Harlingen, reëelkohier 1716 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889)

illustratie reëelkohier 1716 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1716. Van elk pand zijn 'eigenaers' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd twintig procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Qohier van de reele goedschattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen en desselffs Jurisdictie, gemaakt en opgestelt bij de Magistraat van deselve Stadt, ingevolge van de aanschrijvinge der Edele Mogende Heeren Staten van Friesland de dato den 11 April 1716, en dat voor den jare po. Maij 1716 ingegaen.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:06

kwartier  1  2  3  4  5  6  7  8  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres) voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
1-001 soort onroerend goed: lijnbaan (Noorderhaven 3)            
1-001 eigenaar:   Tiaard Gerbens      
1-001 gebruiker:   Tiaard Gerbens      
1-001 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
1-002 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 7)            
1-002 eigenaar:   Janke Sweerds      
1-002 gebruiker:   Janke Sweerds      
1-002 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
1-003 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 9)            
1-003 eigenaar:   Eibert Harings      
1-003 gebruiker:   Eibert Harings      
1-003 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
1-004 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 11)            
1-004 eigenaar:   Keimpe Jarigs      
1-004 gebruiker:   Keimpe Jarigs      
1-004 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
1-005 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 13)            
1-005 eigenaar:   Reiner Tiaards      
1-005 gebruiker:   Jan Douwes      
1-005 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
1-006 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 15)            
1-006 eigenaar:   Ruird Sybes Bontekoe      
1-006 gebruiker:   Ruird Sybes Bontekoe      
1-006 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
1-007 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 17)            
1-007 eigenaar:   Wybe Feddes      
1-007 gebruiker:   Wybe Feddes      
1-007 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 6:08:00
1-008 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 19)            
1-008 eigenaar:   Jan Minnes      
1-008 gebruiker:   Lourens Minnes      
1-008 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
1-009 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 21)            
1-009 eigenaar:   Jacob Douwes cum soc.      
1-009 gebruiker:   Jacob Douwes cum soc.      
1-009 huurwaarde en aanslag:         CG 66:00:00   CG 13:04:00
1-010 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
1-010 eigenaar:   Reier Arjens      
1-010 gebruiker:   Reier Arjens      
1-010 huurwaarde en aanslag:         CG 39:00:00   CG 7:16:00
1-011 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
1-011 eigenaar:   Jan Auckes      
1-011 gebruiker:   Jan Auckes      
1-011 huurwaarde en aanslag:         CG 54:00:00   CG 10:16:00
1-012 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 25)            
1-012 eigenaar:   wed. Poppe Auckes      
1-012 gebruiker:   wed. Poppe Auckes      
1-012 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
1-013 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 27)            
1-013 eigenaar:   wed. Poppe Auckes      
1-013 gebruiker:   Uilcke Auckes cum soc.      
1-013 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
1-014 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 29)            
1-014 eigenaar:   Reiner Tiaerds      
1-014 gebruiker:   Reiner Tiaerds      
1-014 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
1-015 soort onroerend goed: huis zeg kamer (Noorderhaven 29)            
1-015 eigenaar:   Bastiaen Martens      
1-015 gebruiker:   Bastiaen Martens      
1-015 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
1-016 soort onroerend goed: kamer (Noorderhaven 29)            
1-016 eigenaar:   Ruird Sybes      
1-016 gebruiker:   Ruird Sybes      
1-016 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
1-017 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 1)            
1-017 eigenaar:   Gerrit Douwes      
1-017 gebruiker:   Gerrit Douwes      
1-017 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
1-018 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 6)            
1-018 eigenaar:   Tjomme Takeles      
1-018 gebruiker:   Tjomme Takeles      
1-018 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 31)            
1-019 eigenaar:   Cornelis Vinkelbos      
1-019 gebruiker:   Cornelis Vinkelbos      
1-019 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
1-020 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 35)            
1-020 eigenaar:   Tiaard Gerbens      
1-020 gebruiker:   Tiaard Gerbens      
1-020 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
1-021 soort onroerend goed: huisen (twee) ( )            
1-021 eigenaar:   wed. Jan Haies      
1-021 gebruiker:   wed. Jan Haies      
1-021 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
1-022 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Noorderhaven 37)            
1-022 eigenaar:   vroedsman Hannema      
1-022 gebruiker:   vroedsman Hannema      
1-022 huurwaarde en aanslag:         CG 120:00:00   CG 24:00:00
1-023 soort onroerend goed: panwerk ( 0)            
1-023 eigenaar:   burgemeester Weima      
1-023 gebruiker:   burgemeester Weima      
1-023 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
1-024 soort onroerend goed: huis en houtstek (Noorderhaven 39)            
1-024 eigenaar:   Aise Arjens erven      
1-024 gebruiker:   Aise Arjens erven      
1-024 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
1-025 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 41)            
1-025 eigenaar:   Jilles Martens      
1-025 gebruiker:   Jilles Martens      
1-025 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
1-026 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 43)            
1-026 eigenaar:   Claas Goitiens Braem      
1-026 gebruiker:   Claas Goitiens Braem      
1-026 huurwaarde en aanslag:         CG 56:00:00   CG 11:04:00
1-027 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 45)            
1-027 eigenaar:   Wybe Drieses      
1-027 gebruiker:   Wybe Drieses      
1-027 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
1-028 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 47)            
1-028 eigenaar:   wed. Evert Hingst      
1-028 gebruiker:   wed. Evert Hingst      
1-028 huurwaarde en aanslag:         CG 56:00:00   CG 11:04:00
1-029 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 49)            
1-029 eigenaar:   Ycke Goverts      
1-029 gebruiker:   Ycke Goverts      
1-029 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
1-030 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 51)            
1-030 eigenaar:   wed. Wybe Jansen      
1-030 gebruiker:   wed. Wybe Jansen      
1-030 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
1-031 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 53)            
1-031 eigenaar:   Tierk Feddricks      
1-031 gebruiker:   Tierk Feddricks      
1-031 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
1-032 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 55)            
1-032 eigenaar:   Pieter Doeckes      
1-032 gebruiker:   Pieter Doeckes      
1-032 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 5:04:00
1-033 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
1-033 eigenaar:   Arjen Robijns      
1-033 gebruiker:   Joseph Salomons      
1-033 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 16:00:00
1-034 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
1-034 eigenaar:   Pieter Hendriks      
1-034 gebruiker:   Joucke Jelles      
1-034 huurwaarde en aanslag:         CG 38:00:00   CG 7:12:00
1-035 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 59)            
1-035 eigenaar:   Pieter Hendrik      
1-035 gebruiker:   Jan Poppes      
1-035 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
1-036 soort onroerend goed: huis en pakhuis (Noorderhaven 61)            
1-036 eigenaar:   Fedde Pieters Dreyer      
1-036 gebruiker:   Fedde Pieters Dreyer      
1-036 huurwaarde en aanslag:         CG 120:00:00   CG 24:00:00
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 1)            
1-037 eigenaar:   Sytse Claessen      
1-037 gebruiker:   Sytse Claessen      
1-037 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
1-038 soort onroerend goed: perk ( 0)            
1-038 eigenaar:   Jacob Douwes      
1-038 gebruiker:   Jacob Douwes      
1-038 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
1-039 soort onroerend goed: perk ( 0)            
1-039 eigenaar:   Anne Jans      
1-039 gebruiker:   Anne Jans      
1-039 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
1-040 soort onroerend goed: kamer (Zeilmakersstraat 16)            
1-040 eigenaar:   wed. Hoite Doedes      
1-040 gebruiker:   wed. Hoite Doedes      
1-040 opmerking: pauper
1-041 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 18)            
1-041 eigenaar:   Simon Fockes      
1-041 eigenaar:   Anne Jans      
1-041 gebruiker:   Simon Fockes      
1-041 gebruiker:   Anne Jans      
1-041 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
1-042 soort onroerend goed: perk ( 0)            
1-042 eigenaar:   Anne Jans      
1-042 gebruiker:   Anne Jans      
1-042 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
1-043 soort onroerend goed: ( 0)            
1-043 eigenaar:   Jacob Abes      
1-043 gebruiker:   Jacob Abes      
1-043 opmerking: onvermogende
1-044 soort onroerend goed: (Zoutsloot 13)            
1-044 eigenaar:   Pieter Fridzes      
1-044 gebruiker:   Pieter Fridzes      
1-044 opmerking: onvermogende
1-045 soort onroerend goed: huisje ( 0)            
1-045 eigenaar:   wed. Jan Haies      
1-045 gebruiker:   Pieter Poppes      
1-045 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-046 soort onroerend goed: ( 0)            
1-046 eigenaar:   wed. Pieter Jacobs      
1-046 gebruiker:   wed. Pieter Jacobs      
1-046 opmerking: pauper
1-047 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-047 eigenaar:   Diaconie      
1-047 gebruiker:   Diaconie      
1-047 opmerking:
1-048 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-048 eigenaar:   Jelle Claessen      
1-048 gebruiker:   Aeltie Douwes      
1-048 huurwaarde en aanslag:         CG 7:10:00   CG 1:10:00
1-049 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-049 eigenaar:   Feddrik Jeppes      
1-049 gebruiker:   Sioerd Tiebbes      
1-049 huurwaarde en aanslag:         CG 7:10:00   CG 1:10:00
1-050 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-050 eigenaar:   Anne Jans      
1-050 gebruiker:   wed. Jan Hobbekees      
1-050 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
1-051 soort onroerend goed: ( 0)            
1-051 eigenaar:   Lambert Dirks      
1-051 gebruiker:   Lambert Dirks      
1-051 opmerking: pauper
1-052 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 21)            
1-052 eigenaar:   Dirk Lieuwes      
1-052 gebruiker:   Albertie Alberts      
1-052 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
1-053 soort onroerend goed: wagenhuis ( 0)            
1-053 eigenaar:   Anne Jans      
1-053 gebruiker:   Anne Jans      
1-053 huurwaarde en aanslag:         CG 3:00:00   CG 0:12:00
1-054 soort onroerend goed: potterie (Bildtstraat 4)            
1-054 eigenaar:   Andries Jochems      
1-054 gebruiker:   Andries Jochems      
1-054 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-055 soort onroerend goed: woning ( 0)            
1-055 eigenaar:   Antoni Reynier      
1-055 gebruiker:   Jan Fransman      
1-055 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-056 soort onroerend goed: gorterie (Bildtstraat 2)            
1-056 eigenaar:   Schelte Wybrens      
1-056 gebruiker:   Schelte Wybrens      
1-056 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-057 soort onroerend goed: huis en molen ( 0)            
1-057 eigenaar:   Tjalling Ymes      
1-057 gebruiker:   Tjalling Ymes      
1-057 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
1-058 soort onroerend goed: woning ( 0)            
1-058 eigenaar:   Evert Hingst      
1-058 gebruiker:   Heere Heeres      
1-058 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
1-059 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-059 eigenaar:   Andries Pieters      
1-059 gebruiker:   Andries Pieters      
1-059 huurwaarde en aanslag:         CG :00:00   CG :00:00
1-060 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-060 eigenaar:   Harmen Jansen      
1-060 gebruiker:   Lijsbet Teunis      
1-060 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 12)            
1-061 eigenaar:   Hylcke Douwes Hanekuik      
1-061 gebruiker:   Coert Jansen      
1-061 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-062 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 16)            
1-062 eigenaar:   Jan Jansen Wiertsma erven      
1-062 gebruiker:   Hubert Cornelis      
1-062 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-063 soort onroerend goed: (Zoutsloot 22)            
1-063 eigenaar:   Simon Cornelis      
1-063 gebruiker:   Simon Cornelis      
1-063 huurwaarde en aanslag:         CG :00:00   CG :00:00
1-063 opmerking: pauper
1-064 soort onroerend goed: (Zoutsloot 18)            
1-064 eigenaar:   Hans Isaax      
1-064 gebruiker:   Hans Isaax      
1-064 opmerking: onvermogende
1-065 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 10)            
1-065 eigenaar:   Joucke Johannis      
1-065 gebruiker:   Joucke Johannis      
1-065 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
1-066 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 13)            
1-066 eigenaar:   Inne Gerrits      
1-066 gebruiker:   Inne Gerrits      
1-066 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
1-067 soort onroerend goed: huisje (Zeilmakersstraat 15)            
1-067 eigenaar:   Feddrik Jeppes      
1-067 gebruiker:   wed. Cornelis Carremans      
1-067 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
1-068 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 17)            
1-068 eigenaar:   Otte Joris      
1-068 gebruiker:   Otte Joris      
1-068 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
1-069 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 19)            
1-069 eigenaar:   Mayke Ruirdts      
1-069 gebruiker:   Mayke Ruirdts cum soc.      
