0
4-018  opmerking:  insolvent verders
4-019 Schritsen 58soort onroerend goed: huis    
4-019  eigenaar:  Andries Piers    
4-019  gebruiker:  Pieter Beernts    
4-019  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑16‑00 cg
4-019  aanslag huurw. voldaan: 10‑7‑1720    
4-020 soort onroerend goed: huis    
4-020  eigenaar:  Jan Geerts    
4-020  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-020  aanslag huurw. voldaan: 30‑7‑1720    
4-021 Brouwersstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-021  eigenaar:  Uift Folkerts erven   
4-021  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
4-021  aanslag huurw. voldaan: 25‑5‑1720    
4-022 soort onroerend goed: huis    
4-022  eigenaar:  Pieter Fransen    
4-022  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 5‑04‑00 cg
4-022  aanslag huurw. voldaan: 21‑6‑1720    
4-023 Brouwersstraat 8soort onroerend goed: huis    
4-023  eigenaar:  Jan Freerks erven   
4-023  gebruiker:  Marten Gilles    
4-023  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 5‑04‑00 cg
4-023  aanslag huurw. voldaan: 18‑6‑1720    
4-024 Brouwersstraat 10soort onroerend goed: huis    
4-024  eigenaar:  Age Claessen    
4-024  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
4-024  aanslag huurw. voldaan: 19‑9‑1720    
4-025 Brouwersstraat 12soort onroerend goed: huis    
4-025  eigenaar:  Albert Kirgmans erven   
4-025  gebruiker:  Taecke Cornelis    
4-025  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-025  aanslag huurw. voldaan: 12‑6‑1720    
4-026 Brouwersstraat 12soort onroerend goed: huis    
4-026  eigenaar:  Albert Kirgmans erven   
4-026  gebruiker:  Claes Jansen cum soc.   
4-026  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 6‑08‑00 cg
4-026  aanslag huurw. voldaan: 12‑6‑1720    
4-026  opmerking:  1720 den 12 juny van janke clases en claes jansen hier op ontfang 4-8-0
4-026  opmerking:  rest noch wegens j de twee guld
4-027 Brouwersstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-027  eigenaar:  Dirk Doeckes    
4-027  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
4-027  aanslag huurw. voldaan: 16‑5‑1720    
4-028 Brouwersstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-028  eigenaar:  wed. Aert Hendriks    
4-028  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-028  aanslag huurw. voldaan: 26‑‑1720    
4-028  opmerking:  den 26 voort jaer betaelt 2-8-0
4-029 Brouwersstraat 16soort onroerend goed: huis    
4-029  eigenaar:  Ruird Alberts    
4-029  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
4-029  aanslag huurw. voldaan: 17‑7‑1720    
4-030 Brouwersstraat 18soort onroerend goed: huis    
4-030  eigenaar:  Lourens Klinkhamer    
4-030  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-030  aanslag huurw. voldaan: 18‑7‑1720    
4-031 Brouwersstraat 20soort onroerend goed: huis    
4-031  eigenaar:  Cornelis Taeckes    
4-031  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
4-031  aanslag huurw. voldaan: 1‑10‑1720    
4-032 Brouwersstraat 22soort onroerend goed: huis    
4-032  eigenaar:  Douwe Hylkes erven   
4-032  gebruiker:  pieter Pieter Tiebbes    
4-032  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-032  aanslag huurw. voldaan: 17‑6‑1720    
4-033 Brouwersstraat 24soort onroerend goed: huis en brouwerie    
4-033  eigenaar:  Broer Jansen    
4-033  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
4-033  aanslag huurw. voldaan: 25‑6‑1720    
4-034 Brouwersstraat 26soort onroerend goed: huis    
4-034  eigenaar:  Meye Lolkes erven   
4-034  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-034  aanslag huurw. voldaan: 6‑8‑1720    
4-035 Brouwersstraat 28soort onroerend goed: huis    
4-035  eigenaar:  Theodorus Bensonides    
4-035  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑08‑00 cg
4-035  opmerking:  betaeld aen den executeur
4-035  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-036 Zuiderhaven 79soort onroerend goed: huis    
4-036  eigenaar:  secrets. Backer    
4-036  gebruiker:  Joh. Cramer    
4-036  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 13‑04‑00 cg
4-036  aanslag huurw. voldaan: 19‑6‑1720    
4-037 Zuiderhaven 77soort onroerend goed: huis    
4-037  eigenaar:  hopman Sloterdijk erven   
4-037  gebruiker:  juffr. de Bruin    
4-037  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑12 cg 0‑00‑00 cg
4-037  aanslag huurw. voldaan: 22‑2‑1720    
4-038 Zuiderhaven 77soort onroerend goed: huis    
4-038  eigenaar:  b[urgem]r. Critenburg    
4-038  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
4-038  aanslag huurw. voldaan: 21‑6‑1720    
4-039 Zuiderhaven 75soort onroerend goed: huis    
4-039  eigenaar:  Albert Ruirds    
4-039  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-039  aanslag huurw. voldaan: 9‑10‑1720    
4-040 Zuiderhaven 75soort onroerend goed: huis    
4-040  eigenaar:  de heer Overbeek    
4-040  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-040  aanslag huurw. voldaan: 29‑5‑1720    
4-040  grondpacht aan: Ruird Pieters erven   
4-040  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-040  aanslag grondp. voldaan: 1‑7‑1720    
4-041 soort onroerend goed: huis    
4-041  eigenaar:  Sioerd Claessen    
4-041  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-041  aanslag huurw. voldaan: 3‑6‑1720    
4-042 Zuiderhaven 73soort onroerend goed: huis    
4-042  eigenaar:  Jan P. Schaaff    
4-042  gebruiker:  hopman Hania    
4-042  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 13‑04‑00 cg
4-042  aanslag huurw. voldaan: 4‑6‑1720    
4-043 Raamstraat 7soort onroerend goed: huis    
4-043  eigenaar:  Reiner C. Fontein    
4-043  gebruiker:  b[urgem]r. Oosterveen    
4-043  huurwaarde en aanslag:   52‑00‑00 cg 10‑08‑00 cg
4-043  aanslag huurw. voldaan: 5‑6‑1720    
4-044 Raamstraat 5soort onroerend goed: huis    
4-044  eigenaar:  wed. Jan Tierx    
4-044  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-044  aanslag huurw. voldaan: 24‑7‑1720    
4-045 Raamstraat 3soort onroerend goed: huis    
4-045  eigenaar:  Schelte Pieters    
4-045  gebruiker:  Jetske Jochems cum soc.   
