Harlingen, reëelkohier 1726 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892)

Harlingen, reëelkohier 1726 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1726. Van elk pand zijn 'eigenaers' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zestien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '6e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Qohier van de reêle goedschattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen en desselffs Jurisdictie, gemaekt en gerenoveert bij de Magistraat van voor. Stede, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed. Mog. Heeren Staten van Friesland, de dato den 27 April 1726, en sulks voor den jare van Meij 1726 tot May 1727.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-14 20:48:17

kwartier  1  2  3  4  5  6  7  8  

pandgeschat adres soort o/gvoornaam patroniem familienaamhuurwaardegrondpachtaanslag
1-001Noorderhoofd 1soort onroerend goedlijnbaan    
1-001Noorderhoofd 1eigenaar Tiaerd Gerbens    
1-001Noorderhoofd 1gebruiker Tiaerd Gerbens    
1-001Noorderhoofd 1huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑03‑00 cg
1-002Noorderhaven 5soort onroerend goedhuis    
1-002Noorderhaven 5eigenaar Jurjen Clasens    
1-002Noorderhaven 5gebruiker Jurjen Clasens    
1-002Noorderhaven 5huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
1-003Noorderhaven 7soort onroerend goedhuis    
1-003Noorderhaven 7eigenaar Eybert Harings    
1-003Noorderhaven 7gebruiker Freerk Sybrens    
1-003Noorderhaven 7huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑00 cg
1-004Noorderhaven 9soort onroerend goedhuis    
1-004Noorderhaven 9eigenaar Reiner Tjeerds    
1-004Noorderhaven 9gebruiker Jan Douwes    
1-004Noorderhaven 9huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
1-005Noorderhaven 11soort onroerend goedhuis    
1-005Noorderhaven 11eigenaar Ceimpe Jarigs    
1-005Noorderhaven 11gebruiker Melle Ynses    
1-005Noorderhaven 11huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
1-006Noorderhaven 13soort onroerend goedhuis    
1-006Noorderhaven 13eigenaar wed. Ruird Sybes    
1-006Noorderhaven 13gebruiker Ruird Sybes    
1-006Noorderhaven 13huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
1-007Noorderhaven 15soort onroerend goedhuis    
1-007Noorderhaven 15eigenaar Wybe Feddes    
1-007Noorderhaven 15gebruiker Wybe Feddes    
1-007Noorderhaven 15huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑06‑00 cg
1-008Noorderhaven 17soort onroerend goedhuis    
1-008Noorderhaven 17eigenaar Jan Minnes    
1-008Noorderhaven 17gebruiker     
1-008Noorderhaven 17opmerking pro deo begeerd
1-009Noorderhaven 19soort onroerend goedhuis    
1-009Noorderhaven 19eigenaar Jan Aukes    
1-009Noorderhaven 19gebruiker Jacob Douwes cum soc.   
1-009Noorderhaven 19huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
1-010Noorderhaven 21soort onroerend goedhuis    
1-010Noorderhaven 21eigenaar Reyer Arjens Mahu    
1-010Noorderhaven 21gebruiker Reyer Arjens Mahu    
1-010Noorderhaven 21huurwaarde en aanslag  39‑00‑00 cg 06‑10‑00 cg
1-011Noorderhaven 23soort onroerend goedhuis    
1-011Noorderhaven 23eigenaar Jan Aukes    
1-011Noorderhaven 23gebruiker Jan Aukes    
1-011Noorderhaven 23huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑00‑00 cg
1-012Noorderhaven 25soort onroerend goedhuis    
1-012Noorderhaven 25eigenaar wed. Poppe Aukes    
1-012Noorderhaven 25gebruiker wed. Poppe Aukes    
1-012Noorderhaven 25huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
1-013Noorderhaven 27soort onroerend goedhuis    
1-013Noorderhaven 27eigenaar wed. Poppe Aukes    
1-013Noorderhaven 27gebruiker Ytje Andeles cum soc.   
1-013Noorderhaven 27huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
1-014Noorderhaven 29soort onroerend goedhuis    
1-014Noorderhaven 29eigenaar Reiner Tjeerds    
1-014Noorderhaven 29gebruiker Reiner Tjeerds    
1-014Noorderhaven 29huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑08 cg
1-015Zoutsloot 8soort onroerend goedwoning    
1-015Zoutsloot 8eigenaar Jan Aukes    
1-015Zoutsloot 8gebruiker     
1-015Zoutsloot 8huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-015Zoutsloot 8opmerking ledig
1-016Zoutsloot 10soort onroerend goedkamer    
1-016Zoutsloot 10eigenaar Ruird Sybes erven   
1-016Zoutsloot 10gebruiker Ruird Sybes erven   
1-016Zoutsloot 10huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
1-017Noorderhaven 31soort onroerend goedkamer    
1-017Noorderhaven 31eigenaar Gerrit Douwes    
1-017Noorderhaven 31gebruiker Gerrit Douwes    
1-017Noorderhaven 31huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
1-018Noorderhaven 31soort onroerend goedhuis    
1-018Noorderhaven 31eigenaar Jan Aukes    
1-018Noorderhaven 31gebruiker     
1-018Noorderhaven 31huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-018Noorderhaven 31opmerking ledig
1-019Noorderhaven 31soort onroerend goedhuis    
1-019Noorderhaven 31eigenaar Cornelis Vinkelbos    
1-019Noorderhaven 31gebruiker Cornelis Vinkelbos    
1-019Noorderhaven 31huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
1-020Noorderhaven 33soort onroerend goedhuis    
1-020Noorderhaven 33eigenaar Tjeerd Gerbens    
1-020Noorderhaven 33gebruiker Tjeerd Gerbens    
1-020Noorderhaven 33huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑00 cg
1-021Noorderhaven 35soort onroerend goedtwee huizen    
1-021Noorderhaven 35eigenaar wed. Jan Hayes    
1-021Noorderhaven 35gebruiker wed. Jan Hayes    
1-021Noorderhaven 35huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑08 cg
1-022Noorderhaven 37soort onroerend goedhuis en brouwerij    
1-022Noorderhaven 37eigenaar Jochem Eelkes    
1-022Noorderhaven 37gebruiker Jochem Eelkes    
1-022Noorderhaven 37huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 20‑00‑00 cg
1-023Droogstraat 5soort onroerend goedpanwerk    
1-023Droogstraat 5eigenaar burgemeester Weima    
1-023Droogstraat 5gebruiker burgemeester Weima    
1-023Droogstraat 5huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑00 cg
1-024Noorderhaven 39soort onroerend goedhuis    
1-024Noorderhaven 39eigenaar Ayse Arjens kinderen   
1-024Noorderhaven 39gebruiker Ayse Arjens kinderen   
1-024Noorderhaven 39huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
1-025Noorderhaven 41soort onroerend goedhuis    
1-025Noorderhaven 41eigenaar Gillis Martens erven   
1-025Noorderhaven 41gebruiker Anthony Riniae    
1-025Noorderhaven 41huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 07‑17‑00 cg
1-026Noorderhaven 43soort onroerend goedhuis    
1-026Noorderhaven 43eigenaar Junius Alema    
1-026Noorderhaven 43gebruiker Junius Alema    
1-026Noorderhaven 43huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 09‑06‑08 cg
1-027Noorderhaven 45soort onroerend goedhuis    
1-027Noorderhaven 45eigenaar Wybe Drieses    
1-027Noorderhaven 45gebruiker Wybe Drieses    
1-027Noorderhaven 45huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-028Noorderhaven 47soort onroerend goedhuis    
1-028Noorderhaven 47eigenaar wed. Evert Hingst    
1-028Noorderhaven 47gebruiker wed. Evert Hingst    
1-028Noorderhaven 47huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 09‑06‑08 cg
1-029Noorderhaven 49soort onroerend goedhuis    
1-029Noorderhaven 49eigenaar Ycke Gowerts    
1-029Noorderhaven 49gebruiker Ycke Gowerts    
1-029Noorderhaven 49huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-030Noorderhaven 51soort onroerend goedhuis    
1-030Noorderhaven 51eigenaar wed. Wybe Jans    
1-030Noorderhaven 51gebruiker wed. Wybe Jans    
1-030Noorderhaven 51huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-031Noorderhaven 53soort onroerend goedhuis    
1-031Noorderhaven 53eigenaar Tjerk Feddriks erven   
1-031Noorderhaven 53gebruiker Pyter van Leeuwen    
1-031Noorderhaven 53huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-032Noorderhaven 55soort onroerend goedhuis    
1-032Noorderhaven 55eigenaar Pyter Doekes    
1-032Noorderhaven 55gebruiker Pyter Doekes    
1-032Noorderhaven 55huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑06‑08 cg
1-033Noorderhaven 57soort onroerend goedhuis    
1-033Noorderhaven 57eigenaar Arjen Robijns    
1-033Noorderhaven 57gebruiker Joseph Salomons    
1-033Noorderhaven 57huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 13‑06‑08 cg
1-034Noorderhaven 57soort onroerend goedhuis    
1-034Noorderhaven 57eigenaar Pieter Hendriks    
1-034Noorderhaven 57gebruiker Pieter Hendriks    
1-034Noorderhaven 57huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑00‑00 cg
1-035Noorderhaven 57soort onroerend goedhuis    
1-035Noorderhaven 57eigenaar Pieter Hendriks    
1-035Noorderhaven 57gebruiker wed. Jan Poppes    
1-035Noorderhaven 57huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
1-036Noorderhaven 59soort onroerend goed    
1-036Noorderhaven 59eigenaar Pyter Tjebbes    
1-036Noorderhaven 59gebruiker Pyter Tjebbes    
1-036Noorderhaven 59huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 20‑00‑00 cg
1-037Zoutsloot 1soort onroerend goedpanwerk    
1-037Zoutsloot 1eigenaar Sytse Clasens    
1-037Zoutsloot 1gebruiker Sytse Clasens    
1-037Zoutsloot 1huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑00 cg
1-038 soort onroerend goedperk    
1-038 eigenaar Jacob Douwes    
1-038 gebruiker Jacob Douwes    
1-038 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-038 opmerking 1722 insolvent verklaard
1-039 soort onroerend goedperk    
1-039 eigenaar Anne Jans    
1-039 gebruiker Anne Jans    
1-039 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
1-040Zoutsloot 21soort onroerend goed    
1-040Zoutsloot 21eigenaar wed. Hoite Doedes    
1-040Zoutsloot 21gebruiker wed. Hoite Doedes    
1-040Zoutsloot 21opmerking pauper
1-041Zoutsloot 19soort onroerend goedhuis en pakhuis    
1-041Zoutsloot 19eigenaar kapitein Prigge    
1-041Zoutsloot 19eigenaar Anne Jans    
1-041Zoutsloot 19gebruiker kapitein Prigge    
1-041Zoutsloot 19gebruiker Anne Jans    
1-041Zoutsloot 19huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 01‑16‑08 cg
1-042Zeilmakersstraat 16soort onroerend goedperken    
1-042Zeilmakersstraat 16eigenaar Anne Jans    
1-042Zeilmakersstraat 16gebruiker Anne Jans    
1-042Zeilmakersstraat 16huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-043 soort onroerend goedhuis    
1-043 eigenaar Dirk Sanstra    
1-043 gebruiker Dirk Sanstra    
1-043 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
1-044Zoutsloot 13soort onroerend goed    
1-044Zoutsloot 13eigenaar Pieter Fridses    
1-044Zoutsloot 13gebruiker Pieter Fridses    
1-044Zoutsloot 13opmerking pauper
1-045 soort onroerend goedhuis    
1-045 eigenaar Jan Hayes wed.   
1-045 gebruiker Pyter Poppes c.s.   
1-045 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-046 soort onroerend goedwoning    
1-046 eigenaar Abe Ernstes    
1-046 gebruiker Abe Ernstes    
1-046 opmerking pauper
1-047 soort onroerend goedkamer    
1-047 eigenaar diaconie    
1-047 gebruiker diaconie    
1-047 opmerking 
1-048 soort onroerend goedkamer    
1-048 eigenaar Jelle Clasens    
1-048 gebruiker Bastiaen Martens wed.   
1-048 huurwaarde en aanslag  07‑10‑00 cg 01‑05‑00 cg
1-049 soort onroerend goedkamer    
1-049 eigenaar Anne Jans    
1-049 gebruiker Trijntje Sierks    
1-049 opmerking woont vergeefs volgens eigenaars verklaring
1-050Bargebuurtspoortje 10soort onroerend goedkamer    
1-050Bargebuurtspoortje 10eigenaar Anne Jans    
1-050Bargebuurtspoortje 10gebruiker Aryen Cornelis wed.   
1-050Bargebuurtspoortje 10opmerking woont vergeefs volgens eigenaars verklaring
1-051Bargebuurtspoortje 12soort onroerend goedkamer    
1-051Bargebuurtspoortje 12eigenaar Lammert Dirks wed.   
1-051Bargebuurtspoortje 12gebruiker Lammert Dirks wed.   
1-051Bargebuurtspoortje 12opmerking pauper
1-052Zoutsloot 23soort onroerend goedhuis    
1-052Zoutsloot 23eigenaar Dirk Lieuwes    
1-052Zoutsloot 23gebruiker Dirk Lieuwes    
1-052Zoutsloot 23huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
1-053 soort onroerend goedwagenhuis    
1-053 eigenaar Anne Jans    
1-053 gebruiker Anne Jans    
1-053 huurwaarde en aanslag  03‑00‑00 cg 00‑10‑00 cg
1-054Zeilmakersstraat 2soort onroerend goedpotterij    
1-054Zeilmakersstraat 2eigenaar Andries Jochems    
1-054Zeilmakersstraat 2gebruiker Andries Jochems    
1-054Zeilmakersstraat 2huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-055 soort onroerend goedhuis    
1-055 eigenaar Harmen Willems    
1-055 gebruiker Harmen Willems    
1-055 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-056Vissersstraat 6soort onroerend goedgorthuis    
1-056Vissersstraat 6eigenaar burgemeester Winsma    
1-056Vissersstraat 6gebruiker Douwe Idsers    
1-056Vissersstraat 6huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑06‑08 cg
1-057Dijkswal 1soort onroerend goedhuis en molen    
1-057Dijkswal 1eigenaar burgemeester Winsma    
1-057Dijkswal 1gebruiker burgemeester Winsma    
1-057Dijkswal 1huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
1-058Vissersstraat 4soort onroerend goedstal    
1-058Vissersstraat 4eigenaar Hylke Douwes    
1-058Vissersstraat 4gebruiker Hylke Douwes    
1-058Vissersstraat 4huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑00 cg
1-059Zeilmakersstraat 1soort onroerend goedhuis    
1-059Zeilmakersstraat 1eigenaar Andries Pyters    
1-059Zeilmakersstraat 1gebruiker Andries Pyters    
1-059Zeilmakersstraat 1huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-060Zoutsloot 25soort onroerend goedhuis    
1-060Zoutsloot 25eigenaar Jan Hendriks wever   
1-060Zoutsloot 25gebruiker Jan Hendriks wever   
1-060Zoutsloot 25huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-061Zoutsloot 27soort onroerend goedhuis    
1-061Zoutsloot 27eigenaar Hylke Douwes    
1-061Zoutsloot 27gebruiker Coert Jansen    
1-061Zoutsloot 27huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-062 soort onroerend goedhuis    
1-062 eigenaar Doede Sickes    
1-062 gebruiker Aefke Jans    
1-062 huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑00 cg
1-063Zoutsloot 22soort onroerend goedhuis    
1-063Zoutsloot 22eigenaar Jan Wierdsma kinderen   
1-063Zoutsloot 22gebruiker Pyter Johannes    
1-063Zoutsloot 22huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-064Zoutsloot 18soort onroerend goedhuis    
1-064Zoutsloot 18eigenaar wed. Doede Jansen    
1-064Zoutsloot 18gebruiker Jop Jansen    
1-064Zoutsloot 18huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 04‑13‑00 cg
1-065Zeilmakersstraat 11soort onroerend goedhuis    
1-065Zeilmakersstraat 11eigenaar Jouke Johannes    
1-065Zeilmakersstraat 11gebruiker Jouke Johannes    
1-065Zeilmakersstraat 11huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑06‑08 cg
1-066Zeilmakersstraat 13soort onroerend goedhuis    
1-066Zeilmakersstraat 13eigenaar Tjaerd Gerbens    
1-066Zeilmakersstraat 13gebruiker Gerrit Jans    
1-066Zeilmakersstraat 13huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑00 cg
1-067Zeilmakersstraat 15soort onroerend goedhuis    
1-067Zeilmakersstraat 15eigenaar Jacobus Groenewolt    
1-067Zeilmakersstraat 15eigenaar Antje Groenewolt    
1-067Zeilmakersstraat 15gebruiker wed. Symon Jansen    
1-067Zeilmakersstraat 15huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
1-068Zeilmakersstraat 17soort onroerend goedhuis    
1-068Zeilmakersstraat 17eigenaar Otte Joris    
1-068Zeilmakersstraat 17gebruiker Otte Joris    
1-068Zeilmakersstraat 17huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑00 cg
1-069Zeilmakersstraat 19soort onroerend goedhuis    
1-069Zeilmakersstraat 19eigenaar Jan Clasens    
1-069Zeilmakersstraat 19gebruiker Yge Jansen    
1-069Zeilmakersstraat 19huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑00 cg
1-070Zeilmakersstraat 21soort onroerend goedhuis    
1-070Zeilmakersstraat 21eigenaar Mayke Ruirds    
1-070Zeilmakersstraat 21gebruiker Mayke Ruirds    
1-070Zeilmakersstraat 21huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
1-071Droogstraat 19soort onroerend goedkamer    
1-071Droogstraat 19eigenaar Jan Aukes    
1-071Droogstraat 19gebruiker Haye Jacobs    
1-071Droogstraat 19huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-072Noorderhaven 63soort onroerend goedhuis    
1-072Noorderhaven 63eigenaar Dieuke Pyters    
1-072Noorderhaven 63gebruiker Dieuke Pyters    
1-072Noorderhaven 63huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-073Noorderhaven 65soort onroerend goedhuis    
1-073Noorderhaven 65eigenaar H. D. Hanekuik    
1-073Noorderhaven 65gebruiker H. D. Hanekuik    
1-073Noorderhaven 65huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 13‑07‑00 cg
1-074Noorderhaven 67soort onroerend goedhuis    
1-074Noorderhaven 67eigenaar Frans Jetses erven   
1-074Noorderhaven 67gebruiker Frans Jetses erven   
1-074Noorderhaven 67huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 09‑06‑08 cg
1-075Noorderhaven 69soort onroerend goedhuis    
1-075Noorderhaven 69eigenaar wed. Tjetske Ymes erven   
1-075Noorderhaven 69gebruiker burgemeester Oosterveen    
1-075Noorderhaven 69huurwaarde en aanslag  72‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
1-076Noorderhaven 71soort onroerend goedhuis    
1-076Noorderhaven 71eigenaar Dirk Sickes erven   
1-076Noorderhaven 71gebruiker wed. Feddrik Anskes    
1-076Noorderhaven 71huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 15‑00‑00 cg
1-077Noorderhaven 73soort onroerend goedhuis    
1-077Noorderhaven 73eigenaar Jan Dirks IJsenbeek    
1-077Noorderhaven 73gebruiker Jan Dirks IJsenbeek    
1-077Noorderhaven 73huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
1-078Noorderhaven 75soort onroerend goedhuis    
1-078Noorderhaven 75eigenaar equipagemeester Boncamp    
1-078Noorderhaven 75gebruiker equipagemeester Boncamp    
1-078Noorderhaven 75huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 09‑06‑08 cg
1-079Noorderhaven 77soort onroerend goedhuis    
1-079Noorderhaven 77eigenaar juffrouw Belida    
1-079Noorderhaven 77gebruiker juffrouw Belida    
1-079Noorderhaven 77huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑08 cg
1-080Noorderhaven 79soort onroerend goedhuis    
1-080Noorderhaven 79eigenaar Pyter Jansen Oldaens c.s.   
1-080Noorderhaven 79gebruiker van der Meulen    
1-080Noorderhaven 79huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 07‑10‑00 cg
1-081Noorderhaven 81soort onroerend goedpakhuis    
1-081Noorderhaven 81eigenaar Pieter Jansen Oldaens c.s.   
1-081Noorderhaven 81gebruiker Pieter Jansen Oldaens c.s.   
1-081Noorderhaven 81huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑00 cg
1-082Bildtstraat 24soort onroerend goedkamers    
1-082Bildtstraat 24eigenaar Pyter Jansen nom.ux.   
1-082Bildtstraat 24gebruiker Pyter Jansen nom.ux.   
1-082Bildtstraat 24huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
1-083 soort onroerend goedhuis    
1-083 eigenaar Harmen Jansen    
1-083 gebruiker Harmen Jansen    
1-083 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-084Bildtstraat 20soort onroerend goedhuis    
1-084Bildtstraat 20eigenaar Jan Hendriks    
1-084Bildtstraat 20gebruiker wed. Yfke Huiberts c.s.   
1-084Bildtstraat 20huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 03‑17‑00 cg
1-085Bildtstraat 18soort onroerend goedhuis    
1-085Bildtstraat 18eigenaar Jan Bouman    
1-085Bildtstraat 18gebruiker Jan Bouman    
1-085Bildtstraat 18huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 03‑17‑00 cg
1-086Bildtstraat 16soort onroerend goedhuis    
1-086Bildtstraat 16eigenaar Tjaard Sanstra erven   
1-086Bildtstraat 16gebruiker Symon Jacobs c.s.   
1-086Bildtstraat 16huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-087Bildtstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-087Bildtstraat 14eigenaar Sybren Geitiebaan kinderen   
1-087Bildtstraat 14gebruiker Sybren Geitiebaan kinderen   
1-087Bildtstraat 14opmerking onvermogende
1-088Bildtstraat 6soort onroerend goedhuis    
1-088Bildtstraat 6eigenaar Harmen Hylkes    
1-088Bildtstraat 6gebruiker Sierk Sybrens    
1-088Bildtstraat 6huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-089Bildtstraat 1soort onroerend goedhuis    
1-089Bildtstraat 1eigenaar Focke Abbes    
1-089Bildtstraat 1gebruiker Jan Playsier    
1-089Bildtstraat 1huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑03‑00 cg
1-090Bildtstraat 3soort onroerend goedhuis    
1-090Bildtstraat 3eigenaar burgemeester Rein Sickes    
1-090Bildtstraat 3gebruiker wed. Jaan Ages c.s.   
1-090Bildtstraat 3huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑10‑00 cg
1-091Bildtstraat 5soort onroerend goedhuis    
1-091Bildtstraat 5eigenaar Dirk Jacobs erven   
1-091Bildtstraat 5gebruiker Wybe Wybes    
1-091Bildtstraat 5huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
1-092Bildtstraat 7soort onroerend goedhuis    
1-092Bildtstraat 7eigenaar Dirk Jacobs    
1-092Bildtstraat 7gebruiker Tjeerd Harmens    
1-092Bildtstraat 7huurwaarde  8‑00‑00 cg  
1-092Bildtstraat 7gebruiker Dirk Jacobs    
1-092Bildtstraat 7huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑08 cg
1-093Bildtstraat 9soort onroerend goedhuis    
1-093Bildtstraat 9eigenaar Sicke Ymkes    
1-093Bildtstraat 9gebruiker Sicke Ymkes    
1-093Bildtstraat 9opmerking onvermogende
1-094Bildtstraat 11soort onroerend goedhuis    
1-094Bildtstraat 11eigenaar Douwe Dirks    
1-094Bildtstraat 11gebruiker Douwe Dirks    
1-094Bildtstraat 11huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑08 cg
1-095Zoutsloot 43soort onroerend goedhuis    
1-095Zoutsloot 43eigenaar Otte Aukes    
1-095Zoutsloot 43gebruiker Otte Aukes    
1-095Zoutsloot 43huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-096Zoutsloot 45soort onroerend goedhuis    
1-096Zoutsloot 45eigenaar burgemeester Jelgersma erven   
1-096Zoutsloot 45gebruiker Willem Emmericks cum soc.   
1-096Zoutsloot 45huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑10‑00 cg
1-097Zoutsloot 47soort onroerend goedhuis    
1-097Zoutsloot 47eigenaar Lammert Martens    
1-097Zoutsloot 47gebruiker Lammert Martens    
1-097Zoutsloot 47huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
1-098Zoutsloot 49soort onroerend goedhuis    
1-098Zoutsloot 49eigenaar Andries Harings    
1-098Zoutsloot 49gebruiker Andries Harings    
1-098Zoutsloot 49huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-099Zoutsloot 51soort onroerend goedhuis    
1-099Zoutsloot 51eigenaar Claes Feddes    
1-099Zoutsloot 51gebruiker Claes Feddes    
1-099Zoutsloot 51huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑10‑00 cg
1-100Zoutsloot 53soort onroerend goedhuis    
1-100Zoutsloot 53eigenaar Jarig Minnes    
1-100Zoutsloot 53gebruiker Pyter Jacobs cum soc.   
1-100Zoutsloot 53huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑10‑00 cg
1-101Zoutsloot 55soort onroerend goedhuis    
1-101Zoutsloot 55eigenaar Here Dirks    
1-101Zoutsloot 55gebruiker Here Dirks    
1-101Zoutsloot 55huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑00 cg
1-101Zoutsloot 55grondpacht aanBaucke Fockes Agricola in qlt.   
