Harlingen, reëelkohier 1719 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 520)

illustratie reëelkohier 1719 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 520)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1719. Van elk pand zijn 'eigenaers' en de evt. 'bruickers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd twintig procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld. De aanslagen werden geïnd in 1720 en de betalingen zijn natuurlijk minutieus bijgehouden. Als er niets te innen of niets ontvangen was, is de reden daarvoor vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Quohier der reëele goedschattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen en desselffs Jurisdictie voor den Jare 1719 ingegaen gemaakt en gerenoveert bij de magistraat van dezelve Stadt, in gevolge van de aenschrijvinge van de Ed: Mo: heeren Staten deser provincie de dato den [ontbreekt]

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:06

kwartier  1  2  3  4  5  6  7  8  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
1-001 soort onroerend goed: lijnbaan (Noorderhaven 3)            
1-001 eigenaar:   Tiaard Gerbens      
1-001 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
1-001 aanslag huurw. voldaan: 3-7-1720            
1-002 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 7)            
1-002 eigenaar:   Lijsbet Sweerds      
1-002 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
1-002 aanslag huurw. voldaan: 17-4-1720            
1-003 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 9)            
1-003 eigenaar:   Egbert Harings      
1-003 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
1-003 aanslag huurw. voldaan: 26-7-1720            
1-004 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 11)            
1-004 eigenaar:   Keimpe Jarigs      
1-004 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
1-004 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
1-005 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 13)            
1-005 eigenaar:   Reiner Tiaards      
1-005 gebruiker:   Jan Douwes      
1-005 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
1-005 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
1-006 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 15)            
1-006 eigenaar:   Ruird Sybes      
1-006 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
1-006 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
1-007 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 17)            
1-007 eigenaar:   Wybe Feddes      
1-007 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 6:08:00
1-007 aanslag huurw. voldaan: 26-7-1720            
1-008 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 19)            
1-008 eigenaar:   Jan Minnes      
1-008 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
1-008 aanslag huurw. voldaan: 7-4-1720            
1-009 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 21)            
1-009 eigenaar:   Jan Auckes erven      
1-009 gebruiker:   Jacob Douwes cum soc.      
1-009 huurwaarde en aanslag:         CG 66:00:00   CG 13:04:00
1-009 aanslag huurw. voldaan: 8-7-1720            
1-010 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
1-010 eigenaar:   Reyer Arjens Mahui      
1-010 huurwaarde en aanslag:         CG 39:00:00   CG 7:16:00
1-010 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
1-011 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
1-011 eigenaar:   Jan Auckes      
1-011 huurwaarde en aanslag:         CG 54:00:00   CG 10:16:00
1-011 aanslag huurw. voldaan: 15-7-1720            
1-012 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 25)            
1-012 eigenaar:   wed. Poppe Auckes      
1-012 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
1-012 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
1-013 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 27)            
1-013 eigenaar:   wed. Poppe Auckes      
1-013 gebruiker:   Uilcke Auckes cum soc.      
1-013 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
1-013 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
1-014 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 29)            
1-014 eigenaar:   Reiner Tiaerds      
1-014 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
1-014 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
1-015 soort onroerend goed: kamer (Noorderhaven 29)            
1-015 eigenaar:   Bastiaen Martens      
1-015 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
1-015 aanslag huurw. voldaan: --            
1-015 opmerking: insolvent
1-016 soort onroerend goed: kamer (Noorderhaven 29)            
1-016 eigenaar:   Ruird Sybes      
1-016 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
1-016 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 1)            
1-017 eigenaar:   Gerrit Douwes      
1-017 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
1-017 aanslag huurw. voldaan: 26-9-1720            
1-018 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 6)            
1-018 eigenaar:   Tjomme Takeles      
1-018 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-018 aanslag huurw. voldaan: 14-5-1720            
1-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 31)            
1-019 eigenaar:   Cornelis Vinkelbos      
1-019 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
1-019 aanslag huurw. voldaan: 15-6-1720            
1-020 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 35)            
1-020 eigenaar:   Tiaard Gerbens      
1-020 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
1-020 aanslag huurw. voldaan: 3-7-1720            
1-021 soort onroerend goed: huisen (twee) ( )            
1-021 eigenaar:   wed. Jan Haies      
1-021 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
1-021 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
1-022 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Noorderhaven 37)            
1-022 eigenaar:   gemeensman Hannema      
1-022 huurwaarde en aanslag:         CG 120:00:00   CG 24:00:00
1-022 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
1-023 soort onroerend goed: panwerk ( 0)            
1-023 eigenaar:   old burgemr. Weima      
1-023 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
1-023 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
1-024 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 39)            
1-024 eigenaar:   Aise Arjens kinderen      
1-024 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
1-024 aanslag huurw. voldaan: 4-3-1720            
1-025 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 41)            
1-025 eigenaar:   Gilles Martens      
1-025 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
1-025 aanslag huurw. voldaan: 29-4-1720            
1-026 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 43)            
1-026 eigenaar:   Claas Goitiens Braam      
1-026 huurwaarde en aanslag:         CG 56:00:00   CG 11:04:00
1-026 aanslag huurw. voldaan: 26-6-1720            
1-027 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 45)            
1-027 eigenaar:   Wybe Drieses      
1-027 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
1-027 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
1-028 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 47)            
1-028 eigenaar:   wed. Evert Hingst      
1-028 huurwaarde en aanslag:         CG 56:00:00   CG 11:04:00
1-028 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
1-029 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 49)            
1-029 eigenaar:   Ycke Goverts      
1-029 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
1-029 aanslag huurw. voldaan: 25-6-1720            
1-030 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 51)            
1-030 eigenaar:   wed. Wybe Jansen      
1-030 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
1-030 aanslag huurw. voldaan: 4-3-1720            
1-031 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 53)            
1-031 eigenaar:   Tierk Feddricks      
1-031 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
1-031 aanslag huurw. voldaan: 16-5-1720            
1-032 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 55)            
1-032 eigenaar:   Pieter Doeckes      
1-032 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 5:04:00
1-032 aanslag huurw. voldaan: 30-7-1720            
1-033 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
1-033 eigenaar:   Arjen Robijns      
1-033 gebruiker:   Joseph Salomons      
1-033 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 16:00:00
1-033 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
1-034 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
1-034 eigenaar:   Pieter Hendriks      
1-034 gebruiker:   Joucke Jelles      
1-034 huurwaarde en aanslag:         CG 38:00:00   CG 7:12:00
1-034 aanslag huurw. voldaan: 15-5-1720            
1-035 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 59)            
1-035 eigenaar:   Pieter Hendriks      
1-035 gebruiker:   Jan Poppes cum soc.      
1-035 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
1-035 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
1-036 soort onroerend goed: huis en pakhuis (Noorderhaven 61)            
1-036 eigenaar:   Fedde Pieters Dreyer      
1-036 huurwaarde en aanslag:         CG 120:00:00   CG 24:00:00
1-036 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 1)            
1-037 eigenaar:   Sytse Claessens      
1-037 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
1-037 aanslag huurw. voldaan: 18-6-1720            
1-038 soort onroerend goed: perk ( 0)            
1-038 eigenaar:   Jacob Douwes      
1-038 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
1-038 aanslag huurw. voldaan: 8-7-1720            
1-039 soort onroerend goed: perk ( 0)            
1-039 eigenaar:   Anne Jans      
1-039 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
1-039 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
1-040 soort onroerend goed: (Zeilmakersstraat 16)            
1-040 eigenaar:   wed. Hoite Doedes      
1-040 opmerking: pauper
1-040 aanslag huurw. voldaan: --            
1-041 soort onroerend goed: pakhuis (Zeilmakersstraat 18)            
1-041 eigenaar:   Simen Fockes      
1-041 eigenaar:   Anne Jans      
1-041 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
1-041 aanslag huurw. voldaan: 6-7-1720            
1-041 opmerking: 1720 den 6 july van symen fockes voor 1/2 betaelt 1-2-0
1-041 opmerking: 1720 den 12 july anne jans voor 1/2 1-2-0
1-042 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-042 eigenaar:   Anne Jans      
1-042 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
1-042 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
1-043 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-043 eigenaar:   Dirk Sanstra      
1-043 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
1-043 aanslag huurw. voldaan: 21-6-1720            
1-044 soort onroerend goed: (Zoutsloot 13)            
1-044 eigenaar:   Pieter Fridzes      
1-044 opmerking: pauper
1-044 aanslag huurw. voldaan: --            
1-045 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-045 eigenaar:   wed. Jan Haies      
1-045 gebruiker:   Pieter Poppes cum soc.      
1-045 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-045 aanslag huurw. voldaan: 3-7-1720            
1-046 soort onroerend goed: ( 0)            
1-046 eigenaar:   wed. Pieter Jacobs      
1-046 opmerking: pauper
1-046 aanslag huurw. voldaan: --            
1-047 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-047 eigenaar:   Diaconie      
1-047 opmerking:
1-047 aanslag huurw. voldaan: --            
1-048 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-048 eigenaar:   Jelle Claessens      
1-048 gebruiker:   Aeltie Douwes      
1-048 huurwaarde en aanslag:         CG 7:10:00   CG 1:10:00
1-048 aanslag huurw. voldaan: 14-5-1720            
1-049 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-049 eigenaar:   Anne Jans      
1-049 gebruiker:   Trijntie Sierks      
1-049 huurwaarde en aanslag:         CG 7:10:00   CG 1:10:00
1-049 aanslag huurw. voldaan: --            
1-050 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-050 eigenaar:   Anne Jans      
1-050 gebruiker:   wed. Arjen Cornelis      
1-050 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
1-050 aanslag huurw. voldaan: --            
1-051 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-051 eigenaar:   Lambert Dirks      
1-051 opmerking: pauper
1-051 aanslag huurw. voldaan: --            
1-052 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 21)            
1-052 eigenaar:   Dirk Lieuwes      
1-052 gebruiker:   Albertie Alberts      
1-052 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
1-052 aanslag huurw. voldaan: 12-6-1720            
1-053 soort onroerend goed: wagenhuis ( 0)            
1-053 eigenaar:   Anne Jans      
1-053 huurwaarde en aanslag:         CG 3:00:00   CG 0:12:00
1-053 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
1-054 soort onroerend goed: potterie (Bildtstraat 4)            
1-054 eigenaar:   Andries Jorgens      
1-054 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-054 aanslag huurw. voldaan: 7-6-1720            
1-055 soort onroerend goed: ( 0)            
1-055 eigenaar:   Antoni Reynier      
1-055 gebruiker:   Jan Fransman      
1-055 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-055 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
1-056 soort onroerend goed: gorthuis (Bildtstraat 2)            
1-056 eigenaar:   Schelte Wybrens      
1-056 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-056 aanslag huurw. voldaan: 19-7-1720            
1-057 soort onroerend goed: huis en molen ( 0)            
1-057 eigenaar:   Tjalling Ymes      
1-057 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
1-057 aanslag huurw. voldaan: --            
1-057 opmerking: insolvent
1-058 soort onroerend goed: stal ( 0)            
1-058 eigenaar:   wed. Evert Hingst      
1-058 gebruiker:   Coert Jansen      
1-058 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
1-058 aanslag huurw. voldaan: --            
1-059 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-059 eigenaar:   Andries Pieters      
1-059 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-059 aanslag huurw. voldaan: 7-8-1720            
1-060 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-060 eigenaar:   Jan Hendrix Wewer      
1-060 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-060 aanslag huurw. voldaan: 18-9-1720            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 12)            
1-061 eigenaar:   Hylcke Douwes      
1-061 gebruiker:   Coert Jansen      
1-061 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-061 aanslag huurw. voldaan: 2-7-1720            
1-062 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 16)            
1-062 eigenaar:   Doede Sickes      
1-062 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
1-062 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
1-063 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 22)            
1-063 eigenaar:   Jan Wiertsma kinderen      
1-063 gebruiker:   Douwe Sibrens      
1-063 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-063 aanslag huurw. voldaan: 15-7-1720            
1-063 opmerking: 1720 den 15 july voort jaer door de vroetsman wiersma betaelt 2-8-0
1-064 soort onroerend goed: (Zoutsloot 18)            
1-064 eigenaar:   Hans Isaax      
1-064 aanslag huurw. voldaan: --            
1-064 opmerking: pauper
1-065 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 10)            
1-065 eigenaar:   Jarich Johannes      
1-065 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
1-065 opmerking: aan d'bode rowel betaald
1-065 opmerking: post doorgehaald
1-066 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 13)            
1-066 eigenaar:   Tiaerd Gerbens      
1-066 gebruiker:   Jane Gerrits      
1-066 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
1-066 aanslag huurw. voldaan: 16-9-1720            
1-067 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 15)            
1-067 eigenaar:   Feddrik Jeppes      
1-067 gebruiker:   Harmen Meyes      
1-067 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
1-067 aanslag huurw. voldaan: 23-5-1720            
1-068 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 17)            
1-068 eigenaar:   Otte Joris      
1-068 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
1-068 aanslag huurw. voldaan: 27-10-1720            
1-068 opmerking: dese 2 gls. heeft de executeur verclaerd ontfangen, en deselve aen wijl. de collecteur ook owergegeven te hebben
1-069 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 19)            
1-069 eigenaar:   Jan Claessen      
1-069 gebruiker:   Claes Jansen      
1-069 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
1-069 aanslag huurw. voldaan: --            
1-069 opmerking: door de exekuteurs ontsegt
1-070 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 21)            
1-070 eigenaar:   Mayke Ruirds      
1-070 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
1-070 aanslag huurw. voldaan: 22-8-1720            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 19)            
1-071 eigenaar:   Jan Auckes      
1-071 gebruiker:   een vrijster      
1-071 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-071 aanslag huurw. voldaan: 15-7-1720            
1-072 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 63)            
1-072 eigenaar:   Dieucke Pieters      
1-072 gebruiker:   Schelte Wybrens      
1-072 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
1-072 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
1-073 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 65)            
1-073 eigenaar:   wed. Ewert Hingst      
1-073 gebruiker:   Hylcke Douwes      
1-073 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 16:00:00
1-073 aanslag huurw. voldaan: 2-7-1720            
1-074 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 67)            
1-074 eigenaar:   Frans Jetses      
1-074 huurwaarde en aanslag:         CG 56:00:00   CG 11:04:00
1-074 aanslag huurw. voldaan: 16-4-1720            
1-075 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 69)            
1-075 eigenaar:   Tietske Ymes erven      
1-075 gebruiker:   Gerloff Ymes      
1-075 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 16:00:00
1-075 aanslag huurw. voldaan: 25-4-1720            
1-076 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 71)            
1-076 eigenaar:   Dirk Sickes      
1-076 gebruiker:   wed. Feddrik Anskes      
1-076 huurwaarde en aanslag:         CG 90:00:00   CG 18:00:00
1-076 aanslag huurw. voldaan: 14-5-1720            
1-077 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 73)            
1-077 eigenaar:   Jan Dirks Isenbeek      
1-077 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
1-077 aanslag huurw. voldaan: 22-7-1720            
1-078 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 8)            
1-078 eigenaar:   equipagiemr. Boncamp      
1-078 huurwaarde en aanslag:         CG 56:00:00   CG 11:04:00
1-078 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
1-079 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 77)            
1-079 eigenaar:   wed. L. Adius      
1-079 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
1-079 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
1-080 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 79)            
1-080 eigenaar:   P.J. Oldaens      
1-080 gebruiker:   Antoni Reynier      
1-080 huurwaarde en aanslag:         CG 45:00:00   CG 9:00:00
1-080 aanslag huurw. voldaan: 2-7-1720            
1-081 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 81)            
1-081 eigenaar:   P.J. Oldaens      
1-081 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
1-081 aanslag huurw. voldaan: 1-6-1720            
1-082 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-082 eigenaar:   Antie Clases      
1-082 gebruiker:   wed. Janke      
1-082 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:08:00
1-082 aanslag huurw. voldaan: 8-6-1720            
1-083 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-083 eigenaar:   Tierk Everts      
1-083 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
1-083 aanslag huurw. voldaan: --            
1-083 opmerking: insolvent
1-084 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 18)            
1-084 eigenaar:   Jan Hendrix      
1-084 gebruiker:   Jan Hendrix cum soc.      