1-069 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
1-070 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 21)            
1-070 eigenaar:   Claes Jansen      
1-070 gebruiker:   Claes Jansen      
1-070 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
1-071 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 19)            
1-071 eigenaar:   Jan Auckes      
1-071 gebruiker:   Baukjen Haies      
1-071 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-072 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 63)            
1-072 eigenaar:   Dieucke Pieters Hoogstra      
1-072 gebruiker:   Schelte Wybrens      
1-072 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
1-073 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 65)            
1-073 eigenaar:   Ewert Hingst      
1-073 gebruiker:   Hylcke Douwes      
1-073 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 16:00:00
1-074 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 67)            
1-074 eigenaar:   Frans Jetses Roorda      
1-074 gebruiker:   Frans Jetses Roorda      
1-074 huurwaarde en aanslag:         CG 56:00:00   CG 11:04:00
1-075 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 69)            
1-075 eigenaar:   wed. Douwe Claessens      
1-075 gebruiker:   Wybe Gerrits      
1-075 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
1-076 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 71)            
1-076 eigenaar:   Dirk Sickes      
1-076 gebruiker:   wed. Feddrik Anskes      
1-076 huurwaarde en aanslag:         CG 90:00:00   CG 18:00:00
1-077 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 73)            
1-077 eigenaar:   Jan Dirks IJsenbeek      
1-077 gebruiker:   Jan Dirks IJsenbeek      
1-077 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
1-078 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 8)            
1-078 eigenaar:   equipagiemr. Boncamp      
1-078 gebruiker:   equipagiemr. Boncamp      
1-078 huurwaarde en aanslag:         CG 56:00:00   CG 11:04:00
1-079 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 77)            
1-079 eigenaar:   oude convoimr. Adius      
1-079 gebruiker:   oude convoimr. Adius      
1-079 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
1-080 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 79)            
1-080 eigenaar:   Pieter Oldaens      
1-080 gebruiker:   Antoni Reynier      
1-080 huurwaarde en aanslag:         CG 45:00:00   CG 9:00:00
1-081 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 81)            
1-081 eigenaar:   Pieter Oldaens      
1-081 gebruiker:   Pieter Oldaens      
1-081 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
1-082 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-082 eigenaar:   Antie Clases      
1-082 gebruiker:   Antie Clases      
1-082 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:08:00
1-083 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-083 eigenaar:   Tierk Everts      
1-083 gebruiker:   Tierk Everts      
1-083 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
1-084 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 18)            
1-084 eigenaar:   Leentie Abbes      
1-084 gebruiker:   wed. Jelle Joostens      
1-084 huurwaarde en aanslag:         CG 23:00:00   CG 4:12:00
1-085 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 20)            
1-085 eigenaar:   Sybe Sybes      
1-085 gebruiker:   Sybe Sybes      
1-085 huurwaarde en aanslag:         CG 23:00:00   CG 4:12:00
1-086 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 22)            
1-086 eigenaar:   Jacob Douwes      
1-086 gebruiker:   Burchert Hendrix      
1-086 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
1-087 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 6)            
1-087 eigenaar:   Trijntie Eelckes erven      
1-087 gebruiker:   Trijntie Eelckes erven      
1-087 opmerking: onvermogende
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
1-088 eigenaar:   Hylcke Greolts      
1-088 gebruiker:   Hylcke Greolts      
1-088 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
1-089 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 1)            
1-089 eigenaar:   Gerrit Hessels      
1-089 gebruiker:   Lens Feddes      
1-089 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 5:08:00
1-090 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 3)            
1-090 eigenaar:   burgemeester Rein Sickes      
1-090 gebruiker:   wed. Jaan Ages      
1-090 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
1-091 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 5)            
1-091 eigenaar:   Dirk Jacobs      
1-091 gebruiker:   Jarig Wiegers      
1-091 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
1-092 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 7)            
1-092 eigenaar:   Dirk Jacobs      
1-092 gebruiker:   Harmen Pieters      
1-092 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
1-093 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 9)            
1-093 eigenaar:   Sicke Ymkes      
1-093 gebruiker:   Sicke Ymkes      
1-093 opmerking: onvermogende
1-094 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 11)            
1-094 eigenaar:   Douwe Dirks Bolta      
1-094 gebruiker:   Douwe Dirks Bolta      
1-094 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
1-095 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 43)            
1-095 eigenaar:   Otte Auckes      
1-095 gebruiker:   Otte Auckes      
1-095 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-096 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 45)            
1-096 eigenaar:   burgemeester Jelgersma erven      
1-096 gebruiker:   Gerrit Arjens cum soc.      
1-096 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
1-097 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 47)            
1-097 eigenaar:   Jetse Heins      
1-097 gebruiker:   Jetse Heins      
1-097 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
1-098 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 49)            
1-098 eigenaar:   Jan Harings      
1-098 gebruiker:   Jan Harings      
1-098 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
1-099 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 51)            
1-099 eigenaar:   wed. Jan Bastiaens      
1-099 gebruiker:   wed. Jan Bastiaens      
1-099 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
1-100 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 53)            
1-100 eigenaar:   Cornelis Cornelis      
1-100 gebruiker:   Cornelis Cornelis      
1-100 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
1-101 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 55)            
1-101 eigenaar:   wed. Dirk Jochems      
1-101 gebruiker:   wed. Dirk Jochems      
1-101 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
1-101 grondpacht aan: Baucke Fockes in qlt.      
1-101 grondpacht en aanslag:           CG 1:10:00 CG 0:07:08
1-102 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 57)            
1-102 eigenaar:   wed. Dirck Gerrits      
1-102 gebruiker:   wed. Dirck Gerrits      
1-102 opmerking: onvermogende
1-103 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 59)            
1-103 eigenaar:   wed. Jancke Tiebbes      
1-103 gebruiker:   wed. Jancke Tiebbes      
1-103 opmerking: onvermogende
1-104 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 61)            
1-104 eigenaar:   Cornelis Jansen Vinkelbos      
1-104 gebruiker:   Heere Dircks      
1-104 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
1-105 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 63)            
1-105 eigenaar:   wed. Broer Poppes      
1-105 gebruiker:   Tyttie Everts      
1-105 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
1-106 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 22)            
1-106 eigenaar:   Cornelis Dirks      
1-106 gebruiker:   Cornelis Dirks      
1-106 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-107 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 20)            
1-107 eigenaar:   Dirk Huigens      
1-107 gebruiker:   Jan Floris      
1-107 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-108 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 18)            
1-108 eigenaar:   wed. Jacob Wetsens      
1-108 gebruiker:   wed. Jacob Wetsens      
1-108 opmerking: pauper
1-109 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 16)            
1-109 eigenaar:   wed. Jan Ynties      
1-109 gebruiker:   wed. Jan Ynties      
1-109 opmerking: pauper
1-110 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 14)            
1-110 eigenaar:   Oeble Hettes      
1-110 gebruiker:   Oeble Hettes      
1-110 opmerking: pauper
1-111 soort onroerend goed: kamers (twee) ( 0)            
1-111 eigenaar:   Jan Harings      
1-111 gebruiker:   Gerrit Lamberts      
1-111 gebruiker:   Ruird Jansen      
1-111 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
1-112 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-112 eigenaar:   Rinse Bouwes      
1-112 gebruiker:   Melle Ynses      
1-112 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
1-113 soort onroerend goed: taanhuis (Vissersstraat 2)            
1-113 eigenaar:   compagnie van de Haringvisserie      
1-113 gebruiker:   P.J. Oldaens      
1-113 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
1-114 soort onroerend goed: gorterie ( 0)            
1-114 eigenaar:   Aucke Gerbens      
1-114 gebruiker:   Aucke Gerbens      
1-114 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-115 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 8)            
1-115 eigenaar:   Bouwe Haitzes erven      
1-115 gebruiker:   Bouwe Haitzes erven      
1-115 opmerking: pro deo begeert
1-116 soort onroerend goed: woning ( 0)            
1-116 eigenaar:   Simen Fockes      
1-116 gebruiker:   Hylcke Pieters      
1-116 huurwaarde en aanslag:         CG 10:10:00   CG 2:02:00
1-117 soort onroerend goed: (Karremanstraat 2)            
1-117 eigenaar:   Hendrik Cornelis      
1-117 gebruiker:   Hendrik Cornelis      
1-117 grondpacht aan: Harmen Douwes      
1-117 grondpacht en aanslag:           CG 1:15:00 CG 0:08:12
1-117 opmerking: pauper
1-118 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 48)            
1-118 eigenaar:   Anne Jans      
1-118 gebruiker:   Johannes Pieters      
1-118 huurwaarde en aanslag:         CG 26:08:00   CG 5:06:00
1-119 soort onroerend goed: kamers (Zoutsloot 44)            
1-119 eigenaar:   Anne Jans      
1-119 gebruiker:   Jan Jarigs      
1-119 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
1-120 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 42)            
1-120 eigenaar:   Anne Jans      
1-120 gebruiker:   Foecke Haies cum soc.      
1-120 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
1-121 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 38)            
1-121 eigenaar:   Baucke Fockes Agricola      
1-121 gebruiker:   Carst Palsen      
1-121 gebruiker:   Aeffke Jans      
1-121 huurwaarde en aanslag:         CG 28:00:00   CG 5:12:00
1-122 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 34)            
1-122 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-122 gebruiker:   Jacob Romkes      
1-122 opmerking: wordt vergeefs bewoont
1-123 soort onroerend goed: hoff (Droogstraat 45)            
1-123 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-123 gebruiker:   Jacob Romkes      
1-123 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-124 soort onroerend goed: woning ( 0)            
1-124 eigenaar:   Hessel Ruirds      
1-124 gebruiker:   Hessel Ruirds cum soc.      
1-124 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
1-125 soort onroerend goed: huis en brouwerij ( 0)            
1-125 eigenaar:   Jacobus Stellingwerff kinderen      
1-125 gebruiker:   Nanning Stanzen      
1-125 huurwaarde en aanslag:         CG 66:00:00   CG 13:04:00
1-126 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 13)            
1-126 eigenaar:   wed. Tierk Houkema      
1-126 gebruiker:   wed. Tierk Houkema      
1-126 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
1-127 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 15)            
1-127 eigenaar:   Sjoerd Pieters Bierma      
1-127 gebruiker:   Frans Daniels      
1-127 gebruiker:   Harmen Jansen      
1-127 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
1-128 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 17)            
1-128 eigenaar:   Pieter Gerbens      
1-128 gebruiker:   Pieter Gerbens      
1-128 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-129 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 19)            
1-129 eigenaar:   wed. Jan van Doccum      
1-129 gebruiker:   wed. Jan van Doccum      
1-129 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
1-130 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 21)            
1-130 eigenaar:   Piebe Auckes dogter      
1-130 gebruiker:   Piebe Auckes dogter      
1-130 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-131 soort onroerend goed: woning (Droogstraat 47)            
1-131 eigenaar:   Jacob Romkes Braam      
1-131 gebruiker:   Philip Groen      
1-131 gebruiker:   Lieuwe Pieters      
1-131 huurwaarde en aanslag:         CG 28:00:00   CG 5:12:00
1-132 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 51)            
1-132 eigenaar:   Sybe Sweerds      
1-132 gebruiker:   Harmen Meyes      
1-132 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
1-133 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 53)            
1-133 eigenaar:   Jacob R. Braam      
1-133 gebruiker:   Jacob R. Braam      
1-133 opmerking: ledigh
1-134 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 55)            
1-134 eigenaar:   Beern Joosten      
1-134 gebruiker:   Beern Joosten      
1-134 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
1-135 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 12)            
1-135 eigenaar:   Jan Pieters      
1-135 gebruiker:   Jan Pieters      
1-135 huurwaarde en aanslag:         CG 16:16:00   CG 3:07:00
1-136 soort onroerend goed: (Droogstraat 57)            
1-136 eigenaar:   wed. Tijs Douwes      
1-136 gebruiker:   wed. Tijs Douwes      
1-136 opmerking: pauper
1-137 soort onroerend goed: ( 0)            
1-137 eigenaar:   Dirck Ypkes      
1-137 gebruiker:   Dirck Ypkes      
1-137 opmerking: pauper
1-138 soort onroerend goed: woning ( 0)            
1-138 eigenaar:   Dina Tiebbes      
1-138 gebruiker:   Rieme Simens      
1-138 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
1-139 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-139 eigenaar:   Sjouke Eelkes erven      
1-139 gebruiker:   Murck Douwes      
1-139 gebruiker:   Froukjen Douwes      
1-139 gebruiker:   Heere Adams      
1-139 gebruiker:   Jan Hendricks      
1-139 huurwaarde en aanslag:         CG 21:05:00   CG 4:05:00
1-140 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-140 eigenaar:   Simen Jacobs      
1-140 gebruiker:   Simen Jacobs      
1-140 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
1-141 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 26)            
1-141 eigenaar:   Rein Hendriks      
1-141 gebruiker:   Rein Hendriks      
1-141 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-142 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 23)            
1-142 eigenaar:   Melle Hansen      
1-142 gebruiker:   Melle Hansen      
1-142 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 25)            
1-143 eigenaar:   Goverus Braam      
1-143 gebruiker:   Goverus Braam      
1-143 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
1-144 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 85)            
1-144 eigenaar:   Jan Harings      
1-144 gebruiker:   wed. Feite Jans      
1-144 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
1-145 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 87)            
1-145 eigenaar:   wed. Jacob Popta      
1-145 gebruiker:   wed. Jacob Popta      
1-145 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
1-146 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 91)            
1-146 eigenaar:   Dirck Huigens      
1-146 gebruiker:   Dirck Huigens      
1-146 huurwaarde en aanslag:         CG :00:00   CG :00:00
1-146 opmerking: staat ledigh
1-147 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 93)            
1-147 gebruiker:   Huibert Feddes cum soc.      