1-101Zoutsloot 55grondpacht en aanslag   01‑10‑00 cg0‑06‑00 cg
1-102Zoutsloot 57soort onroerend goedhuis    
1-102Zoutsloot 57eigenaar wed. Dirk Gerrits    
1-102Zoutsloot 57gebruiker wed. Dirk Gerrits    
1-102Zoutsloot 57opmerking onvermogende
1-103Zoutsloot 59soort onroerend goedhuis    
1-103Zoutsloot 59eigenaar Sybren Symons    
1-103Zoutsloot 59gebruiker Sybren Symons    
1-103Zoutsloot 59huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 01‑16‑08 cg
1-104Zoutsloot 61soort onroerend goedhuis    
1-104Zoutsloot 61eigenaar Jan Jansen Trompetter    
1-104Zoutsloot 61gebruiker Otte Sybes    
1-104Zoutsloot 61huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑10‑00 cg
1-105Zoutsloot 65soort onroerend goedhuis    
1-105Zoutsloot 65eigenaar wed. Gijsbert Ydes    
1-105Zoutsloot 65gebruiker Beuwe Alberts    
1-105Zoutsloot 65huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
1-106Karremanstraat 22soort onroerend goedhuis    
1-106Karremanstraat 22eigenaar Cornelis Dirks    
1-106Karremanstraat 22gebruiker Cornelis Dirks    
1-106Karremanstraat 22huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-107Karremanstraat 20soort onroerend goedhuis    
1-107Karremanstraat 20eigenaar Gijsbert Ydes    
1-107Karremanstraat 20gebruiker Gijsbert Ydes    
1-107Karremanstraat 20opmerking 1724 insolvent verklaard
1-108Karremanstraat 18soort onroerend goedhuis    
1-108Karremanstraat 18eigenaar wed. Jacob Wedsens    
1-108Karremanstraat 18gebruiker wed. Jacob Wedsens    
1-108Karremanstraat 18opmerking pauper
1-109Karremanstraat 16soort onroerend goedhuis    
1-109Karremanstraat 16eigenaar wed. Jan Yntjes    
1-109Karremanstraat 16gebruiker wed. Jan Yntjes    
1-109Karremanstraat 16opmerking pauper
1-110Karremanstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-110Karremanstraat 14eigenaar wed. Hylke Pyters    
1-110Karremanstraat 14gebruiker wed. Hylke Pyters    
1-110Karremanstraat 14opmerking pauper
1-111Achterstraat 8soort onroerend goedtwee kamers    
1-111Achterstraat 8eigenaar Jan Harings    
1-111Achterstraat 8gebruiker Jan Harings    
1-111Achterstraat 8huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 01‑16‑08 cg
1-112Achterstraat 6soort onroerend goedkamer    
1-112Achterstraat 6eigenaar Arjen Tjepkes    
1-112Achterstraat 6gebruiker Arjen Tjepkes    
1-112Achterstraat 6opmerking 1721 insolvent verklaard
1-113Zoutsloot 51soort onroerend goedtanerij    
1-113Zoutsloot 51eigenaar compagnie van de Haringbuisen    
1-113Zoutsloot 51gebruiker P. J. Oldaens    
1-113Zoutsloot 51huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
1-114 soort onroerend goedwoning    
1-114 eigenaar Auke Gerbens    
1-114 gebruiker Auke Gerbens    
1-114 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-115Karremanstraat 8soort onroerend goed    
1-115Karremanstraat 8eigenaar Willem Gerrits    
1-115Karremanstraat 8gebruiker Willem Gerrits    
1-115Karremanstraat 8opmerking pauper
1-116 soort onroerend goedhuis    
1-116 eigenaar Claes Gerbens    
1-116 gebruiker Claes Gerbens    
1-116 huurwaarde en aanslag  10‑10‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-116 opmerking 1723 insolvent verklaard
1-117Karremanstraat 2soort onroerend goedhuis    
1-117Karremanstraat 2eigenaar Hendrik Cornelis    
1-117Karremanstraat 2gebruiker Hendrik Cornelis    
1-117Karremanstraat 2opmerking pauper
1-118Zoutsloot 48soort onroerend goedhuis    
1-118Zoutsloot 48eigenaar Anne Jans    
1-118Zoutsloot 48gebruiker Johannes Pyters    
1-118Zoutsloot 48huurwaarde en aanslag  26‑08‑00 cg 04‑08‑00 cg
1-119Zoutsloot 44soort onroerend goedhuis    
1-119Zoutsloot 44eigenaar Anne Jans    
1-119Zoutsloot 44gebruiker Jan Jarigs    
1-119Zoutsloot 44huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
1-120Zoutsloot 42soort onroerend goedhuis    
1-120Zoutsloot 42eigenaar Anne Jans    
1-120Zoutsloot 42gebruiker Marcus Gerrits    
1-120Zoutsloot 42huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
1-121Zoutsloot 40soort onroerend goedhuis    
1-121Zoutsloot 40eigenaar Baucke Fockes erven   
1-121Zoutsloot 40gebruiker Ype Sijes cum soc.   
1-121Zoutsloot 40huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 04‑13‑00 cg
1-122Zoutsloot 38soort onroerend goedkamer    
1-122Zoutsloot 38eigenaar Jacob Romkes    
1-122Zoutsloot 38gebruiker Jacob Romkes    
1-122Zoutsloot 38opmerking doet geen huur
1-123Zoutsloot 34soort onroerend goedhof    
1-123Zoutsloot 34eigenaar Jacob Romkes    
1-123Zoutsloot 34gebruiker Jacob Romkes    
1-123Zoutsloot 34huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-124Zoutsloot 32soort onroerend goedhuis    
1-124Zoutsloot 32eigenaar Ruird Hessels    
1-124Zoutsloot 32gebruiker Ruird Hessels    
1-124Zoutsloot 32opmerking pauper
1-125Zoutsloot 30soort onroerend goedhuis en brouwerij    
1-125Zoutsloot 30eigenaar Stellingwerff kinderen   
1-125Zoutsloot 30gebruiker Stellingwerff kinderen   
1-125Zoutsloot 30huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
1-126Bildtstraat 13soort onroerend goedhuis    
1-126Bildtstraat 13eigenaar wed. Jan Gerloffs    
1-126Bildtstraat 13gebruiker wed. Jan Gerloffs    
1-126Bildtstraat 13huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
1-127Bildtstraat 15soort onroerend goedhuis    
1-127Bildtstraat 15eigenaar burgemeester Bierma    
1-127Bildtstraat 15gebruiker Jan Rippers    
1-127Bildtstraat 15huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
1-128Bildtstraat 17soort onroerend goedhuis    
1-128Bildtstraat 17eigenaar Pyter Gerbens    
1-128Bildtstraat 17gebruiker Pyter Gerbens    
1-128Bildtstraat 17huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-129Bildtstraat 19soort onroerend goedhuis    
1-129Bildtstraat 19eigenaar Leendert Leenderts erven   
1-129Bildtstraat 19gebruiker Leendert Leenderts erven   
1-129Bildtstraat 19huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑10‑00 cg
1-130Bildtstraat 21soort onroerend goedhuis    
1-130Bildtstraat 21eigenaar Here Rinkes nom.ux.   
1-130Bildtstraat 21gebruiker Here Rinkes nom.ux.   
1-130Bildtstraat 21huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
1-131Droogstraat 47soort onroerend goedhuis    
1-131Droogstraat 47eigenaar Jacob Romkes    
1-131Droogstraat 47gebruiker Pyter Pyters    
1-131Droogstraat 47huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 04‑13‑00 cg
1-132Droogstraat 51soort onroerend goedhuis    
1-132Droogstraat 51eigenaar Anske Sybes    
1-132Droogstraat 51gebruiker Anske Sybes    
1-132Droogstraat 51huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
1-133Droogstraat 53soort onroerend goedstal    
1-133Droogstraat 53eigenaar Jacob Romkes    
1-133Droogstraat 53gebruiker Jacob Romkes    
1-133Droogstraat 53huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑06‑08 cg
1-134Droogstraat 55soort onroerend goedhuis    
1-134Droogstraat 55eigenaar Berend Joosten    
1-134Droogstraat 55gebruiker Berend Joosten    
1-134Droogstraat 55opmerking 1722 insolvent verklaard
1-135Vissersstraat 12soort onroerend goedhuis    
1-135Vissersstraat 12eigenaar Jan Pyters    
1-135Vissersstraat 12gebruiker Jan Pyters    
1-135Vissersstraat 12huurwaarde en aanslag  16‑16‑00 cg 02‑16‑00 cg
1-136Droogstraat 57soort onroerend goedhuis    
1-136Droogstraat 57eigenaar Mennonite Gemeente    
1-136Droogstraat 57gebruiker Mennonite Gemeente    
1-136Droogstraat 57opmerking 
1-137Droogstraat 18soort onroerend goedhuis    
1-137Droogstraat 18eigenaar Tjalling Alberts    
1-137Droogstraat 18gebruiker Joris Beerns    
1-137Droogstraat 18huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
1-138 soort onroerend goedwoning    
1-138 eigenaar Jan Pyters Dick    
1-138 gebruiker Jan Pyters Dick    
1-138 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
1-139 soort onroerend goedhuis    
1-139 eigenaar burgemeester Hiddema    
1-139 gebruiker Pyter Lodewijks cum soc.   
1-139 huurwaarde en aanslag  21‑05‑00 cg 03‑11‑00 cg
1-140 soort onroerend goedhuis    
1-140 eigenaar Symon Jacobs    
1-140 gebruiker Symon Jacobs    
1-140 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-141Bildtstraat 23soort onroerend goedhuis    
1-141Bildtstraat 23eigenaar vroedsman Rein Hendriks    
1-141Bildtstraat 23gebruiker vroedsman Rein Hendriks    
1-141Bildtstraat 23huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-142 soort onroerend goedhuis    
1-142 eigenaar Jacob Douwes    
1-142 gebruiker Wyger Gerloffs    
1-142 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-143Noorderhaven 83soort onroerend goedhuis    
1-143Noorderhaven 83eigenaar Dirk Huigens    
1-143Noorderhaven 83gebruiker Dirk Huigens cum soc.   
1-143Noorderhaven 83huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-144Noorderhaven 85soort onroerend goedhuis    
1-144Noorderhaven 85eigenaar wed. Jan Harings    
1-144Noorderhaven 85gebruiker Dieuke Bentes    
1-144Noorderhaven 85huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑08 cg
1-145Noorderhaven 87soort onroerend goedhuis    
1-145Noorderhaven 87eigenaar wed. Jacob Popta erven   
1-145Noorderhaven 87gebruiker wed. Jan Tjerks cum soc.   
1-145Noorderhaven 87huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-146Noorderhaven 91soort onroerend goedhuis    
1-146Noorderhaven 91eigenaar Dirk Huigens    
1-146Noorderhaven 91gebruiker wed. Fedde Pyters    
1-146Noorderhaven 91huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑00 cg
1-147Noorderhaven 93soort onroerend goedhuis    
1-147Noorderhaven 93eigenaar Sytse Clasen cum soc.   
1-147Noorderhaven 93gebruiker Claes Sydses cum soc.   
1-147Noorderhaven 93huurwaarde en aanslag  64‑00‑00 cg 10‑13‑00 cg
1-148Noorderhaven 95soort onroerend goedhuis    
1-148Noorderhaven 95eigenaar Johannes Vosma    
1-148Noorderhaven 95gebruiker Johannes Vosma    
1-148Noorderhaven 95huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑00‑00 cg
1-149Noorderhaven 97soort onroerend goedhuis    
1-149Noorderhaven 97eigenaar burgemeester Hiddema    
1-149Noorderhaven 97gebruiker burgemeester Hiddema    
1-149Noorderhaven 97huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 07‑10‑00 cg
1-150Noorderhaven 99soort onroerend goedhuis    
1-150Noorderhaven 99eigenaar Jacob Romkes    
1-150Noorderhaven 99gebruiker Jacob Romkes    
1-150Noorderhaven 99huurwaarde en aanslag  77‑00‑00 cg 12‑17‑00 cg
1-151Noorderhaven 101soort onroerend goedhuis    
1-151Noorderhaven 101eigenaar Jacob Romkes    
1-151Noorderhaven 101gebruiker Sjouke Sjoukes    
1-151Noorderhaven 101huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-152Noorderhaven 105soort onroerend goedhuis    
1-152Noorderhaven 105eigenaar Tjepke Rienks    
1-152Noorderhaven 105gebruiker Reinder Ymkes cum soc.   
1-152Noorderhaven 105huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑00 cg
1-153Noorderhaven 107soort onroerend goedhuis    
1-153Noorderhaven 107eigenaar Claes Feyes    
1-153Noorderhaven 107gebruiker Claes Feyes cum soc.   
1-153Noorderhaven 107huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 05‑10‑00 cg
1-154Karremanstraat 30soort onroerend goedhuis    
1-154Karremanstraat 30eigenaar Symon Willems    
1-154Karremanstraat 30gebruiker Symon Willems    
1-154Karremanstraat 30huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-154Karremanstraat 30opmerking pauper
1-155 soort onroerend goedhof    
1-155 eigenaar Reyer Arjens    
1-155 gebruiker Reyer Arjens    
1-155 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-156 soort onroerend goedhof    
1-156 eigenaar Jan Aukes    
1-156 gebruiker Jan Aukes    
1-156 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
1-157 soort onroerend goedhof    
1-157 eigenaar Dieuke Pyters    
1-157 gebruiker Dieuke Pyters    
1-157 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
1-158 soort onroerend goedhof    
1-158 eigenaar wed. Gerrit Midagten    
1-158 gebruiker wed. Gerrit Midagten    
1-158 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-159 soort onroerend goedhof    
1-159 eigenaar Anne Jans    
1-159 gebruiker Anne Jans    
1-159 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
1-160 soort onroerend goedhof    
1-160 eigenaar Pier Andries    
1-160 gebruiker Pier Andries    
1-160 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
2-001Zoutsloot 99soort onroerend goedhuis, estrikwerk etc.    
2-001Zoutsloot 99eigenaar Andries Piers erven   
2-001Zoutsloot 99gebruiker Andries Piers erven   
2-001Zoutsloot 99huurwaarde en aanslag  56‑10‑00 cg 09‑06‑00 cg
2-002Zoutsloot 97soort onroerend goedhuis    
2-002Zoutsloot 97eigenaar wed. Arjen Teunis    
2-002Zoutsloot 97gebruiker wed. Arjen Teunis    
2-002Zoutsloot 97opmerking pauper
2-003Zoutsloot 95soort onroerend goedhuis    
2-003Zoutsloot 95eigenaar wed. Tijs Eeriks    
2-003Zoutsloot 95gebruiker wed. Tijs Eeriks    
2-003Zoutsloot 95opmerking pauper
2-004Zoutsloot 93soort onroerend goedhuis    
2-004Zoutsloot 93eigenaar Wijne Wybes    
2-004Zoutsloot 93gebruiker Focke Jansen    
2-004Zoutsloot 93huurwaarde en aanslag  10‑10‑00 cg 01‑14‑00 cg
2-005Zoutsloot 91soort onroerend goedhuis    
2-005Zoutsloot 91eigenaar wed. Lammert Claessen erven   
2-005Zoutsloot 91gebruiker wed. Jan Garts    
2-005Zoutsloot 91huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑00 cg
2-006Zoutsloot 89soort onroerend goedhuis    
2-006Zoutsloot 89eigenaar Eerk Jansen    
2-006Zoutsloot 89gebruiker Eerk Jansen    
2-006Zoutsloot 89huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-006Zoutsloot 89opmerking 1723 insolvent verklaard
2-007Zoutsloot 87soort onroerend goedhuis    
2-007Zoutsloot 87eigenaar Haye Alberts    
2-007Zoutsloot 87gebruiker Haye Alberts    
2-007Zoutsloot 87huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
2-008Zoutsloot 85soort onroerend goedhuis    
2-008Zoutsloot 85eigenaar Pyter Minx    
2-008Zoutsloot 85gebruiker wed. Jan Ruirds    
2-008Zoutsloot 85huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑00 cg
2-009Zoutsloot 83soort onroerend goedhuis    
2-009Zoutsloot 83eigenaar Pyter Minx    
2-009Zoutsloot 83gebruiker Ypke Dirks    
2-009Zoutsloot 83huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑00 cg
2-010Zoutsloot 79soort onroerend goedhuis    
2-010Zoutsloot 79eigenaar Boetema erven   
2-010Zoutsloot 79gebruiker Bente Freerks cum soc.   
2-010Zoutsloot 79huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-011Zoutsloot 77soort onroerend goedhuis    
2-011Zoutsloot 77eigenaar Sjoerd Pyters    
2-011Zoutsloot 77gebruiker Sjoerd Pyters    
2-011Zoutsloot 77huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-011Zoutsloot 77opmerking 1723 insolvent verklaard
2-012Zoutsloot 71soort onroerend goedhuis    
2-012Zoutsloot 71eigenaar wed. Pyter Feitema    
2-012Zoutsloot 71gebruiker wed. Jan Roeloffs    
2-012Zoutsloot 71huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
2-013Zoutsloot 67soort onroerend goedhuis    
2-013Zoutsloot 67eigenaar Jan Jansen Trompetter    
2-013Zoutsloot 67gebruiker Jan Jansen Trompetter    
2-013Zoutsloot 67huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑05‑00 cg
2-014Karremanstraat 13soort onroerend goedhuis    
2-014Karremanstraat 13eigenaar Jan Hendriks    
2-014Karremanstraat 13gebruiker Jan Hendriks    
2-014Karremanstraat 13opmerking pauper
2-015Karremanstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-015Karremanstraat 11eigenaar Rinse Bouuen    
2-015Karremanstraat 11gebruiker Rinse Bouuen cum soc.   
2-015Karremanstraat 11huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-016 soort onroerend goedwoning    
2-016 eigenaar Andries Piers erven   
2-016 gebruiker Jurre Berends    
2-016 huurwaarde en aanslag  13‑00‑00 cg 02‑03‑00 cg
2-017 soort onroerend goedhof    
2-017 eigenaar Jan Dirks    
2-017 gebruiker Jan Dirks    
2-017 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
2-018Liemendijk 14soort onroerend goedstal en hof    
2-018Liemendijk 14eigenaar Jan Schiere    
2-018Liemendijk 14gebruiker Jan Schiere    
2-018Liemendijk 14huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-019 soort onroerend goedhof    
2-019 eigenaar Symon Stijl erven   
2-019 gebruiker Symon Stijl erven   
2-019 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
2-020Karremanstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-020Karremanstraat 3eigenaar Symon Stijl erven   
2-020Karremanstraat 3gebruiker Symon Stijl erven   
2-020Karremanstraat 3huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 03‑13‑00 cg
2-021Karremanstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-021Karremanstraat 1eigenaar Symon Stijl erven   
2-021Karremanstraat 1gebruiker Jan Hansen    
2-021Karremanstraat 1huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑08 cg
2-022Liemendijk 4soort onroerend goedhuis    
2-022Liemendijk 4eigenaar Hans Cornelis    
2-022Liemendijk 4gebruiker Hans Cornelis    
2-022Liemendijk 4huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑08 cg
2-023 soort onroerend goedhuis    
2-023 eigenaar Hidde Yges in qlt.   
2-023 gebruiker     
2-023 opmerking ledig
2-024 soort onroerend goedschuur    
2-024 eigenaar Andries Willems    
2-024 gebruiker Andries Willems    
2-024 opmerking pauper
2-025 soort onroerend goedtuintje    
2-025 eigenaar vroedsman Sybesma    
2-025 gebruiker vroedsman Sybesma    
2-025 opmerking van geen belang
2-026 soort onroerend goedhuis    
2-026 eigenaar Antje Reinders erven   
2-026 gebruiker wed. Jan Teunes cum soc.   
2-026 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
2-027 soort onroerend goedde noordermolen en huis    
2-027 huurwaarde en aanslag  27‑10‑00 cg 04‑10‑08 cg
2-027 grondpacht aanJelte Ruirds    
2-027 grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
2-028 soort onroerend goedkamer en tuin    
2-028 eigenaar Arjen Bootsma    
2-028 gebruiker Arjen Bootsma    
2-028 huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-028 opmerking 1722 insolvent verklaard
2-029 soort onroerend goedlijnbaan etc.    
2-029 eigenaar Cornelis Jenties nom.ux.   
2-029 gebruiker Cornelis Jenties nom.ux.   
2-029 huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑08 cg
2-030Zoutsloot 107soort onroerend goedhuis en estrikwerk    
2-030Zoutsloot 107eigenaar C. Brinkman    
2-030Zoutsloot 107gebruiker C. Brinkman    
2-030Zoutsloot 107huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-031Zoutsloot 64soort onroerend goedhuis en tuin    
2-031Zoutsloot 64eigenaar Simon Fockes    
2-031Zoutsloot 64gebruiker Simon Fockes    
2-031Zoutsloot 64huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-032 soort onroerend goedkamer    
2-032 eigenaar Tijs Jansen erven   
2-032 gebruiker Reinder Burdes    
2-032 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑08 cg
2-033Zoutsloot 58soort onroerend goedkamer    
2-033Zoutsloot 58eigenaar Hoyte Ceimpes    
2-033Zoutsloot 58gebruiker Jan Hendriks    
2-033Zoutsloot 58huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑00 cg
2-034Zoutsloot 56soort onroerend goedhuis    
2-034Zoutsloot 56eigenaar Jacob Popta erven   
2-034Zoutsloot 56gebruiker Jentie schoolmr.   
2-034Zoutsloot 56huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑00 cg
2-035Zoutsloot 54soort onroerend goedhuis    
2-035Zoutsloot 54eigenaar Lammert Tjeerds    
2-035Zoutsloot 54gebruiker Lammert Tjeerds    
2-035Zoutsloot 54huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑08 cg
2-036Zoutsloot 52soort onroerend goedhuis    
2-036Zoutsloot 52eigenaar wed. Jan Nitters    
2-036Zoutsloot 52gebruiker wed. Jan Nitters    
2-036Zoutsloot 52opmerking pauper
2-037Karremanstraat 19soort onroerend goedhuis    
2-037Karremanstraat 19eigenaar Ytie IJsbrands    
2-037Karremanstraat 19gebruiker Ytie IJsbrands    
2-037Karremanstraat 19opmerking pro deo begeerd
2-038Karremanstraat 21soort onroerend goedhuis    
2-038Karremanstraat 21eigenaar Yke Gowerts    
2-038Karremanstraat 21gebruiker Henning Cornelis    
2-038Karremanstraat 21huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑08 cg
2-039Karremanstraat 23soort onroerend goedhuis    
2-039Karremanstraat 23eigenaar Nanning Hendriks    
2-039Karremanstraat 23gebruiker Nanning Hendriks    
2-039Karremanstraat 23huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑08 cg
2-040Karremanstraat 25soort onroerend goedhuis    
2-040Karremanstraat 25eigenaar Berber Arjens    
2-040Karremanstraat 25gebruiker Berber Arjens    
2-040Karremanstraat 25huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑08 cg
2-041Karremanstraat 27soort onroerend goedhuis    
2-041Karremanstraat 27eigenaar Tjalling Alberts    
2-041Karremanstraat 27gebruiker Tjalling Alberts    
2-041Karremanstraat 27huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑03‑00 cg
2-042Droogstraat 59soort onroerend goedhuis    
2-042Droogstraat 59eigenaar Otte Auckes    
2-042Droogstraat 59eigenaar Dirk Jacobs erven   
2-042Droogstraat 59gebruiker Jacob Cornelis    
2-042Droogstraat 59huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑06‑08 cg
2-043Droogstraat 61soort onroerend goedhuis    
2-043Droogstraat 61eigenaar Pieter Oedzes erven   
2-043Droogstraat 61gebruiker Jan IJsbrands    
2-043Droogstraat 61huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑06‑08 cg
2-044Droogstraat 63soort onroerend goedstal    
2-044Droogstraat 63eigenaar Pyter J. Oldaens    
2-044Droogstraat 63gebruiker Pyter J. Oldaens    
2-044Droogstraat 63huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑08 cg
2-045Droogstraat 65soort onroerend goedstal    
2-045Droogstraat 65eigenaar Abe Douwes erven   
2-045Droogstraat 65gebruiker Tjalling Alberts    
2-045Droogstraat 65huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 01‑17‑00 cg
2-046Zoutsloot 60soort onroerend goedhof en kamer    
2-046Zoutsloot 60eigenaar Jacob Popta erven   
2-046Zoutsloot 60gebruiker Jacob Popta erven   
2-046Zoutsloot 60huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
2-047Zoutsloot 66soort onroerend goedmouterij en stal    
2-047Zoutsloot 66eigenaar Symon Fockes    
2-047Zoutsloot 66gebruiker Symon Fockes    
2-047Zoutsloot 66huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-048Droogstraat 81soort onroerend goedhuis en panwerk    
2-048Droogstraat 81eigenaar Symon Fockes    
2-048Droogstraat 81gebruiker Symon Fockes    
2-048Droogstraat 81huurwaarde en aanslag  47‑08‑00 cg 07‑18‑00 cg
2-049 soort onroerend goedhuis    
2-049 eigenaar Sybe Jansen Reyers    
2-049 gebruiker Gerben Lieuwes cum soc.   
2-049 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-050 soort onroerend goedwoning    
2-050 eigenaar wed. Hendrik Goverts    
2-050 gebruiker een wed. Neeltje    
2-050 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
2-051 soort onroerend goedhuis    
2-051 eigenaar Claes Willems    
2-051 gebruiker Pyter Jansen    
2-051 opmerking woont vergeefs volgens eigenaars verklaring
2-052 soort onroerend goedhuis    
2-052 eigenaar Feyke Fransen    
2-052 gebruiker Feyke Fransen cum soc.   
2-052 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-053Hoogstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-053Hoogstraat 1eigenaar Pyter Doekes    
2-053Hoogstraat 1gebruiker Foeke Ages cum soc.   
2-053Hoogstraat 1huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑03‑00 cg
2-054Hoogstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-054Hoogstraat 1eigenaar Pyter Gelinde    
2-054Hoogstraat 1gebruiker Pyter Gelinde    
2-054Hoogstraat 1huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-055Hoogstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-055Hoogstraat 3eigenaar Symon Stinstra    
2-055Hoogstraat 3gebruiker Foppe Goitiens    
2-055Hoogstraat 3huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 05‑17‑00 cg
2-056Hoogstraat 5soort onroerend goedhuis    
2-056Hoogstraat 5eigenaar Gerlof Ymes    
2-056Hoogstraat 5gebruiker Gerlof Ymes    
2-056Hoogstraat 5huurwaarde en aanslag  57‑00‑00 cg 09‑10‑00 cg
2-057Hoogstraat 7soort onroerend goedhuis en tuin    
2-057Hoogstraat 7eigenaar Jan Hoorstra    
2-057Hoogstraat 7gebruiker Jan Hoorstra    
2-057Hoogstraat 7huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
2-058Hoogstraat 9soort onroerend goedmouterij    
2-058Hoogstraat 9eigenaar vroedsman Swerms    
2-058Hoogstraat 9gebruiker vroedsman Swerms    
2-058Hoogstraat 9huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-059Hoogstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-059Hoogstraat 11eigenaar Pyke Hommes    
2-059Hoogstraat 11gebruiker Pyke Hommes    
2-059Hoogstraat 11huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-060Hoogstraat 13soort onroerend goedhuis    
2-060Hoogstraat 13eigenaar Claes Willems    
2-060Hoogstraat 13gebruiker Jan Sipkes    
2-060Hoogstraat 13huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
2-061Hoogstraat 15soort onroerend goedhuis    
2-061Hoogstraat 15eigenaar Sjoukjen Heins    
2-061Hoogstraat 15gebruiker Sjoukjen Heins    
2-061Hoogstraat 15opmerking Ao. 1722 insolvent verklaard
2-062Hoogstraat 19soort onroerend goedhuis    
2-062Hoogstraat 19eigenaar Willem Willems    
2-062Hoogstraat 19gebruiker Willem Willems    
2-062Hoogstraat 19huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑03‑00 cg
2-063Hoogstraat 21soort onroerend goedhuis    
2-063Hoogstraat 21eigenaar Willem Boneta    
2-063Hoogstraat 21gebruiker Willem Boneta    
2-063Hoogstraat 21opmerking pauper
2-064Hoogstraat 23soort onroerend goedhuis    
2-064Hoogstraat 23eigenaar vroedsman Swerms    
2-064Hoogstraat 23gebruiker vroedsman Swerms    
2-064Hoogstraat 23huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 07‑13‑00 cg
2-065Hoogstraat 25soort onroerend goedhuis, schuur en stal    
2-065Hoogstraat 25eigenaar Feyke Yes    
2-065Hoogstraat 25gebruiker Feyke Yes    
2-065Hoogstraat 25huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 11‑13‑00 cg
2-066Wortelstraat 9soort onroerend goedhuis    
2-066Wortelstraat 9eigenaar Gerrit Jansen    
2-066Wortelstraat 9gebruiker Gerrit Jansen    
2-066Wortelstraat 9opmerking pauper
2-067Zoutsloot 96soort onroerend goedhuis    
2-067Zoutsloot 96eigenaar Roelof Jansen cum soc.   