1-084 huurwaarde en aanslag:         CG 23:00:00   CG 4:12:00
1-084 aanslag huurw. voldaan: 17-9-1720            
1-085 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 20)            
1-085 eigenaar:   Sybe Sybes      
1-085 huurwaarde en aanslag:         CG 23:00:00   CG 4:12:00
1-085 aanslag huurw. voldaan: 28-6-1720            
1-086 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 22)            
1-086 eigenaar:   Tiaard Sanstra      
1-086 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
1-086 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
1-087 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 6)            
1-087 eigenaar:   Sybren Geitiebaan kinderen      
1-087 aanslag huurw. voldaan: --            
1-087 opmerking: onvermogende
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
1-088 eigenaar:   Hylcke Greolts      
1-088 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
1-088 aanslag huurw. voldaan: 31-5-1720            
1-089 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 1)            
1-089 eigenaar:   Buwe Sanstra cum soc.      
1-089 gebruiker:   Janke Ienses      
1-089 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:16:00
1-089 aanslag huurw. voldaan: 13-6-1720            
1-090 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 3)            
1-090 eigenaar:   b[urgem]r. Rein Sickes      
1-090 gebruiker:   wed. Jaan Ages      
1-090 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
1-090 aanslag huurw. voldaan: 14-5-1720            
1-091 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 5)            
1-091 eigenaar:   Dirk Jacobs erven      
1-091 gebruiker:   Wigle Joukes      
1-091 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
1-091 aanslag huurw. voldaan: 2-10-1720            
1-092 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 7)            
1-092 eigenaar:   Dirk Jacobs erven      
1-092 gebruiker:   Harmen Pieters      
1-092 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
1-092 aanslag huurw. voldaan: --            
1-092 opmerking: insolvent, de helft bij de executeur ontfangen tot 1-12 st. en niet verrekent, verders insolvent
1-093 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 9)            
1-093 eigenaar:   Sicke Ymkes      
1-093 aanslag huurw. voldaan: --            
1-093 opmerking: onvermogende
1-094 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 11)            
1-094 eigenaar:   Douwe Dirks      
1-094 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
1-094 aanslag huurw. voldaan: 9-7-1720            
1-095 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 43)            
1-095 eigenaar:   Otte Auckes      
1-095 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-095 aanslag huurw. voldaan: 5-9-1720            
1-096 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 45)            
1-096 eigenaar:   b[urgem]r. Jelgersma erven      
1-096 gebruiker:   Doede Voerman cum soc.      
1-096 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 0:04:04
1-096 aanslag huurw. voldaan: 2-7-1720            
1-097 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 47)            
1-097 eigenaar:   Jetse Heins      
1-097 gebruiker:   Symen Jans      
1-097 gebruiker:   Marten Dojes      
1-097 gebruiker:   Doitse Eelckes      
1-097 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
1-097 aanslag huurw. voldaan: 11-9-1720            
1-097 aanslag huurw. voldaan: 16-3-1721            
1-097 opmerking: 1720 den 11 september van lammert martens voor 1/2 jaer betaelt 3-0-0
1-097 opmerking: den 16 maert door de executeur betaelt 3-0-0
1-098 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 49)            
1-098 eigenaar:   Jan Harings      
1-098 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
1-098 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
1-099 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 51)            
1-099 eigenaar:   wed. Jan Bastiaens      
1-099 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
1-099 aanslag huurw. voldaan: 22-7-1720            
1-100 soort onroerend goed: (Zoutsloot 53)            
1-100 eigenaar:   Cornelis Cornelis      
1-100 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
1-100 aanslag huurw. voldaan: --            
1-100 opmerking: insolvent
1-101 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 55)            
1-101 eigenaar:   wed. Dirk Jochems      
1-101 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
1-101 aanslag huurw. voldaan: 1-7-1720            
1-101 grondpacht en aanslag:           CG 1:10:00 CG 0:07:08
1-101 grondpacht aan: Baucke Fockes in qlt.      
1-101 aanslag grondp. voldaan: 1-7-1720            
1-102 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 57)            
1-102 eigenaar:   wed. Dirck Gerrits      
1-102 aanslag huurw. voldaan: --            
1-102 opmerking: onvermogende
1-103 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 59)            
1-103 eigenaar:   Sibren Simens      
1-103 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
1-103 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
1-104 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 61)            
1-104 eigenaar:   Cornelis Vinkelbos      
1-104 gebruiker:   Sioerd Fransen cum soc.      
1-104 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
1-104 aanslag huurw. voldaan: 15-6-1720            
1-105 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 63)            
1-105 eigenaar:   Broer Poppes      
1-105 gebruiker:   wed. Hendrik Pieters      
1-105 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
1-105 aanslag huurw. voldaan: 22-8-1720            
1-106 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 22)            
1-106 eigenaar:   Cornelis Dirks      
1-106 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-106 aanslag huurw. voldaan: 6-8-1720            
1-107 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 20)            
1-107 eigenaar:   Dirk Huges      
1-107 gebruiker:   Jan Floris      
1-107 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-107 aanslag huurw. voldaan: --            
1-108 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 18)            
1-108 eigenaar:   wed. Jacob Wetsens      
1-108 aanslag huurw. voldaan: --            
1-108 opmerking: pauper
1-109 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 16)            
1-109 eigenaar:   wed. Jan Ynties      
1-109 aanslag huurw. voldaan: --            
1-109 opmerking: pauper
1-110 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 14)            
1-110 eigenaar:   Oeble Hettes      
1-110 aanslag huurw. voldaan: --            
1-110 opmerking: pauper
1-111 soort onroerend goed: kamers ( 0)            
1-111 eigenaar:   Jan Harings      
1-111 gebruiker:   Gerrit Lamberts      
1-111 gebruiker:   Haentie Willems      
1-111 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
1-111 aanslag huurw. voldaan: 25-7-1720            
1-112 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-112 eigenaar:   Rinse Bouwes      
1-112 gebruiker:   Griettie Foppes      
1-112 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
1-112 aanslag huurw. voldaan: 21-6-1720            
1-113 soort onroerend goed: tanerie (Vissersstraat 2)            
1-113 eigenaar:   compagnie van Haringbuizen      
1-113 gebruiker:   P. Oldaens      
1-113 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
1-113 aanslag huurw. voldaan: 1-6-1720            
1-114 soort onroerend goed: gorterie ( 0)            
1-114 eigenaar:   Aucke Gerbens      
1-114 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-114 aanslag huurw. voldaan: 30-5-1720            
1-115 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 8)            
1-115 eigenaar:   Buwe Haitses erven      
1-115 aanslag huurw. voldaan: --            
1-115 opmerking: pro deo versogt
1-116 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-116 eigenaar:   Simen Fockes      
1-116 gebruiker:   Hylcke Pieters      
1-116 huurwaarde en aanslag:         CG 10:10:00   CG 2:02:00
1-116 aanslag huurw. voldaan: 6-7-1720            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 2)            
1-117 eigenaar:   Hendrik Cornelis      
1-117 aanslag huurw. voldaan: --            
1-117 opmerking: pauper
1-118 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 48)            
1-118 eigenaar:   Anne Jans      
1-118 gebruiker:   Johannes Pieters      
1-118 huurwaarde en aanslag:         CG 26:08:00   CG 5:06:00
1-118 aanslag huurw. voldaan: 7-5-1720            
1-119 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 44)            
1-119 eigenaar:   Anne Jans      
1-119 gebruiker:   Jan Jarigs      
1-119 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
1-119 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
1-120 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 42)            
1-120 eigenaar:   Anne Jans      
1-120 gebruiker:   Foecke Haies      
1-120 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
1-120 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
1-121 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 38)            
1-121 eigenaar:   Baucke Fockes      
1-121 gebruiker:   Aeffke Jans      
1-121 gebruiker:   Folkert      
1-121 huurwaarde en aanslag:         CG 28:00:00   CG 5:12:00
1-121 aanslag huurw. voldaan: 6-9-1720            
1-121 opmerking: den 6 september van ... ... wegens aeffke jans hier op betaelt 2-16-0
1-121 aanslag huurw. voldaan: 16-9-1720            
1-121 opmerking: den 16 september door de executeur 2-16-0
1-121 aanslag huurw. voldaan: 30-9-1720            
1-121 opmerking: 1720 den 30 september wegens volkert broers betaelt 2-16-0
1-122 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 34)            
1-122 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-122 aanslag huurw. voldaan: --            
1-122 opmerking: doet geen huir
1-123 soort onroerend goed: hoff (Droogstraat 45)            
1-123 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-123 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-123 aanslag huurw. voldaan: 17-5-1720            
1-124 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-124 eigenaar:   Hessel Ruirds      
1-124 aanslag huurw. voldaan: --            
1-124 opmerking: pauper
1-125 soort onroerend goed: huis en brouwerij ( 0)            
1-125 eigenaar:   Stellingwerff kinderen      
1-125 gebruiker:   M. Hansen      
1-125 huurwaarde en aanslag:         CG 66:00:00   CG 13:04:00
1-125 aanslag huurw. voldaan: 26-6-1720            
1-126 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 13)            
1-126 eigenaar:   Tierk Houkema erven      
1-126 gebruiker:   Pieter Houkema      
1-126 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
1-126 aanslag huurw. voldaan: 27-6-1720            
1-127 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 15)            
1-127 eigenaar:   vroedsman Bierma      
1-127 gebruiker:   Harmen Jansen      
1-127 gebruiker:   Jan Jansen      
1-127 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
1-127 aanslag huurw. voldaan: 29-5-1720            
1-128 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 17)            
1-128 eigenaar:   Pieter Gerbens      
1-128 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-128 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
1-129 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 19)            
1-129 eigenaar:   Lenert van Crimpen      
1-129 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
1-129 aanslag huurw. voldaan: 23-8-1720            
1-130 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 21)            
1-130 eigenaar:   wed. Hans Melles      
1-130 gebruiker:   Heere Heeres      
1-130 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
1-130 aanslag huurw. voldaan: 25-6-1720            
1-131 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 47)            
1-131 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-131 gebruiker:   Philip Groen      
1-131 gebruiker:   Jochem Pieters      
1-131 huurwaarde en aanslag:         CG 28:00:00   CG 5:12:00
1-131 aanslag huurw. voldaan: 6-5-1720            
1-131 opmerking: 1720 den 6 mey van flijp groen hier op ontfangen 2-16-0
1-131 aanslag huurw. voldaan: 19-7-1720            
1-131 opmerking: den 19 july voor jochem pieters betaelt 2-16-0
1-132 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 51)            
1-132 eigenaar:   Sybe Sweerds      
1-132 gebruiker:   Tiepke Sakes      
1-132 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
1-132 aanslag huurw. voldaan: 4-6-1720            
1-133 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 53)            
1-133 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-133 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
1-133 aanslag huurw. voldaan: 8-8-1720            
1-134 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 55)            
1-134 eigenaar:   Beern Joosten      
1-134 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
1-134 aanslag huurw. voldaan: --            
1-134 opmerking: insolvent
1-135 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 12)            
1-135 eigenaar:   Jan Pieters      
1-135 huurwaarde en aanslag:         CG 16:16:00   CG 3:07:00
1-135 aanslag huurw. voldaan: --            
1-135 opmerking: voort jaer betaelt 3-7-0
1-136 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 57)            
1-136 eigenaar:   Menniste Gemeente      
1-136 huurwaarde en aanslag:         CG :00:00   CG :00:00
1-136 aanslag huurw. voldaan: --            
1-137 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-137 eigenaar:   Tjalling Alberts      
1-137 gebruiker:   Gerrit Dirx      
1-137 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
1-137 aanslag huurw. voldaan: 15-5-1720            
1-138 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-138 eigenaar:   Jan Pieters Dik      
1-138 gebruiker:   Albert Jans      
1-138 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
1-138 aanslag huurw. voldaan: --            
1-139 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-139 eigenaar:   b[urgem]r. Hiddema      
1-139 gebruiker:   Heere Adams cum soc.      
