Harlingen, woningregister 1814 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 204)

Dit register beschrijft een rondgang door de acht wijken van de stad (wijk A t/m H) en door de zgn. buitenbuurt (wijk I). Van elk pand zijn de eigenaar en de gebruiker vastgelegd. Als het een woonhuis betrof is van de bewoner het beroep of bedrijf genoteerd. In andere gevallen betrof het blijkbaar een bedrijfspand en is het gebruik beschreven zoals een lijnbaan of smederij. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:06A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    eigenaar gebruiker/bewoner
huis tegenwoordig   voornaam patroniem familienaam   voornaam patroniem familienaam beroep of gebruik
E-243 Grote Kerkstraat 17 Antje Jacobs van Ackeren Antje Jacobs van Ackeren uitdraagster
B-028 Hoogstraat 10 Gosling Ackeringa Gosling Ackeringa koopman
E-142 Poortje 9 Jan E Ackeringa Taeke H Poort timmerknegt
G-317 Klaverbladstraat 16 wed P Ackerman wed P Ackerman
G-316 Klaverbladstraat 18 wed P Ackerman wed P Ackerman tuiniersche
G-248 Kerkpoortstraat 31 wed P Ackerman tuin
A-217 Zeilmakersstraat 12 wed Johannes Adema wed Johannes Adema kleine negotie
F-034 Brouwersstraat 10 Johannes Agema Johannes Agema chirurgijn
B-029 Hoogstraat 8 wed Age Agema Willem Siebes de Boer varensgesel
G-030 Heiligeweg 56 Bartle Agema Bartle Agema schipper
B-012 Scheerstraat 7 wed Jelmer Akker Gerlof K Boonstra varensgesel
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Jan E Akkeringa wed Jan Hoekstra
A-116 Bildtstraat 20 Evert Akkeringa Evert Akkeringa wagenmaker
C-102 Rommelhaven 8 L Albada L Albada verwer
E-199 Bedelaarsteeg 1 erven Jan Altena Frans W Nak wewer
E-173 Lanen 39 erven J Altena Ake Altena zonhoednaaister
E-030 Voorstraat 44 erven Jan Altena wed J C M Moench
E-197 Lanen 69 erven Jan Altena wed Bouwe Pieters
E-198 Lanen 67 erven Jan Altena Hendrik P Mooy timmerknegt
A-130 Zeilmakersstraat 17 Teke Althusius Douwe S Kerkhoven sjouwer
E-237 Kleine Kerkstraat 2 Althusius Dirk Jacobs van Ackeren schoenmaker
H-071 Rozengracht 4 A Amelander Jacob Heus commies bij de convoyen
D-031 Franekereind 15 erven G Andrae D Nieubuur med. doctor
B-026 Hoogstraat 14 B Arink B Arink timmerman
A-191 Anjelierstraat 12 Armekamer wed Claas Blauw gealimenteerd
A-224 Bargebuurtspoortje 12 Armekamer Hendrik Blom soldaat
B-050 Hoogstraat 33 Bestuur Armekamer wed Jan van Rooyen gealimenteerd
B-051 Hoogstraat 33 Bestuur Armekamer wed Yede Abes Faber gealimenteerd
G-101 Kerkpad 26 Armekamer Yeme de Groot verwer
G-136 Gardenierstraat 12 Armekamer wed Rienk Stoker gealimenteerd
F-098 Grote Ossenmarkt 8 Armekamer wed Jan Liekles de Boer gealimenteerd
A-199 Anjelierstraat 7 Armekamer wed Jan Brink gealimenteerd
A-229 Bargebuurtspoortje 2 Armekamer wed Lense Johannes gealimenteerd
A-228 Bargebuurtspoortje 4 Armekamer Emanuel Steiger gealimenteerd
D-006 Scheerstraat 6 Armekamer Baukje Dirks
D-055 Lombardstraat 6 Armekamer wed Romke Heeres gealimenteerd
G-238 Kromme Elleboogsteeg 7 Armekamer Adam Dinkart sjouwer
H-234 Havenplein 22 Armekamer Obbe Lueus van der Bosch sjouwer
G-021 Franekereind 2 wed Arnoldus H van Assen wed Arnoldus H van Assen
A-032 Noorderhaven 57 Johannes van Assen Johannes van Assen geref. predikant
B-164 Liemendijk 8 Lambertus Atlas Bernardus Vorst
E-228 Grote Kerkstraat 13 Jan Johannes Bader Jan Johannes Bader speelgoedmaker
E-119 Kleine Bredeplaats 6 Folkert Bakker wed Siebren Pieters hoedjemaker
A-206 Vissersstraat 8 wed Rienk Ruurds Bakker wed Rienk Ruurds Bakker gealimenteerd
F-176 Grote Kerkstraat 6 Jan A Bakker Claas Heeres de Vries winkelier
G-037 Heiligeweg 36 Jan Alberts Bakker wed Pieter Aukes van Vliet
E-178 Sint Odolphisteeg 14 Pieter P Bakker Pieter P Bakker
E-192 Lanen 51 wed Thomas IJsbrands Bakker wed Thomas IJsbrands Bakker gealimenteerd
B-111 Karremanstraat 25 Harmen H Bakker Heere Ages Bakker timmerknegt
E-193 Lanen 59 wed Thomas IJsbrands Bakker Frans Nak varensgesel
C-010 Grote Bredeplaats 3 wed P C Bakker Rintje Steensma verwersknegt
C-109 Sint Jacobstraat 5 Romke J Bakker Romke J Bakker verwer
E-236 Kleine Kerkstraat 4 Jan A Bakker pakhuis
F-123 Schritsen 1 wed Rinke Bakker Hidde Bleeker schoenlapper
E-235 Kleine Kerkstraat 6 Jan A Bakker wed Jetze Lens
E-249 Heiligeweg 23 Age H Bakker Age H Bakker uitdrager
B-167 Anjelierstraat 11 Harmen H Bakker Harmen H Bakker turfdrager
H-019 Zuiderplein 5 C W Bakker Dirk de Clerq candidaat
B-152 Anjelierstraat 13 Harmen H Bakker Johannes Leyenaar sjouwer
F-078 Schritsen 26 Dirk Ruurds Bakker Dirk Ruurds Bakker varensgesel
H-021 Rozengracht 3 C W Bakker Johannes van der Elst kleermaker
H-022 Rozengracht 5 C W Bakker Pietje Tammes
E-013 Voorstraat 72 Jan A Bakker Jan A Bakker koopman
G-277 Kerkpoortstraat 51 Jan A Bakker Jielles van Straaten sjouwer
G-278 Kerkpoortstraat 53a Atze L Bakker Atze L Bakker winkelier
E-092 Vijverstraat 0 Jan A Bakker qq Hartog B Cohen koopman
F-089 Jan Ruurdstraat 1 Geeske P Baksma c.s. Andries K Vlietstra varensgesel
F-090 Jan Ruurdstraat 3 Geeske P Baksma c.s. Geeske P Baksma winkeliersche
F-087 Schritsen 4 Geeske P Baksma c.s. wed Rein Annes gealimenteerd
F-083 Schritsen 14 Geeske Baksma c.s. wed Okke Fransen gealimenteerd
A-197 Anjelierstraat 3 Jan L Balkstra Jan L Balkstra lijnbaan
A-182 Achterstraat 15 Louw Jans Balkstra Louw Jans Balkstra lijndaayer
F-149 Schritsen 53 Harmen H Bandsma Harmen H Bandsma winkelier
G-151 Gardenierstraat 13 erven A Bartling Berend Burgers wewer
A-189 Anjelierstraat 16 erven A Bartling Klaas Salverda kleermakersknegt
G-152 Gardenierstraat 15 erven A Bartling Arnold van der Vleugel sjouwer
G-186 Grote Kerkstraat 34 erven A Bartling vrouw P van der Stok
G-185 Grote Kerkstraat 36 erven A Bartling Bernardus Witte koopman
G-184 Grote Kerkstraat 38 erven A Bartling Moses Levy de Beer koopman
G-197 Grote Kerkstraat 31 erven A Bartling wed Asmus Feddes gealimenteerd
G-237 Kromme Elleboogsteeg 5 erven A Bartling Bernard Bessing sjouwer
G-166 Borstelsteeg 3 erven A Bartling Antie Bernardus
G-097 Kerkpad 32 wed Arent Batzal wed Arent Batzal wewersche
C-093 Rommelhaven 22 erven H van Beemen Age van Beemen koffyschenker
C-095 Rommelhaven 18 erven H van Beemen erven H van Beemen pakhuis
F-126 Schritsen 7 Cornelis van Beemen Jane van Slooten varensgesel
C-127 Sint Jacobstraat 2 Johannes Cornelis van Beemen Johannes Cornelis van Beemen metzelaar
H-180 Zuiderhaven 26 wed Geert de Beer wed Geert de Beer winkeliersche
A-152 Zoutsloot 45 Bauke de Beer Bauke de Beer winkelier
H-211 Zuiderstraat 31 Sytze Beidschat Sytze Beidschat kastelein
G-231 Kerkpoortstraat 1 wed Jan Beidschat wed Jan Beidschat koemelkster
D-103 Nieuwstraat 10 T Beidschat T Beidschat sjouwer
C-110 Sint Jacobstraat 7 Reinder Beidschat Reinder Beidschat stal en wagenhuis
C-111 Sint Jacobstraat 9 Reinder Beidschat
H-210 Zuiderstraat 29 Sytze Beidschat stalling
F-095 Grote Ossenmarkt 14 C L van Beijma wagenhuis
F-235 Kleine Ossenmarkt 4 C L van Beijma wed Berend Jans wafelbakster
F-234 Kleine Ossenmarkt 6 C L van Beijma wed Jan Blom
G-058 Both Apothekerstraat 6 wed B van Bemen Adolf A Meyer slager
B-074 Droogstraat 79 H Benning H Benning wewer
A-053 Noorderhaven 97 wed Johannes Bensonides wed Johannes Bensonides vroedvrouw
B-090 Herenwaltje 3 wed T van Benthem Rienk Wybes de Boer varensgesel
F-237 Grote Ossenmarkt 21 wed T van Benthem Jetze Rinses Spiering sjouwer
F-121 Grote Ossenmarkt 25 wed T van Benthem Tjalling P Schaafsma timmerman
F-232 Grote Ossenmarkt 27 wed T van Benthem Jan Galama pakhuis
B-112 Karremanstraat 27 wed T van Benthem Rients Dirk van der Meulen schipper
C-037 Voorstraat 17 wed T van Benthem wed Marten J van der Mey winkeliersche
F-236 Pothondjessteeg 8 wed T van Benthem S Schuurmans pakhuis
C-038 Voorstraat 17 wed T van Benthem B Beerendsen kleermaker
C-157 Noorderhaven 60 wed T van Benthem wed T van Benthem pakhuis
F-244 Vijverstraat 22 wed T van Benthem Hendrikus Jans Faber smidsknegt
F-242 Vijverstraat 26 wed T van Benthem Jacob Schey schoenlapper
F-233 Kleine Ossenmarkt 8 wed T van Benthem Claas M Koster slagersknegt
C-180 Noorderhaven 24 Claas W van der Berg Claas W van der Berg schipper
D-148 Nieuwstraat 21 erven Rinse van Bergum Gerben Tjeerds varensgesel
F-036 Brouwersstraat 2 erven R van Bergum wed L Spannenburg
E-071 Hondenstraat 9 Jan Beslink Jan Beslink sjouwer
G-161 Heiligeweg 30 Jan Bettels Douwe P Visser schoenmakersknegt
D-024 Noordijs 27 Jan Bettels Jan Bettels winkelier
G-160 Tiepelsteeg 0 Jan Bettels pakhuis
D-117 Scheffersplein 9 M Betzauw M Betzauw
D-116 Ooievaarsteeg 16 M Betzauw stalling
D-108 Ooievaarsteeg 19 M Betzou M Betzou tapperij
D-118 Ooievaarsteeg 18 M Betzou Pieter Joosten Ooy smidsknegt
H-207 Westerstraat 0 Johannes Beuker Johannes Beuker metzelknegt
A-219 Zeilmakersstraat 8 Johannes Beuker wed Steven Everts gealimenteerd
E-065 Grote Bredeplaats 2 't Beurtschippersgilde wed T Hiddema casteleinsche
C-096 Rommelhaven 18 erven C Beva wed Gosse Douwes gealimenteerd
F-002 Zuiderhaven 39 C L van Beyma C L van Beyma
F-003 Zuiderhaven 39 C L van Beyma pakhuis ledig
F-004 Zuiderhaven 45 C L van Beyma Johannes Rimmert Hogenburg stalknegt
F-100 Grote Ossenmarkt 6 C L van Beyma kantoor
F-005 Zuiderhaven 47 C L van Beyma ledig plek grond
F-099 Grote Ossenmarkt 8 C L van Beyma wagenhuis
H-184 Zuiderstraat 10 Fedde S Bijl Fedde S Bijl timmerman
H-191 Zuidersteeg 7 Fedde S Bijl ledig
C-120 Sint Jacobstraat 14 Elias Bijlsma Elias Bijlsma blikslager
C-198 Noordijs 12 A Binksma A Binksma zonder bedrijf
H-009 Hofstraat 14 Arnoldus Bisschop Arnoldus Bisschop schipper
B-120 Zoutsloot 91 Klaas H Bleeker Klaas H Bleeker varensgesel
D-093 Nieuwstraat 34 Pieter Cornelis Bleeker Pieter Cornelis Bleeker sjouwer
B-119 Zoutsloot 87 Dirk Bleeker qq D Bergman paarde docter
B-131 Achterstraat 18 Dirk C Bleeker qq ledig plak grond
B-153 Anjelierstraat 15 Willem Dirks Bloemen Willem Dirks Bloemen wewer
F-198 Lanen 66 vrouw Sipke T Blok vrouw Sipke T Blok
F-146 Schritsen 47 wed Tjepke Blok wed Yede Bakker naayvrouw
F-150 Schritsen 55 Wietze H Blok Wietze H Blok wewer
C-032 Voorstraat 7b Sake T Blok Sake T Blok zoutmeter
C-077 Voorstraat 95 K Blok K Blok zoutbrander
A-077 Noordermuur 0 Schelte T Blok Schelte T Blok timmerschuur
C-114 Sint Jacobstraat 15 K Blok wagenhuis
H-148 Nieuweburen 5 K Blok Geertje Pieters
C-083 Noordijs 6 K Blok Ernst van Assen apothecar
C-082 Noordijs 8 Klaas Blok stokerij ledig
C-191 Noorderhaven 4 Schelte T Blok Schelte T Blok blokmaker
D-002 Scheerstraat 10 erven M Blok wed Willem Johannes winkeliersche
D-060 William Boothstraat 5 Blok en Nieubuur zoutkeet de wolf
F-217 Jekelsteeg 1 Cornelis J Blokmaker Cornelis J Blokmaker blokmakersknegt
B-063 Herenwaltje 9 Bauke Jans Blom Bauke Jans Blom bolswarderschipper
F-058 Schritsen 52 W D Blom W D Blom stads majoor
A-008 Noorderhaven 11 Wytze B Blom Wytze B Blom schipper
D-100 Nieuwstraat 18 erven Frans Boekhout erven Frans Boekhout gealimenteerd
E-005 Voorstraat 86 erven Willem de Boer Hette Koetstra uitdrager
E-004 Voorstraat 88 erven Willem de Boer Hette Koetstra uitdrager
D-146 Nieuwstraat 13 Ate Luitjes de Boer Ate Luitjes de Boer sjouwer
H-185 Zuiderstraat 8 erven Willem de Boer ledig
B-138 Achterstraat 33 Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
B-106 Zoutsloot 54 Liekle J de Boer Liekle J de Boer lootsman
B-126 Heerensteeg 2 Paulus G de Boer Paulus G de Boer pakhuis
F-196 Lanen 70 Jacob M de Boer Jacob M de Boer musikant
B-022 Herenwaltje 19 Sjierk P de Boer Sjierk P de Boer turfdrager
B-125 Heerensteeg 4 Jan G de Boer Jan G de Boer panwerk
B-101 Zoutsloot 68 Paulus G de Boer Reinder Thomas boere arbeider
F-067 Raamstraat 6 Betting Alberts de Boer Betting Alberts de Boer schipper
E-053 Grote Bredeplaats 24 Dirk de Boer Dirk de Boer commis
B-088 Zoutsloot 78 Paulus G de Boer Jan Jansen Wagenaar stalknegt
B-122 Zoutsloot 95 Jan G de Boer Jan G de Boer panbakker
B-087 Zoutsloot 80 Paulus G de Boer Paulus G de Boer branderij
B-127 Zoutsloot 107 Paulus G de Boer Paulus G de Boer panbakker
B-086 Zoutsloot 84 Paulus G de Boer ledig plak gronds
C-117 Sint Jacobstraat 21 erven Klaas de Boer Jurjen J Tuinstra tuinier
B-075 Droogstraat 81 Sjoerd S de Boer Sjoerd S de Boer wewer
A-006 Dijksteeg 1 Hielke J de Boer Hielke J de Boer schipper
B-162 Liemendijk 22 P G de Boer P G de Boer stalling
E-131 Kleine Bredeplaats 17 Cornelis N de Boer Cornelis N de Boer schipper
A-154 Zoutsloot 49 Jan H de Boer Jan H de Boer stads bode
A-105 Zoutsloot 42 Siebe Paulus de Boer Siebe Paulus de Boer wolkammer
B-089 Herenwaltje 1 Paulus G de Boer Tjebbe Riemers de Boer arbeider
F-051 Carl Visschersteeg 2 wed Marten Boldewijn wed Marten Boldewijn gealimenteerd
F-064 Raamstraat 5 A Bolman stal en wagenhuis ledig
F-017 Raamstraat 7 A Bolman N de Vries
G-005 Franekereind 32 A Bolman A Bolman pakhuis
G-002 Franekereind 38 A Bolman A Bolman pakhuis
C-057 Tuinsteeg 0 Albert Bolman Albert Bolman koopman
C-058 Voorstraat 59 Albert Bolman Jan H Gastrik koopman
E-038 Voorstraat 28 A Bolman Boldewijn de Wit
G-229 Lammert Warndersteeg 13a Willem L Bonnema Willem L Bonnema trekschipper
A-118 Bildtstraat 16 E Bonnema Dirk Trompetter graanverschieter
