Harlingen, Last- en veilgeldregister 1654-1655

Harlingen, Last- en veilgeldregister 1654-1655
"Reeckeninge vande Directueren ter Camere binnen Harlingen bij haer gedaen over den Ontfangh vant Extraordinaris Convoy der last en veylgelden, twelck geheven wert vande Incomende ende wtgaende Schepen ende goederen, waeren ende Coopmanschappen ter Zee over de revieren ende p[er] asse so van ende op West en van ende op alle Quartieren tot wtrustinge van twe Orloch Schepen tot versterckinge van t Lants Schepen aengenoemen volgens Resolutie van haer Hogh:Mog[enden]: ende dat voorde tijt vanden 12en Marty 1654 tot ultimo Decembris 1655, gestelt bij car[olus]g[u]l[den]s van 20 st[uive]rs ende penn[ingen] so volght. 13e Maerty 1654."

Met dank aan Freddy van der Meer-Bijlsma voor de transcriptie.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.voornaampatroniemfamilienaamberoepdomiciliedatumvertrek
haven
aankomst
haven
scheepstypevollastlastgeldscheepsnaamopmerkinggeschat adresfolio
Hans BenTönning14-3-1654HarlingenTönder01v
GattieGerbens 14-3-1654EmderlandHarlingenkaag3Noorderhaven 801v
Sybe Pitters 14-3-1654HarlingenEider01v
AlbertClaessen schipperHarlingen15-3-1654HarlingenNoord, defluitschip9045-00-00Orangieboom1v
UlbeWibes 16-3-1654HarlingenHamburgschip101v
JoannisFransen Bolsward16-3-1654HarlingenHamburgkaag41v
CornelisAriens 17-3-1654HarlingenJutland01v
IsbrantIsbrants Harlingen17-3-1654HarlingenGdansk01v
WillemPitters 17-3-1654HarlingenIJsland02r
TiepkeGerbens schipper17-3-1654GdanskHarlingenschip9595-00-00Waterhond2r
TiepkeGerbens 17-3-1654HarlingenFrankrijkschip9595-00-00Waterhond2r
HeinTiebbes koopman17-3-1654GdanskHarlingen02r
Simen Claessen schipperHarlingen18-3-1654ElbeHarlingenschip82r
Tierd Joannis 20-3-1654HarlingenJutland02r
SeerpGatties 20-3-1654HarlingenJutlandschip82r
Jacobus LaparetBrabant20-3-1654HarlingenJutland02r
ArienHessels Harlingen21-3-1654HarlingenWeserschuit30-15-002v
PitterIges 21-3-1654WeserHarlingenschuit22v
HerreHayes 21-3-1654OostenHarlingenkaag42v
EnderenTierds Harlingen21-3-1654HarlingenNoord, de02v
IsbranIsbrants Harlingen21-3-1654HarlingenGdansk02v
JanGerrits 23-3-1654HarlingenGdansk03r
LaesPitters 24-3-1654HolsteinHarlingen03r
HendrickHarmens 24-3-1654TrondheimHarlingengaljoot3015-00-003r
Simen Foeckes schipper25-3-1654RigaHarlingenfluitschip115115-00-00Samson3r
Simen Foeckes schipper25-3-1654HarlingenFrankrijkfluitschip11557-10-00Samson3r
PitterPitters 25-3-1654HarlingenRibe03r
AndrisTuenis 27-3-1654HarlingenHojer03v
AndrisCornelis 27-3-1654HarlingenHojer03v
LourensNichels 27-3-1654HarlingenHojer03v
MartenPitters 28-3-1654HarlingenRibe03v
WigerTiallings 29-3-1654HarlingenEmderland03v
SibrantJansen 30-3-1654HarlingenRibe03v
FransAgges Franeker30-3-1654EmdenHarlingenkaag44r
JacobJansen 30-3-1654EmdenHarlingenschip64r
RinnertRinnerts 30-3-1654BremenHarlingen04r
CarstenHansen 31-3-1654HarlingenJutland04r
Jens Sonnissens31-3-1654HarlingenJutland04r
FreerckJansen 31-3-1654HarlingenEmden04v
WibeHendrickx Harlingen3-4-1654HarlingenEmderlandkaag 25r
ClaesPitters 4-4-1654HarlingenGrote Oost05r
JanFolckerts koopmanHarlingen4-4-1654GdanskHarlingen05r
RuyerdReyns Harlingen6-4-1654HarlingenOosten05r
Francois Francq6-4-1654HarlingenFrankrijk05r
FeckeTierds Harlingen6-3-1654BremenHarlingensmalschip45v
CornelisDirckx 7-3-1654HarlingenOosten05v
JanJansen 7-3-1654ElbeHarlingenkaag 31-10-005v
MichielEelckes 7-3-1654NoorwegenHarlingengaljoot189-00-005v
MichielEelckes 7-3-1654HarlingenNoorwegengaljoot184-10-005v
Jacob Fenen7-3-1654HarlingenAmsterdam05v
PensArisen 7-3-1654HarlingenHamburgschip86r
TaedeJoris 8-3-1654HarlingenCarib. Eilanden06r
AuckeWabbes Franeker10-3-1654BremenHarlingensmalschip63-00-006r
FeddrickSipkes Harlingen11-3-1654Grote OostHarlingenfluitschip7070-00-00Roode Lieu6r
FeddrickSipkes Harlingen11-3-1654HarlingenGrote Oostfluitschip7070-00-00Roode Lieu6r
FeddeTierds koopmanHarlingen12-4-1654BremenHarlingen06v
RuyerdRienckx schipper13-4-1654HarlingenTermemelfluitschip8542-10-006v
PybeWitses schipper13-4-1654GdanskHarlingenfluitschip7070-00-006v
TierckJelles Leeuwarden14-4-1654ElbeHarlingenschuit46v
FrerckJan 14-4-1654ElbeHarlingenschuit46v
AlbertAndris 15-4-1654HarlingenEmden07r
ClaesJansen Ameland15-4-1654Kleine OostHarlingenschip47r
WillemFolckerts 15-4-1654BremenHarlingenschip73-10-007r
CornelisAriens 15-4-1654HarlingenKoningsbergen07r
JanGeerts Ameland15-4-1654Kleine OostHarlingenschip42-00-007r
LolckeJarichs 17-4-1654HamburgHarlingenkaag42-00-007v
RuyerdRienckx 18-4-1654HarlingenTermemelfluitschip857v
Lieuuevan Pantingh18-4-1654[niet vermeld]Harlingen07v
Dirck Foeckes Ameland18-4-1654ElbeHarlingenkaag37v
Simen Jelles 18-4-1654GdanskHarlingen08r
JanSaskers Ameland18-4-1654ElbeHarlingenkaag42-00-008r
SibeAebes 18-4-1654ElbeHarlingenschip52-10-00zie AlleFriezen, Sybe Aebes, wijdschipperRommelhaven 188r
PitterJansen 19-4-1654BremenHarlingen08r
EvertAebes Dokkum19-4-1654ElbeHarlingenschip42-00-008r
Bontekoekoopman19-4-1654Harlingen0de heer Bontekoe int het veilgeld voor (uitgaande) paarden op de Berlikumer markt8v
AggeMinckes 19-4-1654HarlingenKampenkaag 30-15-008v
JanPieckes 20-4-1654BremenHarlingen08v
FransHansen 20-4-1654HarlingenJutland08v
DoeckeDoeckes, wed Sneek21-4-1654BremenHarlingenschip63-00-00de weduwe van wijlen Doecke Doeckes8v
SickeScheltes 22-4-1654BremenHarlingen09r
DouweGatses Bolsward22-4-1654HarlingenElbekaag 49r
Dirck Dirckx MockHarlingen22-4-1654HarlingenHamburgschip69r
RinduerJacobs 24-4-1654NoorwegenHarlingenschip9571-05-009r
HiddeReyners 24-4-1654NoorwegenHarlingenschip8060-00-00Waterhondlading niet genoemd9r
JanJacobs Harlingen24-4-1654BremenHarlingensmak73-10-009v
Jacob Reper24-4-1654HarlingenTönning09v
ArienCornelis 24-4-1654HarlingenOosten09v
Jacob Jansen 24-4-1654OldenburgHarlingenschuit31-10-009v
HarmenHendrickx 24-4-1654HarlingenGroenlandgaljoot3015-00-00Jonge visscher9v
JurienTuiges Harlingen24-4-1654WeserHarlingenschip410r
LieuueJansen 25-4-1654HarlingenRiga010r
Tierd Gerrits Modderman25-4-1654HarlingenEider010r
SibeAnnes 25-4-1654HarlingenEiderschip610r
SiboutAndris 27-4-1654OostenHarlingen07-00-0010r
JanJacobs 27-4-1654Harlingen[niet vermeld]010v
EelckeDouues 27-4-1654HarlingenWeser010v
HerreHaies 27-4-1654HarlingenWeser010v
Douue Elckes 27-4-1654HarlingenWeser010v
HayeJansen 28-4-1654HarlingenElbe010v
JanHendrickx 28-4-1654HarlingenHooksiel010v
Jacob Isen Ameland28-4-1654ElbeHarlingenkaag 21-00-0011r
PitterHendrickx Husum28-4-1654HarlingenHusum011r
HansPitters 28-4-1654HarlingenFöhr011r
PitterTissen Sylt28-4-1654HarlingenFöhr011r
ClaesJacobs 28-4-1654RibeHarlingen011r
PitterEverts Ameland29-4-1654WeserHarlingenschip311r
Jacob Jansen Harlingen29-4-1654WeserHarlingenschip52-10-0011v
JoannisNettes 29-4-1654WeserHarlingenschip52-10-00origineel: van dito ad idem, dus overgenomen van de voorgaande inschrijving11v
IdeHilckes Harlingen29-4-1654HarlingenLissabon011v
Hans BenTönning3-5-1654HarlingenTönning012r
GerritAlberts 3-5-1654HarlingenTönning0origineel: ut supra, dus overgenomen van de voorgaande inschrijving12r
Andris Pons3-5-1654HarlingenFredrikstad012r
ClaesJacobs Leeuwarden3-5-1654HarlingenKleine Oostkaag20-10-0012r
Jacob Bauckes 3-5-1654GdanskHarlingengaljoot2233-00-0012r
Simen Pitters Bildtzijl3-5-1654HarlingenElbe012v
CarstenBroers 3-5-1654HarlingenFöhr012v
SibrantDirckx Ameland5-5-1654GdanskHarlingengaljoot66-00-0012v
RuyerdDirckx 6-5-1654HamburgHarlingenschip012v
JanLolles 6-5-1654HarlingenRigaschip11055-00-00Vergulden Star12v
PitterIsbrans Harlingen6-5-1654HarlingenOostenschip7035-00-00Pauw13r
OtteDuickes 6-5-1654HarlingenRiga013r
PibeWitses 6-5-1654HarlingenGdansk013r
AggeMinckes 8-5-1654HarlingenOostenschip313r
ReynLolckes schipperHarlingen8-5-1654HarlingenNoorwegenschip10025-00-0013r
SipkeSitses 8-5-1654HarlingenNoorwegenschip9022-10-0013v
SioerdTiommes Harlingen8-5-1654HarlingenOosten110165-00-00Provencie Ruijterzowel in- als uitgaand lastgeld13v
WitseMichiels Harlingen8-5-1654HarlingenOostenschip10050-00-00Vergulden Son13v
IgeStoffels schipperHarlingen8-5-1654HarlingenNoorwegenschip9022-10-00Coninck DavidHondenstraat 1013v
LourensPitters 8-5-1654[niet vermeld][niet vermeld]013v
BouueJacobs 9-5-1654HarlingenGroot Oosten014r
TiaerdTiaerds schipperHarlingen9-5-1654Harlingen[niet vermeld]schip7537-10-00Fortuijnzie ook: Tierd Tierds, (Fortuijn 75 last)14r
AlbertSimens 9-5-1654Harlingen014r
RintieRinckes Ameland9-5-1654St?rHarlingenkaag21-00-0014r
SibrantJansen 9-5-1654HarlingenRibe014r
EvertEbbes Dokkum9-5-1654ElbeHarlingenschip414r
AggeHemmes Harlingen10-5-1654GdanskHarlingenfluitschip100100-00-00Keiser Augustus14v
AggeHemmes Harlingen10-5-1654HarlingenNoorwegenfluitschip10025-00-00Keiser Augustus14v
GerritJansen Bolsward10-5-1654HarlingenBremen014v
LammertReyns schipperHarlingen10-5-1654NoorwegenHarlingenfluitschip10075-00-00Kleine Bredeplaats 1714v
LammertReyns schipperHarlingen10-5-1654HarlingenNoorwegenfluitschip100Kleine Bredeplaats 1714v
SibrantSibrants 10-5-1654HarlingenRibe014v
JanGosses 10-5-1654HarlingenNoorwegen015r
Jacob Jansen Franeker11-5-1654EmdenHarlingensmalschip63-00-0015r
JelteJoannis schipperHarlingen11-5-1654NoorwegenHarlingenschip10050-00-00Vorst van Coerlant15r
JelteJoannis schipperHarlingen11-5-1654HarlingenNoorwegenschip10025-00-00Vorst van Coerlant15r
Hidde Reyners 11-5-1654HarlingenNoorwegen015r
HaringhEigberts Harlingen11-5-1654HarlingenGdanskschip7537-10-00Thuiskomst van Toebias15r
WibrantWities Koudum12-5-1654HarlingenNoorwegen015v
CornelisDousen 12-5-1654[niet vermeld]Harlingen015v
ToemasEverts Koudum12-5-1654HarlingenNoorwegen015v
AebeHessels Ameland12-5-1654[niet vermeld]Harlingen015v
WitseImes Makkum12-5-1654HarlingenEider015v
JochumHendrickx Dokkum13-5-1654Kleine OostHarlingenschip315v
IsbrantJoannis Leeuwarden13-5-1654HarlingenKleine Oostschip316r
ClaeskeSimons 13-5-1654HarlingenHojer016r
SioerdClaessen 13-5-1654HarlingenRiga016r
JanHerres 13-5-1654[niet vermeld]Harlingen016r
LieuueJansen 13-5-1654HarlingenGroot Oosten016r
WillemCornelis Terschelling13-5-1654HarlingenOostengaljoot168-00-0016r
SibeRuyerds Bontekoe14-5-1654HarlingenLondenwijdschip126-00-00Noorderhaven 516v
TisEerckx 14-5-1654HarlingenJutland016v
MartenSalvis Harlingen17-5-1654BremenHarlingen016v
RickertTiebbes Ameland17-5-1654HamburgHarlingenkaag 42-00-0016v
WibeHendrickx Harlingen17-5-1654HarlingenEmdenschip216v
JanSibouts schipperKoudum17-5-1654HarlingenNoorwegen017r
JanClaessen Harlingen17-5-1654HamburgHarlingenkaag42-00-0017r
PitterPitters Ribe18-5-1654HarlingenRibe017r
HansJansen 18-5-1654HarlingenRibe017r
SickeLubberts koopman18-5-1654EmderlandHarlingen017r
PitterGerrits MedachtenHarlingen19-5-1654HarlingenGdansk017r
CornelisCornelis Texel19-5-1654HamburgHarlingenkaag42-00-0017v
Jacob Iepes Ameland19-5-1654[niet vermeld]Harlingenkaag217v
JarichPitters Makkum19-5-1654HarlingenWeser017v
JanCornelis 19-5-1654[niet leesbaar][niet leesbaar]017v
Anthoni WaterlooLeeuwarden19-5-1654HarlingenHamburg017v
MercusJacobs Makkum20-5-1654HarlingenHamburgschip51-05-0017v
Simen Jelles 20-5-1654HarlingenGdansk018r
Taede HinnucxHusum20-5-1654HarlingenHusum018r
PitterCarstes 20-5-1654HarlingenHusum018r
Dirck Dirckx MockHarlingen22-5-1654HamburgHarlingenschip42-00-00reis vice versa18r
Dirck Dirckx MockHarlingen22-5-1654HarlingenHamburgschip42-00-0018r
JanJansen Enkhuizen23-5-1654HarlingenEiderschip41-00-0018r
HendrickGoverts Harlingen23-5-1654HarlingenEiderschip41-00-0018v
FransAgges Franeker23-5-1654EmdenHarlingenschip418v
PitterIges SmidHarlingen23-5-1654HarlingenWeserschip20-10-00Herenknechtenkamerstraat 718v
JanAndris 23-5-1654OostenHarlingenschip53-15-0018v
NicolaesJans Föhr25-5-1654HarlingenFöhr018v
PouuelsJansen 25-5-1654HarlingenKleine Oostschip71-15-0019r
FolckertHimckes Harlingen26-5-1654OostenHarlingenschip73-10-00Jan Ruurdstraat 519r
IdeHimckes Harlingen26-5-1654OostenHarlingenschip73-10-0019r
HendrickPitters Ameland26-5-1654Kleine OostHarlingenschip52-10-0019r
JanClaessen 26-5-1654HarlingenEiderschip41-00-00origineel: 1-12-08; is niet goed opgeteld19v
Jan Mayor26-5-1654EngelandHarlingenschip129-00-00Elnighzowel geschreven als: Maijor, Maior en Meier19v
Pitter LijnouwDithmarschen26-5-1654DithmarschenHarlingenschip64-10-0019v
Jacob ReperTönning26-5-1654HarlingenTönning019v
FoppeOenes Ameland26-5-1654HamburgHarlingenschip21-00-0019v
Douue Pitters Zaandam29-5-1654HarlingenJutland020r
TaecoSimens Molkwerum29-5-1654NoorwegenHarlingenfluitschip10075-00-0020r
LenertPitters 30-5-1654[niet vermeld]Harlingen0Lenert Pitters : koopman?20r
HeertClaessen 30-5-1654HarlingenGroot Oosten020r
AnneJelles 30-5-1654HarlingenGroot Oosten020r
Tierck Roseboom30-5-1654[niet vermeld]Harlingen320r
JanBintes schipperHarlingen30-5-1654GdanskHarlingenfluitschip8080-00-00Swarte ruijterabusievelijk in het origineel: komen en gaan van en naar Noorwegen20v
JanBintes schipperHarlingen30-5-1654HarlingenGdanskfluitschip8040-00-00Swarte ruijter20v
GosseJansen Harlingen30-5-1654GdanskHarlingen080-00-00Sint Jacobstraat 1120v
GosseJansen Harlingen30-5-1654HarlingenGdansk8040-00-00Sint Jacobstraat 1120v
Hendrick Tollenaer30-5-1654HarlingenNoorwegen021r
SaskerJacobs Ameland31-5-1654St?rHarlingenschip421r
