Harlingen, artikelen over de geschiedenis

Als de titel van het artikel een link is heb je geluk, want dan heb ik het voor je overgetypt.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.datumtitel
1616-01-01in de geschiedschrijving van Ubbo Emmius 1616
1622-01-01in de geschiedschrijving van Pierius Winsemius 1622
1734-03-01de familienaam Almenum
1839-01-01in het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 1839
1889-12-29de Nieuwe Willemshaven te Harlingen
1909-01-01erwtenlezen, huisindustrie in Nederland, 1909
1915-05-08opkomst en bloei der oude Friesche Steden I
1915-05-22opkomst en bloei der oude Friesche Steden II
1915-06-05opkomst en bloei der oude Friesche Steden III
1932-04-01artikel over oude gevelstenen no. 1
1932-04-02artikel over oude gevelstenen no. 2
1934-06-22de Cementmolen
1934-08-25de economische ontwikkeling in de loop der eeuwen (1)
1953-02-09boekhandelaar-geleerde kocht Friese stedenkaarten
1955-10-28de dubbele trapgevel op de Zuiderhaven
1957-05-04zo wordt nu een ballonnetje gemaakt, 1957
1960-01-29de Lanen en het 'geheim van de smid' (1)
1960-02-19de Lanen en het 'geheim van de smid' (2)
1960-03-04uit de historie van
1961-02-14onder de loupe (1)
1961-03-07onder de loupe (2)
1961-03-10onder de loupe (3)
1961-03-21onder de loupe (4)
1961-04-07onder de loupe (5)
1961-04-14onder de loupe (6)
1961-05-05onder de loupe (7)
1961-06-02onder de loupe (8)
1961-06-16onder de loupe (9)
1961-06-30onder de loupe (10)
1962-02-06nogmaals het blokhuis en het kasteel
1962-02-23het voormalige visafslaggebouw en de keldergang
1962-12-11de Franeker Poort
1963-01-18er is iets met de namen Grote en Kleine Bredeplaats
1965-05-08175 jaar houthandel Meinesz
1969-11-14de Harlinger rederijen - Scheepvaart in vroeger jaren
1983-12-09Harlinger straatnamen: De Oude Trekweg en de Koningsbuurt