Harlingen, Zeemansvoorzorg 1880

Naamlijst der leden
van het collegie
ZEEMANS - VOORZORG
te
HARLINGEN

Op den 1 Januari 1880


De vlag is rood, wit en blauw, met zwarte letter en nummer in het witte vak.
Zij is 4.5 meter lang, het roode en blauwe ieder 2 decimeter 5 centimeter breed, het witte 1.5 meter breed.


BESCHERMHEER
Z.M. Willem III, koning der Nederlanden.


DIRECTEUREN
J. FOEKENS, Voorzitter
P. RODENHUIS Yzn.
W. HARMENS Cz., Penningmeester
S. HOEKSTRA, Secretaris


COMMISSARISSEN
R. HELMERS
JOHs. Alta

PLAATSVERVANGEND COMMISSARISSEN
S. HINGST
DIRK FONTEIN


Het collegie Zeemansvoorzorg is opgericht in 1851 en heeft bestaan tot 1931. Het werd opgericht op initiatief van enige Harlinger Heeren die zich niet konden verenigen met de wijze waarop financiele hulp verkregen moest worden voor de weduwen en kinderen van een verongelukte zeeman. Zij stichtten een vereniging die tot doel zou hebben steun te verlenen.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18





Gewone leden 1e Klasse (gezagvoerders)
nummer gezagvoerder schip

1 Slooten, T.H. van Caspar de Robles
2 Smeden, B. van Friesland
3 Boswijk, H. Frisia
4 Meij, G.C. van der Plutus
5 Visser, K.R. Emma
6 Zwaal, D.W. Aurora
7 Meer, W. van der
8 Burghout, Jan K. Adrianus
9 Schaafsma, Tz.S.
10 Helmers, R.
11 Maas, Harmen A. Söderhamn
12 Ebes, Klaas H. Alegonda Jacoba
13 Keun, W.J. Neptun
14 Ploeg, J.G.
15 Borger, Geerts H.
16 Wel, H.. van der
17 Meiden, D. van der Elisabeth
18 Wink, Willem Hercules
19 Dijk, J.J.
20 Parma, O.S.
21 Kuiper Azn., P. Maria Agnieta
22 Munneke, J.G.
23 Karst, J.G. Laura
24 Appel, J. Thorbecke III
25 Alta, Johs. J. Bothnia
26 Klein, P.
27 Koen, W. Zeemeeuw
28 Pijl, M.
29 Burghout, J.K. Nicolaas
30 Houwink, H.K. 2 Gebroeders
31 Lipjes, N. Magnet II
32 Schippers, J.W. Vice-President Prins
33 Velthuis, W. Jetske
34 Mulder, J.S.
35 Kuiper, A.J. Anna Augusta
36 Leujes, D.
37 Haas, S. de
38 Mensonides, G. Argo
39 Pot, G.H.
40 Blijstra, A.R.
41 Kuiper, B.A. Watergeus
42 Rijf, F.D. Nicolaas
43 Jong, J.K.
44 Klein, J.
45 Hannema, Ph.
46 Molenaar, G. Catharina Elisabeth
47 Boer, J.J. de
48 Velthuis, H. Elisabeth
49 Sluisman, J. Maria Catharina
50 Jongman, H. Pedro
51 Merkelbach, J.W.
52 Burghart, J.
53 Helmers, H.
54 Leij, E. van der
55 Meer, W.B. van der Marguerite Louise Regine
56 Gaast, B. van der
57 Oldenburger, J.P. Arabistan
58 Dorenbos, B.
59 Gnodde, P.K.
60 Pot, G.H. Onderneming
61 Meer, W.J. van der de Ster
62 Blijstra, J.A. Neptunus
63 Ebes, Jr. H.H.
64 Rab, R.
65 Smit, G.J. Oostzee-Packet
66 Jonge, C.P. de Henriëtte
67 Meinsma, M.B. Oostzee-Packet II
68 Vries, S. de Y-stroom
69 Koster Hz., T.A. Houthandel
70 Smit, W.T.
71 Stientjes, J. W.H.F. Baron van Heemstra
72 Schaap, N.
73 Hoedemaker, M. Charm
74 Klein, C.
75 Grol, J.V. President van Rijckevorsel
76 Fluchmacher, J. Harlingen
77 Houwink, W. Stad Steenwijk
78 Hoef, J. van der
79 Cupido, L.C. Carolina
80 Hernam, G.K.
81 Boer, R.N. de Adelaar
82 Dijkstra, P.P. Eendragt
83 Koudenburg, R. Albertina Amelia
84 Fekkes, J.
85 Holstein, J. Drie Gezusters
86 Bleeker, B. Zuiderzee