1-139 huurwaarde en aanslag:         CG 21:05:00   CG 4:05:00
1-139 aanslag huurw. voldaan: 9-2-1720            
1-139 soort onroerend goed: woning ( 0)            
1-139 eigenaar:   Dirk Huges      
1-139 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
1-139 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
1-140 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-140 eigenaar:   Simen Jacobs      
1-140 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
1-140 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
1-141 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 26)            
1-141 eigenaar:   Rein Hendricks      
1-141 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-141 aanslag huurw. voldaan: 3-8-1720            
1-142 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 23)            
1-142 eigenaar:   mr. Melle Hansen      
1-142 gebruiker:   wed. Hans Melles      
1-142 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-142 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 25)            
1-143 eigenaar:   Dirk Huges      
1-143 gebruiker:   Attie Lieuwes      
1-143 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
1-143 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
1-143 opmerking: ledig dog attie lieuwes van de kelder
1-144 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 85)            
1-144 eigenaar:   Jan Harings      
1-144 gebruiker:   wed. Feite Jans      
1-144 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
1-144 aanslag huurw. voldaan: 26-7-1720            
1-145 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 87)            
1-145 eigenaar:   Jacob Popta erven      
1-145 gebruiker:   Harmen Portier      
1-145 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
1-145 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
1-146 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 91)            
1-146 eigenaar:   Dirck Huges      
1-146 gebruiker:   Feddrick Kalff      
1-146 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
1-146 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
1-147 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 93)            
1-147 eigenaar:   Sytse Claessen cum soc.      
1-147 gebruiker:   Huibert Feddes cum soc.      
1-147 huurwaarde en aanslag:         CG 64:00:00   CG 12:16:00
1-147 aanslag huurw. voldaan: 22-5-1720            
1-147 opmerking: 1720 den 22 mey van huybert feddes hier op betaelt 7-4-0
1-147 aanslag huurw. voldaan: 18-6-1720            
1-147 opmerking: den 18 juny door sytse claesen hier op betaelt 5-12-0
1-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 95)            
1-148 eigenaar:   hopman Croese      
1-148 huurwaarde en aanslag:         CG 54:00:00   CG 10:16:00
1-148 aanslag huurw. voldaan: 3-9-1720            
1-149 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 97)            
1-149 eigenaar:   burgemr. Hiddema      
1-149 huurwaarde en aanslag:         CG 45:00:00   CG 9:00:00
1-149 aanslag huurw. voldaan: 9-2-1720            
1-150 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 99)            
1-150 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-150 gebruiker:   Ydverke Nauta      
1-150 huurwaarde en aanslag:         CG 77:00:00   CG 15:08:00
1-150 aanslag huurw. voldaan: 17-5-1720            
1-151 soort onroerend goed: huisen (2) (Noorderhaven 101)            
1-151 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-151 gebruiker:   Jan Hendriks cum soc.      
1-151 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
1-151 aanslag huurw. voldaan: 17-5-1720            
1-152 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 105)            
1-152 eigenaar:   Tiepke Rienks      
1-152 gebruiker:   Tiepke Rienks cum soc.      
1-152 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
1-152 aanslag huurw. voldaan: 15-5-1720            
1-153 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 30)            
1-153 eigenaar:   Claes Feyes      
1-153 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
1-153 aanslag huurw. voldaan: 22-6-1720            
1-154 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 34)            
1-154 eigenaar:   Simen Willems      
1-154 huurwaarde en aanslag:         CG :00:00   CG :00:00
1-154 aanslag huurw. voldaan: --            
1-154 opmerking: pauper
1-155 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 53)            
1-155 eigenaar:   Reyer Arjens      
1-155 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-155 aanslag huurw. voldaan: 29-8-1720            
1-156 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 55)            
1-156 eigenaar:   Jan Auckes      
1-156 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
1-156 aanslag huurw. voldaan: 15-7-1720            
1-157 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 65)            
1-157 eigenaar:   Dieuke Pieters      
1-157 gebruiker:   equipag[emr.] Boncamp      
1-157 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
1-157 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
1-158 soort onroerend goed: hoff (Droogstraat 11)            
1-158 eigenaar:   Pier Andries      
1-158 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
1-158 aanslag huurw. voldaan: 25-6-1720            
1-159 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 44)            
1-159 eigenaar:   wed. Gerrit Middagten      
1-159 gebruiker:   Sicke Eelkes      
1-159 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-159 aanslag huurw. voldaan: 21-8-1720            
1-160 soort onroerend goed: hoff ( )            
1-160 eigenaar:   Anne Jans      
1-160 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
1-160 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 87)            
2-001 eigenaar:   Andries Piers      
2-001 huurwaarde en aanslag:         CG 56:10:00   CG 11:06:00
2-001 aanslag huurw. voldaan: 5-6-1720            
2-002 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-002 eigenaar:   wed. Arjen Teunis      
2-002 opmerking: pauper
2-002 aanslag huurw. voldaan: --            
2-003 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-003 eigenaar:   Tijs Eriks      
2-003 opmerking: pauper
2-003 aanslag huurw. voldaan: --            
2-004 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-004 eigenaar:   Wyme Wybes      
2-004 gebruiker:   Focke Jansen      
2-004 huurwaarde en aanslag:         CG 10:10:00   CG 2:02:00
2-004 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
2-005 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-005 eigenaar:   wed. Lambert Claessen      
2-005 opmerking: onvermogende
2-005 aanslag huurw. voldaan: --            
2-006 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-006 eigenaar:   Buwe Sanstra      
2-006 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-006 aanslag huurw. voldaan: 13-6-1720            
2-007 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 83)            
2-007 eigenaar:   Minne Tijssen      
2-007 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
2-007 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
2-008 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 85)            
2-008 eigenaar:   Pieter Minx      
2-008 gebruiker:   Ypke Dirks      
2-008 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
2-008 aanslag huurw. voldaan: 5-6-1720            
2-009 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-009 eigenaar:   Pieter Minx      
2-009 gebruiker:   Sipke Pieters      
2-009 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
2-009 aanslag huurw. voldaan: 5-6-1720            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 73)            
2-010 eigenaar:   vroedsman Boetema      
2-010 gebruiker:   Jacob Claessen      
2-010 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
2-010 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
2-011 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 77)            
2-011 eigenaar:   Sioerd Pieters      
2-011 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
2-011 opmerking: door de exkuteur betaalt 2-0-0
2-012 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 71)            
2-012 eigenaar:   Pieter Feitema      
2-012 gebruiker:   Jan Roeloffs      
2-012 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
2-012 aanslag huurw. voldaan: 15-5-1720            
2-013 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 69)            
2-013 eigenaar:   Jan Jansen Trompetter      
2-013 huurwaarde en aanslag:         CG 25:10:00   CG 5:02:00
2-013 aanslag huurw. voldaan: 28-7-1720            
2-014 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 67)            
2-014 eigenaar:   Jan Hendriks      
2-014 opmerking: pauper
2-014 aanslag huurw. voldaan: --            
2-015 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-015 eigenaar:   Rinse Bouwes      
2-015 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-015 aanslag huurw. voldaan: 21-6-1720            
2-016 soort onroerend goed: woning en tuin ( 0)            
2-016 eigenaar:   Andries Piers      
2-016 gebruiker:   Jan Fockes      
2-016 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
2-016 aanslag huurw. voldaan: 5-6-1720            
2-017 soort onroerend goed: hoff ( 0)            
2-017 eigenaar:   Gerrit Jansen      
2-017 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
2-017 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
2-018 soort onroerend goed: stal en hoff ( 0)            
2-018 eigenaar:   Jan Schiere      
2-018 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-018 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
2-019 soort onroerend goed: hoff (Karremanstraat 11)            
2-019 eigenaar:   Symen Stijl erven      
2-019 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
2-019 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
2-020 soort onroerend goed: huis (Achterstraat 27)            
2-020 eigenaar:   Symen Stijl erven      
2-020 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
2-020 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
2-021 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 13)            
2-021 eigenaar:   Symen Stijl erven      
2-021 gebruiker:   Folkert Doekles      
2-021 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-021 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
2-022 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 5)            
2-022 eigenaar:   Hans Cornelis      
2-022 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-022 aanslag huurw. voldaan: 11-9-1720            
2-023 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-023 eigenaar:   Hidde Yges erven in qualiteit      
2-023 gebruiker:   Dirk Mok      
2-023 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
2-023 aanslag huurw. voldaan: 15-7-1720            
2-024 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-024 eigenaar:   Andries Willems      
2-024 opmerking: pauper
2-024 aanslag huurw. voldaan: --            
2-025 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-025 eigenaar:   vroedsman Sibesma      
2-025 opmerking: van geen belang
2-025 aanslag huurw. voldaan: --            
2-026 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 3)            
2-026 eigenaar:   Antie Reiners erven      
2-026 gebruiker:   Jan Teunis      
2-026 gebruiker:   Minse Geerts      
2-026 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-026 aanslag huurw. voldaan: 18-5-1720            
2-027 soort onroerend goed: noordermolen en het huis, de (Karremanstraat 1)            
2-027 eigenaar:        
2-027 gebruiker:   Jan Cornelis      
2-027 gebruiker:   Oeble Hettes      
2-027 huurwaarde en aanslag:         CG 27:10:00   CG 5:10:00
2-027 opmerking: jan cornelis heeft sijn helft pro deo begeert
2-027 opmerking: oeble hettes voor sijn helft
2-027 aanslag huurw. voldaan: 2-9-1720            
2-027 opmerking: 1720 den 2 september voor de helft betaelt 5-10-0
2-027 grondpacht aan: Ruird Pieters erven      
2-027 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
2-027 aanslag grondp. voldaan: 1-7-1720            
2-028 soort onroerend goed: kamer en tuin ( 0)            
2-028 eigenaar:   Arjen Bootsma      
2-028 gebruiker:   Ruird Arjens      
2-028 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:16:00
2-028 opmerking: nader verclaert onder ede om niet te wonen de huirder
2-028 aanslag huurw. voldaan: --            
2-029 soort onroerend goed: lijnbaan ( 0)            
2-029 eigenaar:   Heere Wybrens      
2-029 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
2-029 aanslag huurw. voldaan: 1-7-1720            
2-030 soort onroerend goed: huis en estrikwerk (Zoutsloot 107)            
2-030 eigenaar:   C. Brinkman      
2-030 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-030 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
2-031 soort onroerend goed: huis en tuin ( 0)            
2-031 eigenaar:   Simon Fockes      
2-031 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-031 aanslag huurw. voldaan: 6-7-1720            
2-032 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-032 eigenaar:   Tijs Jansen erven      
2-032 gebruiker:   Freek Tijssen      
2-032 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-032 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
2-033 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 83)            
2-033 eigenaar:   Hoite Keimpes      
2-033 gebruiker:   Jarig Wiegers      
2-033 huurwaarde en aanslag:         CG 13:00:00   CG 2:12:00
2-033 aanslag huurw. voldaan: 7-6-1720            
2-033 opmerking: 1720 den 7 juny hier op in vermindering ontfang 0-12-0
2-033 opmerking: alsoo de huyrder versterven is en geen meer als drie gulden huyr doen van ontfang
2-033 opmerking: insolvent
2-034 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 54)            
2-034 eigenaar:   Jacob Popta erven      
2-034 gebruiker:   Cornelis Jacobs      
2-034 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
2-034 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
2-035 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 54)            
2-035 eigenaar:   Lambert Tieerds      
2-035 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-035 aanslag huurw. voldaan: 16-9-1720            
2-036 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 52)            
2-036 eigenaar:   wed. Jan Netterts      
2-036 opmerking: pauper
2-036 aanslag huurw. voldaan: --            
2-037 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 19)            
2-037 eigenaar:   Ydtie IJsbrandts      
2-037 opmerking: pro deo begeert
2-037 aanslag huurw. voldaan: --            
2-038 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 21)            
2-038 eigenaar:   Govert Hendriks erven      
2-038 gebruiker:   Jochem Meyes      
2-038 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-038 aanslag huurw. voldaan: 25-6-1720            
2-039 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 23)            
2-039 eigenaar:   Rintie Pieters      
2-039 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-039 opmerking: insolvent
2-039 aanslag huurw. voldaan: --            
2-040 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 25)            
2-040 eigenaar:   wed. Gerrit Douwes      
2-040 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-040 aanslag huurw. voldaan: 22-6-1720            
2-041 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 27)            
2-041 eigenaar:   Tjalling Alberts      
2-041 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
2-041 aanslag huurw. voldaan: 15-5-1720            
2-042 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 59)            
2-042 eigenaar:   Otte Auckes      
2-042 eigenaar:   Dirk Jacobs erven      
2-042 gebruiker:   Foecke Ages      
2-042 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
2-042 aanslag huurw. voldaan: 5-9-1720            
2-043 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 61)            
2-043 eigenaar:   Pieter Oedzes erven      
2-043 gebruiker:   Wier Jacobs      
2-043 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
2-043 aanslag huurw. voldaan: 22-6-1720            
2-044 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 63)            
2-044 eigenaar:   Pieter Oldaens      
2-044 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-044 aanslag huurw. voldaan: 1-6-1720            
2-045 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 65)            
2-045 eigenaar:   Abe Douwes erven      
2-045 gebruiker:   Tjalling Alberts      
2-045 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
2-045 aanslag huurw. voldaan: 15-5-1720            
2-046 soort onroerend goed: hoff en kamer (Zoutsloot 58)            
2-046 eigenaar:   Jacob Popta erven      
2-046 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-046 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 67)            
2-047 eigenaar:   Simen Fockes      
2-047 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
2-047 aanslag huurw. voldaan: 6-7-1720            
2-048 soort onroerend goed: huis en panwerk (Droogstraat 81)            
2-048 eigenaar:   Simen Fockes      
2-048 huurwaarde en aanslag:         CG 47:08:00   CG 9:10:00
2-048 aanslag huurw. voldaan: 6-7-1720            
2-049 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-049 eigenaar:   Sybe Jans Reyers      
2-049 gebruiker:   Sytse Ruirds cum soc.      
