Harlingen, schoolgeld 1915-1916

Harlingen, schoolgeld 1915-1916
Onderstaande namen en adressen komen voor in een schoolgeldregister van de R.K. jongensschool over de jaren 1915-1916. De vermelde personen zijn degenen die het schoolgeld betalen, niet degenen voor wie het schoolgeld wordt betaald. De namen van de kinderen waarvoor betaald wordt, zijn in dit register niet vermeld.

Het register is niet van een dusdanige inhoudelijke kwaliteit dat terug te vinden is wie precies welk schooljaar begonnen is of gestopt is. De betaalde bedragen zouden volgens de gemeentelijke regeling voor het heffen van het schoolgeld een bepaalde regelmaat moeten vertonen. Maar het wemelt in dit kleine register van de doorhalingen en aanpassingen, ook bij de bedragen. De bedragen zijn daarom niet overgenomen.

Men had bij de heffing blijkbaar wel bedragen van de Gemeentescholen als voorbeeld genomen, want op de achterkant van een van de bladen staat de toenmalige regeling voor de 'Schoolgeldheffing bij de Gemeente' uitgeschreven. Deze regeling was gebaseerd op de zgn. hoofdelijke omslag, de inkomstenbelasting van die tijd. Het bedrag dat je daar voor op moest geven werd gebruikt als grondslag in deze regeling. Hij luidt als volgt:

Eerste gemeenteschool
Omslag van ƒ 500 tot ƒ 900 = ƒ 8,40 per jaar en per kind (zie 2e Gem.school)
Omslag van ƒ 1000 tot ƒ 1500 = ƒ 12,- id.
Omslag van ƒ 1500 tot ƒ 2000 = ƒ 16,- id.
Omslag van ƒ 2000 tot ƒ 3000 = ƒ 20,- id.
Omslag van ƒ 3000 tot ƒ 4000 = ƒ 25,- id.
Omslag van ƒ 4000 tot ƒ 5000 = ƒ 30,- id.

Tweede Gemeenteschool
Omslag van ƒ 800 tot ƒ 1000 = ƒ 0,70 per maand per kind
Omslag van ƒ 600 tot ƒ 800 = ƒ 0,50 id.
Omslag van minder dan ƒ 600 = ƒ 0,30 id.

Derde Gemeenteschool
Die minder dan ƒ 600,- inkomen hebben ƒ 0,20 per maand en per kind.
Minvermogenden de helft.

Minvermogend zijn zij, die minder dan ƒ 400,- inkomen hebben.
Onvermogend zijn zij, die minder dan ƒ 300,- inkomen hebben.

Herhalingsonderwijs: ƒ 0,60 per kwartaal.
Voor minvermogenden: ƒ o,30 per kwartaal.