2-067Zoutsloot 96gebruiker Marten Bastiaens    
2-067Zoutsloot 96huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑00 cg
2-068 soort onroerend goedkamer    
2-068 eigenaar Dirk Jacobs erven   
2-068 gebruiker Eelke Jetses    
2-068 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
2-069Wortelstraat 13soort onroerend goedperk    
2-069Wortelstraat 13eigenaar Tomas Gongrijp    
2-069Wortelstraat 13gebruiker Tomas Gongrijp    
2-069Wortelstraat 13opmerking ledig
2-070Zoutsloot 88soort onroerend goedhof    
2-070Zoutsloot 88eigenaar Willem Rutgers    
2-070Zoutsloot 88gebruiker Willem Rutgers    
2-070Zoutsloot 88huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
2-071Zoutsloot 90soort onroerend goedhuis    
2-071Zoutsloot 90eigenaar Willem Rutgers    
2-071Zoutsloot 90gebruiker Willem Rutgers    
2-071Zoutsloot 90opmerking pauper
2-072Wortelstraat 3soort onroerend goedhof    
2-072Wortelstraat 3eigenaar Junius Alema    
2-072Wortelstraat 3gebruiker Junius Alema    
2-072Wortelstraat 3huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
2-073Zoutsloot 78soort onroerend goedhuis    
2-073Zoutsloot 78eigenaar Janke Tjeerds    
2-073Zoutsloot 78gebruiker Janke Tjeerds    
2-073Zoutsloot 78huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-073Zoutsloot 78opmerking Ao. 1721 insolvent verklaard
2-074Zoutsloot 80soort onroerend goedhuis    
2-074Zoutsloot 80eigenaar Rienk Cornelis wed.   
2-074Zoutsloot 80gebruiker Rienk Cornelis wed.   
2-074Zoutsloot 80huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-074Zoutsloot 80opmerking pauper
2-075Herenwaltje 5soort onroerend goedhuis    
2-075Herenwaltje 5eigenaar Meye Sakes erven   
2-075Herenwaltje 5gebruiker Harmen Meyes    
2-075Herenwaltje 5huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-076Herenwaltje 7soort onroerend goedhuis    
2-076Herenwaltje 7eigenaar Jan Jansen    
2-076Herenwaltje 7gebruiker Jan Jansen    
2-076Herenwaltje 7huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑10‑00 cg
2-077Herenwaltje 9soort onroerend goedkamer    
2-077Herenwaltje 9eigenaar Tjietske Ymes erven   
2-077Herenwaltje 9gebruiker wed. Jelle Jenties    
2-077Herenwaltje 9huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
2-078Hoogstraat 27soort onroerend goedhuis en brouwerij    
2-078Hoogstraat 27eigenaar Tjietske Ymes erven   
2-078Hoogstraat 27gebruiker Claes Douwes    
2-078Hoogstraat 27huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 13‑06‑08 cg
2-079Hoogstraat 29soort onroerend goedhuis    
2-079Hoogstraat 29eigenaar Tjietske Ymes erven   
2-079Hoogstraat 29gebruiker Hessel Jansen cum soc.   
2-079Hoogstraat 29huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-079Hoogstraat 29opmerking [vermeld als 2-078]
2-080Hoogstraat 31soort onroerend goedhuis    
2-080Hoogstraat 31eigenaar Johannes Hylkes cum soc.   
2-080Hoogstraat 31gebruiker Hendrik Jarigs cum soc.   
2-080Hoogstraat 31huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑06‑08 cg
2-080Hoogstraat 31opmerking [vermeld als 2-079]
2-081 soort onroerend goedhuis    
2-081 eigenaar Marten Lieuwes erven   
2-081 gebruiker Marten Lieuwes erven   
2-081 opmerking pauper [vermeld als 2-080]
2-082Hoogstraat 35soort onroerend goedhuis    
2-082Hoogstraat 35eigenaar Johannes Remmerts    
2-082Hoogstraat 35gebruiker Johannes Remmerts cum soc.   
2-082Hoogstraat 35huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑00‑00 cg
2-082Hoogstraat 35opmerking [vermeld als 2-081]
2-083Hoogstraat 37soort onroerend goedhuis    
2-083Hoogstraat 37eigenaar Jacob Hettes    
2-083Hoogstraat 37gebruiker Jacob Hettes    
2-083Hoogstraat 37huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-083Hoogstraat 37opmerking [vermeld als 2-082]
2-084Hoogstraat 39soort onroerend goedhuis    
2-084Hoogstraat 39eigenaar Johannes Benedix    
2-084Hoogstraat 39gebruiker Johannes Benedix    
2-084Hoogstraat 39huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-084Hoogstraat 39opmerking [vermeld als 2-083]
2-085Hoogstraat 41soort onroerend goedhuis    
2-085Hoogstraat 41eigenaar wed. Evert Hendriks    
2-085Hoogstraat 41gebruiker wed. Evert Hendriks    
2-085Hoogstraat 41huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑10‑00 cg
2-085Hoogstraat 41opmerking [vermeld als 2-084]
2-086 soort onroerend goedkamer    
2-086 eigenaar Aegt Hendriks    
2-086 gebruiker een wed. Antje    
2-086 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
2-087Wortelstraat 8soort onroerend goedhuis    
2-087Wortelstraat 8eigenaar Eybert Pyters    
2-087Wortelstraat 8gebruiker Tjeerd Jacobs    
2-087Wortelstraat 8huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-088Wortelstraat 6soort onroerend goedstal    
2-088Wortelstraat 6eigenaar wed. Tjetsje Ymes    
2-088Wortelstraat 6gebruiker wed. Guilliam Boneta    
2-088Wortelstraat 6huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑00 cg
2-089Hoogstraat 43soort onroerend goedkamer    
2-089Hoogstraat 43eigenaar wed. Homme Tjebbes    
2-089Hoogstraat 43gebruiker wed. Homme Tjebbes    
2-089Hoogstraat 43opmerking pauper
2-090Hoogstraat 45soort onroerend goedhuis    
2-090Hoogstraat 45eigenaar Sjoerd Talma    
2-090Hoogstraat 45gebruiker Gerlof Jansen    
2-090Hoogstraat 45huurwaarde en aanslag  28‑10‑00 cg 04‑14‑00 cg
2-091Hoogstraat 47soort onroerend goedhuis    
2-091Hoogstraat 47eigenaar Berend Willems    
2-091Hoogstraat 47gebruiker Berend Willems    
2-091Hoogstraat 47opmerking pauper
2-092Hoogstraat 49soort onroerend goedhuis    
2-092Hoogstraat 49eigenaar Geert Harmens    
2-092Hoogstraat 49gebruiker Geert Harmens    
2-092Hoogstraat 49opmerking pauper
2-093Hoogstraat 51soort onroerend goedpotterij    
2-093Hoogstraat 51eigenaar Remmert Huiberts    
2-093Hoogstraat 51gebruiker Remmert Huiberts    
2-093Hoogstraat 51huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
2-094Hoogstraat 53soort onroerend goedhuis    
2-094Hoogstraat 53eigenaar Tjaard Fockes    
2-094Hoogstraat 53gebruiker Tjaard Fockes    
2-094Hoogstraat 53huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-095Liemendijk 38soort onroerend goedperk    
2-095Liemendijk 38eigenaar Marten Rozee erven   
2-095Liemendijk 38eigenaar Anne Jans cum soc.   
2-095Liemendijk 38gebruiker Marten Rozee erven   
2-095Liemendijk 38gebruiker Anne Jans cum soc.   
2-095Liemendijk 38huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
2-096 soort onroerend goedhuis    
2-096 eigenaar Douwe Jacobs erven   
2-096 gebruiker Douwe Jacobs erven   
2-096 opmerking pauper
2-097Hoogstraat 38soort onroerend goedhuis    
2-097Hoogstraat 38eigenaar Douwe Jacobs erven   
2-097Hoogstraat 38gebruiker Douwe Jacobs erven   
2-097Hoogstraat 38opmerking pauper
2-098Hoogstraat 36soort onroerend goedhuis    
2-098Hoogstraat 36eigenaar Gerrit Harmens    
2-098Hoogstraat 36gebruiker Gerrit Harmens    
2-098Hoogstraat 36opmerking pauper
2-099Hoogstraat 34soort onroerend goedhuis    
2-099Hoogstraat 34eigenaar Marten Abbes    
2-099Hoogstraat 34gebruiker Jan Douwes    
2-099Hoogstraat 34huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑00 cg
2-100Hoogstraat 32soort onroerend goedhuis    
2-100Hoogstraat 32eigenaar Tijs Ypes    
2-100Hoogstraat 32gebruiker Johannes Cornelis    
2-100Hoogstraat 32huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑03‑00 cg
2-101Scheerstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-101Scheerstraat 11eigenaar Sjoerd Dirks erven   
2-101Scheerstraat 11gebruiker Marten Joekes cum soc.   
2-101Scheerstraat 11huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-102Hoogstraat 30soort onroerend goedhuis    
2-102Hoogstraat 30eigenaar Tyte Blinxma    
2-102Hoogstraat 30gebruiker Tyte Blinxma    
2-102Hoogstraat 30huurwaarde en aanslag  26‑10‑00 cg 04‑08‑00 cg
2-103Hoogstraat 30soort onroerend goedhuis    
2-103Hoogstraat 30eigenaar Ype Pyters    
2-103Hoogstraat 30gebruiker Wybren Hessels    
2-103Hoogstraat 30huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑00 cg
2-104Hoogstraat 28soort onroerend goedhuis    
2-104Hoogstraat 28eigenaar Tijs Ypes    
2-104Hoogstraat 28gebruiker Grietje Lolles    
2-104Hoogstraat 28huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
2-105Hoogstraat 26soort onroerend goedhuis    
2-105Hoogstraat 26eigenaar Tijs Ypes    
2-105Hoogstraat 26gebruiker Folkert Rutjes cum soc.   
2-105Hoogstraat 26huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑03‑00 cg
2-106Hoogstraat 24soort onroerend goedhuis    
2-106Hoogstraat 24eigenaar Tijs Ypes    
2-106Hoogstraat 24gebruiker Tjeerd Clasen cum soc.   
2-106Hoogstraat 24huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑06‑08 cg
2-107Hoogstraat 22soort onroerend goedhuis    
2-107Hoogstraat 22eigenaar Tijs Ypes    
2-107Hoogstraat 22gebruiker Cornelis Jansen wed. cum soc.   
2-107Hoogstraat 22huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 01‑17‑00 cg
2-108Herenwaltje 15soort onroerend goedhuis    
2-108Herenwaltje 15eigenaar Tijs Ypes    
2-108Herenwaltje 15gebruiker Tijs Ypes    
2-108Herenwaltje 15huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-109Scheerstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-109Scheerstraat 1eigenaar Tijs Ypes    
2-109Scheerstraat 1gebruiker Tijs Ypes    
2-109Scheerstraat 1huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-110Herenwaltje 19soort onroerend goedhuis    
2-110Herenwaltje 19eigenaar Tijs Ypes    
2-110Herenwaltje 19gebruiker Tijs Ypes    
2-110Herenwaltje 19huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-111Hoogstraat 20soort onroerend goedhuis    
2-111Hoogstraat 20eigenaar Symon Stinstra    
2-111Hoogstraat 20gebruiker Ceimpe Hoytes    
2-111Hoogstraat 20huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑00‑00 cg
2-112Hoogstraat 18soort onroerend goedhuis en gorterij    
2-112Hoogstraat 18eigenaar Sybe Jansen Reyers    
2-112Hoogstraat 18gebruiker Sybe Jansen Reyers    
2-112Hoogstraat 18huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑00‑00 cg
2-113Hoogstraat 16soort onroerend goedhuis    
2-113Hoogstraat 16eigenaar Pyter Willems    
2-113Hoogstraat 16gebruiker Tjeerd Cornelis wed. cum soc.   
2-113Hoogstraat 16huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-114Hoogstraat 14soort onroerend goedhuis    
2-114Hoogstraat 14eigenaar Pyter Tjeerds    
2-114Hoogstraat 14gebruiker Pyter Tjeerds    
2-114Hoogstraat 14huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑06‑08 cg
2-115Hoogstraat 12soort onroerend goedhuis    
2-115Hoogstraat 12eigenaar Claes Willems    
2-115Hoogstraat 12gebruiker Hessel Jarigs cum soc.   
2-115Hoogstraat 12huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-116Hoogstraat 10soort onroerend goedhuis    
2-116Hoogstraat 10eigenaar Tomas Overhard    
2-116Hoogstraat 10gebruiker Tjeerd Bentes    
2-116Hoogstraat 10huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-117Hoogstraat 6soort onroerend goedhuis    
2-117Hoogstraat 6eigenaar Jelle Clasen dogter   
2-117Hoogstraat 6gebruiker Jelle Clasen dogter   
2-117Hoogstraat 6opmerking pauper
2-118Hoogstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-118Hoogstraat 4eigenaar Cornelis Tjeerds    
2-118Hoogstraat 4gebruiker Cornelis Tjeerds    
2-118Hoogstraat 4opmerking pauper
2-119Hoogstraat 2soort onroerend goedhuis    
2-119Hoogstraat 2eigenaar Jan Beerns    
2-119Hoogstraat 2gebruiker Jan Beerns    
2-119Hoogstraat 2huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
2-120Rozemarijnstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-120Rozemarijnstraat 1eigenaar Ype Hessels    
2-120Rozemarijnstraat 1gebruiker Ype Hessels    
2-120Rozemarijnstraat 1huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑00 cg
2-121Rozemarijnstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-121Rozemarijnstraat 3eigenaar Cornelis Hendriks    
2-121Rozemarijnstraat 3gebruiker Cornelis Hendriks    
2-121Rozemarijnstraat 3opmerking pauper
2-122Noorderhaven 109soort onroerend goedhuis    
2-122Noorderhaven 109eigenaar Jelte Ruirds    
2-122Noorderhaven 109gebruiker Jelte Ruirds    
2-122Noorderhaven 109huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑08 cg
2-122Noorderhaven 109grondpacht aande havenisten    
2-122Noorderhaven 109grondpacht en aanslag   05‑12‑00 cg1‑02‑06 cg
2-123Noorderhaven 111soort onroerend goedhuis    
2-123Noorderhaven 111eigenaar Junius Munter    
2-123Noorderhaven 111gebruiker Junius Munter    
2-123Noorderhaven 111huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
2-123Noorderhaven 111grondpacht aande havenisten    
2-123Noorderhaven 111grondpacht en aanslag   05‑12‑00 cg1‑02‑06 cg
2-124Noorderhaven 113soort onroerend goedhuis    
2-124Noorderhaven 113eigenaar C. Brinkman    
2-124Noorderhaven 113gebruiker C. Brinkman    
2-124Noorderhaven 113huurwaarde en aanslag  51‑00‑00 cg 08‑10‑00 cg
2-125Rommelhaven 1soort onroerend goedhuis    
2-125Rommelhaven 1eigenaar Jelte Ynses wed.   
2-125Rommelhaven 1gebruiker Jelte Ynses wed. cum soc.   
2-125Rommelhaven 1huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑08 cg
2-126Rommelhaven 3soort onroerend goedhuis    
2-126Rommelhaven 3eigenaar Foeke Teedes erven   
2-126Rommelhaven 3gebruiker Wopke Johannes    
2-126Rommelhaven 3huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 03‑13‑00 cg
2-127Rommelhaven 5soort onroerend goedhoutstek    
2-127Rommelhaven 5eigenaar Albert Hendriks    
2-127Rommelhaven 5gebruiker Albert Hendriks    
2-127Rommelhaven 5huurwaarde en aanslag  07‑00‑00 cg 01‑03‑00 cg
2-128Rommelhaven 9soort onroerend goedhuis    
2-128Rommelhaven 9eigenaar Jelte Ynses wed.   
2-128Rommelhaven 9gebruiker Jelte Ynses wed. cum soc.   
2-128Rommelhaven 9huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑00 cg
2-129Rommelhaven 11soort onroerend goedhuis    
2-129Rommelhaven 11eigenaar Hartman Feyes    
2-129Rommelhaven 11gebruiker Hartman Feyes    
2-129Rommelhaven 11huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
2-130Rommelhaven 15soort onroerend goedhuis    
2-130Rommelhaven 15eigenaar Rinke Heres    
2-130Rommelhaven 15gebruiker Rinke Heres    
2-130Rommelhaven 15huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑06‑08 cg
2-131Scheerstraat 5soort onroerend goedhuis    
2-131Scheerstraat 5eigenaar Jan de Wilde    
2-131Scheerstraat 5gebruiker Jan de Wilde    
2-131Scheerstraat 5huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-131Scheerstraat 5opmerking Is 1723 insolvent verklaard
2-132Scheerstraat 7soort onroerend goedhuis    
2-132Scheerstraat 7eigenaar Symon Feykes    
2-132Scheerstraat 7gebruiker Symon Feykes    
2-132Scheerstraat 7huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑08 cg
2-133Scheerstraat 9soort onroerend goedhuis    
2-133Scheerstraat 9eigenaar Roeloff Jansen    
2-133Scheerstraat 9gebruiker Roeloff Jansen    
2-133Scheerstraat 9opmerking pauper
2-134William Boothstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-134William Boothstraat 4gebruiker Jan Hendriks cum soc.   
2-134William Boothstraat 4huurwaarde en aanslag  16‑10‑00 cg 02‑15‑00 cg
2-134William Boothstraat 4gebruiker wed. Auke Gerbens    
2-135Scheerstraat 10soort onroerend goedhuis    
2-135Scheerstraat 10eigenaar Reinder Harmens    
2-135Scheerstraat 10gebruiker Reinder Harmens    
2-135Scheerstraat 10huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-136 soort onroerend goedhuis    
2-136 eigenaar Goucke Zuringar erven   
2-136 gebruiker Sybren Lammerts    
2-136 huurwaarde en aanslag  14‑18‑00 cg 02‑10‑00 cg
2-137Scheerstraat 8soort onroerend goedstal    
2-137Scheerstraat 8eigenaar Goucke Zuringar erven   
2-137Scheerstraat 8gebruiker Jacob Hilles    
2-137Scheerstraat 8huurwaarde en aanslag  14‑08‑00 cg 02‑10‑00 cg
2-138Scheerstraat 6soort onroerend goedhuis    
2-138Scheerstraat 6eigenaar wed. Stoffel Teunis    
2-138Scheerstraat 6gebruiker Jan Anes    
2-138Scheerstraat 6huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-139Scheerstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-139Scheerstraat 4eigenaar wed. Taeke Johannis    
2-139Scheerstraat 4gebruiker wed. Taeke Johannis    
2-139Scheerstraat 4huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑08 cg
2-140Scheerstraat 2soort onroerend goedstal    
2-140Scheerstraat 2eigenaar burgemeester Rein Sickes    
2-140Scheerstraat 2gebruiker burgemeester Rein Sickes    
2-140Scheerstraat 2huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑00 cg
2-141Rommelhaven 13soort onroerend goedhuis    
2-141Rommelhaven 13gebruiker Cornelis Symons cum soc.   
2-141Rommelhaven 13huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑08 cg
2-141Rommelhaven 13opmerking [eigenlijk geldt een grondslag van
2-141Rommelhaven 13opmerking 80:00:00 voor 2-141 en 2-142 samen]
2-142Noordijs 1soort onroerend goedhuis    
2-142Noordijs 1gebruiker Cornelis Symons cum soc.   
2-142Noordijs 1huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑08 cg
2-142Noordijs 1opmerking [eigenlijk geldt een grondslag van
2-142Noordijs 1opmerking 80:00:00 voor 2-141 en 2-142 samen]
2-143Noordijs 5soort onroerend goedhuis    
2-143Noordijs 5eigenaar burgemeester Rein Sickes Menalda    
2-143Noordijs 5gebruiker burgemeester Rein Sickes Menalda    
2-143Noordijs 5huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑00‑00 cg
2-144Noordijs 5soort onroerend goedhuis    
2-144Noordijs 5eigenaar burgemeester Weyma    
2-144Noordijs 5gebruiker burgemeester Weyma    
2-144Noordijs 5huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑08 cg
2-144Noordijs 5grondpacht aanburgemeesterburgemeester Bylaen erven   
2-144Noordijs 5grondpacht en aanslag   01‑01‑00 cg0‑04‑04 cg
2-145Noordijs 9soort onroerend goedhuis    
2-145Noordijs 9eigenaar Jancke Feddriks erven   
2-145Noordijs 9gebruiker Jancke Feddriks erven cum soc.   
2-145Noordijs 9huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑08 cg
2-146Noordijs 11soort onroerend goedhuis    
2-146Noordijs 11eigenaar Frans Pyters dogter   
2-146Noordijs 11gebruiker Frans Pyters dogter   
2-146Noordijs 11huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑00 cg
2-147William Boothstraat 10soort onroerend goedhuis en gleibakkerij    
2-147William Boothstraat 10eigenaar Pyter Feitema wed.   
2-147William Boothstraat 10gebruiker Pyter Feitema wed.   
2-147William Boothstraat 10huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 13‑06‑08 cg
2-148Noordijs 13soort onroerend goedhuis    
2-148Noordijs 13eigenaar Wybe D. Hanekuik    
2-148Noordijs 13gebruiker Wybe D. Hanekuik    
2-148Noordijs 13huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 09‑03‑00 cg
2-149Noordijs 15soort onroerend goedhuis    
2-149Noordijs 15eigenaar Frans Jetses erven   
2-149Noordijs 15eigenaar Anne Jans    
2-149Noordijs 15huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 18‑06‑08 cg
2-150Noordijs 17soort onroerend goedhuis    
2-150Noordijs 17eigenaar Tomas Jansen    
2-150Noordijs 17gebruiker Tomas Jansen    
2-150Noordijs 17huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-151Noordijs 19soort onroerend goedhuis    
2-151Noordijs 19eigenaar Teunis Foppes erven   
2-151Noordijs 19gebruiker Jarig Jacobs    
2-151Noordijs 19huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑08 cg
2-152Noordijs 21soort onroerend goedhuis    
2-152Noordijs 21eigenaar Freerk Jacobs erven   
2-152Noordijs 21gebruiker Huibert Braem wed.   
2-152Noordijs 21huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 07‑10‑00 cg
2-153 soort onroerend goedhuis    
2-153 eigenaar rentmeester Lanting    
2-153 gebruiker rentmeester Lanting    
2-153 huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 13‑06‑08 cg
2-154Noordijs 23soort onroerend goedhuis    
2-154Noordijs 23eigenaar dr. Eelco Zuringar    
2-154Noordijs 23gebruiker dr. Eelco Zuringar    
2-154Noordijs 23huurwaarde en aanslag  63‑00‑00 cg 10‑10‑00 cg
2-155 soort onroerend goedhuis    
2-155 eigenaar Jan Broers    
2-155 gebruiker Jan Broers    
2-155 opmerking Is 1724 insolvent verklaard
2-156Noordijs 25soort onroerend goedhuis    
2-156Noordijs 25eigenaar Jan Hendriks    
2-156Noordijs 25gebruiker Jan Hendriks    
2-156Noordijs 25huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 03‑13‑00 cg
2-157Noordijs 27soort onroerend goedhuis    
2-157Noordijs 27eigenaar burgemeester Rypema    
2-157Noordijs 27gebruiker Wopke Gadtses    
2-157Noordijs 27huurwaarde en aanslag  67‑00‑00 cg 11‑03‑00 cg
2-158Franekereind 1soort onroerend goedhuis    
2-158Franekereind 1eigenaar Cornelis Freerks    
2-158Franekereind 1gebruiker Cornelis Freerks    
2-158Franekereind 1huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 07‑17‑00 cg
2-159Franekereind 3soort onroerend goedhuis    
2-159Franekereind 3eigenaar Jacob van der Form    
2-159Franekereind 3gebruiker Jacob van der Form    
2-159Franekereind 3huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-160Franekereind 5soort onroerend goedhuis    
2-160Franekereind 5eigenaar burgemeester Sloterdijk wed.   
2-160Franekereind 5gebruiker burgemeester Sloterdijk wed.   
2-160Franekereind 5huurwaarde en aanslag  72‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
2-161Franekereind 7soort onroerend goedhuis    
2-161Franekereind 7eigenaar vroedsman Rowel    
2-161Franekereind 7gebruiker Alef van der Meulen    
2-161Franekereind 7huurwaarde en aanslag  42‑10‑00 cg 07‑02‑00 cg
2-162Franekereind 9soort onroerend goedhuis    
2-162Franekereind 9eigenaar vroedsman Rowel    
2-162Franekereind 9gebruiker vroedsman Rowel    
2-162Franekereind 9huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-163Franekereind 11soort onroerend goedhuis    
2-163Franekereind 11eigenaar vroedsman Rowel    
2-163Franekereind 11gebruiker Wypkjen Clases    
2-163Franekereind 11huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑10‑00 cg
2-163Franekereind 11grondpacht aanJelte Ruirds    
2-163Franekereind 11grondpacht en aanslag   01‑04‑00 cg0‑04‑08 cg
2-164Franekereind 15soort onroerend goedhuis    
2-164Franekereind 15eigenaar wed. Tjepke Gratema    
2-164Franekereind 15gebruiker wed. Tjepke Gratema    
2-164Franekereind 15huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 16‑13‑00 cg
2-165 soort onroerend goedachterhuis    
2-165 eigenaar Teunis Foppes erven   
2-165 gebruiker Enne Hiddes    
2-165 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
2-166 soort onroerend goedpakhuis    
2-166 eigenaar Tomas Jansen    
2-166 gebruiker Tomas Jansen    
2-166 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
2-167 soort onroerend goedkamer    
2-167 eigenaar Wybe Hanekuik    
2-167 gebruiker Wybe Hanekuik    
2-167 huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑00 cg
2-168 soort onroerend goedachterhuis    
2-168 eigenaar wed. Frans Pyters    
2-168 gebruiker Coene Hendriks    
2-168 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑08 cg
2-169William Boothstraat 6soort onroerend goedhuis    
2-169William Boothstraat 6eigenaar Foeke Symons    
2-169William Boothstraat 6gebruiker Foeke Symons    
2-169William Boothstraat 6huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-170 soort onroerend goedgleibakkerij    
2-170 eigenaar Foeke Symons    
2-170 gebruiker Foeke Symons    
2-170 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-170 grondpacht aanTjaerd Syvarda    
2-170 grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑12‑00 cg
2-171 soort onroerend goedhuis    
2-171 eigenaar Reiner Harmens    
2-171 gebruiker Reiner Harmens    
2-171 opmerking Dit is mede beklemt onder de post 2-134
2-172Lombardstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-172Lombardstraat 4eigenaar Ceimpe Jarigs    
2-172Lombardstraat 4gebruiker Gerben Lolles cum soc.   
2-172Lombardstraat 4huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑10‑00 cg
2-173Lombardstraat 2soort onroerend goedhuis    
2-173Lombardstraat 2eigenaar juffrouw Baroni    
2-173Lombardstraat 2gebruiker juffrouw Baroni    
2-173Lombardstraat 2huurwaarde en aanslag  07‑00‑00 cg 01‑03‑00 cg
2-173Lombardstraat 2grondpacht aanHarmen Douwes    
2-173Lombardstraat 2grondpacht en aanslag   02‑02‑00 cg0‑08‑12 cg
2-174William Boothstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-174William Boothstraat 3eigenaar Jacob Philips    
2-174William Boothstraat 3gebruiker Jacob Philips    
2-174William Boothstraat 3opmerking pro deo begeerd
2-175William Boothstraat 5soort onroerend goedkeeten    
2-175William Boothstraat 5eigenaar dr. Zuringar    
2-175William Boothstraat 5gebruiker dr. Zuringar    
2-175William Boothstraat 5huurwaarde en aanslag  87‑10‑00 cg 47‑16‑08 cg
2-176 soort onroerend goedhuis    
2-176 eigenaar C. Brinkman    
2-176 gebruiker Cornelius Ekama    
2-176 huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑00‑00 cg
2-177 soort onroerend goedhuis    
2-177 eigenaar Broer Baukes    
2-177 gebruiker Broer Baukes    
2-177 huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-178 soort onroerend goedkeet    
2-178 eigenaar Wybe Gerrits    
2-178 gebruiker Wybe Gerrits    
2-178 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 33‑06‑08 cg
2-179William Boothstraat 37soort onroerend goedhuis    
2-179William Boothstraat 37eigenaar Pyter Tjebbes    
2-179William Boothstraat 37gebruiker afgebroken    
2-179William Boothstraat 37huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-180William Boothstraat 35soort onroerend goedkeet    
2-180William Boothstraat 35eigenaar Pyter Tjebbes    
2-180William Boothstraat 35gebruiker Pyter Tjebbes    
2-180William Boothstraat 35huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 33‑06‑08 cg
2-181 soort onroerend goedhuis    
2-181 eigenaar Pyter Tjebbes    
2-181 gebruiker Pyter Tjebbes    
2-181 opmerking ledig
2-182 soort onroerend goedhuis    
2-182 eigenaar Jacob Groenewolt    
2-182 eigenaar Antje Groenewolt    
2-182 gebruiker wed. Sybren Jansen cum soc.   
