Harlingen, rijkstoezicht op fabrieken en werkplaatsen 1905

Aan
den Heer Burgemeester
van
Harlingen


Leeuwarden, December 1905

In verband met het opmaken van mijn Jaarverslag heb ik de eer UEdel Achtbare beleefd te verzoeken, mij eenige daartoe noodige gegevens te verschaffen, zoo mogelijk vóór ultimo Februari e.k., door het doen invullen van één exemplaar der bijlagen.
Gaarne ontving ik omtrent elke fabriek of werkplaats, waar in 1905 gedurende korter of langer tijd jeugdige personen of vrouwen werkten, voor zoover aldaar eene door of namens U gewaarmerkte lijst, als bedoeld in artikel 11 der Arbeidswet was opgehangen, mededeeling van:
1e. de plaats, waar die fabriek of werkplaats is gelegen.
2e. den naam van het hoofd of van den bestuurder daarvan.
3e. de soort van het bedrijf dat aldaar wordt uitgeoefend.
4e. het aantal in 1905 aan dit hoofd of dezen bestuurder uitgereikte arbeidskaarten, als bedoeld in artikel 10 der Arbeidswet.
5e. het aantal geldige arbeidskaarten, ultimo December 1905 in het bezit van dit hoofd, afzonderlijk voor jongens en meisjes.
6e. het grootste aantal vrouwen, dat in den loop van het jaar 1905 gelijktijdig in de bedoelde fabriek of werkplaats heeft gewerkt.

Voor het geval dat aantekening is gehouden van de inspecties, gedaan door de gemeentepolitie gedurende 1905, en van de door haar opgemaakte processen-verbaal met het doel de goede naleving der Arbeidswet te bevorderen, verzoek ik U beleefd het aantal inspecties en de datums der processen-verbaal achter den naam van het bedrijfshoofd in de daarvoor bestemde kolommen aan te geven.

De Inspecteur van den Arbeid in de 9e Inspectie,
C.C.A. Last.


(Bron: Gemeentearchief Harlingen, archief Commissaris van Politie, niet geïnventariseerd.)


