Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

Spring naar: Aa  Ae  Ai  Ao  Au  Ay  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
CHRISTIAANS, Leentie Christiaens van der Akoper huis met steeg en een ledige plaatsSchritsen 211633233118v
AKEN, MELCHERT PIETERS Melchior Pyters van Aackenkoper huis met steeg en plaatsAchterstraat161122924r
LUITJENS, IEMEde erfgenamen van wijlen Emo Luytjens Aaldricksrector van de Latijnse schoolnaastligger ten westen Rozengracht 231688242258r
TEUNIS, JAN Jan Thonis Aalman, c.u.bewoner Vijverstraat 18163323390v
AARDENBURG, Aardenbergnaastligger ten noorden Schritsen 231803266289r
AARDENBURG, C. C. Aardenburgnaastligger ten westen Hofstraat 20176425681r
AARDENBURG, C. vroedsman C. Aardenburg, i.c.naastligger ten westen Rozengracht 17176825743r
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburg, c.u.naastligger ten oosten Rozengracht 51778259146v
AARDENBURG, C. C. Aardenburgnaastligger ten oosten Lanen 301782260267r
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburgnaastligger ten oosten Hofstraat 4178626296v
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburgnaastligger ten zuiden Hofstraat 4178626296v
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburgnaastligger ten westen Hofstraat 4178626296v
AARDENBURG, KORNELIS vroedsman Cornelis Aardenburgkoopmankoper Rozengracht 151763255210v
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburg, lid van de gemeentekoper hofHofstraat ZZ176425680r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburgnaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ176425680r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburgnaastligger ten westen Hofstraat ZZ176425680r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburgnaastligger ten noorden Hofstraat ZZ176425680r
AARDENBURG, KORNELIS vroedsman Cornelis Aardenburg, c.s.koopmankoper door niaar woningHofstraat 20176425681r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburg, lid van de gemeentekoper huisRozenstraat 1Almenum176425681v
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburgnaastligger ten zuiden Rozenstraat 1176425681v
AARDENBURG, KORNELIS vroedsman Cornelis Aardenburgkoopmankoper lege grondHofstraat 161765256124r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburgnaastligger ten zuiden Hofstraat 161765256124r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburgnaastligger ten westen Hofstraat 161765256124r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburgverkoper q.q. Rozengracht 51778259146v
AARDENBURG, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Aardenburgverkoper q.q. Voorstraat 451780259276r
AARDENBURG, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Aardenburgkoper huisHofstraat 221782260251r
AARDENBURG, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Aardenburgnaastligger ten westen Hofstraat 221782260251r
AARDENBURG, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Aardenburgverkoper q.q. Rozengracht 71785261263r
AARDENBURG, KORNELIS gezworen gemeensman Cornelis Aardenburgverkoper Heiligeweg 66178626252r
AARDENBURG, KORNELIS gezworen gemeensman Cornelis Aardenburgverkoper Lanen 32178626252r
AARDENBURG, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Aardenburgnaastligger ten westen Hofstraat 22178626254r
AARDENBURG, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Aardenburgverkoper Hofstraat 22178626254r
AARDENBURG, HISKE Hiske Aardenburgverkoper Heiligeweg 661787262180r
AARDENBURG, IDSKE Itske Aardenburgkoper huisHeiligeweg 66178626252r
AARDENBURG, IDSKE Itske Aardenburgkoper 1/2 huisLanen 32178626252r
AARDENBURG, IDSKE Itske Aardenburgeigenaar van 1/2 Lanen 32178626252r
AARDENBURG, S. S. Aardenburgnaastligger ten noorden Rozengracht 51778259146v
AARDENBURG, SJOERD Sioerd Aardenburgingenieur in dienst van de Staatverkoper Rozengracht 71785261263r
AARDENBURG, SJOERD PIETERS Sioerd Pytters Aardenburg, c.u.molenaar (mr. -)geniaarde koper Noorderhaven 241741250148v
AARDENBURG, SJOERD PIETERS Sjoerd Pieters Aardenburgwinkelierkoper Heiligeweg 661756253253r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis Aarntsnaastligger ten westen Liemendijk NZ1654236269v
AARSEN, ANTJE Anna van Aarsenverkoper Achterstraat NZ1795264278r
AARSEN, ANTJE Anna van Aarsenverkoper Anjelierstraat 391809268266r
AARSEN, ANTJE Anna van Aarsenverkoper Anjelierstraat 411809268266r
AARSEN, ANTJE Anna van Aarsenverkoper Grote Kerkstraat 31west1809268271r
AARSEN, GEERTRUIDA Geertruida van Aarsen, voor haar kinderenverkoper Zoutsloot 11779259305v
AARSEN, GEERTRUIDA Geertruida van Aarsen, voor haar kinderenverkoper Zoutsloot NZ1779259305v
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsenverkoper van 1/3 van 1/4 (=1/12) Hondenstraat 91759254210v
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsenverkoper van 1/4 Hondenstraat 91759254210v
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsenverkoper Grote Bredeplaats 141759254212r
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsengeniaarde koper Franekereind 1176125586v
AARSEN, MAGNUS de weduwe van Magnus van Aarsennaastligger ten oosten Schritsen 531781260129r
AARSEN, MAGNUS wijlen vroedsman Magnus van Aarsenverkoper Schritsen 551786262147r
, ANTJEde verkoper Anna van Aasennaastligger ten westen Achterstraat NZ1795264278r
, SIEMEN Symon Abagaegedaagde Voorstraat ZZ1667239121ar
ABBEMA, ANTJE RINTJES Antie Rinties Abbemaverwandelaar van 1/3 Noorderhaven 111169324357v
ABBEMA, SIPKE Sipcke Abbemakoper kameronbekend1601228250v
, SIPKE Sipcke Abbesmaverkoper onbekend1601228255r
ABEL, D. D. Abelhuurder (p.w.)Fabrieksstraat 341800265255v
, SIEBREN Sibrandus Abeliverpachter grond Klaverbladstraat 51618230124v
, SIEBREN Sybrandus Abeliverpachter grond Klaverbladstraat 191612229102r
, CATHARINA Catharina Aberkrommekoper Schritsen 351723246184v
, CATHARINA Catharina Aberkrommekoper Schritsen 351724246192r
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, en haar kinderenverkoper Rozengracht 26178126057v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, en haar kinderenverkoper ([volgens DTB: Abitzch])Wasbleek 13178126057v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschzverkoper Wasbleekstraat WZ178126057v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschzverkoper Wasbleekstraat WZ178126057v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschzverkoper Wasbleekstraat WZ178126057v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Nieuweburen 11178126097v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Zuiderstraat178126099r
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Noorderhaven 361781260100v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Rinnertspijp 11781260106r
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Voorstraat 11oost1781260109v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Noorderhaven 541781260109v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Voorstraat 11west1781260109v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschzverkoper Grote Ossenmarkt 1a1782260227v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschzverkoper Lanen 501782260229r
ABBEMA, HIELKE Hylke Abma, thans uitlandigverkoper van 1/16 Voorstraat 31810269112v
ABBEMA, JOCHEM Jochem Abmaverkoper van 1/16 Voorstraat 31810269112v
, JAN Jan Adam Abrahamschipper (trekveer-)verkoper Scheerstraat 91803266203r
, JOHANNES Johan Adam Abrahamschipper (oud beurt-)verkoper Lanen 85oost17852627v
, JOHANNES Johan Adam Abrahamsschipper (oud -)koper huisScheerstraat 9178626256r
ADAMS, JOHANNES Johannes Adams Abrahamsnaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 61794264200v
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acamaapothekerkoper kamerBrouwersstraat 12zuid_achter1742250226v
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acamaapothekerkoper huisBrouwersstraat 12zuid1743250300r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama, c.u.naastligger ten westen Brouwersstraat 12zuid1743250300r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acamanaastligger ten noorden Brouwersstraat 141749251279r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acamanaastligger ten noorden Brouwersstraat 14174925217v
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acamaapothekerverkoper Brouwersstraat 12zuid1754253158r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acamaapothekerverkoper van 1/2 Rozengracht 121754253173r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acamaapothekerverkoper van 1/2 Rozengracht 101755253216r
ACRONIUS, WESSEL wijlen ds. Wesselus Accroniuspredikanterflater Kerkpoortstraat 55achter1657237259r
, PIETER Pieter van Achtverkoper q.q. Voorstraat 731599228185v
, PIETER Pieter van Achtkoper provisioneel huisLanen 111600228190r
, PIETER Pieter van Achtkoper q.q. Lanen 111600228190r
, PIETERwijlen Pieter van Achtverkoper Lanen NZ1605228444r
PIETERS, PIETER Pyeter Pyeters van Achtbruidegom 1598228130r
ACHTEN, PIETER Pieter van Achtenkoper Hoogstraat 2161623030r
ACHTEN, PIETER Pieter van Achtenverkoper Hoogstraat 2161623030r
ACHTEN, PIETER PIETERS Pieter Pieters van Achtenverkoper Lanen 131618230128r
, MEINERT Meynardus Ackenboldverkoper Noorderhaven 1041695243134r
AKKER, de zoutkeet van gemeensman Ackernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid167824114r
AKKER, de hof van dr. Ackernaastligger ten zuiden Zoutsloot 22169424391v
AKKER, de dochters van notaris Ackerhuurder voorste kamer (p.j.)Grote Ossenmarkt 171717245296r
AKKER, ALBERT de hof van Albert Ackerkoopmannaastligger ten oosten Rapenburg ZZ167224091v
AKKER, ALBERT de hof van Albert Ackernaastligger ten oosten Rapenburg ZZ1676240238v
AKKER, ALBERT Albert Ackerkoopmankoper provisioneel twee kamers onder een dakNoordergrachtswal167924111ra
AKKER, ALBERT de crediteuren van Albert Ackerverkoper Noorderhaven 1061687242169v
AKKER, ALBERT de crediteuren van Albert Ackerverkoper Sint Jacobstraat 10zuid1687242171r
AKKER, ALBERT de crediteuren van Albert Ackerverkoper Hoogstraat 151687242176v
AKKER, ALBERT JANS Albert Jans Acker, c.u.koper 1/3 huisNoorderhaven 80166723918va
AKKER, ALBERT JANS Albert Jansen Acker, c.u.koper hof met een vrije in- en uitgang op het noorden op RapenburgRapenburg1668239170r
AKKER, ALBERT JANS Albert Jansen Ackerkoper pakhuis met walNoorderhaven 1061681241122v
AKKER, ALBERT JANSHopman Albert Jansen Ackerkoper provisioneel huisHoogstraat 15168324168va
AKKER, ALBERT JANSburgerhopman Albert Jansen Ackernaastligger ten westen Noorderhaven 82168424254r
AKKER, ALBERT JANSburgerhopman Albert Jansen Ackerkoper huis met kelder die lang als scholkelder is gebruiktNoorderhaven 72168524282r
AKKER, ALBERT JANSburgerhopman Albert Jansen Ackernaastligger ten noorden Voorstraat 35168524285v
AKKER, ALBERT JANSde crediteuren van Albert Jansen Ackerverkoper van 1/2 Noorderhaven 721687242207r
AKKER, ALBERT JANSburgerhopman Albert Jansen Ackerkoper Sint Jacobstraat 10zuid16852426va
AKKER, Albertie Ackerkoopmannaastligger ten westen Rapenburg ZZ167924149v
AKKER, KLAAS Claas Ackerchirurgijn (mr. -)koper 1/6 van 2 kamersDroogstraat 211688242255r
AKKER, KLAAS Claas Ackerchirurgijn (mr. -)geniaarde koper Noorderhaven 421688242256v
AKKER, KLAAS Claes Ackerkoper 1/4 grondpacht van 62-00-00 GGten zuidoosten van Harlingen1688242243r
AKKER, KLAAS de tuin van dr. Claes Ackernaastligger ten zuiden Zoutsloot 24169424378r
AKKER, KLAAS de tuin van dr. Claes Ackernaastligger ten zuiden Zoutsloot 241696243221r
AKKER, DIEUWKE GERRITS Dieuke Gerrits Ackerverkoper Nieuwstraat 301738249335v
AKKER, ELBERT Elbert Ackerkoopmanbewoner Noorderhaven 801687242176r
AKKER, ELBERT de crediteuren van Elbert Ackerverkoper Noorderhaven 801687242176r
AKKER, EILERT de crediteuren van Eldert Ackerverkoper Rapenburg 221687242177r
AKKER, FOKELTJE Fokeltie Ackergeniaarde koper Drie Roemersteeg 5172724756v
AKKER, GERARDUS Gerardus Ackerkoper kamerRapenburg 121687242202v
AKKER, GERARDUS Gerardus Ackernotariskoper huisKerkpad 11687242204r
AKKER, GERARDUS Gerardus Ackernotarisverkoper Kerkpad 11691242341v
AKKER, GERARDUS Gerardus Ackernotariskoper grondpacht van 1-06-00 CGFranekereindde Oliemolen1691242370v
AKKER, GERARDUS Gerardus Acker, c.u.verkoper Lanen 381692242379v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Ackernotarisverkoper Hoogstraat 15168324168va
AKKER, GERARDUS Gerhardus Ackernotarisverkoper Hoogstraat 15achter168324169va
AKKER, GERARDUS Gerhardus Ackernotariskoper huisLanen 38168424242r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Ackernotariskoper huis en tuinSchritsen 331688242255v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Ackernotariskoper huis en tuinLanen 401688242255v
AKKER, GERARDUS plaats en scheidsmuur van Gerhardus Ackernotarisnaastligger ten noorden Schritsen 291689242264v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Ackernotarisgeniaarde koper Romastraat 6169324345v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Ackernotariskoper hof met vruchtbomen en afdakRozengracht 7oost1696243237v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Acker, c.u.notariskoper huisNoorderhaven 771696243258r
AKKER, GERRIT Gerrit Ackernaastligger ten noorden Nieuwstraat 321725246218r
AKKER, GERRIT de weduwe van Gerrit Ackervoormalig eigenaarse Nieuwstraat 30173824918va
AKKER, GERRIT de weduwe van Gerrit Ackervoormalig eigenaarse Nieuwstraat 30173824919ra
AKKER, JANKE de erfgenamen van wijlen Janneke Ackernaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 41735249138v
AKKER, JANKE ALBERTSde uitgang van het huis van Janneke Alberts Ackernaastligger ten oosten Voorstraat 30achter1730247312v
AKKER, JELMER EGBERTS Jelmer Egberts Ackerwinkelierkoper 1/4 huisVoorstraat 62177625912v
AKKER, JELMER EGBERTSmedehuurder Jelmer Egberts Ackerverkoper Voorstraat 62178526214r
AKKER, JOHANNES Joannes Ackermedicinae doctorkoper Lammert Warndersteeg 3168524293r
AKKER, JOHANNES dr. Joannes Ackerverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 31687242160v
AKKER, NEELTJE Neeltie Acker, minderjarigverkoper Rozengracht 7oost170824570v
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Ackernaastligger ten zuiden Lanen 501694243118r
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Ackermedicinae doctorkoper pan- en estrikwerkZeilmakersstraat 21696243242r
AKKER, NICOLAAS de tuin van dr. Nicolaus Ackernaastligger ten zuiden Zoutsloot 24169924417r
AKKER, SASKE ALBERTS Saske Alberts Ackerverkoper Noordijs 5169124223ra
AKKER, TRIJNTJE GERRITS Trijntje Gerryts Ackerkoper Zuiderhaven 36west17562549v
AKKER, TRIJNTJE GERRITS Trijntje Gerryts Ackerverkoper Zuiderhaven 36west1765256101v
AKKER, dr. Vobiscus Acker, minderjarigverkoper Rozengracht 7oost170824570v
AKKER, WOPKE JANSde zoutkeet van de gemeensman Wopcke Jans Ackernaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg 1166723965v
AKKER, WOPKE JANSde zoutkeet van de gemeensman Wopcke Jans Ackernaastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 1166723965v
AKKER, WOPKE JANS Wopcke Jansen Acker, c.u.koper hof met prieel, bomen en plantenFranekerpoort (gebied)1661238106r
AKKER, WOPKE JANS Wopcke Jansen Acker, c.u.koper huis met een achterhuis en een plaatske er tusseninGrote Bredeplaats 241661238106v
AKKER, WOPKE JANSgezworen gemeensman Wopcke Jansen Ackerkoper kamer met een loods erachterWeverstraat166723989r
AKKER, WOPKE vroedsman Wopke Ackernaastligger ten oosten Hofstraat 121674240160r
AKKER, WOPKE gemeensman Wopke Ackernaastligger ten noorden Hondenstraat 91677240262r
AKKER, WOPKE de keet van Wopke Ackernaastligger ten westen Weverstraat1681241149r
AKKER, WOPKE gemeensman Wopke Ackerverkoper Weverstraat1681241149r
AKKER, WOPKE als bewoner oud gemeensman Wopke Ackernaastligger ten noorden Brouwersstraat 14168224162va