2-182 huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑10‑00 cg
2-183William Boothstraat 39soort onroerend goedhuis    
2-183William Boothstraat 39eigenaar Hendrik Jansen    
2-183William Boothstraat 39gebruiker Hendrik Jansen    
2-183William Boothstraat 39opmerking pauper
2-184Franekereind 17soort onroerend goedhuis    
2-184Franekereind 17eigenaar Gerrit Johannes wed.   
2-184Franekereind 17gebruiker Tjalling Fransen    
2-184Franekereind 17huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑05‑00 cg
2-185Franekereind 19soort onroerend goedhuis    
2-185Franekereind 19eigenaar burgemeester Adema    
2-185Franekereind 19gebruiker Pyter Adema    
2-185Franekereind 19huurwaarde en aanslag  51‑00‑00 cg 08‑10‑00 cg
2-186Franekereind 21soort onroerend goedhuis    
2-186Franekereind 21eigenaar Pyter Cornelis wed.   
2-186Franekereind 21gebruiker Jan Harmens cuiper   
2-186Franekereind 21huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 03‑17‑00 cg
3-001Scheffersplein 25soort onroerend goedhuis, keet en pakhuis    
3-001Scheffersplein 25eigenaar wed. Seerp Doedes    
3-001Scheffersplein 25gebruiker wed. Seerp Doedes    
3-001Scheffersplein 25huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 33‑06‑08 cg
3-002Scheffersplein 25soort onroerend goedkeet    
3-002Scheffersplein 25eigenaar burgemeester Rypema    
3-002Scheffersplein 25gebruiker burgemeester Rypema    
3-002Scheffersplein 25huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 33‑06‑08 cg
3-003Scheffersplein 23soort onroerend goedkeet    
3-003Scheffersplein 23eigenaar Jan Schiere erven   
3-003Scheffersplein 23gebruiker Jan Schiere erven   
3-003Scheffersplein 23huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 33‑06‑08 cg
3-004Scheffersplein 15soort onroerend goedkamer    
3-004Scheffersplein 15eigenaar burgemeester Sloterdijk    
3-004Scheffersplein 15gebruiker     
3-004Scheffersplein 15opmerking afgebroken
3-005Scheffersplein 13soort onroerend goedwagenhuis    
3-005Scheffersplein 13eigenaar burgemeester Sloterdijk    
3-005Scheffersplein 13gebruiker burgemeester Sloterdijk    
3-005Scheffersplein 13huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
3-006Scheffersplein 9soort onroerend goedhuis    
3-006Scheffersplein 9eigenaar Sytse Pyters    
3-006Scheffersplein 9gebruiker Sytse Pyters    
3-006Scheffersplein 9opmerking pauper
3-007Scheffersplein 7soort onroerend goedhuis    
3-007Scheffersplein 7eigenaar Simke Tomas    
3-007Scheffersplein 7gebruiker Simke Tomas    
3-007Scheffersplein 7opmerking pauper
3-008Scheffersplein 5soort onroerend goedhuis en mouterij    
3-008Scheffersplein 5eigenaar Harmen Ages    
3-008Scheffersplein 5gebruiker Harmen Ages    
3-008Scheffersplein 5huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 05‑10‑00 cg
3-009Scheffersplein 3soort onroerend goedhof    
3-009Scheffersplein 3eigenaar wed. Douwe Jansen    
3-009Scheffersplein 3gebruiker wed. Douwe Jansen    
3-009Scheffersplein 3opmerking Is 1722 insolvent verklaard
3-010Scheffersplein 1soort onroerend goedhof    
3-010Scheffersplein 1eigenaar Tjeerd Tjeerdsen erven   
3-010Scheffersplein 1gebruiker Tjeerd Tjeerdsen erven   
3-010Scheffersplein 1huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
3-011Oosterkeetstraat 11soort onroerend goedkamer    
3-011Oosterkeetstraat 11eigenaar Hendrik Merkus    
3-011Oosterkeetstraat 11gebruiker Hendrik Merkus    
3-011Oosterkeetstraat 11opmerking pauper
3-012Oosterkeetstraat 5soort onroerend goedtuin    
3-012Oosterkeetstraat 5eigenaar Tyte Blinksma    
3-012Oosterkeetstraat 5gebruiker Tyte Blinksma    
3-012Oosterkeetstraat 5huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑06‑08 cg
3-013Oosterkeetstraat 1soort onroerend goedkamer    
3-013Oosterkeetstraat 1eigenaar Frans Pyters    
3-013Oosterkeetstraat 1eigenaar Broer Baukes    
3-013Oosterkeetstraat 1gebruiker Adam Goslings    
3-013Oosterkeetstraat 1huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-013Oosterkeetstraat 1grondpacht aanJelte Ruirds    
3-013Oosterkeetstraat 1grondpacht en aanslag   01‑11‑08 cg0‑06‑00 cg
3-014Lombardstraat 8soort onroerend goedhuis    
3-014Lombardstraat 8eigenaar Willem Tomas    
3-014Lombardstraat 8gebruiker Willem Tomas    
3-014Lombardstraat 8huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑10‑00 cg
3-015 soort onroerend goedhuis    
3-015 eigenaar Jilt Baukes    
3-015 gebruiker Jilt Baukes    
3-015 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
3-016Ooievaarsteeg 6soort onroerend goedgorterij    
3-016Ooievaarsteeg 6eigenaar Willem Tomas    
3-016Ooievaarsteeg 6gebruiker Willem Tomas    
3-016Ooievaarsteeg 6huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑06‑08 cg
3-017 soort onroerend goedkamer    
3-017 eigenaar Willem Boon    
3-017 gebruiker Willem Boon    
3-017 opmerking pauper
3-018 soort onroerend goedkamer    
3-018 eigenaar Dirk Steffens    
3-018 gebruiker Dirk Steffens    
3-018 opmerking pauper
3-019 soort onroerend goedkamer    
3-019 eigenaar Claes Clasens    
3-019 gebruiker Claes Clasens    
3-019 opmerking pauper
3-020 soort onroerend goedkamer    
3-020 eigenaar Cornelis Menses    
3-020 gebruiker Cornelis Menses    
3-020 opmerking pauper
3-021 soort onroerend goedkamer    
3-021 eigenaar Jacob Eelkes    
3-021 gebruiker Jacob Eelkes    
3-021 opmerking pro deo begeerd
3-022Nieuwstraat 7soort onroerend goedstal    
3-022Nieuwstraat 7eigenaar Harke Tjebbes    
3-022Nieuwstraat 7gebruiker Harke Tjebbes    
3-022Nieuwstraat 7huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
3-023Nieuwstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-023Nieuwstraat 9eigenaar Jan Jansen    
3-023Nieuwstraat 9gebruiker Jan Jansen    
3-023Nieuwstraat 9opmerking pro deo begeerd
3-024Nieuwstraat 11soort onroerend goedhuis    
3-024Nieuwstraat 11eigenaar J. Bonk    
3-024Nieuwstraat 11gebruiker J. Bonk    
3-024Nieuwstraat 11opmerking pro deo begeerd
3-025Nieuwstraat 13soort onroerend goedhuis    
3-025Nieuwstraat 13eigenaar Jouke Tjebbes    
3-025Nieuwstraat 13gebruiker Harmen Gerrits    
3-025Nieuwstraat 13huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-026Nieuwstraat 19soort onroerend goedhuis    
3-026Nieuwstraat 19eigenaar wed. Jan Alberts    
3-026Nieuwstraat 19gebruiker wed. Jan Alberts    
3-026Nieuwstraat 19opmerking Ao. 1720 insolvent verklaard
3-027Nieuwstraat 21soort onroerend goedhuis    
3-027Nieuwstraat 21eigenaar Louw Heins    
3-027Nieuwstraat 21gebruiker Louw Heins    
3-027Nieuwstraat 21huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-028Nieuwstraat 25soort onroerend goedhuis    
3-028Nieuwstraat 25eigenaar burgemeester Sopingius    
3-028Nieuwstraat 25gebruiker Jouke Tjebbes    
3-028Nieuwstraat 25huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑00 cg
3-029Nieuwstraat 29soort onroerend goedhuis    
3-029Nieuwstraat 29eigenaar Tomas Jansen    
3-029Nieuwstraat 29gebruiker wed. Roeloff Roelofs    
3-029Nieuwstraat 29huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑10‑00 cg
3-030Nieuwstraat 33soort onroerend goedhuis    
3-030Nieuwstraat 33eigenaar Tomas Jansen    
3-030Nieuwstraat 33gebruiker Jan Clasen    
3-030Nieuwstraat 33huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑10‑00 cg
3-031Nieuwstraat 35soort onroerend goedhuis    
3-031Nieuwstraat 35eigenaar wed. Lammert Sjoerds    
3-031Nieuwstraat 35gebruiker wed. Lammert Sjoerds    
3-031Nieuwstraat 35huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑08 cg
3-032Nieuwstraat 37soort onroerend goedwagenhuis    
3-032Nieuwstraat 37eigenaar Tjeerd Fockes    
3-032Nieuwstraat 37gebruiker Tjeerd Fockes    
3-032Nieuwstraat 37huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
3-033 soort onroerend goedhuis    
3-033 eigenaar Hans Jansen    
3-033 gebruiker Hans Jansen    
3-033 opmerking Ao. 1720 insolvent verklaard
3-034Nieuwstraat 28soort onroerend goedhuis    
3-034Nieuwstraat 28eigenaar Jan Jansen    
3-034Nieuwstraat 28gebruiker Jan Jansen    
3-034Nieuwstraat 28huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
3-035 soort onroerend goedhuis    
3-035 eigenaar Pyter Seerps erven   
3-035 gebruiker Pyter Seerps erven   
3-035 opmerking pauper
3-036Nieuwstraat 32soort onroerend goedhuis    
3-036Nieuwstraat 32eigenaar Arjen Cornelis    
3-036Nieuwstraat 32gebruiker Arjen Cornelis    
3-036Nieuwstraat 32huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-037Nieuwstraat 34soort onroerend goedhuis    
3-037Nieuwstraat 34eigenaar burgemeester Sopingius    
3-037Nieuwstraat 34gebruiker Wybe Piers    
3-037Nieuwstraat 34huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-038Nieuwstraat 38soort onroerend goedwoning    
3-038Nieuwstraat 38eigenaar Age Jaans    
3-038Nieuwstraat 38gebruiker Age Jaans    
3-038Nieuwstraat 38opmerking pauper
3-039Nieuwstraat 40soort onroerend goedschuur    
3-039Nieuwstraat 40eigenaar Johannes Hendriks    
3-039Nieuwstraat 40gebruiker Johannes Hendriks    
3-039Nieuwstraat 40huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑06‑08 cg
3-040Nieuwstraat 42soort onroerend goedkeeth en huis    
3-040Nieuwstraat 42eigenaar Pyter Dirks    
3-040Nieuwstraat 42gebruiker Pyter Dirks    
3-040Nieuwstraat 42huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 33‑06‑08 cg
3-040Nieuwstraat 42grondpacht aanHarmen Douwes    
3-040Nieuwstraat 42grondpacht en aanslag   01‑15‑00 cg0‑07‑00 cg
3-041Nieuwstraat 44soort onroerend goedhuis    
3-041Nieuwstraat 44eigenaar Cornelis Pyters erven   
3-041Nieuwstraat 44gebruiker Cornelis Pyters erven   
3-041Nieuwstraat 44opmerking pauper
3-042 soort onroerend goedkamer    
3-042 eigenaar Cornelis Pyters erven   
3-042 gebruiker Cornelis Pyters erven   
3-042 opmerking pauper
3-043Nieuwstraat 34soort onroerend goedkamer    
3-043Nieuwstraat 34eigenaar Harmen Ages    
3-043Nieuwstraat 34gebruiker Harmen Ages    
3-043Nieuwstraat 34huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑00 cg
3-044Ooievaarsteeg 23soort onroerend goedhuis    
3-044Ooievaarsteeg 23eigenaar Grietje Willems    
3-044Ooievaarsteeg 23gebruiker Grietje Willems cum soc.   
3-044Ooievaarsteeg 23huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-045Franekereind 25soort onroerend goedhuis    
3-045Franekereind 25eigenaar Marten Rozee    
3-045Franekereind 25gebruiker Wytze Heins cum soc.   
3-045Franekereind 25huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 09‑03‑00 cg
3-046Franekereind 27soort onroerend goedhuis    
3-046Franekereind 27eigenaar Pieter Farrijn    
3-046Franekereind 27gebruiker Pieter Farrijn    
3-046Franekereind 27opmerking pauper
3-047Franekereind 29soort onroerend goedhuis    
3-047Franekereind 29eigenaar wed. Douwe Jans    
3-047Franekereind 29gebruiker Johannes Ockes    
3-047Franekereind 29huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑10‑00 cg
3-048Franekereind 29soort onroerend goedhuis    
3-048Franekereind 29eigenaar Johannes Ockes    
3-048Franekereind 29gebruiker Pyter Wytses    
3-048Franekereind 29huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑00 cg
3-049Nieuwstraat 66soort onroerend goedhuis    
3-049Nieuwstraat 66eigenaar Jacob Dirks    
3-049Nieuwstraat 66gebruiker Jacob Dirks    
3-049Nieuwstraat 66huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑00 cg
3-050Nieuwstraat 64soort onroerend goedhuis    
3-050Nieuwstraat 64eigenaar Harke Tjebbes    
3-050Nieuwstraat 64gebruiker Dirk Harmens    
3-050Nieuwstraat 64huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
3-051Nieuwstraat 62soort onroerend goedhuis    
3-051Nieuwstraat 62eigenaar Jan Jansen Blauw    
3-051Nieuwstraat 62gebruiker Jan Jansen Blauw cum soc.   
3-051Nieuwstraat 62huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-052Nieuwstraat 58soort onroerend goedhuis    
3-052Nieuwstraat 58eigenaar Harke Tjebbes    
3-052Nieuwstraat 58gebruiker Harke Tjebbes    
3-052Nieuwstraat 58huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 05‑13‑00 cg
3-053Nieuwstraat 56soort onroerend goedhuis    
3-053Nieuwstraat 56eigenaar Johannes Hendriks    
3-053Nieuwstraat 56gebruiker Johannes Hendriks    
3-053Nieuwstraat 56opmerking pauper
3-054Nieuwstraat 54soort onroerend goedhuis    
3-054Nieuwstraat 54eigenaar wed. Jacob Christiaens    
3-054Nieuwstraat 54gebruiker wed. Jacob Christiaens    
3-054Nieuwstraat 54huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑00 cg
3-055Nieuwstraat 52soort onroerend goedhuis    
3-055Nieuwstraat 52eigenaar Sybe Johannes    
3-055Nieuwstraat 52gebruiker Sybe Johannes    
3-055Nieuwstraat 52huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑00 cg
3-056Nieuwstraat 50soort onroerend goedhuis    
3-056Nieuwstraat 50eigenaar Jan Fopkes    
3-056Nieuwstraat 50gebruiker Gerrit Lenses    
3-056Nieuwstraat 50huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-057Nieuwstraat 48soort onroerend goedhuis    
3-057Nieuwstraat 48eigenaar Sybren Sipkes    
3-057Nieuwstraat 48gebruiker Sybren Sipkes    
3-057Nieuwstraat 48huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑00 cg
3-058Nieuwstraat 46soort onroerend goedhuis    
3-058Nieuwstraat 46eigenaar Claes Jansen    
3-058Nieuwstraat 46eigenaar Lieuwe Dirks    
3-058Nieuwstraat 46gebruiker Claes Jansen    
3-058Nieuwstraat 46gebruiker Lieuwe Dirks    
3-058Nieuwstraat 46huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑00 cg
3-059Franekereind 23soort onroerend goedhuis    
3-059Franekereind 23eigenaar burgemeester Heinsius    
3-059Franekereind 23gebruiker Bouwe Sybrens    
3-059Franekereind 23huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 13‑06‑08 cg
3-060 soort onroerend goedhuis    
3-060 eigenaar Gerrit Sybrens    
3-060 gebruiker Bouwe Sybrens    
3-060 huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 11‑13‑00 cg
3-061 soort onroerend goedhuis    
3-061 eigenaar wed. Hans Basse erven   
3-061 gebruiker Wouter Hessels    
3-061 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-062Grote Kerkstraat 25soort onroerend goedhuis    
3-062Grote Kerkstraat 25eigenaar Foppe Clasen erven   
3-062Grote Kerkstraat 25gebruiker Boldewijn Hayes cum soc.   
3-062Grote Kerkstraat 25huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑03‑00 cg
3-063Grote Kerkstraat 27soort onroerend goedhuis    
3-063Grote Kerkstraat 27eigenaar Gerben Pyters    
3-063Grote Kerkstraat 27gebruiker Gerben Pyters    
3-063Grote Kerkstraat 27huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-064Grote Kerkstraat 29soort onroerend goedhuis    
3-064Grote Kerkstraat 29eigenaar Cornelis van der Hout    
3-064Grote Kerkstraat 29gebruiker Willem Coen    
3-064Grote Kerkstraat 29huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 04‑13‑00 cg
3-065Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-065Grote Kerkstraat 31eigenaar Jeltje Jacobs moeder   
3-065Grote Kerkstraat 31gebruiker Jeltje Jacobs moeder   
3-065Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-065Grote Kerkstraat 31opmerking pro deo begeerd
3-066Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-066Grote Kerkstraat 31eigenaar wed. Ulbe Jans    
3-066Grote Kerkstraat 31gebruiker wed. Ulbe Jans    
3-066Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  19‑12‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-066Grote Kerkstraat 31opmerking Ao 1722 insolvent verklaard
3-067Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-067Grote Kerkstraat 31eigenaar Jeltje Jacobs erven   
3-067Grote Kerkstraat 31gebruiker Carst Fockes cum soc.   
3-067Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
3-068Grote Kerkstraat 33soort onroerend goedhuis    
3-068Grote Kerkstraat 33eigenaar Hilbrand Dirks    
3-068Grote Kerkstraat 33gebruiker Hilbrand Dirks    
3-068Grote Kerkstraat 33huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-069Grote Kerkstraat 35soort onroerend goedhuis    
3-069Grote Kerkstraat 35eigenaar Joeke Alberts    
3-069Grote Kerkstraat 35gebruiker Joeke Alberts    
3-069Grote Kerkstraat 35huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-069Grote Kerkstraat 35opmerking Ao. 1720 insolvent verklaard
3-070Grote Kerkstraat 37soort onroerend goedhuis    
3-070Grote Kerkstraat 37eigenaar wed. Auke Backer    
3-070Grote Kerkstraat 37gebruiker Jan wever cum soc.   
3-070Grote Kerkstraat 37huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-071Grote Kerkstraat 39soort onroerend goedhuis    
3-071Grote Kerkstraat 39eigenaar Jan Berends    
3-071Grote Kerkstraat 39gebruiker Jan Berends    
3-071Grote Kerkstraat 39opmerking heeft pro deo verzocht
3-072Grote Kerkstraat 41soort onroerend goedhuis    
3-072Grote Kerkstraat 41eigenaar Foppe Clasen erven   
3-072Grote Kerkstraat 41gebruiker Berend Hendriks cum soc.   
3-072Grote Kerkstraat 41huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑06‑08 cg
3-073Kerkpoortstraat 1soort onroerend goedhuis    
3-073Kerkpoortstraat 1eigenaar Jan Hansen    
3-073Kerkpoortstraat 1gebruiker Jan Hansen    
3-073Kerkpoortstraat 1huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑06‑08 cg
3-074Kerkpoortstraat 5soort onroerend goed    
3-074Kerkpoortstraat 5eigenaar Claes Hendriks    
3-074Kerkpoortstraat 5gebruiker Claes Hendriks    
3-074Kerkpoortstraat 5opmerking heeft pro deo verzocht
3-075Kerkpoortstraat 7soort onroerend goedhuisje    
3-075Kerkpoortstraat 7eigenaar Berend Alberts    
3-075Kerkpoortstraat 7gebruiker Berend Alberts    
3-075Kerkpoortstraat 7huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-076Kerkpoortstraat 5soort onroerend goedhuisje    
3-076Kerkpoortstraat 5eigenaar Berend Alberts    
3-076Kerkpoortstraat 5gebruiker Berend Alberts    
3-076Kerkpoortstraat 5huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑00 cg
3-077Kerkpoortstraat 15soort onroerend goedhuis    
3-077Kerkpoortstraat 15eigenaar Berend Alberts    
3-077Kerkpoortstraat 15gebruiker Beern Alberts    
3-077Kerkpoortstraat 15huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-077Kerkpoortstraat 15opmerking Ao. 1721 insolvent verklaard
3-078 soort onroerend goed    
3-078 eigenaar Harmen Geerts wed.   
3-078 gebruiker Harmen Geerts wed.   
3-078 opmerking pauper
3-079Kerkpoortstraat 11soort onroerend goedkamer    
3-079Kerkpoortstraat 11eigenaar Harmen Werps    
3-079Kerkpoortstraat 11gebruiker Harmen Werps    
3-079Kerkpoortstraat 11opmerking pro deo begeerd
3-080Kerkpoortstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-080Kerkpoortstraat 9eigenaar Joris Fockles    
3-080Kerkpoortstraat 9gebruiker Joris Fockles    
3-080Kerkpoortstraat 9huurwaarde en aanslag  13‑00‑00 cg 02‑03‑00 cg
3-081Kerkpoortstraat 13soort onroerend goedhof    
3-081Kerkpoortstraat 13eigenaar Symon Stinstra    
3-081Kerkpoortstraat 13gebruiker Symon Stinstra    
3-081Kerkpoortstraat 13huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-082 soort onroerend goedkamer    
3-082 eigenaar     
3-082 gebruiker     
3-082 opmerking armekamer
3-083 soort onroerend goedstal en hof    
3-083 eigenaar burgemeester Heinsius    
3-083 gebruiker burgemeester Heinsius    
3-083 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-084 soort onroerend goed    
3-084 eigenaar Harmen Harmens    
3-084 gebruiker Harmen Harmens    
3-084 opmerking pauper
3-085Kerkpoortstraat 29soort onroerend goedhuisje    
3-085Kerkpoortstraat 29eigenaar wed. Jan Jansen    
3-085Kerkpoortstraat 29gebruiker wed. Jan Jansen    
3-085Kerkpoortstraat 29huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-085Kerkpoortstraat 29opmerking pro deo begeerd
3-086Kerkpoortstraat 31soort onroerend goedhof    
3-086Kerkpoortstraat 31eigenaar wed. Seerp Doedes    
3-086Kerkpoortstraat 31gebruiker wed. Seerp Doedes    
3-086Kerkpoortstraat 31huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
3-087Kerkpoortstraat 33soort onroerend goedwoning    
3-087Kerkpoortstraat 33eigenaar Nanning Willems    
3-087Kerkpoortstraat 33gebruiker Nanning Willems    
3-087Kerkpoortstraat 33huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-088Kerkpoortstraat 35soort onroerend goedstal    
3-088Kerkpoortstraat 35eigenaar Nanning Willems    
3-088Kerkpoortstraat 35gebruiker Nanning Willems    
3-088Kerkpoortstraat 35opmerking ledig
3-089 soort onroerend goedstal    
3-089 eigenaar Roeloff Tijssens    
3-089 gebruiker Roeloff Tijssens    
3-089 opmerking ledig
3-090Moriaanstraat 10soort onroerend goedhof    
3-090Moriaanstraat 10eigenaar Baltinus Rantzouw    
3-090Moriaanstraat 10gebruiker Baltinus Rantzouw    
3-090Moriaanstraat 10huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 00‑16‑00 cg
3-091 soort onroerend goedkamer    
3-091 eigenaar Pyter Tabes    
3-091 gebruiker Pyter Tabes    
3-091 opmerking pauper
3-092Moriaanstraat 8soort onroerend goedhof    
3-092Moriaanstraat 8eigenaar wed. Poppe Aukes    
3-092Moriaanstraat 8gebruiker wed. Poppe Aukes    
3-092Moriaanstraat 8huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑00 cg
3-092Moriaanstraat 8grondpacht aanHylke Johannes Hanekuik erven   
3-092Moriaanstraat 8grondpacht en aanslag   01‑05‑00 cg0‑05‑00 cg
3-093Moriaanstraat 4soort onroerend goedkamer    
3-093Moriaanstraat 4eigenaar wed. Frans Groen    
3-093Moriaanstraat 4gebruiker wed. Frans Groen    
3-093Moriaanstraat 4opmerking pauper
3-094Kerkpoortstraat 39soort onroerend goedhuis    
3-094Kerkpoortstraat 39eigenaar Symon de Haes    
3-094Kerkpoortstraat 39gebruiker Hendrik Lucas    
3-094Kerkpoortstraat 39huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-095Kerkpoortstraat 41soort onroerend goedhuis    
3-095Kerkpoortstraat 41eigenaar wed. Wijne Wybes    
3-095Kerkpoortstraat 41gebruiker Andries Saskers    
3-095Kerkpoortstraat 41huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
3-096Kerkpoortstraat 43soort onroerend goedhuis    
3-096Kerkpoortstraat 43eigenaar Blauwe Schuurs Gemeente    
3-096Kerkpoortstraat 43gebruiker Blauwe Schuurs Gemeente    
3-097Kerkpoortstraat 45soort onroerend goedhuis    
3-097Kerkpoortstraat 45eigenaar Paulus Daniels    
3-097Kerkpoortstraat 45gebruiker Paulus Daniels    
3-097Kerkpoortstraat 45opmerking pauper
3-098Kerkpoortstraat 47soort onroerend goed    
3-098Kerkpoortstraat 47eigenaar Hendrik Homan    
3-098Kerkpoortstraat 47gebruiker Hendrik Homan    
3-098Kerkpoortstraat 47opmerking pauper
3-099Kerkpoortstraat 49soort onroerend goed    
3-099Kerkpoortstraat 49eigenaar Jan Arends    
3-099Kerkpoortstraat 49gebruiker Jan Arends    
3-099Kerkpoortstraat 49opmerking pauper
3-100Molenpad 1soort onroerend goedhuis    
3-100Molenpad 1eigenaar Robbert Berends    
3-100Molenpad 1gebruiker Robbert Berends    
3-100Molenpad 1opmerking 1721 insolvent verklaard
3-101 soort onroerend goedhof    
3-101 eigenaar Nanne Willems    
3-101 gebruiker Nanne Willems    
3-101 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑00 cg
3-102Molenpad 11soort onroerend goedhof    
3-102Molenpad 11eigenaar Poppe Dirks    
3-102Molenpad 11gebruiker Poppe Dirks    
3-102Molenpad 11huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 00‑16‑00 cg
3-103Molenpad 9soort onroerend goedkamer    
3-103Molenpad 9eigenaar Berent Lammerts    
3-103Molenpad 9gebruiker Berent Lammerts    
3-103Molenpad 9huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-103Molenpad 9opmerking 1724 insolvent verklaard
3-104Rapenburg 11soort onroerend goedhof    
3-104Rapenburg 11eigenaar Jan Martens    
3-104Rapenburg 11gebruiker Jan Martens    
3-104Rapenburg 11huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
3-105Molenpad 18soort onroerend goedhof    
3-105Molenpad 18eigenaar wed. Tjepke Gratema    
3-105Molenpad 18gebruiker Joost Hendriks    
3-105Molenpad 18huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
3-106Molenpad 16soort onroerend goedkamer    
3-106Molenpad 16eigenaar Tjepke Gratema    
3-106Molenpad 16gebruiker Harmen Harmens    
3-106Molenpad 16huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑08 cg
3-107 soort onroerend goedkamer    
3-107 eigenaar Harmen Jansen    
3-107 gebruiker Harmen Jansen    
3-107 opmerking pauper
3-108Molenpad 8soort onroerend goedkamer    
3-108Molenpad 8eigenaar wed. Jetze Hansen    
3-108Molenpad 8gebruiker Trijntje Jans    
3-108Molenpad 8huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
3-109Molenpad 4soort onroerend goedstal    
3-109Molenpad 4eigenaar Johannes Tjebbes erven   
3-109Molenpad 4gebruiker Johannes Tiebbes erven   
3-109Molenpad 4huurwaarde en aanslag  03‑00‑00 cg 00‑10‑00 cg
3-110Kerkpoortstraat 51soort onroerend goedhuis    
3-110Kerkpoortstraat 51eigenaar Oepke Sybes    
3-110Kerkpoortstraat 51gebruiker Oepke Sybes    
3-110Kerkpoortstraat 51huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
3-111Kerkpoortstraat 53soort onroerend goedkamer    
3-111Kerkpoortstraat 53eigenaar wed. Jetse Hanses    
3-111Kerkpoortstraat 53gebruiker wed. Jetse Hanses    
3-111Kerkpoortstraat 53huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-112Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedhuis    
3-112Kerkpoortstraat 55eigenaar Ruird Bontekoe    
3-112Kerkpoortstraat 55gebruiker Louw Teunis cum soc.   
