Harlingen, huiseigenaren 1880 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2062)

illustratie huiseigenaren 1880 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2062)
Na het in gebruik nemen van de kadastrale registratie in 1832 - zie daarvoor: Huiseigenaren 1832 - bleef men natuurlijk doorgaan met bouwen, splitsen, samentrekken, afbreken, kopen en verkopen. Dit werd voortaan bijgehouden via het Kadaster. Maar het Kadaster publiceert uit zichzelf niets, het registreert alleen.

De Gemeente Harlingen vond het daarom een goed idee om een soort tussenstand uit te geven, met daarin de eigenaren van onroerend goed in 1880. Tevens waren daar nieuwere kadasternummers in te vinden dan in de toestand van 1832 en 1862. Bijvoorbeeld het samentrekken of splitsen van een onroerend goed heeft namelijk al een nieuw kadastraal nummer tot gevolg. De nummers gingen in 1832 tot 2127, in 1862 tot 2889 en in deze uitgave is het hoogste nummer 4157. In de kleine vijftig jaar tussen 1832 en 1880 zijn dus om uiteenlopende redenen 2030 nieuwe nummers uitgegeven.

In totaal hadden al deze onroerende goederen 912 eigenaren, die ik heb verzameld in een zgn. legger, een index op naam. Op die manier heb ik geprobeerd de warboel van verschillende schrijfwijzen van eigennamen weer een beetje in te dammen. Hieronder de weergave van deze legger.

Klik op een regel in onderstaande tabel om alle geregistreerde onroerende goederen van een persoon te bekijken. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:07A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  nummer voornamen familienaam aantal
1 Abe G. Abenga c.a. 1
2 Auke Freerks Abma 1
4 Dirk Agema 3
3 Rinske Agema en medeëigen. 1
5 Aukje B. Agema, wed. A. Clewits 2
6 Aukje Barteles Agema, wed. J. Jaspers 1
7 Cornelis Akkerboom 3
8 Gerlof Alberda 1
9 Hendrik Alkema 1
11 Dirk Alta 2
12 Erven Lieuwe Alta 1
13 Jacobus Alta 3
14 Johannes Alta 1
10 Dirk Johs. Alta en medeëigen. 5
15 Susanna Alta, wed. Rein A. Bakker 1
16 Elisabeth J. Alta, wed. Tetze Schaafsma 2
17 Albertina van Altena, wed. IJ. Rodenhuis Bz. 1
18 Sijbren Tjeerds Anema 7
19 Hendrik Antonisse 2
20 Jan Appeldoorn 1
24 R. Cath. Armvoogdij 20
22 Algemeene Armvoogdij 23
21 Armvoogdij te Witmarsum 1
23 Algemeene Armvoogdij, erfpachter 3
25 Jan Piers van Arum 1
27 Gerlof van Asperen 2
26 Gerlof van Asperen en medeëigenaren 1
28 Jan B. Baantjer 2
29 Klaas Baarda 1
30 Josephus Bakema 1
31 Pieter J. Bakema 1
32 Berend Bakker 2
33 Dirk T. Bakker 4
34 IJede P. Bakker 1
35 Louw Balkstra 1
36 Wilhelmus Petrus Balli 2
37 Wed. en erven Frans Bambach 1
38 Mr. Klaas Banga 2
39 Jurjen Baron 1
40 Sicco Baron 3
41 Jacob de Beer 1
42 Marcus de Beer 1
43 Gerlof Beers 1
45 Teunis H. Beidschat 2
44 Sijtze Cornelis Beidschat 11
46 Willem Tjerks Bekius 2
47 Johannes H. Benning 2
49 Jacobus Berndes 1
50 Joseph Berndes 1
48 Jacobus Cyprianus Berndes Johsz. 1
51 Jan Besseling 1
52 Wed. en erven Pieter de Vries Binksma 1
53 Petrus Bisschop 1
54 Rudolph Bisschop 3
55 Wed. en kinderen Roelof A. Bisschop 1
56 Klaas Blavier 1
59 Sikke en Tekela Bleeker 1
58 Douwe Bleeker 1
57 Douwe Reins Bleeker en kinderen 1
60 Anna R. Blijstra 1
61 Anne Reinders Blijstra 19
62 Jan Annes Blijstra 1
63 Pier Annes Blijstra 2
64 Reinder A. Blijstra 1
66 Jacob A. Blok 3
65 Erven Janneke Blok en Geertruida Blok 1
67 Gerrit Jans Blom 9
68 Benjamin Boas 1
84 wed. en erven Sjoerd de Boer 1
83 Rinnert Jacobs de Boer 1
82 Rinnert de Boer 1
81 Okke de Boer 1
80 Lijkle H. de Boer 1
79 Jan Jakles de Boer 3
78 Hendrik Jans de Boer 1
77 Franciscus de Boer 4
76 Erven Petronella de Boer 1