D-012 Noordijs 7 E Bonnema Evert Bonnema pakhuis
D-036 William Boothstraat 6 E Bonnema Pieter Weisen wewer
B-064 Herenwaltje 11 Willem Lieuwes Bonnema qq Truyke Y Faber kinderschoolhoudster
H-195 Dwarsstraat 19 wed B Boomsma tuin & zomerhuis
H-196 Dwarsstraat 21 wed B Boomsma Arjen de Leeuw molenknegt
B-083 Wortelstraat 15 wed B Boomsma Jacob Klaases Soete zeylmakersknegt
C-028 Voorstraat 1 Jelle J Boomsma Jelle J Boomsma koopman
C-181 Noorderhaven 22 Jetze B Boomsma Jetze B Boomsma kaarsemaker
E-095 Vijver 12 wed B Boomsma Jakkle Rintjes de Boer varensgesel
B-121 Zoutsloot 93 wed B Boomsma wed Tjalle Wiebrens naaister
G-255 Moriaanstraat 4 Jelle Boomsma Jan Oppenkamp wewer
C-163 Noorderhaven 46 Jelle Boomsma M Stolte bouwmeester
G-254 Moriaanstraat 8 Jelle Boomsma tuin
B-011 Scheerstraat 5 wed B Boomsma Jan J de Groot kuipersknegt
C-019 Grote Bredeplaats 19 wed B Boomsma wed J D Toussaint
H-075 Spinhuisstraat 13 Jelle Boomsma Baltus Claver sjouwer
G-260 Kerkpoortstraat 47 Jelle Boomsma vrouw Frans Smith
F-021 Zuiderhaven 77 Douwe Boomsma Douwe Boomsma ontvanger
E-094 Vijverstraat 0 wed B Boomsma Jan J Park schipper
H-194 Dwarsstraat 17 wed B Boomsma ledig
A-004 Noorderhoofd 1 D Boomsma & Comp Hartman S Jouwstra
A-024 Noorderhaven 41 wed Marten Bos Barend Bos kuiper
F-039 Schritsen 58 Cornelis Arjens Bosma Cornelis Arjens Bosma timmerknegt
D-151 Nieuwstraat 33 D Boterwech D Boterwech smederij
D-096 Nieuwstraat 28 Dirk Boterwech Egbert A de Wilde zoutmeter
D-076 Franekereind 29 D Boterwech wed Claas Cornelis Voordewind
B-006 Rommelhaven 11 Jan E Bouwknegt Jan E Bouwknegt schipper
F-104 Zuiderhaven 35 Cornelis M Braaksma Cornelis M Braaksma uitdrager
A-106 Zoutsloot 40 Cornelis M Braaksma Taeke F Buisman gleybakker
B-140 Achterstraat 47 Berend J Braameyer Pieter H Kerkhoven timmerknegt
A-088 Droogstraat 37 Berend J Braameyer Beerend J Braameyer smederij
A-065 Droogstraat 10 Berend Braameyer Aldert G Krijl varensgesel
A-180 Achterstraat 7 B Braameyer Anthony Overzee sjouwer
D-087 Nieuwstraat 48 Tjalling J Braameyer Tjeerd Dirks Siepstra korendrager
B-099 Zoutsloot 70 Berend Brameyer Gerrit A Krijl varensgesel
B-098 Zoutsloot 74 Berend Brameyer Douwe Nagtegaal timmerknegt
G-205 Lammert Warndersteeg 16a Tjalling Brameyer Tjalling Brameyer stadsarbeider
G-204 Lammert Warndersteeg 18a Tjalling Brameyer Willem F Mandema varensgesel
A-194 Anjelierstraat 2 Berend Brameyer wed Siebren B Pel
G-252 Fabrieksstraat 32 Jan Brevink Jan Brevink wewer
F-169 Grote Kerkstraat 22 B Broersma wed Jan Anthonij gealimenteerd
A-221 Zeilmakersstraat 6 Broer Broersma Ate H van der Velde sjouwer gealimenteerd
F-223 Lanen 20 Broer J Broersma Broer J Broersma timmerman
G-049 Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf Johannes Broodkorf kleermaker
G-070 Hofstraat 1 Willem IJsbrand Brouwer wed Jan Harmens
E-110 Kleine Bredeplaats 24 Jan Haayes Brouwer Jan Haayes Brouwer schipper
E-195 Lanen 63 wed Pieter Jans Brouwer wed Pieter Jans Brouwer winkeliersche
A-150 Bildtstraat 4 Wieger H Brouwer Wieger H Brouwer schipper
A-119 Bildtstraat 8 Johannes Jacobus Brouwer Johannes Jacobus Brouwer winkelier
A-165 Karremanstraat 18 IJsbrand Willems Brouwer IJsbrand Willems Brouwer timmerknegt
D-094 Nieuwstraat 32 Siemon H Brouwer Siemon H Brouwer kruyer
E-047 Voorstraat 12 Jan B van der Brug Jan B van der Brug blikslager
D-073 Franekereind 23 Jacob de Bruin Jacob de Bruin kastelein
F-134 Schritsen 23 Christiaan Pieters Bruin Christiaan Pieters Bruin timmerknegt
D-107 Ooievaarsteeg 17 erven Berend Bruining Hendrik ter Deus sjouwer
A-039 Noorderhaven 69 L Buisman L Buisman schipper
A-016 Noorderhaven 25 D Buisman
E-009 Voorstraat 80 D Buisman D Buisman winkelier
E-091 Herenknechtenkamerstraat 0 Leendert Buisman Rinse Plantinga varensgesel
G-140 Gardenierstraat 6 H Burgerhof tuin
F-189 Spekmarkt 4 W Burgerhof W Burgerhof
D-098 Nieuwstraat 22 Jan J Burggraaf Jacob Uldriks Wip korendrager
D-097 Nieuwstraat 24 Jan J Burggraaf Jan J Burggraaf trekschipper
E-135 Kleine Bredeplaats 25 Romke Butter Romke Butter schipper
G-226 Lammert Warndersteeg 5 wed Tjeerd Cabbeljauw Hendrik de Witte baardscheerder
A-223 Zeilmakersstraat 4 wed Tjeerd Cabbeljauw Anne Ages Zeylmaker metzelknegt
A-166 Karremanstraat 16 erven Harmen Camp Willem Cramer varensgesel
F-164 Heiligeweg 13 Levy Alexander Canter Levy Alexander Canter koopman
F-063 Raamstraat 3 Israel Cats Levy de Vries koopman
F-248 Vijverstraat 18 Israël Cats IsraË Cats stalling
E-078 Zuiderhaven 17 Israel Cats Israel Cats slager
F-144 Schritsen 43 wed & erven B Coelmans Anna de Vries renteniersche
F-251 Vijverstraat 6 Swerus Coersen Jan Ale kastelein
D-035 William Boothstraat 6 Directeuren der Comedie comedie
H-161 Zuiderhaven 44 A J Conradi ledig
F-097 Grote Ossenmarkt 10 A J Conradi Jan Roelofs van Wijk sjouwer
H-160 Zuiderhaven 46 A J Conradi A J Conradi secretaris
H-159 Zuiderhaven 48 A J Conradi ledig
G-284 Rapenburg 11 A J Conradi Harmen Kok wewer
H-230 Zuiderhaven 2 A J Conradi ledig
H-227 Weeshuisstraat 9 A J Conradi Ruurd Pieters van Dijk varensgesel
H-229 Zuiderhaven 4 A J Conradi pakhuis
F-120 Grote Ossenmarkt 23 Sweerus Coorsen Swerus Coorsen kastelein
F-015 Raamstraat 10 P J Coulbaut P J Coulbaut kleermaker
C-063 Voorstraat 69 wed Jan Cromwel wed Jan Cromwel ijzerkramer
G-128 Romastraat 29 wed R Cronenburg Arent Huisjemaker koornmeter
H-014 Hofstraat 2 A R van Dalsen wed Hendrik Oswald
A-082 Droogstraat 11 A R van Dalsen A R van Dalsen stal en wagenhuis
A-211 Zeilmakersstraat 7 A R van Dalsen Pieter J Broersma stalknegt
D-114 Ooievaarsteeg 20 A R van Dalsen ledig
A-028 Noorderhaven 49 A R van Dalsen A R van Dalsen rentenier
F-216 Lanen 30 Haitze Jorrits Damstra Haitze Jorrits Damstra winkelier
A-064 Droogstraat 14 wed G van Danswijk wed G van Danswijk winkeliersche
F-012 Zuiderhaven 65 P J Deketh P Deketh ontvanger
F-070 Schritsen 40 erven Jan Deketh Ymke Kamminga sjouwer
F-184 Lanen 84 Augustinus Dekker Augustinus Dekker kleermaker
C-128 Noorderhaven 114 A Determeyer & comp A Determeyer & comp kooplieden
B-019 Hoogstraat 22 Jurjen van Deulen Jurjen van Deulen schipper
D-147 Nieuwstraat 19 Johannes Roelofs ter Deus Johannes Roelofs ter Deus wewer
B-010 Scheerstraat 3 Rein Dhamen Rein Dhamen zadelmaker
H-116 Wasbleek 44 Gereformeerde Diaconie wed Yeb Steffens gealimenteerd
G-173 Kerkpad 16 Gereformeerde Diaconie diaconiehuis
H-115 Wasbleek 46 Gereformeerde Diaconie wed Willem Moels gealimenteerd
H-114 Wasbleek 48 Gereformeerde Diaconie Swerus Willems gealimenteerd
G-306 Kerkpoortstraat 6 Gereformeerde Diaconie turfdrager
H-113 Wasbleek 50 Gereformeerde Diaconie wed Hendrik Christiaan gealimenteerd
F-197 Lanen 68 Gereformeerde Diaconie wed Namle Oepkes
H-112 Wasbleek 52 Gereformeerde Diaconie wed Pieter Minks gealimenteerd
H-111 Wasbleek 54 Gereformeerde Diaconie Rigtje Rommerts gealimenteerd
H-110 Wasbleek 56 Gereformeerde Diaconie wed Bruin Dirks gealimenteerd
G-122 Romastraat 1 Gereformeerde Diaconie IJsbrecht W Wielsma gealimenteerd
H-109 Wasbleek 58 Gereformeerde Diaconie wed Frans Sybouts gealimenteerd
A-209 Zeilmakersstraat 3 Gereformeerde Diaconie Frans Kiewiet varensgesel gealimenteerd
G-310 Fabrieksstraat 20 Gereformeerde Diaconie Hinke Gerryts
H-108 Wasbleek 60 Gereformeerde Diaconie wed Ruurd Johannes gealimenteerd
H-107 Wasbleek 62 Gereformeerde Diaconie wed Haring Steffens gealimenteerd
E-177 Sint Odolphisteeg 16 Gereformeerde Diaconie wed Cornelis van Velsen
H-106 Wasbleek 64 Gereformeerde Diaconie ledig
H-137 Wasbleek 2 Gereformeerde Diaconie Uilke S de Vrij gealimenteerd
D-139 Nieuwstraat 6 Gereformeerde Diaconie Rommert D Kool militair
H-105 Wasbleek 66 Gereformeerde Diaconie Wiebren L Westerbaan brouwersknegt
H-136 Wasbleek 4 Gereformeerde Diaconie wed Hendrik Glandorp gealimenteerd
H-104 Wasbleek 68 Gereformeerde Diaconie Pieter Piebes tichelknegt
H-135 Wasbleek 6 Gereformeerde Diaconie wed Piebe Jacobs gealimenteerd
H-103 Wasbleek 70 Gereformeerde Diaconie Trijntje Johannes gealimenteerd
H-134 Wasbleek 8 Gereformeerde Diaconie Klaaske Folkerts
H-102 Wasbleek 72 Gereformeerde Diaconie wed Lolle Ymkes gealimenteerd
H-133 Wasbleek 10 Gereformeerde Diaconie Claas de Boer turfdrager
H-101 Wasbleek 74 Gereformeerde Diaconie Minne de Wilde gealimenteerd
H-132 Wasbleek 12 Gereformeerde Diaconie wed Jan Louws gealimenteerd
H-100 Wasbleek 76 Gereformeerde Diaconie wed Lubbert Johannes gealimenteerd
H-131 Wasbleek 14 Gereformeerde Diaconie Hiltje Reins gealimenteerd
H-099 Wasbleek 78 Gereformeerde Diaconie wed Watze Pieters gealimenteerd
H-130 Wasbleek 16 Gereformeerde Diaconie Lammert Berends gealimenteerd
H-098 Wasbleek 80 Gereformeerde Diaconie
H-129 Wasbleek 18 Gereformeerde Diaconie wed Klaas Baukes gealimenteerd
H-097 Wasbleek 82 Gereformeerde Diaconie wed Claas Caspers gealimenteerd
H-128 Wasbleek 20 Gereformeerde Diaconie wed Pier Ypes gealimenteerd
H-096 Wasbleek 84 Gereformeerde Diaconie Jan de Vries gealimenteerd
H-090 Wasbleek 92 Gereformeerde Diaconie wed Sytze Jans
H-127 Wasbleek 22 Gereformeerde Diaconie Evert Brink gealimenteerd
H-095 Wasbleek 86 Gereformeerde Diaconie Hendrik Baltus Klaver gealimenteerd
H-089 Wasbleekplein 94 Gereformeerde Diaconie wed Wouter Teunis gealimenteerd
H-126 Wasbleek 24 Gereformeerde Diaconie Minne Minnes gealimenteerd
H-094 Wasbleek 88 Gereformeerde Diaconie wed Lammert Oeyes gealimenteerd
H-125 Wasbleek 26 Gereformeerde Diaconie wed Dirk P Wijngaarden gealimenteerd
H-093 Wasbleek 90 Gereformeerde Diaconie wed Pieter Jans gealimenteerd
H-088 Wasbleekstraat 3 Gereformeerde Diaconie Dirk Johannes Tjomsma gealimenteerd
H-124 Wasbleek 28 Gereformeerde Diaconie wed Daam Jarigs gealimenteerd
H-123 Wasbleek 30 Gereformeerde Diaconie wed Douwe Jans gealimenteerd
H-046 Rapenburg 14 Gereformeerde Diaconie vrouw Jan Cornelis Posthumus
H-122 Wasbleek 32 Gereformeerde Diaconie wed Jacob Zegeling gealimenteerd
H-047 Rapenburg 16 Gereformeerde Diaconie vrouw Marten Klaasen
H-121 Wasbleek 34 Gereformeerde Diaconie wed Atze Hiddes gealimenteerd
G-177 Kerkpad 2 Gereformeerde Diaconie Jan Wiebes van Dockum smidsknegt
B-093 Wortelstraat 1 Gereformeerde Diaconie wed Geert Harmens gealimenteerd
H-120 Wasbleek 36 Gereformeerde Diaconie Freerk Dirks gealimenteerd
G-298 Hofstraat 45 Gereformeerde Diaconie wed Pieter Dirks gealimenteerd
H-119 Wasbleek 38 Gereformeerde Diaconie ledig
D-142 Nieuwstraat 1 Gereformeerde Diaconie wed Hendrik Klaases
H-118 Wasbleek 40 Gereformeerde Diaconie wed Johannes Sakes gealimenteerd
G-168 Kerkpad 16 Gereformeerde Diaconie turfschuur
D-143 Nieuwstraat 5 Gereformeerde Diaconie wed Hendrik Heyner
H-117 Wasbleek 42 Gereformeerde Diaconie wed Pieter Paulus gealimenteerd
G-172 Kerkpad 16 Gereformeerde Diaconie bakkerij
D-136 Lombardstraat 10 Roelof van Dijk Jan Tabes Klaver gleybakkersknegt
H-233 Havenplein 24 Hessel H van Dijk Jelte J van der Ley sjouwer
E-222 Simon Stijlstraat 5 erven Sietze van Dijk wed Jan Asbeck pruikmakersche
F-171 Grote Kerkstraat 18 Roelof van Dijk Jacob Vettevogel zilversmid
F-168 Grote Kerkstraat 24 Roelof van Dijk Zytze van Dijk paruikmaker
E-221 Simon Stijlstraat 3 erven Sietze van Dijk Ysak Jacobs van Gilsen koopman
G-130 Romastraat 31 Roelof van Dijk tuin
G-180 Grote Kerkstraat 44 erven Sytze van Dijk Dirk Dinkart schoenmaker
E-247 Grote Kerkstraat 23 Roelof van Dijk Roelof van Dijk bakker
H-225 Weeshuisstraat 5 Hessel Hyltjes van Dijk Hessel Hyltjes van Dijk sjouwer
B-061 Wortelstraat 4 Douwe C Dijkman wed Pieter Blankerts
B-060 Wortelstraat 6 Douwe C Dijkman wed Yep Bernardus
B-062 Wortelstraat 0 Douwe C Dijkman stalling
B-047 Hoogstraat 27 Douwe K Dijkman Douwe K Dijkman koemelker
H-034 Rozengracht 27 Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra tuin
H-035 Kerkpoortstraat 67 Jan Dijkstra Jan Dijkstra sleeper
C-046 Voorstraat 33 Jan Dijkstra Jan Dijkstra baardscheerder
H-041 Rapenburg 8 Jan Dijkstra Jacob Jelles Schoonhoven schoenmakersknegt
D-125 Oosterkeetstraat 8 Jan Jacobs Dijkstra Jan Jacobs Dijkstra turfdrager
H-032 Rozengracht 23 Keimpe T Dijkstra vrouw Carel Wijga
H-033 Rozengracht 25 Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra koemelker
C-045 Voorstraat 31 erven J Dodenhuis Jelte D Jager slager
D-149 Nieuwstraat 25 wed Gerrit Foppes Donjema wed Gerrit Foppes Donjema
H-026 Rozengracht 15 D H van Dorpen houtstek
H-027 Rozengracht 19 D H van Dorpen D H van Dorpen koopman
A-049 Noorderhaven 89 Michiel Dreso Michiel Dreso schipper
F-080 Schritsen 22 Hendrik Drost Hendrik Drost baardscheerder
C-039 Voorstraat 19 F Dubblinga F Dubblinga schipper
F-116 Grote Ossenmarkt 15 Thijs Y Duininga Thijs Y Duininga koemelker
H-031 Rozenstraat 3 Thijs Duininga Thijs Duininga stalling
B-150 Karremanstraat 7 F Duman Anne Sjerps lijndrayersknegt
F-153 Schritsen 63 Ruurd F Duman Ruurd F Duman metzelknegt
E-055 Grote Bredeplaats 20 wed Coert Duman wed Coert Duman schoenverkoopster
F-186 Lanen 82a H Duman H Duman turfdrager
C-145 Noorderhaven 88 A van Eeken A van Eeken koopman
F-160 Heiligeweg 5 Albertus van Eeken wed Jacob H Kerkhoven
C-073 Voorstraat 89 Jan van Eeken Jan van Eeken koopman
A-110 Zoutsloot 30 Albert van Eeken wed Michiel Jacobs van der Zee
