Harlingen, reëelkohier 1716 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889)

illustratie reëelkohier 1716 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1716. Van elk pand zijn 'eigenaers' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd twintig procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Qohier van de reele goedschattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen en desselffs Jurisdictie, gemaakt en opgestelt bij de Magistraat van deselve Stadt, ingevolge van de aanschrijvinge der Edele Mogende Heeren Staten van Friesland de dato den 11 April 1716, en dat voor den jare po. Maij 1716 ingegaen.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2022-11-12 07:15:18

kwartier  1  2  3  4  5  6  7  8  

pandgeschat adres soort o/gvoornaam patroniem familienaamhuurwaardegrondpachtaanslag
1-001 Noorderhaven 3soort onroerend goed: lijnbaan    
1-001  eigenaar:  Tiaard Gerbens    
1-001  gebruiker:  Tiaard Gerbens    
1-001  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
1-002 Noorderhaven 7soort onroerend goed: huis    
1-002  eigenaar:  Janke Sweerds    
1-002  gebruiker:  Janke Sweerds    
1-002  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-003 Noorderhaven 9soort onroerend goed: huis    
1-003  eigenaar:  Eibert Harings    
1-003  gebruiker:  Eibert Harings    
1-003  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
1-004 Noorderhaven 11soort onroerend goed: huis    
1-004  eigenaar:  Keimpe Jarigs    
1-004  gebruiker:  Keimpe Jarigs    
1-004  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-005 Noorderhaven 13soort onroerend goed: huis    
1-005  eigenaar:  Reiner Tiaards    
1-005  gebruiker:  Jan Douwes    
1-005  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 9‑12‑00 cg
1-006 Noorderhaven 15soort onroerend goed: huis    
1-006  eigenaar:  Ruird Sybes Bontekoe    
1-006  gebruiker:  Ruird Sybes Bontekoe    
1-006  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-007 Noorderhaven 17soort onroerend goed: huis    
1-007  eigenaar:  Wybe Feddes    
1-007  gebruiker:  Wybe Feddes    
1-007  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 6‑08‑00 cg
1-008 Noorderhaven 19soort onroerend goed: huis    
1-008  eigenaar:  Jan Minnes    
1-008  gebruiker:  Lourens Minnes    
1-008  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
1-009 Noorderhaven 21soort onroerend goed: huis    
1-009  eigenaar:  Jacob Douwes cum soc.   
1-009  gebruiker:  Jacob Douwes cum soc.   
1-009  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 13‑04‑00 cg
1-010 Noorderhaven 23soort onroerend goed: huis    
1-010  eigenaar:  Reier Arjens    
1-010  gebruiker:  Reier Arjens    
1-010  huurwaarde en aanslag:   39‑00‑00 cg 7‑16‑00 cg
1-011 Noorderhaven 23soort onroerend goed: huis    
1-011  eigenaar:  Jan Auckes    
1-011  gebruiker:  Jan Auckes    
1-011  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 10‑16‑00 cg
1-012 Noorderhaven 25soort onroerend goed: huis    
1-012  eigenaar:  wed. Poppe Auckes    
1-012  gebruiker:  wed. Poppe Auckes    
1-012  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-013 Noorderhaven 27soort onroerend goed: huis    
1-013  eigenaar:  wed. Poppe Auckes    
1-013  gebruiker:  Uilcke Auckes cum soc.   
1-013  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-014 Noorderhaven 29soort onroerend goed: huis    
1-014  eigenaar:  Reiner Tiaerds    
1-014  gebruiker:  Reiner Tiaerds    
1-014  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-015 Noorderhaven 29soort onroerend goed: huis zeg kamer    
1-015  eigenaar:  Bastiaen Martens    
1-015  gebruiker:  Bastiaen Martens    
1-015  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
1-016 Noorderhaven 29soort onroerend goed: kamer    
1-016  eigenaar:  Ruird Sybes    
1-016  gebruiker:  Ruird Sybes    
1-016  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
1-017 Droogstraat 1soort onroerend goed: kamer    
1-017  eigenaar:  Gerrit Douwes    
1-017  gebruiker:  Gerrit Douwes    
1-017  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
1-018 Zoutsloot 6soort onroerend goed: kamer    
1-018  eigenaar:  Tjomme Takeles    
1-018  gebruiker:  Tjomme Takeles    
1-018  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-019 Noorderhaven 31soort onroerend goed: huis    
1-019  eigenaar:  Cornelis Vinkelbos    
1-019  gebruiker:  Cornelis Vinkelbos    
1-019  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
1-020 Noorderhaven 35soort onroerend goed: huis    
1-020  eigenaar:  Tiaard Gerbens    
1-020  gebruiker:  Tiaard Gerbens    
1-020  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
1-021 soort onroerend goed: huisen (twee)    
1-021  eigenaar:  wed. Jan Haies    
1-021  gebruiker:  wed. Jan Haies    
1-021  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-022 Noorderhaven 37soort onroerend goed: huis en brouwerie    
1-022  eigenaar:  vroedsman Hannema    
1-022  gebruiker:  vroedsman Hannema    
1-022  huurwaarde en aanslag:   120‑00‑00 cg 24‑00‑00 cg
1-023 0soort onroerend goed: panwerk    
1-023  eigenaar:  burgemeester Weima    
1-023  gebruiker:  burgemeester Weima    
1-023  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
1-024 Noorderhaven 39soort onroerend goed: huis en houtstek    
1-024  eigenaar:  Aise Arjens erven   
1-024  gebruiker:  Aise Arjens erven   
1-024  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 9‑12‑00 cg
1-025 Noorderhaven 41soort onroerend goed: huis    
1-025  eigenaar:  Jilles Martens    
1-025  gebruiker:  Jilles Martens    
1-025  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
1-026 Noorderhaven 43soort onroerend goed: huis    
1-026  eigenaar:  Claas Goitiens Braem    
1-026  gebruiker:  Claas Goitiens Braem    
1-026  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 11‑04‑00 cg
1-027 Noorderhaven 45soort onroerend goed: huis    
1-027  eigenaar:  Wybe Drieses    
1-027  gebruiker:  Wybe Drieses    
1-027  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
1-028 Noorderhaven 47soort onroerend goed: huis    
1-028  eigenaar:  wed. Evert Hingst    
1-028  gebruiker:  wed. Evert Hingst    
1-028  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 11‑04‑00 cg
1-029 Noorderhaven 49soort onroerend goed: huis    
1-029  eigenaar:  Ycke Goverts    
1-029  gebruiker:  Ycke Goverts    
1-029  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
1-030 Noorderhaven 51soort onroerend goed: huis    
1-030  eigenaar:  wed. Wybe Jansen    
1-030  gebruiker:  wed. Wybe Jansen    
1-030  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
1-031 Noorderhaven 53soort onroerend goed: huis    
1-031  eigenaar:  Tierk Feddricks    
1-031  gebruiker:  Tierk Feddricks    
1-031  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
1-032 Noorderhaven 55soort onroerend goed: huis    
1-032  eigenaar:  Pieter Doeckes    
1-032  gebruiker:  Pieter Doeckes    
1-032  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 5‑04‑00 cg
1-033 Noorderhaven 57soort onroerend goed: huis    
1-033  eigenaar:  Arjen Robijns    
1-033  gebruiker:  Joseph Salomons    
1-033  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
1-034 Noorderhaven 57soort onroerend goed: huis    
1-034  eigenaar:  Pieter Hendriks    
1-034  gebruiker:  Joucke Jelles    
1-034  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 7‑12‑00 cg
1-035 Noorderhaven 59soort onroerend goed: huis    
1-035  eigenaar:  Pieter Hendrik    
1-035  gebruiker:  Jan Poppes    
1-035  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
1-036 Noorderhaven 61soort onroerend goed: huis en pakhuis    
1-036  eigenaar:  Fedde Pieters Dreyer    
1-036  gebruiker:  Fedde Pieters Dreyer    
1-036  huurwaarde en aanslag:   120‑00‑00 cg 24‑00‑00 cg
1-037 Zoutsloot 1soort onroerend goed: panwerk    
1-037  eigenaar:  Sytse Claessen    
1-037  gebruiker:  Sytse Claessen    
1-037  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
1-038 0soort onroerend goed: perk    
1-038  eigenaar:  Jacob Douwes    
1-038  gebruiker:  Jacob Douwes    
1-038  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
1-039 0soort onroerend goed: perk    
1-039  eigenaar:  Anne Jans    
1-039  gebruiker:  Anne Jans    
1-039  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
1-040 Zeilmakersstraat 16soort onroerend goed: kamer    
1-040  eigenaar:  wed. Hoite Doedes    
1-040  gebruiker:  wed. Hoite Doedes    
1-040  opmerking:  pauper
1-041 Zeilmakersstraat 18soort onroerend goed: huis    
1-041  eigenaar:  Simon Fockes    
1-041  eigenaar:  Anne Jans    
1-041  gebruiker:  Simon Fockes    
1-041  gebruiker:  Anne Jans    
1-041  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑04‑00 cg
1-042 0soort onroerend goed: perk    
1-042  eigenaar:  Anne Jans    
1-042  gebruiker:  Anne Jans    
1-042  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
1-043 0soort onroerend goed:     
1-043  eigenaar:  Jacob Abes    
1-043  gebruiker:  Jacob Abes    
1-043  opmerking:  onvermogende
1-044 Zoutsloot 13soort onroerend goed:     
1-044  eigenaar:  Pieter Fridzes    
1-044  gebruiker:  Pieter Fridzes    
1-044  opmerking:  onvermogende
1-045 0soort onroerend goed: huisje    
1-045  eigenaar:  wed. Jan Haies    
1-045  gebruiker:  Pieter Poppes    
1-045  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-046 0soort onroerend goed:     
1-046  eigenaar:  wed. Pieter Jacobs    
1-046  gebruiker:  wed. Pieter Jacobs    
1-046  opmerking:  pauper
1-047 0soort onroerend goed: kamer    
1-047  eigenaar:  diaconie    
1-047  gebruiker:  diaconie    
1-047  opmerking:  
1-048 0soort onroerend goed: kamer    
1-048  eigenaar:  Jelle Claessen    
1-048  gebruiker:  Aeltie Douwes    
1-048  huurwaarde en aanslag:   7‑10‑00 cg 1‑10‑00 cg
1-049 0soort onroerend goed: kamer    
1-049  eigenaar:  Feddrik Jeppes    
1-049  gebruiker:  Sioerd Tiebbes    
1-049  huurwaarde en aanslag:   7‑10‑00 cg 1‑10‑00 cg
1-050 0soort onroerend goed: kamer    
1-050  eigenaar:  Anne Jans    
1-050  gebruiker:  wed. Jan Hobbekees    
1-050  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
1-051 0soort onroerend goed:     
1-051  eigenaar:  Lambert Dirks    
1-051  gebruiker:  Lambert Dirks    
1-051  opmerking:  pauper
1-052 Zoutsloot 21soort onroerend goed: kamer    
1-052  eigenaar:  Dirk Lieuwes    
1-052  gebruiker:  Albertie Alberts    
1-052  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
1-053 0soort onroerend goed: wagenhuis    
1-053  eigenaar:  Anne Jans    
1-053  gebruiker:  Anne Jans    
1-053  huurwaarde en aanslag:   3‑00‑00 cg 0‑12‑00 cg
1-054 Bildtstraat 4soort onroerend goed: potterie    
1-054  eigenaar:  Andries Jochems    
1-054  gebruiker:  Andries Jochems    
1-054  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-055 0soort onroerend goed: woning    
1-055  eigenaar:  Antoni Reynier    
1-055  gebruiker:  Jan Fransman    
1-055  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-056 Bildtstraat 2soort onroerend goed: gorterie    
1-056  eigenaar:  Schelte Wybrens    
1-056  gebruiker:  Schelte Wybrens    
1-056  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-057 0soort onroerend goed: huis en molen    
1-057  eigenaar:  Tjalling Ymes    
1-057  gebruiker:  Tjalling Ymes    
1-057  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
1-058 0soort onroerend goed: woning    
1-058  eigenaar:  Evert Hingst    
1-058  gebruiker:  Heere Heeres    
1-058  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-059 0soort onroerend goed: huis    
1-059  eigenaar:  Andries Pieters    
1-059  gebruiker:  Andries Pieters    
1-059  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
1-060 0soort onroerend goed: huis    
1-060  eigenaar:  Harmen Jansen    
1-060  gebruiker:  Lijsbet Teunis    
1-060  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-061 soort onroerend goed: huis    
1-061  eigenaar:  Hylcke Douwes Hanekuik    
1-061  gebruiker:  Coert Jansen    
1-061  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-062 Bildtstraat 16soort onroerend goed: huis    
1-062  eigenaar:  Jan Jansen Wiertsma erven   
1-062  gebruiker:  Hubert Cornelis    
1-062  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-063 Zoutsloot 22soort onroerend goed:     
1-063  eigenaar:  Simon Cornelis    
1-063  gebruiker:  Simon Cornelis    
1-063  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
1-063  opmerking:  pauper
1-064 Zoutsloot 20soort onroerend goed:     
1-064  eigenaar:  Hans Isaax    
1-064  gebruiker:  Hans Isaax    
1-064  opmerking:  onvermogende
1-065 Bildtstraat 10soort onroerend goed: huis    
1-065  eigenaar:  Joucke Johannis    
1-065  gebruiker:  Joucke Johannis    
1-065  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑12‑00 cg
1-066 Zeilmakersstraat 13soort onroerend goed: huis    
1-066  eigenaar:  Inne Gerrits    
1-066  gebruiker:  Inne Gerrits    
1-066  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-067 Zeilmakersstraat 15soort onroerend goed: huisje    
1-067  eigenaar:  Feddrik Jeppes    
1-067  gebruiker:  wed. Cornelis Carremans    
1-067  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
1-068 Zeilmakersstraat 17soort onroerend goed: huis    
1-068  eigenaar:  Otte Joris    
1-068  gebruiker:  Otte Joris    
1-068  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-069 Zeilmakersstraat 19soort onroerend goed: huis    
1-069  eigenaar:  Claes Jansen    
1-069  gebruiker:  Claes Jansen    
1-069  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-069  opmerking:  [genoteerd als 1-070 maar kennelijk een fout]
1-070 Zeilmakersstraat 21soort onroerend goed: huis    
1-070  eigenaar:  Mayke Ruirdts    
1-070  gebruiker:  Mayke Ruirdts cum soc.   
1-070  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
1-070  opmerking:  [genoteerd als 1-069 maar kennelijk een fout]
1-071 Droogstraat 19soort onroerend goed: huis    
1-071  eigenaar:  Jan Auckes    
1-071  gebruiker:  Baukjen Haies    
1-071  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-072 Noorderhaven 63soort onroerend goed: huis    
1-072  eigenaar:  Dieucke Pieters Hoogstra    
1-072  gebruiker:  Schelte Wybrens    
1-072  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
1-073 Noorderhaven 65soort onroerend goed: huis    
1-073  eigenaar:  Ewert Hingst    
1-073  gebruiker:  Hylcke Douwes    
1-073  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
1-074 Noorderhaven 67soort onroerend goed: huis    
1-074  eigenaar:  Frans Jetses Roorda    
1-074  gebruiker:  Frans Jetses Roorda    
1-074  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 11‑04‑00 cg
1-075 Noorderhaven 69soort onroerend goed: huis    
1-075  eigenaar:  wed. Douwe Claessens    
1-075  gebruiker:  Wybe Gerrits    
1-075  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
1-076 Noorderhaven 71soort onroerend goed: huis    
1-076  eigenaar:  Dirk Sickes    
1-076  gebruiker:  wed. Feddrik Anskes    
1-076  huurwaarde en aanslag:   90‑00‑00 cg 18‑00‑00 cg
1-077 Noorderhaven 73soort onroerend goed: huis    
1-077  eigenaar:  Jan Dirks IJsenbeek    
1-077  gebruiker:  Jan Dirks IJsenbeek    
1-077  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-078 Droogstraat 8soort onroerend goed: huis    
1-078  eigenaar:  equipagiemr. Boncamp    
1-078  gebruiker:  equipagiemr. Boncamp    
1-078  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 11‑04‑00 cg
1-079 Noorderhaven 77soort onroerend goed: huis    
1-079  eigenaar:  oude convoimr. Adius    
1-079  gebruiker:  oude convoimr. Adius    
1-079  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-080 Noorderhaven 79soort onroerend goed: huis    
1-080  eigenaar:  Pieter Oldaens    
1-080  gebruiker:  Antoni Reynier    
1-080  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 9‑00‑00 cg
1-081 Noorderhaven 81soort onroerend goed: pakhuis    
1-081  eigenaar:  Pieter Oldaens    
1-081  gebruiker:  Pieter Oldaens    
1-081  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
1-082 0soort onroerend goed: kamer    
1-082  eigenaar:  Antie Clases    
1-082  gebruiker:  Antie Clases    
1-082  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑08‑00 cg
1-083 0soort onroerend goed: huis    
1-083  eigenaar:  Tierk Everts    
1-083  gebruiker:  Tierk Everts    
1-083  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
1-084 Bildtstraat 18soort onroerend goed: huis    
1-084  eigenaar:  Leentie Abbes    
1-084  gebruiker:  wed. Jelle Joostens    
1-084  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 4‑12‑00 cg
1-085 Bildtstraat 20soort onroerend goed: huis    
1-085  eigenaar:  Sybe Sybes    
1-085  gebruiker:  Sybe Sybes    
1-085  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 4‑12‑00 cg
1-086 Bildtstraat 22soort onroerend goed: huis    
1-086  eigenaar:  Jacob Douwes    
1-086  gebruiker:  Burchert Hendrix    
1-086  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
1-087 Bildtstraat 6soort onroerend goed: huis    
1-087  eigenaar:  Trijntie Eelckes erven   
1-087  gebruiker:  Trijntie Eelckes erven   
1-087  opmerking:  onvermogende
1-088 Bildtstraat 8soort onroerend goed: huis    
1-088  eigenaar:  Hylcke Greolts    
1-088  gebruiker:  Hylcke Greolts    
1-088  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
1-089 Bildtstraat 1soort onroerend goed: huis    
1-089  eigenaar:  Gerrit Hessels    
1-089  gebruiker:  Lens Feddes    
1-089  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 5‑08‑00 cg
1-090 Bildtstraat 3soort onroerend goed: huis    
1-090  eigenaar:  burgemeester Rein Sickes    
1-090  gebruiker:  wed. Jaan Ages    
1-090  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
1-091 Bildtstraat 5soort onroerend goed: huis    
1-091  eigenaar:  Dirk Jacobs    
1-091  gebruiker:  Jarig Wiegers    
1-091  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
1-092 Bildtstraat 7soort onroerend goed: huis    
1-092  eigenaar:  Dirk Jacobs    
1-092  gebruiker:  Harmen Pieters    
1-092  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
1-093 Bildtstraat 9soort onroerend goed: huis    
1-093  eigenaar:  Sicke Ymkes    
1-093  gebruiker:  Sicke Ymkes    
1-093  opmerking:  onvermogende
1-094 Bildtstraat 11soort onroerend goed: huis    
1-094  eigenaar:  Douwe Dirks Bolta    
1-094  gebruiker:  Douwe Dirks Bolta    
1-094  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
1-095 Zoutsloot 43soort onroerend goed: huis    
1-095  eigenaar:  Otte Auckes    
1-095  gebruiker:  Otte Auckes    
1-095  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-096 Zoutsloot 45soort onroerend goed: huis    
1-096  eigenaar:  burgemeester Jelgersma erven   
1-096  gebruiker:  Gerrit Arjens cum soc.   
1-096  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-097 Zoutsloot 47soort onroerend goed: huis    
1-097  eigenaar:  Jetse Heins    
1-097  gebruiker:  Jetse Heins    
1-097  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-098 Zoutsloot 49soort onroerend goed: huis    
1-098  eigenaar:  Jan Harings    
1-098  gebruiker:  Jan Harings    
1-098  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
1-099 Zoutsloot 51soort onroerend goed: huis    
1-099  eigenaar:  wed. Jan Bastiaens    
1-099  gebruiker:  wed. Jan Bastiaens    
1-099  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
1-100 Zoutsloot 53soort onroerend goed: huis    
1-100  eigenaar:  Cornelis Cornelis    
1-100  gebruiker:  Cornelis Cornelis    
1-100  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
1-101 Zoutsloot 55soort onroerend goed: huis    
1-101  eigenaar:  wed. Dirk Jochems    
1-101  gebruiker:  wed. Dirk Jochems    
1-101  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-101  grondpacht aan: Baucke Fockes in qlt.   
1-101  grondpacht en aanslag:    1‑10‑00 cg0‑07‑08 cg
1-102 Zoutsloot 57soort onroerend goed: huis    
1-102  eigenaar:  wed. Dirck Gerrits    
1-102  gebruiker:  wed. Dirck Gerrits    
1-102  opmerking:  onvermogende
1-103 Zoutsloot 59soort onroerend goed: huis    
1-103  eigenaar:  wed. Jancke Tiebbes    
1-103  gebruiker:  wed. Jancke Tiebbes    
1-103  opmerking:  onvermogende
1-104 Zoutsloot 61soort onroerend goed: huis    
1-104  eigenaar:  Cornelis Jansen Vinkelbos    
1-104  gebruiker:  Heere Dircks    
1-104  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
1-105 Zoutsloot 63soort onroerend goed: huis    
1-105  eigenaar:  wed. Broer Poppes    
1-105  gebruiker:  Tyttie Everts    
1-105  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
1-106 Karremanstraat 22soort onroerend goed: huis    
1-106  eigenaar:  Cornelis Dirks    
1-106  gebruiker:  Cornelis Dirks    
1-106  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-107 Karremanstraat 20soort onroerend goed: huis    
1-107  eigenaar:  Dirk Huigens    
1-107  gebruiker:  Jan Floris    
1-107  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-108 Karremanstraat 18soort onroerend goed: huis    
1-108  eigenaar:  wed. Jacob Wetsens    
1-108  gebruiker:  wed. Jacob Wetsens    
1-108  opmerking:  pauper
1-109 Karremanstraat 16soort onroerend goed: huis    
1-109  eigenaar:  wed. Jan Ynties    
1-109  gebruiker:  wed. Jan Ynties    
1-109  opmerking:  pauper
1-110 Karremanstraat 14soort onroerend goed: huis    
1-110  eigenaar:  Oeble Hettes    
1-110  gebruiker:  Oeble Hettes    
1-110  opmerking:  pauper
1-111 0soort onroerend goed: kamers (twee)    
1-111  eigenaar:  Jan Harings    
1-111  gebruiker:  Gerrit Lamberts    
1-111  gebruiker:  Ruird Jansen    
1-111  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑04‑00 cg
1-112 0soort onroerend goed: kamer    
1-112  eigenaar:  Rinse Bouwes    
1-112  gebruiker:  Melle Ynses    
1-112  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
1-113 Zoutsloot 51soort onroerend goed: taanhuis    
1-113  eigenaar:  compagnie van de Haringvisserie    
1-113  gebruiker:  P.J. Oldaens    
1-113  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
1-114 0soort onroerend goed: gorterie    
1-114  eigenaar:  Aucke Gerbens    
1-114  gebruiker:  Aucke Gerbens    
1-114  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-115 Karremanstraat 8soort onroerend goed: huis    
1-115  eigenaar:  Bouwe Haitzes erven   
1-115  gebruiker:  Bouwe Haitzes erven   
1-115  opmerking:  pro deo begeert
1-116 0soort onroerend goed: woning    
1-116  eigenaar:  Simen Fockes    
1-116  gebruiker:  Hylcke Pieters    
1-116  huurwaarde en aanslag:   10‑10‑00 cg 2‑02‑00 cg
1-117 Karremanstraat 2soort onroerend goed:     
1-117  eigenaar:  Hendrik Cornelis    
1-117  gebruiker:  Hendrik Cornelis    
1-117  grondpacht aan: Harmen Douwes    
1-117  grondpacht en aanslag:    1‑15‑00 cg0‑08‑12 cg
1-117  opmerking:  pauper
1-118 Zoutsloot 48soort onroerend goed: huis    
1-118  eigenaar:  Anne Jans    
1-118  gebruiker:  Johannes Pieters    
1-118  huurwaarde en aanslag:   26‑08‑00 cg 5‑06‑00 cg
1-119 Zoutsloot 44soort onroerend goed: kamers    
1-119  eigenaar:  Anne Jans    
1-119  gebruiker:  Jan Jarigs    
1-119  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
1-120 Zoutsloot 42soort onroerend goed: huis    
1-120  eigenaar:  Anne Jans    
1-120  gebruiker:  Foecke Haies cum soc.   