2-049 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-049 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
2-050 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-050 eigenaar:   Hendrik Goverts      
2-050 gebruiker:   Cornelis Pieters cum soc.      
2-050 huurwaarde en aanslag:         CG 13:00:00   CG 2:12:00
2-050 aanslag huurw. voldaan: 19-9-1720            
2-051 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-051 eigenaar:   Claes Willems      
2-051 gebruiker:   Pieter Jansen      
2-051 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-051 aanslag huurw. voldaan: --            
2-052 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-052 eigenaar:   Simke Jans erven      
2-052 gebruiker:   Jelle Willems      
2-052 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-052 aanslag huurw. voldaan: 26-6-1720            
2-053 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
2-053 eigenaar:   Duco Galama erven      
2-053 gebruiker:   wed. Tijs Gerbens cum soc.      
2-053 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:16:00
2-053 aanslag huurw. voldaan: 22-5-1720            
2-054 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
2-054 eigenaar:   Pieter Gelinde      
2-054 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-054 aanslag huurw. voldaan: 2-3-1720            
2-055 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 3)            
2-055 eigenaar:   P. Ackersloot erven      
2-055 gebruiker:   Foppe Gerrits      
2-055 huurwaarde en aanslag:         CG 35:00:00   CG 7:00:00
2-055 aanslag huurw. voldaan: 17-4-1720            
2-056 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 5)            
2-056 eigenaar:   Claes Braam      
2-056 gebruiker:   R. Nijkerk      
2-056 huurwaarde en aanslag:         CG 65:00:00   CG 13:00:00
2-056 aanslag huurw. voldaan: 26-6-1720            
2-057 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 7)            
2-057 eigenaar:   Jan Hornstra cum soc.      
2-057 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
2-057 aanslag huurw. voldaan: 6-7-1720            
2-058 soort onroerend goed: mouterij (Hoogstraat 9)            
2-058 eigenaar:   Hotze Swerms      
2-058 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-058 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
2-059 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 11)            
2-059 eigenaar:   Pieter Hemmes      
2-059 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
2-059 aanslag huurw. voldaan: 16-5-1720            
2-060 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 13)            
2-060 eigenaar:   Claes Willems      
2-060 gebruiker:   Hendrik Goverts      
2-060 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
2-060 aanslag huurw. voldaan: 8-6-1720            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 15)            
2-061 eigenaar:   Antie Sybes      
2-061 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
2-061 aanslag huurw. voldaan: 25-6-1720            
2-062 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 19)            
2-062 eigenaar:   Willem Willems      
2-062 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
2-062 aanslag huurw. voldaan: 4-5-1720            
2-063 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 21)            
2-063 eigenaar:   wed. Wopke Piekes      
2-063 opmerking: pauper
2-063 aanslag huurw. voldaan: --            
2-064 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 23)            
2-064 eigenaar:   Hotse Swerms      
2-064 gebruiker:   Jan Heeres cum soc.      
2-064 huurwaarde en aanslag:         CG 46:00:00   CG 9:04:00
2-064 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1724            
2-065 soort onroerend goed: huis, schuir en stal (Hoogstraat 25)            
2-065 eigenaar:   Feike Yes      
2-065 huurwaarde en aanslag:         CG 70:00:00   CG 14:00:00
2-065 aanslag huurw. voldaan: 16-10-1720            
2-065 opmerking: 1720 den 16 october door de exceteur betaelt 14-0-0
2-066 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 27)            
2-066 eigenaar:   Gerrit Jansen      
2-066 opmerking: pauper
2-066 aanslag huurw. voldaan: --            
2-067 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 6)            
2-067 eigenaar:   Roeloff Jansen cum soc.      
2-067 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
2-067 aanslag huurw. voldaan: 12-6-1720            
2-067 opmerking: 1720 den 12 juny van roelof jansen hier op betaelt 1-0-0
2-067 opmerking: insolvent
2-068 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 94)            
2-068 eigenaar:   Douwe Harmens      
2-068 gebruiker:   Pieter Claessen      
2-068 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-068 aanslag huurw. voldaan: 25-6-1720            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 9)            
2-069 eigenaar:   Tomas Gonggrijp erven      
2-069 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
2-069 aanslag huurw. voldaan: 25-7-1720            
2-070 soort onroerend goed: hoff (Herenwaltje 11)            
2-070 eigenaar:   Willem Rutgers      
2-070 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
2-070 opmerking: deese post is bij de executeur ontfangen volgens sijn verclaringe gedaen den 17 xber 1720
2-070 aanslag huurw. voldaan: --            
2-071 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 12)            
2-071 eigenaar:   Willem Rutgers      
2-071 opmerking: pauper
2-071 aanslag huurw. voldaan: --            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 3)            
2-072 eigenaar:   hopman Croese      
2-072 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
2-072 aanslag huurw. voldaan: 3-9-1720            
2-073 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 1)            
2-073 eigenaar:   Janke Tiaerds      
2-073 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
2-073 opmerking: insolvent
2-074 soort onroerend goed: (Herenwaltje 3)            
2-074 eigenaar:   Rienk Cornelis      
2-074 huurwaarde en aanslag:         CG :00:00   CG :00:00
2-074 opmerking: pauper
2-075 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 5)            
2-075 eigenaar:   wed. Meye Sakes      
2-075 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-075 aanslag huurw. voldaan: 8-8-1720            
2-076 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 1)            
2-076 eigenaar:   Taecke Poppes      
2-076 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
2-076 aanslag huurw. voldaan: 8-7-1720            
2-077 soort onroerend goed: kamer (Herenwaltje 9)            
2-077 eigenaar:   Tietzke Ymes erven      
2-077 gebruiker:   Hendrick Alberts      
2-077 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-077 aanslag huurw. voldaan: 11-7-1720            
2-078 soort onroerend goed: huis en brouwerie ( 0)            
2-078 eigenaar:   Tietzke Ymes erven      
2-078 gebruiker:   Jan Auckes      
2-078 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 16:00:00
2-078 aanslag huurw. voldaan: --            
2-079 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 29)            
2-079 eigenaar:   Tietzke Ymes erven      
2-079 gebruiker:   Hessel Jansen cum soc.      
2-079 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
2-079 aanslag huurw. voldaan: 4-6-1720            
2-080 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 31)            
2-080 eigenaar:   Douwe Harmens      
2-080 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 5:04:00
2-080 aanslag huurw. voldaan: 25-6-1720            
2-081 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 33)            
2-081 eigenaar:   Marten Lieuwes erven      
2-081 opmerking: pauper
2-081 aanslag huurw. voldaan: --            
2-082 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 35)            
2-082 eigenaar:   Schelte Wybrens      
2-082 gebruiker:   Gerrit Eiberts cum soc.      
2-082 huurwaarde en aanslag:         CG 42:00:00   CG 8:08:00
2-082 aanslag huurw. voldaan: 19-7-1720            
2-083 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 37)            
2-083 eigenaar:   Jacob Hettes      
2-083 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-083 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
2-084 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 39)            
2-084 eigenaar:   Johannes Benedix      
2-084 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-084 aanslag huurw. voldaan: 11-9-1720            
2-085 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
2-085 eigenaar:   Evert Hendrix      
2-085 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
2-085 aanslag huurw. voldaan: 26-7-1720            
2-086 soort onroerend goed: kamer (Wortelstraat 8)            
2-086 eigenaar:   Guilliam Boneta      
2-086 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
2-086 opmerking: insolvent
2-086 aanslag huurw. voldaan: --            
2-087 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-087 eigenaar:   Eibert Pieters      
2-087 gebruiker:   Jetse Yckes      
2-087 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-087 opmerking: onder eede verclaert geen huur te hebben nogh te sullen ontfangen
2-087 aanslag huurw. voldaan: --            
2-088 soort onroerend goed: stal (Wortelstraat 13)            
2-088 eigenaar:   Tietzke Ymes      
2-088 gebruiker:   Guilliam Boneta      
2-088 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
2-088 aanslag huurw. voldaan: 27-6-1720            
2-089 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 43)            
2-089 eigenaar:   Homme Tiebbes      
2-089 opmerking: pauper
2-089 aanslag huurw. voldaan: --            
2-090 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 45)            
2-090 eigenaar:   b[urgem]r. Tiaard Bouwens      
2-090 gebruiker:   Johannes Wybes      
2-090 huurwaarde en aanslag:         CG 28:10:00   CG 5:14:00
2-090 aanslag huurw. voldaan: 6-5-1720            
2-091 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 47)            
2-091 eigenaar:   Beern Willems      
2-091 opmerking: pauper
2-091 aanslag huurw. voldaan: --            
2-092 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-092 eigenaar:   Geert Harmens Crol      
2-092 opmerking: pauper
2-092 aanslag huurw. voldaan: --            
2-093 soort onroerend goed: potterie (Hoogstraat 49)            
2-093 eigenaar:   Remmert Huiberts      
2-093 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
2-093 opmerking: door de executeur ontfangen 1-16-0
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 51)            
2-094 eigenaar:   Aucke Gerbens      
2-094 gebruiker:   Claes Gerbens      
2-094 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-094 aanslag huurw. voldaan: 30-5-1720            
2-095 soort onroerend goed: perk ( 0)            
2-095 eigenaar:   Anne Jans      
2-095 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
2-095 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
2-096 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 40)            
2-096 eigenaar:   Douwe Jacobs      
2-096 opmerking: pauper
2-096 aanslag huurw. voldaan: --            
2-097 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 38)            
2-097 eigenaar:   Douwe Jacobs      
2-097 opmerking: pauper
2-097 aanslag huurw. voldaan: --            
2-098 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 36)            
2-098 eigenaar:   Gerrit Harmens      
2-098 opmerking: pauper
2-098 aanslag huurw. voldaan: --            
2-099 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 34)            
2-099 eigenaar:   Freerk Jansen Croon      
2-099 gebruiker:   wed. Abbe Auckes      
2-099 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
2-099 aanslag huurw. voldaan: 5-10-1720            
2-100 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 32)            
2-100 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-100 gebruiker:   wed. Pieter Floris cum soc.      
2-100 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:16:00
2-100 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
2-101 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-101 eigenaar:   wed. Sioerd Dirks      
2-101 opmerking: pauper
2-101 aanslag huurw. voldaan: --            
2-102 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
2-102 eigenaar:   Ype Pieters      
2-102 huurwaarde en aanslag:         CG 26:10:00   CG 5:06:00
2-102 aanslag huurw. voldaan: 15-7-1720            
2-103 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
2-103 eigenaar:   Eelcke Aukes      
2-103 gebruiker:   Simen Wessels      
2-103 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
2-103 aanslag huurw. voldaan: --            
2-104 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 28)            
2-104 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-104 gebruiker:   Eelcke Jetses      
2-104 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-104 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
2-105 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 26)            
2-105 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-105 gebruiker:   Jan Douwes cum soc.      
2-105 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:16:00
2-105 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
2-106 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 24)            
2-106 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-106 gebruiker:   Tiaard Claessen cum soc.      
2-106 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 5:04:00
2-106 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
2-107 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 22)            
2-107 eigenaar:   Tjalling Braaxma      
2-107 opmerking: doet geen huir
2-107 aanslag huurw. voldaan: --            
2-108 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 15)            
2-108 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-108 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-108 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
2-109 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 19)            
2-109 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-109 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
2-109 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
2-110 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 1)            
2-110 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-110 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
2-110 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
2-111 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 20)            
2-111 eigenaar:   Goitien Braam erven      
2-111 gebruiker:   Jan Aleffs cum soc.      
2-111 huurwaarde en aanslag:         CG 24:14:00   CG 4:19:00
2-111 aanslag huurw. voldaan: 26-6-1720            
2-112 soort onroerend goed: huis en gorterie (Hoogstraat 18)            
2-112 eigenaar:   Sybe Jansen Reiers      
2-112 huurwaarde en aanslag:         CG 42:00:00   CG 8:08:00
2-112 aanslag huurw. voldaan: 10-5-1720            
2-113 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 16)            
2-113 eigenaar:   Pieter Willems      
2-113 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-113 aanslag huurw. voldaan: 24-5-1720            
2-114 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 14)            
2-114 eigenaar:   Hessel Suringar      
2-114 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 6:08:00
2-114 aanslag huurw. voldaan: --            
2-115 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 12)            
2-115 eigenaar:   Claes Willems      
2-115 gebruiker:   Hessel Jarigs cum soc.      
