Harlingen, naamsaanneming 1811 (Tresoar toegang 29 inv.nr. 54 en 55)

Harlingen, naamsaanneming 1811 (Tresoar toegang 29 inv.nr. 54 en 55)
Bij Keizerlijk Decreet van 18 juli 1811 werden alle inwoners verplicht een vaste familienaam aan te nemen en deze vast te laten leggen. Degenen die al een familienaam hadden werden eveneens verplicht deze vast te laten leggen.

Niet iedereen trok zich iets van deze wet aan. In Gaasterland is een register van 1813, dus twee jaar na invoering van deze wet, waarin de familienamen zijn vastgelegd van 54 personen die in eerste instantie niet op waren komen dagen. Daarbij staan ook de opgegeven redenen vermeld; verhinderd wegens zwakheid, vergeten, geen aanschrijving gehad, verhinderd, afwezig, te laat gekomen, register was vol, aan mijn moeder overgelaten, noem maar op.

In Harlingen zijn zo'n 820 akten ingeschreven, naar schatting ongeveer de helft van wat het had moeten zijn. Het register is voorbereid door stadssecretaris Klaas Blok, die alvast de nodige gegevens noteerde en daarbij ruimte openliet voor de aan te nemen familienaam, leeftijden en de aktedatum. Alhoewel in dit register geen (toenmalige) huisnummers zijn vermeld, is uit de volgorde van de inschrijvingen op te maken dat de toenmalige wijknummering gevolgd werd. Zo is ook te zien dat het register abrupt ophoudt bij (ongeveer) wijk F no. 60. Een vervolgregister is waarschijnlijk nooit gemaakt, omdat de animo voor deze nieuwerwetsigheid toch al niet groot was.
Van veel inwoners is dus geen officiële optekening van het aannemen van een familienaam. Sommigen zullen dat niet gedaan hebben omdat de vader of een broer al een naam had aangenomen, dus deze naam voerden zij dan vanaf nu ook, evenwel zonder hem zelf vast te leggen. Anderen zijn doorgegaan met het voeren van patronymica en dit zal, mogelijk in iets gewijzigde vorm, tot achternaam geworden zijn.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-08 00:58:12A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  aangenomen
familienaam
voornamenbijzonderheden, kinderen (k) en kleinkinderen (kk)geschat
adres
folio
AardmansMartha van Dam, wed. Henricus[aangever: Bernardus Pol, nu gehuwd met Martha van Dam, wed. Henricus Aardmans]; k. Elisabeth 17 67v
AckerElisabeth Lourens Koster, wed. Jelmerk. Lourens 28, Janke 36, kk. (v. Janke) Bouwe 10, Hendrik 1, Elisabeth 3Scheerstraat 744r
van AckerenDirk Jacobsk. Sijntje 165r
AdvocaatOene Klaasesk. Claas 12, Gerben 10Achterstraat 4565r
AgemaJohannesk. Jan, JelleBrouwersstraat 10182v
AgemaRomkek. Rinske, Hendrika 155r
AkkerboomFredrik Dirks[tekent: Aakkebom]; k. Louisa 1 77v
AkkeringaEvertk. Jan 16, Marga 12, Michiel 10, Dirk 8, Wybrandus 7, Leendert 4, Jacob 1Bildtstraat 2017v
AkkeringaGoslingk. Jeltje 19Rommelhaven 548r
AkkeringaGoslingk. Jeltje 19Hoogstraat 1048r
AkkermanHansk. Johannes 19 121v
AlbadaLammertRommelhaven 894r
AltenaSybrigje Kool, wed. Jank. Janke, Aafke, Sybrigje, ZydsVoorstraat 44144r
AppelSipke Arjensk. Arjen 17, Yebeltje 8Roeperssteeg 798v
ArinkBerendk. Alyda Maria 18, Jan 15, Gerardus 7, Bart 5, Aafke 4Hoogstraat 1447v
van AssenErnstk. Anna Clasina 7, Elisabeth Clasina 1 118r
van AssenJohannesk. Wijnandus 43, Berlikum, Ernst 33, Cornelis 23, 's-Gravenhage, Bernardus 20, Baukje 31, Ida Anna 15, kk. Anna 7, Johannes Klonkerts 6, Dirk Andringa 4, Cornelis 2, (v. Wijnandus), Anna Klasina 7, Elisabeth Klasina, (v. Ernst)Noorderhaven 575v
AtlasLammert[tekent: Lambartus]Liemendijk 1018r
AtlasLammert[tekent: Lambartus]Liemendijk 818r
BaantjerAlbert Janesk. Jaane, Janke 40r
BaantjerGerrit Hendriksk. Pietje 17, Rintje 10Zoutsloot 2323r
BaderJan JohannesGrote Kerkstraat 13172r
BaderJan JohannesGrote Kerkstraat 13172r
BakkerAge Heeresk. Heere, Leena, Trijntje, Jelte, Hiltje, Aaltje, kk. Age, (v. Heere)Heiligeweg 23176r
BakkerDirk Foppesk. Jan, Maayke, Taeke, Foppe 176r
BakkerHarmen HeeresKarremanstraat 371r
BakkerHarmen HeeresAnjelierstraat 1171r
BakkerHeere Agesk. Age 3/4Karremanstraat 2562v
BakkerJan Albertsk. Albert, JetskeVoorstraat 72141v
BakkerJohannesk. PieterComediesteeg 2168r
BakkerAmkje Hanses, wed. Rintje Pietersk. Nieske 36, Jetske 34 Holwerd, Rintje 21 Holwerd, Hinke 30 Hans 28 in dienst, Dirk 26, Daniël 21, kk. Feijke 7, Amkje 5, Pietje 2 (van Jetske) Jan 3, Trijntje 1, (van Hinke), Claas 14 (van Nieske)Anjelierstraat 1031r
BakkerRomke Jacobsk. Jacob 11, Trijntje 9, Grietje 5, Hendrik 1Sint Jacobstraat 594v
BakkerThomas Baukes 155v
BalkstraJan Louwsk. Trijntje 1Bildtstraat 528v
BalkstraLouw Jansk. Jan 30, Maayke 32, Hinke 24, kk. (v. Maayke) Rienke 3, Maria 1, Trijntje 6, (v. Hinke) Dieuwke 1, Jan 1 te Sexbierum, (v. Jan) Trijntje 1 71r
BarbasGerardus 126v
BaringsmaJan 21v
BauerHenricus Anthonyk. Nicolaas, Maria ChristinaVoorstraat 18146r
BaviusTjetske Sakes Wijma, wed. Aukek. Jan, Sake 139r
BeekesHendrik[aangever: Jan Alberts Bakker als curator over de z.v. wijlen Hendrik Beekes]; k. Wiebe 141v
BeekmanHarmanus 0110v
BeekmanHarmanus 0110v
BeekmanHarmanusZuiderhaven 1110v
van BeemenAgeRommelhaven 2291v
van BeemenAgeRommelhaven 2291v
van BeemenHendrikje Beidschat, wed. Beerendk. Hendrik 20, 2 dochters 176v
van BeemenJohannes Cornelisk. Trijntje 37, Cornelis 25Sint Jacobstraat 297v
de BeerBaukek. Teunis 25, Sjoerd 19, Klaas 11, Eelkje 26Zoutsloot 4524v
de BeerJacob LevieIsraëliet 5v
de BeerLevie JacobIsraëliet; k. Jacob Levie 37, Isaac 36, Emden, Abraham 34, Leeuwarden, Moses 28, Leeuwarden, Rachel 31, Leeuwarden, kk. Salomon zoon van Isaac 7, Levi zoon van Isaac 3, Jonathan zoon van Isaac 1, Rebecca, dochter van Isaac 5 5r
de BeerSjoerd Sippes 55v
de BeerTeunis 96v
van der BeestSikke Bonnesk. Bonne 21, Claaske 12 37v
BeidschatTeunisk. Hendrik, CornelisNieuwstraat 12131v
BeidschatTeunisk. Hendrik, CornelisNieuwstraat 10131v
BekkerChristoffel (Anthoon ?)kk. Christoffel Anthon 14, Groningen 30r
BenjaminsAndries JonasIsraëliet 10v
BenningHendrikk. Fredrik 12, Yda 8, Pieter 3Droogstraat 7955r
van BenthemTjerkNoorderhaven 60102v
BenzonidesGeeltje Reits Klaver, wed. Johannesk. TrijntjeNoorderhaven 979r
BerendsenBernardusk. Adrianus 12, Pieter 6, Gerardus 3, Grada 11, Sibilla 5, Cardina 1/2Voorstraat 1779r
van den BergClaas WierdsNoorderhaven 24106v
van der BergHarmenk. Wilhelmina, Stina, Maria, Martje, Teuntje, Bauke, Harmen, kk. Annetje, Grietje, Rinske, Berber, Wytske, Grietje 132v
BergsmaClaas Jansk. Jan 1 58r
BettelsJanNoordijs 27117r
BetzauwMartenk. Pieter, Eelke, Taeke, Hylkje, EekeScheffersplein 9133r
BeukerBaukek. Jan 14 64r
van BeuningenJan Jacob 184v
BijlsmaBote Freerksk. Freerk 25, in dienstZoutsloot 2019v
BijlsmaElias Gerrytsk. Aukje 15, Gerryt 4Sint Jacobstraat 1496r
BinksmaAlbertusk. Janke 25, Michiel 17, Hotze 9, Suffridus Nauta 6, Trijntje 12, Petrus 3 92r
BlaauwMaayke Durks, wed. Claask. Klaas 25, Dirk 24, Leeuwarden, Jacob 21, Franeker, Rommert 16, Maayke 32, Sexbierum, Wytske 27, Wijnaldum, Dirkje 12, kk. Cornelis 5, k. van Maayke, Trijntje 5, Claas 2, k. van WytskeAnjelierstraat 1230v
BlaauwJacob[tekent: Jacob Cornelis Blauw]; k. Trijntje 16, Corneliske 13, Jan 10 42v
BlauwSalomonIsraëliet 3v
BleekerClaas Hendriksk. Klaas 16, Grietje 13, Hendrik 11, Elisabeth 8 60r
BleekerFedde Hendriksk. Hendrik 6, Christinus 4 111v
BleekerMarten Jansk. Jan 10, Hylke 8 112v
BleekerPieter Cornelisk. Antie 25, St. Jacobiparochie, Albert 22, in dienst, Sijke 17, Sara 15, Corneliske 3Nieuwstraat 34129r
BleekerPieter Cornelisk. Antie 25, St. Jacobiparochie, Albert 22, in dienst, Sijke 17, Sara 15, Corneliske 3Nieuwstraat 34129r
BleekerYnte Hendriksk. Hendrik 2, Elisabeth 3 60v
BloemerHarmanus Dirksk. Dirk 19, Geertje 15, Douwe 12, Mieke 8, Andries 4 66r
BloemerWillem Dirksk. Dirk 20, Jan 10, Maria 21, Rinske 14, Eva 6, Antie 12, Jeltje 16 68v
BlogSamuel Jacob EliasIsraëliet; k. Adolph 2 1/2, Berendtje 1, Duifke 1/2 1r
BlokKlaask. Menno, Janneke, DouweVoorstraat 9589r
BlokSake Tjepkesk. Tjepke 13, Matthijs 8, Grietje 4, Schelte 2Voorstraat 777r
BlokSake Tjepkesk. Tjepke 13, Matthijs 8, Grietje 4, Schelte 2Voorstraat 777r
BlokSchelte Tjepkesk. Antie 8, Jan 7, Dieuwke 5Noorderhaven 4109v
BlokmakerCornelis Jarigsk. Frans 8, Jarig 14, Lolkje 12, Janke 4 37r
BlomBauke Jansk. Jan 1/2, Beitske 7, Aukje 3Herenwaltje 953v
BlomHendrikk. Cornelis 19, Albert 15, Janke 4Bargebuurtspoortje 1236r
BlomJan Pieters 129r
BlomWytze Broersk. Broer 19, Pieter 15Noorderhaven 112r
BlomWytze Dirksk. Dirk 23, Lodewijk, Leeuwarden, Johannes 20, als conscrit in dienst, Anne, Hylke, Sytze, AntieSchritsen 52185r
BoekholtHendrikk. Anna Maria 1/4 52v
BoekhoutAnna Maria van der Werff, wed. Fransk. Hendrik, Maria Constantia, Jan, ElisabethNieuwstraat 18131r
de BoerAnthonyk. Fetje, Gerryt, Hendrica 154v
de BoerAte Luitjesk. Luitje, PieterNieuwstraat 13136v
de BoerClaas Baukesk. Bauke 7, Hendrikje 5Anjelierstraat 1430v
de BoerCornelisk. Aaltje, Maartje, JacobaKleine Bredeplaats 17159r
de BoerFreerk Lyklesk. Wybe 35, Cornelis 29, Baukje 33, Sydske 45, Bauke 47, Lykle 50, Jan (ovl), kk. (v. Jan) Hendrik 4, Freerk 8, (v. Sytske) Jantje 17, Freerk 16, Simon 14, Lykle 8, Antie 4, (v. Lykle) Freerk 26, Bauke 17, Albert 14, Klaas 8, Mietje 6, Aukje 4, Antie 13, (v. Bauke) Freerk 15, Rotterdam, Jan 5 61r
de BoerGijsbert Jacobsk. Antie 11, Pietje 9, Jacob 7, Hendrikje 4Prinsenstraat 1072r
de BoerHendrik Jansk. Jan 4, Trijntje 1 38v
de BoerHylke JarigsNoorderhaven 71v
de BoerJakkle RintjesVijver 12153v
de BoerJan Gerrytsk. Gerryt 30, Aukje 26, Jan 18, Franeker, Agatha 16, Franciscus 13, Geertruida 11, Maria 9, kk. (v. Aukje) Johannes 1Zoutsloot 9563v
de BoerJan Hendriksk. Salomon 19, Antje 16, Marijke 14, Okke 9Zoutsloot 4925r
de BoerGrietje Ottes, wed. Johannes Sjoerds[aangever: Claas Hendriks Bleeker, nu gehuwd met Grietje Ottes, wed. Johannes Sjoerds de Boer]; k. Jan, 8 60r
de BoerLykle Jansk. Jan 20, Willem 10Zoutsloot 5461v
de BoerPaulus G.k. Agatha, Remelia, Gerardus, Jan, ZytzeZoutsloot 10764r
de BoerPaulus G.k. Agatha, Remelia, Gerardus, Jan, ZytzeZoutsloot 10964r
de BoerRienk Wybesk. Pieter 25, Wybe 10, Rinkje 21, Aukje 20, Antie 12 58r
de BoerSiebe Paulusk. Marten 11, Fokeltje 3Zoutsloot 4215r
de BoerSjerk Pietersk. Martje 10, Antje 13, Pieter 7Herenwaltje 1946r
de BoerTjebbe Riemers 20r
de BoerWillem SybesHoogstraat 648r
BolmanAlbertk. Trijntje 3Voorstraat 57a83v
BolmanAlbertk. Trijntje 3Voorstraat 57a83v
BoomsmaAaltje Douwes de Jong, wed. Bouwek. Bouwe, Jetze, Aagje, Dieuwke, kk. Bouwe, Rinke, Aaltje (v. Jetze) 179v
BoomsmaJelle Jetzesk. Ake 36 te Oosthuizen, Pier 33 te Purmerend, Broer 29, kk. Cornelis, Jacobus (v. Ake)Noorderhaven 4676v
BoomsmaJetze B.k. Bouwe 4, Rinke Bakker 2, Alida 1Noorderhaven 22107r
BoonstraAlbert Thomask. Cornelis 128r
BoonstraThomas Albertsk. Albert, Hinke, kk. Tjetske (v. Hinke) 126v
BootsmaJacob Harmens 42v
BosTrijntje Sybrens de Groot, wed. Martenk. Wybrigje 25, Gatske 23, Barend 21, Sybren 19, Jan 13, Jantje 18Noorderhaven 413v
BosmaCornelis Arjensk. Geertje, Grietje, MariaSchritsen 58183r
BoterwegDirk[tekent: Botterweg]; k. Dirk 9, Jan 9, Coenraad 6 130r
BouwknegtJan Evertsk. Trijntje 19, Doetje 13, Sjouwkje 12, Jacoba 10, Evert 8, Jacob 4Rommelhaven 1141r
BraaksmaCornelis Martensk. Dirkje 10Zoutsloot 4015r
BraamJurjen Jansk. Jan 13 121r
BraammeijerBerent Jansk. Froukje 10, Hyke 5, Jantje 1 13r
BrinksmaJohannes Gerbensk. Gerben 2 123v
BroersmaPieter Sjouwkesk. Minne 1Zeilmakersstraat 734r
BronHendrik Jansk. Geertje 24, Grietje 20, Jurjen 22, Jan 18, Johannes 15, Willem 13, Hendrik 9 14v
BrookmanHendrikk. Maria 9, Catharina 9, Alida 6, Elisabeth 4, Harmanus 1/2 53r
BrouwerBonne Haayes 23v
BrouwerDirk Piersk. Sybren 9, Antie 14, Geeltje 5 74r
BrouwerIJsbrand Willemsk. Willem 26, Bolsward, Hendrik 24, Bolsward, Foekje 21, Andele 18, Job 16Karremanstraat 1827r
BrouwerJohannes Jacobusk. Jacobus, Dieuwke 17r
BrouwerReinskje Rintjes, wed. Pieter Jans[de naam Pieter Jans wordt niet in de akte genoemd]; k. Teuntje, Jan 167v
BrouwerSimon Hendriksk. Aaltje 20, Grietje 40, Janneke 18, Hiltje 16, Hendrik 31, woonplaats onbekend, Willem 28, woonplaats onbekend, kk. (v. Arjen) Simon 1Nieuwstraat 32129v
van der BrugJank. Zietske 6, Jetske 4, Feikje 1/2Voorstraat 12147v
BruggeJohannesk. Maria 2 93v
BrugmeyerWillemk. Johannes Gerardus, Anna MariaKleine Bredeplaats 16156v
de BruinJacobusk. Hiltje 15, Anna Elisabeth 13, Claas 10, Freerk 7, Aaltje 2Franekereind 23125r
de BruinPier Pieters[tekent: de Bruyn]; k. Geertje 19, Rinkje 16 94r
BruinsmaNanning 177r
BrunsWillem Abrahamsk. Gesina, Jeltje, Sybrigje, Abraham, Freerk 162v
BuismanDirk Jansk. Jan, Antie, Geertje, Sybrigje 140v
BuismanLeendert Jansk. Fedde 21, Leendert 17, Gooitje 16, Hinke 14, Antje 12, Gerrit 9Noorderhaven 697r
BuismanTaeke Volkertsk. Jan 22, in dienst, Antie 25, Hylke 11 67v
BurggraafJan Jansenk. Jacob, Oosterbierum, Klaas, Berlikum, Janke, Willemke, Geeske, HiltjeNieuwstraat 26130v
BurggraafJan Jansenk. Jacob, Oosterbierum, Klaas, Berlikum, Janke, Willemke, Geeske, HiltjeNieuwstraat 24130v
ButterPieter 177v
ButterRomkek. Pieter, Jelle, Elisabeth, Ippe, Iede, RomkeKleine Bredeplaats 25160r
BuwaldaReinderk. Jouwert 2Hoogstraat 51121r
CallenbornPieter[tekent: Kallenborn] 95r
CanterLevy AlexanderIsraëliet; k. Berend 7, Alexander 2, Eva 10, Marianna 9, Rachel 5, Ester 3/4 7v
CohenBenjamin HartogIsraëliet 10r
CohenHartog BenjaminIsraëliet; k. Benjamin 26, Isaac 23, Hartog 17 6v
CohenMieke Salomons, wed. Nathan EliasarIsraëliet; k. Adam 23, Sybrigje 25, Anna 27, kk. (v. Anna), Simon 3 1/2, Dina 1 1/2 7r
CoudenburgJacob Folkertsk. Janke, Albertje, Antje, Folkert, Arjen 111v
CoulbautPieter Josephk. Maria, Elisabeth, Anna, Catharina, JohannaZuiderhaven 71178v
van DalsenAugustus Robertusk. Eva, kk. Anna, Dieuwke, Dirk, Augusta, Catharina, Baudina, HendrikNoorderhaven 494v
DamenRein Anes[tekent: Rein Daamen]; k. Johannes 16, Hiltje 12, Hendrik 8, Harmanus 2Scheerstraat 343v
DanserDirk Jacobsk. Dieuwke 8Zoutsloot 7763r
van DanswijkGerrytk. Hendrina, kk. Sipkje, (v. Hendina 34)Droogstraat 1410v
DaumJohannesk. Johan Beder 163r
DekethPetrusk. Gerardus, AlbartusZuiderhaven 65178r
DekkerJacob Siebesk. Ytje 12, Siebe 9, Arent 7, Klaaske 5 104r
DelgrossoAnthonyVoorstraat 82140v
DeurnatHendrikk. Trijntje 7, Sjoukje Devora 5 110r
ter DeusHendrikk. RoelofOoievaarsteeg 17132r
ter DeusJohannes Roelofsk. Marijke, Hendrik, Trijntje, IdaNieuwstraat 19136v
van DijkAnthony 157v
van DijkCatharina van Dijk, wed. Jan Nolles[eig. Jan Nolles [van Asbeek] en Catharina van Dijk]; k. Pieter, Sytze, Jan, Tjietske 173r
van DijkMarten Heeresk. Heerke 154r
van DijkRoelofk. Antje, Luitje in West-Indië, Cornelis te Witmarsum, Roelofke, Martje, kk. Jetske, Andries (kinderen van Antje), Jetske (dochter van Cornelis), Antje, Jetske (kinderen van Roelofke), Pietje, (dochter van Martje).Grote Kerkstraat 23175v
van DijkRoelofk. Antje, Luitje in West-Indië, Cornelis te Witmarsum, Roelofke, Martje, kk. Jetske, Andries (kinderen van Antje), Jetske (dochter van Cornelis), Antje, Jetske (kinderen van Roelofke), Pietje, (dochter van Martje).Grote Kerkstraat 23175v
DijkmanAnne Seerps 23r
DijkmanDouwe Claasesk. Klaas 23, in dienst, Tjetske 27 te Sexbierum, Dieuwke 16, kk. Meindert 4, Ymke 1, Jelle 1/2, (v. Tjetske)Hoogstraat 2751r
DijksmaJan Freerks 55r
DijkstraDieuwke Jans Klaver, wed. Andries Douwes[aangever: Berend Abrahams Pors, nu gehuwd met Dieuwke Jans Klaver]; k. Yda 13Zoutsloot 1620r
DijkstraJank. Tjetske 8, Hiltje 5, Anna Catharina 1/2Voorstraat 3381r
DijkstraJan Jacobsk. Lolke, Jantje 134r
DijkstraJan Taedesk. Murkje 12 79v
DijkstraJohannes Claasesk. EppeVoorstraat 74141r
DijkstraSake Baukesk. Dirkje, Pietje, Bauke 133v
DijkstraBaukje Fransen, wed. Willem Pietersk. Pieter 8, Frans 5 28r
van DockumTaeke Wybes 154v
van DockumWybe Wytzesk. Taeke 24, Wytze 26, Ruurd 16, Evertje 23, Kimswerd, Jan 19, Mettje 14, Ytje 8, Jacobje 4, Jetske 11Voorstraat 8187r
van DockumWybe Wytzesk. Taeke 24, Wytze 26, Ruurd 16, Evertje 23, Kimswerd, Jan 19, Mettje 14, Ytje 8, Jacobje 4, Jetske 11Voorstraat 8187r
DodenhuisKlara Sophia Willemsen, wed. Jacobk. Steven 15, Catharina 18, Johanna 10, Jan 3Voorstraat 3180v
DonjemaGerryt Foppesk. Trijntje, Foppe, KlaaskeNieuwstraat 27137r
DonjemaGerryt Foppesk. Trijntje, Foppe, KlaaskeNieuwstraat 25137r
DraayerElisabeth Pieters, wed. Ruurd Steffensk. Yebeltje 25, Trijntje 15, Douwe 11 104r
DrisoMichiel[tekent: Drieso]; k. Willem 18Noorderhaven 898r
DubblingaFredrikk. Daniël 18, Jochem 10, Aentje 9Voorstraat 1979v
DuijkerOlphert Symonsk. Jantje 18, Freerk 15, Simon 13, Lykle 8, Anna 5 43v
DumanFredrik[tekent: Fredrik H. Duman]; k. Hendrik, Hille 23, in dienst, Ruurd 33, Geertje 15, kk. (v. Hendrik) Fredrik 10, Johannes 6, Aukje 5, Anna 9, Eelke 1Karremanstraat 768r
van EekenAlbertk. Jacoba 10, Johanna 9Noorderhaven 88100r
van EekenAlbertk. Jacoba 10, Johanna 9Noorderhaven 88100r
van EekenJank. Meindert 11, Pietje 9, Jaapje 6Voorstraat 8988r
van EekenJank. Meindert 11, Pietje 9, Jaapje 6Voorstraat 8988r
van EekenJank. Meindert 11, Pietje 9, Jaapje 6Voorstraat 8988r
van EekenJank. Meindert 11, Pietje 9, Jaapje 6Voorstraat 8988r
EerenbeefFrans Reins 34r
EntesAaltje Lammerts, wed. Hendrik Ennesk. Maria 24, Willemke 22, Amsterdam, Akke 23, Lammert 20, Minnertsga, Johanna 18, Regina 16, kk. (v. Maria) Hendrik 1 38r
van EsPieterk. Henricus Johannes 19, Medemblik, Geertruida 16, Johanna Maria 14, Jan 10 110r
EveringHarmen 76r
EveringJan Joseph 111r
FaberArent Jansk. Jan, Fokke 183v
FaberAuke Luitjensk. Trijntje 3, Mietje 1/2 109v
FaberEylardk. Aurelia 33, Leeuwarden, Freerk 26, woonplaats onbekend, Ale 20, Johannes 11, Elisabeth 8, Sjouwkje 5, Katrina 23, LeeuwardenVissersstraat 1433v
FaberEylardk. Aurelia 33, Leeuwarden, Freerk 26, woonplaats onbekend, Ale 20, Johannes 11, Elisabeth 8, Sjouwkje 5, Katrina 23, LeeuwardenVissersstraat 1233v
FaberJan Luitjensk. Trijntje 12Voorstraat 5183r
FaberJan WalingsBildtstraat 1316v
FaberJan Ysaksk. Leentje 7, Ysak 5Hoogstraat 2951v
FaberLuitje Pietersk. Pieter 45, Jan, Auke 25, dochter (ovl) kk. (v. Pieter) Walke 18, Luitje 13, Eelke 7, (v. Jan) Trijntje, (v. Auke) Trijntje 3, Mietje 1/2 108v
FaberPieter Luitjesk. Walke 18, Luitje 13, Eelke 7 109r
FaberFeykje Goverts, wed. Yede Arentsk. Durkje, Abe, in dienstHoogstraat 3352r
FeenstraTaeke Jansk. JanPoortje 11161r
FeersmaArent FransenGrote Bredeplaats 18148r
FeersmaArent JansNieuwstraat 50127v
FeersmaFrans Jansenk. Jan 31, Jeltje 23, Arent 27, kk. (v. Jan) Angnietje 6, Trijntje 4, Frans 2, Klaaske Brefo 1/2Grote Bredeplaats 1574v
FeersmaJank. Agnietje 6, Trijntje 4, Frans 2, Klaaske Brifo 1/2 178v
FijlbagFredrik[tekent: Filbach]; k. Johannes 9, Wytze 2 65r
FluksFransk. Hendrik 5, Foekje 7Noorderhaven 70102r
FockemaFreerk Hessels 39v
FockemaJan Doekesk. Geeske, Albertie, Tetje, Doeke 170r
FockensSipke[tekent: Fokkens] 122r
FoekensAnneLanen 71168v
FokJohannesk. Jan, Allardus, Bernardus, Anna 128v
FokkemaSybe Doekesk. Doeke 5, Geyske 1, Ypkje 9Zeilmakersstraat 1520v
FonteinDirk[tekent: D. Fontein Pieterszn.]; k. Catharina Anna 3, Pieter Dirk Matak 1/2Noorderhaven 434r
FonteinFreerk[tekent: Freerk Dirks Fontein]; k. Anna 12, Dieuwke 11, Dirk 10, Augusta 4, Catharina 3, Baudina 2, Hendrik 1Noorderhaven 313r
FopmaFrans Baukesk. Bauke 30, Jacob 28, Sexbierum, Sjerpje 27, Groningen, kk. (v. Bauke) Dieuwke 9, Wytze 2 (v. Jacob) Louw 2, Diewke 3 126r
van der FormSjoerd[tekent: van der Vorm]; k. Reinskje 29, Klaaske 27, Hilbrand 19, Jetske 16, kk. (v. Reinskje) Sjoerd 1 1/2 24r
FriesemanItske Wiarda, wed. Simon[aangever: Sjoerd Piebes Wiarda, nu gehuwd met Itske Wiarda, wed. Simon Frieseman]; k. Ekko (15) 90v
FurstenburgTeunis Cornelis 184v
GalamaJank. Sipke, Sjouwkje, Otte, AntjeKleine Bredeplaats 23159v
GautierTjetske van Beemen, wed. Daniëlk. Joseph, Fransiscus CornelisHoogstraat 349r
GebelAntje Sybrens, wed. Andriesk. Johannes 24, Elisabeth Magdalena 22, Sybren 17, Doyum, Antje 15, Johannes 13, Wilhelm 7, Schelte 5Noorderhaven 11297v
GebelJohannes 73r
van GelderenBarent GompertsIsraëliet 9v
van GelderenIsac JacobsIsraëliet 2r
GelindePieter Jansk. Joseph 14, Nettje 13, Pieter 10, Jan 6, Jarig 1, Frederik 1Franekereind 27125r
GerbrandaAnne Reinsk. Geeske 5 46r
GerbrandaFolkerts Reinsk. Rein 8, Antie 7, Willem 5, Taetske 3 125v
van GeytSymonk. Hendrik 21, in dienst, Johanna, Pietje, Grietje, Jan 131v
van GochLijsbertus C.k. Marijke 13, Leeuwarden, Oeds 19Voorstraat 977v
GodhelpJohannes Melcherts[tekent: Godthelp]; k. Sophia 17, Mettje 15, Hendrik 13, Johannes 4, Eibert 1Grote Bredeplaats 2975v
GonggrijpClaas Jansk. Jan 1/2 42v
GonggrijpJan Harmensk. Klaas 21, Harmen 22, Antje 11, Tettje 6Bildtstraat 2118v
GonggrijpJoostk. Rinia 18, Coenraad 15, Sydske 11, Hendrik 8, Harmen 6, Petronella 6, Albert 4, Yede 1 1/2Hoogstraat 32122v
GonggrijpRiniak. Joost, kk. (v. Joost, zie fol. 122v) Rinia, Coenraad, Sydske, Hendrik, Harmen, Petronella, Albert, YedeOosterkeetstraat 11134r
GorterJohannes Klaasesk. Joseph 1Hoogstraat 2551r
de GraafBartle Watzesk. Jan 9, Watze 2, Simon 1 64r
de GraaffJohannes[tekent: J.C. de Graaff]; k. Hendrica 4, Catharina 3, Matthijs 1 73v
GreydanusPetrusk. Johannes, Dirk, Johanna, Ida, Anna 149r
GrimijserHendrikk. Yege 1 1/2 10v
GroenJan Johannesk. Etje 12, Janke 10, Johannes 6, Aukje 2, Inskje 1/2Zoutsloot 90129v
GroenWillem Lodewijksk. Schelte, Antie, Maria 184r
GroeniaEvert Everts[tekent: Van Groenja]; k. Jan 9, Rinske 4, Aaltje 1/2Scheerstraat 6113v
de GrootAge Jansk. Jan 12, Klaas 5, Geertje 2Zeilmakersstraat 534v
de GrootAle GorritsPoortje 5160r
de GrootJeltje Tjeerds Wijnsma, wed. Cornelis Jansk. Pietje, Grietje, JanVoorstraat 4147v
de GrootAafke Kronenburg, wed. Geert Gorrytsk. Gorrit, Jan, Hendrikje, Pietje 170v
de GrootJan Jansenk. Jan 14, Sieze 8, Abraham 6, Syke 17, Jantje 11, Gerrytje 10Scheerstraat 544r
de GrootSymon Ypesk. Elisabeth 3, Rigtje 1Karremanstraat 2226v
de GrootRinske Willems, wed. Yede Jurjensk. Wytske 20, Rigtje 18, Neeltje 14, Janke 14, Jurjen 11 65v
de GrootYpe Simonsk. Symon 28, Trijntje 20, kk. (v. Simon), Elisabeth 3, Richtje 1Sint Jacobstraat 394r
GrooteJank. MariaLanen 15163v
de HaanSybrandk. Klaas 3 59v
de HaanSymonk. Maayke, kk. (van Maayke), Jantje 2Noorderhaven 66101v
HamstraGeert Roelofsk. Aafke 18 125r
HanekampJellek. Lambertus, JohannesGrote Kerkstraat 15174v
HanekampJohannesk. Josina, Willem, Anna, Lambartus, JohannesVoorstraat 34145r
HanekuikHylke[tekent: Haanekuik]Noorderhaven 474r
HanekuikJacob[tekent: Hanekuijk]Noordijs 13115r
HanekuikPieter[tekent: Pieter J. Hanekuijk]Noorderhaven 636r
HankesGerryt Berendsk. Bernardus 6, Geertje 10Hoogstraat 1247v
HannemaJacobusk. een dochter, Sjoerd 20, ElisabethVoorstraat 4982v
HannemaJanVoorstraat 58143r
HarmensenWiegerk. Harmanus, Hein, Cornelis, Janna Sophia, Anneus 146r
HassenbergJohannes Hendriks[allen kinderen van Roelof Dieters, vorige echtgenoot van zijn vrouw [Sydske Klases Blok]]; k. Hiltje 27, Dusseldorp, Lamtje 24, Fokje 22, Harmen 12, Talea 7Hoogstraat 3044v
HassenbergJohannes Hendriks[allen kinderen van Roelof Dieters, vorige echtgenoot van zijn vrouw [Sydske Klases Blok]]; k. Hiltje 27, Dusseldorp, Lamtje 24, Fokje 22, Harmen 12, Talea 7Hoogstraat 3044v
HeegsmaAaltje Reinders, wed. Jan Abrahams[aangever: Pier Pieters de Bruin, nu gehuwd met Aaltje Reinders, wed. Jan Abrahams Heegsma]; k. Abrabam 16, Reinder 14 121v
HeemstraSjouwke Sipkes[tekent: Hiemstra]; k. Sipkje 1/2 59r
HekPieter Jansk. Jan, in dienst, Daniël 64v
HeldtJan Adam 93r
HempeniusHendrikk. Elzo 21, Jan 15, Pier 30, Groningen, kk. (v. Elzo), Christina 1 54r
HenemaCoenraad[aangever: Antje Klaver wegens absentie van haar man Coenraad Henema]; k. Regina 10, Antje 8 36v
HeslingaDirk Brifok. Gerryt 23, Groningen, Claas 21, Leeuwarden, Hotze 18, Bedum, Eelkje 28, Foekje 24, kk. (van Eelkje), Angnietje 6, Trijntje 4, Frans 2, Klaaske Brifo 1/2 100v
van HettingaDoeklek. Romke, Gerryt de Con, Frederica 139v
de HeusJacobus 28v
ter HeydeGerrytk. Hendricus, Fransiscus Josephus, Petrus, Johannes Fredericus 176v
van der HeydeJank. Eeuwe, Bokke, Johannes, Aaltje, Frans, Gooitje, RinskeNoorderhaven 90165v
van der HeydeGrietje Ottes, wed. Jan[aangever: Claas Hendriks Bleeker, nu gehuwd met Grietje Ottes, wed. Jan van der Heyde]; k. Otte, 18 60r
van der HeydeJohannes Eeuwesk. Eeuwe 22, Harmanus, Jan, Jacob, Pieter, Aaltje, Jurjen, Elisabeth 168v
HeylingBerend Hendrikk. Maria, Alida 138v
HeynerHinke Sandstra, wed. Hendrikk. Christiaan, Hendrica, Lammert, Maria, Hendrik 137v
HeynzerCoenraad 142v
HiddemaJan Jansenk. Jan 16, Auke 14, Anne 12 120r
HiddemaClaaske Beidschat, wed. Tjeerdk. Pieter, Trijntje, Helena, Cornelia 151r
HilariusWatzek. Teye 13, Maria 9, Trijntje 8, Janna 6 158v
HildebrandJacob 10r
HilverdaJan Jeltesk. Jelte, Jan 180v
HilwerdaGerben Jeltesk. Albert 18, Jelte 12 45v
HingstGouke 117v
HingstSybrandk. Gouke, Symon, Jelle, Amsterdam, CatharinaNoordijs 21116r
van der HoefScheltek. Folkert 10 98r
van der HoekAndriesk. Trijntje 17, Anske 14, Antie 12, Johannes 9, Janke 7, Hylke 3 157r
HoekBastiaank. Hartman 6Noorderhaven 8311r
HoekBastiaank. Hartman 6Noorderhaven 8311r
van HoekGerrit Willemsk. Antie 2Kleine Bredeplaats 1059v
van der HoekSimon Jansk. Jan 10, Bouwe 9, Tjeerd 5, Antje 7 124v
van HoekAntje Freerks, wed. Willem Gerryts k. Gerryt 24, Hyke 28, Hiltje 31, kk. (v. Hyke) Willem 4, Christiaan 2, (v. Gerryt) Anna 2 33v
HoekersWijnandk. Johanna, Neeltje, Nicolaas, Margaretha, Lourens 164r
HoekstraFreerk Jansk. Rinske, Mayke, Jan 143r
HoekstraMayke Hofman, wed. Jank. Etje 33, Taeke 26, Martje 24, kk. (v. Etje) Jan 1/2, Jelle 8, (v. Martje) Klaas 1/2 84r
HofSibbeltje Sjerks, wed. Hemke Gerrytsk. Pieter 23, Sipke 38, Gerryt 32, Dokkum, Uilkje 43, Pietje 27, Antje 43, kk. (v. Uilkje) Hendrik 15, Hemke 13, Sjerk 8 (van Antje), Trijntje 15 113v
HoffingaTrijntje Gerlofs Spruitsma, wed. Jan Brands[aangever: Sipke Hemkes Hoffinga, nu gehuwd met Trijntje Gerlofs Spruitsma]; k. Brand, Neeltje 138r
HoffingaPieter Hemkesk. Sibbeltje 131r
HoffingaSipke Hemkes 126r
HogenburgAaltje Remmerts, wed. Rimmert Gerrytsk. Wendeltje 23, Johannes 25, Midlum, Geertje 17 93v
HogstraTrijntje Luurks, wed. Willemk. Pieter 11, Jetske 12 41v