Douue Pitters Zaandam31-5-1654HarlingenJutland021r
ArienIses Harlingen1-6-1654HarlingenWeserkaag30-15-0021v
TettinghFongers 2-6-1654HarlingenHamburgschip61-10-00zie AlleFriezen, Tetting Fongers, smalschipper, Harlingen, bron: nedergerecht Harlingen Inv.nr. 113, a.nr 05221v
AuckeDouues Harlingen2-6-1654BremenHarlingenschip63-00-0021v
AuckeDouues Harlingen2-6-1654BremenHarlingen021v
LenertPitters Graeff2-6-1654GdanskHarlingenschip5050-00-00Graef sonder lantLeenert Pieter Graaff, wijdschipper te Harlingen, bron: AF, Nederger. Harl 170-264/ fol 263r21v
LenertPitters Graeff2-6-1654HarlingenNoorwegenschip5050-00-00Graef sonder lant21v
HendrickJacobs Ameland3-6-1654KoningsbergenHarlingengaljoot5050-00-0022r
JaenFeddes Harlingen3-6-1654HarlingenHamburgschip51-05-0022r
LammertBouues Ameland3-6-1654ElbeHarlingenschip42-00-0022v
GerritSibrants 3-6-1654HarlingenKleine Oostsmak41-00-0022v
Douue Willems Ameland3-6-1654ElbeHarlingenschip31-10-0022v
CarstenHansen Ribe3-6-1654HarlingenRibe022v
Simen Claessen Makkum3-6-1654HarlingenAmelandschip20-10-0022v
BauckeJacobs Leeuwarden7-6-1654HarlingenElbeschuit41-00-0023r
AuckeClaessen 7-6-1654HarlingenElbeschuit41-00-0023r
MarcusTissen 7-6-1654HarlingenBrabant023r
HarmenJacobs Dokkum7-6-1654[niet vermeld]Harlingenschip223r
RiemerInses schipper7-6-1654ItzehoeHarlingenkaag31-10-0023r
Coert Nimankoopman7-6-1654ItzehoeHarlingen023r
GosseArnts 6-6-1654GdanskHarlingengaljoot55-00-0023v
BauckeDouues Franeker6-6-1654WeserHarlingenschip52-10-0023v
PitterLammerts 6-6-1654WeserHarlingenschip52-10-0023v
HerreHaies 6-6-1654JadeHarlingenschip31-10-0023v
Jan Letnij6-6-1654EngelandHarlingenschip2010-00-00Anna sonder lantook wel geschreven als: Lettenij; domicilie Engeland? Is onduidelijk23v
Jan Letnij6-6-1654HarlingenEngelandschip205-00-00Anna sonder lantgeen lading; domicilie Engeland? Is onduidelijk23v
HiddeWigers schipperHarlingen6-6-1654HarlingenNoorwegenwijdschip184-10-0024r
AuckeWabbes Franeker7-6-1654BremenHarlingenschip63-00-0024r
AggeMinckes 8-6-1654BremenHarlingenkaag31-10-0024r
PouuelsPitters Ameland8-6-1654Harlingenschip424r
GerritHarmens Dokkum8-6-1654OostenHarlingen024r
WigerSibes 8-6-1654EmderlandHarlingenschip31-10-0024v
ClaesAndris Fredrikstad9-6-1654FredrikstadHarlingenschip322-10-0024v
JurienTuiges Harlingen9-6-1654BremenHarlingenschip42-00-0024v
JanPieckes 9-6-1654BremenHarlingen024v
CornelisAriens 9-6-1654HarlingenKoningsbergen024v
PitterJacobs koopman9-6-1654[niet vermeld][niet vermeld]0schipper niet genoemd24v
EvertAebes Dokkum9-6-1654ElbeHarlingenschip42-00-0025r
HimmeBauckes Harlingen9-6-1654HarlingenEiderschip61-10-0025r
JanReins 10-6-1654HarlingenEider025r
Dirck Dirckx MockHarlingen10-6-1654HamburgHarlingenschip42-00-0025r
Simen Pitters 10-6-1654HarlingenElbe025r
GosseLuitiens 10-6-1654[niet vermeld][niet vermeld]schip43-00-0025r
BroerSities 10-6-1654HamburgHarlingensmalschip73-10-0025v
Trintiede Voos10-6-1654HamburgHarlingen025v
JanCrines Makkum12-6-1654HarlingenEider025v
Harmen Haselcamp12-6-1654EmdenHarlingen025v
JanJacobs 13-6-1654[niet vermeld]Harlingen025v
LourensAndris 13-6-1654HarlingenFredrikstad025v
WopkeAetes 13-6-1654ElbeHarlingensmalschip73-10-0026r
GeertAlberts 14-6-1654HamburgHarlingen026r
WitseImes Makkum14-6-1654HarlingenEider026r
JochemJuckes 14-6-1654BremenHarlingenpink21-00-0026r
JanGosses schipperHarlingen14-6-1654NoorwegenHarlingenfluitschip7052-10-0026r
Pitter PiphroenkoopmanHarlingen14-6-1654[niet vermeld]Harlingen026v
ClaesPitters Franeker14-6-1654GdanskHarlingenfluitschip7575-00-0026v
ClaesPitters Franeker14-6-1654HarlingenGdanskfluitschip7537-10-0026v
EdgerDouues schipperHarlingen14-6-1654NoorwegenHarlingenfluitschip9045-00-00Karremanstraat 2726v
EdgerDouues schipperHarlingen14-6-1654HarlingenNoorwegenfluitschip9022-10-00Karremanstraat 2726v
GattieSeerps 14-6-1654BremenHarlingenwijdschip84-00-00Zoutsloot 4726v
ClaesPitters 15-6-1654HarlingenGdansk027r
Toemas Breda15-6-1654[niet vermeld]Harlingen0Lanen 527r
SiboutJansen Leeuwarden15-6-1654HarlingenHamburgkaag30-15-0027r
BouueAnnes 15-6-1654HarlingenNoorwegenwijdschip82-00-0027r
PybeHoites Makkum16-6-1654HarlingenKleine Oost027r
MartenSalvis Harlingen17-6-1654BremenHarlingensmalschip52-10-00folio 27r-27v (record loopt door)27r
JochemHendrickx Dokkum18-6-1654WeserHarlingenschip31-10-0027v
Reyn Lolckes schipperHarlingen19-6-1654NoorwegenHarlingenfluitschip10050-00-0027v
ReynLolckes schipperHarlingen19-6-1654HarlingenNoorwegenfluitschip10025-00-0027v
JacobJansen VlietHarlingen19-6-1654BremenHarlingenschip52-10-0027v
JanJelles Ameland19-6-1654ElbeHarlingenkaag21-00-0028r
SipckeSitses schipperHarlingen19-6-1654NoorwegenHarlingenfluitschip9045-00-0028r
SipckeSitses schipperHarlingen19-6-1654HarlingenNoorwegenfluitschip9022-10-0028r
JanSimens schipperHarlingen20-6-1654EmderlandHarlingenkaag31-10-0028r
SickeScheltes Harlingen20-6-1654WeserHarlingenschip42-00-0028r
ReinLolckes schipperHarlingen20-6-1654HarlingenNoorwegen028r
GerbrantDouues Harlingen20-6-1654HarlingenEmderlandkaag428v
JanJelles Ameland21-6-1654HamburgHarlingenschip52-10-0028v
JacobJansen Harlingen21-6-1654HarlingenGdansk028v
JanJansen Medemblik21-6-1654HarlingenWeserschip41-00-0028v
Jeske Gerckes Franeker21-6-1654EmdenHarlingenschip42-00-0028v
JacobBauckes Franeker22-6-1654GdanskHarlingenschip1818-00-0029r
JacobBauckes Franeker22-6-1654HarlingenSontschip189-00-0029r
ClaesSipkes Harlingen22-6-1654WeserHarlingensmalschip63-00-0029r
MinneJansen Makkum23-6-1654HamburgHarlingenkaag42-00-0029r
Reyn Lolckes schipperHarlingen23-6-1654Harlingen0heeft een vreemd persoon aan boord; besteming en lading niet bekend29r
BoyeRickes 24-6-1654HarlingenTönder029v
FeddrickSipkes Harlingen24-6-1654Grote OostHarlingenfluitschip7070-00-00Roo Leeuw29v
FeddrickSipkes schipperHarlingen24-6-1654HarlingenGrote Oostfluitschip7035-00-00Roo Leeuw29v
Tierd Gerrits ModdermanHarlingen24-6-1654HarlingenKleine Oostschip41-00-0029v
GaleGaeles schipper24-6-1654NoorwegenHarlingenschip10050-00-00Eendracht29v
GaleGaeles schipper24-6-1654HarlingenNoorwegenschip10025-00-00Eendracht29v
SioerdPitters Ameland26-6-1654ElbeHarlingenkaag31-10-0030r
Ige schipperHarlingen26-6-1654NoorwegenHarlingenfluitschip9045-00-00Coninck David30r
IgeStoffels schipperHarlingen26-6-1654HarlingenNoorwegenfluitschip9022-10-00Coninck DavidHondenstraat 1030r
JarichPitters Makkum27-6-1654HarlingenEider030r
WibeHendrickx Harlingen27-6-1654HarlingenEiderschip230r
JetseGerckes 27-6-1654HarlingenEiderschip430r
LammertReyns Harlingen27-6-1654NoorwegenHarlingenfluitschip10050-00-00LiefdeKleine Bredeplaats 1730v
LammertReyns Harlingen27-6-1654HarlingenNoorwegenfluitschip10025-00-00LiefdeKleine Bredeplaats 1730v
Tierd Tierds 28-6-1654OostenHarlingenfluitschip7575-00-00Fortuijn30v
Tierd Tierds 28-6-1654HarlingenOostenfluitschip7537-10-00Fortuijn30v
SibrantGabbes 28-6-1654HarlingenAmeland030v
JochemPitters 29-6-1654Harlingen2613-00-0030v
JochemPitters 29-6-1654Harlingen266-10-0030v
GerritHaenties 29-6-1654HarlingenAmeland031r
CornelisJansen 29-6-1654EmderlandHarlingenkaag431r
AlbertSimens Harlingen29-6-1654GdanskHarlingenschip110110-00-00Vlaswagen31r
AlbertSimens Harlingen29-6-1654HarlingenGdanskschip11055-00-00Vlaswagen31r
RinseClaessen Dokkum29-6-1654HarlingenEiderschuit231r
HaringhEygberts Harlingen29-6-1654GdanskHarlingenschip7575-00-00Thuiskomst van Toebias31r
HaringhEygberts Harlingen29-6-1654HarlingenGdanskschip7537-10-00Thuiskomst van Toebias31r
RindwerJacobs Hindeloopen29-6-1654NoorwegenHarlingenfluitschip9547-10-00Orangieboom31v
RindwerJacobs Hindeloopen29-6-1654HarlingenNoorwegenfluitschip9523-15-00Orangieboom31v
WiggeTiallings 30-6-1654HarlingenEmderland031v
WibrantWities 30-6-1654NoorwegenHarlingenfluitschip11055-00-00Waterhond31v
WibrantWities 30-6-1654HarlingenNoorwegenfluitschip11027-10-00Waterhond31v
JochemPitters 30-6-1654HarlingenNoorwegen032r
ToemasEverts Koudum30-6-1654NoorwegenHarlingenfluitschip11055-00-00Meerman32r
ToemasEverts Koudum30-6-1654HarlingenNoorwegenfluitschip11027-10-00Meerman32r
GerritJansen 30-6-1654HarlingenBremen032r
PitterSibrants 30-6-1654NoorwegenHarlingenschuit147-00-0032r
PitterSibrants 30-6-1654HarlingenNoorwegenschuit144-10-0032r
JanReins 30-6-1654GdanskHarlingenschip9090-00-00Vrede32r
JanReins 30-6-1654HarlingenGdanskschip9045-00-00Vrede32r
TiedeDoeckes 30-6-1654ElbeHarlingenkaag31-10-0032v
Jan MeierEngeland30-6-1654EngelandHarlingenschip126-00-00Elinzowel geschreven als: Maijor, Maior en Meier32v
Jan MeierEngeland30-6-1654HarlingenEngelandschip123-00-00Elin32v
SaskerJacobs Ameland1-7-1654ElbeHarlingenkaag42-00-0033r
JanTierds 1-7-1654Kleine OostHarlingenvissersschuit233r
JacobGeerts 1-7-1654ElbeHarlingenscholschuit 333r
HansNannes 1-7-1654ElbeHarlingenschip233r
GerckeSegers 1-7-1654HarlingenKleine Oostschip433r
DuickeDuckes, wed Sneek1-7-1654HarlingenHamburg0zie: Doeke Doekes, weduwe33r
LolckeJarichs Makkum3-7-1654OostenHarlingenschip52-10-0033v
LolckeJarichs Makkum3-7-1654OostenHarlingenschip5noch ad idem [veilgeld voor de posten en kar? ]33v
JanJansen Ameland4-7-1654ElbeHarlingenkaag333v
TeeckeSaepes 4-7-1654ElbeHarlingenschip233v
RuyerdClaessn Sneek4-7-1654HarlingenHamburgschip30-15-0033v
Luitien Hiddes Ameland4-7-1654Kleine OostHarlingenkaag42-00-0034r
JanRinnerts 4-7-1654HarlingenEmden034r
CaarstPitters Harlingen4-7-1654[niet vermeld]Harlingen0Noorderhaven 1034r
FreerckJansen 4-7-1654HarlingenKleine Oostschuit334r
AnneDirckx 5-7-1654WeserHarlingenkaag434r
WillemNolten 5-7-1654EngelandHarlingenschip126-00-00Vrintschap34v
WillemNolten 5-7-1654HarlingenEngelandschip123-00-00Vrintschap34v
Evert Makkum5-7-1654ElbeHarlingenschip434v
HendrickOennes 6-7-1654HarlingenOosten034v
JelleDuickes Ameland6-7-1654ElbeHarlingenkaag334v
JurienTuiges Harlingen6-7-1654WeserHarlingensmalschip434v
HarmenJansen Sneek6-7-1654HarlingenOosten035r
CornelisJansen 6-7-1654HamburgHarlingenschip31-10-0035r
PitterSibrants 6-7-1654HarlingenNoorwegen035r
OedsAbbes 8-7-1654HarlingenHamburgkaag535r
WillemFolckerts Enkhuizen8-7-1654HarlingenHamburgschip61-10-0035r
RobertAndris Engeland8-7-1654EngelandHarlingensmak84-00-0035v
RobertAndris Engeland8-7-1654HarlingenEngelandsmak82-00-0035v
TierckTierckx Ameland10-7-1654HarlingenElbe035v
PouuelsJansen Hobbekees10-7-1654HarlingenElbe0zie: Alle Friezen, Harlingen doopsgezinde gemeente35v
Haitse Jansen 10-7-1654HarlingenElbeschip435v
N.N. 10-7-1654Kleine OostHarlingenschip435v
HerrePybes 10-7-1654HarlingenHamburgschip41-00-0036r
PitterLammerts 10-7-1654ElbeHarlingensmalschip52-10-0036r
AuckeDoeckes Ameland10-7-1654[niet vermeld]Harlingenschip42-00-0036r
AuckeDoeckes Ameland10-7-1654Harlingen[niet vermeld]schip41-00-0036r
BauckeDouues Franeker10-7-1654ElbeHarlingenschip52-10-0036r
BuueHansen 12-7-1654HarlingenTönning036r
JaenFeddes Harlingen12-7-1654HamburgHarlingenkaag52-10-0036v
WopkeAetes 12-7-1654ElbeHarlingensmalschip73-10-0036v
PierGatses 12-7-1654[niet vermeld]Harlingenpink 236v
Luitien Douues 12-7-1654HarlingenNoorwegenschip936v
JanPieckes 12-7-1654[niet vermeld]Harlingen037r
JacobJansen 13-7-1654ElbeHarlingenkaag31-10-0037r
Douue Jansen 14-7-1654HamburgHarlingenpink (schol-)237r
JellePitters 14-7-1654HamburgHarlingenpink237r
MarcusJacobs 14-7-1654HarlingenKleine Oost037r
PitterPitters Ameland15-7-1654ElbeHarlingenschuit42-00-0037v
GerbenPitters 15-7-1654ElbeHarlingenschip21-00-0037v
GattieGerbens 15-7-1654[niet vermeld]Harlingen0Noorderhaven 8037v
RuyerdRienckx schipperHarlingen17-7-1654OostenHarlingenfluitschip7070-00-00Vlasbloem37v
RuyerdRienckx schipperHarlingen17-7-1654HarlingenOostenfluitschip7070-00-00Vlasbloem37v
JanBentes Harlingen18-7-1654OostenHarlingenschip8080-00-00Swarte ruijterzie: Jan Bintes38r
JanBentes Harlingen18-7-1654HarlingenOostenschip8080-00-00Swarte ruijter38r
Gosse Jansen Harlingen18-7-1654OostenHarlingen8080-00-00Sint Jacobstraat 1138r
GosseJansen Harlingen18-7-1654HarlingenOosten8080-00-00Sint Jacobstraat 1138r
PitterIsbrans Harlingen19-7-1654OostenHarlingenschip7070-00-00Pauw38r
PitterIsbrans Harlingen19-7-1654HarlingenOostenschip7035-00-00Pauw38r
HimmeBauckes Harlingen20-7-1654[niet vermeld]Harlingen52-10-0038v
HimmeBauckes Harlingen20-7-1654Harlingen[niet vermeld]52-10-0038v
Jacob Olensteed20-7-1654Harlingen[niet vermeld]038v
CornelisClaessen d?oude Terschelling21-7-1654RyeHarlingenschip125125-00-00Liefde38v
CornelisClaessen d?oude Terschelling21-7-1654HarlingenOostenschip12562-10-00Liefde38v
EdgerDouues schipperHarlingen21-7-1654NoorwegenHarlingenschip9045-00-00Karremanstraat 2738v
EdgerDouues schipperHarlingen21-7-1654HarlingenNoorwegenschip9022-10-00Karremanstraat 2738v
WillemBaarnts Rijp, de21-7-1654[niet vermeld]Harlingenschip125125-00-0039r
WillemBaarnts Rijp, de21-7-1654Harlingen[niet vermeld]schip12562-10-0039r
JanPitters KoenTerschelling21-7-1654[niet vermeld]Harlingenschip105105-00-00Jaeger39r
JanPitters KoenTerschelling21-7-1654Harlingen[niet vermeld]schip105105-00-00Jaeger39r
JacobMartens 24-7-1654HarlingenElbe039r
EelckePitters Ameland24-7-1654ElbeHarlingenschip (vis-)239r
FeddeTierds koopmanHarlingen24-7-1654[niet vermeld]Harlingen0voert in met Folckert Hemckes39r
SickeScheltes Harlingen26-7-1654ElbeHarlingensmalschip52-10-0039v
