Harlingen, huiseigenaren 1862 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 4249)

illustratie huiseigenaren 1862 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 4249)
Na het in gebruik nemen van de kadastrale registratie in 1832 (zie daarvoor: Huiseigenaren 1832) bleef men natuurlijk doorgaan met bouwen, splitsen, samentrekken, afbreken, kopen en verkopen. Dit werd voortaan bijgehouden via het Kadaster. Maar het Kadaster publiceert uit zichzelf niets, het registreert alleen.

De Gemeente Harlingen vond het daarom een goed idee om een soort tussenstand uit te geven, met daarin de eigenaren van onroerend goed in 1862. Tevens waren daar nieuwere kadasternummers in te vinden dan in de toestand van 1832. Bijvoorbeeld het samentrekken of splitsen van een onroerend goed heeft namelijk al een nieuw kadastraal nummer tot gevolg. De nummers liepen in 1832 tot nummer 2127, in deze uitgave is het hoogste nummer 2889. In de dertig jaar tussen 1832 en 1862 zijn dus om uiteenlopende redenen 762 nieuwe nummers uitgegeven.

In totaal hadden al deze onroerende goederen 856 eigenaren, die ik heb verzameld in een zgn. legger, een index op naam. Op die manier heb ik geprobeerd de warboel van verschillende schrijfwijzen van eigennamen weer een beetje in te dammen. Hieronder de weergave van deze legger.

Klik op een regel in onderstaande tabel om alle geregistreerde onroerende goederen van een persoon te bekijken. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-04-09 11:27:55A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  nummer voornamen familienaam aantal
1 Abe G. Abenga c.u. 1
2 Pieter Adama Zijlstra 7
3 erv. Hein Addens 1
4 Tjerk L. Adema 1
5 Rinske Agema 1
6 erv. Grietje C. Akkerboom 1
7 Pietertje Boon vrouw van O. Akkerboom 1
8 Eeltje Akkerboom en mede eig. 2
9 Jacobus Albada 1
10 Hendrik H. Alkema 1
11 Elisabeth Js. Alta 1
12 Klaaske Visser wed. J. Alta 1
13 Lieuwe Alta 1
14 Dirk J. Alta en mede eig. 3
15 Willem C. van Amerongen 1
18 Siebren Tj. Anema 6
17 erv. Lieuwe S. Anema 4
16 Lieuwe S. Anema 3
19 Jan Appeldoorn 1
20 Algemeene Armvoogdij 25
21 Roomsch Catholijke Armvoogdij 12
22 Jan P. van Arum 1
23 Pieter J. Asbeek 2
24 Atze D. Atsma c.u. 1
25 erv. Hijlke G. Aukes 5
26 Dirk Baanstra 4
27 Pieter Josephus Bakema 2
33 Taeke D. Bakker 1
32 Lieuwkje van Slooten wed. M. Bakker 1
31 Jan Romkes Bakker 1
30 IJde P. Bakker 1
29 Dirk Taekes Bakker 2
28 Berend G. Bakker 2
34 Louw Balkstra 1
38 Sicco Baron 3
37 Petronella Baron 4
36 Jurjen Baron 4
35 Hendrik J. Baron 3
39 Tjalkje van Beemen 1
40 Jacob de Beer 2
41 Salomon M. de Beer 3
42 Jan F.V. Behrns 3
47 Simon S. Beidschat 5
46 Sijtze Cornelis Beidschat 3
44 Okke Beidschat 6
43 Engeltje IJpma vrouw van S. Beidschat 1
45 Okke S. Beidschat en mede eig. 1
48 Frederik H. Benning 1
49 Jacobus Bent 1
50 Jacobus Berndes 1
51 Jacob O. Bijlsma 1
52 Hiltje Bijlsma en mede eig. 1
53 Roelof A. Bisschop 1
54 Hein D. Blanksma 1
57 Klaas en Hendrik Johan Bleeker 1
56 Johannes S. Bleeker 1
55 Douwe R. Bleeker 2
58 Anne R. Blijstra 5
59 Sjieuwke Westerbaan vrouw van A.R. Blijstra 1
60 Sijds G. Blok 1
