Harlingen, reëelkohier 1726 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892)

illustratie reëelkohier 1726 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1726. Van elk pand zijn 'eigenaers' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zestien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '6e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Qohier van de reêle goedschattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen en desselffs Jurisdictie, gemaekt en gerenoveert bij de Magistraat van voor. Stede, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed. Mog. Heeren Staten van Friesland, de dato den 27 April 1726, en sulks voor den jare van Meij 1726 tot May 1727.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:06

kwartier  1  2  3  4  5  6  7  8  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
1-001 soort onroerend goed: lijnbaan (Noorderhaven 3)            
1-001 eigenaar:   Tiaerd Gerbens      
1-001 gebruiker:   Tiaerd Gerbens      
1-001 huurwaarde en aanslag:         25-00-00 CG   4-03-00 CG
1-002 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 7)            
1-002 eigenaar:   Jurjen Clasens      
1-002 gebruiker:   Jurjen Clasens      
1-002 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
1-003 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 9)            
1-003 eigenaar:   Eybert Harings      
1-003 gebruiker:   Freerk Sybrens      
1-003 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-00 CG
1-004 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 11)            
1-004 eigenaar:   Reiner Tjeerds      
1-004 gebruiker:   Jan Douwes      
1-004 huurwaarde en aanslag:         48-00-00 CG   8-00-00 CG
1-005 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 13)            
1-005 eigenaar:   Ceimpe Jarigs      
1-005 gebruiker:   Melle Ynses      
1-005 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
1-006 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 15)            
1-006 eigenaar:   wed. Ruird Sybes      
1-006 gebruiker:   Ruird Sybes      
1-006 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
1-007 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 17)            
1-007 eigenaar:   Wybe Feddes      
1-007 gebruiker:   Wybe Feddes      
1-007 huurwaarde en aanslag:         32-00-00 CG   5-06-00 CG
1-008 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 19)            
1-008 eigenaar:   Jan Minnes      
1-008 gebruiker:        
1-008 opmerking: pro deo begeert
1-009 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 21)            
1-009 eigenaar:   Jan Aukes      
1-009 gebruiker:   Jacob Douwes cum soc.      
1-009 huurwaarde en aanslag:         66-00-00 CG   11-00-00 CG
1-010 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
1-010 eigenaar:   Reyer Arjens Mahu      
1-010 gebruiker:   Reyer Arjens Mahu      
1-010 huurwaarde en aanslag:         39-00-00 CG   6-10-00 CG
1-011 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
1-011 eigenaar:   Jan Aukes      
1-011 gebruiker:   Jan Aukes      
1-011 huurwaarde en aanslag:         54-00-00 CG   9-00-00 CG
1-012 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 25)            
1-012 eigenaar:   wed. Poppe Aukes      
1-012 gebruiker:   wed. Poppe Aukes      
1-012 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
1-013 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 27)            
1-013 eigenaar:   wed. Poppe Aukes      
1-013 gebruiker:   Ytje Andeles cum soc.      
1-013 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
1-014 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 29)            
1-014 eigenaar:   Reiner Tjeerds      
1-014 gebruiker:   Reiner Tjeerds      
1-014 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   8-06-08 CG
1-015 soort onroerend goed: woninge (Noorderhaven 29)            
1-015 eigenaar:   Jan Aukes      
1-015 gebruiker:        
1-015 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   -00-00 CG
1-015 opmerking: ledig
1-016 soort onroerend goed: kamer (Noorderhaven 29)            
1-016 eigenaar:   Ruird Sybes erven      
1-016 gebruiker:   Ruird Sybes erven      
1-016 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
1-017 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 1)            
1-017 eigenaar:   Gerrit Douwes      
1-017 gebruiker:   Gerrit Douwes      
1-017 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
1-018 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 6)            
1-018 eigenaar:   Jan Aukes      
1-018 gebruiker:        
1-018 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   -00-00 CG
1-018 opmerking: ledig
1-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 31)            
1-019 eigenaar:   Cornelis Vinkelbos      
1-019 gebruiker:   Cornelis Vinkelbos      
1-019 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-08 CG
1-020 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 35)            
1-020 eigenaar:   Tjeerd Gerbens      
1-020 gebruiker:   Tjeerd Gerbens      
1-020 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-00 CG
1-021 soort onroerend goed: huisen (twee) ( )            
1-021 eigenaar:   wed. Jan Hayes      
1-021 gebruiker:   wed. Jan Hayes      
1-021 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   8-06-08 CG
1-022 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Noorderhaven 37)            
1-022 eigenaar:   Jochem Eelkes      
1-022 gebruiker:   Jochem Eelkes      
1-022 huurwaarde en aanslag:         120-00-00 CG   20-00-00 CG
1-023 soort onroerend goed: panwerk ( 0)            
1-023 eigenaar:   burgemeester Weima      
1-023 gebruiker:   burgemeester Weima      
1-023 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-00 CG
1-024 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 39)            
1-024 eigenaar:   Ayse Arjens kinderen      
1-024 gebruiker:   Ayse Arjens kinderen      
1-024 huurwaarde en aanslag:         48-00-00 CG   8-00-00 CG
1-025 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 41)            
1-025 eigenaar:   Gillis Martens erven      
1-025 gebruiker:   Anthony Riniae      
1-025 huurwaarde en aanslag:         47-00-00 CG   7-17-00 CG
1-026 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 43)            
1-026 eigenaar:   Junius Alema      
1-026 gebruiker:   Junius Alema      
1-026 huurwaarde en aanslag:         56-00-00 CG   9-06-08 CG
1-027 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 45)            
1-027 eigenaar:   Wybe Drieses      
1-027 gebruiker:   Wybe Drieses      
1-027 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
1-028 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 47)            
1-028 eigenaar:   wed. Evert Hingst      
1-028 gebruiker:   wed. Evert Hingst      
1-028 huurwaarde en aanslag:         56-00-00 CG   9-06-08 CG
1-029 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 49)            
1-029 eigenaar:   Ycke Gowerts      
1-029 gebruiker:   Ycke Gowerts      
1-029 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
1-030 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 51)            
1-030 eigenaar:   wed. Wybe Jans      
1-030 gebruiker:   wed. Wybe Jans      
1-030 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
1-031 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 53)            
1-031 eigenaar:   Tjerk Feddriks erven      
1-031 gebruiker:   Pyter van Leeuwen      
1-031 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
1-032 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 55)            
1-032 eigenaar:   Pyter Doekes      
1-032 gebruiker:   Pyter Doekes      
1-032 huurwaarde en aanslag:         26-00-00 CG   4-06-08 CG
1-033 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
1-033 eigenaar:   Arjen Robijns      
1-033 gebruiker:   Joseph Salomons      
1-033 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   13-06-08 CG
1-034 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
1-034 eigenaar:   Pieter Hendriks      
1-034 gebruiker:   Pieter Hendriks      
1-034 huurwaarde en aanslag:         42-00-00 CG   7-00-00 CG
1-035 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 59)            
1-035 eigenaar:   Pieter Hendriks      
1-035 gebruiker:   wed. Jan Poppes      
1-035 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-08 CG
1-036 soort onroerend goed: (Noorderhaven 61)            
1-036 eigenaar:   Pyter Tjebbes      
1-036 gebruiker:   Pyter Tjebbes      
1-036 huurwaarde en aanslag:         120-00-00 CG   20-00-00 CG
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 1)            
1-037 eigenaar:   Sytse Clasens      
1-037 gebruiker:   Sytse Clasens      
1-037 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-00 CG
1-038 soort onroerend goed: perk ( 0)            
1-038 eigenaar:   Jacob Douwes      
1-038 gebruiker:   Jacob Douwes      
1-038 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   -00-00 CG
1-038 opmerking: 1722 insolvent verklaert
1-039 soort onroerend goed: perk ( 0)            
1-039 eigenaar:   Anne Jans      
1-039 gebruiker:   Anne Jans      
1-039 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
1-040 soort onroerend goed: (Zeilmakersstraat 16)            
1-040 eigenaar:   wed. Hoite Doedes      
1-040 gebruiker:   wed. Hoite Doedes      
1-040 opmerking: pauper
1-041 soort onroerend goed: huis en packhuis (Zeilmakersstraat 18)            
1-041 eigenaar:   capt. Prigge      
1-041 eigenaar:   Anne Jans      
1-041 gebruiker:   capt. Prigge      
1-041 gebruiker:   Anne Jans      
1-041 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   1-16-08 CG
1-042 soort onroerend goed: perken ( 0)            
1-042 eigenaar:   Anne Jans      
1-042 gebruiker:   Anne Jans      
1-042 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
1-043 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-043 eigenaar:   Dirk Sanstra      
1-043 gebruiker:   Dirk Sanstra      
1-043 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
1-044 soort onroerend goed: (Zoutsloot 13)            
1-044 eigenaar:   Pieter Fridses      
1-044 gebruiker:   Pieter Fridses      
1-044 opmerking: pauper
1-045 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-045 eigenaar:   wed. Jan Hayes      
1-045 gebruiker:   Pyter Poppes c.s.      
1-045 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-046 soort onroerend goed: woninge ( 0)            
1-046 eigenaar:   Abe Ernstes      
1-046 gebruiker:   Abe Ernstes      
1-046 opmerking: pauper
1-047 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-047 eigenaar:   Diaconie      
1-047 gebruiker:   Diaconie      
1-047 opmerking:
1-048 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-048 eigenaar:   Jelle Clasens      
1-048 gebruiker:   wed. Bastiaen Martens      
1-048 huurwaarde en aanslag:         7-10-00 CG   1-05-00 CG
1-049 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-049 eigenaar:   Anne Jans      
1-049 gebruiker:   Trijntje Sierks      
1-049 opmerking: woont vergeefs volgens eyg. verklaring
1-050 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-050 eigenaar:   Anne Jans      
1-050 gebruiker:   wed. Aryen Cornelis      
1-050 opmerking: woont vergeefs volgens eyg. verklaring
1-051 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-051 eigenaar:   wed. Lammert Dirks      
1-051 gebruiker:   wed. Lammert Dirks      
1-051 opmerking: pauper
1-052 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 21)            
1-052 eigenaar:   Dirk Lieuwes      
1-052 gebruiker:   Dirk Lieuwes      
1-052 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
1-053 soort onroerend goed: wagenhuis ( 0)            
1-053 eigenaar:   Anne Jans      
1-053 gebruiker:   Anne Jans      
1-053 huurwaarde en aanslag:         3-00-00 CG   0-10-00 CG
1-054 soort onroerend goed: potterij (Bildtstraat 4)            
1-054 eigenaar:   Andries Jochems      
1-054 gebruiker:   Andries Jochems      
1-054 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-055 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-055 eigenaar:   Harmen Willems      
1-055 gebruiker:   Harmen Willems      
1-055 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-056 soort onroerend goed: gorthuis (Bildtstraat 2)            
1-056 eigenaar:   burgemeester Winsma      
1-056 gebruiker:   Douwe Idsers      
1-056 huurwaarde en aanslag:         32-00-00 CG   5-06-08 CG
1-057 soort onroerend goed: huis en molen ( 0)            
1-057 eigenaar:   burgemeester Winsma      
1-057 gebruiker:   burgemeester Winsma      
1-057 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
1-058 soort onroerend goed: stal ( 0)            
1-058 eigenaar:   Hylke Douwes      
1-058 gebruiker:   Hylke Douwes      
1-058 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-00 CG
1-059 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-059 eigenaar:   Andries Pyters      
1-059 gebruiker:   Andries Pyters      
1-059 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-060 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-060 eigenaar:   Jan Hendriks wever      
1-060 gebruiker:   Jan Hendriks wever      
1-060 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-061 soort onroerend goed: huis ( )            
1-061 eigenaar:   Hylke Douwes      
1-061 gebruiker:   Coert Jansen      
1-061 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-062 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 16)            
1-062 eigenaar:   Doede Sickes      
1-062 gebruiker:   Aefke Jans      
1-062 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-13-00 CG
1-063 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 22)            
1-063 eigenaar:   Jan Wierdsma kinderen      
1-063 gebruiker:   Pyter Johannes      
1-063 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-064 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 20)            
1-064 eigenaar:   wed. Doede Jansen      
1-064 gebruiker:   Jop Jansen      
1-064 huurwaarde en aanslag:         28-00-00 CG   4-13-00 CG
1-065 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 10)            
1-065 eigenaar:   Jouke Johannes      
1-065 gebruiker:   Jouke Johannes      
1-065 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-06-08 CG
1-066 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 13)            
1-066 eigenaar:   Tjaerd Gerbens      
1-066 gebruiker:   Gerrit Jans      
1-066 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-00 CG
1-067 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 15)            
1-067 eigenaar:   Jacobus Groenewolt      
1-067 eigenaar:   Antje Groenewolt      
1-067 gebruiker:   wed. Symon Jansen      
1-067 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
1-068 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 17)            
1-068 eigenaar:   Otte Joris      
1-068 gebruiker:   Otte Joris      
1-068 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-00 CG
1-069 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 19)            
1-069 eigenaar:   Jan Clasens      
1-069 gebruiker:   Yge Jansen      
1-069 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-00 CG
1-070 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 21)            
1-070 eigenaar:   Mayke Ruirds      
1-070 gebruiker:   Mayke Ruirds      
1-070 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 19)            
1-071 eigenaar:   Jan Aukes      
1-071 gebruiker:   Haye Jacobs      
1-071 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-072 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 63)            
1-072 eigenaar:   Dieuke Pyters      
1-072 gebruiker:   Dieuke Pyters      
1-072 huurwaarde en aanslag:         60-00-00 CG   10-00-00 CG
1-073 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 65)            
1-073 eigenaar:   H. D. Hanekuik      
1-073 gebruiker:   H. D. Hanekuik      
1-073 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   13-07-00 CG
1-074 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 67)            
1-074 eigenaar:   Frans Jetses erven      
1-074 gebruiker:   Frans Jetses erven      
1-074 huurwaarde en aanslag:         56-00-00 CG   9-06-08 CG
1-075 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 69)            
1-075 eigenaar:   wed. Tjetske Ymes erven      
1-075 gebruiker:   burgemeester Oosterveen      
1-075 huurwaarde en aanslag:         72-00-00 CG   12-00-00 CG
1-076 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 71)            
1-076 eigenaar:   Dirk Sickes erven      
1-076 gebruiker:   wed. Feddrik Anskes      
1-076 huurwaarde en aanslag:         90-00-00 CG   15-00-00 CG
1-077 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 73)            
1-077 eigenaar:   Jan Dirks IJsenbeek      
1-077 gebruiker:   Jan Dirks IJsenbeek      
1-077 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
1-078 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 8)            
1-078 eigenaar:   equipagiemr. Boncamp      
1-078 gebruiker:   equipagiemr. Boncamp      
1-078 huurwaarde en aanslag:         56-00-00 CG   9-06-08 CG
1-079 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 77)            
1-079 eigenaar:   juffrouw Belida      
1-079 gebruiker:   juffrouw Belida      
1-079 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   8-06-08 CG
1-080 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 79)            
1-080 eigenaar:   Pyter Jansen Oldaens c.s.      