Ondanks bovenstaand verzoek om de kolommen betreffende de inspectie-bezoeken in te vullen, zijn die op een enkele uitzondering na leeg. Alleen bij de 'vischrookerij' van Lichtendahl aan de Roptaweg is op 15 april blijkbaar een proces-verbaal betreffende de Arbeidswet opgemaakt. Verder staat over de gehele lengte van de kolom 'Aantal in 1905 aan elke inrichting gebrachte bezoeken' 'doorloopend' genoteerd.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-08 00:23:33A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  naambedrijfwerknemers ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bijzonderhedenvermeld adres
firma H. Alkemamach. breierijjongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 1Kerkstraat 31
Johs. Altascheepstimmerwerfjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Groote helling 4
Fr. Anematimmermanjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Rozenstraat 1
H. van Asperentimmermanjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Roepersteeg 5
gebr. S. & P. Bauritiussuikerwerkersjongens: 3, meisjes: 0, vrouwen: 0Moriaanstraat 10
C.P. Bisschopmodistejongens: 0, meisjes: 1, vrouwen: 0Zoutsloot 101
A. Blijstrameubelmakerijjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Voorstraat 66
P. Blijstragrutterijjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Brouwersstraat 1
A. Blokslagerijjongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0Rommelhaven 18
wed. J. Bokbanketbakkerijjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Voorstraat 93
Y. Bolmanstoffeerderjongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0Groote Breedeplaats 24
S. Boomstra jr.vischrookerijjongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0Roptaweg 13
S. Bosmodistejongens: 0, meisjes: 2, vrouwen: 0Groote Breedeplaats 10a
G. Bosmatimmermanjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Franikerend 34
M. Bottemabakkerjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Bildtstraat 13
gebr. G. & H. Broersmatimmermanjongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0Rapenburg 22
H. de Bruinslagerijjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Zoutsloot 82
W.P. Darteesuikerwerkerjongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 1Groote Breedeplaats 25
J. Dijksmidjongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0Noorderhaven 70
Dijk & van de Veldesigarenfabriekjongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0Noorderhaven 21
J.A. Drostmodistejongens: 0, meisjes: 3, vrouwen: 1Lanen 4
H. Faberslagerijjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Kleine Breedeplaats 9
P. Fabergoudsmidjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Kleine Breedeplaats 25
Tj. Fabermodistejongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 01 januari 1906 de zaak opgehevenHeerensteeg 4
K. Fortuinbakkerjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Franikerend 19
L.L. van Geldervleeschzouterijjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Schoolsteeg 3
wed. J. Gonggrijptouwslagerijjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Roptaweg 2
H. Groenewoudbakkerjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Groote Ossenmarkt 3
G. Hamstrasmidjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Smidstraat 4
E.H. Hartogdamesconfectiejongens: 0, meisjes: 4, vrouwen: 0Voorstraat 69
H. Hibmamodistejongens: 0, meisjes: 1, vrouwen: 3Brouwersstraat 7
J. Hibmasigarenfabriekjongens: 5, meisjes: 0, vrouwen: 0Schritsen 32
D. Hilariuskoperslagerijjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Hoogstraat 28
L. Hoekersslagerijjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Voorstraat 9
S. Hoekstramodistejongens: 0, meisjes: 3, vrouwen: 0Zoutsloot 118
S.W. Houtsmaboekdrukkerijjongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0Carlvisschersteeg 5
J. Huitemaspekslagerjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Kerkstraat 38
S. van Hulststoomhoutzaagmolenjongens: 4, meisjes: 0, vrouwen: 0Noord Oostersingel 3
H. Husselmankleermakerjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Kleine Breedeplaats 21
Tj. Jongmaslagerijjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 4Brouwersstraat 24
Gr. Kammingamodistejongens: 0, meisjes: 3, vrouwen: 1Hoogstraat 29
A.S. Kleinbakkerjongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0Heiligeweg 20
F.S. Kleintheehandeljongens: 4, meisjes: 0, vrouwen: 0Voorstraat 85
M. Koopmansslagerijjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Kleine Kerkstraat 16
G. Koopsvischrookerijjongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0Visscherstraat 2
J. Kroes Gzn.pettenfabriekjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0St. Jacobstraat 11
F.J. Krolsmederijjongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0Heiligeweg 32
D.W. Kroonkleermakerjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Havenplein 6
N. Kruiswegmach. brei-inrichtingjongens: 0, meisjes: 1, vrouwen: 0Voorstraat 57
J.J. Kuipersscheepstimmerwerfjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Zuiderhaven 12
J. Lammingatimmermanjongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0Brouwersstraat 18
H. Leenstramodistejongens: 0, meisjes: 2, vrouwen: 0Zuiderhaven 29
J. & H. Lichtendahlvischrookerijjongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0Zoutsloot 17
J.W. Lichtendahlvischrookerijjongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0Roptaweg 17
J. Lokschoenmakerjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0St. Jacobstraat 13
gebr. van der Meertimmermanjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Zuiderplein 5
A. van der Meerhoedenmaaksterjongens: 0, meisjes: 2, vrouwen: 0Groote Breedeplaats 33
H. van der Meijkleermakerjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Voorstraat 48
K.J. Meineszstoomhoutzaagmolenjongens: 3, meisjes: 0, vrouwen: 0Bolswardervaart 1
firma S. van der Messelborstelmakerijjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Heiligeweg 60
A. Meterkoek & banketbakkerijjongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0Voorstraat 10
P. van der Meulen Kunékoperslagerijjongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0Lanen 35
F. de Molspekslagerjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Heiligeweg 27
A. Nautatimmermanjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Vijverstraat 3
wed. W. Nauta Ezn.ververjongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 01 januari 1906 de zaak opgehevenDroogstraat 22
W. Noordbeekslagerijjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 3Groote Breedeplaats 23
firma Oolgaard en Co.wijnhandeljongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Kleine Breedeplaats 3
R. Oswaldsigarenfabriekjongens: 11, meisjes: 0, vrouwen: 0Lanen 10
G. Ouendagmodistejongens: 0, meisjes: 4, vrouwen: 0Zuiderhaven 81
wed. H. Ouendag Tzn.sigarenfabriekjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Roepersteeg 7
firma H. Parfumeurdamesconfectiejongens: 0, meisjes: 4, vrouwen: 10St. Jacobstraat 3
J. Poorttimmermanjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Lanen 53
J. Riewaldhoedenmaaksterjongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0Scheerstraat 13
B. Rikkers-Knapperhoedenmaaksterjongens: 0, meisjes: 1, vrouwen: 0Voorstraat 13
Kl. Rodenhuisververjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Kerkstraat 29
wed. M.F. van Ruthmach. brei-inrichtingjongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0Voorstraat 49
A. Schaapsmidjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Hoogstraat 38
J. van der Schuitmodistejongens: 0, meisjes: 2, vrouwen: 2Liemendijk 4
H.W.M. Schuttenmodistejongens: 0, meisjes: 2, vrouwen: 0Voorstraat 76
A. Sinnemahoedenmaaksterjongens: 0, meisjes: 2, vrouwen: 2Kleine Breedeplaats 4
O. Sinnemaslagerijjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Scheerstraat 10
Th.G. van der Slootenververjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Lanen 5
G.S. Spoelstratimmermanjongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 01 januari 1906 de zaak opgehevenSchritsen 50
J.H. Stootmanververjongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0Heiligeweg 8
T. Terpstrabakkerjongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0Noordijs 1
Tj. Terpstraboekdrukkerijjongens: 3, meisjes: 0, vrouwen: 0Hoogstraat 12
firma S. Tjallingiitegeltjefabriekjongens: 4, meisjes: 0, vrouwen: 0Zoutsloot 114
J. Torenbeektimmermanjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0St. Odolphisteeg 8
firma S. Trompetter Azn.sigarenfabriekjongens: 9, meisjes: 0, vrouwen: 0Voorstraat 37
P. Tuinhoutsmidjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Noorderhaven 1
P. van der Velde-Visserhoedenmaaksterjongens: 0, meisjes: 1, vrouwen: 2St. Odolphisteeg 14
Th. Veltmanmach. breierijjongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 01 januari 1906 de zaak opgehevenHeiligeweg 48
H.D. Voogdkachelmakerijjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Kleine Breedeplaats 13
Johs. Voogdrijwielreparateurjongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0Comediesteeg 1
P. de Vriesschoenmakerjongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0Voorstraat 32
S. de Vrieskoperslagerijjongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0Lanen 79
gebr. M. & P. van der Walsmederijjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Vijverstraat 5
G.B. Weeninktimmermanjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Liemendijk 38
B. van der Weideververjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Scheerstraat 8
L. van der Weidebanketbakkerijjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Schritsen 65
J. van der Werfbanketbakkerijjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Voorstraat 51
H. Wiersmaslagerijjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0St. Odolphisteeg 20
P. Wijbengawagenmakerjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Rommelhaven 2
firma J. Wijgakorenmolenaarjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Dijkswal 1
L. Wijnaldamineraalwaterfabriekjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Heiligeweg 21
R.N. Wijnaldaslagerijjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Rommelhaven 6
C. Wilkeshuisboekdrukkerijjongens: 4, meisjes: 0, vrouwen: 0Heiligeweg 14
F. Willekeskleermakerjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Zuiderhaven 25
R. Winkmodistejongens: 0, meisjes: 1, vrouwen: 1Lanen 30
S. de Witkleermakerjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Voorstraat 74
H. van der Zeetimmermanjongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0Groote Ossenmarkt 23
J. van der Zeemodistejongens: 0, meisjes: 6, vrouwen: 8Nieuwstraat 54
F. van der Zwaag & zoonboekdrukkerijjongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0Voorstraat 84