2-115 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
2-115 aanslag huurw. voldaan: 8-6-1720            
2-116 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 10)            
2-116 eigenaar:   Tomas Overhart      
2-116 gebruiker:   Claes Douwes      
2-116 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
2-116 aanslag huurw. voldaan: 22-5-1720            
2-117 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 6)            
2-117 eigenaar:   Jelle Claessens dogter      
2-117 opmerking: pauper
2-117 aanslag huurw. voldaan: --            
2-118 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 4)            
2-118 eigenaar:   Cornelis Tiaerds      
2-118 opmerking: pauper
2-118 aanslag huurw. voldaan: --            
2-119 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 2)            
2-119 eigenaar:   Jan Beerns      
2-119 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-119 aanslag huurw. voldaan: 22-6-1720            
2-120 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-120 eigenaar:   Ype Hessels      
2-120 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
2-120 aanslag huurw. voldaan: 10-8-1720            
2-121 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-121 eigenaar:   Hendrick Wessels      
2-121 opmerking: pauper
2-121 aanslag huurw. voldaan: --            
2-122 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 109)            
2-122 eigenaar:   Grietie Fransen      
2-122 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
2-122 aanslag huurw. voldaan: 18-5-1720            
2-122 grondpacht en aanslag:           CG 5:12:00 CG 1:08:00
2-122 grondpacht aan: de Havenisten      
2-122 aanslag grondp. voldaan: 18-5-1720            
2-123 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 111)            
2-123 eigenaar:   Claes Braam      
2-123 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
2-123 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
2-123 grondpacht en aanslag:           CG 5:12:00 CG 1:08:00
2-123 grondpacht aan: de Havenisten      
2-123 aanslag grondp. voldaan: 27-5-1720            
2-124 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 113)            
2-124 eigenaar:   Tiaard Tiaardsen      
2-124 huurwaarde en aanslag:         CG 51:00:00   CG 10:04:00
2-124 aanslag huurw. voldaan: 17-7-1720            
2-125 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-125 eigenaar:   wed. Jelte Ynses      
2-125 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
2-125 aanslag huurw. voldaan: 25-7-1720            
2-126 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-126 eigenaar:   Foecke Taedes      
2-126 gebruiker:   Oeds Davids      
2-126 huurwaarde en aanslag:         CG 22:00:00   CG 4:08:00
2-126 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
2-127 soort onroerend goed: houtstek ( 0)            
2-127 eigenaar:   Albert Hendriks      
2-127 huurwaarde en aanslag:         CG 7:00:00   CG 1:08:00
2-127 aanslag huurw. voldaan: 10-7-1720            
2-128 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
2-128 eigenaar:   wed. Jelte Ynses      
2-128 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
2-128 aanslag huurw. voldaan: 25-7-1720            
2-129 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
2-129 eigenaar:   Hartman Feyes      
2-129 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-129 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
2-130 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 11)            
2-130 eigenaar:   Rinke Heeres      
2-130 huurwaarde en aanslag:         CG 38:00:00   CG 7:12:00
2-130 aanslag huurw. voldaan: 4-6-1720            
2-131 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 15)            
2-131 eigenaar:   Jan de Wilde      
2-131 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-131 opmerking: de executeur heeft verclaerd dese post aen hem betaald te sijn,
2-131 opmerking: wordende derhalve gelaten tot sijn verantwoordinge, utsupra
2-131 aanslag huurw. voldaan: --            
2-132 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 5)            
2-132 eigenaar:   Simen Feickes      
2-132 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-132 aanslag huurw. voldaan: 17-7-1720            
2-133 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 7)            
2-133 eigenaar:   Roeloff Jansen      
2-133 opmerking: pauper
2-133 aanslag huurw. voldaan: --            
2-134 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 9)            
2-134 eigenaar:   Reiner Harmens      
2-134 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
2-134 aanslag huurw. voldaan: --            
2-135 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 11)            
2-135 eigenaar:   Reinder Harmens      
2-135 gebruiker:   Jan Hendrix      
2-135 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
2-135 aanslag huurw. voldaan: 8-8-1720            
2-136 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 12)            
2-136 eigenaar:   Goucke Suringar erven      
2-136 gebruiker:   Simen Lieuwes      
2-136 huurwaarde en aanslag:         CG 14:18:00   CG 3:00:00
2-136 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
2-137 eigenaar:   Goucke Suringar erven      
2-137 gebruiker:   Grietie Lolles      
2-137 huurwaarde en aanslag:         CG 14:08:00   CG 2:17:00
2-137 aanslag huurw. voldaan: 23-5-1720            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 4)            
2-138 eigenaar:   wed. Stoffel Teunis      
2-138 gebruiker:   Joost Beerents      
2-138 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-138 aanslag huurw. voldaan: 10-6-1720            
2-139 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 2)            
2-139 eigenaar:   Taecke Johannis      
2-139 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-139 aanslag huurw. voldaan: 24-4-1720            
2-140 soort onroerend goed: stal ( 0)            
2-140 eigenaar:   b[urgem]r. Rein Sickes      
2-140 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
2-140 aanslag huurw. voldaan: 14-5-1720            
2-141 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 13)            
2-141 eigenaar:   Anne Dirks erven      
2-141 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
2-141 aanslag huurw. voldaan: 4-6-1720            
2-142 soort onroerend goed: huis (Noordijs 1)            
2-142 eigenaar:   Anne Dirks      
2-142 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 6:08:00
2-142 aanslag huurw. voldaan: 4-6-1720            
2-143 soort onroerend goed: huis (Noordijs 3)            
2-143 eigenaar:   b[urgem]r. Rein Sickes      
2-143 huurwaarde en aanslag:         CG 54:00:00   CG 10:16:00
2-143 aanslag huurw. voldaan: 14-5-1720            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 5)            
2-144 eigenaar:   b[urgem]r. Weima      
2-144 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
2-144 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
2-144 grondpacht en aanslag:           CG 1:01:00 CG 0:05:04
2-144 grondpacht aan: b[urgem]r. Bilaan erven      
2-144 aanslag grondp. voldaan: 4-7-1720            
2-145 soort onroerend goed: huis (Noordijs 9)            
2-145 eigenaar:   Jancke Feddriks      
2-145 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
2-145 aanslag huurw. voldaan: 16-5-1720            
2-146 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-146 eigenaar:   wed. Frans Pieters      
2-146 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
2-146 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
2-147 soort onroerend goed: huis en gleibackerie (Noordijs 11)            
2-147 eigenaar:   Pieter Feitema      
2-147 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 16:00:00
2-147 aanslag huurw. voldaan: 23-7-1720            
2-148 soort onroerend goed: huis (Noordijs 13)            
2-148 eigenaar:   Wybe Hanekuik      
2-148 huurwaarde en aanslag:         CG 55:00:00   CG 11:00:00
2-148 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
2-149 soort onroerend goed: huis (Noordijs 15)            
2-149 eigenaar:   Frans Jetses cum soc.      
2-149 gebruiker:   Anne Jans      
2-149 huurwaarde en aanslag:         CG 110:00:00   CG 22:00:00
2-149 aanslag huurw. voldaan: 12-6-1720            
2-150 soort onroerend goed: huis (Noordijs 17)            
2-150 eigenaar:   Tomas Jansen      
2-150 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
2-150 aanslag huurw. voldaan: 4-6-1720            
2-151 soort onroerend goed: huis (Noordijs 19)            
2-151 eigenaar:   Teunis Foppes erven      
2-151 gebruiker:   Jarig Jacobs      
2-151 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
2-151 aanslag huurw. voldaan: 8-6-1720            
2-152 soort onroerend goed: huis (Noordijs 21)            
2-152 eigenaar:   Freerk Jacobs erven      
2-152 gebruiker:   wed. Hubert Claessen      
2-152 huurwaarde en aanslag:         CG 45:00:00   CG 9:00:00
2-152 aanslag huurw. voldaan: 3-4-1720            
2-153 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-153 eigenaar:   wed. b[urgem]r. Kimstra      
2-153 gebruiker:   Hidde Heremyt      
2-153 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 16:00:00
2-153 aanslag huurw. voldaan: 6-7-1720            
2-154 soort onroerend goed: huis (Noordijs 23)            
2-154 eigenaar:   dr. Eelco Suringar      
2-154 huurwaarde en aanslag:         CG 63:00:00   CG 12:12:00
2-154 aanslag huurw. voldaan: 16-7-1720            
2-155 soort onroerend goed: huis ( )            
2-155 eigenaar:   Jan Broers      
2-155 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-155 opmerking: door de executeur ontfangen
2-155 aanslag huurw. voldaan: --            
2-156 soort onroerend goed: huis (Noordijs 25)            
2-156 eigenaar:   wed. Claes Epes      
2-156 huurwaarde en aanslag:         CG 22:00:00   CG 4:08:00
2-156 aanslag huurw. voldaan: 9-5-1720            
2-157 soort onroerend goed: huis (Noordijs 27)            
2-157 eigenaar:   vroedsman Ripema      
2-157 gebruiker:   Wopke Gatses      
2-157 huurwaarde en aanslag:         CG 67:00:00   CG 13:08:00
2-157 aanslag huurw. voldaan: 20-8-1720            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
2-158 eigenaar:   Cornelis Freercks      
2-158 huurwaarde en aanslag:         CG 17:00:00   CG 9:08:00
2-158 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
2-159 eigenaar:   Tiaard Tiaardsen      
2-159 gebruiker:   Harmen Ages      
2-159 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
2-159 aanslag huurw. voldaan: 17-7-1720            
2-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 7)            
2-160 eigenaar:   b[urgem]r. Sloterdijk      
2-160 huurwaarde en aanslag:         CG 72:00:00   CG 14:08:00
2-160 aanslag huurw. voldaan: 21-3-1720            
2-161 soort onroerend goed: huis (Franekereind 9)            
2-161 eigenaar:   vroedsman Rowel      
2-161 gebruiker:   Trijntie Harms      
2-161 huurwaarde en aanslag:         CG 42:10:00   CG 8:10:00
2-161 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 11)            
2-162 eigenaar:   vroedsman Rowel      
2-162 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
2-162 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
2-163 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-163 eigenaar:   vroedsman Rowel      
2-163 gebruiker:   Claes Hessels      
2-163 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 5:08:00
2-163 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
2-163 grondpacht en aanslag:           CG 1:04:00 CG 0:06:00
2-163 grondpacht aan: Ruird Pieters kinderen      
2-163 aanslag grondp. voldaan: 1-7-1720            
2-164 soort onroerend goed: huis (Franekereind 15)            
2-164 eigenaar:   wed. Tiepke Gratema      
2-164 huurwaarde en aanslag:         CG 100:00:00   CG 20:00:00
2-164 aanslag huurw. voldaan: 21-5-1720            
2-165 soort onroerend goed: agterhuis ( 0)            
2-165 eigenaar:   Teunis Foppes erven      
2-165 gebruiker:   Jane? Hiddes      
2-165 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
2-165 aanslag huurw. voldaan: 8-6-1720            
2-166 soort onroerend goed: agterhuis ( 0)            
2-166 eigenaar:   Tomas Jansen      
2-166 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
2-166 aanslag huurw. voldaan: 4-6-1720            
2-167 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-167 eigenaar:   Wybe Hanekuik      
2-167 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
2-167 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
2-168 soort onroerend goed: agterhuis ( 0)            
2-168 eigenaar:   wed. Frans Pieters      
2-168 gebruiker:   Coene Hendrix      
2-168 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-168 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
2-169 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 6)            
2-169 eigenaar:   Cornelis Jansen      
2-169 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-169 aanslag huurw. voldaan: 19-8-1720            
2-170 soort onroerend goed: gleibackerie ( 0)            
2-170 eigenaar:   Cornelis Jansen      
2-170 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
2-170 aanslag huurw. voldaan: 22-7-1720            
2-170 grondpacht en aanslag:           CG 3:00:00 CG 0:15:00
2-170 grondpacht aan: Tieerd Siverda      
2-170 aanslag grondp. voldaan: 18-5-1720            
2-171 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-171 eigenaar:   Reinier Harmens      
2-171 opmerking: dit is mede bekent onder de hoff no. 134
2-171 aanslag huurw. voldaan: --            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 4)            
2-172 eigenaar:   Reiner Jarigs      
2-172 gebruiker:   Johannes Remmerts cum soc.      
