Harlingen, volkstelling 1744

illustratie volkstelling 1744
Register der Huysgesinnen, woonende in de Stad Harlingen en onder Jurisdictie van dien, beneevens de vrijwillige aanbod der Ingeseetenen, om jaarlijks op termijnen aan den Lande te Contribueeren in plaatse van de impositien nu en zeedert lange jaaren geheeven van de waaren en koopmanschappen van buyten in deese Provincie wordende ingevoerd; met aanwijsinge der verdere Huysgesinnen die niets gepraesenteerd hebben en nochtans tot eenige Contributie in Staat zijn [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'vermogend']; ook die onvermoogende zijn [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'insolvent'] off geälimenteerd worden [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'gealimenteerd'], beneevens het getal der persoonen in ieder Huysgesin, opgemaakt ende beschreeven Ingevolge de Resolutie der Heeren Staaten van Friesland in dato den 13 maart 1744 en daer op gevolgde aanschrijvinge van den selven dag.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:06nummerkwartierfoliovoorn patr familienaambijdrageverhogingver-
mo-
gend
in-
sol-
vent
geali-
men-
teerd
per-
so-
nen
opmerkinggeschat
oud adres
geschat adres
111vwed. Wigge Pieters     x4
211v Jurjen CrozeeCG 10:00:00CG 02:00:00   21-001Noorderhaven 3
211v Jurjen CrozeeCG 10:00:00CG 02:00:00   21-001Noorderhaven 5
311v Claas Wouters CG 08:00:00CG 02:00:00   21-003Noorderhaven 9
411v Teuntje Jans     x1
511v Huibert Jetses CG 04:00:00    31-003Noorderhaven 9
611v Grietje Hendriks     x3
711v Douwe Symons CG 12:00:00    31-004Noorderhaven 11
811v Douwe Jansz ZeylmakerCG 10:00:00    21-005Noorderhaven 13
911v Sjoerd Harmens CG 10:00:00CG 02:00:00   21-006Noorderhaven 15
1011v Taetske Ruurds Bontekoe  x  11-006Noorderhaven 15
1111v Hans Reiners CG 08:00:00CG 02:00:00   31-007Noorderhaven 17
1211v Frans Goitjens CG 08:00:00CG 04:00:00   31-007Noorderhaven 17
1312r Jan Hansen CG 05:00:00CG 03:00:00   31-007Noorderhaven 17
1412r Carst Pieters CG 01:10:00    11-008Noorderhaven 19
1512r Sybe Symons CG 03:10:00CG 03:10:00   4
1612r Jacob Douwes CG 16:00:00    31-009Noorderhaven 21
1612r Jacob Douwes CG 16:00:00    31-009Noorderhaven 21
1712r Maeike Reiners CG 05:00:00    1
1812r Dirk Harmens    x 4
1912r Pieter Carsten CG 10:00:00    2
2012r Philippus BakkerCG 50:00:00CG 10:00:00   3praesenteert eens tot een praesent te geeven 500 gl indien de havenpagten afgeschaft worden1-011Noorderhaven 23
2112r Antje Jans BakkerCG 40:00:00    21-011Noorderhaven 23
2212r Dirk Jacobs CG 10:00:00CG 04:00:00   91-013Noorderhaven 27
2212r Dirk Jacobs CG 10:00:00CG 04:00:00   91-013Zeepziederstraat 1
2312r Janneke Jans BlauwCG 02:10:00    1
2412rwed. Jan Douwes CG 20:00:00CG 10:00:00   41-014Noorderhaven 29
2512v Evert Louwrens CG 02:00:00CG 01:00:00   2
2612vwed. Gerrit Douwes CG 01:10:00    31-017Droogstraat 1
2612vwed. Gerrit Douwes CG 01:10:00    31-017Droogstraat 3
2612vwed. Gerrit Douwes CG 01:10:00    31-017Droogstraat 5
2612vwed. Gerrit Douwes CG 01:10:00    31-017Droogstraat 2
2612vwed. Gerrit Douwes CG 01:10:00    31-017Noorderhaven 31
2612vwed. Gerrit Douwes CG 01:10:00    31-017Zeepziederstraat 4
2612vwed. Gerrit Douwes CG 01:10:00    31-017Zoutsloot 8
2612vwed. Gerrit Douwes CG 01:10:00    31-017Zoutsloot 10
2712v Taeke StephanusCG 22:00:00CG 04:00:00   71-019Noorderhaven 31
2712v Taeke StephanusCG 22:00:00CG 04:00:00   71-019Noorderhaven 33
2812v Freerk van der HoutCG 50:00:00CG 10:00:00   111-020Noorderhaven 35
2912v Trijntje Everts OosterbaanCG 10:00:00    11-021
3012vwed. Sybe Aukes CG 02:10:00CG 00:10:00   11-021
3112v Wijnant Heering CG 04:00:00CG 02:00:00   2
3212v Sjoerd Wessels CG 08:00:00    5
3312vwed. Uiltje Aukes CG 04:00:00CG 02:00:00   2
3412v Hendrik Jurjens CG 03:00:00CG 02:00:00   3
3512v Tjalling Jansen CG 10:00:00CG 02:00:00   2
3612v Sybe Jylts CG 05:00:00CG 03:00:00   4
3713r Bente IJsenbeekCG 20:00:00CG 06:00:00   41-022Noorderhaven 37
3713r Bente IJsenbeekCG 20:00:00CG 06:00:00   41-022Zeepziederstraat 2
3813r Feddrik Ayses MahuiCG 100:00:00    2praesenteert eens voor al 500 gl1-024Noorderhaven 39
3913r Romke WassenaarCG 12:00:00CG 03:00:00   61-025Noorderhaven 41
4013r Junius van AlemaCG 50:00:00CG 10:00:00   41-026Noorderhaven 43
4113rwed. Wybe HanekuykCG 15:15:00CG 04:05:00   2
4213r Evert HanekuykCG 50:00:00CG 05:00:00   31-028Noorderhaven 47
4313r Yke Goverts CG 35:00:00CG 05:00:00   31-029Noorderhaven 49
4413r Jan OldaansCG 50:00:00    31-030Noorderhaven 51
4513r Willem MouterCG 50:00:00    41-031Noorderhaven 53
4613r Auke BakkerCG 50:00:00CG 10:00:00   3biedt aan voor eens tot een praesent te geeven 500 gl1-032Noorderhaven 55
4713r Sierk TolsmaCG 50:00:00CG 10:00:00   41-033Noorderhaven 57
4813r Claas Jacobs CG 05:00:00    6houtkooper1-034Noorderhaven 57
4913v Douwe HanekuikCG 60:00:00    5bij naeder aangeevinge praesenteert voor t 1e jaar dubbeld1-036Noorderhaven 61
4913v Douwe HanekuikCG 60:00:00    5bij naeder aangeevinge praesenteert voor t 1e jaar dubbeld1-036Zeilmakersstraat 20
5013v Wybren Hessels CG 05:00:00CG 03:00:00   3
5113v Jan Eggers CG 03:00:00CG 03:00:00   4
5213v Jelle Ottes   x  51-040Zeilmakersstraat 16
5313vwed. Jan Poppes     x2
5413v Jillis Dirks CG 06:00:00    2
5513v Pieter Huyberts   x  31-044Zoutsloot 13
5513v Pieter Huyberts   x  31-044Zoutsloot 15
5513v Pieter Huyberts   x  31-044Zoutsloot 17
5513v Pieter Huyberts   x  31-044Zoutsloot 19
5613v Jan Sjoerds CG 05:00:00    41-045
5713v Harmen BlomCG 03:00:00CG 03:00:00   4heeft 1 weeversknegt1-043
5813v Hendrik Annes     x8
5913vwed. Jan van Collum    x4
6013v Oeds Lolkes   x  51-045
6114r Dieuwke Pieters CG 02:00:00    2en Trijntje Hendriks1-046
6214r IJsbrand Cornelis CG 04:00:00    5
6314r Bauke Jochems CG 04:00:00    5
6414r Dirk Roelofs CG 04:00:00    41-048
6514r Cornelis Jansen CG 02:10:00    2
6614r Claas Sybrens CG 04:00:00CG 02:00:00   51-048
6714r Hylkjen Fongers     x1
6814r Wybe Fongers CG 04:00:00CG 02:00:00   5
6914r Jarig Fransen CG 06:00:00CG 02:00:00   21-049
7014r Ernst Jansen CG 04:00:00    31-050
7114r Paulus Jansen     x3
7214r Dirk Ypkes   x  31-051
7314v Tjerk Jans CG 06:00:00CG 02:00:00   41-052Zoutsloot 21
7414v Marten Hessels CG 04:00:00    4
7514v Gerrit Pieters CG 04:00:00CG 02:00:00   4
7614v Willem Lammerts CG 04:00:00CG 01:00:00   6
7714v Pieter Jansen CG 03:00:00CG 02:00:00   3
7814v Ymkjen Pieters CG 01:00:00    1
7914v Jacob Cornelis CG 06:00:00    3
8014v Okke Doedes CG 07:10:00    51-040Zeilmakersstraat 16
8114v Yttje Sikkes    x 1
8214vwed. Marius Gerrits     x3
8314v Oede Pieters CG 07:00:00    3
8414v Keimpe Sakes CG 04:00:00    7
8515r Douwe Arjens CG 04:00:00CG 02:00:00   5
8615r Douwe Beerns CG 02:00:00CG 01:00:00   2
8715r Harmen Willems CG 05:00:00CG 02:00:00   21-056Bildtstraat 2
8715r Harmen Willems CG 05:00:00CG 02:00:00   21-056Vissersstraat 4
8715r Harmen Willems CG 05:00:00CG 02:00:00   21-056Vissersstraat 6
8715r Harmen Willems CG 05:00:00CG 02:00:00   21-056Vissersstraat 8
8715r Harmen Willems CG 05:00:00CG 02:00:00   21-056Vissersstraat 10
8815r Yme Tjallings CG 08:00:00CG 02:00:00   2
8915r Eelke Bernardus CG 05:00:00CG 02:00:00   51-056Bildtstraat 2
8915r Eelke Bernardus CG 05:00:00CG 02:00:00   51-056Vissersstraat 4
8915r Eelke Bernardus CG 05:00:00CG 02:00:00   51-056Vissersstraat 6
8915r Eelke Bernardus CG 05:00:00CG 02:00:00   51-056Vissersstraat 8
8915r Eelke Bernardus CG 05:00:00CG 02:00:00   51-056Vissersstraat 10
9015r Willem Jansen CG 03:00:00CG 04:00:00   6heeft 1 weeversknegt1-055
9115r Willem Jansen     x4soldaet
9215r Grietje Heeres    x 1
9315r Lijsbeth Jans     x2
9415r Yde Jansen CG 02:00:00CG 01:00:00   7
9515r Heere Wybrens CG 08:00:00CG 02:00:00   41-056Bildtstraat 2
9515r Heere Wybrens CG 08:00:00CG 02:00:00   41-056Vissersstraat 4
9515r Heere Wybrens CG 08:00:00CG 02:00:00   41-056Vissersstraat 6
9515r Heere Wybrens CG 08:00:00CG 02:00:00   41-056Vissersstraat 8
9515r Heere Wybrens CG 08:00:00CG 02:00:00   41-056Vissersstraat 10
9615r Lens Gerrits     x5
9715v Jentje Wybrens CG 04:00:00CG 02:00:00   2
9815v Beernt Beernts CG 03:00:00CG 03:00:00   2heeft 1 weeversgesel
9915v Yfke Huyberts CG 03:00:00CG 01:00:00   2
10015v Coert Jansen CG 10:00:00CG 02:00:00   51-061Bildtstraat 12
10015v Coert Jansen CG 10:00:00CG 02:00:00   51-061Bildtstraat 14
10015v Coert Jansen CG 10:00:00CG 02:00:00   51-061Zoutsloot 31
10015v Coert Jansen CG 10:00:00CG 02:00:00   51-061Zoutsloot 33
10015v Coert Jansen CG 10:00:00CG 02:00:00   51-061Zoutsloot 35
10015v Coert Jansen CG 10:00:00CG 02:00:00   51-061Zoutsloot 37
10015v Coert Jansen CG 10:00:00CG 02:00:00   51-061Zoutsloot 39
10015v Coert Jansen CG 10:00:00CG 02:00:00   51-061Zoutsloot 41
10015v Coert Jansen CG 10:00:00CG 02:00:00   51-061Zoutsloot 30
10015v Coert Jansen CG 10:00:00CG 02:00:00   51-061Zoutsloot 32
10115v Sjoerd Joukes CG 05:00:00CG 05:00:00   2
10215v Hendrik Ydes CG 07:00:00    2
10315v Jan Claeses CG 05:00:00CG 03:00:00   4
10415v Tjebbe Harmens CG 08:00:00CG 02:00:00   6
10515v Ydske Cornelis CG 01:10:00    1
10615v Gerben Douwes CG 05:00:00CG 03:00:00   61-061Bildtstraat 12
10615v Gerben Douwes CG 05:00:00CG 03:00:00   61-061Bildtstraat 14
10615v Gerben Douwes CG 05:00:00CG 03:00:00   61-061Zoutsloot 31
10615v Gerben Douwes CG 05:00:00CG 03:00:00   61-061Zoutsloot 33
10615v Gerben Douwes CG 05:00:00CG 03:00:00   61-061Zoutsloot 35
10615v Gerben Douwes CG 05:00:00CG 03:00:00   61-061Zoutsloot 37
10615v Gerben Douwes CG 05:00:00CG 03:00:00   61-061Zoutsloot 39
10615v Gerben Douwes CG 05:00:00CG 03:00:00   61-061Zoutsloot 41
10615v Gerben Douwes CG 05:00:00CG 03:00:00   61-061Zoutsloot 30
10615v Gerben Douwes CG 05:00:00CG 03:00:00   61-061Zoutsloot 32
10715v Claes Jacobs DanserCG 03:00:00CG 02:00:00   51-062Bildtstraat 16
10715v Claes Jacobs DanserCG 03:00:00CG 02:00:00   51-062Zoutsloot 24
10715v Claes Jacobs DanserCG 03:00:00CG 02:00:00   51-062Zoutsloot 26
10715v Claes Jacobs DanserCG 03:00:00CG 02:00:00   51-062Zoutsloot 28
10816r Cornelis Tjerks CG 04:00:00CG 02:00:00   5
10916r Doekjen JongmaCG 05:00:00CG 03:00:00   1
11016r Heyn Joukes CG 05:00:00CG 05:00:00   31-063Zoutsloot 22
11116r Jan Cristiaens CG 06:00:00    2
11216r Harmen Warners CG 06:00:00    31-064Zoutsloot 18
11216r Harmen Warners CG 06:00:00    31-064Zoutsloot 20
11316r Tjeerd Joukes CG 05:00:00CG 02:00:00   4
11416rwed. Jouke Johannes CG 01:10:00    11-065Bildtstraat 10
11416rwed. Jouke Johannes CG 01:10:00    11-065Zeilmakersstraat 11
11416rwed. Jouke Johannes CG 01:10:00    11-065Zoutsloot 16
11516r Tjebbe Gerrits CG 06:00:00CG 02:00:00   51-066Zeilmakersstraat 13
11616r Oepke Claeses CG 11:00:00CG 01:00:00   51-067Zeilmakersstraat 15
11716r Douwe Wybes CG 01:00:00    71-068Zeilmakersstraat 17
11816r Walte Hayes CG 10:00:00CG 05:00:00   8
11916v Keimpe Johannes CG 03:00:00CG 02:00:00   3
12016v Arjen Cornelis CG 03:00:00CG 02:00:00   3
12116v Lijsbeth Hendriks    x 1
12216v Janke Gerrits CG 02:10:00CG 00:10:00   11-071Droogstraat 19
12216v Janke Gerrits CG 02:10:00CG 00:10:00   11-071Droogstraat 21
12216v Janke Gerrits CG 02:10:00CG 00:10:00   11-071Droogstraat 23
12216v Janke Gerrits CG 02:10:00CG 00:10:00   11-071Droogstraat 25
12216v Janke Gerrits CG 02:10:00CG 00:10:00   11-071Droogstraat 27
12216v Janke Gerrits CG 02:10:00CG 00:10:00   11-071Droogstraat 29
12216v Janke Gerrits CG 02:10:00CG 00:10:00   11-071Droogstraat 29
12216v Janke Gerrits CG 02:10:00CG 00:10:00   11-071Droogstraat 31
12216v Janke Gerrits CG 02:10:00CG 00:10:00   11-071Droogstraat 33
12216v Janke Gerrits CG 02:10:00CG 00:10:00   11-071Droogstraat 35
12316v Claas HaukemaCG 12:00:00CG 03:00:00   21-072Noorderhaven 63
12416v Anne Eelkes BakkerCG 20:00:00CG 10:00:00   91-073Noorderhaven 65
12516v Claas OosterbaanCG 50:00:00CG 20:00:00   61-074Noorderhaven 67
12616v Johannes ElgersmaCG 15:00:00CG 05:00:00   81-075Noorderhaven 69
12716v Claas Fontein  x  11-076Noorderhaven 71
12816v Dirk IJsenbeekCG 06:00:00CG 03:00:00   31-077Noorderhaven 73
12916vds. PiersonCG 40:00:00CG 20:00:00   51-078Droogstraat 8
12916vds. PiersonCG 40:00:00CG 20:00:00   51-078Noorderhaven 75
12916vds. PiersonCG 40:00:00CG 20:00:00   51-078Noorderhaven 75
13016vburgemr. DonckerCG 50:00:00    41-079Noorderhaven 77
13117r de Suikerraffinaderij  x  5segt wel circa 127 gls jaers door de afschaffing te kunnen profyteren
13217r Harmen van 't VlieCG 10:00:00CG 02:00:00   51-083
13317r Sijke    x 1
13417r Lolkjen    x 1vrijster
13517r Freerk Hendriks CG 04:00:00    2
13617r Wybe Dirks CG 12:00:00CG 03:00:00   31-085Bildtstraat 20
13617r Wybe Dirks CG 12:00:00CG 03:00:00   31-085Bildtstraat 20
13717r Dirk SanstraCG 05:00:00CG 02:00:00   4
13817r Jan Doekes CG 10:00:00CG 02:00:00   2
13917r Reiner Pieters CG 16:00:00CG 04:00:00   61-088Bildtstraat 8
13917r Reiner Pieters CG 16:00:00CG 04:00:00   61-088Bildtstraat 8
13917r Reiner Pieters CG 16:00:00CG 04:00:00   61-088Bildtstraat 24
14017r Ruird Hilbrands CG 03:00:00CG 03:00:00   7
14117r Minne Abes CG 10:00:00CG 02:00:00   41-088Bildtstraat 8
14117r Minne Abes CG 10:00:00CG 02:00:00   41-088Bildtstraat 8
14117r Minne Abes CG 10:00:00CG 02:00:00   41-088Bildtstraat 24
14217rwed. Fokke Abbes    x 11-089Bildtstraat 1
14317v Wopke Jans CG 04:00:00CG 01:00:00   5
14417v Dirk Sybrens CG 06:00:00CG 03:00:00   6
14517v Wybren Wybes CG 03:00:00CG 03:00:00   4
14617vwed. Jan Teunis CG 05:00:00    31-114
14717v Rinske Mosk   x 1
14817v Jan Willems CG 08:00:00    21-110Karremanstraat 14
14917v Beernt Jansen    x 51-111
15017v Grietje Jans    x 4
15117v Hendrik Hendriks CG 02:00:00    3heeft 2 weeversknegts
15217v Arjen Tjepkes CG 03:00:00    31-112
15317v Albert Hannes CG 02:00:00CG 03:00:00   2
15417vwed. Dirk Ymkes     x1
15518r Sikke Jansen     x5
15618r Heere Wybrens CG 06:00:00CG 02:00:00   31-090Bildtstraat 3
15718r Gerrit Gerrits CG 05:00:00CG 03:00:00   31-091Bildtstraat 5
15818r Rinske Gerrits    x 1
15918r Tjeerd Harmens CG 02:00:00CG 04:00:00   31-092Bildtstraat 7
16018r Jaapjen Jacobs CG 01:10:00    1
16118r Ulbe Cornelis CG 05:00:00    5
16218rwed. Sierk Folkerts CG 08:00:00CG 02:00:00   21-094Bildtstraat 11
16318r Symon Claasen CG 05:00:00    2
16418r Otte Aukes CG 15:00:00    31-095Zoutsloot 43
16518r Dirk Pieters   x  10havenchercher1-096Zoutsloot 45
16618r Lammert Martens      11-097Zoutsloot 47
16718vwed. Jan Coderk   x 2
16818v Jan Jylts   x  3
16918v Wiggle de VriesCG 15:00:00CG 05:00:00   61-098Zoutsloot 49
17018v Meye Harmens CG 06:00:00CG 06:00:00   21-099Zoutsloot 51
17118v Betze Cornelis CG 10:00:00CG 04:00:00   21-100Zoutsloot 53
17218v Trijntje BikkerCG 03:00:00    11-101Zoutsloot 55
17318v Marten Lammerts CG 01:10:00CG 02:10:00   31-102Zoutsloot 57
17418v Sybren Symons CG 02:10:00CG 02:10:00   21-103Zoutsloot 59
17518v Sierkjen Harmens CG 01:10:00    1
17618vwed. Pieter WassenaarCG 01:10:00    4
17718v Bauke Reiners CG 04:00:00    3
17818v Fijke Broers CG 01:10:00    1
17919r Tjeerd Claeses CG 10:00:00    3
18019r Pieter Riens CG 10:00:00CG 04:00:00   31-106Karremanstraat 22
18119r Eelkjen Jobs CG 03:00:00    11-107Karremanstraat 20
18219r Jurjen Jansen CG 04:00:00    2
18319r Hendrik Beerns     x7
18419r Cornelis Dirks CG 02:00:00CG 03:00:00   61-115Karremanstraat 8
18419r Cornelis Dirks CG 02:00:00CG 03:00:00   61-115Karremanstraat 10
18419r Cornelis Dirks CG 02:00:00CG 03:00:00   61-115Karremanstraat 12
18519r Claas Gerbens CG 05:00:00    21-116
18619r Trijntje Ruurds     x1
18719r Gerrit Johannes CG 06:00:00CG 02:00:00   4
18819r Lieuwe Alles CG 08:00:00    4
18919rwed. Sybren Pieters     x3
19019r Jan Symons CG 06:00:00CG 04:00:00   4
19119v Pieter Jansen CG 05:00:00CG 03:00:00   2
19219vwed. Wybe Tjerks CG 02:00:00    1
19319v Johannes Hendriks CG 06:00:00CG 03:00:00   6
19419v Yfke Jansen Blauw   x 2
19519v Jacob Harmens CG 06:00:00CG 02:00:00   4
19619v Dieuke Martens CG 01:00:00    1
19719v Feyke Hendriks     x4
19819v Jacob Hendriks CG 02:00:00CG 01:00:00   1
19919v Gerrit Dirks     x6
20019vwed. Thomas Kuypers    x1
20119v Aeltje Meinerts     x1
20219v Lijsbeth Claeses    x 1
203110r Gijsbert Johannes CG 05:00:00CG 03:00:00   4
204110r Gaitse Rinses CG 05:00:00CG 03:00:00   3
205110rwed. Claas Cornelis CG 01:10:00    2
206110r Joost Hendriks CG 05:00:00CG 01:00:00   31-120Zoutsloot 42
207110r Ype Zijes CG 06:00:00CG 01:00:00   41-121Zoutsloot 38
207110r Ype Zijes CG 06:00:00CG 01:00:00   41-121Zoutsloot 40
208110r Heere Heeres CG 06:00:00CG 04:00:00   21-123Droogstraat 45
208110r Heere Heeres CG 06:00:00CG 04:00:00   21-123Zoutsloot 36
209110r Ruird Hessels     x11-122Zoutsloot 34
210110r Jochem StellingwerfCG 05:00:00CG 02:00:00   41-125
211110r Jan Gerlofs CG 16:00:00CG 04:00:00   81-126Bildtstraat 13
212110r Claas Foekes CG 05:00:00CG 05:00:00   21-127Bildtstraat 15
213110r Aefke Foekes CG 02:10:00    11-127Bildtstraat 15
214110r Jan Sikkes CG 08:00:00    21-128Bildtstraat 17
215110v Leenerd Leenerds CG 10:00:00CG 02:00:00   31-129Bildtstraat 19
216110v Jacob Dirks CG 06:00:00CG 02:00:00   61-130Bildtstraat 21
216110v Jacob Dirks CG 06:00:00CG 02:00:00   61-130Droogstraat 37
216110v Jacob Dirks CG 06:00:00CG 02:00:00   61-130Droogstraat 39
216110v Jacob Dirks CG 06:00:00CG 02:00:00   61-130Droogstraat 41
216110v Jacob Dirks CG 06:00:00CG 02:00:00   61-130Droogstraat 43
217110v Jan Claasen CG 04:00:00CG 04:00:00   4heeft 2 weeversknegts
218110v Jurjen Cristiaans CG 02:00:00CG 02:00:00   5
219110vwed. Heere Annes      3
220110v Jan Jansen SanstraCG 03:00:00CG 02:00:00   21-131Droogstraat 47
220110v Jan Jansen SanstraCG 03:00:00CG 02:00:00   21-131Droogstraat 49
221110v Johannes Freerks CG 02:00:00CG 03:00:00   3
222110v Anske Sybes CG 05:00:00    21-132Droogstraat 51
223110v Jan Everts CG 03:00:00CG 03:00:00   7heeft 1 weewersknegt1-134Droogstraat 55
224110vwed. Wytse Heyns CG 06:00:00    3
225110v Dirk Annes CG 05:00:00CG 02:00:00   5
226110vwed. Gerben Lieuwes     x3
227111r Jentje Dirks     x5
228111rwed. Pieter Pieters     x5
229111r Geertje Tjallings     x3
230111r Freerk Lolkes CG 02:00:00    2
231111r Grietje Jans     x1
232111rwed. Jochem Jochems     x3
233111r Jeltje Claeses     x3
234111rwed. Jan Floris    x 1
235111r Haeye Willems    x 4
236111rwed. Rienk Jansen CG 01:00:00    2
237111r Hendrik Zegers CG 03:00:00CG 02:00:00   2
238111r Heere Jelles CG 02:00:00    5
239111v Hendrik DumanCG 04:00:00    31-139
240111v Ybeltje Jans CG 02:00:00    11-140
241111v Reyn Jansen CG 03:00:00    2
242111v Hendrik FaberCG 07:10:00CG 02:10:00   61-142Bildtstraat 23
243111v Pieter Lenses CG 12:00:00CG 04:00:00   31-143Bildtstraat 25
