Harlingen, reëelkohier 1726 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892)

illustratie reëelkohier 1726 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1726. Van elk pand zijn 'eigenaers' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zestien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '6e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Qohier van de reêle goedschattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen en desselffs Jurisdictie, gemaekt en gerenoveert bij de Magistraat van voor. Stede, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed. Mog. Heeren Staten van Friesland, de dato den 27 April 1726, en sulks voor den jare van Meij 1726 tot May 1727.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2022-04-24 13:40:34

kwartier  1  2  3  4  5  6  7  8  

pandgeschat adres soort o/gvoornaam patroniem familienaamhuurwaardegrondpachtaanslag
1-001 Noorderhaven 3soort onroerend goed: lijnbaan    
1-001  eigenaar:  Tiaerd Gerbens    
1-001  gebruiker:  Tiaerd Gerbens    
1-001  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑03‑00 cg
1-002 Noorderhaven 7soort onroerend goed: huis    
1-002  eigenaar:  Jurjen Clasens    
1-002  gebruiker:  Jurjen Clasens    
1-002  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
1-003 Noorderhaven 9soort onroerend goed: huis    
1-003  eigenaar:  Eybert Harings    
1-003  gebruiker:  Freerk Sybrens    
1-003  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑00 cg
1-004 Noorderhaven 11soort onroerend goed: huis    
1-004  eigenaar:  Reiner Tjeerds    
1-004  gebruiker:  Jan Douwes    
1-004  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
1-005 Noorderhaven 13soort onroerend goed: huis    
1-005  eigenaar:  Ceimpe Jarigs    
1-005  gebruiker:  Melle Ynses    
1-005  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
1-006 Noorderhaven 15soort onroerend goed: huis    
1-006  eigenaar:  wed. Ruird Sybes    
1-006  gebruiker:  Ruird Sybes    
1-006  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
1-007 Noorderhaven 17soort onroerend goed: huis    
1-007  eigenaar:  Wybe Feddes    
1-007  gebruiker:  Wybe Feddes    
1-007  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 5‑06‑00 cg
1-008 Noorderhaven 19soort onroerend goed: huis    
1-008  eigenaar:  Jan Minnes    
1-008  gebruiker:      
1-008  opmerking:  pro deo begeert
1-009 Noorderhaven 21soort onroerend goed: huis    
1-009  eigenaar:  Jan Aukes    
1-009  gebruiker:  Jacob Douwes cum soc.   
1-009  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
1-010 Noorderhaven 23soort onroerend goed: huis    
1-010  eigenaar:  Reyer Arjens Mahu    
1-010  gebruiker:  Reyer Arjens Mahu    
1-010  huurwaarde en aanslag:   39‑00‑00 cg 6‑10‑00 cg
1-011 Noorderhaven 23soort onroerend goed: huis    
1-011  eigenaar:  Jan Aukes    
1-011  gebruiker:  Jan Aukes    
1-011  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 9‑00‑00 cg
1-012 Noorderhaven 25soort onroerend goed: huis    
1-012  eigenaar:  wed. Poppe Aukes    
1-012  gebruiker:  wed. Poppe Aukes    
1-012  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
1-013 Noorderhaven 27soort onroerend goed: huis    
1-013  eigenaar:  wed. Poppe Aukes    
1-013  gebruiker:  Ytje Andeles cum soc.   
1-013  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
1-014 Noorderhaven 29soort onroerend goed: huis    
1-014  eigenaar:  Reiner Tjeerds    
1-014  gebruiker:  Reiner Tjeerds    
1-014  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑08 cg
1-015 Noorderhaven 29soort onroerend goed: woninge    
1-015  eigenaar:  Jan Aukes    
1-015  gebruiker:      
1-015  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
1-015  opmerking:  ledig
1-016 Noorderhaven 29soort onroerend goed: kamer    
1-016  eigenaar:  Ruird Sybes erven   
1-016  gebruiker:  Ruird Sybes erven   
1-016  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
1-017 Droogstraat 1soort onroerend goed: kamer    
1-017  eigenaar:  Gerrit Douwes    
1-017  gebruiker:  Gerrit Douwes    
1-017  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
1-018 Zoutsloot 6soort onroerend goed: huis    
1-018  eigenaar:  Jan Aukes    
1-018  gebruiker:      
1-018  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
1-018  opmerking:  ledig
1-019 Noorderhaven 31soort onroerend goed: huis    
1-019  eigenaar:  Cornelis Vinkelbos    
1-019  gebruiker:  Cornelis Vinkelbos    
1-019  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
1-020 Noorderhaven 35soort onroerend goed: huis    
1-020  eigenaar:  Tjeerd Gerbens    
1-020  gebruiker:  Tjeerd Gerbens    
1-020  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑00 cg
1-021 soort onroerend goed: huisen (twee)    
1-021  eigenaar:  wed. Jan Hayes    
1-021  gebruiker:  wed. Jan Hayes    
1-021  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑08 cg
1-022 Noorderhaven 37soort onroerend goed: huis en brouwerie    
1-022  eigenaar:  Jochem Eelkes    
1-022  gebruiker:  Jochem Eelkes    
1-022  huurwaarde en aanslag:   120‑00‑00 cg 20‑00‑00 cg
1-023 0soort onroerend goed: panwerk    
1-023  eigenaar:  burgemeester Weima    
1-023  gebruiker:  burgemeester Weima    
1-023  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑00 cg
1-024 Noorderhaven 39soort onroerend goed: huis    
1-024  eigenaar:  Ayse Arjens kinderen   
1-024  gebruiker:  Ayse Arjens kinderen   
1-024  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
1-025 Noorderhaven 41soort onroerend goed: huis    
1-025  eigenaar:  Gillis Martens erven   
1-025  gebruiker:  Anthony Riniae    
1-025  huurwaarde en aanslag:   47‑00‑00 cg 7‑17‑00 cg
1-026 Noorderhaven 43soort onroerend goed: huis    
1-026  eigenaar:  Junius Alema    
1-026  gebruiker:  Junius Alema    
1-026  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 9‑06‑08 cg
1-027 Noorderhaven 45soort onroerend goed: huis    
1-027  eigenaar:  Wybe Drieses    
1-027  gebruiker:  Wybe Drieses    
1-027  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
1-028 Noorderhaven 47soort onroerend goed: huis    
1-028  eigenaar:  wed. Evert Hingst    
1-028  gebruiker:  wed. Evert Hingst    
1-028  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 9‑06‑08 cg
1-029 Noorderhaven 49soort onroerend goed: huis    
1-029  eigenaar:  Ycke Gowerts    
1-029  gebruiker:  Ycke Gowerts    
1-029  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-030 Noorderhaven 51soort onroerend goed: huis    
1-030  eigenaar:  wed. Wybe Jans    
1-030  gebruiker:  wed. Wybe Jans    
1-030  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-031 Noorderhaven 53soort onroerend goed: huis    
1-031  eigenaar:  Tjerk Feddriks erven   
1-031  gebruiker:  Pyter van Leeuwen    
1-031  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-032 Noorderhaven 55soort onroerend goed: huis    
1-032  eigenaar:  Pyter Doekes    
1-032  gebruiker:  Pyter Doekes    
1-032  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑06‑08 cg
1-033 Noorderhaven 57soort onroerend goed: huis    
1-033  eigenaar:  Arjen Robijns    
1-033  gebruiker:  Joseph Salomons    
1-033  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 13‑06‑08 cg
1-034 Noorderhaven 57soort onroerend goed: huis    
1-034  eigenaar:  Pieter Hendriks    
1-034  gebruiker:  Pieter Hendriks    
1-034  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑00‑00 cg
1-035 Noorderhaven 59soort onroerend goed: huis    
1-035  eigenaar:  Pieter Hendriks    
1-035  gebruiker:  wed. Jan Poppes    
1-035  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
1-036 Noorderhaven 61soort onroerend goed:     
1-036  eigenaar:  Pyter Tjebbes    
1-036  gebruiker:  Pyter Tjebbes    
1-036  huurwaarde en aanslag:   120‑00‑00 cg 20‑00‑00 cg
1-037 Zoutsloot 1soort onroerend goed: panwerk    
1-037  eigenaar:  Sytse Clasens    
1-037  gebruiker:  Sytse Clasens    
1-037  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑00 cg
1-038 0soort onroerend goed: perk    
1-038  eigenaar:  Jacob Douwes    
1-038  gebruiker:  Jacob Douwes    
1-038  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
1-038  opmerking:  1722 insolvent verklaert
1-039 0soort onroerend goed: perk    
1-039  eigenaar:  Anne Jans    
1-039  gebruiker:  Anne Jans    
1-039  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
1-040 Zeilmakersstraat 16soort onroerend goed:     
1-040  eigenaar:  wed. Hoite Doedes    
1-040  gebruiker:  wed. Hoite Doedes    
1-040  opmerking:  pauper
1-041 Zeilmakersstraat 18soort onroerend goed: huis en packhuis    
1-041  eigenaar:  capt. Prigge    
1-041  eigenaar:  Anne Jans    
1-041  gebruiker:  capt. Prigge    
1-041  gebruiker:  Anne Jans    
1-041  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 1‑16‑08 cg
1-042 0soort onroerend goed: perken    
1-042  eigenaar:  Anne Jans    
1-042  gebruiker:  Anne Jans    
1-042  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
1-043 0soort onroerend goed: huis    
1-043  eigenaar:  Dirk Sanstra    
1-043  gebruiker:  Dirk Sanstra    
1-043  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
1-044 Zoutsloot 13soort onroerend goed:     
1-044  eigenaar:  Pieter Fridses    
1-044  gebruiker:  Pieter Fridses    
1-044  opmerking:  pauper
1-045 0soort onroerend goed: huis    
1-045  eigenaar:  wed. Jan Hayes    
1-045  gebruiker:  Pyter Poppes c.s.   
1-045  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-046 0soort onroerend goed: woninge    
1-046  eigenaar:  Abe Ernstes    
1-046  gebruiker:  Abe Ernstes    
1-046  opmerking:  pauper
1-047 0soort onroerend goed: kamer    
1-047  eigenaar:  diaconie    
1-047  gebruiker:  diaconie    
1-047  opmerking:  
1-048 0soort onroerend goed: kamer    
1-048  eigenaar:  Jelle Clasens    
1-048  gebruiker:  wed. Bastiaen Martens    
1-048  huurwaarde en aanslag:   7‑10‑00 cg 1‑05‑00 cg
1-049 0soort onroerend goed: kamer    
1-049  eigenaar:  Anne Jans    
1-049  gebruiker:  Trijntje Sierks    
1-049  opmerking:  woont vergeefs volgens eyg. verklaring
1-050 0soort onroerend goed: kamer    
1-050  eigenaar:  Anne Jans    
1-050  gebruiker:  wed. Aryen Cornelis    
1-050  opmerking:  woont vergeefs volgens eyg. verklaring
1-051 0soort onroerend goed: kamer    
1-051  eigenaar:  wed. Lammert Dirks    
1-051  gebruiker:  wed. Lammert Dirks    
1-051  opmerking:  pauper
1-052 Zoutsloot 21soort onroerend goed: huis    
1-052  eigenaar:  Dirk Lieuwes    
1-052  gebruiker:  Dirk Lieuwes    
1-052  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
1-053 0soort onroerend goed: wagenhuis    
1-053  eigenaar:  Anne Jans    
1-053  gebruiker:  Anne Jans    
1-053  huurwaarde en aanslag:   3‑00‑00 cg 0‑10‑00 cg
1-054 Bildtstraat 4soort onroerend goed: potterij    
1-054  eigenaar:  Andries Jochems    
1-054  gebruiker:  Andries Jochems    
1-054  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-055 0soort onroerend goed: huis    
1-055  eigenaar:  Harmen Willems    
1-055  gebruiker:  Harmen Willems    
1-055  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-056 Bildtstraat 2soort onroerend goed: gorthuis    
1-056  eigenaar:  burgemeester Winsma    
1-056  gebruiker:  Douwe Idsers    
1-056  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 5‑06‑08 cg
1-057 0soort onroerend goed: huis en molen    
1-057  eigenaar:  burgemeester Winsma    
1-057  gebruiker:  burgemeester Winsma    
1-057  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
1-058 0soort onroerend goed: stal    
1-058  eigenaar:  Hylke Douwes    
1-058  gebruiker:  Hylke Douwes    
1-058  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑00 cg
1-059 0soort onroerend goed: huis    
1-059  eigenaar:  Andries Pyters    
1-059  gebruiker:  Andries Pyters    
1-059  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-060 0soort onroerend goed: huis    
1-060  eigenaar:  Jan Hendriks wever   
1-060  gebruiker:  Jan Hendriks wever   
1-060  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-061 soort onroerend goed: huis    
1-061  eigenaar:  Hylke Douwes    
1-061  gebruiker:  Coert Jansen    
1-061  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-062 Bildtstraat 16soort onroerend goed: huis    
1-062  eigenaar:  Doede Sickes    
1-062  gebruiker:  Aefke Jans    
1-062  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑00 cg
1-063 Zoutsloot 22soort onroerend goed: huis    
1-063  eigenaar:  Jan Wierdsma kinderen   
1-063  gebruiker:  Pyter Johannes    
1-063  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-064 Zoutsloot 20soort onroerend goed: huis    
1-064  eigenaar:  wed. Doede Jansen    
1-064  gebruiker:  Jop Jansen    
1-064  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 4‑13‑00 cg
1-065 Bildtstraat 10soort onroerend goed: huis    
1-065  eigenaar:  Jouke Johannes    
1-065  gebruiker:  Jouke Johannes    
1-065  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑06‑08 cg
1-066 Zeilmakersstraat 13soort onroerend goed: huis    
1-066  eigenaar:  Tjaerd Gerbens    
1-066  gebruiker:  Gerrit Jans    
1-066  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑00 cg
1-067 Zeilmakersstraat 15soort onroerend goed: huis    
1-067  eigenaar:  Jacobus Groenewolt    
1-067  eigenaar:  Antje Groenewolt    
1-067  gebruiker:  wed. Symon Jansen    
1-067  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
1-068 Zeilmakersstraat 17soort onroerend goed: huis    
1-068  eigenaar:  Otte Joris    
1-068  gebruiker:  Otte Joris    
1-068  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑00 cg
1-069 Zeilmakersstraat 19soort onroerend goed: huis    
1-069  eigenaar:  Jan Clasens    
1-069  gebruiker:  Yge Jansen    
1-069  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑00 cg
1-070 Zeilmakersstraat 21soort onroerend goed: huis    
1-070  eigenaar:  Mayke Ruirds    
1-070  gebruiker:  Mayke Ruirds    
1-070  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
1-071 Droogstraat 19soort onroerend goed: kamer    
1-071  eigenaar:  Jan Aukes    
1-071  gebruiker:  Haye Jacobs    
1-071  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-072 Noorderhaven 63soort onroerend goed: huis    
1-072  eigenaar:  Dieuke Pyters    
1-072  gebruiker:  Dieuke Pyters    
1-072  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-073 Noorderhaven 65soort onroerend goed: huis    
1-073  eigenaar:  H. D. Hanekuik    
1-073  gebruiker:  H. D. Hanekuik    
1-073  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 13‑07‑00 cg
1-074 Noorderhaven 67soort onroerend goed: huis    
1-074  eigenaar:  Frans Jetses erven   
1-074  gebruiker:  Frans Jetses erven   
1-074  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 9‑06‑08 cg
1-075 Noorderhaven 69soort onroerend goed: huis    
1-075  eigenaar:  wed. Tjetske Ymes erven   
1-075  gebruiker:  burgemeester Oosterveen    
1-075  huurwaarde en aanslag:   72‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
1-076 Noorderhaven 71soort onroerend goed: huis    
1-076  eigenaar:  Dirk Sickes erven   
1-076  gebruiker:  wed. Feddrik Anskes    
1-076  huurwaarde en aanslag:   90‑00‑00 cg 15‑00‑00 cg
1-077 Noorderhaven 73soort onroerend goed: huis    
1-077  eigenaar:  Jan Dirks IJsenbeek    
1-077  gebruiker:  Jan Dirks IJsenbeek    
1-077  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
1-078 Droogstraat 8soort onroerend goed: huis    
1-078  eigenaar:  equipagiemr. Boncamp    
1-078  gebruiker:  equipagiemr. Boncamp    
1-078  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 9‑06‑08 cg
1-079 Noorderhaven 77soort onroerend goed: huis    
1-079  eigenaar:  juffrouw Belida    
1-079  gebruiker:  juffrouw Belida    
1-079  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑08 cg
1-080 Noorderhaven 79soort onroerend goed: huis    
1-080  eigenaar:  Pyter Jansen Oldaens c.s.   
1-080  gebruiker:  van der Meulen    
1-080  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 7‑10‑00 cg
1-081 Noorderhaven 81soort onroerend goed: packhuis    
1-081  eigenaar:  Pieter Jansen Oldaens c.s.   
1-081  gebruiker:  Pieter Jansen Oldaens c.s.   
1-081  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑00 cg
1-082 0soort onroerend goed: kamers    
1-082  eigenaar:  Pyter Jansen n.u.   
1-082  gebruiker:  Pyter Jansen n.u.   
1-082  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
1-083 0soort onroerend goed: huis    
1-083  eigenaar:  Harmen Jansen    
1-083  gebruiker:  Harmen Jansen    
1-083  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
1-084 Bildtstraat 18soort onroerend goed: huis    
1-084  eigenaar:  Jan Hendriks    
1-084  gebruiker:  wed. Yfke Huiberts c.s.   
1-084  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 3‑17‑00 cg
1-085 Bildtstraat 20soort onroerend goed: huis    
1-085  eigenaar:  Jan Bouman    
1-085  gebruiker:  Jan Bouman    
1-085  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 3‑17‑00 cg
1-086 Bildtstraat 22soort onroerend goed: huis    
1-086  eigenaar:  Tjaard Sanstra erven   
1-086  gebruiker:  Symon Jacobs c.s.   
1-086  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
1-087 Bildtstraat 6soort onroerend goed: huis    
1-087  eigenaar:  Sybren Geitiebaan kinderen   
1-087  gebruiker:  Sybren Geitiebaan kinderen   
1-087  opmerking:  onvermogende
1-088 Bildtstraat 8soort onroerend goed: huis    
1-088  eigenaar:  Harmen Hylkes    
1-088  gebruiker:  Sierk Sybrens    
1-088  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
1-089 Bildtstraat 1soort onroerend goed: huis    
1-089  eigenaar:  Focke Abbes    
1-089  gebruiker:  Jan Playsier    
1-089  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑03‑00 cg
1-090 Bildtstraat 3soort onroerend goed: huis    
1-090  eigenaar:  burgemeester Rein Sickes    
1-090  gebruiker:  wed. Jaan Ages c.s.   
1-090  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
1-091 Bildtstraat 5soort onroerend goed: huis    
1-091  eigenaar:  Dirk Jacobs erven   
1-091  gebruiker:  Wybe Wybes    
1-091  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
1-092 Bildtstraat 7soort onroerend goed: huis    
1-092  eigenaar:  Dirk Jacobs    
1-092  gebruiker:  Tjeerd Harmens 8-00-00 cg  
1-092  gebruiker:  Dirk Jacobs 8-00-00 cg  
1-092  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑08 cg
1-093 Bildtstraat 9soort onroerend goed: huis    
1-093  eigenaar:  Sicke Ymkes    
1-093  gebruiker:  Sicke Ymkes    
1-093  opmerking:  onvermogende
1-094 Bildtstraat 11soort onroerend goed: huis    
1-094  eigenaar:  Douwe Dirks    
1-094  gebruiker:  Douwe Dirks    
1-094  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑08 cg
1-095 Zoutsloot 43soort onroerend goed: huis    
1-095  eigenaar:  Otte Aukes    
1-095  gebruiker:  Otte Aukes    
1-095  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-096 Zoutsloot 45soort onroerend goed: huis    
1-096  eigenaar:  burgemeester Jelgersma erven   
1-096  gebruiker:  Willem Emmericks cum soc.   
1-096  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
1-097 Zoutsloot 47soort onroerend goed: huis    
1-097  eigenaar:  Lammert Martens    
1-097  gebruiker:  Lammert Martens    
1-097  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
1-098 Zoutsloot 49soort onroerend goed: huis    
1-098  eigenaar:  Andries Harings    
1-098  gebruiker:  Andries Harings    
1-098  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
1-099 Zoutsloot 51soort onroerend goed: huis    
1-099  eigenaar:  Claes Feddes    
1-099  gebruiker:  Claes Feddes    
1-099  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
1-100 Zoutsloot 53soort onroerend goed: huis    
1-100  eigenaar:  Jarig Minnes    
1-100  gebruiker:  Pyter Jacobs cum soc.   
1-100  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
1-101 Zoutsloot 55soort onroerend goed: huis    
1-101  eigenaar:  Here Dirks    
1-101  gebruiker:  Here Dirks    
1-101  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑00 cg
1-101  grondpacht aan: Baucke Fockes Agricola in qlt.   
1-101  grondpacht en aanslag:    1‑10‑00 cg0‑06‑00 cg
1-102 Zoutsloot 57soort onroerend goed: huis    
1-102  eigenaar:  wed. Dirk Gerrits    
1-102  gebruiker:  wed. Dirk Gerrits    
1-102  opmerking:  onvermogende
1-103 Zoutsloot 59soort onroerend goed: huis    
1-103  eigenaar:  Sybren Symons    
1-103  gebruiker:  Sybren Symons    
1-103  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 1‑16‑08 cg
1-104 Zoutsloot 61soort onroerend goed: huis    
1-104  eigenaar:  Jan Jansen Trompetter    
1-104  gebruiker:  Otte Sybes    
1-104  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
1-105 Zoutsloot 63soort onroerend goed: huis    
1-105  eigenaar:  wed. Gijsbert Ydes    
1-105  gebruiker:  Beuwe Alberts    
1-105  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
1-106 Karremanstraat 22soort onroerend goed: huis    
1-106  eigenaar:  Cornelis Dirks    
1-106  gebruiker:  Cornelis Dirks    
1-106  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-107 Karremanstraat 20soort onroerend goed: huis    
1-107  eigenaar:  Gijsbert Ydes    
1-107  gebruiker:  Gijsbert Ydes    
1-107  opmerking:  1724 insolvent verklaert
1-108 Karremanstraat 18soort onroerend goed: huis    
1-108  eigenaar:  wed. Jacob Wedsens    
1-108  gebruiker:  wed. Jacob Wedsens    
1-108  opmerking:  pauper
1-109 Karremanstraat 16soort onroerend goed: huis    
1-109  eigenaar:  wed. Jan Yntjes    
1-109  gebruiker:  wed. Jan Yntjes    
1-109  opmerking:  pauper
1-110 Karremanstraat 14soort onroerend goed: huis    
1-110  eigenaar:  wed. Hylke Pyters    
1-110  gebruiker:  wed. Hylke Pyters    
1-110  opmerking:  pauper
1-111 0soort onroerend goed: kamers (twee)    
1-111  eigenaar:  Jan Harings    
1-111  gebruiker:  Jan Harings    
1-111  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 1‑16‑08 cg
1-112 0soort onroerend goed: kamer    
1-112  eigenaar:  Arjen Tjepkes    
1-112  gebruiker:  Arjen Tjepkes    
1-112  opmerking:  1721 insolvent verklaert
1-113 Zoutsloot 51soort onroerend goed: tanerije    
1-113  eigenaar:  compagnie van de Haringnuisen    
1-113  gebruiker:  P. J. Oldaens    
1-113  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
1-114 0soort onroerend goed: woning    
1-114  eigenaar:  Auke Gerbens    
1-114  gebruiker:  Auke Gerbens    
1-114  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-115 Karremanstraat 8soort onroerend goed:     
1-115  eigenaar:  Willem Gerrits    
1-115  gebruiker:  Willem Gerrits    
1-115  opmerking:  pauper
1-116 0soort onroerend goed: huis    
1-116  eigenaar:  Claes Gerbens    
1-116  gebruiker:  Claes Gerbens    
1-116  huurwaarde en aanslag:   10‑10‑00 cg ‑00‑00 cg
1-116  opmerking:  1723 insolvent verklaerd
1-117 Karremanstraat 2soort onroerend goed: huis    
1-117  eigenaar:  Hendrik Cornelis    
1-117  gebruiker:  Hendrik Cornelis    
1-117  opmerking:  pauper
1-118 Zoutsloot 48soort onroerend goed: huis    
1-118  eigenaar:  Anne Jans    
1-118  gebruiker:  Johannes Pyters    
1-118  huurwaarde en aanslag:   26‑08‑00 cg 4‑08‑00 cg
1-119 Zoutsloot 44soort onroerend goed: huis    
1-119  eigenaar:  Anne Jans    
1-119  gebruiker:  Jan Jarigs    
1-119  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
1-120 Zoutsloot 42soort onroerend goed: huis    
1-120  eigenaar:  Anne Jans    
1-120  gebruiker:  Marcus Gerrits    
1-120  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
1-121 Zoutsloot 38soort onroerend goed: huis    
1-121  eigenaar:  Baucke Fockes erven   
1-121  gebruiker:  Ype Sijes cum soc.   