A-109 Zoutsloot 32 Albert van Eeken Jacob van Eeken koopman
E-103 Vijver 3 Albert van Eeken & Comp J C Fokkens commis
F-179 Grote Kerkstraat 2 Uiltje D Eikhout Uiltje D Eikhout uitdrager
F-180 Lanen 89 Uiltje D Eikhout Bart M Bambach
F-105 Zuiderhaven 27 Hero Enninga Hero Enninga ijsersmid
H-057 Rozengracht 0 F F van Esta panwerk
H-058 Rozengracht 0 F F van Esta Sietze M Panbakker panbakkersknegt
H-061 Rozengracht 0 F F van Esta panwerk
H-076 Wasbleek 3 F F van Esta Bauke van Oosten sjouwer
H-077 Wasbleek 5 F F van Esta Ernst A Harintsma timmerknegt
H-078 Wasbleek 7 F F van Esta wagenhuis ledig
H-079 Wasbleek 11 F F van Esta Ate H Piebinga panbakkersknegt
H-080 Wasbleek 13 F F van Esta Andries H de Vries panbakkersknegt
H-081 Wasbleek 17 F F van Esta schuur ledig
H-062 Rozengracht 22 F F van Esta pakhuis
H-059 Rozengracht 26 F F van Esta pakhuis
H-060 Rozengracht 26 F F van Esta Thijs P van Vliet panbakkersknegt
H-015 Zuiderplein 1 F F van Esta Lubbert Adema sjouwer
H-056 Rozengracht 28 F F van Esta Jan B Vredenburg schoenmakersknegt
H-016 Zuiderplein 1 F F van Esta Bartle Clases Wagenaar stalknegt
H-017 Zuiderplein 1 F F van Esta F F van Esta koopman
H-018 Zuiderplein 3 F F van Esta F F van Esta wagenhuis
H-084 Wasbleekstraat 6 F F van Esta Pieter Tassel uitdrager
H-083 Wasbleekstraat 8 F F van Esta Auke Ypes van der Molen timmerknegt
H-082 Wasbleekstraat 10 F F van Esta Evert H Koetzier ledig
A-169 Achterstraat 12 Jan Joseph Evering Jan Joseph Evering weefwinkel
A-168 Achterstraat 14 Jan Joseph Evering Jan Joseph Evering wewer
B-048 Hoogstraat 29a Jan Y Faber Jan Y Faber kuiper
E-183 Sint Odolphisteeg 4 Jan L Faber wed Ruurd Steffens vischvrouw
E-031 Voorstraat 42 Jan L Faber Luitje P Faber zonder bedrijf
A-111 Bildtstraat 13 Jan Walings Faber Jan Walings Faber bakker
C-054 Voorstraat 51 Jan L Faber Jan L Faber koekebakker
C-190 Noorderhaven 6 Jan Jansen Faber Jan Jansen Faber smid
F-181 Lanen 91 N Feddema N Feddema horlogiemaker
H-063 Rozengracht 0 S Feenstra pakhuis
A-113 Bildtstraat 17 Gerryt J Feenstra Jurjen Bron winkelknegt
H-023 Rozengracht 0 Roelof Feenstra Roelof Feenstra tuinhuis
H-024 Rozengracht 7 Roelof Feenstra Roelof Feenstra
E-056 Grote Bredeplaats 18 Frans J Feersma Arent Feersma horlogiemaker
C-017 Grote Bredeplaats 15 Frans S Feersma Frans S Feersma koopman
D-086 Nieuwstraat 50 Arent J Feersma Arent J Feersma timmerman
G-199 Grote Kerkstraat 33 wed Jan Fekkes wed Jan Fekkes gealimenteerd
F-163 Heiligeweg 11 Johannes Felkes Willem Johannes Jager slager
F-215 Lanen 32 ds Florizon S B van Aardenburg schoolhouder
C-153 Noorderhaven 70 Frans Fluks Frans Fluks ijsersmid
A-129 Zeilmakersstraat 15 Siebe D Fockema Siebe D Fockema kuipersknegt
E-203 Lanen 71 Anne Foekens Anne Foekens schoolonderwijzer
E-168 Voorstraat 28 Jan Fontein wagenhuis ledig
G-020 Franekereind 4 Dirk Fontein Willem W van Kastel zeylmaker
G-214 Kruisstraat 3 D Fontein tuin
G-019 Franekereind 6 Dirk Fontein zeepziederij
G-018 Franekereind 8 Dirk Fontein Dirk Fontein zeepzieder
G-212 Kruisstraat 6 Dirk Fontein wagenhuis
G-017 Franekereind 10 Jan Fontein kantoor
G-016 Franekereind 12 Jan Fontein Jan Fontein koopman
G-015 Franekereind 16 Jan Fontein wagenhuis
G-014 Franekereind 18 Jan Fontein Jan Fontein pakhuis
H-182 Zuiderstraat 14 B Fontein B Fontein rentenier
G-223 Lammert Warndersteeg 1 Jan Fontein zoutkeet de vos
G-013 Franekereind 20 Dirk Fontein Andele J Dreyer zeepziedersknegt
C-136 Noorderhaven 106 Dirk Fontein P Huidecoper wijnpakhuis
G-222 Lammert Warndersteeg 2 Dirk Fontein Jan van Dijk stalknegt
G-221 Lammert Warndersteeg 6 Dirk Fontein ledig
G-251 Moriaanstraat 3 Jan Fontein tuin
G-208 Lammert Warndersteeg 10 Jan Fontein wagenhuis
A-019 Noorderhaven 31a F D Fontein F D Fontein pakhuis
B-072 Droogstraat 65 Dirk Fontein Dirk Fontein wagenhuis
A-020 Noorderhaven 33 F D Fontein F D Fontein pakhuis
G-025 Heiligeweg 64 Dirk Fontein Jan H Kuipers kuipersknegt
E-017 Voorstraat 64 Bouwe Fontein F Leuning schipper
B-041 Hoogstraat 15 Jan Fontein Jan Fontein pakhuis
B-042 Hoogstraat 17 Jan Fontein Jan Fontein pakhuis
C-027 Grote Bredeplaats 35 F D Fontein F D Fontein pakhuis
A-015 Noorderhaven 23 P Fontein & zoon P Fontein & zoon kantoor
A-074 Zoutsloot 6 P Fontein & zoon P Fontein & zoon houtstek
A-025 Noorderhaven 43 Dirk Fontein Pz. Dirk Fontein Pz. koopman
G-077 Both Apothekerstraat 3 Jan Frielders Jan Frielders wewer
G-127 Romastraat 25 Johannes Frielders Jelle D Tadema werkman
E-068 Hondenstraat 3 Jan Galama wed Gerrit Burghout
E-054 Grote Bredeplaats 22 Weltje Galama Joris Kronenburg schoenmaker
E-ong Comediesteeg 1 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
A-136 Noorderwal 0 Jan Galama Taeke Jans van der Veer varensgesel
E-137 Lanen 3 Jan Galama Helena Wiggers
F-239 Kleine Ossenmarkt 2 Jan Galama Weltje Galama winkeliersche
E-133 Kleine Bredeplaats 21 Jan Galama Jan Galama kuiperij
E-134 Kleine Bredeplaats 23 Jan Galama Jan Galama kuiper
E-012 Voorstraat 74 wed F Galenkamp Johannes K Dijkstra bakker
G-314 Fabrieksstraat 8 Jan Gastrik Frans Heuffer wewer
C-099 Rommelhaven 16 wed Andries Gebel J van Eeken pakhuis
C-129 Noorderhaven 112 wed A Gebel wed A Gebel winkeliersche
C-011 Grote Bredeplaats 5 Johannes Gebel Johannes Gebel kastelein
F-081 Schritsen 18 Abel Hendriks van Gelder Abel Hendriks van Gelder varensgesel
E-076 Hondenstraat 2 wed Tjaard E Geldsma wed Tjaard E Geldsma winkeliersche
G-081 Both Apothekerstraat 15noord C Gelinde Hendrik H Leyenaar timmerknegt
E-209 Lanen 79 Jarig Gelinde Jan Smith stokersknegt
E-210 Lanen 79 Jarig Gelinde L Holstein wagtmeester
D-075 Franekereind 27 P Gelinde Riekele Wesselius herbergiersche
G-109 Vianen 6 Doopsgezinde Gemeente wed Jielles Sietses gealimenteerd
F-117 Grote Ossenmarkt 17 Hersteld Luthers Gemeente kerk
A-101 Zoutsloot 50 Doopsgesinde Gemeente wed Simon Paulus gealimenteerd
G-153 Gardenierstraat 17 Roomsche Gemeente Pieter Jans Wewer turfdrager gealimenteerd
C-131 Roeperssteeg 1 Doopsgezinde Gemeente Dirk Rintjes Bakker molenknegt
C-132 Roeperssteeg 5 Doopsgezinde Gemeente Wieger Harmens pakhuis
G-154 Borstelsteeg 16 Roomsche Gemeente wed Harmen Berends gealimenteerd
C-133 Roeperssteeg 7 Doopsgezinde Gemeente Sipke Arjens Appel gleybakkersknegt
F-062 Raamstraat 1 Joodsche Gemeente kerk
H-006 Hofstraat 28 Doopsgezinde Gemeente wed Johannes Severijn gealimenteerd
D-150 Nieuwstraat 29 Roomsche Gemeente wed Abe Johannes
G-100 Kerkpad 28 Joodsche Gemeente wed Lipman de Vries
B-142 Achterstraat 51 Roomsche Gemeente wed Berent Jans gealimenteerd
E-219 Simon Stijlstraat 2 Lutherse Gemeente kerk
A-089 Droogstraat 41 Doopsgesinde Gemeente wed Marten Rimmerts gealimenteerd
A-090 Droogstraat 43 Doopsgesinde Gemeente wed Hielke Klaases gealimenteerd
A-172 Achterstraat 4 Doopsgesinde Gemeente wed Berend Berends gealimenteerd
G-133 Gardenierstraat 18 Doopsgezinde Gemeente Thomas Alberts Boonstra timmerknegt
F-228 Lanen 12 Joodse Gemeente wed Hendrikus Knipper
A-096 Droogstraat 57 Doopsgesinde Gemeente Dirk Wybes van Vliet koster
A-097 Droogstraat 57 Doopsgesinde Gemeente kerk
F-086 Schritsen 6 Doopsgezinde Gemeente Geertje Ages naaister
F-046 Carl Visschersteeg 12 Roomsche Gemeente wed Berend Rekkenburg gealimenteerd
F-057 Leerlooierssteeg 2 Joodsche Gemeente Broer W Blom varensgesel
D-062 William Boothstraat 17 Doopsgezinde Gemeente weeshuis
F-045 Carl Visschersteeg 14 Roomsche Gemeente Harmen Koster gealimenteerd
D-063 William Boothstraat 19 Doopsgezinde Gemeente diaconiehuis
A-100 Karremanstraat 24 Doopsgesinde Gemeente Jan Freerks Dijksma baardscheerder
A-099 Karremanstraat 26 Doopsgesinde Gemeente wed Dirk Jacobs Vroegrijp gealimenteerd
F-018 Zuiderhaven 75 Roomsche Gemeente A R Schouten pastor
A-098 Karremanstraat 28 Doopsgesinde Gemeente Frederik Fijlbach sjouwer
G-258 Kerkpoortstraat 43 Doopsgezinde Gemeente vrouw Pieter Steffens gealimenteerd
B-144 Liemendijk 26 Doopsgezinde Gemeente Theodorus Petzlar koorndrager
F-019 Zuiderhaven 75 Roomsche Gemeente kerk
C-124 Sint Jacobstraat 8 Doopsgezinde Gemeente Yede de Ruiter bakker
H-222 Dokstraat 1 Gereformeerde Gemeente westerkerk
G-290 Kerkpad 3 Gereformeerde Gemeente kerk
C-122 Sint Jacobstraat 10 Doopsgezinde Gemeente P van Klaveren hoedemaker
C-123 Sint Jacobstraat 10 Doopsgezinde Gemeente Nanning Bruinsma baardscheerder
F-111 Grote Ossenmarkt 5 Lutherse Gemeente Jan Cornelis varensgesel
F-112 Grote Ossenmarkt 7 Lutherse Gemeente ledig
A-231 Bargebuurtspoortje 6 Doopsgesinde Gemeente Wouter van Williges scheepstimmerman
F-113 Grote Ossenmarkt 9 Lutherse Gemeente Johannes Adam Snijder gegagimenteerd
G-147 Gardenierstraat 5 Joodsche Gemeente bad
G-167 Borstelsteeg 7 Doopsgezinde Gemeente wed Matthijs Pieters
F-142 Schritsen 39 Doopsgezinde Gemeente Jan Meyer commis
B-080 Wortelstraat 13 Doopsgesinde Gemeente wed Claas Gerbens gealimenteerd
D-110 Ooievaarsteeg 23 Jacob van Gerben wed Johannes Overbeek
F-231 Lanen 0 Jacob van Gerben Jacob van Gerben wafelaar
B-097 Zoutsloot 76 wed Jan J Glinstra wed Jan J Glinstra kleine negotie
E-196 Lanen 65 Jan J Glinstra Jan J Glinstra varensgesel
C-033 Voorstraat 9 L C van Goch L C van Gogh vischafslager
C-024 Grote Bredeplaats 29a Johannes M Godhelp Johannes M Godhelp slager
F-007 Zuiderhaven 55 erven H Gonggrijp Thomas Paludanus
A-115 Bildtstraat 21 Jan H Gonggrijp Jan H Gonggrijp baardscheerder
F-008 Zuiderhaven 57 erven H Gonggrijp Sijntje Swanenburg
C-015 Grote Bredeplaats 11 wed H Gonggrijp dogters J C Metzlar
D-131 Oosterkeetstraat 11 Joost Gonggrijp Rinia Gonggrijp vischkeurmeester
C-020 Grote Bredeplaats 21 wed H Gonggrijp wed H Gonggrijp winkeliersche
D-052 Hoogstraat 32 Joost Gonggrijp Joost Gonggrijp schoolhouder
D-009 Scheerstraat 2 Johannes Gorter Johannes Gorter wagenhuis
B-046 Hoogstraat 25 Johannes Gorter Johannes Gorter stalhouder
B-035 Hoogstraat 3 wed D Goutier wed D Goutier vischvrouw
G-259 Kerkpoortstraat 45 Hans P Goverts Allert Douwes Werkman metzelknegt
A-044 Noorderhaven 79 T Gratama Ype Rodenhuis pakhuis
A-045 Noorderhaven 81 T Gratama T Gratama pakhuis
E-063 Grote Bredeplaats 6a C Greijdanus C Greijdanus rector
E-171 Lanen 35 Berend Groen Berend Groen schoenmaker
D-112 Scheffersplein 0 Jan Groen Jan Groen wewer
G-326 Weverstraat 6 Johannes Lodewijks Groen Jacob Alberts Kams sjouwer
C-100 Rommelhaven 12 Jan Groen wed Rimmert Gerryts
G-250 Moriaanstraat 1 Jan Groen wed Elias Hendriks gealimenteerd
B-085 Zoutsloot 90 Jan Groen Berend Hendriks wewer
G-256 Kerkpoortstraat 39 Jan Lodewijks Groen wed Bart van Dinsen
H-232 Havenplein 26 erven Sybren de Groot Jelle J van der Wal winkelier
F-145 Schritsen 45 erven Jan Yemes de Groot wed Yeme de Groot
C-108 Sint Jacobstraat 3 Ype S de Groot Ype S de Groot winkelier
F-093 Grote Ossenmarkt 16 Marten de Groot Harmanus Jans varensgesel
F-094 Grote Ossenmarkt 16 Marten de Groot Marten de Groot zoutmeter
A-163 Karremanstraat 22 Simon Y de Groot Pieter K Annes Bakker bakker
C-116 Sint Jacobstraat 19 Simme J de Groot Simme J de Groot winkelier
E-051 Voorstraat 4 wed C de Groot wed C de Groot koekbakkersche
A-178 Achterstraat 1 Marten D de Groot wed Claas Jans gealimenteerd
F-229 Lanen 6 wed Reinder Y de Groot wed Reinder Y de Groot winkeliersche
F-252 Vijverstraat 4 wed Jan T de Haan wed Jan T de Haan
C-154 Noorderhaven 66 Simon de Haan Simon de Haan schipper
G-142 Both Apothekerstraat 1 Folkert de Haas agterhuis
F-066 Raamstraat 2 Folkert de Haas Jan Johannes Leyenaar metzelknegt
H-066 Rozengracht 14 Andries de Haas loyerij
H-065 Rozengracht 16 Andries de Haas Andries de Haas leerlooyer
G-085 Hofstraat 13 Christoffel de Haas Uilke Siebes Visser schoenmaker
G-086 Hofstraat 15 Christoffel de Haas Christoffel de Haas leerloyer
G-051 Heiligeweg 8 Folkert de Haas smederij
G-052 Heiligeweg 8 Folkert de Haas Folkert de Haas slotemaker
G-046 Heiligeweg 20 Folkert de Haas Lammert B van Gelding blikslager
B-014 Scheerstraat 11 Geert R Hamstra Geert R Hamstra zeepziedersknegt
C-022 Grote Bredeplaats 25 Johannes Hanekamp H Welboren bakker
G-157 Borstelsteeg 10 H Hanekuik wed Ruth Wouters
G-219 Kruisstraat 9 W J Hanekuik mangelkamer
A-036 Noorderhaven 63 P Hanekuik P Hanekuik fabriceur
G-008 Franekereind 26 H Hanekuik turfschuur
G-007 Franekereind 28 H Hanekuik zoutkeet de haan
G-027 Heiligeweg 60 W J Hanekuik W J Hanekuik advocaat fiscaal
G-028 Heiligeweg 60 W J Hanekuik Sipke S Hiemstra stalknegt
G-006 Franekereind 30 H Hanekuik Sjierk Koetstra keetknegt
A-027 Noorderhaven 47 Hielke Hanekuik Hielke Hanekuik koopman
D-016 Noordijs 13 erven Jacob Hanekuik Jacob Hanekuik notaris
B-027 Hoogstraat 12 Gerrit B Hankes Gerrit B Hankes turfdrager
C-146 Noorderhaven 88 Jan Hannema P Gelinde herbergier
D-120 Scheffersplein 11 Jacobus Hannema Jacobus Hannema bergplaats van zout
E-062 Grote Bredeplaats 6 wed Johannes Hannema wed Johannes Hannema schoolhouderes
G-211 Kruisstraat 8 Jan Hannema mouterij
C-052 Noorderhaven 94 Jacob Hannema Jacob Hannema apothecar
D-123 Scheffersplein 29 wed Pieter S Hannema zoutkeet d'oojevaar
E-032 Voorstraat 40 wed P S Hannema wed P S Hannema zoutbrandersche
D-072 Scheffersplein 0 wed P S Hannema wed Siebe Dijksma keetvrouw
E-214 Sint Christoffelsteeg 2 Jan Hannema branderij
