Harlingen, reëelkohier 1756 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913)

Harlingen, reëelkohier 1756 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1756. Van elk pand zijn 'eigenaars' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zo'n achttien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5 1/2e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Cohier van de reële goedschattinge van alle vaste goederen binnen Harlingen en desselfs Jurisdictie gelegen, gemaakt en gerenoveert bij de Achtb. Magistraat van voors. stad, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed: Mog: Heeren Staten van Friesland, in dato den 13. maert jongstleden, en zulks voor den jaere van Maij 1756 tot Maij 1757.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-14 20:48:49

kwartier  1  2  3  4  5  6  7  8  

pandgeschat adres soort o/gvoornaam patroniem familienaamhuurwaardegrondpachtaanslag
1-001Noorderhoofd 1soort onroerend goed    
1-001Noorderhoofd 1eigenaar     
1-001Noorderhoofd 1gebruiker     
1-001Noorderhoofd 1opmerking nihil
1-001/2Noorderhaven 1soort onroerend goedsmederij    
1-001/2Noorderhaven 1eigenaar Abe Jacobs wed.   
1-001/2Noorderhaven 1gebruiker Frans Goitjens    
1-001/2Noorderhaven 1huurwaarde en aanslag  28‑10‑00 cg 05‑03‑00 cg
1-002Noorderhaven 5soort onroerend goedhuis    
1-002Noorderhaven 5eigenaar Pyter Gerardus    
1-002Noorderhaven 5gebruiker Pyter Gerardus    
1-002Noorderhaven 5huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-003Noorderhaven 7soort onroerend goedhuis    
1-003Noorderhaven 7eigenaar Melle Ynses    
1-003Noorderhaven 7gebruiker Claes Wouters    
1-003Noorderhaven 7huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-003Noorderhaven 7gebruiker Hubert Jetses    
1-003Noorderhaven 7huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-004Noorderhaven 9soort onroerend goedhuis    
1-004Noorderhaven 9eigenaar Melle Ynses    
1-004Noorderhaven 9gebruiker Douwe Simons    
1-004Noorderhaven 9huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-005Noorderhaven 11soort onroerend goedhuis    
1-005Noorderhaven 11eigenaar Jan Douwes wed.   
1-005Noorderhaven 11gebruiker Douwe J. Seilmaker    
1-005Noorderhaven 11huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-006Noorderhaven 13soort onroerend goedhuis    
1-006Noorderhaven 13eigenaar Hein Joukes    
1-006Noorderhaven 13gebruiker Cornelis Gabbes c.s.   
1-006Noorderhaven 13huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-007Noorderhaven 15soort onroerend goedhuis    
1-007Noorderhaven 15eigenaar Hans Reinders    
1-007Noorderhaven 15gebruiker Hans Reinders    
1-007Noorderhaven 15huurwaarde  10‑00‑00 cg  
1-007Noorderhaven 15gebruiker Roelof Meinerts    
1-007Noorderhaven 15huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-007Noorderhaven 15gebruiker Jan Hansen    
1-007Noorderhaven 15huurwaarde  16‑00‑00 cg  
1-007Noorderhaven 15huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
1-008Noorderhaven 17soort onroerend goedhuis    
1-008Noorderhaven 17eigenaar Jacob Douwes    
1-008Noorderhaven 17gebruiker Pyter Carsten    
1-008Noorderhaven 17huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-009Noorderhaven 19soort onroerend goedhuis    
1-009Noorderhaven 19eigenaar Jan Aukes erven   
1-009Noorderhaven 19gebruiker Jacob Douwes c.s.   
1-009Noorderhaven 19huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
1-010Noorderhaven 21soort onroerend goedhuis    
1-010Noorderhaven 21eigenaar Sjoerd Harmens    
1-010Noorderhaven 21gebruiker Sjoerd Harmens    
1-010Noorderhaven 21huurwaarde en aanslag  39‑00‑00 cg 07‑01‑12 cg
1-011Noorderhaven 23soort onroerend goedhuis    
1-011Noorderhaven 23eigenaar Jan Aukes erven   
1-011Noorderhaven 23gebruiker Jan Aukes erven   
1-011Noorderhaven 23huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑16‑06 cg
1-012Noorderhaven 25soort onroerend goedhuis    
1-012Noorderhaven 25eigenaar Jan Aukes erven   
1-012Noorderhaven 25gebruiker Trijntje Oosterbaan    
1-012Noorderhaven 25huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 08‑10‑14 cg
1-013Noorderhaven 27soort onroerend goedhuis    
1-013Noorderhaven 27eigenaar Jan Aukes erven wed.   
1-013Noorderhaven 27gebruiker Dirk Jacobs    
1-013Noorderhaven 27huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-014Noorderhaven 29soort onroerend goedhuis    
1-014Noorderhaven 29eigenaar Reinder Tjeerds erven   
1-014Noorderhaven 29gebruiker Jan Douwes wed.   
1-014Noorderhaven 29huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
1-015Zoutsloot 8soort onroerend goedwoning    
1-015Zoutsloot 8eigenaar Jan Aukes erven   
1-015Zoutsloot 8gebruiker afgebroken    
1-015Zoutsloot 8huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-016Noorderhaven 31soort onroerend goedhuis    
1-016Noorderhaven 31eigenaar Ruird Sybes erven   
1-016Noorderhaven 31gebruiker Ruird Sybes erven   
1-016Noorderhaven 31huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
1-017Noorderhaven 31soort onroerend goedwoning    
1-017Noorderhaven 31eigenaar Taeke Stephanus    
1-017Noorderhaven 31gebruiker Taeke Stephanus    
1-017Noorderhaven 31huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
1-018Zoutsloot 6soort onroerend goedhuis    
1-018Zoutsloot 6eigenaar Jan Aukes erven   
1-018Zoutsloot 6gebruiker Jan Aukes erven   
1-018Zoutsloot 6huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
1-019Noorderhaven 31soort onroerend goedhuis    
1-019Noorderhaven 31eigenaar Taeke Stephanus    
1-019Noorderhaven 31gebruiker Taeke Stephanus    
1-019Noorderhaven 31huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑18‑02 cg
1-020Noorderhaven 33soort onroerend goedhuis    
1-020Noorderhaven 33eigenaar Freerk van der Hout    
1-020Noorderhaven 33gebruiker Freerk van der Hout    
1-020Noorderhaven 33huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-021Noorderhaven 35soort onroerend goedhuis    
1-021Noorderhaven 35eigenaar Freerk van der Hout wed.   
1-021Noorderhaven 35gebruiker Sybe Aukes    
1-021Noorderhaven 35huurwaarde  30‑00‑00 cg  
1-021Noorderhaven 35gebruiker Hein Joukes    
1-021Noorderhaven 35huurwaarde  50‑00‑00 cg  
1-021Noorderhaven 35huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-022Noorderhaven 37soort onroerend goedhuis en brouwerij    
1-022Noorderhaven 37eigenaar Bente IJsenbeek    
1-022Noorderhaven 37gebruiker Bente IJsenbeek c.s.   
1-022Noorderhaven 37huurwaarde en aanslag  24‑10‑00 cg 22‑12‑10 cg
1-023Droogstraat 5soort onroerend goedpanwerk    
1-023Droogstraat 5eigenaar burgemeester Weima erven wed.   
1-023Droogstraat 5gebruiker burgemeester Weima erven wed.   
1-023Droogstraat 5huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-024Noorderhaven 39soort onroerend goedhuis    
1-024Noorderhaven 39eigenaar Jan Simons    
1-024Noorderhaven 39gebruiker Sierk Pyters    
1-024Noorderhaven 39huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
1-025Noorderhaven 41soort onroerend goed    
1-025Noorderhaven 41gebruiker Romke Wassenaar    
1-025Noorderhaven 41huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 08‑10‑14 cg
1-026Noorderhaven 43soort onroerend goedhuis    
1-026Noorderhaven 43eigenaar Junius Alema    
1-026Noorderhaven 43gebruiker Junius Alema    
1-026Noorderhaven 43huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 10‑03‑10 cg
1-027Noorderhaven 45soort onroerend goedhuis    
1-027Noorderhaven 45eigenaar Dries Janzen    
1-027Noorderhaven 45gebruiker Dries Janzen    
1-027Noorderhaven 45huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
1-028Noorderhaven 47soort onroerend goedhuis    
1-028Noorderhaven 47eigenaar Evert Hanekuik wed.   
1-028Noorderhaven 47gebruiker Evert Hanekuik wed.   
1-028Noorderhaven 47huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 10‑03‑10 cg
1-029Noorderhaven 49soort onroerend goedhuis    
1-029Noorderhaven 49eigenaar Hendrik Pesma    
1-029Noorderhaven 49gebruiker Hendrik Pesma    
1-029Noorderhaven 49huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
1-030Noorderhaven 51soort onroerend goedhuis    
1-030Noorderhaven 51eigenaar Pyter Oldaan erven   
1-030Noorderhaven 51gebruiker Pyter Oldaan erven   
1-030Noorderhaven 51huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
1-031Noorderhaven 53soort onroerend goedhuis    
1-031Noorderhaven 53eigenaar Trijntje Mouter    
1-031Noorderhaven 53gebruiker Trijntje Mouter    
1-031Noorderhaven 53huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
1-032Noorderhaven 55soort onroerend goedhuis    
1-032Noorderhaven 55eigenaar Auke Backer    
1-032Noorderhaven 55gebruiker Auke Backer    
1-032Noorderhaven 55huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
1-033Noorderhaven 57soort onroerend goedhuis    
1-033Noorderhaven 57eigenaar Sierk Tolsma    
1-033Noorderhaven 57gebruiker Sierk Tolsma    
1-033Noorderhaven 57huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-034Noorderhaven 57soort onroerend goedhuis    
1-034Noorderhaven 57eigenaar Claas Jacobs    
1-034Noorderhaven 57gebruiker Claas Jacobs    
1-034Noorderhaven 57huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑12‑12 cg
1-035Noorderhaven 57soort onroerend goedhuis    
1-035Noorderhaven 57eigenaar Sierk Tolsma    
1-035Noorderhaven 57gebruiker Sierk Tolsma    
1-035Noorderhaven 57huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-036Noorderhaven 59soort onroerend goedhuis    
1-036Noorderhaven 59eigenaar Douwe Hanekuik    
1-036Noorderhaven 59gebruiker Douwe Hanekuik    
1-036Noorderhaven 59huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 21‑16‑06 cg
1-037 soort onroerend goedpanwerk    
1-037 eigenaar Gijsbert Sybes    
1-037 gebruiker Gijsbert Sybes    
1-037 huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-038 soort onroerend goedperk    
1-038 eigenaar Jan Aukes    
1-038 gebruiker Jan Aukes    
1-038 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
1-039 soort onroerend goedperk    
1-039 eigenaar Anne Jans erven   
1-039 gebruiker ledig    
1-039 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-040Zoutsloot 21soort onroerend goedhuis    
1-040Zoutsloot 21eigenaar Jelle Ottes    
1-040Zoutsloot 21gebruiker Jelle Ottes    
1-040Zoutsloot 21opmerking onvermogende
1-041Zoutsloot 19soort onroerend goedhuis en pakhuis    
1-041Zoutsloot 19eigenaar Taeke Stephanus    
1-041Zoutsloot 19gebruiker Taeke Stephanus    
1-041Zoutsloot 19huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-042Zeilmakersstraat 16soort onroerend goed5 perken    
1-042Zeilmakersstraat 16eigenaar Anne Jans erven   
1-042Zeilmakersstraat 16gebruiker Jan Annes    
1-042Zeilmakersstraat 16huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
1-043 soort onroerend goedhuis    
1-043 eigenaar Pyter Andries    
1-043 gebruiker Sjoerd Tjebbes c.s.   
1-043 huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
1-043/2 soort onroerend goedwoning    
1-043/2 eigenaar Jan Annes erven   
1-043/2 gebruiker Harmen Blom    
1-043/2 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-044Zoutsloot 13soort onroerend goedhuis    
1-044Zoutsloot 13eigenaar Folkert Clazes    
1-044Zoutsloot 13gebruiker Pyter Huyberts c.s.   
1-044Zoutsloot 13huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-045Zoutsloot 1soort onroerend goedhuis    
1-045Zoutsloot 1eigenaar Jan Hendriks    
1-045Zoutsloot 1gebruiker Jan Hendriks    
1-045Zoutsloot 1huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
1-045/2 soort onroerend goedhuis    
1-045/2 eigenaar Freerk van der Hout    
1-045/2 gebruiker Oeds Lolkes    
1-045/2 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-046Zeilmakersstraat 1soort onroerend goedhuis    
1-046Zeilmakersstraat 1eigenaar Henning Cornelis wed.   
1-046Zeilmakersstraat 1gebruiker ledig    
1-046Zeilmakersstraat 1huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-047 soort onroerend goedwoning    
1-047 eigenaar Gerryt Pieters    
1-047 gebruiker Gerryt Pieters    
1-047 opmerking onvermogende
1-048 soort onroerend goedkamer    
1-048 eigenaar Dirk Roelofs    
1-048 gebruiker Dirk Roelofs    
1-048 opmerking 1738 insolvent verklaard en nog onvermogende
1-048/2Bargebuurtspoortje 4soort onroerend goedkamer    
1-048/2Bargebuurtspoortje 4eigenaar Jan Gerlofs    
1-048/2Bargebuurtspoortje 4gebruiker Claas Sybrens    
1-048/2Bargebuurtspoortje 4huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
1-048/3Bargebuurtspoortje 4soort onroerend goedkamer    
1-048/3Bargebuurtspoortje 4eigenaar Joost Zeeman    
1-048/3Bargebuurtspoortje 4gebruiker Lucas Harmens    
1-048/3Bargebuurtspoortje 4huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
1-049Bargebuurtspoortje 6soort onroerend goedkamer    
1-049Bargebuurtspoortje 6eigenaar Faas Pieters    
1-049Bargebuurtspoortje 6gebruiker Faas Pieters    
1-049Bargebuurtspoortje 6huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
1-050Bargebuurtspoortje 8soort onroerend goedkamer    
1-050Bargebuurtspoortje 8eigenaar Ernst Janzen    
1-050Bargebuurtspoortje 8gebruiker Ernst Janzen    
1-050Bargebuurtspoortje 8huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
1-051Bargebuurtspoortje 12soort onroerend goedkamer    
1-051Bargebuurtspoortje 12eigenaar Dirk Ypkes    
1-051Bargebuurtspoortje 12gebruiker Dirk Ypkes    
1-051Bargebuurtspoortje 12huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
1-052Zoutsloot 23soort onroerend goedkamer    
1-052Zoutsloot 23eigenaar Tjerk Jansz    
1-052Zoutsloot 23gebruiker Tjerk Jansz    
1-052Zoutsloot 23huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 03‑03‑10 cg
1-053 soort onroerend goedwagenhuis    
1-053 eigenaar Anne Jans erven   
1-053 gebruiker ledig    
1-053 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-054Zeilmakersstraat 2soort onroerend goedpottenbakkerij    
1-054Zeilmakersstraat 2eigenaar Wytse Cornelis    
1-054Zeilmakersstraat 2gebruiker Wytse Cornelis    
1-054Zeilmakersstraat 2huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-055 soort onroerend goedhuis    
1-055 eigenaar Jan Gerlofs    
1-055 gebruiker Willem Jans c.s.   
1-055 huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
1-056Vissersstraat 6soort onroerend goedhuis    
1-056Vissersstraat 6eigenaar Harmen Willems    
1-056Vissersstraat 6gebruiker Harmen Willems    
1-056Vissersstraat 6huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-056/2 soort onroerend goedwoning    
1-056/2 eigenaar Jan Migchiels    
1-056/2 gebruiker Philip Alth    
1-056/2 huurwaarde en aanslag  13‑00‑00 cg 02‑07‑04 cg
1-056/3Vissersstraat 12soort onroerend goedkamer    
1-056/3Vissersstraat 12eigenaar Sjoerd Talma    
1-056/3Vissersstraat 12gebruiker Eelke Bernardus    
1-056/3Vissersstraat 12huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
1-057Dijkswal 1soort onroerend goedhuis en molen    
1-057Dijkswal 1eigenaar Reinder Pyters    
1-057Dijkswal 1gebruiker Reinder Pyters    
1-057Dijkswal 1huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-058Vissersstraat 4soort onroerend goedstal    
1-058Vissersstraat 4eigenaar Lykle Reidses    
1-058Vissersstraat 4gebruiker Lykle Reidses    
1-058Vissersstraat 4huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
1-059 soort onroerend goedhuis    
1-059 eigenaar Wouter Hessels    
1-059 gebruiker Lijsbet Jelles c.s.   
1-059 huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑18‑02 cg
1-059/2 soort onroerend goedhuis    
1-059/2 eigenaar Heere Wybrens    
1-059/2 gebruiker Heere Wybrens    
1-059/2 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-060Zoutsloot 25soort onroerend goedhuis    
1-060Zoutsloot 25eigenaar Jan Hendriks    
1-060Zoutsloot 25gebruiker Jan Hendriks    
1-060Zoutsloot 25huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-061Zoutsloot 27soort onroerend goedhuis    
1-061Zoutsloot 27eigenaar Evert Hanekuik wed.   
1-061Zoutsloot 27gebruiker Coert Janzen    
1-061Zoutsloot 27huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-061/2Zoutsloot 39soort onroerend goedkamer    
1-061/2Zoutsloot 39eigenaar Jan Gerlofs    
1-061/2Zoutsloot 39gebruiker Jan Gerlofs    
1-061/2Zoutsloot 39huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-061/3Zoutsloot 41soort onroerend goedhuis    
1-061/3Zoutsloot 41eigenaar Engel Alberts Klinker    
1-061/3Zoutsloot 41gebruiker Jan Clazen    
1-061/3Zoutsloot 41huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
1-061/4Vissersstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-061/4Vissersstraat 14eigenaar Philip Hanekuik wed. c.s.   
1-061/4Vissersstraat 14gebruiker N. N.    
1-061/4Vissersstraat 14huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
1-061/5Vissersstraat 14soort onroerend goedwoning    
1-061/5Vissersstraat 14eigenaar Jan Gerlofs    
1-061/5Vissersstraat 14gebruiker Pyter Harmens    
1-061/5Vissersstraat 14huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
1-062Zoutsloot 28soort onroerend goedhuis    
1-062Zoutsloot 28eigenaar Claas Jacobs    
1-062Zoutsloot 28gebruiker Claas Jacobs    
1-062Zoutsloot 28huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
1-063Zoutsloot 22soort onroerend goedhuis    
1-063Zoutsloot 22eigenaar Hendrik Jarigs    
1-063Zoutsloot 22gebruiker Hein Joukes    
1-063Zoutsloot 22huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
1-063/2Zoutsloot 26soort onroerend goedpakhuis    
1-063/2Zoutsloot 26eigenaar suikerrafineerders    
1-063/2Zoutsloot 26gebruiker suikerrafineerders    
1-063/2Zoutsloot 26huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-064Zoutsloot 24soort onroerend goedhuis    
1-064Zoutsloot 24eigenaar Gerryt Joosten wed.   
1-064Zoutsloot 24gebruiker Gerryt Joosten wed.   
1-064Zoutsloot 24huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
1-064/2Zoutsloot 18soort onroerend goedhuis    
1-064/2Zoutsloot 18eigenaar Harmen Warners c.s.   
1-064/2Zoutsloot 18gebruiker Harmen Warners c.s.   
1-064/2Zoutsloot 18huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
1-065Zeilmakersstraat 11soort onroerend goedhuis    
1-065Zeilmakersstraat 11eigenaar Joucke Johannes wed.   
1-065Zeilmakersstraat 11gebruiker Joucke Johannes wed.   
1-065Zeilmakersstraat 11huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
1-066Zeilmakersstraat 13soort onroerend goedhuis    
1-066Zeilmakersstraat 13eigenaar Tjebbe Gerryts    
1-066Zeilmakersstraat 13gebruiker Tjebbe Gerryts    
1-066Zeilmakersstraat 13huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
1-067Zeilmakersstraat 15soort onroerend goedhuis    
1-067Zeilmakersstraat 15eigenaar Ocke Jarigs    
1-067Zeilmakersstraat 15gebruiker Ocke Jarigs    
1-067Zeilmakersstraat 15huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-068Zeilmakersstraat 17soort onroerend goedhuis    
1-068Zeilmakersstraat 17eigenaar Douwe Wybes    
1-068Zeilmakersstraat 17gebruiker Douwe Wybes    
1-068Zeilmakersstraat 17huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
1-069Zeilmakersstraat 19soort onroerend goedhuis    
1-069Zeilmakersstraat 19eigenaar Yede Pyters    
1-069Zeilmakersstraat 19gebruiker Sybout Sierks    
1-069Zeilmakersstraat 19huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
1-070Zeilmakersstraat 21soort onroerend goedhuis    
1-070Zeilmakersstraat 21eigenaar Trijntje Broers    
1-070Zeilmakersstraat 21gebruiker Trijntje Broers    
1-070Zeilmakersstraat 21huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
1-071Droogstraat 19soort onroerend goedkamer    
1-071Droogstraat 19eigenaar Taeke Stephanus    
1-071Droogstraat 19gebruiker Cornelis Martens    
1-071Droogstraat 19huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-072Noorderhaven 63soort onroerend goedhuis    
1-072Noorderhaven 63eigenaar Jan Ellerts    
1-072Noorderhaven 63gebruiker Jan Ellerts    
1-072Noorderhaven 63huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-073Noorderhaven 65soort onroerend goedhuis    
1-073Noorderhaven 65eigenaar Jan Breton    
1-073Noorderhaven 65gebruiker Jan Breton    
1-073Noorderhaven 65huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
1-074Noorderhaven 67soort onroerend goedhuis    
1-074Noorderhaven 67eigenaar Claas Oosterbaan    
1-074Noorderhaven 67gebruiker Claas Oosterbaan    
1-074Noorderhaven 67huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 10‑03‑10 cg
1-075Noorderhaven 69soort onroerend goedhuis    
1-075Noorderhaven 69eigenaar Meye H. Meyer    
1-075Noorderhaven 69gebruiker Tjebbe Dreyer    
1-075Noorderhaven 69huurwaarde en aanslag  72‑00‑00 cg 13‑01‑12 cg
1-076Noorderhaven 71soort onroerend goedhuis    
1-076Noorderhaven 71eigenaar Claas Fontein    
1-076Noorderhaven 71gebruiker Claas Fontein    
1-076Noorderhaven 71huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 16‑07‑04 cg
1-077Noorderhaven 73soort onroerend goedhuis    
1-077Noorderhaven 73eigenaar ds. Pierson    
1-077Noorderhaven 73gebruiker ds. Pierson    
1-077Noorderhaven 73huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-078Noorderhaven 75soort onroerend goedhuis    
1-078Noorderhaven 75eigenaar ds. Pierson nom.ux.   
1-078Noorderhaven 75gebruiker ds. Pierson nom.ux.   
1-078Noorderhaven 75huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 10‑03‑10 cg
1-079Noorderhaven 77soort onroerend goedhuis    
1-079Noorderhaven 77eigenaar T. Gratama nom.ux.   
1-079Noorderhaven 77gebruiker militairen    
1-079Noorderhaven 77huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 16‑07‑04 cg
1-080Noorderhaven 79soort onroerend goedhuis    
1-080Noorderhaven 79eigenaar Jan P. Oldaen    
1-080Noorderhaven 79gebruiker Jan P. Oldaen    
1-080Noorderhaven 79huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 08‑03‑10 cg
1-081Noorderhaven 81soort onroerend goedpakhuis    
1-081Noorderhaven 81eigenaar Jan P. Oldaen    
1-081Noorderhaven 81gebruiker Jan P. Oldaen    
1-081Noorderhaven 81huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-082Bildtstraat 24soort onroerend goedkamer    
1-082Bildtstraat 24eigenaar Jan P. Oldaen    
1-082Bildtstraat 24gebruiker Jan P. Oldaen    
1-082Bildtstraat 24huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
1-083 soort onroerend goedhuis    
1-083 eigenaar Harmen Jansz    
1-083 gebruiker Harmen Jansz    
1-083 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
1-084Bildtstraat 20soort onroerend goedhuis    
1-084Bildtstraat 20eigenaar Douwe Sybes erven   
1-084Bildtstraat 20gebruiker Ymke Sickes wed. c.s.   
