Harlingen, huiseigenaren 1832 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. KO)

Harlingen, huiseigenaren 1832 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. KO)
Nederland is van 1810 tot 1813 onder Frans bewind geweest. De Franse keizer Napoleon Bonaparte heeft ondanks zijn korte regeerperiode over Nederland de nodige organisatorische verbeteringen nagelaten. De huidige grondwet is nog steeds voor een belangrijk deel gebaseerd op de 'Code Napoleon'. De Burgerlijke Stand, waarin geboorten, huwelijken en overlijdens worden bijgehouden, is tijdens het Franse bewind bewind ingevoerd.

Ook het kadaster, de registratie van onroerend goed, vindt zijn oorsprong tijdens de Franse overheersing. Landmeters werden er op uitgestuurd om alle onroerend goed in kaart te brengen op zgn. minuutplans. Vervolgens moesten alle onroerende goederen op de kaart genummerd worden en moest de eigenaar ervan worden vastgelegd.

De inkt van de minuutplans was nog niet droog of Napoleon Bonaparte was alweer vertrokken. De nieuwe regering van Nederland vond zo'n centrale registratie van eigendomsrechten evenwel een goed idee en zette de inventarisatie voort. Pas in 1832 was de hele registratie rond en werd een register samengesteld dat voortaan zou dienen als ijkpunt. Dat register is de zgn. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT).

In de OAT van Harlingen staan gegevens over en eigenaren van 2127 onroerende goederen in de toenmalige stad. Daarbij zijn ook inbegrepen grachten en vaarten, stadspoorten, schuren, 'plaisiertuinen', tuinhuisjes en allerlei 'fabrijken'. Het huidige Kadaster borduurt nog steeds voort op deze OAT. De registratie van eigendom in de oude binnenstad van Harlingen is in een doorlopende lijn terug te volgen en (tegen vergoeding) bij het Kadaster op te vragen tot de eerste registratie uit 1832.

In totaal hadden al deze onroerende goederen 851 eigenaren, die zijn verzameld in een zgn. legger, een index op naam. Op die manier zou geen warboel ontstaan met verschillende schrijfwijzen van eigennamen. Hieronder de weergave van deze legger.

Klik op een regel in onderstaande tabel om alle geregistreerde onroerende goederen van een persoon te bekijken. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-05 20:14:03A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  nummervoornaampatroniemfamilienaamberoepwoonplaatsaantal
1HeinAddensmetzelaarHarlingen1
2MeyerBenedictusAdelaarkoopmanLeeuwarden1
3BeitscheWijpkesAdemaWitmarssum1
4wed.JohannesAdemaHarlingen1
5BartelAgemasteenhouwerHarlingen1
6JohannesAgemachirurgijnHarlingen2
7JohannesIemesAlkemamelktapperHarlingen1
8JohannesDirksAltascheepstimmermanHarlingen5
9AbeAltenaHarlingen1
10GerhardusAlthusiusboerGaastmeer1
11LieuweSybrensAnematimmermanHarlingen4
12JanAppeldoornapothecarHarlingen1
14Roomsch CatholykeArmvoogdijHarlingen3
13GereformeerdeArmvoogdijHarlingen27
15Teunisvan ArumkantoorbediendeHarlingen1
16Ernstvan AssenapothecarHarlingen1
17wed.Johannesvan AssenHarlingen1
18BerendAvinktimmermanHarlingen1
19AnnaJacobaBackerHarlingen1
29RuurdRienksBakkermetzelaarHarlingen1
28wed.PieterPietersBakkerHarlingen1
27Trijntje Klazes de Jongh, huisvr. vanThomasBaukesBakkerHarlingen2
26TaekeDirksBakkertimmerknegtHarlingen1
25JanHendriksBakkervarensgezel2
24HeereAgesBakkertimmerknegtHarlingen4
23DirkRintjesBakkerkoorndragerHarlingen1
22AgeHeeresBakkerHarlingen7
21AtzeLubbertsBakkercathegiseermeesterHarlingen1
20ervenJanRinkesBakkerHarlingen1
30JanLouwsBalkstratouwslagerHarlingen5
31BarthelomeusBambachzoutwerker2
33JurjenHendriksBaronwinkelierHarlingen1
32JohannesHendriksBarontimmermansknegtHarlingen1
34Baukede BeerHarlingen1
35BaukeBinnertsde Beer en mede eig.Harlingen2
36JacobLevyde BeerkoopmanHarlingen5
37KlaasBaukesde BeerbestelderHarlingen1
38MosesWolfde BeerkoopmanHarlingen1
39TheunisBaukesde BeerbeurtschipperHarlingen1
43TeunisBeitschatsleperHarlingen1
42ZijtzeCornelisBeitschatvoermanHarlingen4
41CornelisZijtzesBeitschatvoermanHarlingen2
40CornelisJansBeitschatarbeiderHarlingen1
44wed.JanDouwesBekiusschoenmakerscheHarlingen2
45PieterDouwesBekiusHarlingen1
46BernhardusBekkerHarlingen1
47FrederikHendriksBenningkleermakerHarlingen1
48HendrikBenningwinkelierHarlingen1
49wed.BernardusBerendsenkleermakerscheHarlingen1
50Dirkvan den BergtimmermanHarlingen1
51wed.KlaasWierdsvan der BergwinkelierscheHarlingen4
52BaukeWallesBergsmamelktapperHarlingen3
53JoostWallesBergsmawinkelierHarlingen1
54JohannesFranciscusBerndeskoopmanHarlingen2
55JanBesselincktapperHarlingen1
56JanBaukesBeukermetzelaarHarlingen4
57JuliusMatthijsvan Beyma thoe KingmagrietmanKingmatille2
152JacobThomasBijlsmaentreposeurHarlingen2