C-101 Rommelhaven 10 wed P S Hannema Gerke Tiesema sjouwer
E-213 Sint Christoffelsteeg 4 Jan Hannema stalling
E-212 Sint Christoffelsteeg 6 Jan Hannema Andries W van der Meer stokersknegt
E-021 Voorstraat 56 Jan Hannema Jan Hannema pakhuis
E-022 Voorstraat 56 Jan Hannema Jan Hannema
D-061 William Boothstraat 11 Jacob Hannema zoutkeet de engel
E-023 Voorstraat 56 Jan Hannema Jan Hannema brander
E-020 Voorstraat 58 Jan Hannema Freerk Hoekstra doopsgezind leeraar
E-211 Lanen 81 Jan Hannema Rients W Onrust gleybakkersknegt
E-215 Lanen 83 Jan Hannema wagenhuis
C-195 Zuiderhaven 1 Jan Hannema Harm Beckman kastelein
B-003 Noorderhaven 113 Jan Hannema L R Wentholt percepteur
G-145 Gardenierstraat 3 Jan Hannema Christoffel Doekes Postma gleybakkersknegt
G-198 Grote Kerkstraat 31 Jan Hannema Geert J Brouwer moutersknegt
A-143 Zoutsloot 29 Wijger Harmens Wijger Harmens pakhuis
C-156 Noorderhaven 62 W Harmens W Harmens kantoor
E-045 Voorstraat 16 Wieger Harmens Wieger Harmens koopman
A-242 Visbuurt 10 Wieger Harmens Wieger Harmens pottebakkerij
F-182 Lanen 93 Gerrit Hartman Gerrit Hartman commis bij de stads belasting
B-015 Hoogstraat 30 Johannes H Hassenberg Johannes H Hassenberg winkelier
E-098 Vijver 6 erven Claas Heins Roelof Veenstra tuin
E-087 Herenknechtenkamerstraat 3 erven Claas Heins Jan Teekes
E-086 Herenknechtenkamerstraat 0 erven Claas Heins Sytse Johannes Hoog sjouwer
E-088 Herenknechtenkamerstraat 0 erven Claas Heins Abe Johannes Hoog militair
E-089 Herenknechtenkamerstraat 0 erven Claas Heins Thomas Y Bakker sjouwer
E-220 Simon Stijlstraat 1 C Heinser kroeg
E-018 Voorstraat 62 C Heinser C Heinser kastelein
G-080 Both Apothekerstraat 15noord wed Gerrit Heitman wed Gerrit Heitman gealimenteerd
G-073 Both Apothekerstraat 0 H Helmer pakhuis
G-067 Brouwersstraat 23 Hendrik Helmer drogistwinkel
G-068 Brouwersstraat 25 Hendrik Helmer Hendrik Helmer drogist
H-223 Westerkerklaan 0 G A Herklotz G A Herklotz koopman
E-223 Simon Stijlstraat 7 D B Heslinga D B Heslinga deurwaarder
E-001 Voorstraat 94 D van Hettinga D van Hettinga zilversmid
C-144 Noorderhaven 90 Jan van der Heyde wed Bokke Gooykes
E-181 Sint Odolphisteeg 8 Jan van der Heyde Jan van der Heyde verfwinkel
E-180 Sint Odolphisteeg 10 Jan van der Heyde Jan van der Heyde verwer
E-250 Heiligeweg 25 Gerrit ter Heyde Gerrit ter Heyde koopman
D-011 Noordijs 5 Aafke Hibma Aafke Hibma
G-175 Kerkpad 12 Jan J Hiddema Cornelis Beidschat aschman
G-174 Kerkpad 14 Jan J Hiddema Jan J Hiddema timmerman
B-102 Zoutsloot 64 Sjouke Sipkes Hiemstra Sjouke Sipkes Hiemstra verwersknegt
E-123 Kleine Bredeplaats 1 Watse Hilarius Watse Hilarius koperslager
C-097 Rommelhaven 18een_achter Jan Adam Hildt Jan Adam Hildt
F-030 Brouwersstraat 16 Jan J Hilverda Gerrit de Jong verwer
F-037 Schritsen 58 Jan J Hilverda H van Varel winkelier
F-044 Carl Visschersteeg 16 Jan J Hilverda pakhuis
B-017 Hoogstraat 26a Gerben J Hilverda Gerben J Hilverda tichelaar
A-108 Droogstraat 45 S G Hingst Hendrik Gerryts blauwverwer
D-026 Franekereind 3 S G Hingst G Hingst koopman
D-020 Noordijs 21 S G Hingst S G Hingst koopman
E-019 Voorstraat 60 wed D E Hinxt wed D E Hinxt
D-099 Nieuwstraat 20 Siebren S Hoedje Pieter H Hoffinga sjouwer
G-272 Molenpad 14 Schelte van der Hoef Bernard Jurjens Croes sjouwer
C-098 Rommelhaven 16 Schelte van der Hoef Schelte van der Hoef pakhuis
A-218 Zeilmakersstraat 10 Schelte van der Hoef Dirk Kok varensgesel
G-192 Grote Kerkstraat 25 Cornelis van der Hoef smederij
G-193 Grote Kerkstraat 25 Cornelis van der Hoef Cornelis van der Hoef
H-048 Rapenburg 18 Schelte van der Hoef Swerus P Bakker sjouwer
B-033 Rommelhaven 1 S P van der Hoef S P van der Hoef ledig plek grond
E-207 Comediesteeg 4 Schelte van der Hoefen Tjepke Gabes boerenarbeider
C-130 Noorderhaven 108 Johannes van der Hoeff Johannes van der Hoeff timmerman
A-214 Zoutsloot 23 Schelte van der Hoeff Hessel A Hogenburg stilleveger
E-117 Kleine Bredeplaats 10 Andries van der Hoek Andries van der Hoek schoolonderwijzer
F-170 Grote Kerkstraat 20 Simon J van der Hoek Simon J van der Hoek sjouwer
E-169 Lanen 29 Wijnand Hoekers Wijnand Hoekers stalling
E-170 Lanen 33 Wijnand Hoekers Wijnand Hoekers slager
D-081 Nieuwstraat 62 Sipke H Hoffinga Sipke H Hoffinga kroeg
D-080 Nieuwstraat 64 Sipke H Hoffinga Sipke H Hoffinga kroeghouder
D-109 Ooievaarsteeg 21 Sipke Hoffinga wed Hemke Gerryts gealimenteerd
F-136 Schritsen 27 Klaas Hoffius Tonke B Komst schipper
G-104 Kerkpad 20 Jan Ages Hofman Jan Ages Hofman varensgesel
E-251 Heiligeweg 27 erven Pieter Hollander Jacob Reyerzen kleermaker
E-026 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg wed Johannes Homberg winkeliersche
A-204 Bildtstraat 2 wed Johannes Homberg wed Eylard Faber
E-245 Grote Kerkstraat 19 wed Johannes Homberg wed Johannes Harmens
G-239 Kerkpoortstraat 9 H Homeulen wed Willem Cordel gealimenteerd
D-092 Nieuwstraat 36 Harmen Homeulen Hendrik Homeulen wewer
F-211 Lanen 40 Harmen Homeulen Jan Wijngaarden kleermaker
F-210 Lanen 42 Harmen Homeulen Harmen H Homeulen koopman
B-054 Hoogstraat 39a Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra koemelker
D-135 Ooievaarstraat 6 Hinne S Hoogstra stalling
B-058 Zoutsloot 98 Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra dongplak
B-056 Zoutsloot 102 Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra stalling
F-091 Grote Ossenmarkt 20 Yede Hoornstra Cornelis Wolff schipper
A-156 Zoutsloot 53 IJede Hoornstra IJede Hoornstra koopman
A-002 Noorderhaven 1 Jan J Horreus Jan J Horreus
C-107 Sint Jacobstraat 1 Jan J Horreus Jesaias Spiers
C-091 Schoolsteeg 2 D van der Hout Atje
C-074 Voorstraat 91 D van der Hout D van der Hout apothecar
F-027 Brouwersstraat 22 Willem Houtsma Willem Houtsma brouwerij
F-052 Schritsen 52 Sipke Houtsma J R Wernink hervormd leeraar
H-069 Rozengracht 8 J W D Houtsma J W D Houtsma houtkoper
H-068 Rozengracht 10 J W D Houtsma houtstek
H-067 Rozengracht 12 J W D Houtsma Trijntje & Fetje Herema
B-024 Hoogstraat 18 Sipke Houtsma H Boekholt kleermaker
F-013 Zuiderhaven 67 J W D Houtsma ledig
G-116 Romastraat 6 J W Houtsma tuin
B-023 Hoogstraat 20 Sipke Houtsma Sipke Houtsma bakker
D-010 Noordijs 1 S Houtsma H Houtsma bakker
G-115 Romastraat 8 J W Houtsma Gerrit Hendriks Adema gealimenteerd
H-139 Nieuweburen 23 J W Houtsma Jan H Holmans varensgesel
A-176 Bildtstraat 9 M Houttuin Gerrit H Rikkers agent de policie
A-177 Bildtstraat 11 M Houttuin M Houttuin koopman
A-149 Bildtstraat 8 M Houttuin M Houttuin pakhuis
A-125 Zoutsloot 18 Minne Houttuin Jacob B van der Meer schipper
A-120 Bildtstraat 12 M Houttuin Jan Jans de Boer koopman
A-179 Achterstraat 5 M Houttuin M Houttuin pakhuis
B-031 Hoogstraat 2 Anne Martens Hovenier Anne Martens Hovenier hovenier
H-212 Zuiderstraat 31 P Huidecoper Fedde S Bijl pakhuis
H-213 Westerstraat 0 P Huidecoper droogschuren
C-088 Rommelhaven 24 P Huidecoper P Huidecoper wijnkoper
C-087 Rommelhaven 26b P Huidecoper C de Vos postcantoor
C-085 Noordijs 2 P Huidecoper Casparus de Vos
C-084 Noordijs 4 P Huidecoper P Huidecoper wagenhuis
D-090 Nieuwstraat 40 Johannes Huis stalling ledig
D-089 Nieuwstraat 44 Johannes Huis zoutkeet 't lam (ledig)
C-056 Voorstraat 55 Johannes Huis Johannes Huis
F-212 Lanen 38 Jan Huizinga Jan Huizinga korfmaker
G-307 Kerkpoortstraat 4 Rinke J Hunia Rinke J Hunia trekschipper
F-205 Lanen 52 Wessel Lolkes IJlstra Wessel Lolkes IJlstra timmerknegt
C-197 Prinsenstraat 2 Klaas IJsenbeek Klaas IJsenbeek koffyschenker
H-086 Bos en Hove 2 Claas IJsenbeek wagenhuis
A-070 Zeepziederstraat 1 S IJsenbeek Marijke Stoef naaister
D-111 Ooievaarsteeg 31 Sikke IJsenbeek Marijke Koenraads
A-071 Zeepziederstraat 3 S IJsenbeek wagenhuis
C-078 Voorstraat 97 Janke IJsenbeek Janke IJsenbeek ijserkramer
A-022 Noorderhaven 37 S IJsenbeek S IJsenbeek zeepzieder
H-087 Wasbleekstraat 1 Claas IJsenbeek Claas Hiddes Bleeker timmerknegt
D-013 Noordijs 9 Jan IJsenbeek Jan IJsenbeek koopman
H-085 Wasbleekstraat 4 Claas IJsenbeek Jacobus van Keulen sjouwer
D-088 Nieuwstraat 46 Sikke IJsenbeek Geeske Timens
H-138 Nieuweburen 25 Claas IJsenbeek tuin en zomerhuis
A-079 Droogstraat 1 S IJsenbeek S IJsenbeek pakhuis
A-080 Droogstraat 3 S IJsenbeek S IJsenbeek
A-157 Zoutsloot 55 Janke IJsenbeek Broer R de Vries schipper
C-142 Noorderhaven 96 Jelle Jacobi P Janson waagmeester
F-227 Lanen 16 Jacob Jacobi Jacob Jacobi stads bode
H-004 Hofstraat 32 Ulbe Jacobs Gepke W Holshof koemelker
F-178 Grote Kerkstraat 2 Meinte Jager Jakkle Johannes Jager slager
F-028 Brouwersstraat 20 Dirk Jager Dirk Jager vleeschhouwer
F-026 Brouwersstraat 24 Dirk W Jager Adam J Olivier metzelknegt
G-038 Heiligeweg 34 Jakkle Jager Meinte Jager
D-134 Ooievaarstraat 8 Sietze C Jager ledig plek grond
B-069 Droogstraat 59 Trijntje R Jager Trijntje R Jager
G-299 Hofstraat 47 Dirk W Jager stalling
C-143 Noorderhaven 92 erven Jurjen de Jong J Jacobi koffyschenker
B-030 Hoogstraat 4 Folkert Johannes de Jong Folkert Johannes de Jong stalknegt
A-134 Zoutsloot 1 Jelke T de Jong Jelke T de Jong koemelker
C-014 Grote Bredeplaats 9 Janskje de Jong Janskje de Jong renteniersche
E-248 Heiligeweg 21 Samuel S de Jong wed Nathan E Cohen winkelier
E-225 Grote Kerkstraat 0 Fedde de Jong grutterij
B-018 Hoogstraat 24 Klaas P de Jong Klaas P de Jong metzelaar
E-014 Voorstraat 70 Fedde de Jong Fedde de Jong grutter
G-001 Franekereind 40 Pieter P de Jong Pieter P de Jong trekschipper
E-244 Voorstraat 80 Samuel S de Jong wed N E Cohen pakhuis
B-117 Zoutsloot 83 Gerrit S Jongsma Gerrit S Jongsma koolmeter
A-131 Zeilmakersstraat 19 Ruurd H Jongsma Ruurd H Jongsma
E-037 Voorstraat 30 Cornelis Jonker Lodewijk Coster
F-029 Brouwersstraat 18 Cornelis Jonker vrouw Cornelis van Dijk
E-172 Lanen 37 Cornelis Jonker Willem Sluitman varensgesel
A-175 Bildtstraat 7 Cornelis Jonker Evert Wellinga koperslager
F-191 Lanen 80 Cornelis Jonker Sjoerd Jacobs de Vries varensgesel
G-126 Romastraat 13 C Jonker Heert M Tichelaar tichelknegt
G-087 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker Cornelis A Jonker kooper
G-089 Hofstraat 19 C A Jonker wagenhuis
F-219 Lanen 28 Cornelis Jonker Johannes A van Kampen varensgesel
G-093 Hofstraat 21 Cornelis Jonker Cornelis Bouwes winkelier
A-232 Bargebuurtspoortje 4 Cornelis Jonker wed Andries Jacobus gealimenteerd
A-230 Bargebuurtspoortje 8 Cornelis Jonker Anthonie Fransen gealimenteerd
A-075 Noordermuur 0 H S Jouwstra H S Jouwstra timmerschuur
E-079 Herenknechtenkamerstraat 0 Hartman S Jouwstra Hartman S Jouwstra hellingbaas
F-193 Lanen 76 wed T Kabbeljauw Siebe de Vries varensgesel
C-139 Noorderhaven 100 wed Tjeerd Kabbeljauw wed Tjeerd Kabbeljauw
B-016 Hoogstraat 28 wed Tjeerd Kabbeljauw Klaas Jeltes van der Sluis turfdrager
D-003 Scheerstraat 8 wed T Kabbeljauw Feyke Burghout varensgesel
C-025 Grote Bredeplaats 31 wed T Kabbeljauw Antonius B de Vries kleermaker
D-004 Scheerstraat 8 wed T Kabbeljauw Jan Y Faber pakhuis
D-005 Scheerstraat 8 wed T Kabbeljauw Marten Jans Bleeker stoeldraayer
F-157 Heiligeweg 1 Pieter Kallenborn Pieter Kallenborn schipper
A-161 Zoutsloot 63 Jan Kamerling Binte R van Veer varensgesel
A-162 Zoutsloot 65 Jan Kamerling Jan Kamerling schipper
D-153 Nieuwstraat 37 Jan Kamp Johannes G ter Velde wewer
C-113 Sint Jacobstraat 13 Jan H Kamp Jan H Kamp schoenmaker
A-183 Achterstraat 17 Jan Kamps Ynse R van der Zee timmerknegt
C-021 Grote Bredeplaats 23 wed S Kamsma wed S Kamsma uitdraagster
H-013 Hofstraat 4 Pieter Kayzer Pieter Kayzer schoenmaker
H-183 Zuiderstraat 12 H Keets H Keets commis
E-028 Voorstraat 48 G J Keil G J Keil kleermaker
G-209 Kruisstraat 10 Johannes Jacobus Kerkhoven timmerwinkel
G-210 Kruisstraat 10 Johannes Jacobus Kerkhoven timmerwinkel
G-034 Heiligeweg 48 Johannes Jacobs Kerkhoven Johannes Jacobs Kerkhoven timmerman
A-222 Zeilmakersstraat 4 Johannes Jacobus Kerkhoven Willem Pieters de Wilde sjouwer
G-207 Lammert Warndersteeg 12 Johannes Jacobus Kerkhoven Hartman Johannes de Jong timmerknegt
G-181 Grote Kerkstraat 42 Johannes Jacobus Kerkhoven Age Watzes Zijlstra
G-194 Grote Kerkstraat 27 Tjeerd Kerkhoven Tjeerd Kerkhoven timmerknegt
A-153 Zoutsloot 47 Jacob Kerkhoven Jacob Kerkhoven schipper
C-121 Sint Jacobstraat 12 Jacob Kerkhoven Jan van der Vleugel kleermaker
C-060 Voorstraat 63 Jacobus Kerkhoven Jacobus Kerkhoven kantoorbediende
G-158 Tiepelsteeg 2 Kerkhoven & Helmer pakhuis
G-301 Kerkpoortstraat 18 Jacob Johannes Kerkhoven qq wed Hendrik Drost winkeliersche
B-136 Achterstraat 29 J H Kersjes J H Kersjes tuin
A-050 Noorderhaven 91 J N Kersjes J N Kersjes
A-051 Noorderhaven 93 J N Kersjes J N Kersjes pakhuis
A-195 Bildtstraat 1 Jan Kiel Jan Kiel stalhouder
A-107 Zoutsloot 38 Jan Kiel Jan Kiel wagenhuis
G-196 Grote Kerkstraat 31 Jan Hendriks Klaasen Jan Hendriks Klaasen korfmaker
G-318 Klaverbladstraat 14 Anthonie Klaver tuin
G-315 Klaverbladstraat 20 Anthonie Klaver Anthonie Klaver hovenier
F-166 Heiligeweg 17 Claas W Klaver Claas W Klaver turfdrager
G-233 Kerkpoortstraat 7 Christiaan Klein Christiaan P Klein gealimenteerd
D-025 Franekereind 1 Wopke R Kleinvogel Wopke R Kleinvogel varensgesel
A-124 Zoutsloot 20 vrouw Wopke Remkes Klijnvogel Bote F Bijlsma timmerknegt
G-292 Hofstraat 31 Betje van Klinken Martinus Kerkhof