Gewone leden 2e Klasse
naam functie

Hoften, M. van stuurman
Holstein, Pieter stuurman
Katoen, Dirk stuurman
Koster, A.J.H. stuurman
Kuiper, P.O. stuurman
Kuiper, J.A. stuurman
Kuitert, C.J. stuurman
Nieting, G.H. stuurman
Velthuis, G. stuurman
Vries, Jan de stuurman
Wielinga, J.A. stuurman
Wijma, Oets stuurman


Buitengewone leden Eerste Klasse
naam

Foekens, J.
Fontein, J.
Fontein & Tjallingii,
Harmens & Zonen,
Hingst, S. de
Hubert Jans & Co.,
Lieftinck, F.W.
Wiarda, J. & S.


Buitengewone leden Tweede Klasse
naam

Alta, D. & L.
Harmens, C.
Harmens, A.
Harmens, F.
Hulst, J. van
Loon & Zoon, J.H. van
Oolgaard & Zn., D.
Posthuma & Zn., P.
Repko & Comp.,
Scheuer, Gebr.
Schouwenburg Hz., wed. H. van
Tuinhout, J. Fontein
Zeilmaker & Comp.,


Buitengewone leden Derde Klasse
naam

Boomsma, R. & A.
Faber & van der Zwaag,
Hannema, L.C.
Heemstra, W.H.F. baron va
Hoekers, L.
Kuhlman Jzn., C.
Lunter Hz., J.
Mass, D.M.
Prins & Zwanenburg,
Simonsz, H.
Stroband, J.A. Zaal
Tjallingii, D.
Velde, C. van de
Wiarda, S.E.
Zwanenburg, S. & T.


Buitengewone leden Vierde Klasse
naam

Alta, D.
Alta, Johs. D.
Alta Lz., Johs.
Andreae, J.L.
Ansingh, J.H.
Bakker, G. Murray
Balkstra, L.
Banga, K.R.
Beitschat, erven S.
Berken, J. in den
Blijstra, P.A.
Blijstra, R.A.
Boas, Benj.
Boetje, J.
Bolhuis, wed. B. van
Bos, S.B.
Bouma, P.
Bouwknecht, J.
Brouwer, R.H.
Brouwer, H. Reeling
Brouwer Jz., P.
Buijs, B.
Cohen, S.J.
Cunee, K.R.
Dijk, J.J.
Droge, J.H. van
Ens, O.P.
Flier, A. van der
Fontein, Jac.
Fontein, G.A.
Fontein Hz., D.
Grotendorst, F.W.
Haan, M.B. de
Hamstra, A.
Hamstra, P.
Hannema, D.
Hilarius, Wm.
Hoekers, J. van der
Holstein, P.
Holstein, J.P.
Houtsma, S.
Houtsma, L.
Huizinga, J. Menno
Hulst, S. van
Hulst jr., J. van
Jong, G.J. de
Jong, R. de
Jongh, M.G. de
Jonkman, J.
Kalis, J.
Kijlstra, W.S.
Klein, W.
Klein, F.
Knukkel, C.
Kropveld, A.
Lamminga, M.R.
Land, E.
Land, A.A.
Lautenbach, E.
Leemkoel, F.
Luitz, E.
Meer, J.L. v.d.
Mees, M.J.
Melchers, J.
Meuter, E.J.L.
Miedema, J.
Mirande Pz., P.L.
Nauta, W.
Oswald, R.
Pais, R.
Posthuma, Jacobus
Posthumus, E.
Posthumus, Corn.
Schoonhoff, H.J.
Schouwenburg Jkz., H. v.
Slooten, G.A. van
Stevens, L.J.
Swart, H.P.
Teves, T.A.
Tjallingii, J.D. v. Esta
Tromp, H.
Vellinga, W.
Vellinga & Co., T.
Verkouw, A.
Vliet, J. van 't
Vries, erven P. de
Wal, J.M. van der
Werf, D. van der
Windt, H. de
Woude Nz., S. v.d.


Buitengewone leden 1e Klasse (elders woonachtig)
naam  

Bredenberg, Emil Sundsvall
Carey & Sons, W.H. Londen
Harinxma thoe Slooten, mr. B.Ph. Baron Comm.d.K. in Friesland
Lieftinck, F.W. Kimswerd
Tritton, J. Herbert Londen


Buitengewone leden 2e Klasse (elders woonachtig)
naam  

Neck, M. v. Nieuwediep
Stadlander & Middelhoven, wed. Zaandam