3-112Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑00 cg
3-113Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedkamer    
3-113Kerkpoortstraat 55eigenaar Ruird Bontekoe    
3-113Kerkpoortstraat 55gebruiker Pyter Jentjes    
3-113Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 00‑17‑00 cg
3-114Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedkamer    
3-114Kerkpoortstraat 55eigenaar Ruird Bontekoe    
3-114Kerkpoortstraat 55gebruiker Cornelis Fransen    
3-114Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
3-115Rapenburg 1soort onroerend goedhuis    
3-115Rapenburg 1eigenaar wed. Wouter Pyters    
3-115Rapenburg 1gebruiker wed. Wouter Pyters    
3-115Rapenburg 1huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
3-116 soort onroerend goedkamers    
3-116 eigenaar wed. Tjepke Gratema    
3-116 gebruiker Willem Hilbrands cum soc.   
3-116 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-117 soort onroerend goedkamer    
3-117 eigenaar Oepke Jansen    
3-117 gebruiker Oepke Jansen    
3-117 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-117 opmerking pauper
3-118 soort onroerend goedhof    
3-118 eigenaar wed. Seerp Doedes    
3-118 gebruiker wed. Seerp Doedes    
3-118 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-119Kerkpoortstraat 18soort onroerend goed    
3-119Kerkpoortstraat 18eigenaar wed. Sipke Meyes    
3-119Kerkpoortstraat 18gebruiker wed. Sipke Meyes    
3-119Kerkpoortstraat 18opmerking pauper
3-120Kerkpoortstraat 10soort onroerend goed    
3-120Kerkpoortstraat 10eigenaar Casper Groen    
3-120Kerkpoortstraat 10gebruiker Casper Groen    
3-120Kerkpoortstraat 10opmerking pauper
3-121Kerkpoortstraat 2soort onroerend goed    
3-121Kerkpoortstraat 2eigenaar Marcus Jaspers    
3-121Kerkpoortstraat 2gebruiker Marcus Jaspers    
3-121Kerkpoortstraat 2opmerking pro deo begeerd
3-122 soort onroerend goedkamer    
3-122 eigenaar wed. Seerp Doedes    
3-122 gebruiker wed. Seerp Doedes    
3-122 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
3-123Fabrieksstraat 26soort onroerend goed    
3-123Fabrieksstraat 26eigenaar wed. Daniel Jansen    
3-123Fabrieksstraat 26gebruiker wed. Daniel Jansen    
3-123Fabrieksstraat 26grondpacht aanburgemeesterburgemeester Hiddema    
3-123Fabrieksstraat 26grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
3-123Fabrieksstraat 26opmerking pauper
3-124Fabrieksstraat 28soort onroerend goedwoning    
3-124Fabrieksstraat 28eigenaar Johannes Cramer    
3-124Fabrieksstraat 28gebruiker Berend Abrams    
3-124Fabrieksstraat 28huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 03‑17‑00 cg
3-125 soort onroerend goedkamer    
3-125 eigenaar Harmen Gerrits    
3-125 gebruiker Harmen Gerrits    
3-125 opmerking pauper
3-126 soort onroerend goedhof    
3-126 eigenaar burgemeester Laquart    
3-126 gebruiker burgemeester Laquart    
3-126 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-127 soort onroerend goedhof    
3-127 eigenaar Job Aukes    
3-127 gebruiker Job Aukes    
3-127 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-128 soort onroerend goedhof    
3-128 eigenaar burgemeester Hiddema    
3-128 gebruiker burgemeester Hiddema    
3-128 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-129 soort onroerend goedhof    
3-129 eigenaar burgemeester Jan Nollides    
3-129 gebruiker Jan Nollides    
3-129 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-130Klaverbladstraat 5soort onroerend goedhuis    
3-130Klaverbladstraat 5eigenaar Alberts Robberts    
3-130Klaverbladstraat 5gebruiker Alberts Robberts    
3-130Klaverbladstraat 5huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
3-131 soort onroerend goedwoning    
3-131 eigenaar Jan Pyters    
3-131 gebruiker Jan Pyters    
3-131 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑00 cg
3-132 soort onroerend goedhof    
3-132 eigenaar dr. Suringar    
3-132 gebruiker dr. Suringar    
3-132 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-133 soort onroerend goedtwee kamers    
3-133 eigenaar dr. Suringar    
3-133 gebruiker Freerk Hendriks    
3-133 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-134 soort onroerend goedkamer    
3-134 eigenaar Jacob Jansen    
3-134 gebruiker Jacob Jansen    
3-134 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 01‑16‑08 cg
3-135 soort onroerend goedkamer    
3-135 eigenaar Bauke Fockes wed.   
3-135 gebruiker Bauke Fockes wed.   
3-135 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑00 cg
3-136Lammert Warndersteeg 4soort onroerend goedkamer    
3-136Lammert Warndersteeg 4eigenaar Andries Johannes    
3-136Lammert Warndersteeg 4gebruiker Andries Johannes    
3-136Lammert Warndersteeg 4opmerking Ao. 1720 insolvent verklaard
3-137Lammert Warndersteeg 6soort onroerend goedhof en kamer    
3-137Lammert Warndersteeg 6eigenaar Jacob Bonk    
3-137Lammert Warndersteeg 6gebruiker Jacob Bonk    
3-137Lammert Warndersteeg 6opmerking pro deo begeerd
3-138Weverstraat 3soort onroerend goedwoning    
3-138Weverstraat 3eigenaar Dirk Taedes wed.   
3-138Weverstraat 3gebruiker Dirk Taedes wed.   
3-138Weverstraat 3opmerking pro deo begeerd
3-139Weverstraat 5soort onroerend goedhuis    
3-139Weverstraat 5eigenaar Meile Ollema    
3-139Weverstraat 5gebruiker Meile Ollema    
3-139Weverstraat 5huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 01‑16‑08 cg
3-140Weverstraat 7soort onroerend goedhuis    
3-140Weverstraat 7eigenaar Meile Ollema    
3-140Weverstraat 7gebruiker Harmen Melles cum soc.   
3-140Weverstraat 7huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-141Weverstraat 13soort onroerend goedkamer    
3-141Weverstraat 13eigenaar Jetze Jans    
3-141Weverstraat 13gebruiker Jetze Jans    
3-141Weverstraat 13huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-141Weverstraat 13opmerking 1720 insolvent verklaard
3-142Fabrieksstraat 2soort onroerend goedhof    
3-142Fabrieksstraat 2eigenaar Pyter Bockes    
3-142Fabrieksstraat 2gebruiker Pyter Bockes    
3-142Fabrieksstraat 2huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
3-142Fabrieksstraat 2grondpacht aanJacobus Groenewold    
3-142Fabrieksstraat 2grondpacht en aanslag   04‑00‑00 cg0‑16‑00 cg
3-143Weverstraat 14soort onroerend goedhuis    
3-143Weverstraat 14eigenaar Pyter IJsbrands wed.   
3-143Weverstraat 14gebruiker Antje Wigles    
3-143Weverstraat 14huurwaarde en aanslag  07‑00‑00 cg 01‑03‑00 cg
3-144Weverstraat 12soort onroerend goedhof    
3-144Weverstraat 12eigenaar Pyter IJsbrands wed.   
3-144Weverstraat 12gebruiker Pyter IJsbrands wed.   
3-144Weverstraat 12huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑08 cg
3-145Weverstraat 10soort onroerend goedwoning    
3-145Weverstraat 10eigenaar Johannes Dirks    
3-145Weverstraat 10gebruiker Johannes Dirks    
3-145Weverstraat 10huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑00 cg
3-146Klaverbladstraat 1soort onroerend goedhof    
3-146Klaverbladstraat 1eigenaar burgemeester Weyma    
3-146Klaverbladstraat 1gebruiker burgemeester Weyma    
3-146Klaverbladstraat 1huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 00‑17‑00 cg
3-147 soort onroerend goed    
3-147 eigenaar Frans Cornelis    
3-147 gebruiker Frans Cornelis    
3-147 opmerking pauper
3-148Klaverbladstraat 27soort onroerend goedhof    
3-148Klaverbladstraat 27eigenaar Ype Pyters    
3-148Klaverbladstraat 27gebruiker Ype Pyters    
3-148Klaverbladstraat 27huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
3-149Franekereind 40soort onroerend goedhuis    
3-149Franekereind 40eigenaar Marten Andries    
3-149Franekereind 40gebruiker Marten Andries    
3-149Franekereind 40huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-149Franekereind 40grondpacht aanJacobus Groenewold    
3-149Franekereind 40grondpacht aanAntje Groenewold    
3-149Franekereind 40grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
3-150Franekereind 38soort onroerend goedpakhuis    
3-150Franekereind 38eigenaar burgemeester Winsma    
3-150Franekereind 38gebruiker burgemeester Winsma    
3-150Franekereind 38huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
3-151Franekereind 36soort onroerend goedhuis    
3-151Franekereind 36eigenaar Hendrik Sopingius    
3-151Franekereind 36gebruiker Jan Clasen cum soc.   
3-151Franekereind 36huurwaarde en aanslag  39‑00‑00 cg 06‑10‑00 cg
3-152Franekereind 34soort onroerend goedhuis    
3-152Franekereind 34eigenaar Sybe Pyters    
3-152Franekereind 34gebruiker Sybe Pyters cum soc.   
3-152Franekereind 34huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 05‑10‑00 cg
3-152Franekereind 34grondpacht aanJacobus Groenewold    
3-152Franekereind 34grondpacht aanAntje Groenewold    
3-152Franekereind 34grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
3-153Franekereind 32soort onroerend goedhuis    
3-153Franekereind 32eigenaar wed. Hendrik Sopingius    
3-153Franekereind 32gebruiker Antje Gerrits cum soc.   
3-153Franekereind 32huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑10‑00 cg
3-153Franekereind 32grondpacht aanJacobus Groenewold    
3-153Franekereind 32grondpacht aanAntje Groenewold    
3-153Franekereind 32grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
3-154Franekereind 30soort onroerend goedhuis    
3-154Franekereind 30eigenaar burgemeester Sopingius    
3-154Franekereind 30gebruiker burgemeester Sopingius    
3-154Franekereind 30huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
3-154Franekereind 30grondpacht aanJacobus Groenewold    
3-154Franekereind 30grondpacht aanAntje Groenewold    
3-154Franekereind 30grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
3-155Franekereind 28soort onroerend goedhuis    
3-155Franekereind 28eigenaar Pyter Tomas    
3-155Franekereind 28gebruiker Albert Roelofs cum soc.   
3-155Franekereind 28huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 03‑13‑00 cg
3-155Franekereind 28grondpacht aanJacobus Groenewold    
3-155Franekereind 28grondpacht aanAntje Groenewold    
3-155Franekereind 28grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
3-156 soort onroerend goedhuis    
3-156 gebruiker Jacob Asperen    
3-156 huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑08 cg
3-156 grondpacht aanJacobus Groenewold    
3-156 grondpacht aanAntje Groenewold    
3-156 grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
3-157 soort onroerend goedschuur    
3-157 eigenaar Jacob Asperen    
3-157 gebruiker Jacob Asperen    
3-157 huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑06‑08 cg
3-158 soort onroerend goedhuis    
3-158 eigenaar Jasper Gerrits    
3-158 gebruiker Jasper Gerrits    
3-158 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
3-158 grondpacht aanJacobus Groenewold    
3-158 grondpacht aanAntje Groenewold    
3-158 grondpacht en aanslag   00‑14‑00 cg0‑02‑12 cg
3-159Franekereind 26soort onroerend goedhuis    
3-159Franekereind 26eigenaar Jan Pyters    
3-159Franekereind 26gebruiker Jan Pyters    
3-159Franekereind 26huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-159Franekereind 26grondpacht aanJacobus Groenewold    
3-159Franekereind 26grondpacht aanAntje Groenewold    
3-159Franekereind 26grondpacht en aanslag   00‑15‑00 cg0‑03‑00 cg
3-160Franekereind 24soort onroerend goedhuis en brouwerij    
3-160Franekereind 24eigenaar Jan Sickes    
3-160Franekereind 24gebruiker Jan brouwer   
3-160Franekereind 24huurwaarde en aanslag  63‑00‑00 cg 10‑10‑00 cg
3-160Franekereind 24grondpacht aanvroedsmanvroedsman Altena    
3-160Franekereind 24grondpacht en aanslag   00‑08‑00 cg0‑01‑10 cg
3-160Franekereind 24grondpacht aandr.dr. Acker erven   
3-160Franekereind 24grondpacht en aanslag   01‑06‑00 cg0‑05‑04 cg
3-161Lammert Warndersteeg 10soort onroerend goedkeet    
3-161Lammert Warndersteeg 10eigenaar wed. Dirck Pyters    
3-161Lammert Warndersteeg 10gebruiker Pyter Tjebbes    
3-161Lammert Warndersteeg 10huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 33‑06‑08 cg
3-162Lammert Warndersteeg 8soort onroerend goedkeet    
3-162Lammert Warndersteeg 8eigenaar Hermanus Portier nom.ux.   
3-162Lammert Warndersteeg 8gebruiker Hermanus Portier nom.ux.   
3-162Lammert Warndersteeg 8huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 33‑06‑08 cg
3-163 soort onroerend goedkamer    
3-163 eigenaar Jacob Bonk    
3-163 gebruiker Jacob Bonk    
3-163 huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-163 opmerking pro deo begeerd
3-164Lammert Warndersteeg 7soort onroerend goedkamer    
3-164Lammert Warndersteeg 7eigenaar wed. Hendrik Hendriks    
3-164Lammert Warndersteeg 7gebruiker wed. Hendrik Jansen    
3-164Lammert Warndersteeg 7huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-164Lammert Warndersteeg 7opmerking 1724 insolvent verklaard
3-165Lammert Warndersteeg 5soort onroerend goedkamer    
3-165Lammert Warndersteeg 5eigenaar Hendrik Tijssen    
3-165Lammert Warndersteeg 5gebruiker Hendrik Tijssen    
3-165Lammert Warndersteeg 5huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-166Lammert Warndersteeg 9soort onroerend goedhuis    
3-166Lammert Warndersteeg 9eigenaar Pyter Jansen cum soc.   
3-166Lammert Warndersteeg 9gebruiker Pyter Jansen erven   
3-166Lammert Warndersteeg 9huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
3-166Lammert Warndersteeg 9opmerking Dit halve huis behoort aen kinderen die tot
3-166Lammert Warndersteeg 9opmerking Mackum gealimenteert worden,
3-166Lammert Warndersteeg 9opmerking en Pyter Jansen voor sijn helft
3-167Lammert Warndersteeg 13soort onroerend goedkamer en schuur    
3-167Lammert Warndersteeg 13eigenaar Jelle Hendriks    
3-167Lammert Warndersteeg 13gebruiker Jelle Hendriks    
3-167Lammert Warndersteeg 13huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
3-168Lammert Warndersteeg 18soort onroerend goedhuis    
3-168Lammert Warndersteeg 18eigenaar Foppe Clasen erven   
3-168Lammert Warndersteeg 18gebruiker Gerrit Pyters cum soc.   
3-168Lammert Warndersteeg 18huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 03‑13‑00 cg
3-169Lammert Warndersteeg 16soort onroerend goedwoning    
3-169Lammert Warndersteeg 16eigenaar Hans Hendriks    
3-169Lammert Warndersteeg 16gebruiker Hans Hendriks    
3-169Lammert Warndersteeg 16opmerking pauper
3-170Lammert Warndersteeg 14soort onroerend goedhuis    
3-170Lammert Warndersteeg 14eigenaar Harmen Martens    
3-170Lammert Warndersteeg 14gebruiker Jan Cornelis    
3-170Lammert Warndersteeg 14huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-171Lammert Warndersteeg 12soort onroerend goedkamer    
3-171Lammert Warndersteeg 12eigenaar Hendrik Gerrits    
3-171Lammert Warndersteeg 12gebruiker Hendrik Gerrits    
3-171Lammert Warndersteeg 12opmerking pauper
3-172 soort onroerend goedhuis    
3-172 eigenaar burgemeester Jacobides    
3-172 gebruiker Hessel Jacobs cum soc.   
3-172 huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑00 cg
3-173Kruisstraat 10soort onroerend goed    
3-173Kruisstraat 10eigenaar wed. Pyter Geerts    
3-173Kruisstraat 10gebruiker wed. Pyter Geerts    
3-173Kruisstraat 10opmerking pauper
3-174 soort onroerend goedpakhuis    
3-174 eigenaar Evert Claesen    
3-174 gebruiker Evert Claesen    
3-174 huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 05‑17‑00 cg
3-175Kruisstraat 8soort onroerend goedmouterij    
3-175Kruisstraat 8eigenaar burgemeester Winsma    
3-175Kruisstraat 8gebruiker burgemeester Winsma    
3-175Kruisstraat 8huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
3-176Kruisstraat 6soort onroerend goedpakhuis    
3-176Kruisstraat 6eigenaar Hylke Johannes erven   
3-176Kruisstraat 6gebruiker Tomas weversoon   
3-176Kruisstraat 6huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-177 soort onroerend goedschuur    
3-177 eigenaar Dieuwke Pyters    
3-177 gebruiker Dieuwke Pyters    
3-177 huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 02‑17‑00 cg
3-178 soort onroerend goedhuis    
3-178 eigenaar Dieuwke Pyters    
3-178 gebruiker wed. Bauke Joostes cum soc.   
3-178 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑00 cg
3-179 soort onroerend goedhuis    
3-179 eigenaar Jan Hansens    
3-179 gebruiker Jan Hansens    
3-179 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-180 soort onroerend goedhuis    
3-180 eigenaar Dieuwke Pyters    
3-180 gebruiker Andries Lodewijks    
3-180 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
3-181 soort onroerend goedkamer    
3-181 eigenaar Dieuwke Pyters    
3-181 gebruiker Jan Bouwes    
3-181 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑08 cg
3-182 soort onroerend goed    
3-182 eigenaar wed. Andries Roeloffs    
3-182 gebruiker wed. Andries Roeloffs    
3-182 opmerking pauper
3-183 soort onroerend goedkamer    
3-183 eigenaar Hylke Johannes    
3-183 gebruiker Jan Gerloffs cum soc.   