G-291 Kerkpad 7 Betje van Klinken Betje van Klinken casteleinsche
G-240 Kerkpoortstraat 11 Arnoldus B Klumper Arnoldus B Klumper wewer
F-206 Lanen 50 Klaas M Klundert Klaas M Klundert schipper
C-174 Rinnertspijp 2 wed Bauke J Komst Cornelis Bolink opziener van 's lands werken
F-107 Zuiderhaven 31 Jan B Komst Jan B Komst speelhuis de pijl
F-103 Zuiderhaven 33 Hendrik B Komst Foekje Faber
C-177 Noorderhaven 32 Hendrik B Komst Hendrik B Komst winkelier
H-051 Zuiderbolwerk 7 wed Bauke Komst Tjeerd Pieters Faber sjouwer
D-070 Franekereind 21 wed Bauke Komst wed Bauke Komst kroeghouder
H-050 Rapenburg 22 wed Bauke Komst Doeke Jans hovenier
E-057 Grote Bredeplaats 16 Tjeerd M Kooistra Tjeerd M Kooistra koopman
F-194 Lanen 74 erven Hilbrand Koster Barent M van Hoften blikslager
F-101 Grote Ossenmarkt 4 Claas L Koster Haitze Jorrits pakhuis
F-155 Schritsen 65b Claas L Koster Claas L Koster slager
C-119 Sint Jacobstraat 16 Klaas L Koster Evert Tadema korfmaker
G-200 Grote Kerkstraat 35 Aldert G Krijl Aldert G Krijl schipper
C-013 Grote Bredeplaats 7 Jan M Kroese Jan M Kroese groenteverkoper
C-118 Sint Jacobstraat 18 wed Jan Kromwel agterhuis
F-173 Grote Kerkstraat 14 erven R Kronenburg Jan A Bakker pakhuis
C-072 Voorstraat 87 wed R Kronenburg E Oosterbaan
F-059 Schritsen 52 Mink J Kroon Mink J Kroon schipper
G-117 Romastraat 4 Jan Jansen Kuiper Jan Jansen Kuiper koorndrager
A-181 Achterstraat 11 Klaas R Kuiper ledig plek grond
A-193 Anjelierstraat 8 Claas H Kuiper wed Taeke Halbes
C-148 Noorderhaven 82 H Kuipers H Kuipers ijserkramer
G-188 Grote Kerkstraat 30 erven Kup Zytze van Hettinga verwer
E-238 Kleine Kerkstraat 1 T G Kussendrager pakhuis
G-234 Kerkpoortstraat 7 T G Kussendrager wed Harmen Bonk gealimenteerd
E-011 Voorstraat 76 Thijs G Kussendrager Thijs G Kussendrager winkelier
F-096 Grote Ossenmarkt 12 Douwe W Kwast Douwe W Kwast varensgesel
F-195 Lanen 72 Auke Meinderts van Laan Auke Meinderts van Laan stoeldraayer
B-114 Zoutsloot 71 Jelle H van der Laan Jelle H van der Laan schipper
E-246 Grote Kerkstraat 21 G W H van Laken G W H van Laken knoopmaker
H-231 Havenplein 28 het Land cantoor der convooyen
A-005 Noorderhaven 5 't Land 't cherchers huisje
B-171 Liemendijk 16 't Land opzigterswoningen ledig
F-079 Schritsen 24 't Land ledig
G-313 Fabrieksstraat 12 Fredrik Lang Hendrik Bandsma timmerknegt
H-239 Havenplein 10 Fredrik Lang Fredrik Lang kastelein
D-049 Hoogstraat 38 wed Johannes de Lange wed Johannes de Lange smederij
G-163 Borstelsteeg 6 Floris Jeltes Langedijk Cornelis Kuiper winkelier
G-159 Fortuinsteeg 2 Floris J Langedijk Jurjen Smith turfdrager
G-162 Borstelsteeg 4 Floris Jeltes Langedijk Floris Jeltes Langedijk smidsknegt
G-245 Kerkpoortstraat 25 Johannes Lautenbach tuin
D-023 Noordijs 25 C Lautenbach C Lautenbach schoenmaker
A-186 Karremanstraat 10 F Leemkoel Klaas Wiebes van Klaarbergen turfdrager
D-064 William Boothstraat 23 Frans W Leemkoel zoutkeet de valk
D-065 William Boothstraat 29 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-066 William Boothstraat 35 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
E-015 Voorstraat 68 F Leemkoel F Leemkoel koopman
G-048 Heiligeweg 16 F Leemkoel Jan van Dongen brouwer
G-047 Heiligeweg 18 F Leemkoel J van Dongen tapperij
F-038 Schritsen 58 F Leemkoel qq Abel P van der Hout schoenlapper
E-226 Grote Kerkstraat 3 F Leemkool Jasper Ramacher gegagimenteerd
E-227 Grote Kerkstraat 9 F Leemkool Jan Galama pakhuis
G-327 Weverstraat 4 Auke Bouwes Leen Harmen B de Vries panbakkersknegt
E-239 Kleine Kerkstraat 3 G C Leers pakhuis
E-010 Voorstraat 78 Coenraad Leers Coenraad Leers koopman
G-190 Grote Kerkstraat 26 Eise Freerks Lemsma Eise Freerks Lemsma schoenmaker
E-175 Sint Odolphisteeg 20 erven Adam Lents wed Melle de Vrind
E-174 Sint Odolphisteeg 22 erven Adam Lents Hendrik Bakker oud schipper
C-036 Voorstraat 15 wed S van der Ley wed S van der Ley boekverkoopster
H-209 Zuiderstraat 27 Pieter C Leyen Pieter C Leyen loots
A-241 Vissersstraat 2 Eelke Leyenaar Eelke Leyenaar sjouwer
G-098 Kerkpad 30 Johannes Leyenaar Johannes Leyenaar metzelaar
G-060 Both Apothekerstraat 6 Johannes Leyenaar wed Pieter D Galama
G-099 Kerkpad 0 Johannes Leyenaar Johannes Leyenaar metzelaar
G-246 Kerkpoortstraat 27 Johannes Leyenaar Yeve Brink schaarslijper
F-131 Schritsen 17 Eelke Leyenaar Andries J Benjamins joodsche meester
F-167 Heiligeweg 19 Robijn Leyker Robijn Leyker sjouwer
C-051 Voorstraat 45 wed H Lieuwma wed H Lieuwma
B-073 Droogstraat 75 Nicolaas van Lil Nicolaas van Lil militair
D-105 Ooievaarsteeg 13 Jacob van der Linde Gerrit van der Linde schoenmakersknegt
D-106 Ooievaarsteeg 15 Jacob van der Linde Johannes Andriessen
D-091 Nieuwstraat 38 Jacob van der Linde Jacob van der Linde korendrager
G-179 Grote Kerkstraat 46 wed Evert Lindeboom Anthony Beuker metzelknegt
G-178 Kerkpad 1 wed Evert Lindeboom wed Evert Lindeboom baardscheerdersche
A-225 Bargebuurtspoortje 10 Simon J van Loon Jan Schoon varensgesel
G-273 Molenpad 10 Willem van Loon wed Joseph de Jong gealimenteerd
A-210 Zeilmakersstraat 5 Simon J van Loon Age Jans de Groot schipper
A-171 Achterstraat 6 Simon J van Loon Lieuwe A Touwslager lijndraayersknegt
A-141 Zoutsloot 25 Simon J van Loon Simon J van Loon lijndraayersknegt
A-142 Zoutsloot 27 Simon J van Loon Klaas Hendriks opperman
A-213 Zoutsloot 23 Simon J van Loon Klaas Kromhout varensgesel
G-064 Brouwersstraat 17 Willem van Loon Willem van Loon huisknegt
H-236 Havenplein 18 Cornelis van Loon Cornelis B van der Meer schipper
G-075 Both Apothekerstraat 8 H Loots agterhuis
G-061 Brouwersstraat 11 Hendrik Loots Hendrik Loots trekschipper
H-039 Rapenburg 4 Pieter G Ludinga Pieter G Ludinga wolkammersknegt
A-133 Zeilmakersstraat 20 H Luxemburg H Luxemburg boendermaker
F-009 Zuiderhaven 59 de Marine pakhuis
F-010 Zuiderhaven 61 de Marine pakhuis
F-011 Zuiderhaven 63 de Marine magazijn
H-169 Grote Werf 2 de Marine werf
F-077 Schritsen 28 de Marine gevangenhuis ledig
C-002 Havenplein 1 de Marine zeekantoor
F-076 Schritsen 30 de Marine ledig
F-075 Schritsen 32 de Marine ledig
F-074 Schritsen 34 de Marine P van Es constructeur
H-219 Zuiderhaven 0 de Marine pakhuis
C-043 Voorstraat 27 Alle P Medendorp Alle P Medendorp logementhouder
A-128 Zeilmakersstraat 13 Cornelis B van der Meer Allert J van der Woude varensgesel
E-064 Grote Bredeplaats 4 wed R W Meints wed R W Meints
E-075 Hondenstraat 4 wed R W Meints Thijs Y Duininga pakhuis
E-073 Hondenstraat 8 erven R W Meints wed Leendert Johannes
H-228 Zuiderhaven 6 wed R W Meintz Jan H Leyenaar metzelknegt
G-129 Romastraat 31 erven Poppe Menalda Feike S Molenaar varensgesel
F-082 Schritsen 16 wed & erven P Menalda Hendrik K Bakker stads timmerknegt
G-289 Oosterbolwerk 4 wed & erven P Menalda tuin
G-288 Oosterbolwerk 6 wed & erven P Menalda Johannes Fok turfdrager
G-287 Oosterbolwerk 10 wed & erven P Menalda Hendrik Andries Paskuur sjouwer
F-016 Zuiderhaven 73 A R Mentes A R Mentes hervormd leeraar
H-049 Rapenburg 20 A R Mentes Doeke Jans tuin
F-174 Grote Kerkstraat 12 wed H Merkelbach wed H Merkelbach zilverkashoudster
C-059 Voorstraat 61 Moses S van Messel Moses S van Messel koopman
C-170 Noorderhaven 36 wed Claas P Metzelaar wed Claas P Metzelaar
A-112 Bildtstraat 15 wed Klaas P Metzelaar Pieter K Metzelaar koopman
F-159 Heiligeweg 3 wed J F N Metzlar wed J F N Metzlar
F-183 Lanen 86 erven J F N Metzlar Hendrik Dreyer schoenmakersknegt
D-119 Scheffersplein 13 Johannes van der Meulen wagenhuis
G-304 Kerkpoortstraat 10 Ymke L van der Meulen Ymke L van der Meulen sjouwer
B-065 Wortelstraat 6 Hemmes van der Meulen Hemmes van der Meulen wagenhuis
D-040 Hoogstraat 45 Rients van der Meulen Rients van der Meulen wagenmaker
D-041 Hoogstraat 47 Johannes van der Meulen Johannes van der Meulen zadelmakerij
D-042 Hoogstraat 49 Johannes van der Meulen Johannes van der Meulen zadelmaker
A-114 Bildtstraat 19 Hemmes van der Meulen Hemmes van der Meulen zadelmaker
D-059 William Boothstraat 3 Johannes van der Meulen Rients van der Meulen wagenmakerij
A-198 Anjelierstraat 5 Teunis H van der Meulen Teunis H van der Meulen schoolhouder
B-044 Hoogstraat 21 Hemmes van der Meulen Minne Radsma wolkammer
C-094 Rommelhaven 20 erven Jan S van der Mey wed Berend van Beemen vroedvrouw
B-100 Zoutsloot 68 Jan M van der Mey Jan M van der Mey schipper
A-102 Zoutsloot 48 Hendrik Meyer Wiebe Yemes de Jong timmerknegt
D-039 Hoogstraat 43 Gerard Meyer wed Pieter Hessels Reidsma
G-257 Kerkpoortstraat 41 Lodewijk Meyer wed Freerk Jans
E-155 Lanen 11 Hendrik Meyer Hendrik Meyer timmerman
F-141 Schritsen 37 Jan Meyer Jan L Tuininga wieldraayer
F-203 Lanen 56 Hendrik Meyer Hendrik Meyer timmerwinkel
C-189 Noorderhaven 8 Adam Hartog Meyer Adam Hartog Meyer slager
G-324 Klaverbladstraat 27 Rein Miedema Jan Sipkes Schoonbergen wafelbakker
D-043 Hoogstraat 51 Fokke S Miedema Fokke S Miedema kastelein
D-044 Hoogstraat 53 Fokke S Miedema Fokke S Miedema stalling
A-151 Zoutsloot 43 S R Miedema S R Miedema opziener der dijken
C-055 Voorstraat 53 Rein Miedema Rein Miedema ijserkramer
A-048 Noorderhaven 87 Popke Minnema Popke Minnema schipper
G-105 Kerkpad 18 Willem Moes wed Berend Hilles gealimenteerd
G-106 Vianen 20 Willem Moes wed Pieter Cummel
G-187 Grote Kerkstraat 32 Hans Klazes van der Molen vrouw Meile H van der Molen
C-172 Rinnertspijp 4 Simon H Molenaar Jacob Dirks Lootsman loots
A-244 Vissersstraat 2 Simon H Molenaar Johannes Mulder pottebakkersknegt
G-271 Molenpad 16 Simon Haantjes Molenaar Arnoldus P de Wilde sjouwer
A-092 Droogstraat 51 Simon H Molenaar Haring J van der Wal metzelknegt
A-138 Zeilmakersstraat 18 Simon H Molenaar Simon H Molenaar timmerwinkel
F-221 Lanen 24 Claas D Molenaar Dirk Hendriks Faber varensgesel
A-146 Zoutsloot 37 Simon H Molenaar Simon H Molenaar timmerbaas
A-147 Zoutsloot 39 Simon H Molenaar Jacob E de Boer stalknegt
A-226 Bargebuurtspoortje 8 Simon H Molenaar Sipke Tjerks Draaisma soldaat
H-235 Havenplein 20 Dirk C Molenaar Dirk C Molenaar
E-200 Bedelaarsteeg 3 C Mollema Johannes E van der Heyde pakhuisknegt
E-201 Bedelaarsteeg 5 C Mollema Johannes E van der Heyde pakhuisknegt
D-121 Scheffersplein 19 Cornelis Mollema zoutkeet oleron
E-025 Voorstraat 52 C Mollema C Mollema koopman
H-165 Schoolstraat 2 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
F-014 Zuiderhaven 69 C Mollema koolplek
H-170 Nutstraat 2 C Mollema tuin
H-203 Zuiderstraat 11 C M Monsma wed Simon Jurjens
H-204 Zuiderstraat 15 C M Monsma C M Monsma ijsersmid
F-218 Jekelsteeg 2 IJede Hendriks Mooy Yede Hendriks Mooy timmerknegt
F-122 Grote Ossenmarkt 27 Simon Mooy Simon Mooy varensgesel
F-200 Lanen 62 Pieter Hendriks Mooyman Pieter Hendriks Mooyman timmerman
G-191 Heiligeweg 38 erven Johannes Harmens ter Mos Harmen Johannes ter Mos winkelier
G-065 Brouwersstraat 19 erven Johannes H ter Mos Coenraad Carpentier timmerknegt
F-006 Zuiderhaven 53 wed H Mulder Samuel Bloch joodsche meester
B-113 Zoutsloot 69 Tjalle van der Muur Tjalle van der Muur sjouwer
B-135 Karremanstraat 15 Tjalle van der Muur Cornelis Weydema turfdrager
B-053 Hoogstraat 37 Willem P Nauta Willem P Nauta bakker
F-147 Schritsen 49 erven Pieter W Nauta Catharina Klein
F-106 Zuiderhaven 29 Watze Nauta Watze Nauta kroeghouder
E-027 Voorstraat 50 wed R R Nauta wed R R Nauta zonder bedrijf
D-137 Ooievaarstraat 7 erven P W Nauta Oepke Somer sjouwer
B-057 Zoutsloot 100 Willem P Nauta Willem P Nauta bakkerij
G-043 Heiligeweg 26 Harmen Nolman Harmen Nolman wewer
D-127 Oosterkeetstraat 4 Jacob Jacobs Nontje Jacob Jacobs Nontje stalknegt
C-030 Voorstraat 5 T Norbruis T Norbruis koperslager
B-115 Zoutsloot 77 Johannes Norel Dirk J Danser wolkammersknegt
F-165 Heiligeweg 15 Johannes Norel Johannes Lanting verwer
B-082 Zoutsloot 96 Johannes Norel wed Wiebe Jans kleine negotie
C-048 Voorstraat 37 Johannes Norel Johannes Norel loodgieter
B-038 Hoogstraat 9 Johannes Norel Johannes Norel pakhuis
E-154 Lanen 9 Johannes Norel Klaas Norel kalkkoper
E-130 Kleine Bredeplaats 15 Johannes Norel wed G Lemke
A-233 Bargebuurtspoortje 2zuid Johannes Norel Liekle F de Boer varensgesel
E-158 Lanen 9 Johannes Norel Klaas Norel stalling
D-046 Liemendijk 40 Johannes Norel Reinder Gerbens de Groot
E-152 Drie Roemersteeg 5 Johannes Norel Jan Oorthuis sjouwer
A-227 Bargebuurtspoortje 6 Johannes Norel Dirkje Fransen gealimenteerd
E-153 Drie Roemersteeg 9 Johannes Norel ledig
D-141 Nieuwstraat 2 J Norel en Comp. Lolle Pieters arbeider
B-009 Scheerstraat 1 W S van Noten Anske Dijkstra bakkersknegt
D-019 Noordijs 19 W S van Noten W S van Noten vendumeester
H-238 Havenplein 12 Berend J Nuisker Berend J Nuisker schipper
E-099 Vijver 4 Claas van den Oever Claas van den Oever schipper
H-237 Havenplein 16 A van den Oever W H Werkhoven commis
G-171 Romastraat 39 Jan A Olifier tuin
C-067 Voorstraat 81 Jouke Olinjus Wiebe W van Dockum sjouwer
F-161 Heiligeweg 7 Jouke Olinjus Jouke Olinjus
F-224 Lanen 18 J H Olinjus Iebeltje de Vries uitdraagster
F-241 Vijverstraat 28 Jan Adams Olivier Dirk Piers van Arum sjouwer
F-240 Vijverstraat 30 Jan Adams Olivier Jan Adams Olivier groenteverkoper
G-031 Heiligeweg 54 Berent Omans Berent Omans wewer
B-049 Hoogstraat 31 Gerrit Rinses Ongeboer Nicolaas Webber schoenmaker