HollanderAge Sybrandsk. Sjouwkje 1 103v
HolmansJan Harmanusk. Jan, Lijsbeth, Iede, Swaantje 155r
HolsderberHendrikk. Johan 1 42r
HolsteinLieuwek. Jan, Johannes 177v
HomburgJacobus Kaspersk. Casper 24, IJsbrand 20, Trijntje 29, kk. (v. Trijntje) Berend 7, IJtje 4 111r
van HooftLijsbeth Klases, wed. Wopke Eggertsk. Claas 37, Baukje 21, Romke 18 47r
HoogAbbe Johannesk. Haaye, Trijntje 152v
HoogSytze Johannesk. Trijntje, Johanna, Alle, Evert, Johannes 152v
HoogenburgtHessel Andries 35r
HoogstraHinne ZytzesHoogstraat 3952v
HoornstraYdek. Rinske 38, Amsterdam, Maayke 36, Gerritje 33, Terschelling, kk. (v. Rinske) Pieter 13, Amsterdam, Gooikje 12, Johanna 10, Ida Elisabeth 4, Amsterdam, (v. Gerritje) Gerardus 5, Johannes 2, Jacob 2, Dina Alida 1Zoutsloot 5325r
HorreusJan JellesNoorderhaven 11r
van der HoutAbel Poppesk. Tjetske 6, Lijsbeth 4 33r
van der HoutDoedek. Itje 36, Stiens, kk. (v. Itje) Sjouwkje 13, Pieter 7, Doede 5, Douwe 2Voorstraat 9188r
HoutsmaDirk Willemsk. Aaltje 19 141v
HoutsmaJetske Douwes, wed. Douwe[aangever: Thomas Baukes Bakker, nu gehuwd met Jetske Douwes]; k. Sybren 156r
HoutsmaHendrik SipkesNoordijs 1114r
HoutsmaSipke Willemsk. Willem 28, Hendrik 27, Ymkje 25, Aafke 14Hoogstraat 2046v
HoutsmaWillem SipkesBrouwersstraat 22181v
HouttuinMinne[tekent: M P Houttuin]; k. Poppe 15Bildtstraat 1129r
HovenierAnne Martensk. Martinus 14, Swaantje 11, Willem 9, Harmanus 6Hoogstraat 248v
HuidecoperJank. Meyke 5, Catharina 4, Anna 1 1/2, Pieter 3Kleine Bredeplaats 12157r
HuidecoperPieterk. Jan 37, Anna 36, Fokje overleden (?), kk. (v. Jan) Meyke 5, Catharina 4, Anna 1 1/2, Pieter 3 (v. Fokje) Jan Pieter 19, Leiden, Folkert 17, HoornRommelhaven 26b91r
HuysJohannesk. Aafke 10, Johan Nicolaas 2, Sjerk Faber 1Voorstraat 5583v
HuysJohannesk. Aafke 10, Johan Nicolaas 2, Sjerk Faber 1Voorstraat 5583v
HuzelmanAdriaantje Jurjens Posthumus, wed. Harmanusk. Hendrik, Jurjen 139r
IJsenbeekJan S.[tekent: IJzenbeek]Noordijs 9114v
IJsenbeekJan S.[tekent: IJzenbeek]Noordijs 9114v
IJsenbeekKlaask. Daniël 28, Alkmaar, Anna 22, Janke 21, Thomas 20, Eelkje 18, Nicolaas 16, Catharina 15Prinsenstraat 2110v
IJsenbeekSikko Bentes[tekent: IJzenbeek]; k. Jan 32, Janke 30, kk. (van Janke), Meyke 5, Catharina 4, Pieter 3, Anna 1 1/2Zeepziederstraat 43v
IJsenbeekSikko Bentes[tekent: IJzenbeek]; k. Jan 32, Janke 30, kk. (van Janke), Meyke 5, Catharina 4, Pieter 3, Anna 1 1/2Noorderhaven 373v
IJsenbeek de VriesJanke[Janke's eigen naam is IJsenbeek]; k. Thomas (8)Voorstraat 9789r
IJskampHarmanus 150r
JacobiJellek. Jacob 36, Sipkje, Jeltje, Leeuwarden, kk. (van Jacob), Jeltje 10, Joukje 8, Hiltje 5, (van Sipkje), Jacob 7Noorderhaven 96100r
JacobsHartogIsraëliet; k. Aäron 16 10v
JagerDirkk. Willem, JetteBrouwersstraat 20181v
JansonPetrusk. Johannes 33, Apeldoorn, Matthia Catharina 31, Franeker, Elisabeth 29, Apeldoorn, Lidia 25, Oudshoorn, Maria Hendrica Hermina 23, Enkhuizen, kk. (van Matthia Catharina), Wybrandus 5, Johannes 1/4Noorderhaven 9699v
JanssensGijsbert[tekent: Jansen]Grote Bredeplaats 173r
JipstraTjeerd Dirksk. Dirk 128r
de JongSjoukje Sikkes, wed. Barrek. Claas 10 69r
de JongClaas Pietersk. Maayke 38, kk. (v. Maayke), Claas 12Hoogstraat 2445v
de JongFolkert Johannesk. Jacob 19, Johannes 17, Froukje 12, Geiske 11Hoogstraat 448r
de JongGerrytk. Aafke, Jurjen, Eelkje 182r
de JongJelke Tjetzesk. Tjetze 32Zoutsloot 122r
de JongJelke Tjetzesk. Tjetze 32Zoutsloot 1122r
de JongJelke Tjetzesk. Tjetze 32Zoutsloot 522r
de JongJelke Tjetzesk. Tjetze 32Zoutsloot 922r
de JongJelke Tjetzesk. Tjetze 32Zoutsloot 322r
de JongJelke Tjetzesk. Tjetze 32Zoutsloot 722r
de JongJohannes 69r
de JongKlaas Klaases 12r
de JongSamuel SalomonsIsraëliet 1v
de JongWybe Yemes 14r
JongsmaGerryt Symonsk. Pietje 1/4Zoutsloot 8363v
JongsmaRuurd Heerkesk. Grietje 27, Hendrik 33, kk. (v Hendrik) Ruurd 2, Jolle 1/2Zeilmakersstraat 1921r
JornaJan Sandersk. Sander 18, Sybren 16, Mattheüs 12, Hendrikus 9, Jan 7, Ame 3 57v
JouwstraHartman Sybrensk. Dieuwke, Sybren, kk. (v. Dieuwke), Hartman, (v. Sybren), JantjeZuiderhaven 19151v
JouwstraSybren Hartmansk. Jantje 173r
KamerlingJank. Aagjen 12Zoutsloot 6526v
KampJank. Hendrik 5, Harmanus 3, Jan 1/2Sint Jacobstraat 1395r
KampOtto Jacobsk. Jacob 29, Maayke 26, Wiepkje 22, Rinkje 16 105r
van KampenBarend Reins 182r
KamsJacob Albertsk. Hendrik 13, Albert 9, Riemke 5, Etje 2, Johannes 3 weken 9v
KamsmaDirk[aangever: Albartus Binksma, curator over z.v. wijlen Dirk Kamsma]; k. Feyke 15 92v
KamsmaRoukje Faber, wed. Sybrand[tekent: Roukje E. Faber wedu= S. Kamsma]; k. Catharina 23, Anna 22, Feyke 25, zeevarend 85r
KanenrijderJouke 132v
KatsIsraëlIsraëliet; k. Moses 16, Marcus 14, Abraham 12, Aaltje 9 8v
KerkhovenDouwek. Antie 12Zeilmakersstraat 1721r
KerkhovenJacob Pietersk. Pieter 21, zeevarend, Aaltje 24, Eeuwe 19, Johannes 17, zeevarend, Aafke 13, Naatje 5, Jan 2Zoutsloot 4724v
KerkhovenJacobus[tekent: Jacobus J. Kerkhoven]; k. Grietje 10, Janneke 8, Johanna 5, Waller 9Voorstraat 6384r
KerkhovenPieter Hibbesk. Frans 12, Jan 2, Jetske 10, Wypkje 6 56v
KersjesJohannes NicolaasNoorderhaven 918v
KeylGeorg Jacobk. Johannes, Geertje, Maria Elisabeth, Dorothea, Jouke, FroukjeVoorstraat 48143v
KeyserPaulus 163v
KeyzerTrijntje Ypes Koster, wed. Gerrytk. Harmen, Gerryt 164v
de KeyzerWillemk. Dirk 137r
KiewietFrans Pieters[tekent: Kievit]; k. Foekje 29, Tjaltje 26, Reinau 20, Pieter 12, kk. (v. Tjaltje), Fredrik 2Zeilmakersstraat 334r
KlaarbergenFemme Harmens, wed. Wybe Claasenk. Claas, kk. (v.Claas) Wybe 131v
KlaverClaas Wytzes 50r
KleinJan Hendriks 10v
KleinvogelWopke Remkes[tekent: Kleinevogel]; k. Remke 11, Broer 1 3/4, Klaas 9Franekereind 1117v
KloppenburgKarelk. Grietje, Marijke, Nietje, Berend, Regina 135r
KlunderJan Jacobsk. Jacob 1/2 108r
KnipperTrijntje Hendriks, wed. Hendrik Anthonyk. Anthony 12, Eva 9 117r
KnippersAnthony Hendriksk. Aaltje 31, kk. (v. Hendrik) Eva 9, Anthoon 11 69v
KoersenSwerusk. Swerus Everhardus 4, Christiaan Hendrik 1 106r
KoetstraHettek. FransVoorstraat 88140r
KokHarmenk. Jan 137v
KooystraTjeerd Meintesk. Meynte, JetskeGrote Bredeplaats 16148r
KortlangHiltje Heidkamp, wed. Dirkk. Lubbert 20, Fokke 15 101r
KosterJelmer Acker, wed. Elisabeth Lourensk. Lourens 28, Janke 36, kk. (v. Janke), Bouwe 10, Hendrik 1, Elisabeth 3Scheerstraat 744r
KramerWillem[tekent: Willem H. Kramer]; k. Elisabeth 13, Reindert 12, Martje 1 mnd.Karremanstraat 1627r
KrijlPieter Gerrytsk. Dirkje 154r
KroegerLijsbeth Hendriks, wed. Stoffel Johannesk. Johannes 8 66v
KroesBernardus Jurjensk. Jurjen 23, Wikje 10r
KroeseJan Martinusk. Martinus 10, Luitje 3, Anna 1/4Grote Bredeplaats 773v
KroeseJan Martinusk. Martinus 10, Luitje 3, Anna 1/4Grote Bredeplaats 773v
KronenburgTrijntje Bakker, wed. Ritske[tekent: Trijntie Alberts Bakker]; k. Tjetje 23, Albert 20, Jan 19, Eelke 15Voorstraat 8786r
KroonMinkk. Jan, Antie, Reinder, Martje, BaukjeSchritsen 52185r
KuiperStijntje Rintjes, wed. Taeke Halbesk. Geertje 18, Rintje 16, Teuntje 14, Halbe 12, Klaas 9, Holst 6Anjelierstraat 831v
KussendragerThijs Gijssesk. Gijs, Amsterdam, Daniël, Amsterdam, Sjoukje, Janke, Andries, kk. (v. ?) Thijs, Reinder, Lambartus, Elisabeth, RigtjeVoorstraat 76141r
KussendragerThijs Gijssesk. Gijs, Amsterdam, Daniël, Amsterdam, Sjoukje, Janke, Andries, kk. (v. ?) Thijs, Reinder, Lambartus, Elisabeth, RigtjeVoorstraat 76141r
KylJan[tekent: Jan Jans Kijl]; k. Johannes 38, Sneek, Jacob 32, Grietje 27Bildtstraat 132r
van LaanenTjepke Gabesk. Gabe, Jan, Daniël, Hendrik, Maria, Grietje, kk. (v. ?) Grietje, TjepkeComediesteeg 4169v
van LakenGerardus Wilhelmus Henricusk. Helena Paulus Hendrica, ChristiaanGrote Kerkstraat 21175r
LandmanRomke Siebesk. Aaltje 22, Siebe 23, Japke 18, Pietje 17 35v
de LangeJan Cornelis 2r
LautenbachCornelisk. Dirk 19, Geertje 17, Cornelis 16, Aafke 12, Baukje 10Noordijs 25116v
LeeksmaWillemk. Tjitske 127r
LeemkoolFrans Willemsk. Bernardus, JohannesVoorstraat 68142r
LeersCoenraadk. Johannes FransiscusVoorstraat 78142r
van LeeuwenBaukje Uinkes, wed. Allard Hendriksk. Hendrik 25, Ried, Jan 22, Froukje 25, Adriaantje 19, Jantje 17, Uilke 13, kk. (v. Hendrik) Allert 1 32v
LenigeAnnek. Dirk 15 159r
LentzLourentiusk. Sjouwkje 6 39v
van der LeySipkje Jacobi, wed. Symonk. JacobVoorstraat 1578v
LeyenaarHendrikk. Jan, Johannes, AntieVoorstraat 6147r
LeyenaarJan Hendriks 177r
LieuwmaGrietje Fokkes, wed. Huytek. Focke 42, Jacomina 39, Anna 33, kk. (v. Jacomina) Harmanus 19, Huyte, Grietje, Janna, CornelisVoorstraat 4582r
LieuwmaGrietje Fokkes, wed. Huytek. Focke 42, Jacomina 39, Anna 33, kk. (v. Jacomina) Harmanus 19, Huyte, Grietje, Janna, CornelisVoorstraat 4582r
van LilNicolaasDroogstraat 7514r
van der LindeGerrytk. Evert, MariaOoievaarsteeg 13133v
van der LindeJacobk. Sibilla, Martje, Hendrikje, Evertje Grietje, kk. (van ?) Germen 128v
van LoonCornelisGrote Bredeplaats 172v
van LoonSimon Jacobsk. Hiltje 15Zoutsloot 2523r
van LoonSimon Jacobsk. Hiltje 15Zoutsloot 2523r
LootsmanJacob Dirksk. Janke 29, Trijntje 24, kk. (v. Janke), Jacob 6, (v. Trijntje), Auke 1Rinnertspijp 4105v
LuxenburgHendrik[tekent: Hendrik van Luxzemburg]Zeilmakersstraat 2022r
MartensCornelisk. Pieter 7, Jan 2 39v
van der MeerAndries Willems 171r
van der MeerCornelis BartelsZeilmakersstraat 13154r
van der MeerJacob Bartelsk. Simon 9 29r
van der MeerWillem Bartelsk. Willemke, Jan, Aaltje, Jantje, Bartle, HiltjeVoorstraat 22145v
MeeterBarend Meyes 57r
MeintsTjetske Sywardus Posthuma, wed. Roelof Willemk. Ewardus, Antje, kk. (v. Ewardus) Judith HendrinaGrote Bredeplaats 4149v
MentesAlbartus ReenZuiderhaven 73179r
MentesAlbartus ReenZuiderhaven 73179r
MeppelaarDirkje Sybrens, wed. Mink Hillesk. Sybren 19, Antie 15, Taekje 13, Hiltje 8, Hille 5, Klaas 2 29v
van MesselMoses SalomonsIsraëliet; k. Salomon 30, Emden, Gompert 24, Salomon 25, Jentje 27, Leeuwarden, kk. (v. Jentje en S.I. de Vries) Sara 5, Berentje 3, Isaac 1 1/2, Moses 1/4, Leeuwarden (v. Salomon) Betje 7, Letje 5, Jacob 4, Hartog 2 1/2, Jantje 1 3/4, EmdenVoorstraat 614r
van MesselSalomon GompertsIsraëliet; k. Gompert 10, Valentien 6, Sara 9, Vroukje 8 9r
MetzelaarJohannes ClaasenNoorderhaven 36105r
MetzelaarPieter Claasen[tekent: Metselaar]; k. Antje 20, Klaas 18, Tjerk 15, Jacob 12, Dirk 3, Japke 2Bildtstraat 1516v
MetzelaarPieter Ydes 185v
MetzelaarGeertje Steffens, wed. Yede Pietersk. Pieter 19, Steffen 16, Age 13Noorderhaven 36105v
MetzlarJohan Coenraadk. Johannetta Sophia 28, Anna Christina 22, Carolina Louisa 20, kk. (v. Johannetta Sophia) Johannes Coenraad 3, Rommert 2, Antje 1, Johannetta Elisabet 1/2Havenplein 171v
van der MeulenHemmesk. Grietje 1/2Bildtstraat 1917r
van der MeulenJohannesk. Hemmes 23, Rients 20, Bauke 17, Geeske 21, Marijke 13, Attje 40, kk. (v. ?) Anske, Johannes, Hylke, Trijntje, Antje, Janke, GrietjeHoogstraat 49120v
van der MeulenTeunis HarmanusAnjelierstraat 5126v
van der MeyDouwe Martensk. Yefke, WopkeSint Odolphisteeg 15166v
van der MeyDouwe Martensk. Yefke, WopkeLanen 41166v
van der MeyJan Martensk. Marten 4, Hendrik 3, Douwe 2, Dirk 1/2 59r
van der MeyJan Scheltesk. Syke 40, Antje 38, Tjitze 24, Marten ovl, kk. (v. Marten) Jan 26, Douwe 23, Fedde 11, Symon 19, Wypkje 14, (van ?) Jan, Wypkje, Bart, Wytske, Tewis, Ida, Wypkje, Baukje 92v
van der MeyYefke Siderius, wed. Marten Jansk. Jan 26, Douwe 23, Simon 19, Wypkje 14, Fedde 11Voorstraat 1778v
MeyerAdam HartogIsraëliet; k. Adolph ?, Marcus 18, Saartje 29, Froukje 16, beiden te EnkhuizenNoorderhaven 86r
MeyerAdolph AdamsIsraëliet 2v
MeyerFredrikk. Swaantje, Lyske, Jan, Ernst, Gerryt, FredrikOosterkeetstraat 3135r
MeyerGerard[tekent: Gerrit Meijer]; k. Wilhelm 1/2Hoogstraat 43120r
MeyerHendrikk. Elisabeth, Hendrina, Sybrigje, Wilhelmina, GerbenLanen 11163r
MeyerJohannesKarremanstraat 1962r
MiedemaReink. Maayke 13, Janke 9, Simon 3Voorstraat 5383r
MiedemaSimon R.[tekent: S.R. Miedema]; k. Rein 40, Auke 36, kk. (v. Rein) Maayke, Janke, SimonZoutsloot 4324r
MinnemaPopke Minnesk. Minne 23, in dienst als matroos, Douwe 17, Rinse 11Noorderhaven 878r
MokkenDoede Eeltjesk. Jeltje 16, Geertje 14, Freerk 13, Johanna 4, Eelkje 9, Jacob 2Zeilmakersstraat 835v
MolenaarSimon Haantjes[tekent: Moolenaar]Zoutsloot 3723v
MolenaarMaartje Dirks Zijlstra, wed. Sybren Pietersk. Dirk 31, Auke 16, Douwe 26, Grietje 24, Aukje 23, Jetske 21, Sydske 22 118v
MollemaCornelisk. Cornelia, Jarig, Grietje, Aafke, LijsbertVoorstraat 52143r
MollemaCornelisk. Cornelia, Jarig, Grietje, Aafke, LijsbertVoorstraat 52143r
MonsmaAntie Wybes van der Velde, wed. Bruin D.k. Elske 28 Gouda, Wybe 22, Gerben 21, Dirk 16, Haaye 14, kk. (v. Elske) Antje 4, Johannes 11/4 70v
MonsmaAnna Catharina Boetzelaar, wed. Ids Dirksk. Johanna 24, Franeker, Elske 24 22v
MooymanHendrik Pieters 15v
van der MuerTjalling DirksZoutsloot 6962v
MulderHarmenk. Gesina, Afina, Elisabeth, Klaas, te Jewer, Harmen Leendert, kk. (v. Gesina) Anna Elisabeth ? (v. Klaas) Harmen KlaasenZuiderhaven 53178r
MulderTrijntje Jans, wed. Johannesk. Eelkje 20, Johan Adam 17, Tzummarum, Johannes 16, Jan 12, Willem 9, Anna Maria 6 33r
MulderJohannesk. Harmen 12, Mulder 3 34v
MulderPieter 64v
MutscheplukkerAllert Sytzesk. Steffen 14, Trijntje 4Achterstraat 3166r
NakJank. Lourens, Anna, Wilhelmina, Catharina, AugustinusKleine Kerkstraat 8174r
NakWillemk. Frans 137v
NautaPieter Willemsk. Tjetske 135v
NautaWillem Pietersk. Joukje 9, Anna 7, Pieter 5, Jan 2Hoogstraat 3752r
NieubuurDirkk. Gesina 8, Anna Jacoba 5, Jacobus Martinus 1/2Franekereind 15118v
NieuwInske Pieters, wed. Engbert Tijssenk. Pieter 139r
NijdamGerben Sydzes 124r
NijhuisBerendk. Johannes 21, Bernardus 16, Maria 22, Catharina 19, Johanna 12, kk. (v. Maria) Johanna 1 1/2 119r
NondtjeJacob Jacobs[tekent: Nontje]; k. Jacob 10, Rinskje 13 67r
NoordhuisRimmert Ruurdsk. Ruurd 12, Sikke 10, Wipke 7, Pieter 5, Hendrik 3, Taekeltje 1 61v
NoormanJacob Bartelsk. Bartle 151r
NoormanKarel Bartels 151r
van NootenWillem Sandtk. Cornelis Sandt 20, Vlieland, Dieuke Sandt 18, Agatha Margaretha Sandt 16Noordijs 19115v
NorbruisTeunisk. Jetske 30, Hendrik overleden ?, kk. (v. Hendrik) Dirkje 19, Baukje 18, Marijke 16, Teunis 13, Johannes 8, Jetske 5Voorstraat 577r
NorelJohannesk. Elisabeth 28, Klaas 32, kk. (v. Klaas) Durkje 1Voorstraat 3781r
NorelKlaask. DirkjeLanen 9163r
NorelKlaask. DirkjeLanen 9163r
NumanJohannesZoutsloot 2818v
OlivierAdam JansBrouwersstraat 24180v
OnrustRients Walingsk. Grietje, AntjeLanen 81170r
OolgaardDaniëlk. TeuntjeKleine Bredeplaats 5158v
OostendorpArjenk. Rinske, Fetje, Jan, Mintje, HendericusLanen 21164r
OosterbaanBoudewina Hibma, wed. Assuerusk. Jacob 21, Leeuwarden 19v
OosterbaanClaas E.k. Evert 11 73r
OosterhoutTeunis[aangever: Michiel Jacobs van der Zee, voogd over z.v. wijlen Teunis Oosterhout]; k. Willem 6 16v
OtmaOckek. Gerardus Harmanus Tjerk 19, Workum 88v
OuendagMattijsk. Pieter 15, Tjeerd 14, Doetje 12, Jeannetta 10, Harmanus 9Voorstraat 1378r
OverbeekJohannes 132r
OverbergGooyke Bokkesk. RinskeVoorstraat 2158r
OverbergHylke Bokkesk. SipkeLanen 7160v
OverdijkJelle Claasesk. Oene 23, Klaas 21Anjelierstraat 2469v
OverdijkJelle Claasesk. Oene 23, Klaas 21Anjelierstraat 2269v
OverdijkKlaask. Johannes Coenraad 3, Rommert 2, Antie 1, Johannetta Elisabeth 1/2 74r
OverzeeAnthony[tekent: Anth. J. Overzee]; k. Gerrytje 44, Lijsbeth 40, Louisa 32, Boulogne, Pietje 8, Grietje 7, Jacob 18, zeevarendAchterstraat 729r
OverzeeAnthony[tekent: Anth. J. Overzee]; k. Gerrytje 44, Lijsbeth 40, Louisa 32, Boulogne, Pietje 8, Grietje 7, Jacob 18, zeevarendAchterstraat 929r
OverzeeJan Roelofsk. Roelof 15, Trijntje 19Zoutsloot 5725v
PanbakkerBaukje Sytzes, wed. Marten Rimmertsk. Sytze 41, Rimmert 35, Trijntje 25, Foekje 23, Klaas 17, kk. (v. Sytze) Baukje 11, Willem 4, Grietje 6, Marijntje 1 (v. Rimmert) Baukje 9, Marten 12, Paulus 6, Klaaske 10 (v. Trijntje) Rintje 4, Jacob 2 12r
ParkFolkert Jansk. Jan 9, Geert 4, Sybren 2 17v
PasJacob 79r
PaskumHendrik Andriesk. Andries 5 70r
PeauxHarmanusVoorstraat 10146v
PelBeitske Sjoerds, wed. Sybrenk. Trijntje 24, Grietje 27Anjelierstraat 432r
PelBeitske Sjoerds, wed. Sybrenk. Trijntje 24, Grietje 27Anjelierstraat 232r
PelBeitske Sjoerds, wed. Sybrenk. Trijntje 24, Grietje 27Anjelierstraat 632r
PetraeusJohan Willemk. Jacobus Albartus 15, Richtje 12, Lodewijk 9, Jeltje 8, Christina 5Lombardstraat 2123r
PettingaMartinusKleine Bredeplaats 18156r
PetzelaarDoris[tekent: Johannes Theodorus Petzlar]; k. Johan 7, Adam 7, Christina 10, Aafke 4Liemendijk 3466v
PetzelaarDoris[tekent: Johannes Theodorus Petzlar]; k. Johan 7, Adam 7, Christina 10, Aafke 4Liemendijk 2866v
PetzelaarDoris[tekent: Johannes Theodorus Petzlar]; k. Johan 7, Adam 7, Christina 10, Aafke 4Liemendijk 3266v
PetzelaarDoris[tekent: Johannes Theodorus Petzlar]; k. Johan 7, Adam 7, Christina 10, Aafke 4Liemendijk 2666v
PetzelaarDoris[tekent: Johannes Theodorus Petzlar]; k. Johan 7, Adam 7, Christina 10, Aafke 4Liemendijk 3066v
PeyzelRoelof[tekent: Peizel]; k. Cornelis 8Noorderhaven 26106v
PiekingaGoslingk. Elisabeth 49, Pieke 35Voorstraat 4982v
PietersenPieterSchritsen 50185v
PietersenPieterSchritsen 50185v
van der PijpArent Lodewijksk. Lodewijk, BaukjeNieuwstraat 60127v
van der PlaatsBroer Jansk. Houkje, Jantje, Anna, ElisabethKleine Bredeplaats 4157v
van der PlaatsMeileVoorstraat 6784v
PlantingaEyldert[tekent: E.S. Plantinga]; k. Grietje 3, Aafke 1 11v
PlantingaRinse 21v
PlantingaTaekek. Rinse, matroos in dienst, Broer, Geertje, Rein, Elisabeth, Abe, kk. (v. Geertje) Tetje, Taekje, nog een kleindr.Zuiderhaven 79a180r
