Harlingen, rijkstoezicht op fabrieken en werkplaatsen 1905

Aan
den Heer Burgemeester
van
Harlingen


Leeuwarden, December 1905

In verband met het opmaken van mijn Jaarverslag heb ik de eer UEdel Achtbare beleefd te verzoeken, mij eenige daartoe noodige gegevens te verschaffen, zoo mogelijk vóór ultimo Februari e.k., door het doen invullen van één exemplaar der bijlagen.
Gaarne ontving ik omtrent elke fabriek of werkplaats, waar in 1905 gedurende korter of langer tijd jeugdige personen of vrouwen werkten, voor zoover aldaar eene door of namens U gewaarmerkte lijst, als bedoeld in artikel 11 der Arbeidswet was opgehangen, mededeeling van:
1e. de plaats, waar die fabriek of werkplaats is gelegen.
2e. den naam van het hoofd of van den bestuurder daarvan.
3e. de soort van het bedrijf dat aldaar wordt uitgeoefend.
4e. het aantal in 1905 aan dit hoofd of dezen bestuurder uitgereikte arbeidskaarten, als bedoeld in artikel 10 der Arbeidswet.
5e. het aantal geldige arbeidskaarten, ultimo December 1905 in het bezit van dit hoofd, afzonderlijk voor jongens en meisjes.
6e. het grootste aantal vrouwen, dat in den loop van het jaar 1905 gelijktijdig in de bedoelde fabriek of werkplaats heeft gewerkt.

Voor het geval dat aantekening is gehouden van de inspecties, gedaan door de gemeentepolitie gedurende 1905, en van de door haar opgemaakte processen-verbaal met het doel de goede naleving der Arbeidswet te bevorderen, verzoek ik U beleefd het aantal inspecties en de datums der processen-verbaal achter den naam van het bedrijfshoofd in de daarvoor bestemde kolommen aan te geven.

De Inspecteur van den Arbeid in de 9e Inspectie,
C.C.A. Last.


(Bron: Gemeentearchief Harlingen, archief Commissaris van Politie, niet geïnventariseerd.)