61 Frans Blokmaker 1
62 Gerrit J. Blom 1
72 Melis Sjoerd de Boer 1
73 Okke J. de Boer 1
74 Rinnert J. de Boer 2
75 Siebe W. de Boer 2
76 Sijtze P. de Boer 2
77 Sjoerd J. de Boer 6
71 Johanna van Ghert wed. A. de Boer 1
70 Jan L. de Boer 1
69 Jan Jakles de Boer 1
63 Dirk de Boer 2
64 Douwe J. de Boer 4
65 Franciscus de Boer 2
66 Hendrik F. de Boer 2
67 Hendrik J. de Boer 1
68 Jacobus de Boer 1
78 Pieter H. de Boer c.u. 1
79 Pieter H. Bollema 1
80 IJbe Bolman 1
81 Hendrik H. Bolta 1
82 Johs. H. Bolta 1
84 Johann Bolte 1
83 Jan Bolte 1
85 Bernardus Bonnema 2
86 Jacob W. Bonnema 3
87 Rinke Boomsma en mede eig. 1
88 Paulus Boone 2
92 Neeltje G. Posthuma wed. G.K. Boonstra 2
91 Daniel Alberts Boonstra 1
90 erv. wed. C. Boonstra 1
89 Cornelis Boonstra 3
93 Martje D. Boonstra en mede eig. 1
96 Tietje R. Bootsma 1
95 Haaije Bootsma 1
94 Eelke Bootsma 1
97 Janna Lucia Dekker wed. A.A. Borger 2
98 Antje C. de Haas vrouw van S.B. Bos 2
99 Pieter Bos 1
100 Sijbren Barends Bos 3
101 Sijbren Barends Bos en mede eig. 1
102 Maria Bosma 1
103 Pieter Gaeles Bouma 16
104 Philippe A. Braams 11
105 wed. Philippe A. Braams 1
106 Braams & Schaafsma 1
107 Willem Brandi 2
108 Frans Britsel & zoon 1
109 Pieter J. Broekema en mede eig. 1
110 erv. Broer Broersma 1
111 Doede van der Hout Brouwer 2
112 Ruurd H. Brouwer 1
113 Petrus Brouwer Jacz. 1
114 Sijtse J. van der Brug 2
115 Steffen L. Brug 1
116 Thijs J. de Bruin 1
117 Albert J. van Bruining 1
118 erv. wed. Rommert H. Bruinsma 2
119 Foeke Buitenrust 2
120 Jacob Bulkerus 1
121 Christoffel Burgaard 1
122 Hendrik Burgerdijk 3
123 Isa?c Hartog Cohen 2
124 Pieter Cool 1
125 Hendrik Damen 1
126 Jan Damen 1
127 Johannes Damen 1
128 Reinder Tj. Damen 1
129 Johannes Daum 1
130 Siebe J. Dekker 2
131 Hervormde Diaconie 73
132 Anna Cornelia Dierckx en mede eig. 3
133 Roelof H. Dieters 1
138 Jan S. van Dijk 1
137 Jan Jacobs Dijk 4
136 Jacob Dijk 1
135 Himkje J. van der Laan vrouw van J.J. Dijk 2
134 Hermanus van Dijk 1
143 Sipke T. Dijkstra 2
142 wed. Jan S. Dijkstra 1
141 wed. Jan Dirks Dijkstra 5
140 Dirk Jans Dijkstra 1
139 Bauke S. Dijkstra 1
144 Sake B. Dijkstra en mede eig. 1
145 Willem Dikmans 1
146 de Directie erfpachter 1
147 Nolle J. Dirks 1
148 Maria Dorn 1
149 Pieter van Dorpen 1
150 M. Douma 1
151 erv. Cornelis P. Draaisma 1
152 Ebele H. Drijfhout 3
153 Jan H. van Droge 1
157 Sijbrandus J. Drost 1
156 Pieter Johs. Drost 2
155 Hein H. Drost 2
154 Bernardus H Drost 5
158 Sipke W. Duif 1
159 Elisabeth E. Tigchelaar vrouw van L.O. Duiker 1
160 Lijkle Olphert Duiker 8
161 erv. Pieter Duinmeijer 1
162 Frederikus R. Duman 1
163 Frederik Ebeling 4
164 Albert J. van Eeken 3
165 Eeltje D. Eelkema 1
166 erv. Roel H. Eijgelaar 1
167 Johan Eilerts 1
168 Johannes van Elst 5
169 Petrus Ens 1
177 erv. Wijbe Faber 4
176 Tetje Visser wed. R. Faber 1
175 Pieter Tj. Faber 1
174 Jan Faber 2
173 Hidde Faber 2
172 Hendrik H. Faber 6
171 Eelke Pieters Faber 1
170 erv. Dirk H. Faber 2
178 Pieter Cornelis Farret 2
179 Trijntje Feersma 1
180 wed. Jan Fekkes 1
181 Johannes Filbach 1
183 Henricus Fluks 1
182 wed. Frans H. Fluks 1