1-121  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 4‑13‑00 cg
1-122 Zoutsloot 34soort onroerend goed: kamer    
1-122  eigenaar:  Jacob Romkes    
1-122  gebruiker:  Jacob Romkes    
1-122  opmerking:  doet geen huis
1-123 Droogstraat 45soort onroerend goed: hoff    
1-123  eigenaar:  Jacob Romkes    
1-123  gebruiker:  Jacob Romkes    
1-123  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-124 0soort onroerend goed: huis    
1-124  eigenaar:  Ruird Hessels    
1-124  gebruiker:  Ruird Hessels    
1-124  opmerking:  pauper
1-125 0soort onroerend goed: huis en brouwerie    
1-125  eigenaar:  Stellingwerff kinderen   
1-125  gebruiker:  Stellingwerff kinderen   
1-125  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
1-126 Bildtstraat 13soort onroerend goed: huis    
1-126  eigenaar:  wed. Jan Gerloffs    
1-126  gebruiker:  wed. Jan Gerloffs    
1-126  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
1-127 Bildtstraat 15soort onroerend goed: huis    
1-127  eigenaar:  burgemeester Bierma    
1-127  gebruiker:  Jan Rippers    
1-127  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
1-128 Bildtstraat 17soort onroerend goed: huis    
1-128  eigenaar:  Pyter Gerbens    
1-128  gebruiker:  Pyter Gerbens    
1-128  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-129 Bildtstraat 19soort onroerend goed: huis    
1-129  eigenaar:  Leendert Leenderts erven   
1-129  gebruiker:  Leendert Leenderts erven   
1-129  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
1-130 Bildtstraat 21soort onroerend goed: huis    
1-130  eigenaar:  Here Rinkes nom. uxor.   
1-130  gebruiker:  Here Rinkes nom. uxor.   
1-130  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
1-131 Droogstraat 47soort onroerend goed: huis    
1-131  eigenaar:  Jacob Romkes    
1-131  gebruiker:  Pyter Pyters    
1-131  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 4‑13‑00 cg
1-132 Droogstraat 51soort onroerend goed: huis    
1-132  eigenaar:  Anske Sybes    
1-132  gebruiker:  Anske Sybes    
1-132  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
1-133 Droogstraat 53soort onroerend goed: stal    
1-133  eigenaar:  Jacob Romkes    
1-133  gebruiker:  Jacob Romkes    
1-133  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑06‑08 cg
1-134 Droogstraat 55soort onroerend goed: huis    
1-134  eigenaar:  Berend Joosten    
1-134  gebruiker:  Berend Joosten    
1-134  opmerking:  1722 insolvent verklaert
1-135 Vissersstraat 12soort onroerend goed: huis    
1-135  eigenaar:  Jan Pyters    
1-135  gebruiker:  Jan Pyters    
1-135  huurwaarde en aanslag:   16‑16‑00 cg 2‑16‑00 cg
1-136 Droogstraat 57soort onroerend goed: huis    
1-136  eigenaar:  Mennonite Gemeente    
1-136  gebruiker:  Mennonite Gemeente    
1-136  opmerking:  
1-137 0soort onroerend goed: huis    
1-137  eigenaar:  Tjalling Alberts    
1-137  gebruiker:  Joris Beerns    
1-137  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
1-138 0soort onroerend goed: woning    
1-138  eigenaar:  Jan Pyters Dick    
1-138  gebruiker:  Jan Pyters Dick    
1-138  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
1-139 0soort onroerend goed: huis    
1-139  eigenaar:  burgemeester Hiddema    
1-139  gebruiker:  Pyter Lodewijks cum soc.   
1-139  huurwaarde en aanslag:   21‑05‑00 cg 3‑11‑00 cg
1-140 0soort onroerend goed: huis    
1-140  eigenaar:  Symon Jacobs    
1-140  gebruiker:  Symon Jacobs    
1-140  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
1-141 Karremanstraat 26soort onroerend goed: huis    
1-141  eigenaar:  vroedsman Rein Hendriks    
1-141  gebruiker:  vroedsman Rein Hendriks    
1-141  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-142 Bildtstraat 23soort onroerend goed: huis    
1-142  eigenaar:  Jacob Douwes    
1-142  gebruiker:  Wyger Gerloffs    
1-142  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-143 Bildtstraat 25soort onroerend goed: huis    
1-143  eigenaar:  Dirk Huigens    
1-143  gebruiker:  Dirk Huigens cum soc.   
1-143  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-144 Noorderhaven 85soort onroerend goed: huis    
1-144  eigenaar:  wed. Jan Harings    
1-144  gebruiker:  Dieuke Bentes    
1-144  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑08 cg
1-145 Noorderhaven 87soort onroerend goed: huis    
1-145  eigenaar:  wed. Jacob Popta erven   
1-145  gebruiker:  wed. Jan Tjerks cum soc.   
1-145  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-146 Noorderhaven 91soort onroerend goed: huis    
1-146  eigenaar:  Dirk Huigens    
1-146  gebruiker:  wed. Fedde Pyters    
1-146  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑00 cg
1-147 Noorderhaven 93soort onroerend goed: huis    
1-147  eigenaar:  Sytse Clasen cum soc.   
1-147  gebruiker:  Claes Sydses cum soc.   
1-147  huurwaarde en aanslag:   64‑00‑00 cg 10‑13‑00 cg
1-148 Noorderhaven 95soort onroerend goed: huis    
1-148  eigenaar:  Johannes Vosma    
1-148  gebruiker:  Johannes Vosma    
1-148  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 9‑00‑00 cg
1-149 Noorderhaven 97soort onroerend goed: huis    
1-149  eigenaar:  burgemeester Hiddema    
1-149  gebruiker:  burgemeester Hiddema    
1-149  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 7‑10‑00 cg
1-150 Noorderhaven 99soort onroerend goed: huis    
1-150  eigenaar:  Jacob Romkes    
1-150  gebruiker:  Jacob Romkes    
1-150  huurwaarde en aanslag:   77‑00‑00 cg 12‑17‑00 cg
1-151 Noorderhaven 101soort onroerend goed: huis    
1-151  eigenaar:  Jacob Romkes    
1-151  gebruiker:  Sjouke Sjoukes    
1-151  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-152 Noorderhaven 105soort onroerend goed: huis    
1-152  eigenaar:  Tjepke Rienks    
1-152  gebruiker:  Reinder Ymkes cum soc.   
1-152  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑00 cg
1-153 Karremanstraat 30soort onroerend goed: huis    
1-153  eigenaar:  Claes Feyes    
1-153  gebruiker:  Claes Feyes cum soc.   
1-153  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 5‑10‑00 cg
1-154 Karremanstraat 34soort onroerend goed: huis    
1-154  eigenaar:  Symon Willems    
1-154  gebruiker:  Symon Willems    
1-154  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
1-154  opmerking:  pauper
1-155 Noorderhaven 53soort onroerend goed: hoff    
1-155  eigenaar:  Reyer Arjens    
1-155  gebruiker:  Reyer Arjens    
1-155  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-156 Noorderhaven 55soort onroerend goed: hoff    
1-156  eigenaar:  Jan Aukes    
1-156  gebruiker:  Jan Aukes    
1-156  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
1-157 Noorderhaven 65soort onroerend goed: hoff    
1-157  eigenaar:  Dieuke Pyters    
1-157  gebruiker:  Dieuke Pyters    
1-157  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
1-158 Droogstraat 11soort onroerend goed: hoff    
1-158  eigenaar:  wed. Gerrit Midagten    
1-158  gebruiker:  wed. Gerrit Midagten    
1-158  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-159 Zoutsloot 44soort onroerend goed: hoff    
1-159  eigenaar:  Anne Jans    
1-159  gebruiker:  Anne Jans    
1-159  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
1-160 soort onroerend goed: hoff    
1-160  eigenaar:  Pier Andries    
1-160  gebruiker:  Pier Andries    
1-160  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
2-001 Zoutsloot 87soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc.    
2-001  eigenaar:  Andries Piers erven   
2-001  gebruiker:  Andries Piers erven   
2-001  huurwaarde en aanslag:   56‑10‑00 cg 9‑06‑00 cg
2-002 0soort onroerend goed: huis    
2-002  eigenaar:  wed. Arjen Teunis    
2-002  gebruiker:  wed. Arjen Teunis    
2-002  opmerking:  pauper
2-003 0soort onroerend goed: huis    
2-003  eigenaar:  wed. Tijs Eeriks    
2-003  gebruiker:  wed. Tijs Eeriks    
2-003  opmerking:  pauper
2-004 0soort onroerend goed: huis    
2-004  eigenaar:  Wijne Wybes    
2-004  gebruiker:  Focke Jansen    
2-004  huurwaarde en aanslag:   10‑10‑00 cg 1‑14‑00 cg
2-005 0soort onroerend goed:     
2-005  eigenaar:  wed. Lammert Claessen erven   
2-005  gebruiker:  wed. Jan Garts    
2-005  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑00 cg
2-006 0soort onroerend goed: huis    
2-006  eigenaar:  Eerk Jansen    
2-006  gebruiker:  Eerk Jansen    
2-006  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
2-006  opmerking:  1723 insolvent verklaert
2-007 Zoutsloot 83soort onroerend goed: huis    
2-007  eigenaar:  Haye Alberts    
2-007  gebruiker:  Haye Alberts    
2-007  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
2-008 Zoutsloot 85soort onroerend goed: huis    
2-008  eigenaar:  Pyter Minx    
2-008  gebruiker:  wed. Jan Ruirds    
2-008  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑00 cg
2-009 0soort onroerend goed: huis    
2-009  eigenaar:  Pyter Minx    
2-009  gebruiker:  Ypke Dirks    
2-009  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑00 cg
2-010 Zoutsloot 73soort onroerend goed: huis    
2-010  eigenaar:  Boetema erven   
2-010  gebruiker:  Bente Freerks cum soc.   
2-010  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
2-011 Zoutsloot 77soort onroerend goed: huis    
2-011  eigenaar:  Sjoerd Pyters    
2-011  gebruiker:  Sjoerd Pyters    
2-011  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
2-011  opmerking:  1723 insolvent verklaert
2-012 Zoutsloot 71soort onroerend goed: huis    
2-012  eigenaar:  wed. Pyter Feitema    
2-012  gebruiker:  wed. Jan Roeloffs    
2-012  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
2-013 Zoutsloot 69soort onroerend goed: huis    
2-013  eigenaar:  Jan Jansen Trompetter    
2-013  gebruiker:  Jan Jansen Trompetter    
2-013  huurwaarde en aanslag:   25‑10‑00 cg 4‑05‑00 cg
2-014 Zoutsloot 67soort onroerend goed: huis    
2-014  eigenaar:  Jan Hendriks    
2-014  gebruiker:  Jan Hendriks    
2-014  opmerking:  pauper
2-015 0soort onroerend goed: huis    
2-015  eigenaar:  Rinse Bouuen    
2-015  gebruiker:  Rinse Bouuen cum soc.   
2-015  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-016 0soort onroerend goed: woning    
2-016  eigenaar:  Andries Piers erven   
2-016  gebruiker:  Jurre Berends    
2-016  huurwaarde en aanslag:   13‑00‑00 cg 2‑03‑00 cg
2-017 0soort onroerend goed: hoff    
2-017  eigenaar:  Jan Dirks    
2-017  gebruiker:  Jan Dirks    
2-017  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
2-018 0soort onroerend goed: stal en hoff    
2-018  eigenaar:  Jan Schiere    
2-018  gebruiker:  Jan Schiere    
2-018  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-019 Karremanstraat 11soort onroerend goed: hoff    
2-019  eigenaar:  Symon Stijl erven   
2-019  gebruiker:  Symon Stijl erven   
2-019  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
2-020 Achterstraat 27soort onroerend goed: huis    
2-020  eigenaar:  Symon Stijl erven   
2-020  gebruiker:  Symon Stijl erven   
2-020  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 3‑13‑00 cg
2-021 Karremanstraat 13soort onroerend goed: huis    
2-021  eigenaar:  Symon Stijl erven   
2-021  gebruiker:  Jan Hansen    
2-021  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑08 cg
2-022 Karremanstraat 5soort onroerend goed: huis    
2-022  eigenaar:  Hans Cornelis    
2-022  gebruiker:  Hans Cornelis    
2-022  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑08 cg
2-023 0soort onroerend goed: huis    
2-023  eigenaar:  Hidde Yges in qualiteit   
2-023  gebruiker:      
2-023  opmerking:  ledig
2-024 0soort onroerend goed: schuur    
2-024  eigenaar:  Andries Willems    
2-024  gebruiker:  Andries Willems    
2-024  opmerking:  pauper
2-025 0soort onroerend goed: tuintie    
2-025  eigenaar:  vroetsman Sybesma    
2-025  gebruiker:  vroetsman Sybesma    
2-025  opmerking:  van geen belang
2-026 Karremanstraat 3soort onroerend goed: huis    
2-026  eigenaar:  Antje Reinders erven   
2-026  gebruiker:  wed. Jan Teunes cum soc.   
2-026  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
2-027 Karremanstraat 1soort onroerend goed: de noordermolen en huis    
2-027  eigenaar van 1/2:  Oeble Hettes    
2-027  eigenaar van 1/2:  Meyle Symons    
2-027  gebruiker van 1/2:  Oeble Hettes    
2-027  huurwaarde en aanslag:   27‑10‑00 cg 4‑10‑08 cg
2-027  gebruiker van 1/2:  Meyle Symons    
2-027  grondpacht aan: Jelte Ruirds    
2-027  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
2-028 0soort onroerend goed: kamer en tuin    
2-028  eigenaar:  Arjen Bootsma    
2-028  gebruiker:  Arjen Bootsma    
2-028  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
2-028  opmerking:  1722 insolvent verklaert
2-029 0soort onroerend goed: lijnbaan etc.    
2-029  eigenaar:  Cornelis Jenties nom. uxor.   
2-029  gebruiker:  Cornelis Jenties nom. uxor.   
2-029  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑08 cg
2-030 Zoutsloot 107soort onroerend goed: huis en estrikwerk    
2-030  eigenaar:  C. Brinkman    
2-030  gebruiker:  C. Brinkman    
2-030  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
2-031 0soort onroerend goed: huis en tuin    
2-031  eigenaar:  Simon Fockes    
2-031  gebruiker:  Simon Fockes    
2-031  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-032 0soort onroerend goed: kamer    
2-032  eigenaar:  Tijs Jansen erven   
2-032  gebruiker:  Reinder Burdes    
2-032  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑08 cg
2-033 Droogstraat 83soort onroerend goed: kamer    
2-033  eigenaar:  Hoyte Ceimpes    
2-033  gebruiker:  Jan Hendriks    
2-033  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑00 cg
2-034 Zoutsloot 54soort onroerend goed: huis    
2-034  eigenaar:  Jacob Popta erven   
2-034  gebruiker:  Jentie schoolmr.   
2-034  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑00 cg
2-035 Zoutsloot 54soort onroerend goed: huis    
2-035  eigenaar:  Lammert Tjeerds    
2-035  gebruiker:  Lammert Tjeerds    
2-035  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑08 cg
2-036 Zoutsloot 52soort onroerend goed: huis    
2-036  eigenaar:  wed. Jan Nitters    
2-036  gebruiker:  wed. Jan Nitters    
2-036  opmerking:  pauper
2-037 Karremanstraat 19soort onroerend goed: huis    
2-037  eigenaar:  Ytie IJsbrands    
2-037  gebruiker:  Ytie IJsbrands    
2-037  opmerking:  pro deo begeert
2-038 Karremanstraat 21soort onroerend goed: huis    
2-038  eigenaar:  Yke Gowerts    
2-038  gebruiker:  Henning Cornelis    
2-038  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑08 cg
2-039 Karremanstraat 23soort onroerend goed: huis    
2-039  eigenaar:  Nanning Hendriks    
2-039  gebruiker:  Nanning Hendriks    
2-039  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑08 cg
2-040 Karremanstraat 25soort onroerend goed: huis    
2-040  eigenaar:  Berber Arjens    
2-040  gebruiker:  Berber Arjens    
2-040  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑08 cg
2-041 Karremanstraat 27soort onroerend goed: huis    
2-041  eigenaar:  Tjalling Alberts    
2-041  gebruiker:  Tjalling Alberts    
2-041  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑03‑00 cg
2-042 Droogstraat 59soort onroerend goed: huis    
2-042  eigenaar:  Otte Auckes    
2-042  eigenaar:  Dirk Jacobs erven   
2-042  gebruiker:  Jacob Cornelis    
2-042  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑06‑08 cg
2-043 Droogstraat 61soort onroerend goed: huis    
2-043  eigenaar:  Pieter Oedzes erven   
2-043  gebruiker:  Jan IJsbrands    
2-043  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑06‑08 cg
2-044 Droogstraat 63soort onroerend goed: stal    
2-044  eigenaar:  Pyter J. Oldaens    
2-044  gebruiker:  Pyter J. Oldaens    
2-044  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑08 cg
2-045 Droogstraat 65soort onroerend goed: stal    
2-045  eigenaar:  Abe Douwes erven   
2-045  gebruiker:  Tjalling Alberts    
2-045  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 1‑17‑00 cg
2-046 Zoutsloot 58soort onroerend goed: hoff en kamer    
2-046  eigenaar:  Jacob Popta erven   
2-046  gebruiker:  Jacob Popta erven   
2-046  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
2-047 Droogstraat 67soort onroerend goed: mouteri en stal    
2-047  eigenaar:  Symon Fockes    
2-047  gebruiker:  Symon Fockes    
2-047  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
2-048 Droogstraat 81soort onroerend goed: huis en panwerk    
2-048  eigenaar:  Symon Fockes    
2-048  gebruiker:  Symon Fockes    
2-048  huurwaarde en aanslag:   47‑08‑00 cg 7‑18‑00 cg
2-049 0soort onroerend goed: huis    
2-049  eigenaar:  Sybe Jansen Reyers    
2-049  gebruiker:  Gerben Lieuwes cum soc.   
2-049  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-050 0soort onroerend goed: woning    
2-050  eigenaar:  wed. Hendrik Goverts    
2-050  gebruiker:  Neeltje een weduwe   
2-050  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
2-051 0soort onroerend goed: huis    
2-051  eigenaar:  Claes Willems    
2-051  gebruiker:  Pyter Jansen    
2-051  opmerking:  woont vergeefs volgens eygenrs. verklaringe
2-052 0soort onroerend goed: huis    
2-052  eigenaar:  Feyke Fransen    
2-052  gebruiker:  Feyke Fransen cum soc.   
2-052  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-053 Hoogstraat 1soort onroerend goed: huis    
2-053  eigenaar:  Pyter Doekes    
2-053  gebruiker:  Foeke Ages cum soc.   
2-053  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑03‑00 cg
2-054 Hoogstraat 1soort onroerend goed: huis    
2-054  eigenaar:  Pyter Gelinde    
2-054  gebruiker:  Pyter Gelinde    
2-054  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
2-055 Hoogstraat 3soort onroerend goed: huis    
2-055  eigenaar:  Symon Stinstra    
2-055  gebruiker:  Foppe Goitiens    
2-055  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 5‑17‑00 cg
2-056 Hoogstraat 5soort onroerend goed: huis    
2-056  eigenaar:  Gerlof Ymes    
2-056  gebruiker:  Gerlof Ymes    
2-056  huurwaarde en aanslag:   57‑00‑00 cg 9‑10‑00 cg
2-057 Hoogstraat 7soort onroerend goed: huis en tuin    
2-057  eigenaar:  Jan Hoorstra    
2-057  gebruiker:  Jan Hoorstra    
2-057  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
2-058 Hoogstraat 9soort onroerend goed: mouterij    
2-058  eigenaar:  vroetsman Swerms    
2-058  gebruiker:  vroetsman Swerms    
2-058  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
2-059 Hoogstraat 11soort onroerend goed: huis    
2-059  eigenaar:  Pyke Hommes    
2-059  gebruiker:  Pyke Hommes    
2-059  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
2-060 Hoogstraat 13soort onroerend goed: huis    
2-060  eigenaar:  Claes Willems    
2-060  gebruiker:  Jan Sipkes    
2-060  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
2-061 Hoogstraat 15soort onroerend goed: huis    
2-061  eigenaar:  Sjoukjen Heris    
2-061  gebruiker:  Sjoukjen Heris    
2-061  opmerking:  Ao. 1722 insolvent verklaert
2-062 Hoogstraat 19soort onroerend goed: huis    
2-062  eigenaar:  Willem Willems    
2-062  gebruiker:  Willem Willems    
2-062  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑03‑00 cg
2-063 Hoogstraat 21soort onroerend goed: huis    
2-063  eigenaar:  Willem Boneta    
2-063  gebruiker:  Willem Boneta    
2-063  opmerking:  pauper
2-064 Hoogstraat 23soort onroerend goed: huis    
2-064  eigenaar:  vroetsman Swerms    
2-064  gebruiker:  vroetsman Swerms    
2-064  huurwaarde en aanslag:   46‑00‑00 cg 7‑13‑00 cg
2-065 Hoogstraat 25soort onroerend goed: huis, schuur en stal    
2-065  eigenaar:  Feyke Yes    
2-065  gebruiker:  Feyke Yes    
2-065  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 11‑13‑00 cg
2-066 Hoogstraat 27soort onroerend goed: huis    
2-066  eigenaar:  Gerrit Jansen    
2-066  gebruiker:  Gerrit Jansen    
2-066  opmerking:  pauper
2-067 Wortelstraat 6soort onroerend goed: huis    
2-067  eigenaar:  Roelof Jansen cum soc.   