HendrickPitters 27-7-1654Kleine OostHarlingenschip31-10-0039v
HendrickPitters 27-7-1654HarlingenKleine Oostschip30-15-0039v
CornelisClaessen schipper27-7-1654[niet vermeld]Harlingen0voert in voor koopman Tiebbe Pitters39v
JanHendrickx 27-7-1654HarlingenTönder039v
WitseMichiels 27-7-1654HarlingenRiga0domicilie Harlingen, schipper, zie: ww.kleinekerkstraat.nl40r
Hoitinga27-7-1654HarlingenNoorwegen040r
IsbrandJohannis Leeuwarden28-7-1654HarlingenElbeschip30-15-0040r
ReynLolckes schipperHarlingen28-7-1654NoorwegenHarlingenfluitschip10050-00-0040r
ReynLolckes schipperHarlingen28-7-1654HarlingenNoorwegenfluitschip10025-00-0040r
Jan MaiorEngeland28-7-1654EngelandHarlingenschip126-00-00zowel geschreven als: Maijor, Maior en Meier40v
Jan MaiorEngeland28-7-1654HarlingenEngelandschip123-00-0040v
SibeLenerts Ameland29-7-1654GdanskHarlingengaljoot77-00-0040v
JanPitters KoenTerschelling29-7-1654105Jaegervoert in voor Trintie Pitters40v
SipkeSitses schipperHarlingen29-7-1654NoorwegenHarlingenfluitschip9045-00-0040v
SipkeSitses schipperHarlingen29-7-1654HarlingenNoorwegenfluitschip9022-10-0040v
AndrisGerrits 1-8-1654ElbeHarlingenpink (schol-)21-00-0041r
TierckTierckx 1-8-1654ElbeHarlingenschip42-00-0041r
Dirck Foppens Ameland2-8-1654ElbeHarlingenschip341r
JacobIdsen Ameland2-8-1654ElbeHarlingenschip341r
ReinCornelis 2-8-1654RigaHarlingen041r
WibeHendrickx Harlingen2-8-1654HarlingenEmderlandschip241v
JanFreerckx 3-8-1654HarlingenWeserschuit30-15-0041v
Daniel Cardoes3-8-1654HamburgHarlingen041v
Jacob Swart3-8-1654HarlingenGdansk041v
PitterJacobs koopman3-8-1654[niet vermeld]Harlingen0schipper onbekend41v
AuckeWabes Franeker4-8-1654ElbeHarlingenschip63-00-0042r
Dirck Cornelis 4-8-1654HarlingenKleine Oostschuit342r
Jan Lettenij4-8-1654EngelandHarlingenschip2010-00-00Anna sonder lant42r
Jan Lettenij4-8-1654HarlingenEngelandschip205-00-00Anna sonder lantnaam ook wel geschreven als Letnij, Letny42r
SioerdPitters Ameland5-8-1654ElbeHarlingenkaag42-00-0042r
WillemHarmens 5-8-1654ElbeHarlingenpink242r
JellePitters 5-8-1654Kleine OostHarlingenpink242v
Douue Jansen 5-8-1654Kleine OostHarlingenpink2origineel: ut supra42v
Hendrick Berckhout5-8-1654BremenHarlingenschip4040-00-00Fortuijn42v
Hendrick Berckhout5-8-1654HarlingenBremenschip4040-00-00Fortuijn42v
BinneGerrits 5-8-1654ElbeHarlingenkaag31-10-0042v
HendrickJacobs Ameland5-8-1654GdanskHarlingenschip5050-00-00Fortuijn42v
HendrickJacobs Ameland5-8-1654HarlingenGdanskschip5050-00-00Fortuijn42v
PitterMichielsen 5-8-1654NoorwegenHarlingenschip105-00-0043r
PitterMichielsen 5-8-1654HarlingenNoorwegenschip105-00-0043r
LolckeJarichs 5-8-1654HamburgHarlingenkaag52-10-0043r
WitseImes Makkum5-8-1654HarlingenEiderschip61-10-0043r
Douue Jansen 7-8-1654HarlingenKleine Oostschuit243v
FredrickHarensen Bremen7-8-1654HarlingenBremenschip41-00-0043v
FransAgges Franeker8-8-1654ElbeHarlingenschip42-00-0043v
FransAgges Franeker8-8-1654HarlingenElbeschip41-00-0043v
HerrePybes 8-8-1654ElbeHarlingenschip42-00-00origineel: ut supra43v
HerrePybes 8-8-1654HarlingenElbeschip41-00-0043v
Douue Pitters Zaandam8-8-1654HarlingenJutland044r
HiddeWigers Harlingen9-8-1654NoorwegenHarlingenwijdschip105-00-0044r
HiddeWigers Harlingen9-8-1654HarlingenNoorwegenwijdschip102-10-0044r
TijsEerckx Harlingen9-8-1654NoorwegenHarlingenschip105-00-0044r
TijsEerckx Harlingen9-8-1654HarlingenNoorwegenschip102-10-0044r
JaenFeddes Harlingen9-8-1654ElbeHarlingenkaag52-10-0044r
DoeckeDoeckes 9-8-1654ElbeHarlingenschip63-00-0044v
DoeckeDoeckes 9-8-1654HarlingenElbeschip61-10-0044v
LieuueJansen 10-8-1654HarlingenOosten044v
GeeleSibrants 10-8-1654HarlingenElbeschip444v
AerntLolles 10-8-1654HarlingenOostengaljoot105-00-0044v
Sloterdickkoopman10-8-1654Harlingen045r
RientieTeeckes 10-8-1654OostenHarlingengaljoot66-00-0045r
DuickeDoeckes 11-8-1654HarlingenKleine Oost045r
ReinderGosses 11-8-1654NoorwegenHarlingenfluitschip10050-00-0045r
ReinderGosses 11-8-1654HarlingenNoorwegenfluitschip10025-00-0045r
PybeWitses schipper11-8-1654HarlingenGdansk045r
ReinerGerrits 12-8-1654HarlingenNoorwegen045v
LammertReyns schipperHarlingen12-8-1654NoorwegenHarlingenfluitschip10050-00-00LiefdeKleine Bredeplaats 1745v
LammertReyns schipperHarlingen12-8-1654HarlingenNoorwegenfluitschip10025-00-00LiefdeKleine Bredeplaats 1745v
SimonPitters 12-8-1654HarlingenElbe045v
FoeckeSalvis 12-8-1654HarlingenElbesmalschip345v
SioerdOenties 12-8-1654HarlingenElbeschip41-00-0045v
PouuelsBaerntsen schipper12-8-1654OostenHarlingenschip110110-00-00Prins Willem46r
PouuelsBaerntsen schipper12-8-1654HarlingenOostenschip11055-00-00Prins Willem46r
Simen Jansen 15-8-1654NoorwegenHarlingenwijdschip105-00-0046r
FeltieAnnes 15-8-1654NoorwegenHarlingenfluitschip10050-00-0046r
FeltieAnnes 15-8-1654HarlingenNoorwegenfluitschip10025-00-0046r
Dirck Dirckx MockHarlingen16-8-1654Kleine OostHarlingenkaag42-00-0046r
Dirck Dirckx MockHarlingen16-8-1654HarlingenKleine Oostkaag41-00-0046r
Floris Huigen16-8-1654HarlingenHamburg046r
HemmeBauckes 16-8-1654Kleine OostHarlingenschip42-00-0046v
HemmeBauckes 16-8-1654HarlingenKleine Oostschip41-00-0046v
Floris Huigen16-8-1654HarlingenBremen046v
FeickeUlbes 16-8-1654HarlingenKleine Oostschip82-00-0046v
ClaesFreerckx 16-8-1654[niet vermeld]Harlingen046v
TiepkeRinties 18-8-1654[niet vermeld]Harlingenschip546v
AuckeClaessen 18-8-1654HarlingenElbeschip446v
HendrickGoverts Harlingen22-8-1654HarlingenEmderlandschip41-00-0047r
BauckeDouues Franeker22-8-1654ElbeHarlingenschip52-10-0047r
FeddrickSipkes Harlingen22-8-1654GdanskHarlingenfluitschip7070-00-0047r
FeddrickSipkes Harlingen22-8-1654HarlingenGdanskfluitschip7035-00-0047r
GossePitters 22-8-1654HarlingenEidersnipschuit247r
ClaesPitters Franeker23-8-1654GdanskHarlingenschip7070-00-00folio 47r-47v (record loopt door)47r
ClaesPitters Franeker23-8-1654HarlingenGdanskschip7070-00-0047r
JacobBauckes Ameland23-8-1654GdanskHarlingengaljoot1818-00-0047v
JacobBauckes Ameland23-8-1654HarlingenGdanskgaljoot1818-00-0047v
PitterLammerts 24-8-1654EmderlandHarlingenschip447v
TiedeJacobs Terschelling24-8-1654[niet vermeld]Harlingenfluitschip9595-00-00Post47v
TiedeJacobs Terschelling24-8-1654Harlingen[niet vermeld]fluitschip9547-10-00Post47v
ClaesCoenen 25-8-1654ElbeHarlingenschip63-00-0048r
JetseGerckes 25-8-1654ElbeHarlingenschip63-00-00ad idem48r
BauckeDouues 25-8-1654HarlingenElbe048r
JaenFeddes 26-8-1654ElbeHarlingenkaag42-00-0048r
OckeDirckx Hindeloopen26-8-1654NoorwegenHarlingenfluitschip11557-10-0048r
OckeDirckx Hindeloopen26-8-1654HarlingenNoorwegenfluitschip11528-10-0048r
WibrantWities 26-8-1654NoorwegenHarlingenschip11055-00-00ad idem48r
WibrantWities 26-8-1654HarlingenNoorwegenschip11027-10-0048r
JanSibouts Koudum26-8-1654NoorwegenHarlingenschip11055-00-00origineel: ut ante48v
JanSibouts Koudum26-8-1654HarlingenNoorwegenschip11027-10-0048v
FoeckeSipkes 26-8-1654ElbeHarlingenschip31-10-0048v
FoeckeSipkes 26-8-1654HarlingenHamburgschip30-15-0048v
EvertEigberts Dokkum26-8-1654ElbeHarlingenschip42-00-0048v
RindwerJacobs schipper26-8-1654NoorwegenHarlingenfluitschip9547-10-0048v
RindwerJacobs schipper26-8-1654HarlingenNoorwegenfluitschip9547-10-0048v
OckeDirckx 26-8-1654HarlingenNoorwegen0verscheidene snuisterijen aan koopmanschap49r
LourensJochems Leek28-8-1654HarlingenOost-Frieslandschuit349r
CornelisCornelis Texel28-8-1654ElbeHarlingenschip449r
Simen Jacobs 29-8-1654HarlingenOldenburgschip449r
JurienTuiges Harlingen29-8-1654HarlingenWeserschip449r
HansHansen Hojer30-8-1654HojerHarlingen049v
Claes Steen30-8-1654HarlingenBielenberg049v
HansHansen 30-8-1654WeserHarlingenschip42-00-0049v
JanPitters 31-8-1654HarlingenTönder049v
SickeScheltes 31-8-1654WeserHarlingenschip42-00-0049v
SickeScheltes 31-8-1654HarlingenWeserschip41-00-0049v
Douue Jansen 31-8-1654ElbeHarlingenscholschuit 250r
CornelisTuenis Ameland31-8-1654ElbeHarlingenscholschuit 250r
IeppeTeckes 31-8-1654ElbeHarlingenkaag31-10-00ad dito50r
ThoemasEverts Koudum31-8-1654NoorwegenHarlingenfluitschip11055-00-0050r
ThoemasEverts Koudum31-8-1654HarlingenNoorwegenfluitschip11055-00-0050r
Haitse Lieuues Koudum31-8-1654NoorwegenHarlingenfluitschip10050-00-00origineel: van dito ad idem50r
Haitse Lieuues Koudum31-8-1654HarlingenNoorwegenfluitschip10025-00-0050r
PouuelsPitters Ameland31-8-1654ElbeHarlingenkaag31-10-0050v
SaskerJacobs Ameland31-8-1654ElbeHarlingenschip4origineel: van dito ad idem50v
FeckeTierds Harlingen31-8-1654HarlingenWeserschip450v
JanJansen Ameland1-9-1654ElbeHarlingenkaag31-10-0051r
JaenFeddes 1-9-1654HarlingenHamburgschip41-00-00zie AlleFriezen, Autorisatieboeken, archiefnummer 13-16, Nedergerecht Harlingen - Tresoar, inventarisnummer 113, aktenummer 383 Gemeente: Harlingen Periode: 1654-166551r
WattieLieuues Workum1-9-1654NoorwegenHarlingenschip9045-00-00Witte valck51r
WattieLieuues Workum1-9-1654HarlingenNoorwegenschip9022-10-00Witte valck51r
HerreHaies 1-9-1654HarlingenKleine Oostschip30-15-0051r
Jelmer schipper1-9-1654[niet vermeld]Harlingen0koopman Frans Reiners voert de rogge in; van schipper Jelmer geen patroniem genoemd51r
ReinLolckes schipperHarlingen2-9-1654NoorwegenHarlingenschip10050-00-0051v
ReinLolckes schipperHarlingen2-9-1654HarlingenNoorwegenschip10025-00-0051v
FeiteUbbeles 2-9-1654NoorwegenHarlingenschip8040-00-00Jaeger51v
FeiteUbbeles 2-9-1654HarlingenNoorwegenschip8020-00-00Jaeger51v
PitterIges Harlingen2-9-1654HarlingenBremenschip351v
ArienIsses Harlingen2-9-1654HarlingenWeserschip30-15-0051v
Hans BenTönning4-9-1654HarlingenGroningen0origineel: Groeningen=Groningen52r
ReinLolckes schipperHarlingen4-9-1654HarlingenNoorwegen052r
Haitse Lieuues 4-9-1654HarlingenNoorwegen052r
PieckeTierds 4-9-1654HarlingenBremen052r
FransAges Franeker4-9-1654ElbeHarlingenschip42-00-0052v
GerckeSigers 4-9-1654HarlingenElbeschip41-00-0052v
Douue Douues Harlingen4-9-1654HarlingenHamburgschip6Hoogstraat 1952v
DuickeJansen Dokkum4-9-1654ElbeHarlingenschip42-00-0052v
GosseJansen Harlingen4-9-1654GdanskHarlingenfluitschip8080-00-00Fligende hartSint Jacobstraat 1152v
GosseJansen Harlingen4-9-1654HarlingenNoorwegenfluitschip8020-00-00Fligende hartSint Jacobstraat 1152v
JanGerrits 4-9-1654HarlingenWeser053r
WibrantWities 4-9-1654HarlingenNoorwegen053r
HaringhEigberts Harlingen6-9-1654GdanskHarlingenschip7575-00-00Thuiskomst van Toebias53r
HaringhEigberts Harlingen6-9-1654HarlingenGdanskschip7575-00-00Thuiskomst van Toebias53r
BauckeJansen 9-9-1654HarlingenTönning053v
RuyerdClaessen 9-9-1654HarlingenAmsterdam053v
OttePitters 9-9-1654GdanskHarlingen053v
PitterMichielsen 9-9-1654HarlingenNoorwegenschip1053v
PitterEuues 9-9-1654ElbeHarlingenkaag253v
PitterAlyffs 9-9-1654ElbeHarlingen0ad idem53v
PitterCornelis Bonckkoopman9-9-1654GdanskHarlingen0Pieter Bonck is waarschijnlijk de koopman (te Harlingen) die de lading koopt; schipper dan dus niet genoemd 54r
Casper Ronstroff11-9-1654[niet vermeld]Harlingen054r
SipkeSitses schipperHarlingen11-9-1654NoorwegenHarlingenschip9045-00-0054r
SipkeSitses schipperHarlingen11-9-1654HarlingenNoorwegenschip9022-10-0054r
JanBentes 11-9-1654HarlingenOostenschip8040-00-0054r
JanBentes 11-9-1654[niet vermeld]Harlingen054r
JelleBeerns 11-9-1654ElbeHarlingenschip31-10-0054v
EdgerDouues schipperHarlingen11-9-1654NoorwegenHarlingenfluitschip9045-00-00Witte windhondKarremanstraat 2754v
EdgerDouues schipperHarlingen11-9-1654HarlingenNoorwegenfluitschip9045-00-00Witte windhondKarremanstraat 2754v
Douue Willems 11-9-1654ElbeHarlingenkaag254v
AlbertSimens Harlingen12-9-1654Harlingenschip110110-00-0054v
AlbertSimens Harlingen12-9-1654Harlingenschip110110-00-0054v
Pitter PiphroenHarlingen12-9-1654HarlingenKleine Oost0Pitter Piphron, koopman (doopsgezind) te Harlingen55r
SibeRuyerds 12-9-1654[niet vermeld]Harlingen0Noorderhaven 555r
Fredrick HouelinckEnkhuizen12-9-1654OostenHarlingenschip7070-00-0055r
Fredrick HouelinckEnkhuizen12-9-1654HarlingenOostenschip7035-00-0055r
IsbrantJacobs 12-9-1654[niet vermeld]Harlingen055r
ClaesAriens 12-9-1654GdanskHarlingen055r
JacobBuues Ameland13-9-1654EiderHarlingenschip255r
SipkeSitses 13-9-1654HarlingenNoorwegen055v
SibrenHessels koopman13-9-1654GdanskHarlingen0schipper niet genoemd; Sibren Hessels en Hein Tiebbes,Schotse kooplieden55v
FreerckWibes Harlingen13-9-1654OostenHarlingenschip9595-00-00Hop55v
FreerckWibes Harlingen13-9-1654HarlingenOostenschip9547-10-00Hop55v
JanSibouts Koudum13-9-1654HarlingenNoorwegen055v
HendrickHendrickx 13-9-1654HarlingenGdansk055v
RuyerdClaessen Sneek16-9-1654ElbeHarlingenschip31-10-00folio 55v-56r (record loopt door)55v
Douue Eelties 16-9-1654HarlingenKleine Oost056r
EeltieDouues 16-9-1654HarlingenKleine Oostschip356r
JanReyns schipperHarlingen16-9-1654SontHarlingenschip9090-00-0056r
JanReyns schipperHarlingen16-9-1654HarlingenSontschip9045-00-0056r
JelteJoannis schipperHarlingen16-9-1654NoorwegenHarlingenschip10050-00-00Vorst van Coerlantorigineel: van dito ad idem56r
JelteJoannis schipperHarlingen16-9-1654HarlingenNoorwegenschip10025-00-00Vorst van Coerlant56r
Simen Jelles 16-9-1654HarlingenGdansk056v
WibeHendrickx Harlingen16-9-1654HarlingenEmderlandschip20-10-0056v
CornelisWinnerts koopman18-9-1654OostenHarlingen0schipper niet genoemd56v
JanFreerckx Harlingen18-9-1654HarlingenWeserschip356v