184 Foeke Foekens 4
185 Allegonda J. Brouwer vrouw van F. Foekens 1
186 Jan Foekens 7
187 Aafke Ingena Fontein 1
188 Hendrik Fontein 1
189 Jan Freerk Fontein 17
191 Anna Maria Hannema vrouw van F. Fontein DPz. 1
190 Freerk Fontein DPz. 2
192 Dirk Fontein Fz. 6
193 Dirk Fontein Pietersz. 1
194 Jan Fontein Tuinhout 2
195 Bauke van der Gaast 1
196 de North of Europe Gazlight and Coke Company te London 1
198 erv. Sijbren Gebel 1
197 Sijbren Gebel 1
199 Johannes Geelof n.f. 1
200 Pieter Jacob Geijkema 1
201 Hendrina Meijer, wed. J. Gelinde 1
208 Roomsch Catholijke Gemeente 15
207 Isra?litische Gemeente 7
206 Hervormde Gemeente 2
205 Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente 2
204 Evangelisch Lutherse Gemeente 5
203 Doopsgezinde Gemeente 8
202 Chistelijke Afgescheiden Gemeente 7
209 wed. Pieter van Getzen 2
210 erv. N.F. Giel 1
211 Jan van Glinstra jr. 1
212 Albert Johs. Godthelp 3
213 Egbert Godthelp 1
214 Gerrit H. Smit en Egbert Godthelp 1
218 Petronella Gonggrijp 1
217 Hendrik Gonggrijp 1
216 Cornelis G. Gonggrijp 1
215 Andries van der Gonggrijp 1
219 Joseph Gorter 4
220 Klaas J. Gorter en vrouw 1
221 Tjeerd S. Gosliga 1
222 Michiel Goslings 2
223 Harmen de Graaf 1
224 Johannes J. Groen 1
225 Gerhardus Groenewoud 4
236 Tjitze de Groot 1
235 erv. Simme J. de Groot 1
234 Servaas de Groot 1
233 Rein J. de Groot 1
232 erv. Klaas Jans de Groot 1
231 Klaas Jans de Groot 2
230 Jan S. de Groot 1
229 Jacob S. de Groot 1
228 Hermina de Groot 1
227 wed. Hein Tj. de Groot 1
226 erv. Cornelis J. de Groot 2
237 Jacob Groothuis 1
238 Dirk Haagsma 1
239 Klara Haagsma 1
240 Douwe de Haan 2
241 Friedrich Hagemann 1
242 Johs. Haijes c.u. 3
243 Paulus Haitsma 1
244 wed. Pieter Hamers 1
245 Petrus Hamstra 1
246 Pieter C. Hamstra 1
247 Elisabeth J. Hannema wed. J. Hanekuijk 3
248 erv. Jacob Hanekuijk 14
249 Leendert Hannema 7
251 Margaretha Auck Dina Fontein wed. Hannema 1
250 Leendert Hannema en mede eig. 21
252 Martinus H. van Hardorff 2
253 Eppe Harkema 1
254 de Stad Harlingen 41
255 Stoomboot-Reederij Harlingen 1
258 Cornelis Harmens 3
257 Annaeus Harmens 3
256 Abraham Harmens 1
261 Harmens & Zonen 8
260 Wijger Harmens Cz. 5
259 Cornelis Harmens en mede eig. 2
262 Johannes Hartman c.u. 1
263 Barend Nathan de Hartogh 2
264 Felix en Jan Heeger 2
265 Aafje J. van der Heide 1
266 Lammert Heiner 1
267 Ruurd Hellema 1
268 Hendrik Georg Helmer 2
269 Roelof Helmers 1
270 Jan P. Hemstra 4
271 Hette W. Hettema 1
272 Jacob IJdes Hettema 2
273 Jacob IJdes Hettema voor Taeke Hettema 1
274 Meindert Hibma c.u. 1
275 Helena Tj. Hiddema en mede eig. 1
276 Foekje J. Hiddema en zuster 1
279 Willem Hilarius 1
278 Watze T. Hilarius 1
277 Teije Hilarius 1
280 erv. Rint O. Hilwerda 1
281 Sijbrand Hingst 6
282 Elisabeth E. Tigchelaar vrouw van L.O. Hobma 2
283 Hendrik H. Hodde 1
284 Nutte Hoedemaker 3
285 Adam L. Hoek 11
286 Johannes van der Hoek 6
287 Salomo Levi van der Hoek 2
288 Lourens Hoekers 2
289 Lourens Hoekers en mede eig. 2
290 Bouwe Hoeksma 1
291 Sijbrand Hoekstra 1
293 erv. Jan F. Hoekstra c.a. 1
292 Freerk Hoekstra en mede eig. 4
294 Brand Jans Hoffinga 2