3-183 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
3-184Franekereind 16soort onroerend goedhuis    
3-184Franekereind 16eigenaar Johannes Vosma    
3-184Franekereind 16gebruiker Pyter Thomas    
3-184Franekereind 16huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-185Franekereind 18soort onroerend goedhuis    
3-185Franekereind 18eigenaar Sybe Pyters    
3-185Franekereind 18gebruiker Bartholomeus Gerrits    
3-185Franekereind 18huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-186Franekereind 20soort onroerend goedhuis    
3-186Franekereind 20eigenaar wed. Symen Jacobs    
3-186Franekereind 20gebruiker een wed. Doetje    
3-186Franekereind 20huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑03‑00 cg
3-187Franekereind 14soort onroerend goedhuis    
3-187Franekereind 14eigenaar Reiner Fonteyn    
3-187Franekereind 14gebruiker Harmen Arends    
3-187Franekereind 14huurwaarde en aanslag  61‑00‑00 cg 10‑03‑00 cg
3-188Franekereind 12soort onroerend goedhuis    
3-188Franekereind 12eigenaar Mayke Lases    
3-188Franekereind 12eigenaar Grietje Lases    
3-188Franekereind 12gebruiker wed. Hermanus Portier    
3-188Franekereind 12huurwaarde en aanslag  93‑00‑00 cg 15‑10‑00 cg
3-189Franekereind 10soort onroerend goedhuis    
3-189Franekereind 10eigenaar wed. Jacob Pyters    
3-189Franekereind 10gebruiker wed. Jacob Pyters    
3-189Franekereind 10huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-190Franekereind 8soort onroerend goedhuis    
3-190Franekereind 8eigenaar wed. Hylke Hanekuik    
3-190Franekereind 8gebruiker wed. Hylke Hanekuik    
3-190Franekereind 8huurwaarde en aanslag  03‑00‑00 cg 17‑03‑00 cg
3-191Franekereind 6soort onroerend goedhuis    
3-191Franekereind 6eigenaar Philippus Lucas    
3-191Franekereind 6gebruiker Tjeerd Clasen Poort    
3-191Franekereind 6huurwaarde en aanslag  28‑10‑00 cg 04‑15‑00 cg
3-192Franekereind 4soort onroerend goedhuis    
3-192Franekereind 4eigenaar Rinse Abbes    
3-192Franekereind 4gebruiker Rinse Abbes    
3-192Franekereind 4huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-193Franekereind 2soort onroerend goedhuis    
3-193Franekereind 2eigenaar Johannes Jansen    
3-193Franekereind 2gebruiker Johannes Jansen    
3-193Franekereind 2opmerking 1720 insolvent verklaard
3-194Heiligeweg 70soort onroerend goedhuis    
3-194Heiligeweg 70eigenaar Johannes Hylkes    
3-194Heiligeweg 70gebruiker Johannes Hylkes    
3-194Heiligeweg 70huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
3-195Heiligeweg 68soort onroerend goedhuis    
3-195Heiligeweg 68eigenaar Rimmert Huiberts    
3-195Heiligeweg 68gebruiker Rimmert Huiberts    
3-195Heiligeweg 68huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-196Heiligeweg 66soort onroerend goedhuis    
3-196Heiligeweg 66eigenaar Cornelis Tjesses erven   
3-196Heiligeweg 66gebruiker Joris Aerts    
3-196Heiligeweg 66huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑06‑08 cg
3-197Heiligeweg 64soort onroerend goedhuis    
3-197Heiligeweg 64eigenaar Symon Hendriks    
3-197Heiligeweg 64gebruiker Symon Hendriks    
3-197Heiligeweg 64opmerking pauper
3-198Heiligeweg 62soort onroerend goedhuis    
3-198Heiligeweg 62eigenaar wed. Tomas Jaspers    
3-198Heiligeweg 62gebruiker wed. Tomas Jaspers    
3-198Heiligeweg 62huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
3-199Heiligeweg 60soort onroerend goedhuis    
3-199Heiligeweg 60eigenaar Dieuke Pyters Hoogstra    
3-199Heiligeweg 60gebruiker Dieuke Pyters Hoogstra    
3-199Heiligeweg 60huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 13‑07‑00 cg
3-200Heiligeweg 60soort onroerend goedhuis    
3-200Heiligeweg 60eigenaar Dieuke Pyters Hoogstra    
3-200Heiligeweg 60gebruiker Douwe Sybes    
3-200Heiligeweg 60huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 07‑06‑08 cg
3-201Heiligeweg 58soort onroerend goedhuis    
3-201Heiligeweg 58eigenaar Wybe Hanekuik    
3-201Heiligeweg 58gebruiker Wybe Hanekuik    
3-201Heiligeweg 58huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-202Heiligeweg 56soort onroerend goedhuis    
3-202Heiligeweg 56eigenaar Johannes Cramer erven   
3-202Heiligeweg 56gebruiker [burger]hopman Calkenstein    
3-202Heiligeweg 56huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 05‑10‑00 cg
3-203Heiligeweg 54soort onroerend goedhuis    
3-203Heiligeweg 54eigenaar Dieuke Pyters    
3-203Heiligeweg 54gebruiker Dirk Hessels    
3-203Heiligeweg 54huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-204Heiligeweg 52soort onroerend goedhuis    
3-204Heiligeweg 52eigenaar wed. Auke Backer    
3-204Heiligeweg 52gebruiker wed. Auke Backer    
3-204Heiligeweg 52huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑00‑00 cg
3-205Heiligeweg 50soort onroerend goedhuis    
3-205Heiligeweg 50eigenaar Auke Backer    
3-205Heiligeweg 50gebruiker wed. Eke Sjoerds    
3-205Heiligeweg 50huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
3-206Heiligeweg 48soort onroerend goedhuis    
3-206Heiligeweg 48eigenaar Taeke Jacobs    
3-206Heiligeweg 48gebruiker Mayke Willems    
3-206Heiligeweg 48huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-207Heiligeweg 40soort onroerend goedhuis en hof    
3-207Heiligeweg 40eigenaar burgemeester Fopma    
3-207Heiligeweg 40gebruiker burgemeester Fopma    
3-207Heiligeweg 40huurwaarde en aanslag  72‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
3-208Heiligeweg 60soort onroerend goedhof    
3-208Heiligeweg 60eigenaar Dieuke Pyters Hoogstra    
3-208Heiligeweg 60gebruiker Dieuke Pyters Hoogstra    
3-208Heiligeweg 60huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-001Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-001Schritsen 52eigenaar Jurjen Harmens    
4-001Schritsen 52gebruiker Gerrit Berends    
4-001Schritsen 52huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-002Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-002Schritsen 52eigenaar Jurjen Harmens    
4-002Schritsen 52gebruiker Freerk Jansen    
4-002Schritsen 52huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-003Schritsen 52soort onroerend goedperk    
4-003Schritsen 52eigenaar Tjeerd Fockes    
4-003Schritsen 52gebruiker Tjeerd Fockes    
4-003Schritsen 52huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-004Schritsen 52soort onroerend goedperk    
4-004Schritsen 52eigenaar Lolle Jacobs    
4-004Schritsen 52gebruiker Lolle Jacobs    
4-004Schritsen 52huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-005 soort onroerend goedperk    
4-005 eigenaar Lolle Jacobs    
4-005 gebruiker Lolle Jacobs    
4-005 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-006Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-006Schritsen 52eigenaar Fedde Aleffs    
4-006Schritsen 52gebruiker Fedde Aleffs    
4-006Schritsen 52huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-006Schritsen 52opmerking 1723 insolvent verklaard
4-007Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-007Schritsen 52eigenaar Tjaard Syvarda    
4-007Schritsen 52gebruiker Aaltje Minnes    
4-007Schritsen 52huurwaarde en aanslag  26‑10‑00 cg 04‑08‑00 cg
4-008Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-008Schritsen 52eigenaar Jane Janes    
4-008Schritsen 52gebruiker Jane Janes    
4-008Schritsen 52huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 07‑10‑00 cg
4-009 soort onroerend goedhuis    
4-009 eigenaar ds. van Sloten erven   
4-009 gebruiker Albert Berends    
4-009 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-010 soort onroerend goedhuis    
4-010 eigenaar wed. Jane Janes    
4-010 gebruiker Jane Janes    
4-010 huurwaarde en aanslag  12‑10‑00 cg 02‑02‑00 cg
4-011Carl Visschersteeg 2soort onroerend goedhuis    
4-011Carl Visschersteeg 2eigenaar Jan Cornelis Katt    
4-011Carl Visschersteeg 2gebruiker Jan Cornelis Katt    
4-011Carl Visschersteeg 2huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-011Carl Visschersteeg 2opmerking pauper
4-012Carl Visschersteeg 4soort onroerend goedkamer    
4-012Carl Visschersteeg 4eigenaar Dirk Hendriks    
4-012Carl Visschersteeg 4gebruiker Claeske Symons    
4-012Carl Visschersteeg 4huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑06‑00 cg
4-012Carl Visschersteeg 4grondpacht aanDieuwke Pyters    
4-012Carl Visschersteeg 4grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
4-013Carl Visschersteeg 6soort onroerend goedkamer    
4-013Carl Visschersteeg 6eigenaar Jacob Jansen    
4-013Carl Visschersteeg 6gebruiker Freerk Douwes    
4-013Carl Visschersteeg 6huurwaarde en aanslag  03‑00‑00 cg 00‑10‑00 cg
4-013Carl Visschersteeg 6grondpacht aanDieuwke Pyters    
4-013Carl Visschersteeg 6grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
4-014Carl Visschersteeg 8soort onroerend goedkamer    
4-014Carl Visschersteeg 8eigenaar Claes Aukes    
4-014Carl Visschersteeg 8gebruiker Claes Aukes    
4-014Carl Visschersteeg 8huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-014Carl Visschersteeg 8opmerking 1720 insolvent verklaard
4-015Carl Visschersteeg 10soort onroerend goedkamer    
4-015Carl Visschersteeg 10eigenaar Joost Aukes erven   
4-015Carl Visschersteeg 10gebruiker Jochem Jochems    
4-015Carl Visschersteeg 10huurwaarde en aanslag  10‑10‑00 cg 01‑14‑00 cg
4-015Carl Visschersteeg 10grondpacht aanJasper Gerrits    
4-015Carl Visschersteeg 10grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
4-016Carl Visschersteeg 12soort onroerend goedkamer    
4-016Carl Visschersteeg 12eigenaar Jacob Jansen    
4-016Carl Visschersteeg 12gebruiker Albert Roelofs    
4-016Carl Visschersteeg 12huurwaarde en aanslag  04‑10‑00 cg 00‑14‑00 cg
4-017Carl Visschersteeg 1soort onroerend goedhuis    
4-017Carl Visschersteeg 1eigenaar wed. Pyter IJsbrands    
4-017Carl Visschersteeg 1gebruiker Dirk Ypes    
4-017Carl Visschersteeg 1huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑00 cg
4-018Schritsen 58soort onroerend goedhuis    
4-018Schritsen 58eigenaar Joost Aukes    
4-018Schritsen 58gebruiker Joost Aukes    
4-018Schritsen 58huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-018Schritsen 58opmerking Is 1720 insolvent verklaard
4-019Schritsen 58soort onroerend goedhuis    
4-019Schritsen 58eigenaar Andries Piers erven   
4-019Schritsen 58gebruiker Pyter Berends    
4-019Schritsen 58huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑03‑00 cg
4-020Schritsen 58soort onroerend goedhuis    
4-020Schritsen 58eigenaar Jan Geerts    
4-020Schritsen 58gebruiker Jan Geerts    
4-020Schritsen 58huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-020Schritsen 58opmerking 1720 insolvent verklaard
4-021Schritsen 58soort onroerend goedhuis    
4-021Schritsen 58eigenaar Ruird Symens    
4-021Schritsen 58gebruiker Ruird Symens    
4-021Schritsen 58huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-022Brouwersstraat 2soort onroerend goedhuis    
4-022Brouwersstraat 2eigenaar Pyter Fransen    
4-022Brouwersstraat 2gebruiker Tjerk Dirks    
4-022Brouwersstraat 2huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑06‑08 cg
4-023Brouwersstraat 8soort onroerend goedhuis    
4-023Brouwersstraat 8eigenaar Marten Gilles    
4-023Brouwersstraat 8gebruiker Marten Gilles    
4-023Brouwersstraat 8huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑06‑08 cg
4-024Brouwersstraat 10soort onroerend goedhuis    
4-024Brouwersstraat 10eigenaar Age Clasen    
4-024Brouwersstraat 10gebruiker Age Clasen    
4-024Brouwersstraat 10huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-025Brouwersstraat 12soort onroerend goedhuis    
4-025Brouwersstraat 12eigenaar Abbe Rinses    
4-025Brouwersstraat 12gebruiker Abbe Rinses    
4-025Brouwersstraat 12huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
4-026Brouwersstraat 12soort onroerend goedhuis    
4-026Brouwersstraat 12eigenaar Abbe Rinses    
4-026Brouwersstraat 12gebruiker Taeke Heins    
4-026Brouwersstraat 12huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑06‑08 cg
4-027Brouwersstraat 12soort onroerend goedhuis    
4-027Brouwersstraat 12eigenaar Dirk Doekes    
4-027Brouwersstraat 12gebruiker Dirk Doekes    
4-027Brouwersstraat 12huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-028Brouwersstraat 14soort onroerend goedhuis    
4-028Brouwersstraat 14eigenaar Cornelis Martens    
4-028Brouwersstraat 14gebruiker Cornelis Martens    
4-028Brouwersstraat 14huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-029Brouwersstraat 16soort onroerend goedhuis    
4-029Brouwersstraat 16eigenaar Ruird Alberts    
4-029Brouwersstraat 16gebruiker Ruird Alberts    
4-029Brouwersstraat 16huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑00 cg
4-030Brouwersstraat 18soort onroerend goedhuis    
4-030Brouwersstraat 18eigenaar Douwe Reins    
4-030Brouwersstraat 18gebruiker Douwe Reins    
4-030Brouwersstraat 18huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑03‑00 cg
4-031Brouwersstraat 20soort onroerend goedhuis    
4-031Brouwersstraat 20eigenaar Cornelis Taekes    
4-031Brouwersstraat 20gebruiker Cornelis Taekes    
4-031Brouwersstraat 20huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-032Brouwersstraat 22soort onroerend goedhuis    
4-032Brouwersstraat 22eigenaar Pyter Tjebbes    
4-032Brouwersstraat 22gebruiker     
4-032Brouwersstraat 22huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-032Brouwersstraat 22opmerking heeft als ledig aengegeven
4-033Brouwersstraat 24soort onroerend goedhuis en brouwerij    
4-033Brouwersstraat 24eigenaar wed. Broer Jansen    
4-033Brouwersstraat 24gebruiker Jan Broers    
4-033Brouwersstraat 24huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-034Brouwersstraat 26soort onroerend goedhuis    
4-034Brouwersstraat 26eigenaar Meye Lolkes dogter   
4-034Brouwersstraat 26gebruiker Meye Lolkes dogter   
4-034Brouwersstraat 26huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-034Brouwersstraat 26opmerking Is 1722 insolvent verklaard
4-035Brouwersstraat 28soort onroerend goedhuis    
4-035Brouwersstraat 28eigenaar Poppe Dirks    
4-035Brouwersstraat 28gebruiker Poppe Dirks    
4-035Brouwersstraat 28huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 03‑13‑00 cg
4-036Zuiderhaven 83soort onroerend goedhuis    
4-036Zuiderhaven 83eigenaar secretaris Backer    
4-036Zuiderhaven 83gebruiker Jelle Jacobs en andere   
4-036Zuiderhaven 83huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
4-037Zuiderhaven 79soort onroerend goedhuis    
4-037Zuiderhaven 79eigenaar Arjen Teunis    
4-037Zuiderhaven 79gebruiker Arjen Teunis    
4-037Zuiderhaven 79huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-038Zuiderhaven 77soort onroerend goedhuis    
4-038Zuiderhaven 77eigenaar burgemeester Crytenburg    
4-038Zuiderhaven 77gebruiker burgemeester Crytenburg    
4-038Zuiderhaven 77huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑00 cg
4-039Zuiderhaven 77soort onroerend goedhuis    
4-039Zuiderhaven 77eigenaar Albert Ruirds    
4-039Zuiderhaven 77gebruiker Albert Ruirds    
4-039Zuiderhaven 77huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
4-040Zuiderhaven 75soort onroerend goedhuis    
4-040Zuiderhaven 75eigenaar de heer Cronenburg    
4-040Zuiderhaven 75gebruiker de heer Overbeek    
4-040Zuiderhaven 75huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑03‑00 cg
4-040Zuiderhaven 75grondpacht aanJelte Ruirds erven   
4-040Zuiderhaven 75grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
4-041Zuiderhaven 75soort onroerend goedhuis    
4-041Zuiderhaven 75eigenaar Sjoerd Clasen    
4-041Zuiderhaven 75gebruiker Sjoerd Clasen    
4-041Zuiderhaven 75huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
4-042Zuiderhaven 73soort onroerend goedhuis    
4-042Zuiderhaven 73eigenaar Tjaard C. Brouwer    
4-042Zuiderhaven 73gebruiker Tjaard C. Brouwer    
4-042Zuiderhaven 73huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
4-043Zuiderhaven 73soort onroerend goedhuis    
4-043Zuiderhaven 73eigenaar Reinder Fonteyn    
4-043Zuiderhaven 73gebruiker burgemeester Wassenaer cum soc.   
4-043Zuiderhaven 73huurwaarde en aanslag  52‑00‑00 cg 08‑13‑00 cg
4-044Raamstraat 5soort onroerend goedhuis    
4-044Raamstraat 5eigenaar wed. Jan Tjerks    
4-044Raamstraat 5gebruiker wed. Jan Tjerks    
4-044Raamstraat 5huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
4-045Raamstraat 3soort onroerend goedhuis    
4-045Raamstraat 3eigenaar Schelte Pyters    
4-045Raamstraat 3gebruiker W. B. Deersma cum soc.   
4-045Raamstraat 3huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑06‑08 cg
4-046Raamstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-046Raamstraat 1eigenaar Schelte Pyters    
4-046Raamstraat 1gebruiker Freerk Jans    
4-046Raamstraat 1huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-047Schritsen 50soort onroerend goedhuis    
4-047Schritsen 50eigenaar Sybren Harmens erven   
4-047Schritsen 50gebruiker wed. Oeds Sapes    
4-047Schritsen 50huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑10‑00 cg
4-048Schritsen 50soort onroerend goedgleibakkerij    
4-048Schritsen 50eigenaar Petrus Gelinde    
4-048Schritsen 50gebruiker Petrus Gelinde    
4-048Schritsen 50huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-049Kerkpad 7soort onroerend goedhuis    
4-049Kerkpad 7eigenaar Willem Gerrits    
4-049Kerkpad 7gebruiker Hendrik Hendriks cum soc.   
4-049Kerkpad 7huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-050Hofstraat 31soort onroerend goed    
4-050Hofstraat 31eigenaar wed. Willem Willems erven   
4-050Hofstraat 31gebruiker wed. Willem Willems erven   
4-050Hofstraat 31opmerking pauper
4-051Hofstraat 33soort onroerend goedwoning    
4-051Hofstraat 33eigenaar Antje Douwes    
4-051Hofstraat 33gebruiker Antje Douwes    
4-051Hofstraat 33opmerking pauper
4-052Hofstraat 35soort onroerend goedhuis    
4-052Hofstraat 35eigenaar Berend Jansen    
4-052Hofstraat 35gebruiker Berend Jansen    
4-052Hofstraat 35opmerking pauper
4-053Hofstraat 37soort onroerend goedhuisje    
4-053Hofstraat 37eigenaar Teunis Meinderts    
4-053Hofstraat 37gebruiker Teunis Meinderts    
4-053Hofstraat 37opmerking pauper
4-054Hofstraat 41soort onroerend goedhuis    
4-054Hofstraat 41eigenaar Harmen Ysraels    
4-054Hofstraat 41gebruiker Harmen Ysraels    
4-054Hofstraat 41huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-054Hofstraat 41opmerking 1720 insolvent verklaard [vermeld als 4-055]
4-055Hofstraat 45soort onroerend goedhuis    
4-055Hofstraat 45eigenaar Sacharias Bergaen    
4-055Hofstraat 45gebruiker Sacharias Bergaen    
4-055Hofstraat 45opmerking pauper [vermeld als 4-054]
4-056Hofstraat 47soort onroerend goedhuis    
4-056Hofstraat 47eigenaar Gerrit Davids    
4-056Hofstraat 47gebruiker Gerrit Davids    
4-056Hofstraat 47huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-057Rapenburg 1soort onroerend goedhuis en molen    
4-057Rapenburg 1eigenaar Jan Pyters cum soc.   
4-057Rapenburg 1gebruiker Jan Pyters cum soc.   
4-057Rapenburg 1huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-058Rapenburg 20soort onroerend goedkamer    
4-058Rapenburg 20eigenaar Gilles Vermeersch    
4-058Rapenburg 20gebruiker Gilles Vermeersch    
4-058Rapenburg 20opmerking doet geen huir
4-059Rapenburg 18soort onroerend goedkamer    
4-059Rapenburg 18eigenaar Gilles Vermeersch    
4-059Rapenburg 18gebruiker wed. Tjepke bootsgez.   
4-059Rapenburg 18huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-060Rapenburg 16soort onroerend goedhof    
4-060Rapenburg 16eigenaar Gilles Vermeersch    
4-060Rapenburg 16gebruiker ontvanger Roorda    
4-060Rapenburg 16huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑08 cg
4-061Rapenburg 14soort onroerend goedhuis    
4-061Rapenburg 14eigenaar Hans Jochems    
4-061Rapenburg 14gebruiker Hans Jochems    
4-061Rapenburg 14opmerking pauper
4-062Rapenburg 12soort onroerend goedhof    
4-062Rapenburg 12eigenaar Ewert Clasen    
4-062Rapenburg 12gebruiker Ewert Clasen    
4-062Rapenburg 12huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-063Rapenburg 12soort onroerend goedkamer    
4-063Rapenburg 12eigenaar Dirk Sytzes    
4-063Rapenburg 12gebruiker wed. Frans Berends    
4-063Rapenburg 12huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑06‑08 cg
4-064Rapenburg 10soort onroerend goedwoning    
4-064Rapenburg 10eigenaar Nanning Rienks    
4-064Rapenburg 10gebruiker Nanning Rienks    
4-064Rapenburg 10opmerking pauper
4-065Rapenburg 8soort onroerend goedhuis    
4-065Rapenburg 8eigenaar Hendrik Jansen    
4-065Rapenburg 8gebruiker Hendrik Jansen    
4-065Rapenburg 8opmerking Is 1720 insolvent verklaard
4-066Rapenburg 6soort onroerend goed    
4-066Rapenburg 6eigenaar wed. Poppe Jacobs    
4-066Rapenburg 6gebruiker wed. Poppe Jacobs    
4-066Rapenburg 6opmerking pro deo begeerd
4-067Rapenburg 6soort onroerend goed    
4-067Rapenburg 6eigenaar Tomas Berends    
4-067Rapenburg 6gebruiker Tomas Berends    
4-067Rapenburg 6opmerking pro deo begeerd
4-068Rapenburg 4soort onroerend goed    
4-068Rapenburg 4eigenaar Gerrit Berends    
4-068Rapenburg 4gebruiker Gerrit Berends    
4-068Rapenburg 4opmerking pro deo begeerd
4-069Kerkpoortstraat 57soort onroerend goedhuis    
4-069Kerkpoortstraat 57eigenaar Willem Gerrits    
4-069Kerkpoortstraat 57gebruiker Jan Lieuwes    
4-069Kerkpoortstraat 57huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-070Kerkpoortstraat 59soort onroerend goedhuis    
4-070Kerkpoortstraat 59eigenaar Lammert Hansen    
4-070Kerkpoortstraat 59gebruiker Lammert Hansen    
4-070Kerkpoortstraat 59huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-071Kerkpoortstraat 65soort onroerend goed    
4-071Kerkpoortstraat 65eigenaar Jan Gerrits    
4-071Kerkpoortstraat 65gebruiker Jan Gerrits    
4-071Kerkpoortstraat 65opmerking pauper
4-072Kerkpoortstraat 67soort onroerend goed    
4-072Kerkpoortstraat 67eigenaar Claes Engels    
4-072Kerkpoortstraat 67gebruiker Claes Engels    
4-072Kerkpoortstraat 67opmerking pauper
4-073Kerkpoortstraat 69soort onroerend goed    
4-073Kerkpoortstraat 69eigenaar Tijs Hansen    
4-073Kerkpoortstraat 69gebruiker Tijs Hansen    
4-073Kerkpoortstraat 69opmerking pauper
4-074 soort onroerend goed    
4-074 eigenaar Pyter Sapes    
4-074 gebruiker Pyter Sapes    
4-074 opmerking pauper
4-075Kerkpoortstraat 40soort onroerend goed    
4-075Kerkpoortstraat 40eigenaar Eilert Tjeerds    
4-075Kerkpoortstraat 40gebruiker Eilert Tjeerds    
4-075Kerkpoortstraat 40opmerking pauper
4-076 soort onroerend goedstal    
4-076 eigenaar Arjen Robijns    
4-076 gebruiker Arjen Robijns    
4-076 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-077Hofstraat 30soort onroerend goedhuisje    
4-077Hofstraat 30eigenaar de Stad    
4-077Hofstraat 30gebruiker de Stad    
4-077Hofstraat 30opmerking 
4-078Kerkpoortstraat 38soort onroerend goedhuis en schuur    
4-078Kerkpoortstraat 38eigenaar Ulbe Hendriks    
4-078Kerkpoortstraat 38gebruiker Ulbe Hendriks    
4-078Kerkpoortstraat 38huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
4-079Hofstraat 26soort onroerend goedhuis    
4-079Hofstraat 26eigenaar Taede Dirks    
4-079Hofstraat 26gebruiker Taede Dirks    
4-079Hofstraat 26huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-079Hofstraat 26opmerking pro deo begeerd
4-080Hofstraat 22soort onroerend goedkamer    
4-080Hofstraat 22eigenaar Menniste Gemeente    
4-080Hofstraat 22gebruiker Menniste Gemeente    
4-080Hofstraat 22huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-081Hofstraat 20soort onroerend goedkamer    
4-081Hofstraat 20eigenaar burgemeester Haselaer    
4-081Hofstraat 20gebruiker Johannes Joosten    
4-081Hofstraat 20huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-082 soort onroerend goedkamer    
4-082 eigenaar Hendrik Hendriks    
4-082 gebruiker Hendrik Hendriks    
4-082 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-083 soort onroerend goedstal    
4-083 eigenaar Johannes Vosma    
4-083 gebruiker Johannes Vosma    
4-083 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-084Hofstraat 18soort onroerend goedhuis of stal    
4-084Hofstraat 18eigenaar vroedsman Vosma    
4-084Hofstraat 18gebruiker vroedsman Vosma    
4-084Hofstraat 18huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-085Hofstraat 8soort onroerend goedhuis etc.    
4-085Hofstraat 8eigenaar Tomas Fransen    
4-085Hofstraat 8gebruiker Tomas Fransen    
4-085Hofstraat 8huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑10‑00 cg
4-086Hofstraat 10soort onroerend goedhuis    
4-086Hofstraat 10eigenaar Pyter Sjoerds    
4-086Hofstraat 10gebruiker Pyter Sjoerds    
4-086Hofstraat 10huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-087Hofstraat 24soort onroerend goedhuis    
4-087Hofstraat 24eigenaar Ype Sents    
4-087Hofstraat 24gebruiker Ype Sents cum soc.   
4-087Hofstraat 24huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
4-088Kerkpoortstraat 42soort onroerend goedhuis    
4-088Kerkpoortstraat 42eigenaar Sjoerd Pyters    
4-088Kerkpoortstraat 42gebruiker Sjoerd Pyters    
4-088Kerkpoortstraat 42huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
4-089 soort onroerend goedhof    
4-089 eigenaar burgemeester Haselaer    
4-089 gebruiker burgemeester Haselaer    
4-089 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-090 soort onroerend goedhof    
4-090 eigenaar Arjen Robijns    
4-090 gebruiker Arjen Robijns    
4-090 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-091Rozengracht 15soort onroerend goedpanwerk    
4-091Rozengracht 15eigenaar Johannes Cramer erven   
4-091Rozengracht 15gebruiker Johannes Cramer erven   
4-091Rozengracht 15huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑08 cg
4-092 soort onroerend goedhuis    
4-092 eigenaar Johannes Cramer erven   
4-092 gebruiker wed. Ate Rinses cum soc.   
4-092 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-093Hofstraat 16soort onroerend goedhuis    
4-093Hofstraat 16eigenaar Willem Gerrits    
4-093Hofstraat 16gebruiker Jetske Jacobs    
4-093Hofstraat 16huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-094Hofstraat 14soort onroerend goedhuis    
4-094Hofstraat 14eigenaar Johannes Cramer erven   
4-094Hofstraat 14gebruiker Jan Andries    
4-094Hofstraat 14huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-095 soort onroerend goedhuis    
4-095 eigenaar Willem Gerrits    
4-095 gebruiker Willem Gerrits    
4-095 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-096 soort onroerend goedhuis    
4-096 eigenaar Jan Rienks    
4-096 gebruiker Jan Rienks    
4-096 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-097 soort onroerend goedkamer    
4-097 eigenaar wed. Jelle Stijl    
4-097 gebruiker Hendrik Gerrits    
4-097 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-098Kerkpad 34soort onroerend goedhuis    
4-098Kerkpad 34eigenaar Hendrik Jansen    
4-098Kerkpad 34gebruiker Hendrik Jansen    
4-098Kerkpad 34opmerking pro deo begeerd
4-099Kerkpad 32soort onroerend goedhuis    
4-099Kerkpad 32eigenaar Luiter Caspers    
4-099Kerkpad 32gebruiker Luiter Caspers    
4-099Kerkpad 32huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-099Kerkpad 32opmerking Is 1720 insolvent verklaard
4-100Kerkpad 30soort onroerend goedhuis    
4-100Kerkpad 30eigenaar vroedsman Rowel    
4-100Kerkpad 30gebruiker Gerrit Dirks    
4-100Kerkpad 30huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 01‑17‑00 cg
4-101Kerkpad 28soort onroerend goed    
4-101Kerkpad 28eigenaar Stoffel Martens    
4-101Kerkpad 28gebruiker Stoffel Martens    
4-101Kerkpad 28opmerking pauper
4-102Kerkpad 26soort onroerend goed    
4-102Kerkpad 26eigenaar Hendrik Stoffels    
4-102Kerkpad 26gebruiker Hendrik Stoffels    
4-102Kerkpad 26opmerking pauper
4-103Kerkpad 20soort onroerend goedhuis    
4-103Kerkpad 20eigenaar Blauwe Schuurs Gemeente    
4-103Kerkpad 20gebruiker Blauwe Schuurs Gemeente    
4-103Kerkpad 20opmerking pauper
4-104Kerkpad 18soort onroerend goed    
4-104Kerkpad 18eigenaar Jan Vrijman    
4-104Kerkpad 18gebruiker Jan Vrijman    
4-104Kerkpad 18opmerking pauper
4-105Vianen 22soort onroerend goed    
4-105Vianen 22eigenaar wed. Johannes Tjeerds    
4-105Vianen 22gebruiker wed. Johannes Tjeerds    
4-105Vianen 22opmerking pro deo begeerd
4-106Vianen 10soort onroerend goed    
4-106Vianen 10eigenaar vroedsman Cannegieter    
4-106Vianen 10gebruiker vroedsman Cannegieter    
4-106Vianen 10huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-107Vianen 6soort onroerend goedhuis    
4-107Vianen 6eigenaar Gerrit Harmens    
4-107Vianen 6gebruiker Gerrit Harmens    
4-107Vianen 6huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-108Vianen 2soort onroerend goedhuis    
4-108Vianen 2eigenaar Remmert Luitjens    
4-108Vianen 2gebruiker Remmert Luitjens    
4-108Vianen 2huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-109Romastraat 12soort onroerend goedkamer    
4-109Romastraat 12eigenaar wed. Doeke Jans    
4-109Romastraat 12gebruiker wed. Doeke Jans    
4-109Romastraat 12opmerking pauper
4-110Romastraat 10soort onroerend goedhuis    
4-110Romastraat 10eigenaar wed. Tjerk Berends    
4-110Romastraat 10gebruiker wed. Tjerk Berends    
4-110Romastraat 10huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 21‑13‑00 cg
4-110Romastraat 10opmerking het huis Rome
4-111 soort onroerend goedhuis    
4-111 eigenaar wed. burgemeester Velthuis    
4-111 gebruiker Gerrit Berends    
4-111 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-112Hofstraat 17soort onroerend goedprieel    
4-112Hofstraat 17eigenaar burgemeester Corver    
4-112Hofstraat 17gebruiker burgemeester Corver    
4-112Hofstraat 17huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-112Hofstraat 17grondpacht vanburgemeesterburgemeester Corver    
4-112Hofstraat 17grondpacht aankapiteinkapitein van der Wolt    
4-112Hofstraat 17grondpacht en aanslag   00‑10‑00 cg0‑02‑00 cg
4-113Hofstraat 13soort onroerend goedhof    
4-113Hofstraat 13eigenaar burgemeester Huiberts erven   
4-113Hofstraat 13gebruiker kapitein Prigge    
4-113Hofstraat 13huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-113Hofstraat 13grondpacht aanvan der Woldt    
4-113Hofstraat 13grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
4-114 soort onroerend goedhuis    
4-114 eigenaar kapitein Prigge    
4-114 gebruiker Lammert Feyes    
4-114 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-115 soort onroerend goedkamer    
4-115 eigenaar Nieske Crytenburg    
4-115 gebruiker Gerrit Nijhoff    
4-115 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-116Romastraat 2soort onroerend goedkamer    
4-116Romastraat 2eigenaar kapitein Prigge    
4-116Romastraat 2gebruiker     
4-116Romastraat 2huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-116Romastraat 2opmerking niet verhuurd
4-117Romastraat 2soort onroerend goedkamer    
4-117Romastraat 2eigenaar Claes Hylkes    
4-117Romastraat 2gebruiker Claes Hylkes    
4-117Romastraat 2huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-118Both Apothekerstraat 9soort onroerend goedhuis    
4-118Both Apothekerstraat 9eigenaar Andries Tjerks    
4-118Both Apothekerstraat 9gebruiker Jan Hendriks    
4-118Both Apothekerstraat 9huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-119Both Apothekerstraat 11soort onroerend goedhuis    
4-119Both Apothekerstraat 11eigenaar burgemeester Tomas Huiberts erven   
4-119Both Apothekerstraat 11gebruiker Hendrik Alberts    
4-119Both Apothekerstraat 11huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-120Both Apothekerstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-120Both Apothekerstraat 15eigenaar Marten Tjallings    
4-120Both Apothekerstraat 15gebruiker Marten Tjallings    
4-120Both Apothekerstraat 15huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-121Both Apothekerstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-121Both Apothekerstraat 15eigenaar vroedsman Westra    
4-121Both Apothekerstraat 15gebruiker Focke Jilles cum soc.   