Tierd Tierds Harlingen19-9-1654OostenHarlingenschip7575-00-00Fortuijn56v
Tierd Tierds Harlingen19-9-1654HarlingenOostenschip7537-10-00Fortuijn56v
EnderenTierds Harlingen22-9-1654NoorwegenHarlingenschip7035-00-0057r
EnderenTierds Harlingen22-9-1654HarlingenFrankrijkschip7035-00-0057r
AerntLolles 22-9-1654OostenHarlingengaljoot1010-00-0057r
AerntLolles 22-9-1654HarlingenOostengaljoot105-00-0057r
PitterIsbrans Harlingen22-9-1654OostenHarlingenschip7070-00-00Pauw57r
PitterIsbrans Harlingen22-9-1654HarlingenOostenschip7035-00-00Pauw57r
Tierd Tierds 22-9-1654HarlingenOosten057r
JanGosses schipperHarlingen22-9-1654NoorwegenHarlingenschip7035-00-0057v
JanGosses schipperHarlingen22-9-1654HarlingenNoorwegenschip7017-10-0057v
Dirck Mock25-9-1654HarlingenOostenschip457v
Dirck Mock25-9-1654OostenHarlingenschip457v
SioerdClaessen Harlingen26-9-1654HarlingenRiga057v
DoedeIpes 26-9-1654[niet vermeld]Harlingenschip42-00-0057v
Coert Niman26-9-1654[niet vermeld]Harlingen0vertrekhaven Holstein? (=niet genoemd)58r
HendrickJacobs Ameland26-9-1654OostenHarlingenschip5050-00-0058r
HendrickJacobs Ameland26-9-1654HarlingenOostenschip5025-00-0058r
RintieClaessen koopman27-9-1654GdanskHarlingen0schipper niet genoemd58r
WopkeAetes Franeker27-9-1654ElbeHarlingenschip52-10-0058r
PouuelsJansen 27-9-1654HarlingenOosten058r
HarmenReyners 28-9-1654NoorwegenHarlingenschip126-00-00lading niet benoemd58v
HarmenReyners 28-9-1654HarlingenNoorwegenschip123-00-0058v
BauckeDouues Franeker28-9-1654ElbeHarlingenschip458v
PitterLammerts 28-9-1654ElbeHarlingen0ad idem58v
JanHerres 28-9-1654GdanskHarlingen058v
ClaesCoenen 28-9-1654ElbeHarlingenschip63-00-00folio 58v-59r (record loopt door)58v
FeckeUlbes 28-9-1654ElbeHarlingenschip63-00-00ad idem59r
RuyerdReins 28-9-1654HarlingenOosten059r
Dirck Remmerts 2-10-1654HarlingenKleine Oost059v
PoppeWinnerts 2-10-1654HarlingenOosten059v
Simen Claessen 2-10-1654WeserHarlingenschip659v
Dirck Hendrickx 2-10-1654HarlingenBremen059v
Herre Harlingen2-10-1654HarlingenKleine Oostschip30-15-00patroniem niet genoemd59v
FoeckeGerrits Warns5-10-1654GroenlandHarlingenfluitschip115115-00-00Hoop60r
FoeckeGerrits Warns5-10-1654HarlingenSontfluitschip11557-10-00Hoop60r
JurienTuiges Harlingen5-10-1654ElbeHarlingenschip42-00-0060r
JurienWopkes 5-10-1654HarlingenKleine Oostschip30-15-0060r
HaringhDouues Ameland5-10-1654ElbeHarlingenkaag460r
BinteHolles Stavoren6-10-1654GroenlandHarlingenfluitschip115115-00-00folio 65r-65v (record loopt door); geen lading60r
BinteHolles Stavoren6-10-1654HarlingenNoorwegenfluitschip11528-15-0060r
MartenMartens 6-10-1654HarlingenJeverland060v
IgeStoffels schipperHarlingen7-10-1654HarlingenNoorwegen0Coninck DavidHondenstraat 1060v
DiddeMeinerts 7-10-1654HarlingenOosten0kwartdeel60v
BauckePitters Makkum10-10-1654HarlingenHamburgschip61-10-0060v
BartelPitters 10-10-1654HarlingenEider061r
DuickeDuickes, wed Sneek10-10-1654HarlingenHamburg061r
SiboutOenses 11-10-1654HarlingenKleine Oostschip41-00-0061r
HerrePibes 11-10-1654HarlingenKleine Oostschip41-00-0061r
ClaesAriens 11-10-1654Kleine OostHarlingenschip0vol/last onleesbaar; naar dito ad idem: zelfde bestemming als schip voorgaand record61r
JarichJacobs 13-10-1654ElbeHarlingenschip42-00-00folio 61r-61v (record loopt door)61r
EelckeBauckes schipperAmeland13-10-1654HarlingenSontschip5025-00-0061v
MinnePitters Tönning13-10-1654HarlingenTönning061v
IsbrantNoltes 13-10-1654ElbeHarlingenschip63-00-0061v
WillemTiebbes 14-10-1654HarlingenElbeschip41-00-0061v
WigerTiallings 14-10-1654HarlingenOost-Friesland061v
Frans Hoitinga14-10-1654HarlingenNoorwegen062r
GerbrantDouues Harlingen14-10-1654HarlingenHamburgschip562r
LammertPouuels 14-10-1654ElbeHarlingenkaag31-10-0062r
JanSimens 14-10-1654EmderlandHarlingenkaag31-10-0062r
CoertCoerts 14-10-1654HarlingenWeserschip30-15-0062r
JaenFeddes Harlingen14-10-1654WeserHarlingenschip562v
Simen Pitters Bildtzijl14-10-1654HarlingenElbeschip662v
WigerSibes Harlingen14-10-1654HarlingenElbeschip362v
Claes Sanstra14-10-1654HarlingenFrankrijk062v
Hansvan Stinwinckel16-10-1654HarlingenNoorwegen062v
SibeRuyrds Bontekoe16-10-1654WeserHarlingenschip63-00-00Noorderhaven 563r
AlbertSibes GroenHarlingen16-10-1654HarlingenOosten063r
BeerntCornelis 17-10-1654Kleine OostHarlingen063r
Simen Pitters 17-10-1654HarlingenEmderlandschip263r
HendrickGerrits 17-10-1654JadeHarlingen063r
SibeRuyerds Bontekoe17-10-1654HarlingenBremen0Noorderhaven 563v
WillemFolckerts 18-10-1654ElbeHarlingenschip52-10-0063v
JacobJansen 18-10-1654WeserHarlingenschuit31-10-0063v
JanJansen 18-10-1654WeserHarlingenschuit31-10-0063v
AndrisTuenis 18-10-1654TönderHarlingenschip31-10-0063v
TisJansen 18-10-1654HarlingenBremen063v
JasperPitters Holstein18-10-1654HolsteinHarlingenschuit31-10-0064r
JasperPitters Holstein18-10-1654HarlingenHolsteinschuit31-10-0064r
GosseJansen Harlingen19-10-1654NoorwegenHarlingenfluitschip8040-00-00Sint Jacobstraat 1164r
FoppeAerns 21-10-1654HarlingenNoorwegen064r
TuenisDouues 21-10-1654Kleine OostHarlingen064r
AuckeClaessen 21-10-1654HarlingenHamburgschuit464r
FreerckJansen 23-10-1654HarlingenHamburgschuit30-15-0064v
IsbrantJohannis Leeuwarden24-10-1654HarlingenKleine Oostschuit30-15-0064v
JacobJansen 24-10-1654RibeHarlingenschuit52-10-0064v
Douue Douues Harlingen25-10-1654HarlingenKleine Oostsmak41-00-00Hoogstraat 1964v
PitterBauckes 27-10-1654HarlingenElbeschip364v
JanCornelis 28-10-1654JutlandHarlingenschip42-00-0065r
JanCornelis 28-10-1654HarlingenJutlandschip42-00-0065r
HendrickPitters Ameland28-10-1654ElbeHarlingenschip52-10-0065r
Jan Babtista28-10-1654HarlingenLivorno? [staat: Levorna]065r
NicolausHansen 28-10-1654JutlandHarlingenschuit42-00-0065r
NicolausHansen 28-10-1654HarlingenJutlandschuit41-00-0065r
ClaesDoedes 30-10-1654ElbeHarlingenschuit265v
HayeLourens 30-10-1654HarlingenHusum065v
MeinertTierds 30-10-1654HarlingenKleine Oostschuit30-15-0065v
Jacob Ripen31-10-1654HarlingenTönning065v
JanFolckerts koopmanHarlingen31-10-1654[niet vermeld]Harlingen0schipper niet genoemd65v
Dirck Dirckx MockHarlingen1-11-1654HarlingenElbekaag41-00-0066r
JaenFeddes 1-11-1654HarlingenElbekaag41-00-00nae dito66r
HimmeBauckes Harlingen2-11-1654HarlingenKleine Oost066r
Dirck Buues 3-11-1654Kleine OostHarlingenpink166r
ImeWatses 5-11-1654HarlingenHamburgschip30-15-0066v
EdgerDouues schipperHarlingen6-11-1654NoorwegenHarlingenschip9045-00-00Karremanstraat 2766v
Dirck Sibrens 6-11-1654[niet vermeld]Harlingen066v
ClaesPitters Franeker7-11-1654GdanskHarlingenschip7070-00-0066v
ClaesPitters Franeker7-11-1654HarlingenFrankrijkschip7035-00-0066v
ArienJisses Harlingen8-11-1654HarlingenOldenburg066v
TiebbePitters Dreijer9-11-1654RigaHarlingen067r
HaringhEygberts Harlingen10-11-1654GdanskHarlingenschip7575-00-00Thuiskomst van Toebias67r
HendrickHarmens 11-11-1654HarlingenBelt, degaljoot3015-00-0067r
FeddeTierds koopmanHarlingen11-11-1654BremenHarlingen067r
GosseCornelis 11-11-1654HarlingenKleine Oost067r
Simen Pitters 14-11-1654ElbeHarlingensmak52-10-0067v
PouuelsPitters 14-11-1654BremenHarlingenkaag367v
Douue Jansen Ameland14-11-1654ElbeHarlingenschip21-00-0067v
AndrisAndris Ameland14-11-1654ElbeHarlingenschip31-10-00origineel: van dito ad idem67v
CornelisJansen 16-11-1654EmderlandHarlingenschip31-10-0067v
GerritClaessen 16-11-1654ElbeHarlingenschip268r
JacobBuues 16-11-1654ElbeHarlingen068r
VedrickRinnerts 16-11-1654HarlingenJeverland0ad idem68r
LolckeJarichs Makkum16-11-1654HamburgHarlingenschip52-10-0068r
JanJelles Ameland17-11-1654ElbeHarlingenschip21-00-0068r
ClaesGerrits Ameland17-11-1654ElbeHarlingenschip21-00-00origineel: van dito ad idem68v
WibeEigberts schipperHarlingen17-11-1654HarlingenBelt, deschip7537-10-0068v
SickeScheltes Harlingen17-11-1654HarlingenHamburg068v
Dirck Foppes Ameland17-11-1654ElbeHarlingenschip21-00-0068v
WillemHarmens 20-11-1654ElbeHarlingenschip21-00-00ad idem68v
JanSaskers Ameland21-11-1654ElbeHarlingenkaag42-00-0068v
CarstenClaessen Ameland21-11-1654ElbeHarlingenkaag31-10-00origineel: van dito69r
PitterTuenis 21-11-1654ElbeHarlingenschip21-00-00origineel: ut supra69r
HendrickPitters 21-11-1654ElbeHarlingenschip42-00-0069r
JanGosses schipperHarlingen22-11-1654NoorwegenHarlingenschip7035-00-0069r
WibeEigberts 24-11-1654HarlingenDenemarken069r
JanJacobs 25-11-1654BremenHarlingen069v
AedeKeimpkes Ameland25-11-1654ElbeHarlingenscholschuit 21-00-0069v
Chiarles GerraerdEngeland28-11-1654HarlingenEngeland0samen met Hendri Gerraerd; domicilie op grond van namen69v
JanJelles Ameland28-11-1654ElbeHarlingenkaag52-10-0069v
SioerdJansen Harlingen29-11-1654GdanskHarlingenfluitschip120120-00-00Vultschuit69v
PitterJacobs koopman29-11-1654GdanskHarlingen0schipper niet genoemd, vorige record?70r
GerritFoeckes schipper29-11-1654OostenHarlingen0305-00-00zowel het in- als uitgaand lastgeld van de reizen nrs. 656, 657 en 658 worden betaald door koopman Folckert Foppes; zie ook reis nr. 65970r
GerritFoeckes schipper29-11-1654HarlingenOosten0152-10-0070r
EvertJansen schipper29-11-1654OostenHarlingen070r
EvertJansen schipper29-11-1654HarlingenOosten070r
CornelisJansen schipper29-11-1654OostenHarlingen070r
CornelisJansen schipper29-11-1654HarlingenOosten070r
FolckertFoppes koopman29-11-1654OostenHarlingen0 zie vorig record, koopman Folckert Foppes betaalt het veilgeld70r
HansNannes 30-11-1654ElbeHarlingenkaag31-10-0070r
JohannisNettes 30-11-1654BremenHarlingenschip570r
PitterGerloffs 30-11-1654ElbeHarlingenkaag31-10-0070v
SibrenGabbes Ameland2-12-1654ElbeHarlingenkaag31-10-0071r
PoppeOckes 2-12-1654Kleine OostHarlingenschip31-10-0071r
PitterMichiels 5-12-1654NoorwegenHarlingenschip105-00-0071r
Sloterdickkoopman6-12-1654RigaHarlingen0schipper niet genoemd71r
ReinPitters 6-12-1654Kleine OostHarlingenschip571r
WibeEigberts schipper8-12-1654HarlingenDenemarken071r
BoeleClaessen 10-12-1654HarlingenEmden071v
HendrickMichiels 10-12-1654Harlingen071v
JanEigberts 11-12-1654EmderlandHarlingenkaag371v
HendrickJacobs 28-12-1654Groot OostHarlingen071v
SibeRuyerds Bontekoe29-12-1654WeserHarlingenschip6Noorderhaven 571v
PitterMinnes 29-12-1654[niet vermeld]Harlingen0samen met Simen Jansen72r
JarichJacobs 11-1-1655Kleine OostHarlingenkaag4is veilgeld voor 2 reizen72v
PitterCornelis Bonckkoopman11-1-1655GdanskHarlingen0schipper niet genoemd72v
JanGerrits 20-1-1655OostenHarlingen072v
Nortsche comp.rederij6-2-1655GroenlandHarlingenschip120120-00-00Kathd?heren bewindhebberen van de Geoctroieerde Nortsche Compagnie alhier voor komen en gaan van Groenland met hun schepen, te weten:73r
Nortsche comp.6-2-1655HarlingenGroenlandschip12060-00-00Kath73r
Nortsche comp.6-2-1655GroenlandHarlingengaljoot4040-00-0073r
Nortsche comp.6-2-1655HarlingenGroenlandgaljoot40120-00-0073r
Nortsche comp.6-2-1655HarlingenLissabon150120-00-00Graeff Willem73r
PybeWitses schipper8-2-1655GdanskHarlingenfluitschip9090-00-0073r
Sloterdickkoopman13-2-1655TermemelHarlingen0schipper niet genoemd73v
BeinckeHanses 13-2-1655TerschellingHarlingen073v
ArienIsses Harlingen13-2-1655HarlingenWeser073v
Dirck Dirckx MockHarlingen14-2-1655HarlingenHamburgkaag41-00-0073v
JanClaessen Kodde Broeck14-2-1655FrankrijkHarlingenschip7575-00-0073v
JanClaessen Kodde Broeck14-2-1655HarlingenNoorwegenschip7518-15-0073v
Douue Douues de jonge Harlingen14-2-1655HarlingenBremenschip51-05-00Hoogstraat 1974r
JaenFeddes Harlingen14-2-1655HarlingenHamburgkaag51-05-0074r
PitterIges 17-2-1655HarlingenWeserschuit30-15-0074r
SibeRuyerds Bontekoe17-2-1655HarlingenBremenschip8Noorderhaven 574r
JanHeins 17-2-1655HarlingenBremen074r
MartenSalvis Harlingen17-2-1655HarlingenBremenschip51-05-0074v
WibeHendrick Harlingen19-2-1655HarlingenJeverlandkaag274v
FolckertFolckerts 20-2-1655HarlingenKleine Oostschip374v
WiggeTiallings 20-2-1655HarlingenWeser074v
Jurien Jansen 20-2-1655HarlingenKleine Oost074v
EelckeBauckes schipperAmeland22-2-1655OostenHarlingenschip6060-00-0075r
EelckeBauckes schipperAmeland22-2-1655HarlingenOostenschip6030-00-0075r
HilckeJohannis 22-2-1655NoorwegenHarlingen075r
GosseAernts 23-2-1655HarlingenJutlandgaljoot105-00-0075r
MeinertAlberts Terschelling24-2-1655GdanskHarlingenfluitschip100100-00-00Swarte raaven75r
MeinertAlberts Terschelling24-2-1655HarlingenGdanskfluitschip10050-00-00Swarte raaven75r
HaringhEigberts Harlingen24-2-1655HarlingenDenemarkenschip7035-00-00Jonge Toebias75v
AggeHimmes 26-2-1655NoorwegenHarlingenfluitschip10050-00-00Keiser Augustus75v
AggeHimmes 26-2-1655HarlingenNoorwegenfluitschip10025-00-00Keiser Augustus75v
HansSioerds 26-2-1655HarlingenNoordenkaag20-10-0075v
IgeStoffels schipperHarlingen26-2-1655NoorwegenHarlingenfluitschip9045-00-00Coninck DavidHondenstraat 1075v
IgeStoffels schipperHarlingen26-2-1655HarlingenNoorwegenfluitschip9022-10-00Coninck DavidHondenstraat 1075v
IgeStoffels schipperHarlingen26-2-1655HarlingenNoorwegenfluitschip90Coninck Davidstaat vermeld als aparte post, maar hoort bij de uitgaande reis hierboven (nr. 702)Hondenstraat 1075v
JanPieckes 26-2-1655HarlingenBremenschip876r
BinteHolles Stavoren26-2-1655NoorwegenHarlingenfluitschip10557-10-00Blockhuijs van Stavoren76r
BinteHolles Stavoren26-2-1655HarlingenFrankrijkfluitschip10557-10-00Blockhuijs van Stavoren76r
HaringhEigberts Harlingen26-2-1655HarlingenDenemarken076r