243111v Pieter Lenses CG 12:00:00CG 04:00:00   31-143Bildtstraat 27
243111v Pieter Lenses CG 12:00:00CG 04:00:00   31-143Noorderhaven 83
244111v Arjen Aris CG 04:00:00CG 02:00:00   2
245111v Jan KuyckCG 05:00:00CG 03:00:00   21-144Noorderhaven 85
246111v Johannes Jansen CG 08:00:00CG 02:00:00   2
247111v Rigstje Ruirds CG 05:00:00    1
248111v Jan BrettonCG 16:00:00CG 09:00:00   51-146Noorderhaven 91
249111v Claas Sytses CG 16:00:00    31-147Noorderhaven 93
250111v Jacob Josephs CG 40:00:00    51-148Noorderhaven 95
251112rburgemr. HiddemaCG 30:00:00    21-149Noorderhaven 97
252112r Jetze RoordaCG 60:00:00CG 10:00:00   41-150Noorderhaven 99
253112r Hendrik NorelCG 20:00:00    7
254112r Jan Alberts    x 5
255112r Teunis Remmerts CG 03:00:00CG 03:00:00   4
256112r Jan Jansen CG 08:00:00CG 02:00:00   41-152Noorderhaven 105
257112r Ymkjen Jelles CG 01:10:00CG 01:10:00   1
258112r Antje Jelles     x1
259112r Wobbeltje Thomas    x 2
260112r Claas Feijes CG 06:00:00CG 02:00:00   41-153Karremanstraat 30
260112r Claas Feijes CG 06:00:00CG 02:00:00   41-153Karremanstraat 32
260112r Claas Feijes CG 06:00:00CG 02:00:00   41-153Noorderhaven 107
260112r Claas Feijes CG 06:00:00CG 02:00:00   41-153Noorderhaven 107
261112r Antje Pieters    x 2
262112r Rinske Taekes     x1
263112v Claas Jansen de Wylde  x  3
264112v Hiltje Gerbens     x1
265112v Idske Wybrens     x3
266112v Jan Amelander   x 1
267112v Willem Symons CG 05:00:00CG 02:00:00   3
268213v Sytse Gerrits CG 05:10:00CG 04:10:00   4
269213v Doutjen Claeses CG 03:00:00    1
270213v Claaske Lolkes CG 04:00:00CG 04:00:00   5
271213v Douwe Ypkes CG 08:00:00    2
272213v Dirk Roelofs CG 05:00:00    2
273213v Johannes Jansen CG 10:00:00    22-004
274213v Eelke Jelles CG 10:00:00    32-004
275213v Douwe Luytjes CG 10:00:00    52-005
276213v Sipke Sakes CG 10:00:00CG 02:00:00   62-006
277213v Dirk Sytses CG 06:00:00    22-007Zoutsloot 83
278213v Uilke Anskes CG 08:00:00CG 02:00:00   22-008Zoutsloot 85
279213v Antje Symons CG 01:10:00    4
280213v Symon Sybrens CG 01:10:00CG 03:10:00   22-010Zoutsloot 73
280213v Symon Sybrens CG 01:10:00CG 03:10:00   22-010Zoutsloot 75
280213v Symon Sybrens CG 01:10:00CG 03:10:00   22-010Zoutsloot 79
281214r Attje Martens CG 01:00:00    12-011Zoutsloot 77
282214r Auke Aukes CG 06:00:00CG 04:00:00   42-012Zoutsloot 71
283214rwed. Foecke Harmens CG 03:00:00CG 02:00:00   52-013Zoutsloot 69
284214r Jan TrompetterCG 05:00:00CG 03:00:00   32-013Zoutsloot 69
285214r Thomas Lammerts CG 05:00:00    32-014Zoutsloot 67
286214r Jan Hendriks CG 01:10:00    32-015
287214r Beernt Sybes CG 02:00:00CG 03:00:00   6
288214r Jan Laeses CG 01:00:00CG 04:00:00   4
289214r Beitske Willems     x6
290214r Jan Fokkes CG 03:00:00    3
291214r Ype Dirks CG 07:00:00    52-017
292214r Jan Huyberts CG 06:00:00CG 02:00:00   5
293214v Hendrik Hendriks CG 03:00:00    2heeft 2 weeversgesellen
294214v Jan Eiberts     x4
295214v Jan Teunis     x7
296214v Jurre Jansen CG 01:00:00CG 04:00:00   3
297214v Tyttje Symons CG 02:00:00CG 01:00:00   3
298214vwed. Cornelis Pieters     x2
299214v Antje Dirks     x2
300214vwed. Cornelis Symons     x52-021Karremanstraat 13
300214vwed. Cornelis Symons     x52-021Karremanstraat 15
300214vwed. Cornelis Symons     x52-021Karremanstraat 17
301214v Hendrik Hendriks CG 03:00:00CG 05:00:00   72-022Karremanstraat 5
301214v Hendrik Hendriks CG 03:00:00CG 05:00:00   72-022Karremanstraat 7
302214v Hendrik Thijssen     x62-022Karremanstraat 5
302214v Hendrik Thijssen     x62-022Karremanstraat 7
303214vwed. Jan Johannes     x6
304214v Doutjen Luitjens     x3
305215r Jan Harmens CG 01:10:00CG 01:10:00   4
306215r Lieuwe Dirks     x9
307215r Sybren Sipkes CG 05:00:00CG 03:00:00   32-023
308215r Pier Harkes CG 05:00:00CG 03:00:00   5
309215r Jan Jansen CG 04:00:00CG 04:00:00   42-024
310215r Harmen Jansen CG 04:00:00    6
311215r Willem Josephs CG 05:00:00CG 03:00:00   3heeft 2 weeversknegts
312215r Meindert Lieuwes CG 05:00:00CG 03:00:00   4
313215r Hendrik Hendriks CG 05:00:00CG 03:00:00   2
314215r Pieter Sjoerds CG 08:00:00CG 02:00:00   42-026Karremanstraat 3
315215r Symon Meyles CG 07:00:00CG 03:00:00   42-027Karremanstraat 1
316215r Jan Oenes CG 07:00:00CG 03:00:00   52-027Karremanstraat 1
317215v Haentje Willems CG 06:00:00CG 04:00:00   72-028
318215vwed. Jan Claasen     x42-028
319215v Harmen Harmens CG 04:00:00CG 04:00:00   3heeft 2 weeversknegts2-028
320215v Hendrik ten VaerdeCG 03:00:00CG 05:00:00   4heeft 2 weeversknegts
321215v Gerrit Jansen CG 03:10:00CG 01:10:00   3heeft 1 weeversknegt2-028
322215v Foppe Pieters CG 05:00:00CG 03:00:00   4
323215v Sipke Arjens CG 05:00:00    42-031
324215v Trijntje Ypkes CG 05:00:00CG 02:00:00   32-032
325215vwed. Pier Andrys CG 01:00:00CG 01:00:00   12-033Droogstraat 83
325215vwed. Pier Andrys CG 01:00:00CG 01:00:00   12-033Zoutsloot 62
326215v Geertje Geerts CG 02:00:00    22-034Zoutsloot 54
326215v Geertje Geerts CG 02:00:00    22-034Zoutsloot 56
327215v Eeltje Rinses CG 12:00:00CG 02:00:00   5
328215v Lolkjen ScheltemaCG 02:10:00    1
329216r Jetske Jans     x1
330216r Pieter Symons CG 08:00:00    32-036Zoutsloot 52
331216r Trijntje Ages CG 02:00:00    1
332216r Henning Cornelis CG 01:00:00    32-038Karremanstraat 21
333216r Nanning Hendriks CG 10:00:00CG 02:00:00   32-039Karremanstraat 23
334216r Lolke Jacobs CG 05:00:00CG 03:00:00   52-040Karremanstraat 25
335216r Jelmer Gerbens CG 10:00:00    22-041Karremanstraat 27
336216r Douwe Alberts CG 06:00:00CG 01:00:00   32-042Droogstraat 59
337216r Minne Hendriks CG 02:10:00    4
338216r Govert Reiners CG 10:00:00CG 02:00:00   72-043Droogstraat 61
339216r Jelle Jocchems CG 03:00:00CG 03:00:00   52-050
340216r Hartman Hartmans CG 04:00:00CG 01:00:00   42-051
341216v Wybe Dirks CG 05:00:00CG 02:00:00   3
342216v Claas Harmens CG 03:00:00CG 03:00:00   3
343216v Hendrina van BeemenCG 05:00:00    12-053Hoogstraat 1
344216vde nots. WalrichCG 25:00:00CG 05:00:00   22-054Hoogstraat 1
345216vkinderen Pieter DreyerCG 40:00:00    62-055Hoogstraat 3
346216vdr. StinstraCG 50:00:00    7zoude wel meerder geneegen zijn uyt te bieden als niet met officie geld wel beswaard2-056Hoogstraat 5
347216v Haantje Baltus CG 08:00:00CG 02:00:00   32-057Hoogstraat 7
348216v Ysaak Fokkes CG 05:00:00    5
349216vwed. Jan Aukes     x1
350216v Ulbe Jansen CG 10:00:00CG 05:00:00   32-059Hoogstraat 11
351216v Antje Gerrits     x1
352216v Haitse Claases CG 01:10:00    2
353217r Jan Symons CG 10:00:00CG 05:00:00   62-060Hoogstraat 13
354217r Jacob Wouters CG 10:00:00    12-061Hoogstraat 15
354217r Jacob Wouters CG 10:00:00    12-061Hoogstraat 15
354217r Jacob Wouters CG 10:00:00    12-061Hoogstraat 17
355217r Jan Sybrens CG 06:00:00CG 04:00:00   52-062Hoogstraat 19
355217r Jan Sybrens CG 06:00:00CG 04:00:00   52-062Hoogstraat 19
356217r Jan Rijks CG 04:00:00CG 06:00:00   3
357217r Claas Suypenbol    x3
358217r Antje Hanses CG 01:10:00    2
359217r Willem BonetaCG 02:10:00CG 02:10:00   72-086Wortelstraat 8
359217r Willem BonetaCG 02:10:00CG 02:10:00   72-086Zoutsloot 98
360217r Janke Beerns CG 02:00:00CG 01:00:00   1
361217r Ysaac RoozenCG 26:00:00CG 04:00:00   22-064Hoogstraat 23
361217r Ysaac RoozenCG 26:00:00CG 04:00:00   22-064Hoogstraat 23
362217r Tytte Ruirds CG 10:00:00CG 05:00:00   42-065Hoogstraat 25
362217r Tytte Ruirds CG 10:00:00CG 05:00:00   42-065Hoogstraat 25
363217r Engeltje Doedes CG 02:00:00CG 01:00:00   22-066Hoogstraat 27
363217r Engeltje Doedes CG 02:00:00CG 01:00:00   22-066Hoogstraat 27
363217r Engeltje Doedes CG 02:00:00CG 01:00:00   22-066Hoogstraat 27
363217r Engeltje Doedes CG 02:00:00CG 01:00:00   22-066Wortelstraat 4
364217rwed. Jacob Dirks     x5
365217v Barent Gerrits     x6
366217v Rinske Symons     x3
367217v Antje Baukes    x 1
368217v Johannes Steffens CG 03:00:00CG 01:00:00   82-067Wortelstraat 6
369217v Wouter Hessels CG 03:00:00CG 02:00:00   22-068Zoutsloot 94
370217v Abel Lenses   x  5
371217v Bauke Cornelis CG 04:00:00CG 04:00:00   32-068Zoutsloot 94
372217v Yke Symons     x5
373217v Harmen Hendriks CG 04:00:00CG 04:00:00   22-069Wortelstraat 9
373217v Harmen Hendriks CG 04:00:00CG 04:00:00   22-069Wortelstraat 11
373217v Harmen Hendriks CG 04:00:00CG 04:00:00   22-069Wortelstraat 13
373217v Harmen Hendriks CG 04:00:00CG 04:00:00   22-069Wortelstraat 15
374217v Beernt Jansen   x  2en Hendrik Arends
375217v Claas Harmens CG 04:00:00CG 04:00:00   42-070Herenwaltje 11
375217v Claas Harmens CG 04:00:00CG 04:00:00   42-070Herenwaltje 13
375217v Claas Harmens CG 04:00:00CG 04:00:00   42-070Herenwaltje 10
375217v Claas Harmens CG 04:00:00CG 04:00:00   42-070Zoutsloot 88
376217v Jan Harmens CG 03:00:00CG 01:00:00   2en Gerrit Arends
377218r Beernt Beernts CG 04:00:00CG 02:00:00   4heeft 2 weeversknegts2-071Herenwaltje 12
377218r Beernt Beernts CG 04:00:00CG 02:00:00   4heeft 2 weeversknegts2-071Herenwaltje 12
377218r Beernt Beernts CG 04:00:00CG 02:00:00   4heeft 2 weeversknegts2-071Zoutsloot 88
377218r Beernt Beernts CG 04:00:00CG 02:00:00   4heeft 2 weeversknegts2-071Zoutsloot 88
377218r Beernt Beernts CG 04:00:00CG 02:00:00   4heeft 2 weeversknegts2-071Zoutsloot 90
377218r Beernt Beernts CG 04:00:00CG 02:00:00   4heeft 2 weeversknegts2-071Zoutsloot 90
377218r Beernt Beernts CG 04:00:00CG 02:00:00   4heeft 2 weeversknegts2-071Zoutsloot 92
377218r Beernt Beernts CG 04:00:00CG 02:00:00   4heeft 2 weeversknegts2-071Zoutsloot 92
378218r Taeke Pieters CG 04:00:00CG 02:00:00   22-073Herenwaltje 1
378218r Taeke Pieters CG 04:00:00CG 02:00:00   22-073Zoutsloot 86
379218r Claas Wopkes CG 02:00:00CG 04:00:00   3
380218r Tettje Jans    x 1
381218rwed. Cornelis Geerts CG 01:00:00    12-074Herenwaltje 3
381218rwed. Cornelis Geerts CG 01:00:00    12-074Zoutsloot 78
381218rwed. Cornelis Geerts CG 01:00:00    12-074Zoutsloot 80
381218rwed. Cornelis Geerts CG 01:00:00    12-074Zoutsloot 82
381218rwed. Cornelis Geerts CG 01:00:00    12-074Zoutsloot 84
382218r Dieuwke Pieters CG 06:00:00CG 02:00:00   22-075Herenwaltje 5
382218r Dieuwke Pieters CG 06:00:00CG 02:00:00   22-075Herenwaltje 7
383218r Heere Meyles CG 05:00:00CG 03:00:00   22-076Wortelstraat 1
384218r Feyte Hoytes CG 01:10:00CG 02:10:00   5
385218r Uilke Jans CG 02:00:00CG 01:00:00   52-077Herenwaltje 9
386218r Jan Jansen     x5
387218r Jarig Arjens CG 03:00:00CG 01:00:00   22-078
388218rwed. Claas Douwes CG 12:00:00CG 03:00:00   32-079Hoogstraat 29
388218rwed. Claas Douwes CG 12:00:00CG 03:00:00   32-079Hoogstraat 29
389218v Antje Hessels CG 02:00:00    12-079Hoogstraat 29
389218v Antje Hessels CG 02:00:00    12-079Hoogstraat 29
390218v Dieuke Uilkes     x1
391218v Trijntje Hanses     x2
392218v Ork Freerks CG 03:00:00CG 03:00:00   22-080Hoogstraat 31
393218v Albert Jacobs CG 04:00:00    4
394218v Douwe Thomas     x5
395218v Sibble Lodewijks CG 08:00:00CG 02:00:00   2
396218v Ye Feykes   x  12-065Hoogstraat 25
396218v Ye Feykes   x  12-065Hoogstraat 25
397218v Andrys Jans CG 04:00:00CG 02:00:00   2
398218v Johannes Ypes CG 12:00:00CG 03:00:00   22-082Hoogstraat 35
398218v Johannes Ypes CG 12:00:00CG 03:00:00   22-082Hoogstraat 35
399218v Jacob Hettes CG 14:00:00CG 04:00:00   42-083Hoogstraat 37
400218vwed. Johannes Benedictus CG 10:00:00CG 02:00:00   42-084Hoogstraat 39
400218vwed. Johannes Benedictus CG 10:00:00CG 02:00:00   42-084Hoogstraat 39
401218v Feyke Sjoerds   x  3
402219rwed. Evert Hendriks    x 12-085Hoogstraat 41
402219rwed. Evert Hendriks    x 12-085Hoogstraat 41
402219rwed. Evert Hendriks    x 12-085Zoutsloot 100
402219rwed. Evert Hendriks    x 12-085Zoutsloot 100
402219rwed. Evert Hendriks    x 12-085Zoutsloot 102
402219rwed. Evert Hendriks    x 12-085Zoutsloot 104
403219r Frans Beernts CG 02:00:00CG 01:00:00   22-085Hoogstraat 41
403219r Frans Beernts CG 02:00:00CG 01:00:00   22-085Hoogstraat 41
403219r Frans Beernts CG 02:00:00CG 01:00:00   22-085Zoutsloot 100
403219r Frans Beernts CG 02:00:00CG 01:00:00   22-085Zoutsloot 100
403219r Frans Beernts CG 02:00:00CG 01:00:00   22-085Zoutsloot 102
403219r Frans Beernts CG 02:00:00CG 01:00:00   22-085Zoutsloot 104
404219r Rinske Claases CG 01:00:00    12-086Wortelstraat 8
404219r Rinske Claases CG 01:00:00    12-086Zoutsloot 98
405219r Harmen Arends CG 02:00:00CG 02:00:00   62-087
406219r Jocchem Jansen CG 04:00:00CG 02:00:00   52-088Wortelstraat 13
406219r Jocchem Jansen CG 04:00:00CG 02:00:00   52-088Zoutsloot 96
407219r Jan Symons CG 05:00:00CG 02:00:00   6
408219r Beernt Jansen      0weggetrokken2-089Hoogstraat 43
409219r Bauke Jyles CG 05:00:00CG 02:00:00   22-090Hoogstraat 45
410219rwed. Jan van Rippers   x 1
411219r Jan Caspars CG 04:00:00    22-091Hoogstraat 47
412219r Beernt Alberts CG 05:00:00    32-092
413219r Heere Gerbens CG 06:00:00CG 02:00:00   32-093Hoogstraat 49
414219vwed. Ate Joris   x  12-094Hoogstraat 51
414219vwed. Ate Joris   x  12-094Hoogstraat 53
414219vwed. Ate Joris   x  12-094Hoogstraat 53
414219vwed. Ate Joris   x  12-094Liemendijk 38
414219vwed. Ate Joris   x  12-094Liemendijk 40
414219vwed. Ate Joris   x  12-094Liemendijk 42
415219v Sander Jansen     x6
416219v Claas Jansen CG 01:00:00CG 03:00:00   3
417219v Bouwe Claeses CG 10:00:00    4
418219v Oene Fokkes CG 06:00:00CG 04:00:00   3
419219v Samuel Hendriks CG 04:00:00    2
420219v Beernt Beernts CG 02:00:00    3weeversknegt
421219vwed. Gerrit Hendriks     x4
422219v Allert Jacobs CG 08:00:00CG 04:00:00   62-097Hoogstraat 38
423219v Jan Gerrits CG 03:00:00CG 03:00:00   2heeft 2 weeversknegts2-098Hoogstraat 36
424219v Jacob Poppes CG 08:00:00    52-099Hoogstraat 34
424219v Jacob Poppes CG 08:00:00    52-099Lombardstraat 1
425219v Hendrik Marcus CG 03:00:00CG 03:00:00   5
426220r Tjeerd Jansen CG 03:00:00    22-100Hoogstraat 32
427220r Douwe Gosses CG 08:00:00CG 04:00:00   42-101
428220r Pieter Gerbens CG 05:00:00CG 03:00:00   32-102Hoogstraat 30
429220r Age Cornelis CG 04:00:00CG 03:00:00   42-103Hoogstraat 30
430220rwed. Gerrit     x1cooltjer2-104Hoogstraat 28
431220r Claas Joosten CG 04:00:00CG 02:00:00   42-105Hoogstraat 26
431220r Claas Joosten CG 04:00:00CG 02:00:00   42-105Hoogstraat 26
432220r Lieuwe Tjerks CG 06:00:00    32-100Hoogstraat 32
433220r Andrys Ymkes CG 03:00:00    12-106Hoogstraat 24
434220r Cristiaan Jansen CG 08:00:00CG 04:00:00   62-107Hoogstraat 22
435220r Jeltje Claases CG 01:00:00    1
436220r Jan Lammerts CG 02:00:00    2
437220r Jan Beernts CG 03:00:00CG 01:00:00   62-108Herenwaltje 15
437220r Jan Beernts CG 03:00:00CG 01:00:00   62-108Herenwaltje 17
438220v Wopke Hanses CG 06:00:00    2
439220v Lammert Jansen CG 04:00:00CG 02:00:00   4
440220v Pieter Beerns CG 05:00:00    52-110Scheerstraat 1
441220v Minne WildaCG 14:00:00CG 04:00:00   42-111Hoogstraat 20
442220v Jan Sybes CG 06:00:00CG 04:00:00   22-112Hoogstraat 18
443220vwed. Tjeerd Cornelis CG 06:00:00CG 02:00:00   2
444220v Pieter Tjeerds CG 10:00:00CG 02:00:00   32-114Hoogstraat 14
445220vwed. Dirk Pieters CG 02:00:00    12-115Hoogstraat 12
446220v Gerrit Gerrits CG 02:00:00    3
447220v Antje Wygers    x 1
448220v Anthony Gerardi CG 10:00:00    32-116Hoogstraat 10
448220v Anthony Gerardi CG 10:00:00    32-116Rommelhaven 5
449220v Hessel Jelles CG 02:10:00CG 02:10:00   52-118Hoogstraat 4
449220v Hessel Jelles CG 02:10:00CG 02:10:00   52-118Rozemarijnstraat 3
450221r Trijntje Boneta   x 1
451221rwed. Marten Andrys    x 2
452221r Aegjen Dirks CG 03:00:00CG 02:00:00   22-119Hoogstraat 2
452221r Aegjen Dirks CG 03:00:00CG 02:00:00   22-119Rozemarijnstraat 1
453221rwed. Cornelis Sipkes     x2
454221r Dirk Uilkes CG 05:00:00CG 01:00:00   52-120
455221r Teunis Jelles CG 06:00:00    32-121
456221r Jelte Ruirds CG 35:00:00CG 05:00:00   52-122Noorderhaven 109
457221rburgemr. MunterCG 40:00:00    32-123Noorderhaven 111
458221rontfanger RoordaCG 60:00:00CG 10:00:00   52-124Noorderhaven 113
459221r Hylke Orkes CG 03:00:00CG 03:00:00   4
460221rwed. Claas Jacobs CG 01:00:00    1
461221r Tijs Ulbes CG 04:00:00CG 02:00:00   32-125
462221v Andrys Jans CG 03:00:00CG 02:00:00   5
463221v Claas Claasen   x  3
464221v Sjoerdje Folkerts CG 01:00:00    1
465221v Jan Alles CG 04:00:00    3
466221v Doede Sierks CG 04:00:00CG 02:00:00   32-126
467221v Wybren Sierks CG 04:00:00    12-126
468221v Yde Pieters CG 10:00:00CG 01:00:00   22-128Rommelhaven 7
468221v Yde Pieters CG 10:00:00CG 01:00:00   22-128Rommelhaven 9
469221v Sybout Sierks CG 07:00:00CG 01:00:00   4
470221v Dirk Louwrens CG 08:00:00CG 02:00:00   4
471221v Johannes Caspars CG 06:00:00CG 04:00:00   32-130Rommelhaven 11
472221v Schelte Arjens CG 10:00:00    62-131Rommelhaven 15
472221v Schelte Arjens CG 10:00:00    62-131Scheerstraat 3
473221v Sytske Ruirds CG 02:00:00    2
474222r Pieter Claases CG 06:00:00    6
475222r Marijke Teunis   x  1
476222rwed. Wybe Wybes   x  1
477222r IJsbrand Thomas CG 08:00:00    52-131Rommelhaven 15
477222r IJsbrand Thomas CG 08:00:00    52-131Scheerstraat 3
478222rwed. Dirk Gerrits CG 02:00:00CG 01:00:00   22-132Scheerstraat 5
479222r Dirk Jans CG 03:00:00    3
480222rwed. Obbe Gerbens CG 01:10:00    12-133Scheerstraat 7
481222r Evert Sybrens CG 04:00:00    32-134Scheerstraat 9
482222r Teunis Zegers CG 04:00:00CG 02:00:00   4
483222r Dirk Cornelis CG 02:10:00CG 03:10:00   3
484222r Jan Jansen CG 03:00:00CG 02:00:00   2
485222r Hendrik Johannes CG 04:00:00CG 02:00:00   52-135Scheerstraat 11
485222r Hendrik Johannes CG 04:00:00CG 02:00:00   52-135Scheerstraat 10
486222v Jan Jacobs CG 15:00:00CG 03:00:00   82-136Scheerstraat 12
487222v Symons Douwes CG 04:00:00CG 04:00:00   5
488222v Jan Hendriks CG 02:00:00    52-137Scheerstraat 8
488222v Jan Hendriks CG 02:00:00    52-137Scheerstraat 8
488222v Jan Hendriks CG 02:00:00    52-137Scheerstraat 8
488222v Jan Hendriks CG 02:00:00    52-137Scheerstraat 8
488222v Jan Hendriks CG 02:00:00    52-137Scheerstraat 8
488222v Jan Hendriks CG 02:00:00    52-137Scheerstraat 8
489222v Dirk Hendriks CG 04:00:00    2
490222v Willem Gerbens CG 03:00:00CG 01:00:00   22-138Scheerstraat 4
490222v Willem Gerbens CG 03:00:00CG 01:00:00   22-138Scheerstraat 4
490222v Willem Gerbens CG 03:00:00CG 01:00:00   22-138Scheerstraat 6
491222vwed. Jan Hessels     x1
492222v Tjerk Jurjens CG 06:00:00CG 02:00:00   42-139Scheerstraat 2
493222v Bregtje Pieters     x1
494222v Albert Pieters CG 25:00:00    52-142Noordijs 1
495222v Hans Hansen CG 06:00:00    2
496222v Jan Pieters CG 06:00:00    3
497222vwed. burgemr. R. S. MenaldaCG 35:00:00    32-143Noordijs 3
498223r Tjalling Geerts    x 2
499223rwed. burgemr. WeymaCG 32:00:00CG 08:00:00   42-144Noordijs 5
499223rwed. burgemr. WeymaCG 32:00:00CG 08:00:00   42-144Noordijs 5
499223rwed. burgemr. WeymaCG 32:00:00CG 08:00:00   42-144Noordijs 7
500223r Jan Andrys CG 10:00:00CG 05:00:00   42-145Noordijs 9