AKKER, WOPKE de keet eerder van gemeensman Wopke Ackernaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg 11689242275v
AKKER, WOPKE de keet eerder van gemeensman Wopke Ackernaastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 11689242275v
AKKER, WOPKE JANSgezworen gemeensman Wopke Jansen Acker, c.u.koper hof met bomen en planten en een nieuw gebouwd zomerhuisHofstraat 12a1669239183r
AKKER, WOPKE JANSgezworen gemeensman Wopke Jansen Ackerverkoper Hofstraat 12a1676240247v
AKKER, WOPKE JANShet huis van de gemeensman Wopke Jansen Ackernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 221677240260r
AKKER, WOPKE JANSgemeensman Wopke Jansen Ackerverkoper Grote Bredeplaats 241681241134r
AKKER, WOPKE JANSwijlen Wopke Jansen Ackerverkoper Lammert Warndersteeg 3168524293r
AKKER, IEFKE Yefke Ackerkoper huisNoorderhaven 871737249207v
AKKER, IEFKE Yefke Ackerverkoper Noorderhaven 871747251168r
AKKER, IEFKE Yffke Ackerverkoper Noorderhaven 851747251170r
AKKER, IEFKE Yfke Acker, minderjarigverkoper Rozengracht 7oost170824570v
AKKERSLOOT, ANTJE Antie Ackerslootverkoper Heiligeweg 601640234117v
AKKERSLOOT, ANTJE Antie Ackerslootverkoper Heiligeweg 581640234117v
AKKERSLOOT, ANTJE Antie Ackerslootverkoper Vijverstraat 71640234117v
AKKERSLOOT, ANTJE Antie Ackerslootverkoper Vijverstraat 91640234117v
AKKERSLOOT, ANTJE PIETERSde kinderen van wijlen Antie Pieters Ackerslootverkoper Heiligeweg 60167924160r
AKKERSLOOT, ARJEN Ariaen Ackerslootverkoper Heiligeweg 601640234117v
AKKERSLOOT, ARJEN Ariaen Ackerslootverkoper Heiligeweg 581640234117v
AKKERSLOOT, ARJEN Ariaen Ackerslootverkoper Vijverstraat 71640234117v
AKKERSLOOT, ARJEN Ariaen Ackerslootverkoper Vijverstraat 91640234117v
AKKERSLOOT, ARJAANTJE Ariaentje Ackerslootverkoper Heiligeweg 601640234117v
AKKERSLOOT, ARJAANTJE Ariaentje Ackerslootverkoper Heiligeweg 581640234117v
AKKERSLOOT, ARJAANTJE Ariaentje Ackerslootverkoper Vijverstraat 71640234117v
AKKERSLOOT, ARJAANTJE Ariaentje Ackerslootverkoper Vijverstraat 91640234117v
AKKERSLOOT, KORNELIS Cornelis Ackerslootverkoper Heiligeweg 601640234117v
AKKERSLOOT, KORNELIS Cornelis Ackerslootverkoper Heiligeweg 581640234117v
AKKERSLOOT, KORNELIS Cornelis Ackerslootverkoper Vijverstraat 71640234117v
AKKERSLOOT, KORNELIS Cornelis Ackerslootverkoper Vijverstraat 91640234117v
AKKERSLOOT, KORNELIS GERRITS Cornelis Gerryts van Ackerslootverkoper q.q. Zuiderstraat1683241263v
AKKERSLOOT, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Ackerslootverkoper Heiligeweg 60167924160r
AKKERSLOOT, GILLES GERRITS Gillis Gerryts van Ackerslootkoper 1/6 huis en erf alwaer de Jol uythangtNoorderhaven 47de Jol1676240233v
AKKERSLOOT, GILLES GERRITS Gillis Gerryts van Ackerslootkoper 1/6 huis ([staat: 100 zilveren ducatons])Noorderhaven 471677240271v
AKKERSLOOT, GILLES GERRITS Gillis Gerryts Ackerslootkoopmankoper 1/10 huis en erfNoorderhaven 47de Jol1677240272r
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jielles Gerryts van Ackerslootverkoper Noorderhaven 34achter168524297v
AKKERSLOOT, JILLES Jillis Ackerslootnaastligger ten oosten Noorderhaven 4316792416ra
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerrits van Ackerslootkoper kamer en ledige plaatsCarl Visschersteeg OZ167024023v
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerryts van Ackerslootkoper 1/2 huisNoorderhaven 34achter167824117v
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerryts van Ackerslooteigenaar van 1/2 Noorderhaven 34achter167824117v
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerryts van Ackerslootkoper huisZuiderstraat1680241103r
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerryts Ackerslootnaastligger ten zuiden Zuiderstraat1680241109v
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerryts van Ackerslootverkoper Zuiderstraat1683241263v
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerryts van Ackerslootkoper provisioneel 17/30 huis en erf alwaer de Joll uithanghtNoorderhaven 47de Joll16782415ra
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerryts van Ackerslooteigenaar van 13/30 Noorderhaven 4716782415ra
AKKERSLOOT, P. P. Ackerslootkoopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 1170124490r
AKKERSLOOT, PIETJE Peter Ackerslootverkoper Heiligeweg 601640234117v
AKKERSLOOT, PIETJE Peter Ackerslootverkoper Heiligeweg 581640234117v
AKKERSLOOT, PIETJE Peter Ackerslootverkoper Vijverstraat 71640234117v
AKKERSLOOT, PIETJE Peter Ackerslootverkoper Vijverstraat 91640234117v
AKKERSLOOT, PIETER lege plaats en put van Peter Ackerslootnaastligger ten zuiden Noorderhaven 61651236182v
AKKERSLOOT, PIETER de kleisloot van Pieter Ackersloot, c.soc.naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen16552374v1
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Ackerslootnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1683241257v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Ackerslootnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1683241257v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Ackersloot, c.s.naastligger ten noorden Rommelhaven 15169324331r
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Ackersloot, c.s.naastligger ten noorden Rommelhaven 151696243194r
AKKERSLOOT, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Ackerslootnaastligger ten noorden Rommelhaven 151713245198r
AKKERSLOOT, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Ackerslootnaastligger ten oosten Hoogstraat 11713245199v
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pieter Pieters Ackersloot, c.u.koper door niaar dwarshuis met hof en prieelZuiderhaven ZZ1644235126r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pieter Pieters Ackerslootverkoper Heiligeweg 60167924160r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pieter Pieters Ackerslootkoper achter uit- en ingangWeverstraat ZZ1682241210r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pieter Pieters Ackerslootnaastligger ten westen Weverstraat ZZ1682241210r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERSde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters Ackerslooteigenaar van 1/2 Hoogstraat 20169324335r
AKKERSLOOT, PIETER het tichelwerk van Piter Ackerslootnaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1642234173v
AKKERSLOOT, PIETER Pyter Ackerslootnaastligger ten oosten Hoogstraat 11658237175av
AKKERSLOOT, PIETER Pyter Ackerslootkoper grondpacht van 1-00-00 CGonbekend167924154v1
AKKERSLOOT, PIETER grondpacht uit het huis van de koper Pyter Ackerslooteigenaar perceel onbekend167924154v1
AKKERSLOOT, PIETER de erfgenamen van wijlen Pyter Ackerslootverpachter grond Noorderhaven 81721246111v
AKKERSLOOT, PIETER Pytter Ackerslootkoper van 1/2 3/4 van 1/2 van 1/2 tichelwerk ([staat: de? helft? van? 1750-00-00 GG])ten oosten van Harlingen165523725v
AKKERSLOOT, PIETER de landen van Pytter Ackerslootnaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen165523734v
AKKERSLOOT, PIETER Pytter Ackersloot, c.soc.koper 3/4 van 11 pm 10 einsen 11 penningen 5 roeden en 7 voeten land genaamd de Grote Fenne (per pm)ten zuiden van Harlingen165523736r
AKKERSLOOT, PIETER Pytter Ackerslootnaastligger ten oosten Liemendijk NZ165623777v
AKKERSLOOT, PIETER Pytter Ackerslootkoper hof met vruchtbomen, planten en zomerhuisjeKerkpad167224089r
AKKERSLOOT, PIETER de hof van Pytter Ackerslootnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ167224095v
AKKERSLOOT, PIETER de hof van Pytter Ackerslootnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ167224095v
AKKERSLOOT, PIETER de hof van Pytter Ackerslootnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1673240127v
AKKERSLOOT, PIETER de hof van Pytter Ackerslootnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1673240127v
AKKERSLOOT, PIETER Pytter Ackersloot, c.u.koper ledige plaatsKlaverbladstraat 61675240204r
AKKERSLOOT, PIETER de koper Pytter Ackersloot, c.u.naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 61675240204r
AKKERSLOOT, PIETER de koper Pytter Ackersloot, c.u.naastligger ten westen Klaverbladstraat 61675240204r
AKKERSLOOT, PIETER Pytter Ackerslootkoper provisioneel 1/4 huis daer de Witte Roos uithanghtVoorstraat 64de Witte Roos168224151ra
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pytter Pytters Ackersloot, c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ165623785v
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pytter Pytters Ackersloot, c.s.verkoper Grote Bredeplaats 5oost166023822v
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pytter Pytters Ackerslootnaastligger ten zuiden Noorderhaven 61682241228r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERSde weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Pytters Ackerslootnaastligger ten westen Hoogstraat 5168524264r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pytter Pytters Ackersloottichelaar en koopman (mr. -)koper kamerHoogstraat 3achter1701244102r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pytter Pytters Ackerslootnaastligger ten oosten Hoogstraat 3achter1701244102r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pytter Pytters Ackerslootnaastligger ten zuiden Hoogstraat 3achter1701244102r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pytter Pyttersen Ackerslootkoper 1/8 huis daer de Witte Roos uythangtVoorstraat 64de Witte Roos168424239r
AKKERSLOOT, PIETERS Yddtie Pytters Ackerslootkoper door niaar huisHoogstraat 5168524264r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ydtie Pieters Ackerslootkoper hof met bomen en plantenWeverstraat169924418r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ydtie Pieters Ackersloot, c.u.naastligger ten oosten Weverstraat169924418r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ydtie Pieters Ackersloot, c.u.naastligger ten noorden Weverstraat169924418r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Yetie Pieters Ackerslootkoper perceel of plaatsKerkpoortstraat 23achter1696243219v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Yetie Pieters Ackersloot, c.m.naastligger ten westen Kerkpoortstraat 23achter1696243219v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Yetie Pieters Ackersloot, c.m.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 23achter1696243219v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ytie Pieters Ackerslootkoper huis met een hofke erachterKerkpoortstraat 131695243172v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ytie Pieters Ackersloot, c.m.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 131695243172v
, PIETERaan de erfgenamen van wijlen Pyter Ackersloothverpachter grond Noorderhaven 8172124698v
AKKRINGA, E. de erfgenamen van wijlen de weduwe van E. Ackringanaastligger ten noorden Poortje 111802266170v
AKKRINGA, J. J. Ackringanaastligger ten zuiden Poortje 71790263222r
AKKRINGA, J. RUTGERS J. Rutgers Ackringanaastligger ten oosten Weverstraat 71791263360r
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Ackringametselaar (mr. -)verkoper Poortje 111771257244v
AKKRINGA, PIER RUTGERSwijlen Pier Rutgers Ackringaverkoper Noorderhaven 87178926367r
AKKRINGA, RUURD Ruurd Ackringaverkoper Lanen 3178326147v
AKKRINGA, RUURD Ruurd Ackringakoper huisRaamstraat 11784261161r
AKKRINGA, RUURD Ruurd Ackringanaastligger ten zuiden Schritsen 50achter1790263213r
PIERS, TETJE Tettje Piers Acringaverkoper Raamstraat 11784261161r
, BENEDICTUSds. Benedictus Acronispredikantverkoper van 3/4 Voorstraat 581641234150v
ACRONIUS, F. F. Acroniusnaastligger ten westen Voorstraat 651782260277r
ACRONIUS, F. F. Acroniusnaastligger ten westen Voorstraat 651784261256r
ACRONIUS, FEDDE Fedde Acroniuszilversmid (mr. -)koper huisVoorstraat 6317522534r
ACRONIUS, FEDDE wijlen Fedde Acroniuserflater Voorstraat 63180126622v
ACRONIUS, WESSEL Wesselus Acroniuspredikantkoper huis of kamersKerkpoortstraat 55achter1652236201r
ADAM, AALTJE PIETERSde erfgenamen van wijlen Aeltie Pyters de Adamverpachter grond Nieuwstraat 501723246185v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adamkoper Spinhuisstraat1677240270v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adamkoper Zuiderhaven 6167924140v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters Adamkoper Zuiderhaven 6167924141v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adamkoper door niaar 1/2 huis met een tuintje erachterFranekereind 121695243168v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pytters de Adamkoper Brouwersstraat 161683241272v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pytters de Adamkoper Havenplein 18west168424256r
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pytters de Adameigenaar van 1/2 Havenplein 18west168424256r
ADAM, AATJE PIETERS Attje Pytters de Adamkoper Franekereind 121706244327v
ADAM, AATJE PIETERS Attje Pytters de Adamverkoper Franekereind 121706244327v
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adamkoper door niaar Raamstraat 6zuid1734248332r
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adamnaastligger ten westen Raamstraat 6zuid1734248336v
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adamverkoper Raamstraat 6zuid1734248336v
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adameigenaar van 1/3 Zuiderhaven 67173524950r
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Adam, c.f.koper ledige plaatsGrote Ossenmarkt 21651236170r
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Adamgeniaarde koper Raamstraat 5achter165523710v
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Adamverkoper Kerkpoortstraat 65166023864v
ADAM, FRANS JAKOBShout- en molenhuis van Frans Jacobs de Adamnaastligger ten oosten Zuiderhaven 651663238200r
ADAM, FRANS JAKOBSde erfgenamen van wijlen Frans Jacobs de Adameerdere eigenaar Schritsen 56noordwest1667239119r
ADAM, FRANS JAKOBSde erfgenamen van wijlen Frans Jacobs de Adamnaastligger ten oosten Zuiderhaven 651667239119v
ADAM, FRANS JAKOBSde weduwe en kinderen van Frans Jacobs de Adamverkoper Schritsen 56noordwest166723920va
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacops de Adam, c.f.koper huis zijnde een gleibakkerswinkel en ledige plaats en houtschuur ten oosten daarvanZuiderhaven 691651236154r
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacops de Adam, c.f.koper huis zijnde een gleibakkerswinkel en ledige plaats en houtschuur ten oosten daarvanZuiderhaven 711651236154r
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacops de Adam, c.f.koper huis zijnde een gleibakkerswinkel en ledige plaats en houtschuur ten oosten daarvanZuiderhaven 71a1651236154r
ADAM, HANS ARJENS Hans Arjens de Adamverkoper Zuiderhaven 67173524950r
ADAM, HEILTJE FRANSES Heiltie Fransen de Adamkoper provisioneel Zuiderhaven 67167924112ra
ADAM, HEILTJE FRANSES Heiltie Fransen de Adamverkoper Kerkpoortstraat 27tuin1696243227v
ADAM, HEILTJE FRANSES Heiltie Fransen de Adamgeniaarde koper Hoogstraat 101697243275r
ADAM, HEILTJE FRANSES Heiltie Fransen de Adamverkoper Voorstraat 71715245234v
ADAM, HEILTJE FRANSESwijlen Heiltie Fransen de Adamverkoper Zuiderhaven 671738249257r
ADAM, HEILTJE FRANSES Heyltie Fransen de Adamgeniaarde koper onbekend1676240234r
ADAM, HEILTJE FRANSES Heyltie Fransen de Adamkoper Weverstraat1676240235r
ADAM, HEILTJE FRANSES Heyltie Fransen de Adamgeniaarde koper Noorderhaven 481683241249v
ADAM, HILTJE FRANSES Hiltie Fransen de Adamverkoper Zuiderhaven 71a1682241185r
ADAM, HILTJE FRANSES Hiltie Fransen de Adamverkoper Kleine Kerkstraat 917062451v
ADAM, HILTJE FRANSES Hiltje Fransen de Adamverkoper Kerkpoortstraat 291706244322v
ADAM, JAKOB FRANSES Jacob Fransen de Adambakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 60167924160r
ADAM, JAKOB FRANSEShet huis van de verkoper Jacob Fransen de Adamnaastligger ten westen Zuiderhaven 71a167924112ra
ADAM, JAKOB FRANSESde boedel van Jacob Fransen de Adamverkoper van 4/10 Zuiderhaven 71a167924112ra