De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  naam adres schooljaar
Agricola, Martinus Rozengracht 19 1915
Appeldoorn, Hendrik Noorderzeedijk 1915
Appeldoorn, Jan Borstelsteeg 27 1915
Berends, Marten Klaverbladstraat 8 1915
Beuker, Herm. Klaverbladstraat 1 1915
Beuker, Herman Klaverbladstraat 1 1915
Beuker, Thomas Vianen 22 1915
Beuker, Thomas Vianen 22 1916
Bijl, Abram Zoutsloot 13 1915
Bijl, Sjoerd Zoutsloot 115 1915
Bijl, Sjoerd Zoutsloot 115 1916
Bisschop, Piet Schritsen 50 1915
Bisschop, Pieter Schritsen 50 1915
Bleeker, Wopke Tjerk Hiddes de Vriesstraat 3 1915
Blom, Hendrik Hoogstraat 19 1915
Bouma, Anne Voorstraat 92 1915
Bouma, Wiebren Spekmarkt 1916
Bouma, Willem Spekmarkt 1915
Bouma, Wybren Spekmarkt 1915
Bouwmeester, Dirk Hofstraat 10 1915
Bouwmeester, Hendr. Rapenburg 2 1915
Bouwmeester, Hendrik Rapenburg 2 1915
Brug, Rintje ten Karremanstraat 7 1916
Bruin, Albertus de Hoogstraat 10 1915
Bruinsma, Johannes Almenum (Barradeel) 1915
Casper, Frederik Vijverstraat 20 1915
Casper, Frederik Vijverstraat 20 1916
Cornel, Wiebe Heiligeweg 9 1915
Cornel, Wybe Heiligeweg 9 1915
Dijkman, Mart. Minnertsga (Barradeel) 1915
Dijkstra, Jac. Heiligeweg 1915
Dijkstra, Jacobus Heiligeweg 1915
Drost, Rink Moriaanstraat 1 1915
Drost, Rink Moriaanstraat 1 1916
Ettema, Dominicus Grote Kerkstraat 32 1915
Ettema, Doms. Grote Kerkstraat 32 1915
Faber, Klaas Heiligeweg 7 1915
Faber, Klaas Heiligeweg 7 1916
Flipsen, Willem Nieuwstraat 44 1915
Fluit, Joannes Lanen 1915
Fluit, Johannes Lanen 1915
Galama, Thomas Spinhuisstraat 13 1915
Germans, Cyprianus Sint Odolphisteeg 13 1915
Germans, Joannes Lanen 4 1915
Germans, Joh. Lanen 4 1916
Haan, Theodorus de Grote Kerkstraat 19 1915
Haan, Theodorus de Grote Kerkstraat 19 1916
Heeger, Hub. Voorstraat 92 1916
Heeger, Hubert Voorstraat 92 1915
Heide, Jan van der Fabrieksstraat 26 1915
Heide, Sjierk van der Grote Kerkstraat 13 1915
Hesling, Frans Grote Ossenmarkt 15 1915
Hesling, Frans Grote Ossenmarkt 15 1916
Hettema, Simme van Liemendijk 6 1915
Hobma, Jan Midlumerlaan 2 1915
Hollander, Jacobus Lanen 29 1915
Hollander, Jacs. Lanen 29 1915
Hovenier, Gerrit Noordergrachtswal 16 1915
Huisman, Jacs. Romastraat 31 1915
Huisman, Leon. Noordergrachtswal 32 1916
Huisman, Leonard Noordergrachtswal 32 1915
Jong, Otte de Romastraat 1916
Jong, Otto de Romastraat 1915
Jorna, Herre 13 1915
Jorna, Herre 13 1916
Jorna, Hessel Oude Trekweg 4 1915
Kalksma, Jan Bosboom Toussaintstraat 41 1915
Kalksma, Johannes Zuiderstraat 18 1915
Keijzer, Antoon Voorstraat 15 1915
Keizer, Antoon Voorstraat 15 1916
Kerkhoven, Joannes Zuiderstraat 18 1915
Keyser, Anton Voorstraat 15 1915
Klappe, Pieter Moriaanstraat 1 1915
Koopmans, Jan Hofstraat 1915
Koopmans, Joannes Nieuweburen 15 1915
Koopmans, Johannes Nieuweburen 15 1915
Koopmans, Mart. Kleine Kerkstraat 6 1915
Koopmans, Martinus Grote Kerkstraat 16 1916
Koopmans, Martinus Kleine Kerkstraat 6 1915
Koopmans, Tjalke Grote Kerkstraat 3 1915