1-084Bildtstraat 20huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-085Bildtstraat 18soort onroerend goedhuis    
1-085Bildtstraat 18eigenaar Jan Dirks erven   
1-085Bildtstraat 18gebruiker Wybe Dirks    
1-085Bildtstraat 18huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
1-086Bildtstraat 16soort onroerend goedhuis    
1-086Bildtstraat 16eigenaar vroedsman Meyer    
1-086Bildtstraat 16gebruiker Bauke Jans    
1-086Bildtstraat 16gebruiker Sedske Hansen    
1-086Bildtstraat 16huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
1-087Bildtstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-087Bildtstraat 14eigenaar Jan Doekes    
1-087Bildtstraat 14gebruiker Jan Doekes    
1-087Bildtstraat 14huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-088Bildtstraat 12soort onroerend goedhuis    
1-088Bildtstraat 12eigenaar Reinder Pyters    
1-088Bildtstraat 12gebruiker Reinder Pyters    
1-088Bildtstraat 12huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
1-088/2Bildtstraat 1soort onroerend goedhuis    
1-088/2Bildtstraat 1eigenaar Samuel Hendriks    
1-088/2Bildtstraat 1gebruiker Samuel Hendriks    
1-088/2Bildtstraat 1huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-089Achterstraat 1soort onroerend goedhuis    
1-089Achterstraat 1eigenaar Wierd Tjeerds wed.   
1-089Achterstraat 1gebruiker Wierd Tjeerds wed.   
1-089Achterstraat 1huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
1-090Bildtstraat 3soort onroerend goedhuis    
1-090Bildtstraat 3eigenaar burgemeester Menalda wed.   
1-090Bildtstraat 3gebruiker Heere Wybrens wed.   
1-090Bildtstraat 3huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-091Bildtstraat 5soort onroerend goedhuis    
1-091Bildtstraat 5eigenaar Sjouke Sjoukes wed.   
1-091Bildtstraat 5gebruiker Balster Jans    
1-091Bildtstraat 5huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
1-092Bildtstraat 7soort onroerend goedhuis    
1-092Bildtstraat 7eigenaar Tjeerd Harmens    
1-092Bildtstraat 7gebruiker Tjeerd Harmens    
1-092Bildtstraat 7huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
1-093Bildtstraat 9soort onroerend goedhuis    
1-093Bildtstraat 9eigenaar Sicke Ymkes    
1-093Bildtstraat 9gebruiker Hendrik Ferwerda    
1-093Bildtstraat 9huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
1-094Bildtstraat 11soort onroerend goedhuis    
1-094Bildtstraat 11eigenaar Jacob Folkerts    
1-094Bildtstraat 11gebruiker Liskje Beernds    
1-094Bildtstraat 11huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-095Zoutsloot 43soort onroerend goedhuis    
1-095Zoutsloot 43eigenaar Claas Ottes    
1-095Zoutsloot 43gebruiker Claas Ottes    
1-095Zoutsloot 43huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-096Zoutsloot 45soort onroerend goedhuis    
1-096Zoutsloot 45eigenaar Thomas IJsenbeek    
1-096Zoutsloot 45gebruiker Dirk Pyters wed.   
1-096Zoutsloot 45huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-097Zoutsloot 47soort onroerend goedhuis    
1-097Zoutsloot 47eigenaar Jan Amelander    
1-097Zoutsloot 47gebruiker Jan Amelander    
1-097Zoutsloot 47huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-098Zoutsloot 49soort onroerend goedhuis    
1-098Zoutsloot 49eigenaar Wigle de Vries    
1-098Zoutsloot 49gebruiker Wigle de Vries    
1-098Zoutsloot 49huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑18‑02 cg
1-099Zoutsloot 51soort onroerend goedhuis    
1-099Zoutsloot 51eigenaar Meye Harmens    
1-099Zoutsloot 51gebruiker Meye Harmens    
1-099Zoutsloot 51huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
1-100Zoutsloot 53soort onroerend goedhuis    
1-100Zoutsloot 53eigenaar Ids Allerts    
1-100Zoutsloot 53gebruiker Ids Allerts    
1-100Zoutsloot 53huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑18‑02 cg
1-101Zoutsloot 55soort onroerend goedhuis    
1-101Zoutsloot 55eigenaar Bastiaan Bikker nom.ux.   
1-101Zoutsloot 55gebruiker Trijntje Jentjes    
1-101Zoutsloot 55opmerking woont vergeefs
1-102Zoutsloot 57soort onroerend goedhuis    
1-102Zoutsloot 57eigenaar Dirk Annes q.q. c.s.   
1-102Zoutsloot 57gebruiker Marten Lammerts c.s.   
1-102Zoutsloot 57huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-103Zoutsloot 59soort onroerend goedhuis    
1-103Zoutsloot 59eigenaar Sybren Simons    
1-103Zoutsloot 59gebruiker Sybren Simons    
1-103Zoutsloot 59huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-104Zoutsloot 61soort onroerend goedhuis    
1-104Zoutsloot 61eigenaar Jan J. Trompetter    
1-104Zoutsloot 61gebruiker Sierkje Harmens c.s.   
1-104Zoutsloot 61huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-105Zoutsloot 65soort onroerend goedhuis    
1-105Zoutsloot 65eigenaar Jaapje Jacobs wed.   
1-105Zoutsloot 65gebruiker Jaapje Jacobs wed.   
1-105Zoutsloot 65huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-105Zoutsloot 65gebruiker Fijke Broers wed.   
1-105Zoutsloot 65huurwaarde  8‑00‑00 cg  
1-105Zoutsloot 65huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
1-106Karremanstraat 22soort onroerend goedhuis    
1-106Karremanstraat 22eigenaar Pyter Reins    
1-106Karremanstraat 22gebruiker Corneles Dirks    
1-106Karremanstraat 22huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑16‑06 cg
1-107Karremanstraat 20soort onroerend goedhuis    
1-107Karremanstraat 20eigenaar Jan H. Pot    
1-107Karremanstraat 20gebruiker Jan H. Pot    
1-107Karremanstraat 20huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-108Karremanstraat 18soort onroerend goedhuis    
1-108Karremanstraat 18eigenaar Cornelis Jentjes    
1-108Karremanstraat 18gebruiker Dirk Jans    
1-108Karremanstraat 18huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
1-109Karremanstraat 16soort onroerend goedkamer    
1-109Karremanstraat 16eigenaar Hendrik Beerds    
1-109Karremanstraat 16gebruiker Hendrik Beerds    
1-109Karremanstraat 16opmerking onvermogende
1-110Karremanstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-110Karremanstraat 14eigenaar Jan Willems    
1-110Karremanstraat 14gebruiker Jan Willems    
1-110Karremanstraat 14huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-111Achterstraat 8soort onroerend goedtwee kamers    
1-111Achterstraat 8eigenaar Beernd Jans    
1-111Achterstraat 8gebruiker Beernd Jans    
1-111Achterstraat 8opmerking onvermogende
1-112Achterstraat 6soort onroerend goedhuis    
1-112Achterstraat 6eigenaar Arjen Tjepkes    
1-112Achterstraat 6gebruiker Arjen Tjepkes    
1-112Achterstraat 6opmerking onvermogende
1-112/2 soort onroerend goedpakhuis    
1-112/2 eigenaar Jan Gerlofs    
1-112/2 gebruiker Jan Gerlofs    
1-112/2 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
1-113Zoutsloot 51soort onroerend goedtuintje    
1-113Zoutsloot 51eigenaar Meye Harmens    
1-113Zoutsloot 51gebruiker Meye Harmens    
1-113Zoutsloot 51huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
1-113/2Vissersstraat 2soort onroerend goedhuis    
1-113/2Vissersstraat 2eigenaar Jacob S. Kuiper    
1-113/2Vissersstraat 2eigenaar Simon Backer    
1-113/2Vissersstraat 2gebruiker Jan Louws    
1-113/2Vissersstraat 2huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-114 soort onroerend goedwoning    
1-114 eigenaar Minne Abes    
1-114 gebruiker Jan Teunis wed.   
1-114 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-115Karremanstraat 8soort onroerend goedhuis    
1-115Karremanstraat 8eigenaar Cornelis Dirks    
1-115Karremanstraat 8gebruiker Cornelis Dirks    
1-115Karremanstraat 8huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-116 soort onroerend goedhuis    
1-116 eigenaar Claas Gerbens    
1-116 gebruiker Claas Gerbens    
1-116 opmerking onvermogende
1-117Karremanstraat 2soort onroerend goedhuis    
1-117Karremanstraat 2eigenaar Simon Ruirds erven   
1-117Karremanstraat 2gebruiker Lijsbeth Simons    
1-117Karremanstraat 2huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑07‑04 cg
1-118Zoutsloot 48soort onroerend goedhuis    
1-118Zoutsloot 48eigenaar Gijsbert Johannes    
1-118Zoutsloot 48gebruiker Gijsbert Johannes    
1-118Zoutsloot 48huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
1-119Zoutsloot 44soort onroerend goedhuis    
1-119Zoutsloot 44eigenaar Eeltje Rinses    
1-119Zoutsloot 44gebruiker Eeltje Rinses    
1-119Zoutsloot 44huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
1-119Zoutsloot 44opmerking hieronder beklemd no. 1-159
1-120Zoutsloot 42soort onroerend goedhuis    
1-120Zoutsloot 42eigenaar Joost Hendriks    
1-120Zoutsloot 42gebruiker Aafke Foeckes    
1-120Zoutsloot 42huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
1-121Zoutsloot 40soort onroerend goedhuis    
1-121Zoutsloot 40eigenaar Ype Sies    
1-121Zoutsloot 40gebruiker Ype Sies c.s.   
1-121Zoutsloot 40huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-122Zoutsloot 38soort onroerend goedwoning    
1-122Zoutsloot 38eigenaar [niet vermeld] Gemeente    
1-122Zoutsloot 38gebruiker Ruird Hessels c.s.   
1-122Zoutsloot 38opmerking doet geen huir
1-123Zoutsloot 34soort onroerend goedhof    
1-123Zoutsloot 34eigenaar Corneles Brouwer    
1-123Zoutsloot 34gebruiker Corneles Brouwer    
1-123Zoutsloot 34huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-124Bildtstraat 22soort onroerend goedhuis    
1-124Bildtstraat 22eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
1-124Bildtstraat 22gebruiker Doopsgezinde Gemeente    
1-124Bildtstraat 22huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-125Zoutsloot 30soort onroerend goedhuis    
1-125Zoutsloot 30eigenaar Meye Harmens    
1-125Zoutsloot 30gebruiker L. Klinkhamer    
1-125Zoutsloot 30huurwaarde en aanslag  38‑12‑00 cg 07‑00‑04 cg
1-126Bildtstraat 13soort onroerend goedhuis    
1-126Bildtstraat 13eigenaar Jan Gerlofs Houkema    
1-126Bildtstraat 13gebruiker Jan Gerlofs Houkema    
1-126Bildtstraat 13huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-127Bildtstraat 15soort onroerend goedhuis    
1-127Bildtstraat 15eigenaar Jacob Harmens    
1-127Bildtstraat 15gebruiker Claas Taekes c.s.   
1-127Bildtstraat 15huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
1-128Bildtstraat 17soort onroerend goedhuis    
1-128Bildtstraat 17eigenaar Jan Sickes    
1-128Bildtstraat 17gebruiker Jan Sickes    
1-128Bildtstraat 17huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-129Bildtstraat 19soort onroerend goedhuis    
1-129Bildtstraat 19eigenaar Leendert Leenderts erven   
1-129Bildtstraat 19gebruiker Leendert Leenderts erven   
1-129Bildtstraat 19huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
1-130Bildtstraat 21soort onroerend goedhuis    
1-130Bildtstraat 21eigenaar Claas Fontein    
1-130Bildtstraat 21gebruiker Johannes Elgersma erven   
1-130Bildtstraat 21huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-131Droogstraat 47soort onroerend goedhuis    
1-131Droogstraat 47eigenaar Heere Heeres    
1-131Droogstraat 47gebruiker Jan J. Sandstra    
1-131Droogstraat 47huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-132Droogstraat 51soort onroerend goedhuis    
1-132Droogstraat 51eigenaar Uilke Anskes    
1-132Droogstraat 51gebruiker Sjoerd Cornelis    
1-132Droogstraat 51huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑18‑02 cg
1-133Droogstraat 53soort onroerend goedstal    
1-133Droogstraat 53eigenaar Claas Fontein    
1-133Droogstraat 53gebruiker Claas Fontein    
1-133Droogstraat 53huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
1-134Droogstraat 55soort onroerend goedhuis    
1-134Droogstraat 55eigenaar Jan Everts    
1-134Droogstraat 55gebruiker Jan Everts    
1-134Droogstraat 55huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
1-135Droogstraat 55soort onroerend goedhuis    
1-135Droogstraat 55eigenaar Jan Simons    
1-135Droogstraat 55gebruiker Jan Simons    
1-135Droogstraat 55huurwaarde en aanslag  16‑16‑00 cg 03‑01‑00 cg
1-136Droogstraat 57soort onroerend goedwoning    
1-136Droogstraat 57eigenaar Mennonite Gemeente    
1-137Droogstraat 18soort onroerend goedhuis    
1-137Droogstraat 18eigenaar Jacob Willems    
1-137Droogstraat 18gebruiker Jan    
1-137Droogstraat 18huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-138 soort onroerend goedhuis    
1-138 eigenaar Heere Wybrens    
1-138 gebruiker Teunes Rommerts    
1-138 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-139 soort onroerend goedhuis    
1-139 eigenaar burgemeester Hiddema erven   
1-139 gebruiker Hendrik Duman    
1-139 huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
1-140 soort onroerend goedhuis    
1-140 eigenaar Dirk Huigens    
1-140 gebruiker Yebeltje Jansz    
1-140 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
1-141Karremanstraat 26soort onroerend goedhuis    
1-141Karremanstraat 26eigenaar Jacob Simons    
1-141Karremanstraat 26gebruiker P. Lenses c.s.   
1-141Karremanstraat 26huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
1-142Bildtstraat 23soort onroerend goedhuis    
1-142Bildtstraat 23eigenaar Hendrik Faber    
1-142Bildtstraat 23gebruiker Hendrik Faber    
1-142Bildtstraat 23huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-143 soort onroerend goedhuis    
1-143 eigenaar Wieger Gerlofs erven   
1-143 gebruiker Pyter Lenses    
1-143 huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑16‑06 cg
1-143/2Noorderhaven 83soort onroerend goedhuis    
1-143/2Noorderhaven 83eigenaar Jan R. Baard c.s.   
1-143/2Noorderhaven 83gebruiker Meyer Marcus    
1-143/2Noorderhaven 83huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-144Noorderhaven 85soort onroerend goedhuis    
1-144Noorderhaven 85eigenaar Jan Speltje    
1-144Noorderhaven 85gebruiker Jan Speltje    
1-144Noorderhaven 85huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
1-145Noorderhaven 87soort onroerend goedhuis    
1-145Noorderhaven 87eigenaar Jan R. Baard    
1-145Noorderhaven 87gebruiker Johannes Sjoerds    
1-145Noorderhaven 87huurwaarde en aanslag  72‑00‑00 cg 13‑01‑12 cg
1-146Noorderhaven 91soort onroerend goedhuis    
1-146Noorderhaven 91eigenaar Dirk Huigens    
1-146Noorderhaven 91gebruiker commies Schrader    
1-146Noorderhaven 91huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
1-147Noorderhaven 93soort onroerend goedhuis    
1-147Noorderhaven 93eigenaar Claas Sytses    
1-147Noorderhaven 93gebruiker Claas Sytses    
1-147Noorderhaven 93huurwaarde en aanslag  64‑00‑00 cg 11‑12‑12 cg
1-148Noorderhaven 95soort onroerend goedhuis    
1-148Noorderhaven 95eigenaar Seerp Wildschut    
1-148Noorderhaven 95gebruiker Seerp Wildschut    
1-148Noorderhaven 95huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
1-149Noorderhaven 97soort onroerend goedhuis    
1-149Noorderhaven 97eigenaar burgemeester Hiddema erven   
1-149Noorderhaven 97gebruiker Fedde Minnes    
1-149Noorderhaven 97huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 08‑03‑10 cg
1-150Noorderhaven 99soort onroerend goedhuis    
1-150Noorderhaven 99eigenaar Jetse Roorda    
1-150Noorderhaven 99gebruiker Jetse Roorda    
1-150Noorderhaven 99huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
1-151Noorderhaven 101soort onroerend goedhuis    
1-151Noorderhaven 101eigenaar Jacob Wouters    
1-151Noorderhaven 101gebruiker Jacob Wouters    
1-151Noorderhaven 101huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑12‑12 cg
1-151/2Noorderhaven 103soort onroerend goedhuis    
1-151/2Noorderhaven 103eigenaar Heere Wybrens    
1-151/2Noorderhaven 103gebruiker Heere Wybrens    
1-151/2Noorderhaven 103huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-152Noorderhaven 105soort onroerend goedhuis    
1-152Noorderhaven 105eigenaar Rienk Gosses    
1-152Noorderhaven 105gebruiker Jan Jans c.s.   
1-152Noorderhaven 105huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
1-153Noorderhaven 107soort onroerend goedhuis    
1-153Noorderhaven 107eigenaar Jan Amelander c.s.   
1-153Noorderhaven 107gebruiker Yetske Wybrens c.s.   
1-153Noorderhaven 107huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
1-154Karremanstraat 30soort onroerend goedhuis    
1-154Karremanstraat 30eigenaar Willem Simons    
1-154Karremanstraat 30gebruiker Willem Simons    
1-154Karremanstraat 30huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
1-155 soort onroerend goedhof    
1-155 eigenaar Willem Mouter erven   
1-155 gebruiker Willem Mouter erven   
1-155 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-156 soort onroerend goedhof    
1-156 eigenaar Jan Aukes erven   
1-156 gebruiker Jan Aukes erven   
1-156 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
1-157 soort onroerend goedhof    
1-157 eigenaar Taeke Stephanus    
1-157 gebruiker Marten Everts    
1-157 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-158 soort onroerend goedhof    
1-158 eigenaar Weima wed.   
1-158 gebruiker Weima wed.   
1-158 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-159 soort onroerend goedhof    
1-159 eigenaar Eeltje Rinses    
1-159 gebruiker Eeltje Rinses    
1-159 opmerking beklemd onder no. 1-119
1-160 soort onroerend goedhof    
1-160 eigenaar Claas Oosterbaan    
1-160 gebruiker Claas Oosterbaan    
1-160 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
2-001Zoutsloot 99soort onroerend goedhuis, panwerk etc.    
2-001Zoutsloot 99eigenaar Klaas Thomas c.soc.   
2-001Zoutsloot 99gebruiker Klaas Thomas c.soc.   
2-001Zoutsloot 99huurwaarde en aanslag  56‑10‑00 cg 10‑05‑06 cg
2-002Zoutsloot 105soort onroerend goedwoning    
2-002Zoutsloot 105eigenaar Klaas Thomas wed.   
2-002Zoutsloot 105gebruiker Hendrik Marcus c.s.   
2-002Zoutsloot 105huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-003Zoutsloot 97soort onroerend goedhuis    
2-003Zoutsloot 97eigenaar Arjen Teunis erven   
2-003Zoutsloot 97gebruiker Arjen Teunis erven   
2-003Zoutsloot 97opmerking onvermogende
2-004Zoutsloot 95soort onroerend goedhuis    
2-004Zoutsloot 95eigenaar Johannes Jans    
2-004Zoutsloot 95gebruiker Johannes Jans    
2-004Zoutsloot 95huurwaarde en aanslag  10‑10‑00 cg 01‑18‑02 cg
2-004/2Zoutsloot 93soort onroerend goedhuis    
2-004/2Zoutsloot 93eigenaar Eelke Jelles    
2-004/2Zoutsloot 93gebruiker Eelke Jelles    
2-004/2Zoutsloot 93huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
2-004/3 soort onroerend goedhuis    
2-004/3 eigenaar Eelke Jelles    
2-004/3 gebruiker Eelke Jelles    
2-004/3 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
2-005Zoutsloot 91soort onroerend goed    
2-005Zoutsloot 91eigenaar Melle Ynses    
2-005Zoutsloot 91gebruiker Broer    
2-005Zoutsloot 91huurwaarde en aanslag  27‑10‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-006Zoutsloot 89soort onroerend goedhuis    
2-006Zoutsloot 89eigenaar Johannes Baltus    
2-006Zoutsloot 89gebruiker Johannes Baltus    
2-006Zoutsloot 89huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-007Zoutsloot 87soort onroerend goedhuis    
2-007Zoutsloot 87eigenaar Hendrik Cornelis wed.   
2-007Zoutsloot 87gebruiker burgemeester van der Form    
2-007Zoutsloot 87huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑16‑06 cg
2-008Zoutsloot 85soort onroerend goedhuis    
2-008Zoutsloot 85eigenaar Uilke Anskes    
2-008Zoutsloot 85gebruiker Uilke Anskes    
2-008Zoutsloot 85huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-008/2 soort onroerend goedtuin    
2-008/2 eigenaar Thomas Janzen erven   
2-008/2 gebruiker Harmen Alberts    
2-008/2 huurwaarde en aanslag  13‑00‑00 cg 02‑07‑04 cg
2-009Zoutsloot 83soort onroerend goedhuis    
2-009Zoutsloot 83eigenaar burgemeester Hendrik Everts    
2-009Zoutsloot 83gebruiker Joost Johannes wed.   
2-009Zoutsloot 83huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-010Zoutsloot 79soort onroerend goedhuis    
2-010Zoutsloot 79eigenaar Joost Gonggrijp    
2-010Zoutsloot 79gebruiker Joost Gonggrijp    
2-010Zoutsloot 79huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-011Zoutsloot 77soort onroerend goedhuis    
2-011Zoutsloot 77eigenaar Attje Martens    
2-011Zoutsloot 77gebruiker Attje Martens    
2-011Zoutsloot 77huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
2-011/2 soort onroerend goedtuin    
2-011/2 eigenaar Joost Gonggrijp    
2-011/2 gebruiker Joost Gonggrijp    
2-011/2 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
2-012Zoutsloot 71soort onroerend goedhuis    
2-012Zoutsloot 71eigenaar Sybrand Feitema    
2-012Zoutsloot 71gebruiker Dirk Christiaans    
2-012Zoutsloot 71huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
2-013Zoutsloot 67soort onroerend goedhuis    
2-013Zoutsloot 67eigenaar Jan J. Trompetter    
2-013Zoutsloot 67gebruiker Claas Rommerts c.s.   
2-013Zoutsloot 67huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-014Karremanstraat 13soort onroerend goedhuis    
2-014Karremanstraat 13eigenaar Thomas Lammerts    
2-014Karremanstraat 13gebruiker Thomas Lammerts    
2-014Karremanstraat 13huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-015Karremanstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-015Karremanstraat 11eigenaar Thomas Lammerts    
2-015Karremanstraat 11gebruiker Jan Oenes wed. c.s.   
2-015Karremanstraat 11huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
2-016 soort onroerend goedhuis    
2-016 eigenaar Jan Heins    
2-016 gebruiker Harmen Rijks wed.   
2-016 huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-016/2 soort onroerend goedwoning    
2-016/2 eigenaar Claas Thomas c.s.   
2-016/2 gebruiker Claas Thomas c.s.   
2-016/2 huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
2-017 soort onroerend goedwoning en tuin    
2-017 eigenaar Jacob Willems    
2-017 gebruiker Ype Dirks    
2-017 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-017/2 soort onroerend goedtwee kamers    
2-017/2 eigenaar Teunes Rosendal    
2-017/2 gebruiker Harmen Gerryts    
2-017/2 huurwaarde  16‑00‑00 cg  
2-017/2 gebruiker Claas Lolkes    
2-017/2 huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑16‑04 cg
2-017/3 soort onroerend goedhof    
2-017/3 eigenaar Dirk Janzen    
2-017/3 gebruiker Dirk Janzen    
2-017/3 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
2-018Liemendijk 14soort onroerend goedhof    
2-018Liemendijk 14eigenaar Claas Hindelopen wed.   
2-018Liemendijk 14gebruiker Claas Hindelopen wed.   
2-018Liemendijk 14huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-018/2Anjelierstraat 19soort onroerend goedwoning    
2-018/2Anjelierstraat 19eigenaar Gemeente    
2-018/2Anjelierstraat 19gebruiker Geertje Gerbens    
2-018/2Anjelierstraat 19opmerking woont vergeefs
2-019Liemendijk 12soort onroerend goedhuis    
2-019Liemendijk 12eigenaar Ulbe Jans    
2-019Liemendijk 12gebruiker Jan Johannes wed.   