4-121Both Apothekerstraat 15huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-122Hofstraat 7soort onroerend goedhuis    
4-122Hofstraat 7eigenaar vroedsman Westra    
4-122Hofstraat 7gebruiker Taede Jansen    
4-122Hofstraat 7huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-123Hofstraat 9soort onroerend goedhuis    
4-123Hofstraat 9eigenaar wed. Tyte Jansen    
4-123Hofstraat 9gebruiker wed. Tyte Jansen    
4-123Hofstraat 9huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-124Hofstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-124Hofstraat 15eigenaar Sjoerd Arjens    
4-124Hofstraat 15gebruiker Jacob Caspers    
4-124Hofstraat 15huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-124Hofstraat 15grondpacht aankapiteinkapitein van der Wolt    
4-124Hofstraat 15grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-125Hofstraat 13soort onroerend goedhuis    
4-125Hofstraat 13eigenaar Abe Douwes    
4-125Hofstraat 13gebruiker Abe Douwes    
4-125Hofstraat 13opmerking pauper
4-126Hofstraat 17soort onroerend goedhuis    
4-126Hofstraat 17eigenaar kapitein van der Wolt    
4-126Hofstraat 17gebruiker kapitein van der Wolt    
4-126Hofstraat 17huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-127Hofstraat 19soort onroerend goedhuis    
4-127Hofstraat 19eigenaar Hendrik Jans    
4-127Hofstraat 19gebruiker Hendrik Jans    
4-127Hofstraat 19huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-127Hofstraat 19grondpacht aanvan der Wolt    
4-127Hofstraat 19grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-127Hofstraat 19opmerking pauper
4-128Hofstraat 19soort onroerend goed    
4-128Hofstraat 19eigenaar Leeuwke Meinderts    
4-128Hofstraat 19gebruiker Leeuwke Meinderts    
4-128Hofstraat 19huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-128Hofstraat 19grondpacht aanvan der Wolt    
4-128Hofstraat 19grondpacht en aanslag   01‑10‑00 cg0‑06‑00 cg
4-128Hofstraat 19opmerking pauper
4-129Hofstraat 21soort onroerend goed    
4-129Hofstraat 21eigenaar Jarig Jacobs    
4-129Hofstraat 21gebruiker Jarig Jacobs    
4-129Hofstraat 21huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-129Hofstraat 21grondpacht aanvan der Wolt    
4-129Hofstraat 21grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-129Hofstraat 21opmerking pauper
4-130Hofstraat 21soort onroerend goedkamer    
4-130Hofstraat 21eigenaar Auke Pyters    
4-130Hofstraat 21gebruiker Auke Pyters    
4-130Hofstraat 21huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-130Hofstraat 21grondpacht aanvan der Wolt    
4-130Hofstraat 21grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-130Hofstraat 21opmerking pro deo begeerd
4-131Hofstraat 21soort onroerend goedhuis    
4-131Hofstraat 21eigenaar Jan Kievyt erven   
4-131Hofstraat 21gebruiker Jan Kievyt erven   
4-131Hofstraat 21huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-131Hofstraat 21grondpacht aanvan der Wolt    
4-131Hofstraat 21grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-131Hofstraat 21opmerking pro deo begeerd
4-132Hofstraat 23soort onroerend goedhuis    
4-132Hofstraat 23eigenaar Jan Pieters    
4-132Hofstraat 23gebruiker Jan Pieters    
4-132Hofstraat 23huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-132Hofstraat 23grondpacht aanvan der Wolt    
4-132Hofstraat 23grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-132Hofstraat 23opmerking Is 1722 insolvent verklaard
4-133Hofstraat 25soort onroerend goedhuis    
4-133Hofstraat 25eigenaar Waling Jansen    
4-133Hofstraat 25gebruiker Waling Jansen    
4-133Hofstraat 25huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-133Hofstraat 25opmerking pauper
4-134Hofstraat 27soort onroerend goedhuis    
4-134Hofstraat 27eigenaar Frans Andries    
4-134Hofstraat 27gebruiker Frans Andries    
4-134Hofstraat 27huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-134Hofstraat 27opmerking pauper
4-135Hofstraat 29soort onroerend goedhuis    
4-135Hofstraat 29eigenaar wed. Tjalling Piekes    
4-135Hofstraat 29gebruiker wed. Tjalling Piekes    
4-135Hofstraat 29huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-135Hofstraat 29grondpacht aanvan der Woldt    
4-135Hofstraat 29grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-135Hofstraat 29opmerking pauper
4-136Hofstraat 10soort onroerend goedhuis    
4-136Hofstraat 10eigenaar burgemeester Pauw erven   
4-136Hofstraat 10gebruiker Jan Jansen    
4-136Hofstraat 10huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑00 cg
4-137 soort onroerend goedhof    
4-137 eigenaar burgemeester Pauw erven   
4-137 gebruiker [burger]hopman Calkenstein    
4-137 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-138 soort onroerend goedhof    
4-138 eigenaar Wopke Bouma    
4-138 gebruiker Wopke Bouma    
4-138 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-139Hofstraat 12soort onroerend goedhof    
4-139Hofstraat 12eigenaar Johannes Vosma    
4-139Hofstraat 12gebruiker Johannes Vosma    
4-139Hofstraat 12huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-140Hofstraat 12soort onroerend goedhof    
4-140Hofstraat 12eigenaar gemeensman Mockema    
4-140Hofstraat 12gebruiker gemeensman Mockema    
4-140Hofstraat 12huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑06‑08 cg
4-141 soort onroerend goedkamer    
4-141 eigenaar vroedsman Frouwkjen Clinkhamer    
4-141 gebruiker Jacob Poppes    
4-141 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-142Both Apothekerstraat 2soort onroerend goedkamer    
4-142Both Apothekerstraat 2eigenaar Ype schoenmaker   
4-142Both Apothekerstraat 2gebruiker Ype schoenmaker   
4-142Both Apothekerstraat 2huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-142Both Apothekerstraat 2opmerking pauper
4-143 soort onroerend goedhuis    
4-143 eigenaar Seerp Dirks    
4-143 gebruiker Joost wever   
4-143 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-143 grondpacht aanAuke Backer    
4-143 grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
4-144 soort onroerend goedhuis    
4-144 eigenaar Fettje Dirks    
4-144 gebruiker Fettje Dirks    
4-144 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-145Heiligeweg 6soort onroerend goedhuis    
4-145Heiligeweg 6eigenaar wed. Lieuwe Jillerts    
4-145Heiligeweg 6gebruiker wed. Lieuwe Jillerts    
4-145Heiligeweg 6huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-145Heiligeweg 6grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk erven   
4-145Heiligeweg 6grondpacht en aanslag   01‑05‑00 cg0‑06‑00 cg
4-145Heiligeweg 6opmerking Ao. 1720 insolvent verklaard
4-146Heiligeweg 4soort onroerend goedhuis    
4-146Heiligeweg 4eigenaar Pyter Fransens    
4-146Heiligeweg 4gebruiker wed. Claes Gerrits    
4-146Heiligeweg 4huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 05‑10‑00 cg
4-146Heiligeweg 4grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk erven   
4-146Heiligeweg 4grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
4-147Heiligeweg 2soort onroerend goedhuis    
4-147Heiligeweg 2eigenaar wed. Wyne Wybes    
4-147Heiligeweg 2gebruiker Wyne Wybes    
4-147Heiligeweg 2huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-147Heiligeweg 2grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-147Heiligeweg 2grondpacht en aanslag   01‑10‑00 cg0‑06‑00 cg
4-148Brouwersstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-148Brouwersstraat 1eigenaar Harmen Douwes    
4-148Brouwersstraat 1gebruiker Harmen Douwes    
4-148Brouwersstraat 1huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-148Brouwersstraat 1grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-148Brouwersstraat 1grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-149Brouwersstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-149Brouwersstraat 1eigenaar Tijs Pyters dogter   
4-149Brouwersstraat 1gebruiker Tijs Pyters dogter   
4-149Brouwersstraat 1huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-149Brouwersstraat 1grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-149Brouwersstraat 1grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-150Brouwersstraat 3soort onroerend goedhuis    
4-150Brouwersstraat 3eigenaar Dirk Fransen    
4-150Brouwersstraat 3gebruiker Dirk Fransen    
4-150Brouwersstraat 3huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑10‑00 cg
4-150Brouwersstraat 3grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-150Brouwersstraat 3grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-151Brouwersstraat 5soort onroerend goedhuis    
4-151Brouwersstraat 5eigenaar wed. vroedsman Harda    
4-151Brouwersstraat 5gebruiker wed. vroedsman Harda    
4-151Brouwersstraat 5huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-152Brouwersstraat 7soort onroerend goedhuis    
4-152Brouwersstraat 7eigenaar Dirk Aentjes    
4-152Brouwersstraat 7gebruiker Dirk Aentjes    
4-152Brouwersstraat 7huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-152Brouwersstraat 7grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-152Brouwersstraat 7grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-152Brouwersstraat 7opmerking pro deo begeerd
4-153Brouwersstraat 9soort onroerend goedhuis    
4-153Brouwersstraat 9eigenaar Jan Jansen    
4-153Brouwersstraat 9gebruiker Jan Jansen    
4-153Brouwersstraat 9huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-153Brouwersstraat 9grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-153Brouwersstraat 9grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-154Brouwersstraat 11soort onroerend goedhuis    
4-154Brouwersstraat 11eigenaar Lammert Joris    
4-154Brouwersstraat 11gebruiker Lammert Joris    
4-154Brouwersstraat 11huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-155Brouwersstraat 13soort onroerend goedhuis    
4-155Brouwersstraat 13eigenaar wed. dr. Ludinga    
4-155Brouwersstraat 13gebruiker wed. dr. Ludinga    
4-155Brouwersstraat 13huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-155Brouwersstraat 13grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-155Brouwersstraat 13grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-156Brouwersstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-156Brouwersstraat 15eigenaar Walke IJsbrands    
4-156Brouwersstraat 15gebruiker Walke IJsbrands    
4-156Brouwersstraat 15huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-157Brouwersstraat 17soort onroerend goedhuis    
4-157Brouwersstraat 17eigenaar Cornelis ten Toorn    
4-157Brouwersstraat 17gebruiker Jelle Alberts    
4-157Brouwersstraat 17huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-158Brouwersstraat 19soort onroerend goedhuis    
4-158Brouwersstraat 19eigenaar wed. Claes Meyes    
4-158Brouwersstraat 19gebruiker wed. Claes Meyes    
4-158Brouwersstraat 19huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-159Brouwersstraat 21soort onroerend goedhuis    
4-159Brouwersstraat 21eigenaar Anne Rintjes    
4-159Brouwersstraat 21gebruiker Anne Rintjes    
4-159Brouwersstraat 21huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
4-159Brouwersstraat 21grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-159Brouwersstraat 21grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-160Brouwersstraat 23soort onroerend goedhuis    
4-160Brouwersstraat 23eigenaar wed. Tyte Tytes    
4-160Brouwersstraat 23gebruiker wed. Tyte Tytes    
4-160Brouwersstraat 23huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-161Brouwersstraat 25soort onroerend goedhuis    
4-161Brouwersstraat 25eigenaar Harmen Uiftes    
4-161Brouwersstraat 25gebruiker Harmen Uiftes    
4-161Brouwersstraat 25huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-161Brouwersstraat 25grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-161Brouwersstraat 25grondpacht en aanslag   01‑15‑00 cg0‑07‑00 cg
4-162Brouwersstraat 27soort onroerend goedhuis    
4-162Brouwersstraat 27eigenaar Cornelis Dirks erven   
4-162Brouwersstraat 27gebruiker Rouke Wytses cum soc.   
4-162Brouwersstraat 27huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-163Hofstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-163Hofstraat 1eigenaar Haye Willems    
4-163Hofstraat 1gebruiker Haye Willems    
4-163Hofstraat 1huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-164Hofstraat 3soort onroerend goedhuis    
4-164Hofstraat 3eigenaar Jelte Jeltes    
4-164Hofstraat 3gebruiker Jelte Jeltes    
4-164Hofstraat 3huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-164Hofstraat 3opmerking pauper
4-165Hofstraat 5soort onroerend goedhuis    
4-165Hofstraat 5eigenaar dr. Bechius erven   
4-165Hofstraat 5gebruiker Antje Tijssen cum soc.   
4-165Hofstraat 5huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-166Zuiderplein 1soort onroerend goedhuis    
4-166Zuiderplein 1eigenaar Pyter Tjallings    
4-166Zuiderplein 1gebruiker vroedsman Hania    
4-166Zuiderplein 1huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-167Zuiderplein 5soort onroerend goedhuis    
4-167Zuiderplein 5eigenaar burgemeester Winsma    
4-167Zuiderplein 5gebruiker Arjen Cornelis    
4-167Zuiderplein 5huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-168Rozengracht 9soort onroerend goedhuis    
4-168Rozengracht 9eigenaar Melle Feyes    
4-168Rozengracht 9gebruiker Melle Feyes    
4-168Rozengracht 9huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-168Rozengracht 9opmerking pauper
4-168Rozengracht 9grondpacht aanReinder Fonteyn    
4-168Rozengracht 9grondpacht en aanslag   04‑10‑00 cg0‑18‑00 cg
4-169Rozengracht 11soort onroerend goedhuis    
4-169Rozengracht 11eigenaar juffrs. Heerma    
4-169Rozengracht 11gebruiker ds. Redding    
4-169Rozengracht 11huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑08 cg
4-170Rozengracht 13soort onroerend goedhof    
4-170Rozengracht 13eigenaar juffrs. Heerma    
4-170Rozengracht 13gebruiker ds. Redding    
4-170Rozengracht 13huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-171 soort onroerend goedhof    
4-171 eigenaar juffrouw Boelens    
4-171 gebruiker juffrouw Boelens    
4-171 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-172 soort onroerend goedpanwerk    
4-172 eigenaar vroedsman Altena    
4-172 gebruiker vroedsman Altena    
4-172 huurwaarde en aanslag  58‑00‑00 cg 09‑13‑00 cg
4-173Rozengracht 19soort onroerend goedkamer    
4-173Rozengracht 19eigenaar burgemeester Haselaer    
4-173Rozengracht 19gebruiker Harmen Jansen    
4-173Rozengracht 19huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-174Rozengracht 32soort onroerend goedhof    
4-174Rozengracht 32eigenaar ds. Reneman    
4-174Rozengracht 32gebruiker Gerrit Jans wever   
4-174Rozengracht 32huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-175 soort onroerend goedhof    
4-175 eigenaar Ruird Alberts    
4-175 gebruiker Ruird Alberts    
4-175 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-176 soort onroerend goedhuis en hof    
4-176 eigenaar Claes Douwes    
4-176 gebruiker Claes Douwes    
4-176 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-177 soort onroerend goedhuis en molen    
4-177 eigenaar Sjoerd Pyters    
4-177 gebruiker Sjoerd Pyters    
4-177 huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-178Rozengracht 28soort onroerend goedpanwerk    
4-178Rozengracht 28eigenaar Johannes Cramer    
4-178Rozengracht 28gebruiker Johannes Cramer    
4-178Rozengracht 28huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
4-179Rozengracht 26soort onroerend goedperk    
4-179Rozengracht 26eigenaar Wytse Piebes cum soc.   
4-179Rozengracht 26gebruiker Wytse Piebes cum soc.   
4-179Rozengracht 26huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-180Rozengracht 22soort onroerend goedpanwerk    
4-180Rozengracht 22eigenaar kapitein de Bruin    
4-180Rozengracht 22gebruiker kapitein de Bruin    
4-180Rozengracht 22huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑00 cg
4-181Rozengracht 20soort onroerend goedhuis    
4-181Rozengracht 20eigenaar Johannes Mockema    
4-181Rozengracht 20gebruiker Leentje Cornelis cum soc.   
4-181Rozengracht 20huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-182Rozengracht 18soort onroerend goedhuis    
4-182Rozengracht 18eigenaar notaris Walrig    
4-182Rozengracht 18gebruiker notaris Walrig    
4-182Rozengracht 18huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 03‑13‑00 cg
4-183Rozengracht 14soort onroerend goedhof    
4-183Rozengracht 14eigenaar notaris Walrig    
4-183Rozengracht 14gebruiker notaris Walrig    
4-183Rozengracht 14huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-184Rozengracht 16soort onroerend goedhuis    
4-184Rozengracht 16eigenaar burgemeester Bierma    
4-184Rozengracht 16gebruiker Pyter Harings    
4-184Rozengracht 16huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-185Rozengracht 12soort onroerend goedhuis en hof    
4-185Rozengracht 12eigenaar Jan Kuik    
4-185Rozengracht 12gebruiker Jan Kuik    
4-185Rozengracht 12huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
4-186Rozengracht 10soort onroerend goedpakhuis    
4-186Rozengracht 10eigenaar Jan Kuik    
4-186Rozengracht 10gebruiker Jan Kuik    
4-186Rozengracht 10huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-187Rozengracht 8soort onroerend goedhuis en hof    
4-187Rozengracht 8eigenaar wed. Edsge Lieuwes    
4-187Rozengracht 8gebruiker Dirk Fockes    
4-187Rozengracht 8huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-188Rozengracht 4soort onroerend goedhuis en pakhuis    
4-188Rozengracht 4eigenaar Jan Symons    
4-188Rozengracht 4gebruiker Egbert Heykamp    
4-188Rozengracht 4huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-189Rozengracht 2soort onroerend goedhuis    
4-189Rozengracht 2eigenaar Ayse Arjens kinderen   
4-189Rozengracht 2gebruiker Melle Pyters cum soc.   
4-189Rozengracht 2huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 07‑06‑08 cg
4-190Spinhuisstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-190Spinhuisstraat 1eigenaar wed. Hylke Sydses    
4-190Spinhuisstraat 1gebruiker wed. Hylke Sydses    
4-190Spinhuisstraat 1huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-190Spinhuisstraat 1opmerking pro deo begeerd
4-191Zuiderhaven 42soort onroerend goedhuis    
4-191Zuiderhaven 42eigenaar Reinder Fonteyn    
4-191Zuiderhaven 42gebruiker Reinder Fonteyn    
4-191Zuiderhaven 42huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑08 cg
4-192Zuiderhaven 46soort onroerend goedhuis    
4-192Zuiderhaven 46eigenaar Reinder Fonteyn    
4-192Zuiderhaven 46gebruiker ds. Botterweg    
4-192Zuiderhaven 46huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 16‑13‑00 cg
4-193Zuiderhaven 48soort onroerend goedhuis    
4-193Zuiderhaven 48eigenaar de heer Kempenaer erven   
4-193Zuiderhaven 48gebruiker de heer Kempenaer erven   
4-193Zuiderhaven 48huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 20‑06‑00 cg
4-194Zuiderhaven 50soort onroerend goedhuis    
4-194Zuiderhaven 50eigenaar kapitein Guitet    
4-194Zuiderhaven 50gebruiker kapitein Guitet    
4-194Zuiderhaven 50huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 15‑00‑00 cg
4-195Steenhouwersstraat 6soort onroerend goedhuis    
4-195Steenhouwersstraat 6eigenaar Neeltje Dirks erven   
4-195Steenhouwersstraat 6gebruiker Neeltje Dirks erven   
4-195Steenhouwersstraat 6huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-195Steenhouwersstraat 6opmerking pauper
4-196Zuiderhaven 52soort onroerend goedhuis    
4-196Zuiderhaven 52eigenaar de raad fiscaal Idsinga    
4-196Zuiderhaven 52gebruiker de raad fiscaal Idsinga    
4-196Zuiderhaven 52huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 15‑00‑00 cg
4-197Zuiderhaven 54soort onroerend goedhuis    
4-197Zuiderhaven 54eigenaar de heer Wijdenbrug    
4-197Zuiderhaven 54gebruiker de heer Wijdenbrug    
4-197Zuiderhaven 54huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 21‑13‑00 cg
4-198Steenhouwersstraat 2soort onroerend goedwoning    
4-198Steenhouwersstraat 2eigenaar Claeske Johannes    
4-198Steenhouwersstraat 2gebruiker Claeske Johannes    
4-198Steenhouwersstraat 2huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-198Steenhouwersstraat 2grondpacht aande heerde heer Wijdenbrug    
4-198Steenhouwersstraat 2grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-198Steenhouwersstraat 2opmerking Is 1720 insolvent verklaard
4-199Steenhouwersstraat 4soort onroerend goedkamer    
4-199Steenhouwersstraat 4eigenaar de heer Wijdenbrug    
4-199Steenhouwersstraat 4gebruiker de heer Wijdenbrug    
4-199Steenhouwersstraat 4huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-199Steenhouwersstraat 4opmerking doet geen huir
4-200 soort onroerend goedhof    
4-200 eigenaar de heer Kempenaer    
4-200 gebruiker de heer Kempenaer    
4-200 huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑00 cg
4-201Schoolstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-201Schoolstraat 1eigenaar Wybe Hiddes    
4-201Schoolstraat 1gebruiker Wybe Hiddes    
4-201Schoolstraat 1huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-201Schoolstraat 1opmerking pauper
4-202Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-202Zuiderhaven 38eigenaar Joost Andries    
4-202Zuiderhaven 38eigenaar Jan Andries    
4-202Zuiderhaven 38gebruiker Joost Andries    
4-202Zuiderhaven 38gebruiker Jan Andries    
4-202Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-202Zuiderhaven 38opmerking Ao. 1722 insolvent verklaard
4-203Zuiderhaven 38soort onroerend goedhof    
4-203Zuiderhaven 38eigenaar Hebbea Kijl erven   
4-203Zuiderhaven 38gebruiker Hebbea Kijl erven   
4-203Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-204Zuiderhaven 38soort onroerend goedhof    
4-204Zuiderhaven 38eigenaar G. Vermeersch    
4-204Zuiderhaven 38gebruiker G. Vermeersch    
4-204Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-205Schoolstraat 2soort onroerend goedhuis    
4-205Schoolstraat 2eigenaar de heer Beyma    
4-205Schoolstraat 2gebruiker D. Scheltinga    
4-205Schoolstraat 2huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑08 cg
4-206Schoolstraat 2soort onroerend goedhuis    
4-206Schoolstraat 2eigenaar wed. Wybe Hiddes    
4-206Schoolstraat 2gebruiker wed. Wybe Hiddes    
4-206Schoolstraat 2huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-206Schoolstraat 2opmerking pro deo begeerd
4-207Zuiderhaven 38soort onroerend goedkoolstek    
4-207Zuiderhaven 38eigenaar Tjaerd Syvarda    
4-207Zuiderhaven 38gebruiker Tjaerd Syvarda    
4-207Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-208Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-208Zuiderhaven 38eigenaar wed. Pieter de Rijk    
4-208Zuiderhaven 38gebruiker wed. Pieter de Rijk    
4-208Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-208Zuiderhaven 38opmerking Is 1723 insolvent verklaard
4-209Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-209Zuiderhaven 38eigenaar Hylke D. Hanekuik    
4-209Zuiderhaven 38gebruiker Hylke D. Hanekuik    
4-209Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-210Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis en werf    
4-210Zuiderhaven 38eigenaar Hylke D. Hanekuik    
4-210Zuiderhaven 38gebruiker Hylke D. Hanekuik    
4-210Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
4-211Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-211Zuiderhaven 38eigenaar juffrouw Hamerstein erven   
4-211Zuiderhaven 38gebruiker Foppe Pyters cum soc.   
4-211Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-212Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-212Zuiderhaven 38eigenaar wed. Pyter Douwes    
4-212Zuiderhaven 38gebruiker wed. Pyter Douwes    
4-212Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-212Zuiderhaven 38opmerking pauper
4-213Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-213Zuiderhaven 38eigenaar Wytse Pybes    
4-213Zuiderhaven 38gebruiker Wytse Pybes    
4-213Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-214Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-214Zuiderhaven 38eigenaar de heer Beyma    
4-214Zuiderhaven 38gebruiker de heer Beyma    
4-214Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-214Zuiderhaven 38opmerking ledig
4-215Zuiderhaven 38soort onroerend goedkamer    
4-215Zuiderhaven 38eigenaar diaconie    
4-215Zuiderhaven 38gebruiker diaconie    
4-215Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-215Zuiderhaven 38opmerking diaconiekamer
4-216Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-216Zuiderhaven 38eigenaar wed. Andries Jans    
4-216Zuiderhaven 38gebruiker wed. Andries Jans    
4-216Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-216Zuiderhaven 38opmerking pauper
4-217Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-217Zuiderhaven 38eigenaar Marten Jans    
4-217Zuiderhaven 38gebruiker Marten Jans    
4-217Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-217Zuiderhaven 38opmerking pauper
4-218Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-218Zuiderhaven 38eigenaar Holke Obbes    
4-218Zuiderhaven 38gebruiker Holke Obbes    
4-218Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-218Zuiderhaven 38opmerking Ao. 1721 insolvent verklaard
4-219Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-219Zuiderhaven 38eigenaar Pyter Meetje    
4-219Zuiderhaven 38gebruiker Berend Hendriks cum soc.   
4-219Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-220Zuiderhaven 38soort onroerend goedwoning    
4-220Zuiderhaven 38eigenaar wed. Rienk Hessels    
4-220Zuiderhaven 38gebruiker wed. Rienk Hessels    
4-220Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-220Zuiderhaven 38opmerking pauper
4-221Zuiderhaven 38soort onroerend goedkamer    
4-221Zuiderhaven 38eigenaar burgemeester Haselaer    
4-221Zuiderhaven 38gebruiker Harmen wever   
4-221Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-222Zuiderhaven 38soort onroerend goedkamer    
4-222Zuiderhaven 38eigenaar kerkearmen    
4-222Zuiderhaven 38gebruiker kerkearmen    
4-222Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-222Zuiderhaven 38opmerking kerkearmenkamer
4-223 soort onroerend goed    
4-223 eigenaar Gerrit Cornelis    
4-223 gebruiker Gerrit Cornelis    
4-223 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-223 opmerking pauper
4-224 soort onroerend goedkamer    
4-224 eigenaar Wytse P. Talma    
4-224 gebruiker Berend Harmens    
4-224 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-225 soort onroerend goedhuis    
4-225 eigenaar Wytse P. Talma    
4-225 gebruiker Wytse P. Talma    
4-225 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-226 soort onroerend goedkamer    
4-226 eigenaar Wytse P. Talma    
4-226 gebruiker Wytse P. Talma    
4-226 huurwaarde en aanslag  07‑10‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-227Nutstraat 2soort onroerend goedkamer    
4-227Nutstraat 2eigenaar Minne Clasens erven   
4-227Nutstraat 2gebruiker nu Ype Lammerts Beekman    
4-227Nutstraat 2huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-228Zuiderhaven 82soort onroerend goedhuis    
4-228Zuiderhaven 82eigenaar Pyter Freerks    
4-228Zuiderhaven 82gebruiker Pyter Freerks    
4-228Zuiderhaven 82huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑00 cg
4-229Zuiderhaven 80soort onroerend goedhuis    
4-229Zuiderhaven 80eigenaar Ruird Sybes Bontekoe    
4-229Zuiderhaven 80gebruiker wed. burgemeester Velthuis cum soc.   