ADAM, JAKOB FRANSEShet verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adamnaastligger ten oosten Zuiderhaven 69167924112ra
ADAM, JAKOB FRANSEShet verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adamnaastligger ten oosten Zuiderhaven 71167924112ra
ADAM, JAKOB FRANSESde boedel van Jacob Fransen de Adamverkoper van 4/10 Zuiderhaven 69167924112ra
ADAM, JAKOB FRANSESde boedel van Jacob Fransen de Adamverkoper van 4/10 Zuiderhaven 71167924112ra
ADAM, JAKOB FRANSES Jacob Fransen de Adamgebruiker Zuiderhaven 67167924112ra
ADAM, JAKOB FRANSESde boedel van Jacob Fransen de Adamverkoper van 4/10 Zuiderhaven 67167924112ra
ADAM, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Adamverkoper Kerkpoortstraat 65166023864v
ADAM, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Adamkoper 1/2 schoenmakersperkSchritsen 56noordwest1667239119r
ADAM, JAN JAKOBSde looierij van Jan Jacobs de Adamnaastligger ten zuiden Schritsen 56noordwest1667239119r
ADAM, JAN JAKOBSde looierij van Jan Jacobs de Adamnaastligger ten zuiden Schritsen 56noordwest166723920va
ADAM, PETRUS ARJENS Petrus Adriani de Adamverkoper Zuiderhaven 67173524950r
ADAM, PETRUS ARJENShuisman Petrus Adriani Adamafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Noorderhaven 44174525182r
ADAM, PETRUS Petrus Ariani de Adamprotesteert vanwege een erfeniskwestie Zuiderhaven 671738249257r
ADAM, PIETER Pieter de Adamnaastligger ten westen Raamstraat 6zuid1734248332r
ADAM, PIETER Pieter de Adamnaastligger Raamstraat 6zuid1734248336v
ADAM, PIETER Pieter de Adamnaastligger ten oosten Voorstraat 51747251206v
ADAM, PIETER Pieter de Adamnaastligger ten noorden Voorstraat 51747251206v
ADAM, PIETER ARJENS Pieter Ariens de Adamnaastligger ten oosten Voorstraat 51734248314r
ADAM, PIETER ARJENS Pieter Ariens de Adamnaastligger ten noorden Voorstraat 51734248314r
ADAM, PIETER ARJENS Pieter Arjens de Adamnaastligger ten oosten Voorstraat 51728247205v
ADAM, PIETER ARJENS Pieter Arjens de Adamnaastligger ten noorden Voorstraat 51728247205v
ADAM, PIETER ARJENS Pieter Arjens de Adamnaastligger ten oosten Voorstraat 51733248207r
ADAM, PIETER ARJENS Pieter Arjens de Adamnaastligger ten noorden Voorstraat 51733248207r
ADAM, PIETER JAKOBSwijlen Pieter Jacobs de Adamkoper Franekereind 14166823926ra
ADAM, PIETER ARJENS Pyter Arjens de Adamnaastligger ten zuiden Noorderhaven 44173124864r
ADAM, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs de Adam, c.u.geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen1652236204r
ADAM, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs de Adamgleibakkerkoper door niaar het huis van de zeven gevelsZuiderhaven 33de Zeven Gevels1653236234r
ADAM, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs de Adamkoper hofZuiderhaven NZ165623783v
ADAM, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs de Adam, c.u.koper plaats of koolstekZuiderhaven NZ165623784r
ADAM, PIETER JAKOBSde koper Pyter Jacobs de Adam, c.u.naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ165623784r
ADAM, PIETER JAKOBSgrondpacht uit houtschuur, hof en ledige plaats van wijlen Pytter Jacobs de Adameigenaar perceel Zuiderhaven NZ1674240159r
ADAM, REIN JAKOBSde ledige plaats en breekmolenhuis van Rein Jacobs de Adamnaastligger ten oosten Zuiderhaven 651653236243r
ADEMA, vroedsman Adamanaastligger ten westen Noorderhaven 3216712407ra
ADEMA, burgemeester Adamanaastligger ten oosten Franekereind 171686242115r
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltie Pyters Adamaverkoper Lanen 82173524993v
ADEMA, GOSSE JOHANNES Gosse Joannis Adamanaastligger ten oosten onbekend1664238204r
ADEMA, GOSSE JOHANNEShet koolstek van oud burgemeester Gosse Joannis Adamanaastligger ten zuiden Zuiderplein 5noord166723971r
ADEMA, GOSSE JOHANNESoud burgemeester Gosse Joannis Adamanaastligger ten zuiden Zuiderplein 5noord166723913va
ADEMA, JAN FRANSEShet huis van wijlen Jan Franssen Adamanaastligger ten zuiden Lanen 71een_achter1644235125r
ADEMA, JARICH Jarig Adamabakker (mr. -)naastligger ten westen Nieuwstraat WZ1732248157v
ADEMA, JARICH PIETERS Jarig Pyters Adamabakker (mr. -)verkoper Oosterkeetstraat 5173524965r
ADEMA, JARICH PIETERS Jarigh Pytters Adamakoper huisFranekereind 191667239113v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adamanaastligger ten zuiden Achterstraat1787262199v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adamanaastligger ten zuiden Achterstraat1787262201r
ADEMA, JOHANNES Johannes Adamanaastligger ten zuiden Vissersstraat 121787262202v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adamaverkoper Vijverstraat 201794264203r
ADEMA, PIETER het huis de Grauwe kat van Pieter Adamanaastligger ten noorden Lanen 82a1717245294r
ADEMA, PIETER Pieter Adamanaastligger ten westen Franekereind 211726246255r
ADEMA, PIETER Pieter Adamanaastligger ten noorden Franekereind 211726246255r
ADEMA, PIETER JARICHS Pieter Jarigs Adama, c.u.koper huis waarin twee aparte woningenLanen 82de Grauwe Kat1715245239r
FRANSES, JAN Jan Fransen Adamerverkoper Lanen 71164323575r
ADDENS, H. H. Addensapothekerverkoper ten noorden van Harlingen1802266163r
ADDENS, H. H. Addenseigenaar van 1/3 ten noorden van Harlingen181026945r
ADDENS, HARMEN Harmanus Addenseigenaar van 1/3 Bildtpoort (gebied)1803266288r
ADELAAR, Adelaarluitenanthuurder Voorstraat 24164423597r
ADELAAR, de erfgenamen van wijlen Adelaarkapiteinnaastligger ten noorden ten noorden van Harlingen16792416ra
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaarkapiteinkoper door niaar 1/4 stuk land met huis en bomen (per pm)ten noorden van Harlingen163723439v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaarkapiteineigenaar van 3/4 ten noorden van Harlingen163723439v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Janssen Adelaar, c.u.kapiteinkoper 1/4 van ca. 1 pm land genaamd de Notenten noorden van Harlingen163723441v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Janssen Adelaar, c.u.kapiteineigenaar van 3/4 ten noorden van Harlingen163723441v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaer, c.u.kapiteinkoper huis en hof genaamd Henste Hofften noordoosten van HarlingenHenste Hoff163923487v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaerverkoper ten noordoosten van Harlingen1663238183v
ADELEN, KLAAS Claes Adelenverkoper Hoogstraat 13161222974v
ADELEN, KLAAS Claes Adelenverkoper q.q. Hoogstraat 13161222974v
ADELEN, KLAAS Claes Adelenverkoper Droogstraat NZ161222975r
ADELEN, KLAAS Claes Adelenverkoper q.q. Droogstraat NZ161222975r
JANS, JEROEN Jeroen Jansen Adelerkapiteinkoper 3 pm 8 einsen 4 penningen en 1 voet bouwlandbuiten Harlingen163923481v
JANS, JEROENde proclamant Jeroen Jansen Adelernaastligger ten noorden buiten Harlingen163923481v
ADEMA, burgemeester Ademanaastligger ten zuiden William Boothstraat 391687242166r
ADEMA, oud burgemeester Ademanaastligger ten oosten Franekereind 1716942433va
ADEMA, burgemeester Ademanaastligger ten oosten Franekereind 17170824552v
ADEMA, vroedsman Adema, c.s.naastligger ten westen Hoogstraat 9174525192v
ADEMA, vroedsman Adema, c.s.eigenaar van 2/3 Hoogstraat 7174525195v
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltie Pieters Ademaverkoper Franekereind 19174925228r
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltje Pieters Ademaverkoper van 1/18 Noordermolen 11729247263v
ADEMA, ANTJE HARMENS Antje Harmens Ademaverkoper Hofstraat 12a1765256128v
ADEMA, DIEUWKE Dieuwke Ademaverkoper van 1/3 Voorstraat 101178126070v
ADEMA, DIRKJE Dirkje Ademageniaarde koper Noorderhaven 231806267193r
ADEMA, DIRKJE Dirkje Ademakoper Voorstraat 361807267336r
ADEMA, EELKE vroedsman Eelco Ademaverkoper Hoogstraat 717492522v
ADEMA, FOKELTJE EELKES Fokeltie Eelkes Ademaverkoper Hoogstraat 717492522v
ADEMA, GOSSE een gedeelte van de ledige plaats of koolstek van de erfgenamen van wijlen burgemeester Gosse Ademanaastligger ten westen Rozengracht 7west1674240161r
ADEMA, JARICH grondpacht uit het huis van vroedsman Jarig Ademaeigenaar perceel Franekereind 19168124141va
ADEMA, JARICH grondpacht uit het huis van Jarig Ademaeigenaar perceel Franekereind 1916992449r
ADEMA, JARICH grondpacht uit het huis van oud burgemeester Jarig Ademaeigenaar perceel Franekereind 19170824553r
ADEMA, JARICH wijlen Jarig Ademaconstapel en werkmeestererflater Franekereind 19174925228r
ADEMA, JARICH PIETERSburgemeester Jarig Pieters Ademanaastligger ten westen Franekereind 211682241183v
ADEMA, JARICH SIEBOUTSwijlen Jarig Sybouts Ademaassistent wachtmeesterverkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 201756253259r
ADEMA, JARICH SIEBOUTSwijlen Jarig Sybouts Ademaerflater Kleine Bredeplaats 201756253259r
ADEMA, JARICH SIEBOUTSwijlen Jarig Sybouts Ademaassistent wachtmeesterverkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 20achter1756253260v
ADEMA, JARICH SIEBOUTSwijlen Jarig Sybouts Ademaerflater Kleine Bredeplaats 20achter1756253260v
ADEMA, JARICH oud burgemeester Jarigh Ademakoper huis met loodske en plaatsWilliam Boothstraat 391697243321r
ADEMA, JARICH oud burgemeester Jarigh Ademanaastligger ten zuiden William Boothstraat 391697243321r
ADEMA, JARICH Jarigh Ademanaastligger ten westen Franekereind 211746251160r
ADEMA, JARICH Jarigh Ademanaastligger ten noorden Franekereind 211746251160r
ADEMA, PIETERS Jarix Pytters Ademanaastligger ten zuiden William Boothstraat 391703244196r
ADEMA, PIETERSoud burgemeester Jarix Pytters Ademabakker (mr. -)verkoper William Boothstraat 391703244196r
ADEMA, JILLES JOHANNES Jilles Johannes Ademakoper door niaar huis en bleekveldZuiderstraat 121809268207v
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademauitdragerkoper huisNoorderhaven 241782260244r
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademanaastligger ten westen Noorderhaven 261782260314v
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademaherbergierverkoper Noorderhaven 241784261200r
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademaschippergeniaarde koper Zoutsloot 391787262196r
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademakoper huisLanen 91het Blauwe Lam1789263146v
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademakoopmankoper van 1/2 dubbel huisVijverstraat 20179226425r
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademaschipper op Medemblikkoper huisNieuwstraat 35179226445v
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademakoopmankoper gedeelte timmerwinkelLanen 91achter179326485v
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademahuurder Lanen 91achter179326485v
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademaschipper op Medemblik (beurt-)koper tuin en zomerhuis 3e kwartier no. 185Kromme Elleboogsteeg1793264107v
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademanaastligger ten zuiden Nieuwstraat 331793264110v
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademanaastligger ten noorden Heiligeweg 3zuid1793264120r
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema, c.u.huurder (p.j.)Lanen 911793264127v
ADEMA, JOHANNES de geabandonneerde boedel van wijlen Johannes Ademaverkoper Lanen 911793264127v
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademanaastligger ten zuiden Nieuwstraat 331795264250r
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema, thans afwezigkoper Bargebuurt 221809268201r
ADEMA, LUBBERT Lubbert Ademahuurder boven (p.w.)Vijverstraat 21802266122v
ADEMA, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Ademanaastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 31730247338r
ADEMA, PIETER Pieter Ademabakker (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 1717282472ra
ADEMA, PIETER Pieter Ademabakker (mr. -)naastligger ten noorden Franekereind 1717282472ra
ADEMA, PIETER JARICHS Pyter Jarigs Ademabakker (mr. -)koper hof, tuin, zomerhuisOosterkeetstraat 517272478v
SJOERDS, ANNE Annius Sioerds Adenburgmetselaar (mr. -)verkoper van 3/9 Scheerstraat 9173224899r
SJOERDS, ANNEwijlen Annius Sioerds Adenburgmetselaar (mr. -)verkoper van 1/4 Lanen 161737249210r
PIETERS, BRECHTJE Bregtie Pyters Adenburg, ongehuwde minderjarige dochterverkoper van 1/9 Scheerstraat 9173224899r
PIETERS, JANKE Janneke Pyters Adenburg, ongehuwde minderjarige dochterverkoper van 1/9 Scheerstraat 9173224899r
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Adenburgmolenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247269v
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Adenburgmolenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247270v
ADIUS, Adiussecretarisnaastligger ten westen Spinstraat 11166023860r
ADIUS, de heer Adiussecretarisnaastligger ten noorden Spinhuisstraat166623947r
ADIUS, de heer Adiussecretariskoper kamerSteenhouwersstraat 41675240174r
ADIUS, de heer Adiussecretarisnaastligger ten westen Steenhouwersstraat 41675240174r
ADIUS, Adiusconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Noorderhaven 791713245186r
ADIUS, Adiusconvooimeester Admiraliteit in Frieslandkoper provisioneel huisNoorderhaven 771708245313r
ADIUS, A. secretaris A. Adiusverpachter grond Spinstraat 111659237180r
ADIUS, A. secretaris A. Adiusnaastligger ten noorden Spinstraat 111659237180r
ADIUS, EDGER dr. Adigerus Adiussecretaris Admiraliteit in Frieslandkoper huis, schuur, hof en kamer en hof ten oosten en zuidenZuiderhaven 541658237174r
ADIUS, EDGER de heer dr. Adigerus Adiussecretaris Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Zuiderhaven 52166523910r
ADIUS, EDGER de heer Adigerus Adiusconvooimeester Admiraliteit in Frieslandhuurder Noorderhaven 771696243258r
ADIUS, EDGER de nalatenschap van wijlen de heer Adigerus Adiusverkoper Zuiderhaven 541698243352v
ADIUS, ANTJE Antie Adiuskoper provisioneel huisNoorderhaven 4316792416ra
ADIUS, HENDRIK Hendrick Adiusnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 481689242284v
ADIUS, JOHANNA juffrouw Joanna Adiuskoper 1/2 huisBrouwersstraat 91677240268r
ADIUS, JOHANNA Joanna Adiusnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 8168524277v
ADIUS, JOHANNA de weduwe Johanna Adiusnaastligger ten oosten Zuiderhaven 46168024120va
ADIUS, JOHANNA vrou Johanna van Adiusverkoper Zuiderhaven 481698243356v
ADIUS, LAMMERT Lambartus Adiusschrijver van een compagnie infanterieaanhandelaar huisBrouwersstraat 91703244220v
ADIUS, LAMMERT Lambartus Adiusschrijver van een compagnie infanterieverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1703244220v
ADIUS, LAMMERT wijlen Lambertus Adiusconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Brouwersstraat 91722246149v
ADIUS, LAMMERT wijlen Lambertus Adiusverkoper Noorderhaven 771724246194r
ADMIRAAL, PIETER Pieter Admiraalnaastligger ten westen Liemendijk1738249342r
ADMIRAAL, PIETER BANIERS Pieter Baniers Admiraalwolspinner (mr. -)verkoper Bargebuurtspoortje 10176125548v
ADMIRAAL, PIETER LASES Pyter Lases Admiraalwolspinnerverkoper Zoutsloot 11755253233v
EBINGA, DOMINICUS s.s.minist.candidatus Dominicus Aebingaverkoper van 1/2 Hoogstraat 7achter1702244188v
EBINGA, DOMINICUS s.s.m.candidatus Dominicus Aebingaverkoper van 1/2 Hoogstraat 91702244189r
AGEMA, HARMEN AGESburgerhopman Harmen Aeges Aegemaverkoper Bargebuurtspoortje 121733248194r
, dr. Aeldrichsrectornaastligger ten oosten Rozengracht 19168524288v
, IEME Emo Lusius Aeldrighsrectorverkoper Kerkpoort (gebied)1692242384r
LUITJENS, IEMEdr. Emo Lutiens Aeldrighsrector scholae Harlingensiskoper huisten zuidoosten van Harlingen16942421ra
LUITJENS, IEMEdr. Emo Lutiens Aeldrighsrector scholae Harlingensisnaastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
, JUNIUSoud hopman Junius van Aelemanaastligger ten westen Wortelstraat 91734248285v
, JUNIUSoud hopman Junius van Aelemanaastligger ten noorden Wortelstraat 91734248285v
, ERNSTde poort en steeg van Ernst van Aeluwenaastligger ten westen Voorstraat 571603228335v