295 Grietje Wijnalda vrouw van B.J. Hoffinga 1
297 Hendrik S. Hofhuis 2
296 Geertje Wijma wed. Hofhuis 1
298 Coenraad van Hoften 2
299 Marten van Hoften 1
300 Oege van Hoften 1
301 Aafke Hofmans wed. J. Hollander 1
302 Taekle D. Hollander 1
303 Daniel S. Hollenga 3
304 Daniel S. Hollenga en mede eig. 1
305 Johan Holsderber 1
306 Ulbe Holsderver 1
307 Pieter J. Holstein 2
308 Evert Sijtses Hoog 10
309 Harke P. Hoogerhuis 1
310 Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig. 19
311 Jelle J. Horjus 3
312 Simon van der Hout 1
313 Abel P. van der Hout c.u. 1
314 Vereeniging Houtkoopers-Zeehandelaren 1
318 W. Houtsma 1
317 Doetje Spannenburg wed. Tj. Houtsma 4
316 Sipke Houtsma 3
315 Laas Houtsma 5
319 Petronella Houtsma c.s. 1
320 Martinus Hovenier 1
321 Hendricus Huisman 3
322 Herre H. Huitema 1
323 Joachim IJ. Huizinga 1
324 Jan van Hulst 1
325 Anna S. Spannenburg vrouw van J. van Hulst 5
326 Aafke Tuinhout wed. W.H.Bouricius van Idema 2
327 Bonne G. IJlstra 1
328 Jan S. IJzenbeek 10
329 Nicolaas IJzenbeek 2
330 Henricus IJzendijk 1
331 IJke Jager 5
332 Johannes J. Jager 1
333 Johs. J. Jager 2
334 Murk Johs. de Jager 1
335 Sijbrandus W. Jager 3
336 Harmen Jans Jans 1
337 erv. Jan Jaspers 2
338 Jouke Jelgerhuis Swildens 2
339 Michiel A. Jentink 1
348 Willem P. de Jong 1
347 Sikke Johs. de Jong 1
346 Sijger J. de Jong 1
345 Reinder Doris de Jong 2
344 Klaas D. de Jong 1
343 Johs. K. de Jong 1
342 Jan Poppe de Jong 1
341 Hendrik de Jong 3
340 wed. Douwe Tj. de Jong 1
349 Walke Jonker 2
350 Barbera L. Tolsma wed. Jorritsma 1
351 Cornelis Kalis 1
352 Doetje Stephani vrouw van Cornelis Kalis 2
353 Froukje Swart wed. P. Kallenborn 3
354 Maria Kallenborn 1
355 Trijntje van Kampen en mede eig. 2
356 wed. Elkan J.L. Kan 1
357 Harmen Keijzer c.u. 1
358 Geertje Anthonie Keimper 1
359 Gereformeerde Kerk 1
360 Bauke Tj. Kerkhoven 1
361 Hendrikus Kerkhoven 6
362 erv. Johannes Kerkhoven 1
363 Theodurus Kerkhoven en mede eig. 1
364 erv. Jacob J. Kiel 2
365 Jan Kisjes 1
366 Maria van Klaveren 1
367 Sake Klein 1
368 Sake Klein en mede eig. 1
370 wed. W.R. Kleinvogel 1
369 Jan Pieters Kleinvogel 2
371 Hermanus Klumper 1
372 Anne Antonus Knipper 1
373 Anthonij H. Knipper 1
374 Martinus Knipper 1
375 Jantje N. van der Wal wed. L. Knol 1
376 Johanna P. Knorre 2
377 Anthonij Knuise 1
378 Cornelis Knukkel 1
379 Harm Harms Kok 2
380 Geertje Bouwknegt wed. A. Koopmans 1
381 Meinardus R. Koopmans 1
382 Jacobus Koster 1
383 Schelte Krako 1
384 Sijtse A. Kreil 1
385 Taeke Krijtenburg 2
390 Martha Sjierks de Boer wed. Lubertus Jans Kroese 5
389 Lubertus Jans Kroese 9
388 Jan Kroese 2
387 Gerrit J. Kroese 1
386 Elske Jans Kroese 1
391 erv. G.D. Krol 1
392 Albert J. Kuiper 1
393 Anke van der Brug wed. J. Klazes Kuipers 3
394 Simon K. Kuipers 1
395 Waltje Kuipers 2
396 Coenraad Kun 1
397 Sijtse van der Laan 1
398 Auke D. Laansma 2
399 Aron Daniel Labes 2
400 Murk R. Lamminga 7
401 Egbert Land 2
402 Sijtske Langendijk 1
405 Johs. J. Langenhorst 1
404 Frederik Langenhorst 5
403 Ernst Georg Langenhorst 3
406 Meindert K. Lap 2
407 Elske Kroese vrouw van Meindert Lap 1