1-080 gebruiker:   van der Meulen      
1-080 huurwaarde en aanslag:         45-00-00 CG   7-10-00 CG
1-081 soort onroerend goed: packhuis (Noorderhaven 81)            
1-081 eigenaar:   Pieter Jansen Oldaens c.s.      
1-081 gebruiker:   Pieter Jansen Oldaens c.s.      
1-081 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-00 CG
1-082 soort onroerend goed: kamers ( 0)            
1-082 eigenaar:   Pyter Jansen n.u.      
1-082 gebruiker:   Pyter Jansen n.u.      
1-082 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
1-083 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-083 eigenaar:   Harmen Jansen      
1-083 gebruiker:   Harmen Jansen      
1-083 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
1-084 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 18)            
1-084 eigenaar:   Jan Hendriks      
1-084 gebruiker:   wed. Yfke Huiberts c.s.      
1-084 huurwaarde en aanslag:         23-00-00 CG   3-17-00 CG
1-085 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 20)            
1-085 eigenaar:   Jan Bouman      
1-085 gebruiker:   Jan Bouman      
1-085 huurwaarde en aanslag:         23-00-00 CG   3-17-00 CG
1-086 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 22)            
1-086 eigenaar:   Tjaard Sanstra erven      
1-086 gebruiker:   Symon Jacobs c.s.      
1-086 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
1-087 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 6)            
1-087 eigenaar:   Sybren Geitiebaan kinderen      
1-087 gebruiker:   Sybren Geitiebaan kinderen      
1-087 opmerking: onvermogende
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
1-088 eigenaar:   Harmen Hylkes      
1-088 gebruiker:   Sierk Sybrens      
1-088 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
1-089 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 1)            
1-089 eigenaar:   Focke Abbes      
1-089 gebruiker:   Jan Playsier      
1-089 huurwaarde en aanslag:         19-00-00 CG   3-03-00 CG
1-090 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 3)            
1-090 eigenaar:   burgemeester Rein Sickes      
1-090 gebruiker:   wed. Jaan Ages c.s.      
1-090 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-10-00 CG
1-091 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 5)            
1-091 eigenaar:   Dirk Jacobs erven      
1-091 gebruiker:   Wybe Wybes      
1-091 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
1-092 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 7)            
1-092 eigenaar:   Dirk Jacobs      
1-092 gebruiker:   Tjeerd Harmens 8-00-00 CG    
1-092 gebruiker:   Dirk Jacobs 8-00-00 CG    
1-092 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-13-08 CG
1-093 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 9)            
1-093 eigenaar:   Sicke Ymkes      
1-093 gebruiker:   Sicke Ymkes      
1-093 opmerking: onvermogende
1-094 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 11)            
1-094 eigenaar:   Douwe Dirks      
1-094 gebruiker:   Douwe Dirks      
1-094 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   8-06-08 CG
1-095 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 43)            
1-095 eigenaar:   Otte Aukes      
1-095 gebruiker:   Otte Aukes      
1-095 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-096 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 45)            
1-096 eigenaar:   burgemeester Jelgersma erven      
1-096 gebruiker:   Willem Emmericks cum soc.      
1-096 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-10-00 CG
1-097 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 47)            
1-097 eigenaar:   Lammert Martens      
1-097 gebruiker:   Lammert Martens      
1-097 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
1-098 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 49)            
1-098 eigenaar:   Andries Harings      
1-098 gebruiker:   Andries Harings      
1-098 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
1-099 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 51)            
1-099 eigenaar:   Claes Feddes      
1-099 gebruiker:   Claes Feddes      
1-099 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-10-00 CG
1-100 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 53)            
1-100 eigenaar:   Jarig Minnes      
1-100 gebruiker:   Pyter Jacobs cum soc.      
1-100 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-10-00 CG
1-101 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 55)            
1-101 eigenaar:   Here Dirks      
1-101 gebruiker:   Here Dirks      
1-101 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-00 CG
1-101 grondpacht aan: Baucke Fockes Agricola in qlt.      
1-101 grondpacht en aanslag:           1-10-00 CG 0-06-00 CG
1-102 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 57)            
1-102 eigenaar:   wed. Dirk Gerrits      
1-102 gebruiker:   wed. Dirk Gerrits      
1-102 opmerking: onvermogende
1-103 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 59)            
1-103 eigenaar:   Sybren Symons      
1-103 gebruiker:   Sybren Symons      
1-103 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   1-16-08 CG
1-104 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 61)            
1-104 eigenaar:   Jan Jansen Trompetter      
1-104 gebruiker:   Otte Sybes      
1-104 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-10-00 CG
1-105 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 63)            
1-105 eigenaar:   wed. Gijsbert Ydes      
1-105 gebruiker:   Beuwe Alberts      
1-105 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
1-106 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 22)            
1-106 eigenaar:   Cornelis Dirks      
1-106 gebruiker:   Cornelis Dirks      
1-106 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-107 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 20)            
1-107 eigenaar:   Gijsbert Ydes      
1-107 gebruiker:   Gijsbert Ydes      
1-107 opmerking: 1724 insolvent verklaert
1-108 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 18)            
1-108 eigenaar:   wed. Jacob Wedsens      
1-108 gebruiker:   wed. Jacob Wedsens      
1-108 opmerking: pauper
1-109 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 16)            
1-109 eigenaar:   wed. Jan Yntjes      
1-109 gebruiker:   wed. Jan Yntjes      
1-109 opmerking: pauper
1-110 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 14)            
1-110 eigenaar:   wed. Hylke Pyters      
1-110 gebruiker:   wed. Hylke Pyters      
1-110 opmerking: pauper
1-111 soort onroerend goed: kamers (twee) ( 0)            
1-111 eigenaar:   Jan Harings      
1-111 gebruiker:   Jan Harings      
1-111 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   1-16-08 CG
1-112 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-112 eigenaar:   Arjen Tjepkes      
1-112 gebruiker:   Arjen Tjepkes      
1-112 opmerking: 1721 insolvent verklaert
1-113 soort onroerend goed: tanerije (Zoutsloot 51)            
1-113 eigenaar:   compagnie van de Haringnuisen      
1-113 gebruiker:   P. J. Oldaens      
1-113 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
1-114 soort onroerend goed: woning ( 0)            
1-114 eigenaar:   Auke Gerbens      
1-114 gebruiker:   Auke Gerbens      
1-114 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-115 soort onroerend goed: (Karremanstraat 8)            
1-115 eigenaar:   Willem Gerrits      
1-115 gebruiker:   Willem Gerrits      
1-115 opmerking: pauper
1-116 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-116 eigenaar:   Claes Gerbens      
1-116 gebruiker:   Claes Gerbens      
1-116 huurwaarde en aanslag:         10-10-00 CG   -00-00 CG
1-116 opmerking: 1723 insolvent verklaerd
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 2)            
1-117 eigenaar:   Hendrik Cornelis      
1-117 gebruiker:   Hendrik Cornelis      
1-117 opmerking: pauper
1-118 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 48)            
1-118 eigenaar:   Anne Jans      
1-118 gebruiker:   Johannes Pyters      
1-118 huurwaarde en aanslag:         26-08-00 CG   4-08-00 CG
1-119 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 44)            
1-119 eigenaar:   Anne Jans      
1-119 gebruiker:   Jan Jarigs      
1-119 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
1-120 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 42)            
1-120 eigenaar:   Anne Jans      
1-120 gebruiker:   Marcus Gerrits      
1-120 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
1-121 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 38)            
1-121 eigenaar:   Baucke Fockes erven      
1-121 gebruiker:   Ype Sijes cum soc.      
1-121 huurwaarde en aanslag:         28-00-00 CG   4-13-00 CG
1-122 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 34)            
1-122 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-122 gebruiker:   Jacob Romkes      
1-122 opmerking: doet geen huis
1-123 soort onroerend goed: hoff (Droogstraat 45)            
1-123 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-123 gebruiker:   Jacob Romkes      
1-123 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-124 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-124 eigenaar:   Ruird Hessels      
1-124 gebruiker:   Ruird Hessels      
1-124 opmerking: pauper
1-125 soort onroerend goed: huis en brouwerie ( 0)            
1-125 eigenaar:   Stellingwerff kinderen      
1-125 gebruiker:   Stellingwerff kinderen      
1-125 huurwaarde en aanslag:         66-00-00 CG   11-00-00 CG
1-126 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 13)            
1-126 eigenaar:   wed. Jan Gerloffs      
1-126 gebruiker:   wed. Jan Gerloffs      
1-126 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-08 CG
1-127 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 15)            
1-127 eigenaar:   burgemeester Bierma      
1-127 gebruiker:   Jan Rippers      
1-127 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
1-128 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 17)            
1-128 eigenaar:   Pyter Gerbens      
1-128 gebruiker:   Pyter Gerbens      
1-128 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-129 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 19)            
1-129 eigenaar:   Leendert Leenderts erven      
1-129 gebruiker:   Leendert Leenderts erven      
1-129 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-10-00 CG
1-130 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 21)            
1-130 eigenaar:   Here Rinkes nom. uxor.      
1-130 gebruiker:   Here Rinkes nom. uxor.      
1-130 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
1-131 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 47)            
1-131 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-131 gebruiker:   Pyter Pyters      
1-131 huurwaarde en aanslag:         28-00-00 CG   4-13-00 CG
1-132 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 51)            
1-132 eigenaar:   Anske Sybes      
1-132 gebruiker:   Anske Sybes      
1-132 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-08 CG
1-133 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 53)            
1-133 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-133 gebruiker:   Jacob Romkes      
1-133 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-06-08 CG
1-134 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 55)            
1-134 eigenaar:   Berend Joosten      
1-134 gebruiker:   Berend Joosten      
1-134 opmerking: 1722 insolvent verklaert
1-135 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 12)            
1-135 eigenaar:   Jan Pyters      
1-135 gebruiker:   Jan Pyters      
1-135 huurwaarde en aanslag:         16-16-00 CG   2-16-00 CG
1-136 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 57)            
1-136 eigenaar:   Mennonite Gemeente      
1-136 gebruiker:   Mennonite Gemeente      
1-136 opmerking:
1-137 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-137 eigenaar:   Tjalling Alberts      
1-137 gebruiker:   Joris Beerns      
1-137 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-08 CG
1-138 soort onroerend goed: woning ( 0)            
1-138 eigenaar:   Jan Pyters Dick      
1-138 gebruiker:   Jan Pyters Dick      
1-138 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
1-139 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-139 eigenaar:   burgemeester Hiddema      
1-139 gebruiker:   Pyter Lodewijks cum soc.      
1-139 huurwaarde en aanslag:         21-05-00 CG   3-11-00 CG
1-140 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-140 eigenaar:   Symon Jacobs      
1-140 gebruiker:   Symon Jacobs      
1-140 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
1-141 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 26)            
1-141 eigenaar:   vroedsman Rein Hendriks      
1-141 gebruiker:   vroedsman Rein Hendriks      
1-141 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-142 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 23)            
1-142 eigenaar:   Jacob Douwes      
1-142 gebruiker:   Wyger Gerloffs      
1-142 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 25)            
1-143 eigenaar:   Dirk Huigens      
1-143 gebruiker:   Dirk Huigens cum soc.      
1-143 huurwaarde en aanslag:         60-00-00 CG   10-00-00 CG
1-144 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 85)            
1-144 eigenaar:   wed. Jan Harings      
1-144 gebruiker:   Dieuke Bentes      
1-144 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   8-06-08 CG
1-145 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 87)            
1-145 eigenaar:   wed. Jacob Popta erven      
1-145 gebruiker:   wed. Jan Tjerks cum soc.      
1-145 huurwaarde en aanslag:         60-00-00 CG   10-00-00 CG
1-146 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 91)            
1-146 eigenaar:   Dirk Huigens      
1-146 gebruiker:   wed. Fedde Pyters      
1-146 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-00 CG
1-147 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 93)            
1-147 eigenaar:   Sytse Clasen cum soc.      
1-147 gebruiker:   Claes Sydses cum soc.      
1-147 huurwaarde en aanslag:         64-00-00 CG   10-13-00 CG
1-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 95)            
1-148 eigenaar:   Johannes Vosma      
1-148 gebruiker:   Johannes Vosma      
1-148 huurwaarde en aanslag:         54-00-00 CG   9-00-00 CG
1-149 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 97)            
1-149 eigenaar:   burgemeester Hiddema      
1-149 gebruiker:   burgemeester Hiddema      
1-149 huurwaarde en aanslag:         45-00-00 CG   7-10-00 CG
1-150 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 99)            
1-150 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-150 gebruiker:   Jacob Romkes      
1-150 huurwaarde en aanslag:         77-00-00 CG   12-17-00 CG
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 101)            
1-151 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-151 gebruiker:   Sjouke Sjoukes      
1-151 huurwaarde en aanslag:         60-00-00 CG   10-00-00 CG
1-152 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 105)            
1-152 eigenaar:   Tjepke Rienks      
1-152 gebruiker:   Reinder Ymkes cum soc.      
1-152 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-00 CG
1-153 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 30)            
1-153 eigenaar:   Claes Feyes      
1-153 gebruiker:   Claes Feyes cum soc.      