, ERNSTde poort en steeg van Ernst van Aeluwenaastligger ten westen Voorstraat 591603228335v
, ERNSThet dwarshuis van Ernst van Aeluwenaastligger ten noorden Voorstraat 571603228335v
, ERNSThet dwarshuis van Ernst van Aeluwenaastligger ten noorden Voorstraat 591603228335v
AARDENBURG, SJOERD Sioerd Aerdenburgkoper 3/4 huis en loods met tuin en hof er voorRozengracht 16165523727v
AARDENBURG, SJOERD PIETERS Sjoerd Pyters Aerdenburggeniaarde koper van 1/8 Bildtpoortsmolen 11742250234r
AARDENBURG, SJOERD PIETERS Sjoerd Pyters Aerdenburgnaastligger ten zuiden Hofstraat 2017562543v
AARDENBURG, SJOERD PIETERS Sjoerd Pytters Aerdenburgmolenaarkoper 1/15 wind-, rogge- en weitmolen genaamd de Kerkpoortsmolen met huis, schuur en paardenstalKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen174425136v
ARJENS, SJOERD Sioerd Ariens Aerdenburghsergeant onder kapitein Johan van Roordageniaarde koper Both Apothekerstraat 15zuid165623767r
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Aerdenburghmolenaarverkoper van 1/8 Rapenburg ZZ1730247350r
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Aerdenburghnaastligger ten oosten Wasbleek1736249112v
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Aerdenburghmolenaar en winkelierverkoper van 1/2 Kerkpoortsmolen 11747251174r
AERNTSMA, de erfgenamen van wijlen burgerhopman Aernsmanaastligger ten westen ten noorden van Harlingen162423131v
AERNTSMA, AREND de erfgenamen van wijlen burgerhopman Arent Aernsmanaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen162623196v
AERNTSMA, GIJSBERT jonkheer Gijsbert van Aernsmagrietman van Dantumadeelverkoper ten noorden van Harlingen1630232125r
AERNTSMA, MAGDALENA Vrouwe Machteld van Aernsmaverkoper ten zuidoosten van Harlingen1652236203r
AERNTSMA, MARGARETA juffrouw Margreta van Aernsmaverkoper ten noordoosten van Harlingen1645235176v
AERNTSMA, MARGARETA juffrouw Margrieta van Aernsmaverkoper ten zuidoosten van Harlingen1645235176r
AERNTSMA, AREND de erfgenamen van wijlen hopman Arent Aerntsmanaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1630232150v
AERNTSMA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen dr. Gijsbert Aerntsmanaastligger ten noorden ten noorden van Harlingen1603228359r
AERNTSMA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijsbert Aerntsmanaastligger ten westen buiten Harlingen1603228359r
AARSEN, DIRK Dirck van Aersenprotesteert vanwege een hypotheek Zuiderstraat ZZ1614229223v
AARSEN, JOSUA Joseas van Aersenverkoper Hoogstraat 201620230201v
AARSEN, JOSUA Josias van Aersenkoper huis en paardenstalWortelstraat 21612229107r
AARSEN, JOSUA Josias van Aersenkoper kamer en plaatsjeHoogstraat 29achter1623230361r
AARSEN, JOSUA het andere huis van de koper Josias van Aersennaastligger ten noorden Hoogstraat 29achter1623230361r
AARSEN, JOSUA Josias van Aersenverkoper Rommelhaven 15162723230r
AARSEN, JOSUA de plaats en kamer van Josias van Aersennaastligger ten noorden Hoogstraat 29162823273v
, ALBERT Albert van Aersmakoper 1/2 van 3 pm land genaamd de Blokkenbuiten Harlingen1602228329v
AESGEMA, IETJE LOUWS Idtie Lous Aesgemakoper Franekereind 181644235130v
, GEERT Geert Aetsmankoper kamerZeilmakersstraat1663238188r
AGEMA, HARMEN oud hopman Harmen Agamanaastligger ten noorden Heiligeweg 701734248290r
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agamakoper huisHeiligeweg 9het Zwaantje173524922r
AGEMA, HARMEN Harmen Agamakoper pakhuisGrote Kerkstraat 10173524922r
AGEMA, HARMEN Harmen Agamanaastligger ten oosten Heiligeweg 7173524923ar
AGEMA, HARMEN AGESburgerhopman Harmen Ages Agamabrouwer (mr. -)koper huisFranekereind 21728247125v
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agamabrouwer en collecteur (mr. bier-)geniaarde koper Liemendijk 401728247204v
AGEMA, JOOST burgemeester Joost Agamaverkoper Vijverstraat 151732248102v
AGEMA, de weduwe van oud burgerhopman Agemanaastligger ten zuiden Brouwersstraat 817392504r
AGEMA, de weduwe van oud burgerhopman Agemanaastligger ten westen Brouwersstraat 817392504r
AGEMA, oud burgerhopman Agemanaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 121749251272v
AGEMA, oud burgerhopman Agemanaastligger ten westen Grote Kerkstraat 121749251272v
AGEMA, de weduwe van Agemanaastligger ten oosten Heiligeweg 201773258116v
AGEMA, AGE Aege Agemanaastligger ten noorden Heiligeweg 20176425618v
AGEMA, AGE Age Agemanaastligger ten noorden Heiligeweg 201759254239v
AGEMA, AGE Age Agemasteenhouwer (mr. -)verkoper q.q. Heiligeweg 91766256205v
AGEMA, AGE Age Agemasteenhouwer (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 101766256210r
AGEMA, AGE Age Agemasteenhouwer (mr. -)koper huisHeiligeweg 321771257183v
AGEMA, AGE Age Agemanaastligger ten oosten Heiligeweg 321771257183v
AGEMA, AGE wijlen Age Agemanaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west1775258241v
AGEMA, AGE de weduwe van Age Agemanaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west1776258258r
AGEMA, AGE wijlen Age Agemanaastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ177725944v
AGEMA, AGE wijlen Age Agemasteenhouwer (mr. -)verkoper Heiligeweg 32177725949r
AGEMA, AGE wijlen Age Agemasteenhouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 3177725950r
AGEMA, AGE wijlen Age Agemasteenhouwer (mr. -)verkoper Heiligeweg 22177725951r
AGEMA, AGE wijlen Age Agemasteenhouwer (mr. -)verkoper Heiligeweg 341778259148r
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agemadoodgraververkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agemadoodgraververkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agemasteenhouwer en doodgraver (mr. -)koper huisHeiligeweg 22175225330v
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agemakoper huisHeiligeweg 34175725493r
AGEMA, AGE JELLES Age Jelles Agema, c.u.koper huisHoogstraat 61809268185r
AGEMA, AGE JELLES Age Jelles Agema, c.u.huurder Hoogstraat 61809268185r
AGEMA, ANTJE Antje Agemakoper Heiligeweg 32177725949r
AGEMA, ANTJE Antje Agema, voor zich en haar minderjarige kinderenverkoper Vijver 9180126610r
AGEMA, BAARTJE DIRKS Baatje Dirks Agemavoormalig bewoner Brouwersstraat 10178626270r
AGEMA, BAARTJE DIRKSmeerderjarige vrijster Baetje Dirks Agemaverkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
AGEMA, BAARTJE DIRKSmeerderjarige vrijster Baetje Dirks Agemaverkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
AGEMA, BAARTJE DIRKSwijlen Batje Dirks Agemaerflater Brouwersstraat 10178626270r
AGEMA, BEATRIX Beatrix Agemageniaarde koper Noorderhaven 801737249217r
AGEMA, BEATRIX Beatrix Agemakoper Rommelhaven 26b17392505r
AGEMA, BEATRIX wijlen Beatrix Agemaerflater Zuiderhaven 471751252117v
AGEMA, BEATRIX wijlen Beatrix Agemaerflater Grote Ossenmarkt 131751252119r
AGEMA, BEATRIX AGES Biatrix Ages Agemakoper Grote Bredeplaats 19174425134v
AGEMA, DIRK Dirk Agemachirurgijn (mr. -)koper huis en tuinSchritsen 51730247331r
AGEMA, DIRK wijlen Dirk Agemachirurgijnverkoper Schritsen 5173124856v
AGEMA, HARMEN Harmen Agemabrouwer (mr. -)koper woningZoutsloot 171729247293v
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agemahuurder Brouwersstraat 141734248330r
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agemaverkoper Franekereind 2173424916r
AGEMA, HARMEN Harmen Agemanaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 20173524999r
AGEMA, HARMEN Harmen Agemanaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 181735249100r
AGEMA, HARMEN Harmen Agemanaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 121736249154r
AGEMA, HARMEN Harmen Agemanaastligger ten westen Grote Kerkstraat 121736249154r
AGEMA, HARMEN oud hopman Harmen Agemanaastligger ten noorden Heiligeweg 70173925042v
AGEMA, HARMEN Harmen Agemanaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 201740250121v
AGEMA, HARMEN Harmen Agemanaastligger ten oosten Heiligeweg 71743250295r
AGEMA, HARMEN Harmen Agemanaastligger ten noorden Lanen 33175025290r
AGEMA, HARMEN Harmen Agemanaastligger ten noorden Lanen 351751252109v
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agemaverkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agemaverkoper q.q. Zuiderhaven 471751252117v
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agemaverkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agemaverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 131751252119r
AGEMA, HARMEN Harmen Agemanaastligger ten zuiden Voorstraat 30achter175325356v
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agemakoper woning en weefwinkelRomastraat 251753253109r
AGEMA, HARMEN Harmen Agemanaastligger ten westen Heiligeweg 111754253133v
AGEMA, HARMEN Harmen Agema, q.q.naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 11755253203v
AGEMA, HARMEN Harmen Agemanaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 181759254246v
AGEMA, HARMEN Harmen Agemanaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 181763255220av
AGEMA, HARMEN Harmen Agemanaastligger ten westen* Hoogstraat 17176425630r
AGEMA, HARMEN wijlen oud burgerhopman Harmen Agemabewoner Heiligeweg 91766256205v
AGEMA, HARMEN de nalatenschap van wijlen oud burgerhopman Harmen Agemaverkoper Heiligeweg 91766256205v
AGEMA, HARMEN de boedel van wijlen oud burgerhopman Harmen Agemaverkoper Grote Kerkstraat 101766256210r
AGEMA, HARMEN AGESburgerhopman Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)verkoper q.q. Wasbleek ZZ1730247333v
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231730247357r
AGEMA, HARMEN AGESburgerhopman Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)verkoper q.q. Franekerpoort (gebied)1731247391r
AGEMA, HARMEN AGESburgerhopman Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)verkoper Scheffersplein OZ173224883r
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agemakoper huis en hofHoogstraat 151740250124v
AGEMA, HARMEN AGESoud burgerhopman Harmen Ages Agemaverkoper Hoogstraat 151766256149v
AGEMA, HARMEN AGESoud burgerhopman Harmen Ages Agemaverkoper Romastraat 251766256150v
AGEMA, HARMEN AGESoud burgerhopman Harmen Ages Agemaverkoper Lanen 291766256151v
AGEMA, J. J. Agemasteenhouwerhuurder Heiligeweg 34178826324r
AGEMA, JELLE Jelle Agemanaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 181776258248v
AGEMA, JELLE Jelle Agemasteenhouwer (mr. -)koper huisHeiligeweg 151776258249r
AGEMA, JELLE Jelle Agemanaastligger ten westen Heiligeweg 171778259126r
AGEMA, JELLE Jelle Agemanaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 421778259126v
AGEMA, JELLE Jelle Agemanaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 441778259126v
AGEMA, JELLE Jelle Agemakoper huisHeiligeweg 341778259148r
AGEMA, JELLE Jelle Agemanaastligger ten westen Heiligeweg 171780259245r
AGEMA, JELLE Jelle Agemanaastligger ten zuiden Kerkpad 21784261138r
AGEMA, JELLE Jelle Agemasteenhouwerverkopers van 1/4 Brouwersstraat 10178626270r
AGEMA, JELLE Jelle Agemanaastligger ten westen Heiligeweg 171788262261r
AGEMA, JELLE Jelle Agemasteenhouwer (mr. -)verkoper Heiligeweg 15178826311v
AGEMA, JELLE Jelle Agemasteenhouwerverkoper Heiligeweg 34178826324r
AGEMA, JELLE Jelle Agema, c.u.huurder Kerkpad 4178826325v
AGEMA, JELLE Jelle Agema, c.u.huurder Kerkpad 6178826325v
AGEMA, JELLE Jelle Agema, c.u.huurder Kerkpad 8178826325v
AGEMA, JELLE Jelle Agema, c.u.huurder Kerkpad 10178826325v
AGEMA, JELLE Jelle Agemaverkoper Kerkpad 4178826325v
AGEMA, JELLE Jelle Agemaverkoper Kerkpad 6178826325v
AGEMA, JELLE Jelle Agemaverkoper Kerkpad 8178826325v
AGEMA, JELLE Jelle Agemaverkoper Kerkpad 10178826325v
AGEMA, JELLE stadswachtmeester Jelle Agemaverkoper q.q. Lanen 211791263346v
AGEMA, JELLE Jelle Agemahuurder Hoogstraat 271801265278r
AGEMA, JELLE oud majoor Jelle Agemahuurder (p.j.)Weeshuisstraat 17180226650v
AGEMA, JOHANNES Johannes Agemachirurgijn en vroedmeesterkoper huis en tuinBrouwersstraat 101806267268v
AGEMA, JOOST burgemeester Joost Agemakoper huisZuiderhaven 47172824767r
AGEMA, JOOST oud burgemeester Joost Agemakoper huisVijverstraat 151729247281r
AGEMA, JOOST burgemeester Joost Agemakoper huisGardenierstraat 41741250186v
AGEMA, JOOST de erfgenamen van wijlen burgemeester Joost Agemanaastligger ten oosten Zuiderhaven 45174325128r
AGEMA, JOOST oud burgemeester Joost Agemanaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 14174525158v
AGEMA, JOOST wijlen burgemeester Joost Agemaerflater Zuiderhaven 471751252117v
AGEMA, JOOST wijlen burgemeester Joost Agemaerflater Grote Ossenmarkt 131751252119r
AGEMA, JOOST de erfgenamen van wijlen Joost Agemanaastligger ten oosten Zuiderhaven 431775258237r
AGEMA, RINSKE DIRKS Rinske Dirks Agemageniaarde koper Brouwersstraat 141749251279r
AGEMA, RINSKE DIRKS Rinske Dirks Agemaverkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
AGEMA, RINSKE DIRKS Rinske Dirks Agemaverkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
AGEMA, RINSKE DIRKS Rinske Dirks Agemakoper Brouwersstraat 12zuid1754253158r
AGEMA, ROELOFKE Roelofke Agemakoper Schritsen 51west1752252189r
AGEMA, ROELOFKE DIRKS Roelofke Dirks Agemaverkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
AGEMA, ROELOFKE DIRKS Roelofke Dirks Agemaverkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
PIEBES, DIEUWKE Dieuke Piebes Aggingaverkoper William Boothstraat 351694243111r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricolaverkoper q.q. Grote Bredeplaats 35170124492v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola, c.s.verkoper Rinnertspijp 1170124493v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricolaverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 11712245171r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricolanaastligger ten westen Zoutsloot 421716245258v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricolaverkoper Voorstraat 101170024445r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricolakoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 251702244148v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricolakoper tuin met zomerhuisHofstraat ZZ1702244167ar
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola, c.u.verkoper Prinsenstraat 6172024664v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricolanaastligger ten noorden Droogstraat 55west1721246124v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola, n.u.naastligger ten zuiden Brouwersstraat 91722246149v
AGRICOLA, BAUKE FOKKESde erfgenamen van wijlen Bauke Fockes Agricolanaastligger ten westen Zoutsloot 42172824780r
AGRICOLA, JANKE wijlen Jan Agricolaverkoper Weverstraat166723919va
AGRICOLA, JAN FRANSES Jan Fransen Agricola, c.u.koper 11/16 huis waar de Witte Duif uithangtWilliam Boothstraat OZde Witte Duif1659237210v
AGRICOLA, JAN JANS Jan Jansen Agricolakoper hof met prieelWeverstraat1659237199r
AGRICOLA, JAN JANSde hof van Jan Jansen Agricolanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9166623957v
AGRICOLA, JAN JANSde hof van Jan Jansen Agricolanaastligger ten oosten Weverstraat 6166723966r
AGRICOLA, JAN JANSwijlen Jan Jansen Agricolaverkoper Weverstraat ZZ166723999av
AGRICOLA, JOHANNES de hof van Joannis Agricolanaastligger ten zuiden (met wijnstok)Weverstraat 61663238181v
AYLVA, HESTER juffrouw Hester van Ailvanaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1622230296v
AYLVA, HESTER juffrouw Hester van Ailvanaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1622230296v
AYTEMA, KORNELIS Cornelis Aitemaverkoper Grote Ossenmarkt 3171824616v
AYTEMA, JELLE ds. Jellius Aitemapredikantverkoper van 1/3 Sint Christoffelsteeg OZ1705244268v
AYTEMA, PIETER Pytter Aitemaverkoper Grote Ossenmarkt 3171824616v
AYTEMA, RITSKE Ritske Aitemastudentverkoper Grote Ossenmarkt 3171824616v
AYSMA, SCHELTE wijlen burgemeester Schelto van Aitsemaverkoper Zuiderhaven 541658237174r
AYSMA, SCHELTE Schelte van Aitsmasecretaris Admiraliteit in Frieslandkoper groot huis van vier plaatsen breed, met schuur ten westen en hof daarachterZuiderhaven 541647235261r