PlantingaTaekek. Rinse, matroos in dienst, Broer, Geertje, Rein, Elisabeth, Abe, kk. (v. Geertje) Tetje, Taekje, nog een kleindr.Zuiderhaven 79180r
PlasPieter Pietersk. Grietje 40, kk. (v. Grietje) Janke 12Hoogstraat 2845r
PloegWillem Daniëlsk. Kristina 10, Daniël 5, Gerryt 1 35r
PoelstraJacob P.Franekereind 19124v
PolBernardusk. Engelberth 15, Christina 12Anjelierstraat 2867v
PolBernardusk. Engelberth 15, Christina 12Anjelierstraat 2667v
PolmaOege Lammerts 183r
PoortCornelisk. Hendrik, Neeltje 152r
PoortHendrikGrote Bredeplaats 1374v
PoortTaeke Hendriksk. Hendrik, Homme, Trijntje, JetskePoortje 9161v
PoptaSikkok. Pieter 21, Jacoba 16, Wopke 12, Martinus 10Noorderhaven 555r
PorsBerend Abrahams[tekent: Baarent]; k. Trijntje 7, Jan 3Zoutsloot 1619v
PosthumaBregtje Sikkes Westra, wed. Johannes Fransenk. Sikko, Jacobus, Ynskje, Riemke, Trijntje 179v
PosthumusFrans Anthonyk. Cornelia 16, Anthony 8, Fokje 2, Dorothea 1/2 38v
PosthumusJan Jansenk. BaukjeSint Odolphisteeg 18165r
PosthumusPieter Gerbens 56v
PostmaChristoffel Doekesk. Wybrigje 17, Hinke 13, Bolsward 87v
PostmaGerryt Gerrytsk. Aaltje 22, Minnertsga, Liskje 17, Sexbierum, Windtje 15Sint Jacobstraat 1195r
PostmaHendrik Gerrits 15v
PostmaPiebe Pietersk. Hendrik 12 90r
PottingaJohannes[tekent: Johannis H. Pottinga]; k. Siebe 2 1/2, Mietje 1Voorstraat 8385v
PrinsHylke H.k. Jantje 2Noorderhaven 66102r
ProosterbeekJohannes[tekent: Johannes J. Proosterbeek]; k. Rinske 19Voorstraat 7184v
ProosterbeekJohannes[tekent: Johannes J. Proosterbeek]; k. Rinske 19Voorstraat 7184v
RadsmaFeykje Tuininga, wed. Jeltek. Itske, Klaaske, Menno, Trijntje, kk. (v. Itske) Feikje, Jelte, Catharina (v. Klaaske) Sytske, Jetske, Feikje (v. Menno) Jelte, Joeke (v. Trijntje) GrietjeHoogstraat 2350v
RadsmaMennok. Jelte 6, Joeke 4Hoogstraat 2150v
RamacherJasperk. HenricusGrote Kerkstraat 7172r
RamacherJasperk. HenricusGrote Kerkstraat 5172r
RamacherJasperk. HenricusGrote Kerkstraat 9172r
RamacherJasperk. HenricusGrote Kerkstraat 3172r
RasschenAlbartusk. Jan 11, Hylkje 15, Harmanus 9Hoogstraat 1achter49r
RasschenAlbartusk. Jan 11, Hylkje 15, Harmanus 9Hoogstraat 149r
van ReenenReinouke Alles, wed. Sjoerd Tjerksk. Tjerk 21, Allerd 19Herenwaltje 558v
van ReesHans YebelesHoogstraat 749v
RegoordJacobk. MeyndertCarl Visschersteeg 10184r
ReidsmaJan Klaasesk. KlaasBrouwersstraat 8182v
ReidsmaSybren Teunis 107v
ReiniusJohan Adamk. Feykje 10, Jelte 7, Anna Catharina 4Hoogstraat 1646v
ReinsmaMartje Jans de Bruin, wed. Yntje Rinsesk. Rinse 177r
RepkoJan Freerkk. Christoffel 32, Hendrik 26, Franeker, Fredrik 20, Doris Johan 16, Coenraad Johan 15, Eebele 12Grote Bredeplaats 1774v
RiddersteinHarmanus Anthonyk. Anthony 54, kk. (v. Anthony) Adriaantie 32, Akke 28Scheerstraat 6112v
RikkersGerrit Fransen 150v
van RingGrietje Ottes, wed. Fokke Hessels[aangever: Claas Hendriks Bleeker, nu gehuwd met Grietje Ottes, wed. Fokke Hessels van Ring]; k. Tjamke, 13 60r
RinkHendrikk. AntieLanen 45167r
RinkesGerardusk. Hendrik 25, Johanna 24, Maria 21, Pieter 18, Angnietie 15, Jacobus 12Voorstraat 7385r
RinkesGerardusk. Hendrik 25, Johanna 24, Maria 21, Pieter 18, Angnietie 15, Jacobus 12Voorstraat 7385r
RoachJan Adam Abrahams 122v
RodenhuisBouweNoorderhaven 353v
RodenhuisGabe Sjoerds 32v
RodenhuisJetzek. Pieter 35, Jetze 23, Bouwe 21, Hinke 25, kk. (v. Pieter) Barend 11, Sara 7, Epeus 1Noorderhaven 676v
RodenhuisPieterk. Barent 11, Sara 7, Ipeus 1Noorderhaven 192v
RodenhuisYpek. Pieter 35, Jetze 23, Bouwe 21, Hinke 25, kk. (v. Pieter) Barend 11, Sara 7, Epeus 1Noorderhaven 656v
de RooClaas Sybrensk. Sybren 21 138v
de RoockAdrianusk. een zoon en een dochterNoorderhaven 104achter99r
RoodtjeKlaas Jans[tekent: Rotje]; k. Akke 7, Grietje 4, Jan 1/4William Boothstraat 39124r
RoodtjeKlaas Jans[tekent: Rotje]; k. Akke 7, Grietje 4, Jan 1/4William Boothstraat 37124r
RoordaBruin KlasenHondenstraat 10150r
RoordaJacobk. Evert, kk. Geertruyda, Gerbrecht, Jacob, Janetta, Coenraad, allen te LeeuwardenGrote Bredeplaats 26147v
RoordaJacobk. Evert, kk. Geertruyda, Gerbrecht, Jacob, Janetta, Coenraad, allen te LeeuwardenGrote Bredeplaats 26147v
RootjeGrietje Jans, wed. Jan Klaasesk. Klaas, Johannes, kk. (v. Klaas) Akke, Grietje, JanKleine Kerkstraat 14173v
RosTrijntje Klases, vr.v. Hans[verlatene huisvrouw van Hans Ros]; k. Hans, GrietjeKleine Kerkstraat 16174r
RosenhekMeyer SimonsIsraëliet; k. Samuel 3, Dina 1 1/2 3r
RosierAntie Jans, wed. Willem Stevensk. Jacob 23, in dienst, Willem 20, in dienst, Jacoba 29, Aafke 14 112v
de RuiterYedeSint Jacobstraat 896v
de RuiterYedeSint Jacobstraat 896v
RuitingaWatzek. Johannes 29, Anthony 24, Beitsche Doedonia 20, Ypeus 16Noorderhaven 1019v
RuitingaWatzek. Johannes 29, Anthony 24, Beitsche Doedonia 20, Ypeus 16Noorderhaven 1019v
SalvedaClaas[tekent: Salweda]Anjelierstraat 1630v
SandersHendrikAchterstraat 2768v
SandersHendrikKarremanstraat 968v
SchaaffMarten Johannes[tekent: Schaaf]; k. Pieter 16Hoogstraat 36122r
SchaafsmaCornelis 103r
SchattenbergTobias Mosiusk. Josephus Fransiscus 9 80r
SchellingwouwJanke Nieuhoff, wed. Pieter[aangever: Douwe Kerkhoven, nu gehuwd met Janke Nieuhoff]; k. Pieter 22Zeilmakersstraat 1721r
SchenkiusNicolaask. Pieter, Sietje, Nicolaas JacobusVoorstraat 46144r
SchiereBouwek. Maayke 25, Anna 22, Trijntje 18Noorderhaven 20107r
SchiereDirkk. Andries 21, zeevarendHoogstraat 1950r
SchiereJan C.k. Gerlof 30, Anna 27, Simon 21, Sjouwke 19Noorderhaven 50103v
SchimmelpenningUilkje Hemkes, wed. Pieterk. Hendrik 15, Hemke 13, Sjerk 8Scheerstraat 6113r
SchoonbergenSipkek. Jan, kk. (v. Jan) Neeltje, Engle, JaayLanen 75169r
SchoondorpBonne Cornelis 68r
SchoonhoffHerman Fredrikk. Anna 3/4 100v
SchoonhovenWiebe Eelkesk. Grietje, Eelke, WillemLanen 75169r
van SchouenburgHenricus[tekent: H. van Schouwenburg]; k. Foekje 19, Jacobus 14, Margaretha 11, Hermanus 10, Maria 7, Poppe 6Noorderhaven 777v
SchoutenAlardus 179r
SchrageMelchiork. Harmanus, Jacobus, Susanna, Johannes, Gerardus, Petrus Anthony 156r
SchumanJohannes Anthons[tekent: Johannes Anthonius]; k. Harmanus 17 22r
SchutteHenricus[tekent: Hendrick Schutte]Karremanstraat 1427v
SebaRinse Sybrensk. Igle 23, in dienst, Maayke, Jisseltje, Roodhuizen, Jan, KlaasNoorderhaven 58103r
SeverijnAntje Haan de, wed. Gerrytk. Claas 16, Gerryt 10, Lambertus 7, Petronella 2Liemendijk 3665v
SideriusPieter Douwesk. AnnaPoortje 13161v
SiersmaDoeke[tekent D.J. Siersma]; k. Johanna 10, Mayke 7Noorderhaven 514v
SleeperWybrigje Sydses, wed. Dirk Sybrensk. Sijbren 24, Sydse 20, Sipke 19, Pietje 17, Antje 15, Geeltje 10 98r
SleeperSipke Sybrensk. Sybren 11, Jan 8, Hendrikje 6, Dirk 2 53r
van SlootenJacobk. Sipke 20, Wybe 18, Juliana 11, Hendrik 9, Tjeerdtje 8, Hiltje 7, Johannes 3Noorderhaven 76101r
van SlootenJacobk. Sipke 20, Wybe 18, Juliana 11, Hendrik 9, Tjeerdtje 8, Hiltje 7, Johannes 3Noorderhaven 78101r
van SlootenThomas J.k. Jaane 21, Abe 19, Jan 17, Monte 15, Hylke 10, Martinus 5, Leeuwkje 23, te Buiksloot, Maayke 13, Tjeerdtje 7, kk. (v. Leeuwkje) Ettje 4Voorstraat 11b78r
van SlootenThomas J.k. Jaane 21, Abe 19, Jan 17, Monte 15, Hylke 10, Martinus 5, Leeuwkje 23, te Buiksloot, Maayke 13, Tjeerdtje 7, kk. (v. Leeuwkje) Ettje 4Voorstraat 11b78r
van der SluisClaas Jeltesk. Doutje 14, Elisabeth 9, Trijntje 7Hoogstraat 2845r
van der SluisHans Jacobs 119r
van der SluisHarent Pietersk. Pieter, Gabe, Jan 162r
van der SluisLodewijk Lodewijksk. Lodewijk 10Rommelhaven 1541v
SmaalGillesk. Catharina, Elisabeth, Maria, Michel, Hendrik, Jan, kk. Johannes (v. ?), Mieke (v. ?), Albert (v. ?) 134v
SmidtJacobk. Jan 13, Maria 9, Andries 6, Aaltje 2Noorderhaven 757v
SmidtJacobk. Jan 13, Maria 9, Andries 6, Aaltje 2Noorderhaven 757v
SmitHarmen Johannesk. Isaäc, Johannes, Martje, Geertje 135v
SmithCornelisk. Berber, Jan, AndriesLombardstraat 4166r
SmithHendrikk. Itje, Jan, Eeuwe, Catharina, Grietje, Klaas, Aukje 116v
SmithMarten[tekent: Smit]; k. Pieter 12 16r
SmitsJohan Reinhardk. Anna 4, Catharina 4, Gerardus 14 57r
SmitsRinse Harmensk. Harmanus 1 102v
SnijderHendrik 37r
SpannenburgSybrandk. Geertje, FoekjeBrouwersstraat 26181r
SpierJesaiasIsraëliet; k. Isaäc 4, Levy 2 1/2 1v
SpitskeGerrit 123r
StallingaAnske FolkertsScheerstraat 6114r
SteenbrinkJan 167v
van SteenderenAndriesVoorstraat 24144v
van SteenwijkCornelisk. Stephanus 162v
SteigerEmanuelk. Catharina 9, Berber 4Bargebuurtspoortje 437v
van der StelFetzek. Trijntje 11, Hylkje 9Voorstraat 9989v
van der StelWopke Djoerdsk. Aaltje, Doetje, Pietje, Sipkje, Geertje, Trijntje 151v
StinstraDouwe C.k. Wierd 5, Elisabeth 3, Anna Sabina 2, Cornelia 1 104v
StinstraGooitjeVoorstraat 20145v
StinstraGooitje PietersNoorderhaven 999r