2-067  gebruiker:  Marten Bastiaens    
2-067  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑00 cg
2-068 Zoutsloot 94soort onroerend goed: kamer    
2-068  eigenaar:  Dirk Jacobs erven   
2-068  gebruiker:  Eelke Jetses    
2-068  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
2-069 Wortelstraat 9soort onroerend goed: perk    
2-069  eigenaar:  Tomas Gongrijp    
2-069  gebruiker:  Tomas Gongrijp    
2-069  opmerking:  ledig
2-070 Herenwaltje 11soort onroerend goed: hoff    
2-070  eigenaar:  Willem Rutgers    
2-070  gebruiker:  Willem Rutgers    
2-070  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
2-071 Herenwaltje 12soort onroerend goed: huis    
2-071  eigenaar:  Willem Rutgers    
2-071  gebruiker:  Willem Rutgers    
2-071  opmerking:  pauper
2-072 Wortelstraat 3soort onroerend goed: hoff    
2-072  eigenaar:  Junius Alema    
2-072  gebruiker:  Junius Alema    
2-072  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
2-073 Herenwaltje 1soort onroerend goed: huis    
2-073  eigenaar:  Janke Tjeerds    
2-073  gebruiker:  Janke Tjeerds    
2-073  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
2-073  opmerking:  Ao. 1721 insolvent verklaert
2-074 Herenwaltje 3soort onroerend goed: huis    
2-074  eigenaar:  wed. Rienk Cornelis    
2-074  gebruiker:  wed. Rienk Cornelis    
2-074  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
2-074  opmerking:  pauper
2-075 Herenwaltje 5soort onroerend goed: huis    
2-075  eigenaar:  Meye Sakes erven   
2-075  gebruiker:  Harmen Meyes    
2-075  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-076 Wortelstraat 1soort onroerend goed: huis    
2-076  eigenaar:  Jan Jansen    
2-076  gebruiker:  Jan Jansen    
2-076  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
2-077 Herenwaltje 9soort onroerend goed: kamer    
2-077  eigenaar:  Tjietske Ymes erven   
2-077  gebruiker:  wed. Jelle Jenties    
2-077  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
2-078 0soort onroerend goed: huis en brouwerij    
2-078  eigenaar:  Tjietske Ymes erven   
2-078  gebruiker:  Claes Douwes    
2-078  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 13‑06‑08 cg
2-079 Hoogstraat 29soort onroerend goed: huis    
2-079  eigenaar:  Tjietske Ymes erven   
2-079  gebruiker:  Hessel Jansen cum soc.   
2-079  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
2-079  opmerking:  [in het boek foutief genummerd als 2-078]
2-080 Hoogstraat 31soort onroerend goed: huis    
2-080  eigenaar:  Johannes Hylkes cum soc.   
2-080  gebruiker:  Hendrik Jarigs cum soc.   
2-080  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑06‑08 cg
2-080  opmerking:  [in het boek foutief genummerd als 2-079]
2-081 Hoogstraat 33soort onroerend goed: huis    
2-081  eigenaar:  Marten Lieuwes erven   
2-081  gebruiker:  Marten Lieuwes erven   
2-081  opmerking:  pauper [in het boek foutief genummerd als 2-080]
2-082 Hoogstraat 35soort onroerend goed: huis    
2-082  eigenaar:  Johannes Remmerts    
2-082  gebruiker:  Johannes Remmerts cum soc.   
2-082  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑00‑00 cg
2-082  opmerking:  [in het boek foutief genummerd als 2-081]
2-083 Hoogstraat 37soort onroerend goed: huis    
2-083  eigenaar:  Jacob Hettes    
2-083  gebruiker:  Jacob Hettes    
2-083  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
2-083  opmerking:  [in het boek foutief genummerd als 2-082]
2-084 Hoogstraat 39soort onroerend goed: huis    
2-084  eigenaar:  Johannes Benedix    
2-084  gebruiker:  Johannes Benedix    
2-084  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-084  opmerking:  [in het boek foutief genummerd als 2-083]
2-085 Hoogstraat 41soort onroerend goed: huis    
2-085  eigenaar:  wed. Evert Hendriks    
2-085  gebruiker:  wed. Evert Hendriks    
2-085  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
2-085  opmerking:  [in het boek foutief genummerd als 2-084]
2-086 Wortelstraat 8soort onroerend goed: kamer    
2-086  eigenaar:  Aegt Hendriks    
2-086  gebruiker:  Antje een weduwe   
2-086  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
2-087 0soort onroerend goed: huis    
2-087  eigenaar:  Eybert Pyters    
2-087  gebruiker:  Tjeerd Jacobs    
2-087  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-088 Wortelstraat 13soort onroerend goed: stal    
2-088  eigenaar:  wed. Tjetsje Ymes    
2-088  gebruiker:  wed. Guilliam Boneta    
2-088  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑00 cg
2-089 Hoogstraat 43soort onroerend goed: kamer    
2-089  eigenaar:  wed. Homme Tjebbes    
2-089  gebruiker:  wed. Homme Tjebbes    
2-089  opmerking:  pauper
2-090 Hoogstraat 45soort onroerend goed: huis    
2-090  eigenaar:  Sjoerd Talma    
2-090  gebruiker:  Gerlof Jansen    
2-090  huurwaarde en aanslag:   28‑10‑00 cg 4‑14‑00 cg
2-091 Hoogstraat 47soort onroerend goed: huis    
2-091  eigenaar:  Berend Willems    
2-091  gebruiker:  Berend Willems    
2-091  opmerking:  pauper
2-092 0soort onroerend goed:     
2-092  eigenaar:  Geert Harmens    
2-092  gebruiker:  Geert Harmens    
2-092  opmerking:  pauper
2-093 Hoogstraat 49soort onroerend goed: potterij    
2-093  eigenaar:  Remmert Huiberts    
2-093  gebruiker:  Remmert Huiberts    
2-093  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
2-094 Hoogstraat 51soort onroerend goed: huis    
2-094  eigenaar:  Tjaard Fockes    
2-094  gebruiker:  Tjaard Fockes    
2-094  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-095 0soort onroerend goed: perk    
2-095  eigenaar:  Marten Rozee erven   
2-095  eigenaar:  Anne Jans cum soc.   
2-095  gebruiker:  Marten Rozee erven   
2-095  gebruiker:  Anne Jans cum soc.   
2-095  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
2-096 Hoogstraat 40soort onroerend goed: huis    
2-096  eigenaar:  Douwe Jacobs erven   
2-096  gebruiker:  Douwe Jacobs erven   
2-096  opmerking:  pauper
2-097 Hoogstraat 38soort onroerend goed: huis    
2-097  eigenaar:  Douwe Jacobs erven   
2-097  gebruiker:  Douwe Jacobs erven   
2-097  opmerking:  pauper
2-098 Hoogstraat 36soort onroerend goed:     
2-098  eigenaar:  Gerrit Harmens    
2-098  gebruiker:  Gerrit Harmens    
2-098  opmerking:  pauper
2-099 Hoogstraat 34soort onroerend goed: huis    
2-099  eigenaar:  Marten Abbes    
2-099  gebruiker:  Jan Douwes    
2-099  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑00 cg
2-100 Hoogstraat 32soort onroerend goed: huis    
2-100  eigenaar:  Tijs Ypes    
2-100  gebruiker:  Johannes Cornelis    
2-100  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑03‑00 cg
2-101 0soort onroerend goed: huis    
2-101  eigenaar:  Sjoerd Dirks erven   
2-101  gebruiker:  Marten Joekes cum soc.   
2-101  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
2-102 Hoogstraat 30soort onroerend goed: huis    
2-102  eigenaar:  Tyte Blinxma    
2-102  gebruiker:  Tyte Blinxma    
2-102  huurwaarde en aanslag:   26‑10‑00 cg 4‑08‑00 cg
2-103 Hoogstraat 30soort onroerend goed: huis    
2-103  eigenaar:  Ype Pyters    
2-103  gebruiker:  Wybren Hessels    
2-103  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑00 cg
2-104 Hoogstraat 28soort onroerend goed: huis    
2-104  eigenaar:  Tijs Ypes    
2-104  gebruiker:  Grietje Lolles    
2-104  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
2-105 Hoogstraat 26soort onroerend goed: huis    
2-105  eigenaar:  Tijs Ypes    
2-105  gebruiker:  Folkert Rutjes cum soc.   
2-105  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑03‑00 cg
2-106 Hoogstraat 24soort onroerend goed: huis    
2-106  eigenaar:  Tijs Ypes    
2-106  gebruiker:  Tjeerd Clasen cum soc.   
2-106  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑06‑08 cg
2-107 Hoogstraat 22soort onroerend goed: huis    
2-107  eigenaar:  Tijs Ypes    
2-107  gebruiker:  wed. Cornelis Jansen cum soc.   
2-107  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 1‑17‑00 cg
2-108 Herenwaltje 15soort onroerend goed: huis    
2-108  eigenaar:  Tijs Ypes    
2-108  gebruiker:  Tijs Ypes    
2-108  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-109 Herenwaltje 19soort onroerend goed: huis    
2-109  eigenaar:  Tijs Ypes    
2-109  gebruiker:  Tijs Ypes    
2-109  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-110 Scheerstraat 1soort onroerend goed: huis    
2-110  eigenaar:  Tijs Ypes    
2-110  gebruiker:  Tijs Ypes    
2-110  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-111 Hoogstraat 20soort onroerend goed: huis    
2-111  eigenaar:  Symon Stinstra    
2-111  gebruiker:  Ceimpe Hoytes    
2-111  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 9‑00‑00 cg
2-112 Hoogstraat 18soort onroerend goed: huis en gorterij    
2-112  eigenaar:  Sybe Jansen Reyers    
2-112  gebruiker:  Sybe Jansen Reyers    
2-112  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑00‑00 cg
2-113 Hoogstraat 16soort onroerend goed: huis    
2-113  eigenaar:  Pyter Willems    
2-113  gebruiker:  wed. Tjeerd Cornelis cum soc.   
2-113  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
2-114 Hoogstraat 14soort onroerend goed: huis    
2-114  eigenaar:  Pyter Tjeerds    
2-114  gebruiker:  Pyter Tjeerds    
2-114  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 5‑06‑08 cg
2-115 Hoogstraat 12soort onroerend goed: huis    
2-115  eigenaar:  Claes Willems    
2-115  gebruiker:  Hessel Jarigs cum soc.   
2-115  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
2-116 Hoogstraat 10soort onroerend goed: huis    
2-116  eigenaar:  Tomas Overhard    
2-116  gebruiker:  Tjeerd Bentes    
2-116  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-117 Hoogstraat 6soort onroerend goed: huis    
2-117  eigenaar:  Jelle Clasen dogter   
2-117  gebruiker:  Jelle Clasen dogter   
2-117  opmerking:  pauper
2-118 Hoogstraat 4soort onroerend goed: huis    
2-118  eigenaar:  Cornelis Tjeerds    
2-118  gebruiker:  Cornelis Tjeerds    
2-118  opmerking:  pauper
2-119 Hoogstraat 2soort onroerend goed: huis    
2-119  eigenaar:  Jan Beerns    
2-119  gebruiker:  Jan Beerns    
2-119  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
2-120 0soort onroerend goed: huis    
2-120  eigenaar:  Ype Hessels    
2-120  gebruiker:  Ype Hessels    
2-120  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑00 cg
2-121 0soort onroerend goed: huis    
2-121  eigenaar:  Cornelis Hendriks    
2-121  gebruiker:  Cornelis Hendriks    
2-121  opmerking:  pauper
2-122 Noorderhaven 109soort onroerend goed: huis    
2-122  eigenaar:  Jelte Ruirds    
2-122  gebruiker:  Jelte Ruirds    
2-122  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑08 cg
2-122  grondpacht aan: de Havenisten    
2-122  grondpacht en aanslag:    5‑12‑00 cg1‑02‑06 cg
2-123 Noorderhaven 111soort onroerend goed: huis    
2-123  eigenaar:  Junius Munter    
2-123  gebruiker:  Junius Munter    
2-123  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
2-123  grondpacht aan: de Havenisten    
2-123  grondpacht en aanslag:    5‑12‑00 cg1‑02‑06 cg
2-124 Noorderhaven 113soort onroerend goed: huis    
2-124  eigenaar:  C. Brinkman    
2-124  gebruiker:  C. Brinkman    
2-124  huurwaarde en aanslag:   51‑00‑00 cg 8‑10‑00 cg
2-125 0soort onroerend goed: huis    
2-125  eigenaar:  wed. Jelte Ynses    
2-125  gebruiker:  wed. Jelte Ynses cum soc.   
2-125  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑08 cg
2-126 0soort onroerend goed: huis    
2-126  eigenaar:  Foeke Teedes erven   
2-126  gebruiker:  Wopke Johannes    
2-126  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 3‑13‑00 cg
2-127 0soort onroerend goed: houtstek    
2-127  eigenaar:  Albert Hendriks    
2-127  gebruiker:  Albert Hendriks    
2-127  huurwaarde en aanslag:   7‑00‑00 cg 1‑03‑00 cg
2-128 Rommelhaven 7soort onroerend goed: huis    
2-128  eigenaar:  wed. Jelte Ynses    
2-128  gebruiker:  wed. Jelte Ynses cum soc.   
2-128  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑00 cg
2-129 Rommelhaven 7soort onroerend goed: huis    
2-129  eigenaar:  Hartman Feyes    
2-129  gebruiker:  Hartman Feyes    
2-129  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
2-130 Rommelhaven 11soort onroerend goed: huis    
2-130  eigenaar:  Rinke Heres    
2-130  gebruiker:  Rinke Heres    
2-130  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑06‑08 cg
2-131 Rommelhaven 15soort onroerend goed: huis    
2-131  eigenaar:  Jan de Wilde    
2-131  gebruiker:  Jan de Wilde    
2-131  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
2-131  opmerking:  Is 1723 insolvent verklaert
2-132 Scheerstraat 5soort onroerend goed: huis    
2-132  eigenaar:  Symon Feykes    
2-132  gebruiker:  Symon Feykes    
2-132  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑08 cg
2-133 Scheerstraat 7soort onroerend goed: huis    
2-133  eigenaar:  Roeloff Jansen    
2-133  gebruiker:  Roeloff Jansen    
2-133  opmerking:  pauper
2-134 Scheerstraat 9soort onroerend goed: huis    
2-134  eigenaar van 1/2:  Jan Hendriks    
2-134  eigenaar van 1/2:  Auke Gerbens    
2-134  gebruiker:  Jan Hendriks cum soc.   
2-134  huurwaarde en aanslag:   16‑10‑00 cg 2‑15‑00 cg
2-134  gebruiker:  wed. Auke Gerbens    
2-135 Scheerstraat 11soort onroerend goed: huis    
2-135  eigenaar:  Reinder Harmens    
2-135  gebruiker:  Reinder Harmens    
2-135  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
2-136 Scheerstraat 12soort onroerend goed: huis    
2-136  eigenaar:  Goucke Zuringar erven   
2-136  gebruiker:  Sybren Lammerts    
2-136  huurwaarde en aanslag:   14‑18‑00 cg 2‑10‑00 cg
2-137 Scheerstraat 8soort onroerend goed: stal    
2-137  eigenaar:  Goucke Zuringar erven   
2-137  gebruiker:  Jacob Hilles    
2-137  huurwaarde en aanslag:   14‑08‑00 cg 2‑10‑00 cg
2-138 Scheerstraat 6soort onroerend goed: huis    
2-138  eigenaar:  wed. Stoffel Teunis    
2-138  gebruiker:  Jan Anes    
2-138  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-139 Scheerstraat 2soort onroerend goed: huis    
2-139  eigenaar:  wed. Taeke Johannis    
2-139  gebruiker:  wed. Taeke Johannis    
2-139  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑08 cg
2-140 0soort onroerend goed: stal    
2-140  eigenaar:  burgemeester Rein Sickes    
2-140  gebruiker:  burgemeester Rein Sickes    
2-140  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑00 cg
2-141 Rommelhaven 13soort onroerend goed: huis    
2-141  eigenaar van 2/3:  Eelke Dirks    
2-141  eigenaar van 1/3:  Cornelis Dirks    
2-141  gebruiker:  Cornelis Symons cum soc.   
2-141  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑08 cg
2-141  opmerking:  [eigenlijk geldt een grondslag van 80:00:00 voor 2-141 en 2-142 samen]
2-142 Noordijs 1soort onroerend goed: huis    
2-142  eigenaar van 2/3:  Eelke Dirks    
2-142  eigenaar van 1/3:  Cornelis Dirks    
2-142  gebruiker:  Cornelis Symons cum soc.   
2-142  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑08 cg
2-142  opmerking:  [eigenlijk geldt een grondslag van 80:00:00 voor 2-141 en 2-142 samen]
2-143 Noordijs 3soort onroerend goed: huis    
2-143  eigenaar:  burgemeester Rein Sickes Menalda    
2-143  gebruiker:  burgemeester Rein Sickes Menalda    
2-143  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 9‑00‑00 cg
2-144 Noordijs 5soort onroerend goed: huis    
2-144  eigenaar:  burgemeester Weyma    
2-144  gebruiker:  burgemeester Weyma    
2-144  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑08 cg
2-144  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Bylaen erven   
2-144  grondpacht en aanslag:    1‑01‑00 cg0‑04‑04 cg
2-145 Noordijs 9soort onroerend goed: huis    
2-145  eigenaar:  Jancke Feddriks erven   
2-145  gebruiker:  Jancke Feddriks erven cum soc.   
2-145  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑08 cg
2-146 Noordijs 11soort onroerend goed: huis    
2-146  eigenaar:  Frans Pyters dogter   
2-146  gebruiker:  Frans Pyters dogter   
2-146  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑00 cg
2-147 Noordijs 11soort onroerend goed: huis en gleybackerie    
2-147  eigenaar:  wed. Pyter Feitema    
2-147  gebruiker:  wed. Pyter Feitema    
2-147  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 13‑06‑08 cg
2-148 Noordijs 13soort onroerend goed: huis    
2-148  eigenaar:  Wybe D. Hanekuik    
2-148  gebruiker:  Wybe D. Hanekuik    
2-148  huurwaarde en aanslag:   55‑00‑00 cg 9‑03‑00 cg
2-149 Noordijs 15soort onroerend goed: huis    
2-149  eigenaar:  Frans Jetses erven   
2-149  eigenaar:  Anne Jans    
2-149  huurwaarde en aanslag:   110‑00‑00 cg 18‑06‑08 cg
2-150 Noordijs 17soort onroerend goed: huis    
2-150  eigenaar:  Tomas Jansen    
2-150  gebruiker:  Tomas Jansen    
2-150  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-151 Noordijs 19soort onroerend goed: huis    
2-151  eigenaar:  Teunis Foppes erven   
2-151  gebruiker:  Jarig Jacobs    
2-151  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑08 cg
2-152 Noordijs 21soort onroerend goed: huis    
2-152  eigenaar:  Freerk Jacobs erven   
2-152  gebruiker:  wed. Huibert Braem    
2-152  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 7‑10‑00 cg
2-153 0soort onroerend goed: huis    
2-153  eigenaar:  rentemr. Lanting    
2-153  gebruiker:  rentemr. Lanting    
2-153  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 13‑06‑08 cg
2-154 Noordijs 23soort onroerend goed: huis    
2-154  eigenaar:  dr. Eelco Zuringar    
2-154  gebruiker:  dr. Eelco Zuringar    
2-154  huurwaarde en aanslag:   63‑00‑00 cg 10‑10‑00 cg
2-155 soort onroerend goed: huis    
2-155  eigenaar:  Jan Broers    
2-155  gebruiker:  Jan Broers    
2-155  opmerking:  Is 1724 insolvent verklaert
2-156 Noordijs 25soort onroerend goed: huis    
2-156  eigenaar:  Jan Hendriks    
2-156  gebruiker:  Jan Hendriks    
2-156  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 3‑13‑00 cg
2-157 Noordijs 27soort onroerend goed: huis    
2-157  eigenaar:  burgemeester Rypema    
2-157  gebruiker:  Wopke Gadtses    
2-157  huurwaarde en aanslag:   67‑00‑00 cg 11‑03‑00 cg
2-158 Franekereind 3soort onroerend goed: huis    
2-158  eigenaar:  Cornelis Freerks    
2-158  gebruiker:  Cornelis Freerks    
2-158  huurwaarde en aanslag:   47‑00‑00 cg 7‑17‑00 cg
2-159 Franekereind 1soort onroerend goed: huis    
2-159  eigenaar:  Jacob van der Form    
2-159  gebruiker:  Jacob van der Form    
2-159  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-160 Franekereind 7soort onroerend goed: huis    
2-160  eigenaar:  wed. burgemeester Sloterdijk    
2-160  gebruiker:  wed. burgemeester Sloterdijk    
2-160  huurwaarde en aanslag:   72‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
2-161 Franekereind 9soort onroerend goed: huis    
2-161  eigenaar:  vroedsman Rowel    
2-161  gebruiker:  Alef van der Meulen    
2-161  huurwaarde en aanslag:   42‑10‑00 cg 7‑02‑00 cg
2-162 Franekereind 11soort onroerend goed: huis    
2-162  eigenaar:  vroedsman Rowel    
2-162  gebruiker:  vroedsman Rowel    
2-162  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-163 0soort onroerend goed: huis    
2-163  eigenaar:  vroedsman Rowel    
2-163  gebruiker:  Wypkjen Clases    
2-163  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 4‑10‑00 cg
2-163  grondpacht aan: Jelte Ruirds    
2-163  grondpacht en aanslag:    1‑04‑00 cg0‑04‑08 cg
2-164 Franekereind 15soort onroerend goed: huis    
2-164  eigenaar:  wed. Tjepke Gratema    
2-164  gebruiker:  wed. Tjepke Gratema    
2-164  huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 16‑13‑00 cg
2-165 0soort onroerend goed: agterhuis    
2-165  eigenaar:  Teunis Foppes erven   
2-165  gebruiker:  Enne Hiddes    
2-165  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
2-166 0soort onroerend goed: pakhuis    
2-166  eigenaar:  Tomas Jansen    
2-166  gebruiker:  Tomas Jansen    
2-166  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
2-167 0soort onroerend goed: kamer    
2-167  eigenaar:  Wybe Hanekuik    
2-167  gebruiker:  Wybe Hanekuik    
2-167  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑00 cg
2-168 0soort onroerend goed: agterhuis    
2-168  eigenaar:  wed. Frans Pyters    
2-168  gebruiker:  Coene Hendriks    
2-168  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑08 cg
2-169 William Boothstraat 6soort onroerend goed: huis    
2-169  eigenaar:  Foeke Symons    
2-169  gebruiker:  Foeke Symons    
2-169  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
2-170 0soort onroerend goed: gleybackerij    
2-170  eigenaar:  Foeke Symons    
2-170  gebruiker:  Foeke Symons    
2-170  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-170  grondpacht aan: Tjaerd Syvarda    
2-170  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑12‑00 cg
2-171 0soort onroerend goed: huis    
2-171  eigenaar:  Reiner Harmens    
2-171  gebruiker:  Reiner Harmens    
2-171  opmerking:  Dit is mede beklemt onder de post 2-134
2-172 Lombardstraat 4soort onroerend goed: huis    
2-172  eigenaar:  Ceimpe Jarigs    
2-172  gebruiker:  Gerben Lolles cum soc.   
