Harlingen, reëelkohier 1794 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951)

Harlingen, reëelkohier 1794 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1794. Van elk pand zijn 'eigenaars' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zo'n achttien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5½e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Cohier van de reëele goedschattinge, van alle vastigheeden binnen Harlingen en deszelfs Jurisdictie gelegen, gemaakt en gerenoveerd, bij de Achtbare Magistraat der voors. Stad volgens aanschrijvinge van de Ed. Mog. Heeren Staaten van Friesland, in dato den 16. Maart 1794 en zulks voor den Jaare van Maij 1794 tot Maij 1795.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-14 20:49:23

kwartier  1  2  3  4  5  6  7  8  

pandgeschat adres soort o/gvoornaam patroniem familienaamhuurwaardegrondpachtaanslag
1-001Noorderhaven 1soort onroerend goedsmitte    
1-001Noorderhaven 1eigenaar Cornelis Jans    
1-001Noorderhaven 1gebruiker Cornelis Jans    
1-001Noorderhaven 1huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-002Noorderhaven 3soort onroerend goedhuis    
1-002Noorderhaven 3eigenaar Rinnert de Beer    
1-002Noorderhaven 3gebruiker Rinnert de Beer    
1-002Noorderhaven 3huurwaarde en aanslag  27‑10‑00 cg 05‑00‑00 cg
1-003 soort onroerend goedhelling    
1-003 eigenaar Jan Yemes c.s.   
1-003 gebruiker Jan Yemes c.s.   
1-003 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-003 grondpacht vanJan Yemes c.s.   
1-003 grondpacht aanstad Harlingen    
1-003 grondpacht en aanslag   15‑00‑00 cg3‑15‑00 cg
1-004 soort onroerend goedmastmakerij    
1-004 eigenaar Hendrik Wybes    
1-004 gebruiker Hendrik Wybes    
1-004 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-004 grondpacht vanHendrik Wybes    
1-004 grondpacht aanstad Harlingen    
1-004 grondpacht en aanslag   21‑00‑00 cg5‑05‑00 cg
1-005Noorderhoofd 1soort onroerend goedmastmakerij    
1-005Noorderhoofd 1eigenaar Tjepke Sakes    
1-005Noorderhoofd 1gebruiker Tjepke Sakes    
1-005Noorderhoofd 1huurwaarde en aanslag  05‑10‑00 cg 01‑00‑00 cg
1-005Noorderhoofd 1soort onroerend goedhuis    
1-006Noorderhaven 5eigenaar Keimpe Zeilmaker    
1-006Noorderhaven 5gebruiker Keimpe Zeilmaker    
1-006Noorderhaven 5huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-006Noorderhaven 5gebruiker Age Sakes    
1-006Noorderhaven 5huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-006Noorderhaven 5huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
1-007Noorderhaven 7soort onroerend goedhuis    
1-007Noorderhaven 7eigenaar Bouwe Boomsma nom.ux.   
1-007Noorderhaven 7gebruiker Andries Kraayer    
1-007Noorderhaven 7huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-007Noorderhaven 7gebruiker Harmen Jansen    
1-007Noorderhaven 7huurwaarde  55‑00‑00 cg  
1-007Noorderhaven 7huurwaarde totaal  73‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-007Noorderhaven 7af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
1-007Noorderhaven 7huurwaarde en aanslag  70‑10‑00 cg 12‑16‑06 cg
1-008Noorderhaven 9soort onroerend goedhuis    
1-008Noorderhaven 9eigenaar Bouwe Boomsma nom.ux.   
1-008Noorderhaven 9gebruiker Rinze Sybrens    
1-008Noorderhaven 9huurwaarde  55‑00‑00 cg  
1-008Noorderhaven 9af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
1-008Noorderhaven 9huurwaarde en aanslag  52‑10‑00 cg 09‑10‑12 cg
1-009Noorderhaven 11soort onroerend goedhuis    
1-009Noorderhaven 11eigenaar Jan Heeres    
1-009Noorderhaven 11gebruiker Jan Heeres    
1-009Noorderhaven 11huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-010Noorderhaven 13soort onroerend goedhuis    
1-010Noorderhaven 13eigenaar Jan Trompetter    
1-010Noorderhaven 13gebruiker Jan Quest    
1-010Noorderhaven 13huurwaarde  60‑00‑00 cg  
1-010Noorderhaven 13gebruiker Ynte Hendriks    
1-010Noorderhaven 13huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-010Noorderhaven 13huurwaarde totaal  78‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-010Noorderhaven 13af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
1-010Noorderhaven 13huurwaarde en aanslag  76‑10‑00 cg 13‑18‑02 cg
1-011Noorderhaven 15soort onroerend goedhuis    
1-011Noorderhaven 15eigenaar Barend Visser    
1-011Noorderhaven 15gebruiker Claas Hendriks    
1-011Noorderhaven 15huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-011Noorderhaven 15gebruiker ledig    
1-011Noorderhaven 15huurwaarde  ‑00‑00 cg  
1-011Noorderhaven 15gebruiker Andries Wybes    
1-011Noorderhaven 15huurwaarde  30‑00‑00 cg  
1-011Noorderhaven 15opmerking weggebroken en de grond gevoegd bij no. 1-013
1-011Noorderhaven 15huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
1-012Noorderhaven 17soort onroerend goed    
1-012Noorderhaven 17eigenaar     
1-012Noorderhaven 17gebruiker     
1-012Noorderhaven 17opmerking afgebroken dus nihil
1-013Noorderhaven 19soort onroerend goedhuis    
1-013Noorderhaven 19eigenaar Barend Visser    
1-013Noorderhaven 19gebruiker Barend Visser    
1-013Noorderhaven 19huurwaarde en aanslag  82‑10‑00 cg 15‑00‑00 cg
1-013Noorderhaven 19opmerking hier bij gevoegd een gedeelte van no. 1-011
1-014Noorderhaven 21soort onroerend goedhuis    
1-014Noorderhaven 21eigenaar Fedde Dreyer wed.   
1-014Noorderhaven 21gebruiker Fedde Dreyer wed.   
1-014Noorderhaven 21huurwaarde  80‑00‑00 cg  
1-014Noorderhaven 21gebruiker Christiaan Lourens    
1-014Noorderhaven 21huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-014Noorderhaven 21huurwaarde en aanslag  04‑00‑00 cg 18‑18‑02 cg
1-015Noorderhaven 23soort onroerend goedhuis    
1-015Noorderhaven 23eigenaar Asmus P. Asmus    
1-015Noorderhaven 23gebruiker Asmus Asmus    
1-015Noorderhaven 23huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
1-016Noorderhaven 25soort onroerend goedhuis    
1-016Noorderhaven 25eigenaar Jan L. Buisman    
1-016Noorderhaven 25gebruiker Jan L. Buisman    
1-016Noorderhaven 25huurwaarde en aanslag  39‑00‑00 cg 07‑01‑12 cg
1-017Noorderhaven 27soort onroerend goedhuis    
1-017Noorderhaven 27eigenaar P. Tjallingii    
1-017Noorderhaven 27gebruiker Joh. Eeuwes    
1-017Noorderhaven 27huurwaarde  28‑00‑00 cg  
1-017Noorderhaven 27gebruiker ledig    
1-017Noorderhaven 27huurwaarde  ‑00‑00 cg  
1-017Noorderhaven 27af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
1-017Noorderhaven 27huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑12 cg
1-018Noorderhaven 29soort onroerend goedhuis    
1-018Noorderhaven 29eigenaar P. Tjallingii    
1-018Noorderhaven 29gebruiker P. Tjallingii    
1-018Noorderhaven 29huurwaarde  77‑00‑00 cg  
1-018Noorderhaven 29gebruiker Pieter Lenzius    
1-018Noorderhaven 29huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-018Noorderhaven 29huurwaarde en aanslag  97‑00‑00 cg 17‑12‑12 cg
1-019Zoutsloot 8soort onroerend goedhoutstek en stal    
1-019Zoutsloot 8eigenaar P. Tjallingii    
1-019Zoutsloot 8eigenaar Jochum Asmus    
1-019Zoutsloot 8gebruiker Pieter Lenzius    
1-019Zoutsloot 8huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-019Zoutsloot 8huurwaarde totaal  40‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-019Zoutsloot 8af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-019Zoutsloot 8huurwaarde en aanslag  39‑10‑00 cg 07‑03‑10 cg
1-020Noorderhaven 31soort onroerend goedhuis    
1-020Noorderhaven 31eigenaar Salomon Jans    
1-020Noorderhaven 31gebruiker Jan H. de Boer    
1-020Noorderhaven 31huurwaarde  28‑00‑00 cg  
1-020Noorderhaven 31af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-020Noorderhaven 31huurwaarde en aanslag  27‑10‑00 cg 05‑00‑00 cg
1-021Noorderhaven 31soort onroerend goed    
1-021Noorderhaven 31eigenaar J. C. Metzlar    
1-021Noorderhaven 31gebruiker J. C. Metzlar    
1-021Noorderhaven 31huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
1-022Noorderhaven 33soort onroerend goedhuis    
1-022Noorderhaven 33eigenaar secretaris R. Smit    
1-022Noorderhaven 33gebruiker secretaris R. Smit    
1-022Noorderhaven 33huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 21‑16‑06 cg
1-023Noorderhaven 35soort onroerend goedhuis    
1-023Noorderhaven 35eigenaar Pieter Lenzius    
1-023Noorderhaven 35gebruiker Pieter Lenzius    
1-023Noorderhaven 35huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-024Noorderhaven 37soort onroerend goedhuis en brouwerij    
1-024Noorderhaven 37eigenaar Sikke IJzenbeek    
1-024Noorderhaven 37gebruiker Sikke IJzenbeek    
1-024Noorderhaven 37huurwaarde  88‑00‑00 cg  
1-024Noorderhaven 37gebruiker Jacob A. Pot    
1-024Noorderhaven 37huurwaarde  28‑00‑00 cg  
1-024Noorderhaven 37gebruiker ledig    
1-024Noorderhaven 37huurwaarde  ‑00‑00 cg  
1-024Noorderhaven 37huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 21‑01‑12 cg
1-025Droogstraat 7soort onroerend goedpanwerk    
1-025Droogstraat 7eigenaar Pieter Hannema    
1-025Droogstraat 7gebruiker Pieter Hannema    
1-025Droogstraat 7huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-026Droogstraat 9soort onroerend goedtuin en zomerhuis    
1-026Droogstraat 9eigenaar A.R. van Dalsen    
1-026Droogstraat 9gebruiker A.R. van Dalsen    
1-026Droogstraat 9huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-026/2 soort onroerend goedstal en wagenhuis    
1-026/2 eigenaar R. Smitt    
1-026/2 gebruiker R. Smitt    
1-026/2 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-027Noorderhaven 39soort onroerend goedhuis    
1-027Noorderhaven 39eigenaar Jan Gosses    
1-027Noorderhaven 39gebruiker Barend Visser    
1-027Noorderhaven 39huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-027Noorderhaven 39gebruiker Harm. Mulder    
1-027Noorderhaven 39huurwaarde  80‑00‑00 cg  
1-027Noorderhaven 39gebruiker Jan Wax wed.   
1-027Noorderhaven 39opmerking woont uit hoofde van armoede pro deo
1-027Noorderhaven 39gebruiker Jan Gosses    
1-027Noorderhaven 39huurwaarde  10‑10‑00 cg  
1-027Noorderhaven 39huurwaarde totaal  110‑10‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-027Noorderhaven 39af: sint jacobi schatting  06‑00‑00 cg  
1-027Noorderhaven 39huurwaarde en aanslag  04‑10‑00 cg 19‑00‑00 cg
1-028Noorderhaven 41soort onroerend goedhuis    
1-028Noorderhaven 41eigenaar Marten B. Bosch    
1-028Noorderhaven 41gebruiker Marten B. Bosch    
1-028Noorderhaven 41huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
1-029Noorderhaven 43soort onroerend goedhuis    
1-029Noorderhaven 43eigenaar P. Matack erven   
1-029Noorderhaven 43gebruiker H.W. van Plettenberg    
1-029Noorderhaven 43huurwaarde  225‑00‑00 cg  
1-029Noorderhaven 43af: sint jacobi schatting  07‑00‑00 cg  
1-029Noorderhaven 43huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 39‑12‑10 cg
1-030Noorderhaven 45soort onroerend goedhuis    
1-030Noorderhaven 45eigenaar Sytze Drieses wed.   
1-030Noorderhaven 45gebruiker Sytze Drieses wed.   
1-030Noorderhaven 45huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
1-031Noorderhaven 47soort onroerend goedhuis    
1-031Noorderhaven 47eigenaar Hylke Hanekuik    
1-031Noorderhaven 47gebruiker Hylke Hanekuik    
1-031Noorderhaven 47huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-032Noorderhaven 49soort onroerend goedhuis    
1-032Noorderhaven 49eigenaar A.R. van Dalsen    
1-032Noorderhaven 49gebruiker A.R. van Dalsen    
1-032Noorderhaven 49huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 22‑14‑08 cg
1-033Noorderhaven 51soort onroerend goedhuis    
1-033Noorderhaven 51eigenaar P. Couperus    
1-033Noorderhaven 51gebruiker P. Couperus    
1-033Noorderhaven 51huurwaarde en aanslag  86‑00‑00 cg 15‑12‑12 cg
1-034Noorderhaven 53soort onroerend goedhuis    
1-034Noorderhaven 53eigenaar Marten Fokkes    
1-034Noorderhaven 53gebruiker Marten Fokkes    
1-034Noorderhaven 53huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-034/2 soort onroerend goedtuin en stal    
1-034/2 eigenaar A.R. van Dalsen    
1-034/2 gebruiker A.R. van Dalsen    
1-034/2 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
1-035Noorderhaven 55soort onroerend goedhuis    
1-035Noorderhaven 55eigenaar Sikke Popta    
1-035Noorderhaven 55gebruiker Sikke Popta    
1-035Noorderhaven 55huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 16‑07‑04 cg
1-035Noorderhaven 55opmerking hieronder beklemd een gedeelte van 1-039/2
1-036Noorderhaven 57soort onroerend goedhuis    
1-036Noorderhaven 57eigenaar ds. van Assen    
1-036Noorderhaven 57gebruiker ds. van Assen    
1-036Noorderhaven 57huurwaarde en aanslag  84‑00‑00 cg 15‑05‑06 cg
1-037Noorderhaven 57soort onroerend goedhuis    
1-037Noorderhaven 57eigenaar Jan Porten    
1-037Noorderhaven 57gebruiker Jan Porten    
1-037Noorderhaven 57huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
1-038Noorderhaven 59soort onroerend goedhuis    
1-038Noorderhaven 59eigenaar Jan D. Zeilmaker    
1-038Noorderhaven 59gebruiker Jan D. Zeilmaker    
1-038Noorderhaven 59huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 21‑16‑06 cg
1-038Noorderhaven 59opmerking hieronder beklemd no. 1-039
1-039Noorderhaven 61soort onroerend goedpakhuis    
1-039Noorderhaven 61eigenaar Jan D. Zeilmaker    
1-039Noorderhaven 61gebruiker     
1-039Noorderhaven 61opmerking beklemd onder no. 1-038
1-039/2Droogstraat 15soort onroerend goedhoutschuur en tuin    
1-039/2Droogstraat 15eigenaar Sikke Popta    
1-039/2Droogstraat 15gebruiker Pieter Lenzius    
1-039/2Droogstraat 15huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 08‑03‑10 cg
1-040 soort onroerend goedtuin    
1-040 eigenaar Dooytze Theunis    
1-040 gebruiker Dooytze Theunis    
1-040 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
1-040 opmerking [klein bijgeschreven 1/4 om aan te geven dat
1-040 opmerking hier de vierde penning wordt gerekend]
1-041Zeilmakersstraat 20soort onroerend goedstal    
1-041Zeilmakersstraat 20eigenaar P. J. Hanekuik    
1-041Zeilmakersstraat 20gebruiker P. J. Hanekuik    
1-041Zeilmakersstraat 20huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-042 soort onroerend goedleerlooierij    
1-042 eigenaar Jelke Tjeitzes    
1-042 gebruiker Jelke Tjeitzes    
1-042 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-043 soort onroerend goedhuis    
1-043 eigenaar Marijke Sjoerds    
1-043 gebruiker Marijke Sjoerds    
1-043 huurwaarde  15‑00‑00 cg  
1-043 gebruiker Johannes Wopkes    
1-043 huurwaarde  16‑00‑00 cg  
1-043 huurwaarde totaal  31‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-043 af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
1-043 huurwaarde en aanslag  29‑00‑00 cg 05‑05‑06 cg
1-044Zoutsloot 19soort onroerend goedtimmerwinkel    
1-044Zoutsloot 19eigenaar Taede Taedes    
1-044Zoutsloot 19gebruiker Taede Taedes    
1-044Zoutsloot 19huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
1-045Zeilmakersstraat 16soort onroerend goedschuur en huis    
1-045Zeilmakersstraat 16eigenaar Otte Overdijk    
1-045Zeilmakersstraat 16gebruiker Oene Hendriks    
1-045Zeilmakersstraat 16huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-045Zeilmakersstraat 16gebruiker Rinnert Johannes    
1-045Zeilmakersstraat 16huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-045Zeilmakersstraat 16gebruiker Otte Overdijk    
1-045Zeilmakersstraat 16huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-045Zeilmakersstraat 16huurwaarde en aanslag  64‑00‑00 cg 11‑12‑12 cg
1-046 soort onroerend goedhuis    
1-046 eigenaar Bartel Jansen    
1-046 gebruiker Freerk Pieters    
1-046 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-046 af: sint jacobi schatting  00‑15‑00 cg  
1-046 huurwaarde en aanslag  19‑05‑00 cg 03‑09‑14 cg
1-047 soort onroerend goedkamer    
1-047 eigenaar Jan Jansen pottebakker   
1-047 gebruiker Jan Brink    
1-047 huurwaarde en aanslag  18‑04‑00 cg 03‑06‑02 cg
1-048Zoutsloot 1soort onroerend goedhelling    
1-048Zoutsloot 1eigenaar Bartel Jansen    
1-048Zoutsloot 1gebruiker Bartel Jansen    
1-048Zoutsloot 1huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
1-048Zoutsloot 1opmerking hierbij gevoegd de kleine plek gronds
1-048Zoutsloot 1opmerking van no. 1-049
1-049 soort onroerend goedgrond    
1-049 eigenaar Bartel Jansen    
1-049 gebruiker     
1-049 opmerking afgebroken, deze grond gevoegd bij no. 1-048
1-050 soort onroerend goedhuis    
1-050 eigenaar Simon Frieseman c.s.   
1-050 gebruiker Jan Gerryts    
1-050 huurwaarde  22‑00‑00 cg  
1-050 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-050 huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
1-050/2 soort onroerend goedhuis    
1-050/2 eigenaar Teunis Norbruis    
1-050/2 gebruiker Ritske Keimpes    
1-050/2 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-051 soort onroerend goedhuis    
1-051 eigenaar Pieter Annes    
1-051 gebruiker Pieter Annes    
1-051 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-052 soort onroerend goedhuis    
1-052 eigenaar Fokke Smit erven   
1-052 gebruiker Martinus Tuimelaar    
1-052 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-052 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-052 huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑14 cg
1-053 soort onroerend goedhuis    
1-053 eigenaar Teunis Norbruis    
1-053 eigenaar Harke Jurjens    
1-053 gebruiker Rimmert Gerryts    
1-053 huurwaarde  12‑10‑00 cg  
1-053 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-053 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-053/2 soort onroerend goedhuis    
1-053/2 eigenaar Johannes Norel    
1-053/2 gebruiker Cornelis Fransen    
1-053/2 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-054 soort onroerend goedhuis    
1-054 eigenaar Eibert Hendriks    
1-054 gebruiker Berend Jansen    
1-054 huurwaarde en aanslag  20‑16‑00 cg 03‑15‑10 cg
1-055 soort onroerend goedhuis    
1-055 eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
1-055 gebruiker Rein Gerbranda wed.   
1-055 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-055 opmerking gealimenteerd, woont Pro Deo
1-056 soort onroerend goedhuis    
1-056 eigenaar Jetze Jelles    
1-056 gebruiker Marijke van Theeken    
1-056 huurwaarde  15‑00‑00 cg  
1-056 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-056 huurwaarde en aanslag  14‑10‑00 cg 02‑12‑12 cg
1-057Bargebuurtspoortje 4soort onroerend goedwoning    
1-057Bargebuurtspoortje 4eigenaar armekamer    
1-057Bargebuurtspoortje 4gebruiker Wytze Andries wed.   
1-057Bargebuurtspoortje 4huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-057Bargebuurtspoortje 4opmerking gealimenteerd, woont Pro Deo
1-058Bargebuurtspoortje 4soort onroerend goedwoning    
1-058Bargebuurtspoortje 4eigenaar armekamer    
1-058Bargebuurtspoortje 4gebruiker Anth. Lodewijks    
1-058Bargebuurtspoortje 4huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-058Bargebuurtspoortje 4opmerking gealimenteerd, woont Pro Deo
1-059Bargebuurtspoortje 6soort onroerend goedhuis    
1-059Bargebuurtspoortje 6eigenaar Ocke Jurjens    
1-059Bargebuurtspoortje 6gebruiker Wopke Johannes wed.   
1-059Bargebuurtspoortje 6huurwaarde  16‑00‑00 cg  
1-059Bargebuurtspoortje 6af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-059Bargebuurtspoortje 6huurwaarde en aanslag  15‑10‑00 cg 02‑16‑06 cg
1-060Bargebuurtspoortje 8soort onroerend goedhuis    
1-060Bargebuurtspoortje 8eigenaar Simon Haantjes    
1-060Bargebuurtspoortje 8gebruiker Jan Carels    
1-060Bargebuurtspoortje 8huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-060Bargebuurtspoortje 8af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-060Bargebuurtspoortje 8huurwaarde en aanslag  17‑10‑00 cg 03‑03‑10 cg
1-061Bargebuurtspoortje 10soort onroerend goedhuis    
1-061Bargebuurtspoortje 10eigenaar Jan Martens Blom    
1-061Bargebuurtspoortje 10gebruiker Jan Martens Blom    
1-061Bargebuurtspoortje 10huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-062Bargebuurtspoortje 12soort onroerend goedhuis    
1-062Bargebuurtspoortje 12eigenaar Age Johannes    
1-062Bargebuurtspoortje 12gebruiker Anthony Fransen    
1-062Bargebuurtspoortje 12huurwaarde  20‑16‑00 cg  
1-062Bargebuurtspoortje 12af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-062Bargebuurtspoortje 12huurwaarde en aanslag  20‑06‑00 cg 03‑13‑14 cg
1-063Zoutsloot 21soort onroerend goedhuis    
1-063Zoutsloot 21eigenaar Beernd Jans    
1-063Zoutsloot 21gebruiker Cornelis Dirks    
1-063Zoutsloot 21huurwaarde  22‑00‑00 cg  
1-063Zoutsloot 21af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-063Zoutsloot 21huurwaarde en aanslag  21‑10‑00 cg 03‑18‑04 cg
1-064Zoutsloot 23soort onroerend goedhuis    
1-064Zoutsloot 23eigenaar Jacob Lieuwes    
1-064Zoutsloot 23gebruiker Simon Jacobs    
1-064Zoutsloot 23huurwaarde  16‑00‑00 cg  
1-064Zoutsloot 23af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-064Zoutsloot 23huurwaarde en aanslag  15‑10‑00 cg 02‑16‑06 cg
1-065Zoutsloot 23soort onroerend goedhuis    
1-065Zoutsloot 23eigenaar Rein Faber    
1-065Zoutsloot 23gebruiker Albert Clasen wed.   
1-065Zoutsloot 23opmerking woont uit hoofde van armoede voor niet
1-066Zoutsloot 23soort onroerend goedhuis    
1-066Zoutsloot 23eigenaar Jetske Heeres    
1-066Zoutsloot 23gebruiker Hendrik Clasen wed.   
1-066Zoutsloot 23huurwaarde  14‑00‑00 cg  
1-066Zoutsloot 23af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-066Zoutsloot 23huurwaarde en aanslag  13‑10‑00 cg 02‑09‑00 cg
1-067Zeilmakersstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-067Zeilmakersstraat 14eigenaar Wybren Willems    
1-067Zeilmakersstraat 14gebruiker Christiaan Hendriks    
1-067Zeilmakersstraat 14huurwaarde  15‑12‑00 cg  
1-067Zeilmakersstraat 14af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-067Zeilmakersstraat 14huurwaarde en aanslag  15‑02‑00 cg 02‑14‑14 cg
1-068Zeilmakersstraat 12soort onroerend goedwoning    
1-068Zeilmakersstraat 12eigenaar Wybren Willems    
1-068Zeilmakersstraat 12gebruiker Harmen Geerts wed.   
1-068Zeilmakersstraat 12huurwaarde  15‑12‑00 cg  
1-068Zeilmakersstraat 12af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-068Zeilmakersstraat 12huurwaarde en aanslag  15‑02‑00 cg 02‑14‑14 cg
1-069Zeilmakersstraat 12soort onroerend goedhuis    
1-069Zeilmakersstraat 12eigenaar Harke Jurjens    
1-069Zeilmakersstraat 12eigenaar Jan Broers    
1-069Zeilmakersstraat 12gebruiker militair    
1-069Zeilmakersstraat 12huurwaarde  12‑10‑00 cg  
1-069Zeilmakersstraat 12af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-069Zeilmakersstraat 12huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-070Zeilmakersstraat 10soort onroerend goedhuis    
1-070Zeilmakersstraat 10eigenaar Jetske Heeres    
1-070Zeilmakersstraat 10gebruiker militair    
1-070Zeilmakersstraat 10huurwaarde  16‑18‑00 cg  
1-070Zeilmakersstraat 10af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-070Zeilmakersstraat 10huurwaarde en aanslag  16‑08‑00 cg 02‑19‑08 cg
1-071Zeilmakersstraat 8soort onroerend goedhuis    
1-071Zeilmakersstraat 8eigenaar Cornelis Jans    
1-071Zeilmakersstraat 8gebruiker Dirk Ottes    
1-071Zeilmakersstraat 8huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-071Zeilmakersstraat 8af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-071Zeilmakersstraat 8huurwaarde en aanslag  17‑10‑00 cg 03‑03‑10 cg
1-072Zeilmakersstraat 8soort onroerend goedhuis    
1-072Zeilmakersstraat 8eigenaar Jan Bretel wed.   
1-072Zeilmakersstraat 8gebruiker Baukjen Yedes    
1-072Zeilmakersstraat 8huurwaarde  15‑12‑00 cg  
1-072Zeilmakersstraat 8af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-072Zeilmakersstraat 8huurwaarde en aanslag  15‑02‑00 cg 02‑14‑14 cg
1-073Zeilmakersstraat 6soort onroerend goedhuis    
1-073Zeilmakersstraat 6eigenaar Jan Broers    
1-073Zeilmakersstraat 6gebruiker Johannes Arnij    
1-073Zeilmakersstraat 6huurwaarde  15‑12‑00 cg  
1-073Zeilmakersstraat 6af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-073Zeilmakersstraat 6huurwaarde en aanslag  15‑02‑00 cg 02‑14‑14 cg
1-074Zeilmakersstraat 4soort onroerend goedhuis    
1-074Zeilmakersstraat 4eigenaar Johannes Jacobus    
1-074Zeilmakersstraat 4eigenaar Claas Simons    
1-074Zeilmakersstraat 4gebruiker Coenraad Smit wed.   