4-229Zuiderhaven 80huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-230 0soort onroerend goedhuis    
4-230 0eigenaar Gerrit Jansen    
4-230 0gebruiker Gerrit Jansen    
4-230 0opmerking Is 1720 insolvent verklaard
4-231Zuiderhaven 78soort onroerend goedhuis    
4-231Zuiderhaven 78eigenaar Yde Hemmes    
4-231Zuiderhaven 78gebruiker Yde Hemmes    
4-231Zuiderhaven 78huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑00 cg
4-232Zuiderhaven 76soort onroerend goedhuis, hof en pakhuis etc.    
4-232Zuiderhaven 76eigenaar Pyter Gerloffs    
4-232Zuiderhaven 76gebruiker Pyter Gerloffs    
4-232Zuiderhaven 76huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 13‑06‑08 cg
4-233Zuiderhaven 74soort onroerend goedhuis    
4-233Zuiderhaven 74eigenaar Bruin Scheltes    
4-233Zuiderhaven 74gebruiker Gerrit Steffens    
4-233Zuiderhaven 74huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-234Zuiderhaven 72soort onroerend goedsmederij    
4-234Zuiderhaven 72eigenaar Yde Hemmes    
4-234Zuiderhaven 72gebruiker Yde Hemmes    
4-234Zuiderhaven 72huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-235Zuiderhaven 70soort onroerend goedhuis    
4-235Zuiderhaven 70eigenaar Hibbe Gabes wed.   
4-235Zuiderhaven 70gebruiker Hibbe Gabes wed. cum soc.   
4-235Zuiderhaven 70huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-236Zuiderhaven 68soort onroerend goedhuis    
4-236Zuiderhaven 68eigenaar Andries Tjerks    
4-236Zuiderhaven 68gebruiker Andries Tjerks    
4-236Zuiderhaven 68huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-237Zuiderstraat 22soort onroerend goedhuis    
4-237Zuiderstraat 22eigenaar Johannes Cramer erven   
4-237Zuiderstraat 22gebruiker Rijk Harmens wed.   
4-237Zuiderstraat 22huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-238Zuiderstraat 20soort onroerend goedhuis    
4-238Zuiderstraat 20eigenaar Saak Gosses erven   
4-238Zuiderstraat 20gebruiker Stoffel Sakes    
4-238Zuiderstraat 20huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-239Zuiderstraat 18soort onroerend goedhuis    
4-239Zuiderstraat 18eigenaar Hibbe Gabes wed.   
4-239Zuiderstraat 18gebruiker Tjerk Andries    
4-239Zuiderstraat 18huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
4-240Zuiderstraat 16soort onroerend goedhuis    
4-240Zuiderstraat 16eigenaar Gerloff Clases    
4-240Zuiderstraat 16gebruiker Gerloff Clases    
4-240Zuiderstraat 16huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
4-241Zuiderstraat 14soort onroerend goedhuis    
4-241Zuiderstraat 14eigenaar Arend Nieuwenhuis wed.   
4-241Zuiderstraat 14gebruiker Arend Nieuwenhuis wed.   
4-241Zuiderstraat 14huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-242Zuiderstraat 12soort onroerend goed    
4-242Zuiderstraat 12eigenaar Dirk van Zeist    
4-242Zuiderstraat 12gebruiker Dirk van Zeist    
4-242Zuiderstraat 12huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-243Zuiderstraat 10soort onroerend goedhuis    
4-243Zuiderstraat 10eigenaar Melle Hansen wed.   
4-243Zuiderstraat 10gebruiker Melle Hansen wed.   
4-243Zuiderstraat 10huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-244 soort onroerend goedkamer    
4-244 eigenaar Pyter Gerloffs    
4-244 gebruiker Jurre Martens    
4-244 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-245 soort onroerend goedkamer    
4-245 eigenaar Pyter Gerloffs    
4-245 gebruiker Hylke Clases    
4-245 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 01‑17‑00 cg
4-246 soort onroerend goedkamer    
4-246 eigenaar wed. Jan Zents erven   
4-246 gebruiker wed. Sybe Lieuwes    
4-246 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-247 soort onroerend goedkamer    
4-247 eigenaar Jan Dames erven   
4-247 gebruiker Jan Dames erven   
4-247 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-247 opmerking pro deo begeerd
4-248 soort onroerend goedkamer    
4-248 eigenaar Antje Jacobs    
4-248 gebruiker Trijntje Sents    
4-248 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-249 soort onroerend goedmolen    
4-249 eigenaar Gerrit Baltus    
4-249 gebruiker Gerrit Baltus    
4-249 huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑10‑00 cg
4-250 soort onroerend goedhuis    
4-250 eigenaar Gerrit Baltus    
4-250 gebruiker Gerrit Baltus    
4-250 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-251 soort onroerend goed    
4-251 eigenaar wed. Benedix Piers    
4-251 gebruiker wed. Benedix Piers    
4-251 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-251 opmerking pauper
4-252 soort onroerend goed    
4-252 eigenaar Wybe Sybolts    
4-252 gebruiker Wybe Sybolts    
4-252 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-252 opmerking pauper
4-253Dwarsstraat 21soort onroerend goedkamer    
4-253Dwarsstraat 21eigenaar Riens Jouws    
4-253Dwarsstraat 21gebruiker Riens Jouws    
4-253Dwarsstraat 21huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-254Zuiderstraat 8soort onroerend goedkamer    
4-254Zuiderstraat 8eigenaar Jacob Jansen    
4-254Zuiderstraat 8gebruiker Jan Hansen    
4-254Zuiderstraat 8huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-255Zuiderstraat 8soort onroerend goedhuis    
4-255Zuiderstraat 8eigenaar Abe Jacobs cum soc.   
4-255Zuiderstraat 8gebruiker Abe Jacobs    
4-255Zuiderstraat 8huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-256Zuiderstraat 6soort onroerend goedhuis    
4-256Zuiderstraat 6eigenaar Albert Jansen    
4-256Zuiderstraat 6gebruiker Albert Jansen    
4-256Zuiderstraat 6huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-257Zuiderstraat 13soort onroerend goedkamer    
4-257Zuiderstraat 13eigenaar Aukjen Clases    
4-257Zuiderstraat 13gebruiker Aukjen Clases    
4-257Zuiderstraat 13huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-258Zuiderstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-258Zuiderstraat 15eigenaar Ype IJsbrands    
4-258Zuiderstraat 15gebruiker Ype IJsbrands    
4-258Zuiderstraat 15huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-259Zuiderstraat 17soort onroerend goedhuis    
4-259Zuiderstraat 17eigenaar wed. Sake Pyters    
4-259Zuiderstraat 17gebruiker wed. Sake Pyters    
4-259Zuiderstraat 17huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-260Zuiderstraat 21soort onroerend goedhuis    
4-260Zuiderstraat 21eigenaar wed. Sake Pyters    
4-260Zuiderstraat 21gebruiker wed. Sake Pyters    
4-260Zuiderstraat 21huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-261Zuiderstraat 23soort onroerend goedhuis    
4-261Zuiderstraat 23eigenaar Auckjen Ruirds    
4-261Zuiderstraat 23gebruiker Heere Jansen    
4-261Zuiderstraat 23huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 07‑10‑00 cg
4-262Zuiderstraat 27soort onroerend goedhuis    
4-262Zuiderstraat 27eigenaar Jarig Ockes    
4-262Zuiderstraat 27gebruiker Jarig Ockes    
4-262Zuiderstraat 27huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-263Zuiderstraat 29soort onroerend goedhuis    
4-263Zuiderstraat 29eigenaar Dirk Jansen erven   
4-263Zuiderstraat 29gebruiker Tjamke Rinses    
4-263Zuiderstraat 29huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-264 soort onroerend goedhuis    
4-264 eigenaar Arjen van Hemert erven   
4-264 gebruiker Hans Arjens    
4-264 huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑06‑08 cg
4-265 soort onroerend goedhof    
4-265 eigenaar Evert Hingst wed.   
4-265 gebruiker Evert Hingst wed.   
4-265 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-266 soort onroerend goedhof    
4-266 eigenaar Tjaerd Syvarda    
4-266 gebruiker Tjaerd Syvarda    
4-266 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
5-001Voorstraat 94soort onroerend goedhuis    
5-001Voorstraat 94eigenaar Johannes Cramer erven cum soc.   
5-001Voorstraat 94gebruiker Hendrik Willems cum soc.   
5-001Voorstraat 94huurwaarde en aanslag  04‑00‑00 cg 17‑06‑08 cg
5-002Voorstraat 92soort onroerend goedhuis    
5-002Voorstraat 92eigenaar Jelle Stijl erven   
5-002Voorstraat 92gebruiker Simen Jelles erven   
5-002Voorstraat 92huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 15‑00‑00 cg
5-003Voorstraat 90soort onroerend goedhuis    
5-003Voorstraat 90eigenaar wed. Sybren Goukes    
5-003Voorstraat 90gebruiker wed. Sybren Goukes    
5-003Voorstraat 90huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 11‑13‑00 cg
5-004Voorstraat 88soort onroerend goedhuis    
5-004Voorstraat 88eigenaar Poppe Dirks    
5-004Voorstraat 88gebruiker Dirk Sjoerds    
5-004Voorstraat 88huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
5-005Voorstraat 86soort onroerend goedhuis    
5-005Voorstraat 86eigenaar Poppe Dirks    
5-005Voorstraat 86gebruiker Eeke Jans    
5-005Voorstraat 86huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑08 cg
5-006Voorstraat 84soort onroerend goedhuis    
5-006Voorstraat 84eigenaar wed. Seerp Doedes    
5-006Voorstraat 84gebruiker wed. Seerp Doedes    
5-006Voorstraat 84huurwaarde en aanslag  92‑00‑00 cg 15‑06‑08 cg
5-007Voorstraat 82soort onroerend goedhuis    
5-007Voorstraat 82eigenaar Claes Jansen    
5-007Voorstraat 82gebruiker Claes Jansen    
5-007Voorstraat 82huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
5-008Voorstraat 80soort onroerend goedhuis etc.    
5-008Voorstraat 80eigenaar burgemeester Laquart    
5-008Voorstraat 80gebruiker burgemeester Laquart    
5-008Voorstraat 80huurwaarde en aanslag  92‑00‑00 cg 15‑06‑08 cg
5-009Voorstraat 78soort onroerend goedhuis    
5-009Voorstraat 78eigenaar vroedsman Claes Gerrits    
5-009Voorstraat 78gebruiker vroedsman Claes Gerrits    
5-009Voorstraat 78huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑00‑00 cg
5-010Voorstraat 76soort onroerend goedhuis    
5-010Voorstraat 76eigenaar Rinnert Wybrens erven   
5-010Voorstraat 76gebruiker Rinnert Wybrens erven   
5-010Voorstraat 76huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
5-011Voorstraat 76soort onroerend goedhuis    
5-011Voorstraat 76eigenaar Rinnert Wybrens erven   
5-011Voorstraat 76gebruiker Joost de Clerq    
5-011Voorstraat 76huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
5-012Kleine Kerkstraat 1soort onroerend goedhuis    
5-012Kleine Kerkstraat 1eigenaar wed. Henne Wybrens    
5-012Kleine Kerkstraat 1gebruiker Johannes Lodewijks    
5-012Kleine Kerkstraat 1huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
5-013Kleine Kerkstraat 5soort onroerend goedhuis    
5-013Kleine Kerkstraat 5eigenaar wed. Henne Wybrens    
5-013Kleine Kerkstraat 5gebruiker wed. Henne Wybrens    
5-013Kleine Kerkstraat 5huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
5-014Kleine Kerkstraat 7soort onroerend goedhuis    
5-014Kleine Kerkstraat 7eigenaar Dirk Annes    
5-014Kleine Kerkstraat 7gebruiker Dirk Annes    
5-014Kleine Kerkstraat 7opmerking pauper
5-015Kleine Kerkstraat 9soort onroerend goedhuis    
5-015Kleine Kerkstraat 9eigenaar Wybren Doekes    
5-015Kleine Kerkstraat 9gebruiker Wybren Doekes    
5-015Kleine Kerkstraat 9opmerking pauper
5-016Kleine Kerkstraat 14soort onroerend goedhuis    
5-016Kleine Kerkstraat 14eigenaar ds. Reneman erven   
5-016Kleine Kerkstraat 14gebruiker Leentje Bockes    
5-016Kleine Kerkstraat 14huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
5-017Kleine Kerkstraat 12soort onroerend goedhuis    
5-017Kleine Kerkstraat 12eigenaar wed. Henne Wybrens    
5-017Kleine Kerkstraat 12gebruiker Abe Rinses    
5-017Kleine Kerkstraat 12huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
5-017Kleine Kerkstraat 12grondpacht aanHarmen Jansen erven   
5-017Kleine Kerkstraat 12grondpacht en aanslag   00‑10‑00 cg0‑02‑00 cg
5-018Kleine Kerkstraat 10soort onroerend goedhuis    
5-018Kleine Kerkstraat 10eigenaar Claes Pyters erven   
5-018Kleine Kerkstraat 10gebruiker Age Dirks    
5-018Kleine Kerkstraat 10huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑10‑00 cg
5-019Kleine Kerkstraat 8soort onroerend goedhuis    
5-019Kleine Kerkstraat 8eigenaar Dirk Berends    
5-019Kleine Kerkstraat 8gebruiker Dirk Berends    
5-019Kleine Kerkstraat 8huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
5-020Kleine Kerkstraat 6soort onroerend goedhuis    
5-020Kleine Kerkstraat 6eigenaar Hessel Harmens    
5-020Kleine Kerkstraat 6eigenaar Dirk Huigens    
5-020Kleine Kerkstraat 6gebruiker Gieke Tomas    
5-020Kleine Kerkstraat 6huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
5-021Kleine Kerkstraat 6soort onroerend goedhuis    
5-021Kleine Kerkstraat 6eigenaar Dirk Jeltes    
5-021Kleine Kerkstraat 6gebruiker Dirk Jeltes    
5-021Kleine Kerkstraat 6huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
5-021Kleine Kerkstraat 6grondpacht aanHarmen Douwes    
5-021Kleine Kerkstraat 6grondpacht en aanslag   00‑10‑00 cg0‑02‑00 cg
5-022Kleine Kerkstraat 4soort onroerend goedhuis    
5-022Kleine Kerkstraat 4eigenaar Hessel Harmens    
5-022Kleine Kerkstraat 4gebruiker Hessel Harmens    
5-022Kleine Kerkstraat 4huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
5-022Kleine Kerkstraat 4grondpacht aanHarmen Douwes    
5-022Kleine Kerkstraat 4grondpacht en aanslag   00‑10‑00 cg0‑02‑00 cg
5-022Kleine Kerkstraat 4opmerking pro deo begeerd
5-023Kleine Kerkstraat 4soort onroerend goedhuis    
5-023Kleine Kerkstraat 4eigenaar wed. Hans Joukes erven   
5-023Kleine Kerkstraat 4gebruiker Reiner Pyters    
5-023Kleine Kerkstraat 4huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
5-024Voorstraat 74soort onroerend goedhuis    
5-024Voorstraat 74eigenaar Frans Pyters    
5-024Voorstraat 74gebruiker Frans Pieters    
5-024Voorstraat 74huurwaarde en aanslag  82‑00‑00 cg 13‑13‑00 cg
5-025Voorstraat 72soort onroerend goedhuis    
5-025Voorstraat 72eigenaar Harmen Jansen erven   
5-025Voorstraat 72gebruiker wed. Jan Rinties cum soc.   
5-025Voorstraat 72huurwaarde en aanslag  84‑00‑00 cg 14‑00‑00 cg
5-025Voorstraat 72grondpacht aaneeneen onbekend persoon    
5-025Voorstraat 72grondpacht en aanslag   02‑07‑00 cg0‑09‑06 cg
5-026Voorstraat 70soort onroerend goedhuis    
5-026Voorstraat 70eigenaar Lubbe Alles    
5-026Voorstraat 70gebruiker Lubbe Alles    
5-026Voorstraat 70huurwaarde en aanslag  89‑00‑00 cg 14‑17‑00 cg
5-027Voorstraat 68soort onroerend goedhuis    
5-027Voorstraat 68eigenaar wed. Jelle Stijl    
5-027Voorstraat 68gebruiker wed. Feddrik Tjerks    
5-027Voorstraat 68huurwaarde en aanslag  29‑00‑00 cg 21‑10‑00 cg
5-027Voorstraat 68grondpacht aanMarten Rozee erven   
5-027Voorstraat 68grondpacht en aanslag   02‑02‑00 cg0‑08‑06 cg
5-028Voorstraat 66soort onroerend goedhuis    
5-028Voorstraat 66eigenaar vroedsman Westra    
5-028Voorstraat 66gebruiker vroedsman Westra    
5-028Voorstraat 66huurwaarde en aanslag  84‑00‑00 cg 14‑00‑00 cg
5-029Voorstraat 64soort onroerend goedhuis    
5-029Voorstraat 64eigenaar Symon Stinstra    
5-029Voorstraat 64gebruiker Symon Stinstra    
5-029Voorstraat 64huurwaarde en aanslag  81‑00‑00 cg 13‑10‑00 cg
5-030Voorstraat 62soort onroerend goedhuis    
5-030Voorstraat 62eigenaar Jan Cornelis    
5-030Voorstraat 62gebruiker Jan Cornelis    
5-030Voorstraat 62huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 11‑13‑00 cg
5-031Simon Stijlstraat 1soort onroerend goedhuis    
5-031Simon Stijlstraat 1eigenaar Jan Cornelis    
5-031Simon Stijlstraat 1gebruiker Marten Johannes    
5-031Simon Stijlstraat 1huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 05‑17‑00 cg
5-032Simon Stijlstraat 3soort onroerend goedhuis    
5-032Simon Stijlstraat 3eigenaar Frans Pyters    
5-032Simon Stijlstraat 3gebruiker Frans Pyters    
5-032Simon Stijlstraat 3huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 07‑10‑00 cg
5-032Simon Stijlstraat 3grondpacht aanMelle Hansen    
5-032Simon Stijlstraat 3grondpacht en aanslag   00‑10‑08 cg0‑02‑00 cg
5-033Simon Stijlstraat 5soort onroerend goedhuis    
5-033Simon Stijlstraat 5eigenaar wed. dr. Winter    
5-033Simon Stijlstraat 5gebruiker Jacob Jeremias    
5-033Simon Stijlstraat 5huurwaarde en aanslag  51‑00‑00 cg 08‑10‑00 cg
5-034Simon Stijlstraat 7soort onroerend goedhuis    
5-034Simon Stijlstraat 7eigenaar de nots. Voorda    
5-034Simon Stijlstraat 7gebruiker de nots. Voorda    
5-034Simon Stijlstraat 7huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
5-035Simon Stijlstraat 9soort onroerend goedhuis    
5-035Simon Stijlstraat 9eigenaar Jan Jansen Blauw    
5-035Simon Stijlstraat 9gebruiker Jan Jansen Blauw    
5-035Simon Stijlstraat 9huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
5-035Simon Stijlstraat 9grondpacht aanG. Zuringar erven   
5-035Simon Stijlstraat 9grondpacht en aanslag   01‑13‑00 cg0‑06‑08 cg
5-036Grote Kerkstraat 1soort onroerend goedhuis    
5-036Grote Kerkstraat 1eigenaar mr. Jurjen Harmens erven   
5-036Grote Kerkstraat 1gebruiker     
5-036Grote Kerkstraat 1huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
5-036Grote Kerkstraat 1grondpacht aanwed.wed. Melle Hansen    
5-036Grote Kerkstraat 1grondpacht en aanslag   01‑08‑00 cg0‑05‑08 cg
5-036Grote Kerkstraat 1opmerking doet geen huir
5-037Grote Kerkstraat 3soort onroerend goedhuis    
5-037Grote Kerkstraat 3eigenaar Jan Bostijn    
5-037Grote Kerkstraat 3gebruiker Jan Bostijn    
5-037Grote Kerkstraat 3huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
5-037Grote Kerkstraat 3grondpacht aanAuke Backer    
5-037Grote Kerkstraat 3grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
5-038Grote Kerkstraat 11soort onroerend goedhuis    
5-038Grote Kerkstraat 11eigenaar wed. Wijntjen Alefs    
5-038Grote Kerkstraat 11gebruiker wed. Wijntjen Alefs cum soc.   
5-038Grote Kerkstraat 11huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑00‑00 cg
5-039Grote Kerkstraat 11soort onroerend goedhuis    
5-039Grote Kerkstraat 11eigenaar Menniste Gemeente    
5-039Grote Kerkstraat 11gebruiker     
5-039Grote Kerkstraat 11huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
5-039Grote Kerkstraat 11grondpacht aanAucke Backer    
5-039Grote Kerkstraat 11grondpacht en aanslag   01‑18‑00 cg0‑07‑08 cg
5-040Grote Kerkstraat 13soort onroerend goedhuis    
5-040Grote Kerkstraat 13eigenaar Pyter Hoytes    
5-040Grote Kerkstraat 13gebruiker Pyter Hoytes    
5-040Grote Kerkstraat 13huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑08 cg
5-040Grote Kerkstraat 13grondpacht aanHarmen Jansen erven   
5-040Grote Kerkstraat 13grondpacht en aanslag   01‑02‑00 cg‑00‑00 cg
5-040Grote Kerkstraat 13opmerking Den 7 juny 1726 afgekoft
5-041Grote Kerkstraat 15soort onroerend goedhuis    
5-041Grote Kerkstraat 15eigenaar wed. Dirk Hendriks    
5-041Grote Kerkstraat 15gebruiker wed. Dirk Hendriks    
5-041Grote Kerkstraat 15huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
5-042Grote Kerkstraat 17soort onroerend goedhuis    
5-042Grote Kerkstraat 17eigenaar Hessel Hendriks    
5-042Grote Kerkstraat 17gebruiker Jan Ulbes cum soc.   
5-042Grote Kerkstraat 17huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
5-043Grote Kerkstraat 21soort onroerend goedhuis    
5-043Grote Kerkstraat 21eigenaar wed. Pyter Feitema    
5-043Grote Kerkstraat 21gebruiker Tjalling Hylkes    
5-043Grote Kerkstraat 21huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 03‑13‑00 cg
5-044Grote Kerkstraat 23soort onroerend goedhuis    
5-044Grote Kerkstraat 23eigenaar Jacob Dirks    
5-044Grote Kerkstraat 23gebruiker Jacob Dirks    
5-044Grote Kerkstraat 23huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
5-044Grote Kerkstraat 23opmerking pro deo begeerd
5-045Grote Kerkstraat 23soort onroerend goedhuis    
5-045Grote Kerkstraat 23eigenaar wed. Heert Douwes    
5-045Grote Kerkstraat 23gebruiker Sytske Hessels    
5-045Grote Kerkstraat 23huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
5-046Heiligeweg 21soort onroerend goedhuis    
5-046Heiligeweg 21eigenaar Yde Pyters    
5-046Heiligeweg 21gebruiker Yde Pyters    
5-046Heiligeweg 21huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
5-047Heiligeweg 23soort onroerend goedhuis    
5-047Heiligeweg 23eigenaar Haye Pyters    
5-047Heiligeweg 23gebruiker Haye Pyters    
5-047Heiligeweg 23huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑08 cg
5-048Heiligeweg 25soort onroerend goedhuis    
5-048Heiligeweg 25eigenaar Jacob Dirks cum soc.   
5-048Heiligeweg 25gebruiker Jacob Dirks cum soc.   
5-048Heiligeweg 25huurwaarde en aanslag  32‑14‑00 cg 05‑09‑00 cg
5-049Heiligeweg 27soort onroerend goedhuis    
5-049Heiligeweg 27eigenaar Gerloff Jansen    
5-049Heiligeweg 27gebruiker Gerloff Jansen    
5-049Heiligeweg 27huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
5-050 soort onroerend goedhuis    
5-050 eigenaar Jan Christoffels    
5-050 gebruiker Jan Christoffels cum soc.   
5-050 huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑03‑00 cg
5-051 soort onroerend goedhuis    
5-051 eigenaar wed. Jelle Stijl    
5-051 gebruiker wed. Jan Jacobs    
5-051 huurwaarde en aanslag  07‑00‑00 cg 01‑03‑00 cg
5-052Heiligeweg 29soort onroerend goedhuis    
5-052Heiligeweg 29eigenaar Ceimpe Tjeerds    
5-052Heiligeweg 29gebruiker Bauke Reinders    
5-052Heiligeweg 29huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
5-053Grote Kerkstraat 24soort onroerend goedhuis    
5-053Grote Kerkstraat 24eigenaar Marten Rozee erven   
5-053Grote Kerkstraat 24gebruiker Yve Sjoerds cum soc.   
5-053Grote Kerkstraat 24huurwaarde en aanslag  72‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
5-054Grote Kerkstraat 22soort onroerend goedhuis    
5-054Grote Kerkstraat 22eigenaar Philippus Bostijn    
5-054Grote Kerkstraat 22gebruiker Harmen Jans    
5-054Grote Kerkstraat 22huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑00 cg
5-055Grote Kerkstraat 20soort onroerend goedhuis    
5-055Grote Kerkstraat 20eigenaar Jeremias Jacobs    
5-055Grote Kerkstraat 20gebruiker Jeremias Jacobs    
5-055Grote Kerkstraat 20opmerking pauper
5-056Grote Kerkstraat 18soort onroerend goedhuis    
5-056Grote Kerkstraat 18eigenaar Tjeerd Pyters    
5-056Grote Kerkstraat 18gebruiker Teeke Jacobs    
5-056Grote Kerkstraat 18huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
5-057Grote Kerkstraat 16soort onroerend goedhuis    
5-057Grote Kerkstraat 16eigenaar Arjen Berends    
5-057Grote Kerkstraat 16gebruiker Arjen Berends    
5-057Grote Kerkstraat 16grondpacht aanJohannes Vosma    
5-057Grote Kerkstraat 16grondpacht en aanslag   00‑19‑00 cg0‑04‑00 cg
5-057Grote Kerkstraat 16opmerking pauper
5-058Grote Kerkstraat 14soort onroerend goedhuis    
5-058Grote Kerkstraat 14eigenaar Pyter Hendriks    
5-058Grote Kerkstraat 14gebruiker wed. Jacob Gijsberts dogters   
5-058Grote Kerkstraat 14huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
5-059Grote Kerkstraat 12soort onroerend goedhuis    
5-059Grote Kerkstraat 12eigenaar wed. de heer Wydenbrug    
5-059Grote Kerkstraat 12gebruiker conrector Wassenaer    
5-059Grote Kerkstraat 12huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑06‑08 cg
5-060Grote Kerkstraat 6soort onroerend goedhuis    
5-060Grote Kerkstraat 6eigenaar Dirk Cornelis suster   
5-060Grote Kerkstraat 6gebruiker Dirk Cornelis suster   
5-060Grote Kerkstraat 6huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
5-061Grote Kerkstraat 2soort onroerend goedhuis    
5-061Grote Kerkstraat 2eigenaar Jurjen Clases    
5-061Grote Kerkstraat 2gebruiker Jurjen Clases    
5-061Grote Kerkstraat 2opmerking pauper
5-062Lanen 87soort onroerend goedhuis    
5-062Lanen 87eigenaar Reinder IJsbrands cum soc.   
5-062Lanen 87gebruiker Reinder IJsbrands cum soc.   
5-062Lanen 87huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
5-063Lanen 89soort onroerend goedhuis    
5-063Lanen 89eigenaar Pyter Minks    
5-063Lanen 89gebruiker Berber Jeppes cum soc.   
5-063Lanen 89huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
5-064Lanen 91soort onroerend goedhuis    
5-064Lanen 91eigenaar Pyter Minks    
5-064Lanen 91gebruiker Jurjen Pyters    
5-064Lanen 91huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑10‑00 cg