1-147 huurwaarde en aanslag:         CG 64:00:00   CG 12:16:00
1-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 95)            
1-148 eigenaar:   hopman Croese      
1-148 gebruiker:   hopman Croese      
1-148 huurwaarde en aanslag:         CG 54:00:00   CG 10:16:00
1-149 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 97)            
1-149 eigenaar:   burgemeester Hiddema      
1-149 gebruiker:   burgemeester Hiddema      
1-149 huurwaarde en aanslag:         CG 45:00:00   CG 9:00:00
1-150 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 99)            
1-150 eigenaar:   Jacob R. Braam      
1-150 gebruiker:   ds. Velsen      
1-150 huurwaarde en aanslag:         CG 77:00:00   CG 15:08:00
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 101)            
1-151 eigenaar:   Dina Tiebbes      
1-151 gebruiker:   Dina Tiebbes      
1-151 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
1-152 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 105)            
1-152 eigenaar:   Johannes Ouwerkerk      
1-152 gebruiker:   Johannes Ouwerkerk      
1-152 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
1-153 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 30)            
1-153 eigenaar:   Pieter Oedzes erven      
1-153 gebruiker:   Pieter Oedzes erven      
1-153 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
1-154 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 34)            
1-154 eigenaar:   Simen Willems      
1-154 gebruiker:   Simen Willems      
1-154 huurwaarde en aanslag:         CG :00:00   CG :00:00
1-154 opmerking: pauper
1-155 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 53)            
1-155 eigenaar:   Reyer Arjens Mahiu      
1-155 gebruiker:   Reyer Arjens Mahiu      
1-155 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-156 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 55)            
1-156 eigenaar:   Jan Auckes Backer      
1-156 gebruiker:   Jan Auckes Backer      
1-156 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
1-157 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 65)            
1-157 eigenaar:   Dieuke Pieters      
1-157 gebruiker:   equipagiemr. Boncamp      
1-157 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
1-158 soort onroerend goed: hoff (Droogstraat 11)            
1-158 eigenaar:   wed. Gerrit Middagten      
1-158 gebruiker:   convoimr. Adius      
1-158 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
1-159 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 44)            
1-159 eigenaar:   Rintie Kingma dogter      
1-159 gebruiker:   Melle Hansen      
1-159 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
1-160 soort onroerend goed: hoff ( )            
1-160 eigenaar:   Anne Jans      
1-160 gebruiker:   Jacob Ledam      
1-160 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 87)            
2-001 eigenaar:   gemeensman Andries Piers      
2-001 gebruiker:   gemeensman Andries Piers      
2-001 huurwaarde en aanslag:         CG 56:10:00   CG 11:06:00
2-002 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-002 eigenaar:   wed. Arjen Teunis      
2-002 gebruiker:   wed. Arjen Teunis      
2-002 opmerking: onvermogende
2-003 soort onroerend goed: ( 0)            
2-003 eigenaar:   Tijs Eerks      
2-003 gebruiker:   Tijs Eerks      
2-003 opmerking: onvermogende
2-004 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-004 eigenaar:   Oene Pieters erven      
2-004 gebruiker:   Oene Pieters erven      
2-004 huurwaarde en aanslag:         CG 10:10:00   CG 2:02:00
2-005 soort onroerend goed: ( 0)            
2-005 eigenaar:   wed. Lambert Claessen      
2-005 gebruiker:   wed. Lambert Claessen      
2-005 opmerking: onvermogende
2-006 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-006 eigenaar:   Bouwe Tierx Sanstra      
2-006 gebruiker:   Bouwe Tierx Sanstra      
2-006 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-007 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 83)            
2-007 eigenaar:   Minne Tijssen      
2-007 gebruiker:   Minne Tijssen      
2-007 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
2-008 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 85)            
2-008 eigenaar:   Pieter Minx      
2-008 gebruiker:   Pieter Minx      
2-008 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
2-009 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-009 eigenaar:   Pieter Minx      
2-009 gebruiker:   Sipke Pieters      
2-009 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 73)            
2-010 eigenaar:   Jan Ruirds Boetema      
2-010 gebruiker:   Simen Cornelis      
2-010 gebruiker:   nu Andries Sierks      
2-010 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
2-011 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 77)            
2-011 eigenaar:   Lambert Tiaards      
2-011 gebruiker:   Rienk Hartogh      
2-011 huurwaarde en aanslag:         CG 17:00:00   CG 3:08:00
2-012 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 71)            
2-012 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
2-012 gebruiker:   Jan Roeloffs      
2-012 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
2-013 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 69)            
2-013 eigenaar:   Jan Jansen Trompetter      
2-013 gebruiker:   Jan Jansen Trompetter      
2-013 huurwaarde en aanslag:         CG 25:10:00   CG 5:02:00
2-014 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 67)            
2-014 eigenaar:   Jan Hendricks      
2-014 gebruiker:   Jan Hendricks      
2-014 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
2-015 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-015 eigenaar:   Rinse Bouwes      
2-015 gebruiker:   Rinse Bouwes      
2-015 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-016 soort onroerend goed: kamer en tuin ( 0)            
2-016 eigenaar:   Andries Piers      
2-016 gebruiker:   Andries Piers      
2-016 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
2-017 soort onroerend goed: hoff ( 0)            
2-017 eigenaar:   Gerrit Janzen      
2-017 gebruiker:   Gerrit Janzen      
2-017 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
2-018 soort onroerend goed: stal en hoff ( 0)            
2-018 eigenaar:   Jan Schiere      
2-018 gebruiker:   Jan Schiere      
2-018 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-019 soort onroerend goed: hoff (Karremanstraat 11)            
2-019 eigenaar:   Simen Jelles Stijl erven      
2-019 gebruiker:   Simen Jelles Stijl erven      
2-019 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
2-020 soort onroerend goed: woning (Achterstraat 27)            
2-020 eigenaar:   Simen Jelles Stijl erven      
2-020 gebruiker:   Gerrit Jurriens      
2-020 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
2-021 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 13)            
2-021 eigenaar:   Simen Jelles Stijl erven      
2-021 gebruiker:   Jan Hansen      
2-021 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-022 soort onroerend goed: (Karremanstraat 5)            
2-022 eigenaar:   Jan Geerts      
2-022 gebruiker:   Jan Geerts      
2-022 opmerking: pauper
2-023 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-023 eigenaar:   Hidde Yges erven in qualiteit      
2-023 gebruiker:   burgemeester Menalda      
2-023 huurwaarde en aanslag:         CG 5:00:00   CG 1:00:00
2-024 soort onroerend goed: ( 0)            
2-024 eigenaar:   Andries Willems      
2-024 gebruiker:   Andries Willems      
2-024 opmerking: pauper
2-025 soort onroerend goed: tuintje ( 0)            
2-025 eigenaar:   Sake Sibesma      
2-025 gebruiker:   Sake Sibesma      
2-025 opmerking: van geen belang
2-026 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 3)            
2-026 eigenaar:   Antie Reiners erven      
2-026 gebruiker:   Huibert Jansen      
2-026 gebruiker:   Lieuwe Pieters      
2-026 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-027 soort onroerend goed: huis en molen (Karremanstraat 1)            
2-027 eigenaar:        
2-027 gebruiker:   Jan Cornelis      
2-027 gebruiker:   Oeble Hettes      
2-027 huurwaarde en aanslag:         CG 27:10:00   CG 5:10:00
2-027 grondpacht aan: Ruird Pieters erven      
2-027 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
2-027 opmerking: Jan Cornelis heeft sijn helft pro deo begeert
2-027 opmerking: Oeble Hettes helfte
2-028 soort onroerend goed: huis en tuin ( 0)            
2-028 eigenaar:   Arjen Bootsma      
2-028 eigenaar:   Frans Bootsma      
2-028 gebruiker:   Ruird Arjens      
2-028 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:16:00
2-029 soort onroerend goed: lijnbaan etc. ( 0)            
2-029 eigenaar:   Heere Wybrens      
2-029 gebruiker:   Heere Wybrens      
2-029 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
2-030 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 107)            
2-030 eigenaar:   Casper Brinkman      
2-030 gebruiker:   Casper Brinkman      
2-030 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-031 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-031 eigenaar:   Seerp Pieters cum soc.      
2-031 gebruiker:   Dirck Cornelis      
2-031 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-032 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-032 eigenaar:   Tijs Jansen erven      
2-032 gebruiker:   Freerk Tijssen      
2-032 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-033 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 83)            
2-033 eigenaar:   Hoite Keimpes      
2-033 gebruiker:   Sjoucke Teunis      
2-033 huurwaarde en aanslag:         CG 13:00:00   CG 2:12:00
2-034 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 54)            
2-034 eigenaar:   wed. Jacob Popta      
2-034 gebruiker:   wed. Jacob Popta      
2-034 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
2-035 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 54)            
2-035 eigenaar:   Lambert Tiaards      
2-035 gebruiker:   Tiaard Lolkes      
2-035 gebruiker:   nu Hendrik Pieters      
2-035 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-036 soort onroerend goed: (Zoutsloot 52)            
2-036 eigenaar:   Jan Netterts      
2-036 gebruiker:   Jan Netterts      
2-036 opmerking: onvermogende
2-037 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 19)            
2-037 eigenaar:   Ydtie IJsbrandts      
2-037 gebruiker:   Ydtie IJsbrandts      
2-037 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-038 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 21)            
2-038 eigenaar:   Gover Hendriks erven      
2-038 gebruiker:   Jochem Meyes      
2-038 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-039 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 23)            
2-039 eigenaar:   Geert Jans      
2-039 gebruiker:   Pieter Piters wever      
2-039 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
2-040 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 25)            
2-040 eigenaar:   wed. Gerrit Douwes      
2-040 gebruiker:   wed. Gerrit Douwes      
2-040 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-041 soort onroerend goed: huis en gorterie (Karremanstraat 27)            
2-041 eigenaar:   Tjalling Alberts      
2-041 gebruiker:   Tjalling Alberts      
2-041 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
2-042 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 59)            
2-042 eigenaar:   Otte Auckes cum soc.      
2-042 gebruiker:   Jan Oebles      
2-042 gebruiker:   Hendrick Caspers      
2-042 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
2-043 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 61)            
2-043 eigenaar:   Pieter Oedzes erven      
2-043 gebruiker:   Hille Jansen      
2-043 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
2-044 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 63)            
2-044 eigenaar:   Pieter Oldaens      
2-044 gebruiker:   Pieter Oldaens      
2-044 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
2-045 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 65)            
2-045 eigenaar:   Abe Douwes erven      
2-045 gebruiker:   Tjalling Alberts      
2-045 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
2-046 soort onroerend goed: hoff en kamer (Zoutsloot 58)            
2-046 eigenaar:   wed. Jacob Popta      
2-046 gebruiker:   wed. Jacob Popta      
2-046 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 67)            
2-047 eigenaar:   Ewert Hingst      
2-047 eigenaar:   nu Simen Fockes      
2-047 gebruiker:   Simen Fockes      
2-047 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
2-048 soort onroerend goed: huis en panwerk (Droogstraat 81)            
2-048 eigenaar:   Simen Fockes      
2-048 gebruiker:   Simen Fockes      
2-048 huurwaarde en aanslag:         CG 47:08:00   CG 9:09:00
2-049 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-049 eigenaar:   Sybe Jansen Reyers      
2-049 gebruiker:   Jan Fopkes      
2-049 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-050 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-050 eigenaar:   Hendrick Goverts      
2-050 gebruiker:   Gerrit Alberts      
2-050 huurwaarde en aanslag:         CG 13:00:00   CG 2:12:00
2-051 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-051 eigenaar:   Laes Pieters erven      
2-051 gebruiker:   Jochem Pieters      
2-051 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-052 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-052 eigenaar:   Simke Jans erven      
2-052 gebruiker:   Jan Claessen      
2-052 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-053 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
2-053 eigenaar:   Duco Galama erven      
2-053 gebruiker:   Frans Jonas      
2-053 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:16:00
2-054 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
2-054 eigenaar:   Pieter Gelinde      
2-054 gebruiker:   Pieter Gelinde      
2-054 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-055 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 3)            
2-055 eigenaar:   Pieter Ackersloot erven      
2-055 gebruiker:   Foppe Goitiens      
2-055 huurwaarde en aanslag:         CG 35:00:00   CG 7:00:00
2-056 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 5)            
2-056 eigenaar:   Claes Goitiens Braam      
2-056 gebruiker:   coopman Stinstra      
2-056 huurwaarde en aanslag:         CG 45:00:00   CG 9:00:00
2-057 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 7)            
2-057 eigenaar:   Jan Hornstra      
2-057 gebruiker:   Jan Hornstra      
2-057 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
2-058 soort onroerend goed: mouterie (Hoogstraat 9)            
2-058 eigenaar:   Gerrit Hessels      
2-058 gebruiker:   Gerrit Hessels      
2-058 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-059 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 11)            
2-059 eigenaar:   Pieke Hommes      
2-059 gebruiker:   Pieke Hommes      
2-059 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
2-060 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 13)            
2-060 eigenaar:   Laas Pieters erven      
2-060 gebruiker:   Hendrik Goverts      
2-060 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 15)            
2-061 eigenaar:   Antie Sybes      
2-061 gebruiker:   Antie Sybes      
2-061 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
2-062 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 19)            
2-062 eigenaar:   Willem Willems      
2-062 gebruiker:   Willem Willems      
2-062 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
2-063 soort onroerend goed: (Hoogstraat 21)            
2-063 eigenaar:   Wopke Piekes      
2-063 gebruiker:   Wopke Piekes      
2-063 opmerking: onvermogende
2-064 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 23)            
2-064 eigenaar:   Gerrit Hessels      
2-064 gebruiker:   Gerrit Hessels      
2-064 huurwaarde en aanslag:         CG 46:00:00   CG 9:04:00
2-065 soort onroerend goed: huis, schuur en stal (Hoogstraat 25)            
2-065 eigenaar:   Hendrick Jonker      
2-065 gebruiker:   Hendrick Jonker      
2-065 huurwaarde en aanslag:         CG 70:00:00   CG 14:00:00
2-066 soort onroerend goed: (Hoogstraat 27)            
2-066 eigenaar:   Gerrit Jansen      
2-066 gebruiker:   Gerrit Jansen      
2-066 opmerking: onvermogende
2-067 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 6)            
2-067 eigenaar:   Roeloff Jansen cum soc.      