1-074Zeilmakersstraat 4huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-074Zeilmakersstraat 4gebruiker Dirk Cornelis    
1-074Zeilmakersstraat 4huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-074Zeilmakersstraat 4huurwaarde totaal  38‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-074Zeilmakersstraat 4af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-074Zeilmakersstraat 4huurwaarde en aanslag  37‑10‑00 cg 06‑16‑06 cg
1-075 soort onroerend goedstal    
1-075 eigenaar C. Burman    
1-075 gebruiker Christ. Schreuder    
1-075 huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
1-076 soort onroerend goedhuis    
1-076 eigenaar Dirk Christiaans erven   
1-076 gebruiker Sjerk Foppes    
1-076 huurwaarde  15‑12‑00 cg  
1-076 gebruiker Johannes Martens    
1-076 gebruiker Jan van Rooyen    
1-076 gebruiker Harmen Pieters    
1-076 huurwaarde totaal  62‑08‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-076 af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
1-076 huurwaarde en aanslag  60‑08‑00 cg 10‑19‑08 cg
1-076 grondpacht vanDirk Christiaans    
1-076 grondpacht aanstad Harlingen    
1-076 grondpacht en aanslag   01‑10‑00 cg0‑07‑08 cg
1-077Dijkswal 1soort onroerend goedmolen    
1-077Dijkswal 1eigenaar Anne Sapes    
1-077Dijkswal 1eigenaar Ids Dirks wed.   
1-077Dijkswal 1gebruiker Anne Sapes    
1-077Dijkswal 1gebruiker Ids Dirks wed.   
1-077Dijkswal 1huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-077Dijkswal 1grondpacht vanAnne Sapes    
1-077Dijkswal 1grondpacht vanIds Dirks wed.   
1-077Dijkswal 1grondpacht aanstad Harlingen    
1-077Dijkswal 1grondpacht en aanslag   10‑00‑00 cg2‑10‑00 cg
1-078Vissersstraat 2soort onroerend goedhuis    
1-078Vissersstraat 2eigenaar Jan Cornelis    
1-078Vissersstraat 2gebruiker Jochum Sybrens    
1-078Vissersstraat 2huurwaarde  21‑00‑00 cg  
1-078Vissersstraat 2af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-078Vissersstraat 2huurwaarde en aanslag  20‑10‑00 cg 03‑14‑08 cg
1-079Vissersstraat 2soort onroerend goedhuis    
1-079Vissersstraat 2eigenaar Simon Haantjes    
1-079Vissersstraat 2gebruiker Simon Haantjes    
1-079Vissersstraat 2huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-080Vissersstraat 2soort onroerend goedhuis    
1-080Vissersstraat 2eigenaar Douwe Jansen    
1-080Vissersstraat 2gebruiker Walle Walles    
1-080Vissersstraat 2huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-080Vissersstraat 2af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-080Vissersstraat 2huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
1-081 soort onroerend goedhuis    
1-081 eigenaar Haantje Johannes    
1-081 gebruiker Haantje Johannes    
1-081 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-082Zeilmakersstraat 2soort onroerend goedpottenbakkerij    
1-082Zeilmakersstraat 2eigenaar Jan Jansen    
1-082Zeilmakersstraat 2gebruiker Jan Jansen    
1-082Zeilmakersstraat 2huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
1-083Vissersstraat 14soort onroerend goedwoning    
1-083Vissersstraat 14eigenaar Marten Dirks wed.   
1-083Vissersstraat 14gebruiker Marten Dirks wed.   
1-083Vissersstraat 14huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-084Vissersstraat 12soort onroerend goedwoning    
1-084Vissersstraat 12eigenaar Marten Dirks wed.   
1-084Vissersstraat 12gebruiker Jan P. Exter wed.   
1-084Vissersstraat 12huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-085Vissersstraat 12soort onroerend goedwoning    
1-085Vissersstraat 12eigenaar Harke Jurjens    
1-085Vissersstraat 12eigenaar Teunis Norbruis    
1-085Vissersstraat 12gebruiker Claas Tytes    
1-085Vissersstraat 12huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-085Vissersstraat 12gebruiker Geert Hansen    
1-085Vissersstraat 12huurwaarde  15‑12‑00 cg  
1-085Vissersstraat 12gebruiker Obbe Lucas Bos    
1-085Vissersstraat 12huurwaarde  15‑10‑00 cg  
1-085Vissersstraat 12huurwaarde totaal  56‑02‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-085Vissersstraat 12af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-085Vissersstraat 12huurwaarde en aanslag  55‑02‑00 cg 10‑00‑06 cg
1-085/2Vissersstraat 6soort onroerend goedstal    
1-085/2Vissersstraat 6eigenaar Anne Sapes    
1-085/2Vissersstraat 6eigenaar Ids Dirks wed.   
1-085/2Vissersstraat 6gebruiker Anne Sapes    
1-085/2Vissersstraat 6gebruiker Ids Dirks wed.   
1-085/2Vissersstraat 6huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
1-086Vissersstraat 6soort onroerend goedstal    
1-086Vissersstraat 6eigenaar Sybren Dirks    
1-086Vissersstraat 6gebruiker Sybren Dirks    
1-086Vissersstraat 6huurwaarde en aanslag  05‑10‑00 cg 01‑00‑00 cg
1-087Vissersstraat 4soort onroerend goedwagenhuis    
1-087Vissersstraat 4eigenaar Jan Jansen    
1-087Vissersstraat 4gebruiker     
1-087Vissersstraat 4opmerking beklemd onder no. 1-095
1-088Zeilmakersstraat 1soort onroerend goedweggebroken    
1-088Zeilmakersstraat 1eigenaar     
1-088Zeilmakersstraat 1gebruiker     
1-088Zeilmakersstraat 1huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-089 soort onroerend goedwoning    
1-089 eigenaar Hessel Poulus c.s.   
1-089 gebruiker Hessel Poulus c.s.   
1-089 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-089 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-089 huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑14 cg
1-090 soort onroerend goedhuis    
1-090 eigenaar Jetske Heeres    
1-090 gebruiker Albert Jans    
1-090 huurwaarde  22‑00‑00 cg  
1-090 gebruiker militair    
1-090 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-090 huurwaarde totaal  42‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-090 af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
1-090 huurwaarde en aanslag  40‑10‑00 cg 07‑07‑02 cg
1-091 soort onroerend goedhuis    
1-091 eigenaar A.R. van Dalsen    
1-091 gebruiker Moritz Walter    
1-091 huurwaarde  28‑00‑00 cg  
1-091 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-091 huurwaarde en aanslag  27‑10‑00 cg 05‑00‑00 cg
1-092 soort onroerend goedhuis    
1-092 eigenaar Rinske Heeres    
1-092 gebruiker Floris Jeltes    
1-092 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-092 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-092 huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
1-093 soort onroerend goedhuis    
1-093 eigenaar Rinske Heeres    
1-093 gebruiker Sjoerd Tjerks    
1-093 huurwaarde  6‑00‑00 cg  
1-093 gebruiker Sipke Sytzes    
1-093 huurwaarde  11‑04‑00 cg  
1-093 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-093 huurwaarde totaal  37‑04‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-093 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-093 huurwaarde en aanslag  36‑14‑00 cg 06‑13‑06 cg
1-094Zoutsloot 29soort onroerend goedververij    
1-094Zoutsloot 29eigenaar H. Hanekuik    
1-094Zoutsloot 29gebruiker Rintje Tjepkes    
1-094Zoutsloot 29huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-094Zoutsloot 29af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-094Zoutsloot 29huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
1-095Zoutsloot 31soort onroerend goedpottenbakkerij    
1-095Zoutsloot 31eigenaar Jan Jansen    
1-095Zoutsloot 31gebruiker Jan Jansen    
1-095Zoutsloot 31huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑16‑06 cg
1-095Zoutsloot 31opmerking hieronder beklemd no. 1-087
1-096 soort onroerend goedhuis    
1-096 eigenaar Reinder A. Swart    
1-096 gebruiker Reinder A. Swart    
1-096 huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
1-097Zoutsloot 33soort onroerend goedhuis    
1-097Zoutsloot 33eigenaar Claas Simons    
1-097Zoutsloot 33gebruiker Claas Simons    
1-097Zoutsloot 33huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
1-098Zoutsloot 37soort onroerend goedhuis    
1-098Zoutsloot 37eigenaar Simon Haantjes    
1-098Zoutsloot 37gebruiker Simon Haantjes    
1-098Zoutsloot 37huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
1-099Zoutsloot 39soort onroerend goedhuis    
1-099Zoutsloot 39eigenaar Simon Haantjes    
1-099Zoutsloot 39gebruiker Pieter C. Prins    
1-099Zoutsloot 39huurwaarde  40‑00‑00 cg  
1-099Zoutsloot 39af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-099Zoutsloot 39huurwaarde en aanslag  39‑10‑00 cg 07‑03‑10 cg
1-100Zoutsloot 41soort onroerend goedhuis en weefwinkel    
1-100Zoutsloot 41eigenaar Jan W. Vettevogel    
1-100Zoutsloot 41gebruiker Jacob Dirks    
1-100Zoutsloot 41huurwaarde  34‑00‑00 cg  
1-100Zoutsloot 41af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-100Zoutsloot 41huurwaarde en aanslag  33‑10‑00 cg 06‑01‑12 cg
1-101Vissersstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-101Vissersstraat 14eigenaar Minne Poppes    
1-101Vissersstraat 14gebruiker Minne Poppes    
1-101Vissersstraat 14huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-102Vissersstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-102Vissersstraat 14eigenaar Salomon J. Builart    
1-102Vissersstraat 14gebruiker Salomon J. Builart    
1-102Vissersstraat 14huurwaarde  30‑00‑00 cg  
1-102Vissersstraat 14gebruiker Pieter Paulus wed.   
1-102Vissersstraat 14huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-102Vissersstraat 14huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
1-103Zoutsloot 28soort onroerend goedhuis    
1-103Zoutsloot 28eigenaar Douwe Vettevogel    
1-103Zoutsloot 28gebruiker Susanna Andries    
1-103Zoutsloot 28huurwaarde  40‑00‑00 cg  
1-103Zoutsloot 28af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
1-103Zoutsloot 28huurwaarde en aanslag  38‑10‑00 cg 07‑00‑00 cg
1-104Zoutsloot 24soort onroerend goedhuis    
1-104Zoutsloot 24eigenaar Seerp de Vries wed. en erven   
1-104Zoutsloot 24gebruiker Hendrik Frederiks    
1-104Zoutsloot 24huurwaarde  30‑00‑00 cg  
1-104Zoutsloot 24af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
1-104Zoutsloot 24huurwaarde en aanslag  28‑10‑00 cg 05‑03‑10 cg
1-105Zoutsloot 22soort onroerend goedhuis    
1-105Zoutsloot 22eigenaar Jarig Hendriks    
1-105Zoutsloot 22gebruiker Jarig Hendriks    
1-105Zoutsloot 22huurwaarde en aanslag  29‑00‑00 cg 05‑05‑06 cg
1-106Zoutsloot 20soort onroerend goedhuis    
1-106Zoutsloot 20eigenaar Jan H. Smit    
1-106Zoutsloot 20gebruiker Claas Jacobs    
1-106Zoutsloot 20huurwaarde  30‑00‑00 cg  
1-106Zoutsloot 20af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-106Zoutsloot 20huurwaarde en aanslag  29‑00‑00 cg 05‑05‑06 cg
1-107Zoutsloot 18soort onroerend goedhuis    
1-107Zoutsloot 18eigenaar Doeke Meintes    
1-107Zoutsloot 18gebruiker Doeke Meintes    
1-107Zoutsloot 18huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
1-108Zeilmakersstraat 11soort onroerend goedhuis    
1-108Zeilmakersstraat 11eigenaar Jan Schiere    
1-108Zeilmakersstraat 11gebruiker Jelke Tjietzes    
1-108Zeilmakersstraat 11huurwaarde  38‑00‑00 cg  
1-108Zeilmakersstraat 11gebruiker Geeske Wiegers    
1-108Zeilmakersstraat 11huurwaarde  18‑04‑00 cg  
1-108Zeilmakersstraat 11huurwaarde totaal  56‑04‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-108Zeilmakersstraat 11af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-108Zeilmakersstraat 11huurwaarde en aanslag  55‑04‑00 cg 10‑00‑12 cg
1-109Zeilmakersstraat 13soort onroerend goedhuis    
1-109Zeilmakersstraat 13eigenaar Jacob Jansen    
1-109Zeilmakersstraat 13gebruiker Jacob Jansen    
1-109Zeilmakersstraat 13huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
1-110Zeilmakersstraat 15soort onroerend goedhuis    
1-110Zeilmakersstraat 15eigenaar Dirk Jans    
1-110Zeilmakersstraat 15gebruiker Dirk Jans    
1-110Zeilmakersstraat 15huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
1-111Zeilmakersstraat 17soort onroerend goedhuis    
1-111Zeilmakersstraat 17eigenaar Douwe Pieters nom.ux.   
1-111Zeilmakersstraat 17gebruiker Otte Jacobs    
1-111Zeilmakersstraat 17huurwaarde  36‑00‑00 cg  
1-111Zeilmakersstraat 17af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
1-111Zeilmakersstraat 17huurwaarde en aanslag  34‑10‑00 cg 06‑05‑06 cg
1-112Zeilmakersstraat 19soort onroerend goedhuis    
1-112Zeilmakersstraat 19eigenaar Ruurd Heerkes    
1-112Zeilmakersstraat 19gebruiker Ruurd Heerkes    
1-112Zeilmakersstraat 19huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-113Zeilmakersstraat 21soort onroerend goedhuis    
1-113Zeilmakersstraat 21eigenaar A. van Ziegen    
1-113Zeilmakersstraat 21gebruiker A. van Ziegen    
1-113Zeilmakersstraat 21huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-114Droogstraat 19soort onroerend goedwoning    
1-114Droogstraat 19eigenaar E. Oosterbaan wed.   
1-114Droogstraat 19gebruiker E. Oosterbaan wed.   
1-114Droogstraat 19huurwaarde  11‑00‑00 cg  
1-114Droogstraat 19gebruiker Gerryt Jans    
1-114Droogstraat 19huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-114Droogstraat 19gebruiker Hendrik Jans    
1-114Droogstraat 19huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-114Droogstraat 19huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-115 soort onroerend goedpakhuis    
1-115 eigenaar Hendrik Westra    
1-115 gebruiker Hendrik Westra    
1-115 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-116Noorderhaven 63soort onroerend goedhuis    
1-116Noorderhaven 63eigenaar Pieter Hanekuik    
1-116Noorderhaven 63gebruiker Pieter Hanekuik    
1-116Noorderhaven 63huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
1-117 soort onroerend goedhuis    
1-117 eigenaar Ype Rodenhuis    
1-117 gebruiker Ype Rodenhuis    
1-117 huurwaarde en aanslag  76‑00‑00 cg 13‑16‑06 cg
1-118Noorderhaven 65soort onroerend goedhuis    
1-118Noorderhaven 65eigenaar E. Oosterbaan wed.   
1-118Noorderhaven 65gebruiker E. Oosterbaan wed.   
1-118Noorderhaven 65huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 16‑07‑04 cg
1-118/2Noorderhaven 67soort onroerend goedpakhuis    
1-118/2Noorderhaven 67eigenaar E. Oosterbaan wed.   
1-118/2Noorderhaven 67gebruiker E. Oosterbaan wed.   
1-118/2Noorderhaven 67huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
1-119Noorderhaven 69soort onroerend goedhuis    
1-119Noorderhaven 69eigenaar Dirk Wytsma wed.   
1-119Noorderhaven 69gebruiker Dirk Wytsma wed.   
1-119Noorderhaven 69huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-120Noorderhaven 71soort onroerend goedhuis    
1-120Noorderhaven 71eigenaar H. Westra    
1-120Noorderhaven 71gebruiker H. Westra    
1-120Noorderhaven 71huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 19‑01‑12 cg
1-121Noorderhaven 73soort onroerend goedhuis    
1-121Noorderhaven 73eigenaar H. Westra    
1-121Noorderhaven 73gebruiker Wybrand Christiaans    
1-121Noorderhaven 73huurwaarde  30‑00‑00 cg  
1-121Noorderhaven 73gebruiker H. Westra    
1-121Noorderhaven 73huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-121Noorderhaven 73huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
1-121/2Noorderhaven 75soort onroerend goedhuis    
1-121/2Noorderhaven 75eigenaar Tjietze Smit    
1-121/2Noorderhaven 75gebruiker Baukje Smit    
1-121/2Noorderhaven 75huurwaarde  85‑00‑00 cg  
1-121/2Noorderhaven 75af: sint jacobi schatting  06‑00‑00 cg  
1-121/2Noorderhaven 75huurwaarde en aanslag  79‑00‑00 cg 14‑07‑04 cg
1-122Noorderhaven 77soort onroerend goedhuis    
1-122Noorderhaven 77eigenaar Tjepke Gratama    
1-122Noorderhaven 77gebruiker Sybe Visser    
1-122Noorderhaven 77huurwaarde  110‑00‑00 cg  
1-122Noorderhaven 77af: sint jacobi schatting  05‑00‑00 cg  
1-122Noorderhaven 77huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 19‑01‑12 cg
1-123Noorderhaven 79soort onroerend goedpakhuis    
1-123Noorderhaven 79eigenaar S. Gratama    
1-123Noorderhaven 79eigenaar T. Gratama    
1-123Noorderhaven 79gebruiker S. Gratama    
1-123Noorderhaven 79gebruiker T. Gratama    
1-123Noorderhaven 79huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-123/2Noorderhaven 81soort onroerend goedpakhuis    
1-123/2Noorderhaven 81eigenaar S. Gratama    
1-123/2Noorderhaven 81eigenaar T. Gratama    
1-123/2Noorderhaven 81gebruiker S. Gratama    
1-123/2Noorderhaven 81gebruiker T. Gratama    
1-123/2Noorderhaven 81huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-123/3Bildtstraat 24soort onroerend goedhuis    
1-123/3Bildtstraat 24eigenaar Jan van t Vlie    
1-123/3Bildtstraat 24gebruiker Atze Hiddes    
1-123/3Bildtstraat 24huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
1-124Bildtstraat 22soort onroerend goedhuis    
1-124Bildtstraat 22eigenaar Jan van t Vlie    
1-124Bildtstraat 22gebruiker Jan van t Vlie    
1-124Bildtstraat 22huurwaarde  40‑00‑00 cg  
1-124Bildtstraat 22gebruiker Aagje Broers    
1-124Bildtstraat 22huurwaarde  15‑12‑00 cg  
1-124Bildtstraat 22gebruiker Johannes Abbes    
1-124Bildtstraat 22huurwaarde  18‑04‑00 cg  
1-124Bildtstraat 22huurwaarde en aanslag  73‑16‑00 cg 13‑08‑04 cg
1-125Bildtstraat 20soort onroerend goedhuis    
1-125Bildtstraat 20eigenaar Rein Faber    
1-125Bildtstraat 20gebruiker Ymke Ypes    
1-125Bildtstraat 20huurwaarde  40‑00‑00 cg  
1-125Bildtstraat 20gebruiker Harmen Jans    
1-125Bildtstraat 20huurwaarde  16‑00‑00 cg  
1-125Bildtstraat 20gebruiker ledig    
1-125Bildtstraat 20huurwaarde  ‑00‑00 cg  
1-125Bildtstraat 20huurwaarde totaal  56‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-125Bildtstraat 20af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
1-125Bildtstraat 20huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑16‑06 cg
1-125Bildtstraat 20opmerking [hier vermeld als 1-126]
1-126Bildtstraat 18soort onroerend goedhuis    
1-126Bildtstraat 18eigenaar Pieter Halma    
1-126Bildtstraat 18gebruiker Pieter P. Dijkstra    
1-126Bildtstraat 18huurwaarde  60‑00‑00 cg  
1-126Bildtstraat 18af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
1-126Bildtstraat 18huurwaarde en aanslag  57‑10‑00 cg 10‑09‑00 cg
1-126Bildtstraat 18opmerking [hier vermeld als 1-125]
1-127Bildtstraat 16soort onroerend goedhuis    
1-127Bildtstraat 16eigenaar Jan J. van der Molen wed.   
1-127Bildtstraat 16gebruiker Jan J. van der Molen wed.   
1-127Bildtstraat 16huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
1-128Bildtstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-128Bildtstraat 14eigenaar Haring Wiegers    
1-128Bildtstraat 14gebruiker Joerd Wopkes wed.   
1-128Bildtstraat 14huurwaarde  48‑00‑00 cg  
1-128Bildtstraat 14af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
1-128Bildtstraat 14huurwaarde en aanslag  46‑10‑00 cg 08‑09‑00 cg
1-129Bildtstraat 12soort onroerend goedhuis    
1-129Bildtstraat 12eigenaar Douwe Vettevogel    
1-129Bildtstraat 12gebruiker Douwe Vettevogel    
1-129Bildtstraat 12huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
1-130Bildtstraat 1soort onroerend goedhuis    
1-130Bildtstraat 1eigenaar Jan Kyl    
1-130Bildtstraat 1gebruiker Jan Kyl    
1-130Bildtstraat 1huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
1-131Achterstraat 1soort onroerend goedstal    
1-131Achterstraat 1eigenaar Jan Kyl    
1-131Achterstraat 1gebruiker     
1-131Achterstraat 1huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-131Achterstraat 1opmerking beklemd onder no. 1-130
1-132Bildtstraat 3soort onroerend goedhuis    
1-132Bildtstraat 3eigenaar Tjalling Feikes    
1-132Bildtstraat 3gebruiker Tjalling Feikes    
1-132Bildtstraat 3huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-133Bildtstraat 5soort onroerend goedhuis    
1-133Bildtstraat 5eigenaar Jan Schiere    
1-133Bildtstraat 5gebruiker Anne Sapes    
1-133Bildtstraat 5huurwaarde  38‑00‑00 cg  
1-133Bildtstraat 5af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-133Bildtstraat 5huurwaarde en aanslag  37‑00‑00 cg 06‑14‑08 cg
1-134Bildtstraat 7soort onroerend goedhuis    
1-134Bildtstraat 7eigenaar Sybe de Vries    
1-134Bildtstraat 7gebruiker Albert Rasschen    
1-134Bildtstraat 7huurwaarde  44‑00‑00 cg  
1-134Bildtstraat 7af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-134Bildtstraat 7huurwaarde en aanslag  43‑00‑00 cg 07‑16‑06 cg
1-135Bildtstraat 9soort onroerend goedhuis    
1-135Bildtstraat 9eigenaar Ids Dirks wed.   
1-135Bildtstraat 9gebruiker Ids Dirks wed.   
1-135Bildtstraat 9huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
1-136Bildtstraat 11soort onroerend goedhuis    
1-136Bildtstraat 11eigenaar Minne Poppes    
1-136Bildtstraat 11gebruiker Minne Poppes    
1-136Bildtstraat 11huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-137Zoutsloot 43soort onroerend goedhuis    
1-137Zoutsloot 43eigenaar Simon Miedema    
1-137Zoutsloot 43gebruiker Simon Miedema    
1-137Zoutsloot 43huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
1-138Zoutsloot 45soort onroerend goedhuis    
1-138Zoutsloot 45eigenaar Claas Ottes wed.   
1-138Zoutsloot 45gebruiker Claas Ottes wed.   
1-138Zoutsloot 45huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
1-139Zoutsloot 49soort onroerend goedhuis    
1-139Zoutsloot 49eigenaar E. Beva    
1-139Zoutsloot 49gebruiker E. Beva    
1-139Zoutsloot 49huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
1-140Zoutsloot 47soort onroerend goedhuis    
1-140Zoutsloot 47eigenaar Claas Amelander    
1-140Zoutsloot 47gebruiker Claas Amelander    
1-140Zoutsloot 47huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
1-141Zoutsloot 51soort onroerend goedhuis    
1-141Zoutsloot 51eigenaar Trijntje Speltje erven   
1-141Zoutsloot 51gebruiker Bauke de Beer    
1-141Zoutsloot 51huurwaarde  56‑00‑00 cg  
1-141Zoutsloot 51af: sint jacobi schatting  03‑00‑00 cg  
1-141Zoutsloot 51huurwaarde en aanslag  53‑00‑00 cg 09‑12‑12 cg
1-142Zoutsloot 53soort onroerend goedhuis    
1-142Zoutsloot 53eigenaar S. Hoornstra    
1-142Zoutsloot 53gebruiker S. Hoornstra    
1-142Zoutsloot 53huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
1-143Zoutsloot 55soort onroerend goedhuis    
1-143Zoutsloot 55eigenaar Bastiaan Bikker erven   
1-143Zoutsloot 55gebruiker Jacob Pieters    
1-143Zoutsloot 55huurwaarde  37‑00‑00 cg  
1-143Zoutsloot 55af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-143Zoutsloot 55huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
1-144Zoutsloot 57soort onroerend goedhuis    
1-144Zoutsloot 57eigenaar Jan Broers    
1-144Zoutsloot 57eigenaar Wybren Broers    
1-144Zoutsloot 57gebruiker Jan Roelofs    
1-144Zoutsloot 57huurwaarde  25‑00‑00 cg  
1-144Zoutsloot 57af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-144Zoutsloot 57huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
1-145Zoutsloot 59soort onroerend goedhuis    
1-145Zoutsloot 59eigenaar Jan Broers    
1-145Zoutsloot 59gebruiker militairen    
1-145Zoutsloot 59huurwaarde  25‑00‑00 cg  
1-145Zoutsloot 59af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-145Zoutsloot 59huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
1-146Zoutsloot 61soort onroerend goedhuis    
1-146Zoutsloot 61eigenaar Claas Posthumus    
1-146Zoutsloot 61gebruiker Albert Betting    
1-146Zoutsloot 61huurwaarde  25‑00‑00 cg  
1-146Zoutsloot 61af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
1-146Zoutsloot 61huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
1-146Zoutsloot 61opmerking [samen met no 1-147]
1-147Zoutsloot 63soort onroerend goedhuis    
1-147Zoutsloot 63eigenaar Claas Posthumus    
1-147Zoutsloot 63gebruiker Albert Betting    
1-147Zoutsloot 63huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-147Zoutsloot 63opmerking [samen met no 1-146]
1-148Zoutsloot 65soort onroerend goedhuis    
1-148Zoutsloot 65eigenaar Atze Hiddes    
1-148Zoutsloot 65gebruiker Claas Jeltes    
1-148Zoutsloot 65huurwaarde  17‑00‑00 cg  
1-148Zoutsloot 65af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-148Zoutsloot 65huurwaarde en aanslag  16‑10‑00 cg 03‑00‑00 cg
1-148/2 soort onroerend goedhuis    
1-148/2 eigenaar Bouwe Hylkes    
1-148/2 gebruiker Bouwe Hylkes    
1-148/2 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-149Karremanstraat 22soort onroerend goedhuis en bakkerij    
1-149Karremanstraat 22eigenaar G. Kloppenburg    
1-149Karremanstraat 22gebruiker Sikke Wijnalda    
1-149Karremanstraat 22huurwaarde  60‑00‑00 cg  
1-149Karremanstraat 22af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
1-149Karremanstraat 22huurwaarde en aanslag  58‑10‑00 cg 10‑12‑10 cg
1-150Karremanstraat 20soort onroerend goedhuis    
1-150Karremanstraat 20eigenaar Claas Wybes    
1-150Karremanstraat 20gebruiker Beert Wassenaar    
1-150Karremanstraat 20huurwaarde  28‑00‑00 cg  
1-150Karremanstraat 20af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-150Karremanstraat 20huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑18‑02 cg
1-151Karremanstraat 18soort onroerend goedhuis    
1-151Karremanstraat 18eigenaar IJsbrand Willems    
1-151Karremanstraat 18gebruiker IJsbrand Willems    
1-151Karremanstraat 18huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-152Karremanstraat 16soort onroerend goedhuis    
1-152Karremanstraat 16eigenaar Joris Pieters    
1-152Karremanstraat 16gebruiker Joris Pieters    
1-152Karremanstraat 16huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-153Karremanstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-153Karremanstraat 14eigenaar Johannes Cams    
1-153Karremanstraat 14gebruiker Johannes ten Berg    
1-153Karremanstraat 14huurwaarde  25‑00‑00 cg  
1-153Karremanstraat 14af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
1-153Karremanstraat 14huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
1-154Achterstraat 12soort onroerend goedhuis    
1-154Achterstraat 12eigenaar Jan C. Schiere    
1-154Achterstraat 12gebruiker Jan Idzes    
1-154Achterstraat 12huurwaarde  23‑00‑00 cg  
1-154Achterstraat 12af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-154Achterstraat 12huurwaarde en aanslag  22‑10‑00 cg 04‑01‑12 cg
1-155Achterstraat 8soort onroerend goedhuis    
1-155Achterstraat 8eigenaar Jan C. Schiere    
1-155Achterstraat 8gebruiker Sybren Harmens    
1-155Achterstraat 8huurwaarde  18‑04‑00 cg  
1-155Achterstraat 8af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-155Achterstraat 8huurwaarde en aanslag  17‑14‑00 cg 03‑04‑04 cg
1-156Achterstraat 6soort onroerend goedhuis    
1-156Achterstraat 6eigenaar Hendrik Joosten    
1-156Achterstraat 6gebruiker Matth. van Lint    
1-156Achterstraat 6huurwaarde  13‑00‑00 cg  
1-156Achterstraat 6af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-156Achterstraat 6huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-157Achterstraat 4soort onroerend goedhuis    
1-157Achterstraat 4eigenaar Luitje Wybrens    
1-157Achterstraat 4gebruiker Age Sybrens    
1-157Achterstraat 4huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-157Achterstraat 4af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-157Achterstraat 4huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
1-158Achterstraat 2soort onroerend goedwoning    
1-158Achterstraat 2eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
1-158Achterstraat 2gebruiker Joris Jansen    
1-158Achterstraat 2huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-158Achterstraat 2af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-158Achterstraat 2huurwaarde en aanslag  17‑10‑00 cg 03‑03‑10 cg
1-158Achterstraat 2opmerking na den 4 mey 1720 geaquireerd
1-159 soort onroerend goedhuis    
1-159 eigenaar S. Hoornstra    
1-159 gebruiker S. Hoornstra    
1-159 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
1-160Vissersstraat 2soort onroerend goedwoning    
1-160Vissersstraat 2eigenaar E. Beva wed.   
1-160Vissersstraat 2gebruiker Dirk A, Kingma wed.   
1-160Vissersstraat 2huurwaarde  22‑00‑00 cg  
1-160Vissersstraat 2af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-160Vissersstraat 2huurwaarde en aanslag  21‑10‑00 cg 03‑18‑02 cg
1-161 soort onroerend goedhuis    
1-161 eigenaar Pieter Halma    
1-161 gebruiker Pieter Halma    
1-161 huurwaarde en aanslag  19‑09‑00 cg 03‑09‑00 cg
1-162 soort onroerend goedhuis    
1-162 eigenaar Claas Pieters    
1-162 gebruiker Sybren Jochums    
1-162 huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
1-163 soort onroerend goedhuis    
1-163 eigenaar Louw Jansen    
1-163 gebruiker Jan Louws    
1-163 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-163 opmerking woond uit hoofde van armoede en
1-163 opmerking onvermogen voor niet
1-164 soort onroerend goedhuis    
1-164 eigenaar Luitje Wybrens    
1-164 gebruiker Luitje Wybrens    
1-164 huurwaarde  25‑00‑00 cg  
1-164 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-164 huurwaarde en aanslag  24‑10‑00 cg 04‑09‑00 cg
1-165 soort onroerend goedhuis    
1-165 eigenaar Dirk Jans    
1-165 gebruiker militairen    
1-165 huurwaarde  28‑12‑00 cg  
1-165 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-165 huurwaarde en aanslag  28‑02‑00 cg 05‑02‑02 cg
1-166 soort onroerend goedhuis en pakhuis    
1-166 eigenaar Harmen Camp    
1-166 gebruiker Harmen Camp    
1-166 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-167Karremanstraat 10soort onroerend goedhuis    
1-167Karremanstraat 10eigenaar Hein Drost    
1-167Karremanstraat 10eigenaar Frans Leemkool    
1-167Karremanstraat 10gebruiker Gerben Jans    
1-167Karremanstraat 10huurwaarde  28‑00‑00 cg  
1-167Karremanstraat 10af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-167Karremanstraat 10huurwaarde en aanslag  27‑10‑00 cg 05‑00‑00 cg
1-168Karremanstraat 8soort onroerend goedhuis    
1-168Karremanstraat 8eigenaar Atze Hiddes    
1-168Karremanstraat 8gebruiker Willem Joukes wed.   
1-168Karremanstraat 8huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-168Karremanstraat 8af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-168Karremanstraat 8huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
1-169 soort onroerend goedhuis    
1-169 eigenaar Menno Vink    
1-169 gebruiker Pieter Clasen    
1-169 huurwaarde  25‑00‑00 cg  
1-169 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-169 huurwaarde en aanslag  24‑10‑00 cg 04‑09‑00 cg
1-170 soort onroerend goedhuis    
1-170 eigenaar Johannes van Pruissen    
1-170 gebruiker militairen    
1-170 huurwaarde  22‑00‑00 cg  
1-170 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-170 huurwaarde en aanslag  21‑10‑00 cg 03‑18‑02 cg
1-171 soort onroerend goedhuis    
1-171 eigenaar Lieuwe Alles wed.   
1-171 gebruiker Dirk Hendriks    
1-171 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-171 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-171 huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
1-172 soort onroerend goedwoning    
1-172 eigenaar armekamer    
1-172 gebruiker Jetske Douwes    
1-172 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-172 opmerking gealimenteerd, woont Pro Deo
1-173 soort onroerend goedwoning    
1-173 eigenaar Marcus Hendriks    
1-173 gebruiker Rients Walings    
1-173 huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-173 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-173 huurwaarde en aanslag  17‑10‑00 cg 03‑03‑10 cg
1-174 soort onroerend goedwoning    
1-174 eigenaar Claas Rintjes    
1-174 gebruiker Taeke Helbes    
1-174 huurwaarde  16‑00‑00 cg  
1-174 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-174 huurwaarde en aanslag  15‑10‑00 cg 02‑16‑06 cg
1-174/2 soort onroerend goedlijnbaan    
1-174/2 eigenaar Luitje Wybrens    
1-174/2 gebruiker Luitje Wybrens    
1-174/2 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-175 soort onroerend goedhuis    
1-175 eigenaar S. Frieseman    
1-175 gebruiker Baukje Sybrens    
1-175 huurwaarde  15‑12‑00 cg  
1-175 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-175 huurwaarde en aanslag  15‑02‑00 cg 02‑14‑14 cg
1-176 soort onroerend goedhuis    
1-176 eigenaar S. Frieseman    
1-176 gebruiker Thomas de Haas    
1-176 huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑16‑06 cg
1-177 soort onroerend goedhuis    
1-177 eigenaar Jan W. Vettevogel    
1-177 gebruiker Harm. Hendriks    
1-177 huurwaarde  25‑00‑00 cg  
1-177 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-177 huurwaarde en aanslag  24‑10‑00 cg 04‑09‑00 cg
1-178 soort onroerend goedhuis    
1-178 eigenaar Alle Lieuwes    
1-178 gebruiker Alle Lieuwes    
1-178 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-179 soort onroerend goedhuis    
1-179 eigenaar Roelof Schone wed.   
1-179 gebruiker militairen    
1-179 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-179 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-179 huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑12 cg
1-180Karremanstraat 6soort onroerend goedhuis    
1-180Karremanstraat 6eigenaar Willem Gerryts    
1-180Karremanstraat 6gebruiker Willem Gerryts    
1-180Karremanstraat 6huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
1-181Karremanstraat 4soort onroerend goedhuis    
1-181Karremanstraat 4eigenaar Yke Ennes    
1-181Karremanstraat 4gebruiker Harmen Geerts    
1-181Karremanstraat 4huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-181Karremanstraat 4af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-181Karremanstraat 4huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑12 cg
1-182Karremanstraat 2soort onroerend goedstal    
1-182Karremanstraat 2eigenaar Yke Ennes    
1-182Karremanstraat 2gebruiker Yke Ennes    
1-182Karremanstraat 2huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-183Karremanstraat 28soort onroerend goedwoning    
1-183Karremanstraat 28eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
1-183Karremanstraat 28gebruiker Otte Hendriks wed.   
1-183Karremanstraat 28huurwaarde  ‑00‑00 cg  
1-183Karremanstraat 28opmerking gealimenteerd, woont vergeefs
1-183Karremanstraat 28gebruiker Jan Andries wed.   
1-183Karremanstraat 28gebruiker Anne Eelkes wed.   
1-183Karremanstraat 28gebruiker Dirk Heins wed.   
1-183Karremanstraat 28gebruiker Pieter Jans wed.   
1-183Karremanstraat 28huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-183Karremanstraat 28opmerking Is voor den 4 mey 1720 geaquireerd
1-184Zoutsloot 48soort onroerend goedhuis    
1-184Zoutsloot 48eigenaar Lolke de Boer    
1-184Zoutsloot 48gebruiker Lolke de Boer    
1-184Zoutsloot 48huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
1-185Zoutsloot 44soort onroerend goedhuis    
1-185Zoutsloot 44eigenaar Rein Faber    
1-185Zoutsloot 44gebruiker Hendrik Jansen    
1-185Zoutsloot 44huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-185Zoutsloot 44gebruiker Gerryts Leeksma    
1-185Zoutsloot 44huurwaarde  46‑00‑00 cg  
1-185Zoutsloot 44huurwaarde totaal  70‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-185Zoutsloot 44af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
1-185Zoutsloot 44huurwaarde en aanslag  68‑10‑00 cg 12‑09‑00 cg
1-186Zoutsloot 42soort onroerend goedhuis    
1-186Zoutsloot 42eigenaar Hendrik Joosten wed.   
1-186Zoutsloot 42gebruiker Gerryts van Swichem    
1-186Zoutsloot 42huurwaarde  36‑00‑00 cg  
1-186Zoutsloot 42gebruiker ledig    
1-186Zoutsloot 42huurwaarde  ‑00‑00 cg  
1-186Zoutsloot 42af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
1-186Zoutsloot 42huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
1-187Zoutsloot 40soort onroerend goedhuis    
1-187Zoutsloot 40eigenaar Taede Taedes    
1-187Zoutsloot 40gebruiker Taede Taedes    
1-187Zoutsloot 40huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
1-188Zoutsloot 38soort onroerend goedstokerij    
1-188Zoutsloot 38eigenaar B. Fontein    
1-188Zoutsloot 38gebruiker Cronelis Watzes wed.   
1-188Zoutsloot 38huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-189Zoutsloot 36soort onroerend goedverwerij    
1-189Zoutsloot 36eigenaar S. Hingst    
1-189Zoutsloot 36gebruiker S. Hingst    
1-189Zoutsloot 36huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-189Zoutsloot 36gebruiker Gerben Jans    
1-189Zoutsloot 36huurwaarde  11‑00‑00 cg  
1-189Zoutsloot 36huurwaarde en aanslag  31‑00‑00 cg 05‑12‑12 cg
1-190Zoutsloot 34soort onroerend goedhuis    
1-190Zoutsloot 34eigenaar G. Hingst    
1-190Zoutsloot 34eigenaar S. Hingst    
1-190Zoutsloot 34gebruiker Cornelis Martens    
1-190Zoutsloot 34huurwaarde  21‑00‑00 cg  
1-190Zoutsloot 34gebruiker Sibbeltje Martens    
1-190Zoutsloot 34huurwaarde  16‑00‑00 cg  
1-190Zoutsloot 34huurwaarde totaal  37‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-190Zoutsloot 34af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-190Zoutsloot 34huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
1-191Zoutsloot 32soort onroerend goedhuis    
1-191Zoutsloot 32eigenaar Johannes Oswald    
1-191Zoutsloot 32gebruiker Meinte Doekes    
1-191Zoutsloot 32huurwaarde  28‑00‑00 cg  
1-191Zoutsloot 32af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
1-191Zoutsloot 32huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
1-192Zoutsloot 30soort onroerend goedhuis    
1-192Zoutsloot 30eigenaar Johannes Oswald    
1-192Zoutsloot 30gebruiker Michiel Jacobs    
1-192Zoutsloot 30huurwaarde  47‑00‑00 cg  
1-192Zoutsloot 30af: sint jacobi schatting  03‑00‑00 cg  
1-192Zoutsloot 30huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
1-193Bildtstraat 13soort onroerend goedhuis    
1-193Bildtstraat 13eigenaar Pieter Halma    
1-193Bildtstraat 13gebruiker Pieter Halma    
1-193Bildtstraat 13huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
1-194Bildtstraat 15soort onroerend goedhuis    
1-194Bildtstraat 15eigenaar Sj. Winia wed.   
1-194Bildtstraat 15gebruiker Swerus Pieters    
1-194Bildtstraat 15huurwaarde  30‑00‑00 cg  
1-194Bildtstraat 15gebruiker E. Wijnalda wed.   
1-194Bildtstraat 15huurwaarde  15‑12‑00 cg  
1-194Bildtstraat 15huurwaarde totaal  45‑12‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-194Bildtstraat 15af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
1-194Bildtstraat 15huurwaarde en aanslag  44‑02‑00 cg 08‑00‑06 cg
1-195Bildtstraat 17soort onroerend goedhuis    
1-195Bildtstraat 17eigenaar Barend Pieters wed.   
1-195Bildtstraat 17gebruiker Barend Pieters wed.   
1-195Bildtstraat 17huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-196Bildtstraat 19soort onroerend goedhuis    
1-196Bildtstraat 19eigenaar George W. Geis    
1-196Bildtstraat 19gebruiker George W. Geis    
1-196Bildtstraat 19huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
1-197Bildtstraat 21soort onroerend goedhuis    
1-197Bildtstraat 21eigenaar Philippus Johannes wed.   
1-197Bildtstraat 21gebruiker Philippus Johannes wed.   
1-197Bildtstraat 21huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
1-198Droogstraat 37soort onroerend goedhuis en smitte    
1-198Droogstraat 37eigenaar Rein Faber    
1-198Droogstraat 37gebruiker Rein Faber    
1-198Droogstraat 37huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
1-198Droogstraat 37gebruiker ledig    
1-198Droogstraat 37huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-199Droogstraat 41soort onroerend goedwoning    
1-199Droogstraat 41eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
1-199Droogstraat 41gebruiker Willem Simons wed.   
1-199Droogstraat 41opmerking gealimenteerd, woont vergeefs
1-199Droogstraat 41gebruiker Herryt Pieters    
1-199Droogstraat 41opmerking Is voor den 4 mey 1720 geaquireerd
1-200Droogstraat 47soort onroerend goedhuis    
1-200Droogstraat 47eigenaar Taede Taedes    
1-200Droogstraat 47gebruiker Taede Taedes    
1-200Droogstraat 47huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-201Droogstraat 51soort onroerend goedhuis    
1-201Droogstraat 51eigenaar Taede Taedes    
1-201Droogstraat 51gebruiker ledig    
1-201Droogstraat 51huurwaarde  ‑00‑00 cg  
1-201Droogstraat 51gebruiker Hendrik Freerks    
1-201Droogstraat 51huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-201Droogstraat 51af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
1-201Droogstraat 51huurwaarde en aanslag  22‑10‑00 cg 04‑01‑12 cg
1-202Droogstraat 53soort onroerend goedstal en wagenhuis    
1-202Droogstraat 53eigenaar Jac. Roorda    
1-202Droogstraat 53gebruiker Jac. Roorda    
1-202Droogstraat 53huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-203Droogstraat 55soort onroerend goedstal    
1-203Droogstraat 55eigenaar Watze Ruitinga    
1-203Droogstraat 55gebruiker Watze Ruitinga    
1-203Droogstraat 55huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
1-204Droogstraat 55soort onroerend goedhuis    
1-204Droogstraat 55eigenaar Simon Jans    
1-204Droogstraat 55gebruiker Simon Jans    
1-204Droogstraat 55huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
1-205Droogstraat 57soort onroerend goedwoning    
1-205Droogstraat 57eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
1-205Droogstraat 57gebruiker Johannes Arends    
1-205Droogstraat 57huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-205Droogstraat 57opmerking gealimenteerd, woont vergeefs
1-205Droogstraat 57opmerking Is voor den 4 mey 1720 geaquireerd
1-206 soort onroerend goedwoning    
1-206 eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
1-206 gebruiker J. Groen    
1-206 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-206 opmerking gealimenteerd, woont vergeefs
1-206 opmerking Is voor den 4 mey 1720 geaquireerd
1-207 soort onroerend goedhuis    
1-207 eigenaar H. Westra    
1-207 gebruiker Dirk Meinderts    
1-207 huurwaarde  30‑00‑00 cg  
1-207 gebruiker Pieter Everts wed.   
1-207 huurwaarde  15‑00‑00 cg  
1-207 huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 08‑03‑10 cg
1-208 soort onroerend goedhuis    
1-208 eigenaar Wybren Heeres    
1-208 gebruiker Hendrik Ennes    
1-208 huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-208 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-208 huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
1-209 soort onroerend goed    
1-209 eigenaar     
1-209 gebruiker afgebroken    
1-209 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-210 soort onroerend goedwoning    
1-210 eigenaar T. Gratama    
1-210 gebruiker Pieter Johannes    
1-210 huurwaarde  20‑16‑00 cg  
1-210 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-210 huurwaarde en aanslag  20‑06‑00 cg 03‑13‑14 cg
1-211Karremanstraat 26soort onroerend goedhuis    
1-211Karremanstraat 26eigenaar Dirk Jansen    
1-211Karremanstraat 26gebruiker Harmen Gosses    
1-211Karremanstraat 26huurwaarde  18‑04‑00 cg  
1-211Karremanstraat 26gebruiker Jacob Alberts    
1-211Karremanstraat 26huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-211Karremanstraat 26huurwaarde en aanslag  38‑04‑00 cg 06‑18‑04 cg
1-212Bildtstraat 23soort onroerend goedhuis    
1-212Bildtstraat 23eigenaar Rein Faber    
1-212Bildtstraat 23gebruiker Rein Faber    
1-212Bildtstraat 23huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑16‑06 cg
1-213 soort onroerend goedhuis    
1-213 eigenaar Jan C. Schiere    
1-213 gebruiker Ruurd van Dijk    
1-213 huurwaarde  40‑00‑00 cg  
1-213 af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
1-213 huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑18‑02 cg
1-214Noorderhaven 83soort onroerend goedhuis    
1-214Noorderhaven 83eigenaar Rein Faber    
1-214Noorderhaven 83gebruiker Rein Faber    
1-214Noorderhaven 83huurwaarde  16‑10‑00 cg  
1-214Noorderhaven 83gebruiker Lourens Botes    
1-214Noorderhaven 83huurwaarde  90‑00‑00 cg  
1-214Noorderhaven 83huurwaarde en aanslag  06‑10‑00 cg 19‑07‑02 cg
1-215Noorderhaven 85soort onroerend goedhuis    
1-215Noorderhaven 85eigenaar Jan D. Zeilmaker    
1-215Noorderhaven 85gebruiker Jan D. Zeilmaker    
1-215Noorderhaven 85huurwaarde  28‑00‑00 cg  
1-215Noorderhaven 85gebruiker Ale Andries    
1-215Noorderhaven 85huurwaarde  52‑00‑00 cg  
1-215Noorderhaven 85huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-216Noorderhaven 87soort onroerend goedhuis    
1-216Noorderhaven 87eigenaar Jan W. Vettevogel    
1-216Noorderhaven 87gebruiker Jan W. Vettevogel    
1-216Noorderhaven 87huurwaarde en aanslag  41‑00‑00 cg 07‑09‑00 cg
1-217Noorderhaven 89soort onroerend goedhuis    
1-217Noorderhaven 89eigenaar Michiel Pieters    
1-217Noorderhaven 89gebruiker Michiel Pieters    
1-217Noorderhaven 89huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
1-218Noorderhaven 91soort onroerend goedhuis    
1-218Noorderhaven 91eigenaar T. Gratama    
1-218Noorderhaven 91gebruiker T. Gratama    
1-218Noorderhaven 91huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
1-219Noorderhaven 93soort onroerend goed    
1-219Noorderhaven 93eigenaar S. Gratama    
1-219Noorderhaven 93eigenaar T. Gratama    
1-219Noorderhaven 93gebruiker S. Gratama    
1-219Noorderhaven 93gebruiker T. Gratama    
1-219Noorderhaven 93huurwaarde  34‑00‑00 cg  
1-219Noorderhaven 93gebruiker Gerryts van Danswijk    
1-219Noorderhaven 93huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-219Noorderhaven 93huurwaarde en aanslag  58‑00‑00 cg 10‑10‑14 cg
1-220Noorderhaven 95soort onroerend goedhuis en achterhuis    
1-220Noorderhaven 95eigenaar A. Wijbenga wed. en erven   
1-220Noorderhaven 95gebruiker Jac. van Peer    
1-220Noorderhaven 95huurwaarde  130‑00‑00 cg  
1-220Noorderhaven 95af: sint jacobi schatting  06‑00‑00 cg  
1-220Noorderhaven 95huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 22‑10‑14 cg
1-221Noorderhaven 97soort onroerend goedhuis    
1-221Noorderhaven 97eigenaar Johannes Bensonides    
1-221Noorderhaven 97gebruiker Johannes Bensonides    
1-221Noorderhaven 97huurwaarde en aanslag  53‑00‑00 cg 09‑12‑12 cg
1-222Noorderhaven 99soort onroerend goedhuis    
1-222Noorderhaven 99eigenaar Jacob Roorda    
1-222Noorderhaven 99gebruiker Evert Roorda    
1-222Noorderhaven 99huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
1-223Noorderhaven 101soort onroerend goedhuis    
1-223Noorderhaven 101eigenaar Watze Ruitinga    
1-223Noorderhaven 101gebruiker Watze Ruitinga    
1-223Noorderhaven 101huurwaarde en aanslag  68‑00‑00 cg 12‑07‑04 cg
1-224Noorderhaven 103soort onroerend goedhuis    
1-224Noorderhaven 103eigenaar Wybren Heeres    
1-224Noorderhaven 103gebruiker Wybren Heeres    
1-224Noorderhaven 103huurwaarde  44‑00‑00 cg  
1-224Noorderhaven 103gebruiker Sybren Hylkes wed.   
1-224Noorderhaven 103huurwaarde  18‑04‑00 cg  
1-224Noorderhaven 103huurwaarde en aanslag  62‑04‑00 cg 11‑06‑02 cg
1-225Noorderhaven 105soort onroerend goedhuis    
1-225Noorderhaven 105eigenaar Dirk Jans    
1-225Noorderhaven 105gebruiker Dirk Jans    
1-225Noorderhaven 105huurwaarde  15‑00‑00 cg  
1-225Noorderhaven 105gebruiker Melcher Melchers    
1-225Noorderhaven 105huurwaarde  13‑00‑00 cg  
1-225Noorderhaven 105gebruiker Claaske Claasen    
1-225Noorderhaven 105huurwaarde  14‑06‑00 cg  
1-225Noorderhaven 105gebruiker Hiltje Martens    
1-225Noorderhaven 105huurwaarde  14‑00‑00 cg  
1-225Noorderhaven 105huurwaarde totaal  56‑06‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-225Noorderhaven 105af: sint jacobi schatting  03‑00‑00 cg  
1-225Noorderhaven 105huurwaarde en aanslag  53‑06‑00 cg 09‑13‑14 cg
1-226Noorderhaven 107soort onroerend goedhuis    
1-226Noorderhaven 107eigenaar Jan Deknatel    
1-226Noorderhaven 107gebruiker Jan Hagedoorn    
1-226Noorderhaven 107huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-226Noorderhaven 107gebruiker Claaske Bartels wed.   
1-226Noorderhaven 107huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-226Noorderhaven 107gebruiker Evert Jurjens wed.   
1-226Noorderhaven 107huurwaarde  15‑06‑00 cg  
1-226Noorderhaven 107gebruiker Harmen Zegeling    
1-226Noorderhaven 107huurwaarde  18‑04‑00 cg  
1-226Noorderhaven 107gebruiker Janneke Ages    
1-226Noorderhaven 107gebruiker ledig    
1-226Noorderhaven 107huurwaarde  ‑00‑00 cg  
1-226Noorderhaven 107huurwaarde totaal  94‑16‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-226Noorderhaven 107af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
1-226Noorderhaven 107huurwaarde en aanslag  92‑06‑00 cg 16‑15‑12 cg
1-226/2Karremanstraat 32soort onroerend goedhuis    
1-226/2Karremanstraat 32eigenaar Bouwe Dirks wed.   
1-226/2Karremanstraat 32gebruiker Wybe Hendriks    
1-226/2Karremanstraat 32huurwaarde  17‑16‑00 cg  
1-226/2Karremanstraat 32gebruiker Rienk Romkes    
1-226/2Karremanstraat 32huurwaarde  7‑04‑00 cg  
1-226/2Karremanstraat 32gebruiker Nanning Sybrens wed.   
1-226/2Karremanstraat 32gebruiker Jantje Anes    
1-226/2Karremanstraat 32huurwaarde totaal  39‑08‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-226/2Karremanstraat 32af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
1-226/2Karremanstraat 32huurwaarde en aanslag  36‑18‑00 cg 06‑14‑02 cg
1-227Karremanstraat 30soort onroerend goedhuis    
1-227Karremanstraat 30eigenaar Bouwe Dirks wed.   
1-227Karremanstraat 30gebruiker Bouwe Dirks wed.   
1-227Karremanstraat 30huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
2-001Zoutsloot 107soort onroerend goedpanwerk    
2-001Zoutsloot 107eigenaar Jan en Paulus de Boer    
2-001Zoutsloot 107gebruiker Jan en Paulus de Boer    
2-001Zoutsloot 107huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-002Zoutsloot 105soort onroerend goedhuis    
2-002Zoutsloot 105eigenaar Pieter Lanting    
2-002Zoutsloot 105gebruiker militairen    
2-002Zoutsloot 105huurwaarde  40‑00‑00 cg  
2-002Zoutsloot 105gebruiker Hendrik Loman    
2-002Zoutsloot 105huurwaarde  28‑00‑00 cg  
2-002Zoutsloot 105huurwaarde totaal  68‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-002Zoutsloot 105af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
2-002Zoutsloot 105huurwaarde en aanslag  65‑10‑00 cg 11‑18‑02 cg
2-003Zoutsloot 99soort onroerend goedpanwerk    
2-003Zoutsloot 99eigenaar Claas IJzenbeek    
2-003Zoutsloot 99gebruiker Claas IJzenbeek    
2-003Zoutsloot 99huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-003Zoutsloot 99opmerking hieronder beklemd no 2-037
2-004Zoutsloot 97soort onroerend goedhuis    
2-004Zoutsloot 97eigenaar Johannes Jans    
2-004Zoutsloot 97gebruiker Willem Jurjens    
2-004Zoutsloot 97huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-004Zoutsloot 97af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-004Zoutsloot 97huurwaarde en aanslag  29‑10‑00 cg 05‑07‑04 cg
2-005Zoutsloot 95soort onroerend goedhuis    
2-005Zoutsloot 95eigenaar Frans Jans wed.   
2-005Zoutsloot 95gebruiker Frans Jans wed.   
2-005Zoutsloot 95huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑12‑02 cg
2-006Zoutsloot 93soort onroerend goedhuis    
2-006Zoutsloot 93eigenaar Pieter Johannes Polske wed.   
2-006Zoutsloot 93gebruiker Pieter Johannes Polske wed.   
2-006Zoutsloot 93huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
2-007Zoutsloot 91soort onroerend goedhuis    
2-007Zoutsloot 91eigenaar Bouwe Boomsma nom.ux.   
2-007Zoutsloot 91gebruiker Jan J. Cuiper    
2-007Zoutsloot 91huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-007Zoutsloot 91af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
2-007Zoutsloot 91huurwaarde en aanslag  28‑10‑00 cg 05‑03‑10 cg
2-008Zoutsloot 89soort onroerend goedhuis    
2-008Zoutsloot 89eigenaar Martinus van Houten    
2-008Zoutsloot 89gebruiker Martinus van Houten    
2-008Zoutsloot 89huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑10 cg
2-009Zoutsloot 85soort onroerend goedhuis    
2-009Zoutsloot 85eigenaar Jacob Hendriks    
2-009Zoutsloot 85gebruiker Riemke Klinkhamer    
2-009Zoutsloot 85huurwaarde  37‑00‑00 cg  
2-009Zoutsloot 85af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
2-009Zoutsloot 85huurwaarde en aanslag  35‑10‑00 cg 06‑09‑00 cg
2-010Zoutsloot 87soort onroerend goedhuis    
2-010Zoutsloot 87eigenaar Jacob Sybrens    
2-010Zoutsloot 87gebruiker Jetze Jansen    
2-010Zoutsloot 87huurwaarde  40‑00‑00 cg  
2-010Zoutsloot 87af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
2-010Zoutsloot 87huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑18‑02 cg
2-011Zoutsloot 83soort onroerend goedhuis en tuin    
2-011Zoutsloot 83eigenaar P. Tjallingii    
2-011Zoutsloot 83gebruiker P. Tjallingii    
2-011Zoutsloot 83huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
2-012Zoutsloot 79soort onroerend goedhuis    
2-012Zoutsloot 79eigenaar Feytama wed.   
2-012Zoutsloot 79eigenaar Michiel Jacobs    
2-012Zoutsloot 79eigenaar Trijntje Oosterhout    
2-012Zoutsloot 79gebruiker Rinia Gonggrijp    
2-012Zoutsloot 79huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
2-013Zoutsloot 77soort onroerend goedhuis    
2-013Zoutsloot 77eigenaar Pieter Hendriks    
2-013Zoutsloot 77eigenaar Johannes Norel    
2-013Zoutsloot 77gebruiker Abraham Tjallings    
2-013Zoutsloot 77huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-013Zoutsloot 77af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-013Zoutsloot 77huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
2-014Zoutsloot 71soort onroerend goedhuis    
2-014Zoutsloot 71eigenaar Willem Davids    
2-014Zoutsloot 71gebruiker Willem Davids    
2-014Zoutsloot 71huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-015Zoutsloot 67soort onroerend goedhuis    
2-015Zoutsloot 67eigenaar Cornelis J. Coster    
2-015Zoutsloot 67gebruiker Harmanus de Ruiter wed.   
2-015Zoutsloot 67huurwaarde  15‑00‑00 cg  
2-015Zoutsloot 67gebruiker Bernardus Johannes    
2-015Zoutsloot 67huurwaarde  42‑00‑00 cg  
2-015Zoutsloot 67huurwaarde totaal  57‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-015Zoutsloot 67af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
2-015Zoutsloot 67huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-016Karremanstraat 13soort onroerend goedhuis    
2-016Karremanstraat 13eigenaar Cornelis J. Coster    
2-016Karremanstraat 13gebruiker Jan Hessels wed.   
2-016Karremanstraat 13huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-017Karremanstraat 11soort onroerend goedtimmerwinkel    
2-017Karremanstraat 11eigenaar Joris Pieters    
2-017Karremanstraat 11gebruiker Joris Pieters    
2-017Karremanstraat 11huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-017Karremanstraat 11opmerking [hieronder beklemd no 2-018 (niet vermeld)]
2-018 soort onroerend goedhuis    
2-018 eigenaar Joris Pieters    
2-018 gebruiker     
2-018 opmerking beklemd onder no. 2-017
2-019Achterstraat 18soort onroerend goedhuis    
2-019Achterstraat 18eigenaar Claas Simons    
2-019Achterstraat 18gebruiker Hein Gerryts    
2-019Achterstraat 18huurwaarde  13‑00‑00 cg  
2-019Achterstraat 18gebruiker Jan de Bruin    
2-019Achterstraat 18huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-019Achterstraat 18gebruiker Evert Strootman    
2-019Achterstraat 18opmerking woont uit hoofde van armoede
2-019Achterstraat 18opmerking  en onvermogen voor niet
2-019Achterstraat 18huurwaarde totaal  33‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-019Achterstraat 18af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
2-019Achterstraat 18huurwaarde en aanslag  31‑10‑00 cg 05‑14‑14 cg
2-020 soort onroerend goedhuis    
2-020 eigenaar Jacob Sybrens    
2-020 gebruiker ledig    
2-020 huurwaarde  ‑00‑00 cg  
2-020 gebruiker Casper Dinhart    
2-020 huurwaarde  18‑04‑00 cg  
2-020 huurwaarde en aanslag  18‑05‑00 cg 03‑06‑02 cg
2-021 soort onroerend goedhuis    
2-021 eigenaar Paulus de Boer    
2-021 gebruiker Paulus de Boer    
2-021 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-021 opmerking is uitgesloopt en tot een stal gemaakt
2-022 soort onroerend goedhuis    
2-022 eigenaar Beernd Harmens    
2-022 gebruiker Beernd Harmens    
2-022 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-023 soort onroerend goedhuis    
2-023 eigenaar Sikke Builard    
2-023 gebruiker Sikke Builard    
2-023 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-024 soort onroerend goedhuis    
2-024 eigenaar Jetske Heeres    
2-024 gebruiker ledig    
2-024 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-025 soort onroerend goedhuis    
2-025 eigenaar Menno Vink    
2-025 gebruiker Grietje Adams    
2-025 huurwaarde en aanslag  18‑04‑00 cg 03‑06‑02 cg
2-026 soort onroerend goedtuin en huis    
2-026 eigenaar dr. Stambke    
2-026 gebruiker dr. Stambke    
2-026 huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
2-027 soort onroerend goedwoning    
2-027 eigenaar Simon Stijl    
2-027 gebruiker Pieter Edsgers    
2-027 huurwaarde  18‑04‑00 cg  
2-027 huurwaarde  7‑16‑00 cg  
2-027 huurwaarde totaal  26‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-027 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-027 huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
2-028Karremanstraat 9soort onroerend goedtuin en huis    
2-028Karremanstraat 9eigenaar Simon Stijl    
2-028Karremanstraat 9gebruiker Simon Stijl    
2-028Karremanstraat 9huurwaarde en aanslag  13‑00‑00 cg 03‑05‑00 cg
2-029Karremanstraat 3soort onroerend goedwoning    
2-029Karremanstraat 3eigenaar Simon Stijl    
2-029Karremanstraat 3gebruiker Harmen Everts    
2-029Karremanstraat 3huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-029Karremanstraat 3af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-029Karremanstraat 3huurwaarde en aanslag  21‑10‑00 cg 03‑18‑02 cg
2-030Karremanstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-030Karremanstraat 1eigenaar Fredrik H. Duman    
2-030Karremanstraat 1gebruiker Fredrik H. Duman    
2-030Karremanstraat 1huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
2-031Liemendijk 4soort onroerend goedhuis    
2-031Liemendijk 4eigenaar Doeke Venema    
2-031Liemendijk 4gebruiker Trijntje Jansen    
2-031Liemendijk 4huurwaarde  34‑00‑00 cg  
2-031Liemendijk 4af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-031Liemendijk 4huurwaarde en aanslag  33‑10‑00 cg 06‑01‑12 cg
2-032 soort onroerend goedhuis    
2-032 eigenaar Harmen Homeulen    
2-032 gebruiker Jan Gerink    
2-032 huurwaarde  24‑00‑00 cg  
2-032 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-032 huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
2-033 soort onroerend goedhuis    
2-033 eigenaar Henricus J. Knoop    
2-033 gebruiker Henricus J. Knoop    
2-033 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-034Liemendijk 36soort onroerend goedhuis    
2-034Liemendijk 36eigenaar Claas Pieters    
2-034Liemendijk 36gebruiker militairen    
2-034Liemendijk 36huurwaarde  18‑04‑00 cg  
2-034Liemendijk 36af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-034Liemendijk 36huurwaarde en aanslag  17‑14‑00 cg 03‑04‑04 cg
2-035Liemendijk 26soort onroerend goedwoning    
2-035Liemendijk 26eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
2-035Liemendijk 26gebruiker Jan Tytes    
2-035Liemendijk 26huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-035Liemendijk 26opmerking gealimenteerd, woont vergeefs
2-035Liemendijk 26opmerking Is voor den 4 mey 1720 geaquireerd
2-036 soort onroerend goedhuis    
2-036 eigenaar Jetske Heeres    
2-036 gebruiker militairen    
2-036 huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-036 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-036 huurwaarde en aanslag  17‑10‑00 cg 03‑03‑10 cg
2-037 soort onroerend goedstal    
2-037 eigenaar Claas IJzenbeek    
2-037 gebruiker     
2-037 opmerking beklemd onder no. 2-003
2-038 soort onroerend goedtuin en huis    
2-038 eigenaar Jan Heins erven   
2-038 gebruiker Hendrik Harmens    
2-038 huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-039 soort onroerend goedwoning    
2-039 eigenaar Jan Heins erven   
2-039 gebruiker Harmen Berends    
2-039 huurwaarde  27‑00‑00 cg  
2-039 gebruiker Lammert Berends    
2-039 huurwaarde totaal  54‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-039 af: sint jacobi schatting  03‑00‑00 cg  
2-039 huurwaarde en aanslag  51‑00‑00 cg 09‑05‑06 cg
2-040 soort onroerend goedtuin en zomerhuis    
2-040 eigenaar Durk Jansen    
2-040 gebruiker Johannes Nollides    
2-040 huurwaarde  35‑00‑00 cg  
2-040 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-040 huurwaarde en aanslag  34‑10‑00 cg 06‑05‑06 cg
2-041 soort onroerend goedhuis    
2-041 eigenaar Dirk Jans    
2-041 gebruiker Jan Lykeles    
2-041 huurwaarde  18‑04‑00 cg  
2-041 gebruiker Anthony Dilhof    
2-041 huurwaarde totaal  36‑08‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-041 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-041 huurwaarde en aanslag  35‑18‑00 cg 06‑10‑08 cg
2-042 soort onroerend goedwoning    
2-042 eigenaar Dirk Jans    
2-042 gebruiker Rients Abes wed.   
2-042 huurwaarde  20‑16‑00 cg  
2-042 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-042 huurwaarde en aanslag  19‑16‑00 cg 03‑11‑14 cg
2-043 soort onroerend goedwoning    
2-043 eigenaar Watze Ruitinga    
2-043 gebruiker Watze Ruitinga    
2-043 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-044 soort onroerend goedwoning    
2-044 eigenaar S. Wijma    
2-044 gebruiker Anthony Hendriks    
2-044 huurwaarde  24‑00‑00 cg  
2-044 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-044 huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
2-045 soort onroerend goedzomerhuis en tuin    
2-045 eigenaar S. Wijma    
2-045 gebruiker S. Wijma    
2-045 huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-045 gebruiker ledig    
2-045 huurwaarde  ‑00‑00 cg  
2-045 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-046 soort onroerend goedwoning    
2-046 eigenaar Heere Harmens    
2-046 gebruiker Pieter Dirks    
2-046 huurwaarde  25‑00‑00 cg  
2-046 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-046 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
2-046/2 soort onroerend goedwoning    
2-046/2 eigenaar Teunis Jans    
2-046/2 gebruiker Teunis Jans    
2-046/2 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
2-047 soort onroerend goedhuis    
2-047 eigenaar Heere Harmens wed.   
2-047 gebruiker Heere Harmens wed.   
2-047 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
2-048Liemendijk 6soort onroerend goedhuis en molen    
2-048Liemendijk 6eigenaar Yke Ennes c.s.   
2-048Liemendijk 6gebruiker Roelof Pieters    
2-048Liemendijk 6huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-048Liemendijk 6gebruiker Yke Ennes    
2-048Liemendijk 6huurwaarde  44‑00‑00 cg  
2-048Liemendijk 6huurwaarde en aanslag  64‑00‑00 cg 11‑12‑12 cg
2-048Liemendijk 6grondpacht vanYke Ennes c.s.   
2-048Liemendijk 6grondpacht aanstad Harlingen    
2-048Liemendijk 6grondpacht en aanslag   07‑00‑00 cg1‑15‑00 cg
2-049Liemendijk 8soort onroerend goedwoningen    
2-049Liemendijk 8eigenaar P. Tetrode c.s.   
2-049Liemendijk 8gebruiker P. Tetrode c.s.   
2-049Liemendijk 8huurwaarde en aanslag  16‑10‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-050Liemendijk 12soort onroerend goedhuis    
2-050Liemendijk 12eigenaar S. Wijma    
2-050Liemendijk 12gebruiker ledig    
2-050Liemendijk 12huurwaarde  ‑00‑00 cg  
2-051 soort onroerend goedwoningen    
2-051 eigenaar P. Tetrode    
2-051 gebruiker P. Tetrode    
2-051 huurwaarde en aanslag  16‑10‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-052 soort onroerend goedlijnbaan    
2-052 eigenaar P. Tetrode    
2-052 gebruiker P. Tetrode    
2-052 huurwaarde en aanslag  41‑00‑00 cg 07‑09‑00 cg
2-052 grondpacht vanP. Tetrode    
2-052 grondpacht aanstad Harlingen    
2-052 grondpacht en aanslag   16‑00‑00 cg4‑00‑00 cg
2-053 soort onroerend goedververij en woning    
2-053 eigenaar Heere Oosterbaan    
2-053 gebruiker Yeme Wybes    
2-053 huurwaarde  14‑00‑00 cg  
2-053 gebruiker Heere Oosterbaan    
2-053 huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-053 huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
2-054Zoutsloot 52soort onroerend goedhuis    
2-054Zoutsloot 52eigenaar Evert Beva wed.   
2-054Zoutsloot 52gebruiker Harmen Clasen    
2-054Zoutsloot 52huurwaarde  36‑00‑00 cg  
2-054Zoutsloot 52af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
2-054Zoutsloot 52huurwaarde en aanslag  34‑10‑00 cg 06‑05‑06 cg
2-055Zoutsloot 54soort onroerend goedhuis en tuin    
2-055Zoutsloot 54eigenaar dr. R. Nauta    
2-055Zoutsloot 54gebruiker Rein Berends    
2-055Zoutsloot 54huurwaarde  49‑10‑00 cg  
2-055Zoutsloot 54af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
2-055Zoutsloot 54huurwaarde en aanslag  47‑10‑00 cg 08‑12‑12 cg
2-055/2Zoutsloot 56soort onroerend goedwoning    
2-055/2Zoutsloot 56eigenaar H. G. Gonggrijp    
2-055/2Zoutsloot 56gebruiker     
2-055/2Zoutsloot 56opmerking nu beklemd onder no. 2-057
2-056Zoutsloot 58soort onroerend goedhuis    
2-056Zoutsloot 58eigenaar H. G. Gonggrijp    
2-056Zoutsloot 58gebruiker     
2-056Zoutsloot 58opmerking beklemd onder no. 2-057
2-057Zoutsloot 62soort onroerend goedkamer en tuin    
2-057Zoutsloot 62eigenaar H. G. Gonggrijp    
2-057Zoutsloot 62gebruiker H. G. Gonggrijp    
2-057Zoutsloot 62huurwaarde  60‑00‑00 cg  
2-057Zoutsloot 62gebruiker Arjen Roelofs    
2-057Zoutsloot 62huurwaarde  25‑00‑00 cg  
2-057Zoutsloot 62huurwaarde en aanslag  85‑00‑00 cg 15‑09‑00 cg
2-057Zoutsloot 62opmerking hieronder beklemd nos. 2-055 en 2-056
2-058Zoutsloot 64soort onroerend goedhuis    
2-058Zoutsloot 64eigenaar Seerp Gratama    
2-058Zoutsloot 64gebruiker J. Weidema    
2-058Zoutsloot 64huurwaarde  45‑00‑00 cg  
2-058Zoutsloot 64gebruiker Jan Harmens    
2-058Zoutsloot 64huurwaarde  29‑00‑00 cg  
2-058Zoutsloot 64gebruiker Jan Hendriks    
2-058Zoutsloot 64huurwaarde  24‑00‑00 cg  
2-058Zoutsloot 64gebruiker Yede Abes    
2-058Zoutsloot 64huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-058Zoutsloot 64huurwaarde totaal  124‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-058Zoutsloot 64af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
2-058Zoutsloot 64huurwaarde en aanslag  21‑10‑00 cg 22‑01‑12 cg
2-059Droogstraat 81soort onroerend goedhuis    
2-059Droogstraat 81eigenaar Seerp Gratama    
2-059Droogstraat 81gebruiker Pieter Jansen wed.   
2-059Droogstraat 81huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-059Droogstraat 81gebruiker J. van Ulphen    
2-059Droogstraat 81huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-059Droogstraat 81gebruiker A. de Haar wed.   
2-059Droogstraat 81huurwaarde  32‑00‑00 cg  
2-059Droogstraat 81gebruiker militairen    
2-059Droogstraat 81gebruiker Dirk Jansen    
2-059Droogstraat 81gebruiker Harmen Weghuis    
2-059Droogstraat 81huurwaarde  28‑00‑00 cg  
2-059Droogstraat 81gebruiker Sjoerd Sippes    
2-059Droogstraat 81gebruiker Hendrik Sanders    
2-059Droogstraat 81gebruiker Hendrik Teutling    
2-059Droogstraat 81huurwaarde totaal  262‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-059Droogstraat 81af: sint jacobi schatting  03‑10‑00 cg  
2-059Droogstraat 81huurwaarde en aanslag  59‑10‑00 cg 47‑00‑00 cg
2-060Droogstraat 65soort onroerend goedwagenhuis en stal    
2-060Droogstraat 65eigenaar Jacob Roorda    
2-060Droogstraat 65gebruiker Jacob Roorda    
2-060Droogstraat 65huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-061Droogstraat 63soort onroerend goedwagenhuis en stal    
2-061Droogstraat 63eigenaar S. Rienstra    
2-061Droogstraat 63gebruiker S. Rienstra    
2-061Droogstraat 63huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-062Droogstraat 61soort onroerend goedhuis    
2-062Droogstraat 61eigenaar Albert Bolman    
2-062Droogstraat 61gebruiker Sybren Bouwes    
2-062Droogstraat 61huurwaarde  25‑00‑00 cg  
2-062Droogstraat 61af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-062Droogstraat 61huurwaarde en aanslag  24‑10‑00 cg 04‑09‑00 cg
2-063Droogstraat 59soort onroerend goedhuis    
2-063Droogstraat 59eigenaar Jan Bolman    
2-063Droogstraat 59eigenaar Doeke Venema    
2-063Droogstraat 59eigenaar Willem Hendriks    
2-063Droogstraat 59gebruiker Douwe Bakker    
2-063Droogstraat 59huurwaarde  24‑00‑00 cg  
2-063Droogstraat 59af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-063Droogstraat 59huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
2-064Karremanstraat 27soort onroerend goedhuis    
2-064Karremanstraat 27eigenaar Sytske Keimpes    
2-064Karremanstraat 27gebruiker Pieter Jurjens    
2-064Karremanstraat 27huurwaarde  45‑00‑00 cg  
2-064Karremanstraat 27af: sint jacobi schatting  03‑00‑00 cg  
2-064Karremanstraat 27huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑12‑12 cg
2-065Karremanstraat 25soort onroerend goedhuis    
2-065Karremanstraat 25eigenaar Harmen Heeres    
2-065Karremanstraat 25gebruiker Cornelis Voordewind    
2-065Karremanstraat 25huurwaarde  36‑00‑00 cg  
2-065Karremanstraat 25af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-065Karremanstraat 25huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
2-066Karremanstraat 23soort onroerend goedhuis    
2-066Karremanstraat 23eigenaar Marten Fokkes    
2-066Karremanstraat 23gebruiker Gootyen Annes wed.   
2-066Karremanstraat 23huurwaarde  32‑00‑00 cg  
2-066Karremanstraat 23af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
2-066Karremanstraat 23huurwaarde en aanslag  30‑10‑00 cg 05‑10‑12 cg
2-067Karremanstraat 21soort onroerend goedhuis    
2-067Karremanstraat 21eigenaar M. Vink    
2-067Karremanstraat 21gebruiker Harmen Gerryts    
2-067Karremanstraat 21huurwaarde  24‑00‑00 cg  
2-067Karremanstraat 21af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-067Karremanstraat 21huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
2-068Karremanstraat 19soort onroerend goedhuis    
2-068Karremanstraat 19eigenaar Ype Hessels    
2-068Karremanstraat 19gebruiker Roelof Roelofs    
2-068Karremanstraat 19huurwaarde  45‑00‑00 cg  
2-068Karremanstraat 19af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-068Karremanstraat 19huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
2-069 soort onroerend goedstal    
2-069 eigenaar Jelte Radsma wed.   
2-069 gebruiker Jelte Radsma wed.   
2-069 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-070 soort onroerend goedhuis    
2-070 eigenaar Haring Wiegers    
2-070 gebruiker Haring Wiegers    
2-070 huurwaarde en aanslag  16‑10‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-071 soort onroerend goedstal    
2-071 eigenaar Bouwe Dirks    
2-071 gebruiker Dirk Bouwes    
2-071 huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-071 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-071 huurwaarde en aanslag  29‑00‑00 cg 05‑05‑06 cg
2-072Hoogstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-072Hoogstraat 1eigenaar Jacob Koster    
2-072Hoogstraat 1gebruiker Rommert Clasen    
2-072Hoogstraat 1huurwaarde  48‑16‑00 cg  
2-072Hoogstraat 1af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
2-072Hoogstraat 1huurwaarde en aanslag  46‑16‑00 cg 08‑10‑02 cg
2-073Hoogstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-073Hoogstraat 1eigenaar S. Rienstra    
2-073Hoogstraat 1gebruiker S. Rienstra    
2-073Hoogstraat 1huurwaarde en aanslag  68‑00‑00 cg 12‑07‑04 cg
2-074Hoogstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-074Hoogstraat 3eigenaar Daniel Gautier    
2-074Hoogstraat 3gebruiker Daniel Gautier    
2-074Hoogstraat 3huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-075Hoogstraat 5soort onroerend goedhuis    
2-075Hoogstraat 5eigenaar Jacob Roorda    
2-075Hoogstraat 5gebruiker Johannes Rijswijk    
2-075Hoogstraat 5huurwaarde  140‑00‑00 cg  
2-075Hoogstraat 5af: sint jacobi schatting  05‑00‑00 cg  
2-075Hoogstraat 5huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 24‑10‑14 cg
2-076Hoogstraat 7soort onroerend goedhuis    
2-076Hoogstraat 7eigenaar Sybe Jelles    
2-076Hoogstraat 7gebruiker Sybe Jelles    
2-076Hoogstraat 7huurwaarde en aanslag  68‑00‑00 cg 12‑07‑04 cg
2-077Hoogstraat 9soort onroerend goedwoning    
2-077Hoogstraat 9eigenaar S. Talma    
2-077Hoogstraat 9gebruiker J.D. Toussaint    
2-077Hoogstraat 9huurwaarde  36‑00‑00 cg  
2-077Hoogstraat 9af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
2-077Hoogstraat 9huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
2-078Hoogstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-078Hoogstraat 11eigenaar J.D. Zichman    
2-078Hoogstraat 11gebruiker J.D. Zichman    
2-078Hoogstraat 11huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
2-079Hoogstraat 13soort onroerend goedhuis    
2-079Hoogstraat 13eigenaar Claas de Vries    
2-079Hoogstraat 13gebruiker Claas de Vries    
2-079Hoogstraat 13huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-080Hoogstraat 15soort onroerend goedpakhuis    
2-080Hoogstraat 15eigenaar P. Tetrode c.s.   
2-080Hoogstraat 15gebruiker P. Tetrode c.s.   
2-080Hoogstraat 15huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑18‑02 cg
2-081Hoogstraat 17soort onroerend goedwagenhuis    
2-081Hoogstraat 17eigenaar P. Tetrode c.s.   
2-081Hoogstraat 17gebruiker P. Tetrode c.s.   
2-081Hoogstraat 17huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-082Hoogstraat 19soort onroerend goedhuis    
2-082Hoogstraat 19eigenaar Dirk Schiere    
2-082Hoogstraat 19gebruiker Dirk Schiere    
2-082Hoogstraat 19huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-082Hoogstraat 19gebruiker Pieter Clasen    
2-082Hoogstraat 19huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-082Hoogstraat 19huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
2-083Hoogstraat 21soort onroerend goedhuis    
2-083Hoogstraat 21eigenaar Tjeerd Annes    
2-083Hoogstraat 21gebruiker Tjeerd Annes    
2-083Hoogstraat 21huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
2-084Hoogstraat 23soort onroerend goedhuis    
2-084Hoogstraat 23eigenaar Jelte Radsma wed.   
2-084Hoogstraat 23gebruiker Jelte Radsma wed.   
2-084Hoogstraat 23huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
2-085Hoogstraat 25soort onroerend goedhuis en koemelkerij    
2-085Hoogstraat 25eigenaar Claas Johannes nom.ux.   
2-085Hoogstraat 25gebruiker Claas Johannes nom.ux.   
2-085Hoogstraat 25huurwaarde en aanslag  61‑00‑00 cg 11‑01‑12 cg
2-086Wortelstraat 4soort onroerend goedstal    
2-086Wortelstraat 4eigenaar Sikke Reinsma    
2-086Wortelstraat 4gebruiker     
2-086Wortelstraat 4opmerking beklemd onder no. 2-108
2-087Wortelstraat 6soort onroerend goedwoning    
2-087Wortelstraat 6eigenaar Sikke Reinsma    
2-087Wortelstraat 6gebruiker Rintje Pieters wed.   
2-087Wortelstraat 6huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-088 soort onroerend goedwoning    
2-088 eigenaar Sikke Reinsma    
2-088 gebruiker Jan Lodewijks Groen    
2-088 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-088 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-088 huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
2-089 soort onroerend goedwoning    
2-089 eigenaar Sjoerd Winia wed.   
2-089 gebruiker Jan Everts    
2-089 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-089 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-089 huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
2-090 soort onroerend goedhuis    
2-090 eigenaar Claas Christaans    
2-090 gebruiker Johannes Snijder    
2-090 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-090 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-090 huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
2-091 soort onroerend goedhuis    
2-091 eigenaar Marten Fokkes nom.ux.   
2-091 gebruiker Marten Fokkes    
2-091 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
2-092Zoutsloot 96soort onroerend goedhuis    
2-092Zoutsloot 96eigenaar Gerlof Jans wed.   
2-092Zoutsloot 96gebruiker Jacob Cornelis    
2-092Zoutsloot 96huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-092Zoutsloot 96af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-092Zoutsloot 96huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
2-093Zoutsloot 94soort onroerend goedhuis    
2-093Zoutsloot 94eigenaar Gerlof Jans wed.   
2-093Zoutsloot 94gebruiker Gerlof Jans wed.   
2-093Zoutsloot 94huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-094 soort onroerend goedhuis    
2-094 eigenaar Heere Wybrens wed.   
2-094 gebruiker Heere Wybrens wed.   
2-094 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-095Wortelstraat 15soort onroerend goedkamer    
2-095Wortelstraat 15eigenaar Gerlof Jansen    
2-095Wortelstraat 15gebruiker Gerlof Simons    
2-095Wortelstraat 15huurwaarde  18‑04‑00 cg  
2-095Wortelstraat 15gebruiker militair    
2-095Wortelstraat 15huurwaarde totaal  36‑08‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-095Wortelstraat 15af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-095Wortelstraat 15huurwaarde en aanslag  35‑18‑00 cg 06‑10‑08 cg
2-096Wortelstraat 13soort onroerend goedwoning    
2-096Wortelstraat 13eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
2-096Wortelstraat 13gebruiker Hendrik Eiberts    
2-096Wortelstraat 13huurwaarde  20‑16‑00 cg  
2-096Wortelstraat 13af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-096Wortelstraat 13huurwaarde en aanslag  20‑06‑00 cg 03‑13‑14 cg
2-097Wortelstraat 9soort onroerend goedwoning    
2-097Wortelstraat 9eigenaar P. Clamstra wed.   
2-097Wortelstraat 9gebruiker Steven Pieters wed.   
2-097Wortelstraat 9huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-097Wortelstraat 9gebruiker Baike Heerkes    
2-097Wortelstraat 9huurwaarde totaal  36‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-097Wortelstraat 9af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-097Wortelstraat 9huurwaarde en aanslag  35‑10‑00 cg 06‑09‑00 cg
2-098Wortelstraat 3soort onroerend goedtuin    
2-098Wortelstraat 3eigenaar S. Schaaff    
2-098Wortelstraat 3gebruiker S. Schaaff    
2-098Wortelstraat 3huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-098Wortelstraat 3opmerking [klein bijgeschreven 1/4 om aan te geven dat
2-098Wortelstraat 3opmerking hier de vierde penning wordt gerekend]
2-099Wortelstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-099Wortelstraat 1eigenaar P. Clamstra wed.   
2-099Wortelstraat 1gebruiker Sjoerd Wilts    
2-099Wortelstraat 1huurwaarde  19‑00‑00 cg  
2-099Wortelstraat 1gebruiker Wopke Eggerts    
2-099Wortelstraat 1huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-099Wortelstraat 1huurwaarde totaal  37‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-099Wortelstraat 1af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-099Wortelstraat 1huurwaarde en aanslag  36‑10‑00 cg 06‑12‑10 cg
2-100Herenwaltje 7soort onroerend goedhuis    
2-100Herenwaltje 7eigenaar Wybe Clasen    
2-100Herenwaltje 7gebruiker Lieuwe Alles    
2-100Herenwaltje 7huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-100Herenwaltje 7gebruiker Arjen Geerts    
2-100Herenwaltje 7huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-100Herenwaltje 7huurwaarde totaal  48‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-100Herenwaltje 7af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
2-100Herenwaltje 7huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
2-101Herenwaltje 5soort onroerend goedhuis    
2-101Herenwaltje 5eigenaar Pieter Johannes    
2-101Herenwaltje 5gebruiker Pieter Johannes    
2-101Herenwaltje 5huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-102Zoutsloot 86soort onroerend goedhuis    
2-102Zoutsloot 86eigenaar Rinske Heeres    
2-102Zoutsloot 86gebruiker Jacob Gosses    
2-102Zoutsloot 86huurwaarde  24‑00‑00 cg  
2-102Zoutsloot 86af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-102Zoutsloot 86huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
2-103Herenwaltje 3soort onroerend goedoliemolen    
2-103Herenwaltje 3eigenaar B. van der Meulen    
2-103Herenwaltje 3gebruiker ledig    
2-103Herenwaltje 3huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-103/2 soort onroerend goedhuis    
2-103/2 eigenaar B. van der Meulen    
2-103/2 gebruiker Harm. Pieters    
2-103/2 huurwaarde  18‑04‑00 cg  
2-103/2 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-103/2 huurwaarde en aanslag  17‑14‑00 cg 03‑04‑06 cg
2-104Zoutsloot 90soort onroerend goedhuis    
2-104Zoutsloot 90eigenaar Dirk Christaans erven   
2-104Zoutsloot 90gebruiker militairen    
2-104Zoutsloot 90huurwaarde  15‑12‑00 cg  
2-104Zoutsloot 90af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-104Zoutsloot 90huurwaarde en aanslag  15‑02‑00 cg 02‑14‑14 cg
2-105Zoutsloot 92soort onroerend goedwoning    
2-105Zoutsloot 92eigenaar Hendrik Jansen Bux    
2-105Zoutsloot 92gebruiker Hendrik Jansen Bux    
2-105Zoutsloot 92huurwaarde en aanslag  16‑10‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-106Herenwaltje 9soort onroerend goedhuis    
2-106Herenwaltje 9eigenaar Johannes Alberts c.s.   
2-106Herenwaltje 9gebruiker ledig    
2-106Herenwaltje 9huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-106Herenwaltje 9gebruiker Enne Ykes    
2-106Herenwaltje 9huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-106Herenwaltje 9af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-106Herenwaltje 9huurwaarde en aanslag  29‑00‑00 cg 05‑05‑06 cg
2-107Herenwaltje 13soort onroerend goedhuis    
2-107Herenwaltje 13eigenaar Elias Hendriks    
2-107Herenwaltje 13gebruiker Dirk Simons    
2-107Herenwaltje 13huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-107Herenwaltje 13af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-107Herenwaltje 13huurwaarde en aanslag  17‑10‑00 cg 03‑03‑10 cg
2-108 soort onroerend goedhuis en brouwerij    
2-108 eigenaar Sikke Reinsma    
2-108 gebruiker ledig    
2-108 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-108 opmerking hieronder beklemd no. 2-086
2-109Hoogstraat 29soort onroerend goedhuis    
2-109Hoogstraat 29eigenaar Isaac Jans    
2-109Hoogstraat 29gebruiker Isaac Jans    
2-109Hoogstraat 29huurwaarde  28‑00‑00 cg  
2-109Hoogstraat 29gebruiker Jeltje Haayes    
2-109Hoogstraat 29huurwaarde  10‑00‑00 cg  
2-109Hoogstraat 29huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑18‑02 cg
2-110Hoogstraat 31soort onroerend goedhuis    
2-110Hoogstraat 31eigenaar Jan Clasen    
2-110Hoogstraat 31eigenaar Willem Lieuwes    
2-110Hoogstraat 31gebruiker Willem Lieuwes    
2-110Hoogstraat 31huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-110Hoogstraat 31gebruiker Melcher Lomans    
2-110Hoogstraat 31huurwaarde  18‑04‑00 cg  
2-110Hoogstraat 31gebruiker Wopke Bartels    
2-110Hoogstraat 31huurwaarde  15‑00‑00 cg  
2-110Hoogstraat 31huurwaarde totaal  59‑04‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-110Hoogstraat 31af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
2-110Hoogstraat 31huurwaarde en aanslag  57‑04‑00 cg 10‑08‑00 cg
2-111 soort onroerend goedkamer    
2-111 eigenaar P. Clamstra wed.   
2-111 gebruiker Ynte Ypes    
2-111 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-111 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-111 huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
2-112 soort onroerend goedhuis    
2-112 eigenaar Heere Freerks    
2-112 gebruiker Jacob Harmens    
2-112 huurwaarde  24‑00‑00 cg  
2-112 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-112 huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
2-113Hoogstraat 35soort onroerend goedhuis    
2-113Hoogstraat 35eigenaar Sj. Winia wed.   
2-113Hoogstraat 35gebruiker Sj. Winia wed.   
2-113Hoogstraat 35huurwaarde  24‑00‑00 cg  
2-113Hoogstraat 35gebruiker Trijntje Tjerks    
2-113Hoogstraat 35huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-113Hoogstraat 35huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑12‑12 cg
2-114Hoogstraat 37soort onroerend goedhuis    
2-114Hoogstraat 37eigenaar Pieter Jeltes    
2-114Hoogstraat 37gebruiker Pieter Jeltes    
2-114Hoogstraat 37huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
2-114Hoogstraat 37opmerking hieronder beklemd no. 2-117
2-115Hoogstraat 39soort onroerend goedhuis en stal    
2-115Hoogstraat 39eigenaar Hinne Sytzes    
2-115Hoogstraat 39gebruiker Doede Eeltjes    
2-115Hoogstraat 39huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-115Hoogstraat 39gebruiker Hinne Sytzes    
2-115Hoogstraat 39huurwaarde  40‑00‑00 cg  
2-115Hoogstraat 39huurwaarde en aanslag  58‑00‑00 cg 10‑10‑14 cg
2-116Hoogstraat 41soort onroerend goedhuis    
2-116Hoogstraat 41eigenaar Poppe Valderpoort    
2-116Hoogstraat 41gebruiker     
2-116Hoogstraat 41huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-117Zoutsloot 100soort onroerend goedhuis    
2-117Zoutsloot 100eigenaar Pieter Jeltes    
2-117Zoutsloot 100gebruiker     
2-117Zoutsloot 100huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-117Zoutsloot 100opmerking beklemd onder no. 2-114
2-118Zoutsloot 98soort onroerend goedhuis    
2-118Zoutsloot 98eigenaar Marten Fokkes    
2-118Zoutsloot 98gebruiker Jan Jurjens    
2-118Zoutsloot 98huurwaarde  23‑00‑00 cg  
2-118Zoutsloot 98af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-118Zoutsloot 98huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-119Hoogstraat 43soort onroerend goedhuis    
2-119Hoogstraat 43eigenaar Harke Jurjens    
2-119Hoogstraat 43gebruiker Jan Eits    
2-119Hoogstraat 43huurwaarde  25‑00‑00 cg  
2-119Hoogstraat 43af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-119Hoogstraat 43huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
2-120Hoogstraat 45soort onroerend goedhuis    
2-120Hoogstraat 45eigenaar Tjeerd Roelofs    
2-120Hoogstraat 45gebruiker Tjeerd Roelofs    
2-120Hoogstraat 45huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
2-121Hoogstraat 47soort onroerend goedhuis    
2-121Hoogstraat 47eigenaar Johannes van der Meulen    
2-121Hoogstraat 47gebruiker Johannes van der Meulen    
2-121Hoogstraat 47huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-122Hoogstraat 49soort onroerend goedhuis    
2-122Hoogstraat 49eigenaar Johannes van der Meulen    
2-122Hoogstraat 49gebruiker Johannes van der Meulen    
2-122Hoogstraat 49huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
2-123Hoogstraat 51soort onroerend goedhuis    
2-123Hoogstraat 51eigenaar Eelke Jansen    
2-123Hoogstraat 51gebruiker Eelke Jansen    
2-123Hoogstraat 51huurwaarde en aanslag  77‑00‑00 cg 14‑00‑00 cg
2-123Hoogstraat 51opmerking hieronder beklemd een gedeelte van no. 2-126
2-124Liemendijk 42soort onroerend goedwoning en Corps du Guarde    
2-124Liemendijk 42eigenaar stad Harlingen    
2-124Liemendijk 42gebruiker Doede Pieters wed.   
2-124Liemendijk 42huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-124Liemendijk 42opmerking Doede Pieters wd. woont uit commiseratie
2-124Liemendijk 42opmerking van armoede Pro Deo
2-125Liemendijk 38soort onroerend goedhuis    
2-125Liemendijk 38eigenaar Pieter Hendriks    
2-125Liemendijk 38eigenaar Johannes Norel    
2-125Liemendijk 38gebruiker Fredrik Hes    
2-125Liemendijk 38huurwaarde  15‑12‑00 cg  
2-125Liemendijk 38gebruiker Sybe Hansen wed.   
2-125Liemendijk 38huurwaarde totaal  31‑04‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-125Liemendijk 38af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-125Liemendijk 38huurwaarde en aanslag  30‑14‑00 cg 05‑11‑08 cg
2-126 soort onroerend goedhuis en wagenhuis    
2-126 eigenaar Eelke Jans    
2-126 gebruiker ledig    
2-126 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-126 opmerking hiervan is een gedeelte beklemd
2-126 opmerking onder no. 2-123
2-126 grondpacht vanEelke Jans    
2-126 grondpacht aanstad Harlingen    
2-126 grondpacht en aanslag   06‑00‑00 cg1‑10‑00 cg
2-127 soort onroerend goedhuis    
2-127 eigenaar Fokke Faber erven   
2-127 gebruiker Hendrik Hendriks    
2-127 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-127 gebruiker Anne Alberts    
2-127 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-127 huurwaarde totaal  46‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-127 af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
2-127 huurwaarde en aanslag  44‑10‑00 cg 08‑01‑12 cg
2-128Hoogstraat 38soort onroerend goedhuis    
2-128Hoogstraat 38eigenaar Dirk Christiaans erven   
2-128Hoogstraat 38gebruiker Johannes Dirks    
2-128Hoogstraat 38huurwaarde  95‑00‑00 cg  
2-128Hoogstraat 38af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
2-128Hoogstraat 38huurwaarde en aanslag  93‑10‑00 cg 17‑00‑00 cg
2-129Hoogstraat 40soort onroerend goedwagenmakerij en kamer    
2-129Hoogstraat 40eigenaar Gerryt Leenderts    
2-129Hoogstraat 40gebruiker Bouwe Dirks    
2-129Hoogstraat 40huurwaarde  40‑00‑00 cg  
2-129Hoogstraat 40af: sint jacobi schatting  00‑15‑00 cg  
2-129Hoogstraat 40huurwaarde en aanslag  39‑05‑00 cg 07‑02‑10 cg
2-130Hoogstraat 36soort onroerend goedhuis    
2-130Hoogstraat 36eigenaar Marten Johannes    
2-130Hoogstraat 36gebruiker Marten Johannes    
2-130Hoogstraat 36huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
2-131Hoogstraat 34soort onroerend goedhuis    
2-131Hoogstraat 34eigenaar Cornelis Jacobs    
2-131Hoogstraat 34gebruiker Cornelis Jacobs    
2-131Hoogstraat 34huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-132Hoogstraat 32soort onroerend goedhuis    
2-132Hoogstraat 32eigenaar Cornelis Jacobs    
2-132Hoogstraat 32gebruiker Reinder Hilles    
2-132Hoogstraat 32huurwaarde  25‑00‑00 cg  
2-132Hoogstraat 32gebruiker Pieter Jans    
2-132Hoogstraat 32huurwaarde totaal  50‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-132Hoogstraat 32af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-132Hoogstraat 32huurwaarde en aanslag  49‑00‑00 cg 08‑18‑02 cg
2-133Scheerstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-133Scheerstraat 11eigenaar Pieter Clamstra wed.   
2-133Scheerstraat 11gebruiker Jan de Boer    
2-133Scheerstraat 11huurwaarde  40‑00‑00 cg  
2-133Scheerstraat 11af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
2-133Scheerstraat 11huurwaarde en aanslag  38‑10‑00 cg 07‑00‑00 cg
2-134Hoogstraat 30soort onroerend goedhuis en ververij    
2-134Hoogstraat 30eigenaar Pieter Clamstra wed.   
2-134Hoogstraat 30gebruiker Pieter Clamstra wed.   
2-134Hoogstraat 30huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
2-135Hoogstraat 28soort onroerend goedhuis    
2-135Hoogstraat 28eigenaar Gerryt Gerryts    
2-135Hoogstraat 28gebruiker Gerryt Gerryts    
2-135Hoogstraat 28huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-135Hoogstraat 28gebruiker Pieter Pieters    
2-135Hoogstraat 28huurwaarde  10‑00‑00 cg  
2-135Hoogstraat 28huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
2-136Hoogstraat 26soort onroerend goedhuis    
2-136Hoogstraat 26eigenaar Harke Jurjens    
2-136Hoogstraat 26gebruiker Jan Eeuwes    
2-136Hoogstraat 26huurwaarde  32‑00‑00 cg  
2-136Hoogstraat 26af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-136Hoogstraat 26huurwaarde en aanslag  31‑00‑00 cg 05‑12‑12 cg
2-137Hoogstraat 24soort onroerend goedhuis    
2-137Hoogstraat 24eigenaar Douwe Arjens    
2-137Hoogstraat 24gebruiker Johannes Hoffius    
2-137Hoogstraat 24huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-137Hoogstraat 24af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-137Hoogstraat 24huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
2-138Hoogstraat 22soort onroerend goedhuis    
2-138Hoogstraat 22eigenaar Frans Zeeman    
2-138Hoogstraat 22gebruiker Claas Jansen    
2-138Hoogstraat 22huurwaarde  28‑00‑00 cg  
2-138Hoogstraat 22gebruiker Isaac Jansen    
2-138Hoogstraat 22huurwaarde  13‑00‑00 cg  
2-138Hoogstraat 22huurwaarde totaal  41‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-138Hoogstraat 22af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-138Hoogstraat 22huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
2-139Herenwaltje 15soort onroerend goedhuis    
2-139Herenwaltje 15eigenaar Evert Jans wed.   
2-139Herenwaltje 15gebruiker Evert Jans wed.   
2-139Herenwaltje 15huurwaarde  12‑00‑00 cg  
2-139Herenwaltje 15gebruiker ledig    
2-139Herenwaltje 15huurwaarde  ‑00‑00 cg  
2-139Herenwaltje 15huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-140Herenwaltje 17soort onroerend goedwoning    
2-140Herenwaltje 17eigenaar Jan W. Vettevogel    
2-140Herenwaltje 17gebruiker Hendrik Christiaans    
2-140Herenwaltje 17huurwaarde  13‑00‑00 cg  
2-140Herenwaltje 17gebruiker Gerven Wouters    
2-140Herenwaltje 17huurwaarde  14‑00‑00 cg  
2-140Herenwaltje 17huurwaarde totaal  27‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-140Herenwaltje 17af: sint jacobi schatting  14‑10‑00 cg  
2-140Herenwaltje 17huurwaarde en aanslag  26‑10‑00 cg 04‑16‑06 cg
2-141Herenwaltje 19soort onroerend goedhuis    
2-141Herenwaltje 19eigenaar Sjerk Pieters    
2-141Herenwaltje 19gebruiker Hemke Gerryts    
2-141Herenwaltje 19opmerking woond uit hoofde van armoede voor niet
2-141Herenwaltje 19gebruiker Jielles Johannes wed.   
2-141Herenwaltje 19huurwaarde  15‑12‑00 cg  
2-141Herenwaltje 19huurwaarde totaal  15‑12‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-141Herenwaltje 19af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-141Herenwaltje 19huurwaarde en aanslag  15‑02‑00 cg 02‑14‑14 cg
2-142Scheerstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-142Scheerstraat 1eigenaar Fedde Bouwes erven   
2-142Scheerstraat 1gebruiker Joelles Johannes wed.   
2-142Scheerstraat 1huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-142Scheerstraat 1gebruiker Richard Mulder wed.   
2-142Scheerstraat 1huurwaarde  15‑12‑00 cg  
2-142Scheerstraat 1gebruiker Willem Stevens wed.   
2-142Scheerstraat 1huurwaarde  35‑00‑00 cg  
2-142Scheerstraat 1huurwaarde totaal  68‑12‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-142Scheerstraat 1af: sint jacobi schatting  03‑00‑00 cg  
2-142Scheerstraat 1huurwaarde en aanslag  65‑12‑00 cg 11‑18‑10 cg
2-143Scheerstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-143Scheerstraat 3eigenaar Rinke Bakker    
2-143Scheerstraat 3gebruiker Reinder Dhaman    
2-143Scheerstraat 3huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-143Scheerstraat 3gebruiker militairen    
2-143Scheerstraat 3huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-143Scheerstraat 3huurwaarde totaal  56‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-143Scheerstraat 3af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
2-143Scheerstraat 3huurwaarde en aanslag  54‑10‑00 cg 09‑18‑02 cg
2-144Scheerstraat 5soort onroerend goedhuis    
2-144Scheerstraat 5eigenaar Bouwe Boomsma nom.ux.   
2-144Scheerstraat 5gebruiker Dirk Wytzes    
2-144Scheerstraat 5huurwaarde  40‑00‑00 cg  
2-144Scheerstraat 5af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
2-144Scheerstraat 5huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑18‑02 cg
2-145Scheerstraat 7soort onroerend goedhuis    
2-145Scheerstraat 7eigenaar Jelmer Acker    
2-145Scheerstraat 7gebruiker Jelmer Acker    
2-145Scheerstraat 7huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-146Scheerstraat 9soort onroerend goedhuis    
2-146Scheerstraat 9eigenaar Jan Adam Abrahams    
2-146Scheerstraat 9gebruiker Claas Wybes    
2-146Scheerstraat 9huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-146Scheerstraat 9af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-146Scheerstraat 9huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑12 cg
2-147William Boothstraat 4soort onroerend goedtuintje    
2-147William Boothstraat 4eigenaar S. Wijma    
2-147William Boothstraat 4gebruiker     
2-147William Boothstraat 4opmerking beklemd onder no. 2-148
2-148Scheerstraat 10soort onroerend goedhuis    
2-148Scheerstraat 10eigenaar S. Wijma    
2-148Scheerstraat 10gebruiker S. Wijma    
2-148Scheerstraat 10huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-148Scheerstraat 10opmerking hieronder beklemd nos. 2-147 en 2-199
2-149Scheerstraat 8soort onroerend goedververij en huis    
2-149Scheerstraat 8eigenaar Minne Blok    
2-149Scheerstraat 8gebruiker Ype van der Werf    
2-149Scheerstraat 8huurwaarde  36‑00‑00 cg  
2-149Scheerstraat 8af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-149Scheerstraat 8huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
2-149Scheerstraat 8grondpacht vanMinne Blok    
2-149Scheerstraat 8grondpacht aanstad Harlingen    
2-149Scheerstraat 8grondpacht en aanslag   01‑10‑00 cg0‑07‑08 cg
2-150Scheerstraat 8soort onroerend goedwoning    
2-150Scheerstraat 8eigenaar Steffen Arends    
2-150Scheerstraat 8gebruiker Steffen Arends    
2-150Scheerstraat 8huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-150Scheerstraat 8gebruiker Jacob Weyer    
2-150Scheerstraat 8huurwaarde  24‑00‑00 cg  
2-150Scheerstraat 8huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
2-151Scheerstraat 8soort onroerend goedhuis    
2-151Scheerstraat 8eigenaar Jan Bleker    
2-151Scheerstraat 8gebruiker Jan Bleker    
2-151Scheerstraat 8huurwaarde  16‑10‑00 cg  
2-151Scheerstraat 8gebruiker Fokke Johannes    
2-151Scheerstraat 8huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-151Scheerstraat 8gebruiker ledig    
2-151Scheerstraat 8huurwaarde  ‑00‑00 cg  
2-151Scheerstraat 8huurwaarde en aanslag  42‑10‑00 cg 07‑14‑06 cg
2-152Scheerstraat 6soort onroerend goedschuur    
2-152Scheerstraat 6eigenaar S. Feytama    
2-152Scheerstraat 6gebruiker     
2-152Scheerstraat 6opmerking beklemd onder no. 2-180
2-153Scheerstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-153Scheerstraat 4eigenaar de hoog welgeb. heer Plettenberg    
2-153Scheerstraat 4gebruiker Ruurd Johannes    
2-153Scheerstraat 4huurwaarde  36‑00‑00 cg  
2-153Scheerstraat 4af: sint jacobi schatting  00‑15‑00 cg  
2-153Scheerstraat 4huurwaarde en aanslag  35‑05‑00 cg 06‑08‑02 cg
2-154Scheerstraat 2soort onroerend goedstal    
2-154Scheerstraat 2eigenaar Claas Johannes    
2-154Scheerstraat 2gebruiker Claas Johannes    
2-154Scheerstraat 2huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-155Hoogstraat 20soort onroerend goedhuis    
2-155Hoogstraat 20eigenaar Sipke W. Houtsma    
2-155Hoogstraat 20gebruiker Sipke W. Houtsma    
2-155Hoogstraat 20huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
2-156Hoogstraat 18soort onroerend goedhuis    
2-156Hoogstraat 18eigenaar Sipke W. Houtsma    
2-156Hoogstraat 18gebruiker Hendrik Smith    
2-156Hoogstraat 18huurwaarde  40‑00‑00 cg  
2-156Hoogstraat 18af: sint jacobi schatting  04‑00‑00 cg  
2-156Hoogstraat 18huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
2-157Hoogstraat 16soort onroerend goedhuis    
2-157Hoogstraat 16eigenaar Arjen Douwes    
2-157Hoogstraat 16gebruiker Sybren Camsma    
2-157Hoogstraat 16huurwaarde  35‑00‑00 cg  
2-157Hoogstraat 16gebruiker Potte Jansen    
2-157Hoogstraat 16huurwaarde  15‑00‑00 cg  
2-157Hoogstraat 16huurwaarde totaal  50‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-157Hoogstraat 16af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
2-157Hoogstraat 16huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
2-158Hoogstraat 14soort onroerend goedhuis    
2-158Hoogstraat 14eigenaar Frans Leemkool    
2-158Hoogstraat 14gebruiker Joost Gonggrijp    
2-158Hoogstraat 14huurwaarde  36‑00‑00 cg  
2-158Hoogstraat 14af: sint jacobi schatting  03‑00‑00 cg  
2-158Hoogstraat 14huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-159Hoogstraat 12soort onroerend goedhuis    
2-159Hoogstraat 12eigenaar Frans Leemkool    
2-159Hoogstraat 12gebruiker Frans Leemkool    
2-159Hoogstraat 12huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-160Hoogstraat 10soort onroerend goedhuis en tuin    
2-160Hoogstraat 10eigenaar Pieter Minnes    
2-160Hoogstraat 10gebruiker Pieter Minnes    
2-160Hoogstraat 10huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
2-160Hoogstraat 10opmerking hieronder beklemd no. 2-170
2-161Hoogstraat 6soort onroerend goedhuis    
2-161Hoogstraat 6eigenaar A. Scheltinga    
2-161Hoogstraat 6gebruiker Robijn Clasen    
2-161Hoogstraat 6huurwaarde  29‑00‑00 cg  
2-161Hoogstraat 6af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-161Hoogstraat 6huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
2-162Hoogstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-162Hoogstraat 4eigenaar Wieger Frederiks    
2-162Hoogstraat 4gebruiker Wieger Frederiks    
2-162Hoogstraat 4huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
2-163Hoogstraat 2soort onroerend goedhuis    
2-163Hoogstraat 2eigenaar H. Smith    
2-163Hoogstraat 2gebruiker Johannes Krakau    
2-163Hoogstraat 2huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-163Hoogstraat 2af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-163Hoogstraat 2huurwaarde en aanslag  29‑00‑00 cg 05‑05‑06 cg
2-164Rozemarijnstraat 1soort onroerend goedwoning    
2-164Rozemarijnstraat 1eigenaar Hinne Sytzes    
2-164Rozemarijnstraat 1gebruiker Rommert Sytzes    
2-164Rozemarijnstraat 1huurwaarde en aanslag  18‑04‑00 cg 03‑06‑02 cg
2-165Rozemarijnstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-165Rozemarijnstraat 3eigenaar Jan Dirks    
2-165Rozemarijnstraat 3gebruiker Jan Dirks    
2-165Rozemarijnstraat 3huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-166Noorderhaven 109soort onroerend goedhuis    
2-166Noorderhaven 109eigenaar S. Feytama wed.   
2-166Noorderhaven 109gebruiker S. Feytama wed.   
2-166Noorderhaven 109huurwaarde en aanslag  83‑00‑00 cg 15‑01‑12 cg
2-166Noorderhaven 109grondpacht vanS. Feytama wed.   
2-166Noorderhaven 109grondpacht aande havenisten    
2-166Noorderhaven 109grondpacht en aanslag   05‑12‑00 cg1‑08‑00 cg
2-167Noorderhaven 111soort onroerend goedhuis    
2-167Noorderhaven 111eigenaar Cornelis van Straten nom.ux.   
2-167Noorderhaven 111gebruiker Isaac van Ruth    
2-167Noorderhaven 111huurwaarde  105‑00‑00 cg  
2-167Noorderhaven 111af: sint jacobi schatting  06‑00‑00 cg  
2-167Noorderhaven 111huurwaarde en aanslag  99‑00‑00 cg 18‑00‑00 cg
2-167Noorderhaven 111grondpacht vanCornelis van Straten nom.ux.   
2-167Noorderhaven 111grondpacht aande havenisten    
2-167Noorderhaven 111grondpacht en aanslag   05‑18‑00 cg1‑09‑08 cg
2-168Noorderhaven 113soort onroerend goedhuis    
2-168Noorderhaven 113eigenaar Jan Hannema    
2-168Noorderhaven 113gebruiker Sjoerd Hannema    
2-168Noorderhaven 113huurwaarde en aanslag  83‑00‑00 cg 15‑01‑12 cg
2-169Rommelhaven 1soort onroerend goedhuis    
2-169Rommelhaven 1eigenaar S. Roerich erven   
2-169Rommelhaven 1gebruiker ledig    
2-169Rommelhaven 1huurwaarde  ‑00‑00 cg  
2-169Rommelhaven 1gebruiker militairen    
2-169Rommelhaven 1huurwaarde  78‑00‑00 cg  
2-169Rommelhaven 1huurwaarde totaal  78‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-169Rommelhaven 1af: sint jacobi schatting  05‑00‑00 cg  
2-169Rommelhaven 1huurwaarde en aanslag  73‑00‑00 cg 13‑05‑06 cg
2-170Rommelhaven 5soort onroerend goedhuis    
2-170Rommelhaven 5eigenaar Pieter Minnes    
2-170Rommelhaven 5gebruiker     
2-170Rommelhaven 5opmerking beklemd onder no. 2-160
2-171Rommelhaven 9soort onroerend goedhuis en cementmakerij    
2-171Rommelhaven 9eigenaar S. Hoornstra    
2-171Rommelhaven 9gebruiker Auke Jansen    
2-171Rommelhaven 9huurwaarde  125‑00‑00 cg  
2-171Rommelhaven 9gebruiker Hendrik Wilhelmy    
2-171Rommelhaven 9huurwaarde  23‑00‑00 cg  
2-171Rommelhaven 9huurwaarde totaal  148‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-171Rommelhaven 9af: sint jacobi schatting  04‑00‑00 cg  
2-171Rommelhaven 9huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 26‑03‑10 cg
2-172Rommelhaven 11soort onroerend goedhuis    
2-172Rommelhaven 11eigenaar Wybren Willems wed.   
2-172Rommelhaven 11gebruiker Wybren Willems wed.   
2-172Rommelhaven 11huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
2-173Rommelhaven 13soort onroerend goedwagenhuis    
2-173Rommelhaven 13eigenaar S. Feytama wed.   
2-173Rommelhaven 13gebruiker S. Feytama wed.   
2-173Rommelhaven 13huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-173Rommelhaven 13gebruiker Jacob Rommerts    
2-173Rommelhaven 13huurwaarde  33‑00‑00 cg  
2-173Rommelhaven 13huurwaarde en aanslag  53‑00‑00 cg 09‑12‑12 cg
2-174Rommelhaven 15soort onroerend goedhuis    
2-174Rommelhaven 15eigenaar Auke Jansen Meyer    
2-174Rommelhaven 15gebruiker Jan Dirks    
2-174Rommelhaven 15huurwaarde  55‑00‑00 cg  
2-174Rommelhaven 15gebruiker Tjeerd Monzes    
2-174Rommelhaven 15huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-174Rommelhaven 15gebruiker Popke Nauta    
2-174Rommelhaven 15huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-174Rommelhaven 15gebruiker Jelte Dirks    
2-174Rommelhaven 15huurwaarde  16‑00‑00 cg  
2-174Rommelhaven 15huurwaarde totaal  111‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-174Rommelhaven 15af: sint jacobi schatting  03‑00‑00 cg  
2-174Rommelhaven 15huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 19‑12‑10 cg
2-175Noordijs 1soort onroerend goedhuis    
2-175Noordijs 1eigenaar Frans Arjens    
2-175Noordijs 1gebruiker Frans Arjens    
2-175Noordijs 1huurwaarde  55‑00‑00 cg  
2-175Noordijs 1gebruiker Elke Jansen wed.   
2-175Noordijs 1huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-175Noordijs 1gebruiker Bartel Aukes wed.   
2-175Noordijs 1huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-175Noordijs 1huurwaarde en aanslag  93‑00‑00 cg 16‑18‑02 cg
2-176Noordijs 5soort onroerend goedhuis    
2-176Noordijs 5eigenaar Cornelis Brouwer wed.   
2-176Noordijs 5gebruiker Cornelis Brouwer wed.   
2-176Noordijs 5huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
2-177 soort onroerend goedpakhuis    
2-177 eigenaar Eeltje Bonnema    
2-177 gebruiker Eeltje Bonnema    
2-177 huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-178Noordijs 9soort onroerend goedhuis en graanzolders    
2-178Noordijs 9eigenaar Jelle Wildschut    
2-178Noordijs 9gebruiker Jan Douwes    
2-178Noordijs 9huurwaarde  50‑00‑00 cg  
2-178Noordijs 9gebruiker Jelle WIldschut    
2-178Noordijs 9huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-178Noordijs 9gebruiker Yede Jurjens    
2-178Noordijs 9huurwaarde  14‑00‑00 cg  
2-178Noordijs 9huurwaarde en aanslag  94‑00‑00 cg 17‑01‑12 cg
2-179Noordijs 11soort onroerend goedhuis en kantoor    
2-179Noordijs 11eigenaar F. Tjallingii    
2-179Noordijs 11gebruiker F. Tjallingii    
2-179Noordijs 11huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 23‑05‑06 cg
2-179Noordijs 11grondpacht vanF. Tjallingii    
2-179Noordijs 11grondpacht aanstad Harlingen    
2-179Noordijs 11grondpacht en aanslag   01‑06‑04 cg0‑06‑10 cg
2-180Noordijs 11soort onroerend goedhuis    
2-180Noordijs 11eigenaar S. Feytama    
2-180Noordijs 11gebruiker S. Feytama    
2-180Noordijs 11huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 22‑14‑08 cg
2-180/2William Boothstraat 10soort onroerend goedgleibakkerij    
2-180/2William Boothstraat 10eigenaar S. Feytama    
2-180/2William Boothstraat 10gebruiker     
2-180/2William Boothstraat 10opmerking beklemd onder no. 2-180
2-181Noordijs 13soort onroerend goedhuis en pakhuis    
2-181Noordijs 13eigenaar Jacob Hanekuik    
2-181Noordijs 13gebruiker Jacob Hanekuik    
2-181Noordijs 13huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 16‑07‑04 cg
2-182Noordijs 15soort onroerend goedhuis, wagenhuis en stal    
2-182Noordijs 15eigenaar Jelle Wildschut    
2-182Noordijs 15gebruiker Jelle Wildschut    
2-182Noordijs 15huurwaarde en aanslag  85‑00‑00 cg 33‑12‑10 cg
2-182Noordijs 15grondpacht vanJelle Wildschut    
2-182Noordijs 15grondpacht aanstad Harlingen    
2-182Noordijs 15grondpacht en aanslag   04‑04‑00 cg1‑01‑00 cg
2-183Noordijs 17soort onroerend goedhuis en pakhuis    
2-183Noordijs 17eigenaar Jelle Wildschut    
2-183Noordijs 17gebruiker Jelle Jurjens    
2-183Noordijs 17huurwaarde  60‑00‑00 cg  
2-183Noordijs 17af: sint jacobi schatting  09‑00‑00 cg  
2-183Noordijs 17huurwaarde en aanslag  51‑00‑00 cg 09‑05‑06 cg
2-183Noordijs 17grondpacht vanJelle Wildschut    
2-183Noordijs 17grondpacht aanstad Harlingen    
2-183Noordijs 17grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
2-184Noordijs 19soort onroerend goedwagenhuis en zeperij    
2-184Noordijs 19eigenaar W. S. van Nooten    
2-184Noordijs 19gebruiker W. S. van Nooten    
2-184Noordijs 19huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 27‑05‑06 cg
2-184Noordijs 19opmerking hieronder beklemd no. 2-184/2
2-184/2 soort onroerend goedzeperij    
2-184/2 eigenaar W. S. van Nooten    
2-184/2 gebruiker     
2-184/2 opmerking beklemd onder no. 2-184
2-185Noordijs 21soort onroerend goedhuis    
2-185Noordijs 21eigenaar W. S. van Nooten    
2-185Noordijs 21gebruiker M.P.F. Blancken    
2-185Noordijs 21huurwaarde  120‑00‑00 cg  
2-185Noordijs 21af: sint jacobi schatting  05‑00‑00 cg  
2-185Noordijs 21huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 20‑18‑02 cg
2-186 soort onroerend goedhuis    
2-186 eigenaar G. S. Hingst wed.   
2-186 gebruiker G. S. Hingst wed.   
2-186 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
2-187 soort onroerend goedhuis    
2-187 eigenaar S. IJsbrandy    
2-187 gebruiker S. IJsbrandy    
2-187 huurwaarde en aanslag  68‑00‑00 cg 12‑07‑04 cg
2-187/2Noordijs 23soort onroerend goedstal    
2-187/2Noordijs 23eigenaar dr. Andreae    
2-187/2Noordijs 23gebruiker dr. Andreae    
2-187/2Noordijs 23huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-187/2Noordijs 23grondpacht vandr.dr. Andreae    
2-187/2Noordijs 23grondpacht aanstad Harlingen    
2-187/2Noordijs 23grondpacht en aanslag   00‑07‑00 cg0‑01‑12 cg
2-188Noordijs 25soort onroerend goedhuis    
2-188Noordijs 25eigenaar Cornelis D. Lautenbach    
2-188Noordijs 25gebruiker Cornelis D. Lautenbach    
2-188Noordijs 25huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
2-189Noordijs 27soort onroerend goedhuis    
2-189Noordijs 27eigenaar Geert Cloppenburg    
2-189Noordijs 27gebruiker Andries Gebel    
2-189Noordijs 27huurwaarde  75‑00‑00 cg  
2-189Noordijs 27af: sint jacobi schatting  04‑00‑00 cg  
2-189Noordijs 27huurwaarde en aanslag  71‑00‑00 cg 12‑18‑02 cg
2-190Franekereind 1soort onroerend goeddubbel huis    
2-190Franekereind 1eigenaar S. Stijl    
2-190Franekereind 1gebruiker S. Stijl    
2-190Franekereind 1huurwaarde  56‑00‑00 cg  
2-190Franekereind 1gebruiker S. van der Ley    
2-190Franekereind 1huurwaarde  72‑00‑00 cg  
2-190Franekereind 1huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 23‑05‑06 cg
2-191Franekereind 5soort onroerend goedhuis    
2-191Franekereind 5eigenaar dr. Andreae    
2-191Franekereind 5gebruiker Nic. Boltte    
2-191Franekereind 5huurwaarde  130‑00‑00 cg  
2-191Franekereind 5af: sint jacobi schatting  06‑00‑00 cg  
2-191Franekereind 5huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 22‑10‑14 cg
2-192Franekereind 7soort onroerend goedhuis    
2-192Franekereind 7eigenaar B. van der Meulen wed.   
2-192Franekereind 7gebruiker Pieter Hulsenbeek    
2-192Franekereind 7huurwaarde  70‑00‑00 cg  
2-192Franekereind 7af: sint jacobi schatting  04‑00‑00 cg  
2-192Franekereind 7huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
2-193Franekereind 9soort onroerend goedhuis    
2-193Franekereind 9eigenaar B. van der Meulen wed.   
2-193Franekereind 9gebruiker A.R. Tadema    
2-193Franekereind 9huurwaarde  120‑00‑00 cg  
2-193Franekereind 9af: sint jacobi schatting  05‑00‑00 cg  
2-193Franekereind 9huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 20‑18‑02 cg
2-194Franekereind 11soort onroerend goedhuis    
2-194Franekereind 11eigenaar B. van der Meulen wed.   
2-194Franekereind 11gebruiker ledig    
2-194Franekereind 11huurwaarde  ‑00‑00 cg  
2-194Franekereind 11gebruiker Albert Egberts    
2-194Franekereind 11huurwaarde  50‑00‑00 cg  
2-194Franekereind 11af: sint jacobi schatting  03‑00‑00 cg  
2-194Franekereind 11huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 08‑10‑14 cg
2-195Franekereind 15soort onroerend goedhuis    
2-195Franekereind 15eigenaar dr. Andreae    
2-195Franekereind 15gebruiker dr. Andreae    
2-195Franekereind 15huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 20‑18‑02 cg
2-196William Boothstraat 6soort onroerend goedhuis    
2-196William Boothstraat 6eigenaar Rinke Bakker    
2-196William Boothstraat 6gebruiker Rinze Gerryts    
2-196William Boothstraat 6huurwaarde  28‑00‑00 cg  
2-196William Boothstraat 6gebruiker Jan Jansen    
2-196William Boothstraat 6huurwaarde totaal  56‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-196William Boothstraat 6af: sint jacobi schatting  04‑00‑00 cg  
2-196William Boothstraat 6huurwaarde en aanslag  52‑00‑00 cg 09‑09‑00 cg
2-197 soort onroerend goedpakhuis    
2-197 eigenaar Jan C. Schiere    
2-197 gebruiker H. Bonnema    
2-197 huurwaarde  24‑00‑00 cg  
2-197 gebruiker ledig    
2-197 huurwaarde  ‑00‑00 cg  
2-197 gebruiker Berend Nieuwenhuis    
2-197 huurwaarde  27‑00‑00 cg  
2-197 gebruiker Frans Honken    
2-197 huurwaarde  29‑00‑00 cg  
2-197 huurwaarde totaal  80‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-197 af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
2-197 huurwaarde en aanslag  77‑10‑00 cg 14‑01‑12 cg
2-198 soort onroerend goedhuis    
2-198 eigenaar S. Wijma    
2-198 gebruiker Johannes Kemp    
2-198 huurwaarde  15‑12‑00 cg  
2-198 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-198 huurwaarde en aanslag  14‑12‑00 cg 02‑13‑00 cg
2-199 soort onroerend goedweggebroken    
2-199 eigenaar     
2-199 gebruiker     
2-199 opmerking beklemd onder no. 2-199
2-200Lombardstraat 2soort onroerend goed    
2-200Lombardstraat 2eigenaar stad Harlingen weeshuis    
2-200Lombardstraat 2gebruiker Hendrik Schouwenburg    
2-200Lombardstraat 2huurwaarde  52‑00‑00 cg  
2-200Lombardstraat 2gebruiker Jacob Schotanus    
2-200Lombardstraat 2huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-200Lombardstraat 2huurwaarde totaal  82‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-200Lombardstraat 2af: sint jacobi schatting  06‑00‑00 cg  
2-200Lombardstraat 2huurwaarde totaal  76‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-200Lombardstraat 2huurwaarde en aanslag  78‑02‑00 cg 14‑14‑08 cg
2-200Lombardstraat 2opmerking is na den 4 may 1720 geaquireerd
2-201Lombardstraat 4soort onroerend goedoud huis    
2-201Lombardstraat 4eigenaar Tjerk Pieters    
2-201Lombardstraat 4gebruiker Tjerk Pieters    
2-201Lombardstraat 4huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
2-202Oosterkeetstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-202Oosterkeetstraat 4eigenaar Haantje Hilbrands    
2-202Oosterkeetstraat 4gebruiker Haantje Hilbrands    
2-202Oosterkeetstraat 4huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-203Oosterkeetstraat 6soort onroerend goedhuis    
2-203Oosterkeetstraat 6eigenaar Hendrik Gerryts    
2-203Oosterkeetstraat 6gebruiker Jan de Witt    
2-203Oosterkeetstraat 6huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-204 soort onroerend goedhuis    
2-204 eigenaar Jan Jacobs    
2-204 gebruiker Hendrik Horsting    
2-204 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-204 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-204 huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
2-205William Boothstraat 3soort onroerend goedwagenhuis    
2-205William Boothstraat 3eigenaar Johannes van der Meulen    
2-205William Boothstraat 3gebruiker Johannes van der Meulen    
2-205William Boothstraat 3huurwaarde  14‑00‑00 cg  
2-205William Boothstraat 3gebruiker Johannes Alberda    
2-205William Boothstraat 3huurwaarde  16‑00‑00 cg  
2-205William Boothstraat 3huurwaarde totaal  3‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-205William Boothstraat 3af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-205William Boothstraat 3huurwaarde en aanslag  29‑10‑00 cg 05‑07‑04 cg
2-206William Boothstraat 5soort onroerend goedkeet    
2-206William Boothstraat 5eigenaar B. van der Meulen    
2-206William Boothstraat 5gebruiker B. van der Meulen    
2-206William Boothstraat 5huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 25‑09‑00 cg
2-206William Boothstraat 5grondpacht vanB. van der Meulen    
2-206William Boothstraat 5grondpacht aanstad Harlingen    
2-206William Boothstraat 5grondpacht en aanslag   04‑10‑12 cg1‑02‑11 cg
2-207 soort onroerend goedhuis    
2-207 eigenaar David Beernds    
2-207 gebruiker Frans Twentrop    
2-207 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-207 gebruiker ledig    
2-207 huurwaarde  ‑00‑00 cg  
2-207 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-207 huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
2-208 soort onroerend goedhuis    
2-208 eigenaar Jacob Hannema nom.ux.   
2-208 gebruiker Eelke Everts    
2-208 huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-208 gebruiker ledig    
2-208 huurwaarde  ‑00‑00 cg  
2-208 af: sint jacobi schatting  03‑00‑00 cg  
2-208 huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑18‑02 cg
2-209 soort onroerend goedkeet    
2-209 eigenaar Jacob Hannema nom.ux.   
2-209 gebruiker Jacob Hannema nom.ux.   
2-209 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
2-210William Boothstraat 9soort onroerend goedwees-, en diaconie- en armehuis    
2-210William Boothstraat 9eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
2-210William Boothstraat 9gebruiker Doopsgezinde Gemeente    
2-210William Boothstraat 9huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-210William Boothstraat 9opmerking het weeshuis is voor den
2-210William Boothstraat 9opmerking 4 may 1720 geaquireerd
2-210William Boothstraat 9opmerking het diaconie- en armehuis is na den
2-211William Boothstraat 35soort onroerend goedkeet    
2-211William Boothstraat 35eigenaar Dirk Vellinga    
2-211William Boothstraat 35gebruiker Dirk Vellinga    
2-211William Boothstraat 35huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
2-211William Boothstraat 35grondpacht vanDirk Vellinga    
2-211William Boothstraat 35grondpacht aanstad Harlingen    
2-211William Boothstraat 35grondpacht en aanslag   01‑17‑08 cg0‑09‑06 cg
2-212William Boothstraat 37soort onroerend goedwoning    
2-212William Boothstraat 37eigenaar Dirk Vellinga    
2-212William Boothstraat 37gebruiker Claas Arjens wed.   
2-212William Boothstraat 37opmerking woont uit hoofde van armoede
2-212William Boothstraat 37opmerking en onvermogen voor niet
2-213William Boothstraat 39soort onroerend goedhuis    
2-213William Boothstraat 39eigenaar Jan Clasen    
2-213William Boothstraat 39gebruiker Jan Clasen    
2-213William Boothstraat 39huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
2-214Franekereind 17soort onroerend goedhuis    
2-214Franekereind 17eigenaar B. Boomsma nom.ux.   
2-214Franekereind 17gebruiker Jan Bolman wed.   
2-214Franekereind 17huurwaarde  70‑00‑00 cg  
2-214Franekereind 17af: sint jacobi schatting  04‑11‑00 cg  
2-214Franekereind 17huurwaarde en aanslag  65‑09‑00 cg 11‑18‑00 cg
2-215Franekereind 19soort onroerend goedhuis en bakkerij    
2-215Franekereind 19eigenaar F. Helstra    
2-215Franekereind 19gebruiker F. Helstra    
2-215Franekereind 19huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-216Franekereind 21soort onroerend goedhuis    
2-216Franekereind 21eigenaar Albert Bolman    
2-216Franekereind 21gebruiker Freerk Lykles    
2-216Franekereind 21huurwaarde  40‑00‑00 cg  
2-216Franekereind 21af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
2-216Franekereind 21huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑18‑02 cg
3-001Scheffersplein 25soort onroerend goedkeet    
3-001Scheffersplein 25eigenaar P. S. Hannema    
3-001Scheffersplein 25gebruiker P. S. Hannema    
3-001Scheffersplein 25huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
3-002Scheffersplein 25soort onroerend goedkeet    
3-002Scheffersplein 25eigenaar Sikke IJzenbeek    
3-002Scheffersplein 25gebruiker Sikke IJzenbeek    
3-002Scheffersplein 25huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
3-003Scheffersplein 23soort onroerend goedkeet    
3-003Scheffersplein 23eigenaar P. Tetrode    
3-003Scheffersplein 23gebruiker P. Tetrode    
3-003Scheffersplein 23huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
3-004Scheffersplein 21soort onroerend goedhuis en wagenhuis    
3-004Scheffersplein 21eigenaar J. van der Meulen    
3-004Scheffersplein 21eigenaar A.R. van Dalsen    
3-004Scheffersplein 21gebruiker J. van der Meulen    
3-004Scheffersplein 21huurwaarde  9‑00‑00 cg  
3-004Scheffersplein 21gebruiker Pieter Christiaans    
3-004Scheffersplein 21huurwaarde  18‑04‑00 cg  
3-004Scheffersplein 21huurwaarde en aanslag  27‑04‑00 cg 04‑18‑04 cg
3-005 soort onroerend goedstal en wagenhuis    
3-005 eigenaar Jac. Hannema    
3-005 gebruiker Yege Visser    
3-005 huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-005 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-005 huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
3-006 soort onroerend goedwagenhuis    
3-006 eigenaar P. Tetrode    
3-006 gebruiker P. Tetrode    
3-006 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-007 soort onroerend goedhuis en brouwerij    
3-007 eigenaar Geert Jansen    
3-007 gebruiker Geert Jansen    
3-007 huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
3-007 opmerking hieronder beklemd no. 3-045/2
3-007 grondpacht vanGeert Jansen    
3-007 grondpacht aanstad Harlingen    
3-007 grondpacht en aanslag   01‑17‑08 cg0‑09‑06 cg
3-008 soort onroerend goed    
3-008 eigenaar     
3-008 gebruiker weggebroken    
3-008 opmerking de grond beklemd onder no. 3-010
3-009 soort onroerend goedhuis    
3-009 eigenaar dr. Westra    
3-009 gebruiker Harmen Siderius    
3-009 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-010Scheffersplein 1soort onroerend goedstal en wagenhuis    
3-010Scheffersplein 1eigenaar Jan Hendriks (alias) Lutiker    
3-010Scheffersplein 1gebruiker Jan Hendriks (alias) Lutiker    
3-010Scheffersplein 1huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-011Oosterkeetstraat 7soort onroerend goedhuis    
3-011Oosterkeetstraat 7eigenaar Marcus Hendriks wed.   
3-011Oosterkeetstraat 7gebruiker Marcus Hendriks wed.   
3-011Oosterkeetstraat 7huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-012Oosterkeetstraat 5soort onroerend goedhuis    
3-012Oosterkeetstraat 5eigenaar Johannes van der Meulen    
3-012Oosterkeetstraat 5gebruiker Johannes van der Meulen    
3-012Oosterkeetstraat 5huurwaarde  13‑00‑00 cg  
3-012Oosterkeetstraat 5gebruiker Claas Cornelis    
3-012Oosterkeetstraat 5huurwaarde  16‑00‑00 cg  
3-012Oosterkeetstraat 5huurwaarde totaal  29‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-012Oosterkeetstraat 5af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-012Oosterkeetstraat 5huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
3-013Oosterkeetstraat 1soort onroerend goedhuis    
3-013Oosterkeetstraat 1eigenaar Menno Vink    
3-013Oosterkeetstraat 1gebruiker Couwe Sjoukes    
3-013Oosterkeetstraat 1huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-013Oosterkeetstraat 1af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-013Oosterkeetstraat 1huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑14 cg
3-013Oosterkeetstraat 1grondpacht vanMenno Vink    
3-013Oosterkeetstraat 1grondpacht aanJelte Ruurds erven   
3-013Oosterkeetstraat 1grondpacht en aanslag   01‑11‑08 cg0‑07‑14 cg
3-014Ooievaarsteeg 6soort onroerend goedwoning    
3-014Ooievaarsteeg 6eigenaar stad Harlingen armekamer    
3-014Ooievaarsteeg 6gebruiker Claas Hansen    
3-014Ooievaarsteeg 6huurwaarde  15‑12‑00 cg  
3-014Ooievaarsteeg 6af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-014Ooievaarsteeg 6huurwaarde en aanslag  15‑02‑00 cg 02‑14‑14 cg
3-015Lombardstraat 8soort onroerend goedhuis    
3-015Lombardstraat 8eigenaar Jacob Postma    
3-015Lombardstraat 8gebruiker Jacob Postma    
3-015Lombardstraat 8huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
3-016 soort onroerend goedhuis    
3-016 eigenaar Cornelis Jans    
3-016 gebruiker Hendrik Baukes    
3-016 huurwaarde  29‑00‑00 cg  
3-016 gebruiker Carel Cloppenburg    
3-016 huurwaarde  27‑00‑00 cg  
3-016 huurwaarde totaal  56‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-016 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-016 huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
3-017 soort onroerend goedhuis    
3-017 eigenaar Cornelis Bartels    
3-017 gebruiker Cornelis Bartels    
3-017 huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
3-018 soort onroerend goedhuis    
3-018 eigenaar Frans Jansen    
3-018 gebruiker Jacobus Johannes    
3-018 huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-018 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-018 huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
3-019 soort onroerend goedhuis    
3-019 eigenaar Daniel Paulus    
3-019 eigenaar Lammert Sybrens wed.   
3-019 gebruiker Jacob Ates    
3-019 huurwaarde  15‑12‑00 cg  
3-019 gebruiker ledig    
3-019 huurwaarde  ‑00‑00 cg  
3-019 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-019 huurwaarde en aanslag  14‑12‑00 cg 02‑13‑00 cg
3-020 soort onroerend goedstal    
3-020 eigenaar Jacob Sybrens wed.   
3-020 gebruiker Jacob Sybrens wed.   
3-020 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
3-021Oosterkeetstraat 11soort onroerend goedhuis    
3-021Oosterkeetstraat 11eigenaar Willem Jans    
3-021Oosterkeetstraat 11gebruiker Willem Jans    
3-021Oosterkeetstraat 11huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-022 soort onroerend goedhuis    
3-022 eigenaar Pieter Clasen erven   
3-022 gebruiker Pieter Clasen erven   
3-022 huurwaarde en aanslag  16‑10‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-023Nieuwstraat 1soort onroerend goedhuis    
3-023Nieuwstraat 1eigenaar Harmen Hendriks wever   
3-023Nieuwstraat 1gebruiker Dirk Cloppenburg    
3-023Nieuwstraat 1huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-023Nieuwstraat 1af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-023Nieuwstraat 1huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
3-024Nieuwstraat 3soort onroerend goedhuis    
3-024Nieuwstraat 3eigenaar Dirk Booms    
3-024Nieuwstraat 3gebruiker Dirk Booms    
3-024Nieuwstraat 3huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑14 cg
3-025Nieuwstraat 5soort onroerend goedhuis    
3-025Nieuwstraat 5eigenaar de diacony    
3-025Nieuwstraat 5gebruiker Gerryt Sipkes wed.   
3-025Nieuwstraat 5huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-025Nieuwstraat 5gebruiker Jelle Gerryts wed.   
3-025Nieuwstraat 5gebruiker Jacob Wybes wed.   
3-025Nieuwstraat 5opmerking zijn alle gealimenteerden en wonen vergeefs
3-026Nieuwstraat 7soort onroerend goedhuis    
3-026Nieuwstraat 7eigenaar Jan Teutling    
3-026Nieuwstraat 7gebruiker Jan Teutling    
3-026Nieuwstraat 7huurwaarde  15‑12‑00 cg  
3-026Nieuwstraat 7af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-026Nieuwstraat 7huurwaarde en aanslag  15‑02‑00 cg 02‑14‑14 cg
3-027Nieuwstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-027Nieuwstraat 9eigenaar Berend Plagge    
3-027Nieuwstraat 9gebruiker Harm Plagge wed.   
3-027Nieuwstraat 9huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-027Nieuwstraat 9opmerking woond uit commiseratie van armoede
3-027Nieuwstraat 9opmerking en onvermogen Pro Deo
3-028Nieuwstraat 11soort onroerend goedhuis    
3-028Nieuwstraat 11eigenaar Heere Clasen    
3-028Nieuwstraat 11gebruiker Hendrik Lolkes    
3-028Nieuwstraat 11huurwaarde  30‑00‑00 cg  
3-028Nieuwstraat 11af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-028Nieuwstraat 11huurwaarde en aanslag  29‑10‑00 cg 05‑07‑04 cg
3-029Nieuwstraat 13soort onroerend goedwoning    
3-029Nieuwstraat 13eigenaar Hendrik Alberts    
3-029Nieuwstraat 13gebruiker Hendrik Alberts    
3-029Nieuwstraat 13huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-030Nieuwstraat 19soort onroerend goedhuis    
3-030Nieuwstraat 19eigenaar Hendrik Beernds    
3-030Nieuwstraat 19gebruiker Hendrik Beernds    
3-030Nieuwstraat 19huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-031Nieuwstraat 21soort onroerend goedhuis    
3-031Nieuwstraat 21eigenaar Rinze van Bergum    
3-031Nieuwstraat 21gebruiker Douwe Oepkes    
3-031Nieuwstraat 21huurwaarde  30‑00‑00 cg  
3-031Nieuwstraat 21af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-031Nieuwstraat 21huurwaarde en aanslag  29‑10‑00 cg 05‑07‑04 cg
3-032Nieuwstraat 25soort onroerend goedhuis    
3-032Nieuwstraat 25eigenaar dr. Albarda    
3-032Nieuwstraat 25gebruiker Jan Tj. Surderma    
3-032Nieuwstraat 25huurwaarde  35‑00‑00 cg  
3-032Nieuwstraat 25af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-032Nieuwstraat 25huurwaarde en aanslag  34‑10‑00 cg 06‑05‑06 cg
3-033Nieuwstraat 29soort onroerend goedhuis    
3-033Nieuwstraat 29eigenaar Johannes Harmens    
3-033Nieuwstraat 29gebruiker Johannes Dhaman wed.   
3-033Nieuwstraat 29huurwaarde  16‑00‑00 cg  
3-033Nieuwstraat 29gebruiker Johannes Harmens    
3-033Nieuwstraat 29huurwaarde  14‑00‑00 cg  
3-033Nieuwstraat 29huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-034Nieuwstraat 33soort onroerend goedsmederij    
3-034Nieuwstraat 33eigenaar Hendrik Lolkes    
3-034Nieuwstraat 33gebruiker Hendrik Lolkes    
3-034Nieuwstraat 33huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-035Nieuwstraat 35soort onroerend goedhuis    
3-035Nieuwstraat 35eigenaar Jan Dirks    
3-035Nieuwstraat 35gebruiker Jan Dirks    
3-035Nieuwstraat 35huurwaarde en aanslag  29‑00‑00 cg 05‑05‑06 cg
3-036Nieuwstraat 37soort onroerend goedhuis    
3-036Nieuwstraat 37eigenaar Harm. Jans Camp    
3-036Nieuwstraat 37gebruiker Pieter van Sloten    
3-036Nieuwstraat 37huurwaarde  28‑00‑00 cg  
3-036Nieuwstraat 37af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-036Nieuwstraat 37huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑18‑02 cg
3-037Nieuwstraat 41soort onroerend goedpaardestallen en woning    
3-037Nieuwstraat 41eigenaar stad Harlingen    
3-037Nieuwstraat 41gebruiker stad Harlingen    
3-037Nieuwstraat 41huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
3-038Nieuwstraat 38soort onroerend goedhuis    
3-038Nieuwstraat 38eigenaar Jan Bolman    
3-038Nieuwstraat 38gebruiker Eite L. de Boer    
3-038Nieuwstraat 38huurwaarde  28‑00‑00 cg  
3-038Nieuwstraat 38af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-038Nieuwstraat 38huurwaarde en aanslag  27‑10‑00 cg 05‑00‑00 cg
3-039Nieuwstraat 36soort onroerend goedhuis    
3-039Nieuwstraat 36eigenaar Beernd Plagge    
3-039Nieuwstraat 36gebruiker Pieter Dirks    
3-039Nieuwstraat 36huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-039Nieuwstraat 36af: sint jacobi schatting  00‑15‑00 cg  
3-039Nieuwstraat 36huurwaarde en aanslag  25‑05‑00 cg 04‑11‑14 cg
3-040Nieuwstraat 34soort onroerend goedhuis    
3-040Nieuwstraat 34eigenaar Johannes Pet    
3-040Nieuwstraat 34gebruiker Abraham Willems    
3-040Nieuwstraat 34huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-040Nieuwstraat 34af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-040Nieuwstraat 34huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
3-041Nieuwstraat 32soort onroerend goedhuis    
3-041Nieuwstraat 32eigenaar Simon Hendriks    
3-041Nieuwstraat 32gebruiker Simon Hendriks    
3-041Nieuwstraat 32huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
3-042Nieuwstraat 30soort onroerend goedhuis    
3-042Nieuwstraat 30eigenaar Pieter Joosten wed.   
3-042Nieuwstraat 30gebruiker Johannes Haantjes    
3-042Nieuwstraat 30huurwaarde  30‑00‑00 cg  
3-042Nieuwstraat 30af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-042Nieuwstraat 30huurwaarde en aanslag  29‑10‑00 cg 05‑07‑04 cg
3-043Nieuwstraat 28soort onroerend goedhuis    
3-043Nieuwstraat 28eigenaar Jan Bertels    
3-043Nieuwstraat 28gebruiker Emmanuel Steiger    
3-043Nieuwstraat 28huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-043Nieuwstraat 28af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-043Nieuwstraat 28huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
3-044Nieuwstraat 24soort onroerend goedhuis    
3-044Nieuwstraat 24eigenaar Jan Bertels    
3-044Nieuwstraat 24gebruiker Jan S. Burggraaf    
3-044Nieuwstraat 24huurwaarde  38‑00‑00 cg  
3-044Nieuwstraat 24af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
3-044Nieuwstraat 24huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
3-044Nieuwstraat 24grondpacht vanJan Bertels    
3-044Nieuwstraat 24grondpacht aanstad Harlingen    
3-044Nieuwstraat 24grondpacht en aanslag   01‑05‑00 cg0‑06‑04 cg
3-045Nieuwstraat 22soort onroerend goedhuis    
3-045Nieuwstraat 22eigenaar Jan Bertels    
3-045Nieuwstraat 22gebruiker Dirk Jans Kok    
3-045Nieuwstraat 22huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-045Nieuwstraat 22af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
3-045Nieuwstraat 22huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
3-045Nieuwstraat 22grondpacht vanJan Bertels    
3-045Nieuwstraat 22grondpacht aanstad Harlingen    
3-045Nieuwstraat 22grondpacht en aanslag   01‑05‑00 cg0‑06‑04 cg
3-045/2 soort onroerend goedhuis    
3-045/2 eigenaar Geert Jans    
3-045/2 gebruiker     
3-045/2 opmerking beklemd onder no. 3-007
3-046Nieuwstraat 20soort onroerend goedhuis    
3-046Nieuwstraat 20eigenaar Sybren Seerps    
3-046Nieuwstraat 20gebruiker Sybren Seerps    
3-046Nieuwstraat 20huurwaarde  11‑16‑00 cg  
3-046Nieuwstraat 20huurwaarde  10‑04‑00 cg  
3-046Nieuwstraat 20huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-047Nieuwstraat 18soort onroerend goedhuis    
3-047Nieuwstraat 18eigenaar Lourens Nack nom.ux.   
3-047Nieuwstraat 18gebruiker Marten Wybes    
3-047Nieuwstraat 18huurwaarde  25‑00‑00 cg  
3-047Nieuwstraat 18af: sint jacobi schatting  01‑15‑00 cg  
3-047Nieuwstraat 18huurwaarde en aanslag  23‑05‑00 cg 04‑04‑08 cg
3-047Nieuwstraat 18grondpacht vanLourens Nack nom.ux.   
3-047Nieuwstraat 18grondpacht aanstad Harlingen    
3-047Nieuwstraat 18grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-048 soort onroerend goedhuis    
3-048 eigenaar Beernd Bruining    
3-048 gebruiker Beernd Bruining    
3-048 huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-048 grondpacht vanBeernd Bruining    
3-048 grondpacht aanstad Harlingen    
3-048 grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-049 soort onroerend goedhuis    
3-049 eigenaar Frans Jans    
3-049 gebruiker Frans Hendriks    
3-049 huurwaarde  18‑04‑00 cg  
3-049 gebruiker Baucke Piebes wed.   
3-049 huurwaarde  15‑12‑00 cg  
3-049 huurwaarde totaal  33‑16‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-049 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-049 huurwaarde en aanslag  33‑06‑00 cg 06‑01‑02 cg
3-050 soort onroerend goedhuis    
3-050 eigenaar Oene Fokkes    
3-050 gebruiker Andries Lourens    
3-050 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-050 gebruiker Wybe Clasen    
3-050 huurwaarde totaal  40‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-050 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-050 huurwaarde en aanslag  39‑00‑00 cg 07‑01‑12 cg
3-051 soort onroerend goedwagenhuis    
3-051 eigenaar Jan Tamboezer    
3-051 gebruiker Jan Tamboezer    
3-051 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-052 soort onroerend goedhuis    
3-052 eigenaar F. S. Camsma erven   
3-052 gebruiker M. Coevenhoven    
3-052 huurwaarde  18‑04‑00 cg  
3-052 gebruiker Willem Flaman wed.   
3-052 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-052 huurwaarde totaal  38‑04‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-052 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-052 huurwaarde en aanslag  37‑04‑00 cg 06‑15‑04 cg
3-053 soort onroerend goedhuis    
3-053 eigenaar Jetske Heeres    
3-053 gebruiker Gerben Blomhof wed.   
3-053 huurwaarde  17‑16‑00 cg  
3-053 gebruiker Gerryt Lieuwes    
3-053 huurwaarde  15‑12‑00 cg  
3-053 huurwaarde totaal  33‑08‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-053 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-053 huurwaarde en aanslag  32‑18‑00 cg 05‑19‑10 cg
3-054 soort onroerend goedhuis    
3-054 eigenaar Johannes Jansen    
3-054 gebruiker Johannes Jansen    
3-054 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-055Nieuwstraat 34soort onroerend goedhuis    
3-055Nieuwstraat 34eigenaar Christiaan Spijker    
3-055Nieuwstraat 34gebruiker Harm. van den Berg    
3-055Nieuwstraat 34huurwaarde  18‑04‑00 cg  
3-055Nieuwstraat 34gebruiker ledig    
3-055Nieuwstraat 34huurwaarde  ‑00‑00 cg  
3-055Nieuwstraat 34huurwaarde totaal  18‑04‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-055Nieuwstraat 34af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-055Nieuwstraat 34huurwaarde en aanslag  17‑14‑00 cg 03‑04‑04 cg
3-056 soort onroerend goedhuis    
3-056 eigenaar Johannes Visser    
3-056 gebruiker Johannes Visser    
3-056 huurwaarde en aanslag  16‑10‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-057Nieuwstraat 40soort onroerend goedkeet    
3-057Nieuwstraat 40eigenaar Cornelis Brouwer wed.   
3-057Nieuwstraat 40gebruiker Cornelis Brouwer wed.   
3-057Nieuwstraat 40huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
3-058Nieuwstraat 42soort onroerend goedwagenhuis    
3-058Nieuwstraat 42eigenaar Cornelis Brouwer wed.   
3-058Nieuwstraat 42gebruiker Gerke Reinders    
3-058Nieuwstraat 42huurwaarde  35‑00‑00 cg  
3-058Nieuwstraat 42af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-058Nieuwstraat 42huurwaarde en aanslag  34‑10‑00 cg 06‑05‑06 cg
3-059Nieuwstraat 44soort onroerend goedhuis    
3-059Nieuwstraat 44eigenaar Pieter Leistra    
3-059Nieuwstraat 44gebruiker Sjoerd van der Form    
3-059Nieuwstraat 44huurwaarde  32‑00‑00 cg  
3-059Nieuwstraat 44af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-059Nieuwstraat 44huurwaarde en aanslag  31‑10‑00 cg 05‑14‑08 cg
3-060Nieuwstraat 46soort onroerend goedhuis    
3-060Nieuwstraat 46eigenaar Wybe Jans    
3-060Nieuwstraat 46gebruiker Tj. Sipkes    
3-060Nieuwstraat 46huurwaarde  20‑16‑00 cg  
3-060Nieuwstraat 46af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-060Nieuwstraat 46huurwaarde en aanslag  20‑06‑00 cg 03‑13‑14 cg
3-061Nieuwstraat 48soort onroerend goedwoning    
3-061Nieuwstraat 48eigenaar Jelle Hendriks    
3-061Nieuwstraat 48gebruiker Jelle Hendriks    
3-061Nieuwstraat 48huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-062Nieuwstraat 50soort onroerend goedhuis    
3-062Nieuwstraat 50eigenaar Pieter Gaykema    
3-062Nieuwstraat 50gebruiker Pieter Gaykema    
3-062Nieuwstraat 50huurwaarde en aanslag  27‑10‑00 cg 05‑00‑00 cg
3-063Nieuwstraat 52soort onroerend goedhuis    
3-063Nieuwstraat 52eigenaar Albert Doedes    
3-063Nieuwstraat 52gebruiker Jan Geerts    
3-063Nieuwstraat 52huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-063Nieuwstraat 52af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-063Nieuwstraat 52huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
3-064Nieuwstraat 54soort onroerend goedhuis    
3-064Nieuwstraat 54eigenaar Willem Hendriks    
3-064Nieuwstraat 54gebruiker militair    
3-064Nieuwstraat 54huurwaarde  44‑00‑00 cg  
3-064Nieuwstraat 54af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-064Nieuwstraat 54huurwaarde en aanslag  43‑00‑00 cg 07‑16‑06 cg
3-065Nieuwstraat 56soort onroerend goedhuis    
3-065Nieuwstraat 56eigenaar Jacob Groenewold    
3-065Nieuwstraat 56gebruiker Geert Roelofs    
3-065Nieuwstraat 56huurwaarde  35‑00‑00 cg  
3-065Nieuwstraat 56huurwaarde en aanslag  31‑13‑00 cg 05‑15‑02 cg
3-065Nieuwstraat 56grondpacht vanJacob Groenewold    
3-065Nieuwstraat 56grondpacht aanstad Harlingen    
3-065Nieuwstraat 56grondpacht en aanslag   01‑07‑00 cg0‑06‑12 cg
3-066Nieuwstraat 58soort onroerend goedhuis    
3-066Nieuwstraat 58eigenaar Jan Jacobs wed.   
3-066Nieuwstraat 58gebruiker Gerke Reinders    
3-066Nieuwstraat 58huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-066Nieuwstraat 58huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
3-067Nieuwstraat 62soort onroerend goedkamer    
3-067Nieuwstraat 62eigenaar Pieter Leistra    
3-067Nieuwstraat 62gebruiker Christoffel Anes    
3-067Nieuwstraat 62huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-067Nieuwstraat 62grondpacht van2222 13 12 4 28‑00‑00 cg  
3-067Nieuwstraat 62grondpacht aanP. Leistra    
3-067Nieuwstraat 62grondpacht en aanslag   00‑ad‑00 cg‑en‑00 cg
3-067Nieuwstraat 62huurwaarde en aanslag  00‑06‑04 cg 00‑01‑09 cg
3-068Nieuwstraat 64soort onroerend goedhuis    
3-068Nieuwstraat 64eigenaar Simon Jetzes    
3-068Nieuwstraat 64gebruiker Simon Jetzes    
3-068Nieuwstraat 64huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-069Nieuwstraat 66soort onroerend goedhuis    
3-069Nieuwstraat 66eigenaar Jacob Reinalda    
3-069Nieuwstraat 66gebruiker Wouter Scheltes    
3-069Nieuwstraat 66huurwaarde  25‑00‑00 cg  
3-069Nieuwstraat 66grondpacht van2323 13 12 3 710‑00‑00 cg  
3-069Nieuwstraat 66grondpacht aanJacob Reinalda    
3-069Nieuwstraat 66grondpacht en aanslag   00‑ad‑00 cg‑en‑00 cg
3-069Nieuwstraat 66huurwaarde en aanslag  00‑06‑04 cg 00‑01‑09 cg
3-070Franekereind 29soort onroerend goedhuis    
3-070Franekereind 29eigenaar Daam Jarigs wed.   
3-070Franekereind 29gebruiker Christoffel Klein    
3-070Franekereind 29huurwaarde  40‑00‑00 cg  
3-070Franekereind 29grondpacht van3737 11 4 6 168‑00‑00 cg  
3-070Franekereind 29grondpacht aanDaam Jarigs wed.   
3-070Franekereind 29grondpacht en aanslag   00‑ad‑00 cg‑en‑00 cg
3-070Franekereind 29huurwaarde en aanslag  00‑18‑12 cg 00‑04‑11 cg
3-071Franekereind 29soort onroerend goedhuis    
3-071Franekereind 29eigenaar Reinder Zeilmaker erven c.s.   
3-071Franekereind 29gebruiker Gooytjen Bokkes    
3-071Franekereind 29huurwaarde  44‑00‑00 cg  
3-071Franekereind 29grondpacht van4141 11 4 7 110‑00‑00 cg  
3-071Franekereind 29grondpacht aanReinder Zeilmaker c.s.   
3-071Franekereind 29grondpacht en aanslag   00‑ad‑00 cg‑en‑00 cg
3-071Franekereind 29huurwaarde en aanslag  00‑18‑12 cg 00‑04‑11 cg
3-072Franekereind 27soort onroerend goedwoning    
3-072Franekereind 27eigenaar Joost Jansen    
3-072Franekereind 27gebruiker Joost Jansen    
3-072Franekereind 27huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-073Franekereind 25soort onroerend goedhuis    
3-073Franekereind 25eigenaar Pieter Leystra    
3-073Franekereind 25gebruiker Jan Bertels    
3-073Franekereind 25huurwaarde  90‑00‑00 cg  
3-073Franekereind 25af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
3-073Franekereind 25huurwaarde en aanslag  87‑10‑00 cg 15‑18‑02 cg
3-074 soort onroerend goedhuis    
3-074 eigenaar Daam Jarigs    
3-074 gebruiker Daam Jarigs    
3-074 huurwaarde en aanslag  75‑00‑00 cg 13‑12‑12 cg
3-074 grondpacht vanDaam Jarigs    
3-074 grondpacht aanstad Harlingen    
3-074 grondpacht en aanslag   00‑09‑00 cg0‑02‑04 cg
3-075Franekereind 23soort onroerend goedhuis    
3-075Franekereind 23eigenaar Daam Jarigs    
3-075Franekereind 23gebruiker Fonger Jans    
3-075Franekereind 23huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
3-075Franekereind 23opmerking een gedeelte beklemd onder no. 3-074
3-076Scheffersplein 25soort onroerend goedpakhuis    
3-076Scheffersplein 25eigenaar Pieter S. Hannema    
3-076Scheffersplein 25gebruiker Roelof van Dijk    
3-076Scheffersplein 25huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-077Heiligeweg 38soort onroerend goedhuis    
3-077Heiligeweg 38eigenaar Johannes van Pruisen    
3-077Heiligeweg 38gebruiker Luitje Ulbes    
3-077Heiligeweg 38huurwaarde  40‑00‑00 cg  
3-077Heiligeweg 38af: sint jacobi schatting  01‑14‑00 cg  
3-077Heiligeweg 38huurwaarde en aanslag  38‑06‑00 cg 06‑19‑06 cg
3-077Heiligeweg 38grondpacht vanJohannes van Pruisen    
3-077Heiligeweg 38grondpacht aanstad Harlingen    
3-077Heiligeweg 38grondpacht en aanslag   00‑14‑00 cg0‑03‑08 cg
3-078Grote Kerkstraat 25soort onroerend goedhuis    
3-078Grote Kerkstraat 25eigenaar Johannes van Pruisen    
3-078Grote Kerkstraat 25gebruiker militairen    
3-078Grote Kerkstraat 25huurwaarde  23‑08‑00 cg  
3-078Grote Kerkstraat 25huurwaarde  27‑06‑00 cg  
3-078Grote Kerkstraat 25huurwaarde totaal  50‑14‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-078Grote Kerkstraat 25af: sint jacobi schatting  02‑02‑00 cg  
3-078Grote Kerkstraat 25huurwaarde en aanslag  48‑12‑00 cg 08‑16‑10 cg
3-078Grote Kerkstraat 25grondpacht vanJohannes van Pruisen    
3-078Grote Kerkstraat 25grondpacht aanstad Harlingen    
3-078Grote Kerkstraat 25grondpacht en aanslag   00‑02‑00 cg0‑00‑08 cg
3-079Grote Kerkstraat 27soort onroerend goedhuis    
3-079Grote Kerkstraat 27eigenaar Jan Broers    
3-079Grote Kerkstraat 27eigenaar Wybren Broers    
3-079Grote Kerkstraat 27gebruiker Arjen R. Blom    
3-079Grote Kerkstraat 27huurwaarde  38‑00‑00 cg  
3-079Grote Kerkstraat 27af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-079Grote Kerkstraat 27huurwaarde en aanslag  37‑00‑00 cg 06‑14‑08 cg
3-080Grote Kerkstraat 29soort onroerend goedhuis    
3-080Grote Kerkstraat 29eigenaar Jac. Potting    
3-080Grote Kerkstraat 29gebruiker Jac. Potting    
3-080Grote Kerkstraat 29huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-080Grote Kerkstraat 29grondpacht vanJac. Potting    
3-080Grote Kerkstraat 29grondpacht aanstad Harlingen    
3-080Grote Kerkstraat 29grondpacht en aanslag   00‑12‑00 cg0‑03‑00 cg
3-081Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-081Grote Kerkstraat 31eigenaar Claas Heins    
3-081Grote Kerkstraat 31gebruiker Jan van Kempen wed.   
3-081Grote Kerkstraat 31huurwaarde  36‑00‑00 cg  
3-081Grote Kerkstraat 31af: sint jacobi schatting  01‑18‑00 cg  
3-081Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  34‑02‑00 cg 06‑04‑00 cg
3-081Grote Kerkstraat 31grondpacht vanClaas Heins    
3-081Grote Kerkstraat 31grondpacht aanstad Harlingen    
3-081Grote Kerkstraat 31grondpacht en aanslag   00‑08‑00 cg0‑02‑00 cg
3-082Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-082Grote Kerkstraat 31eigenaar Johannes van Pruisen    
3-082Grote Kerkstraat 31gebruiker Seye Jiesses    
3-082Grote Kerkstraat 31huurwaarde  28‑00‑00 cg  
3-082Grote Kerkstraat 31af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-082Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑18‑02 cg
3-083Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-083Grote Kerkstraat 31eigenaar Jan Hannema    
3-083Grote Kerkstraat 31gebruiker Lammert Johannes    
3-083Grote Kerkstraat 31huurwaarde  15‑00‑00 cg  
3-083Grote Kerkstraat 31gebruiker Roelof Geerts    
3-083Grote Kerkstraat 31huurwaarde  30‑00‑00 cg  
3-083Grote Kerkstraat 31huurwaarde totaal  45‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-083Grote Kerkstraat 31af: sint jacobi schatting  03‑13‑00 cg  
3-083Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  41‑07‑00 cg 07‑10‑04 cg
3-084Grote Kerkstraat 33soort onroerend goedhuis    
3-084Grote Kerkstraat 33eigenaar Pieter Bakker wed.   
3-084Grote Kerkstraat 33gebruiker Pieter Hessels    
3-084Grote Kerkstraat 33huurwaarde  34‑00‑00 cg  
3-084Grote Kerkstraat 33af: sint jacobi schatting  01‑14‑00 cg  
3-084Grote Kerkstraat 33huurwaarde en aanslag  32‑06‑00 cg 05‑17‑06 cg
3-084Grote Kerkstraat 33grondpacht vanPieter Bakker wed.   
3-084Grote Kerkstraat 33grondpacht aanstad Harlingen    
3-084Grote Kerkstraat 33grondpacht en aanslag   00‑14‑00 cg0‑03‑08 cg
3-085Grote Kerkstraat 35soort onroerend goedhuis    
3-085Grote Kerkstraat 35eigenaar Wytze Clasen    
3-085Grote Kerkstraat 35gebruiker Wytze Clasen    
3-085Grote Kerkstraat 35huurwaarde  14‑00‑00 cg  
3-085Grote Kerkstraat 35gebruiker Yeb Bernardus    
3-085Grote Kerkstraat 35huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-085Grote Kerkstraat 35huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
3-085Grote Kerkstraat 35grondpacht vanWytze Clasen    
3-085Grote Kerkstraat 35grondpacht aanstad Harlingen    
3-085Grote Kerkstraat 35grondpacht en aanslag   00‑14‑00 cg0‑03‑08 cg
3-086Grote Kerkstraat 37soort onroerend goedhuis en bakkerij    
3-086Grote Kerkstraat 37eigenaar Dirk Wybes    
3-086Grote Kerkstraat 37gebruiker Dirk Wybes    
3-086Grote Kerkstraat 37huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑12‑02 cg
3-086Grote Kerkstraat 37grondpacht vanDirk Wybes    
3-086Grote Kerkstraat 37grondpacht aanstad Harlingen    
3-086Grote Kerkstraat 37grondpacht en aanslag   02‑02‑00 cg0‑10‑08 cg
3-087Grote Kerkstraat 39soort onroerend goedhuis    
3-087Grote Kerkstraat 39eigenaar A. W. Bakker    
3-087Grote Kerkstraat 39gebruiker Jan Johannes    
3-087Grote Kerkstraat 39huurwaarde  32‑00‑00 cg  
3-087Grote Kerkstraat 39huurwaarde en aanslag  29‑10‑00 cg 05‑07‑04 cg
3-087Grote Kerkstraat 39grondpacht vanA. W. Bakker    
3-087Grote Kerkstraat 39grondpacht aanstad Harlingen    
3-087Grote Kerkstraat 39grondpacht en aanslag   01‑10‑00 cg0‑07‑08 cg
3-088Grote Kerkstraat 41soort onroerend goedhuis    
3-088Grote Kerkstraat 41eigenaar Anth. Bruins    
3-088Grote Kerkstraat 41gebruiker Anth. Bruins    
3-088Grote Kerkstraat 41huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
3-088Grote Kerkstraat 41opmerking een gedeelte van no. 3-191 hieronder beklemd
3-088Grote Kerkstraat 41grondpacht vanAnth. Bruins    
3-088Grote Kerkstraat 41grondpacht aanstad Harlingen    
3-088Grote Kerkstraat 41grondpacht en aanslag   02‑05‑00 cg0‑11‑04 cg
3-089Kerkpoortstraat 1soort onroerend goedhuis    
3-089Kerkpoortstraat 1eigenaar Cornelis Duinker    
3-089Kerkpoortstraat 1gebruiker Cornelis Duinker    
3-089Kerkpoortstraat 1huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
3-089/2 soort onroerend goedhuis    
3-089/2 eigenaar Cornelis Ennes    
3-089/2 gebruiker Jan Anes    
3-089/2 huurwaarde  15‑12‑00 cg  
3-089/2 gebruiker Leendert Cornelis wed.   
3-089/2 huurwaarde totaal  31‑04‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-089/2 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-089/2 huurwaarde en aanslag  30‑14‑00 cg 05‑11‑08 cg
3-090Kerkpoortstraat 5soort onroerend goedhuis    
3-090Kerkpoortstraat 5eigenaar Harmen Hendriks    
3-090Kerkpoortstraat 5gebruiker Harmen Hendriks    
3-090Kerkpoortstraat 5huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
3-091Kerkpoortstraat 7soort onroerend goedhuis    
3-091Kerkpoortstraat 7eigenaar Jan Hannema    
3-091Kerkpoortstraat 7gebruiker Jan Harmens    
3-091Kerkpoortstraat 7huurwaarde  35‑00‑00 cg  
3-091Kerkpoortstraat 7af: sint jacobi schatting  02‑15‑00 cg  
3-091Kerkpoortstraat 7huurwaarde en aanslag  32‑05‑00 cg 05‑17‑04 cg
3-091/2 soort onroerend goedhuis    
3-091/2 eigenaar Frans Jans    
3-091/2 gebruiker Ringer Hendriks    
3-091/2 huurwaarde en aanslag  20‑16‑00 cg 03‑15‑10 cg
3-092 soort onroerend goedhuis    
3-092 eigenaar Hendrik Vogelzang    
3-092 gebruiker Albert Pieters    
3-092 huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
3-093 soort onroerend goedwoning    
3-093 eigenaar Hendrik Anthony    
3-093 gebruiker Hendrik Anthony    
3-093 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-094 soort onroerend goedhuis en tuin    
3-094 eigenaar dr. Stijl    
3-094 gebruiker dr. Stijl    
3-094 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-095Kerkpoortstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-095Kerkpoortstraat 9eigenaar Jacob Hillebrands    
3-095Kerkpoortstraat 9gebruiker militairen    
3-095Kerkpoortstraat 9huurwaarde  20‑16‑00 cg  
3-095Kerkpoortstraat 9af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-095Kerkpoortstraat 9huurwaarde en aanslag  19‑16‑00 cg 03‑11‑11 cg
3-096Kerkpoortstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-096Kerkpoortstraat 9eigenaar Hendrik Joosten    
3-096Kerkpoortstraat 9gebruiker Claas Sybrens    
3-096Kerkpoortstraat 9huurwaarde  20‑16‑00 cg  
3-096Kerkpoortstraat 9af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-096Kerkpoortstraat 9huurwaarde en aanslag  20‑06‑00 cg 03‑13‑14 cg
3-097Kerkpoortstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-097Kerkpoortstraat 9eigenaar Hendrik Heidman    
3-097Kerkpoortstraat 9gebruiker Hendrik Heidman    
3-097Kerkpoortstraat 9huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-098Kerkpoortstraat 11soort onroerend goedhuis    
3-098Kerkpoortstraat 11eigenaar Roelof Roelofs    
3-098Kerkpoortstraat 11gebruiker Roelof Roelofs    
3-098Kerkpoortstraat 11huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-099 soort onroerend goedwoning    
3-099 eigenaar Bonn. Ohlgard    
3-099 gebruiker Cornelis Claasen    
3-099 huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
3-100Kerkpoortstraat 13soort onroerend goedtuin en zomerhuis    
3-100Kerkpoortstraat 13eigenaar Bonn. Ohlgard    
3-100Kerkpoortstraat 13gebruiker A.J. Conradi    
3-100Kerkpoortstraat 13huurwaarde  36‑00‑00 cg  
3-100Kerkpoortstraat 13huurwaarde en aanslag  34‑05‑00 cg 06‑04‑08 cg
3-101Kerkpoortstraat 15soort onroerend goedhuis    
3-101Kerkpoortstraat 15eigenaar Harmen Hendriks wever   
3-101Kerkpoortstraat 15gebruiker Harmen Hendriks wever   
3-101Kerkpoortstraat 15huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-102 soort onroerend goedweggebroken    
3-102 eigenaar     
3-102 gebruiker     
3-102 opmerking de grond beklemd onder no. 3-156/2
3-103 soort onroerend goedwoning    
3-103 eigenaar Johannes J. Leyenaar    
3-103 gebruiker Johannes Jans    
3-103 huurwaarde  10‑00‑00 cg  
3-103 gebruiker Tjeerd Piebes    
3-103 huurwaarde  22‑00‑00 cg  
3-103 huurwaarde totaal  32‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-103 huurwaarde en aanslag  30‑13‑00 cg 05‑11‑06 cg
3-104Kerkpoortstraat 29soort onroerend goedwoning    
3-104Kerkpoortstraat 29eigenaar Beernd Gerryts    
3-104Kerkpoortstraat 29gebruiker Beernd Gerryts    
3-104Kerkpoortstraat 29huurwaarde  16‑00‑00 cg  
3-104Kerkpoortstraat 29huurwaarde en aanslag  10‑10‑00 cg 01‑18‑02 cg
3-104Kerkpoortstraat 29grondpacht vanBeernd Gerryts    
3-104Kerkpoortstraat 29grondpacht aanstad Harlingen    
3-104Kerkpoortstraat 29grondpacht en aanslag   04‑10‑00 cg1‑02‑08 cg
3-105Kerkpoortstraat 31soort onroerend goedhuis en tuin    
3-105Kerkpoortstraat 31eigenaar Claas Jansen    
3-105Kerkpoortstraat 31gebruiker Claas Jansen    
3-105Kerkpoortstraat 31huurwaarde en aanslag  16‑10‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-106Kerkpoortstraat 33soort onroerend goedwoning    
3-106Kerkpoortstraat 33eigenaar Jan Heeres    
3-106Kerkpoortstraat 33gebruiker Jan Heeres    
3-106Kerkpoortstraat 33huurwaarde en aanslag  16‑10‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-107Kerkpoortstraat 35soort onroerend goedwoning    
3-107Kerkpoortstraat 35eigenaar Dirk Christiaans erven   
3-107Kerkpoortstraat 35gebruiker Willem Oppenkamp    
3-107Kerkpoortstraat 35huurwaarde  20‑16‑00 cg  
3-107Kerkpoortstraat 35gebruiker Sikke Warnders wed.   
3-107Kerkpoortstraat 35huurwaarde  15‑12‑00 cg  
3-107Kerkpoortstraat 35huurwaarde totaal  36‑08‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-107Kerkpoortstraat 35af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-107Kerkpoortstraat 35huurwaarde en aanslag  35‑18‑00 cg 06‑10‑08 cg
3-108Moriaanstraat 10soort onroerend goedhuis    
3-108Moriaanstraat 10eigenaar Jochum Jans    
3-108Moriaanstraat 10gebruiker Jeltje Lammerts    
3-108Moriaanstraat 10huurwaarde  23‑08‑00 cg  
3-108Moriaanstraat 10gebruiker Jacob Anes    
3-108Moriaanstraat 10huurwaarde  18‑04‑00 cg  
3-108Moriaanstraat 10gebruiker Gerryt Jansen    
3-108Moriaanstraat 10huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-108Moriaanstraat 10huurwaarde totaal  65‑12‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-108Moriaanstraat 10af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
3-108Moriaanstraat 10huurwaarde en aanslag  64‑02‑00 cg 11‑13‑02 cg
3-108Moriaanstraat 10grondpacht vanJochum Jans    
3-108Moriaanstraat 10grondpacht aanstad Harlingen    
3-108Moriaanstraat 10grondpacht en aanslag   00‑10‑00 cg0‑02‑08 cg
3-109Moriaanstraat 12soort onroerend goedhuis    
3-109Moriaanstraat 12eigenaar Abe Hilwerda    
3-109Moriaanstraat 12gebruiker Harmen Gerryts    
3-109Moriaanstraat 12huurwaarde  18‑00‑00 cg  
3-109Moriaanstraat 12gebruiker Abe Hilwerda    
3-109Moriaanstraat 12huurwaarde  5‑10‑00 cg  
3-109Moriaanstraat 12huurwaarde totaal  23‑10‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-109Moriaanstraat 12huurwaarde en aanslag  20‑05‑00 cg 03‑13‑10 cg
3-109Moriaanstraat 12grondpacht vanAbe Hilwerda    
3-109Moriaanstraat 12grondpacht aanstad Harlingen    
3-109Moriaanstraat 12grondpacht en aanslag   02‑05‑00 cg0‑11‑04 cg
3-110 soort onroerend goedkoemelkerij    
3-110 eigenaar Menno Vink    
3-110 gebruiker Tjietze Tjerks    
3-110 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-110 af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
3-110 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
3-110 grondpacht vanMenno Vink    
3-110 grondpacht aanstad Harlingen    
3-110 grondpacht en aanslag   01‑10‑00 cg0‑07‑08 cg
3-111Moriaanstraat 8soort onroerend goedtuin en zomerhuis    
3-111Moriaanstraat 8eigenaar Jelle Jetzes    
3-111Moriaanstraat 8gebruiker Jelle Jetzes    
3-111Moriaanstraat 8huurwaarde en aanslag  10‑10‑00 cg 02‑12‑08 cg
3-111Moriaanstraat 8opmerking [klein bijgeschreven 1/4 om aan te geven dat
3-111Moriaanstraat 8opmerking hier de vierde penning wordt gerekend]
3-111Moriaanstraat 8grondpacht vanJelle Jetzes    
3-111Moriaanstraat 8grondpacht aanH. Hanekuik    
3-111Moriaanstraat 8grondpacht en aanslag   01‑05‑00 cg0‑06‑04 cg
3-112 soort onroerend goedwoning    
3-112 eigenaar Jelle Jetzes    
3-112 gebruiker Douwe Jansen    
3-112 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-112 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-112 huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑14 cg
3-113Kerkpoortstraat 39soort onroerend goedhuis    
3-113Kerkpoortstraat 39eigenaar Lammert de Reus    
3-113Kerkpoortstraat 39gebruiker Lodewijk Jansen    
3-113Kerkpoortstraat 39huurwaarde  22‑00‑00 cg  
3-113Kerkpoortstraat 39af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
3-113Kerkpoortstraat 39huurwaarde en aanslag  02‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-113Kerkpoortstraat 39grondpacht vanLammert de Reus    
3-113Kerkpoortstraat 39grondpacht aanstad Harlingen    
3-113Kerkpoortstraat 39grondpacht en aanslag   00‑15‑00 cg0‑03‑12 cg
3-114Kerkpoortstraat 41soort onroerend goedhuis    
3-114Kerkpoortstraat 41eigenaar Lammert de Reus    
3-114Kerkpoortstraat 41gebruiker Andele Folkerts    
3-114Kerkpoortstraat 41huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-114Kerkpoortstraat 41af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-114Kerkpoortstraat 41huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑12 cg
3-115Kerkpoortstraat 43soort onroerend goedwoning    
3-115Kerkpoortstraat 43eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
3-115Kerkpoortstraat 43gebruiker Poppe Sytzes    
3-115Kerkpoortstraat 43huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-116Kerkpoortstraat 45soort onroerend goed    
3-116Kerkpoortstraat 45eigenaar Sytze D. van der Zee    
3-116Kerkpoortstraat 45gebruiker Casper Rivé wed.   
3-116Kerkpoortstraat 45huurwaarde  22‑00‑00 cg  
3-116Kerkpoortstraat 45huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-116Kerkpoortstraat 45grondpacht vanS. van der Zee    
3-116Kerkpoortstraat 45grondpacht aanstad Harlingen    
3-116Kerkpoortstraat 45grondpacht en aanslag   01‑10‑00 cg0‑07‑08 cg
3-117Kerkpoortstraat 47soort onroerend goedhuis    
3-117Kerkpoortstraat 47eigenaar Jelle Boomsma    
3-117Kerkpoortstraat 47gebruiker Jan B. Oppenkamp    
3-117Kerkpoortstraat 47huurwaarde  20‑16‑00 cg  
3-117Kerkpoortstraat 47huurwaarde en aanslag  18‑06‑00 cg 03‑06‑08 cg
3-118Kerkpoortstraat 49soort onroerend goedhuis    
3-118Kerkpoortstraat 49eigenaar Jochum Jans    
3-118Kerkpoortstraat 49gebruiker Jochum Jans    
3-118Kerkpoortstraat 49huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-118Kerkpoortstraat 49grondpacht vanJochum Jans    
3-118Kerkpoortstraat 49grondpacht aanstad Harlingen    
3-118Kerkpoortstraat 49grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
3-119Molenpad 1soort onroerend goedhuis    
3-119Molenpad 1eigenaar Taedse Heres    
3-119Molenpad 1gebruiker Taedse Heres    
3-119Molenpad 1huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-119Molenpad 1grondpacht vanTaedse Heeres    
3-119Molenpad 1grondpacht aanstad Harlingen    
3-119Molenpad 1grondpacht en aanslag   04‑00‑00 cg1‑00‑00 cg
3-120 soort onroerend goedhuis    
3-120 eigenaar Taedze Heeres    
3-120 gebruiker Taedze Heeres    
3-120 huurwaarde en aanslag  13‑00‑00 cg 02‑07‑04 cg
3-120 grondpacht vanTaedse Heeres    
3-120 grondpacht aanstad Harlingen    
3-120 grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
3-121Molenpad 11soort onroerend goedtuin en zomerhuis    
3-121Molenpad 11eigenaar Abe Jans    
3-121Molenpad 11gebruiker Abe Jans    
3-121Molenpad 11huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-121Molenpad 11opmerking [klein bijgeschreven 1/4 om aan te geven dat
3-121Molenpad 11opmerking hier de vierde penning wordt gerekend]
3-121Molenpad 11grondpacht vanAbe Jans    
3-121Molenpad 11grondpacht aanstad Harlingen    
3-121Molenpad 11grondpacht en aanslag   04‑00‑00 cg1‑00‑00 cg
3-122Molenpad 9soort onroerend goedhuis    
3-122Molenpad 9eigenaar Yede Hoornstra    
3-122Molenpad 9gebruiker Claas Hendriks    
3-122Molenpad 9huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-122Molenpad 9gebruiker Dirk Sjerks    
3-122Molenpad 9huurwaarde  19‑10‑00 cg  
3-122Molenpad 9huurwaarde totaal  39‑10‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-122Molenpad 9huurwaarde en aanslag  37‑05‑00 cg 06‑15‑08 cg
3-123 soort onroerend goedwoning    
3-123 eigenaar Yede Hoornstra    
3-123 gebruiker Jan Geerts    
3-123 huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-123 gebruiker Hendrik Taewis    
3-123 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-123 huurwaarde totaal  50‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-123 af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
3-123 huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
3-124 soort onroerend goedhuis    
3-124 eigenaar Beernd Jansen    
3-124 gebruiker Hendrik Drost    
3-124 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-124 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-124 huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
3-125 soort onroerend goedhuis en tuin    
3-125 eigenaar Sipke Dirks c.s.   
3-125 gebruiker Seerp IJsbrandi    
3-125 huurwaarde  25‑00‑00 cg  
3-125 gebruiker Dirk Vossenberg    
3-125 huurwaarde  28‑00‑00 cg  
3-125 huurwaarde totaal  53‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-125 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-125 huurwaarde en aanslag  52‑00‑00 cg 09‑09‑00 cg
3-126 soort onroerend goedhuis    
3-126 eigenaar Simon Haantjes    
3-126 eigenaar Joris Pieters    
3-126 gebruiker ledig    
3-126 huurwaarde  ‑00‑00 cg  
3-126 gebruiker Fedde Teunis    
3-126 huurwaarde  20‑16‑00 cg  
3-126 huurwaarde totaal  20‑16‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-126 af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
3-126 huurwaarde en aanslag  18‑06‑00 cg 03‑06‑08 cg
3-127 soort onroerend goedhuis    
3-127 eigenaar T. S. Stepany    
3-127 gebruiker Roelof Suthoff wed.   
3-127 huurwaarde  12‑10‑00 cg  
3-127 gebruiker Bonne Ottes    
3-127 huurwaarde  14‑06‑00 cg  
3-127 huurwaarde totaal  26‑16‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-127 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-127 huurwaarde en aanslag  25‑16‑00 cg 04‑13‑12 cg
3-128 soort onroerend goedhuis    
3-128 eigenaar Sybren Pieters    
3-128 gebruiker Evert Jansen    
3-128 huurwaarde  12‑10‑00 cg  
3-128 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-128 huurwaarde en aanslag  11‑10‑00 cg 02‑01‑12 cg
3-129 soort onroerend goedhuis    
3-129 eigenaar Teunis Norbruis    
3-129 gebruiker Murk Alberts    
3-129 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-129 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-129 huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
3-130 soort onroerend goedhuis    
3-130 eigenaar Cornelis Ennes    
3-130 gebruiker Harmen Clasen    
3-130 huurwaarde  15‑12‑00 cg  
3-130 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-130 huurwaarde en aanslag  15‑02‑00 cg 02‑14‑14 cg
3-131 soort onroerend goedhuis    
3-131 eigenaar Johannes Tjebbes wed.   
3-131 gebruiker Johannes Tjebbes wed.   
3-131 huurwaarde  11‑00‑00 cg  
3-131 gebruiker Abraham Rosen wed.   
3-131 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-131 huurwaarde en aanslag  31‑00‑00 cg 05‑12‑12 cg
3-132Kerkpoortstraat 51soort onroerend goedhuis    
3-132Kerkpoortstraat 51eigenaar Doeke Venema    
3-132Kerkpoortstraat 51gebruiker Pieter Alberts    
3-132Kerkpoortstraat 51huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-132Kerkpoortstraat 51af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-132Kerkpoortstraat 51huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
3-133Kerkpoortstraat 53soort onroerend goedhuis en bakkerij    
3-133Kerkpoortstraat 53eigenaar Dirk Jans v.d. Werf    
3-133Kerkpoortstraat 53gebruiker Dirk Jans v.d. Werf    
3-133Kerkpoortstraat 53huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
3-134Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedhuis    
3-134Kerkpoortstraat 55eigenaar Yede Wybes    
3-134Kerkpoortstraat 55gebruiker Johannes Jager    
3-134Kerkpoortstraat 55huurwaarde  50‑00‑00 cg  
3-134Kerkpoortstraat 55af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
3-134Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  48‑10‑00 cg 08‑16‑06 cg
3-134Kerkpoortstraat 55opmerking hieronder beklemd no. 3-135
3-135Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedhuis    
3-135Kerkpoortstraat 55eigenaar Yede Wybes    
3-135Kerkpoortstraat 55gebruiker     
3-135Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-135Kerkpoortstraat 55opmerking beklemd onder no. 3-134
3-136Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedhuis    
3-136Kerkpoortstraat 55eigenaar Cornelis Tromp    
3-136Kerkpoortstraat 55gebruiker Jacob Floks    
3-136Kerkpoortstraat 55huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-136Kerkpoortstraat 55af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-136Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
3-137Rapenburg 1soort onroerend goedhuis en tuin    
3-137Rapenburg 1eigenaar Johannes van Seist    
3-137Rapenburg 1gebruiker Johannes van Seist    
3-137Rapenburg 1huurwaarde  17‑00‑00 cg  
3-137Rapenburg 1gebruiker Gerlof Corvinus    
3-137Rapenburg 1huurwaarde  15‑00‑00 cg  
3-137Rapenburg 1gebruiker Pieter Dirks    
3-137Rapenburg 1huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-137Rapenburg 1huurwaarde en aanslag  52‑00‑00 cg 09‑09‑00 cg
3-137/2Rapenburg 3soort onroerend goedhuis    
3-137/2Rapenburg 3eigenaar Sytse Gerryts    
3-137/2Rapenburg 3gebruiker Sytse Gerryts    
3-137/2Rapenburg 3huurwaarde  25‑00‑00 cg  
3-137/2Rapenburg 3gebruiker Willem Anthony    
3-137/2Rapenburg 3huurwaarde  20‑16‑00 cg  
3-137/2Rapenburg 3gebruiker militairen    
3-137/2Rapenburg 3huurwaarde  15‑12‑00 cg  
3-137/2Rapenburg 3huurwaarde en aanslag  61‑08‑00 cg 11‑03‑02 cg
3-138Rapenburg 5soort onroerend goedwoning    
3-138Rapenburg 5eigenaar Frans Jansen    
3-138Rapenburg 5gebruiker Johannes Fok    
3-138Rapenburg 5huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-139Rapenburg 9soort onroerend goedzomerhuis en woning    
3-139Rapenburg 9eigenaar Poppe Menalda    
3-139Rapenburg 9gebruiker Poppe Menalda    
3-139Rapenburg 9huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-139Rapenburg 9gebruiker Johannes Michiels    
3-139Rapenburg 9huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-139Rapenburg 9gebruiker Gerryt Bekker    
3-139Rapenburg 9huurwaarde en aanslag  68‑00‑00 cg 12‑07‑04 cg
3-139/2 soort onroerend goedhuis    
3-139/2 eigenaar Wieger Fredriks    
3-139/2 eigenaar M. Vink    
3-139/2 gebruiker Jan Jansen    
3-139/2 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-139/2 gebruiker Jan Gerryts    
3-139/2 huurwaarde totaal  40‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-139/2 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-139/2 huurwaarde en aanslag  39‑00‑00 cg 07‑01‑12 cg
3-140Kerkpoortstraat 18soort onroerend goedhuis    
3-140Kerkpoortstraat 18eigenaar Antje Lieuwes erven   
3-140Kerkpoortstraat 18eigenaar Dirk Haayes erven   
3-140Kerkpoortstraat 18gebruiker Hendrik Huiselman    
3-140Kerkpoortstraat 18huurwaarde  33‑00‑00 cg  
3-140Kerkpoortstraat 18af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
3-140Kerkpoortstraat 18huurwaarde en aanslag  30‑10‑00 cg 05‑10‑12 cg
3-140Kerkpoortstraat 18grondpacht vanAntje Lieuwes erven   
3-140Kerkpoortstraat 18grondpacht aanstad Harlingen    
3-140Kerkpoortstraat 18grondpacht vanDirk Haayes erven   
3-140Kerkpoortstraat 18grondpacht en aanslag   03‑10‑00 cg0‑17‑08 cg
3-141Kerkpoortstraat 14soort onroerend goedhuis    
3-141Kerkpoortstraat 14eigenaar Hylke Minnes    
3-141Kerkpoortstraat 14gebruiker Gerryt Gerryts    
3-141Kerkpoortstraat 14huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-141Kerkpoortstraat 14af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
3-141Kerkpoortstraat 14huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
3-141Kerkpoortstraat 14grondpacht vanHylke Minnes    
3-141Kerkpoortstraat 14grondpacht aanstad Harlingen    
3-141Kerkpoortstraat 14grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
3-142Kerkpoortstraat 12soort onroerend goedwoning    
3-142Kerkpoortstraat 12eigenaar Hylke Minnes    
3-142Kerkpoortstraat 12gebruiker Gerben Aukes wed.   
3-142Kerkpoortstraat 12huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-142Kerkpoortstraat 12af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
3-142Kerkpoortstraat 12huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
3-142Kerkpoortstraat 12grondpacht vanHylke Minnes    
3-142Kerkpoortstraat 12grondpacht aanstad Harlingen    
3-142Kerkpoortstraat 12grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
3-143Kerkpoortstraat 10soort onroerend goedhuis    
3-143Kerkpoortstraat 10eigenaar Jochum Jans    
3-143Kerkpoortstraat 10gebruiker Jochum Jans    
3-143Kerkpoortstraat 10huurwaarde  11‑00‑00 cg  
3-143Kerkpoortstraat 10gebruiker Ids Harmens    
3-143Kerkpoortstraat 10huurwaarde  23‑00‑00 cg  
3-143Kerkpoortstraat 10huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
3-144Kerkpoortstraat 8soort onroerend goedhuis    
3-144Kerkpoortstraat 8eigenaar Doeke Venema c.s.   
3-144Kerkpoortstraat 8gebruiker Jan Anthony    
3-144Kerkpoortstraat 8huurwaarde  25‑00‑00 cg  
3-144Kerkpoortstraat 8af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-144Kerkpoortstraat 8huurwaarde en aanslag  24‑10‑00 cg 04‑09‑00 cg
3-145Kerkpoortstraat 2soort onroerend goedhuis    
3-145Kerkpoortstraat 2eigenaar Jan Heeres    
3-145Kerkpoortstraat 2gebruiker Berend Siderius wed.   
3-145Kerkpoortstraat 2huurwaarde  36‑00‑00 cg  
3-145Kerkpoortstraat 2af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-145Kerkpoortstraat 2huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
3-145Kerkpoortstraat 2grondpacht vanJan Heeres    
3-145Kerkpoortstraat 2grondpacht aanstad Harlingen    
3-145Kerkpoortstraat 2grondpacht en aanslag   00‑14‑00 cg0‑03‑08 cg
3-146Fabrieksstraat 28soort onroerend goedhuis en somerhuis    
3-146Fabrieksstraat 28eigenaar Claas Jans    
3-146Fabrieksstraat 28gebruiker Claas Jans    
3-146Fabrieksstraat 28huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
3-147Fabrieksstraat 28soort onroerend goedhuis    
3-147Fabrieksstraat 28eigenaar Jan W. Vettevogel    
3-147Fabrieksstraat 28gebruiker Reinder Goverts wed    
3-147Fabrieksstraat 28huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-147Fabrieksstraat 28af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-147Fabrieksstraat 28huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
3-147Fabrieksstraat 28grondpacht vanJan W. Vettevogel    
3-147Fabrieksstraat 28grondpacht aanburgemeesterburgemeester Hiddema erven    
3-147Fabrieksstraat 28grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
3-148Fabrieksstraat 26soort onroerend goedwagenhuis    
3-148Fabrieksstraat 26eigenaar Jan W. Vettevogel    
3-148Fabrieksstraat 26gebruiker Jan W. Vettevogel    
3-148Fabrieksstraat 26huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
3-149Fabrieksstraat 24soort onroerend goedhuis    
3-149Fabrieksstraat 24eigenaar Claas Jansen    
3-149Fabrieksstraat 24gebruiker Reinder Pieters    
3-149Fabrieksstraat 24huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
3-150Fabrieksstraat 22soort onroerend goedhuis    
3-150Fabrieksstraat 22eigenaar Johannes Sas    
3-150Fabrieksstraat 22gebruiker Johannes Sas    
3-150Fabrieksstraat 22huurwaarde en aanslag  16‑10‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-151Fabrieksstraat 20soort onroerend goedhuis    
3-151Fabrieksstraat 20eigenaar Jan Bolman    
3-151Fabrieksstraat 20gebruiker Beernd Hilles    
3-151Fabrieksstraat 20huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-151Fabrieksstraat 20af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-151Fabrieksstraat 20huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
3-152 soort onroerend goedhuis    
3-152 eigenaar Age Johannes    
3-152 gebruiker Pieter Weezen    
3-152 huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-152 af: sint jacobi schatting  01‑04‑00 cg  
3-152 huurwaarde en aanslag  22‑16‑00 cg 04‑02‑10 cg
3-153 soort onroerend goedhuis    
3-153 eigenaar Frans Jans    
3-153 gebruiker Gerryt Gerryts    
3-153 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-153 af: sint jacobi schatting  01‑04‑00 cg  
3-153 huurwaarde en aanslag  24‑16‑00 cg 04‑10‑02 cg
3-154 soort onroerend goedwoning    
3-154 eigenaar Harmen Gerryts wed.   
3-154 gebruiker Harmen Gerryts wed.   
3-154 huurwaarde en aanslag  16‑10‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-155 soort onroerend goedtuin    
3-155 eigenaar J. van Ruth    
3-155 gebruiker J. van Ruth    
3-155 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-155 opmerking hieronder beklemd no. 3-162
3-155 opmerking [klein bijgeschreven 1/4 om aan te geven dat
3-155 opmerking hier de vierde penning wordt gerekend]
3-156 soort onroerend goedhuis en tuin    
3-156 eigenaar Douwe Dirks    
3-156 gebruiker Douwe Dirks    
3-156 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-156/2 soort onroerend goedtuin    
3-156/2 eigenaar B. van der Meulen    
3-156/2 gebruiker B. van der Meulen    
3-156/2 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-156/2 opmerking hieronder beklemd de grond van no. 3-102
3-156/2 opmerking [klein bijgeschreven 1/4 om aan te geven dat
3-156/2 opmerking hier de vierde penning wordt gerekend]
3-157 soort onroerend goedtuin    
3-157 eigenaar Jan Altena    
3-157 gebruiker Jan Altena    
3-157 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
3-157 opmerking [klein bijgeschreven 1/4 om aan te geven dat
3-157 opmerking hier de vierde penning wordt gerekend]
3-158 soort onroerend goedtuin    
3-158 eigenaar dr. Andreae    
3-158 gebruiker Bonnif. Ohlgard    
3-158 huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 05‑15‑00 cg
3-158 opmerking [klein bijgeschreven 1/4 om aan te geven dat
3-158 opmerking hier de vierde penning wordt gerekend]
3-159 soort onroerend goedwoning    
3-159 eigenaar Harke Jurjens    
3-159 gebruiker Harm. Nack    
3-159 huurwaarde  12‑10‑00 cg  
3-159 af: sint jacobi schatting  02‑15‑00 cg  
3-159 huurwaarde en aanslag  09‑15‑00 cg 01‑15‑08 cg
3-159 grondpacht vanH. Jurjens c.s.   
3-159 grondpacht aanstad Harlingen    
3-159 grondpacht en aanslag   02‑05‑00 cg0‑11‑04 cg
3-160 soort onroerend goedhuis    
3-160 eigenaar D. Toussaint    
3-160 gebruiker     
3-160 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-160 opmerking beklemd onder no. 3-164
3-161Fabrieksstraat 4soort onroerend goedhuis