4-045  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 7‑12‑00 cg
4-045  aanslag huurw. voldaan: 18‑7‑1720    
4-046 Raamstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-046  eigenaar:  Schelte Pieters    
4-046  gebruiker:  Buwe Willems    
4-046  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
4-046  aanslag huurw. voldaan: 10‑6‑1720    
4-047 Schritsen 50soort onroerend goed: huis    
4-047  eigenaar:  Sibren Harmens    
4-047  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
4-047  aanslag huurw. voldaan: 29‑5‑1720    
4-048 Schritsen 50soort onroerend goed: gleibackerie    
4-048  eigenaar:  Jane Hiddes c.u.   
4-048  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-048  aanslag huurw. voldaan: 6‑5‑1720    
4-049 Kerkpoortstraat 69soort onroerend goed:     
4-049  eigenaar:  Lubbert Alles    
4-049  opmerking:  pauper
4-049  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-050 Kerkpoortstraat 67soort onroerend goed:     
4-050  eigenaar:  wed. Willem Willems    
4-050  opmerking:  pauper
4-050  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-051 Kerkpoortstraat 65soort onroerend goed:     
4-051  eigenaar:  Sjoukjen Nannings    
4-051  opmerking:  onvermogende
4-051  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-052 Kerkpoortstraat 59soort onroerend goed:     
4-052  eigenaar:  Oede Sapes soon   
4-052  opmerking:  pauper
4-052  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-053 Kerkpoortstraat 57soort onroerend goed: huis    
4-053  eigenaar:  Harmen Israels    
4-053  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-053  opmerking:  insolvent
4-053  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-054 Rapenburg 14soort onroerend goed:     
4-054  eigenaar:  Teunis Meinerts    
4-054  opmerking:  pro deo versogt
4-054  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-055 Rapenburg 16soort onroerend goed:     
4-055  eigenaar:  Zacharias Berghaen    
4-055  opmerking:  pauper
4-055  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-056 soort onroerend goed: huis    
4-056  eigenaar:  Hessel Piekes    
4-056  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-056  opmerking:  insolvent
4-056  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-057 Rapenburg 18soort onroerend goed: huis en molen    
4-057  eigenaar:  Jan Pieters cum soc.   
4-057  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
4-057  aanslag huurw. voldaan: 3‑5‑1720    
4-057  opmerking:  1720 den 3 mey door ulke hendriks frou de helft betaelt 3-12-0
4-057  opmerking:  den 23 augustes van jan pieters 1/2 betaelt 3-12-0
4-058 Rapenburg 18soort onroerend goed: kamer    
4-058  eigenaar:  Gillis Vermeersch    
4-058  opmerking:  doet geen huir
4-058  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-059 Rapenburg 18soort onroerend goed: kamer    
4-059  eigenaar:  Gillis Vermeersch    
4-059  gebruiker:  Cornelis Fransen    
4-059  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-059  aanslag huurw. voldaan: 4‑10‑1720    
4-060 Rapenburg 20soort onroerend goed: hoff    
4-060  eigenaar:  Gillis Vermeersch    
4-060  gebruiker:  H. Wijngaerden    
4-060  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-060  aanslag huurw. voldaan: 23‑5‑1720    
4-061 Rapenburg 20soort onroerend goed: huis    
4-061  eigenaar:  Hans Jochems    
4-061  opmerking:  pauper
4-061  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-062 Rapenburg 22soort onroerend goed: hoff    
4-062  eigenaar:  Evert Claessen    
4-062  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-062  aanslag huurw. voldaan: 3‑5‑1720    
4-063 Rapenburg 22soort onroerend goed: kamer    
4-063  eigenaar:  Dirk Sytses    
4-063  gebruiker:  Jan Stoffels    
4-063  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑12‑00 cg
4-063  aanslag huurw. voldaan: 4‑7‑1720    
4-064 soort onroerend goed: woning    
4-064  eigenaar:  Nannig Rienx    
4-064  opmerking:  pauper
4-064  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-065 soort onroerend goed: huis    
4-065  eigenaar:  Hendrik Jansen    
4-065  opmerking:  insolvent
4-065  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-066 soort onroerend goed:     
4-066  eigenaar:  wed. Poppe Jacobs    
4-066  opmerking:  pro deo versogt
4-066  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-067 Rapenburg 4soort onroerend goed:     
4-067  eigenaar:  Tomas Beerns    
4-067  opmerking:  pro deo versogt
4-067  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-068 Rapenburg 2soort onroerend goed:     
4-068  eigenaar:  Gerrit Beerns    
4-068  opmerking:  pro deo versogt
4-068  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-069 soort onroerend goed: huis    
4-069  eigenaar:  Lieuwe Feddes    
4-069  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
4-069  opmerking:  insolvent
4-069  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-070 soort onroerend goed: huis    
4-070  eigenaar:  Lambert Hansen    
4-070  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
4-070  aanslag huurw. voldaan: 6‑8‑1720    
4-071 soort onroerend goed:     
4-071  eigenaar:  Jan Gerrits    
4-071  opmerking:  pro deo versogt
4-071  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-072 soort onroerend goed:     
4-072  eigenaar:  Claes Engels    
4-072  opmerking:  pauper
4-072  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-073 soort onroerend goed:     
4-073  eigenaar:  Tijs Hansen    
4-073  opmerking:  pauper
4-073  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-074 soort onroerend goed:     
4-074  eigenaar:  Pieter Sapes    
4-074  opmerking:  pauper
4-074  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-075 Kerkpoortstraat 22soort onroerend goed:     
4-075  eigenaar:  Eibert Tieerds    
4-075  opmerking:  pauper
4-075  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-076 Hofstraat 32soort onroerend goed:     
4-076  eigenaar:  Trijntie Jans    
4-076  opmerking:  pauper
4-076  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-077 Hofstraat 30soort onroerend goed:     
4-077  eigenaar:      
4-077  opmerking:  pauper
4-077  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-078 Hofstraat 28soort onroerend goed: huis etc.    