1-120  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
1-121 Zoutsloot 38soort onroerend goed: huis    
1-121  eigenaar:  Baucke Fockes Agricola    
1-121  gebruiker:  Carst Palsen    
1-121  gebruiker:  Aeffke Jans    
1-121  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑12‑00 cg
1-122 Zoutsloot 34soort onroerend goed: kamer    
1-122  eigenaar:  Jacob Romkes    
1-122  gebruiker:  Jacob Romkes    
1-122  opmerking:  wordt vergeefs bewoont
1-123 Droogstraat 45soort onroerend goed: hoff    
1-123  eigenaar:  Jacob Romkes    
1-123  gebruiker:  Jacob Romkes    
1-123  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-124 0soort onroerend goed: woning    
1-124  eigenaar:  Hessel Ruirds    
1-124  gebruiker:  Hessel Ruirds cum soc.   
1-124  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
1-125 0soort onroerend goed: huis en brouwerij    
1-125  eigenaar:  Jacobus Stellingwerff kinderen   
1-125  gebruiker:  Nanning Stanzen    
1-125  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 13‑04‑00 cg
1-126 Bildtstraat 13soort onroerend goed: huis    
1-126  eigenaar:  wed. Tierk Houkema    
1-126  gebruiker:  wed. Tierk Houkema    
1-126  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
1-127 Bildtstraat 15soort onroerend goed: huis    
1-127  eigenaar:  Sjoerd Pieters Bierma    
1-127  gebruiker:  Frans Daniels    
1-127  gebruiker:  Harmen Jansen    
1-127  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
1-128 Bildtstraat 17soort onroerend goed: huis    
1-128  eigenaar:  Pieter Gerbens    
1-128  gebruiker:  Pieter Gerbens    
1-128  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-129 Bildtstraat 19soort onroerend goed: huis    
1-129  eigenaar:  wed. Jan van Doccum    
1-129  gebruiker:  wed. Jan van Doccum    
1-129  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
1-130 Bildtstraat 21soort onroerend goed: huis    
1-130  eigenaar:  Piebe Auckes dogter   
1-130  gebruiker:  Piebe Auckes dogter   
1-130  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-131 Droogstraat 47soort onroerend goed: woning    
1-131  eigenaar:  Jacob Romkes Braam    
1-131  gebruiker:  Philip Groen    
1-131  gebruiker:  Lieuwe Pieters    
1-131  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 5‑12‑00 cg
1-132 Droogstraat 51soort onroerend goed: huis    
1-132  eigenaar:  Sybe Sweerds    
1-132  gebruiker:  Harmen Meyes    
1-132  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
1-133 Droogstraat 53soort onroerend goed: stal    
1-133  eigenaar:  Jacob R. Braam    
1-133  gebruiker:  Jacob R. Braam    
1-133  opmerking:  ledigh
1-134 Droogstraat 55soort onroerend goed: huis    
1-134  eigenaar:  Beern Joosten    
1-134  gebruiker:  Beern Joosten    
1-134  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-135 Vissersstraat 12soort onroerend goed: huis    
1-135  eigenaar:  Jan Pieters    
1-135  gebruiker:  Jan Pieters    
1-135  huurwaarde en aanslag:   16‑16‑00 cg 3‑07‑00 cg
1-136 Droogstraat 57soort onroerend goed:     
1-136  eigenaar:  wed. Tijs Douwes    
1-136  gebruiker:  wed. Tijs Douwes    
1-136  opmerking:  pauper
1-137 0soort onroerend goed:     
1-137  eigenaar:  Dirck Ypkes    
1-137  gebruiker:  Dirck Ypkes    
1-137  opmerking:  pauper
1-138 0soort onroerend goed: woning    
1-138  eigenaar:  Dina Tiebbes    
1-138  gebruiker:  Rieme Simens    
1-138  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-139 0soort onroerend goed: huis    
1-139  eigenaar:  Sjouke Eelkes erven   
1-139  gebruiker:  Murck Douwes    
1-139  gebruiker:  Froukjen Douwes    
1-139  gebruiker:  Heere Adams    
1-139  gebruiker:  Jan Hendricks    
1-139  huurwaarde en aanslag:   21‑05‑00 cg 4‑05‑00 cg
1-140 0soort onroerend goed: huis    
1-140  eigenaar:  Simen Jacobs    
1-140  gebruiker:  Simen Jacobs    
1-140  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
1-141 Karremanstraat 26soort onroerend goed: huis    
1-141  eigenaar:  Rein Hendriks    
1-141  gebruiker:  Rein Hendriks    
1-141  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-142 Bildtstraat 23soort onroerend goed: huis    
1-142  eigenaar:  Melle Hansen    
1-142  gebruiker:  Melle Hansen    
1-142  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-143 Bildtstraat 25soort onroerend goed: huis    
1-143  eigenaar:  Goverus Braam    
1-143  gebruiker:  Goverus Braam    
1-143  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
1-144 Noorderhaven 85soort onroerend goed: huis    
1-144  eigenaar:  Jan Harings    
1-144  gebruiker:  wed. Feite Jans    
1-144  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-145 Noorderhaven 87soort onroerend goed: huis    
1-145  eigenaar:  wed. Jacob Popta    
1-145  gebruiker:  wed. Jacob Popta    
1-145  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
1-146 Noorderhaven 91soort onroerend goed: huis    
1-146  eigenaar:  Dirck Huigens    
1-146  gebruiker:  Dirck Huigens    
1-146  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
1-146  opmerking:  staat ledigh
1-147 Noorderhaven 93soort onroerend goed: huis    
1-147  eigenaar van 1/3:  Gouke Sibrens    
1-147  eigenaar van 2/3:  Sytse Claessen    
1-147  gebruiker:  Huibert Feddes cum soc.   
1-147  huurwaarde en aanslag:   64‑00‑00 cg 12‑16‑00 cg
1-148 Noorderhaven 95soort onroerend goed: huis    
1-148  eigenaar:  hopman Croese    
1-148  gebruiker:  hopman Croese    
1-148  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 10‑16‑00 cg
1-149 Noorderhaven 97soort onroerend goed: huis    
1-149  eigenaar:  burgemeester Hiddema    
1-149  gebruiker:  burgemeester Hiddema    
1-149  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 9‑00‑00 cg
1-150 Noorderhaven 99soort onroerend goed: huis    
1-150  eigenaar:  Jacob R. Braam    
1-150  gebruiker:  ds. Velsen    
1-150  huurwaarde en aanslag:   77‑00‑00 cg 15‑08‑00 cg
1-151 Noorderhaven 101soort onroerend goed: huis    
1-151  eigenaar:  Dina Tiebbes    
1-151  gebruiker:  Dina Tiebbes    
1-151  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
1-152 Noorderhaven 105soort onroerend goed: huis    
1-152  eigenaar:  Johannes Ouwerkerk    
1-152  gebruiker:  Johannes Ouwerkerk    
1-152  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
1-153 Karremanstraat 30soort onroerend goed: huis    
1-153  eigenaar:  Pieter Oedzes erven   
1-153  gebruiker:  Pieter Oedzes erven   
1-153  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 6‑12‑00 cg
1-154 Karremanstraat 34soort onroerend goed: huis    
1-154  eigenaar:  Simen Willems    
1-154  gebruiker:  Simen Willems    
1-154  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
1-154  opmerking:  pauper
1-155 Noorderhaven 53soort onroerend goed: hoff    
1-155  eigenaar:  Reyer Arjens Mahiu    
1-155  gebruiker:  Reyer Arjens Mahiu    
1-155  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
1-156 Noorderhaven 55soort onroerend goed: hoff    
1-156  eigenaar:  Jan Auckes Backer    
1-156  gebruiker:  Jan Auckes Backer    
1-156  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
1-157 Noorderhaven 65soort onroerend goed: hoff    
1-157  eigenaar:  Dieuke Pieters    
1-157  gebruiker:  equipagiemr. Boncamp    
1-157  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
1-158 Droogstraat 11soort onroerend goed: hoff    
1-158  eigenaar:  wed. Gerrit Middagten    
1-158  gebruiker:  convoimr. Adius    
1-158  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
1-159 Zoutsloot 44soort onroerend goed: hoff    
1-159  eigenaar:  Rintie Kingma dogter   
1-159  gebruiker:  Melle Hansen    
1-159  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
1-160 soort onroerend goed: hoff    
1-160  eigenaar:  Anne Jans    
1-160  gebruiker:  Jacob Ledam    
1-160  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-001 Zoutsloot 87soort onroerend goed: huis, panwerk etc.    
2-001  eigenaar:  gemeensman Andries Piers    
2-001  gebruiker:  gemeensman Andries Piers    
2-001  huurwaarde en aanslag:   56‑10‑00 cg 11‑06‑00 cg
2-002 0soort onroerend goed: woning    
2-002  eigenaar:  wed. Arjen Teunis    
2-002  gebruiker:  wed. Arjen Teunis    
2-002  opmerking:  onvermogende
2-003 0soort onroerend goed:     
2-003  eigenaar:  Tijs Eerks    
2-003  gebruiker:  Tijs Eerks    
2-003  opmerking:  onvermogende
2-004 0soort onroerend goed: woning    
2-004  eigenaar:  Oene Pieters erven   
2-004  gebruiker:  Oene Pieters erven   
2-004  huurwaarde en aanslag:   10‑10‑00 cg 2‑02‑00 cg
2-005 0soort onroerend goed:     
2-005  eigenaar:  wed. Lambert Claessen    
2-005  gebruiker:  wed. Lambert Claessen    
2-005  opmerking:  onvermogende
2-006 0soort onroerend goed: woning    
2-006  eigenaar:  Bouwe Tierx Sanstra    
2-006  gebruiker:  Bouwe Tierx Sanstra    
2-006  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
2-007 Zoutsloot 83soort onroerend goed: woning    
2-007  eigenaar:  Minne Tijssen    
2-007  gebruiker:  Minne Tijssen    
2-007  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-008 Zoutsloot 85soort onroerend goed: woning    
2-008  eigenaar:  Pieter Minx    
2-008  gebruiker:  Pieter Minx    
2-008  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
2-009 0soort onroerend goed: woning    
2-009  eigenaar:  Pieter Minx    
2-009  gebruiker:  Sipke Pieters    
2-009  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
2-010 Zoutsloot 73soort onroerend goed: huis    
2-010  eigenaar:  Jan Ruirds Boetema    
2-010  gebruiker:  Simen Cornelis    
2-010  gebruiker:  nu Andries Sierks    
2-010  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
2-011 Zoutsloot 77soort onroerend goed: woning    
2-011  eigenaar:  Lambert Tiaards    
2-011  gebruiker:  Rienk Hartogh    
2-011  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 3‑08‑00 cg
2-012 Zoutsloot 71soort onroerend goed: huis    
2-012  eigenaar:  Claes Rinties Botsma    
2-012  gebruiker:  Jan Roeloffs    
2-012  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-013 Zoutsloot 69soort onroerend goed: huis    
2-013  eigenaar:  Jan Jansen Trompetter    
2-013  gebruiker:  Jan Jansen Trompetter    
2-013  huurwaarde en aanslag:   25‑10‑00 cg 5‑02‑00 cg
2-014 Zoutsloot 67soort onroerend goed: woning    
2-014  eigenaar:  Jan Hendricks    
2-014  gebruiker:  Jan Hendricks    
2-014  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
2-015 0soort onroerend goed: huis    
2-015  eigenaar:  Rinse Bouwes    
2-015  gebruiker:  Rinse Bouwes    
2-015  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
2-016 0soort onroerend goed: kamer en tuin    
2-016  eigenaar:  Andries Piers    
2-016  gebruiker:  Andries Piers    
2-016  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-017 0soort onroerend goed: hoff    
2-017  eigenaar:  Gerrit Janzen    
2-017  gebruiker:  Gerrit Janzen    
2-017  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
2-018 0soort onroerend goed: stal en hoff    
2-018  eigenaar:  Jan Schiere    
2-018  gebruiker:  Jan Schiere    
2-018  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
2-019 Karremanstraat 11soort onroerend goed: hoff    
2-019  eigenaar:  Simen Jelles Stijl erven   
2-019  gebruiker:  Simen Jelles Stijl erven   
2-019  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
2-020 Achterstraat 27soort onroerend goed: woning    
2-020  eigenaar:  Simen Jelles Stijl erven   
2-020  gebruiker:  Gerrit Jurriens    
2-020  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑04‑00 cg
2-021 Karremanstraat 13soort onroerend goed: woning    
2-021  eigenaar:  Simen Jelles Stijl erven   
2-021  gebruiker:  Jan Hansen    
2-021  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
2-022 Karremanstraat 5soort onroerend goed:     
2-022  eigenaar:  Jan Geerts    
2-022  gebruiker:  Jan Geerts    
2-022  opmerking:  pauper
2-023 0soort onroerend goed: huis    
2-023  eigenaar:  Hidde Yges erven in qualiteit   
2-023  gebruiker:  burgemeester Menalda    
2-023  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
2-024 0soort onroerend goed:     
2-024  eigenaar:  Andries Willems    
2-024  gebruiker:  Andries Willems    
2-024  opmerking:  pauper
2-025 0soort onroerend goed: tuintje    
2-025  eigenaar:  Sake Sibesma    
2-025  gebruiker:  Sake Sibesma    
2-025  opmerking:  van geen belang
2-026 Karremanstraat 3soort onroerend goed: huis    
2-026  eigenaar:  Antie Reiners erven   
2-026  gebruiker:  Huibert Jansen    
2-026  gebruiker:  Lieuwe Pieters    
2-026  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-027 Karremanstraat 1soort onroerend goed: huis en molen    
2-027  eigenaar:      
2-027  gebruiker:  Jan Cornelis    
2-027  gebruiker:  Oeble Hettes    
2-027  huurwaarde en aanslag:   27‑10‑00 cg 5‑10‑00 cg
2-027  grondpacht aan: Ruird Pieters erven   
2-027  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
2-027  opmerking:  Jan Cornelis heeft sijn helft pro deo begeert
2-027  opmerking:  Oeble Hettes helfte
2-028 0soort onroerend goed: huis en tuin    
2-028  eigenaar:  Arjen Bootsma    
2-028  eigenaar:  Frans Bootsma    
2-028  gebruiker:  Ruird Arjens    
2-028  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑16‑00 cg
2-029 0soort onroerend goed: lijnbaan etc.    
2-029  eigenaar:  Heere Wybrens    
2-029  gebruiker:  Heere Wybrens    
2-029  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-030 Zoutsloot 107soort onroerend goed: huis en panwerk    
2-030  eigenaar:  Casper Brinkman    
2-030  gebruiker:  Casper Brinkman    
2-030  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
2-031 0soort onroerend goed: woning    
2-031  eigenaar:  Seerp Pieters cum soc.   
2-031  gebruiker:  Dirck Cornelis    
2-031  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
2-032 0soort onroerend goed: kamer    
2-032  eigenaar:  Tijs Jansen erven   
2-032  gebruiker:  Freerk Tijssen    
2-032  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
2-033 Droogstraat 83soort onroerend goed: kamer    
2-033  eigenaar:  Hoite Keimpes    
2-033  gebruiker:  Sjoucke Teunis    
2-033  huurwaarde en aanslag:   13‑00‑00 cg 2‑12‑00 cg
2-034 Zoutsloot 54soort onroerend goed: kamer    
2-034  eigenaar:  wed. Jacob Popta    
2-034  gebruiker:  wed. Jacob Popta    
2-034  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
2-035 Zoutsloot 54soort onroerend goed: huis    
2-035  eigenaar:  Lambert Tiaards    
2-035  gebruiker:  Tiaard Lolkes    
2-035  gebruiker:  nu Hendrik Pieters    
2-035  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
2-036 Zoutsloot 52soort onroerend goed:     
2-036  eigenaar:  Jan Netterts    
2-036  gebruiker:  Jan Netterts    
2-036  opmerking:  onvermogende
2-037 Karremanstraat 19soort onroerend goed: huis    
2-037  eigenaar:  Ydtie IJsbrandts    
2-037  gebruiker:  Ydtie IJsbrandts    
2-037  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
2-038 Karremanstraat 21soort onroerend goed: huis    
2-038  eigenaar:  Gover Hendriks erven   
2-038  gebruiker:  Jochem Meyes    
2-038  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-039 Karremanstraat 23soort onroerend goed: huis    
2-039  eigenaar:  Geert Jans    
2-039  gebruiker:  Pieter Piters wever   
2-039  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-040 Karremanstraat 25soort onroerend goed: huis    
2-040  eigenaar:  wed. Gerrit Douwes    
2-040  gebruiker:  wed. Gerrit Douwes    
2-040  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
2-041 Karremanstraat 27soort onroerend goed: huis en gorterie    
2-041  eigenaar:  Tjalling Alberts    
2-041  gebruiker:  Tjalling Alberts    
2-041  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
2-042 Droogstraat 59soort onroerend goed: huis    
2-042  eigenaar:  Otte Auckes cum soc.   
2-042  gebruiker:  Jan Oebles    
2-042  gebruiker:  Hendrick Caspers    
2-042  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑12‑00 cg
2-043 Droogstraat 61soort onroerend goed: huis    
2-043  eigenaar:  Pieter Oedzes erven   
2-043  gebruiker:  Hille Jansen    
2-043  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑12‑00 cg
2-044 Droogstraat 63soort onroerend goed: stal    
2-044  eigenaar:  Pieter Oldaens    
2-044  gebruiker:  Pieter Oldaens    
2-044  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-045 Droogstraat 65soort onroerend goed: stal    
2-045  eigenaar:  Abe Douwes erven   
2-045  gebruiker:  Tjalling Alberts    
2-045  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑04‑00 cg
2-046 Zoutsloot 58soort onroerend goed: hoff en kamer    
2-046  eigenaar:  wed. Jacob Popta    
2-046  gebruiker:  wed. Jacob Popta    
2-046  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
2-047 Droogstraat 67soort onroerend goed: mouterie en stal    
2-047  eigenaar:  Ewert Hingst    
2-047  eigenaar:  nu Simen Fockes    
2-047  gebruiker:  Simen Fockes    
2-047  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
2-048 Droogstraat 81soort onroerend goed: huis en panwerk    
2-048  eigenaar:  Simen Fockes    
2-048  gebruiker:  Simen Fockes    
2-048  huurwaarde en aanslag:   47‑08‑00 cg 9‑09‑00 cg
2-049 0soort onroerend goed: huis    
2-049  eigenaar:  Sybe Jansen Reyers    
2-049  gebruiker:  Jan Fopkes    
2-049  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
2-050 0soort onroerend goed: woning    
2-050  eigenaar:  Hendrick Goverts    
2-050  gebruiker:  Gerrit Alberts    
2-050  huurwaarde en aanslag:   13‑00‑00 cg 2‑12‑00 cg
2-051 0soort onroerend goed: huis    
2-051  eigenaar:  Laes Pieters erven   
2-051  gebruiker:  Jochem Pieters    
2-051  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-052 0soort onroerend goed: woning    
2-052  eigenaar:  Simke Jans erven   
2-052  gebruiker:  Jan Claessen    
2-052  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
2-053 Hoogstraat 1soort onroerend goed: huis    
2-053  eigenaar:  Duco Galama erven   
2-053  gebruiker:  Frans Jonas    
2-053  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑16‑00 cg
2-054 Hoogstraat 1soort onroerend goed: huis    
2-054  eigenaar:  Pieter Gelinde    
2-054  gebruiker:  Pieter Gelinde    
2-054  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
2-055 Hoogstraat 3soort onroerend goed: huis    
2-055  eigenaar:  Pieter Ackersloot erven   
2-055  gebruiker:  Foppe Goitiens    
2-055  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 7‑00‑00 cg
2-056 Hoogstraat 5soort onroerend goed: huis en tuin    
2-056  eigenaar:  Claes Goitiens Braam    
2-056  gebruiker:  coopman Stinstra    
2-056  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 9‑00‑00 cg
2-057 Hoogstraat 7soort onroerend goed: huis en tuin    
2-057  eigenaar:  Jan Hornstra    
2-057  gebruiker:  Jan Hornstra    
2-057  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 9‑12‑00 cg
2-058 Hoogstraat 9soort onroerend goed: mouterie    
2-058  eigenaar:  Gerrit Hessels    
2-058  gebruiker:  Gerrit Hessels    
2-058  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
2-059 Hoogstraat 11soort onroerend goed: huis    
2-059  eigenaar:  Pieke Hommes    
2-059  gebruiker:  Pieke Hommes    
2-059  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
2-060 Hoogstraat 13soort onroerend goed: huis    
2-060  eigenaar:  Laas Pieters erven   
2-060  gebruiker:  Hendrik Goverts    
2-060  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 9‑12‑00 cg
2-061 Hoogstraat 15soort onroerend goed: huis    
2-061  eigenaar:  Antie Sybes    
2-061  gebruiker:  Antie Sybes    
2-061  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 6‑12‑00 cg
2-062 Hoogstraat 19soort onroerend goed: huis    
2-062  eigenaar:  Willem Willems    
2-062  gebruiker:  Willem Willems    
2-062  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
2-063 Hoogstraat 21soort onroerend goed:     
2-063  eigenaar:  Wopke Piekes    
2-063  gebruiker:  Wopke Piekes    
2-063  opmerking:  onvermogende
2-064 Hoogstraat 23soort onroerend goed: huis en tuin    
2-064  eigenaar:  Gerrit Hessels    
2-064  gebruiker:  Gerrit Hessels    
2-064  huurwaarde en aanslag:   46‑00‑00 cg 9‑04‑00 cg
2-065 Hoogstraat 25soort onroerend goed: huis, schuur en stal    
2-065  eigenaar:  Hendrick Jonker    
2-065  gebruiker:  Hendrick Jonker    
2-065  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 14‑00‑00 cg
2-066 Hoogstraat 27soort onroerend goed:     
2-066  eigenaar:  Gerrit Jansen    
2-066  gebruiker:  Gerrit Jansen    
2-066  opmerking:  onvermogende
2-067 Wortelstraat 6soort onroerend goed: huis    
2-067  eigenaar:  Roeloff Jansen cum soc.   