153OkkeJacobsBijlsmahoutzaagmolenaarHarlingen1
154SipkeMartensBijlsmatimmermansknegtHarlingen1
151EliasBijlsmablikslagerHarlingen1
58HotzeBinksmaapothecarHarlingen1
59ArnoldusPietersBisschopschipperHarlingen2
60ervenNeeltjeRommertsBlaauwHarlingen1
61Aaltje Fokkes Wijngaarden, huisvr. VanElleRobijnBlanksmaHarlingen3
62PieterCornelisBleekerscheepstimmermanHarlingen1
63ervenSikkeDirksBleekerHarlingen4
64SamuelJacobBlochvoorlezer in de israelitische kerkHarlingen1
70SchelteBlokblokmakerHarlingen2
69ervenMinneKlazesBlokHarlingen4
68WytzeHeinsBlokHarlingen1
66LevieMozesBlokslagerHarlingen1
65KlaasMinnesBlokzeehandelaarHarlingen6
67SipkeTjepkesBlokHarlingen1
71CornelisJarigsBlokmakerarbeiderHarlingen1
72JarigCornelisBlokmakerarbeiderHarlingen1
75Wed.WytzeBlomtapperscheHarlingen1
74wed.BaukeJansBlomarbeidsterHarlingen1
73AnneBlombakkerHarlingen1
76HendrikBoekhoutkleermakerHarlingen1
92ervenKlaasde BoerHarlingen1
93KlaasJacobsde BoerturfdragerHarlingen1
94LykleJansde BoerlootsHarlingen5
95MartenFoekesde BoerbakkerHarlingen1
96Okkede BoerbakkerHarlingen1
97SiebePaulusde BoerwolkammerHarlingen1
98SjierkPietersde BoerpannebakkersknegtHarlingen1
99ZijtzePaulesde Boer(varensgezel)landbouweronder Franeker1
100WillemSiebesde BoerlootsHarlingen1
91GerritPaulesde Boer en mede eig.fabrikeurHarlingen12
90HendrikFeikesde BoerlogementhouderHarlingen2
79JarigNannesde BoerschipperHarlingen1
78wed.EeltjeSikkesde BoertapperscheHarlingen1
77wed.BaukeFreerksde BoerHarlingen1
81JacobAlbertsde BoerschipperHarlingen1
82ervenDouweFranzesde BoerTerschelling1
83JacobRoelofsde BoertapperHarlingen2
84JanLyklesde BoerlootsHarlingen2
85JanKlazesde BoerwinkelierHarlingen1
86JanHendriksde BoerstadsbodeHarlingen1
87JakleRintjesBoervarensgezelHarlingen1
88wed.DouweFranzende BoerHarlingen1
89ervenHendrikJansde Boer(loots)Harlingen4
80wed.JacobIdzesde BoerHarlingen2
101Jean Louis lele BoeuffkoopmanHarlingen2
102WilhelmBohmersfabrikeurHarlingen3
103AlbertBolmankoopmanHarlingen8
105JacobWillemsBonnematrekschipper1
106ervenWillemLieuwesBonnemaHarlingen1
104EeltjeHaitzesBonnemakoopmanKimswerd3
112PierBoomsmaPurmerend2
111ervenJetzeJellesBoomsmaHarlingen2
108wed.BouweBoomsmaHarlingen1
109DouweBoomsmaBolsward1
110BroerBoomsmaHarlingen1
107ervenBouweBoomsmaHarlingen8
113SimonBoonzeehandelaarHarlingen5
114ReinBootsmakooltjerHarlingen1
115SineRinzesBootsmalandbouwerAlmenum1
117GerritWillemsvan den BostimmermansknegtHarlingen1
118MartenYpesBosarbeiderHarlingen1
116wed.CornelisArjensBosmaHarlingen1
119WybrenGerritsBoumalandbouwerMidlum2
120GerbenBouriciussmidsknegtHarlingen1
121JanEvertsBouwknegtkoopmanHarlingen4
122PhilippeAdriaanBraamsstedelijk ontvangerHarlingen2
124wed.BerendJ.BrameijerHarlingen1
123WillemBrandiarbeiderHarlingen1
126JanBreevinkkosterHarlingen1
125JannekeBretelijzerkramerscheHarlingen2
128ervenBroerBroersmaHarlingen1
127JohannesBroodkorfkleermakerHarlingen1
132FoekjeBrouwernaaivrouwHarlingen1
129HaayeWiegersBrouwersjouwermanHarlingen3
130HendrikIJsbrandsBrouwerbakkerHarlingen1
131HetteRuurdsBrouwerkuiperHarlingen1
136ervenSimonH.BrouwerHarlingen1
135SchelteJacobsBrouwerwijnwerkerHarlingen1
134PieterSimonsBrouwerbrouwersknegtHarlingen1
133JanHaayesBrouwerHarlingen1
142Janvan der BrugblikslagerHarlingen1
139wed.ChristiaanPietersde BruinHarlingen1
137Frederikde BruintimmermanHarlingen2
138HiltjeJacobsde BruinHarlingen1
140AlbertBruiningsjouwermanHarlingen1
141NanningHarmensBruinsmabaardscheerderHarlingen2
144PieterBuismanplateelbakkersknegtHarlingen1
143wed.LeendertJansBuismanHarlingen3
145KarelBulkerarbeiderHarlingen2
146Trijntjevan den BurgHarlingen1
147WouterBurgerhofkoopmanHarlingen1
148wed.RomkeButterHarlingen1
149WillemBuurmanskleermakerHarlingen1
150KlaasSybrensBuwaldabakkerHarlingen1
155IsraelLeviCatsslagerAmsterdam1
156AdamCohenkoopmanHarlingen1
157EeltjeCornelishoutzaagmolenaarsknegtHarlingen1
158JohannesReinsDamenveercommissarisHarlingen2
159HendrikDamenzadelmakerHarlingen1
160wed.Gerritvan DanswijkwinkelierscheHarlingen1
161JohannesDaumkleermakerHarlingen1
162AugustinusDeckerkleermakerHarlingen3
163PetrusDekethontvangerHarlingen3
164ervenJurjenvan DeulenHarlingen1
165HervormdeDiaconyHarlingen33
189LuitjeRoelofsvan DijkzoutbranderHarlingen7
184AnneJohannesDijkvarensgezelHarlingen1
185Antoonvan Dijk en mede eig.marktmeesterHarlingen3
186JanJacobsvan Dijkkoopvaardij kapiteinHarlingen1
187Sijtzevan DijkparuikmakerHarlingen1
188erven wed.MartinHeeresvan Dijk(winkeliersche)Harlingen3
190LuitjeRoelofsvan Dijk en mede E.zoutbranderHarlingen1
194JohannesWillemsDijkstrakoorndragerHarlingen1
191wed.JanSybrensDijkstraHarlingen1
192TaekeSipkesDijkstramelktapperHarlingen1
193wed.JanDirksDijkstrasleperscheHarlingen5