501223rwed. burgemr. S. MenaldaCG 20:00:00CG 05:00:00   22-146
502223r Sybrand FeytamaCG 30:00:00CG 25:00:00   62-147Noordijs 11
502223r Sybrand FeytamaCG 30:00:00CG 25:00:00   62-147Noordijs 11
502223r Sybrand FeytamaCG 30:00:00CG 25:00:00   62-147William Boothstraat 8
502223r Sybrand FeytamaCG 30:00:00CG 25:00:00   62-147William Boothstraat 10
503223r Jacob HanekuykCG 25:00:00CG 10:00:00   32-148Noordijs 13
503223r Jacob HanekuykCG 25:00:00CG 10:00:00   32-148Noordijs 13
504223r Claas R. MahuiCG 100:00:00    2praesenteert eens voor al 500 gl2-149Noordijs 15
505223r Pieter GelindaCG 06:00:00CG 24:00:00   72-150Noordijs 17
506223rwed. Jarig Jacobs CG 50:00:00CG 10:00:00   62-151Noordijs 19
507223r Freerk ScheltingaCG 30:00:00    62-152Noordijs 21
507223r Freerk ScheltingaCG 30:00:00    62-152Noordijs 21
508223rwed. burgemr. LantingCG 24:00:00CG 06:00:00   42-153
509223r Harmanus PortierCG 80:00:00    32-154Noordijs 23
510223v Jan Hendriks CG 08:00:00    52-156Noordijs 25
511223v Sipke Dirks CG 20:00:00CG 10:00:00   72-157Noordijs 27
512223vburgemr. VeersmaCG 24:00:00    62-158Franekereind 1
512223vburgemr. VeersmaCG 24:00:00    62-158Franekereind 3
512223vburgemr. VeersmaCG 24:00:00    62-158Franekereind 3
513223v Symon StijlCG 40:00:00CG 05:00:00   22-159Franekereind 1
513223v Symon StijlCG 40:00:00CG 05:00:00   22-159Franekereind 5
513223v Symon StijlCG 40:00:00CG 05:00:00   22-159Franekereind 5
514223vconvoymr. SloterdijkCG 75:00:00CG 05:00:00   52-160Franekereind 7
514223vconvoymr. SloterdijkCG 75:00:00CG 05:00:00   52-160Franekereind 7
515223v Aleph van der MeulenCG 50:00:00    62-161Franekereind 9
516223v Cornelis BrouwerCG 50:00:00    3praesenteert voor het 1e jaar dubbeld2-162Franekereind 11
516223v Cornelis BrouwerCG 50:00:00    3praesenteert voor het 1e jaar dubbeld2-162Franekereind 11
516223v Cornelis BrouwerCG 50:00:00    3praesenteert voor het 1e jaar dubbeld2-162Franekereind 13
517223v Sjoerd Hendriks CG 10:00:00CG 03:00:00   22-163
518223vdr. Gerard SuiringarCG 55:00:00    72-164Franekereind 15
518223vdr. Gerard SuiringarCG 55:00:00    72-164William Boothstraat 18
519223v Stijntje Jacobs   x  22-168
520223v Claas Louwrens CG 10:00:00    7
521223v Heere Renkes CG 36:00:00CG 04:00:00   32-169William Boothstraat 6
522224r Freerk Hendriks CG 07:00:00CG 01:00:00   2heeft 2 weeversknegts2-170
523224r Allert Haeyes CG 10:00:00CG 02:00:00   4heeft 2 weeversknegts
524224r Doede Dirks CG 06:00:00CG 02:00:00   2
525224r Gerrit Jacobs CG 04:00:00CG 04:00:00   32-172Lombardstraat 4
525224r Gerrit Jacobs CG 04:00:00CG 04:00:00   32-172Lombardstraat 6
525224r Gerrit Jacobs CG 04:00:00CG 04:00:00   32-172Lombardstraat 8
525224r Gerrit Jacobs CG 04:00:00CG 04:00:00   32-172Lombardstraat 10
526224r Sjoerd van der Hout   x 2
527224r Pieter Willems CG 10:00:00CG 02:00:00   32-173Lombardstraat 2
527224r Pieter Willems CG 10:00:00CG 02:00:00   32-173William Boothstraat 1
527224r Pieter Willems CG 10:00:00CG 02:00:00   32-173William Boothstraat 3
527224r Pieter Willems CG 10:00:00CG 02:00:00   32-173Zoutsloot 115
527224r Pieter Willems CG 10:00:00CG 02:00:00   32-173Zoutsloot 117
528224r Hendrik Wolles CG 03:00:00CG 03:00:00   3
529224r Benjamin Lenses CG 04:00:00CG 02:00:00   2
530224r Evert Jansen CG 03:00:00CG 02:00:00   2heeft 2 weeversknegts
531224r Cornelis EkamaCG 20:00:00CG 04:00:00   52-176
532224r Broer Baukes CG 16:00:00CG 04:00:00   22-177William Boothstraat 15
532224r Broer Baukes CG 16:00:00CG 04:00:00   22-177William Boothstraat 17
532224r Broer Baukes CG 16:00:00CG 04:00:00   22-177William Boothstraat 17
532224r Broer Baukes CG 16:00:00CG 04:00:00   22-177Zoutsloot 119
532224r Broer Baukes CG 16:00:00CG 04:00:00   22-177Zoutsloot 121
532224r Broer Baukes CG 16:00:00CG 04:00:00   22-177Zoutsloot 121
533224r Jan Michiels CG 05:00:00CG 03:00:00   2
534224vwed. Pieter Thomas    x 2
535224v Tjalling Tjallings CG 08:00:00    52-183William Boothstraat 39
535224v Tjalling Tjallings CG 08:00:00    52-183Zoutsloot 131
536224v Melle Ynses CG 18:00:00    52-184Franekereind 17
537224v Gerrit OffringaCG 15:00:00CG 05:00:00   32-185Franekereind 19
538224v Hans Menses CG 07:00:00CG 03:00:00   52-186Franekereind 21
539325v Beernt Willems CG 07:00:00CG 03:00:00   5
540325v Bregtje Claeses    x 1
541325v Pieter Jansen CG 08:00:00    6
542325v Marij Beerns    x 1
543325v Johan Pieters CG 08:00:00CG 02:00:00   33-005Scheffersplein 17
543325v Johan Pieters CG 08:00:00CG 02:00:00   33-005Scheffersplein 19
543325v Johan Pieters CG 08:00:00CG 02:00:00   33-005Scheffersplein 21
544325v Pieter Johannes CG 08:00:00CG 02:00:00   33-005Scheffersplein 17
544325v Pieter Johannes CG 08:00:00CG 02:00:00   33-005Scheffersplein 19
544325v Pieter Johannes CG 08:00:00CG 02:00:00   33-005Scheffersplein 21
545325vwed. Jyllert Sipkes    x 23-006
546325v Meinert ArendsmaCG 10:00:00    5
547325v Jan Gerrits CG 08:00:00    3
548325v Harmen Gerrits CG 08:00:00    2heeft 2 weeversknegts3-008
549325v Pieke Zacharias CG 05:00:00    33-010
550325v Hendrik Fransen CG 10:00:00    33-011Oosterkeetstraat 5
551326r Gerben Heeres CG 05:00:00CG 02:00:00   43-012
552326r Lammert Jansen     x5
553326r Wopke Johannes CG 10:00:00    23-013
554326r Cornelis Pieters CG 07:00:00    3heeft 2 weeversknegts
555326r Steeven Hendriks CG 05:00:00CG 01:00:00   2heeft 1 weeversknegt
556326r Harmen Jansen CG 08:00:00    5heeft 2 weeversknegts3-017
557326r Hendrik Jansen CG 07:00:00    4heeft 2 weeversknegts3-018Oosterkeetstraat 11
558326r Swerus Ruirds     x53-018Oosterkeetstraat 11
559326r Meynert Cobus CG 08:00:00    4heeft 1 weeversknegt3-019Nieuwstraat 1
560326r Jan Alberts CG 08:00:00    43-019Nieuwstraat 1
561326rwed. Jan Jansen CG 03:00:00    2heeft 2 weeversknegts3-019Nieuwstraat 1
562326r Reyn Cornelis CG 08:00:00    53-015
563326vwed. Jylt Baukes CG 05:00:00    23-015
564326v Freerk Ates CG 12:00:00    3
565326vwed. Pieter Hendriks CG 04:00:00    43-020
566326v Broer Tjeerds CG 08:00:00    3
567326v Willem Willems CG 08:00:00    3heeft 2 weeversknegts3-023Nieuwstraat 11
568326v Willem Andrys CG 06:00:00    3
569326v Hendrik Alberts CG 08:00:00    4heeft 2 weeversknegts3-025
570326v Gerrit Jurjens CG 06:00:00CG 02:00:00   2heeft 2 weeversknegts3-026Nieuwstraat 19
571326v Elias Jansen CG 05:00:00    63-027
572326vwed. Jan Claasens CG 06:00:00CG 02:00:00   4heeft 4 weeversknegts3-029
573326v Minne Pieters CG 10:00:00CG 01:00:00   5
574326v Hendrik Beerns CG 10:00:00    8heeft 2 weeversknegts3-030
575327r Jan de WitCG 08:00:00    4heeft 2 weeversknegts3-031
576327r Leenerd Jansen CG 08:00:00    4heeft 2 weeversknegts3-032Nieuwstraat 36
576327r Leenerd Jansen CG 08:00:00    4heeft 2 weeversknegts3-032Nieuwstraat 36
577327r Sjoerd Heerts   x  2stalman
578327r Johannes WighuysCG 08:00:00    3heeft 3 weeversknegts3-033Nieuwstraat 34
578327r Johannes WighuysCG 08:00:00    3heeft 3 weeversknegts3-033Nieuwstraat 38
578327r Johannes WighuysCG 08:00:00    3heeft 3 weeversknegts3-033Nieuwstraat 40
578327r Johannes WighuysCG 08:00:00    3heeft 3 weeversknegts3-033Nieuwstraat 40
579327r Harmen Everts CG 06:00:00    3heeft 1 weeversknegt3-033Nieuwstraat 34
579327r Harmen Everts CG 06:00:00    3heeft 1 weeversknegt3-033Nieuwstraat 38
579327r Harmen Everts CG 06:00:00    3heeft 1 weeversknegt3-033Nieuwstraat 40
579327r Harmen Everts CG 06:00:00    3heeft 1 weeversknegt3-033Nieuwstraat 40
580327r Marijke Lammerts    x 2
581327r Wierke Wierkes   x  1heeft 2 weeversknegts
582327r Jan Coenraeds CG 04:00:00CG 02:00:00   5heeft 1 weeversknegt3-033Nieuwstraat 34
582327r Jan Coenraeds CG 04:00:00CG 02:00:00   5heeft 1 weeversknegt3-033Nieuwstraat 38
582327r Jan Coenraeds CG 04:00:00CG 02:00:00   5heeft 1 weeversknegt3-033Nieuwstraat 40
582327r Jan Coenraeds CG 04:00:00CG 02:00:00   5heeft 1 weeversknegt3-033Nieuwstraat 40
583327r Reyner Jansen CG 08:00:00    4heeft 3 weeversknegts3-033Nieuwstraat 34
583327r Reyner Jansen CG 08:00:00    4heeft 3 weeversknegts3-033Nieuwstraat 38
583327r Reyner Jansen CG 08:00:00    4heeft 3 weeversknegts3-033Nieuwstraat 40
583327r Reyner Jansen CG 08:00:00    4heeft 3 weeversknegts3-033Nieuwstraat 40
584327r Wessel Gerrits CG 06:00:00CG 02:00:00   4heeft 2 weeversknegts3-034Nieuwstraat 32
585327r Jan de BoerCG 07:00:00CG 01:00:00   33-035Nieuwstraat 28
585327r Jan de BoerCG 07:00:00CG 01:00:00   33-035Nieuwstraat 30
586327r Minne Ages CG 08:00:00    43-035Nieuwstraat 28
586327r Minne Ages CG 08:00:00    43-035Nieuwstraat 30
587327vwed. Arjen Cornelis CG 06:00:00    43-036Nieuwstraat 24
587327vwed. Arjen Cornelis CG 06:00:00    43-036Nieuwstraat 26
588327v Jacob Ydes CG 10:00:00CG 02:00:00   63-037
589327v Albert Jaans CG 08:00:00    43-038
590327v Hendrik Everts   x  33-039
591327v Hiske Jacobs    x 1
592327v Gatske Tjallings CG 08:00:00CG 02:00:00   2
593327v Aukjen Cornelis    x 4
594327v Gerrit Jansen CG 06:00:00    2heeft 1 weeversknegt
595327vwed. Arjen Claases CG 03:00:00    13-042
596327v Jyske Sjoerds CG 02:00:00    1
597327v Pietje Abels CG 01:10:00    1
598327v Meynert Willems CG 04:00:00    2
599328r Cornelis Johannes CG 04:00:00CG 02:00:00   43-058Nieuwstraat 46
599328r Cornelis Johannes CG 04:00:00CG 02:00:00   43-058Nieuwstraat 48
600328r Jan Jaans   x  33-057Nieuwstraat 46
601328r Jan Fopkes CG 04:00:00    23-056Nieuwstraat 50
602328r Hans Jacobs CG 06:00:00    93-055Nieuwstraat 52
603328rwed. Jacob Cristiaans CG 08:00:00    23-054Nieuwstraat 54
604328r Pieter Douwes CG 08:00:00    33-053Nieuwstraat 56
605328r Jan Jacobs CG 10:00:00    33-052Nieuwstraat 60
606328r Tjeerd Gerrits CG 08:00:00    23-051
607328r Hendrik Jansen CG 04:00:00    23-050Nieuwstraat 62
607328r Hendrik Jansen CG 04:00:00    23-050Nieuwstraat 64
608328r Jocchem Cornelis     x53-049
609328r Gerrit Gijsberts CG 06:00:00    13-048Franekereind 29
609328r Gerrit Gijsberts CG 06:00:00    13-048Franekereind 29
610328r Johannes Ockes    x 23-047Franekereind 29
611328v Jan Arends CG 07:00:00CG 03:00:00   43-046Franekereind 27
612328vvroedsman LijstraCG 22:00:00CG 04:00:00   43-045Franekereind 25
613328v Rienk Hansen CG 25:00:00    4
614328vwed. Pieter Wytses CG 05:00:00    13-060
615328v Pier Beerns CG 05:00:00    1
616328v Marijke Arnoldus     x1
617328v Antje Wouters CG 05:00:00    43-061
618328v Johannes FransbergenCG 10:00:00    23-062Grote Kerkstraat 25
618328v Johannes FransbergenCG 10:00:00    23-062Grote Kerkstraat 25
619328v Pybe Jacobs   x  4
620328v Gerben Pieters CG 08:00:00    2
621328vwed. Symon Sybes CG 10:00:00    43-064Grote Kerkstraat 29
622328v Sjoerd Olpherts CG 10:00:00    73-065Grote Kerkstraat 31
623329r Johannes Douwes CG 08:00:00    23-066Grote Kerkstraat 31
624329r Philippus Levy CG 06:00:00    43-067Grote Kerkstraat 31
625329r Willem Anthony CG 01:00:00    2
626329r Tjalling SopingiusCG 08:00:00    43-068Grote Kerkstraat 33
627329r Johannes Gerbens CG 15:00:00  x 1
628329r Hans Warners      33-069Grote Kerkstraat 35
629329r Jurjen Jansen CG 08:00:00 x  3
630329r Age Wybes CG 12:00:00CG 03:00:00   63-070Grote Kerkstraat 37
631329r Jan Beerns CG 05:00:00CG 02:00:00   63-071Grote Kerkstraat 39
632329r Claas Arjens CG 08:00:00    6
633329r Dieuke Aukes CG 02:00:00    23-072Grote Kerkstraat 41
634329rwed. Hendrik Lieuwes     x3
635329v Sipke Willems   x  33-073Kerkpoortstraat 1
635329v Sipke Willems   x  33-073Kerkpoortstraat 3
636329v Tyte Hendriks CG 08:00:00    6
637329vwed. Tjerk S. Wijnstra   x 1
638329v Hiltje Jans     x1
639329v Jan Hendriks   x  2
640329v Jan Beernts CG 08:00:00    3heeft 3 weeversknegts3-074Kerkpoortstraat 5
641329v Beernt Alpherts CG 10:00:00    33-075Kerkpoortstraat 7
641329v Beernt Alpherts CG 10:00:00    33-075Kerkpoortstraat 7
642329v Hendrik Arends   x  4gaat vertrekken nae overijssel3-076Kerkpoortstraat 9
643329v Jyllis Pieters CG 08:00:00    53-077Kerkpoortstraat 15
644329v Harmen Alberts CG 06:00:00    4
645329v Geertje Harmens     x63-078
646329v Claas Lodewijks     x6
647330r Ale Wybes CG 06:00:00    33-079Kerkpoortstraat 11
647330r Ale Wybes CG 06:00:00    33-079Kerkpoortstraat 13
648330r Evert Jansen CG 08:00:00    5heeft 2 weeversknegts3-080Kerkpoortstraat 17
648330r Evert Jansen CG 08:00:00    5heeft 2 weeversknegts3-080Kerkpoortstraat 19
648330r Evert Jansen CG 08:00:00    5heeft 2 weeversknegts3-080Kerkpoortstraat 21
649330r Frans Beerns CG 08:00:00    5
650330r Egbert Beernts CG 08:00:00    63-080Kerkpoortstraat 17
650330r Egbert Beernts CG 08:00:00    63-080Kerkpoortstraat 19
650330r Egbert Beernts CG 08:00:00    63-080Kerkpoortstraat 21
651330r Jan Gerrits CG 08:00:00    4heeft 2 weeversknegts3-082
652330r Geeske Gerrits    x 13-082
653330r Hendrik Sacharias CG 08:00:00    2heeft 2 weeversknegts
654330r Albert Beerns CG 06:00:00    3heeft 2 weeversknegts3-083
655330r Dirk Claasen CG 06:00:00    43-084
656330r Harmen Beerns     x4
657330r Beernt Harmens     x5
658330r Goikjen     x3
659330v Harmen Jansen CG 06:00:00CG 02:00:00   ?
660330v Leentje Thijssen     x?
661330v Remmert Luitjens CG 10:00:00    ?3-088Kerkpoortstraat 35
661330v Remmert Luitjens CG 10:00:00    ?3-088Kerkpoortstraat 37
662330v Loiter Jansen CG 06:00:00    ?bij naeder aangeeving, heeft twee weeversknegts3-088Kerkpoortstraat 35
662330v Loiter Jansen CG 06:00:00    ?bij naeder aangeeving, heeft twee weeversknegts3-088Kerkpoortstraat 37
663330v Willem Nannings CG 08:00:00    ?heeft 1 weeversknegt3-089
664330v Hendrik Dirks    x ?
665330v Frans Alberts CG 06:00:00    3
666330v Jan Willems CG 05:00:00    33-093
667330v Douwe Jacobs CG 10:00:00CG 02:00:00   43-094Kerkpoortstraat 39
668330v Rients Hendriks CG 06:00:00    53-095Kerkpoortstraat 41
669330v Evert Hendriks     x5
670330v Pieter Claasen CG 06:00:00CG 02:00:00   23-097Kerkpoortstraat 43
670330v Pieter Claasen CG 06:00:00CG 02:00:00   23-097Kerkpoortstraat 45
671331r Harmen Jansen CG 06:00:00CG 02:00:00   3heeft 2 weeversknegts3-098Kerkpoortstraat 47
672331r Jan Arends CG 06:00:00    1heeft 2 weeversknegts
673331r Hendrik Gerbens   x  5
674331r Beernt Jansen CG 06:00:00CG 02:00:00   53-100
675331r Beernt Beernts CG 06:00:00CG 02:00:00   2heeft 2 weeversknegts3-101
676331r Hendrik Jansen   x  3heeft 1 weeversknegt
677331r Nanning Willems CG 10:00:00    2heeft 2 weeversknegts3-102
678331r Beernt Lammerts CG 04:00:00CG 04:00:00   43-103
679331r Teunis Jansen CG 06:00:00    4bij naeder aangeeving, heeft twee weeversknegts3-104
680331r Gerrit Beerns CG 06:00:00    2heeft 2 weeversknegts
681331r Tjeerd Oebles CG 06:00:00CG 02:00:00   4heeft 3 weeversknegts
682331r Jan Jansen   x  4
683331v Gerrit Jansen CG 07:00:00    33-106
684331v Albert Fekkes CG 05:00:00    33-106
685331v Caspar Cristiaans CG 06:00:00    4heeft 1 weeversknegt3-107
686331vwed. Gerrit Johannes     x1
687331v Lolkjen Jans    x 1
688331vwed. Jacob Gerrits     x43-110Kerkpoortstraat 49
689331v Hans Jetses CG 16:00:00CG 02:00:00   53-111Kerkpoortstraat 51
690331v Regina Jans    x 3
691331v Dirk van Weert  x  2
692331v Geeske Beerns   x  23-113Kerkpoortstraat 55
692331v Geeske Beerns   x  23-113Kerkpoortstraat 55
693331v Gerrit Hendriks CG 06:00:00    3heeft 1 weeversknegt
694331v Rutger Tjerks CG 06:00:00    63-115
695332r Gerrit Hendriks CG 08:00:00    5heeft 2 weeversknegts3-116
696332r Coenraad Beerns CG 08:00:00    5heeft 1 weeversknegt
697332r Allert Adriaens CG 08:00:00    23-117
698332r Frans Adriaens CG 08:00:00    13-117
699332r Beernt Harmens   x  2heeft 2 weeversknegts
700332r Hendrik Beernts CG 08:00:00    4heeft 2 weeversknegts
701332r Jan Poppes CG 08:00:00    4heeft 1 weeversknegt
702332r Beernt Roelofs   x  2
703332rvroedsman Jan BumaCG 20:00:00    4en biedt aan eens vooral 25 gulds gereed3-119Kerkpoortstraat 12
703332rvroedsman Jan BumaCG 20:00:00    4en biedt aan eens vooral 25 gulds gereed3-119Kerkpoortstraat 14
703332rvroedsman Jan BumaCG 20:00:00    4en biedt aan eens vooral 25 gulds gereed3-119Kerkpoortstraat 16
703332rvroedsman Jan BumaCG 20:00:00    4en biedt aan eens vooral 25 gulds gereed3-119Kerkpoortstraat 18
704332r Gerrit Harmens CG 08:00:00    3heeft 1 weeversknegt3-119Kerkpoortstraat 12
704332r Gerrit Harmens CG 08:00:00    3heeft 1 weeversknegt3-119Kerkpoortstraat 14
704332r Gerrit Harmens CG 08:00:00    3heeft 1 weeversknegt3-119Kerkpoortstraat 16
704332r Gerrit Harmens CG 08:00:00    3heeft 1 weeversknegt3-119Kerkpoortstraat 18
705332r Hendrik Jansen CG 06:00:00    2heeft 1 weeversknegt3-119Kerkpoortstraat 12
705332r Hendrik Jansen CG 06:00:00    2heeft 1 weeversknegt3-119Kerkpoortstraat 14
705332r Hendrik Jansen CG 06:00:00    2heeft 1 weeversknegt3-119Kerkpoortstraat 16
705332r Hendrik Jansen CG 06:00:00    2heeft 1 weeversknegt3-119Kerkpoortstraat 18
706332r Louw Taekes     x63-120Kerkpoortstraat 8
706332r Louw Taekes     x63-120Kerkpoortstraat 10
707332v Wessel Gerrits   x  13-120Kerkpoortstraat 8
707332v Wessel Gerrits   x  13-120Kerkpoortstraat 10
708332v Dirk Cornelis CG 10:00:00    43-121
709332v Harmen Gerrits CG 06:00:00CG 02:00:00   23-123
710332v Beernt Hendriks CG 08:00:00    33-124
711332v Roelof Tijssen     x33-124
712332v Harmen Hendriks CG 07:00:00    2heeft 3 weeversknegts3-124
713332v Harmen Gerrits CG 08:00:00    3heeft 1 weeversknegt3-125
714332v Hendrik Gerrits CG 08:00:00    4heeft 2 weeversknegts3-126
715332vwed. Beernt Lammerts     x33-147
716332v Gerrit Jansen CG 08:00:00    3heeft 1 weeversknegt3-146
717332v Tjerk Rutgers     x2
718332v Aeltje Pieters    x 23-130
719333r Antje Reyners    x 2
720333r Tobias Cornelis CG 06:00:00    43-131
721333r Claas Pieters CG 06:00:00    23-133
722333r Pieter Claasen CG 04:00:00    13-133
723333r Jacob Jansen CG 09:00:00CG 01:00:00   33-134
724333rwed. Claas Symons     x33-135
725333r Meinert Orks CG 08:00:00    23-136Franekereind 18
725333r Meinert Orks CG 08:00:00    23-136Lammert Warndersteeg 4
726333r Sikke Jelles CG 06:00:00    53-137Franekereind 18
726333r Sikke Jelles CG 06:00:00    53-137Lammert Warndersteeg 6
727333r Beernt Gerrits CG 08:00:00    4heeft 2 weeversknegts
728333r Cornelis Gerrits CG 05:00:00    5heeft 2 weeversknegts
729333r Teunis Dirks CG 06:00:00    2heeft 3 weeversknegts3-140
730333r Gerrit Gerrits CG 06:00:00    1
731333v Dirk RoseboomCG 06:00:00    ?3-141
732333v Pieter Joris CG 06:00:00    ?
733333v Jean LinnichCG 10:00:00    ?3-149Franekereind 40
734333v Pieter Joostens CG 05:00:00    ?3-151Franekereind 36
735333vwed. Beernt Abrahams     x?
736333v Ydske Jacobs   x  ?
737333vwed. Jan Claasens   x  ?
738333vwed. Sybe Pieters CG 04:00:00CG 02:00:00   ?3-152Franekereind 34
739333v Jentje Pieters   x  ?
740333v Sytse Andrys CG 05:00:00CG 03:00:00   ?
741333v Thomas WaterbeekCG 05:00:00    ?