AYSMA, SCHELTE wijlen burgemeester Schelto Aitsma [staat: Etsma]protesteert vanwege grondpacht Spinstraat 11165523722v
, PIETER Pieter Akerslootkoopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 11708245312r
, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Akerslootnaastligger ten noorden Rommelhaven 151729247241v
AKKER, Akker, c.u.notariskoper provisioneel huis met kelderNoorderhaven 64169124224ra
AKKER, Akkernotarisnaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1698243365v
AKKER, ALBERT burgerhopman Albert Akkernaastligger ten zuiden Rapenburg ZZ1682241200r
AKKER, ALBERT JANSburgerhopman Albert Jansen Akkerverkoper Achterstraat NZ1682241197r
AKKER, FOKELTJE Fokeltie Akkerkoper Voorstraat 4317342491r
AKKER, FOKELTJE Fokeltie Akkerverkoper Voorstraat 43173524933v
AKKER, G. G. Akker, c.u.notarisverkoper Rapenburg 12169424379r
AKKER, GERARDUS Gerardus Akkernotarisnaastligger ten noorden Rapenburg 12tuin1690242327r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akkernotariskoper huisBlindemanssteeg OZ169424398r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akkernotarisverkoper Schritsen 331694243105v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akkernotarisverkoper Blindemanssteeg OZ1695243133r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akkernotarisgeniaarde koper Zuiderhaven 651695243133v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akkernotarisverkoper Noorderhaven 641698243358v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akkernotariskoper hof met zomerhuisHofstraat ZZ1701244114r
AKKER, GERARDUS de tuin van Gerhardus Akkernaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1701244114r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker, c.u.notariskoper heerlijk huis met plaats en putNoorderhaven 74Bremen1702244143v
AKKER, GERARDUS de tuin van Gerhardus Akker, c.u.notarisnaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1702244167ar
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akkernotarisverkoper Hofstraat ZZ1702244167ar
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akkernotarisnaastligger ten oosten Noorderhaven 721702244169v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker, voor zijn drie minderjarige kinderennotarisverkoper van 1/2 Noorderhaven 771708245313r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akkernotarisverkoper van 1/2 Noorderhaven 771708245313r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker, voor zichnotarisverkoper van 1/2 Noorderhaven 741708245313r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker, voor zijn drie minderjarige kinderennotarisverkoper van 1/2 Noorderhaven 741708245313r
AKKER, JANKE de hof van Janneke Akkernaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 4170924581v
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Akkermedicinae doctorkoper huis met een tuintje erachterSchritsen 41169424393v
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akkermedicinae doctornaastligger ten zuiden Lanen 481696243209r
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akkermedicinae doctorkoper Lanen 501698243370v
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akker, c.u.naastligger ten zuiden Lanen 501698243370v
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Akkermedicusverkoper Noorderhaven 391702244167v
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akkermedicinae doctorverkoper Zeilmakersstraat 21703244226r
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Akkernaastligger ten oosten Lanen 481704244261r
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Akkernaastligger ten zuiden Lanen 481704244261r
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akkermedicinae doctorverkoper Droogstraat1705244300v
AKKER, WOPKE vroedsman Wopke Akker, c.u.verkoper Franekerpoort (gebied)1664238235v
AKKER, WOPKE gemeensman Wopke Akkerverkoper ten zuiden van Harlingen1681241153v
AKKER, WOPKE JANSvroedsman Wopke Jansen Akkerkoper Lammert Warndersteeg 31663238174v
AKKER, IEFKE Yefke Akkerkoper Noorderhaven 851738249283r
AKKER, IEFKE Yefke Akkernaastligger ten oosten Noorderhaven 851738249283r
AKKERBOOM, ANTJE REINS Antje Reins Akkerboomkoper Kleine Bredeplaats 31807267335v
AKKERBOOM, ANTJE REINS Antje Reins Akkerboomnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 31807267335v
AKKERBOOM, GRIETJE REINS Grietje Reyns Akkerboomkoper Brouwersstraat 81795264258v
AKKRINGA, PIER RUTGERSde erfgenamen van wijlen Pier Rutgers Akkeringanaastligger ten westen Noorderhaven 891785261259v
AKKERMAN, PIETER Pieter Akkermankoper hof en 2 woonkamersKlaverbladstraat 141806267229v
AKKERMAN, PIETER Pieter Akkermankoper hof en 2 woonkamersKlaverbladstraat 161806267229v
AKKERMAN, PIETER Pieter Akkermannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 311808268142r
AKKERMAN, PIETER Pieter Akkermankoper tuin, pakhuis en zomerhuisKerkpoortstraat 311810268344v
AKKERMAN, PIETER Pieter Akkermannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 311810268344v
, GERARDUS Gerardus Akkers, mede voor zichnotarisverkoper Rozengracht 7oost170824570v
, GERARDUS Gerhardus Akkers, c.u.notarisnaastligger ten oosten Noorderhaven 751701244112r
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerrits van Akkerslootkoper 1/2 kamer of woningNoorderhaven 34achter1669239206r
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkerslootnaastligger ten oosten Hoogstraat 11661238100v
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pyter Pyters Akkerslootkoopmankoper loods en plaatsonbekend166023834r
AKKERSLOOT, PIETER Pytter Akkersloot, c.s.naastligger ten noorden Rommelhaven 151698243379v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkersloothkoopmanaanhandelaar 1/2 huis en schuur en 1/2 van 6 pm landten zuiden van Harlingen1659237219r
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkerslootheigenaar van 1/4 ten oosten van Harlingen1659237219v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkersloothverwandelaar ten oosten van Harlingen1659237219v
AKKERSLOOT, PIETER de vrouw van Pieter Akkersloothnaastligger ten zuiden Hoogstraat 3achter166023833v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkersloothnaastligger ten oosten Hoogstraat 1achter1664238236v
, JAN Jan* Akkinganaastligger ten oosten Franekereind 38179326487r
AKKRINGA, E. als gebruiker E. Akkringanaastligger ten zuiden Bildtstraat 181802266142r
AKKRINGA, EVERT de weduwe van Evert Akkringanaastligger ten noorden Poortje 111771257244v
AKKRINGA, EVERT Evert Akkringakoper huis en wagenmakerijBildtstraat 20181026926v
AKKRINGA, EVERT Evert Akkringahuurder Bildtstraat 20181026926v
AKKRINGA, G. G. Akkringakoopmanbewoner Grote Bredeplaats 231808268147r
AKKRINGA, G. G. Akkringanaastligger ten oosten Hoogstraat 61809268185r
AKKRINGA, G. G. Akkringanaastligger ten zuiden Hoogstraat 61809268185r
AKKRINGA, GOSLING Gosling Akkringaverkoper Zuiderhaven 91799265200r
AKKRINGA, GOSLING Gosling Akkringanaastligger ten oosten Rommelhaven 31809268296r
AKKRINGA, GOSLING Gosling Akkringanaastligger ten noorden Rommelhaven 31809268296r
AKKRINGA, J. J. Akkringanaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 41809268186r
AKKRINGA, JAN Jan E. Akkringanaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 81808268104v
AKKRINGA, JAN Jan E. Akkringanaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 101808268104v
AKKRINGA, JAN RUTGERSburgerbevelhebber Jan Rutgers Akkringaverkoper Zuiderhaven 54178826363v
AKKRINGA, JAN RUTGERS Jan Rutgers Akkringanaastligger ten noorden Weverstraat 131791263360r
AKKRINGA, JAN RUTGERS Jan Rutgers Akkringanaastligger ten oosten Weverstraat 51791263360r
AKKRINGA, JAN RUTGERSwijlen Jan Rutgers Akkringaverkoper Franekereind 401798265106r
AKKRINGA, PIER Pier Akkringanaastligger ten oosten Noorderhaven 85177725991v
AKKRINGA, PIER Pier Akkringametselaar (mr. -)huurder Kleine Bredeplaats 15177825996r
AKKRINGA, PIER Pier Akkringanaastligger ten noorden Raamstraat 31780259296v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringa, c.u.koper huisNoorderhaven 87177725987r
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringanaastligger ten oosten Noorderhaven 851779259167v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringametselaar (mr. -)geniaarde koper Noorderhaven 851780259284v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringametselaar (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 851780259284v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringametselaar (mr. -)verkoper q.q. Lanen 171779259303r
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringametselaar (mr. -)verkoper q.q. Lanen 291779259303r
AKKRINGA, PIER RUTGERSde weduwe van Pier Rutgers Akkringanaastligger ten oosten Noorderhaven 831785261311v
AKKRINGA, SIETSKE RUTGERSwijlen Sydske Rutgers Akkringaerflater Lanen 171779259303r
AKKRINGA, SIETSKE RUTGERSwijlen Sydske Rutgers Akkringaerflater Lanen 291779259303r
ALEMA, FOEKJE juffrouw Foeckjen van Alamakoper ten noorden van Harlingen1697243296r
ALEMA, JUNIUS oud burgerhopman Junius van Alamakoper huisSint Jacobstraat 121733248200r
ALEMA, JUNIUS oud burgerhopman Junius van Alamanaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 141734248310r
ALEMA, WILLEM Willem Alamahuurder Nieuwstraat 141779259198r
ALEMA, WILLEM Willem Alamahuurder Nieuwstraat 161779259198r
ALBADA, JOHANNES Johannes Albadakoper huisHoogstraat 51805267118v
ALBADA, LAMMERT Lammert Albadakoper wagenhuisRommelhaven 18een_achter180426737r
ALBERDA, de weduwe van Albardahuurder (p.j.)Grote Bredeplaats 6west1798265109v
ALBERDA, de heer Albarda, n.u.naastligger ten westen Zoutsloot 841806267220v
ALBERDA, Albardanaastligger ten westen Zoutsloot 841806267264r
ALBERDA, KORNELIS Cornelis Albarda, J.U.D.secretaris van Het Bildtverkoper q.q. Voorstraat 241732248151v
ALBERDA, HENDRIK oud secretaris Ferwerderadeel Henricus Julius Albardaverkoper Rozengracht 271806267235v
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albardamedicus en zoutbranderkoper huisZuiderhaven 391786262101r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albardamedicus en zoutbranderkoper huisGrote Ossenmarkt 6oost1786262101r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albardamedicus en zoutbranderkoper huisGrote Ossenmarkt 6west1786262101r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albardamedicinae doctorkoper huisNieuwstraat 251791263311v
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Albardakoper huisHerenwaltje 11801265283v
ALBERDA, JOHANNES de oliemolen van dr. Johannes Albardanaastligger ten oosten Herenwaltje 11801265283v
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Albardamedicinae doctorkoper 2/3 terpentijnstokerij en huisten noorden van Harlingen1802266163r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albardamedicinae doctorverkoper Bildtpoort (gebied)1803266288r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albardabaljuw 9e district Frieslandverkoper Hoogstraat 5180826848v
ALBERDA, JOHANNES de gewezen oliemolen van Johannes Albardanaastligger ten oosten Herenwaltje 1180826892r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albardabaljuw 9e districtverkoper Herenwaltje 1180826892r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albardabaljuw 9e districtverkoper Zoutsloot 841808268127r
ALBERDA, WILLEM Willem Albardaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 251794264170v
ALBADA, L. raadslid L. Albedaverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 71799265192r
ALBADA, LAMMERT Lammert Albedaverver (mr. -)koper huisRommelhaven 8178326169v
ALBERDA, KORNELIS Cornelis Alberdasecretaris van Het Bildtverkoper q.q. Anjelierstraat 8174025085r
ALBERDA, HENDRIK Henricus Julius van Alberdasecretaris van Ferwerderadeel (oud -)verkoper en reversaalhouder Rozengracht 271799265150r
ALBERDA, J. dr. J. Alberdaverkoper q.q. Zuiderhaven 251789263127r
ALBERDA, J. de zoutkeet van J. Alberda, n.u.medicinae doctornaastligger ten noorden William Boothstraat 171800265229r
ALBERDA, J. dr. J. Alberdanaastligger ten oosten Herenwaltje 31801265284v
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Alberdageniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 251789263127r
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Alberdadrost van het 7e drostamptnaastligger ten noorden Zuiderhaven 39180426769v
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Alberdadrost van het 7e drostamptverkoper Zuiderhaven 39180426769v
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Alberdadrost van het 7e drostamptnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 6oost180426769v
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Alberdadrost van het 7e drostamptnaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 6oost180426769v
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Alberdadrost van het 7e drostamptnaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 6oost180426769v
ALBERDA, JOHANNES Johannes Alberdadrost van het 7e drostamptverkoper Grote Ossenmarkt 6oost180426769v
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Alberdadrost van het 7e drostamptverkoper Grote Ossenmarkt 6west180426769v
ALBERDA, JOHANNES Johannes Alberdadrost van Wonseradeel en Hennaarderadeelverkoper Nieuwstraat 251806267259v
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberdaverver en schilder (mr. -)verkoper q.q. Franekereind 341799265164r
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberdaverver (mr. -)verkoper q.q. Borstelsteeg 41809268246v
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberdaverver (mr. -)verkoper q.q. Borstelsteeg 61809268246v
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberdaverver (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 291809268246v
ALBERDA, TIETJE Titia Johanna Alberdakoper Noordijs 211793264125r
ALBERDA, TIETJE Titia Johanna Alberdakoper Noordijs 191794264181r
WILLEMS, RIENKde erfgenamen van wijlen Rienk Willems Aleblaskoopmanverkoper Liemendijk1710245122r
ALEMA, hof en zomerhuis van de heer Alemanaastligger ten westen Zoutsloot 82oost173224876r
ALEMA, hof en zomerhuis van de heer Alemanaastligger ten noorden Zoutsloot 82oost173224876r
ALEMA, de heer van Alema, c.u.huurder Rozengracht 121754253173r
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alemazilversmidkoper huis, de Kartouw genaemtLanen 80de Kartouw172024683r
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alemanaastligger ten noorden Spekmarkt 2172124696r
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alemageniaarde koper Rozengracht 7oost1721246117r
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alemanaastligger ten oosten Lanen 781722246128r
ALEMA, ABRAHAM Abraham van Alemaverkoper Lanen 80173024710ra
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alemaverkoper Noorderhaven 431789263110r
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alemaverkoper Scheffersplein 251789263117v
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alemaverkoper Ooievaarsteeg 23a1789263120v
ALEMA, FOEKJE Foeckien Alemakoper Wasbleek1680241103v
ALEMA, FOEKJE Foeckien Alemakoper ten zuiden van Harlingen1681241164r
ALEMA, FOEKJE Foeckien Alemanaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1681241164r
ALEMA, FOEKJE Foeckien Alemanaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1681241164r
ALEMA, FOEKJE Foeckjen Alemakoper door niaar 4 pm en enige einsen los landten noordoosten van Harlingen1677240264v
ALEMA, FOEKJE juffr. Foekjen van Alemanaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 121711245162v
ALEMA, FOEKJE Foekjen van Alemakoper Noorderhaven 441741250175v
ALEMA, FOEKJE Foekjen Alemaverkoper Noorderhaven 44174525182r
ALEMA, FREERK de heer Fredericus van Alema, J.U.D.koper dubbel huisZuiderhaven 551754253183r