2-067  gebruiker:  Antie Wigles    
2-067  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-068 Zoutsloot 94soort onroerend goed: kamer    
2-068  eigenaar:  Douwe Harmens    
2-068  gebruiker:  Pieter Floris    
2-068  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-069 Wortelstraat 9soort onroerend goed: perk    
2-069  eigenaar:  Tomas Gonggrijp    
2-069  gebruiker:  Tomas Gonggrijp    
2-069  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
2-070 Herenwaltje 11soort onroerend goed: perk    
2-070  eigenaar:  Anne Jans    
2-070  gebruiker:  Anne Jans    
2-070  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
2-071 Herenwaltje 12soort onroerend goed:     
2-071  eigenaar:  Willem Rutgers    
2-071  gebruiker:  Willem Rutgers    
2-071  opmerking:  onvermogende
2-072 Wortelstraat 3soort onroerend goed: hoff    
2-072  eigenaar:  hopman Croese    
2-072  gebruiker:  hopman Croese    
2-072  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-073 Herenwaltje 1soort onroerend goed: huis    
2-073  eigenaar:  Janke Tieerds    
2-073  gebruiker:  Jacob Annes    
2-073  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
2-074 Herenwaltje 3soort onroerend goed:     
2-074  eigenaar:  Rienk Cornelis    
2-074  gebruiker:  Rienk Cornelis    
2-074  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
2-074  opmerking:  pauper
2-075 Herenwaltje 5soort onroerend goed: woning    
2-075  eigenaar:  wed. Meye Sakes    
2-075  gebruiker:  wed. Meye Sakes    
2-075  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
2-076 Wortelstraat 1soort onroerend goed: huis    
2-076  eigenaar:  Taecke Poppes    
2-076  gebruiker:  Taecke Poppes    
2-076  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
2-077 Herenwaltje 9soort onroerend goed: kamer    
2-077  eigenaar:  wed. Douwe Claessen    
2-077  gebruiker:  selve zeg Claes Douwes    
2-077  gebruiker:  dog nu Rein Pieters    
2-077  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-078 0soort onroerend goed: huis en brouwerie    
2-078  eigenaar:  wed. Douwe Claessen    
2-078  gebruiker:  Jan Auckes    
2-078  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
2-079 Hoogstraat 29soort onroerend goed: huis    
2-079  eigenaar:  wed. Douwe Claessen    
2-079  gebruiker:  Hessel Jansen Mosk    
2-079  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
2-080 Hoogstraat 31soort onroerend goed: huis    
2-080  eigenaar:  Douwe Harmens    
2-080  gebruiker:  Douwe Harmens    
2-080  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 5‑04‑00 cg
2-081 Hoogstraat 33soort onroerend goed: huis    
2-081  eigenaar:  Marten Lieuwes erven   
2-081  gebruiker:  Marten Lieuwes erven   
2-081  opmerking:  onvermogende
2-082 Hoogstraat 35soort onroerend goed: huis    
2-082  eigenaar:  Schelte Wybrens    
2-082  gebruiker:  Gerrit Eiberts    
2-082  gebruiker:  Jurrien Tieerds    
2-082  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 8‑08‑00 cg
2-083 Hoogstraat 37soort onroerend goed: huis    
2-083  eigenaar:  Jacob Hettes    
2-083  gebruiker:  Jacob Hettes    
2-083  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
2-084 Hoogstraat 39soort onroerend goed: huis    
2-084  eigenaar:  Johannes Benedictus    
2-084  gebruiker:  Johannes Benedictus    
2-084  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
2-085 Hoogstraat 41soort onroerend goed: huis    
2-085  eigenaar:  Evert Hendrix    
2-085  gebruiker:  Evert Hendrix    
2-085  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
2-086 Wortelstraat 8soort onroerend goed: huis    
2-086  eigenaar:  Eibert Pieters    
2-086  gebruiker:  Hendrick Warners    
2-086  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
2-087 0soort onroerend goed: kamer    
2-087  eigenaar:  wed. Douwe Claessens    
2-087  gebruiker:  Guilliam Boneta    
2-087  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
2-088 Wortelstraat 13soort onroerend goed: stal    
2-088  eigenaar:  wed. Douwe Claessens    
2-088  gebruiker:  Johannes Benedictus    
2-088  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-089 Hoogstraat 43soort onroerend goed:     
2-089  eigenaar:  Jan Douwes    
2-089  gebruiker:  Jan Douwes    
2-089  opmerking:  onvermogende
2-090 Hoogstraat 45soort onroerend goed: huis    
2-090  eigenaar:  burgemeester Tiaard Bouwens    
2-090  gebruiker:  Johannes Wybes    
2-090  huurwaarde en aanslag:   28‑10‑00 cg 5‑14‑00 cg
2-091 Hoogstraat 47soort onroerend goed:     
2-091  eigenaar:  Beern Willems    
2-091  gebruiker:  Beern Willems    
2-091  opmerking:  onvermogende
2-092 0soort onroerend goed:     
2-092  eigenaar:  Geert Hardens    
2-092  gebruiker:  Geert Hardens    
2-092  opmerking:  onvermogende
2-093 Hoogstraat 49soort onroerend goed: pothuis    
2-093  eigenaar:  Hubert Remmerts erven   
2-093  gebruiker:  Hubert Remmerts erven   
2-093  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
2-094 Hoogstraat 51soort onroerend goed: huis    
2-094  eigenaar:  Aucke Gerbens    
2-094  gebruiker:  Hotze Jans    
2-094  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
2-095 0soort onroerend goed: perk    
2-095  eigenaar:  Anne Jans    
2-095  gebruiker:  Anne Jans    
2-095  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
2-096 Hoogstraat 40soort onroerend goed: huis    
2-096  eigenaar:  Jacob Douwes cum soc.   
2-096  gebruiker:  Jan Hendrix    
2-096  opmerking:  insolvent
2-097 Hoogstraat 38soort onroerend goed: huis    
2-097  eigenaar:  Jacob Douwes cum soc.   
2-097  gebruiker:  Jan Hendrix    
2-097  opmerking:  insolvent
2-098 Hoogstraat 36soort onroerend goed:     
2-098  eigenaar:  Gerrit Harmens    
2-098  gebruiker:  Gerrit Harmens    
2-098  opmerking:  pauper
2-099 Hoogstraat 34soort onroerend goed: huis    
2-099  eigenaar:  Freerk Jansen Croon    
2-099  gebruiker:  Freerk Jansen Croon    
2-099  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-100 Hoogstraat 32soort onroerend goed: huis    
2-100  eigenaar:  Tijs Ypes    
2-100  gebruiker:  wed. Johannes Hinnes cum soc.   
2-100  gebruiker:  nu Hendrik Janzen    
2-100  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 7‑12‑00 cg
2-101 0soort onroerend goed: huis    
2-101  eigenaar:  wed. Sioerd Dirks    
2-101  gebruiker:  wed. Sioerd Dirks    
2-101  opmerking:  onvermogende
2-102 Hoogstraat 30soort onroerend goed: huis    
2-102  eigenaar:  Ype Pieters in qlt.   
2-102  gebruiker:  Ype Pieters in qlt.   
2-102  huurwaarde en aanslag:   26‑10‑00 cg 5‑06‑00 cg
2-103 Hoogstraat 30soort onroerend goed: huis    
2-103  eigenaar:  Eelcke Auckes    
2-103  gebruiker:  Simen Wessels    
2-103  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
2-104 Hoogstraat 28soort onroerend goed: huis    
2-104  eigenaar:  Tijs Ypes    
2-104  gebruiker:  Dirk Sioerds    
2-104  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 3‑08‑00 cg
2-105 Hoogstraat 26soort onroerend goed: huis    
2-105  eigenaar:  burgemeester Tiaard Bouwens    
2-105  gebruiker:  Hendrikjen Ewerts cum soc.   
2-105  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑16‑00 cg
2-106 Hoogstraat 24soort onroerend goed: huis    
2-106  eigenaar:  Tijs Ypes    
2-106  gebruiker:  Dirk Hessels    
2-106  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 5‑04‑00 cg
2-107 Hoogstraat 22soort onroerend goed: huis    
2-107  eigenaar:  hopman Braaxma    
2-107  gebruiker:  hopman Braaxma    
2-107  opmerking:  word voor niet bewoont
2-108 Herenwaltje 15soort onroerend goed: huis    
2-108  eigenaar:  Tijs Ypes    
2-108  gebruiker:  Tijs Ypes    
2-108  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
2-109 Herenwaltje 19soort onroerend goed: huis    
2-109  eigenaar:  Tijs Ypes    
2-109  gebruiker:  Tijs Ypes    
2-109  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
2-110 Scheerstraat 1soort onroerend goed: huis    
2-110  eigenaar:  Tijs Ypes    
2-110  gebruiker:  Tijs Ypes    
2-110  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
2-111 Hoogstraat 20soort onroerend goed: huis    
2-111  eigenaar:  Goitien Braam    
2-111  gebruiker:  Jelle Willems cum soc.   
2-111  huurwaarde en aanslag:   24‑14‑00 cg 4‑19‑00 cg
2-112 Hoogstraat 18soort onroerend goed: huis en gorterie    
2-112  eigenaar:  Sybe Jansen Reiers    
2-112  gebruiker:  Sybe Jansen Reiers    
2-112  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 8‑08‑00 cg
2-113 Hoogstraat 16soort onroerend goed: huis    
2-113  eigenaar:  Pieter Willems    
2-113  gebruiker:  Antie Goikes    
2-113  gebruiker:  wed. Bente Ottes    
2-113  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
2-114 Hoogstraat 14soort onroerend goed: huis    
2-114  eigenaar:  Claes Rinties Botsma nom. ux.   
2-114  gebruiker:  Gerrit Heins    
2-114  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 6‑08‑00 cg
2-115 Hoogstraat 12soort onroerend goed: huis    
2-115  eigenaar:  Laes Pieters kinderen   
2-115  gebruiker:  Tiaerd Cornelis cum soc.   
2-115  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
2-116 Hoogstraat 10soort onroerend goed: huis    
2-116  eigenaar:  Tomas Overhart    
2-116  gebruiker:  Tomas Overhart    
2-116  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
2-117 Hoogstraat 6soort onroerend goed:     
2-117  eigenaar:  wed. Jelle Claessens    
2-117  gebruiker:  wed. Jelle Claessens    
2-117  opmerking:  onvermogende
2-118 Hoogstraat 4soort onroerend goed:     
2-118  eigenaar:  Cornelis Tieerds    
2-118  gebruiker:  Cornelis Tieerds    
2-118  opmerking:  onvermogende
2-119 Hoogstraat 2soort onroerend goed:     
2-119  eigenaar:  wed. Dirck Andries    
2-119  gebruiker:  wed. Dirck Andries    
2-119  opmerking:  onvermogende
2-120 0soort onroerend goed: huisje    
2-120  eigenaar:  Ype Hessels    
2-120  gebruiker:  Ype Hessels    
2-120  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-121 0soort onroerend goed:     
2-121  eigenaar:  Hendrik Wessels    
2-121  gebruiker:  Hendrik Wessels    
2-121  opmerking:  onvermogende
2-122 Noorderhaven 109soort onroerend goed: huis    
2-122  eigenaar:  Grietie Fransen    
2-122  gebruiker:  Grietie Fransen    
2-122  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-122  grondpacht aan: de Havenisten    
2-122  grondpacht en aanslag:    5‑12‑00 cg1‑08‑00 cg
2-123 Noorderhaven 111soort onroerend goed: huis    
2-123  eigenaar:  Claes Huiberts Braem    
2-123  gebruiker:  Claes Huiberts Braem    
2-123  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 9‑12‑00 cg
2-123  grondpacht aan: de Havenisten    
2-123  grondpacht en aanslag:    5‑12‑00 cg1‑08‑00 cg
2-124 Noorderhaven 113soort onroerend goed: huis    
2-124  eigenaar:  Tiaard van der Form    
2-124  gebruiker:  Tiaard van der Form    
2-124  huurwaarde en aanslag:   51‑00‑00 cg 10‑04‑00 cg
2-125 0soort onroerend goed: huis    
2-125  eigenaar:  wed. Jelte Ynses    
2-125  gebruiker:  wed. Jelte Ynses    
2-125  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-126 0soort onroerend goed: huis    
2-126  eigenaar:  Pieter Hessels in qlt.   
2-126  gebruiker:  Oeds Davids    
2-126  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑08‑00 cg
2-127 0soort onroerend goed: wagenhuis    
2-127  eigenaar:  Albert Hendriks    
2-127  gebruiker:  Albert Hendriks    
2-127  huurwaarde en aanslag:   7‑00‑00 cg 1‑08‑00 cg
2-128 Rommelhaven 7soort onroerend goed: huis    
2-128  eigenaar:  wed. Jelte Ynses    
2-128  gebruiker:  wed. Jelte Ynses    
2-128  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
2-129 Rommelhaven 7soort onroerend goed: huis    
2-129  eigenaar:  Hartman Feyes    
2-129  gebruiker:  Hartman Feyes    
2-129  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-130 Rommelhaven 11soort onroerend goed: huis    
2-130  eigenaar:  Rinke Heeres    
2-130  gebruiker:  Rinke Heeres    
2-130  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 7‑12‑00 cg
2-131 Rommelhaven 15soort onroerend goed: huis    
2-131  eigenaar:  Jan Arjens    
2-131  gebruiker:  Jan Arjens    
2-131  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
2-132 Scheerstraat 5soort onroerend goed: huis    
2-132  eigenaar:  Simen Feickes    
2-132  gebruiker:  Simen Feickes    
2-132  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
2-133 Scheerstraat 7soort onroerend goed: huis    
2-133  eigenaar:  Roeloff Jansen    
2-133  gebruiker:  Roeloff Jansen    
2-133  opmerking:  onvermogende
2-134 Scheerstraat 9soort onroerend goed: huis    
2-134  eigenaar:  Tiaard Fockes    
2-134  gebruiker:  Claes Claessen    
2-134  gebruiker:  Geert Engels    
2-134  gebruiker:  wed. Pieter Gerbens    
2-134  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 6‑12‑00 cg
2-135 Scheerstraat 11soort onroerend goed: huis    
2-135  eigenaar:  Reiner Harmens    
2-135  gebruiker:  Reiner Harmens    
2-135  opmerking:  heeft pro deo begeert
2-136 Scheerstraat 12soort onroerend goed: huis    
2-136  eigenaar:  Goucke Suringar erven   
2-136  gebruiker:  Joost Beerns    
2-136  huurwaarde en aanslag:   14‑18‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-137 Scheerstraat 8soort onroerend goed: huis    
2-137  eigenaar:  Goucke Suringar erven   
2-137  gebruiker:  Grietie Lolles    
2-137  huurwaarde en aanslag:   14‑08‑00 cg 2‑17‑00 cg
2-138 Scheerstraat 6soort onroerend goed: huis    
2-138  eigenaar:  wed. Stoffel Teunis    
2-138  gebruiker:  Henning Cornelis cum soc.   
2-138  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
2-139 Scheerstraat 2soort onroerend goed: huis    
2-139  eigenaar:  Take Johannis    
2-139  gebruiker:  Take Johannis    
2-139  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
2-140 0soort onroerend goed: huis nu een stal    
2-140  eigenaar:  burgemeester Menalda    
2-140  gebruiker:  burgemeester Menalda    
2-140  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
2-141 Rommelhaven 13soort onroerend goed: huis    
2-141  eigenaar:  Anne Dirks    
2-141  gebruiker:  Dirck Cornelis    
2-141  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
2-142 Noordijs 1soort onroerend goed: huis    
2-142  eigenaar:  Anne Dirks    
2-142  gebruiker:  Anne Dirks    
2-142  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 6‑08‑00 cg
2-143 Noordijs 3soort onroerend goed: huis    
2-143  eigenaar:  burgemeester Rein Sickes    
2-143  gebruiker:  burgemeester Rein Sickes    
2-143  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 10‑16‑00 cg
2-144 Noordijs 5soort onroerend goed: huis    
2-144  eigenaar:  burgemeester Weima    
2-144  gebruiker:  burgemeester Weima    
2-144  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-144  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Bilaen erven   
2-144  grondpacht en aanslag:    1‑01‑00 cg0‑05‑04 cg
2-145 Noordijs 9soort onroerend goed: huis    
2-145  eigenaar:  Jancke Feddriks    
2-145  gebruiker:  Jancke Feddriks    
2-145  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-146 Noordijs 11soort onroerend goed: huis    
2-146  eigenaar:  wed. Frans Pieters    
2-146  gebruiker:  wed. Frans Pieters    
2-146  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
2-147 Noordijs 11soort onroerend goed: huis en geleibackerie    
2-147  eigenaar:  Pieter Feitema    
2-147  gebruiker:  Pieter Feitema    
2-147  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
2-148 Noordijs 13soort onroerend goed: huis    
2-148  eigenaar:  Jacob Meles erven   
2-148  gebruiker:  Wybe Hanekuik    
2-148  huurwaarde en aanslag:   55‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
2-149 Noordijs 15soort onroerend goed: huis    
2-149  eigenaar:  Frans Jetses in qlt.   
2-149  eigenaar:  Antie Jans    
2-149  gebruiker:  Anne Jansen    
2-149  huurwaarde en aanslag:   110‑00‑00 cg 22‑00‑00 cg
2-150 Noordijs 17soort onroerend goed: huis    
2-150  eigenaar:  Gouke Suringar erven   
2-150  gebruiker:  Johannes Hendriks    
2-150  gebruiker:  Attie Donker    
2-150  gebruiker:  Sicke Cornelis    
2-150  gebruiker:  Mayke Cornelis    
2-150  gebruiker:  wed. Godert Bernt    
2-150  huurwaarde en aanslag:   82‑00‑00 cg 16‑08‑00 cg
2-151 Noordijs 19soort onroerend goed: huis    
2-151  eigenaar:  Teunis Foppes erven   
2-151  gebruiker:  Jarig Jacobs    
2-151  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-152 Noordijs 21soort onroerend goed: huis    
2-152  eigenaar:  Freerk Jacobs erven   
2-152  gebruiker:  wed. Huybert Braem    
2-152  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 9‑00‑00 cg
2-153 0soort onroerend goed: huis    
2-153  eigenaar:  wed. burgemeester Kimstra    
2-153  gebruiker:  hopman Heremyt    
2-153  huurwaarde en aanslag:   100‑10‑00 cg 20‑02‑00 cg
2-154 Noordijs 23soort onroerend goed: huis    
2-154  eigenaar:  coopman Suringar erven   
2-154  gebruiker:  coopman Suringar erven   
2-154  huurwaarde en aanslag:   63‑00‑00 cg 12‑12‑00 cg
2-155 soort onroerend goed: huis    
2-155  eigenaar:  Jane Broers    
2-155  gebruiker:  Jane Broers    
2-155  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
2-156 Noordijs 25soort onroerend goed: huis    
2-156  eigenaar:  wed. Claes Ypes    
2-156  gebruiker:  wed. Claes Ypes    
2-156  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑08‑00 cg
2-157 Noordijs 27soort onroerend goed: huis    
2-157  eigenaar:  vroedsman Ripema    
2-157  gebruiker:  Wopke Gatzes    
2-157  huurwaarde en aanslag:   67‑00‑00 cg 13‑08‑00 cg
2-158 Franekereind 3soort onroerend goed: huis    
2-158  eigenaar:  Cornelis Freerx    
2-158  gebruiker:  Cornelis Freerx    
2-158  huurwaarde en aanslag:   47‑00‑00 cg 9‑08‑00 cg
2-159 Franekereind 1soort onroerend goed: huis    
2-159  eigenaar:  Tiaard Tiaerdsen    
2-159  gebruiker:  Theod. Binsonides    
2-159  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
2-160 Franekereind 7soort onroerend goed: huis    
2-160  eigenaar:  burgemeester Sloterdijk    
2-160  gebruiker:  burgemeester Sloterdijk    
2-160  huurwaarde en aanslag:   72‑00‑00 cg 14‑08‑00 cg
2-161 Franekereind 9soort onroerend goed: huis    
2-161  eigenaar:  vroedsman Rowel    
2-161  gebruiker:  Trijntie Harmens    
2-161  huurwaarde en aanslag:   42‑10‑00 cg 8‑10‑00 cg
2-162 Franekereind 11soort onroerend goed: huis    
2-162  eigenaar:  vroedsman Rowel    
2-162  gebruiker:  vroedsman Rowel    
2-162  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
2-163 0soort onroerend goed: huis    
2-163  eigenaar:  Sytse Doedes    
2-163  gebruiker:  Willem Haies    
2-163  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
2-163  grondpacht aan: Harmen Douwes    
2-163  grondpacht en aanslag:    1‑04‑00 cg0‑06‑00 cg
2-164 Franekereind 15soort onroerend goed: huis    
2-164  eigenaar van 1/9:  Tiaerd Tiaerdts    
2-164  eigenaar van 4/9:  Freerk Jacobs erven   
2-164  eigenaar van 4/9:  wed. Gratema    
2-164  gebruiker:  Tiaerd Tiaerdts    
2-164  gebruiker:  Freerk Jacobs erven   
2-164  gebruiker:  wed. Gratema    
2-164  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
2-164  opmerking:  leedigh, solderhuur
2-165 0soort onroerend goed: huis    
2-165  eigenaar:  Teunis Foppes erven   
2-165  gebruiker:  Jarig Jacobs    
2-165  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
2-166 0soort onroerend goed: pakhuis    
2-166  eigenaar:  vroedsman Suringar erven   
2-166  gebruiker:  vroedsman Suringar erven   
2-166  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
2-167 0soort onroerend goed: kamer    
2-167  eigenaar:  Jacob Meiles    
2-167  gebruiker:  Wybe Hanekuik    
2-167  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
2-168 0soort onroerend goed: agterhuis    
2-168  eigenaar:  wed. Frans Pieters    
2-168  gebruiker:  Coene Hendrix    
2-168  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
2-169 William Boothstraat 6soort onroerend goed: huis    
2-169  eigenaar:  Cornelis Janzen    
2-169  gebruiker:  Cornelis Janzen    
2-169  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
2-170 0soort onroerend goed: gleibackerie    
2-170  eigenaar:  Cornelis Jansen    
2-170  gebruiker:  Cornelis Jansen    
2-170  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
2-170  grondpacht aan: Tieerd Siverda    
2-170  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
2-171 0soort onroerend goed: huis    
2-171  eigenaar:  Tiaard Fockes    
2-171  gebruiker:  Roeloff Roeloffs    
2-171  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
2-172 Lombardstraat 4soort onroerend goed: huis    
2-172  eigenaar:  Keimpe Jarigs    
2-172  gebruiker:  Johannes Rimmerts cum soc.   