75 Erven Hendrik Feikes de Boer 1
74 Douwe Jans de Boer 4
73 Dirk de Boer 1
69 Douwe de Boer en Harent van der Sluis 2
70 Douwe de Boer en kinderen 1
71 Diderius Jacobus de Boer en medeëigenaren 1
72 Lijkle de Boer J. Lzn. 5
85 Douwe C. Boersma 11
86 Wed. en erven Tjepke Boersma 3
87 Simon Bok 2
89 IJbe Bolman 5
88 IJbe Bolman, erfpachter 1
90 Wed. en erven Joh. H. Bolta 1
91 Wed. en erven Berend Bolthuis 1
92 Wed. en erven Harmanus Bonkée 3
93 Bernardus Bonnema 1
94 Willem Bonnema 2
95 Johanna Boom, wed. Reinder Visser 2
96 Rinke Boomsma en medeëigenaren 1
99 Wed. en erven Cornelis Jans Boon 2
97 Pietertje Boon vrouw van J.J. Dijk 3
98 erven Maaike Boon vrouw van A.S. Boon, vrouw v. A.S. Schaafsma 1
100 Paulus Boone 3
102 Dani Boonstra 2
101 Albert Boonstra 1
103 Eelke Bootsma 12
104 Barend S. Bos 2
105 Benjamin Bos 1
106 Sijbren B. Bos 6
107 Elisabeth Magdalena Bos, vrouw van G.W. Pruis en medeëigena 2
108 Anne Reinders Bosma 2
109 Hendrik Boswijk 1
110 Wed. Johan Both 1
112 Pieter G. Bouma 13
111 Gaele Bouma Pz. 1
113 Taeke Boumans 5
115 Gerben S. Bouritius 1
114 Gerben Bouritius, erfpachter 1
116 Jan Bouwknegt 2
117 Lieuwe Brameijer 2
118 Benjamin Brandi 4
119 Kaatje Kiel vrouw van S.S. Broersma 1
120 Benjamin en Gerben Brouwer 1
121 Ruurd H. Brouwer 1
122 Alegonda Jacoba Brouwer, vrouw van Foeke Foekens 1
123 Wijtze van Bruggen 4
124 Willem Leonardus Haenenberger Brugsma 1
125 Bouwe Uilkes de Bruin 1
126 Willem Bruining 2
127 Erven en wed. Rommert H. Bruinsma, geb. Koopmans 2
128 Johannes Buikhuizen 1
129 Benjamin Buis 1
130 De vereeniging Buiten Societeit, erfpachter 1
131 Wed. en erven Foeke Buitenrust 3
132 Hendrik Burgersdijk 1
133 Jacobus Burghout 3
134 Dirk Jans Buurma 1
135 Janna Christiaans, wed. N.N. van der Wal en kinder 1
138 Wed. en erven Isaac Cohen 3
137 Simon Cohen 1
136 Salomon Cohen 2
139 Pieter Cool 1
140 Menze Crop 2
141 Abraham Cropveld 1
142 Laauwe Cupido 1
143 Wed. en erven Jan Damen 1
144 Wed. en erven Rein Damen 2
145 Erven Hiltje Damen, wed. Wiebe Wijbenga 1
146 Emanuel van Dantzig 2
147 Jan Daum 1
148 Vrijmetselaars Loge Deugd en IJver 1
149 Wed. en erven Gosse ter Deus 1
150 Hervormde Diaconie 76
153 Jelle Jans Dijk 2
152 Jelle Dijk 2
151 Jacob Jans Dijk 2
154 Antonius Dijkstra 2
155 Bauke Sakes Dijkstra 1
156 Dirk Jans Dijkstra 5
157 Sipke T. Dijkstra 2
158 Sjerp Dijkstra 1
159 Willem Dijkstra 4
160 Heere Dikkerboom 1
161 Gerrit Dikmans 2
162 Berend Dorenbosch 4
163 IJke A. Dreijer 1
164 Trijntje Otma wed. E. Drijfhout 2
165 Anna C. Drijfhout, vrouw van J.S. de Boer, erfpachts 2
168 Jan Hubertus van Droge 1
167 Hubertus van Droge 1
166 Jan Hubertus van Droge en Doede van der Werf 2
169 Franciscus Drost 1
170 Hein H. Drost 1
171 Johannes W. Drost 1
172 Sijbrand Johs. Drost 1
173 Sijbrandus Drost 2
174 Maria Drost, vrouw van Hendrikus Felix 1
175 Pieter Duinmeijer 1
176 Fredrikus R. Duman 1
177 Cornelia Ebeling, vrouw van Sijtse de Vries 1
178 Klaas Ebes 1
179 Albert Jans van Eeken 3
180 Wijtske Eelkema, wed. K.J. Volbeda 1
181 Hendrik Eisma 2
182 Baukje van Eken 1
183 Johannes van Elst 3
184 Erven Petrus Ens 2
185 Jacob P. Eppinga 1
196 Yme Otto's Faber 1
195 Yme O. Faber 1
194 Wed. en erven Wijbe Faber 4
193 Sipke Johs. Faber 1
192 Sipke I. Faber 1
191 Rommert Faber 4
190 IJme O. Faber 2
189 Hendrik H. Faber 6
188 Hendrik Faber 1
187 Albertus van der Schoot en Sipke Faber 1
186 Hendrik D. Faber en kinderen 3
197 Wijtze Feddema 1
198 Wilhelmina Henriette Hermina van der Feen, vrouw van Mr. B. van Loon 1
199 Jelle Fekkes 2
200 Hendrik Felix 1
201 Aalbert van der (dr.) Flier 1
202 Eeltje Fluitman 1
204 Sikko Fluks 1
203 Hendrikus Fluks 1
205 Foeke Foekens 5
206 Jan Foekens 4
207 Jan Foekens Foekens 1
208 Romke G. Fokkema 4
212 Hendrik Fontein 1
211 Dirk Fontein 1
214 Sjoerd Fontein 3
213 Jan Freerk Fontein 14
209 Fontein & Tjallingii 1
210 Freerk Fontein Fz. 2
215 Margaretha Auck Dina Fontein, vrouw van J.H. Ansingh, erfpachtste 1
217 Klaas Fortuin 1
216 Jacob Fortuin Barend zoon 2
218 Pieter Friso 5
219 Bauke van der Gaast en kinderen 1
220 Bauke S. Gaastra 4
221 The North of Europe Gaslight and coke company, erfp. 3
222 Antje Gebel, vrouw van Willem G. Driessen 1
223 Pieter Geefof 1
226 Gerson van Gelder 1
225 Cornelis Franciscus van Gelder 3
224 Carolus Franciscus van Gelder 1
235 Roomsch Cath. Gemeente 20
234 Permanente Commissie tot oprichting eener sch Gemeente 2
233 Israëlitische Gemeente 10
232 Hervormde Gemeente 1
231 Herst. Evang. Luth. Gemeente 5
230 Evangelisch Luth. Gemeente 4
229 Doopsgezinde Gemeente 12
228 Christelijke Geref. Gemeente 1
227 Afgescheiden Christelijke Gemeente 4
236 Jacobus Cyprianus Germans 1
237 Dirk Gerritsma 2
238 Abe Hamstra en Pieter Kleis Gnodde 2
239 Albert J. Godthelp 1
240 Wed. en erven Egbert Godthelp 1
241 Mettje Johs. Godthelp, wed. Meinte Tigchelaar 4
242 Cornelis J. Gonggrijp 1
246 IJde Gongrijp 2
245 Hendrik Gongrijp 1
244 Fredrikus Hendriks Gongrijp 1
243 Jan Gongrijp, erfpachter 1
247 IJmkje Gorter, wed. H. Hodde 1
248 Simon van der Goslinga 1
249 Sijtse Goverts 1
250 Janna Harmens de Graaf 1
251 Hiltje H. de Graaf, vrouw v. Jan Fokke 1
252 Andries Gratama 1
253 Hendrik Groenewoud 1
260 Wed. en erven Tjitze de Groot 1
259 wed. en erven Klaas J. de Groot 2
258 Servaas de Groot 2
257 Rein Jans de Groot 1
256 Klaas de Groot 1
255 Hermina de Groot 2
254 Dirk de Groot 2
261 Anders Gustaf Gudmundsson 1
262 Hendrik Haagsma 1
263 Clara Haagsma, wed. Stolte 1
269 Rombertus de Haan 1
268 Marcus de Haan 1
267 IJmke Jorrits Haan 2
266 Douwe de Haan 3
265 Casper de Haan 2
264 Gerben de Haan en vrouw 1
270 Wed. Friedrich Hagemann en kinderen 1
271 Marianna en Henriette Hall 1
272 Jacob Hartog Hamburg 1
273 Abe Hamstra 5
274 Petrus Hamstra 1
275 Pieter Coenraad Hamstra 1
276 Pieter Kleis Gnodde en Abe Hamstra 2
277 Wed. en erven Pieter C. Hamstra 4
278 Leendert Hannema 27
279 Martinus Hardorff 3
280 Eppe P. Harkema en kinderen 1
282 Gemeente Harlingen 59
281 Gemeente Harlingen, erfpacht. 2
283 De Harlinger stoombootmaatschappij, erfpachter 1
289 Freerk Harmens 3
288 Cornelis Harmens 2
287 Anneus Harmens 3
284 Harmens & Zonen 12
285 Wijger Harmens Cz. 10
286 Cornelis Harmens en medeëig. 1
290 Directie van het gebouw de Harmonie, erfpachter 1
291 Johannes Hartman 1
292 Dingeman den Hartog 2
293 Barend Nathan de Hartogh 2
294 Hendrik Hazekamp 2
295 Andries Heeger 3
296 Willem Hendrik Feije Baron van Heemstra 1
297 Sjoerd Heeres 1
298 Roelof Helmers 1
299 Jan Pieters Hemstra 4
301 Taeke Hettema 6
300 Hette W. Hettema 2
302 Johannes Hibma 1
303 Willem Hidma 1
305 Willem Hilarius 3
304 Watze Hilarius en kinderen 1
306 Sijbrand Hingst 5
308 Jan Hoedemaker 1
307 erven Nutte Hoedemaker 1
309 Antje Hoedemaker, vrouw van Jan van der Hoef 6
310 Adam Lodewijks Hoek 20
311 Albert van der Hoek 1
312 Jacob van der Hoek 1
313 Trijntje Bouwes van der Hoek, wed. R. Steekstra en medeëigenare 1
315 Wijnand Hoekers 1
314 Lourens Hoekers 3
317 Anne Hoekstra 2
319 Erven Klaas Hoekstra 1
320 Johannes Hoekstra 1
321 Sijbrand Hoekstra 11
316 Jan Feersma Hoekstra en medeëigenaren 1
318 Sijbrand Hoekstra, erfpachter 6
322 Brant Jans Hoffinga en medeëig. 3
323 Wed. Hendrik S. Hofhuis 1
324 Wed. en erven Johan Holsderber 1
326 Pieter Jans Holstein 3
325 Pieter Jans Holstein c.u. 1
327 Evert Sijtses Hoog 11
328 Hermanus Bernardus Hoogmolen 5
330 Wijke Horjus 9
329 Wed. Jelle Horjus en dochter 6
331 Simon A. van der Hout 2
332 Vereeniging Houtkoopers-Zeehandelaren, erfpachter 1
333 Laas Houtsma 13
334 Sipke Houtsma 5
335 Tjardus Houtsma 4
336 Willem en Doetje Houtsma 1
337 Harm Kok Houwink 1
338 Reindert Huese 1
339 Jelle Huitema 1
340 Wed. en erven Bernardus G. ten Huizen 1
341 Jan Huizinga 1
346 Sijbrand van Hulst 2
345 Jan van Hulst 2
344 Jan en Sijbrand van Hulst 1
342 Jan van Hulst Jzn. 2
343 Jan van Hulst sr. 4
347 Hendrik Husselman 1
348 Hermanus Husselman 1
349 Jan Husselman 1
350 Bernardus IJbema 1
352 Sicco IJzenbeek 1
351 Sicco IJzenbeek, erfpachter 4
353 Amena Anna Elisabeth van IJzendijk, wed. J.H. Mentz 1
354 Hendrik J. Jager 1
355 Johannes J. Jager 2
356 Sijbrandus Jager 3
358 Wed. en erven IJke Jager 4
357 Anna K. de Jager, vrouw van Sjoerd Zaagsma 1
361 Hermanus Jans 1
360 Harmen Jans Jans 1
359 Hubert Jans & Co. 4
362 Jan Fredrik Jansen 1
372 Willem de Jong 5
371 Wed. Douwe T. de Jong 1
369 Sikke Johs. de Jong 2
368 Sijtse Sikkes de Jong 1
367 Reinder Doris de Jong 4
366 Joseph D. de Jong 3
365 Jan de Jong 1
364 Gerrit Jans de Jong 2
363 Auke de Jong 1
375 Sijtse de Jong 1
370 Rigtje de Jong, wed. A. Molenaar 1
374 Reinder D. de Jongh 1
373 Marinus Gerardus de Jongh 1
376 Jan Jonkman 3
377 Elisabeth Joustra, wed. Klaas A. van der Werf 1
378 Cornelis Kalis 2
379 Willem Kalksma 1
380 Maria Kallenborn 1
381 Hessel Kamminga 1
382 Saakje Kamminga, wed. S. de Boer, erfpachtersche 1
383 Trijntje van Kampen, wed. Bauke van der Meulen 4
384 Paulus A. Keijzer 2
385 Gereformeerde Kerk 2
389 Wed. en erven Theodorus Kerkhoven 1
388 Wed. en erven Johannes Kerkhoven 1
387 Hendrik Kerkhoven 5
386 Wed. en erven Hendrikus Kerkhoven, erfpachtsters 3
390 Janna J. van Keulen, vrouw van Rinke Schaafsma 2
391 Wed. en erven Jan Kisjes 1
392 Maria van Klaveren, vrouw v. J.C. Rooswinkel 1
395 Sake Klein 3
393 Jan Klein en zoon 1
394 Johan Wilhelm Klein, erfp. 2
396 Anne Antonius Knipper 1
397 Anthony H. Knipper 1
398 Anne Knipper, erfpachter 1
399 Cornelis Knukkel 1
400 Gerardus Wilhelmus Koning 2
401 wed. en erven Meinardus R. Koopmans 1
402 Sijtze Andries Lamb. Korstens 2
403 Jacobus Koster 1
404 Johannes Kramer 1
405 Wiebe Jans Kramer 1
406 Willem Kramer 2
407 Engelina Kranenburg, wed. T.D. Sickens 1
408 Harm Jans Kremer 10
409 Sijtse A. Krijl 1
410 Taeke Krijtenburg 5
411 Gerrit Jans Kroes 1
412 Jacob E. Kroes 1
413 Elske Jans Kroese 2
414 Jan Lubbertus Kroese 14
415 Anna Jans Kroese, wed. J.R. Markenstein 3
416 Jelle H. Kroon en Wiepke S. Post 1
417 Abraham Kropveld 1
418 Rienkje Kruisinga 3
419 Rienkje Kruizinga 2
420 Coenraad Kuhlman 3
421 Albert Jans Kuiper 1
422 Klaas Kuipers 3
423 Taede Kuipers 1
424 Coenraad van der Meulen Kunée 5
425 Sjoerd D. Laansma 1
426 Murk Riemers Lamminga 7
427 Egbert Land 6
428 Sietske Langendijk, vrouw van Willem Wink 1
432 Kinderen van Ernestus G. Langenhorst 2
430 Ernestus Georgius Langenhorst 10
431 Johannes F. Langenhorst 7
429 Johannes Langenhorst en medeëigenaren 4
433 Janke Larooi 1
435 Evert Lautenbach 1
434 Evert Lautenbach, als erfpachter 1
436 Hendrik Leeksma 3
437 Wiebe Leemans 1
439 Wed. en erven Johannes Frans Leemkoel 8
438 wed. en erven Frans Leemkoel 1
440 Coenraad Leers 1
441 Asser de Leeuw 1
442 Jelte Doekes van der Lei 2
443 Rein Leijen 1
444 Eelke Jans Leijenaar 1
445 Sijtske Leijenaar, wed. Foppe Steginga 1
446 Hendrik Lichtendahl 2
447 Germen van der Linde 2
448 Trijntje Lollema, wed. Jan F. van der Veer 1
453 Klaas van Loon 1
452 Justus Hendrik van Loon 14
451 Johan Hendrik Wilhelm van Loon 4
450 Jan Lieuwes van Loon 1
449 Jacob Lieuwes van Loon 4
454 Johanna Wilhelmina Christina van Loon, wed. Anthonij Knuyse en dochter 5
455 't St. Lucia gesticht te Rotterdam 5
456 Henricus Antonius Lunter 3
457 Adolph B. Manck 6
465 Willem Jans van der Meer 1
463 Jacob van der Meer 1
462 Dirk van der Meer 9
461 Dirk en Albert van der Meer 2
458 Willem van der Meer Bzn. 1
459 Dirk van der Meer en kinderen 2
460 Dirk van der Meer jr. 2
464 Agnes van der Meer, vrouw van C.A.A. van Rossum 1
468 Gerrit van der Mei 1
467 Douwe van der Mei 1
466 Gerrit van der Mei en vrouw 2
470 Anna Meijer 8
471 Fredrikus Hendriks Meijer 1
472 Nicolaas Meijer 1
469 Jan Meijer jr. 1
473 Petrus Meinders 2
475 Meindert B. Meinsma 1
474 Meindert Meinsma 2
476 Neeltje Poppes Meinsma, wed. P.H. Mooiman en kinderen 6
477 Sijbe Mellema 3
478 Sijbe T. Mellema 1
479 A. Menalda & Zonen 3
480 Gerben Mensonides 1
482 Alexander Mentz 1
481 Wed. Johannes H. Mentz en kinderen 1
483 Hendrik Merkelbach 1
484 Hendrik M. Merkelbach 1
485 Salomon van Messel 2
490 Pieter Tjerks Metzelaar 1
487 Jacob Metzelaar 1
488 Johannes Metzelaar 1
489 Klaas Metzelaar 2
486 Pieter Tjerks Metzelaar en kinderen 1
491 Jantje Metzelaar, vrouw van C. van der Schoot 6
492 Rients van der Meulen 1
493 Tietje Reins Bootsma vrouw van Rients van der Meulen 1
494 Willem van der Meulen 3
496 Johannes Miedema 1
495 Johs. Miedema en medeëigen. 1
497 Erven Gosse Douwes Minnema 1
498 Petrus Lodewijk Mirande Pz. 5
499 wed. en erven Frederik de Mol 1
503 Meile van der Molen 2
502 Jan van der Molen 1
501 Freerk van der Molen 1
500 Thijs van der Molen en medeëigenaren 2
504 Hugo Leonardus Molenaar 1
505 Tettje Molenaar, wed. Stephanus ter Mos 1
506 Elizabeth Mollema wed. P.A. Braams 3
507 Lambertus Monsma 1
508 IJsbrand Mulder c.s. 1
510 Dirk Muller 1
509 Zacharias Muller en medeëig. 1
511 Jan Geerts Munneke 16
512 Bestuurderessen der Naaischool voor behoeftige meisjes 3
516 Willem P. Nauta 2
514 Martinus Nauta 1
513 Folkert A. Nauta 2
515 Elisabeth Nauta, wed. Evert Posthuma 1
517 Frans Neijsingh 1
518 Johannes J. Nielsen, erfpachter 1
519 Wed. en erven Arnoldus Nieuwenhuis 2
520 Okke Norel 4
521 Rients Okke Norel 1
522 Jacob Noyon 1
523 Remelia Noyon, wed. F. Hoekstra 1
524 Wiepkje Agnes Jans Numan, wed. P.G. Lourens en kinderen 2
525 Bernardus J. van den Oever 1
526 Egberdina P. Oldenburger 1
527 D. Oolgaard & Zoon 7
528 Klaas van Oppen 1
529 van Oppens zonen 1
530 Hendrikus Oswald 6
531 Willem van Otterlo 1
536 Wed. en erven Tjeerd Ouendag 1
535 Wed. en erven Hermanus Ouendag 2
534 Hendrik Ouendag 2
533 Erven Hermanus Ouendag 1
532 Matthijs Ouendag c.s. 1
537 Maria Paabs, vrouw van P.H.W. Kleinschmit 1
538 Rafaël Pais 3
539 Reinder Pan 1
540 Trijntje Paulus Panbakker 1
541 Erven Gilbert Ferdinand Parant 1
544 Wolf Friedman Parfumeur 6
543 Hartog Parfumeur 1
542 Eliazer Friedman Parfumeur 3
545 Dirk Park 1
546 Julien Johs. Peschar 3
547 Marius Nauta Peters 1
548 Andreas Petersen 1
549 Bote Pieksma 2
550 Bote W. Pieksma 3
551 Johannes A. Pieters 1
552 Sjoerd S. van der Plaats 1
553 Foppe Plantenga 7
554 Albertus Plantinga 1
555 Grietje Gooitses (wed. en erven Gooitse Jacob Ploeg, wed. Jan P. de Jonge 3
556 Pieter Jacobs Poelstra 2
558 Sint G. Pollema 11
557 Sint Pollema c.u. 1
559 Jan Poort 1
564 Petrus Posthuma 3
563 Jetze Posthuma 1
562 Jacobus en Jetze Posthuma 5
561 IJpe Posthuma 3
560 Bart Posthuma 2
565 Geertje Antonie Posthuma, vrouw van Marinus Hardorff 1
567 Cornelis Posthumus 3
568 Esscher Posthumus 3
569 Jan P. Posthumus 1
570 Jurjen Posthumus 2
566 Jurjen Posthumus c.u. 2
571 Gretske Posthumus, wed. Cornelis Weissenbach 1
572 Dieuwke Posthumus, wed. Horjus 1
573 Erven Hillebrand J. Postma 1
574 Geert H. Pot 1
575 Harmen H. Pot 1
576 Hillebrandus G. Pot 5
577 Harke Pottinga 1
578 Prins & Zwanenburg 2
580 Wed. en erven Tjalke van Rees 1
579 Jouke van Rees 1
581 Douwe Reidsma 1
582 Aldert Reiners 2
584 Gerrit Reitsma 3
583 Sake Reitsma c.s. 2
585 De Firma P. & S. Rendorp 1
587 Sies Renema 4
586 Wed. en erven IJnse K. Renema 6
588 Catharina Alida Klein, vrouw van Cornelis Reus 2
589 Marten R. Riewald 1
590 Sipke Riewald 2
591 Geertje Polleboer wed. Karel Frederik Rigter en dochter 1
592 Frederik Dirks Rijf 2
594 Het Rijk 1
593 Het Rijk, erfpachter 1
595 Het Rijk; Directie van de in- en uitgaande recht 1
596 Wed. en erven Murk H. Ringnalda 1
597 Grietje Rinkema, wed. H. Post en kinderen 4
598 Maria E. Rinkes, wed. Theodorus Visser 1
599 Anthonij G. Robinson, erfp. 2
603 Willem H. Rodenhuis 1
602 Andries Rodenhuis 1
600 Wed. Jetze Rodenhuis en dochter 4
601 Pieter Rodenhuis Epeus zoon 2
604 Herke D. Roedema 3
605 Jan Roodbeen 1
606 Douwe Roorda, erfpachter 1
607 Albert Jans Roos 1
609 Jacobus Cornelis Rooswinkel 6
608 Fredericus D. Rooswinkel 1
610 Cornelis Roozendaal 5
612 Rinse Abrahams de Ruiter 1
611 Abraham de Ruiter Rzn. 3
613 Watze Ruitinga 2
614 Johannes Cornelis van Ruth en vrouw 3
615 Job van der Schaaf 2
616 Atze S. Schaafsma 5
622 Tjalling Schaafsma 2
621 Rinke Schaafsma 1
620 Pier Schaafsma 4
619 Johannes Schaafsma 1
618 Jan Pieters Schaafsma 25
617 erven Maaike Boon vrouw van A.S. Schaafsma 1
623 Nicolaas Schaap 1
624 Willem Schafraad 24
625 Wed. Sipke Schellingwou en dochter 1
626 Cornelis Schenkius 1
627 Pieter Schenkius 8
630 Johan Christoph en Engbertus Bernardus Scheuer 1
629 Gebrs. Scheuer 1
628 Egbertus Bernardus Scheuer 1
631 Wijtze F. Schilsma 2
632 Johannes Schimmelpenning 1
633 Grietje en Reintje Schokker 1
634 IJmkje Schokker, wed. Rients Norel en kinderen 6
635 Johan Hendrik Herman Scholte 3
636 Wed. en erven Engele Jans Schoonbergen 3
637 Hermanus Gerardus Schoonhoff 3
639 Wiebe W. Schoonhoven 1
638 Grietje W. Schoonhoven, wed. van Pieter Wijga 5
646 Sipke Faber en Albertus van der Schoot 1
644 Cornelis van der Schoot 7
643 Albertus van der Schoot 9
640 Albertus van der Schoot c.s 1
641 Albertus van der Schoot en Sjoukje Wassenaar, wed. Klaas Leek 2
642 Cornelis van der Schoot en vrouw 3
645 Albertus van der Schoot, erfp. 2
647 Albertus van der Schoot, Sipke Faber en Sjoukje Wassenaar, we 1
648 Martha Tjallingii wed. H. van Schouwenburg 1
651 Wed. en erven Johannes Schrage 14
650 Hermanus Schrage 1
649 Casper Schrage 2
652 Susanna Margaretha Schrage, wed. M. Hovenier 1
653 Jan Schuil 1
654 Johan Christiaan Schuil 4
655 Martinus Schuil 1
656 Gerrit Schutten 1
657 Hermanus Siderius 3
658 Willem Sijpkens Kijlstra 2
659 Neeltje Sijtsema 1
660 Sijtse Sijtsema 4
661 erven Cornelis P. Simonsz 1
662 Hendrik Simonsz 2
664 Joseph Sinnema 4
663 Douwe Sinnema 1
671 Thomas H. van Slooten 1
670 Thomas Gooikes van Slooten 1
669 Rinse G. van Slooten 3
668 Maaike T. van Slooten 1
667 Gooike Abes van Slooten 4
666 Catharina Elizabeth Brandenburg wed. S. van Slooten 1
665 Abe van Slooten 1
677 Reinder A. Sluik 1
676 Jan A. Sluik 7
675 Hendrik Jans Sluik 1
674 erven Jan A. Sluik 2
673 erven Hendrik A. Sluik 5
672 Albert Jans Sluik 1
678 Harent van der Sluis 6
679 Wed. en erven Goris S. van Smeden 1
680 Antje Rinses Smit, vrouw van G.A. van Slooten 2
681 Japien H. Smit, vrouw van R. Post 1
682 Trijntje Smit, wed. Jacob Hoekstra 2
687 Wed. en erven Daniël Snijder 2
686 Jan Herman Snijder 2
685 Hendrik en Adolphus Augustus Snijder 4
684 Anna en Dorothea Margaretha Snijder 4
683 Adolphus Augustus Snijder 1
688 Tjalke A. Snip 2
689 Wed. en erven Paulus Spaanderman 2
690 Anna Sijbrands Spannenburg, vrouw van Jan van Hulst 4
692 Jelle G. Spoelstra 1
691 Gerrit S. Spoelstra 6
693 Rommert Spoor 1
694 Pierre Stephanus Sprenger 2
696 De Staat 1
695 De Staat (Posterijen en Telegraphie) 1
697 De Staat, erfpachter 1
698 De Staat; Staatsspoorwegen 8
699 De Staat; Waterstaat 1
700 Freerk en Dani Stavorinus 1
703 Sjoerd R. Steensma 1
701 Jan Steensma c.u. 1
702 Age Steensma en Jacob Volbeda 1
704 Doetje Stephani, vrouw van Cornelis Kalis 2
705 Leonardus Johannes Stevens 3
706 Theodoor Stind 4
707 Johannes G. Stootman 4
708 Nicolaas T. Straatsma 2
709 Ulbe Jans Strikwerda 2
710 Tamme Stuul en dochter 1
712 Douwe Stuur 1
711 Pieter Stuur en vrouw 1
713 Jouke Roelofs Stuurhaan 1
714 Harm P. Swart 1
715 Albertus van der Tamboezer 1
716 Geert Terpstra 2
717 Wed. en erven Sijtze Terpstra 1
719 Teves Jans Teves 4
718 Marten Cornelis Teves 6
720 Jan Tichelaar 2
722 Gerben S. Tigchelaar 1
723 Haije H. Tigchelaar 1
724 Wed. en erven Hendrik Tigchelaar 3
721 IJep Tigchelaar en kinderen 2
725 Elisabeth Eeltjes Tigchelaar, wed. L.O. Duiker 2
726 Jan Jans Timmer 1
727 Karel Jans Timmer 1
728 Dirk Tjallingii 16
730 Johannes Dirks van Esta Tjallingii 4
729 Jurre P. Tjallingii, erfpachter 1
731 Catharine Tjallingii, wed. dr. S. Popta 2
733 Wed. en erven Johannes Jacobus Tolsma 5
732 Anna Jacobus Tolsma 1
734 Rigtje Tolsma, wed. Klaas Kuipers 2
736 Jacob Torenbeek 6
737 Lubbert J. Torenbeek 1
735 Jacob Torenbeek c.a. 2
738 Eeke Touwslager wed. Jacobus Albada 1
740 Hidtje Tromp 4
739 Erven Solco Tromp Azn. 6
741 Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Moll 17
742 Jan Trompetter 1
745 Pieter Tuinhout 1
744 Jan Fontein Tuinhout 9
743 Evert Tuinhout 1
746 Aafke Tuinhout, wed. W.H.B. Bouricius van Idema 3
747 Erven Ruurd L. Tuininga 1
751 Wijtske en Rinske van der Veen 4
750 Wed. en erven Marcus van der Veen 1
749 Hendrik van der Veen 1
748 Ate Sjoerds van Veen 2
752 Erven Gerrit J. Veenstra 1
753 erven Willem J. van der Veer 1
754 Tiete van der Veer 1
755 Cornelis van de Velde 5
756 Johannes van der Velde 1
757 Johanna van der Velde, wed. B. Kramer 1
758 Aukje van der Velde, wed. J. van Os 1
759 Neeltje Poppes Vellinga 1
760 Pier Vellinga 1
761 Wijbren Vellinga 3
762 Jantje Velthuis 2
763 Johannes Velthuis 4
764 Contributie Vijfdeelen zeedijken binnendijks 1
765 Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderen 16
766 Wed. en erven Obbe Vinkelbos 1
767 Michiel H. Vis 3
771 Wed. en erven Douwe S. Visser 1
768 Jacob Visser en dochter 1
769 Jacob Visser en medeëigen. 1
770 Doutje Visser, vrouw van W.L. de Jong 1
772 Jan H. van 't Vliet 7
773 Klaas Vlietstra 1
774 Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedema 9
775 Uilke Voordewind 7
776 Jeltje Voordewind, vrouw van Pieter Dekkers 1
777 Hermanus Cornelis Voorhoeve 2
778 Tjerk Voskuil 1
779 Samuel Vreedenburg 1
792 Jacob A. de Vries 2
793 Jacob B. de Vries 2
794 Jacob de Vries 1
795 Klaas J. de Vries 1
796 Teunis U. de Vries 1
797 Theodora de Vries 6
798 Tjalke de Vries 3
799 wed. en erven Dirk B. de Vries 2
800 wed. en erven Hendrik B. de Vries 1
791 Isaac de Vries 2
790 Hendrik Jans de Vries 3
789 Gerrit H. de Vries 6
782 Antonie de Vries 1
783 Baukje de Wit wed. Wiebe de Vries 2
784 Benjamin de Vries 3
785 Boele de Vries 1
786 Engele P. de Vries 3
787 Erven Hidde Dirks de Vries 13
788 Erven Jetske Cornelis de Vries 1
780 Hijlke de Vries en kinderen 1
781 Goslik Klazes de Vries en medeëigenaren 1
801 Elisabeth de Vries, wed. J. Eilers en kinderen 1
802 Jan S. de Vrij 2
803 Uilke S. de Vrij 4
804 Wed. en erven Uilke J. de Vrij 2
806 Willem Wagenaar 1
805 Eelke Jans Wagenaar en kinderen 2
813 Nanning van der Wal 1
812 Marten M. van der Wal 6
811 Marten Jelles van der Wal 1
810 Jelle Martens van der Wal 21
809 IJme van der Wal 3
808 Erven Marten Jelles van der Wal 1
807 IJme van der Wal c.s. 1
814 Nantje N. van der Wal, wed. Luitje Knol 1
815 Jan. K. Wassenaar 1
816 Jurre K. Wassenaar 1
817 Sjoukje Wassenaar, wed. Klaas W. Leeksma 2
818 Stads Weeshuis 6
820 Heinrich Frans Wehberg 6
819 Anna Catharina, Louisa en Maria Margaretha Wehberg 1
821 Erven Dirk van der Wei 1
823 Albert van der Weide 3
824 Jan H. van der Weide 2
822 Albert van der Weide c.u. 2
825 Jacob R. Weidema 1
826 Grietje Weissenbach, vrouw van Hendrik Veldhuis 1
827 Sijtske Wellinga en medeëigenaren 1
836 Wed. en erven Klaas van der Werf 3
835 Wed. en erven Jacob van der Werf 1
834 Wed. en erven Hendrik van der Werf 3
832 Doede van der Werf 1
831 Bauke van der Werf 8
830 Anne van der Werf 2
829 Andries van der Werf 2
828 Doede van der Werf en kinderen 11
833 Anna van der Werf, vrouw v. Dirk Dekema 2
837 Grietje Freeks Wesling 1
838 Sibbele Westendorp 1
839 Sjieuwke Westerbaan, vrouw v. A.R. Blijstra 1
840 Bernardus Westerhof 3
841 Pieter Westerhuis 2
843 De firma I. & S. Wiarda 2
844 Jacobus Nicolaas Wiarda 9
845 Simon Wiarda 13
846 Simon en Jacobus Nicolaas Wiarda 1
847 Sjoerd E. Wiarda 1
842 Simon Wiarda en medeëigen. 1
852 Thomas Wiersma 2
851 Jacob A. Wiersma 8
850 IJnze Wiersma 4
849 Former W. Wiersma 2
848 Dirk Jans Wiersma 4
853 Pieter Wiglema 1
854 Pieter W. Wijbenga 1
858 Wijbe F. Wijga 2
857 Wed. en erven Pieter Wijga 2
856 Cornelis Wijga 2
855 Wed. en erven E. Wijga erfp. 2
859 Johan Godfried van der Wijk 1
860 Oeds Wijma 1
861 Wed. en erven Fokke Wijma 1
866 Wed. en erven Laas Wijnalda 1
864 Rein Wijnalda 2
863 Meine Wijnalda 1
862 Meine Wijnalda, erfpachter 1
865 Erven Geertje Wijnalda, vrouw van Brant Hoffinga 2
867 Angenietje Wijngaarden, vrouw van P. van Dokkum 1
868 Anne Klases Wijtsma 1
869 Frederik de Wilde 2
870 Tjietse de Wilde 1
872 Pieter Willems 1
871 Albert Willems 1
873 Hendrik de Windt 4
874 Sjieuwke Wink 2
875 Eugenius Bernardus Winkler 12
876 Jacob U. Wip 1
877 Dirk de Wit 2
878 Sied de Wit 1
879 Baukje de Wit, wed. Wiebe A. de Vries 1
882 Joseph Witte 1
881 Johannes Witte 1
880 Hermanus Witte 1
883 Willem Witteboer 1
885 Vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen 18
884 Vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen, erfpachter 22
886 Bouwe van der Woude 1
887 Sjouke van der Woude 1
888 Kersje Wouwenaar 7
889 Auke Ybema 2
890 Sjoerd Zaagsma 4
891 Ate P. Zaagstra 1
892 Jan Adriaan Zaal Stroband 1
893 Directeuren der Zaklinnenfabriek 2
898 Wed. Sied Jacobs van der Zee 1
897 Sipke van der Zee 1
895 Doekele van der Zee 5
894 Dirk R. van der Zee 2
896 Doekele van der Zee, erfpacht. 9
899 Sociëteit Zeeburg 2
900 Abe Zeilmaker 2
901 Anne R. Zeilmaker 1
902 Germen A. Zeilmaker 6
903 Marten Zein 1
905 Tjepke Zoete 3
904 Jacobus Zoete 4
906 Harlinger Zoutbranders 1
907 Zuiderzeestoomboot Maatschappij, erfpachter 1
908 Frans van der Zwaag, erfpachter 1
909 Erven Jurjen F. Zwaal 1
910 Auke Sjerps Zwanenburg 1
911 Johannes en Sjoerd Wiarda Zwanenburg 8
912 Sjerp en Johannes Zwanenburg 1