742333v Beernt Beernts   x  ?soldaat
743334r Gerrit Harmens   x  3soldaat
744334r Hendrik Jansen CG 09:00:00    43-155Franekereind 30
745334r Rinske    x 1scheerster
746334r Wiltje Pieters CG 03:00:00CG 02:00:00   23-158Franekereind 24
747334r Jan Hansen CG 08:00:00CG 01:00:00   2
748334r Lijsbeth Remmerts CG 06:00:00CG 02:00:00   33-159Franekereind 24
749334r Ruird Pieters CG 08:00:00    2
750334rwed. Symon Jacobs CG 05:00:00CG 01:00:00   2
751334r Jan Pieters CG 08:00:00CG 02:00:00   4
752334r Tjam Sierks CG 03:00:00    1
753334r Cobus Fransen     x7
754334r Trijntje Ruirds CG 03:00:00    33-163
755334v Leentje Jans     x3
756334v Neeltje Willems     x1
757334v Hendrik Jansen CG 06:00:00    2heeft 1 weeversknegt3-164Lammert Warndersteeg 7
758334v Hendrik Thomas    x 2
759334v Caspar Caspars CG 07:00:00    23-165Lammert Warndersteeg 5
760334v Trijntje Alberts CG 02:00:00    13-166Lammert Warndersteeg 9
761334v Pieter Jansen Seevenbergen  x  23-166Lammert Warndersteeg 9
762334v Jan Hinnes CG 08:00:00    23-167Lammert Warndersteeg 13
762334v Jan Hinnes CG 08:00:00    23-167Lammert Warndersteeg 13
763334v Adam Goslings CG 08:00:00CG 02:00:00   43-168Lammert Warndersteeg 18
763334v Adam Goslings CG 08:00:00CG 02:00:00   43-168Lammert Warndersteeg 18
764334vwed. Marten Beerns     x2
765334v Tjeerd Jacobs CG 04:00:00    2
766335r Paulus Daniels CG 08:00:00    43-169Lammert Warndersteeg 16
766335r Paulus Daniels CG 08:00:00    43-169Lammert Warndersteeg 16
767335r Hendrikjen Daniels     x43-170Lammert Warndersteeg 14
767335r Hendrikjen Daniels     x43-170Lammert Warndersteeg 14
768335rwed. Goitjen Jans     x2
769335r Jan Gerrits CG 05:00:00    33-171Lammert Warndersteeg 12
770335r Rouke Wytses   x  7
771335r Sape Theunis CG 05:00:00CG 01:00:00   13-172
772335r Trijntje Fransen CG 03:00:00    3
773335r Bonte Beerns   x  2
774335r Sape Jocchems   x  8
775335r Folkert Jansen    x 4
776335r Willem Symons   x  6heeft 1 weeversknegt3-178
777335r Cornelis Cornelis   x  23-179
778335v Gerlof Jansen CG 10:00:00    23-180
779335v Cornelis Fransen CG 06:00:00CG 02:00:00   63-181
780335v Jan de Wylde    x23-182
781335vwed. Jan Gerlofs     x13-183Franekereind 14
781335vwed. Jan Gerlofs     x13-183Franekereind 14
782335v Hans Cristoffels CG 04:00:00CG 01:00:00   23-185
783335vvroedsman BaksmaCG 13:00:00    23-187Franekereind 10
783335vvroedsman BaksmaCG 13:00:00    23-187Franekereind 12
784335v Hanso Jonas van HasenhoekCG 12:00:00CG 03:00:00   23-188Franekereind 8
785335v Antje Mooy   x 1
786335v Marten Hansen CG 06:00:00CG 01:00:00   33-189Franekereind 8
787335vwed. Hylke Johannes HanekuikCG 40:00:00    53-190Franekereind 6
788335vkinderen Joost de Klerk   x 63-191
789335vwed. Abbe Rinses CG 06:00:00    23-192Franekereind 4
790336r Tyte Tjommes CG 06:00:00    53-193Franekereind 2
790336r Tyte Tjommes CG 06:00:00    53-193Heiligeweg 70
791336r Gerben Jansen CG 15:00:00    33-194
792336r Remmert Huyberts CG 06:00:00CG 02:00:00   23-195Heiligeweg 68
793336r Tjebbe Herkes CG 10:00:00    33-196Heiligeweg 66
794336r Marijke Leenerds   x  1
795336r Hendrik Jarigs CG 12:00:00CG 01:00:00   63-197Heiligeweg 64
796336r Joris Aerts CG 14:00:00CG 02:00:00   43-198Heiligeweg 62
797336r Freerk FonteinCG 50:00:00CG 05:00:00   33-199Heiligeweg 60
797336r Freerk FonteinCG 50:00:00CG 05:00:00   33-199Heiligeweg 60
797336r Freerk FonteinCG 50:00:00CG 05:00:00   33-199Heiligeweg 60
798336r Douwe Sybes CG 07:10:00    33-200
799336r Michiel Wassenaar  x  3
800336r Jan de BoerCG 10:00:00    43-201Heiligeweg 58
801336r Wybe Jansen CG 07:10:00    53-202Heiligeweg 56
802336v Sybren Jocchems CG 13:00:00    33-202Heiligeweg 56
803336v Otte Johannes CG 10:00:00    23-203Heiligeweg 54
804336v Jan SchonebeekCG 15:00:00    33-204Heiligeweg 52
805336v Eeke Sjoerds CG 08:00:00    23-205Heiligeweg 50
806336vwed. Tjeerd PoortCG 06:00:00    23-206Heiligeweg 48
807336v Rinse Tjepkes CG 06:00:00    3
808336v Akke Tobias    x 1
809336v Tettje Gerbens CG 04:00:00    43-207Heiligeweg 38
809336v Tettje Gerbens CG 04:00:00    43-207Heiligeweg 40
809336v Tettje Gerbens CG 04:00:00    43-207Heiligeweg 42
809336v Tettje Gerbens CG 04:00:00    43-207Heiligeweg 44
809336v Tettje Gerbens CG 04:00:00    43-207Heiligeweg 46
809336v Tettje Gerbens CG 04:00:00    43-207
810336v Beernt Adams   x  53-208
811336v Tjerk Lolkes   x  23-207Heiligeweg 38
811336v Tjerk Lolkes   x  23-207Heiligeweg 40
811336v Tjerk Lolkes   x  23-207Heiligeweg 42
811336v Tjerk Lolkes   x  23-207Heiligeweg 44
811336v Tjerk Lolkes   x  23-207Heiligeweg 46
811336v Tjerk Lolkes   x  23-207
812336v Johannes Fredriks CG 08:00:00CG 02:00:00   53-207Heiligeweg 38
812336v Johannes Fredriks CG 08:00:00CG 02:00:00   53-207Heiligeweg 40
812336v Johannes Fredriks CG 08:00:00CG 02:00:00   53-207Heiligeweg 42
812336v Johannes Fredriks CG 08:00:00CG 02:00:00   53-207Heiligeweg 44
812336v Johannes Fredriks CG 08:00:00CG 02:00:00   53-207Heiligeweg 46
812336v Johannes Fredriks CG 08:00:00CG 02:00:00   53-207
813336vde heer BeuckerCG 120:00:00    6
814437vwed. Pyter TrompetterCG 12:00:00CG 02:00:00   44-001Schritsen 52
815437v Ype Broers CG 08:00:00    4
816437vdr. TjallingiCG 26:00:00CG 04:00:00   44-002Schritsen 52
817437v Tjerk IJsenbeekCG 10:00:00    24-005Schritsen 52
818437v Jan Lammerts CG 10:00:00    34-006Carl Visschersteeg 2
818437v Jan Lammerts CG 10:00:00    34-006Schritsen 52
819437vwed. Jan Jansen CG 14:00:00    24-007Carl Visschersteeg 4
820437v Hendrik Reidhorst  x  7havenchercher4-008Carl Visschersteeg 6
821437v Yde Ydes CG 06:00:00    34-009Carl Visschersteeg 8
822437v Ruird Hotses   x  3
823437v Lammert Dirks CG 05:00:00CG 01:00:00   24-011Carl Visschersteeg 12
824437v Tymon Pieters CG 06:00:00CG 02:00:00   3
825437v Gerrit Everts     x2
826438rwed. Claas Willems    x 24-013Carl Visschersteeg 16
827438r Jan Hendriks CG 06:00:00    2
828438r Johannes Claasen CG 06:00:00    2
829438rwed. Taekle Yntes CG 10:00:00    3
830438r Auke Ottes CG 06:00:00    3
831438rwed. Jan Geerts CG 05:00:00    1
832438rwed. Ruird Symons CG 15:00:00CG 03:00:00   44-021Brouwersstraat 2
833438r Antje KimstraCG 05:00:00    1
834438r Sytse PoelstraCG 10:00:00    5
835438rwed. Dirk AgemaCG 16:00:00    4
836438rwed. Age Claessens CG 05:00:00    14-023Brouwersstraat 8
837438r Freerk Pieters   x  34-025Brouwersstraat 12
838438v Antje Jentjes    x 3
839438v Eelke Pieters     x1
840438v Pieter Bokkes CG 05:00:00    4soldaet
841438v Haring Sipkes CG 05:00:00    7
842438v Pieter Gerrits CG 08:00:00    5
843438v Johannes AcamaCG 10:00:00CG 02:00:00   24-026Brouwersstraat 12
844438vconrector SchulzeCG 12:00:00    1
845438v Tjebbe SpannenburgCG 15:00:00    24-027Brouwersstraat 14
846438v Albert Ruirds CG 16:00:00CG 02:00:00   34-028Brouwersstraat 14
847438v Douwe Reins de VethCG 25:00:00CG 10:00:00   44-029Brouwersstraat 16
848438v Beert BrouwerCG 15:00:00CG 03:00:00   3
849438v Jan Hendriks CG 25:00:00    7
850439r Hans Uilkes CG 10:00:00CG 02:00:00   6
851439r Ybeltje Broers CG 06:00:00    1
852439r Eeke Jansen CG 18:00:00    44-034Brouwersstraat 26
853439r Teunis Jansen CG 10:00:00    34-035Brouwersstraat 28
853439r Teunis Jansen CG 10:00:00    34-035Zuiderhaven 81
853439r Teunis Jansen CG 10:00:00    34-035Zuiderhaven 83
854439r Thomas MeyerCG 10:00:00    4
855439r Pieter GelindaCG 50:00:00    44-036Zuiderhaven 79
856439rds. HarkenrothCG 40:00:00    64-037Zuiderhaven 77
857439r Sake Ydes CG 05:00:00    4
858439r Cornelis Geerts   x  2
859439r Doitse Tjeerds CG 05:00:00    34-038Zuiderhaven 77
860439r Baartje Jans   x  1
861439r Ate de VriesCG 16:00:00    3
862439v Anthony de GrootCG 25:00:00    24-039Zuiderhaven 75
863439v Cornelis van Velsen  x  2
864439vburgemr. BrouwerCG 40:00:00    34-041
865439vburgemr. van der BrughCG 40:00:00    74-042Zuiderhaven 73
866439v Pier Wouters CG 12:00:00    34-043Raamstraat 7
867439v Uilke Melis CG 10:00:00CG 06:00:00   44-044Raamstraat 5
868439vwed. Jan de GrootCG 05:00:00    1
869439vwed. Gosse Jansen   x  24-045Raamstraat 3
870439v Paulus Dirks CG 10:00:00CG 05:00:00   44-046Raamstraat 1
871439v Jan Lammerts CG 06:00:00    4
872439v Johannes Jacobs   x  64-048Schritsen 50
873439v Fedde Jans     x7
874440r Pieter Douwes CG 08:00:00    34-049Kerkpoortstraat 69
875440r Antje Douwes   x  14-050Kerkpoortstraat 67
876440r Hendrik Beernts CG 05:00:00    4heeft 2 weeversknegts4-051Kerkpoortstraat 65
877440r Eelke Pieters CG 05:00:00    54-052Kerkpoortstraat 59
877440r Eelke Pieters CG 05:00:00    54-052Kerkpoortstraat 61
877440r Eelke Pieters CG 05:00:00    54-052Kerkpoortstraat 63
878440rwed. Harmen Ysraels CG 05:00:00    24-054Rapenburg 14
879440r Jan Sacharias CG 08:00:00    54-053Kerkpoortstraat 57
879440r Jan Sacharias CG 08:00:00    54-053Rapenburg 12
880440r Jan Wouters   x  34-055Rapenburg 16
881440r Hendrik Jans CG 05:00:00    34-055Rapenburg 16
882440r Beernt Jansen CG 08:00:00    4bij naeder aangeeving, heeft 3 weeversknegts
883440r Gerrit Steffens CG 05:00:00    3heeft 1 weeversknegt4-056
884440r Tevis Hendriks CG 05:00:00CG 03:00:00   2heeft 2 weeversknegts
885440r Albert Dirks CG 06:00:00    24-057Rapenburg 18
886440v Jan Sluyter   x 2soldaet
887440v Hendrik Rienks CG 06:00:00    3heeft 2 weeversknegts4-063Rapenburg 22
888440v Gerrit Gerrits CG 08:00:00    4heeft 2 weeversknegts4-064
889440v Jan BlomCG 06:00:00CG 02:00:00   64-065
890440v Beernt Beernts CG 06:00:00CG 02:00:00   3heeft 3 weeversknegts4-066
891440v Jan Gerrits     x3heeft 1 weeversknegt
892440v Teunis Wouters CG 10:00:00CG 02:00:00   44-068Rapenburg 2
893440v Jacob Jansen CG 15:00:00    24-069
894440v Jan Ottes CG 06:00:00    2heeft 1 weeversknegt4-070
895440v Harmen Jansen CG 05:00:00CG 03:00:00   5heeft 2 weeversknegts4-071
896440v Beernt Jansen CG 08:00:00    3heeft 2 weeversknegts4-072
897441r Aeltje Paulus    x 1
898441r Schelte Bruyns CG 08:00:00    5
899441r Theodorus BensonidesCG 05:00:00    1
900441rwed. Jacob Sapes     x14-073
901441r Jacob Annes CG 05:00:00CG 03:00:00   2
902441r Jan Huyselaer    x3
903441r Evert Jansen CG 08:00:00    44-074
904441r Fedde Minnes CG 20:00:00CG 04:00:00   74-076Hofstraat 32
904441r Fedde Minnes CG 20:00:00CG 04:00:00   74-076Hofstraat 32
905441r Taede Dirks CG 07:00:00CG 01:00:00   2heeft 2 weeversknegts4-077Hofstraat 30
906441r Arjaantje Arjens    x 1
907441r Antje Ypes CG 04:00:00    1
908441rwed. Johannes Teunis     x1
909441v Setske Lieuwes     x1
910441v Lucas Jansen   x  34-080Hofstraat 22
911441v Teunis WeslingCG 15:00:00CG 05:00:00   6heeft 5 weeversknegts4-083Hofstraat 18
912441v Trijntje Aukes CG 04:00:00    4
913441v Wouter Jansen CG 06:00:00    11/2 huis, heeft 1 weeversknegt4-084Hofstraat 6
914441vwed. Albert Seerps CG 05:00:00CG 01:00:00   21/2 huis4-084Hofstraat 6
915441v Yde Tjeerds   x  1
916441v Nieske Ydes     x1
917441v Sent Ypes CG 08:00:00CG 02:00:00   34-085Hofstraat 6
917441v Sent Ypes CG 08:00:00CG 02:00:00   34-085Hofstraat 8
918441v Sjoerd Pieters CG 15:00:00    34-086Hofstraat 10
919441vwed. Harmen Hilbrands CG 05:00:00    2
920441v Age Jacobs CG 10:00:00    3
921442r Ane Claesen   x  24-091Rozengracht 17
922442r Jan Gerrits CG 05:00:00CG 03:00:00   3heeft 1 weeversknegt4-092Rozengracht 19
923442r Dirk CramerCG 10:00:00    34-093Rozengracht 21
924442r Jan Rienks CG 05:00:00CG 03:00:00   3heeft 1 weeversknegt4-094Hofstraat 16
924442r Jan Rienks CG 05:00:00CG 03:00:00   3heeft 1 weeversknegt4-094Kerkpad 20
925442rwed. Hendrik Hendriks   x  4heeft 2 weeversknegts4-095Hofstraat 14
925442rwed. Hendrik Hendriks   x  4heeft 2 weeversknegts4-095Kerkpad 18
926442rwed. Hendrik Jansen CG 04:00:00    2heeft 1 weeversknegt4-096
927442r Loiter Caspars CG 05:00:00CG 01:00:00   1heeft 3 weeversknegts4-097Kerkpad 32
927442r Loiter Caspars CG 05:00:00CG 01:00:00   1heeft 3 weeversknegts4-097Kerkpad 34
928442r Harmen Beerns CG 06:00:00CG 02:00:00   5heeft 2 weeversknegts
929442r Wybe Piers CG 05:00:00    34-098Kerkpad 30
930442r Abraham Bouman  x  3
931442r Jelte Jeltes CG 05:00:00    2
932442r Trijntje Ymes   x  14-101
933442v Cristiaan Anthony CG 06:00:00    6heeft 1 weeversknegt
934442v Hendrik Jansen CG 08:00:00    6heeft 1 weeversknegt
935442v Huibert Pieters CG 05:00:00    34-104
936442v Sipke Iedes   x  2heeft 1 weeversknegt
937442v Augustinus Harmens CG 05:00:00CG 03:00:00   2heeft 2 weeversknegts
938442v Hendrik StiphoutCG 07:00:00CG 01:00:00   2
939442v Jan Wouters CG 05:00:00CG 03:00:00   5heeft 2 weeversknegts
940442v Hendrik Adams CG 05:00:00    2heeft 2 weeversknegts4-105
941442v Gerrit Harmens CG 05:00:00CG 01:00:00   3heeft 1 weeversknegt
942442vwed. Frans Michiels     x54-106
943442v Hoite Wybrens CG 05:00:00CG 03:00:00   4heeft 1 weeversknegt4-107Romastraat 10
944442v Jacob Tjerks CG 25:00:00CG 05:00:00   74-108Romastraat 12
945443r Jan Sybrens   x  2
946443rwed. Auke Jans     x44-108Romastraat 12
947443r Freerk Wybrens CG 06:00:00    2heeft 2 weeversknegts4-109
948443rwed. Wouter Haitses     x24-112
949443r Andrys Wouters   x  1
950443r Aeltje Gerrits   x  14-113
951443r Ewout Frank CG 06:00:00CG 02:00:00   44-114
952443r Jan Beernts CG 05:00:00CG 03:00:00   24-115
953443r Ymkjen Harmens   x  14-116
954443r Hylke Bouwes   x  24-117
955443r Haitse Wouters CG 05:00:00    2heeft 2 weeversknegts
956443r Jan Roelofs CG 05:00:00    4heeft 3 weeversknegts4-118
957443v Douwe Douwes CG 07:00:00CG 03:00:00   24-118
958443v Bonne Teunis   x  34-119
959443v Yve Heeres     x6
960443v Jan Jansen   x  3
961443v Gosse Tjebbes CG 10:00:00    44-121Hofstraat 9
961443v Gosse Tjebbes CG 10:00:00    44-121Hofstraat 11
962443v Jan Oebles CG 06:00:00    34-123Hofstraat 13
962443v Jan Oebles CG 06:00:00    34-123Hofstraat 17
962443v Jan Oebles CG 06:00:00    34-123Hofstraat 17
962443v Jan Oebles CG 06:00:00    34-123Hofstraat 17
963443v IJsbrand Ypes CG 05:00:00    34-122Hofstraat 15
964443vds. PiekenbroekCG 30:00:00    34-124Hofstraat 19
965443v Hendrik Jansen CG 06:00:00CG 02:00:00   34-125Hofstraat 19
966443v Harmen Beerns   x  2heeft 2 weeversknegts4-126Hofstraat 19
967443v Jacob Jarigs CG 05:00:00    24-127Hofstraat 19
968443v Bonte Douwes CG 08:00:00    34-128Hofstraat 21
969444r Albert Jansen   x  4
970444rwed. Johannes Haentjes   x  24-129
971444r Regt Symons   x  64-131Hofstraat 23
971444r Regt Symons   x  64-131Hofstraat 23
972444r Jacob Pieters CG 08:00:00    5
973444r Anthony VinkCG 08:00:00    24-134Hofstraat 27
974444r Dinglum Arjens CG 06:00:00    34-135Hofstraat 29
974444r Dinglum Arjens CG 06:00:00    34-135Hofstraat 2
975444r Jan Broers   x  24-139Hofstraat 4
976444r Ype Meinderts CG 05:00:00    24-140
977444r Jan Pieters     x8
978444r Sybren Jocchems CG 05:00:00CG 03:00:00   4
979444rwed. Marten Tjallings CG 05:00:00CG 03:00:00   4
980444r Antje Tijssen     x1
981444v Hendrik Lucas     x6heeft 2 weeversknegts4-141
982444v Trijntje Jans    x 1
983444vwed. Cornelis Menses    x 24-142
984444v Jan Pieters CG 08:00:00    74-143Heiligeweg 6
985444v Olphert Everts CG 08:00:00CG 03:00:00   34-144Heiligeweg 4
986444v Johannes de WaerdCG 08:00:00    64-145Heiligeweg 2
986444v Johannes de WaerdCG 08:00:00    64-145Heiligeweg 2
987444v Willem van CasselCG 08:00:00CG 04:00:00   44-146Brouwersstraat 1
988444v Albert Jansen CG 14:00:00CG 01:00:00   5
989444vwed. Sikke Douwes    x 24-148Both Apothekerstraat 4
989444vwed. Sikke Douwes    x 24-148Brouwersstraat 3
990444v Frans Hessels CG 06:00:00CG 02:00:00   3
991444v Hauk Hilles CG 04:00:00    1
992444vcapt. StapertCG 40:00:00    44-149Both Apothekerstraat 6
992444vcapt. StapertCG 40:00:00    44-149Brouwersstraat 5
993444vvroedsman HogeboomCG 22:00:00    24-150Brouwersstraat 7
994445rwed. vroedsman SideriusCG 25:00:00    54-151Brouwersstraat 9
995445r Geeske Jans CG 05:00:00    24-153Brouwersstraat 13
996445r Gerrit Pieters CG 04:00:00    3
997445r Liskjen Pieters     x2
998445rwed. Harmanus DortmanCG 05:00:00    2
999445r Ary van der JagtCG 05:00:00    1
1000445r Dirk BertlingCG 10:00:00CG 02:00:00   54-155Brouwersstraat 17
1000445r Dirk BertlingCG 10:00:00CG 02:00:00   54-155Rozengracht 5
1001445r Jan Harmens CG 09:00:00CG 02:00:00   34-156Brouwersstraat 19
1002445rwed. Anne Rintjes   x  1
1003445r Eibert Ypes CG 05:00:00    2
1004445r Cornelis Annes CG 06:00:00CG 02:00:00   3logeert 2 vrijgesellen4-158Brouwersstraat 23
1005445rburgemr. van der FormCG 12:00:00    4
1006445v Rinske Gerrits   x  2
1007445v Hendrik Jansen     x3
1008445v Arent Anthony CG 08:00:00CG 02:00:00   44-160Brouwersstraat 27
1009445v Jetse Ottes CG 08:00:00CG 01:00:00   44-161Hofstraat 1
1010445vwed. Tjeerd Jurjens    x 4
1011445v Meinert Hansen CG 06:00:00CG 02:00:00   54-163Hofstraat 5
1012445v Jan BakkerCG 15:00:00    2
1013445v Tjebbe Gosses CG 08:00:00    14-165Zuiderplein 1
1013445v Tjebbe Gosses CG 08:00:00    14-165Zuiderplein 3
1014445v Johannes Andrys CG 08:00:00CG 02:00:00   64-166Rozengracht 3
1014445v Johannes Andrys CG 08:00:00CG 02:00:00   64-166Rozengracht 7
1014445v Johannes Andrys CG 08:00:00CG 02:00:00   64-166Zuiderplein 5
1014445v Johannes Andrys CG 08:00:00CG 02:00:00   64-166Zuiderplein 5
1015445v Antje Jans    x 14-166Rozengracht 3
1015445v Antje Jans    x 14-166Rozengracht 7
1015445v Antje Jans    x 14-166Zuiderplein 5
1015445v Antje Jans    x 14-166Zuiderplein 5
1016445v Roelof Jacobus CG 05:00:00    2heeft 2 weeversknegts
1017445v Harmen Dirks CG 06:00:00    2
1018446r Jan Hendriks CG 06:00:00    4
1019446rburgemr. BumaCG 25:00:00    64-166Rozengracht 3
1019446rburgemr. BumaCG 25:00:00    64-166Rozengracht 7
1019446rburgemr. BumaCG 25:00:00    64-166Zuiderplein 5
1019446rburgemr. BumaCG 25:00:00    64-166Zuiderplein 5
1020446r Claas Ypes CG 06:00:00    34-168Rozengracht 9
1021446r Jurjen Everts CG 10:00:00    8
1022446r Fredrik Fredriks CG 06:00:00CG 04:00:00   3
1023446r Mighel Romkes     x44-175Rozengracht 24
1024446rwed. Hans Yverts CG 05:00:00    5
1025446r Tyttje Pybes     x2
1026446r Riemke     x2
1027446r Grietje Lodewijks     x1
1028446r Willem Pieters     x1
1029446r Geertje Jans     x1
1030446v Trijntje Dirks     x1
1031446v Willemke Tymens     x1
1032446vwed. Jan Minnes     x1
1033446v Fokeltje Baukes     x1
1034446v Hendrikjen Jans     x1
1035446v Attje Ulbes     x1
1036446v Antje Anthony     x1
1037446v Pieter Freerks     x2
1038446v Hiltje Hendriks     x1
1039446v Johanna Hendriks     x2en Lolkjen Jurjens
1040446v Aeltje Dirks     x2
1041446v Grietje Willems     x1
1042447r Doetje Thomas     x1
1043447r Jan Jyllis     x3
1044447r Trijntje Hendriks     x1
1045447r Rigstje Hanses     x1
1046447r Leentje Arends     x1
1047447r Evertje Jans     x3
1048447r Symon Jansen     x2
1049447r Antje Arends     x1
1050447r Pietje Hessels     x1
1051447r Jacob Jacobs     x2
1052447r Antje Jans     x1
1053447r Trijntje Fokkes     x1
1054447v Aukjen Alberts     x1
1055447v Wybe Heins     x3
1056447v Tetse Alberts     x1
1057447v Grietje Claeses     x1
1058447v Stijntje Pieters     x1
1059447v Sytske Jans     x1
1060447v Oene Ritskes     x1
1061447v Rinske Tjepkes     x1
1062447v Tjeerdtje Rienks     x1
1063447v Rinske Oepkes     x4
1064447v Wytske Feddes     x4
1065447v Grietje Beerns     x7
1066448r Tjeerd Dooitses     x5
1067448rwed. Foppe Foppes     x3
1068448r Antje Baukes     x2
1069448r Harmen BramersCG 05:00:00CG 03:00:00   6heeft 1 weeversknegt4-172Rozengracht 26
1069448r Harmen BramersCG 05:00:00CG 03:00:00   6heeft 1 weeversknegt4-172Rozengracht 26
1069448r Harmen BramersCG 05:00:00CG 03:00:00   6heeft 1 weeversknegt4-172Rozengracht 26
1070448r Beernt Harmens CG 05:00:00    3heeft 2 weeversknegts
1071448r Beernt Jansen CG 08:00:00    2heeft 2 weeversknegts4-171Rozengracht 24
1071448r Beernt Jansen CG 08:00:00    2heeft 2 weeversknegts4-171Rozengracht 26
1071448r Beernt Jansen CG 08:00:00    2heeft 2 weeversknegts4-171Rozengracht 26
1071448r Beernt Jansen CG 08:00:00    2heeft 2 weeversknegts4-171Rozengracht 26
1072448r Willem Beernts CG 05:00:00CG 02:00:00   2heeft 2 weeversknegts
1073448r Harmen Geerts     x5
1074448r Jan Hendriks CG 05:00:00    34-171Rozengracht 24
1074448r Jan Hendriks CG 05:00:00    34-171Rozengracht 26