1-153 huurwaarde en aanslag:         33-00-00 CG   5-10-00 CG
1-154 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 34)            
1-154 eigenaar:   Symon Willems      
1-154 gebruiker:   Symon Willems      
1-154 huurwaarde en aanslag:         -00-00 CG   -00-00 CG
1-154 opmerking: pauper
1-155 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 53)            
1-155 eigenaar:   Reyer Arjens      
1-155 gebruiker:   Reyer Arjens      
1-155 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-156 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 55)            
1-156 eigenaar:   Jan Aukes      
1-156 gebruiker:   Jan Aukes      
1-156 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
1-157 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 65)            
1-157 eigenaar:   Dieuke Pyters      
1-157 gebruiker:   Dieuke Pyters      
1-157 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
1-158 soort onroerend goed: hoff (Droogstraat 11)            
1-158 eigenaar:   wed. Gerrit Midagten      
1-158 gebruiker:   wed. Gerrit Midagten      
1-158 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-159 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 44)            
1-159 eigenaar:   Anne Jans      
1-159 gebruiker:   Anne Jans      
1-159 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
1-160 soort onroerend goed: hoff ( )            
1-160 eigenaar:   Pier Andries      
1-160 gebruiker:   Pier Andries      
1-160 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 87)            
2-001 eigenaar:   Andries Piers erven      
2-001 gebruiker:   Andries Piers erven      
2-001 huurwaarde en aanslag:         56-10-00 CG   9-08-00 CG
2-002 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-002 eigenaar:   wed. Arjen Teunis      
2-002 gebruiker:   wed. Arjen Teunis      
2-002 opmerking: pauper
2-003 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-003 eigenaar:   wed. Tijs Eeriks      
2-003 gebruiker:   wed. Tijs Eeriks      
2-003 opmerking: pauper
2-004 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-004 eigenaar:   Wijne Wybes      
2-004 gebruiker:   Focke Jansen      
2-004 huurwaarde en aanslag:         10-10-00 CG   1-15-00 CG
2-005 soort onroerend goed: ( 0)            
2-005 eigenaar:   wed. Lammert Claessen erven      
2-005 gebruiker:   wed. Jan Garts      
2-005 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-00 CG
2-006 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-006 eigenaar:   Eerk Jansen      
2-006 gebruiker:   Eerk Jansen      
2-006 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   -00-00 CG
2-006 opmerking: 1723 insolvent verklaert
2-007 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 83)            
2-007 eigenaar:   Haye Alberts      
2-007 gebruiker:   Haye Alberts      
2-007 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-08 CG
2-008 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 85)            
2-008 eigenaar:   Pyter Minx      
2-008 gebruiker:   wed. Jan Ruirds      
2-008 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-13-00 CG
2-009 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-009 eigenaar:   Pyter Minx      
2-009 gebruiker:   Ypke Dirks      
2-009 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-13-00 CG
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 73)            
2-010 eigenaar:   Boetema erven      
2-010 gebruiker:   Bente Freerks cum soc.      
2-010 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
2-011 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 77)            
2-011 eigenaar:   Sjoerd Pyters      
2-011 gebruiker:   Sjoerd Pyters      
2-011 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   -00-00 CG
2-011 opmerking: 1723 insolvent verklaert
2-012 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 71)            
2-012 eigenaar:   wed. Pyter Feitema      
2-012 gebruiker:   wed. Jan Roeloffs      
2-012 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-08 CG
2-013 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 69)            
2-013 eigenaar:   Jan Jansen Trompetter      
2-013 gebruiker:   Jan Jansen Trompetter      
2-013 huurwaarde en aanslag:         25-10-00 CG   4-05-00 CG
2-014 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 67)            
2-014 eigenaar:   Jan Hendriks      
2-014 gebruiker:   Jan Hendriks      
2-014 opmerking: pauper
2-015 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-015 eigenaar:   Rinse Bouuen      
2-015 gebruiker:   Rinse Bouuen cum soc.      
2-015 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
2-016 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-016 eigenaar:   Andries Piers erven      
2-016 gebruiker:   Jurre Berends      
2-016 huurwaarde en aanslag:         13-00-00 CG   2-03-00 CG
2-017 soort onroerend goed: hoff ( 0)            
2-017 eigenaar:   Jan Dirks      
2-017 gebruiker:   Jan Dirks      
2-017 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
2-018 soort onroerend goed: stal en hoff ( 0)            
2-018 eigenaar:   Jan Schiere      
2-018 gebruiker:   Jan Schiere      
2-018 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
2-019 soort onroerend goed: hoff (Karremanstraat 11)            
2-019 eigenaar:   Symon Stijl erven      
2-019 gebruiker:   Symon Stijl erven      
2-019 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
2-020 soort onroerend goed: huis (Achterstraat 27)            
2-020 eigenaar:   Symon Stijl erven      
2-020 gebruiker:   Symon Stijl erven      
2-020 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   3-13-00 CG
2-021 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 13)            
2-021 eigenaar:   Symon Stijl erven      
2-021 gebruiker:   Jan Hansen      
2-021 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-08 CG
2-022 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 5)            
2-022 eigenaar:   Hans Cornelis      
2-022 gebruiker:   Hans Cornelis      
2-022 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-08 CG
2-023 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-023 eigenaar:   Hidde Yges in qualiteit      
2-023 gebruiker:        
2-023 opmerking: ledig
2-024 soort onroerend goed: schuur ( 0)            
2-024 eigenaar:   Andries Willems      
2-024 gebruiker:   Andries Willems      
2-024 opmerking: pauper
2-025 soort onroerend goed: tuintie ( 0)            
2-025 eigenaar:   vroetsman Sybesma      
2-025 gebruiker:   vroetsman Sybesma      
2-025 opmerking: van geen belang
2-026 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 3)            
2-026 eigenaar:   Antje Reinders erven      
2-026 gebruiker:   wed. Jan Teunes cum soc.      
2-026 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
2-027 soort onroerend goed: de noordermolen en huis (Karremanstraat 1)            
2-027 gebruiker:   Oeble Hettes 1/2-00-00 CG    
2-027 huurwaarde en aanslag:         27-10-00 CG   4-11-08 CG
2-027 gebruiker:   Meyle Symons 1/2-00-00 CG    
2-027 grondpacht aan: Jelte Ruirds      
2-027 grondpacht en aanslag:           1-00-00 CG 0-04-00 CG
2-028 soort onroerend goed: kamer en tuin ( 0)            
2-028 eigenaar:   Arjen Bootsma      
2-028 gebruiker:   Arjen Bootsma      
2-028 huurwaarde en aanslag:         19-00-00 CG   -00-00 CG
2-028 opmerking: 1722 insolvent verklaert
2-029 soort onroerend goed: lijnbaan etc. ( 0)            
2-029 eigenaar:   Cornelis Jenties nom. uxor.      
2-029 gebruiker:   Cornelis Jenties nom. uxor.      
2-029 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   8-06-08 CG
2-030 soort onroerend goed: huis en estrikwerk (Zoutsloot 107)            
2-030 eigenaar:   C. Brinkman      
2-030 gebruiker:   C. Brinkman      
2-030 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
2-031 soort onroerend goed: huis en tuin ( 0)            
2-031 eigenaar:   Simon Fockes      
2-031 gebruiker:   Simon Fockes      
2-031 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
2-032 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-032 eigenaar:   Tijs Jansen erven      
2-032 gebruiker:   Reinder Burdes      
2-032 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-08 CG
2-033 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 83)            
2-033 eigenaar:   Hoyte Ceimpes      
2-033 gebruiker:   Jan Hendriks      
2-033 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-13-00 CG
2-034 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 54)            
2-034 eigenaar:   Jacob Popta erven      
2-034 gebruiker:   Jentie schoolmr.      
2-034 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-13-00 CG
2-035 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 54)            
2-035 eigenaar:   Lammert Tjeerds      
2-035 gebruiker:   Lammert Tjeerds      
2-035 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-08 CG
2-036 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 52)            
2-036 eigenaar:   wed. Jan Nitters      
2-036 gebruiker:   wed. Jan Nitters      
2-036 opmerking: pauper
2-037 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 19)            
2-037 eigenaar:   Ytie IJsbrands      
2-037 gebruiker:   Ytie IJsbrands      
2-037 opmerking: pro deo begeert
2-038 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 21)            
2-038 eigenaar:   Yke Gowerts      
2-038 gebruiker:   Henning Cornelis      
2-038 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-08 CG
2-039 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 23)            
2-039 eigenaar:   Nanning Hendriks      
2-039 gebruiker:   Nanning Hendriks      
2-039 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-08 CG
2-040 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 25)            
2-040 eigenaar:   Berber Arjens      
2-040 gebruiker:   Berber Arjens      
2-040 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-08 CG
2-041 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 27)            
2-041 eigenaar:   Tjalling Alberts      
2-041 gebruiker:   Tjalling Alberts      
2-041 huurwaarde en aanslag:         25-00-00 CG   4-03-00 CG
2-042 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 59)            
2-042 eigenaar:   Otte Auckes      
2-042 eigenaar:   Dirk Jacobs erven      
2-042 gebruiker:   Jacob Cornelis      
2-042 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-06-08 CG
2-043 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 61)            
2-043 eigenaar:   Pieter Oedzes erven      
2-043 gebruiker:   Jan IJsbrands      
2-043 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-06-08 CG
2-044 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 63)            
2-044 eigenaar:   Pyter J. Oldaens      
2-044 gebruiker:   Pyter J. Oldaens      
2-044 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-08 CG
2-045 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 65)            
2-045 eigenaar:   Abe Douwes erven      
2-045 gebruiker:   Tjalling Alberts      
2-045 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   1-17-00 CG
2-046 soort onroerend goed: hoff en kamer (Zoutsloot 58)            
2-046 eigenaar:   Jacob Popta erven      
2-046 gebruiker:   Jacob Popta erven      
2-046 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-08 CG
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Droogstraat 67)            
2-047 eigenaar:   Symon Fockes      
2-047 gebruiker:   Symon Fockes      
2-047 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
2-048 soort onroerend goed: huis en panwerk (Droogstraat 81)            
2-048 eigenaar:   Symon Fockes      
2-048 gebruiker:   Symon Fockes      
2-048 huurwaarde en aanslag:         47-08-00 CG   7-18-00 CG
2-049 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-049 eigenaar:   Sybe Jansen Reyers      
2-049 gebruiker:   Gerben Lieuwes cum soc.      
2-049 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
2-050 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-050 eigenaar:   wed. Hendrik Goverts      
2-050 gebruiker:   Neeltje een weduwe      
2-050 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
2-051 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-051 eigenaar:   Claes Willems      
2-051 gebruiker:   Pyter Jansen      
2-051 opmerking: woont vergeefs volgens eygenrs. verklaringe
2-052 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-052 eigenaar:   Feyke Fransen      
2-052 gebruiker:   Feyke Fransen cum soc.      
2-052 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
2-053 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
2-053 eigenaar:   Pyter Doekes      
2-053 gebruiker:   Foeke Ages cum soc.      
2-053 huurwaarde en aanslag:         19-00-00 CG   3-03-00 CG
2-054 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
2-054 eigenaar:   Pyter Gelinde      
2-054 gebruiker:   Pyter Gelinde      
2-054 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
2-055 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 3)            
2-055 eigenaar:   Symon Stinstra      
2-055 gebruiker:   Foppe Goitiens      
2-055 huurwaarde en aanslag:         35-00-00 CG   5-17-00 CG
2-056 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 5)            
2-056 eigenaar:   Gerlof Ymes      
2-056 gebruiker:   Gerlof Ymes      
2-056 huurwaarde en aanslag:         57-00-00 CG   9-10-00 CG
2-057 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 7)            
2-057 eigenaar:   Jan Hoorstra      
2-057 gebruiker:   Jan Hoorstra      
2-057 huurwaarde en aanslag:         48-00-00 CG   8-00-00 CG
2-058 soort onroerend goed: mouterij (Hoogstraat 9)            
2-058 eigenaar:   vroetsman Swerms      
2-058 gebruiker:   vroetsman Swerms      
2-058 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
2-059 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 11)            
2-059 eigenaar:   Pyke Hommes      
2-059 gebruiker:   Pyke Hommes      
2-059 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
2-060 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 13)            
2-060 eigenaar:   Claes Willems      
2-060 gebruiker:   Jan Sipkes      
2-060 huurwaarde en aanslag:         48-00-00 CG   8-00-00 CG
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 15)            
2-061 eigenaar:   Sjoukjen Heris      
2-061 gebruiker:   Sjoukjen Heris      
2-061 opmerking: Ao. 1722 insolvent verklaert
2-062 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 19)            
2-062 eigenaar:   Willem Willems      
2-062 gebruiker:   Willem Willems      
2-062 huurwaarde en aanslag:         25-00-00 CG   4-03-00 CG
2-063 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 21)            
2-063 eigenaar:   Willem Boneta      
2-063 gebruiker:   Willem Boneta      
2-063 opmerking: pauper
2-064 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 23)            
2-064 eigenaar:   vroetsman Swerms      
2-064 gebruiker:   vroetsman Swerms      
2-064 huurwaarde en aanslag:         46-00-00 CG   7-13-00 CG
2-065 soort onroerend goed: huis, schuur en stal (Hoogstraat 25)            
2-065 eigenaar:   Feyke Yes      
2-065 gebruiker:   Feyke Yes      
2-065 huurwaarde en aanslag:         70-00-00 CG   11-13-00 CG
2-066 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 27)            
2-066 eigenaar:   Gerrit Jansen      
2-066 gebruiker:   Gerrit Jansen      
2-066 opmerking: pauper
2-067 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 6)            
2-067 eigenaar:   Roelof Jansen cum soc.      
2-067 gebruiker:   Marten Bastiaens      
2-067 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-00 CG
2-068 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 94)            
2-068 eigenaar:   Dirk Jacobs erven      
2-068 gebruiker:   Eelke Jetses      
2-068 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 9)            
2-069 eigenaar:   Tomas Gongrijp      
2-069 gebruiker:   Tomas Gongrijp      
2-069 opmerking: ledig
2-070 soort onroerend goed: hoff (Herenwaltje 11)            
2-070 eigenaar:   Willem Rutgers      
2-070 gebruiker:   Willem Rutgers      
2-070 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
2-071 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 12)            
2-071 eigenaar:   Willem Rutgers      
2-071 gebruiker:   Willem Rutgers      
2-071 opmerking: pauper
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 3)            
2-072 eigenaar:   Junius Alema      
2-072 gebruiker:   Junius Alema      
2-072 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-08 CG
2-073 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 1)            
2-073 eigenaar:   Janke Tjeerds      
2-073 gebruiker:   Janke Tjeerds      
2-073 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   -00-00 CG
2-073 opmerking: Ao. 1721 insolvent verklaert
2-074 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 3)            
2-074 eigenaar:   wed. Rienk Cornelis      
2-074 gebruiker:   wed. Rienk Cornelis      
2-074 huurwaarde en aanslag:         -00-00 CG   -00-00 CG
2-074 opmerking: pauper
2-075 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 5)            
2-075 eigenaar:   Meye Sakes erven      
2-075 gebruiker:   Harmen Meyes      
2-075 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
2-076 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 1)            
2-076 eigenaar:   Jan Jansen      
2-076 gebruiker:   Jan Jansen      
2-076 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-10-00 CG
2-077 soort onroerend goed: kamer (Herenwaltje 9)            
2-077 eigenaar:   Tjietske Ymes erven      
2-077 gebruiker:   wed. Jelle Jenties      
2-077 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
2-078 soort onroerend goed: huis en brouwerij ( 0)            
2-078 eigenaar:   Tjietske Ymes erven      
2-078 gebruiker:   Claes Douwes      
2-078 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   13-06-08 CG
2-079 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 29)            
2-079 eigenaar:   Tjietske Ymes erven      
2-079 gebruiker:   Hessel Jansen cum soc.      