Koopmans, Tjalke Grote Kerkstraat 3 1916
Krol, Jan Lanen 72 1915
Krol, Jan Lanen 72 1916
Meer, Dirk van der Zuiderplein 3 1915
Meer, Siebe van der Almenum (Barradeel) 1915
Meer, Sjoerd van der Fabrieksstraat 18 1915
Meer, Sjoerd van der Moriaanstraat 18 1915
Meer, Sybe van der Almenum (Barradeel) 1915
Meer, Sybe van der Almenum (Barradeel) 1916
Merkx, Adrianus Hofstraat 1915
Merkx, Adrianus Hofstraat 1916
Mulder, Hendrik Lanen 51 1915
Mulder, Jan Midlum 1915
Nak, Hendrik Kerkpoortstraat 1915
Nak, Hendrik Kerkpoortstraat 1916
Nieuwenhuis, Bern. Droogstraat 18 1915
Nieuwenhuis, Bernard Droogstraat 18 1915
Nieuwenhuis, Hendr. Brouwersstraat 26 1915
Nieuwenhuis, Hendr. Brouwersstraat 26 1916
Nota, Joannes Oude Trekweg 1915
Nota, Johannes Midlum 1915
Outhuijse, Johannes Sint Odolphisteeg 1915
Outhuise, Johs. Sint Odolphisteeg 1915
Ploeg, Haye Schritsen 5 1915
Posthuma, Ulbe Droogstraat 21 1915
Posthuma, Ulbe Droogstraat 21 1916
Posthumus, Laurens Heiligeweg 1915
Riem, Sjoerd Almenum (Barradeel) 1915
Rodenburg, Klaas Vijverstraat 19 1915
Roorda, Theodorus Hoogstraat 1 1915
Rossum, Th. van Hoogstraat 16 1915
Rossum, Theod. van Hoogstraat 16 1915
Rossum, Theod. van Hoogstraat 19 1915
Rump, Wed. Johannes Lanen 43 1915
Rump, Wed. Johannes Sint Odolphisteeg 13 1915
Schoot, Johannes Bosboom Toussaintstraat 43 1915
Schoot, Johs. Bosboom Toussaintstraat 43 1915
Spoelstra, Jan Rapenburg 4 1915
Steneker, Piet Romastraat 2 1915
Stootman, Hendr. Heiligeweg 8 1915
Stootman, Henricus Heiligeweg 8 1915
Velthuis, Wed. Almenum (Barradeel) 1915
Velthuis, Wed. Jac. Almenum (Barradeel) 1915
Veltman, Lieuwe Kerkpad 1915
Veltman, Lieuwe Romastraat 23 1915
Veltman, Thijs Oude Turfkade 1915
Veltman, Thijs Oude Turfkade 1916
Visser, Jac. Almenum (Barradeel) 1915
Visser, Wed. Jac. Almenum (Barradeel) 1915
Vogelaar, Hein Hoogstraat 14 1915
Vogelaar, Hendr. Hoogstraat 14 1916
Vogelaar, Mart. Heiligeweg 27 1915
Vogelaar, Martinus Heiligeweg 27 1915
Vogelaar, Martinus Schritsen 28 1915
Vogelaar, Petrus Rommelhaven 1915
Vogelaar, Petrus Rommelhaven 1916
Vries, Bernardus de Achterstraat 47 1915
Walta, Douwe Lanen 11 1915
Werf, Jan van der Kerkpoortstraat 2 1915
Werner, H Achterstraat 16 1915
Werner, Hendr. Achterstraat 16 1915
Witte, Henri Voorstraat 71 1915
Witte, Henri Voorstraat 71 1916
Witte, Henry Voorstraat 71 1915
Witte, Jan Voorstraat 72 1915
Witte, Jan Voorstraat 72 1916
Zee, Hielke van der Grote Ossenmarkt 23 1915
Zee, Hylke van der Grote Ossenmarkt 23 1915
Zeinstra, Anne Almenum (Barradeel) 1915
Zeinstra, Anne Almenum (Barradeel) 1916
Zeinstra, Dominicus Almenum (Barradeel) 1915
Zeinstra, Dominicus Almenum (Barradeel) 1916
Zeinstra, Herman Brouwersstraat 27 1915
Zeinstra, Hermanus Brouwersstraat 27 1916
Zeinstra, Willem Zuiderbolwerk 3 1915
Zijlstra, Age Midlum 1915
Zijlstra, Wed. Almenum (Barradeel) 1916
Zijlstra, Wed. Age Midlum 1915
Zweep, Sjouke van der Almenum (Barradeel) 1915