4-078  eigenaar:  wed. Teunis Louws    
4-078  opmerking:  pro deo begeert
4-078  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-079 Hofstraat 26soort onroerend goed:     
4-079  eigenaar:  Jan Beerns    
4-079  opmerking:  pro deo begeert
4-079  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-080 Hofstraat 22soort onroerend goed: kamer    
4-080  eigenaar:  Hendrick Gerrits    
4-080  gebruiker:  Antie Arjens gealimenteerd   
4-080  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑09 cg
4-080  opmerking:  via de doopsgesinde gemeente
4-080  opmerking:  insolvent
4-081 Hofstraat 20soort onroerend goed: kamer    
4-081  eigenaar:  b[urgem]r. Haselaar    
4-081  gebruiker:  wed. Pieter Lykles    
4-081  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-081  aanslag huurw. voldaan: 25‑7‑1720    
4-082 Hofstraat 18soort onroerend goed: kamer    
4-082  eigenaar:  Claes Annes    
4-082  gebruiker:  Beern Abrahams    
4-082  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-082  aanslag huurw. voldaan: 10‑5‑1720    
4-083 Hofstraat 18soort onroerend goed: stal    
4-083  eigenaar:  Jan Vosma    
4-083  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-083  aanslag huurw. voldaan: 12‑3‑1720    
4-084 Hofstraat 6soort onroerend goed:     
4-084  eigenaar:  Oede Sapes kind   
4-084  opmerking:  pauper
4-084  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-085 Hofstraat 6soort onroerend goed: huis etc.    
4-085  eigenaar:  Tomas Fransen    
4-085  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
4-085  aanslag huurw. voldaan: 23‑7‑1720    
4-086 Hofstraat 10soort onroerend goed: huis    
4-086  eigenaar:  Pieter Sioerds    
4-086  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
4-086  aanslag huurw. voldaan: 6‑7‑1720    
4-087 Hofstraat 24soort onroerend goed: huis    
4-087  eigenaar:  Ype Sents    
4-087  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-087  aanslag huurw. voldaan: 25‑5‑1720    
4-088 Kerkpoortstraat 24soort onroerend goed: huis    
4-088  eigenaar:  Oede Sapes kind   
4-088  opmerking:  pauper
4-088  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-089 soort onroerend goed: hoff    
4-089  eigenaar:  b[urgem]r. Haselaar    
4-089  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-089  aanslag huurw. voldaan: 25‑7‑1720    
4-090 soort onroerend goed: hoff    
4-090  eigenaar:  Arjen Robijns    
4-090  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-090  aanslag huurw. voldaan: 30‑5‑1720    
4-091 Rozengracht 17soort onroerend goed: panwerk    
4-091  eigenaar:  Johannes Cramer    
4-091  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-091  aanslag huurw. voldaan: 19‑6‑1720    
4-092 Rozengracht 19soort onroerend goed: huis    
4-092  eigenaar:  Johannes Cramer    
4-092  gebruiker:  Dirk Claessen    
4-092  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-092  aanslag huurw. voldaan: 19‑6‑1720    
4-093 Rozengracht 21soort onroerend goed: huis    
4-093  eigenaar:  Willem Gerrits    
4-093  gebruiker:  Jan Arjens    
4-093  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-093  aanslag huurw. voldaan: 1‑2‑1721    
4-093  opmerking:  [doorgehaald:]insolvent
4-093  opmerking:  solvet de eigenr den 1 febr 1721
4-094 Hofstraat 16soort onroerend goed: huis    
4-094  eigenaar:  Joh. Cramer    
4-094  gebruiker:  Jan Andries    
4-094  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-094  aanslag huurw. voldaan: 19‑6‑1720    
4-095 Hofstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-095  eigenaar:  Willem Gerrits    
4-095  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-095  aanslag huurw. voldaan: 27‑9‑1720    
4-096 soort onroerend goed: huis    
4-096  eigenaar:  Salomon Freerx erven   
4-096  gebruiker:  Sioerd Jans    
4-096  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-096  aanslag huurw. voldaan: 30‑6‑1720    
4-097 Kerkpad 32soort onroerend goed: kamer    
4-097  eigenaar:  wed. Jelle Stijl    
4-097  gebruiker:  Hendrik Gerrits    
4-097  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-097  aanslag huurw. voldaan: 13‑4‑1720    
4-098 Kerkpad 30soort onroerend goed: huis    
4-098  eigenaar:  Beern Harmens    
4-098  opmerking:  pauper
4-098  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-099 Kerkpad 26soort onroerend goed: huis    
4-099  eigenaar:  Luitien Caspers    
4-099  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-099  opmerking:  insolvent
4-099  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-100 Kerkpad 22soort onroerend goed: huis    
4-100  eigenaar:  vroedsman Rowel    
4-100  gebruiker:  Hendrick Rienks    
4-100  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑04‑00 cg
4-100  opmerking:  betaeld aen den executeur
4-100  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-101 soort onroerend goed:     
4-101  eigenaar:  Stoffel Martens    
4-101  opmerking:  pauper
4-101  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-102 soort onroerend goed:     
4-102  eigenaar:  Hendrik Stoffels    
4-102  opmerking:  pauper
4-102  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-103 soort onroerend goed:     
4-103  eigenaar:  Blauwe Schuir Gemeente    
4-103  opmerking:  pauper
4-103  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-104 soort onroerend goed:     
4-104  eigenaar:  wed. Albert Coster    
4-104  opmerking:  pauper
4-104  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-105 soort onroerend goed:     
4-105  eigenaar:  wed. Johannes Tieerds    
4-105  opmerking:  pro deo begeert
4-105  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-106 soort onroerend goed: huis    
4-106  eigenaar:  Sibrand Kannegieter    
4-106  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-106  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-107 Romastraat 10soort onroerend goed: huis    
4-107  eigenaar:  wed. Claes Piekes    
4-107  opmerking:  pro deo
4-107  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-108 Romastraat 12soort onroerend goed:     
4-108  eigenaar:  wed. Joost Ynties    
4-108  opmerking:  pro deo versogt
4-108  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-109 soort onroerend goed: kamer    
4-109  eigenaar:  wed. Doeke Jans    
4-109  opmerking:  pauper
4-109  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-110 soort onroerend goed: huis    
4-110  eigenaar:  Tierk Beerns    
4-110  huurwaarde en aanslag:   130‑00‑00 cg 26‑00‑00 cg
4-110  opmerking:  `t huis romen
4-110  opmerking:  aen de executeur bet.