2-079 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
2-079 opmerking: [in het boek foutief genummerd als 2-078]
2-080 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 31)            
2-080 eigenaar:   Johannes Hylkes cum soc.      
2-080 gebruiker:   Hendrik Jarigs cum soc.      
2-080 huurwaarde en aanslag:         26-00-00 CG   4-06-08 CG
2-080 opmerking: [in het boek foutief genummerd als 2-079]
2-081 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 33)            
2-081 eigenaar:   Marten Lieuwes erven      
2-081 gebruiker:   Marten Lieuwes erven      
2-081 opmerking: pauper [in het boek foutief genummerd als 2-080]
2-082 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 35)            
2-082 eigenaar:   Johannes Remmerts      
2-082 gebruiker:   Johannes Remmerts cum soc.      
2-082 huurwaarde en aanslag:         42-00-00 CG   7-00-00 CG
2-082 opmerking: [in het boek foutief genummerd als 2-081]
2-083 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 37)            
2-083 eigenaar:   Jacob Hettes      
2-083 gebruiker:   Jacob Hettes      
2-083 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
2-083 opmerking: [in het boek foutief genummerd als 2-082]
2-084 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 39)            
2-084 eigenaar:   Johannes Benedix      
2-084 gebruiker:   Johannes Benedix      
2-084 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
2-084 opmerking: [in het boek foutief genummerd als 2-083]
2-085 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
2-085 eigenaar:   wed. Evert Hendriks      
2-085 gebruiker:   wed. Evert Hendriks      
2-085 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-10-00 CG
2-085 opmerking: [in het boek foutief genummerd als 2-084]
2-086 soort onroerend goed: kamer (Wortelstraat 8)            
2-086 eigenaar:   Aegt Hendriks      
2-086 gebruiker:   Antje een weduwe      
2-086 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
2-087 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-087 eigenaar:   Eybert Pyters      
2-087 gebruiker:   Tjeerd Jacobs      
2-087 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
2-088 soort onroerend goed: stal (Wortelstraat 13)            
2-088 eigenaar:   wed. Tjetsje Ymes      
2-088 gebruiker:   wed. Guilliam Boneta      
2-088 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-00 CG
2-089 soort onroerend goed: kamer (Hoogstraat 43)            
2-089 eigenaar:   wed. Homme Tjebbes      
2-089 gebruiker:   wed. Homme Tjebbes      
2-089 opmerking: pauper
2-090 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 45)            
2-090 eigenaar:   Sjoerd Talma      
2-090 gebruiker:   Gerlof Jansen      
2-090 huurwaarde en aanslag:         28-10-00 CG   4-14-00 CG
2-091 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 47)            
2-091 eigenaar:   Berend Willems      
2-091 gebruiker:   Berend Willems      
2-091 opmerking: pauper
2-092 soort onroerend goed: ( 0)            
2-092 eigenaar:   Geert Harmens      
2-092 gebruiker:   Geert Harmens      
2-092 opmerking: pauper
2-093 soort onroerend goed: potterij (Hoogstraat 49)            
2-093 eigenaar:   Remmert Huiberts      
2-093 gebruiker:   Remmert Huiberts      
2-093 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 51)            
2-094 eigenaar:   Tjaard Fockes      
2-094 gebruiker:   Tjaard Fockes      
2-094 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
2-095 soort onroerend goed: perk ( 0)            
2-095 eigenaar:   Marten Rozee erven      
2-095 eigenaar:   Anne Jans cum soc.      
2-095 gebruiker:   Marten Rozee erven      
2-095 gebruiker:   Anne Jans cum soc.      
2-095 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
2-096 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 40)            
2-096 eigenaar:   Douwe Jacobs erven      
2-096 gebruiker:   Douwe Jacobs erven      
2-096 opmerking: pauper
2-097 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 38)            
2-097 eigenaar:   Douwe Jacobs erven      
2-097 gebruiker:   Douwe Jacobs erven      
2-097 opmerking: pauper
2-098 soort onroerend goed: (Hoogstraat 36)            
2-098 eigenaar:   Gerrit Harmens      
2-098 gebruiker:   Gerrit Harmens      
2-098 opmerking: pauper
2-099 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 34)            
2-099 eigenaar:   Marten Abbes      
2-099 gebruiker:   Jan Douwes      
2-099 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-00 CG
2-100 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 32)            
2-100 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-100 gebruiker:   Johannes Cornelis      
2-100 huurwaarde en aanslag:         19-00-00 CG   3-03-00 CG
2-101 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-101 eigenaar:   Sjoerd Dirks erven      
2-101 gebruiker:   Marten Joekes cum soc.      
2-101 opmerking: 30
2-102 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
2-102 eigenaar:   Tyte Blinxma      
2-102 gebruiker:   Tyte Blinxma      
2-102 huurwaarde en aanslag:         26-10-00 CG   4-08-00 CG
2-103 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
2-103 eigenaar:   Ype Pyters      
2-103 gebruiker:   Wybren Hessels      
2-103 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-13-00 CG
2-104 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 28)            
2-104 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-104 gebruiker:   Grietje Lolles      
2-104 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
2-105 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 26)            
2-105 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-105 gebruiker:   Folkert Rutjes cum soc.      
2-105 huurwaarde en aanslag:         19-00-00 CG   3-03-00 CG
2-106 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 24)            
2-106 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-106 gebruiker:   Tjeerd Clasen cum soc.      
2-106 huurwaarde en aanslag:         26-00-00 CG   4-06-08 CG
2-107 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 22)            
2-107 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-107 gebruiker:   wed. Cornelis Jansen cum soc.      
2-107 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   1-17-00 CG
2-108 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 15)            
2-108 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-108 gebruiker:   Tijs Ypes      
2-108 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
2-109 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 19)            
2-109 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-109 gebruiker:   Tijs Ypes      
2-109 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
2-110 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 1)            
2-110 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-110 gebruiker:   Tijs Ypes      
2-110 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
2-111 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 20)            
2-111 eigenaar:   Symon Stinstra      
2-111 gebruiker:   Ceimpe Hoytes      
2-111 huurwaarde en aanslag:         54-00-00 CG   9-00-00 CG
2-112 soort onroerend goed: huis en gorterij (Hoogstraat 18)            
2-112 eigenaar:   Sybe Jansen Reyers      
2-112 gebruiker:   Sybe Jansen Reyers      
2-112 huurwaarde en aanslag:         42-00-00 CG   7-00-00 CG
2-113 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 16)            
2-113 eigenaar:   Pyter Willems      
2-113 gebruiker:   wed. Tjeerd Cornelis cum soc.      
2-113 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
2-114 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 14)            
2-114 eigenaar:   Pyter Tjeerds      
2-114 gebruiker:   Pyter Tjeerds      
2-114 huurwaarde en aanslag:         32-00-00 CG   5-06-08 CG
2-115 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 12)            
2-115 eigenaar:   Claes Willems      
2-115 gebruiker:   Hessel Jarigs cum soc.      
2-115 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
2-116 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 10)            
2-116 eigenaar:   Tomas Overhard      
2-116 gebruiker:   Tjeerd Bentes      
2-116 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
2-117 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 6)            
2-117 eigenaar:   Jelle Clasen dogter      
2-117 gebruiker:   Jelle Clasen dogter      
2-117 opmerking: pauper
2-118 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 4)            
2-118 eigenaar:   Cornelis Tjeerds      
2-118 gebruiker:   Cornelis Tjeerds      
2-118 opmerking: pauper
2-119 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 2)            
2-119 eigenaar:   Jan Beerns      
2-119 gebruiker:   Jan Beerns      
2-119 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
2-120 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-120 eigenaar:   Ype Hessels      
2-120 gebruiker:   Ype Hessels      
2-120 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-00 CG
2-121 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-121 eigenaar:   Cornelis Hendriks      
2-121 gebruiker:   Cornelis Hendriks      
2-121 opmerking: pauper
2-122 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 109)            
2-122 eigenaar:   Jelte Ruirds      
2-122 gebruiker:   Jelte Ruirds      
2-122 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   8-06-08 CG
2-122 grondpacht aan: de Havenisten      
2-122 grondpacht en aanslag:           5-12-00 CG 1-02-06 CG
2-123 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 111)            
2-123 eigenaar:   Junius Munter      
2-123 gebruiker:   Junius Munter      
2-123 huurwaarde en aanslag:         48-00-00 CG   8-00-00 CG
2-123 grondpacht aan: de Havenisten      
2-123 grondpacht en aanslag:           5-12-00 CG 1-02-06 CG
2-124 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 113)            
2-124 eigenaar:   C. Brinkman      
2-124 gebruiker:   C. Brinkman      
2-124 huurwaarde en aanslag:         51-00-00 CG   8-10-00 CG
2-125 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-125 eigenaar:   wed. Jelte Ynses      
2-125 gebruiker:   wed. Jelte Ynses cum soc.      
2-125 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   8-06-08 CG
2-126 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-126 eigenaar:   Foeke Teedes erven      
2-126 gebruiker:   Wopke Johannes      
2-126 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   3-13-00 CG
2-127 soort onroerend goed: houtstek ( 0)            
2-127 eigenaar:   Albert Hendriks      
2-127 gebruiker:   Albert Hendriks      
2-127 huurwaarde en aanslag:         7-00-00 CG   1-03-00 CG
2-128 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
2-128 eigenaar:   wed. Jelte Ynses      
2-128 gebruiker:   wed. Jelte Ynses cum soc.      
2-128 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-13-00 CG
2-129 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
2-129 eigenaar:   Hartman Feyes      
2-129 gebruiker:   Hartman Feyes      
2-129 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
2-130 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 11)            
2-130 eigenaar:   Rinke Heres      
2-130 gebruiker:   Rinke Heres      
2-130 huurwaarde en aanslag:         38-00-00 CG   6-06-08 CG
2-131 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 15)            
2-131 eigenaar:   Jan de Wilde      
2-131 gebruiker:   Jan de Wilde      
2-131 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   -00-00 CG
2-131 opmerking: Is 1723 insolvent verklaert
2-132 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 5)            
2-132 eigenaar:   Symon Feykes      
2-132 gebruiker:   Symon Feykes      
2-132 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-08 CG
2-133 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 7)            
2-133 eigenaar:   Roeloff Jansen      
2-133 gebruiker:   Roeloff Jansen      
2-133 opmerking: pauper
2-134 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 9)            
2-134 gebruiker:   Jan Hendriks cum soc.      
2-134 huurwaarde en aanslag:         16-10-00 CG   2-15-00 CG
2-134 gebruiker:   wed. Auke Gerbens      
2-135 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 11)            
2-135 eigenaar:   Reinder Harmens      
2-135 gebruiker:   Reinder Harmens      
2-135 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
2-136 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 12)            
2-136 eigenaar:   Goucke Zuringar erven      
2-136 gebruiker:   Sybren Lammerts      
2-136 huurwaarde en aanslag:         14-18-00 CG   2-10-00 CG
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
2-137 eigenaar:   Goucke Zuringar erven      
2-137 gebruiker:   Jacob Hilles      
2-137 huurwaarde en aanslag:         14-08-00 CG   2-08-00 CG
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 6)            
2-138 eigenaar:   wed. Stoffel Teunis      
2-138 gebruiker:   Jan Anes      
2-138 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
2-139 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 2)            
2-139 eigenaar:   wed. Taeke Johannis      
2-139 gebruiker:   wed. Taeke Johannis      
2-139 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-08 CG
2-140 soort onroerend goed: stal ( 0)            
2-140 eigenaar:   burgemeester Rein Sickes      
2-140 gebruiker:   burgemeester Rein Sickes      
2-140 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-00 CG
2-141 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 13)            
2-141 gebruiker:   Cornelis Symons cum soc.      
2-141 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-08 CG
2-141 opmerking: [eigenlijk geldt een grondslag van 80:00:00 voor 2-141 en 2-142 samen]
2-142 soort onroerend goed: huis (Noordijs 1)            
2-142 gebruiker:   Cornelis Symons cum soc.      
2-142 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-08 CG
2-142 opmerking: [eigenlijk geldt een grondslag van 80:00:00 voor 2-141 en 2-142 samen]
2-143 soort onroerend goed: huis (Noordijs 3)            
2-143 eigenaar:   burgemeester Rein Sickes Menalda      
2-143 gebruiker:   burgemeester Rein Sickes Menalda      
2-143 huurwaarde en aanslag:         54-00-00 CG   9-00-00 CG
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 5)            
2-144 eigenaar:   burgemeester Weyma      
2-144 gebruiker:   burgemeester Weyma      
2-144 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   8-06-08 CG
2-144 grondpacht aan: burgemeester Bylaen erven      
2-144 grondpacht en aanslag:           1-01-00 CG 0-04-04 CG
2-145 soort onroerend goed: huis (Noordijs 9)            
2-145 eigenaar:   Jancke Feddriks erven      
2-145 gebruiker:   Jancke Feddriks erven cum soc.      