2-172  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 43‑04‑00 cg
2-173 Lombardstraat 2soort onroerend goed: huis    
2-173  eigenaar:  heeren van de Leeningbank    
2-173  gebruiker:  Jan Rienx    
2-173  huurwaarde en aanslag:   7‑00‑00 cg 1‑08‑00 cg
2-173  grondpacht aan: Harmen Douwes    
2-173  grondpacht en aanslag:    2‑02‑00 cg0‑10‑08 cg
2-174 William Boothstraat 5soort onroerend goed: huis    
2-174  eigenaar:  Lieuwe Jillerts    
2-174  gebruiker:  Lieuwe Jillerts    
2-174  opmerking:  onvermogende
2-175 William Boothstraat 9soort onroerend goed: keeten    
2-175  eigenaar:  Gouke Suringar erven   
2-175  gebruiker:  Gouke Suringar erven   
2-175  huurwaarde en aanslag:   287‑10‑00 cg 57‑10‑00 cg
2-176 0soort onroerend goed: huis    
2-176  eigenaar:  Jan Andries    
2-176  gebruiker:  Jan Andries    
2-176  grondpacht aan: Harmen Douwes    
2-176  grondpacht en aanslag:    2‑04‑00 cg0‑06‑00 cg
2-176  opmerking:  onvermogende
2-177 William Boothstraat 15soort onroerend goed: huis    
2-177  eigenaar:  Jan Pieters Schaaff    
2-177  gebruiker:  conrector Wassenaar    
2-177  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
2-178 William Boothstraat 19soort onroerend goed: soutkeet    
2-178  eigenaar:  Wybe Gerrits    
2-178  gebruiker:  Wybe Gerrits    
2-178  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
2-179 William Boothstraat 37soort onroerend goed: huis    
2-179  eigenaar:  Tiaerd Tiaerdsen    
2-179  gebruiker:  Tiaerd Tiaerdsen    
2-179  opmerking:  ledigh
2-180 William Boothstraat 31soort onroerend goed: keet    
2-180  eigenaar:  Tiaerd Tiaerdsen    
2-180  gebruiker:  Tiaerd Tiaerdsen    
2-180  opmerking:  staat ledigh
2-181 William Boothstraat 23soort onroerend goed: pakhuis    
2-181  eigenaar:  Tiaerd Tiaerdsen    
2-181  gebruiker:  Tiaerd Tiaerdsen    
2-181  opmerking:  ledigh
2-182 0soort onroerend goed: huis    
2-182  eigenaar:  Feddrik Jeppes    
2-182  gebruiker:  Sybe Ruirdts cum soc.   
2-182  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 5‑08‑00 cg
2-183 William Boothstraat 39soort onroerend goed:     
2-183  eigenaar:  Hendrik Jansen    
2-183  gebruiker:  Hendrik Jansen    
2-183  opmerking:  onvermogende
2-184 Franekereind 17soort onroerend goed: huis    
2-184  eigenaar:  Gerrit Jansen    
2-184  gebruiker:  Gerrit Jansen    
2-184  huurwaarde en aanslag:   25‑10‑00 cg 5‑02‑00 cg
2-185 Franekereind 19soort onroerend goed: huis    
2-185  eigenaar:  burgemeester Adama    
2-185  gebruiker:  Pieter Adama    
2-185  huurwaarde en aanslag:   51‑00‑00 cg 10‑04‑00 cg
2-185  grondpacht aan: Harmen Douwes    
2-185  grondpacht en aanslag:    1‑09‑00 cg0‑07‑04 cg
2-186 Franekereind 21soort onroerend goed: huis    
2-186  eigenaar:  wed. Pieter Cornelis    
2-186  gebruiker:  Jan Harmens    
2-186  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 4‑12‑00 cg
3-001 soort onroerend goed: keet en pakhuis    
3-001  eigenaar:  wed. Seerp Doedes    
3-001  gebruiker:  wed. Seerp Doedes    
3-001  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
3-002 Scheffersplein 29soort onroerend goed: keet    
3-002  eigenaar:  L. Ripema    
3-002  gebruiker:  L. Ripema    
3-002  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
3-003 Scheffersplein 27soort onroerend goed: keet    
3-003  eigenaar:  Jan Schiere    
3-003  gebruiker:  Jan Schiere    
3-003  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
3-004 soort onroerend goed: kamer    
3-004  eigenaar:  burgemeester Sloterijk    
3-004  gebruiker:  Harmen Harmens    
3-004  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
3-005 Scheffersplein 17soort onroerend goed: stal    
3-005  eigenaar:  burgemeester Sloterijk    
3-005  gebruiker:  burgemeester Sloterijk    
3-005  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
3-006 soort onroerend goed:     
3-006  eigenaar:  Sytse Pieters    
3-006  gebruiker:  Sytse Pieters    
3-006  opmerking:  onvermogende
3-007 soort onroerend goed:     
3-007  eigenaar:  Simke Tomas    
3-007  gebruiker:  Simke Tomas    
3-007  opmerking:  onvermogende
3-008 soort onroerend goed: huis, brouwerie en mouterie    
3-008  eigenaar:  Broer Bauckes    
3-008  gebruiker:  Broer Bauckes    
3-008  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 6‑12‑00 cg
3-009 soort onroerend goed: hoff    
3-009  eigenaar:  wed. Douwe Jansen    
3-009  gebruiker:  wed. Douwe Jansen    
3-009  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑12‑00 cg
3-010 soort onroerend goed: hoff    
3-010  eigenaar:  Tieerd Tieerdsen    
3-010  gebruiker:  Tieerd Tieerdsen    
3-010  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
3-011 Oosterkeetstraat 5soort onroerend goed: kamer    
3-011  eigenaar:  Hendrick Marcus    
3-011  gebruiker:  Hendrick Marcus    
3-011  opmerking:  onmagtigh
3-012 soort onroerend goed: hoff    
3-012  eigenaar:  Ype Pieters    
3-012  gebruiker:  Ype Pieters    
3-012  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑12‑00 cg
3-013 soort onroerend goed: kamer    
3-013  eigenaar:  wed. Romke Mattheus    
3-013  gebruiker:  wed. Romke Mattheus    
3-013  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-013  grondpacht aan: Ruird Pieters kinders   
3-013  grondpacht en aanslag:    1‑11‑08 cg0‑07‑14 cg
3-014 soort onroerend goed: huis    
3-014  eigenaar:  wed. Romke Mattheus    
3-014  gebruiker:  wed. Jan Hendriks    
3-014  gebruiker:  mr. Hendrick Zegers    
3-014  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 5‑08‑00 cg
3-015 soort onroerend goed: huis    
3-015  eigenaar:  Jilt Bauckes    
3-015  gebruiker:  Hille Heerts    
3-015  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-016 soort onroerend goed: kamer    
3-016  eigenaar:  Dedmer Jans    
3-016  gebruiker:  Dedmer Jans    
3-016  opmerking:  onvermogende
3-017 soort onroerend goed: kamer    
3-017  eigenaar:  Willem Jans    
3-017  gebruiker:  Willem Jans    
3-017  opmerking:  onvermogende
3-018 Oosterkeetstraat 11soort onroerend goed: kamer    
3-018  eigenaar:  Gerrit Harmens    
3-018  gebruiker:  Gerrit Harmens    
3-018  opmerking:  onvermogende
3-019 soort onroerend goed: kamer    
3-019  eigenaar:  Jacob Eelckes    
3-019  gebruiker:  Jacob Eelckes    
3-019  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
3-020 soort onroerend goed:     
3-020  eigenaar:  Cornelis Minses    
3-020  gebruiker:  Cornelis Minses    
3-020  opmerking:  onvermogende
3-021 Oosterkeetstraat 1soort onroerend goed:     
3-021  eigenaar:  wed. Jan Piers    
3-021  gebruiker:  wed. Jan Piers    
3-021  opmerking:  onvermogende
3-022 soort onroerend goed: stal    
3-022  eigenaar:  Heercke Tiebbes    
3-022  gebruiker:  Heercke Tiebbes    
3-022  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
3-023 Nieuwstraat 11soort onroerend goed: huis    
3-023  eigenaar:  Johannes Douwes    
3-023  gebruiker:  Johannes Douwes    
3-023  opmerking:  pro deo begeert
3-024 Nieuwstraat 13soort onroerend goed: huis    
3-024  eigenaar:  Albert Beuwes    
3-024  gebruiker:  wed. Jan Claessen    
3-024  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑16‑00 cg
3-025 soort onroerend goed: huis    
3-025  eigenaar:  Jan Pieters Schaaff    
3-025  gebruiker:  Beern Lamberts    
3-025  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-026 Nieuwstraat 19soort onroerend goed: huis    
3-026  eigenaar:  Jan Alberts    
3-026  gebruiker:  Jan Alberts    
3-026  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-027 soort onroerend goed: huis    
3-027  eigenaar:  Louw Hansen    
3-027  gebruiker:  Louw Hansen    
3-027  opmerking:  onvermogende
3-028 soort onroerend goed: huis    
3-028  eigenaar:  burgemeester Sopingius    
3-028  gebruiker:  Joucke Tiebbes    
3-028  gebruiker:  Claes Gerbens    
3-028  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
3-029 soort onroerend goed: huis    
3-029  eigenaar:  Jilles Jansen    
3-029  gebruiker:  wed. Jan Claesen cum soc.   
3-029  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
3-030 soort onroerend goed: huis    
3-030  eigenaar:  Jilles Jansen    
3-030  gebruiker:  Jilles Jansen    
3-030  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
3-031 soort onroerend goed: huis    
3-031  eigenaar:  Uilke Auckes    
3-031  eigenaar:  nu Lambert Sioerds    
3-031  gebruiker:  Lambert Sioerds    
3-031  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
3-032 Nieuwstraat 36soort onroerend goed: pothuis    
3-032  eigenaar:  Schelte Jansen    
3-032  gebruiker:  Schelte Jansen    
3-032  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-033 Nieuwstraat 38soort onroerend goed: huis    
3-033  eigenaar:  Jan Gerrits    
3-033  gebruiker:  Jan Gerrits    
3-033  opmerking:  onvermogende
3-034 Nieuwstraat 32soort onroerend goed: huis    
3-034  eigenaar:  Frieskjen Pieters erven   
3-034  gebruiker:  Pieter Berents    
3-034  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-035 Nieuwstraat 28soort onroerend goed: huis    
3-035  eigenaar:  Pieter Seerps erven   
3-035  gebruiker:  Pieter Seerps erven   
3-035  opmerking:  onvermogende
3-036 Nieuwstraat 24soort onroerend goed: huis    
3-036  eigenaar:  wed. Claes Jansen    
3-036  gebruiker:  Gerrit Waterhaler    
3-036  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-037 soort onroerend goed: huis    
3-037  eigenaar:  burgemeester Sopingius    
3-037  gebruiker:  Wopke Auckes    
3-037  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-038 soort onroerend goed: huis    
3-038  eigenaar:  wed. Jaan Ages    
3-038  gebruiker:  wed. Jaan Ages    
3-038  opmerking:  heeft pro deo begeert
3-039 soort onroerend goed: schuir    
3-039  eigenaar:  wed. Claes Ypes    
3-039  gebruiker:  Hendrick smid   
3-039  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑12‑00 cg
3-040 Nieuwstraat 40soort onroerend goed: keet en huis    
3-040  eigenaar:  Pieter Dirks    
3-040  gebruiker:  Dirck Pieters    
3-040  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
3-040  grondpacht aan: Harmen Douwes    
3-040  grondpacht en aanslag:    1‑15‑00 cg0‑08‑12 cg
3-041 soort onroerend goed: huis    
3-041  eigenaar:  Cornelis Pieters erven   
3-041  gebruiker:  Cornelis Pieters erven   
3-041  opmerking:  pauper
3-042 soort onroerend goed: kamer    
3-042  eigenaar:  Focke Lolkes    
3-042  gebruiker:  Focke Lolkes    
3-042  opmerking:  pauper
3-043 soort onroerend goed: kamer    
3-043  eigenaar:  hopman Kalkenstein    
3-043  gebruiker:  Baucke Tierx    
3-043  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
3-044 soort onroerend goed: huis    
3-044  eigenaar:  wed. Jarig Piers    
3-044  gebruiker:  wed. Jarig Piers    
3-044  opmerking:  onvermogende
3-045 Franekereind 25soort onroerend goed: huis    
3-045  eigenaar:  Marten Rozee    
3-045  gebruiker:  Claes Haenties cum soc.   
3-045  huurwaarde en aanslag:   55‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
3-046 Franekereind 27soort onroerend goed: huis    
3-046  eigenaar:  Pieter Farrijn    
3-046  gebruiker:  Pieter Farrijn    
3-046  opmerking:  onvermogende
3-047 Franekereind 29soort onroerend goed: huis    
3-047  eigenaar:  wed. Douwe Jansen    
3-047  gebruiker:  wed. Ocke Clases    
3-047  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 5‑08‑00 cg
3-048 Franekereind 29soort onroerend goed: huis    
3-048  eigenaar:  Jacob Tieerds erven   
3-048  gebruiker:  Wytse Heins    
3-048  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
3-049 soort onroerend goed: huis    
3-049  eigenaar:  Jacob Dircks    
3-049  gebruiker:  Jacob Dircks    
3-049  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-050 Nieuwstraat 62soort onroerend goed: huis    
3-050  eigenaar:  Harcke Tiebbes    
3-050  gebruiker:  Pieters Seerps    
3-050  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
3-051 soort onroerend goed: huis    
3-051  eigenaar:  Jan Jansen Blauw    
3-051  gebruiker:  Jan Jansen Blauw    
3-051  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-052 Nieuwstraat 60soort onroerend goed: huis en gorterie    
3-052  eigenaar:  Harke Tiebbes    
3-052  gebruiker:  Harke Tiebbes    
3-052  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 6‑16‑00 cg
3-053 Nieuwstraat 56soort onroerend goed: huis    
3-053  eigenaar:  Johannes Hendrix    
3-053  gebruiker:  Johannes Hendrix    
3-053  opmerking:  onvermogende
3-054 Nieuwstraat 54soort onroerend goed: huis    
3-054  eigenaar:  wed. Eesge Minnes    
3-054  gebruiker:  wed. Eesge Minnes    
3-054  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
3-055 Nieuwstraat 52soort onroerend goed: huis    
3-055  eigenaar:  Sybe Johannis    
3-055  gebruiker:  Sybe Johannis    
3-055  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-056 Nieuwstraat 50soort onroerend goed: huis    
3-056  eigenaar:  Reiner Harmens    
3-056  gebruiker:  Reiner Harmens    
3-056  opmerking:  onvermogende
3-057 Nieuwstraat 46soort onroerend goed: huis    
3-057  eigenaar:  Claes Jansen    
3-057  gebruiker:  Botte Ydes    
3-057  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-057  opmerking:  insolvent
3-058 Nieuwstraat 46soort onroerend goed: huis    
3-058  eigenaar:  Claes Jansen    
3-058  gebruiker:  Alle Jansen cum soc.   
3-058  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-059 Franekereind 23soort onroerend goed: huis    
3-059  eigenaar:  burgemeester Heinsius cum fratre   
3-059  gebruiker:  Bouwe Sibrens    
3-059  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
3-060 soort onroerend goed: huis    
3-060  eigenaar:  Jan Sibrens    
3-060  gebruiker:  Tjalling Sierks 26-00-00 cg  
3-060  gebruiker:  Hendrik Clerk28-00-00 cg  
3-060  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 10‑16‑00 cg
3-061 soort onroerend goed: huis    
3-061  eigenaar:  wed. Hans Basse erven   
3-061  gebruiker:  Wouter Hessels    
3-061  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-062 Grote Kerkstraat 25soort onroerend goed: huis    
3-062  eigenaar:  Foppe Claessen erven   
3-062  gebruiker:  Antie Ottes 11-00-00 cg  
3-062  gebruiker:  Jacob Dirks 14-00-00 cg  
3-062  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
3-063 Grote Kerkstraat 27soort onroerend goed: huis    
3-063  eigenaar:  Sytse Hessels    
3-063  gebruiker:  Sytse Hessels    
3-063  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-064 Grote Kerkstraat 29soort onroerend goed: huis    
3-064  eigenaar:  Jetske Piers    
3-064  gebruiker:  Johannes Salvis    
3-064  gebruiker:  IJsbrand Salvis    
3-064  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-065 Grote Kerkstraat 31soort onroerend goed: huis    
3-065  eigenaar:  Jeltie Jacobs    
3-065  gebruiker:  Gerrit Jacobs    
3-065  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
3-066 Grote Kerkstraat 31soort onroerend goed: huis    
3-066  eigenaar:  wed. Ulbe Jansen    
3-066  gebruiker:  wed. Ulbe Jansen    
3-066  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-067 Grote Kerkstraat 31soort onroerend goed: huis    
3-067  eigenaar:  Uift Folkerts    
3-067  gebruiker:  Simen Dates    
3-067  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 6‑16‑00 cg
3-068 Grote Kerkstraat 33soort onroerend goed: huis    
3-068  eigenaar:  Dirk Sytses    
3-068  gebruiker:  Dirk Sytses    
3-068  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
3-069 Grote Kerkstraat 35soort onroerend goed: huis    
3-069  eigenaar:  Joecke Allerts    
3-069  gebruiker:  Joecke Allerts    
3-069  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-070 Grote Kerkstraat 37soort onroerend goed: huis    
3-070  eigenaar:  Aucke Backer    
3-070  gebruiker:  Jan Christiaans 30-00-00 cg  
3-070  gebruiker:  Claes Hilles 10-00-00 cg  
3-070  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
3-071 Grote Kerkstraat 39soort onroerend goed: huis    
3-071  eigenaar:  Jan Beerns    
3-071  gebruiker:  Jan Beerns    
3-071  opmerking:  heeft pro deo begeert
3-072 Grote Kerkstraat 41soort onroerend goed: huis    
3-072  eigenaar:  Foppe Claessen erven   
3-072  gebruiker:  Jelle Jenties 14-00-00 cg  
3-072  gebruiker:  Jan Schonebeek26-00-00 cg  
3-072  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
3-073 Kerkpoortstraat 1soort onroerend goed:     
3-073  eigenaar:  Antie Melles cum soc.   
3-073  gebruiker:  Antie Melles cum soc.   
