Harlingen, personele impositie 1578 (Tresoar toegang 3 inv.nr. 1127)

'Register, Quoyer ende taux vande personale impositie der Burgeren ende ingesetenen van Harlingen in plaetse vanden schattinge opt dragen vant zijden ende vluweelen laekens onlangs bijden generale Staten geraempt geweest.'

Lijst van de namen die onder 'Harlingen' voorkomen in de zgn. personele impositie die rond 1578 geheven werd. De personele impositie was een belasting op het dragen van zijde en fluweel. Aangezien alleen gegoede burgers zich dit konden veroorloven, bevat deze lijst maar een beperkt aantal namen.

Het bedrag van de heffing is vermeld in caroliguldens (cg) en stuivers (st).

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-15 18:33:44A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voornaampatroniemfamilienaam bedrag
AesgeHarmens4-00-00 cg
Aggepelser1-10-00 cg
AlbertAlberts0-10-00 cg
AlbertJans0-15-00 cg
AlbertLamberts6-00-00 cg
AlleHeynes2-00-00 cg
AllerdtJans1-00-00 cg
AllerdtAuckes3-00-00 cg
Andrieskorffmaeker1-00-00 cg
AndriesEgels1-10-00 cg
AndriesSeerpsexchysmeester6-00-00 cg
AnnaSytseswed.6-00-00 cg
AnnaJarichswed.0-15-00 cg
AnneJacobs3-00-00 cg
AnneReyns1-00-00 cg
AnnekenBlauwers1-00-00 cg
AppolloniaKnippers2-00-00 cg
Arendtbarbier mr.1-00-00 cg
ArianHeeres0-10-00 cg
ArianOlifier1-10-00 cg
ArianWillems1-10-00 cg
ArysPyeters0-10-00 cg
Augustinuslaekencooper1-10-00 cg
Baeffkenwed. Dyrck Lamberts1-10-00 cg
Baerndtslotmaeker0-10-00 cg
BarbarSybrandts0-10-00 cg
BauckeWatzes0-15-00 cg
BentePybes1-10-00 cg
BroerLamberts0-10-00 cg
CaerleCornelis0-10-00 cg
CallekenLyeuwewed.0-10-00 cg
ClaesThoenis1-00-00 cg
ClaesTanis4-00-00 cg
ClaesLyeuwes0-15-00 cg
ClaesGeleyns0-10-00 cg
ClaesFreercks1-10-00 cg
ClaesFolckerts6-00-00 cg
Claeskangieter0-10-00 cg
CornelisOckes2-00-00 cg
CornelisMeuis1-10-00 cg
CornelisCoenincx6-00-00 cg
DierckWillems0-10-00 cg
DoedeJarichs3-00-00 cg
DominicusJans0-10-00 cg
DouweMelis1-00-00 cg
DyrckTaekes0-10-00 cg
DyrckLucas2-00-00 cg
DyrckLambertsBaeffken, wed.1-10-00 cg
DyrckJans3-00-00 cg
DyrckHendricks1-00-00 cg
EdeGrates0-10-00 cg
EelckeLolckes1-00-00 cg
EuertDyrcks0-15-00 cg
EuertJacobs1-10-00 cg
FlorisWillems1-10-00 cg
FransJans5-00-00 cg
FransAdams3-00-00 cg
FrouckOdseswed.2-00-00 cg
GatseSybrandts0-10-00 cg
GerbrandtWalckemamr.3-00-00 cg
GerbrandtGosses6-00-00 cg
GerbrandtJorns0-10-00 cg
GerbrandtTyaerdts0-10-00 cg
GerrydtHarmens1-00-00 cg
GeysWillems6-00-00 cg
GijssbertHeymans0-15-00 cg
Gossehoedmaeker1-00-00 cg