2-172  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
2-173 Lombardstraat 2soort onroerend goed: huis    
2-173  eigenaar:  juffr. Baroni    
2-173  gebruiker:  juffr. Baroni    
2-173  huurwaarde en aanslag:   7‑00‑00 cg 1‑03‑00 cg
2-173  grondpacht aan: Harmen Douwes    
2-173  grondpacht en aanslag:    2‑02‑00 cg0‑08‑12 cg
2-174 William Boothstraat 5soort onroerend goed: huis    
2-174  eigenaar:  Jacob Philips    
2-174  gebruiker:  Jacob Philips    
2-174  opmerking:  pro deo begeert
2-175 William Boothstraat 9soort onroerend goed: keethen    
2-175  eigenaar:  dr. Zuringar    
2-175  gebruiker:  dr. Zuringar    
2-175  huurwaarde en aanslag:   287‑10‑00 cg 47‑16‑08 cg
2-176 0soort onroerend goed: huis    
2-176  eigenaar:  C. Brinkman    
2-176  gebruiker:  Cornelius Ekama    
2-176  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑00‑00 cg
2-177 William Boothstraat 15soort onroerend goed: huis    
2-177  eigenaar:  Broer Baukes    
2-177  gebruiker:  Broer Baukes    
2-177  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
2-178 William Boothstraat 19soort onroerend goed: keeth    
2-178  eigenaar:  Wybe Gerrits    
2-178  gebruiker:  Wybe Gerrits    
2-178  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 33‑06‑08 cg
2-179 William Boothstraat 37soort onroerend goed: huis    
2-179  eigenaar:  Pyter Tjebbes    
2-179  gebruiker:  Pyter Tjebbes    
2-179  opmerking:  afgebroken
2-180 William Boothstraat 31soort onroerend goed: keeth    
2-180  eigenaar:  Pyter Tjebbes    
2-180  gebruiker:  Pyter Tjebbes    
2-180  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 33‑06‑08 cg
2-181 William Boothstraat 23soort onroerend goed: huis    
2-181  eigenaar:  Pyter Tjebbes    
2-181  gebruiker:  Pyter Tjebbes    
2-181  opmerking:  ledig
2-182 0soort onroerend goed: huis    
2-182  eigenaar:  Jacob Groenewolt    
2-182  eigenaar:  Antje Groenewolt    
2-182  gebruiker:  wed. Sybren Jansen cum soc.   
2-182  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 4‑10‑00 cg
2-183 William Boothstraat 39soort onroerend goed: huis    
2-183  eigenaar:  Hendrik Jansen    
2-183  gebruiker:  Hendrik Jansen    
2-183  opmerking:  pauper
2-184 Franekereind 17soort onroerend goed: huis    
2-184  eigenaar:  wed. Gerrit Johannes    
2-184  gebruiker:  Tjalling Fransen    
2-184  huurwaarde en aanslag:   25‑10‑00 cg 4‑05‑00 cg
2-185 Franekereind 19soort onroerend goed: huis    
2-185  eigenaar:  burgemeester Adema    
2-185  gebruiker:  Pyter Adema    
2-185  huurwaarde en aanslag:   51‑00‑00 cg 8‑10‑00 cg
2-186 Franekereind 21soort onroerend goed: huis    
2-186  eigenaar:  wed. Pyter Cornelis    
2-186  gebruiker:  Jan Harmens cuiper   
2-186  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 3‑17‑00 cg
3-001 soort onroerend goed: huis, keet en packhuis    
3-001  eigenaar:  wed. Seerp Doedes    
3-001  gebruiker:  wed. Seerp Doedes    
3-001  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 33‑06‑08 cg
3-002 Scheffersplein 29soort onroerend goed: keet    
3-002  eigenaar:  burgemeester Rypema    
3-002  gebruiker:  Rypema    
3-002  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 33‑06‑08 cg
3-003 Scheffersplein 27soort onroerend goed: keet    
3-003  eigenaar:  Jan Schiere erven   
3-003  gebruiker:  Jan Schiere erven   
3-003  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 33‑06‑08 cg
3-004 soort onroerend goed: kamer    
3-004  eigenaar:  burgemeester Sloterijk    
3-004  gebruiker:      
3-004  opmerking:  afgebroken
3-005 Scheffersplein 17soort onroerend goed: wagenhuis    
3-005  eigenaar:  burgemeester Sloterijk    
3-005  gebruiker:  burgemeester Sloterijk    
3-005  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
3-006 soort onroerend goed: huis    
3-006  eigenaar:  Sytse Pyters    
3-006  gebruiker:  Sytse Pyters    
3-006  opmerking:  pauper
3-007 soort onroerend goed: huis    
3-007  eigenaar:  Simke Tomas    
3-007  gebruiker:  Simke Tomas    
3-007  opmerking:  pauper
3-008 soort onroerend goed: huis en mouterie    
3-008  eigenaar:  Harmen Ages    
3-008  gebruiker:  Harmen Ages    
3-008  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 5‑10‑00 cg
3-009 soort onroerend goed: hoff    
3-009  eigenaar:  wed. Douwe Jansen    
3-009  gebruiker:  wed. Douwe Jansen    
3-009  opmerking:  Is 1722 insolvent verklaert
3-010 soort onroerend goed: hoff    
3-010  eigenaar:  Tjeerd Tjeerdsen erven   
3-010  gebruiker:  Tjeerd Tjeerdsen erven   
3-010  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
3-011 Oosterkeetstraat 5soort onroerend goed: kamer    
3-011  eigenaar:  Hendrik Merkus    
3-011  gebruiker:  Hendrik Merkus    
3-011  opmerking:  pauper
3-012 soort onroerend goed: tuin    
3-012  eigenaar:  Tyte Blinksma    
3-012  gebruiker:  Tyte Blinksma    
3-012  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑06‑08 cg
3-013 soort onroerend goed: kamer    
3-013  eigenaar:  Frans Pyters    
3-013  eigenaar:  Broer Baukes    
3-013  gebruiker:  Adam Goslings    
3-013  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-013  grondpacht aan: Jelte Ruirds    
3-013  grondpacht en aanslag:    1‑11‑08 cg0‑06‑00 cg
3-014 soort onroerend goed: huis    
3-014  eigenaar:  Willem Tomas    
3-014  gebruiker:  Willem Tomas    
3-014  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 4‑10‑00 cg
3-015 soort onroerend goed: huis    
3-015  eigenaar:  Jilt Baukes    
3-015  gebruiker:  Jilt Baukes    
3-015  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
3-016 soort onroerend goed: gorterij    
3-016  eigenaar:  Willem Tomas    
3-016  gebruiker:  Willem Tomas    
3-016  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑06‑08 cg
3-017 soort onroerend goed: kamer    
3-017  eigenaar:  Willem Boon    
3-017  gebruiker:  Willem Boon    
3-017  opmerking:  pauper
3-018 Oosterkeetstraat 11soort onroerend goed: kamer    
3-018  eigenaar:  Dirk Steffens    
3-018  gebruiker:  Dirk Steffens    
3-018  opmerking:  pauper
3-019 soort onroerend goed: kamer    
3-019  eigenaar:  Claes Clasens    
3-019  gebruiker:  Claes Clasens    
3-019  opmerking:  pauper
3-020 soort onroerend goed: kamer    
3-020  eigenaar:  Cornelis Menses    
3-020  gebruiker:  Cornelis Menses    
3-020  opmerking:  pauper
3-021 Oosterkeetstraat 1soort onroerend goed: kamer    
3-021  eigenaar:  Jacob Eelkes    
3-021  gebruiker:  Jacob Eelkes    
3-021  opmerking:  pro deo begeert
3-022 soort onroerend goed: stal    
3-022  eigenaar:  Harke Tjebbes    
3-022  gebruiker:  Harke Tjebbes    
3-022  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
3-023 Nieuwstraat 11soort onroerend goed: huis    
3-023  eigenaar:  Jan Jansen    
3-023  gebruiker:  Jan Jansen    
3-023  opmerking:  pro deo begeert
3-024 Nieuwstraat 13soort onroerend goed: huis    
3-024  eigenaar:  J. Bonk    
3-024  gebruiker:  J. Bonk    
3-024  opmerking:  pro deo begeert
3-025 soort onroerend goed: huis    
3-025  eigenaar:  Jouke Tjebbes    
3-025  gebruiker:  Harmen Gerrits    
3-025  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-026 Nieuwstraat 19soort onroerend goed: huis    
3-026  eigenaar:  wed. Jan Alberts    
3-026  gebruiker:  wed. Jan Alberts    
3-026  opmerking:  Ao. 1720 insolvent verklaert
3-027 soort onroerend goed: huis    
3-027  eigenaar:  Louw Heins    
3-027  gebruiker:  Louw Heins    
3-027  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-028 soort onroerend goed: huis    
3-028  eigenaar:  burgemeester Sopingius    
3-028  gebruiker:  Jouke Tjebbes    
3-028  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑00 cg
3-029 soort onroerend goed: huis    
3-029  eigenaar:  Tomas Jansen    
3-029  gebruiker:  wed. Roeloff Roelofs    
3-029  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
3-030 soort onroerend goed: huis    
3-030  eigenaar:  Tomas Jansen    
3-030  gebruiker:  Jan Clasen    
3-030  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
3-031 soort onroerend goed: huis    
3-031  eigenaar:  wed. Lammert Sjoerds    
3-031  gebruiker:  wed. Lammert Sjoerds    
3-031  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑08 cg
3-032 Nieuwstraat 36soort onroerend goed: wagenhuis    
3-032  eigenaar:  Tjeerd Fockes    
3-032  gebruiker:  Tjeerd Fockes    
3-032  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
3-033 Nieuwstraat 38soort onroerend goed: huis    
3-033  eigenaar:  Hans Jansen    
3-033  gebruiker:  Hans Jansen    
3-033  opmerking:  Ao. 1720 insolvent verklaert
3-034 Nieuwstraat 32soort onroerend goed: huis    
3-034  eigenaar:  Jan Jansen    
3-034  gebruiker:  Jan Jansen    
3-034  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
3-035 Nieuwstraat 28soort onroerend goed: huis    
3-035  eigenaar:  Pyter Seerps erven   
3-035  gebruiker:  Pyter Seerps erven   
3-035  opmerking:  pauper
3-036 Nieuwstraat 24soort onroerend goed: huis    
3-036  eigenaar:  Arjen Cornelis    
3-036  gebruiker:  Arjen Cornelis    
3-036  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-037 soort onroerend goed: huis    
3-037  eigenaar:  burgemeester Sopingius    
3-037  gebruiker:  Wybe Piers    
3-037  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-038 soort onroerend goed: woning    
3-038  eigenaar:  Age Jaans    
3-038  gebruiker:  Age Jaans    
3-038  opmerking:  pauper
3-039 soort onroerend goed: schuir    
3-039  eigenaar:  Johannes Hendriks    
3-039  gebruiker:  Johannes Hendriks    
3-039  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑06‑08 cg
3-040 Nieuwstraat 40soort onroerend goed: keeth en huis    
3-040  eigenaar:  Pyter Dirks    
3-040  gebruiker:  Pyter Dirks    
3-040  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 33‑06‑08 cg
3-040  grondpacht aan: Harmen Douwes    
3-040  grondpacht en aanslag:    1‑15‑00 cg0‑07‑00 cg
3-041 soort onroerend goed: huis    
3-041  eigenaar:  Cornelis Pyters erven   
3-041  gebruiker:  Cornelis Pyters erven   
3-041  opmerking:  pauper
3-042 soort onroerend goed: kamer    
3-042  eigenaar:  Cornelis Pyters erven   
3-042  gebruiker:  Cornelis Pyters erven   
3-042  opmerking:  pauper
3-043 soort onroerend goed: kamer    
3-043  eigenaar:  Harmen Ages    
3-043  gebruiker:  Harmen Ages    
3-043  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑00 cg
3-044 soort onroerend goed: huis    
3-044  eigenaar:  Grietje Willems    
3-044  gebruiker:  Grietje Willems cum soc.   
3-044  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-045 Franekereind 25soort onroerend goed: huis    
3-045  eigenaar:  Marten Rozee    
3-045  gebruiker:  Wytze Heins cum soc.   
3-045  huurwaarde en aanslag:   55‑00‑00 cg 9‑03‑00 cg
3-046 Franekereind 27soort onroerend goed: huis    
3-046  eigenaar:  Pieter Farrijn    
3-046  gebruiker:  Pieter Farrijn    
3-046  opmerking:  pauper
3-047 Franekereind 29soort onroerend goed: huis    
3-047  eigenaar:  wed. Douwe Jans    
3-047  gebruiker:  Johannes Ockes    
3-047  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 4‑10‑00 cg
3-048 Franekereind 29soort onroerend goed: huis    
3-048  eigenaar:  Johannes Ockes    
3-048  gebruiker:  Pyter Wytses    
3-048  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑00 cg
3-049 soort onroerend goed: huis    
3-049  eigenaar:  Jacob Dirks    
3-049  gebruiker:  Jacob Dirks    
3-049  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑00 cg
3-050 Nieuwstraat 62soort onroerend goed: huis    
3-050  eigenaar:  Harke Tjebbes    
3-050  gebruiker:  Dirk Harmens    
3-050  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
3-051 soort onroerend goed: huis    
3-051  eigenaar:  Jan Jansen Blauw    
3-051  gebruiker:  Jan Jansen Blauw cum soc.   
3-051  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-052 Nieuwstraat 60soort onroerend goed: huis    
3-052  eigenaar:  Harke Tjebbes    
3-052  gebruiker:  Harke Tjebbes    
3-052  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 5‑13‑00 cg
3-053 Nieuwstraat 56soort onroerend goed: huis    
3-053  eigenaar:  Johannes Hendriks    
3-053  gebruiker:  Johannes Hendriks    
3-053  opmerking:  pauper
3-054 Nieuwstraat 54soort onroerend goed: huis    
3-054  eigenaar:  wed. Jacob Christiaens    
3-054  gebruiker:  wed. Jacob Christiaens    
3-054  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑00 cg
3-055 Nieuwstraat 52soort onroerend goed: huis    
3-055  eigenaar:  Sybe Johannes    
3-055  gebruiker:  Sybe Johannes    
3-055  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑00 cg
3-056 Nieuwstraat 50soort onroerend goed: huis    
3-056  eigenaar:  Jan Fopkes    
3-056  gebruiker:  Gerrit Lenses    
3-056  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-057 Nieuwstraat 46soort onroerend goed: huis    
3-057  eigenaar:  Sybren Sipkes    
3-057  gebruiker:  Sybren Sipkes    
3-057  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑00 cg
3-058 Nieuwstraat 46soort onroerend goed: huis    
3-058  eigenaar:  Claes Jansen    
3-058  eigenaar:  Lieuwe Dirks    
3-058  gebruiker:  Claes Jansen    
3-058  gebruiker:  Lieuwe Dirks    
3-058  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑00 cg
3-059 Franekereind 23soort onroerend goed: huis    
3-059  eigenaar:  burgemeester Heinsius    
3-059  gebruiker:  Bouwe Sybrens    
3-059  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 13‑06‑08 cg
3-060 soort onroerend goed: huis    
3-060  eigenaar:  Gerrit Sybrens    
3-060  gebruiker:  Bouwe Sybrens    
3-060  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 11‑13‑00 cg
3-061 soort onroerend goed: huis    
3-061  eigenaar:  wed. Hans Basse erven   
3-061  gebruiker:  Wouter Hessels    
3-061  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-062 Grote Kerkstraat 25soort onroerend goed: huis    
3-062  eigenaar:  Foppe Clasen erven   
3-062  gebruiker:  Boldewijn Hayes cum soc.   
3-062  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑03‑00 cg
3-063 Grote Kerkstraat 27soort onroerend goed: huis    
3-063  eigenaar:  Gerben Pyters    
3-063  gebruiker:  Gerben Pyters    
3-063  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-064 Grote Kerkstraat 29soort onroerend goed: huis    
3-064  eigenaar:  Cornelis van der Hout    
3-064  gebruiker:  Willem Coen    
3-064  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 4‑13‑00 cg
3-065 Grote Kerkstraat 31soort onroerend goed: huis    
3-065  eigenaar:  Jeltje Jacobs moeder   
3-065  gebruiker:  Jeltje Jacobs moeder   
3-065  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
3-065  opmerking:  pro deo begeert
3-066 Grote Kerkstraat 31soort onroerend goed: huis    
3-066  eigenaar:  wed. Ulbe Jans    
3-066  gebruiker:  wed. Ulbe Jans    
3-066  huurwaarde en aanslag:   19‑12‑00 cg ‑00‑00 cg
3-066  opmerking:  Ao 1722 insolvent verklaert
3-067 Grote Kerkstraat 31soort onroerend goed: huis    
3-067  eigenaar:  Jeltje Jacobs erven   
3-067  gebruiker:  Carst Fockes cum soc.   
3-067  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
3-068 Grote Kerkstraat 33soort onroerend goed: huis    
3-068  eigenaar:  Hilbrand Dirks    
3-068  gebruiker:  Hilbrand Dirks    
3-068  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-069 Grote Kerkstraat 35soort onroerend goed: huis    
3-069  eigenaar:  Joeke Alberts    
3-069  gebruiker:  Joeke Alberts    
3-069  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
3-069  opmerking:  Ao. 1720 insolvent verklaerd
3-070 Grote Kerkstraat 37soort onroerend goed: huis    
3-070  eigenaar:  wed. Auke Backer    
3-070  gebruiker:  Jan wever cum soc.   
3-070  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
3-071 Grote Kerkstraat 39soort onroerend goed: huis    
3-071  eigenaar:  Jan Berends    
3-071  gebruiker:  Jan Berends    
3-071  opmerking:  heeft pro deo versogt
3-072 Grote Kerkstraat 41soort onroerend goed: huis    
3-072  eigenaar:  Foppe Clasen erven   
3-072  gebruiker:  Berend Hendriks cum soc.   
3-072  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑06‑08 cg
3-073 Kerkpoortstraat 1soort onroerend goed: huis    
3-073  eigenaar:  Jan Hansen    
3-073  gebruiker:  Jan Hansen    
3-073  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑06‑08 cg
3-074 Kerkpoortstraat 5soort onroerend goed:     
3-074  eigenaar:  Claes Hendriks    
3-074  gebruiker:  Claes Hendriks    
3-074  opmerking:  heeft pro deo versogt
3-075 Kerkpoortstraat 7soort onroerend goed: huisje    
3-075  eigenaar:  Berend Alberts    
3-075  gebruiker:  Berend Alberts    
3-075  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-076 Kerkpoortstraat 9soort onroerend goed: huisje    
3-076  eigenaar:  Berend Alberts    
3-076  gebruiker:  Berend Alberts    
3-076  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑00 cg
3-077 Kerkpoortstraat 15soort onroerend goed: huis    
3-077  eigenaar:  Berend Alberts    
3-077  gebruiker:  Beern Alberts    
3-077  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
3-077  opmerking:  Ao. 1721 insolvent verklaert
3-078 soort onroerend goed:     
3-078  eigenaar:  wed. Harmen Geerts    
3-078  gebruiker:  wed. Harmen Geerts    
3-078  opmerking:  pauper
3-079 Kerkpoortstraat 11soort onroerend goed: kamer    
3-079  eigenaar:  Harmen Werps    
3-079  gebruiker:  Harmen Werps    
3-079  opmerking:  pro deo begeert
3-080 Kerkpoortstraat 17soort onroerend goed: huis    
3-080  eigenaar:  Joris Fockles    
3-080  gebruiker:  Joris Fockles    
3-080  huurwaarde en aanslag:   13‑00‑00 cg 2‑03‑00 cg
3-081 soort onroerend goed: hoff    
3-081  eigenaar:  Symon Stinstra    
3-081  gebruiker:  Symon Stinstra    
3-081  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-082 soort onroerend goed: camer    
3-082  eigenaar:      
3-082  gebruiker:      
3-082  opmerking:  armecamer
3-083 soort onroerend goed: stal en hoff    
3-083  eigenaar:  burgemeester Heinsius    
3-083  gebruiker:  burgemeester Heinsius    
3-083  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-084 soort onroerend goed:     
3-084  eigenaar:  Harmen Harmens    
3-084  gebruiker:  Harmen Harmens    
3-084  opmerking:  pauper
3-085 Kerkpoortstraat 29soort onroerend goed: huisje    
3-085  eigenaar:  wed. Jan Jansen    
3-085  gebruiker:  wed. Jan Jansen    
3-085  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
3-085  opmerking:  pro deo begeert
3-086 Kerkpoortstraat 31soort onroerend goed: hoff    
3-086  eigenaar:  wed. Seerp Doedes    
3-086  gebruiker:  wed. Seerp Doedes    
3-086  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
3-087 Kerkpoortstraat 33soort onroerend goed: woning    
3-087  eigenaar:  Nanning Willems    
3-087  gebruiker:  Nanning Willems    
3-087  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-088 Kerkpoortstraat 35soort onroerend goed: stal    
3-088  eigenaar:  Nanning Willems    
3-088  gebruiker:  Nanning Willems    
3-088  opmerking:  ledigh
3-089 soort onroerend goed: stal    
3-089  eigenaar:  Roeloff Tijssens    
3-089  gebruiker:  Roeloff Tijssens    
3-089  opmerking:  ledigh
3-090 soort onroerend goed: hoff    
3-090  eigenaar:  Baltinus Rantzouw    
3-090  gebruiker:  Baltinus Rantzouw    
3-090  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 0‑16‑00 cg
3-091 soort onroerend goed: kamer    
3-091  eigenaar:  Pyter Tabes    
3-091  gebruiker:  Pyter Tabes    
3-091  opmerking:  pauper
3-092 soort onroerend goed: hoff    
3-092  eigenaar:  wed. Poppe Aukes    
3-092  gebruiker:  wed. Poppe Aukes    
3-092  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑00 cg
3-092  grondpacht aan: Hylke Johannes Hanekuik erven   
3-092  grondpacht en aanslag:    1‑05‑00 cg0‑05‑00 cg
3-093 soort onroerend goed:     
3-093  eigenaar:  wed. Frans Groen    
3-093  gebruiker:  wed. Frans Groen    
3-093  opmerking:  pauper
3-094 Kerkpoortstraat 39soort onroerend goed: huis    
3-094  eigenaar:  Symon de Haes    
3-094  gebruiker:  Hendrik Lucas    
3-094  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-095 Kerkpoortstraat 41soort onroerend goed: huis    
3-095  eigenaar:  wed. Wijne Wybes    
3-095  gebruiker:  Andries Saskers    
3-095  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
3-096 soort onroerend goed: huis    
3-096  eigenaar:  blauwe schuirs gemeente    
3-096  gebruiker:  blauwe schuirs gemeente    
3-097 Kerkpoortstraat 43soort onroerend goed: huis    
3-097  eigenaar:  Paulus Daniels    
3-097  gebruiker:  Paulus Daniels    
3-097  opmerking:  pauper
3-098 Kerkpoortstraat 47soort onroerend goed:     
3-098  eigenaar:  Hendrik Homan    
3-098  gebruiker:  Hendrik Homan    
3-098  opmerking:  pauper
3-099 soort onroerend goed:     
3-099  eigenaar:  Jan Arends    
3-099  gebruiker:  Jan Arends    
3-099  opmerking:  pauper
3-100 soort onroerend goed: huis    
3-100  eigenaar:  Robbert Berends    
3-100  gebruiker:  Robbert Berends    
3-100  opmerking:  1721 insolvent verklaerd
3-101 soort onroerend goed: hoff    
3-101  eigenaar:  Nanne Willems    
3-101  gebruiker:  Nanne Willems    
3-101  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑00 cg
3-102 soort onroerend goed: hoff    
3-102  eigenaar:  Poppe Dirks    
3-102  gebruiker:  Poppe Dirks    
3-102  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 0‑16‑00 cg
3-103 soort onroerend goed: camer    
3-103  eigenaar:  Berent Lammerts    
3-103  gebruiker:  Berent Lammerts    
3-103  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
3-103  opmerking:  1724 insolvent verklaert
3-104 soort onroerend goed: hoff    
3-104  eigenaar:  Jan Martens    
3-104  gebruiker:  Jan Martens    
3-104  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
3-105 soort onroerend goed: hoff    
3-105  eigenaar:  wed. Tjepke Gratema    
3-105  gebruiker:  Joost Hendriks    
3-105  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
3-106 soort onroerend goed: kamer    
3-106  eigenaar:  Tjepke Gratema    
3-106  gebruiker:  Harmen Harmens    
3-106  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑08 cg
3-107 soort onroerend goed: camer    
3-107  eigenaar:  Harmen Jansen    
3-107  gebruiker:  Harmen Jansen    
3-107  opmerking:  pauper
3-108 soort onroerend goed: kamer    
3-108  eigenaar:  wed. Jetze Hansen    
3-108  gebruiker:  Trijntje Jans    
3-108  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
3-109 soort onroerend goed: stal    
3-109  eigenaar:  Johannes Tjebbes erven   
3-109  gebruiker:  Johannes Tiebbes erven   
3-109  huurwaarde en aanslag:   3‑00‑00 cg 0‑10‑00 cg
3-110 Kerkpoortstraat 49soort onroerend goed: huis    
3-110  eigenaar:  Oepke Sybes    
3-110  gebruiker:  Oepke Sybes    
3-110  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
3-111 Kerkpoortstraat 51soort onroerend goed: kamer    
3-111  eigenaar:  wed. Jetse Hanses    
3-111  gebruiker:  wed. Jetse Hanses    
3-111  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-112 Kerkpoortstraat 53soort onroerend goed: huis    
3-112  eigenaar:  Ruird Bontekoe    
3-112  gebruiker:  Louw Teunis cum soc.   
3-112  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑00 cg
3-113 Kerkpoortstraat 55soort onroerend goed: kamer    
3-113  eigenaar:  Ruird Bontekoe    
3-113  gebruiker:  Pyter Jentjes    
3-113  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 0‑17‑00 cg
3-114 Rapenburg 1soort onroerend goed: camer    
3-114  eigenaar:  Ruird Bontekoe    
3-114  gebruiker:  Cornelis Fransen    
3-114  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
3-115 soort onroerend goed: huis    
3-115  eigenaar:  wed. Wouter Pyters    
3-115  gebruiker:  wed. Wouter Pyters    
3-115  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
3-116 soort onroerend goed: kamers    
3-116  eigenaar:  wed. Tjepke Gratema    
3-116  gebruiker:  Willem Hilbrands cum soc.   
3-116  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-117 soort onroerend goed: kamer    
3-117  eigenaar:  Oepke Jansen    
3-117  gebruiker:  Oepke Jansen    
3-117  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
3-117  opmerking:  pauper
3-118 soort onroerend goed: hoff    
3-118  eigenaar:  wed. Seerp Doedes    
3-118  gebruiker:  wed. Seerp Doedes    
3-118  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-119 Kerkpoortstraat 18soort onroerend goed:     
3-119  eigenaar:  wed. Sipke Meyes    
3-119  gebruiker:  wed. Sipke Meyes    
3-119  opmerking:  pauper
3-120 Kerkpoortstraat 10soort onroerend goed:     
3-120  eigenaar:  Casper Groen    
3-120  gebruiker:  Casper Groen    
3-120  opmerking:  pauper
3-121 soort onroerend goed:     
3-121  eigenaar:  Marcus Jaspers    
3-121  gebruiker:  Marcus Jaspers    
3-121  opmerking:  pro deo begeert
3-122 soort onroerend goed: kamer    
3-122  eigenaar:  wed. Seerp Doedes    
3-122  gebruiker:  wed. Seerp Doedes    
3-122  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
3-123 soort onroerend goed:     
3-123  eigenaar:  wed. Daniel Jansen    
3-123  gebruiker:  wed. Daniel Jansen    
3-123  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Hiddema    
3-123  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
3-123  opmerking:  pauper
3-124 soort onroerend goed: woning    
3-124  eigenaar:  Johannes Cramer    
3-124  gebruiker:  Berend Abrams    
3-124  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 3‑17‑00 cg
3-125 soort onroerend goed: kamer    
3-125  eigenaar:  Harmen Gerrits    
3-125  gebruiker:  Harmen Gerrits    
3-125  opmerking:  pauper
3-126 soort onroerend goed: hoff    
3-126  eigenaar:  burgemeester Laquart    
3-126  gebruiker:  burgemeester Laquart    
3-126  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-127 soort onroerend goed: hoff    
3-127  eigenaar:  Job Aukes    
3-127  gebruiker:  Job Aukes    
3-127  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-128 soort onroerend goed: hoff    
3-128  eigenaar:  burgemeester Hiddema    
3-128  gebruiker:  burgemeester Hiddema    
3-128  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-129 soort onroerend goed: hoff    
3-129  eigenaar:  burgemeester Jan Nollides    
3-129  gebruiker:  Jan Nollides    
3-129  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-130 soort onroerend goed: huis    
3-130  eigenaar:  Alberts Robberts    
3-130  gebruiker:  Alberts Robberts    
3-130  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
3-131 soort onroerend goed: woning    
3-131  eigenaar:  Jan Pyters    
3-131  gebruiker:  Jan Pyters    
3-131  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑00 cg
3-132 soort onroerend goed: hoff    
3-132  eigenaar:  dr. Suringar    
3-132  gebruiker:  dr. Suringar    
3-132  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-133 soort onroerend goed: kamers (twee)    
3-133  eigenaar:  dr. Suringar    
3-133  gebruiker:  Freerk Hendriks    
3-133  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-134 soort onroerend goed: camer    
3-134  eigenaar:  Jacob Jansen    
3-134  gebruiker:  Jacob Jansen    
3-134  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 1‑16‑08 cg
3-135 soort onroerend goed: kamer    
3-135  eigenaar:  wed. Bauke Fockes    
3-135  gebruiker:  wed. Bauke Fockes    
3-135  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑00 cg
3-136 Franekereind 18soort onroerend goed: camer    
3-136  eigenaar:  Andries Johannes    
3-136  gebruiker:  Andries Johannes    
3-136  opmerking:  Ao. 1720 insolvent verklaert
3-137 Franekereind 18soort onroerend goed: hoff en kamer    
3-137  eigenaar:  Jacob Bonk    
3-137  gebruiker:  Jacob Bonk    
3-137  opmerking:  pro deo begeert
3-138 Franekereind 20soort onroerend goed: woning    
3-138  eigenaar:  wed. Dirk Taedes    
3-138  gebruiker:  wed. Dirk Taedes    
3-138  opmerking:  pro deo begeert
3-139 soort onroerend goed: huis    
3-139  eigenaar:  Meile Ollema    
3-139  gebruiker:  Meile Ollema    
3-139  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 1‑16‑08 cg
3-140 soort onroerend goed: huis    
3-140  eigenaar:  Meile Ollema    
3-140  gebruiker:  Harmen Melles cum soc.   
3-140  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-141 soort onroerend goed: kamer    
3-141  eigenaar:  Jetze Jans    
3-141  gebruiker:  Jetze Jans    
3-141  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
3-141  opmerking:  1720 insolvent verklaerd
3-142 soort onroerend goed: hoff    
3-142  eigenaar:  Pyter Bockes    
3-142  gebruiker:  Pyter Bockes    
3-142  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
3-142  grondpacht aan: Jacobus Groenewold    
3-142  grondpacht en aanslag:    4‑00‑00 cg0‑16‑00 cg
3-143 soort onroerend goed: huis    
3-143  eigenaar:  wed. Pyter IJsbrands    
3-143  gebruiker:  Antje Wigles    
3-143  huurwaarde en aanslag:   7‑00‑00 cg 1‑03‑00 cg
3-144 soort onroerend goed: hoff    
3-144  eigenaar:  wed. Pyter IJsbrands    
3-144  gebruiker:  wed. Pyter IJsbrands    
3-144  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑08 cg
3-145 soort onroerend goed: woning    
3-145  eigenaar:  Johannes Dirks    
3-145  gebruiker:  Johannes Dirks    
3-145  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑00 cg
3-146 soort onroerend goed: hoff    
3-146  eigenaar:  burgemeester Weyma    
3-146  gebruiker:  burgemeester Weyma    
3-146  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 0‑17‑00 cg
3-147 soort onroerend goed:     
3-147  eigenaar:  Frans Cornelis    
3-147  gebruiker:  Frans Cornelis    
3-147  opmerking:  pauper
3-148 soort onroerend goed: hoff    
3-148  eigenaar:  Ype Pyters    
3-148  gebruiker:  Ype Pyters    
3-148  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
3-149 Franekereind 40soort onroerend goed: huis    
3-149  eigenaar:  Marten Andries    
3-149  gebruiker:  Marten Andries    
3-149  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
3-149  grondpacht aan: Jacobus Groenewold    
3-149  grondpacht aan: Antje Groenewold    
3-149  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
3-150 Franekereind 38soort onroerend goed: packhuis    
3-150  eigenaar:  burgemeester Winsma    
3-150  gebruiker:  burgemeester Winsma    
3-150  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
3-151 Franekereind 36soort onroerend goed: huis    
3-151  eigenaar:  Hendrik Sopingius    
3-151  gebruiker:  Jan Clasen cum sociis   
3-151  huurwaarde en aanslag:   39‑00‑00 cg 6‑10‑00 cg
3-152 Franekereind 34soort onroerend goed: huis    
3-152  eigenaar:  Sybe Pyters    
3-152  gebruiker:  Sybe Pyters cum sociis   
3-152  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 5‑10‑00 cg
3-152  grondpacht aan: Jacobus Groenewold    
3-152  grondpacht aan: Antje Groenewold    
3-152  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
3-153 soort onroerend goed: huis    
3-153  eigenaar:  wed. Hendrik Sopingius    
3-153  gebruiker:  Antje Gerrits cum soc.   
3-153  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
3-153  grondpacht aan: Jacobus Groenewold    
3-153  grondpacht aan: Antje Groenewold    
3-153  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
3-154 Franekereind 32soort onroerend goed: huis    
3-154  eigenaar:  burgemeester Sopingius    
3-154  gebruiker:  burgemeester Sopingius    
3-154  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
3-154  grondpacht aan: Jacobus Groenewold    
3-154  grondpacht aan: Antje Groenewold    
3-154  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
3-155 Franekereind 30soort onroerend goed: huis    
3-155  eigenaar:  Pyter Tomas    
3-155  gebruiker:  Albert Roelofs cum sociis   
3-155  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 3‑13‑00 cg
3-155  grondpacht aan: Jacobus Groenewold    
3-155  grondpacht aan: Antje Groenewold    
3-155  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
3-156 Franekereind 26soort onroerend goed: huis    
3-156  eigenaar van 3/4:  Dirk Jansen    
3-156  eigenaar van 1/4:  Jacob Asperen    
3-156  gebruiker:  Jacob Asperen    
3-156  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑08 cg
3-156  grondpacht aan: Jacobus Groenewold    
3-156  grondpacht aan: Antje Groenewold    
3-156  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
3-157 Franekereind 24soort onroerend goed: schuir    
3-157  eigenaar:  Jacob Asperen    
3-157  gebruiker:  Jacob Asperen    
3-157  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑06‑08 cg
3-158 Franekereind 24soort onroerend goed: huis    
3-158  eigenaar:  Jasper Gerrits    
3-158  gebruiker:  Jasper Gerrits    
3-158  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
3-158  grondpacht aan: Jacobus Groenewold    
3-158  grondpacht aan: Antje Groenewold    
3-158  grondpacht en aanslag:    0‑14‑00 cg0‑02‑12 cg
3-159 Franekereind 24soort onroerend goed: huis    
3-159  eigenaar:  Jan Pyters    
3-159  gebruiker:  Jan Pyters    
3-159  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-159  grondpacht aan: Jacobus Groenewold    
3-159  grondpacht aan: Antje Groenewold    
3-159  grondpacht en aanslag:    0‑15‑00 cg0‑03‑00 cg
3-160 Franekereind 24soort onroerend goed: huis en brouwerij    
3-160  eigenaar:  Jan Sickes    
3-160  gebruiker:  Jan brouwer   
3-160  huurwaarde en aanslag:   63‑00‑00 cg 10‑10‑00 cg
3-160  grondpacht aan: vroedsmanvroedsman Altena    
3-160  grondpacht en aanslag:    0‑08‑00 cg0‑01‑09 cg
3-160  grondpacht aan: dr.dr. Acker erven   
3-160  grondpacht en aanslag:    1‑06‑00 cg0‑05‑03 cg
3-161 Lammert Warndersteeg 10soort onroerend goed: keeth    
3-161  eigenaar:  wed. Dirck Pyters    
3-161  gebruiker:  Pyter Tjebbes    
3-161  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 33‑06‑08 cg
3-162 Lammert Warndersteeg 8soort onroerend goed: keeth    
3-162  eigenaar:  Hermanus Portier nom. uxor.   
3-162  gebruiker:  Hermanus Portier nom. uxor.   
3-162  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 33‑06‑08 cg
3-163 soort onroerend goed: camer    
3-163  eigenaar:  Jacob Bonk    
3-163  gebruiker:  Jacob Bonk    
3-163  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
3-163  opmerking:  pro deo begeert
3-164 Lammert Warndersteeg 7soort onroerend goed: kamer    
3-164  eigenaar:  wed. Hendrik Hendriks    
3-164  gebruiker:  wed. Hendrik Jansen    
3-164  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
3-164  opmerking:  1724 insolvent verklaert
3-165 Lammert Warndersteeg 5soort onroerend goed: camer    
3-165  eigenaar:  Hendrik Tijssen    
3-165  gebruiker:  Hendrik Tijssen    
3-165  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-166 Lammert Warndersteeg 9soort onroerend goed: huis    
3-166  eigenaar:  Pyter Jansen cum soc.   
3-166  gebruiker:  Pyter Jansen erven   
3-166  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
3-166  opmerking:  Dit halve huis behoort aen kinderen die tot Mackum gealimenteert worden, en Pyter Jansen voor sijn helft
3-167 Lammert Warndersteeg 13soort onroerend goed: kamer en schuir    
3-167  eigenaar:  Jelle Hendriks    
3-167  gebruiker:  Jelle Hendriks    
3-167  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
3-168 Lammert Warndersteeg 18soort onroerend goed: huis    
3-168  eigenaar:  Foppe Clasen erven   
3-168  gebruiker:  Gerrit Pyters cum soc.   
3-168  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 3‑13‑00 cg
3-169 Lammert Warndersteeg 16soort onroerend goed: woning    
3-169  eigenaar:  Hans Hendriks    
3-169  gebruiker:  Hans Hendriks    
3-169  opmerking:  pauper
3-170 Lammert Warndersteeg 14soort onroerend goed: huis    
3-170  eigenaar:  Harmen Martens    
3-170  gebruiker:  Jan Cornelis    
3-170  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-171 Lammert Warndersteeg 12soort onroerend goed: kamer    
3-171  eigenaar:  Hendrik Gerrits    
3-171  gebruiker:  Hendrik Gerrits    
3-171  opmerking:  pauper
3-172 soort onroerend goed: huis    
3-172  eigenaar:  burgemeester Jacobides    
3-172  gebruiker:  Hessel Jacobs cum soc.   
3-172  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑00 cg
3-173 Kruisstraat 10soort onroerend goed:     
3-173  eigenaar:  wed. Pyter Geerts    
3-173  gebruiker:  wed. Pyter Geerts    
3-173  opmerking:  pauper
3-174 Kruisstraat 10soort onroerend goed: packhuis    
3-174  eigenaar:  Evert Claesen    
3-174  gebruiker:  Evert Claesen    
3-174  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 5‑17‑00 cg
3-175 Kruisstraat 8soort onroerend goed: mouterij    
3-175  eigenaar:  burgemeester Winsma    
3-175  gebruiker:  burgemeester Winsma    
3-175  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
3-176 Kruisstraat 6soort onroerend goed: pakhuis    
3-176  eigenaar:  Hylke Johannes erven   
3-176  gebruiker:  Tomas weversoon   
3-176  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-177 Heiligeweg 60soort onroerend goed: schuir    
3-177  eigenaar:  Dieuwke Pyters    
3-177  gebruiker:  Dieuwke Pyters    
3-177  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 2‑17‑00 cg
3-178 soort onroerend goed: huis    
3-178  eigenaar:  Dieuwke Pyters    
3-178  gebruiker:  wed. Bauke Joostes cum soc.   
3-178  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑00 cg
3-179 soort onroerend goed: huis    
3-179  eigenaar:  Jan Hansens    
3-179  gebruiker:  Jan Hansens    
3-179  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-180 soort onroerend goed: huis    
3-180  eigenaar:  Dieuwke Pyters    
3-180  gebruiker:  Andries Lodewijks    
3-180  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
3-181 soort onroerend goed: kamer    
3-181  eigenaar:  Dieuwke Pyters    
3-181  gebruiker:  Jan Bouwes    
3-181  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑08 cg
3-182 soort onroerend goed:     
3-182  eigenaar:  wed. Andries Roeloffs    
3-182  gebruiker:  wed. Andries Roeloffs    
3-182  opmerking:  pauper
3-183 Franekereind 14soort onroerend goed: kamer    
3-183  eigenaar:  Hylke Johannes    
3-183  gebruiker:  Jan Gerloffs cum soc.   