2-172 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 43:04:00
2-172 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
2-173 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 2)            
2-173 eigenaar:   juffr. Baron      
2-173 gebruiker:   Jan Rienx      
2-173 huurwaarde en aanslag:         CG 7:00:00   CG 1:08:00
2-173 aanslag huurw. voldaan: 24-5-1720            
2-173 grondpacht en aanslag:           CG 2:02:00 CG 0:10:08
2-173 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-173 aanslag grondp. voldaan: 14-5-1720            
2-174 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 5)            
2-174 eigenaar:   Lieuwe Jillerts      
2-174 opmerking: pauper
2-174 aanslag huurw. voldaan: --            
2-175 soort onroerend goed: keeten (William Boothstraat 9)            
2-175 eigenaar:   dr. Suringar      
2-175 huurwaarde en aanslag:         CG 287:10:00   CG 57:10:00
2-175 aanslag huurw. voldaan: 16-7-1720            
2-176 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-176 eigenaar:   Jan Andries      
2-176 opmerking: pauper
2-176 aanslag huurw. voldaan: --            
2-176 grondpacht en aanslag:           CG 2:04:00 CG 0:06:00
2-176 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-176 aanslag grondp. voldaan: 14-5-1720            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 15)            
2-177 eigenaar:   Jan P. Schaaff      
2-177 gebruiker:   conrector Wassenaar      
2-177 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-177 aanslag huurw. voldaan: 6-1-1720            
2-178 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 19)            
2-178 eigenaar:   Wybe Gerrits      
2-178 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
2-178 aanslag huurw. voldaan: 3-6-1720            
2-179 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 37)            
2-179 eigenaar:   Pieter Tiebbes      
2-179 gebruiker:   Johannes Hendriks      
2-179 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
2-179 aanslag huurw. voldaan: 22-6-1720            
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 31)            
2-180 eigenaar:   Pieter Tiebbes      
2-180 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
2-180 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (William Boothstraat 23)            
2-181 eigenaar:   Pieter Tiebbes      
2-181 opmerking: staet ledig
2-181 aanslag huurw. voldaan: --            
2-182 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-182 eigenaar:   Feddrik Jeppes      
2-182 gebruiker:   Sybe Ruirdts      
2-182 gebruiker:   Sybren Jansen      
2-182 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 5:08:00
2-182 aanslag huurw. voldaan: 23-5-1720            
2-182 opmerking: 1720 den 23 mey hier op voort jaer betaelt, heeft bij ede verklaert niet meer als 25-4-0 te huyr doet
2-183 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 39)            
2-183 eigenaar:   Hendrik Jansen      
2-183 opmerking: pauper
2-183 aanslag huurw. voldaan: --            
2-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 17)            
2-184 eigenaar:   Gerrit Jansen      
2-184 huurwaarde en aanslag:         CG 25:10:00   CG 5:02:00
2-184 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
2-185 soort onroerend goed: huis (Franekereind 19)            
2-185 eigenaar:   b[urgem]r. Adema erven      
2-185 gebruiker:   Pieter Adema      
2-185 huurwaarde en aanslag:         CG 51:00:00   CG 10:04:00
2-185 aanslag huurw. voldaan: 22-4-1720            
2-185 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-185 grondpacht en aanslag:           CG 1:09:00 CG 0:07:04
2-185 aanslag grondp. voldaan: 14-5-1720            
2-186 soort onroerend goed: huis (Franekereind 21)            
2-186 eigenaar:   wed. Pieter Cornelis      
2-186 gebruiker:   Jan Harmens      
2-186 huurwaarde en aanslag:         CG 23:00:00   CG 4:12:00
2-186 aanslag huurw. voldaan: 23-5-1720            
3-001 soort onroerend goed: keet en pakhuis ( )            
3-001 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-001 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
3-001 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
3-002 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 29)            
3-002 eigenaar:   vroedsman Ripema      
3-002 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
3-002 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
3-003 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 27)            
3-003 eigenaar:   Jan Schiere      
3-003 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
3-003 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
3-004 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-004 eigenaar:   b[urgem]r. Sloterijk      
3-004 gebruiker:   Harmen Harmens      
3-004 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-004 aanslag huurw. voldaan: 24-4-1720            
3-005 soort onroerend goed: wagenhuis (Scheffersplein 17)            
3-005 eigenaar:   b[urgem]r. Sloterijk      
3-005 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-005 aanslag huurw. voldaan: 21-3-1720            
3-006 soort onroerend goed: huis ( )            
3-006 eigenaar:   Sytse Pieters      
3-006 opmerking: pauper
3-007 soort onroerend goed: huis ( )            
3-007 eigenaar:   Simke Tomas      
3-007 opmerking: pauper
3-008 soort onroerend goed: huis en mouterie ( )            
3-008 eigenaar:   Broer Baukes      
3-008 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
3-008 aanslag huurw. voldaan: 29-4-1720            
3-009 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-009 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
3-009 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
3-009 aanslag huurw. voldaan: 8-5-1720            
3-010 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-010 eigenaar:   Tiaerd Tiaardsen      
3-010 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-010 aanslag huurw. voldaan: 17-7-1720            
3-011 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 5)            
3-011 eigenaar:   Hendrick Marcus      
3-011 opmerking: pauper
3-012 soort onroerend goed: tuin ( )            
3-012 eigenaar:   Ype Pieters      
3-012 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
3-012 aanslag huurw. voldaan: 15-7-1720            
3-013 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-013 eigenaar:   wed. Romke Mattheus      
3-013 gebruiker:   Sipke Jillerts      
3-013 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-013 aanslag huurw. voldaan: 3-8-1720            
3-013 opmerking: den 3 augustus voort jaer betaelt 2-8-0 door sipke jillerts soon
3-013 grondpacht aan: Ruird Pieters kinders      
3-013 grondpacht en aanslag:           CG 1:11:08 CG 0:07:14
3-013 aanslag grondp. voldaan: 1-7-1720            
3-014 soort onroerend goed: huis ( )            
3-014 eigenaar:   wed. Romke Mattheus      
3-014 gebruiker:   wed. Romke Mattheus cum soc.      
3-014 gebruiker:   mr. Tomas Beerns      
3-014 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 5:08:00
3-014 aanslag huurw. voldaan: --            
3-015 soort onroerend goed: huis ( )            
3-015 eigenaar:   Jilt Bauckes      
3-015 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-015 aanslag huurw. voldaan: 24-9-1720            
3-016 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-016 eigenaar:   Dedmer Jansen      
3-016 opmerking: pauper
3-017 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-017 eigenaar:   Willem Boon      
3-017 opmerking: pauper
3-018 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 11)            
3-018 eigenaar:   Otte Gerrits      
3-018 opmerking: pauper
3-019 soort onroerend goed: kamer (Nieuwstraat 1)            
3-019 eigenaar:   Jacob Eelkes      
3-019 opmerking: pauper
3-020 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-020 eigenaar:   Cornelis Minses      
3-020 opmerking: pauper
3-021 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 1)            
3-021 eigenaar:   wed. Jan Piers      
3-021 opmerking: pauper
3-022 soort onroerend goed: stal ( )            
3-022 eigenaar:   Harke Tiebbes      
3-022 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-022 aanslag huurw. voldaan: 24-5-1720            
3-023 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 11)            
3-023 eigenaar:   Harmen Johannis      
3-023 opmerking: pro deo begeert
3-024 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 13)            
3-024 eigenaar:   Albert Beuwes      
3-024 gebruiker:   wed. Jan Claessen      
3-024 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:16:00
3-024 aanslag huurw. voldaan: 18-6-1720            
3-025 soort onroerend goed: huis ( )            
3-025 eigenaar:   Jan Pieters schaaff      
3-025 gebruiker:   Beern Lamberts      
3-025 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-025 aanslag huurw. voldaan: 1-6-1720            
3-026 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 19)            
3-026 eigenaar:   Jan Alberts      
3-026 opmerking: insolvent
3-027 soort onroerend goed: huis ( )            
3-027 eigenaar:   Louw Hansen      
3-027 opmerking: pauper
3-028 soort onroerend goed: huis ( )            
3-028 eigenaar:   b[urgem]r. Sopingius      
3-028 gebruiker:   Joucke Tiebbes cum soc.      
3-028 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
3-028 aanslag huurw. voldaan: 10-5-1720            
3-028 opmerking: 1720 den 10 mey voort jaer betaelt door joucke tiebbes segge voor 1/2 1-12-0
3-028 aanslag huurw. voldaan: 11-5-1720            
3-028 opmerking: den 11 mey van johannes joosten ontfang 1-12-0
3-029 soort onroerend goed: huis ( )            
3-029 eigenaar:   vroedsman Wiersma      
3-029 gebruiker:   Pieter Jansen cum soc.      
3-029 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
3-029 aanslag huurw. voldaan: 15-7-1720            
3-030 soort onroerend goed: huis ( )            
3-030 eigenaar:   vroedsman Wiersma      
3-030 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
3-030 aanslag huurw. voldaan: 15-7-1720            
3-031 soort onroerend goed: huis ( )            
3-031 eigenaar:   wed. Lambert Sioerds      
3-031 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
3-031 aanslag huurw. voldaan: 27-6-1720            
3-032 soort onroerend goed: pothuis (Nieuwstraat 36)            
3-032 eigenaar:   Schelte Jans      
3-032 opmerking: pro deo begeert
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 34)            
3-033 eigenaar:   Hans Jansen nom. ux.      
3-033 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-033 opmerking: insolvent
3-034 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 32)            
3-034 eigenaar:   Broer Bauckes cum soc.      
3-034 gebruiker:   Frans Daniels cum soc.      
3-034 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-034 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
3-035 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 28)            
3-035 eigenaar:   Pieter Seerps erven      
3-035 opmerking: pauper
3-036 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 24)            
3-036 eigenaar:   wed. Claes Jansen      
3-036 gebruiker:   Gerrit Waterhaler cum soc.      
3-036 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-036 aanslag huurw. voldaan: --            
3-037 soort onroerend goed: huis ( )            
3-037 eigenaar:   b[urgem]r. Sopingius      
3-037 gebruiker:   Gerrit Lenser      
3-037 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-037 aanslag huurw. voldaan: 29-5-1720            
3-038 soort onroerend goed: huis ( )            
3-038 eigenaar:   wed. Jaan Ages      
3-038 opmerking: pro deo versogt
3-039 soort onroerend goed: schuir ( )            
3-039 eigenaar:   Johannes Hendrix      
3-039 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
3-039 aanslag huurw. voldaan: 3-10-1720            
3-040 soort onroerend goed: keet en huis (Nieuwstraat 40)            
3-040 eigenaar:   Pieter Dirks      
3-040 gebruiker:   Ewert Claesen      
3-040 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
3-040 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
3-040 grondpacht aan: Harmen Douwes      
3-040 grondpacht en aanslag:           CG 1:15:00 CG 0:08:12
3-040 aanslag grondp. voldaan: 14-5-1720            
3-041 soort onroerend goed: huis ( )            
3-041 eigenaar:   Cornelis Pieters erven      
3-041 opmerking: pauper
3-042 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-042 eigenaar:   Cornelis Pieters erven      
3-042 opmerking: pauper
3-043 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-043 eigenaar:   hopman Halstein      
3-043 gebruiker:   Broer Bauckes      
3-043 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
3-043 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
3-044 soort onroerend goed: huis ( )            
3-044 eigenaar:   Cornelia Johannis      
3-044 gebruiker:   Pieter Beerns      
3-044 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-044 aanslag huurw. voldaan: 20-9-1720            
3-045 soort onroerend goed: huis (Franekereind 25)            
3-045 eigenaar:   Marten Rozee      
3-045 gebruiker:   Claes Haenties cum soc.      
3-045 huurwaarde en aanslag:         CG 55:00:00   CG 11:00:00
3-045 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
3-046 soort onroerend goed: huis (Franekereind 27)            
3-046 eigenaar:   Pieter Farrijn      
3-046 opmerking: onvermogende
3-047 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
3-047 eigenaar:   wed. Douwe Jans      
3-047 gebruiker:   Johannes Ockes      
3-047 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 5:08:00
3-047 aanslag huurw. voldaan: 10-6-1720            
3-048 soort onroerend goed: (Franekereind 29)            
3-048 eigenaar:   Johannes Ockes      
3-048 gebruiker:   Jochem Atzes      
3-048 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
3-048 aanslag huurw. voldaan: 22-8-1720            
3-049 soort onroerend goed: huis ( )            
3-049 eigenaar:   Jacob Dirks      
3-049 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-049 aanslag huurw. voldaan: 22-8-1720            
3-050 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 62)            
3-050 eigenaar:   Harcke Tiebbes      
3-050 gebruiker:   Pieters Seerps      
3-050 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-050 aanslag huurw. voldaan: 24-5-1720            
3-051 soort onroerend goed: blauhuis ( )            
3-051 eigenaar:   Jan Jansen      
3-051 gebruiker:   Gerrit Johannis      
3-051 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-051 aanslag huurw. voldaan: 18-5-1720            
3-052 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 60)            
3-052 eigenaar:   Harcke Tiebbes      
3-052 huurwaarde en aanslag:         CG 34:00:00   CG 6:16:00
3-052 aanslag huurw. voldaan: 24-5-1720            
3-053 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 56)            
3-053 eigenaar:   Johannes Hendrix      
3-053 opmerking: pauper
3-054 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 54)            
3-054 eigenaar:   wed. Eesge Minnes      
3-054 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
3-054 aanslag huurw. voldaan: 10-8-1720            
3-055 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 52)            
3-055 eigenaar:   Sybe Johannis      
3-055 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-055 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
3-056 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 50)            
3-056 eigenaar:   Jan Fockes      
3-056 opmerking: pauper
3-057 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
3-057 eigenaar:   Claes Jansen      
3-057 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-057 opmerking: insolvent
3-058 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
3-058 eigenaar:   Claes Jansen      
3-058 gebruiker:   Alle Jansen      
3-058 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-058 aanslag huurw. voldaan: 8-7-1720            
3-058 opmerking: 1720 den 8 july voort jaer wegens claes jansen betaelt 2-0-0
3-058 opmerking: gleybackerye b[urgem]r. sybeda werk
3-059 soort onroerend goed: huis (Franekereind 23)            
3-059 eigenaar:   b[urgem]r. Heinsius      
3-059 gebruiker:   Harmen Jans      
3-059 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 16:00:00
3-059 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
3-060 soort onroerend goed: huis ( )            
3-060 eigenaar:   Gerrit Sibrens      
3-060 gebruiker:   Buwe Sibrens      
3-060 huurwaarde en aanslag:         CG 70:00:00   CG 14:00:00
3-060 aanslag huurw. voldaan: 10-5-1720            
3-061 soort onroerend goed: huis ( )            
3-061 eigenaar:   wed. Hans Basse erven      
3-061 gebruiker:   Wouter Hessels      
3-061 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-061 aanslag huurw. voldaan: 1-7-1720            
3-062 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 25)            
3-062 eigenaar:   Foppe Claessen erven      
3-062 gebruiker:   Nanning Tijssen      
3-062 gebruiker:   Jetske Goslings      
3-062 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
3-062 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
3-063 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 27)            
3-063 eigenaar:   Sytse Hessels      
3-063 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-063 aanslag huurw. voldaan: 20-9-1720            
3-064 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 29)            
3-064 eigenaar:   Cornelis van der Hout      
3-064 gebruiker:   Simen Dates      
3-064 huurwaarde en aanslag:         CG 28:00:00   CG 5:12:00
3-064 aanslag huurw. voldaan: 2-10-1720            
3-065 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
3-065 eigenaar:   Jeltie Jacobs      
3-065 gebruiker:   Gerrit Jacobs cum soc.      
3-065 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
3-065 aanslag huurw. voldaan: 23-5-1720            
3-066 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
3-066 eigenaar:   wed. Ulbe Jansen      
3-066 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-066 opmerking: insolvent
3-067 soort onroerend goed: (Grote Kerkstraat 31)            
3-067 eigenaar:   Jeltie Jacobs      
3-067 gebruiker:   Jacob Jacobs cum soc.      
3-067 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
3-067 aanslag huurw. voldaan: 23-5-1720            
3-067 opmerking: 1720 den 23 mey 1/2 jaer betaelt 3-0-0
3-067 opmerking: seyt van mey tot alderheiligen onverhuyrd is geweest
3-068 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 33)            
3-068 eigenaar:   Dirk Sytses      
3-068 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-068 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
3-069 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 35)            
3-069 eigenaar:   Joecke Allerts      
3-069 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-069 opmerking: insolvent
3-070 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 37)            
3-070 eigenaar:   Aucke Jansen Backer      
3-070 gebruiker:   Claes Hilles e.a.      