2-019Liemendijk 12huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
2-020Karremanstraat 9soort onroerend goedhof    
2-020Karremanstraat 9eigenaar Simon Stijl    
2-020Karremanstraat 9gebruiker Simon Stijl    
2-020Karremanstraat 9huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
2-021Karremanstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-021Karremanstraat 1eigenaar Simon Stijl    
2-021Karremanstraat 1gebruiker Cornelis Simons    
2-021Karremanstraat 1huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-022Liemendijk 4soort onroerend goedhuis    
2-022Liemendijk 4eigenaar Hendrik Hendriks    
2-022Liemendijk 4gebruiker Hendrik Hendriks    
2-022Liemendijk 4huurwaarde en aanslag  19‑14‑00 cg 03‑11‑08 cg
2-022/3 soort onroerend goedhuis    
2-022/3 eigenaar Hendrik Tijssen    
2-022/3 gebruiker Hendrik Tijssen    
2-022/3 opmerking onvermogende
2-022/2 soort onroerend goedtuin    
2-022/2 eigenaar Jacob Willems    
2-022/2 gebruiker Jacob Willems    
2-022/2 huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
2-023 soort onroerend goedwoning    
2-023 eigenaar vroedsman Swerms    
2-023 gebruiker Sybren Sipkes c.s.   
2-023 huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
2-024 soort onroerend goedschuur    
2-024 eigenaar Jan J. Calf    
2-024 gebruiker Jan J. Calf    
2-024 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
2-024/2 soort onroerend goedwoning    
2-024/2 eigenaar Wybren Reins erven   
2-024/2 eigenaar Pyter Reins    
2-024/2 gebruiker Hendrik Hendriks c.s.   
2-024/2 huurwaarde en aanslag  77‑00‑00 cg 14‑00‑00 cg
2-024/4 soort onroerend goedwoning    
2-024/4 eigenaar Gijsbert Wildschut erven   
2-024/4 gebruiker Pyter Sjoerds c.s.   
2-024/4 opmerking om sunst bewoond
2-025 soort onroerend goedtuintje    
2-025 eigenaar Gabe Sybesma wed.   
2-025 gebruiker Douwe Alberts    
2-025 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
2-026Karremanstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-026Karremanstraat 3eigenaar Pyter Sjoerds    
2-026Karremanstraat 3gebruiker Pyter Sjoerds    
2-026Karremanstraat 3huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-027 soort onroerend goedde noordermolen en het huis    
2-027 eigenaar     
2-027 gebruiker Foecke Freerks    
2-027 huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-027 huurwaarde  15‑00‑00 cg  
2-027 huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 05‑19‑14 cg
2-028 soort onroerend goedhuis    
2-028 eigenaar Haantje Willems    
2-028 gebruiker Jan Clases wed.   
2-028 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-028/2 soort onroerend goedhuis    
2-028/2 eigenaar Ulbe Jansz    
2-028/2 gebruiker Harmen Harmens wed.   
2-028/2 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-028/3 soort onroerend goedhuis    
2-028/3 eigenaar Gerryt Janzen    
2-028/3 gebruiker Gerryt Janzen wed.   
2-028/3 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-029 soort onroerend goedlijnbaan etc.    
2-029 eigenaar Evert Oosterbaan    
2-029 gebruiker Evert Oosterbaan    
2-029 huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
2-030Zoutsloot 107soort onroerend goedhuis en estrikwerk    
2-030Zoutsloot 107eigenaar Kleis Lanting    
2-030Zoutsloot 107gebruiker Kleis Lanting    
2-030Zoutsloot 107huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
2-031Zoutsloot 64soort onroerend goedhuis    
2-031Zoutsloot 64eigenaar Doeke Simons c.soc.   
2-031Zoutsloot 64gebruiker Doeke Simons c.soc.   
2-031Zoutsloot 64huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-032 soort onroerend goedkamer    
2-032 eigenaar Ypke Dirks    
2-032 gebruiker Ypke Dirks    
2-032 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
2-033Zoutsloot 58soort onroerend goedkamer    
2-033Zoutsloot 58eigenaar Pier Andries wed.   
2-033Zoutsloot 58gebruiker Pier Andries    
2-033Zoutsloot 58huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-034Zoutsloot 56soort onroerend goedhuis    
2-034Zoutsloot 56eigenaar Jacob Popta erven   
2-034Zoutsloot 56gebruiker Geert Geerts    
2-034Zoutsloot 56huurwaarde  19‑00‑00 cg  
2-034Zoutsloot 56gebruiker Jan Gerryts    
2-034Zoutsloot 56huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-034Zoutsloot 56huurwaarde en aanslag  41‑00‑00 cg 07‑09‑00 cg
2-035Zoutsloot 54soort onroerend goedhuis    
2-035Zoutsloot 54eigenaar Lolkje J. Scheltema    
2-035Zoutsloot 54gebruiker Pyter Hylkes    
2-035Zoutsloot 54huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-036Zoutsloot 52soort onroerend goedhuis    
2-036Zoutsloot 52eigenaar Hessel S. Hingst    
2-036Zoutsloot 52gebruiker Pyter Simons    
2-036Zoutsloot 52huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-036Zoutsloot 52gebruiker Tetske Jans    
2-036Zoutsloot 52huurwaarde  6‑00‑00 cg  
2-036Zoutsloot 52huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
2-037Karremanstraat 19soort onroerend goedhuis    
2-037Karremanstraat 19eigenaar Gerryt Christiaans wed.   
2-037Karremanstraat 19gebruiker Gerryt Christiaans wed.   
2-037Karremanstraat 19huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
2-038Karremanstraat 21soort onroerend goedhuis    
2-038Karremanstraat 21eigenaar Evert Paulus erven   
2-038Karremanstraat 21gebruiker Henning Cornelis    
2-038Karremanstraat 21huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
2-039Karremanstraat 23soort onroerend goedhuis    
2-039Karremanstraat 23eigenaar Nanning Hendriks    
2-039Karremanstraat 23gebruiker Nanning Hendriks    
2-039Karremanstraat 23huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
2-040Karremanstraat 25soort onroerend goedhuis    
2-040Karremanstraat 25eigenaar Nanning Hendriks    
2-040Karremanstraat 25gebruiker Lolke Jacobs    
2-040Karremanstraat 25huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
2-041Karremanstraat 27soort onroerend goedhuis    
2-041Karremanstraat 27eigenaar Gerryt Tjallings    
2-041Karremanstraat 27eigenaar Jelmer Gerbens    
2-041Karremanstraat 27huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
2-042Droogstraat 59soort onroerend goedhuis    
2-042Droogstraat 59eigenaar Otte Aukes    
2-042Droogstraat 59eigenaar erven Dirk Jacobs    
2-042Droogstraat 59gebruiker Douwe Alberts    
2-042Droogstraat 59huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-043Droogstraat 61soort onroerend goedhuis    
2-043Droogstraat 61eigenaar Govert Reiners    
2-043Droogstraat 61gebruiker Govert Reiners    
2-043Droogstraat 61huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
2-044Droogstraat 63soort onroerend goedstal    
2-044Droogstraat 63eigenaar Jan Oldaans    
2-044Droogstraat 63gebruiker Jan Oldaans    
2-044Droogstraat 63huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
2-045Droogstraat 65soort onroerend goedstal    
2-045Droogstraat 65eigenaar J. Roorda    
2-045Droogstraat 65gebruiker J. Roorda    
2-045Droogstraat 65huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-046Zoutsloot 60soort onroerend goedhof en kamer    
2-046Zoutsloot 60eigenaar Age de Haas    
2-046Zoutsloot 60gebruiker Age de Haas    
2-046Zoutsloot 60huurwaarde  10‑00‑00 cg  
2-046Zoutsloot 60gebruiker Jan Gerryts    
2-046Zoutsloot 60huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-046Zoutsloot 60gebruiker Meinert Jans    
2-046Zoutsloot 60huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-046Zoutsloot 60huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-047Zoutsloot 66soort onroerend goedstal en mouterij    
2-047Zoutsloot 66eigenaar Focke Simons    
2-047Zoutsloot 66gebruiker ledig    
2-047Zoutsloot 66huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-048Droogstraat 81soort onroerend goedpanwerk    
2-048Droogstraat 81eigenaar Doeke Simons    
2-048Droogstraat 81gebruiker Doeke Simons    
2-048Droogstraat 81huurwaarde en aanslag  47‑08‑00 cg 08‑12‑04 cg
2-048/2 soort onroerend goedkamer    
2-048/2 eigenaar Focke Simons    
2-048/2 gebruiker Rixtje Ruirds    
2-048/2 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-049 soort onroerend goedververij    
2-049 eigenaar Roelof Tjerks    
2-049 gebruiker Roelof Tjerks    
2-049 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
2-050 soort onroerend goedhuis    
2-050 eigenaar Jelle Jogchems    
2-050 gebruiker Jelle Jogchems    
2-050 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-051 soort onroerend goedhuis    
2-051 eigenaar Jan Simons    
2-051 gebruiker Hartman Harmans    
2-051 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-052 soort onroerend goedhuis    
2-052 eigenaar Jan Roorda    
2-052 eigenaar Jetse Roorda    
2-052 gebruiker Jan Roorda    
2-052 gebruiker Jetse Roorda    
2-052 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-053Hoogstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-053Hoogstraat 1eigenaar Lubbe Alles erven   
2-053Hoogstraat 1gebruiker Hendrina van Beemen c.s.   
2-053Hoogstraat 1huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
2-054Hoogstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-054Hoogstraat 1eigenaar Age de Haas    
2-054Hoogstraat 1gebruiker Age de Haas    
2-054Hoogstraat 1huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
2-055Hoogstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-055Hoogstraat 3eigenaar Simon Stinstra wed.   
2-055Hoogstraat 3gebruiker ds. Schuiler c.s.   
2-055Hoogstraat 3huurwaarde en aanslag  61‑00‑00 cg 11‑01‑12 cg
2-056Hoogstraat 5soort onroerend goedhuis    
2-056Hoogstraat 5eigenaar Simon Stinstra wed.   
2-056Hoogstraat 5gebruiker Stapert wed.   
2-056Hoogstraat 5huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
2-057Hoogstraat 7soort onroerend goedhuis    
2-057Hoogstraat 7eigenaar Pyter Lensius    
2-057Hoogstraat 7gebruiker Pyter Lensius    
2-057Hoogstraat 7huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
2-058Hoogstraat 9soort onroerend goedmouterij    
2-058Hoogstraat 9eigenaar Pyter Lensius    
2-058Hoogstraat 9gebruiker Pyter Lensius    
2-058Hoogstraat 9huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
2-059Hoogstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-059Hoogstraat 11eigenaar Ulbe Jansz wed.   
2-059Hoogstraat 11gebruiker Ulbe Jansz wed. c.s.   
2-059Hoogstraat 11huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
2-060Hoogstraat 13soort onroerend goedhuis    
2-060Hoogstraat 13eigenaar Jan Simons    
2-060Hoogstraat 13gebruiker Jan Simons    
2-060Hoogstraat 13huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
2-061Hoogstraat 15soort onroerend goedhuis    
2-061Hoogstraat 15eigenaar Harmen Agema    
2-061Hoogstraat 15gebruiker Jan Roen    
2-061Hoogstraat 15huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-062Hoogstraat 19soort onroerend goedhuis    
2-062Hoogstraat 19eigenaar Auke Aukes    
2-062Hoogstraat 19gebruiker Jan Foppes wed.   
2-062Hoogstraat 19huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-063Hoogstraat 21soort onroerend goedhuis    
2-063Hoogstraat 21eigenaar Roelof Tjerks    
2-063Hoogstraat 21gebruiker Roelof Tjerks    
2-063Hoogstraat 21huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
2-064Hoogstraat 23soort onroerend goedhuis    
2-064Hoogstraat 23eigenaar Jacob Schenk    
2-064Hoogstraat 23gebruiker Jacob Schenk    
2-064Hoogstraat 23huurwaarde en aanslag  76‑00‑00 cg 13‑16‑06 cg
2-065Hoogstraat 25soort onroerend goedstal en huis    
2-065Hoogstraat 25eigenaar Feike Iës    
2-065Hoogstraat 25gebruiker Ulbe Sjoukes    
2-065Hoogstraat 25huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
2-066Wortelstraat 9soort onroerend goedhuis    
2-066Wortelstraat 9eigenaar Engeltje Doedes    
2-066Wortelstraat 9gebruiker Engeltje Doedes    
2-066Wortelstraat 9opmerking onvermogende
2-067Zoutsloot 96soort onroerend goedhuis    
2-067Zoutsloot 96eigenaar Nanning Hendriks    
2-067Zoutsloot 96gebruiker Nanning Hendriks    
2-067Zoutsloot 96huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
2-068 soort onroerend goedkamer    
2-068 eigenaar Wouter Hessels    
2-068 gebruiker Wouter Hessels    
2-068 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-068/2 soort onroerend goedhuis    
2-068/2 eigenaar Bauke Cornelis    
2-068/2 gebruiker Bauke Cornelis    
2-068/2 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-069Wortelstraat 13soort onroerend goedhuis    
2-069Wortelstraat 13eigenaar Harmen Hendriks    
2-069Wortelstraat 13gebruiker Harmen Hendriks    
2-069Wortelstraat 13huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-070Zoutsloot 88soort onroerend goedhof    
2-070Zoutsloot 88eigenaar Claas Harmens    
2-070Zoutsloot 88gebruiker Claas Harmens    
2-070Zoutsloot 88huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
2-071Zoutsloot 90soort onroerend goedhuis    
2-071Zoutsloot 90eigenaar Claas Harmens    
2-071Zoutsloot 90gebruiker Claas Harmens    
2-071Zoutsloot 90huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-071/2 soort onroerend goedkamer    
2-071/2 eigenaar Beernd Beernds    
2-071/2 gebruiker Beernd Beernds    
2-071/2 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-072Wortelstraat 3soort onroerend goedhof    
2-072Wortelstraat 3eigenaar Junius Alema    
2-072Wortelstraat 3gebruiker Junius Alema    
2-072Wortelstraat 3huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-073Zoutsloot 78soort onroerend goedhuis    
2-073Zoutsloot 78eigenaar Jan Hendriks Velthuis    
2-073Zoutsloot 78gebruiker Jan Christiaans    
2-073Zoutsloot 78huurwaarde en aanslag  07‑00‑00 cg 01‑05‑06 cg
2-074Zoutsloot 80soort onroerend goedhuis    
2-074Zoutsloot 80eigenaar Meye Harmens    
2-074Zoutsloot 80gebruiker Cornelis Geerts wed.   
2-074Zoutsloot 80huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-075Herenwaltje 5soort onroerend goedhuis    
2-075Herenwaltje 5eigenaar Simon Fockes erven   
2-075Herenwaltje 5gebruiker Jacob Lourens    
2-075Herenwaltje 5huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
2-076Herenwaltje 7soort onroerend goedhuis    
2-076Herenwaltje 7eigenaar Simon Fockes erven   
2-076Herenwaltje 7gebruiker Heere Meiles c.s.   
2-076Herenwaltje 7huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-077Herenwaltje 9soort onroerend goedhuis    
2-077Herenwaltje 9eigenaar Jacobus Nauta wed.   
2-077Herenwaltje 9gebruiker selve zeg Uilke Jans c.s.   
2-077Herenwaltje 9huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
2-078Herenwaltje 13soort onroerend goedhuis    
2-078Herenwaltje 13eigenaar Jacobus Nauta wed.   
2-078Herenwaltje 13gebruiker Jarig Arjens    
2-078Herenwaltje 13huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
2-079Hoogstraat 29soort onroerend goedhuis    
2-079Hoogstraat 29eigenaar Jacobus Nauta wed.   
2-079Hoogstraat 29gebruiker Claas Douwes wed.   
2-079Hoogstraat 29huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-079/2 soort onroerend goedhuis    
2-079/2 eigenaar Hotse Romkes    
2-079/2 gebruiker Antje Hessels    
2-079/2 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-080Hoogstraat 31soort onroerend goedhuis    
2-080Hoogstraat 31eigenaar Ulbe Jans wed.   
2-080Hoogstraat 31gebruiker Urk Freerks c.s.   
2-080Hoogstraat 31huurwaarde en aanslag  41‑00‑00 cg 07‑09‑00 cg
2-081 soort onroerend goedwoning    
2-081 eigenaar Waltje Rinkes    
2-081 gebruiker Anthoni de Vries    
2-081 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-081/2 soort onroerend goedwoning    
2-081/2 eigenaar Waltje Rinkes    
2-081/2 gebruiker Heere Meiles    
2-081/2 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
2-082Hoogstraat 35soort onroerend goedhuis    
2-082Hoogstraat 35eigenaar Johannes Ypes erven   
2-082Hoogstraat 35gebruiker Johannes Ypes erven c.s.   
2-082Hoogstraat 35huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑12‑12 cg
2-083Hoogstraat 37soort onroerend goedhuis    
2-083Hoogstraat 37eigenaar Jacob Hettes    
2-083Hoogstraat 37gebruiker Jacob Hettes    
2-083Hoogstraat 37huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
2-084Hoogstraat 39soort onroerend goedhuis    
2-084Hoogstraat 39eigenaar Johannes Benedictus wed.   
2-084Hoogstraat 39gebruiker Johannes Benedictus wed. c.s.   
2-084Hoogstraat 39huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
2-085Hoogstraat 41soort onroerend goedhuis    
2-085Hoogstraat 41eigenaar Evert Hendriks wed.   
2-085Hoogstraat 41gebruiker Evert Hendriks wed.   
2-085Hoogstraat 41huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
2-085/2Zoutsloot 98soort onroerend goedhuis    
2-085/2Zoutsloot 98eigenaar Frans Beernds    
2-085/2Zoutsloot 98gebruiker Frans Beernds    
2-085/2Zoutsloot 98huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-086 soort onroerend goedkamer    
2-086 eigenaar Jan Blauw    
2-086 gebruiker Rinske Claazes    
2-086 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
2-087Wortelstraat 8soort onroerend goedhuis    
2-087Wortelstraat 8eigenaar Heiman Hemans    
2-087Wortelstraat 8gebruiker Harmen Arents    
2-087Wortelstraat 8huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
2-088Wortelstraat 6soort onroerend goedstal    
2-088Wortelstraat 6eigenaar Tjietske Yemes erven   
2-088Wortelstraat 6gebruiker Jan Aukes wed.   
2-088Wortelstraat 6huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-088/2 soort onroerend goedhuis    
2-088/2 eigenaar Johannes Ypes erven   
2-088/2 gebruiker Jogchem Janzen wed.   
2-088/2 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
2-089Hoogstraat 43soort onroerend goedkamer    
2-089Hoogstraat 43eigenaar Beernd Jans    
2-089Hoogstraat 43gebruiker Beernd Jans    
2-089Hoogstraat 43opmerking onvermogende
2-090Hoogstraat 45soort onroerend goedkamer    
2-090Hoogstraat 45eigenaar Jan Smit    
2-090Hoogstraat 45gebruiker Bauke Jieltes    
2-090Hoogstraat 45huurwaarde en aanslag  34‑10‑00 cg 06‑05‑06 cg
2-091Hoogstraat 47soort onroerend goedhuis    
2-091Hoogstraat 47eigenaar Jan Caspers    
2-091Hoogstraat 47gebruiker Jan Caspers    
2-091Hoogstraat 47huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-092Hoogstraat 49soort onroerend goedhuis    
2-092Hoogstraat 49eigenaar Beernd Alberts    
2-092Hoogstraat 49gebruiker Beernd Alberts    
2-092Hoogstraat 49huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-093Hoogstraat 51soort onroerend goedhuis    
2-093Hoogstraat 51eigenaar Heere Gerbens    
2-093Hoogstraat 51gebruiker Heere Gerbens    
2-093Hoogstraat 51huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
2-094/2Liemendijk 42soort onroerend goedhuis    
2-094/2Liemendijk 42eigenaar Leendert Janzen    
2-094/2Liemendijk 42gebruiker Leendert Janzen    
2-094/2Liemendijk 42huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑18‑02 cg
2-094/2Liemendijk 42opmerking [vermeld als 2-094]
2-094Hoogstraat 53soort onroerend goedhuis    
2-094Hoogstraat 53eigenaar Gerard Suringar erven   
2-094Hoogstraat 53gebruiker Ate Joris    
2-094Hoogstraat 53huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-094Hoogstraat 53opmerking [vermeld als 2-094 /2]
2-095Liemendijk 38soort onroerend goedperk    
2-095Liemendijk 38eigenaar Anne Jans erven   
2-095Liemendijk 38gebruiker vervallen    
2-095Liemendijk 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-096Hoogstraat 40soort onroerend goedhuis    
2-096Hoogstraat 40eigenaar Jan Jacobs wed.   
2-096Hoogstraat 40eigenaar Alle Jacobs    
2-096Hoogstraat 40gebruiker Beernd Beernds    
2-096Hoogstraat 40huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
2-097Hoogstraat 38soort onroerend goedhuis    
2-097Hoogstraat 38eigenaar Alle Jacobs    
2-097Hoogstraat 38gebruiker Alle Jacobs    
2-097Hoogstraat 38huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
2-098Hoogstraat 36soort onroerend goedhuis    
2-098Hoogstraat 36eigenaar Jacob Gerryts    
2-098Hoogstraat 36gebruiker Jacob Gerryts    
2-098Hoogstraat 36opmerking onvermogende
2-099Hoogstraat 34soort onroerend goedhuis    
2-099Hoogstraat 34eigenaar Jacob Poppes    
2-099Hoogstraat 34gebruiker Jacob Poppes    
2-099Hoogstraat 34huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
2-100Hoogstraat 32soort onroerend goedhuis    
2-100Hoogstraat 32eigenaar Tjeerd J. Sandstra    
2-100Hoogstraat 32gebruiker Tjeerd J. Sandstra    
2-100Hoogstraat 32gebruiker nu Lieuwe Tjerks    
2-100Hoogstraat 32huurwaarde en aanslag  53‑00‑00 cg 09‑12‑12 cg
2-101Scheerstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-101Scheerstraat 11eigenaar Douwe Gosses    
2-101Scheerstraat 11gebruiker Douwe Gosses    
2-101Scheerstraat 11huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-102Hoogstraat 30soort onroerend goedhuis    
2-102Hoogstraat 30eigenaar Pyter Gerbens    
2-102Hoogstraat 30gebruiker Pyter Gerbens    
2-102Hoogstraat 30huurwaarde en aanslag  26‑10‑00 cg 04‑16‑06 cg
2-103Hoogstraat 30soort onroerend goedhuis    
2-103Hoogstraat 30eigenaar Ype Pyters    
2-103Hoogstraat 30gebruiker Age Cornelis    
2-103Hoogstraat 30huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-104Hoogstraat 28soort onroerend goedhuis    
2-104Hoogstraat 28eigenaar Broer Tjeerds    
2-104Hoogstraat 28gebruiker Jacob Clazen    
2-104Hoogstraat 28huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-104Hoogstraat 28gebruiker Harmen Harmens    
2-104Hoogstraat 28gebruiker Daniel Hofsveld    
2-104Hoogstraat 28huurwaarde  5‑00‑00 cg  
2-104Hoogstraat 28huurwaarde en aanslag  41‑00‑00 cg 07‑09‑00 cg
2-105Hoogstraat 26soort onroerend goedhuis    
2-105Hoogstraat 26eigenaar Claas Joosten    
2-105Hoogstraat 26gebruiker Claas Joosten    
2-105Hoogstraat 26huurwaarde en aanslag  16‑10‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-106Hoogstraat 24soort onroerend goedhuis    
2-106Hoogstraat 24eigenaar Hendrik Duman    
2-106Hoogstraat 24gebruiker Hendrik Duman    
2-106Hoogstraat 24huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
2-107Hoogstraat 22soort onroerend goedhuis    
2-107Hoogstraat 22eigenaar Simon Jacobs    
2-107Hoogstraat 22eigenaar Tjeerd Pyters    
2-107Hoogstraat 22gebruiker Christiaan Jans    
2-107Hoogstraat 22huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
2-108Herenwaltje 15soort onroerend goedhuis    
2-108Herenwaltje 15eigenaar Jan Beernds    
2-108Herenwaltje 15gebruiker Jan Beernds c.s.   
2-108Herenwaltje 15huurwaarde en aanslag  29‑16‑00 cg 05‑08‑04 cg
2-109Scheerstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-109Scheerstraat 1eigenaar Corneles Fockes wed.   
2-109Scheerstraat 1gebruiker Pyter Clazen c.s.   