166LieuweDirksvarensgezelHarlingen2
167RienkDirksHarlingen3
168NolleJansDirkskoopmanLeeuwarden1
169WytzeWybesvan DokkumwinkelknegtHarlingen1
170HendrikJohannesDoksmaarbeiderAlmenum3
171LandsDomeinen1
172HarmenDouwesDoumaschipperHarlingen1
173MartenDouwesDoumaschipperHarlingen1
175FolkertSipkesDraaismapottebakkerHarlingen3
174CornelisPietersDraaismakoopmanHarlingen8
176EeleRoelofsDriestendienaar van justitieHarlingen1
177BernardusHeinsDrostwinkelierHarlingen4
180PieterDrostschoenmakerHarlingen1
178wed.HendrikHeinsDrostHarlingen1
179JohannesHeinsDrostwinkelierHarlingen1
181wed.ThijsYedesDuiningawinkelierscheHarlingen2
182wed.RuurdDumanHarlingen3
183OlfertSimonsDuykerkoopvaardij kapiteinHarlingen1
195EddeHendriksEdsjosschreinwerkerHarlingen2
196Albertvan EekenkoopmanHarlingen6
197Jacobvan EekenkoopmanHarlingen3
198BernardusDirksEerdmansbanketbakkerHarlingen2
200Johannesvan der ElstbakkerHarlingen3
199Johannesvan ElstkleermakerHarlingen1
201wed.TieteJochemsElzingaHarlingen1
208WijbeFaberstoelmakerHarlingen2
207KlaasPietersFaberkoopvaardij kapiteinHarlingen1
206JanIzaaksFaberkuiperHarlingen1
205JanLuitjesFaberkoopmanHarlingen5
204JanJanzenFabergrofsmidHarlingen5
203DirkHendriksFabergleibakkersknegtHarlingen2
202ArendJansFabergrofsmidsknegtHarlingen1
209IJsbrandGooitzensFeenstrataskerHarlingen1
210RoelofFeenstratuinierHarlingen4
211wed.FransFeersmaHarlingen1
212wed.JanFransenFeersmaHarlingen1
213wed.JanFekkesHarlingen1
215HilbrandFerwerdablauwverwerHarlingen1
214GeeltjeFerwerdawinkelierscheHarlingen3
216wed.FransHendriksFluks(grofsmid)Harlingen5
217AnneSjoerdsFoekensschoolonderwijzerHarlingen2
223DirkFontein Jz.zeehandelaarHarlingen1
222DirkFonteinzeepziederHarlingen15
221FreerkFontein Jz.koopmanHarlingen10
220FreerkDirksFonteinzeehandelaarHarlingen7
219DirkFreerksFonteincommissionairHarlingen1
218BouriciusFonteinHarlingen4
224BaukeFranzenFopmaHarlingen1
225ervenPieterDoekesGalamaHarlingen1
226WeltjeGalemawinkelierscheHarlingen2
228JohannesAndriesGebelmelktapperHarlingen2
227wed.AndriesGebelkoopvrouwHarlingen1
237NicolaasFrederikGeelblauwverwerHarlingen1
229HeinYpkesGeitemalandbouwerKubaard1
230AbelHendriksvan GelderbeurtschipperHarlingen1
231LammertBarendsvan GeldingblikslagerHarlingen1
235RoomschCatholykeGemeenteHarlingen12
234IsraelitischeGemeenteHarlingen7
233Evangelische LutherscheGemeenteHarlingen3
232DoopsgezindeGemeenteHarlingen13
236Jacobvan GermenkramerHarlingen1
238JanJansvan GlinstraschipperHarlingen6
239JentjeJansvan GlinstraschipperHarlingen1
240PieterJellesGlinstraguardenierSexbierum1
242HendrikJohannusGodthelpslagersknegtHarlingen1
241JohannesMelchersGodthelpslagerHarlingen2
243PhilipGompertskoopmanAmsterdam1
245JoostRiniaGonggrijpschoolonderwijzerHarlingen2
244JanHarmensGongrijpbaardscheerderHarlingen1
246ervenPetrusGreijdanusHarlingen1
247BarendGroenschoenmakerHarlingen1
249GerhardusSybrandusGroenewoudkoornmeterHarlingen2
248Nederlandsche Sociteitvan Groenland & Straat Davids VisscherijHarlingen1
259Yntje Anthoon Klaver, huisvr. vanReinde Groot1
258YpeSjoerdsde GrootschoenmakerHarlingen2
257SimmeJansde GrootwinkelierHarlingen2
256PieterSjoerdsde GrootvarensgezelHarlingen1
255MartenDirksde GrootarbeiderHarlingen4
254KlaasJansde GrootHarlingen1
253HeinTjerksde GrootdoodgraverHarlingen1
252Gerbende GrootslagterHarlingen3
251ervenCornelisJansde GrootHarlingen2
250AbleHendriksde GrootstuurmanHarlingen1
260TaetskePietersGubbesHarlingen1
261HendrikCornelusHaagsmazeilmakersknegtHarlingen1
262ChristoffelAndriesde HaasleerlooijersknegtHarlingen1
263wed.AndriesChristoffelde HaasleerlooijerHarlingen2
264JohannesHanekampwinkelierHarlingen1
265wed.WybeJacobsHanekuyk en mede eig.Harlingen8
268SjoerdJacobusHannemazoutziederHarlingen16
267wed.JohannesHannemawinkelierscheHarlingen1
266ervenJanHannemaHarlingen2
269deStadHarlingenHarlingen85
270AnneusWygersHarmensboterkoperHarlingen2
271CornelisHarmenszeehandelaarHarlingen2
272HarmanusHarmenszeehandelaarHarlingen2
273Harmens en ZoonenzeehandelaarsHarlingen3
274GerritHartmanstadswijnwerkerHarlingen1
275JohannesHendrikHassenbergrijkswegerHarlingen1
276GeertHavemanschoolonderwijzerHarlingen1
277HendrikusHeeplogementhouderHarlingen5
278ervenJanEeuwesvan der Heide(verwer)Harlingen3
279Johannusvan der Heijde Jansz.schilderHarlingen2
286wed.GerritHeijtmanHarlingen1
283AdamCoenradesHelbachHarlingen2
280BeerendHelmertimmermanHarlingen1
282HendrikGeorgHelmerdrogistHarlingen5
281BeerendHelmers en mede eig.timmermanHarlingen2
284JohannesHessmolenaarsknegtWoudsend1
285JacobYedesHettemawagenmakerHarlingen2
287wed.TjerkPietersHiddemakastelijnscheHarlingen2
288wed.WatzeTeyensHilariuskoperslagerHarlingen1
289JacobHildebrandHarlingen2
291RintOepkesHilverdatimmermanHarlingen1
290JanJeltesHilwerdabakkerHarlingen5
296GaukeHingstfabrikeurHarlingen1
295wed. en kind.SimonStijlHingst en mede eig.fabrikeurHarlingen4
294wed. en kind.SimonStijlHingstfabrikeurHarlingen4
293wed.DooytjeHingstHarlingen1
292CatharinaHingstHarlingen2
297wed.SybrenSjerpsHoedjeHarlingen2
298ervenCornelisvan der HoefHarlingen1
299wed.ScheltePiersvan der Hoef en mede eig.Harlingen28
302wed.WillemGerritsvan HoekwinkelierscheHarlingen3
301wed.Gerritvan HoekHarlingen1
300MurkJacobsHoektimmermanHarlingen6
303WijnandHoekersvleeschhouwerHarlingen2
304AlbertHoeksmavarensgezelHarlingen1
305FreerkHoekstradoopgezind leeraarHarlingen1
306JanFreerksHoekstrazeehandelaarHarlingen1
307KlaasHoekstrasjouwermanHarlingen1
309wed.HendrikSwiertsHofhuiswinkelierscheHarlingen1
308JanAgesHofmanvarensgezelHarlingen3
310DirkWillemsHofstraheereknegtLeeuwarden1
311Coenraadvan HoftenblikslagerHarlingen1
312Martinvan Hoften en mede eig.blikslagerHarlingen1
313EvertSijtzesHoogpakhuisknegtHarlingen1
314AndriesHoogmolenkoopmanHarlingen13
315wed.JanJellesHorjusHarlingen7
316HendrikHoubeinguardenierHarlingen1
317Ykevan der Hout wed. Jacobus BrouwerFraneker2
323TjardusHoutsmahoutkoperHarlingen7
322wed.Jan Willem DouwesHoutsmaHarlingen1
321ervenJan Willem DouwesHoutsmaHarlingen1
320Trijntje Aukes Nijhof, huisvr. vanHendrikSipkesHoutsmaHarlingen1
319HendrikSipkesHoutsmabakkerHarlingen1
318wed.WillemSipkesHoutsmabierbrouwerscheHarlingen4
324Antoinette Terwisge, huisvr. vanFoppeMinnesHouttuinHarlingen1
325PoppeMinnesHouttuinkoopmanHarlingen1
326HermanusHoveniertimmermanHarlingen1
327AlbertusJacobusHuesecommiesHarlingen2
330MeileHuidekoper en mede eig.Harlingen1
329ervenPieterHuidekoperHarlingen7
328JanHuidekoperzeehandelaarHarlingen11
331HendrikusHuismanarbeiderHarlingen1
332HerreHaringsHuitemabalkvlotterHarlingen1
333JanJochemHuizengamandemakerHarlingen1
819LolkeWesselsIJlstrapakhuisknegtHarlingen1
821AnnaIJzenbeek en mede eig.Harlingen1
822KlaasIJzenbeekHarlingen1
823JanSikkesIJzenbeekkoopmanHarlingen7
334Directievan de In- en Uitgaande Regten en AccijnsenHarlingen3
335erven wed.JacobJacobiHarlingen1
336wed.JelleJacobiHarlingen1
338WillemJohannesJagerslagerHarlingen3
337wed.MeynteJagerHarlingen1
339KaatjeJansschipperscheHarlingen1
342HubertJans en Comp.Harlingen4
340KaatjeJans en mede eig.schipperscheHarlingen1
341DaamJansschoenmakerHarlingen1
343TrijntjeKlazesde JongHarlingen1
345Gerritde JongverwerHarlingen1
344wed.DouweTjerksde JongHarlingen1
346wed.GerritJongsmadienstbaarSneek1
347DieuwesLammertsJonkerschipperHarlingen1
348wed.JohannesHendriksJoostenkoopvrouwLeeuwarden2
349WybeJorritsmalandbouwerOngebuer1
350ervenTjeerdRoelofsKabeljaauwHarlingen13
351PieterKallenbornzaakwaarnemerHarlingen5
352Johannesvan KampenvarensgezelHarlingen2
353wed.SijbrandKamsmauitdraagsterHarlingen1
354wed.ElkanIzaak LevieKanLeeuwarden1
355JanHarmensKappenkoopvaardij kapiteinHarlingen3
356FeddeBartelsKeesHarlingen1
367JanKeijzerbakkerHarlingen1
358JohannesKeil en mede eig.kleermakerHarlingen1
357JohannesKeilkleermakerHarlingen1
359wed.PaulusKeizerHarlingen1
362Herstelde Evangelisch LutherscheKerkHarlingen1
361GereformeerdeKerkHarlingen2
360Evangelische LuterscheKerkHarlingen2
364MartinusKerkhoftapperHarlingen2
363JanJohannesKerkhovenwinkelknegtHarlingen1
366wed.JacobPietersKerkhovenHarlingen1
365TjeerdJohannesKerkhoventimmermanHarlingen4
368PieterKeyserschoenmakerHarlingen1
369JanKielstalhouderHarlingen3
370JanTabesKlaverplateelbakkerHarlingen1
372wed.Pietervan KlaverenwinkelierscheHarlingen1
371JanHendriksKlazenmandemakerHarlingen1
373wed.HendrikusKleemansHarlingen1
374wed.WopkeRimkesKleinvogelHarlingen1
375NicolaasKlokkleermakerHarlingen1
376AnthonyHendriksKnippersschoenmakerHarlingen1
377KlaasKnoddeschipperHarlingen1
378wed.SwerusKoersenwinkelierscheHarlingen2
379SierkHendriksKoestraarbeiderHarlingen1
380IzaKohenkoopmanHarlingen1
381HendrikBaukesKomstherbergierHarlingen6
382ervenJanKomstHarlingen1
383ArjenKooijarbeiderHarlingen2
385JohannesAndriesKoopmansmetzelaarsknegtHarlingen1
384ArjenAndriesKoopmansmetzelaarHarlingen1
386DirkKraaijerzeekapiteinAmsterdam1
387KlaasKramerrijks commiesBirdaard6
388wed.JanMachielsKroeseHarlingen2
391JanHendriksKuijperarbeiderHarlingen1
397JohannesAlbertsKuiperskuiperHarlingen1
396ervenHendrikJacobsKuipersHarlingen1
395JacobKlazesKuiperstouwslagerHarlingen1
389DirkLourensKuiperskoopvaardij kapiteinHarlingen1
390EgbertLieuwesKuipersschipperHarlingen2
393ervenTrijntjeRintjesKuipersHarlingen1
392HalbeTaekesKuiperszeilmakersknegtHarlingen1
394DirkPietersKuiperswinkelierHarlingen1
398wed.ThijsChijssesKussendrageruitdraagsterHarlingen1
399wed.AukeMeyndertsvan LaanwieldraaisterHarlingen2
400DirkRiemersLammingaHarlingen3
401JohanGodfriedLangherbergierHarlingen1
402JohannesLantingverwerHarlingen2
404DirkCornelisLautenbachbakkerHarlingen1
403ervenCornelisDirksLautenbachHarlingen1
405FransWillemsLeemkoolkoopmanHarlingen11
410ervenSimonvan der LeijHarlingen1
414JohannesHendriksLeijenaarmetzelaarsknegtHarlingen1
415wed.JanJohannesLeijenaarHarlingen1
413erven wed.JohannesLeijenaarHarlingen2
412WopkeJohannesLeijenaarscheepstimmerknegtHarlingen1
411AlbertLeijenaarbalkvlotterHarlingen2
416wed.HendrikJansLeijenaarwinkelierscheHarlingen2
406Johannes Casparus PhilippusLemairefabrikeurHarlingen5
407wed.FreerkEizesvan LemsmaHarlingen1
408LourensLentzbestellerHarlingen3
409JelteDoeklesvan der LeyarbeiderHarlingen1
417FokkeLieuwmazilversmidHarlingen1
432wed.WillemLijnwinkelierscheHarlingen1
418Jacobvan der LindekoorndragerHarlingen5
419JanCornelisLinstravarensgezelHarlingen1
420Lodewijkde Lombaerdeopziener der jagtBeetgumermolen1
421GozewijnJanLoncq jr.bierbrouwerHarlingen3
428SimonJacobsvan LoontouwslagerHarlingen9
427GeertruidaLamina Reenvan Loon en mede eig.Harlingen2
422Bernardusvan LoonkoopmanHarlingen8
423Cornelisvan LoonhoutkoperHarlingen3
424FolkertNicolaasLoonHarlingen1
425Willemvan LoonarbeiderHarlingen3
426wed.LiuweJacobsvan Loon en mede eig.Harlingen2
429PieterLourensHarlingen1
430GeertPietersLudingasjouwermanHarlingen1
431TjebkeE.LuidingaHarlingen1
433PieterMarinusarbeiderHarlingen1
434SimmeOegesvan der MeerschipperHarlingen1
445JanMartensvan der MeijschipperHarlingen1
446SimonMartensvan der MeijherbergierHarlingen1
444DouweMartensvan der MeijbeurtschipperHarlingen1
448HenderinaHendriksMeijerHarlingen2
451JanJohannesMeijerlogementhouderHarlingen1
450HendrikMeijergeamployeerdeSt. Anna Parochie1
447GerbenMeijertimmermanHarlingen1
449wed.HendrikMeijerHarlingen1
435ervenHenderinaMerkelbachHarlingen2
436ManneHendriksMerkelbachzilversmidHarlingen2
437GompertSalomonsvan MesselHarlingen1
439JacobPietersMetzelaarsluiswagterHarlingen2
440JanMetzelaarsjouwermanHarlingen1
441KlaasPietersMetzelaarverwerHarlingen2
438wed.Jan Frans HendrikMetzlarHarlingen2
442BaukeJohannesvan der MeulenHarlingen2
443HemsJohannesvan der MeulenzadelmakerHarlingen7
452SimonMiedemaijzerkramerHarlingen2
454PopkeMinnesMinnemaschipperHarlingen2
455GosseDouwesMinnematimmermanHarlingen1
453DouweMinnemalogementhouderHarlingen1
456HendrikModderstuinmanHarlingen2
457MeileHanzesvan der Molen en mede eig.Harlingen2
458DirkHendriksvan der MolenarbeiderHarlingen2
461JacobScheltesMolenaarpakhuisknegtHarlingen4
460DouweMolenaarbakkerHarlingen1
459AukeSijbrensMolenaar en kinderenpakhuisknegtHarlingen1
462Oene GorterMollwinkelierHarlingen2
463wed.CornelisMollemaHarlingen13
464wed.CornelisMonsmagrofsmidscheHarlingen1
465DirkBruinsMonsmawinkelierHarlingen1
467HendrikPietersMooijmantimmerknegtHarlingen1
468PieterHendriksMooymantimmermanHarlingen1
466YedeHendriksMooymanscheepstimmermansknegtHarlingen1
469AdamHendriksMulderherbergierHarlingen2
470PierMuldertimmermanHarlingen2
471FransMullerschoenmakerHarlingen1
472SjoerdHendriksMullerkleermakerHarlingen1
473AkkeGerritsMunnicksHarlingen4
474Tjallingvan der MuurrijkswegerHarlingen2
475JanLourensNakschoenmakerHarlingen1
478WillemPietersNautabakkerHarlingen2
476AteFolkertsNautascheepstimmerknegtHarlingen3
477WatzeEeltjeNautaschoenmakerHarlingen1
479HendrikNielsenHarlingen1
480DirkNieuwbuurmed. doctorHarlingen2
482SikkeDurksNieuwenhuismelktapperHarlingen2
481BernardusNieuwenhuisweverHarlingen1
493TaekeJansNijboerHarlingen1
494GosseSiedzesNijdamscheepstimmerknegtHarlingen2
495JelleAnnesNijslootdeurwaarder bij de regtbankLeeuwarden1
483JacobJansNoodkampturfdragerHarlingen7
484SierkNoordbeekbrouwerHarlingen3
485Pietervan NoordencommiesHarlingen3
486wed.WillemSandsvan NootenHarlingen2
487TeunisNorbruisHarlingen1
488wed.JohannesNorelHarlingen1
489TarquiniusTerpstraNoyonmed. doctorHarlingen2
491JohannesKarelsNumanschipperHarlingen1
490wed.DirkNumanwinkelierscheHarlingen3
492JacobNuntjesarbeiderHarlingen1
496JoukeHendriksOlingiusHarlingen1
497BerendOmansweversknegtHarlingen2
498AndriesOnsmanHarlingen1
501ervenPhilippesOolgaardHarlingen1
500JochemBonnefaciusOolgaardguardenierHarlingen6
499DanielOolgaarddistelateurHarlingen8
502HenricusBarendsOorthuistimmerknegtHarlingen1
505wed.EvertOosterbaanHarlingen2
503AllartScheltingaOosterbaanapothecarHarlingen1
504JacobusOosterbaanHarlingen1
506ervenHeereOosterbaanHarlingen1
507ElizabethOosterwerftapperscheHarlingen1
508Willemvan Oppenkargadoor en kommissionairHarlingen2
509CoenraadOswaldkoperslagerHarlingen1
510IsaakOu?nbroekkantoorbediendeHarlingen1
512PieterMatthijsenOuendaghoedemakerHarlingen10
511HermanusMatthijsOuendaghoedemakerHarlingen3
513WybeHylkesOvermeerwafelkramerHarlingen1
514JacobusAnthonyOverzeewinkelierHarlingen1
515JozephBenjaminsPaiskoopmanHarlingen1
516ervenThomasPalidanus en mede eig.Harlingen1
517JohannesJansPannebakkerwinkelierHarlingen1
518GibertFerdinandParantarbeiderHarlingen1
519FolkertJansParkschipperHarlingen1
520JanRobijnsParkementmetzelaarsknegtHarlingen1
521wed.PetrusPeauxHarlingen1
522Danielvan PeelherbergierHarlingen1
523RoelofPeizelbakkerHarlingen2
525SyboutPekelaarpakhuisknegtHarlingen1
524GeertLammertsPekelaarvarensgezelHarlingen1
527MariusNautaPetersmed. doctorHarlingen1
526EverhardusWilhelmusPetersenuurwerkmakerHarlingen1
530MartinusGerbrandusPettingagrutterHarlingen7
529GerhardusPettingawijnhandelaarHarlingen1
528GerbrandusPettinga jr.wijnhandelaarHarlingen5
531WillemPieperwinkelierHarlingen2
553ArendLodewijksvan der PijptrekschipperHarlingen2
532wed.BroerJansvan der PlaatsHarlingen1
533Meilevan der PlaatsboekverkoperHarlingen3
535TeyeHalbesvan der Ploegarbeider1
534GooitjeJohannesPloegturfschipperHarlingen1
536JacobPietersPoelstrabakkerHarlingen4
537BerendPolkramerHarlingen14
539SiccoPoptachirurgijnHarlingen4
538PieterSikkesPoptamed. doctorHarlingen1
541JacobPosthuma en mede eig.houtkoperHarlingen3
540JacobPosthumahoutkoperHarlingen1
544SikkePosthumahoutkoopmanHarlingen8
543RoelofRoelofsPosthumahovenierscheHarlingen1
542wed.RoelofRoelofsPosthumahovenierscheHarlingen6
545KlaasKlazesPosthumusLeeuwarden1
546GodertPosthumusbakkerHarlingen2
547wed.JanPostmaHarlingen2
548JohannesJacobusPottingklokmakerHarlingen1
549JohannesHarkesPottingazoutbranderHarlingen11
551WillemA.PrinskoopmanHarlingen1
550JanHarmsPrinskoopmanHarlingen1
552JohannesProosterbeekmetzelaarsknegtHarlingen6
554DouweWiebesQuestvarensgezelHarlingen1
555SjukJansRadersmawagenmakerHarlingen2
556MartenTjeerdsRadsmahorlogiemakerHarlingen3
557Aldertvan ReenenwinkelierHarlingen1
558HansYbelesvan ReesbakkerHarlingen1
562ervenJanReidmakerHarlingen2
561wed.PieterJurjensReidsmaHarlingen1
559DouweHesselsReidsmatimmerknegtHarlingen2
560DouweHesselsReidsma en mede eig.timmerknegtHarlingen1
563WillemMauritsReinbachvrederegterHarlingen1
565ervenHendrikReinhartHarlingen1
564AdamReiniustrekschipperHarlingen3
566JanKlazesReitsmakoekbakkerHarlingen3
567wed.PieterHesselsReitsmaHarlingen1
568MenzoRengersschoolmeesterHarlingen1
573TheodorusJansRepkouurwerkmakerHarlingen1
571YebeleJanszRepkomakelaarHarlingen1
570FrederikRepkoHarlingen1
569ChristoffelRepkoHarlingen2
572YebeleJanszRepko en mede eig.makelaarHarlingen1
574RuurdHilbrandsRiewaldkuiperHarlingen1
575GerritRikkerspoliciedienaarHarlingen1
576PieterFransenRikkersbakkerHarlingen5
577LambertusRimkemasocieteithouderHarlingen5
578MurkHotzesRingnaldapredikantHarlingen1
580AnneFeddesRinkemaarbeiderHarlingen1
579JantjeJansRinkema wed. Fedde DouwesHarlingen1
581GerhardusRinkeswinkelierHarlingen1
582BouweRodenhuisfabrikeurHarlingen10
584ervenPieterRodenhuisHarlingen23
583JetzeRodenhuiskoopmanHarlingen1
586GabeRodenhuismetselaarsknegtHarlingen1
585YpeRodenhuiswethouderHarlingen6
587Adrianusde RoockHarlingen3
588HendrikSijtzesRoordametzelaarsknegtHarlingen1
590ervenDouweCornelisde RoosHarlingen3
589wed.Douwede RoosHarlingen1
594JohannesWatzesRuitengaHarlingen3
595WatzeJohannesRuitengaapothecarHarlingen6
591ervenAbrahamFrederiksde RuitergrutterHarlingen17
592ervenAbrahamFrederiksde Ruiter en mede eig.grutterHarlingen1
593PieterAbrahamsde RuitergruttersknegtHarlingen1
597BarendTjallingsSchaafsmatimmermansknegtHarlingen2
596SjoerdObbesSchaafsmaaannemer van publ. werkenHarlingen6
598PierSchaafsmakoopmanHarlingen1
599wed.MartenJansSchaafsma1
600PieterFeyesSchaafsmatimmermanHarlingen3
602TimoteusSchaapbakkerHarlingen2
601SimonRuurdsSchaapHarlingen3
603JacobScheijschoenmakerHarlingen1
604SimonJansSchierekoopmanHarlingen20
605GosseAbesSchipperbalkvlotterHarlingen11
606JohannesJansSchoemakervleeschhouwerHarlingen2
607wed.WybeEelkesSchoonhovenwinkelierscheHarlingen7
608JakobusSchotanustapperHarlingen1
609Ledender SchouwburgHarlingen1
610wed.Henricusvan SchouwenburgHarlingen1
611HaiteSchuilvarensgezelHarlingen1
612ervenFredrikSchumanHarlingen1
613HendrichSchutweverHarlingen1
614wed.HarmenSchuurwinkelierscheHarlingen4
615wed.SimonSchuurmanstapperscheHarlingen8
616JaukeJansSideriuskasteleinHarlingen2
617PieterDouwesSideriusverwerHarlingen2
618CornelisPietersSimonszcommissionairHarlingen1
619SybrenSipkesSleeperpakhuisknegtHarlingen1
620CoenraadSlijmherbergierHarlingen1
621Martinusvan SlootenbakkerHarlingen1
625Tjeertjevan SlootenwinkelierscheHarlingen2
623SipkeJacobsvan SlootenkoopmanHarlingen2
622Montevan SlootenHarlingen1
624ThomasJanusvan SlotenHarlingen2
626wed.CoenraadSlothouwerLeeuwarden4
629AlbertHendriksSluikkoopvaardij kapiteinHarlingen1
627wed.LodewijkLodewijksvan der SluiswinkelierscheHarlingen1
628HendrikAlbertsSluykkofschipperHarlingen1
631MinneBaukesvan SmedensmidHarlingen1
630Klaasvan SmedenbakkerHarlingen1
633HendrikJansSmithgriffier bij 't vredegeregtHarlingen4
636ThomasCoenraadSmithwolkammerHarlingen1
635wed.ThomasJohannesSmithHarlingen1
634JacobSmithschreinwerkerHarlingen5
632CornelisR.SmithHarlingen1
637Ledender Sociëteit ZeeburgHarlingen1
638JacobTjeerdsSpanjergrofsmidHarlingen1
639SybrandLazesSpannenburgkoopmanHarlingen9
640JanSpoelstrawinkelierHarlingen2
641SipkeGerritsSpoelstrawinkelierHarlingen2
658TammeStaalkleermakerHarlingen1
642Andriesvan SteenderenHarlingen1
643RintjeRuurdsSteensmaverwersknegtHarlingen2
644DouweCornelisSteenstraherbergierHarlingen2
647Fetzevan der StelboendermakerHarlingen1
648WopkeDjoerdsvan der StelHarlingen8
645ervenTaekeStephanyHarlingen4
646SybrenStephanywijnwerkerHarlingen2
649wed.AbrahamStevensHarlingen3
650ervenGooitjeStinstraAssen10
651SimonStinstrakoopmanHarlingen1
652ervenMurkKlazesStolteHarlingen2
653JacobAdriaanvan der Stratenschout bij nachtHarlingen2
655HansWybrandusvan StratenverwerHarlingen3
654AnneJansvan StratenHarlingen1
656JanUlbesStrikwerdamelktapperHarlingen2
657HendrikusStrobandcommissaris van politieHarlingen3
659AlbertStuurhoutkoperHarlingen2
660JanTjerksSudersmawinkelierHarlingen2
661WillemHendrikSuringarkoopmanLeeuwarden2
662ervenJ.SuringarAmsterdam3
663wed.SiebeTheunisSwartslepersche1
675SjoerdSytzesTeijemaonderwijzerHarlingen3
664DurkTaekesTekemakoopmanHarlingen1
665GerhardusTelsemeyerkoopmanHarlingen6
666Gerritvan TemmenkleermakerHarlingen1
668JohannesRoelofsTerdeusturfdragerHarlingen1
667HendrikTerdeusweverHarlingen1
669TheunisRoelofsTerdeusweverHarlingen1
670HendrikH.TerheijdenwinkelierHarlingen1
671GerritTerheijdenschoenmakerHarlingen1
672HarmenJohannesTermosarbeiderHarlingen1
673DirkPietersTerpstrakleermakerHarlingen3
674CornelisJansTeviskoopvaardij kapiteinHarlingen1
676HaijeHaijesTichelaarsjouwermanHarlingen1
677Jetske Pieters wed. vanKarelTietesHarlingen1
678LouizaTietgenwinkelierscheHarlingen1
679EeltjeCornelisTigchelaarkuiperHarlingen1
680MeynteHeertsTigchelaartimmermanHarlingen1
682KarelJansTimmerscheepstimmermanHarlingen3
681DouweJansTimmertimmermansknegtHarlingen1
683LammertTimmerschreinwerkerHarlingen1
684AngenietjeTimmermansHarlingen1
685TjeerdDurksTipstrakoorndragerHarlingen1
688SybrandTjallingiikoopmanHarlingen7
690TjallingTjallingiiinspecteurSneek1
687wed.PieterFeytemaTjallingiiHarlingen3
686FransEstavan TjallingiifabrikeurHarlingen23
689SybrandTjallingii en mede eig.koopmanHarlingen4
691GerritTjeerdsvan der TolmelktapperHarlingen2
693SakeTolsmawinkelierHarlingen1
692ervenLammertDurksTolsmaHarlingen4
694KlaasFoppesToornbeekHarlingen1
695Harlinger en LeeuwarderTrekschippersHarlingen1
696SimonDirksTrompettertimmermanHarlingen1
698PieterAsmusTuinhoutkoopmanHarlingen5
697FoppeTuinhoutturfdragerHarlingen1
699BoteLourensTuiningakantoorbediendeHarlingen10
700RuurdLourensTuiningabakkerHarlingen1
701JohanFrederikTuinstrakoekbakkerHarlingen1
702WillemVaartjeskoopmanHarlingen5
703JanValckenierzeehandelaarHarlingen7
704Hendrikvan VavelgeamployeerdHarlingen1
705JanLammertsvan der VeenwinkelierHarlingen9
707SjoerdAtesvan VeenwinkelierHarlingen2
706Reindervan der VeenzwartverwerHarlingen3
709wed.TaekeVeenstraHarlingen1
708ervenGerritJansVeenstraHarlingen6
710JanTaekesVeenstravarensgezelHarlingen2
712Lieuwevan der VeerschoenmakerHarlingen1
711CornelisJansvan der Veerkoopvaardij kapiteinHarlingen1
715RoelofRoelofsvan der VeldeturfdragerHarlingen1
714GerbenWybrensVellingaHarlingen1
713TjeerdJacobsVellingahoutkoperHarlingen4
716WillemJohannesVelthuisverwerHarlingen1
717HendrikVettevogelstadsomroeperHarlingen2
718wed.DouweReinsVettevogelbakkerscheHarlingen1
719DoekeleHendriksVinjewinkelierHarlingen8
723wed.SybeVisserHarlingen1
720DouwePoppesVisserschoenmakerHarlingen1
721JanCornelusVisserkastelijnHarlingen3
722wed.JanJansVisserwinkelierHarlingen1
724UlbeRuurdsVissergrofsmidsknegtHarlingen1
725Adrianvan der VlietHarlingen1
727wed.MeindertVogelzangHarlingen1
726wed.AukeVogelzangtapperscheHarlingen1
745wed.HarmenBouwesde VriesHarlingen1
746Jacobde VriesheereknegtHarlingen1
747JacobHaringsde VrieswerkmanHarlingen1
748JanDavidsde VriesvarensgezelHarlingen1
749JacobKlazesde VriesschipperHarlingen1
750wed.JohannusFoppesde Vries(metzelaar)Harlingen1
751KlaasGerritsde VriesscheepstimmermansknegtHarlingen1
752SijbrenBouwesde VriessleperHarlingen2
753StevenKlazesde VrieskofschipperHarlingen1
754TjebbeNicolaasde VriespakhuisknegtHarlingen1
744HendrikMartensde VriesHarlingen1