ALEMA, FREERK Fredericus van Alemaklerkverkoper (klerk bij de gedeputeerde staten van Friesland)Zuiderhaven 551758254154v
ALEMA, FREERK burgemeester Fredrick Alemaraad Admiraliteit Amsterdamverkoper ten noordoosten van Harlingen1677240264v
ALEMA, J. de tuin van J. Alemanaastligger ten oosten Herenwaltje 71758254266v
ALEMA, J. J. Alemanaastligger ten oosten Wortelstraat 11758254266v
ALEMA, J. de keet van dr. J. Alemanaastligger ten noorden Scheffersplein 27178126047v
ALEMA, J. dr. J. van Alemanaastligger ten westen Nieuwstraat 381783261121r
ALEMA, J. vroedsman J. van Alemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Noorderhaven 731784261248r
ALEMA, J. J. Alemanaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 231785261261r
ALEMA, J. burgemeester J. van Alemanaastligger ten oosten Noorderhaven 411787262159r
ALEMA, J. burgemeester J. van Alemanaastligger ten oosten Noorderhaven 411787262187r
ALEMA, JAN Jan Alemaverkoper van 1/5 Grote Ossenmarkt 25achter172824769r
ALEMA, JAN Jan Alemawever (mr. damast-)verkoper q.q. Lanen 80173024710ra
ALEMA, JAN als bewoner Jan van Alema, c.s.naastligger ten oosten Voorstraat 44175325392r
ALEMA, JUNIUS medegedeputeerde Junius Alemakoper schuurBargebuurt 71657237140v
ALEMA, JUNIUS de erfgenamen van wijlen de heer Junius Alemanaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 12167524028ra
ALEMA, JUNIUS Junius van Alemakoper huis, tuin, paardestal, schuur en een ander vertrek achter het huis van de erven Jillis MartensNoorderhaven 43172024688r
ALEMA, JUNIUS Junius Alemaverkoper Voorstraat 21721246122v
ALEMA, JUNIUS Junius Alemakoper tuin, zomerhuis met voorhuis, galerij en keukenWortelstraat 5tuin1723246170r
ALEMA, JUNIUS de tuin van Junius van Alemanaastligger ten zuiden Zoutsloot 801724246195r
ALEMA, JUNIUS Junius van Alemaverkoper Zoutsloot 801724246195r
ALEMA, JUNIUS oud burgerhopman Junius Alemanaastligger ten zuiden Zoutsloot 78172724739r
ALEMA, JUNIUS oud burger hopman Junius van Alemaverkoper van 2/54 Noordermolen 11729247263v
ALEMA, JUNIUS burgerhopman Junius van Alemanaastligger ten westen Zoutsloot WZ1729247290v
ALEMA, JUNIUS oud burgemeester Junius Alemanaastligger ten oosten Wortelstraat 11729247292v
ALEMA, JUNIUS oud burgerhopman Junius van Alemakoper loods en erfZoutsloot 861730247321r
ALEMA, JUNIUS Junius van Alemanaastligger ten westen Zoutsloot 861730247321r
ALEMA, JUNIUS de tuin van Junius Alemanaastligger ten oosten Herenwaltje 71730247346r
ALEMA, JUNIUS oud burgerhopman Junius van Alemaverkoper q.q. Weverstraat 81730247351r
ALEMA, JUNIUS Junius van Alemakoper provisioneel huis, de Kartouw genaemtLanen 80de Kartouw173024710ra
ALEMA, JUNIUS heer Junius van Alemanaastligger ten oosten Zoutsloot 82173224876r
ALEMA, JUNIUS Junius van Alemanaastligger ten zuiden Zoutsloot 781732248105v
ALEMA, JUNIUS Junius van Alemanaastligger ten zuiden Zoutsloot 781734248333v
ALEMA, JUNIUS oud burgerhopman Junius Alemanaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 14173424917r
ALEMA, JUNIUS oud hopman Junius Alemanaastligger ten oosten Noorderhaven 411736249142r
ALEMA, JUNIUS oud hopman Junius Alemanaastligger ten noorden Noorderhaven 411736249142r
ALEMA, JUNIUS Junius Alemanaastligger ten westen Zoutsloot ZZ1737249181v
ALEMA, JUNIUS Junius Alemanaastligger ten oosten Noorderhaven 411737249198r
ALEMA, JUNIUS Junius Alemanaastligger ten noorden Noorderhaven 411737249198r
ALEMA, JUNIUS Junius van Alemanaastligger ten westen Zoutsloot 821737249204v
ALEMA, JUNIUS Junius Alemanaastligger ten oosten William Boothstraat OZ1738249338r
ALEMA, JUNIUS het zomerhuis van de heer Junius van Alemanaastligger ten oosten Zoutsloot 82175025273v
ALEMA, JUNIUS de hof van de heer Junius van Alemanaastligger ten zuiden Zoutsloot 82175025273v
ALEMA, JUNIUS de hof van de heer Junius van Alemanaastligger ten westen Zoutsloot 84tuin175025273v
ALEMA, JUNIUS het zomerhuis van de heer Junius van Alemanaastligger ten noorden Zoutsloot 84tuin175025273v
ALEMA, JUNIUS de heer Junius van Alemanaastligger ten noorden Spekmarkt 21754253134v
ALEMA, JUNIUS de heer Junius van Alemanaastligger ten zuiden Zoutsloot 781754253179r
ALEMA, JUNIUS burgerhopman Junius van Alemaverkoper Lanen 801759254207r
ALEMA, JUNIUS de tuin van Junius Alemanaastligger ten oosten Herenwaltje 71758254265r
ALEMA, JUNIUS Junius Alemanaastligger ten oosten Wortelstraat 11758254265r
ALEMA, JUNIUS Junius Alemanaastligger ten zuiden Zoutsloot 80176425624r
ALEMA, JUNIUS de tuin van de heer Junius van Alemanaastligger ten westen Wortelstraat 91767256239r
ALEMA, JUNIUS de tuin van de heer Junius van Alemanaastligger ten noorden Wortelstraat 91767256239r
ALEMA, JUNIUS de tuin van de heer Junius Alemanaastligger ten oosten Herenwaltje 7176825741r
ALEMA, JUNIUS Junius Alemanaastligger ten westen Zoutsloot 94achter176825742r
ALEMA, JUNIUS de tuin van Junius Alemanaastligger ten oosten Herenwaltje 5176825748r
ALEMA, JUNIUS Junius Alemanaastligger ten zuiden Zoutsloot 80176825782v
ALEMA, JUNIUS de hof van de heer Junius van Alemanaastligger ten zuiden Zoutsloot 82176825785r
ALEMA, JUNIUS de heer Junius van Alemanaastligger ten oosten Zoutsloot 84176825787r
ALEMA, JUNIUS de heer Junius van Alemanaastligger ten zuiden Zoutsloot 84176825787r
ALEMA, JUNIUS wijlen Junius van Alemaverkoper Wortelstraat 5tuin1771257197v
ALEMA, JUNIUS wijlen Junius Alemakoper Scheffersplein 251778259113v
ALEMA, JUNIUS Junius van Alemanaastligger ten westen Nieuwstraat 381779259214r
ALEMA, JUNIUS Junius van Alemaadvocaat Hof van Frieslandkoper huisOoievaarsteeg 231779259221r
ALEMA, JUNIUS vroedsman Junius van Alemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Noorderhaven 751784261247v
ALEMA, JUNIUS Junius van Alemaverkoper q.q. Voorstraat 34178526248v
ALEMA, JUNIUS burgemeester Junius van Alemanaastligger ten zuiden Scheffersplein 23178626287r
ALEMA, JUNIUS burgemeester Junius van Alemaverkoper Scheffersplein 23178626287r
ALEMA, JUNIUS wijlen oud burgemeester Junius van Alemaerflater Noorderhaven 431789263110r
ALEMA, JUNIUS wijlen oud burgemeester Junius van Alemaerflater Scheffersplein 251789263117v
ALEMA, JUNIUS wijlen oud burgemeester Junius van Alemaerflater Ooievaarsteeg 23a1789263120v
ALEMA, oud burgemeester Junyus van Alemakoopmanverkoper Sint Jacobstraat 12174325119r
ALGERA, IEPKE IEPKES Ypke Ypkes Algara, c.u.koper huisZuiderstraat164923692r
ALGERA, AAFKE Aafke Algerakoper Heiligeweg 40166623949r
ALGERA, AAFKE Aafke Algera, voor zich en haar kinderenverkoper Heiligeweg 40168224161va
ALGERA, IEPE AUGUSTINUS Epe Augustinus Algeraeerdere eigenaar Havenplein 241606228511r
ALGERA, IEPE AUGUSTINUS Epo Augustini Algeraverkoper Zuiderhaven 33161222993r
ALGERA, IEPE AUGUSTINUS Epo Augustini Algeraverkoper Grote Ossenmarkt 2161222993r
ALGERA, IEPE AUGUSTINUS Epo Augustini Algeraverkoper Zuiderhaven 35161222993r
ALGERA, IEPE AUGUSTINUS Epo Augustini Algeraverkoper Zuiderhaven 37161222993r
ALGERA, GERRIT SIEMENS Gerrit Symens Algerakoordemaker (mr. -)koper huisonbekend164823614v
ALGERA, IEPKE IEPKES Ipcke Ipckes Algeraverkoper Zuiderstraat1652236211v
ALGERA, IEPKE Ypcke Algera, c.u.verkoper q.q. Nieuwstraat 341659237239r
KLASES, ALBERT Albert Claessen Algeraaverkoper q.q. Voorstraat 31604228430r
ALGERA, GERRIT SIEMENS Gerryt Symens Algraverkoper Heiligeweg 281661238103v
ALGERA, HAIE Haye Algraverkoper van 1/3 Gardenierstraat 8175025258v
, NAMKE Namkjen Algra van Fonteinverkoper van 1/4 Zuiderhaven 391771257192v
, NAMKE Namkjen Algra van Fonteinverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6oost1771257192v
, NAMKE Namkjen Algra van Fonteinverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west1771257192v
, IEBELTJE Ybeltje Algra van Fonteinverkoper van 1/4 Zuiderhaven 391771257192v
, IEBELTJE Ybeltje Algra van Fonteinverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6oost1771257192v
, IEBELTJE Ybeltje Algra van Fonteinverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west1771257192v
, NAMKE Namkjen Algra van Fonteynverkoper van 3/4 Grote Ossenmarkt 6west17722586r
, IEBELTJE Ybeltje Algra van Fonteynverkoper van 3/4 Grote Ossenmarkt 6west17722586r
, JOHANNES Johannes Alleehuurder Simon Stijlstraat 51759254216v
SIEMENS, GERRIT Gerryt Symens Allegaverkoper Kruisstraat 1166023847r
ALLEMA, JAN Jan van Allema, c.u.huurder (p.j.)Voorstraat 41757254105r
ALMA, IEDE DIRKSolderman van het bakkersgilde Yde Dircx Almaverkoper Grote Ossenmarkt ZZ1659237203r
ALMA, IEDE DIRKS Yde Dirx Alma, c.u.koper huisGrote Ossenmarkt 81657237117r
ALPHEN, BEREND Beern Alphenverkoper Kromme Elleboogsteeg 7achter1729247225v
BERENDS, BEREND Beern Beerns Alpherskoper huisKerkpoortstraat 7achter1724246192v
BERENDS, BEREND Beern Beerns Alphersnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 7achter1724246192v
BERENDS, BEREND Beern Beerns Alphersnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 7achter1724246192v
ALPHEN, BEREND BERENDS Barent Barentsen Alphesverkoper Kerkpoortstraat NZ1725246242r
ALPHEN, BEREND BERENDS Beern Beernsen Alpheskoper huisKerkpoortstraat 71723246179v
, JAKOB Jacob Alsbach, c.s.huurder (p.w.)Weverstraat 101758254127r
SIPKES, SIEMENde curator over het weeskind van wijlen Simen Sipkes Altelaat, c.u.verkoper Zoutsloot NZ163823451v
, SIKKEwijlen Sicke Altelaetverkoper Roeperssteeg1631232170r
, SIEMEN Simon Altelaetnaastligger ten noorden Karremanstraat 271620230241v
SIPKES, SIEMENgrondpacht uit het huis van Symen Sipkes Altelaeteigenaar perceel Zoutsloot NZ1657237255v
, SIEMENhet huis van Symen Altelaetsnaastligger ten westen Zoutsloot NZ163123315v
ALTEN, TJALLING Tialling van Alten, c.u.huurder Achterstraat166723986r
ALTENA, vroedsman Altenanaastligger ten oosten Voorstraat 481721246100v
ALTENA, vroedsman Altenanaastligger ten zuiden Voorstraat 481721246100v
ALTENA, als bewoner vroedsman Altenanaastligger ten westen Both Apothekerstraat 8172724746v
ALTENA, vroedsman Altenanaastligger ten zuidwesten [staat: zuiden] Grote Kerkstraat 241729247226r
ALTENA, vroedsman Altenanaastligger ten zuidwesten [staat: zuiden] Heiligeweg 191729247226r
ALTENA, oud burgervaandrig Altenanaastligger ten oosten Heiligeweg 15173124855v
ALTENA, [als huurder] vroedsman Altenanaastligger ten westen Noorderhaven 661752252180r
ALTENA, de heer van Altenanaastligger ten oosten Voorstraat 391766256161r
ALTENA, de heer van Altenanaastligger ten noorden Voorstraat 391766256161r
ALTENA, Altenakoopmannaastligger ten zuiden Rozengracht 321784261223r
ALTENA, AAFKE Aafke J. Altenakoper van 1/3 huisLanen 391809268222r
ALTENA, AAFKE ARJENS Aefke Arjens Altenakoper Noorderhaven 98170024449r
ALTENA, ARJEN burgervaandrig Arjen Altenanaastligger ten zuidwesten [staat: zuiden] Heiligeweg 19168124136va
ALTENA, ARJEN burgervaandrig Arjen Altenahuurder Lanen 801688242229r
ALTENA, ARJEN burgervaandrig Arjen Altenanaastligger ten oosten Heiligeweg 151692242376v
ALTENA, ARJEN vroedsman Arjen Altenanaastligger ten oosten Voorstraat 481699243395r
ALTENA, ARJEN vroedsman Arjen Altenanaastligger ten zuiden Voorstraat 481699243395r
ALTENA, ARJEN vroedsman Arjen Altena, c.s.naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 221699243399r
ALTENA, ARJEN burgervaandrig Arjen Altenakoper finaal huis met een hof of tuin erachterVoorstraat 5016922431ra
ALTENA, ARJEN oud vaandrig Arjen Altena, c.s.naastligger ten zuidwesten [staat: zuiden] Grote Kerkstraat 2416942434va
ALTENA, ARJEN oud vaandrig Arjen Altena, c.s.naastligger ten zuidwesten [staat: zuiden] Heiligeweg 1916942434va
ALTENA, ARJEN vroedsman Arjen Altenalakenkoperverkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 211702244153v
ALTENA, ARJEN oud burgervaandrig Arjen Altenahuurder Schritsen 5173124856v
ALTENA, ARJEN ARJENS Arjen Arjans Altenaverkoper van 1/2 Noorderhaven 341723246154v
ALTENA, ARJEN ARJENSburgervaandrig Arjen Arjens Altenakoper van 1/3 hof met bomen en plantenWeverstraat168424238r
ALTENA, ARJEN ARJENSvaandrager Arjen Arjens Altena, c.s.naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 22168524265v
ALTENA, ARJEN ARJENSvaandrager Arjen Arjens Altena, c.s.naastligger ten westen Grote Kerkstraat 22168524265v
ALTENA, ARJEN ARJENSburgervaandrig Arjen Arjens Altenakoper ledige plaatsGardenierstraat ZZ1690242326r
ALTENA, ARJEN ARJENSburgervaandrig Arjen Arjens Altenaverkoper Gardenierstraat ZZ169324350v
ALTENA, ARJEN ARJENSvroedsman Arjen Arjens Altenaverkoper Voorstraat 501723246156r
ALTENA, ARJEN ARJENSoud burgervaandrig Arjen Arjens Altenapannenbakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 21173124866v
ALTENA, GIJSBERT Gijsbert Altenakoopmanverkoper Noorderhaven 791751252115v
ALTENA, GIJSBERT Gijsbert Altenakoopmanverkoper Droogstraat 271751252115v
ALTENA, GIJSBERT Gijsbert Altenakoopmanverkoper Noorderhaven 831751252115v
ALTENA, HENDRIK Henderik Altenakoopmankoper van 1/8 Noorderhaven 83172724715r
ALTENA, HENDRIK WIERDS Hendricus Wiardus van Altenagrietman van Tietjerksteradeelkoper door niaar Voorstraat 41176425654r
ALTENA, HENDRIK WIERDSgrietman Hendricus Wiardus van Altenaverkoper Voorstraat 411766256197v
ALTENA, HENDRIK WIERDSgrietman Hendricus Wiardus van Altenaverkoper Voorstraat 411766256199v
ALTENA, HENDRIK Hendrik Altenakoopmankoper van 1/8 Zoutsloot 26172824762r
ALTENA, JAN Jan Altenakoopmankoper huis met beneden een weefwinkelLanen 69177725970v
ALTENA, JAN Jan J. Altenakoopmankoper pan- en estrikwerkRozengracht 341778259123r
ALTENA, JAN Jan J. Altenakoopmankoper wagenhuisWasbleekstraat WZ1778259123r
ALTENA, JAN de heer Jan Altenabewoner voorkamerKerkpoortsmolen 11782260190r
ALTENA, JAN de heer Jan Altenabewoner voorkamerRozengracht 321782260190r
ALTENA, JAN Jan Altenanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 13achter17822611r
ALTENA, JAN Jan Altenanaastligger ten zuiden Voorstraat 461784261148r
ALTENA, JAN Jan Altenanaastligger ten westen Voorstraat 461784261148r
ALTENA, JAN Jan Altenakoopmankoper huisLanen 671784261168r
ALTENA, JAN Jan Altenakoopmannaastligger ten westen Lanen 671784261168r
ALTENA, JAN Jan Altenakoopmanbetrokkene Gardenierstraat 41791263355r
ALTENA, JAN de heer Jan Altenanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 131791263380r
ALTENA, JAN wijlen Jan Altenakoopmanverwandelaar Rozengracht 341794264214r
ALTENA, JAN wijlen Jan Altenakoopmanverwandelaar Wasbleekstraat WZ1794264214r
ALTENA, JAN wijlen Jan Altenakoopmanaanhandelaar Zoutsloot 991794264217r
ALTENA, JAN wijlen Jan Altenakoopmanaanhandelaar Zoutsloot NZ1794264217r
ALTENA, JAN wijlen Jan Altenakoopmanverkoper Zoutsloot 991794264224r
ALTENA, JAN wijlen Jan Altenakoopmanverkoper Zoutsloot NZ1794264224r
ALTENA, JAN de weduwe van Jan Altenanaastligger ten westen Klaverbladstraat 141795264298r
ALTENA, JAN de weduwe van Jan Altenanaastligger ten westen Klaverbladstraat 161795264298r
ALTENA, JAN de weduwe van Jan Altenanaastligger ten zuiden Voorstraat 46179726538r
ALTENA, JAN de weduwe van Jan Altenanaastligger ten westen Voorstraat 46179726538r
ALTENA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Altenanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1806267210v
ALTENA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Altenanaastligger ten westen Klaverbladstraat 141806267229v
ALTENA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Altenanaastligger ten westen Klaverbladstraat 161806267229v
ALTENA, JANKE de ongehuwde Janke J. Altenakoper van 1/3 Lanen 391809268222r
ALTENA, HENDRIKS Luirdske Hendriks Altenaverkoper Noorderhaven 791751252154r
ALTENA, HENDRIKS Luirdske Hendriks Altenaverkoper Droogstraat 271751252154r
ALTENA, HENDRIKS Luirdske Hendriks Altenaverkoper Noorderhaven 831751252154r
ALTENA, NICOLAAS Nicolaas van Altenacommies van de lands gemene middelenkoper door niaar huisVoorstraat 41176425654r
ALTENA, NICOLAAS Heer Nicolaas van Altenacommies van de lands gemene middelenverkoper Voorstraat 411766256197v