2-109Scheerstraat 1huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
2-110Herenwaltje 19soort onroerend goedhuis    
2-110Herenwaltje 19eigenaar Pyter Beerns    
2-110Herenwaltje 19gebruiker Pyter Beerns    
2-110Herenwaltje 19huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
2-111Hoogstraat 20soort onroerend goedhuis    
2-111Hoogstraat 20eigenaar Albert Yebs    
2-111Hoogstraat 20gebruiker Albert Yebs    
2-111Hoogstraat 20huurwaarde en aanslag  57‑18‑00 cg 10‑10‑08 cg
2-112Hoogstraat 18soort onroerend goedhuis en gorterij    
2-112Hoogstraat 18eigenaar Jan Sybes    
2-112Hoogstraat 18gebruiker Jan Sybes    
2-112Hoogstraat 18huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑12‑12 cg
2-113Hoogstraat 16soort onroerend goedhuis    
2-113Hoogstraat 16eigenaar Willem Wouters erven   
2-113Hoogstraat 16gebruiker Pyter Harryts    
2-113Hoogstraat 16huurwaarde en aanslag  42‑16‑00 cg 07‑15‑10 cg
2-114Hoogstraat 14soort onroerend goedhuis    
2-114Hoogstraat 14eigenaar Pyter Tjeerds    
2-114Hoogstraat 14gebruiker Pyter Tjeerds    
2-114Hoogstraat 14huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑16‑06 cg
2-115Hoogstraat 12soort onroerend goedhuis    
2-115Hoogstraat 12eigenaar Dirk Pyters    
2-115Hoogstraat 12gebruiker Dirk Pyters c.soc.   
2-115Hoogstraat 12huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-116Hoogstraat 10soort onroerend goedhuis    
2-116Hoogstraat 10eigenaar R. Lanting    
2-116Hoogstraat 10gebruiker R. Lanting    
2-116Hoogstraat 10huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
2-117Hoogstraat 6soort onroerend goedhuis    
2-117Hoogstraat 6eigenaar Jë Feikes    
2-117Hoogstraat 6gebruiker Sjoerd Joukes    
2-117Hoogstraat 6huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
2-118Hoogstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-118Hoogstraat 4eigenaar Cornelis Tjeerds erven   
2-118Hoogstraat 4gebruiker Hessel Jelles    
2-118Hoogstraat 4huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-119Hoogstraat 2soort onroerend goedhuis    
2-119Hoogstraat 2eigenaar Ulbe Jans wed.   
2-119Hoogstraat 2eigenaar Tjeerd Pyters    
2-119Hoogstraat 2gebruiker een weduwe Aagje    
2-119Hoogstraat 2huurwaarde en aanslag  37‑00‑00 cg 06‑14‑08 cg
2-120Rozemarijnstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-120Rozemarijnstraat 1eigenaar Beernd Dreyer    
2-120Rozemarijnstraat 1gebruiker Claas Ypes    
2-120Rozemarijnstraat 1huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
2-121Rozemarijnstraat 3soort onroerend goed    
2-121Rozemarijnstraat 3eigenaar Teunies Jelles wed.   
2-121Rozemarijnstraat 3gebruiker Teunies Jelles wed.   
2-121Rozemarijnstraat 3huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-122Noorderhaven 109soort onroerend goedhuis    
2-122Noorderhaven 109eigenaar Jelte Ruirds erven   
2-122Noorderhaven 109gebruiker Jelte Ruirds erven   
2-122Noorderhaven 109huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
2-122Noorderhaven 109grondpacht aande havenisten    
2-122Noorderhaven 109grondpacht en aanslag   05‑12‑00 cg1‑08‑00 cg
2-123Noorderhaven 111soort onroerend goedhuis    
2-123Noorderhaven 111eigenaar burgemeester Munter erven   
2-123Noorderhaven 111gebruiker burgemeester Munter erven   
2-123Noorderhaven 111huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
2-123Noorderhaven 111grondpacht aande havenisten    
2-123Noorderhaven 111grondpacht en aanslag   05‑12‑00 cg1‑08‑00 cg
2-124Noorderhaven 113soort onroerend goedhuis    
2-124Noorderhaven 113eigenaar ontvanger Roorda erven   
2-124Noorderhaven 113gebruiker ontvanger Roorda erven   
2-124Noorderhaven 113huurwaarde en aanslag  51‑00‑00 cg 09‑05‑06 cg
2-125Rommelhaven 1soort onroerend goedhuis    
2-125Rommelhaven 1eigenaar Abbe Rinses erven   
2-125Rommelhaven 1gebruiker Tijs Ulbes c.s.   
2-125Rommelhaven 1huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-126Rommelhaven 3soort onroerend goedhuis    
2-126Rommelhaven 3eigenaar vroedsman Steensma erven   
2-126Rommelhaven 3gebruiker Bauke Jogchems    
2-126Rommelhaven 3huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
2-127Rommelhaven 5soort onroerend goedtuin    
2-127Rommelhaven 5eigenaar R. Lanting    
2-127Rommelhaven 5gebruiker R. Lanting    
2-127Rommelhaven 5huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-128Rommelhaven 7soort onroerend goedhuis    
2-128Rommelhaven 7eigenaar Yede Pyters    
2-128Rommelhaven 7gebruiker Yede Pyters    
2-128Rommelhaven 7huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑16‑06 cg
2-129Rommelhaven 9soort onroerend goedcementmakerij    
2-129Rommelhaven 9eigenaar Yede Pyters    
2-129Rommelhaven 9gebruiker ledig    
2-129Rommelhaven 9huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-130Rommelhaven 11soort onroerend goedhuis    
2-130Rommelhaven 11eigenaar Ocke Bouwes c.s.   
2-130Rommelhaven 11gebruiker Johannes Casperts    
2-130Rommelhaven 11huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-131Rommelhaven 15soort onroerend goedhuis    
2-131Rommelhaven 15eigenaar Jan Aukes    
2-131Rommelhaven 15gebruiker Jan Aukes    
2-131Rommelhaven 15huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑18‑02 cg
2-131/2Scheerstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-131/2Scheerstraat 3eigenaar Trijntje Jans    
2-131/2Scheerstraat 3gebruiker Hendrik Jans wed.   
2-131/2Scheerstraat 3opmerking woont vergeefs
2-132Scheerstraat 5soort onroerend goedhuis    
2-132Scheerstraat 5eigenaar Dirk Gerryts wed.   
2-132Scheerstraat 5gebruiker Dirk Gerryts wed. c.s.   
2-132Scheerstraat 5huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
2-133Scheerstraat 7soort onroerend goedhuis    
2-133Scheerstraat 7eigenaar Tjeerd Clases erven   
2-133Scheerstraat 7gebruiker Obbe Gerbens    
2-133Scheerstraat 7huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
2-134Scheerstraat 9soort onroerend goedhuis    
2-134Scheerstraat 9eigenaar Evert Sybrens    
2-134Scheerstraat 9gebruiker Evert Sybrens    
2-134Scheerstraat 9huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-135William Boothstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-135William Boothstraat 4eigenaar Douwe Gosses    
2-135William Boothstraat 4gebruiker Hendrik Johannis c.s.   
2-135William Boothstraat 4huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
2-136Scheerstraat 10soort onroerend goedhuis    
2-136Scheerstraat 10eigenaar Jan Jacobs wed.   
2-136Scheerstraat 10gebruiker Jan Jacobs wed.   
2-136Scheerstraat 10huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-137Scheerstraat 8soort onroerend goedhuis    
2-137Scheerstraat 8eigenaar Arent Steffens    
2-137Scheerstraat 8gebruiker Arent Steffens    
2-137Scheerstraat 8huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
2-137/2 soort onroerend goedstal    
2-137/2 eigenaar Gerard Suringar    
2-137/2 gebruiker Jan Hendriks    
2-137/2 huurwaarde en aanslag  14‑08‑00 cg 02‑12‑04 cg
2-138Scheerstraat 6soort onroerend goedhuis    
2-138Scheerstraat 6eigenaar Cornelis houtmolenaar   
2-138Scheerstraat 6gebruiker Willem Gerbens c.s.   
2-138Scheerstraat 6huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
2-139Scheerstraat 2soort onroerend goedhoutstek    
2-139Scheerstraat 2eigenaar Sybrand Feitema    
2-139Scheerstraat 2eigenaar Tjeerd Jurjens    
2-139Scheerstraat 2gebruiker Sybrand Feitema    
2-139Scheerstraat 2gebruiker Tjeerd Jurjens    
2-139Scheerstraat 2huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
2-140 soort onroerend goedstal    
2-140 eigenaar burgemeester Menalda wed.   
2-140 gebruiker burgemeester Menalda wed.   
2-140 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
2-141Rommelhaven 13soort onroerend goedhoutstek en molenhuis    
2-141Rommelhaven 13eigenaar Pyter Feitema    
2-141Rommelhaven 13gebruiker Pyter Feitema    
2-141Rommelhaven 13huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
2-142Noordijs 1soort onroerend goedhuis    
2-142Noordijs 1eigenaar Sybrand Feitema    
2-142Noordijs 1gebruiker Albert Pyters    
2-142Noordijs 1huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-143Noordijs 5soort onroerend goedhuis    
2-143Noordijs 5eigenaar burgemeester Menalda wed.   
2-143Noordijs 5gebruiker burgemeester Menalda wed.   
2-143Noordijs 5huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑16‑06 cg
2-144Noordijs 5soort onroerend goedhuis    
2-144Noordijs 5eigenaar burgemeester Weima erven wed.   
2-144Noordijs 5gebruiker burgemeester Weima erven wed.   
2-144Noordijs 5huurwaarde en aanslag  51‑01‑00 cg 09‑05‑08 cg
2-145Noordijs 9soort onroerend goedhuis    
2-145Noordijs 9eigenaar F. A. Mahiu erven   
2-145Noordijs 9gebruiker Jan Andries    
2-145Noordijs 9huurwaarde en aanslag  40‑18‑00 cg 07‑08‑10 cg
2-146Noordijs 11soort onroerend goedhuis    
2-146Noordijs 11eigenaar burgemeester Menalda wed.   
2-146Noordijs 11gebruiker burgemeester Menalda wed.   
2-146Noordijs 11huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
2-147William Boothstraat 10soort onroerend goedhuis en gleibakkerij    
2-147William Boothstraat 10eigenaar Pieter Feitema    
2-147William Boothstraat 10gebruiker Pieter Feitema    
2-147William Boothstraat 10huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-148Noordijs 13soort onroerend goedhuis    
2-148Noordijs 13eigenaar Jacob Hanekuik    
2-148Noordijs 13gebruiker Jacob Hanekuik    
2-148Noordijs 13huurwaarde en aanslag  89‑00‑00 cg 16‑03‑10 cg
2-149Noordijs 15soort onroerend goedhuis    
2-149Noordijs 15eigenaar Feddrick A. Mahiu    
2-149Noordijs 15gebruiker ds. Stinstra    
2-149Noordijs 15huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 20‑00‑00 cg
2-150Noordijs 17soort onroerend goedhuis    
2-150Noordijs 17eigenaar Bente van der Ley    
2-150Noordijs 17gebruiker Bente van der Ley    
2-150Noordijs 17huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-150Noordijs 17opmerking hieronder beklemd no. 2-166
2-151Noordijs 19soort onroerend goedhuis    
2-151Noordijs 19eigenaar Teunes Foppes    
2-151Noordijs 19gebruiker Jarig Jacobs wed.   
2-151Noordijs 19huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
2-152Noordijs 21soort onroerend goedhuis    
2-152Noordijs 21eigenaar Ruird Scheltinga wed.   
2-152Noordijs 21gebruiker Freerk Scheltinga wed.   
2-152Noordijs 21huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
2-153 soort onroerend goedhuis    
2-153 eigenaar Gouke S. Hingst    
2-153 gebruiker Gouke S. Hingst    
2-153 huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-154Noordijs 23soort onroerend goedhuis    
2-154Noordijs 23eigenaar ds. Harmanus Portier    
2-154Noordijs 23gebruiker ds. van Engelen    
2-154Noordijs 23huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-155 soort onroerend goedtuin    
2-155 eigenaar convooimeester Sloterdijk    
2-155 gebruiker convooimeester Sloterdijk    
2-155 huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
2-156Noordijs 25soort onroerend goedhuis    
2-156Noordijs 25eigenaar Jan Hendriks wed.   
2-156Noordijs 25gebruiker Jan Hendriks wed.   
2-156Noordijs 25huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-157Noordijs 27soort onroerend goedhuis    
2-157Noordijs 27eigenaar Dirk IJsbrands wed.   
2-157Noordijs 27gebruiker Jacob Norel    
2-157Noordijs 27huurwaarde en aanslag  64‑00‑00 cg 11‑12‑12 cg
2-158Franekereind 1soort onroerend goedhuis    
2-158Franekereind 1eigenaar burgemeester Feersma    
2-158Franekereind 1gebruiker burgemeester Feersma    
2-158Franekereind 1huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 08‑10‑14 cg
2-159Franekereind 3soort onroerend goedhuis    
2-159Franekereind 3eigenaar Simon Stijl    
2-159Franekereind 3gebruiker Simon Stijl    
2-159Franekereind 3huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-160Franekereind 5soort onroerend goedhuis    
2-160Franekereind 5eigenaar convooimeester Sloterdijk    
2-160Franekereind 5gebruiker convooimeester Sloterdijk    
2-160Franekereind 5huurwaarde en aanslag  72‑00‑00 cg 13‑01‑12 cg
2-161Franekereind 7soort onroerend goedhuis    
2-161Franekereind 7eigenaar A. van der Meulen    
2-161Franekereind 7gebruiker A. van der Meulen    
2-161Franekereind 7huurwaarde en aanslag  81‑00‑00 cg 14‑14‑08 cg
2-162Franekereind 9soort onroerend goedhuis    
2-162Franekereind 9eigenaar A. van der Meulen    
2-162Franekereind 9gebruiker B. van der Meulen    
2-162Franekereind 9huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-163Franekereind 11soort onroerend goedhuis    
2-163Franekereind 11eigenaar A. van der Meulen    
2-163Franekereind 11gebruiker Uilke Paulus    
2-163Franekereind 11huurwaarde en aanslag  56‑04‑00 cg 10‑04‑06 cg
2-164Franekereind 15soort onroerend goedhuis    
2-164Franekereind 15eigenaar Tjepke Gratema    
2-164Franekereind 15gebruiker Tjepke Gratema    
2-164Franekereind 15huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 27‑05‑06 cg
2-165 soort onroerend goedstal    
2-165 eigenaar Teunis Foppes erven   
2-165 gebruiker Teunis Foppes erven   
2-165 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-166 soort onroerend goedpakhuis    
2-166 eigenaar Bente van der Ley    
2-166 gebruiker Bente van der Ley    
2-166 opmerking beklemd onder no. 2-155
2-167 soort onroerend goedkamer    
2-167 eigenaar Jacob Hanekuik    
2-167 gebruiker Jacob Hanekuik    
2-167 huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-168 soort onroerend goedkamer    
2-168 eigenaar burgemeester Menalda wed.   
2-168 gebruiker Stijntje Jacobs    
2-168 opmerking woont vergeefs
2-169William Boothstraat 6soort onroerend goedhuis    
2-169William Boothstraat 6eigenaar Heere Rinkes    
2-169William Boothstraat 6gebruiker Heere Rinkes    
2-169William Boothstraat 6huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
2-170 soort onroerend goedhuis    
2-170 eigenaar Heere Rinkes    
2-170 gebruiker Freerk Hendriks    
2-170 huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
2-171 soort onroerend goedververij    
2-171 eigenaar Heere Rinkes    
2-171 gebruiker Heere Rinkes    
2-171 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
2-171/2 soort onroerend goedhuis    
2-171/2 eigenaar Teunes van der Ley    
2-171/2 gebruiker Johannes Jans    
2-171/2 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
2-172Lombardstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-172Lombardstraat 4eigenaar Jan Hendrik Rutgers    
2-172Lombardstraat 4gebruiker Jan Hendrik Rutgers    
2-172Lombardstraat 4huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-173Lombardstraat 2soort onroerend goedhuis    
2-173Lombardstraat 2eigenaar Gerrit Gijsberts    
2-173Lombardstraat 2gebruiker Pyter Willems c.s.   
2-173Lombardstraat 2huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-173Lombardstraat 2grondpacht aanHarmen Douwes erven   
2-173Lombardstraat 2grondpacht en aanslag   02‑02‑00 cg0‑10‑08 cg
2-174William Boothstraat 3soort onroerend goedstal    
2-174William Boothstraat 3eigenaar Hendrik Everts    
2-174William Boothstraat 3gebruiker Hendrik Everts    
2-174William Boothstraat 3huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
2-175William Boothstraat 5soort onroerend goedkeeten    
2-175William Boothstraat 5eigenaar B. van der Meulen    
2-175William Boothstraat 5gebruiker B. van der Meulen    
2-175William Boothstraat 5huurwaarde en aanslag  87‑10‑00 cg 52‑05‑06 cg
2-176 soort onroerend goedhuis    
2-176 eigenaar Corn. Ecama    
2-176 gebruiker Corn. Ecama    
2-176 huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑12‑12 cg
2-177 soort onroerend goedhuis    
2-177 eigenaar Broer Baukes erven   
2-177 gebruiker Lieuwe Hiddes c.soc.   
2-177 huurwaarde en aanslag  37‑00‑00 cg 06‑14‑08 cg
2-178 soort onroerend goedzoutkeet    
2-178 eigenaar burgemeester Menalda wed.   
2-178 gebruiker burgemeester Menalda wed.   
2-178 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
2-179 soort onroerend goedhuis    
2-179 eigenaar Pyter Tjebbes erven wed.   
2-179 gebruiker afgebroken    
2-179 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-180William Boothstraat 9soort onroerend goedzoutkeet    
2-180William Boothstraat 9eigenaar Pyter Tjebbes erven wed.   
2-180William Boothstraat 9gebruiker Pyter Tjebbes erven wed.   
2-180William Boothstraat 9huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
2-181William Boothstraat 35soort onroerend goedhuis    
2-181William Boothstraat 35eigenaar Pyter Tjebbes erven wed.   
2-181William Boothstraat 35gebruiker ledig    
2-181William Boothstraat 35huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-182William Boothstraat 37soort onroerend goedhuis    
2-182William Boothstraat 37eigenaar Teunes van der Ley    
2-182William Boothstraat 37eigenaar Jan van der Ley    
2-182William Boothstraat 37gebruiker ledig    
2-182William Boothstraat 37huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-183William Boothstraat 39soort onroerend goedhuis    
2-183William Boothstraat 39eigenaar Tjalling Tjallings    
2-183William Boothstraat 39gebruiker Tjalling Tjallings c.s.   
2-183William Boothstraat 39huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-184Franekereind 17soort onroerend goedhuis    
2-184Franekereind 17eigenaar Melle Ynses    
2-184Franekereind 17gebruiker Claas Norel    
2-184Franekereind 17huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
2-185Franekereind 19soort onroerend goedhuis    
2-185Franekereind 19eigenaar Minne de Wilda    
2-185Franekereind 19gebruiker Minne de Wilda    
2-185Franekereind 19huurwaarde en aanslag  51‑00‑00 cg 09‑05‑06 cg
2-186Franekereind 21soort onroerend goedhuis    
2-186Franekereind 21eigenaar Hans Hansen    
2-186Franekereind 21gebruiker Gosling Adams    
2-186Franekereind 21huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑12‑12 cg
3-001Scheffersplein 25soort onroerend goedzoutkeet en huis    
3-001Scheffersplein 25eigenaar Doede Bakker    
3-001Scheffersplein 25gebruiker Doede Bakker    
3-001Scheffersplein 25huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
3-002Scheffersplein 25soort onroerend goedzoutkeet    
3-002Scheffersplein 25eigenaar burgemeester Rypema wed.   
3-002Scheffersplein 25gebruiker burgemeester Rypema wed.   
3-002Scheffersplein 25huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
3-003Scheffersplein 23soort onroerend goedzoutkeet    
3-003Scheffersplein 23eigenaar Junius P. Munter    
3-003Scheffersplein 23gebruiker Junius P. Munter    
3-003Scheffersplein 23huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
3-004Scheffersplein 13soort onroerend goedwagenhuis    
3-004Scheffersplein 13eigenaar convooimeester Sloterdijk    
3-004Scheffersplein 13gebruiker convooimeester Sloterdijk    
3-004Scheffersplein 13huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
3-005Scheffersplein 9soort onroerend goedhuis    
3-005Scheffersplein 9eigenaar Johannes Pyters    
3-005Scheffersplein 9gebruiker Pyter Johannes    
3-005Scheffersplein 9huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-006Scheffersplein 7soort onroerend goedhuis    
3-006Scheffersplein 7eigenaar Sara Groenewold    
3-006Scheffersplein 7gebruiker Jiellert Sipkes    
3-006Scheffersplein 7huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
3-007Scheffersplein 5soort onroerend goedhuis en brouwerij    
3-007Scheffersplein 5eigenaar Sara Groenewold    
3-007Scheffersplein 5gebruiker Sara Groenewold    
3-007Scheffersplein 5huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑12‑12 cg
3-008Scheffersplein 3soort onroerend goedhuis    
3-008Scheffersplein 3eigenaar Sara Groenewold    
3-008Scheffersplein 3gebruiker Harmen Gerryts    
3-008Scheffersplein 3huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
3-009Scheffersplein 1soort onroerend goedhof    
3-009Scheffersplein 1eigenaar Servaas van Beemen    
3-009Scheffersplein 1gebruiker Johannes van Beemen    
3-009Scheffersplein 1huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
3-010Oosterkeetstraat 11soort onroerend goedhuis    
3-010Oosterkeetstraat 11eigenaar Piecke Sacharias    
3-010Oosterkeetstraat 11gebruiker Piecke Sacharias    
3-010Oosterkeetstraat 11opmerking onvermogende
3-011Oosterkeetstraat 5soort onroerend goedhuis en tuin    
3-011Oosterkeetstraat 5eigenaar Hendrik Fransen    
3-011Oosterkeetstraat 5gebruiker Hendrik Fransen    
3-011Oosterkeetstraat 5huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
3-012Oosterkeetstraat 1soort onroerend goedkamer    
3-012Oosterkeetstraat 1eigenaar Arjen Wassenaer nom.ux.   
3-012Oosterkeetstraat 1gebruiker Gerben Heeres    
3-012Oosterkeetstraat 1huurwaarde en aanslag  14‑10‑00 cg 02‑12‑10 cg
3-012Oosterkeetstraat 1grondpacht vanArjen Wassenaer nom.ux.   
3-012Oosterkeetstraat 1grondpacht aanJelte Ruirds erven   
3-012Oosterkeetstraat 1grondpacht en aanslag   01‑11‑08 cg0‑07‑14 cg
3-013Lombardstraat 8soort onroerend goedhuis    
3-013Lombardstraat 8eigenaar Wopke Johannes erven   
3-013Lombardstraat 8gebruiker Wopke Johannes erven   
3-013Lombardstraat 8huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
3-014Ooievaarsteeg 6soort onroerend goedstal    
3-014Ooievaarsteeg 6eigenaar Douwe Reins erven wed.   
3-014Ooievaarsteeg 6eigenaar Joost Gonggrijp wed.   
3-014Ooievaarsteeg 6gebruiker Douwe Reins erven wed.   
3-014Ooievaarsteeg 6gebruiker mr. Joost Gonggrijp    
3-014Ooievaarsteeg 6huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 00‑18‑02 cg
3-015 soort onroerend goedhuis    
3-015 eigenaar Cornelis Janzen    
3-015 gebruiker Cornelis Janzen    
3-015 huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
3-015/2Nieuwstraat 5soort onroerend goedhuis    
3-015/2Nieuwstraat 5eigenaar Freerk Ates    
3-015/2Nieuwstraat 5gebruiker Freerk Ates    
3-015/2Nieuwstraat 5huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-016 soort onroerend goedhuis    
3-016 eigenaar Jan Rienks    
3-016 gebruiker Cornelis Pyters    
3-016 huurwaarde en aanslag  41‑00‑00 cg 07‑09‑00 cg
3-017 soort onroerend goedkamer    
3-017 eigenaar Harmen Janzen    
3-017 gebruiker Harmen Janzen    
3-017 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
3-018 soort onroerend goedhuis    
3-018 eigenaar Hendrik Janzen    
3-018 gebruiker Hendrik Janzen    
3-018 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-018/2Ooievaarsteeg 11soort onroerend goedhuis    
3-018/2Ooievaarsteeg 11eigenaar Hendrik L. Wolda    
3-018/2Ooievaarsteeg 11gebruiker Swerus Ruirds    
3-018/2Ooievaarsteeg 11huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-019 soort onroerend goedkamer    
3-019 eigenaar Meinert Cobus    
3-019 gebruiker Meinert Cobus    
3-019 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
3-019/2Nieuwstraat 1soort onroerend goedkamer    
3-019/2Nieuwstraat 1eigenaar Freerk Hendriks    
3-019/2Nieuwstraat 1gebruiker Jan Janzen    
3-019/2Nieuwstraat 1huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
3-019/3Nieuwstraat 3soort onroerend goedkamer    
3-019/3Nieuwstraat 3eigenaar burgemeester Donker wed.   