1074448r Jan Hendriks CG 05:00:00    34-171Rozengracht 26
1074448r Jan Hendriks CG 05:00:00    34-171Rozengracht 26
1075448r Jan Gerbens CG 08:00:00    4
1076448r Folkert Doekles CG 12:00:00    54-175Rozengracht 24
1077448r Sjoerd Rommerts CG 08:00:00CG 02:00:00   3
1078448r Johannes Gerrits CG 10:00:00    4
1079448v Beernt BurchertsCG 08:00:00CG 02:00:00   9heeft 3 weeversknegts4-179Rozengracht 20
1079448v Beernt BurchertsCG 08:00:00CG 02:00:00   9heeft 3 weeversknegts4-179Rozengracht 20
1080448v Elsken Jans     x1
1081448v Willem Johannes CG 10:00:00CG 02:00:00   6heeft 4 weeversknegts
1082448v Lubbert Beerns     x34-182Rozengracht 14
1082448v Lubbert Beerns     x34-182Rozengracht 16
1083448vburgemr. HaniaCG 20:00:00    4
1084448v Fokke Symons CG 20:00:00CG 05:00:00   44-185Rozengracht 8
1084448v Fokke Symons CG 20:00:00CG 05:00:00   44-185Rozengracht 10
1084448v Fokke Symons CG 20:00:00CG 05:00:00   44-185Spinhuisstraat 13
1085448v Cornelis Middagten  x  1
1086448vde boode HeidkampCG 12:00:00    44-186Rozengracht 4
1087448v Jacob Tjallings CG 08:00:00CG 02:00:00   34-187Rozengracht 2
1087448v Jacob Tjallings CG 08:00:00CG 02:00:00   34-187Rozengracht 6
1087448v Jacob Tjallings CG 08:00:00CG 02:00:00   34-187Steenhouwersstraat 1
1087448v Jacob Tjallings CG 08:00:00CG 02:00:00   34-187Steenhouwersstraat 3
1088448v Cornelis Cornelis CG 05:00:00    2
1089448v Ruird Rintjes CG 05:00:00    6heeft 1 weeversknegt
1090448v Taeke Jelles CG 06:00:00CG 02:00:00   44-188
1091448vwed. Claas Harmens     x8
1092449r Wessel Keimpes CG 07:10:00CG 02:10:00   14-196Zuiderhaven 54
1093449rde hr. WijdenbrugCG 150:00:00    114-195Steenhouwersstraat 2
1093449rde hr. WijdenbrugCG 150:00:00    114-195Steenhouwersstraat 4
1093449rde hr. WijdenbrugCG 150:00:00    114-195Steenhouwersstraat 6
1093449rde hr. WijdenbrugCG 150:00:00    114-195Zuiderhaven 52
1094449rde hr. Beyma  x  0segt tot Oosterbierum aangegeven te hebben4-194
1095449r Claas Scheltes CG 05:00:00    54-193Zuiderhaven 50
1096449r Paulus Jansen CG 04:00:00CG 02:00:00   5
1097449rde captn. GuitetCG 40:00:00    54-192Zuiderhaven 48
1098449rde hr. KempenaerCG 100:00:00    64-191Zuiderhaven 46
1099449r Jan CramerCG 50:00:00    54-190Zuiderhaven 44
1100449r Fokke Tjeerds CG 40:00:00    54-189Zuiderhaven 40
1100449r Fokke Tjeerds CG 40:00:00    54-189Zuiderhaven 42
1101449r Gerlof Pieters   x  2dogter4-201Schoolstraat 1
1101449r Gerlof Pieters   x  2dogter4-201Zuiderhaven 38
1102449r Jan Hendriks   x  2heeft 1 weeversknegt4-200
1103449r Hendrik Arends CG 05:00:00CG 01:00:00   54-199
1104449v Ulbe Ypes CG 05:00:00    3
1105449v Akke Gerrits    x 1
1106449v Jacob Johannes   x  64-198Zuiderhaven 52
1107449v Symon Sjoerds CG 05:00:00    2
1108449v Jacob Sybes CG 05:00:00    6
1109449v Geertje Taekes     x1
1110449v Claaske Haeyes    x 4
1111449v Jacob Claasen CG 06:00:00CG 02:00:00   54-221
1112449v Cornelis Hendriks CG 05:00:00CG 02:00:00   44-220
1113449v Gerrit Jansen   x  3heeft 1 weeversknegt4-219
1114449v Beernt Beernts   x  34-219
1115449v Tjeerd Paulus CG 05:00:00CG 01:00:00   54-218
1116450r Keimpe Bouwes     x3
1117450r Beernt Jansen CG 05:00:00CG 03:00:00   6heeft 2 weeversknegts
1118450r Holke Obbes   x  24-216
1119450r Frans Mathijssen CG 06:00:00CG 02:00:00   64-215
1120450r Imke Hendriks     x5
1121450rwed. Jyllis Hendriks    x 4
1122450r Frans Claeses   x  2
1123450r Marten Dirks CG 10:00:00    44-203
1124450rde commys ScheltingaCG 63:00:00    34-202
1125450r Hendrik Beerns   x  4
1126450r Hendrik JongmaCG 30:00:00    5
1127450r Jan JongmaCG 50:00:00    34-206
1128450v Evert OosterbaanCG 40:00:00    34-211Zuiderhaven 36
1129450v Berber Tytes    x 3
1130450v Pals Bokkes CG 05:00:00CG 01:00:00   54-223Smidstraat 1
1131450vwed. Gerrit Hendriks   x  14-225Zuiderhaven 36
1132450v Pieter Meetje  x  74-227
1133450v Hessel Jansen CG 06:00:00    5
1134450vwed. Gerrit Jansen    x 14-228Schoolstraat 2
1134450vwed. Gerrit Jansen    x 14-228Schoolstraat 4
1134450vwed. Gerrit Jansen    x 14-228Schoolstraat 6
1135450v Heere Jansen van Slooten    x1
1136450v Ottje Ydes   x  2
1137450v Hans Claver  x  3
1138450v Folkert Pieters CG 50:00:00CG 06:00:00   6en tot een premie eens f. 250
1139450vwed. Pieter Gerlofs CG 20:00:00    24-230Zuiderhaven 32
1140451r Trijntje Greidanus  x  1
1141451r Sipke NautaCG 10:00:00CG 10:00:00   54-231Zuiderhaven 30
1142451r Pieter Keimpes CG 20:00:00    34-233
1143451r Douwe Claases CG 05:00:00    34-234Zuiderhaven 24
1144451r Rinse Pieters CG 05:00:00CG 02:00:00   34-235Zuiderhaven 24
1145451rwed. Stoffel Sakes   x  34-236Zuiderhaven 26
1146451r Jacobus Pieters CG 06:00:00CG 01:00:00   64-237Zuiderhaven 26
1146451r Jacobus Pieters CG 06:00:00CG 01:00:00   64-237Zuiderstraat 22
1147451r Fokke Joosten   x  24-238Zuiderhaven 26
1148451r Jan BiermaCG 08:00:00CG 02:00:00   64-239Zuiderstraat 18
1148451r Jan BiermaCG 08:00:00CG 02:00:00   64-239Zuiderstraat 20
1149451r Benne Thomas   x  4
1150451r Tjietse Freerks     x3
1151451r Albert Hiddes CG 05:00:00    1
1152451v Hendrik Dirks CG 08:00:00    2
1153451v Salomon Hoytes     x3
1154451v Carst Hansen   x  4
1155451v Abraham Hoef    x3
1156451v Pieter Gaeles   x  4
1157451v Ruird Jansen CG 06:00:00    2
1158451v Eeltje Tjallings   x  4
1159451v Hendrik Jansen DouwesCG 05:00:00    64-242Zuiderstraat 14
1160451v Symon Hiddes   x  34-243
1161451v Hendrik Jansen    x 44-244
1162451v Sybe Lieuwes CG 06:00:00    44-245
1163451v Wypke Jans   x  54-245
1164452rwed. IJsbrand Salvus     x2
1165452r Hendrik Camphuys    x6
1166452r Jan Jansen   x  6heeft 1 weeversknegt4-249Dwarsstraat 21
1167452r Hendrik Martens   x  4
1168452rwed. Jacob Jansen    x 2
1169452r Allert Geerts CG 13:00:00CG 02:00:00   6
1170452r Doitse Anes CG 05:00:00    54-250
1171452rwed. Abe Jacobs   x  14-253Zuiderstraat 12
1172452r Douwe Lieuwes CG 06:00:00    34-254Zuiderstraat 10
1172452r Douwe Lieuwes CG 06:00:00    34-254Zuiderstraat 10
1173452r Pieter Gerrits CG 06:00:00    3
1174452r Willem Joosten    x 7
1175452r Douwe Claasen CG 05:00:00    5
1176452vwed. Schelte Tytes CG 05:00:00    64-255
1177452v Ype IJsbrands CG 08:00:00    44-256Zuiderstraat 15
1177452v Ype IJsbrands CG 08:00:00    44-256Zuiderstraat 17
1177452v Ype IJsbrands CG 08:00:00    44-256Zuiderstraat 19
1178452v Jurjen Carsten CG 30:00:00    54-257Zuiderstraat 21
1179452v Tjerk Andrys CG 08:00:00    64-258Zuiderstraat 23
1180452v Jetse Wouters CG 10:00:00    44-259Zuiderstraat 25
1180452v Jetse Wouters CG 10:00:00    44-259Zuiderstraat 25
1181452v Wybren Douwes CG 06:00:00CG 02:00:00   24-260Zuiderstraat 27
1182452v Abraham VermeulenCG 05:00:00    74-261
1183452v Beernt Hendriks     x44-262Wasbleek 4
1183452v Beernt Hendriks     x44-262Zuiderstraat 29
1184553v Cornelis Jacobus CG 10:00:00CG 02:00:00   3
1185553v Abraham Israëls CG 15:00:00CG 03:00:00   75-001Voorstraat 94
1186553v Jelle StijlCG 45:00:00CG 05:00:00   35-002Voorstraat 92
1187553v Gouke HingstCG 30:00:00CG 02:00:00   45-003Voorstraat 90
1188553v Hendrik Harmens CG 10:00:00    3
1189553v Dirk Hendriks CG 14:00:00CG 03:00:00   35-003Voorstraat 90
1190553vcontrarolleur van DalsenCG 30:00:00CG 10:00:00   45-006Voorstraat 84
1190553vcontrarolleur van DalsenCG 30:00:00CG 10:00:00   45-006Voorstraat 84
1191553v Douwe Pieters CG 10:00:00    35-006Voorstraat 84
1191553v Douwe Pieters CG 10:00:00    35-006Voorstraat 84
1192553v Claas Jansen PotCG 25:00:00CG 03:00:00   35-007Voorstraat 82
1193553vwed. burgemeester LaquartCG 45:00:00    65-008Voorstraat 80
1193553vwed. burgemeester LaquartCG 45:00:00    65-008Voorstraat 80
1194553vrentmeester LantingCG 40:00:00    45-009Voorstraat 78
1195553v Willem WesterhofCG 15:00:00    25-010Voorstraat 76
1196554r Benjamin LevyCG 10:00:00    35-011Kleine Kerkstraat 1
1197554r Wytse Heins  x  25-012Kleine Kerkstraat 3
1197554r Wytse Heins  x  25-012Kleine Kerkstraat 3
1198554r Jan Martens CG 05:00:00    25-012Kleine Kerkstraat 3
1198554r Jan Martens CG 05:00:00    25-012Kleine Kerkstraat 3
1199554r Lijsbeth Wybrens     x1
1200554r Baukjen Piers     x3
1201554r Lykle en Tjietske Reitses CG 08:00:00    2
1202554r Marijke Davids CG 03:00:00    15-013Kleine Kerkstraat 5
1203554r Broer Wybrens CG 10:00:00    45-014Kleine Kerkstraat 7
1204554rwed. Dirk Jyllis     x2
1205554r Pieter Harmens     x4
1206554r Keimpe Bouwes CG 06:00:00    15-016Kleine Kerkstraat 16
1206554r Keimpe Bouwes CG 06:00:00    15-016Kleine Kerkstraat 18
1207554r Jan Uilkes   x  25-016Kleine Kerkstraat 16
1207554r Jan Uilkes   x  25-016Kleine Kerkstraat 18
1208554v Abe Harmens   x  3
1209554v Jelle Haeyes CG 10:00:00    3
1210554v Dirk Beerns CG 12:00:00    35-019Kleine Kerkstraat 10
1211554v Wyger Jarigs CG 07:00:00    65-020Kleine Kerkstraat 8
1212554v Lieuwe Everts CG 08:00:00    25-021Kleine Kerkstraat 6
1213554v Jelte Douwes CG 10:00:00    35-022Kleine Kerkstraat 4
1214554vwed. Reiner Pieters CG 12:00:00    5heeft 1 slaper5-023Kleine Kerkstraat 2
1215554v Arjen WassenaarCG 30:00:00    6
1216554vwed. Gerrit Gerrits CG 25:00:00    55-024Voorstraat 74
1217554v Cornelis Louwrens CG 20:00:00    65-026Voorstraat 70
1218554v Gijsbert WildschutCG 75:00:00    75-027Voorstraat 68
1219554v Jarig WestraCG 40:00:00CG 05:00:00   65-028Voorstraat 66
1220555rwed. StinstraCG 50:00:00    45-029Voorstraat 64
1221555r Jan BretelCG 12:00:00    35-030Voorstraat 62
1222555r Lieuwe Willems CG 15:00:00    4
1223555r Jan Gerrits CG 08:00:00    3
1224555r Sipke Dirks CG 05:00:00    35-031Simon Stijlstraat 1
1225555r Feyke CollingaCG 15:00:00    55-032Simon Stijlstraat 3
1226555r Claas Doedes CG 15:00:00    25-033Simon Stijlstraat 5
1227555rwed. Pieter Douwes    x 1
1228555rwed. VoordaCG 15:00:00CG 05:00:00   75-034Simon Stijlstraat 7
1229555r Jan Douwes CG 10:00:00    25-035Simon Stijlstraat 9
1230555r Jan BlauwCG 10:00:00    35-035Simon Stijlstraat 9
1231555r Johannes Baltus   x  35-038Grote Kerkstraat 9
1232555v Joris Beerns   x  4
1233555v Hessel Lammerts   x  2
1234555v Jacob Dirks CG 05:00:00CG 01:00:00   3
1235555v Pieter Hendriks CG 20:00:00    25-039Grote Kerkstraat 11
1236555vwed. Dirk Hendriks CG 10:00:00    35-040Grote Kerkstraat 13
1236555vwed. Dirk Hendriks CG 10:00:00    35-040Grote Kerkstraat 13
1237555v Beernt Dirks CG 10:00:00    35-041Grote Kerkstraat 15
1238555v Hans Abrahams CG 08:00:00    6
1239555v Trijntje Pieters CG 02:00:00    1
1240555v Pietje Ages CG 02:00:00    1
1241555v Trijntje Feykes CG 03:00:00    1
1242555v Rinske Marnstra  x  1
1243555v Tjalling Hylkes CG 06:00:00    2heeft 1 weeversknegt en logeert 1 slaper5-043Grote Kerkstraat 19
1244556r Tjeerd Tjeerds CG 15:00:00CG 02:00:00   55-044Grote Kerkstraat 21
1245556r Pieter Gerrits CG 08:00:00    2
1246556r Sytske Rintjes   x  1
1247556r Doeke Symons CG 12:00:00    45-046Heiligeweg 21
1248556r Antje Pieters    x 1
1249556rwed. Sikke Jansen     x4
1250556r Keimpe Tjeerds CG 12:00:00CG 01:00:00   35-047Heiligeweg 23
1251556rwed. Pieke Hommes    x 15-047Heiligeweg 23
1252556rwed. Keimpe Gerrits CG 06:00:00CG 02:00:00   35-048Heiligeweg 25
1253556r Wyger Cornelis CG 06:00:00CG 02:00:00   2
1254556r Antje Feykes CG 04:00:00    1
1255556rwed. Yde WijngaardenCG 10:00:00    45-050Heiligeweg 29
1256556v Abel Dirks CG 09:00:00CG 01:00:00   35-053
1257556vwed. Jacob Dirks   x  2
1258556v Pieter Joekkes   x  1
1259556vsoldaet Jan Schilt   x 4
1260556v Jacob Jeremias CG 10:00:00    25-055Grote Kerkstraat 20
1261556vwed. Pieter Jacobs    x 1
1262556v Jan Bouwes CG 20:00:00    45-056Grote Kerkstraat 18
1262556v Jan Bouwes CG 20:00:00    45-056Grote Kerkstraat 24
1263556v Beitske Sybes CG 03:00:00    1
1264556v Rein Gerlofs CG 05:00:00    2heeft 2 weeversknegts
1265556v Sybrigjen Hoytes CG 05:00:00    3
1266556vwed. Jan SchonebeekCG 03:00:00    15-058Grote Kerkstraat 12
1267556v Antje Jarigs   x  1
1268557r Claas Harings CG 05:00:00    2
1269557r Jan Tjeerds CG 10:00:00CG 02:00:00   25-059Grote Kerkstraat 8
1269557r Jan Tjeerds CG 10:00:00CG 02:00:00   25-059Grote Kerkstraat 10
1269557r Jan Tjeerds CG 10:00:00CG 02:00:00   25-059Grote Kerkstraat 14
1270557r Jan Gerrits CG 10:00:00    75-059Grote Kerkstraat 8
1270557r Jan Gerrits CG 10:00:00    75-059Grote Kerkstraat 10
1270557r Jan Gerrits CG 10:00:00    75-059Grote Kerkstraat 14
1271557r Pieter Jochems CG 08:00:00    2
1272557r Hessel BeimaCG 08:00:00    2
1273557r Jan Claasen CG 06:00:00CG 02:00:00   25-061Grote Kerkstraat 4
1274557r Janke Pieters   x  1
1275557r Rinske Willems    x 1
1276557r Foppe Symons CG 05:00:00    3
1277557r Grietje Hendriks    x 1
1278557rwed. Servaes Willems     x3
1279557r Dirk Alberts CG 06:00:00CG 02:00:00   4heeft 2 weeversknegts5-062Lanen 87
1280557v Pieter Bokkes CG 10:00:00    35-063Grote Kerkstraat 2
1280557v Pieter Bokkes CG 10:00:00    35-063Lanen 89
1281557v Jacob Joosten CG 08:00:00    25-063Grote Kerkstraat 2
1281557v Jacob Joosten CG 08:00:00    25-063Lanen 89
1282557v Pieter Dirks CG 12:00:00    45-064Lanen 91
1283557v Hein Freerks CG 12:00:00    25-065Lanen 93
1284557v Jan Claasen CG 10:00:00    25-065Lanen 93
1285557v Folkert Jacobs CG 12:00:00CG 01:00:00   55-065Lanen 93
1286557v Hessel Haeyes CG 05:00:00    25-066Lanen 86
1287557vwed. Geert Dirks CG 08:00:00CG 01:00:00   3
1288557vwed. Albert Gerrits    x 1
1289557v Uilke Foekes CG 05:00:00    25-068Lanen 82
1290557vwed. Douwe Jansen CG 12:00:00CG 02:00:00   35-069Heiligeweg 1
1290557vwed. Douwe Jansen CG 12:00:00CG 02:00:00   35-069Spekmarkt 1
1291557v Wopke Edsgers CG 06:00:00    45-069Heiligeweg 1
1291557v Wopke Edsgers CG 06:00:00    45-069Spekmarkt 1
1292558r Johannes Gerrits CG 06:00:00    2
1293558r Janke Wildschut  x  15-070Heiligeweg 1
1294558r Rein Sjoukes CG 10:00:00    3
1295558rwed. Bauke Pieters CG 10:00:00    3
1296558r Jacob Joukes   x  2
1297558r Jarig AdemaCG 07:00:00CG 03:00:00   15-072Heiligeweg 5
1298558r Filippus SwartCG 20:00:00    25-073Heiligeweg 7
1299558r Haeye Gerkes CG 18:00:00CG 02:00:00   65-074Heiligeweg 9
1300558r Frans Fransen CG 08:00:00    3heeft 1 weeversknegt
1301558r Tyte Jansen   x  2
1302558r Heere Hoytes CG 12:00:00    55-076Heiligeweg 13
1303558r Minne Ruirds CG 06:00:00    65-078Heiligeweg 19
1304558v Hylke Harmens     x6
1305558v Pieter Jansen CG 10:00:00CG 02:00:00   35-079Grote Kerkstraat 26
1306558v Florus Pieters CG 10:00:00    4heeft 1 weeversknegt
1307558vwed. Ruyrd Willems CG 04:00:00    2
1308558v Jacob Wybrens CG 12:00:00    4
1309558v Hendrik Paulus CG 10:00:00    25-081Grote Kerkstraat 28
1309558v Hendrik Paulus CG 10:00:00    25-081Grote Kerkstraat 28
1310558v Jacob Dirks CG 12:00:00    35-082Grote Kerkstraat 36
1311558v Haeye Pieters CG 08:00:00    35-083Grote Kerkstraat 32
1312558v Beernt Hendriks CG 08:00:00CG 01:00:00   2heeft 2 weeversknegts5-084Grote Kerkstraat 38
1312558v Beernt Hendriks CG 08:00:00CG 01:00:00   2heeft 2 weeversknegts5-084Grote Kerkstraat 40
1312558v Beernt Hendriks CG 08:00:00CG 01:00:00   2heeft 2 weeversknegts5-084Grote Kerkstraat 40
1312558v Beernt Hendriks CG 08:00:00CG 01:00:00   2heeft 2 weeversknegts5-084Kerkpad 2
1313558v Hendrik Warners CG 06:00:00    6
1314558v Johannes Lodewijks     x3
1315558vwed. Abraham Tjommes CG 06:00:00    3
1316559r Reyn Feytes CG 08:00:00    35-086Grote Kerkstraat 44
1317559r Cornelis LautenbachCG 10:00:00    6
1318559r Imke Johannes CG 04:00:00    1
1319559r Allert Crol  x  45-087Grote Kerkstraat 46
1319559r Allert Crol  x  45-087Kerkpad 6
1319559r Allert Crol  x  45-087Kerkpad 8
1319559r Allert Crol  x  45-087Kerkpad 10
1320559r Jan Beerns CG 06:00:00    4
1321559r Willem Jansen CG 08:00:00    4heeft 1 weeverknegt
1322559r Beernt Beernts CG 10:00:00    4heeft 2 weeversknegts5-088
1323559r Jelle Lykles CG 10:00:00    45-089
1324559r Pieter Ulbes CG 04:00:00    1
1325559rwed. Hendrik Caspars CG 06:00:00CG 01:00:00   2heeft 2 weeversknegts5-090Kerkpad 12
1325559rwed. Hendrik Caspars CG 06:00:00CG 01:00:00   2heeft 2 weeversknegts5-090Kerkpad 14
1326559rwed. burgemeester HilmaCG 10:00:00    3
1327559r Harmen Gerrits CG 05:00:00CG 02:00:00   3
1328559v Freerk Lucas CG 10:00:00    35-093Kerkpad 16
1328559v Freerk Lucas CG 10:00:00    35-093Kerkpad 16
1328559v Freerk Lucas CG 10:00:00    35-093Kerkpad 16
1329559vwed. Fedde Reins CG 04:00:00    45-094
1330559v Trijntje Jelles CG 03:00:00    3
1331559v Harmen Harmens CG 06:00:00    4heeft 2 weeversknegts
1332559v Caspar Dirks CG 05:00:00CG 01:00:00   35-096
1333559v Jan Gerrits CG 06:00:00    2
1334559v Jan Wybrens CG 06:00:00CG 02:00:00   2heeft 2 weeversknegts5-096
1335559v Jochem Meyes     x7
1336559v Gerrit Harmens   x  3heeft 1 weeverknegt5-099
1337559v Minne Cornelis     x5
1338559vsoldaet Beernt Hendriks    x 4
1339559v Gerben Jetses     x45-099
1340560r Jacob Jansen CG 05:00:00    45-100
1341560r Pieter Jacobs   x  25-100
1342560rwed. Gabe Douwes CG 03:00:00    2
1343560r Harrit Eeuwes CG 06:00:00CG 02:00:00   45-101
1344560r Lammert Feyes CG 08:00:00CG 02:00:00   3
1345560r Wybe Harmens     x4
1346560r Pieter Hylkes CG 08:00:00CG 02:00:00   3
1347560r Gerrit Arends CG 08:00:00    5heeft 2 weeversknegts5-102
1348560r Sybren Taekes CG 05:00:00    2
1349560r Jan Jelles     x85-103
1350560r Haeye Keimpes CG 10:00:00CG 02:00:00   45-104
1351560r Freerk Tjeerds   x  55-104
1352560vwed. Pieter van Campen  x  35-105
1353560v Jan J. van HaerlemCG 10:00:00    35-105
1354560v Pieter Pieters     x3
1355560v Beernt Jansen CG 06:00:00CG 02:00:00   3heeft 1 weeverknegt
1356560v Elbert Heyns   x  2
1357560v Stoffel Christiaens CG 06:00:00    4heeft 1 weeverknegt5-106
1358560v Heere Adams   x  2
1359560v Gerrit Jelles CG 06:00:00    2
1360560v Jan Roelofs CG 06:00:00    45-107
1361560v Aukjen Hessels CG 02:00:00    1
1362560v Luitjen Meinderts    x 35-108
1363560v Fokke Martens CG 05:00:00    25-109
1364561r IJsbrand Jochems CG 06:00:00    2
1365561r Gerrit Hendriks CG 06:00:00    6heeft 2 weeversknegts
1366561r Marten Martens CG 08:00:00    35-110
1367561r Haantje Jacobs CG 05:00:00    35-110
1368561r Hendriks Eiberts CG 05:00:00CG 03:00:00   25-110
1369561r Arent Jansen CG 06:00:00CG 02:00:00   6
1370561r Ymke Dirks CG 04:00:00    75-111
1371561r Jan Jetses CG 03:00:00CG 01:00:00   25-111
1372561r Hessel Jacobs CG 03:00:00CG 01:00:00   35-112Heiligeweg 32
1372561r Hessel Jacobs CG 03:00:00CG 01:00:00   35-112Heiligeweg 32
1372561r Hessel Jacobs CG 03:00:00CG 01:00:00   35-112Heiligeweg 34
1372561r Hessel Jacobs CG 03:00:00CG 01:00:00   35-112Heiligeweg 34
1373561r Allert Lieuwes     x35-112Heiligeweg 32
1373561r Allert Lieuwes     x35-112Heiligeweg 32
1373561r Allert Lieuwes     x35-112Heiligeweg 34
1373561r Allert Lieuwes     x35-112Heiligeweg 34
1374561r Haeye Boeles CG 08:00:00    5
1375561r Jan ZeilmaekerCG 15:00:00    7
1376561v Robijn Cornelis CG 07:00:00    25-112Heiligeweg 32
1376561v Robijn Cornelis CG 07:00:00    25-112Heiligeweg 32
1376561v Robijn Cornelis CG 07:00:00    25-112Heiligeweg 34
1376561v Robijn Cornelis CG 07:00:00    25-112Heiligeweg 34
1377561vwed. Joost Popta  x  25-112Heiligeweg 32
1377561vwed. Joost Popta  x  25-112Heiligeweg 32
1377561vwed. Joost Popta  x  25-112Heiligeweg 34
1377561vwed. Joost Popta  x  25-112Heiligeweg 34
1378561v Reyner Jansen CG 10:00:00CG 02:00:00   35-115Heiligeweg 30
1379561v Jacob Jelles CG 08:00:00    35-116Heiligeweg 28
1380561v Willem Claasen CG 10:00:00CG 02:00:00   35-117Heiligeweg 26
1381561v Jacob Willems CG 10:00:00    45-118Heiligeweg 24
1382561v Jacob Cornelis CG 08:00:00    35-119Heiligeweg 22
1383561v Joseph GottierCG 08:00:00    4
1384561v Doekle Wybes CG 15:00:00CG 03:00:00   85-120Heiligeweg 20
1385561v Pier Heins CG 32:00:00    35-121Heiligeweg 16
1385561v Pier Heins CG 32:00:00    35-121Heiligeweg 18
1386561vwed. Douwe Martens CG 06:00:00    35-122Heiligeweg 14
1387561v Gerrit Jacobs CG 10:00:00    3
1388562rvroedsman RoosenCG 15:00:00    25-123Heiligeweg 12
1388562rvroedsman RoosenCG 15:00:00    25-123Heiligeweg 12
1389562r Boote Gerbens   x  2
1390562r Janneke Jelles     x2
1391562r Antje Leyen   x 2
1392562rsoldaet Pieter Plas   x 5
1393562r Wybe Pieters    x 45-124
1394562r Jan Markus   x  35-125
