Harlingen, reëelkohier 1719 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 520)

Harlingen, reëelkohier 1719 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 520)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1719. Van elk pand zijn 'eigenaers' en de evt. 'bruickers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd twintig procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld. De aanslagen werden geïnd in 1720 en de betalingen zijn natuurlijk minutieus bijgehouden. Als er niets te innen of niets ontvangen was, is de reden daarvoor vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Quohier der reëele goedschattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen en desselffs Jurisdictie voor den Jare 1719 ingegaen gemaakt en gerenoveert bij de magistraat van dezelve Stadt, in gevolge van de aenschrijvinge van de Ed: Mo: heeren Staten deser provincie de dato den [ontbreekt]

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-14 20:48:08

kwartier  1  2  3  4  5  6  7  8  

pandgeschat adres soort o/gvoornaam patroniem familienaamhuurwaardegrondpachtaanslag
1-001Noorderhoofd 1soort onroerend goedlijnbaan    
1-001Noorderhoofd 1eigenaar Tiaard Gerbens    
1-001Noorderhoofd 1huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
1-001Noorderhoofd 1aanslag huurwaarde voldaan3‑7‑1720    
1-002Noorderhaven 5soort onroerend goedhuis    
1-002Noorderhaven 5eigenaar Lijsbet Sweerds    
1-002Noorderhaven 5huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-002Noorderhaven 5aanslag huurwaarde voldaan17‑4‑1720    
1-003Noorderhaven 7soort onroerend goedhuis    
1-003Noorderhaven 7eigenaar Egbert Harings    
1-003Noorderhaven 7huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
1-003Noorderhaven 7aanslag huurwaarde voldaan26‑7‑1720    
1-004Noorderhaven 9soort onroerend goedhuis    
1-004Noorderhaven 9eigenaar Keimpe Jarigs    
1-004Noorderhaven 9huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-004Noorderhaven 9aanslag huurwaarde voldaan14‑6‑1720    
1-005Noorderhaven 11soort onroerend goedhuis    
1-005Noorderhaven 11eigenaar Reiner Tiaards    
1-005Noorderhaven 11gebruiker Jan Douwes    
1-005Noorderhaven 11huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 09‑12‑00 cg
1-005Noorderhaven 11aanslag huurwaarde voldaan13‑4‑1720    
1-006Noorderhaven 13soort onroerend goedhuis    
1-006Noorderhaven 13eigenaar Ruird Sybes    
1-006Noorderhaven 13huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-006Noorderhaven 13aanslag huurwaarde voldaan24‑6‑1720    
1-007Noorderhaven 15soort onroerend goedhuis    
1-007Noorderhaven 15eigenaar Wybe Feddes    
1-007Noorderhaven 15huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 06‑08‑00 cg
1-007Noorderhaven 15aanslag huurwaarde voldaan26‑7‑1720    
1-008Noorderhaven 17soort onroerend goedhuis    
1-008Noorderhaven 17eigenaar Jan Minnes    
1-008Noorderhaven 17huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-008Noorderhaven 17aanslag huurwaarde voldaan7‑4‑1720    
1-009Noorderhaven 19soort onroerend goedhuis    
1-009Noorderhaven 19eigenaar Jan Auckes erven   
1-009Noorderhaven 19gebruiker Jacob Douwes cum soc.   
1-009Noorderhaven 19huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 13‑04‑00 cg
1-009Noorderhaven 19aanslag huurwaarde voldaan8‑7‑1720    
1-010Noorderhaven 21soort onroerend goedhuis    
1-010Noorderhaven 21eigenaar Reyer Arjens Mahui    
1-010Noorderhaven 21huurwaarde en aanslag  39‑00‑00 cg 07‑16‑00 cg
1-010Noorderhaven 21aanslag huurwaarde voldaan13‑4‑1720    
1-011Noorderhaven 23soort onroerend goedhuis    
1-011Noorderhaven 23eigenaar Jan Auckes    
1-011Noorderhaven 23huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 10‑16‑00 cg
1-011Noorderhaven 23aanslag huurwaarde voldaan15‑7‑1720    
1-012Noorderhaven 25soort onroerend goedhuis    
1-012Noorderhaven 25eigenaar Poppe Auckes wed.   
1-012Noorderhaven 25huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-012Noorderhaven 25aanslag huurwaarde voldaan20‑6‑1720    
1-013Noorderhaven 27soort onroerend goedhuis    
1-013Noorderhaven 27eigenaar Poppe Auckes wed.   
1-013Noorderhaven 27gebruiker Uilcke Auckes cum soc.   
1-013Noorderhaven 27huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-013Noorderhaven 27aanslag huurwaarde voldaan20‑6‑1720    
1-014Noorderhaven 29soort onroerend goedhuis    
1-014Noorderhaven 29eigenaar Reiner Tiaerds    
1-014Noorderhaven 29huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-014Noorderhaven 29aanslag huurwaarde voldaan13‑4‑1720    
1-015Zoutsloot 8soort onroerend goedkamer    
1-015Zoutsloot 8eigenaar Bastiaen Martens    
1-015Zoutsloot 8huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
1-015Zoutsloot 8aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-015Zoutsloot 8opmerking insolvent
1-016Zoutsloot 10soort onroerend goedkamer    
1-016Zoutsloot 10eigenaar Ruird Sybes    
1-016Zoutsloot 10huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
1-016Zoutsloot 10aanslag huurwaarde voldaan24‑6‑1720    
1-017Noorderhaven 31soort onroerend goedkamer    
1-017Noorderhaven 31eigenaar Gerrit Douwes    
1-017Noorderhaven 31huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
1-017Noorderhaven 31aanslag huurwaarde voldaan26‑9‑1720    
1-018Noorderhaven 31soort onroerend goedkamer    
1-018Noorderhaven 31eigenaar Tjomme Takeles    
1-018Noorderhaven 31huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-018Noorderhaven 31aanslag huurwaarde voldaan14‑5‑1720    
1-019Noorderhaven 31soort onroerend goedhuis    
1-019Noorderhaven 31eigenaar Cornelis Vinkelbos    
1-019Noorderhaven 31huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-019Noorderhaven 31aanslag huurwaarde voldaan15‑6‑1720    
1-020Noorderhaven 33soort onroerend goedhuis    
1-020Noorderhaven 33eigenaar Tiaard Gerbens    
1-020Noorderhaven 33huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
1-020Noorderhaven 33aanslag huurwaarde voldaan3‑7‑1720    
1-021Noorderhaven 35soort onroerend goedhuisen (twee)    
1-021Noorderhaven 35eigenaar Jan Haies wed.   
1-021Noorderhaven 35huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-021Noorderhaven 35aanslag huurwaarde voldaan19‑6‑1720    
1-022Noorderhaven 37soort onroerend goedhuis en brouwerij    
1-022Noorderhaven 37eigenaar gemeensman Hannema    
1-022Noorderhaven 37huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 24‑00‑00 cg
1-022Noorderhaven 37aanslag huurwaarde voldaan13‑4‑1720    
1-023Droogstraat 5soort onroerend goedpanwerk    
1-023Droogstraat 5eigenaar old burgemr. Weima    
1-023Droogstraat 5huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
1-023Droogstraat 5aanslag huurwaarde voldaan4‑7‑1720    
1-024Noorderhaven 39soort onroerend goedhuis    
1-024Noorderhaven 39eigenaar Aise Arjens kinderen   
1-024Noorderhaven 39huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 09‑12‑00 cg
1-024Noorderhaven 39aanslag huurwaarde voldaan4‑3‑1720    
1-025Noorderhaven 41soort onroerend goedhuis    
1-025Noorderhaven 41eigenaar Gilles Martens    
1-025Noorderhaven 41huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
1-025Noorderhaven 41aanslag huurwaarde voldaan29‑4‑1720    
1-026Noorderhaven 43soort onroerend goedhuis    
1-026Noorderhaven 43eigenaar Claas Goitiens Braam    
1-026Noorderhaven 43huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 11‑04‑00 cg
1-026Noorderhaven 43aanslag huurwaarde voldaan26‑6‑1720    
1-027Noorderhaven 45soort onroerend goedhuis    
1-027Noorderhaven 45eigenaar Wybe Drieses    
1-027Noorderhaven 45huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
1-027Noorderhaven 45aanslag huurwaarde voldaan13‑4‑1720    
1-028Noorderhaven 47soort onroerend goedhuis    
1-028Noorderhaven 47eigenaar Evert Hingst wed.   
1-028Noorderhaven 47huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 11‑04‑00 cg
1-028Noorderhaven 47aanslag huurwaarde voldaan13‑4‑1720    
1-029Noorderhaven 49soort onroerend goedhuis    
1-029Noorderhaven 49eigenaar Ycke Goverts    
1-029Noorderhaven 49huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
1-029Noorderhaven 49aanslag huurwaarde voldaan25‑6‑1720    
1-030Noorderhaven 51soort onroerend goedhuis    
1-030Noorderhaven 51eigenaar Wybe Jansen wed.   
1-030Noorderhaven 51huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
1-030Noorderhaven 51aanslag huurwaarde voldaan4‑3‑1720    
1-031Noorderhaven 53soort onroerend goedhuis    
1-031Noorderhaven 53eigenaar Tierk Feddricks    
1-031Noorderhaven 53huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
1-031Noorderhaven 53aanslag huurwaarde voldaan16‑5‑1720    
1-032Noorderhaven 55soort onroerend goedhuis    
1-032Noorderhaven 55eigenaar Pieter Doeckes    
1-032Noorderhaven 55huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 05‑04‑00 cg
1-032Noorderhaven 55aanslag huurwaarde voldaan30‑7‑1720    
1-033Noorderhaven 57soort onroerend goedhuis    
1-033Noorderhaven 57eigenaar Arjen Robijns    
1-033Noorderhaven 57gebruiker Joseph Salomons    
1-033Noorderhaven 57huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
1-033Noorderhaven 57aanslag huurwaarde voldaan13‑4‑1720    
1-034Noorderhaven 57soort onroerend goedhuis    
1-034Noorderhaven 57eigenaar Pieter Hendriks    
1-034Noorderhaven 57gebruiker Joucke Jelles    
1-034Noorderhaven 57huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 07‑12‑00 cg
1-034Noorderhaven 57aanslag huurwaarde voldaan15‑5‑1720    
1-035Noorderhaven 57soort onroerend goedhuis    
1-035Noorderhaven 57eigenaar Pieter Hendriks    
1-035Noorderhaven 57gebruiker Jan Poppes cum soc.   
1-035Noorderhaven 57huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-035Noorderhaven 57aanslag huurwaarde voldaan13‑4‑1720    
1-036Noorderhaven 59soort onroerend goedhuis en pakhuis    
1-036Noorderhaven 59eigenaar Fedde Pieters Dreyer    
1-036Noorderhaven 59huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 24‑00‑00 cg
1-036Noorderhaven 59aanslag huurwaarde voldaan13‑4‑1720    
1-037Zoutsloot 1soort onroerend goedpanwerk    
1-037Zoutsloot 1eigenaar Sytse Claessens    
1-037Zoutsloot 1huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
1-037Zoutsloot 1aanslag huurwaarde voldaan18‑6‑1720    
1-038 soort onroerend goedperk    
1-038 eigenaar Jacob Douwes    
1-038 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
1-038 aanslag huurwaarde voldaan8‑7‑1720    
1-039 soort onroerend goedperk    
1-039 eigenaar Anne Jans    
1-039 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
1-039 aanslag huurwaarde voldaan12‑7‑1720    
1-040Zoutsloot 21soort onroerend goed    
1-040Zoutsloot 21eigenaar Hoite Doedes wed.   
1-040Zoutsloot 21opmerking pauper
1-040Zoutsloot 21aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-041Zoutsloot 19soort onroerend goedpakhuis    
1-041Zoutsloot 19eigenaar Simen Fockes    
1-041Zoutsloot 19eigenaar Anne Jans    
1-041Zoutsloot 19huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑04‑00 cg
1-041Zoutsloot 19aanslag huurwaarde voldaan6‑7‑1720    
1-041Zoutsloot 19opmerking 1720 den 6 july van Symen Fockes
1-041Zoutsloot 19opmerking voor 1/2 betaelt 1-2-0
1-041Zoutsloot 19opmerking 1720 den 12 july Anne Jans voor 1/2 1-2-0
1-042Zeilmakersstraat 16soort onroerend goedhuis    
1-042Zeilmakersstraat 16eigenaar Anne Jans    
1-042Zeilmakersstraat 16huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
1-042Zeilmakersstraat 16aanslag huurwaarde voldaan12‑7‑1720    
1-043 soort onroerend goedhuis    
1-043 eigenaar Dirk Sanstra    
1-043 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
1-043 aanslag huurwaarde voldaan21‑6‑1720    
1-044Zoutsloot 13soort onroerend goed    
1-044Zoutsloot 13eigenaar Pieter Fridzes    
1-044Zoutsloot 13opmerking pauper
1-044Zoutsloot 13aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-045 soort onroerend goedhuis    
1-045 eigenaar Jan Haies wed.   
1-045 gebruiker Pieter Poppes cum soc.   
1-045 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-045 aanslag huurwaarde voldaan3‑7‑1720    
1-046 soort onroerend goed    
1-046 eigenaar Pieter Jacobs wed.   
1-046 opmerking pauper
1-046 aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-047 soort onroerend goedkamer    
1-047 eigenaar diaconie    
1-047 opmerking 
1-047 aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-048 soort onroerend goedkamer    
1-048 eigenaar Jelle Claessens    
1-048 gebruiker Aeltie Douwes    
1-048 huurwaarde en aanslag  07‑10‑00 cg 01‑10‑00 cg
1-048 aanslag huurwaarde voldaan14‑5‑1720    
1-049 soort onroerend goedkamer    
1-049 eigenaar Anne Jans    
1-049 gebruiker Trijntie Sierks    
1-049 huurwaarde en aanslag  07‑10‑00 cg 01‑10‑00 cg
1-049 aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-050Bargebuurtspoortje 10soort onroerend goedkamer    
1-050Bargebuurtspoortje 10eigenaar Anne Jans    
1-050Bargebuurtspoortje 10gebruiker Arjen Cornelis wed.   
1-050Bargebuurtspoortje 10huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
1-050Bargebuurtspoortje 10aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-051Bargebuurtspoortje 12soort onroerend goedkamer    
1-051Bargebuurtspoortje 12eigenaar Lambert Dirks    
1-051Bargebuurtspoortje 12opmerking pauper
1-051Bargebuurtspoortje 12aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-052Zoutsloot 23soort onroerend goedkamer    
1-052Zoutsloot 23eigenaar Dirk Lieuwes    
1-052Zoutsloot 23gebruiker Albertie Alberts    
1-052Zoutsloot 23huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
1-052Zoutsloot 23aanslag huurwaarde voldaan12‑6‑1720    
1-053 soort onroerend goedwagenhuis    
1-053 eigenaar Anne Jans    
1-053 huurwaarde en aanslag  03‑00‑00 cg 00‑12‑00 cg
1-053 aanslag huurwaarde voldaan12‑7‑1720    
1-054Zeilmakersstraat 2soort onroerend goedpotterie    
1-054Zeilmakersstraat 2eigenaar Andries Jorgens    
1-054Zeilmakersstraat 2huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-054Zeilmakersstraat 2aanslag huurwaarde voldaan7‑6‑1720    
1-055 soort onroerend goed    
1-055 eigenaar Antoni Reynier    
1-055 gebruiker Jan Fransman    
1-055 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-055 aanslag huurwaarde voldaan18‑7‑1720    
1-056Vissersstraat 6soort onroerend goedgorthuis    
1-056Vissersstraat 6eigenaar Schelte Wybrens    
1-056Vissersstraat 6huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-056Vissersstraat 6aanslag huurwaarde voldaan19‑7‑1720    
1-057Dijkswal 1soort onroerend goedhuis en molen    
1-057Dijkswal 1eigenaar Tjalling Ymes    
1-057Dijkswal 1huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
1-057Dijkswal 1aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-057Dijkswal 1opmerking insolvent
1-058Vissersstraat 4soort onroerend goedstal    
1-058Vissersstraat 4eigenaar Evert Hingst wed.   
1-058Vissersstraat 4gebruiker Coert Jansen    
1-058Vissersstraat 4huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-058Vissersstraat 4aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-059Zeilmakersstraat 1soort onroerend goedhuis    
1-059Zeilmakersstraat 1eigenaar Andries Pieters    
1-059Zeilmakersstraat 1huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-059Zeilmakersstraat 1aanslag huurwaarde voldaan7‑8‑1720    
1-060Zoutsloot 25soort onroerend goedhuis    
1-060Zoutsloot 25eigenaar Jan Hendrix wever   
1-060Zoutsloot 25huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-060Zoutsloot 25aanslag huurwaarde voldaan18‑9‑1720    
1-061Zoutsloot 27soort onroerend goedhuis    
1-061Zoutsloot 27eigenaar Hylcke Douwes    
1-061Zoutsloot 27gebruiker Coert Jansen    
1-061Zoutsloot 27huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-061Zoutsloot 27aanslag huurwaarde voldaan2‑7‑1720    
1-062 soort onroerend goedhuis    
1-062 eigenaar Doede Sickes    
1-062 huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
1-062 aanslag huurwaarde voldaan4‑7‑1720    
1-063Zoutsloot 22soort onroerend goedhuis    
1-063Zoutsloot 22eigenaar Jan Wiertsma kinderen   
1-063Zoutsloot 22gebruiker Douwe Sibrens    
1-063Zoutsloot 22huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-063Zoutsloot 22aanslag huurwaarde voldaan15‑7‑1720    
1-063Zoutsloot 22opmerking 1720 den 15 july voort jaer door de
1-063Zoutsloot 22opmerking vroetsman Wiersma betaelt 2-8-0
1-064Zoutsloot 18soort onroerend goed    
1-064Zoutsloot 18eigenaar Hans Isaax    
1-064Zoutsloot 18aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-064Zoutsloot 18opmerking pauper
1-065Zeilmakersstraat 11soort onroerend goedhuis    
1-065Zeilmakersstraat 11eigenaar Jarich Johannes    
1-065Zeilmakersstraat 11huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑12‑00 cg
1-065Zeilmakersstraat 11opmerking aan d'bode rowel betaald
1-065Zeilmakersstraat 11opmerking post doorgehaald
1-066Zeilmakersstraat 13soort onroerend goedhuis    
1-066Zeilmakersstraat 13eigenaar Tiaerd Gerbens    
1-066Zeilmakersstraat 13gebruiker Jane Gerrits    
1-066Zeilmakersstraat 13huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-066Zeilmakersstraat 13aanslag huurwaarde voldaan16‑9‑1720    
1-067Zeilmakersstraat 15soort onroerend goedhuis    
1-067Zeilmakersstraat 15eigenaar Feddrik Jeppes    
1-067Zeilmakersstraat 15gebruiker Harmen Meyes    
1-067Zeilmakersstraat 15huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
1-067Zeilmakersstraat 15aanslag huurwaarde voldaan23‑5‑1720    
1-068Zeilmakersstraat 17soort onroerend goedhuis    
1-068Zeilmakersstraat 17eigenaar Otte Joris    
1-068Zeilmakersstraat 17huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-068Zeilmakersstraat 17aanslag huurwaarde voldaan27‑10‑1720    
1-068Zeilmakersstraat 17opmerking dese 2 gls. heeft de executeur verclaerd
1-068Zeilmakersstraat 17opmerking ontfangen, en deselve aen wijl. de collecteur
1-068Zeilmakersstraat 17opmerking ook owergegeven te hebben
1-069Zeilmakersstraat 19soort onroerend goedhuis    
1-069Zeilmakersstraat 19eigenaar Jan Claessen    
1-069Zeilmakersstraat 19gebruiker Claes Jansen    
1-069Zeilmakersstraat 19huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-069Zeilmakersstraat 19aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-069Zeilmakersstraat 19opmerking door de exekuteurs ontsegt
1-070Zeilmakersstraat 21soort onroerend goedhuis    
1-070Zeilmakersstraat 21eigenaar Mayke Ruirds    
1-070Zeilmakersstraat 21huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
1-070Zeilmakersstraat 21aanslag huurwaarde voldaan22‑8‑1720    
1-071Droogstraat 19soort onroerend goedkamer    
1-071Droogstraat 19eigenaar Jan Auckes    
1-071Droogstraat 19gebruiker een vrijster    
1-071Droogstraat 19huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-071Droogstraat 19aanslag huurwaarde voldaan15‑7‑1720    
1-072Noorderhaven 63soort onroerend goedhuis    
1-072Noorderhaven 63eigenaar Dieucke Pieters    
1-072Noorderhaven 63gebruiker Schelte Wybrens    
1-072Noorderhaven 63huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
1-072Noorderhaven 63aanslag huurwaarde voldaan12‑7‑1720    
1-073Noorderhaven 65soort onroerend goedhuis    
1-073Noorderhaven 65eigenaar Ewert Hingst wed.   
1-073Noorderhaven 65gebruiker Hylcke Douwes    
1-073Noorderhaven 65huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
1-073Noorderhaven 65aanslag huurwaarde voldaan2‑7‑1720    
1-074Noorderhaven 67soort onroerend goedhuis    
1-074Noorderhaven 67eigenaar Frans Jetses    
1-074Noorderhaven 67huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 11‑04‑00 cg
1-074Noorderhaven 67aanslag huurwaarde voldaan16‑4‑1720    
1-075Noorderhaven 69soort onroerend goedhuis    
1-075Noorderhaven 69eigenaar Tietske Ymes erven   
1-075Noorderhaven 69gebruiker Gerloff Ymes    
1-075Noorderhaven 69huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
1-075Noorderhaven 69aanslag huurwaarde voldaan25‑4‑1720    
1-076Noorderhaven 71soort onroerend goedhuis    
1-076Noorderhaven 71eigenaar Dirk Sickes    
1-076Noorderhaven 71gebruiker Feddrik Anskes wed.   
1-076Noorderhaven 71huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 18‑00‑00 cg
1-076Noorderhaven 71aanslag huurwaarde voldaan14‑5‑1720    
1-077Noorderhaven 73soort onroerend goedhuis    
1-077Noorderhaven 73eigenaar Jan Dirks Isenbeek    
1-077Noorderhaven 73huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-077Noorderhaven 73aanslag huurwaarde voldaan22‑7‑1720    
1-078Noorderhaven 75soort onroerend goedhuis    
1-078Noorderhaven 75eigenaar equipagiemr. Boncamp    
1-078Noorderhaven 75huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 11‑04‑00 cg
1-078Noorderhaven 75aanslag huurwaarde voldaan14‑6‑1720    
1-079Noorderhaven 77soort onroerend goedhuis    
1-079Noorderhaven 77eigenaar L. Adius wed.   
1-079Noorderhaven 77huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-079Noorderhaven 77aanslag huurwaarde voldaan18‑7‑1720    
1-080Noorderhaven 79soort onroerend goedhuis    
1-080Noorderhaven 79eigenaar P.J. Oldaens    
1-080Noorderhaven 79gebruiker Antoni Reynier    
1-080Noorderhaven 79huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 09‑00‑00 cg
1-080Noorderhaven 79aanslag huurwaarde voldaan2‑7‑1720    
1-081Noorderhaven 81soort onroerend goedpakhuis    
1-081Noorderhaven 81eigenaar P.J. Oldaens    
1-081Noorderhaven 81huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
1-081Noorderhaven 81aanslag huurwaarde voldaan1‑6‑1720    
1-082Bildtstraat 24soort onroerend goedkamer    
1-082Bildtstraat 24eigenaar Antie Clases    
1-082Bildtstraat 24gebruiker Janke wed.   
1-082Bildtstraat 24huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑08‑00 cg
1-082Bildtstraat 24aanslag huurwaarde voldaan8‑6‑1720    
1-083 soort onroerend goedhuis    
1-083 eigenaar Tierk Everts    
1-083 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
1-083 aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-083 opmerking insolvent
1-084Bildtstraat 20soort onroerend goedhuis    
1-084Bildtstraat 20eigenaar Jan Hendrix    
1-084Bildtstraat 20gebruiker Jan Hendrix cum soc.   
1-084Bildtstraat 20huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑12‑00 cg
1-084Bildtstraat 20aanslag huurwaarde voldaan17‑9‑1720    
1-085Bildtstraat 18soort onroerend goedhuis    
1-085Bildtstraat 18eigenaar Sybe Sybes    
1-085Bildtstraat 18huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑12‑00 cg
1-085Bildtstraat 18aanslag huurwaarde voldaan28‑6‑1720    
1-086Bildtstraat 16soort onroerend goedhuis    
1-086Bildtstraat 16eigenaar Tiaard Sanstra    
1-086Bildtstraat 16huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
1-086Bildtstraat 16aanslag huurwaarde voldaan4‑7‑1720    
1-087Bildtstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-087Bildtstraat 14eigenaar Sybren Geitiebaan kinderen   
1-087Bildtstraat 14aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-087Bildtstraat 14opmerking onvermogende
1-088Bildtstraat 6soort onroerend goedhuis    
1-088Bildtstraat 6eigenaar Hylcke Greolts    
1-088Bildtstraat 6huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
1-088Bildtstraat 6aanslag huurwaarde voldaan31‑5‑1720    
1-089Bildtstraat 1soort onroerend goedhuis    
1-089Bildtstraat 1eigenaar Buwe Sanstra cum soc.   
1-089Bildtstraat 1gebruiker Janke Ienses    
1-089Bildtstraat 1huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑16‑00 cg
1-089Bildtstraat 1aanslag huurwaarde voldaan13‑6‑1720    
1-090Bildtstraat 3soort onroerend goedhuis    
1-090Bildtstraat 3eigenaar burgemeester Rein Sickes    
1-090Bildtstraat 3gebruiker Jaan Ages wed.   
1-090Bildtstraat 3huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
1-090Bildtstraat 3aanslag huurwaarde voldaan14‑5‑1720    
1-091Bildtstraat 5soort onroerend goedhuis    
1-091Bildtstraat 5eigenaar Dirk Jacobs erven   
1-091Bildtstraat 5gebruiker Wigle Joukes    
1-091Bildtstraat 5huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
1-091Bildtstraat 5aanslag huurwaarde voldaan2‑10‑1720    
1-092Bildtstraat 7soort onroerend goedhuis    
1-092Bildtstraat 7eigenaar Dirk Jacobs erven   
1-092Bildtstraat 7gebruiker Harmen Pieters    
1-092Bildtstraat 7huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
1-092Bildtstraat 7aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-092Bildtstraat 7opmerking insolvent, de helft bij de executeur ontfangen
1-092Bildtstraat 7opmerking tot 1-12 st. en niet verrekent
1-092Bildtstraat 7opmerking verders insolvent
1-093Bildtstraat 9soort onroerend goedhuis    
1-093Bildtstraat 9eigenaar Sicke Ymkes    
1-093Bildtstraat 9aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-093Bildtstraat 9opmerking onvermogende
1-094Bildtstraat 11soort onroerend goedhuis    
1-094Bildtstraat 11eigenaar Douwe Dirks    
1-094Bildtstraat 11huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
1-094Bildtstraat 11aanslag huurwaarde voldaan9‑7‑1720    
1-095Zoutsloot 43soort onroerend goedhuis    
1-095Zoutsloot 43eigenaar Otte Auckes    
1-095Zoutsloot 43huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-095Zoutsloot 43aanslag huurwaarde voldaan5‑9‑1720    
1-096Zoutsloot 45soort onroerend goedhuis    
1-096Zoutsloot 45eigenaar burgemeester Jelgersma erven   
1-096Zoutsloot 45gebruiker Doede Voerman cum soc.   
1-096Zoutsloot 45huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 00‑04‑04 cg
1-096Zoutsloot 45aanslag huurwaarde voldaan2‑7‑1720    
1-097Zoutsloot 47soort onroerend goedhuis    
1-097Zoutsloot 47eigenaar Jetse Heins    
1-097Zoutsloot 47gebruiker Symen Jans    
1-097Zoutsloot 47gebruiker Marten Dojes    
1-097Zoutsloot 47gebruiker Doitse Eelckes    
1-097Zoutsloot 47huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-097Zoutsloot 47aanslag huurwaarde voldaan11‑9‑1720    
1-097Zoutsloot 47aanslag huurwaarde voldaan16‑3‑1721    
1-097Zoutsloot 47opmerking 1720 den 11 september van Lammert Martens
1-097Zoutsloot 47opmerking voor 1/2 jaer betaelt 3-0-0
1-097Zoutsloot 47opmerking den 16 maert door de executeur betaelt 3-0-0
1-098Zoutsloot 49soort onroerend goedhuis    
1-098Zoutsloot 49eigenaar Jan Harings    
1-098Zoutsloot 49huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
1-098Zoutsloot 49aanslag huurwaarde voldaan24‑7‑1720    
1-099Zoutsloot 51soort onroerend goedhuis    
1-099Zoutsloot 51eigenaar Jan Bastiaens wed.   
1-099Zoutsloot 51huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
1-099Zoutsloot 51aanslag huurwaarde voldaan22‑7‑1720    
1-100Zoutsloot 53soort onroerend goed    
1-100Zoutsloot 53eigenaar Cornelis Cornelis    
1-100Zoutsloot 53huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
1-100Zoutsloot 53aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-100Zoutsloot 53opmerking insolvent
1-101Zoutsloot 55soort onroerend goedhuis    
1-101Zoutsloot 55eigenaar Dirk Jochems wed.   
1-101Zoutsloot 55huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-101Zoutsloot 55aanslag huurwaarde voldaan1‑7‑1720    
1-101Zoutsloot 55grondpacht en aanslag   01‑10‑00 cg0‑07‑08 cg
1-101Zoutsloot 55grondpacht aanBaucke Fockes in qlt.   
1-101Zoutsloot 55aanslag grondpacht voldaan1‑7‑1720    
1-102Zoutsloot 57soort onroerend goedhuis    
1-102Zoutsloot 57eigenaar Dirck Gerrits wed.   
1-102Zoutsloot 57aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-102Zoutsloot 57opmerking onvermogende
1-103Zoutsloot 59soort onroerend goedhuis    
1-103Zoutsloot 59eigenaar Sibren Simens    
1-103Zoutsloot 59huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑04‑00 cg
1-103Zoutsloot 59aanslag huurwaarde voldaan24‑7‑1720    
1-104Zoutsloot 61soort onroerend goedhuis    
1-104Zoutsloot 61eigenaar Cornelis Vinkelbos    
1-104Zoutsloot 61gebruiker Sioerd Fransen cum soc.   
1-104Zoutsloot 61huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
1-104Zoutsloot 61aanslag huurwaarde voldaan15‑6‑1720    
1-105Zoutsloot 65soort onroerend goedhuis    
1-105Zoutsloot 65eigenaar Broer Poppes    
1-105Zoutsloot 65gebruiker Hendrik Pieters wed.   
1-105Zoutsloot 65huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
1-105Zoutsloot 65aanslag huurwaarde voldaan22‑8‑1720    
1-106Karremanstraat 22soort onroerend goedhuis    
1-106Karremanstraat 22eigenaar Cornelis Dirks    
1-106Karremanstraat 22huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-106Karremanstraat 22aanslag huurwaarde voldaan6‑8‑1720    
1-107Karremanstraat 20soort onroerend goedhuis    
1-107Karremanstraat 20eigenaar Dirk Huges    
1-107Karremanstraat 20gebruiker Jan Floris    
1-107Karremanstraat 20huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-107Karremanstraat 20aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-108Karremanstraat 18soort onroerend goedhuis    
1-108Karremanstraat 18eigenaar Jacob Wetsens wed.   
1-108Karremanstraat 18aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-108Karremanstraat 18opmerking pauper
1-109Karremanstraat 16soort onroerend goedhuis    
1-109Karremanstraat 16eigenaar Jan Ynties wed.   
1-109Karremanstraat 16aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-109Karremanstraat 16opmerking pauper
1-110Karremanstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-110Karremanstraat 14eigenaar Oeble Hettes    
1-110Karremanstraat 14aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-110Karremanstraat 14opmerking pauper
1-111Achterstraat 8soort onroerend goedkamers    
1-111Achterstraat 8eigenaar Jan Harings    
1-111Achterstraat 8gebruiker Gerrit Lamberts    
1-111Achterstraat 8gebruiker Haentie Willems    
1-111Achterstraat 8huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑04‑00 cg
1-111Achterstraat 8aanslag huurwaarde voldaan25‑7‑1720    
1-112Achterstraat 6soort onroerend goedhuis    
1-112Achterstraat 6eigenaar Rinse Bonnes    
1-112Achterstraat 6gebruiker Griettie Foppes    
1-112Achterstraat 6huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
1-112Achterstraat 6aanslag huurwaarde voldaan21‑6‑1720    
1-113Zoutsloot 51soort onroerend goedtanerie    
1-113Zoutsloot 51eigenaar compagnie van Haringbuizen    
1-113Zoutsloot 51gebruiker P. Oldaens    
1-113Zoutsloot 51huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
1-113Zoutsloot 51aanslag huurwaarde voldaan1‑6‑1720    
1-114 soort onroerend goedgorterie    
1-114 eigenaar Aucke Gerbens    
1-114 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-114 aanslag huurwaarde voldaan30‑5‑1720    
1-115Karremanstraat 8soort onroerend goedhuis    
1-115Karremanstraat 8eigenaar Buwe Haitses erven   
1-115Karremanstraat 8aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-115Karremanstraat 8opmerking pro deo versogt
1-116 soort onroerend goedhuis    
1-116 eigenaar Simen Fockes    
1-116 gebruiker Hylcke Pieters    
1-116 huurwaarde en aanslag  10‑10‑00 cg 02‑02‑00 cg
1-116 aanslag huurwaarde voldaan6‑7‑1720    
1-117Karremanstraat 2soort onroerend goedhuis    
1-117Karremanstraat 2eigenaar Hendrik Cornelis    
1-117Karremanstraat 2aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-117Karremanstraat 2opmerking pauper
1-118Zoutsloot 48soort onroerend goedhuis    
1-118Zoutsloot 48eigenaar Anne Jans    
1-118Zoutsloot 48gebruiker Johannes Pieters    
1-118Zoutsloot 48huurwaarde en aanslag  26‑08‑00 cg 05‑06‑00 cg
1-118Zoutsloot 48aanslag huurwaarde voldaan7‑5‑1720    
1-119Zoutsloot 44soort onroerend goedhuis    
1-119Zoutsloot 44eigenaar Anne Jans    
1-119Zoutsloot 44gebruiker Jan Jarigs    
1-119Zoutsloot 44huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
1-119Zoutsloot 44aanslag huurwaarde voldaan12‑7‑1720    
1-120Zoutsloot 42soort onroerend goedhuis    
1-120Zoutsloot 42eigenaar Anne Jans    
1-120Zoutsloot 42gebruiker Foecke Haies    
1-120Zoutsloot 42huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
1-120Zoutsloot 42aanslag huurwaarde voldaan12‑7‑1720    
1-121Zoutsloot 40soort onroerend goedhuis    
1-121Zoutsloot 40eigenaar Baucke Fockes    
1-121Zoutsloot 40gebruiker Aeffke Jans    
1-121Zoutsloot 40gebruiker Folkert    
1-121Zoutsloot 40huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑12‑00 cg
1-121Zoutsloot 40aanslag huurwaarde voldaan6‑9‑1720    
1-121Zoutsloot 40opmerking den 6 september van Bauke Fockes wegens
1-121Zoutsloot 40opmerking Aeffke Jans hier op betaelt 2-16-0
1-121Zoutsloot 40aanslag huurwaarde voldaan16‑9‑1720    
1-121Zoutsloot 40opmerking den 16 september door de executeur 2-16-0
1-121Zoutsloot 40aanslag huurwaarde voldaan30‑9‑1720    
1-121Zoutsloot 40opmerking 1720 den 30 september wegens Volkert Broers
1-121Zoutsloot 40opmerking betaelt 2-16-0
1-122Zoutsloot 38soort onroerend goedhuis    
1-122Zoutsloot 38eigenaar Jacob Romkes    
1-122Zoutsloot 38aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-122Zoutsloot 38opmerking doet geen huir
1-123Zoutsloot 34soort onroerend goedhoff    
1-123Zoutsloot 34eigenaar Jacob Romkes    
1-123Zoutsloot 34huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-123Zoutsloot 34aanslag huurwaarde voldaan17‑5‑1720    
1-124Zoutsloot 32soort onroerend goedhuis    
1-124Zoutsloot 32eigenaar Hessel Ruirds    
1-124Zoutsloot 32aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-124Zoutsloot 32opmerking pauper
1-125Zoutsloot 30soort onroerend goedhuis en brouwerij    
1-125Zoutsloot 30eigenaar Stellingwerff kinderen   
1-125Zoutsloot 30gebruiker M. Hansen    
1-125Zoutsloot 30huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 13‑04‑00 cg
1-125Zoutsloot 30aanslag huurwaarde voldaan26‑6‑1720    
1-126Bildtstraat 13soort onroerend goedhuis    
1-126Bildtstraat 13eigenaar Tierk Houkema erven   
1-126Bildtstraat 13gebruiker Pieter Houkema    
1-126Bildtstraat 13huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-126Bildtstraat 13aanslag huurwaarde voldaan27‑6‑1720    
1-127Bildtstraat 15soort onroerend goedhuis    
1-127Bildtstraat 15eigenaar vroedsman Bierma    
1-127Bildtstraat 15gebruiker Harmen Jansen    
1-127Bildtstraat 15gebruiker Jan Jansen    
1-127Bildtstraat 15huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
1-127Bildtstraat 15aanslag huurwaarde voldaan29‑5‑1720    
1-128Bildtstraat 17soort onroerend goedhuis    
1-128Bildtstraat 17eigenaar Pieter Gerbens    
1-128Bildtstraat 17huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-128Bildtstraat 17aanslag huurwaarde voldaan27‑5‑1720    
1-129Bildtstraat 19soort onroerend goedhuis    
1-129Bildtstraat 19eigenaar Lenert van Crimpen    
1-129Bildtstraat 19huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
1-129Bildtstraat 19aanslag huurwaarde voldaan23‑8‑1720    
1-130Bildtstraat 21soort onroerend goedhuis    
1-130Bildtstraat 21eigenaar Hans Melles wed.   
1-130Bildtstraat 21gebruiker Heere Heeres    
1-130Bildtstraat 21huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
1-130Bildtstraat 21aanslag huurwaarde voldaan25‑6‑1720    
1-131Droogstraat 47soort onroerend goedhuis    
1-131Droogstraat 47eigenaar Jacob Romkes    
1-131Droogstraat 47gebruiker Philip Groen    
1-131Droogstraat 47gebruiker Jochem Pieters    
1-131Droogstraat 47huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑12‑00 cg
1-131Droogstraat 47aanslag huurwaarde voldaan6‑5‑1720    
1-131Droogstraat 47opmerking 1720 den 6 mey van Flijp Groen hier op
1-131Droogstraat 47opmerking ontfangen 2-16-0
1-131Droogstraat 47aanslag huurwaarde voldaan19‑7‑1720    
1-131Droogstraat 47opmerking den 19 july voor jochem pieters betaelt 2-16-0
1-132Droogstraat 51soort onroerend goedhuis    
1-132Droogstraat 51eigenaar Sybe Sweerds    
1-132Droogstraat 51gebruiker Tiepke Sakes    
1-132Droogstraat 51huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-132Droogstraat 51aanslag huurwaarde voldaan4‑6‑1720    
1-133Droogstraat 53soort onroerend goedstal    
1-133Droogstraat 53eigenaar Jacob Romkes    
1-133Droogstraat 53huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑12‑00 cg
1-133Droogstraat 53aanslag huurwaarde voldaan8‑8‑1720    
1-134Droogstraat 55soort onroerend goedhuis    
1-134Droogstraat 55eigenaar Beern Joosten    
1-134Droogstraat 55huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-134Droogstraat 55aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-134Droogstraat 55opmerking insolvent
1-135Vissersstraat 12soort onroerend goedhuis    
1-135Vissersstraat 12eigenaar Jan Pieters    
1-135Vissersstraat 12huurwaarde en aanslag  16‑16‑00 cg 03‑07‑00 cg
1-135Vissersstraat 12aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-135Vissersstraat 12opmerking voort jaer betaelt 3-7-0
1-136Droogstraat 57soort onroerend goedhuis    
1-136Droogstraat 57eigenaar Menniste Gemeente    
1-136Droogstraat 57huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-136Droogstraat 57aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-137Droogstraat 18soort onroerend goedhuis    
1-137Droogstraat 18eigenaar Tjalling Alberts    
1-137Droogstraat 18gebruiker Gerrit Dirx    
1-137Droogstraat 18huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-137Droogstraat 18aanslag huurwaarde voldaan15‑5‑1720    
1-138 soort onroerend goedhuis    
1-138 eigenaar Jan Pieters Dik    
1-138 gebruiker Albert Jans    
1-138 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
1-138 aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-139 soort onroerend goedhuis    
1-139 eigenaar burgemeester Hiddema    
1-139 gebruiker Heere Adams cum soc.   
1-139 huurwaarde en aanslag  21‑05‑00 cg 04‑05‑00 cg
1-139 aanslag huurwaarde voldaan9‑2‑1720    
1-139 soort onroerend goedwoning    
1-139 eigenaar Dirk Huges    
1-139 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
1-139 aanslag huurwaarde voldaan20‑6‑1720    
1-140 soort onroerend goedhuis    
1-140 eigenaar Simen Jacobs    
1-140 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
1-140 aanslag huurwaarde voldaan27‑5‑1720    
1-141Bildtstraat 23soort onroerend goedhuis    
1-141Bildtstraat 23eigenaar Rein Hendricks    
1-141Bildtstraat 23huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-141Bildtstraat 23aanslag huurwaarde voldaan3‑8‑1720    
1-142 soort onroerend goedhuis    
1-142 eigenaar mr. Melle Hansen    
1-142 gebruiker Hans Melles wed.   
1-142 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-142 aanslag huurwaarde voldaan27‑5‑1720    
1-143Noorderhaven 83soort onroerend goedhuis    
1-143Noorderhaven 83eigenaar Dirk Huges    
1-143Noorderhaven 83gebruiker Attie Lieuwes    
1-143Noorderhaven 83huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-143Noorderhaven 83aanslag huurwaarde voldaan20‑6‑1720    
1-143Noorderhaven 83opmerking ledig dog attie lieuwes van de kelder
1-144Noorderhaven 85soort onroerend goedhuis    
1-144Noorderhaven 85eigenaar Jan Harings    
1-144Noorderhaven 85gebruiker Feite Jans wed.   
1-144Noorderhaven 85huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-144Noorderhaven 85aanslag huurwaarde voldaan26‑7‑1720    
1-145Noorderhaven 87soort onroerend goedhuis    
1-145Noorderhaven 87eigenaar Jacob Popta erven   
1-145Noorderhaven 87gebruiker Harmen Portier    
1-145Noorderhaven 87huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
1-145Noorderhaven 87aanslag huurwaarde voldaan17‑6‑1720    
1-146Noorderhaven 91soort onroerend goedhuis    
1-146Noorderhaven 91eigenaar Dirck Huges    
1-146Noorderhaven 91gebruiker Feddrick Kalff    
1-146Noorderhaven 91huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
1-146Noorderhaven 91aanslag huurwaarde voldaan20‑6‑1720    
1-147Noorderhaven 93soort onroerend goedhuis    
1-147Noorderhaven 93eigenaar Sytse Claessen cum soc.   
1-147Noorderhaven 93gebruiker Huibert Feddes cum soc.   
1-147Noorderhaven 93huurwaarde en aanslag  64‑00‑00 cg 12‑16‑00 cg
1-147Noorderhaven 93aanslag huurwaarde voldaan22‑5‑1720    
1-147Noorderhaven 93opmerking 1720 den 22 mey van Huybert Feddes
1-147Noorderhaven 93opmerking hier op betaelt 7-04-00
1-147Noorderhaven 93aanslag huurwaarde voldaan18‑6‑1720    
1-147Noorderhaven 93opmerking den 18 juny door Sytse Claesen
1-147Noorderhaven 93opmerking hier op betaelt 5-12-00
1-148Noorderhaven 95soort onroerend goedhuis    
1-148Noorderhaven 95eigenaar hopman Croese    
1-148Noorderhaven 95huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 10‑16‑00 cg
1-148Noorderhaven 95aanslag huurwaarde voldaan3‑9‑1720    
1-149Noorderhaven 97soort onroerend goedhuis    
1-149Noorderhaven 97eigenaar burgemr. Hiddema    
1-149Noorderhaven 97huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 09‑00‑00 cg
1-149Noorderhaven 97aanslag huurwaarde voldaan9‑2‑1720    
1-150Noorderhaven 99soort onroerend goedhuis    
1-150Noorderhaven 99eigenaar Jacob Romkes    
1-150Noorderhaven 99gebruiker Ydverke Nauta    
1-150Noorderhaven 99huurwaarde en aanslag  77‑00‑00 cg 15‑08‑00 cg
1-150Noorderhaven 99aanslag huurwaarde voldaan17‑5‑1720    
1-151Noorderhaven 101soort onroerend goedhuisen (2)    
1-151Noorderhaven 101eigenaar Jacob Romkes    
1-151Noorderhaven 101gebruiker Jan Hendriks cum soc.   
1-151Noorderhaven 101huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
1-151Noorderhaven 101aanslag huurwaarde voldaan17‑5‑1720    
1-152Noorderhaven 105soort onroerend goedhuis    
1-152Noorderhaven 105eigenaar Tiepke Rienks    
1-152Noorderhaven 105gebruiker Tiepke Rienks cum soc.   
1-152Noorderhaven 105huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
1-152Noorderhaven 105aanslag huurwaarde voldaan15‑5‑1720    
1-153Noorderhaven 107soort onroerend goedhuis    
1-153Noorderhaven 107eigenaar Claes Feyes    
1-153Noorderhaven 107huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑12‑00 cg
1-153Noorderhaven 107aanslag huurwaarde voldaan22‑6‑1720    
1-154Karremanstraat 30soort onroerend goedhuis    
1-154Karremanstraat 30eigenaar Simen Willems    
1-154Karremanstraat 30huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-154Karremanstraat 30aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
1-154Karremanstraat 30opmerking pauper
1-155 soort onroerend goedhoff    
1-155 eigenaar Reyer Arjens    
1-155 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-155 aanslag huurwaarde voldaan29‑8‑1720    
1-156 soort onroerend goedhoff    
1-156 eigenaar Jan Auckes    
1-156 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
1-156 aanslag huurwaarde voldaan15‑7‑1720    
1-157 soort onroerend goedhoff    
1-157 eigenaar Dieuke Pieters    
1-157 gebruiker equipagemeester Boncamp    
1-157 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
1-157 aanslag huurwaarde voldaan14‑6‑1720    
1-158 soort onroerend goedhoff    
1-158 eigenaar Pier Andries    
1-158 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
1-158 aanslag huurwaarde voldaan25‑6‑1720    
1-159 soort onroerend goedhoff    
1-159 eigenaar Gerrit Middagten wed.   
1-159 gebruiker Sicke Eelkes    
1-159 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-159 aanslag huurwaarde voldaan21‑8‑1720    
1-160 soort onroerend goedhoff    
1-160 eigenaar Anne Jans    
1-160 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
1-160 aanslag huurwaarde voldaan12‑7‑1720    
2-001Zoutsloot 99soort onroerend goedhuis, estrikwerk etc.    
2-001Zoutsloot 99eigenaar Andries Piers    
2-001Zoutsloot 99huurwaarde en aanslag  56‑10‑00 cg 11‑06‑00 cg
2-001Zoutsloot 99aanslag huurwaarde voldaan5‑6‑1720    
2-002Zoutsloot 97soort onroerend goedhuis    
2-002Zoutsloot 97eigenaar Arjen Teunis wed.   
2-002Zoutsloot 97gebruiker Arjen Teunis wed.   
2-002Zoutsloot 97huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-002Zoutsloot 97opmerking pauper
2-002Zoutsloot 97aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-003Zoutsloot 95soort onroerend goedhuis    
2-003Zoutsloot 95eigenaar Tijs Eriks    
2-003Zoutsloot 95gebruiker Tijs Eriks    
2-003Zoutsloot 95huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-003Zoutsloot 95opmerking pauper
2-003Zoutsloot 95aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-004Zoutsloot 93soort onroerend goedhuis    
2-004Zoutsloot 93eigenaar Wyme Wybes    
2-004Zoutsloot 93gebruiker Focke Jansen    
2-004Zoutsloot 93huurwaarde en aanslag  10‑10‑00 cg 02‑02‑00 cg
2-004Zoutsloot 93aanslag huurwaarde voldaan12‑7‑1720    
2-005Zoutsloot 91soort onroerend goedhuis    
2-005Zoutsloot 91eigenaar Lambert Claessen wed.   
2-005Zoutsloot 91gebruiker Lambert Claessen wed.   
2-005Zoutsloot 91huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-005Zoutsloot 91opmerking onvermogende
2-005Zoutsloot 91aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-006Zoutsloot 89soort onroerend goedhuis    
2-006Zoutsloot 89eigenaar Buwe Sanstra    
2-006Zoutsloot 89gebruiker Buwe Sanstra    
2-006Zoutsloot 89huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
2-006Zoutsloot 89aanslag huurwaarde voldaan13‑6‑1720    
2-007Zoutsloot 87soort onroerend goedhuis    
2-007Zoutsloot 87eigenaar Minne Tijssen    
2-007Zoutsloot 87gebruiker Minne Tijssen    
2-007Zoutsloot 87huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-007Zoutsloot 87aanslag huurwaarde voldaan4‑7‑1720    
2-008Zoutsloot 85soort onroerend goedhuis    
2-008Zoutsloot 85eigenaar Pieter Minx    
2-008Zoutsloot 85gebruiker Ypke Dirks    
2-008Zoutsloot 85huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
2-008Zoutsloot 85aanslag huurwaarde voldaan5‑6‑1720    
2-009Zoutsloot 83soort onroerend goedhuis    
2-009Zoutsloot 83eigenaar Pieter Minx    
2-009Zoutsloot 83gebruiker Sipke Pieters    
2-009Zoutsloot 83huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
2-009Zoutsloot 83aanslag huurwaarde voldaan5‑6‑1720    
2-010Zoutsloot 79soort onroerend goedhuis    
2-010Zoutsloot 79eigenaar vroedsman Boetema    
2-010Zoutsloot 79gebruiker Jacob Claessen    
2-010Zoutsloot 79huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-010Zoutsloot 79aanslag huurwaarde voldaan27‑5‑1720    
2-011Zoutsloot 77soort onroerend goedkamer    
2-011Zoutsloot 77eigenaar Sioerd Pieters    
2-011Zoutsloot 77gebruiker Sioerd Pieters    
2-011Zoutsloot 77huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-011Zoutsloot 77opmerking door de exkuteur betaalt 2-0-0
2-012Zoutsloot 71soort onroerend goedhuis    
2-012Zoutsloot 71eigenaar Pieter Feitema    
2-012Zoutsloot 71gebruiker Jan Roeloffs    
2-012Zoutsloot 71huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-012Zoutsloot 71aanslag huurwaarde voldaan15‑5‑1720    
2-013Zoutsloot 67soort onroerend goedhuis    
2-013Zoutsloot 67eigenaar Jan Jansen Trompetter    
2-013Zoutsloot 67huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 05‑02‑00 cg
2-013Zoutsloot 67aanslag huurwaarde voldaan28‑7‑1720    
2-014Karremanstraat 13soort onroerend goedhuis    
2-014Karremanstraat 13eigenaar Jan Hendriks    
2-014Karremanstraat 13opmerking pauper
2-014Karremanstraat 13aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-015Karremanstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-015Karremanstraat 11eigenaar Rinse Bouwes    
2-015Karremanstraat 11huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
2-015Karremanstraat 11aanslag huurwaarde voldaan21‑6‑1720    
2-016 soort onroerend goedwoning en tuin    
2-016 eigenaar Andries Piers    
2-016 gebruiker Jan Fockes    
2-016 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-016 aanslag huurwaarde voldaan5‑6‑1720    
2-017 soort onroerend goedhoff    
2-017 eigenaar Gerrit Jansen    
2-017 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
2-017 aanslag huurwaarde voldaan4‑7‑1720    
2-018Liemendijk 14soort onroerend goedstal en hoff    
2-018Liemendijk 14eigenaar Jan Schiere    
2-018Liemendijk 14huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
2-018Liemendijk 14aanslag huurwaarde voldaan20‑6‑1720    
2-019 soort onroerend goedhoff    
2-019 eigenaar Symen Stijl erven   
2-019 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
2-019 aanslag huurwaarde voldaan3‑5‑1720    
2-020Karremanstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-020Karremanstraat 3eigenaar Symen Stijl erven   
2-020Karremanstraat 3huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑04‑00 cg
2-020Karremanstraat 3aanslag huurwaarde voldaan12‑7‑1720    
2-021Karremanstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-021Karremanstraat 1eigenaar Symen Stijl erven   
2-021Karremanstraat 1gebruiker Folkert Doekles    
2-021Karremanstraat 1huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
2-021Karremanstraat 1aanslag huurwaarde voldaan12‑7‑1720    
2-022Liemendijk 4soort onroerend goedhuis    
2-022Liemendijk 4eigenaar Hans Cornelis    
2-022Liemendijk 4huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
2-022Liemendijk 4aanslag huurwaarde voldaan11‑9‑1720    
2-023 soort onroerend goedhuis    
2-023 eigenaar Hidde Yges erven in qualiteit   
2-023 gebruiker Dirk Mok    
2-023 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑04‑00 cg
2-023 aanslag huurwaarde voldaan15‑7‑1720    
2-024 soort onroerend goedhuis    
2-024 eigenaar Andries Willems    
2-024 opmerking pauper
2-024 aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-025 soort onroerend goedhuis    
2-025 eigenaar vroedsman Sibesma    
2-025 opmerking van geen belang
2-025 aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-026 soort onroerend goedhuis    
2-026 eigenaar Antie Reiners erven   
2-026 gebruiker Jan Teunis    
2-026 gebruiker Minse Geerts    
2-026 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-026 aanslag huurwaarde voldaan18‑5‑1720    
2-027 soort onroerend goednoordermolen en het huis, de    
2-027 eigenaar     
2-027 gebruiker Jan Cornelis    
2-027 gebruiker Oeble Hettes    
2-027 huurwaarde en aanslag  27‑10‑00 cg 05‑10‑00 cg
2-027 opmerking jan cornelis heeft sijn helft pro deo begeert
2-027 opmerking oeble hettes voor sijn helft
2-027 aanslag huurwaarde voldaan2‑9‑1720    
2-027 opmerking 1720 den 2 september
2-027 opmerking voor de helft betaelt 5-10-00
2-027 grondpacht aanRuird Pieters erven   
2-027 grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
2-027 aanslag grondpacht voldaan1‑7‑1720    
2-028 soort onroerend goedkamer en tuin    
2-028 eigenaar Arjen Bootsma    
2-028 gebruiker Ruird Arjens    
2-028 huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑16‑00 cg
2-028 opmerking nader verclaert onder ede
2-028 opmerking om niet te wonen de huirder
2-028 aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-029 soort onroerend goedlijnbaan    
2-029 eigenaar Heere Wybrens    
2-029 huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-029 aanslag huurwaarde voldaan1‑7‑1720    
2-030Zoutsloot 107soort onroerend goedhuis en estrikwerk    
2-030Zoutsloot 107eigenaar C. Brinkman    
2-030Zoutsloot 107huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
2-030Zoutsloot 107aanslag huurwaarde voldaan14‑6‑1720    
2-031Zoutsloot 64soort onroerend goedhuis en tuin    
2-031Zoutsloot 64eigenaar Simon Fockes    
2-031Zoutsloot 64huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
2-031Zoutsloot 64aanslag huurwaarde voldaan6‑7‑1720    
2-032 soort onroerend goedkamer    
2-032 eigenaar Tijs Jansen erven   
2-032 gebruiker Freek Tijssen    
2-032 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
2-032 aanslag huurwaarde voldaan4‑7‑1720    
2-033Zoutsloot 58soort onroerend goedkamer    
2-033Zoutsloot 58eigenaar Hoite Keimpes    
2-033Zoutsloot 58gebruiker Jarig Wiegers    
2-033Zoutsloot 58huurwaarde en aanslag  13‑00‑00 cg 02‑12‑00 cg
2-033Zoutsloot 58aanslag huurwaarde voldaan7‑6‑1720    
2-033Zoutsloot 58opmerking 1720 den 7 juny hier op in vermindering
2-033Zoutsloot 58opmerking ontfang 0-12-00 alsoo de huyrder versterven is
2-033Zoutsloot 58opmerking en geen meer als drie gulden huyr
2-033Zoutsloot 58opmerking daer van ontfang, insolvent
2-034Zoutsloot 56soort onroerend goedhuis    
2-034Zoutsloot 56eigenaar Jacob Popta erven   
2-034Zoutsloot 56gebruiker Cornelis Jacobs    
2-034Zoutsloot 56huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
2-034Zoutsloot 56aanslag huurwaarde voldaan17‑6‑1720    
2-035Zoutsloot 54soort onroerend goedhuis    
2-035Zoutsloot 54eigenaar Lambert Tieerds    
2-035Zoutsloot 54huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
2-035Zoutsloot 54aanslag huurwaarde voldaan16‑9‑1720    
2-036Zoutsloot 52soort onroerend goedhuis    
2-036Zoutsloot 52eigenaar Jan Netterts wed.   