F-137 Schritsen 29 Andries Onsman Andries Onsman sjouwer
F-250 Vijverstraat 8 erven Ph Oolgaard Eeltje Cornelis Ackerboom sjouwer
E-124 Kleine Bredeplaats 3 D Oolgaard D Oolgaard pakhuis
E-125 Kleine Bredeplaats 5 D Oolgaard D Oolgaard koopman
E-126 Kleine Bredeplaats 7 Bonne Oolgaard H R Snijder koopman
F-110 Grote Ossenmarkt 3 erven P Oolgaard wed Johannes Hoffius winkeliersche
G-022 Heiligeweg 70 Berent Oorthuis Berent Oorthuis koopman
D-083 Nieuwstraat 56 A Oostendorp wed Wouter Scheltes
E-163 Lanen 21 A Oostendorp A Oostendorp schilder
C-166 Vismarkt 1 erven H Oosterbaan ledig
F-024 Brouwersstraat 28 wed Swerus Oosterbaan Jan J Hilverda bakker
F-092 Grote Ossenmarkt 18 Jacob Oosterbaan Jacob Oosterbaan zonder beroep
D-029 Franekereind 9 Jacob Oosterbaan Jacob Oosterbaan koekebakker
G-227 Lammert Warndersteeg 7 M Ouendag Coenraad Speleveld hoedemakersknegt
C-035 Voorstraat 13 M Ouendag M Ouendag hoedemaker
G-009 Franekereind 24 K Overdijk c.s. zoutkeet de zoutberg
G-010 Franekereind 24 K Overdijk c.s. turfschuur
G-011 Franekereind 24 K Overdijk c.s. turfschuur
G-012 Franekereind 24 K Overdijk c.s. wagenhuis
F-115 Grote Ossenmarkt 13 Hielke Wybes Overmeer Hielke Wybes Overmeer schipper
B-105 Zoutsloot 56 T Paludanus T Paludanus tuinhuis
B-104 Zoutsloot 58 T Paludanus Abraham W Brouwer brouwersknegt
B-103 Zoutsloot 62 T Paludanus T Paludanus tuin
A-185 Achterstraat 25 Jan J Panbakker Jan J Panbakker panbakkersknegt
F-187 Spekmarkt 1 Folkert Park Folkert Park schipper
A-145 Zoutsloot 33 erven Reinder J Park Jacob Ykes Wijga rogmolenaar
C-061 Voorstraat 65 H Peaux ledig
C-008 Prinsenstraat 8 H Peaux H Peaux wijnkelder
C-007 Prinsenstraat 10 H Peaux Gijsbert de Boer
B-071 Droogstraat 63 H Peaux H Peaux stalling
E-048 Voorstraat 10 H Peaux H Peaux wijnkoper
C-006 Zuiderhaven 9 H Peaux pakhuis
E-102 Vijver 1 G Pettinga G Pettinga pakhuis
G-041 Heiligeweg 30 G Pettinga Pieter Douwes de Vries sjouwer
E-113 Kleine Bredeplaats 18 G Pettinga C Simons koopman
G-040 Heiligeweg 30 G Pettinga G Pettinga wagenhuis
C-071 Voorstraat 85 M Pettinga M Pettinga grutter
C-089 Schoolsteeg 1 M Pettinga M Pettinga stalling
G-076 Both Apothekerstraat 2 G Pettinga stalling
C-076 Voorstraat 93 M Pettinga wed Bouwe Jacobs winkeliersche
G-056 Brouwersstraat 1 Gerbrand Pettinga Gerbrand Pettinga grutter
G-054 Heiligeweg 4 G Pettinga kantoor
C-179 Noorderhaven 26 R Peyzel R Peyzel bakker
E-024 Voorstraat 54 F Pheiffer P Tetrode koopman
E-208 Comediesteeg 2 F Pheiffer Johannes Bakker sjouwer
E-233 Kleine Kerkstraat 10 G Piekinga Bartle B Postma schoenmaker
C-053 Voorstraat 49 G Piekinga G Piekinga uitdrager
G-325 Klaverbladstraat 1 Klaas Pieper Klaas Pieper sjouwer
F-060 Schritsen 50 Pieter Pietersen Pieter Pietersen schipper
F-061 Schritsen 50a Pieter Pietersen stalling
D-082 Nieuwstraat 60 Arent L van der Pijp Arent L van der Pijp trekschipper
C-062 Voorstraat 67 M van der Plaats M van der Plaats boekverkoper
E-120 Kleine Bredeplaats 4 Broer J van der Plaats Broer J van der Plaats timmerknegt
F-022 Zuiderhaven 79 F Plantinga F Plantinga controlleur
E-186 Sint Odolphisteeg 11 Willem D Ploeg Willem D Ploeg timmerknegt
G-297 Hofstraat 41 wed Johannes Harmens van der Ploeg Harmanus Dirks Ploeger wewer
D-069 Franekereind 19 Jacob Poelstra Jacob Poelstra bakker
G-029 Heiligeweg 58 Jacob Poester Teunis Koster slagersknegt
B-137 Achterstraat 31 Berend Pol Aldert Sytzes Mutschenplukker panbakkersknegt
D-113 Scheffersplein 13 Berend Pol Jouke Jelles Kanonrijder
B-148 Anjelierstraat 22 Berend Pol Jelle C Overdijk gealimenteerd
B-147 Anjelierstraat 26 Berend Pol Berend Pol wafelbakker
B-143 Liemendijk 36 Berend Pol wed Gerrit Severin gealimenteerd
B-160 Anjelierstraat 39 Berend Pol Pieter Bruining wewer
B-161 Anjelierstraat 41 Berend Pol Willem Lodewijks sjouwer
G-201 Grote Kerkstraat 37 Hendrik Poort Baukje Siebrens broodverkoopster
C-016 Grote Bredeplaats 13 H Poort H Poort bakker
G-063 Brouwersstraat 15 Arjen D Poort Arjen D Poort kuiper
A-083 Droogstraat 13 S Popta S Popta stal en wagenhuis
A-030 Noorderhaven 53 Sikko Popta Pieter Popta med. doctor
A-031 Noorderhaven 55 Sikko Popta Sikko Popta chirurgijn
H-163 Zuiderhaven 40 J & S Posthuma houtpakhuis
H-162 Zuiderhaven 42 J & S Posthuma Jacob Posthuma houtkoper
F-020 Zuiderhaven 77 wed Johannes F Posthuma wed Johannes F Posthuma
A-160 Zoutsloot 61 Klaas Posthumus Freerk L de Boer varensgesel
E-176 Sint Odolphisteeg 18 Jan J Postma Jan J Postma turfdrager
G-243 Kerkpoortstraat 17 Roelof R Postma Roelof R Postma hovenier
C-112 Sint Jacobstraat 11 Gerryt Gerryts Postma Gerryt Gerryts Postma uitdrager
G-236 Kromme Elleboogsteeg 3 Roelof R Postma tuin
C-081 Noordijs 10 wed Piebe Postma wed Piebe Postma
F-114 Grote Ossenmarkt 11 Jan Anthony Postma Jan Anthonij Postma sjouwer
G-195 Grote Kerkstraat 29 Johannes Potting Johannes Potting horlogiemaker
E-081 Zuiderhaven 21 Gerben Pottinga wed H Mulder winkeliersche
C-070 Voorstraat 83 Johannes Pottinga Johannes Pottinga bakker
G-262 Molenpad 1 Johannes Proosterbeek vrouw Sasker L de Vries
G-263 Molenpad 3 Johannes Proosterbeek Frans Ykere wewer
G-264 Molenpad 9 Johannes Proosterbeek Frans Ykere wewer
C-064 Voorstraat 71 Johannes Proosterbeek
G-266 Fabrieksstraat 34 Johannes Proosterbeek Johannes Proosterbeek tuinkamer
G-265 Fabrieksstraat 36 Johannes Proosterbeek Harmen van der Berg
H-045 Rapenburg 12 Johannes Proosterbeek tuin en zomerhuis
B-045 Hoogstraat 23a Minne Radsma ledig
B-034 Hoogstraat 1 A Rasschen A Rasschen 1e clerq ter secretary
F-143 Schritsen 41 A Rasschen qq Thomas Johannes Smit schipper
E-114 Kleine Bredeplaats 16 erven P Rausen Willem Brugmeyer koopman
B-037 Hoogstraat 7 H Y van Rees H Y van Rees bakker
G-148 Gardenierstraat 7 erven Jan Reidmaker wed Jan Johannes gealimenteerd
F-041 Carl Visschersteeg 1 Jan C Reidsma pakhuis
G-082 Both Apothekerstraat 15zuid Douwe D Reidsma Douwe D Reidsma reidmaker
H-143 Nieuweburen 15 wed Pieter J Reidsma wed Pieter D Reidsma gealimenteerd
F-035 Brouwersstraat 8 Jan C Reidsma Jan C Reidsma koekbakker
C-009 Grote Bredeplaats 1 erven Jacob Reinhard Cornelis van Loon koopman
D-074 Franekereind 25 erven Jacob Reinhard D Boterwech pannebacker
D-077 Franekereind 29 erven J Reinhard wed Hette van der Veen
D-079 Franekereind 29 erv Jacob Reinhard Frans B Fopma sjouwer
G-150 Gardenierstraat 11 erven Jacob Reinhard ledig
E-122 Voorstraat 2 erven J Reinhart Gooyke B Overberg winkelier
B-025 Hoogstraat 16 vrouw A Reinius vrouw A Reinius
G-055 Heiligeweg 2 Adam Reinius Dirk Feykes de Boer schoenmaker
E-060 Grote Bredeplaats 8 J F Repko J F Repko pakhuis
C-018 Grote Bredeplaats 17 Jan F Repko Jan F Repko makelaar
E-234 Kleine Kerkstraat 8 Jacob Riet Jan Nak schoenmaker
H-040 Rapenburg 6 Jacob T Riet Jacob Riet wewer
F-119 Grote Ossenmarkt 21 P Rikkers P Rikkers bakker
E-070 Grutterstraat 2 Pieter Rikkers pakhuis
H-158 Zuiderhaven 50 A van Ringh A van Ringh med: doctor
F-185 Lanen 82 Hendrik Rinkes Hendrik Rinkes winkelier
C-044 Voorstraat 29 Johannes Rinsma Johannes Rinsma koopman
A-200 Anjelierstraat 9 Trijntje Ripperda Trijntje Ripperda
A-037 Noorderhaven 65 Ype Rodenhuis Ype Rodenhuis koopman
A-038 Noorderhaven 67 Ype Rodenhuis Jetze Rodenhuis koopman
H-181 Zuiderstraat 16 P Rodenhuis pakhuis
H-174 Zuiderhaven 32 P Rodenhuis pakhuis de hoop
H-173 Zuiderhaven 34 P Rodenhuis pakhuis de zon
A-013 Noorderhaven 21 P Rodenhuis Jan Feersma cargadoor
A-046 Bildtstraat 27 Y Rodenhuis Y Rodenhuis pakhuis
E-151 Drie Roemersteeg 3 Y Rodenhuis G R Steen zonder beroep
D-067 William Boothstraat 37 wed Jan Roedje wed Jan Roedje koemelker
G-112 Romastraat 10 Directeuren van Roma wed Abel Bolhuis kasteleinsche
C-192 Noorderhaven 2 Michiel Romerman Michiel Romerman winkelier
C-138 Noorderhaven 102 A de Roock stal en wagenhuis
C-137 Noorderhaven 104 A de Roock A de Roock
G-253 Moriaanstraat 10 Jan C Roodje wed Claas Cornelis
E-231 Kleine Kerkstraat 14 wed Jan K Roodje wed Jelle Agema
E-118 Kleine Bredeplaats 8 J Roorda J Roorda stalling
A-093 Droogstraat 53 Jacob Roorda W Ruitinga stal en wagenhuis
E-052 Grote Bredeplaats 26 Jacob Roorda Jacob Roorda rentenier
E-072 Hondenstraat 10 Bruin C Roorda Bruin C Roorda varensgesel
E-097 Vijver 8 Douwe de Roos Jacob B Noorman timmerknegt
D-084 Nieuwstraat 54 Douwe de Roos Geert Panjer schipper
H-002 Kerkpoortstraat 22 J K Rootje J K Rootje stalling
D-129 Oosterkeetstraat 5 wed Jan C Rootje Daniel Wassem gegagimenteerd
D-130 Oosterkeetstraat 9 wed Jan C Rootje wed Jan C Rootje stalling
G-300 Hofstraat 47 Sjouke K Rootje Sjouke K Rootje koemelker
G-092 Hofstraat 21 vrouw Jacob van Royen vrouw Hartog Jacobs
D-068 Franekereind 17 wed Pieter J van Ruiten wed Pieter J van Ruiten winkeliersche
G-156 Borstelsteeg 12 A de Ruiter Wytske Folkerts
G-155 Borstelsteeg 14 A de Ruiter Cornelis Martens sjouwer
G-276 Molenpad 2 Fredrik M de Ruiter Fredrik M de Ruiter schoenlapper
G-275 Molenpad 4 Abraham de Ruiter Carel Marcus van Vliet varensgesel
G-139 Gardenierstraat 8 Abraham de Ruiter Cornelis Schaafsma timmerknegt
G-135 Gardenierstraat 14 Abraham de Ruiter Jan Beukering sjouwer
F-068 Raamstraat 4 Abraham de Ruiter Abraham de Ruiter handelaar
F-069 Schritsen 42 Abraham de Ruiter pakhuis
E-242 Grote Kerkstraat 15 Abraham de Ruiter qq Jelle Hanekamp geweermaker
A-094 Droogstraat 55 W Ruitinga W Ruitinga pakhuis
A-055 Noorderhaven 101 W Ruitinga W Ruitinga drogist
A-056 Noorderhaven 103 W Ruitinga wed G Andrae renteniersche
A-063 Droogstraat 16 W Ruitinga W Ruitinga laboratorium
E-046 Voorstraat 14 wed & erven S Schaaf de Dienstboden
H-142 Nieuweburen 17 wed & erven S Schaaf Rein D Akkerboom pakhuisknegt
E-150 Drie Roemersteeg 1 wed & erven S Schaaff Willem D Tadema hovenier
D-050 Hoogstraat 36 Marten Johannes Schaaff Marten Johannes Schaaff timmerknegt
H-156 Steenhouwersstraat 4 Marten J Schaafsma Marten J Schaafsma koopman
H-155 Steenhouwersstraat 6 Marten J Schaafsma pakhuis
C-003 Havenplein 3 T A Schattenberg T A Schattenberg kastelein
H-240 Havenplein 8 T A Schattenberg tuin
H-164 Schoolstraat 1 erven A Scheltinga M van der Kooy commissaris bij de convooyen
E-029 Voorstraat 46 N Schenkius N Schenkius winkelier
C-185 Noorderhaven 14 Bouwe Schiere Bouwe Schiere zeylmakerij
C-173 Rinnertspijp 6 Jan Schiere wed Yede Pieters vischvrouw
C-182 Noorderhaven 20 Bouwe Schiere Bouwe Schiere zeylmaker
A-174 Bildtstraat 5 Jan Schiere Jan L Balkstra lijndaayer
E-105 Kleine Bredeplaats 20 Jan Schiere Marten H van Dijk wijnwerker
A-127 Zeilmakersstraat 11 Jan Schiere wed Wouter Gerbens werkster
C-164 Noorderhaven 44 Jan Schiere Jan Schiere pakhuis
A-067 Bildtstraat 25 Jan Schiere Bastiaan Hoek varensgesel
C-162 Noorderhaven 48 Jan Schiere Jan Schiere koopman
F-124 Schritsen 3 Jan Schiere wed C van den Burg
C-161 Noorderhaven 50 Jan Schiere Jan Schiere pakhuis
A-126 Zoutsloot 16 Jan Schiere Berend A Pors sjouwer
H-157 Spinstraat 0 Jan Schiere tuin en pakhuis
B-043 Hoogstraat 19a wed Dirk Schiere wed Dirk Schiere
E-090 Herenknechtenkamerstraat 0 Jan Schiere Sietze S Wijma timmerknegt
G-103 Kerkpad 22 Gosse A Schipper Jacobus Wewer gruttersknegt
G-102 Kerkpad 24 Gosse A Schipper Gosse A Schipper schipper
E-100 Hondenstraat 14 Jan Barend Scholtz Rinse H Smit varensgesel
E-205 Lanen 75 Sipke Schoonbergen Sipke Schoonbergen slatter
E-206 Comediesteeg 6 Sipke Schoonbergen Hendrik Eik varensgesel
G-293 Hofstraat 33 Sipke Schoonbergen Barent Meyes Metz metzelknegt
E-204 Lanen 75 Wiebe Schoonhoven Wiebe Schoonhoven trekschipper
F-127 Schritsen 9 Willem Schoot Willem Schoot gegagimenteerd
A-043 Noorderhaven 77 wed H Schouwenburg wed H Schouwenburg koopmansche
E-112 Kleine Bredeplaats 20 M Schrage M Schrage boendermaker
G-084 Hofstraat 9 Jan Barents Schultz Jan Barents Schultz varensgesel
B-133 Karremanstraat 11 Henricus Schut Hendrik A Wassenaar arbeider
B-132 Achterstraat 16 Henricus Schut wed Jan Gerrits gealimenteerd
A-167 Karremanstraat 14 Henricus Schut Henricus Schut wewer
G-232 Kerkpoortstraat 5 Harmen Schuur Harmen Schuur landmilitair
G-096 Hofstraat 27 Harmen Schuur Jan Wiebes Meelman metzelknegt
E-107 Vijverstraat 0 Simon Schuurman wed Klaas Douwes gealimenteerd
E-108 Vijverstraat 0 Simon Schuurman Jan Freerks Molenaar sjouwer
F-238 Pothondjessteeg 2 S Schuurmans Geert Feykes de Vries varensgesel
F-246 Vijverstraat 16 Simon Schuurmans Simon Schuurmans kastelein
F-245 Vijverstraat 20 Simon Schuurmans Simon Schuurmans kastelein
E-162 Lanen 19 S Schuurmans Ate G Zeylmaker zeylmakersknegt
C-158 Noorderhaven 58 Rinse S Seba Rinse S Seba schipper
G-274 Molenpad 6 wed Johannes van Seist wed Johannes van Seist gealimenteerd
G-270 Molenpad 18 wed Johannes van Seist tuin
B-118 Zoutsloot 85 Tjeerd Siderius Teunis de Beer schipper
A-029 Noorderhaven 51 D J Siersma D J Siersma zoutbrander
C-029 Voorstraat 3 Jacob van Slooten Jacob van Slooten kantoor en winkel
E-141 Poortje 7 erven Sipke van Slooten Jan Minnes Minnema varensgesel
C-034 Voorstraat 11 Thomas J van Sloten Thomas J van Sloten
C-165 Noorderhaven 42 erven Sipke van Sloten Tjeertje van Sloten winkeliersche
C-150 Noorderhaven 76 Jacob van Sloten Jacob van Sloten koopman
E-082 Zuiderhaven 23 Jacob van Sloten qq Johannes Romans kroeghouder