JacobIdses Koudum27-2-1655NoorwegenHarlingenschip11557-10-00Grauue valck76r
JacobIdses Koudum27-2-1655HarlingenNoorwegenschip11528-15-00Grauue valck76r
EdgerDouues schipperHarlingen28-2-1655HarlingenNoorwegenfluitschip9022-10-00Witte windhondKarremanstraat 2776r
JacobHendrickx 28-2-1655NoorwegenHarlingen0schipper of koopman?; geen lastgeld voor het schip!76v
LieuueJansen 1-3-1655HarlingenRiga077v
SioerdClaessen 1-3-1655HarlingenRiga0nae dito77v
MeinertAlberts Terschelling1-3-1655HarlingenGdansk077v
HeinRienckx schipperHarlingen1-3-1655NoorwegenHarlingenfluitschip12562-10-0077v
HeinRienckx schipperHarlingen1-3-1655HarlingenNoorwegenfluitschip12531-05-0077v
ReynLolckes schipper1-3-1655NoorwegenHarlingenschip10050-00-00Vergulden hartfolio 77v-78r (record loopt door)77v
ReynLolckes schipper1-3-1655HarlingenNoorwegenschip10025-00-00Vergulden hart77v
SipkeSitses schipperHarlingen1-3-1655NoorwegenHarlingenschip9045-00-00Fortuijnad idem78r
SipkeSitses schipperHarlingen1-3-1655HarlingenNoorwegenschip9045-00-00Fortuijn78r
JanHerres koopman2-3-1655OostenHarlingen0schipper niet genoemd78r
AlbertWigers Riga2-3-1655GdanskHarlingenschip140140-00-0078r
AlbertWigers Riga2-3-1655HarlingenNoorwegenschip14035-00-0078r
JanGosses schipperHarlingen2-3-1655HarlingenNoorwegenschip7017-10-0078v
JelteJoannis schipperHarlingen2-3-1655NoorwegenHarlingenschip10050-00-00Vorst van Coerlantorigineel: van dito78v
JelteJoannis schipperHarlingen2-3-1655HarlingenNoorwegenschip10050-00-00Vorst van Coerlant78v
WatieLieuues Makkum3-3-1655NoorwegenHarlingenschip9045-00-00Witte valckorigineel: ad idem78v
WatieLieuues Makkum3-3-1655HarlingenNoorwegenschip9022-10-00Witte valck78v
HeinTiebbes koopman3-3-1655[niet vermeld]Harlingen0schipper onbekend78v
SibrenHessels koopman3-3-1655GdanskHarlingen0schipper onbekend79r
HaringhJansen Pengeschipper3-3-1655OostenHarlingenschip130130-00-0079r
HaringhJansen Pengeschipper3-3-1655HarlingenOostenschip13065-10-0079r
PitterIsbrans Harlingen3-3-1655OostenHarlingenschip7070-00-00Pauworigineel: ad idem; totaal last en veilgeld (in- en uitgaande reis) is een somma van f 225-07-0079r
PitterIsbrans Harlingen3-3-1655HarlingenOostenschip7035-00-00Pauwtotaal laste en veilgeld had moeten zijn f 225-07-00, zie inkomende reis79r
WillemBaernts schipper3-3-1655OostenHarlingenschip118118-00-00origineel: ut supra; ad idem; schip79r
WillemBaernts schipper3-3-1655HarlingenOostenschip11859-00-0079r
AggeHimmes 5-3-1655HarlingenNoorwegen079r
JanCornelis Bildtzijl5-3-1655HarlingenOldenburgschip379v
SipkeSitses 6-3-1655HarlingenNoorwegen079v
RintieRemckes Ameland6-3-1655Kleine OostHarlingenkaag279v
ClaesGosses 6-3-1655HarlingenBelt, de079v
GosseJansen Harlingen7-3-1655HarlingenOostenschip8040-00-00Fligende hartSint Jacobstraat 1179v
SioerdJansen 7-3-1655HarlingenOostenschip0Wildtschutorigineel: ad idem; hoeveelheid last v.h. schip niet ingevuld80r
HaringhDouues 7-3-1655HarlingenGdansk080r
PybeWitses schipper7-3-1655HarlingenGdanskschip9045-00-00Saijer80r
SibeAebes 7-3-1655HarlingenJutlandschip61-10-00Rommelhaven 1880r
IedeHimckes 7-3-1655HarlingenJutlandschip51-05-00origineel: naar dito80r
RindverJacobs schipper8-3-1655NoorwegenHarlingenschip9547-10-00Orangieboom80v
RindverJacobs schipper8-3-1655HarlingenNoorwegenschip9523-15-00Orangieboom80v
WitseMichiels schipperHarlingen8-3-1655NoorwegenHarlingenschip10050-00-00geen lading, geen veilgeld80v
WitseMichiels schipperHarlingen8-3-1655HarlingenNoorwegenschip10050-00-0080v
AegeHimmes 8-3-1655HarlingenNoorwegen080v
KarstKarsten 9-3-1655HarlingenKoningsbergen080v
JacobJansen 9-3-1655HarlingenKoningsbergen080v
MartenJelis 9-3-1655HarlingenGdansk081r
JanBintes schipperHarlingen9-3-1655HarlingenGdanskfluitschip8040-00-00Swarte ruijter81r
PitterMichiels 10-3-1655HarlingenNoorwegenschip102-10-0081r
Douue Douues de jonge Harlingen10-3-1655HarlingenKleine Oostsmalschip51-05-00was bij overlijden te Harlingen wijdschipper, bron: nedergerechten Harlingen, weesboek 175-folnr 1Hoogstraat 1981r
Douue Douues de jonge Harlingen10-3-1655[niet vermeld]Harlingensmalschip5het verschuldigde havengeld is nog van een vorige reis; dito DouueHoogstraat 1981r
ToemasEverts Koudum10-3-1655HarlingenNoorwegenschip11055-00-00Meerman81v
ToemasEverts Koudum10-3-1655NoorwegenHarlingenschip11027-10-00Meerman81v
HoiteHoites 10-3-1655HarlingenGroot Oosten081v
TiaerdJansen Schol10-3-1655HarlingenOosten081v
HendrickJacobs Ameland12-3-1655HarlingenGdanskschip5025-00-00Fortuijn81v
JayeHiddes Hindeloopen12-3-1655NoorwegenHarlingenfluitschip10552-10-00Klompfolio 81v-82r (record loopt door)81v
JayeHiddes Hindeloopen12-3-1655HarlingenNoordenfluitschip10526-05-00Klomp81v
AggeMinckx 12-3-1655BremenHarlingenkaag31-10-0082r
LammertReyns schipperHarlingen12-3-1655NoorwegenHarlingenschip10050-00-00Liefde82r
LammertReyns schipperHarlingen12-3-1655HarlingenNoorwegenschip10050-00-00Liefde82r
IsbransIsbrans 12-3-1655HarlingenOosten schip12562-10-00Pauw82r
TomasEverts Koudum12-3-1655HarlingenNoorwegen082v
WibrantWities Koudum13-3-1655NoorwegenHarlingenfluitschip11055-00-00Waterhondt82v
WibrantWities Koudum13-3-1655HarlingenNoorwegenfluitschip11027-10-00Waterhondt82v
Tierd Itses Hindeloopen13-3-1655HarlingenNoorwegen082v
JanJansen 13-3-1655EngelandHarlingenschip2010-00-0082v
JanJansen 13-3-1655HarlingenEngelandschip205-00-0082v
Hendrick Koelger13-3-1655HarlingenOosten083r
JanJuriens 15-3-1655HarlingenNoordenschip51-05-0083r
HayeFoeckes 15-3-1655BremenHarlingenschip42-00-00origineel: 50 smaltonnen mom (?)83r
OckeDirckx Hindeloopen16-3-1655NoorwegenHarlingenfluitschip10050-00-00Hoop83r
OckeDirckx Hindeloopen16-3-1655HarlingenNoorwegenfluitschip10025-00-00Hoop83r
JanSibouts Koudum16-3-1655HarlingenNoorwegen083v
BockeJansen 16-3-1655HarlingenEider083v
SibrenGabbes Ameland16-3-1655ElbeHarlingenschip31-10-0083v
AuckeHendrickx 16-3-1655HarlingenElbeschip41-00-0083v
Isack Kodde 19-3-1655HarlingenJutlandwijdschip61-10-0083v
AlyffPitters Koudum20-3-1655HarlingenNoorwegen084r
PitterTissen Jutland21-3-1655HarlingenJutland084r
RuyerdRienckx schipperHarlingen22-3-1655TermemelHarlingenschip7070-00-00Flasbloem84r
RuyerdRienckx schipperHarlingen22-3-1655HarlingenTermemelschip7035-00-00Flasbloem84r
JurienTuiges Harlingen22-3-1655WeserHarlingenschip284r
Jacob EssenAmeland22-3-1655ElbeHarlingenschip284v
BauckeAlberts Makkum23-3-1655HarlingenEiderschip41-00-0084v
Willem Bilton23-3-1655EngelandHarlingenschip2010-00-0084v
Willem Bilton23-3-1655HarlingenEngelandschip205-00-0084v
SioerdGerrits Blokzijl23-3-1655HarlingenRibeschip684v
GerritClaessen Blokzijl23-3-1655HarlingenRibeschip01-10-00origineel: van dito ad idem85r
Tierd Ises Hindeloopen24-3-1655HarlingenNoorwegen085r
EelckeDouues Harlingen24-3-1655HarlingenKleine Oostschip30-15-0085r
LieuckeLieuckes Hindeloopen26-3-1655NoorwegenHarlingenschip10050-00-00Roode fortuijn85r
LieuckeLieuckes Hindeloopen26-3-1655HarlingenNoorwegenschip10025-00-00Roode fortuijn85r
PitterHerres 26-3-1655HarlingenJutland085v
JanCornelis 26-3-1655HarlingenJutland085v
JanEnnes 26-3-1655DithmarschenHarlingenschip585v
ClaesPitters 27-3-1655HarlingenRibe085v
JanCornelis 28-3-1655HusumHarlingen085v
PitterGerrits 29-3-1655HarlingenOosten085v
ReinCornelis schipperHarlingen29-3-1655HarlingenOostenfluitschip13065-00-00Vergulden schol86r
JaenFeddes schipperHarlingen30-3-1655ElbeHarlingenkaag52-10-0086r
JaenFeddes schipperHarlingen30-3-1655HarlingenElbekaag51-05-0086r
OckeDirckx 30-3-1655HarlingenNoorwegen086r
Dirck Dirckx MockHarlingen30-3-1655Kleine OostHarlingenschip42-00-0086v
Dirck Dirckx MockHarlingen30-3-1655HarlingenKleine Oostschip41-00-0086v
Freerck Timmerman2-4-1655HarlingenBremen, Sticht087r
JacobCornelis 3-4-1655HojerHarlingenschip52-10-0087r
JacobCornelis 3-4-1655HarlingenHojerschip51-05-0087r
HiddeWigers Harlingen3-4-1655NoorwegenHarlingenwijdschip84-00-0087r
HiddeWigers Harlingen3-4-1655HarlingenNoorwegenwijdschip82-00-0087r
BeerntJansen Franeker3-4-1655HarlingenWesersmalschip41-00-0087r
HiddeReiners SchotmanHindeloopen4-4-1655NoorwegenHarlingenschip9045-00-00folio 87r-87v (record loopt door)87r
HiddeReiners SchotmanHindeloopen4-4-1655HarlingenNoorwegenschip9022-10-0087r
CarstenClaessen Ameland4-4-1655ElbeHarlingenschip387v
HendrickBartels Enkhuizen5-4-1655HarlingenEiderschip30-15-0087v
Simen Sloterdick6-4-1655HarlingenKoerland087v
MinneLourens 6-4-1655Harlingen[niet vermeld]088r
WibeAuckes 6-4-1655HarlingenNoordenkaag82-00-0088r
HayeHayes 6-4-1655HarlingenRiga088r
AndrisPouuels 6-4-1655HarlingenHusum088r
JochemDirckx 6-4-1655HarlingenHusum0origineel: naar dito; kalk was niet genoteerd88r
Simen Jouckes 7-4-1655RigaHarlingen088r
JacobMartens Harlingen7-4-1655HarlingenKleine Oostschip30-15-0088v
CornelisPitters Franeker7-4-1655HarlingenEmderlandschip488v
JohannisAndris 10-4-1655HarlingenGroot Oosten088v
ImeWatties IJlst10-4-1655HarlingenKleine Oostschip388v
Simen Pitters Harlingen11-4-1655HarlingenElbesmak41-00-0088v
JanMatissen Tönder11-4-1655HarlingenTönder089r
PitterIges Harlingen11-4-1655HarlingenWeserschuit30-15-0089r
Broer Rickersen11-4-1655HarlingenHusum089r
CarstenNilsen 12-4-1655HarlingenTönder089r
JensCarstes Husum12-4-1655HarlingenHusum089r
DuickeDuickes, wed Sneek12-4-1655HarlingenBremenschip61-10-0089r
JacobBauckes Harlingen13-4-1655Belt, deHarlingengaljoot1818-00-0089v
HendrickHiddes 13-4-1655HarlingenGdansk089v
FolckertFolckerts 13-4-1655HarlingenKleine Oostschip30-15-0089v
Jan SonnessenRibe14-4-1655HarlingenRibe089v
GaeleGaeles Harlingen14-4-1655HarlingenNoorwegenfluitschip12030-00-00Liefdelastgeld niet genoemd89v
PouuelsJansen Hobbekees14-4-1655HarlingenEmderland089v
PitterMinnes 14-4-1655HarlingenBelt, de090r
AggeTeeckes Ameland19-4-1655DithmarschenHarlingenschip52-10-00origineel: rixdaelder (=50 stuivers)90r
SioeertAndris 19-4-1655ElbeHarlingenkaag42-00-0090r
HansJansen Ribe19-4-1655HarlingenRibe090r
JanClaessen Harlingen20-4-1655ElbeHarlingenkaag63-00-0090r
CornelisJansen Ameland20-4-1655ElbeHarlingenkaag31-10-0090v
Douue Jansen 20-4-1655ElbeHarlingenkaag00-18-0090v
GerloffSibrens Harlingen20-4-1655HarlingenElbeschip41-00-0090v
HendrickPitters Ameland20-4-1655ElbeHarlingenkaag42-00-0090v
AndrisJohannis 22-4-1655HarlingenKoningsbergengaljoot3417-00-00Bijenkorfffolio 90v-91r (record loopt door)90v
ReintienWolters 22-4-1655HarlingenElbekaag30-15-0091r
SioerdAndris 22-4-1655HarlingenElbekaag291r
PitterNolsen 22-4-1655RibeHarlingen091r
Jelis Marschalkoopman22-4-1655HarlingenBrabant0veilgeld geind op de Berlikumermarkt dd.17 en 18 april91r
Stegenkoopman22-4-1655HarlingenBrabant0veilgeld geind op de Berlikumermarkt dd.17 en 18 april91r
HendrickJansen koopman22-4-1655HarlingenBrabant0veilgeld geind op de Berlikumermarkt dd.17 en 18 april91r
JanMontes koopman22-4-1655HarlingenBrabant0veilgeld geind op de Berlikumermarkt dd.17 en 18 april91r
Jande Veldekoopman22-4-1655HarlingenBrabant0veilgeld geind op de Berlikumermarkt dd.17 en 18 april91r
LuicasPitters koopman22-4-1655HarlingenBrabant0veilgeld geind op de Berlikumermarkt dd.17 en 18 april91r
JacobBauckes Ameland23-4-1655HarlingenBelt, degaljoot189-00-0091v
CarstPitters Harlingen23-4-1655HarlingenOost0Noorderhaven 1091v
Aert 23-4-1655[niet vermeld]Harlingen0Aert (geen patroniem) is schoenmaker van beroep91v
JanNickelsen 24-4-1655HarlingenJutlandschuit61-10-0091v
WigerTiallings 24-4-1655HarlingenOost-Friesland091v
JanCornelis 25-4-1655RibeHarlingenschuit42-00-0091v
MinckJacobs Makkum25-4-1655HarlingenEiderschip30-15-0092r
JanClaessen Harlingen26-4-1655NoorwegenHarlingenschip9045-00-0092r
JanClaessen Harlingen26-4-1655HarlingenNoorwegenschip9045-00-0092r
EygbertPitters Dokkum26-4-1655HarlingenWeserkaag392r
AuckeWabbes Franeker26-4-1655ElbeHarlingensmalschip63-00-0092r
AgeMinckes Bolsward28-4-1655HarlingenBremenschip392v
LuittienHiddes Ameland28-4-1655ElbeHarlingenkaag42-00-0092v
ReynLolckes schipperHarlingen28-4-1655NoorwegenHarlingenfluitschip10050-00-0092v
ReynLolckes schipperHarlingen28-4-1655HarlingenNoordenfluitschip10025-00-0092v
PitterTuenis Hojer28-4-1655HarlingenHojer092v
WillemBaernts 30-4-1655OostenHarlingenschip118118-00-00Swarte duijff92v
WillemBaernts 30-4-1655HarlingenOostenschip11859-00-00Swarte duijff92v
HendrickWillems Honingh30-4-1655OostenHarlingenfluitschip120120-00-00Kuervorst van Brandenburgh93r
HendrickWillems Honingh30-4-1655HarlingenOostenfluitschip12060-00-00Kuervorst van Brandenburgh93r
AlbertClaessen 1-5-1655NoorwegenHarlingen093v
TitteHoites, wed 1-5-1655HarlingenJeverland093v
JanLolles Harlingen2-5-1655NoorwegenHarlingenschip10050-00-00Vergulden Star93v
JanLolles Harlingen2-5-1655HarlingenOostenschip10050-00-00Vergulden Star93v
JanBentes Harlingen2-5-1655OostenHarlingenfluitschip8080-00-00Swarte ruijter93v
JanBentes Harlingen2-5-1655HarlingenOostenfluitschip8080-00-00Swarte ruijter93v
JanLolles 2-5-1655HarlingenOosten093v
GosseJansen Harlingen2-5-1655OostenHarlingenfluitschip8080-00-00Fligende hartSint Jacobstraat 1194r
GosseJansen Harlingen2-5-1655HarlingenOostenfluitschip8080-00-00Fligende hartSint Jacobstraat 1194r
IgeStoffels schipperHarlingen3-5-1655NoorwegenHarlingenfluitschip9045-00-00Coninck DavidHondenstraat 1094r
IgeStoffels schipperHarlingen3-5-1655HarlingenNoordenfluitschip9022-10-00Coninck DavidHondenstraat 1094r