HankeCornelis1-00-00 cg
Hansfisker0-10-00 cg
HansHans2-10-00 cg
Harckulescrudnier0-15-00 cg
HarckulesPyeters0-10-00 cg
HarmenHoenichman0-10-00 cg
HarmenHarmens0-15-00 cg
HendrickSannes1-10-00 cg
HendrickCreeft0-10-00 cg
HesselCoenerdts1-00-00 cg
HobbeLyeuwes4-00-00 cg
Hylckebrouwer0-15-00 cg
JacobRing, de1-10-00 cg
Jacobbacker2-00-00 cg
JanTyepckes0-15-00 cg
JanReyners1-00-00 cg
JanPyeters3-00-00 cg
JanPybes2-00-00 cg
JanJansbrouwer0-10-00 cg
JanJans0-10-00 cg
JanEuerts1-05-00 cg
JanClaes0-15-00 cg
JanStaelvan Mastricht1-00-00 cg
JelleRomckes1-00-00 cg
JildertPaels0-15-00 cg
Jimebacker1-00-00 cg
Jochemwielmaecker0-15-00 cg
JochemAbbes1-10-00 cg
JoestFeyckes0-15-00 cg
JohannesGuilhelmimr.1-15-00 cg
JohannesFeyckes0-15-00 cg
JoostBoens3-00-00 cg
JuvDouwes0-15-00 cg
LijssbetLenerts3-00-00 cg
LubbertAllerdts0-10-00 cg
MartenJacobs1-10-00 cg
Martenmesmaeker1-00-00 cg
MathijssGouerts3-00-00 cg
MathijssWillems6-00-00 cg
MeuisDyrcks1-10-00 cg
MeynertRycx3-00-00 cg
MeynertPyeters1-10-00 cg
MichielIntes1-00-00 cg
NeelAbbeswed.1-00-00 cg
OestrumWillems1-10-00 cg
OffeTyercks1-10-00 cg
PyeterReyns1-00-00 cg
PyeterOedtszoons van wed.1-00-00 cg
PyeterLubberts6-00-00 cg
PyeterJans1-10-00 cg
PyeterJans0-15-00 cg
PyeterYpes2-00-00 cg
PyeterFelkes0-15-00 cg
ReinerMinnes1-00-00 cg
ReynerReyners1-00-00 cg
ReynerPyeters3-00-00 cg
ReynerJans1-00-00 cg
ReynerClaes6-00-00 cg
RogierJans2-00-00 cg
RomckeOenes1-10-00 cg
RommertSybrandts1-00-00 cg
RynckArianswed.6-00-00 cg
RynseMartens0-10-00 cg
RyurdtWopckes1-00-00 cg
SaeklePyeters0-10-00 cg
SchelteHessels2-00-00 cg
SeerpSybrandts3-00-00 cg
SickeClaesBrandtsma2-00-00 cg
StoffelSyurdts1-00-00 cg
Sybrandtschoenmaeker1-10-00 cg
SybrandtFeddricks1-10-00 cg
SybrandtPyers6-00-00 cg
SymonHarmens3-00-00 cg
SymonGerrydts3-00-00 cg
SypckeRyurdts1-10-00 cg
SyppePoppes3-00-00 cg
SyurdtLyeuwes2-00-00 cg
SyurdtSyrcks3-00-00 cg
TaekeTyepckes0-10-00 cg
ThijssSaltcooten, van0-10-00 cg
Thoeniskunst1-00-00 cg
ThoenisJacobs2-00-00 cg
TiessePyers1-10-00 cg
TijssTijsseswed.1-00-00 cg
TijssTaekeswed.1-10-00 cg
TijssFolckertswed.5-00-00 cg
TijsskeTyebbes1-10-00 cg
TyaerdtClaesvan dockum3-00-00 cg
TyaerdtSannes0-15-00 cg
TyaerdtJans1-10-00 cg
TyalckeClaes1-10-00 cg
TyalffHessels1-00-00 cg
TyebbeSyurdtsmr.3-00-00 cg
TyerckJans1-00-00 cg
WijnoldtLyeuwes1-10-00 cg
Willembaecker6-00-00 cg
WillemThoenis0-15-00 cg
WopkeTaekles3-00-00 cg
WouterAndries1-10-00 cg
WybeJans1-00-00 cg
WybrenJans0-10-00 cg
WyerdtSyurdts3-00-00 cg
WypckSymons1-00-00 cg
YdeReyns1-10-00 cg