3-070 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
3-070 opmerking: per bode rowel 1-1-4
3-070 aanslag huurw. voldaan: 17-5-1720            
3-070 opmerking: 1720 den 17 mey voort jaer van claes hilles ontfangen 1-1-14
3-070 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
3-070 opmerking: den 12 july van de achter kamer van job auckes hier op ontfangen 2-18-12
3-071 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 39)            
3-071 eigenaar:   Jan Beerns      
3-071 opmerking: pro deo versogt
3-072 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 41)            
3-072 eigenaar:   Foppe Claessen erven      
3-072 gebruiker:   Geertie Hendrix CG 26:00:00    
3-072 gebruiker:   Jelle Jenties CG 14:00:00    
3-072 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
3-072 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
3-072 opmerking: 1720 den 18 july wegens gertie hendriks hier op betaelt 5-4-0
3-072 opmerking: de rest aen de estuer betaeld 2-16-0
3-073 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 1)            
3-073 eigenaar:   Antie Melles?      
3-073 opmerking: pro deo versogt
3-074 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 5)            
3-074 eigenaar:   Claes Hendrix      
3-074 opmerking: pro deo versogt
3-075 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 7)            
3-075 eigenaar:   Harmen Werps      
3-075 opmerking: pro deo versogt
3-076 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 9)            
3-076 eigenaar:   Aernt Bisschop      
3-076 opmerking: pro deo versogt
3-077 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 15)            
3-077 eigenaar:   wed. Simen Jacobs      
3-077 gebruiker:   Beern Alberts      
3-077 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
3-077 opmerking: per bode rowel 3-4-0
3-078 soort onroerend goed: ( )            
3-078 eigenaar:   harmen Gerrits      
3-078 opmerking: pauper
3-079 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 11)            
3-079 eigenaar:   Harmen Werps      
3-079 opmerking: pauper
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 17)            
3-080 eigenaar:   Joris Foockles      
3-080 huurwaarde en aanslag:         CG 13:00:00   CG 2:12:00
3-080 aanslag huurw. voldaan: 5-6-1720            
3-081 soort onroerend goed: huis en hoff ( )            
3-081 eigenaar:   Simen Stinstra      
3-081 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-081 aanslag huurw. voldaan: 17-4-1720            
3-082 soort onroerend goed: huis ( )            
3-082 eigenaar:   wed. Willem Tierx      
3-082 opmerking: pauper
3-083 soort onroerend goed: stal en hoff ( )            
3-083 eigenaar:   b[urgem]r. Heinsius      
3-083 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-083 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
3-084 soort onroerend goed: ( )            
3-084 eigenaar:   Harmen Harmens      
3-084 opmerking: pauper
3-085 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 29)            
3-085 eigenaar:   Claes Hylkes      
3-085 opmerking: pauper
3-086 soort onroerend goed: hoff (Kerkpoortstraat 31)            
3-086 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-086 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-086 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
3-087 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 33)            
3-087 eigenaar:   wed. Jan Jansen      
3-087 opmerking: pro deo begeert
3-088 soort onroerend goed: stal (Kerkpoortstraat 35)            
3-088 eigenaar:   Anne van der Meulen      
3-088 opmerking: ledig
3-089 soort onroerend goed: stal ( )            
3-089 eigenaar:   Sibren Wagenmaker      
3-089 opmerking: ledig
3-090 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-090 eigenaar:   Gerben Sioerds      
3-090 huurwaarde en aanslag:         CG 5:00:00   CG 1:00:00
3-090 aanslag huurw. voldaan: 3-6-1720            
3-091 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-091 eigenaar:   Pieter Tabes      
3-091 opmerking: pauper
3-092 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-092 eigenaar:   wed. Poppe Auckes      
3-092 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-092 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
3-092 grondpacht aan: R. C. Fontein      
3-092 grondpacht en aanslag:           CG 1:05:00 CG 0:06:04
3-092 aanslag grondp. voldaan: 19-7-1720            
3-093 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-093 eigenaar:   Frans Groen      
3-093 opmerking: pauper
3-094 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 39)            
3-094 eigenaar:   Dirck Jansen      
3-094 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-094 opmerking: insolvent
3-095 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 41)            
3-095 eigenaar:   Wyme Wybes      
3-095 gebruiker:   Ruth Jans      
3-095 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-095 aanslag huurw. voldaan: 14-5-1720            
3-096 soort onroerend goed: huis ( )            
3-096 eigenaar:   Blauwe Schuir      
3-096 opmerking: pauper
3-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 43)            
3-097 eigenaar:   Jan Hanses      
3-097 opmerking: pauper
3-098 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 47)            
3-098 eigenaar:   Hendrik Homan      
3-098 opmerking: pauper
3-099 soort onroerend goed: ( )            
3-099 eigenaar:   Jan Arents      
3-099 opmerking: pauper
3-100 soort onroerend goed: huis ( )            
3-100 eigenaar:   Robbert Beerns      
3-100 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-100 opmerking: insolvent
3-101 soort onroerend goed: schuir en hoff ( )            
3-101 eigenaar:   Anne van der Meulen      
3-101 gebruiker:   B. Lantin      
3-101 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-101 aanslag huurw. voldaan: 12-6-1720            
3-102 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-102 eigenaar:   Antie Schiere      
3-102 huurwaarde en aanslag:         CG 5:00:00   CG 1:00:00
3-102 aanslag huurw. voldaan: 11-7-1720            
3-103 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-103 eigenaar:   Lambert Hansen      
3-103 gebruiker:   Hylke Olderman      
3-103 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-103 opmerking: van dese woonig treckt de eygenaar geen huyer
3-103 opmerking: insolvent
3-104 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-104 eigenaar:   Lambert Hansen      
3-104 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-104 aanslag huurw. voldaan: 6-8-1720            
3-105 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-105 eigenaar:   Tiepke Gratema      
3-105 gebruiker:   convoimr. Sloterdijk      
3-105 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
3-105 aanslag huurw. voldaan: 21-5-1720            
3-106 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-106 eigenaar:   Tiepke Gratema      
3-106 gebruiker:   Geertie Harmens      
3-106 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
3-106 aanslag huurw. voldaan: --            
3-106 opmerking: voort jaer betaelt 2-16-0
3-107 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-107 eigenaar:   Harmen Jansen      
3-107 opmerking: pauper
3-108 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-108 eigenaar:   wed. Jetse Hansen      
3-108 gebruiker:   Harmen Gerrits      
3-108 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-108 aanslag huurw. voldaan: 9-9-1720            
3-109 soort onroerend goed: stal ( )            
3-109 eigenaar:   Johannes Tiebbes      
3-109 huurwaarde en aanslag:         CG 3:00:00   CG 0:12:00
3-109 aanslag huurw. voldaan: 30-4-1720            
3-110 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 49)            
3-110 eigenaar:   Oepke Sybes      
3-110 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-110 aanslag huurw. voldaan: 6-9-1720            
3-111 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 51)            
3-111 eigenaar:   wed. Jetse Hansen      
3-111 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-111 aanslag huurw. voldaan: 9-9-1720            
3-112 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 53)            
3-112 eigenaar:   Ruird Bontekoe      
3-112 gebruiker:   Louw Teunis      
3-112 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
3-112 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
3-113 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 55)            
3-113 eigenaar:   Ruird Bontekoe      
3-113 gebruiker:   Jan Jansen      
3-113 huurwaarde en aanslag:         CG 5:00:00   CG 1:00:00
3-113 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
3-114 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 1)            
3-114 eigenaar:   Ruird Bontekoe      
3-114 gebruiker:   Jacobus Hendrix      
3-114 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-114 aanslag huurw. voldaan: --            
3-115 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-115 eigenaar:   Jasper Gerrits      
3-115 gebruiker:   wed. Wouter Panbakker      
3-115 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-115 aanslag huurw. voldaan: 5-7-1720            
3-116 soort onroerend goed: kamers ( )            
3-116 eigenaar:   Tiepke Gratema      
3-116 gebruiker:   Pieter Claessen e.a.      
3-116 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
3-116 aanslag huurw. voldaan: --            
3-116 opmerking: voort jaer betaelt 4-16-0
3-117 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-117 eigenaar:   Jan Buwes      
3-117 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-117 opmerking: insolvent
3-118 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-118 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-118 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-118 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
3-119 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 12)            
3-119 eigenaar:   Sipke Meyes      
3-119 opmerking: pauper
3-120 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 8)            
3-120 eigenaar:   Casper Groen      
3-120 opmerking: pauper
3-121 soort onroerend goed: ( )            
3-121 eigenaar:   Marcus Jaspers      
3-121 opmerking: pro deo versogt
3-122 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-122 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-122 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-122 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
3-123 soort onroerend goed: ( )            
3-123 eigenaar:   Daniel Jansen      
3-123 opmerking: pauper
3-123 grondpacht aan: b[urgem]r. Hiddema      
3-123 grondpacht en aanslag:           CG 2:00:00 CG 0:10:00
3-123 aanslag grondp. voldaan: 31-5-1720            
3-124 soort onroerend goed: woninge ( )            
3-124 eigenaar:   Johannes Cramer      
3-124 gebruiker:   Gerrit Engels      
3-124 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-124 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
3-125 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-125 eigenaar:   Harmen Gerrits      
3-125 opmerking: pauper
3-126 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-126 eigenaar:   vroedsman Laquart      
3-126 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-126 aanslag huurw. voldaan: 8-7-1720            
3-127 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-127 eigenaar:   Job Auckes      
3-127 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-127 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
3-128 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-128 eigenaar:   b[urgem]r. Hiddema      
3-128 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-128 aanslag huurw. voldaan: 9-2-1720            
3-129 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-129 eigenaar:   vroedsman Jan Nolles      
3-129 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-129 aanslag huurw. voldaan: 31-5-1720            
3-130 soort onroerend goed: huis ( )            
3-130 eigenaar:   Alberts Robberts      
3-130 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-130 aanslag huurw. voldaan: 26-6-1720            
3-131 soort onroerend goed: ( )            
3-131 eigenaar:   wed. Marten Ernstes?      
3-131 opmerking: pauper
3-132 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-132 eigenaar:   dr. Eelko Suringar      
3-132 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-132 aanslag huurw. voldaan: 16-7-1720            
3-133 soort onroerend goed: kamers, twee ( )            
3-133 eigenaar:   dr. Eelko Suringar      
3-133 gebruiker:   Wiltie Clases      
3-133 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-133 aanslag huurw. voldaan: --            
3-133 opmerking: onder eede verclaert geen huir te hebben ontfangen
3-134 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-134 eigenaar:   Jacob Jansen      
3-134 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
3-134 aanslag huurw. voldaan: 9-7-1720            
3-135 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-135 eigenaar:   wed. Baucke Fockes      
3-135 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-135 aanslag huurw. voldaan: 5-7-1720            
3-136 soort onroerend goed: kamer (Franekereind 18)            
3-136 eigenaar:   Andries Johannes      
3-136 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-136 aanslag huurw. voldaan: --            
3-136 opmerking: insolvent
3-137 soort onroerend goed: hoff (Franekereind 18)            
3-137 eigenaar:   gemeensman Bonk      
3-137 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-137 aanslag huurw. voldaan: --            
3-138 soort onroerend goed: huis (Franekereind 20)            
3-138 eigenaar:   wed. Dirk Taedes      
3-138 opmerking: pro deo versogt
3-139 soort onroerend goed: huis ( )            
3-139 eigenaar:   Meile Ollema      
3-139 gebruiker:   Dirk Jansen      
3-139 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
3-139 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
3-140 soort onroerend goed: huis ( )            
3-140 eigenaar:   Meile Ollema      
3-140 gebruiker:   Harmen Melchers cum soc.      
3-140 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-140 aanslag huurw. voldaan: 8-5-1720            
3-141 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-141 eigenaar:   Jetse Jans      
3-141 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-141 aanslag huurw. voldaan: --            
3-141 opmerking: insolvent
3-142 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-142 eigenaar:   Pieter Bockes      
3-142 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-142 aanslag huurw. voldaan: 25-7-1720            
3-142 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-142 grondpacht en aanslag:           CG 4:00:00 CG 1:00:00
3-142 aanslag grondp. voldaan: 23-5-1720            
3-143 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-143 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrandts      
3-143 gebruiker:   Antie Wigles      
3-143 huurwaarde en aanslag:         CG 7:00:00   CG 1:08:00
3-143 aanslag huurw. voldaan: 9-7-1720            
3-144 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-144 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrandts      
3-144 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
3-144 aanslag huurw. voldaan: 9-7-1720            
3-145 soort onroerend goed: ( )            
3-145 eigenaar:   Harmen Auckes      
3-145 opmerking: pro deo begeert
3-146 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-146 eigenaar:   b[urgem]r. Weima      
3-146 huurwaarde en aanslag:         CG 5:00:00   CG 1:00:00
3-146 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
3-147 soort onroerend goed: ( )            
3-147 eigenaar:   Frans Cornelis      
3-147 opmerking: pauper
3-148 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-148 eigenaar:   Ype Pieters      
3-148 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-148 aanslag huurw. voldaan: 10-6-1720            
3-149 soort onroerend goed: huis (Franekereind 40)            
3-149 eigenaar:   Marten Andries      
3-149 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
3-149 aanslag huurw. voldaan: 16-8-1720            
3-149 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-149 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
3-149 aanslag grondp. voldaan: 23-5-1720            
3-150 soort onroerend goed: pakhuis (Franekereind 38)            
3-150 eigenaar:   Hendrick Sopingius      
3-150 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-150 aanslag huurw. voldaan: 17-7-1720            
3-151 soort onroerend goed: huis (Franekereind 36)            
3-151 eigenaar:   Hendrick Sopingius      
3-151 gebruiker:   Geert Dirks cum soc.      
3-151 huurwaarde en aanslag:         CG 39:00:00   CG 7:16:00
3-151 aanslag huurw. voldaan: 17-7-1720            
3-152 soort onroerend goed: huis (Franekereind 34)            
3-152 eigenaar:   Sybe Pieters      
3-152 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
3-152 aanslag huurw. voldaan: 3-6-1720            
3-152 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-152 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
3-152 aanslag grondp. voldaan: 23-5-1720            
3-153 soort onroerend goed: huis ( )            
3-153 eigenaar:   Ruird Sickes cum soc.      