408 Janke Larooi 1
409 Evert Lautenbach 2
410 Cornelia A.M.F. Ledel 1
412 Klaas W. Leeksma 1
411 Hendrik Leeksma 4
413 Frans Leemkoel 4
414 Gerardus Leemkoel 2
415 Coenraad Leers 1
416 Jo?l Simons de Leeuw 2
418 Jelte D. van der Leij 1
417 Doeke J. van der Leij 1
419 Cornelis P. Leijen 1
420 Willem Lichtendahl en mede eig. 1
422 Aafke A. Zein vrouw van Martinus H. Lieuwma 3
421 Martinus H. van Lieuwma c.u. 1
424 Hartog S. van der Linde 2
423 Germen van der Linde 1
425 Hendrik IJ. van Lint 3
432 wed. L.J. van Loon 1
430 Justus Hendrik van Loon 3
429 Johan Hendrik W. van Loon 3
428 Jacob L. van Loon 4
426 Catharina E. Bonraad wed. B. van Loon 5
431 Justus Hendrik van Loon en mede eig. 1
427 de Firma B. van Loon en zoon 1
433 Johannes Louer 1
434 Minne Lovius 1
436 wed. Henricus A. Lunter 1
435 Henricus A. Lunter 2
437 Andries Magr 2
438 Adolf Benjamin Mank 1
439 Joseph Roelof Markenstein 2
440 Anna Kroese vrouw van Joseph Roelof Markestein 1
444 Simme O. van der Meer 1
443 Ids van der Meer 1
442 Dirk van der Meer 8
441 Bartle W. van der Meer 1
445 erv. Jan M. van der Mei 1
446 Jan J. van der Meij 1
447 Jouke D. van der Meij 3
449 erv. Gerben Meijer 10
448 Gerben Meijer 1
450 Gerben Meijer en mede eig. 1
451 Johannes Meijer jr. 11
452 Johs. H. Mentz 1
453 Hendrik Minnes Merkelbach 2
457 Sibbeltje S. de Vries wed. Tj.P. Metzelaar 2
456 Pieter Tj. Metzelaar 2
455 Jacob Metzelaar 1
454 Dieuwke J. Baantjer wed. Jan Metzelaar 5
458 Hemmes van der Meulen 12
459 Trijntje van Kampen wed. B. van der Meulen 1
460 Willem van der Meulen c.u. 1
463 Simon Miedema 2
462 Janke Miedema 1
461 Jan Fokkes Miedema 2
464 Douwe Minnema 1
465 Gosse D. Minnema 1
466 Petrus Lodewijk Mirande Pz. 1
467 Wijnand Modders 2
468 Frederik Mol 2
470 Thijs M. van der Molen 1
469 Dirk H. van der Molen 1
471 Jacob S. Molenaar 1
472 Tjitsche Ages Tromp wed. O. Gorter Moll 14
473 Dirk C. Monsma 1
474 Pieter H. Mooiman 2
475 IJsbrand Kl. Mulder 1
476 Jan G. Munneke 2
477 Bestuurderessen der Naaischool voor behoeftige meisjes 3
478 Folkert Ates Nauta 2
479 erv. Pieter W. Nauta 2
480 Marius Nauta Peters 1
481 Wiebe Neijsingh jr. 6
482 Johs. J. Nielsen erfpachter 1
483 Arnoldus Nieuwenhuis en mede eig. 1
484 Jacob Nontjes 6
485 Jacob J. Noordkamp 2
486 erv. Jacob J. Noordkamp 1
487 Okke Norel 3
488 wed. Dirk Numan 1
489 Bernardus J. van den Oever 4
490 Pieter B. Oldenburger 1
491 Jan Olivier 1
492 Daniël Oolgaard 8
493 Rinke Oorthuis 10
494 Berend Oosterbaan 1
495 Klaas van Oppen 1
496 van Oppens zonen 8
497 F. Osinga 1
498 Koenraad Oswald 1
499 R. Oswald en vrouw 1
500 Hermanus Ouendag 3
501 Tjeerd Ouendag 1
502 Reinder Pan 1
503 erv. Taeke Panbakker 1
504 Gibert F. Parant 1
505 Friedman Wolf Parfumeur 4
506 Wolf Friedman Parfumeur 2
507 Oepke Parma 1
508 C. Pasma 1
509 Aukje Lantinga wed. Peaux 1
510 Lucas Peereboom 1
511 Roelof A. Peijzel 1
512 Cornelis R. Peijzel 1
513 Everhardus W. Petersen sr. 1
514 Bote W. Pieksma 1
515 Hielke Pieksma 1
516 Gerrit Pierik 3
517 wed. Broer J. van der Plaats 1
518 Broer Klazes Plantenga 2
519 Foppe Plantenga 6
520 Geertje G. Plat 1