3-183  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
3-184 Franekereind 16soort onroerend goed: huis    
3-184  eigenaar:  Johannes Vosma    
3-184  gebruiker:  Pyter Thomas    
3-184  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
3-185 soort onroerend goed: huis    
3-185  eigenaar:  Sybe Pyters    
3-185  gebruiker:  Bartholomeus Gerrits    
3-185  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
3-186 soort onroerend goed: huis    
3-186  eigenaar:  wed. Symen Jacobs    
3-186  gebruiker:  Doetje een weduwe   
3-186  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑03‑00 cg
3-187 Franekereind 10soort onroerend goed: huis    
3-187  eigenaar:  Reiner Fonteyn    
3-187  gebruiker:  Harmen Arends    
3-187  huurwaarde en aanslag:   61‑00‑00 cg 10‑03‑00 cg
3-188 Franekereind 8soort onroerend goed: huis    
3-188  eigenaar:  Mayke Lases    
3-188  eigenaar:  Grietje Lases    
3-188  gebruiker:  wed. Hermanus Portier    
3-188  huurwaarde en aanslag:   93‑00‑00 cg 15‑10‑00 cg
3-189 Franekereind 8soort onroerend goed: huis    
3-189  eigenaar:  wed. Jacob Pyters    
3-189  gebruiker:  wed. Jacob Pyters    
3-189  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-190 Franekereind 6soort onroerend goed: huis    
3-190  eigenaar:  wed. Hylke Hanekuik    
3-190  gebruiker:  wed. Hylke Hanekuik    
3-190  huurwaarde en aanslag:   103‑00‑00 cg 17‑03‑00 cg
3-191 soort onroerend goed: huis    
3-191  eigenaar:  Philippus Lucas    
3-191  gebruiker:  Tjeerd Clasen Poort    
3-191  huurwaarde en aanslag:   28‑10‑00 cg 4‑15‑00 cg
3-192 Franekereind 4soort onroerend goed: huis    
3-192  eigenaar:  Rinse Abbes    
3-192  gebruiker:  Rinse Abbes    
3-192  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-193 Franekereind 2soort onroerend goed: huis    
3-193  eigenaar:  Johannes Jansen    
3-193  gebruiker:  Johannes Jansen    
3-193  opmerking:  1720 insolvent verklaerd
3-194 soort onroerend goed: huis    
3-194  eigenaar:  Johannes Hylkes    
3-194  gebruiker:  Johannes Hylkes    
3-194  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
3-195 Heiligeweg 68soort onroerend goed: huis    
3-195  eigenaar:  Rimmert Huiberts    
3-195  gebruiker:  Rimmert Huiberts    
3-195  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
3-196 Heiligeweg 66soort onroerend goed: huis    
3-196  eigenaar:  Cornelis Tjesses erven   
3-196  gebruiker:  Joris Aerts    
3-196  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 5‑06‑08 cg
3-197 Heiligeweg 64soort onroerend goed: huis    
3-197  eigenaar:  Symon Hendriks    
3-197  gebruiker:  Symon Hendriks    
3-197  opmerking:  pauper
3-198 Heiligeweg 62soort onroerend goed: huis    
3-198  eigenaar:  wed. Tomas Jaspers    
3-198  gebruiker:  wed. Tomas Jaspers    
3-198  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
3-199 Heiligeweg 60soort onroerend goed: huis    
3-199  eigenaar:  Dieuke Pyters Hoogstra    
3-199  gebruiker:  Dieuke Pyters Hoogstra    
3-199  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 13‑07‑00 cg
3-200 soort onroerend goed: huis    
3-200  eigenaar:  Dieuke Pyters Hoogstra    
3-200  gebruiker:  Douwe Sybes    
3-200  huurwaarde en aanslag:   44‑00‑00 cg 7‑06‑08 cg
3-201 Heiligeweg 58soort onroerend goed: huis    
3-201  eigenaar:  Wybe Hanekuik    
3-201  gebruiker:  Wybe Hanekuik    
3-201  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-202 Heiligeweg 56soort onroerend goed: huis    
3-202  eigenaar:  Johannes Cramer erven   
3-202  gebruiker:  hopman Calkenstein    
3-202  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 5‑10‑00 cg
3-203 Heiligeweg 54soort onroerend goed: huis    
3-203  eigenaar:  Dieuke Pyters    
3-203  gebruiker:  Dirk Hessels    
3-203  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-204 Heiligeweg 52soort onroerend goed: huis    
3-204  eigenaar:  wed. Auke Backer    
3-204  gebruiker:  wed. Auke Backer    
3-204  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑00‑00 cg
3-205 Heiligeweg 50soort onroerend goed: huis    
3-205  eigenaar:  Auke Backer    
3-205  gebruiker:  wed. Eke Sjoerds    
3-205  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
3-206 Heiligeweg 48soort onroerend goed: huis    
3-206  eigenaar:  Taeke Jacobs    
3-206  gebruiker:  Mayke Willems    
3-206  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-207 Heiligeweg 42soort onroerend goed: huis en hoff    
3-207  eigenaar:  burgemeester Fopma    
3-207  gebruiker:  burgemeester Fopma    
3-207  huurwaarde en aanslag:   72‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
3-208 soort onroerend goed: hoff    
3-208  eigenaar:  Dieuke Pyters Hoogstra    
3-208  gebruiker:  Dieuke Pyters Hoogstra    
3-208  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-001 Schritsen 52soort onroerend goed: huis    
4-001  eigenaar:  Jurjen Harmens    
4-001  gebruiker:  Gerrit Berends    
4-001  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-002 Schritsen 52soort onroerend goed: huis    
4-002  eigenaar:  Jurjen Harmens    
4-002  gebruiker:  Freerk Jansen    
4-002  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-003 Schritsen 52soort onroerend goed: perk    
4-003  eigenaar:  Tjeerd Fockes    
4-003  gebruiker:  Tjeerd Fockes    
4-003  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-004 Schritsen 52soort onroerend goed: perk    
4-004  eigenaar:  Lolle Jacobs    
4-004  gebruiker:  Lolle Jacobs    
4-004  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-005 Schritsen 52soort onroerend goed: perk    
4-005  eigenaar:  Lolle Jacobs    
4-005  gebruiker:  Lolle Jacobs    
4-005  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-006 Carl Visschersteeg 2soort onroerend goed: huis    
4-006  eigenaar:  Fedde Aleffs    
4-006  gebruiker:  Fedde Aleffs    
4-006  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-006  opmerking:  1723 insolvent verklaert
4-007 Carl Visschersteeg 4soort onroerend goed: huis    
4-007  eigenaar:  Tjaard Syvarda    
4-007  gebruiker:  Aaltje Minnes    
4-007  huurwaarde en aanslag:   26‑10‑00 cg 4‑08‑00 cg
4-008 Carl Visschersteeg 6soort onroerend goed: huis    
4-008  eigenaar:  Jane Janes    
4-008  gebruiker:  Jane Janes    
4-008  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 7‑10‑00 cg
4-009 Carl Visschersteeg 8soort onroerend goed: huis    
4-009  eigenaar:  ds. van Sloten erven   
4-009  gebruiker:  Albert Berends    
4-009  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-010 Carl Visschersteeg 10soort onroerend goed: huis    
4-010  eigenaar:  wed. Jane Janes    
4-010  gebruiker:  Jane Janes    
4-010  huurwaarde en aanslag:   12‑10‑00 cg 2‑02‑00 cg
4-011 Carl Visschersteeg 12soort onroerend goed: huis    
4-011  eigenaar:  Jan Cornelis Katt    
4-011  gebruiker:  Jan Cornelis Katt    
4-011  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-011  opmerking:  pauper
4-012 Carl Visschersteeg 14soort onroerend goed: kamer    
4-012  eigenaar:  Dirk Hendriks    
4-012  gebruiker:  Claeske Symons    
4-012  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑06‑00 cg
4-012  grondpacht aan: Dieuwke Pyters    
4-012  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
4-013 Carl Visschersteeg 16soort onroerend goed: kamer    
4-013  eigenaar:  Jacob Jansen    
4-013  gebruiker:  Freerk Douwes    
4-013  huurwaarde en aanslag:   3‑00‑00 cg 0‑10‑00 cg
4-013  grondpacht aan: Dieuwke Pyters    
4-013  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
4-014 soort onroerend goed: camer    
4-014  eigenaar:  Claes Aukes    
4-014  gebruiker:  Claes Aukes    
4-014  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
4-014  opmerking:  1720 insolvent verklaert
4-015 soort onroerend goed: kamer    
4-015  eigenaar:  Joost Aukes erven   
4-015  gebruiker:  Jochem Jochems    
4-015  huurwaarde en aanslag:   10‑10‑00 cg 1‑14‑00 cg
4-015  grondpacht aan: Jasper Gerrits    
4-015  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
4-016 soort onroerend goed: camer    
4-016  eigenaar:  Jacob Jansen    
4-016  gebruiker:  Albert Roelofs    
4-016  huurwaarde en aanslag:   4‑10‑00 cg 0‑14‑00 cg
4-017 Carl Visschersteeg 1soort onroerend goed: huis    
4-017  eigenaar:  wed. Pyter IJsbrands    
4-017  gebruiker:  Dirk Ypes    
4-017  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑00 cg
4-018 Schritsen 58soort onroerend goed: huis    
4-018  eigenaar:  Joost Aukes    
4-018  gebruiker:  Joost Aukes    
4-018  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
4-018  opmerking:  Is 1720 insolvent verklaert
4-019 Schritsen 58soort onroerend goed: huis    
4-019  eigenaar:  Andries Piers erven   
4-019  gebruiker:  Pyter Berends    
4-019  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑03‑00 cg
4-020 soort onroerend goed: huis    
4-020  eigenaar:  Jan Geerts    
4-020  gebruiker:  Jan Geerts    
4-020  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
4-020  opmerking:  1720 insolvent verklaert
4-021 Brouwersstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-021  eigenaar:  Ruird Symens    
4-021  gebruiker:  Ruird Symens    
4-021  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-022 soort onroerend goed: huis    
4-022  eigenaar:  Pyter Fransen    
4-022  gebruiker:  Tjerk Dirks    
4-022  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑06‑08 cg
4-023 Brouwersstraat 8soort onroerend goed: huis    
4-023  eigenaar:  Marten Gilles    
4-023  gebruiker:  Marten Gilles    
4-023  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑06‑08 cg
4-024 Brouwersstraat 10soort onroerend goed: huis    
4-024  eigenaar:  Age Clasen    
4-024  gebruiker:  Age Clasen    
4-024  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-025 Brouwersstraat 12soort onroerend goed: huis    
4-025  eigenaar:  Abbe Rinses    
4-025  gebruiker:  Abbe Rinses    
4-025  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
4-026 Brouwersstraat 12soort onroerend goed: huis    
4-026  eigenaar:  Abbe Rinses    
4-026  gebruiker:  Taeke Heins    
4-026  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 5‑06‑08 cg
4-027 Brouwersstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-027  eigenaar:  Dirk Doekes    
4-027  gebruiker:  Dirk Doekes    
4-027  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-028 Brouwersstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-028  eigenaar:  Cornelis Martens    
4-028  gebruiker:  Cornelis Martens    
4-028  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-029 Brouwersstraat 16soort onroerend goed: huis    
4-029  eigenaar:  Ruird Alberts    
4-029  gebruiker:  Ruird Alberts    
4-029  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑00 cg
4-030 Brouwersstraat 18soort onroerend goed: huis    
4-030  eigenaar:  Douwe Reins    
4-030  gebruiker:  Douwe Reins    
4-030  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑03‑00 cg
4-031 Brouwersstraat 20soort onroerend goed: huis    
4-031  eigenaar:  Cornelis Taekes    
4-031  gebruiker:  Cornelis Taekes    
4-031  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-032 Brouwersstraat 22soort onroerend goed: huis    
4-032  eigenaar:  Pyter Tjebbes    
4-032  gebruiker:      
4-032  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
4-032  opmerking:  heeft als ledig aengegeven
4-033 Brouwersstraat 24soort onroerend goed: huis en brouweri    
4-033  eigenaar:  wed. Broer Jansen    
4-033  gebruiker:  Jan Broers    
4-033  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-034 Brouwersstraat 26soort onroerend goed: huis    
4-034  eigenaar:  Meye Lolkes dogter   
4-034  gebruiker:  Meye Lolkes dogter   
4-034  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
4-034  opmerking:  Is 1722 insolvent verklaert
4-035 Brouwersstraat 28soort onroerend goed: huis    
4-035  eigenaar:  Poppe Dirks    
4-035  gebruiker:  Poppe Dirks    
4-035  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 3‑13‑00 cg
4-036 Zuiderhaven 79soort onroerend goed: huis    
4-036  eigenaar:  secretaris Backer    
4-036  gebruiker:  Jelle Jacobs en andere   
4-036  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
4-037 Zuiderhaven 77soort onroerend goed: huis    
4-037  eigenaar:  Arjen Teunis    
4-037  gebruiker:  Arjen Teunis    
4-037  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-038 Zuiderhaven 77soort onroerend goed: huis    
4-038  eigenaar:  burgemeester Crytenburg    
4-038  gebruiker:  burgemeester Crytenburg    
4-038  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑00 cg
4-039 Zuiderhaven 75soort onroerend goed: huis    
4-039  eigenaar:  Albert Ruirds    
4-039  gebruiker:  Albert Ruirds    
4-039  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
4-040 Zuiderhaven 75soort onroerend goed: huis    
4-040  eigenaar:  de heer Cronenburg    
4-040  gebruiker:  de heer Overbeek    
4-040  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑03‑00 cg
4-040  grondpacht aan: Jelte Ruirds erven   
4-040  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
4-041 soort onroerend goed: huis    
4-041  eigenaar:  Sjoerd Clasen    
4-041  gebruiker:  Sjoerd Clasen    
4-041  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
4-042 Zuiderhaven 73soort onroerend goed: huis    
4-042  eigenaar:  Tjaard C. Brouwer    
4-042  gebruiker:  Tjaard C. Brouwer    
4-042  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
4-043 Raamstraat 7soort onroerend goed: huis    
4-043  eigenaar:  Reinder Fonteyn    
4-043  gebruiker:  burgemeester Wassenaer cum soc.   
4-043  huurwaarde en aanslag:   52‑00‑00 cg 8‑13‑00 cg
4-044 Raamstraat 5soort onroerend goed: huis    
4-044  eigenaar:  wed. Jan Tjerks    
4-044  gebruiker:  wed. Jan Tjerks    
4-044  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
4-045 Raamstraat 3soort onroerend goed: huis    
4-045  eigenaar:  Schelte Pyters    
4-045  gebruiker:  W. B. Deersma cum soc.   
4-045  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑06‑08 cg
4-046 Raamstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-046  eigenaar:  Schelte Pyters    
4-046  gebruiker:  Freerk Jans    
4-046  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-047 Schritsen 50soort onroerend goed: huis    
4-047  eigenaar:  Sybren Harmens erven   
4-047  gebruiker:  wed. Oeds Sapes    
4-047  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
4-048 Schritsen 50soort onroerend goed: gleibackerij    
4-048  eigenaar:  Petrus Gelinde    
4-048  gebruiker:  Petrus Gelinde    
4-048  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-049 Kerkpoortstraat 69soort onroerend goed: huis    
4-049  eigenaar:  Willem Gerrits    
4-049  gebruiker:  Hendrik Hendriks cum soc.   
4-049  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-050 Kerkpoortstraat 67soort onroerend goed:     
4-050  eigenaar:  wed. Willem Willems erven   
4-050  gebruiker:  wed. Willem Willems erven   
4-050  opmerking:  pauper
4-051 Kerkpoortstraat 65soort onroerend goed: woning    
4-051  eigenaar:  Antje Douwes    
4-051  gebruiker:  Antje Douwes    
4-051  opmerking:  pauper
4-052 Kerkpoortstraat 59soort onroerend goed: huis    
4-052  eigenaar:  Berend Jansen    
4-052  gebruiker:  Berend Jansen    
4-052  opmerking:  pauper
4-053 Kerkpoortstraat 57soort onroerend goed: huisje    
4-053  eigenaar:  Teunis Meinderts    
4-053  gebruiker:  Teunis Meinderts    
4-053  opmerking:  pauper
4-054 Rapenburg 14soort onroerend goed: huis    
4-054  eigenaar:  Sacharias Bergaen    
4-054  gebruiker:  Sacharias Bergaen    
4-054  opmerking:  pauper
4-055 Rapenburg 16soort onroerend goed: huis    
4-055  eigenaar:  Harmen Ysraels    
4-055  gebruiker:  Harmen Ysraels    
4-055  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
4-055  opmerking:  1720 insolvent verklaert
4-056 soort onroerend goed: huis    
4-056  eigenaar:  Gerrit Davids    
4-056  gebruiker:  Gerrit Davids    
4-056  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-057 Rapenburg 18soort onroerend goed: huis en molen    
4-057  eigenaar:  Jan Pyters cum soc.   
4-057  gebruiker:  Jan Pyters cum soc.   
4-057  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-058 Rapenburg 18soort onroerend goed: kamer    
4-058  eigenaar:  Gilles Vermeersch    
4-058  gebruiker:  Gilles Vermeersch    
4-058  opmerking:  doet geen huir
4-059 Rapenburg 18soort onroerend goed: kamer    
4-059  eigenaar:  Gilles Vermeersch    
4-059  gebruiker:  wed. Tjepke bootsgez.   
4-059  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-060 Rapenburg 20soort onroerend goed: hoff    
4-060  eigenaar:  Gilles Vermeersch    
4-060  gebruiker:  ontvanger Roorda    
4-060  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑08 cg
4-061 Rapenburg 20soort onroerend goed: huis    
4-061  eigenaar:  Hans Jochems    
4-061  gebruiker:  Hans Jochems    
4-061  opmerking:  pauper
4-062 Rapenburg 22soort onroerend goed: hoff    
4-062  eigenaar:  Ewert Clasen    
4-062  gebruiker:  Ewert Clasen    
4-062  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-063 Rapenburg 22soort onroerend goed: camer    
4-063  eigenaar:  Dirk Sytzes    
4-063  gebruiker:  wed. Frans Berends    
4-063  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑06‑08 cg
4-064 soort onroerend goed: woning    
4-064  eigenaar:  Nanning Rienks    
4-064  gebruiker:  Nanning Rienks    
4-064  opmerking:  pauper
4-065 soort onroerend goed: huis    
4-065  eigenaar:  Hendrik Jansen    
4-065  gebruiker:  Hendrik Jansen    
4-065  opmerking:  Is 1720 insolvent verklaerd
4-066 soort onroerend goed:     
4-066  eigenaar:  wed. Poppe Jacobs    
4-066  gebruiker:  wed. Poppe Jacobs    
4-066  opmerking:  pro deo begeert
4-067 Rapenburg 4soort onroerend goed:     
4-067  eigenaar:  Tomas Berends    
4-067  gebruiker:  Tomas Berends    
4-067  opmerking:  pro deo begeert
4-068 Rapenburg 2soort onroerend goed:     
4-068  eigenaar:  Gerrit Berends    
4-068  gebruiker:  Gerrit Berends    
4-068  opmerking:  pro deo begeert
4-069 soort onroerend goed: huis    
4-069  eigenaar:  Willem Gerrits    
4-069  gebruiker:  Jan Lieuwes    
4-069  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-070 soort onroerend goed: huis    
4-070  eigenaar:  Lammert Hansen    
4-070  gebruiker:  Lammert Hansen    
4-070  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-071 soort onroerend goed:     
4-071  eigenaar:  Jan Gerrits    
4-071  gebruiker:  Jan Gerrits    
4-071  opmerking:  pauper
4-072 soort onroerend goed:     
4-072  eigenaar:  Claes Engels    
4-072  gebruiker:  Claes Engels    
4-072  opmerking:  pauper
4-073 soort onroerend goed:     
4-073  eigenaar:  Tijs Hansen    
4-073  gebruiker:  Tijs Hansen    
4-073  opmerking:  pauper
4-074 soort onroerend goed:     
4-074  eigenaar:  Pyter Sapes    
4-074  gebruiker:  Pyter Sapes    
4-074  opmerking:  pauper
4-075 Kerkpoortstraat 22soort onroerend goed:     
4-075  eigenaar:  Eilert Tjeerds    
4-075  gebruiker:  Eilert Tjeerds    
4-075  opmerking:  pauper
4-076 Hofstraat 32soort onroerend goed: stal    
4-076  eigenaar:  Arjen Robijns    
4-076  gebruiker:  Arjen Robijns    
4-076  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-077 Hofstraat 30soort onroerend goed: huisje    
4-077  eigenaar:  de Stad    
4-077  gebruiker:  de Stad    
4-077  opmerking:  
4-078 Hofstraat 28soort onroerend goed: huis en schuir    
4-078  eigenaar:  Ulbe Hendriks    
4-078  gebruiker:  Ulbe Hendriks    
4-078  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
4-079 Hofstraat 26soort onroerend goed: huis    
4-079  eigenaar:  Taede Dirks    
4-079  gebruiker:  Taede Dirks    
4-079  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-079  opmerking:  pro deo begeert
4-080 Hofstraat 22soort onroerend goed: kamer    
4-080  eigenaar:  Menniste gemeente    
4-080  gebruiker:  Menniste gemeente    
4-080  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-081 Hofstraat 20soort onroerend goed: kamer    
4-081  eigenaar:  burgemeester Haselaer    
4-081  gebruiker:  Johannes Joosten    
4-081  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-082 Hofstraat 18soort onroerend goed: kamer    
4-082  eigenaar:  Hendrik Hendriks    
4-082  gebruiker:  Hendrik Hendriks    
4-082  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-083 Hofstraat 18soort onroerend goed: stal    
4-083  eigenaar:  Johannes Vosma    
4-083  gebruiker:  Johannes Vosma    
4-083  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-084 Hofstraat 6soort onroerend goed: huis of stal    
4-084  eigenaar:  vroedsman Vosma    
4-084  gebruiker:  vroedsman Vosma    
4-084  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-085 Hofstraat 6soort onroerend goed: huis etc.    
4-085  eigenaar:  Tomas Fransen    
4-085  gebruiker:  Tomas Fransen    
4-085  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
4-086 Hofstraat 10soort onroerend goed: huis    
4-086  eigenaar:  Pyter Sjoerds    
4-086  gebruiker:  Pyter Sjoerds    
4-086  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-087 Hofstraat 24soort onroerend goed: huis    
4-087  eigenaar:  Ype Sents    
4-087  gebruiker:  Ype Sents cum soc.   
4-087  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
4-088 Kerkpoortstraat 24soort onroerend goed: huis    
4-088  eigenaar:  Sjoerd Pyters    
4-088  gebruiker:  Sjoerd Pyters    
4-088  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
4-089 soort onroerend goed: hoff    
4-089  eigenaar:  burgemeester Haselaer    
4-089  gebruiker:  burgemeester Haselaer    
4-089  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-090 soort onroerend goed: hoff    
4-090  eigenaar:  Arjen Robijns    
4-090  gebruiker:  Arjen Robijns    
4-090  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-091 Rozengracht 17soort onroerend goed: panwerk    
4-091  eigenaar:  Johannes Cramer erven   
4-091  gebruiker:  Johannes Cramer erven   
4-091  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑08 cg
4-092 Rozengracht 19soort onroerend goed: huis    
4-092  eigenaar:  Johannes Cramer erven   
4-092  gebruiker:  wed. Ate Rinses cum soc.   
4-092  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-093 Rozengracht 21soort onroerend goed: huis    
4-093  eigenaar:  Willem Gerrits    
4-093  gebruiker:  Jetske Jacobs    
4-093  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-094 Hofstraat 16soort onroerend goed: huis    
4-094  eigenaar:  Johannes Cramer erven   
4-094  gebruiker:  Jan Andries    
4-094  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-095 Hofstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-095  eigenaar:  Willem Gerrits    
4-095  gebruiker:  Willem Gerrits    
4-095  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-096 soort onroerend goed: huis    
4-096  eigenaar:  Jan Rienks    
4-096  gebruiker:  Jan Rienks    
4-096  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-097 Kerkpad 32soort onroerend goed: kamer    
4-097  eigenaar:  wed. Jelle Stijl    
4-097  gebruiker:  Hendrik Gerrits    
4-097  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-098 Kerkpad 30soort onroerend goed: huis    
4-098  eigenaar:  Hendrik Jansen    
4-098  gebruiker:  Hendrik Jansen    
4-098  opmerking:  pro deo begeert
4-099 Kerkpad 26soort onroerend goed: huis    
4-099  eigenaar:  Luiter Caspers    
4-099  gebruiker:  Luiter Caspers    
4-099  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
4-099  opmerking:  Is 1720 insolvent verklaerd
4-100 Kerkpad 22soort onroerend goed: huis    
4-100  eigenaar:  vroedsman Rowel    
4-100  gebruiker:  Gerrit Dirks    
4-100  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 1‑17‑00 cg
4-101 soort onroerend goed:     
4-101  eigenaar:  Stoffel Martens    
4-101  gebruiker:  Stoffel Martens    
4-101  opmerking:  pauper
4-102 soort onroerend goed:     
4-102  eigenaar:  Hendrik Stoffels    
4-102  gebruiker:  Hendrik Stoffels    
4-102  opmerking:  pauper
4-103 soort onroerend goed: huis    
4-103  eigenaar:  blauwe schuurs gemeente    
4-103  gebruiker:  blauwe schuurs gemeente    
4-103  opmerking:  pauper
4-104 soort onroerend goed:     
4-104  eigenaar:  Jan Vrijman    
4-104  gebruiker:  Jan Vrijman    
4-104  opmerking:  pauper
4-105 soort onroerend goed:     
4-105  eigenaar:  wed. Johannes Tjeerds    
4-105  gebruiker:  wed. Johannes Tjeerds    
4-105  opmerking:  pro deo begeert
4-106 soort onroerend goed:     
4-106  eigenaar:  vroedsman Cannegieter    
4-106  gebruiker:  vroedsman Cannegieter    
4-106  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-107 Romastraat 10soort onroerend goed: huis    
4-107  eigenaar:  Gerrit Harmens    
4-107  gebruiker:  Gerrit Harmens    
4-107  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-108 Romastraat 12soort onroerend goed: huis    
4-108  eigenaar:  Remmert Luitjens    
4-108  gebruiker:  Remmert Luitjens    
4-108  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-109 soort onroerend goed: kamer    
4-109  eigenaar:  wed. Doeke Jans    
4-109  gebruiker:  wed. Doeke Jans    
4-109  opmerking:  pauper
4-110 soort onroerend goed: huis    
4-110  eigenaar:  wed. Tjerk Berends    
4-110  gebruiker:  wed. Tjerk Berends    
4-110  huurwaarde en aanslag:   130‑00‑00 cg 21‑13‑00 cg
4-110  opmerking:  het huis Rome
4-111 soort onroerend goed: huis    
4-111  eigenaar:  wed. burgemeester Velthuis    
4-111  gebruiker:  Gerrit Berends    
4-111  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-112 soort onroerend goed: prieel    
4-112  eigenaar:  burgemeester Corver    
4-112  gebruiker:  burgemeester Corver    
4-112  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-112  grondpacht aan: capt.capt. van der Wolt    
4-112  grondpacht en aanslag:    0‑10‑00 cg0‑02‑00 cg
4-113 soort onroerend goed: hoff    
4-113  eigenaar:  burgemeester Huiberts erven   
4-113  gebruiker:  capt. Prigge    
4-113  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-113  grondpacht aan: van der Woldt    
4-113  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
4-114 soort onroerend goed: huis    
4-114  eigenaar:  capt. Prigge    
4-114  gebruiker:  Lammert Feyes    
4-114  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-115 soort onroerend goed: kamer    
4-115  eigenaar:  Nieske Crytenburg    
4-115  gebruiker:  Gerrit Nijhoff    
4-115  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-116 soort onroerend goed: kamer    
4-116  eigenaar:  capt. Prigge    
4-116  gebruiker:      
4-116  opmerking:  niet verhuird
4-117 soort onroerend goed: kamer    
4-117  eigenaar:  Claes Hylkes    
4-117  gebruiker:  Claes Hylkes    
4-117  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-118 soort onroerend goed: huis    
4-118  eigenaar:  Andries Tjerks    
4-118  gebruiker:  Jan Hendriks    
4-118  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-119 soort onroerend goed: huis    
4-119  eigenaar:  burgemeester Tomas Huiberts erven   
4-119  gebruiker:  Hendrik Alberts    
4-119  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-120 Hofstraat 7soort onroerend goed: huis    
4-120  eigenaar:  Marten Tjallings    
4-120  gebruiker:  Marten Tjallings    
4-120  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-121 Hofstraat 9soort onroerend goed: huis    
4-121  eigenaar:  vroedsman Westra    
4-121  gebruiker:  Focke Jilles cum soc.   
4-121  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-122 Hofstraat 15soort onroerend goed: huis    
4-122  eigenaar:  vroedsman Westra    
4-122  gebruiker:  Taede Jansen    
4-122  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-123 Hofstraat 13soort onroerend goed: huis    
4-123  eigenaar:  wed. Tyte Jansen    
4-123  gebruiker:  wed. Tyte Jansen    
4-123  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-124 Hofstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-124  eigenaar:  Sjoerd Arjens    
4-124  gebruiker:  Jacob Caspers    
4-124  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-124  grondpacht aan: capt.capt. van der Wolt    
4-124  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-125 Hofstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-125  eigenaar:  Abe Douwes    
4-125  gebruiker:  Abe Douwes    
4-125  opmerking:  pauper
4-126 Hofstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-126  eigenaar:  capt. van der Wolt    
4-126  gebruiker:  capt. van der Wolt    
4-126  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-127 Hofstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-127  eigenaar:  Hendrik Jans    
4-127  gebruiker:  Hendrik Jans    
4-127  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-127  grondpacht aan: van der Wolt    
4-127  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-127  opmerking:  pauper
4-128 Hofstraat 21soort onroerend goed:     
4-128  eigenaar:  Leeuwke Meinderts    
4-128  gebruiker:  Leeuwke Meinderts    
4-128  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-128  grondpacht aan: van der Wolt    
4-128  grondpacht en aanslag:    1‑10‑00 cg0‑06‑00 cg
4-128  opmerking:  pauper
4-129 soort onroerend goed:     
4-129  eigenaar:  Jarig Jacobs    
4-129  gebruiker:  Jarig Jacobs    
4-129  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-129  grondpacht aan: van der Wolt    
4-129  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-129  opmerking:  pauper
4-130 Hofstraat 25soort onroerend goed: kamer    
4-130  eigenaar:  Auke Pyters    
4-130  gebruiker:  Auke Pyters    
4-130  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-130  grondpacht aan: van der Wolt    
4-130  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-130  opmerking:  pro deo begeert
4-131 Hofstraat 23soort onroerend goed: huis    
4-131  eigenaar:  Jan Kievyt erven   
4-131  gebruiker:  Jan Kievyt erven   
4-131  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-131  grondpacht aan: van der Wolt    
4-131  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-131  opmerking:  pro deo begeert
4-132 Hofstraat 21soort onroerend goed: huis    
4-132  eigenaar:  Jan Pieters    
4-132  gebruiker:  Jan Pieters    
4-132  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
4-132  grondpacht aan: van der Wolt    
4-132  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-132  opmerking:  Is 1722 insolvent verklaerd
4-133 Hofstraat 21soort onroerend goed: huis    
4-133  eigenaar:  Waling Jansen    
4-133  gebruiker:  Waling Jansen    
4-133  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-133  opmerking:  pauper
4-134 Hofstraat 27soort onroerend goed: huis    
4-134  eigenaar:  Frans Andries    
4-134  gebruiker:  Frans Andries    
4-134  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-134  opmerking:  pauper
4-135 Hofstraat 29soort onroerend goed: huis    
4-135  eigenaar:  wed. Tjalling Piekes    
4-135  gebruiker:  wed. Tjalling Piekes    
4-135  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-135  grondpacht aan: van der Woldt    
4-135  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-135  opmerking:  pauper
4-136 Rozengracht 7soort onroerend goed: huis    
4-136  eigenaar:  burgemeester Pauw erven   
4-136  gebruiker:  Jan Jansen    
4-136  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑00 cg
4-137 Hofstraat 29soort onroerend goed: hoff    
4-137  eigenaar:  burgemeester Pauw erven   
4-137  gebruiker:  hopman Calkenstein    
4-137  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-138 soort onroerend goed: hoff    
4-138  eigenaar:  Wopke Bouma    
4-138  gebruiker:  Wopke Bouma    
4-138  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-139 Hofstraat 4soort onroerend goed: hoff    
4-139  eigenaar:  Johannes Vosma    
4-139  gebruiker:  Johannes Vosma    
4-139  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-140 soort onroerend goed: hoff    
4-140  eigenaar:  gemeensman Mockema    
4-140  gebruiker:  gemeensman Mockema    
4-140  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑06‑08 cg
4-141 soort onroerend goed: kamer    
4-141  eigenaar:  vroedsman Frouwkjen Clinkhamer    
4-141  gebruiker:  Jacob Poppes    
4-141  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-142 soort onroerend goed: kamer    
4-142  eigenaar:  Ype schoenmaker   
4-142  gebruiker:  Ype schoenmaker   
4-142  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-142  opmerking:  pauper
4-143 Heiligeweg 6soort onroerend goed: huis    
4-143  eigenaar:  Seerp Dirks    
4-143  gebruiker:  Joost wever   
4-143  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-143  grondpacht aan: Auke Backer    
4-143  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
4-144 Heiligeweg 4soort onroerend goed: huis    
4-144  eigenaar:  Fettje Dirks    
4-144  gebruiker:  Fettje Dirks    
4-144  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-145 Heiligeweg 2soort onroerend goed: huis    
4-145  eigenaar:  wed. Lieuwe Jillerts    
4-145  gebruiker:  wed. Lieuwe Jillerts    
4-145  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
4-145  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Sloterdijk erven   
4-145  grondpacht en aanslag:    1‑05‑00 cg0‑06‑00 cg
4-145  opmerking:  Ao. 1720 insolvent verklaerd
4-146 Brouwersstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-146  eigenaar:  Pyter Fransens    
4-146  gebruiker:  wed. Claes Gerrits    
4-146  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 5‑10‑00 cg
4-146  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Sloterdijk erven   
4-146  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
4-147 Both Apothekerstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-147  eigenaar:  wed. Wyne Wybes    
4-147  gebruiker:  Wyne Wybes    
4-147  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-147  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-147  grondpacht en aanslag:    1‑10‑00 cg0‑06‑00 cg
4-148 Both Apothekerstraat 4soort onroerend goed: huis    
4-148  eigenaar:  Harmen Douwes    
4-148  gebruiker:  Harmen Douwes    
4-148  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-148  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-148  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-149 Both Apothekerstraat 6soort onroerend goed: huis    
4-149  eigenaar:  Tijs Pyters dogter   
4-149  gebruiker:  Tijs Pyters dogter   
4-149  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-149  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-149  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-150 Brouwersstraat 7soort onroerend goed: huis    
4-150  eigenaar:  Dirk Fransen    
4-150  gebruiker:  Dirk Fransen    
4-150  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
4-150  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-150  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-151 Brouwersstraat 9soort onroerend goed: huis    
4-151  eigenaar:  wed. vroedsman Harda    
4-151  gebruiker:  wed. vroedsman Harda    
4-151  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-152 Brouwersstraat 11soort onroerend goed: huis    
4-152  eigenaar:  Dirk Aentjes    
4-152  gebruiker:  Dirk Aentjes    
4-152  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-152  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-152  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-152  opmerking:  pro deo begeert
4-153 Brouwersstraat 13soort onroerend goed: huis    
4-153  eigenaar:  Jan Jansen    
4-153  gebruiker:  Jan Jansen    
4-153  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-153  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-153  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-154 Brouwersstraat 15soort onroerend goed: huis    
4-154  eigenaar:  Lammert Joris    
4-154  gebruiker:  Lammert Joris    
4-154  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-155 Brouwersstraat 17soort onroerend goed: huis    
4-155  eigenaar:  wed. dr. Ludinga    
4-155  gebruiker:  wed. dr. Ludinga    
4-155  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-155  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-155  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-156 Brouwersstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-156  eigenaar:  Walke IJsbrands    
4-156  gebruiker:  Walke IJsbrands    
4-156  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-157 Brouwersstraat 21soort onroerend goed: huis    
4-157  eigenaar:  Cornelis ten Toorn    
4-157  gebruiker:  Jelle Alberts    
4-157  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-158 Brouwersstraat 23soort onroerend goed: huis    
4-158  eigenaar:  wed. Claes Meyes    
4-158  gebruiker:  wed. Claes Meyes    
4-158  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-159 Brouwersstraat 25soort onroerend goed: huis    
4-159  eigenaar:  Anne Rintjes    
4-159  gebruiker:  Anne Rintjes    
4-159  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
4-159  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-159  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-160 Brouwersstraat 27soort onroerend goed: huis    
4-160  eigenaar:  wed. Tyte Tytes    
4-160  gebruiker:  wed. Tyte Tytes    
4-160  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-161 Hofstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-161  eigenaar:  Harmen Uiftes    
4-161  gebruiker:  Harmen Uiftes    
4-161  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-161  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-161  grondpacht en aanslag:    1‑15‑00 cg0‑07‑00 cg
4-162 Hofstraat 3soort onroerend goed: huis    
4-162  eigenaar:  Cornelis Dirks erven   
4-162  gebruiker:  Rouke Wytses cum soc.   
4-162  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-163 Hofstraat 5soort onroerend goed: huis    
4-163  eigenaar:  Haye Willems    
4-163  gebruiker:  Haye Willems    
4-163  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-164 Zuiderplein 1soort onroerend goed: huis    
4-164  eigenaar:  Jelte Jeltes    
4-164  gebruiker:  Jelte Jeltes    
4-164  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-164  opmerking:  pauper
4-165 Zuiderplein 1soort onroerend goed: huis    
4-165  eigenaar:  dr. Bechius erven   
4-165  gebruiker:  Antje Tijssen cum soc.   
4-165  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-166 Rozengracht 3soort onroerend goed: huis    
4-166  eigenaar:  Pyter Tjallings    
4-166  gebruiker:  vroedsman Hania    
4-166  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-167 Rozengracht 7soort onroerend goed: huis    
4-167  eigenaar:  burgemeester Winsma    
4-167  gebruiker:  Arjen Cornelis    
4-167  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-168 Rozengracht 9soort onroerend goed: huis    
4-168  eigenaar:  Melle Feyes    
4-168  gebruiker:  Melle Feyes    
4-168  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-168  opmerking:  pauper
4-168  grondpacht aan: Reinder Fonteyn    
4-168  grondpacht en aanslag:    4‑10‑00 cg0‑18‑00 cg
4-169 Rozengracht 11soort onroerend goed: huis    
4-169  eigenaar:  juffrs. Heerma    
4-169  gebruiker:  ds. Redding    
4-169  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑08 cg
4-170 Rozengracht 13soort onroerend goed: hoff    
4-170  eigenaar:  juffrs. Heerma    
4-170  gebruiker:  ds. Redding    
4-170  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-171 Rozengracht 24soort onroerend goed: hoff    
4-171  eigenaar:  juffr. Boelens    
4-171  gebruiker:  juffr. Boelens    
4-171  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-172 Rozengracht 26soort onroerend goed: panwerk    
4-172  eigenaar:  vroedsman Altena    
4-172  gebruiker:  vroedsman Altena    
4-172  huurwaarde en aanslag:   58‑00‑00 cg 9‑13‑09 cg
4-173 Rozengracht 22soort onroerend goed: kamer    
4-173  eigenaar:  burgemeester Haselaer    
4-173  gebruiker:  Harmen Jansen    
4-173  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-174 Rozengracht 28soort onroerend goed: hoff    
4-174  eigenaar:  ds. Reneman    
4-174  gebruiker:  Gerrit Jans wever   
4-174  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-175 Rozengracht 24soort onroerend goed: hoff    
4-175  eigenaar:  Ruird Alberts    
4-175  gebruiker:  Ruird Alberts    
4-175  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-176 Rozengracht 22soort onroerend goed: huis en hoff    
4-176  eigenaar:  Claes Douwes    
4-176  gebruiker:  Claes Douwes    
4-176  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-177 Rozengracht 22soort onroerend goed: huis en molen    
4-177  eigenaar:  Sjoerd Pyters    
4-177  gebruiker:  Sjoerd Pyters    
4-177  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-178 Rozengracht 20soort onroerend goed: panwerk    
4-178  eigenaar:  Johannes Cramer    
4-178  gebruiker:  Johannes Cramer    
4-178  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
4-179 Rozengracht 20soort onroerend goed: perk    
4-179  eigenaar:  Wytse Piebes cum soc.   
4-179  gebruiker:  Wytse Piebes cum soc.   
4-179  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-180 Rozengracht 18soort onroerend goed: panwerk    
4-180  eigenaar:  capt. de Bruin    
4-180  gebruiker:  capt. de Bruin    
4-180  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑00 cg
4-181 soort onroerend goed: huis    
4-181  eigenaar:  Johannes Mockema    
4-181  gebruiker:  Leentje Cornelis cum soc.   
4-181  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-182 Rozengracht 16soort onroerend goed: huis    
4-182  eigenaar:  not. Walrig    
4-182  gebruiker:  not. Walrig    
4-182  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 3‑13‑00 cg
4-183 Rozengracht 12soort onroerend goed: hoff    
4-183  eigenaar:  not. Walrig    
4-183  gebruiker:  not. Walrig    
4-183  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-184 soort onroerend goed: huis    
4-184  eigenaar:  burgemeester Bierma    
4-184  gebruiker:  Pyter Harings    
4-184  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-185 Rozengracht 8soort onroerend goed: huis en hoff    
4-185  eigenaar:  Jan Kuik    
4-185  gebruiker:  Jan Kuik    
4-185  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
4-186 Rozengracht 4soort onroerend goed: packhuis    
4-186  eigenaar:  Jan Kuik    
4-186  gebruiker:  Jan Kuik    
4-186  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-187 Rozengracht 2soort onroerend goed: huis en hoff    
4-187  eigenaar:  wed. Edsge Lieuwes    
4-187  gebruiker:  Dirk Fockes    
4-187  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-188 soort onroerend goed: huis en packhuis    
4-188  eigenaar:  Jan Symons    
4-188  gebruiker:  Egbert Heykamp    
4-188  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-189 Zuiderhaven 40soort onroerend goed: huis    
4-189  eigenaar:  Ayse Arjens kinderen   
4-189  gebruiker:  Melle Pyters cum soc.   
4-189  huurwaarde en aanslag:   44‑00‑00 cg 7‑06‑08 cg
4-190 Zuiderhaven 44soort onroerend goed: huis    
4-190  eigenaar:  wed. Hylke Sydses    
4-190  gebruiker:  wed. Hylke Sydses    
4-190  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-190  opmerking:  pro deo begeert
4-191 Zuiderhaven 46soort onroerend goed: huis    
4-191  eigenaar:  Reinder Fonteyn    
4-191  gebruiker:  Reinder Fonteyn    
4-191  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑08 cg
4-192 Zuiderhaven 48soort onroerend goed: huis    
4-192  eigenaar:  Reinder Fonteyn    
4-192  gebruiker:  ds. Botterweg    
4-192  huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 16‑13‑00 cg
4-193 Zuiderhaven 50soort onroerend goed: huis    
4-193  eigenaar:  de heer Kempenaer erven   
4-193  gebruiker:  de heer Kempenaer erven   
4-193  huurwaarde en aanslag:   122‑00‑00 cg 20‑06‑00 cg
4-194 soort onroerend goed: huis    
4-194  eigenaar:  capt. Guitet    
4-194  gebruiker:  capt. Guitet    
4-194  huurwaarde en aanslag:   90‑00‑00 cg 15‑00‑00 cg
4-195 Steenhouwersstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-195  eigenaar:  Neeltje Dirks erven   
4-195  gebruiker:  Neeltje Dirks erven   
4-195  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-195  opmerking:  pauper
4-196 Zuiderhaven 54soort onroerend goed: huis    
4-196  eigenaar:  de raed fiskael Idsinga    
4-196  gebruiker:  de raed fiskael Idsinga    
4-196  huurwaarde en aanslag:   90‑00‑00 cg 15‑00‑00 cg
4-197 Steenhouwersstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-197  eigenaar:  de heer Wijdenbrug    
4-197  gebruiker:  de heer Wijdenbrug    
4-197  huurwaarde en aanslag:   130‑00‑00 cg 21‑13‑00 cg
4-198 Zuiderhaven 52soort onroerend goed: woning    
4-198  eigenaar:  Claeske Johannes    
4-198  gebruiker:  Claeske Johannes    
4-198  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
4-198  grondpacht aan: de heerde heer Wijdenbrug    
4-198  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-198  opmerking:  Is 1720 insolvent verklaert
4-199 soort onroerend goed: kamer    
4-199  eigenaar:  de heer Wijdenbrug    
4-199  gebruiker:  de heer Wijdenbrug    
4-199  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-199  opmerking:  doet geen huir
4-200 soort onroerend goed: hoff    
4-200  eigenaar:  de heer Kempenaer    
4-200  gebruiker:  de heer Kempenaer    
4-200  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑00 cg
4-201 Schoolstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-201  eigenaar:  Wybe Hiddes    
4-201  gebruiker:  Wybe Hiddes    
4-201  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-201  opmerking:  pauper
4-202 soort onroerend goed: huis    
4-202  eigenaar:  Joost Andries    
4-202  eigenaar:  Jan Andries    
4-202  gebruiker:  Joost Andries    
4-202  gebruiker:  Jan Andries    
4-202  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
4-202  opmerking:  Ao. 1722 insolvent verklaerd
4-203 soort onroerend goed: hoff    
4-203  eigenaar:  Hebbea Kijl erven   
4-203  gebruiker:  Hebbea Kijl erven   
4-203  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-204 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: hoff    
4-204  eigenaar:  G. Vermeersch    
4-204  gebruiker:  G. Vermeersch    
4-204  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-205 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: huis    
4-205  eigenaar:  de heer Beyma    
4-205  gebruiker:  D. Scheltinga    
4-205  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑08 cg
4-206 soort onroerend goed: huis    
4-206  eigenaar:  wed. Wybe Hiddes    
4-206  gebruiker:  wed. Wybe Hiddes    
4-206  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-206  opmerking:  pro deo begeert
4-207 soort onroerend goed: koolsteck    
4-207  eigenaar:  Tjaerd Syvarda    
4-207  gebruiker:  Tjaerd Syvarda    
4-207  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-208 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: huis    
4-208  eigenaar:  wed. Pieter de Rijk    
4-208  gebruiker:  wed. Pieter de Rijk    
4-208  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
4-208  opmerking:  Is 1723 insolvent verklaerd
4-209 soort onroerend goed: huis    
4-209  eigenaar:  Hylke D. Hanekuik    
4-209  gebruiker:  Hylke D. Hanekuik    
4-209  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-210 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: huis en werff    
4-210  eigenaar:  Hylke D. Hanekuik    
4-210  gebruiker:  Hylke D. Hanekuik    
4-210  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
4-211 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: huis    
4-211  eigenaar:  juffr. Hamerstein erven   
4-211  gebruiker:  Foppe Pyters cum soc.   
4-211  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-212 soort onroerend goed: huis    
4-212  eigenaar:  wed. Pyter Douwes    
4-212  gebruiker:  wed. Pyter Douwes    
4-212  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-212  opmerking:  pauper
4-213 soort onroerend goed: huis    
4-213  eigenaar:  Wytse Pybes    
4-213  gebruiker:  Wytse Pybes    
4-213  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-214 soort onroerend goed: huis    
4-214  eigenaar:  de heer Beyma    
4-214  gebruiker:  de heer Beyma    
4-214  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-214  opmerking:  ledig
4-215 soort onroerend goed: kamer    
4-215  eigenaar:  diaconie    
4-215  gebruiker:  diaconie    
4-215  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-215  opmerking:  diaconiekamer
4-216 soort onroerend goed: huis    
4-216  eigenaar:  wed. Andries Jans    
4-216  gebruiker:  wed. Andries Jans    
4-216  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-216  opmerking:  pauper
4-217 soort onroerend goed: huis    
4-217  eigenaar:  Marten Jans    
4-217  gebruiker:  Marten Jans    
4-217  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-217  opmerking:  pauper
4-218 soort onroerend goed: huis    
4-218  eigenaar:  Holke Obbes    
4-218  gebruiker:  Holke Obbes    
4-218  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg ‑00‑00 cg
4-218  opmerking:  Ao. 1721 insolvent verklaerd
4-219 soort onroerend goed: huis    
4-219  eigenaar:  Pyter Meetje    
4-219  gebruiker:  Berend Hendriks cum soc.   
4-219  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-220 soort onroerend goed: woning    
4-220  eigenaar:  wed. Rienk Hessels    
4-220  gebruiker:  wed. Rienk Hessels    
4-220  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-220  opmerking:  pauper
4-221 soort onroerend goed: kamer    
4-221  eigenaar:  burgemeester Haselaer    
4-221  gebruiker:  Harmen wever   
4-221  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-222 Nutstraat 2soort onroerend goed: kamer    
4-222  eigenaar:  kerkearmen    
4-222  gebruiker:  kerkearmen    
4-222  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-222  opmerking:  kerkearmenkamer
4-223 Smidstraat 1soort onroerend goed:     
4-223  eigenaar:  Gerrit Cornelis    
4-223  gebruiker:  Gerrit Cornelis    
4-223  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-223  opmerking:  pauper
4-224 soort onroerend goed: kamer    
4-224  eigenaar:  Wytse P. Talma    
4-224  gebruiker:  Berend Harmens    
4-224  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-225 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: huis    
4-225  eigenaar:  Wytse P. Talma    
4-225  gebruiker:  Wytse P. Talma    
4-225  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-226 Schoolstraat 8soort onroerend goed: kamer    
4-226  eigenaar:  Wytse P. Talma    
4-226  gebruiker:  Wytse P. Talma    
4-226  huurwaarde en aanslag:   7‑10‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-227 soort onroerend goed: kamer    
4-227  eigenaar:  Minne Clasens erven   
4-227  gebruiker:  nu Ype Lammerts Beekman    
4-227  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-228 Schoolstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-228  eigenaar:  Pyter Freerks    
4-228  gebruiker:  Pyter Freerks    
4-228  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑00 cg
4-229 Zuiderhaven 34soort onroerend goed: huis    
4-229  eigenaar:  Ruird Sybes Bontekoe    
4-229  gebruiker:  wed. burgemeester Velthuis cum soc.   
4-229  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-230 Zuiderhaven 32soort onroerend goed: huis    
4-230  eigenaar:  Gerrit Jansen    
4-230  gebruiker:  Gerrit Jansen    
4-230  opmerking:  Is 1720 insolvent verklaert
4-231 Zuiderhaven 30soort onroerend goed: huis    
4-231  eigenaar:  Yde Hemmes    
4-231  gebruiker:  Yde Hemmes    
4-231  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑00 cg
4-232 Zuiderhaven 28soort onroerend goed: huis, hoff en packhuis etc.    