3-153 gebruiker:   Antie Gerrits      
3-153 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
3-153 aanslag huurw. voldaan: 20-9-1720            
3-153 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-153 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
3-153 aanslag grondp. voldaan: 23-5-1720            
3-154 soort onroerend goed: huis (Franekereind 32)            
3-154 eigenaar:   b[urgem]r. Sopingius      
3-154 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
3-154 aanslag huurw. voldaan: 17-7-1720            
3-154 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-154 grondpacht en aanslag:           CG 2:00:00 CG 0:10:00
3-154 aanslag grondp. voldaan: 23-5-1720            
3-155 soort onroerend goed: huis (Franekereind 30)            
3-155 eigenaar:   Pieter Tomas      
3-155 gebruiker:   Rimmert Rommerts cum soc.      
3-155 huurwaarde en aanslag:         CG 22:00:00   CG 4:08:00
3-155 aanslag huurw. voldaan: --            
3-155 opmerking: desen aen de executeur betaeld
3-155 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-155 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
3-155 aanslag grondp. voldaan: 23-5-1720            
3-156 soort onroerend goed: huis (Franekereind 26)            
3-156 eigenaar:   Jacob Asperen      
3-156 huurwaarde en aanslag:         CG 84:00:00   CG 16:16:00
3-156 aanslag huurw. voldaan: 8-5-1720            
3-156 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-156 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
3-156 aanslag grondp. voldaan: 23-5-1720            
3-157 soort onroerend goed: schuir (Franekereind 24)            
3-157 eigenaar:   Jacob Asperen      
3-157 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
3-157 aanslag huurw. voldaan: 8-5-1720            
3-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
3-158 eigenaar:   Jasper Gerrits      
3-158 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-158 aanslag huurw. voldaan: 5-7-1720            
3-158 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-158 grondpacht en aanslag:           CG 0:14:00 CG 0:03:08
3-158 aanslag grondp. voldaan: 23-5-1720            
3-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
3-159 eigenaar:   Jan Pieters      
3-159 gebruiker:   Hendrick Jansen      
3-159 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-159 aanslag huurw. voldaan: 26-7-1720            
3-159 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-159 grondpacht en aanslag:           CG 0:15:00 CG 0:03:12
3-159 aanslag grondp. voldaan: 23-5-1720            
3-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
3-160 eigenaar:   wed. Jan Sickes      
3-160 gebruiker:   Broer Pieters      
3-160 huurwaarde en aanslag:         CG 63:00:00   CG 12:12:00
3-160 aanslag huurw. voldaan: 20-7-1720            
3-160 grondpacht aan: vroedsman Altena      
3-160 grondpacht en aanslag:           CG 0:08:00 CG 0:02:00
3-160 grondpacht aan: dr. Acker      
3-160 grondpacht en aanslag:           CG 1:06:00 CG 0:06:08
3-160 aanslag grondp. voldaan: 31-7-1720            
3-160 opmerking: belast met 8 st. aen de vroedsman altena en met 26 st. aen dr. acker
3-160 opmerking: 1720 den 31 july voor de grondpagt ontfang 0-8-8
3-161 soort onroerend goed: keet (Lammert Warndersteeg 10)            
3-161 eigenaar:   wed. Dirk Pieters      
3-161 gebruiker:   Pieter Tiebbes      
3-161 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
3-161 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
3-162 soort onroerend goed: keet (Lammert Warndersteeg 8)            
3-162 eigenaar:   secr[etaris] Backer      
3-162 gebruiker:   Arjen Robijns      
3-162 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
3-162 aanslag huurw. voldaan: 30-5-1720            
3-163 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-163 eigenaar:   vr[oedsman] Bonk      
3-163 gebruiker:   Jan Swart      
3-163 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
3-163 aanslag huurw. voldaan: --            
3-164 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 7)            
3-164 eigenaar:   Hendrik Hendriks      
3-164 gebruiker:   Heere Ymes      
3-164 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
3-164 aanslag huurw. voldaan: --            
3-165 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 5)            
3-165 eigenaar:   Hendrik Tijssen      
3-165 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-165 aanslag huurw. voldaan: 18-6-1720            
3-166 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 9)            
3-166 eigenaar:   Jan Pieters erven      
3-166 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-166 aanslag huurw. voldaan: 8-6-1720            
3-166 opmerking: 1720 den 8 juny van pieter jansen voor de helft ontfangen 1-16-0
3-167 soort onroerend goed: huis en schuir (Lammert Warndersteeg 13)            
3-167 eigenaar:   Hendrik Hendriks      
3-167 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-167 aanslag huurw. voldaan: --            
3-167 opmerking: door de executeur ontfangen
3-168 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 18)            
3-168 eigenaar:   Foppe Claessen erven      
3-168 gebruiker:   Gerrit Pieters cum soc.      
3-168 huurwaarde en aanslag:         CG 22:00:00   CG 4:08:00
3-168 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
3-168 opmerking: 1720 den 18 july wegens gerrit pieters hier op betaelt 2-0-0
3-168 aanslag huurw. voldaan: --            
3-168 opmerking: de andere helft door de executeur ontfangen
3-169 soort onroerend goed: (Lammert Warndersteeg 16)            
3-169 eigenaar:   Hans Hendrix      
3-169 opmerking: pauper
3-170 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 14)            
3-170 eigenaar:   wed. Jan Hessels      
3-170 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-170 opmerking: insolvent
3-171 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 12)            
3-171 eigenaar:   Gerrit Jansen      
3-171 opmerking: onvermogende
3-172 soort onroerend goed: huis ( )            
3-172 eigenaar:   Lourens Klinkhamer      
3-172 gebruiker:   Teunis Jans cum soc.      
3-172 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
3-172 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
3-173 soort onroerend goed: huis (Kruisstraat 10)            
3-173 eigenaar:   wed. Pieter Geerts      
3-173 opmerking: pauper
3-174 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 10)            
3-174 eigenaar:   Evert Claessen      
3-174 gebruiker:   Pier Bauckes      
3-174 huurwaarde en aanslag:         CG 35:00:00   CG 7:00:00
3-174 aanslag huurw. voldaan: 23-5-1720            
3-175 soort onroerend goed: mouterie (Kruisstraat 8)            
3-175 eigenaar:   Uift Folkerts erven      
3-175 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-175 aanslag huurw. voldaan: 25-5-1720            
3-176 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 6)            
3-176 eigenaar:   Hylke Johannis      
3-176 gebruiker:   Simen Dates      
3-176 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-176 aanslag huurw. voldaan: 19-7-1720            
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
3-177 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-177 huurwaarde en aanslag:         CG 17:00:00   CG 3:08:00
3-177 aanslag huurw. voldaan: 16-3-1720            
3-178 soort onroerend goed: huis ( )            
3-178 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-178 gebruiker:   wed. Baucke Joostes      
3-178 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-178 aanslag huurw. voldaan: 16-3-1720            
3-179 soort onroerend goed: huis ( )            
3-179 eigenaar:   Hans Jansen      
3-179 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-179 aanslag huurw. voldaan: --            
3-179 opmerking: per bode rowel b[etaelt] 2-8-0
3-180 soort onroerend goed: huis ( )            
3-180 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-180 gebruiker:   Jan Jacobs cum soc.      
3-180 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-180 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
3-180 opmerking: 1720 den 18 july van dieuke pieters hier op ontfangen 2-0-0
3-180 opmerking: verklarend aen de burge[meester] fopma dat de ander? vergeefs woonde
3-181 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-181 eigenaar:   wed. b[urgem]r. Kimstra      
3-181 gebruiker:   wed. Jentie Haenties      
3-181 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
3-181 aanslag huurw. voldaan: 19-7-1720            
3-182 soort onroerend goed: ( )            
3-182 eigenaar:   wed. Andries Roeloffs      
3-182 opmerking: pauper
3-183 soort onroerend goed: kamers (Franekereind 14)            
3-183 eigenaar:   Hylke Hanekuik      
3-183 gebruiker:   Jan Gerloffs CG 15:00:00    
3-183 gebruiker:   Harmen Bauckes CG 15:00:00    
3-183 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
3-183 aanslag huurw. voldaan: 19-7-1720            
3-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 16)            
3-184 eigenaar:   Johannes Vosma      
3-184 gebruiker:   Pieter Tomas      
3-184 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
3-184 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
3-185 soort onroerend goed: huis ( )            
3-185 eigenaar:   Pieter Feitema      
3-185 gebruiker:   Stoffel Hansen      
3-185 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
3-185 aanslag huurw. voldaan: 23-7-1720            
3-186 soort onroerend goed: huis ( )            
3-186 eigenaar:   wed. Simen Jacobs      
3-186 gebruiker:   Acke Jans      
3-186 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
3-186 aanslag huurw. voldaan: 22-7-1720            
3-187 soort onroerend goed: huis (Franekereind 10)            
3-187 eigenaar:   Reiner Fontein      
3-187 gebruiker:   Harmen Arents      
3-187 huurwaarde en aanslag:         CG 61:00:00   CG 12:04:00
3-187 aanslag huurw. voldaan: 21-5-1720            
3-188 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
3-188 eigenaar:   Reiner Fontein      
3-188 gebruiker:   wed. Dirk Pieters      
3-188 huurwaarde en aanslag:         CG 93:00:00   CG 18:12:00
3-188 aanslag huurw. voldaan: 21-5-1720            
3-189 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
3-189 eigenaar:   Jacob Pieters      
3-189 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
3-189 aanslag huurw. voldaan: 14-9-1720            
3-190 soort onroerend goed: huis (Franekereind 6)            
3-190 eigenaar:   Hylcke Hanekuik      
3-190 huurwaarde en aanslag:         CG 103:00:00   CG 20:12:00
3-190 aanslag huurw. voldaan: 19-7-1720            
3-191 soort onroerend goed: huis ( )            
3-191 eigenaar:   Philippus Lucas      
3-191 gebruiker:   Scheerhagen cum soc.      
3-191 huurwaarde en aanslag:         CG 28:10:00   CG 5:14:00
3-191 aanslag huurw. voldaan: 19-7-1720            
3-192 soort onroerend goed: huis (Franekereind 4)            
3-192 eigenaar:   Rinse Abbes      
3-192 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-192 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
3-193 soort onroerend goed: huis (Franekereind 2)            
3-193 eigenaar:   Johannes Jansen      
3-193 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-193 opmerking: insolvent
3-194 soort onroerend goed: huis ( )            
3-194 eigenaar:   Jan Ulbes      
3-194 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
3-194 aanslag huurw. voldaan: 9-7-1720            
3-195 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 68)            
3-195 eigenaar:   Jetske Jacobs      
3-195 gebruiker:   Remmert Huberts      
3-195 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
3-195 aanslag huurw. voldaan: --            
3-195 opmerking: aen de executeur betaeld
3-196 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 66)            
3-196 eigenaar:   Cornelis Tiesses erven      
3-196 gebruiker:   Pier Bauckes      
3-196 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 6:08:00
3-196 aanslag huurw. voldaan: 23-5-1720            
3-197 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 64)            
3-197 eigenaar:   Simen Hendrix      
3-197 opmerking: onvermogende
3-198 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 62)            
3-198 eigenaar:   Tomas Jaspers      
3-198 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-198 aanslag huurw. voldaan: 24-5-1720            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
3-199 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-199 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 20:00:00
3-199 aanslag huurw. voldaan: 16-3-1720            
3-200 soort onroerend goed: huis ( )            
3-200 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-200 gebruiker:   Willem Trompetter CG 32:00:00    
3-200 gebruiker:   Hendrik Willems CG 12:00:00    
3-200 huurwaarde en aanslag:         CG 44:00:00   CG 8:16:00
3-200 aanslag huurw. voldaan: 16-3-1720            
3-201 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 58)            
3-201 eigenaar:   Wybe Hanekuik      
3-201 gebruiker:   Jan van Oudenaerde      
3-201 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-201 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
3-202 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 56)            
3-202 eigenaar:   J. Cramer cum soc.      
3-202 gebruiker:   hopman Kalkensteen      
3-202 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
3-202 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
3-203 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 54)            
3-203 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-203 gebruiker:   Jacob Ydes      
3-203 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-203 aanslag huurw. voldaan: 16-3-1720            
3-204 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 52)            
3-204 eigenaar:   Aucke Jansen Backer      
3-204 huurwaarde en aanslag:         CG 42:00:00   CG 8:08:00
3-204 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1723            
3-205 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 50)            
3-205 eigenaar:   Aucke Jansen Backer      
3-205 gebruiker:   wed. Sioerd Ekes      
3-205 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-205 aanslag huurw. voldaan: 17-5-1720            
3-206 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 48)            
3-206 eigenaar:   Taecke Jacobs      
3-206 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-206 opmerking: door de executeur ontfangen
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 38)            
3-207 eigenaar:   b[urgem]r. Fopma      
3-207 huurwaarde en aanslag:         CG 72:00:00   CG 14:08:00
3-207 aanslag huurw. voldaan: 21-3-1720            
3-208 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-208 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-208 gebruiker:   Hendrik Poulus      
3-208 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-208 aanslag huurw. voldaan: 16-3-1720            
4-001 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
4-001 eigenaar:   Jurrien Harmens      
4-001 gebruiker:   Gerrit Beerns      
4-001 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
4-001 aanslag huurw. voldaan: 31-5-1720            
4-002 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
4-002 eigenaar:   Jurrien Harmens      
4-002 gebruiker:   Jan Jans      
4-002 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
4-002 aanslag huurw. voldaan: 31-5-1720            
4-003 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
4-003 eigenaar:   vroedsman Bonk      
4-003 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-003 aanslag huurw. voldaan: --            
4-004 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
4-004 eigenaar:   Lolle Kok erven      
4-004 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-004 aanslag huurw. voldaan: 24-5-1720            
4-005 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
4-005 eigenaar:   b[urgem]r. Winalda      
4-005 huurwaarde en aanslag: