Harlingen, volkstelling 1744

Harlingen, volkstelling 1744
Register der Huysgesinnen, woonende in de Stad Harlingen en onder Jurisdictie van dien, beneevens de vrijwillige aanbod der Ingeseetenen, om jaarlijks op termijnen aan den Lande te Contribueeren in plaatse van de impositien nu en zeedert lange jaaren geheeven van de waaren en koopmanschappen van buyten in deese Provincie wordende ingevoerd; met aanwijsinge der verdere Huysgesinnen die niets gepraesenteerd hebben en nochtans tot eenige Contributie in Staat zijn [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'vermogend']; ook die onvermoogende zijn [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'insolvent'] off geälimenteerd worden [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'gealimenteerd'], beneevens het getal der persoonen in ieder Huysgesin, opgemaakt ende beschreeven Ingevolge de Resolutie der Heeren Staaten van Friesland in dato den 13 maart 1744 en daer op gevolgde aanschrijvinge van den selven dag.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opnummerkwartierfoliovoorn patr familienaambijdrageverhogingvermogendinsolventgealimenteerdpersonenbijzonderhedengeschat
oud adres
geschat adres
111vwed. Wigge Pieters     x4Kerkpoortstraat 5
111vwed. Wigge Pieters     x4Zuiderhaven 40
211v Jurjen Crozee10:00:00 cg02:00:00 cg   21-001Noorderhoofd 1
311v Claas Wouters 08:00:00 cg02:00:00 cg   21-003Noorderhaven 7
411v Teuntje Jans     x1Kerkpoortstraat 5
411v Teuntje Jans     x1Zuiderhaven 40
511v Huibert Jetses 04:00:00 cg    31-003Noorderhaven 7
611v Grietje Hendriks     x3Kerkpoortstraat 5
611v Grietje Hendriks     x3Zuiderhaven 40
711v Douwe Symons 12:00:00 cg    31-004Noorderhaven 9
811v Douwe Jansz Zeylmaker10:00:00 cg    21-005Noorderhaven 11
911v Sjoerd Harmens 10:00:00 cg02:00:00 cg   21-006Noorderhaven 13
1011v Taetske Ruurds Bontekoe  x  11-006Noorderhaven 13
1111v Hans Reiners 08:00:00 cg02:00:00 cg   31-007Noorderhaven 15
1211v Frans Goitjens 08:00:00 cg04:00:00 cg   31-007Noorderhaven 15
1312r Jan Hansen 05:00:00 cg03:00:00 cg   31-007Noorderhaven 15
1412r Carst Pieters 01:10:00 cg    11-008Noorderhaven 17
1512r Sybe Symons 03:10:00 cg03:10:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
1512r Sybe Symons 03:10:00 cg03:10:00 cg   4Zuiderhaven 40
1612r Jacob Douwes 16:00:00 cg    31-009Noorderhaven 19
1612r Jacob Douwes 16:00:00 cg    31-009Noorderhaven 19
1712r Maeike Reiners 05:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1712r Maeike Reiners 05:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1812r Dirk Harmens    x 4Kerkpoortstraat 5
1812r Dirk Harmens    x 4Zuiderhaven 40
1912r Pieter Carsten 10:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1912r Pieter Carsten 10:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
2012r Philippus Bakker50:00:00 cg10:00:00 cg   3praesenteert eens tot een praesent te geeven 500 gl indien de havenpagten afgeschaft worden1-011Noorderhaven 23
2112r Antje Jans Bakker40:00:00 cg    21-011Noorderhaven 23
2212r Dirk Jacobs 10:00:00 cg04:00:00 cg   91-013Noorderhaven 27
2212r Dirk Jacobs 10:00:00 cg04:00:00 cg   91-013Zeepziederstraat 1
2312r Janneke Jans Blauw02:10:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
2312r Janneke Jans Blauw02:10:00 cg    1Zuiderhaven 40
2412rwed. Jan Douwes 20:00:00 cg10:00:00 cg   41-014Noorderhaven 29
2512v Evert Louwrens 02:00:00 cg01:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
2512v Evert Louwrens 02:00:00 cg01:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
2612vwed. Gerrit Douwes 01:10:00 cg    31-017Noorderhaven 31
2612vwed. Gerrit Douwes 01:10:00 cg    31-017Droogstraat 2
2612vwed. Gerrit Douwes 01:10:00 cg    31-017Droogstraat 1
2612vwed. Gerrit Douwes 01:10:00 cg    31-017Droogstraat 3
2712v Taeke Stephanus22:00:00 cg04:00:00 cg   71-019Noorderhaven 31
2812v Freerk van der Hout50:00:00 cg10:00:00 cg   111-020Noorderhaven 33
2912v Trijntje Everts Oosterbaan10:00:00 cg    11-021Noorderhaven 35
3012vwed. Sybe Aukes 02:10:00 cg00:10:00 cg   11-021Noorderhaven 35
3112v Wijnant Heering 04:00:00 cg02:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
3112v Wijnant Heering 04:00:00 cg02:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
3212v Sjoerd Wessels 08:00:00 cg    5Kerkpoortstraat 5
3212v Sjoerd Wessels 08:00:00 cg    5Zuiderhaven 40
3312vwed. Uiltje Aukes 04:00:00 cg02:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
3312vwed. Uiltje Aukes 04:00:00 cg02:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
3412v Hendrik Jurjens 03:00:00 cg02:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
3412v Hendrik Jurjens 03:00:00 cg02:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
3512v Tjalling Jansen 10:00:00 cg02:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
3512v Tjalling Jansen 10:00:00 cg02:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
3612v Sybe Jylts 05:00:00 cg03:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
3612v Sybe Jylts 05:00:00 cg03:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
3713r Bente IJsenbeek20:00:00 cg06:00:00 cg   41-022Noorderhaven 37
3813r Feddrik Ayses Mahui100:00:00 cg    2praesenteert eens voor al 500 gl1-024Noorderhaven 39
3913r Romke Wassenaar12:00:00 cg03:00:00 cg   61-025Noorderhaven 41
4013r Junius van Alema50:00:00 cg10:00:00 cg   41-026Noorderhaven 43
4113rwed. Wybe Hanekuyk15:15:00 cg04:05:00 cg   21-027Noorderhaven 45
4213r Evert Hanekuyk50:00:00 cg05:00:00 cg   31-028Noorderhaven 47
4313r Yke Goverts 35:00:00 cg05:00:00 cg   31-029Noorderhaven 49
4413r Jan Oldaans50:00:00 cg    31-030Noorderhaven 51
4513r Willem Mouter50:00:00 cg    41-031Noorderhaven 53
4613r Auke Bakker50:00:00 cg10:00:00 cg   3biedt aan voor eens tot een praesent te geeven 500 gl1-032Noorderhaven 55
4713r Sierk Tolsma50:00:00 cg10:00:00 cg   41-033Noorderhaven 57
4813r Claas Jacobs 05:00:00 cg    6houtkooper1-034Noorderhaven 57
4913v Douwe Hanekuik60:00:00 cg    5bij naeder aangeevinge praesenteert voor t 1e jaar dubbeld1-036Noorderhaven 59
4913v Douwe Hanekuik60:00:00 cg    5bij naeder aangeevinge praesenteert voor t 1e jaar dubbeld1-036Noorderhaven 61
4913v Douwe Hanekuik60:00:00 cg    5bij naeder aangeevinge praesenteert voor t 1e jaar dubbeld1-036Zeilmakersstraat 20
5013v Wybren Hessels 05:00:00 cg03:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
5013v Wybren Hessels 05:00:00 cg03:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
5113v Jan Eggers 03:00:00 cg03:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
5113v Jan Eggers 03:00:00 cg03:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
5213v Jelle Ottes   x  51-040Zoutsloot 21
5313vwed. Jan Poppes     x2Kerkpoortstraat 5
5313vwed. Jan Poppes     x2Zuiderhaven 40
5413v Jillis Dirks 06:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
5413v Jillis Dirks 06:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
5513v Pieter Huyberts   x  31-044Zoutsloot 13
5513v Pieter Huyberts   x  31-044Zoutsloot 15
5513v Pieter Huyberts   x  31-044Zoutsloot 17
5613v Jan Sjoerds 05:00:00 cg    41-045Zoutsloot 1
5613v Jan Sjoerds 05:00:00 cg    41-045Zoutsloot 3
5613v Jan Sjoerds 05:00:00 cg    41-045Zoutsloot 5
5613v Jan Sjoerds 05:00:00 cg    41-045Zoutsloot 7
5613v Jan Sjoerds 05:00:00 cg    41-045Zoutsloot 9
5613v Jan Sjoerds 05:00:00 cg    41-045Zoutsloot 11
5713v Harmen Blom03:00:00 cg03:00:00 cg   4heeft 1 weeversknegt1-043/2
5813v Hendrik Annes     x8Kerkpoortstraat 5
5813v Hendrik Annes     x8Zuiderhaven 40
5913vwed. Jan van Collum    x4Kerkpoortstraat 5
5913vwed. Jan van Collum    x4Zuiderhaven 40
6013v Oeds Lolkes   x  51-045Zoutsloot 1
6013v Oeds Lolkes   x  51-045Zoutsloot 3
6013v Oeds Lolkes   x  51-045Zoutsloot 5
6013v Oeds Lolkes   x  51-045Zoutsloot 7
6013v Oeds Lolkes   x  51-045Zoutsloot 9
6013v Oeds Lolkes   x  51-045Zoutsloot 11
6114r Dieuwke Pieters 02:00:00 cg    2en Trijntje Hendriks1-046Zeilmakersstraat 1
6214r IJsbrand Cornelis 04:00:00 cg    5Kerkpoortstraat 5
6214r IJsbrand Cornelis 04:00:00 cg    5Zuiderhaven 40
6314r Bauke Jochems 04:00:00 cg    5Kerkpoortstraat 5
6314r Bauke Jochems 04:00:00 cg    5Zuiderhaven 40
6414r Dirk Roelofs 04:00:00 cg    41-048
6514r Cornelis Jansen 02:10:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
6514r Cornelis Jansen 02:10:00 cg    2Zuiderhaven 40
6614r Claas Sybrens 04:00:00 cg02:00:00 cg   51-048/2Bargebuurtspoortje 4
6714r Hylkjen Fongers     x1Kerkpoortstraat 5
6714r Hylkjen Fongers     x1Zuiderhaven 40
6814r Wybe Fongers 04:00:00 cg02:00:00 cg   5Kerkpoortstraat 5
6814r Wybe Fongers 04:00:00 cg02:00:00 cg   5Zuiderhaven 40
6914r Jarig Fransen 06:00:00 cg02:00:00 cg   21-049Bargebuurtspoortje 6
7014r Ernst Jansen 04:00:00 cg    31-050Bargebuurtspoortje 8
7114r Paulus Jansen     x3Kerkpoortstraat 5
7114r Paulus Jansen     x3Zuiderhaven 40
7214r Dirk Ypkes   x  31-051Bargebuurtspoortje 12
7314v Tjerk Jans 06:00:00 cg02:00:00 cg   41-052Zoutsloot 23
7414v Marten Hessels 04:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
7414v Marten Hessels 04:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
7514v Gerrit Pieters 04:00:00 cg02:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
7514v Gerrit Pieters 04:00:00 cg02:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
7614v Willem Lammerts 04:00:00 cg01:00:00 cg   6Kerkpoortstraat 5
7614v Willem Lammerts 04:00:00 cg01:00:00 cg   6Zuiderhaven 40
7714v Pieter Jansen 03:00:00 cg02:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
7714v Pieter Jansen 03:00:00 cg02:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
7814v Ymkjen Pieters 01:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
7814v Ymkjen Pieters 01:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
7914v Jacob Cornelis 06:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
7914v Jacob Cornelis 06:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
8014v Okke Doedes 07:10:00 cg    51-040Zoutsloot 21
8114v Yttje Sikkes    x 1Kerkpoortstraat 5
8114v Yttje Sikkes    x 1Zuiderhaven 40
8214vwed. Marius Gerrits     x3Kerkpoortstraat 5
8214vwed. Marius Gerrits     x3Zuiderhaven 40
8314v Oede Pieters 07:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
8314v Oede Pieters 07:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
8414v Keimpe Sakes 04:00:00 cg    7Kerkpoortstraat 5
8414v Keimpe Sakes 04:00:00 cg    7Zuiderhaven 40
8515r Douwe Arjens 04:00:00 cg02:00:00 cg   5Kerkpoortstraat 5
8515r Douwe Arjens 04:00:00 cg02:00:00 cg   5Zuiderhaven 40
8615r Douwe Beerns 02:00:00 cg01:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
8615r Douwe Beerns 02:00:00 cg01:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
8715r Harmen Willems 05:00:00 cg02:00:00 cg   21-056Vissersstraat 6
8815r Yme Tjallings 08:00:00 cg02:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
8815r Yme Tjallings 08:00:00 cg02:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
8915r Eelke Bernardus 05:00:00 cg02:00:00 cg   51-056/2
9015r Willem Jansen 03:00:00 cg04:00:00 cg   6heeft 1 weeversknegt1-055
9115r Willem Jansen     x4soldaetKerkpoortstraat 5
9115r Willem Jansen     x4soldaetZuiderhaven 40
9215r Grietje Heeres    x 1Kerkpoortstraat 5
9215r Grietje Heeres    x 1Zuiderhaven 40
9315r Lijsbeth Jans     x2Kerkpoortstraat 5
9315r Lijsbeth Jans     x2Zuiderhaven 40
9415r Yde Jansen 02:00:00 cg01:00:00 cg   7Kerkpoortstraat 5
9415r Yde Jansen 02:00:00 cg01:00:00 cg   7Zuiderhaven 40
9515r Heere Wybrens 08:00:00 cg02:00:00 cg   41-056Vissersstraat 6
9615r Lens Gerrits     x5Kerkpoortstraat 5
9615r Lens Gerrits     x5Zuiderhaven 40
9715v Jentje Wybrens 04:00:00 cg02:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
9715v Jentje Wybrens 04:00:00 cg02:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
9815v Beernt Beernts 03:00:00 cg03:00:00 cg   2heeft 1 weeversgeselKerkpoortstraat 5
9815v Beernt Beernts 03:00:00 cg03:00:00 cg   2heeft 1 weeversgeselZuiderhaven 40
9915v Yfke Huyberts 03:00:00 cg01:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
9915v Yfke Huyberts 03:00:00 cg01:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
10015v Coert Jansen 10:00:00 cg02:00:00 cg   51-061Zoutsloot 27
10115v Sjoerd Joukes 05:00:00 cg05:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
10115v Sjoerd Joukes 05:00:00 cg05:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
10215v Hendrik Ydes 07:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
10215v Hendrik Ydes 07:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
10315v Jan Claeses 05:00:00 cg03:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
10315v Jan Claeses 05:00:00 cg03:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
10415v Tjebbe Harmens 08:00:00 cg02:00:00 cg   6Kerkpoortstraat 5
10415v Tjebbe Harmens 08:00:00 cg02:00:00 cg   6Zuiderhaven 40
10515v Ydske Cornelis 01:10:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
10515v Ydske Cornelis 01:10:00 cg    1Zuiderhaven 40
10615v Gerben Douwes 05:00:00 cg03:00:00 cg   61-061/4Vissersstraat 14
10615v Gerben Douwes 05:00:00 cg03:00:00 cg   61-061/4Zoutsloot 31
10615v Gerben Douwes 05:00:00 cg03:00:00 cg   61-061/4Zoutsloot 33
10615v Gerben Douwes 05:00:00 cg03:00:00 cg   61-061/4Zoutsloot 35
10615v Gerben Douwes 05:00:00 cg03:00:00 cg   61-061/4Zoutsloot 37
10715v Claes Jacobs Danser03:00:00 cg02:00:00 cg   51-062Zoutsloot 28
10816r Cornelis Tjerks 04:00:00 cg02:00:00 cg   5Kerkpoortstraat 5
10816r Cornelis Tjerks 04:00:00 cg02:00:00 cg   5Zuiderhaven 40
10916r Doekjen Jongma05:00:00 cg03:00:00 cg   1Kerkpoortstraat 5
10916r Doekjen Jongma05:00:00 cg03:00:00 cg   1Zuiderhaven 40
11016r Heyn Joukes 05:00:00 cg05:00:00 cg   31-063Zoutsloot 22
11116r Jan Cristiaens 06:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
11116r Jan Cristiaens 06:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
11216r Harmen Warners 06:00:00 cg    31-064/2Zoutsloot 18
11316r Tjeerd Joukes 05:00:00 cg02:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
11316r Tjeerd Joukes 05:00:00 cg02:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
11416rwed. Jouke Johannes 01:10:00 cg    11-065Zeilmakersstraat 11
11416rwed. Jouke Johannes 01:10:00 cg    11-065Zoutsloot 41
11416rwed. Jouke Johannes 01:10:00 cg    11-065Zoutsloot 16
11516r Tjebbe Gerrits 06:00:00 cg02:00:00 cg   51-066Zeilmakersstraat 13
11616r Oepke Claeses 11:00:00 cg01:00:00 cg   51-067Zeilmakersstraat 15
11716r Douwe Wybes 01:00:00 cg    71-068Zeilmakersstraat 17
11816r Walte Hayes 10:00:00 cg05:00:00 cg   8Kerkpoortstraat 5
11816r Walte Hayes 10:00:00 cg05:00:00 cg   8Zuiderhaven 40
11916v Keimpe Johannes 03:00:00 cg02:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
11916v Keimpe Johannes 03:00:00 cg02:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
12016v Arjen Cornelis 03:00:00 cg02:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
12016v Arjen Cornelis 03:00:00 cg02:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
12116v Lijsbeth Hendriks    x 1Kerkpoortstraat 5
12116v Lijsbeth Hendriks    x 1Zuiderhaven 40
12216v Janke Gerrits 02:10:00 cg00:10:00 cg   11-071Droogstraat 19
12216v Janke Gerrits 02:10:00 cg00:10:00 cg   11-071Droogstraat 21
12216v Janke Gerrits 02:10:00 cg00:10:00 cg   11-071Droogstraat 25
12216v Janke Gerrits 02:10:00 cg00:10:00 cg   11-071Droogstraat 27
12216v Janke Gerrits 02:10:00 cg00:10:00 cg   11-071Droogstraat 29
12216v Janke Gerrits 02:10:00 cg00:10:00 cg   11-071Droogstraat 31
12216v Janke Gerrits 02:10:00 cg00:10:00 cg   11-071Droogstraat 33
12216v Janke Gerrits 02:10:00 cg00:10:00 cg   11-071Droogstraat 35
12316v Claas Haukema12:00:00 cg03:00:00 cg   21-072Noorderhaven 63
12416v Anne Eelkes Bakker20:00:00 cg10:00:00 cg   91-073Noorderhaven 65
12516v Claas Oosterbaan50:00:00 cg20:00:00 cg   61-074Noorderhaven 67
12616v Johannes Elgersma15:00:00 cg05:00:00 cg   81-075Noorderhaven 69
12716v Claas Fontein  x  11-076Noorderhaven 71
12816v Dirk IJsenbeek06:00:00 cg03:00:00 cg   31-077Noorderhaven 73
12916vds. Pierson40:00:00 cg20:00:00 cg   51-078Noorderhaven 75
12916vds. Pierson40:00:00 cg20:00:00 cg   51-078Noorderhaven 75
13016vburgemr. Doncker50:00:00 cg    41-079Noorderhaven 77
13117r de Suikerraffinaderij  x  5segt wel circa 127 gls jaers door de afschaffing te kunnen profyterenKerkpoortstraat 5
13117r de Suikerraffinaderij  x  5segt wel circa 127 gls jaers door de afschaffing te kunnen profyterenZuiderhaven 40
13217r Harmen van 't Vlie10:00:00 cg02:00:00 cg   51-083
13317r Sijke    x 1Kerkpoortstraat 5
13317r Sijke    x 1Zuiderhaven 40
13417r Lolkjen    x 1vrijsterKerkpoortstraat 5
13417r Lolkjen    x 1vrijsterZuiderhaven 40
13517r Freerk Hendriks 04:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
13517r Freerk Hendriks 04:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
13617r Wybe Dirks 12:00:00 cg03:00:00 cg   31-085Bildtstraat 18
13717r Dirk Sanstra05:00:00 cg02:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
13717r Dirk Sanstra05:00:00 cg02:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
13817r Jan Doekes 10:00:00 cg02:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
13817r Jan Doekes 10:00:00 cg02:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
13917r Reiner Pieters 16:00:00 cg04:00:00 cg   61-088Bildtstraat 12
14017r Ruird Hilbrands 03:00:00 cg03:00:00 cg   7Kerkpoortstraat 5
14017r Ruird Hilbrands 03:00:00 cg03:00:00 cg   7Zuiderhaven 40
14117r Minne Abes 10:00:00 cg02:00:00 cg   41-088/2Bildtstraat 1
14217rwed. Fokke Abbes    x 11-089Achterstraat 1
14317v Wopke Jans 04:00:00 cg01:00:00 cg   5Kerkpoortstraat 5
14317v Wopke Jans 04:00:00 cg01:00:00 cg   5Zuiderhaven 40
14417v Dirk Sybrens 06:00:00 cg03:00:00 cg   6Kerkpoortstraat 5
14417v Dirk Sybrens 06:00:00 cg03:00:00 cg   6Zuiderhaven 40
14517v Wybren Wybes 03:00:00 cg03:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
14517v Wybren Wybes 03:00:00 cg03:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
14617vwed. Jan Teunis 05:00:00 cg    31-114
14717v Rinske Mosk   x 1Kerkpoortstraat 5
14717v Rinske Mosk   x 1Zuiderhaven 40
14817v Jan Willems 08:00:00 cg    21-110Karremanstraat 14
14917v Beernt Jansen    x 51-111Achterstraat 8
14917v Beernt Jansen    x 51-111Achterstraat 10
15017v Grietje Jans    x 4Kerkpoortstraat 5
15017v Grietje Jans    x 4Zuiderhaven 40
15117v Hendrik Hendriks 02:00:00 cg    3heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
15117v Hendrik Hendriks 02:00:00 cg    3heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
15217v Arjen Tjepkes 03:00:00 cg    31-112Achterstraat 6
15317v Albert Hannes 02:00:00 cg03:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
15317v Albert Hannes 02:00:00 cg03:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
15417vwed. Dirk Ymkes     x1Kerkpoortstraat 5
15417vwed. Dirk Ymkes     x1Zuiderhaven 40
15518r Sikke Jansen     x5Kerkpoortstraat 5
15518r Sikke Jansen     x5Zuiderhaven 40
15618r Heere Wybrens 06:00:00 cg02:00:00 cg   31-090Bildtstraat 3
15718r Gerrit Gerrits 05:00:00 cg03:00:00 cg   31-091Bildtstraat 5
15818r Rinske Gerrits    x 1Kerkpoortstraat 5
15818r Rinske Gerrits    x 1Zuiderhaven 40
15918r Tjeerd Harmens 02:00:00 cg04:00:00 cg   31-092Bildtstraat 7
16018r Jaapjen Jacobs 01:10:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
16018r Jaapjen Jacobs 01:10:00 cg    1Zuiderhaven 40
16118r Ulbe Cornelis 05:00:00 cg    5Kerkpoortstraat 5
16118r Ulbe Cornelis 05:00:00 cg    5Zuiderhaven 40
16218rwed. Sierk Folkerts 08:00:00 cg02:00:00 cg   21-094Bildtstraat 11
16318r Symon Claasen 05:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
16318r Symon Claasen 05:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
16418r Otte Aukes 15:00:00 cg    31-095Zoutsloot 43
16518r Dirk Pieters   x  10havenchercher1-096Zoutsloot 45
16618r Lammert Martens      11-097Zoutsloot 47
16718vwed. Jan Coderk   x 2Kerkpoortstraat 5
16718vwed. Jan Coderk   x 2Zuiderhaven 40
16818v Jan Jylts   x  3Kerkpoortstraat 5
16818v Jan Jylts   x  3Zuiderhaven 40
16918v Wiggle de Vries15:00:00 cg05:00:00 cg   61-098Zoutsloot 49
17018v Meye Harmens 06:00:00 cg06:00:00 cg   21-099Zoutsloot 51
17118v Betze Cornelis 10:00:00 cg04:00:00 cg   21-100Zoutsloot 53
17218v Trijntje Bikker03:00:00 cg    11-101Zoutsloot 55
17318v Marten Lammerts 01:10:00 cg02:10:00 cg   31-102Zoutsloot 57
17418v Sybren Symons 02:10:00 cg02:10:00 cg   21-103Zoutsloot 59
17518v Sierkjen Harmens 01:10:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
17518v Sierkjen Harmens 01:10:00 cg    1Zuiderhaven 40
17618vwed. Pieter Wassenaar01:10:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
17618vwed. Pieter Wassenaar01:10:00 cg    4Zuiderhaven 40
17718v Bauke Reiners 04:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
17718v Bauke Reiners 04:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
17818v Fijke Broers 01:10:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
17818v Fijke Broers 01:10:00 cg    1Zuiderhaven 40
17919r Tjeerd Claeses 10:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
17919r Tjeerd Claeses 10:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
18019r Pieter Riens 10:00:00 cg04:00:00 cg   31-106Karremanstraat 22
18119r Eelkjen Jobs 03:00:00 cg    11-107Karremanstraat 20
18219r Jurjen Jansen 04:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
18219r Jurjen Jansen 04:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
18319r Hendrik Beerns     x7Kerkpoortstraat 5
18319r Hendrik Beerns     x7Zuiderhaven 40
18419r Cornelis Dirks 02:00:00 cg03:00:00 cg   61-115Karremanstraat 8
18419r Cornelis Dirks 02:00:00 cg03:00:00 cg   61-115Karremanstraat 10
18519r Claas Gerbens 05:00:00 cg    21-116
18619r Trijntje Ruurds     x1Kerkpoortstraat 5
18619r Trijntje Ruurds     x1Zuiderhaven 40
18719r Gerrit Johannes 06:00:00 cg02:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
18719r Gerrit Johannes 06:00:00 cg02:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
18819r Lieuwe Alles 08:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
18819r Lieuwe Alles 08:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
18919rwed. Sybren Pieters     x3Kerkpoortstraat 5
18919rwed. Sybren Pieters     x3Zuiderhaven 40
19019r Jan Symons 06:00:00 cg04:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
19019r Jan Symons 06:00:00 cg04:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
19119v Pieter Jansen 05:00:00 cg03:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
19119v Pieter Jansen 05:00:00 cg03:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
19219vwed. Wybe Tjerks 02:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
19219vwed. Wybe Tjerks 02:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
19319v Johannes Hendriks 06:00:00 cg03:00:00 cg   6Kerkpoortstraat 5
19319v Johannes Hendriks 06:00:00 cg03:00:00 cg   6Zuiderhaven 40
19419v Yfke Jansen Blauw   x 2Kerkpoortstraat 5
19419v Yfke Jansen Blauw   x 2Zuiderhaven 40
19519v Jacob Harmens 06:00:00 cg02:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
19519v Jacob Harmens 06:00:00 cg02:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
19619v Dieuke Martens 01:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
19619v Dieuke Martens 01:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
19719v Feyke Hendriks     x4Kerkpoortstraat 5
19719v Feyke Hendriks     x4Zuiderhaven 40
19819v Jacob Hendriks 02:00:00 cg01:00:00 cg   1Kerkpoortstraat 5
19819v Jacob Hendriks 02:00:00 cg01:00:00 cg   1Zuiderhaven 40
19919v Gerrit Dirks     x6Kerkpoortstraat 5
19919v Gerrit Dirks     x6Zuiderhaven 40
20019vwed. Thomas Kuypers    x1Kerkpoortstraat 5
20019vwed. Thomas Kuypers    x1Zuiderhaven 40
20119v Aeltje Meinerts     x1Kerkpoortstraat 5
20119v Aeltje Meinerts     x1Zuiderhaven 40
20219v Lijsbeth Claeses    x 1Kerkpoortstraat 5
20219v Lijsbeth Claeses    x 1Zuiderhaven 40
203110r Gijsbert Johannes 05:00:00 cg03:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
203110r Gijsbert Johannes 05:00:00 cg03:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
204110r Gaitse Rinses 05:00:00 cg03:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
204110r Gaitse Rinses 05:00:00 cg03:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
205110rwed. Claas Cornelis 01:10:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
205110rwed. Claas Cornelis 01:10:00 cg    2Zuiderhaven 40
206110r Joost Hendriks 05:00:00 cg01:00:00 cg   31-120Zoutsloot 42
207110r Ype Zijes 06:00:00 cg01:00:00 cg   41-121Zoutsloot 40
208110r Heere Heeres 06:00:00 cg04:00:00 cg   21-123Zoutsloot 34
208110r Heere Heeres 06:00:00 cg04:00:00 cg   21-123Zoutsloot 36
208110r Heere Heeres 06:00:00 cg04:00:00 cg   21-123Droogstraat 45
209110r Ruird Hessels     x11-122Zoutsloot 38
210110r Jochem Stellingwerf05:00:00 cg02:00:00 cg   41-125Zoutsloot 30
211110r Jan Gerlofs 16:00:00 cg04:00:00 cg   81-126Bildtstraat 13
212110r Claas Foekes 05:00:00 cg05:00:00 cg   21-127Bildtstraat 15
213110r Aefke Foekes 02:10:00 cg    11-127Bildtstraat 15
214110r Jan Sikkes 08:00:00 cg    21-128Bildtstraat 17
215110v Leenerd Leenerds 10:00:00 cg02:00:00 cg   31-129Bildtstraat 19
216110v Jacob Dirks 06:00:00 cg02:00:00 cg   61-130Bildtstraat 21
216110v Jacob Dirks 06:00:00 cg02:00:00 cg   61-130Droogstraat 37
216110v Jacob Dirks 06:00:00 cg02:00:00 cg   61-130Droogstraat 39
216110v Jacob Dirks 06:00:00 cg02:00:00 cg   61-130Droogstraat 41
216110v Jacob Dirks 06:00:00 cg02:00:00 cg   61-130Droogstraat 43
217110v Jan Claasen 04:00:00 cg04:00:00 cg   4heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
217110v Jan Claasen 04:00:00 cg04:00:00 cg   4heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
218110v Jurjen Cristiaans 02:00:00 cg02:00:00 cg   5Kerkpoortstraat 5
218110v Jurjen Cristiaans 02:00:00 cg02:00:00 cg   5Zuiderhaven 40
219110vwed. Heere Annes      3Kerkpoortstraat 5
219110vwed. Heere Annes      3Zuiderhaven 40
220110v Jan Jansen Sanstra03:00:00 cg02:00:00 cg   21-131Droogstraat 47
220110v Jan Jansen Sanstra03:00:00 cg02:00:00 cg   21-131Droogstraat 49
221110v Johannes Freerks 02:00:00 cg03:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
221110v Johannes Freerks 02:00:00 cg03:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
222110v Anske Sybes 05:00:00 cg    21-132Droogstraat 51
223110v Jan Everts 03:00:00 cg03:00:00 cg   7heeft 1 weewersknegt1-134Droogstraat 55
224110vwed. Wytse Heyns 06:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
224110vwed. Wytse Heyns 06:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
225110v Dirk Annes 05:00:00 cg02:00:00 cg   5Kerkpoortstraat 5
225110v Dirk Annes 05:00:00 cg02:00:00 cg   5Zuiderhaven 40
226110vwed. Gerben Lieuwes     x3Kerkpoortstraat 5
226110vwed. Gerben Lieuwes     x3Zuiderhaven 40
227111r Jentje Dirks     x5Kerkpoortstraat 5
227111r Jentje Dirks     x5Zuiderhaven 40
228111rwed. Pieter Pieters     x5Kerkpoortstraat 5
228111rwed. Pieter Pieters     x5Zuiderhaven 40
229111r Geertje Tjallings     x3Kerkpoortstraat 5
229111r Geertje Tjallings     x3Zuiderhaven 40
230111r Freerk Lolkes 02:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
230111r Freerk Lolkes 02:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
231111r Grietje Jans     x1Kerkpoortstraat 5
231111r Grietje Jans     x1Zuiderhaven 40
232111rwed. Jochem Jochems     x3Kerkpoortstraat 5
232111rwed. Jochem Jochems     x3Zuiderhaven 40
233111r Jeltje Claeses     x3Kerkpoortstraat 5
233111r Jeltje Claeses     x3Zuiderhaven 40
234111rwed. Jan Floris    x 1Kerkpoortstraat 5
234111rwed. Jan Floris    x 1Zuiderhaven 40
235111r Haeye Willems    x 4Kerkpoortstraat 5
235111r Haeye Willems    x 4Zuiderhaven 40
236111rwed. Rienk Jansen 01:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
236111rwed. Rienk Jansen 01:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
237111r Hendrik Zegers 03:00:00 cg02:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
237111r Hendrik Zegers 03:00:00 cg02:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
238111r Heere Jelles 02:00:00 cg    5Kerkpoortstraat 5
238111r Heere Jelles 02:00:00 cg    5Zuiderhaven 40
239111v Hendrik Duman04:00:00 cg    31-139
240111v Ybeltje Jans 02:00:00 cg    11-140
241111v Reyn Jansen 03:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
241111v Reyn Jansen 03:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
242111v Hendrik Faber07:10:00 cg02:10:00 cg   61-142Bildtstraat 23
242111v Hendrik Faber07:10:00 cg02:10:00 cg   61-142Noorderhaven 83
242111v Hendrik Faber07:10:00 cg02:10:00 cg   61-142Noorderhaven 83
243111v Pieter Lenses 12:00:00 cg04:00:00 cg   31-143
244111v Arjen Aris 04:00:00 cg02:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
244111v Arjen Aris 04:00:00 cg02:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
245111v Jan Kuyck05:00:00 cg03:00:00 cg   21-144Noorderhaven 85
246111v Johannes Jansen 08:00:00 cg02:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
246111v Johannes Jansen 08:00:00 cg02:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
247111v Rigstje Ruirds 05:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
247111v Rigstje Ruirds 05:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
248111v Jan Bretton16:00:00 cg09:00:00 cg   51-146Noorderhaven 91
249111v Claas Sytses 16:00:00 cg    31-147Noorderhaven 93
250111v Jacob Josephs 40:00:00 cg    51-148Noorderhaven 95
251112rburgemr. Hiddema30:00:00 cg    21-149Noorderhaven 97
252112r Jetze Roorda60:00:00 cg10:00:00 cg   41-150Noorderhaven 99
253112r Hendrik Norel20:00:00 cg    7Kerkpoortstraat 5
253112r Hendrik Norel20:00:00 cg    7Zuiderhaven 40
254112r Jan Alberts    x 5Kerkpoortstraat 5
254112r Jan Alberts    x 5Zuiderhaven 40
255112r Teunis Remmerts 03:00:00 cg03:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
255112r Teunis Remmerts 03:00:00 cg03:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
256112r Jan Jansen 08:00:00 cg02:00:00 cg   41-152Noorderhaven 105
257112r Ymkjen Jelles 01:10:00 cg01:10:00 cg   1Kerkpoortstraat 5
257112r Ymkjen Jelles 01:10:00 cg01:10:00 cg   1Zuiderhaven 40
258112r Antje Jelles     x1Kerkpoortstraat 5
258112r Antje Jelles     x1Zuiderhaven 40
259112r Wobbeltje Thomas    x 2Kerkpoortstraat 5
259112r Wobbeltje Thomas    x 2Zuiderhaven 40
260112r Claas Feijes 06:00:00 cg02:00:00 cg   41-153Noorderhaven 107
260112r Claas Feijes 06:00:00 cg02:00:00 cg   41-153Noorderhaven 107
260112r Claas Feijes 06:00:00 cg02:00:00 cg   41-153Karremanstraat 32
260112r Claas Feijes 06:00:00 cg02:00:00 cg   41-153Karremanstraat 34
261112r Antje Pieters    x 2Kerkpoortstraat 5
261112r Antje Pieters    x 2Zuiderhaven 40
262112r Rinske Taekes     x1Kerkpoortstraat 5
262112r Rinske Taekes     x1Zuiderhaven 40
263112v Claas Jansen de Wylde  x  3Kerkpoortstraat 5
263112v Claas Jansen de Wylde  x  3Zuiderhaven 40
264112v Hiltje Gerbens     x1Kerkpoortstraat 5
264112v Hiltje Gerbens     x1Zuiderhaven 40
265112v Idske Wybrens     x3Kerkpoortstraat 5
265112v Idske Wybrens     x3Zuiderhaven 40
266112v Jan Amelander   x 1Kerkpoortstraat 5
266112v Jan Amelander   x 1Zuiderhaven 40
267112v Willem Symons 05:00:00 cg02:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
267112v Willem Symons 05:00:00 cg02:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
268213v Sytse Gerrits 05:10:00 cg04:10:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
268213v Sytse Gerrits 05:10:00 cg04:10:00 cg   4Zuiderhaven 40
269213v Doutjen Claeses 03:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
269213v Doutjen Claeses 03:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
270213v Claaske Lolkes 04:00:00 cg04:00:00 cg   5Kerkpoortstraat 5
270213v Claaske Lolkes 04:00:00 cg04:00:00 cg   5Zuiderhaven 40
271213v Douwe Ypkes 08:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
271213v Douwe Ypkes 08:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
272213v Dirk Roelofs 05:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
272213v Dirk Roelofs 05:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
273213v Johannes Jansen 10:00:00 cg    22-004Zoutsloot 95
274213v Eelke Jelles 10:00:00 cg    32-004/2Zoutsloot 93
275213v Douwe Luytjes 10:00:00 cg    52-005Zoutsloot 91
276213v Sipke Sakes 10:00:00 cg02:00:00 cg   62-006Zoutsloot 89
277213v Dirk Sytses 06:00:00 cg    22-007Zoutsloot 87
278213v Uilke Anskes 08:00:00 cg02:00:00 cg   22-008Zoutsloot 85
279213v Antje Symons 01:10:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
279213v Antje Symons 01:10:00 cg    4Zuiderhaven 40
280213v Symon Sybrens 01:10:00 cg03:10:00 cg   22-010Zoutsloot 79
281214r Attje Martens 01:00:00 cg    12-011Zoutsloot 77
282214r Auke Aukes 06:00:00 cg04:00:00 cg   42-012Zoutsloot 71
283214rwed. Foecke Harmens 03:00:00 cg02:00:00 cg   52-013Zoutsloot 67
284214r Jan Trompetter05:00:00 cg03:00:00 cg   32-013Zoutsloot 67
285214r Thomas Lammerts 05:00:00 cg    32-014Karremanstraat 13
285214r Thomas Lammerts 05:00:00 cg    32-014Karremanstraat 15
285214r Thomas Lammerts 05:00:00 cg    32-014Karremanstraat 17
286214r Jan Hendriks 01:10:00 cg    32-015Karremanstraat 11
287214r Beernt Sybes 02:00:00 cg03:00:00 cg   6Kerkpoortstraat 5
287214r Beernt Sybes 02:00:00 cg03:00:00 cg   6Zuiderhaven 40
288214r Jan Laeses 01:00:00 cg04:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
288214r Jan Laeses 01:00:00 cg04:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
289214r Beitske Willems     x6Kerkpoortstraat 5
289214r Beitske Willems     x6Zuiderhaven 40
290214r Jan Fokkes 03:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
290214r Jan Fokkes 03:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
291214r Ype Dirks 07:00:00 cg    52-017
292214r Jan Huyberts 06:00:00 cg02:00:00 cg   5Kerkpoortstraat 5
292214r Jan Huyberts 06:00:00 cg02:00:00 cg   5Zuiderhaven 40
293214v Hendrik Hendriks 03:00:00 cg    2heeft 2 weeversgesellenKerkpoortstraat 5
293214v Hendrik Hendriks 03:00:00 cg    2heeft 2 weeversgesellenZuiderhaven 40
294214v Jan Eiberts     x4Kerkpoortstraat 5
294214v Jan Eiberts     x4Zuiderhaven 40
295214v Jan Teunis     x7Kerkpoortstraat 5
295214v Jan Teunis     x7Zuiderhaven 40
296214v Jurre Jansen 01:00:00 cg04:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
296214v Jurre Jansen 01:00:00 cg04:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
297214v Tyttje Symons 02:00:00 cg01:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
297214v Tyttje Symons 02:00:00 cg01:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
298214vwed. Cornelis Pieters     x2Kerkpoortstraat 5
298214vwed. Cornelis Pieters     x2Zuiderhaven 40
299214v Antje Dirks     x2Kerkpoortstraat 5
299214v Antje Dirks     x2Zuiderhaven 40
300214vwed. Cornelis Symons     x52-021Karremanstraat 1
301214v Hendrik Hendriks 03:00:00 cg05:00:00 cg   72-022Liemendijk 4
302214v Hendrik Thijssen     x62-022Liemendijk 4
303214vwed. Jan Johannes     x6Kerkpoortstraat 5
303214vwed. Jan Johannes     x6Zuiderhaven 40
304214v Doutjen Luitjens     x3Kerkpoortstraat 5
304214v Doutjen Luitjens     x3Zuiderhaven 40
305215r Jan Harmens 01:10:00 cg01:10:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
305215r Jan Harmens 01:10:00 cg01:10:00 cg   4Zuiderhaven 40
306215r Lieuwe Dirks     x9Kerkpoortstraat 5
306215r Lieuwe Dirks     x9Zuiderhaven 40
307215r Sybren Sipkes 05:00:00 cg03:00:00 cg   32-023
308215r Pier Harkes 05:00:00 cg03:00:00 cg   5Kerkpoortstraat 5
308215r Pier Harkes 05:00:00 cg03:00:00 cg   5Zuiderhaven 40
309215r Jan Jansen 04:00:00 cg04:00:00 cg   42-024
310215r Harmen Jansen 04:00:00 cg    6Kerkpoortstraat 5
310215r Harmen Jansen 04:00:00 cg    6Zuiderhaven 40
311215r Willem Josephs 05:00:00 cg03:00:00 cg   3heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
311215r Willem Josephs 05:00:00 cg03:00:00 cg   3heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
312215r Meindert Lieuwes 05:00:00 cg03:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
312215r Meindert Lieuwes 05:00:00 cg03:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
313215r Hendrik Hendriks 05:00:00 cg03:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
313215r Hendrik Hendriks 05:00:00 cg03:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
314215r Pieter Sjoerds 08:00:00 cg02:00:00 cg   42-026Karremanstraat 3
315215r Symon Meyles 07:00:00 cg03:00:00 cg   42-027
316215r Jan Oenes 07:00:00 cg03:00:00 cg   52-027
317215v Haentje Willems 06:00:00 cg04:00:00 cg   72-028
318215vwed. Jan Claasen     x42-028
319215v Harmen Harmens 04:00:00 cg04:00:00 cg   3heeft 2 weeversknegts2-028/2
320215v Hendrik ten Vaerde03:00:00 cg05:00:00 cg   4heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
320215v Hendrik ten Vaerde03:00:00 cg05:00:00 cg   4heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
321215v Gerrit Jansen 03:10:00 cg01:10:00 cg   3heeft 1 weeversknegt2-028/3
322215v Foppe Pieters 05:00:00 cg03:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
322215v Foppe Pieters 05:00:00 cg03:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
323215v Sipke Arjens 05:00:00 cg    42-031Zoutsloot 64
324215v Trijntje Ypkes 05:00:00 cg02:00:00 cg   32-032
325215vwed. Pier Andrys 01:00:00 cg01:00:00 cg   12-033Zoutsloot 58
326215v Geertje Geerts 02:00:00 cg    22-034Zoutsloot 56
327215v Eeltje Rinses 12:00:00 cg02:00:00 cg   5Kerkpoortstraat 5
327215v Eeltje Rinses 12:00:00 cg02:00:00 cg   5Zuiderhaven 40
328215v Lolkjen Scheltema02:10:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
328215v Lolkjen Scheltema02:10:00 cg    1Zuiderhaven 40
329216r Jetske Jans     x1Kerkpoortstraat 5
329216r Jetske Jans     x1Zuiderhaven 40
330216r Pieter Symons 08:00:00 cg    32-036Zoutsloot 52
331216r Trijntje Ages 02:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
331216r Trijntje Ages 02:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
332216r Henning Cornelis 01:00:00 cg    32-038Karremanstraat 21
333216r Nanning Hendriks 10:00:00 cg02:00:00 cg   32-039Karremanstraat 23
334216r Lolke Jacobs 05:00:00 cg03:00:00 cg   52-040Karremanstraat 25
335216r Jelmer Gerbens 10:00:00 cg    22-041Karremanstraat 27
336216r Douwe Alberts 06:00:00 cg01:00:00 cg   32-042Droogstraat 59
337216r Minne Hendriks 02:10:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
337216r Minne Hendriks 02:10:00 cg    4Zuiderhaven 40
338216r Govert Reiners 10:00:00 cg02:00:00 cg   72-043Droogstraat 61
339216r Jelle Jocchems 03:00:00 cg03:00:00 cg   52-050
340216r Hartman Hartmans 04:00:00 cg01:00:00 cg   42-051
341216v Wybe Dirks 05:00:00 cg02:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
341216v Wybe Dirks 05:00:00 cg02:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
342216v Claas Harmens 03:00:00 cg03:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
342216v Claas Harmens 03:00:00 cg03:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
343216v Hendrina van Beemen05:00:00 cg    12-053Hoogstraat 1
344216vde nots. Walrich25:00:00 cg05:00:00 cg   22-054Hoogstraat 1
345216vkinderen Pieter Dreyer40:00:00 cg    62-055Hoogstraat 3
346216vdr. Stinstra50:00:00 cg    7zoude wel meerder geneegen zijn uyt te bieden als niet met officie geld wel beswaard2-056Hoogstraat 5
347216v Haantje Baltus 08:00:00 cg02:00:00 cg   32-057Hoogstraat 7
348216v Ysaak Fokkes 05:00:00 cg    5Kerkpoortstraat 5
348216v Ysaak Fokkes 05:00:00 cg    5Zuiderhaven 40
349216vwed. Jan Aukes     x1Kerkpoortstraat 5
349216vwed. Jan Aukes     x1Zuiderhaven 40
350216v Ulbe Jansen 10:00:00 cg05:00:00 cg   32-059Hoogstraat 11
351216v Antje Gerrits     x1Kerkpoortstraat 5
351216v Antje Gerrits     x1Zuiderhaven 40
352216v Haitse Claases 01:10:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
352216v Haitse Claases 01:10:00 cg    2Zuiderhaven 40
353217r Jan Symons 10:00:00 cg05:00:00 cg   62-060Hoogstraat 13
354217r Jacob Wouters 10:00:00 cg    12-061Hoogstraat 15
354217r Jacob Wouters 10:00:00 cg    12-061Hoogstraat 17
355217r Jan Sybrens 06:00:00 cg04:00:00 cg   52-062Hoogstraat 19
356217r Jan Rijks 04:00:00 cg06:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
356217r Jan Rijks 04:00:00 cg06:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
357217r Claas Suypenbol    x3Kerkpoortstraat 5
357217r Claas Suypenbol    x3Zuiderhaven 40
358217r Antje Hanses 01:10:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
358217r Antje Hanses 01:10:00 cg    2Zuiderhaven 40
359217r Willem Boneta02:10:00 cg02:10:00 cg   72-063Hoogstraat 21
360217r Janke Beerns 02:00:00 cg01:00:00 cg   1Kerkpoortstraat 5
360217r Janke Beerns 02:00:00 cg01:00:00 cg   1Zuiderhaven 40
361217r Ysaac Roozen26:00:00 cg04:00:00 cg   22-064Hoogstraat 23
362217r Tytte Ruirds 10:00:00 cg05:00:00 cg   42-065Hoogstraat 25
363217r Engeltje Doedes 02:00:00 cg01:00:00 cg   22-066Wortelstraat 9
363217r Engeltje Doedes 02:00:00 cg01:00:00 cg   22-066Wortelstraat 11
364217rwed. Jacob Dirks     x5Kerkpoortstraat 5
364217rwed. Jacob Dirks     x5Zuiderhaven 40
365217v Barent Gerrits     x6Kerkpoortstraat 5
365217v Barent Gerrits     x6Zuiderhaven 40
366217v Rinske Symons     x3Kerkpoortstraat 5
366217v Rinske Symons     x3Zuiderhaven 40
367217v Antje Baukes    x 1Kerkpoortstraat 5
367217v Antje Baukes    x 1Zuiderhaven 40
368217v Johannes Steffens 03:00:00 cg01:00:00 cg   82-067Zoutsloot 96
369217v Wouter Hessels 03:00:00 cg02:00:00 cg   22-068
370217v Abel Lenses   x  5Kerkpoortstraat 5
370217v Abel Lenses   x  5Zuiderhaven 40
371217v Bauke Cornelis 04:00:00 cg04:00:00 cg   32-068/2
372217v Yke Symons     x5Kerkpoortstraat 5
372217v Yke Symons     x5Zuiderhaven 40
373217v Harmen Hendriks 04:00:00 cg04:00:00 cg   22-069Wortelstraat 13
373217v Harmen Hendriks 04:00:00 cg04:00:00 cg   22-069Wortelstraat 15
374217v Beernt Jansen   x  2en Hendrik ArendsKerkpoortstraat 5
374217v Beernt Jansen   x  2en Hendrik ArendsZuiderhaven 40
375217v Claas Harmens 04:00:00 cg04:00:00 cg   42-070Zoutsloot 88
375217v Claas Harmens 04:00:00 cg04:00:00 cg   42-070Herenwaltje 11
376217v Jan Harmens 03:00:00 cg01:00:00 cg   2en Gerrit ArendsKerkpoortstraat 5
376217v Jan Harmens 03:00:00 cg01:00:00 cg   2en Gerrit ArendsZuiderhaven 40
377218r Beernt Beernts 04:00:00 cg02:00:00 cg   4heeft 2 weeversknegts2-071/2
378218r Taeke Pieters 04:00:00 cg02:00:00 cg   22-073Zoutsloot 78
379218r Claas Wopkes 02:00:00 cg04:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
379218r Claas Wopkes 02:00:00 cg04:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
380218r Tettje Jans    x 1Kerkpoortstraat 5
380218r Tettje Jans    x 1Zuiderhaven 40
381218rwed. Cornelis Geerts 01:00:00 cg    12-074Zoutsloot 80
381218rwed. Cornelis Geerts 01:00:00 cg    12-074Zoutsloot 82
381218rwed. Cornelis Geerts 01:00:00 cg    12-074Zoutsloot 84
381218rwed. Cornelis Geerts 01:00:00 cg    12-074Herenwaltje 3
382218r Dieuwke Pieters 06:00:00 cg02:00:00 cg   22-075Herenwaltje 5
383218r Heere Meyles 05:00:00 cg03:00:00 cg   22-076Herenwaltje 7
384218r Feyte Hoytes 01:10:00 cg02:10:00 cg   5Kerkpoortstraat 5
384218r Feyte Hoytes 01:10:00 cg02:10:00 cg   5Zuiderhaven 40
385218r Uilke Jans 02:00:00 cg01:00:00 cg   52-077Herenwaltje 9
386218r Jan Jansen     x5Kerkpoortstraat 5
386218r Jan Jansen     x5Zuiderhaven 40
387218r Jarig Arjens 03:00:00 cg01:00:00 cg   22-078Herenwaltje 13
387218r Jarig Arjens 03:00:00 cg01:00:00 cg   22-078Hoogstraat 27
388218rwed. Claas Douwes 12:00:00 cg03:00:00 cg   32-079Hoogstraat 29
389218v Antje Hessels 02:00:00 cg    12-079Hoogstraat 29
390218v Dieuke Uilkes     x1Kerkpoortstraat 5
390218v Dieuke Uilkes     x1Zuiderhaven 40
391218v Trijntje Hanses     x2Kerkpoortstraat 5
391218v Trijntje Hanses     x2Zuiderhaven 40
392218v Ork Freerks 03:00:00 cg03:00:00 cg   22-080Hoogstraat 31
393218v Albert Jacobs 04:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
393218v Albert Jacobs 04:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
394218v Douwe Thomas     x5Kerkpoortstraat 5
394218v Douwe Thomas     x5Zuiderhaven 40
395218v Sibble Lodewijks 08:00:00 cg02:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
395218v Sibble Lodewijks 08:00:00 cg02:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
396218v Ye Feykes   x  12-065Hoogstraat 25
397218v Andrys Jans 04:00:00 cg02:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
397218v Andrys Jans 04:00:00 cg02:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
398218v Johannes Ypes 12:00:00 cg03:00:00 cg   22-082Hoogstraat 35
399218v Jacob Hettes 14:00:00 cg04:00:00 cg   42-083Hoogstraat 37
400218vwed. Johannes Benedictus 10:00:00 cg02:00:00 cg   42-084Hoogstraat 39
401218v Feyke Sjoerds   x  3Kerkpoortstraat 5
401218v Feyke Sjoerds   x  3Zuiderhaven 40
402219rwed. Evert Hendriks    x 12-085Hoogstraat 41
403219r Frans Beernts 02:00:00 cg01:00:00 cg   22-085/2Zoutsloot 98
404219r Rinske Claases 01:00:00 cg    12-086
405219r Harmen Arends 02:00:00 cg02:00:00 cg   62-087Wortelstraat 8
406219r Jocchem Jansen 04:00:00 cg02:00:00 cg   52-088/2
407219r Jan Symons 05:00:00 cg02:00:00 cg   6Kerkpoortstraat 5
407219r Jan Symons 05:00:00 cg02:00:00 cg   6Zuiderhaven 40
408219r Beernt Jansen      0weggetrokken2-089Hoogstraat 43
409219r Bauke Jyles 05:00:00 cg02:00:00 cg   22-090Hoogstraat 45
410219rwed. Jan van Rippers   x 1Kerkpoortstraat 5
410219rwed. Jan van Rippers   x 1Zuiderhaven 40
411219r Jan Caspars 04:00:00 cg    22-091Hoogstraat 47
412219r Beernt Alberts 05:00:00 cg    32-092Hoogstraat 49
413219r Heere Gerbens 06:00:00 cg02:00:00 cg   32-093Hoogstraat 51
414219vwed. Ate Joris   x  12-094/2Liemendijk 42
415219v Sander Jansen     x6Kerkpoortstraat 5
415219v Sander Jansen     x6Zuiderhaven 40
416219v Claas Jansen 01:00:00 cg03:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
416219v Claas Jansen 01:00:00 cg03:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
417219v Bouwe Claeses 10:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
417219v Bouwe Claeses 10:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
418219v Oene Fokkes 06:00:00 cg04:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
418219v Oene Fokkes 06:00:00 cg04:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
419219v Samuel Hendriks 04:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
419219v Samuel Hendriks 04:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
420219v Beernt Beernts 02:00:00 cg    3weeversknegtKerkpoortstraat 5
420219v Beernt Beernts 02:00:00 cg    3weeversknegtZuiderhaven 40
421219vwed. Gerrit Hendriks     x4Kerkpoortstraat 5
421219vwed. Gerrit Hendriks     x4Zuiderhaven 40
422219v Allert Jacobs 08:00:00 cg04:00:00 cg   62-097Hoogstraat 38
423219v Jan Gerrits 03:00:00 cg03:00:00 cg   2heeft 2 weeversknegts2-098Hoogstraat 36
424219v Jacob Poppes 08:00:00 cg    52-099Hoogstraat 34
425219v Hendrik Marcus 03:00:00 cg03:00:00 cg   5Kerkpoortstraat 5
425219v Hendrik Marcus 03:00:00 cg03:00:00 cg   5Zuiderhaven 40
426220r Tjeerd Jansen 03:00:00 cg    22-100Hoogstraat 32
427220r Douwe Gosses 08:00:00 cg04:00:00 cg   42-101Scheerstraat 11
428220r Pieter Gerbens 05:00:00 cg03:00:00 cg   32-102Hoogstraat 30
429220r Age Cornelis 04:00:00 cg03:00:00 cg   42-103Hoogstraat 30
430220rwed. Gerrit     x1cooltjer2-104Hoogstraat 28
431220r Claas Joosten 04:00:00 cg02:00:00 cg   42-105Hoogstraat 26
432220r Lieuwe Tjerks 06:00:00 cg    32-100Hoogstraat 32
433220r Andrys Ymkes 03:00:00 cg    12-106Hoogstraat 24
434220r Cristiaan Jansen 08:00:00 cg04:00:00 cg   62-107Hoogstraat 22
435220r Jeltje Claases 01:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
435220r Jeltje Claases 01:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
436220r Jan Lammerts 02:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
436220r Jan Lammerts 02:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
437220r Jan Beernts 03:00:00 cg01:00:00 cg   62-108Herenwaltje 15
438220v Wopke Hanses 06:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
438220v Wopke Hanses 06:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
439220v Lammert Jansen 04:00:00 cg02:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
439220v Lammert Jansen 04:00:00 cg02:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
440220v Pieter Beerns 05:00:00 cg    52-110Herenwaltje 19
441220v Minne Wilda14:00:00 cg04:00:00 cg   42-111Hoogstraat 20
442220v Jan Sybes 06:00:00 cg04:00:00 cg   22-112Hoogstraat 18
443220vwed. Tjeerd Cornelis 06:00:00 cg02:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
443220vwed. Tjeerd Cornelis 06:00:00 cg02:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
444220v Pieter Tjeerds 10:00:00 cg02:00:00 cg   32-114Hoogstraat 14
445220vwed. Dirk Pieters 02:00:00 cg    12-115Hoogstraat 12
446220v Gerrit Gerrits 02:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
446220v Gerrit Gerrits 02:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
447220v Antje Wygers    x 1Kerkpoortstraat 5
447220v Antje Wygers    x 1Zuiderhaven 40
448220v Anthony Gerardi 10:00:00 cg    32-116Hoogstraat 10
449220v Hessel Jelles 02:10:00 cg02:10:00 cg   52-118Hoogstraat 4
450221r Trijntje Boneta   x 1Kerkpoortstraat 5
450221r Trijntje Boneta   x 1Zuiderhaven 40
451221rwed. Marten Andrys    x 2Kerkpoortstraat 5
451221rwed. Marten Andrys    x 2Zuiderhaven 40
452221r Aegjen Dirks 03:00:00 cg02:00:00 cg   22-119Hoogstraat 2
453221rwed. Cornelis Sipkes     x2Kerkpoortstraat 5
453221rwed. Cornelis Sipkes     x2Zuiderhaven 40
454221r Dirk Uilkes 05:00:00 cg01:00:00 cg   52-120Rozemarijnstraat 1
455221r Teunis Jelles 06:00:00 cg    32-121Rozemarijnstraat 3
456221r Jelte Ruirds 35:00:00 cg05:00:00 cg   52-122Noorderhaven 109
457221rburgemr. Munter40:00:00 cg    32-123Noorderhaven 111
458221rontfanger Roorda60:00:00 cg10:00:00 cg   52-124Noorderhaven 113
459221r Hylke Orkes 03:00:00 cg03:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
459221r Hylke Orkes 03:00:00 cg03:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
460221rwed. Claas Jacobs 01:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
460221rwed. Claas Jacobs 01:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
461221r Tijs Ulbes 04:00:00 cg02:00:00 cg   32-125Rommelhaven 1
462221v Andrys Jans 03:00:00 cg02:00:00 cg   5Kerkpoortstraat 5
462221v Andrys Jans 03:00:00 cg02:00:00 cg   5Zuiderhaven 40
463221v Claas Claasen   x  3Kerkpoortstraat 5
463221v Claas Claasen   x  3Zuiderhaven 40
464221v Sjoerdje Folkerts 01:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
464221v Sjoerdje Folkerts 01:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
465221v Jan Alles 04:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
465221v Jan Alles 04:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
466221v Doede Sierks 04:00:00 cg02:00:00 cg   32-126Rommelhaven 3
467221v Wybren Sierks 04:00:00 cg    12-126Rommelhaven 3
468221v Yde Pieters 10:00:00 cg01:00:00 cg   22-128Rommelhaven 7
469221v Sybout Sierks 07:00:00 cg01:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
469221v Sybout Sierks 07:00:00 cg01:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
470221v Dirk Louwrens 08:00:00 cg02:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
470221v Dirk Louwrens 08:00:00 cg02:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
471221v Johannes Caspars 06:00:00 cg04:00:00 cg   32-130Rommelhaven 11
472221v Schelte Arjens 10:00:00 cg    62-131Rommelhaven 15
473221v Sytske Ruirds 02:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
473221v Sytske Ruirds 02:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
474222r Pieter Claases 06:00:00 cg    6Kerkpoortstraat 5
474222r Pieter Claases 06:00:00 cg    6Zuiderhaven 40
475222r Marijke Teunis   x  1Kerkpoortstraat 5
475222r Marijke Teunis   x  1Zuiderhaven 40
476222rwed. Wybe Wybes   x  1Kerkpoortstraat 5
476222rwed. Wybe Wybes   x  1Zuiderhaven 40
477222r IJsbrand Thomas 08:00:00 cg    52-131/2Scheerstraat 3
478222rwed. Dirk Gerrits 02:00:00 cg01:00:00 cg   22-132Scheerstraat 5
479222r Dirk Jans 03:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
479222r Dirk Jans 03:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
480222rwed. Obbe Gerbens 01:10:00 cg    12-133Scheerstraat 7
481222r Evert Sybrens 04:00:00 cg    32-134Scheerstraat 9
482222r Teunis Zegers 04:00:00 cg02:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
482222r Teunis Zegers 04:00:00 cg02:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
483222r Dirk Cornelis 02:10:00 cg03:10:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
483222r Dirk Cornelis 02:10:00 cg03:10:00 cg   3Zuiderhaven 40
484222r Jan Jansen 03:00:00 cg02:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
484222r Jan Jansen 03:00:00 cg02:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
485222r Hendrik Johannes 04:00:00 cg02:00:00 cg   52-135William Boothstraat 4
486222v Jan Jacobs 15:00:00 cg03:00:00 cg   82-136Scheerstraat 10
487222v Symons Douwes 04:00:00 cg04:00:00 cg   5Kerkpoortstraat 5
487222v Symons Douwes 04:00:00 cg04:00:00 cg   5Zuiderhaven 40
488222v Jan Hendriks 02:00:00 cg    52-137/2
489222v Dirk Hendriks 04:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
489222v Dirk Hendriks 04:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
490222v Willem Gerbens 03:00:00 cg01:00:00 cg   22-138Scheerstraat 6
491222vwed. Jan Hessels     x1Kerkpoortstraat 5
491222vwed. Jan Hessels     x1Zuiderhaven 40
492222v Tjerk Jurjens 06:00:00 cg02:00:00 cg   42-139Scheerstraat 2
493222v Bregtje Pieters     x1Kerkpoortstraat 5
493222v Bregtje Pieters     x1Zuiderhaven 40
494222v Albert Pieters 25:00:00 cg    52-142Noordijs 1
495222v Hans Hansen 06:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
495222v Hans Hansen 06:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
496222v Jan Pieters 06:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
496222v Jan Pieters 06:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
497222vwed. burgemr. R. S. Menalda35:00:00 cg    32-143Noordijs 5
497222vwed. burgemr. R. S. Menalda35:00:00 cg    32-143Noordijs 5
497222vwed. burgemr. R. S. Menalda35:00:00 cg    32-143Noordijs 5
498223r Tjalling Geerts    x 2Kerkpoortstraat 5
498223r Tjalling Geerts    x 2Zuiderhaven 40
499223rwed. burgemr. Weyma32:00:00 cg08:00:00 cg   42-144Noordijs 5
500223r Jan Andrys 10:00:00 cg05:00:00 cg   42-145Noordijs 9
500223r Jan Andrys 10:00:00 cg05:00:00 cg   42-145Noordijs 9
501223rwed. burgemr. S. Menalda20:00:00 cg05:00:00 cg   22-146Noordijs 11
502223r Sybrand Feytama30:00:00 cg25:00:00 cg   62-147William Boothstraat 10
502223r Sybrand Feytama30:00:00 cg25:00:00 cg   62-147William Boothstraat 12
502223r Sybrand Feytama30:00:00 cg25:00:00 cg   62-147William Boothstraat 8
502223r Sybrand Feytama30:00:00 cg25:00:00 cg   62-147William Boothstraat 8
502223r Sybrand Feytama30:00:00 cg25:00:00 cg   62-147Noordijs 11
503223r Jacob Hanekuyk25:00:00 cg10:00:00 cg   32-148Noordijs 13
504223r Claas R. Mahui100:00:00 cg    2praesenteert eens voor al 500 gl2-149Noordijs 15
505223r Pieter Gelinda06:00:00 cg24:00:00 cg   72-150Noordijs 17
506223rwed. Jarig Jacobs 50:00:00 cg10:00:00 cg   62-151Noordijs 19
507223r Freerk Scheltinga30:00:00 cg    62-152Noordijs 21
508223rwed. burgemr. Lanting24:00:00 cg06:00:00 cg   42-153
509223r Harmanus Portier80:00:00 cg    32-154Noordijs 23
510223v Jan Hendriks 08:00:00 cg    52-156Noordijs 25
511223v Sipke Dirks 20:00:00 cg10:00:00 cg   72-157Noordijs 27
512223vburgemr. Veersma24:00:00 cg    62-158Franekereind 1
513223v Symon Stijl40:00:00 cg05:00:00 cg   22-159Franekereind 3
514223vconvoymr. Sloterdijk75:00:00 cg05:00:00 cg   52-160Franekereind 5
515223v Aleph van der Meulen50:00:00 cg    62-161Franekereind 7
516223v Cornelis Brouwer50:00:00 cg    3praesenteert voor het 1e jaar dubbeld2-162Franekereind 9
517223v Sjoerd Hendriks 10:00:00 cg03:00:00 cg   22-163Franekereind 11
517223v Sjoerd Hendriks 10:00:00 cg03:00:00 cg   22-163Franekereind 13
518223vdr. Gerard Suiringar55:00:00 cg    72-164Franekereind 15
519223v Stijntje Jacobs   x  22-168
520223v Claas Louwrens 10:00:00 cg    7Kerkpoortstraat 5
520223v Claas Louwrens 10:00:00 cg    7Zuiderhaven 40
521223v Heere Renkes 36:00:00 cg04:00:00 cg   32-169William Boothstraat 6
521223v Heere Renkes 36:00:00 cg04:00:00 cg   32-169William Boothstraat 6
522224r Freerk Hendriks 07:00:00 cg01:00:00 cg   2heeft 2 weeversknegts2-170
523224r Allert Haeyes 10:00:00 cg02:00:00 cg   4heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
523224r Allert Haeyes 10:00:00 cg02:00:00 cg   4heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
524224r Doede Dirks 06:00:00 cg02:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
524224r Doede Dirks 06:00:00 cg02:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
525224r Gerrit Jacobs 04:00:00 cg04:00:00 cg   32-172Lombardstraat 4
526224r Sjoerd van der Hout   x 2Kerkpoortstraat 5
526224r Sjoerd van der Hout   x 2Zuiderhaven 40
527224r Pieter Willems 10:00:00 cg02:00:00 cg   32-173Lombardstraat 2
528224r Hendrik Wolles 03:00:00 cg03:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
528224r Hendrik Wolles 03:00:00 cg03:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
529224r Benjamin Lenses 04:00:00 cg02:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
529224r Benjamin Lenses 04:00:00 cg02:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
530224r Evert Jansen 03:00:00 cg02:00:00 cg   2heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
530224r Evert Jansen 03:00:00 cg02:00:00 cg   2heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
531224r Cornelis Ekama20:00:00 cg04:00:00 cg   52-176
532224r Broer Baukes 16:00:00 cg04:00:00 cg   22-177
533224r Jan Michiels 05:00:00 cg03:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
533224r Jan Michiels 05:00:00 cg03:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
534224vwed. Pieter Thomas    x 2Kerkpoortstraat 5
534224vwed. Pieter Thomas    x 2Zuiderhaven 40
535224v Tjalling Tjallings 08:00:00 cg    52-183William Boothstraat 39
536224v Melle Ynses 18:00:00 cg    52-184Franekereind 17
537224v Gerrit Offringa15:00:00 cg05:00:00 cg   32-185Franekereind 19
538224v Hans Menses 07:00:00 cg03:00:00 cg   52-186Franekereind 21
539325v Beernt Willems 07:00:00 cg03:00:00 cg   5Kerkpoortstraat 5
539325v Beernt Willems 07:00:00 cg03:00:00 cg   5Zuiderhaven 40
540325v Bregtje Claeses    x 1Kerkpoortstraat 5
540325v Bregtje Claeses    x 1Zuiderhaven 40
541325v Pieter Jansen 08:00:00 cg    6Kerkpoortstraat 5
541325v Pieter Jansen 08:00:00 cg    6Zuiderhaven 40
542325v Marij Beerns    x 1Kerkpoortstraat 5
542325v Marij Beerns    x 1Zuiderhaven 40
543325v Johan Pieters 08:00:00 cg02:00:00 cg   33-005Scheffersplein 9
544325v Pieter Johannes 08:00:00 cg02:00:00 cg   33-005Scheffersplein 9
545325vwed. Jyllert Sipkes    x 23-006Scheffersplein 7
546325v Meinert Arendsma10:00:00 cg    5Kerkpoortstraat 5
546325v Meinert Arendsma10:00:00 cg    5Zuiderhaven 40
547325v Jan Gerrits 08:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
547325v Jan Gerrits 08:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
548325v Harmen Gerrits 08:00:00 cg    2heeft 2 weeversknegts3-008Scheffersplein 3
549325v Pieke Zacharias 05:00:00 cg    33-010Oosterkeetstraat 11
550325v Hendrik Fransen 10:00:00 cg    33-011Oosterkeetstraat 5
551326r Gerben Heeres 05:00:00 cg02:00:00 cg   43-012Oosterkeetstraat 1
552326r Lammert Jansen     x5Kerkpoortstraat 5
552326r Lammert Jansen     x5Zuiderhaven 40
553326r Wopke Johannes 10:00:00 cg    23-013Lombardstraat 8
554326r Cornelis Pieters 07:00:00 cg    3heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
554326r Cornelis Pieters 07:00:00 cg    3heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
555326r Steeven Hendriks 05:00:00 cg01:00:00 cg   2heeft 1 weeversknegtKerkpoortstraat 5
555326r Steeven Hendriks 05:00:00 cg01:00:00 cg   2heeft 1 weeversknegtZuiderhaven 40
556326r Harmen Jansen 08:00:00 cg    5heeft 2 weeversknegts3-017
557326r Hendrik Jansen 07:00:00 cg    4heeft 2 weeversknegts3-018
558326r Swerus Ruirds     x53-018/2Ooievaarsteeg 11
559326r Meynert Cobus 08:00:00 cg    4heeft 1 weeversknegt3-019
560326r Jan Alberts 08:00:00 cg    43-019/3Nieuwstraat 3
561326rwed. Jan Jansen 03:00:00 cg    2heeft 2 weeversknegts3-019/2Nieuwstraat 1
562326r Reyn Cornelis 08:00:00 cg    53-015
563326vwed. Jylt Baukes 05:00:00 cg    23-015
564326v Freerk Ates 12:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
564326v Freerk Ates 12:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
565326vwed. Pieter Hendriks 04:00:00 cg    43-020
566326v Broer Tjeerds 08:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
566326v Broer Tjeerds 08:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
567326v Willem Willems 08:00:00 cg    3heeft 2 weeversknegts3-023Nieuwstraat 9
568326v Willem Andrys 06:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
568326v Willem Andrys 06:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
569326v Hendrik Alberts 08:00:00 cg    4heeft 2 weeversknegts3-025Nieuwstraat 13
570326v Gerrit Jurjens 06:00:00 cg02:00:00 cg   2heeft 2 weeversknegts3-026Nieuwstraat 19
571326v Elias Jansen 05:00:00 cg    63-027Nieuwstraat 21
572326vwed. Jan Claasens 06:00:00 cg02:00:00 cg   4heeft 4 weeversknegts3-029Nieuwstraat 29
573326v Minne Pieters 10:00:00 cg01:00:00 cg   5Kerkpoortstraat 5
573326v Minne Pieters 10:00:00 cg01:00:00 cg   5Zuiderhaven 40
574326v Hendrik Beerns 10:00:00 cg    8heeft 2 weeversknegts3-030Nieuwstraat 33
575327r Jan de Wit08:00:00 cg    4heeft 2 weeversknegts3-031Nieuwstraat 35
576327r Leenerd Jansen 08:00:00 cg    4heeft 2 weeversknegts3-032Nieuwstraat 37
577327r Sjoerd Heerts   x  2stalmanKerkpoortstraat 5
577327r Sjoerd Heerts   x  2stalmanZuiderhaven 40
578327r Johannes Wighuys08:00:00 cg    3heeft 3 weeversknegts3-033/2Nieuwstraat 18
579327r Harmen Everts 06:00:00 cg    3heeft 1 weeversknegt3-033
580327r Marijke Lammerts    x 2Kerkpoortstraat 5
580327r Marijke Lammerts    x 2Zuiderhaven 40
581327r Wierke Wierkes   x  1heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
581327r Wierke Wierkes   x  1heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
582327r Jan Coenraeds 04:00:00 cg02:00:00 cg   5heeft 1 weeversknegt3-033/3Nieuwstraat 20
583327r Reyner Jansen 08:00:00 cg    4heeft 3 weeversknegts3-033/4Nieuwstraat 22
583327r Reyner Jansen 08:00:00 cg    4heeft 3 weeversknegts3-033/4Nieuwstraat 24
584327r Wessel Gerrits 06:00:00 cg02:00:00 cg   4heeft 2 weeversknegts3-034Nieuwstraat 26
585327r Jan de Boer07:00:00 cg01:00:00 cg   33-035Nieuwstraat 28
586327r Minne Ages 08:00:00 cg    43-035/2Nieuwstraat 30
587327vwed. Arjen Cornelis 06:00:00 cg    43-036Nieuwstraat 32
588327v Jacob Ydes 10:00:00 cg02:00:00 cg   63-037Nieuwstraat 34
589327v Albert Jaans 08:00:00 cg    43-038Nieuwstraat 36
590327v Hendrik Everts   x  33-039Nieuwstraat 38
591327v Hiske Jacobs    x 1Kerkpoortstraat 5
591327v Hiske Jacobs    x 1Zuiderhaven 40
592327v Gatske Tjallings 08:00:00 cg02:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
592327v Gatske Tjallings 08:00:00 cg02:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
593327v Aukjen Cornelis    x 4Kerkpoortstraat 5
593327v Aukjen Cornelis    x 4Zuiderhaven 40
594327v Gerrit Jansen 06:00:00 cg    2heeft 1 weeversknegtKerkpoortstraat 5
594327v Gerrit Jansen 06:00:00 cg    2heeft 1 weeversknegtZuiderhaven 40
595327vwed. Arjen Claases 03:00:00 cg    13-042
596327v Jyske Sjoerds 02:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
596327v Jyske Sjoerds 02:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
597327v Pietje Abels 01:10:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
597327v Pietje Abels 01:10:00 cg    1Zuiderhaven 40
598327v Meynert Willems 04:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
598327v Meynert Willems 04:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
599328r Cornelis Johannes 04:00:00 cg02:00:00 cg   43-058Nieuwstraat 46
600328r Jan Jaans   x  33-057Nieuwstraat 48
601328r Jan Fopkes 04:00:00 cg    23-056Nieuwstraat 50
602328r Hans Jacobs 06:00:00 cg    93-055Nieuwstraat 52
603328rwed. Jacob Cristiaans 08:00:00 cg    23-054Nieuwstraat 54
604328r Pieter Douwes 08:00:00 cg    33-053Nieuwstraat 56
605328r Jan Jacobs 10:00:00 cg    33-052Nieuwstraat 58
605328r Jan Jacobs 10:00:00 cg    33-052Nieuwstraat 60
606328r Tjeerd Gerrits 08:00:00 cg    23-051Nieuwstraat 62
607328r Hendrik Jansen 04:00:00 cg    23-050Nieuwstraat 64
608328r Jocchem Cornelis     x53-049Nieuwstraat 66
609328r Gerrit Gijsberts 06:00:00 cg    13-048Franekereind 29
610328r Johannes Ockes    x 23-047Franekereind 29
611328v Jan Arends 07:00:00 cg03:00:00 cg   43-046Franekereind 27
612328vvroedsman Lijstra22:00:00 cg04:00:00 cg   43-045Franekereind 25
613328v Rienk Hansen 25:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
613328v Rienk Hansen 25:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
614328vwed. Pieter Wytses 05:00:00 cg    13-060
615328v Pier Beerns 05:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
615328v Pier Beerns 05:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
616328v Marijke Arnoldus     x1Kerkpoortstraat 5
616328v Marijke Arnoldus     x1Zuiderhaven 40
617328v Antje Wouters 05:00:00 cg    43-061
618328v Johannes Fransbergen10:00:00 cg    23-062Grote Kerkstraat 25
619328v Pybe Jacobs   x  4Kerkpoortstraat 5
619328v Pybe Jacobs   x  4Zuiderhaven 40
620328v Gerben Pieters 08:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
620328v Gerben Pieters 08:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
621328vwed. Symon Sybes 10:00:00 cg    43-064Grote Kerkstraat 29
622328v Sjoerd Olpherts 10:00:00 cg    73-065Grote Kerkstraat 31
623329r Johannes Douwes 08:00:00 cg    23-066Grote Kerkstraat 31
624329r Philippus Levy 06:00:00 cg    43-067Grote Kerkstraat 31
625329r Willem Anthony 01:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
625329r Willem Anthony 01:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
626329r Tjalling Sopingius08:00:00 cg    43-068Grote Kerkstraat 33
627329r Johannes Gerbens 15:00:00 cg  x 1Kerkpoortstraat 5
627329r Johannes Gerbens 15:00:00 cg  x 1Zuiderhaven 40
628329r Hans Warners      33-069Grote Kerkstraat 35
629329r Jurjen Jansen 08:00:00 cg x  3Kerkpoortstraat 5
629329r Jurjen Jansen 08:00:00 cg x  3Zuiderhaven 40
630329r Age Wybes 12:00:00 cg03:00:00 cg   63-070Grote Kerkstraat 37
631329r Jan Beerns 05:00:00 cg02:00:00 cg   63-071Grote Kerkstraat 39
632329r Claas Arjens 08:00:00 cg    6Kerkpoortstraat 5
632329r Claas Arjens 08:00:00 cg    6Zuiderhaven 40
633329r Dieuke Aukes 02:00:00 cg    23-072Grote Kerkstraat 41
634329rwed. Hendrik Lieuwes     x3Kerkpoortstraat 5
634329rwed. Hendrik Lieuwes     x3Zuiderhaven 40
635329v Sipke Willems   x  33-073Kerkpoortstraat 1
635329v Sipke Willems   x  33-073Kerkpoortstraat 3
636329v Tyte Hendriks 08:00:00 cg    6Kerkpoortstraat 5
636329v Tyte Hendriks 08:00:00 cg    6Zuiderhaven 40
637329vwed. Tjerk S. Wijnstra   x 1Kerkpoortstraat 5
637329vwed. Tjerk S. Wijnstra   x 1Zuiderhaven 40
638329v Hiltje Jans     x1Kerkpoortstraat 5
638329v Hiltje Jans     x1Zuiderhaven 40
639329v Jan Hendriks   x  2Kerkpoortstraat 5
639329v Jan Hendriks   x  2Zuiderhaven 40
640329v Jan Beernts 08:00:00 cg    3heeft 3 weeversknegts3-074Kerkpoortstraat 5
641329v Beernt Alpherts 10:00:00 cg    33-075Kerkpoortstraat 7
642329v Hendrik Arends   x  4gaat vertrekken nae overijssel3-076Kerkpoortstraat 5
643329v Jyllis Pieters 08:00:00 cg    53-077Kerkpoortstraat 15
644329v Harmen Alberts 06:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
644329v Harmen Alberts 06:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
645329v Geertje Harmens     x63-078
646329v Claas Lodewijks     x6Kerkpoortstraat 5
646329v Claas Lodewijks     x6Zuiderhaven 40
647330r Ale Wybes 06:00:00 cg    33-079Kerkpoortstraat 9
647330r Ale Wybes 06:00:00 cg    33-079Kerkpoortstraat 11
648330r Evert Jansen 08:00:00 cg    5heeft 2 weeversknegts3-080Kerkpoortstraat 9
649330r Frans Beerns 08:00:00 cg    5Kerkpoortstraat 5
649330r Frans Beerns 08:00:00 cg    5Zuiderhaven 40
650330r Egbert Beernts 08:00:00 cg    63-080/2Kerkpoortstraat 9
651330r Jan Gerrits 08:00:00 cg    4heeft 2 weeversknegts3-082
652330r Geeske Gerrits    x 13-082
653330r Hendrik Sacharias 08:00:00 cg    2heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
653330r Hendrik Sacharias 08:00:00 cg    2heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
654330r Albert Beerns 06:00:00 cg    3heeft 2 weeversknegts3-083
655330r Dirk Claasen 06:00:00 cg    43-084
656330r Harmen Beerns     x4Kerkpoortstraat 5
656330r Harmen Beerns     x4Zuiderhaven 40
657330r Beernt Harmens     x5Kerkpoortstraat 5
657330r Beernt Harmens     x5Zuiderhaven 40
658330r Goikjen     x3Kerkpoortstraat 5
658330r Goikjen     x3Zuiderhaven 40
659330v Harmen Jansen 06:00:00 cg02:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
659330v Harmen Jansen 06:00:00 cg02:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
660330v Leentje Thijssen     x2Kerkpoortstraat 5
660330v Leentje Thijssen     x2Zuiderhaven 40
661330v Remmert Luitjens 10:00:00 cg    23-088Moriaanstraat 3
661330v Remmert Luitjens 10:00:00 cg    23-088Kerkpoortstraat 35
662330v Loiter Jansen 06:00:00 cg    2bij naeder aangeeving, heeft twee weeversknegts3-088/2Kerkpoortstraat 37
663330v Willem Nannings 08:00:00 cg    4heeft 1 weeversknegt3-089
664330v Hendrik Dirks    x 2Kerkpoortstraat 5
664330v Hendrik Dirks    x 2Zuiderhaven 40
665330v Frans Alberts 06:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
665330v Frans Alberts 06:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
666330v Jan Willems 05:00:00 cg    33-093Moriaanstraat 4
667330v Douwe Jacobs 10:00:00 cg02:00:00 cg   43-094Kerkpoortstraat 39
668330v Rients Hendriks 06:00:00 cg    53-095Kerkpoortstraat 41
669330v Evert Hendriks     x5Kerkpoortstraat 5
669330v Evert Hendriks     x5Zuiderhaven 40
670330v Pieter Claasen 06:00:00 cg02:00:00 cg   23-097Kerkpoortstraat 45
671331r Harmen Jansen 06:00:00 cg02:00:00 cg   3heeft 2 weeversknegts3-098Kerkpoortstraat 47
672331r Jan Arends 06:00:00 cg    1heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
672331r Jan Arends 06:00:00 cg    1heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
673331r Hendrik Gerbens   x  5Kerkpoortstraat 5
673331r Hendrik Gerbens   x  5Zuiderhaven 40
674331r Beernt Jansen 06:00:00 cg02:00:00 cg   53-100Molenpad 1
675331r Beernt Beernts 06:00:00 cg02:00:00 cg   2heeft 2 weeversknegts3-101
676331r Hendrik Jansen   x  3heeft 1 weeversknegtKerkpoortstraat 5
676331r Hendrik Jansen   x  3heeft 1 weeversknegtZuiderhaven 40
677331r Nanning Willems 10:00:00 cg    2heeft 2 weeversknegts3-102Molenpad 11
678331r Beernt Lammerts 04:00:00 cg04:00:00 cg   43-103Molenpad 9
679331r Teunis Jansen 06:00:00 cg    4bij naeder aangeeving, heeft twee weeversknegts3-104/2
680331r Gerrit Beerns 06:00:00 cg    2heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
680331r Gerrit Beerns 06:00:00 cg    2heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
681331r Tjeerd Oebles 06:00:00 cg02:00:00 cg   4heeft 3 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
681331r Tjeerd Oebles 06:00:00 cg02:00:00 cg   4heeft 3 weeversknegtsZuiderhaven 40
682331r Jan Jansen   x  4Kerkpoortstraat 5
682331r Jan Jansen   x  4Zuiderhaven 40
683331v Gerrit Jansen 07:00:00 cg    33-106Molenpad 16
684331v Albert Fekkes 05:00:00 cg    33-106/2
685331v Caspar Cristiaans 06:00:00 cg    4heeft 1 weeversknegt3-107
686331vwed. Gerrit Johannes     x1Kerkpoortstraat 5
686331vwed. Gerrit Johannes     x1Zuiderhaven 40
687331v Lolkjen Jans    x 1Kerkpoortstraat 5
687331v Lolkjen Jans    x 1Zuiderhaven 40
688331vwed. Jacob Gerrits     x43-111Kerkpoortstraat 53
689331v Hans Jetses 16:00:00 cg02:00:00 cg   53-112Kerkpoortstraat 55
690331v Regina Jans    x 3Kerkpoortstraat 5
690331v Regina Jans    x 3Zuiderhaven 40
691331v Dirk van Weert  x  2Kerkpoortstraat 5
691331v Dirk van Weert  x  2Zuiderhaven 40
692331v Geeske Beerns   x  23-113Kerkpoortstraat 55
693331v Gerrit Hendriks 06:00:00 cg    3heeft 1 weeversknegtKerkpoortstraat 5
693331v Gerrit Hendriks 06:00:00 cg    3heeft 1 weeversknegtZuiderhaven 40
694331v Rutger Tjerks 06:00:00 cg    63-115Rapenburg 1
695332r Gerrit Hendriks 08:00:00 cg    5heeft 2 weeversknegts3-116Rapenburg 3
696332r Coenraad Beerns 08:00:00 cg    5heeft 1 weeversknegtKerkpoortstraat 5
696332r Coenraad Beerns 08:00:00 cg    5heeft 1 weeversknegtZuiderhaven 40
697332r Allert Adriaens 08:00:00 cg    23-117Rapenburg 5
698332r Frans Adriaens 08:00:00 cg    13-117/2
699332r Beernt Harmens   x  2heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
699332r Beernt Harmens   x  2heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
700332r Hendrik Beernts 08:00:00 cg    4heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
700332r Hendrik Beernts 08:00:00 cg    4heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
701332r Jan Poppes 08:00:00 cg    4heeft 1 weeversknegtKerkpoortstraat 5
701332r Jan Poppes 08:00:00 cg    4heeft 1 weeversknegtZuiderhaven 40
702332r Beernt Roelofs   x  2Kerkpoortstraat 5
702332r Beernt Roelofs   x  2Zuiderhaven 40
703332rvroedsman Jan Buma20:00:00 cg    4en biedt aan eens vooral 25 gulds gereed3-119Kerkpoortstraat 18
704332r Gerrit Harmens 08:00:00 cg    3heeft 1 weeversknegt3-119/2Kerkpoortstraat 14
704332r Gerrit Harmens 08:00:00 cg    3heeft 1 weeversknegt3-119/2Kerkpoortstraat 16
705332r Hendrik Jansen 06:00:00 cg    2heeft 1 weeversknegt3-119/3Kerkpoortstraat 12
706332r Louw Taekes     x63-120Kerkpoortstraat 10
707332v Wessel Gerrits   x  13-120/2Kerkpoortstraat 8
708332v Dirk Cornelis 10:00:00 cg    43-121Kerkpoortstraat 2
709332v Harmen Gerrits 06:00:00 cg02:00:00 cg   23-123Fabrieksstraat 26
710332v Beernt Hendriks 08:00:00 cg    33-124Fabrieksstraat 24
711332v Roelof Tijssen     x33-124/2
712332v Harmen Hendriks 07:00:00 cg    2heeft 3 weeversknegts3-124/3
713332v Harmen Gerrits 08:00:00 cg    3heeft 1 weeversknegt3-125
714332v Hendrik Gerrits 08:00:00 cg    4heeft 2 weeversknegts3-126
715332vwed. Beernt Lammerts     x33-147
716332v Gerrit Jansen 08:00:00 cg    3heeft 1 weeversknegt3-146/2
717332v Tjerk Rutgers     x2Kerkpoortstraat 5
717332v Tjerk Rutgers     x2Zuiderhaven 40
718332v Aeltje Pieters    x 23-130
719333r Antje Reyners    x 2Kerkpoortstraat 5
719333r Antje Reyners    x 2Zuiderhaven 40
720333r Tobias Cornelis 06:00:00 cg    43-131
721333r Claas Pieters 06:00:00 cg    23-133
722333r Pieter Claasen 04:00:00 cg    13-133
723333r Jacob Jansen 09:00:00 cg01:00:00 cg   33-134
724333rwed. Claas Symons     x33-135
725333r Meinert Orks 08:00:00 cg    23-136Lammert Warndersteeg 4
726333r Sikke Jelles 06:00:00 cg    53-137Lammert Warndersteeg 6
727333r Beernt Gerrits 08:00:00 cg    4heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
727333r Beernt Gerrits 08:00:00 cg    4heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
728333r Cornelis Gerrits 05:00:00 cg    5heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
728333r Cornelis Gerrits 05:00:00 cg    5heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
729333r Teunis Dirks 06:00:00 cg    2heeft 3 weeversknegts3-140
730333r Gerrit Gerrits 06:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
730333r Gerrit Gerrits 06:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
731333v Dirk Roseboom06:00:00 cg    43-141
732333v Pieter Joris 06:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
732333v Pieter Joris 06:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
733333v Jean Linnich10:00:00 cg    23-149Franekereind 40
734333v Pieter Joostens 05:00:00 cg    23-151Franekereind 36
735333vwed. Beernt Abrahams     x2Kerkpoortstraat 5
735333vwed. Beernt Abrahams     x2Zuiderhaven 40
736333v Ydske Jacobs   x  2Kerkpoortstraat 5
736333v Ydske Jacobs   x  2Zuiderhaven 40
737333vwed. Jan Claasens   x  2Kerkpoortstraat 5
737333vwed. Jan Claasens   x  2Zuiderhaven 40
738333vwed. Sybe Pieters 04:00:00 cg02:00:00 cg   23-152Franekereind 34
739333v Jentje Pieters   x  2Kerkpoortstraat 5
739333v Jentje Pieters   x  2Zuiderhaven 40
740333v Sytse Andrys 05:00:00 cg03:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
740333v Sytse Andrys 05:00:00 cg03:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
741333v Thomas Waterbeek05:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
741333v Thomas Waterbeek05:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
742333v Beernt Beernts   x  2soldaatKerkpoortstraat 5
742333v Beernt Beernts   x  2soldaatZuiderhaven 40
743334r Gerrit Harmens   x  3soldaatKerkpoortstraat 5
743334r Gerrit Harmens   x  3soldaatZuiderhaven 40
744334r Hendrik Jansen 09:00:00 cg    43-155Franekereind 28
745334r Rinske    x 1scheersterKerkpoortstraat 5
745334r Rinske    x 1scheersterZuiderhaven 40
746334r Wiltje Pieters 03:00:00 cg02:00:00 cg   23-158
747334r Jan Hansen 08:00:00 cg01:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
747334r Jan Hansen 08:00:00 cg01:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
748334r Lijsbeth Remmerts 06:00:00 cg02:00:00 cg   33-159Franekereind 26
749334r Ruird Pieters 08:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
749334r Ruird Pieters 08:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
750334rwed. Symon Jacobs 05:00:00 cg01:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
750334rwed. Symon Jacobs 05:00:00 cg01:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
751334r Jan Pieters 08:00:00 cg02:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
751334r Jan Pieters 08:00:00 cg02:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
752334r Tjam Sierks 03:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
752334r Tjam Sierks 03:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
753334r Cobus Fransen     x7Kerkpoortstraat 5
753334r Cobus Fransen     x7Zuiderhaven 40
754334r Trijntje Ruirds 03:00:00 cg    33-163/2
755334v Leentje Jans     x3Kerkpoortstraat 5
755334v Leentje Jans     x3Zuiderhaven 40
756334v Neeltje Willems     x1Kerkpoortstraat 5
756334v Neeltje Willems     x1Zuiderhaven 40
757334v Hendrik Jansen 06:00:00 cg    2heeft 1 weeversknegt3-164Lammert Warndersteeg 7
758334v Hendrik Thomas    x 2Kerkpoortstraat 5
758334v Hendrik Thomas    x 2Zuiderhaven 40
759334v Caspar Caspars 07:00:00 cg    23-165Lammert Warndersteeg 5
760334v Trijntje Alberts 02:00:00 cg    13-166Lammert Warndersteeg 9
761334v Pieter Jansen Seevenbergen  x  23-166Lammert Warndersteeg 9
762334v Jan Hinnes 08:00:00 cg    23-167Lammert Warndersteeg 13
763334v Adam Goslings 08:00:00 cg02:00:00 cg   43-168Lammert Warndersteeg 18
764334vwed. Marten Beerns     x2Kerkpoortstraat 5
764334vwed. Marten Beerns     x2Zuiderhaven 40
765334v Tjeerd Jacobs 04:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
765334v Tjeerd Jacobs 04:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
766335r Paulus Daniels 08:00:00 cg    43-169Lammert Warndersteeg 16
767335r Hendrikjen Daniels     x43-170Lammert Warndersteeg 14
768335rwed. Goitjen Jans     x2Kerkpoortstraat 5
768335rwed. Goitjen Jans     x2Zuiderhaven 40
769335r Jan Gerrits 05:00:00 cg    33-171Lammert Warndersteeg 12
770335r Rouke Wytses   x  7Kerkpoortstraat 5
770335r Rouke Wytses   x  7Zuiderhaven 40
771335r Sape Theunis 05:00:00 cg01:00:00 cg   13-172
772335r Trijntje Fransen 03:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
772335r Trijntje Fransen 03:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
773335r Bonte Beerns   x  2Kerkpoortstraat 5
773335r Bonte Beerns   x  2Zuiderhaven 40
774335r Sape Jocchems   x  8Kerkpoortstraat 5
774335r Sape Jocchems   x  8Zuiderhaven 40
775335r Folkert Jansen    x 4Kerkpoortstraat 5
775335r Folkert Jansen    x 4Zuiderhaven 40
776335r Willem Symons   x  6heeft 1 weeversknegt3-178
777335r Cornelis Cornelis   x  23-179
778335v Gerlof Jansen 10:00:00 cg    23-180
779335v Cornelis Fransen 06:00:00 cg02:00:00 cg   63-181
780335v Jan de Wylde    x23-182
781335vwed. Jan Gerlofs     x13-183
782335v Hans Cristoffels 04:00:00 cg01:00:00 cg   23-185Franekereind 18
783335vvroedsman Baksma13:00:00 cg    23-187Franekereind 14
784335v Hanso Jonas van Hasenhoek12:00:00 cg03:00:00 cg   23-187Franekereind 14
785335v Antje Mooy   x 13-188Franekereind 12
786335v Marten Hansen 06:00:00 cg01:00:00 cg   33-189Franekereind 10
787335vwed. Hylke Johannes Hanekuik40:00:00 cg    53-190Franekereind 8
788335vkinderen Joost de Klerk   x 63-191Franekereind 6
789335vwed. Abbe Rinses 06:00:00 cg    23-192Franekereind 4
790336r Feyte Tjommes 06:00:00 cg    53-193Franekereind 2
791336r Gerben Jansen 15:00:00 cg    33-194Heiligeweg 70
792336r Remmert Huyberts 06:00:00 cg02:00:00 cg   23-195Heiligeweg 68
793336r Tjebbe Herkes 10:00:00 cg    33-196Heiligeweg 66
794336r Marijke Leenerds   x  1Kerkpoortstraat 5
794336r Marijke Leenerds   x  1Zuiderhaven 40
795336r Hendrik Jarigs 12:00:00 cg01:00:00 cg   63-197Heiligeweg 64
796336r Joris Aerts 14:00:00 cg02:00:00 cg   43-198Heiligeweg 62
797336r Freerk Fontein50:00:00 cg05:00:00 cg   33-199Heiligeweg 60
798336r Douwe Sybes 07:10:00 cg    33-200Heiligeweg 60
799336r Michiel Wassenaar  x  3Kerkpoortstraat 5
799336r Michiel Wassenaar  x  3Zuiderhaven 40
800336r Jan de Boer10:00:00 cg    43-201Heiligeweg 58
801336r Wybe Jansen 07:10:00 cg    53-202Heiligeweg 56
802336v Sybren Jocchems 13:00:00 cg    33-202Heiligeweg 56
803336v Otte Johannes 10:00:00 cg    23-203Heiligeweg 54
804336v Jan Schonebeek15:00:00 cg    33-204Heiligeweg 52
805336v Eeke Sjoerds 08:00:00 cg    23-205Heiligeweg 50
806336vwed. Tjeerd Poort06:00:00 cg    23-206Heiligeweg 48
807336v Rinse Tjepkes 06:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
807336v Rinse Tjepkes 06:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
808336v Akke Tobias    x 1Kerkpoortstraat 5
808336v Akke Tobias    x 1Zuiderhaven 40
809336v Tettje Gerbens 04:00:00 cg    43-207Heiligeweg 46
810336v Beernt Adams   x  53-208Heiligeweg 40
810336v Beernt Adams   x  53-208Heiligeweg 42
810336v Beernt Adams   x  53-208Heiligeweg 44
811336v Tjerk Lolkes   x  23-207/2Heiligeweg 46
812336v Johannes Fredriks 08:00:00 cg02:00:00 cg   53-207/3Kruisstraat 1
813336vde heer Beucker120:00:00 cg    6Kerkpoortstraat 5
813336vde heer Beucker120:00:00 cg    6Zuiderhaven 40
814437vwed. Pyter Trompetter12:00:00 cg02:00:00 cg   44-001Schritsen 52
815437v Ype Broers 08:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
815437v Ype Broers 08:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
816437vdr. Tjallingi26:00:00 cg04:00:00 cg   44-002Schritsen 52
817437v Tjerk IJsenbeek10:00:00 cg    24-005Schritsen 52
817437v Tjerk IJsenbeek10:00:00 cg    24-005Schritsen 52
818437v Jan Lammerts 10:00:00 cg    34-006Schritsen 52
819437vwed. Jan Jansen 14:00:00 cg    24-007Schritsen 52
820437v Hendrik Reidhorst  x  7havenchercher4-008
821437v Yde Ydes 06:00:00 cg    34-009
822437v Ruird Hotses   x  3Kerkpoortstraat 5
822437v Ruird Hotses   x  3Zuiderhaven 40
823437v Lammert Dirks 05:00:00 cg01:00:00 cg   24-011Carl Visschersteeg 4
824437v Tymon Pieters 06:00:00 cg02:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
824437v Tymon Pieters 06:00:00 cg02:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
825437v Gerrit Everts     x2Kerkpoortstraat 5
825437v Gerrit Everts     x2Zuiderhaven 40
826438rwed. Claas Willems    x 24-013Carl Visschersteeg 8
826438rwed. Claas Willems    x 24-013Carl Visschersteeg 16
827438r Jan Hendriks 06:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
827438r Jan Hendriks 06:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
828438r Johannes Claasen 06:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
828438r Johannes Claasen 06:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
829438rwed. Taekle Yntes 10:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
829438rwed. Taekle Yntes 10:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
830438r Auke Ottes 06:00:00 cg    34-020Schritsen 58
831438rwed. Jan Geerts 05:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
831438rwed. Jan Geerts 05:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
832438rwed. Ruird Symons 15:00:00 cg03:00:00 cg   44-021Brouwersstraat 2
833438r Antje Kimstra05:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
833438r Antje Kimstra05:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
834438r Sytse Poelstra10:00:00 cg    5Kerkpoortstraat 5
834438r Sytse Poelstra10:00:00 cg    5Zuiderhaven 40
835438rwed. Dirk Agema16:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
835438rwed. Dirk Agema16:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
836438rwed. Age Claessens 05:00:00 cg    14-023Brouwersstraat 10
837438r Freerk Pieters   x  34-025Brouwersstraat 12
838438v Antje Jentjes    x 3Kerkpoortstraat 5
838438v Antje Jentjes    x 3Zuiderhaven 40
839438v Eelke Pieters     x1Kerkpoortstraat 5
839438v Eelke Pieters     x1Zuiderhaven 40
840438v Pieter Bokkes 05:00:00 cg    4soldaetKerkpoortstraat 5
840438v Pieter Bokkes 05:00:00 cg    4soldaetZuiderhaven 40
841438v Haring Sipkes 05:00:00 cg    7Kerkpoortstraat 5
841438v Haring Sipkes 05:00:00 cg    7Zuiderhaven 40
842438v Pieter Gerrits 08:00:00 cg    5Kerkpoortstraat 5
842438v Pieter Gerrits 08:00:00 cg    5Zuiderhaven 40
843438v Johannes Acama10:00:00 cg02:00:00 cg   24-026Brouwersstraat 12
844438vconrector Schulze12:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
844438vconrector Schulze12:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
845438v Tjebbe Spannenburg15:00:00 cg    24-027Brouwersstraat 14
846438v Albert Ruirds 16:00:00 cg02:00:00 cg   34-028Brouwersstraat 16
847438v Douwe Reins de Veth25:00:00 cg10:00:00 cg   44-029Brouwersstraat 18
848438v Beert Brouwer15:00:00 cg03:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
848438v Beert Brouwer15:00:00 cg03:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
849438v Jan Hendriks 25:00:00 cg    7Kerkpoortstraat 5
849438v Jan Hendriks 25:00:00 cg    7Zuiderhaven 40
850439r Hans Uilkes 10:00:00 cg02:00:00 cg   6Kerkpoortstraat 5
850439r Hans Uilkes 10:00:00 cg02:00:00 cg   6Zuiderhaven 40
851439r Ybeltje Broers 06:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
851439r Ybeltje Broers 06:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
852439r Eeke Jansen 18:00:00 cg    44-034Brouwersstraat 26
853439r Teunis Jansen 10:00:00 cg    34-035Zuiderhaven 83
853439r Teunis Jansen 10:00:00 cg    34-035Brouwersstraat 28
854439r Thomas Meyer10:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
854439r Thomas Meyer10:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
855439r Pieter Gelinda50:00:00 cg    44-036Zuiderhaven 79
855439r Pieter Gelinda50:00:00 cg    44-036Zuiderhaven 79
856439rds. Harkenroth40:00:00 cg    64-037Zuiderhaven 77
857439r Sake Ydes 05:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
857439r Sake Ydes 05:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
858439r Cornelis Geerts   x  2Kerkpoortstraat 5
858439r Cornelis Geerts   x  2Zuiderhaven 40
859439r Doitse Tjeerds 05:00:00 cg    34-038Zuiderhaven 77
860439r Baartje Jans   x  1Kerkpoortstraat 5
860439r Baartje Jans   x  1Zuiderhaven 40
861439r Ate de Vries16:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
861439r Ate de Vries16:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
862439v Anthony de Groot25:00:00 cg    24-039Zuiderhaven 75
863439v Cornelis van Velsen  x  2Kerkpoortstraat 5
863439v Cornelis van Velsen  x  2Zuiderhaven 40
864439vburgemr. Brouwer40:00:00 cg    34-041Zuiderhaven 73
865439vburgemr. van der Brugh40:00:00 cg    74-042Zuiderhaven 73
866439v Pier Wouters 12:00:00 cg    34-043Raamstraat 5
867439v Uilke Melis 10:00:00 cg06:00:00 cg   44-044Raamstraat 3
868439vwed. Jan de Groot05:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
868439vwed. Jan de Groot05:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
869439vwed. Gosse Jansen   x  24-045Raamstraat 1
870439v Paulus Dirks 10:00:00 cg05:00:00 cg   44-046Schritsen 50
871439v Jan Lammerts 06:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
871439v Jan Lammerts 06:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
872439v Johannes Jacobs   x  64-048Kerkpad 7
873439v Fedde Jans     x7Kerkpoortstraat 5
873439v Fedde Jans     x7Zuiderhaven 40
874440r Pieter Douwes 08:00:00 cg    34-049Hofstraat 31
875440r Antje Douwes   x  14-050Hofstraat 33
876440r Hendrik Beernts 05:00:00 cg    4heeft 2 weeversknegts4-051Hofstraat 35
877440r Eelke Pieters 05:00:00 cg    54-052Hofstraat 37
878440rwed. Harmen Ysraels 05:00:00 cg    24-054Hofstraat 45
879440r Jan Sacharias 08:00:00 cg    54-053Hofstraat 41
880440r Jan Wouters   x  34-055Hofstraat 47
881440r Hendrik Jans 05:00:00 cg    34-055/2Hofstraat 47
882440r Beernt Jansen 08:00:00 cg    4bij naeder aangeeving, heeft 3 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
882440r Beernt Jansen 08:00:00 cg    4bij naeder aangeeving, heeft 3 weeversknegtsZuiderhaven 40
883440r Gerrit Steffens 05:00:00 cg    3heeft 1 weeversknegt4-056Rapenburg 22
884440r Tevis Hendriks 05:00:00 cg03:00:00 cg   2heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
884440r Tevis Hendriks 05:00:00 cg03:00:00 cg   2heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
885440r Albert Dirks 06:00:00 cg    24-057Rapenburg 20
886440v Jan Sluyter   x 2soldaetKerkpoortstraat 5
886440v Jan Sluyter   x 2soldaetZuiderhaven 40
887440v Hendrik Rienks 06:00:00 cg    3heeft 2 weeversknegts4-063Rapenburg 10
888440v Gerrit Gerrits 08:00:00 cg    4heeft 2 weeversknegts4-064Rapenburg 8
889440v Jan Blom06:00:00 cg02:00:00 cg   64-065Rapenburg 6
890440v Beernt Beernts 06:00:00 cg02:00:00 cg   3heeft 3 weeversknegts4-066Rapenburg 6
891440v Jan Gerrits     x3heeft 1 weeversknegtKerkpoortstraat 5
891440v Jan Gerrits     x3heeft 1 weeversknegtZuiderhaven 40
892440v Teunis Wouters 10:00:00 cg02:00:00 cg   44-068Kerkpoortstraat 57
893440v Jacob Jansen 15:00:00 cg    24-069Kerkpoortstraat 59
894440v Jan Ottes 06:00:00 cg    2heeft 1 weeversknegt4-070Kerkpoortstraat 65
895440v Harmen Jansen 05:00:00 cg03:00:00 cg   5heeft 2 weeversknegts4-071Kerkpoortstraat 67
896440v Beernt Jansen 08:00:00 cg    3heeft 2 weeversknegts4-072Kerkpoortstraat 69
897441r Aeltje Paulus    x 1Kerkpoortstraat 5
897441r Aeltje Paulus    x 1Zuiderhaven 40
898441r Schelte Bruyns 08:00:00 cg    5Kerkpoortstraat 5
898441r Schelte Bruyns 08:00:00 cg    5Zuiderhaven 40
899441r Theodorus Bensonides05:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
899441r Theodorus Bensonides05:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
900441rwed. Jacob Sapes     x14-073Rozengracht 37
901441r Jacob Annes 05:00:00 cg03:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
901441r Jacob Annes 05:00:00 cg03:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
902441r Jan Huyselaer    x3Kerkpoortstraat 5
902441r Jan Huyselaer    x3Zuiderhaven 40
903441r Evert Jansen 08:00:00 cg    44-074Rozengracht 37
904441r Fedde Minnes 20:00:00 cg04:00:00 cg   74-076Kerkpoortstraat 38
905441r Taede Dirks 07:00:00 cg01:00:00 cg   2heeft 2 weeversknegts4-077Hofstraat 32
906441r Arjaantje Arjens    x 1Kerkpoortstraat 5
906441r Arjaantje Arjens    x 1Zuiderhaven 40
907441r Antje Ypes 04:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
907441r Antje Ypes 04:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
908441rwed. Johannes Teunis     x1Kerkpoortstraat 5
908441rwed. Johannes Teunis     x1Zuiderhaven 40
909441v Setske Lieuwes     x1Kerkpoortstraat 5
909441v Setske Lieuwes     x1Zuiderhaven 40
910441v Lucas Jansen   x  34-080Hofstraat 22
911441v Teunis Wesling15:00:00 cg05:00:00 cg   6heeft 5 weeversknegts4-083Rozenstraat 1
912441v Trijntje Aukes 04:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
912441v Trijntje Aukes 04:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
913441v Wouter Jansen 06:00:00 cg    11/2 huis, heeft 1 weeversknegt4-084Hofstraat 6
913441v Wouter Jansen 06:00:00 cg    11/2 huis, heeft 1 weeversknegt4-084Rozengracht 23
914441vwed. Albert Seerps 05:00:00 cg01:00:00 cg   21/2 huis4-084Hofstraat 6
914441vwed. Albert Seerps 05:00:00 cg01:00:00 cg   21/2 huis4-084Rozengracht 23
915441v Yde Tjeerds   x  1Kerkpoortstraat 5
915441v Yde Tjeerds   x  1Zuiderhaven 40
916441v Nieske Ydes     x1Kerkpoortstraat 5
916441v Nieske Ydes     x1Zuiderhaven 40
917441v Sent Ypes 08:00:00 cg02:00:00 cg   34-085Hofstraat 8
917441v Sent Ypes 08:00:00 cg02:00:00 cg   34-085Rozengracht 31
918441v Sjoerd Pieters 15:00:00 cg    34-086Hofstraat 10
919441vwed. Harmen Hilbrands 05:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
919441vwed. Harmen Hilbrands 05:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
920441v Age Jacobs 10:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
920441v Age Jacobs 10:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
921442r Ane Claesen   x  24-091
922442r Jan Gerrits 05:00:00 cg03:00:00 cg   3heeft 1 weeversknegt4-092
923442r Dirk Cramer10:00:00 cg    34-093Hofstraat 16
924442r Jan Rienks 05:00:00 cg03:00:00 cg   3heeft 1 weeversknegt4-094Hofstraat 14
925442rwed. Hendrik Hendriks   x  4heeft 2 weeversknegts4-095Hofstraat 29
926442rwed. Hendrik Jansen 04:00:00 cg    2heeft 1 weeversknegt4-096Kerkpad 34
927442r Loiter Caspars 05:00:00 cg01:00:00 cg   1heeft 3 weeversknegts4-097Kerkpad 32
928442r Harmen Beerns 06:00:00 cg02:00:00 cg   5heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
928442r Harmen Beerns 06:00:00 cg02:00:00 cg   5heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
929442r Wybe Piers 05:00:00 cg    34-098Kerkpad 30
930442r Abraham Bouman  x  3Kerkpoortstraat 5
930442r Abraham Bouman  x  3Zuiderhaven 40
931442r Jelte Jeltes 05:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
931442r Jelte Jeltes 05:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
932442r Trijntje Ymes   x  14-101Kerkpad 20
933442v Cristiaan Anthony 06:00:00 cg    6heeft 1 weeversknegtKerkpoortstraat 5
933442v Cristiaan Anthony 06:00:00 cg    6heeft 1 weeversknegtZuiderhaven 40
934442v Hendrik Jansen 08:00:00 cg    6heeft 1 weeversknegtKerkpoortstraat 5
934442v Hendrik Jansen 08:00:00 cg    6heeft 1 weeversknegtZuiderhaven 40
935442v Huibert Pieters 05:00:00 cg    34-104Vianen 10
935442v Huibert Pieters 05:00:00 cg    34-104Vianen 12
935442v Huibert Pieters 05:00:00 cg    34-104Vianen 14
935442v Huibert Pieters 05:00:00 cg    34-104Vianen 16
935442v Huibert Pieters 05:00:00 cg    34-104Vianen 18
936442v Sipke Iedes   x  2heeft 1 weeversknegtKerkpoortstraat 5
936442v Sipke Iedes   x  2heeft 1 weeversknegtZuiderhaven 40
937442v Augustinus Harmens 05:00:00 cg03:00:00 cg   2heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
937442v Augustinus Harmens 05:00:00 cg03:00:00 cg   2heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
938442v Hendrik Stiphout07:00:00 cg01:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
938442v Hendrik Stiphout07:00:00 cg01:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
939442v Jan Wouters 05:00:00 cg03:00:00 cg   5heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
939442v Jan Wouters 05:00:00 cg03:00:00 cg   5heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
940442v Hendrik Adams 05:00:00 cg    2heeft 2 weeversknegts4-105/2Vianen 4
941442v Gerrit Harmens 05:00:00 cg01:00:00 cg   3heeft 1 weeversknegtKerkpoortstraat 5
941442v Gerrit Harmens 05:00:00 cg01:00:00 cg   3heeft 1 weeversknegtZuiderhaven 40
942442vwed. Frans Michiels     x54-106Vianen 2
943442v Hoite Wybrens 05:00:00 cg03:00:00 cg   4heeft 1 weeversknegt4-107Romastraat 12
944442v Jacob Tjerks 25:00:00 cg05:00:00 cg   74-108/2Romastraat 8
945443r Jan Sybrens   x  2Kerkpoortstraat 5
945443r Jan Sybrens   x  2Zuiderhaven 40
946443rwed. Auke Jans     x44-108/2Romastraat 8
947443r Freerk Wybrens 06:00:00 cg    2heeft 2 weeversknegts4-109
948443rwed. Wouter Haitses     x24-112
949443r Andrys Wouters   x  1Kerkpoortstraat 5
949443r Andrys Wouters   x  1Zuiderhaven 40
950443r Aeltje Gerrits   x  14-113
951443r Ewout Frank 06:00:00 cg02:00:00 cg   44-114Romastraat 2
952443r Jan Beernts 05:00:00 cg03:00:00 cg   24-115Romastraat 2
953443r Ymkjen Harmens   x  14-116Both Apothekerstraat 9
954443r Hylke Bouwes   x  24-117Both Apothekerstraat 11
954443r Hylke Bouwes   x  24-117Both Apothekerstraat 13
955443r Haitse Wouters 05:00:00 cg    2heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
955443r Haitse Wouters 05:00:00 cg    2heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
956443r Jan Roelofs 05:00:00 cg    4heeft 3 weeversknegts4-118Both Apothekerstraat 15
957443v Douwe Douwes 07:00:00 cg03:00:00 cg   24-118/2Both Apothekerstraat 15
958443v Bonne Teunis   x  34-119Both Apothekerstraat 15
959443v Yve Heeres     x6Kerkpoortstraat 5
959443v Yve Heeres     x6Zuiderhaven 40
960443v Jan Jansen   x  3Kerkpoortstraat 5
960443v Jan Jansen   x  3Zuiderhaven 40
961443v Gosse Tjebbes 10:00:00 cg    44-121Hofstraat 9
961443v Gosse Tjebbes 10:00:00 cg    44-121Hofstraat 11
962443v Jan Oebles 06:00:00 cg    34-123Hofstraat 13
963443v IJsbrand Ypes 05:00:00 cg    34-122Hofstraat 15
964443vds. Piekenbroek30:00:00 cg    34-124Hofstraat 17
965443v Hendrik Jansen 06:00:00 cg02:00:00 cg   34-125Hofstraat 19
966443v Harmen Beerns   x  2heeft 2 weeversknegts4-126Hofstraat 19
967443v Jacob Jarigs 05:00:00 cg    24-127Hofstraat 21
968443v Bonte Douwes 08:00:00 cg    34-128Hofstraat 21
969444r Albert Jansen   x  4Kerkpoortstraat 5
969444r Albert Jansen   x  4Zuiderhaven 40
970444rwed. Johannes Haentjes   x  24-129Hofstraat 21
971444r Regt Symons   x  64-131Hofstraat 25
972444r Jacob Pieters 08:00:00 cg    5Kerkpoortstraat 5
972444r Jacob Pieters 08:00:00 cg    5Zuiderhaven 40
973444r Anthony Vink08:00:00 cg    24-134Hofstraat 10
974444r Dinglum Arjens 06:00:00 cg    34-135
975444r Jan Broers   x  24-139Hofstraat 12
976444r Ype Meinderts 05:00:00 cg    24-140
977444r Jan Pieters     x8Kerkpoortstraat 5
977444r Jan Pieters     x8Zuiderhaven 40
978444r Sybren Jocchems 05:00:00 cg03:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
978444r Sybren Jocchems 05:00:00 cg03:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
979444rwed. Marten Tjallings 05:00:00 cg03:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
979444rwed. Marten Tjallings 05:00:00 cg03:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
980444r Antje Tijssen     x1Kerkpoortstraat 5
980444r Antje Tijssen     x1Zuiderhaven 40
981444v Hendrik Lucas     x6heeft 2 weeversknegts4-141
982444v Trijntje Jans    x 1Kerkpoortstraat 5
982444v Trijntje Jans    x 1Zuiderhaven 40
983444vwed. Cornelis Menses    x 24-142
984444v Jan Pieters 08:00:00 cg    74-143Heiligeweg 6
985444v Olphert Everts 08:00:00 cg03:00:00 cg   34-144Heiligeweg 4
986444v Johannes de Waerd08:00:00 cg    64-145Heiligeweg 2
987444v Willem van Cassel08:00:00 cg04:00:00 cg   44-146Brouwersstraat 1
988444v Albert Jansen 14:00:00 cg01:00:00 cg   5Kerkpoortstraat 5
988444v Albert Jansen 14:00:00 cg01:00:00 cg   5Zuiderhaven 40
989444vwed. Sikke Douwes    x 24-148Brouwersstraat 3
990444v Frans Hessels 06:00:00 cg02:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
990444v Frans Hessels 06:00:00 cg02:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
991444v Hauk Hilles 04:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
991444v Hauk Hilles 04:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
992444vcapt. Stapert40:00:00 cg    44-149Brouwersstraat 5
993444vvroedsman Hogeboom22:00:00 cg    24-150Brouwersstraat 7
994445rwed. vroedsman Siderius25:00:00 cg    54-151Brouwersstraat 9
995445r Geeske Jans 05:00:00 cg    24-153Brouwersstraat 13
996445r Gerrit Pieters 04:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
996445r Gerrit Pieters 04:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
997445r Liskjen Pieters     x2Kerkpoortstraat 5
997445r Liskjen Pieters     x2Zuiderhaven 40
998445rwed. Harmanus Dortman05:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
998445rwed. Harmanus Dortman05:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
999445r Ary van der Jagt05:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
999445r Ary van der Jagt05:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1000445r Dirk Bertling10:00:00 cg02:00:00 cg   54-155Brouwersstraat 17
1001445r Jan Harmens 09:00:00 cg02:00:00 cg   34-156Brouwersstraat 19
1002445rwed. Anne Rintjes   x  1Kerkpoortstraat 5
1002445rwed. Anne Rintjes   x  1Zuiderhaven 40
1003445r Eibert Ypes 05:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1003445r Eibert Ypes 05:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1004445r Cornelis Annes 06:00:00 cg02:00:00 cg   3logeert 2 vrijgesellen4-158Brouwersstraat 23
1005445rburgemr. van der Form12:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
1005445rburgemr. van der Form12:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
1006445v Rinske Gerrits   x  2Kerkpoortstraat 5
1006445v Rinske Gerrits   x  2Zuiderhaven 40
1007445v Hendrik Jansen     x3Kerkpoortstraat 5
1007445v Hendrik Jansen     x3Zuiderhaven 40
1008445v Arent Anthony 08:00:00 cg02:00:00 cg   44-160Brouwersstraat 27
1009445v Jetse Ottes 08:00:00 cg01:00:00 cg   44-161Hofstraat 1
1010445vwed. Tjeerd Jurjens    x 4Kerkpoortstraat 5
1010445vwed. Tjeerd Jurjens    x 4Zuiderhaven 40
1011445v Meinert Hansen 06:00:00 cg02:00:00 cg   54-163Hofstraat 5
1012445v Jan Bakker15:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1012445v Jan Bakker15:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1013445v Tjebbe Gosses 08:00:00 cg    14-165Zuiderplein 3
1014445v Johannes Andrys 08:00:00 cg02:00:00 cg   64-166Zuiderplein 5
1015445v Antje Jans    x 14-166/2Zuiderplein 5
1016445v Roelof Jacobus 05:00:00 cg    2heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
1016445v Roelof Jacobus 05:00:00 cg    2heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
1017445v Harmen Dirks 06:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1017445v Harmen Dirks 06:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1018446r Jan Hendriks 06:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
1018446r Jan Hendriks 06:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
1019446rburgemr. Buma25:00:00 cg    64-166/4Rozengracht 5
1020446r Claas Ypes 06:00:00 cg    34-168Rozengracht 9
1021446r Jurjen Everts 10:00:00 cg    8Kerkpoortstraat 5
1021446r Jurjen Everts 10:00:00 cg    8Zuiderhaven 40
1022446r Fredrik Fredriks 06:00:00 cg04:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
1022446r Fredrik Fredriks 06:00:00 cg04:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
1023446r Mighel Romkes     x44-175Nieuweburen 27
1024446rwed. Hans Yverts 05:00:00 cg    5Kerkpoortstraat 5
1024446rwed. Hans Yverts 05:00:00 cg    5Zuiderhaven 40
1025446r Tyttje Pybes     x2Kerkpoortstraat 5
1025446r Tyttje Pybes     x2Zuiderhaven 40
1026446r Riemke     x2Kerkpoortstraat 5
1026446r Riemke     x2Zuiderhaven 40
1027446r Grietje Lodewijks     x1Kerkpoortstraat 5
1027446r Grietje Lodewijks     x1Zuiderhaven 40
1028446r Willem Pieters     x1Kerkpoortstraat 5
1028446r Willem Pieters     x1Zuiderhaven 40
1029446r Geertje Jans     x1Kerkpoortstraat 5
1029446r Geertje Jans     x1Zuiderhaven 40
1030446v Trijntje Dirks     x1Kerkpoortstraat 5
1030446v Trijntje Dirks     x1Zuiderhaven 40
1031446v Willemke Tymens     x1Kerkpoortstraat 5
1031446v Willemke Tymens     x1Zuiderhaven 40
1032446vwed. Jan Minnes     x1Kerkpoortstraat 5
1032446vwed. Jan Minnes     x1Zuiderhaven 40
1033446v Fokeltje Baukes     x1Kerkpoortstraat 5
1033446v Fokeltje Baukes     x1Zuiderhaven 40
1034446v Hendrikjen Jans     x1Kerkpoortstraat 5
1034446v Hendrikjen Jans     x1Zuiderhaven 40
1035446v Attje Ulbes     x1Kerkpoortstraat 5
1035446v Attje Ulbes     x1Zuiderhaven 40
1036446v Antje Anthony     x1Kerkpoortstraat 5
1036446v Antje Anthony     x1Zuiderhaven 40
1037446v Pieter Freerks     x2Kerkpoortstraat 5
1037446v Pieter Freerks     x2Zuiderhaven 40
1038446v Hiltje Hendriks     x1Kerkpoortstraat 5
1038446v Hiltje Hendriks     x1Zuiderhaven 40
1039446v Johanna Hendriks     x2en Lolkjen JurjensKerkpoortstraat 5
1039446v Johanna Hendriks     x2en Lolkjen JurjensZuiderhaven 40
1040446v Aeltje Dirks     x2Kerkpoortstraat 5
1040446v Aeltje Dirks     x2Zuiderhaven 40
1041446v Grietje Willems     x1Kerkpoortstraat 5
1041446v Grietje Willems     x1Zuiderhaven 40
1042447r Doetje Thomas     x1Kerkpoortstraat 5
1042447r Doetje Thomas     x1Zuiderhaven 40
1043447r Jan Jyllis     x3Kerkpoortstraat 5
1043447r Jan Jyllis     x3Zuiderhaven 40
1044447r Trijntje Hendriks     x1Kerkpoortstraat 5
1044447r Trijntje Hendriks     x1Zuiderhaven 40
1045447r Rigstje Hanses     x1Kerkpoortstraat 5
1045447r Rigstje Hanses     x1Zuiderhaven 40
1046447r Leentje Arends     x1Kerkpoortstraat 5
1046447r Leentje Arends     x1Zuiderhaven 40
1047447r Evertje Jans     x3Kerkpoortstraat 5
1047447r Evertje Jans     x3Zuiderhaven 40
1048447r Symon Jansen     x2Kerkpoortstraat 5
1048447r Symon Jansen     x2Zuiderhaven 40
1049447r Antje Arends     x1Kerkpoortstraat 5
1049447r Antje Arends     x1Zuiderhaven 40
1050447r Pietje Hessels     x1Kerkpoortstraat 5
1050447r Pietje Hessels     x1Zuiderhaven 40
1051447r Jacob Jacobs     x2Kerkpoortstraat 5
1051447r Jacob Jacobs     x2Zuiderhaven 40
1052447r Antje Jans     x1Kerkpoortstraat 5
1052447r Antje Jans     x1Zuiderhaven 40
1053447r Trijntje Fokkes     x1Kerkpoortstraat 5
1053447r Trijntje Fokkes     x1Zuiderhaven 40
1054447v Aukjen Alberts     x1Kerkpoortstraat 5
1054447v Aukjen Alberts     x1Zuiderhaven 40
1055447v Wybe Heins     x3Kerkpoortstraat 5
1055447v Wybe Heins     x3Zuiderhaven 40
1056447v Tetse Alberts     x1Kerkpoortstraat 5
1056447v Tetse Alberts     x1Zuiderhaven 40
1057447v Grietje Claeses     x1Kerkpoortstraat 5
1057447v Grietje Claeses     x1Zuiderhaven 40
1058447v Stijntje Pieters     x1Kerkpoortstraat 5
1058447v Stijntje Pieters     x1Zuiderhaven 40
1059447v Sytske Jans     x1Kerkpoortstraat 5
1059447v Sytske Jans     x1Zuiderhaven 40
1060447v Oene Ritskes     x1Kerkpoortstraat 5
1060447v Oene Ritskes     x1Zuiderhaven 40
1061447v Rinske Tjepkes     x1Kerkpoortstraat 5
1061447v Rinske Tjepkes     x1Zuiderhaven 40
1062447v Tjeerdtje Rienks     x1Kerkpoortstraat 5
1062447v Tjeerdtje Rienks     x1Zuiderhaven 40
1063447v Rinske Oepkes     x4Kerkpoortstraat 5
1063447v Rinske Oepkes     x4Zuiderhaven 40
1064447v Wytske Feddes     x4Kerkpoortstraat 5
1064447v Wytske Feddes     x4Zuiderhaven 40
1065447v Grietje Beerns     x7Kerkpoortstraat 5
1065447v Grietje Beerns     x7Zuiderhaven 40
1066448r Tjeerd Dooitses     x5Kerkpoortstraat 5
1066448r Tjeerd Dooitses     x5Zuiderhaven 40
1067448rwed. Foppe Foppes     x3Kerkpoortstraat 5
1067448rwed. Foppe Foppes     x3Zuiderhaven 40
1068448r Antje Baukes     x2Kerkpoortstraat 5
1068448r Antje Baukes     x2Zuiderhaven 40
1069448r Harmen Bramers05:00:00 cg03:00:00 cg   6heeft 1 weeversknegt4-172
1070448r Beernt Harmens 05:00:00 cg    3heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
1070448r Beernt Harmens 05:00:00 cg    3heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
1071448r Beernt Jansen 08:00:00 cg    2heeft 2 weeversknegts4-171/2
1072448r Willem Beernts 05:00:00 cg02:00:00 cg   2heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
1072448r Willem Beernts 05:00:00 cg02:00:00 cg   2heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
1073448r Harmen Geerts     x5Kerkpoortstraat 5
1073448r Harmen Geerts     x5Zuiderhaven 40
1074448r Jan Hendriks 05:00:00 cg    34-171Rozengracht 19
1074448r Jan Hendriks 05:00:00 cg    34-171Rozengracht 21
1075448r Jan Gerbens 08:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
1075448r Jan Gerbens 08:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
1076448r Folkert Doekles 12:00:00 cg    54-175/2
1077448r Sjoerd Rommerts 08:00:00 cg02:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
1077448r Sjoerd Rommerts 08:00:00 cg02:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
1078448r Johannes Gerrits 10:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
1078448r Johannes Gerrits 10:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
1079448v Beernt Burcherts08:00:00 cg02:00:00 cg   9heeft 3 weeversknegts4-179Rozengracht 20
1080448v Elsken Jans     x1Kerkpoortstraat 5
1080448v Elsken Jans     x1Zuiderhaven 40
1081448v Willem Johannes 10:00:00 cg02:00:00 cg   6heeft 4 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
1081448v Willem Johannes 10:00:00 cg02:00:00 cg   6heeft 4 weeversknegtsZuiderhaven 40
1082448v Lubbert Beerns     x34-182Rozengracht 16
1083448vburgemr. Hania20:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
1083448vburgemr. Hania20:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
1084448v Fokke Symons 20:00:00 cg05:00:00 cg   44-185Rozengracht 8
1084448v Fokke Symons 20:00:00 cg05:00:00 cg   44-185Spinhuisstraat 13
1085448v Cornelis Middagten  x  1Kerkpoortstraat 5
1085448v Cornelis Middagten  x  1Zuiderhaven 40
1086448vde boode Heidkamp12:00:00 cg    44-186Rozengracht 4
1087448v Jacob Tjallings 08:00:00 cg02:00:00 cg   34-187Rozengracht 6
1088448v Cornelis Cornelis 05:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1088448v Cornelis Cornelis 05:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1089448v Ruird Rintjes 05:00:00 cg    6heeft 1 weeversknegtKerkpoortstraat 5
1089448v Ruird Rintjes 05:00:00 cg    6heeft 1 weeversknegtZuiderhaven 40
1090448v Taeke Jelles 06:00:00 cg02:00:00 cg   44-188Spinhuisstraat 1
1091448vwed. Claas Harmens     x8Kerkpoortstraat 5
1091448vwed. Claas Harmens     x8Zuiderhaven 40
1092449r Wessel Keimpes 07:10:00 cg02:10:00 cg   14-196Nieuweburen 1
1092449r Wessel Keimpes 07:10:00 cg02:10:00 cg   14-196Nieuweburen 3
1092449r Wessel Keimpes 07:10:00 cg02:10:00 cg   14-196Nieuweburen 5
1092449r Wessel Keimpes 07:10:00 cg02:10:00 cg   14-196Nieuweburen 7
1092449r Wessel Keimpes 07:10:00 cg02:10:00 cg   14-196Nieuweburen 9
1092449r Wessel Keimpes 07:10:00 cg02:10:00 cg   14-196Nieuweburen 11
1092449r Wessel Keimpes 07:10:00 cg02:10:00 cg   14-196Nieuweburen 13
1092449r Wessel Keimpes 07:10:00 cg02:10:00 cg   14-196Nieuweburen 15
1092449r Wessel Keimpes 07:10:00 cg02:10:00 cg   14-196Nieuweburen 17
1092449r Wessel Keimpes 07:10:00 cg02:10:00 cg   14-196Nieuweburen 19
1092449r Wessel Keimpes 07:10:00 cg02:10:00 cg   14-196Nieuweburen 21
1092449r Wessel Keimpes 07:10:00 cg02:10:00 cg   14-196Nieuweburen 23
1092449r Wessel Keimpes 07:10:00 cg02:10:00 cg   14-196Zuiderhaven 54
1093449rde hr. Wijdenbrug150:00:00 cg    114-195Steenhouwersstraat 2
1093449rde hr. Wijdenbrug150:00:00 cg    114-195Steenhouwersstraat 4
1093449rde hr. Wijdenbrug150:00:00 cg    114-195Steenhouwersstraat 6
1093449rde hr. Wijdenbrug150:00:00 cg    114-195Zuiderhaven 52
1094449rde hr. Beyma  x  0segt tot Oosterbierum aangegeven te hebben4-194
1095449r Claas Scheltes 05:00:00 cg    54-193Spinstraat 7
1096449r Paulus Jansen 04:00:00 cg02:00:00 cg   5Kerkpoortstraat 5
1096449r Paulus Jansen 04:00:00 cg02:00:00 cg   5Zuiderhaven 40
1097449rde captn. Guitet40:00:00 cg    54-192Zuiderhaven 50
1098449rde hr. Kempenaer100:00:00 cg    64-191Zuiderhaven 48
1099449r Jan Cramer50:00:00 cg    54-190Zuiderhaven 46
1100449r Fokke Tjeerds 40:00:00 cg    54-189Zuiderhaven 42
1101449r Gerlof Pieters   x  2dogter4-201Zuiderhaven 38
1101449r Gerlof Pieters   x  2dogter4-201Zuiderhaven 38
1102449r Jan Hendriks   x  2heeft 1 weeversknegt4-200Zuiderhaven 38
1103449r Hendrik Arends 05:00:00 cg01:00:00 cg   54-199Schoolstraat 1
1104449v Ulbe Ypes 05:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1104449v Ulbe Ypes 05:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1105449v Akke Gerrits    x 1Kerkpoortstraat 5
1105449v Akke Gerrits    x 1Zuiderhaven 40
1106449v Jacob Johannes   x  64-198Zuiderhaven 52
1107449v Symon Sjoerds 05:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1107449v Symon Sjoerds 05:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1108449v Jacob Sybes 05:00:00 cg    6Kerkpoortstraat 5
1108449v Jacob Sybes 05:00:00 cg    6Zuiderhaven 40
1109449v Geertje Taekes     x1Kerkpoortstraat 5
1109449v Geertje Taekes     x1Zuiderhaven 40
1110449v Claaske Haeyes    x 4Kerkpoortstraat 5
1110449v Claaske Haeyes    x 4Zuiderhaven 40
1111449v Jacob Claasen 06:00:00 cg02:00:00 cg   54-221
1112449v Cornelis Hendriks 05:00:00 cg02:00:00 cg   44-220Zuiderhaven 38
1113449v Gerrit Jansen   x  3heeft 1 weeversknegt4-219/2
1114449v Beernt Beernts   x  34-219Zuiderhaven 38
1115449v Tjeerd Paulus 05:00:00 cg01:00:00 cg   54-218Zuiderhaven 38
1116450r Keimpe Bouwes     x3Kerkpoortstraat 5
1116450r Keimpe Bouwes     x3Zuiderhaven 40
1117450r Beernt Jansen 05:00:00 cg03:00:00 cg   6heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
1117450r Beernt Jansen 05:00:00 cg03:00:00 cg   6heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
1118450r Holke Obbes   x  24-216Zuiderhaven 38
1119450r Frans Mathijssen 06:00:00 cg02:00:00 cg   64-215/2Zuiderhaven 38
1120450r Imke Hendriks     x5Kerkpoortstraat 5
1120450r Imke Hendriks     x5Zuiderhaven 40
1121450rwed. Jyllis Hendriks    x 4Kerkpoortstraat 5
1121450rwed. Jyllis Hendriks    x 4Zuiderhaven 40
1122450r Frans Claeses   x  2Kerkpoortstraat 5
1122450r Frans Claeses   x  2Zuiderhaven 40
1123450r Marten Dirks 10:00:00 cg    44-203Schoolstraat 2
1123450r Marten Dirks 10:00:00 cg    44-203Schoolstraat 4
1123450r Marten Dirks 10:00:00 cg    44-203Schoolstraat 6
1123450r Marten Dirks 10:00:00 cg    44-203Schoolstraat 8
1123450r Marten Dirks 10:00:00 cg    44-203Schoolstraat 10
1123450r Marten Dirks 10:00:00 cg    44-203Schoolstraat 12
1123450r Marten Dirks 10:00:00 cg    44-203Schoolstraat 14
1123450r Marten Dirks 10:00:00 cg    44-203Schoolstraat 16
1123450r Marten Dirks 10:00:00 cg    44-203Schoolstraat 18
1123450r Marten Dirks 10:00:00 cg    44-203Schoolstraat 20
1124450rde commys Scheltinga63:00:00 cg    34-202Schoolstraat 2
1125450r Hendrik Beerns   x  4Kerkpoortstraat 5
1125450r Hendrik Beerns   x  4Zuiderhaven 40
1126450r Hendrik Jongma30:00:00 cg    5Kerkpoortstraat 5
1126450r Hendrik Jongma30:00:00 cg    5Zuiderhaven 40
1127450r Jan Jongma50:00:00 cg    34-206
1128450v Evert Oosterbaan40:00:00 cg    34-211
1129450v Berber Tytes    x 3Kerkpoortstraat 5
1129450v Berber Tytes    x 3Zuiderhaven 40
1130450v Pals Bokkes 05:00:00 cg01:00:00 cg   54-223
1131450vwed. Gerrit Hendriks   x  14-225Nutstraat 2
1131450vwed. Gerrit Hendriks   x  14-225Nutstraat 2
1132450v Pieter Meetje  x  74-227Zuiderhaven 80
1133450v Hessel Jansen 06:00:00 cg    5Kerkpoortstraat 5
1133450v Hessel Jansen 06:00:00 cg    5Zuiderhaven 40
1134450vwed. Gerrit Jansen    x 14-228
1135450v Heere Jansen van Slooten    x1Kerkpoortstraat 5
1135450v Heere Jansen van Slooten    x1Zuiderhaven 40
1136450v Ottje Ydes   x  2Kerkpoortstraat 5
1136450v Ottje Ydes   x  2Zuiderhaven 40
1137450v Hans Claver  x  3Kerkpoortstraat 5
1137450v Hans Claver  x  3Zuiderhaven 40
1138450v Folkert Pieters 50:00:00 cg06:00:00 cg   6en tot een premie eens f. 250Kerkpoortstraat 5
1138450v Folkert Pieters 50:00:00 cg06:00:00 cg   6en tot een premie eens f. 250Zuiderhaven 40
1139450vwed. Pieter Gerlofs 20:00:00 cg    24-230Zuiderhaven 76
1140451r Trijntje Greidanus  x  1Kerkpoortstraat 5
1140451r Trijntje Greidanus  x  1Zuiderhaven 40
1141451r Sipke Nauta10:00:00 cg10:00:00 cg   54-231Zuiderhaven 74
1142451r Pieter Keimpes 20:00:00 cg    34-233Zuiderhaven 70
1143451r Douwe Claases 05:00:00 cg    34-234Zuiderhaven 68
1144451r Rinse Pieters 05:00:00 cg02:00:00 cg   34-235Zuiderstraat 22
1145451rwed. Stoffel Sakes   x  34-236Zuiderstraat 20
1146451r Jacobus Pieters 06:00:00 cg01:00:00 cg   64-237
1147451r Fokke Joosten   x  24-238Zuiderstraat 18
1148451r Jan Bierma08:00:00 cg02:00:00 cg   64-239Zuiderstraat 16
1149451r Benne Thomas   x  4Kerkpoortstraat 5
1149451r Benne Thomas   x  4Zuiderhaven 40
1150451r Tjietse Freerks     x3Kerkpoortstraat 5
1150451r Tjietse Freerks     x3Zuiderhaven 40
1151451r Albert Hiddes 05:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1151451r Albert Hiddes 05:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1152451v Hendrik Dirks 08:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1152451v Hendrik Dirks 08:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1153451v Salomon Hoytes     x3Kerkpoortstraat 5
1153451v Salomon Hoytes     x3Zuiderhaven 40
1154451v Carst Hansen   x  4Kerkpoortstraat 5
1154451v Carst Hansen   x  4Zuiderhaven 40
1155451v Abraham Hoef    x3Kerkpoortstraat 5
1155451v Abraham Hoef    x3Zuiderhaven 40
1156451v Pieter Gaeles   x  4Kerkpoortstraat 5
1156451v Pieter Gaeles   x  4Zuiderhaven 40
1157451v Ruird Jansen 06:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1157451v Ruird Jansen 06:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1158451v Eeltje Tjallings   x  4Kerkpoortstraat 5
1158451v Eeltje Tjallings   x  4Zuiderhaven 40
1159451v Hendrik Jansen Douwes05:00:00 cg    64-242
1160451v Symon Hiddes   x  34-243
1161451v Hendrik Jansen    x 44-244
1162451v Sybe Lieuwes 06:00:00 cg    44-245
1163451v Wypke Jans   x  54-245/2Zuidersteeg 9
1164452rwed. IJsbrand Salvus     x2Kerkpoortstraat 5
1164452rwed. IJsbrand Salvus     x2Zuiderhaven 40
1165452r Hendrik Camphuys    x6Kerkpoortstraat 5
1165452r Hendrik Camphuys    x6Zuiderhaven 40
1166452r Jan Jansen   x  6heeft 1 weeversknegt4-249
1167452r Hendrik Martens   x  4Kerkpoortstraat 5
1167452r Hendrik Martens   x  4Zuiderhaven 40
1168452rwed. Jacob Jansen    x 2Kerkpoortstraat 5
1168452rwed. Jacob Jansen    x 2Zuiderhaven 40
1169452r Allert Geerts 13:00:00 cg02:00:00 cg   6Kerkpoortstraat 5
1169452r Allert Geerts 13:00:00 cg02:00:00 cg   6Zuiderhaven 40
1170452r Doitse Anes 05:00:00 cg    54-250
1171452rwed. Abe Jacobs   x  14-253Zuiderstraat 8
1172452r Douwe Lieuwes 06:00:00 cg    34-254Zuiderstraat 6
1173452r Pieter Gerrits 06:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1173452r Pieter Gerrits 06:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1174452r Willem Joosten    x 7Kerkpoortstraat 5
1174452r Willem Joosten    x 7Zuiderhaven 40
1175452r Douwe Claasen 05:00:00 cg    5Kerkpoortstraat 5
1175452r Douwe Claasen 05:00:00 cg    5Zuiderhaven 40
1176452vwed. Schelte Tytes 05:00:00 cg    64-255Zuiderstraat 13
1177452v Ype IJsbrands 08:00:00 cg    44-256Zuiderstraat 15
1178452v Jurjen Carsten 30:00:00 cg    54-257Zuiderstraat 17
1178452v Jurjen Carsten 30:00:00 cg    54-257Zuiderstraat 19
1179452v Tjerk Andrys 08:00:00 cg    64-258Zuiderstraat 21
1180452v Jetse Wouters 10:00:00 cg    44-259Zuiderstraat 23
1180452v Jetse Wouters 10:00:00 cg    44-259Zuiderstraat 25
1181452v Wybren Douwes 06:00:00 cg02:00:00 cg   24-260Zuiderstraat 27
1182452v Abraham Vermeulen05:00:00 cg    74-261Zuiderstraat 29
1182452v Abraham Vermeulen05:00:00 cg    74-261Zuiderstraat 29
1183452v Beernt Hendriks     x44-262Zuiderstraat 31
1184553v Cornelis Jacobus 10:00:00 cg02:00:00 cg   35-001Voorstraat 94
1185553v Abraham Israëls 15:00:00 cg03:00:00 cg   75-001Voorstraat 94
1186553v Jelle Stijl45:00:00 cg05:00:00 cg   35-002Voorstraat 92
1187553v Gouke Hingst30:00:00 cg02:00:00 cg   45-003Voorstraat 90
1188553v Hendrik Harmens 10:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1188553v Hendrik Harmens 10:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1189553v Dirk Hendriks 14:00:00 cg03:00:00 cg   35-003Voorstraat 90
1190553vcontrarolleur van Dalsen30:00:00 cg10:00:00 cg   45-006Voorstraat 84
1191553v Douwe Pieters 10:00:00 cg    35-006Voorstraat 84
1192553v Claas Jansen Pot25:00:00 cg03:00:00 cg   35-007Voorstraat 82
1193553vwed. burgemeester Laquart45:00:00 cg    65-008Voorstraat 80
1194553vrentmeester Lanting40:00:00 cg    45-009Voorstraat 78
1195553v Willem Westerhof15:00:00 cg    25-010Voorstraat 76
1196554r Benjamin Levy10:00:00 cg    35-011Voorstraat 76
1197554r Wytse Heins  x  25-012Kleine Kerkstraat 1
1198554r Jan Martens 05:00:00 cg    25-012Kleine Kerkstraat 1
1199554r Lijsbeth Wybrens     x1Kerkpoortstraat 5
1199554r Lijsbeth Wybrens     x1Zuiderhaven 40
1200554r Baukjen Piers     x3Kerkpoortstraat 5
1200554r Baukjen Piers     x3Zuiderhaven 40
1201554r Lykle Reitses 08:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1201554r Lykle Reitses 08:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1202554r Tjietske Reitses 08:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1202554r Tjietske Reitses 08:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1203554r Marijke Davids 03:00:00 cg    15-013Kleine Kerkstraat 5
1204554r Broer Wybrens 10:00:00 cg    45-014Kleine Kerkstraat 7
1205554rwed. Dirk Jyllis     x2Kerkpoortstraat 5
1205554rwed. Dirk Jyllis     x2Zuiderhaven 40
1206554r Pieter Harmens     x4Kerkpoortstraat 5
1206554r Pieter Harmens     x4Zuiderhaven 40
1207554r Keimpe Bouwes 06:00:00 cg    15-016Kleine Kerkstraat 18
1208554r Jan Uilkes   x  25-016/2Kleine Kerkstraat 14
1208554r Jan Uilkes   x  25-016/2Kleine Kerkstraat 16
1209554v Abe Harmens   x  35-017Kleine Kerkstraat 12
1210554v Jelle Haeyes 10:00:00 cg    35-018Kleine Kerkstraat 10
1211554v Dirk Beerns 12:00:00 cg    35-019Kleine Kerkstraat 8
1212554v Wyger Jarigs 07:00:00 cg    65-020Kleine Kerkstraat 6
1213554v Lieuwe Everts 08:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1213554v Lieuwe Everts 08:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1214554v Jelte Douwes 10:00:00 cg    35-021Kleine Kerkstraat 6
1215554vwed. Reiner Pieters 12:00:00 cg    5heeft 1 slaper5-023Kleine Kerkstraat 4
1216554v Arjen Wassenaar30:00:00 cg    65-024Voorstraat 74
1217554vwed. Gerrit Gerrits 25:00:00 cg    55-025Voorstraat 72
1218554v Cornelis Louwrens 20:00:00 cg    65-026Voorstraat 70
1219554v Gijsbert Wildschut75:00:00 cg    75-027Voorstraat 68
1220554v Jarig Westra40:00:00 cg05:00:00 cg   65-028Voorstraat 66
1221555rwed. Stinstra50:00:00 cg    45-029Voorstraat 64
1222555r Jan Bretel12:00:00 cg    35-030Voorstraat 62
1223555r Lieuwe Willems 15:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
1223555r Lieuwe Willems 15:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
1224555r Jan Gerrits 08:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1224555r Jan Gerrits 08:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1225555r Sipke Dirks 05:00:00 cg    35-031Simon Stijlstraat 1
1226555r Feyke Collinga15:00:00 cg    55-032Simon Stijlstraat 3
1227555r Claas Doedes 15:00:00 cg    25-033Simon Stijlstraat 5
1228555rwed. Pieter Douwes    x 1Kerkpoortstraat 5
1228555rwed. Pieter Douwes    x 1Zuiderhaven 40
1229555rwed. Voorda15:00:00 cg05:00:00 cg   75-034Simon Stijlstraat 7
1230555r Jan Douwes 10:00:00 cg    25-035Simon Stijlstraat 9
1231555r Jan Blauw10:00:00 cg    35-035Simon Stijlstraat 9
1232555r Johannes Baltus   x  35-038Grote Kerkstraat 11
1233555v Joris Beerns   x  4Kerkpoortstraat 5
1233555v Joris Beerns   x  4Zuiderhaven 40
1234555v Hessel Lammerts   x  2Kerkpoortstraat 5
1234555v Hessel Lammerts   x  2Zuiderhaven 40
1235555v Jacob Dirks 05:00:00 cg01:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
1235555v Jacob Dirks 05:00:00 cg01:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
1236555v Pieter Hendriks 20:00:00 cg    25-039Grote Kerkstraat 13
1236555v Pieter Hendriks 20:00:00 cg    25-039Grote Kerkstraat 13
1237555vwed. Dirk Hendriks 10:00:00 cg    35-040Grote Kerkstraat 15
1238555v Beernt Dirks 10:00:00 cg    35-041Grote Kerkstraat 17
1238555v Beernt Dirks 10:00:00 cg    35-041Grote Kerkstraat 17
1239555v Hans Abrahams 08:00:00 cg    6Kerkpoortstraat 5
1239555v Hans Abrahams 08:00:00 cg    6Zuiderhaven 40
1240555v Trijntje Pieters 02:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1240555v Trijntje Pieters 02:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1241555v Pietje Ages 02:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1241555v Pietje Ages 02:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1242555v Trijntje Feykes 03:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1242555v Trijntje Feykes 03:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1243555v Rinske Marnstra  x  1Kerkpoortstraat 5
1243555v Rinske Marnstra  x  1Zuiderhaven 40
1244555v Tjalling Hylkes 06:00:00 cg    2heeft 1 weeversknegt en logeert 1 slaper5-043Grote Kerkstraat 21
1245556r Tjeerd Tjeerds 15:00:00 cg02:00:00 cg   55-044Grote Kerkstraat 23
1246556r Pieter Gerrits 08:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1246556r Pieter Gerrits 08:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1247556r Sytske Rintjes   x  1Kerkpoortstraat 5
1247556r Sytske Rintjes   x  1Zuiderhaven 40
1248556r Doeke Symons 12:00:00 cg    45-046Heiligeweg 21
1249556r Antje Pieters    x 1Kerkpoortstraat 5
1249556r Antje Pieters    x 1Zuiderhaven 40
1250556rwed. Sikke Jansen     x4Kerkpoortstraat 5
1250556rwed. Sikke Jansen     x4Zuiderhaven 40
1251556r Keimpe Tjeerds 12:00:00 cg01:00:00 cg   35-047Heiligeweg 23
1252556rwed. Pieke Hommes    x 15-047Heiligeweg 23
1253556rwed. Keimpe Gerrits 06:00:00 cg02:00:00 cg   35-048Heiligeweg 25
1254556r Wyger Cornelis 06:00:00 cg02:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
1254556r Wyger Cornelis 06:00:00 cg02:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
1255556r Antje Feykes 04:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1255556r Antje Feykes 04:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1256556rwed. Yde Wijngaarden10:00:00 cg    45-050Heiligeweg 27
1257556v Abel Dirks 09:00:00 cg01:00:00 cg   35-053Grote Kerkstraat 24
1257556v Abel Dirks 09:00:00 cg01:00:00 cg   35-053Heiligeweg 19
1258556vwed. Jacob Dirks   x  2Kerkpoortstraat 5
1258556vwed. Jacob Dirks   x  2Zuiderhaven 40
1259556v Pieter Joekkes   x  1Kerkpoortstraat 5
1259556v Pieter Joekkes   x  1Zuiderhaven 40
1260556vsoldaet Jan Schilt   x 4Kerkpoortstraat 5
1260556vsoldaet Jan Schilt   x 4Zuiderhaven 40
1261556v Jacob Jeremias 10:00:00 cg    25-055Grote Kerkstraat 20
1262556vwed. Pieter Jacobs    x 1Kerkpoortstraat 5
1262556vwed. Pieter Jacobs    x 1Zuiderhaven 40
1263556v Jan Bouwes 20:00:00 cg    45-056Grote Kerkstraat 18
1264556v Beitske Sybes 03:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1264556v Beitske Sybes 03:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1265556v Rein Gerlofs 05:00:00 cg    2heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
1265556v Rein Gerlofs 05:00:00 cg    2heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
1266556v Sybrigjen Hoytes 05:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1266556v Sybrigjen Hoytes 05:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1267556vwed. Jan Schonebeek03:00:00 cg    15-058Grote Kerkstraat 14
1268556v Antje Jarigs   x  1Kerkpoortstraat 5
1268556v Antje Jarigs   x  1Zuiderhaven 40
1269557r Claas Harings 05:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1269557r Claas Harings 05:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1270557r Jan Tjeerds 10:00:00 cg02:00:00 cg   25-059Grote Kerkstraat 12
1271557r Jan Gerrits 10:00:00 cg    75-059/2Grote Kerkstraat 8
1271557r Jan Gerrits 10:00:00 cg    75-059/2Grote Kerkstraat 10
1272557r Pieter Jochems 08:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1272557r Pieter Jochems 08:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1273557r Hessel Beima08:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1273557r Hessel Beima08:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1274557r Jan Claasen 06:00:00 cg02:00:00 cg   25-061Grote Kerkstraat 4
1275557r Janke Pieters   x  1Kerkpoortstraat 5
1275557r Janke Pieters   x  1Zuiderhaven 40
1276557r Rinske Willems    x 1Kerkpoortstraat 5
1276557r Rinske Willems    x 1Zuiderhaven 40
1277557r Foppe Symons 05:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1277557r Foppe Symons 05:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1278557r Grietje Hendriks    x 1Kerkpoortstraat 5
1278557r Grietje Hendriks    x 1Zuiderhaven 40
1279557rwed. Servaes Willems     x3Kerkpoortstraat 5
1279557rwed. Servaes Willems     x3Zuiderhaven 40
1280557r Dirk Alberts 06:00:00 cg02:00:00 cg   4heeft 2 weeversknegts5-062Grote Kerkstraat 2
1281557v Pieter Bokkes 10:00:00 cg    35-063Lanen 87
1282557v Jacob Joosten 08:00:00 cg    25-063Lanen 87
1283557v Pieter Dirks 12:00:00 cg    45-064Lanen 91
1284557v Hein Freerks 12:00:00 cg    25-065Lanen 93
1285557v Jan Claasen 10:00:00 cg    25-065/2Lanen 86
1286557v Folkert Jacobs 12:00:00 cg01:00:00 cg   55-065/3Lanen 84
1287557v Hessel Haeyes 05:00:00 cg    25-066Lanen 82
1288557vwed. Geert Dirks 08:00:00 cg01:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
1288557vwed. Geert Dirks 08:00:00 cg01:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
1289557vwed. Albert Gerrits    x 1Kerkpoortstraat 5
1289557vwed. Albert Gerrits    x 1Zuiderhaven 40
1290557v Uilke Foekes 05:00:00 cg    25-068Lanen 82
1291557vwed. Douwe Jansen 12:00:00 cg02:00:00 cg   35-069Spekmarkt 1
1292557v Wopke Edsgers 06:00:00 cg    45-069Spekmarkt 1
1293558r Johannes Gerrits 06:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1293558r Johannes Gerrits 06:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1294558r Janke Wildschut  x  15-070Heiligeweg 1
1295558r Rein Sjoukes 10:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1295558r Rein Sjoukes 10:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1296558rwed. Bauke Pieters 10:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1296558rwed. Bauke Pieters 10:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1297558r Jacob Joukes   x  25-077Heiligeweg 15
1298558r Jarig Adema07:00:00 cg03:00:00 cg   15-072Heiligeweg 5
1299558r Filippus Swart20:00:00 cg    25-073Heiligeweg 7
1300558r Haeye Gerkes 18:00:00 cg02:00:00 cg   65-074Heiligeweg 9
1301558r Frans Fransen 08:00:00 cg    3heeft 1 weeversknegtKerkpoortstraat 5
1301558r Frans Fransen 08:00:00 cg    3heeft 1 weeversknegtZuiderhaven 40
1302558r Tyte Jansen   x  2Kerkpoortstraat 5
1302558r Tyte Jansen   x  2Zuiderhaven 40
1303558r Heere Hoytes 12:00:00 cg    55-076Heiligeweg 13
1304558r Minne Ruirds 06:00:00 cg    65-078Heiligeweg 17
1305558v Hylke Harmens     x6Kerkpoortstraat 5
1305558v Hylke Harmens     x6Zuiderhaven 40
1306558v Pieter Jansen 10:00:00 cg02:00:00 cg   35-079Grote Kerkstraat 26
1307558v Florus Pieters 10:00:00 cg    4heeft 1 weeversknegtKerkpoortstraat 5
1307558v Florus Pieters 10:00:00 cg    4heeft 1 weeversknegtZuiderhaven 40
1308558vwed. Ruyrd Willems 04:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1308558vwed. Ruyrd Willems 04:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1309558v Jacob Wybrens 12:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
1309558v Jacob Wybrens 12:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
1310558v Hendrik Paulus 10:00:00 cg    25-081Grote Kerkstraat 32
1311558v Jacob Dirks 12:00:00 cg    35-082Grote Kerkstraat 36
1312558v Haeye Pieters 08:00:00 cg    35-083Grote Kerkstraat 34
1313558v Beernt Hendriks 08:00:00 cg01:00:00 cg   2heeft 2 weeversknegts5-084Grote Kerkstraat 38
1314558v Hendrik Warners 06:00:00 cg    6Kerkpoortstraat 5
1314558v Hendrik Warners 06:00:00 cg    6Zuiderhaven 40
1315558v Johannes Lodewijks     x3Kerkpoortstraat 5
1315558v Johannes Lodewijks     x3Zuiderhaven 40
1316558vwed. Abraham Tjommes 06:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1316558vwed. Abraham Tjommes 06:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1317559r Reyn Feytes 08:00:00 cg    35-086Grote Kerkstraat 42
1317559r Reyn Feytes 08:00:00 cg    35-086Grote Kerkstraat 44
1318559r Cornelis Lautenbach10:00:00 cg    6Kerkpoortstraat 5
1318559r Cornelis Lautenbach10:00:00 cg    6Zuiderhaven 40
1319559r Imke Johannes 04:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1319559r Imke Johannes 04:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1320559r Allert Crol  x  45-087Grote Kerkstraat 46
1321559r Jan Beerns 06:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
1321559r Jan Beerns 06:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
1322559r Willem Jansen 08:00:00 cg    4heeft 1 weeverknegtKerkpoortstraat 5
1322559r Willem Jansen 08:00:00 cg    4heeft 1 weeverknegtZuiderhaven 40
1323559r Beernt Beernts 10:00:00 cg    4heeft 2 weeversknegts5-088Kerkpad 1
1324559r Jelle Lykles 10:00:00 cg    45-089Kerkpad 4
1325559r Pieter Ulbes 04:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1325559r Pieter Ulbes 04:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1326559rwed. Hendrik Caspars 06:00:00 cg01:00:00 cg   2heeft 2 weeversknegts5-090Kerkpad 12
1327559rwed. burgemeester Hilma10:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1327559rwed. burgemeester Hilma10:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1328559r Harmen Gerrits 05:00:00 cg02:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
1328559r Harmen Gerrits 05:00:00 cg02:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
1329559v Freerk Lucas 10:00:00 cg    35-093
1330559vwed. Fedde Reins 04:00:00 cg    45-094
1331559v Trijntje Jelles 03:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1331559v Trijntje Jelles 03:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1332559v Harmen Harmens 06:00:00 cg    4heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
1332559v Harmen Harmens 06:00:00 cg    4heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
1333559v Caspar Dirks 05:00:00 cg01:00:00 cg   35-096/3
1334559v Jan Gerrits 06:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1334559v Jan Gerrits 06:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1335559v Jan Wybrens 06:00:00 cg02:00:00 cg   2heeft 2 weeversknegts5-096/2
1336559v Jochem Meyes     x7Kerkpoortstraat 5
1336559v Jochem Meyes     x7Zuiderhaven 40
1337559v Gerrit Harmens   x  3heeft 1 weeverknegt5-099
1338559v Minne Cornelis     x5Kerkpoortstraat 5
1338559v Minne Cornelis     x5Zuiderhaven 40
1339559vsoldaet Beernt Hendriks    x 4Kerkpoortstraat 5
1339559vsoldaet Beernt Hendriks    x 4Zuiderhaven 40
1340559v Gerben Jetses     x45-099/4
1341560r Jacob Jansen 05:00:00 cg    45-100/2
1342560r Pieter Jacobs   x  25-100/3
1343560rwed. Gabe Douwes 03:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1343560rwed. Gabe Douwes 03:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1344560r Harrit Eeuwes 06:00:00 cg02:00:00 cg   45-101
1345560r Lammert Feyes 08:00:00 cg02:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
1345560r Lammert Feyes 08:00:00 cg02:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
1346560r Wybe Harmens     x4Kerkpoortstraat 5
1346560r Wybe Harmens     x4Zuiderhaven 40
1347560r Pieter Hylkes 08:00:00 cg02:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
1347560r Pieter Hylkes 08:00:00 cg02:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
1348560r Gerrit Arends 08:00:00 cg    5heeft 2 weeversknegts5-102/2
1349560r Sybren Taekes 05:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1349560r Sybren Taekes 05:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1350560r Jan Jelles     x85-103Gardenierstraat 3
1351560r Haeye Keimpes 10:00:00 cg02:00:00 cg   45-104Gardenierstraat 3
1352560r Freerk Tjeerds   x  55-104/2Gardenierstraat 5
1353560vwed. Pieter van Campen  x  35-105Gardenierstraat 7
1354560v Jan J. van Haerlem10:00:00 cg    35-105/2
1355560v Pieter Pieters     x3Kerkpoortstraat 5
1355560v Pieter Pieters     x3Zuiderhaven 40
1356560v Beernt Jansen 06:00:00 cg02:00:00 cg   3heeft 1 weeverknegtKerkpoortstraat 5
1356560v Beernt Jansen 06:00:00 cg02:00:00 cg   3heeft 1 weeverknegtZuiderhaven 40
1357560v Elbert Heyns   x  2Kerkpoortstraat 5
1357560v Elbert Heyns   x  2Zuiderhaven 40
1358560v Stoffel Christiaens 06:00:00 cg    4heeft 1 weeverknegt5-106
1359560v Heere Adams   x  2Kerkpoortstraat 5
1359560v Heere Adams   x  2Zuiderhaven 40
1360560v Gerrit Jelles 06:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1360560v Gerrit Jelles 06:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1361560v Jan Roelofs 06:00:00 cg    45-107/2Borstelsteeg 10
1362560v Aukjen Hessels 02:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1362560v Aukjen Hessels 02:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1363560v Luitjen Meinderts    x 35-108/2
1364560v Fokke Martens 05:00:00 cg    25-109
1365561r IJsbrand Jochems 06:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1365561r IJsbrand Jochems 06:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1366561r Gerrit Hendriks 06:00:00 cg    6heeft 2 weeversknegtsKerkpoortstraat 5
1366561r Gerrit Hendriks 06:00:00 cg    6heeft 2 weeversknegtsZuiderhaven 40
1367561r Marten Martens 08:00:00 cg    35-110/2
1368561r Haantje Jacobs 05:00:00 cg    35-110/3
1369561r Hendriks Eiberts 05:00:00 cg03:00:00 cg   25-110/4
1370561r Arent Jansen 06:00:00 cg02:00:00 cg   6Kerkpoortstraat 5
1370561r Arent Jansen 06:00:00 cg02:00:00 cg   6Zuiderhaven 40
1371561r Ymke Dirks 04:00:00 cg    75-111
1372561r Jan Jetses 03:00:00 cg01:00:00 cg   25-111/2
1373561r Hessel Jacobs 03:00:00 cg01:00:00 cg   35-112
1374561r Allert Lieuwes     x35-112/2
1375561r Haeye Boeles 08:00:00 cg    5Kerkpoortstraat 5
1375561r Haeye Boeles 08:00:00 cg    5Zuiderhaven 40
1376561r Jan Zeilmaeker15:00:00 cg    7Kerkpoortstraat 5
1376561r Jan Zeilmaeker15:00:00 cg    7Zuiderhaven 40
1377561v Robijn Cornelis 07:00:00 cg    25-112/4Heiligeweg 34
1378561vwed. Joost Popta  x  25-112/5Heiligeweg 32
1379561v Reyner Jansen 10:00:00 cg02:00:00 cg   35-115Heiligeweg 30
1380561v Jacob Jelles 08:00:00 cg    35-116Heiligeweg 28
1381561v Willem Claasen 10:00:00 cg02:00:00 cg   35-117Heiligeweg 26
1382561v Jacob Willems 10:00:00 cg    45-118Heiligeweg 24
1383561v Jacob Cornelis 08:00:00 cg    35-119Heiligeweg 22
1384561v Joseph Gottier08:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
1384561v Joseph Gottier08:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
1385561v Doekle Wybes 15:00:00 cg03:00:00 cg   85-120Heiligeweg 20
1386561v Pier Heins 32:00:00 cg    35-121Heiligeweg 16
1386561v Pier Heins 32:00:00 cg    35-121Heiligeweg 18
1387561vwed. Douwe Martens 06:00:00 cg    35-122Heiligeweg 14
1388561v Gerrit Jacobs 10:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1388561v Gerrit Jacobs 10:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1389562rvroedsman Roosen15:00:00 cg    25-123Heiligeweg 12
1390562r Boote Gerbens   x  2Kerkpoortstraat 5
1390562r Boote Gerbens   x  2Zuiderhaven 40
1391562r Janneke Jelles     x2Kerkpoortstraat 5
1391562r Janneke Jelles     x2Zuiderhaven 40
1392562r Antje Leyen   x 2Kerkpoortstraat 5
1392562r Antje Leyen   x 2Zuiderhaven 40
1393562rsoldaet Pieter Plas   x 5Kerkpoortstraat 5
1393562rsoldaet Pieter Plas   x 5Zuiderhaven 40
1394562r Wybe Pieters    x 45-124/2Heiligeweg 8
1395562r Jan Markus   x  35-125Schritsen 67
1396562rwed. Andrys Sytses     x1Kerkpoortstraat 5
1396562rwed. Andrys Sytses     x1Zuiderhaven 40
1397562rwed. Gerrit Willems    x 15-126Spekmarkt 6
1398562r Frans Jansen 15:00:00 cg02:00:00 cg   35-127Spekmarkt 4
1399562rwed. Marten Gillis 08:00:00 cg04:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
1399562rwed. Marten Gillis 08:00:00 cg04:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
1400562rboode Peima20:00:00 cg    25-129Lanen 80
1401562v Filippus Bos10:00:00 cg04:00:00 cg   25-130Lanen 78
1402562v Paulus Jansen 10:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1402562v Paulus Jansen 10:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1403562v Aeltje Jans    x 2Kerkpoortstraat 5
1403562v Aeltje Jans    x 2Zuiderhaven 40
1404562v Albertje Jans    x 2Kerkpoortstraat 5
1404562v Albertje Jans    x 2Zuiderhaven 40
1405562vsoldaet Gerrit Jansen    x 2Kerkpoortstraat 5
1405562vsoldaet Gerrit Jansen    x 2Zuiderhaven 40
1406562v Lijsbeth Pieters     x25-132Lanen 76
1407562v Wemke Pieters     x25-132Lanen 76
1408562v Jantje Fransen    x 3Kerkpoortstraat 5
1408562v Jantje Fransen    x 3Zuiderhaven 40
1409562v Fettje Folkerts    x 3Kerkpoortstraat 5
1409562v Fettje Folkerts    x 3Zuiderhaven 40
1410562v Willem Gerrits 06:00:00 cg02:00:00 cg   65-139Lanen 74
1411562v Judikjen Joukes   x  1Kerkpoortstraat 5
1411562v Judikjen Joukes   x  1Zuiderhaven 40
1412562v Jacob Lolles Kok20:00:00 cg02:00:00 cg   65-141Lanen 70
1413562v Pieter Eelkes   x  35-142Lanen 66
1414562v Christiaan Charpentier10:00:00 cg    25-143Lanen 64
1415562v Sjoerd Dirks   x  35-144Lanen 62
1416563r Pybe Jacobs   x  4Kerkpoortstraat 5
1416563r Pybe Jacobs   x  4Zuiderhaven 40
1417563r Sjoerd Lammerts 10:00:00 cg02:00:00 cg   35-144Lanen 62
1418563r Laas Piers    x 1Kerkpoortstraat 5
1418563r Laas Piers    x 1Zuiderhaven 40
1419563rwed. IJsbrand Dirks 03:00:00 cg    25-145Lanen 60
1420563r Harmen Rijks 08:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
1420563r Harmen Rijks 08:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
1421563r Sybrand Camsma30:00:00 cg    55-153Lanen 58
1422563r Johannes Bensonides06:00:00 cg    25-154Lanen 56
1423563r Jaapjen Claases   x  1Kerkpoortstraat 5
1423563r Jaapjen Claases   x  1Zuiderhaven 40
1424563rwed. Claas Aerts    x 1Kerkpoortstraat 5
1424563rwed. Claas Aerts    x 1Zuiderhaven 40
1425563r Harmen Hendriks 08:00:00 cg    5Kerkpoortstraat 5
1425563r Harmen Hendriks 08:00:00 cg    5Zuiderhaven 40
1426563r Jan Harmens 10:00:00 cg02:00:00 cg   25-155Lanen 54
1427563r Jacob Cornelis 05:00:00 cg    25-156Lanen 52
1428563v Hylke Abbes 08:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
1428563v Hylke Abbes 08:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
1429563v Maeike Meintes    x 1Kerkpoortstraat 5
1429563v Maeike Meintes    x 1Zuiderhaven 40
1430563v Keimpe Hoytes 20:00:00 cg02:00:00 cg   75-159Lanen 46
1431563v Jan Annes 05:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1431563v Jan Annes 05:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1432563v Dieuke Jurjens    x 15-160Lanen 44
1433563v Sybout Buma12:00:00 cg    25-161Lanen 42
1434563v Johannes Jansen 05:00:00 cg    25-162Lanen 40
1435563v Pietje Lieuwes 02:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1435563v Pietje Lieuwes 02:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1436563v Antje Beerns 02:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1436563v Antje Beerns 02:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1437563v Romke Jansen 12:00:00 cg    6Kerkpoortstraat 5
1437563v Romke Jansen 12:00:00 cg    6Zuiderhaven 40
1438563v Tijs Hendriks 10:00:00 cg    55-164Lanen 36
1439563v Heere Martens    x 4Kerkpoortstraat 5
1439563v Heere Martens    x 4Zuiderhaven 40
1440564r Sjoerd Johannes 06:00:00 cg02:00:00 cg   35-165Lanen 34
1441564r Anne Sytses 12:00:00 cg02:00:00 cg   35-166Lanen 32
1442564r Okke Bootes 08:00:00 cg    35-167Lanen 30
1442564r Okke Bootes 08:00:00 cg    35-167Lanen 30
1443564r Lucas Bos   x 6Kerkpoortstraat 5
1443564r Lucas Bos   x 6Zuiderhaven 40
1444564r Pieter Cornelis     x65-168Jekelsteeg 1
1445564r Antje Allerds    x 2Kerkpoortstraat 5
1445564r Antje Allerds    x 2Zuiderhaven 40
1446564rwed. Gerben Aukes 10:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
1446564rwed. Gerben Aukes 10:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
1447564r Trijntje Lieuwes    x 1Kerkpoortstraat 5
1447564r Trijntje Lieuwes    x 1Zuiderhaven 40
1448564r Take Dijksma 20:00:00 cg05:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
1448564r Take Dijksma 20:00:00 cg05:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
1449564r Tijs Nannings 06:00:00 cg    45-170Schritsen 25
1450564rboode Zeeman20:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1450564rboode Zeeman20:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1451564r Anskjen Andles 02:10:00 cg    15-172Schritsen 29
1452564v Jelle Jetses 16:00:00 cg    35-173Schritsen 31
1453564v Pieter Keimpes 10:00:00 cg05:00:00 cg   35-174Schritsen 33
1454564v Harm. van der Geest12:00:00 cg02:00:00 cg   25-175Schritsen 35
1455564v Jan Hessels 12:00:00 cg    25-176Schritsen 37
1456564v Geert Steenfeld12:00:00 cg03:00:00 cg   35-177Schritsen 39
1457564vwed. Foppe Foppes     x1Kerkpoortstraat 5
1457564vwed. Foppe Foppes     x1Zuiderhaven 40
1458564v Jan Jansen 08:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
1458564v Jan Jansen 08:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
1459564v Wytse Cornelis 12:00:00 cg03:00:00 cg   25-152Schritsen 41
1460564v Jan Wybrens 20:00:00 cg    25-151Schritsen 43
1461564v Hessel Doekles 10:00:00 cg02:00:00 cg   25-150Schritsen 45
1462564vwed. Hendrik Martens    x 65-149Schritsen 47
1463564v Lammert Sybrens 06:00:00 cg02:00:00 cg   55-148Schritsen 49
1464565r Symon de Haas25:00:00 cg05:00:00 cg   85-147Schritsen 51
1465565r Abraham Wijngaerden15:00:00 cg    35-171Schritsen 27
1466565r Lijsbeth Claases    x 1Kerkpoortstraat 5
1466565r Lijsbeth Claases    x 1Zuiderhaven 40
1467565r Schelte Sipkes 08:00:00 cg    65-170Schritsen 25
1468565rwed. Jarig Claver06:00:00 cg    5Kerkpoortstraat 5
1468565rwed. Jarig Claver06:00:00 cg    5Zuiderhaven 40
1469565r Hans Jansen 05:00:00 cg    55-137Schritsen 57
1470565r Foekke Johannes 10:00:00 cg    25-136Schritsen 61
1471565r Sybe Stoffels 05:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1471565r Sybe Stoffels 05:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1472565r Hendrik Paulus   x  2Kerkpoortstraat 5
1472565r Hendrik Paulus   x  2Zuiderhaven 40
1473565r Dirk Jacobs 08:00:00 cg02:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
1473565r Dirk Jacobs 08:00:00 cg02:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
1474565r Yttje Claases 06:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1474565r Yttje Claases 06:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1475565r Antje Claases 06:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1475565r Antje Claases 06:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1476565r Sytse Annes 12:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
1476565r Sytse Annes 12:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
1477565v Daniël Christoffels 06:00:00 cg    45-132/2Schritsen 65
1478565v Christiaen Burman  x  3Kerkpoortstraat 5
1478565v Christiaen Burman  x  3Zuiderhaven 40
1479666vwed. Claas Hindelopen40:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1479666vwed. Claas Hindelopen40:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1480666v Caye Slaapkool20:00:00 cg05:00:00 cg   36-018Voorstraat 36
1480666v Caye Slaapkool20:00:00 cg05:00:00 cg   36-018Sint Odolphisteeg 3
1481666v Pietje Heeres   x  1Kerkpoortstraat 5
1481666v Pietje Heeres   x  1Zuiderhaven 40
1482666v Pieter Sakes    x 46-019Sint Odolphisteeg 2
1482666v Pieter Sakes    x 46-019Sint Odolphisteeg 2
1483666v Douwe Jansen 16:00:00 cg04:00:00 cg   56-020Voorstraat 34
1484666v Petrus Ferwerda35:00:00 cg05:00:00 cg   36-021Voorstraat 32
1485666v Dirk Wynia  x  2Kerkpoortstraat 5
1485666v Dirk Wynia  x  2Zuiderhaven 40
1486666v Boote Oebles 05:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1486666v Boote Oebles 05:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1487666v Sybrigjen Hiddes    x 2Kerkpoortstraat 5
1487666v Sybrigjen Hiddes    x 2Zuiderhaven 40
1488666v Beitske Minnes   x  1Kerkpoortstraat 5
1488666v Beitske Minnes   x  1Zuiderhaven 40
1489666v Jan IJsenbeek50:00:00 cg    56-023Voorstraat 28
1490666v Frederik Schotsman20:00:00 cg05:00:00 cg   36-024Voorstraat 26
1491667r Jan Hoogland10:00:00 cg05:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
1491667r Jan Hoogland10:00:00 cg05:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
1492667rde hr. Haarsma40:00:00 cg    26-026Voorstraat 24
1493667r Claas Nauta25:00:00 cg05:00:00 cg   46-027Voorstraat 22
1494667rde secrtrs. Braam  x  0heeft te sexbierum aangeevinge gedaen6-028Voorstraat 20
1495667rde juffrs. Vermeersch30:00:00 cg10:00:00 cg   56-029Voorstraat 18
1496667r Meyer Marcus 07:00:00 cg01:00:00 cg   6Kerkpoortstraat 5
1496667r Meyer Marcus 07:00:00 cg01:00:00 cg   6Zuiderhaven 40
1497667r Tyttje Haeyes     x2Kerkpoortstraat 5
1497667r Tyttje Haeyes     x2Zuiderhaven 40
1498667r Trijntje Haeyes     x2Kerkpoortstraat 5
1498667r Trijntje Haeyes     x2Zuiderhaven 40
1499667r Susanna Haeyes 02:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1499667r Susanna Haeyes 02:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1500667rwed. Sytse Harkes     x5Kerkpoortstraat 5
1500667rwed. Sytse Harkes     x5Zuiderhaven 40
1501667r Jan Sybrens 10:00:00 cg    56-030Voorstraat 16
1502667r Claas Braam  x  0segt onder Almenum aangegeeven te hebben6-031Voorstraat 14
1503667r Johannes Ferwerda35:00:00 cg05:00:00 cg   36-032Voorstraat 12
1504667vvroedsman Siccama20:00:00 cg    46-033Voorstraat 10
1505667vwed. Jan P. Scheltema  x  16-033Voorstraat 10
1506667vwed. burgemr. Rijpema60:00:00 cg    66-034Voorstraat 8
1507667v Jacob Harmens 14:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1507667v Jacob Harmens 14:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1508667vwed. Cornelis Fokkes 52:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
1508667vwed. Cornelis Fokkes 52:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
1509667vwed. Johannes Baltus 12:00:00 cg    26-037Voorstraat 2
1510667v Marten Ates    x 3Kerkpoortstraat 5
1510667v Marten Ates    x 3Zuiderhaven 40
1511667v Antje Jakles 02:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1511667v Antje Jakles 02:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1512667v Meinert van Hoek10:00:00 cg    86-038Kleine Bredeplaats 1
1513667v Tjeerd Radsma20:00:00 cg    36-039Kleine Bredeplaats 3
1514667v Joseph Norden15:00:00 cg    36-040Kleine Bredeplaats 5
1515667v Rein Hoytes Brouwer14:00:00 cg02:00:00 cg   36-041Kleine Bredeplaats 7
1516668rburgemr. Bretton15:00:00 cg05:00:00 cg   26-042Kleine Bredeplaats 9
1517668rwed. Sybeda05:00:00 cg    16-043Kleine Bredeplaats 11
1518668rwed. Jan Geerts 06:00:00 cg    16-043Kleine Bredeplaats 11
1519668r Jan Heyns 15:00:00 cg03:00:00 cg   36-044Kleine Bredeplaats 13
1520668r Antje Scheltes    x 1Kerkpoortstraat 5
1520668r Antje Scheltes    x 1Zuiderhaven 40
1521668r Jan Pieters 08:00:00 cg    36-046Poortje 3
1522668r Baukjen Okkes 02:10:00 cg01:00:00 cg   26-047Poortje 5
1523668r Wyger Alberts 05:00:00 cg03:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
1523668r Wyger Alberts 05:00:00 cg03:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
1524668r Jan Pieters Vettevogel04:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1524668r Jan Pieters Vettevogel04:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1525668r Jan Ellerts 08:00:00 cg02:00:00 cg   36-048Poortje 7
1526668r Jan Jacobs     x3Kerkpoortstraat 5
1526668r Jan Jacobs     x3Zuiderhaven 40
1527668r Jacob Claasen 02:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1527668r Jacob Claasen 02:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1528668v Jan Poppes 20:00:00 cg05:00:00 cg   8Kerkpoortstraat 5
1528668v Jan Poppes 20:00:00 cg05:00:00 cg   8Zuiderhaven 40
1529668v Sybren Jansen 10:00:00 cg02:00:00 cg   46-050Kleine Bredeplaats 17
1530668v Wytse Vettevogel20:00:00 cg    56-051Kleine Bredeplaats 19
1531668v Robijn Ruirds 05:00:00 cg01:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
1531668v Robijn Ruirds 05:00:00 cg01:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
1532668v Enog van Rippers15:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1532668v Enog van Rippers15:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1533668v Obbe Ypes 12:00:00 cg03:00:00 cg   46-053Kleine Bredeplaats 23
1534668v Albert Beuwes 06:00:00 cg    36-054Kleine Bredeplaats 25
1535668verven Jacob Jocchems 08:00:00 cg    26-055Lanen 1
1536668v Sikke Eelkes 03:00:00 cg    26-055/2Lanen 3
1537668vwed. Doede Sikkes 06:00:00 cg01:00:00 cg   26-056Lanen 5
1538668v Yske Claases 04:00:00 cg    16-057Poortje 9
1539668v Werp Heins 06:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1539668v Werp Heins 06:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1540669r Rutger Goslings 15:00:00 cg01:00:00 cg   71/2 huis6-058Poortje 11
1541669r Harke Geerts 08:00:00 cg03:00:00 cg   31/2 huis6-058Poortje 11
1542669r Ellert Jansen 10:00:00 cg02:00:00 cg   36-059Poortje 13
1543669rwed. Lieuwe Huyberts    x 26-060Lanen 7
1544669r Freerk Sybrens 15:00:00 cg05:00:00 cg   76-061Drie Roemersteeg 1
1545669rwed. Reyn Sybes 03:00:00 cg    16-062Drie Roemersteeg 3
1546669r Yttje Ulbes 05:00:00 cg    26-063Drie Roemersteeg 5
1547669r Femme Hansen     x4Kerkpoortstraat 5
1547669r Femme Hansen     x4Zuiderhaven 40
1548669r Geertje Bokkes    x 36-064Drie Roemersteeg 7
1549669r Jan Hey  x  2Kerkpoortstraat 5
1549669r Jan Hey  x  2Zuiderhaven 40
1550669r Hendrik Cornelis 10:00:00 cg02:00:00 cg   36-066Lanen 9
1551669r Albert Jansen 15:00:00 cg02:00:00 cg   36-067Lanen 9
1552669v Tjieskjen Wybes Calf10:00:00 cg02:00:00 cg   46-068Lanen 11
1553669v Tjietske Everts 05:00:00 cg    26-069Lanen 13
1554669v Ake Everts 05:00:00 cg    26-069Lanen 13
1555669v Doeke Pieters 15:00:00 cg    56-070Lanen 15
1556669v Rients Symons   x  1Kerkpoortstraat 5
1556669v Rients Symons   x  1Zuiderhaven 40
1557669v Harmen Dirks     x2Kerkpoortstraat 5
1557669v Harmen Dirks     x2Zuiderhaven 40
1558669v Taeke Schrik20:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
1558669v Taeke Schrik20:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
1559669v Dirk Jansen 06:00:00 cg02:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
1559669v Dirk Jansen 06:00:00 cg02:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
1560669v Sybren Hendriks 14:00:00 cg02:00:00 cg   9Kerkpoortstraat 5
1560669v Sybren Hendriks 14:00:00 cg02:00:00 cg   9Zuiderhaven 40
1561669v Sytske Jentjes 03:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1561669v Sytske Jentjes 03:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1562669v Jeltje Lases     x3Kerkpoortstraat 5
1562669v Jeltje Lases     x3Zuiderhaven 40
1563669v Hendrik Melchers     x5Kerkpoortstraat 5
1563669v Hendrik Melchers     x5Zuiderhaven 40
1564669v Ybeltje Claases 02:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1564669v Ybeltje Claases 02:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1565670r Jan Ruirds 04:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1565670r Jan Ruirds 04:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1566670r Douwe Gabes 08:00:00 cg02:00:00 cg   26-074Lanen 23
1567670rvroedsman Wijngaerden14:00:00 cg06:00:00 cg   26-075Lanen 25
1568670r Dirk Tytes 05:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1568670r Dirk Tytes 05:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1569670r Evert Jurjens    x 6Kerkpoortstraat 5
1569670r Evert Jurjens    x 6Zuiderhaven 40
1570670r Adigerus Wijngaerden05:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1570670r Adigerus Wijngaerden05:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1571670r Evert Goslings 06:00:00 cg    56-078Lanen 29
1571670r Evert Goslings 06:00:00 cg    56-078Lanen 31
1572670r Willem Thomas 04:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
1572670r Willem Thomas 04:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
1573670r Sikke Jansen 05:00:00 cg01:00:00 cg   36-077Lanen 27
1573670r Sikke Jansen 05:00:00 cg01:00:00 cg   36-077Schoolplein 5
1573670r Sikke Jansen 05:00:00 cg01:00:00 cg   36-077Schoolplein 7
1574670r Baukjen Ripperts 03:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1574670r Baukjen Ripperts 03:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1575670rwed. Heere Dirks 04:00:00 cg01:00:00 cg   16-080Lanen 35
1576670r Jan Olivier 12:00:00 cg    26-081Lanen 37
1577670vvroedsman Heyns10:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1577670vvroedsman Heyns10:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1578670v Sake Jacobs 04:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1578670v Sake Jacobs 04:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1579670v Trijntje Hendriks     x2Kerkpoortstraat 5
1579670v Trijntje Hendriks     x2Zuiderhaven 40
1580670v Rintje Harmens 04:00:00 cg    46-084/2Sint Odolphisteeg 16
1581670vwed. Cornelis Ulbes 02:00:00 cg    36-085Sint Odolphisteeg 18
