Harlingen, reëelkohier 1716 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889)

Harlingen, reëelkohier 1716 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1716. Van elk pand zijn 'eigenaers' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd twintig procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Qohier van de reele goedschattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen en desselffs Jurisdictie, gemaakt en opgestelt bij de Magistraat van deselve Stadt, ingevolge van de aanschrijvinge der Edele Mogende Heeren Staten van Friesland de dato den 11 April 1716, en dat voor den jare po. Maij 1716 ingegaen.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-14 20:47:59

kwartier  1  2  3  4  5  6  7  8  

pandgeschat adres soort o/gvoornaam patroniem familienaamhuurwaardegrondpachtaanslag
1-001Noorderhoofd 1soort onroerend goedlijnbaan    
1-001Noorderhoofd 1eigenaar Tiaard Gerbens    
1-001Noorderhoofd 1gebruiker Tiaard Gerbens    
1-001Noorderhoofd 1huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
1-002Noorderhaven 5soort onroerend goedhuis    
1-002Noorderhaven 5eigenaar Janke Sweerds    
1-002Noorderhaven 5gebruiker Janke Sweerds    
1-002Noorderhaven 5huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-003Noorderhaven 7soort onroerend goedhuis    
1-003Noorderhaven 7eigenaar Eibert Harings    
1-003Noorderhaven 7gebruiker Eibert Harings    
1-003Noorderhaven 7huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
1-004Noorderhaven 9soort onroerend goedhuis    
1-004Noorderhaven 9eigenaar Keimpe Jarigs    
1-004Noorderhaven 9gebruiker Keimpe Jarigs    
1-004Noorderhaven 9huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-005Noorderhaven 11soort onroerend goedhuis    
1-005Noorderhaven 11eigenaar Reiner Tiaards    
1-005Noorderhaven 11gebruiker Jan Douwes    
1-005Noorderhaven 11huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 09‑12‑00 cg
1-006Noorderhaven 13soort onroerend goedhuis    
1-006Noorderhaven 13eigenaar Ruird Sybes Bontekoe    
1-006Noorderhaven 13gebruiker Ruird Sybes Bontekoe    
1-006Noorderhaven 13huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-007Noorderhaven 15soort onroerend goedhuis    
1-007Noorderhaven 15eigenaar Wybe Feddes    
1-007Noorderhaven 15gebruiker Wybe Feddes    
1-007Noorderhaven 15huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 06‑08‑00 cg
1-008Noorderhaven 17soort onroerend goedhuis    
1-008Noorderhaven 17eigenaar Jan Minnes    
1-008Noorderhaven 17gebruiker Lourens Minnes    
1-008Noorderhaven 17huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-009Noorderhaven 19soort onroerend goedhuis    
1-009Noorderhaven 19eigenaar Jacob Douwes c.soc.   
1-009Noorderhaven 19gebruiker Jacob Douwes c.soc.   
1-009Noorderhaven 19huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 13‑04‑00 cg
1-010Noorderhaven 21soort onroerend goedhuis    
1-010Noorderhaven 21eigenaar Reier Arjens    
1-010Noorderhaven 21gebruiker Reier Arjens    
1-010Noorderhaven 21huurwaarde en aanslag  39‑00‑00 cg 07‑16‑00 cg
1-011Noorderhaven 23soort onroerend goedhuis    
1-011Noorderhaven 23eigenaar Jan Auckes    
1-011Noorderhaven 23gebruiker Jan Auckes    
1-011Noorderhaven 23huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 10‑16‑00 cg
1-012Noorderhaven 25soort onroerend goedhuis    
1-012Noorderhaven 25eigenaar Poppe Auckes wed.   
1-012Noorderhaven 25gebruiker Poppe Auckes wed.   
1-012Noorderhaven 25huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-013Noorderhaven 27soort onroerend goedhuis    
1-013Noorderhaven 27eigenaar Poppe Auckes wed.   
1-013Noorderhaven 27gebruiker Uilcke Auckes c.soc.   
1-013Noorderhaven 27huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-014Noorderhaven 29soort onroerend goedhuis    
1-014Noorderhaven 29eigenaar Reiner Tiaerds    
1-014Noorderhaven 29gebruiker Reiner Tiaerds    
1-014Noorderhaven 29huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-015Zoutsloot 8soort onroerend goedhuis zeg kamer    
1-015Zoutsloot 8eigenaar Bastiaen Martens    
1-015Zoutsloot 8gebruiker Bastiaen Martens    
1-015Zoutsloot 8huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
1-016Zoutsloot 10soort onroerend goedkamer    
1-016Zoutsloot 10eigenaar Ruird Sybes    
1-016Zoutsloot 10gebruiker Ruird Sybes    
1-016Zoutsloot 10huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
1-017Noorderhaven 31soort onroerend goedkamer    
1-017Noorderhaven 31eigenaar Gerrit Douwes    
1-017Noorderhaven 31gebruiker Gerrit Douwes    
1-017Noorderhaven 31huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
1-018Noorderhaven 31soort onroerend goedkamer    
1-018Noorderhaven 31eigenaar Tjomme Takeles    
1-018Noorderhaven 31gebruiker Tjomme Takeles    
1-018Noorderhaven 31huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-019Noorderhaven 31soort onroerend goedhuis    
1-019Noorderhaven 31eigenaar Cornelis Vinkelbos    
1-019Noorderhaven 31gebruiker Cornelis Vinkelbos    
1-019Noorderhaven 31huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-020Noorderhaven 33soort onroerend goedhuis    
1-020Noorderhaven 33eigenaar Tiaard Gerbens    
1-020Noorderhaven 33gebruiker Tiaard Gerbens    
1-020Noorderhaven 33huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
1-021Noorderhaven 35soort onroerend goedtwee huizen    
1-021Noorderhaven 35eigenaar Jan Haies wed.   
1-021Noorderhaven 35gebruiker Jan Haies wed.   
1-021Noorderhaven 35huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-022Noorderhaven 37soort onroerend goedhuis en brouwerij    
1-022Noorderhaven 37eigenaar vroedsman Hannema    
1-022Noorderhaven 37gebruiker vroedsman Hannema    
1-022Noorderhaven 37huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 24‑00‑00 cg
1-023Droogstraat 5soort onroerend goedpanwerk    
1-023Droogstraat 5eigenaar burgemeester Weima    
1-023Droogstraat 5gebruiker burgemeester Weima    
1-023Droogstraat 5huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
1-024Noorderhaven 39soort onroerend goedhuis en houtstek    
1-024Noorderhaven 39eigenaar Aise Arjens erven   
1-024Noorderhaven 39gebruiker Aise Arjens erven   
1-024Noorderhaven 39huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 09‑12‑00 cg
1-025Noorderhaven 41soort onroerend goedhuis    
1-025Noorderhaven 41eigenaar Jilles Martens    
1-025Noorderhaven 41gebruiker Jilles Martens    
1-025Noorderhaven 41huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
1-026Noorderhaven 43soort onroerend goedhuis    
1-026Noorderhaven 43eigenaar Claas Goitiens Braem    
1-026Noorderhaven 43gebruiker Claas Goitiens Braem    
1-026Noorderhaven 43huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 11‑04‑00 cg
1-027Noorderhaven 45soort onroerend goedhuis    
1-027Noorderhaven 45eigenaar Wybe Drieses    
1-027Noorderhaven 45gebruiker Wybe Drieses    
1-027Noorderhaven 45huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
1-028Noorderhaven 47soort onroerend goedhuis    
1-028Noorderhaven 47eigenaar Evert Hingst wed.   
1-028Noorderhaven 47gebruiker Evert Hingst wed.   
1-028Noorderhaven 47huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 11‑04‑00 cg
1-029Noorderhaven 49soort onroerend goedhuis    
1-029Noorderhaven 49eigenaar Ycke Goverts    
1-029Noorderhaven 49gebruiker Ycke Goverts    
1-029Noorderhaven 49huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
1-030Noorderhaven 51soort onroerend goedhuis    
1-030Noorderhaven 51eigenaar Wybe Jansen wed.   
1-030Noorderhaven 51gebruiker Wybe Jansen wed.   
1-030Noorderhaven 51huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
1-031Noorderhaven 53soort onroerend goedhuis    
1-031Noorderhaven 53eigenaar Tierk Feddricks    
1-031Noorderhaven 53gebruiker Tierk Feddricks    
1-031Noorderhaven 53huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
1-032Noorderhaven 55soort onroerend goedhuis    
1-032Noorderhaven 55eigenaar Pieter Doeckes    
1-032Noorderhaven 55gebruiker Pieter Doeckes    
1-032Noorderhaven 55huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 05‑04‑00 cg
1-033Noorderhaven 57soort onroerend goedhuis    
1-033Noorderhaven 57eigenaar Arjen Robijns    
1-033Noorderhaven 57gebruiker Joseph Salomons    
1-033Noorderhaven 57huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
1-034Noorderhaven 57soort onroerend goedhuis    
1-034Noorderhaven 57eigenaar Pieter Hendriks    
1-034Noorderhaven 57gebruiker Joucke Jelles    
1-034Noorderhaven 57huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 07‑12‑00 cg
1-035Noorderhaven 57soort onroerend goedhuis    
1-035Noorderhaven 57eigenaar Pieter Hendrik    
1-035Noorderhaven 57gebruiker Jan Poppes    
1-035Noorderhaven 57huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-036Noorderhaven 59soort onroerend goedhuis en pakhuis    
1-036Noorderhaven 59eigenaar Fedde Pieters Dreyer    
1-036Noorderhaven 59gebruiker Fedde Pieters Dreyer    
1-036Noorderhaven 59huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 24‑00‑00 cg
1-037Zoutsloot 1soort onroerend goedpanwerk    
1-037Zoutsloot 1eigenaar Sytse Claessen    
1-037Zoutsloot 1gebruiker Sytse Claessen    
1-037Zoutsloot 1huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
1-038 soort onroerend goedperk    
1-038 eigenaar Jacob Douwes    
1-038 gebruiker Jacob Douwes    
1-038 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
1-039 soort onroerend goedperk    
1-039 eigenaar Anne Jans    
1-039 gebruiker Anne Jans    
1-039 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
1-040Zoutsloot 21soort onroerend goedkamer    
1-040Zoutsloot 21eigenaar Hoite Doedes wed.   
1-040Zoutsloot 21gebruiker Hoite Doedes wed.   
1-040Zoutsloot 21opmerking pauper
1-041Zoutsloot 19soort onroerend goedhuis    
1-041Zoutsloot 19eigenaar Simon Fockes    
1-041Zoutsloot 19eigenaar Anne Jans    
1-041Zoutsloot 19gebruiker Simon Fockes    
1-041Zoutsloot 19gebruiker Anne Jans    
1-041Zoutsloot 19huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑04‑00 cg
1-042Zeilmakersstraat 16soort onroerend goedperk    
1-042Zeilmakersstraat 16eigenaar Anne Jans    
1-042Zeilmakersstraat 16gebruiker Anne Jans    
1-042Zeilmakersstraat 16huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
1-043 soort onroerend goed    
1-043 eigenaar Jacob Abes    
1-043 gebruiker Jacob Abes    
1-043 opmerking onvermogende
1-044Zoutsloot 13soort onroerend goed    
1-044Zoutsloot 13eigenaar Pieter Fridzes    
1-044Zoutsloot 13gebruiker Pieter Fridzes    
1-044Zoutsloot 13opmerking onvermogende
1-045 soort onroerend goedhuisje    
1-045 eigenaar Jan Haies wed.   
1-045 gebruiker Pieter Poppes    
1-045 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-046 soort onroerend goed    
1-046 eigenaar Pieter Jacobs wed.   
1-046 gebruiker Pieter Jacobs wed.   
1-046 opmerking pauper
1-047 soort onroerend goedkamer    
1-047 eigenaar diaconie    
1-047 gebruiker diaconie    
1-047 opmerking 
1-048 soort onroerend goedkamer    
1-048 eigenaar Jelle Claessen    
1-048 gebruiker Aeltie Douwes    
1-048 huurwaarde en aanslag  07‑10‑00 cg 01‑10‑00 cg
1-049 soort onroerend goedkamer    
1-049 eigenaar Feddrik Jeppes    
1-049 gebruiker Sioerd Tiebbes    
1-049 huurwaarde en aanslag  07‑10‑00 cg 01‑10‑00 cg
1-050Bargebuurtspoortje 10soort onroerend goedkamer    
1-050Bargebuurtspoortje 10eigenaar Anne Jans    
1-050Bargebuurtspoortje 10gebruiker Jan Hobbekees wed.   
1-050Bargebuurtspoortje 10huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
1-051Bargebuurtspoortje 12soort onroerend goed    
1-051Bargebuurtspoortje 12eigenaar Lambert Dirks    
1-051Bargebuurtspoortje 12gebruiker Lambert Dirks    
1-051Bargebuurtspoortje 12opmerking pauper
1-052Zoutsloot 23soort onroerend goedkamer    
1-052Zoutsloot 23eigenaar Dirk Lieuwes    
1-052Zoutsloot 23gebruiker Albertie Alberts    
1-052Zoutsloot 23huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
1-053 soort onroerend goedwagenhuis    
1-053 eigenaar Anne Jans    
1-053 gebruiker Anne Jans    
1-053 huurwaarde en aanslag  03‑00‑00 cg 00‑12‑00 cg
1-054Zeilmakersstraat 2soort onroerend goedpotterij    
1-054Zeilmakersstraat 2eigenaar Andries Jochems    
1-054Zeilmakersstraat 2gebruiker Andries Jochems    
1-054Zeilmakersstraat 2huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-055 soort onroerend goedwoning    
1-055 eigenaar Antoni Reynier    
1-055 gebruiker Jan Fransman    
1-055 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-056Vissersstraat 6soort onroerend goedgorterie    
1-056Vissersstraat 6eigenaar Schelte Wybrens    
1-056Vissersstraat 6gebruiker Schelte Wybrens    
1-056Vissersstraat 6huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-057Dijkswal 1soort onroerend goedhuis en molen    
1-057Dijkswal 1eigenaar Tjalling Ymes    
1-057Dijkswal 1gebruiker Tjalling Ymes    
1-057Dijkswal 1huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
1-058Vissersstraat 4soort onroerend goedwoning    
1-058Vissersstraat 4eigenaar Evert Hingst    
1-058Vissersstraat 4gebruiker Heere Heeres    
1-058Vissersstraat 4huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-059Zeilmakersstraat 1soort onroerend goedhuis    
1-059Zeilmakersstraat 1eigenaar Andries Pieters    
1-059Zeilmakersstraat 1gebruiker Andries Pieters    
1-059Zeilmakersstraat 1huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-060Zoutsloot 25soort onroerend goedhuis    
1-060Zoutsloot 25eigenaar Harmen Jansen    
1-060Zoutsloot 25gebruiker Lijsbet Teunis    
1-060Zoutsloot 25huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-061Zoutsloot 27soort onroerend goedhuis    
1-061Zoutsloot 27eigenaar Hylcke Douwes Hanekuik    
1-061Zoutsloot 27gebruiker Coert Jansen    
1-061Zoutsloot 27huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-062 soort onroerend goedhuis    
1-062 eigenaar Jan Jansen Wiertsma erven   
1-062 gebruiker Hubert Cornelis    
1-062 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-063Zoutsloot 22soort onroerend goed    
1-063Zoutsloot 22eigenaar Simon Cornelis    
1-063Zoutsloot 22gebruiker Simon Cornelis    
1-063Zoutsloot 22huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-063Zoutsloot 22opmerking pauper
1-064Zoutsloot 18soort onroerend goed    
1-064Zoutsloot 18eigenaar Hans Isaax    
1-064Zoutsloot 18gebruiker Hans Isaax    
1-064Zoutsloot 18opmerking onvermogende
1-065Zeilmakersstraat 11soort onroerend goedhuis    
1-065Zeilmakersstraat 11eigenaar Joucke Johannis    
1-065Zeilmakersstraat 11gebruiker Joucke Johannis    
1-065Zeilmakersstraat 11huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑12‑00 cg
1-066Zeilmakersstraat 13soort onroerend goedhuis    
1-066Zeilmakersstraat 13eigenaar Inne Gerrits    
1-066Zeilmakersstraat 13gebruiker Inne Gerrits    
1-066Zeilmakersstraat 13huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-067Zeilmakersstraat 15soort onroerend goedhuisje    
1-067Zeilmakersstraat 15eigenaar Feddrik Jeppes    
1-067Zeilmakersstraat 15gebruiker karreman Cornelis wed.   
1-067Zeilmakersstraat 15huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
1-068Zeilmakersstraat 17soort onroerend goedhuis    
1-068Zeilmakersstraat 17eigenaar Otte Joris    
1-068Zeilmakersstraat 17gebruiker Otte Joris    
1-068Zeilmakersstraat 17huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-069Zeilmakersstraat 19soort onroerend goedhuis    
1-069Zeilmakersstraat 19eigenaar Claes Jansen    
1-069Zeilmakersstraat 19gebruiker Claes Jansen    
1-069Zeilmakersstraat 19huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-069Zeilmakersstraat 19opmerking [vermeld als 1-070]
1-070Zeilmakersstraat 21soort onroerend goedhuis    
1-070Zeilmakersstraat 21eigenaar Mayke Ruirdts    
1-070Zeilmakersstraat 21gebruiker Mayke Ruirdts c.soc.   
1-070Zeilmakersstraat 21huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
1-070Zeilmakersstraat 21opmerking [vermeld als 1-069]
1-071Droogstraat 19soort onroerend goedhuis    
1-071Droogstraat 19eigenaar Jan Auckes    
1-071Droogstraat 19gebruiker Baukjen Haies    
1-071Droogstraat 19huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-072Noorderhaven 63soort onroerend goedhuis    
1-072Noorderhaven 63eigenaar Dieucke Pieters Hoogstra    
1-072Noorderhaven 63gebruiker Schelte Wybrens    
1-072Noorderhaven 63huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
1-073Noorderhaven 65soort onroerend goedhuis    
1-073Noorderhaven 65eigenaar Ewert Hingst    
1-073Noorderhaven 65gebruiker Hylcke Douwes    
1-073Noorderhaven 65huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
1-074Noorderhaven 67soort onroerend goedhuis    
1-074Noorderhaven 67eigenaar Frans Jetses Roorda    
1-074Noorderhaven 67gebruiker Frans Jetses Roorda    
1-074Noorderhaven 67huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 11‑04‑00 cg
1-075Noorderhaven 69soort onroerend goedhuis    
1-075Noorderhaven 69eigenaar Douwe Claessens wed.   
1-075Noorderhaven 69gebruiker Wybe Gerrits    
1-075Noorderhaven 69huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
1-076Noorderhaven 71soort onroerend goedhuis    
1-076Noorderhaven 71eigenaar Dirk Sickes    
1-076Noorderhaven 71gebruiker Feddrik Anskes wed.   
1-076Noorderhaven 71huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 18‑00‑00 cg
1-077Noorderhaven 73soort onroerend goedhuis    
1-077Noorderhaven 73eigenaar Jan Dirks IJsenbeek    
1-077Noorderhaven 73gebruiker Jan Dirks IJsenbeek    
1-077Noorderhaven 73huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-078Noorderhaven 75soort onroerend goedhuis    
1-078Noorderhaven 75eigenaar equipagiemr. Boncamp    
1-078Noorderhaven 75gebruiker equipagiemr. Boncamp    
1-078Noorderhaven 75huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 11‑04‑00 cg
1-079Noorderhaven 77soort onroerend goedhuis    
1-079Noorderhaven 77eigenaar oude convoimr. Adius    
1-079Noorderhaven 77gebruiker oude convoimr. Adius    
1-079Noorderhaven 77huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-080Noorderhaven 79soort onroerend goedhuis    
1-080Noorderhaven 79eigenaar Pieter Oldaens    
1-080Noorderhaven 79gebruiker Antoni Reynier    
1-080Noorderhaven 79huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 09‑00‑00 cg
1-081Noorderhaven 81soort onroerend goedpakhuis    
1-081Noorderhaven 81eigenaar Pieter Oldaens    
1-081Noorderhaven 81gebruiker Pieter Oldaens    
1-081Noorderhaven 81huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
1-082Bildtstraat 24soort onroerend goedkamer    
1-082Bildtstraat 24eigenaar Antie Clases    
1-082Bildtstraat 24gebruiker Antie Clases    
1-082Bildtstraat 24huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑08‑00 cg
1-083 soort onroerend goedhuis    
1-083 eigenaar Tierk Everts    
1-083 gebruiker Tierk Everts    
1-083 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
1-084Bildtstraat 20soort onroerend goedhuis    
1-084Bildtstraat 20eigenaar Leentie Abbes    
1-084Bildtstraat 20gebruiker Jelle Joostens wed.   
1-084Bildtstraat 20huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑12‑00 cg
1-085Bildtstraat 18soort onroerend goedhuis    
1-085Bildtstraat 18eigenaar Sybe Sybes    
1-085Bildtstraat 18gebruiker Sybe Sybes    
1-085Bildtstraat 18huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑12‑00 cg
1-086Bildtstraat 16soort onroerend goedhuis    
1-086Bildtstraat 16eigenaar Jacob Douwes    
1-086Bildtstraat 16gebruiker Burchert Hendrix    
1-086Bildtstraat 16huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
1-087Bildtstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-087Bildtstraat 14eigenaar Trijntie Eelckes erven   
1-087Bildtstraat 14gebruiker Trijntie Eelckes erven   
1-087Bildtstraat 14opmerking onvermogende
1-088Bildtstraat 6soort onroerend goedhuis    
1-088Bildtstraat 6eigenaar Hylcke Greolts    
1-088Bildtstraat 6gebruiker Hylcke Greolts    
1-088Bildtstraat 6huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
1-089Bildtstraat 1soort onroerend goedhuis    
1-089Bildtstraat 1eigenaar Gerrit Hessels    
1-089Bildtstraat 1gebruiker Lens Feddes    
1-089Bildtstraat 1huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 05‑08‑00 cg
1-090Bildtstraat 3soort onroerend goedhuis    
1-090Bildtstraat 3eigenaar burgemeester Rein Sickes    
1-090Bildtstraat 3gebruiker Jaan Ages wed.   
1-090Bildtstraat 3huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
1-091Bildtstraat 5soort onroerend goedhuis    
1-091Bildtstraat 5eigenaar Dirk Jacobs    
1-091Bildtstraat 5gebruiker Jarig Wiegers    
1-091Bildtstraat 5huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
1-092Bildtstraat 7soort onroerend goedhuis    
1-092Bildtstraat 7eigenaar Dirk Jacobs    
1-092Bildtstraat 7gebruiker Harmen Pieters    
1-092Bildtstraat 7huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
1-093Bildtstraat 9soort onroerend goedhuis    
1-093Bildtstraat 9eigenaar Sicke Ymkes    
1-093Bildtstraat 9gebruiker Sicke Ymkes    
1-093Bildtstraat 9opmerking onvermogende
1-094Bildtstraat 11soort onroerend goedhuis    
1-094Bildtstraat 11eigenaar Douwe Dirks Bolta    
1-094Bildtstraat 11gebruiker Douwe Dirks Bolta    
1-094Bildtstraat 11huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
1-095Zoutsloot 43soort onroerend goedhuis    
1-095Zoutsloot 43eigenaar Otte Auckes    
1-095Zoutsloot 43gebruiker Otte Auckes    
1-095Zoutsloot 43huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-096Zoutsloot 45soort onroerend goedhuis    
1-096Zoutsloot 45eigenaar burgemeester Jelgersma erven   
1-096Zoutsloot 45gebruiker Gerrit Arjens c.soc.   
1-096Zoutsloot 45huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-097Zoutsloot 47soort onroerend goedhuis    
1-097Zoutsloot 47eigenaar Jetse Heins    
1-097Zoutsloot 47gebruiker Jetse Heins    
1-097Zoutsloot 47huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-098Zoutsloot 49soort onroerend goedhuis    
1-098Zoutsloot 49eigenaar Jan Harings    
1-098Zoutsloot 49gebruiker Jan Harings    
1-098Zoutsloot 49huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
1-099Zoutsloot 51soort onroerend goedhuis    
1-099Zoutsloot 51eigenaar Jan Bastiaens wed.   
1-099Zoutsloot 51gebruiker Jan Bastiaens wed.   
1-099Zoutsloot 51huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
1-100Zoutsloot 53soort onroerend goedhuis    
1-100Zoutsloot 53eigenaar Cornelis Cornelis    
1-100Zoutsloot 53gebruiker Cornelis Cornelis    
1-100Zoutsloot 53huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
1-101Zoutsloot 55soort onroerend goedhuis    
1-101Zoutsloot 55eigenaar Dirk Jochems wed.   
1-101Zoutsloot 55gebruiker Dirk Jochems wed.   
1-101Zoutsloot 55huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-101Zoutsloot 55grondpacht aanBaucke Fockes in qlt.   
1-101Zoutsloot 55grondpacht en aanslag   01‑10‑00 cg0‑07‑08 cg
1-102Zoutsloot 57soort onroerend goedhuis    
1-102Zoutsloot 57eigenaar Dirck Gerrits wed.   
1-102Zoutsloot 57gebruiker Dirck Gerrits wed.   
1-102Zoutsloot 57opmerking onvermogende
1-103Zoutsloot 59soort onroerend goedhuis    
1-103Zoutsloot 59eigenaar Joucke Tiebbes wed.   
1-103Zoutsloot 59gebruiker Joucke Tiebbes wed.   
1-103Zoutsloot 59opmerking onvermogende
1-104Zoutsloot 61soort onroerend goedhuis    
1-104Zoutsloot 61eigenaar Cornelis Jansen Vinkelbos    
1-104Zoutsloot 61gebruiker Heere Dircks    
1-104Zoutsloot 61huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
1-105Zoutsloot 65soort onroerend goedhuis    
1-105Zoutsloot 65eigenaar Broer Poppes wed.   
1-105Zoutsloot 65gebruiker Tyttie Everts    
1-105Zoutsloot 65huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
1-106Karremanstraat 22soort onroerend goedhuis    
1-106Karremanstraat 22eigenaar Cornelis Dirks    
1-106Karremanstraat 22gebruiker Cornelis Dirks    
1-106Karremanstraat 22huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-107Karremanstraat 20soort onroerend goedhuis    
1-107Karremanstraat 20eigenaar Dirk Huigens    
1-107Karremanstraat 20gebruiker Jan Floris    
1-107Karremanstraat 20huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-108Karremanstraat 18soort onroerend goedhuis    
1-108Karremanstraat 18eigenaar Jacob Wetsens wed.   
1-108Karremanstraat 18gebruiker Jacob Wetsens wed.   
1-108Karremanstraat 18opmerking pauper
1-109Karremanstraat 16soort onroerend goedhuis    
1-109Karremanstraat 16eigenaar Jan Ynties wed.   
1-109Karremanstraat 16gebruiker Jan Ynties wed.   
1-109Karremanstraat 16opmerking pauper
1-110Karremanstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-110Karremanstraat 14eigenaar Oeble Hettes    
1-110Karremanstraat 14gebruiker Oeble Hettes    
1-110Karremanstraat 14opmerking pauper
1-111Achterstraat 8soort onroerend goedkamers (twee)    
1-111Achterstraat 8eigenaar Jan Harings    
1-111Achterstraat 8gebruiker Gerrit Lamberts    
1-111Achterstraat 8gebruiker Ruird Jansen    
1-111Achterstraat 8huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑04‑00 cg
1-112Achterstraat 6soort onroerend goedkamer    
1-112Achterstraat 6eigenaar Rinse Bonnes    
1-112Achterstraat 6gebruiker Melle Ynses    
1-112Achterstraat 6huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
1-113Zoutsloot 51soort onroerend goedtaanhuis    
1-113Zoutsloot 51eigenaar compagnie van de Haringvisserie    
1-113Zoutsloot 51gebruiker P.J. Oldaens    
1-113Zoutsloot 51huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
1-114 soort onroerend goedgorterie    
1-114 eigenaar Aucke Gerbens    
1-114 gebruiker Aucke Gerbens    
1-114 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-115Karremanstraat 8soort onroerend goedhuis    
1-115Karremanstraat 8eigenaar Bouwe Haitzes erven   
1-115Karremanstraat 8gebruiker Bouwe Haitzes erven   
1-115Karremanstraat 8opmerking pro deo begeert
1-116 soort onroerend goedwoning    
1-116 eigenaar Simen Fockes    
1-116 gebruiker Hylcke Pieters    
1-116 huurwaarde en aanslag  10‑10‑00 cg 02‑02‑00 cg
1-117Karremanstraat 2soort onroerend goed    
1-117Karremanstraat 2eigenaar Hendrik Cornelis    
1-117Karremanstraat 2gebruiker Hendrik Cornelis    
1-117Karremanstraat 2grondpacht aanHarmen Douwes    
1-117Karremanstraat 2grondpacht en aanslag   01‑15‑00 cg0‑08‑12 cg
1-117Karremanstraat 2opmerking pauper
1-118Zoutsloot 48soort onroerend goedhuis    
1-118Zoutsloot 48eigenaar Anne Jans    
1-118Zoutsloot 48gebruiker Johannes Pieters    
1-118Zoutsloot 48huurwaarde en aanslag  26‑08‑00 cg 05‑06‑00 cg
1-119Zoutsloot 44soort onroerend goedkamers    
1-119Zoutsloot 44eigenaar Anne Jans    
1-119Zoutsloot 44gebruiker Jan Jarigs    
1-119Zoutsloot 44huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
1-120Zoutsloot 42soort onroerend goedhuis    
1-120Zoutsloot 42eigenaar Anne Jans    
1-120Zoutsloot 42gebruiker Foecke Haies c.soc.   
1-120Zoutsloot 42huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
1-121Zoutsloot 40soort onroerend goedhuis    
1-121Zoutsloot 40eigenaar Baucke Fockes Agricola    
1-121Zoutsloot 40gebruiker Carst Palsen    
1-121Zoutsloot 40gebruiker Aeffke Jans    
1-121Zoutsloot 40huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑12‑00 cg
1-122Zoutsloot 38soort onroerend goedkamer    
1-122Zoutsloot 38eigenaar Jacob Romkes    
1-122Zoutsloot 38gebruiker Jacob Romkes    
1-122Zoutsloot 38opmerking woont vergeefs
1-123Zoutsloot 34soort onroerend goedhof    
1-123Zoutsloot 34eigenaar Jacob Romkes    
1-123Zoutsloot 34gebruiker Jacob Romkes    
1-123Zoutsloot 34huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-124Zoutsloot 32soort onroerend goedwoning    
1-124Zoutsloot 32eigenaar Hessel Ruirds    
1-124Zoutsloot 32gebruiker Hessel Ruirds c.soc.   
1-124Zoutsloot 32huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
1-125Zoutsloot 30soort onroerend goedhuis en brouwerij    
1-125Zoutsloot 30eigenaar Jacobus Stellingwerff kinderen   
1-125Zoutsloot 30gebruiker Nanning Stanzen    
1-125Zoutsloot 30huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 13‑04‑00 cg
1-126Bildtstraat 13soort onroerend goedhuis    
1-126Bildtstraat 13eigenaar Tierk Houkema wed.   
1-126Bildtstraat 13gebruiker Tierk Houkema wed.   
1-126Bildtstraat 13huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-127Bildtstraat 15soort onroerend goedhuis    
1-127Bildtstraat 15eigenaar Sjoerd Pieters Bierma    
1-127Bildtstraat 15gebruiker Frans Daniels    
1-127Bildtstraat 15gebruiker Harmen Jansen    
1-127Bildtstraat 15huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
1-128Bildtstraat 17soort onroerend goedhuis    
1-128Bildtstraat 17eigenaar Pieter Gerbens    
1-128Bildtstraat 17gebruiker Pieter Gerbens    
1-128Bildtstraat 17huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-129Bildtstraat 19soort onroerend goedhuis    
1-129Bildtstraat 19eigenaar Jan van Doccum wed.   
1-129Bildtstraat 19gebruiker Jan van Doccum wed.   
1-129Bildtstraat 19huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
1-130Bildtstraat 21soort onroerend goedhuis    
1-130Bildtstraat 21eigenaar Piebe Auckes dochter   
1-130Bildtstraat 21gebruiker Piebe Auckes dochter   
1-130Bildtstraat 21huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-131Droogstraat 47soort onroerend goedwoning    
1-131Droogstraat 47eigenaar Jacob Romkes Braam    
1-131Droogstraat 47gebruiker Philip Groen    
1-131Droogstraat 47gebruiker Lieuwe Pieters    
1-131Droogstraat 47huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑12‑00 cg
1-132Droogstraat 51soort onroerend goedhuis    
1-132Droogstraat 51eigenaar Sybe Sweerds    
1-132Droogstraat 51gebruiker Harmen Meyes    
1-132Droogstraat 51huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-133Droogstraat 53soort onroerend goedstal    
1-133Droogstraat 53eigenaar Jacob R. Braam    
1-133Droogstraat 53gebruiker ledig    
1-133Droogstraat 53huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-134Droogstraat 55soort onroerend goedhuis    
1-134Droogstraat 55eigenaar Beern Joosten    
1-134Droogstraat 55gebruiker Beern Joosten    
1-134Droogstraat 55huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-135Vissersstraat 12soort onroerend goedhuis    
1-135Vissersstraat 12eigenaar Jan Pieters    
1-135Vissersstraat 12gebruiker Jan Pieters    
1-135Vissersstraat 12huurwaarde en aanslag  16‑16‑00 cg 03‑07‑00 cg
1-136Droogstraat 57soort onroerend goed    
1-136Droogstraat 57eigenaar Tijs Douwes wed.   
1-136Droogstraat 57gebruiker Tijs Douwes wed.   
1-136Droogstraat 57opmerking pauper
1-137Droogstraat 18soort onroerend goed    
1-137Droogstraat 18eigenaar Dirck Ypkes    
1-137Droogstraat 18gebruiker Dirck Ypkes    
1-137Droogstraat 18opmerking pauper
1-138 soort onroerend goedwoning    
1-138 eigenaar Dina Tiebbes    
1-138 gebruiker Rieme Simens    
1-138 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-139 soort onroerend goedhuis    
1-139 eigenaar Sjouke Eelkes erven   
1-139 gebruiker Murck Douwes    
1-139 gebruiker Froukjen Douwes    
1-139 gebruiker Heere Adams    
1-139 gebruiker Jan Hendricks    
1-139 huurwaarde en aanslag  21‑05‑00 cg 04‑05‑00 cg
1-140 soort onroerend goedhuis    
1-140 eigenaar Simen Jacobs    
1-140 gebruiker Simen Jacobs    
1-140 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
1-141Bildtstraat 23soort onroerend goedhuis    
1-141Bildtstraat 23eigenaar Rein Hendriks    
1-141Bildtstraat 23gebruiker Rein Hendriks    
1-141Bildtstraat 23huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-142 soort onroerend goedhuis    
1-142 eigenaar Melle Hansen    
1-142 gebruiker Melle Hansen    
1-142 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-143Noorderhaven 83soort onroerend goedhuis    
1-143Noorderhaven 83eigenaar Goverus Braam    
1-143Noorderhaven 83gebruiker Goverus Braam    
1-143Noorderhaven 83huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
1-144Noorderhaven 85soort onroerend goedhuis    
1-144Noorderhaven 85eigenaar Jan Harings    
1-144Noorderhaven 85gebruiker Feite Jans wed.   
1-144Noorderhaven 85huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-145Noorderhaven 87soort onroerend goedhuis    
1-145Noorderhaven 87eigenaar Jacob Popta wed.   
1-145Noorderhaven 87gebruiker Jacob Popta wed.   
1-145Noorderhaven 87huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
1-146Noorderhaven 91soort onroerend goedhuis    
1-146Noorderhaven 91eigenaar Dirck Huigens    
1-146Noorderhaven 91gebruiker ledig    
1-146Noorderhaven 91huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-147Noorderhaven 93soort onroerend goedhuis    
1-147Noorderhaven 93gebruiker Huibert Feddes c.soc.   
1-147Noorderhaven 93huurwaarde en aanslag  64‑00‑00 cg 12‑16‑00 cg
1-148Noorderhaven 95soort onroerend goedhuis    
1-148Noorderhaven 95eigenaar hopman Croese    
1-148Noorderhaven 95gebruiker hopman Croese    
1-148Noorderhaven 95huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 10‑16‑00 cg
1-149Noorderhaven 97soort onroerend goedhuis    
1-149Noorderhaven 97eigenaar burgemeester Hiddema    
1-149Noorderhaven 97gebruiker burgemeester Hiddema    
1-149Noorderhaven 97huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 09‑00‑00 cg
1-150Noorderhaven 99soort onroerend goedhuis    
1-150Noorderhaven 99eigenaar Jacob R. Braam    
1-150Noorderhaven 99gebruiker ds. Velsen    
1-150Noorderhaven 99huurwaarde en aanslag  77‑00‑00 cg 15‑08‑00 cg
1-151Noorderhaven 101soort onroerend goedhuis    
1-151Noorderhaven 101eigenaar Dina Tiebbes    
1-151Noorderhaven 101gebruiker Dina Tiebbes    
1-151Noorderhaven 101huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
1-152Noorderhaven 105soort onroerend goedhuis    
1-152Noorderhaven 105eigenaar Johannes Ouwerkerk    
1-152Noorderhaven 105gebruiker Johannes Ouwerkerk    
1-152Noorderhaven 105huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
1-153Noorderhaven 107soort onroerend goedhuis    
1-153Noorderhaven 107eigenaar Pieter Oedzes erven   
1-153Noorderhaven 107gebruiker Pieter Oedzes erven   
1-153Noorderhaven 107huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑12‑00 cg
1-154Karremanstraat 30soort onroerend goedhuis    
1-154Karremanstraat 30eigenaar Simen Willems    
1-154Karremanstraat 30gebruiker Simen Willems    
1-154Karremanstraat 30huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-154Karremanstraat 30opmerking pauper
1-155 soort onroerend goedhof    
1-155 eigenaar Reyer Arjens Mahiu    
1-155 gebruiker Reyer Arjens Mahiu    
1-155 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
1-156 soort onroerend goedhof    
1-156 eigenaar Jan Auckes Backer    
1-156 gebruiker Jan Auckes Backer    
1-156 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
1-157 soort onroerend goedhof    
1-157 eigenaar Dieuke Pieters    
1-157 gebruiker equipagemeester Boncamp    
1-157 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
1-158 soort onroerend goedhof    
1-158 eigenaar Gerrit Middagten wed.   
1-158 gebruiker convooimeester Adius    
1-158 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
1-159 soort onroerend goedhof    
1-159 eigenaar Rintie Kingma dochter   
1-159 gebruiker Melle Hansen    
1-159 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
1-160 soort onroerend goedhof    
1-160 eigenaar Anne Jans    
1-160 gebruiker Jacob Ledam    
1-160 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-001Zoutsloot 99soort onroerend goedhuis, panwerk etc.    
2-001Zoutsloot 99eigenaar gemeensman Andries Piers    
2-001Zoutsloot 99gebruiker gemeensman Andries Piers    
2-001Zoutsloot 99huurwaarde en aanslag  56‑10‑00 cg 11‑06‑00 cg
2-002Zoutsloot 97soort onroerend goedwoning    
2-002Zoutsloot 97eigenaar Arjen Teunis wed.   
2-002Zoutsloot 97gebruiker Arjen Teunis wed.   
2-002Zoutsloot 97opmerking onvermogende
2-003Zoutsloot 95soort onroerend goed    
2-003Zoutsloot 95eigenaar Tijs Eerks    
2-003Zoutsloot 95gebruiker Tijs Eerks    
2-003Zoutsloot 95opmerking onvermogende
2-004Zoutsloot 93soort onroerend goedwoning    
2-004Zoutsloot 93eigenaar Oene Pieters erven   
2-004Zoutsloot 93gebruiker Oene Pieters erven   
2-004Zoutsloot 93huurwaarde en aanslag  10‑10‑00 cg 02‑02‑00 cg
2-005Zoutsloot 91soort onroerend goed    
2-005Zoutsloot 91eigenaar Lambert Claessen wed.   
2-005Zoutsloot 91gebruiker Lambert Claessen wed.   
2-005Zoutsloot 91opmerking onvermogende
2-006Zoutsloot 89soort onroerend goedwoning    
2-006Zoutsloot 89eigenaar Bouwe Tierx Sanstra    
2-006Zoutsloot 89gebruiker Bouwe Tierx Sanstra    
2-006Zoutsloot 89huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
2-007Zoutsloot 87soort onroerend goedwoning    
2-007Zoutsloot 87eigenaar Minne Tijssen    
2-007Zoutsloot 87gebruiker Minne Tijssen    
2-007Zoutsloot 87huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-008Zoutsloot 85soort onroerend goedwoning    
2-008Zoutsloot 85eigenaar Pieter Minx    
2-008Zoutsloot 85gebruiker Pieter Minx    
2-008Zoutsloot 85huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
2-009Zoutsloot 83soort onroerend goedwoning    
2-009Zoutsloot 83eigenaar Pieter Minx    
2-009Zoutsloot 83gebruiker Sipke Pieters    
2-009Zoutsloot 83huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
2-010Zoutsloot 79soort onroerend goedhuis    
2-010Zoutsloot 79eigenaar Jan Ruirds Boetema    
2-010Zoutsloot 79gebruiker Simen Cornelis    
2-010Zoutsloot 79gebruiker nu Andries Sierks    
2-010Zoutsloot 79huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-011Zoutsloot 77soort onroerend goedwoning    
2-011Zoutsloot 77eigenaar Lambert Tiaards    
2-011Zoutsloot 77gebruiker Rienk Hartogh    
2-011Zoutsloot 77huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑08‑00 cg
2-012Zoutsloot 71soort onroerend goedhuis    
2-012Zoutsloot 71eigenaar Claes Rinties Botsma    
2-012Zoutsloot 71gebruiker Jan Roeloffs    
2-012Zoutsloot 71huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-013Zoutsloot 67soort onroerend goedhuis    
2-013Zoutsloot 67eigenaar Jan Jansen Trompetter    
2-013Zoutsloot 67gebruiker Jan Jansen Trompetter    
2-013Zoutsloot 67huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 05‑02‑00 cg
2-014Karremanstraat 13soort onroerend goedwoning    
2-014Karremanstraat 13eigenaar Jan Hendricks    
2-014Karremanstraat 13gebruiker Jan Hendricks    
2-014Karremanstraat 13huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
2-015Karremanstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-015Karremanstraat 11eigenaar Rinse Bouwes    
2-015Karremanstraat 11gebruiker Rinse Bouwes    
2-015Karremanstraat 11huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
2-016 soort onroerend goedkamer en tuin    
2-016 eigenaar Andries Piers    
2-016 gebruiker Andries Piers    
2-016 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-017 soort onroerend goedhof    
2-017 eigenaar Gerrit Janzen    
2-017 gebruiker Gerrit Janzen    
2-017 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
2-018Liemendijk 14soort onroerend goedstal en hof    
2-018Liemendijk 14eigenaar Jan Schiere    
2-018Liemendijk 14gebruiker Jan Schiere    
2-018Liemendijk 14huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
2-019 soort onroerend goedhof    
2-019 eigenaar Simen Jelles Stijl erven   
2-019 gebruiker Simen Jelles Stijl erven   
2-019 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
2-020Karremanstraat 3soort onroerend goedwoning    
2-020Karremanstraat 3eigenaar Simen Jelles Stijl erven   
2-020Karremanstraat 3gebruiker Gerrit Jurriens    
2-020Karremanstraat 3huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑04‑00 cg
2-021Karremanstraat 1soort onroerend goedwoning    
2-021Karremanstraat 1eigenaar Simen Jelles Stijl erven   
2-021Karremanstraat 1gebruiker Jan Hansen    
2-021Karremanstraat 1huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
2-022Liemendijk 4soort onroerend goed    
2-022Liemendijk 4eigenaar Jan Geerts    
2-022Liemendijk 4gebruiker Jan Geerts    
2-022Liemendijk 4opmerking pauper
2-023 soort onroerend goedhuis    
2-023 eigenaar Hidde Yges erven q.q.   
2-023 gebruiker burgemeester Menalda    
2-023 huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
2-024 soort onroerend goed    
2-024 eigenaar Andries Willems    
2-024 gebruiker Andries Willems    
2-024 opmerking pauper
2-025 soort onroerend goedtuintje    
2-025 eigenaar Sake Sibesma    
2-025 gebruiker Sake Sibesma    
2-025 opmerking van geen belang
2-026 soort onroerend goedhuis    
2-026 eigenaar Antie Reiners erven   
2-026 gebruiker Huibert Jansen    
2-026 gebruiker Lieuwe Pieters    
2-026 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-027 soort onroerend goedhuis en molen    
2-027 eigenaar     
2-027 gebruiker Jan Cornelis    
2-027 gebruiker Oeble Hettes    
2-027 huurwaarde en aanslag  27‑10‑00 cg 05‑10‑00 cg
2-027 grondpacht aanRuird Pieters erven   
2-027 grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
2-027 opmerking Jan Cornelis heeft sijn helft pro deo begeert
2-027 opmerking Oeble Hettes helfte
2-028 soort onroerend goedhuis en tuin    
2-028 eigenaar Arjen Bootsma    
2-028 eigenaar Frans Bootsma    
2-028 gebruiker Ruird Arjens    
2-028 huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑16‑00 cg
2-029 soort onroerend goedlijnbaan etc.    
2-029 eigenaar Heere Wybrens    
2-029 gebruiker Heere Wybrens    
2-029 huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-030Zoutsloot 107soort onroerend goedhuis en panwerk    
2-030Zoutsloot 107eigenaar Casper Brinkman    
2-030Zoutsloot 107gebruiker Casper Brinkman    
2-030Zoutsloot 107huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
2-031Zoutsloot 64soort onroerend goedwoning    
2-031Zoutsloot 64eigenaar Seerp Pieters c.soc.   
2-031Zoutsloot 64gebruiker Dirck Cornelis    
2-031Zoutsloot 64huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
2-032 soort onroerend goedkamer    
2-032 eigenaar Tijs Jansen erven   
2-032 gebruiker Freerk Tijssen    
2-032 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
2-033Zoutsloot 58soort onroerend goedkamer    
2-033Zoutsloot 58eigenaar Hoite Keimpes    
2-033Zoutsloot 58gebruiker Sjoucke Teunis    
2-033Zoutsloot 58huurwaarde en aanslag  13‑00‑00 cg 02‑12‑00 cg
2-034Zoutsloot 56soort onroerend goedkamer    
2-034Zoutsloot 56eigenaar Jacob Popta wed.   
2-034Zoutsloot 56gebruiker Jacob Popta wed.   
2-034Zoutsloot 56huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
2-035Zoutsloot 54soort onroerend goedhuis    
2-035Zoutsloot 54eigenaar Lambert Tiaards    
2-035Zoutsloot 54gebruiker Tiaard Lolkes    
2-035Zoutsloot 54gebruiker nu Hendrik Pieters    
2-035Zoutsloot 54huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
2-036Zoutsloot 52soort onroerend goed    
2-036Zoutsloot 52eigenaar Jan Netterts    
2-036Zoutsloot 52gebruiker Jan Netterts    
2-036Zoutsloot 52opmerking onvermogende
2-037Karremanstraat 19soort onroerend goedhuis    
2-037Karremanstraat 19eigenaar Ydtie IJsbrandts    
2-037Karremanstraat 19gebruiker Ydtie IJsbrandts    
2-037Karremanstraat 19huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
2-038Karremanstraat 21soort onroerend goedhuis    
2-038Karremanstraat 21eigenaar Gover Hendriks erven   
2-038Karremanstraat 21gebruiker Jochem Meyes    
2-038Karremanstraat 21huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-039Karremanstraat 23soort onroerend goedhuis    
2-039Karremanstraat 23eigenaar Geert Jans    
2-039Karremanstraat 23gebruiker Pieter Piters wever   
2-039Karremanstraat 23huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-040Karremanstraat 25soort onroerend goedhuis    
2-040Karremanstraat 25eigenaar Gerrit Douwes wed.   
2-040Karremanstraat 25gebruiker Gerrit Douwes wed.   
2-040Karremanstraat 25huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
2-041Karremanstraat 27soort onroerend goedhuis en gorterij    
2-041Karremanstraat 27eigenaar Tjalling Alberts    
2-041Karremanstraat 27gebruiker Tjalling Alberts    
2-041Karremanstraat 27huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-042Droogstraat 59soort onroerend goedhuis    
2-042Droogstraat 59eigenaar Otte Auckes c.soc.   
2-042Droogstraat 59gebruiker Jan Oebles    
2-042Droogstraat 59gebruiker Hendrick Caspers    
2-042Droogstraat 59huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑12‑00 cg
2-043Droogstraat 61soort onroerend goedhuis    
2-043Droogstraat 61eigenaar Pieter Oedzes erven   
2-043Droogstraat 61gebruiker Hille Jansen    
2-043Droogstraat 61huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑12‑00 cg
2-044Droogstraat 63soort onroerend goedstal    
2-044Droogstraat 63eigenaar Pieter Oldaens    
2-044Droogstraat 63gebruiker Pieter Oldaens    
2-044Droogstraat 63huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-045Droogstraat 65soort onroerend goedstal    
2-045Droogstraat 65eigenaar Abe Douwes erven   
2-045Droogstraat 65gebruiker Tjalling Alberts    
2-045Droogstraat 65huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑04‑00 cg
2-046Zoutsloot 60soort onroerend goedhof en kamer    
2-046Zoutsloot 60eigenaar Jacob Popta wed.   
2-046Zoutsloot 60gebruiker Jacob Popta wed.   
2-046Zoutsloot 60huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
2-047Zoutsloot 66soort onroerend goedmouterij en stal    
2-047Zoutsloot 66eigenaar Ewert Hingst    
2-047Zoutsloot 66eigenaar nu Simen Fockes    
2-047Zoutsloot 66gebruiker Simen Fockes    
2-047Zoutsloot 66huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-048Droogstraat 81soort onroerend goedhuis en panwerk    
2-048Droogstraat 81eigenaar Simen Fockes    
2-048Droogstraat 81gebruiker Simen Fockes    
2-048Droogstraat 81huurwaarde en aanslag  47‑08‑00 cg 09‑09‑00 cg
2-049 soort onroerend goedhuis    
2-049 eigenaar Sybe Jansen Reyers    
2-049 gebruiker Jan Fopkes    
2-049 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
2-050 soort onroerend goedwoning    
2-050 eigenaar Hendrick Goverts    
2-050 gebruiker Gerrit Alberts    
2-050 huurwaarde en aanslag  13‑00‑00 cg 02‑12‑00 cg
2-051 soort onroerend goedhuis    
2-051 eigenaar Laes Pieters erven   
2-051 gebruiker Jochem Pieters    
2-051 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-052 soort onroerend goedwoning    
2-052 eigenaar Simke Jans erven   
2-052 gebruiker Jan Claessen    
2-052 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
2-053Hoogstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-053Hoogstraat 1eigenaar Duco Galama erven   
2-053Hoogstraat 1gebruiker Frans Jonas    
2-053Hoogstraat 1huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑16‑00 cg
2-054Hoogstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-054Hoogstraat 1eigenaar Pieter Gelinde    
2-054Hoogstraat 1gebruiker Pieter Gelinde    
2-054Hoogstraat 1huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
2-055Hoogstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-055Hoogstraat 3eigenaar Pieter Ackersloot erven   
2-055Hoogstraat 3gebruiker Foppe Goitiens    
2-055Hoogstraat 3huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 07‑00‑00 cg
2-056Hoogstraat 5soort onroerend goedhuis en tuin    
2-056Hoogstraat 5eigenaar Claes Goitiens Braam    
2-056Hoogstraat 5gebruiker coopman Stinstra    
2-056Hoogstraat 5huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 09‑00‑00 cg
2-057Hoogstraat 7soort onroerend goedhuis en tuin    
2-057Hoogstraat 7eigenaar Jan Hornstra    
2-057Hoogstraat 7gebruiker Jan Hornstra    
2-057Hoogstraat 7huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 09‑12‑00 cg
2-058Hoogstraat 9soort onroerend goedmouterij    
2-058Hoogstraat 9eigenaar Gerrit Hessels    
2-058Hoogstraat 9gebruiker Gerrit Hessels    
2-058Hoogstraat 9huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
2-059Hoogstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-059Hoogstraat 11eigenaar Pieke Hommes    
2-059Hoogstraat 11gebruiker Pieke Hommes    
2-059Hoogstraat 11huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-060Hoogstraat 13soort onroerend goedhuis    
2-060Hoogstraat 13eigenaar Laas Pieters erven   
2-060Hoogstraat 13gebruiker Hendrik Goverts    
2-060Hoogstraat 13huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 09‑12‑00 cg
2-061Hoogstraat 15soort onroerend goedhuis    
2-061Hoogstraat 15eigenaar Antie Sybes    
2-061Hoogstraat 15gebruiker Antie Sybes    
2-061Hoogstraat 15huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑12‑00 cg
2-062Hoogstraat 19soort onroerend goedhuis    
2-062Hoogstraat 19eigenaar Willem Willems    
2-062Hoogstraat 19gebruiker Willem Willems    
2-062Hoogstraat 19huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-063Hoogstraat 21soort onroerend goed    
2-063Hoogstraat 21eigenaar Wopke Piekes    
2-063Hoogstraat 21gebruiker Wopke Piekes    
2-063Hoogstraat 21opmerking onvermogende
2-064Hoogstraat 23soort onroerend goedhuis en tuin    
2-064Hoogstraat 23eigenaar Gerrit Hessels    
2-064Hoogstraat 23gebruiker Gerrit Hessels    
2-064Hoogstraat 23huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 09‑04‑00 cg
2-065Hoogstraat 25soort onroerend goedhuis, schuur en stal    
2-065Hoogstraat 25eigenaar Hendrick Jonker    
2-065Hoogstraat 25gebruiker Hendrick Jonker    
2-065Hoogstraat 25huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 14‑00‑00 cg
2-066Wortelstraat 9soort onroerend goed    
2-066Wortelstraat 9eigenaar Gerrit Jansen    
2-066Wortelstraat 9gebruiker Gerrit Jansen    
2-066Wortelstraat 9opmerking onvermogende
2-067Zoutsloot 96soort onroerend goedhuis    
2-067Zoutsloot 96eigenaar Roeloff Jansen c.soc.   
2-067Zoutsloot 96gebruiker Antie Wigles    
2-067Zoutsloot 96huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-068 soort onroerend goedkamer    
2-068 eigenaar Douwe Harmens    
2-068 gebruiker Pieter Floris    
2-068 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-069Wortelstraat 13soort onroerend goedperk    
2-069Wortelstraat 13eigenaar Tomas Gonggrijp    
2-069Wortelstraat 13gebruiker Tomas Gonggrijp    
2-069Wortelstraat 13huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
2-070Zoutsloot 88soort onroerend goedperk    
2-070Zoutsloot 88eigenaar Anne Jans    
2-070Zoutsloot 88gebruiker Anne Jans    
2-070Zoutsloot 88huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
2-071Zoutsloot 90soort onroerend goed    
2-071Zoutsloot 90eigenaar Willem Rutgers    
2-071Zoutsloot 90gebruiker Willem Rutgers    
2-071Zoutsloot 90opmerking onvermogende
2-072Wortelstraat 3soort onroerend goedhof    
2-072Wortelstraat 3eigenaar hopman Croese    
2-072Wortelstraat 3gebruiker hopman Croese    
2-072Wortelstraat 3huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-073Zoutsloot 78soort onroerend goedhuis    
2-073Zoutsloot 78eigenaar Janke Tieerds    
2-073Zoutsloot 78gebruiker Jacob Annes    
2-073Zoutsloot 78huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
2-074Zoutsloot 80soort onroerend goed    
2-074Zoutsloot 80eigenaar Rienk Cornelis    
2-074Zoutsloot 80gebruiker Rienk Cornelis    
2-074Zoutsloot 80huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-074Zoutsloot 80opmerking pauper
2-075Herenwaltje 5soort onroerend goedwoning    
2-075Herenwaltje 5eigenaar Meye Sakes wed.   
2-075Herenwaltje 5gebruiker Meye Sakes wed.   
2-075Herenwaltje 5huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
2-076Herenwaltje 7soort onroerend goedhuis    
2-076Herenwaltje 7eigenaar Taecke Poppes    
2-076Herenwaltje 7gebruiker Taecke Poppes    
2-076Herenwaltje 7huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
2-077Herenwaltje 9soort onroerend goedkamer    
2-077Herenwaltje 9eigenaar Douwe Claessen wed.   
2-077Herenwaltje 9gebruiker selve zeg Claes Douwes    
2-077Herenwaltje 9gebruiker dog nu Rein Pieters    
2-077Herenwaltje 9huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-078Hoogstraat 27soort onroerend goedhuis en brouwerij    
2-078Hoogstraat 27eigenaar Douwe Claessen wed.   
2-078Hoogstraat 27gebruiker Jan Auckes    
2-078Hoogstraat 27huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
2-079Hoogstraat 29soort onroerend goedhuis    
2-079Hoogstraat 29eigenaar Douwe Claessen wed.   
2-079Hoogstraat 29gebruiker Hessel Jansen Mosk    
2-079Hoogstraat 29huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-080Hoogstraat 31soort onroerend goedhuis    
2-080Hoogstraat 31eigenaar Douwe Harmens    
2-080Hoogstraat 31gebruiker Douwe Harmens    
2-080Hoogstraat 31huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 05‑04‑00 cg
2-081 soort onroerend goedhuis    
2-081 eigenaar Marten Lieuwes erven   
2-081 gebruiker Marten Lieuwes erven   
2-081 opmerking onvermogende
2-082Hoogstraat 35soort onroerend goedhuis    
2-082Hoogstraat 35eigenaar Schelte Wybrens    
2-082Hoogstraat 35gebruiker Gerrit Eiberts    
2-082Hoogstraat 35gebruiker Jurrien Tieerds    
2-082Hoogstraat 35huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 08‑08‑00 cg
2-083Hoogstraat 37soort onroerend goedhuis    
2-083Hoogstraat 37eigenaar Jacob Hettes    
2-083Hoogstraat 37gebruiker Jacob Hettes    
2-083Hoogstraat 37huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
2-084Hoogstraat 39soort onroerend goedhuis    
2-084Hoogstraat 39eigenaar Johannes Benedictus    
2-084Hoogstraat 39gebruiker Johannes Benedictus    
2-084Hoogstraat 39huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
2-085Hoogstraat 41soort onroerend goedhuis    
2-085Hoogstraat 41eigenaar Evert Hendrix    
2-085Hoogstraat 41gebruiker Evert Hendrix    
2-085Hoogstraat 41huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
2-086 soort onroerend goedhuis    
2-086 eigenaar Eibert Pieters    
2-086 gebruiker Hendrick Warners    
2-086 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
2-087Wortelstraat 8soort onroerend goedkamer    
2-087Wortelstraat 8eigenaar Douwe Claessens wed.   
2-087Wortelstraat 8gebruiker Guilliam Boneta    
2-087Wortelstraat 8huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
2-088Wortelstraat 6soort onroerend goedstal    
2-088Wortelstraat 6eigenaar Douwe Claessens wed.   
2-088Wortelstraat 6gebruiker Johannes Benedictus    
2-088Wortelstraat 6huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-089Hoogstraat 43soort onroerend goed    
2-089Hoogstraat 43eigenaar Jan Douwes    
2-089Hoogstraat 43gebruiker Jan Douwes    
2-089Hoogstraat 43opmerking onvermogende
2-090Hoogstraat 45soort onroerend goedhuis    
2-090Hoogstraat 45eigenaar burgemeester Tiaard Bouwens    
2-090Hoogstraat 45gebruiker Johannes Wybes    
2-090Hoogstraat 45huurwaarde en aanslag  28‑10‑00 cg 05‑14‑00 cg
2-091Hoogstraat 47soort onroerend goed    
2-091Hoogstraat 47eigenaar Beern Willems    
2-091Hoogstraat 47gebruiker Beern Willems    
2-091Hoogstraat 47opmerking onvermogende
2-092Hoogstraat 49soort onroerend goed    
2-092Hoogstraat 49eigenaar Geert Hardens    
2-092Hoogstraat 49gebruiker Geert Hardens    
2-092Hoogstraat 49opmerking onvermogende
2-093Hoogstraat 51soort onroerend goedpothuis    
2-093Hoogstraat 51eigenaar Hubert Remmerts erven   
2-093Hoogstraat 51gebruiker Hubert Remmerts erven   
2-093Hoogstraat 51huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
2-094Hoogstraat 53soort onroerend goedhuis    
2-094Hoogstraat 53eigenaar Aucke Gerbens    
2-094Hoogstraat 53gebruiker Hotze Jans    
2-094Hoogstraat 53huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
2-095Liemendijk 38soort onroerend goedperk    
2-095Liemendijk 38eigenaar Anne Jans    
2-095Liemendijk 38gebruiker Anne Jans    
2-095Liemendijk 38huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
2-096 soort onroerend goedhuis    
2-096 eigenaar Jacob Douwes c.soc.   
2-096 gebruiker Jan Hendrix    
2-096 opmerking insolvent
2-097Hoogstraat 38soort onroerend goedhuis    
2-097Hoogstraat 38eigenaar Jacob Douwes c.soc.   
2-097Hoogstraat 38gebruiker Jan Hendrix    
2-097Hoogstraat 38opmerking insolvent
2-098Hoogstraat 36soort onroerend goed    
2-098Hoogstraat 36eigenaar Gerrit Harmens    
2-098Hoogstraat 36gebruiker Gerrit Harmens    
2-098Hoogstraat 36opmerking pauper
2-099Hoogstraat 34soort onroerend goedhuis    
2-099Hoogstraat 34eigenaar Freerk Jansen Croon    
2-099Hoogstraat 34gebruiker Freerk Jansen Croon    
2-099Hoogstraat 34huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-100Hoogstraat 32soort onroerend goedhuis    
2-100Hoogstraat 32eigenaar Tijs Ypes    
2-100Hoogstraat 32gebruiker Johannes Hinnes wed. c.soc.   
2-100Hoogstraat 32gebruiker nu Hendrik Janzen    
2-100Hoogstraat 32huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 07‑12‑00 cg
2-101Scheerstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-101Scheerstraat 11eigenaar Sioerd Dirks wed.   
2-101Scheerstraat 11gebruiker Sioerd Dirks wed.   
2-101Scheerstraat 11opmerking onvermogende
2-102Hoogstraat 30soort onroerend goedhuis    
2-102Hoogstraat 30eigenaar Ype Pieters q.q.   
2-102Hoogstraat 30gebruiker Ype Pieters q.q.   
2-102Hoogstraat 30huurwaarde en aanslag  26‑10‑00 cg 05‑06‑00 cg
2-103Hoogstraat 30soort onroerend goedhuis    
2-103Hoogstraat 30eigenaar Eelcke Auckes    
2-103Hoogstraat 30gebruiker Simen Wessels    
2-103Hoogstraat 30huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
2-104Hoogstraat 28soort onroerend goedhuis    
2-104Hoogstraat 28eigenaar Tijs Ypes    
2-104Hoogstraat 28gebruiker Dirk Sioerds    
2-104Hoogstraat 28huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑08‑00 cg
2-105Hoogstraat 26soort onroerend goedhuis    
2-105Hoogstraat 26eigenaar burgemeester Tiaard Bouwens    
2-105Hoogstraat 26gebruiker Hendrikjen Ewerts c.soc.   
2-105Hoogstraat 26huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑16‑00 cg
2-106Hoogstraat 24soort onroerend goedhuis    
2-106Hoogstraat 24eigenaar Tijs Ypes    
2-106Hoogstraat 24gebruiker Dirk Hessels    
2-106Hoogstraat 24huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 05‑04‑00 cg
2-107Hoogstraat 22soort onroerend goedhuis    
2-107Hoogstraat 22eigenaar hopman Braaxma    
2-107Hoogstraat 22gebruiker hopman Braaxma    
2-107Hoogstraat 22opmerking woont vergeefs
2-108Herenwaltje 15soort onroerend goedhuis    
2-108Herenwaltje 15eigenaar Tijs Ypes    
2-108Herenwaltje 15gebruiker Tijs Ypes    
2-108Herenwaltje 15huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
2-109Scheerstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-109Scheerstraat 1eigenaar Tijs Ypes    
2-109Scheerstraat 1gebruiker Tijs Ypes    
2-109Scheerstraat 1huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
2-110Herenwaltje 19soort onroerend goedhuis    
2-110Herenwaltje 19eigenaar Tijs Ypes    
2-110Herenwaltje 19gebruiker Tijs Ypes    
2-110Herenwaltje 19huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
2-111Hoogstraat 20soort onroerend goedhuis    
2-111Hoogstraat 20eigenaar Goitien Braam    
2-111Hoogstraat 20gebruiker Jelle Willems c.soc.   
2-111Hoogstraat 20huurwaarde en aanslag  24‑14‑00 cg 04‑19‑00 cg
2-112Hoogstraat 18soort onroerend goedhuis en gorterij    
2-112Hoogstraat 18eigenaar Sybe Jansen Reiers    
2-112Hoogstraat 18gebruiker Sybe Jansen Reiers    
2-112Hoogstraat 18huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 08‑08‑00 cg
2-113Hoogstraat 16soort onroerend goedhuis    
2-113Hoogstraat 16eigenaar Pieter Willems    
2-113Hoogstraat 16gebruiker Antie Goikes    
2-113Hoogstraat 16gebruiker Bente Ottes wed.   
2-113Hoogstraat 16huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
2-114Hoogstraat 14soort onroerend goedhuis    
2-114Hoogstraat 14eigenaar Claes Rinties Botsma nom.ux.   
2-114Hoogstraat 14gebruiker Gerrit Heins    
2-114Hoogstraat 14huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 06‑08‑00 cg
2-115Hoogstraat 12soort onroerend goedhuis    
2-115Hoogstraat 12eigenaar Laes Pieters kinderen   
2-115Hoogstraat 12gebruiker Tiaerd Cornelis c.soc.   
2-115Hoogstraat 12huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-116Hoogstraat 10soort onroerend goedhuis    
2-116Hoogstraat 10eigenaar Tomas Overhart    
2-116Hoogstraat 10gebruiker Tomas Overhart    
2-116Hoogstraat 10huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
2-117Hoogstraat 6soort onroerend goed    
2-117Hoogstraat 6eigenaar Jelle Claessens wed.   
2-117Hoogstraat 6gebruiker Jelle Claessens wed.   
2-117Hoogstraat 6opmerking onvermogende
2-118Hoogstraat 4soort onroerend goed    
2-118Hoogstraat 4eigenaar Cornelis Tieerds    
2-118Hoogstraat 4gebruiker Cornelis Tieerds    
2-118Hoogstraat 4opmerking onvermogende
2-119Hoogstraat 2soort onroerend goed    
2-119Hoogstraat 2eigenaar Dirck Andries wed.   
2-119Hoogstraat 2gebruiker Dirck Andries wed.   
2-119Hoogstraat 2opmerking onvermogende
2-120Rozemarijnstraat 1soort onroerend goedhuisje    
2-120Rozemarijnstraat 1eigenaar Ype Hessels    
2-120Rozemarijnstraat 1gebruiker Ype Hessels    
2-120Rozemarijnstraat 1huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-121Rozemarijnstraat 3soort onroerend goed    
2-121Rozemarijnstraat 3eigenaar Hendrik Wessels    
2-121Rozemarijnstraat 3gebruiker Hendrik Wessels    
2-121Rozemarijnstraat 3opmerking onvermogende
2-122Noorderhaven 109soort onroerend goedhuis    
2-122Noorderhaven 109eigenaar Grietie Fransen    
2-122Noorderhaven 109gebruiker Grietie Fransen    
2-122Noorderhaven 109huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-122Noorderhaven 109grondpacht aande havenisten    
2-122Noorderhaven 109grondpacht en aanslag   05‑12‑00 cg1‑08‑00 cg
2-123Noorderhaven 111soort onroerend goedhuis    
2-123Noorderhaven 111eigenaar Claes Huiberts Braem    
2-123Noorderhaven 111gebruiker Claes Huiberts Braem    
2-123Noorderhaven 111huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 09‑12‑00 cg
2-123Noorderhaven 111grondpacht aande havenisten    
2-123Noorderhaven 111grondpacht en aanslag   05‑12‑00 cg1‑08‑00 cg
2-124Noorderhaven 113soort onroerend goedhuis    
2-124Noorderhaven 113eigenaar Tiaard van der Form    
2-124Noorderhaven 113gebruiker Tiaard van der Form    
2-124Noorderhaven 113huurwaarde en aanslag  51‑00‑00 cg 10‑04‑00 cg
2-125Rommelhaven 1soort onroerend goedhuis    
2-125Rommelhaven 1eigenaar Jelte Ynses wed.   
2-125Rommelhaven 1gebruiker Jelte Ynses wed.   
2-125Rommelhaven 1huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-126Rommelhaven 3soort onroerend goedhuis    
2-126Rommelhaven 3eigenaar Pieter Hessels q.q.   
2-126Rommelhaven 3gebruiker Oeds Davids    
2-126Rommelhaven 3huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑08‑00 cg
2-127Rommelhaven 5soort onroerend goedwagenhuis    
2-127Rommelhaven 5eigenaar Albert Hendriks    
2-127Rommelhaven 5gebruiker Albert Hendriks    
2-127Rommelhaven 5huurwaarde en aanslag  07‑00‑00 cg 01‑08‑00 cg
2-128Rommelhaven 9soort onroerend goedhuis    
2-128Rommelhaven 9eigenaar Jelte Ynses wed.   
2-128Rommelhaven 9gebruiker Jelte Ynses wed.   
2-128Rommelhaven 9huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
2-129Rommelhaven 11soort onroerend goedhuis    
2-129Rommelhaven 11eigenaar Hartman Feyes    
2-129Rommelhaven 11gebruiker Hartman Feyes    
2-129Rommelhaven 11huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-130Rommelhaven 15soort onroerend goedhuis    
2-130Rommelhaven 15eigenaar Rinke Heeres    
2-130Rommelhaven 15gebruiker Rinke Heeres    
2-130Rommelhaven 15huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 07‑12‑00 cg
2-131Scheerstraat 5soort onroerend goedhuis    
2-131Scheerstraat 5eigenaar Jan Arjens    
2-131Scheerstraat 5gebruiker Jan Arjens    
2-131Scheerstraat 5huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
2-132Scheerstraat 7soort onroerend goedhuis    
2-132Scheerstraat 7eigenaar Simen Feickes    
2-132Scheerstraat 7gebruiker Simen Feickes    
2-132Scheerstraat 7huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
2-133Scheerstraat 9soort onroerend goedhuis    
2-133Scheerstraat 9eigenaar Roeloff Jansen    
2-133Scheerstraat 9gebruiker Roeloff Jansen    
2-133Scheerstraat 9opmerking onvermogende
2-134William Boothstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-134William Boothstraat 4eigenaar Tiaard Fockes    
2-134William Boothstraat 4gebruiker Claes Claessen    
2-134William Boothstraat 4gebruiker Geert Engels    
2-134William Boothstraat 4gebruiker Pieter Gerbens wed.   
2-134William Boothstraat 4huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑12‑00 cg
2-135Scheerstraat 10soort onroerend goedhuis    
2-135Scheerstraat 10eigenaar Reiner Harmens    
2-135Scheerstraat 10gebruiker Reiner Harmens    
2-135Scheerstraat 10opmerking heeft pro deo begeert
2-136 soort onroerend goedhuis    
2-136 eigenaar Goucke Suringar erven   
2-136 gebruiker Joost Beerns    
2-136 huurwaarde en aanslag  14‑18‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-137Scheerstraat 8soort onroerend goedhuis    
2-137Scheerstraat 8eigenaar Goucke Suringar erven   
2-137Scheerstraat 8gebruiker Grietie Lolles    
2-137Scheerstraat 8huurwaarde en aanslag  14‑08‑00 cg 02‑17‑00 cg
2-138Scheerstraat 6soort onroerend goedhuis    
2-138Scheerstraat 6eigenaar Stoffel Teunis wed.   
2-138Scheerstraat 6gebruiker Henning Cornelis c.soc.   
2-138Scheerstraat 6huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
2-139Scheerstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-139Scheerstraat 4eigenaar Take Johannis    
2-139Scheerstraat 4gebruiker Take Johannis    
2-139Scheerstraat 4huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
2-140Scheerstraat 2soort onroerend goedhuis nu een stal    
2-140Scheerstraat 2eigenaar burgemeester Menalda    
2-140Scheerstraat 2gebruiker burgemeester Menalda    
2-140Scheerstraat 2huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
2-141Rommelhaven 13soort onroerend goedhuis    
2-141Rommelhaven 13eigenaar Anne Dirks    
2-141Rommelhaven 13gebruiker Dirck Cornelis    
2-141Rommelhaven 13huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
2-142Noordijs 1soort onroerend goedhuis    
2-142Noordijs 1eigenaar Anne Dirks    
2-142Noordijs 1gebruiker Anne Dirks    
2-142Noordijs 1huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 06‑08‑00 cg
2-143Noordijs 5soort onroerend goedhuis    
2-143Noordijs 5eigenaar burgemeester Rein Sickes    
2-143Noordijs 5gebruiker burgemeester Rein Sickes    
2-143Noordijs 5huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 10‑16‑00 cg
2-144Noordijs 5soort onroerend goedhuis    
2-144Noordijs 5eigenaar burgemeester Weima    
2-144Noordijs 5gebruiker burgemeester Weima    
2-144Noordijs 5huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-144Noordijs 5grondpacht aanburgemeesterburgemeester Bilaen erven   
2-144Noordijs 5grondpacht en aanslag   01‑01‑00 cg0‑05‑04 cg
2-145Noordijs 9soort onroerend goedhuis    
2-145Noordijs 9eigenaar Jancke Feddriks    
2-145Noordijs 9gebruiker Jancke Feddriks    
2-145Noordijs 9huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-146Noordijs 11soort onroerend goedhuis    
2-146Noordijs 11eigenaar Frans Pieters wed.   
2-146Noordijs 11gebruiker Frans Pieters wed.   
2-146Noordijs 11huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
2-147William Boothstraat 10soort onroerend goedhuis en geleibakkerij    
2-147William Boothstraat 10eigenaar Pieter Feitema    
2-147William Boothstraat 10gebruiker Pieter Feitema    
2-147William Boothstraat 10huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
2-148Noordijs 13soort onroerend goedhuis    
2-148Noordijs 13eigenaar Jacob Meles erven   
2-148Noordijs 13gebruiker Wybe Hanekuik    
2-148Noordijs 13huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
2-149Noordijs 15soort onroerend goedhuis    
2-149Noordijs 15eigenaar Frans Jetses in qlt.   
2-149Noordijs 15eigenaar Antie Jans    
2-149Noordijs 15gebruiker Anne Jansen    
2-149Noordijs 15huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 22‑00‑00 cg
2-150Noordijs 17soort onroerend goedhuis    
2-150Noordijs 17eigenaar Gouke Suringar erven   
2-150Noordijs 17gebruiker Johannes Hendriks    
2-150Noordijs 17gebruiker Attie Donker    
2-150Noordijs 17gebruiker Sicke Cornelis    
2-150Noordijs 17gebruiker Mayke Cornelis    
2-150Noordijs 17gebruiker Godert Bernt wed.   
2-150Noordijs 17huurwaarde en aanslag  82‑00‑00 cg 16‑08‑00 cg
2-151Noordijs 19soort onroerend goedhuis    
2-151Noordijs 19eigenaar Teunis Foppes erven   
2-151Noordijs 19gebruiker Jarig Jacobs    
2-151Noordijs 19huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-152Noordijs 21soort onroerend goedhuis    
2-152Noordijs 21eigenaar Freerk Jacobs erven   
2-152Noordijs 21gebruiker Huybert Braem wed.   
2-152Noordijs 21huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 09‑00‑00 cg
2-153 soort onroerend goedhuis    
2-153 eigenaar burgemeester Kimstra wed.   
2-153 gebruiker hopman Heremyt    
2-153 huurwaarde en aanslag  00‑10‑00 cg 20‑02‑00 cg
2-154Noordijs 23soort onroerend goedhuis    
2-154Noordijs 23eigenaar koopman Suringar erven   
2-154Noordijs 23gebruiker koopman Suringar erven   
2-154Noordijs 23huurwaarde en aanslag  63‑00‑00 cg 12‑12‑00 cg
2-155 soort onroerend goedhuis    
2-155 eigenaar Jane Broers    
2-155 gebruiker Jane Broers    
2-155 huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
2-156Noordijs 25soort onroerend goedhuis    
2-156Noordijs 25eigenaar Claes Ypes wed.   
2-156Noordijs 25gebruiker Claes Ypes wed.   
2-156Noordijs 25huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑08‑00 cg
2-157Noordijs 27soort onroerend goedhuis    
2-157Noordijs 27eigenaar vroedsman Ripema    
2-157Noordijs 27gebruiker Wopke Gatzes    
2-157Noordijs 27huurwaarde en aanslag  67‑00‑00 cg 13‑08‑00 cg
2-158Franekereind 1soort onroerend goedhuis    
2-158Franekereind 1eigenaar Cornelis Freerx    
2-158Franekereind 1gebruiker Cornelis Freerx    
2-158Franekereind 1huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 09‑08‑00 cg
2-159Franekereind 3soort onroerend goedhuis    
2-159Franekereind 3eigenaar Tiaard Tiaerdsen    
2-159Franekereind 3gebruiker Theod. Binsonides    
2-159Franekereind 3huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
2-160Franekereind 5soort onroerend goedhuis    
2-160Franekereind 5eigenaar burgemeester Sloterdijk    
2-160Franekereind 5gebruiker burgemeester Sloterdijk    
2-160Franekereind 5huurwaarde en aanslag  72‑00‑00 cg 14‑08‑00 cg
2-161Franekereind 7soort onroerend goedhuis    
2-161Franekereind 7eigenaar vroedsman Rowel    
2-161Franekereind 7gebruiker Trijntie Harmens    
2-161Franekereind 7huurwaarde en aanslag  42‑10‑00 cg 08‑10‑00 cg
2-162Franekereind 9soort onroerend goedhuis    
2-162Franekereind 9eigenaar vroedsman Rowel    
2-162Franekereind 9gebruiker vroedsman Rowel    
2-162Franekereind 9huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
2-163Franekereind 11soort onroerend goedhuis    
2-163Franekereind 11eigenaar Sytse Doedes    
2-163Franekereind 11gebruiker Willem Haies    
2-163Franekereind 11huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-163Franekereind 11grondpacht aanHarmen Douwes    
2-163Franekereind 11grondpacht en aanslag   01‑04‑00 cg0‑06‑00 cg
2-164Franekereind 15soort onroerend goedhuis    
2-164Franekereind 15gebruiker Tiaerd Tiaerdts    
2-164Franekereind 15gebruiker Freerk Jacobs erven   
2-164Franekereind 15gebruiker Gratema wed.   
2-164Franekereind 15huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-164Franekereind 15opmerking ledig, solderhuur
2-165 soort onroerend goedhuis    
2-165 eigenaar Teunis Foppes erven   
2-165 gebruiker Jarig Jacobs    
2-165 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
2-166 soort onroerend goedpakhuis    
2-166 eigenaar vroedsman Suringar erven   
2-166 gebruiker vroedsman Suringar erven   
2-166 huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
2-167 soort onroerend goedkamer    
2-167 eigenaar Jacob Meiles    
2-167 gebruiker Wybe Hanekuik    
2-167 huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
2-168 soort onroerend goedachterhuis    
2-168 eigenaar Frans Pieters wed.   
2-168 gebruiker Coene Hendrix    
2-168 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
2-169William Boothstraat 6soort onroerend goedhuis    
2-169William Boothstraat 6eigenaar Cornelis Janzen    
2-169William Boothstraat 6gebruiker Cornelis Janzen    
2-169William Boothstraat 6huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
2-170 soort onroerend goedgleibakkerij    
2-170 eigenaar Cornelis Jansen    
2-170 gebruiker Cornelis Jansen    
2-170 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
2-170 grondpacht aanTieerd Siverda    
2-170 grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
2-171 soort onroerend goedhuis    
2-171 eigenaar Tiaard Fockes    
2-171 gebruiker Roeloff Roeloffs    
2-171 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
2-172Lombardstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-172Lombardstraat 4eigenaar Keimpe Jarigs    
2-172Lombardstraat 4gebruiker Johannes Rimmerts c.soc.   
2-172Lombardstraat 4huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 43‑04‑00 cg
2-173Lombardstraat 2soort onroerend goedhuis    
2-173Lombardstraat 2eigenaar heeren van de Leeningbank    
2-173Lombardstraat 2gebruiker Jan Rienx    
2-173Lombardstraat 2huurwaarde en aanslag  07‑00‑00 cg 01‑08‑00 cg
2-173Lombardstraat 2grondpacht aanHarmen Douwes    
2-173Lombardstraat 2grondpacht en aanslag   02‑02‑00 cg0‑10‑08 cg
2-174William Boothstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-174William Boothstraat 3eigenaar Lieuwe Jillerts    
2-174William Boothstraat 3gebruiker Lieuwe Jillerts    
2-174William Boothstraat 3opmerking onvermogende
2-175William Boothstraat 5soort onroerend goedkeeten    
2-175William Boothstraat 5eigenaar Gouke Suringar erven   
2-175William Boothstraat 5gebruiker Gouke Suringar erven   
2-175William Boothstraat 5huurwaarde en aanslag  87‑10‑00 cg 57‑10‑00 cg
2-176 soort onroerend goedhuis    
2-176 eigenaar Jan Andries    
2-176 gebruiker Jan Andries    
2-176 grondpacht aanHarmen Douwes    
2-176 grondpacht en aanslag   02‑04‑00 cg0‑06‑00 cg
2-176 opmerking onvermogende
2-177 soort onroerend goedhuis    
2-177 eigenaar Jan Pieters Schaaff    
2-177 gebruiker conrector Wassenaar    
2-177 huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
2-178 soort onroerend goedzoutkeet    
2-178 eigenaar Wybe Gerrits    
2-178 gebruiker Wybe Gerrits    
2-178 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
2-179William Boothstraat 37soort onroerend goedhuis    
2-179William Boothstraat 37eigenaar Tiaerd Tiaerdsen    
2-179William Boothstraat 37gebruiker ledig    
2-179William Boothstraat 37huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-180William Boothstraat 35soort onroerend goedkeet    
2-180William Boothstraat 35eigenaar Tiaerd Tiaerdsen    
2-180William Boothstraat 35gebruiker ledig    
2-180William Boothstraat 35huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-181 soort onroerend goedpakhuis    
2-181 eigenaar Tiaerd Tiaerdsen    
2-181 gebruiker ledig    
2-181 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-182 soort onroerend goedhuis    
2-182 eigenaar Feddrik Jeppes    
2-182 gebruiker Sybe Ruirdts c.soc.   
2-182 huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 05‑08‑00 cg
2-183William Boothstraat 39soort onroerend goed    
2-183William Boothstraat 39eigenaar Hendrik Jansen    
2-183William Boothstraat 39gebruiker Hendrik Jansen    
2-183William Boothstraat 39opmerking onvermogende
2-184Franekereind 17soort onroerend goedhuis    
2-184Franekereind 17eigenaar Gerrit Jansen    
2-184Franekereind 17gebruiker Gerrit Jansen    
2-184Franekereind 17huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 05‑02‑00 cg
2-185Franekereind 19soort onroerend goedhuis    
2-185Franekereind 19eigenaar burgemeester Adama    
2-185Franekereind 19gebruiker Pieter Adama    
2-185Franekereind 19huurwaarde en aanslag  51‑00‑00 cg 10‑04‑00 cg
2-185Franekereind 19grondpacht aanHarmen Douwes    
2-185Franekereind 19grondpacht en aanslag   01‑09‑00 cg0‑07‑04 cg
2-186Franekereind 21soort onroerend goedhuis    
2-186Franekereind 21eigenaar Pieter Cornelis wed.   
2-186Franekereind 21gebruiker Jan Harmens    
2-186Franekereind 21huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑12‑00 cg
3-001Scheffersplein 25soort onroerend goedkeet en pakhuis    
3-001Scheffersplein 25eigenaar Seerp Doedes wed.   
3-001Scheffersplein 25gebruiker Seerp Doedes wed.   
3-001Scheffersplein 25huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
3-002Scheffersplein 25soort onroerend goedkeet    
3-002Scheffersplein 25eigenaar L. Ripema    
3-002Scheffersplein 25gebruiker L. Ripema    
3-002Scheffersplein 25huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
3-003Scheffersplein 23soort onroerend goedkeet    
3-003Scheffersplein 23eigenaar Jan Schiere    
3-003Scheffersplein 23gebruiker Jan Schiere    
3-003Scheffersplein 23huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
3-004Scheffersplein 15soort onroerend goedkamer    
3-004Scheffersplein 15eigenaar burgemeester Sloterdijk    
3-004Scheffersplein 15gebruiker Harmen Harmens    
3-004Scheffersplein 15huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
3-005Scheffersplein 13soort onroerend goedstal    
3-005Scheffersplein 13eigenaar burgemeester Sloterdijk    
3-005Scheffersplein 13gebruiker burgemeester Sloterdijk    
3-005Scheffersplein 13huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
3-006Scheffersplein 9soort onroerend goed    
3-006Scheffersplein 9eigenaar Sytse Pieters    
3-006Scheffersplein 9gebruiker Sytse Pieters    
3-006Scheffersplein 9opmerking onvermogende
3-007Scheffersplein 7soort onroerend goed    
3-007Scheffersplein 7eigenaar Simke Tomas    
3-007Scheffersplein 7gebruiker Simke Tomas    
3-007Scheffersplein 7opmerking onvermogende
3-008Scheffersplein 5soort onroerend goedhuis, brouwerij en mouterij    
3-008Scheffersplein 5eigenaar Broer Bauckes    
3-008Scheffersplein 5gebruiker Broer Bauckes    
3-008Scheffersplein 5huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑12‑00 cg
3-009Scheffersplein 3soort onroerend goedhof    
3-009Scheffersplein 3eigenaar Douwe Jansen wed.   
3-009Scheffersplein 3gebruiker Douwe Jansen wed.   
3-009Scheffersplein 3huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑12‑00 cg
3-010Scheffersplein 1soort onroerend goedhof    
3-010Scheffersplein 1eigenaar Tieerd Tieerdsen    
3-010Scheffersplein 1gebruiker Tieerd Tieerdsen    
3-010Scheffersplein 1huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
3-011Oosterkeetstraat 11soort onroerend goedkamer    
3-011Oosterkeetstraat 11eigenaar Hendrick Marcus    
3-011Oosterkeetstraat 11gebruiker Hendrick Marcus    
3-011Oosterkeetstraat 11opmerking onmachtig
3-012Oosterkeetstraat 5soort onroerend goedhof    
3-012Oosterkeetstraat 5eigenaar Ype Pieters    
3-012Oosterkeetstraat 5gebruiker Ype Pieters    
3-012Oosterkeetstraat 5huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑12‑00 cg
3-013Oosterkeetstraat 1soort onroerend goedkamer    
3-013Oosterkeetstraat 1eigenaar Romke Mattheus wed.   
3-013Oosterkeetstraat 1gebruiker Romke Mattheus wed.   
3-013Oosterkeetstraat 1huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-013Oosterkeetstraat 1grondpacht aanRuird Pieters kinderen   
3-013Oosterkeetstraat 1grondpacht en aanslag   01‑11‑08 cg0‑07‑14 cg
3-014Lombardstraat 8soort onroerend goedhuis    
3-014Lombardstraat 8eigenaar Romke Mattheus wed.   
3-014Lombardstraat 8gebruiker Jan Hendriks wed.   
3-014Lombardstraat 8gebruiker mr. Hendrick Zegers    
3-014Lombardstraat 8huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 05‑08‑00 cg
3-015 soort onroerend goedhuis    
3-015 eigenaar Jilt Bauckes    
3-015 gebruiker Hille Heerts    
3-015 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-016Ooievaarsteeg 6soort onroerend goedkamer    
3-016Ooievaarsteeg 6eigenaar Dedmer Jans    
3-016Ooievaarsteeg 6gebruiker Dedmer Jans    
3-016Ooievaarsteeg 6opmerking onvermogende
3-017 soort onroerend goedkamer    
3-017 eigenaar Willem Jans    
3-017 gebruiker Willem Jans    
3-017 opmerking onvermogende
3-018 soort onroerend goedkamer    
3-018 eigenaar Gerrit Harmens    
3-018 gebruiker Gerrit Harmens    
3-018 opmerking onvermogende
3-019 soort onroerend goedkamer    
3-019 eigenaar Jacob Eelckes    
3-019 gebruiker Jacob Eelckes    
3-019 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
3-020 soort onroerend goed    
3-020 eigenaar Cornelis Minses    
3-020 gebruiker Cornelis Minses    
3-020 opmerking onvermogende
3-021 soort onroerend goed    
3-021 eigenaar Jan Piers wed.   
3-021 gebruiker Jan Piers wed.   
3-021 opmerking onvermogende
3-022Nieuwstraat 7soort onroerend goedstal    
3-022Nieuwstraat 7eigenaar Heercke Tiebbes    
3-022Nieuwstraat 7gebruiker Heercke Tiebbes    
3-022Nieuwstraat 7huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
3-023Nieuwstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-023Nieuwstraat 9eigenaar Johannes Douwes    
3-023Nieuwstraat 9gebruiker Johannes Douwes    
3-023Nieuwstraat 9opmerking pro deo begeert
3-024Nieuwstraat 11soort onroerend goedhuis    
3-024Nieuwstraat 11eigenaar Albert Beuwes    
3-024Nieuwstraat 11gebruiker Jan Claessen wed.   
3-024Nieuwstraat 11huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑16‑00 cg
3-025Nieuwstraat 13soort onroerend goedhuis    
3-025Nieuwstraat 13eigenaar Jan Pieters Schaaff    
3-025Nieuwstraat 13gebruiker Beern Lamberts    
3-025Nieuwstraat 13huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-026Nieuwstraat 19soort onroerend goedhuis    
3-026Nieuwstraat 19eigenaar Jan Alberts    
3-026Nieuwstraat 19gebruiker Jan Alberts    
3-026Nieuwstraat 19huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-027Nieuwstraat 21soort onroerend goedhuis    
3-027Nieuwstraat 21eigenaar Louw Hansen    
3-027Nieuwstraat 21gebruiker Louw Hansen    
3-027Nieuwstraat 21opmerking onvermogende
3-028Nieuwstraat 25soort onroerend goedhuis    
3-028Nieuwstraat 25eigenaar burgemeester Sopingius    
3-028Nieuwstraat 25gebruiker Joucke Tiebbes    
3-028Nieuwstraat 25gebruiker Claes Gerbens    
3-028Nieuwstraat 25huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
3-029Nieuwstraat 29soort onroerend goedhuis    
3-029Nieuwstraat 29eigenaar Jilles Jansen    
3-029Nieuwstraat 29gebruiker Jan Claesen wed. c.soc.   
3-029Nieuwstraat 29huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
3-030Nieuwstraat 33soort onroerend goedhuis    
3-030Nieuwstraat 33eigenaar Jilles Jansen    
3-030Nieuwstraat 33gebruiker Jilles Jansen    
3-030Nieuwstraat 33huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
3-031Nieuwstraat 35soort onroerend goedhuis    
3-031Nieuwstraat 35eigenaar Uilke Auckes    
3-031Nieuwstraat 35eigenaar nu Lambert Sioerds    
3-031Nieuwstraat 35gebruiker Lambert Sioerds    
3-031Nieuwstraat 35huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
3-032Nieuwstraat 37soort onroerend goedpothuis    
3-032Nieuwstraat 37eigenaar Schelte Jansen    
3-032Nieuwstraat 37gebruiker Schelte Jansen    
3-032Nieuwstraat 37huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-033 soort onroerend goedhuis    
3-033 eigenaar Jan Gerrits    
3-033 gebruiker Jan Gerrits    
3-033 opmerking onvermogende
3-034Nieuwstraat 28soort onroerend goedhuis    
3-034Nieuwstraat 28eigenaar Frieskjen Pieters erven   
3-034Nieuwstraat 28gebruiker Pieter Berents    
3-034Nieuwstraat 28huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-035 soort onroerend goedhuis    
3-035 eigenaar Pieter Seerps erven   
3-035 gebruiker Pieter Seerps erven   
3-035 opmerking onvermogende
3-036Nieuwstraat 32soort onroerend goedhuis    
3-036Nieuwstraat 32eigenaar Claes Jansen wed.   
3-036Nieuwstraat 32gebruiker Gerrit Waterhaler    
3-036Nieuwstraat 32huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-037Nieuwstraat 34soort onroerend goedhuis    
3-037Nieuwstraat 34eigenaar burgemeester Sopingius    
3-037Nieuwstraat 34gebruiker Wopke Auckes    
3-037Nieuwstraat 34huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-038Nieuwstraat 38soort onroerend goedhuis    
3-038Nieuwstraat 38eigenaar Jaan Ages wed.   
3-038Nieuwstraat 38gebruiker Jaan Ages wed.   
3-038Nieuwstraat 38opmerking heeft pro deo begeert
3-039Nieuwstraat 40soort onroerend goedschuur    
3-039Nieuwstraat 40eigenaar Claes Ypes wed.   
3-039Nieuwstraat 40gebruiker Hendrick smid   
3-039Nieuwstraat 40huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑12‑00 cg
3-040Nieuwstraat 42soort onroerend goedkeet en huis    
3-040Nieuwstraat 42eigenaar Pieter Dirks    
3-040Nieuwstraat 42gebruiker Dirck Pieters    
3-040Nieuwstraat 42huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
3-040Nieuwstraat 42grondpacht aanHarmen Douwes    
3-040Nieuwstraat 42grondpacht en aanslag   01‑15‑00 cg0‑08‑12 cg
3-041Nieuwstraat 44soort onroerend goedhuis    
3-041Nieuwstraat 44eigenaar Cornelis Pieters erven   
3-041Nieuwstraat 44gebruiker Cornelis Pieters erven   
3-041Nieuwstraat 44opmerking pauper
3-042 soort onroerend goedkamer    
3-042 eigenaar Focke Lolkes    
3-042 gebruiker Focke Lolkes    
3-042 opmerking pauper
3-043Nieuwstraat 34soort onroerend goedkamer    
3-043Nieuwstraat 34eigenaar hopman Kalkenstein    
3-043Nieuwstraat 34gebruiker Baucke Tierx    
3-043Nieuwstraat 34huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
3-044Ooievaarsteeg 23soort onroerend goedhuis    
3-044Ooievaarsteeg 23eigenaar Jarig Piers wed.   
3-044Ooievaarsteeg 23gebruiker Jarig Piers wed.   
3-044Ooievaarsteeg 23opmerking onvermogende
3-045Franekereind 25soort onroerend goedhuis    
3-045Franekereind 25eigenaar Marten Rozee    
3-045Franekereind 25gebruiker Claes Haenties c.soc.   
3-045Franekereind 25huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
3-046Franekereind 27soort onroerend goedhuis    
3-046Franekereind 27eigenaar Pieter Farrijn    
3-046Franekereind 27gebruiker Pieter Farrijn    
3-046Franekereind 27opmerking onvermogende
3-047Franekereind 29soort onroerend goedhuis    
3-047Franekereind 29eigenaar Douwe Jansen wed.   
3-047Franekereind 29gebruiker Ocke Clases wed.   
3-047Franekereind 29huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 05‑08‑00 cg
3-048Franekereind 29soort onroerend goedhuis    
3-048Franekereind 29eigenaar Jacob Tieerds erven   
3-048Franekereind 29gebruiker Wytse Heins    
3-048Franekereind 29huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
3-049Nieuwstraat 66soort onroerend goedhuis    
3-049Nieuwstraat 66eigenaar Jacob Dircks    
3-049Nieuwstraat 66gebruiker Jacob Dircks    
3-049Nieuwstraat 66huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-050Nieuwstraat 64soort onroerend goedhuis    
3-050Nieuwstraat 64eigenaar Harcke Tiebbes    
3-050Nieuwstraat 64gebruiker Pieters Seerps    
3-050Nieuwstraat 64huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
3-051Nieuwstraat 62soort onroerend goedhuis    
3-051Nieuwstraat 62eigenaar Jan Jansen Blauw    
3-051Nieuwstraat 62gebruiker Jan Jansen Blauw    
3-051Nieuwstraat 62huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-052Nieuwstraat 58soort onroerend goedhuis en gorterij    
3-052Nieuwstraat 58eigenaar Harke Tiebbes    
3-052Nieuwstraat 58gebruiker Harke Tiebbes    
3-052Nieuwstraat 58huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑16‑00 cg
3-053Nieuwstraat 56soort onroerend goedhuis    
3-053Nieuwstraat 56eigenaar Johannes Hendrix    
3-053Nieuwstraat 56gebruiker Johannes Hendrix    
3-053Nieuwstraat 56opmerking onvermogende
3-054Nieuwstraat 54soort onroerend goedhuis    
3-054Nieuwstraat 54eigenaar Eesge Minnes wed.   
3-054Nieuwstraat 54gebruiker Eesge Minnes wed.   
3-054Nieuwstraat 54huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
3-055Nieuwstraat 52soort onroerend goedhuis    
3-055Nieuwstraat 52eigenaar Sybe Johannis    
3-055Nieuwstraat 52gebruiker Sybe Johannis    
3-055Nieuwstraat 52huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-056Nieuwstraat 50soort onroerend goedhuis    
3-056Nieuwstraat 50eigenaar Reiner Harmens    
3-056Nieuwstraat 50gebruiker Reiner Harmens    
3-056Nieuwstraat 50opmerking onvermogende
3-057Nieuwstraat 48soort onroerend goedhuis    
3-057Nieuwstraat 48eigenaar Claes Jansen    
3-057Nieuwstraat 48gebruiker Botte Ydes    
3-057Nieuwstraat 48huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-057Nieuwstraat 48opmerking insolvent
3-058Nieuwstraat 46soort onroerend goedhuis    
3-058Nieuwstraat 46eigenaar Claes Jansen    
3-058Nieuwstraat 46gebruiker Alle Jansen c.soc.   
3-058Nieuwstraat 46huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-059Franekereind 23soort onroerend goedhuis    
3-059Franekereind 23eigenaar burgemeester Heinsius cum fratre   
3-059Franekereind 23gebruiker Bouwe Sibrens    
3-059Franekereind 23huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
3-060 soort onroerend goedhuis    
3-060 eigenaar Jan Sibrens    
3-060 gebruiker Tjalling Sierks    
3-060 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-060 gebruiker Hendrik Clerk    
3-060 huurwaarde  28‑00‑00 cg  
3-060 huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 10‑16‑00 cg
3-061 soort onroerend goedhuis    
3-061 eigenaar Hans Basse erven wed.   
3-061 gebruiker Wouter Hessels    
3-061 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-062Grote Kerkstraat 25soort onroerend goedhuis    
3-062Grote Kerkstraat 25eigenaar Foppe Claessen erven   
3-062Grote Kerkstraat 25gebruiker Antie Ottes    
3-062Grote Kerkstraat 25huurwaarde  11‑00‑00 cg  
3-062Grote Kerkstraat 25gebruiker Jacob Dirks    
3-062Grote Kerkstraat 25huurwaarde  14‑00‑00 cg  
3-062Grote Kerkstraat 25huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
3-063Grote Kerkstraat 27soort onroerend goedhuis    
3-063Grote Kerkstraat 27eigenaar Sytse Hessels    
3-063Grote Kerkstraat 27gebruiker Sytse Hessels    
3-063Grote Kerkstraat 27huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-064Grote Kerkstraat 29soort onroerend goedhuis    
3-064Grote Kerkstraat 29eigenaar Jetske Piers    
3-064Grote Kerkstraat 29gebruiker Johannes Salvis    
3-064Grote Kerkstraat 29gebruiker IJsbrand Salvis    
3-064Grote Kerkstraat 29huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-065Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-065Grote Kerkstraat 31eigenaar Jeltie Jacobs    
3-065Grote Kerkstraat 31gebruiker Gerrit Jacobs    
3-065Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
3-066Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-066Grote Kerkstraat 31eigenaar Ulbe Jansen wed.   
3-066Grote Kerkstraat 31gebruiker Ulbe Jansen wed.   
3-066Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-067Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-067Grote Kerkstraat 31eigenaar Uift Folkerts    
3-067Grote Kerkstraat 31gebruiker Simen Dates    
3-067Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑16‑00 cg
3-068Grote Kerkstraat 33soort onroerend goedhuis    
3-068Grote Kerkstraat 33eigenaar Dirk Sytses    
3-068Grote Kerkstraat 33gebruiker Dirk Sytses    
3-068Grote Kerkstraat 33huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
3-069Grote Kerkstraat 35soort onroerend goedhuis    
3-069Grote Kerkstraat 35eigenaar Joecke Allerts    
3-069Grote Kerkstraat 35gebruiker Joecke Allerts    
3-069Grote Kerkstraat 35huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-070Grote Kerkstraat 37soort onroerend goedhuis    
3-070Grote Kerkstraat 37eigenaar Aucke Backer    
3-070Grote Kerkstraat 37gebruiker Jan Christiaans    
3-070Grote Kerkstraat 37huurwaarde  30‑00‑00 cg  
3-070Grote Kerkstraat 37gebruiker Claes Hilles    
3-070Grote Kerkstraat 37huurwaarde  10‑00‑00 cg  
3-070Grote Kerkstraat 37huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
3-071Grote Kerkstraat 39soort onroerend goedhuis    
3-071Grote Kerkstraat 39eigenaar Jan Beerns    
3-071Grote Kerkstraat 39gebruiker Jan Beerns    
3-071Grote Kerkstraat 39opmerking heeft pro deo begeert
3-072Grote Kerkstraat 41soort onroerend goedhuis    
3-072Grote Kerkstraat 41eigenaar Foppe Claessen erven   
3-072Grote Kerkstraat 41gebruiker Jelle Jenties    
3-072Grote Kerkstraat 41huurwaarde  14‑00‑00 cg  
3-072Grote Kerkstraat 41gebruiker Jan Schonebeek    
3-072Grote Kerkstraat 41huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-072Grote Kerkstraat 41huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
3-073Kerkpoortstraat 1soort onroerend goed    
3-073Kerkpoortstraat 1eigenaar Antie Melles c.soc.   
3-073Kerkpoortstraat 1gebruiker Antie Melles c.soc.   
3-073Kerkpoortstraat 1opmerking heeft pro deo begeert
3-074Kerkpoortstraat 5soort onroerend goed    
3-074Kerkpoortstraat 5eigenaar Claes Hendriks    
3-074Kerkpoortstraat 5gebruiker Claes Hendriks    
3-074Kerkpoortstraat 5opmerking heeft pro deo begeert
3-075Kerkpoortstraat 7soort onroerend goed    
3-075Kerkpoortstraat 7eigenaar Harmen Werps    
3-075Kerkpoortstraat 7gebruiker Harmen Werps    
3-075Kerkpoortstraat 7opmerking heeft pro deo begeert
3-076Kerkpoortstraat 5soort onroerend goed    
3-076Kerkpoortstraat 5eigenaar Gerrit Bisschop    
3-076Kerkpoortstraat 5gebruiker Gerrit Bisschop    
3-076Kerkpoortstraat 5opmerking heeft pro deo begeert
3-077Kerkpoortstraat 15soort onroerend goedkamer    
3-077Kerkpoortstraat 15eigenaar Simen Jacobs wed.   
3-077Kerkpoortstraat 15gebruiker Beern Alberts    
3-077Kerkpoortstraat 15huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
3-078 soort onroerend goed    
3-078 eigenaar Harmen Geerts    
3-078 gebruiker Harmen Geerts    
3-078 opmerking onvermogende
3-079Kerkpoortstraat 11soort onroerend goed    
3-079Kerkpoortstraat 11eigenaar Harmen Werps    
3-079Kerkpoortstraat 11gebruiker Harmen Werps    
3-079Kerkpoortstraat 11opmerking pro deo begeert
3-080Kerkpoortstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-080Kerkpoortstraat 9eigenaar Joris Fookles    
3-080Kerkpoortstraat 9gebruiker Joris Fookles    
3-080Kerkpoortstraat 9huurwaarde en aanslag  13‑00‑00 cg 02‑12‑00 cg
3-081Kerkpoortstraat 13soort onroerend goedhuis en hof    
3-081Kerkpoortstraat 13eigenaar Goitien Braam    
3-081Kerkpoortstraat 13gebruiker Goitien Braam    
3-081Kerkpoortstraat 13huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-082 soort onroerend goedhuis    
3-082 eigenaar Willem Tierx wed.   
3-082 gebruiker Willem Tierx wed.   
3-082 opmerking pauper
3-083 soort onroerend goedstal en hof    
3-083 eigenaar burgemeester Heinsius    
3-083 gebruiker burgemeester Heinsius    
3-083 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-084 soort onroerend goed    
3-084 eigenaar Harmen Harmens    
3-084 gebruiker Harmen Harmens    
3-084 opmerking onvermogende
3-085Kerkpoortstraat 29soort onroerend goed    
3-085Kerkpoortstraat 29eigenaar Claes Hylkes    
3-085Kerkpoortstraat 29gebruiker Claes Hylkes    
3-085Kerkpoortstraat 29opmerking onvermogende
3-086Kerkpoortstraat 31soort onroerend goedhof    
3-086Kerkpoortstraat 31eigenaar Huibert Braem wed.   
3-086Kerkpoortstraat 31eigenaar nu Seerp Doedes wed.   
3-086Kerkpoortstraat 31gebruiker Seerp Doedes wed.   
3-086Kerkpoortstraat 31huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-087Kerkpoortstraat 33soort onroerend goed    
3-087Kerkpoortstraat 33eigenaar Jan Jansen wed.   
3-087Kerkpoortstraat 33gebruiker Jan Jansen wed.   
3-087Kerkpoortstraat 33opmerking pro deo versogt
3-088Kerkpoortstraat 35soort onroerend goedstal    
3-088Kerkpoortstraat 35eigenaar A. van der Molen    
3-088Kerkpoortstraat 35gebruiker ledig    
3-088Kerkpoortstraat 35huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-089 soort onroerend goedstal    
3-089 eigenaar Sibren Jansen    
3-089 gebruiker ledig    
3-089 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-090Moriaanstraat 10soort onroerend goedhof    
3-090Moriaanstraat 10eigenaar Poppe Auckes    
3-090Moriaanstraat 10gebruiker Jan breider   
3-090Moriaanstraat 10gebruiker nu Ype Hessels wed.   
3-090Moriaanstraat 10huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
3-091 soort onroerend goed    
3-091 eigenaar Pieter Tabes    
3-091 gebruiker Pieter Tabes    
3-091 opmerking onvermogende
3-092Moriaanstraat 8soort onroerend goedhof    
3-092Moriaanstraat 8eigenaar Poppe Auckes    
3-092Moriaanstraat 8gebruiker Poppe Auckes    
3-092Moriaanstraat 8huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-092Moriaanstraat 8grondpacht aanReiner C. Fontein    
3-092Moriaanstraat 8grondpacht en aanslag   01‑05‑00 cg0‑06‑04 cg
3-093Moriaanstraat 4soort onroerend goed    
3-093Moriaanstraat 4eigenaar Frans Groen    
3-093Moriaanstraat 4gebruiker Frans Groen    
3-093Moriaanstraat 4opmerking onvermogende
3-094Kerkpoortstraat 39soort onroerend goedhuisje    
3-094Kerkpoortstraat 39eigenaar Dirk Jansen    
3-094Kerkpoortstraat 39gebruiker Jan Jansen    
3-094Kerkpoortstraat 39huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-095Kerkpoortstraat 41soort onroerend goedhuis    
3-095Kerkpoortstraat 41eigenaar Oene Pieters erven   
3-095Kerkpoortstraat 41gebruiker Ruth Jans    
3-095Kerkpoortstraat 41huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
3-096Kerkpoortstraat 43soort onroerend goedhuis    
3-096Kerkpoortstraat 43eigenaar Menniste Gemeente    
3-096Kerkpoortstraat 43gebruiker Menniste Gemeente    
3-096Kerkpoortstraat 43huurwaarde en aanslag  00‑te‑00 cg 00‑te‑00 cg
3-097Kerkpoortstraat 45soort onroerend goedhuis    
3-097Kerkpoortstraat 45eigenaar Jan Hessels    
3-097Kerkpoortstraat 45gebruiker Jan Hessels    
3-097Kerkpoortstraat 45opmerking onvermogende
3-098Kerkpoortstraat 47soort onroerend goed    
3-098Kerkpoortstraat 47eigenaar Hendrik Homan    
3-098Kerkpoortstraat 47gebruiker Hendrik Homan    
3-098Kerkpoortstraat 47opmerking onvermogende
3-099Kerkpoortstraat 49soort onroerend goed    
3-099Kerkpoortstraat 49eigenaar Taede Jacobs    
3-099Kerkpoortstraat 49gebruiker Taede Jacobs    
3-099Kerkpoortstraat 49opmerking onvermogende
3-100Molenpad 1soort onroerend goedhuis    
3-100Molenpad 1eigenaar Jan Dircks    
3-100Molenpad 1gebruiker Gijsbert Gerrits    
3-100Molenpad 1huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
3-101 soort onroerend goedhof    
3-101 eigenaar A. van der Molen    
3-101 gebruiker B. Lanting    
3-101 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-102Molenpad 11soort onroerend goedhof    
3-102Molenpad 11eigenaar Jan Schiere    
3-102Molenpad 11gebruiker Jan Schiere    
3-102Molenpad 11huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
3-103Molenpad 9soort onroerend goedhuis    
3-103Molenpad 9eigenaar Lambert Hansen    
3-103Molenpad 9gebruiker Alberts Scheltes    
3-103Molenpad 9huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-104Rapenburg 11soort onroerend goedhof    
3-104Rapenburg 11eigenaar Lambert Hansen    
3-104Rapenburg 11gebruiker Lambert Hansen    
3-104Rapenburg 11huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
3-105Molenpad 18soort onroerend goedhof    
3-105Molenpad 18eigenaar Tiepke Gratema wed.   
3-105Molenpad 18gebruiker convooimeester Sloterdijk    
3-105Molenpad 18huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
3-106Molenpad 16soort onroerend goedkamers    
3-106Molenpad 16eigenaar Tiepke Gratema    
3-106Molenpad 16gebruiker Jurrien Dieks    
3-106Molenpad 16huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
3-107 soort onroerend goed    
3-107 eigenaar Harmen Jansen    
3-107 gebruiker Harmen Jansen    
3-107 opmerking onvermogende
3-108Molenpad 8soort onroerend goedkamer    
3-108Molenpad 8eigenaar Jetse Hansen    
3-108Molenpad 8gebruiker Harmen Gerrits    
3-108Molenpad 8huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
3-109Molenpad 4soort onroerend goedstal    
3-109Molenpad 4eigenaar Johannes Tiebbes    
3-109Molenpad 4gebruiker Johannes Tiebbes    
3-109Molenpad 4huurwaarde en aanslag  03‑00‑00 cg 00‑12‑00 cg
3-110Kerkpoortstraat 51soort onroerend goedhuis    
3-110Kerkpoortstraat 51eigenaar Upcke Sybes    
3-110Kerkpoortstraat 51gebruiker Upcke Sybes    
3-110Kerkpoortstraat 51huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
3-111Kerkpoortstraat 53soort onroerend goedhuis    
3-111Kerkpoortstraat 53eigenaar Jetse Hansen    
3-111Kerkpoortstraat 53gebruiker Jetse Hansen    
3-111Kerkpoortstraat 53huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
3-112Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedhuis    
3-112Kerkpoortstraat 55eigenaar Ruird Sybes Bontekoe    
3-112Kerkpoortstraat 55gebruiker Pieter Claessen    
3-112Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
3-113Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedkamer    
3-113Kerkpoortstraat 55eigenaar Ruird Sybes Bontekoe    
3-113Kerkpoortstraat 55gebruiker Jan Jansen    
3-113Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
3-114Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedkamer    
3-114Kerkpoortstraat 55eigenaar Ruird Sybes Bontekoe    
3-114Kerkpoortstraat 55gebruiker Jacob Hendrix    
3-114Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
3-115Rapenburg 1soort onroerend goedkamer    
3-115Rapenburg 1eigenaar Jasper Gerrits    
3-115Rapenburg 1gebruiker panbakker Wouter wed.   
3-115Rapenburg 1huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
3-116 soort onroerend goedkamers    
3-116 eigenaar Tiepke Gratema wed.   
3-116 gebruiker Otte Gerrits    
3-116 gebruiker Doekle Teunis wed.   
3-116 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
3-117 soort onroerend goedkamers    
3-117 eigenaar Gerrit Johannis    
3-117 gebruiker Wytske Wytses    
3-117 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-118 soort onroerend goedhof    
3-118 eigenaar Seerp Doedes wed.   
3-118 gebruiker Seerp Doedes wed.   
3-118 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-119Kerkpoortstraat 18soort onroerend goed    
3-119Kerkpoortstraat 18eigenaar Sipke Meyes    
3-119Kerkpoortstraat 18gebruiker Sipke Meyes    
3-119Kerkpoortstraat 18opmerking onvermogende
3-120Kerkpoortstraat 10soort onroerend goed    
3-120Kerkpoortstraat 10eigenaar Casper Groen    
3-120Kerkpoortstraat 10gebruiker Casper Groen    
3-120Kerkpoortstraat 10opmerking onvermogende
3-121Kerkpoortstraat 2soort onroerend goed    
3-121Kerkpoortstraat 2eigenaar Marcus Jaspers    
3-121Kerkpoortstraat 2gebruiker Marcus Jaspers    
3-121Kerkpoortstraat 2opmerking pro deo versogt
3-122 soort onroerend goedkamer    
3-122 eigenaar eerder Hubert Braem erven   
3-122 eigenaar nu Seerp Doedes wed.   
3-122 gebruiker Seerp Doedes wed.   
3-122 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
3-123Fabrieksstraat 26soort onroerend goed    
3-123Fabrieksstraat 26eigenaar Daniel Jansen    
3-123Fabrieksstraat 26gebruiker Daniel Jansen    
3-123Fabrieksstraat 26grondpacht aanburgemeesterburgemeester Hiddema    
3-123Fabrieksstraat 26grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
3-123Fabrieksstraat 26opmerking onvermogende
3-124Fabrieksstraat 28soort onroerend goedstal, wagenhuis enz.    
3-124Fabrieksstraat 28eigenaar Johannes Cramer    
3-124Fabrieksstraat 28gebruiker Jan Jansen    
3-124Fabrieksstraat 28huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-125 soort onroerend goed    
3-125 eigenaar Harmen Gerrits    
3-125 gebruiker Harmen Gerrits    
3-125 opmerking onvermogende
3-126 soort onroerend goedhof    
3-126 eigenaar vroedsman Laquart    
3-126 gebruiker vroedsman Laquart    
3-126 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
3-127 soort onroerend goedhof    
3-127 eigenaar Job Auckes    
3-127 gebruiker Job Auckes    
3-127 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-128 soort onroerend goedhof    
3-128 eigenaar burgemeester Hiddema    
3-128 gebruiker burgemeester Hiddema    
3-128 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-129 soort onroerend goedhof    
3-129 eigenaar Jan Nolles    
3-129 gebruiker Jan Nolles    
3-129 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-130Klaverbladstraat 5soort onroerend goedhuis    
3-130Klaverbladstraat 5eigenaar Alberts Robberts    
3-130Klaverbladstraat 5gebruiker Alberts Robberts    
3-130Klaverbladstraat 5huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
3-131 soort onroerend goed    
3-131 eigenaar Marten Ernstes wed.   
3-131 gebruiker Marten Ernstes wed.   
3-131 opmerking onvermogende
3-132 soort onroerend goedhof    
3-132 eigenaar G. Suringar erven   
3-132 gebruiker G. Suringar erven   
3-132 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-133 soort onroerend goedkamers    
3-133 eigenaar G. Suringar erven   
3-133 gebruiker Wiltie Clases    
3-133 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-134 soort onroerend goedkamer    
3-134 eigenaar Jacob Jansen    
3-134 gebruiker Jacob Jansen    
3-134 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑04‑00 cg
3-135 soort onroerend goedwoning    
3-135 eigenaar Baucke Fockes wed.   
3-135 gebruiker Baucke Fockes wed.   
3-135 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-136Lammert Warndersteeg 4soort onroerend goedwoning    
3-136Lammert Warndersteeg 4eigenaar Andries Johannes    
3-136Lammert Warndersteeg 4gebruiker Andries Johannes    
3-136Lammert Warndersteeg 4huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-137Lammert Warndersteeg 6soort onroerend goedhof    
3-137Lammert Warndersteeg 6eigenaar vroedsman Bonk    
3-137Lammert Warndersteeg 6gebruiker vroedsman Bonk    
3-137Lammert Warndersteeg 6huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
3-138Weverstraat 3soort onroerend goedhuis    
3-138Weverstraat 3eigenaar Dirk Tades wed.   
3-138Weverstraat 3gebruiker Dirk Tades wed.   
3-138Weverstraat 3huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑04‑00 cg
3-139Weverstraat 5soort onroerend goedkamer    
3-139Weverstraat 5eigenaar Tiaerd Fockes    
3-139Weverstraat 5gebruiker Arjen Crol wed.   
3-139Weverstraat 5huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑04‑00 cg
3-140Weverstraat 7soort onroerend goedhuis    
3-140Weverstraat 7eigenaar Tiaerd Fockes    
3-140Weverstraat 7gebruiker Jan Dircks    
3-140Weverstraat 7gebruiker Beern Beerns    
3-140Weverstraat 7huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
3-141Weverstraat 13soort onroerend goedkamer    
3-141Weverstraat 13eigenaar Jetse Jans    
3-141Weverstraat 13gebruiker Jetse Jans    
3-141Weverstraat 13huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-142Fabrieksstraat 2soort onroerend goedhof    
3-142Fabrieksstraat 2eigenaar Pieter Bockes    
3-142Fabrieksstraat 2gebruiker Pieter Bockes    
3-142Fabrieksstraat 2huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
3-142Fabrieksstraat 2grondpacht aanAucke Backer    
3-142Fabrieksstraat 2grondpacht aanFeddrik Jeppes    
3-142Fabrieksstraat 2grondpacht en aanslag   04‑00‑00 cg1‑00‑00 cg
3-143Weverstraat 14soort onroerend goedkamer    
3-143Weverstraat 14eigenaar Pieter IJsbrands wed.   
3-143Weverstraat 14gebruiker Claes Oeges    
3-143Weverstraat 14huurwaarde en aanslag  07‑00‑00 cg 01‑08‑00 cg
3-144Weverstraat 12soort onroerend goedhof    
3-144Weverstraat 12eigenaar Pieter IJsbrands wed.   
3-144Weverstraat 12gebruiker Luitien Roorda wed.   
3-144Weverstraat 12huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
3-145Weverstraat 10soort onroerend goedkamer    
3-145Weverstraat 10eigenaar Harmen Auckes    
3-145Weverstraat 10gebruiker Harmen Auckes    
3-145Weverstraat 10opmerking heeft pro deo begeert
3-146Klaverbladstraat 1soort onroerend goedhof    
3-146Klaverbladstraat 1eigenaar burgemeester Weima    
3-146Klaverbladstraat 1gebruiker burgemeester Weima    
3-146Klaverbladstraat 1huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
3-147 soort onroerend goed    
3-147 eigenaar Frans Cornelis    
3-147 gebruiker Frans Cornelis    
3-147 opmerking onvermogende
3-148Klaverbladstraat 27soort onroerend goedhof    
3-148Klaverbladstraat 27eigenaar Ype Pieters    
3-148Klaverbladstraat 27gebruiker Ype Pieters    
3-148Klaverbladstraat 27huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
3-149Franekereind 40soort onroerend goedhuis    
3-149Franekereind 40eigenaar Marten Andries    
3-149Franekereind 40gebruiker Marten Andries    
3-149Franekereind 40huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
3-149Franekereind 40grondpacht aanAucke Backer c.soc.   
3-149Franekereind 40grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-150Franekereind 38soort onroerend goedpakhuis    
3-150Franekereind 38eigenaar burgemeester Sopingius    
3-150Franekereind 38gebruiker burgemeester Sopingius    
3-150Franekereind 38huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-151Franekereind 36soort onroerend goedhuis    
3-151Franekereind 36eigenaar burgemeester Sopingius    
3-151Franekereind 36gebruiker burgemeester Sopingius    
3-151Franekereind 36huurwaarde en aanslag  39‑00‑00 cg 07‑16‑00 cg
3-152Franekereind 34soort onroerend goedhuis    
3-152Franekereind 34eigenaar Pieter Seerps kinderen   
3-152Franekereind 34gebruiker Pieter Seerps kinderen   
3-152Franekereind 34huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑12‑00 cg
3-152Franekereind 34grondpacht aanAucke Backer c.soc.   
3-152Franekereind 34grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-153Franekereind 32soort onroerend goedhuis    
3-153Franekereind 32eigenaar Hilbrand Ruirdts wed. c.soc.   
3-153Franekereind 32gebruiker Antie Gerrits c.soc.   
3-153Franekereind 32huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
3-153Franekereind 32grondpacht aanAucke Backer c.soc.   
3-153Franekereind 32grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-154Franekereind 30soort onroerend goedhuis    
3-154Franekereind 30eigenaar burgemeester Sopingius    
3-154Franekereind 30gebruiker burgemeester Sopingius    
3-154Franekereind 30huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-154Franekereind 30grondpacht aanAucke Backer c.soc.   
3-154Franekereind 30grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
3-155Franekereind 28soort onroerend goedhuis    
3-155Franekereind 28eigenaar hopman Klinkhamer wed.   
3-155Franekereind 28gebruiker Remmert Rommerts c.soc.   
3-155Franekereind 28huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-155Franekereind 28grondpacht aanAucke Backer c.soc.   
3-155Franekereind 28grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-156 soort onroerend goedhuis    
3-156 eigenaar Jacob Asperen    
3-156 gebruiker Jacob Asperen    
3-156 huurwaarde en aanslag  84‑00‑00 cg 16‑16‑00 cg
3-156 grondpacht aanAucke Backer c.soc.   
3-156 grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-157 soort onroerend goedschuur    
3-157 eigenaar Jacob Asperen    
3-157 gebruiker Jacob Asperen    
3-157 huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑12‑00 cg
3-158 soort onroerend goedhuis    
3-158 eigenaar Jasper Gerrits    
3-158 gebruiker Jasper Gerrits    
3-158 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-158 grondpacht aanAucke Backer c.soc.   
3-158 grondpacht en aanslag   00‑14‑00 cg0‑03‑08 cg
3-159Franekereind 26soort onroerend goedhuis    
3-159Franekereind 26eigenaar [eerder] Rinse Simens    
3-159Franekereind 26eigenaar nu Jan Pieters    
3-159Franekereind 26gebruiker Pieter Gerbens    
3-159Franekereind 26huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-159Franekereind 26grondpacht aanAucke Backer c.soc.   
3-159Franekereind 26grondpacht en aanslag   00‑15‑00 cg0‑03‑12 cg
3-160Franekereind 24soort onroerend goedhuis en brouwerij    
3-160Franekereind 24eigenaar Jan Sickes    
3-160Franekereind 24gebruiker Jan Sickes    
3-160Franekereind 24huurwaarde en aanslag  63‑00‑00 cg 12‑12‑00 cg
3-160Franekereind 24grondpacht aanvroedsmanvroedsman Altena    
3-160Franekereind 24grondpacht en aanslag   00‑08‑00 cg0‑02‑00 cg
3-160Franekereind 24grondpacht aandr.dr. Acker in qlt.   
3-160Franekereind 24grondpacht en aanslag   01‑06‑00 cg0‑06‑08 cg
3-161Lammert Warndersteeg 10soort onroerend goedkeet    
3-161Lammert Warndersteeg 10eigenaar Dirck Pieters wed.   
3-161Lammert Warndersteeg 10gebruiker Dirck Pieters    
3-161Lammert Warndersteeg 10huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
3-162Lammert Warndersteeg 8soort onroerend goedkeet    
3-162Lammert Warndersteeg 8eigenaar secretaris Backer    
3-162Lammert Warndersteeg 8gebruiker Arjen Robijns    
3-162Lammert Warndersteeg 8huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 40‑00‑00 cg
3-163 soort onroerend goedkamer    
3-163 eigenaar vroedsman Bonk    
3-163 gebruiker Hendrik Lourens    
3-163 huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑12‑00 cg
3-164Lammert Warndersteeg 7soort onroerend goed    
3-164Lammert Warndersteeg 7eigenaar Hendrik Jansen    
3-164Lammert Warndersteeg 7gebruiker Hendrik Jansen    
3-164Lammert Warndersteeg 7opmerking pauper
3-165Lammert Warndersteeg 5soort onroerend goedkamer    
3-165Lammert Warndersteeg 5eigenaar Hendrik Tijssen    
3-165Lammert Warndersteeg 5gebruiker Hendrik Tijssen    
3-165Lammert Warndersteeg 5huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-166Lammert Warndersteeg 9soort onroerend goedhuis    
3-166Lammert Warndersteeg 9eigenaar Jan Pieters erven   
3-166Lammert Warndersteeg 9gebruiker Jan Pieters erven   
3-166Lammert Warndersteeg 9huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
3-167Lammert Warndersteeg 13soort onroerend goedkamer en schuir    
3-167Lammert Warndersteeg 13eigenaar Hendrik Hendriks    
3-167Lammert Warndersteeg 13gebruiker Hendrik Hendriks    
3-167Lammert Warndersteeg 13huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-168Lammert Warndersteeg 18soort onroerend goedhuis    
3-168Lammert Warndersteeg 18eigenaar Foppe Claessen erven   
3-168Lammert Warndersteeg 18gebruiker Gerrit Pieters    
3-168Lammert Warndersteeg 18gebruiker 8 0 0    
3-168Lammert Warndersteeg 18gebruiker Pieter Harings    
3-168Lammert Warndersteeg 18huurwaarde  14‑00‑00 cg  
3-168Lammert Warndersteeg 18huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑08‑00 cg
3-169Lammert Warndersteeg 16soort onroerend goed    
3-169Lammert Warndersteeg 16eigenaar Hans Hendrix    
3-169Lammert Warndersteeg 16gebruiker Hans Hendrix    
3-169Lammert Warndersteeg 16opmerking onvermogende
3-170Lammert Warndersteeg 14soort onroerend goedhuis    
3-170Lammert Warndersteeg 14eigenaar Jan Hessels    
3-170Lammert Warndersteeg 14gebruiker Jan Hessels    
3-170Lammert Warndersteeg 14huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-171Lammert Warndersteeg 12soort onroerend goed    
3-171Lammert Warndersteeg 12eigenaar Gerrit Jansen    
3-171Lammert Warndersteeg 12gebruiker Gerrit Jansen    
3-171Lammert Warndersteeg 12opmerking onvermogende
3-172 soort onroerend goedhuis    
3-172 eigenaar burgemeester Jacobides    
3-172 gebruiker Teunis Jansen    
3-172 gebruiker Aeltie Bouwes    
3-172 gebruiker Hiltie een vrijster   
3-172 gebruiker Coert Jansen    
3-172 huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
3-173Kruisstraat 10soort onroerend goed    
3-173Kruisstraat 10eigenaar Pieter Geerts    
3-173Kruisstraat 10gebruiker Pieter Geerts    
3-173Kruisstraat 10opmerking onvermogende
3-174 soort onroerend goedpakhuis    
3-174 eigenaar Evert Claessen    
3-174 gebruiker Pier Bauckes    
3-174 huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 07‑00‑00 cg
3-175Kruisstraat 8soort onroerend goedmouterij    
3-175Kruisstraat 8eigenaar Uift Folkerts    
3-175Kruisstraat 8gebruiker Uift Folkerts    
3-175Kruisstraat 8huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
3-176Kruisstraat 6soort onroerend goedpakhuis    
3-176Kruisstraat 6eigenaar Hylke Douwes    
3-176Kruisstraat 6gebruiker Simen Dates    
3-176Kruisstraat 6huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
3-177 soort onroerend goedschuur    
3-177 eigenaar Dieucke Pieters    
3-177 gebruiker Dieucke Pieters    
3-177 huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑08‑00 cg
3-178 soort onroerend goedhuis    
3-178 eigenaar Dieucke Pieters    
3-178 gebruiker Baucke Joosten    
3-178 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-179 soort onroerend goedhuis    
3-179 eigenaar Reinier Daniels    
3-179 gebruiker Reinier Daniels    
3-179 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
3-180 soort onroerend goedhuis    
3-180 eigenaar Dieucke Pieters    
3-180 gebruiker Jan Jacobs    
3-180 huurwaarde  12‑00‑00 cg  
3-180 gebruiker Jan Goverts    
3-180 huurwaarde  11‑00‑00 cg  
3-180 huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑12‑00 cg
3-181 soort onroerend goedkamer    
3-181 eigenaar burgemeester Kimstra wed.   
3-181 gebruiker Jentie Haenties    
3-181 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
3-182 soort onroerend goed    
3-182 eigenaar Andries Roeloffs wed.   
3-182 gebruiker Andries Roeloffs wed.   
3-182 opmerking onvermogende
3-183 soort onroerend goedkamers    
3-183 eigenaar Hylke Hanekuik    
3-183 gebruiker Jan Gerloffs    
3-183 huurwaarde  15‑00‑00 cg  
3-183 gebruiker Trijntie Fridzes    
3-183 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-184Franekereind 16soort onroerend goedhuis    
3-184Franekereind 16eigenaar Johannes Vosma    
3-184Franekereind 16gebruiker Pieter Tomas    
3-184Franekereind 16huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
3-185Franekereind 18soort onroerend goedhuis    
3-185Franekereind 18eigenaar Claes Rinties Botsma    
3-185Franekereind 18gebruiker Mayke Lourens    
3-185Franekereind 18gebruiker Wyberen Ulbes    
3-185Franekereind 18huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
3-186Franekereind 20soort onroerend goedhuis    
3-186Franekereind 20eigenaar Simen Jacobs wed.   
3-186Franekereind 20gebruiker Mayke Lourens    
3-186Franekereind 20huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
3-187Franekereind 14soort onroerend goedhuis    
3-187Franekereind 14eigenaar Reiner Fontein    
3-187Franekereind 14gebruiker Harmen Arents    
3-187Franekereind 14huurwaarde en aanslag  61‑00‑00 cg 12‑04‑00 cg
3-188Franekereind 12soort onroerend goedhuis    
3-188Franekereind 12eigenaar Reiner Fontein    
3-188Franekereind 12gebruiker Dirck Pieters wed.   
3-188Franekereind 12huurwaarde en aanslag  93‑00‑00 cg 18‑12‑00 cg
3-189Franekereind 10soort onroerend goedhuis    
3-189Franekereind 10eigenaar Jacob Pieters    
3-189Franekereind 10gebruiker Jacob Pieters    
3-189Franekereind 10huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
3-190Franekereind 8soort onroerend goedhuis    
3-190Franekereind 8eigenaar Hylcke J. Hanekuik    
3-190Franekereind 8gebruiker Hylcke J. Hanekuik    
3-190Franekereind 8huurwaarde en aanslag  03‑00‑00 cg 20‑12‑00 cg
3-191Franekereind 6soort onroerend goedhuis    
3-191Franekereind 6eigenaar Philippus Lucas    
3-191Franekereind 6gebruiker Harmen Jansen erven   
3-191Franekereind 6huurwaarde en aanslag  43‑00‑00 cg 08‑12‑00 cg
3-192Franekereind 4soort onroerend goedhuis    
3-192Franekereind 4eigenaar Rinse Abbes    
3-192Franekereind 4gebruiker Rinse Abbes    
3-192Franekereind 4huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-193Franekereind 2soort onroerend goedhuis    
3-193Franekereind 2eigenaar Johannes Jansen    
3-193Franekereind 2gebruiker Johannes Jansen    
3-193Franekereind 2huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-194Heiligeweg 70soort onroerend goedhuis    
3-194Heiligeweg 70eigenaar Jan Ulbes    
3-194Heiligeweg 70gebruiker Jan Ulbes    
3-194Heiligeweg 70huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-195Heiligeweg 68soort onroerend goedhuis    
3-195Heiligeweg 68eigenaar Jetske Jacobs    
3-195Heiligeweg 68gebruiker Rimmert Huberts    
3-195Heiligeweg 68huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
3-196Heiligeweg 66soort onroerend goedhuis    
3-196Heiligeweg 66eigenaar Cornelis Tiesses erven   
3-196Heiligeweg 66gebruiker Pier Bauckes    
3-196Heiligeweg 66huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 06‑08‑00 cg
3-197Heiligeweg 64soort onroerend goedhuis    
3-197Heiligeweg 64eigenaar Simen Hendrix    
3-197Heiligeweg 64gebruiker Simen Hendrix    
3-197Heiligeweg 64opmerking onvermogende
3-198Heiligeweg 62soort onroerend goedhuis    
3-198Heiligeweg 62eigenaar Tomas Jaspers    
3-198Heiligeweg 62gebruiker Tomas Jaspers    
3-198Heiligeweg 62huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-199Heiligeweg 60soort onroerend goedhuis    
3-199Heiligeweg 60eigenaar Dieucke Pieters    
3-199Heiligeweg 60gebruiker Dieucke Pieters    
3-199Heiligeweg 60huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 20‑00‑00 cg
3-200Heiligeweg 60soort onroerend goedhuis    
3-200Heiligeweg 60eigenaar Dieucke Pieters    
3-200Heiligeweg 60gebruiker Jan Christoffels    
3-200Heiligeweg 60huurwaarde  32‑00‑00 cg  
3-200Heiligeweg 60gebruiker Eke Wijngaerden    
3-200Heiligeweg 60huurwaarde  12‑00‑00 cg  
3-200Heiligeweg 60huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑16‑00 cg
3-201Heiligeweg 58soort onroerend goedhuis    
3-201Heiligeweg 58eigenaar hopman Kalkenstein    
3-201Heiligeweg 58gebruiker Gerben Bauckes    
3-201Heiligeweg 58huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
3-202Heiligeweg 56soort onroerend goedhuis    
3-202Heiligeweg 56eigenaar Johannes Cramer c.soc.   
3-202Heiligeweg 56gebruiker hopman Kalkenstein    
3-202Heiligeweg 56huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑12‑00 cg
3-203Heiligeweg 54soort onroerend goedhuis    
3-203Heiligeweg 54eigenaar Dieucke Pieters    
3-203Heiligeweg 54gebruiker Jacob Ydes    
3-203Heiligeweg 54huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
3-204Heiligeweg 52soort onroerend goedhuis    
3-204Heiligeweg 52eigenaar Aucke Backer    
3-204Heiligeweg 52gebruiker Aucke Backer    
3-204Heiligeweg 52huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 08‑08‑00 cg
3-205Heiligeweg 50soort onroerend goedhuis    
3-205Heiligeweg 50eigenaar Aucke Backer    
3-205Heiligeweg 50gebruiker Sioerd Ekes wed.   
3-205Heiligeweg 50huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-206Heiligeweg 48soort onroerend goedhuis    
3-206Heiligeweg 48eigenaar Take Jacobs    
3-206Heiligeweg 48gebruiker Take Jacobs    
3-206Heiligeweg 48huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
3-207Heiligeweg 40soort onroerend goedhuis en hof    
3-207Heiligeweg 40eigenaar burgemeester Fopma    
3-207Heiligeweg 40gebruiker burgemeester Fopma    
3-207Heiligeweg 40huurwaarde en aanslag  72‑00‑00 cg 14‑08‑00 cg
3-208Heiligeweg 60soort onroerend goedhof    
3-208Heiligeweg 60eigenaar Dieucke Pieters    
3-208Heiligeweg 60gebruiker Dieucke Pieters    
3-208Heiligeweg 60huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
4-001Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-001Schritsen 52eigenaar Jurrien Harmens    
4-001Schritsen 52gebruiker Gerrit Beerns    
4-001Schritsen 52huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
4-002Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-002Schritsen 52eigenaar Jurrien Harmens    
4-002Schritsen 52gebruiker Jane Jansen    
4-002Schritsen 52huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-003Schritsen 52soort onroerend goedperk    
4-003Schritsen 52eigenaar Jacob Bonk    
4-003Schritsen 52gebruiker Jacob Bonk    
4-003Schritsen 52huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-004Schritsen 52soort onroerend goedperk    
4-004Schritsen 52eigenaar vroedsman Kok wed.   
4-004Schritsen 52gebruiker vroedsman Kok wed.   
4-004Schritsen 52huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-005 soort onroerend goedperk    
4-005 eigenaar burgemeester Jacob Alberts    
4-005 gebruiker burgemeester Jacob Alberts    
4-005 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-006Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-006Schritsen 52eigenaar Aleff Gerrits wed.   
4-006Schritsen 52gebruiker Aleff Gerrits wed.   
4-006Schritsen 52huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-006Schritsen 52opmerking onvermogende
4-007Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-007Schritsen 52eigenaar Janke Ruirdts    
4-007Schritsen 52gebruiker Janke Ruirdts    
4-007Schritsen 52huurwaarde en aanslag  26‑10‑00 cg 05‑06‑00 cg
4-008Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-008Schritsen 52eigenaar IJsbrand Pieters    
4-008Schritsen 52gebruiker IJsbrand Pieters    
4-008Schritsen 52huurwaarde en aanslag  43‑00‑00 cg 08‑12‑00 cg
4-009 soort onroerend goedhuis    
4-009 eigenaar ds. Feddo van Sloten    
4-009 gebruiker Albert Beerns    
4-009 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
4-010 soort onroerend goedhuis    
4-010 eigenaar IJsbrand Pieters wed.   
4-010 gebruiker Jacob Caspers    
4-010 huurwaarde en aanslag  12‑12‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-011Carl Visschersteeg 2soort onroerend goedkamer    
4-011Carl Visschersteeg 2eigenaar Jan Cornelis    
4-011Carl Visschersteeg 2gebruiker Jan Cornelis    
4-011Carl Visschersteeg 2huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-011Carl Visschersteeg 2opmerking pauper
4-012Carl Visschersteeg 4soort onroerend goedkamer    
4-012Carl Visschersteeg 4eigenaar Dirck Hendriks    
4-012Carl Visschersteeg 4gebruiker Claes Eelckes    
4-012Carl Visschersteeg 4huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑12‑00 cg
4-012Carl Visschersteeg 4grondpacht aanDieucke Pieters    
4-012Carl Visschersteeg 4grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-013Carl Visschersteeg 6soort onroerend goedkamer    
4-013Carl Visschersteeg 6eigenaar Jacob Jansen    
4-013Carl Visschersteeg 6gebruiker Offke Feddes wed.   
4-013Carl Visschersteeg 6huurwaarde en aanslag  03‑00‑00 cg 00‑12‑00 cg
4-013Carl Visschersteeg 6grondpacht aanDieucke Pieters    
4-013Carl Visschersteeg 6grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-014Carl Visschersteeg 8soort onroerend goedkamer    
4-014Carl Visschersteeg 8eigenaar Claes Auckes    
4-014Carl Visschersteeg 8gebruiker Claes Auckes    
4-014Carl Visschersteeg 8huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-015Carl Visschersteeg 10soort onroerend goedkamer    
4-015Carl Visschersteeg 10eigenaar Joost Auckes    
4-015Carl Visschersteeg 10gebruiker Leeukjen    
4-015Carl Visschersteeg 10huurwaarde en aanslag  10‑10‑00 cg 02‑02‑00 cg
4-015Carl Visschersteeg 10grondpacht aanJasper Gerrits    
4-015Carl Visschersteeg 10grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-016Carl Visschersteeg 12soort onroerend goedkamer    
4-016Carl Visschersteeg 12eigenaar Jacob Jansen    
4-016Carl Visschersteeg 12gebruiker Jacob Jansen    
4-016Carl Visschersteeg 12huurwaarde en aanslag  04‑10‑00 cg 00‑18‑00 cg
4-016Carl Visschersteeg 12grondpacht aanJasper Gerrits    
4-016Carl Visschersteeg 12grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-017Carl Visschersteeg 1soort onroerend goedkamer    
4-017Carl Visschersteeg 1eigenaar Pyter Isbrands wed.   
4-017Carl Visschersteeg 1gebruiker Simen Jansen    
4-017Carl Visschersteeg 1huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-018Schritsen 58soort onroerend goedhuis    
4-018Schritsen 58eigenaar Joost Auckes    
4-018Schritsen 58gebruiker Dirk Jansen    
4-018Schritsen 58huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 05‑04‑00 cg
4-019Schritsen 58soort onroerend goedhuis    
4-019Schritsen 58eigenaar Andries Piers    
4-019Schritsen 58gebruiker Pieter Berents    
4-019Schritsen 58huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑16‑00 cg
4-020Schritsen 58soort onroerend goedhuis    
4-020Schritsen 58eigenaar Jan Geerts    
4-020Schritsen 58gebruiker Jan Geerts    
4-020Schritsen 58huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-021Schritsen 58soort onroerend goedhuis    
4-021Schritsen 58eigenaar Uift Folkerts    
4-021Schritsen 58gebruiker Uift Folkerts    
4-021Schritsen 58huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
4-022Brouwersstraat 2soort onroerend goedhuis    
4-022Brouwersstraat 2eigenaar Pieter Fransen    
4-022Brouwersstraat 2gebruiker Pieter Fransen    
4-022Brouwersstraat 2huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 05‑04‑00 cg
4-023Brouwersstraat 8soort onroerend goedhuis    
4-023Brouwersstraat 8eigenaar Jan Freerks erven   
4-023Brouwersstraat 8gebruiker Marten Jilles    
4-023Brouwersstraat 8huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 05‑04‑00 cg
4-024Brouwersstraat 10soort onroerend goedhuis    
4-024Brouwersstraat 10eigenaar hopman Age Claessen    
4-024Brouwersstraat 10gebruiker hopman Age Claessen    
4-024Brouwersstraat 10huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
4-025Brouwersstraat 12soort onroerend goedhuis    
4-025Brouwersstraat 12eigenaar Jan Alles van den Bergh    
4-025Brouwersstraat 12gebruiker Take Cornelis    
4-025Brouwersstraat 12huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-026Brouwersstraat 12soort onroerend goedhuis    
4-026Brouwersstraat 12eigenaar Jan Alles van den Bergh    
4-026Brouwersstraat 12gebruiker bootsgezel Hette    
4-026Brouwersstraat 12gebruiker Janke Clases    
4-026Brouwersstraat 12gebruiker Sape Lieues    
4-026Brouwersstraat 12gebruiker Claes Jansen    
4-026Brouwersstraat 12huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 06‑08‑00 cg
4-027Brouwersstraat 12soort onroerend goedhuis    
4-027Brouwersstraat 12eigenaar Dirk Doekes    
4-027Brouwersstraat 12gebruiker Dirk Doekes    
4-027Brouwersstraat 12huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
4-028Brouwersstraat 14soort onroerend goedhuis    
4-028Brouwersstraat 14eigenaar Aert Hendriks    
4-028Brouwersstraat 14gebruiker Aert Hendriks    
4-028Brouwersstraat 14huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-029Brouwersstraat 16soort onroerend goedhuis    
4-029Brouwersstraat 16eigenaar Ruird Alberts    
4-029Brouwersstraat 16gebruiker Ruird Alberts    
4-029Brouwersstraat 16huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
4-030Brouwersstraat 18soort onroerend goedhuis etc.    
4-030Brouwersstraat 18eigenaar Lourens Jansen    
4-030Brouwersstraat 18gebruiker Lourens Jansen    
4-030Brouwersstraat 18huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-031Brouwersstraat 20soort onroerend goedhuis    
4-031Brouwersstraat 20eigenaar Meye Lolkes    
4-031Brouwersstraat 20gebruiker Meye Lolkes    
4-031Brouwersstraat 20huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
4-032Brouwersstraat 22soort onroerend goedhuis    
4-032Brouwersstraat 22eigenaar Henke Jouckes erven   
4-032Brouwersstraat 22gebruiker Henke Jouckes erven   
4-032Brouwersstraat 22huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-033Brouwersstraat 24soort onroerend goedhuis, brouwerij etc.    
4-033Brouwersstraat 24eigenaar Broer Jansen    
4-033Brouwersstraat 24gebruiker Broer Jansen    
4-033Brouwersstraat 24huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
4-034Brouwersstraat 26soort onroerend goedhuis    
4-034Brouwersstraat 26eigenaar Meye Lolkes    
4-034Brouwersstraat 26gebruiker Jan Meyes    
4-034Brouwersstraat 26huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-035Brouwersstraat 28soort onroerend goedhuis    
4-035Brouwersstraat 28eigenaar Claes Allerts wed.   
4-035Brouwersstraat 28gebruiker Claes Allerts wed.   
4-035Brouwersstraat 28huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑08‑00 cg
4-036Zuiderhaven 83soort onroerend goedhuis    
4-036Zuiderhaven 83eigenaar secretaris Backer    
4-036Zuiderhaven 83gebruiker Johannes Cramer    
4-036Zuiderhaven 83huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 13‑04‑00 cg
4-037Zuiderhaven 79soort onroerend goedhuis    
4-037Zuiderhaven 79eigenaar hopman Sloterdijk erven   
4-037Zuiderhaven 79gebruiker burgemeester Croese    
4-037Zuiderhaven 79huurwaarde en aanslag  60‑00‑12 cg 00‑00‑00 cg
4-038Zuiderhaven 77soort onroerend goedhuis    
4-038Zuiderhaven 77eigenaar burgemeester Critenburg    
4-038Zuiderhaven 77gebruiker burgemeester Critenburg    
4-038Zuiderhaven 77huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
4-039Zuiderhaven 77soort onroerend goedhuis    
4-039Zuiderhaven 77eigenaar Haye Pieters    
4-039Zuiderhaven 77gebruiker Pieter Haies c.soc.   
4-039Zuiderhaven 77huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-040Zuiderhaven 75soort onroerend goedhuis    
4-040Zuiderhaven 75eigenaar de heer Overbeek    
4-040Zuiderhaven 75gebruiker de heer Overbeek    
4-040Zuiderhaven 75huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-040Zuiderhaven 75grondpacht aanRuird Pieters erven   
4-040Zuiderhaven 75grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-041Zuiderhaven 75soort onroerend goedhuis    
4-041Zuiderhaven 75eigenaar schoutbijnacht Middagten    
4-041Zuiderhaven 75gebruiker Reiner Jans wed.   
4-041Zuiderhaven 75huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-042Zuiderhaven 73soort onroerend goedhuis    
4-042Zuiderhaven 73eigenaar Jan Pieters Schaaf    
4-042Zuiderhaven 73gebruiker hopman Hania    
4-042Zuiderhaven 73huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 13‑04‑00 cg
4-043Zuiderhaven 73soort onroerend goedhuis en hof    
4-043Zuiderhaven 73eigenaar Reiner Fontein    
4-043Zuiderhaven 73gebruiker Meile Jacobs c.soc.   
4-043Zuiderhaven 73huurwaarde en aanslag  52‑00‑00 cg 10‑08‑00 cg
4-044Raamstraat 5soort onroerend goedhuis    
4-044Raamstraat 5eigenaar Jan Tierks wed.   
4-044Raamstraat 5gebruiker Jan Tierks wed.   
4-044Raamstraat 5huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-045Raamstraat 3soort onroerend goedhuis    
4-045Raamstraat 3eigenaar Schelte Pieters    
4-045Raamstraat 3gebruiker Teunis Jilderts c.soc.   
4-045Raamstraat 3huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 07‑12‑00 cg
4-046Raamstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-046Raamstraat 1eigenaar Schelte Pieters    
4-046Raamstraat 1gebruiker Bouwe Willems    
4-046Raamstraat 1huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
4-047Schritsen 50soort onroerend goedhuis    
4-047Schritsen 50eigenaar Sibren Harmens    
4-047Schritsen 50gebruiker Sibren Harmens    
4-047Schritsen 50huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
4-048Schritsen 50soort onroerend goedgleibakkerij    
4-048Schritsen 50eigenaar Johannes Cramer    
4-048Schritsen 50gebruiker Johannes Cramer c.ux.   
4-048Schritsen 50huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-049Kerkpad 7soort onroerend goed    
4-049Kerkpad 7eigenaar Lubbert Beerns    
4-049Kerkpad 7gebruiker Lubbert Beerns    
4-049Kerkpad 7opmerking pauper
4-050Hofstraat 31soort onroerend goed    
4-050Hofstraat 31eigenaar Willem Willems wed.   
4-050Hofstraat 31gebruiker Willem Willems wed.   
4-050Hofstraat 31opmerking pauper
4-051Hofstraat 33soort onroerend goed    
4-051Hofstraat 33eigenaar Sjoukjen Nannings    
4-051Hofstraat 33gebruiker Sjoukjen Nannings    
4-051Hofstraat 33opmerking pauper
4-052Hofstraat 35soort onroerend goed    
4-052Hofstraat 35eigenaar Oede Sapes kind   
4-052Hofstraat 35gebruiker Oede Sapes kind   
4-052Hofstraat 35opmerking pauper
4-053Hofstraat 37soort onroerend goed    
4-053Hofstraat 37eigenaar Teunis Meinerts    
4-053Hofstraat 37gebruiker Teunis Meinerts    
4-053Hofstraat 37opmerking pro deo versogt [vermeld als 4-054]
4-054Hofstraat 41soort onroerend goed    
4-054Hofstraat 41eigenaar Harmen Israels    
4-054Hofstraat 41gebruiker Harmen Israels    
4-054Hofstraat 41huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-054Hofstraat 41opmerking [vermeld als 4-053]
4-055Hofstraat 45soort onroerend goed    
4-055Hofstraat 45eigenaar Zacharias Jochems    
4-055Hofstraat 45gebruiker Zacharias Jochems    
4-055Hofstraat 45opmerking pauper
4-056Hofstraat 47soort onroerend goedhuis    
4-056Hofstraat 47eigenaar Jan Piekes van Swol    
4-056Hofstraat 47gebruiker Johannes Coenraad    
4-056Hofstraat 47huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-057Rapenburg 1soort onroerend goedhuis en molen    
4-057Rapenburg 1eigenaar Jan Pieters c.soc.   
4-057Rapenburg 1gebruiker Jan Pieters c.soc.   
4-057Rapenburg 1huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
4-058Rapenburg 20soort onroerend goedkamer    
4-058Rapenburg 20eigenaar G. Vermeersch    
4-058Rapenburg 20gebruiker G. Vermeersch    
4-058Rapenburg 20opmerking doet geen huir
4-059Rapenburg 18soort onroerend goedkamer    
4-059Rapenburg 18eigenaar G. Vermeersch    
4-059Rapenburg 18gebruiker Minse Folkerts wed.   
4-059Rapenburg 18huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-060Rapenburg 16soort onroerend goedhof    
4-060Rapenburg 16eigenaar G. Vermeersch    
4-060Rapenburg 16gebruiker G. Vermeersch    
4-060Rapenburg 16huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-061Rapenburg 14soort onroerend goedhuis    
4-061Rapenburg 14eigenaar Frans Jacobs wed.   
4-061Rapenburg 14gebruiker Frans Jacobs wed.   
4-061Rapenburg 14opmerking pauper
4-062Rapenburg 12soort onroerend goedhof    
4-062Rapenburg 12eigenaar Evert Claessen    
4-062Rapenburg 12gebruiker Evert Claessen    
4-062Rapenburg 12huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-063Rapenburg 12soort onroerend goedkamer    
4-063Rapenburg 12eigenaar Dirk Sytses    
4-063Rapenburg 12gebruiker Age Sioerds wed.   
4-063Rapenburg 12huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑12‑00 cg
4-064Rapenburg 10soort onroerend goed    
4-064Rapenburg 10eigenaar Nanning Rienx    
4-064Rapenburg 10gebruiker Nanning Rienx    
4-064Rapenburg 10opmerking pauper
4-065Rapenburg 8soort onroerend goedhuis    
4-065Rapenburg 8eigenaar Hendrik Jansen    
4-065Rapenburg 8gebruiker Hendrik Jansen    
4-065Rapenburg 8huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-066Rapenburg 6soort onroerend goed    
4-066Rapenburg 6eigenaar Poppe Jacobs wed.   
4-066Rapenburg 6gebruiker Poppe Jacobs wed.   
4-066Rapenburg 6opmerking pro deo begeert
4-067Rapenburg 6soort onroerend goed    
4-067Rapenburg 6eigenaar Tomas Beerns    
4-067Rapenburg 6gebruiker Tomas Beerns    
4-067Rapenburg 6opmerking pro deo begeert
4-068Rapenburg 4soort onroerend goed    
4-068Rapenburg 4eigenaar Gerrit Beerns    
4-068Rapenburg 4gebruiker Gerrit Beerns    
4-068Rapenburg 4opmerking pro deo begeert
4-069Kerkpoortstraat 57soort onroerend goedhuis    
4-069Kerkpoortstraat 57eigenaar juffrouw de Vries    
4-069Kerkpoortstraat 57gebruiker Jurre Martens c.soc.   
4-069Kerkpoortstraat 57huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
4-069Kerkpoortstraat 57opmerking insolvent
4-070Kerkpoortstraat 59soort onroerend goedhuis    
4-070Kerkpoortstraat 59eigenaar Lambert Hansen    
4-070Kerkpoortstraat 59gebruiker Lambert Hansen    
4-070Kerkpoortstraat 59huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
4-071Kerkpoortstraat 65soort onroerend goed    
4-071Kerkpoortstraat 65eigenaar Jan Gerrits    
4-071Kerkpoortstraat 65gebruiker Jan Gerrits    
4-071Kerkpoortstraat 65opmerking pro deo versogt
4-072Kerkpoortstraat 67soort onroerend goed    
4-072Kerkpoortstraat 67eigenaar Claes Engels    
4-072Kerkpoortstraat 67gebruiker Claes Engels    
4-072Kerkpoortstraat 67opmerking pauper
4-073Kerkpoortstraat 69soort onroerend goed    
4-073Kerkpoortstraat 69eigenaar Tijs Hansen    
4-073Kerkpoortstraat 69gebruiker Tijs Hansen    
4-073Kerkpoortstraat 69opmerking pauper
4-074 soort onroerend goed    
4-074 eigenaar Pieter Sapes    
4-074 gebruiker Pieter Sapes    
4-074 opmerking pauper
4-075Kerkpoortstraat 40soort onroerend goed    
4-075Kerkpoortstraat 40eigenaar Tiaard Tiaardsen    
4-075Kerkpoortstraat 40gebruiker Tiaard Tiaardsen    
4-075Kerkpoortstraat 40opmerking pauper
4-076 soort onroerend goed    
4-076 eigenaar Rintie Johannis wed.   
4-076 gebruiker Rintie Johannis wed.   
4-076 opmerking pauper
4-077Hofstraat 30soort onroerend goed    
4-077Hofstraat 30eigenaar Pieter Huberts    
4-077Hofstraat 30gebruiker Pieter Huberts    
4-077Hofstraat 30opmerking pauper
4-078Kerkpoortstraat 38soort onroerend goedwoning    
4-078Kerkpoortstraat 38eigenaar Teunis Louws wed.   
4-078Kerkpoortstraat 38gebruiker Teunis Louws wed.   
4-078Kerkpoortstraat 38huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-079Hofstraat 26soort onroerend goed    
4-079Hofstraat 26eigenaar Jan Beerns    
4-079Hofstraat 26gebruiker Jan Beerns    
4-079Hofstraat 26huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-079Hofstraat 26opmerking pro deo begeert
4-080Hofstraat 22soort onroerend goedkamer    
4-080Hofstraat 22eigenaar Hendrik Gerrits    
4-080Hofstraat 22gebruiker Antie Arjens    
4-080Hofstraat 22huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-081Hofstraat 20soort onroerend goedkamer    
4-081Hofstraat 20eigenaar burgemeester Haselaer    
4-081Hofstraat 20gebruiker Pyter Lykles wed.   
4-081Hofstraat 20huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-082 soort onroerend goedkamer    
4-082 eigenaar Sytse Doedes    
4-082 gebruiker Beern Abrahams wever   
4-082 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-083 soort onroerend goedhof en stal    
4-083 eigenaar Jan Vosma    
4-083 gebruiker Jan Vosma    
4-083 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-084Hofstraat 18soort onroerend goed    
4-084Hofstraat 18eigenaar Oede Sapes kind   
4-084Hofstraat 18gebruiker Oede Sapes kind   
4-084Hofstraat 18opmerking onvermogende
4-085Hofstraat 8soort onroerend goedhuis en tuin    
4-085Hofstraat 8eigenaar Tomas Fransen    
4-085Hofstraat 8gebruiker Tomas Fransen    
4-085Hofstraat 8huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
4-086Hofstraat 10soort onroerend goedhuis    
4-086Hofstraat 10eigenaar Pieter Sioerds    
4-086Hofstraat 10gebruiker Pieter Sioerds    
4-086Hofstraat 10huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
4-087Hofstraat 24soort onroerend goedhuis    
4-087Hofstraat 24eigenaar Ype Sents    
4-087Hofstraat 24gebruiker Ype Sents    
4-087Hofstraat 24huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-088Kerkpoortstraat 42soort onroerend goedhuis    
4-088Kerkpoortstraat 42eigenaar Oede Sapes kind   
4-088Kerkpoortstraat 42gebruiker Oede Sapes kind   
4-088Kerkpoortstraat 42huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-088Kerkpoortstraat 42opmerking onvermogende
4-089 soort onroerend goedhof    
4-089 eigenaar burgemeester Haselaar    
4-089 gebruiker burgemeester Haselaar    
4-089 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-090 soort onroerend goedhof    
4-090 eigenaar Arjen Robijns    
4-090 gebruiker Arjen Robijns    
4-090 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-091Rozengracht 15soort onroerend goedhuis    
4-091Rozengracht 15eigenaar Johannes Cramer    
4-091Rozengracht 15gebruiker Ate Rinses    
4-091Rozengracht 15gebruiker Dirck Claessen    
4-091Rozengracht 15huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-092 soort onroerend goedestrikwerk    
4-092 eigenaar Johannes Cramer    
4-092 gebruiker Johannes Cramer    
4-092 huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-093Hofstraat 16soort onroerend goedwoning    
4-093Hofstraat 16eigenaar Willem Gerrits    
4-093Hofstraat 16gebruiker Jillert Douwes    
4-093Hofstraat 16huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-094Hofstraat 14soort onroerend goedwoning    
4-094Hofstraat 14eigenaar Johannes Cramer    
4-094Hofstraat 14gebruiker Hendrik Jansen    
4-094Hofstraat 14huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-095 soort onroerend goedwoning    
4-095 eigenaar Willem Gerrits    
4-095 gebruiker Willem Gerrits    
4-095 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-096 soort onroerend goedhuis    
4-096 eigenaar Salomon Fredericks erven   
4-096 gebruiker Sioerd Jansen    
4-096 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-097 soort onroerend goedkamer    
4-097 eigenaar Jelle Stijl wed.   
4-097 gebruiker Hendrick Gerrits    
4-097 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-098Kerkpad 34soort onroerend goedhuis    
4-098Kerkpad 34eigenaar Beern Harmens    
4-098Kerkpad 34gebruiker Beern Harmens    
4-098Kerkpad 34opmerking onvermogende
4-099Kerkpad 32soort onroerend goedwoning    
4-099Kerkpad 32eigenaar Luiter Caspers    
4-099Kerkpad 32gebruiker Luiter Caspers    
4-099Kerkpad 32huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-100Kerkpad 30soort onroerend goedhuis    
4-100Kerkpad 30eigenaar Joost Carels    
4-100Kerkpad 30gebruiker Joost Carels    
4-100Kerkpad 30opmerking pauper
4-101Kerkpad 28soort onroerend goed    
4-101Kerkpad 28eigenaar Stoffel Martens    
4-101Kerkpad 28gebruiker Stoffel Martens    
4-101Kerkpad 28opmerking pauper
4-102Kerkpad 26soort onroerend goed    
4-102Kerkpad 26eigenaar Hendrik Stoffels    
4-102Kerkpad 26gebruiker Hendrik Stoffels    
4-102Kerkpad 26opmerking pauper
4-103Kerkpad 20soort onroerend goed    
4-103Kerkpad 20eigenaar Fecke Goslings    
4-103Kerkpad 20gebruiker Fecke Goslings    
4-103Kerkpad 20opmerking pauper
4-104Kerkpad 18soort onroerend goedkamer    
4-104Kerkpad 18eigenaar Jan Joris wed.   
4-104Kerkpad 18gebruiker Jan Joris wed.   
4-104Kerkpad 18opmerking pauper
4-105Vianen 22soort onroerend goedkamer    
4-105Vianen 22eigenaar Johannes Tiaerds wed.   
4-105Vianen 22gebruiker Johannes Tiaerds wed.   
4-105Vianen 22huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-106Vianen 10soort onroerend goedwoning    
4-106Vianen 10eigenaar Tieerd Pieters    
4-106Vianen 10gebruiker Jan Anes    
4-106Vianen 10huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-107Vianen 6soort onroerend goedkamer    
4-107Vianen 6eigenaar Joost Ynties    
4-107Vianen 6gebruiker Joost Ynties    
4-107Vianen 6huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-108Vianen 2soort onroerend goedwoningh    
4-108Vianen 2eigenaar Claes Piekes    
4-108Vianen 2gebruiker Claes Piekes    
4-108Vianen 2opmerking pro deo versogt
4-109Romastraat 12soort onroerend goed    
4-109Romastraat 12eigenaar Wyberen Haitzes    
4-109Romastraat 12gebruiker Wyberen Haitzes    
4-109Romastraat 12opmerking pauper
4-110Romastraat 10soort onroerend goed    
4-110Romastraat 10eigenaar     
4-110Romastraat 10gebruiker     
4-110Romastraat 10huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-110Romastraat 10opmerking `t huis Roma
4-111 soort onroerend goedwoning    
4-111 eigenaar burgemeester Velthuis wed.   
4-111 gebruiker Gerrit Beerns    
4-111 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-112Hofstraat 17soort onroerend goedtuin    
4-112Hofstraat 17eigenaar burgemeester Corver    
4-112Hofstraat 17gebruiker burgemeester Corver    
4-112Hofstraat 17huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-112Hofstraat 17grondpacht vanburgemeesterburgemeester Corver    
4-112Hofstraat 17grondpacht aankapiteinkapitein van der Woldt    
4-112Hofstraat 17grondpacht en aanslag   00‑10‑00 cg0‑02‑08 cg
4-113Hofstraat 13soort onroerend goedhof    
4-113Hofstraat 13eigenaar Tomas Huiberts erven   
4-113Hofstraat 13gebruiker Tomas Huiberts erven   
4-113Hofstraat 13huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-113Hofstraat 13grondpacht vanTomas Huiberts erven   
4-113Hofstraat 13grondpacht aanvan der Woldt    
4-113Hofstraat 13grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-114 soort onroerend goedwoning    
4-114 eigenaar Marten Abbes    
4-114 gebruiker Hendrik Minnes    
4-114 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-115 soort onroerend goedkamer    
4-115 eigenaar Willem Jongeboer    
4-115 gebruiker Christoffel Hansen    
4-115 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-116Romastraat 2soort onroerend goed    
4-116Romastraat 2eigenaar Wytzke Wytzes    
4-116Romastraat 2gebruiker Wytzke Wytzes    
4-116Romastraat 2huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-116Romastraat 2opmerking pauper
4-117Romastraat 2soort onroerend goed    
4-117Romastraat 2eigenaar Hotze Jansen    
4-117Romastraat 2gebruiker Hotze Jansen    
4-117Romastraat 2huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-117Romastraat 2opmerking pauper
4-118Both Apothekerstraat 9soort onroerend goedwoningh    
4-118Both Apothekerstraat 9eigenaar Andries Tierx    
4-118Both Apothekerstraat 9gebruiker Jan Jansen    
4-118Both Apothekerstraat 9huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-119Both Apothekerstraat 11soort onroerend goedwoningh    
4-119Both Apothekerstraat 11eigenaar Tomas Huiberts erven   
4-119Both Apothekerstraat 11gebruiker Focke Jilles    
4-119Both Apothekerstraat 11gebruiker nu Gerrit Hendrix    
4-119Both Apothekerstraat 11huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-120Both Apothekerstraat 15soort onroerend goedhuis en tuin    
4-120Both Apothekerstraat 15eigenaar Marten Tiallings    
4-120Both Apothekerstraat 15gebruiker Marten Tiallings    
4-120Both Apothekerstraat 15huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-121Both Apothekerstraat 15soort onroerend goedkamer    
4-121Both Apothekerstraat 15eigenaar burgemeester Bilaen    
4-121Both Apothekerstraat 15gebruiker Antie Jilts    
4-121Both Apothekerstraat 15huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-122Hofstraat 7soort onroerend goedhuis    
4-122Hofstraat 7eigenaar burgemeester Bilaen    
4-122Hofstraat 7gebruiker Focke Jillis c.soc.   
4-122Hofstraat 7huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
4-123Hofstraat 9soort onroerend goedhuis    
4-123Hofstraat 9eigenaar Dirck Harmens    
4-123Hofstraat 9gebruiker Sioerd Claessen Schrik    
4-123Hofstraat 9huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-124Hofstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-124Hofstraat 15eigenaar Jan Everts    
4-124Hofstraat 15gebruiker Jan Everts    
4-124Hofstraat 15huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-124Hofstraat 15grondpacht aanvan der Wolt    
4-124Hofstraat 15grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-125Hofstraat 13soort onroerend goedhuis    
4-125Hofstraat 13eigenaar Abe Douwes    
4-125Hofstraat 13gebruiker Abe Douwes    
4-125Hofstraat 13grondpacht aanvan der Wolt    
4-125Hofstraat 13grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-125Hofstraat 13opmerking onvermogende
4-126Hofstraat 17soort onroerend goedhuis    
4-126Hofstraat 17eigenaar capt. van der Woldt    
4-126Hofstraat 17gebruiker capt. van der Woldt    
4-126Hofstraat 17huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-127Hofstraat 19soort onroerend goedhuisje    
4-127Hofstraat 19eigenaar Folkert Claessen    
4-127Hofstraat 19gebruiker     
4-127Hofstraat 19huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-127Hofstraat 19grondpacht aanvan der Woldt    
4-127Hofstraat 19grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-128Hofstraat 19soort onroerend goed    
4-128Hofstraat 19eigenaar Bottie Reiners    
4-128Hofstraat 19gebruiker Bottie Reiners    
4-128Hofstraat 19huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-128Hofstraat 19grondpacht aanvan der Woldt    
4-128Hofstraat 19grondpacht en aanslag   01‑10‑00 cg0‑07‑08 cg
4-128Hofstraat 19opmerking pauper
4-129Hofstraat 21soort onroerend goed    
4-129Hofstraat 21eigenaar Jarig Jacobs    
4-129Hofstraat 21gebruiker Jarig Jacobs    
4-129Hofstraat 21huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-129Hofstraat 21grondpacht aanvan der Woldt    
4-129Hofstraat 21grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-129Hofstraat 21opmerking pauper
4-130Hofstraat 21soort onroerend goedkamer    
4-130Hofstraat 21eigenaar Diaconie    
4-130Hofstraat 21gebruiker     
4-130Hofstraat 21huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-130Hofstraat 21grondpacht aanvan der Woldt    
4-130Hofstraat 21grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-130Hofstraat 21opmerking pauper
4-131Hofstraat 21soort onroerend goed    
4-131Hofstraat 21eigenaar Jan Kievyt wed.   
4-131Hofstraat 21gebruiker Jan Kievyt wed.   
4-131Hofstraat 21huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-131Hofstraat 21grondpacht aanvan der Woldt    
4-131Hofstraat 21grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-131Hofstraat 21opmerking pauper
4-132Hofstraat 23soort onroerend goed    
4-132Hofstraat 23eigenaar Jan Hobbekees wed.   
4-132Hofstraat 23gebruiker Jan Hobbekees wed.   
4-132Hofstraat 23huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-132Hofstraat 23grondpacht aanvan der Woldt    
4-132Hofstraat 23grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-132Hofstraat 23opmerking pauper
4-133Hofstraat 25soort onroerend goed    
4-133Hofstraat 25eigenaar Victoor Hansen    
4-133Hofstraat 25gebruiker Victoor Hansen    
4-133Hofstraat 25huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-133Hofstraat 25opmerking pauper
4-134Hofstraat 27soort onroerend goed    
4-134Hofstraat 27eigenaar Frans Andries    
4-134Hofstraat 27gebruiker Frans Andries    
4-134Hofstraat 27huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-134Hofstraat 27opmerking pauper
4-135Hofstraat 29soort onroerend goed    
4-135Hofstraat 29eigenaar Tialling Piekes wed.   
4-135Hofstraat 29gebruiker Tialling Piekes wed.   
4-135Hofstraat 29huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-135Hofstraat 29grondpacht aanvan der Woldt    
4-135Hofstraat 29grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-135Hofstraat 29opmerking pauper
4-136Hofstraat 10soort onroerend goedkamer    
4-136Hofstraat 10eigenaar burgemeester Pauw erven   
4-136Hofstraat 10gebruiker Lambert Melles    
4-136Hofstraat 10huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-137 soort onroerend goedhof    
4-137 eigenaar burgemeester Pauw erven   
4-137 gebruiker Wyberen Rinnerts    
4-137 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-138 soort onroerend goedhof    
4-138 eigenaar Baucke Fockes Agricola    
4-138 gebruiker Baucke Fockes Agricola    
4-138 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-139Hofstraat 12soort onroerend goedhof    
4-139Hofstraat 12eigenaar Johannes Vosma    
4-139Hofstraat 12gebruiker Johannes Vosma    
4-139Hofstraat 12huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-140Hofstraat 12soort onroerend goedhof    
4-140Hofstraat 12eigenaar gemeensman Mockema    
4-140Hofstraat 12gebruiker gemeensman Mockema    
4-140Hofstraat 12huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-141 soort onroerend goedkamer    
4-141 eigenaar vroedsman Zeestra    
4-141 gebruiker Oene Ritskes    
4-141 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-142Both Apothekerstraat 2soort onroerend goed    
4-142Both Apothekerstraat 2eigenaar vroedsman Zeestra    
4-142Both Apothekerstraat 2gebruiker     
4-142Both Apothekerstraat 2huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-142Both Apothekerstraat 2opmerking doet geen huir
4-143 soort onroerend goedkamer    
4-143 eigenaar Evert Jansen wed.   
4-143 gebruiker Hendrick Gerrits    
4-143 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-143 grondpacht aanAucke Backer    
4-143 grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-144 soort onroerend goedkamer    
4-144 eigenaar Abraham Jansen    
4-144 gebruiker Abraham Jansen    
4-144 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-145Heiligeweg 6soort onroerend goedhuis    
4-145Heiligeweg 6eigenaar Lieuwe Jillerts in qlt.   
4-145Heiligeweg 6gebruiker Lieuwe Jillerts    
4-145Heiligeweg 6huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
4-145Heiligeweg 6grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-145Heiligeweg 6grondpacht en aanslag   01‑05‑00 cg0‑06‑04 cg
4-146Heiligeweg 4soort onroerend goedhuis    
4-146Heiligeweg 4eigenaar Pieter Franzens    
4-146Heiligeweg 4gebruiker Bartel Cleijs wed.   
4-146Heiligeweg 4huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑12‑00 cg
4-147Heiligeweg 2soort onroerend goedhuis    
4-147Heiligeweg 2eigenaar Wyme Wybes    
4-147Heiligeweg 2gebruiker Wyme Wybes    
4-147Heiligeweg 2huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-147Heiligeweg 2grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-147Heiligeweg 2grondpacht en aanslag   01‑10‑00 cg0‑07‑08 cg
4-148Brouwersstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-148Brouwersstraat 1eigenaar Harmen Douwes    
4-148Brouwersstraat 1gebruiker Harmen Douwes    
4-148Brouwersstraat 1huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
4-148Brouwersstraat 1grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-148Brouwersstraat 1grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-149Brouwersstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-149Brouwersstraat 1eigenaar Joost Popta    
4-149Brouwersstraat 1gebruiker Joost Popta    
4-149Brouwersstraat 1huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-149Brouwersstraat 1grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-149Brouwersstraat 1grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-150Brouwersstraat 3soort onroerend goedhuis    
4-150Brouwersstraat 3eigenaar ds. Titus Sloterdijk    
4-150Brouwersstraat 3gebruiker Homme Tiebbes    
4-150Brouwersstraat 3huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
4-150Brouwersstraat 3grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-150Brouwersstraat 3grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-151Brouwersstraat 5soort onroerend goedhuis    
4-151Brouwersstraat 5eigenaar vroedsman Harda wed.   
4-151Brouwersstraat 5gebruiker vroedsman Harda wed.   
4-151Brouwersstraat 5huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-151Brouwersstraat 5grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-151Brouwersstraat 5grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-152Brouwersstraat 7soort onroerend goedhuis    
4-152Brouwersstraat 7eigenaar Dirk Arents    
4-152Brouwersstraat 7gebruiker Dirk Arents    
4-152Brouwersstraat 7huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-152Brouwersstraat 7grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-152Brouwersstraat 7grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-153Brouwersstraat 9soort onroerend goedhuis    
4-153Brouwersstraat 9eigenaar convooimeester Adius    
4-153Brouwersstraat 9gebruiker Jacob Postma    
4-153Brouwersstraat 9huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
4-153Brouwersstraat 9grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-153Brouwersstraat 9grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-154Brouwersstraat 11soort onroerend goedhuis    
4-154Brouwersstraat 11eigenaar Baucke Fockes Agricola    
4-154Brouwersstraat 11gebruiker Baucke Fockes Agricola    
4-154Brouwersstraat 11huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
4-155Brouwersstraat 13soort onroerend goedhuis    
4-155Brouwersstraat 13eigenaar dr. Ludinga wed.   
4-155Brouwersstraat 13gebruiker dr. Remans wed.   
4-155Brouwersstraat 13huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
4-155Brouwersstraat 13grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-155Brouwersstraat 13grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-156Brouwersstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-156Brouwersstraat 15eigenaar Walke IJsbrands    
4-156Brouwersstraat 15gebruiker Walke IJsbrands    
4-156Brouwersstraat 15huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-157Brouwersstraat 17soort onroerend goedhuis    
4-157Brouwersstraat 17eigenaar Gerben Jansen    
4-157Brouwersstraat 17gebruiker Gerben Jansen    
4-157Brouwersstraat 17huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-157Brouwersstraat 17opmerking pauper
4-158Brouwersstraat 19soort onroerend goedhuis    
4-158Brouwersstraat 19eigenaar Claes Meyes    
4-158Brouwersstraat 19gebruiker Claes Meyes    
4-158Brouwersstraat 19huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-159Brouwersstraat 21soort onroerend goedhuis    
4-159Brouwersstraat 21eigenaar Eile Eiles    
4-159Brouwersstraat 21gebruiker Eile Eiles    
4-159Brouwersstraat 21huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-159Brouwersstraat 21grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-159Brouwersstraat 21grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-159Brouwersstraat 21opmerking pro deo versogt
4-160Brouwersstraat 23soort onroerend goedhuis    
4-160Brouwersstraat 23eigenaar Tiete Tietes wed.   
4-160Brouwersstraat 23gebruiker Tiete Tietes wed.   
4-160Brouwersstraat 23huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-161Brouwersstraat 25soort onroerend goedhuis    
4-161Brouwersstraat 25eigenaar Jan Rinties    
4-161Brouwersstraat 25gebruiker Jan Jansen    
4-161Brouwersstraat 25huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
4-161Brouwersstraat 25grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-161Brouwersstraat 25grondpacht en aanslag   01‑15‑00 cg0‑08‑12 cg
4-162Brouwersstraat 27soort onroerend goedhuis    
4-162Brouwersstraat 27eigenaar Cornelis Dircks erven   
4-162Brouwersstraat 27gebruiker Jan Sibrens c.soc.   
4-162Brouwersstraat 27huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-163Hofstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-163Hofstraat 1eigenaar Gerke Gerkes wed.   
4-163Hofstraat 1gebruiker Gerke Gerkes wed.   
4-163Hofstraat 1huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-164Hofstraat 3soort onroerend goedhuis    
4-164Hofstraat 3eigenaar Claes Rommerts wed.   
4-164Hofstraat 3gebruiker Claes Rommerts wed.   
4-164Hofstraat 3huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-164Hofstraat 3opmerking arm
4-165Hofstraat 5soort onroerend goedhuis    
4-165Hofstraat 5eigenaar Hebbea Kyl erven   
4-165Hofstraat 5gebruiker Hidde Beerns    
4-165Hofstraat 5huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-166Zuiderplein 1soort onroerend goedhuis en hof    
4-166Zuiderplein 1eigenaar Pieter Tiallings    
4-166Zuiderplein 1gebruiker Pieter Tiallings    
4-166Zuiderplein 1huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
4-167Zuiderplein 5soort onroerend goedhuis    
4-167Zuiderplein 5eigenaar Marten Wiegers    
4-167Zuiderplein 5gebruiker Marten Wiegers    
4-167Zuiderplein 5huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-168Rozengracht 9soort onroerend goedhuis    
4-168Rozengracht 9eigenaar Melle Feyes    
4-168Rozengracht 9gebruiker Melle Feyes    
4-168Rozengracht 9huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-168Rozengracht 9opmerking pauper
4-168Rozengracht 9grondpacht aanvroedsmanvroedsman Zeestra    
4-168Rozengracht 9grondpacht en aanslag   04‑10‑00 cg1‑02‑08 cg
4-169Rozengracht 11soort onroerend goedhuis    
4-169Rozengracht 11eigenaar juffrouw Maria van Heerma    
4-169Rozengracht 11gebruiker schoutbijnacht Middagten    
4-169Rozengracht 11huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-170Rozengracht 13soort onroerend goedhof    
4-170Rozengracht 13eigenaar schoutbijnacht Middagten    
4-170Rozengracht 13gebruiker schoutbijnacht Middagten    
4-170Rozengracht 13huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-171 soort onroerend goedhof    
4-171 eigenaar juffrouw Boelens    
4-171 gebruiker juffrouw Boelens    
4-171 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-172 soort onroerend goedpanwerk    
4-172 eigenaar vroedsman Altena    
4-172 gebruiker vroedsman Altena    
4-172 huurwaarde en aanslag  58‑00‑00 cg 11‑12‑00 cg
4-173Rozengracht 19soort onroerend goed3 kamers    
4-173Rozengracht 19eigenaar burgemeester Haselaar in qlt.   
4-173Rozengracht 19gebruiker Dirk Stok    
4-173Rozengracht 19gebruiker Willem Hilbrandts    
4-173Rozengracht 19gebruiker Cornelis Ulbes    
4-173Rozengracht 19huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-174Rozengracht 32soort onroerend goedhof    
4-174Rozengracht 32eigenaar ds. Henricus Reneman    
4-174Rozengracht 32gebruiker Geert Jans    
4-174Rozengracht 32huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-175 soort onroerend goedhof    
4-175 eigenaar burgemeester Heinsius cum fratre   
4-175 gebruiker Ruird Alberts    
4-175 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-176 soort onroerend goedhuis en hof    
4-176 eigenaar Bartel Haies    
4-176 gebruiker Bartel Haies    
4-176 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-177 soort onroerend goedde kerkpoortsmolen met het huis    
4-177 eigenaar Pieter Sioerds    
4-177 gebruiker Pieter Sioerds    
4-177 huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
4-178Rozengracht 28soort onroerend goedpanwerk    
4-178Rozengracht 28eigenaar Johannes Cramer    
4-178Rozengracht 28gebruiker Johannes Cramer    
4-178Rozengracht 28huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-179Rozengracht 26soort onroerend goedpanwerk    
4-179Rozengracht 26eigenaar burgemeester Wassenaer    
4-179Rozengracht 26gebruiker burgemeester Wassenaer    
4-179Rozengracht 26huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
4-180Rozengracht 22soort onroerend goedperk    
4-180Rozengracht 22eigenaar Gerloff Jansen    
4-180Rozengracht 22gebruiker Anne Jans    
4-180Rozengracht 22huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-181Rozengracht 20soort onroerend goedhuis    
4-181Rozengracht 20eigenaar Johannes Mockema    
4-181Rozengracht 20gebruiker Hilbrand Hendriks    
4-181Rozengracht 20gebruiker Ype Hendriks    
4-181Rozengracht 20gebruiker Lieuwe Hendriks    
4-181Rozengracht 20huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
4-182Rozengracht 18soort onroerend goedhuis    
4-182Rozengracht 18eigenaar not. Walrig    
4-182Rozengracht 18gebruiker not. Walrig    
4-182Rozengracht 18huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑08‑00 cg
4-183Rozengracht 14soort onroerend goedkoolstek    
4-183Rozengracht 14eigenaar not. Walrich    
4-183Rozengracht 14gebruiker not. Walrich    
4-183Rozengracht 14huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-184Rozengracht 16soort onroerend goedhuis    
4-184Rozengracht 16eigenaar Hidde de Vries wed.   
4-184Rozengracht 16gebruiker rector van Tiell    
4-184Rozengracht 16huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
4-185Rozengracht 12soort onroerend goedhuis en hof    
4-185Rozengracht 12eigenaar Jan Kuik    
4-185Rozengracht 12gebruiker Jan Kuik    
4-185Rozengracht 12huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 13‑04‑00 cg
4-186Rozengracht 10soort onroerend goedpakhuis    
4-186Rozengracht 10eigenaar Pieter Cornelis    
4-186Rozengracht 10gebruiker Pieter Cornelis    
4-186Rozengracht 10huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-187Rozengracht 8soort onroerend goedhuis en hof    
4-187Rozengracht 8eigenaar Esge Lieuwes wed.   
4-187Rozengracht 8gebruiker Esge Lieuwes wed.   
4-187Rozengracht 8huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-188Rozengracht 4soort onroerend goedhuis etc.    
4-188Rozengracht 4eigenaar N. Stanzen    
4-188Rozengracht 4eigenaar J. Mockema    
4-188Rozengracht 4gebruiker J. Mockema    
4-188Rozengracht 4huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-189Rozengracht 2soort onroerend goedhuis    
4-189Rozengracht 2eigenaar Aise Arjens erven   
4-189Rozengracht 2gebruiker Melle Pieters    
4-189Rozengracht 2gebruiker Harmen Rinses    
4-189Rozengracht 2gebruiker Hendrik Harmens    
4-189Rozengracht 2huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑16‑00 cg
4-190Spinhuisstraat 1soort onroerend goed    
4-190Spinhuisstraat 1eigenaar Hylke Sydses wed.   
4-190Spinhuisstraat 1gebruiker Hylke Sydses wed.   
4-190Spinhuisstraat 1huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-190Spinhuisstraat 1opmerking pauper
4-191Zuiderhaven 42soort onroerend goedhuis en hof    
4-191Zuiderhaven 42eigenaar Reiner C. Fontein    
4-191Zuiderhaven 42gebruiker Reiner C. Fontein    
4-191Zuiderhaven 42huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-192Zuiderhaven 46soort onroerend goedhuis en hof    
4-192Zuiderhaven 46eigenaar Reiner C. Fontein    
4-192Zuiderhaven 46gebruiker ds. Botterwegh    
4-192Zuiderhaven 46huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 20‑00‑00 cg
4-193Zuiderhaven 48soort onroerend goedhuis, hof etc.    
4-193Zuiderhaven 48eigenaar de heer Kempenaer    
4-193Zuiderhaven 48gebruiker commies Scheltinga    
4-193Zuiderhaven 48huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 24‑08‑00 cg
4-193Zuiderhaven 48opmerking de heer Kempenaer segt dat sijn huis leeg
4-193Zuiderhaven 48opmerking staet en geen huir doet
4-194Zuiderhaven 50soort onroerend goedhuis en hof    
4-194Zuiderhaven 50eigenaar capitein Gietet    
4-194Zuiderhaven 50gebruiker capitein Gietet    
4-194Zuiderhaven 50huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 24‑08‑00 cg
4-195Steenhouwersstraat 6soort onroerend goed    
4-195Steenhouwersstraat 6eigenaar Jan Meinerts    
4-195Steenhouwersstraat 6gebruiker Jan Meinerts    
4-195Steenhouwersstraat 6huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-195Steenhouwersstraat 6opmerking pro deo versogt
4-196Zuiderhaven 52soort onroerend goedhuis, hof etc.    
4-196Zuiderhaven 52eigenaar de raad-fiscaal Idsinga    
4-196Zuiderhaven 52gebruiker de raad-fiscaal Idsinga    
4-196Zuiderhaven 52huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 18‑00‑00 cg
4-197Zuiderhaven 54soort onroerend goedhuis, hof etc.    
4-197Zuiderhaven 54eigenaar de heer Widenbrug    
4-197Zuiderhaven 54gebruiker de heer Widenbrug    
4-197Zuiderhaven 54huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 26‑00‑00 cg
4-198Steenhouwersstraat 2soort onroerend goedhuisje    
4-198Steenhouwersstraat 2eigenaar Johannes Claesen erven   
4-198Steenhouwersstraat 2gebruiker Claes Johannes    
4-198Steenhouwersstraat 2huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-198Steenhouwersstraat 2grondpacht aande heerde heer Widenbrug    
4-198Steenhouwersstraat 2grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-199Steenhouwersstraat 4soort onroerend goedkamer    
4-199Steenhouwersstraat 4eigenaar Catharina Harmens    
4-199Steenhouwersstraat 4gebruiker Catharina Harmens    
4-199Steenhouwersstraat 4huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-199Steenhouwersstraat 4opmerking pauper
4-200 soort onroerend goedhof    
4-200 eigenaar vrouw Foekjen van Alema    
4-200 gebruiker vrouw Foekjen van Alema    
4-200 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-201Schoolstraat 1soort onroerend goed    
4-201Schoolstraat 1eigenaar Wybe Hiddes    
4-201Schoolstraat 1gebruiker Wybe Hiddes    
4-201Schoolstraat 1huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-201Schoolstraat 1opmerking pauper
4-202Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-202Zuiderhaven 38eigenaar Jan Dirks Ens wed.   
4-202Zuiderhaven 38gebruiker Joost Andries    
4-202Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-203Zuiderhaven 38soort onroerend goedhof    
4-203Zuiderhaven 38eigenaar Hebbea Kijl erven   
4-203Zuiderhaven 38gebruiker Hebbea Kijl erven   
4-203Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-204Zuiderhaven 38soort onroerend goedhof    
4-204Zuiderhaven 38eigenaar Gillis Vermeersch in qlt.   
4-204Zuiderhaven 38gebruiker Gillis Vermeersch    
4-204Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-205Schoolstraat 2soort onroerend goedhuis en hof    
4-205Schoolstraat 2eigenaar de heer Beima    
4-205Schoolstraat 2gebruiker de heer Beima    
4-205Schoolstraat 2huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-206Schoolstraat 2soort onroerend goedhuis en hof    
4-206Schoolstraat 2eigenaar Elske Stellingwerff    
4-206Schoolstraat 2gebruiker Elske Stellingwerff    
4-206Schoolstraat 2huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-206Schoolstraat 2opmerking pauper
4-207Zuiderhaven 38soort onroerend goedkoolstek    
4-207Zuiderhaven 38eigenaar Tieerd Siverda    
4-207Zuiderhaven 38gebruiker Tieerd Siverda    
4-207Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-208Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-208Zuiderhaven 38eigenaar Pieter Reike    
4-208Zuiderhaven 38gebruiker Pieter Reike    
4-208Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-209Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-209Zuiderhaven 38eigenaar Rintie Claesen erven   
4-209Zuiderhaven 38gebruiker Tryn Blauw    
4-209Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-210Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis en hof    
4-210Zuiderhaven 38eigenaar Rintie Claesen erven   
4-210Zuiderhaven 38gebruiker ledig    
4-210Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-211Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis en hof    
4-211Zuiderhaven 38eigenaar juffrouw Hamerstein    
4-211Zuiderhaven 38gebruiker commys van Dalsen    
4-211Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-212Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-212Zuiderhaven 38eigenaar Pieter Douwes wed.   
4-212Zuiderhaven 38gebruiker Pieter Douwes wed.   
4-212Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-212Zuiderhaven 38opmerking pauper
4-213Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-213Zuiderhaven 38eigenaar Evert Claessen Oosterbaan    
4-213Zuiderhaven 38gebruiker Hendrik Beerns    
4-213Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-214Zuiderhaven 38soort onroerend goedkamers    
4-214Zuiderhaven 38eigenaar de heer Beima    
4-214Zuiderhaven 38gebruiker Jan Beerns    
4-214Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-215Zuiderhaven 38soort onroerend goed    
4-215Zuiderhaven 38eigenaar Uilke Gabes    
4-215Zuiderhaven 38gebruiker Uilke Gabes    
4-215Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-215Zuiderhaven 38opmerking pauper
4-216Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-216Zuiderhaven 38eigenaar Gerland Keimpes    
4-216Zuiderhaven 38gebruiker Gerland Keimpes    
4-216Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-216Zuiderhaven 38opmerking pauper
4-217Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-217Zuiderhaven 38eigenaar Marten de Boer    
4-217Zuiderhaven 38gebruiker Marten de Boer    
4-217Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-217Zuiderhaven 38opmerking pauper
4-218Zuiderhaven 38soort onroerend goedkamer    
4-218Zuiderhaven 38eigenaar Jacob Douwes    
4-218Zuiderhaven 38gebruiker Holke Obbes    
4-218Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-219Zuiderhaven 38soort onroerend goedkamer    
4-219Zuiderhaven 38eigenaar Pieter Claessen Meetie    
4-219Zuiderhaven 38gebruiker Jacob Willems    
4-219Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-220Zuiderhaven 38soort onroerend goed    
4-220Zuiderhaven 38eigenaar Rienk Hessels wed.   
4-220Zuiderhaven 38gebruiker Rienk Hessels wed.   
4-220Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-220Zuiderhaven 38opmerking pauper
4-221Zuiderhaven 38soort onroerend goedkamers    
4-221Zuiderhaven 38eigenaar burgemeester Haselaer in qlt.   
4-221Zuiderhaven 38gebruiker Lieuwe Jansen    
4-221Zuiderhaven 38gebruiker Harmen wever   
4-221Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-222Zuiderhaven 38soort onroerend goed    
4-222Zuiderhaven 38eigenaar Claes Tietes wed.   
4-222Zuiderhaven 38gebruiker Claes Tietes wed.   
4-222Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-222Zuiderhaven 38opmerking pauper
4-223 soort onroerend goed    
4-223 eigenaar Gerrit Cornelis    
4-223 gebruiker Gerrit Cornelis    
4-223 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-223 opmerking pauper
4-224 soort onroerend goedkamer    
4-224 eigenaar Evert Claessens Oosterbaan    
4-224 gebruiker Beern Harmens    
4-224 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-225 soort onroerend goedhuis    
4-225 eigenaar Jan Simons Wijnkan    
4-225 gebruiker Jan Simons Wijnkan    
4-225 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-226 soort onroerend goedkamer    
4-226 eigenaar Evert Cl. Oosterbaan    
4-226 gebruiker Trijntie Sents    
4-226 huurwaarde en aanslag  07‑10‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-227Nutstraat 2soort onroerend goedhuis    
4-227Nutstraat 2eigenaar Jan de Keth    
4-227Nutstraat 2gebruiker bode Dijksma    
4-227Nutstraat 2gebruiker nu Johannes Beekman    
4-227Nutstraat 2huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-227Nutstraat 2opmerking [achternaam vermeld als: Deketh]
4-228Zuiderhaven 82soort onroerend goedhuis    
4-228Zuiderhaven 82eigenaar Rintie Claessen    
4-228Zuiderhaven 82gebruiker bootsgezel Yme    
4-228Zuiderhaven 82huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
4-229Zuiderhaven 80soort onroerend goedhuis    
4-229Zuiderhaven 80eigenaar Wybe Hendriks    
4-229Zuiderhaven 80gebruiker Keimpe Pieters    
4-229Zuiderhaven 80gebruiker Pieter Jelles    
4-229Zuiderhaven 80huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 07‑04‑00 cg
4-230 0soort onroerend goedhuis    
4-230 0eigenaar Gerrit Jansen    
4-230 0gebruiker Gerrit Jansen    
4-230 0huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-231Zuiderhaven 78soort onroerend goedhuis    
4-231Zuiderhaven 78eigenaar Yde Hemmes    
4-231Zuiderhaven 78gebruiker Yde Hemmes    
4-231Zuiderhaven 78huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑04‑00 cg
4-232Zuiderhaven 76soort onroerend goedhuis, hof en pakhuis etc.    
4-232Zuiderhaven 76eigenaar Pieter Gerloffs    
4-232Zuiderhaven 76gebruiker Pieter Gerloffs    
4-232Zuiderhaven 76huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
4-233Zuiderhaven 74soort onroerend goedhuis    
4-233Zuiderhaven 74eigenaar Abe Rinses    
4-233Zuiderhaven 74gebruiker Abe Rinses    
4-233Zuiderhaven 74huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-234Zuiderhaven 72soort onroerend goedpakhuis    
4-234Zuiderhaven 72eigenaar Yde Hemmes    
4-234Zuiderhaven 72gebruiker Yde Hemmes    
4-234Zuiderhaven 72huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-235Zuiderhaven 70soort onroerend goedhuis en hof    
4-235Zuiderhaven 70eigenaar Hibbe Gabes    
4-235Zuiderhaven 70gebruiker Hibbe Gabes    
4-235Zuiderhaven 70huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-236Zuiderhaven 68soort onroerend goedhuis    
4-236Zuiderhaven 68eigenaar Andries Tierx    
4-236Zuiderhaven 68gebruiker Andries Tierx    
4-236Zuiderhaven 68huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-237Zuiderstraat 22soort onroerend goedhuis    
4-237Zuiderstraat 22eigenaar Johannes Cramer    
4-237Zuiderstraat 22gebruiker Pieter Harmens wed.   
4-237Zuiderstraat 22huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-238Zuiderstraat 20soort onroerend goedhuis    
4-238Zuiderstraat 20eigenaar Sjouke te Surig   
4-238Zuiderstraat 20gebruiker Bouwe Tietzes    
4-238Zuiderstraat 20huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-239Zuiderstraat 18soort onroerend goedhuis    
4-239Zuiderstraat 18eigenaar Hibbe Gabes    
4-239Zuiderstraat 18gebruiker Teecke Simens    
4-239Zuiderstraat 18huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-240Zuiderstraat 16soort onroerend goedhuis    
4-240Zuiderstraat 16eigenaar Claes Gerloffs    
4-240Zuiderstraat 16gebruiker Broer Stitterts c.soc.   
4-240Zuiderstraat 16huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-241Zuiderstraat 14soort onroerend goedhuis    
4-241Zuiderstraat 14eigenaar Arent Nieuwenhuis    
4-241Zuiderstraat 14gebruiker Arent Nieuwenhuis    
4-241Zuiderstraat 14huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
4-242Zuiderstraat 12soort onroerend goedhuis    
4-242Zuiderstraat 12eigenaar Dirck Formholt    
4-242Zuiderstraat 12gebruiker Jan Puister    
4-242Zuiderstraat 12huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-243Zuiderstraat 10soort onroerend goedhuis    
4-243Zuiderstraat 10eigenaar Melle Hansen    
4-243Zuiderstraat 10gebruiker Cornelis Jacobs    
4-243Zuiderstraat 10huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-244 soort onroerend goedkamer    
4-244 eigenaar Pieter Gerloffs    
4-244 gebruiker Lolle Piers    
4-244 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-245 soort onroerend goedkamer    
4-245 eigenaar Pieter Gerloffs    
4-245 gebruiker Antie Bartels    
4-245 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑04‑00 cg
4-246 soort onroerend goedkamer    
4-246 eigenaar Jan Sents wed.   
4-246 gebruiker Jan Sents wed.   
4-246 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-246 opmerking pauper
4-247 soort onroerend goedkamer    
4-247 eigenaar Adam Stitterts    
4-247 gebruiker Adam Stitterts    
4-247 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-248 soort onroerend goedkamer    
4-248 eigenaar Tijs Gerrits erven   
4-248 gebruiker Tijs Gerrits erven   
4-248 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-248 opmerking aen de exkutueer betaeld
4-249 soort onroerend goedwindmolen    
4-249 eigenaar Tijs Gerrits erven   
4-249 gebruiker Tijs Gerrits erven   
4-249 huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 05‑08‑00 cg
4-250 soort onroerend goedkamer    
4-250 eigenaar Tijs Gerrits erven   
4-250 gebruiker Tijs Gerrits erven   
4-250 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-251 soort onroerend goed    
4-251 eigenaar Benedix Piers wed.   
4-251 gebruiker Benedix Piers wed.   
4-251 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-251 opmerking pauper
4-252 soort onroerend goed    
4-252 eigenaar Wybe Sibolts    
4-252 gebruiker Wybe Sibolts    
4-252 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-252 opmerking pauper
4-253Dwarsstraat 21soort onroerend goedkamer    
4-253Dwarsstraat 21eigenaar Harmen Rinses    
4-253Dwarsstraat 21gebruiker Harmen Rinses    
4-253Dwarsstraat 21huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑04‑00 cg
4-254Zuiderstraat 8soort onroerend goedkamer    
4-254Zuiderstraat 8eigenaar Claes Gerloffs    
4-254Zuiderstraat 8gebruiker Rienk Jouws    
4-254Zuiderstraat 8huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-255Zuiderstraat 8soort onroerend goedhuis    
4-255Zuiderstraat 8eigenaar Dirk Dircks c.soc.   
4-255Zuiderstraat 8gebruiker Abe Jacobs    
4-255Zuiderstraat 8huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
4-256Zuiderstraat 6soort onroerend goedhuis    
4-256Zuiderstraat 6eigenaar Albert Jansen    
4-256Zuiderstraat 6gebruiker Albert Jansen    
4-256Zuiderstraat 6huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-257Zuiderstraat 13soort onroerend goedhuis    
4-257Zuiderstraat 13eigenaar Jan Trompetter wed.   
4-257Zuiderstraat 13gebruiker Jan Trompetter wed.   
4-257Zuiderstraat 13huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-258Zuiderstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-258Zuiderstraat 15eigenaar Ype IJsbrandts    
4-258Zuiderstraat 15gebruiker Ype IJsbrandts    
4-258Zuiderstraat 15huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-259Zuiderstraat 17soort onroerend goedhuis    
4-259Zuiderstraat 17eigenaar Jan Ydes erven   
4-259Zuiderstraat 17gebruiker Auck Clases    
4-259Zuiderstraat 17huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
4-260Zuiderstraat 21soort onroerend goedhuis en stal    
4-260Zuiderstraat 21eigenaar Sake Pieters    
4-260Zuiderstraat 21gebruiker Sake Pieters    
4-260Zuiderstraat 21huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
4-261Zuiderstraat 23soort onroerend goedhuis    
4-261Zuiderstraat 23eigenaar Auckjen Ruirdts    
4-261Zuiderstraat 23gebruiker Pieter Jansen    
4-261Zuiderstraat 23huurwaarde  15‑00‑00 cg  
4-261Zuiderstraat 23gebruiker Tiepcke Rienx    
4-261Zuiderstraat 23huurwaarde  30‑00‑00 cg  
4-261Zuiderstraat 23huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 09‑00‑00 cg
4-262Zuiderstraat 27soort onroerend goedhuis    
4-262Zuiderstraat 27eigenaar Dirck Abes wed.   
4-262Zuiderstraat 27gebruiker Dirck Abes wed.   
4-262Zuiderstraat 27huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
4-263Zuiderstraat 29soort onroerend goedhuis    
4-263Zuiderstraat 29eigenaar Dirk Schiere erven   
4-263Zuiderstraat 29gebruiker Tiamke Rinses    
4-263Zuiderstraat 29huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
4-264 soort onroerend goedhuis    
4-264 eigenaar Arjen van Hemert    
4-264 gebruiker Claes Fransen    
4-264 gebruiker Frans Jansen    
4-264 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
4-264 opmerking geeft geen huir
4-265 soort onroerend goedhof    
4-265 eigenaar Evert Hingst    
4-265 gebruiker Evert Hingst    
4-265 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
4-266 soort onroerend goedhof    
4-266 eigenaar Tieerd Sioerds    
4-266 gebruiker Tieerd Sioerds    
4-266 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
5-001Voorstraat 94soort onroerend goedhuis    
5-001Voorstraat 94eigenaar Johannes Cramer c.soc.   
5-001Voorstraat 94gebruiker Marten Harmens    
5-001Voorstraat 94gebruiker 44 0 0    
5-001Voorstraat 94gebruiker Beern Harmens    
5-001Voorstraat 94gebruiker 12 0 0    
5-001Voorstraat 94gebruiker Jaike Jacobs    
5-001Voorstraat 94gebruiker 48 0 0    
5-001Voorstraat 94huurwaarde en aanslag  04‑00‑00 cg 20‑16‑00 cg
5-002Voorstraat 92soort onroerend goedhuis en ververij    
5-002Voorstraat 92eigenaar Jelle Stijl wed.   
5-002Voorstraat 92gebruiker Simen Jelles erven   
5-002Voorstraat 92huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 18‑00‑00 cg
5-003Voorstraat 90soort onroerend goedhuis    
5-003Voorstraat 90eigenaar Roeloff Lieuwes    
5-003Voorstraat 90gebruiker Arjen Robijns    
5-003Voorstraat 90huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 22‑08‑00 cg
5-004Voorstraat 88soort onroerend goedhuis    
5-004Voorstraat 88eigenaar Poppe Dirks    
5-004Voorstraat 88gebruiker Hendrik Harmens    
5-004Voorstraat 88gebruiker nu Jouckjen Yntes    
5-004Voorstraat 88huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
5-005Voorstraat 86soort onroerend goedhuis    
5-005Voorstraat 86eigenaar Poppe Dirks    
5-005Voorstraat 86gebruiker Poppe Dirks    
5-005Voorstraat 86huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
5-006Voorstraat 84soort onroerend goedhuis    
5-006Voorstraat 84eigenaar Seerp Doedes wed.   
5-006Voorstraat 84gebruiker Seerp Doedes wed.   
5-006Voorstraat 84huurwaarde  50‑00‑00 cg  
5-006Voorstraat 84gebruiker Helena de Vries    
5-006Voorstraat 84huurwaarde  42‑00‑00 cg  
5-006Voorstraat 84huurwaarde en aanslag  92‑00‑00 cg 18‑08‑00 cg
5-007Voorstraat 82soort onroerend goedhuis    
5-007Voorstraat 82eigenaar Simon de Leeuw    
5-007Voorstraat 82gebruiker Simon de Leeuw    
5-007Voorstraat 82huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
5-008Voorstraat 80soort onroerend goedhuis    
5-008Voorstraat 80eigenaar vroedsman Laquart    
5-008Voorstraat 80gebruiker vroedsman Laquart    
5-008Voorstraat 80huurwaarde en aanslag  92‑00‑00 cg 18‑08‑00 cg
5-009Voorstraat 78soort onroerend goedhuis    
5-009Voorstraat 78eigenaar Claes Gerrits    
5-009Voorstraat 78gebruiker Claes Gerrits    
5-009Voorstraat 78huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 10‑16‑00 cg
5-010Voorstraat 76soort onroerend goedhuis    
5-010Voorstraat 76eigenaar Wybren Rinnerts    
5-010Voorstraat 76gebruiker Wybren Rinnerts    
5-010Voorstraat 76huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
5-011Voorstraat 76soort onroerend goedhuis    
5-011Voorstraat 76eigenaar Wybren Rinnerts    
5-011Voorstraat 76gebruiker Ewert Sickes    
5-011Voorstraat 76huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
5-012Kleine Kerkstraat 1soort onroerend goedhuis    
5-012Kleine Kerkstraat 1eigenaar Henne Wybrens wed.   
5-012Kleine Kerkstraat 1gebruiker Taeke Fopkes wed.   
5-012Kleine Kerkstraat 1huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
5-013Kleine Kerkstraat 5soort onroerend goedhuis    
5-013Kleine Kerkstraat 5eigenaar Henne Wybrens wed.   
5-013Kleine Kerkstraat 5gebruiker Sicke Outgers wed.   
5-013Kleine Kerkstraat 5huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
5-014Kleine Kerkstraat 7soort onroerend goedhuis    
5-014Kleine Kerkstraat 7eigenaar Dirck Annes    
5-014Kleine Kerkstraat 7gebruiker Dirck Annes    
5-014Kleine Kerkstraat 7opmerking onvermogende
5-015Kleine Kerkstraat 9soort onroerend goedhuis    
5-015Kleine Kerkstraat 9eigenaar Wybren Doeckes    
5-015Kleine Kerkstraat 9gebruiker Wybren Doeckes    
5-015Kleine Kerkstraat 9opmerking pauper
5-016Kleine Kerkstraat 14soort onroerend goedhuis    
5-016Kleine Kerkstraat 14eigenaar ds. Henricus Reneman    
5-016Kleine Kerkstraat 14gebruiker Grietie Pieters    
5-016Kleine Kerkstraat 14huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
5-017Kleine Kerkstraat 12soort onroerend goedhuis    
5-017Kleine Kerkstraat 12eigenaar Henne Wybrens wed.   
5-017Kleine Kerkstraat 12gebruiker Henne Wybrens wed.   
5-017Kleine Kerkstraat 12huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑16‑00 cg
5-017Kleine Kerkstraat 12grondpacht aanHarmen Jansen erven   
5-017Kleine Kerkstraat 12grondpacht en aanslag   00‑10‑00 cg0‑02‑08 cg
5-018Kleine Kerkstraat 10soort onroerend goedhuis    
5-018Kleine Kerkstraat 10eigenaar Wopke Clases c.soc.   
5-018Kleine Kerkstraat 10gebruiker Age Dirks    
5-018Kleine Kerkstraat 10huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 04‑04‑00 cg
5-019Kleine Kerkstraat 8soort onroerend goedhuis    
5-019Kleine Kerkstraat 8eigenaar Dirk Jeltes    
5-019Kleine Kerkstraat 8gebruiker     
5-019Kleine Kerkstraat 8huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
5-019Kleine Kerkstraat 8opmerking woont vergeefs
5-020Kleine Kerkstraat 6soort onroerend goedhuis    
5-020Kleine Kerkstraat 6eigenaar Goitien Braam    
5-020Kleine Kerkstraat 6eigenaar Hessel Harmens    
5-020Kleine Kerkstraat 6gebruiker Hessel Haies    
5-020Kleine Kerkstraat 6huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑16‑00 cg
5-021Kleine Kerkstraat 6soort onroerend goedhuis    
5-021Kleine Kerkstraat 6eigenaar Dirk Jeltes    
5-021Kleine Kerkstraat 6gebruiker Dirk Jeltes    
5-021Kleine Kerkstraat 6huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
5-021Kleine Kerkstraat 6grondpacht aanHarmen Douwes    
5-021Kleine Kerkstraat 6grondpacht en aanslag   00‑10‑00 cg0‑02‑08 cg
5-022Kleine Kerkstraat 4soort onroerend goedhuis    
5-022Kleine Kerkstraat 4eigenaar Hessel Harmens    
5-022Kleine Kerkstraat 4gebruiker Hessel Harmens    
5-022Kleine Kerkstraat 4huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
5-022Kleine Kerkstraat 4grondpacht aanHarmen Douwes    
5-022Kleine Kerkstraat 4grondpacht en aanslag   00‑10‑00 cg0‑02‑08 cg
5-022Kleine Kerkstraat 4opmerking heeft pro deo begeert
5-023Kleine Kerkstraat 4soort onroerend goedhuis    
5-023Kleine Kerkstraat 4eigenaar Hans Jouckes wed.   
5-023Kleine Kerkstraat 4gebruiker Hans Jouckes wed.   
5-023Kleine Kerkstraat 4huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
5-024Voorstraat 74soort onroerend goedhuis    
5-024Voorstraat 74eigenaar Johannes Vosma    
5-024Voorstraat 74gebruiker Frans Pieters    
5-024Voorstraat 74huurwaarde en aanslag  82‑00‑00 cg 16‑08‑00 cg
5-025Voorstraat 72soort onroerend goedhuis    
5-025Voorstraat 72eigenaar Harmen Jans erven   
5-025Voorstraat 72gebruiker Jan Rinties c.soc.   
5-025Voorstraat 72huurwaarde en aanslag  84‑00‑00 cg 16‑16‑00 cg
5-025Voorstraat 72grondpacht aaneeneen onbekent persoon    
5-025Voorstraat 72grondpacht en aanslag   02‑07‑00 cg0‑11‑12 cg
5-026Voorstraat 70soort onroerend goedhuis etc.    
5-026Voorstraat 70eigenaar Lubbe Alles    
5-026Voorstraat 70gebruiker Lubbe Alles    
5-026Voorstraat 70huurwaarde en aanslag  89‑00‑00 cg 17‑16‑00 cg
5-027Voorstraat 68soort onroerend goedhuis    
5-027Voorstraat 68eigenaar Jelle Stijl wed.   
5-027Voorstraat 68gebruiker Jelle Stijl wed.   
5-027Voorstraat 68huurwaarde en aanslag  29‑00‑00 cg 25‑16‑00 cg
5-027Voorstraat 68grondpacht aanMarten Rozee    
5-027Voorstraat 68grondpacht en aanslag   02‑02‑00 cg0‑10‑08 cg
5-027Voorstraat 68grondpacht aaneeneen persoon tot Leeuwarden    
5-027Voorstraat 68grondpacht en aanslag   00‑14‑00 cg0‑03‑08 cg
5-028Voorstraat 66soort onroerend goedhuis    
5-028Voorstraat 66eigenaar Lolke J. Westra    
5-028Voorstraat 66gebruiker Lolke J. Westra    
5-028Voorstraat 66huurwaarde en aanslag  84‑00‑00 cg 16‑16‑00 cg
5-029Voorstraat 64soort onroerend goedhuis    
5-029Voorstraat 64eigenaar Goitien Braam    
5-029Voorstraat 64gebruiker Goitien Braam    
5-029Voorstraat 64huurwaarde en aanslag  81‑00‑00 cg 16‑04‑00 cg
5-030Voorstraat 62soort onroerend goedhuis    
5-030Voorstraat 62eigenaar de heer Widenbrug    
5-030Voorstraat 62gebruiker Jan Jansen    
5-030Voorstraat 62huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 18‑00‑00 cg
5-031Simon Stijlstraat 1soort onroerend goedwoningen    
5-031Simon Stijlstraat 1eigenaar de heer Widenbrug    
5-031Simon Stijlstraat 1gebruiker Antie Jacobs    
5-031Simon Stijlstraat 1huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 06‑08‑00 cg
5-032Simon Stijlstraat 3soort onroerend goedhuis    
5-032Simon Stijlstraat 3eigenaar burgemeester Winalda    
5-032Simon Stijlstraat 3gebruiker burgemeester Winalda    
5-032Simon Stijlstraat 3huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 09‑00‑00 cg
5-032Simon Stijlstraat 3grondpacht aanMelle Hansen    
5-032Simon Stijlstraat 3grondpacht en aanslag   00‑10‑08 cg0‑02‑10 cg
5-033Simon Stijlstraat 5soort onroerend goedhuis    
5-033Simon Stijlstraat 5eigenaar dr. Winter wed.   
5-033Simon Stijlstraat 5gebruiker Hessel Hansen    
5-033Simon Stijlstraat 5huurwaarde en aanslag  51‑00‑00 cg 10‑04‑00 cg
5-034Simon Stijlstraat 7soort onroerend goedhuis    
5-034Simon Stijlstraat 7eigenaar not. Voorda    
5-034Simon Stijlstraat 7gebruiker not. Voorda    
5-034Simon Stijlstraat 7huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 09‑12‑00 cg
5-035Simon Stijlstraat 9soort onroerend goedhuis    
5-035Simon Stijlstraat 9eigenaar Jan Jansen Blau    
5-035Simon Stijlstraat 9gebruiker Jan Jansen Blau    
5-035Simon Stijlstraat 9huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
5-035Simon Stijlstraat 9grondpacht aanG. Suringar erven   
5-035Simon Stijlstraat 9grondpacht en aanslag   01‑13‑00 cg0‑08‑04 cg
5-036Grote Kerkstraat 1soort onroerend goedhuis    
5-036Grote Kerkstraat 1eigenaar mr. Jurrien Harmens    
5-036Grote Kerkstraat 1gebruiker Jan Jilles    
5-036Grote Kerkstraat 1huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
5-036Grote Kerkstraat 1grondpacht aanHarmen Jansen    
5-036Grote Kerkstraat 1grondpacht en aanslag   00‑28‑00 cg0‑07‑00 cg
5-037Grote Kerkstraat 3soort onroerend goedhuisje    
5-037Grote Kerkstraat 3eigenaar Jan Bostijn    
5-037Grote Kerkstraat 3gebruiker Jan Bostijn    
5-037Grote Kerkstraat 3huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
5-037Grote Kerkstraat 3grondpacht aanAuke Backer    
5-037Grote Kerkstraat 3grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
5-038Grote Kerkstraat 11soort onroerend goedhuis    
5-038Grote Kerkstraat 11eigenaar Harmen Jansen erven   
5-038Grote Kerkstraat 11gebruiker Roeloff Jansen c.soc.   
5-038Grote Kerkstraat 11huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 08‑08‑00 cg
5-039Grote Kerkstraat 11soort onroerend goedkamer    
5-039Grote Kerkstraat 11eigenaar Menniste Gemeente    
5-039Grote Kerkstraat 11gebruiker     
5-039Grote Kerkstraat 11huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
5-039Grote Kerkstraat 11grondpacht aanAucke Backer    
5-039Grote Kerkstraat 11grondpacht en aanslag   01‑18‑00 cg0‑09‑08 cg
5-040Grote Kerkstraat 13soort onroerend goedhuis    
5-040Grote Kerkstraat 13eigenaar Hoite Keimpes    
5-040Grote Kerkstraat 13gebruiker Hoite Keimpes    
5-040Grote Kerkstraat 13huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑16‑00 cg
5-040Grote Kerkstraat 13grondpacht aanHarmen Jansen erven   
5-040Grote Kerkstraat 13grondpacht en aanslag   01‑02‑00 cg0‑05‑08 cg
5-041Grote Kerkstraat 15soort onroerend goedhuis    
5-041Grote Kerkstraat 15eigenaar Dirck Hendriks    
5-041Grote Kerkstraat 15gebruiker Dirck Hendriks    
5-041Grote Kerkstraat 15huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑08‑00 cg
5-042Grote Kerkstraat 17soort onroerend goedhuis    
5-042Grote Kerkstraat 17eigenaar Hessel Hendrix    
5-042Grote Kerkstraat 17gebruiker Jan Ulbes c.soc.   
5-042Grote Kerkstraat 17huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
5-043Grote Kerkstraat 21soort onroerend goedhuis    
5-043Grote Kerkstraat 21eigenaar Claes Rinties Botsma    
5-043Grote Kerkstraat 21gebruiker Tjalling Hylckes    
5-043Grote Kerkstraat 21huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑08‑00 cg
5-044Grote Kerkstraat 23soort onroerend goedhuis    
5-044Grote Kerkstraat 23eigenaar Jacob Dirks bakker   
5-044Grote Kerkstraat 23gebruiker Jacob Dirks    
5-044Grote Kerkstraat 23huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
5-044Grote Kerkstraat 23opmerking heeft pro deo begeert
5-045Grote Kerkstraat 23soort onroerend goedhuis    
5-045Grote Kerkstraat 23eigenaar Heert Douwes    
5-045Grote Kerkstraat 23gebruiker Heert Douwes    
5-045Grote Kerkstraat 23huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
5-046Heiligeweg 21soort onroerend goedhuis    
5-046Heiligeweg 21eigenaar Yde Pieters    
5-046Heiligeweg 21gebruiker Yde Pieters    
5-046Heiligeweg 21huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
5-047Heiligeweg 23soort onroerend goedhuis    
5-047Heiligeweg 23eigenaar Jacob Auckes    
5-047Heiligeweg 23gebruiker Jacob Auckes    
5-047Heiligeweg 23huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
5-047Heiligeweg 23opmerking onvermogende
5-048Heiligeweg 25soort onroerend goedhuis    
5-048Heiligeweg 25eigenaar Pieter Fransen    
5-048Heiligeweg 25gebruiker Claes Ymes    
5-048Heiligeweg 25huurwaarde  23‑00‑00 cg  
5-048Heiligeweg 25gebruiker Christiaen Dirks    
5-048Heiligeweg 25huurwaarde  9‑14‑00 cg  
5-048Heiligeweg 25huurwaarde en aanslag  32‑14‑00 cg 06‑11‑00 cg
5-049Heiligeweg 27soort onroerend goedhuis    
5-049Heiligeweg 27eigenaar Joost Auckes    
5-049Heiligeweg 27gebruiker Joost Auckes