Ondanks bovenstaand verzoek om de kolommen betreffende de inspectie-bezoeken in te vullen, zijn die op een enkele uitzondering na leeg. Alleen bij de 'vischrookerij' van Lichtendahl aan de Roptaweg is op 15 april blijkbaar een proces-verbaal betreffende de Arbeidswet opgemaakt. Verder staat over de gehele lengte van de kolom 'Aantal in 1905 aan elke inrichting gebrachte bezoeken' 'doorloopend' genoteerd.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:07A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  naam bedrijf werknemers ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+ adres
firma H. Alkema mach. breierij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 1 Kerkstraat 31
Johs. Alta scheepstimmerwerf jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Groote helling 4
Fr. Anema timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Rozenstraat 1
H. van Asperen timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Roepersteeg 5
gebr. S. & P. Bauritius suikerwerkers jongens: 3, meisjes: 0, vrouwen: 0 Moriaanstraat 10
C.P. Bisschop modiste jongens: 0, meisjes: 1, vrouwen: 0 Zoutsloot 101
A. Blijstra meubelmakerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 66
P. Blijstra grutterij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Brouwersstraat 1
A. Blok slagerij jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Rommelhaven 18
wed. J. Bok banketbakkerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 93
Y. Bolman stoffeerder jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Groote Breedeplaats 24
S. Boomstra jr. vischrookerij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Roptaweg 13
S. Bos modiste jongens: 0, meisjes: 2, vrouwen: 0 Groote Breedeplaats 10a
G. Bosma timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Franikerend 34
M. Bottema bakker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Bildtstraat 13
gebr. G. & H. Broersma timmerman jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Rapenburg 22
H. de Bruin slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Zoutsloot 82
W.P. Dartee suikerwerker jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 1 Groote Breedeplaats 25
J. Dijk smid jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Noorderhaven 70
Dijk & van de Velde sigarenfabriek jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Noorderhaven 21
J.A. Drost modiste jongens: 0, meisjes: 3, vrouwen: 1 Lanen 4
H. Faber slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Kleine Breedeplaats 9
P. Faber goudsmid jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Kleine Breedeplaats 25
Tj. Faber modiste jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heerensteeg 4
K. Fortuin bakker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Franikerend 19
L.L. van Gelder vleeschzouterij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Schoolsteeg 3
wed. J. Gonggrijp touwslagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Roptaweg 2
H. Groenewoud bakker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Groote Ossenmarkt 3
G. Hamstra smid jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Smidstraat 4
E.H. Hartog damesconfectie jongens: 0, meisjes: 4, vrouwen: 0 Voorstraat 69
H. Hibma modiste jongens: 0, meisjes: 1, vrouwen: 3 Brouwersstraat 7
J. Hibma sigarenfabriek jongens: 5, meisjes: 0, vrouwen: 0 Schritsen 32
D. Hilarius koperslagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Hoogstraat 28
L. Hoekers slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 9
S. Hoekstra modiste jongens: 0, meisjes: 3, vrouwen: 0 Zoutsloot 118
S.W. Houtsma boekdrukkerij jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Carlvisschersteeg 5
J. Huitema spekslager jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Kerkstraat 38
S. van Hulst stoomhoutzaagmolen jongens: 4, meisjes: 0, vrouwen: 0 Noord Oostersingel 3
H. Husselman kleermaker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Kleine Breedeplaats 21
Tj. Jongma slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 4 Brouwersstraat 24
Gr. Kamminga modiste jongens: 0, meisjes: 3, vrouwen: 1 Hoogstraat 29
A.S. Klein bakker jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heiligeweg 20
F.S. Klein theehandel jongens: 4, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 85
M. Koopmans slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Kleine Kerkstraat 16
G. Koops vischrookerij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Visscherstraat 2
J. Kroes Gzn. pettenfabriek jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 St. Jacobstraat 11
F.J. Krol smederij jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heiligeweg 32
D.W. Kroon kleermaker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Havenplein 6
N. Kruisweg mach. brei-inrichting jongens: 0, meisjes: 1, vrouwen: 0 Voorstraat 57
J.J. Kuipers scheepstimmerwerf jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Zuiderhaven 12
J. Lamminga timmerman jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Brouwersstraat 18
H. Leenstra modiste jongens: 0, meisjes: 2, vrouwen: 0 Zuiderhaven 29
J. & H. Lichtendahl vischrookerij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Zoutsloot 17
J.W. Lichtendahl vischrookerij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Roptaweg 17
J. Lok schoenmaker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 St. Jacobstraat 13
gebr. van der Meer timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Zuiderplein 5
A. van der Meer hoedenmaakster jongens: 0, meisjes: 2, vrouwen: 0 Groote Breedeplaats 33
H. van der Meij kleermaker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 48
K.J. Meinesz stoomhoutzaagmolen jongens: 3, meisjes: 0, vrouwen: 0 Bolswardervaart 1
firma S. van der Messel borstelmakerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heiligeweg 60
A. Meter koek & banketbakkerij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 10
P. van der Meulen Kuné koperslagerij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Lanen 35
F. de Mol spekslager jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heiligeweg 27
A. Nauta timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Vijverstraat 3
wed. W. Nauta Ezn. verver jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Droogstraat 22
W. Noordbeek slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 3 Groote Breedeplaats 23
firma Oolgaard en Co. wijnhandel jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Kleine Breedeplaats 3
R. Oswald sigarenfabriek jongens: 11, meisjes: 0, vrouwen: 0 Lanen 10
G. Ouendag modiste jongens: 0, meisjes: 4, vrouwen: 0 Zuiderhaven 81
wed. H. Ouendag Tzn. sigarenfabriek jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Roepersteeg 7
firma H. Parfumeur damesconfectie jongens: 0, meisjes: 4, vrouwen: 10 St. Jacobstraat 3
J. Poort timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Lanen 53
J. Riewald hoedenmaakster jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Scheerstraat 13
B. Rikkers-Knapper hoedenmaakster jongens: 0, meisjes: 1, vrouwen: 0 Voorstraat 13
Kl. Rodenhuis verver jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Kerkstraat 29
wed. M.F. van Ruth mach. brei-inrichting jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 49
A. Schaap smid jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Hoogstraat 38
J. van der Schuit modiste jongens: 0, meisjes: 2, vrouwen: 2 Liemendijk 4
H.W.M. Schutten modiste jongens: 0, meisjes: 2, vrouwen: 0 Voorstraat 76
A. Sinnema hoedenmaakster jongens: 0, meisjes: 2, vrouwen: 2 Kleine Breedeplaats 4
O. Sinnema slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Scheerstraat 10
Th.G. van der Slooten verver jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Lanen 5
G.S. Spoelstra timmerman jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Schritsen 50
J.H. Stootman verver jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heiligeweg 8
T. Terpstra bakker jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Noordijs 1
Tj. Terpstra boekdrukkerij jongens: 3, meisjes: 0, vrouwen: 0 Hoogstraat 12
firma S. Tjallingii tegeltjefabriek jongens: 4, meisjes: 0, vrouwen: 0 Zoutsloot 114
J. Torenbeek timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 St. Odolphisteeg 8
firma S. Trompetter Azn. sigarenfabriek jongens: 9, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 37
P. Tuinhout smid jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Noorderhaven 1
P. van der Velde-Visser hoedenmaakster jongens: 0, meisjes: 1, vrouwen: 2 St. Odolphisteeg 14
Th. Veltman mach. breierij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heiligeweg 48
H.D. Voogd kachelmakerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Kleine Breedeplaats 13
Johs. Voogd rijwielreparateur jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Comediesteeg 1
P. de Vries schoenmaker jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 32
S. de Vries koperslagerij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Lanen 79
gebr. M. & P. van der Wal smederij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Vijverstraat 5
G.B. Weenink timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Liemendijk 38
B. van der Weide verver jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Scheerstraat 8
L. van der Weide banketbakkerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Schritsen 65
J. van der Werf banketbakkerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 51
H. Wiersma slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 St. Odolphisteeg 20
P. Wijbenga wagenmaker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Rommelhaven 2
firma J. Wijga korenmolenaar jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Dijkswal 1
L. Wijnalda mineraalwaterfabriek jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heiligeweg 21
R.N. Wijnalda slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Rommelhaven 6
C. Wilkeshuis boekdrukkerij jongens: 4, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heiligeweg 14
F. Willekes kleermaker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Zuiderhaven 25
R. Wink modiste jongens: 0, meisjes: 1, vrouwen: 1 Lanen 30
S. de Wit kleermaker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 74
H. van der Zee timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Groote Ossenmarkt 23
J. van der Zee modiste jongens: 0, meisjes: 6, vrouwen: 8 Nieuwstraat 54
F. van der Zwaag & zoon boekdrukkerij jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 84