2-036Zoutsloot 52opmerking pauper
2-036Zoutsloot 52aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-037Karremanstraat 19soort onroerend goedhuis    
2-037Karremanstraat 19eigenaar Ydtie IJsbrandts    
2-037Karremanstraat 19opmerking pro deo begeert
2-037Karremanstraat 19aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-038Karremanstraat 21soort onroerend goedhuis    
2-038Karremanstraat 21eigenaar Govert Hendriks erven   
2-038Karremanstraat 21gebruiker Jochem Meyes    
2-038Karremanstraat 21huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-038Karremanstraat 21aanslag huurwaarde voldaan25‑6‑1720    
2-039Karremanstraat 23soort onroerend goedhuis    
2-039Karremanstraat 23eigenaar Rintie Pieters    
2-039Karremanstraat 23huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
2-039Karremanstraat 23opmerking insolvent
2-039Karremanstraat 23aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-040Karremanstraat 25soort onroerend goedhuis    
2-040Karremanstraat 25eigenaar Gerrit Douwes wed.   
2-040Karremanstraat 25huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
2-040Karremanstraat 25aanslag huurwaarde voldaan22‑6‑1720    
2-041Karremanstraat 27soort onroerend goedhuis    
2-041Karremanstraat 27eigenaar Tjalling Alberts    
2-041Karremanstraat 27huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-041Karremanstraat 27aanslag huurwaarde voldaan15‑5‑1720    
2-042Droogstraat 59soort onroerend goedhuis    
2-042Droogstraat 59eigenaar Otte Auckes    
2-042Droogstraat 59eigenaar Dirk Jacobs erven   
2-042Droogstraat 59gebruiker Foecke Ages    
2-042Droogstraat 59huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑12‑00 cg
2-042Droogstraat 59aanslag huurwaarde voldaan5‑9‑1720    
2-043Droogstraat 61soort onroerend goedhuis    
2-043Droogstraat 61eigenaar Pieter Oedzes erven   
2-043Droogstraat 61gebruiker Wier Jacobs    
2-043Droogstraat 61huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑12‑00 cg
2-043Droogstraat 61aanslag huurwaarde voldaan22‑6‑1720    
2-044Droogstraat 63soort onroerend goedstal    
2-044Droogstraat 63eigenaar Pieter Oldaens    
2-044Droogstraat 63huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
2-044Droogstraat 63aanslag huurwaarde voldaan1‑6‑1720    
2-045Droogstraat 65soort onroerend goedstal    
2-045Droogstraat 65eigenaar Abe Douwes erven   
2-045Droogstraat 65gebruiker Tjalling Alberts    
2-045Droogstraat 65huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑04‑00 cg
2-045Droogstraat 65aanslag huurwaarde voldaan15‑5‑1720    
2-046Zoutsloot 60soort onroerend goedhoff en kamer    
2-046Zoutsloot 60eigenaar Jacob Popta erven   
2-046Zoutsloot 60huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
2-046Zoutsloot 60aanslag huurwaarde voldaan17‑6‑1720    
2-047Zoutsloot 66soort onroerend goedmouterie en stal    
2-047Zoutsloot 66eigenaar Simen Fockes    
2-047Zoutsloot 66huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-047Zoutsloot 66aanslag huurwaarde voldaan6‑7‑1720    
2-048Droogstraat 81soort onroerend goedhuis en panwerk    
2-048Droogstraat 81eigenaar Simen Fockes    
2-048Droogstraat 81huurwaarde en aanslag  47‑08‑00 cg 09‑10‑00 cg
2-048Droogstraat 81aanslag huurwaarde voldaan6‑7‑1720    
2-049 soort onroerend goedhuis    
2-049 eigenaar Sybe Jans Reyers    
2-049 gebruiker Sytse Ruirds cum soc.   
2-049 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
2-049 aanslag huurwaarde voldaan17‑6‑1720    
2-050 soort onroerend goedkamer    
2-050 eigenaar Hendrik Goverts    
2-050 gebruiker Cornelis Pieters cum soc.   
2-050 huurwaarde en aanslag  13‑00‑00 cg 02‑12‑00 cg
2-050 aanslag huurwaarde voldaan19‑9‑1720    
2-051 soort onroerend goedhuis    
2-051 eigenaar Claes Willems    
2-051 gebruiker Pieter Jansen    
2-051 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-051 aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-052 soort onroerend goedhuis    
2-052 eigenaar Simke Jans erven   
2-052 gebruiker Jelle Willems    
2-052 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
2-052 aanslag huurwaarde voldaan26‑6‑1720    
2-053Hoogstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-053Hoogstraat 1eigenaar Duco Galama erven   
2-053Hoogstraat 1gebruiker Tijs Gerbens wed. cum soc.   
2-053Hoogstraat 1huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑16‑00 cg
2-053Hoogstraat 1aanslag huurwaarde voldaan22‑5‑1720    
2-054Hoogstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-054Hoogstraat 1eigenaar Pieter Gelinde    
2-054Hoogstraat 1huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
2-054Hoogstraat 1aanslag huurwaarde voldaan2‑3‑1720    
2-055Hoogstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-055Hoogstraat 3eigenaar P. Ackersloot erven   
2-055Hoogstraat 3gebruiker Foppe Gerrits    
2-055Hoogstraat 3huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 07‑00‑00 cg
2-055Hoogstraat 3aanslag huurwaarde voldaan17‑4‑1720    
2-056Hoogstraat 5soort onroerend goedhuis    
2-056Hoogstraat 5eigenaar Claes Braam    
2-056Hoogstraat 5gebruiker R. Nijkerk    
2-056Hoogstraat 5huurwaarde en aanslag  65‑00‑00 cg 13‑00‑00 cg
2-056Hoogstraat 5aanslag huurwaarde voldaan26‑6‑1720    
2-057Hoogstraat 7soort onroerend goedhuis    
2-057Hoogstraat 7eigenaar Jan Hornstra cum soc.   
2-057Hoogstraat 7huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 09‑12‑00 cg
2-057Hoogstraat 7aanslag huurwaarde voldaan6‑7‑1720    
2-058Hoogstraat 9soort onroerend goedmouterij    
2-058Hoogstraat 9eigenaar Hotze Swerms    
2-058Hoogstraat 9huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
2-058Hoogstraat 9aanslag huurwaarde voldaan19‑6‑1720    
2-059Hoogstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-059Hoogstraat 11eigenaar Pieter Hemmes    
2-059Hoogstraat 11huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-059Hoogstraat 11aanslag huurwaarde voldaan16‑5‑1720    
2-060Hoogstraat 13soort onroerend goedhuis    
2-060Hoogstraat 13eigenaar Claes Willems    
2-060Hoogstraat 13gebruiker Hendrik Goverts    
2-060Hoogstraat 13huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 09‑12‑00 cg
2-060Hoogstraat 13aanslag huurwaarde voldaan8‑6‑1720    
2-061Hoogstraat 15soort onroerend goedhuis    
2-061Hoogstraat 15eigenaar Antie Sybes    
2-061Hoogstraat 15huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑12‑00 cg
2-061Hoogstraat 15aanslag huurwaarde voldaan25‑6‑1720    
2-062Hoogstraat 19soort onroerend goedhuis    
2-062Hoogstraat 19eigenaar Willem Willems    
2-062Hoogstraat 19huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-062Hoogstraat 19aanslag huurwaarde voldaan4‑5‑1720    
2-063Hoogstraat 21soort onroerend goedhuis    
2-063Hoogstraat 21eigenaar Wopke Piekes wed.   
2-063Hoogstraat 21opmerking pauper
2-063Hoogstraat 21aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-064Hoogstraat 23soort onroerend goedhuis    
2-064Hoogstraat 23eigenaar Hotse Swerms    
2-064Hoogstraat 23gebruiker Jan Heeres cum soc.   
2-064Hoogstraat 23huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 09‑04‑00 cg
2-064Hoogstraat 23aanslag huurwaarde voldaan19‑6‑1724    
2-065Hoogstraat 25soort onroerend goedhuis, schuir en stal    
2-065Hoogstraat 25eigenaar Feike Yes    
2-065Hoogstraat 25huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 14‑00‑00 cg
2-065Hoogstraat 25aanslag huurwaarde voldaan16‑10‑1720    
2-065Hoogstraat 25opmerking 1720 den 16 october
2-065Hoogstraat 25opmerking door de exceteur betaelt 14-0-0
2-066Wortelstraat 9soort onroerend goedhuis    
2-066Wortelstraat 9eigenaar Gerrit Jansen    
2-066Wortelstraat 9opmerking pauper
2-066Wortelstraat 9aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-067Zoutsloot 96soort onroerend goedhuis    
2-067Zoutsloot 96eigenaar Roeloff Jansen cum soc.   
2-067Zoutsloot 96huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-067Zoutsloot 96aanslag huurwaarde voldaan12‑6‑1720    
2-067Zoutsloot 96opmerking 1720 den 12 juny van Roelof Jansen
2-067Zoutsloot 96opmerking hier op betaelt 1-0-0, insolvent
2-068 soort onroerend goedkamer    
2-068 eigenaar Douwe Harmens    
2-068 gebruiker Pieter Claessen    
2-068 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-068 aanslag huurwaarde voldaan25‑6‑1720    
2-069Wortelstraat 13soort onroerend goedperk    
2-069Wortelstraat 13eigenaar Tomas Gonggrijp erven   
2-069Wortelstraat 13huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
2-069Wortelstraat 13aanslag huurwaarde voldaan25‑7‑1720    
2-070Zoutsloot 88soort onroerend goedhoff    
2-070Zoutsloot 88eigenaar Willem Rutgers    
2-070Zoutsloot 88huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
2-070Zoutsloot 88opmerking deese post is bij de executeur ontfangen vol-
2-070Zoutsloot 88opmerking gens sijn verclaringe gedaen den 17 xber 1720
2-070Zoutsloot 88aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-071Zoutsloot 90soort onroerend goedhuis    
2-071Zoutsloot 90eigenaar Willem Rutgers    
2-071Zoutsloot 90opmerking pauper
2-071Zoutsloot 90aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-072Wortelstraat 3soort onroerend goedhoff    
2-072Wortelstraat 3eigenaar hopman Croese    
2-072Wortelstraat 3huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-072Wortelstraat 3aanslag huurwaarde voldaan3‑9‑1720    
2-073Zoutsloot 78soort onroerend goedhuis    
2-073Zoutsloot 78eigenaar Janke Tiaerds    
2-073Zoutsloot 78huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
2-073Zoutsloot 78opmerking insolvent
2-074Zoutsloot 80soort onroerend goed    
2-074Zoutsloot 80eigenaar Rienk Cornelis    
2-074Zoutsloot 80huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-074Zoutsloot 80opmerking pauper
2-075Herenwaltje 5soort onroerend goedhuis    
2-075Herenwaltje 5eigenaar Meye Sakes wed.   
2-075Herenwaltje 5huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
2-075Herenwaltje 5aanslag huurwaarde voldaan8‑8‑1720    
2-076Herenwaltje 7soort onroerend goedhuis    
2-076Herenwaltje 7eigenaar Taecke Poppes    
2-076Herenwaltje 7huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
2-076Herenwaltje 7aanslag huurwaarde voldaan8‑7‑1720    
2-077Herenwaltje 9soort onroerend goedkamer    
2-077Herenwaltje 9eigenaar Tietzke Ymes erven   
2-077Herenwaltje 9gebruiker Hendrick Alberts    
2-077Herenwaltje 9huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-077Herenwaltje 9aanslag huurwaarde voldaan11‑7‑1720    
2-078Hoogstraat 27soort onroerend goedhuis en brouwerie    
2-078Hoogstraat 27eigenaar Tietzke Ymes erven   
2-078Hoogstraat 27gebruiker Jan Auckes    
2-078Hoogstraat 27huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
2-078Hoogstraat 27aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-079Hoogstraat 29soort onroerend goedhuis    
2-079Hoogstraat 29eigenaar Tietzke Ymes erven   
2-079Hoogstraat 29gebruiker Hessel Jansen cum soc.   
2-079Hoogstraat 29huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-079Hoogstraat 29aanslag huurwaarde voldaan4‑6‑1720    
2-080Hoogstraat 31soort onroerend goedhuis    
2-080Hoogstraat 31eigenaar Douwe Harmens    
2-080Hoogstraat 31huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 05‑04‑00 cg
2-080Hoogstraat 31aanslag huurwaarde voldaan25‑6‑1720    
2-081 soort onroerend goedhuis    
2-081 eigenaar Marten Lieuwes erven   
2-081 opmerking pauper
2-081 aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-082Hoogstraat 35soort onroerend goedhuis    
2-082Hoogstraat 35eigenaar Schelte Wybrens    
2-082Hoogstraat 35gebruiker Gerrit Eiberts cum soc.   
2-082Hoogstraat 35huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 08‑08‑00 cg
2-082Hoogstraat 35aanslag huurwaarde voldaan19‑7‑1720    
2-083Hoogstraat 37soort onroerend goedhuis    
2-083Hoogstraat 37eigenaar Jacob Hettes    
2-083Hoogstraat 37huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
2-083Hoogstraat 37aanslag huurwaarde voldaan4‑7‑1720    
2-084Hoogstraat 39soort onroerend goedhuis    
2-084Hoogstraat 39eigenaar Johannes Benedix    
2-084Hoogstraat 39huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
2-084Hoogstraat 39aanslag huurwaarde voldaan11‑9‑1720    
2-085Hoogstraat 41soort onroerend goedhuis    
2-085Hoogstraat 41eigenaar Evert Hendrix    
2-085Hoogstraat 41huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
2-085Hoogstraat 41aanslag huurwaarde voldaan26‑7‑1720    
2-086 soort onroerend goedkamer    
2-086 eigenaar Guilliam Boneta    
2-086 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
2-086 opmerking insolvent
2-086 aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-087Wortelstraat 8soort onroerend goedhuis    
2-087Wortelstraat 8eigenaar Eibert Pieters    
2-087Wortelstraat 8gebruiker Jetse Yckes    
2-087Wortelstraat 8huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
2-087Wortelstraat 8opmerking onder eede verclaert geen huur te hebben
2-087Wortelstraat 8opmerking nogh te sullen ontfangen
2-087Wortelstraat 8aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-088Wortelstraat 6soort onroerend goedstal    
2-088Wortelstraat 6eigenaar Tietzke Ymes    
2-088Wortelstraat 6gebruiker Guilliam Boneta    
2-088Wortelstraat 6huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-088Wortelstraat 6aanslag huurwaarde voldaan27‑6‑1720    
2-089Hoogstraat 43soort onroerend goedhuis    
2-089Hoogstraat 43eigenaar Homme Tiebbes    
2-089Hoogstraat 43opmerking pauper
2-089Hoogstraat 43aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-090Hoogstraat 45soort onroerend goedhuis    
2-090Hoogstraat 45eigenaar burgemeester Tiaard Bouwens    
2-090Hoogstraat 45gebruiker Johannes Wybes    
2-090Hoogstraat 45huurwaarde en aanslag  28‑10‑00 cg 05‑14‑00 cg
2-090Hoogstraat 45aanslag huurwaarde voldaan6‑5‑1720    
2-091Hoogstraat 47soort onroerend goedhuis    
2-091Hoogstraat 47eigenaar Beern Willems    
2-091Hoogstraat 47opmerking pauper
2-091Hoogstraat 47aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-092Hoogstraat 49soort onroerend goedhuis    
2-092Hoogstraat 49eigenaar Geert Harmens Crol    
2-092Hoogstraat 49opmerking pauper
2-092Hoogstraat 49aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-093Hoogstraat 51soort onroerend goedpotterie    
2-093Hoogstraat 51eigenaar Remmert Huiberts    
2-093Hoogstraat 51huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
2-093Hoogstraat 51opmerking door de executeur ontfangen 1-16-0
2-094Hoogstraat 53soort onroerend goedhuis    
2-094Hoogstraat 53eigenaar Aucke Gerbens    
2-094Hoogstraat 53gebruiker Claes Gerbens    
2-094Hoogstraat 53huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
2-094Hoogstraat 53aanslag huurwaarde voldaan30‑5‑1720    
2-095Liemendijk 38soort onroerend goedperk    
2-095Liemendijk 38eigenaar Anne Jans    
2-095Liemendijk 38huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
2-095Liemendijk 38aanslag huurwaarde voldaan12‑7‑1720    
2-096 soort onroerend goedhuis    
2-096 eigenaar Douwe Jacobs    
2-096 opmerking pauper
2-096 aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-097Hoogstraat 38soort onroerend goedhuis    
2-097Hoogstraat 38eigenaar Douwe Jacobs    
2-097Hoogstraat 38opmerking pauper
2-097Hoogstraat 38aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-098Hoogstraat 36soort onroerend goedhuis    
2-098Hoogstraat 36eigenaar Gerrit Harmens    
2-098Hoogstraat 36opmerking pauper
2-098Hoogstraat 36aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-099Hoogstraat 34soort onroerend goedhuis    
2-099Hoogstraat 34eigenaar Freerk Jansen Croon    
2-099Hoogstraat 34gebruiker Abbe Auckes wed.   
2-099Hoogstraat 34huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-099Hoogstraat 34aanslag huurwaarde voldaan5‑10‑1720    
2-100Hoogstraat 32soort onroerend goedhuis    
2-100Hoogstraat 32eigenaar Tijs Ypes    
2-100Hoogstraat 32gebruiker Pieter Floris wed. cum soc.   
2-100Hoogstraat 32huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑16‑00 cg
2-100Hoogstraat 32aanslag huurwaarde voldaan24‑7‑1720    
2-101Scheerstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-101Scheerstraat 11eigenaar Sioerd Dirks wed.   
2-101Scheerstraat 11opmerking pauper
2-101Scheerstraat 11aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-102Hoogstraat 30soort onroerend goedhuis    
2-102Hoogstraat 30eigenaar Ype Pieters    
2-102Hoogstraat 30huurwaarde en aanslag  26‑10‑00 cg 05‑06‑00 cg
2-102Hoogstraat 30aanslag huurwaarde voldaan15‑7‑1720    
2-103Hoogstraat 30soort onroerend goedhuis    
2-103Hoogstraat 30eigenaar Eelcke Aukes    
2-103Hoogstraat 30gebruiker Simen Wessels    
2-103Hoogstraat 30huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
2-103Hoogstraat 30aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-104Hoogstraat 28soort onroerend goedhuis    
2-104Hoogstraat 28eigenaar Tijs Ypes    
2-104Hoogstraat 28gebruiker Eelcke Jetses    
2-104Hoogstraat 28huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-104Hoogstraat 28aanslag huurwaarde voldaan24‑7‑1720    
2-105Hoogstraat 26soort onroerend goedhuis    
2-105Hoogstraat 26eigenaar Tijs Ypes    
2-105Hoogstraat 26gebruiker Jan Douwes cum soc.   
2-105Hoogstraat 26huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑16‑00 cg
2-105Hoogstraat 26aanslag huurwaarde voldaan24‑7‑1720    
2-106Hoogstraat 24soort onroerend goedhuis    
2-106Hoogstraat 24eigenaar Tijs Ypes    
2-106Hoogstraat 24gebruiker Tiaard Claessen cum soc.   
2-106Hoogstraat 24huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 05‑04‑00 cg
2-106Hoogstraat 24aanslag huurwaarde voldaan24‑7‑1720    
2-107Hoogstraat 22soort onroerend goedhuis    
2-107Hoogstraat 22eigenaar Tjalling Braaxma    
2-107Hoogstraat 22opmerking doet geen huir
2-107Hoogstraat 22aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-108Herenwaltje 15soort onroerend goedhuis    
2-108Herenwaltje 15eigenaar Tijs Ypes    
2-108Herenwaltje 15huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
2-108Herenwaltje 15aanslag huurwaarde voldaan24‑7‑1720    
2-109Scheerstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-109Scheerstraat 1eigenaar Tijs Ypes    
2-109Scheerstraat 1huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
2-109Scheerstraat 1aanslag huurwaarde voldaan24‑7‑1720    
2-110Herenwaltje 19soort onroerend goedhuis    
2-110Herenwaltje 19eigenaar Tijs Ypes    
2-110Herenwaltje 19huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
2-110Herenwaltje 19aanslag huurwaarde voldaan24‑7‑1720    
2-111Hoogstraat 20soort onroerend goedhuis    
2-111Hoogstraat 20eigenaar Goitien Braam erven   
2-111Hoogstraat 20gebruiker Jan Aleffs cum soc.   
2-111Hoogstraat 20huurwaarde en aanslag  24‑14‑00 cg 04‑19‑00 cg
2-111Hoogstraat 20aanslag huurwaarde voldaan26‑6‑1720    
2-112Hoogstraat 18soort onroerend goedhuis en gorterie    
2-112Hoogstraat 18eigenaar Sybe Jansen Reiers    
2-112Hoogstraat 18huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 08‑08‑00 cg
2-112Hoogstraat 18aanslag huurwaarde voldaan10‑5‑1720    
2-113Hoogstraat 16soort onroerend goedhuis    
2-113Hoogstraat 16eigenaar Pieter Willems    
2-113Hoogstraat 16huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
2-113Hoogstraat 16aanslag huurwaarde voldaan24‑5‑1720    
2-114Hoogstraat 14soort onroerend goedhuis    
2-114Hoogstraat 14eigenaar Hessel Suringar    
2-114Hoogstraat 14huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 06‑08‑00 cg
2-114Hoogstraat 14aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-115Hoogstraat 12soort onroerend goedhuis    
2-115Hoogstraat 12eigenaar Claes Willems    
2-115Hoogstraat 12gebruiker Hessel Jarigs cum soc.   
2-115Hoogstraat 12huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-115Hoogstraat 12aanslag huurwaarde voldaan8‑6‑1720    
2-116Hoogstraat 10soort onroerend goedhuis    
2-116Hoogstraat 10eigenaar Tomas Overhart    
2-116Hoogstraat 10gebruiker Claes Douwes    
2-116Hoogstraat 10huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
2-116Hoogstraat 10aanslag huurwaarde voldaan22‑5‑1720    
2-117Hoogstraat 6soort onroerend goedhuis    
2-117Hoogstraat 6eigenaar Jelle Claessens dogter   
2-117Hoogstraat 6opmerking pauper
2-117Hoogstraat 6aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-118Hoogstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-118Hoogstraat 4eigenaar Cornelis Tiaerds    
2-118Hoogstraat 4opmerking pauper
2-118Hoogstraat 4aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-119Hoogstraat 2soort onroerend goedhuis    
2-119Hoogstraat 2eigenaar Jan Beerns    
2-119Hoogstraat 2huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-119Hoogstraat 2aanslag huurwaarde voldaan22‑6‑1720    
2-120Rozemarijnstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-120Rozemarijnstraat 1eigenaar Ype Hessels    
2-120Rozemarijnstraat 1huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-120Rozemarijnstraat 1aanslag huurwaarde voldaan10‑8‑1720    
2-121Rozemarijnstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-121Rozemarijnstraat 3eigenaar Hendrick Wessels    
2-121Rozemarijnstraat 3opmerking pauper
2-121Rozemarijnstraat 3aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-122Noorderhaven 109soort onroerend goedhuis    
2-122Noorderhaven 109eigenaar Grietie Fransen    
2-122Noorderhaven 109huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-122Noorderhaven 109aanslag huurwaarde voldaan18‑5‑1720    
2-122Noorderhaven 109grondpacht en aanslag   05‑12‑00 cg1‑08‑00 cg
2-122Noorderhaven 109grondpacht aande havenisten    
2-122Noorderhaven 109aanslag grondpacht voldaan18‑5‑1720    
2-123Noorderhaven 111soort onroerend goedhuis    
2-123Noorderhaven 111eigenaar Claes Braam    
2-123Noorderhaven 111huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 09‑12‑00 cg
2-123Noorderhaven 111aanslag huurwaarde voldaan24‑6‑1720    
2-123Noorderhaven 111grondpacht en aanslag   05‑12‑00 cg1‑08‑00 cg
2-123Noorderhaven 111grondpacht aande havenisten    
2-123Noorderhaven 111aanslag grondpacht voldaan27‑5‑1720    
2-124Noorderhaven 113soort onroerend goedhuis    
2-124Noorderhaven 113eigenaar Tiaard Tiaardsen    
2-124Noorderhaven 113huurwaarde en aanslag  51‑00‑00 cg 10‑04‑00 cg
2-124Noorderhaven 113aanslag huurwaarde voldaan17‑7‑1720    
2-125Rommelhaven 1soort onroerend goedhuis    
2-125Rommelhaven 1eigenaar Jelte Ynses wed.   
2-125Rommelhaven 1huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-125Rommelhaven 1aanslag huurwaarde voldaan25‑7‑1720    
2-126Rommelhaven 3soort onroerend goedhuis    
2-126Rommelhaven 3eigenaar Foecke Taedes    
2-126Rommelhaven 3gebruiker Oeds Davids    
2-126Rommelhaven 3huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑08‑00 cg
2-126Rommelhaven 3aanslag huurwaarde voldaan24‑6‑1720    
2-127Rommelhaven 5soort onroerend goedhoutstek    
2-127Rommelhaven 5eigenaar Albert Hendriks    
2-127Rommelhaven 5huurwaarde en aanslag  07‑00‑00 cg 01‑08‑00 cg
2-127Rommelhaven 5aanslag huurwaarde voldaan10‑7‑1720    
2-128Rommelhaven 9soort onroerend goedhuis    
2-128Rommelhaven 9eigenaar Jelte Ynses wed.   
2-128Rommelhaven 9huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
2-128Rommelhaven 9aanslag huurwaarde voldaan25‑7‑1720    
2-129Rommelhaven 11soort onroerend goedhuis    
2-129Rommelhaven 11eigenaar Hartman Feyes    
2-129Rommelhaven 11huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-129Rommelhaven 11aanslag huurwaarde voldaan4‑7‑1720    
2-130Rommelhaven 15soort onroerend goedhuis    
2-130Rommelhaven 15eigenaar Rinke Heeres    
2-130Rommelhaven 15huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 07‑12‑00 cg
2-130Rommelhaven 15aanslag huurwaarde voldaan4‑6‑1720    
2-131Scheerstraat 5soort onroerend goedhuis    
2-131Scheerstraat 5eigenaar Jan de Wilde    
2-131Scheerstraat 5huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
2-131Scheerstraat 5opmerking de executeur heeft verclaerd dese post aen hem
2-131Scheerstraat 5opmerking betaald te sijn, wordende derhalve gelaten tot
2-131Scheerstraat 5opmerking sijn verantwoordinge, utsupra
2-131Scheerstraat 5aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-132Scheerstraat 7soort onroerend goedhuis    
2-132Scheerstraat 7eigenaar Simen Feickes    
2-132Scheerstraat 7huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
2-132Scheerstraat 7aanslag huurwaarde voldaan17‑7‑1720    
2-133Scheerstraat 9soort onroerend goedhuis    
2-133Scheerstraat 9eigenaar Roeloff Jansen    
2-133Scheerstraat 9opmerking pauper
2-133Scheerstraat 9aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-134William Boothstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-134William Boothstraat 4eigenaar Reiner Harmens    
2-134William Boothstraat 4huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑12‑00 cg
2-134William Boothstraat 4aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-135Scheerstraat 10soort onroerend goedhuis    
2-135Scheerstraat 10eigenaar Reinder Harmens    
2-135Scheerstraat 10gebruiker Jan Hendrix    
2-135Scheerstraat 10huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-135Scheerstraat 10aanslag huurwaarde voldaan8‑8‑1720    
2-136 soort onroerend goedhuis    
2-136 eigenaar Goucke Suringar erven   
2-136 gebruiker Simen Lieuwes    
2-136 huurwaarde en aanslag  14‑18‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-136 aanslag huurwaarde voldaan27‑5‑1720    
2-137Scheerstraat 8soort onroerend goedstal    
2-137Scheerstraat 8eigenaar Goucke Suringar erven   
2-137Scheerstraat 8gebruiker Grietie Lolles    
2-137Scheerstraat 8huurwaarde en aanslag  14‑08‑00 cg 02‑17‑00 cg
2-137Scheerstraat 8aanslag huurwaarde voldaan23‑5‑1720    
2-138Scheerstraat 6soort onroerend goedhuis    
2-138Scheerstraat 6eigenaar Stoffel Teunis wed.   
2-138Scheerstraat 6gebruiker Joost Beerents    
2-138Scheerstraat 6huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
2-138Scheerstraat 6aanslag huurwaarde voldaan10‑6‑1720    
2-139Scheerstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-139Scheerstraat 4eigenaar Taecke Johannis    
2-139Scheerstraat 4huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
2-139Scheerstraat 4aanslag huurwaarde voldaan24‑4‑1720    
2-140Scheerstraat 2soort onroerend goedstal    
2-140Scheerstraat 2eigenaar burgemeester Rein Sickes    
2-140Scheerstraat 2huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-140Scheerstraat 2aanslag huurwaarde voldaan14‑5‑1720    
2-141Rommelhaven 13soort onroerend goedhuis    
2-141Rommelhaven 13eigenaar Anne Dirks erven   
2-141Rommelhaven 13huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
2-141Rommelhaven 13aanslag huurwaarde voldaan4‑6‑1720    
2-142Noordijs 1soort onroerend goedhuis    
2-142Noordijs 1eigenaar Anne Dirks    
2-142Noordijs 1huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 06‑08‑00 cg
2-142Noordijs 1aanslag huurwaarde voldaan4‑6‑1720    
2-143Noordijs 5soort onroerend goedhuis    
2-143Noordijs 5eigenaar burgemeester Rein Sickes    
2-143Noordijs 5huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 10‑16‑00 cg
2-143Noordijs 5aanslag huurwaarde voldaan14‑5‑1720    
2-144Noordijs 5soort onroerend goedhuis    
2-144Noordijs 5eigenaar burgemeester Weima    
2-144Noordijs 5gebruiker burgemeester Weima    
2-144Noordijs 5huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-144Noordijs 5aanslag huurwaarde voldaan4‑7‑1720    
2-144Noordijs 5grondpacht en aanslag   01‑01‑00 cg0‑05‑04 cg
2-144Noordijs 5grondpacht aanburgemeesterburgemeester Bilaan erven   
2-144Noordijs 5aanslag grondpacht voldaan4‑7‑1720    
2-145Noordijs 9soort onroerend goedhuis    
2-145Noordijs 9eigenaar Jancke Feddriks    
2-145Noordijs 9gebruiker Jancke Feddriks    
2-145Noordijs 9huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-145Noordijs 9aanslag huurwaarde voldaan16‑5‑1720    
2-146Noordijs 11soort onroerend goedhuis    
2-146Noordijs 11eigenaar Frans Pieters wed.   
2-146Noordijs 11gebruiker Frans Pieters wed.   
2-146Noordijs 11huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
2-146Noordijs 11aanslag huurwaarde voldaan17‑6‑1720    
2-147William Boothstraat 10soort onroerend goedhuis en gleibackerie    
2-147William Boothstraat 10eigenaar Pieter Feitema    
2-147William Boothstraat 10gebruiker Pieter Feitema    
2-147William Boothstraat 10huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
2-147William Boothstraat 10aanslag huurwaarde voldaan23‑7‑1720    
2-148Noordijs 13soort onroerend goedhuis    
2-148Noordijs 13eigenaar Wybe Hanekuik    
2-148Noordijs 13gebruiker Wybe Hanekuik    
2-148Noordijs 13huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
2-148Noordijs 13aanslag huurwaarde voldaan18‑7‑1720    
2-149Noordijs 15soort onroerend goedhuis    
2-149Noordijs 15eigenaar Frans Jetses cum soc.   
2-149Noordijs 15gebruiker Anne Jans    
2-149Noordijs 15huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 22‑00‑00 cg
2-149Noordijs 15aanslag huurwaarde voldaan12‑6‑1720    
2-150Noordijs 17soort onroerend goedhuis    
2-150Noordijs 17eigenaar Tomas Jansen    
2-150Noordijs 17huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
2-150Noordijs 17aanslag huurwaarde voldaan4‑6‑1720    
2-151Noordijs 19soort onroerend goedhuis    
2-151Noordijs 19eigenaar Teunis Foppes erven   
2-151Noordijs 19gebruiker Jarig Jacobs    
2-151Noordijs 19huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-151Noordijs 19aanslag huurwaarde voldaan8‑6‑1720    
2-152Noordijs 21soort onroerend goedhuis    
2-152Noordijs 21eigenaar Freerk Jacobs erven   
2-152Noordijs 21gebruiker Hubert Claessen wed.   
2-152Noordijs 21huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 09‑00‑00 cg
2-152Noordijs 21aanslag huurwaarde voldaan3‑4‑1720    
2-153 soort onroerend goedhuis    
2-153 eigenaar burgemeester Kimstra wed.   
2-153 gebruiker Hidde Heremyt    
2-153 huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
2-153 aanslag huurwaarde voldaan6‑7‑1720    
2-154Noordijs 23soort onroerend goedhuis    
2-154Noordijs 23eigenaar dr. Eelco Suringar    
2-154Noordijs 23huurwaarde en aanslag  63‑00‑00 cg 12‑12‑00 cg
2-154Noordijs 23aanslag huurwaarde voldaan16‑7‑1720    
2-155 soort onroerend goedhuis    
2-155 eigenaar Jan Broers    
2-155 huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
2-155 opmerking door de executeur ontfangen
2-155 aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-156Noordijs 25soort onroerend goedhuis    
2-156Noordijs 25eigenaar Claes Epes wed.   
2-156Noordijs 25huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑08‑00 cg
2-156Noordijs 25aanslag huurwaarde voldaan9‑5‑1720    
2-157Noordijs 27soort onroerend goedhuis    
2-157Noordijs 27eigenaar vroedsman Ripema    
2-157Noordijs 27gebruiker Wopke Gatses    
2-157Noordijs 27huurwaarde en aanslag  67‑00‑00 cg 13‑08‑00 cg
2-157Noordijs 27aanslag huurwaarde voldaan20‑8‑1720    
2-158Franekereind 1soort onroerend goedhuis    
2-158Franekereind 1eigenaar Cornelis Freercks    
2-158Franekereind 1huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 09‑08‑00 cg
2-158Franekereind 1aanslag huurwaarde voldaan13‑4‑1720    
2-159Franekereind 3soort onroerend goedhuis    
2-159Franekereind 3eigenaar Tiaard Tiaardsen    
2-159Franekereind 3gebruiker Harmen Ages    
2-159Franekereind 3huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
2-159Franekereind 3aanslag huurwaarde voldaan17‑7‑1720    
2-160Franekereind 5soort onroerend goedhuis    
2-160Franekereind 5eigenaar burgemeester Sloterdijk    
2-160Franekereind 5huurwaarde en aanslag  72‑00‑00 cg 14‑08‑00 cg
2-160Franekereind 5aanslag huurwaarde voldaan21‑3‑1720    
2-161Franekereind 7soort onroerend goedhuis    
2-161Franekereind 7eigenaar vroedsman Rowel    
2-161Franekereind 7gebruiker Trijntie Harms    
2-161Franekereind 7huurwaarde en aanslag  42‑10‑00 cg 08‑10‑00 cg
2-161Franekereind 7aanslag huurwaarde voldaan13‑4‑1720    
2-162Franekereind 9soort onroerend goedhuis    
2-162Franekereind 9eigenaar vroedsman Rowel    
2-162Franekereind 9huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
2-162Franekereind 9aanslag huurwaarde voldaan13‑4‑1720    
2-163Franekereind 11soort onroerend goedhuis    
2-163Franekereind 11eigenaar vroedsman Rowel    
2-163Franekereind 11gebruiker Claes Hessels    
2-163Franekereind 11huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 05‑08‑00 cg
2-163Franekereind 11aanslag huurwaarde voldaan13‑4‑1720    
2-163Franekereind 11grondpacht en aanslag   01‑04‑00 cg0‑06‑00 cg
2-163Franekereind 11grondpacht aanRuird Pieters kinderen   
2-163Franekereind 11aanslag grondpacht voldaan1‑7‑1720    
2-164Franekereind 15soort onroerend goedhuis    
2-164Franekereind 15eigenaar Tiepke Gratema wed.   
2-164Franekereind 15huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 20‑00‑00 cg
2-164Franekereind 15aanslag huurwaarde voldaan21‑5‑1720    
2-165 soort onroerend goedagterhuis    
2-165 eigenaar Teunis Foppes erven   
2-165 gebruiker Jane? Hiddes    
2-165 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-165 aanslag huurwaarde voldaan8‑6‑1720    
2-166 soort onroerend goedagterhuis    
2-166 eigenaar Tomas Jansen    
2-166 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-166 aanslag huurwaarde voldaan4‑6‑1720    
2-167 soort onroerend goedkamer    
2-167 eigenaar Wybe Hanekuik    
2-167 huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
2-167 aanslag huurwaarde voldaan18‑7‑1720    
2-168 soort onroerend goedagterhuis    
2-168 eigenaar Frans Pieters wed.   
2-168 gebruiker Coene Hendrix    
2-168 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
2-168 aanslag huurwaarde voldaan17‑6‑1720    
2-169William Boothstraat 6soort onroerend goedhuis    
2-169William Boothstraat 6eigenaar Cornelis Jansen    
2-169William Boothstraat 6huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
2-169William Boothstraat 6aanslag huurwaarde voldaan19‑8‑1720    
2-170 soort onroerend goedgleibackerie    
2-170 eigenaar Cornelis Jansen    
2-170 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
2-170 aanslag huurwaarde voldaan22‑7‑1720    
2-170 grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
2-170 grondpacht aanTieerd Siverda    
2-170 aanslag grondpacht voldaan18‑5‑1720    
2-171 soort onroerend goedhuis    
2-171 eigenaar Reinier Harmens    
2-171 opmerking dit is mede bekent onder de hoff no. 134
2-171 aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-172Lombardstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-172Lombardstraat 4eigenaar Reiner Jarigs    
2-172Lombardstraat 4gebruiker Johannes Remmerts cum soc.   
2-172Lombardstraat 4huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 43‑04‑00 cg
2-172Lombardstraat 4aanslag huurwaarde voldaan14‑6‑1720    
2-173Lombardstraat 2soort onroerend goedhuis    
2-173Lombardstraat 2eigenaar juffrouw Baron    
2-173Lombardstraat 2gebruiker Jan Rienx    
2-173Lombardstraat 2huurwaarde en aanslag  07‑00‑00 cg 01‑08‑00 cg
2-173Lombardstraat 2aanslag huurwaarde voldaan24‑5‑1720    
2-173Lombardstraat 2grondpacht en aanslag   02‑02‑00 cg0‑10‑08 cg
2-173Lombardstraat 2grondpacht aanHarmen Douwes    
2-173Lombardstraat 2aanslag grondpacht voldaan14‑5‑1720    
2-174William Boothstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-174William Boothstraat 3eigenaar Lieuwe Jillerts    
2-174William Boothstraat 3opmerking pauper
2-174William Boothstraat 3aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-175William Boothstraat 5soort onroerend goedkeeten    
2-175William Boothstraat 5eigenaar dr. Suringar    
2-175William Boothstraat 5huurwaarde en aanslag  87‑10‑00 cg 57‑10‑00 cg
2-175William Boothstraat 5aanslag huurwaarde voldaan16‑7‑1720    
2-176 soort onroerend goedhuis    
2-176 eigenaar Jan Andries    
2-176 opmerking pauper
2-176 aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-176 grondpacht en aanslag   02‑04‑00 cg0‑06‑00 cg
2-176 grondpacht aanHarmen Douwes    
2-176 aanslag grondpacht voldaan14‑5‑1720    
2-177 soort onroerend goedhuis    
2-177 eigenaar Jan P. Schaaff    
2-177 gebruiker conrector Wassenaar    
2-177 huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
2-177 aanslag huurwaarde voldaan6‑1‑1720    
2-178 soort onroerend goedkeet    
2-178 eigenaar Wybe Gerrits    
2-178 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
2-178 aanslag huurwaarde voldaan3‑6‑1720    
2-179William Boothstraat 37soort onroerend goedhuis    
2-179William Boothstraat 37eigenaar Pieter Tiebbes    
2-179William Boothstraat 37gebruiker Johannes Hendriks    
2-179William Boothstraat 37huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-179William Boothstraat 37aanslag huurwaarde voldaan22‑6‑1720    
2-180William Boothstraat 35soort onroerend goedkeet    
2-180William Boothstraat 35eigenaar Pieter Tiebbes    
2-180William Boothstraat 35huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
2-180William Boothstraat 35aanslag huurwaarde voldaan17‑6‑1720    
2-181 soort onroerend goedpakhuis    
2-181 eigenaar Pieter Tiebbes    
2-181 opmerking staet ledig
2-181 aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-182 soort onroerend goedhuis    
2-182 eigenaar Feddrik Jeppes    
2-182 gebruiker Sybe Ruirdts    
2-182 gebruiker Sybren Jansen    
2-182 huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 05‑08‑00 cg
2-182 aanslag huurwaarde voldaan23‑5‑1720    
2-182 opmerking 1720 den 23 mey hier op voort jaer betaelt,
2-182 opmerking heeft bij ede verklaert niet meer als 25-04-00
2-182 opmerking te huyr doet
2-183William Boothstraat 39soort onroerend goedhuis    
2-183William Boothstraat 39eigenaar Hendrik Jansen    
2-183William Boothstraat 39opmerking pauper
2-183William Boothstraat 39aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
2-184Franekereind 17soort onroerend goedhuis    
2-184Franekereind 17eigenaar Gerrit Jansen    
2-184Franekereind 17huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 05‑02‑00 cg
2-184Franekereind 17aanslag huurwaarde voldaan4‑7‑1720    
2-185Franekereind 19soort onroerend goedhuis    
2-185Franekereind 19eigenaar burgemeester Adema erven   
2-185Franekereind 19gebruiker Pieter Adema    
2-185Franekereind 19huurwaarde en aanslag  51‑00‑00 cg 10‑04‑00 cg
2-185Franekereind 19aanslag huurwaarde voldaan22‑4‑1720    
2-185Franekereind 19grondpacht aanHarmen Douwes    
2-185Franekereind 19grondpacht en aanslag   01‑09‑00 cg0‑07‑04 cg
2-185Franekereind 19aanslag grondpacht voldaan14‑5‑1720    
2-186Franekereind 21soort onroerend goedhuis    
2-186Franekereind 21eigenaar Pieter Cornelis wed.   
2-186Franekereind 21gebruiker Jan Harmens    
2-186Franekereind 21huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑12‑00 cg
2-186Franekereind 21aanslag huurwaarde voldaan23‑5‑1720    
3-001Scheffersplein 25soort onroerend goedkeet en pakhuis    
3-001Scheffersplein 25eigenaar Seerp Doedes wed.   
3-001Scheffersplein 25gebruiker Seerp Doedes wed.   
3-001Scheffersplein 25huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
3-001Scheffersplein 25aanslag huurwaarde voldaan3‑5‑1720    
3-002Scheffersplein 25soort onroerend goedkeet    
3-002Scheffersplein 25eigenaar vroedsman Ripema    
3-002Scheffersplein 25gebruiker vroedsman Ripema    
3-002Scheffersplein 25huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
3-002Scheffersplein 25aanslag huurwaarde voldaan14‑6‑1720    
3-003Scheffersplein 23soort onroerend goedkeet    
3-003Scheffersplein 23eigenaar Jan Schiere    
3-003Scheffersplein 23gebruiker Jan Schiere    
3-003Scheffersplein 23huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
3-003Scheffersplein 23aanslag huurwaarde voldaan20‑6‑1720    
3-004Scheffersplein 15soort onroerend goedkamer    
3-004Scheffersplein 15eigenaar burgemeester Sloterdijk    
3-004Scheffersplein 15gebruiker Harmen Harmens    
3-004Scheffersplein 15huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
3-004Scheffersplein 15aanslag huurwaarde voldaan24‑4‑1720    
3-005Scheffersplein 13soort onroerend goedwagenhuis    
3-005Scheffersplein 13eigenaar burgemeester Sloterdijk    
3-005Scheffersplein 13gebruiker burgemeester Sloterdijk    
3-005Scheffersplein 13huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
3-005Scheffersplein 13aanslag huurwaarde voldaan21‑3‑1720    
3-006Scheffersplein 9soort onroerend goedhuis    
3-006Scheffersplein 9eigenaar Sytse Pieters    
3-006Scheffersplein 9gebruiker Sytse Pieters    
3-006Scheffersplein 9opmerking pauper
3-007Scheffersplein 7soort onroerend goedhuis    
3-007Scheffersplein 7eigenaar Simke Tomas    
3-007Scheffersplein 7gebruiker Simke Tomas    
3-007Scheffersplein 7opmerking pauper
3-008Scheffersplein 5soort onroerend goedhuis en mouterie    
3-008Scheffersplein 5eigenaar Broer Baukes    
3-008Scheffersplein 5gebruiker Broer Baukes    
3-008Scheffersplein 5huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑12‑00 cg
3-008Scheffersplein 5aanslag huurwaarde voldaan29‑4‑1720    
3-009Scheffersplein 3soort onroerend goedhoff    
3-009Scheffersplein 3eigenaar Douwe Jansen wed.   
3-009Scheffersplein 3gebruiker Douwe Jansen wed.   
3-009Scheffersplein 3huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑12‑00 cg
3-009Scheffersplein 3aanslag huurwaarde voldaan8‑5‑1720    
3-010Scheffersplein 1soort onroerend goedhoff    
3-010Scheffersplein 1eigenaar Tiaerd Tiaardsen    
3-010Scheffersplein 1gebruiker Tiaerd Tiaardsen    
3-010Scheffersplein 1huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
3-010Scheffersplein 1aanslag huurwaarde voldaan17‑7‑1720    
3-011Oosterkeetstraat 11soort onroerend goedkamer    
3-011Oosterkeetstraat 11eigenaar Hendrick Marcus    
3-011Oosterkeetstraat 11gebruiker Hendrick Marcus    
3-011Oosterkeetstraat 11opmerking pauper
3-012Oosterkeetstraat 5soort onroerend goedtuin    
3-012Oosterkeetstraat 5eigenaar Ype Pieters    
3-012Oosterkeetstraat 5gebruiker Ype Pieters    
3-012Oosterkeetstraat 5huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑12‑00 cg
3-012Oosterkeetstraat 5aanslag huurwaarde voldaan15‑7‑1720    
3-013Oosterkeetstraat 1soort onroerend goedkamer    
3-013Oosterkeetstraat 1eigenaar Romke Mattheus wed.   
3-013Oosterkeetstraat 1gebruiker Sipke Jillerts    
3-013Oosterkeetstraat 1huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-013Oosterkeetstraat 1aanslag huurwaarde voldaan3‑8‑1720    
3-013Oosterkeetstraat 1opmerking den 3 augustus voort jaer betaelt 2-08-00
3-013Oosterkeetstraat 1opmerking door Sipke Jillerts soon
3-013Oosterkeetstraat 1grondpacht aanRuird Pieters kinders   
3-013Oosterkeetstraat 1grondpacht en aanslag   01‑11‑08 cg0‑07‑14 cg
3-013Oosterkeetstraat 1aanslag grondpacht voldaan1‑7‑1720    
3-014Lombardstraat 8soort onroerend goedhuis    
3-014Lombardstraat 8eigenaar Romke Mattheus wed.   
3-014Lombardstraat 8gebruiker Romke Mattheus wed. cum soc.   
3-014Lombardstraat 8gebruiker mr. Tomas Beerns    
3-014Lombardstraat 8huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 05‑08‑00 cg
3-014Lombardstraat 8aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
3-015 soort onroerend goedhuis    
3-015 eigenaar Jilt Bauckes    
3-015 gebruiker Jilt Bauckes    
3-015 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-015 aanslag huurwaarde voldaan24‑9‑1720    
3-016Ooievaarsteeg 6soort onroerend goedkamer    
3-016Ooievaarsteeg 6eigenaar Dedmer Jansen    
3-016Ooievaarsteeg 6gebruiker Dedmer Jansen    
3-016Ooievaarsteeg 6opmerking pauper
3-017 soort onroerend goedkamer    
3-017 eigenaar Willem Boon    
3-017 gebruiker Willem Boon    
3-017 opmerking pauper
3-018 soort onroerend goedkamer    
3-018 eigenaar Otte Gerrits    
3-018 gebruiker Otte Gerrits    
3-018 opmerking pauper
3-019 soort onroerend goedkamer    
3-019 eigenaar Jacob Eelkes    
3-019 gebruiker Jacob Eelkes    
3-019 opmerking pauper
3-020 soort onroerend goedkamer    
3-020 eigenaar Cornelis Minses    
3-020 gebruiker Cornelis Minses    
3-020 opmerking pauper
3-021 soort onroerend goedkamer    
3-021 eigenaar Jan Piers wed.   
3-021 gebruiker Jan Piers wed.   
3-021 opmerking pauper
3-022Nieuwstraat 7soort onroerend goedstal    
3-022Nieuwstraat 7eigenaar Harke Tiebbes    
3-022Nieuwstraat 7gebruiker Harke Tiebbes    
3-022Nieuwstraat 7huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
3-022Nieuwstraat 7aanslag huurwaarde voldaan24‑5‑1720    
3-023Nieuwstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-023Nieuwstraat 9eigenaar Harmen Johannis    
3-023Nieuwstraat 9gebruiker Harmen Johannis    
3-023Nieuwstraat 9opmerking pro deo begeert
3-024Nieuwstraat 11soort onroerend goedhuis    
3-024Nieuwstraat 11eigenaar Albert Beuwes    
3-024Nieuwstraat 11gebruiker Jan Claessen wed.   
3-024Nieuwstraat 11huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑16‑00 cg
3-024Nieuwstraat 11aanslag huurwaarde voldaan18‑6‑1720    
3-025Nieuwstraat 13soort onroerend goedhuis    
3-025Nieuwstraat 13eigenaar Jan Pieters Schaaff    
3-025Nieuwstraat 13gebruiker Beern Lamberts    
3-025Nieuwstraat 13huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-025Nieuwstraat 13aanslag huurwaarde voldaan1‑6‑1720    
3-026Nieuwstraat 19soort onroerend goedhuis    
3-026Nieuwstraat 19eigenaar Jan Alberts    
3-026Nieuwstraat 19gebruiker Jan Alberts    
3-026Nieuwstraat 19opmerking insolvent
3-027Nieuwstraat 21soort onroerend goedhuis    
3-027Nieuwstraat 21eigenaar Louw Hansen    
3-027Nieuwstraat 21gebruiker Louw Hansen    
3-027Nieuwstraat 21opmerking pauper
3-028Nieuwstraat 25soort onroerend goedhuis    
3-028Nieuwstraat 25eigenaar burgemeester Sopingius    
3-028Nieuwstraat 25gebruiker Joucke Tiebbes cum soc.   
3-028Nieuwstraat 25huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
3-028Nieuwstraat 25aanslag huurwaarde voldaan10‑5‑1720    
3-028Nieuwstraat 25opmerking 1720 den 10 mey voort jaer betaelt door
3-028Nieuwstraat 25opmerking Joucke Tiebbes segge voor 1/2 1-12-00
3-028Nieuwstraat 25aanslag huurwaarde voldaan11‑5‑1720    
3-028Nieuwstraat 25opmerking den 11 mey van johannes joosten ontfang 1-12-0
3-029Nieuwstraat 29soort onroerend goedhuis    
3-029Nieuwstraat 29eigenaar vroedsman Wiersma    
3-029Nieuwstraat 29gebruiker Pieter Jansen cum soc.   
3-029Nieuwstraat 29huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
3-029Nieuwstraat 29aanslag huurwaarde voldaan15‑7‑1720    
3-030Nieuwstraat 33soort onroerend goedhuis    
3-030Nieuwstraat 33eigenaar vroedsman Wiersma    
3-030Nieuwstraat 33gebruiker vroedsman Wiersma    
3-030Nieuwstraat 33huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
3-030Nieuwstraat 33aanslag huurwaarde voldaan15‑7‑1720    
3-031Nieuwstraat 35soort onroerend goedhuis    
3-031Nieuwstraat 35eigenaar Lambert Sioerds wed.   
3-031Nieuwstraat 35gebruiker Lambert Sioerds wed.   
3-031Nieuwstraat 35huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
3-031Nieuwstraat 35aanslag huurwaarde voldaan27‑6‑1720    
3-032Nieuwstraat 37soort onroerend goedpothuis    
3-032Nieuwstraat 37eigenaar Schelte Jans    
3-032Nieuwstraat 37gebruiker Schelte Jans    
3-032Nieuwstraat 37opmerking pro deo begeert
3-033 soort onroerend goedhuis    
3-033 eigenaar Hans Jansen nom. ux.   
3-033 gebruiker Hans Jansen nom. ux.   
3-033 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-033 opmerking insolvent
3-034Nieuwstraat 28soort onroerend goedhuis    
3-034Nieuwstraat 28eigenaar Broer Bauckes cum soc.   
3-034Nieuwstraat 28gebruiker Frans Daniels cum soc.   
3-034Nieuwstraat 28huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-034Nieuwstraat 28aanslag huurwaarde voldaan17‑6‑1720    
3-035 soort onroerend goedhuis    
3-035 eigenaar Pieter Seerps erven   
3-035 gebruiker Pieter Seerps erven   
3-035 opmerking pauper
3-036Nieuwstraat 32soort onroerend goedhuis    
3-036Nieuwstraat 32eigenaar Claes Jansen wed.   
3-036Nieuwstraat 32gebruiker Gerrit Waterhaler cum soc.   
3-036Nieuwstraat 32huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-036Nieuwstraat 32aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
3-037Nieuwstraat 34soort onroerend goedhuis    
3-037Nieuwstraat 34eigenaar burgemeester Sopingius    
3-037Nieuwstraat 34gebruiker Gerrit Lenser    
3-037Nieuwstraat 34huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-037Nieuwstraat 34aanslag huurwaarde voldaan29‑5‑1720    
3-038Nieuwstraat 38soort onroerend goedhuis    
3-038Nieuwstraat 38eigenaar Jaan Ages wed.   
3-038Nieuwstraat 38gebruiker Jaan Ages wed.   
3-038Nieuwstraat 38opmerking pro deo versogt
3-039Nieuwstraat 40soort onroerend goedschuir    
3-039Nieuwstraat 40eigenaar Johannes Hendrix    
3-039Nieuwstraat 40huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑12‑00 cg
3-039Nieuwstraat 40aanslag huurwaarde voldaan3‑10‑1720    
3-040Nieuwstraat 42soort onroerend goedkeet en huis    
3-040Nieuwstraat 42eigenaar Pieter Dirks    
3-040Nieuwstraat 42gebruiker Ewert Claesen    
3-040Nieuwstraat 42huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
3-040Nieuwstraat 42aanslag huurwaarde voldaan3‑5‑1720    
3-040Nieuwstraat 42grondpacht aanHarmen Douwes    
3-040Nieuwstraat 42grondpacht en aanslag   01‑15‑00 cg0‑08‑12 cg
3-040Nieuwstraat 42aanslag grondpacht voldaan14‑5‑1720    
3-041Nieuwstraat 44soort onroerend goedhuis    
3-041Nieuwstraat 44eigenaar Cornelis Pieters erven   
3-041Nieuwstraat 44gebruiker Cornelis Pieters erven   
3-041Nieuwstraat 44opmerking pauper
3-042 soort onroerend goedkamer    
3-042 eigenaar Cornelis Pieters erven   
3-042 gebruiker Cornelis Pieters erven   
3-042 opmerking pauper
3-043Nieuwstraat 34soort onroerend goedkamer    
3-043Nieuwstraat 34eigenaar hopman Halstein    
3-043Nieuwstraat 34gebruiker Broer Bauckes    
3-043Nieuwstraat 34huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
3-043Nieuwstraat 34aanslag huurwaarde voldaan17‑6‑1720    
3-044Ooievaarsteeg 23soort onroerend goedhuis    
3-044Ooievaarsteeg 23eigenaar Cornelia Johannis    
3-044Ooievaarsteeg 23gebruiker Pieter Beerns    
3-044Ooievaarsteeg 23huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-044Ooievaarsteeg 23aanslag huurwaarde voldaan20‑9‑1720    
3-045Franekereind 25soort onroerend goedhuis    
3-045Franekereind 25eigenaar Marten Rozee    
3-045Franekereind 25gebruiker Claes Haenties cum soc.   
3-045Franekereind 25huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
3-045Franekereind 25aanslag huurwaarde voldaan18‑7‑1720    
3-046Franekereind 27soort onroerend goedhuis    
3-046Franekereind 27eigenaar Pieter Farrijn    
3-046Franekereind 27gebruiker Pieter Farrijn    
3-046Franekereind 27opmerking onvermogende
3-047Franekereind 29soort onroerend goedhuis    
3-047Franekereind 29eigenaar Douwe Jans wed.   
3-047Franekereind 29gebruiker Johannes Ockes    
3-047Franekereind 29huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 05‑08‑00 cg
3-047Franekereind 29aanslag huurwaarde voldaan10‑6‑1720    
3-048Franekereind 29soort onroerend goedhuis    
3-048Franekereind 29eigenaar Johannes Ockes    
3-048Franekereind 29gebruiker Jochem Atzes    
3-048Franekereind 29huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
3-048Franekereind 29aanslag huurwaarde voldaan22‑8‑1720    
3-049Nieuwstraat 66soort onroerend goedhuis    
3-049Nieuwstraat 66eigenaar Jacob Dirks    
3-049Nieuwstraat 66gebruiker Jacob Dirks    
3-049Nieuwstraat 66huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-049Nieuwstraat 66aanslag huurwaarde voldaan22‑8‑1720    
3-050Nieuwstraat 64soort onroerend goedhuis    
3-050Nieuwstraat 64eigenaar Harcke Tiebbes    
3-050Nieuwstraat 64gebruiker Pieters Seerps    
3-050Nieuwstraat 64huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
3-050Nieuwstraat 64aanslag huurwaarde voldaan24‑5‑1720    
3-051Nieuwstraat 62soort onroerend goedhuis    
3-051Nieuwstraat 62eigenaar Jan Jansen Blau    
3-051Nieuwstraat 62gebruiker Gerrit Johannis    
3-051Nieuwstraat 62huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-051Nieuwstraat 62aanslag huurwaarde voldaan18‑5‑1720    
3-052Nieuwstraat 58soort onroerend goedhuis    
3-052Nieuwstraat 58eigenaar Harcke Tiebbes    
3-052Nieuwstraat 58huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑16‑00 cg
3-052Nieuwstraat 58aanslag huurwaarde voldaan24‑5‑1720    
3-053Nieuwstraat 56soort onroerend goedhuis    
3-053Nieuwstraat 56eigenaar Johannes Hendrix    
3-053Nieuwstraat 56gebruiker Johannes Hendrix    
3-053Nieuwstraat 56opmerking pauper
3-054Nieuwstraat 54soort onroerend goedhuis    
3-054Nieuwstraat 54eigenaar Eesge Minnes wed.   
3-054Nieuwstraat 54gebruiker Eesge Minnes wed.   
3-054Nieuwstraat 54huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
3-054Nieuwstraat 54aanslag huurwaarde voldaan10‑8‑1720    
3-055Nieuwstraat 52soort onroerend goedhuis    
3-055Nieuwstraat 52eigenaar Sybe Johannis    
3-055Nieuwstraat 52gebruiker Sybe Johannis    
3-055Nieuwstraat 52huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-055Nieuwstraat 52aanslag huurwaarde voldaan27‑5‑1720    
3-056Nieuwstraat 50soort onroerend goedhuis    
3-056Nieuwstraat 50eigenaar Jan Fockes    
3-056Nieuwstraat 50gebruiker Jan Fockes    
3-056Nieuwstraat 50opmerking pauper
3-057Nieuwstraat 48soort onroerend goedhuis    
3-057Nieuwstraat 48eigenaar Claes Jansen    
3-057Nieuwstraat 48gebruiker Claes Jansen    
3-057Nieuwstraat 48huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-057Nieuwstraat 48opmerking insolvent
3-058Nieuwstraat 46soort onroerend goedhuis    
3-058Nieuwstraat 46eigenaar Claes Jansen    
3-058Nieuwstraat 46gebruiker Alle Jansen    
3-058Nieuwstraat 46huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-058Nieuwstraat 46aanslag huurwaarde voldaan8‑7‑1720    
3-058Nieuwstraat 46opmerking 1720 den 8 july voort jaer wegens Claes Jansen
3-058Nieuwstraat 46opmerking betaelt 2-00-00
3-058Nieuwstraat 46opmerking gleybackerye burgemeester Sybeda werk
3-059Franekereind 23soort onroerend goedhuis    
3-059Franekereind 23eigenaar burgemeester Heinsius    
3-059Franekereind 23gebruiker Harmen Jans    
3-059Franekereind 23huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
3-059Franekereind 23aanslag huurwaarde voldaan20‑6‑1720    
3-060 soort onroerend goedhuis    
3-060 eigenaar Gerrit Sibrens    
3-060 gebruiker Buwe Sibrens    
3-060 huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 14‑00‑00 cg
3-060 aanslag huurwaarde voldaan10‑5‑1720    
3-061 soort onroerend goedhuis    
3-061 eigenaar Hans Basse erven wed.   
3-061 gebruiker Wouter Hessels    
3-061 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-061 aanslag huurwaarde voldaan1‑7‑1720    
3-062Grote Kerkstraat 25soort onroerend goedhuis    
3-062Grote Kerkstraat 25eigenaar Foppe Claessen erven   
3-062Grote Kerkstraat 25gebruiker Nanning Tijssen    
3-062Grote Kerkstraat 25gebruiker Jetske Goslings    
3-062Grote Kerkstraat 25huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
3-062Grote Kerkstraat 25aanslag huurwaarde voldaan18‑7‑1720    
3-063Grote Kerkstraat 27soort onroerend goedhuis    
3-063Grote Kerkstraat 27eigenaar Sytse Hessels    
3-063Grote Kerkstraat 27huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-063Grote Kerkstraat 27aanslag huurwaarde voldaan20‑9‑1720    
3-064Grote Kerkstraat 29soort onroerend goedhuis    
3-064Grote Kerkstraat 29eigenaar Cornelis van der Hout    
3-064Grote Kerkstraat 29gebruiker Simen Dates    
3-064Grote Kerkstraat 29huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑12‑00 cg
3-064Grote Kerkstraat 29aanslag huurwaarde voldaan2‑10‑1720    
3-065Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-065Grote Kerkstraat 31eigenaar Jeltie Jacobs    
3-065Grote Kerkstraat 31gebruiker Gerrit Jacobs cum soc.   
3-065Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
3-065Grote Kerkstraat 31aanslag huurwaarde voldaan23‑5‑1720    
3-066Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-066Grote Kerkstraat 31eigenaar Ulbe Jansen wed.   
3-066Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-066Grote Kerkstraat 31opmerking insolvent
3-067Grote Kerkstraat 31soort onroerend goed    
3-067Grote Kerkstraat 31eigenaar Jeltie Jacobs    
3-067Grote Kerkstraat 31gebruiker Jacob Jacobs cum soc.   
3-067Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-067Grote Kerkstraat 31aanslag huurwaarde voldaan23‑5‑1720    
3-067Grote Kerkstraat 31opmerking 1720 den 23 mey 1/2 jaer betaelt 3-0-0
3-067Grote Kerkstraat 31opmerking onverhuyrd is geweest
3-068Grote Kerkstraat 33soort onroerend goedhuis    
3-068Grote Kerkstraat 33eigenaar Dirk Sytses    
3-068Grote Kerkstraat 33huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
3-068Grote Kerkstraat 33aanslag huurwaarde voldaan3‑5‑1720    
3-069Grote Kerkstraat 35soort onroerend goedhuis    
3-069Grote Kerkstraat 35eigenaar Joecke Allerts    
3-069Grote Kerkstraat 35huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-069Grote Kerkstraat 35opmerking insolvent
3-070Grote Kerkstraat 37soort onroerend goedhuis    
3-070Grote Kerkstraat 37eigenaar Aucke Jansen Backer    
3-070Grote Kerkstraat 37gebruiker Claes Hilles e.a.   
3-070Grote Kerkstraat 37huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
3-070Grote Kerkstraat 37opmerking per bode rowel 1-1-4
3-070Grote Kerkstraat 37aanslag huurwaarde voldaan17‑5‑1720    
3-070Grote Kerkstraat 37opmerking 1720 den 17 mey
3-070Grote Kerkstraat 37opmerking voort jaer van Claes Hilles ontfangen 1-01-14
3-070Grote Kerkstraat 37aanslag huurwaarde voldaan12‑7‑1720    
3-070Grote Kerkstraat 37opmerking den 12 july van de achterkamer van Job Auckes
3-070Grote Kerkstraat 37opmerking hier op ontfangen 2-18-12
3-071Grote Kerkstraat 39soort onroerend goedhuis    
3-071Grote Kerkstraat 39eigenaar Jan Beerns    
3-071Grote Kerkstraat 39opmerking pro deo versogt
3-072Grote Kerkstraat 41soort onroerend goedhuis    
3-072Grote Kerkstraat 41eigenaar Foppe Claessen erven   
3-072Grote Kerkstraat 41gebruiker Geertie Hendrix    
3-072Grote Kerkstraat 41huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-072Grote Kerkstraat 41gebruiker Jelle Jenties    
3-072Grote Kerkstraat 41huurwaarde  14‑00‑00 cg  
3-072Grote Kerkstraat 41huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
3-072Grote Kerkstraat 41aanslag huurwaarde voldaan18‑7‑1720    
3-072Grote Kerkstraat 41opmerking 1720 den 18 july wegens Gertie Hendriks
3-072Grote Kerkstraat 41opmerking hier op betaelt 5-04-00
3-072Grote Kerkstraat 41opmerking de rest aen de estuer betaeld 2-16-00
3-073Kerkpoortstraat 1soort onroerend goedhuis    
3-073Kerkpoortstraat 1eigenaar Antie Melles    
3-073Kerkpoortstraat 1gebruiker Antie Melles    
3-073Kerkpoortstraat 1opmerking pro deo versogt
3-074Kerkpoortstraat 5soort onroerend goedhuis    
3-074Kerkpoortstraat 5eigenaar Claes Hendrix    
3-074Kerkpoortstraat 5gebruiker Claes Hendrix    
3-074Kerkpoortstraat 5opmerking pro deo versogt
3-075Kerkpoortstraat 7soort onroerend goedhuis    
3-075Kerkpoortstraat 7eigenaar Harmen Werps    
3-075Kerkpoortstraat 7gebruiker Harmen Werps    
3-075Kerkpoortstraat 7opmerking pro deo versogt
3-076Kerkpoortstraat 5soort onroerend goedhuis    
3-076Kerkpoortstraat 5eigenaar Aernt Bisschop    
3-076Kerkpoortstraat 5gebruiker Aernt Bisschop    
3-076Kerkpoortstraat 5opmerking pro deo versogt
3-077Kerkpoortstraat 15soort onroerend goedkamer    
3-077Kerkpoortstraat 15eigenaar Simen Jacobs wed.   
3-077Kerkpoortstraat 15gebruiker Beern Alberts    
3-077Kerkpoortstraat 15huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
3-077Kerkpoortstraat 15opmerking per bode rowel 3-4-0
3-078 soort onroerend goed    
3-078 eigenaar Harmen Gerrits    
3-078 gebruiker Harmen Gerrits    
3-078 opmerking pauper
3-079Kerkpoortstraat 11soort onroerend goed    
3-079Kerkpoortstraat 11eigenaar Harmen Werps    
3-079Kerkpoortstraat 11gebruiker Harmen Werps    
3-079Kerkpoortstraat 11opmerking pauper
3-080Kerkpoortstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-080Kerkpoortstraat 9eigenaar Joris Foockles    
3-080Kerkpoortstraat 9gebruiker Joris Foockles    
3-080Kerkpoortstraat 9huurwaarde en aanslag  13‑00‑00 cg 02‑12‑00 cg
3-080Kerkpoortstraat 9aanslag huurwaarde voldaan5‑6‑1720    
3-081Kerkpoortstraat 13soort onroerend goedhuis en hoff    
3-081Kerkpoortstraat 13eigenaar Simen Stinstra    
3-081Kerkpoortstraat 13gebruiker Simen Stinstra    
3-081Kerkpoortstraat 13huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-081Kerkpoortstraat 13aanslag huurwaarde voldaan17‑4‑1720    
3-082 soort onroerend goedhuis    
3-082 eigenaar Willem Tierx wed.   
3-082 opmerking pauper
3-083 soort onroerend goedstal en hoff    
3-083 eigenaar burgemeester Heinsius    
3-083 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-083 aanslag huurwaarde voldaan18‑7‑1720    
3-084 soort onroerend goed    
3-084 eigenaar Harmen Harmens    
3-084 opmerking pauper
3-085Kerkpoortstraat 29soort onroerend goed    
3-085Kerkpoortstraat 29eigenaar Claes Hylkes    
3-085Kerkpoortstraat 29opmerking pauper
3-086Kerkpoortstraat 31soort onroerend goedhoff    
3-086Kerkpoortstraat 31eigenaar Seerp Doedes wed.   
3-086Kerkpoortstraat 31huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-086Kerkpoortstraat 31aanslag huurwaarde voldaan3‑5‑1720    
3-087Kerkpoortstraat 33soort onroerend goed    
3-087Kerkpoortstraat 33eigenaar Jan Jansen wed.   
3-087Kerkpoortstraat 33opmerking pro deo begeert
3-088Kerkpoortstraat 35soort onroerend goedstal    
3-088Kerkpoortstraat 35eigenaar Anne van der Meulen    
3-088Kerkpoortstraat 35opmerking ledig
3-089 soort onroerend goedstal    
3-089 eigenaar Sibren wagenmaker   
3-089 opmerking ledig
3-090Moriaanstraat 10soort onroerend goedhoff    
3-090Moriaanstraat 10eigenaar Gerben Sioerds    
3-090Moriaanstraat 10huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
3-090Moriaanstraat 10aanslag huurwaarde voldaan3‑6‑1720    
3-091 soort onroerend goedkamer    
3-091 eigenaar Pieter Tabes    
3-091 gebruiker Pieter Tabes    
3-091 opmerking pauper
3-092Moriaanstraat 8soort onroerend goedhoff    
3-092Moriaanstraat 8eigenaar Poppe Auckes wed.   
3-092Moriaanstraat 8huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-092Moriaanstraat 8aanslag huurwaarde voldaan20‑6‑1720    
3-092Moriaanstraat 8grondpacht aanR. C. Fontein    
3-092Moriaanstraat 8grondpacht en aanslag   01‑05‑00 cg0‑06‑04 cg
3-092Moriaanstraat 8aanslag grondpacht voldaan19‑7‑1720    
3-093Moriaanstraat 4soort onroerend goedkamer    
3-093Moriaanstraat 4eigenaar Frans Groen    
3-093Moriaanstraat 4opmerking pauper
3-094Kerkpoortstraat 39soort onroerend goedhuis    
3-094Kerkpoortstraat 39eigenaar Dirck Jansen    
3-094Kerkpoortstraat 39huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-094Kerkpoortstraat 39opmerking insolvent
3-095Kerkpoortstraat 41soort onroerend goedhuis    
3-095Kerkpoortstraat 41eigenaar Wyme Wybes    
3-095Kerkpoortstraat 41gebruiker Ruth Jans    
3-095Kerkpoortstraat 41huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
3-095Kerkpoortstraat 41aanslag huurwaarde voldaan14‑5‑1720    
3-096Kerkpoortstraat 43soort onroerend goedhuis    
3-096Kerkpoortstraat 43eigenaar Blauwe Schuir    
3-096Kerkpoortstraat 43gebruiker Blauwe Schuir    
3-096Kerkpoortstraat 43opmerking pauper
3-097Kerkpoortstraat 45soort onroerend goedhuis    
3-097Kerkpoortstraat 45eigenaar Jan Hanses    
3-097Kerkpoortstraat 45gebruiker Jan Hanses    
3-097Kerkpoortstraat 45opmerking pauper
3-098Kerkpoortstraat 47soort onroerend goed    
3-098Kerkpoortstraat 47eigenaar Hendrik Homan    
3-098Kerkpoortstraat 47gebruiker Hendrik Homan    
3-098Kerkpoortstraat 47opmerking pauper
3-099Kerkpoortstraat 49soort onroerend goed    
3-099Kerkpoortstraat 49eigenaar Jan Arents    
3-099Kerkpoortstraat 49gebruiker Jan Arents    
3-099Kerkpoortstraat 49opmerking pauper
3-100Molenpad 1soort onroerend goedhuis    
3-100Molenpad 1eigenaar Robbert Beerns    
3-100Molenpad 1gebruiker Robbert Beerns    
3-100Molenpad 1huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
3-100Molenpad 1opmerking insolvent
3-101 soort onroerend goedschuir en hoff    
3-101 eigenaar Anne van der Meulen    
3-101 gebruiker B. Lantin    
3-101 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-101 aanslag huurwaarde voldaan12‑6‑1720    
3-102Molenpad 11soort onroerend goedhoff    
3-102Molenpad 11eigenaar Antie Schiere    
3-102Molenpad 11gebruiker Antie Schiere    
3-102Molenpad 11huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
3-102Molenpad 11aanslag huurwaarde voldaan11‑7‑1720    
3-103Molenpad 9soort onroerend goedkamer    
3-103Molenpad 9eigenaar Lambert Hansen    
3-103Molenpad 9gebruiker Hylke Olderman    
3-103Molenpad 9huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-103Molenpad 9opmerking van dese woonig treckt de eygenaar geen huyer
3-103Molenpad 9opmerking insolvent
3-104Rapenburg 11soort onroerend goedhoff    
3-104Rapenburg 11eigenaar Lambert Hansen    
3-104Rapenburg 11gebruiker Lambert Hansen    
3-104Rapenburg 11huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
3-104Rapenburg 11aanslag huurwaarde voldaan6‑8‑1720    
3-105Molenpad 18soort onroerend goedhoff    
3-105Molenpad 18eigenaar Tiepke Gratema    
3-105Molenpad 18gebruiker convoimr. Sloterdijk    
3-105Molenpad 18huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
3-105Molenpad 18aanslag huurwaarde voldaan21‑5‑1720    
3-106Molenpad 16soort onroerend goedkamer    
3-106Molenpad 16eigenaar Tiepke Gratema    
3-106Molenpad 16gebruiker Geertie Harmens    
3-106Molenpad 16huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
3-106Molenpad 16aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
3-106Molenpad 16opmerking voort jaer betaelt 2-16-0
3-107 soort onroerend goedkamer    
3-107 eigenaar Harmen Jansen    
3-107 opmerking pauper
3-108Molenpad 8soort onroerend goedkamer    
3-108Molenpad 8eigenaar Jetse Hansen wed.   
3-108Molenpad 8gebruiker Harmen Gerrits    
3-108Molenpad 8huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
3-108Molenpad 8aanslag huurwaarde voldaan9‑9‑1720    
3-109Molenpad 4soort onroerend goedstal    
3-109Molenpad 4eigenaar Johannes Tiebbes    
3-109Molenpad 4huurwaarde en aanslag  03‑00‑00 cg 00‑12‑00 cg
3-109Molenpad 4aanslag huurwaarde voldaan30‑4‑1720    
3-110Kerkpoortstraat 51soort onroerend goedhuis    
3-110Kerkpoortstraat 51eigenaar Oepke Sybes    
3-110Kerkpoortstraat 51huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
3-110Kerkpoortstraat 51aanslag huurwaarde voldaan6‑9‑1720    
3-111Kerkpoortstraat 53soort onroerend goedhuis    
3-111Kerkpoortstraat 53eigenaar Jetse Hansen wed.   
3-111Kerkpoortstraat 53huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
3-111Kerkpoortstraat 53aanslag huurwaarde voldaan9‑9‑1720    
3-112Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedhuis    
3-112Kerkpoortstraat 55eigenaar Ruird Bontekoe    
3-112Kerkpoortstraat 55gebruiker Louw Teunis    
3-112Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
3-112Kerkpoortstraat 55aanslag huurwaarde voldaan24‑6‑1720    
3-113Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedkamer    
3-113Kerkpoortstraat 55eigenaar Ruird Bontekoe    
3-113Kerkpoortstraat 55gebruiker Jan Jansen    
3-113Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
3-113Kerkpoortstraat 55aanslag huurwaarde voldaan24‑6‑1720    
3-114Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedkamer    
3-114Kerkpoortstraat 55eigenaar Ruird Bontekoe    
3-114Kerkpoortstraat 55gebruiker Jacobus Hendrix    
3-114Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
3-114Kerkpoortstraat 55aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
3-115Rapenburg 1soort onroerend goedkamer    
3-115Rapenburg 1eigenaar Jasper Gerrits    
3-115Rapenburg 1gebruiker Wouter Panbakker wed.   
3-115Rapenburg 1huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
3-115Rapenburg 1aanslag huurwaarde voldaan5‑7‑1720    
3-116 soort onroerend goedkamers    
3-116 eigenaar Tiepke Gratema    
3-116 gebruiker Pieter Claessen e.a.   
3-116 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
3-116 aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
3-116 opmerking voort jaer betaelt 4-16-0
3-117 soort onroerend goedkamer    
3-117 eigenaar Jan Buwes    
3-117 gebruiker Jan Buwes    
3-117 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-117 opmerking insolvent
3-118 soort onroerend goedhoff    
3-118 eigenaar Seerp Doedes wed.   
3-118 gebruiker Seerp Doedes wed.   
3-118 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-118 aanslag huurwaarde voldaan3‑5‑1720    
3-119Kerkpoortstraat 18soort onroerend goed    
3-119Kerkpoortstraat 18eigenaar Sipke Meyes    
3-119Kerkpoortstraat 18gebruiker Sipke Meyes    
3-119Kerkpoortstraat 18opmerking pauper
3-120Kerkpoortstraat 10soort onroerend goed    
3-120Kerkpoortstraat 10eigenaar Casper Groen    
3-120Kerkpoortstraat 10gebruiker Casper Groen    
3-120Kerkpoortstraat 10opmerking pauper
3-121Kerkpoortstraat 2soort onroerend goed    
3-121Kerkpoortstraat 2eigenaar Marcus Jaspers    
3-121Kerkpoortstraat 2gebruiker Marcus Jaspers    
3-121Kerkpoortstraat 2opmerking pro deo versogt
3-122 soort onroerend goedkamer    
3-122 eigenaar Seerp Doedes wed.   
3-122 gebruiker Seerp Doedes wed.   
3-122 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
3-122 aanslag huurwaarde voldaan3‑5‑1720    
3-123Fabrieksstraat 26soort onroerend goed    
3-123Fabrieksstraat 26eigenaar Daniel Jansen    
3-123Fabrieksstraat 26gebruiker Daniel Jansen    
3-123Fabrieksstraat 26opmerking pauper
3-123Fabrieksstraat 26grondpacht aanburgemeesterburgemeester Hiddema    
3-123Fabrieksstraat 26grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
3-123Fabrieksstraat 26aanslag grondpacht voldaan31‑5‑1720    
3-124Fabrieksstraat 28soort onroerend goedwoninge    
3-124Fabrieksstraat 28eigenaar Johannes Cramer    
3-124Fabrieksstraat 28gebruiker Gerrit Engels    
3-124Fabrieksstraat 28huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-124Fabrieksstraat 28aanslag huurwaarde voldaan19‑6‑1720    
3-125 soort onroerend goedkamer    
3-125 eigenaar Harmen Gerrits    
3-125 gebruiker Harmen Gerrits    
3-125 opmerking pauper
3-126 soort onroerend goedhoff    
3-126 eigenaar vroedsman Laquart    
3-126 gebruiker vroedsman Laquart    
3-126 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
3-126 aanslag huurwaarde voldaan8‑7‑1720    
3-127 soort onroerend goedhoff    
3-127 eigenaar Job Auckes    
3-127 gebruiker Job Auckes    
3-127 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-127 aanslag huurwaarde voldaan12‑7‑1720    
3-128 soort onroerend goedhoff    
3-128 eigenaar burgemeester Hiddema    
3-128 gebruiker burgemeester Hiddema    
3-128 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-128 aanslag huurwaarde voldaan9‑2‑1720    
3-129 soort onroerend goedhoff    
3-129 eigenaar vroedsman Jan Nolles    
3-129 gebruiker vroedsman Jan Nolles    
3-129 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-129 aanslag huurwaarde voldaan31‑5‑1720    
3-130Klaverbladstraat 5soort onroerend goedhuis    
3-130Klaverbladstraat 5eigenaar Alberts Robberts    
3-130Klaverbladstraat 5gebruiker Alberts Robberts    
3-130Klaverbladstraat 5huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
3-130Klaverbladstraat 5aanslag huurwaarde voldaan26‑6‑1720    
3-131 soort onroerend goed    
3-131 eigenaar Marten Ernstes wed.   
3-131 gebruiker Marten Ernstes wed.   
3-131 opmerking pauper
3-132 soort onroerend goedhoff    
3-132 eigenaar dr. Eelko Suringar    
3-132 gebruiker dr. Eelko Suringar    
3-132 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-132 aanslag huurwaarde voldaan16‑7‑1720    
3-133 soort onroerend goedkamers, twee    
3-133 eigenaar dr. Eelko Suringar    
3-133 gebruiker Wiltie Clases    
3-133 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-133 aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
3-133 opmerking onder eede verclaert
3-133 opmerking geen huir te hebben ontfangen
3-134 soort onroerend goedkamer    
3-134 eigenaar Jacob Jansen    
3-134 gebruiker Jacob Jansen    
3-134 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑04‑00 cg
3-134 aanslag huurwaarde voldaan9‑7‑1720    
3-135 soort onroerend goedkamer    
3-135 eigenaar Baucke Fockes wed.   
3-135 gebruiker Baucke Fockes wed.   
3-135 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-135 aanslag huurwaarde voldaan5‑7‑1720    
3-136Lammert Warndersteeg 4soort onroerend goedkamer    
3-136Lammert Warndersteeg 4eigenaar Andries Johannes    
3-136Lammert Warndersteeg 4gebruiker Andries Johannes    
3-136Lammert Warndersteeg 4huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-136Lammert Warndersteeg 4aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
3-136Lammert Warndersteeg 4opmerking insolvent
3-137Lammert Warndersteeg 6soort onroerend goedhoff    
3-137Lammert Warndersteeg 6eigenaar gemeensman Bonk    
3-137Lammert Warndersteeg 6gebruiker gemeensman Bonk    
3-137Lammert Warndersteeg 6huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
3-137Lammert Warndersteeg 6aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
3-138Weverstraat 3soort onroerend goedhuis    
3-138Weverstraat 3eigenaar Dirk Taedes wed.   
3-138Weverstraat 3gebruiker Dirk Taedes wed.   
3-138Weverstraat 3opmerking pro deo versogt
3-139Weverstraat 5soort onroerend goedhuis    
3-139Weverstraat 5eigenaar Meile Ollema    
3-139Weverstraat 5gebruiker Dirk Jansen    
3-139Weverstraat 5huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑04‑00 cg
3-139Weverstraat 5aanslag huurwaarde voldaan3‑5‑1720    
3-140Weverstraat 7soort onroerend goedhuis    
3-140Weverstraat 7eigenaar Meile Ollema    
3-140Weverstraat 7gebruiker Harmen Melchers cum soc.   
3-140Weverstraat 7huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
3-140Weverstraat 7aanslag huurwaarde voldaan8‑5‑1720    
3-141Weverstraat 13soort onroerend goedkamer    
3-141Weverstraat 13eigenaar Jetse Jans    
3-141Weverstraat 13huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-141Weverstraat 13aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
3-141Weverstraat 13opmerking insolvent
3-142Fabrieksstraat 2soort onroerend goedhoff    
3-142Fabrieksstraat 2eigenaar Pieter Bockes    
3-142Fabrieksstraat 2huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
3-142Fabrieksstraat 2aanslag huurwaarde voldaan25‑7‑1720    
3-142Fabrieksstraat 2grondpacht aanAucke Backer    
3-142Fabrieksstraat 2grondpacht en aanslag   04‑00‑00 cg1‑00‑00 cg
3-142Fabrieksstraat 2aanslag grondpacht voldaan23‑5‑1720    
3-143Weverstraat 14soort onroerend goedkamer    
3-143Weverstraat 14eigenaar Pieter IJsbrandts wed.   
3-143Weverstraat 14gebruiker Antie Wigles    
3-143Weverstraat 14huurwaarde en aanslag  07‑00‑00 cg 01‑08‑00 cg
3-143Weverstraat 14aanslag huurwaarde voldaan9‑7‑1720    
3-144Weverstraat 12soort onroerend goedhoff    
3-144Weverstraat 12eigenaar Pieter IJsbrandts wed.   
3-144Weverstraat 12gebruiker Pieter IJsbrandts wed.   
3-144Weverstraat 12huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
3-144Weverstraat 12aanslag huurwaarde voldaan9‑7‑1720    
3-145Weverstraat 10soort onroerend goed    
3-145Weverstraat 10eigenaar Harmen Auckes    
3-145Weverstraat 10gebruiker Harmen Auckes    
3-145Weverstraat 10opmerking pro deo begeert
3-146Klaverbladstraat 1soort onroerend goedhoff    
3-146Klaverbladstraat 1eigenaar burgemeester Weima    
3-146Klaverbladstraat 1gebruiker burgemeester Weima    
3-146Klaverbladstraat 1huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
3-146Klaverbladstraat 1aanslag huurwaarde voldaan4‑7‑1720    
3-147 soort onroerend goed    
3-147 eigenaar Frans Cornelis    
3-147 gebruiker Frans Cornelis    
3-147 opmerking pauper
3-148Klaverbladstraat 27soort onroerend goedhoff    
3-148Klaverbladstraat 27eigenaar Ype Pieters    
3-148Klaverbladstraat 27gebruiker Ype Pieters    
3-148Klaverbladstraat 27huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
3-148Klaverbladstraat 27aanslag huurwaarde voldaan10‑6‑1720    
3-149Franekereind 40soort onroerend goedhuis    
3-149Franekereind 40eigenaar Marten Andries    
3-149Franekereind 40gebruiker Marten Andries    
3-149Franekereind 40huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
3-149Franekereind 40aanslag huurwaarde voldaan16‑8‑1720    
3-149Franekereind 40grondpacht aanAucke Backer    
3-149Franekereind 40grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-149Franekereind 40aanslag grondpacht voldaan23‑5‑1720    
3-150Franekereind 38soort onroerend goedpakhuis    
3-150Franekereind 38eigenaar Hendrick Sopingius    
3-150Franekereind 38gebruiker Hendrick Sopingius    
3-150Franekereind 38huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-150Franekereind 38aanslag huurwaarde voldaan17‑7‑1720    
3-151Franekereind 36soort onroerend goedhuis    
3-151Franekereind 36eigenaar Hendrick Sopingius    
3-151Franekereind 36gebruiker Geert Dirks cum soc.   
3-151Franekereind 36huurwaarde en aanslag  39‑00‑00 cg 07‑16‑00 cg
3-151Franekereind 36aanslag huurwaarde voldaan17‑7‑1720    
3-152Franekereind 34soort onroerend goedhuis    
3-152Franekereind 34eigenaar Sybe Pieters    
3-152Franekereind 34gebruiker Sybe Pieters    
3-152Franekereind 34huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑12‑00 cg
3-152Franekereind 34aanslag huurwaarde voldaan3‑6‑1720    
3-152Franekereind 34grondpacht aanAucke Backer    
3-152Franekereind 34grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-152Franekereind 34aanslag grondpacht voldaan23‑5‑1720    
3-153Franekereind 32soort onroerend goedhuis    
3-153Franekereind 32eigenaar Ruird Sickes cum soc.   
3-153Franekereind 32gebruiker Antie Gerrits    
3-153Franekereind 32huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
3-153Franekereind 32aanslag huurwaarde voldaan20‑9‑1720    
3-153Franekereind 32grondpacht aanAucke Backer    
3-153Franekereind 32grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-153Franekereind 32aanslag grondpacht voldaan23‑5‑1720    
3-154Franekereind 30soort onroerend goedhuis    
3-154Franekereind 30eigenaar burgemeester Sopingius    
3-154Franekereind 30gebruiker burgemeester Sopingius    
3-154Franekereind 30huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-154Franekereind 30aanslag huurwaarde voldaan17‑7‑1720    
3-154Franekereind 30grondpacht aanAucke Backer    
3-154Franekereind 30grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
3-154Franekereind 30aanslag grondpacht voldaan23‑5‑1720    
3-155Franekereind 28soort onroerend goedhuis    
3-155Franekereind 28eigenaar Pieter Tomas    
3-155Franekereind 28gebruiker Rimmert Rommerts cum soc.   
3-155Franekereind 28huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑08‑00 cg
3-155Franekereind 28aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
3-155Franekereind 28opmerking desen aen de executeur betaeld
3-155Franekereind 28grondpacht aanAucke Backer    
3-155Franekereind 28grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-155Franekereind 28aanslag grondpacht voldaan23‑5‑1720    
3-156 soort onroerend goedhuis    
3-156 eigenaar Jacob Asperen    
3-156 gebruiker Jacob Asperen    
3-156 huurwaarde en aanslag  84‑00‑00 cg 16‑16‑00 cg
3-156 aanslag huurwaarde voldaan8‑5‑1720    
3-156 grondpacht aanAucke Backer    
3-156 grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-156 aanslag grondpacht voldaan23‑5‑1720    
3-157 soort onroerend goedschuir    
3-157 eigenaar Jacob Asperen    
3-157 gebruiker Jacob Asperen    
3-157 huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑12‑00 cg
3-157 aanslag huurwaarde voldaan8‑5‑1720    
3-158 soort onroerend goedhuis    
3-158 eigenaar Jasper Gerrits    
3-158 gebruiker Jasper Gerrits    
3-158 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-158 aanslag huurwaarde voldaan5‑7‑1720    
3-158 grondpacht aanAucke Backer    
3-158 grondpacht en aanslag   00‑14‑00 cg0‑03‑08 cg
3-158 aanslag grondpacht voldaan23‑5‑1720    
3-159Franekereind 26soort onroerend goedhuis    
3-159Franekereind 26eigenaar Jan Pieters    
3-159Franekereind 26gebruiker Hendrick Jansen    
3-159Franekereind 26huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-159Franekereind 26aanslag huurwaarde voldaan26‑7‑1720    
3-159Franekereind 26grondpacht aanAucke Backer    
3-159Franekereind 26grondpacht en aanslag   00‑15‑00 cg0‑03‑12 cg
3-159Franekereind 26aanslag grondpacht voldaan23‑5‑1720    
3-160Franekereind 24soort onroerend goedhuis    
3-160Franekereind 24eigenaar Jan Sickes wed.   
3-160Franekereind 24gebruiker Broer Pieters    
3-160Franekereind 24huurwaarde en aanslag  63‑00‑00 cg 12‑12‑00 cg
3-160Franekereind 24aanslag huurwaarde voldaan20‑7‑1720    
3-160Franekereind 24grondpacht aanvroedsmanvroedsman Altena    
3-160Franekereind 24grondpacht en aanslag   00‑08‑00 cg0‑02‑00 cg
3-160Franekereind 24grondpacht aandr.dr. Acker    
3-160Franekereind 24grondpacht en aanslag   01‑06‑00 cg0‑06‑08 cg
3-160Franekereind 24aanslag grondpacht voldaan31‑7‑1720    
3-160Franekereind 24opmerking belast met 8 st. aen de vroedsman Altena
3-160Franekereind 24opmerking en met 26 st. aen dr. Acker
3-160Franekereind 24opmerking 1720 den 31 july
3-160Franekereind 24opmerking voor de grondpagt ontfang 0-08-08
3-161Lammert Warndersteeg 10soort onroerend goedkeet    
3-161Lammert Warndersteeg 10eigenaar Dirk Pieters wed.   
3-161Lammert Warndersteeg 10gebruiker Pieter Tiebbes    
3-161Lammert Warndersteeg 10huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
3-161Lammert Warndersteeg 10aanslag huurwaarde voldaan17‑6‑1720    
3-162Lammert Warndersteeg 8soort onroerend goedkeet    
3-162Lammert Warndersteeg 8eigenaar secretaris Backer    
3-162Lammert Warndersteeg 8gebruiker Arjen Robijns    
3-162Lammert Warndersteeg 8huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
3-162Lammert Warndersteeg 8aanslag huurwaarde voldaan30‑5‑1720    
3-163 soort onroerend goedkamer    
3-163 eigenaar vroedsman Bonk    
3-163 gebruiker Jan Swart    
3-163 huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑12‑00 cg
3-163 aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
3-164Lammert Warndersteeg 7soort onroerend goedkamer    
3-164Lammert Warndersteeg 7eigenaar Hendrik Hendriks    
3-164Lammert Warndersteeg 7gebruiker Heere Ymes    
3-164Lammert Warndersteeg 7huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑12‑00 cg
3-164Lammert Warndersteeg 7aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
3-165Lammert Warndersteeg 5soort onroerend goedhuis    
3-165Lammert Warndersteeg 5eigenaar Hendrik Tijssen    
3-165Lammert Warndersteeg 5gebruiker Hendrik Tijssen    
3-165Lammert Warndersteeg 5huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-165Lammert Warndersteeg 5aanslag huurwaarde voldaan18‑6‑1720    
3-166Lammert Warndersteeg 9soort onroerend goedhuis    
3-166Lammert Warndersteeg 9eigenaar Jan Pieters erven   
3-166Lammert Warndersteeg 9gebruiker Jan Pieters erven   
3-166Lammert Warndersteeg 9huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
3-166Lammert Warndersteeg 9aanslag huurwaarde voldaan8‑6‑1720    
3-166Lammert Warndersteeg 9opmerking 1720 den 8 juny van Pieter Jansen
3-166Lammert Warndersteeg 9opmerking voor de helft ontfangen 1-16-00
3-167Lammert Warndersteeg 13soort onroerend goedhuis en schuir    
3-167Lammert Warndersteeg 13eigenaar Hendrik Hendriks    
3-167Lammert Warndersteeg 13gebruiker Hendrik Hendriks    
3-167Lammert Warndersteeg 13huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-167Lammert Warndersteeg 13aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
3-167Lammert Warndersteeg 13opmerking door de executeur ontfangen
3-168Lammert Warndersteeg 18soort onroerend goedhuis    
3-168Lammert Warndersteeg 18eigenaar Foppe Claessen erven   
3-168Lammert Warndersteeg 18gebruiker Gerrit Pieters cum soc.   
3-168Lammert Warndersteeg 18huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑08‑00 cg
3-168Lammert Warndersteeg 18aanslag huurwaarde voldaan18‑7‑1720    
3-168Lammert Warndersteeg 18opmerking 1720 den 18 july wegens Gerrit Pieters
3-168Lammert Warndersteeg 18opmerking hier op betaelt 2-0-0
3-168Lammert Warndersteeg 18aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
3-168Lammert Warndersteeg 18opmerking de andere helft door de executeur ontfangen
3-169Lammert Warndersteeg 16soort onroerend goed    
3-169Lammert Warndersteeg 16eigenaar Hans Hendrix    
3-169Lammert Warndersteeg 16gebruiker Hans Hendrix    
3-169Lammert Warndersteeg 16opmerking pauper
3-170Lammert Warndersteeg 14soort onroerend goedkamer    
3-170Lammert Warndersteeg 14eigenaar Jan Hessels wed.   
3-170Lammert Warndersteeg 14huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-170Lammert Warndersteeg 14opmerking insolvent
3-171Lammert Warndersteeg 12soort onroerend goedkamer    
3-171Lammert Warndersteeg 12eigenaar Gerrit Jansen    
3-171Lammert Warndersteeg 12opmerking onvermogende
3-172 soort onroerend goedhuis    
3-172 eigenaar Lourens Klinkhamer    
3-172 gebruiker Teunis Jans cum soc.   
3-172 huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
3-172 aanslag huurwaarde voldaan18‑7‑1720    
3-173Kruisstraat 10soort onroerend goedhuis    
3-173Kruisstraat 10eigenaar Pieter Geerts wed.   
3-173Kruisstraat 10opmerking pauper
3-174 soort onroerend goedpakhuis    
3-174 eigenaar Evert Claessen    
3-174 gebruiker Pier Bauckes    
3-174 huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 07‑00‑00 cg
3-174 aanslag huurwaarde voldaan23‑5‑1720    
3-175Kruisstraat 8soort onroerend goedmouterie    
3-175Kruisstraat 8eigenaar Uift Folkerts erven   
3-175Kruisstraat 8huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
3-175Kruisstraat 8aanslag huurwaarde voldaan25‑5‑1720    
3-176Kruisstraat 6soort onroerend goedpakhuis    
3-176Kruisstraat 6eigenaar Hylke Johannis    
3-176Kruisstraat 6gebruiker Simen Dates    
3-176Kruisstraat 6huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
3-176Kruisstraat 6aanslag huurwaarde voldaan19‑7‑1720    
3-177 soort onroerend goedschuir    
3-177 eigenaar Dieucke Pieters    
3-177 huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑08‑00 cg
3-177 aanslag huurwaarde voldaan16‑3‑1720    
3-178 soort onroerend goedhuis    
3-178 eigenaar Dieucke Pieters    
3-178 gebruiker Baucke Joostes wed.   
3-178 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-178 aanslag huurwaarde voldaan16‑3‑1720    
3-179 soort onroerend goedhuis    
3-179 eigenaar Hans Jansen    
3-179 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-179 aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
3-179 opmerking per bode rowel b[etaelt] 2-8-0
3-180 soort onroerend goedhuis    
3-180 eigenaar Dieucke Pieters    
3-180 gebruiker Jan Jacobs cum soc.   
3-180 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-180 aanslag huurwaarde voldaan18‑7‑1720    
3-180 opmerking 1720 den 18 july van Dieuke Pieters
3-180 opmerking hier op ontfangen 2-00-00
3-180 opmerking verklarend aen de burgemeester Fopma
3-180 opmerking dat de ander? vergeefs woonde
3-181 soort onroerend goedkamer    
3-181 eigenaar burgemeester Kimstra wed.   
3-181 gebruiker Jentie Haenties wed.   
3-181 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
3-181 aanslag huurwaarde voldaan19‑7‑1720    
3-182 soort onroerend goed    
3-182 eigenaar Andries Roeloffs wed.   
3-182 opmerking pauper
3-183 soort onroerend goedkamers    
3-183 eigenaar Hylke Hanekuik    
3-183 gebruiker Jan Gerloffs    
3-183 huurwaarde  15‑00‑00 cg  
3-183 gebruiker Harmen Bauckes    
3-183 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-183 aanslag huurwaarde voldaan19‑7‑1720    
3-184Franekereind 16soort onroerend goedhuis    
3-184Franekereind 16eigenaar Johannes Vosma    
3-184Franekereind 16gebruiker Pieter Tomas    
3-184Franekereind 16huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
3-184Franekereind 16aanslag huurwaarde voldaan17‑6‑1720    
3-185Franekereind 18soort onroerend goedhuis    
3-185Franekereind 18eigenaar Pieter Feitema    
3-185Franekereind 18gebruiker Stoffel Hansen    
3-185Franekereind 18huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
3-185Franekereind 18aanslag huurwaarde voldaan23‑7‑1720    
3-186Franekereind 20soort onroerend goedhuis    
3-186Franekereind 20eigenaar Simen Jacobs wed.   
3-186Franekereind 20gebruiker Acke Jans    
3-186Franekereind 20huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
3-186Franekereind 20aanslag huurwaarde voldaan22‑7‑1720    
3-187Franekereind 14soort onroerend goedhuis    
3-187Franekereind 14eigenaar Reiner Fontein    
3-187Franekereind 14gebruiker Harmen Arents    
3-187Franekereind 14huurwaarde en aanslag  61‑00‑00 cg 12‑04‑00 cg
3-187Franekereind 14aanslag huurwaarde voldaan21‑5‑1720    
3-188Franekereind 12soort onroerend goedhuis    
3-188Franekereind 12eigenaar Reiner Fontein    
3-188Franekereind 12gebruiker Dirk Pieters wed.   
3-188Franekereind 12huurwaarde en aanslag  93‑00‑00 cg 18‑12‑00 cg
3-188Franekereind 12aanslag huurwaarde voldaan21‑5‑1720    
3-189Franekereind 10soort onroerend goedhuis    
3-189Franekereind 10eigenaar Jacob Pieters    
3-189Franekereind 10gebruiker Jacob Pieters    
3-189Franekereind 10huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
3-189Franekereind 10aanslag huurwaarde voldaan14‑9‑1720    
3-190Franekereind 8soort onroerend goedhuis    
3-190Franekereind 8eigenaar Hylcke Hanekuik    
3-190Franekereind 8gebruiker Hylcke Hanekuik    
3-190Franekereind 8huurwaarde en aanslag  03‑00‑00 cg 20‑12‑00 cg
3-190Franekereind 8aanslag huurwaarde voldaan19‑7‑1720    
3-191Franekereind 6soort onroerend goedhuis    
3-191Franekereind 6eigenaar Philippus Lucas    
3-191Franekereind 6gebruiker Scheerhagen cum soc.   
3-191Franekereind 6huurwaarde en aanslag  28‑10‑00 cg 05‑14‑00 cg
3-191Franekereind 6aanslag huurwaarde voldaan19‑7‑1720    
3-192Franekereind 4soort onroerend goedhuis    
3-192Franekereind 4eigenaar Rinse Abbes    
3-192Franekereind 4gebruiker Rinse Abbes    
3-192Franekereind 4huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-192Franekereind 4aanslag huurwaarde voldaan3‑5‑1720    
3-193Franekereind 2soort onroerend goedhuis    
3-193Franekereind 2eigenaar Johannes Jansen    
3-193Franekereind 2gebruiker Johannes Jansen    
3-193Franekereind 2huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-193Franekereind 2opmerking insolvent
3-194Heiligeweg 70soort onroerend goedhuis    
3-194Heiligeweg 70eigenaar Jan Ulbes    
3-194Heiligeweg 70gebruiker Jan Ulbes    
3-194Heiligeweg 70huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-194Heiligeweg 70aanslag huurwaarde voldaan9‑7‑1720    
3-195Heiligeweg 68soort onroerend goedhuis    
3-195Heiligeweg 68eigenaar Jetske Jacobs    
3-195Heiligeweg 68gebruiker Remmert Huberts    
3-195Heiligeweg 68huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
3-195Heiligeweg 68aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
3-195Heiligeweg 68opmerking aen de executeur betaeld
3-196Heiligeweg 66soort onroerend goedhuis    
3-196Heiligeweg 66eigenaar Cornelis Tiesses erven   
3-196Heiligeweg 66gebruiker Pier Bauckes    
3-196Heiligeweg 66huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 06‑08‑00 cg
3-196Heiligeweg 66aanslag huurwaarde voldaan23‑5‑1720    
3-197Heiligeweg 64soort onroerend goedhuis    
3-197Heiligeweg 64eigenaar Simen Hendrix    
3-197Heiligeweg 64gebruiker Simen Hendrix    
3-197Heiligeweg 64opmerking onvermogende
3-198Heiligeweg 62soort onroerend goedhuis    
3-198Heiligeweg 62eigenaar Tomas Jaspers    
3-198Heiligeweg 62gebruiker Tomas Jaspers    
3-198Heiligeweg 62huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-198Heiligeweg 62aanslag huurwaarde voldaan24‑5‑1720    
3-199Heiligeweg 60soort onroerend goedhuis    
3-199Heiligeweg 60eigenaar Dieucke Pieters    
3-199Heiligeweg 60gebruiker Dieucke Pieters    
3-199Heiligeweg 60huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 20‑00‑00 cg
3-199Heiligeweg 60aanslag huurwaarde voldaan16‑3‑1720    
3-200Heiligeweg 60soort onroerend goedhuis    
3-200Heiligeweg 60eigenaar Dieucke Pieters    
3-200Heiligeweg 60gebruiker Willem Trompetter    
3-200Heiligeweg 60huurwaarde  32‑00‑00 cg  
3-200Heiligeweg 60gebruiker Hendrik Willems    
3-200Heiligeweg 60huurwaarde  12‑00‑00 cg  
3-200Heiligeweg 60huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑16‑00 cg
3-200Heiligeweg 60aanslag huurwaarde voldaan16‑3‑1720    
3-201Heiligeweg 58soort onroerend goedhuis    
3-201Heiligeweg 58eigenaar Wybe Hanekuik    
3-201Heiligeweg 58gebruiker Jan van Oudenaerde    
3-201Heiligeweg 58huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
3-201Heiligeweg 58aanslag huurwaarde voldaan18‑7‑1720    
3-202Heiligeweg 56soort onroerend goedhuis    
3-202Heiligeweg 56eigenaar J. Cramer cum soc.   
3-202Heiligeweg 56gebruiker hopman Kalkensteen    
3-202Heiligeweg 56huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑12‑00 cg
3-202Heiligeweg 56aanslag huurwaarde voldaan19‑6‑1720    
3-203Heiligeweg 54soort onroerend goedhuis    
3-203Heiligeweg 54eigenaar Dieucke Pieters    
3-203Heiligeweg 54gebruiker Jacob Ydes    
3-203Heiligeweg 54huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
3-203Heiligeweg 54aanslag huurwaarde voldaan16‑3‑1720    
3-204Heiligeweg 52soort onroerend goedhuis    
3-204Heiligeweg 52eigenaar Aucke Jansen Backer    
3-204Heiligeweg 52gebruiker Aucke Jansen Backer    
3-204Heiligeweg 52huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 08‑08‑00 cg
3-204Heiligeweg 52aanslag huurwaarde voldaan12‑7‑1723    
3-205Heiligeweg 50soort onroerend goedhuis    
3-205Heiligeweg 50eigenaar Aucke Jansen Backer    
3-205Heiligeweg 50gebruiker Sioerd Ekes wed.   
3-205Heiligeweg 50huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-205Heiligeweg 50aanslag huurwaarde voldaan17‑5‑1720    
3-206Heiligeweg 48soort onroerend goedhuis    
3-206Heiligeweg 48eigenaar Taecke Jacobs    
3-206Heiligeweg 48gebruiker Taecke Jacobs    
3-206Heiligeweg 48huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-206Heiligeweg 48opmerking door de executeur ontfangen
3-207Heiligeweg 40soort onroerend goedhuis en hoff    
3-207Heiligeweg 40eigenaar burgemeester Fopma    
3-207Heiligeweg 40gebruiker burgemeester Fopma    
3-207Heiligeweg 40huurwaarde en aanslag  72‑00‑00 cg 14‑08‑00 cg
3-207Heiligeweg 40aanslag huurwaarde voldaan21‑3‑1720    
3-208Heiligeweg 60soort onroerend goedhoff    
3-208Heiligeweg 60eigenaar Dieucke Pieters    
3-208Heiligeweg 60gebruiker Hendrik Poulus    
3-208Heiligeweg 60huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
3-208Heiligeweg 60aanslag huurwaarde voldaan16‑3‑1720    
4-001Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-001Schritsen 52eigenaar Jurrien Harmens    
4-001Schritsen 52gebruiker Gerrit Beerns    
4-001Schritsen 52huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
4-001Schritsen 52aanslag huurwaarde voldaan31‑5‑1720    
4-002Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-002Schritsen 52eigenaar Jurrien Harmens    
4-002Schritsen 52gebruiker Jan Jans    
4-002Schritsen 52huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-002Schritsen 52aanslag huurwaarde voldaan31‑5‑1720    
4-003Schritsen 52soort onroerend goedperk    
4-003Schritsen 52eigenaar vroedsman Bonk    
4-003Schritsen 52huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-003Schritsen 52aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-004Schritsen 52soort onroerend goedperk    
4-004Schritsen 52eigenaar Lolle Kok erven   
4-004Schritsen 52huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-004Schritsen 52aanslag huurwaarde voldaan24‑5‑1720    
4-005 soort onroerend goedperk    
4-005 eigenaar burgemeester Winalda    
4-005 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-005 aanslag huurwaarde voldaan23‑7‑1720    
4-006Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-006Schritsen 52eigenaar Fedde Aleffs    
4-006Schritsen 52huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-006Schritsen 52aanslag huurwaarde voldaan29‑6‑1720    
4-007Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-007Schritsen 52eigenaar Fedde Aleffs nom. ux.   
4-007Schritsen 52huurwaarde en aanslag  26‑10‑00 cg 05‑06‑00 cg
4-007Schritsen 52aanslag huurwaarde voldaan29‑6‑1720    
4-008Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-008Schritsen 52eigenaar IJsbrandt Pieters wed.   
4-008Schritsen 52gebruiker dr. Walrich    
4-008Schritsen 52huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 09‑00‑00 cg
4-008Schritsen 52aanslag huurwaarde voldaan18‑6‑1720    
4-009 soort onroerend goedhuis    
4-009 eigenaar ds. van Sloten    
4-009 gebruiker Albert Beerns    
4-009 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
4-009 aanslag huurwaarde voldaan26‑5‑1720    
4-010 soort onroerend goedhuis    
4-010 eigenaar IJsbrand Pieters wed.   
4-010 gebruiker Jacob Caspers    
4-010 huurwaarde en aanslag  12‑10‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-010 aanslag huurwaarde voldaan18‑6‑1720    
4-011Carl Visschersteeg 2soort onroerend goedkamer    
4-011Carl Visschersteeg 2eigenaar Jan Cornelis Kat    
4-011Carl Visschersteeg 2opmerking pauper
4-011Carl Visschersteeg 2huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-011Carl Visschersteeg 2aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-012Carl Visschersteeg 4soort onroerend goedkamer    
4-012Carl Visschersteeg 4eigenaar Dirck Hendriks    
4-012Carl Visschersteeg 4gebruiker Claes Eelckes    
4-012Carl Visschersteeg 4huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑12‑00 cg
4-012Carl Visschersteeg 4aanslag huurwaarde voldaan17‑8‑1720    
4-012Carl Visschersteeg 4opmerking 1720 den 17 augustes voort jaer
4-012Carl Visschersteeg 4opmerking door Dierk Hendriks betaelt 1-12-00
4-012Carl Visschersteeg 4grondpacht aanDieucke Pieters    
4-012Carl Visschersteeg 4grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-012Carl Visschersteeg 4aanslag grondpacht voldaan17‑8‑1720    
4-012Carl Visschersteeg 4opmerking 1720 den 17 augustes voorde grondpacht
4-012Carl Visschersteeg 4opmerking van Dierk Hendriks ontfangen 0-05-00
4-013Carl Visschersteeg 6soort onroerend goedkamer    
4-013Carl Visschersteeg 6eigenaar Jan Jansen    
4-013Carl Visschersteeg 6gebruiker Reiner Jansen wed.   
4-013Carl Visschersteeg 6huurwaarde en aanslag  03‑00‑00 cg 00‑12‑00 cg
4-013Carl Visschersteeg 6aanslag huurwaarde voldaan14‑6‑1720    
4-013Carl Visschersteeg 6grondpacht aanDieucke Pieters    
4-013Carl Visschersteeg 6grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-013Carl Visschersteeg 6aanslag grondpacht voldaan‑‑    
4-014Carl Visschersteeg 8soort onroerend goedkamer    
4-014Carl Visschersteeg 8eigenaar Claes Auckes    
4-014Carl Visschersteeg 8gebruiker Claes Auckes    
4-014Carl Visschersteeg 8opmerking insolvent
4-014Carl Visschersteeg 8aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-015Carl Visschersteeg 10soort onroerend goedkamer    
4-015Carl Visschersteeg 10eigenaar Joost Auckes    
4-015Carl Visschersteeg 10gebruiker Leeukjen    
4-015Carl Visschersteeg 10huurwaarde en aanslag  10‑10‑00 cg 02‑02‑00 cg
4-015Carl Visschersteeg 10aanslag huurwaarde voldaan31‑5‑1720    
4-016Carl Visschersteeg 12soort onroerend goedkamer    
4-016Carl Visschersteeg 12eigenaar Jacob Jansen    
4-016Carl Visschersteeg 12gebruiker Rebecca Hendrix    
4-016Carl Visschersteeg 12huurwaarde en aanslag  04‑10‑00 cg 00‑18‑00 cg
4-016Carl Visschersteeg 12aanslag huurwaarde voldaan4‑6‑1720    
4-017Carl Visschersteeg 1soort onroerend goedhuis    
4-017Carl Visschersteeg 1eigenaar Pieter IJsbrands wed.   
4-017Carl Visschersteeg 1gebruiker Simen Jansen    
4-017Carl Visschersteeg 1huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-017Carl Visschersteeg 1aanslag huurwaarde voldaan9‑7‑1720    
4-018Schritsen 58soort onroerend goedhuis    
4-018Schritsen 58eigenaar Joost Auckes    
4-018Schritsen 58gebruiker Joost Auckes    
4-018Schritsen 58huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 05‑04‑00 cg
4-018Schritsen 58opmerking door de executeur ontfangen 4-04-00
4-018Schritsen 58opmerking insolvent verders
4-019Schritsen 58soort onroerend goedhuis    
4-019Schritsen 58eigenaar Andries Piers    
4-019Schritsen 58gebruiker Pieter Beernts    
4-019Schritsen 58huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑16‑00 cg
4-019Schritsen 58aanslag huurwaarde voldaan10‑7‑1720    
4-020Schritsen 58soort onroerend goedhuis    
4-020Schritsen 58eigenaar Jan Geerts    
4-020Schritsen 58huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-020Schritsen 58aanslag huurwaarde voldaan30‑7‑1720    
4-021Schritsen 58soort onroerend goedhuis    
4-021Schritsen 58eigenaar Uift Folkerts erven   
4-021Schritsen 58huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
4-021Schritsen 58aanslag huurwaarde voldaan25‑5‑1720    
4-022Brouwersstraat 2soort onroerend goedhuis    
4-022Brouwersstraat 2eigenaar Pieter Fransen    
4-022Brouwersstraat 2huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 05‑04‑00 cg
4-022Brouwersstraat 2aanslag huurwaarde voldaan21‑6‑1720    
4-023Brouwersstraat 8soort onroerend goedhuis    
4-023Brouwersstraat 8eigenaar Jan Freerks erven   
4-023Brouwersstraat 8gebruiker Marten Gilles    
4-023Brouwersstraat 8huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 05‑04‑00 cg
4-023Brouwersstraat 8aanslag huurwaarde voldaan18‑6‑1720    
4-024Brouwersstraat 10soort onroerend goedhuis    
4-024Brouwersstraat 10eigenaar Age Claessen    
4-024Brouwersstraat 10huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
4-024Brouwersstraat 10aanslag huurwaarde voldaan19‑9‑1720    
4-025Brouwersstraat 12soort onroerend goedhuis    
4-025Brouwersstraat 12eigenaar Albert Kirgmans erven   
4-025Brouwersstraat 12gebruiker Taecke Cornelis    
4-025Brouwersstraat 12huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-025Brouwersstraat 12aanslag huurwaarde voldaan12‑6‑1720    
4-026Brouwersstraat 12soort onroerend goedhuis    
4-026Brouwersstraat 12eigenaar Albert Kirgmans erven   
4-026Brouwersstraat 12gebruiker Claes Jansen cum soc.   
4-026Brouwersstraat 12huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 06‑08‑00 cg
4-026Brouwersstraat 12aanslag huurwaarde voldaan12‑6‑1720    
4-026Brouwersstraat 12opmerking 1720 den 12 juny van Janke Clases en
4-026Brouwersstraat 12opmerking Claes Jansen hier op ontfang 4-08-00
4-026Brouwersstraat 12opmerking rest noch wegens J de twee guld
4-027Brouwersstraat 12soort onroerend goedhuis    
4-027Brouwersstraat 12eigenaar Dirk Doeckes    
4-027Brouwersstraat 12gebruiker Dirk Doeckes    
4-027Brouwersstraat 12huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
4-027Brouwersstraat 12aanslag huurwaarde voldaan16‑5‑1720    
4-028Brouwersstraat 14soort onroerend goedhuis    
4-028Brouwersstraat 14eigenaar Aert Hendriks wed.   
4-028Brouwersstraat 14gebruiker Aert Hendriks wed.   
4-028Brouwersstraat 14huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-028Brouwersstraat 14aanslag huurwaarde voldaan26‑‑1720    
4-028Brouwersstraat 14opmerking den 26 voort jaer betaelt 2-8-0
4-029Brouwersstraat 16soort onroerend goedhuis    
4-029Brouwersstraat 16eigenaar Ruird Alberts    
4-029Brouwersstraat 16gebruiker Ruird Alberts    
4-029Brouwersstraat 16huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
4-029Brouwersstraat 16aanslag huurwaarde voldaan17‑7‑1720    
4-030Brouwersstraat 18soort onroerend goedhuis    
4-030Brouwersstraat 18eigenaar Lourens Klinkhamer    
4-030Brouwersstraat 18gebruiker Lourens Klinkhamer    
4-030Brouwersstraat 18huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-030Brouwersstraat 18aanslag huurwaarde voldaan18‑7‑1720    
4-031Brouwersstraat 20soort onroerend goedhuis    
4-031Brouwersstraat 20eigenaar Cornelis Taeckes    
4-031Brouwersstraat 20gebruiker Cornelis Taeckes    
4-031Brouwersstraat 20huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
4-031Brouwersstraat 20aanslag huurwaarde voldaan1‑10‑1720    
4-032Brouwersstraat 22soort onroerend goedhuis    
4-032Brouwersstraat 22eigenaar Douwe Hylkes erven   
4-032Brouwersstraat 22gebruiker Pieter Tiebbes    
4-032Brouwersstraat 22huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-032Brouwersstraat 22aanslag huurwaarde voldaan17‑6‑1720    
4-033Brouwersstraat 24soort onroerend goedhuis en brouwerie    
4-033Brouwersstraat 24eigenaar Broer Jansen    
4-033Brouwersstraat 24gebruiker Broer Jansen    
4-033Brouwersstraat 24huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
4-033Brouwersstraat 24aanslag huurwaarde voldaan25‑6‑1720    
4-034Brouwersstraat 26soort onroerend goedhuis    
4-034Brouwersstraat 26eigenaar Meye Lolkes erven   
4-034Brouwersstraat 26gebruiker Meye Lolkes erven   
4-034Brouwersstraat 26huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-034Brouwersstraat 26aanslag huurwaarde voldaan6‑8‑1720    
4-035Brouwersstraat 28soort onroerend goedhuis    
4-035Brouwersstraat 28eigenaar Theodorus Bensonides    
4-035Brouwersstraat 28gebruiker Theodorus Bensonides    
4-035Brouwersstraat 28huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑08‑00 cg
4-035Brouwersstraat 28opmerking betaeld aen den executeur
4-035Brouwersstraat 28aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-036Zuiderhaven 83soort onroerend goedhuis    
4-036Zuiderhaven 83eigenaar secrets. Backer    
4-036Zuiderhaven 83gebruiker Joh. Cramer    
4-036Zuiderhaven 83huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 13‑04‑00 cg
4-036Zuiderhaven 83aanslag huurwaarde voldaan19‑6‑1720    
4-037Zuiderhaven 79soort onroerend goedhuis    
4-037Zuiderhaven 79eigenaar hopman Sloterdijk erven   
4-037Zuiderhaven 79gebruiker juffr. de Bruin    
4-037Zuiderhaven 79huurwaarde en aanslag  60‑00‑12 cg 00‑00‑00 cg
4-037Zuiderhaven 79aanslag huurwaarde voldaan22‑2‑1720    
4-038Zuiderhaven 77soort onroerend goedhuis    
4-038Zuiderhaven 77eigenaar burgemeester Critenburg    
4-038Zuiderhaven 77huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
4-038Zuiderhaven 77aanslag huurwaarde voldaan21‑6‑1720    
4-039Zuiderhaven 77soort onroerend goedhuis    
4-039Zuiderhaven 77eigenaar Albert Ruirds    
4-039Zuiderhaven 77huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-039Zuiderhaven 77aanslag huurwaarde voldaan9‑10‑1720    
4-040Zuiderhaven 75soort onroerend goedhuis    
4-040Zuiderhaven 75eigenaar de heer Overbeek    
4-040Zuiderhaven 75huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-040Zuiderhaven 75aanslag huurwaarde voldaan29‑5‑1720    
4-040Zuiderhaven 75grondpacht aanRuird Pieters erven   
4-040Zuiderhaven 75grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-040Zuiderhaven 75aanslag grondpacht voldaan1‑7‑1720    
4-041Zuiderhaven 75soort onroerend goedhuis    
4-041Zuiderhaven 75eigenaar Sioerd Claessen    
4-041Zuiderhaven 75huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-041Zuiderhaven 75aanslag huurwaarde voldaan3‑6‑1720    
4-042Zuiderhaven 73soort onroerend goedhuis    
4-042Zuiderhaven 73eigenaar Jan P. Schaaff    
4-042Zuiderhaven 73gebruiker hopman Hania    
4-042Zuiderhaven 73huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 13‑04‑00 cg
4-042Zuiderhaven 73aanslag huurwaarde voldaan4‑6‑1720    
4-043Zuiderhaven 73soort onroerend goedhuis    
4-043Zuiderhaven 73eigenaar Reiner C. Fontein    
4-043Zuiderhaven 73gebruiker burgemeester Oosterveen    
4-043Zuiderhaven 73huurwaarde en aanslag  52‑00‑00 cg 10‑08‑00 cg
4-043Zuiderhaven 73aanslag huurwaarde voldaan5‑6‑1720    
4-044Raamstraat 5soort onroerend goedhuis    
4-044Raamstraat 5eigenaar Jan Tierx wed.   
4-044Raamstraat 5huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-044Raamstraat 5aanslag huurwaarde voldaan24‑7‑1720    
4-045Raamstraat 3soort onroerend goedhuis    
4-045Raamstraat 3eigenaar Schelte Pieters    
4-045Raamstraat 3gebruiker Jetske Jochems cum soc.   
4-045Raamstraat 3huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 07‑12‑00 cg
4-045Raamstraat 3aanslag huurwaarde voldaan18‑7‑1720    
4-046Raamstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-046Raamstraat 1eigenaar Schelte Pieters    
4-046Raamstraat 1gebruiker Buwe Willems    
4-046Raamstraat 1huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
4-046Raamstraat 1aanslag huurwaarde voldaan10‑6‑1720    
4-047Schritsen 50soort onroerend goedhuis    
4-047Schritsen 50eigenaar Sibren Harmens    
4-047Schritsen 50huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
4-047Schritsen 50aanslag huurwaarde voldaan29‑5‑1720    
4-048Schritsen 50soort onroerend goedgleibackerie    
4-048Schritsen 50eigenaar Jane Hiddes cum ux.   
4-048Schritsen 50huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-048Schritsen 50aanslag huurwaarde voldaan6‑5‑1720    
4-049Kerkpad 7soort onroerend goed    
4-049Kerkpad 7eigenaar Lubbert Alles    
4-049Kerkpad 7opmerking pauper
4-049Kerkpad 7aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-050Hofstraat 31soort onroerend goed    
4-050Hofstraat 31eigenaar Willem Willems wed.   
4-050Hofstraat 31opmerking pauper
4-050Hofstraat 31aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-051Hofstraat 33soort onroerend goed    
4-051Hofstraat 33eigenaar Sjoukjen Nannings    
4-051Hofstraat 33opmerking onvermogende
4-051Hofstraat 33aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-052Hofstraat 35soort onroerend goed    
4-052Hofstraat 35eigenaar Oede Sapes soon   
4-052Hofstraat 35opmerking pauper
4-052Hofstraat 35aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-053Hofstraat 37soort onroerend goed    
4-053Hofstraat 37eigenaar Teunis Meinerts    
4-053Hofstraat 37opmerking pro deo versogt [vermeld als 4-054]
4-053Hofstraat 37aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-054Hofstraat 41soort onroerend goedhuis    
4-054Hofstraat 41eigenaar Harmen Israels    
4-054Hofstraat 41huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-054Hofstraat 41opmerking insolvent [vermeld als 4-053]
4-054Hofstraat 41aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-055Hofstraat 45soort onroerend goed    
4-055Hofstraat 45eigenaar Zacharias Berghaen    
4-055Hofstraat 45opmerking pauper
4-055Hofstraat 45aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-056Hofstraat 47soort onroerend goedhuis    
4-056Hofstraat 47eigenaar Hessel Piekes    
4-056Hofstraat 47huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-056Hofstraat 47opmerking insolvent
4-056Hofstraat 47aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-057Rapenburg 1soort onroerend goedhuis en molen    
4-057Rapenburg 1eigenaar Jan Pieters cum soc.   
4-057Rapenburg 1huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
4-057Rapenburg 1aanslag huurwaarde voldaan3‑5‑1720    
4-057Rapenburg 1opmerking 1720 den 3 mey door Ulbe Hendriks frou
4-057Rapenburg 1opmerking de helft betaelt 3-12-0
4-057Rapenburg 1opmerking den 23 augustes van Jan Pieters
4-057Rapenburg 1opmerking 1/2 betaelt 3-12-0
4-058Rapenburg 20soort onroerend goedkamer    
4-058Rapenburg 20eigenaar Gillis Vermeersch    
4-058Rapenburg 20gebruiker Gillis Vermeersch    
4-058Rapenburg 20opmerking doet geen huir
4-058Rapenburg 20aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-059Rapenburg 18soort onroerend goedkamer    
4-059Rapenburg 18eigenaar Gillis Vermeersch    
4-059Rapenburg 18gebruiker Cornelis Fransen    
4-059Rapenburg 18huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-059Rapenburg 18aanslag huurwaarde voldaan4‑10‑1720    
4-060Rapenburg 16soort onroerend goedhoff    
4-060Rapenburg 16eigenaar Gillis Vermeersch    
4-060Rapenburg 16gebruiker H. Wijngaerden    
4-060Rapenburg 16huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-060Rapenburg 16aanslag huurwaarde voldaan23‑5‑1720    
4-061Rapenburg 14soort onroerend goedhuis    
4-061Rapenburg 14eigenaar Hans Jochems    
4-061Rapenburg 14gebruiker Hans Jochems    
4-061Rapenburg 14opmerking pauper
4-061Rapenburg 14aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-062Rapenburg 12soort onroerend goedhoff    
4-062Rapenburg 12eigenaar Evert Claessen    
4-062Rapenburg 12gebruiker Evert Claessen    
4-062Rapenburg 12huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-062Rapenburg 12aanslag huurwaarde voldaan3‑5‑1720    
4-063Rapenburg 12soort onroerend goedkamer    
4-063Rapenburg 12eigenaar Dirk Sytses    
4-063Rapenburg 12gebruiker Jan Stoffels    
4-063Rapenburg 12huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑12‑00 cg
4-063Rapenburg 12aanslag huurwaarde voldaan4‑7‑1720    
4-064Rapenburg 10soort onroerend goedwoning    
4-064Rapenburg 10eigenaar Nannig Rienx    
4-064Rapenburg 10gebruiker Nannig Rienx    
4-064Rapenburg 10opmerking pauper
4-064Rapenburg 10aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-065Rapenburg 8soort onroerend goedhuis    
4-065Rapenburg 8eigenaar Hendrik Jansen    
4-065Rapenburg 8gebruiker Hendrik Jansen    
4-065Rapenburg 8opmerking insolvent
4-065Rapenburg 8aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-066Rapenburg 6soort onroerend goed    
4-066Rapenburg 6eigenaar Poppe Jacobs wed.   
4-066Rapenburg 6gebruiker Poppe Jacobs wed.   
4-066Rapenburg 6opmerking pro deo versogt
4-066Rapenburg 6aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-067Rapenburg 6soort onroerend goed    
4-067Rapenburg 6eigenaar Tomas Beerns    
4-067Rapenburg 6gebruiker Tomas Beerns    
4-067Rapenburg 6opmerking pro deo versogt
4-067Rapenburg 6aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-068Rapenburg 4soort onroerend goed    
4-068Rapenburg 4eigenaar Gerrit Beerns    
4-068Rapenburg 4gebruiker Gerrit Beerns    
4-068Rapenburg 4opmerking pro deo versogt
4-068Rapenburg 4aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-069Kerkpoortstraat 57soort onroerend goedhuis    
4-069Kerkpoortstraat 57eigenaar Lieuwe Feddes    
4-069Kerkpoortstraat 57gebruiker Lieuwe Feddes    
4-069Kerkpoortstraat 57huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
4-069Kerkpoortstraat 57opmerking insolvent
4-069Kerkpoortstraat 57aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-070Kerkpoortstraat 59soort onroerend goedhuis    
4-070Kerkpoortstraat 59eigenaar Lambert Hansen    
4-070Kerkpoortstraat 59gebruiker Lambert Hansen    
4-070Kerkpoortstraat 59huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
4-070Kerkpoortstraat 59aanslag huurwaarde voldaan6‑8‑1720    
4-071Kerkpoortstraat 65soort onroerend goed    
4-071Kerkpoortstraat 65eigenaar Jan Gerrits    
4-071Kerkpoortstraat 65gebruiker Jan Gerrits    
4-071Kerkpoortstraat 65opmerking pro deo versogt
4-071Kerkpoortstraat 65aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-072Kerkpoortstraat 67soort onroerend goed    
4-072Kerkpoortstraat 67eigenaar Claes Engels    
4-072Kerkpoortstraat 67gebruiker Claes Engels    
4-072Kerkpoortstraat 67opmerking pauper
4-072Kerkpoortstraat 67aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-073Kerkpoortstraat 69soort onroerend goed    
4-073Kerkpoortstraat 69eigenaar Tijs Hansen    
4-073Kerkpoortstraat 69gebruiker Tijs Hansen    
4-073Kerkpoortstraat 69opmerking pauper
4-073Kerkpoortstraat 69aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-074 soort onroerend goed    
4-074 eigenaar Pieter Sapes    
4-074 gebruiker Pieter Sapes    
4-074 opmerking pauper
4-074 aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-075Kerkpoortstraat 40soort onroerend goed    
4-075Kerkpoortstraat 40eigenaar Eibert Tieerds    
4-075Kerkpoortstraat 40gebruiker Eibert Tieerds    
4-075Kerkpoortstraat 40opmerking pauper
4-075Kerkpoortstraat 40aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-076 soort onroerend goed    
4-076 eigenaar Trijntie Jans    
4-076 gebruiker Trijntie Jans    
4-076 opmerking pauper
4-076 aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-077Hofstraat 30soort onroerend goed    
4-077Hofstraat 30eigenaar     
4-077Hofstraat 30gebruiker     
4-077Hofstraat 30opmerking pauper
4-077Hofstraat 30aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-078Kerkpoortstraat 38soort onroerend goedhuis etc.    
4-078Kerkpoortstraat 38eigenaar Teunis Louws wed.   
4-078Kerkpoortstraat 38gebruiker Teunis Louws wed.   
4-078Kerkpoortstraat 38opmerking pro deo begeert
4-078Kerkpoortstraat 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-079Hofstraat 26soort onroerend goed    
4-079Hofstraat 26eigenaar Jan Beerns    
4-079Hofstraat 26gebruiker Jan Beerns    
4-079Hofstraat 26huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-079Hofstraat 26opmerking pro deo begeert
4-080Hofstraat 22soort onroerend goedkamer    
4-080Hofstraat 22eigenaar Hendrick Gerrits    
4-080Hofstraat 22gebruiker Antie Arjens gealimenteerd   
4-080Hofstraat 22huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-080Hofstraat 22opmerking via de doopsgesinde gemeente
4-080Hofstraat 22opmerking insolvent
4-081Hofstraat 20soort onroerend goedkamer    
4-081Hofstraat 20eigenaar burgemeester Haselaar    
4-081Hofstraat 20gebruiker Pieter Lykles wed.   
4-081Hofstraat 20huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-081Hofstraat 20aanslag huurwaarde voldaan25‑7‑1720    
4-082 soort onroerend goedkamer    
4-082 eigenaar Claes Annes    
4-082 gebruiker Beern Abrahams    
4-082 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-082 aanslag huurwaarde voldaan10‑5‑1720    
4-083 soort onroerend goedstal    
4-083 eigenaar Jan Vosma    
4-083 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-083 aanslag huurwaarde voldaan12‑3‑1720    
4-084Hofstraat 18soort onroerend goed    
4-084Hofstraat 18eigenaar Oede Sapes kind   
4-084Hofstraat 18gebruiker     
4-084Hofstraat 18opmerking pauper
4-084Hofstraat 18aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-085Hofstraat 8soort onroerend goedhuis etc.    
4-085Hofstraat 8eigenaar Tomas Fransen    
4-085Hofstraat 8huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
4-085Hofstraat 8aanslag huurwaarde voldaan23‑7‑1720    
4-086Hofstraat 10soort onroerend goedhuis    
4-086Hofstraat 10eigenaar Pieter Sioerds    
4-086Hofstraat 10huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
4-086Hofstraat 10aanslag huurwaarde voldaan6‑7‑1720    
4-087Hofstraat 24soort onroerend goedhuis    
4-087Hofstraat 24eigenaar Ype Sents    
4-087Hofstraat 24huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-087Hofstraat 24aanslag huurwaarde voldaan25‑5‑1720    
4-088Kerkpoortstraat 42soort onroerend goedhuis    
4-088Kerkpoortstraat 42eigenaar Oede Sapes kind   
4-088Kerkpoortstraat 42opmerking pauper
4-088Kerkpoortstraat 42huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-089 soort onroerend goedhoff    
4-089 eigenaar burgemeester Haselaar    
4-089 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-089 aanslag huurwaarde voldaan25‑7‑1720    
4-090 soort onroerend goedhoff    
4-090 eigenaar Arjen Robijns    
4-090 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-090 aanslag huurwaarde voldaan30‑5‑1720    
4-091Rozengracht 15soort onroerend goedpanwerk    
4-091Rozengracht 15eigenaar Johannes Cramer    
4-091Rozengracht 15huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-091Rozengracht 15aanslag huurwaarde voldaan19‑6‑1720    
4-092 soort onroerend goedhuis    
4-092 eigenaar Johannes Cramer    
4-092 gebruiker Dirk Claessen    
4-092 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-092 aanslag huurwaarde voldaan19‑6‑1720    
4-093Hofstraat 16soort onroerend goedhuis    
4-093Hofstraat 16eigenaar Willem Gerrits    
4-093Hofstraat 16gebruiker Jan Arjens    
4-093Hofstraat 16huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-093Hofstraat 16aanslag huurwaarde voldaan1‑2‑1721    
4-093Hofstraat 16opmerking [doorgehaald:]insolvent
4-093Hofstraat 16opmerking solvet de eigenr den 1 febr 1721
4-094Hofstraat 14soort onroerend goedhuis    
4-094Hofstraat 14eigenaar Joh. Cramer    
4-094Hofstraat 14gebruiker Jan Andries    
4-094Hofstraat 14huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-094Hofstraat 14aanslag huurwaarde voldaan19‑6‑1720    
4-095 soort onroerend goedhuis    
4-095 eigenaar Willem Gerrits    
4-095 gebruiker Willem Gerrits    
4-095 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-095 aanslag huurwaarde voldaan27‑9‑1720    
4-096 soort onroerend goedhuis    
4-096 eigenaar Salomon Freerx erven   
4-096 gebruiker Sioerd Jans    
4-096 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-096 aanslag huurwaarde voldaan30‑6‑1720    
4-097 soort onroerend goedkamer    
4-097 eigenaar Jelle Stijl wed.   
4-097 gebruiker Hendrik Gerrits    
4-097 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-097 aanslag huurwaarde voldaan13‑4‑1720    
4-098Kerkpad 34soort onroerend goedhuis    
4-098Kerkpad 34eigenaar Beern Harmens    
4-098Kerkpad 34gebruiker Beern Harmens    
4-098Kerkpad 34opmerking pauper
4-098Kerkpad 34aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-099Kerkpad 32soort onroerend goedhuis    
4-099Kerkpad 32eigenaar Luitien Caspers    
4-099Kerkpad 32gebruiker Luitien Caspers    
4-099Kerkpad 32huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-099Kerkpad 32opmerking insolvent
4-099Kerkpad 32aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-100Kerkpad 30soort onroerend goedhuis    
4-100Kerkpad 30eigenaar vroedsman Rowel    
4-100Kerkpad 30gebruiker Hendrick Rienks    
4-100Kerkpad 30huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑04‑00 cg
4-100Kerkpad 30opmerking betaeld aen den executeur
4-100Kerkpad 30aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-101Kerkpad 28soort onroerend goed    
4-101Kerkpad 28eigenaar Stoffel Martens    
4-101Kerkpad 28gebruiker Stoffel Martens    
4-101Kerkpad 28opmerking pauper
4-101Kerkpad 28aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-102Kerkpad 26soort onroerend goed    
4-102Kerkpad 26eigenaar Hendrik Stoffels    
4-102Kerkpad 26gebruiker Hendrik Stoffels    
4-102Kerkpad 26opmerking pauper
4-102Kerkpad 26aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-103Kerkpad 20soort onroerend goed    
4-103Kerkpad 20eigenaar Blauwe Schuir Gemeente    
4-103Kerkpad 20gebruiker Blauwe Schuir Gemeente    
4-103Kerkpad 20opmerking pauper
4-103Kerkpad 20aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-104Kerkpad 18soort onroerend goed    
4-104Kerkpad 18eigenaar Albert Coster wed.   
4-104Kerkpad 18gebruiker Albert Coster wed.   
4-104Kerkpad 18opmerking pauper
4-104Kerkpad 18aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-105Vianen 22soort onroerend goed    
4-105Vianen 22eigenaar Johannes Tieerds wed.   
4-105Vianen 22gebruiker Johannes Tieerds wed.   
4-105Vianen 22opmerking pro deo begeert
4-105Vianen 22huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-106Vianen 10soort onroerend goedhuis    
4-106Vianen 10eigenaar Sibrand Kannegieter    
4-106Vianen 10gebruiker Sibrand Kannegieter    
4-106Vianen 10huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-106Vianen 10aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-107Vianen 6soort onroerend goedhuis    
4-107Vianen 6eigenaar Claes Piekes wed.   
4-107Vianen 6gebruiker Claes Piekes wed.   
4-107Vianen 6opmerking pro deo
4-107Vianen 6huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-108Vianen 2soort onroerend goed    
4-108Vianen 2eigenaar Joost Ynties wed.   
4-108Vianen 2gebruiker Joost Ynties wed.   
4-108Vianen 2opmerking pro deo versogt
4-108Vianen 2aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-109Romastraat 12soort onroerend goedkamer    
4-109Romastraat 12eigenaar Doeke Jans wed.   
4-109Romastraat 12gebruiker Doeke Jans wed.   
4-109Romastraat 12opmerking pauper
4-109Romastraat 12huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-110Romastraat 10soort onroerend goedhuis    
4-110Romastraat 10eigenaar Tierk Beerns    
4-110Romastraat 10gebruiker Tierk Beerns    
4-110Romastraat 10huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 26‑00‑00 cg
4-110Romastraat 10opmerking `t huis romen
4-110Romastraat 10opmerking aen de executeur bet.
4-111 soort onroerend goedhuis    
4-111 eigenaar burgemeester Velthuis wed.   
4-111 gebruiker Gerrit Beerns    
4-111 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-111 aanslag huurwaarde voldaan2‑7‑1720    
4-112Hofstraat 17soort onroerend goedprieel    
4-112Hofstraat 17eigenaar burgemeester Corver    
4-112Hofstraat 17gebruiker burgemeester Corver    
4-112Hofstraat 17huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-112Hofstraat 17aanslag huurwaarde voldaan12‑6‑1720    
4-112Hofstraat 17grondpacht vanburgemeesterburgemeester Corver    
4-112Hofstraat 17grondpacht aanburg.burg. van der Wolt    
4-112Hofstraat 17grondpacht en aanslag   00‑10‑00 cg0‑02‑08 cg
4-112Hofstraat 17aanslag grondpacht voldaan16‑5‑1720    
4-113Hofstraat 13soort onroerend goedhoff    
4-113Hofstraat 13eigenaar burgemr. Tomas Huiberts erven   
4-113Hofstraat 13gebruiker capt. Prigge    
4-113Hofstraat 13huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-113Hofstraat 13aanslag huurwaarde voldaan26‑6‑1720    
4-113Hofstraat 13grondpacht vanburgemr.burgemr. Tomas Huiberts erven   
4-113Hofstraat 13grondpacht aanburg.burg. van der Wolt    
4-113Hofstraat 13grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-113Hofstraat 13aanslag grondpacht voldaan16‑5‑1720    
4-114 soort onroerend goedhuis    
4-114 eigenaar capt. Prigge    
4-114 gebruiker Hendrick Minnes    
4-114 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-114 aanslag huurwaarde voldaan4‑7‑1720    
4-115 soort onroerend goedkamer    
4-115 eigenaar Niesje Critenburg    
4-115 gebruiker Pieter Claessen    
4-115 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-115 aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-116Romastraat 2soort onroerend goedkamer    
4-116Romastraat 2eigenaar capt. Prigge    
4-116Romastraat 2huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-116Romastraat 2opmerking onverhuirt
4-116Romastraat 2aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-117Romastraat 2soort onroerend goedhuis    
4-117Romastraat 2eigenaar Hotse Jansen    
4-117Romastraat 2gebruiker Hotse Jansen    
4-117Romastraat 2huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-117Romastraat 2opmerking pauper
4-117Romastraat 2aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-118Both Apothekerstraat 9soort onroerend goedhuis    
4-118Both Apothekerstraat 9eigenaar Andries Tierks    
4-118Both Apothekerstraat 9gebruiker Dirk Jillerts    
4-118Both Apothekerstraat 9huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-118Both Apothekerstraat 9aanslag huurwaarde voldaan20‑6‑1720    
4-119Both Apothekerstraat 11soort onroerend goedhuis    
4-119Both Apothekerstraat 11eigenaar burgemeester Tomas Huiberts erven   
4-119Both Apothekerstraat 11gebruiker Jan Jansen    
4-119Both Apothekerstraat 11huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-119Both Apothekerstraat 11aanslag huurwaarde voldaan3‑7‑1720    
4-120Both Apothekerstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-120Both Apothekerstraat 15eigenaar Marten Tiallings    
4-120Both Apothekerstraat 15huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-120Both Apothekerstraat 15aanslag huurwaarde voldaan25‑6‑1720    
4-121Both Apothekerstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-121Both Apothekerstraat 15eigenaar Lolke Westra    
4-121Both Apothekerstraat 15gebruiker Antie Jilts    
4-121Both Apothekerstraat 15huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-121Both Apothekerstraat 15aanslag huurwaarde voldaan1‑7‑1720    
4-122Hofstraat 7soort onroerend goedhuis    
4-122Hofstraat 7eigenaar Lolke Westra    
4-122Hofstraat 7gebruiker Jan Hendriks dogter   
4-122Hofstraat 7huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
4-122Hofstraat 7aanslag huurwaarde voldaan1‑7‑1720    
4-123Hofstraat 9soort onroerend goedhuis    
4-123Hofstraat 9eigenaar Tiete Tietes    
4-123Hofstraat 9gebruiker Jelle Jacobs    
4-123Hofstraat 9huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-123Hofstraat 9aanslag huurwaarde voldaan16‑5‑1720    
4-124Hofstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-124Hofstraat 15eigenaar Haring Everts    
4-124Hofstraat 15gebruiker Jan Hendrix    
4-124Hofstraat 15huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-124Hofstraat 15aanslag huurwaarde voldaan18‑7‑1720    
4-124Hofstraat 15grondpacht aancapt.capt. van der Wolt    
4-124Hofstraat 15grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-124Hofstraat 15aanslag grondpacht voldaan‑‑    
4-125Hofstraat 13soort onroerend goedhuis    
4-125Hofstraat 13eigenaar Abe Douwes    
4-125Hofstraat 13opmerking pauper
4-125Hofstraat 13aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-125Hofstraat 13grondpacht aancapt.capt. van der Wolt    
4-125Hofstraat 13grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-125Hofstraat 13aanslag grondpacht voldaan16‑5‑1720    
4-126Hofstraat 17soort onroerend goedhuis    
4-126Hofstraat 17eigenaar capt. van der Wolt    
4-126Hofstraat 17huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-126Hofstraat 17aanslag huurwaarde voldaan16‑5‑1720    
4-127Hofstraat 19soort onroerend goedhuis    
4-127Hofstraat 19eigenaar Hendrick Jans    
4-127Hofstraat 19opmerking pauper
4-127Hofstraat 19huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-127Hofstraat 19aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-127Hofstraat 19grondpacht aancapt.capt. van der Wolt    
4-127Hofstraat 19grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-127Hofstraat 19aanslag grondpacht voldaan16‑5‑1720    
4-128Hofstraat 19soort onroerend goedhuis    
4-128Hofstraat 19eigenaar Bottie Reiners    
4-128Hofstraat 19opmerking pauper
4-128Hofstraat 19huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-128Hofstraat 19aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-128Hofstraat 19grondpacht aancapt.capt. van der Wolt    
4-128Hofstraat 19grondpacht en aanslag   01‑10‑00 cg0‑07‑00 cg
4-128Hofstraat 19aanslag grondpacht voldaan16‑5‑1720    
4-129Hofstraat 21soort onroerend goedhuis    
4-129Hofstraat 21eigenaar Jarig Jacobs    
4-129Hofstraat 21opmerking pauper
4-129Hofstraat 21huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-129Hofstraat 21aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-129Hofstraat 21grondpacht aancapt.capt. van der Wolt    
4-129Hofstraat 21grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-129Hofstraat 21aanslag grondpacht voldaan16‑5‑1720    
4-130Hofstraat 21soort onroerend goedhuis    
4-130Hofstraat 21eigenaar Jan Douwes    
4-130Hofstraat 21opmerking pauper
4-130Hofstraat 21huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-130Hofstraat 21aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-130Hofstraat 21grondpacht aancapt.capt. van der Wolt    
4-130Hofstraat 21grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-130Hofstraat 21aanslag grondpacht voldaan16‑5‑1720    
4-131Hofstraat 21soort onroerend goedhuis    
4-131Hofstraat 21eigenaar Jan Kievyt wed.   
4-131Hofstraat 21opmerking pauper
4-131Hofstraat 21huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-131Hofstraat 21aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-131Hofstraat 21grondpacht aancapt.capt. van der Wolt    
4-131Hofstraat 21grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-131Hofstraat 21aanslag grondpacht voldaan16‑5‑1720    
4-132Hofstraat 23soort onroerend goedhuis    
4-132Hofstraat 23eigenaar Jan Hobbes    
4-132Hofstraat 23opmerking pauper
4-132Hofstraat 23huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-132Hofstraat 23aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-132Hofstraat 23grondpacht aancapt.capt. van der Wolt    
4-132Hofstraat 23grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-132Hofstraat 23aanslag grondpacht voldaan16‑5‑1720    
4-133Hofstraat 25soort onroerend goedhuis    
4-133Hofstraat 25eigenaar Waling Jansen    
4-133Hofstraat 25opmerking pauper
4-133Hofstraat 25huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-133Hofstraat 25aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-134Hofstraat 27soort onroerend goedhuis    
4-134Hofstraat 27eigenaar Frans Andries    
4-134Hofstraat 27opmerking pauper
4-134Hofstraat 27huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-134Hofstraat 27aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-135Hofstraat 29soort onroerend goedhuis    
4-135Hofstraat 29eigenaar Tialling Piekes wed.   
4-135Hofstraat 29opmerking pauper
4-135Hofstraat 29huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-135Hofstraat 29aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-135Hofstraat 29grondpacht aancapt.capt. van der Wolt    
4-135Hofstraat 29grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-135Hofstraat 29aanslag grondpacht voldaan16‑5‑1720    
4-136Hofstraat 10soort onroerend goedhuis    
4-136Hofstraat 10eigenaar Sibrandus Reen    
4-136Hofstraat 10gebruiker Lambert Melles    
4-136Hofstraat 10huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-136Hofstraat 10aanslag huurwaarde voldaan27‑5‑1720    
4-137 soort onroerend goedhoff    
4-137 eigenaar Sibrandus Reen    
4-137 gebruiker hopm. Kalkensteen    
4-137 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-137 aanslag huurwaarde voldaan2‑5‑1720    
4-138 soort onroerend goedhoff    
4-138 eigenaar Baucke Fockes    
4-138 gebruiker Baucke Fockes    
4-138 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-138 aanslag huurwaarde voldaan11‑5‑1720    
4-138 opmerking 1720 den 11 mey voort jaer door
4-138 opmerking de hopman Bouma [=Buma] betaelt 2-08-00
4-139Hofstraat 12soort onroerend goedhoff    
4-139Hofstraat 12eigenaar Johannes Vosma    
4-139Hofstraat 12huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-139Hofstraat 12aanslag huurwaarde voldaan12‑3‑1720    
4-140Hofstraat 12soort onroerend goedhoff    
4-140Hofstraat 12eigenaar gemeensman Mockema    
4-140Hofstraat 12gebruiker     
4-140Hofstraat 12huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑12‑00 cg
4-140Hofstraat 12aanslag huurwaarde voldaan26‑6‑1720    
4-141 soort onroerend goedkamer    
4-141 eigenaar Foukjen Klinkhamer    
4-141 gebruiker     
4-141 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-141 aanslag huurwaarde voldaan3‑6‑1720    
4-142Both Apothekerstraat 2soort onroerend goed    
4-142Both Apothekerstraat 2eigenaar Ype schoenmaker   
4-142Both Apothekerstraat 2gebruiker     
4-142Both Apothekerstraat 2opmerking pauper
4-142Both Apothekerstraat 2huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-142Both Apothekerstraat 2aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-143 soort onroerend goedkamer    
4-143 eigenaar Evert Jansen erven   
4-143 gebruiker Hendrick Gerrits    
4-143 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-143 aanslag huurwaarde voldaan8‑6‑1720    
4-143 grondpacht aanAucke Backer    
4-143 grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-143 aanslag grondpacht voldaan12‑7‑1720    
4-144 soort onroerend goedhuis    
4-144 eigenaar Abraham Jansen wed.   
4-144 gebruiker Oene Ritskes    
4-144 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-144 aanslag huurwaarde voldaan13‑7‑1720    
4-145Heiligeweg 6soort onroerend goedhuis    
4-145Heiligeweg 6eigenaar Lieuwe Jillerts wed.   
4-145Heiligeweg 6opmerking insolvent
4-145Heiligeweg 6huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
4-145Heiligeweg 6aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-145Heiligeweg 6grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-145Heiligeweg 6grondpacht en aanslag   01‑05‑00 cg0‑06‑04 cg
4-145Heiligeweg 6aanslag grondpacht voldaan21‑3‑1720    
4-146Heiligeweg 4soort onroerend goedhuis    
4-146Heiligeweg 4eigenaar Pieter Fransen cum soc.   
4-146Heiligeweg 4gebruiker Jelle Stevens    
4-146Heiligeweg 4huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑12‑00 cg
4-146Heiligeweg 4aanslag huurwaarde voldaan21‑6‑1720    
4-146Heiligeweg 4grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-146Heiligeweg 4grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-146Heiligeweg 4aanslag grondpacht voldaan21‑3‑1720    
4-147Heiligeweg 2soort onroerend goedhuis    
4-147Heiligeweg 2eigenaar Wyme Wybes    
4-147Heiligeweg 2huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-147Heiligeweg 2aanslag huurwaarde voldaan12‑7‑1720    
4-147Heiligeweg 2grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-147Heiligeweg 2grondpacht en aanslag   01‑10‑00 cg0‑07‑08 cg
4-147Heiligeweg 2aanslag grondpacht voldaan21‑3‑1720    
4-148Brouwersstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-148Brouwersstraat 1eigenaar Harmen Douwes    
4-148Brouwersstraat 1huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
4-148Brouwersstraat 1aanslag huurwaarde voldaan14‑5‑1720    
4-148Brouwersstraat 1grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-148Brouwersstraat 1grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-148Brouwersstraat 1aanslag grondpacht voldaan21‑3‑1720    
4-149Brouwersstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-149Brouwersstraat 1eigenaar Wybe Auckes erven   
4-149Brouwersstraat 1gebruiker Tijs Pieters    
4-149Brouwersstraat 1huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-149Brouwersstraat 1aanslag huurwaarde voldaan14‑5‑1720    
4-149Brouwersstraat 1grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-149Brouwersstraat 1grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-149Brouwersstraat 1aanslag grondpacht voldaan21‑3‑1720    
4-150Brouwersstraat 3soort onroerend goedhuis    
4-150Brouwersstraat 3eigenaar dr. Titus Sloterdijk    
4-150Brouwersstraat 3gebruiker Dirck Fransen cum soc.   
4-150Brouwersstraat 3huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
4-150Brouwersstraat 3aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-150Brouwersstraat 3opmerking bij de exkutueer betaeld
4-150Brouwersstraat 3grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-150Brouwersstraat 3grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-150Brouwersstraat 3aanslag grondpacht voldaan21‑3‑1720    
4-151Brouwersstraat 5soort onroerend goedhuis    
4-151Brouwersstraat 5eigenaar vroedsman Harde wed.   
4-151Brouwersstraat 5huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-151Brouwersstraat 5aanslag huurwaarde voldaan16‑5‑1720    
4-151Brouwersstraat 5grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-151Brouwersstraat 5grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-151Brouwersstraat 5aanslag grondpacht voldaan21‑3‑1720    
4-152Brouwersstraat 7soort onroerend goedhuis    
4-152Brouwersstraat 7eigenaar Dirk Aenties    
4-152Brouwersstraat 7huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-152Brouwersstraat 7aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-152Brouwersstraat 7opmerking pro deo begeert
4-152Brouwersstraat 7grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-152Brouwersstraat 7grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-152Brouwersstraat 7aanslag grondpacht voldaan21‑3‑1720    
4-153Brouwersstraat 9soort onroerend goedhuis    
4-153Brouwersstraat 9eigenaar L. Adius wed.   
4-153Brouwersstraat 9gebruiker Jan Jansen    
4-153Brouwersstraat 9huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
4-153Brouwersstraat 9aanslag huurwaarde voldaan16‑5‑1720    
4-153Brouwersstraat 9grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-153Brouwersstraat 9grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-153Brouwersstraat 9aanslag grondpacht voldaan21‑3‑1720    
4-154Brouwersstraat 11soort onroerend goedhuis    
4-154Brouwersstraat 11eigenaar Baucke Fockes    
4-154Brouwersstraat 11huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
4-154Brouwersstraat 11aanslag huurwaarde voldaan15‑8‑1720    
4-155Brouwersstraat 13soort onroerend goedhuis    
4-155Brouwersstraat 13eigenaar dr. Ludinga wed.   
4-155Brouwersstraat 13gebruiker de rector van Thijll    
4-155Brouwersstraat 13huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
4-155Brouwersstraat 13aanslag huurwaarde voldaan20‑6‑1720    
4-155Brouwersstraat 13grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-155Brouwersstraat 13grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-155Brouwersstraat 13aanslag grondpacht voldaan21‑3‑1720    
4-156Brouwersstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-156Brouwersstraat 15eigenaar Walleke IJsbrands    
4-156Brouwersstraat 15huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-156Brouwersstraat 15aanslag huurwaarde voldaan19‑6‑1720    
4-157Brouwersstraat 17soort onroerend goedhuis    
4-157Brouwersstraat 17eigenaar Gerben Jansen    
4-157Brouwersstraat 17opmerking pauper
4-157Brouwersstraat 17huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-157Brouwersstraat 17aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-158Brouwersstraat 19soort onroerend goedhuis    
4-158Brouwersstraat 19eigenaar Claes Meyes    
4-158Brouwersstraat 19huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-158Brouwersstraat 19aanslag huurwaarde voldaan26‑9‑1720    
4-159Brouwersstraat 21soort onroerend goedhuis    
4-159Brouwersstraat 21eigenaar Ele Eles    
4-159Brouwersstraat 21opmerking pro deo
4-159Brouwersstraat 21huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-159Brouwersstraat 21aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-159Brouwersstraat 21grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-159Brouwersstraat 21grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-159Brouwersstraat 21aanslag grondpacht voldaan21‑3‑1720    
4-160Brouwersstraat 23soort onroerend goedhuis    
4-160Brouwersstraat 23eigenaar Tiete Tietes wed.   
4-160Brouwersstraat 23huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-160Brouwersstraat 23aanslag huurwaarde voldaan16‑5‑1720    
4-161Brouwersstraat 25soort onroerend goedhuis    
4-161Brouwersstraat 25eigenaar Harmen Uiftes    
4-161Brouwersstraat 25huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
4-161Brouwersstraat 25aanslag huurwaarde voldaan3‑6‑1720    
4-161Brouwersstraat 25grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-161Brouwersstraat 25grondpacht en aanslag   01‑15‑00 cg0‑08‑12 cg
4-161Brouwersstraat 25aanslag grondpacht voldaan21‑3‑1720    
4-162Brouwersstraat 27soort onroerend goedhuis    
4-162Brouwersstraat 27eigenaar Cornelis Dirks erven   
4-162Brouwersstraat 27gebruiker Jan Meyes cum soc.   
4-162Brouwersstraat 27huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-162Brouwersstraat 27aanslag huurwaarde voldaan26‑7‑1720    
4-163Hofstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-163Hofstraat 1eigenaar Gerke Gerkes wed.   
4-163Hofstraat 1opmerking insolvent
4-163Hofstraat 1huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-163Hofstraat 1aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-164Hofstraat 3soort onroerend goedhuis    
4-164Hofstraat 3eigenaar Claes Rommerts wed.   
4-164Hofstraat 3opmerking pauper
4-164Hofstraat 3huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-164Hofstraat 3aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-165Hofstraat 5soort onroerend goedhuis    
4-165Hofstraat 5eigenaar dr. Bechius erven   
4-165Hofstraat 5gebruiker Hidde Beerns    
4-165Hofstraat 5huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-165Hofstraat 5aanslag huurwaarde voldaan12‑7‑1720    
4-166Zuiderplein 1soort onroerend goedhuis    
4-166Zuiderplein 1eigenaar Pieter Tjallings    
4-166Zuiderplein 1huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
4-166Zuiderplein 1aanslag huurwaarde voldaan17‑6‑1720    
4-167Zuiderplein 5soort onroerend goedhuis    
4-167Zuiderplein 5eigenaar Marten Wiegers    
4-167Zuiderplein 5huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-167Zuiderplein 5aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-168Rozengracht 9soort onroerend goedhuis    
4-168Rozengracht 9eigenaar Melle Feyes    
4-168Rozengracht 9opmerking pauper
4-168Rozengracht 9huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-168Rozengracht 9aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-168Rozengracht 9grondpacht aande vroedsmande vroedsman Zeestra    
4-168Rozengracht 9grondpacht en aanslag   04‑10‑00 cg1‑02‑08 cg
4-168Rozengracht 9aanslag grondpacht voldaan‑‑    
4-169Rozengracht 11soort onroerend goedhuis    
4-169Rozengracht 11eigenaar juffer Heerman    
4-169Rozengracht 11gebruiker ds. Reddingius    
4-169Rozengracht 11huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-169Rozengracht 11aanslag huurwaarde voldaan12‑6‑1720    
4-170Rozengracht 13soort onroerend goedhoff    
4-170Rozengracht 13eigenaar de hr. Middagten    
4-170Rozengracht 13huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-170Rozengracht 13aanslag huurwaarde voldaan12‑6‑1720    
4-171 soort onroerend goedhoff    
4-171 eigenaar juffr. Boelens    
4-171 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-171 aanslag huurwaarde voldaan27‑5‑1720    
4-172 soort onroerend goedpanwerk    
4-172 eigenaar de vroedsman Altena    
4-172 huurwaarde en aanslag  58‑00‑00 cg 11‑12‑00 cg
4-172 aanslag huurwaarde voldaan5‑7‑1720    
4-173Rozengracht 19soort onroerend goedcamers    
4-173Rozengracht 19eigenaar burgemr. Haselaar    
4-173Rozengracht 19gebruiker Claes Fransen cum soc.   
4-173Rozengracht 19huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-173Rozengracht 19aanslag huurwaarde voldaan25‑7‑1720    
4-174Rozengracht 32soort onroerend goedhoff    
4-174Rozengracht 32eigenaar ds. Reneman    
4-174Rozengracht 32gebruiker Gerrit Hendrix Wewer    
4-174Rozengracht 32huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-174Rozengracht 32opmerking aen de executeur betaeld
4-174Rozengracht 32aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-175 soort onroerend goedhoff    
4-175 eigenaar Ruird Alberts    
4-175 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-175 aanslag huurwaarde voldaan17‑7‑1720    
4-176 soort onroerend goedhuis    
4-176 eigenaar Bartel Haies    
4-176 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-176 aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-177 soort onroerend goedde kerkpoortsmolen met het huis    
4-177 eigenaar Pieter Sioerds    
4-177 huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
4-177 aanslag huurwaarde voldaan6‑7‑1720    
4-178Rozengracht 28soort onroerend goedpanwerk    
4-178Rozengracht 28eigenaar Joh. Cramer    
4-178Rozengracht 28huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-178Rozengracht 28aanslag huurwaarde voldaan19‑6‑1720    
4-179Rozengracht 26soort onroerend goedperk    
4-179Rozengracht 26eigenaar Gerloff Jansen    
4-179Rozengracht 26gebruiker Anne Jans    
4-179Rozengracht 26huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-179Rozengracht 26aanslag huurwaarde voldaan20‑7‑1720    
4-180Rozengracht 22soort onroerend goedpanwerk    
4-180Rozengracht 22eigenaar burgemeester Wassenaar    
4-180Rozengracht 22huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
4-180Rozengracht 22aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-181Rozengracht 20soort onroerend goedhuis    
4-181Rozengracht 20eigenaar Johannes Mockema    
4-181Rozengracht 20gebruiker Sioerd Pieters cum soc.   
4-181Rozengracht 20huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
4-181Rozengracht 20aanslag huurwaarde voldaan26‑7‑1720    
4-182Rozengracht 18soort onroerend goedhuis    
4-182Rozengracht 18eigenaar de not. Walrich    
4-182Rozengracht 18huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑08‑00 cg
4-182Rozengracht 18aanslag huurwaarde voldaan16‑5‑1720    
4-183Rozengracht 14soort onroerend goedtuin    
4-183Rozengracht 14eigenaar de not. Walrich    
4-183Rozengracht 14huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-183Rozengracht 14aanslag huurwaarde voldaan16‑5‑1720    
4-184Rozengracht 16soort onroerend goedhuis    
4-184Rozengracht 16eigenaar Baukjen de Vries    
4-184Rozengracht 16gebruiker Gerben Ates    
4-184Rozengracht 16huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
4-184Rozengracht 16aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-185Rozengracht 12soort onroerend goedhuis en hoff    
4-185Rozengracht 12eigenaar Jan Kuik    
4-185Rozengracht 12huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 13‑04‑00 cg
4-185Rozengracht 12aanslag huurwaarde voldaan18‑1‑1720    
4-186Rozengracht 10soort onroerend goedpakhuis    
4-186Rozengracht 10eigenaar Pieter Cornelis Helt    
4-186Rozengracht 10huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-186Rozengracht 10aanslag huurwaarde voldaan16‑5‑1720    
4-187Rozengracht 8soort onroerend goedhuis    
4-187Rozengracht 8eigenaar Esge Lieuwes wed.   
4-187Rozengracht 8gebruiker Esge Lieuwes wed.   
4-187Rozengracht 8huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-187Rozengracht 8aanslag huurwaarde voldaan10‑7‑1720    
4-188Rozengracht 4soort onroerend goedhuis etc.    
4-188Rozengracht 4eigenaar M. Stansen    
4-188Rozengracht 4eigenaar Joh. Mockema    
4-188Rozengracht 4gebruiker Joh. Mockema    
4-188Rozengracht 4huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-188Rozengracht 4aanslag huurwaarde voldaan26‑7‑1720    
4-189Rozengracht 2soort onroerend goedhuis    
4-189Rozengracht 2eigenaar Aise Arjens kinders   
4-189Rozengracht 2gebruiker Melle Pieters cum soc.   
4-189Rozengracht 2huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑16‑00 cg
4-189Rozengracht 2aanslag huurwaarde voldaan4‑3‑1720    
4-190Spinhuisstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-190Spinhuisstraat 1eigenaar Hylke Sydses wed.   
4-190Spinhuisstraat 1gebruiker Hylke Sydses wed.   
4-190Spinhuisstraat 1opmerking pauper
4-190Spinhuisstraat 1huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-190Spinhuisstraat 1aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-191Zuiderhaven 42soort onroerend goedhuis    
4-191Zuiderhaven 42eigenaar Reiner Fontein    
4-191Zuiderhaven 42gebruiker Reiner Fontein    
4-191Zuiderhaven 42huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-191Zuiderhaven 42aanslag huurwaarde voldaan4‑6‑1720    
4-192Zuiderhaven 46soort onroerend goedhuis    
4-192Zuiderhaven 46eigenaar Reiner Fontein    
4-192Zuiderhaven 46gebruiker ds. Botterwegh    
4-192Zuiderhaven 46huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 20‑00‑00 cg
4-192Zuiderhaven 46aanslag huurwaarde voldaan26‑2‑1720    
4-193Zuiderhaven 48soort onroerend goedhuis    
4-193Zuiderhaven 48eigenaar de heer Kempenaar    
4-193Zuiderhaven 48gebruiker de heer Kempenaar    
4-193Zuiderhaven 48huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 24‑08‑00 cg
4-193Zuiderhaven 48aanslag huurwaarde voldaan24‑6‑1720    
4-194Zuiderhaven 50soort onroerend goedhuis    
4-194Zuiderhaven 50eigenaar de capitein Gietet    
4-194Zuiderhaven 50gebruiker de capitein Gietet    
4-194Zuiderhaven 50huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 24‑08‑00 cg
4-194Zuiderhaven 50aanslag huurwaarde voldaan26‑6‑1720    
4-194Zuiderhaven 50opmerking 1720 den 26 juny hier op in vermindering
4-194Zuiderhaven 50opmerking hier op ontfangen 15-0-0
4-195Steenhouwersstraat 6soort onroerend goedhuis    
4-195Steenhouwersstraat 6eigenaar Neeltie Dirks    
4-195Steenhouwersstraat 6gebruiker Neeltie Dirks    
4-195Steenhouwersstraat 6opmerking pauper
4-195Steenhouwersstraat 6aanslag huurwaarde voldaan‑‑    
4-196Zuiderhaven 52soort onroerend goedhuis    
4-196Zuiderhaven 52eigenaar de raad-fiscael Idsinga    
4-196Zuiderhaven 52gebruiker de raad-fiscael Idsinga    
4-196Zuiderhaven 52huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 18‑00‑00 cg
4-196Zuiderhaven 52aanslag huurwaarde voldaan2‑5‑1720    
4-197Zuiderhaven 54soort onroerend goedhuis    
4-197Zuiderhaven 54eigenaar de heer Widenbrug wed.   
4-197Zuiderhaven 54gebruiker de heer Widenbrug wed.   
4-197Zuiderhaven 54huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 26‑00‑00 cg
4-197Zuiderhaven 54aanslag huurwaarde voldaan24‑6‑1720    
4-198Steenhouwersstraat 2soort o