1582670vwed. Braam  x  1Kerkpoortstraat 5
1582670vwed. Braam  x  1Zuiderhaven 40
1583670v Stittert Adams Bontekoe10:00:00 cg    46-086Sint Odolphisteeg 10
1583670v Stittert Adams Bontekoe10:00:00 cg    46-086Sint Odolphisteeg 12
1584670v Felten Gerrits 04:00:00 cg02:00:00 cg   26-087Sint Odolphisteeg 8
1585670v Wytske Willems     x2Kerkpoortstraat 5
1585670v Wytske Willems     x2Zuiderhaven 40
1586670v Jan Hendriks 04:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1586670v Jan Hendriks 04:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1587670v Clara Claases     x26-089Sint Odolphisteeg 4
1588670v Arent Arnoldus    x 5Kerkpoortstraat 5
1588670v Arent Arnoldus    x 5Zuiderhaven 40
1589671r Jan Gerrits 06:00:00 cg    26-090
1590671r Gijsbert Sybes 15:00:00 cg03:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
1590671r Gijsbert Sybes 15:00:00 cg03:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
1591671r Trijntje Sybes 15:00:00 cg03:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
1591671r Trijntje Sybes 15:00:00 cg03:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
1592671r Geertje Jans   x  1Kerkpoortstraat 5
1592671r Geertje Jans   x  1Zuiderhaven 40
1593671r Gerben Johannes 06:00:00 cg    26-091Sint Odolphisteeg 5
1594671r Steeven Obbes 04:00:00 cg    36-091Sint Odolphisteeg 5
1595671r Jacob Joosten 06:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1595671r Jacob Joosten 06:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1596671rwed. Jelle Douwes 04:00:00 cg    16-092Sint Odolphisteeg 9
1597671r Sjoerd   x  2Kerkpoortstraat 5
1597671r Sjoerd   x  2Zuiderhaven 40
1598671r IJsbrand Felten 06:00:00 cg    46-064Drie Roemersteeg 7
1599671r Harke Gales 04:00:00 cg    6Kerkpoortstraat 5
1599671r Harke Gales 04:00:00 cg    6Zuiderhaven 40
1600671r Hendrik Bourmeester05:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1600671r Hendrik Bourmeester05:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1601671r Elske Huyberts 10:00:00 cg    46-094
1602671v Jacob Symens 06:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1602671v Jacob Symens 06:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1603671v Gosse Pieters 10:00:00 cg03:00:00 cg   26-096Lanen 45
1604671vwed. Andries Sierks 12:00:00 cg03:00:00 cg   26-097Lanen 47
1605671v Geert Willems 04:00:00 cg    26-098Lanen 47
1606671v Harmen Hylkes 05:00:00 cg    56-099Lanen 47
1607671v Aukjen Baukes 04:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1607671v Aukjen Baukes 04:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1608671v Claas Ydes 04:00:00 cg    26-100Lanen 57
1609671v Martjen Alephs 02:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1609671v Martjen Alephs 02:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1610671v Albertje Willems 02:10:00 cg    16-101Lanen 59
1610671v Albertje Willems 02:10:00 cg    16-101Lanen 61
1611671v Wyts IJsbrands 03:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1611671v Wyts IJsbrands 03:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1612671v Arnoldus Ydes 05:00:00 cg02:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
1612671v Arnoldus Ydes 05:00:00 cg02:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
1613671v Pieter Sytses 06:00:00 cg    5Kerkpoortstraat 5
1613671v Pieter Sytses 06:00:00 cg    5Zuiderhaven 40
1614672r Jan Jansen 08:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
1614672r Jan Jansen 08:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
1615672r Aefke Sjoerds     x1Kerkpoortstraat 5
1615672r Aefke Sjoerds     x1Zuiderhaven 40
1616672r Harmen Jyllis 03:00:00 cg02:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
1616672r Harmen Jyllis 03:00:00 cg02:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
1617672r Hendrik Thomas 04:00:00 cg    36-105Lanen 67
1618672r Anthony Beuker    x66-106Lanen 69
1619672r Jacob Geerts    x 66-107Lanen 71
1620672r Hille Claesen 06:00:00 cg    66-107Lanen 71
1621672r Eerk Jansen 05:00:00 cg    56-107Lanen 71
1622672r Dirk Christiaens 04:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1622672r Dirk Christiaens 04:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1623672r Harmen Beernts 12:00:00 cg    56-109Lanen 75
1624672r Allert Joeckes 03:00:00 cg    5Kerkpoortstraat 5
1624672r Allert Joeckes 03:00:00 cg    5Zuiderhaven 40
1625672r Elske Annes     x3en Antje JansKerkpoortstraat 5
1625672r Elske Annes     x3en Antje JansZuiderhaven 40
1626672vwed. Heere Dirks 15:00:00 cg02:00:00 cg   5Kerkpoortstraat 5
1626672vwed. Heere Dirks 15:00:00 cg02:00:00 cg   5Zuiderhaven 40
1627672v Gerrit Gerrits 06:00:00 cg01:00:00 cg   3Kerkpoortstraat 5
1627672v Gerrit Gerrits 06:00:00 cg01:00:00 cg   3Zuiderhaven 40
1628672v Cornelis Douwes 05:00:00 cg01:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
1628672v Cornelis Douwes 05:00:00 cg01:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
1629672v Fokeltje Reyns     x3Kerkpoortstraat 5
1629672v Fokeltje Reyns     x3Zuiderhaven 40
1630672v Maeike Wybes Calf    x3Kerkpoortstraat 5
1630672v Maeike Wybes Calf    x3Zuiderhaven 40
1631672v Marten Willems   x  3Kerkpoortstraat 5
1631672v Marten Willems   x  3Zuiderhaven 40
1632672v Jan Jocchems 05:00:00 cg    76-111Comediesteeg 3
1633672v Jan Hendriks 10:00:00 cg02:00:00 cg   66-112Lanen 79
1634672v Sipke Jansen 08:00:00 cg    26-113Lanen 81
1635672v Eelkjen Jacobs     x1Kerkpoortstraat 5
1635672v Eelkjen Jacobs     x1Zuiderhaven 40
1636672v Foppe Dirks 06:00:00 cg01:00:00 cg   26-120Simon Stijlstraat 6
1637672v Johannes Hylkema20:00:00 cg04:00:00 cg   56-121Lanen 85
1637672v Johannes Hylkema20:00:00 cg04:00:00 cg   56-121Lanen 85
1637672v Johannes Hylkema20:00:00 cg04:00:00 cg   56-121Sint Christoffelsteeg 1
1638673r Hendrik Take 05:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1638673r Hendrik Take 05:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1639673r Sjouke Geerts 08:00:00 cg02:00:00 cg   36-122Lanen 28
1640673r Pieter Jentjes 03:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1640673r Pieter Jentjes 03:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1641673rwed. Jacob Scheltes 15:00:00 cg03:00:00 cg   36-123Lanen 26
1642673r Doetje Stoffels    x 1Kerkpoortstraat 5
1642673r Doetje Stoffels    x 1Zuiderhaven 40
1643673r Hendrik Willems     x5heeft 1 weeverknegtKerkpoortstraat 5
1643673r Hendrik Willems     x5heeft 1 weeverknegtZuiderhaven 40
1644673r Bauke Cornelis 10:00:00 cg02:00:00 cg   36-124Lanen 22
1645673r Dirk Jansen 03:00:00 cg    16-125Lanen 20
1646673r Rintje Annes 06:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1646673r Rintje Annes 06:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1647673rwed. comsrs. Doolwert08:00:00 cg03:00:00 cg   36-126Lanen 18
1648673r Wyert Dirks 08:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1648673r Wyert Dirks 08:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1649673r Melle   x  3Kerkpoortstraat 5
1649673r Melle   x  3Zuiderhaven 40
1650673v Albert Willems 02:10:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
1650673v Albert Willems 02:10:00 cg    4Zuiderhaven 40
1651673v Willem Haeyes     x3Kerkpoortstraat 5
1651673v Willem Haeyes     x3Zuiderhaven 40
1652673v Janneke Jacobs     x3Kerkpoortstraat 5
1652673v Janneke Jacobs     x3Zuiderhaven 40
1653673v Freerk Pieters 04:00:00 cg    66-128Lanen 16
1654673v Claas Johannes 04:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1654673v Claas Johannes 04:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1655673v Harmke Warners 02:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1655673v Harmke Warners 02:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1656673vwed. Jan Sikkes 05:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1656673vwed. Jan Sikkes 05:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1657673v Tytte Jans 03:00:00 cg    46-130Lanen 12
1657673v Tytte Jans 03:00:00 cg    46-130Lanen 14
1658673v Pyttje Jacobs   x  2Kerkpoortstraat 5
1658673v Pyttje Jacobs   x  2Zuiderhaven 40
1659673v Romkjen Jacobs   x  2Kerkpoortstraat 5
1659673v Romkjen Jacobs   x  2Zuiderhaven 40
1660673v Antje Harkes   x  2Kerkpoortstraat 5
1660673v Antje Harkes   x  2Zuiderhaven 40
1661673v Geertje Harkes   x  2Kerkpoortstraat 5
1661673v Geertje Harkes   x  2Zuiderhaven 40
1662673vwed. Wybe Sybrands 03:00:00 cg01:00:00 cg   16-131Lanen 6
1663673v Bauke Martens 10:00:00 cg    36-132Lanen 4
1664674r Trijntje 02:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1664674r Trijntje 02:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1665674r Aafke Jetses 03:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1665674r Aafke Jetses 03:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1666674r Sjoukjen Jetses 03:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1666674r Sjoukjen Jetses 03:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1667674r Trijntje Hoytes 15:00:00 cg    16-134Lanen 2
1668674r Okke Hessels 05:00:00 cg03:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
1668674r Okke Hessels 05:00:00 cg03:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
1669674r Hittje Johannes   x  2Kerkpoortstraat 5
1669674r Hittje Johannes   x  2Zuiderhaven 40
1670674r Hendrik Hendriks 06:00:00 cg02:00:00 cg   46-135Lanen 2
1671674rvroedsman Bontekoe20:00:00 cg    26-136Schritsen 3
1672674r Pieter Scheltema25:00:00 cg    56-137Schritsen 5
1672674r Pieter Scheltema25:00:00 cg    56-137Schritsen 5
1673674r Hendrik Pieters 20:00:00 cg    36-138Schritsen 7
1674674r Pieter Heins 10:00:00 cg02:00:00 cg   16-139Schritsen 11
1675674r Maeike Willems    x 2Kerkpoortstraat 5
1675674r Maeike Willems    x 2Zuiderhaven 40
1676674r Hendrik Leenerds 05:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
1676674r Hendrik Leenerds 05:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
1677674v Hans Jansen 05:00:00 cg    26-139/2Schritsen 13
1678674v Sipke Pieters 04:00:00 cg02:00:00 cg   26-140Schritsen 13
1679674v Aefke Fransen    x 1Kerkpoortstraat 5
1679674v Aefke Fransen    x 1Zuiderhaven 40
1680674v Pieter Jetses 06:00:00 cg    36-141Schritsen 15
1681674v Stijntje Ulbes 05:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1681674v Stijntje Ulbes 05:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1682674v Allert Symons 10:00:00 cg    36-143Schritsen 19
1683674vwed. Douwe Fransen    x 2Kerkpoortstraat 5
1683674vwed. Douwe Fransen    x 2Zuiderhaven 40
1684674vvroedsman Overzee35:00:00 cg05:00:00 cg   76-144Grote Bredeplaats 14
1685674v Claas IJsenbeek40:00:00 cg    66-145Grote Bredeplaats 16
1686674v Gerben Ates 06:00:00 cg02:00:00 cg   36-146Grote Bredeplaats 18
1687674v Warner Jacobs 05:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1687674v Warner Jacobs 05:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1688674v Pieter Doekes   x  3Kerkpoortstraat 5
1688674v Pieter Doekes   x  3Zuiderhaven 40
1689675r Frans Jansen 05:00:00 cg    5Kerkpoortstraat 5
1689675r Frans Jansen 05:00:00 cg    5Zuiderhaven 40
1690675rwed. Willem Jansen 05:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1690675rwed. Willem Jansen 05:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1691675r Jan Eerks Jongma20:00:00 cg    66-148Grote Bredeplaats 22
1692675rwed. burgemr. Nollides70:00:00 cg    56-149Grote Bredeplaats 24
1693675rwed. capt. Stapert15:00:00 cg    26-150Grote Bredeplaats 26
1694675r Jelle Roelofs   x  1Kerkpoortstraat 5
1694675r Jelle Roelofs   x  1Zuiderhaven 40
1695675rwed. Schaaff15:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1695675rwed. Schaaff15:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1696675r Watse Jacobs 08:00:00 cg02:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
1696675r Watse Jacobs 08:00:00 cg02:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
1697675r Bente Gerrits 10:00:00 cg02:00:00 cg   46-154Kleine Bredeplaats 6
1698675r Reiner Wybes 06:00:00 cg    26-155Kleine Bredeplaats 8
1699675r Gerben van der Velde10:00:00 cg02:00:00 cg   46-156Kleine Bredeplaats 8
1700675r Pieter Pieters 06:00:00 cg02:00:00 cg   36-157Kleine Bredeplaats 10
1701675r Albert Wygers   x  2Kerkpoortstraat 5
1701675r Albert Wygers   x  2Zuiderhaven 40
1702675v Florus Pieters 05:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1702675v Florus Pieters 05:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1703675v Fredrik Wybes   x  6havenchercherKerkpoortstraat 5
1703675v Fredrik Wybes   x  6havenchercherZuiderhaven 40
1704675v Gabe Sybesma20:00:00 cg    26-158Kleine Bredeplaats 12
1705675v Christiaan Bessing15:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1705675v Christiaan Bessing15:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1706675v Gosling Daniels 06:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1706675v Gosling Daniels 06:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1707776v Sytske Derks 12:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1707776v Sytske Derks 12:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1708776v Wouter Arends 12:00:00 cg    37-002Sint Jacobstraat 3
1709776vwed. Jouke Jelles 04:00:00 cg    27-003Sint Jacobstraat 5
1710776v Christiaen Dirks 06:00:00 cg02:00:00 cg   47-004Sint Jacobstraat 7
1711776v Haantje Joosten 07:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1711776v Haantje Joosten 07:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1712776v Jan Jansen 08:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1712776v Jan Jansen 08:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1713776vwed. Jacob Pieters 03:00:00 cg    17-006Sint Jacobstraat 13
1714776v Jan Claasen   x  1Kerkpoortstraat 5
1714776v Jan Claasen   x  1Zuiderhaven 40
1715776v Jacobus Folkerts 08:00:00 cg02:00:00 cg   27-007Sint Jacobstraat 15
1716776v Hendrik Dirks 05:00:00 cg01:00:00 cg   37-008Sint Jacobstraat 17
1717776v Sipke Hennes 10:00:00 cg02:00:00 cg   37-009Sint Jacobstraat 19
1718776v Geert Gerrits 12:00:00 cg    37-010Voorstraat 71
1719777rwed. Dirk IJsbrands 20:00:00 cg    27-010Voorstraat 71
1720777r Antje Dirks 05:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1720777r Antje Dirks 05:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1721777r Reinskjen Dirks 05:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1721777r Reinskjen Dirks 05:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1722777r Gerrit Geerts 04:00:00 cg    27-012Voorstraat 73
1723777r Symon Fokkes Bakker30:00:00 cg    37-013Voorstraat 73
1724777r Hans Pieters 12:00:00 cg02:00:00 cg   27-014Voorstraat 75
1724777r Hans Pieters 12:00:00 cg02:00:00 cg   27-014Voorstraat 75
1725777r Roeloff Jansen 16:00:00 cg04:00:00 cg   2Kerkpoortstraat 5
1725777r Roeloff Jansen 16:00:00 cg04:00:00 cg   2Zuiderhaven 40
1726777rwed. Enne Hiddes 10:00:00 cg02:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
1726777rwed. Enne Hiddes 10:00:00 cg02:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
1727777r Harm. Videlius18:00:00 cg02:00:00 cg   37-018Voorstraat 81
1728777rwed. Dirk Huigens 08:00:00 cg02:00:00 cg   1Kerkpoortstraat 5
1728777rwed. Dirk Huigens 08:00:00 cg02:00:00 cg   1Zuiderhaven 40
1729777r Otte Sybes 25:00:00 cg    47-020Voorstraat 85
1730777r Alexander Kemmer06:00:00 cg    57-021Voorstraat 87
1731777r Harmen Harmens   x  2Kerkpoortstraat 5
1731777r Harmen Harmens   x  2Zuiderhaven 40
1732777v Lieuwe Lammerts     x6Kerkpoortstraat 5
1732777v Lieuwe Lammerts     x6Zuiderhaven 40
1733777v Wiltje Claases     x4Kerkpoortstraat 5
1733777v Wiltje Claases     x4Zuiderhaven 40
1734777v Anne Beerns 07:00:00 cg    27-022Voorstraat 89
1735777v Johannes Jacobs 20:00:00 cg    47-023Voorstraat 89
1736777v Doede Bakker50:00:00 cg10:00:00 cg   37-024Voorstraat 91
1737777v Pieter Arends 08:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
1737777v Pieter Arends 08:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
1738777v Hessel Sybrens Hingst  x  1Kerkpoortstraat 5
1738777v Hessel Sybrens Hingst  x  1Zuiderhaven 40
1739777v Johannes Tjebbes 16:00:00 cg02:00:00 cg   37-026Schoolsteeg 3
1740777v Anthony de Vries05:00:00 cg    57-027
1741777v Antje Heeres   x  1Kerkpoortstraat 5
1741777v Antje Heeres   x  1Zuiderhaven 40
1742777v Ype Heeres 05:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1742777v Ype Heeres 05:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1743777v Taeke Heins 08:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
1743777v Taeke Heins 08:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
1744778rburgemr. Vosma150:00:00 cg    37-028
1745778r Wiltetus Hendriks 10:00:00 cg05:00:00 cg   47-029Voorstraat 97
1746778rds. Schuler08:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1746778rds. Schuler08:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1747778r Andrys Wytses 18:00:00 cg02:00:00 cg   57-030Voorstraat 99
1748778r Willem Ages   x  27-031Voorstraat 101
1749778r Hessel Jacobs 10:00:00 cg02:00:00 cg   67-032Noordijs 14
1750778r Sytse Hessels 10:00:00 cg02:00:00 cg   37-033Noordijs 12
1751778r Laas Spannenburg15:00:00 cg    37-034Noordijs 10
1752778rvroedsman Sybeda25:00:00 cg    57-036Noordijs 6
1753778r Jacob Hibma30:00:00 cg    57-037Noordijs 2
1753778r Jacob Hibma30:00:00 cg    57-037Noordijs 4
1754778rwed. Meyle Ruurds 08:00:00 cg04:00:00 cg   37-038Rommelhaven 28
1755778r Beernt Ysaäk 06:00:00 cg    27-039Rommelhaven 26
1756778v Philippus Ysaäk 06:00:00 cg    37-039Rommelhaven 26
1757778v Jan A. Huydekoper30:00:00 cg05:00:00 cg   107-040Rommelhaven 24
1758778v Michiel Rienks 08:00:00 cg    67-041Rommelhaven 24
1759778vwed. Tabe Jansen 04:00:00 cg    27-042Rommelhaven 22
1760778v Jacob Folkerts 09:00:00 cg01:00:00 cg   37-043Rommelhaven 20
1761778v Jan Rienks 05:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1761778v Jan Rienks 05:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1762778v Pieter Faases 10:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
1762778v Pieter Faases 10:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
1763778v Johannes Pieters 03:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1763778v Johannes Pieters 03:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1764778v Pieter Hendriks 04:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1764778v Pieter Hendriks 04:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1765778vwed. Eeke Everts     x1Kerkpoortstraat 5
1765778vwed. Eeke Everts     x1Zuiderhaven 40
1766778v Gerrit Douwes 04:00:00 cg    37-046Rommelhaven 14
1767778v Rienk Bokkes 04:00:00 cg    37-045/2
1768779r Grietje Cornelis     x3Kerkpoortstraat 5
1768779r Grietje Cornelis     x3Zuiderhaven 40
1769779r Jetske Rinses    x 1Kerkpoortstraat 5
1769779r Jetske Rinses    x 1Zuiderhaven 40
1770779r Grietje Laases    x 1Kerkpoortstraat 5
1770779r Grietje Laases    x 1Zuiderhaven 40
1771779r Aukjen Melles    x 2Kerkpoortstraat 5
1771779r Aukjen Melles    x 2Zuiderhaven 40
1772779r Augustinus de Graaf15:00:00 cg05:00:00 cg   47-047Rommelhaven 8
1773779rwed. Hessel Sytses 03:00:00 cg    47-048Rommelhaven 6
1774779r Pieter Aukes 05:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1774779r Pieter Aukes 05:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1775779rvroedsman Taede Steensma18:00:00 cg    4Kerkpoortstraat 5
1775779rvroedsman Taede Steensma18:00:00 cg    4Zuiderhaven 40
1776779rwed. Folkert Rintjes     x3Kerkpoortstraat 5
1776779rwed. Folkert Rintjes     x3Zuiderhaven 40
1777779r Grietje Daniels 01:10:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1777779r Grietje Daniels 01:10:00 cg    1Zuiderhaven 40
1778779rwed. Christiaen Claases 02:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1778779rwed. Christiaen Claases 02:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1779779r Rinse Abbes 04:00:00 cg    27-052
1780779v Cornelis Pieters 04:00:00 cg    27-052/2Rommelhaven 2
1781779v Hendrik Alberts 06:00:00 cg02:00:00 cg   57-053Rommelhaven 2
1782779v Arjen Gerrits 12:00:00 cg02:00:00 cg   67-054Noorderhaven 108
1783779v Claas Claasen 05:00:00 cg01:00:00 cg   4Kerkpoortstraat 5
1783779v Claas Claasen 05:00:00 cg01:00:00 cg   4Zuiderhaven 40
1784779v Andries Ripperts 08:00:00 cg02:00:00 cg   27-054Noorderhaven 108
1785779v Jan Alberts   x  2Kerkpoortstraat 5
1785779v Jan Alberts   x  2Zuiderhaven 40
1786779v Sjieuke Oeges 03:00:00 cg    1Kerkpoortstraat 5
1786779v Sjieuke Oeges 03:00:00 cg    1Zuiderhaven 40
1787779v Jacob Tuininga20:00:00 cg    47-056Noorderhaven 114
1788779v Okke Jarigs 03:00:00 cg    27-056Noorderhaven 114
1789779vwed. Pier Benedictus 05:00:00 cg01:00:00 cg   47-057Sint Jacobstraat 2
1790779v Claas Voordewijn05:00:00 cg    57-057Sint Jacobstraat 2
1791779vvroedsman Klinkhamer10:00:00 cg05:00:00 cg   77-058Sint Jacobstraat 4
1792780r Dirk Cornelis 12:00:00 cg    67-059Sint Jacobstraat 6
1793780r Martjen Joosten     x1Kerkpoortstraat 5
1793780r Martjen Joosten     x1Zuiderhaven 40
1794780r Okke Bouwes 12:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1794780r Okke Bouwes 12:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1795780r Dominicus de Vries10:00:00 cg02:00:00 cg   47-060Sint Jacobstraat 8
1796780rwed. Obbe Vinkelbosch   x 57-060Sint Jacobstraat 8
1797780r Antje Jans 02:00:00 cg    17-061Sint Jacobstraat 12
1798780r Abbe Jansen 08:00:00 cg    47-062Sint Jacobstraat 14
1799780r Bartel Oedses 05:00:00 cg    6Kerkpoortstraat 5
1799780r Bartel Oedses 05:00:00 cg    6Zuiderhaven 40
1800780r Jurjen   x  2Kerkpoortstraat 5
1800780r Jurjen   x  2Zuiderhaven 40
1801780r Andries Rosee15:00:00 cg    47-064Voorstraat 69
1802780r Folkert van der Plaats30:00:00 cg    37-065Voorstraat 67
1803780r Jan van der Plaats20:00:00 cg    37-065Voorstraat 67
1804780vwed. Douwe Vettevogel12:00:00 cg    37-066Voorstraat 65
1805780v Fedde Acronius15:00:00 cg03:00:00 cg   27-067Voorstraat 63
1806780v Eelke Emmeriks 04:00:00 cg    3Kerkpoortstraat 5
1806780v Eelke Emmeriks 04:00:00 cg    3Zuiderhaven 40
1807780v Carel Cromhausen  x  2Kerkpoortstraat 5
1807780v Carel Cromhausen  x  2Zuiderhaven 40
1808780v Tjeerdtje Goverts 03:00:00 cg    2Kerkpoortstraat 5
1808780v Tjeerdtje Goverts 03:00:00 cg    2Zuiderhaven 40
1809780v Jacob Buytenpost30:00:00 cg    47-069Voorstraat 61
1810780v Jan Everts 15:00:00 cg    37-070Voorstraat 59
1811780v Doeke Wybrens 18:00:00 cg