ALTENA, NICOLAAS de heer Nicolaas van Altenacommies van de lands gemene middelenverkoper Voorstraat 411766256199v
ALTENA, R. R. H. Altenaadvocaatkoper Hofstraat 51794264223r
ALTENA, REINER wijlen dr. Reinardus Hessel van Altenaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Hofstraat 51796264349r
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altenaadvocaat en notarisverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1794264179v
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altenaadvocaat en notarisverkoper q.q. Noordijs 61794264193v
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altenaadvocaat en notarisverkoper q.q. Brouwersstraat 81794264195r
ALTENA, S. vroedsman S. Altena, c.u.huurder (p.j.)Noorderhaven 64175325399r
ALTENA, S. vroedsman S. Altena, c.u.huurder (p.j.)Voorstraat 21175325399r
ALTENA, S. vroedsman S. Altenanaastligger ten zuiden Voorstraat 41757254105r
ALTENA, S. vroedsman S. Altenanaastligger ten westen Voorstraat 41757254105r
ALTENA, S. de weduwe van S. Altenanaastligger ten westen Lanen 69177725970v
ALTENA, SIEBRICHJE de ongehuwde Sybregje Altenakoper van 1/3 Lanen 391809268222r
ALTENA, SIEDS vroedsman Syds Altenakoper huis en tuinVoorstraat 44175325392r
ALTENA, SIEDS vroedsman Syds Altenakoper door niaar huisVoorstraat 41757254105r
ALTENA, SIEDS Syds Altenanaastligger ten oosten Lanen 571758254169v
ALTENA, SIEDS de heer Syds Altenanaastligger ten zuiden Voorstraat 461765256140v
ALTENA, SIEDS de heer Syds Altenanaastligger ten westen Voorstraat 461765256140v
ALTENA, SIEDS burgemeester Syds Altenaverkoper Voorstraat 461765256140v
ALTENA, SIEDS oud burgemeester de heer Syds Altenaverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 18176725732r
ALTENA, SIEDS wijlen burgemeester Syds Altenakoper Lanen 65west_achter1774258155r
ALTENA, SIEDS wijlen burgemeester Syds Altenanaastligger ten oosten Lanen 65west_achter1774258155r
ALTENA, SIEDS wijlen burgemeester Syds Altenanaastligger ten noorden Lanen 65west_achter1774258155r
ALTENA, TIETJE Titia Altenaverkoper van 3/64 Noorderhaven 791763255238r
ALTENA, TIETJE Titia Altenaverkoper van 3/64 Noorderhaven 811763255238r
ALTENA, TIETJE wijlen Titia Altenaerflater Zoutsloot 261763255238r
ALTENA, TIETJE wijlen Titia Altenaverkoper van 3/64 Noorderhaven 831763255238r
ALTENA, TRIJNTJE Trijntie Altenaverkoper Noorderhaven 791751252129r
ALTENA, TRIJNTJE Trijntie Altenaverkoper Droogstraat 271751252129r
ALTENA, TRIJNTJE Trijntie Altenaverkoper Noorderhaven 831751252129r
ALTENA, TRIJNTJE Trijntje Altenahuurder Grote Bredeplaats 33175325365v
ALTENA, TIETJE PIETERS Tyttie Pieters Altenaverkoper Noorderhaven 791751252126v
ALTENA, TIETJE PIETERS Tyttie Pieters Altenaverkoper Droogstraat 271751252126v
ALTENA, TIETJE PIETERS Tyttie Pieters Altenaverkoper Noorderhaven 831751252126v
ARJENS, ARJENoud burgemeester en vaandrig Arjen Arjens Altenaelakenkoperkoper 1/2 huisHeiligeweg 171697243278r
ALTHUSIUS, vrouw Althuisiusnaastligger ten westen Zuiderhaven 831796264311r
ALTHUSIUS, vrouw Althuisiusnaastligger ten noorden Zuiderhaven 831796264311r
ALTHUSIUS, LIJSBET Lijsbeth Althuisiusverkoper Droogstraat 471791263297r
ALTHUSIUS, Gerarus Althuiziusnaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 4178826357r
ALTHUSIUS, TEEKE Taeke Althusiuskoper huisZeepziederstraat 3180426757r
ALTHUSIUS, TEEKE Taeke Althusiusverkoper Voorstraat 841807267334v
, JOUWwijlen Juw Alvaverkoper Droogstraat NZ161222975r
LOURENS, JAKOB Jacob Louwrens Amackkoper achter- en voorkamer met de plaats daartussenPeterseliestraat ZZ1683241242v
AMAMA, de hof van Amamaconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Spinhuisstraat1663238197r
AMAMA, de hof van de heer Amamanaastligger ten westen Spinhuisstraat166723991v
AMAMA, de erfgenamen van wijlen Amamanaastligger ten westen Noorderhaven 48168024173r
AMAMA, ANTJE juffrouw Anna Amamakoper Zuiderhaven 461668239150v
AMAMA, ANTJE Anna Amama, mede voor haar onmondige kinderenverkoper Zuiderhaven 46168024120va
AMAMA, Harnius Amamaverkoper Spinstraat 111630232147v
AMAMA, JAN Jan Amamanaastligger ten oosten Noorderhaven 4416652395v
AMAMA, JAN de heer Jan Amamanaastligger ten westen Voorstraat 7a-oost1668239132v
AMAMA, JOHANNES de heer Joan Amamalid Gedeputeerde Staten van Friesland (oud -)verkoper Lange lijnbaan167024020r
AMAMA, JOHANNES de heer Joannes Amamaverkoper Rozengracht 421667239102v
AMAMA, JOHANNES Johan Amamaconvooimeester convooien en licentenkoper huisNoorderhaven 1081662238144r
AMELANDER, Amelanderschrijverhuurder Vijver 41802266166r
AMELANDER, KLAAS SIPKES Claas Sipkes Amelandernaastligger ten westen Hoogstraat 3316662396va
AMELANDER, KLAAS SIPKES Claes Sipkes Amelandernaastligger ten oosten Hoogstraat 291667239121av
AMELANDER, KLAAS SIPKES Claes Sipkes Amelandernaastligger ten westen Lombardstraat1668239131v
AMELANDER, JAKOB Jacob Amelanderhuurder Schritsen 28164223537r
AMELANDER, JAKOB MARTENSwijlen Jacob Martens Amelanderverkoper Schritsen 391662238147v
AMELANDER, JAN JANS Jan Jansen Amelanderverkoper Bargebuurt 181730247319v
AMELANDER, JAN JANS Jan Jansen Amelanderkoper huis en tuin of hofZoutsloot 471748251243r
AMELANDER, P. de vrouw van P. Amelanderhuurder Franekereind 401808268145r
AMELANDER, PETRUS ANNES Petrus Anneus Amelanderkoper huis en tuinRozengracht 41809268277r
AMELANDER, TEUNIS JANS Theunis Jansen Amelanderwolkammer (mr. -)verkoper van 1/2 Rozengracht 201729247250v
AMELANDER, TEUNIS JANS Theunis Jansen Amelanderverkoper van 1/16 Noorderhoofd 11729247253v
AMELANDER, TEUNTJE KLASES Theuntie Claesses Amelanderverkoper Hoogstraat 311683241259v
SIPKES, JAN Jan Sipkes Amelandtkoper huisAchterstraat164923680r
AMELANDER, DOUWE Douue Amelantnaastligger ten oosten Lanen 38164323541v
AMELANDER, DOUWE DOUWES Douue Douues Amelantnaastligger ten oosten Lanen 38164323559v
AMELANDER, DOUWE DOUWES Douue Douues Amelant, c.u.verkoper Lanen 401644235106v
AMELANDER, GERRIT Gerryt Amelantnaastligger ten noorden Weverstraat NZ1651236172v
AMAMA, de heer Ammamanaastligger ten westen Noorderhaven 1101673240115r
AMAMA, AGATHA Agatha van Ammamaverkoper en nagelaten kind Noorderhaven 2167924115ra
AMAMA, AGATHA Agatha van Ammamaverkoper en nagelaten kind Grote Bredeplaats 7167924115ra
AMAMA, AGATHA Agatha van Ammamaverkoper Noorderhaven 108167924115ra
AMAMA, AGATHA Agatha van Ammamaverkoper Franekereind 23oost167924115ra
AMAMA, GERRIT commandeur-kolonel in de fortresse Boertange Gerrit van Ammamakapitein over een compagnie te voetverkoper Noordijs 19167224086v
AMAMA, HARNE de hof van Harne Ammamanaastligger ten oosten Zoutsloot 30162723219v
AMAMA, JAN Jan Ammamaconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Voorstraat 7a-oost1663238183r
AMAMA, JAN Gedeputeerde Staat Jan van der Ammamaeerdere eigenaar Vijverstraat 14167924136r
AMAMA, JELTJE Jeltie van Ammamaverkoper en nagelaten kind Noorderhaven 2167924115ra
AMAMA, JELTJE Jeltie van Ammamaverkoper en nagelaten kind Grote Bredeplaats 7167924115ra
AMAMA, JELTJE Jeltie van Ammamaverkoper Noorderhaven 108167924115ra
AMAMA, JELTJE Jeltie van der Ammamaverkoper Franekereind 23oost167924115ra
AMAMA, JOHANNES Joan Ammamalid Gedeputeerde Staten van Frieslandnaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 171668239146r
AMAMA, JOHANNES Joan Ammamalid Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper Grote Ossenmarkt 171668239146r
AMAMA, JOHANNES de heer Joan Ammamaverkoper Vijverstraat 141668239155v
AMAMA, JOHANNES de heer Joan Ammama, voor zich en zijn kinderenlid Gedeputeerde Staten van Friesland (oud -)verkoper Vijverstraat 14167224016ra
AMAMA, JOHANNES de heer Joan Ammamalid Gedeputeerde Staten van Friesland (oud -)verkoper Zuiderhaven 23167524026va
AMAMA, JOHANNES de heer Joan Ammamalid Gedeputeerde Staten van Friesland (oud -)verkoper Noorderhaven 88167524026va
AMAMA, JOHANNES de heer Joan Ammamalid Gedeputeerde Staten van Friesland (oud -)verkoper Franekereind 27167524026va
AMAMA, JOHANNES wijlen Joan van Ammamalid Gedeputeerde Staten van Frieslanderflater Noorderhaven 2167924115ra
AMAMA, JOHANNES wijlen Joan van Ammamalid Gedeputeerde Staten van Frieslanderflater Grote Bredeplaats 7167924115ra
AMAMA, JOHANNES wijlen Joan van Ammamalid Gedeputeerde Staten van Frieslanderflater Noorderhaven 108167924115ra
AMAMA, JOHANNES wijlen Joan van Ammamalid Gedeputeerde Staten van Frieslanderflater Franekereind 23oost167924115ra
AMAMA, JOHANNES de kinderen van wijlen Joan van Ammamalid Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper Voorstraat 7168024124ra
AMAMA, JOHANNES de kinderen van wijlen Joan van Ammamalid Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper Noorderhaven 46168024124ra
AMAMA, JOCHEM Jochum van Ammamakapiteinverkoper en nagelaten kinderen van Noorderhaven 2167924115ra
AMAMA, JOCHEM Jochum van Ammamakapiteinverkoper en nagelaten kinderen van Grote Bredeplaats 7167924115ra
AMAMA, JOCHEM Jochum van Ammamakapiteinverkoper Noorderhaven 108167924115ra
AMAMA, JOCHEM Jochum van Ammamakapiteinverkoper Franekereind 23oost167924115ra
AMAMA, JOHANNES Johan van Ammamaontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huisZuiderhaven 23166023828r
AMAMA, JOHANNES Johan Ammama, mede voor zijn kinderenlid Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper Vijverstraat 18166823932ra
AMAMA, JOHANNES Johan Ammama, mede voor zijn kinderenlid Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper Vijverstraat 20166823932va
AMAMA, JOHANNES Johan van Ammamaeerdere eigenaar (volgens koopbrief van 27-04-1670)Spinhuisstraat1677240270v
AMAMA, JOHANNES Johan van Ammamaverkoper onbekend168524296r
AMAMA, SIETSE OEGES Sytse Oeges Ammama, c.u.verkoper Hoogstraat 231644235140r
AMAMA, HARNE Harne Ammemakoper schuur en jonge hovinge met de bomen en plantagieDroogstraat 45162723213v
AMAMA, HARNE Harne Ammemaverkoper Droogstraat 45162823260v
AMAMA, JAN Jan Ammemakoper Bargebuurt 71657237140v
AMAMA, JOHANNES het achterhuis van Joan Ammemanaastligger ten oosten Noorderhaven 441674240164v
AMAMA, JOHANNES Johan van Ammema, c.soc.convooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Bargebuurt 71659237198r
, de compagnie van baron van Amoutkoper Noorderhaven 751635233159v
JANS, HENDRIK Hendrick Jans van Amsterdamkoper nieuwe kameronbekend1601228239r
ANDELA, FEDDRIKS Bucke Feddricx Andlanaastligger ten westen Rozengracht 6166023843r
ANDELA, BOEKE FEDDRIKS Buke Feddrix Andlanaastligger ten westen Rozengracht 61654236256v
ANDREAE, de erfgenamen van wijlen dr. Andraenaastligger ten zuiden Weverstraat 6180126629r
ANDREAE, de erfgenamen van wijlen dr. Andraenaastligger ten westen Weverstraat 6180126629r
ANDREAE, LIJSBET Elisabeth Andraekoper Bildtstraat 20181026926v
ANDREAE, LIJSBET Elisabeth Andraehuurder Bildtstraat 20181026926v
ANDREAE, G. wijlen G. Andraeverkoper Ooievaarsteeg1803266200v
ANDREAE, G. de weduwe van dr. G. Andraenaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1806267210v
ANDREAE, G. de weduwe van G. Andraenaastligger ten oosten Klaverbladstraat 141810268334v
ANDREAE, GAJUS de weduwe van Gajus Andraehuurder (inwonend)Hoogstraat 10180826898r
ANDREAE, GAJUS dr. Gayus Andraekoper door niaar Franekereind 3177725930r
ANDREAE, G. dr. G. Andreanaastligger ten oosten Noordijs 231786262138r
ANDREAE, G. dr. G. Andreanaastligger ten zuiden Noordijs 231786262138r
ANDREAE, G. de erfgenamen van wijlen ds. G. Andreanaastligger ten zuiden Weverstraat 61802266135r
ANDREAE, G. de erfgenamen van wijlen ds. G. Andreanaastligger ten westen Weverstraat 61802266135r
ANDREAE, G. dr. G. Andreae, n.u.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 13achter17822611r
ANDREAE, G. dr. G. Andreae, n.u.naastligger ten noorden Noordijs 251791263356v
ANDREAE, G. dr. G. Andreae, n.u.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 131791263380r
ANDREAE, G. G. Andreaenaastligger ten noorden Franekereind 1179726557v
ANDREAE, GAJUS wijlen Gajus Andreaemedicinae doctorverkoper Franekereind NZ1801265279v
ANDREAE, TAMARA juffrouw Tamara Margarethe Andreaekoper Scheffersplein 251762255133r
ANDREAE, TAMARA Thamara Margareta Andreeverkoper Scheffersplein 251778259113v
ANDRINGA, de erfgenamen van wijlen Andringanaastligger ten zuiden Zuiderstraat 31west1778259155v
ANDRINGA, ds. Andringa, moet een afdak gedogenpredikantnaastligger Herenknechtenkamerstraat 191782260248r
ANDRINGA, de juffers Andringanaastligger ten zuiden Zuiderhaven 211802266104r
ANDRINGA, ARJAANTJE Adriana van Andringakoper huisZuiderstraat 211774258169v
ANDRINGA, ARJAANTJE Adriana van Andringageniaarde koper Vijverstraat 61779259178r
ANDRINGA, ARJAANTJE Adriana van Andringaverkoper Zuiderstraat 291803266235r
ANDRINGA, GEERTRUIDA Geertruida Johanna C. van der Andringakoper huisZuiderhaven 251784261176v
ANDRINGA, GEERTRUIDA Geertruida Johanna C. van Andringakoper huisHerenknechtenkamerstraat 191784261177v
ANDRINGA, GEERTRUIDA wijlen Geertruida van Andringaverkoper Zuiderhaven 251789263127r
ANDRINGA, J. juffrouw J. C. van Andringanaastligger ten noorden Zuiderhaven 251789263127r
ANDRINGA, J. J. C. van Andringanaastligger ten noorden Zuiderhaven 251794264170v
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringakoper Zuiderstraat 211774258169v
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringageniaarde koper Vijverstraat 61779259178r
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringageniaarde koper Zuiderhaven 231781260136v
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringanaastligger ten oosten Zuiderhaven 231781260136v
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringakoper door niaar huisHerenknechtenkamerstraat 19178326195r
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringanegotianteverkoper van 1/3 Zuiderhaven 251784261176v
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringanegotianteverkoper Herenknechtenkamerstraat 191784261177v
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringa, ongehuwde meerderjarigekoper huis genaamd de Drie HoefijzersZuiderhaven 23de Drie Hoefijzers178526242r
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringa, ongehuwdverkoper Zuiderhaven 23180426712v
ANDRINGA, ROMELIA mevrouw Romelia van Andringakoper Zuiderhaven 481698243356v
ANDRINGA, ROMELIA wijlen vrouw Romelia van Andringaerflater Zuiderhaven 481746251146v
ANDRINGA, EUSEBIUS ds. Sibius Andringapredikantkoper huisNoorderhaven 961771257247r
ANDRINGA, EUSEBIUS ds. Sibius van Andringapredikantverkoper Noorderhaven 961779259192r
ANDRINGA, W. W. S. van Andringaverkoper q.q. Zuiderhaven 251789263127r
ANDRINGA, dr. Walzo S. van Andringa, n.p.drossaard van Helmondkoper van 1/2 huisZuiderhaven 251789263127r
ANDRINGA, Walzo S. van Andringa, n.p.drossaard van Helmondkoper door niaar van 1/2 Zuiderhaven 251789263127r
ANDRINGA, WATSE oud burgemeester van Dokkum Watze van Andringakoper huisZuiderhaven 251771257245v
ANDRINGA, WATSE wijlen Watze van Andringaerflater Zuiderhaven 251784261176v
ANDRINGA, WATSE de weledel gestrenge heer Watze van Andringakoper huis, pakhuis en tuinZuiderhaven 2178626281r
ANDRINGA, WATSE SIEBESluitenant bij de Ed. geoctroyeerde Oostindische Compagnie Watze Sybes van Andringaverkoper Zuiderhaven 21788262299v
ANDRINGA, WATSE Watze Sybius van Andringasecretaris van het dorp Schijndelverkoper Zuiderhaven 251794264170v
, wijlen Aniedesverkoper Schritsen 521765256122r
ALLERTS, FEKKE Fecke Allerts Anskamaverkoper Droogstraat 221622230313v
ANSKEMA, ANTJE wijlen Antie Anskemaverkoper Zuiderhaven 111626231141r
ANSKEMA, FEKKE ALLERTS Fecke Allerts Anskemaverkoper Noorderhaven 10716242313r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesses Anslokoopmanverkoper Hoogstraat 41163223340r
ANSTA, JOHANNES Johannes Anstamedicinae doctorverkoper Noordijs 17165523750r
ANSTA, REINOU Reinu Anstageniaarde koper Voorstraat 62165623788r