2-145 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   8-06-08 CG
2-146 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-146 eigenaar:   Frans Pyters dogter      
2-146 gebruiker:   Frans Pyters dogter      
2-146 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-00 CG
2-147 soort onroerend goed: huis en gleybackerie (Noordijs 11)            
2-147 eigenaar:   wed. Pyter Feitema      
2-147 gebruiker:   wed. Pyter Feitema      
2-147 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   13-06-08 CG
2-148 soort onroerend goed: huis (Noordijs 13)            
2-148 eigenaar:   Wybe D. Hanekuik      
2-148 gebruiker:   Wybe D. Hanekuik      
2-148 huurwaarde en aanslag:         55-00-00 CG   9-03-00 CG
2-149 soort onroerend goed: huis (Noordijs 15)            
2-149 eigenaar:   Frans Jetses erven      
2-149 eigenaar:   Anne Jans      
2-149 huurwaarde en aanslag:         110-00-00 CG   18-06-08 CG
2-150 soort onroerend goed: huis (Noordijs 17)            
2-150 eigenaar:   Tomas Jansen      
2-150 gebruiker:   Tomas Jansen      
2-150 huurwaarde en aanslag:         60-00-00 CG   10-00-00 CG
2-151 soort onroerend goed: huis (Noordijs 19)            
2-151 eigenaar:   Teunis Foppes erven      
2-151 gebruiker:   Jarig Jacobs      
2-151 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   8-06-08 CG
2-152 soort onroerend goed: huis (Noordijs 21)            
2-152 eigenaar:   Freerk Jacobs erven      
2-152 gebruiker:   wed. Huibert Braem      
2-152 huurwaarde en aanslag:         45-00-00 CG   7-10-00 CG
2-153 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-153 eigenaar:   rentemr. Lanting      
2-153 gebruiker:   rentemr. Lanting      
2-153 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   13-06-08 CG
2-154 soort onroerend goed: huis (Noordijs 23)            
2-154 eigenaar:   dr. Eelco Zuringar      
2-154 gebruiker:   dr. Eelco Zuringar      
2-154 huurwaarde en aanslag:         63-00-00 CG   10-10-00 CG
2-155 soort onroerend goed: huis ( )            
2-155 eigenaar:   Jan Broers      
2-155 gebruiker:   Jan Broers      
2-155 opmerking: Is 1724 insolvent verklaert
2-156 soort onroerend goed: huis (Noordijs 25)            
2-156 eigenaar:   Jan Hendriks      
2-156 gebruiker:   Jan Hendriks      
2-156 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   3-13-00 CG
2-157 soort onroerend goed: huis (Noordijs 27)            
2-157 eigenaar:   burgemeester Rypema      
2-157 gebruiker:   Wopke Gadtses      
2-157 huurwaarde en aanslag:         67-00-00 CG   11-03-00 CG
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 3)            
2-158 eigenaar:   Cornelis Freerks      
2-158 gebruiker:   Cornelis Freerks      
2-158 huurwaarde en aanslag:         47-00-00 CG   7-17-00 CG
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
2-159 eigenaar:   Jacob van der Form      
2-159 gebruiker:   Jacob van der Form      
2-159 huurwaarde en aanslag:         60-00-00 CG   10-00-00 CG
2-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 7)            
2-160 eigenaar:   wed. burgemeester Sloterdijk      
2-160 gebruiker:   wed. burgemeester Sloterdijk      
2-160 huurwaarde en aanslag:         72-00-00 CG   12-00-00 CG
2-161 soort onroerend goed: huis (Franekereind 9)            
2-161 eigenaar:   vroedsman Rowel      
2-161 gebruiker:   Alef van der Meulen      
2-161 huurwaarde en aanslag:         42-10-00 CG   7-02-00 CG
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 11)            
2-162 eigenaar:   vroedsman Rowel      
2-162 gebruiker:   vroedsman Rowel      
2-162 huurwaarde en aanslag:         60-00-00 CG   10-00-00 CG
2-163 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-163 eigenaar:   vroedsman Rowel      
2-163 gebruiker:   Wypkjen Clases      
2-163 huurwaarde en aanslag:         27-00-00 CG   4-10-00 CG
2-163 grondpacht aan: Jelte Ruirds      
2-163 grondpacht en aanslag:           1-04-00 CG 0-04-08 CG
2-164 soort onroerend goed: huis (Franekereind 15)            
2-164 eigenaar:   wed. Tjepke Gratema      
2-164 gebruiker:   wed. Tjepke Gratema      
2-164 huurwaarde en aanslag:         100-00-00 CG   16-13-00 CG
2-165 soort onroerend goed: agterhuis ( 0)            
2-165 eigenaar:   Teunis Foppes erven      
2-165 gebruiker:   Enne Hiddes      
2-165 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-08 CG
2-166 soort onroerend goed: pakhuis ( 0)            
2-166 eigenaar:   Tomas Jansen      
2-166 gebruiker:   Tomas Jansen      
2-166 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-08 CG
2-167 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-167 eigenaar:   Wybe Hanekuik      
2-167 gebruiker:   Wybe Hanekuik      
2-167 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-13-00 CG
2-168 soort onroerend goed: agterhuis ( 0)            
2-168 eigenaar:   wed. Frans Pyters      
2-168 gebruiker:   Coene Hendriks      
2-168 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-08 CG
2-169 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 6)            
2-169 eigenaar:   Foeke Symons      
2-169 gebruiker:   Foeke Symons      
2-169 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
2-170 soort onroerend goed: gleybackerij ( 0)            
2-170 eigenaar:   Foeke Symons      
2-170 gebruiker:   Foeke Symons      
2-170 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
2-170 grondpacht aan: Tjaerd Syvarda      
2-170 grondpacht en aanslag:           3-00-00 CG 0-12-00 CG
2-171 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-171 eigenaar:   Reiner Harmens      
2-171 gebruiker:   Reiner Harmens      
2-171 opmerking: Dit is mede beklemt onder de post 2-134
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 4)            
2-172 eigenaar:   Ceimpe Jarigs      
2-172 gebruiker:   Gerben Lolles cum soc.      
2-172 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-10-00 CG
2-173 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 2)            
2-173 eigenaar:   juffr. Baroni      
2-173 gebruiker:   juffr. Baroni      
2-173 huurwaarde en aanslag:         7-00-00 CG   1-03-00 CG
2-173 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-173 grondpacht en aanslag:           2-02-00 CG 0-08-12 CG
2-174 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 5)            
2-174 eigenaar:   Jacob Philips      
2-174 gebruiker:   Jacob Philips      
2-174 opmerking: pro deo begeert
2-175 soort onroerend goed: keethen (William Boothstraat 9)            
2-175 eigenaar:   dr. Zuringar      
2-175 gebruiker:   dr. Zuringar      
2-175 huurwaarde en aanslag:         287-10-00 CG   47-18-08 CG
2-176 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-176 eigenaar:   C. Brinkman      
2-176 gebruiker:   Cornelius Ekama      
2-176 huurwaarde en aanslag:         42-00-00 CG   7-00-00 CG
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 15)            
2-177 eigenaar:   Broer Baukes      
2-177 gebruiker:   Broer Baukes      
2-177 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
2-178 soort onroerend goed: keeth (William Boothstraat 19)            
2-178 eigenaar:   Wybe Gerrits      
2-178 gebruiker:   Wybe Gerrits      
2-178 huurwaarde en aanslag:         200-00-00 CG   33-06-08 CG
2-179 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 37)            
2-179 eigenaar:   Pyter Tjebbes      
2-179 gebruiker:   Pyter Tjebbes      
2-179 opmerking: afgebroken
2-180 soort onroerend goed: keeth (William Boothstraat 31)            
2-180 eigenaar:   Pyter Tjebbes      
2-180 gebruiker:   Pyter Tjebbes      
2-180 huurwaarde en aanslag:         200-00-00 CG   33-06-08 CG
2-181 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 23)            
2-181 eigenaar:   Pyter Tjebbes      
2-181 gebruiker:   Pyter Tjebbes      
2-181 opmerking: ledig
2-182 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-182 eigenaar:   Jacob Groenewolt      
2-182 eigenaar:   Antje Groenewolt      
2-182 gebruiker:   wed. Sybren Jansen cum soc.      
2-182 huurwaarde en aanslag:         27-00-00 CG   4-10-00 CG
2-183 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 39)            
2-183 eigenaar:   Hendrik Jansen      
2-183 gebruiker:   Hendrik Jansen      
2-183 opmerking: pauper
2-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 17)            
2-184 eigenaar:   wed. Gerrit Johannes      
2-184 gebruiker:   Tjalling Fransen      
2-184 huurwaarde en aanslag:         25-10-00 CG   4-05-00 CG
2-185 soort onroerend goed: huis (Franekereind 19)            
2-185 eigenaar:   burgemeester Adema      
2-185 gebruiker:   Pyter Adema      
2-185 huurwaarde en aanslag:         51-00-00 CG   8-10-00 CG
2-186 soort onroerend goed: huis (Franekereind 21)            
2-186 eigenaar:   wed. Pyter Cornelis      
2-186 gebruiker:   Jan Harmens cuiper      
2-186 huurwaarde en aanslag:         23-00-00 CG   3-17-00 CG
3-001 soort onroerend goed: huis, keet en packhuis ( )            
3-001 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-001 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-001 huurwaarde en aanslag:         200-00-00 CG   33-06-08 CG
3-002 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 29)            
3-002 eigenaar:   burgemeester Rypema      
3-002 gebruiker:   Rypema      
3-002 huurwaarde en aanslag:         200-00-00 CG   33-06-08 CG
3-003 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 27)            
3-003 eigenaar:   Jan Schiere erven      
3-003 gebruiker:   Jan Schiere erven      
3-003 huurwaarde en aanslag:         200-00-00 CG   33-06-08 CG
3-004 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-004 eigenaar:   burgemeester Sloterijk      
3-004 gebruiker:        
3-004 opmerking: afgebroken
3-005 soort onroerend goed: wagenhuis (Scheffersplein 17)            
3-005 eigenaar:   burgemeester Sloterijk      
3-005 gebruiker:   burgemeester Sloterijk      
3-005 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
3-006 soort onroerend goed: huis ( )            
3-006 eigenaar:   Sytse Pyters      
3-006 gebruiker:   Sytse Pyters      
3-006 opmerking: pauper
3-007 soort onroerend goed: huis ( )            
3-007 eigenaar:   Simke Tomas      
3-007 gebruiker:   Simke Tomas      
3-007 opmerking: pauper
3-008 soort onroerend goed: huis en mouterie ( )            
3-008 eigenaar:   Harmen Ages      
3-008 gebruiker:   Harmen Ages      
3-008 huurwaarde en aanslag:         33-00-00 CG   5-10-00 CG
3-009 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-009 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
3-009 gebruiker:   wed. Douwe Jansen      
3-009 opmerking: Is 1722 insolvent verklaert
3-010 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-010 eigenaar:   Tjeerd Tjeerdsen erven      
3-010 gebruiker:   Tjeerd Tjeerdsen erven      
3-010 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
3-011 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 5)            
3-011 eigenaar:   Hendrik Merkus      
3-011 gebruiker:   Hendrik Merkus      
3-011 opmerking: pauper
3-012 soort onroerend goed: tuin ( )            
3-012 eigenaar:   Tyte Blinksma      
3-012 gebruiker:   Tyte Blinksma      
3-012 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-06-08 CG
3-013 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-013 eigenaar:   Frans Pyters      
3-013 eigenaar:   Broer Baukes      
3-013 gebruiker:   Adam Goslings      
3-013 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
3-013 grondpacht aan: Jelte Ruirds      
3-013 grondpacht en aanslag:           1-11-08 CG 0-06-00 CG
3-014 soort onroerend goed: huis ( )            
3-014 eigenaar:   Willem Tomas      
3-014 gebruiker:   Willem Tomas      
3-014 huurwaarde en aanslag:         27-00-00 CG   4-10-00 CG
3-015 soort onroerend goed: huis ( )            
3-015 eigenaar:   Jilt Baukes      
3-015 gebruiker:   Jilt Baukes      
3-015 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-08 CG
3-016 soort onroerend goed: gorterij ( )            
3-016 eigenaar:   Willem Tomas      
3-016 gebruiker:   Willem Tomas      
3-016 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-06-08 CG
3-017 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-017 eigenaar:   Willem Boon      
3-017 gebruiker:   Willem Boon      
3-017 opmerking: pauper
3-018 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 11)            
3-018 eigenaar:   Dirk Steffens      
3-018 gebruiker:   Dirk Steffens      
3-018 opmerking: pauper
3-019 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-019 eigenaar:   Claes Clasens      
3-019 gebruiker:   Claes Clasens      
3-019 opmerking: pauper
3-020 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-020 eigenaar:   Cornelis Menses      
3-020 gebruiker:   Cornelis Menses      
3-020 opmerking: pauper
3-021 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 1)            
3-021 eigenaar:   Jacob Eelkes      
3-021 gebruiker:   Jacob Eelkes      
3-021 opmerking: pro deo begeert
3-022 soort onroerend goed: stal ( )            
3-022 eigenaar:   Harke Tjebbes      
3-022 gebruiker:   Harke Tjebbes      
3-022 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
3-023 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 11)            
3-023 eigenaar:   Jan Jansen      
3-023 gebruiker:   Jan Jansen      
3-023 opmerking: pro deo begeert
3-024 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 13)            
3-024 eigenaar:   J. Bonk      
3-024 gebruiker:   J. Bonk      
3-024 opmerking: pro deo begeert
3-025 soort onroerend goed: huis ( )            
3-025 eigenaar:   Jouke Tjebbes      
3-025 gebruiker:   Harmen Gerrits      
3-025 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
3-026 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 19)            
3-026 eigenaar:   wed. Jan Alberts      
3-026 gebruiker:   wed. Jan Alberts      
3-026 opmerking: Ao. 1720 insolvent verklaert
3-027 soort onroerend goed: huis ( )            
3-027 eigenaar:   Louw Heins      
3-027 gebruiker:   Louw Heins      
3-027 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
3-028 soort onroerend goed: huis ( )            
3-028 eigenaar:   burgemeester Sopingius      
3-028 gebruiker:   Jouke Tjebbes      
3-028 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-13-00 CG
3-029 soort onroerend goed: huis ( )            
3-029 eigenaar:   Tomas Jansen      
3-029 gebruiker:   wed. Roeloff Roelofs      
3-029 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-10-00 CG
3-030 soort onroerend goed: huis ( )            
3-030 eigenaar:   Tomas Jansen      
3-030 gebruiker:   Jan Clasen      
3-030 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-10-00 CG
3-031 soort onroerend goed: huis ( )            
3-031 eigenaar:   wed. Lammert Sjoerds      
3-031 gebruiker:   wed. Lammert Sjoerds      
3-031 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-08 CG
3-032 soort onroerend goed: wagenhuis (Nieuwstraat 36)            
3-032 eigenaar:   Tjeerd Fockes      
3-032 gebruiker:   Tjeerd Fockes      
3-032 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-08 CG
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 38)            
3-033 eigenaar:   Hans Jansen      
3-033 gebruiker:   Hans Jansen      
3-033 opmerking: Ao. 1720 insolvent verklaert
3-034 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 32)            
3-034 eigenaar:   Jan Jansen      
3-034 gebruiker:   Jan Jansen      
3-034 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-08 CG
3-035 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 28)            
3-035 eigenaar:   Pyter Seerps erven      
3-035 gebruiker:   Pyter Seerps erven      
3-035 opmerking: pauper
3-036 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 24)            
3-036 eigenaar:   Arjen Cornelis      
3-036 gebruiker:   Arjen Cornelis      
3-036 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
3-037 soort onroerend goed: huis ( )            
3-037 eigenaar:   burgemeester Sopingius      
3-037 gebruiker:   Wybe Piers      
3-037 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
3-038 soort onroerend goed: woning ( )            
3-038 eigenaar:   Age Jaans      
3-038 gebruiker:   Age Jaans      
3-038 opmerking: pauper
3-039 soort onroerend goed: schuir ( )            
3-039 eigenaar:   Johannes Hendriks      
3-039 gebruiker:   Johannes Hendriks      
3-039 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-06-08 CG
3-040 soort onroerend goed: keeth en huis (Nieuwstraat 40)            
3-040 eigenaar:   Pyter Dirks      
3-040 gebruiker:   Pyter Dirks      
3-040 huurwaarde en aanslag:         200-00-00 CG   33-06-08 CG
3-040 grondpacht aan: Harmen Douwes      
3-040 grondpacht en aanslag:           1-15-00 CG 0-07-00 CG
3-041 soort onroerend goed: huis ( )            
3-041 eigenaar:   Cornelis Pyters erven      
3-041 gebruiker:   Cornelis Pyters erven      
3-041 opmerking: pauper
3-042 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-042 eigenaar:   Cornelis Pyters erven      
3-042 gebruiker:   Cornelis Pyters erven      
3-042 opmerking: pauper
3-043 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-043 eigenaar:   Harmen Ages      
3-043 gebruiker:   Harmen Ages      
3-043 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-13-00 CG
3-044 soort onroerend goed: huis ( )            
3-044 eigenaar:   Grietje Willems      
3-044 gebruiker:   Grietje Willems cum soc.      