743HendrikHendriksde VriesdoodgraverHarlingen2
742HiltjeDirksde VriesHarlingen1
728AbrahamLipmansde VrieskoopmanHarlingen2
730BernardusJansde VriesbalkvlotterHarlingen1
731BauweDirksde VriessleperHarlingen1
729AntonieBartelsde VrieskleermakerHarlingen1
732BroerRemkesde Vrieskoopvaardij kapiteinHarlingen2
733wed.CornelisFoppesde VriesHarlingen1
734DirkHiddesde VrieskalkbranderHarlingen5
735ChristoffelJacobsde VriesgrofsmidHarlingen1
740FransJohannesde VriesschipperHarlingen1
741wed.FoppeCornelisde VriesvroedvrouwHarlingen2
738wed.FransJacobsde VriesLeeuwarden4
739GijsbertJohannesde VriesarbeiderHarlingen1
737wed.BerendJansde VrieskramerscheHarlingen2
736DouweWybesde VrieshovenierHarlingen5
756SiebeUilkesde VrijvarensgezelHarlingen1
755JacobUilkesde VrijvarensgezelHarlingen1
757NicolaasVulsmaschoenmakerHarlingen2
758GepkeVolkertsWadmanHarlingen2
759CornelisWagenaartimmermansknegtHarlingen1
760EelkeJansWagenaarverwerHarlingen2
761RientsWagenaarpannebakkerHarlingen1
762IJsbrandWagenaarzeepziedersknegtHarlingen2
764JurjenJellesvan der WaltimmermanHarlingen2
763BarendHaringsvan der WalHarlingen1
766NannePietersvan der WalkoopmanSt. Anna Parochie1
765JelleHaringsvan der WalmetzelaarHarlingen1
767PieterWalgreenwinkelierHarlingen1
768KlaasJurjensWassenaarverwerHarlingen1
769KlaasKlazesWassenaaruurwerkmakerHarlingen1
770StadsWeeshuisHarlingen7
771Anna Gerbens Wielinga, huisvr. vanJoh.PietersWeezenHarlingen1
772Dirkvan der WeimolenaarsknegtHarlingen1
773JanSjoerdsvan der WeidekoekbakkerHarlingen2
774Hendrikvan der WeidetimmermansknegtHarlingen1
784wed.IdsHendriksvan der WeijdeturfmeetsterHarlingen1
783wed.CornelisWiegersvan der WeijdeHarlingen1
775JohanJacobWelter1
776erven wed.HendrikWennekesHarlingen9
779SijbrenA.van der WerfvarensgezelHarlingen1
778JohannesArjensvan der WerfkoopmanHarlingen2
777DouweBartelsvan der WerfscheepstimmermansknegtHarlingen1
782ThomasWesterhuiswinkelierHarlingen1
780erven wed.FreerkJansWesterveldHarlingen1
781SikkeWytzesWestraleerlooijerAchlum1
785IdsWiardamakelaarHarlingen2
786IdsWiarda en mede eig.makelaarHarlingen7
787erven wed.HendrikKlazesvan WielenHarlingen3
788wed.AgeBerendsWielingawieldraaisterHarlingen1
789JacobAldersWiersmamelktapperHarlingen2
805ervenSchelteWijbengaFraneker1
810FeddeWijgabakkerHarlingen1
809InneInnesWijgarogmolenaarHarlingen2
808EnneHendriksWijgakleermakerHarlingen1
811wed.JacobIJkesWijga en mede eig.molenaarscheHarlingen9
812JanRoelofsvan WijkwagtmeesterHarlingen2
814SytzeSakesWijmascheepstimmerknegtHarlingen3
813SjoerdSimonsWijmanotarisHarlingen1
817SikkeEvertsWijnalda en mede eig.koopmanHarlingen1
815LaasLazesWijnaldatimmermansknegtHarlingen2
816SikkeEvertsWijnaldakoopmanHarlingen3
818JanPijbesWijngaardenweversknegt1
791wed.GijsbertWilkesHarlingen3
790AnnaZijtzesWilkesvisscherHarlingen1
792JankeWillemswinkelierscheHarlingen1
793wed.JohannesHendriksde WindtHarlingen1
794JacobWinkelwinkelierHarlingen1
797RientsDurksde WitkoopmanHarlingen5
795wed.Jande WitturfmeetsterHarlingen1
796HendrikusWittekoopmanHarlingen23
798BonneWytzesWitteveenHarlingen1
799wed.WytzeSjoerdsWitteveenHarlingen1
800GeertJansWolthuisbakkerHarlingen1
801GeertJansWolthuis en mede eig.bakkerHarlingen1
802HendrikJetsesWoudawinkelierHarlingen1
803GeertRoelofsvan der WoudeschipperHarlingen1
804Sjoukevan der WoudetrekschipperHarlingen2
806WiebeObbesWybengawagenmakerHarlingen2
807MeineWyckelkleermakerHarlingen1
820BroerYmeskoopmanHarlingen4
824RinseSijbesZebaarbeiderHarlingen1
828RommertJansvan der Zee en mede eig.scheepstimmermanHarlingen5
827ervenJanRoelofsvan der ZeeHarlingen1
826HaringJansvan der ZeescheepstimmerknegtHarlingen1
825HaaijeGeertsvan der ZeekastelijnHarlingen1
829Contributievan de Zeedijken 5 deelen binnendijks5
830DurkAnnesZeilmakerwinkelierHarlingen4
831DouweJansZeilmakerkoopmanHarlingen4
832BouweAukesZeinsjouwermanHarlingen2
833wed.Dirkvan ZeistHarlingen2
834TjietzeRomkesZeldenrijkschipperHarlingen2
847DirkCornelusZijlstrazeehandelaarHarlingen12
848wed.ReinAgesZijlstrawinkelierscheHarlingen1
849JacobAgesZijlstraHarlingen1
851ZijtzeZijlstragleibakkersknegtHarlingen1
850RinnertJohannesZijlstrablokmakerHarlingen2
836wed.WillemZondervanschipperscheHarlingen1
835HesselZytzesZondervantrekschipperHarlingen2
837deHarlingerZoutbrandersHarlingen2
838LolkeSybrensZwaaltimmermanHarlingen3
841WillemLolkesZwaaltimmermanHarlingen1
839SijbrenLolkesZwaaltimmerknegtHarlingen2
840Jacobusde ZwaanturfdragerHarlingen1
843wed.JanThomasZwanenburg en mede eig.scheepstimmermanscheHarlingen10
842ThomasJansZwanenburgscheepstimmmermanHarlingen1
844CornelisJacobsZwartwieldraaijerHarlingen2
846wed.SakeJacobsZwartwinkelierscheHarlingen1
845erven wed.KlaasZwartHarlingen1