1395562rwed. Andrys Sytses     x1
1396562rwed. Gerrit Willems    x 15-126Spekmarkt 6
1397562r Frans Jansen CG 15:00:00CG 02:00:00   35-127Spekmarkt 4
1398562rwed. Marten Gillis CG 08:00:00CG 04:00:00   3
1399562rboode PeimaCG 20:00:00    25-129Lanen 80
1400562v Filippus BosCG 10:00:00CG 04:00:00   25-130Lanen 78
1401562v Paulus Jansen CG 10:00:00    2
1402562v Aeltje en Albertje Jans    x 2
1403562vsoldaet Gerrit Jansen    x 2
1404562v Lijsbeth en Wemke Pieters     x25-132Lanen 74
1404562v Lijsbeth en Wemke Pieters     x25-132Lanen 76
1405562v Jantje Fransen    x 3
1406562v Fettje Folkerts    x 3
1407562v Willem Gerrits CG 06:00:00CG 02:00:00   65-139Schritsen 63
1408562v Judikjen Joukes   x  1
1409562v Jacob Lolles KokCG 20:00:00CG 02:00:00   65-141Lanen 70
1409562v Jacob Lolles KokCG 20:00:00CG 02:00:00   65-141Schritsen 57
1410562v Pieter Eelkes   x  35-142Lanen 66
1410562v Pieter Eelkes   x  35-142Lanen 68
1411562v Christiaan CharpentierCG 10:00:00    25-143Lanen 64
1412562v Sjoerd Dirks   x  35-144Lanen 62
1413563r Pybe Jacobs   x  4
1414563r Sjoerd Lammerts CG 10:00:00CG 02:00:00   35-144Lanen 62
1415563r Laas Piers    x 1
1416563rwed. IJsbrand Dirks CG 03:00:00    25-145Lanen 60
1417563r Harmen Rijks CG 08:00:00    4
1418563r Sybrand CamsmaCG 30:00:00    55-153Lanen 58
1418563r Sybrand CamsmaCG 30:00:00    55-153Lanen 58
1419563r Johannes BensonidesCG 06:00:00    25-154Lanen 56
1420563r Jaapjen Claases   x  1
1421563rwed. Claas Aerts    x 1
1422563r Harmen Hendriks CG 08:00:00    5
1423563r Jan Harmens CG 10:00:00CG 02:00:00   25-155Lanen 54
1424563r Jacob Cornelis CG 05:00:00    25-156Lanen 52
1425563v Hylke Abbes CG 08:00:00    4
1426563v Maeike Meintes    x 1
1427563v Keimpe Hoytes CG 20:00:00CG 02:00:00   75-159Lanen 46
1428563v Jan Annes CG 05:00:00    3
1429563v Dieuke Jurjens    x 15-160Lanen 44
1430563v Sybout BumaCG 12:00:00    25-161Lanen 42
1431563v Johannes Jansen CG 05:00:00    25-162Lanen 40
1432563v Pietje Lieuwes CG 02:00:00    1
1433563v Antje Beerns CG 02:00:00    1
1434563v Romke Jansen CG 12:00:00    6
1435563v Tijs Hendriks CG 10:00:00    55-164Lanen 36
1436563v Heere Martens    x 4
1437564r Sjoerd Johannes CG 06:00:00CG 02:00:00   35-165Lanen 34
1438564r Anne Sytses CG 12:00:00CG 02:00:00   35-166
1439564r Okke Bootes CG 08:00:00    35-167Lanen 30
1440564r Lucas Bos   x 6
1441564r Pieter Cornelis     x65-168Lanen 32
1442564r Antje Allerds    x 2
1443564rwed. Gerben Aukes CG 10:00:00    4
1444564r Trijntje Lieuwes    x 1
1445564r Take Dijksma CG 20:00:00CG 05:00:00   2
1446564r Tijs Nannings CG 06:00:00    45-170Schritsen 25
1447564rboode ZeemanCG 20:00:00    3
1448564r Anskjen Andles CG 02:10:00    15-172Schritsen 29
1449564v Jelle Jetses CG 16:00:00    35-173Schritsen 31
1450564v Pieter Keimpes CG 10:00:00CG 05:00:00   35-174Schritsen 33
1451564v Harm. van der GeestCG 12:00:00CG 02:00:00   25-175Schritsen 35
1452564v Jan Hessels CG 12:00:00    25-176Schritsen 37
1453564v Geert SteenfeldCG 12:00:00CG 03:00:00   35-177Schritsen 39
1453564v Geert SteenfeldCG 12:00:00CG 03:00:00   35-177Woudemansteeg 2
1454564vwed. Foppe Foppes     x1
1455564v Jan Jansen CG 08:00:00    4
1456564v Wytse Cornelis CG 12:00:00CG 03:00:00   25-152Schritsen 41
1457564v Jan Wybrens CG 20:00:00    25-151Schritsen 43
1458564v Hessel Doekles CG 10:00:00CG 02:00:00   25-150Schritsen 45
1459564vwed. Hendrik Martens    x 65-149Schritsen 47
1460564v Lammert Sybrens CG 06:00:00CG 02:00:00   55-148Schritsen 49
1461565r Symon de HaasCG 25:00:00CG 05:00:00   85-147Schritsen 51
1461565r Symon de HaasCG 25:00:00CG 05:00:00   85-147Schritsen 51
1461565r Symon de HaasCG 25:00:00CG 05:00:00   85-147Schritsen 51
1461565r Symon de HaasCG 25:00:00CG 05:00:00   85-147Schritsen 51
1462565r Abraham WijngaerdenCG 15:00:00    35-171Schritsen 27
1463565r Lijsbeth Claases    x 1
1464565r Schelte Sipkes CG 08:00:00    65-170Schritsen 25
1465565rwed. Jarig ClaverCG 06:00:00    5
1466565r Hans Jansen CG 05:00:00    55-137
1467565r Foekke Johannes CG 10:00:00    25-136Lanen 72
1468565r Sybe Stoffels CG 05:00:00    2
1469565r Hendrik Paulus   x  2
1470565r Dirk Jacobs CG 08:00:00CG 02:00:00   3
1471565r Yttje en Antje Claases CG 06:00:00    2
1472565r Sytse Annes CG 12:00:00    4
1473565v Daniël Christoffels CG 06:00:00    45-132Lanen 74
1473565v Daniël Christoffels CG 06:00:00    45-132Lanen 76
1474565v Christiaen Burman  x  3
1475666vwed. Claas HindelopenCG 40:00:00    2
1476666v Caye SlaapkoolCG 20:00:00CG 05:00:00   36-018Sint Odolphisteeg 3
1476666v Caye SlaapkoolCG 20:00:00CG 05:00:00   36-018Sint Odolphisteeg 5
1476666v Caye SlaapkoolCG 20:00:00CG 05:00:00   36-018Voorstraat 36
1477666v Pietje Heeres   x  1
1478666v Pieter Sakes    x 46-019
1479666v Douwe Jansen CG 16:00:00CG 04:00:00   56-020Voorstraat 34
1480666v Petrus FerwerdaCG 35:00:00CG 05:00:00   36-021Voorstraat 32
1481666v Dirk Wynia  x  2
1482666v Boote Oebles CG 05:00:00    2
1483666v Sybrigjen Hiddes    x 2
1484666v Beitske Minnes   x  1
1485666v Jan IJsenbeekCG 50:00:00    56-023Voorstraat 28
1486666v Frederik SchotsmanCG 20:00:00CG 05:00:00   36-024Voorstraat 26
1487667r Jan HooglandCG 10:00:00CG 05:00:00   4
1488667rde hr. HaarsmaCG 40:00:00    26-026Voorstraat 24
1488667rde hr. HaarsmaCG 40:00:00    26-026Voorstraat 24
1489667r Claas NautaCG 25:00:00CG 05:00:00   46-027Voorstraat 22
1490667rde secrtrs. Braam  x  0heeft te sexbierum aangeevinge gedaen6-028Voorstraat 20
1490667rde secrtrs. Braam  x  0heeft te sexbierum aangeevinge gedaen6-028Voorstraat 20
1491667rde juffrs. VermeerschCG 30:00:00CG 10:00:00   56-029Voorstraat 18
1492667r Meyer Marcus CG 07:00:00CG 01:00:00   6
1493667r Tyttje en Trijntje Haeyes     x2
1494667r Susanna Haeyes CG 02:00:00    1
1495667rwed. Sytse Harkes     x5
1496667r Jan Sybrens CG 10:00:00    56-030Voorstraat 16
1496667r Jan Sybrens CG 10:00:00    56-030Voorstraat 16
1497667r Claas Braam  x  0segt onder Almenum aangegeeven te hebben6-032Voorstraat 12
1498667r Johannes FerwerdaCG 35:00:00CG 05:00:00   3
1499667vvroedsman SiccamaCG 20:00:00    46-033Voorstraat 10
1500667vwed. Jan P. Scheltema  x  16-033Voorstraat 10
1501667vwed. burgemr. RijpemaCG 60:00:00    66-034Voorstraat 8
1502667v Jacob Harmens CG 14:00:00    2
1503667vwed. Cornelis Fokkes CG 52:00:00    4
1504667vwed. Johannes Baltus CG 12:00:00    26-037Kleine Bredeplaats 3
1505667v Marten Ates    x 3
1506667v Antje Jakles CG 02:00:00    1
1507667v Meinert van HoekCG 10:00:00    86-038
1508667v Tjeerd RadsmaCG 20:00:00    36-039
1509667v Joseph NordenCG 15:00:00    36-040Kleine Bredeplaats 5
1510667v Rein Hoytes BrouwerCG 14:00:00CG 02:00:00   36-041Kleine Bredeplaats 7
1511668rburgemr. BrettonCG 15:00:00CG 05:00:00   26-042Kleine Bredeplaats 9
1512668rwed. SybedaCG 05:00:00    16-043Kleine Bredeplaats 11
1513668rwed. Jan Geerts CG 06:00:00    16-043Kleine Bredeplaats 11
1514668r Jan Heyns CG 15:00:00CG 03:00:00   36-044Kleine Bredeplaats 13
1515668r Antje Scheltes    x 1
1516668r Jan Pieters CG 08:00:00    36-046
1517668r Baukjen Okkes CG 02:10:00CG 01:00:00   26-047
1518668r Wyger Alberts CG 05:00:00CG 03:00:00   2
1519668r Jan Pieters VettevogelCG 04:00:00    1
1520668r Jan Ellerts CG 08:00:00CG 02:00:00   36-048Kleine Bredeplaats 15
1521668r Jan Jacobs     x3
1522668r Jacob Claasen CG 02:00:00    3
1523668v Jan Poppes CG 20:00:00CG 05:00:00   8
1524668v Sybren Jansen CG 10:00:00CG 02:00:00   46-050Kleine Bredeplaats 17
1525668v Wytse VettevogelCG 20:00:00    56-051Kleine Bredeplaats 19
1525668v Wytse VettevogelCG 20:00:00    56-051Poortje 5
1526668v Robijn Ruirds CG 05:00:00CG 01:00:00   4
1527668v Enog van RippersCG 15:00:00    2
1528668v Obbe Ypes CG 12:00:00CG 03:00:00   46-053Kleine Bredeplaats 23
1529668v Albert Beuwes CG 06:00:00    36-054Kleine Bredeplaats 25
1530668verven Jacob Jocchems CG 08:00:00    26-055Lanen 1
1530668verven Jacob Jocchems CG 08:00:00    26-055Lanen 3
1531668v Sikke Eelkes CG 03:00:00    26-055Lanen 1
1531668v Sikke Eelkes CG 03:00:00    26-055Lanen 3
1532668vwed. Doede Sikkes CG 06:00:00CG 01:00:00   26-056Lanen 5
1533668v Yske Claases CG 04:00:00    16-057
1534668v Werp Heins CG 06:00:00    2
1535669r Rutger Goslings CG 15:00:00CG 01:00:00   71/2 huis6-058
1536669r Harke Geerts CG 08:00:00CG 03:00:00   31/2 huis6-058
1537669r Ellert Jansen CG 10:00:00CG 02:00:00   36-059Lanen 7
1537669r Ellert Jansen CG 10:00:00CG 02:00:00   36-059Poortje 2
1538669rwed. Lieuwe Huyberts    x 26-060
1539669r Freerk Sybrens CG 15:00:00CG 05:00:00   76-061
1540669rwed. Reyn Sybes CG 03:00:00    16-062
1541669r Yttje Ulbes CG 05:00:00    26-063
1542669r Femme Hansen     x4
1543669r Geertje Bokkes    x 36-064
1544669r Jan Hey  x  2
1545669r Hendrik Cornelis CG 10:00:00CG 02:00:00   36-066Lanen 9
1545669r Hendrik Cornelis CG 10:00:00CG 02:00:00   36-066Lanen 9
1546669r Albert Jansen CG 15:00:00CG 02:00:00   36-067
1547669v Tjieskjen Wybes CalfCG 10:00:00CG 02:00:00   ?6-068Lanen 11
1548669v Tjietske en Ake Everts CG 05:00:00    ?6-069Lanen 13
1549669v Doeke Pieters CG 15:00:00    ?6-070Lanen 15
1550669v Rients Symons   x  ?
1551669v Harmen Dirks     x?
1552669v Taeke SchrikCG 20:00:00    ?
1553669v Dirk Jansen CG 06:00:00CG 02:00:00   ?
1554669v Sybren Hendriks CG 14:00:00CG 02:00:00   ?
1555669v Sytske Jentjes CG 03:00:00    ?
1556669v Jeltje Lases     x?
1557669v Hendrik Melchers     x?
1558669v Ybeltje Claases CG 02:00:00    ?
1559670r Jan Ruirds CG 04:00:00    3
1560670r Douwe Gabes CG 08:00:00CG 02:00:00   26-074Lanen 23
1561670rvroedsman WijngaerdenCG 14:00:00CG 06:00:00   26-075Lanen 23
1562670r Dirk Tytes CG 05:00:00    3
1563670r Evert Jurjens    x 6
1564670r Adigerus WijngaerdenCG 05:00:00    3
1565670r Evert Goslings CG 06:00:00    56-078Lanen 29
1565670r Evert Goslings CG 06:00:00    56-078Lanen 31
1566670r Willem Thomas CG 04:00:00    4
1567670r Sikke Jansen CG 05:00:00CG 01:00:00   36-077Lanen 27
1567670r Sikke Jansen CG 05:00:00CG 01:00:00   36-077Schoolplein 5
1567670r Sikke Jansen CG 05:00:00CG 01:00:00   36-077Schoolplein 7
1568670r Baukjen Ripperts CG 03:00:00    1
1569670rwed. Heere Dirks CG 04:00:00CG 01:00:00   16-080Lanen 35
1570670r Jan Olivier CG 12:00:00    26-081Lanen 37
1571670vvroedsman HeynsCG 10:00:00    1
1572670v Sake Jacobs CG 04:00:00    1
1573670v Trijntje Hendriks     x2
1574670v Rintje Harmens CG 04:00:00    46-084Lanen 37
1574670v Rintje Harmens CG 04:00:00    46-084Sint Odolphisteeg 16
1575670vwed. Cornelis Ulbes CG 02:00:00    36-085Sint Odolphisteeg 18
1576670vwed. Braam  x  1
1577670v Stittert Adams BontekoeCG 10:00:00    46-086Sint Odolphisteeg 12
1577670v Stittert Adams BontekoeCG 10:00:00    46-086Sint Odolphisteeg 14
1578670v Felten Gerrits CG 04:00:00CG 02:00:00   26-087Sint Odolphisteeg 8
1579670v Wytske Willems     x2
1580670v Jan Hendriks CG 04:00:00    2
1581670v Clara Claases     x26-089Sint Odolphisteeg 2
1581670v Clara Claases     x26-089Sint Odolphisteeg 4
1582670v Arent Arnoldus    x 5
1583671r Jan Gerrits CG 06:00:00    26-090Sint Odolphisteeg 7
1584671r Gijsbert en Trijntje Sybes CG 15:00:00CG 03:00:00   2
1585671r Geertje Jans   x  1
1586671r Gerben Johannes CG 06:00:00    26-091Sint Odolphisteeg 9
1586671r Gerben Johannes CG 06:00:00    26-091Voorstraat 38
1587671r Steeven Obbes CG 04:00:00    36-091Sint Odolphisteeg 9
1587671r Steeven Obbes CG 04:00:00    36-091Voorstraat 38
1588671r Jacob Joosten CG 06:00:00    2
1589671rwed. Jelle Douwes CG 04:00:00    16-092Voorstraat 38
1590671r Sjoerd   x  2
1591671r IJsbrand Felten CG 06:00:00    46-064
1592671r Harke Gales CG 04:00:00    6
1593671r Hendrik BourmeesterCG 05:00:00    3
1594671r Elske Huyberts CG 10:00:00    46-094Lanen 41
1594671r Elske Huyberts CG 10:00:00    46-094Sint Odolphisteeg 11
1594671r Elske Huyberts CG 10:00:00    46-094Sint Odolphisteeg 15
1595671v Jacob Symens CG 06:00:00    2
1596671v Gosse Pieters CG 10:00:00CG 03:00:00   26-096Lanen 45
1597671vwed. Andries Sierks CG 12:00:00CG 03:00:00   26-097Lanen 47
1597671vwed. Andries Sierks CG 12:00:00CG 03:00:00   26-097Lanen 49
1598671v Geert Willems CG 04:00:00    26-098Lanen 51
1599671v Harmen Hylkes CG 05:00:00    56-099Lanen 53
1599671v Harmen Hylkes CG 05:00:00    56-099Lanen 55
1600671v Aukjen Baukes CG 04:00:00    3
1601671v Claas Ydes CG 04:00:00    26-100Voorstraat 44
1601671v Claas Ydes CG 04:00:00    26-100Voorstraat 44
1601671v Claas Ydes CG 04:00:00    26-100Voorstraat 44
1602671v Martjen Alephs CG 02:00:00    1
1603671v Albertje Willems CG 02:10:00    16-101Lanen 57
1604671v Wyts IJsbrands CG 03:00:00    3
1605671v Arnoldus Ydes CG 05:00:00CG 02:00:00   2
1606671v Pieter Sytses CG 06:00:00    5
1607672r Jan Jansen CG 08:00:00    4
1608672r Aefke Sjoerds     x1
1609672r Harmen Jyllis CG 03:00:00CG 02:00:00   2
1610672r Hendrik Thomas CG 04:00:00    36-105Lanen 69
1611672r Anthony Beuker    x66-106Lanen 67
1612672r Jacob Geerts    x 66-107
1613672r Hille Claesen CG 06:00:00    66-107
1614672r Eerk Jansen CG 05:00:00    56-107
1615672r Dirk Christiaens CG 04:00:00    2
1616672r Harmen Beernts CG 12:00:00    56-109Lanen 75
1616672r Harmen Beernts CG 12:00:00    56-109Lanen 75
1617672r Allert Joeckes CG 03:00:00    5
1618672r Elske Annes     x3en Antje Jans
1619672vwed. Heere Dirks CG 15:00:00CG 02:00:00   5
1620672v Gerrit Gerrits CG 06:00:00CG 01:00:00   3
1621672v Cornelis Douwes CG 05:00:00CG 01:00:00   2
1622672v Fokeltje Reyns     x3
1623672v Maeike Wybes Calf    x3
1624672v Marten Willems   x  3
1625672v Jan Jocchems CG 05:00:00    76-111Lanen 79
1626672v Jan Hendriks CG 10:00:00CG 02:00:00   66-112Comediesteeg 1
1626672v Jan Hendriks CG 10:00:00CG 02:00:00   66-112Comediesteeg 3
1626672v Jan Hendriks CG 10:00:00CG 02:00:00   66-112Lanen 79
1627672v Sipke Jansen CG 08:00:00    26-113Lanen 81
1627672v Sipke Jansen CG 08:00:00    26-113Lanen 81
1627672v Sipke Jansen CG 08:00:00    26-113Sint Christoffelsteeg 2
1627672v Sipke Jansen CG 08:00:00    26-113Sint Christoffelsteeg 4
1627672v Sipke Jansen CG 08:00:00    26-113Sint Christoffelsteeg 4
1627672v Sipke Jansen CG 08:00:00    26-113Sint Christoffelsteeg 6
1628672v Eelkjen Jacobs     x1
1629672v Foppe Dirks CG 06:00:00CG 01:00:00   26-120Simon Stijlstraat 4
1629672v Foppe Dirks CG 06:00:00CG 01:00:00   26-120Simon Stijlstraat 4
1630672v Johannes HylkemaCG 20:00:00CG 04:00:00   56-121Lanen 85
1630672v Johannes HylkemaCG 20:00:00CG 04:00:00   56-121Simon Stijlstraat 2
1630672v Johannes HylkemaCG 20:00:00CG 04:00:00   56-121Simon Stijlstraat 2
1630672v Johannes HylkemaCG 20:00:00CG 04:00:00   56-121Sint Christoffelsteeg 1
1630672v Johannes HylkemaCG 20:00:00CG 04:00:00   56-121Sint Christoffelsteeg 1
1631673r Hendrik Take CG 05:00:00    2
1632673r Sjouke Geerts CG 08:00:00CG 02:00:00   36-122
1633673r Pieter Jentjes CG 03:00:00    3
1634673rwed. Jacob Scheltes CG 15:00:00CG 03:00:00   36-123Lanen 24
1634673rwed. Jacob Scheltes CG 15:00:00CG 03:00:00   36-123Lanen 26
1635673r Doetje Stoffels    x 1
1636673r Hendrik Willems     x5heeft 1 weeverknegt
1637673r Bauke Cornelis CG 10:00:00CG 02:00:00   36-124Lanen 22
1638673r Dirk Jansen CG 03:00:00    16-125Lanen 20
1639673r Rintje Annes CG 06:00:00    3
1640673rwed. comsrs. DoolwertCG 08:00:00CG 03:00:00   36-126Lanen 18
1641673r Wyert Dirks CG 08:00:00    2
1642673r Melle   x  3
1643673v Albert Willems CG 02:10:00    4
1644673v Willem Haeyes     x3
1645673v Janneke Jacobs     x3
1646673v Freerk Pieters CG 04:00:00    66-128
1647673v Claas Johannes CG 04:00:00    2
1648673v Harmke Warners CG 02:00:00    2
1649673vwed. Jan Sikkes CG 05:00:00    2
1650673v Tytte Jans CG 03:00:00    46-130Lanen 12
1650673v Tytte Jans CG 03:00:00    46-130Lanen 14
1651673v Pyttje en Romkjen Jacobs   x  2
1652673v Antje en Geertje Harkes   x  2
1653673vwed. Wybe Sybrands CG 03:00:00CG 01:00:00   16-131Lanen 6
1654673v Bauke Martens CG 10:00:00    36-132Lanen 4
1655674r Trijntje CG 02:00:00    1
1656674r Aafke en Sjoukjen Jetses CG 03:00:00    2
1657674r Trijntje Hoytes CG 15:00:00    16-134
1658674r Okke Hessels CG 05:00:00CG 03:00:00   4
1659674r Hittje Johannes   x  2
1660674r Hendrik Hendriks CG 06:00:00CG 02:00:00   46-135
1661674rvroedsman BontekoeCG 20:00:00    26-136Schritsen 3
1662674r Pieter ScheltemaCG 25:00:00    56-137Schritsen 5
1662674r Pieter ScheltemaCG 25:00:00    56-137Schritsen 5
1662674r Pieter ScheltemaCG 25:00:00    56-137Schritsen 7
1663674r Hendrik Pieters CG 20:00:00    36-138Schritsen 9
1664674r Pieter Heins CG 10:00:00CG 02:00:00   16-139Schritsen 11
1664674r Pieter Heins CG 10:00:00CG 02:00:00   16-139Schritsen 15
1664674r Pieter Heins CG 10:00:00CG 02:00:00   16-139Schritsen 15
1665674r Maeike Willems    x 2
1666674r Hendrik Leenerds CG 05:00:00    4
1667674v Hans Jansen CG 05:00:00    26-139Schritsen 11
1667674v Hans Jansen CG 05:00:00    26-139Schritsen 15
1667674v Hans Jansen CG 05:00:00    26-139Schritsen 15
1668674v Sipke Pieters CG 04:00:00CG 02:00:00   26-140Schritsen 13
1669674v Aefke Fransen    x 1
1670674v Pieter Jetses CG 06:00:00    36-141
1671674v Stijntje Ulbes CG 05:00:00    2
1672674v Allert Symons CG 10:00:00    36-143Schritsen 17
1673674vwed. Douwe Fransen    x 2
1674674vvroedsman OverzeeCG 35:00:00CG 05:00:00   76-144Grote Bredeplaats 14
1675674v Claas IJsenbeekCG 40:00:00    66-145Grote Bredeplaats 16
1676674v Gerben Ates CG 06:00:00CG 02:00:00   36-146Grote Bredeplaats 18
1677674v Warner Jacobs CG 05:00:00    3
1678674v Pieter Doekes   x  3
1679675r Frans Jansen CG 05:00:00    5
1680675rwed. Willem Jansen CG 05:00:00    2
1681675r Jan Eerks JongmaCG 20:00:00    66-148Grote Bredeplaats 22
1682675rwed. burgemr. NollidesCG 70:00:00    56-149Grote Bredeplaats 24
1683675rwed. capt. StapertCG 15:00:00    26-150Grote Bredeplaats 26
1683675rwed. capt. StapertCG 15:00:00    26-150Kleine Bredeplaats 6
1684675r Jelle Roelofs   x  1
1685675rwed. SchaaffCG 15:00:00    2
1686675r Watse Jacobs CG 08:00:00CG 02:00:00   4
1687675r Bente Gerrits CG 10:00:00CG 02:00:00   46-154Grote Bredeplaats 26
1687675r Bente Gerrits CG 10:00:00CG 02:00:00   46-154Kleine Bredeplaats 8
1687675r Bente Gerrits CG 10:00:00CG 02:00:00   46-154Kleine Bredeplaats 8
1687675r Bente Gerrits CG 10:00:00CG 02:00:00   46-154Kleine Bredeplaats 8
1688675r Reiner Wybes CG 06:00:00    26-155Grote Bredeplaats 26
1688675r Reiner Wybes CG 06:00:00    26-155Kleine Bredeplaats 6
1689675r Gerben van der VeldeCG 10:00:00CG 02:00:00   46-156Grote Bredeplaats 26
1689675r Gerben van der VeldeCG 10:00:00CG 02:00:00   46-156Kleine Bredeplaats 6
1690675r Pieter Pieters CG 06:00:00CG 02:00:00   36-157Kleine Bredeplaats 10
1691675r Albert Wygers   x  2
1692675v Florus Pieters CG 05:00:00    2
1693675v Fredrik Wybes   x  6havenchercher
1694675v Gabe SybesmaCG 20:00:00    26-158Kleine Bredeplaats 12
1695675v Christiaan BessingCG 15:00:00    3
1696675v Gosling Daniels CG 06:00:00    3
1697776v Sytske Derks CG 12:00:00    3
1698776v Wouter Arends CG 12:00:00    37-002Sint Jacobstraat 3
1699776vwed. Jouke Jelles CG 04:00:00    27-003Sint Jacobstraat 5
1700776v Christiaen Dirks CG 06:00:00CG 02:00:00   47-004Sint Jacobstraat 7
1700776v Christiaen Dirks CG 06:00:00CG 02:00:00   47-004Sint Jacobstraat 9
1701776v Haantje Joosten CG 07:00:00    2
1702776v Jan Jansen CG 08:00:00    2
1703776vwed. Jacob Pieters CG 03:00:00    17-006Sint Jacobstraat 13
1704776v Jan Claasen   x  1
1705776v Jacobus Folkerts CG 08:00:00CG 02:00:00   27-007Sint Jacobstraat 15
1706776v Hendrik Dirks CG 05:00:00CG 01:00:00   37-008Sint Jacobstraat 17
1707776v Sipke Hennes CG 10:00:00CG 02:00:00   37-009Sint Jacobstraat 19
1708776v Geert Gerrits CG 12:00:00    37-010Sint Jacobstraat 21
1709777rwed. Dirk IJsbrands CG 20:00:00    27-010Sint Jacobstraat 21
1710777r Antje en Reinskjen Dirks CG 05:00:00    2
1711777r Gerrit Geerts CG 04:00:00    27-012Voorstraat 73
1712777r Symon Fokkes BakkerCG 30:00:00    37-013Voorstraat 73
1713777r Hans Pieters CG 12:00:00CG 02:00:00   27-014Voorstraat 75
1714777r Roeloff Jansen CG 16:00:00CG 04:00:00   2
1715777rwed. Enne Hiddes CG 10:00:00CG 02:00:00   4
1716777r Harm. VideliusCG 18:00:00CG 02:00:00   37-018Voorstraat 81
1717777rwed. Dirk Huigens CG 08:00:00CG 02:00:00   1
1718777r Otte Sybes CG 25:00:00    47-020Voorstraat 85
1718777r Otte Sybes CG 25:00:00    47-020Voorstraat 85
1719777r Alexander KemmerCG 06:00:00    57-021Voorstraat 87
1719777r Alexander KemmerCG 06:00:00    57-021Voorstraat 89
1720777r Harmen Harmens   x  2
1721777v Lieuwe Lammerts     x6
1722777v Wiltje Claases     x4
1723777v Anne Beerns CG 07:00:00    27-022
1724777v Johannes Jacobs CG 20:00:00    47-023
1725777v Doede BakkerCG 50:00:00CG 10:00:00   37-024Voorstraat 91
1726777v Pieter Arends CG 08:00:00    47-025Voorstraat 93
1726777v Pieter Arends CG 08:00:00    47-025Voorstraat 93
1727777v Hessel Sybrens Hingst  x  17-026Schoolsteeg 1
1727777v Hessel Sybrens Hingst  x  17-026Schoolsteeg 3
1727777v Hessel Sybrens Hingst  x  17-026Schoolsteeg 2
1728777v Johannes Tjebbes CG 16:00:00CG 02:00:00   37-026Schoolsteeg 1
1728777v Johannes Tjebbes CG 16:00:00CG 02:00:00   37-026Schoolsteeg 3
1728777v Johannes Tjebbes CG 16:00:00CG 02:00:00   37-026Schoolsteeg 2
1729777v Anthony de VriesCG 05:00:00    57-027
1730777v Antje Heeres   x  17-028Rommelhaven 24
1730777v Antje Heeres   x  17-028Voorstraat 95
1731777v Ype Heeres CG 05:00:00    37-028Rommelhaven 24
1731777v Ype Heeres CG 05:00:00    37-028Voorstraat 95
1732777v Taeke Heins CG 08:00:00    47-029Voorstraat 97
1733778rburgemr. VosmaCG 150:00:00    3
1734778r Wiltetus Hendriks CG 10:00:00CG 05:00:00   4
1735778rds. SchulerCG 08:00:00    1
1736778r Andrys Wytses CG 18:00:00CG 02:00:00   57-030Voorstraat 99
1737778r Willem Ages   x  27-031Voorstraat 101
1738778r Hessel Jacobs CG 10:00:00CG 02:00:00   67-032
1739778r Sytse Hessels CG 10:00:00CG 02:00:00   37-033Noordijs 12
1739778r Sytse Hessels CG 10:00:00CG 02:00:00   37-033Noordijs 12
1740778r Laas SpannenburgCG 15:00:00    37-034Noordijs 10
1741778rvroedsman SybedaCG 25:00:00    57-036Noordijs 6
1742778r Jacob HibmaCG 30:00:00    5
1743778rwed. Meyle Ruurds CG 08:00:00CG 04:00:00   37-038Rommelhaven 28
1744778r Beernt Ysaäk CG 06:00:00    27-039
1745778v Philippus Ysaäk CG 06:00:00    37-039
1746778v Jan A. HuydekoperCG 30:00:00CG 05:00:00   107-040Rommelhaven 26
1747778v Michiel Rienks CG 08:00:00    6
1748778vwed. Tabe Jansen CG 04:00:00    27-042Rommelhaven 22
1749778v Jacob Folkerts CG 09:00:00CG 01:00:00   37-043Rommelhaven 20
1750778v Jan Rienks CG 05:00:00    3
1751778v Pieter Faases CG 10:00:00    4
1752778v Johannes Pieters CG 03:00:00    3
1753778v Pieter Hendriks CG 04:00:00    3
1754778vwed. Eeke Everts     x1
1755778v Gerrit Douwes CG 04:00:00    37-046Rommelhaven 16
1755778v Gerrit Douwes CG 04:00:00    37-046Rommelhaven 14
1756778v Rienk Bokkes CG 04:00:00    37-045Rommelhaven 16
1757779r Grietje Cornelis     x3
1758779r Jetske Rinses    x 1
1759779r Grietje Laases    x 1
1760779r Aukjen Melles    x 2
1761779r Augustinus de GraafCG 15:00:00CG 05:00:00   47-047Rommelhaven 10
1761779r Augustinus de GraafCG 15:00:00CG 05:00:00   47-047Rommelhaven 8
1762779rwed. Hessel Sytses CG 03:00:00    47-048Rommelhaven 6
1762779rwed. Hessel Sytses CG 03:00:00    47-048Rommelhaven 6
1762779rwed. Hessel Sytses CG 03:00:00    47-048Rommelhaven 6
1763779r Pieter Aukes CG 05:00:00    2
1764779rvroedsman Taede SteensmaCG 18:00:00    4
1765779rwed. Folkert Rintjes     x3
1766779r Grietje Daniels CG 01:10:00    1
1767779rwed. Christiaen Claases CG 02:00:00    1
1768779r Rinse Abbes CG 04:00:00    27-052
1769779v Cornelis Pieters CG 04:00:00    2
1770779v Hendrik Alberts CG 06:00:00CG 02:00:00   57-052
1771779v Arjen Gerrits CG 12:00:00CG 02:00:00   67-054Noorderhaven 108
1771779v Arjen Gerrits CG 12:00:00CG 02:00:00   67-054Noorderhaven 110
1771779v Arjen Gerrits CG 12:00:00CG 02:00:00   67-054Rommelhaven 4
1771779v Arjen Gerrits CG 12:00:00CG 02:00:00   67-054Rommelhaven 2
1771779v Arjen Gerrits CG 12:00:00CG 02:00:00   67-054Rommelhaven 2
1772779v Claas Claasen CG 05:00:00CG 01:00:00   4
1773779v Andries Ripperts CG 08:00:00CG 02:00:00   27-054Noorderhaven 108
1773779v Andries Ripperts CG 08:00:00CG 02:00:00   27-054Noorderhaven 110
1773779v Andries Ripperts CG 08:00:00CG 02:00:00   27-054Rommelhaven 4
1773779v Andries Ripperts CG 08:00:00CG 02:00:00   27-054Rommelhaven 2
1773779v Andries Ripperts CG 08:00:00CG 02:00:00   27-054Rommelhaven 2
1774779v Jan Alberts   x  2
1775779v Sjieuke Oeges CG 03:00:00    1
1776779v Jacob TuiningaCG 20:00:00    47-056Noorderhaven 114
1777779v Okke Jarigs CG 03:00:00    27-056Noorderhaven 114
1778779vwed. Pier Benedictus CG 05:00:00CG 01:00:00   4
1779779v Claas VoordewijnCG 05:00:00    5
1780779vvroedsman KlinkhamerCG 10:00:00CG 05:00:00   77-058Sint Jacobstraat 4
1781780r Dirk Cornelis CG 12:00:00    67-059Sint Jacobstraat 6
1781780r Dirk Cornelis CG 12:00:00    67-059Sint Jacobstraat 8
1781780r Dirk Cornelis CG 12:00:00    67-059Sint Jacobstraat 8
1782780r Martjen Joosten     x1
1783780r Okke Bouwes CG 12:00:00    3
1784780r Dominicus de VriesCG 10:00:00CG 02:00:00   47-060Sint Jacobstraat 10
1784780r Dominicus de VriesCG 10:00:00CG 02:00:00   47-060Sint Jacobstraat 10
1785780rwed. Obbe Vinkelbosch   x 57-060Sint Jacobstraat 10
1785780rwed. Obbe Vinkelbosch   x 57-060Sint Jacobstraat 10
1786780r Antje Jans CG 02:00:00    17-061Sint Jacobstraat 12
1787780r Abbe Jansen CG 08:00:00    47-062Sint Jacobstraat 14
1788780r Bartel Oedses CG 05:00:00    6
1789780r Jurjen   x  2
1790780r Andries RoseeCG 15:00:00    47-064Sint Jacobstraat 18
1790780r Andries RoseeCG 15:00:00    47-064Voorstraat 69
1791780r Folkert van der PlaatsCG 30:00:00    37-065Voorstraat 67
1792780r Jan van der PlaatsCG 20:00:00    37-065Voorstraat 67
1793780vwed. Douwe VettevogelCG 12:00:00    37-066Voorstraat 65
1794780v Fedde AcroniusCG 15:00:00CG 03:00:00   27-067Roeperssteeg 1
1794780v Fedde AcroniusCG 15:00:00CG 03:00:00   27-067Roeperssteeg 3
1794780v Fedde AcroniusCG 15:00:00CG 03:00:00   27-067Roeperssteeg 5
1794780v Fedde AcroniusCG 15:00:00CG 03:00:00   27-067Roeperssteeg 7
1794780v Fedde AcroniusCG 15:00:00CG 03:00:00   27-067Voorstraat 63
1795780v Eelke Emmeriks CG 04:00:00    3
1796780v Carel Cromhausen  x  2
1797780v Tjeerdtje Goverts CG 03:00:00    2
1798780v Jacob BuytenpostCG 30:00:00    47-069Voorstraat 61
1798780v Jacob BuytenpostCG 30:00:00    47-069Voorstraat 61
1799780v Jan Everts CG 15:00:00    37-070Voorstraat 59
1800780v Doeke Wybrens CG 18:00:00    47-071Voorstraat 57
1800780v Doeke Wybrens CG 18:00:00    47-071Voorstraat 57
1801780v Bauke Floris CG 06:00:00    27-072Voorstraat 57
1802780vwed. Evert Drogenham    x4
1803780vwed. Nathanael Cromhausen   x 27-073Voorstraat 55
1804780vwed. Meyle OllemaCG 50:00:00    67-074Voorstraat 53
1805781r Tjalling Tjallings CG 40:00:00    47-075Voorstraat 51
1806781r Harmanus SladoCG 06:00:00CG 02:00:00   37-076
1807781r Gerben Johannes CG 14:00:00CG 02:00:00   37-077Voorstraat 47
1807781r Gerben Johannes CG 14:00:00CG 02:00:00   37-077Voorstraat 49
1808781rde nots. ReidemaCG 10:00:00    1
1809781r Seerp WildschutCG 75:00:00    7
1810781r Aeltje NorelCG 08:00:00CG 02:00:00   2
1811781rvroedsman BloemCG 20:00:00    77-079Voorstraat 43
1812781r Cornelis Jentjes CG 40:00:00    67-079Voorstraat 43
1813781rwed. Tyte Rienks CG 05:00:00CG 03:00:00   3
1814781rde secretaris WetsensCG 63:00:00    77-082
1815781r Taetske VosCG 08:00:00CG 02:00:00   27-084Noorderhaven 104
1816781rwed. Dirk Schiere    x 37-086Noorderhaven 98
1816781rwed. Dirk Schiere    x 37-086Noorderhaven 98
1817781v Romke Hotses CG 20:00:00    67-085Noorderhaven 102
1817781v Romke Hotses CG 20:00:00    67-085Noorderhaven 106
1817781v Romke Hotses CG 20:00:00    67-085Noorderhaven 106
1818781vds. HeymansCG 08:00:00    3
1819781v Hidde Sipkes    x 67-086Noorderhaven 98
1819781v Hidde Sipkes    x 67-086Noorderhaven 98
1820781v Lolkjen Ages     x37-087Noorderhaven 100
1821781v Bernardus Edsgers CG 06:00:00CG 02:00:00   2
1822781vde comsrs. CoenCG 50:00:00    5jr.7-088
1823781v Jan WeggelinkhuysenCG 10:00:00CG 02:00:00   47-089Noorderhaven 92
1823781v Jan WeggelinkhuysenCG 10:00:00CG 02:00:00   47-089Noorderhaven 96
1824781v Johannes van ZeistCG 12:00:00    77-085Noorderhaven 102
1824781v Johannes van ZeistCG 12:00:00    77-085Noorderhaven 106
1824781v Johannes van ZeistCG 12:00:00    77-085Noorderhaven 106
1825781v Grietje HeeremytCG 05:00:00    1
1826781v Jan Harmens SpeltjeCG 10:00:00    3
1827781v Claas Rintjes CG 04:00:00    3
1828781v Seerp Hoytes CG 20:00:00    77-091Noorderhaven 88
1829782rvroedsman Joost GonggrijpCG 30:00:00CG 05:00:00   77-093Voorstraat 37
1830782rvroedsman WassenaarCG 20:00:00CG 05:00:00   37-094Voorstraat 35
1831782r Jacob Willems CG 10:00:00CG 02:00:00   27-095Voorstraat 33
1831782r Jacob Willems CG 10:00:00CG 02:00:00   27-095Voorstraat 33
1832782r Lieuwe Hiddes CG 30:00:00    47-096Voorstraat 31
1833782rvroedsman HeymansCG 25:00:00    47-097Voorstraat 29
1834782rwed. vroedsman de WaardCG 12:00:00    37-098Voorstraat 27
1834782rwed. vroedsman de WaardCG 12:00:00    37-098Voorstraat 27
1835782rburgemr. SchaaffCG 70:00:00    8
1836782r Obbe Hendriks CG 15:00:00    27-100Voorstraat 23
1837782r Pieter Andrys CG 10:00:00CG 02:00:00   47-102Voorstraat 19
1838782r Jacob van BeemenCG 14:00:00    57-103Voorstraat 17
1838782r Jacob van BeemenCG 14:00:00    57-103Voorstraat 17
1839782r Harmen AgemaCG 16:00:00    37-103Voorstraat 17
1839782r Harmen AgemaCG 16:00:00    37-103Voorstraat 17
1840782r Aris Pieters CG 20:00:00    57-104Voorstraat 15
1841782v Hendrik PesmaCG 25:00:00    47-105Voorstraat 13
1842782v Antje Pieters CG 03:00:00    2woont 2 huysen voorwaerds
1843782vburgemr. JelgersmaCG 40:00:00    47-106Voorstraat 11
1844782v Jacob Louwrens CG 15:00:00CG 02:00:00   5
1845782v Evert Hendriks CG 20:00:00    37-108Voorstraat 9
1846782v Andrys Doedes CG 20:00:00    27-109Voorstraat 7
1846782v Andrys Doedes CG 20:00:00    27-109Voorstraat 7
1847782v Sjoerd Andrys CG 06:00:00CG 04:00:00   27-110Voorstraat 7
1847782v Sjoerd Andrys CG 06:00:00CG 04:00:00   27-110Voorstraat 7
1848782v Sara Andrys   x  17-110Voorstraat 7
1848782v Sara Andrys   x  17-110Voorstraat 7
1849782v Wopke Doedes CG 18:00:00    27-111Voorstraat 5
1850782v Dirk Willems CG 06:00:00    8
1851782v Dirk Jeppes CG 04:00:00    2
1852782v Broer Fongers CG 15:00:00    67-112Voorstraat 3
1853783rburgemr. van der SluysCG 24:00:00    1segt opgetekend te zijn tot Wommels dog geeft hier aan bij naeder aangeeving
1854783r Jetze HaanstraCG 12:00:00CG 03:00:00   37-113Voorstraat 1
1855783r Claas BrettonCG 16:00:00    37-113Voorstraat 1
1856783r Neeltje Greolts CG 05:00:00    1
1857783r Gabe Hibbes   x  67-114
1858783r Sipkjen Johannes CG 02:00:00    1
1859783r Claas Gerrits     x7
1860783r Pieter Lucas CG 08:00:00    4
1861783r Weltje Wopkes   x  37-117Grote Bredeplaats 35
1862783r Jocchem Cornelis CG 06:00:00CG 02:00:00   67-119Rinnertspijp 2
1862783r Jocchem Cornelis CG 06:00:00CG 02:00:00   67-119Rinnertspijp 4
1863783r Tymon Tijssen CG 06:00:00CG 02:00:00   7
1864783rwed. Hendrik Beerns   x  5
1865783v Jan Coenraads CG 04:00:00    4
1866783v Claas Gerrits   x  2
1867783vwed. Andrys Jocchems CG 06:00:00CG 01:00:00   17-120Grote Bredeplaats 31
1868783v Hans Wopkes     x8
1869783v Johannes Fransen CG 10:00:00CG 02:00:00   47-121Grote Bredeplaats 29
1869783v Johannes Fransen CG 10:00:00CG 02:00:00   47-121Grote Bredeplaats 29
1870783v Pieter Steffens   x  1
1871783v Trijntje Steffens CG 03:00:00    1
1872783v Harmen Hendriks CG 25:00:00CG 05:00:00   57-123Grote Bredeplaats 25
1873783v Benjamin SchaafCG 20:00:00CG 05:00:00   47-124Grote Bredeplaats 23
1874783vwed. Jan Broers CG 05:00:00    27-125Grote Bredeplaats 21
1875783v Teunis BlokCG 20:00:00CG 05:00:00   37-126Noorderhaven 24
1876783v Jan Hendriks CG 16:00:00CG 01:00:00   2
1877784r Bastiaen BikkerCG 30:00:00CG 02:00:00   5
1878784rwed. Pieter Dirks CG 05:00:00    37-130Noorderhaven 32
1879784r Reinskjen Sipkes     x6
1880784r Geertje Jansen CG 08:00:00CG 02:00:00   2
1881784r Coenraad Hendriks CG 08:00:00CG 02:00:00   27-132Noorderhaven 36
1882784rvroedsman HaukemaCG 20:00:00CG 03:00:00   47-133Noorderhaven 38
1883784r Folkert Claases CG 10:00:00CG 02:00:00   37-134
1884784r Jan WaxCG 10:00:00CG 02:00:00   2
1885784r Jan Wybes CG 08:00:00CG 02:00:00   5
1886784r Petrus MarnstraCG 06:00:00    27-113Voorstraat 1
1887784r Ype Willems CG 06:00:00    47-116Rinnertspijp 1
1888784r Lieuwe S. de BruinCG 30:00:00    37-135Noorderhaven 40
1889784v Sybout Sierks CG 05:00:00    2
1890784v Pier Eelkes CG 18:00:00    37-138Noorderhaven 46
1891784v Sjouke Sjoukes CG 15:00:00    37-139Noorderhaven 48
1892784v Johannes Jansen CG 09:00:00CG 02:00:00   37-140Noorderhaven 48
1893784v Harke Seerps CG 05:00:00CG 01:00:00   27-140Noorderhaven 48
1894784v Gerrit Alberts CG 10:00:00    37-142Noorderhaven 52
1894784v Gerrit Alberts CG 10:00:00    37-142Noorderhaven 54
1895784v Ane Martens CG 03:00:00    2
1896784v Pieter Aris CG 05:00:00    6
1897784vwed. LaquartCG 15:00:00    27-143Noorderhaven 56
1898784v Keimpe Douwes CG 25:00:00    57-145Noorderhaven 60
1899784vvroedsman Harm. GonggrijpCG 50:00:00CG 10:00:00   47-146Noorderhaven 62
1900784vde equipagemr. TenckinckCG 100:00:00    57-147Noorderhaven 64
1901785r Sierk GeitjebaanCG 01:10:00    37-148Noorderhaven 66
1901785r Sierk GeitjebaanCG 01:10:00    37-148Noorderhaven 68
1902785r Karel Langepé    x5soldaat
1903785r Hiltje   x  1
1904785r Bokke RienstraCG 16:00:00CG 04:00:00   47-151Noorderhaven 72
1905785r Willem HaakmaCG 20:00:00    37-153Noorderhaven 76
1905785r Willem HaakmaCG 20:00:00    37-153Noorderhaven 78
1906785r Beernt GeersmaCG 18:00:00    37-154Noorderhaven 80
1907785r Jacob Symons CG 25:00:00    5
1908886v Trijntje en Rinske Romkes   x  2
1909886v Jan van OoyenCG 10:00:00    0segt op t Heerenveen opgeschreeven te zijn dog geeft aan
1910886v Jan Joukes CG 06:00:00    2
1911886v Sake Folkerts CG 06:00:00    2
1912886v Jan Feykes CG 05:00:00    4
1913886v Jetse Pieters     x2
1914886v Leenerd Luitjens CG 16:00:00    48-014Noorderhaven 6
1915886vwed. Jan Hendriks CG 08:00:00CG 02:00:00   38-015Noorderhaven 8
1915886vwed. Jan Hendriks CG 08:00:00CG 02:00:00   38-015Noorderhaven 10
1915886vwed. Jan Hendriks CG 08:00:00CG 02:00:00   38-015Zeepaardsteeg 1
1916886v Feyke Jansen CG 05:00:00    28-015Noorderhaven 8
1916886v Feyke Jansen CG 05:00:00    28-015Noorderhaven 10
1916886v Feyke Jansen CG 05:00:00    28-015Zeepaardsteeg 1
1917886vwed. Jacob WierdsmaCG 15:00:00CG 03:00:00   3
1918886v Roelof Meinderts CG 04:00:00CG 01:00:00   2
1919886vwed. Symon Cornelis CG 06:00:00CG 02:00:00   38-018Noorderhaven 16
1920887r Poppe Hendriks CG 15:00:00    38-019Noorderhaven 18
1921887r Cornelis Bouwes CG 13:00:00CG 02:00:00   48-020
1922887r Sierk van der LeyCG 18:00:00CG 04:00:00   78-021Noorderhaven 20
1922887r Sierk van der LeyCG 18:00:00CG 04:00:00   78-021Noorderhaven 22
1923887r Jan Hendriks CG 04:00:00    4
1924887r Hendrik Minnes CG 12:00:00CG 02:00:00   38-023
1925887r Caspar de HaasCG 20:00:00    28-025
1926887rwed. Sake Ritskes     x1
1927887r Lolke Beerns CG 04:00:00    4heeft 4 gealimenteerde kostgangers8-024Zuiderhaven 1
1928887r vier gealimenteerde kostgangers    x4van Lolke Beerns
1929887r Jan Alberts    x 68-024Zuiderhaven 1
1930887r Eilert Jurjens    x 3
1931887rwed. Boldewijn Jansen    x 48-027Zuiderhaven 5
1932887v Sytske Pieters     x1
1933887v Tjepke en Ruurd Lykles CG 12:00:00CG 02:00:00   3
1934887v Daniel BonnezeeCG 25:00:00CG 05:00:00   48-028Prinsenstraat 8
1934887v Daniel BonnezeeCG 25:00:00CG 05:00:00   48-028Prinsenstraat 10
1934887v Daniel BonnezeeCG 25:00:00CG 05:00:00   48-028Zuiderhaven 9
1934887v Daniel BonnezeeCG 25:00:00CG 05:00:00   48-028Zuiderhaven 11
1935887v Hendrik Jansen CG 06:00:00    2
1936887vwed. Lieuwe Piers CG 10:00:00CG 02:00:00   28-029Zuiderhaven 7
1937887v Sjoerd Wybrens CG 25:00:00CG 03:00:00   5en voor eens f. 508-030
1938887v Arjen Bottes CG 20:00:00    28-031
1939887v Claas Minnes BlokCG 35:00:00CG 05:00:00   38-032
1940887v Ype Feykes CG 15:00:00CG 05:00:00   38-033
1941887vwed. Jan Janes CG 12:00:00CG 01:00:00   38-034
1942887v Dirk Jacobs   x  2heeft 3 gealimenteerde kostgangers
1943887v drie gealimenteerde kostgangers    x3van Dirk Jacobs
1944888r Geertje Obbes CG 02:00:00    2
1945888r Jelle Gerrits CG 05:00:00    3
1946888r Daniel Heyns CG 25:00:00    4
1947888r Arjen Boikes CG 10:00:00    5
1948888r Jan Jansen     x6
1949888rwed. Pieter Faases    x 2
1950888r Dirk Claases     x3
1951888r Ype Eiberts   x  2
1952888r Folkert Sakes     x5
1953888r Heere Ruirds CG 05:00:00    5
1954888r Jan Rijckerts   x  2
1955888r Tjerk Botes   x  3
1956888v Hendrik Hendriks   x  3
1957888v Pieter Louws   x  3
1958888vwed. Hendrik van der WoudeCG 10:00:00    3
1959888v Jan CraemerCG 06:00:00    0veerschipper, woont tot Amsterdam en biedt aan8-038
1960888v Albert Joukes CG 10:00:00CG 02:00:00   38-040Havenplein 16
1961888vde commys BeemCG 12:00:00    1
1962888v Jilles Sakes CG 05:00:00CG 01:00:00   48-043Havenplein 18
1962888v Jilles Sakes CG 05:00:00CG 01:00:00   48-043Havenplein 20
1962888v Jilles Sakes CG 05:00:00CG 01:00:00   48-043Havenplein 22
1963888v Tjebbe Douwes CG 05:00:00CG 01:00:00   4
1964888v Sander Annes CG 06:00:00CG 02:00:00   48-043Havenplein 18
1964888v Sander Annes CG 06:00:00CG 02:00:00   48-043Havenplein 20
1964888v Sander Annes CG 06:00:00CG 02:00:00   48-043Havenplein 22
1965888v Coene Willems CG 08:00:00CG 02:00:00   48-044
1966888v Hendrik Everts CG 15:00:00CG 05:00:00   2
1967888vhavenmr. DronrijpCG 40:00:00    58-046Zuiderhaven 2
1967888vhavenmr. DronrijpCG 40:00:00    58-046Zuiderhaven 2
1968889rwed. Reiner Janssens CG 10:00:00CG 02:00:00   2
1969889r Haring Claasen CG 05:00:00    48-049Weeshuisstraat 1
1969889r Haring Claasen CG 05:00:00    48-049Weeshuisstraat 3
1969889r Haring Claasen CG 05:00:00    48-049Weeshuisstraat 5
1969889r Haring Claasen CG 05:00:00    48-049
1969889r Haring Claasen CG 05:00:00    48-049
1969889r Haring Claasen CG 05:00:00    48-049
1970889rwed. ds. OudkerkCG 03:00:00    1
1971889r Sjoerd Arjens CG 08:00:00    38-050
1972889r Dries Jansen CG 14:00:00    48-051
1972889r Dries Jansen CG 14:00:00    48-051
1973889rde secretaris en ont IdsingaCG 80:00:00    78-052Zuiderhaven 8
1973889rde secretaris en ont IdsingaCG 80:00:00    78-052Zuiderhaven 10
1974889rwed. Cornelis Louwrens CG 05:00:00CG 01:00:00   2
1975889r Paulus Beerns     x7
1976889r Ybeltje Fongers   x  1
1977889r Jentje Gerrits     x58-055Zuiderhaven 16
1977889r Jentje Gerrits     x58-055Zuiderhaven 16
1978889r Hendrik Hendriks CG 03:00:00    6heeft 2 weeversknegts
1979889r Harmen Jurjens CG 03:00:00    4heeft 1 weeverknegt8-055Zuiderhaven 16
1979889r Harmen Jurjens CG 03:00:00    4heeft 1 weeverknegt8-055Zuiderhaven 16
1980889v Jan SidonidesCG 10:00:00    2
1981889v Claas Gerrits CG 06:00:00    2
1982889v Jeltje Jocchems   x  2
1983889vwed. Dirk CramerCG 06:00:00    28-071Hondenstraat 2
1984889vwed. Pieter OldaanCG 08:00:00CG 02:00:00   1
1985889v Cornelis OldaanCG 10:00:00    18-059Grote Bredeplaats 6
1985889v Cornelis OldaanCG 10:00:00    18-059Grote Bredeplaats 6
1986889v Tjieskjen WassenaarCG 08:00:00    3
1987889vwed. Sybout Douwes    x 3
1988889vde captn. Prigge  x  0segt tot Midlum aangegeeven te hebben8-061Grote Bredeplaats 8
1989889vwed. Edsger Cornelis    x 18-063Grote Bredeplaats 10
1990889v Johannes Pieters CG 12:00:00CG 03:00:00   28-065Hondenstraat 3
1991889v Jan Wybes CG 04:00:00    88-065Hondenstraat 3
1992890r Lutske Claases     x2
1993890rwed. Freerk Tjietses     x1
1994890rwed. Pieter Pieters CG 03:00:00    3
1995890rwed. Taeke Johannes   x  2
1996890r Neeltje Tytes     x1
1997890rwed. Douwe Luitjens     x2
1998890r Otte Joris CG 04:00:00    3
1999890r Rinske Meinerts    x 1
2000890rwed. Jan Bijlenberg   x 1
2001890r Otte Hettes CG 05:00:00CG 02:00:00   48-070Hondenstraat 6
2001890r Otte Hettes CG 05:00:00CG 02:00:00   48-070Zuiderhaven 13
2002890r Tettje Douwes    x 1
2003890r Keimpe Jans CG 06:00:00CG 02:00:00   2
2004890r Hendrik Arjens CG 04:00:00CG 01:00:00   7
2005890v Antje Hiddes     x?
2006890v Jacob   x  ?wolkammer
2007890v Jelle Claasen CG 06:00:00CG 02:00:00   ?
2008890v Hendrik Daniels CG 04:00:00    ?
2009890v Aukjen Jans     x?
2010890v Romkjen   x  ?vischwijf
2011890vwed. Hoyte Seerps   x  ?
2012890vwed. Jacob Wopkes CG 05:00:00CG 01:00:00   1
2013890v Joris Arjens CG 04:00:00CG 01:00:00   1
2014890v Geertje Rynjes CG 05:00:00CG 01:00:00   18-073
2015890v Luitjen RoodaCG 40:00:00    28-074Zuiderhaven 17
2016890v Tjietske en Sipkjen CG 03:00:00    2
2017891r Cornelis Ypes   x  38-074Zuiderhaven 17
2018891rburgemr. de BoerCG 30:00:00CG 02:00:00   28-075Zuiderhaven 19
2019891r Jan Sytses BakkerCG 10:00:00    48-076Vijver 3
2019891r Jan Sytses BakkerCG 10:00:00    48-076Zuiderhaven 19
2020891r Johannes Andrys CG 05:00:00CG 01:00:00   3
2021891r Gerrit Edsgers CG 03:00:00    3
2022891r Hilbrand Dirks CG 20:00:00    58-077Vijver 1
2022891r Hilbrand Dirks CG 20:00:00    58-077Zuiderhaven 21
2023891r Lucas Tiets   x  7havenchercher
2024891rwed. Douwe Pieters CG 03:00:00    1
2025891r Robijn Arjens CG 25:00:00CG 05:00:00   18-078Zuiderhaven 23
2026891r Magnus van der ArssenCG 30:00:00CG 02:00:00   6
2027891r Sibble Haeyes CG 08:00:00CG 01:00:00   58-079Zuiderhaven 25
2028891r Grietje Beerns     x2
2029891v Gerrit Roelofs   x  1
2030891v Hendrik   x  18-081Hondenstraat 10
2031891v Sytske Yges   x  1
2032891v Carst Hendriks CG 08:00:00CG 02:00:00   38-082
2033891v Jacob Cornelis   x  1
2034891v Uilke Pieters CG 03:00:00    38-083
2035891vwed. Bouwe Symens CG 02:00:00CG 01:00:00   1
2036891v Aukjen Sybrens CG 02:00:00CG 01:00:00   18-086Vijver 6
2036891v Aukjen Sybrens CG 02:00:00CG 01:00:00   18-086Vijver 12
2037891v IJsbrand Jansen CG 06:00:00CG 02:00:00   28-087Vijver 10
2038891v Wybe Taekes CG 10:00:00    38-088Vijver 6
2038891v Wybe Taekes CG 10:00:00    38-088Vijver 8
2039891vwed. Beernt Hemmes CG 02:00:00    18-088Vijver 6
2039891vwed. Beernt Hemmes CG 02:00:00    18-088Vijver 8
2040891v Ruird Robijns CG 05:00:00CG 01:00:00   48-089Vijver 4
2041892r Hyltje Joris CG 10:00:00    6heeft 3 soons, alle smakschippers, die niet onder dit huysgesin begreepen zijn, en weigert desselfs naemen op te geeven, om daer door deese quotisatie sig te onttrekken8-090Vijver 2
2042892r eerste zoon  x  1van Hyltje Joris8-090Vijver 2
2043892r tweede zoon  x  1van Hyltje Joris8-090Vijver 2
2044892r derde zoon  x  1van Hyltje Joris8-090Vijver 2
2045892r Dirk Jacobs   x  3
2046892r Jan Harmens CG 05:00:00    2
2047892r Jacob Jetses CG 06:00:00    2
2048892r Tjietske en Sipkjen Douwes   x  1
2049892r Jacob Jurjens   x  38-092
2050892rwed. Jacob Jacobs     x1
2051892rvrouw Arjen Fransens    x 68-093
2052892r Beernt Feddriks CG 03:00:00CG 01:00:00   3
2053892v Cornelis Hendriks CG 03:00:00CG 01:00:00   4
2054892v Rienk Heyns CG 10:00:00    68-094
2055892v Auke Gerrits     x2
2056892v Grietje Hessels CG 02:00:00    1
2057892vwed. Gerrit Gerrits CG 02:00:00    18-095Kleine Bredeplaats 14
2058892v twee gealimenteerde kostgangers    x2van Gerrit Gerrits8-095Kleine Bredeplaats 14
2059892v Grietje Thomas CG 02:00:00    18-096Kleine Bredeplaats 14
2060892vwed. ds. van der SlootenCG 25:00:00CG 05:00:00   28-099Kleine Bredeplaats 14
2061892v Sjoerd Bouwes CG 30:00:00CG 02:00:00   5
2062892v Allardus WestendorpCG 12:00:00CG 03:00:00   38-100Kleine Bredeplaats 16
2063892v Wijke en Attje Martens CG 08:00:00    28-102Kleine Bredeplaats 20
2063892v Wijke en Attje Martens CG 08:00:00    28-102Kleine Bredeplaats 20
2063892v Wijke en Attje Martens CG 08:00:00    28-102Kleine Bredeplaats 22
2064892vwed. Salomon Stapert  x  18-103Kleine Bredeplaats 24
2065893r Salomon Gerlofs CG 20:00:00CG 05:00:00   38-103Kleine Bredeplaats 24
2066893r Dirk Jansen CG 16:00:00CG 02:00:00   28-104Kleine Bredeplaats 24
2067893r Okke Sjoerds CG 03:00:00CG 01:00:00   48-106
2068893r Reyn Jansen CG 04:00:00CG 02:00:00   3
2069893r Hiltje Keimpes CG 01:10:00    1
2070893r Douwe Pieters CG 08:00:00    28-107
2071893r Douwe Jansen CG 03:00:00CG 01:00:00   48-108Vijverstraat 4
2072893r Hendrik Cornelis CG 10:00:00CG 02:00:00   78-109
2073893r Dirk Gerbens CG 02:00:00    3
2074893r Johannes Jarigs CG 03:00:00CG 01:00:00   2
2075893r Lieuwe Dirks CG 04:00:00CG 02:00:00   2
2076893r Freerk Botes CG 04:00:00CG 02:00:00   3
2077893v Pieter J. DaamsCG 10:00:00CG 01:00:00   38-110
2078893v Wopke Jans CG 04:00:00    2
2079893v Antje Emmeriks CG 02:00:00    18-111Vijverstraat 12
2079893v Antje Emmeriks CG 02:00:00    18-111Vijverstraat 12
2079893v Antje Emmeriks CG 02:00:00    18-111Vijverstraat 16
2079893v Antje Emmeriks CG 02:00:00    18-111Zuiderhaven 27
2080893v Wybrigjen Cornelis CG 01:10:00    1
2081893v Heere Harmens CG 05:00:00CG 03:00:00   2
2082893v Florus Ydes CG 06:00:00CG 01:00:00   68-111Vijverstraat 12
2082893v Florus Ydes CG 06:00:00CG 01:00:00   68-111Vijverstraat 12
2082893v Florus Ydes CG 06:00:00CG 01:00:00   68-111Vijverstraat 16
2082893v Florus Ydes CG 06:00:00CG 01:00:00   68-111Zuiderhaven 27
2083893v Mattheus van Gerven   x 3soldaet
2084893v Jocchemke Theunis CG 03:00:00CG 01:00:00   2
2085893vwed. Pieter Claeses CG 02:00:00CG 01:00:00   18-114Vijverstraat 18
2086893v Pieter J. ScheltemaCG 20:00:00CG 05:00:00   58-115
2087893v Feddrik Allards CG 08:00:00CG 02:00:00   38-115
2088893v Gijsbert Tijssen CG 04:00:00    88-116
2089894rwed. Jetse Hylkes     x2
2090894r Thomas Feykes CG 08:00:00    58-117
2091894r Jelle Steffens CG 03:00:00    38-117
2092894r Antje Wygers    x 3
2093894r Pieter Mathijssen CG 10:00:00    3
2094894r Auke Claases CG 10:00:00    38-118Kleine Ossenmarkt 2
2095894r Cornelis Edsgers CG 08:00:00    28-118Kleine Ossenmarkt 2
2096894r Frans Pieters CG 05:00:00    2
2097894r Doede Alberts CG 05:00:00CG 01:00:00   28-118Kleine Ossenmarkt 2
2098894r Dieuke Jelles CG 10:00:00    3
2099894r Boote Okkes     x28-119Kleine Ossenmarkt 6
2100894r Gerrit Tjallings CG 30:00:00CG 02:00:00   38-121Grote Ossenmarkt 25
2100894r Gerrit Tjallings CG 30:00:00CG 02:00:00   38-121Grote Ossenmarkt 27
2100894r Gerrit Tjallings CG 30:00:00CG 02:00:00   38-121Kleine Ossenmarkt 8
2100894r Gerrit Tjallings CG 30:00:00CG 02:00:00   38-121Kleine Ossenmarkt 8
2100894r Gerrit Tjallings CG 30:00:00CG 02:00:00   38-121Kleine Ossenmarkt 10
2101894vwed. Haring Jans CG 04:00:00CG 01:00:00   2
2102894v Tjerk Heeres CG 05:00:00    38-123Grote Ossenmarkt 23
2103894v Rodmer Arjens   x  3
2104894v Jan Roelofs   x  4
2105894v Jacob Jansen   x  3
2106894vvroedsman MoccamaCG 13:00:00CG 05:00:00   38-124Grote Ossenmarkt 21
2106894vvroedsman MoccamaCG 13:00:00CG 05:00:00   38-124Grote Ossenmarkt 21
2107894v Wapke Jans CG 05:00:00    1
2108894v Hilbrand en Antje DunjaCG 08:00:00    28-126Grote Ossenmarkt 17
2109894v Wemke Tjommes CG 03:00:00    1
2110894v Jan van DorsenCG 05:00:00CG 01:00:00   38-127Grote Ossenmarkt 15
2111894v Maeike Ewouts    x 1
2112894vburgemr. AgemaCG 25:00:00    38-128Grote Ossenmarkt 13
2113895rwed. burgemr. CrytenburgCG 03:00:00    1
2114895r Pieter Jacobs    x 5
2115895r Evert Jurjens   x  3
2116895r Ruird Dirks   x  2
2117895rwed. Jacob Arends CG 04:00:00    2heeft 1 weeverknegt8-129Grote Ossenmarkt 3
2117895rwed. Jacob Arends CG 04:00:00    2heeft 1 weeverknegt8-129Grote Ossenmarkt 5
2117895rwed. Jacob Arends CG 04:00:00    2heeft 1 weeverknegt8-129Grote Ossenmarkt 7
2117895rwed. Jacob Arends CG 04:00:00    2heeft 1 weeverknegt8-129Grote Ossenmarkt 9
2117895rwed. Jacob Arends CG 04:00:00    2heeft 1 weeverknegt8-129Grote Ossenmarkt 11
2118895r Jacob Ottes CG 05:00:00    3
2119895r Jan Miechiels CG 03:00:00    2
2120895r Jan J. HuyselaarCG 05:00:00    3
2121895r Wopke Tjepkes CG 06:00:00CG 02:00:00   28-130Grote Ossenmarkt 1
2122895r Engel Gerrits CG 03:00:00    28-130Grote Ossenmarkt 1
2123895rwed. Jacob Carstens CG 05:00:00    1
2124895rwed. Jocchem Douwes   x  2
2125895v Carst Palses CG 06:00:00    38-132Grote Ossenmarkt 4
2126895v Andle Bonnes CG 03:00:00    3
2127895v Aeltje Wytses CG 02:00:00    28-133
2128895v Jouke Douwes CG 08:00:00CG 02:00:00   38-134Zuiderhaven 29
2128895v Jouke Douwes CG 08:00:00CG 02:00:00   38-134Zuiderhaven 31
2128895v Jouke Douwes CG 08:00:00CG 02:00:00   38-134Zuiderhaven 33
2128895v Jouke Douwes CG 08:00:00CG 02:00:00   38-134Zuiderhaven 35
2128895v Jouke Douwes CG 08:00:00CG 02:00:00   38-134Zuiderhaven 35
2129895v Eeltje Pieters CG 04:00:00CG 01:00:00   2
2130895v Jan Claasen CG 04:00:00CG 01:00:00   7
2131895v Aert Hessels    x 5
2132895v Harmen Lieuwes CG 08:00:00    4
2133895v Frans Pieters CG 05:00:00    4
2134895vwed. Jan Joukes    x 5
2135895v Hendrik CroeseCG 04:00:00CG 02:00:00   2
2136895v Fedde Jentjes CG 07:00:00CG 01:00:00   38-136
2137896r Hendrik Baltus CG 05:00:00CG 01:00:00   38-137Grote Ossenmarkt 10
2138896r Beitske Arends CG 02:10:00    2
2139896r Willem Hendriks   x  2
2140896r Yme Jansen CG 09:00:00    78-138Grote Ossenmarkt 12
2141896r Fijke Douwes CG 04:00:00    3
2142896r Jan Holkes CG 04:00:00CG 02:00:00   48-141Grote Ossenmarkt 18
2143896r Janneke Johannes     x2
2144896r Frans Jeltes CG 04:00:00    5
2145896r Pieter Daniels    x 88-140Grote Ossenmarkt 16
2145896r Pieter Daniels    x 88-140Grote Ossenmarkt 16
2146896r Thomas Jansen   x  3
2147896r Johannes van Haerlem  x  1
2148896r Jurre Hendriks CG 07:00:00CG 01:00:00   28-142
2149896r Freerk Ruirds CG 08:00:00CG 02:00:00   48-143Grote Ossenmarkt 20
2150896v Cornelia KuykCG 04:00:00    18-144
2151896v Willem Barends CG 08:00:00CG 02:00:00   4
2152896v Auke Gerbens CG 10:00:00    28-146Jan Ruurdstraat 1
2152896v Auke Gerbens CG 10:00:00    28-146Jan Ruurdstraat 3
2152896v Auke Gerbens CG 10:00:00    28-146Jan Ruurdstraat 5
2152896v Auke Gerbens CG 10:00:00    28-146Schritsen 2
2152896v Auke Gerbens CG 10:00:00    28-146Schritsen 4
2152896v Auke Gerbens CG 10:00:00    28-146Schritsen 6
2153896v Foppe Dirks CG 10:00:00    38-146Jan Ruurdstraat 1
2153896v Foppe Dirks CG 10:00:00    38-146Jan Ruurdstraat 3
2153896v Foppe Dirks CG 10:00:00    38-146Jan Ruurdstraat 5
2153896v Foppe Dirks CG 10:00:00    38-146Schritsen 2
2153896v Foppe Dirks CG 10:00:00    38-146Schritsen 4
2153896v Foppe Dirks CG 10:00:00    38-146Schritsen 6
2154896v Heere Pieters CG 10:00:00CG 02:00:00   38-146Jan Ruurdstraat 1
2154896v Heere Pieters CG 10:00:00CG 02:00:00   38-146Jan Ruurdstraat 3
2154896v Heere Pieters CG 10:00:00CG 02:00:00   38-146Jan Ruurdstraat 5
2154896v Heere Pieters CG 10:00:00CG 02:00:00   38-146Schritsen 2
2154896v Heere Pieters CG 10:00:00CG 02:00:00   38-146Schritsen 4
2154896v Heere Pieters CG 10:00:00CG 02:00:00   38-146Schritsen 6
2155896v Maeike en Geertje Claases    x 2
2156896vwed. Cornelis Emmeriks CG 03:00:00    28-146Jan Ruurdstraat 1
2156896vwed. Cornelis Emmeriks CG 03:00:00    28-146Jan Ruurdstraat 3
2156896vwed. Cornelis Emmeriks CG 03:00:00    28-146Jan Ruurdstraat 5
2156896vwed. Cornelis Emmeriks CG 03:00:00    28-146Schritsen 2
2156896vwed. Cornelis Emmeriks CG 03:00:00    28-146Schritsen 4
2156896vwed. Cornelis Emmeriks CG 03:00:00    28-146Schritsen 6
2157896v Steffen Elias CG 05:00:00CG 01:00:00   38-147Schritsen 8
2157896v Steffen Elias CG 05:00:00CG 01:00:00   38-147Schritsen 10
2158896v Jeltje Gerrits   x  1
2159896v Jacob Johannes CG 05:00:00CG 01:00:00   3
2160896v Jan Johannes   x  3
2161896v Abigel CastelhunCG 02:00:00    1
2162897r Johannes Arends CG 08:00:00    48-147Schritsen 8
2162897r Johannes Arends CG 08:00:00    48-147Schritsen 10
2163897r Jan Gerrits   x  5havenchercher8-148Schritsen 12
2163897r Jan Gerrits   x  5havenchercher8-148Schritsen 14
2163897r Jan Gerrits   x  5havenchercher8-148Schritsen 16
2163897r Jan Gerrits   x  5havenchercher8-148Schritsen 18
2163897r Jan Gerrits   x  5havenchercher8-148Schritsen 20
2163897r Jan Gerrits   x  5havenchercher8-148Schritsen 22
2163897r Jan Gerrits   x  5havenchercher8-148Schritsen 24
2164897rwed. Reynalda   x 1
2165897r Otte Jurjens CG 05:00:00    38-148Schritsen 12
2165897r Otte Jurjens CG 05:00:00    38-148Schritsen 14
2165897r Otte Jurjens CG 05:00:00    38-148Schritsen 16
2165897r Otte Jurjens CG 05:00:00    38-148Schritsen 18
2165897r Otte Jurjens CG 05:00:00    38-148Schritsen 20
2165897r Otte Jurjens CG 05:00:00    38-148Schritsen 22
2165897r Otte Jurjens CG 05:00:00    38-148Schritsen 24
2166897r Tymen Jetses CG 04:00:00    4
2167897r Jacob Sybes CG 03:00:00    2
2168897r Jan Feykes CG 05:00:00CG 01:00:00   2
2169897rwed. Carst Fokkes CG 02:10:00    2
2170897r Homme Claasen CG 10:00:00    28-149Schritsen 26
2170897r Homme Claasen CG 10:00:00    28-149Schritsen 28
2171897rwed. BretzelCG 12:00:00    5
2172897r Banier SchutteniusCG 08:00:00CG 02:00:00   2
2173897r Anne Oenes CG 08:00:00    6
2174897vwed. ds. OneidesCG 20:00:00    4
2175897v Wijntjen RostCG 08:00:00CG 02:00:00   2
2176897v Jurjen StapertCG 05:00:00    1
2177897v Jan Scheltes CG 12:00:00CG 02:00:00   88-152
2178897v Reyn SwaalCG 20:00:00    2
2179897vjuffr. van der Wolt  x  18-153Raamstraat 2
2179897vjuffr. van der Wolt  x  18-153Raamstraat 4
2179897vjuffr. van der Wolt  x  18-153Raamstraat 6
2179897vjuffr. van der Wolt  x  18-153Schritsen 42
2180897v Wybe Wybrens CG 08:00:00    48-154Schritsen 46
2180897v Wybe Wybrens CG 08:00:00    48-154Schritsen 48
2181897vwed. Anjus Sjoerds CG 02:00:00    38-156Raamstraat 8
2182897v Jacob J. van der LeyCG 30:00:00    68-157Zuiderhaven 71
2182897v Jacob J. van der LeyCG 30:00:00    68-157Zuiderhaven 71
2183897v Akke Melis CG 04:00:00    1
2184897v Sjoerdje Sjoerds   x  1
2185897vcomsrs. KoenCG 30:00:00    2sr.8-160Zuiderhaven 65
2186898rontfanger de KethCG 40:00:00    6
2187898r Albartus RasschenCG 25:00:00CG 03:00:00   7
2188898r Coenraad BakkerCG 16:00:00    4
2189898r Watse Pieters CG 12:00:00CG 03:00:00   88-163Zuiderhaven 59
2189898r Watse Pieters CG 12:00:00CG 03:00:00   88-163Zuiderhaven 59
2190898r Jan Harmens CG 04:00:00CG 01:00:00   38-163Zuiderhaven 59
2190898r Jan Harmens CG 04:00:00CG 01:00:00   38-163Zuiderhaven 59
2191898r Foekjen    x 18-163Zuiderhaven 59
2191898r Foekjen    x 18-163Zuiderhaven 59
2192898r Wouter Jetses CG 06:00:00CG 02:00:00   28-164Zuiderhaven 57
2193898r Johannes Eelkes CG 03:00:00    3
2194898r Freerk Jansen    x 5gleibakker
2195898r Yde   x  2
2196898r Sjouke Martens CG 12:00:00    4
2197898r Thomas WopkensCG 25:00:00    28-165Zuiderhaven 55
2198898vcontrarolleur KampenCG 25:00:00CG 05:00:00   38-166Zuiderhaven 53
2199898v Horatius van ZeistCG 04:00:00    58-169Zuiderhaven 45
2200898v Jacob Sakes CG 03:00:00CG 01:00:00   3
2201898v Douwe Alefs CG 04:00:00    3
2202898vwed. Tymon Andrys     x2
2203898vwed. Pieter Reiners CG 03:00:00CG 01:00:00   68-170Zuiderhaven 43
2204898v Thomas Hiddes CG 03:00:00CG 01:00:00   5
2205898vhr. van der Haar  x  0segt tot Koudum aangeeving gedaan te hebben8-171Grote Ossenmarkt 6
2205898vhr. van der Haar  x  0segt tot Koudum aangeeving gedaan te hebben8-171Grote Ossenmarkt 8
2205898vhr. van der Haar  x  0segt tot Koudum aangeeving gedaan te hebben8-171Schritsen 44
2205898vhr. van der Haar  x  0segt tot Koudum aangeeving gedaan te hebben8-171Zuiderhaven 39
2205898vhr. van der Haar  x  0segt tot Koudum aangeeving gedaan te hebben8-171Zuiderhaven 39
2205898vhr. van der Haar  x  0segt tot Koudum aangeeving gedaan te hebben8-171Zuiderhaven 41