3-044 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
3-045 soort onroerend goed: huis (Franekereind 25)            
3-045 eigenaar:   Marten Rozee      
3-045 gebruiker:   Wytze Heins cum soc.      
3-045 huurwaarde en aanslag:         55-00-00 CG   9-03-00 CG
3-046 soort onroerend goed: huis (Franekereind 27)            
3-046 eigenaar:   Pieter Farrijn      
3-046 gebruiker:   Pieter Farrijn      
3-046 opmerking: pauper
3-047 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
3-047 eigenaar:   wed. Douwe Jans      
3-047 gebruiker:   Johannes Ockes      
3-047 huurwaarde en aanslag:         27-00-00 CG   4-10-00 CG
3-048 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
3-048 eigenaar:   Johannes Ockes      
3-048 gebruiker:   Pyter Wytses      
3-048 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-00 CG
3-049 soort onroerend goed: huis ( )            
3-049 eigenaar:   Jacob Dirks      
3-049 gebruiker:   Jacob Dirks      
3-049 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-00 CG
3-050 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 62)            
3-050 eigenaar:   Harke Tjebbes      
3-050 gebruiker:   Dirk Harmens      
3-050 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
3-051 soort onroerend goed: huis ( )            
3-051 eigenaar:   Jan Jansen Blauw      
3-051 gebruiker:   Jan Jansen Blauw cum soc.      
3-051 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
3-052 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 60)            
3-052 eigenaar:   Harke Tjebbes      
3-052 gebruiker:   Harke Tjebbes      
3-052 huurwaarde en aanslag:         34-00-00 CG   5-13-00 CG
3-053 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 56)            
3-053 eigenaar:   Johannes Hendriks      
3-053 gebruiker:   Johannes Hendriks      
3-053 opmerking: pauper
3-054 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 54)            
3-054 eigenaar:   wed. Jacob Christiaens      
3-054 gebruiker:   wed. Jacob Christiaens      
3-054 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-13-00 CG
3-055 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 52)            
3-055 eigenaar:   Sybe Johannes      
3-055 gebruiker:   Sybe Johannes      
3-055 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-00 CG
3-056 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 50)            
3-056 eigenaar:   Jan Fopkes      
3-056 gebruiker:   Gerrit Lenses      
3-056 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
3-057 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
3-057 eigenaar:   Sybren Sipkes      
3-057 gebruiker:   Sybren Sipkes      
3-057 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-00 CG
3-058 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
3-058 eigenaar:   Claes Jansen      
3-058 eigenaar:   Lieuwe Dirks      
3-058 gebruiker:   Claes Jansen      
3-058 gebruiker:   Lieuwe Dirks      
3-058 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-00 CG
3-059 soort onroerend goed: huis (Franekereind 23)            
3-059 eigenaar:   burgemeester Heinsius      
3-059 gebruiker:   Bouwe Sybrens      
3-059 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   13-06-08 CG
3-060 soort onroerend goed: huis ( )            
3-060 eigenaar:   Gerrit Sybrens      
3-060 gebruiker:   Bouwe Sybrens      
3-060 huurwaarde en aanslag:         70-00-00 CG   11-13-00 CG
3-061 soort onroerend goed: huis ( )            
3-061 eigenaar:   wed. Hans Basse erven      
3-061 gebruiker:   Wouter Hessels      
3-061 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
3-062 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 25)            
3-062 eigenaar:   Foppe Clasen erven      
3-062 gebruiker:   Boldewijn Hayes cum soc.      
3-062 huurwaarde en aanslag:         25-00-00 CG   4-03-00 CG
3-063 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 27)            
3-063 eigenaar:   Gerben Pyters      
3-063 gebruiker:   Gerben Pyters      
3-063 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-064 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 29)            
3-064 eigenaar:   Cornelis van der Hout      
3-064 gebruiker:   Willem Coen      
3-064 huurwaarde en aanslag:         28-00-00 CG   4-13-00 CG
3-065 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
3-065 eigenaar:   Jeltje Jacobs moeder      
3-065 gebruiker:   Jeltje Jacobs moeder      
3-065 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   -00-00 CG
3-065 opmerking: pro deo begeert
3-066 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
3-066 eigenaar:   wed. Ulbe Jans      
3-066 gebruiker:   wed. Ulbe Jans      
3-066 huurwaarde en aanslag:         19-12-00 CG   -00-00 CG
3-066 opmerking: Ao 1722 insolvent verklaert
3-067 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
3-067 eigenaar:   Jeltje Jacobs erven      
3-067 gebruiker:   Carst Fockes cum soc.      
3-067 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
3-068 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 33)            
3-068 eigenaar:   Hilbrand Dirks      
3-068 gebruiker:   Hilbrand Dirks      
3-068 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
3-069 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 35)            
3-069 eigenaar:   Joeke Alberts      
3-069 gebruiker:   Joeke Alberts      
3-069 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   -00-00 CG
3-069 opmerking: Ao. 1720 insolvent verklaerd
3-070 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 37)            
3-070 eigenaar:   wed. Auke Backer      
3-070 gebruiker:   Jan wever cum soc.      
3-070 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
3-071 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 39)            
3-071 eigenaar:   Jan Berends      
3-071 gebruiker:   Jan Berends      
3-071 opmerking: heeft pro deo versogt
3-072 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 41)            
3-072 eigenaar:   Foppe Clasen erven      
3-072 gebruiker:   Berend Hendriks cum soc.      
3-072 huurwaarde en aanslag:         26-00-00 CG   4-06-08 CG
3-073 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 1)            
3-073 eigenaar:   Jan Hansen      
3-073 gebruiker:   Jan Hansen      
3-073 huurwaarde en aanslag:         26-00-00 CG   4-06-08 CG
3-074 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 5)            
3-074 eigenaar:   Claes Hendriks      
3-074 gebruiker:   Claes Hendriks      
3-074 opmerking: heeft pro deo versogt
3-075 soort onroerend goed: huisje (Kerkpoortstraat 7)            
3-075 eigenaar:   Berend Alberts      
3-075 gebruiker:   Berend Alberts      
3-075 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
3-076 soort onroerend goed: huisje (Kerkpoortstraat 9)            
3-076 eigenaar:   Berend Alberts      
3-076 gebruiker:   Berend Alberts      
3-076 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-00 CG
3-077 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 15)            
3-077 eigenaar:   Berend Alberts      
3-077 gebruiker:   Beern Alberts      
3-077 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   -00-00 CG
3-077 opmerking: Ao. 1721 insolvent verklaert
3-078 soort onroerend goed: ( )            
3-078 eigenaar:   wed. Harmen Geerts      
3-078 gebruiker:   wed. Harmen Geerts      
3-078 opmerking: pauper
3-079 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 11)            
3-079 eigenaar:   Harmen Werps      
3-079 gebruiker:   Harmen Werps      
3-079 opmerking: pro deo begeert
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 17)            
3-080 eigenaar:   Joris Fockles      
3-080 gebruiker:   Joris Fockles      
3-080 huurwaarde en aanslag:         13-00-00 CG   2-03-00 CG
3-081 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-081 eigenaar:   Symon Stinstra      
3-081 gebruiker:   Symon Stinstra      
3-081 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-082 soort onroerend goed: camer ( )            
3-082 eigenaar:        
3-082 gebruiker:        
3-082 opmerking: armecamer
3-083 soort onroerend goed: stal en hoff ( )            
3-083 eigenaar:   burgemeester Heinsius      
3-083 gebruiker:   burgemeester Heinsius      
3-083 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
3-084 soort onroerend goed: ( )            
3-084 eigenaar:   Harmen Harmens      
3-084 gebruiker:   Harmen Harmens      
3-084 opmerking: pauper
3-085 soort onroerend goed: huisje (Kerkpoortstraat 29)            
3-085 eigenaar:   wed. Jan Jansen      
3-085 gebruiker:   wed. Jan Jansen      
3-085 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   -00-00 CG
3-085 opmerking: pro deo begeert
3-086 soort onroerend goed: hoff (Kerkpoortstraat 31)            
3-086 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-086 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-086 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-08 CG
3-087 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 33)            
3-087 eigenaar:   Nanning Willems      
3-087 gebruiker:   Nanning Willems      
3-087 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
3-088 soort onroerend goed: stal (Kerkpoortstraat 35)            
3-088 eigenaar:   Nanning Willems      
3-088 gebruiker:   Nanning Willems      
3-088 opmerking: ledigh
3-089 soort onroerend goed: stal ( )            
3-089 eigenaar:   Roeloff Tijssens      
3-089 gebruiker:   Roeloff Tijssens      
3-089 opmerking: ledigh
3-090 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-090 eigenaar:   Baltinus Rantzouw      
3-090 gebruiker:   Baltinus Rantzouw      
3-090 huurwaarde en aanslag:         5-00-00 CG   0-16-00 CG
3-091 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-091 eigenaar:   Pyter Tabes      
3-091 gebruiker:   Pyter Tabes      
3-091 opmerking: pauper
3-092 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-092 eigenaar:   wed. Poppe Aukes      
3-092 gebruiker:   wed. Poppe Aukes      
3-092 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-00 CG
3-092 grondpacht aan: Hylke Johannes Hanekuik erven      
3-092 grondpacht en aanslag:           1-05-00 CG 0-05-00 CG
3-093 soort onroerend goed: ( )            
3-093 eigenaar:   wed. Frans Groen      
3-093 gebruiker:   wed. Frans Groen      
3-093 opmerking: pauper
3-094 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 39)            
3-094 eigenaar:   Symon de Haes      
3-094 gebruiker:   Hendrik Lucas      
3-094 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-095 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 41)            
3-095 eigenaar:   wed. Wijne Wybes      
3-095 gebruiker:   Andries Saskers      
3-095 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
3-096 soort onroerend goed: huis ( )            
3-096 eigenaar:   Blauwe Schuirs Gemeente      
3-096 gebruiker:   Blauwe Schuirs Gemeente      
3-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 43)            
3-097 eigenaar:   Paulus Daniels      
3-097 gebruiker:   Paulus Daniels      
3-097 opmerking: pauper
3-098 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 47)            
3-098 eigenaar:   Hendrik Homan      
3-098 gebruiker:   Hendrik Homan      
3-098 opmerking: pauper
3-099 soort onroerend goed: ( )            
3-099 eigenaar:   Jan Arends      
3-099 gebruiker:   Jan Arends      
3-099 opmerking: pauper
3-100 soort onroerend goed: huis ( )            
3-100 eigenaar:   Robbert Berends      
3-100 gebruiker:   Robbert Berends      
3-100 opmerking: 1721 insolvent verklaerd
3-101 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-101 eigenaar:   Nanne Willems      
3-101 gebruiker:   Nanne Willems      
3-101 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-00 CG
3-102 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-102 eigenaar:   Poppe Dirks      
3-102 gebruiker:   Poppe Dirks      
3-102 huurwaarde en aanslag:         5-00-00 CG   0-16-00 CG
3-103 soort onroerend goed: camer ( )            
3-103 eigenaar:   Berent Lammerts      
3-103 gebruiker:   Berent Lammerts      
3-103 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   -00-00 CG
3-103 opmerking: 1724 insolvent verklaert
3-104 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-104 eigenaar:   Jan Martens      
3-104 gebruiker:   Jan Martens      
3-104 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
3-105 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-105 eigenaar:   wed. Tjepke Gratema      
3-105 gebruiker:   Joost Hendriks      
3-105 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
3-106 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-106 eigenaar:   Tjepke Gratema      
3-106 gebruiker:   Harmen Harmens      
3-106 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-08 CG
3-107 soort onroerend goed: camer ( )            
3-107 eigenaar:   Harmen Jansen      
3-107 gebruiker:   Harmen Jansen      
3-107 opmerking: pauper
3-108 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-108 eigenaar:   wed. Jetze Hansen      
3-108 gebruiker:   Trijntje Jans      
3-108 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
3-109 soort onroerend goed: stal ( )            
3-109 eigenaar:   Johannes Tjebbes erven      
3-109 gebruiker:   Johannes Tiebbes erven      
3-109 huurwaarde en aanslag:         3-00-00 CG   0-10-00 CG
3-110 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 49)            
3-110 eigenaar:   Oepke Sybes      
3-110 gebruiker:   Oepke Sybes      
3-110 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
3-111 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 51)            
3-111 eigenaar:   wed. Jetse Hanses      
3-111 gebruiker:   wed. Jetse Hanses      
3-111 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
3-112 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 53)            
3-112 eigenaar:   Ruird Bontekoe      
3-112 gebruiker:   Louw Teunis cum soc.      