2-067 gebruiker:   Antie Wigles      
2-067 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
2-068 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 94)            
2-068 eigenaar:   Douwe Harmens      
2-068 gebruiker:   Pieter Floris      
2-068 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 9)            
2-069 eigenaar:   Tomas Gonggrijp      
2-069 gebruiker:   Tomas Gonggrijp      
2-069 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
2-070 soort onroerend goed: perk (Herenwaltje 11)            
2-070 eigenaar:   Anne Jans      
2-070 gebruiker:   Anne Jans      
2-070 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
2-071 soort onroerend goed: (Herenwaltje 12)            
2-071 eigenaar:   Willem Rutgers      
2-071 gebruiker:   Willem Rutgers      
2-071 opmerking: onvermogende
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 3)            
2-072 eigenaar:   hopman Croese      
2-072 gebruiker:   hopman Croese      
2-072 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
2-073 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 1)            
2-073 eigenaar:   Janke Tieerds      
2-073 gebruiker:   Jacob Annes      
2-073 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
2-074 soort onroerend goed: (Herenwaltje 3)            
2-074 eigenaar:   Rienk Cornelis      
2-074 gebruiker:   Rienk Cornelis      
2-074 huurwaarde en aanslag:         CG :00:00   CG :00:00
2-074 opmerking: pauper
2-075 soort onroerend goed: woning (Herenwaltje 5)            
2-075 eigenaar:   wed. Meye Sakes      
2-075 gebruiker:   wed. Meye Sakes      
2-075 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-076 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 1)            
2-076 eigenaar:   Taecke Poppes      
2-076 gebruiker:   Taecke Poppes      
2-076 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
2-077 soort onroerend goed: kamer (Herenwaltje 9)            
2-077 eigenaar:   wed. Douwe Claessen      
2-077 gebruiker:   selve zeg Claes Douwes      
2-077 gebruiker:   dog nu Rein Pieters      
2-077 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-078 soort onroerend goed: huis en brouwerie ( 0)            
2-078 eigenaar:   wed. Douwe Claessen      
2-078 gebruiker:   Jan Auckes      
2-078 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 16:00:00
2-079 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 29)            
2-079 eigenaar:   wed. Douwe Claessen      
2-079 gebruiker:   Hessel Jansen Mosk      
2-079 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
2-080 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 31)            
2-080 eigenaar:   Douwe Harmens      
2-080 gebruiker:   Douwe Harmens      
2-080 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 5:04:00
2-081 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 33)            
2-081 eigenaar:   Marten Lieuwes erven      
2-081 gebruiker:   Marten Lieuwes erven      
2-081 opmerking: onvermogende
2-082 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 35)            
2-082 eigenaar:   Schelte Wybrens      
2-082 gebruiker:   Gerrit Eiberts      
2-082 gebruiker:   Jurrien Tieerds      
2-082 huurwaarde en aanslag:         CG 42:00:00   CG 8:08:00
2-083 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 37)            
2-083 eigenaar:   Jacob Hettes      
2-083 gebruiker:   Jacob Hettes      
2-083 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-084 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 39)            
2-084 eigenaar:   Johannes Benedictus      
2-084 gebruiker:   Johannes Benedictus      
2-084 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-085 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
2-085 eigenaar:   Evert Hendrix      
2-085 gebruiker:   Evert Hendrix      
2-085 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
2-086 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 8)            
2-086 eigenaar:   Eibert Pieters      
2-086 gebruiker:   Hendrick Warners      
2-086 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-087 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-087 eigenaar:   wed. Douwe Claessens      
2-087 gebruiker:   Guilliam Boneta      
2-087 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
2-088 soort onroerend goed: stal (Wortelstraat 13)            
2-088 eigenaar:   wed. Douwe Claessens      
2-088 gebruiker:   Johannes Benedictus      
2-088 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
2-089 soort onroerend goed: (Hoogstraat 43)            
2-089 eigenaar:   Jan Douwes      
2-089 gebruiker:   Jan Douwes      
2-089 opmerking: onvermogende
2-090 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 45)            
2-090 eigenaar:   burgemeester Tiaard Bouwens      
2-090 gebruiker:   Johannes Wybes      
2-090 huurwaarde en aanslag:         CG 28:10:00   CG 5:14:00
2-091 soort onroerend goed: (Hoogstraat 47)            
2-091 eigenaar:   Beern Willems      
2-091 gebruiker:   Beern Willems      
2-091 opmerking: onvermogende
2-092 soort onroerend goed: ( 0)            
2-092 eigenaar:   Geert Hardens      
2-092 gebruiker:   Geert Hardens      
2-092 opmerking: onvermogende
2-093 soort onroerend goed: pothuis (Hoogstraat 49)            
2-093 eigenaar:   Hubert Remmerts erven      
2-093 gebruiker:   Hubert Remmerts erven      
2-093 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 51)            
2-094 eigenaar:   Aucke Gerbens      
2-094 gebruiker:   Hotze Jans      
2-094 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-095 soort onroerend goed: perk ( 0)            
2-095 eigenaar:   Anne Jans      
2-095 gebruiker:   Anne Jans      
2-095 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
2-096 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 40)            
2-096 eigenaar:   Jacob Douwes cum soc.      
2-096 gebruiker:   Jan Hendrix      
2-096 opmerking: insolvent
2-097 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 38)            
2-097 eigenaar:   Jacob Douwes cum soc.      
2-097 gebruiker:   Jan Hendrix      
2-097 opmerking: insolvent
2-098 soort onroerend goed: (Hoogstraat 36)            
2-098 eigenaar:   Gerrit Harmens      
2-098 gebruiker:   Gerrit Harmens      
2-098 opmerking: pauper
2-099 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 34)            
2-099 eigenaar:   Freerk Jansen Croon      
2-099 gebruiker:   Freerk Jansen Croon      
2-099 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
2-100 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 32)            
2-100 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-100 gebruiker:   wed. Johannes Hinnes cum soc.      
2-100 gebruiker:   nu Hendrik Janzen      
2-100 huurwaarde en aanslag:         CG 38:00:00   CG 7:12:00
2-101 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-101 eigenaar:   wed. Sioerd Dirks      
2-101 gebruiker:   wed. Sioerd Dirks      
2-101 opmerking: onvermogende
2-102 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
2-102 eigenaar:   Ype Pieters in qlt.      
2-102 gebruiker:   Ype Pieters in qlt.      
2-102 huurwaarde en aanslag:         CG 26:10:00   CG 5:06:00
2-103 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
2-103 eigenaar:   Eelcke Auckes      
2-103 gebruiker:   Simen Wessels      
2-103 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
2-104 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 28)            
2-104 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-104 gebruiker:   Dirk Sioerds      
2-104 huurwaarde en aanslag:         CG 17:00:00   CG 3:08:00
2-105 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 26)            
2-105 eigenaar:   burgemeester Tiaard Bouwens      
2-105 gebruiker:   Hendrikjen Ewerts cum soc.      
2-105 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:16:00
2-106 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 24)            
2-106 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-106 gebruiker:   Dirk Hessels      
2-106 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 5:04:00
2-107 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 22)            
2-107 eigenaar:   hopman Braaxma      
2-107 gebruiker:   hopman Braaxma      
2-107 opmerking: word voor niet bewoont
2-108 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 15)            
2-108 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-108 gebruiker:   Tijs Ypes      
2-108 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-109 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 19)            
2-109 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-109 gebruiker:   Tijs Ypes      
2-109 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
2-110 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 1)            
2-110 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-110 gebruiker:   Tijs Ypes      
2-110 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
2-111 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 20)            
2-111 eigenaar:   Goitien Braam      
2-111 gebruiker:   Jelle Willems cum soc.      
2-111 huurwaarde en aanslag:         CG 24:14:00   CG 4:19:00
2-112 soort onroerend goed: huis en gorterie (Hoogstraat 18)            
2-112 eigenaar:   Sybe Jansen Reiers      
2-112 gebruiker:   Sybe Jansen Reiers      
2-112 huurwaarde en aanslag:         CG 42:00:00   CG 8:08:00
2-113 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 16)            
2-113 eigenaar:   Pieter Willems      
2-113 gebruiker:   Antie Goikes      
2-113 gebruiker:   wed. Bente Ottes      
2-113 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-114 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 14)            
2-114 eigenaar:   Claes Rinties Botsma nom. ux.      
2-114 gebruiker:   Gerrit Heins      
2-114 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 6:08:00
2-115 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 12)            
2-115 eigenaar:   Laes Pieters kinderen      
2-115 gebruiker:   Tiaerd Cornelis cum soc.      
2-115 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
2-116 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 10)            
2-116 eigenaar:   Tomas Overhart      
2-116 gebruiker:   Tomas Overhart      
2-116 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
2-117 soort onroerend goed: (Hoogstraat 6)            
2-117 eigenaar:   wed. Jelle Claessens      
2-117 gebruiker:   wed. Jelle Claessens      
2-117 opmerking: onvermogende
2-118 soort onroerend goed: (Hoogstraat 4)            
2-118 eigenaar:   Cornelis Tieerds      
2-118 gebruiker:   Cornelis Tieerds      
2-118 opmerking: onvermogende
2-119 soort onroerend goed: (Hoogstraat 2)            
2-119 eigenaar:   wed. Dirck Andries      
2-119 gebruiker:   wed. Dirck Andries      
2-119 opmerking: onvermogende
2-120 soort onroerend goed: huisje ( 0)            
2-120 eigenaar:   Ype Hessels      
2-120 gebruiker:   Ype Hessels      
2-120 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
2-121 soort onroerend goed: ( 0)            
2-121 eigenaar:   Hendrik Wessels      
2-121 gebruiker:   Hendrik Wessels      
2-121 opmerking: onvermogende
2-122 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 109)            
2-122 eigenaar:   Grietie Fransen      
2-122 gebruiker:   Grietie Fransen      
2-122 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
2-122 grondpacht aan: de Havenisten      
2-122 grondpacht en aanslag:           CG 5:12:00 CG 1:08:00
2-123 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 111)            
2-123 eigenaar:   Claes Huiberts Braem      
2-123 gebruiker:   Claes Huiberts Braem      
2-123 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
2-123 grondpacht aan: de Havenisten      
2-123 grondpacht en aanslag:           CG 5:12:00 CG 1:08:00
2-124 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 113)            
2-124 eigenaar:   Tiaard van der Form      
2-124 gebruiker:   Tiaard van der Form      
2-124 huurwaarde en aanslag:         CG 51:00:00   CG 10:04:00
2-125 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-125 eigenaar:   wed. Jelte Ynses      
2-125 gebruiker:   wed. Jelte Ynses      
2-125 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
2-126 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-126 eigenaar:   Pieter Hessels in qlt.      
2-126 gebruiker:   Oeds Davids      
2-126 huurwaarde en aanslag:         CG 22:00:00   CG 4:08:00
2-127 soort onroerend goed: wagenhuis ( 0)            
2-127 eigenaar:   Albert Hendriks      
2-127 gebruiker:   Albert Hendriks      
2-127 huurwaarde en aanslag:         CG 7:00:00   CG 1:08:00
2-128 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
2-128 eigenaar:   wed. Jelte Ynses      
2-128 gebruiker:   wed. Jelte Ynses      
2-128 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
2-129 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
2-129 eigenaar:   Hartman Feyes      
2-129 gebruiker:   Hartman Feyes      
2-129 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-130 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 11)            
2-130 eigenaar:   Rinke Heeres      
2-130 gebruiker:   Rinke Heeres      
2-130 huurwaarde en aanslag:         CG 38:00:00   CG 7:12:00
2-131 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 15)            
2-131 eigenaar:   Jan Arjens      
2-131 gebruiker:   Jan Arjens      
2-131 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-132 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 5)            
2-132 eigenaar:   Simen Feickes      
2-132 gebruiker:   Simen Feickes      
2-132 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-133 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 7)            
2-133 eigenaar:   Roeloff Jansen      
2-133 gebruiker:   Roeloff Jansen      
2-133 opmerking: onvermogende
2-134 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 9)            
2-134 eigenaar:   Tiaard Fockes      
2-134 gebruiker:   Claes Claessen      
2-134 gebruiker:   Geert Engels      
2-134 gebruiker:   wed. Pieter Gerbens      
2-134 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
2-135 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 11)            
2-135 eigenaar:   Reiner Harmens      
2-135 gebruiker:   Reiner Harmens      
2-135 opmerking: heeft pro deo begeert
2-136 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 12)            
2-136 eigenaar:   Goucke Suringar erven      
2-136 gebruiker:   Joost Beerns      
2-136 huurwaarde en aanslag:         CG 14:18:00   CG 3:00:00
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
2-137 eigenaar:   Goucke Suringar erven      
2-137 gebruiker:   Grietie Lolles      
2-137 huurwaarde en aanslag:         CG 14:08:00   CG 2:17:00
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 4)            
2-138 eigenaar:   wed. Stoffel Teunis      
2-138 gebruiker:   Henning Cornelis cum soc.      
2-138 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-139 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 2)            
2-139 eigenaar:   Take Johannis      
2-139 gebruiker:   Take Johannis      
2-139 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-140 soort onroerend goed: huis nu een stal ( 0)            
2-140 eigenaar:   burgemeester Menalda      
2-140 gebruiker:   burgemeester Menalda      
2-140 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-141 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 13)            
2-141 eigenaar:   Anne Dirks      
2-141 gebruiker:   Dirck Cornelis      
2-141 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
2-142 soort onroerend goed: huis (Noordijs 1)            
2-142 eigenaar:   Anne Dirks      
2-142 gebruiker:   Anne Dirks      
2-142 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 6:08:00
2-143 soort onroerend goed: huis (Noordijs 3)            
2-143 eigenaar:   burgemeester Rein Sickes      
2-143 gebruiker:   burgemeester Rein Sickes      
2-143 huurwaarde en aanslag:         CG 54:00:00   CG 10:16:00
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 5)            
2-144 eigenaar:   burgemeester Weima      
2-144 gebruiker:   burgemeester Weima      
2-144 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
2-144 grondpacht aan: burgemeester Bilaen erven      
2-144 grondpacht en aanslag:           CG 1:01:00 CG 0:05:04
2-145 soort onroerend goed: huis (Noordijs 9)            
2-145 eigenaar:   Jancke Feddriks      
2-145 gebruiker:   Jancke Feddriks      
2-145 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
2-146 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-146 eigenaar:   wed. Frans Pieters      
2-146 gebruiker:   wed. Frans Pieters      
2-146 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
2-147 soort onroerend goed: huis en geleibackerie (Noordijs 11)            
2-147 eigenaar:   Pieter Feitema      
2-147 gebruiker:   Pieter Feitema      
2-147 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 16:00:00
2-148 soort onroerend goed: huis (Noordijs 13)            
2-148 eigenaar:   Jacob Meles erven      
2-148 gebruiker:   Wybe Hanekuik      
2-148 huurwaarde en aanslag:         CG 55:00:00   CG 11:00:00
2-149 soort onroerend goed: huis (Noordijs 15)            
2-149 eigenaar:   Frans Jetses in qlt.      
2-149 eigenaar:   Antie Jans      
2-149 gebruiker:   Anne Jansen      
2-149 huurwaarde en aanslag:         CG 110:00:00   CG 22:00:00
2-150 soort onroerend goed: huis (Noordijs 17)            
2-150 eigenaar:   Gouke Suringar erven      
2-150 gebruiker:   Johannes Hendriks      
2-150 gebruiker:   Attie Donker      
2-150 gebruiker:   Sicke Cornelis      
2-150 gebruiker:   Mayke Cornelis      
2-150 gebruiker:   wed. Godert Bernt      
2-150 huurwaarde en aanslag:         CG 82:00:00   CG 16:08:00
2-151 soort onroerend goed: huis (Noordijs 19)            
2-151 eigenaar:   Teunis Foppes erven      
2-151 gebruiker:   Jarig Jacobs      
2-151 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
2-152 soort onroerend goed: huis (Noordijs 21)            
2-152 eigenaar:   Freerk Jacobs erven      
2-152 gebruiker:   wed. Huybert Braem      
2-152 huurwaarde en aanslag:         CG 45:00:00   CG 9:00:00
2-153 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-153 eigenaar:   wed. burgemeester Kimstra      
2-153 gebruiker:   hopman Heremyt      
2-153 huurwaarde en aanslag:         CG 100:10:00   CG 20:02:00
2-154 soort onroerend goed: huis (Noordijs 23)            
2-154 eigenaar:   coopman Suringar erven      
2-154 gebruiker:   coopman Suringar erven      
2-154 huurwaarde en aanslag:         CG 63:00:00   CG 12:12:00
2-155 soort onroerend goed: huis ( )            
2-155 eigenaar:   Jane Broers      
2-155 gebruiker:   Jane Broers      
2-155 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-156 soort onroerend goed: huis (Noordijs 25)            
2-156 eigenaar:   wed. Claes Ypes      
2-156 gebruiker:   wed. Claes Ypes      
2-156 huurwaarde en aanslag:         CG 22:00:00   CG 4:08:00
2-157 soort onroerend goed: huis (Noordijs 27)            
2-157 eigenaar:   vroedsman Ripema      
2-157 gebruiker:   Wopke Gatzes      
2-157 huurwaarde en aanslag:         CG 67:00:00   CG 13:08:00
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
2-158 eigenaar:   Cornelis Freerx      
2-158 gebruiker:   Cornelis Freerx      
2-158 huurwaarde en aanslag:         CG 47:00:00   CG 9:08:00
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
2-159 eigenaar:   Tiaard Tiaerdsen      
2-159 gebruiker:   Theod. Binsonides      
2-159 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
2-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 7)            
2-160 eigenaar:   burgemeester Sloterdijk      
2-160 gebruiker:   burgemeester Sloterdijk      
2-160 huurwaarde en aanslag:         CG 72:00:00   CG 14:08:00
2-161 soort onroerend goed: huis (Franekereind 9)            
2-161 eigenaar:   vroedsman Rowel      
2-161 gebruiker:   Trijntie Harmens      
2-161 huurwaarde en aanslag:         CG 42:10:00   CG 8:10:00
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 11)            
2-162 eigenaar:   vroedsman Rowel      
2-162 gebruiker:   vroedsman Rowel      
2-162 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
2-163 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-163 eigenaar:   Sytse Doedes      
2-163 gebruiker:   Willem Haies      
2-163 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
2-163 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-163 grondpacht en aanslag:           CG 1:04:00 CG 0:06:00
2-164 soort onroerend goed: huis (Franekereind 15)            
2-164 gebruiker:   Tiaerd Tiaerdts      
2-164 gebruiker:   Freerk Jacobs erven      
2-164 gebruiker:   wed. Gratema      
2-164 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
2-164 opmerking: leedigh, solderhuur
2-165 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-165 eigenaar:   Teunis Foppes erven      
2-165 gebruiker:   Jarig Jacobs      
2-165 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-166 soort onroerend goed: pakhuis ( 0)            
2-166 eigenaar:   vroedsman Suringar erven      
2-166 gebruiker:   vroedsman Suringar erven      
2-166 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-167 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-167 eigenaar:   Jacob Meiles      
2-167 gebruiker:   Wybe Hanekuik      
2-167 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
2-168 soort onroerend goed: agterhuis ( 0)            
2-168 eigenaar:   wed. Frans Pieters      
2-168 gebruiker:   Coene Hendrix      
2-168 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-169 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 6)            
2-169 eigenaar:   Cornelis Janzen      
2-169 gebruiker:   Cornelis Janzen      
2-169 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-170 soort onroerend goed: gleibackerie ( 0)            
2-170 eigenaar:   Cornelis Jansen      
2-170 gebruiker:   Cornelis Jansen      
2-170 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
2-170 grondpacht aan: Tieerd Siverda      
2-170 grondpacht en aanslag:           CG 3:00:00 CG 0:15:00
2-171 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-171 eigenaar:   Tiaard Fockes      
2-171 gebruiker:   Roeloff Roeloffs      
2-171 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 4)            
2-172 eigenaar:   Keimpe Jarigs      
2-172 gebruiker:   Johannes Rimmerts cum soc.      
2-172 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 43:04:00
2-173 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 2)            
2-173 eigenaar:   heeren van de Leeningbank      
2-173 gebruiker:   Jan Rienx      
2-173 huurwaarde en aanslag:         CG 7:00:00   CG 1:08:00
2-173 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-173 grondpacht en aanslag:           CG 2:02:00 CG 0:10:08
2-174 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 5)            
2-174 eigenaar:   Lieuwe Jillerts      
2-174 gebruiker:   Lieuwe Jillerts      
2-174 opmerking: onvermogende
2-175 soort onroerend goed: keeten (William Boothstraat 9)            
2-175 eigenaar:   Gouke Suringar erven      
2-175 gebruiker:   Gouke Suringar erven      
2-175 huurwaarde en aanslag:         CG 287:10:00   CG 57:10:00
2-176 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-176 eigenaar:   Jan Andries      
2-176 gebruiker:   Jan Andries      
2-176 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-176 grondpacht en aanslag:           CG 2:04:00 CG 0:06:00
2-176 opmerking: onvermogende
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 15)            
2-177 eigenaar:   Jan Pieters Schaaff      
2-177 gebruiker:   conrector Wassenaar      
2-177 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (William Boothstraat 19)            
2-178 eigenaar:   Wybe Gerrits      
2-178 gebruiker:   Wybe Gerrits      
2-178 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
2-179 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 37)            
2-179 eigenaar:   Tiaerd Tiaerdsen      
2-179 gebruiker:   Tiaerd Tiaerdsen      
2-179 opmerking: ledigh
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 31)            
2-180 eigenaar:   Tiaerd Tiaerdsen      
2-180 gebruiker:   Tiaerd Tiaerdsen      
2-180 opmerking: staat ledigh
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (William Boothstraat 23)            
2-181 eigenaar:   Tiaerd Tiaerdsen      
2-181 gebruiker:   Tiaerd Tiaerdsen      
2-181 opmerking: ledigh
2-182 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-182 eigenaar:   Feddrik Jeppes      
2-182 gebruiker:   Sybe Ruirdts cum soc.      
2-182 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 5:08:00
2-183 soort onroerend goed: (William Boothstraat 39)            
2-183 eigenaar:   Hendrik Jansen      
2-183 gebruiker:   Hendrik Jansen      
2-183 opmerking: onvermogende
2-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 17)            
2-184 eigenaar:   Gerrit Jansen      
2-184 gebruiker:   Gerrit Jansen      
2-184 huurwaarde en aanslag:         CG 25:10:00   CG 5:02:00
2-185 soort onroerend goed: huis (Franekereind 19)            
2-185 eigenaar:   burgemeester Adama      
2-185 gebruiker:   Pieter Adama      
2-185 huurwaarde en aanslag:         CG 51:00:00   CG 10:04:00
2-185 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-185 grondpacht en aanslag:           CG 1:09:00 CG 0:07:04
2-186 soort onroerend goed: huis (Franekereind 21)            
2-186 eigenaar:   wed. Pieter Cornelis      
2-186 gebruiker:   Jan Harmens      
2-186 huurwaarde en aanslag:         CG 23:00:00   CG 4:12:00
3-001 soort onroerend goed: keet en pakhuis ( )            
3-001 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-001 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-001 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
3-002 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 29)            
3-002 eigenaar:   L. Ripema      
3-002 gebruiker:   L. Ripema      
3-002 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
3-003 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 27)            
3-003 eigenaar:   Jan Schiere      
3-003 gebruiker:   Jan Schiere      
3-003 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
3-004 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-004 eigenaar:   burgemeester Sloterijk      
3-004 gebruiker:   Harmen Harmens      
3-004 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-005 soort onroerend goed: stal (Scheffersplein 17)            
3-005 eigenaar:   burgemeester Sloterijk      
3-005 gebruiker:   burgemeester Sloterijk      
3-005 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-006 soort onroerend goed: ( )            
3-006 eigenaar:   Sytse Pieters      
3-006 gebruiker:   Sytse Pieters      
3-006 opmerking: onvermogende
3-007 soort onroerend goed: ( )            
3-007 eigenaar:   Simke Tomas      
3-007 gebruiker:   Simke Tomas      
3-007 opmerking: onvermogende
3-008 soort onroerend goed: huis, brouwerie en mouterie ( )            
3-008 eigenaar:   Broer Bauckes      
3-008 gebruiker:   Broer Bauckes      
3-008 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
3-009 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-009 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
3-009 gebruiker:   wed. Douwe Jansen      
3-009 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
3-010 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-010 eigenaar:   Tieerd Tieerdsen      
3-010 gebruiker:   Tieerd Tieerdsen      
3-010 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-011 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 5)            
3-011 eigenaar:   Hendrick Marcus      
3-011 gebruiker:   Hendrick Marcus      
3-011 opmerking: onmagtigh
3-012 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-012 eigenaar:   Ype Pieters      
3-012 gebruiker:   Ype Pieters      
3-012 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
3-013 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-013 eigenaar:   wed. Romke Mattheus      
3-013 gebruiker:   wed. Romke Mattheus      
3-013 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-013 grondpacht aan: Ruird Pieters kinders      
3-013 grondpacht en aanslag:           CG 1:11:08 CG 0:07:14
3-014 soort onroerend goed: huis ( )            
3-014 eigenaar:   wed. Romke Mattheus      
3-014 gebruiker:   wed. Jan Hendriks      
3-014 gebruiker:   mr. Hendrick Zegers      
3-014 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 5:08:00
3-015 soort onroerend goed: huis ( )            
3-015 eigenaar:   Jilt Bauckes      
3-015 gebruiker:   Hille Heerts      
3-015 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-016 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-016 eigenaar:   Dedmer Jans      
3-016 gebruiker:   Dedmer Jans      
3-016 opmerking: onvermogende
3-017 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-017 eigenaar:   Willem Jans      
3-017 gebruiker:   Willem Jans      
3-017 opmerking: onvermogende
3-018 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 11)            
3-018 eigenaar:   Gerrit Harmens      
3-018 gebruiker:   Gerrit Harmens      
3-018 opmerking: onvermogende
3-019 soort onroerend goed: kamer (Nieuwstraat 1)            
3-019 eigenaar:   Jacob Eelckes      
3-019 gebruiker:   Jacob Eelckes      
3-019 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-020 soort onroerend goed: ( )            
3-020 eigenaar:   Cornelis Minses      
3-020 gebruiker:   Cornelis Minses      
3-020 opmerking: onvermogende
3-021 soort onroerend goed: (Oosterkeetstraat 1)            
3-021 eigenaar:   wed. Jan Piers      
3-021 gebruiker:   wed. Jan Piers      
3-021 opmerking: onvermogende
3-022 soort onroerend goed: stal ( )            
3-022 eigenaar:   Heercke Tiebbes      
3-022 gebruiker:   Heercke Tiebbes      
3-022 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-023 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 11)            
3-023 eigenaar:   Johannes Douwes      
3-023 gebruiker:   Johannes Douwes      
3-023 opmerking: pro deo begeert
3-024 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 13)            
3-024 eigenaar:   Albert Beuwes      
3-024 gebruiker:   wed. Jan Claessen      
3-024 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:16:00
3-025 soort onroerend goed: huis ( )            
3-025 eigenaar:   Jan Pieters Schaaff      
3-025 gebruiker:   Beern Lamberts      
3-025 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-026 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 19)            
3-026 eigenaar:   Jan Alberts      
3-026 gebruiker:   Jan Alberts      
3-026 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-027 soort onroerend goed: huis ( )            
3-027 eigenaar:   Louw Hansen      
3-027 gebruiker:   Louw Hansen      
3-027 opmerking: onvermogende
3-028 soort onroerend goed: huis ( )            
3-028 eigenaar:   burgemeester Sopingius      
3-028 gebruiker:   Joucke Tiebbes      
3-028 gebruiker:   Claes Gerbens      
3-028 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
3-029 soort onroerend goed: huis ( )            
3-029 eigenaar:   Jilles Jansen      
3-029 gebruiker:   wed. Jan Claesen cum soc.      