4-232  eigenaar:  Pyter Gerloffs    
4-232  gebruiker:  Pyter Gerloffs    
4-232  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 13‑06‑08 cg
4-233 soort onroerend goed: huis    
4-233  eigenaar:  Bruin Scheltes    
4-233  gebruiker:  Gerrit Steffens    
4-233  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-234 Zuiderhaven 24soort onroerend goed: smitte    
4-234  eigenaar:  Yde Hemmes    
4-234  gebruiker:  Yde Hemmes    
4-234  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-235 Zuiderhaven 24soort onroerend goed: huis    
4-235  eigenaar:  wed. Hibbe Gabes    
4-235  gebruiker:  wed. Hibbe Gabes cum soc.   
4-235  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-236 Zuiderhaven 26soort onroerend goed: huis    
4-236  eigenaar:  Andries Tjerks    
4-236  gebruiker:  Andries Tjerks    
4-236  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-237 Zuiderhaven 26soort onroerend goed: huis    
4-237  eigenaar:  Johannes Cramer erven   
4-237  gebruiker:  wed. Rijk Harmens    
4-237  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-238 Zuiderhaven 26soort onroerend goed: huis    
4-238  eigenaar:  Saak Gosses erven   
4-238  gebruiker:  Stoffel Sakes    
4-238  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-239 Zuiderstraat 18soort onroerend goed: huis    
4-239  eigenaar:  wed. Hibbe Gabes    
4-239  gebruiker:  Tjerk Andries    
4-239  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
4-240 Zuiderstraat 16soort onroerend goed: huis    
4-240  eigenaar:  Gerloff Clases    
4-240  gebruiker:  Gerloff Clases    
4-240  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
4-241 Zuiderstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-241  eigenaar:  wed. Arend Nieuwenhuis    
4-241  gebruiker:  wed. Arend Nieuwenhuis    
4-241  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-242 Zuiderstraat 14soort onroerend goed:     
4-242  eigenaar:  Dirk van Zeist    
4-242  gebruiker:  Dirk van Zeist    
4-242  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-243 soort onroerend goed: huis    
4-243  eigenaar:  wed. Melle Hansen    
4-243  gebruiker:  we. Melle Hansen    
4-243  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-244 soort onroerend goed: kamer    
4-244  eigenaar:  Pyter Gerloffs    
4-244  gebruiker:  Jurre Martens    
4-244  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-245 soort onroerend goed: kamer    
4-245  eigenaar:  Pyter Gerloffs    
4-245  gebruiker:  Hylke Clases    
4-245  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 1‑17‑00 cg
4-246 Dwarsstraat 17soort onroerend goed: kamer    
4-246  eigenaar:  wed. Jan Zents erven   
4-246  gebruiker:  wed. Sybe Lieuwes    
4-246  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-247 soort onroerend goed: kamer    
4-247  eigenaar:  Jan Dames erven   
4-247  gebruiker:  Jan Dames erven   
4-247  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-247  opmerking:  pro deo begeert
4-248 soort onroerend goed: camer    
4-248  eigenaar:  Antje Jacobs    
4-248  gebruiker:  Trijntje Sents    
4-248  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-249 Dwarsstraat 21soort onroerend goed: molen    
4-249  eigenaar:  Gerrit Baltus    
4-249  gebruiker:  Gerrit Baltus    
4-249  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 4‑10‑00 cg
4-250 soort onroerend goed: huis    
4-250  eigenaar:  Gerrit Baltus    
4-250  gebruiker:  Gerrit Baltus    
4-250  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-251 soort onroerend goed:     
4-251  eigenaar:  wed. Benedix Piers    
4-251  gebruiker:  wed. Benedix Piers    
4-251  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-251  opmerking:  pauper
4-252 soort onroerend goed:     
4-252  eigenaar:  Wybe Sybolts    
4-252  gebruiker:  Wybe Sybolts    
4-252  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-252  opmerking:  pauper
4-253 Zuiderstraat 12soort onroerend goed: camer    
4-253  eigenaar:  Riens Jouws    
4-253  gebruiker:  Riens Jouws    
4-253  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-254 Zuiderstraat 10soort onroerend goed: camer    
4-254  eigenaar:  Jacob Jansen    
4-254  gebruiker:  Jan Hansen    
4-254  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-255 soort onroerend goed: huis    
4-255  eigenaar:  Abe Jacobs cum soc.   
4-255  gebruiker:  Abe Jacobs    
4-255  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-256 Zuiderstraat 15soort onroerend goed: huis    
4-256  eigenaar:  Albert Jansen    
4-256  gebruiker:  Albert Jansen    
4-256  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-257 Zuiderstraat 21soort onroerend goed: kamer    
4-257  eigenaar:  Aukjen Clases    
4-257  gebruiker:  Aukjen Clases    
4-257  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-258 Zuiderstraat 23soort onroerend goed: huis    
4-258  eigenaar:  Ype IJsbrands    
4-258  gebruiker:  Ype IJsbrands    
4-258  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-259 Zuiderstraat 25soort onroerend goed: huis    
4-259  eigenaar:  wed. Sake Pyters    
4-259  gebruiker:  wed. Sake Pyters    
4-259  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-260 Zuiderstraat 27soort onroerend goed: huis    
4-260  eigenaar:  wed. Sake Pyters    
4-260  gebruiker:  wed. Sake Pyters    
4-260  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-261 soort onroerend goed: huis    
4-261  eigenaar:  Auckjen Ruirds    
4-261  gebruiker:  Heere Jansen    
4-261  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 7‑10‑00 cg
4-262 Wasbleek 4soort onroerend goed: huis    
4-262  eigenaar:  Jarig Ockes    
4-262  gebruiker:  Jarig Ockes    
4-262  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-263 Zuiderstraat 31soort onroerend goed: huis    
4-263  eigenaar:  Dirk Jansen erven   
4-263  gebruiker:  Tjamke Rinses    
4-263  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-264 Zuiderstraat 31soort onroerend goed: huis    
4-264  eigenaar:  Arjen van Hemert erven   
4-264  gebruiker:  Hans Arjens    
4-264  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑06‑08 cg
4-265 Wasbleek 2soort onroerend goed: hoff    
4-265  eigenaar:  wed. Evert Hingst    
4-265  gebruiker:  wed. Evert Hingst    
4-265  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-266 soort onroerend goed: hoff    
4-266  eigenaar:  Tjaerd Syvarda    
4-266  gebruiker:  Tjaerd Syvarda    
4-266  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
5-001 Voorstraat 94soort onroerend goed: huis    
5-001  eigenaar:  Johannes Cramer erven cum soc.   
5-001  gebruiker:  Hendrik Willems cum soc.   
5-001  huurwaarde en aanslag:   104‑00‑00 cg 17‑06‑08 cg
5-002 Voorstraat 92soort onroerend goed: huis    
5-002  eigenaar:  Jelle Stijl erven   
5-002  gebruiker:  Simen Jelles erven   
5-002  huurwaarde en aanslag:   90‑00‑00 cg 15‑00‑00 cg
5-003 Voorstraat 90soort onroerend goed: huis    
5-003  eigenaar:  wed. Sybren Goukes    
5-003  gebruiker:  wed. Sybren Goukes    
5-003  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 11‑13‑00 cg
5-004 Voorstraat 88soort onroerend goed: huis    
5-004  eigenaar:  Poppe Dirks    
5-004  gebruiker:  Dirk Sjoerds    
5-004  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
5-005 Voorstraat 86soort onroerend goed: huis    
5-005  eigenaar:  Poppe Dirks    
5-005  gebruiker:  Eeke Jans    
5-005  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑08 cg
5-006 Voorstraat 84soort onroerend goed: huis    
5-006  eigenaar:  wed. Seerp Doedes    
5-006  gebruiker:  wed. Seerp Doedes    
5-006  huurwaarde en aanslag:   92‑00‑00 cg 15‑06‑08 cg
5-007 Voorstraat 82soort onroerend goed: huis    
5-007  eigenaar:  Claes Jansen    
5-007  gebruiker:  Claes Jansen    
5-007  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
5-008 Voorstraat 80soort onroerend goed: huis etc.    
5-008  eigenaar:  burgemeester Laquart    
5-008  gebruiker:  burgemeester Laquart    
5-008  huurwaarde en aanslag:   92‑00‑00 cg 15‑06‑08 cg
5-009 Voorstraat 78soort onroerend goed: huis    
5-009  eigenaar:  vroedsman Claes Gerrits    
5-009  gebruiker:  vroedsman Claes Gerrits    
5-009  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 9‑00‑00 cg
5-010 Voorstraat 76soort onroerend goed: huis    
5-010  eigenaar:  Rinnert Wybrens erven   
5-010  gebruiker:  Rinnert Wybrens erven   
5-010  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
5-011 Kleine Kerkstraat 1soort onroerend goed: huis    
5-011  eigenaar:  Rinnert Wybrens erven   
5-011  gebruiker:  Joost de Clerq    
5-011  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
5-012 Kleine Kerkstraat 3soort onroerend goed: huis    
5-012  eigenaar:  wed. Henne Wybrens    
5-012  gebruiker:  Johannes Lodewijks    
5-012  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
5-013 Kleine Kerkstraat 5soort onroerend goed: huis    
5-013  eigenaar:  wed. Henne Wybrens    
5-013  gebruiker:  wed. Henne Wybrens    
5-013  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
5-014 Kleine Kerkstraat 7soort onroerend goed: huis    
5-014  eigenaar:  Dirk Annes    
5-014  gebruiker:  Dirk Annes    
5-014  opmerking:  pauper
5-015 Kleine Kerkstraat 9soort onroerend goed: huis    
5-015  eigenaar:  Wybren Doekes    
5-015  gebruiker:  Wybren Doekes    
5-015  opmerking:  pauper
5-016 Kleine Kerkstraat 18soort onroerend goed: huis    
5-016  eigenaar:  ds. Reneman erven   
5-016  gebruiker:  Leentje Bockes    
5-016  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
5-017 Kleine Kerkstraat 14soort onroerend goed: huis    
5-017  eigenaar:  wed. Henne Wybrens    
5-017  gebruiker:  Abe Rinses    
5-017  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
5-017  grondpacht aan: Harmen Jansen erven   
5-017  grondpacht en aanslag:    0‑10‑00 cg0‑02‑00 cg
5-018 Kleine Kerkstraat 12soort onroerend goed: huis    
5-018  eigenaar:  Claes Pyters erven   
5-018  gebruiker:  Age Dirks    
5-018  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
5-019 Kleine Kerkstraat 10soort onroerend goed: huis    
5-019  eigenaar:  Dirk Berends    
5-019  gebruiker:  Dirk Berends    
5-019  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
5-020 Kleine Kerkstraat 8soort onroerend goed: huis    
5-020  eigenaar:  Hessel Harmens    
5-020  eigenaar:  Dirk Huigens    
5-020  gebruiker:  Gieke Tomas    
5-020  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
5-021 Kleine Kerkstraat 6soort onroerend goed: huis    
5-021  eigenaar:  Dirk Jeltes    
5-021  gebruiker:  Dirk Jeltes    
5-021  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
5-021  grondpacht aan: Harmen Douwes    
5-021  grondpacht en aanslag:    0‑10‑00 cg0‑02‑00 cg
5-022 Kleine Kerkstraat 4soort onroerend goed: huis    
5-022  eigenaar:  Hessel Harmens    
5-022  gebruiker:  Hessel Harmens    
5-022  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
5-022  grondpacht aan: Harmen Douwes    
5-022  grondpacht en aanslag:    0‑10‑00 cg0‑02‑00 cg
5-022  opmerking:  pro deo begeert
5-023 Kleine Kerkstraat 2soort onroerend goed: huis    
5-023  eigenaar:  wed. Hans Joukes erven   
5-023  gebruiker:  Reiner Pyters    
5-023  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
5-024 Voorstraat 74soort onroerend goed: huis    
5-024  eigenaar:  Frans Pyters    
5-024  gebruiker:  Frans Pieters    
5-024  huurwaarde en aanslag:   82‑00‑00 cg 13‑13‑00 cg
5-025 Voorstraat 72soort onroerend goed: huis    
5-025  eigenaar:  Harmen Jansen erven   
5-025  gebruiker:  wed. Jan Rinties cum soc.   
5-025  huurwaarde en aanslag:   84‑00‑00 cg 14‑00‑00 cg
5-025  grondpacht aan: eeneen onbekend persoon    
5-025  grondpacht en aanslag:    2‑07‑00 cg0‑09‑06 cg
5-026 Voorstraat 70soort onroerend goed: huis    
5-026  eigenaar:  Lubbe Alles    
5-026  gebruiker:  Lubbe Alles    
5-026  huurwaarde en aanslag:   89‑00‑00 cg 14‑17‑00 cg
5-027 Voorstraat 68soort onroerend goed: huis    
5-027  eigenaar:  wed. Jelle Stijl    
5-027  gebruiker:  wed. Feddrik Tjerks    
5-027  huurwaarde en aanslag:   129‑00‑00 cg 21‑10‑00 cg
5-027  grondpacht aan: Marten Rozee erven   
5-027  grondpacht en aanslag:    2‑02‑00 cg0‑08‑06 cg
5-028 Voorstraat 66soort onroerend goed: huis    
5-028  eigenaar:  vroedsman Westra    
5-028  gebruiker:  vroedsman Westra    
5-028  huurwaarde en aanslag:   84‑00‑00 cg 14‑00‑00 cg
5-029 Voorstraat 64soort onroerend goed: huis    
5-029  eigenaar:  Symon Stinstra    
5-029  gebruiker:  Symon Stinstra    
5-029  huurwaarde en aanslag:   81‑00‑00 cg 13‑10‑00 cg
5-030 Voorstraat 62soort onroerend goed: huis    
5-030  eigenaar:  Jan Cornelis    
5-030  gebruiker:  Jan Cornelis    
5-030  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 11‑13‑00 cg
5-031 Simon Stijlstraat 1soort onroerend goed: huis    
5-031  eigenaar:  Jan Cornelis    
5-031  gebruiker:  Marten Johannes    
5-031  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 5‑17‑00 cg
5-032 Simon Stijlstraat 3soort onroerend goed: huis    
5-032  eigenaar:  Frans Pyters    
5-032  gebruiker:  Frans Pyters    
5-032  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 7‑10‑00 cg
5-032  grondpacht aan: Melle Hansen    
5-032  grondpacht en aanslag:    0‑10‑08 cg0‑02‑00 cg
5-033 Simon Stijlstraat 5soort onroerend goed: huis    
5-033  eigenaar:  wed. dr. Winter    
5-033  gebruiker:  Jacob Jeremias    
5-033  huurwaarde en aanslag:   51‑00‑00 cg 8‑10‑00 cg
5-034 Simon Stijlstraat 7soort onroerend goed: huis    
5-034  eigenaar:  de nots. Voorda    
5-034  gebruiker:  de nots. Voorda    
5-034  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
5-035 Simon Stijlstraat 9soort onroerend goed: huis    
5-035  eigenaar:  Jan Jansen Blauw    
5-035  gebruiker:  Jan Jansen Blauw    
5-035  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
5-035  grondpacht aan: G. Zuringar erven   
5-035  grondpacht en aanslag:    1‑13‑00 cg0‑06‑08 cg
5-036 Grote Kerkstraat 1soort onroerend goed: huis    
5-036  eigenaar:  mr. Jurjen Harmens erven   
5-036  gebruiker:      
5-036  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
5-036  grondpacht aan: wed.wed. Melle Hansen    
5-036  grondpacht en aanslag:    1‑08‑00 cg0‑05‑08 cg
5-036  opmerking:  doet geen huir
5-037 Grote Kerkstraat 3soort onroerend goed: huis    
5-037  eigenaar:  Jan Bostijn    
5-037  gebruiker:  Jan Bostijn    
5-037  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
5-037  grondpacht aan: Auke Backer    
5-037  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
5-038 Grote Kerkstraat 9soort onroerend goed: huis    
5-038  eigenaar:  wed. Wijntjen Alefs    
5-038  gebruiker:  wed. Wijntjen Alefs cum soc.   
5-038  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑00‑00 cg
5-039 Grote Kerkstraat 11soort onroerend goed: huis    
5-039  eigenaar:  Menniste Gemeente    
5-039  gebruiker:      
5-039  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
5-039  grondpacht aan: Aucke Backer    
5-039  grondpacht en aanslag:    1‑18‑00 cg0‑07‑08 cg
5-040 Grote Kerkstraat 13soort onroerend goed: huis    
5-040  eigenaar:  Pyter Hoytes    
5-040  gebruiker:  Pyter Hoytes    
5-040  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑08 cg
5-040  grondpacht aan: Harmen Jansen erven   
5-040  grondpacht en aanslag:    1‑02‑00 cg‑00‑00 cg
5-040  opmerking:  Den 7 juny 1726 afgekoft
5-041 Grote Kerkstraat 15soort onroerend goed: huis    
5-041  eigenaar:  wed. Dirk Hendriks    
5-041  gebruiker:  wed. Dirk Hendriks    
5-041  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
5-042 Grote Kerkstraat 17soort onroerend goed: huis    
5-042  eigenaar:  Hessel Hendriks    
5-042  gebruiker:  Jan Ulbes cum soc.   
5-042  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
5-043 Grote Kerkstraat 19soort onroerend goed: huis    
5-043  eigenaar:  wed. Pyter Feitema    
5-043  gebruiker:  Tjalling Hylkes    
5-043  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 3‑13‑00 cg
5-044 Grote Kerkstraat 21soort onroerend goed: huis    
5-044  eigenaar:  Jacob Dirks    
5-044  gebruiker:  Jacob Dirks    
5-044  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
5-044  opmerking:  pro deo begeert
5-045 Grote Kerkstraat 23soort onroerend goed: huis    
5-045  eigenaar:  wed. Heert Douwes    
5-045  gebruiker:  Sytske Hessels    
5-045  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
5-046 Heiligeweg 21soort onroerend goed: huis    
5-046  eigenaar:  Yde Pyters    
5-046  gebruiker:  Yde Pyters    
5-046  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
5-047 Heiligeweg 23soort onroerend goed: huis    
5-047  eigenaar:  Haye Pyters    
5-047  gebruiker:  Haye Pyters    
5-047  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑08 cg
5-048 Heiligeweg 25soort onroerend goed: huis    
5-048  eigenaar:  Jacob Dirks cum soc.   
5-048  gebruiker:  Jacob Dirks cum soc.   
5-048  huurwaarde en aanslag:   32‑14‑00 cg 5‑09‑00 cg
5-049 Heiligeweg 27soort onroerend goed: huis    
5-049  eigenaar:  Gerloff Jansen    
5-049  gebruiker:  Gerloff Jansen    
5-049  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
5-050 Heiligeweg 29soort onroerend goed: huis    
5-050  eigenaar:  Jan Christoffels    
5-050  gebruiker:  Jan Christoffels cum soc.   
5-050  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑03‑00 cg
5-051 soort onroerend goed: huis    
5-051  eigenaar:  wed. Jelle Stijl    
5-051  gebruiker:  wed. Jan Jacobs    
5-051  huurwaarde en aanslag:   7‑00‑00 cg 1‑03‑00 cg
5-052 soort onroerend goed: huis    
5-052  eigenaar:  Ceimpe Tjeerds    
5-052  gebruiker:  Bauke Reinders    
5-052  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
5-053 soort onroerend goed: huis    
5-053  eigenaar:  Marten Rozee erven   
5-053  gebruiker:  Yve Sjoerds cum soc.   
5-053  huurwaarde en aanslag:   72‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
5-054 Grote Kerkstraat 22soort onroerend goed: huis    
5-054  eigenaar:  Philippus Bostijn    
5-054  gebruiker:  Harmen Jans    
5-054  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑00 cg
5-055 Grote Kerkstraat 20soort onroerend goed: huis    
5-055  eigenaar:  Jeremias Jacobs    
5-055  gebruiker:  Jeremias Jacobs    
5-055  opmerking:  pauper
5-056 Grote Kerkstraat 18soort onroerend goed: huis    
5-056  eigenaar:  Tjeerd Pyters    
5-056  gebruiker:  Teeke Jacobs    
5-056  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
5-057 Grote Kerkstraat 16soort onroerend goed: huis    
5-057  eigenaar:  Arjen Berends    
5-057  gebruiker:  Arjen Berends    
5-057  grondpacht aan: Johannes Vosma    
5-057  grondpacht en aanslag:    0‑19‑00 cg0‑04‑00 cg
5-057  opmerking:  pauper
5-058 Grote Kerkstraat 12soort onroerend goed: huis    
5-058  eigenaar:  Pyter Hendriks    
5-058  gebruiker:  wed. Jacob Gijsberts dogters   
5-058  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
5-059 Grote Kerkstraat 14soort onroerend goed: huis    
5-059  eigenaar:  wed. de heer Wydenbrug    
5-059  gebruiker:  conrector Wassenaer    
5-059  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 5‑06‑08 cg
5-060 Grote Kerkstraat 6soort onroerend goed: huis    
5-060  eigenaar:  Dirk Cornelis suster   
5-060  gebruiker:  Dirk Cornelis suster   
5-060  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
5-061 Grote Kerkstraat 4soort onroerend goed: huis    
5-061  eigenaar:  Jurjen Clases    
5-061  gebruiker:  Jurjen Clases    
5-061  opmerking:  pauper
5-062 Lanen 87soort onroerend goed: huis    
5-062  eigenaar:  Reinder IJsbrands cum soc.   
5-062  gebruiker:  Reinder IJsbrands cum soc.   
5-062  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
5-063 Grote Kerkstraat 2soort onroerend goed: huis    
5-063  eigenaar:  Pyter Minks    
5-063  gebruiker:  Berber Jeppes cum soc.   
5-063  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
5-064 Lanen 91soort onroerend goed: huis    
5-064  eigenaar:  Pyter Minks    
5-064  gebruiker:  Jurjen Pyters    
5-064  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
5-065 Lanen 93soort onroerend goed: huis    
5-065  eigenaar:  Jacob Servaes    
5-065  gebruiker:  Jacob Servaes    
5-065  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
5-066 Lanen 86soort onroerend goed: huis    
5-066  eigenaar:  Pyter Adema    
5-066  gebruiker:  Hessel Harmens cum soc.   
5-066  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
5-067 soort onroerend goed: huis    
5-067  eigenaar:  Uilke Fockes    
5-067  gebruiker:  Uilke Fockes    
5-067  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
5-067  opmerking:  pro deo begeert
5-068 Lanen 82soort onroerend goed: huis    
5-068  eigenaar:  Pyter Roeloffs    
5-068  gebruiker:  Pyter Roeloffs    
5-068  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
5-068  grondpacht aan: Lolke Westra    
5-068  grondpacht en aanslag:    1‑08‑00 cg0‑05‑08 cg
5-069 Heiligeweg 1soort onroerend goed: huis    
5-069  eigenaar:  wed. Doede Jansen    
5-069  gebruiker:  wed. Doede Jansen    
5-069  opmerking:  pauper
5-070 Heiligeweg 1soort onroerend goed: huis    
5-070  eigenaar:  wed. Pyter Feytema    
5-070  gebruiker:  wed. burgemeester Wiltschut cum soc.   
5-070  huurwaarde en aanslag:   46‑00‑00 cg 7‑13‑00 cg
5-071 Heiligeweg 3soort onroerend goed: huis    
5-071  eigenaar:  Tjeerd Pyters    
5-071  gebruiker:  Tjeerd Pyters    
5-071  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
5-072 Heiligeweg 5