JelleDuickes Ameland3-5-1655ElbeHarlingenschuit31-10-0094r
PitterHendrickx Ameland3-5-1655ElbeHarlingenschip42-00-0094r
Dirck Foppes Ameland3-5-1655Kleine OostHarlingenschip294v
FoppeSipkes 3-5-1655ElbeHarlingenschip394v
Pitter PiphroenHarlingen4-5-1655HarlingenNantes094v
JelteJoannis schipperHarlingen4-5-1655NoorwegenHarlingenfluitschip10050-00-00Vorst van Coerlant94v
JelteJoannis schipperHarlingen4-5-1655HarlingenNoorwegenfluitschip10025-00-00Vorst van Coerlant94v
PitterJacobs koopman4-5-1655JutlandHarlingen0betreft een reis met twee vertrekhavens94v
PitterJacobs koopman4-5-1655GdanskHarlingen0betreft een reis met twee vertrekhavens94v
Dirck RobertsschipperEngeland4-5-1655EngelandHarlingenschip1515-00-0095r
Dirck RobertsschipperEngeland4-5-1655HarlingenEngelandschip1515-00-0095r
JohannisFransen 5-5-1655HamburgHarlingenkaag31-10-0095r
Simen Jouckes 5-5-1655HamburgHarlingensmalschip42-00-00komende van dito95r
JanJelles Ameland5-5-1655HarlingenOost095r
WibeHendrickx Harlingen7-5-1655HarlingenJeverkaag20-10-0095v
JacobJansen 7-5-1655BremenHarlingenkaag21-00-0095v
LieuckeMeinerts Hindeloopen8-5-1655NoorwegenHarlingenfluitschip12562-10-00Liefde95v
LieuckeMeinerts Hindeloopen8-5-1655HarlingenOostenfluitschip12562-10-00Liefde95v
HendrickJacobs schipperAmeland8-5-1655GdanskHarlingenschip5050-00-00Fortuijn95v
HendrickJacobs schipperAmeland8-5-1655HarlingenGdanskschip5025-00-00Fortuijn95v
ClaesGosses Dokkum8-5-1655NoorwegenHarlingengaljoot105-00-0096r
ClaesGosses Dokkum8-5-1655HarlingenNoorwegengaljoot102-10-0096r
HansAndris 8-5-1655HarlingenJutland096r
Harmen Werckmeister8-5-1655HarlingenJutland0kleine en geringe koopmanschappen96r
ClaesGosses Dokkum8-5-1655HarlingenJutland096r
JensMonsen Husum8-5-1655HarlingenHusum096r
CarstPitters Harlingen8-5-1655HolsteinHarlingen0Noorderhaven 1096r
HendrickPitters Ameland8-5-1655ElbeHarlingenkaag31-10-0096v
JanClaessen GrootTerschelling8-5-1655GdanskHarlingenfluitschip120120-00-00Fortuijn96v
JanClaessen GrootTerschelling8-5-1655HarlingenGdanskfluitschip12060-00-00Fortuijn96v
Jan LettenyEngeland9-5-1655EngelandHarlingenschip168-00-0096v
Jan LettenyEngeland9-5-1655HarlingenEngelandschip164-00-00geen lading; naam ook wel geschreven als Letnij, Letny96v
JanClaessen Texel9-5-1655EiderHarlingenkaag63-00-0096v
WitseMichiels Harlingen9-5-1655NoorwegenHarlingenfluitschip10050-00-00Vergulden hin97r
WitseMichiels Harlingen9-5-1655HarlingenNoorwegenfluitschip10025-00-00Vergulden hin97r
HarmenJansen 10-5-1655HarlingenEmden097r
EdgerDouues schipperHarlingen10-5-1655HarlingenNoorwegen0Karremanstraat 2797r
WigerJacobs Leeuwarden10-5-1655HarlingenElbeschuit3origineel: Wge; geinterpreteerd als Wiger97r
FolckertFolckerts koopman11-5-1655GdanskHarlingen0geen schipper genoemd97r
MinneLourens Ameland11-5-1655BremenHarlingenschip21-00-0097r
ArienIsses Harlingen13-5-1655HarlingenAmelandschip30-15-0097v
JanHuiberts Harlingen14-5-1655GdanskHarlingenfluitschip9090-00-00Graeff Willem97v
JanHuiberts Harlingen14-5-1655HarlingenGdanskfluitschip9090-00-00Graeff Willem97v
HendrickHarmens Harlingen14-5-1655Belt, deHarlingengaljoot3geen lading, last- en veilgeld onduidelijk; schip waarschiijnlijk veel groter dan 3 last97v
HendrickHarmens Harlingen14-5-1655HarlingenGroenlandgaljoot3geen lading, last- en veilgeld onduidelijk97v
MelleMelles 14-5-1655HarlingenGroot Oosten097v
AlbertJacobs 14-5-1655HarlingenTönning097v
Marcus Block14-5-1655HarlingenTönning098r
Simen Pitters Harlingen14-5-1655HarlingenDithmarschen098r
Pitter With14-5-1655HarlingenDithmarschen098r
JanTierds Ameland15-5-1655Kleine OostHarlingenschip21-00-0098r
LammertReins schipperHarlingen15-5-1655NoorwegenHarlingenfluitschip10050-00-00Liefde98r
LammertReins schipperHarlingen15-5-1655HarlingenNoordenfluitschip10050-00-00Liefde98r
GerritJansen 16-5-1655HarlingenBremen098v
JanGosses schipperHarlingen16-5-1655NoorwegenHarlingenschip7035-00-00Fligende hardt98v
JanGosses schipperHarlingen16-5-1655HarlingenNoorwegenschip7017-10-00Fligende hardt98v
WigerTiallings Harlingen16-5-1655HarlingenOost-Frieslandkaag30-15-0098v
PitterTissen Sylt16-5-1655HarlingenSylt098v
TaedeHansen Holstein16-5-1655HarlingenHolstein098v
HansPitters 17-5-1655HarlingenHusum099r
FeddeTierds koopmanHarlingen17-5-1655BremenHarlingen099r
NicolaesMichelsen Ribe17-5-1655HarlingenRibe099r
ToenisTierds Ameland18-5-1655HarlingenAmeland099r
FeddeGerbrants 18-5-1655GdanskHarlingen099r
PitterCarsten Föhr18-5-1655HarlingenFöhr099r
TaeckeSimens Molkwerum19-5-1655NoorwegenHarlingenfluitschip10050-00-0099v
TaeckeSimens Molkwerum19-5-1655HarlingenNoorwegenfluitschip10025-00-0099v
Jan Bierman19-5-1655HarlingenElbe099v
Hendrick Bierman19-5-1655HarlingenElbe099v
Bartel Bierman19-5-1655HarlingenElbe099v
JohannisFransen 19-5-1655HarlingenHamburg099v
HerrePibes 19-5-1655HarlingenElbeschip41-00-0099v
Dirck Foppes Ameland21-5-1655ElbeHarlingenkaag2100r
Dirck Feickes Terschelling21-5-1655GdanskHarlingenfluitschip120120-00-00Keiser Augustus100r
Dirck Feickes Terschelling21-5-1655HarlingenGdanskfluitschip12060-00-00Keiser Augustus100r
JanGerrits Harlingen21-5-1655HarlingenGdansk0100r
FreerckDouues 22-5-1655HarlingenWeser0100r
IgeHinckes 22-5-1655ElbeHarlingenschip63-00-00100r
JochemAlberts Enkhuizen22-5-1655JutlandHarlingenschip42-00-00100v
FolckertFolckerts 22-5-1655HarlingenEider0100v
CornelisFreerckx 22-5-1655HarlingenTönder0100v
GeleGerbrans 22-5-1655HarlingenElbeschip4100v
OttePitters koopman (schots-)23-5-1655GdanskHarlingen0100v
Simen Foeckes Harlingen23-5-1655FrankrijkHarlingenfluitschip115115-00-00Samson100v
Simen Foeckes Harlingen23-5-1655HarlingenGdanskfluitschip115Samson101r
Pitter ReedeDithmarschen23-5-1655HarlingenDithmarschen0101r
PitterCornelis Bonckkoopman (schots-)24-5-1655GdanskHarlingen0101r
AlbertSimens 24-5-1655FrankrijkHarlingenschip110110-00-00101r
AlbertSimens 24-5-1655HarlingenGdansk0101r
Jacob Bossen24-5-1655HarlingenJutland0101r
RindverJacobs schipperHindeloopen25-5-1655NoorwegenHarlingenfluitschip9547-10-00101v
RindverJacobs schipperHindeloopen25-5-1655HarlingenNoorwegenfluitschip9523-15-00101v
WibrenWities Koudum25-5-1655NoorwegenHarlingenschip7550-00-00101v
WibrenWities Koudum25-5-1655HarlingenNoorwegenschip7525-00-00101v
HerreAriens Hindeloopen25-5-1655NoorwegenHarlingengaljoot3015-00-00101v
ReinerInses Makkum25-5-1655HarlingenElbeschip3101v
BerntJansen Franeker25-5-1655HarlingenWeser0101v
JanClaessen Harlingen29-5-1655NoorwegenHarlingenschip9045-00-00102r
JanClaessen Harlingen29-5-1655HarlingenNoorwegenschip9022-10-00102r
TettinghFongers 29-5-1655HarlingenOldenburgschip41-00-00102r
CornelisFransen Veenhuizen31-5-1655OostenHarlingenschip110110-00-00Schoenmaecker102r
CornelisFransen Veenhuizen31-5-1655HarlingenOostenschip11055-00-00Schoenmaecker102r
OtteDuickes 31-5-1655HarlingenGdansk0102r
PitterGerrits Medachtenkoopman31-5-1655Harlingen0vol/gew niet vermeld102r
Freerck BroersenOldenburg31-5-1655HarlingenOldenburg0102v
JanPitters schipperHarlingen31-5-1655NoorwegenHarlingenschip9045-00-00102v
JanPitters schipperHarlingen31-5-1655HarlingenNoorwegenschip9022-10-00102v
BaltisAlberts Makkum1-6-1655HarlingenElbekaag41-00-00103r
CornelisPitters Franeker2-6-1655WeserHarlingensmalschip42-00-00103r
BienneClaessen Koudum2-6-1655NoorwegenHarlingenschip9547-10-00103r
BienneClaessen Koudum2-6-1655HarlingenNoorwegenschip9523-15-00103r
OckeDirckx schipperHindeloopen2-6-1655NoorwegenHarlingenschip10050-00-00Hoop103r
OckeDirckx schipperHindeloopen2-6-1655HarlingenNoorwegenschip10025-00-00Hoop103r
Douue Willems Ameland2-6-1655ElbeHarlingenschip21-00-00103v
JacobIdses 2-6-1655ElbeHarlingenschip21-00-00origineel: ad idem103v
Jan DreijerEngeland2-6-1655EngelandHarlingenschip2020-00-00Vergulden paert103v
Jan DreijerEngeland2-6-1655HarlingenEngelandschip2010-00-00Vergulden paert103v
JanClaessen Groot2-6-1655[niet vermeld]Harlingen0koopman?103v
JanGerrits 2-6-1655HarlingenOosten0103v
Jan MaiorschipperEngeland2-6-1655EngelandHarlingenschip126-00-00104r
Jan MaiorschipperEngeland2-6-1655HarlingenEngelandschip123-00-00104r
HaringhEigberts Harlingen6-6-1655OostenHarlingenfluitschip7070-00-00104r
HaringhEigberts Harlingen6-6-1655HarlingenOostenfluitschip7035-00-00104r
AndrisDouues Harlingen7-6-1655HarlingenNoorwegenschip9045-00-00104r
AndrisDouues Harlingen7-6-1655HarlingenNoorwegenschip90origineel: Andris voornoemt, dus zie vorige record104r
GerritPitters schipper7-6-1655NoorwegenHarlingenschip14070-00-00Koninck Salomon2 posten van het origineel samengevoegd104v
Jan LetteniEngeland7-6-1655EngelandHarlingen168-00-00104v
Jan LetteniEngeland7-6-1655HarlingenEngeland168-00-00104v
Robert VisscherEngeland7-6-1655EngelandHarlingenschip2010-00-00104v
Robert VisscherEngeland7-6-1655HarlingenEngelandschip2010-00-00104v
RickertTiebbes Ameland8-6-1655ElbeHarlingenkaag21-00-00104v
WopkeWitses Tallum8-6-1655OostenHarlingenschip9090-00-00Saijerbetaalt voor zijn broer Pijbe Witses105r
FoppeTierckx 8-6-1655ElbeHarlingensmalschip4105r
ClaesAriens 8-6-1655[niet vermeld]Harlingen0105r
Pittert Wit8-6-1655HarlingenDithmarschen0105r
JanGerrits 8-6-1655HarlingenGdansk0105r
HayeFockes 9-6-1655HarlingenKleine Oostkaag30-15-00105v
WillemTiebbes 11-6-1655HarlingenWeser0105v
Lantsloth Winvorst11-6-1655EngelandHarlingenschip168-00-00105v
Lantsloth Winvorst11-6-1655HarlingenEngelandschip164-00-00105v
Willem Nolten11-6-1655EngelandHarlingenschip126-00-00105v
Willem Nolten11-6-1655HarlingenEngelandschip123-00-00105v
Adam Nolten11-6-1655EngelandHarlingenschip2010-00-00origineel: ut supra105v
Adam Nolten11-6-1655HarlingenEngelandschip205-00-00105v
BartelJansen 11-6-1655EngelandHarlingenschip189-00-00origineel: ut ante105v
BartelJansen 11-6-1655HarlingenEngelandschip184-10-00105v
WigerTiallings Harlingen11-6-1655HarlingenEmderland0106r
SiboutAndris 11-6-1655WeserHarlingenschip6106r
JanJansen Engeland12-6-1655EngelandHarlingenschip2010-00-00106r
JanJansen Engeland12-6-1655HarlingenEngelandschip205-00-00106r
PitterMichiels 12-6-1655HarlingenNoorwegenschip102-10-00106r
SeerpGatties Harlingen13-6-1655Kleine OostHarlingenschip63-00-00106v
SeerpGatties Harlingen13-6-1655HarlingenKleine Oostschip61-10-00106v
ReinPitters 13-6-1655BremenHarlingenschip52-10-00106v
AuckeWabbes Franeker14-6-1655ElbeHarlingenschip63-00-00106v
AuckeWabbes Franeker14-6-1655HarlingenElbeschip61-10-00106v
ReintienJacobs 14-6-1655HarlingenElbeschip30-15-00106v
Dirck Dirckx MockHarlingen15-6-1655HarlingenHamburgkaag4106v
JaenFeddes schipperHarlingen15-6-1655HarlingenHamburgkaag51-05-00107r
RinseClaessen 15-6-1655HarlingenJadeschip3107r
Simen Pitters 15-6-1655HarlingenElbesmak41-00-00107r
HendrickPitters Ameland15-6-1655Kleine OostHarlingenschip42-00-00107r
HendrickPitters 15-6-1655HarlingenWeser0107r
CornelisJansen 15-6-1655HarlingenJade0107r
Simen Claessen 15-6-1655HarlingenKleine Oost0107v
GerritJansen 15-6-1655HarlingenBremen110110-00-00107v
JohannisClaessen 15-6-1655HarlingenNoorwegenschip6107v
GeeleBuues 15-6-1655HarlingenKleine Oostschip30-15-00107v
PitterIges 15-6-1655HarlingenKleine Oostschuit30-15-00107v
GerritJansen Trinnepol16-6-1655NoorwegenHarlingenschip7035-00-00Eenhoornorigineel: Eeenhoorn108r
GerritJansen Trinnepol16-6-1655HarlingenNoorwegenschip7017-10-00Eenhoorn108r
WibeHendrickx Harlingen16-6-1655HarlingenElbekaag20-10-00108r
GosseJansen schipperHarlingen16-6-1655OostenHarlingenfluitschip8080-00-00Sint Jacobstraat 11108r
GosseJansen schipperHarlingen16-6-1655HarlingenOostenfluitschip8040-00-00Sint Jacobstraat 11108r
AuckeClaessen 16-6-1655HarlingenElbe0108r
AndrisJelles Stavoren18-6-1655Groot OostenHarlingenfluitschip140140-00-00108r
AndrisJelles Stavoren18-6-1655HarlingenGroot Oostenfluitschip14070-00-00108r
ReinLolckes schipperHarlingen18-6-1655NoorwegenHarlingenfluitschip10050-00-00108v
ReinLolckes schipperHarlingen18-6-1655HarlingenNoorwegenfluitschip10025-00-00108v
DuickeDuickes, wed Sneek18-6-1655HarlingenBremenschip51-05-00108v
JurienTuiges Harlingen19-6-1655WeserHarlingenschip42-00-00108v
JurienTuiges Harlingen19-6-1655WeserHarlingenschip42-00-00origineel: dito Jurien, noch ad idem108v
Douue Douues Harlingen19-6-1655HarlingenElbekaag30-15-00Hoogstraat 19108v
HendrickGoverts Harlingen19-6-1655HarlingenWeserschip41-00-00109r
DuickeDuickes, wed Sneek20-6-1655HarlingenBremen0109r
Robert Debithschipper20-6-1655EngelandHarlingenschip4020-00-00109r
Robert Debithschipper20-6-1655HarlingenEngelandschip4010-00-00109r
HesselPouuels Vlieland20-6-1655OostenHarlingenschip100100-00-00Vergulden pauw109r
HesselPouuels Vlieland20-6-1655HarlingenOostenschip10050-00-00Vergulden pauw109r
BockeFransen 21-6-1655HarlingenKleine Oost0109r
BartelMeinerts Bierman21-6-1655HarlingenElbe0109v
Jan Bierman21-6-1655HarlingenElbe0nae dito109v
Hendrick Bierman21-6-1655HarlingenElbe0origineel: ut supra109v
Johannis Figa21-6-1655HarlingenGroot Oosten0109v
HerrePybes 21-6-1655HarlingenElbe0109v
JentiePitters 21-6-1655HarlingenElbe0origineel: nae dito ad idem109v
EdgerDouues schipperHarlingen21-6-1655NoorwegenHarlingenschip9045-00-00Karremanstraat 27110r
EdgerDouues schipperHarlingen21-6-1655HarlingenNoorwegenschip9022-10-00Karremanstraat 27110r
SioerdHiddes Harlingen22-6-1655OostenHarlingenschip8080-00-00110r
SioerdHiddes Harlingen22-6-1655HarlingenOostenschip8040-00-00110r
EelckeBauckes schipperAmeland22-6-1655OostenHarlingenschip6060-00-00ad idem110r
EelckeBauckes schipperAmeland22-6-1655HarlingenOostenschip6030-00-00110r
AlyffSioerds Makkum23-6-1655HarlingenOostensmak4110r
SipkeSitses 23-6-1655HarlingenNoorwegen0110v
FeddrickSipkes Harlingen23-6-1655OostenHarlingenschip7070-00-00110v
FeddrickSipkes Harlingen23-6-1655HarlingenOostenschip7035-00-00110v
CornelisSimens schipperAmsterdam25-6-1655OostenHarlingenfluitschip140140-00-00Eilant vant Texel110v
CornelisSimens schipperAmsterdam25-6-1655OostenHarlingenfluitschip14070-00-00Eilant vant Texel110v
Dirck Meinerts Harlingen25-6-1655Harlingen0koopman?110v
MinneLourens Ameland26-6-1655BremenHarlingenschuit21-00-00110v
RuyerdRienckx schipperHarlingen28-6-1655OostenHarlingenschip7070-00-00Flasbloem111r
RuyerdRienckx schipperHarlingen28-6-1655HarlingenOostenschip7070-00-00Flasbloem111r
JacobMartens Harlingen28-6-1655HarlingenKleine Oostschip3111r
GerbenDouues 29-6-1655HarlingenKleine Oostschip41-00-00111r
Eelcke Wilcken29-6-1655HarlingenOldenburg0111r
Simen Willems SloterdickkoopmanHarlingen29-6-1655Harlingen0111r
ClaesPitters BoskeFraneker30-6-1655GdanskHarlingen0111v
GerritJansen 30-6-1655HarlingenNoorwegen0111v
Pitter PiphroenkoopmanHarlingen30-6-1655TermemelHarlingen0origineel: Pitter P. cum sociis111v
Pitter PiphroenkoopmanHarlingen30-6-1655TermemelHarlingen0origineel: noch weegen invoert van?dito Piphroen111v
FolckertMeinerts 1-7-1655HarlingenKleine Oostkaag2112r
PitterTiebbes Harlingen1-7-1655OostenHarlingenschip100100-00-00112r
PitterTiebbes Harlingen1-7-1655HarlingenOostenschip10050-00-00112r
HarmenSinnes 1-7-1655HarlingenBremen100100-00-00origineel: mr. Harmen Sinnes ,(zie: www.kleine krkstraat: Harmen Synes, mr scheepstimmerman en equipagemeester ,Harlingen)112r
LammertReins schipperHarlingen3-7-1655NoorwegenHarlingenschip10050-00-00Kleine Bredeplaats 17112r
LammertReins schipperHarlingen3-7-1655HarlingenNoorwegenschip10025-00-00Kleine Bredeplaats 17112r
JanGosses schipperHarlingen3-7-1655GdanskHarlingenschip7070-00-00folio 112r-112v (record loopt door); van dito ad idem112r
JanGosses schipperHarlingen3-7-1655HarlingenNoorwegenschip7017-10-00112v
JelteJohannis schipperHarlingen3-7-1655NoorwegenHarlingenfluitschip10050-00-00Vorst van Coerlantorigineel: Noordse last112v
JelteJohannis schipperHarlingen3-7-1655HarlingenNoorwegenfluitschip10025-00-00Vorst van Coerlant112v
CarstPitters Harlingen3-7-1655HarlingenOosten0Noorderhaven 10112v
TijsSaepes Ameland4-7-1655ElbeHarlingenschip31-10-00112v
IgeStoffels schipperHarlingen4-7-1655NoorwegenHarlingenschip9045-00-00Coninck DavidHondenstraat 10113r
IgeStoffels schipperHarlingen4-7-1655HarlingenNoorwegenschip9045-00-00Coninck DavidHondenstraat 10113r
DriesJansen 5-7-1655BremenHarlingenschip31-10-00113r
MierckJacobs 5-7-1655HarlingenElbesmak30-15-00113r
JanCrines 5-7-1655HarlingenElbeschip30-15-00origineel: dito ad idem113r
SibeRuyerds Bontekoe5-7-1655HarlingenKleine Oostschip0Noorderhaven 5113r
JanBintes schipperHarlingen5-7-1655GdanskHarlingenfluitschip7575-00-00113v
JanBintes schipperHarlingen5-7-1655HarlingenGdanskfluitschip7537-10-00113v
AuckeHendrickx 6-7-1655HarlingenElbesmak4113v
EvertOlpherts 6-7-1655HarlingenEmden0113v
Jan MaiorEngeland6-7-1655SchotlandHarlingenschip126-00-00113v
Jan MaiorEngeland6-7-1655HarlingenNoorwegenschip123-00-00113v
CornelisPitters Franeker6-7-1655HarlingenElbeschip41-00-00113v
HarmenSinnes Harlingen6-7-1655[niet vermeld]Harlingen0114r
HendrickJacobs schipperAmeland6-7-1655GdanskHarlingenschip5050-00-00114r
HendrickJacobs schipperAmeland6-7-1655HarlingenGdanskschip5025-00-00114r
TaeckeSitses 7-7-1655HarlingenOosten0114r
WitseMichiels Harlingen7-7-1655NoorwegenHarlingenschip10050-00-00114r
WitseMichiels Harlingen7-7-1655HarlingenNoorwegenschip10025-00-00114r
FreerckJansen Leeuwarden7-7-1655HarlingenElbeschuit30-15-00origineel: 2-00-00, is niet goed opgeteld114r
WillemTiallings 7-7-1655HarlingenAmeland0114v
WillemAlberts 7-7-1655HarlingenAmeland0origineel: nae dito ad idem114v
Simen Jacobs Doncker7-7-1655HarlingenWeserschip30-15-00114v
JanClaessen Harlingen9-7-1655NoorwegenHarlingenfluitschip9045-00-00Liefde114v
JanClaessen Harlingen9-7-1655HarlingenNoorwegenfluitschip9022-10-00Liefde114v
SierckGerbrants 9-7-1655HarlingenHamburgschip3114v
Douue Eelckes Harlingen10-7-1655HarlingenWeserschip41-00-00115r
Dirck Lammerts Harlingen10-7-1655HarlingenWeserschip41-00-00origineel: van dito ad idem115r
WitseMichiels 10-7-1655HarlingenNoorwegen0115r
Simen Claessen 10-7-1655ElbeHarlingenschip4115r
HayeFockes Ameland10-7-1655EmderlandHarlingenschip21-00-00115r
JanSimens 11-7-1655ElbeHarlingenschip2115v
Douue Gatties Bolsward12-7-1655WeserHarlingenschip31-10-00115v
Jan LettenyEngeland12-7-1655EngelandHarlingenschip168-00-00115v
Jan LettenyEngeland12-7-1655HarlingenEngelandschip164-00-00115v
FoppeFolckerts 12-7-1655GdanskHarlingen0Foppe Folckerts betaalt het veilgeld (waarschijnlijk rogge)voor zijn overleden vader Folckert Foppes115v
AuckeDouues Ameland12-7-1655ElbeHarlingenschuit21-00-00116r
PitterJacobs koopman13-7-1655GdanskHarlingen0116r
PitterJacobs koopman13-7-1655GdanskHarlingen0dito Pitter116r
HiddeRindverts Hindeloopen13-7-1655NoorwegenHarlingenschip9045-00-00116r
HiddeRindverts Hindeloopen13-7-1655HarlingenNoorwegenschip9022-10-00116r
PayeHanses 13-7-1655HarlingenJutland0116r
JanPitters 14-7-1655HarlingenHusumschip51-05-00116v
FolckertFoppes 14-7-1655HarlingenEiderkaag30-15-00116v
TaedeHansen 14-7-1655HarlingenTönderschip41-00-00116v
BauckePitters Makkum14-7-1655ElbeHarlingenschip63-00-00116v
Pitter PiphroenHarlingen14-7-1655HarlingenOosten0116v
JelteDouues Franeker14-7-1655ElbeHarlingenschip3117r
AuckeDouues Franeker14-7-1655ElbeHarlingenschip3origineel: van dito ad idem117r
Jacob Riper16-7-1655HarlingenTönning0117r
BaltisAlberts Makkum17-7-1655HarlingenEider0117r
JanPieckes 17-7-1655HarlingenBremenschip6117r
RindverJacobs 17-7-1655NoorwegenHarlingenschip9547-10-00117r
RindverJacobs 17-7-1655HarlingenNoorwegenschip9523-15-00117r
WibrantWities 17-7-1655NoorwegenHarlingenschip10050-00-00origineel: ut ante117v
WibrantWities 17-7-1655HarlingenNoorwegenschip10025-00-00117v
SibrantHessels koopman (schots-)17-7-1655GdanskHarlingen0117v
SibrantHessels koopman (schots-)17-7-1655OostenHarlingen0117v
JanEerckx 18-7-1655HarlingenNoorwegenschip123-00-00117v
Hans BenTönning18-7-1655HarlingenTönning0117v
CornelisDirckx Ameland18-7-1655OostenHarlingenschip8080-00-00117v
CornelisDirckx Ameland18-7-1655HarlingenOostenschip8040-00-00117v
AuckeIpes 19-7-1655HarlingenElbe0117v
Dirck Feickes Terschelling19-7-1655GdanskHarlingenschip120120-00-00118r
Dirck Feickes Terschelling19-7-1655HarlingenNoorwegenschip12030-00-00118r
PitterIsbrans Harlingen19-7-1655OostenHarlingenschip6060-00-00118r
PitterIsbrans Harlingen19-7-1655HarlingenOostenschip6060-00-00118r
Tierd Tierds 20-7-1655HarlingenOosten0118r
WibrenWitties 20-7-1655HarlingenNoorwegen0118r
GerckeSigers 20-7-1655HarlingenElbeschip4118r
BeerntJansen Franeker21-7-1655HarlingenWeserschip4118v
SeerpGatties 21-7-1655RibeHarlingenschip63-00-00118v
OegeJacobs Leeuwarden21-7-1655HarlingenEmdenschuit3118v
EdgerDouues schipperHarlingen7-8-1655HarlingenNoorwegenfluitschip9011-05-00Karremanstraat 27119r
WibeSaelings Hindeloopen7-8-1655NoorwegenHarlingenfluitschip9045-00-00vertrekdatum uit Noorwegen 18 Julij119v
WibeSaelings Hindeloopen7-8-1655HarlingenNoorwegenfluitschip9011-05-00119v
JanGosses schipperHarlingen7-8-1655NoorwegenHarlingenschip7035-00-00119v
JanGosses schipperHarlingen7-8-1655HarlingenNoorwegenschip708-15-00origineel: ad idem; geen lading119v
LieuueOebes Terschelling8-8-1655HarlingenKleine Oost9045-00-00119v
JanJacobs Harlingen8-8-1655HarlingenKleine Oostschip60-15-00119v
TijsJansen 9-8-1655BremenHarlingen0119v
AebePitters koopman10-8-1655BremenHarlingen0invoer had plaatsgevonden voor 7 Augustus120r
AebePitters koopman10-8-1655HolsteinHarlingen0dito coopman120r
FransPitters koopman (schots-)10-8-1655GdanskHarlingen0invoer had plaatsgevonden op 18 Julij120r
PitterJacobs koopman10-8-1655Harlingen0invoer had plaatsgevonden op 13 Julij120r
GosseJansen Harlingen10-8-1655HarlingenOostenfluitschip8020-00-00Sint Jacobstraat 11120r
CarstPitters Harlingen10-8-1655HarlingenKoningsbergen0Noorderhaven 10120v
Tierd Eelckes Ameland13-8-1655Kleine OostHarlingenschip3120v
BaeneLourens Ribe14-8-1655RibeHarlingenschip102-10-00gaende van en nae dito120v
BaeneLourens Ribe14-8-1655HarlingenRibeschip101-05-00120v
ClaesDoenis Ameland14-8-1655ElbeHarlingenschip2120v
DoenFrederickx Ameland14-8-1655ElbeHarlingen0origineel: van dito ad idem120v
JacobIsen Ameland14-8-1655ElbeHarlingenschip2121r
JelleBaarnts Ameland14-8-1655ElbeHarlingenkaag30-15-00origineel: van dito ad idem121r
Douue Gatties Bolsward14-8-1655HarlingenHamburgkaag30-07-08121r
ClaesGerrits Ameland15-8-1655ElbeHarlingenkaag2121r
GerritClaessen Ameland15-8-1655ElbeHarlingen0origineel: van dito ad idem121r
DoeckeDoeckes, [wed] Sneek15-8-1655HarlingenKleine Oost0121v
CornelisThoenis Ameland15-8-1655ElbeHarlingenschip3121v
Haye BoosenHarlingen16-8-1655HarlingenJadekaag30-07-08de 8 penningen zijn vervallen121v
SibeRuyerds BontekoeHarlingen16-8-1655HarlingenBremenschip60-15-00Noorderhaven 5121v
FoppeSipkes 16-8-1655ElbeHarlingenschip30-15-00121v
JanJellis 16-8-1655ElbeHarlingenschip30-15-00122r
EelckeCornelis Ameland17-8-1655ElbeHarlingenkaag30-15-00122r
TuenisTierds Harlingen17-8-1655Kleine OostHarlingenschip30-15-00122r
TuenisTierds Harlingen17-8-1655HarlingenKleine Oostschip30-07-08122r
AuckeDirckx Ameland17-8-1655St?rHarlingenkaag3122r
Douue Willems Ameland17-8-1655St?rHarlingenkaag2origineel: van dito122r
TiebbePitters Dreier20-8-1655EmdenHarlingen0122v
AnskeAnskes Harlingen20-8-1655[niet vermeld]Harlingen0122v
ReintienTiebbes Ameland20-8-1655OostenHarlingenschip63-00-00122v
EelckeBauckes schipperAmeland20-8-1655HarlingenGroot Oostenschip6015-00-00122v
Dirck Alberts 21-8-1655ElbeHarlingenschip4122v
HeinTiebbes koopmanHarlingen21-8-1655OostenHarlingen0origineel: de 18e & 22e Junij deses resp gedaen ergo..123r
Jurien Ketelaer21-8-1655OostenHarlingenschip4origineel: comende van dito123r
WattieLieuues Workum22-8-1655NoorwegenHarlingenfluitschip9022-10-00123r
WattieLieuues Workum22-8-1655HarlingenNoorwegenfluitschip9011-05-00123r
CornelisJansen Ameland22-8-1655ElbeHarlingenschip30-15-00123r
SierdSitses koopman22-8-1655OostenHarlingen0is in de maand Meij ingevoerd123v
EelckeBauckes schipperAmeland24-8-1655HarlingenOosten0origineel: de maets van schipper Eelcke Bauckes123v
JanFolckerts Sneek24-8-1655HarlingenBremen0123v
LammertReins schipperHarlingen24-8-1655NoorwegenHarlingen9022-10-00Kleine Bredeplaats 17123v
LammertReins schipperHarlingen24-8-1655HarlingenNoorwegen9011-05-00Kleine Bredeplaats 17123v
Simen Jouckes 25-8-1655BremenHarlingenschip5123v
JelleDoeckes Ameland25-8-1655ElbeHarlingenschip3124r
HarmenJansen Sneek25-8-1655HarlingenOldenburg0124r
Dirck SnoeckAmsterdam25-8-1655HarlingenGroot Oosten0124r
Pitter Amsterdam25-8-1655OostenHarlingenschip168-00-00geen patroniem124r
RindverJacobs schipperHarlingen27-8-1655NoorwegenHarlingenschip9523-15-00124r
RindverJacobs schipperHarlingen27-8-1655HarlingenNoorwegenschip9523-15-00124r
MelisJansen Fredrikstad27-8-1655HarlingenEider0124v
JanClaessen Harlingen28-8-1655NoorwegenHarlingenschip9022-10-00124v
JanClaessen Harlingen28-8-1655HarlingenNoorwegenschip9011-05-00124v
WillemHarmens Ameland28-8-1655HarlingenOostenscholschuit 00-05-00124v
WitseMichiels Harlingen28-8-1655NoorwegenHarlingenschip10025-00-00124v
WitseMichiels Harlingen28-8-1655HarlingenNoorwegenschip10012-10-00124v
ReinLolckes schipperHarlingen28-8-1655NoorwegenHarlingenschip10025-00-00origineel: ut ante125r
ReinLolckes schipperHarlingen28-8-1655HarlingenNoorwegenschip10025-00-00125r
FockeOenes Ameland28-8-1655ElbeHarlingenkaag2125r
Manis Jannissen29-8-1655NoorwegenHarlingenschip82-00-00125r
Manis Jannissen29-8-1655HarlingenNoorwegenschip81-00-00125r
JacobMartens Harlingen29-8-1655HarlingenOostenschip3125r
ClaesSipkes Harlingen29-8-1655WeserHarlingenschip41-00-00125v
AuckeHendrickx 30-8-1655HarlingenHamburgschip4125v
HiddeWigers Harlingen30-8-1655HarlingenStettinschip60-15-00125v
Douue Jurians Harlingen30-8-1655HarlingenElbesmalschip3125v
PitterEges 30-8-1655HarlingenElbeschip2126r
BenneGerrits Ameland30-8-1655ElbeHarlingenschip2126r
IgeStoffels schipperHarlingen30-8-1655NoorwegenHarlingenschip9022-10-00Coninck DavidHondenstraat 10126r
IgeStoffels schipperHarlingen30-8-1655HarlingenNoorwegenschip9011-05-00Coninck Davidorigineel: f 49-08-04Hondenstraat 10126r
RoelyffJacobs 31-8-1655ElbeHarlingenschip3126r
TaeckeSaepes Ameland31-8-1655ElbeHarlingenschip20-10-00126v
JelteJohannis schipperHarlingen1-9-1655NoorwegenHarlingenschip10025-00-00Vorst van Coerlant127r
JelteJohannis schipperHarlingen1-9-1655HarlingenNoorwegenschip10012-10-00Vorst van Coerlant127r
WibrenWitties Koudum1-9-1655NoorwegenHarlingenschip10025-00-00origineel: ad idem127r
WibrenWitties Koudum1-9-1655HarlingenNoorwegenschip10012-10-00127r
AndrisJansen Franeker1-9-1655BremenHarlingenschip30-15-00127r