3-019/3Nieuwstraat 3gebruiker Jan Alberts    
3-019/3Nieuwstraat 3huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-020 soort onroerend goedkamer    
3-020 eigenaar Gerryt Gijsberts    
3-020 gebruiker Pyter Hendriks    
3-020 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-021 soort onroerend goedhuis    
3-021 eigenaar Bouwe Gerryts    
3-021 gebruiker Bouwe Gerryts    
3-021 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-021/2 soort onroerend goedstal    
3-021/2 eigenaar Christiaen Clazes wed.   
3-021/2 gebruiker Christiaen Clazes wed.   
3-021/2 huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
3-022Nieuwstraat 7soort onroerend goedstal    
3-022Nieuwstraat 7eigenaar Gerlof Jansen    
3-022Nieuwstraat 7gebruiker Gerlof Jansen    
3-022Nieuwstraat 7huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
3-023Nieuwstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-023Nieuwstraat 9eigenaar Willem Willems    
3-023Nieuwstraat 9gebruiker Willem Willems    
3-023Nieuwstraat 9huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-024Nieuwstraat 11soort onroerend goedhuis    
3-024Nieuwstraat 11eigenaar Joost Gonggrijp nom.ux.   
3-024Nieuwstraat 11gebruiker Lourens Dirks    
3-024Nieuwstraat 11huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-025Nieuwstraat 13soort onroerend goedhuis    
3-025Nieuwstraat 13eigenaar Hendrik Alberts    
3-025Nieuwstraat 13gebruiker Hendrik Alberts    
3-025Nieuwstraat 13huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-026Nieuwstraat 19soort onroerend goedhuis    
3-026Nieuwstraat 19eigenaar Gerryt Jurjens    
3-026Nieuwstraat 19gebruiker Gerryt Jurjens    
3-026Nieuwstraat 19huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-027Nieuwstraat 21soort onroerend goedhuis    
3-027Nieuwstraat 21eigenaar Louw Hendriks    
3-027Nieuwstraat 21gebruiker Elias Janzen    
3-027Nieuwstraat 21huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
3-028Nieuwstraat 25soort onroerend goedhuis    
3-028Nieuwstraat 25eigenaar Albert Gerryts    
3-028Nieuwstraat 25gebruiker Albert Gerryts    
3-028Nieuwstraat 25huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
3-029Nieuwstraat 29soort onroerend goedhuis    
3-029Nieuwstraat 29eigenaar Jan Clazes wed.   
3-029Nieuwstraat 29gebruiker Jan Clazes c.s.   
3-029Nieuwstraat 29huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-030Nieuwstraat 33soort onroerend goedhuis    
3-030Nieuwstraat 33eigenaar Hendrik Beernds    
3-030Nieuwstraat 33gebruiker Hendrik Beernds    
3-030Nieuwstraat 33opmerking onvermogende
3-031Nieuwstraat 35soort onroerend goedhuis    
3-031Nieuwstraat 35eigenaar Jan de Wit    
3-031Nieuwstraat 35gebruiker Jan de Wit    
3-031Nieuwstraat 35huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
3-032Nieuwstraat 37soort onroerend goedhuis    
3-032Nieuwstraat 37eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
3-032Nieuwstraat 37gebruiker Doopsgezinde Gemeente    
3-032Nieuwstraat 37opmerking vergeefs bewoond
3-033 soort onroerend goedhuis    
3-033 eigenaar Harmen Everts    
3-033 gebruiker Harmen Everts    
3-033 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-033/2Nieuwstraat 18soort onroerend goedhuis    
3-033/2Nieuwstraat 18eigenaar Hendrik Boekhold    
3-033/2Nieuwstraat 18gebruiker Hendrik Boekhold    
3-033/2Nieuwstraat 18huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-033/3Nieuwstraat 20soort onroerend goedhuis    
3-033/3Nieuwstraat 20eigenaar Jan Coenraad    
3-033/3Nieuwstraat 20gebruiker Jan Coenraad    
3-033/3Nieuwstraat 20huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-033/4Nieuwstraat 22soort onroerend goedhuis    
3-033/4Nieuwstraat 22eigenaar Pyter Janzen    
3-033/4Nieuwstraat 22gebruiker Pyter Janzen    
3-033/4Nieuwstraat 22huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
3-034Nieuwstraat 26soort onroerend goedhuis    
3-034Nieuwstraat 26eigenaar Wessel Gerryts    
3-034Nieuwstraat 26gebruiker Wessel Gerryts    
3-034Nieuwstraat 26huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
3-035Nieuwstraat 28soort onroerend goedhuis    
3-035Nieuwstraat 28eigenaar Jan Janzen    
3-035Nieuwstraat 28gebruiker Jan Janzen    
3-035Nieuwstraat 28huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-035/2Nieuwstraat 30soort onroerend goedhuis    
3-035/2Nieuwstraat 30eigenaar Minne Ages nom.ux.   
3-035/2Nieuwstraat 30gebruiker Minne Ages nom.ux.   
3-035/2Nieuwstraat 30huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-036Nieuwstraat 32soort onroerend goedhuis    
3-036Nieuwstraat 32eigenaar Arjen Corneles    
3-036Nieuwstraat 32gebruiker Arjen Corneles    
3-036Nieuwstraat 32huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-037Nieuwstraat 34soort onroerend goedhuis    
3-037Nieuwstraat 34eigenaar Jacob Yedes    
3-037Nieuwstraat 34gebruiker Jacob Yedes    
3-037Nieuwstraat 34huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-038Nieuwstraat 36soort onroerend goedwoning    
3-038Nieuwstraat 36eigenaar Albert Janes    
3-038Nieuwstraat 36gebruiker Albert Janes    
3-038Nieuwstraat 36opmerking onvermogende
3-039Nieuwstraat 38soort onroerend goedhuis    
3-039Nieuwstraat 38eigenaar Hendrik Everts    
3-039Nieuwstraat 38gebruiker Hendrik Everts    
3-039Nieuwstraat 38huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-040Nieuwstraat 40soort onroerend goedzoutkeet en huis    
3-040Nieuwstraat 40eigenaar Pyter Dirks erven   
3-040Nieuwstraat 40gebruiker Freerk Fontein    
3-040Nieuwstraat 40huurwaarde en aanslag  01‑15‑00 cg 36‑13‑06 cg
3-041Nieuwstraat 44soort onroerend goedhuis    
3-041Nieuwstraat 44eigenaar Henning Cornelis    
3-041Nieuwstraat 44gebruiker Henning Cornelis    
3-041Nieuwstraat 44opmerking onvermogende
3-042 soort onroerend goedkamer    
3-042 eigenaar Arjen Clases wed.   
3-042 gebruiker Arjen Clases wed.   
3-042 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
3-043Nieuwstraat 34soort onroerend goedhuisje    
3-043Nieuwstraat 34eigenaar Sara Groenewold    
3-043Nieuwstraat 34gebruiker Sara Groenewold c.s.   
3-043Nieuwstraat 34huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
3-044Ooievaarsteeg 23soort onroerend goedhuis    
3-044Ooievaarsteeg 23eigenaar Gatse Tjallings    
3-044Ooievaarsteeg 23gebruiker Gatse Tjallings    
3-044Ooievaarsteeg 23huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-045Franekereind 25soort onroerend goedhuis    
3-045Franekereind 25eigenaar Claas Leistra    
3-045Franekereind 25gebruiker Claas Leistra    
3-045Franekereind 25huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
3-046Franekereind 27soort onroerend goedhuis    
3-046Franekereind 27eigenaar Jan Arents    
3-046Franekereind 27gebruiker Jan Arents    
3-046Franekereind 27huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-047Franekereind 29soort onroerend goedhuis    
3-047Franekereind 29eigenaar Douwe Ceimpes erven   
3-047Franekereind 29gebruiker Johannes Ockes    
3-047Franekereind 29huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-048Franekereind 29soort onroerend goedhuis    
3-048Franekereind 29eigenaar Hendrikje Roels    
3-048Franekereind 29gebruiker Hendrikje Roels    
3-048Franekereind 29huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑18‑02 cg
3-049Nieuwstraat 66soort onroerend goedhuis    
3-049Nieuwstraat 66eigenaar Simon Jacobs wed.   
3-049Nieuwstraat 66gebruiker Simon Jacobs wed.   
3-049Nieuwstraat 66huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-050Nieuwstraat 64soort onroerend goedhuis    
3-050Nieuwstraat 64eigenaar Tjebbe Heerkes    
3-050Nieuwstraat 64gebruiker Minne Pyters    
3-050Nieuwstraat 64huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
3-051Nieuwstraat 62soort onroerend goedhuis    
3-051Nieuwstraat 62eigenaar Tjeerd Gerryts    
3-051Nieuwstraat 62gebruiker Tjeerd Gerryts    
3-051Nieuwstraat 62huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-052Nieuwstraat 58soort onroerend goedhuis    
3-052Nieuwstraat 58eigenaar Harke Tjebbes erven   
3-052Nieuwstraat 58gebruiker Harke Tjebbes erven c.s.   
3-052Nieuwstraat 58huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
3-053Nieuwstraat 56soort onroerend goedhuis    
3-053Nieuwstraat 56eigenaar Wieger Dirks wed.   
3-053Nieuwstraat 56gebruiker Pyter Douwes    
3-053Nieuwstraat 56huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
3-054Nieuwstraat 54soort onroerend goedhuis    
3-054Nieuwstraat 54eigenaar Jacob Christiaans wed.   
3-054Nieuwstraat 54gebruiker Jacob Christiaans wed.   
3-054Nieuwstraat 54huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
3-055Nieuwstraat 52soort onroerend goedhuis    
3-055Nieuwstraat 52eigenaar Sybe Pyters wed.   
3-055Nieuwstraat 52gebruiker Hans Jacobs    
3-055Nieuwstraat 52huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-056Nieuwstraat 50soort onroerend goedhuis    
3-056Nieuwstraat 50eigenaar Huige Gerryts    
3-056Nieuwstraat 50gebruiker Frans Alberts    
3-056Nieuwstraat 50huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
3-057Nieuwstraat 48soort onroerend goedhuis    
3-057Nieuwstraat 48eigenaar Harmen Baxma    
3-057Nieuwstraat 48gebruiker Meinert Urks    
3-057Nieuwstraat 48huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
3-057Nieuwstraat 48opmerking [vermeld als 3-058]
3-058Nieuwstraat 46soort onroerend goedhuis    
3-058Nieuwstraat 46eigenaar Claas Leistra    
3-058Nieuwstraat 46gebruiker Claas Leistra    
3-058Nieuwstraat 46huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-058Nieuwstraat 46opmerking [vermeld als 3-057]
3-059Franekereind 23soort onroerend goedhuis    
3-059Franekereind 23eigenaar Wieger Dirks wed.   
3-059Franekereind 23gebruiker Wieger Dirks wed.   
3-059Franekereind 23huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
3-060 soort onroerend goedhuis    
3-060 eigenaar Wieger Dirks wed.   
3-060 gebruiker Pyter Wytzes    
3-060 huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
3-061 soort onroerend goedhuis    
3-061 eigenaar Antje Wouters    
3-061 gebruiker Antje Wouters    
3-061 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-062Grote Kerkstraat 25soort onroerend goedhuis    
3-062Grote Kerkstraat 25eigenaar Jan Hessels    
3-062Grote Kerkstraat 25gebruiker Johannes Fransbergen    
3-062Grote Kerkstraat 25huurwaarde en aanslag  31‑00‑00 cg 05‑12‑12 cg
3-063Grote Kerkstraat 27soort onroerend goedhuis    
3-063Grote Kerkstraat 27eigenaar Jacob Cornelis    
3-063Grote Kerkstraat 27gebruiker Jacob Cornelis    
3-063Grote Kerkstraat 27huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-064Grote Kerkstraat 29soort onroerend goedhuis    
3-064Grote Kerkstraat 29eigenaar Bonte Douwes wed.   
3-064Grote Kerkstraat 29gebruiker Mayke Willems van Loon    
3-064Grote Kerkstraat 29huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-065Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-065Grote Kerkstraat 31eigenaar de heer Idsinga    
3-065Grote Kerkstraat 31gebruiker Albert Jacobs    
3-065Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-066Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-066Grote Kerkstraat 31eigenaar Johannes Douwes    
3-066Grote Kerkstraat 31gebruiker Johannes Douwes    
3-066Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-067Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-067Grote Kerkstraat 31eigenaar Jan Annes    
3-067Grote Kerkstraat 31gebruiker Philippus Levi c.soc.   
3-067Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
3-068Grote Kerkstraat 33soort onroerend goedhuis    
3-068Grote Kerkstraat 33eigenaar Tjalling Sopingius wed.   
3-068Grote Kerkstraat 33gebruiker Tjalling Sopingius wed.   
3-068Grote Kerkstraat 33huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-069Grote Kerkstraat 35soort onroerend goedhuis    
3-069Grote Kerkstraat 35eigenaar Hans Warnders nom.ux.   
3-069Grote Kerkstraat 35gebruiker Hans Warnders nom.ux.   
3-069Grote Kerkstraat 35huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-070Grote Kerkstraat 37soort onroerend goedhuis    
3-070Grote Kerkstraat 37eigenaar Auke Bakker wed.   
3-070Grote Kerkstraat 37gebruiker Age Wybes c.s.   
3-070Grote Kerkstraat 37huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
3-071Grote Kerkstraat 39soort onroerend goedhuis    
3-071Grote Kerkstraat 39eigenaar Paulus Dirks    
3-071Grote Kerkstraat 39gebruiker Jan Janzen    
3-071Grote Kerkstraat 39huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
3-072Grote Kerkstraat 41soort onroerend goedhuis    
3-072Grote Kerkstraat 41eigenaar Dirk Huigens erven   
3-072Grote Kerkstraat 41gebruiker Dirk Aukes c.soc.   
3-072Grote Kerkstraat 41huurwaarde en aanslag  44‑16‑00 cg 08‑02‑14 cg
3-073Kerkpoortstraat 1soort onroerend goedhuis    
3-073Kerkpoortstraat 1eigenaar Jan Hansen    
3-073Kerkpoortstraat 1gebruiker Sipke Willems    
3-073Kerkpoortstraat 1huurwaarde en aanslag  53‑00‑00 cg 09‑12‑12 cg
3-074Kerkpoortstraat 5soort onroerend goedhuis    
3-074Kerkpoortstraat 5eigenaar Jan Beernds    
3-074Kerkpoortstraat 5gebruiker Jan Beernds    
3-074Kerkpoortstraat 5huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-075Kerkpoortstraat 7soort onroerend goedhuis    
3-075Kerkpoortstraat 7eigenaar Beernd Olpherts    
3-075Kerkpoortstraat 7gebruiker Beernd Olpherts    
3-075Kerkpoortstraat 7huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-076Kerkpoortstraat 5soort onroerend goedhuis    
3-076Kerkpoortstraat 5eigenaar Geertruid Harmens    
3-076Kerkpoortstraat 5gebruiker Hendrik Arents    
3-076Kerkpoortstraat 5huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
3-077Kerkpoortstraat 15soort onroerend goedhuis    
3-077Kerkpoortstraat 15eigenaar Julianus Pyters    
3-077Kerkpoortstraat 15gebruiker Julianus Pyters    
3-077Kerkpoortstraat 15opmerking onvermogende
3-078 soort onroerend goed    
3-078 eigenaar Geert Harmens wed.   
3-078 gebruiker Geert Harmens wed.   
3-078 opmerking onvermogende
3-079Kerkpoortstraat 9soort onroerend goed    
3-079Kerkpoortstraat 9eigenaar Alef Wybes    
3-079Kerkpoortstraat 9gebruiker Alef Wybes    
3-079Kerkpoortstraat 9huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-080Kerkpoortstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-080Kerkpoortstraat 9eigenaar Rein H. Brouwer    
3-080Kerkpoortstraat 9gebruiker Evert Janzen    
3-080Kerkpoortstraat 9huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-080/2Kerkpoortstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-080/2Kerkpoortstraat 9eigenaar Rein H. Brouwer    
3-080/2Kerkpoortstraat 9gebruiker Egbert Beernds c.s.   
3-080/2Kerkpoortstraat 9huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-081Kerkpoortstraat 13soort onroerend goedhof    
3-081Kerkpoortstraat 13eigenaar Simon Stinstra    
3-081Kerkpoortstraat 13gebruiker Simon Stinstra    
3-081Kerkpoortstraat 13huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-082 soort onroerend goedhuis    
3-082 eigenaar Gerryt Harmens    
3-082 gebruiker Gerryt Harmens    
3-082 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-083 soort onroerend goedhuis    
3-083 eigenaar A. van der Meulen    
3-083 gebruiker Albert Beernds c.soc.   
3-083 huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
3-084 soort onroerend goedkamer    
3-084 eigenaar Dirk Clazen    
3-084 gebruiker Dirk Clazen    
3-084 opmerking onvermogende
3-085Kerkpoortstraat 29soort onroerend goedhuis    
3-085Kerkpoortstraat 29eigenaar Jan Sjoukes wed.   
3-085Kerkpoortstraat 29gebruiker Jan Sjoukes wed. c.s.   
3-085Kerkpoortstraat 29huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-086Moriaanstraat 5soort onroerend goedhof    
3-086Moriaanstraat 5eigenaar Doede Bakker    
3-086Moriaanstraat 5gebruiker Doede Bakker    
3-086Moriaanstraat 5huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-087Moriaanstraat 1soort onroerend goedhuis    
3-087Moriaanstraat 1eigenaar Philippus Bos    
3-087Moriaanstraat 1gebruiker Jan Coenraads    
3-087Moriaanstraat 1huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
3-088Moriaanstraat 3soort onroerend goedhuis    
3-088Moriaanstraat 3eigenaar Rimmert Luitjens    
3-088Moriaanstraat 3gebruiker Rimmert Luitjens    
3-088Moriaanstraat 3huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-088/2Kerkpoortstraat 37soort onroerend goedhuis    
3-088/2Kerkpoortstraat 37eigenaar Loiter Jansz    
3-088/2Kerkpoortstraat 37gebruiker Loiter Jansz    
3-088/2Kerkpoortstraat 37huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-089 soort onroerend goedhuis    
3-089 eigenaar Willem Nannings erven   
3-089 gebruiker Willem Nannings erven   
3-089 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-090Moriaanstraat 10soort onroerend goedhof    
3-090Moriaanstraat 10eigenaar Willem Nannings erven   
3-090Moriaanstraat 10gebruiker Willem Nannings erven   
3-090Moriaanstraat 10huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 00‑18‑02 cg
3-091Moriaanstraat 10soort onroerend goedkamer    
3-091Moriaanstraat 10eigenaar Johannes Hendriks    
3-091Moriaanstraat 10gebruiker Johannes Hendriks    
3-091Moriaanstraat 10huurwaarde en aanslag  13‑10‑00 cg 02‑09‑00 cg
3-092Moriaanstraat 8soort onroerend goedhof    
3-092Moriaanstraat 8eigenaar Poppe Salomons Builaart    
3-092Moriaanstraat 8gebruiker Poppe Salomons Builaart    
3-092Moriaanstraat 8huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
3-092Moriaanstraat 8grondpacht aanHylke Hanekuik    
3-092Moriaanstraat 8grondpacht en aanslag   01‑05‑00 cg0‑06‑04 cg
3-093Moriaanstraat 4soort onroerend goedkamer    
3-093Moriaanstraat 4eigenaar Jan Willems    
3-093Moriaanstraat 4gebruiker Jan Willems    
3-093Moriaanstraat 4opmerking onvermogende
3-094Kerkpoortstraat 39soort onroerend goedhuis    
3-094Kerkpoortstraat 39eigenaar Dirk Cornelis    
3-094Kerkpoortstraat 39gebruiker Steffen Gerryts    
3-094Kerkpoortstraat 39huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
3-095Kerkpoortstraat 41soort onroerend goedhuis    
3-095Kerkpoortstraat 41eigenaar Rients Hendriks    
3-095Kerkpoortstraat 41gebruiker Rients Hendriks    
3-095Kerkpoortstraat 41opmerking onvermogende
3-096Kerkpoortstraat 43soort onroerend goedhuis    
3-096Kerkpoortstraat 43eigenaar Blauwe Schuurs Gemeente    
3-096Kerkpoortstraat 43gebruiker     
3-096Kerkpoortstraat 43huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-097Kerkpoortstraat 45soort onroerend goedhuis    
3-097Kerkpoortstraat 45eigenaar Pyter Clazes    
3-097Kerkpoortstraat 45gebruiker Rixtje Pyters    
3-097Kerkpoortstraat 45huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-098Kerkpoortstraat 47soort onroerend goedhuis    
3-098Kerkpoortstraat 47eigenaar Harmen Janzen    
3-098Kerkpoortstraat 47gebruiker Harmen Janzen    
3-098Kerkpoortstraat 47huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-099Kerkpoortstraat 49soort onroerend goedhuis    
3-099Kerkpoortstraat 49eigenaar Jan Jansen Groen    
3-099Kerkpoortstraat 49gebruiker Jan Jansen Groen    
3-099Kerkpoortstraat 49huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-100Molenpad 1soort onroerend goedhuis    
3-100Molenpad 1eigenaar Hendrik Lucas    
3-100Molenpad 1gebruiker Jan Tijssen    
3-100Molenpad 1huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-101 soort onroerend goedhuis    
3-101 eigenaar Beernd Beernds    
3-101 gebruiker Beernd Beernds    
3-101 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
3-101 gebruiker Harmen Dirks    
3-101 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
3-102Molenpad 11soort onroerend goedhof    
3-102Molenpad 11eigenaar Willem Nannings erven   
3-102Molenpad 11gebruiker Willem Nannings erven   
3-102Molenpad 11huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 00‑18‑02 cg
3-103Molenpad 9soort onroerend goedkamer    
3-103Molenpad 9eigenaar Beernd Lammerts    
3-103Molenpad 9gebruiker Beernd Lammerts    
3-103Molenpad 9opmerking onvermogende
3-104Rapenburg 11soort onroerend goedhof en kamer    
3-104Rapenburg 11eigenaar Eke Jansen    
3-104Rapenburg 11gebruiker Eke Jansen c.s.   
3-104Rapenburg 11huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
3-104/2 soort onroerend goedkamer    
3-104/2 eigenaar Dirk IJsbrands wed.   
3-104/2 gebruiker Teunis Jans c.s.   
3-104/2 huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
3-105Molenpad 18soort onroerend goedhof en kamer    
3-105Molenpad 18eigenaar Tjepke Gratama    
3-105Molenpad 18gebruiker Tjepke Gratama c.s.   
3-105Molenpad 18huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
3-106Molenpad 16soort onroerend goedkamer    
3-106Molenpad 16eigenaar Tjepke Gratama    
3-106Molenpad 16gebruiker Gerryt Jansen    
3-106Molenpad 16huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-106/2 soort onroerend goedkamer    
3-106/2 eigenaar Tjepke Gratama    
3-106/2 gebruiker Albert Feckes    
3-106/2 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-107 soort onroerend goedkamer    
3-107 eigenaar Casper Christiaans    
3-107 gebruiker Casper Christiaans    
3-107 opmerking onvermogende
3-108Molenpad 8soort onroerend goedkamer    
3-108Molenpad 8eigenaar Hans Jetses c.s.   
3-108Molenpad 8gebruiker Trijntje Hendriks    
3-108Molenpad 8huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
3-109Molenpad 4soort onroerend goedstal en kamer    
3-109Molenpad 4eigenaar Johannes Tjebbes    
3-109Molenpad 4gebruiker Johannes Tjebbes c.soc.   
3-109Molenpad 4huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-110Kerkpoortstraat 51soort onroerend goedhuis    
3-110Kerkpoortstraat 51eigenaar Wybren Doekes erven   
3-110Kerkpoortstraat 51gebruiker Jacob Gerryts    
3-110Kerkpoortstraat 51huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-111Kerkpoortstraat 53soort onroerend goedhuis    
3-111Kerkpoortstraat 53eigenaar Hans Jetses wed.   
3-111Kerkpoortstraat 53gebruiker Hans Jetses wed.   
3-111Kerkpoortstraat 53huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-112Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedhuis    
3-112Kerkpoortstraat 55eigenaar Tetske Bontekoe erven   
3-112Kerkpoortstraat 55gebruiker Jan Beernds wed. c.s.   
3-112Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
3-113Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedkamer    
3-113Kerkpoortstraat 55eigenaar Tetske Bontekoe erven   
3-113Kerkpoortstraat 55gebruiker Geeske Beernds    
3-113Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-114Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedkamer    
3-114Kerkpoortstraat 55eigenaar Tetske Bontekoe erven   
3-114Kerkpoortstraat 55gebruiker Gerryt Jansen    
3-114Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-115Rapenburg 1soort onroerend goedhuis    
3-115Rapenburg 1eigenaar Rutger Tjerks    
3-115Rapenburg 1gebruiker Rutger Tjerks    
3-115Rapenburg 1huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
3-116Rapenburg 3soort onroerend goedkamer    
3-116Rapenburg 3eigenaar Tjepke Gratema erven   
3-116Rapenburg 3gebruiker Gerryt Hendriks c.s.   
3-116Rapenburg 3huurwaarde en aanslag  43‑00‑00 cg 07‑16‑06 cg
3-117Rapenburg 5soort onroerend goedkamer    
3-117Rapenburg 5eigenaar Allert Adriaans    
3-117Rapenburg 5gebruiker Allert Adriaans    
3-117Rapenburg 5huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
3-117/2 soort onroerend goedkamer    
3-117/2 eigenaar Teunes Wouters    
3-117/2 gebruiker Frans Adriaans wed.   
3-117/2 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-118 soort onroerend goedhof    
3-118 eigenaar Dirk IJsbrands wed.   
3-118 gebruiker Dirk IJsbrands wed.   
3-118 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-119Kerkpoortstraat 18soort onroerend goedhuis    
3-119Kerkpoortstraat 18eigenaar Teunes Wouters wed.   
3-119Kerkpoortstraat 18gebruiker Teunes Wouters wed.   
3-119Kerkpoortstraat 18huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-119/2Kerkpoortstraat 14soort onroerend goedwoning    
3-119/2Kerkpoortstraat 14eigenaar Corneles Jentjes    
3-119/2Kerkpoortstraat 14gebruiker Gerryt Harmens    
3-119/2Kerkpoortstraat 14huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
3-119/3Kerkpoortstraat 12soort onroerend goedhuis    
3-119/3Kerkpoortstraat 12eigenaar Corneles Jentjes    
3-119/3Kerkpoortstraat 12gebruiker Hendrik Janzen    
3-119/3Kerkpoortstraat 12huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-120Kerkpoortstraat 10soort onroerend goedkamer    
3-120Kerkpoortstraat 10eigenaar Louw Taekes    
3-120Kerkpoortstraat 10gebruiker Louw Taekes    
3-120Kerkpoortstraat 10opmerking onvermogende
3-120/2Kerkpoortstraat 8soort onroerend goedhuis    
3-120/2Kerkpoortstraat 8eigenaar Wessel Gerryts    
3-120/2Kerkpoortstraat 8gebruiker Jan Rients    
3-120/2Kerkpoortstraat 8huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-121Kerkpoortstraat 2soort onroerend goedhuis    
3-121Kerkpoortstraat 2eigenaar Dirk Cornelis    
3-121Kerkpoortstraat 2gebruiker Dirk Cornelis    
3-121Kerkpoortstraat 2huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-122 soort onroerend goedkamer    
3-122 eigenaar Seerp Doedes wed.   
3-122 gebruiker Seerp Doedes wed.   
3-122 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
3-123Fabrieksstraat 26soort onroerend goedkamer    
3-123Fabrieksstraat 26eigenaar Harmen Gerryts    
3-123Fabrieksstraat 26gebruiker Harmen Gerryts    
3-123Fabrieksstraat 26opmerking onvermogende
3-123Fabrieksstraat 26grondpacht aanburgemeesterburgemeester Hiddema erven   
3-123Fabrieksstraat 26grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
3-123/2Fabrieksstraat 28soort onroerend goedwagenhuis    
3-123/2Fabrieksstraat 28eigenaar vroedsman Heimans    
3-123/2Fabrieksstraat 28gebruiker vroedsman Heimans    
3-123/2Fabrieksstraat 28huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
3-124Fabrieksstraat 24soort onroerend goedwoning    
3-124Fabrieksstraat 24eigenaar Beernd Hendriks    
3-124Fabrieksstraat 24gebruiker Beernd Hendriks    
3-124Fabrieksstraat 24huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
3-124/2 soort onroerend goedhuis    
3-124/2 eigenaar Jacob Dirks    
3-124/2 gebruiker Roelof Tijssen    
3-124/2 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
3-124/3 soort onroerend goedhuis    
3-124/3 eigenaar Harmen Hendriks    
3-124/3 gebruiker Harmen Hendriks    
3-124/3 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-125 soort onroerend goedhuis    
3-125 eigenaar Harmen Gerryts    
3-125 gebruiker Harmen Gerryts    
3-125 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-126 soort onroerend goedhof    
3-126 eigenaar Hendrik Gerryts    
3-126 gebruiker Hendrik Gerryts    
3-126 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-127 soort onroerend goedhof    
3-127 eigenaar Job A. Backer erven   
3-127 gebruiker Job A. Backer erven   
3-127 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-128 soort onroerend goedhof    
3-128 eigenaar A. v.d. Meulen    
3-128 gebruiker A. v.d. Meulen    
3-128 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-129 soort onroerend goedhof    
3-129 eigenaar burgemeester Nollides wed.   
3-129 gebruiker burgemeester Nollides wed.   
3-129 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-130 soort onroerend goedhuis    
3-130 eigenaar burgemeester Weima wed.   
3-130 gebruiker Hendrik Drinkelb.    
3-130 huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
3-131 soort onroerend goedwoning    
3-131 eigenaar Sybe Pyters wed.   
3-131 gebruiker Tobias Cornelis    
3-131 huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
3-132 soort onroerend goedhof    
3-132 eigenaar T. Gratama nom.ux.   
3-132 gebruiker T. Gratama nom.ux.   
3-132 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-133 soort onroerend goedtwee kamers    
3-133 eigenaar T. Gratama nom.ux.   
3-133 gebruiker Claas Pyters    
3-133 huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
3-134 soort onroerend goedkamer    
3-134 eigenaar Heere Heeres    
3-134 gebruiker Jacob Jansen    
3-134 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-135 soort onroerend goedkamer    
3-135 eigenaar Jan Hessels    
3-135 gebruiker Claas Symons wed.   
3-135 huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
3-136Lammert Warndersteeg 4soort onroerend goedkamer    
3-136Lammert Warndersteeg 4eigenaar T. Tjallingii    
3-136Lammert Warndersteeg 4gebruiker 1766 ledig    
3-136Lammert Warndersteeg 4huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-137Lammert Warndersteeg 6soort onroerend goedwoning    
3-137Lammert Warndersteeg 6eigenaar Harm. J. Visser    
3-137Lammert Warndersteeg 6gebruiker Harm. J. Visser    
3-137Lammert Warndersteeg 6huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-138 soort onroerend goedkamer    
3-138 eigenaar notaris Voorda wed.   
3-138 gebruiker notaris Voorda wed.   
3-138 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-139 soort onroerend goedhuis    
3-139 eigenaar Beernd Veldhuis    
3-139 gebruiker Beernd Veldhuis    
3-139 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-140 soort onroerend goedhuis    
3-140 eigenaar Meile Ollema wed.   
3-140 gebruiker Teunis Dirks    
3-140 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-141 soort onroerend goedhuis    
3-141 eigenaar Meile Ollema wed.   
3-141 gebruiker Dirk Roseboom    
3-141 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-142Fabrieksstraat 2soort onroerend goedhof    
3-142Fabrieksstraat 2eigenaar Dirk Huigens erven   
3-142Fabrieksstraat 2gebruiker Dirk Huigens erven   
3-142Fabrieksstraat 2huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
3-142Fabrieksstraat 2grondpacht aanJacob Tuininga    
3-142Fabrieksstraat 2grondpacht en aanslag   04‑00‑00 cg1‑00‑00 cg
3-143Weverstraat 14soort onroerend goedhuis    
3-143Weverstraat 14eigenaar convooimeester Sloterdijk    
3-143Weverstraat 14gebruiker convooimeester Sloterdijk    
3-143Weverstraat 14huurwaarde en aanslag  07‑00‑00 cg 01‑05‑06 cg
3-144Weverstraat 12soort onroerend goedhof    
3-144Weverstraat 12eigenaar convooimeester Sloterdijk    
3-144Weverstraat 12gebruiker convooimeester Sloterdijk    
3-144Weverstraat 12huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
3-145Weverstraat 10soort onroerend goedwoning    
3-145Weverstraat 10eigenaar Tjeerd Sandstra    
3-145Weverstraat 10gebruiker Jacob Tjerks    
3-145Weverstraat 10huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
3-146Klaverbladstraat 1soort onroerend goedhof    
3-146Klaverbladstraat 1eigenaar H. Portier    
3-146Klaverbladstraat 1gebruiker H. Portier    
3-146Klaverbladstraat 1huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 00‑18‑02 cg
3-146/2 soort onroerend goedhuis    
3-146/2 eigenaar Gerryt Jansen    
3-146/2 gebruiker Gerryt Jansen    
3-146/2 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-146/3 soort onroerend goedhuis    
3-146/3 eigenaar Eelke D. Wildschut    
3-146/3 gebruiker Haitse Wouters    
3-146/3 huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
3-147 soort onroerend goedhuis    
3-147 eigenaar Hylke Sybes    
3-147 gebruiker Dirk gleibacker   
3-147 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
3-148Klaverbladstraat 27soort onroerend goedhof    
3-148Klaverbladstraat 27eigenaar Eelke Dirks    
3-148Klaverbladstraat 27gebruiker Eelke Dirks    
3-148Klaverbladstraat 27huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
3-149Franekereind 40soort onroerend goedhuis    
3-149Franekereind 40eigenaar Jan Lennings wed.   
3-149Franekereind 40gebruiker Jan Lennings wed.   
3-149Franekereind 40huurwaarde en aanslag  37‑00‑00 cg 06‑14‑08 cg
3-149Franekereind 40grondpacht aanJacob Tuininga    
3-149Franekereind 40grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-150Franekereind 38soort onroerend goedpakhuis    
3-150Franekereind 38eigenaar Sjoerd Talma    
3-150Franekereind 38gebruiker Sjoerd Talma    
3-150Franekereind 38huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-151Franekereind 36soort onroerend goedhuis    
3-151Franekereind 36eigenaar T. Gratama    
3-151Franekereind 36gebruiker Pyter Joosten    
3-151Franekereind 36huurwaarde en aanslag  59‑00‑00 cg 10‑14‑06 cg
3-152Franekereind 34soort onroerend goedhuis    
3-152Franekereind 34eigenaar Sybe Pieters    
3-152Franekereind 34gebruiker Sybe Pieters c.s.   
3-152Franekereind 34huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
3-153Franekereind 32soort onroerend goedhuis    
3-153Franekereind 32eigenaar Claas Doedes    
3-153Franekereind 32gebruiker Claas Doedes    
3-153Franekereind 32huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-153Franekereind 32grondpacht aanJacob Tuininga    
3-153Franekereind 32grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-154Franekereind 30soort onroerend goedhuis    
3-154Franekereind 30eigenaar Albert Jansen    
3-154Franekereind 30gebruiker Pyter Tjeerds c.s.   
3-154Franekereind 30huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-155Franekereind 28soort onroerend goedhuis    
3-155Franekereind 28eigenaar Harm. Portier wed.   
3-155Franekereind 28gebruiker Hendrik Jansen c.soc.   
3-155Franekereind 28huurwaarde en aanslag  41‑00‑00 cg 07‑09‑00 cg
3-156 soort onroerend goedzoutkeet    
3-156 eigenaar Harm. Portier wed.   
3-156 gebruiker Harm. Portier wed.   
3-156 huurwaarde en aanslag  93‑00‑00 cg 35‑01‑12 cg
3-157 soort onroerend goedschuur    
3-157 eigenaar H. Portier    
3-157 gebruiker H. Portier    
3-157 huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
3-158 soort onroerend goedhuis    
3-158 eigenaar H. Portier    
3-158 gebruiker Weltje Pyters    
3-158 huurwaarde en aanslag  20‑14‑00 cg 03‑15‑06 cg
3-159Franekereind 26soort onroerend goedhuis    
3-159Franekereind 26eigenaar Sybe Pyters wed.   
3-159Franekereind 26gebruiker Lijsbert Rommerts    
3-159Franekereind 26huurwaarde en aanslag  22‑15‑00 cg 04‑02‑12 cg
3-160Franekereind 24soort onroerend goedhuis en brouwerij    
3-160Franekereind 24eigenaar H. Portier    
3-160Franekereind 24gebruiker H. Portier    
3-160Franekereind 24huurwaarde  49‑00‑00 cg  
3-160Franekereind 24gebruiker Hendrik Jans    
3-160Franekereind 24huurwaarde  14‑00‑00 cg  
3-160Franekereind 24huurwaarde en aanslag  64‑06‑00 cg 11‑13‑10 cg
3-160Franekereind 24grondpacht aanvroedsmanvroedsman Altena    
3-160Franekereind 24grondpacht en aanslag   00‑08‑00 cg0‑02‑00 cg
3-161Lammert Warndersteeg 1soort onroerend goedzoutkeet    
3-161Lammert Warndersteeg 1eigenaar Reinder Fontein    
3-161Lammert Warndersteeg 1eigenaar Freerk Fontein    
3-161Lammert Warndersteeg 1gebruiker Reinder Fontein    
3-161Lammert Warndersteeg 1gebruiker Freerk Fontein    
3-161Lammert Warndersteeg 1huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
3-162Lammert Warndersteeg 3soort onroerend goedzoutkeet    
3-162Lammert Warndersteeg 3eigenaar T. Tjallingii    
3-162Lammert Warndersteeg 3gebruiker T. Tjallingii    
3-162Lammert Warndersteeg 3huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 36‑07‑04 cg
3-163 soort onroerend goedkamer    
3-163 eigenaar notaris Voorda wed.   
3-163 gebruiker ledig    
3-163 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-163/2 soort onroerend goedhuis    
3-163/2 eigenaar Jan Harmens    
3-163/2 gebruiker Jan Harmens    
3-163/2 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
3-164Lammert Warndersteeg 7soort onroerend goedhuis    
3-164Lammert Warndersteeg 7eigenaar Jan Ennes    
3-164Lammert Warndersteeg 7gebruiker Hendrik Jansen    
3-164Lammert Warndersteeg 7huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-165Lammert Warndersteeg 5soort onroerend goedhuis    
3-165Lammert Warndersteeg 5eigenaar Anthoni Vink    
3-165Lammert Warndersteeg 5gebruiker Anthoni Vink c.s.   
3-165Lammert Warndersteeg 5huurwaarde  20‑08‑00 cg  
3-165Lammert Warndersteeg 5gebruiker ledig    
3-165Lammert Warndersteeg 5huurwaarde  ‑00‑00 cg  
3-165Lammert Warndersteeg 5huurwaarde en aanslag  20‑08‑00 cg 03‑14‑02 cg
3-166Lammert Warndersteeg 9soort onroerend goedhuis    
3-166Lammert Warndersteeg 9eigenaar Pyter Jacobs c.s.   
3-166Lammert Warndersteeg 9gebruiker Pyter Jacobs c.s.   
3-166Lammert Warndersteeg 9huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
3-166Lammert Warndersteeg 9gebruiker Trijntje Alberts    
3-166Lammert Warndersteeg 9huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-167Lammert Warndersteeg 13soort onroerend goedschuur en huis    
3-167Lammert Warndersteeg 13eigenaar Jan Heins    
3-167Lammert Warndersteeg 13gebruiker Jan Heins    
3-167Lammert Warndersteeg 13huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-168Lammert Warndersteeg 18soort onroerend goedhuis    
3-168Lammert Warndersteeg 18eigenaar Adam Goslings wed.   
3-168Lammert Warndersteeg 18gebruiker Adam Goslings wed.   
3-168Lammert Warndersteeg 18huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-169Lammert Warndersteeg 16soort onroerend goedhuis    
3-169Lammert Warndersteeg 16eigenaar Paulus Daniels    
3-169Lammert Warndersteeg 16gebruiker Paulus Daniels c.s.   
3-169Lammert Warndersteeg 16huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-170Lammert Warndersteeg 14soort onroerend goedhuis    
3-170Lammert Warndersteeg 14eigenaar Hendrikje Daniels    
3-170Lammert Warndersteeg 14gebruiker Hendrikje Daniels    
3-170Lammert Warndersteeg 14huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-171Lammert Warndersteeg 12soort onroerend goedkamer    
3-171Lammert Warndersteeg 12eigenaar Albert Dirks    
3-171Lammert Warndersteeg 12gebruiker Albert Dirks    
3-171Lammert Warndersteeg 12huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
3-172 soort onroerend goedhuis    
3-172 eigenaar Hendrik Jansen    
3-172 gebruiker het beneden huis leedig    
3-172 huurwaarde  ‑00‑00 cg  
3-172 gebruiker Hendrik Jansen    
3-172 huurwaarde  14‑00‑00 cg  
3-172 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
3-173Kruisstraat 10soort onroerend goedwoning    
3-173Kruisstraat 10eigenaar dr. Tjallingii c.s.   
3-173Kruisstraat 10gebruiker Migchiel Romkes c.s.   
3-173Kruisstraat 10huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
3-174 soort onroerend goedpakhuis    
3-174 eigenaar Claas Leistra    
3-174 gebruiker Claas Leistra    
3-174 huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
3-175Kruisstraat 8soort onroerend goedmouterij    
3-175Kruisstraat 8eigenaar Jan Symons    
3-175Kruisstraat 8eigenaar Eibert Olthof    
3-175Kruisstraat 8gebruiker Jan Symons    
3-175Kruisstraat 8gebruiker Eibert Olthof    
3-175Kruisstraat 8huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
3-176Kruisstraat 6soort onroerend goedpakhuis    
3-176Kruisstraat 6eigenaar Hylke Joh. Hanekuik erven   
3-176Kruisstraat 6gebruiker Hylke Joh. Hanekuik erven   
3-176Kruisstraat 6huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-177 soort onroerend goedschuur en tuin    
3-177 eigenaar de heer Wijdenbrug    
3-177 gebruiker Joris Aarts c.s.   
3-177 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
3-178 soort onroerend goedhuis    
3-178 eigenaar Minne Pyters    
3-178 gebruiker Willem Symons    
3-178 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-179 soort onroerend goedhuis    
3-179 eigenaar Minne Pyters    
3-179 gebruiker Minne Pyters    
3-179 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-180 soort onroerend goedhuis    
3-180 eigenaar Broer Tjeerds    
3-180 gebruiker Broer Tjeerds    
3-180 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-181 soort onroerend goedkamer    
3-181 eigenaar H. Portier    
3-181 gebruiker Corn. Fransen    
3-181 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
3-182 soort onroerend goedhuis    
3-182 eigenaar Gemeente    
3-182 gebruiker Jan de Wilda wed.   
3-182 opmerking woont vergeefs
3-183 soort onroerend goedkamer    
3-183 eigenaar Hylke Hanekuik    
3-183 gebruiker Jan Gerloffs    
3-183 huurwaarde  14‑00‑00 cg  
3-183 gebruiker Harmen Bauckes    
3-183 huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
3-184Franekereind 16soort onroerend goedhuis    
3-184Franekereind 16eigenaar Freerk Fontein    
3-184Franekereind 16gebruiker Freerk Fontein    
3-184Franekereind 16huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
3-185Franekereind 18soort onroerend goedhuis    
3-185Franekereind 18eigenaar Freerk Fontein    
3-185Franekereind 18gebruiker Jacob Johannes    
3-185Franekereind 18huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-186Franekereind 20soort onroerend goedpakhuis    
3-186Franekereind 20eigenaar Hendrik L. Wolda    
3-186Franekereind 20gebruiker Hendrik L. Wolda    
3-186Franekereind 20gebruiker Symon Jacobs wed.   
3-186Franekereind 20huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
3-187Franekereind 14soort onroerend goedhuis    
3-187Franekereind 14eigenaar vroedsman Baxma erven   
3-187Franekereind 14gebruiker Jarig Eelcoma    
3-187Franekereind 14huurwaarde en aanslag  61‑00‑00 cg 11‑01‑12 cg
3-188Franekereind 12soort onroerend goedhuis    
3-188Franekereind 12eigenaar Freerk Fontein    
3-188Franekereind 12gebruiker Freerk Fontein    
3-188Franekereind 12huurwaarde en aanslag  75‑00‑00 cg 13‑12‑10 cg
3-188Franekereind 12opmerking huurwaarde en aanslag samen met 3-189
3-189Franekereind 10soort onroerend goedhuis    
3-189Franekereind 10eigenaar Freerk Fontein    
3-189Franekereind 10gebruiker Freerk Fontein    
3-189Franekereind 10huurwaarde en aanslag  75‑00‑00 cg 13‑12‑10 cg
3-189Franekereind 10opmerking huurwaarde en aanslag samen met 3-188
3-190Franekereind 8soort onroerend goedhuis    
3-190Franekereind 8eigenaar Hylcke Hanekuik erven   
3-190Franekereind 8gebruiker Hylcke Hanekuik erven   
3-190Franekereind 8huurwaarde en aanslag  03‑00‑00 cg 18‑13‑04 cg
3-191Franekereind 6soort onroerend goedhuis    
3-191Franekereind 6eigenaar Hylcke Hanekuik erven   
3-191Franekereind 6gebruiker Joost Hendriks    
3-191Franekereind 6huurwaarde en aanslag  28‑10‑00 cg 05‑01‑12 cg
3-192Franekereind 4soort onroerend goedhuis    
3-192Franekereind 4eigenaar Rinse Abbes wed.   
3-192Franekereind 4gebruiker Rinse Abbes wed.   
3-192Franekereind 4huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-193Franekereind 2soort onroerend goedhuis    
3-193Franekereind 2eigenaar Feite Tjommes    
3-193Franekereind 2gebruiker Feite Tjommes    
3-193Franekereind 2huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
3-194Heiligeweg 70soort onroerend goedhuis    
3-194Heiligeweg 70eigenaar Gerben Jansen    
3-194Heiligeweg 70gebruiker Arent Wouters    
3-194Heiligeweg 70huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-195Heiligeweg 68soort onroerend goedhuis    
3-195Heiligeweg 68eigenaar Rimmert Huiberts    
3-195Heiligeweg 68gebruiker Rimmert Huberts    
3-195Heiligeweg 68huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
3-196Heiligeweg 66soort onroerend goedhuis    
3-196Heiligeweg 66eigenaar Sjoerd P. Aardenberg    
3-196Heiligeweg 66gebruiker Corn. Aardenberg    
3-196Heiligeweg 66huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
3-197Heiligeweg 64soort onroerend goedhuis    
3-197Heiligeweg 64eigenaar Hylke Hanekuik wed.   
3-197Heiligeweg 64gebruiker Hendrik Claver    
3-197Heiligeweg 64huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 08‑10‑14 cg
3-198Heiligeweg 62soort onroerend goedhuis    
3-198Heiligeweg 62eigenaar Joris Aarts    
3-198Heiligeweg 62gebruiker Joris Aarts    
3-198Heiligeweg 62huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-199Heiligeweg 60soort onroerend goedhuis    
3-199Heiligeweg 60eigenaar de heer Wijdenbrug    
3-199Heiligeweg 60gebruiker ds. Harkenroth    
3-199Heiligeweg 60huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 23‑12‑10 cg
3-200Heiligeweg 60soort onroerend goedhuis    
3-200Heiligeweg 60eigenaar de heer Wijdenbrug    
3-200Heiligeweg 60gebruiker Douwe Sybes    
3-200Heiligeweg 60huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
3-201Heiligeweg 58soort onroerend goedhuis    
3-201Heiligeweg 58eigenaar Jan de Boer    
3-201Heiligeweg 58gebruiker Jan de Boer    
3-201Heiligeweg 58huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-202Heiligeweg 56soort onroerend goedhuis    
3-202Heiligeweg 56eigenaar Jan Christoffels    
3-202Heiligeweg 56gebruiker het beneden huis ledig    
3-202Heiligeweg 56huurwaarde  ‑00‑00 cg  
3-202Heiligeweg 56gebruiker Sybren Jogchems erven   
3-202Heiligeweg 56huurwaarde  16‑00‑00 cg  
3-202Heiligeweg 56huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
3-203Heiligeweg 54soort onroerend goedhuis    
3-203Heiligeweg 54eigenaar Otte Johannes    
3-203Heiligeweg 54gebruiker Otte Johannes    
3-203Heiligeweg 54huurwaarde en aanslag  37‑00‑00 cg 06‑14‑08 cg
3-204Heiligeweg 52soort onroerend goedhuis    
3-204Heiligeweg 52eigenaar Doede Bakker    
3-204Heiligeweg 52gebruiker Jan Schonebeek    
3-204Heiligeweg 52huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
3-205Heiligeweg 50soort onroerend goedhuis    
3-205Heiligeweg 50eigenaar Doede Bakker    
3-205Heiligeweg 50gebruiker Eke Sjoerds    
3-205Heiligeweg 50huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-206Heiligeweg 48soort onroerend goedhuis    
3-206Heiligeweg 48eigenaar Tjeerd Poort wed.   
3-206Heiligeweg 48gebruiker Tjeerd Poort wed. c.s.   
3-206Heiligeweg 48huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-207Heiligeweg 46soort onroerend goedhuis    
3-207Heiligeweg 46eigenaar Jan Clazen    
3-207Heiligeweg 46eigenaar Eeke Sjoerds    
3-207Heiligeweg 46gebruiker Tettje Gerbens c.soc.   
3-207Heiligeweg 46huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
3-207/2Heiligeweg 46soort onroerend goedhuis    
3-207/2Heiligeweg 46eigenaar Tjerk Lolkes    
3-207/2Heiligeweg 46gebruiker Tjerk Lolkes    
3-207/2Heiligeweg 46huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-207/3Kruisstraat 1soort onroerend goedhuis    
3-207/3Kruisstraat 1eigenaar Johannes Fredriks    
3-207/3Kruisstraat 1gebruiker Johannes Fredriks    
3-207/3Kruisstraat 1huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-208Heiligeweg 40soort onroerend goedhuis    
3-208Heiligeweg 40eigenaar Albert Ruirds wed.   
3-208Heiligeweg 40gebruiker Albert Ruirds wed.   
3-208Heiligeweg 40huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
4-001Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-001Schritsen 52eigenaar Pyter Jans Trompetter wed.   
4-001Schritsen 52gebruiker Pyter Jans Trompetter wed.   
4-001Schritsen 52huurwaarde en aanslag  39‑00‑00 cg 07‑01‑12 cg
4-002Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-002Schritsen 52eigenaar Claaske Stapert    
4-002Schritsen 52eigenaar Geeske Stapert    
4-002Schritsen 52gebruiker Willem van Cassel    
4-002Schritsen 52huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 08‑03‑10 cg
4-003Schritsen 52soort onroerend goedperk    
4-003Schritsen 52eigenaar Jacob Lolles wed.   
4-003Schritsen 52gebruiker Jacob Lolles wed.   
4-003Schritsen 52huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-004Schritsen 52soort onroerend goedperk    
4-004Schritsen 52eigenaar Jacob Lolles wed.   
4-004Schritsen 52gebruiker Jacob Lolles wed.   
4-004Schritsen 52huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-005Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-005Schritsen 52eigenaar Tjerk IJsenbeek    
4-005Schritsen 52eigenaar Sydske Hansen    
4-005Schritsen 52gebruiker Tjerk IJsenbeek    
4-005Schritsen 52gebruiker Pyter Reinders    
4-005Schritsen 52huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
4-006Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-006Schritsen 52eigenaar Jacob Buitenpost    
4-006Schritsen 52gebruiker Jan Lammerts    
4-006Schritsen 52huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-007Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-007Schritsen 52eigenaar Jane Jansen wed.   
4-007Schritsen 52gebruiker Jane Jansen wed.   
4-007Schritsen 52huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 08‑03‑10 cg
4-008 soort onroerend goedhuis    
4-008 eigenaar Jane van Sloten wed.   
4-008 gebruiker Douwe P. Meetje    
4-008 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-009 soort onroerend goedhuis    
4-009 eigenaar Jan Janzen wed.   
4-009 gebruiker Yede Yedes    
4-009 huurwaarde en aanslag  12‑10‑00 cg 02‑05‑06 cg
4-010Carl Visschersteeg 2soort onroerend goedkamer    
4-010Carl Visschersteeg 2eigenaar Jan Corneles erven   
4-010Carl Visschersteeg 2gebruiker Jan Corneles erven   
4-010Carl Visschersteeg 2opmerking onvermogende
4-011Carl Visschersteeg 4soort onroerend goedkamer    
4-011Carl Visschersteeg 4eigenaar Lammert Dirks    
4-011Carl Visschersteeg 4gebruiker Lammert Dirks    
4-011Carl Visschersteeg 4huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-012Carl Visschersteeg 6soort onroerend goedtuin en kamer    
4-012Carl Visschersteeg 6eigenaar Jacob Buitenpost    
4-012Carl Visschersteeg 6gebruiker Jacob Buitenpost    
4-012Carl Visschersteeg 6huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
4-012Carl Visschersteeg 6opmerking [voor de tweede maal vermeld als 4-011/2]
4-013Carl Visschersteeg 8soort onroerend goedkamer    
4-013Carl Visschersteeg 8eigenaar Gerard Suiringar wed.   
4-013Carl Visschersteeg 8gebruiker ledig    
4-013Carl Visschersteeg 8huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-013Carl Visschersteeg 8opmerking [vermeld als 4-012]
4-014Carl Visschersteeg 10soort onroerend goedkamer    
4-014Carl Visschersteeg 10eigenaar Claas Leistra    
4-014Carl Visschersteeg 10gebruiker Ettje Willems    
4-014Carl Visschersteeg 10huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-015Carl Visschersteeg 12soort onroerend goedkamer    
4-015Carl Visschersteeg 12eigenaar Jacob Buitenpost    
4-015Carl Visschersteeg 12gebruiker Cornelia Kuik    
4-015Carl Visschersteeg 12huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
4-016 soort onroerend goedkamer    
4-016 eigenaar Albert Jacobs    
4-016 gebruiker Johannes Janzen    
4-016 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-017 soort onroerend goedhuis    
4-017 eigenaar vroedsman Sybeda erven   
4-017 gebruiker ledig    
4-017 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-018 soort onroerend goedwoning    
4-018 eigenaar Johannes Acama    
4-018 gebruiker ledig    
4-018 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-019Schritsen 58soort onroerend goedhuis    
4-019Schritsen 58eigenaar Cornelis Oudeman    
4-019Schritsen 58gebruiker militairen    
4-019Schritsen 58huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
4-020Schritsen 58soort onroerend goedhuis    
4-020Schritsen 58eigenaar Marijke Huigens c.s.   
4-020Schritsen 58gebruiker Auke Ottes militairen    
4-020Schritsen 58huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
4-020/2Schritsen 58soort onroerend goedhuis    
4-020/2Schritsen 58eigenaar Elske Martens    
4-020/2Schritsen 58gebruiker Elske Martens    
4-020/2Schritsen 58huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-020/3Schritsen 58soort onroerend goedhuis    
4-020/3Schritsen 58eigenaar Ruird Simons wed.   
4-020/3Schritsen 58gebruiker Ruird Simons wed.   
4-020/3Schritsen 58huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
4-020/3Schritsen 58opmerking 
4-021Brouwersstraat 2soort onroerend goedhuis    
4-021Brouwersstraat 2eigenaar Gerben Pyters    
4-021Brouwersstraat 2gebruiker Gerben Pyters    
4-021Brouwersstraat 2huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-021Brouwersstraat 2opmerking 
4-022Brouwersstraat 8soort onroerend goedhuis    
4-022Brouwersstraat 8eigenaar vroedsman Sybeda erven   
4-022Brouwersstraat 8gebruiker Tjebbe Spannenburg    
4-022Brouwersstraat 8huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
4-023Brouwersstraat 10soort onroerend goedhuis    
4-023Brouwersstraat 10eigenaar Dirk Agema wed.   
4-023Brouwersstraat 10gebruiker Dirk Agema wed.   
4-023Brouwersstraat 10huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
4-024Brouwersstraat 12soort onroerend goedhuis    
4-024Brouwersstraat 12eigenaar Abbe Rinses    
4-024Brouwersstraat 12gebruiker Johannes Jans    
4-024Brouwersstraat 12huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
4-025Brouwersstraat 12soort onroerend goedhuis    
4-025Brouwersstraat 12eigenaar Abbe Rinses    
4-025Brouwersstraat 12gebruiker Freerk Pyters    
4-025Brouwersstraat 12huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑16‑06 cg
4-026Brouwersstraat 12soort onroerend goedhuis    
4-026Brouwersstraat 12eigenaar Tjebbe Spannenburg    
4-026Brouwersstraat 12gebruiker Tjebbe Spannenburg    
4-026Brouwersstraat 12huurwaarde en aanslag  62‑00‑00 cg 11‑05‑06 cg
4-027Brouwersstraat 14soort onroerend goedhuis    
4-027Brouwersstraat 14eigenaar Claas Doedes    
4-027Brouwersstraat 14gebruiker Claas Doedes    
4-027Brouwersstraat 14huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
4-028Brouwersstraat 16soort onroerend goedhuis    
4-028Brouwersstraat 16eigenaar Gerlof Alberts wed.   
4-028Brouwersstraat 16gebruiker Gerlof Alberts wed.   
4-028Brouwersstraat 16huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
4-029Brouwersstraat 18soort onroerend goedhuis    
4-029Brouwersstraat 18eigenaar Douwe Reins    
4-029Brouwersstraat 18gebruiker Douwe Reins    
4-029Brouwersstraat 18huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
4-030 soort onroerend goedhuis    
4-030 eigenaar Beert Dirks    
4-030 gebruiker Beert Dirks    
4-030 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-031Brouwersstraat 20soort onroerend goedhuis    
4-031Brouwersstraat 20eigenaar Jan Hendriks    
4-031Brouwersstraat 20gebruiker Jan Hendriks    
4-031Brouwersstraat 20huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
4-032Brouwersstraat 22soort onroerend goedhuis    
4-032Brouwersstraat 22eigenaar Ybeltje Broers erven   
4-032Brouwersstraat 22gebruiker Age Jacobs    
4-032Brouwersstraat 22huurwaarde en aanslag  41‑00‑00 cg 07‑09‑00 cg
4-033Brouwersstraat 24soort onroerend goedhuis    
4-033Brouwersstraat 24eigenaar A. Scheltinga    
4-033Brouwersstraat 24gebruiker Gepke Ages    
4-033Brouwersstraat 24huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
4-034Brouwersstraat 26soort onroerend goedhuis    
4-034Brouwersstraat 26eigenaar Eeke Jansz    
4-034Brouwersstraat 26gebruiker Eeke Jansz    
4-034Brouwersstraat 26huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
4-035Zuiderhaven 83soort onroerend goedhuis    
4-035Zuiderhaven 83eigenaar Thomas Jansen    
4-035Zuiderhaven 83gebruiker Thomas Jansen c.s.   
4-035Zuiderhaven 83huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
4-035/2 soort onroerend goedkamer    
4-035/2 eigenaar Eeke Jansz    
4-035/2 gebruiker Eeke Jansz    
4-035/2 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-035/3 soort onroerend goedkoolstek    
4-035/3 eigenaar Eeke Jansz    
4-035/3 gebruiker Eeke Jansz    
4-035/3 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
4-036Zuiderhaven 79soort onroerend goedhuis    
4-036Zuiderhaven 79eigenaar Hidde Brouwer    
4-036Zuiderhaven 79gebruiker Hidde Brouwer    
4-036Zuiderhaven 79huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
4-037Zuiderhaven 77soort onroerend goedhuis    
4-037Zuiderhaven 77eigenaar burgemeester Crytenburg wed.   
4-037Zuiderhaven 77gebruiker ds. van Velsen    
4-037Zuiderhaven 77huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 22‑10‑14 cg
4-038Zuiderhaven 77soort onroerend goedhuis    
4-038Zuiderhaven 77eigenaar ds. van Velsen    
4-038Zuiderhaven 77gebruiker Doitse Tjeerds    
4-038Zuiderhaven 77huurwaarde en aanslag  43‑00‑00 cg 07‑16‑06 cg
4-039Zuiderhaven 75soort onroerend goedhuis    
4-039Zuiderhaven 75eigenaar de heer Camminga    
4-039Zuiderhaven 75gebruiker Anthoni de Groot    
4-039Zuiderhaven 75huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
4-039Zuiderhaven 75grondpacht aanJelte Ruirds erven   
4-039Zuiderhaven 75grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-040Zuiderhaven 75soort onroerend goedhuis    
4-040Zuiderhaven 75eigenaar de heer Camminga    
4-040Zuiderhaven 75gebruiker de heer Camminga    
4-040Zuiderhaven 75huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
4-041Zuiderhaven 73soort onroerend goedhuis    
4-041Zuiderhaven 73eigenaar Corneles Brouwer    
4-041Zuiderhaven 73gebruiker Corneles Brouwer    
4-041Zuiderhaven 73huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
4-042Zuiderhaven 73soort onroerend goedhuis    
4-042Zuiderhaven 73eigenaar burgemeester van der Brug    
4-042Zuiderhaven 73gebruiker burgemeester van der Brug    
4-042Zuiderhaven 73huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑16‑06 cg
4-043Raamstraat 5soort onroerend goedhuis    
4-043Raamstraat 5eigenaar Pier Wouters    
4-043Raamstraat 5gebruiker Pier Wouters    
4-043Raamstraat 5huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-044Raamstraat 3soort onroerend goedhuis en stal    
4-044Raamstraat 3eigenaar Teunes Jarigs    
4-044Raamstraat 3gebruiker Albert Jacobs    
4-044Raamstraat 3huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 08‑03‑10 cg
4-045Raamstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-045Raamstraat 1eigenaar Gosse Jans wed.   
4-045Raamstraat 1gebruiker Gosse Jans wed.   
4-045Raamstraat 1huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
4-046Schritsen 50soort onroerend goedhuis    
4-046Schritsen 50eigenaar Paulus Dirks    
4-046Schritsen 50gebruiker Paulus Dirks    
4-046Schritsen 50huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
4-047Schritsen 50soort onroerend goedgleibakkerij    
4-047Schritsen 50eigenaar Pyter Gelinde    
4-047Schritsen 50gebruiker Pyter Gelinde    
4-047Schritsen 50huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-048Kerkpad 7soort onroerend goedhuis    
4-048Kerkpad 7eigenaar Jacob Willems    
4-048Kerkpad 7gebruiker Johannes Jacobs    
4-048Kerkpad 7huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
4-049Hofstraat 31soort onroerend goed    
4-049Hofstraat 31eigenaar burgemeester Vosma wed.   
4-049Hofstraat 31gebruiker Pyter Douwes    
4-049Hofstraat 31huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-050Hofstraat 33soort onroerend goedwoning    
4-050Hofstraat 33eigenaar Antje Douwes    
4-050Hofstraat 33gebruiker Antje Douwes    
4-050Hofstraat 33opmerking onvermogende
4-051Hofstraat 35soort onroerend goedwoning    
4-051Hofstraat 35eigenaar burgemeester Vosma erven   
4-051Hofstraat 35gebruiker Pyter Douwes    
4-051Hofstraat 35opmerking woont vergeefs
4-052Hofstraat 37soort onroerend goedwoning    
4-052Hofstraat 37eigenaar Eelke Pyters    
4-052Hofstraat 37gebruiker Eelke Pyters    
4-052Hofstraat 37huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-053Hofstraat 41soort onroerend goedhuis    
4-053Hofstraat 41eigenaar Harmen Ysraels wed.   
4-053Hofstraat 41gebruiker Harmen Ysraels wed.   
4-053Hofstraat 41opmerking onvermogende [vermeld als 4-054]
4-054Hofstraat 45soort onroerend goedhuis    
4-054Hofstraat 45eigenaar Jan Sacharias    
4-054Hofstraat 45gebruiker Jan Sacharias    
4-054Hofstraat 45huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
4-054Hofstraat 45opmerking [vermeld als 4-053]
4-055Hofstraat 47soort onroerend goedhuisje    
4-055Hofstraat 47eigenaar Jan Wouters    
4-055Hofstraat 47gebruiker Jan Wouters    
4-055Hofstraat 47huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
4-055/2Hofstraat 47soort onroerend goedhuis    
4-055/2Hofstraat 47eigenaar Gerryt Harmens    
4-055/2Hofstraat 47eigenaar Jan Wouters    
4-055/2Hofstraat 47gebruiker Gerryt Harmens    
4-055/2Hofstraat 47huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
4-055/2Hofstraat 47gebruiker Jan Wouters    
4-055/2Hofstraat 47huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
4-056Rapenburg 22soort onroerend goedhuis    
4-056Rapenburg 22eigenaar Jan Rienks    
4-056Rapenburg 22gebruiker Gerryt Steffens    
4-056Rapenburg 22huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
4-057Rapenburg 20soort onroerend goedkamer    
4-057Rapenburg 20eigenaar G. Vermeersch erven   
4-057Rapenburg 20gebruiker Jan Heins    
4-057Rapenburg 20opmerking geeft geen huir
4-058Rapenburg 18soort onroerend goedkamer    
4-058Rapenburg 18eigenaar G. Vermeersch erven   
4-058Rapenburg 18gebruiker G. Vermeersch erven   
4-058Rapenburg 18huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
4-059Rapenburg 16soort onroerend goedhof    
4-059Rapenburg 16eigenaar G. Vermeersch erven   
4-059Rapenburg 16gebruiker G. Vermeersch erven   
4-059Rapenburg 16huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
4-060Rapenburg 14soort onroerend goedhuis    
4-060Rapenburg 14eigenaar Harm. Portier    
4-060Rapenburg 14gebruiker Harm. Portier    
4-060Rapenburg 14huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
4-061Rapenburg 12soort onroerend goedhof    
4-061Rapenburg 12eigenaar Harm. Portier    
4-061Rapenburg 12gebruiker Harm. Portier    
4-061Rapenburg 12huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-062Rapenburg 12soort onroerend goedkamer    
4-062Rapenburg 12eigenaar Harm. Portier    
4-062Rapenburg 12gebruiker Neeltje Jans    
4-062Rapenburg 12huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
4-063Rapenburg 10soort onroerend goedwoning    
4-063Rapenburg 10eigenaar Hendrik Rienks    
4-063Rapenburg 10gebruiker Hendrik Rienks    
4-063Rapenburg 10huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-064Rapenburg 8soort onroerend goedhuis    
4-064Rapenburg 8eigenaar Gerryt Gerryts    
4-064Rapenburg 8gebruiker Gerryt Gerryts    
4-064Rapenburg 8huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-065Rapenburg 6soort onroerend goedhuis    
4-065Rapenburg 6eigenaar Jan Blom    
4-065Rapenburg 6gebruiker Jan Blom    
4-065Rapenburg 6huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-066Rapenburg 6soort onroerend goedhuis    
4-066Rapenburg 6eigenaar Beernd Beernds    
4-066Rapenburg 6gebruiker Beernd Beernds    
4-066Rapenburg 6huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
4-067Rapenburg 4soort onroerend goedhuis    
4-067Rapenburg 4eigenaar Beernd Kok wed.   
4-067Rapenburg 4gebruiker Beernd Kok wed.   
4-067Rapenburg 4huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-068Kerkpoortstraat 57soort onroerend goedhuis    
4-068Kerkpoortstraat 57eigenaar Teunes Wouters    
4-068Kerkpoortstraat 57gebruiker Teunes Wouters    
4-068Kerkpoortstraat 57huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
4-069Kerkpoortstraat 59soort onroerend goedhuis    
4-069Kerkpoortstraat 59eigenaar Doeke Sierks    
4-069Kerkpoortstraat 59gebruiker Doeke Sierks    
4-069Kerkpoortstraat 59huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
4-070Kerkpoortstraat 65soort onroerend goedhuis    
4-070Kerkpoortstraat 65eigenaar Jan Ottes    
4-070Kerkpoortstraat 65gebruiker Jan Ottes    
4-070Kerkpoortstraat 65huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-071Kerkpoortstraat 67soort onroerend goedhuis    
4-071Kerkpoortstraat 67eigenaar Harmen Jansen    
4-071Kerkpoortstraat 67gebruiker Harmen Jansen    
4-071Kerkpoortstraat 67huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-072Kerkpoortstraat 69soort onroerend goedhuis    
4-072Kerkpoortstraat 69eigenaar Jan Jansen    
4-072Kerkpoortstraat 69gebruiker Beerrnd Jansen    
4-072Kerkpoortstraat 69huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
4-073Rozengracht 37soort onroerend goedhuis    
4-073Rozengracht 37eigenaar Sjoerd Talma    
4-073Rozengracht 37gebruiker Theodorus Bensonides    
4-073Rozengracht 37huurwaarde  10‑00‑00 cg  
4-073Rozengracht 37gebruiker Jacob Sapes wed.   
4-073Rozengracht 37huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-074Rozengracht 37soort onroerend goedhuis    
4-074Rozengracht 37eigenaar Jan Rienks    
4-074Rozengracht 37gebruiker Evert Sapes    
4-074Rozengracht 37huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
4-075Kerkpoortstraat 40soort onroerend goedstal    
4-075Kerkpoortstraat 40eigenaar Robijn Arjens    
4-075Kerkpoortstraat 40gebruiker Robijn Arjens    
4-075Kerkpoortstraat 40huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-076Kerkpoortstraat 38soort onroerend goedhuis en schuur    
4-076Kerkpoortstraat 38eigenaar Jan Rienks    
4-076Kerkpoortstraat 38gebruiker Fedde Minnes    
4-076Kerkpoortstraat 38huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
4-077Hofstraat 32soort onroerend goedhuis    
4-077Hofstraat 32eigenaar Hendrik Jansen Campen    
4-077Hofstraat 32gebruiker Hendrik Jansen Campen    
4-077Hofstraat 32huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
4-078Hofstraat 28soort onroerend goedkamer    
4-078Hofstraat 28eigenaar Mennonite Gemeente    
4-078Hofstraat 28gebruiker     
4-078Hofstraat 28huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-079Hofstraat 26soort onroerend goedkamer    
4-079Hofstraat 26eigenaar Seerp Wildschut    
4-079Hofstraat 26gebruiker IJsbrand Harmens    
4-079Hofstraat 26huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-080Hofstraat 22soort onroerend goedkamer    
4-080Hofstraat 22eigenaar Lucas Jansen    
4-080Hofstraat 22gebruiker Lucas Jansen    
4-080Hofstraat 22opmerking onvermogende
4-081Hofstraat 20soort onroerend goedstal    
4-081Hofstraat 20eigenaar burgemeester Vosma wed.   
4-081Hofstraat 20gebruiker burgemeester Vosma wed.   
4-081Hofstraat 20huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-082Hofstraat 18soort onroerend goedhuis    
4-082Hofstraat 18eigenaar burgemeester Vosma wed.   
4-082Hofstraat 18gebruiker burgemeester Vosma wed.   
4-082Hofstraat 18huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-083Rozenstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-083Rozenstraat 1eigenaar Teunes Wesling    
4-083Rozenstraat 1gebruiker Teunes Wesling    
4-083Rozenstraat 1huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
4-084Hofstraat 6soort onroerend goed    
4-084Hofstraat 6huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
4-084Hofstraat 6huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
4-085Hofstraat 8soort onroerend goedhuis    
4-085Hofstraat 8eigenaar Cent Ypes    
4-085Hofstraat 8gebruiker Cent Ypes    
4-085Hofstraat 8huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-086Hofstraat 10soort onroerend goedhuis    
4-086Hofstraat 10eigenaar Seerp Pyters    
4-086Hofstraat 10gebruiker Seerp Pyters    
4-086Hofstraat 10huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-087Hofstraat 24soort onroerend goedhof    
4-087Hofstraat 24eigenaar Seerp Wildschut    
4-087Hofstraat 24gebruiker Seerp Wildschut    
4-087Hofstraat 24huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-087/2 soort onroerend goedkamer    
4-087/2 eigenaar Sjoerd Pyters    
4-087/2 gebruiker Harmen Gerryts    
4-087/2 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
4-088Kerkpoortstraat 42soort onroerend goedhof    
4-088Kerkpoortstraat 42eigenaar Robijn Arjens    
4-088Kerkpoortstraat 42gebruiker Robijn Arjens    
4-088Kerkpoortstraat 42huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-089 soort onroerend goedpanwerk    
4-089 eigenaar Jan Reus    
4-089 gebruiker Jan Reus    
4-089 huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
4-090 soort onroerend goedhuis    
4-090 eigenaar Jan Reus    
4-090 gebruiker Hiltje Harmens    
4-090 huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
4-091 soort onroerend goedhuis    
4-091 eigenaar Albert Hiddes    
4-091 gebruiker Albert Hiddes    
4-091 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-092 soort onroerend goedhuis    
4-092 eigenaar Dirk Cramer    
4-092 gebruiker Hans Tytes    
4-092 huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
4-093Hofstraat 16soort onroerend goedhuis    
4-093Hofstraat 16eigenaar Dirk Cramer    
4-093Hofstraat 16gebruiker Dirk Cramer    
4-093Hofstraat 16huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
4-094Hofstraat 14soort onroerend goedhuis    
4-094Hofstraat 14eigenaar Jan Rienks    
4-094Hofstraat 14gebruiker Jan Rienks    
4-094Hofstraat 14huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-095Hofstraat 29soort onroerend goedhuis    
4-095Hofstraat 29eigenaar Hendrik Alberts    
4-095Hofstraat 29gebruiker Hendrik Alberts    
4-095Hofstraat 29huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-096Kerkpad 34soort onroerend goedhuis    
4-096Kerkpad 34eigenaar Hendrik Janzen wed.   