521 Geertje Jobs Plekker 1
524 Rinske Douma wed. J. Ploeg 2
523 Gooitze J. Ploeg 1
522 Gooitje J. Ploeg 1
525 Pieter J. Poelstra 2
526 Steven Pohlman 1
527 Jan Poll 2
528 Sint Gerrits Pollema 5
529 Jan Poort 1
531 Pieter Popta 1
530 Catharina Tjallingii wed. dr. S. Popta 2
532 Trijntje F. van der Stel vrouw van J. van der Post 1
533 Evert Posthuma 4
534 Geertje Anthonie Posthuma 1
537 Petrus Posthuma 1
535 Jetze Posthuma c.u. 1
536 Johannes F. Posthuma en mede eig. 4
538 J. & J. Posthumus 4
539 Jan P. Posthumus 1
541 Kornelis Posthumus 2
540 Jurjen Posthumus c.u. 1
543 Johannes S. Postma 1
542 Hillebrand Johs. Postma 1
544 Hilbrandus G. Pot 1
545 Johanna Potting en mede eig. 1
546 Harke Pottinga 1
547 Dorothea Pottinga en mede eig. 4
548 Sjuck Jans Radersma 2
550 erv. Tjalke van Rees 1
549 Jouke van Rees 1
551 Marie G. van der Meulen vrouw van H. Regter 2
552 erv. Hessel D. Reidsma 1
553 M. Reinalda 1
554 Jan K. Reitsma 2
555 Sipke P. Reitsma 1
557 Marten Sijbes Bijlsma & IJnse K. Renema 1
556 IJnse K. Renema 5
558 Aagje Repko 1
559 erv. F. Repko 1
560 erv. Th.J. Repko 1
561 Cornelis T. Reus 1
562 Jurjaan Riesberg 1
563 Marten Riewald 1
564 Marten R. Riewald 1
565 Karel F. Rigter 1
566 Frederik R. Rijf 1
567 het Rijk 2
568 Hendrik G. Rikkers 1
569 erv. Murk H. Ringnalda 1
570 Anne Feddes Rinkema 2
571 Henricus Rinkes 1
572 Pieter Haijes Robijn 14
573 Pieter H. Robijn en mede eig. 1
574 Anthonij G. Robinson 1
576 Sjoerd Rodenhuis 3
575 Andries Rodenhuis 1
577 Pieter Rodenhuis Az. 6
578 Albertina van Altena wed. IJ. Rodenhuis Bz. 1
579 wed. J. Rodenhuis en dochter 4
580 IJpeus Rodenhuis Pz. 4
582 Herke D. Roedema 3
581 erv. Douwe K. Roedema 1
583 Hendricus Roester 6
584 Jan Roodbeen 1
585 Jacobus Cornelis Rooswinkel 6
586 Cornelis Roozendaal 1
588 Watse Ruitenga 3
587 Johs. W. Ruitenga 5
589 Rinse A. de Ruiter 1
590 Jacobus Johs. du Saar 2
591 Iver F. Salvesen 1
592 Pieter Marten Schaaf 1
593 Job S. van der Schaaf c.u. 2
601 Tjalling Schaafsma 1
600 Rinke Schaafsma 1
599 Poppe Tj. Schaafsma 2
598 Pier Schaafsma 3
597 Jelger Schaafsma 3
596 Jan Pieters Schaafsma 4
595 Maaike Boon vrouw van Atze Sjoerds Schaafsma 2
594 Atze Sjoerds Schaafsma 2
602 Sipke Schellingwou 1
603 Allart Scheltinga Oosterbaan 2
604 Simon Pieter Schenkius 3
605 Jan S. Schiere 3
606 Johannes Schimmelpenning 1
607 Abe G. Schipper 2
608 Bens G. Schipper 1
609 Grietje & Reintje Schokker 1
610 Kaspar Johs. Schokker 2
612 Janna J. van Keulen vrouw van Engele J. Schoonbergen 1
611 Engele J. Schoonbergen c.u. 3
613 Sjoerd Schoonhoff 4
615 Willem Schoonhoven 2
614 W. Schoonhoven 1
616 Albertus van der Schoot 1
617 Cornelis van der Schoot 1
618 Cornelis van der Schoot c.u. 4
623 Martha van Schouwenburg 1
622 Jan van Schouwenburg 3
620 erv. H. van Schouwenburg 1
619 H. van Schouwenburg 7
621 Hendrik van Schouwenburg Jz. 3
624 Harmanus Schrage 1
625 Johannes Schrage 7
626 Hermanus Siderius 2
627 Tjerk D. Siebesma 1
629 Hendrik Simonsz 1
628 Cornelis Pieters Simonsz 2
630 Joseph Sinnema 3
636 Thomas van Slooten 1
635 Minne B. van Slooten 1
634 Martinus H. van Slooten 2