3-029 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
3-030 soort onroerend goed: huis ( )            
3-030 eigenaar:   Jilles Jansen      
3-030 gebruiker:   Jilles Jansen      
3-030 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
3-031 soort onroerend goed: huis ( )            
3-031 eigenaar:   Uilke Auckes      
3-031 eigenaar:   nu Lambert Sioerds      
3-031 gebruiker:   Lambert Sioerds      
3-031 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
3-032 soort onroerend goed: pothuis (Nieuwstraat 36)            
3-032 eigenaar:   Schelte Jansen      
3-032 gebruiker:   Schelte Jansen      
3-032 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 34)            
3-033 eigenaar:   Jan Gerrits      
3-033 gebruiker:   Jan Gerrits      
3-033 opmerking: onvermogende
3-034 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 32)            
3-034 eigenaar:   Frieskjen Pieters erven      
3-034 gebruiker:   Pieter Berents      
3-034 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-035 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 28)            
3-035 eigenaar:   Pieter Seerps erven      
3-035 gebruiker:   Pieter Seerps erven      
3-035 opmerking: onvermogende
3-036 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 24)            
3-036 eigenaar:   wed. Claes Jansen      
3-036 gebruiker:   Gerrit Waterhaler      
3-036 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-037 soort onroerend goed: huis ( )            
3-037 eigenaar:   burgemeester Sopingius      
3-037 gebruiker:   Wopke Auckes      
3-037 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-038 soort onroerend goed: huis ( )            
3-038 eigenaar:   wed. Jaan Ages      
3-038 gebruiker:   wed. Jaan Ages      
3-038 opmerking: heeft pro deo begeert
3-039 soort onroerend goed: schuir ( )            
3-039 eigenaar:   wed. Claes Ypes      
3-039 gebruiker:   Hendrick smid      
3-039 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
3-040 soort onroerend goed: keet en huis (Nieuwstraat 40)            
3-040 eigenaar:   Pieter Dirks      
3-040 gebruiker:   Dirck Pieters      
3-040 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
3-040 grondpacht aan: Harmen Douwes      
3-040 grondpacht en aanslag:           CG 1:15:00 CG 0:08:12
3-041 soort onroerend goed: huis ( )            
3-041 eigenaar:   Cornelis Pieters erven      
3-041 gebruiker:   Cornelis Pieters erven      
3-041 opmerking: pauper
3-042 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-042 eigenaar:   Focke Lolkes      
3-042 gebruiker:   Focke Lolkes      
3-042 opmerking: pauper
3-043 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-043 eigenaar:   hopman Kalkenstein      
3-043 gebruiker:   Baucke Tierx      
3-043 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
3-044 soort onroerend goed: huis ( )            
3-044 eigenaar:   wed. Jarig Piers      
3-044 gebruiker:   wed. Jarig Piers      
3-044 opmerking: onvermogende
3-045 soort onroerend goed: huis (Franekereind 25)            
3-045 eigenaar:   Marten Rozee      
3-045 gebruiker:   Claes Haenties cum soc.      
3-045 huurwaarde en aanslag:         CG 55:00:00   CG 11:00:00
3-046 soort onroerend goed: huis (Franekereind 27)            
3-046 eigenaar:   Pieter Farrijn      
3-046 gebruiker:   Pieter Farrijn      
3-046 opmerking: onvermogende
3-047 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
3-047 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
3-047 gebruiker:   wed. Ocke Clases      
3-047 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 5:08:00
3-048 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
3-048 eigenaar:   Jacob Tieerds erven      
3-048 gebruiker:   Wytse Heins      
3-048 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
3-049 soort onroerend goed: huis ( )            
3-049 eigenaar:   Jacob Dircks      
3-049 gebruiker:   Jacob Dircks      
3-049 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-050 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 62)            
3-050 eigenaar:   Harcke Tiebbes      
3-050 gebruiker:   Pieters Seerps      
3-050 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-051 soort onroerend goed: huis ( )            
3-051 eigenaar:   Jan Jansen Blauw      
3-051 gebruiker:   Jan Jansen Blauw      
3-051 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-052 soort onroerend goed: huis en gorterie (Nieuwstraat 60)            
3-052 eigenaar:   Harke Tiebbes      
3-052 gebruiker:   Harke Tiebbes      
3-052 huurwaarde en aanslag:         CG 34:00:00   CG 6:16:00
3-053 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 56)            
3-053 eigenaar:   Johannes Hendrix      
3-053 gebruiker:   Johannes Hendrix      
3-053 opmerking: onvermogende
3-054 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 54)            
3-054 eigenaar:   wed. Eesge Minnes      
3-054 gebruiker:   wed. Eesge Minnes      
3-054 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
3-055 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 52)            
3-055 eigenaar:   Sybe Johannis      
3-055 gebruiker:   Sybe Johannis      
3-055 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-056 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 50)            
3-056 eigenaar:   Reiner Harmens      
3-056 gebruiker:   Reiner Harmens      
3-056 opmerking: onvermogende
3-057 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
3-057 eigenaar:   Claes Jansen      
3-057 gebruiker:   Botte Ydes      
3-057 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-057 opmerking: insolvent
3-058 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
3-058 eigenaar:   Claes Jansen      
3-058 gebruiker:   Alle Jansen cum soc.      
3-058 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-059 soort onroerend goed: huis (Franekereind 23)            
3-059 eigenaar:   burgemeester Heinsius cum fratre      
3-059 gebruiker:   Bouwe Sibrens      
3-059 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 16:00:00
3-060 soort onroerend goed: huis ( )            
3-060 eigenaar:   Jan Sibrens      
3-060 gebruiker:   Tjalling Sierks CG 26:00:00    
3-060 gebruiker:   Hendrik Clerk CG 28:00:00    
3-060 huurwaarde en aanslag:         CG 54:00:00   CG 10:16:00
3-061 soort onroerend goed: huis ( )            
3-061 eigenaar:   wed. Hans Basse erven      
3-061 gebruiker:   Wouter Hessels      
3-061 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-062 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 25)            
3-062 eigenaar:   Foppe Claessen erven      
3-062 gebruiker:   Antie Ottes CG 11:00:00    
3-062 gebruiker:   Jacob Dirks CG 14:00:00    
3-062 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
3-063 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 27)            
3-063 eigenaar:   Sytse Hessels      
3-063 gebruiker:   Sytse Hessels      
3-063 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-064 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 29)            
3-064 eigenaar:   Jetske Piers      
3-064 gebruiker:   Johannes Salvis      
3-064 gebruiker:   IJsbrand Salvis      
3-064 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-065 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
3-065 eigenaar:   Jeltie Jacobs      
3-065 gebruiker:   Gerrit Jacobs      
3-065 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
3-066 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
3-066 eigenaar:   wed. Ulbe Jansen      
3-066 gebruiker:   wed. Ulbe Jansen      
3-066 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-067 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
3-067 eigenaar:   Uift Folkerts      
3-067 gebruiker:   Simen Dates      
3-067 huurwaarde en aanslag:         CG 34:00:00   CG 6:16:00
3-068 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 33)            
3-068 eigenaar:   Dirk Sytses      
3-068 gebruiker:   Dirk Sytses      
3-068 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-069 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 35)            
3-069 eigenaar:   Joecke Allerts      
3-069 gebruiker:   Joecke Allerts      
3-069 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-070 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 37)            
3-070 eigenaar:   Aucke Backer      
3-070 gebruiker:   Jan Christiaans CG 30:00:00    
3-070 gebruiker:   Claes Hilles CG 10:00:00    
3-070 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
3-071 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 39)            
3-071 eigenaar:   Jan Beerns      
3-071 gebruiker:   Jan Beerns      
3-071 opmerking: heeft pro deo begeert
3-072 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 41)            
3-072 eigenaar:   Foppe Claessen erven      
3-072 gebruiker:   Jelle Jenties CG 14:00:00    
3-072 gebruiker:   Jan Schonebeek CG 26:00:00    
3-072 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
3-073 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 1)            
3-073 eigenaar:   Antie Melles cum soc.      
3-073 gebruiker:   Antie Melles cum soc.      
3-073 opmerking: heeft pro deo begeert
3-074 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 5)            
3-074 eigenaar:   Claes Hendriks      
3-074 gebruiker:   Claes Hendriks      
3-074 opmerking: heeft pro deo begeert
3-075 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 7)            
3-075 eigenaar:   Harmen Werps      
3-075 gebruiker:   Harmen Werps      
3-075 opmerking: heeft pro deo begeert
3-076 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 9)            
3-076 eigenaar:   Gerrit Bisschop      
3-076 gebruiker:   Gerrit Bisschop      
3-076 opmerking: heeft pro deo begeert
3-077 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 15)            
3-077 eigenaar:   wed. Simen Jacobs      
3-077 gebruiker:   Beern Alberts      
3-077 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
3-078 soort onroerend goed: ( )            
3-078 eigenaar:   Harmen Geerts      
3-078 gebruiker:   Harmen Geerts      
3-078 opmerking: onvermogende
3-079 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 11)            
3-079 eigenaar:   Harmen Werps      
3-079 gebruiker:   Harmen Werps      
3-079 opmerking: pro deo begeert
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 17)            
3-080 eigenaar:   Joris Fookles      
3-080 gebruiker:   Joris Fookles      
3-080 huurwaarde en aanslag:         CG 13:00:00   CG 2:12:00
3-081 soort onroerend goed: huis en hoff ( )            
3-081 eigenaar:   Goitien Braam      
3-081 gebruiker:   Goitien Braam      
3-081 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-082 soort onroerend goed: huis ( )            
3-082 eigenaar:   wed. Willem Tierx      
3-082 gebruiker:   wed. Willem Tierx      
3-082 opmerking: pauper
3-083 soort onroerend goed: stal en hoff ( )            
3-083 eigenaar:   burgemeester Heinsius      
3-083 gebruiker:   burgemeester Heinsius      
3-083 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-084 soort onroerend goed: ( )            
3-084 eigenaar:   Harmen Harmens      
3-084 gebruiker:   Harmen Harmens      
3-084 opmerking: onvermogende
3-085 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 29)            
3-085 eigenaar:   Claes Hylkes      
3-085 gebruiker:   Claes Hylkes      
3-085 opmerking: onvermogende
3-086 soort onroerend goed: hoff (Kerkpoortstraat 31)            
3-086 eigenaar:   wed. Huibert Braem      
3-086 eigenaar:   nu wed. Seerp Doedes      
3-086 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-086 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-087 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 33)            
3-087 eigenaar:   wed. Jan Jansen      
3-087 gebruiker:   wed. Jan Jansen      
3-087 opmerking: pro deo versogt
3-088 soort onroerend goed: stal (Kerkpoortstraat 35)            
3-088 eigenaar:   A. van der Molen      
3-088 gebruiker:   A. van der Molen      
3-088 opmerking: ledigh
3-089 soort onroerend goed: stal ( )            
3-089 eigenaar:   Sibren Jansen      
3-089 gebruiker:   Sibren Jansen      
3-089 opmerking: ledig
3-090 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-090 eigenaar:   Poppe Auckes      
3-090 gebruiker:   Jan breider      
3-090 gebruiker:   nu wed. Ype Hessels      
3-090 huurwaarde en aanslag:         CG 5:00:00   CG 1:00:00
3-091 soort onroerend goed: ( )            
3-091 eigenaar:   Pieter Tabes      
3-091 gebruiker:   Pieter Tabes      
3-091 opmerking: onvermogende
3-092 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-092 eigenaar:   Poppe Auckes      
3-092 gebruiker:   Poppe Auckes      
3-092 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-092 grondpacht aan: Reiner C. Fontein      
3-092 grondpacht en aanslag:           CG 1:05:00 CG 0:06:04
3-093 soort onroerend goed: ( )            
3-093 eigenaar:   Frans Groen      
3-093 gebruiker:   Frans Groen      
3-093 opmerking: onvermogende
3-094 soort onroerend goed: huisje (Kerkpoortstraat 39)            
3-094 eigenaar:   Dirk Jansen      
3-094 gebruiker:   Jan Jansen      
3-094 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-095 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 41)            
3-095 eigenaar:   Oene Pieters erven      
3-095 gebruiker:   Ruth Jans      
3-095 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-096 soort onroerend goed: huis ( )            
3-096 eigenaar:   Menn. Gemeente      
3-096 gebruiker:   Menn. Gemeente      
3-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 43)            
3-097 eigenaar:   Jan Hessels      
3-097 gebruiker:   Jan Hessels      
3-097 opmerking: onvermogende
3-098 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 47)            
3-098 eigenaar:   Hendrik Homan      
3-098 gebruiker:   Hendrik Homan      
3-098 opmerking: onvermogende
3-099 soort onroerend goed: ( )            
3-099 eigenaar:   Taede Jacobs      
3-099 gebruiker:   Taede Jacobs      
3-099 opmerking: onvermogende
3-100 soort onroerend goed: huis ( )            
3-100 eigenaar:   Jan Dircks      
3-100 gebruiker:   Gijsbert Gerrits      
3-100 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-101 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-101 eigenaar:   A. van der Molen      
3-101 gebruiker:   B. Lanting      
3-101 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-102 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-102 eigenaar:   Jan Schiere      
3-102 gebruiker:   Jan Schiere      
3-102 huurwaarde en aanslag:         CG 5:00:00   CG 1:00:00
3-103 soort onroerend goed: huis ( )            
3-103 eigenaar:   Lambert Hansen      
3-103 gebruiker:   Alberts Scheltes      
3-103 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-104 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-104 eigenaar:   Lambert Hansen      
3-104 gebruiker:   Lambert Hansen      
3-104 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-105 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-105 eigenaar:   wed. Tiepke Gratema      
3-105 gebruiker:   convoimr. Sloterdijk      
3-105 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
3-106 soort onroerend goed: kamers ( )            
3-106 eigenaar:   Tiepke Gratema      
3-106 gebruiker:   Jurrien Dieks      
3-106 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
3-107 soort onroerend goed: ( )            
3-107 eigenaar:   Harmen Jansen      
3-107 gebruiker:   Harmen Jansen      
3-107 opmerking: onvermogende
3-108 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-108 eigenaar:   Jetse Hansen      
3-108 gebruiker:   Harmen Gerrits      
3-108 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-109 soort onroerend goed: stal ( )            
3-109 eigenaar:   Johannes Tiebbes      
3-109 gebruiker:   Johannes Tiebbes      
3-109 huurwaarde en aanslag:         CG 3:00:00   CG 0:12:00
3-110 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 49)            
3-110 eigenaar:   Upcke Sybes      
3-110 gebruiker:   Upcke Sybes      
3-110 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-111 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 51)            
3-111 eigenaar:   Jetse Hansen      
3-111 gebruiker:   Jetse Hansen      
3-111 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-112 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 53)            
3-112 eigenaar:   Ruird Sybes Bontekoe      
3-112 gebruiker:   Pieter Claessen      
3-112 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
3-113 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 55)            
3-113 eigenaar:   Ruird Sybes Bontekoe      
3-113 gebruiker:   Jan Jansen      
3-113 huurwaarde en aanslag:         CG 5:00:00   CG 1:00:00
3-114 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 1)            
3-114 eigenaar:   Ruird Sybes Bontekoe      
3-114 gebruiker:   Jacob Hendrix      
3-114 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-115 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-115 eigenaar:   Jasper Gerrits      
3-115 gebruiker:   wed. Wouter panbacker      
3-115 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-116 soort onroerend goed: kamers ( )            
3-116 eigenaar:   wed. Tiepke Gratema      
3-116 gebruiker:   Otte Gerrits      
3-116 gebruiker:   wed. Doekle Teunis      
3-116 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
3-117 soort onroerend goed: kamers ( )            
3-117 eigenaar:   Gerrit Johannis      
3-117 gebruiker:   Wytske Wytses      
3-117 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-118 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-118 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-118 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-118 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-119 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 12)            
3-119 eigenaar:   Sipke Meyes      
3-119 gebruiker:   Sipke Meyes      
3-119 opmerking: onvermogende
3-120 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 8)            
3-120 eigenaar:   Casper Groen      
3-120 gebruiker:   Casper Groen      
3-120 opmerking: onvermogende
3-121 soort onroerend goed: ( )            
3-121 eigenaar:   Marcus Jaspers      
3-121 gebruiker:   Marcus Jaspers      
3-121 opmerking: pro deo versogt
3-122 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-122 eigenaar:   Hubert Braem erven      
3-122 eigenaar:   nu wed. Seerp Doedes      
3-122 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-122 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-123 soort onroerend goed: ( )            
3-123 eigenaar:   Daniel Jansen      
3-123 gebruiker:   Daniel Jansen      
3-123 grondpacht aan: burgemeester Hiddema      
3-123 grondpacht en aanslag:           CG 2:00:00 CG 0:10:00
3-123 opmerking: onvermogende
3-124 soort onroerend goed: stal, wagenhuis enz. ( )            
3-124 eigenaar:   Johannes Cramer      
3-124 gebruiker:   Jan Jansen      
3-124 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-125 soort onroerend goed: ( )            
3-125 eigenaar:   Harmen Gerrits      
3-125 gebruiker:   Harmen Gerrits      
3-125 opmerking: onvermogende
3-126 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-126 eigenaar:   vroedsman Laquart      
3-126 gebruiker:   vroedsman Laquart      
3-126 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-127 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-127 eigenaar:   Job Auckes      
3-127 gebruiker:   Job Auckes      
3-127 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-128 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-128 eigenaar:   burgemeester Hiddema      
3-128 gebruiker:   burgemeester Hiddema      
3-128 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-129 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-129 eigenaar:   Jan Nolles      
3-129 gebruiker:   Jan Nolles      
3-129 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-130 soort onroerend goed: huis ( )            
3-130 eigenaar:   Alberts Robberts      
3-130 gebruiker:   Alberts Robberts      
3-130 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-131 soort onroerend goed: ( )            
3-131 eigenaar:   wed. Marten Ernstes      
3-131 gebruiker:   wed. Marten Ernstes      
3-131 opmerking: onvermogende
3-132 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-132 eigenaar:   G. Suringar erven      
3-132 gebruiker:   G. Suringar erven      
3-132 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-133 soort onroerend goed: kamers ( )            
3-133 eigenaar:   G. Suringar erven      
3-133 gebruiker:   Wiltie Clases      
3-133 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-134 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-134 eigenaar:   Jacob Jansen      
3-134 gebruiker:   Jacob Jansen      
3-134 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
3-135 soort onroerend goed: woning ( )            
3-135 eigenaar:   wed. Baucke Fockes      
3-135 gebruiker:   wed. Baucke Fockes      
3-135 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-136 soort onroerend goed: woningh (Franekereind 18)            
3-136 eigenaar:   Andries Johannes      
3-136 gebruiker:   Andries Johannes      
3-136 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-137 soort onroerend goed: hoff (Franekereind 18)            
3-137 eigenaar:   vroedsman Bonk      
3-137 gebruiker:   vroedsman Bonk      
3-137 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-138 soort onroerend goed: huis (Franekereind 20)            
3-138 eigenaar:   wed. Dirk Tades      
3-138 gebruiker:   wed. Dirk Tades      
3-138 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
3-139 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-139 eigenaar:   Tiaerd Fockes      
3-139 gebruiker:   wed. Arjen Crol      
3-139 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
3-140 soort onroerend goed: huis ( )            
3-140 eigenaar:   Tiaerd Fockes      
3-140 gebruiker:   Jan Dircks      
3-140 gebruiker:   Beern Beerns      
3-140 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-141 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-141 eigenaar:   Jetse Jans      
3-141 gebruiker:   Jetse Jans      
3-141 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-142 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-142 eigenaar:   Pieter Bockes      
3-142 gebruiker:   Pieter Bockes      
3-142 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-142 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-142 grondpacht aan: Feddrik Jeppes      
3-142 grondpacht en aanslag:           CG 4:00:00 CG 1:00:00
3-143 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-143 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrands      
3-143 gebruiker:   Claes Oeges      
3-143 huurwaarde en aanslag:         CG 7:00:00   CG 1:08:00
3-144 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-144 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrands      
3-144 gebruiker:   wed. Luitien Roorda      
3-144 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
3-145 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-145 eigenaar:   Harmen Auckes      
3-145 gebruiker:   Harmen Auckes      
3-145 opmerking: heeft pro deo begeert
3-146 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-146 eigenaar:   burgemeester Weima      
3-146 gebruiker:   burgemeester Weima      
3-146 huurwaarde en aanslag:         CG 5:00:00   CG 1:00:00
3-147 soort onroerend goed: ( )            
3-147 eigenaar:   Frans Cornelis      
3-147 gebruiker:   Frans Cornelis      
3-147 opmerking: onvermogende
3-148 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-148 eigenaar:   Ype Pieters      
3-148 gebruiker:   Ype Pieters      
3-148 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-149 soort onroerend goed: huis (Franekereind 40)            
3-149 eigenaar:   Marten Andries      
3-149 gebruiker:   Marten Andries      
3-149 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
3-149 grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.      
3-149 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
3-150 soort onroerend goed: pakhuis (Franekereind 38)            
3-150 eigenaar:   burgemeester Sopingius      
3-150 gebruiker:   burgemeester Sopingius      
3-150 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-151 soort onroerend goed: huis (Franekereind 36)            
3-151 eigenaar:   burgemeester Sopingius      
3-151 gebruiker:   burgemeester Sopingius      
3-151 huurwaarde en aanslag:         CG 39:00:00   CG 7:16:00
3-152 soort onroerend goed: huis (Franekereind 34)            
3-152 eigenaar:   Pieter Seerps kinderen      
3-152 gebruiker:   Pieter Seerps kinderen      
3-152 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
3-152 grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.      
3-152 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
3-153 soort onroerend goed: huis ( )            
3-153 eigenaar:   wed. Hilbrand Ruirdts cum soc.      
3-153 gebruiker:   Antie Gerrits cum soc.      
3-153 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
3-153 grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.      
3-153 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
3-154 soort onroerend goed: huis (Franekereind 32)            
3-154 eigenaar:   burgemeester Sopingius      
3-154 gebruiker:   burgemeester Sopingius      
3-154 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
3-154 grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.      
3-154 grondpacht en aanslag:           CG 2:00:00 CG 0:10:00
3-155 soort onroerend goed: huis (Franekereind 30)            
3-155 eigenaar:   wed. hopman Klinkhamer      
3-155 gebruiker:   Remmert Rommerts cum soc.      
3-155 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
3-155 grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.      
3-155 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
3-156 soort onroerend goed: huis (Franekereind 26)            
3-156 eigenaar:   Jacob Asperen      
3-156 gebruiker:   Jacob Asperen      
3-156 huurwaarde en aanslag:         CG 84:00:00   CG 16:16:00
3-156 grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.      
3-156 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
3-157 soort onroerend goed: schuir (Franekereind 24)            
3-157 eigenaar:   Jacob Asperen      
3-157 gebruiker:   Jacob Asperen      
3-157 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
3-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
3-158 eigenaar:   Jasper Gerrits      
3-158 gebruiker:   Jasper Gerrits      
3-158 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-158 grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.      
3-158 grondpacht en aanslag:           CG 0:14:00 CG 0:03:08
3-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
3-159 eigenaar:   Rinse Simens      
3-159 eigenaar:   nu Jan Pieters      
3-159 gebruiker:   Pieter Gerbens      
3-159 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-159 grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.      
3-159 grondpacht en aanslag:           CG 0:15:00 CG 0:03:12
3-160 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Franekereind 24)            
3-160 eigenaar:   Jan Sickes      
3-160 gebruiker:   Jan Sickes      
3-160 huurwaarde en aanslag:         CG 63:00:00   CG 12:12:00
3-160 grondpacht aan: vroedsman Altena      
3-160 grondpacht en aanslag:           CG 0:08:00 CG 0:02:00
3-160 grondpacht aan: dr. Acker in qlt.      
3-160 grondpacht en aanslag:           CG 1:06:00 CG 0:06:08
3-161 soort onroerend goed: keet (Lammert Warndersteeg 10)            
3-161 eigenaar:   wed. Dirck Pieters      
3-161 gebruiker:   Dirck Pieters      
3-161 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
3-162 soort onroerend goed: keet (Lammert Warndersteeg 8)            
3-162 eigenaar:   secretaris Backer      
3-162 gebruiker:   Arjen Robijns      
3-162 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
3-163 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-163 eigenaar:   vroedsman Bonk      
3-163 gebruiker:   Hendrik Lourens      
3-163 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
3-164 soort onroerend goed: (Lammert Warndersteeg 7)            
3-164 eigenaar:   Hendrik Jansen      
3-164 gebruiker:   Hendrik Jansen      
3-164 opmerking: pauper
3-165 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 5)            
3-165 eigenaar:   Hendrik Tijssen      
3-165 gebruiker:   Hendrik Tijssen      
3-165 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-166 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 9)            
3-166 eigenaar:   Jan Pieters erven      
3-166 gebruiker:   Jan Pieters erven      
3-166 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-167 soort onroerend goed: kamer en schuir (Lammert Warndersteeg 13)            
3-167 eigenaar:   Hendrik Hendriks      
3-167 gebruiker:   Hendrik Hendriks      
3-167 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-168 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 18)            
3-168 eigenaar:   Foppe Claessen erven      
3-168 gebruiker:   Gerrit Pieters CG 8:00:00    
3-168 gebruiker:   Pieter Harings CG 14:00:00    
3-168 huurwaarde en aanslag:         CG 22:00:00   CG 4:08:00
3-169 soort onroerend goed: (Lammert Warndersteeg 16)            
3-169 eigenaar:   Hans Hendrix      
3-169 gebruiker:   Hans Hendrix      
3-169 opmerking: onvermogende
3-170 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 14)            
3-170 eigenaar:   Jan Hessels      
3-170 gebruiker:   Jan Hessels      
3-170 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-171 soort onroerend goed: (Lammert Warndersteeg 12)            
3-171 eigenaar:   Gerrit Jansen      
3-171 gebruiker:   Gerrit Jansen      
3-171 opmerking: onvermogende
3-172 soort onroerend goed: huis ( )            
3-172 eigenaar:   burgemeester Jacobides      
3-172 gebruiker:   Teunis Jansen      
3-172 gebruiker:   Aeltie Bouwes      
3-172 gebruiker:   Hiltie een vrijster      
3-172 gebruiker:   Coert Jansen      
3-172 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
3-173 soort onroerend goed: (Kruisstraat 10)            
3-173 eigenaar:   Pieter Geerts      
3-173 gebruiker:   Pieter Geerts      
3-173 opmerking: onvermogende
3-174 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 10)            
3-174 eigenaar:   Evert Claessen      
3-174 gebruiker:   Pier Bauckes      
3-174 huurwaarde en aanslag:         CG 35:00:00   CG 7:00:00
3-175 soort onroerend goed: mouterie (Kruisstraat 8)            
3-175 eigenaar:   Uift Folkerts      
3-175 gebruiker:   Uift Folkerts      
3-175 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-176 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 6)            
3-176 eigenaar:   Hylke Douwes      
3-176 gebruiker:   Simen Dates      
3-176 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
3-177 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-177 gebruiker:   Dieucke Pieters      
3-177 huurwaarde en aanslag:         CG 17:00:00   CG 3:08:00
3-178 soort onroerend goed: huis ( )            
3-178 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-178 gebruiker:   Baucke Joosten      
3-178 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-179 soort onroerend goed: huis ( )            
3-179 eigenaar:   Reinier Daniels      
3-179 gebruiker:   Reinier Daniels      
3-179 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-180 soort onroerend goed: huis ( )            
3-180 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-180 gebruiker:   Jan Jacobs CG 12:00:00    
3-180 gebruiker:   Jan Goverts CG 11:00:00    
3-180 huurwaarde en aanslag:         CG 23:00:00   CG 4:12:00
3-181 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-181 eigenaar:   wed. burgemeester Kimstra      
3-181 gebruiker:   Jentie Haenties      
3-181 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
3-182 soort onroerend goed: ( )            
3-182 eigenaar:   wed. Andries Roeloffs      
3-182 gebruiker:   wed. Andries Roeloffs      
3-182 opmerking: onvermogende
3-183 soort onroerend goed: kamers (Franekereind 14)            
3-183 eigenaar:   Hylke Hanekuik      
3-183 gebruiker:   Jan Gerloffs CG 15:00:00    
3-183 gebruiker:   Trijntie Fridzes CG 15:00:00    
3-183 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
3-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 16)            
3-184 eigenaar:   Johannes Vosma      
3-184 gebruiker:   Pieter Tomas      
3-184 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
3-185 soort onroerend goed: huis ( )            
3-185 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
3-185 gebruiker:   Mayke Lourens      
3-185 gebruiker:   Wyberen Ulbes      
3-185 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
3-186 soort onroerend goed: huis ( )            
3-186 eigenaar:   wed. Simen Jacobs      
3-186 gebruiker:   Mayke Lourens      
3-186 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
3-187 soort onroerend goed: huis (Franekereind 10)            
3-187 eigenaar:   Reiner Fontein      
3-187 gebruiker:   Harmen Arents      
3-187 huurwaarde en aanslag:         CG 61:00:00   CG 12:04:00
3-188 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
3-188 eigenaar:   Reiner Fontein      
3-188 gebruiker:   wed. Dirck Pieters      
3-188 huurwaarde en aanslag:         CG 93:00:00   CG 18:12:00
3-189 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
3-189 eigenaar:   Jacob Pieters      
3-189 gebruiker:   Jacob Pieters      
3-189 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
3-190 soort onroerend goed: huis (Franekereind 6)            
3-190 eigenaar:   Hylcke J. Hanekuik      
3-190 gebruiker:   Hylcke J. Hanekuik      
3-190 huurwaarde en aanslag:         CG 103:00:00   CG 20:12:00
3-191 soort onroerend goed: huis ( )            
3-191 eigenaar:   Philippus Lucas      
3-191 gebruiker:   Harmen Jansen erven      
3-191 huurwaarde en aanslag:         CG 43:00:00   CG 8:12:00
3-192 soort onroerend goed: huis (Franekereind 4)            
3-192 eigenaar:   Rinse Abbes      
3-192 gebruiker:   Rinse Abbes      
3-192 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-193 soort onroerend goed: huis (Franekereind 2)            
3-193 eigenaar:   Johannes Jansen      
3-193 gebruiker:   Johannes Jansen      
3-193 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-194 soort onroerend goed: huis ( )            
3-194 eigenaar:   Jan Ulbes      
3-194 gebruiker:   Jan Ulbes      
3-194 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
3-195 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 68)            
3-195 eigenaar:   Jetske Jacobs      
3-195 gebruiker:   Rimmert Huberts      
3-195 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
3-196 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 66)            
3-196 eigenaar:   Cornelis Tiesses erven      
3-196 gebruiker:   Pier Bauckes      
3-196 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 6:08:00
3-197 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 64)            
3-197 eigenaar:   Simen Hendrix      
3-197 gebruiker:   Simen Hendrix      
3-197 opmerking: onvermogende
3-198 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 62)            
3-198 eigenaar:   Tomas Jaspers      
3-198 gebruiker:   Tomas Jaspers      
3-198 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
3-199 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-199 gebruiker:   Dieucke Pieters      
3-199 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 20:00:00
3-200 soort onroerend goed: huis ( )            
3-200 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-200 gebruiker:   Jan Christoffels CG 32:00:00    
3-200 gebruiker:   Eke Wijngaerden CG 12:00:00    
3-200 huurwaarde en aanslag:         CG 44:00:00   CG 8:16:00
3-201 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 58)            
3-201 eigenaar:   hopman Kalkenstein      
3-201 gebruiker:   Gerben Bauckes      
3-201 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-202 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 56)            
3-202 eigenaar:   Johannes Cramer cum soc.      
3-202 gebruiker:   hopman Kalkenstein      
3-202 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
3-203 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 54)            
3-203 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-203 gebruiker:   Jacob Ydes      
3-203 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-204 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 52)            
3-204 eigenaar:   Aucke Backer      
3-204 gebruiker:   Aucke Backer      
3-204 huurwaarde en aanslag:         CG 42:00:00   CG 8:08:00
3-205 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 50)            
3-205 eigenaar:   Aucke Backer      
3-205 gebruiker:   wed. Sioerd Ekes      
3-205 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-206 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 48)            
3-206 eigenaar:   Take Jacobs      
3-206 gebruiker:   Take Jacobs      
3-206 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 38)            
3-207 eigenaar:   burgemeester Fopma      
3-207 gebruiker:   burgemeester Fopma      
3-207 huurwaarde en aanslag:         CG 72:00:00   CG 14:08:00
3-208 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-208 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-208 gebruiker:   Dieucke Pieters      
3-208 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
4-001 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
4-001 eigenaar:   Jurrien Harmens      
4-001 gebruiker:   Gerrit Beerns      
4-001 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
4-002 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
4-002 eigenaar:   Jurrien Harmens      
4-002 gebruiker:   Jane Jansen      
4-002 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
4-003 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
4-003 eigenaar:   Jacob Bonk      
4-003 gebruiker:   Jacob Bonk      
4-003 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-004 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
4-004 eigenaar:   wed. vroedsman Kok      
4-004 gebruiker:   wed. vroedsman Kok      
4-004 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-005 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
4-005 eigenaar:   burgemeester Jacob Alberts      
4-005 gebruiker:   burgemeester Jacob Alberts      
4-005 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-006 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 2)            
4-006 eigenaar:   wed. Aleff Gerrits      
4-006 gebruiker:   wed. Aleff Gerrits      
4-006 huurwaarde en aanslag:         CG :00:00   CG :00:00
4-006 opmerking: onvermogende
4-007 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 4)            
4-007 eigenaar:   Janke Ruirdts      
4-007 gebruiker:   Janke Ruirdts      
4-007 huurwaarde en aanslag:         CG 26:10:00   CG 5:06:00
4-008 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 6)            
4-008 eigenaar:   IJsbrand Pieters      
4-008 gebruiker:   IJsbrand Pieters      
4-008 huurwaarde en aanslag:         CG 43:00:00   CG 8:12:00
4-009 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 8)            
4-009 eigenaar:   ds. Feddo van Sloten      
4-009 gebruiker:   Albert Beerns      
4-009 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
4-010 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 10)            
4-010 eigenaar:   wed. IJsbrand Pieters      
4-010 gebruiker:   Jacob Caspers      
4-010 huurwaarde en aanslag:         CG 12:12:00   CG 2:10:00
4-011 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 12)            
4-011 eigenaar:   Jan Cornelis      
4-011 gebruiker:   Jan Cornelis      
4-011 huurwaarde en aanslag:         CG :00:00   CG :00:00
4-011 opmerking: pauper
4-012 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 14)            
4-012 eigenaar:   Dirck Hendriks      
4-012 gebruiker:   Claes Eelckes      
4-012 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
4-012 grondpacht aan: Dieucke Pieters      
4-012 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
4-013 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 16)            
4-013 eigenaar:   Jacob Jansen      
4-013 gebruiker:   wed. Offke Feddes      
4-013 huurwaarde en aanslag:         CG 3:00:00   CG 0:12:00
4-013 grondpacht aan: Dieucke Pieters      
4-013 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
4-014 soort onroerend goed: kamer ( )            
4-014 eigenaar:   Claes Auckes      
4-014 gebruiker:   Claes Auckes      
4-014 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-015 soort onroerend goed: kamer ( )            
4-015 eigenaar:   Joost Auckes      
4-015 gebruiker:   Leeukjen      
4-015 huurwaarde en aanslag:         CG 10:10:00   CG 2:02:00
4-015 grondpacht aan: Jasper Gerrits      
4-015 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
4-016 soort onroerend goed: kamer ( )            
4-016 eigenaar:   Jacob Jansen      
4-016 gebruiker:   Jacob Jansen      
4-016 huurwaarde en aanslag:         CG 4:10:00   CG 0:18:00
4-016 grondpacht aan: Jasper Gerrits      
4-016 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
4-017 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 1)            
4-017 eigenaar:   wed. Pyter Isbrands      
4-017 gebruiker:   Simen Jansen      
4-017 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
4-018 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
4-018 eigenaar:   Joost Auckes      
4-018 gebruiker:   Dirk Jansen      
4-018 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 5:04:00
4-019 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
4-019 eigenaar:   Andries Piers      
4-019 gebruiker:   Pieter Berents      
4-019 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:16:00
4-020 soort onroerend goed: huis ( )            
4-020 eigenaar:   Jan Geerts      
4-020 gebruiker:   Jan Geerts      
4-020 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-021 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 2)            
4-021 eigenaar:   Uift Folkerts      
4-021 gebruiker:   Uift Folkerts      
4-021 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
4-022 soort onroerend goed: huis ( )            
4-022 eigenaar:   Pieter Fransen      
4-022 gebruiker:   Pieter Fransen      
4-022 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 5:04:00
4-023 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 8)            
4-023 eigenaar:   Jan Freerks erven      
4-023 gebruiker:   Marten Jilles      
4-023 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 5:04:00
4-024 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 10)            
4-024 eigenaar:   hopman Age Claessen      
4-024 gebruiker:   hopman Age Claessen      
4-024 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
4-025 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
4-025 eigenaar:   Jan Alles van den Bergh      
4-025 gebruiker:   Take Cornelis      
4-025 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
4-026 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
4-026 eigenaar:   Jan Alles van den Bergh      
4-026 gebruiker:   Hette een bootsgesel      
4-026 gebruiker:   Janke Clases      
4-026 gebruiker:   Sape Lieues      
4-026 gebruiker:   Claes Jansen      
4-026 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 6:08:00
4-027 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
4-027 eigenaar:   Dirk Doekes      
4-027 gebruiker:   Dirk Doekes      
4-027 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
4-028 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
4-028 eigenaar:   Aert Hendriks      
4-028 gebruiker:   Aert Hendriks      
4-028 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-029 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 16)            
4-029 eigenaar:   Ruird Alberts      
4-029 gebruiker:   Ruird Alberts      
4-029 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
4-030 soort onroerend goed: huis etc. (Brouwersstraat 18)            
4-030 eigenaar:   Lourens Jansen      
4-030 gebruiker:   Lourens Jansen      
4-030 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
4-031 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 20)            
4-031 eigenaar:   Meye Lolkes      
4-031 gebruiker:   Meye Lolkes      
4-031 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
4-032 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 22)            
4-032 eigenaar:   Henke Jouckes erven      
4-032 gebruiker:   Henke Jouckes erven      
4-032 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
4-033 soort onroerend goed: huis, brouwerie etc. (Brouwersstraat 24)            
4-033 eigenaar:   Broer Jansen      
4-033 gebruiker:   Broer Jansen      
4-033 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
4-034 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 26)            
4-034 eigenaar:   Meye Lolkes      
4-034 gebruiker:   Jan Meyes      
4-034 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-035 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 28)            
4-