4-111 soort onroerend goed: huis    
4-111  eigenaar:  wed. b[urgem]r. Velthuis    
4-111  gebruiker:  Gerrit Beerns    
4-111  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-111  aanslag huurw. voldaan: 2‑7‑1720    
4-112 soort onroerend goed: prieel    
4-112  eigenaar:  b[urgem]r. Corver    
4-112  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-112  aanslag huurw. voldaan: 12‑6‑1720    
4-112  grondpacht aan: burg.burg. van der Wolt    
4-112  grondpacht en aanslag:    0‑10‑00 cg0‑02‑08 cg
4-112  aanslag grondp. voldaan: 16‑5‑1720    
4-113 soort onroerend goed: hoff    
4-113  eigenaar:  burgemr. Tomas Huiberts erven   
4-113  gebruiker:  capt. Prigge    
4-113  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-113  aanslag huurw. voldaan: 26‑6‑1720    
4-113  grondpacht aan: burg.burg. van der Wolt    
4-113  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-113  aanslag grondp. voldaan: 16‑5‑1720    
4-114 soort onroerend goed: huis    
4-114  eigenaar:  capt. Prigge    
4-114  gebruiker:  Hendrick Minnes    
4-114  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-114  aanslag huurw. voldaan: 4‑7‑1720    
4-115 soort onroerend goed: kamer    
4-115  eigenaar:  Niesje Critenburg    
4-115  gebruiker:  Pieter Claessen    
4-115  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-115  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-116 soort onroerend goed: kamer    
4-116  eigenaar:  capt. Prigge    
4-116  opmerking:  onverhuirt
4-116  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-117 soort onroerend goed: huis    
4-117  eigenaar:  Hotse Jansen    
4-117  opmerking:  pauper
4-117  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-118 soort onroerend goed: huis    
4-118  eigenaar:  Andries Tierks    
4-118  gebruiker:  Dirk Jillerts    
4-118  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-118  aanslag huurw. voldaan: 20‑6‑1720    
4-119 soort onroerend goed: huis    
4-119  eigenaar:  b[urgem]r. Tomas Huiberts erven   
4-119  gebruiker:  Jan Jansen    
4-119  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-119  aanslag huurw. voldaan: 3‑7‑1720    
4-120 Hofstraat 7soort onroerend goed: huis    
4-120  eigenaar:  Marten Tiallings    
4-120  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-120  aanslag huurw. voldaan: 25‑6‑1720    
4-121 Hofstraat 9soort onroerend goed: huis    
4-121  eigenaar:  Lolke Westra    
4-121  gebruiker:  Antie Jilts    
4-121  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-121  aanslag huurw. voldaan: 1‑7‑1720    
4-122 Hofstraat 15soort onroerend goed: huis    
4-122  eigenaar:  Lolke Westra    
4-122  gebruiker:  Jan Hendriks dogter   
4-122  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
4-122  aanslag huurw. voldaan: 1‑7‑1720    
4-123 Hofstraat 13soort onroerend goed: huis    
4-123  eigenaar:  Tiete Tietes    
4-123  gebruiker:  Jelle Jacobs    
4-123  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-123  aanslag huurw. voldaan: 16‑5‑1720    
4-124 Hofstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-124  eigenaar:  Haring Everts    
4-124  gebruiker:  Jan Hendrix    
4-124  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-124  aanslag huurw. voldaan: 18‑7‑1720    
4-124  grondpacht aan: capt.capt. van der Wolt    
4-124  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-124  aanslag grondp. voldaan: ‑‑    
4-125 Hofstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-125  eigenaar:  Abe Douwes    
4-125  opmerking:  pauper
4-125  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-125  grondpacht aan: capt.capt. van der Wolt    
4-125  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-125  aanslag grondp. voldaan: 16‑5‑1720    
4-126 Hofstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-126  eigenaar:  capt. van der Wolt    
4-126  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-126  aanslag huurw. voldaan: 16‑5‑1720    
4-127 Hofstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-127  eigenaar:  Hendrick Jans    
4-127  opmerking:  pauper
4-127  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-127  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-127  grondpacht aan: capt.capt. van der Wolt    
4-127  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-127  aanslag grondp. voldaan: 16‑5‑1720    
4-128 Hofstraat 21soort onroerend goed: huis    
4-128  eigenaar:  Bottie Reiners    
4-128  opmerking:  pauper
4-128  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-128  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-128  grondpacht aan: capt.capt. van der Wolt    
4-128  grondpacht en aanslag:    1‑10‑00 cg0‑07‑00 cg
4-128  aanslag grondp. voldaan: 16‑5‑1720    
4-129 soort onroerend goed: huis    
4-129  eigenaar:  Jarig Jacobs    
4-129  opmerking:  pauper
4-129  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-129  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-129  grondpacht aan: capt.capt. van der Wolt    
4-129  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-129  aanslag grondp. voldaan: 16‑5‑1720    
4-130 Hofstraat 25soort onroerend goed: huis    
4-130  eigenaar:  Jan Douwes    
4-130  opmerking:  pauper
4-130  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-130  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-130  grondpacht aan: capt.capt. van der Wolt    
4-130  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-130  aanslag grondp. voldaan: 16‑5‑1720    
4-131 Hofstraat 23soort onroerend goed: huis    
4-131  eigenaar:  wed. Jan Kievyt    
4-131  opmerking:  pauper
4-131  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-131  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-131  grondpacht aan: capt.capt. van der Wolt    
4-131  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-131  aanslag grondp. voldaan: 16‑5‑1720    
4-132 Hofstraat 21soort onroerend goed: huis    
4-132  eigenaar:  Jan Hobbes    
4-132  opmerking:  pauper
4-132  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-132  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-132  grondpacht aan: capt.capt. van der Wolt    
4-132  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-132  aanslag grondp. voldaan: 16‑5‑1720    
4-133 Hofstraat 21soort onroerend goed: huis    
4-133  eigenaar:  Waling Jansen    
4-133  opmerking:  pauper
4-133  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-133  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-134 Hofstraat 27soort onroerend goed: huis    
4-134  eigenaar:  Frans Andries    
4-134  opmerking:  pauper
4-134  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-134  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-135 Hofstraat 29soort onroerend goed: huis    
4-135  eigenaar:  wed. Tialling Piekes    
4-135  opmerking:  pauper
4-135  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-135  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-135  grondpacht aan: capt.capt. van der Wolt    
4-135  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-135  aanslag grondp. voldaan: 16‑5‑1720    
4-136 Rozengracht 7soort onroerend goed: huis    
4-136  eigenaar:  Sibrandus Reen    
4-136  gebruiker:  Lambert Melles    
4-136  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-136  aanslag huurw. voldaan: 27‑5‑1720    
4-137 Hofstraat 29soort onroerend goed: hoff    
4-137  eigenaar:  Sibrandus Reen    
4-137  gebruiker:  hopm. Kalkensteen    
4-137  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-137  aanslag huurw. voldaan: 2‑5‑1720    
4-138 soort onroerend goed: hoff    
4-138  eigenaar:  Baucke Fockes    
4-138  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-138  aanslag huurw. voldaan: 11‑5‑1720    
4-138  opmerking:  1720 den 11 mey voort jaer door de hopman bouma betaelt 2-8-0
4-139 Hofstraat 4soort onroerend goed: hoff    
4-139  eigenaar:  Johannes Vosma    
4-139  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-139  aanslag huurw. voldaan: 12‑3‑1720    
4-140 soort onroerend goed: hoff    
4-140  eigenaar:  de gem[eensman]. Mockema    
4-140  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑12‑00 cg
4-140  aanslag huurw. voldaan: 26‑6‑1720    
4-141 soort onroerend goed: kamer    
4-141  eigenaar:  Foukjen Klinkhamer    
4-141  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-141  aanslag huurw. voldaan: 3‑6‑1720    
4-142 soort onroerend goed:     
4-142  eigenaar:  Ype schoenmaker   
4-142  opmerking:  pauper
4-142  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-142  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-143 Heiligeweg 6soort onroerend goed: kamer    
4-143  eigenaar:  erven Evert Jansen    
4-143  gebruiker:  Hendrick Gerrits    
4-143  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-143  aanslag huurw. voldaan: 8‑6‑1720    
4-143  grondpacht aan: Aucke Backer    
4-143  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-143  aanslag grondp. voldaan: 12‑7‑1720    
4-144 Heiligeweg 4soort onroerend goed: huis    
4-144  eigenaar:  wed. Abraham Jansen    
4-144  gebruiker:  Oene Ritskes    
4-144  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-144  aanslag huurw. voldaan: 13‑7‑1720    
4-145 Heiligeweg 2soort onroerend goed: huis    
4-145  eigenaar:  wed. Lieuwe Jillerts    
4-145  opmerking:  insolvent
4-145  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
4-145  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-145  grondpacht aan: b[urgem]r.b[urgem]r. Sloterdijk    
4-145  grondpacht en aanslag:    1‑05‑00 cg0‑06‑04 cg
4-145  aanslag grondp. voldaan: 21‑3‑1720    
4-146 Brouwersstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-146  eigenaar:  Pieter Fransen cum soc.   
4-146  gebruiker:  Jelle Stevens    
4-146  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 6‑12‑00 cg
4-146  aanslag huurw. voldaan: 21‑6‑1720    
4-146  grondpacht aan: b[urgem]r.b[urgem]r. Sloterdijk    
4-146  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-146  aanslag grondp. voldaan: 21‑3‑1720    
4-147 Both Apothekerstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-147  eigenaar:  Wyme Wybes    
4-147  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-147  aanslag huurw. voldaan: 12‑7‑1720    
4-147  grondpacht aan: b[urgem]r.b[urgem]r. Sloterdijk    
4-147  grondpacht en aanslag:    1‑10‑00 cg0‑07‑08 cg
4-147  aanslag grondp. voldaan: 21‑3‑1720    
4-148 Both Apothekerstraat 4soort onroerend goed: huis    
4-148  eigenaar:  Harmen Douwes    
4-148  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
4-148  aanslag huurw. voldaan: 14‑5‑1720    
4-148  grondpacht aan: b[urgem]r.b[urgem]r. Sloterdijk    
4-148  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-148  aanslag grondp. voldaan: 21‑3‑1720    
4-149 Both Apothekerstraat 6soort onroerend goed: huis    
4-149  eigenaar:  Wybe Auckes erfgen[amen]   
4-149  gebruiker:  Tijs Pieters    
4-149  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-149  aanslag huurw. voldaan: 14‑5‑1720    
4-149  grondpacht aan: b[urgem]r.b[urgem]r. Sloterdijk    
4-149  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-149  aanslag grondp. voldaan: 21‑3‑1720    
4-150 Brouwersstraat 7soort onroerend goed: huis    
4-150  eigenaar:  dr. Titus Sloterdijk    
4-150  gebruiker:  Dirck Fransen cum soc.   
4-150  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
4-150  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-150  opmerking:  bij de exkutueer betaeld
4-150  grondpacht aan: b[urgem]r.b[urgem]r. Sloterdijk    
4-150  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-150  aanslag grondp. voldaan: 21‑3‑1720    
4-151 Brouwersstraat 9soort onroerend goed: huis    
4-151  eigenaar:  wed. de vroedsman Harde    
4-151  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-151  aanslag huurw. voldaan: 16‑5‑1720    
4-151  grondpacht aan: b[urgem]r.b[urgem]r. Sloterdijk    
4-151  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-151  aanslag grondp. voldaan: 21‑3‑1720    
4-152 Brouwersstraat 11soort onroerend goed: huis    
4-152  eigenaar:  Dirk Aenties    
4-152  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-152  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-152  opmerking:  pro deo begeert
4-152  grondpacht aan: b[urgem]r.b[urgem]r. Sloterdijk    
4-152  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-152  aanslag grondp. voldaan: 21‑3‑1720    
4-153 Brouwersstraat 13soort onroerend goed: huis    
4-153  eigenaar:  wed. L. Adius    
4-153  gebruiker:  Jan Jansen    
4-153  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
4-153  aanslag huurw. voldaan: 16‑5‑1720    
4-153  grondpacht aan: b[urgem]r.b[urgem]r. Sloterdijk    
4-153  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-153  aanslag grondp. voldaan: 21‑3‑1720    
4-154 Brouwersstraat 15soort onroerend goed: huis    
4-154  eigenaar:  Baucke Fockes    
4-154  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
4-154  aanslag huurw. voldaan: 15‑8‑1720    
4-155 Brouwersstraat 17soort onroerend goed: huis    
4-155  eigenaar:  wed. dr. Ludinga    
4-155  gebruiker:  de rector van Thijll    
4-155  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
4-155  aanslag huurw. voldaan: 20‑6‑1720    
4-155  grondpacht aan: b[urgem]r.b[urgem]r. Sloterdijk    
4-155  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-155  aanslag grondp. voldaan: 21‑3‑1720    
4-156 Brouwersstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-156  eigenaar:  Walleke IJsbrands    
4-156  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-156  aanslag huurw. voldaan: 19‑6‑1720    
4-157 Brouwersstraat 21soort onroerend goed: huis    
4-157  eigenaar:  Gerben Jansen    
4-157  opmerking:  pauper
4-157  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-157  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-158 Brouwersstraat 23soort onroerend goed: huis    
4-158  eigenaar:  Claes Meyes    
4-158  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-158  aanslag huurw. voldaan: 26‑9‑1720    
4-159 Brouwersstraat 25soort onroerend goed: huis    
4-159  eigenaar:  Ele Eles    
4-159  opmerking:  pro deo
4-159  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-159  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-159  grondpacht aan: b[urgem]r.b[urgem]r. Sloterdijk    
4-159  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-159  aanslag grondp. voldaan: 21‑3‑1720    
4-160 Brouwersstraat 27soort onroerend goed: huis    
4-160  eigenaar:  wed. Tiete Tietes    
4-160  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-160  aanslag huurw. voldaan: 16‑5‑1720    
4-161 Hofstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-161  eigenaar:  Harmen Uiftes    
4-161  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
4-161  aanslag huurw. voldaan: 3‑6‑1720    
4-161  grondpacht aan: b[urgem]r.b[urgem]r. Sloterdijk    
4-161  grondpacht en aanslag:    1‑15‑00 cg0‑08‑12 cg
4-161  aanslag grondp. voldaan: 21‑3‑1720    
4-162 Hofstraat 3soort onroerend goed: huis    
4-162  eigenaar:  Cornelis Dirks erven   
4-162  gebruiker:  Jan Meyes cum soc.   
4-162  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-162  aanslag huurw. voldaan: 26‑7‑1720    
4-163 Hofstraat 5soort onroerend goed: huis    
4-163  eigenaar:  wed. Gerke Gerkes    
4-163  opmerking:  insolvent
4-163  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-163  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-164 Zuiderplein 1soort onroerend goed: huis    
4-164  eigenaar:  wed. Claes Rommerts    
4-164  opmerking:  pauper
4-164  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-164  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-165 Zuiderplein 1soort onroerend goed: huis    
4-165  eigenaar:  dr. Bechius erven   
4-165  gebruiker:  Hidde Beerns    
4-165  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-165  aanslag huurw. voldaan: 12‑7‑1720    
4-166 Rozengracht 3soort onroerend goed: huis    
4-166  eigenaar:  Pieter Tjallings    
4-166  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
4-166  aanslag huurw. voldaan: 17‑6‑1720    
4-167 Rozengracht 7soort onroerend goed: huis    
4-167  eigenaar:  Marten Wiegers    
4-167  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-167  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-168 Rozengracht 9soort onroerend goed: huis    
4-168  eigenaar:  Melle Feyes    
4-168  opmerking:  pauper
4-168  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-168  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-168  grondpacht aan: de vroedsmande vroedsman Zeestra    
4-168  grondpacht en aanslag:    4‑10‑00 cg1‑02‑08 cg
4-168  aanslag grondp. voldaan: ‑‑    
4-169 Rozengracht 11soort onroerend goed: huis    
4-169  eigenaar:  juffer Heerman    
4-169  gebruiker:  ds. Reddingius    
4-169  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-169  aanslag huurw. voldaan: 12‑6‑1720    
4-170 Rozengracht 13soort onroerend goed: hoff    
4-170  eigenaar:  de hr. Middagten    
4-170  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-170  aanslag huurw. voldaan: 12‑6‑1720    
4-171 Rozengracht 24soort onroerend goed: hoff    
4-171  eigenaar:  juffr. Boelens    
4-171  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-171  aanslag huurw. voldaan: 27‑5‑1720    
4-172 Rozengracht 26soort onroerend goed: panwerk    
4-172  eigenaar:  de vroedsman Altena    
4-172  huurwaarde en aanslag:   58‑00‑00 cg 11‑12‑00 cg
4-172  aanslag huurw. voldaan: 5‑7‑1720    
4-173 Rozengracht 22soort onroerend goed: camers    
4-173  eigenaar:  burgemr. Haselaar    
4-173  gebruiker:  Claes Fransen cum soc.   
4-173  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-173  aanslag huurw. voldaan: 25‑7‑1720    
4-174 Rozengracht 28soort onroerend goed: hoff    
4-174  eigenaar:  ds. Reneman    
4-174  gebruiker:  Gerrit Hendrix Wewer    
4-174  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-174  opmerking:  aen de executeur betaeld
4-174  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-175 Rozengracht 24soort onroerend goed: hoff    
4-175  eigenaar:  Ruird Alberts    
4-175  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-175  aanslag huurw. voldaan: 17‑7‑1720    
4-176 Rozengracht 22soort onroerend goed: huis    
4-176  eigenaar:  Bartel Haies    
4-176  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-176  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-177 Rozengracht 22soort onroerend goed: de kerkpoortsmolen met het huis    
4-177  eigenaar:  Pieter Sioerds    
4-177  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
4-177  aanslag huurw. voldaan: 6‑7‑1720    
4-178 Rozengracht 20soort onroerend goed: panwerk    
4-178  eigenaar:  Joh. Cramer    
4-178  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-178  aanslag huurw. voldaan: 19‑6‑1720    
4-179 Rozengracht 20soort onroerend goed: perk    
4-179  eigenaar:  Gerloff Jansen    
4-179  gebruiker:  Anne Jans    
4-179  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-179  aanslag huurw. voldaan: 20‑7‑1720    
4-180 Rozengracht 18soort onroerend goed: panwerk    
4-180  eigenaar:  b[urgem]r. Wassenaar    
4-180  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
4-180  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-181 soort onroerend goed: huis    
4-181  eigenaar:  Johannes Mockema    
4-181  gebruiker:  Sioerd Pieters cum soc.   
4-181  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
4-181  aanslag huurw. voldaan: 26‑7‑1720    
4-182 Rozengracht 16soort onroerend goed: huis    
4-182  eigenaar:  de not. Walrich    
4-182  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑08‑00 cg
4-182  aanslag huurw. voldaan: 16‑5‑1720    
4-183 Rozengracht 12soort onroerend goed: tuin    
4-183  eigenaar:  de not. Walrich    
4-183  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-183  aanslag huurw. voldaan: 16‑5‑1720    
4-184 soort onroerend goed: huis    
4-184  eigenaar:  Baukjen de Vries    
4-184  gebruiker:  Gerben Ates    
4-184  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
4-184  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-185 Rozengracht 8soort onroerend goed: huis en hoff    
4-185  eigenaar:  Jan Kuik    
4-185  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 13‑04‑00 cg
4-185  aanslag huurw. voldaan: 18‑1‑1720    
4-186 Rozengracht 4soort onroerend goed: pakhuis    
4-186  eigenaar:  Pieter Cornelis Helt    
4-186  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-186  aanslag huurw. voldaan: 16‑5‑1720    
4-187 Rozengracht 2soort onroerend goed: huis    
4-187  eigenaar:  wed. Esge Lieuwes    
4-187  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-187  aanslag huurw. voldaan: 10‑7‑1720    
4-188 soort onroerend goed: huis etc.    
4-188  eigenaar:  M. Stansen    
4-188  eigenaar:  Joh. Mockema    
4-188  gebruiker:  Joh. Mockema    
4-188  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-188  aanslag huurw. voldaan: 26‑7‑1720    
4-189 Zuiderhaven 40soort onroerend goed: huis    
4-189  eigenaar:  Aise Arjens kinders   
4-189  gebruiker:  Melle Pieters cum soc.   
4-189  huurwaarde en aanslag:   44‑00‑00 cg 8‑16‑00 cg
4-189  aanslag huurw. voldaan: 4‑3‑1720    
4-190 Zuiderhaven 44soort onroerend goed: huis    
4-190  eigenaar:  wed. Hylke Sydses    
4-190  opmerking:  pauper
4-190  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-190  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-191 Zuiderhaven 46soort onroerend goed: huis    
4-191  eigenaar:  Reiner Fontein    
4-191  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-191  aanslag huurw. voldaan: 4‑6‑1720    
4-192 Zuiderhaven 48soort onroerend goed: huis    
4-192  eigenaar:  Reiner Fontein    
4-192  gebruiker:  ds. Botterwegh    
4-192  huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 20‑00‑00 cg
4-192  aanslag huurw. voldaan: 26‑2‑1720    
4-193 Zuiderhaven 50soort onroerend goed: huis    
4-193  eigenaar:  de heer Kempenaar    
4-193  huurwaarde en aanslag:   122‑00‑00 cg 24‑08‑00 cg
4-193  aanslag huurw. voldaan: 24‑6‑1720    
4-194 soort onroerend goed: huis    
4-194  eigenaar:  de capitein Gietet    
4-194  huurwaarde en aanslag:   122‑00‑00 cg 24‑08‑00 cg
4-194  aanslag huurw. voldaan: 26‑6‑1720    
4-194  opmerking:  1720 den 26 juny hier op in vermindering
4-194  opmerking:  hier op ontfangen 15-0-0
4-195 Steenhouwersstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-195  eigenaar:  Neeltie Dirks    
4-195  opmerking:  pauper
4-195  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-195  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-196 Zuiderhaven 54soort onroerend goed: huis    
4-196  eigenaar:  de raad-fiscael Idsinga    
4-196  huurwaarde en aanslag:   90‑00‑00 cg 18‑00‑00 cg
4-196  aanslag huurw. voldaan: 2‑5‑1720    
4-197 Steenhouwersstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-197  eigenaar:  wed. de hr. Widenbrug    
4-197  huurwaarde en aanslag:   130‑00‑00 cg 26‑00‑00 cg
4-197  aanslag huurw. voldaan: 24‑6‑1720    
4-198 Zuiderhaven 52soort onroerend goed: huis    
4-198  eigenaar:  Claeske Johannis    
4-198  opmerking:  insolvent
4-198  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-198  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-198  grondpacht aan: wed. de hr.wed. de hr. Widenbrug    
4-198  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-198  aanslag grondp. voldaan: ‑‑    
4-198  opmerking:  betaeld aen de Bode Rowel
4-199 soort onroerend goed: kamer    
4-199  eigenaar:  wed. de hr. Widenbrug    
4-199  opmerking:  doet geen huir
4-199  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-199  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-200 soort onroerend goed: hoff    
4-200  eigenaar:  juff. Nauta    
4-200  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-200  aanslag huurw. voldaan: 17‑5‑1720    
4-201 Schoolstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-201  eigenaar:  Wybe Hiddes    
4-201  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-201  opmerking:  pauper
4-201  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-202 soort onroerend goed: huis    
4-202  eigenaar:  Jan Dirks Ens    
4-202  gebruiker:  Joost Andries    
4-202  gebruiker:  Jan Andries    
4-202  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-202  opmerking:  insolvent [doorgehaald]
4-202  aanslag huurw. voldaan: 1‑2‑1720    
4-203 soort onroerend goed: hoff    
4-203  eigenaar:  Hebbea Kijl erven   
4-203  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-203  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-204 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: hoff    
4-204  eigenaar:  G. Vermeersch    
4-204  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-204  aanslag huurw. voldaan: 24‑8‑1720    
4-205 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: huis    
4-205  eigenaar:  de hr. Beima    
4-205  gebruiker:  monsr. Scheltinga    
4-205  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-205  aanslag huurw. voldaan: 18‑4‑1720    
4-206 soort onroerend goed: huis    
4-206  eigenaar:  Elske Stellingwerff    
4-206  opmerking:  pauper
4-206  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-206  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-207 soort onroerend goed: koolstek    
4-207  eigenaar:  Tieerd Siverda    
4-207  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-207  aanslag huurw. voldaan: 18‑5‑1720    
4-208 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: huis    
4-208  eigenaar:  Pieter de Bik    
4-208  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-208  aanslag huurw. voldaan: 28‑9‑1720    
4-209 soort onroerend goed: huis    
4-209  eigenaar:  Pieter Keimpes    
4-209  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-209  aanslag huurw. voldaan: 9‑7‑1720    
4-210 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: huis en werff    
4-210  eigenaar:  Pieter Keimpes    
4-210  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-210  aanslag huurw. voldaan: 16‑5‑1720    
4-211 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: huis    
4-211  eigenaar:  juff. Hamerstein    
4-211  gebruiker:  juff. Hamerstein cum soc.   
4-211  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-211  aanslag huurw. voldaan: 13‑5‑1720    
4-212 soort onroerend goed: huis    
4-212  eigenaar:  wed. Pieter Douwes    
4-212  opmerking:  pauper
4-212  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-212  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-213 soort onroerend goed: huis    
4-213  eigenaar:  Evert Claessen    
4-213  gebruiker:  Pieter Freerx    
4-213  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-213  aanslag huurw. voldaan: 23‑7‑1720    
4-214 soort onroerend goed: huis    
4-214  eigenaar:  de hr. Beima    
4-214  opmerking:  staet ledig
4-214  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-214  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-215 soort onroerend goed: huis    
4-215  eigenaar:  Uilke Gabes    
4-215  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-215  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-216 soort onroerend goed: huis    
4-216  eigenaar:  Andries Jans    
4-216  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-216  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-217 soort onroerend goed: huis    
4-217  eigenaar:  Marten Jans    
4-217  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-217  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-218 soort onroerend goed: huis    
4-218  eigenaar:  Holke Obbes    
4-218  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-218  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-219 soort onroerend goed: huis    
4-219  eigenaar:  Pieter Meetje    
4-219  gebruiker:  Jacob Willems    
4-219  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-219  aanslag huurw. voldaan: 5‑7‑1720    
4-220 soort onroerend goed: huis    
4-220  eigenaar:  Rienk Hessels    
4-220  opmerking:  pauper
4-220  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-220  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-221 soort onroerend goed: kamer    
4-221  eigenaar:  b[urgem]r. Haselaer    
4-221  gebruiker:  Harmen Wever    
4-221  gebruiker:  Harmen Jans Wever    
4-221  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-221  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-222 Nutstraat 2soort onroerend goed: kamer    
4-222  eigenaar:  wed. Claes Tietes    
4-222  opmerking:  pauper
4-222  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-222  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-223 Smidstraat 1soort onroerend goed: kamer    
4-223  eigenaar:  Gerrit Cornelis    
4-223  opmerking:  pauper
4-223  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-223  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-224 soort onroerend goed: kamer    
4-224  eigenaar:  Evert Claessens    
4-224  gebruiker:  Beern Harmens    
4-224  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-224  aanslag huurw. voldaan: 23‑7‑1720    
4-225 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: huis    
4-225  eigenaar:  Jan Simens Wijnkan    
4-225  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-225  aanslag huurw. voldaan: 16‑5‑1720    
4-226 Schoolstraat 8soort onroerend goed: kamer    
4-226  eigenaar:  Evert Claessen    
4-226  gebruiker:  Trijntie Sents    
4-226  huurwaarde en aanslag:   7‑10‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-226  aanslag huurw. voldaan: 23‑7‑1720    
4-227 soort onroerend goed: huis    
4-227  eigenaar:  Minne Classen    
4-227  gebruiker:  Claes Minnes    
4-227  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-227  aanslag huurw. voldaan: 25‑6‑1720    
4-228 Schoolstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-228  eigenaar:  Aegjen Hendrix    
4-228  gebruiker:  Jacob Scheltes cum soc.   
4-228  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
4-228  aanslag huurw. voldaan: 18‑6‑1720    
4-229 Zuiderhaven 34soort onroerend goed: huis    
4-229  eigenaar:  Ruird Sybes Bontekoe    
4-229  gebruiker:  Jacobus Wigmana    
4-229  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
4-229  aanslag huurw. voldaan: 24‑6‑1720    
4-230 Zuiderhaven 32soort onroerend goed: huis    
4-230  eigenaar:  Gerrit Jansens    
4-230  opmerking:  insolvent
4-230  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-230  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-231 Zuiderhaven 30soort onroerend goed: huis    
4-231  eigenaar:  Yde Hemmes    
4-231  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
4-231  aanslag huurw. voldaan: 16‑5‑1720    
4-232 Zuiderhaven 28soort onroerend goed: huis, hoff en pakhuis etc.    
4-232  eigenaar:  Pieter Gerloffs    
4-232  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
4-232  aanslag huurw. voldaan: 16‑5‑1720    
4-233 soort onroerend goed: huis    
4-233  eigenaar:  Pieter Gerbens    
4-233  gebruiker:  Rinse Abbes cum soc.   
4-233  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-233  aanslag huurw. voldaan: 27‑5‑1720    
4-234 Zuiderhaven 24soort onroerend goed: smidte    
4-234  eigenaar:  Yde Hemmes    
4-234  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-234  aanslag huurw. voldaan: 16‑5‑    
4-235 Zuiderhaven 24soort onroerend goed: een huis    
4-235  eigenaar:  Sybren Harmens vrouw   
4-235  opmerking:  wegens de kelder
4-235  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-235  aanslag huurw. voldaan: 29‑5‑1720    
4-236 Zuiderhaven 26soort onroerend goed: huis    
4-236  eigenaar:  Andries Tierks    
4-236  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-236  aanslag huurw. voldaan: 20‑6‑1720    
4-237 Zuiderhaven 26soort onroerend goed: huis    
4-237  eigenaar:  Johan. Cramer    
4-237  gebruiker:  Abbe Rinses    
4-237  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-237  aanslag huurw. voldaan: 19‑6‑1720    
4-238 Zuiderhaven 26soort onroerend goed: huis    
4-238  eigenaar:  Saak Gosses erven   
4-238  gebruiker:  Rijk Harmens    
4-238  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-238  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-239 Zuiderstraat 18soort onroerend goed: huis    
4-239  eigenaar:  wed. Hibbe Gabes    
4-239  gebruiker:  wed. Jan Puisters    
4-239  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-239  aanslag huurw. voldaan: 29‑5‑1720    
4-240 Zuiderstraat 16soort onroerend goed: huis    
4-240  eigenaar:  Claes Gerloffs    
4-240  gebruiker:  Reiner Dirks cum soc.   
4-240  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-240  aanslag huurw. voldaan: 24‑7‑1720    
4-240  opmerking:  1720 den 24 july door stuffel fockes voort jaer betaelt 4-0-0
4-241 Zuiderstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-241  eigenaar:  wed. Arent Nieuwenhuis    
4-241  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
4-241  aanslag huurw. voldaan: 21‑5‑1720    
4-242 Zuiderstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-242  eigenaar:  Claes Jansen    
4-242  gebruiker:  Hans Femmes    
4-242  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-242  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-243 soort onroerend goed: huis    
4-243  eigenaar:  Melle Hansen    
4-243  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-243  aanslag huurw. voldaan: 27‑5‑1720    
4-244 soort onroerend goed: kamer    
4-244  eigenaar:  Pieter Gerlofs    
4-244  gebruiker:  Lolle Piers    
4-244  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-244  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-245 soort onroerend goed: kamer    
4-245  eigenaar:  Antie Bartels    
4-245  opmerking:  aen de exkutuer betaeld
4-245  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑04‑00 cg
4-245  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-246 Dwarsstraat 17soort onroerend goed: kamer    
4-246  eigenaar:  wed. Jan Sents    
4-246  opmerking:  pauper
4-246  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-246  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-247 soort onroerend goed: kamer    
4-247  eigenaar:  Jan Dames erven   
4-247  opmerking:  pro deo begeert
4-247  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-247  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-248 soort onroerend goed: kamer    
4-248  eigenaar:  Baltus Johannes    
4-248  gebruiker:  wed. Wybe Ages    
4-248  opmerking:  aen de exkutueer betaeld
4-248  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-248  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-249 Dwarsstraat 21soort onroerend goed: windmolen    
4-249  eigenaar:  Jan Heerts    
4-249  opmerking:  staet stil
4-249  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-249  aanslag huurw. voldaan: ‑‑    
4-250 soort onroerend goed: huis