StookerFransina Pas, wed. Rienk Pietersk. Pieter 21, Aaltje 24, Adolf 17, Marijke 11, Janke 9 11r
van der StraatenFoekje Elisabeth, wed. Cornelis Compeviusk. Carolina Elisabeth Assendelft 23, Junius Petrus Munter 21, Amsterdam, Jacoba Lucia Barbara 18, Carel Jacobus 15, Camperius Cornelis 11, Petronella 6Noorderhaven 11140v
van StraatenWybrandus Christiaansk. Christiaan, Klaas, HansLanen 47167r
StrakLodewijkk. Ale 6, Johannes 3 14r
StramDaniël Johannesk. Cornelis 5, Aukje 2, Johannes 1Herenwaltje 1545v
StrausJan Adamk. Gustavus 5, Adolphus 5, Wilhelmina 12, Christina 9, Jan 6, allen te Franeker 80v
StrelitzSalomonIsraëliet 1r
StuelTammek. Grietje 11, Christina 6, Jacobus 5, Karel 2Scheerstraat 944v
StuerwaldGottlieb Wilhelmk. Clara Adriana Maria, Anne Johanna Wilhelmina, Helena Frederica, Hermina Augusta 171r
StufJohannes LeendertsLanen 17163v
StufThijsk. Pietje, Berber, Jetske, Sytske, Marijke, Johannes +, kk. (v. Pietje) Antje, Dutje, Jan (v. Jetske) Pieter (v. Johannes) SjouwkjeKleine Bredeplaats 2158r
SudermaJan T.k. Lieuwe 17, Tjerk 13, Rein 8, Sydske 4Sint Jacobstraat 497r
SwaalCornelis Feykesk. Feyke 15, Marten 8 39r
SwanenburgYsaak Thomask. ThomasVijver 5154v
SwartReinder[tekent: Reinder A.]Zoutsloot 3123v
SwartSiebek. Tjetske 17, Arum, Teunis 14, Midlum, Taedske 16, Johannes 10, Wiebe 5, Gerke 2 91v
SwartAntie Berents, wed. Wybek. Wytske 2v
SwartjesJohannesk. Geert 4 38r
SybrensmaHendrik Sybren[tekent: H. Sybresma] 98v
TademaAnne[tekent: A J Tadema]Voorstraat 7585v
TademaAnne[tekent: A J Tadema]Voorstraat 7585v
TademaEvertk. Johannes 21Sint Jacobstraat 1695v
TademaFeike Dirksk. Roelof 10, Dirk 7, Antie 5, Mettje 1Herenwaltje 454v
TademaSierk Dirksk. Harmanus 1 64v
TademaWillem DirksDrie Roemersteeg 1162r
TamsmaEeke Cornelis, wed. Hendrik Arjensk. Trijntje 27, Anna 23, Adriaantie 21, Arjen 18, Cornelia 16, Eece 1/2, Johanna 1/2, kk. (v. Trijntje) Jan 1/2 71v
TangeAnthony Jacobs 110r
TerbaalHendrik Willekesk. Bruin, Anthoon, Janneke, Johannes 155v
TerwochtAdamKleine Bredeplaats 14156v
TerwochtAdamKleine Bredeplaats 14156v
TetrodeEurelia Gratama, wed. Pieter[tekent: Aurelia]; k. Hendrina 40, te Amsterdam, Pieter 31, Simon 25, kk. (v. Hendrina) Willem Pieter 20, Eurelia 15, (v. Pieter) Elisabeth 1/2 5r
TeyemaSjoerd S.k. Isaäc 11, Hendrik 9, Hiltje 5Voorstraat 81twee_achter86r
TichelaarEeltje Cornelis[tekent: Eeltje C. Tichlaar]; k. Cornelis 1Bildtstraat 328r
TichelaarEeltje Cornelis[tekent: Eeltje C. Tichlaar]; k. Cornelis 1Achterstraat 228r
TichelaarJacob Everts 114r
TikkelBerendk. Willem 20, Ankje 6 134r
TjallingiiCatharina Feytema, wed. Fransk. Sybrand, Tjalling, Pieter Feytema 19, Franeker, Grietje, ElisabethNoordijs 11noord114v
TjallingiiPieter[tekent: Tjallingii Tz.]; k. Tjalling 28, kk. Jacomina Rosetta Geertruida 3, Sytske 1, allen van TjallingNoorderhaven 273r
TjallingiiSybrandk. Pieter 1 1/2, Frans 3, Martha 3 maandenNoorderhaven 10940r
TjallingiiTjallingk. Jacomina Rosetta Geertruyda 3, Sytske 1Noorderhaven 28106r
TopJan C. 68v
TorenbeekKlaas Foppesk. Foppe, JacobVijver 10153v
ToussaintGeertruida Talma, wed. Johan Daniël[tekent: Geertje Talma weduw Toussaint]; k. Daniël Stinstra, Alphen, Elsje 27, Hendrik 27, Alkmaar, Geertruyda 25, Sybrand 24, Trijntje 21Grote Bredeplaats 1975r
TouwslagerLieuwe Allesk. Alle 15, Coert 11, Hendrik 6Achterstraat 628r
TrompetterDirk[tekent: Dirk Jans]; k. Klaas 15, Jan 12, Geert 8, Simon 6, Tjetske 19, Trijntje 17, Janke 3 18r
TuimelaarJanke Rintjes, wed. Martinusk. Cornelis 18 70r
TuinhoutFetje Pieters, wed. Asmus Feddesk. Pieter 21, Minnertsga, Fokke 14, Freerk 18, Minnertsga, Fedde 26, St. Jacobiparochi, Sytske 23, Bregtje 28, kk. (v. Antje, St. Jacobiparochi) Fetje 1 43r
TuiningaAntie Jans, wed. Jan BotesAntie Jans laatst wed. Sytze Aukes; k. Jan 23, Pieterbierum 36v
TuinstraJurjen Ypesk. Klaaske 17, Ype 10, Jarig 6, Hiltje 4 95v
UlbergJohannesk. Akke, Yte 170v
VaatmanAntje Sybes, wed. Anthoon Symons[aangever: Eeltje Abes Zeylmaker, nu gehuwd met Antje Sybes]; k. Hinke 10, Berber 8Zoutsloot 2219r
ValderpoortPoppe G.k. Rigtje 23, Geertje 19, Jetske 16, Geert 12, Hendrina 10, MargarethaHoogstraat 4152v
van ValsJan Willemsk. Janke, Jantje, Lijsbeth, Pieter 169r
van der VeenHettek. Antje 5, Fentje 9, Sydske 3 127r
van der VeenHuyte Feitesk. Feyte 22, in dienstKarremanstraat 830r
van der VeenJan Lammertsk. Albert, Engelbert, Lammert, Rinske, Leeuwarden, Trijntje, Syds, kk. (v. Albert) JanVoorstraat 2380r
VeenstraGerryt Jansk. Oene 7, Jan 3, Hendrik 1/2 99r
van der VeldeAte Harmensk. Japke 10 13v
ten VeldeJohannes Gerrytsk. Gerryt, JohannesNieuwstraat 37136r
ten VeldeJohannes Gerrytsk. Gerryt, JohannesNieuwstraat 39136r
van der VeldeRoelof Roelofsk. Roelof 21, Ried, Tjeerd 18, Franeker, Grietje 13Zoutsloot 5262r
VellingaDirkk. Catharina, Minno, Christina, kk. (v. Catharina) Johannes, Dirk, Johanna, Ida, Anna, (v. Minno) Dirk, BaudinaGrote Bredeplaats 14148v
VellingaMinnok. Dirk 13, Leeuwarden, Baudina 11 40v
van VelsenGeertje Gonggrijp, wed. Cornelisk. Harmanus, Johanna, KlaaskeSint Odolphisteeg 16165r
VervoortTjetske de Jong, wed. Gerryt[aangever: Cornelis van Loon, nu gehuwd met Tjetske de Jong, wed. Gerryt Vervoort]; k. Hendrik 12 72v
VettevogelHendrik Jansk. Trijntje 11 118r
VettevogelJan Wytzes[tekent: Fettevogel]; k. Wytze 47, Akke 51, Hendrik 44, Jacob 39, kk. (v. Wytze) Debora 17, Geertruyda 16, Janna 14, Jan 12 (v. Hendrik) Trijntje 11 (v. Trijntje) Jan 10, Harmanus 8, Hylkje 15 (v. Akke) Geertruida 15Voorstraat 4381v
VettevogelJohannes Wytzesk. Tjebbe, Bregtje, Enkhuizen, kk. (v. Bregtje) Rinske, Klaaske, Aukje, Tietje, Johannes, HectorKleine Bredeplaats 19159v
VettevogelRein Douwesk. Douwe, Jacomina, Wybrandus, Anna Margaretha 171v
VettevogelWytze Jansk. Debora, Geertje, Janna, JanVoorstraat 26145r
VettevogelWytze Jansk. Debora, Geertje, Janna, JanVoorstraat 26145r
VinkAafke Zytses Krol, wed. Aukek. Simon, Tjeerd 172v
VinkSinok. Jurre 173v
VinkelbosJanke Akker, wed. Obbe Bouwes[aangever: Ynte Hendriks Bleeker, nu gehuwd met Janke Akker, wed. Obbe Bouwes Vinkelbos]; k. Bouwe, 10 60v
VinkelesReinier 102v
VisserHarmenk. Geertruyda 1 87r
VisserJank. Fredrik 21, (in dienst), Gatske 23, Fokje 19, Eerk 1 124r
VisserGrietje Willems, wed. Oene Johannesk. Willem 5 1/2Anjelierstraat 431v
VisserGrietje Willems, wed. Oene Johannesk. Willem 5 1/2Anjelierstraat 231v
VisserGrietje Willems, wed. Oene Johannesk. Willem 5 1/2Anjelierstraat 631v
Visser BenderJohannes AdamVoorstraat 32145r
van der VleugelJanSint Jacobstraat 1296r
van VlietDirk Wybesk. Jantje 23, Ype 18, Anne 16, Jelle 5, Wybe 2Droogstraat 5713r
van VlietMarten Wybesk. Tjalling 13, Pieter 11, Sydske 15, Antie 21, kk. (v. Antie) Johan Jacob 1Noorderhaven 91v
VlietstraAndries Klaases 26r
VogelzangMeindert Jansk. Sydske, Antie Jan, Marten, PieterSint Odolphisteeg 13166v
VoordewindClaas Cornelisk. Ynskje 1, Uilke 2, Cornelis 3 51v
de VosCasparusk. Anthony 13, Magdalena Henriëtte 8, Hendrik 6, Josina Theodora 5, Casparus 3, Adriaan Gerard 1 90r
de VriesSibbeltje Jans, wed. Andriesk. Trijntje 17, Rinkje 14 1r
de VriesAnthony Bartelsk. Christina 20, Bart 14, Gerke 12, Anthony 9, Pieter 6, Dorothea 3Rinnertspijp 1075v
de VriesAnthony Bartelsk. Christina 20, Bart 14, Gerke 12, Anthony 9, Pieter 6, Dorothea 3Rinnertspijp 875v
de VriesAnthony Bartelsk. Christina 20, Bart 14, Gerke 12, Anthony 9, Pieter 6, Dorothea 3Grote Bredeplaats 3175v
de VriesBroer RemkesZoutsloot 5525v
de VriesJetske Willems, wed. Christiaan Hendriksk. Dirk 28, Wybrand 38, kk. (v. Wybrand) Christiaan 2, Willem 3, Anna 1 35r
de VriesChristoffel Jacobs 181v
de VriesClaas Gerrytsk. Gerryt 14, Ybeltje 12, Trijntje 10 38v
de VriesJantje Cornelis, wed. Cornelis Jansk. Sjoukje, Hylkje, Fokeltje, Geertje, Jan, Cornelis 172v
de VriesDirkk. Hidde, GeertjeGrote Bredeplaats 12149r
de VriesDirkk. Hidde, GeertjeGrote Bredeplaats 10149r
de VriesDirk Bouwesk. Hyke 24, Pietje 23, Rinske 22, Hiltje 19, Baukje 16, Bouwe 10 54r
de VriesDirk Jansk. Jan 5, Jildouw 23, Jetske 17, Trijntje 24, kk. (v. Trijntje) Jeltje 1/2William Boothstraat 1123v
de VriesFoppe Cornelisk. Cornelis, Johannes, Melle, Jetske, GeertruydaSchritsen 58183r
de VriesGerben Tjeerdsk. Berber, Wytske 133r
de VriesHarmen Bouwesk. Bouwe 20Zoutsloot 9258r
de VriesIsaac AbrahamIsraëliet; k. Abraham 3, Keetje 1 9r
de VriesJacob Gossesk. Marijke, Trijntje, Lijsbeth, Gosse, Christoffel 184v
de VriesJentjeNoorderhaven 10108r
de VriesJentjeNoorderhaven 10108r
de VriesKlaask. Wigle 36, kk. (v. Grietje) Klaas 15, Grietje 12, Hendrik 8, Elisabeth 6Hoogstraat 1349v
de VriesJohanna Everts, wed. Klaas Germensk. Evert 25, Rigtje 22, Leentje 12 87v
de VriesLevie LipmansIsraëliet; k. Schoontje(e) 1 1/2Bildtstraat 242r