PitterClaessen Medemblik1-9-1655HarlingenEmderlandkaag4127v
HansSioerds Makkum1-9-1655HarlingenEmderlandkaag20-05-00origineel: nae dito127v
WillemTiebbes 3-9-1655HarlingenWeserschuit30-07-08127v
RomckeLourens Ameland3-9-1655ElbeHarlingenschuit1127v
EvertAerts 4-9-1655AmelandHarlingen0origineel: een twinter merrij met een vool128r
BinckeBinckes 6-9-1655GroenlandHarlingenschip12060-00-00128r
BinckeBinckes 6-9-1655HarlingenNoorwegenschip12015-00-00128r
JanPitters Harlingen6-9-1655NoorwegenHarlingenfluitschip9022-10-00128r
JanPitters Harlingen6-9-1655HarlingenNoorwegenfluitschip9022-10-00128r
JacobBouues Ameland6-9-1655ElbeHarlingenschuit2128v
BauckeDouues Franeker7-9-1655ElbeHarlingenschuit51-05-00128v
AuckeWabbes Franeker7-9-1655ElbeHarlingenschip61-10-00origineel: van dito ad idem128v
BeerntJansen Franeker7-9-1655HarlingenElbeschip30-07-08origineel: ut supra128v
HiddeRinnerts 8-9-1655NoorwegenHarlingenschip9022-10-00129r
HiddeRinnerts 8-9-1655HarlingenNoorwegenschip9022-10-00129r
Bartholomeus Bierman8-9-1655HarlingenStör0129r
HerresPybes Makkum8-9-1655HarlingenElbeschip40-10-00129r
SteffenLieuues Makkum8-9-1655HarlingenElbeschip40-10-00origineel: van dito ad idem129r
BaggeLourens 8-9-1655HarlingenRibe0129v
AegeMinckes 8-9-1655WeserHarlingenschip20-10-00129v
HendrickGoverts Harlingen10-9-1655WeserHarlingenschip41-00-00129v
BinneFolckerts 10-9-1655ElbeHarlingenschip41-00-00129v
JanBentes Harlingen10-9-1655OostenHarlingenschip7537-10-00130r
JanBentes Harlingen10-9-1655HarlingenOostenschip7518-15-00130r
HendrickJacobs 10-9-1655OostenHarlingenschip5025-00-00origineel: ad idem130r
HendrickJacobs 10-9-1655HarlingenOostenschip5012-10-00130r
KeimpeKeimpes 11-9-1655ElbeHarlingenschip2130r
ReinCornelis 11-9-1655HarlingenOosten0130r
Hendrick Bierman11-9-1655HarlingenStör0130v
PitterCornelis Bonckkoopman11-9-1655OostenHarlingen0invoer had plaatsgevonden op 3 Julij130v
PitterCornelis Bonckkoopman11-9-1655[niet vermeld]Harlingen0dito koopman130v
ClaesGosses Dokkum11-9-1655OostenHarlingenschip0130v
GattieGerbens 12-9-1655GdanskHarlingen0Noorderhaven 80130v
FredrickJansen Harlingen13-9-1655HarlingenHamburgschuit30-07-08131r
WibeEigberts schipperHarlingen13-9-1655OostenHarlingenschip7537-10-00131r
WibeEigberts schipperHarlingen13-9-1655HarlingenOostenschip7519-00-00131r
IpeHansen 14-9-1655OostenHarlingenschip5131r
CornelisJolties schipperMolkwerum14-9-1655GroenlandHarlingenschip078-02-08geen lading: is zowel in- als uitgaand lastgeld131r
CornelisJolties schipperMolkwerum14-9-1655HarlingenNoorwegenschip078-02-08131r
HendrickTeckes Harlingen15-9-1655IJslandHarlingenschip105-00-00131v
HendrickTeckes Harlingen15-9-1655HarlingenBordeauxschip105-00-00origineel: Bordeus=Bordeaux131v
JaenFeddes Harlingen17-9-1655[niet vermeld]Harlingen0131v
JaenFeddes schipperHarlingen17-9-1655HarlingenOostkaag50-12-08131v
HendrickGowerts 17-9-1655HarlingenWeserschip4131v
Dirck Dirckx MockHarlingen17-9-1655Kleine OostHarlingenkaag41-00-00132r
Dirck Dirckx MockHarlingen17-9-1655HarlingenOostenkaag4132r
PitterIsbrans 18-9-1655HarlingenDenemarken0132r
SipkeHilckes Hindeloopen18-9-1655GroenlandHarlingenschip14070-00-00132r
SipkeHilckes Hindeloopen18-9-1655HarlingenNoorwegenschip14017-10-00132r
MeinertHarmens 18-9-1655HarlingenWeser0132v
Simen Doncker18-9-1655HarlingenWeserschip4origineel: nae dito132v
HeinRienckx schipperHarlingen18-9-1655NoorwegenHarlingenschip12030-00-00132v
HeinRienckx schipperHarlingen18-9-1655HarlingenNoorwegenschip12030-00-00132v
Dirck Fonck18-9-1655HarlingenNoorden0132v
LieuueObbes Terschelling19-9-1655JutlandHarlingenkaag3132v
JanReins Makkum19-9-1655HarlingenHusum0133r
FreerckJacobs Harlingen19-9-1655HarlingenNoorwegen0133r
GaeleGaeles Harlingen20-9-1655[niet vermeld]Harlingen0133r
JanHerres koopman22-9-1655GdanskHarlingen0invoer had plaatsgevonden op 1 Julij133r
SickeScheltes 24-9-1655WeserHarlingenkaag4133v
JanAerns Enkhuizen24-9-1655ElbeHarlingenschip61-10-00133v
JanGosses schipperHarlingen26-9-1655NoorwegenHarlingenschip7017-10-00origineel: Noordse last133v
JanGosses schipperHarlingen26-9-1655HarlingenBelt, deschip7017-10-00133v
PouuelsJansen Wiltsangh27-9-1655HarlingenOosten0zie AlleFriezen; komt van Flensburg, is gehuwd in Harlingen133v
Pytter PiphroenHarlingen27-9-1655HarlingenRochelle, la0origineel: Rosiel134r
RuyerdRienckx schipperHarlingen27-9-1655HarlingenTermemel0134r
SibrenClaessen 27-9-1655BremenHarlingensmak51-05-00134r
Pytter PiphroenHarlingen27-9-1655[niet vermeld]Harlingen0134r
JelteDouues Franeker28-9-1655ElbeHarlingensmak41-00-00134v
HobbePitters Makkum28-9-1655HarlingenNoordenkaag2origineel: hoepen134v
de Vries (wed van)28-9-1655HarlingenOosten0mogelijk de weduwe van old burgemeester Hans Harmen de Vries (koopman)134v
AegeTeeckes Ameland29-9-1655Kleine OostHarlingensmak51-05-00134v
SybeLenerts Ameland29-9-1655OostenHarlingenschip03-00-00origineel: van dito135r
SybeLenerts Ameland29-9-1655HarlingenOostenschip01-15-00135r
AerntLolles 29-9-1655OostenHarlingenschip03-00-00origineel: ad idem135r
AerntLolles 29-9-1655HarlingenOostenschip01-15-00135r
ReintienTicksen [Tiebbes?] 29-9-1655Kleine OostHarlingenschip03-15-00origineel: van dito (?)135r
JanJacobs 29-9-1655Kleine OostHarlingensmak61-10-00origineel: van dito (?)135r
RinseJeltes Harlingen29-9-1655HarlingenOosten0135r
JacobBauckes Ameland29-9-1655OostenHarlingenschip189-00-00135v
JacobBauckes Ameland29-9-1655HarlingenOostenschip184-10-00135v
Claes Sanstra1-10-1655HarlingenFrankrijk0136r
CornelisMartens Ameland3-10-1655ElbeHarlingenpink0136r
OttePitters koopman3-10-16550136r
RuierdRuyerds Harlingen3-10-1655HarlingenBremenschuit30-07-08136r
AnneBroers Molkwerum3-10-1655GroenlandHarlingenschip140invoerheffing is al betaald in Makkum; lading ook niet genoemd136v
AnneBroers Molkwerum3-10-1655HarlingenNoorwegenschip14017-10-00136v
Dirck Jansen Steenwijk3-10-1655HarlingenEmdenschip2136v
IgeHarings Harlingen3-10-1655HarlingenFrankrijkschip4010-00-00136v
JasperJaspers 4-10-1655RibeHarlingen0136v
JanGeerts Harlingen4-10-1655HarlingenOosten0137r
BinneGerrits Ameland5-10-1655EmderlandHarlingenschuit20-10-00137r
JanClaessen Harlingen6-10-1655NoorwegenHarlingenschip9022-10-00137r
JanClaessen Harlingen6-10-1655HarlingenNoorwegenschip9011-05-00137r
AedeGerrits Ameland6-10-1655ElbeHarlingenschip2137r
JanJacobs Harlingen6-10-1655HarlingenNoordenschuit30-07-08137v
SioerdWibes 6-10-1655BremenHarlingensmak5137v
KarstPitters Harlingen6-10-1655OostenHarlingen0origineel: op vol directie gedaenNoorderhaven 10137v
EdgerDouues schipperHarlingen8-10-1655NoorwegenHarlingenschip9022-10-00Karremanstraat 27137v
EdgerDouues schipperHarlingen8-10-1655HarlingenNoorwegenschip9011-05-00Karremanstraat 27137v
CornelisMeinerts 8-10-1655HarlingenOosten0137v
CornelisCornelis Texel9-10-1655OostenHarlingenkaag4138r
CornelisGerrits Texel9-10-1655OostenHarlingen0origineel: van dito ad idem138r
ReinPitters 11-10-1655BremenHarlingenschip51-05-00138r
TierckHiddes schipperHarlingen11-10-1655HarlingenPortugalfluitschip14035-00-00Judichgeen lading; andere bronnen vermelden schip van Tjerk Hiddes de Vries genaamd Judith138r
PitterCornelis Bonckkoopman (schots-)11-10-1655Harlingen0betaalt het restje invoerheffing van 11 September138v
SibrantClaessen Jonas12-10-1655HarlingenHamburgschip50-12-08138v
AeteGerrits Ameland12-10-1655HarlingenElbeschip1138v
Douue Hilckes Harlingen12-10-1655HarlingenWeserschuit40-10-00138v
Douue Douues Harlingen12-10-1655St?rHarlingen0Hoogstraat 19139r
Dirck Meinerts Harlingen12-10-1655HarlingenWeserschip3origineel: van dito139r
WattieTaeckes Ameland13-10-1655OostenHarlingenschip3139r
LuitienHiddes Ameland13-10-1655OostenHarlingen00-15-00ad idem139r
HansLourens 13-10-1655HarlingenFredrikstad0139v
RuyerdFolckerts Makkum13-10-1655HarlingenEiderschip60-15-00139v
FeddeTierds koopmanHarlingen13-10-1655Harlingen0origineel: 800 gld aen e?veels gaern139v
Haitse Jansen 13-10-1655HojerHarlingenschip41-00-00139v
AnneAndris Harlingen13-10-1655[niet vermeld]Harlingensmalschip61-10-00139v
AnneAndris Harlingen13-10-1655Harlingensmalschip60-15-00geen lading; bestemming onbekend139v
AlbertSibes GroenHarlingen15-10-1655OostenHarlingensmalschip6140r
AndrisAndris Ameland16-10-1655DithmarschenHarlingenkaag30-15-00140r
AlbertSibes GroenHarlingen16-10-1655HarlingenBremensmalschip6140r
SixtusLubberti 16-10-1655FrankrijkHarlingen0origineel: cum sociis; betreft verschuldigd veilgeld van 7 December 1654140r
CornelisTimens Ameland17-10-1655ElbeHarlingenschip20-10-00140v
SixtusLubberti 17-10-1655NoorwegenHarlingen0invoer van April 1654140v
Dirck Hansen 17-10-1655HarlingenKleine Oostschip20-05-00140v
PitterAriens 18-10-1655HarlingenNoorden0140v
FreerckJacobs Hingst18-10-1655GdanskHarlingen0140v
Simen Jouckes 18-10-1655BremenHarlingensmak51-05-00141r
ClaesGerrits Ameland18-10-1655ElbeHarlingenscholschuit 2141r
HeinGerrits 19-10-1655HarlingenEmden0141r
CornelisToenissen Ameland20-10-1655HarlingenElbeschip20-05-00141r
WigerTiallings 20-10-1655HarlingenWeser0141v
JetseJacobs Doncker20-10-1655HarlingenPortugalfluitschip14035-00-00141v
WibrantHarckes Enkhuizen20-10-1655ElbeHarlingenschip30-15-00141v
JanIsbrants Huisduinen20-10-1655HarlingenFrankrijkgaljoot4010-00-00141v
OtteHendrickx Amsterdam23-10-1655NoordenHarlingenschip20-10-00141v
JacobBuues schipperAmeland23-10-1655EiderHarlingensnipschuit2142r
SierckAndris 24-10-1655HarlingenOldenburgschuit2142r
WibrantMartens Slinger25-10-1655HarlingenNoorwegen0142r
JochemJuckes Ameland26-10-1655OostenHarlingenschip20-10-00patroniem is: Juckes of Juockes142r
ReintienRomckes Ameland27-10-1655OostenHarlingenschip20-10-00142v
PouuelsJansen 27-10-1655HarlingenEider0origineel: 400 rusten sipels142v
PitterUlckes Hindeloopen29-10-1655NoorwegenHarlingen0Pitter Ulckes was gestrand bij Makkum en betaalt nog voor zijn geborgen last 16 gld142v
ClaesGosses Dokkum29-10-1655Kleine OostHarlingenschip102-10-00142v
ClaesGosses Dokkum29-10-1655HarlingenKleine Oostschip101-05-00142v
SaeckeHarmens 30-10-1655HarlingenLissabon0143r
AuckeClaessen 1-11-1655HarlingenElbeschuit30-07-08143v
JanClaessen Texel6-11-1655St?rHarlingen0143v
Thoenis LangeLeeuwarden7-11-1655BremenHarlingen0143v
PitterClaessen Noes7-11-1655HarlingenRouenboeier307-10-00143v
Dirck Janckes Ogh, het8-11-1655ElbeHarlingenkaag3het Ogh = Schiermonnikoog?144r
RoeliffsJacobs Ameland9-11-1655ElbeHarlingenkaag30-15-00144r
RomckeLourens 9-11-1655ElbeHarlingenschuit10-05-00origineel: van dito144r
WigerSibes Harlingen9-11-1655ElbeHarlingenkaag41-00-00144r
Tierd Eelckes Ameland9-11-1655ElbeHarlingenkaag3144v
AnnePitters Ameland12-11-1655ElbeHarlingenvisschip84-00-00144v
JanPittersde Boij14-11-1655HarlingenRouen0144v
PierGatses Ameland14-11-1655EmderlandHarlingenschuit20-10-00144v
TijsAbbes Ameland14-11-1655Kleine OostHarlingenkaag4145r
ToenisTierds 14-11-1655JadeHarlingenschuit30-15-00145r
AgeMinckes Ameland14-11-1655[niet vermeld]Harlingen0145r
JeppeSaepes Ameland14-11-1655JadeHarlingenschuit1origineel: van dito145r
Hendrick Bierman14-11-1655HarlingenStör0145r
Jan Bierman16-11-1655HarlingenStör0145v
EvertLubberts Hoorn16-11-1655DelfzijlHarlingen0145v
ClaesGerrits Ameland19-11-1655HarlingenAmeland0origineel: van Amelant nae dito145v
SybeLenerts Ameland20-11-1655OostenHarlingengaljoot105-00-00145v
SybeLenerts Ameland20-11-1655HarlingenOostengaljoot105-00-00145v
Douue Jansen Ameland20-11-1655Kleine OostHarlingenkaag30-15-00146r
CornelisMeinerts 23-11-1655Kleine OostHarlingenkaag51-05-00origineel: van dito146r
JacobGeerts 23-11-1655ElbeHarlingenkaag30-15-00146r
SaskerJacobs 23-11-1655ElbeHarlingenkaag30-15-00origineel: ut supra146r
AertLolles Ameland27-11-1655OostenHarlingengaljoot84-00-00146v
PitterCornelis commandeur27-11-1655GroenlandHarlingen0146v
WitseMichiels Harlingen27-11-1655NoorwegenHarlingenschip10025-00-00146v
JacobBauckes 29-11-1655Belt, deHarlingenschip168-00-00146v
GerbenGerrits commandeurHarlingen30-11-1655GroenlandHarlingen0147r
SibrenEnties 1-12-1655ElbeHarlingenschip2vermelde datuim: 31 november[!]147r
CarstienClaeses Ameland1-12-1655ElbeHarlingenschip3origineel: ad idem; datum zie vorig record147r
WibrenHilckes Workum3-12-1655BremenHarlingenschuitje (dam-)20-10-00147v
MeinertMelissen 4-12-1655ElbeHarlingenkaag30-15-00147v
Pitter SplithLonden4-12-1655NoorwegenHarlingenschip25-00-00schip waarschijnlijk 20 last, gezien de lading en het lastgeld147v
FeddeTierds koopmanHarlingen6-12-1655OostenHarlingen0147v
WibeHendrickx Harlingen7-12-1655EmderlandHarlingenschip20-10-00folio 147v-148r (record loopt door)147v
RuyerdJacobs Makkum8-12-1655ElbeHarlingenschip41-00-00origineel: 8 last gerst doch daaronder 3 last verdronckene148r
SibrantHessels Harlingen13-12-1655[niet vermeld]Harlingen0148r
SierdSitses 14-12-1655OostenHarlingen0148r
ClaesAriens koopman (schots-)Harlingen15-12-1655GdanskHarlingen0op volle directie gedaan148v
ClaesAriens koopman (schots-)Harlingen15-12-1655GdanskHarlingen0origineel: dito Claes voorschreven noch?.148v
AlbertSibes Groen15-12-1655BremenHarlingenschip61-10-00148v
JanFoppes Harlingen15-12-1655BremenHarlingen0origineel: Jan Foppes duer Sibout Adris ; resp. koopman en schipper ?148v
HendrickJacobs Ameland16-12-1655OostenHarlingen0149r