3-073  opmerking:  heeft pro deo begeert
3-074 Kerkpoortstraat 5soort onroerend goed:     
3-074  eigenaar:  Claes Hendriks    
3-074  gebruiker:  Claes Hendriks    
3-074  opmerking:  heeft pro deo begeert
3-075 Kerkpoortstraat 7soort onroerend goed:     
3-075  eigenaar:  Harmen Werps    
3-075  gebruiker:  Harmen Werps    
3-075  opmerking:  heeft pro deo begeert
3-076 Kerkpoortstraat 9soort onroerend goed:     
3-076  eigenaar:  Gerrit Bisschop    
3-076  gebruiker:  Gerrit Bisschop    
3-076  opmerking:  heeft pro deo begeert
3-077 Kerkpoortstraat 15soort onroerend goed: kamer    
3-077  eigenaar:  wed. Simen Jacobs    
3-077  gebruiker:  Beern Alberts    
3-077  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
3-078 soort onroerend goed:     
3-078  eigenaar:  Harmen Geerts    
3-078  gebruiker:  Harmen Geerts    
3-078  opmerking:  onvermogende
3-079 Kerkpoortstraat 11soort onroerend goed:     
3-079  eigenaar:  Harmen Werps    
3-079  gebruiker:  Harmen Werps    
3-079  opmerking:  pro deo begeert
3-080 Kerkpoortstraat 17soort onroerend goed: huis    
3-080  eigenaar:  Joris Fookles    
3-080  gebruiker:  Joris Fookles    
3-080  huurwaarde en aanslag:   13‑00‑00 cg 2‑12‑00 cg
3-081 soort onroerend goed: huis en hoff    
3-081  eigenaar:  Goitien Braam    
3-081  gebruiker:  Goitien Braam    
3-081  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-082 soort onroerend goed: huis    
3-082  eigenaar:  wed. Willem Tierx    
3-082  gebruiker:  wed. Willem Tierx    
3-082  opmerking:  pauper
3-083 soort onroerend goed: stal en hoff    
3-083  eigenaar:  burgemeester Heinsius    
3-083  gebruiker:  burgemeester Heinsius    
3-083  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-084 soort onroerend goed:     
3-084  eigenaar:  Harmen Harmens    
3-084  gebruiker:  Harmen Harmens    
3-084  opmerking:  onvermogende
3-085 Kerkpoortstraat 29soort onroerend goed:     
3-085  eigenaar:  Claes Hylkes    
3-085  gebruiker:  Claes Hylkes    
3-085  opmerking:  onvermogende
3-086 Kerkpoortstraat 31soort onroerend goed: hoff    
3-086  eigenaar:  wed. Huibert Braem    
3-086  eigenaar:  nu wed. Seerp Doedes    
3-086  gebruiker:  wed. Seerp Doedes    
3-086  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-087 Kerkpoortstraat 33soort onroerend goed:     
3-087  eigenaar:  wed. Jan Jansen    
3-087  gebruiker:  wed. Jan Jansen    
3-087  opmerking:  pro deo versogt
3-088 Kerkpoortstraat 35soort onroerend goed: stal    
3-088  eigenaar:  A. van der Molen    
3-088  gebruiker:  A. van der Molen    
3-088  opmerking:  ledigh
3-089 soort onroerend goed: stal    
3-089  eigenaar:  Sibren Jansen    
3-089  gebruiker:  Sibren Jansen    
3-089  opmerking:  ledig
3-090 soort onroerend goed: hoff    
3-090  eigenaar:  Poppe Auckes    
3-090  gebruiker:  Jan breider   
3-090  gebruiker:  nu wed. Ype Hessels    
3-090  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
3-091 soort onroerend goed:     
3-091  eigenaar:  Pieter Tabes    
3-091  gebruiker:  Pieter Tabes    
3-091  opmerking:  onvermogende
3-092 soort onroerend goed: hoff    
3-092  eigenaar:  Poppe Auckes    
3-092  gebruiker:  Poppe Auckes    
3-092  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-092  grondpacht aan: Reiner C. Fontein    
3-092  grondpacht en aanslag:    1‑05‑00 cg0‑06‑04 cg
3-093 soort onroerend goed:     
3-093  eigenaar:  Frans Groen    
3-093  gebruiker:  Frans Groen    
3-093  opmerking:  onvermogende
3-094 Kerkpoortstraat 39soort onroerend goed: huisje    
3-094  eigenaar:  Dirk Jansen    
3-094  gebruiker:  Jan Jansen    
3-094  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-095 Kerkpoortstraat 41soort onroerend goed: huis    
3-095  eigenaar:  Oene Pieters erven   
3-095  gebruiker:  Ruth Jans    
3-095  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
3-096 soort onroerend goed: huis    
3-096  eigenaar:  menn. gemeente    
3-096  gebruiker:  menn. gemeente    
3-097 Kerkpoortstraat 43soort onroerend goed: huis    
3-097  eigenaar:  Jan Hessels    
3-097  gebruiker:  Jan Hessels    
3-097  opmerking:  onvermogende
3-098 Kerkpoortstraat 47soort onroerend goed:     
3-098  eigenaar:  Hendrik Homan    
3-098  gebruiker:  Hendrik Homan    
3-098  opmerking:  onvermogende
3-099 soort onroerend goed:     
3-099  eigenaar:  Taede Jacobs    
3-099  gebruiker:  Taede Jacobs    
3-099  opmerking:  onvermogende
3-100 soort onroerend goed: huis    
3-100  eigenaar:  Jan Dircks    
3-100  gebruiker:  Gijsbert Gerrits    
3-100  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
3-101 soort onroerend goed: hoff    
3-101  eigenaar:  A. van der Molen    
3-101  gebruiker:  B. Lanting    
3-101  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-102 soort onroerend goed: hoff    
3-102  eigenaar:  Jan Schiere    
3-102  gebruiker:  Jan Schiere    
3-102  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
3-103 soort onroerend goed: huis    
3-103  eigenaar:  Lambert Hansen    
3-103  gebruiker:  Alberts Scheltes    
3-103  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-104 soort onroerend goed: hoff    
3-104  eigenaar:  Lambert Hansen    
3-104  gebruiker:  Lambert Hansen    
3-104  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
3-105 soort onroerend goed: hoff    
3-105  eigenaar:  wed. Tiepke Gratema    
3-105  gebruiker:  convoimr. Sloterdijk    
3-105  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
3-106 soort onroerend goed: kamers    
3-106  eigenaar:  Tiepke Gratema    
3-106  gebruiker:  Jurrien Dieks    
3-106  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
3-107 soort onroerend goed:     
3-107  eigenaar:  Harmen Jansen    
3-107  gebruiker:  Harmen Jansen    
3-107  opmerking:  onvermogende
3-108 soort onroerend goed: kamer    
3-108  eigenaar:  Jetse Hansen    
3-108  gebruiker:  Harmen Gerrits    
3-108  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
3-109 soort onroerend goed: stal    
3-109  eigenaar:  Johannes Tiebbes    
3-109  gebruiker:  Johannes Tiebbes    
3-109  huurwaarde en aanslag:   3‑00‑00 cg 0‑12‑00 cg
3-110 Kerkpoortstraat 49soort onroerend goed: huis    
3-110  eigenaar:  Upcke Sybes    
3-110  gebruiker:  Upcke Sybes    
3-110  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
3-111 Kerkpoortstraat 51soort onroerend goed: huis    
3-111  eigenaar:  Jetse Hansen    
3-111  gebruiker:  Jetse Hansen    
3-111  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
3-112 Kerkpoortstraat 53soort onroerend goed: huis    
3-112  eigenaar:  Ruird Sybes Bontekoe    
3-112  gebruiker:  Pieter Claessen    
3-112  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
3-113 Kerkpoortstraat 55soort onroerend goed: kamer    
3-113  eigenaar:  Ruird Sybes Bontekoe    
3-113  gebruiker:  Jan Jansen    
3-113  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
3-114 Rapenburg 1soort onroerend goed: kamer    
3-114  eigenaar:  Ruird Sybes Bontekoe    
3-114  gebruiker:  Jacob Hendrix    
3-114  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
3-115 soort onroerend goed: kamer    
3-115  eigenaar:  Jasper Gerrits    
3-115  gebruiker:  wed. Wouter panbacker   
3-115  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
3-116 soort onroerend goed: kamers    
3-116  eigenaar:  wed. Tiepke Gratema    
3-116  gebruiker:  Otte Gerrits    
3-116  gebruiker:  wed. Doekle Teunis    
3-116  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
3-117 soort onroerend goed: kamers    
3-117  eigenaar:  Gerrit Johannis    
3-117  gebruiker:  Wytske Wytses    
3-117  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-118 soort onroerend goed: hoff    
3-118  eigenaar:  wed. Seerp Doedes    
3-118  gebruiker:  wed. Seerp Doedes    
3-118  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-119 Kerkpoortstraat 18soort onroerend goed:     
3-119  eigenaar:  Sipke Meyes    
3-119  gebruiker:  Sipke Meyes    
3-119  opmerking:  onvermogende
3-120 Kerkpoortstraat 10soort onroerend goed:     
3-120  eigenaar:  Casper Groen    
3-120  gebruiker:  Casper Groen    
3-120  opmerking:  onvermogende
3-121 soort onroerend goed:     
3-121  eigenaar:  Marcus Jaspers    
3-121  gebruiker:  Marcus Jaspers    
3-121  opmerking:  pro deo versogt
3-122 soort onroerend goed: kamer    
3-122  eigenaar:  Hubert Braem erven   
3-122  eigenaar:  nu wed. Seerp Doedes    
3-122  gebruiker:  wed. Seerp Doedes    
3-122  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
3-123 soort onroerend goed:     
3-123  eigenaar:  Daniel Jansen    
3-123  gebruiker:  Daniel Jansen    
3-123  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Hiddema    
3-123  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
3-123  opmerking:  onvermogende
3-124 soort onroerend goed: stal, wagenhuis enz.    
3-124  eigenaar:  Johannes Cramer    
3-124  gebruiker:  Jan Jansen    
3-124  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-125 soort onroerend goed:     
3-125  eigenaar:  Harmen Gerrits    
3-125  gebruiker:  Harmen Gerrits    
3-125  opmerking:  onvermogende
3-126 soort onroerend goed: hoff    
3-126  eigenaar:  vroedsman Laquart    
3-126  gebruiker:  vroedsman Laquart    
3-126  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
3-127 soort onroerend goed: hoff    
3-127  eigenaar:  Job Auckes    
3-127  gebruiker:  Job Auckes    
3-127  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-128 soort onroerend goed: hoff    
3-128  eigenaar:  burgemeester Hiddema    
3-128  gebruiker:  burgemeester Hiddema    
3-128  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-129 soort onroerend goed: hoff    
3-129  eigenaar:  Jan Nolles    
3-129  gebruiker:  Jan Nolles    
3-129  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-130 soort onroerend goed: huis    
3-130  eigenaar:  Alberts Robberts    
3-130  gebruiker:  Alberts Robberts    
3-130  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
3-131 soort onroerend goed:     
3-131  eigenaar:  wed. Marten Ernstes    
3-131  gebruiker:  wed. Marten Ernstes    
3-131  opmerking:  onvermogende
3-132 soort onroerend goed: hoff    
3-132  eigenaar:  G. Suringar erven   
3-132  gebruiker:  G. Suringar erven   
3-132  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-133 soort onroerend goed: kamers    
3-133  eigenaar:  G. Suringar erven   
3-133  gebruiker:  Wiltie Clases    
3-133  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-134 soort onroerend goed: kamer    
3-134  eigenaar:  Jacob Jansen    
3-134  gebruiker:  Jacob Jansen    
3-134  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑04‑00 cg
3-135 soort onroerend goed: woning    
3-135  eigenaar:  wed. Baucke Fockes    
3-135  gebruiker:  wed. Baucke Fockes    
3-135  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-136 Franekereind 18soort onroerend goed: woningh    
3-136  eigenaar:  Andries Johannes    
3-136  gebruiker:  Andries Johannes    
3-136  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-137 Franekereind 18soort onroerend goed: hoff    
3-137  eigenaar:  vroedsman Bonk    
3-137  gebruiker:  vroedsman Bonk    
3-137  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
3-138 Franekereind 20soort onroerend goed: huis    
3-138  eigenaar:  wed. Dirk Tades    
3-138  gebruiker:  wed. Dirk Tades    
3-138  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑04‑00 cg
3-139 soort onroerend goed: kamer    
3-139  eigenaar:  Tiaerd Fockes    
3-139  gebruiker:  wed. Arjen Crol    
3-139  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑04‑00 cg
3-140 soort onroerend goed: huis    
3-140  eigenaar:  Tiaerd Fockes    
3-140  gebruiker:  Jan Dircks    
3-140  gebruiker:  Beern Beerns    
3-140  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
3-141 soort onroerend goed: kamer    
3-141  eigenaar:  Jetse Jans    
3-141  gebruiker:  Jetse Jans    
3-141  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-142 soort onroerend goed: hoff    
3-142  eigenaar:  Pieter Bockes    
3-142  gebruiker:  Pieter Bockes    
3-142  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
3-142  grondpacht aan: Aucke Backer    
3-142  grondpacht aan: Feddrik Jeppes    
3-142  grondpacht en aanslag:    4‑00‑00 cg1‑00‑00 cg
3-143 soort onroerend goed: kamer    
3-143  eigenaar:  wed. Pieter IJsbrands    
3-143  gebruiker:  Claes Oeges    
3-143  huurwaarde en aanslag:   7‑00‑00 cg 1‑08‑00 cg
3-144 soort onroerend goed: hoff    
3-144  eigenaar:  wed. Pieter IJsbrands    
3-144  gebruiker:  wed. Luitien Roorda    
3-144  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
3-145 soort onroerend goed: kamer    
3-145  eigenaar:  Harmen Auckes    
3-145  gebruiker:  Harmen Auckes    
3-145  opmerking:  heeft pro deo begeert
3-146 soort onroerend goed: hoff    
3-146  eigenaar:  burgemeester Weima    
3-146  gebruiker:  burgemeester Weima    
3-146  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
3-147 soort onroerend goed:     
3-147  eigenaar:  Frans Cornelis    
3-147  gebruiker:  Frans Cornelis    
3-147  opmerking:  onvermogende
3-148 soort onroerend goed: hoff    
3-148  eigenaar:  Ype Pieters    
3-148  gebruiker:  Ype Pieters    
3-148  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
3-149 Franekereind 40soort onroerend goed: huis    
3-149  eigenaar:  Marten Andries    
3-149  gebruiker:  Marten Andries    
3-149  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
3-149  grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.   
3-149  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-150 Franekereind 38soort onroerend goed: pakhuis    
3-150  eigenaar:  burgemeester Sopingius    
3-150  gebruiker:  burgemeester Sopingius    
3-150  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-151 Franekereind 36soort onroerend goed: huis    
3-151  eigenaar:  burgemeester Sopingius    
3-151  gebruiker:  burgemeester Sopingius    
3-151  huurwaarde en aanslag:   39‑00‑00 cg 7‑16‑00 cg
3-152 Franekereind 34soort onroerend goed: huis    
3-152  eigenaar:  Pieter Seerps kinderen   
3-152  gebruiker:  Pieter Seerps kinderen   
3-152  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 6‑12‑00 cg
3-152  grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.   
3-152  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-153 soort onroerend goed: huis    
3-153  eigenaar:  wed. Hilbrand Ruirdts cum soc.   
3-153  gebruiker:  Antie Gerrits cum soc.   
3-153  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
3-153  grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.   
3-153  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-154 Franekereind 32soort onroerend goed: huis    
3-154  eigenaar:  burgemeester Sopingius    
3-154  gebruiker:  burgemeester Sopingius    
3-154  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
3-154  grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.   
3-154  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
3-155 Franekereind 30soort onroerend goed: huis    
3-155  eigenaar:  wed. hopman Klinkhamer    
3-155  gebruiker:  Remmert Rommerts cum soc.   
3-155  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
3-155  grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.   
3-155  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-156 Franekereind 26soort onroerend goed: huis    
3-156  eigenaar:  Jacob Asperen    
3-156  gebruiker:  Jacob Asperen    
3-156  huurwaarde en aanslag:   84‑00‑00 cg 16‑16‑00 cg
3-156  grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.   
3-156  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-157 Franekereind 24soort onroerend goed: schuir    
3-157  eigenaar:  Jacob Asperen    
3-157  gebruiker:  Jacob Asperen    
3-157  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑12‑00 cg
3-158 Franekereind 24soort onroerend goed: huis    
3-158  eigenaar:  Jasper Gerrits    
3-158  gebruiker:  Jasper Gerrits    
3-158  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-158  grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.   
3-158  grondpacht en aanslag:    0‑14‑00 cg0‑03‑08 cg
3-159 Franekereind 24soort onroerend goed: huis    
3-159  eigenaar:  Rinse Simens    
3-159  eigenaar:  nu Jan Pieters    
3-159  gebruiker:  Pieter Gerbens    
3-159  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-159  grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.   
3-159  grondpacht en aanslag:    0‑15‑00 cg0‑03‑12 cg
3-160 Franekereind 24soort onroerend goed: huis en brouwerie    
3-160  eigenaar:  Jan Sickes    
3-160  gebruiker:  Jan Sickes    
3-160  huurwaarde en aanslag:   63‑00‑00 cg 12‑12‑00 cg
3-160  grondpacht aan: vroedsmanvroedsman Altena    
3-160  grondpacht en aanslag:    0‑08‑00 cg0‑02‑00 cg
3-160  grondpacht aan: dr.dr. Acker in qlt.   
3-160  grondpacht en aanslag:    1‑06‑00 cg0‑06‑08 cg
3-161 Lammert Warndersteeg 10soort onroerend goed: keet    
3-161  eigenaar:  wed. Dirck Pieters    
3-161  gebruiker:  Dirck Pieters    
3-161  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
3-162 Lammert Warndersteeg 8soort onroerend goed: keet    
3-162  eigenaar:  secretaris Backer    
3-162  gebruiker:  Arjen Robijns    
3-162  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
3-163 soort onroerend goed: kamer    
3-163  eigenaar:  vroedsman Bonk    
3-163  gebruiker:  Hendrik Lourens    
3-163  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑12‑00 cg
3-164 Lammert Warndersteeg 7soort onroerend goed:     
3-164  eigenaar:  Hendrik Jansen    
3-164  gebruiker:  Hendrik Jansen    
3-164  opmerking:  pauper
3-165 Lammert Warndersteeg 5soort onroerend goed: kamer    
3-165  eigenaar:  Hendrik Tijssen    
3-165  gebruiker:  Hendrik Tijssen    
3-165  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-166 Lammert Warndersteeg 9soort onroerend goed: huis    
3-166  eigenaar:  Jan Pieters erven   
3-166  gebruiker:  Jan Pieters erven   
3-166  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
3-167 Lammert Warndersteeg 13soort onroerend goed: kamer en schuir    
3-167  eigenaar:  Hendrik Hendriks    
3-167  gebruiker:  Hendrik Hendriks    
3-167  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-168 Lammert Warndersteeg 18soort onroerend goed: huis    
3-168  eigenaar:  Foppe Claessen erven   
3-168  gebruiker:  Gerrit Pieters 8-00-00 cg  
3-168  gebruiker:  Pieter Harings 14-00-00 cg  
3-168  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑08‑00 cg
3-169 Lammert Warndersteeg 16soort onroerend goed:     
3-169  eigenaar:  Hans Hendrix    
3-169  gebruiker:  Hans Hendrix    
3-169  opmerking:  onvermogende
3-170 Lammert Warndersteeg 14soort onroerend goed: huis    
3-170  eigenaar:  Jan Hessels    
3-170  gebruiker:  Jan Hessels    
3-170  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-171 Lammert Warndersteeg 12soort onroerend goed:     
3-171  eigenaar:  Gerrit Jansen    
3-171  gebruiker:  Gerrit Jansen    
3-171  opmerking:  onvermogende
3-172 soort onroerend goed: huis    
3-172  eigenaar:  burgemeester Jacobides    
3-172  gebruiker:  Teunis Jansen    
3-172  gebruiker:  Aeltie Bouwes    
3-172  gebruiker:  Hiltie een vrijster   
3-172  gebruiker:  Coert Jansen    
3-172  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
3-173 Kruisstraat 10soort onroerend goed:     
3-173  eigenaar:  Pieter Geerts    
3-173  gebruiker:  Pieter Geerts    
3-173  opmerking:  onvermogende
3-174 Kruisstraat 10soort onroerend goed: pakhuis    
3-174  eigenaar:  Evert Claessen    
3-174  gebruiker:  Pier Bauckes    
3-174  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 7‑00‑00 cg
3-175 Kruisstraat 8soort onroerend goed: mouterie    
3-175  eigenaar:  Uift Folkerts    
3-175  gebruiker:  Uift Folkerts    
3-175  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
3-176 Kruisstraat 6soort onroerend goed: pakhuis    
3-176  eigenaar:  Hylke Douwes    
3-176  gebruiker:  Simen Dates    
3-176  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
3-177 Heiligeweg 60soort onroerend goed: schuir    
3-177  eigenaar:  Dieucke Pieters    
3-177  gebruiker:  Dieucke Pieters    
3-177  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 3‑08‑00 cg
3-178 soort onroerend goed: huis    
3-178  eigenaar:  Dieucke Pieters    
3-178  gebruiker:  Baucke Joosten    
3-178  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-179 soort onroerend goed: huis    
3-179  eigenaar:  Reinier Daniels    
3-179  gebruiker:  Reinier Daniels    
3-179  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
3-180 soort onroerend goed: huis    
3-180  eigenaar:  Dieucke Pieters    
3-180  gebruiker:  Jan Jacobs 12-00-00 cg  
3-180  gebruiker:  Jan Goverts 11-00-00 cg  
3-180  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 4‑12‑00 cg
3-181 soort onroerend goed: kamer    
3-181  eigenaar:  wed. burgemeester Kimstra    
3-181  gebruiker:  Jentie Haenties    
3-181  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
3-182 soort onroerend goed:     
3-182  eigenaar:  wed. Andries Roeloffs    
3-182  gebruiker:  wed. Andries Roeloffs    
3-182  opmerking:  onvermogende
3-183 Franekereind 14soort onroerend goed: kamers    
3-183  eigenaar:  Hylke Hanekuik    
3-183  gebruiker:  Jan Gerloffs 15-00-00 cg  
3-183  gebruiker:  Trijntie Fridzes 15-00-00 cg  
3-183  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
3-184 Franekereind 16soort onroerend goed: huis    
3-184  eigenaar:  Johannes Vosma    
3-184  gebruiker:  Pieter Tomas    
3-184  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
3-185 soort onroerend goed: huis    
3-185  eigenaar:  Claes Rinties Botsma    
3-185  gebruiker:  Mayke Lourens    
3-185  gebruiker:  Wyberen Ulbes    
3-185  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
3-186 soort onroerend goed: huis    
3-186  eigenaar:  wed. Simen Jacobs    
3-186  gebruiker:  Mayke Lourens    
3-186  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
3-187 Franekereind 10soort onroerend goed: huis    
3-187  eigenaar:  Reiner Fontein    
3-187  gebruiker:  Harmen Arents    
3-187  huurwaarde en aanslag:   61‑00‑00 cg 12‑04‑00 cg
3-188 Franekereind 8soort onroerend goed: huis    
3-188  eigenaar:  Reiner Fontein    
3-188  gebruiker:  wed. Dirck Pieters    
3-188  huurwaarde en aanslag:   93‑00‑00 cg 18‑12‑00 cg
3-189 Franekereind 8soort onroerend goed: huis    
3-189  eigenaar:  Jacob Pieters    
3-189  gebruiker:  Jacob Pieters    
3-189  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
3-190 Franekereind 6soort onroerend goed: huis    
3-190  eigenaar:  Hylcke J. Hanekuik    
3-190  gebruiker:  Hylcke J. Hanekuik    
3-190  huurwaarde en aanslag:   103‑00‑00 cg 20‑12‑00 cg
3-191 soort onroerend goed: huis    
3-191  eigenaar:  Philippus Lucas    
3-191  gebruiker:  Harmen Jansen erven   
3-191  huurwaarde en aanslag:   43‑00‑00 cg 8‑12‑00 cg
3-192 Franekereind 4soort onroerend goed: huis    
3-192  eigenaar:  Rinse Abbes    
3-192  gebruiker:  Rinse Abbes    
3-192  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-193 Franekereind 2soort onroerend goed: huis    
3-193  eigenaar:  Johannes Jansen    
3-193  gebruiker:  Johannes Jansen    
3-193  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-194 soort onroerend goed: huis    
3-194  eigenaar:  Jan Ulbes    
3-194  gebruiker:  Jan Ulbes    
3-194  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
3-195 Heiligeweg 68soort onroerend goed: huis    
3-195  eigenaar:  Jetske Jacobs    
3-195  gebruiker:  Rimmert Huberts    
3-195  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
3-196 Heiligeweg 66soort onroerend goed: huis    
3-196  eigenaar:  Cornelis Tiesses erven   
3-196  gebruiker:  Pier Bauckes    
3-196  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 6‑08‑00 cg
3-197 Heiligeweg 64soort onroerend goed: huis    
3-197  eigenaar:  Simen Hendrix    
3-197  gebruiker:  Simen Hendrix    
3-197  opmerking:  onvermogende
3-198 Heiligeweg 62soort onroerend goed: huis    
3-198  eigenaar:  Tomas Jaspers    
3-198  gebruiker:  Tomas Jaspers    
3-198  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-199 Heiligeweg 60soort onroerend goed: huis    
3-199  eigenaar:  Dieucke Pieters    
3-199  gebruiker:  Dieucke Pieters    
3-199  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 20‑00‑00 cg
3-200 soort onroerend goed: huis    
3-200  eigenaar:  Dieucke Pieters    
3-200  gebruiker:  Jan Christoffels 32-00-00 cg  
3-200  gebruiker:  Eke Wijngaerden12-00-00 cg  
3-200  huurwaarde en aanslag:   44‑00‑00 cg 8‑16‑00 cg
3-201 Heiligeweg 58soort onroerend goed: huis    
3-201  eigenaar:  hopman Kalkenstein    
3-201  gebruiker:  Gerben Bauckes    
3-201  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
3-202 Heiligeweg 56soort onroerend goed: huis    
3-202  eigenaar:  Johannes Cramer cum soc.   
3-202  gebruiker:  hopman Kalkenstein    
3-202  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 6‑12‑00 cg
3-203 Heiligeweg 54soort onroerend goed: huis    
3-203  eigenaar:  Dieucke Pieters    
3-203  gebruiker:  Jacob Ydes    
3-203  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
3-204 Heiligeweg 52soort onroerend goed: huis    
3-204  eigenaar:  Aucke Backer    
3-204  gebruiker:  Aucke Backer    
3-204  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 8‑08‑00 cg
3-205 Heiligeweg 50soort onroerend goed: huis    
3-205  eigenaar:  Aucke Backer    
3-205  gebruiker:  wed. Sioerd Ekes    
3-205  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-206 Heiligeweg 48soort onroerend goed: huis    
3-206  eigenaar:  Take Jacobs    
3-206  gebruiker:  Take Jacobs    
3-206  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
3-207 Heiligeweg 42soort onroerend goed: huis en hoff    
3-207  eigenaar:  burgemeester Fopma    
3-207  gebruiker:  burgemeester Fopma    
3-207  huurwaarde en aanslag:   72‑00‑00 cg 14‑08‑00 cg
3-208 soort onroerend goed: hoff    
3-208  eigenaar:  Dieucke Pieters    
3-208  gebruiker:  Dieucke Pieters    
3-208  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
4-001 Schritsen 52soort onroerend goed: huis    
4-001  eigenaar:  Jurrien Harmens    
4-001  gebruiker:  Gerrit Beerns    
4-001  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
4-002 Schritsen 52soort onroerend goed: huis    
4-002  eigenaar:  Jurrien Harmens    
4-002  gebruiker:  Jane Jansen    
4-002  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-003 Schritsen 52soort onroerend goed: perk    
4-003  eigenaar:  Jacob Bonk    
4-003  gebruiker:  Jacob Bonk    
4-003  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-004 Schritsen 52soort onroerend goed: perk    
4-004  eigenaar:  wed. vroedsman Kok    
4-004  gebruiker:  wed. vroedsman Kok    
4-004  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-005 Schritsen 52soort onroerend goed: perk    
4-005  eigenaar:  burgemeester Jacob Alberts    
4-005  gebruiker:  burgemeester Jacob Alberts    
4-005  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-006 Carl Visschersteeg 2soort onroerend goed: huis    
4-006  eigenaar:  wed. Aleff Gerrits    
4-006  gebruiker:  wed. Aleff Gerrits    
4-006  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-006  opmerking:  onvermogende
4-007 Carl Visschersteeg 4soort onroerend goed: huis    
4-007  eigenaar:  Janke Ruirdts    
4-007  gebruiker:  Janke Ruirdts    
4-007  huurwaarde en aanslag:   26‑10‑00 cg 5‑06‑00 cg
4-008 Carl Visschersteeg 6soort onroerend goed: huis    
4-008  eigenaar:  IJsbrand Pieters    
4-008  gebruiker:  IJsbrand Pieters    
4-008  huurwaarde en aanslag:   43‑00‑00 cg 8‑12‑00 cg
4-009 Carl Visschersteeg 8soort onroerend goed: huis    
4-009  eigenaar:  ds. Feddo van Sloten    
4-009  gebruiker:  Albert Beerns    
4-009  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
4-010 Carl Visschersteeg 10soort onroerend goed: huis    
4-010  eigenaar:  wed. IJsbrand Pieters    
4-010  gebruiker:  Jacob Caspers    
4-010  huurwaarde en aanslag:   12‑12‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-011 Carl Visschersteeg 12soort onroerend goed: kamer    
4-011  eigenaar:  Jan Cornelis    
4-011  gebruiker:  Jan Cornelis    
4-011  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-011  opmerking:  pauper
4-012 Carl Visschersteeg 14soort onroerend goed: kamer    
4-012  eigenaar:  Dirck Hendriks    
4-012  gebruiker:  Claes Eelckes    
4-012  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑12‑00 cg
4-012  grondpacht aan: Dieucke Pieters    
4-012  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-013 Carl Visschersteeg 16soort onroerend goed: kamer    
4-013  eigenaar:  Jacob Jansen    
4-013  gebruiker:  wed. Offke Feddes    
4-013  huurwaarde en aanslag:   3‑00‑00 cg 0‑12‑00 cg
4-013  grondpacht aan: Dieucke Pieters    
4-013  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-014 soort onroerend goed: kamer    
4-014  eigenaar:  Claes Auckes    
4-014  gebruiker:  Claes Auckes    
4-014  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-015 soort onroerend goed: kamer    
4-015  eigenaar:  Joost Auckes    
4-015  gebruiker:  Leeukjen    
4-015  huurwaarde en aanslag:   10‑10‑00 cg 2‑02‑00 cg
4-015  grondpacht aan: Jasper Gerrits    
4-015  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-016 soort onroerend goed: kamer    
4-016  eigenaar:  Jacob Jansen    
4-016  gebruiker:  Jacob Jansen    
4-016  huurwaarde en aanslag:   4‑10‑00 cg 0‑18‑00 cg
4-016  grondpacht aan: Jasper Gerrits    
4-016  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-017 Carl Visschersteeg 1soort onroerend goed: kamer    
4-017  eigenaar:  wed. Pyter Isbrands    
4-017  gebruiker:  Simen Jansen    
4-017  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-018 Schritsen 58soort onroerend goed: huis    
4-018  eigenaar:  Joost Auckes    
4-018  gebruiker:  Dirk Jansen    
4-018  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 5‑04‑00 cg
4-019 Schritsen 58soort onroerend goed: huis    
4-019  eigenaar:  Andries Piers    
4-019  gebruiker:  Pieter Berents    
4-019  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑16‑00 cg
4-020 soort onroerend goed: huis    
4-020  eigenaar:  Jan Geerts    
4-020  gebruiker:  Jan Geerts    
4-020  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-021 Brouwersstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-021  eigenaar:  Uift Folkerts    
4-021  gebruiker:  Uift Folkerts    
4-021  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
4-022 soort onroerend goed: huis    
4-022  eigenaar:  Pieter Fransen    
4-022  gebruiker:  Pieter Fransen    
4-022  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 5‑04‑00 cg
4-023 Brouwersstraat 8soort onroerend goed: huis    
4-023  eigenaar:  Jan Freerks erven   
4-023  gebruiker:  Marten Jilles    
4-023  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 5‑04‑00 cg
4-024 Brouwersstraat 10soort onroerend goed: huis    
4-024  eigenaar:  hopman Age Claessen    
4-024  gebruiker:  hopman Age Claessen    
4-024  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
4-025 Brouwersstraat 12soort onroerend goed: huis    
4-025  eigenaar:  Jan Alles van den Bergh    
4-025  gebruiker:  Take Cornelis    
4-025  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-026 Brouwersstraat 12soort onroerend goed: huis    
4-026  eigenaar:  Jan Alles van den Bergh    
4-026  gebruiker:  Hette een bootsgesel   
4-026  gebruiker:  Janke Clases    
4-026  gebruiker:  Sape Lieues    
4-026  gebruiker:  Claes Jansen    
4-026  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 6‑08‑00 cg
4-027 Brouwersstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-027  eigenaar:  Dirk Doekes    
4-027  gebruiker:  Dirk Doekes    
4-027  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
4-028 Brouwersstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-028  eigenaar:  Aert Hendriks    
4-028  gebruiker:  Aert Hendriks    
4-028  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-029 Brouwersstraat 16soort onroerend goed: huis    
4-029  eigenaar:  Ruird Alberts    
4-029  gebruiker:  Ruird Alberts    
4-029  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
4-030 Brouwersstraat 18soort onroerend goed: huis etc.    
4-030  eigenaar:  Lourens Jansen    
4-030  gebruiker:  Lourens Jansen    
4-030  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-031 Brouwersstraat 20soort onroerend goed: huis    
4-031  eigenaar:  Meye Lolkes    
4-031  gebruiker:  Meye Lolkes    
4-031  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
4-032 Brouwersstraat 22soort onroerend goed: huis    
4-032  eigenaar:  Henke Jouckes erven   
4-032  gebruiker:  Henke Jouckes erven   
4-032  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-033 Brouwersstraat 24soort onroerend goed: huis, brouwerie etc.    
4-033  eigenaar:  Broer Jansen    
4-033  gebruiker:  Broer Jansen    
4-033  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
4-034 Brouwersstraat 26soort onroerend goed: huis    
4-034  eigenaar:  Meye Lolkes    
4-034  gebruiker:  Jan Meyes    
4-034  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-035 Brouwersstraat 28soort onroerend goed: huis    
4-035  eigenaar:  wed. Claes Allerts    
4-035  gebruiker:  wed. Claes Allerts    
4-035  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑08‑00 cg
4-036 Zuiderhaven 79soort onroerend goed: huis    
4-036  eigenaar:  secretaris Backer    
4-036  gebruiker:  Johannes Cramer    
4-036  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 13‑04‑00 cg
4-037 Zuiderhaven 77soort onroerend goed: huis    
4-037  eigenaar:  hopman Sloterdijk erven   
4-037  gebruiker:  burgemeester Croese    
4-037  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑12 cg 0‑00‑00 cg
4-038 Zuiderhaven 77soort onroerend goed: huis    
4-038  eigenaar:  burgemeester Critenburg    
4-038  gebruiker:  burgemeester Critenburg    
4-038  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
4-039 Zuiderhaven 75soort onroerend goed: huis    
4-039  eigenaar:  Haye Pieters    
4-039  gebruiker:  Pieter Haies cum soc.   
4-039  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-040 Zuiderhaven 75soort onroerend goed: huis    
4-040  eigenaar:  de heer Overbeek    
4-040  gebruiker:  de heer Overbeek    
4-040  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-040  grondpacht aan: Ruird Pieters erven   
4-040  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-041 soort onroerend goed: huis    
4-041  eigenaar:  schoutbenagt Middagten    
4-041  gebruiker:  wed. Reiner Jans    
4-041  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-042 Zuiderhaven 73soort onroerend goed: huis    
4-042  eigenaar:  Jan Pieters Schaaf    
4-042  gebruiker:  hopman Hania    
4-042  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 13‑04‑00 cg
4-043 Raamstraat 7soort onroerend goed: huis en hoff    
4-043  eigenaar:  Reiner Fontein    
4-043  gebruiker:  Meile Jacobs cum sociis   
4-043  huurwaarde en aanslag:   52‑00‑00 cg 10‑08‑00 cg
4-044 Raamstraat 5soort onroerend goed: huis    
4-044  eigenaar:  wed. Jan Tierks    
4-044  gebruiker:  wed. Jan Tierks    
4-044  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-045 Raamstraat 3soort onroerend goed: huis    
4-045  eigenaar:  Schelte Pieters    
4-045  gebruiker:  Teunis Jilderts cum soc.   
4-045  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 7‑12‑00 cg
4-046 Raamstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-046  eigenaar:  Schelte Pieters    
4-046  gebruiker:  Bouwe Willems    
4-046  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
4-047 Schritsen 50soort onroerend goed: huis    
4-047  eigenaar:  Sibren Harmens    
4-047  gebruiker:  Sibren Harmens    
4-047  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
4-048 Schritsen 50soort onroerend goed: gleibackerie    
4-048  eigenaar:  Johannes Cramer    
4-048  gebruiker:  Johannes Cramer c.u.   
4-048  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-049 Kerkpoortstraat 69soort onroerend goed:     
4-049  eigenaar:  Lubbert Beerns    
4-049  gebruiker:  Lubbert Beerns    
4-049  opmerking:  pauper
4-050 Kerkpoortstraat 67soort onroerend goed:     
4-050  eigenaar:  wed. Willem Willems    
4-050  gebruiker:  wed. Willem Willems    
4-050  opmerking:  pauper
4-051 Kerkpoortstraat 65soort onroerend goed:     
4-051  eigenaar:  Sjoukjen Nannings    
4-051  gebruiker:  Sjoukjen Nannings    
4-051  opmerking:  pauper
4-052 Kerkpoortstraat 59soort onroerend goed:     
4-052  eigenaar:  Oede Sapes kindt   
4-052  gebruiker:  Oede Sapes kindt   
4-052  opmerking:  pauper
4-053 Kerkpoortstraat 57soort onroerend goed:     
4-053  eigenaar:  Harmen Israels    
4-053  gebruiker:  Harmen Israels    
4-053  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-054 Rapenburg 14soort onroerend goed:     
4-054  eigenaar:  Teunis Meinerts    
4-054  gebruiker:  Teunis Meinerts    
4-054  opmerking:  pro deo versogt
4-055 Rapenburg 16soort onroerend goed:     
4-055  eigenaar:  Zacharias Jochems    
4-055  gebruiker:  Zacharias Jochems    
4-055  opmerking:  pauper
4-056 soort onroerend goed: huis    
4-056  eigenaar:  Jan Piekes van Swol    
4-056  gebruiker:  Johannes Coenraad    
4-056  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-057 Rapenburg 18soort onroerend goed: huis en molen    
4-057  eigenaar:  Jan Pieters cum soc.   
4-057  gebruiker:  Jan Pieters cum soc.   
4-057  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
4-058 Rapenburg 18soort onroerend goed: kamer    
4-058  eigenaar:  G. Vermeersch    
4-058  gebruiker:  G. Vermeersch    
4-058  opmerking:  doet geen huir
4-059 Rapenburg 18soort onroerend goed: kamer    
4-059  eigenaar:  G. Vermeersch    
4-059  gebruiker:  wed. Minse Folkerts    
4-059  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-060 Rapenburg 20soort onroerend goed: hoff    
4-060  eigenaar:  G. Vermeersch    
4-060  gebruiker:  G. Vermeersch    
4-060  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-061 Rapenburg 20soort onroerend goed: huis    
4-061  eigenaar:  wed. Frans Jacobs    
4-061  gebruiker:  wed. Frans Jacobs    
4-061  opmerking:  pauper
4-062 Rapenburg 22soort onroerend goed: hoff    
4-062  eigenaar:  Evert Claessen    
4-062  gebruiker:  Evert Claessen    
4-062  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-063 Rapenburg 22soort onroerend goed: kamer    
4-063  eigenaar:  Dirk Sytses    
4-063  gebruiker:  wed. Age Sioerds    
4-063  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑12‑00 cg
4-064 soort onroerend goed:     
4-064  eigenaar:  Nanning Rienx    
4-064  gebruiker:  Nanning Rienx    
4-064  opmerking:  pauper
4-065 soort onroerend goed: huis    
4-065  eigenaar:  Hendrik Jansen    
4-065  gebruiker:  Hendrik Jansen    
4-065  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-066 soort onroerend goed:     
4-066  eigenaar:  wed. Poppe Jacobs    
4-066  gebruiker:  wed. Poppe Jacobs    
4-066  opmerking:  pro deo begeert
4-067 Rapenburg 4soort onroerend goed:     
4-067  eigenaar:  Tomas Beerns    
4-067  gebruiker:  Tomas Beerns    
4-067  opmerking:  pro deo begeert
4-068 Rapenburg 2soort onroerend goed:     
4-068  eigenaar:  Gerrit Beerns    
4-068  gebruiker:  Gerrit Beerns    
4-068  opmerking:  pro deo begeert
4-069 soort onroerend goed: huis    
4-069  eigenaar:  juffr. de Vries    
4-069  gebruiker:  Jurre Martens cum soc.   
4-069  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
4-069  opmerking:  insolvent
4-070 soort onroerend goed: huis    
4-070  eigenaar:  Lambert Hansen    
4-070  gebruiker:  Lambert Hansen    
4-070  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
4-071 soort onroerend goed:     
4-071  eigenaar:  Jan Gerrits    
4-071  gebruiker:  Jan Gerrits    
4-071  opmerking:  pro deo versogt
4-072 soort onroerend goed:     
4-072  eigenaar:  Claes Engels    
4-072  gebruiker:  Claes Engels    
4-072  opmerking:  pauper
4-073 soort onroerend goed:     
4-073  eigenaar:  Tijs Hansen    
4-073  gebruiker:  Tijs Hansen    
4-073  opmerking:  pauper
4-074 soort onroerend goed:     
4-074  eigenaar:  Pieter Sapes    
4-074  gebruiker:  Pieter Sapes    
4-074  opmerking:  pauper
4-075 Kerkpoortstraat 22soort onroerend goed:     
4-075  eigenaar:  Tiaard Tiaardsen    
4-075  gebruiker:  Tiaard Tiaardsen    
4-075  opmerking:  pauper
4-076 Hofstraat 32soort onroerend goed:     
4-076  eigenaar:  wed. Rintie Johannis    
4-076  gebruiker:  wed. Rintie Johannis    
4-076  opmerking:  pauper
4-077 Hofstraat 30soort onroerend goed:     
4-077  eigenaar:  Pieter Huberts    
4-077  gebruiker:  Pieter Huberts    
4-077  opmerking:  pauper
4-078 Hofstraat 28soort onroerend goed: woning    
4-078  eigenaar:  wed. Teunis Louws    
4-078  gebruiker:  wed. Teunis Louws    
4-078  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-079 Hofstraat 26soort onroerend goed:     
4-079  eigenaar:  Jan Beerns    
4-079  gebruiker:  Jan Beerns    
4-079  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-079  opmerking:  pro deo begeert
4-080 Hofstraat 22soort onroerend goed: kamer    
4-080  eigenaar:  Hendrik Gerrits    
4-080  gebruiker:  Antie Arjens    
4-080  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-081 Hofstraat 20soort onroerend goed: kamer    
4-081  eigenaar:  burgemeester Haselaer    
4-081  gebruiker:  wed. Pyter Lykles    
4-081  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-082 Hofstraat 18soort onroerend goed: kamer    
4-082  eigenaar:  Sytse Doedes    
4-082  gebruiker:  Beern Abrahams weewer   
4-082  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-083 Hofstraat 18soort onroerend goed: hoff en stal    
4-083  eigenaar:  Jan Vosma    
4-083  gebruiker:  Jan Vosma    
4-083  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-084 Hofstraat 6soort onroerend goed:     
4-084  eigenaar:  Oede Sapes kindt   
4-084  gebruiker:  Oede Sapes kindt   
4-084  opmerking:  onvermogende
4-085 Hofstraat 6soort onroerend goed: huis en tuin    
4-085  eigenaar:  Tomas Fransen    
4-085  gebruiker:  Tomas Fransen    
4-085  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
4-086 Hofstraat 10soort onroerend goed: huis    
4-086  eigenaar:  Pieter Sioerds    
4-086  gebruiker:  Pieter Sioerds    
4-086  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
4-087 Hofstraat 24soort onroerend goed: huis    
4-087  eigenaar:  Ype Sents    
4-087  gebruiker:  Ype Sents    
4-087  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-088 Kerkpoortstraat 24soort onroerend goed: huis    
4-088  eigenaar:  Oede Sapes kindt   
4-088  gebruiker:  Oede Sapes kindt   
4-088  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-088  opmerking:  onvermogende
4-089 soort onroerend goed: hoff    
4-089  eigenaar:  burgemeester Haselaar    
4-089  gebruiker:  burgemeester Haselaar    
4-089  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-090 soort onroerend goed: hoff    
4-090  eigenaar:  Arjen Robijns    
4-090  gebruiker:  Arjen Robijns    
4-090  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-091 Rozengracht 17soort onroerend goed: huis    
4-091  eigenaar:  Johannes Cramer    
4-091  gebruiker:  Ate Rinses    
4-091  gebruiker:  Dirck Claessen    
4-091  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-092 Rozengracht 19soort onroerend goed: estrickwerk    
4-092  eigenaar:  Johannes Cramer    
4-092  gebruiker:  Johannes Cramer    
4-092  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-093 Rozengracht 21soort onroerend goed: woningh    
4-093  eigenaar:  Willem Gerrits    
4-093  gebruiker:  Jillert Douwes    
4-093  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-094 Hofstraat 16soort onroerend goed: woningh    
4-094  eigenaar:  Johannes Cramer    
4-094  gebruiker:  Hendrik Jansen    
4-094  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-095 Hofstraat 14soort onroerend goed: woningh    
4-095  eigenaar:  Willem Gerrits    
4-095  gebruiker:  Willem Gerrits    
4-095  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-096 soort onroerend goed: huis    
4-096  eigenaar:  Salomon Fredericks erven   
4-096  gebruiker:  Sioerd Jansen    
4-096  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-097 Kerkpad 32soort onroerend goed: kamer    
4-097  eigenaar:  wed. Jelle Stijl    
4-097  gebruiker:  Hendrick Gerrits    
4-097  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-098 Kerkpad 30soort onroerend goed: huis    
4-098  eigenaar:  Beern Harmens    
4-098  gebruiker:  Beern Harmens    
4-098  opmerking:  onvermogende
4-099 Kerkpad 26soort onroerend goed: woning    
4-099  eigenaar:  Luiter Caspers    
4-099  gebruiker:  Luiter Caspers    
4-099  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-100 Kerkpad 22soort onroerend goed: huis    
4-100  eigenaar:  Joost Carels    
4-100  gebruiker:  Joost Carels    
4-100  opmerking:  pauper
4-101 soort onroerend goed:     
4-101  eigenaar:  Stoffel Martens    
4-101  gebruiker:  Stoffel Martens    
4-101  opmerking:  pauper
4-102 soort onroerend goed:     
4-102  eigenaar:  Hendrik Stoffels    
4-102  gebruiker:  Hendrik Stoffels    
4-102  opmerking:  pauper
4-103 soort onroerend goed:     
4-103  eigenaar:  Fecke Goslings    
4-103  gebruiker:  Fecke Goslings    
4-103  opmerking:  pauper
4-104 soort onroerend goed: kamer    
4-104  eigenaar:  wed. Jan Joris    
4-104  gebruiker:  wed. Jan Joris    
4-104  opmerking:  pauper
4-105 soort onroerend goed: kamer    
4-105  eigenaar:  wed. Johannes Tiaerds    
4-105  gebruiker:  wed. Johannes Tiaerds    
4-105  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-106 soort onroerend goed: woningh    
4-106  eigenaar:  Tieerd Pieters    
4-106  gebruiker:  Jan Anes    
4-106  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-107 Romastraat 10soort onroerend goed: kamer    
4-107  eigenaar:  Joost Ynties    
4-107  gebruiker:  Joost Ynties    
4-107  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-108 Romastraat 12soort onroerend goed: woningh    
4-108  eigenaar:  Claes Piekes    
4-108  gebruiker:  Claes Piekes    
4-108  opmerking:  pro deo versogt
4-109 soort onroerend goed:     
4-109  eigenaar:  Wyberen Haitzes    
4-109  gebruiker:  Wyberen Haitzes    
4-109  opmerking:  pauper
4-110 soort onroerend goed:     
4-110  eigenaar:      
4-110  gebruiker:      
4-110  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-110  opmerking:  `t huis Roma
4-111 soort onroerend goed: woning    
4-111  eigenaar:  wed. burgemeester Velthuis    
4-111  gebruiker:  Gerrit Beerns    
4-111  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-112 soort onroerend goed: tuin    
4-112  eigenaar:  burgemeester Corver    
4-112  gebruiker:  burgemeester Corver    
4-112  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-112  grondpacht aan: capt.capt. van der Woldt    
4-112  grondpacht en aanslag:    0‑10‑00 cg0‑02‑08 cg
4-113 soort onroerend goed: hoff    
4-113  eigenaar:  Tomas Huiberts erven   
4-113  gebruiker:  Tomas Huiberts erven   
4-113  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-113  grondpacht aan: van der Woldt    
4-113  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-114 soort onroerend goed: woningh    
4-114  eigenaar:  Marten Abbes    
4-114  gebruiker:  Hendrik Minnes    
4-114  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-115 soort onroerend goed: kamer    
4-115  eigenaar:  Willem Jongeboer    
4-115  gebruiker:  Christoffel Hansen    
4-115  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-116 soort onroerend goed:     
4-116  eigenaar:  Wytzke Wytzes    
4-116  gebruiker:  Wytzke Wytzes    
4-116  opmerking:  pauper
4-117 soort onroerend goed:     
4-117  eigenaar:  Hotze Jansen    
4-117  gebruiker:  Hotze Jansen    
4-117  opmerking:  pauper
4-118 soort onroerend goed: woningh    
4-118  eigenaar:  Andries Tierx    
4-118  gebruiker:  Jan Jansen    
4-118  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-119 soort onroerend goed: woningh    
4-119  eigenaar:  Tomas Huiberts erven   
4-119  gebruiker:  Focke Jilles    
4-119  gebruiker:  nu Gerrit Hendrix    
4-119  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-120 Hofstraat 7soort onroerend goed: huis en tuin    
4-120  eigenaar:  Marten Tiallings    
4-120  gebruiker:  Marten Tiallings    
4-120  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-121 Hofstraat 9soort onroerend goed: kamer    
4-121  eigenaar:  burgemeester Bilaen    
4-121  gebruiker:  Antie Jilts    
4-121  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-122 Hofstraat 15soort onroerend goed: huis    
4-122  eigenaar:  burgemeester Bilaen    
4-122  gebruiker:  Focke Jillis cum soc.   
4-122  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
4-123 Hofstraat 13soort onroerend goed: huis    
4-123  eigenaar:  Dirck Harmens    
4-123  gebruiker:  Sioerd Claessen Schrik    
4-123  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-124 Hofstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-124  eigenaar:  Jan Everts    
4-124  gebruiker:  Jan Everts    
4-124  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-124  grondpacht aan: van der Wolt    
4-124  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-125 Hofstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-125  eigenaar:  Abe Douwes    
4-125  gebruiker:  Abe Douwes    
4-125  grondpacht aan: van der Wolt    
4-125  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-125  opmerking:  onvermogende
4-126 Hofstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-126  eigenaar:  capt. van der Woldt    
4-126  gebruiker:  capt. van der Woldt    
4-126  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-127 Hofstraat 19soort onroerend goed: huisje    
4-127  eigenaar:  Folkert Claessen    
4-127  gebruiker:      
4-127  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-127  grondpacht aan: van der Woldt    
4-127  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-128 Hofstraat 21soort onroerend goed:     
4-128  eigenaar:  Bottie Reiners    
4-128  gebruiker:  Bottie Reiners    
4-128  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-128  grondpacht aan: van der Woldt    
4-128  grondpacht en aanslag:    1‑10‑00 cg0‑07‑08 cg
4-128  opmerking:  pauper
4-129 soort onroerend goed:     
4-129  eigenaar:  Jarig Jacobs    
4-129  gebruiker:  Jarig Jacobs    
4-129  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-129  grondpacht aan: van der Woldt    
4-129  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-129  opmerking:  pauper
4-130 Hofstraat 25soort onroerend goed: kamer    
4-130  eigenaar:  Diaconie    
4-130  gebruiker:      
4-130  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-130  grondpacht aan: van der Woldt    
4-130  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-130  opmerking:  pauper
4-131 Hofstraat 23soort onroerend goed:     
4-131  eigenaar:  wed. Jan Kievyt    
4-131  gebruiker:  wed. Jan Kievyt    
4-131  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-131  grondpacht aan: van der Woldt    
4-131  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-131  opmerking:  pauper
4-132 Hofstraat 21soort onroerend goed:     
4-132  eigenaar:  wed. Jan Hobbekees    
4-132  gebruiker:  wed Jan Hobbekees    
4-132  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-132  grondpacht aan: van der Woldt    
4-132  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-132  opmerking:  pauper
4-133 Hofstraat 21soort onroerend goed:     
4-133  eigenaar:  Victoor Hansen    
4-133  gebruiker:  Victoor Hansen    
4-133  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-133  opmerking:  pauper
4-134 Hofstraat 27soort onroerend goed:     
4-134  eigenaar:  Frans Andries    
4-134  gebruiker:  Frans Andries    
4-134  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-134  opmerking:  pauper
4-135 Hofstraat 29soort onroerend goed:     
4-135  eigenaar:  wed. Tialling Piekes    
4-135  gebruiker:  wed. Tialling Piekes    
4-135  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-135  grondpacht aan: van der Woldt    
4-135  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-135  opmerking:  pauper
4-136 Rozengracht 7soort onroerend goed: kamer    
4-136  eigenaar:  burgemeester Pauw erffgen.   
4-136  gebruiker:  Lambert Melles    
4-136  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-137 Hofstraat 29soort onroerend goed: hoff    
4-137  eigenaar:  burgemeester Pauw erffgen.   
4-137  gebruiker:  Wyberen Rinnerts    
4-137  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-138 soort onroerend goed: hoff    
4-138  eigenaar:  Baucke Fockes Agricola    
4-138  gebruiker:  Baucke Fockes Agricola    
4-138  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-139 Hofstraat 4soort onroerend goed: hoff    
4-139  eigenaar:  Johannes Vosma    
4-139  gebruiker:  Johannes Vosma    
4-139  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-140 soort onroerend goed: hoff    
4-140  eigenaar:  gemeensman Mockema    
4-140  gebruiker:  gemeensman Mockema    
4-140  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-141 soort onroerend goed: kamer    
4-141  eigenaar:  vroedsman Zeestra    
4-141  gebruiker:  Oene Ritskes    
4-141  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-142 soort onroerend goed:     
4-142  eigenaar:  vroedsman Zeestra    
4-142  gebruiker:      
4-142  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-142  opmerking:  doet geen huir
4-143 Heiligeweg 6soort onroerend goed: kamer    
4-143  eigenaar:  wed. Evert Jansen    
4-143  gebruiker:  Hendrick Gerrits    
4-143  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-143  grondpacht aan: Aucke Backer    
4-143  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-144 Heiligeweg 4soort onroerend goed: kamer    
4-144  eigenaar:  Abraham Jansen    
4-144  gebruiker:  Abraham Jansen    
4-144  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-145 Heiligeweg 2soort onroerend goed: huis    
4-145  eigenaar:  Lieuwe Jillerts in qlt.   
4-145  gebruiker:  Lieuwe Jillerts    
4-145  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
4-145  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-145  grondpacht en aanslag:    1‑05‑00 cg0‑06‑04 cg
4-146 Brouwersstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-146  eigenaar:  Pieter Franzens    
4-146  gebruiker:  wed. Bartel Cleijs    
4-146  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 6‑12‑00 cg
4-147 Both Apothekerstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-147  eigenaar:  Wyme Wybes    
4-147  gebruiker:  Wyme Wybes    
4-147  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-147  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-147  grondpacht en aanslag:    1‑10‑00 cg0‑07‑08 cg
4-148 Both Apothekerstraat 4soort onroerend goed: huis    
4-148  eigenaar:  Harmen Douwes    
4-148  gebruiker:  Harmen Douwes    
4-148  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
4-148  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-148  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-149 Both Apothekerstraat 6soort onroerend goed: huis    
4-149  eigenaar:  Joost Popta    
4-149  gebruiker:  Joost Popta    
4-149  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-149  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-149  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-150 Brouwersstraat 7soort onroerend goed: huis    
4-150  eigenaar:  ds. Titus Sloterdijk    
4-150  gebruiker:  Homme Tiebbes    
4-150  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
4-150  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-150  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-151 Brouwersstraat 9soort onroerend goed: huis    
4-151  eigenaar:  wed. vroedsman Harda    
4-151  gebruiker:  wed. vroedsman Harda    
4-151  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-151  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-151  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-152 Brouwersstraat 11soort onroerend goed: huis    
4-152  eigenaar:  Dirk Arents    
4-152  gebruiker:  Dirk Arents    
4-152  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-152  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-152  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-153 Brouwersstraat 13soort onroerend goed: huis    
4-153  eigenaar:  convoimr. Adius    
4-153  gebruiker:  Jacob Postma    
4-153  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
4-153  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-153  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-154 Brouwersstraat 15soort onroerend goed: huis    
4-154  eigenaar:  Baucke Fockes Agricola    
4-154  gebruiker:  Baucke Fockes Agricola    
4-154  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
4-155 Brouwersstraat 17soort onroerend goed: huis    
4-155  eigenaar:  wed. dr. Ludinga    
4-155  gebruiker:  wed. dr. Remans    
4-155  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
4-155  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-155  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-156 Brouwersstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-156  eigenaar:  Walke IJsbrands    
4-156  gebruiker:  Walke IJsbrands    
4-156  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-157 Brouwersstraat 21soort onroerend goed: huis    
4-157  eigenaar:  Gerben Jansen    
4-157  gebruiker:  Gerben Jansen    
4-157  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-157  opmerking:  pauper
4-158 Brouwersstraat 23soort onroerend goed: huis    
4-158  eigenaar:  Claes Meyes    
4-158  gebruiker:  Claes Meyes    
4-158  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-159 Brouwersstraat 25soort onroerend goed: huis    
4-159  eigenaar:  Eile Eiles    
4-159  gebruiker:  Eile Eiles    
4-159  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-159  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-159  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-159  opmerking:  pro deo versogt
4-160 Brouwersstraat 27soort onroerend goed: huis    
4-160  eigenaar:  wed. Tiete Tietes    
4-160  gebruiker:  wed. Tiete Tietes    
4-160  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-161 Hofstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-161  eigenaar:  Jan Rinties    
4-161  gebruiker:  Jan Jansen    
4-161  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
4-161  grondpacht aan: burgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-161  grondpacht en aanslag:    1‑15‑00 cg0‑08‑12 cg
4-162 Hofstraat 3soort onroerend goed: huis    
4-162  eigenaar:  Cornelis Dircks erven   
4-162  gebruiker:  Jan Sibrens cum soc.   
4-162  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-163 Hofstraat 5soort onroerend goed: huis    
4-163  eigenaar:  wed. Gerke Gerkes    
4-163  gebruiker:  wed. Gerke Gerkes    
4-163  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-164 Zuiderplein 1soort onroerend goed: huis    
4-164  eigenaar:  wed. Claes Rommerts    
4-164  gebruiker:  wed. Claes Rommerts    
4-164  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-164  opmerking:  arm
4-165 Zuiderplein 1soort onroerend goed: huis    
4-165  eigenaar:  Hebbea Kyl erven   
4-165  gebruiker:  Hidde Beerns    
4-165  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-166 Rozengracht 3soort onroerend goed: huis en hoff    
4-166  eigenaar:  Pieter Tiallings    
4-166  gebruiker:  Pieter Tiallings    
4-166  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
4-167 Rozengracht 7soort onroerend goed: huis    
4-167  eigenaar:  Marten Wiegers    
4-167  gebruiker:  Marten Wiegers    
4-167  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-168 Rozengracht 9soort onroerend goed: huis    
4-168  eigenaar:  Melle Feyes    
4-168  gebruiker:  Melle Feyes    
4-168  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-168  opmerking:  pauper
4-168  grondpacht aan: de vroedsmande vroedsman Zeestra    
4-168  grondpacht en aanslag:    4‑10‑00 cg1‑02‑08 cg
4-169 Rozengracht 11soort onroerend goed: huis    
4-169  eigenaar:  juffr. Maria van Heerma    
4-169  gebruiker:  schoutbenagt Middagten    
4-169  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-170 Rozengracht 13soort onroerend goed: hoff    
4-170  eigenaar:  schoutbenagt Middagten    
4-170  gebruiker:  schoutbenagt Middagten    
4-170  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-171 Rozengracht 24soort onroerend goed: hoff    
4-171  eigenaar:  juffr. Boelens    
4-171  gebruiker:  juffr. Boelens    
4-171  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-172 Rozengracht 26soort onroerend goed: panwerk    
4-172  eigenaar:  vroedsman Altena    
4-172  gebruiker:  vroedsman Altena    
4-172  huurwaarde en aanslag:   58‑00‑00 cg 11‑12‑00 cg
4-173 Rozengracht 22soort onroerend goed: 3 camers    
4-173  eigenaar:  burgemeester Haselaar in qlt.   
4-173  gebruiker:  Dirk Stok    
4-173  gebruiker:  Willem Hilbrandts    
4-173  gebruiker:  Cornelis Ulbes    
4-173  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-174 Rozengracht 28soort onroerend goed: hoff    
4-174  eigenaar:  ds. Henricus Reneman    
4-174  gebruiker:  Geert Jans    
4-174  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-175 Rozengracht 24soort onroerend goed: hoff    
4-175  eigenaar:  burgemeester Heinsius cum fratre   
4-175  gebruiker:  Ruird Alberts    
4-175  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-176 Rozengracht 22soort onroerend goed: huis en hoff    
4-176  eigenaar:  Bartel Haies    
4-176  gebruiker:  Bartel Haies    
4-176  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-177 Rozengracht 22soort onroerend goed: de kerkpoortsmolen met het huis    
4-177  eigenaar:  Pieter Sioerds    
4-177  gebruiker:  Pieter Sioerds    
4-177  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
4-178 Rozengracht 20soort onroerend goed: panwerk    
4-178  eigenaar:  Johannes Cramer    
4-178  gebruiker:  Johannes Cramer    
4-178  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-179 Rozengracht 20soort onroerend goed: panwerk    
4-179  eigenaar:  burgemeester Wassenaer    
4-179  gebruiker:  burgemeester Wassenaer    
4-179  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
4-180 Rozengracht 18soort onroerend goed: perk    
4-180  eigenaar:  Gerloff Jansen    
4-180  gebruiker:  Anne Jans    
4-180  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-181 soort onroerend goed: huis    
4-181  eigenaar:  Johannes Mockema    
4-181  gebruiker:  Hilbrand Hendriks    
4-181  gebruiker:  Ype Hendriks    
4-181  gebruiker:  Lieuwe Hendriks    
4-181  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
4-182 Rozengracht 16soort onroerend goed: huis    
4-182  eigenaar:  not. Walrig    
4-182  gebruiker:  not. Walrig    
4-182  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑08‑00 cg
4-183 Rozengracht 12soort onroerend goed: koolstek    
4-183  eigenaar:  not. Walrich    
4-183  gebruiker:  not. Walrich    
4-183  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-184 soort onroerend goed: huis    
4-184  eigenaar:  wed. Hidde de Vries    
4-184  gebruiker:  rector van Tiell    
4-184  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
4-185 Rozengracht 8soort onroerend goed: huis en hoff    
4-185  eigenaar:  Jan Kuik    
4-185  gebruiker:  Jan Kuik    
4-185  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 13‑04‑00 cg
4-186 Rozengracht 4soort onroerend goed: pakhuis    
4-186  eigenaar:  Pieter Cornelis    
4-186  gebruiker:  Pieter Cornelis    
4-186  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-187 Rozengracht 2soort onroerend goed: huis en hoff    
4-187  eigenaar:  wed. Esge Lieuwes    
4-187  gebruiker:  wed. Esge Lieuwes    
4-187  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-188 soort onroerend goed: huis etc.    
4-188  eigenaar:  N. Stanzen    
4-188  eigenaar:  J. Mockema    
4-188  gebruiker:  J. Mockema    
4-188  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-189 Zuiderhaven 40soort onroerend goed: huis    
4-189  eigenaar:  Aise Arjens erven   
4-189  gebruiker:  Melle Pieters    
4-189  gebruiker:  Harmen Rinses    
4-189  gebruiker:  Hendrik Harmens    
4-189  huurwaarde en aanslag:   44‑00‑00 cg 8‑16‑00 cg
4-190 Zuiderhaven 44soort onroerend goed:     
4-190  eigenaar:  wed. Hylke Sydses    
4-190  gebruiker:  wed. Hylke Sydses    
4-190  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-190  opmerking:  pauper
4-191 Zuiderhaven 46soort onroerend goed: huis en hoff    
4-191  eigenaar:  Reiner C. Fontein    
4-191  gebruiker:  Reiner C. Fontein    
4-191  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-192 Zuiderhaven 48soort onroerend goed: huis en hoff    
4-192  eigenaar:  Reiner C. Fontein    
4-192  gebruiker:  ds. Botterwegh    
4-192  huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 20‑00‑00 cg
4-193 Zuiderhaven 50soort onroerend goed: huis, hoff etc.    
4-193  eigenaar:  de heer Kempenaer    
4-193  gebruiker:  commys Scheltinga    
4-193  huurwaarde en aanslag:   122‑00‑00 cg 24‑08‑00 cg
4-193  opmerking:  de heer Kempenaer segt dat sijn huis leeg staet en geen huir doet
4-194 soort onroerend goed: huis en hoff    
4-194  eigenaar:  capitein Gietet    
4-194  gebruiker:  capitein Gietet    
4-194  huurwaarde en aanslag:   122‑00‑00 cg 24‑08‑00 cg
4-195 Steenhouwersstraat 2soort onroerend goed:     
4-195  eigenaar:  Jan Meinerts    
4-195  gebruiker:  Jan Meinerts    
4-195  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-195  opmerking:  pro deo versogt
4-196 Zuiderhaven 54soort onroerend goed: huis, hoff etc.    
4-196  eigenaar:  de raad-fiscael Idsinga    
4-196  gebruiker:  de raad-fiscael Idsinga    
4-196  huurwaarde en aanslag:   90‑00‑00 cg 18‑00‑00 cg
4-197 Steenhouwersstraat 2soort onroerend goed: huis, hoff etc.    
4-197  eigenaar:  de heer Widenbrug    
4-197  gebruiker:  de heer Widenbrug    
4-197  huurwaarde en aanslag:   130‑00‑00 cg 26‑00‑00 cg
4-198 Zuiderhaven 52soort onroerend goed: huisje    
4-198  eigenaar:  Johannes Claesen erven   
4-198  gebruiker:  Claes Johannes    
4-198  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-198  grondpacht aan: de heerde heer Widenbrug    
4-198  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-199 soort onroerend goed: kamer    
4-199  eigenaar:  Catharina Harmens    
4-199  gebruiker:  Catharina Harmens    
4-199  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-199  opmerking:  pauper
4-200 soort onroerend goed: hoff    
4-200  eigenaar:  vrouw Foekjen van Alema    
4-200  gebruiker:  vrouw Foekjen van Alema    
4-200  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-201 Schoolstraat 1soort onroerend goed:     
4-201  eigenaar:  Wybe Hiddes    
4-201  gebruiker:  Wybe Hiddes    
4-201  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-201  opmerking:  pauper
4-202 soort onroerend goed: huis    
4-202  eigenaar:  wed. Jan Dirks Ens    
4-202  gebruiker:  Joost Andries    
4-202  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-203 soort onroerend goed: hoff    
4-203  eigenaar:  Hebbea Kijl erven   
4-203  gebruiker:  Hebbea Kijl erven   
4-203  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-204 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: hoff    
4-204  eigenaar:  Gillis Vermeersch in qlt.   
4-204  gebruiker:  Gillis Vermeersch    
4-204  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-205 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: huis en hoff    
4-205  eigenaar:  de heer Beima    
4-205  gebruiker:  de heer Beima    
4-205  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-206 soort onroerend goed: huis en hoff    
4-206  eigenaar:  Elske Stellingwerff    
4-206  gebruiker:  Elske Stellingwerff    
4-206  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-206  opmerking:  pauper
4-207 soort onroerend goed: koolstek    
4-207  eigenaar:  Tieerd Siverda    
4-207  gebruiker:  Tieerd Siverda    
4-207  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-208 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: huis    
4-208  eigenaar:  Pieter Reike    
4-208  gebruiker:  Pieter Reike    
4-208  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-209 soort onroerend goed: huis    
4-209  eigenaar:  Rintie Claesen erven   
4-209  gebruiker:  Tryn Blauw    
4-209  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-210 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: huis en hoff    
4-210  eigenaar:  Rintie Claesen erven   
4-210  gebruiker:      
4-210  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-212  opmerking:  ledigh
4-211 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: huis en hoff    
4-211  eigenaar:  juffrouw Hamerstein    
4-211  gebruiker:  commys van Dalsen    
4-211  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-212 soort onroerend goed: huis    
4-212  eigenaar:  wed. Pieter Douwes    
4-212  gebruiker:  wed. Pieter Douwes    
4-212  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-212  opmerking:  pauper
4-213 soort onroerend goed: huis    
4-213  eigenaar:  Evert Claessen Oosterbaan    
4-213  gebruiker:  Hendrik Beerns    
4-213  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-214 soort onroerend goed: kamers    
4-214  eigenaar:  de heer Beima    
4-214  gebruiker:  Jan Beerns    
4-214  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-215 soort onroerend goed:     
4-215  eigenaar:  Uilke Gabes    
4-215  gebruiker:  Uilke Gabes    
4-215  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-215  opmerking:  pauper
4-216 soort onroerend goed: huis    
4-216  eigenaar:  Gerland Keimpes    
4-216  gebruiker:  Gerland Keimpes    
4-216  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-216  opmerking:  pauper
4-217 soort onroerend goed: huis    
4-217  eigenaar:  Marten de Boer    
4-217  gebruiker:  Marten de Boer    
4-217  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-217  opmerking:  pauper
4-218 soort onroerend goed: kamer    
4-218  eigenaar:  Jacob Douwes    
4-218  gebruiker:  Holke Obbes    
4-218  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-219 soort onroerend goed: kamer    
4-219  eigenaar:  Pieter Claessen Meetie    
4-219  gebruiker:  Jacob Willems    
4-219  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-220 soort onroerend goed:     
4-220  eigenaar:  wed. Rienk Hessels    
4-220  gebruiker:  wed. Rienk Hessels    
4-220  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-220  opmerking:  pauper
4-221 soort onroerend goed: kamers    
4-221  eigenaar:  burgemeester Haselaer in qlt.   
4-221  gebruiker:  Lieuwe Jansen    
4-221  gebruiker:  Harmen wever   
4-221  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-222 Nutstraat 2soort onroerend goed:     
4-222  eigenaar:  wed. Claes Tietes    
4-222  gebruiker:  wed. Claes Tietes    
4-222  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-222  opmerking:  pauper
4-223 Smidstraat 1soort onroerend goed:     
4-223  eigenaar:  Gerrit Cornelis    
4-223  gebruiker:  Gerrit Cornelis    
4-223  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-223  opmerking:  pauper
4-224 soort onroerend goed: kamer    
4-224  eigenaar:  Evert Claessens Oosterbaan    
4-224  gebruiker:  Beern Harmens    
4-224  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-225 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: huis    
4-225  eigenaar:  Jan Simons Wijnkan    
4-225  gebruiker:  Jan Simons Wijnkan    
4-225  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-226 Schoolstraat 8soort onroerend goed: kamer    
4-226  eigenaar:  Evert Cl. Oosterbaan    
4-226  gebruiker:  Trijntie Sents    
4-226  huurwaarde en aanslag:   7‑10‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-227 soort onroerend goed: huis    
4-227  eigenaar:  Jan Deketh    
4-227  gebruiker:  bode Dijksma    
4-227  gebruiker:  nu Johannes Beekman    
4-227  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-228 Schoolstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-228  eigenaar:  Rintie Claessen    
4-228  gebruiker:  Yme bootsgesel   
4-228  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
4-229 Zuiderhaven 34soort onroerend goed: huis    
4-229  eigenaar:  Wybe Hendriks    
4-229  gebruiker:  Keimpe Pieters    
4-229  gebruiker:  Pieter Jelles    
4-229  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
4-230 Zuiderhaven 32soort onroerend goed: huis    
4-230  eigenaar:  Gerrit Jansen    
4-230  gebruiker:  Gerrit Jansen    
4-230  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-231 Zuiderhaven 30soort onroerend goed: huis    
4-231  eigenaar:  Yde Hemmes    
4-231  gebruiker:  Yde Hemmes    
4-231  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑04‑00 cg
4-232 Zuiderhaven 28soort onroerend goed: huis, hoff en pakhuis etc.    