de VriesHendrina Meyer, wed. Lijpman BenjaminIsraëliet; k. Leip 34, Abraham 26, Jacob 25, Meyer 16, Wolff 27, Betje 29, Zwolle, Pietje 13, kk. (v. Leip) Schoone 8r
de VriesNicolaask. twee 49v
de VriesMaria Jochums, wed. Pieter[aangever: Jacob Jacobs Nondtje, nu gehuwd met Maria Jochems, wed. Pieter de Vries]; k. niet met name genoemd, maar het is Maaike, ca. 15 67r
de VriesSchelte Doedesk. Sietze 26, Oosterbierum, Froukje 22, Janna 12, Baukje 10Herenwaltje 1259r
de VriesSchelte Doedesk. Sietze 26, Oosterbierum, Froukje 22, Janna 12, Baukje 10Herenwaltje 1059r
de VriesSybrenk. Sibbeltje 13, Bouwe 10, Hijke 7, Murk 7, Simon 2Bildtstraat 2211v
de VriesSybren Ulbesk. Yefke 29, kk. (v. Yefke) Sybren 1, (v. Johannes (?)) Sybren 9 12v
de VriesTeunis Willemsk. Herre (9), Willem (2), Antje (5) 121v
VroegrijpDirk Jacobsk. Wypkje, kk. Jakle, TrijntjeKarremanstraat 2615v
VynjaDoekle Hendriksk. Antie, Janna 133v
WagenaarRients Rintjesk. Pietje 13, Lieuwe 11, Sijke 7, Rintje 3Droogstraat 8355v
van der WalHaring Jellesk. Jelle 15, Barend 7, Tietje 13, Elisabeth 11Karremanstraat 2362v
van der WalJelle Jurjens 14v
van der WalJelle Jurjensk. Jurjen 45, Haring 42, kk. (v. Jurjen) Jelle 21, Tietje 19, Geert 14, Elisabeth 12, Jan 9, Wiebe 7, Trijntje 1 (v. Haring) Jelle 15, Barend 7, Tietje 13, Elisabeth 11Noordijs 17115r
van der WalJurjen Jellesk. Jelle 21, Tietje 19, Geert 14, Elisabeth 12, Jan 9, Wiebe 7, Trijntje 1Rommelhaven 741r
WallingaHessel Abesk. Hendrica 14, Tettje 12 47r
WalstraBart[aangever: voogd en grootvader Luitje Pieters Faber]; k. niet met name genoemd, maar het is Luitje, ca. 18 109r
WassenaarAge Beertsk. Pietje 183v
WassenaarJacob Jurresk. Jolle 164v
WassenaarWatse Ages[aangever: stiefvader Claas Jans Bergsma]; k. Dirk 58v
WebberNicolaask. Catharina 24, Wytske 26, Fransina 10Hoogstraat 3148v
van WeerdArnoldus Pietersk. Pieter 1/2 57v
van WeerdJan DirksNoorderhaven 1059v
WeezenPieterk. Frans 24, zeevarend in dienst, Wilhelmina 20, Cornelia 16, Gesina 14, Johannes 8William Boothstraat 6noord119r
WellingaEvertk. Richtje 152r
WennekesHarmen[tekent: Wennekers]Franekereind 5117v
van der WerffGrietje Jacobs Wassenaar, wed. Gosse Douwesk. Douwe 20, Gatske 21, Franeker, Rinske 36, Enkhuizen 86v
van der WerffHendrik Barts[tekent: van der Werf]; k. Foekje 4, Tjeerd 2Zoutsloot 1722v
van der WerffHendrik Barts[tekent: van der Werf]; k. Foekje 4, Tjeerd 2Zoutsloot 1522v
van der WerffHendrik Barts[tekent: van der Werf]; k. Foekje 4, Tjeerd 2Zoutsloot 1922v
van der WerffHendrik Barts[tekent: van der Werf]; k. Foekje 4, Tjeerd 2Zoutsloot 1322v
van der WerffJohannes Arjensk. Oeke 13Noorderhaven 958v
van der WerffYpe[tekent: van der Werf]; k. Maria 25, Trijntje 23, Jan 18, Hendrikje 16, Ymkje 14, Carolina 10, Jetske 12William Boothstraat 4119v
WerkmanJan Harmensk. Harmen, JannekeNieuwstraat 30130r
WerndlyJohan Adriaan 9r
WernerFetje Sakes, wed. Hendrikk. Frans 13, Johannes 11, Jan 7 70r
WeslingSytze Bernardus[tekent: Wesseling]; k. Bernardus 15, Hendrik 14, Catharina 12, Willem 6, Pieter 4, Jan 2 53v
WesterhuisThomask. Hendrik, DirkVoorstraat 90140r
WestraHendrikk. Anna, Dieuwke, Catharina, Janetta, Baudina, Margaretha, Jan, Federica, Dirk, Pertonella JacobaNoorderhaven 717r
WestraJarig[tekent: J.J. Westra] 7v
van der WeyDirkk. Magdalena 1/2Karremanstraat 170v
van der WeydeHendrik Idses[tekent: Weide] 15r
van der WeydeSjoerdk. Jan 16, Eva 13Rommelhaven 2891r
van der WeydeWieger Cornelis[tekent: van der Weide]; k. Cornelis 15, Enne 13, Klaas 8, Sjoerd 4Achterstraat 1027v
van der WeydeWieger Cornelis[tekent: van der Weide]; k. Cornelis 15, Enne 13, Klaas 8, Sjoerd 4Achterstraat 827v
WeydemaCornelis Jansk. Jan 1 56r
WeydemaTalena Folkerts, wed. Ydek. Anna Margaretha 34, Antie 19, Rimmer 17, Pieter 19, Leeuwarden, Folkert 24, Amsterdam 54v
WeyerCornelis Alderts, wed. Geertruyda[geen familienaam ingevuld][nu gehuwd met G.H.W. van Laken]; k. Maria, Anna, Alida, Cornelis 175r
WiardaSjoerd Piebesk. Joukje 18, Piebe 19, geen vaste woonplaats, Willem 10, Boukjen 8, Trijntje 5 90v
WiederElisabeth Sergeants, wed. Johannesk. Klasina 27, Amsterdam, Catharina 34, Johanna 28, kk. (v. Klasina) Christina 4, Elisabeth 2 (v. Catharina) Elisabeth ?, Johannes 13, Jacobus 9Grote Bredeplaats 3176r
WiederElisabeth Sergeants, wed. Johannesk. Klasina 27, Amsterdam, Catharina 34, Johanna 28, kk. (v. Klasina) Christina 4, Elisabeth 2 (v. Catharina) Elisabeth ?, Johannes 13, Jacobus 9Rinnertspijp 1076r
WiederElisabeth Sergeants, wed. Johannesk. Klasina 27, Amsterdam, Catharina 34, Johanna 28, kk. (v. Klasina) Christina 4, Elisabeth 2 (v. Catharina) Elisabeth ?, Johannes 13, Jacobus 9Rinnertspijp 876r
van der WielenClaas Hendriks[tekent: van Wylen]; k. Hendrik 32, kk. Sjoukje 10, Hendrik 6Kleine Bredeplaats 9159r
WielingaBerend Johannesk. Johannes 26, Leentje 25, Age 22, zeevarend, Geertje 20, Sydse 15, kk. (v. Johannes) Berend 1/4, FranekerSint Jacobstraat 696v
WiersmaHylke Minnesk. Minne, Dieuwke, Fredrik, Trijntje, Douwe, Elisabeth, Jantje, HylkeVoorstraat 66142v
de WieseJohan Carelk. Pieter Carel 2 76r
WijgaEnnek. GrietjeKleine Kerkstraat 7174v
WijgaJacob Ykesk. Barend 15, Sibbeltje 13, Grietje 12 39r
WijmaSjoerd Symonsk. Sibillina 3, Symon 1Hoogstraat 5104r
WijmaSymonk. Helena 36, Sjoerd 29, kk. (v. Helena) Sibilla 9, Piebo 8, Simon 5, Aaltje 2 (v. Sjoerd) Sibillina, Simon 112r
WijmaSytze Sakesk. Maayke, Geertje, Sake, Sietje, Hiltje 153r
WijnaldaSikke E.k. Geertje 17, Sjoerdtje 12 63r
WijngaardenInske Pieters, wed. Jan Dirksk. Jenne, Hiltje 139r
WijngaardenMarten Fokkesk. Geeske 168r
de WildeAntje Sybes, wed. Albert Egbertsk. Taedse 28, Duinkerken, Egbert 37, Hendrik 22, Ale 18, kk. (v. Egbert) Antie 14, Pietje 11, Albert 5, Watze 3, Jelte 1 (v. Sybe) Albert 7, Eeble 3 56r
de WildeEgbert Albertsk. Antie 14, Pietje 11, Albert 5, Watze 3, Jelte 1Wortelstraat 1157r
de WildeWillem Pietersk. Feddrik 11, Pieter 7, Rinse 4Zeilmakersstraat 437r
WildschutJelleNoordijs 15115r
WinterHendrikVoorstraat 3981v
WinterHendrikVoorstraat 4181v
WipJacob Uldriksk. Uldrik 13, Jan 10, Hiske 3Nieuwstraat 22130v
de WitTammek. Klaas 3, Fredrik 14, Anna 12Voorstraat 10189v
de WitYpke Hanses, wed. Wybren Andries[aangever: Wybrandus Christiaans van Straaten, nu gehuwd met [Ypke Hanses]]; k. Klaas Wybrens 167v
de WittClara Vusters, wed. Jank. Johannes, Hendrik, Gerryt, Aaltje, Bart, HarmanusOosterkeetstraat 6138r
WobmaJan Alesk. Trijntje, Dirk 166r
van der WoudeAllert Jans[tekent: Aldert]; k. Jan 9, Rinke 5, Yebele 3, Geertje 1Zeilmakersstraat 1320v
van der WoudeDirk Geertsk. Tietje, Bregtje, Geert, Dirk, kk. (v. ?) Johannes 181r
van der WoudeDouwek. Schelte 153r
van der WoudeGeert Roelofsk. Fruikje 16, Stijntje 14Noorderhaven 576r
van der WoudeGeert Roelofsk. Fruikje 16, Stijntje 14Noorderhaven 576r
van der WoudeGerrit Namles 165v
van der WoudeJan Eedesk. Jan, Janke 161r
YemesBroer Yemes 140r
YkenAntie Fransen Yking, wed. Gerrit Swerisk. Frans, Eelkje, Johannes 136r
YntemaClaas Wybesk. Allegonde 13, Antje 5, Wybe 3Karremanstraat 2026v
YpeyEyzeZoutsloot 5926r
van der ZeeBart Feddesk. Fedde 13Noorderhaven 16108r
van der ZeeMichiel Jacobs[tekent: van der see] 16r
van der ZeeYnse Roelofsk. Gerben 8, Aukje 14 13v
ZeemanSteven Claasenk. Aaltje 8, Klaas 5, Leeuwkje 4, Elisabeth 2Achterstraat 2329v
ZeemanSteven Claasenk. Aaltje 8, Klaas 5, Leeuwkje 4, Elisabeth 2Achterstraat 2129v
ZeylmakerAnne Agesk. Leentje 16, Dirk 11, Age 10, Gerben 3Zeilmakersstraat 436r
ZeylmakerEeltje Abes[tekent: Eeltje Abbes Zeilmaker]; k. Johannes 10, Abe 9, Meldert 6, Sybe 4, Aafke 1Zoutsloot 2219r
ZeylmakerGerben Ages 150r
ZeylmakerDorothea Lemke, wed. Jan Douwesk. Douwe 9Noorderhaven 616r
ZeylmakerKlaas Agesk. Johanna, Age, zeevarend, Jantje, Berentje, kk. (v.?) KlaasZuiderhaven 13149v
ZijlstraYnskje J. Posthuma, wed. Cornelis A.k. Cornelis 3, Johannes 1 72r
ZijlstraCornelis Dirksk. Dirk, Trijntje, Franeker, Aukien, Hans Willem, Zijtske, Sneek, Ibella Alegonde, kk. (v. Dirk) Cornelis, Zytske, Broer, Pieter Adama (v. Trijntje) Schelte, Jetske, Eeke (v. Aukjen) Cornelis, Andries Albertus, Jetske, Margaretha Jeanette, Hendrica GesinaVoorstraat 8146v
ZijlstraDirk Cornelisk. Cornelis, Broer, Sytske, Pieter AdamaVoorstraat 38144v
ZijlstraHans Willem Cornelisk. Gesina Hendrika 171r
ZijlstraRein Agesk. JanKleine Kerkstraat 18172r
ZoeteAkke Cornelis, wed. Bouwe Jacobsk. Jacob 29, Cornelis 25, Aaltje 22, Rinske 21 88v
ZoeteJacob Klaases[tekent: Soete]; k. Claas 4, Mettje 2 12r
ZondervanWillemk. Maria 21, Christiaan 11, kk. (v. Maria) Ruurd 1/12Noorderhaven 72101v
ZoutdragerYmke Baukesk. Aukje 10, Bauke 8, Jantje 1 135v
de ZwaanJacobusk. Hessel 4, Catharina 1Scheerstraat 143r
ZwartCornelis JacobsNoorderhaven 18107v