ANSTA, TJAAKJE Tiaeke Anstakoper Hoogstraat 17achter164023497v
ANSTA, Tiaka Anstakoper Zuiderhaven 46164323548v
ANSTA, Tjaecktien Anstaverkoper Hoogstraat 17achter1644235147v
, HARMEN Harmanus Anthonihuurder (p.j.)Droogstraat 11771257229r
, IETJE Ytie Anthoniverkoper Bargebuurtspoortje WZ1779259175v
, ANTONIUSwijlen Anthonius Anthoniikleermaker (mr. -)erflater Brouwersstraat 12noord168724213ra
, ANTONIUS Anthony Anthonii*kleermaker (mr. -)onder hem berust een reversaalbrief van 4 februari 16.. Brouwersstraat 141682241227r
, GOOITSKE Goickjen Anthoniiverkoper Brouwersstraat 12noord168724213ra
, JELTJE Jeltie Anthoniiverkoper Brouwersstraat 12noord168724213ra
, JELTJE Jeltie Anthoniiverkoper Brouwersstraat 12noord168724213ra
, RINSE Rinske Anthoniiverkoper Brouwersstraat 12noord168724213ra
, SCHELTE Schelte Anthoniiverkoper Brouwersstraat 12noord168724213ra
, de weduwe van Antoneshuurder Werfpad1780259289v
ANTONIDES, CATHARINA Catalina Antoniverkoper Voorstraat 17oost1606228512r
ANTONIDES, WIJNAND wijlen Wijnant Antonikoper Vianen ZZ1701244106v
APPELMAN, FEITE Feyte Appelmannaastligger ten westen Rommelhaven 41682241186v
APPELMAN, HARMEN GERRITS Harmen Gerrits Appelmannaastligger ten westen Rommelhaven 4164823618v
APPELMAN, JOUKE TJEERDSde erfgenamen van wijlen Joucke Tjeerdts Appelmannaastligger ten westen Zoutsloot 181681241126r
, FOPPE Foppe Appeltaetsnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 16172824794v
, FRANS Frans Appeltati, c.u.huurder Grote Kerkstraat 31midden1667239100v
, KLAASKEde hypothaire en praegnante crediteuren van Claeske Arahamsverkoper Noorderhaven 1041714245218v
, NICOLAASdoc.? Nicolaus Arckenboutkoper 1/2 huis met kamers erachter en een tuin met prieel en bomenHeiligeweg 14166723970r
, NICOLAASdr. Nicolaus Arckenboutkoper 1/2 huis en kamer met een hof, prieel en bomenHeiligeweg 14166723913va
, ANTONIUS Antoni Arenburghnaastligger ten oosten Noorderhaven 80164923671r
ARENDS, J. de weduwe van J. W. Arendnaastligger ten oosten Spekmarkt 11809268210v
ARENDS, JOHANNES Johan Willem Arendkoper huisHeiligeweg 1west1807267293v
AERNTSMA, MEINERT Meinert J. Arendsmaverkoper q.q. Scheffersplein OZ1746251119r
AERNTSMA, MEINERT Meinert J. Arendsmaverkoper q.q. Scheffersplein OZ1746251119r
AERNTSMA, ISAAK MEINERTS Ysak Meinderts Arendsma, minderjarigverkoper Scheffersplein OZ1746251119r
AERNTSMA, ISAAK MEINERTS Ysak Meinderts Arendsma, minderjarigverkoper Scheffersplein OZ1746251119r
AERNTSMA, JASPER MEINERTS Jasper Meinerts Arentsmakoper door niaar Scheffersplein OZ1734248335v
AERNTSMA, MEINERT burgervaandrig Meindert Arentsmabrouwer (mr. -)naastligger ten westen Nieuwstraat 261737249204r
AERNTSMA, MEINERT JASPERSburgervaandrig Meindert Jaspers Arentsmabrouwer (mr. -)koper door niaar lege plek van 53 x 48 voet, voorheen potterijOoievaarsteeg OZ173925031r
AERNTSMA, MEINERT Meinert Arentsmabrouwer (mr. -)naastligger ten westen Nieuwstraat 341740250129v
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meinert Jaspers Arentsmabrouwer (mr. -)koper door niaar huisScheffersplein OZ1734248335v
AERNTSMA, MEINERT Meyndert Arentsmabrouwer (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg1746251118v
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meyndert Jaspers Arentsmabrouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg1745251110r
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meyndert Jaspers Arentsmabrouwer (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg1745251110r
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meyndert Jaspers Arentsmabrouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 34achter1745251111r
ARINK, BEREND Beerend Arinktimmerman (mr. -)koper huisHoogstraat 141807267333v
, MARTHAjuffrouw Martha Arkelsgeniaarde koper Rozengracht 7west1726246251r
, het huis van de weduwe van dr. Arkenboutnaastligger ten oosten Heiligeweg 12167124033v
, de hof van de weduwe van dr. Arkenboutnaastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1673240117r
, MEINERT Meinardus Arkenbout, voor zijn drie kinderenverkoper Voorstraat 57achter1695243144v
, MEINERT Meinert Arkenboutverkoper Heiligeweg 141710245129r
, JAN Jan Arman, c.u.houtzagerkoper hoekhuis of twee kamersPeterseliestraat NZ1644235114r
ARNOLDI, HIELKJE Hylck Arnoldikoper buiten Harlingen1633233101r
PIETERS, SIXTUS Sixtus Petri Arnoldinus, q.q.deurwaarder Hof van Frieslandbetrokkene onbekend16602386va
PIETERS, SIXTUS Sixtus Petri Arnoldinusdeurwaarder Hof van Frieslandcrediteur (triumphant) q.q. Zoutsloot166223815va
, AREND Aernt van Arnsmakoper 1/2 van 3 pm land genaamd de Blokkenbuiten Harlingen1602228312v
, KLAASeigenaars van het huis van wijlen Claes Arquensnaastligger Voorstraat 73achter166023840v
AARSEN, JOSUA Josias van Arsenverkoper Hoogstraat 29achter1630232140r
AARSEN, AURELIA Aurelia van Arssenkoper Rozengracht 271770257165r
AARSEN, MAGNUS wijlen vroedsman Magnus van Arssenkoper Schritsen 551770257170r
ARUM, JAN RINTJES Jan Rintjes van Arumkoper huis met hof, loods en plaatsBrouwersstraat 251702244148v
ARUM, P. P. van Arumnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 11178526245r
ARUM, P. P. van Arumkoopmaneigenaar van 1/2 Noorderhaven 311786262106r
ARUM, P. P. van Arumkoopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 121788262269r
ARUM, P. P. van Arumkoopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 121789263169r
ARUM, PIETER Pieter van Arumkoopmanverkoper Lanen 51761255108v
ARUM, PIETER Pieter van Arumkoopmankoper van 1/2 Noorderhaven 311771257226r
ARUM, PIETER Pieter van Arumkoopmankoper huis en tuinGrote Bredeplaats 91775258173r
ARUM, PIETER Pieter van Arumkoopmanverkoper q.q. Prinsenstraat 41778259119v
ARUM, PIETER Pieter van Arumkoopmanverkoper q.q. Noorderhoofd 11778259119v
ARUM, PIETER Pieter van Arumkoopmanverkoper q.q. Noorderhoofd 31778259121r
ARUM, PIETER Pieter van Arumverkoper Noorderhaven 311788262259v
ARUM, PIETER Pieter van Arumkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 3179326484r
ARUM, PIETER Pieter van Arumkoopmankoper door niaar huis en herbergGrote Bredeplaats 7het Zeepaard1794264177v
ARUM, PIETER Pieter van Arumnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 71794264177v
ARUM, PIETER de minderjarige kinderen van Pieter van Arumkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 91802266164v
ARUM, PIETER de twee minderjarige kinderen van Pieter van Arumkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 71802266173r
ARUM, PIETER Pyter van Arumnaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 23175625451v
ASMUS, ERASMUS PIETERS Asmus Pieters Asmuskapiteinkoper huis, tuintje en houtschuurNoorderhaven 231791263358r
ASMUS, ERASMUS PIETERS Asmus Pieters Asmusequipagemeesterverkoper Noorderhaven 231806267193r
ASMUS, JOCHEM PIETERS Jochem Pieters Asmusequipagemeester Admiraliteit op de Maze residerend in Hellevoetsluis.verkoper Noorderhaven 231791263358r
ASMUS, JOCHEM PIETERS Jochum Pieters Asmusbootsman Admiraliteit (adjunct -)koper huis, tuintje en houtschuurNoorderhaven 231787262167r
ASMUS, P. de weduwe van P. Asmusnaastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord1788262276v
ASMUS, PIETER Pieter Asmusnaastligger ten noorden Rinnertspijp 101770257151v
ASMUS, PIETER Pieter Asmus, c.u.huurder Zuiderhaven 4177325867v
ASMUS, PIETER Pieter Asmus, uitlandig in 1782scheepskapitein op het hoekerschip Jonge Jacobkoper Brouwersstraat 10178626270r
ASMUS, PIETER wijlen Pieter Asmusschipper (groot-)verkoper Brouwersstraat 101790263228r
ASMUS, PIETER wijlen Pieter Asmuskoper Schritsen 541794264169v
ASMUS, PIETER wijlen Pieter Asmusscheepskapiteinverkoper Schritsen 54179726540r
ASPEREN, oud burgemeester Asperennaastligger ten westen Franekereind 30west168024181v
ASPEREN, grondpacht uit het huis van oud burgemeester Aspereneigenaar perceel Franekereind ZZ168024125ra1
ASPEREN, oud burgemeester Asperennaastligger ten oosten Franekereind 281686242114r
ASPEREN, burgemeester Asperenkoper Weverstraat ZZ1687242167v
ASPEREN, burgemeester Asperennaastligger ten westen Weverstraat 101689242290v
ASPEREN, oud vaandrig Asperengebruiker Franekereind NZ1722246133r
ASPEREN, HESSEL LOURENSburgervaandrig Hessel Lourens Asperengortmakerverkoper Grote Bredeplaats 351689242289r
ASPEREN, HESSEL LOURENSburgervaandrig Hessel Lourens Asperengortmakerverkoper Grote Bredeplaats 33achter1689242289r
ASPEREN, HESSEL LOURENSoud burgervaandrig Hessel Louwrens Asperen, c.u.gortmaker (mr. -)koper door niaar huisGrote Bredeplaats 351682241217r
ASPEREN, JAKOB LOURENS Jacob Laurens Asperengortmaker (mr. -)verkoper ten zuiden van Harlingen1721246119v
ASPEREN, JAKOB LOURENS Jacob Lourens Asperengortmaker (mr. -)koper koestalWeverstraat 1169324328r
ASPEREN, JAN Jan van Asperenverkoper Achterstraat ZZ1644235120v
ASPEREN, JAN JANS Jan Jansen Asperenbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Rommelhaven 151713245198r
ASPEREN, IESKJE HESSELS Jiskjen Hessels Asperenkoper Voorstraat 11731247375v
ASPEREN, LOURENS oud burgemeester Lourens Asperennaastligger ten westen Weverstraat 101692242400r
ASPEREN, LOURENS het gorthuis van de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Lourens Asperennaastligger ten westen Weverstraat 1169324328r
ASPEREN, LOURENS de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Lourens Asperenverkoper Weverstraat 1169324328r
ASPEREN, LOURENS de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Lourens Asperennaastligger ten oosten Franekereind 281697243281r
ASPEREN, LOURENS JAKOBS Lourens Jacobs Asperen, c.u.koper 1/10 huis, plaats, hof en schuurFranekereind 30166123899r
ASPEREN, LOURENS JAKOBSvroedsman Lourens Jacobs Asperenkoper kamerKlaverbladstraat 2166623961r
ASPEREN, LOURENS JAKOBSvroedsman Lourens Jacobs Asperenhuurder voor 4 jaren (p.j.)ten zuiden van Harlingen166723994r
ASPEREN, LOURENS JAKOBSburgemeester Lourens Jacobs Asperenverkoper Klaverbladstraat 21675240205r
ASPEREN, LOURENS JAKOBSoud burgemeester Lourens Jacobs Asperenkoper huisFranekereind 30west168024181v
ASPEREN, LOURENS JAKOBSburgemeester Lourens Jacobs Asperenverkoper q.q. Grote Kerkstraat 20168124143va
ASPEREN, LOURENS JAKOBSburgemeester Lourens Jacobs Asperenverkoper Klaverbladstraat 31690242331r
ASPEREN, LOURENS de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Louwrens Asperennaastligger ten oosten Franekereind 28170724511v
ASPEREN, MAAIKE LOURENS Mayke Lourens Asperenkoper Noordijs 51697243318v
ASPERS, Burgemeester Asperslaatste gebruiker ten zuiden van Harlingen1683241249r
ASSEN, ds. van Assenpredikantnaastligger ten oosten Noorderhaven 551786262119r
ASSEN, ds. van Assennaastligger ten westen Noorderhaven 57oost180226656v
ASSEN, ds. van Assennaastligger ten noorden Noorderhaven 57oost180226656v
ASSEN, ERNST Ernst van Assenkoper ten noorden van Harlingen1802266163r
ASSEN, ERNST Ernst van Asseneigenaar van 1/3 Bildtpoort (gebied)1803266288r
ASSEN, ERNST Ernst van Assenverkoper ten noorden van Harlingen181026945r
ASSEN, JOHANNES Johannes van Assenpredikantkoper huisNoorderhaven 57west17852623r
ASSEN, JOHANNES Johannes van Assenpredikantkoper ten noorden van Harlingen1802266163r
ASSENBERG, LOUISA vrouwe Louisa Assenbergbetrokkene onbekend NZ1782260317r
, ANNEde weduwe en erfgenamen van wijlen mr. Anne Astrophorusnaastligger ten noorden Brouwersstraat 11635233165r
ATLAS, L. L. Atlaskoper huisKarremanstraat 31808268120v
ATLAS, LAMMERT Lambertus Atlasbakker (mr. -)koper huisBildtstraat 1818042678v
ATLAS, LAMMERT Lammert Atlas*naastligger ten zuiden Bildtstraat 161805267116v
ATLAS, LAMMERT Lammert Atlasnaastligger ten noorden Bildtstraat 20181026926v
ATSMA, BEREND Beernt Atsmahuurder (p.j.)Lanen 81achter1794264189r
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsmaverkoper q.q. Noorderhaven 2167924115ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsmaverkoper q.q. Grote Bredeplaats 7167924115ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsmaverkoper q.q. Noorderhaven 108167924115ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsmaverkoper q.q. Franekereind 23oost167924115ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsmaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Voorstraat 7168024124ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsmaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Noorderhaven 46168024124ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsmaadvocaatverkoper q.q. onbekend168524296r
ATTEMA, ANTJE Anna Attamaverkoper Noorderhaven 651692242389r
ATTEMA, AAFKE Aafke Attemaverkoper Klaverbladstraat 141810268334v
ATTEMA, JAN Jan Attemanaastligger ten oosten Zuiderbolwerk1787262188v
ATTEMA, JAN Jan Attemanaastligger ten noorden Zuiderbolwerk1787262188v
, ALBERT Albert Augustinverkoper van 3/4 Voorstraat 23162523187v
, AALTJE Aaltie Augustinikoper Noorderhaven 651630232138r
, AALTJE Aeltie Augustiniverkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
, AALTJE Aeltie Augustiniverkoper van 1/6 Lanen 91162823249r
, AALTJE Aeltie Augustiniverkoper van 1/6 Hoogstraat 22162823249r
, AALTJE Aeltie Augustinikoper Noorderhaven 481629232106r
, AALTJE Aeltie Augustiniverkoper Noorderhaven 481629232108r
, CATHARINA Catalina Augustiniverkoper van 1/4 Voorstraat 23162523187v
, DIEUWKEde lasthebbenden van Dieucke Augustiniverkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
, DIEUWKEde lasthebbenden van Dieucke Augustiniverkoper van 1/6 Lanen 91162823249r
, DIEUWKEde gelastigden van Dieucke Augustiniverkoper van 1/6 Hoogstraat 22162823249r
, DIEUWKE Diucke Augustiniverkoper Noorderhaven 651630232138r
, TRIJNTJEde lasthebbenden van Trijntie Augustiniverkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
, TRIJNTJEde lasthebbenden van Trijntie Augustiniverkoper van 1/6 Lanen 91162823249r
, TRIJNTJEde gelastigden van Trijntie Augustiniverkoper van 1/6 Hoogstraat 22162823249r
, TRIJNTJE Trijntie Augustiniverkoper Noorderhaven 651630232138r
, AALTJEwijlen Aeltie Augustynierflater Noorderhaven 651692242389r
AUKEMA, UILKE wijlen Uilke Aukemazilversmidsknechtverkoper Nieuwstraat 58175325381v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukemazilversmid (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukemazilversmid (mr. -)verkoper Rommelhaven 26b1766256158v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukema, c.u.huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 191766256165v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukemazilversmid (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukemazilversmid (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 41766256203r
AUKEMA, UILKE PAULUS Uilke Poulus Aukemazilversmidverkoper Lanen 621752252206v
BERENDS, JAN Jan Beerns van Aurickverkoper q.q. Peterseliestraat1622230315v
, HANS Hans van Aurycknaastligger ten westen Schritsen 361601228256r
AUSTROPHORUS, ANNE wijlen mr. Anne Austrophorusverkoper Zuiderplein 11622230330v
AUSTROPHORUS, ANNE wijlen mr. Anne Austrophorusverkoper Zuiderplein 11622230330v
AUSTROPHORUS, ANNE het sterfhuis van wijlen mr. Anne Austrophorusverkoper Zuiderplein 11623230341v
AUSTROPHORUS, ANNE PETRUS Annius Petry Austrophorusnotariskoper huis zijnde het noordooster hoekhuis van het diept naar de Kimswerderpijp lopendZuiderplein 11615229254r
AYLVA, ERNST jonkheer Eernst van Aylvanaastligger ten oosten Noorderhaven 1021613229182r
AYLVA, IESKJE Jvr. Jische van Aylva [staat: Aleva]verkoper Noorderhaven 1041641234142r
AYLVA, JOUKE ERNSTEShuis en erf van Joucke Eernst van Aylvanaastligger ten oosten Noorderhaven 102161623036v
AYLVA, JOUW wijlen Juw Aylva [staat: Alva]verkoper Hoogstraat 13161222974v
AYSMA, DOETJE juffrouw Doed van Aysmakoper 2/6 huis ([voor de twee percelen in deze akte])Franekereind 9162523182r
AYSMA, DOETJE juffrouw Doed van Aysmakoper 2/6 huis en de kamer daarachter ([voor de twee percelen in deze akte])Noordijs 11noord162523182r