3-112 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-13-00 CG
3-113 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 55)            
3-113 eigenaar:   Ruird Bontekoe      
3-113 gebruiker:   Pyter Jentjes      
3-113 huurwaarde en aanslag:         5-00-00 CG   0-17-00 CG
3-114 soort onroerend goed: camer (Rapenburg 1)            
3-114 eigenaar:   Ruird Bontekoe      
3-114 gebruiker:   Cornelis Fransen      
3-114 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
3-115 soort onroerend goed: huis ( )            
3-115 eigenaar:   wed. Wouter Pyters      
3-115 gebruiker:   wed. Wouter Pyters      
3-115 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
3-116 soort onroerend goed: kamers ( )            
3-116 eigenaar:   wed. Tjepke Gratema      
3-116 gebruiker:   Willem Hilbrands cum soc.      
3-116 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
3-117 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-117 eigenaar:   Oepke Jansen      
3-117 gebruiker:   Oepke Jansen      
3-117 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   -00-00 CG
3-117 opmerking: pauper
3-118 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-118 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-118 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-118 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-119 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 18)            
3-119 eigenaar:   wed. Sipke Meyes      
3-119 gebruiker:   wed. Sipke Meyes      
3-119 opmerking: pauper
3-120 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 10)            
3-120 eigenaar:   Casper Groen      
3-120 gebruiker:   Casper Groen      
3-120 opmerking: pauper
3-121 soort onroerend goed: ( )            
3-121 eigenaar:   Marcus Jaspers      
3-121 gebruiker:   Marcus Jaspers      
3-121 opmerking: pro deo begeert
3-122 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-122 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-122 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-122 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
3-123 soort onroerend goed: ( )            
3-123 eigenaar:   wed. Daniel Jansen      
3-123 gebruiker:   wed. Daniel Jansen      
3-123 grondpacht aan: burgemeester Hiddema      
3-123 grondpacht en aanslag:           2-00-00 CG 0-08-00 CG
3-123 opmerking: pauper
3-124 soort onroerend goed: woning ( )            
3-124 eigenaar:   Johannes Cramer      
3-124 gebruiker:   Berend Abrams      
3-124 huurwaarde en aanslag:         23-00-00 CG   3-17-00 CG
3-125 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-125 eigenaar:   Harmen Gerrits      
3-125 gebruiker:   Harmen Gerrits      
3-125 opmerking: pauper
3-126 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-126 eigenaar:   burgemeester Laquart      
3-126 gebruiker:   burgemeester Laquart      
3-126 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
3-127 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-127 eigenaar:   Job Aukes      
3-127 gebruiker:   Job Aukes      
3-127 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-128 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-128 eigenaar:   burgemeester Hiddema      
3-128 gebruiker:   burgemeester Hiddema      
3-128 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-129 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-129 eigenaar:   burgemeester Jan Nollides      
3-129 gebruiker:   Jan Nollides      
3-129 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-130 soort onroerend goed: huis ( )            
3-130 eigenaar:   Alberts Robberts      
3-130 gebruiker:   Alberts Robberts      
3-130 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
3-131 soort onroerend goed: woning ( )            
3-131 eigenaar:   Jan Pyters      
3-131 gebruiker:   Jan Pyters      
3-131 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-00 CG
3-132 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-132 eigenaar:   dr. Suringar      
3-132 gebruiker:   dr. Suringar      
3-132 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-133 soort onroerend goed: kamers (twee) ( )            
3-133 eigenaar:   dr. Suringar      
3-133 gebruiker:   Freerk Hendriks      
3-133 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-134 soort onroerend goed: camer ( )            
3-134 eigenaar:   Jacob Jansen      
3-134 gebruiker:   Jacob Jansen      
3-134 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   1-16-08 CG
3-135 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-135 eigenaar:   wed. Bauke Fockes      
3-135 gebruiker:   wed. Bauke Fockes      
3-135 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-00 CG
3-136 soort onroerend goed: camer (Franekereind 18)            
3-136 eigenaar:   Andries Johannes      
3-136 gebruiker:   Andries Johannes      
3-136 opmerking: Ao. 1720 insolvent verklaert
3-137 soort onroerend goed: hoff en kamer (Franekereind 18)            
3-137 eigenaar:   Jacob Bonk      
3-137 gebruiker:   Jacob Bonk      
3-137 opmerking: pro deo begeert
3-138 soort onroerend goed: woning (Franekereind 20)            
3-138 eigenaar:   wed. Dirk Taedes      
3-138 gebruiker:   wed. Dirk Taedes      
3-138 opmerking: pro deo begeert
3-139 soort onroerend goed: huis ( )            
3-139 eigenaar:   Meile Ollema      
3-139 gebruiker:   Meile Ollema      
3-139 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   1-16-08 CG
3-140 soort onroerend goed: huis ( )            
3-140 eigenaar:   Meile Ollema      
3-140 gebruiker:   Harmen Melles cum soc.      
3-140 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
3-141 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-141 eigenaar:   Jetze Jans      
3-141 gebruiker:   Jetze Jans      
3-141 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   -00-00 CG
3-141 opmerking: 1720 insolvent verklaerd
3-142 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-142 eigenaar:   Pyter Bockes      
3-142 gebruiker:   Pyter Bockes      
3-142 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
3-142 grondpacht aan: Jacobus Groenewold      
3-142 grondpacht en aanslag:           4-00-00 CG 0-16-00 CG
3-143 soort onroerend goed: huis ( )            
3-143 eigenaar:   wed. Pyter IJsbrands      
3-143 gebruiker:   Antje Wigles      
3-143 huurwaarde en aanslag:         7-00-00 CG   1-03-00 CG
3-144 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-144 eigenaar:   wed. Pyter IJsbrands      
3-144 gebruiker:   wed. Pyter IJsbrands      
3-144 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-08 CG
3-145 soort onroerend goed: woning ( )            
3-145 eigenaar:   Johannes Dirks      
3-145 gebruiker:   Johannes Dirks      
3-145 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-00 CG
3-146 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-146 eigenaar:   burgemeester Weyma      
3-146 gebruiker:   burgemeester Weyma      
3-146 huurwaarde en aanslag:         5-00-00 CG   0-17-00 CG
3-147 soort onroerend goed: ( )            
3-147 eigenaar:   Frans Cornelis      
3-147 gebruiker:   Frans Cornelis      
3-147 opmerking: pauper
3-148 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-148 eigenaar:   Ype Pyters      
3-148 gebruiker:   Ype Pyters      
3-148 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
3-149 soort onroerend goed: huis (Franekereind 40)            
3-149 eigenaar:   Marten Andries      
3-149 gebruiker:   Marten Andries      
3-149 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
3-149 grondpacht aan: Jacobus Groenewold      
3-149 grondpacht aan: Antje Groenewold      
3-149 grondpacht en aanslag:           1-00-00 CG 0-04-00 CG
3-150 soort onroerend goed: packhuis (Franekereind 38)            
3-150 eigenaar:   burgemeester Winsma      
3-150 gebruiker:   burgemeester Winsma      
3-150 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-08 CG
3-151 soort onroerend goed: huis (Franekereind 36)            
3-151 eigenaar:   Hendrik Sopingius      
3-151 gebruiker:   Jan Clasen cum sociis      
3-151 huurwaarde en aanslag:         39-00-00 CG   6-10-00 CG
3-152 soort onroerend goed: huis (Franekereind 34)            
3-152 eigenaar:   Sybe Pyters      
3-152 gebruiker:   Sybe Pyters cum sociis      
3-152 huurwaarde en aanslag:         33-00-00 CG   5-10-00 CG
3-152 grondpacht aan: Jacobus Groenewold      
3-152 grondpacht aan: Antje Groenewold      
3-152 grondpacht en aanslag:           1-00-00 CG 0-04-00 CG
3-153 soort onroerend goed: huis ( )            
3-153 eigenaar:   wed. Hendrik Sopingius      
3-153 gebruiker:   Antje Gerrits cum soc.      
3-153 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-10-00 CG
3-153 grondpacht aan: Jacobus Groenewold      
3-153 grondpacht aan: Antje Groenewold      
3-153 grondpacht en aanslag:           1-00-00 CG 0-04-00 CG
3-154 soort onroerend goed: huis (Franekereind 32)            
3-154 eigenaar:   burgemeester Sopingius      
3-154 gebruiker:   burgemeester Sopingius      
3-154 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
3-154 grondpacht aan: Jacobus Groenewold      
3-154 grondpacht aan: Antje Groenewold      
3-154 grondpacht en aanslag:           2-00-00 CG 0-08-00 CG
3-155 soort onroerend goed: huis (Franekereind 30)            
3-155 eigenaar:   Pyter Tomas      
3-155 gebruiker:   Albert Roelofs cum sociis      
3-155 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   3-13-00 CG
3-155 grondpacht aan: Jacobus Groenewold      
3-155 grondpacht aan: Antje Groenewold      
3-155 grondpacht en aanslag:           1-00-00 CG 0-04-00 CG
3-156 soort onroerend goed: huis (Franekereind 26)            
3-156 gebruiker:   Jacob Asperen      
3-156 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   8-06-08 CG
3-156 grondpacht aan: Jacobus Groenewold      
3-156 grondpacht aan: Antje Groenewold      
3-156 grondpacht en aanslag:           1-00-00 CG 0-04-00 CG
3-157 soort onroerend goed: schuir (Franekereind 24)            
3-157 eigenaar:   Jacob Asperen      
3-157 gebruiker:   Jacob Asperen      
3-157 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-06-08 CG
3-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
3-158 eigenaar:   Jasper Gerrits      
3-158 gebruiker:   Jasper Gerrits      
3-158 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-08 CG
3-158 grondpacht aan: Jacobus Groenewold      
3-158 grondpacht aan: Antje Groenewold      
3-158 grondpacht en aanslag:           0-14-00 CG 0-02-12 CG
3-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
3-159 eigenaar:   Jan Pyters      
3-159 gebruiker:   Jan Pyters      
3-159 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-159 grondpacht aan: Jacobus Groenewold      
3-159 grondpacht aan: Antje Groenewold      
3-159 grondpacht en aanslag:           0-15-00 CG 0-03-00 CG
3-160 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Franekereind 24)            
3-160 eigenaar:   Jan Sickes      
3-160 gebruiker:   Jan brouwer      
3-160 huurwaarde en aanslag:         63-00-00 CG   10-10-00 CG
3-160 grondpacht aan: vroedsman Altena      
3-160 grondpacht en aanslag:           0-08-00 CG 0-01-09 CG
3-160 grondpacht aan: dr. Acker erven      
3-160 grondpacht en aanslag:           1-06-00 CG 0-05-03 CG
3-161 soort onroerend goed: keeth (Lammert Warndersteeg 10)            
3-161 eigenaar:   wed. Dirck Pyters      
3-161 gebruiker:   Pyter Tjebbes      
3-161 huurwaarde en aanslag:         200-00-00 CG   33-06-08 CG
3-162 soort onroerend goed: keeth (Lammert Warndersteeg 8)            
3-162 eigenaar:   Hermanus Portier nom. uxor.      
3-162 gebruiker:   Hermanus Portier nom. uxor.      
3-162 huurwaarde en aanslag:         200-00-00 CG   33-06-08 CG
3-163 soort onroerend goed: camer ( )            
3-163 eigenaar:   Jacob Bonk      
3-163 gebruiker:   Jacob Bonk      
3-163 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   -00-00 CG
3-163 opmerking: pro deo begeert
3-164 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 7)            
3-164 eigenaar:   wed. Hendrik Hendriks      
3-164 gebruiker:   wed. Hendrik Jansen      
3-164 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   -00-00 CG
3-164 opmerking: 1724 insolvent verklaert
3-165 soort onroerend goed: camer (Lammert Warndersteeg 5)            
3-165 eigenaar:   Hendrik Tijssen      
3-165 gebruiker:   Hendrik Tijssen      
3-165 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-166 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 9)            
3-166 eigenaar:   Pyter Jansen cum soc.      
3-166 gebruiker:   Pyter Jansen erven      
3-166 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
3-166 opmerking: Dit halve huis behoort aen kinderen die tot Mackum gealimenteert worden, en Pyter Jansen voor sijn helft
3-167 soort onroerend goed: kamer en schuir (Lammert Warndersteeg 13)            
3-167 eigenaar:   Jelle Hendriks      
3-167 gebruiker:   Jelle Hendriks      
3-167 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-08 CG
3-168 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 18)            
3-168 eigenaar:   Foppe Clasen erven      
3-168 gebruiker:   Gerrit Pyters cum soc.      
3-168 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   3-13-00 CG
3-169 soort onroerend goed: woning (Lammert Warndersteeg 16)            
3-169 eigenaar:   Hans Hendriks      
3-169 gebruiker:   Hans Hendriks      
3-169 opmerking: pauper
3-170 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 14)            
3-170 eigenaar:   Harmen Martens      
3-170 gebruiker:   Jan Cornelis      
3-170 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-171 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 12)            
3-171 eigenaar:   Hendrik Gerrits      
3-171 gebruiker:   Hendrik Gerrits      
3-171 opmerking: pauper
3-172 soort onroerend goed: huis ( )            
3-172 eigenaar:   burgemeester Jacobides      
3-172 gebruiker:   Hessel Jacobs cum soc.      