B-008 Rommelhaven 15 Lodewijk L van der Sluis Lodewijk L van der Sluis koorndrager
F-108 Grote Ossenmarkt 1 Bernard Smeding Bernard Smeding wewer
D-138 Ooievaarstraat 9 Harmen Johannes Smit Harmen Johannes Smit winkelier
D-056 Lombardstraat 4 Cornelis Smit Cornelis Smit varensgesel
D-021 Noordijs 21 H J Smith H J Smith griffier
F-188 Spekmarkt 6 H J Smith wed Doede van der Veer
G-066 Brouwersstraat 21 Thomas Smith Thomas Smith wolkammer
F-140 Schritsen 35 H J Smith Pieter Butter schipper
B-077 Wortelstraat 5 H J Smith H J Smith tuin
H-036 Kerkpoortstraat 65 Jacob T Spanjer ledig
C-105 Rommelhaven 4 Jacob T Spanjer Jacob T Spanjer smid
F-032 Brouwersstraat 12 erven Laas Spannenburg Tjaardus Houtsma koopman
F-031 Brouwersstraat 14 erven Laas Spannenburg Rein Vettevogel wolkammer
E-179 Sint Odolphisteeg 12 Jan T Spannenburg Frans D van Laan boekverkoper
F-025 Brouwersstraat 26 S Spannenburg S Spannenburg koopman
G-072 Hofstraat 5 erven L Spannenburg Marten F de Boer bakkersknegt
F-047 Carl Visschersteeg 10 erven L Spannenburg Jacob Regond varensgesel
G-069 Brouwersstraat 27 Siebren Spannenburg Siebren Stephany winkelier
C-147 Noorderhaven 86 de Stad 't raadhuis
C-004 Zuiderhaven 5 de Stad brugmanshuisje
E-166 Lanen 23 de Stad casern ledig
E-167 Lanen 27 de Stad casern ledig
H-218 Westerstraat 0 de Stad timmerschuur
C-001 Havenplein 0 de Stad P Dijkstra poortier
H-003 Hofstraat 32 de Stad suratten
D-154 Nieuwstraat 41 de Stad paardestallen
E-224 Grote Kerkstraat 1 de Stad school
A-196 Anjelierstraat 1 de Stad corps de garde
H-152 Spinhuisstraat 7 de Stad casern
H-150 Nieuweburen 1 de Stad Metje Martens
G-183 Grote Kerkstraat 40 de Stad turfdragershuis
H-149 Nieuweburen 3 de Stad Greult Harmens gealimenteerd
H-153 Spinhuisstraat 9 de Stad casern
H-020 Rozengracht 1 de Stad sluismanshuisje
A-058 Noorderhaven 107 de Stad ledige casern
A-059 Noorderhaven 107 de Stad Jan Robijns Parkement metzelknegt
D-045 Liemendijk 42 de Stad corps de garde
G-296 Hofstraat 39 de Stad doodbaarshuisje
H-224 Weeshuisstraat 1 de Stad weeshuis
E-165 Lanen 23 de Stad casern ledig
B-108 Karremanstraat 19 Stads Weeshuis Johannes Meyer koopman
D-058 William Boothstraat 1 Stadsweeshuis Dirk Jans de Vries zeepziedersknegt
D-057 Lombardstraat 2 Stadsweeshuis J W Petreus boekhouder
D-115 Scheffersplein 1 Anske F Stallinga Anske F Stallinga stalling
D-145 Nieuwstraat 9 Anske Stallinga Willem Leeksma schoenmakersknegt
E-041 Voorstraat 24 A van der Steenderen A van Steenderen schoolonderwijzer
C-167 Vismarkt 4 Douwe C Steenstra Douwe C Steenstra
C-168 Noorderhaven 40 Douwe C Steenstra Douwe C Steenstra
H-029 Rozengracht 0 erven Claas Steenveld Geert Steenveld bakker
E-188 Lanen 41 Wopke D van der Stel Douwe M van der Mey varensgesel
F-102 Grote Ossenmarkt 2 Wopke D van der Stel pakhuis
C-079 Voorstraat 99 Fetze van der Stel Fetze van der Stel boendermaker
H-154 Spinhuisstraat 11 W D van der Stel Sikke Bonnes sjouwer
E-080 Zuiderhaven 19 Wopke D van der Stel Wopke D van der Stel koopman
F-175 Grote Kerkstraat 8 erven T S Stephany Gerbrandus de Leeuw
F-162 Heiligeweg 9 erven T Stephany H Tamboezer commis
E-230 Kleine Kerkstraat 16 erven Stephany vrouw Hans Ros
E-128 Kleine Bredeplaats 11 erven T S Stephany Johannes de Graaf kapper
G-023 Heiligeweg 68 Adam Sterk Adam Sterk slaapsteehouder
E-160 Schoolplein 1 G S Stinstra G S Stinstra stal en wagenhuis
E-159 Schoolplein 5 G S Stinstra G S Stinstra stal en wagenhuis
A-054 Noorderhaven 99 wed G Stinstra wed G Stinstra renteniersche
E-044 Voorstraat 18 G Stinstra H A Bauer schilder
E-043 Voorstraat 20 G Stinstra G Stinstra
E-042 Voorstraat 22 G Stinstra Willem B van der Meer schipper
E-164 Duizenddeurensteeg 2 G S Stinstra wed Ysaak Willems
E-121 Kleine Bredeplaats 2 Thijs J Stoef Thijs J Stoef oud schipper
G-042 Heiligeweg 28 Jurjen H van der Stok pakhuis
F-129 Schritsen 13 Jurjen van der Stok Jurjen van der Stok metzelaar
G-261 Kerkpoortstraat 49 Jurjen van der Stok Jurjen van der Stok trekschipper
E-191 Lanen 47 Wybren C van Straaten Wybren C van Straaten schipper
F-049 Carl Visschersteeg 6 C C van der Straaten Rintje Jans Dijks varensgesel
F-048 Carl Visschersteeg 8 C C van der Straaten Albert Sieds varensgesel
B-002 Noorderhaven 111 wed C C van der Straaten wed C C van der Straaten
C-026 Grote Bredeplaats 33 J A van der Straaten J A van der Straaten colonel ter zee
C-171 Rinnertspijp 1 J A van der Straaten J A van der Straaten pakhuis
B-013 Scheerstraat 9 Tamme Stuel Tamme Stuel kleermaker
E-161 Lanen 17 Johannes L Stuf Johannes L Stuf havenmeester
H-215 Westerstraat 1 Jan T Swanenburg Hendrik J de Vries timmerknegt
H-216 Zuiderhaven 16 Jan T Swanenburg Jan T Swanenburg timmerbaas
H-217 Westerstraat 0 Jan T Swanenburg houtschuur
E-104 Vijver 5 Isaak T Swanenburg Isaak T Swanenburg timmerknegt
A-122 Zoutsloot 24 Jan T Swanenburg Sjoerd van der Vorm ketellapper
C-183 Noorderhaven 18 Cornelis Jacobs Swart Cornelis Jacobs Swart stoeldraayer
B-032 Rozemarijnstraat 3 Siebe Swart Siebe Swart sluiswagter
A-216 Zeilmakersstraat 12 Reinder Swart wed H Tamsma
E-136 Lanen 1 wed Claas H Swart wed Claas H Swart naayster
A-144 Zoutsloot 31 Reinder Swart Reinder Swart oud schipper
C-023 Grote Bredeplaats 27 Sake S Swart Sake S Swart winkelier
C-012 Grote Bredeplaats 5 erven C Syverda vrouw Otte Lubberts
C-066 Voorstraat 75 A Tadema A Tadema apothecar
B-096 Herenwaltje 4 Feyke Dirks Tadema Feyke Dirks Tadema timmerknegt
G-057 Both Apothekerstraat 4 A W Tadema Susanna Andries winkeliersche
H-146 Nieuweburen 9 A W Tadema qq Paulus H Houtsma sjouwer
H-145 Nieuweburen 11 A W Tadema qq vrouw Johannes Garde
H-144 Nieuweburen 13 A W Tadema qq Willem J Steenbergen tichelaar
F-152 Schritsen 61 Haye Jacobs Terpstra Haye Jacobs Terpstra
G-182 Grote Kerkstraat 40 Pieter Terpstra Pieter Terpstra
E-115 Kleine Bredeplaats 14 A Terwocht A Terwocht schoolonderwijzer
E-101 Hondenstraat 12a A Terwocht A Terwocht school
A-132 Zeilmakersstraat 21 Cornelis Tewes Cornelis Tewes schipper
C-068 Voorstraat 77 S S Teyema Joeke Mulder varensgesel
C-069 Voorstraat 79 S S Teyema S S Teyema
F-130 Schritsen 15 S S Teyema qq Simon Goljard zilversmidsknegt
G-044 Heiligeweg 24 G van Themmen Willem D Jager
E-083 Zuiderhaven 25 G van Themmen
E-084 Vijverstraat 1 G van Themmen pakhuis
E-077 Zuiderhaven 15 Gerrit van Themmen Gerrit van Themmen kleermaker
H-141 Nieuweburen 19 P van Thielen wed Haring Rintjes gealimenteerd
A-173 Achterstraat 2 Eeltje C Tichelaar Eeltje C Tichelaar kuiper
B-170 Liemendijk 18 Eeltje C Tichelaar Eeltje C Tichelaar tuin en zomerhuis
H-178 Zuiderhaven 24 wed Otto Tietge wed Otto Tietge winkeliersche
H-179 Zuiderhaven 26 Jan Carels Timmer Jan Carels Timmer turfdrager
F-088 Schritsen 2 Carel Jans Timmer Carel Jans Timmer scheepstimmerman
B-007 Rommelhaven 13 wed F Tjallingii
C-134 Roeperssteeg 2 wed F Tjallingii wed F Tjallingii pakhuis
G-328 Weverstraat 2 wed F Tjallingii zoutpakhuis
G-224 Lammert Warndersteeg 3 wed F Tjallingii zoutkeet de hoorn
C-178 Noorderhaven 28 wed P Tjallingii F Tjallingii
C-135 Noorderhaven 106 wed F Tjallingii wed F Tjallingii pakhuis
G-220 Lammert Warndersteeg 8 erven F Tjallingii zoutpakhuis
A-017 Noorderhaven 27 wed P Tjallingii wed P Tjallingii pakhuis
A-018 Noorderhaven 29 wed P Tjallingii wed P Tjallingii pakhuis
A-073 Zoutsloot 8 wed P Tjallingii P Fontein & zoon pakhuis
A-072 Zoutsloot 10 wed P Tjallingii Taeke W van Dockum pakhuisknegt
B-001 Noorderhaven 109 wed F Tjallingii Sybrand Tjallingii koopman
D-014 Noordijs 11 F Tjallingii F Tjallingii
D-007 Scheerstraat 4 wed F Tjallingii wed F Tjallingii pakhuis
D-037 William Boothstraat 6 wed F Tjallingii wed F Tjallingii houtschuur
D-015 Noordijs 11 F Tjallingii F Tjallingii kantoor
D-034 William Boothstraat 8 wed F Tjallingii wed F Tjallingii gleybakkerij
G-225 Kromme Elleboogsteeg 1 wed F Tjallingii zoutpakhuis
D-008 Pakhuissteeg 1 wed F Tjallingii wed Evert Groenia
H-190 Zuidersteeg 1 H TobÉ H TobÉ
G-138 Gardenierstraat 8 H Tobbe Jan Hendriks
E-096 Vijver 10 Claas Foppes Torenbeek Claas Foppes Torenbeek timmerman
H-140 Nieuweburen 21 J D Toussaint wed Geert van Vals gealimenteerd
A-010 Noorderhaven 15 wed Jan Trompetter wed Jan Trompetter renteniersche
E-067 Grote Bredeplaats 8 erven H Tuinhout wagenhuis ledig
E-061 Grote Bredeplaats 8 erven H Tuinhout wed H Tuinhout
E-111 Kleine Bredeplaats 22 Ruurd Tuininga Ruurd Tuininga bakker
G-026 Heiligeweg 62 Bote Tuininga Bote Tuininga winkelier
B-055 Hoogstraat 41 Poppe Valderpoort Poppe Valderpoort verwer
G-141 Gardenierstraat 4 Hendrik van Varel Dirk Faber gleybakkersknegt
G-045 Heiligeweg 22 Jan van der Veen Taeke van der Vorm kaarsmakersknegt
E-144 Poortje 13 M van der Veen Pieter D Siderius verwersknegt
F-199 Lanen 64 R van der Veen vrouw Frans Ruel nayster
G-323 Fabrieksstraat 2 Jan van der Veen tuin
A-187 Karremanstraat 8 Hoite F van der Veen Hoite F van der Veen schoenlapper
C-041 Voorstraat 23 Jan L van der Veen Jan L van der Veen koopman
C-159 Noorderhaven 56 J van der Veen C Simons pakhuis
F-220 Lanen 26 Pier L van der Veen Pier L van der Veen bakker
E-138 Lanen 5 Minne van der Veen M van der Veen verfwinkel
E-129 Kleine Bredeplaats 13 Minne van der Veen Minne van der Veen verwer
C-042 Noorderhaven 68 Jan L van der Veen Jan L van der Veen kaarsemakerij
G-144 Gardenierstraat 3 Jan van der Veen Claas D van der Molen gleybakkersknegt
D-085 Nieuwstraat 52 Jan L van der Veen Foppe K Torenbeek timmerman
F-202 Lanen 58 Reinder van der Veen Reinder van der Veen blauwverwer
E-143 Poortje 11 Taeke J Veenstra Taeke J Veenstra varensgesel
H-072 Rozengracht 2 Sjoerd Veenstra H Stroband commissaris van politie
C-141 Noorderhaven 98 Geert J Veenstra Gerrit J Veenstra beurtschipper
D-102 Nieuwstraat 14 Gerrit J Veenstra Marten Visser wafelbakker
D-101 Nieuwstraat 16 Gerrit J Veenstra wed Wiebe Klaasen
G-114 Romastraat 10 wed Doede van der Veer Jurjen Jans de Wilde gealimenteerd
F-132 Schritsen 19 Cornelis van der Veer Cornelis van der Veer schipper
A-155 Zoutsloot 51 Broer H van der Veer Broer H van der Veer schipper
B-107 Zoutsloot 52 Roelof R van der Velde Roelof R van der Velde turfdrager
G-311 Fabrieksstraat 18 M Vellinga Cornelis Bouman huisknegt
F-151 Schritsen 57 Gerrit H Vellinga Pieter Gerryts Vellinga schipper
F-156 Schritsen 67 Hille G Vellinga Hille G Vellinga schipper
D-054 Lombardstraat 8 Wiebren G Vellinga Wiebren G Vellinga
D-144 Nieuwstraat 7 H Vettevogel wed Willem van Fulpen
G-108 Vianen 10 erven J W Vettevogel Abraham L de Vries koopman
G-107 Vianen 14 erven J W Vettevogel Hendrik Weghuis sjouwer gealimenteerd
B-021 Herenwaltje 17 erven Jan W Vettevogel wed Wopke Eggerts gealimenteerd
G-312 Fabrieksstraat 16 erven J W Vettevogel wed Jan Douwes Faber gealimenteerd
F-192 Lanen 78 erven Jan W Vettevogel Hendrik Vettevogel koekbakker
G-309 Fabrieksstraat 24 erven J W Vettevogel pakhuis
G-330 Weverstraat 0 erven J W Vettevogel Thijs Alberts sjouwer
G-308 Fabrieksstraat 26 erven J W Vettevogel Hendrik Teemans sjouwer
G-268 Molenpad 20a W Vettevogel tuin
G-331 Weverstraat 0 erven J W Vettevogel Hendrik Smal wewer
E-194 Lanen 57 erven J W Vettevogel Anne Lenige gealimenteerd
G-269 Molenpad 20 W Vettevogel Anthonie Harings wewer
G-332 Weverstraat 0 erven J W Vettevogel ledig
A-220 Zeilmakersstraat 8 erven Jan W Vettevogel Doede E Mokken gealimenteerd
G-206 Lammert Warndersteeg 14a erven J W Vettevogel wed H Plutschouw gealimenteerd
G-074 Both Apothekerstraat 12 erven J W Vettevogel H N Felderhof kleermaker
A-139 Zoutsloot 21 erven Jan W Vettevogel Marijke Hendriks kleine negotie
H-073 Spinhuisstraat 9 erven J W Vettevogel Gerryt Johannes Olinjus gealimenteerd
F-128 Schritsen 11 erven Jan W Vettevogel Benjamin Cohen koopman
H-074 Spinhuisstraat 11 erven J W Vettevogel vrouw Anske Pieters gealimenteerd
A-148 Bildtstraat 10 erven Jan W Vettevogel Jan Tjebbes de Groot sjouwer
G-062 Brouwersstraat 13 erven J W Vettevogel Klaas Gonggrijp
C-050 Voorstraat 43 erven Jan W Vettevogel wed Jan W Vettevogel
E-132 Kleine Bredeplaats 19 Johannes W Vettevogel Johannes W Vettevogel wolkammer
F-023 Zuiderhaven 83 erven Jan W Vettevogel kantoor van stadsbelastingen
E-140 Poortje 5 Johannes W Vettevogel Ale G de Groot varensgesel
E-040 Voorstraat 26 W Vettevogel W Vettevogel notaris
D-104 Ooievaarsteeg 11 Doekle Vinia Rinse D Tichelaar sjouwer
B-095 Herenwaltje 6 Doekle Vinia Trijntje Vinia
D-132 Ooievaarstraat 14 Doekle Vinia Lambert Sjierks varensgesel
B-066 Droogstraat 26 Doekle Vinia H Hempenius
H-193 Zuidersteeg 11 Doekle Vinja J A L Clermont sjouwer
A-188 Anjelierstraat 18 Minne Vink Gerardus Smeding zeylmakersknegt
H-012 Hofstraat 6 M Vink M Vink tuinier
H-011 Hofstraat 10 M Vink wed Lourens Tuininga
H-010 Hofstraat 12 M Vink Olphert J Duinker schipper
B-139 Achterstraat 45 M Vink Oene Klaasen Advocaat panbakkersknegt
B-109 Karremanstraat 21 M Vink wed Jan van der Molen
G-083 Hofstraat 7 M Vink Servaas van Beemen koster
D-128 Oosterkeetstraat 3 M Vink Frederik Meyer gegagimenteerd
G-088 Hofstraat 19 M Vink Bauke Fopma kleermakersknegt
G-285 Rapenburg 13 M Vink Atze P Bergsma wewer
G-286 Rapenburg 17 M Vink Gerrit Bekker weewer gealimenteerd
H-192 Zuidersteeg 9 M Vink Catharinus Dekker gealimenteerd
H-025 Rozengracht 9 M Vink wed Albert Abeles gealimenteerd
G-110 Vianen 4 M Vink ledig
E-008 Voorstraat 82 qq M Vink A Delgrosso schoorsteenveger
H-001 Kerkpoortstraat 24 Johannes Visser Johannes Visser kastelein
G-094 Hofstraat 23 Siebe U Uilkes Visser Siebe Uilkes Visser timmerknegt
G-095 Hofstraat 25 Siebe U Visser Siebe Uilkes Visser timmerknegt
G-267 Oosterbolwerk 2 Uilke Siebes Visser Poppe J Zijlstra varensgesel
A-081 Droogstraat 7 B Visser & zoon B Visser & zoon pak- en wagenhuis
C-186 Noorderhaven 12 B Visser & zoon B Visser & zoon pakhuis
A-009 Noorderhaven 13 Barent Visser & zoon Dirk Houtman zeilmakersknegt
A-011 Noorderhaven 17 B Visser & zoon B Visser & zoon kantoor
B-169 Grachtswalplein 7 Barend Visser & zoon ledig
A-012 Noorderhaven 19 B Visser & zoon P Rodenhuis koopman
A-014 Noorderhaven 21 B Visser & zoon B Visser & zoon zeylmakerij
A-021 Noorderhaven 35 B Visser & zoon B Rodenhuis kantoorbediende
E-036 Voorstraat 32 Johannes A Visser Bender Johannes A Visser Bender apothecar
A-007 Noorderhaven 9 Marten van Vliet Marten van Vliet
G-165 Borstelsteeg 1 wed Pieter Aukes van Vliet Gerben Dijkstra gleybakkersknegt
F-118 Grote Ossenmarkt 19 Auke Vogelzang Auke Vogelzang schipper
E-187 Sint Odolphisteeg 13 Meindert Vogelzang Meindert Vogelzang gleybakkersknegt
B-070 Droogstraat 61 Pieter Volkerts wed Yede Weidema kleine negotie
F-225 Kroonsteeg 3 Cornelis S Vorst Cornelis S Vorst winkelknegt
C-187 Noorderhaven 10 Jentje Jacobs de Vries Jentje de Vries schipper
B-084 Wortelstraat 13 Harmen B de Vries Bartle Watzes gealimenteerd
C-188 Zeepaardsteeg 1 Jentje Jacobs de Vries Tjalling Epkes timmerknegt
F-053 Schritsen 52 Jacob G Jans de Vries Jacob G de Vries leerlooyersknegt
E-059 Grote Bredeplaats 10 Dirk H de Vries Dirk H de Vries kalkkoper
B-094 Herenwaltje 10 Schelte Doedes de Vries Schelte Doedes de Vries
F-040 Schritsen 58 Foppe C de Vries Foppe C de Vries metzelaar
G-035 Heiligeweg 46 Ary de Vries Ary de Vries schipper
E-069 Hondenstraat 5 Dirk H de Vries Dirk H de Vries pakhuis
F-050 Carl Visschersteeg 4 Foppe C de Vries pakhuis
E-074 Hondenstraat 6 Dirk H de Vries Jan E van der Woude bestelder
G-032 Heiligeweg 52 Wiebren C de Vries Wiebren C de Vries varensgesel
F-190 Spekmarkt 2 Cornelis F de Vries Yke Jacobs
B-040 Hoogstraat 13 Klaas de Vries Klaas de Vries kalkverkoper
E-085 Herenknechtenkamerstraat 0 D H de Vries wed Roelof Martens
A-234 Bargebuurtspoortje 2noord Wiebren C de Vries Dirk Michiels Smit varensgesel
G-118 Romastraat 0 Hendrik de Vries wed Dries Ottes gealimenteerd
A-069 Bildtstraat 22 Siebren B de Vries Siebren B de Vries uitdrager
G-119 Romastraat 0 Hendrik de Vries Hendrik de Vries gealimenteerd
A-068 Bildtstraat 24 Levy de Vries Salomon Wolf Blauw koopman
H-028 Rozengracht 21 Hendrik M de Vries Hendrik M de Vries gleybakkersknegt
D-048 Hoogstraat 40 Teunis Willems de Vries Teunis Willems de Vries wagenmaker
G-033 Heiligeweg 50 Nicolaas Hendriks Vulsma Nicolaas Hendriks Vulsma schoenmaker
E-058 Grote Bredeplaats 14 J Waaff ledig
H-064 Rozengracht 0 Hubert J Wagenaar tuin
E-190 Lanen 45 Hubert J Wagenaar Hendrik Rink metzelaar
B-076 Droogstraat 83 Rients R Wagenaar Rients R Wagenaar werkman
A-117 Bildtstraat 18 W Wagenaar W Wagenaar bakker
F-071 Schritsen 38 Hubert Wagenaar Hubert Wagenaar koopman
F-054 Schritsen 52 Hubert Wagenaar & Comp Hubert Wagenaar & Comp houtstek
B-110 Karremanstraat 23 Jelle J van der Wal Hessel A Wallinga kuipersknegt
B-004 Rommelhaven 7 Jurjen J van der Wal Jurjen J van der Wal timmerman
B-005 Rommelhaven 9 Jurjen J van der Wal Jurjen J van der Wal timmerwinkel
D-053 Hoogstraat 40 Jelle J van der Wal Jelle J van der Wal pakhuis
F-125 Schritsen 5 Claas Jurres Wassenaar Claas Jurres Wassenaar verwer
C-160 Noorderhaven 52 S Wassenaar D Oolgaard pakhuis
A-023 Noorderhaven 39 J Wassenaar Ledig pakhuis
A-057 Noorderhaven 105 Jan Dirks van Weerd Jan Dirks van Weerd schoenmaker
B-156 Anjelierstraat 27 Jan Dirks van Weerd Geertje Annes
B-157 Anjelierstraat 29 Jan Dirks van Weerd Anne Martens tuin
B-158 Anjelierstraat 33 Jan Dirks van Weerd Anne Hendriks
B-159 Anjelierstraat 37 Jan Dirks van Weerd Brand Johannes arbeider
A-184 Achterstraat 21 Jan D van Weerd Steven K Zeeman varensgesel
C-196 Prinsenstraat 4 Johannes van Weerden Johannes van Weerden
B-172 Liemendijk 14 D van der Weij D van der Weij noordermolen
D-022 Noordijs 23 H Wennekes H Wennekes stalling
G-322 Fabrieksstraat 6 H Wennekes Berent Hankes wewer
E-002 Voorstraat 92 H Wennekes G Telsemeyer koopman
F-055 Schritsen 52 H Wennekes H Wennekes tuin
H-005 Hofstraat 30 H Wennekes Harmen Gortmers wewer
E-254 Simon Stijlstraat 2 H Wennekes verwerij
G-123 Romastraat 3 H Wennekes Sybren Lieuwes varensgesel
G-124 Romastraat 5 H Wennekes wed Gerardus van Kempen
E-253 Hondenstraat 13 H Wennekes spinderij
G-125 Romastraat 11 H Wennekes ledig
D-027 Franekereind 5 H Wennekes H Wennekes koopman
D-028 Franekereind 7 H Wennekes H F Schoonhoff
G-120 Romastraat 2 H Wennekes ledig
E-252 Heiligeweg 29 H Wennekes pakhuis
G-113 Romastraat 10 Harm Wennekes wed Anhonie Huisman gealimenteerd
A-091 Droogstraat 47 Johannes A van der Werf Johannes A van der Werf wagenhuis
A-052 Noorderhaven 95 J A van der Werf J A van der Werf koopman
A-135 Noorderwal 0 Hendrik B van der Werf Hendrik B van der Werf scheepstimmerbaas
D-095 Nieuwstraat 30 Jan Harmens Werkman Jan Harmens Werkman wewer
E-035 Voorstraat 34 erven A Westendorp Johannes Hanekamp broekmaker
C-031 Voorstraat 7 erven Allardus Westendorp erven Allardus Westendorp banketbaksters
G-279 Kerkpoortstraat 55 Anthonie B Westerhof Anthonie B Westerhof wewer
E-109 Vijverstraat 0 Anthonie B Westerhof Bruin C Westerhof wewer
G-280 Kerkpoortstraat 55 Anthonie B Westerhof Anthonie B Westerhof weefwinkel
H-042 Rapenburg 10 A B Westerhof c.s. Berend Jans Bertles wewer
E-003 Voorstraat 90 T Westerhuis T Westerhuis koopman
H-176 Zuiderhaven 28 H J Westra pakhuis
A-040 Noorderhaven 71 H J Westra H J Westra vrederegter
A-041 Noorderhaven 73 H J Westra H J Westra kantoor
A-042 Droogstraat 8 H J Westra Jacob Smith schrijnwerker
A-087 Zoutsloot 26 H J Westra H J Westra stal en wagenhuis
A-121 Zoutsloot 28 H J Westra Johannes Numan schipper
A-062 Droogstraat 22 H Westra H Grimijzer huisknegt
B-166 Karremanstraat 1 Dirk van der Wey Dirk van der Wey rogmolenaarsknegt
A-203 Karremanstraat 2 D van der Wey D van der Wey stal
A-202 Karremanstraat 4 D van der Wey wed M Tuimelaar
B-165 Liemendijk 4 Dirk van der Wey Dirk van der Wey rogmolenaarsknegt
A-170 Achterstraat 8 Wieger C van der Weyde Wieger C van der Weyde wewer
G-169 Romastraat 35 Ids van der Weyde Ids van der Weyde timmerknegt
C-086 Rommelhaven 28 Sjoerd van der Weyde Sjoerd van der Weyde bakker
A-103 Zoutsloot 46 S P Wiarda S P Wiarda tuin
E-116 Kleine Bredeplaats 12 S P Wiarda Jan Huidecoper koopman
H-177 Zuiderhaven 26 Sjoerd E Wiarda Sjoerd E Wiarda makelaar
F-001 Zuiderhaven 37 J E Wiarda pakhuis
H-175 Zuiderhaven 30 S E Wiarda pakhuis
E-050 Kleine Bredeplaats 1 S P Wiarda H Leyenaar metzelaar
C-047 Voorstraat 35 Sjoerd P Wiarda Sjoerd P Wiarda koopman
C-149 Noorderhaven 80 S P Wiarda wed D Kortlang winkeliersche
A-104 Zoutsloot 44 S P Wiarda Hendrik J Bron wijnstekersknegt
C-090 Schoolsteeg 4 K H van der Wielen Bauke Bernardus boerearbeider
C-075 Voorstraat 93 Klaas H van Wielen wed H van Wielen kleine negotie
E-127 Kleine Bredeplaats 9 Claas H van Wielen Claas H van Wielen horlogiemaker
A-243 Visbuurt 2 Claas H van Wielen Cornelis Martens sjouwer
C-125 Sint Jacobstraat 6 Berend Johannes Wielinga Berend Johannes Wielinga wieldrayer
H-186 Zuiderstraat 6 Sake Wierdsma Gerrit de Mol varensgesel
H-206 Westerstraat 0 Sake Wierdsma Sake Wierdsma kastelein
G-078 Both Apothekerstraat 7 Abraham Wierdsma G Groenewoud bakkersknegt
G-059 Brouwersstraat 7 A Wierdsma Casper Smith kantoorbediende
H-205 Zuiderstraat 17 Sake Wierdsma stalling
G-303 Kerkpoortstraat 12 Hielke M Wiersma wed Berend Berends
G-302 Kerkpoortstraat 14 Hielke M Wiersma Gerrit G Kleyhuis wewer
E-016 Voorstraat 66 Hielke M Wiersma Hielke M Wiersma uitdrager
E-156 Lanen 13 Hielke M Wiersma Johannes Daum kleermaker
E-157 Lanen 15 Hielke M Wiersma wed Jan Groote winkeliersche
A-246 Zeilmakersstraat 2 Jacob Y Wijga Pieter Hendriks sjouwer
E-240 Kleine Kerkstraat 7 Enne Wijga Enne Wijga kleermaker
A-248 Dijkswal 1 Jacob Y Wijga Jacob Y Wijga bildpoortsmolen
H-199 Zuidergat 1 E E Wijga zuidermolen
B-163 Liemendijk 12 erven Simon Wijma erven Simon Wijma tuin en zomerhuis
B-036 Hoogstraat 5 Sjoerd S Wijma Sjoerd S Wijma notaris
B-154 Anjelierstraat 21 erven Simon Wijma ledig
D-038 William Boothstraat 4 erven S Wijma Ype van der Werf kuipersknegt
D-001 Scheerstraat 12 erven Simon Wijma vrouw Coenraad P Bakker
B-116 Zoutsloot 73 Sikke Wijnalda Sikke Wijnalda koopman
F-226 Kroonsteeg 5 Jan Martens Wijngaarden Jan Martens Wijngaarden gaarntweernder
G-170 Romastraat 37 Fokke Martens Wijngaarden Tjerk Heins de Groot timmerknegt
G-050 Heiligeweg 12 Fokke M Wijngaarden Fokke M Wijngaarden metzelknegt
B-079 Wortelstraat 11 Taedze Alberts de Wilde Taedze Alberts de Wilde varensgesel
B-020 Herenwaltje 15 wed J Wildschut Daniel Stram stalknegt
H-070 Rozengracht 6 J Wildschut pakhuis
H-044 Zuiderbolwerk 1 J Wildschut tuin en zomerhuis
H-043 Rapenburg 10 J Wildschut Simon Tjerks van der Burg hovenier
D-017 Noordijs 15 Jelle Wildschut Jelle Wildschut koopman
D-018 Noordijs 17 Jelle Wildschut Jelle J van der Wal metzelaar
G-281 Rapenburg 3 Sytze G Willekes wed Johannes Jekel gealimenteerd
G-282 Rapenburg 5 Sytze G Willekes wed Albert Jacobs gealimenteerd
G-283 Rapenburg 7 Sytze G Willekes Gerrit S Willekes visscher
G-090 Hofstraat 21 Gijsbert Willekes Jacobus Fluks gealimenteerd
H-037 Kerkpoortstraat 59 Gijsbert J Willekes Gijsbert J Willekes visscher
F-158 Heiligeweg 1 wed Johannes H de Wind wed Johannes H de Wind winkeliersche
G-137 Gardenierstraat 10 wed Johannes de Windt Rinske Sjoerds
C-049 Voorstraat 39 Hendrik Winter Hendrik Winter logementhouder
C-155 Noorderhaven 64 Hendrik Winter ledig
C-080 Voorstraat 101 wed Tamme de Wit wed Tamme de Wit winkeliersche
D-126 Oosterkeetstraat 6 wed Jan de Wit wed Jan de Wit
A-033 Noorderhaven 57 Geert R van der Woude Geert R van der Woude schipper
G-071 Hofstraat 3 Yede Jans Yedema Yede Jans Yedema varensgesel
A-159 Zoutsloot 59 Eiso Ypei Eiso Ypei sjouwer
A-158 Zoutsloot 57 Jan R van der Zee Jan R van der Zee sjouwer
C-184 Noorderhaven 16 Bart F van der Zee Bart F van der Zee koopman
E-232 Kleine Kerkstraat 12 wed S van der Zee wed Jan Sweitzer
A-026 Noorderhaven 45 wed S D van der Zee wed S D van der Zee renteniersche
F-209 Lanen 44 Allart H van der Zee Allart H van der Zee wafelaar
F-208 Lanen 46 Bart F van der Zee wed Tjalke Koster gealimenteerd
F-230 Lanen 4 wed Sasker Oeges van der Zee wed Sasker Oeges van der Zee
H-208 Zuiderstraat 25 Bart F van der Zee pakhuis
A-034 Noorderhaven 59 wed J D Zeylmaker wed J D Zeylmaker pakhuis
A-035 Noorderhaven 61 wed J D Zeylmaker wed J D Zeylmaker zeylmakersche
A-084 Droogstraat 19 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-085 Droogstraat 21 wed Jan D Zeylmaker Haaye Wiegers Brouwer stuurman
A-086 Droogstraat 23 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-047 Noorderhaven 85 wed J D Zeylmaker P Minnema pakhuis
A-123 Zoutsloot 22 Eeltje A Zeylmaker Eeltje A Zeylmaker zeylmakersknegt
E-066 Zuiderhaven 13 Claas A Zeylmaker Claas A Zeylmaker schipper
B-039 Hoogstraat 11 wed D Zichman wed D Zichman vroedvrouw
E-184 Sint Odolphisteeg 3 D C Zijlstra Jacob J Dekker pakhuisknegt
E-185 Sint Odolphisteeg 5 D C Zijlstra Jan Ales Wobma stalknegt
E-034 Voorstraat 36 D C Zijlstra D C Zijlstra koopman
E-033 Voorstraat 38 D C Zijlstra D C Zijlstra kantoor
E-218 Simon Stijlstraat 4 H W C Zijlstra H W C Zijlstra
E-216 Lanen 0 H W C Zijlstra brouwerij
E-049 Voorstraat 8 C D Zijlstra C D Zijlstra collecteur
E-229 Kleine Kerkstraat 18 Rein A Zijlstra Rein A Zijlstra varensgesel
F-109 Grote Ossenmarkt 1a Rinnert J Zijlstra Rinnert J Zijlstra blokmaker
E-217 Lanen 85 H W C Zijlstra tapperij
C-005 Zuiderhaven 7 wed C C Zijlstra wed C C Zijlstra winkeliersche
C-151 Noorderhaven 74 D C Zijlstra D C Zijlstra pakhuis
E-139 Poortje 3 C D Zijlstra wed Hendrik Symons de Groot vischvrouw
F-177 Grote Kerkstraat 4 Claas Jacobs Zoete Claas Jacobs Zoete schipper
D-030 Franekereind 13 Cornelis B Zoete Nolke van der Veer trekschipper
G-249 Kerkpoortstraat 33 Cornelis B Zoete Lolke S Zwaal timmerwinkel
F-148 Schritsen 51 Hessel Sietzes Zondervan Hessel Sytzes Zondervan trekschipper
A-208 Zeilmakersstraat 1 W Zondervan W Zondervan wagenhuis
C-152 Noorderhaven 72 W Zondervan W Zondervan kastelein
C-103 Rommelhaven 6 Jan Zuiderma Jan Roelofs van der Zee pakhuis
C-104 Rommelhaven 6twee_achter Jan Zuiderma Sipke S Sleeper sjouwer
C-126 Sint Jacobstraat 4 Jan Zuiderman Jan Zuiderman kalkkoper
C-106 Rommelhaven 2 Jan Zuiderman H Klatter paardedoctor
F-073 Schritsen 34 mej van der Zwaag Jan Jansen Bakker sjouwer
F-072 Schritsen 36 mej van der Zwaag Bauke Kramer sjouwer
F-222 Lanen 22 Lolke S Zwaal Lolke S Zwaal timmerman
G-053 Heiligeweg 6 erven Hendrik Zwaal Cornelis van Beemen metzelaar