633 Gooike A. van Slooten 1
632 Antje R. Smit vrouw van Gooike A. van Slooten 2
631 Abe Thomas van Slooten 1
637 wed. Monte van Slooten en kind. 1
638 Jacob Sloterdijk 1
643 Reinder A. Sluik 1
642 Jan A. Sluik 2
640 Hendrik A. Sluik 7
641 Hendrik A. Sluik en mede eig. 1
639 Albertina A. Sluik en mede eig. 1
644 Goris Sijbren van Smeden 1
645 Gerrit H. Smit 1
646 E. Godthelp en Gerrit H. Smit 1
648 Hendrik Reinier Snijder 8
647 Daniel Snijder 1
649 Tjalke Ates Snip 1
650 Roelof Snoek 1
651 Leden der Societeit Zeeburg 1
652 Anna S. Spannenburg 1
653 erv. G.S. Spannenburg 1
655 Gerrit S. Spoelstra 2
654 Gerrit R. Spoelstra 1
656 Gerrit S. Spoelstra en mede eig. 2
657 Dirk Stastra 1
658 Reinder Steeksma 2
659 Sjoerd R. Steensma 1
660 E.H.J.A. Stevens 1
661 Leonardus J. Stevens en mede eig. 3
662 Outger Stienstra n.f. 1
663 Simon Stinstra c.u. 6
664 Pietje Tj. Stoker 1
665 Klaas M. Stolte 1
666 Nicolaas T. Straatsma 2
668 Jacob A. van der Straten 1
667 Hans W. van Straten 3
669 Tamme Stuul 1
670 Albert Stuur 1
671 Siebe Tacoma 2
672 Sijbren Takema 2
673 Catharina Hanekamp wed. Johannes G.N. Termeer 1
675 Johs. G.N. Termeer en mede eig. 1
674 erv. Johs. G.N. Termeer en mede eig. 1
676 Cornelis J. Teves 6
677 erv. Cornelis J. Teves 1
678 Teves Jans Teves 3
683 erv. Meinte H. Tigchelaar 5
682 Meinte H. Tigchelaar 1
681 IJep Tigchelaar 1
680 Hendrik M. Tigchelaar 3
679 Haije H. Tigchelaar 1
684 Jan Timmer 4
685 Karel Jans Timmer 2
688 Frans van Esta Tjallingii 23
687 F. Feijtama Tjallingii 1
686 Dirk Tjallingii 12
689 Anna Jacobus Tolsma 1
690 Johannes Jacobus Tolsma 4
691 Rigtje Tolsma en mede eig. 1
692 Taede Tolsma en mede eig. 1
693 Lubbert J. Torenbeek 1
694 Hidtje Tromp 2
695 Solco Tromp Ageszoon 8
696 Jan Trompetter 1
697 Simon D. Trompetter 1
698 Catharina de Boer vrouw van H. Tuimelaar 1
699 Evert Tuinhout 1
700 Foppe Tuinhout 1
701 Pieter Asmus Tuinhout 9
702 Lourens B. Tuininga 2
703 erv. Douwe Tuinstra 1
704 Willem Freerks Unia 1
705 Gilles Valckenier 4
706 Ate S. van Veen 2
707 erv. Nicolaas van der Veen 2
708 wed. Sjoerd A. van Veen 2
710 Popkjen G. Veenstra 1
709 erv. Gerrit J. Veenstra 1
711 Jan C. van der Veer 1
712 Luitje van der Veer 6
713 Ruurd Jappes van der Veer 1
714 Tiete van der Veer 3
715 erv. Willem J. van der Veer 1
716 Cornelis van de Velde 4
717 Gerrit van Velden 1
718 Geertje Valderpoort wed. M. Vellinga 1
719 Jacob Tj. Vellinga 2
720 Sipkje A. Koolker wed. G.W. Vellinga 1
721 Aafke Tjallingii vrouw van mr. A.G. van Velsen Wiersma 2
722 Franciscus Velthuis 2
723 erv. H. Vettevogel 1
724 Jelle H. Viersen 1
725 Obbe Vinkelbos 1
726 Michiel Hendrik Vis 1
731 Reinder Tj. Visser 1
730 Johanna Boom wed. R. Visser 1
729 Jantje Vogelzang vrouw van Jacob Visser 1
728 Hendrik Visser 2
727 Eva van der Linde vrouw van Douwe Visser 1
732 Barend Visser & zoon 27
733 Douwe S Visser en mede eig. 1
734 Pieter Vlaskamp 1
737 Rinse van Vliet 1
736 Jan Harmens van 't Vliet 2
735 Harmen J. van Vliet 1
738 Maartje R. Voerman 8
739 Uilke K. Voordewind 5
752 Hijlke H. de Vries 1
753 Jacob A. de Vries 1
754 Jacob de Vries 1
755 wed. Jacob H. de Vries 1