3-172 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-00 CG
3-173 soort onroerend goed: (Kruisstraat 10)            
3-173 eigenaar:   wed. Pyter Geerts      
3-173 gebruiker:   wed. Pyter Geerts      
3-173 opmerking: pauper
3-174 soort onroerend goed: packhuis (Kruisstraat 10)            
3-174 eigenaar:   Evert Claesen      
3-174 gebruiker:   Evert Claesen      
3-174 huurwaarde en aanslag:         35-00-00 CG   5-17-00 CG
3-175 soort onroerend goed: mouterij (Kruisstraat 8)            
3-175 eigenaar:   burgemeester Winsma      
3-175 gebruiker:   burgemeester Winsma      
3-175 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
3-176 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 6)            
3-176 eigenaar:   Hylke Johannes erven      
3-176 gebruiker:   Tomas weversoon      
3-176 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
3-177 eigenaar:   Dieuwke Pyters      
3-177 gebruiker:   Dieuwke Pyters      
3-177 huurwaarde en aanslag:         17-00-00 CG   2-17-00 CG
3-178 soort onroerend goed: huis ( )            
3-178 eigenaar:   Dieuwke Pyters      
3-178 gebruiker:   wed. Bauke Joostes cum soc.      
3-178 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-00 CG
3-179 soort onroerend goed: huis ( )            
3-179 eigenaar:   Jan Hansens      
3-179 gebruiker:   Jan Hansens      
3-179 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
3-180 soort onroerend goed: huis ( )            
3-180 eigenaar:   Dieuwke Pyters      
3-180 gebruiker:   Andries Lodewijks      
3-180 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-08 CG
3-181 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-181 eigenaar:   Dieuwke Pyters      
3-181 gebruiker:   Jan Bouwes      
3-181 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-08 CG
3-182 soort onroerend goed: ( )            
3-182 eigenaar:   wed. Andries Roeloffs      
3-182 gebruiker:   wed. Andries Roeloffs      
3-182 opmerking: pauper
3-183 soort onroerend goed: kamer (Franekereind 14)            
3-183 eigenaar:   Hylke Johannes      
3-183 gebruiker:   Jan Gerloffs cum soc.      
3-183 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
3-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 16)            
3-184 eigenaar:   Johannes Vosma      
3-184 gebruiker:   Pyter Thomas      
3-184 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
3-185 soort onroerend goed: huis ( )            
3-185 eigenaar:   Sybe Pyters      
3-185 gebruiker:   Bartholomeus Gerrits      
3-185 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
3-186 soort onroerend goed: huis ( )            
3-186 eigenaar:   wed. Symen Jacobs      
3-186 gebruiker:   Doetje een weduwe      
3-186 huurwaarde en aanslag:         25-00-00 CG   4-03-00 CG
3-187 soort onroerend goed: huis (Franekereind 10)            
3-187 eigenaar:   Reiner Fonteyn      
3-187 gebruiker:   Harmen Arends      
3-187 huurwaarde en aanslag:         61-00-00 CG   10-03-00 CG
3-188 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
3-188 eigenaar:   Mayke Lases      
3-188 eigenaar:   Grietje Lases      
3-188 gebruiker:   wed. Hermanus Portier      
3-188 huurwaarde en aanslag:         93-00-00 CG   15-10-00 CG
3-189 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
3-189 eigenaar:   wed. Jacob Pyters      
3-189 gebruiker:   wed. Jacob Pyters      
3-189 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
3-190 soort onroerend goed: huis (Franekereind 6)            
3-190 eigenaar:   wed. Hylke Hanekuik      
3-190 gebruiker:   wed. Hylke Hanekuik      
3-190 huurwaarde en aanslag:         103-00-00 CG   17-03-00 CG
3-191 soort onroerend goed: huis ( )            
3-191 eigenaar:   Philippus Lucas      
3-191 gebruiker:   Tjeerd Clasen Poort      
3-191 huurwaarde en aanslag:         28-10-00 CG   4-15-00 CG
3-192 soort onroerend goed: huis (Franekereind 4)            
3-192 eigenaar:   Rinse Abbes      
3-192 gebruiker:   Rinse Abbes      
3-192 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-193 soort onroerend goed: huis (Franekereind 2)            
3-193 eigenaar:   Johannes Jansen      
3-193 gebruiker:   Johannes Jansen      
3-193 opmerking: 1720 insolvent verklaerd
3-194 soort onroerend goed: huis ( )            
3-194 eigenaar:   Johannes Hylkes      
3-194 gebruiker:   Johannes Hylkes      
3-194 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
3-195 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 68)            
3-195 eigenaar:   Rimmert Huiberts      
3-195 gebruiker:   Rimmert Huiberts      
3-195 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
3-196 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 66)            
3-196 eigenaar:   Cornelis Tjesses erven      
3-196 gebruiker:   Joris Aerts      
3-196 huurwaarde en aanslag:         32-00-00 CG   5-06-08 CG
3-197 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 64)            
3-197 eigenaar:   Symon Hendriks      
3-197 gebruiker:   Symon Hendriks      
3-197 opmerking: pauper
3-198 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 62)            
3-198 eigenaar:   wed. Tomas Jaspers      
3-198 gebruiker:   wed. Tomas Jaspers      
3-198 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-08 CG
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
3-199 eigenaar:   Dieuke Pyters Hoogstra      
3-199 gebruiker:   Dieuke Pyters Hoogstra      
3-199 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   13-07-00 CG
3-200 soort onroerend goed: huis ( )            
3-200 eigenaar:   Dieuke Pyters Hoogstra      
3-200 gebruiker:   Douwe Sybes      
3-200 huurwaarde en aanslag:         44-00-00 CG   7-06-08 CG
3-201 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 58)            
3-201 eigenaar:   Wybe Hanekuik      
3-201 gebruiker:   Wybe Hanekuik      
3-201 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
3-202 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 56)            
3-202 eigenaar:   Johannes Cramer erven      
3-202 gebruiker:   hopman Calkenstein      
3-202 huurwaarde en aanslag:         33-00-00 CG   5-10-00 CG
3-203 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 54)            
3-203 eigenaar:   Dieuke Pyters      
3-203 gebruiker:   Dirk Hessels      
3-203 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
3-204 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 52)            
3-204 eigenaar:   wed. Auke Backer      
3-204 gebruiker:   wed. Auke Backer      
3-204 huurwaarde en aanslag:         42-00-00 CG   7-00-00 CG
3-205 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 50)            
3-205 eigenaar:   Auke Backer      
3-205 gebruiker:   wed. Eke Sjoerds      
3-205 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-08 CG
3-206 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 48)            
3-206 eigenaar:   Taeke Jacobs      
3-206 gebruiker:   Mayke Willems      
3-206 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 42)            
3-207 eigenaar:   burgemeester Fopma      
3-207 gebruiker:   burgemeester Fopma      
3-207 huurwaarde en aanslag:         72-00-00 CG   12-00-00 CG
3-208 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-208 eigenaar:   Dieuke Pyters Hoogstra      
3-208 gebruiker:   Dieuke Pyters Hoogstra      
3-208 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
4-001 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
4-001 eigenaar:   Jurjen Harmens      
4-001 gebruiker:   Gerrit Berends      
4-001 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
4-002 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
4-002 eigenaar:   Jurjen Harmens      
4-002 gebruiker:   Freerk Jansen      
4-002 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
4-003 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
4-003 eigenaar:   Tjeerd Fockes      
4-003 gebruiker:   Tjeerd Fockes      
4-003 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
4-004 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
4-004 eigenaar:   Lolle Jacobs      
4-004 gebruiker:   Lolle Jacobs      
4-004 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
4-005 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
4-005 eigenaar:   Lolle Jacobs      
4-005 gebruiker:   Lolle Jacobs      
4-005 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
4-006 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 2)            
4-006 eigenaar:   Fedde Aleffs      
4-006 gebruiker:   Fedde Aleffs      
4-006 huurwaarde en aanslag:         -00-00 CG   -00-00 CG
4-006 opmerking: 1723 insolvent verklaert
4-007 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 4)            
4-007 eigenaar:   Tjaard Syvarda      
4-007 gebruiker:   Aaltje Minnes      
4-007 huurwaarde en aanslag:         26-10-00 CG   4-08-00 CG
4-008 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 6)            
4-008 eigenaar:   Jane Janes      
4-008 gebruiker:   Jane Janes      
4-008 huurwaarde en aanslag:         43-00-00 CG   7-03-00 CG
4-009 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 8)            
4-009 eigenaar:   ds. van Sloten erven      
4-009 gebruiker:   Albert Berends      
4-009 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
4-010 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 10)            
4-010 eigenaar:   wed. Jane Janes      
4-010 gebruiker:   Jane Janes      
4-010 huurwaarde en aanslag:         12-12-00 CG   2-02-00 CG
4-011 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 12)            
4-011 eigenaar:   Jan Cornelis Katt      
4-011 gebruiker:   Jan Cornelis Katt      
4-011 huurwaarde en aanslag:         -00-00 CG   -00-00 CG
4-011 opmerking: pauper
4-012 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 14)            
4-012 eigenaar:   Dirk Hendriks      
4-012 gebruiker:   Claeske Symons      
4-012 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-06-08 CG
4-012 grondpacht aan: Dieuwke Pyters      
4-012 grondpacht en aanslag:           1-00-00 CG 0-04-00 CG
4-013 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 16)            
4-013 eigenaar:   Jacob Jansen      
4-013 gebruiker:   Freerk Douwes      
4-013 huurwaarde en aanslag:         3-00-00 CG   0-10-00 CG
4-013 grondpacht aan: Dieuwke Pyters      
4-013 grondpacht en aanslag:           1-00-00 CG 0-04-00 CG
4-014 soort onroerend goed: camer ( )            
4-014 eigenaar:   Claes Aukes      
4-014 gebruiker:   Claes Aukes      
4-014 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   -00-00 CG
4-014 opmerking: 1720 insolvent verklaert
4-015 soort onroerend goed: kamer ( )            
4-015 eigenaar:   Joost Aukes erven      
4-015 gebruiker:   Jochem Jochems      
4-015 huurwaarde en aanslag:         10-10-00 CG   1-14-00 CG
4-015 grondpacht aan: Jasper Gerrits      
4-015 grondpacht en aanslag:           1-00-00 CG 0-04-00 CG
4-016 soort onroerend goed: camer ( )            
4-016 eigenaar:   Jacob Jansen      
4-016 gebruiker:   Albert Roelofs      
4-016 huurwaarde en aanslag:         4-10-00 CG   0-14-00 CG
4-017 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 1)            
4-017 eigenaar:   wed. Pyter IJsbrands      
4-017 gebruiker:   Dirk Ypes      
4-017 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-00 CG
4-018 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
4-018 eigenaar:   Joost Aukes      
4-018 gebruiker:   Joost Aukes      
4-018 huurwaarde en aanslag:         26-00-00 CG   -00-00 CG
4-018 opmerking: Is 1720 insolvent verklaert
4-019 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
4-019 eigenaar:   Andries Piers erven      
4-019 gebruiker:   Pyter Berends      
4-019 huurwaarde en aanslag:         19-00-00 CG   3-03-00 CG
4-020 soort onroerend goed: huis ( )            
4-020 eigenaar:   Jan Geerts      
4-020 gebruiker:   Jan Geerts      
4-020 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   -00-00 CG
4-020 opmerking: 1720 insolvent verklaert
4-021 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 2)            
4-021 eigenaar:   Ruird Symens      
4-021 gebruiker:   Ruird Symens      
4-021 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
4-022 soort onroerend goed: huis ( )            
4-022 eigenaar:   Pyter Fransen      
4-022 gebruiker:   Tjerk Dirks      
4-022 huurwaarde en aanslag:         26-00-00 CG   4-06-08 CG
4-023 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 8)            
4-023 eigenaar:   Marten Gilles      
4-023 gebruiker:   Marten Gilles      
4-023 huurwaarde en aanslag:         26-00-00 CG   4-06-08 CG
4-024 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 10)            
4-024 eigenaar:   Age Clasen      
4-024 gebruiker:   Age Clasen      
4-024 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
4-025 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
4-025 eigenaar:   Abbe Rinses      
4-025 gebruiker:   Abbe Rinses      
4-025 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-08 CG
4-026 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
4-026 eigenaar:   Abbe Rinses      
4-026 gebruiker:   Taeke Heris      
4-026 huurwaarde en aanslag:         32-00-00 CG   5-06-08 CG
4-027 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
4-027 eigenaar:   Dirk Doekes      
4-027 gebruiker:   Dirk Doekes      
4-027 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
4-028 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
4-028 eigenaar:   Cornelis Martens      
4-028 gebruiker:   Cornelis Martens      
4-028 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
4-029 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 16)            
4-029 eigenaar:   Ruird Alberts      
4-029 gebruiker:   Ruird Alberts      
4-029 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-13-00 CG
4-030 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 18)            
4-030 eigenaar:   Douwe Reins      
4-030 gebruiker:   Douwe Reins      
4-030 huurwaarde en aanslag:         25-00-00 CG   4-03-00 CG
4-031 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 20)            
4-031 eigenaar:   Cornelis Taekes      
4-031 gebruiker:   Cornelis Taekes      
4-031 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
4-032 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 22)            
4-032 eigenaar:   Pyter Tjebbes      
4-032 gebruiker:        
4-032 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   -00-00 CG
4-032 opmerking: heeft als ledig aengegeven
4-033 soort onroerend goed: huis en brouweri (Brouwersstraat 24)            
4-033 eigenaar:   wed. Broer Jansen      
4-033 gebruiker:   Jan Broers      
4-033 huurwaarde en aanslag:         60-00-00 CG   10-00-00 CG
4-034 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 26)            
4-034 eigenaar:   Meye Lolkes dogter      
4-034 gebruiker:   Meye Lolkes dogter      
4-034 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   -00-00 CG
4-032 opmerking: Is 1722 insolvent verklaert
4-035 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 28)            
4-035 eigenaar:   Poppe Dirks      
4-035 gebruiker:   Poppe Dirks      
4-035 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   3-13-00 CG
4-036 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 79)            
4-036 eigenaar:   secretaris Backer      
4-036 gebruiker:   Jelle Jacobs en andere      
4-036 huurwaarde en aanslag:         66-00-00 CG   11-00-00 CG
4-037 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 77)            
4-037 eigenaar:   Arjen Teunis      
4-037 gebruiker:   Arjen Teunis      
4-037 huurwaarde en aanslag:         60-00-00 CG   10-00-00 CG
4-038 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 77)            
4-038 eigenaar:   burgemeester Crytenburg      
4-038 gebruiker:   burgemeester Crytenburg      
4-038 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-00 CG
4-039 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 75)            
4-039 eigenaar:   Albert Ruirds      
4-039 gebruiker:   Albert Ruirds      
4-039 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-08 CG
4-040 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 75)            
4-040 eigenaar:   de heer Cronenburg      
4-040 gebruiker:   de heer Overbeek      
4-040 huurwaarde en aanslag: