Harlingen, bekende Harlingers

Hebt U zich wel eens afgevraagd naar wie een bepaalde straat is genoemd? Van de staatslieden en de leden van het koninklijk huis weet U het wel, maar al die anderen? Meestal gaat het om in Harlingen geboren of opgegroeide personen die vanwege hun prestaties of moed geeërd zijn met een vernoeming. Maar er zijn ook voldoende Harlingers die nog niet vernoemd zijn!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:14A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  naam   info
Adam, Wybe een bekende Harlinger
Harlingen 1584? - 1652
Bouwde in 1644 te Danzig de eerste kabelbaan, een voorloper van de tegenwoordige skilift. Hij werd gebruikt om aarde te vervoeren om de stadswal te verstevigen en het gebruikte touw had een lengte van meer dan 200 m. De installatie steunde op houten palen en had rond de 20 manden om de aarde in te vervoeren.
Hij was in ieder geval in 1611 al in Danzig en heeft daar o.a. een korenmolen gebouwd, het waterleidingnet uitgebreid en een soort ijsbreker gemaakt die in de nabijgelegen rivier gebruikt kon worden.

afbeelding
Asperen, Piet Hein van een bekende Harlinger kunstschilder
Harlingen 8 feb 1895 - 1969
zie deze tekst
Assen, Cornelis Jacobus van advocaat
Harlingen 25 aug 1788 - Velp 13 sep 1859
zie deze tekst
en deze tekst
Backer, Jacob Adriaansz. kunstschilder
Harlingen 1608 - Amsterdam 17 aug 1651
zie deze tekst
Backer, Jan Aukes koopman
zie deze tekst
en deze tekst
afbeelding
Baur, Nicolaas kunstschilder
Harlingen 1767 - Harlingen 1820
Aanvankelijk behangschilder, later ontwikkelde hij zich tot schilder van stadsgezichten en marines.
Beuker, Klaas onderwijzer, leraar, lid Tweede Kamer 1972-1977
Harlingen, 21 aug 1924 - Hoogwoud, 9 okt 2000
zie deze tekst
Beuningen, Willem van predikant
Harlingen 2 nov 1811 - Utrecht 13 okt 1899
zie deze tekst
en deze tekst
Blijstra, Reinder journalist
Harlingen 29 aug 1901 - Amsterdam 10 jul 1975
ps.: R. van Harlingen
zie deze tekst
en deze tekst
Blom, Jan Gelinde van notaris
Harlingen 2 jan 1796 - Drachten 29 apr 1871
zie deze tekst
Boer, Francijntje de dienstbode
Harlingen 18 okt 1784 - Heerenveen 7 mrt 1852
Zij schreef:
Dichtproeven, Haarlem 1815
Nieuwe Dichtproeven, Haarlem 1821
Gedichtjes voor kinderen, Amsterdam 1822, 7e druk, Schoonhoven 1860
Gedichtjes voor behoeftige kinderen, Amsterdam 1823
Laat ons leven tot elkanders nut en genoegen, Nederlandsche verhalen en eenige nieuwe dichtproeven, Leiden 1850.
(Friesche Volksalmanak 1864).
zie deze tekst
Bosboom-toussaint, Anna Louisa Geertruida een bekende Harlinger schrijfster
Alkmaar 1812 - Alkmaar 1886
Bracht haar jeugdjaren door in Harlingen. Huwde in 1851 de kunstschilder Johannes Bosboom. Schreef korte verhalen, historische romans, waaronder Het Huis Lauernesse.
zie deze tekst
Buitenrust hettema, Foeke nederlands en fries taalkundige
Harlingen 6 jun 1862 - Zwolle 5 okt 1922
zie deze tekst
en deze tekst
afbeelding
Cardinael, Sybrandt Hansz rekenmeester

afbeelding
Cool pzn., Gerrit predikant
Harlingen 31 mei 1840 -
zie deze tekst
en deze tekst
Cornelius, Andreas organist, geschiedschrijver
staveren - harlingen 1589
zie deze tekst
en deze tekst
Deketh, Albartus ambtenaar bij 's lands in- en uitgaande rechten
Harlingen 4 okt 1796 - Den Haag 3 jun 1857
zie deze tekst
en deze tekst
Duiden, Roelof van pasteibakker
Onder de stadsberoemdheden telde Harlingen in 't begin der 18e eeuw zijn papierke-knipper, den pasteibakker Roelof van Duiden. Van hem is o.a. bekend een uit papier gesneden schilderij in zwarte lijst achter glas, coorstellende in miniatuur prins Johan Willem Friso, door verschillende attributen omgeven, waaronder in sierlijk uit papier gesneden woorden:

"Joh. Will. Friso, prince van Oranien en Nassau.
Dit verbeeldt die dappere vorst uit Nassaus bloet gesproten,
Der Friesen toevlucht, en de hoop der bondgenooten,
Vraagt gy na sijnen moed en groote krijgsbedryven,
Treck maer na Bergen toe, dat sal het u beschryven.
R. v. Duiden, 1709"

In April 1710 werd dit schilderij in een koffiehuis te Franeker verloot voor 33 Gulden; waar "de Mennoniete vrouw van den maker sprak van groote presenten van groote heeren voor haar mans arbeid".

Bron: Leeuwarder Courant 26-01-1935
Duijvendak, Jan Julius Lodewijk sinoloog
Harlingen 28 jun 1889 - Leiden 9 jul 1954
zie deze tekst
Feddes, Petrus kunstschilder
Harlingen 1586 - Leeuwarden(?) 1623(?)
Een akte van 13-10-1618 in een hypotheekboek van Leeuwarden vermeldt 'Pieter Feddisz Harlingensis , burger en schilder, en Lijencken Hania, echtelieden'.
Een akte van 28-06-1623 in een hypotheekboek van Leeuwarden verrmeldt: 'Lijuck Hannia, weduwe van wijlen Pieter Harlingensis, in levene schilder, binnen Leuwarden'.
Fontein, Pieter doopsgezind predikant
Harlingen 1708 - Amsterdam 8 aug 1788, predikant te rotterdam 1732 en amsterdam 1739
Fontein dirksz., Frederik koopman, schrijver
harlingen 31 dec 1777 - 28 feb 1843
zie deze tekst
Frisius (de vries), Simon (wynhoutsz.) graveur, koopman
Harlingen ca. 1580 - Den Haag 1629
zie deze tekst
Graaf, Lieuwe Willemsz (de) een bekende Harlinger zeeman, wiskundige en doopsgezind predikant
Harlingen 1652 - ? 1704
zie deze tekst
Gratama, Seerp een bekende Harlinger advocaat Hof van Friesland, koopman en burgerkapitein te Harlingen, hoogleraar rechtswetenschap te Harderwijk (1797), hoogleraar natuurrecht, staatsrecht, volkenrecht en romeins recht aan de universiteit van Groningen van 1801-1837, letterkundige
Harlingen 17 okt 1757 - Groningen 19 sep 1837
zie deze tekst
Idsinga, Saco Harmen van raadsheer in het hof van friesland
Harlingen 10 feb 1714 - 1779
zie deze tekst
Jansen, Willem George Frederik (willem) een bekende Harlinger kunstschilder
Harlingen 1871 - Blaricum 1949
Ging naar de Ambachtsschool in Arnhem. Kwam als 17-jarige in de werkplaatsen van de Spoorwegen te Tilburg, later op de werf Conrad in Haarlem. Werd leerling van de Kunstnijverheidschool te Haarlem, werkte als decoratieschilder o.a. in 's-Hertogenbosch, Leeuwarden en Maastricht. Werkte in de aardewerkindustrie te Gouda en te Amsterdam. Schilderde o.a. het diorama in Artis, van 28 bij 9 meter, waar hij 2 jaar aan werkte.
Jelgersma, Tako een bekende Harlinger kunstschilder
Harlingen 24 okt 1702 - ? 1795
Kamminga, Simon kunstschilder
Harlingen 22 feb 1895 -
zie deze tekst
Knappert, Laurentius predikant en hoogleraar
Harlingen 7 jul 1863 - Oegstgeest 4 jun 1943
zie deze tekst
en deze tekst
Loon, Folkert Nicolaas van scheepsbouw- en werktuigkundige
Harlingen 6 sep 1775 - 13 dec 1840
zie deze tekst
Metzlar, Johan Jacob predikant
Harlingen 5 sep 1803 - Deventer 22 jan 1867
zie deze tekst
en deze tekst
Middagten, Christoffel een bekende Harlinger kapitein, schout bij nacht, kaartmaker
Sexbierum? 1659 - Harlingen 1723
Aanvankelijk matroos ter Groenlandsvisserij.
Begon in 1690 als kapitein voor de Admiraliteit van Friesland, neemt in 1692 deel aan de Slag bij Le Hoque met zijn schip de 'Ernst Casimir'.
Wordt in 1705 bevorderd tot Schout bij Nacht.
Miedema, Rein kunstschilder
Harlingen 1835 - Rotterdam 1912.
Werkte tot 1861 in Harlingen, daarna in Rotterdam.
Nieuwenhuis, Tjerk hoogleraar aan het doopsgezind seminarium te Amsterdam, godgeleerdheid, wijsbegeerte en natuurkunde
Harlingen 5 nov 1708 - Amsterdam 9 aug 1759
Oosterbaan, Hero hoogleraar aan het doopsgezind seminarium te Amsterdam
Harlingen 3 jan 1736 - ? 18 sep 1807
Oswald, Gerben verzetsstrijder
zie deze tekst
Reynders, Pieter
Harlingen 1770? - Amsterdam
zie deze tekst
Ringers, Wiete predikant
Harlingen 22 jan 1660 - Ried 23 feb 1725
zie deze tekst
Scheltema, Taco een bekende Harlinger portret- en landschapsschilder
Harlingen 16 aug 1760 - 7 sep 1837
Schuil, Gerrit verzetsstrijder
zie deze tekst
Schuil, Jouke Broer een bekende Harlinger schrijver