756 Jacob Kl. de Vries 1
757 Jan David de Vries 1
758 Klaas J. de Vries 1
759 Pieter de Vries 8
760 Willem Pieters de Vries 1
751 Hidde Dirks de Vries 13
750 Herre D. de Vries 1
749 Hendrik J. de Vries 1
740 Boele de Vries 1
741 Dirk B. de Vries 2
742 Douwe W. de Vries 1
743 erv. Douwe W. de Vries 4
744 Engele Pieters de Vries 2
745 Foppe de Vries 1
746 Gerke de Vries 1
747 Gerrit H. de Vries 7
748 wed. Hendrik J. de Vries 2
761 Pieter de Vries Binksma en mede eig. 1
764 Uilke S. de Vrij 2
763 Uilke J. de Vrij 3
762 Jan Siebes de Vrij 2
765 Rinske P. Smit wed. J. Wadman 2
766 Eelke J. Wagenaar 2
767 Willem Wagenaar 1
768 Barend H. van der Wal 2
769 Marten Jelles van der Wal 9
770 Nanning N. van der Wal 1
771 Klaas K. Wassenaar 2
772 Klaas K. Wassenaar sr. 2
773 Gerardus Hermanus Weddelooper 1
774 Stads Weesvoogdij 4
775 erv. Dirk van der Wei 1
780 Jan H. van der Weide 1
779 Hendrik van der Weide 1
778 Eva van der Weide 1
776 Albert van der Weide 5
777 Albert van der Weide en mede eig. 2
781 Hendrik van der Wel 1
782 Sijtske Wellinga en mede eig. 1
784 Nicolaas Wentholt 3
783 Jacobus Wentholt 1
792 Klaas A. van der Werf 1
791 Jacob van der Werf 1
790 Hendrik van der Werf 1
789 Elisabeth Joustra wed. Kl.A. v.d. Werf 2
788 Diedertje Meinsma wed. van der Werf 1
787 Bauke van der Werf 1
786 Bart Annes van der Werf 3
785 Andries van der Werf 1
793 Hendrik van der Werf c.u. 2
794 Klaas van der Werf c.u. 1
795 Klaas van der Werf c.u. 1
796 Andries van der Werff 2
797 Sibbele Westendorp 2
798 Obbe S. Westra 4
799 Ids Wiarda 4
801 Simon Wiarda 2
802 Oeke van der Werf wed. S. Wiarda 3
800 Ids Wiarda en mede eig. 1
803 Anne G. Wielenga 1
805 Jan Wiersma 2
804 Jacob Alberts Wiersma 8
806 Dirk J. Wiersma c.u. 2
807 Enne Hendriks Wijga 2
808 Grietje W. Schoonhoven vrouw van P. Wijga 5
809 Pieter C. Wijga 2
810 Wijbe F. Wijga 1
811 Fokke Wijma 1
812 Laas L. Wijnalda 2
813 Reinder Tj. Wijnalda 2
814 erv. Sjoerdtje Wijnalda 2
815 Aaltje F. Wijngaarden 1
816 Jan P. Wijngaarden 1
819 Tjitse de Wilde 1
818 Rinse W. de Wilde 1
817 Jelte Egberts de Wilde 1
820 Hendrik de Windt 2
821 Durk de Wit 2
822 Armvoogdij van Witmarsum 1
823 Johannes H. Witte 3
824 Johs. H. Witte 1
825 Bonne W. Witteveen 2
826 Teunis J. Wobma 1
827 vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen 22
828 Eede Jans van der Woude 1
829 Jan H. van der Woude 1
830 Wopke S. van der Woude 2
832 Redmer Oedses Wouwenaar 11
831 Hendrik Oedses Wouwenaar 1
833 Sjoerd Zaagsma 7
834 Tjalke Zaagsma 2
835 Ate P. Zaagstra 1
836 J.A. Zaal Stroband 1
841 Janna D. Vinje vrouw van M.J. van der Zee 7
840 Meindert van der Zee 7
839 Jacob Alderts van der Zee 1
838 erv. Haije G. van der Zee 1
837 Dirk R. van der Zee 1
842 Gerben A. Zeilmaker 1
843 Germen Zeilmaker 1
845 Tjepke Zoete 2
844 Jacob Zoete 1
846 Harlinger Zoutbranders 1
851 Willem L. Zwaal 1
850 Schelte Zwaal 1
849 Otto Jurriaan Zwaal 1
848 Jurjen F. Zwaal 1
847 erv. H. Zwaal 1
852 Willem S. Zwaal en mede eig. 1
853 Jan L. Zwaal en vrouw 1
854 Jan Jacobus de Zwaan 2
855 Hilbrand Zwanenburg 1
856 Sjerp J. Zwanenburg en mede eig. 5