4-232  eigenaar:  Pieter Gerloffs    
4-232  gebruiker:  Pieter Gerloffs    
4-232  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
4-233 soort onroerend goed: huis    
4-233  eigenaar:  Abe Rinses    
4-233  gebruiker:  Abe Rinses    
4-233  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-234 Zuiderhaven 24soort onroerend goed: pakhuis    
4-234  eigenaar:  Yde Hemmes    
4-234  gebruiker:  Yde Hemmes    
4-234  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-235 Zuiderhaven 24soort onroerend goed: huis en hoff    
4-235  eigenaar:  Hibbe Gabes    
4-235  gebruiker:  Hibbe Gabes    
4-235  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-236 Zuiderhaven 26soort onroerend goed: huis    
4-236  eigenaar:  Andries Tierx    
4-236  gebruiker:  Andries Tierx    
4-236  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-237 Zuiderhaven 26soort onroerend goed: huis    
4-237  eigenaar:  Johannes Cramer    
4-237  gebruiker:  wed. Pieter Harmens    
4-237  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-238 Zuiderhaven 26soort onroerend goed: huis    
4-238  eigenaar:  Sjouke te Surig   
4-238  gebruiker:  Bouwe Tietzes    
4-238  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-239 Zuiderstraat 18soort onroerend goed: huis    
4-239  eigenaar:  Hibbe Gabes    
4-239  gebruiker:  Teecke Simens    
4-239  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-240 Zuiderstraat 16soort onroerend goed: huis    
4-240  eigenaar:  Claes Gerloffs    
4-240  gebruiker:  Broer Stitterts cum soc.   
4-240  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-241 Zuiderstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-241  eigenaar:  Arent Nieuwenhuis    
4-241  gebruiker:  Arent Nieuwenhuis    
4-241  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
4-242 Zuiderstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-242  eigenaar:  Dirck Formholt    
4-242  gebruiker:  Jan Puister    
4-242  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-243 soort onroerend goed: huis    
4-243  eigenaar:  Melle Hansen    
4-243  gebruiker:  Cornelis Jacobs    
4-243  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-244 soort onroerend goed: kamer    
4-244  eigenaar:  Pieter Gerloffs    
4-244  gebruiker:  Lolle Piers    
4-244  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-245 soort onroerend goed: kamer    
4-245  eigenaar:  Pieter Gerloffs    
4-245  gebruiker:  Antie Bartels    
4-245  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 2‑04‑00 cg
4-246 Dwarsstraat 17soort onroerend goed: kamer    
4-246  eigenaar:  wed. Jan Sents    
4-246  gebruiker:  wed. Jan Sents    
4-246  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-246  opmerking:  pauper
4-247 soort onroerend goed: kamer    
4-247  eigenaar:  Adam Stitterts    
4-247  gebruiker:  Adam Stitterts    
4-247  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-248 soort onroerend goed: kamer    
4-248  eigenaar:  Tijs Gerrits erven   
4-248  gebruiker:  Tijs Gerrits erven   
4-248  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-248  opmerking:  aen de exkutueer betaeld
4-249 Dwarsstraat 21soort onroerend goed: windmolen    
4-249  eigenaar:  Tijs Gerrits erven   
4-249  gebruiker:  Tijs Gerrits erven   
4-249  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 5‑08‑00 cg
4-250 soort onroerend goed: kamer    
4-250  eigenaar:  Tijs Gerrits erven   
4-250  gebruiker:  Tijs Gerrits erven   
4-250  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-251 soort onroerend goed:     
4-251  eigenaar:  wed. Benedix Piers    
4-251  gebruiker:  wed. Benedix Piers    
4-251  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-251  opmerking:  pauper
4-252 soort onroerend goed:     
4-252  eigenaar:  Wybe Sibolts    
4-252  gebruiker:  Wybe Sibolts    
4-252  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-252  opmerking:  pauper
4-253 Zuiderstraat 12soort onroerend goed: kamer    
4-253  eigenaar:  Harmen Rinses    
4-253  gebruiker:  Harmen Rinses    
4-253  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑04‑00 cg
4-254 Zuiderstraat 10soort onroerend goed: kamer    
4-254  eigenaar:  Claes Gerloffs    
4-254  gebruiker:  Rienk Jouws    
4-254  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-255 soort onroerend goed: huis    
4-255  eigenaar:  Dirk Dircks cum soc.   
4-255  gebruiker:  Abe Jacobs    
4-255  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
4-256 Zuiderstraat 15soort onroerend goed: huis    
4-256  eigenaar:  Albert Jansen    
4-256  gebruiker:  Albert Jansen    
4-256  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-257 Zuiderstraat 21soort onroerend goed: huis    
4-257  eigenaar:  wed. Jan Trompetter    
4-257  gebruiker:  wed. Jan Trompetter    
4-257  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-258 Zuiderstraat 23soort onroerend goed: huis    
4-258  eigenaar:  Ype IJsbrandts    
4-258  gebruiker:  Ype IJsbrandts    
4-258  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-259 Zuiderstraat 25soort onroerend goed: huis    
4-259  eigenaar:  Jan Ydes erven   
4-259  gebruiker:  Auck Clases    
4-259  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
4-260 Zuiderstraat 27soort onroerend goed: huis en stal    
4-260  eigenaar:  Sake Pieters    
4-260  gebruiker:  Sake Pieters    
4-260  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
4-261 soort onroerend goed: huis    
4-261  eigenaar:  Auckjen Ruirdts    
4-261  gebruiker:  Pieter Jansen 15-00-00 cg  
4-261  gebruiker:  Tiepcke Rienx 30-00-00 cg  
4-261  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 9‑00‑00 cg
4-262 Wasbleek 4soort onroerend goed: huis    
4-262  eigenaar:  wed. Dirck Abes    
4-262  gebruiker:  wed. Dirck Abes    
4-262  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
4-263 Zuiderstraat 31soort onroerend goed: huis    
4-263  eigenaar:  Dirk Schiere erven   
4-263  gebruiker:  Tiamke Rinses    
4-263  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
4-264 Zuiderstraat 31soort onroerend goed: huis    
4-264  eigenaar:  Arjen van Hemert    
4-264  gebruiker:  Claes Fransen    
4-264  gebruiker:  Frans Jansen    
4-264  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
4-264  opmerking:  geeft geen huir
4-265 Wasbleek 2soort onroerend goed: hoff    
4-265  eigenaar:  Evert Hingst    
4-265  gebruiker:  Evert Hingst    
4-265  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
4-266 soort onroerend goed: hoff    
4-266  eigenaar:  Tieerd Sioerds    
4-266  gebruiker:  Tieerd Sioerds    
4-266  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
5-001 Voorstraat 94soort onroerend goed: huis    
5-001  eigenaar:  Johannes Cramer cum soc.   
5-001  gebruiker:  Marten Harmens 44-00-00 cg  
5-001  gebruiker:  Beern Harmens 12-00-00 cg  
5-001  gebruiker:  Jaike Jacobs 48-00-00 cg  
5-001  huurwaarde en aanslag:   104‑00‑00 cg 20‑16‑00 cg
5-002 Voorstraat 92soort onroerend goed: huis en ferwerie    
5-002  eigenaar:  wed. Jelle Stijl    
5-002  gebruiker:  Simen Jelles erven   
5-002  huurwaarde en aanslag:   90‑00‑00 cg 18‑00‑00 cg
5-003 Voorstraat 90soort onroerend goed: huis    
5-003  eigenaar:  Roeloff Lieuwes    
5-003  gebruiker:  Arjen Robijns    
5-003  huurwaarde en aanslag:   112‑00‑00 cg 22‑08‑00 cg
5-004 Voorstraat 88soort onroerend goed: huis    
5-004  eigenaar:  Poppe Dirks    
5-004  gebruiker:  Hendrik Harmens    
5-004  gebruiker:  nu Jouckjen Yntes    
5-004  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
5-005 Voorstraat 86soort onroerend goed: huis    
5-005  eigenaar:  Poppe Dirks    
5-005  gebruiker:  Poppe Dirks    
5-005  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
5-006 Voorstraat 84soort onroerend goed: huis    
5-006  eigenaar:  wed. Seerp Doedes    
5-006  gebruiker:  wed. Seerp Doedes 50-00-00 cg  
5-006  gebruiker:  Helena de Vries42-00-00 cg  
5-006  huurwaarde en aanslag:   92‑00‑00 cg 18‑08‑00 cg
5-007 Voorstraat 82soort onroerend goed: huis    
5-007  eigenaar:  Simon de Leeuw    
5-007  gebruiker:  Simon de Leeuw    
5-007  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
5-008 Voorstraat 80soort onroerend goed: huis    
5-008  eigenaar:  vroedsman Laquart    
5-008  gebruiker:  vroedsman Laquart    
5-008  huurwaarde en aanslag:   92‑00‑00 cg 18‑08‑00 cg
5-009 Voorstraat 78soort onroerend goed: huis    
5-009  eigenaar:  Claes Gerrits    
5-009  gebruiker:  Claes Gerrits    
5-009  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 10‑16‑00 cg
5-010 Voorstraat 76soort onroerend goed: huis    
5-010  eigenaar:  Wybren Rinnerts    
5-010  gebruiker:  Wybren Rinnerts    
5-010  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
5-011 Kleine Kerkstraat 1soort onroerend goed: huis    
5-011  eigenaar:  Wybren Rinnerts    
5-011  gebruiker:  Ewert Sickes    
5-011  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
5-012 Kleine Kerkstraat 3soort onroerend goed: huis    
5-012  eigenaar:  wed. Herre Wybrens    
5-012  gebruiker:  wed. Taeke Fopkes    
5-012  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
5-013 Kleine Kerkstraat 5soort onroerend goed: huis    
5-013  eigenaar:  wed. Herre Wybrens    
5-013  gebruiker:  wed. Sicke Outgers    
5-013  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
5-014 Kleine Kerkstraat 7soort onroerend goed: huis    
5-014  eigenaar:  Dirck Annes    
5-014  gebruiker:  Dirck Annes    
5-014  opmerking:  onvermogende
5-015 Kleine Kerkstraat 9soort onroerend goed: huis    
5-015  eigenaar:  Wybren Doeckes    
5-015  gebruiker:  Wybren Doeckes    
5-015  opmerking:  pauper
5-016 Kleine Kerkstraat 18soort onroerend goed: huis    
5-016  eigenaar:  ds. Henricus Reneman    
5-016  gebruiker:  Grietie Pieters    
5-016  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
5-017 Kleine Kerkstraat 14soort onroerend goed: huis    
5-017  eigenaar:  wed. Herre Wybrens    
5-017  gebruiker:  wed. Herre Wybrens    
5-017  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑16‑00 cg
5-017  grondpacht aan: Harmen Jansen erven   
5-017  grondpacht en aanslag:    0‑10‑00 cg0‑02‑08 cg
5-018 Kleine Kerkstraat 12soort onroerend goed: huis    
5-018  eigenaar:  Wopke Clases cum soc.   
5-018  gebruiker:  Age Dirks    
5-018  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 4‑04‑00 cg
5-019 Kleine Kerkstraat 10soort onroerend goed: huis    
5-019  eigenaar:  Dirk Jeltes    
5-019  gebruiker:      
5-019  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
5-019  opmerking:  word vergeefs bewoont
5-020 Kleine Kerkstraat 8soort onroerend goed: huis    
5-020  eigenaar:  Goitien Braam    
5-020  eigenaar:  Hessel Harmens    
5-020  gebruiker:  Hessel Haies    
5-020  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
5-021 Kleine Kerkstraat 6soort onroerend goed: huis    
5-021  eigenaar:  Dirk Jeltes    
5-021  gebruiker:  Dirk Jeltes    
5-021  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
5-021  grondpacht aan: Harmen Douwes    
5-021  grondpacht en aanslag:    0‑10‑00 cg0‑02‑08 cg
5-022 Kleine Kerkstraat 4soort onroerend goed: huis    
5-022  eigenaar:  Hessel Harmens    
5-022  gebruiker:  Hessel Harmens    
5-022  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
5-022  grondpacht aan: Harmen Douwes    
5-022  grondpacht en aanslag:    0‑10‑00 cg0‑02‑08 cg
5-022  opmerking:  heeft pro deo begeert
5-023 Kleine Kerkstraat 2soort onroerend goed: huis    
5-023  eigenaar:  wed. Hans Jouckes    
5-023  gebruiker:  wed. Hans Jouckes    
5-023  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
5-024 Voorstraat 74soort onroerend goed: huis    
5-024  eigenaar:  Johannes Vosma    
5-024  gebruiker:  Frans Pieters    
5-024  huurwaarde en aanslag:   82‑00‑00 cg 16‑08‑00 cg
5-025 Voorstraat 72soort onroerend goed: huis    
5-025  eigenaar:  Harmen Jans erven   
5-025  gebruiker:  Jan Rinties cum soc.   
5-025  huurwaarde en aanslag:   84‑00‑00 cg 16‑16‑00 cg
5-025  grondpacht aan: eeneen onbekent persoon    
5-025  grondpacht en aanslag:    2‑07‑00 cg0‑11‑12 cg
5-026 Voorstraat 70soort onroerend goed: huis etc.    
5-026  eigenaar:  Lubbe Alles    
5-026  gebruiker:  Lubbe Alles    
5-026  huurwaarde en aanslag:   89‑00‑00 cg 17‑16‑00 cg
5-027 Voorstraat 68soort onroerend goed: huis    
5-027  eigenaar:  wed. Jelle Stijl    
5-027  gebruiker:  wed. Jelle Stijl    
5-027  huurwaarde en aanslag:   129‑00‑00 cg 25‑16‑00 cg
5-027  grondpacht aan: Marten Rozee    
5-027  grondpacht en aanslag:    2‑02‑00 cg0‑10‑08 cg
5-027  grondpacht aan: eeneen persoon tot Leeuwarden    
5-027  grondpacht en aanslag:    0‑14‑00 cg0‑03‑08 cg
5-028 Voorstraat 66soort onroerend goed: huis    
5-028  eigenaar:  Lolke J. Westra    
5-028  gebruiker:  Lolke J. Westra    
5-028  huurwaarde en aanslag:   84‑00‑00 cg 16‑16‑00 cg
5-029 Voorstraat 64soort onroerend goed: huis    
5-029  eigenaar:  Goitien Braam    
5-029  gebruiker:  Goitien Braam    
5-029  huurwaarde en aanslag:   81‑00‑00 cg 16‑04‑00 cg
5-030 Voorstraat 62soort onroerend goed: huis    
5-030  eigenaar:  de heer Widenbrug    
5-030  gebruiker:  Jan Jansen    
5-030  huurwaarde en aanslag:   90‑00‑00 cg 18‑00‑00 cg
5-031 Simon Stijlstraat 1soort onroerend goed: woningen    
5-031  eigenaar:  de heer Widenbrug    
5-031  gebruiker:  Antie Jacobs    
5-031  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 6‑08‑00 cg
5-032 Simon Stijlstraat 3soort onroerend goed: huis    
5-032  eigenaar:  burgemeester Winalda    
5-032  gebruiker:  burgemeester Winalda    
5-032  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 9‑00‑00 cg
5-032  grondpacht aan: Melle Hansen    
5-032  grondpacht en aanslag:    0‑10‑08 cg0‑02‑10 cg
5-033 Simon Stijlstraat 5soort onroerend goed: huis    
5-033  eigenaar:  wed. dr. Winter    
5-033  gebruiker:  Hessel Hansen    
5-033  huurwaarde en aanslag:   51‑00‑00 cg 10‑04‑00 cg
5-034 Simon Stijlstraat 7soort onroerend goed: huis    
5-034  eigenaar:  not. Voorda    
5-034  gebruiker:  not. Voorda    
5-034  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 9‑12‑00 cg
5-035 Simon Stijlstraat 9soort onroerend goed: huis    
5-035  eigenaar:  Jan Jansen Blau    
5-035  gebruiker:  Jan Jansen Blau    
5-035  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
5-035  grondpacht aan: G. Suringar erven   
5-035  grondpacht en aanslag:    1‑13‑00 cg0‑08‑04 cg
5-036 Grote Kerkstraat 1soort onroerend goed: huis    
5-036  eigenaar:  mr. Jurrien Harmens    
5-036  gebruiker:  Jan Jilles    
5-036  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
5-036  grondpacht aan: Harmen Jansen    
5-036  grondpacht en aanslag:    0‑28‑00 cg0‑07‑00 cg
5-037 Grote Kerkstraat 3soort onroerend goed: huisje    
5-037  eigenaar:  Jan Bostijn    
5-037  gebruiker:  Jan Bostijn    
5-037  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
5-037  grondpacht aan: Auke Backer    
5-037  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
5-038 Grote Kerkstraat 9soort onroerend goed: huis    
5-038  eigenaar:  Harmen Jansen erven   
5-038  gebruiker:  Roeloff Jansen cum soc.   
5-038  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 8‑08‑00 cg
5-039 Grote Kerkstraat 11soort onroerend goed: kamer    
5-039  eigenaar:  Menniste Gemeente    
5-039  gebruiker:      
5-039  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
5-039  grondpacht aan: Aucke Backer    
5-039  grondpacht en aanslag:    1‑18‑00 cg0‑09‑08 cg
5-040 Grote Kerkstraat 13soort onroerend goed: huis    
5-040  eigenaar:  Hoite Keimpes    
5-040  gebruiker:  Hoite Keimpes    
5-040  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑16‑00 cg
5-040  grondpacht aan: Harmen Jansen erven   
5-040  grondpacht en aanslag:    1‑02‑00 cg0‑05‑08 cg
5-041 Grote Kerkstraat 15soort onroerend goed: huis    
5-041  eigenaar:  Dirck Hendriks    
5-041  gebruiker:  Dirck Hendriks    
5-041  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
5-042 Grote Kerkstraat 17soort onroerend goed: huis    
5-042  eigenaar:  Hessel Hendrix    
5-042  gebruiker:  Jan Ulbes cum soc.   
5-042  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
5-043 Grote Kerkstraat 19soort onroerend goed: huis    
5-043  eigenaar:  Claes Rinties Botsma    
5-043  gebruiker:  Tjalling Hylckes    
5-043  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 4‑08‑00 cg
5-044 Grote Kerkstraat 21soort onroerend goed: huis    
5-044  eigenaar:  Jacob Dirks Backer    
5-044  gebruiker:  Jacob Dirks    
5-044  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
5-044  opmerking:  heeft pro deo begeert
5-045 Grote Kerkstraat 23soort onroerend goed: huis    
5-045  eigenaar:  Heert Douwes    
5-045  gebruiker:  Heert Douwes    
5-045  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
5-046 Heiligeweg 21soort onroerend goed: huis    
5-046  eigenaar:  Yde Pieters    
5-046  gebruiker:  Yde Pieters    
5-046  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
5-047 Heiligeweg 23soort onroerend goed: huis    
5-047  eigenaar:  Jacob Auckes    
5-047  gebruiker:  Jacob Auckes    
5-047  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
5-047  opmerking:  onvermogende
5-048 Heiligeweg 25soort onroerend goed: huis    
5-048  eigenaar:  Pieter Fransen    
5-048  gebruiker:  Claes Ymes 23-00-00 cg  
5-048  gebruiker:  Christiaen Dirks 9-14-00 cg  
5-048  huurwaarde en aanslag:   32‑14‑00 cg 6‑11‑00 cg
5-049 Heiligeweg 27soort onroerend goed: huis    
5-049  eigenaar:  Joost Auckes    
5-049  gebruiker:  Joost Auckes    
5-049  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
5-050 Heiligeweg 29soort onroerend goed: huis    
5-050  eigenaar:  Foppe Claesens erven   
5-050  gebruiker:  Andries Jelmersma    
5-050  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 7‑04‑00 cg
5-051 soort onroerend goed: huis    
5-051  eigenaar:  Simon Stijl erven   
5-051  gebruiker:  Simon Stijl erven   
5-051  huurwaarde en aanslag:   7‑00‑00 cg 1‑08‑00 cg
5-052 soort onroerend goed: huis    
5-052  eigenaar:  Haje Pieters    
5-052  gebruiker:  Haje Pieters    
5-052  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
5-053 soort onroerend goed: huis    
5-053  eigenaar:  Marten Rozee    
5-053  gebruiker:  Harmen Gerrits cum socis   
5-053  huurwaarde en aanslag:   72‑00‑00 cg 14‑08‑00 cg
5-054 Grote Kerkstraat 22soort onroerend goed: huis    
5-054  eigenaar:  Gijsbert Jacobs    
5-054  gebruiker:  Gijsbert Jacobs    
5-054  opmerking:  pauper
5-055 Grote Kerkstraat 20soort onroerend goed: huis    
5-055  eigenaar:  Jeremias Jacobs    
5-055  gebruiker:  Jeremias Jacobs    
5-055  opmerking:  pauper
5-056 Grote Kerkstraat 18soort onroerend goed: huis    
5-056  eigenaar:  Arjen Taevis    
5-056  gebruiker:  Arjen Taevis    
5-056  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑08‑00 cg
5-057 Grote Kerkstraat 16soort onroerend goed: huis    
5-057  eigenaar:  Arjen Beerns    
5-057  gebruiker:  Arjen Beerns    
5-057  grondpacht aan: Johannes Vosma    
5-057  grondpacht en aanslag:    0‑19‑00 cg0‑04‑12 cg
5-057  opmerking:  onvermogende
5-058 Grote Kerkstraat 12soort onroerend goed: huis    
5-058  eigenaar:  Pieter Hendriks Potkast    
5-058  gebruiker:  wed. Jacob Gijsberts    
5-058  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑16‑00 cg
5-059 Grote Kerkstraat 14soort onroerend goed: huis    
5-059  eigenaar:  de heer Widenbrug    
5-059  gebruiker:  wed. Lieuwe Martens    
5-059  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 6‑08‑00 cg
5-060 Grote Kerkstraat 6soort onroerend goed: huis    
5-060  eigenaar:  Dirck Cornelis cum sorore   
5-060  gebruiker:  Dirck Cornelis cum sorore   
5-060  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
5-061 Grote Kerkstraat 4soort onroerend goed: huis    
5-061  eigenaar:  Jurien Clases    
5-061  gebruiker:  Jurien Clases    
5-061  opmerking:  onvermogende
5-062 Lanen 87soort onroerend goed: huis    
5-062  eigenaar:  Hendrick Donker erven   
5-062  gebruiker:  Reiner IJsbrandts    
5-062  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
5-063 Grote Kerkstraat 2soort onroerend goed: huis    
5-063  eigenaar:  Pieter Minx    
5-063  gebruiker:  Feite Christiaens    
5-063  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
5-064 Lanen 91soort onroerend goed: huis    
5-064