Franeker 20 mrt 1875 - Haarlem 24 okt 1960
zie deze tekst
Schuil, Martinus een bekende Harlinger musicus
Harlingen 26 apr 1842 - Drachten 22 mrt 1899
Studeerde aan het Conservatorium te Brussel. Speelde daar als violist in het orkest van het Theatre de la Monnaie. Vestigde zich na zijn studie in Franeker als muziekleraar. Verhuisde enige jaren later naar Harlingen. Richtte daar de zangvereniging Euterpe op. Was dirigent van de Schutterij-muziek en dirigeerde na de opheffing van de Schutterij het toen opgerichte Stedelijk MUziekkorps. Was organist in de Doopsgezinde kerk. Componeerde een aantal operettes, waarvoor hij zelf ook de tekst schreef, waaronder Franchemont de Marskramer en De Woudkoningin. Componeerde een Kerstcantate en de cantate Neerlands Bodem ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Sibersma, Hero godgeleerde
Harlingen 20 mei 1644 - Amsterdam 4 apr 1728
zie deze tekst
Stellingwerf, Auke een bekende Harlinger luitenant-admiraal
1635 - gesneuveld op zee 1665
Voer voor de Admiraliteit van Friesland.
Voert het bevel over de 'Prinses Albertina'met 130 man tijdens de Slag in de Sont op 8 nov 1658, de 'Zevenwolden' met 253 man tijdens de Slag bij Lowestoft op 13 juni 1665, waarbij hij sneuvelt.
Stijl, Simon een bekende Harlinger medicus, schrijver, politicus
Harlingen 25 feb 1731 - Harlingen 31 mei 1804
Begon als twaalfjarige zijn studie aan de Hogeschool te Franeker. Promoveerde in 1754 tot Doctor in de geneeskunde. Vestigde zich in Harlingen als geneesheer. Schreef verzen, dichtte toneelspelen, schreef De opkomst en bloei der Verenigde Nederlanden. Werd in 1795 lid van de Nationale Vergadering en werkte als zodanig mee aan de samenstelling van de nieuwe Staatsregeling voor de Bataafse Republiek.
zie deze tekst
Stinstra, Johannes doopsgezind leeraar
Harlingen 10 aug 1708 - Harlingen 8 jan 1790
zie deze tekst
Veen, Albert Jan van der predikant, schrijver
Harlingen 1785 - Hoogeveen 14 aug 1843
zie deze tekst
Vestdijk, Simon een bekende Harlinger schrijver
Harlingen 17 okt 1898 - Utrecht 23 mrt 1971
zie deze tekst
en deze tekst
Vliet, Willem Van Der leraar, schilder, etser en tekenaar
Harlingen 1856 - Den Haag 1924
Woonde en werkte in Harlingen tot 1882.
Voorda, Jacobus hoogleraar aan de Universiteit te Franeker en Utrecht
Harlingen 17 jan 1698 - 20 jun 1768
Vos, Adriaan Gerard de apotheker, handelsreiziger, koopman in wijnen en steenkolen
Harlingen 30 mei 1811 -
zie deze tekst
Vries, Marten Gerritsz. de VOC-commandeur
Harlingen (?) 18 feb 1589 (?) - op zee (?) dec 1647 (?)
zie deze tekst
en deze tekst
Vries, Tjerk Hiddesz de een bekende Harlinger luitenant-admiraal
Sexbierum 6 aug 1622 - Vlissingen 6 aug 1666
Voer voor de Admiraliteit van Friesland.
Voert het bevel over de Judith tijdens de Slag in de Sont op 8 nov 1658, 'd'Elf Steden' met 253 man tijdens de Slag bij Lowestoft op 13 juni 1665, de 'Groot Frisia' met 340 man tijdens de Vierdaagse Zeeslag van 11-14 juni 1666 en over hetzelfde schip tijdens de Tweedaagse Zeeslag op 4 en 5 augustus 1666, waarbij hij zeer zwaar gewond raakt. Hij overlijdt korte tijd later te Vlissingen en wordt in Harlingen begraven.
Weersma, Melle musicus en componist
Harlingen 22 jan 1908 - Putten (Gld) 14 sep 1988
zie deze tekst
Wilkeshuis, Cornelis (cees) uitgever, boekhandelaar, schrijver
Harlingen 9 dec 1896 - Deventer 10 apr1982
zie deze tekst
Witte, Herman Bernard Jan een bekende Harlinger minister en burgemeester
Harlingen 18 aug 1909 - Eindhoven 30 mei 1973
zie deze tekst
en deze tekst
Zwerver, Jan kunstschilder
Harlingen 1907 -