4-096Kerkpad 34gebruiker Hendrik Janzen wed.   
4-096Kerkpad 34opmerking onvermogende
4-097Kerkpad 32soort onroerend goedhuis    
4-097Kerkpad 32eigenaar Loiter Caspers    
4-097Kerkpad 32gebruiker Loiter Caspers    
4-097Kerkpad 32huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-098Kerkpad 30soort onroerend goedhuis    
4-098Kerkpad 30eigenaar Hans Menses    
4-098Kerkpad 30gebruiker Wybe Piers    
4-098Kerkpad 30huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-099Kerkpad 28soort onroerend goedkamer    
4-099Kerkpad 28eigenaar Harmen Beernds    
4-099Kerkpad 28gebruiker Harmen Beernds    
4-099Kerkpad 28huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
4-099/2Kerkpad 26soort onroerend goedkamer    
4-099/2Kerkpad 26eigenaar Sybe Pyters    
4-099/2Kerkpad 26gebruiker Jan Sacharias    
4-099/2Kerkpad 26huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-100Kerkpad 22soort onroerend goedtwee kamers    
4-100Kerkpad 22eigenaar Pyter Clasen    
4-100Kerkpad 22gebruiker Pyter Clasen    
4-100Kerkpad 22huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-101Kerkpad 20soort onroerend goedhuis    
4-101Kerkpad 20eigenaar Jan Blauw    
4-101Kerkpad 20gebruiker Trijntje Yemes    
4-101Kerkpad 20huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-101Kerkpad 20opmerking woont vergeefs
4-102Kerkpad 18soort onroerend goedhuis    
4-102Kerkpad 18eigenaar Beernd Harmens    
4-102Kerkpad 18gebruiker Beernd Harmens    
4-102Kerkpad 18huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
4-103Vianen 22soort onroerend goedhuis    
4-103Vianen 22eigenaar Egbert Jans Pool    
4-103Vianen 22gebruiker Egbert Jans Pool    
4-103Vianen 22huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
4-104Vianen 10soort onroerend goedhuis    
4-104Vianen 10eigenaar Hendrik Corneles    
4-104Vianen 10gebruiker Huibert Pyters c.soc.   
4-104Vianen 10huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
4-105Vianen 6soort onroerend goedhuis    
4-105Vianen 6eigenaar Beernd Jans    
4-105Vianen 6gebruiker Gerryt Harmens    
4-105Vianen 6huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
4-105/2Vianen 4soort onroerend goedhuis    
4-105/2Vianen 4eigenaar Hendrik Adams    
4-105/2Vianen 4gebruiker Hendrik Adams    
4-105/2Vianen 4huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
4-106Vianen 2soort onroerend goedhuis    
4-106Vianen 2eigenaar Jacob Willems    
4-106Vianen 2gebruiker Frans Michiels wed.   
4-106Vianen 2huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-107Romastraat 12soort onroerend goedhuis    
4-107Romastraat 12eigenaar Haitse Wybrens    
4-107Romastraat 12gebruiker Haitse Wybrens    
4-107Romastraat 12huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-108Romastraat 10soort onroerend goedhuis Roma    
4-108Romastraat 10eigenaar     
4-108Romastraat 10gebruiker Hylke Sybes    
4-108Romastraat 10huurwaarde en aanslag  52‑00‑00 cg 27‑12‑10 cg
4-108/2Romastraat 8soort onroerend goedkamer    
4-108/2Romastraat 8eigenaar Jacob Tjerks erven   
4-108/2Romastraat 8gebruiker Auke Jansen    
4-108/2Romastraat 8huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
4-109 soort onroerend goedhuis    
4-109 eigenaar burgemeester Velthuis erven   
4-109 gebruiker Freerk Wybrens    
4-109 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-110Hofstraat 17soort onroerend goedtuin    
4-110Hofstraat 17eigenaar vroedsman Siderius    
4-110Hofstraat 17gebruiker vroedsman Siderius    
4-110Hofstraat 17huurwaarde en aanslag  09‑10‑00 cg 01‑14‑08 cg
4-111Hofstraat 13soort onroerend goedhof    
4-111Hofstraat 13eigenaar capt. Prigge erven   
4-111Hofstraat 13gebruiker Ewoud Frank    
4-111Hofstraat 13huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
4-111Hofstraat 13grondpacht vancapt.capt. Prigge erven   
4-111Hofstraat 13grondpacht aanhet huishet huis de Fontein    
4-111Hofstraat 13grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-112 soort onroerend goedhuis    
4-112 eigenaar capt. Prigge erven   
4-112 gebruiker Wouter Haitses    
4-112 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-113 soort onroerend goedhuis    
4-113 eigenaar Willem Bouwes    
4-113 gebruiker Aaltje Gerryts    
4-113 huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
4-114Romastraat 2soort onroerend goedkamer    
4-114Romastraat 2eigenaar capt. Prigge erven   
4-114Romastraat 2gebruiker     
4-114Romastraat 2huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-114Romastraat 2opmerking beklemd onder no. 4-111
4-115Romastraat 2soort onroerend goedkamer    
4-115Romastraat 2eigenaar Jan Beernds    
4-115Romastraat 2gebruiker Jan Beernds    
4-115Romastraat 2huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-116Both Apothekerstraat 9soort onroerend goedhuis    
4-116Both Apothekerstraat 9eigenaar Harryt Eeuwes c.s.   
4-116Both Apothekerstraat 9gebruiker Hendrik Daniels    
4-116Both Apothekerstraat 9huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-117Both Apothekerstraat 11soort onroerend goedhuis    
4-117Both Apothekerstraat 11eigenaar capt. Prigge erven   
4-117Both Apothekerstraat 11gebruiker Hylke Bouwes    
4-117Both Apothekerstraat 11huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-118Both Apothekerstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-118Both Apothekerstraat 15eigenaar Jan Jansen    
4-118Both Apothekerstraat 15eigenaar Harmen Dirks    
4-118Both Apothekerstraat 15gebruiker Jan Jansen    
4-118Both Apothekerstraat 15huurwaarde  15‑00‑00 cg  
4-118Both Apothekerstraat 15gebruiker Harmen Dirks    
4-118Both Apothekerstraat 15huurwaarde  12‑10‑00 cg  
4-118Both Apothekerstraat 15huurwaarde en aanslag  27‑10‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-118/2Both Apothekerstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-118/2Both Apothekerstraat 15eigenaar Douwe Douwes    
4-118/2Both Apothekerstraat 15gebruiker Douwe Douwes    
4-118/2Both Apothekerstraat 15huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
4-119Both Apothekerstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-119Both Apothekerstraat 15eigenaar Harryt Eeuwes    
4-119Both Apothekerstraat 15gebruiker Bonne Teunis    
4-119Both Apothekerstraat 15huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-120Hofstraat 7soort onroerend goedhuis    
4-120Hofstraat 7eigenaar Broer Wybrens    
4-120Hofstraat 7gebruiker Broer Wybrens    
4-120Hofstraat 7huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-121Hofstraat 9soort onroerend goedhuis    
4-121Hofstraat 9eigenaar Gosse Tjebbes nom.ux.   
4-121Hofstraat 9gebruiker Gosse Tjebbes nom.ux.   
4-121Hofstraat 9huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-122Hofstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-122Hofstraat 15eigenaar Sjoerd Arjens    
4-122Hofstraat 15gebruiker IJsbrand Ypes    
4-122Hofstraat 15huurwaarde en aanslag  13‑10‑00 cg 02‑08‑14 cg
4-122Hofstraat 15grondpacht aanhet huishet huis de Fontein    
4-122Hofstraat 15grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-123Hofstraat 13soort onroerend goedhuis    
4-123Hofstraat 13eigenaar Hendrik Faber    
4-123Hofstraat 13gebruiker Jan Obbes    
4-123Hofstraat 13huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
4-123Hofstraat 13grondpacht aanhet huishet huis de Fontein    
4-123Hofstraat 13grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-124Hofstraat 17soort onroerend goedhuis    
4-124Hofstraat 17eigenaar Johannes Hylkema    
4-124Hofstraat 17gebruiker ds. Pieckenbroek    
4-124Hofstraat 17huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
4-125Hofstraat 19soort onroerend goedhuis    
4-125Hofstraat 19eigenaar Hendrik Jansen    
4-125Hofstraat 19gebruiker Hendrik Jansen    
4-125Hofstraat 19huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-125Hofstraat 19opmerking pauper
4-125Hofstraat 19grondpacht aanhet huishet huis de Fontein    
4-125Hofstraat 19grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-126Hofstraat 19soort onroerend goedhuis    
4-126Hofstraat 19eigenaar Meinert Hendriks    
4-126Hofstraat 19gebruiker Harmen Beernds    
4-126Hofstraat 19huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
4-126Hofstraat 19grondpacht aanhet huishet huis de Fontein    
4-126Hofstraat 19grondpacht en aanslag   01‑10‑00 cg0‑07‑08 cg
4-127Hofstraat 21soort onroerend goedhuis    
4-127Hofstraat 21eigenaar Jacob Jarigs    
4-127Hofstraat 21gebruiker Jacob Jarigs    
4-127Hofstraat 21huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
4-127Hofstraat 21grondpacht aanhet huishet huis de Fontein    
4-127Hofstraat 21grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-128Hofstraat 21soort onroerend goedkamer    
4-128Hofstraat 21eigenaar Bonte Douwes    
4-128Hofstraat 21gebruiker Bonte Douwes    
4-128Hofstraat 21huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-128Hofstraat 21grondpacht aanhet huishet huis de Fontein    
4-128Hofstraat 21grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-129Hofstraat 21soort onroerend goedhuis    
4-129Hofstraat 21eigenaar Dirk Cramer nom.ux.   
4-129Hofstraat 21gebruiker Dirk Cramer nom.ux.   
4-129Hofstraat 21huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
4-129Hofstraat 21grondpacht aanhet huishet huis de Fontein    
4-129Hofstraat 21grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-130Hofstraat 23soort onroerend goedwoning    
4-130Hofstraat 23eigenaar Jacob Alberts    
4-130Hofstraat 23gebruiker pauper Jacob Alberts    
4-130Hofstraat 23huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-131Hofstraat 25soort onroerend goedhuis    
4-131Hofstraat 25eigenaar Regt Simons    
4-131Hofstraat 25gebruiker Regt Simons    
4-131Hofstraat 25huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-131Hofstraat 25grondpacht aanhet huishet huis de Fontein    
4-131Hofstraat 25grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-132Hofstraat 27soort onroerend goedwoning    
4-132Hofstraat 27eigenaar Albert Jansen    
4-132Hofstraat 27gebruiker Albert Jansen    
4-132Hofstraat 27huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-132Hofstraat 27opmerking pauper
4-132Hofstraat 27grondpacht aanhet huishet huis de Fontein    
4-132Hofstraat 27grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-133 soort onroerend goedhuis    
4-133 eigenaar Albert Jansen    
4-133 gebruiker Albert Jansen    
4-133 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-133 opmerking pauper
4-133 grondpacht aanhet huishet huis de Fontein    
4-133 grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
4-134Hofstraat 10soort onroerend goedhuis    
4-134Hofstraat 10eigenaar Anthoni Vink    
4-134Hofstraat 10gebruiker Anthoni Vink    
4-134Hofstraat 10huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
4-135 soort onroerend goedhof    
4-135 eigenaar Anthoni Vink    
4-135 opmerking 
4-135 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
4-136 soort onroerend goedhof    
4-136 eigenaar Wopke Buma    
4-136 gebruiker Wopke Buma    
4-136 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-137 soort onroerend goedhof    
4-137 eigenaar Anthoni Vink    
4-137 gebruiker Anthoni Vink    
4-137 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-138Hofstraat 12soort onroerend goedhof    
4-138Hofstraat 12eigenaar Jan Reus    
4-138Hofstraat 12gebruiker Jan Reus    
4-138Hofstraat 12huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
4-139Hofstraat 12soort onroerend goedkamer    
4-139Hofstraat 12eigenaar Jan Broers    
4-139Hofstraat 12gebruiker Jan Broers    
4-139Hofstraat 12huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-140 soort onroerend goedkamer    
4-140 eigenaar Ype Meinerts    
4-140 gebruiker Ype Meinerts    
4-140 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-140 opmerking pauper
4-141 soort onroerend goedhuis    
4-141 eigenaar Seerp Wildschut    
4-141 gebruiker Hendrik Lucas    
4-141 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-142 soort onroerend goedkamer    
4-142 eigenaar Cornelis Menses wed.   
4-142 gebruiker Cornelis Menses wed.   
4-142 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-143Heiligeweg 6soort onroerend goedhuis    
4-143Heiligeweg 6eigenaar Paulus Dirks    
4-143Heiligeweg 6gebruiker Jan Pyters    
4-143Heiligeweg 6huurwaarde en aanslag  36‑05‑00 cg 06‑11‑12 cg
4-143Heiligeweg 6grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk erven   
4-143Heiligeweg 6grondpacht en aanslag   01‑05‑00 cg0‑06‑04 cg
4-144Heiligeweg 4soort onroerend goedhuis    
4-144Heiligeweg 4eigenaar Evert Paulus    
4-144Heiligeweg 4gebruiker Hendricus Lensing    
4-144Heiligeweg 4huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-144Heiligeweg 4grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk erven   
4-144Heiligeweg 4grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
4-145Heiligeweg 2soort onroerend goedhuis    
4-145Heiligeweg 2eigenaar Johannes de Waerd    
4-145Heiligeweg 2gebruiker Johannes de Waerd    
4-145Heiligeweg 2huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
4-145Heiligeweg 2grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk erven   
4-145Heiligeweg 2grondpacht en aanslag   01‑10‑00 cg0‑07‑08 cg
4-146Brouwersstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-146Brouwersstraat 1eigenaar Willem van Cassel    
4-146Brouwersstraat 1gebruiker Harke Teunes    
4-146Brouwersstraat 1huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
4-147Brouwersstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-147Brouwersstraat 1eigenaar Albert Jacobs    
4-147Brouwersstraat 1gebruiker Albert Jacobs    
4-147Brouwersstraat 1huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-148Brouwersstraat 3soort onroerend goedhuis    
4-148Brouwersstraat 3eigenaar Pyter Aukes    
4-148Brouwersstraat 3gebruiker Sicke Siderius wed.   
4-148Brouwersstraat 3huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-148Brouwersstraat 3grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk erven   
4-148Brouwersstraat 3grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-149Brouwersstraat 5soort onroerend goedhuis    
4-149Brouwersstraat 5eigenaar Sybe Ottes erven   
4-149Brouwersstraat 5gebruiker Sipke Weiland    
4-149Brouwersstraat 5huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
4-150Brouwersstraat 7soort onroerend goedhuis    
4-150Brouwersstraat 7eigenaar burgemeester Hogeboom    
4-150Brouwersstraat 7gebruiker burgemeester Hogeboom    
4-150Brouwersstraat 7huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-151Brouwersstraat 9soort onroerend goedhuis    
4-151Brouwersstraat 9eigenaar vroedsman Siderius wed.   
4-151Brouwersstraat 9gebruiker vroedsman Siderius wed.   
4-151Brouwersstraat 9huurwaarde en aanslag  39‑00‑00 cg 07‑01‑12 cg
4-152Brouwersstraat 11soort onroerend goedhuis    
4-152Brouwersstraat 11eigenaar vroedsman Siderius wed.   
4-152Brouwersstraat 11gebruiker vroedsman Siderius wed.   
4-152Brouwersstraat 11huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
4-153Brouwersstraat 13soort onroerend goedhuis    
4-153Brouwersstraat 13eigenaar ds. Luidinga    
4-153Brouwersstraat 13gebruiker Geeske Jans c.s.   
4-153Brouwersstraat 13huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
4-153Brouwersstraat 13grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk erven   
4-153Brouwersstraat 13grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-154Brouwersstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-154Brouwersstraat 15eigenaar Johannes Wighuis    
4-154Brouwersstraat 15gebruiker Johannes Wighuis    
4-154Brouwersstraat 15huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-155Brouwersstraat 17soort onroerend goedhuis    
4-155Brouwersstraat 17eigenaar Dirk Bartling    
4-155Brouwersstraat 17gebruiker Dirk Bartling    
4-155Brouwersstraat 17huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-156Brouwersstraat 19soort onroerend goedhuis    
4-156Brouwersstraat 19eigenaar Jan Harmens    
4-156Brouwersstraat 19gebruiker Jan Harmens    
4-156Brouwersstraat 19huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-157Brouwersstraat 21soort onroerend goedhuis    
4-157Brouwersstraat 21eigenaar Pyter Freerks    
4-157Brouwersstraat 21eigenaar Claas Freerks    
4-157Brouwersstraat 21gebruiker Hans Uilkes    
4-157Brouwersstraat 21huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
4-157Brouwersstraat 21grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk    
4-157Brouwersstraat 21grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
4-158Brouwersstraat 23soort onroerend goedhuis    
4-158Brouwersstraat 23eigenaar Tyte Tytes wed.   
4-158Brouwersstraat 23gebruiker Wessel Keimpes    
4-158Brouwersstraat 23huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑18‑02 cg
4-159Brouwersstraat 25soort onroerend goedhuis    
4-159Brouwersstraat 25eigenaar Dirk IJsbrands wed.   
4-159Brouwersstraat 25gebruiker Dirk IJsbrands wed.   
4-159Brouwersstraat 25huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
4-159Brouwersstraat 25grondpacht aanburgemeesterburgemeester Sloterdijk erven   
4-159Brouwersstraat 25grondpacht en aanslag   01‑05‑00 cg0‑06‑04 cg
4-160Brouwersstraat 27soort onroerend goedhuis    
4-160Brouwersstraat 27eigenaar Simon Fockes    
4-160Brouwersstraat 27gebruiker Arent Anthoni    
4-160Brouwersstraat 27huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
4-161Hofstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-161Hofstraat 1eigenaar Jetse Ottes    
4-161Hofstraat 1gebruiker Jetse Ottes c.soc.   
4-161Hofstraat 1huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-162Hofstraat 3soort onroerend goedhuis    
4-162Hofstraat 3eigenaar Pyter Sierks    
4-162Hofstraat 3gebruiker Baukje Jeltes c.soc.   
4-162Hofstraat 3huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-163Hofstraat 5soort onroerend goedhuis    
4-163Hofstraat 5eigenaar Meinert Hansen wed.   
4-163Hofstraat 5gebruiker Meinert Hansen wed.   
4-163Hofstraat 5huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-164Zuiderplein 1soort onroerend goedhuis    
4-164Zuiderplein 1eigenaar Pyter Tjallings erven   
4-164Zuiderplein 1gebruiker Pyter Tjallings erven   
4-164Zuiderplein 1huurwaarde en aanslag  64‑00‑00 cg 11‑12‑12 cg
4-164Zuiderplein 1gebruiker Rinske    
4-164Zuiderplein 1huurwaarde en aanslag  13‑00‑00 cg 02‑07‑04 cg
4-165Zuiderplein 3soort onroerend goedwoning    
4-165Zuiderplein 3eigenaar Tjebbe Gosses    
4-165Zuiderplein 3gebruiker Tjebbe Gosses    
4-165Zuiderplein 3huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-166Zuiderplein 5soort onroerend goedhuis    
4-166Zuiderplein 5eigenaar Johannes Andries    
4-166Zuiderplein 5gebruiker Johannes Andries    
4-166Zuiderplein 5huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
4-166/2Zuiderplein 5soort onroerend goedwoning en tuin    
4-166/2Zuiderplein 5eigenaar Arjen Boikes    
4-166/2Zuiderplein 5gebruiker Antje Jansz    
4-166/2Zuiderplein 5huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
4-166/3Rozengracht 3soort onroerend goedhuis    
4-166/3Rozengracht 3eigenaar Corneles Jacobus erven   
4-166/3Rozengracht 3gebruiker Jan schilder   
4-166/3Rozengracht 3huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
4-166/4Rozengracht 5soort onroerend goedhuis    
4-166/4Rozengracht 5eigenaar burgemeester Buma    
4-166/4Rozengracht 5gebruiker burgemeester Buma    
4-166/4Rozengracht 5huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-166/5Rozengracht 7soort onroerend goedhuis    
4-166/5Rozengracht 7eigenaar burgemeester Buma    
4-166/5Rozengracht 7gebruiker Tjeerd Jurjens c.s.   
4-166/5Rozengracht 7huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-167Rozengracht 7soort onroerend goedhuis    
4-167Rozengracht 7eigenaar burgemeester Buma    
4-167Rozengracht 7gebruiker burgemeester Buma    
4-167Rozengracht 7huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
4-168Rozengracht 9soort onroerend goedwoning en hof    
4-168Rozengracht 9eigenaar Anthoni Vink    
4-168Rozengracht 9gebruiker Anthoni Vink    
4-168Rozengracht 9gebruiker Claas Ypes    
4-168Rozengracht 9huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
4-169Rozengracht 11soort onroerend goedhof en kamer    
4-169Rozengracht 11eigenaar Pieter Scheltema    
4-169Rozengracht 11gebruiker Pieter Scheltema    
4-169Rozengracht 11huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
4-170Rozengracht 13soort onroerend goedpanwerk    
4-170Rozengracht 13eigenaar Arjen Altena erven   
4-170Rozengracht 13gebruiker Jan de Reus    
4-170Rozengracht 13huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
4-171Rozengracht 19soort onroerend goed3 kamers    
4-171Rozengracht 19eigenaar dr. B. Jelgersma    
4-171Rozengracht 19gebruiker Jan Hendriks c.s.   
4-171Rozengracht 19huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
4-171/2 soort onroerend goedhuis    
4-171/2 eigenaar Jacob Dirks    
4-171/2 gebruiker Beernd Janzen    
4-171/2 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-172 soort onroerend goedhuis    
4-172 eigenaar Albert Ruirds    
4-172 gebruiker Harmen Bramers    
4-172 huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 08‑03‑10 cg
4-173Wasbleekstraat 1soort onroerend goedhof    
4-173Wasbleekstraat 1eigenaar Jan Cramer    
4-173Wasbleekstraat 1gebruiker     
4-173Wasbleekstraat 1huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-173Wasbleekstraat 1opmerking beklemd onder no. 4-176
4-173/2Wasbleekstraat 4soort onroerend goedhof    
4-173/2Wasbleekstraat 4eigenaar Jarig Westra    
4-173/2Wasbleekstraat 4gebruiker Jarig Westra    
4-173/2Wasbleekstraat 4huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-173/3 soort onroerend goedhof    
4-173/3 eigenaar Frans Jansen    
4-173/3 gebruiker Frans Jansen    
4-173/3 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-174Nieuweburen 25soort onroerend goedhuis    
4-174Nieuweburen 25eigenaar Teunes Jansen    
4-174Nieuweburen 25gebruiker Beernd Beernds    
4-174Nieuweburen 25huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑12 cg
4-175Nieuweburen 27soort onroerend goedkamer    
4-175Nieuweburen 27eigenaar Johannes Elgersma    
4-175Nieuweburen 27gebruiker Migchiel Romkes    
4-175Nieuweburen 27huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
4-175/2 soort onroerend goedhuis en molen    
4-175/2 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 04‑10‑00 cg
4-175/2 opmerking de reparatie tot huirders laste
4-176Rozengracht 28soort onroerend goedpanwerk    
4-176Rozengracht 28eigenaar dr. Jelgersma    
4-176Rozengracht 28gebruiker dr. Jelgersma    
4-176Rozengracht 28huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
4-176Rozengracht 28opmerking hieronder beklemd no. 4-173
4-177Rozengracht 26soort onroerend goedperk    
4-177Rozengracht 26eigenaar Jacob Lolles wed.   
4-177Rozengracht 26gebruiker Jacob Lolles wed.   
4-177Rozengracht 26huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-178Rozengracht 22soort onroerend goedpanwerk    
4-178Rozengracht 22eigenaar Harm. Gonggrijp erven   
4-178Rozengracht 22gebruiker Harm. Gonggrijp erven   
4-178Rozengracht 22huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
4-179Rozengracht 20soort onroerend goedhuis    
4-179Rozengracht 20eigenaar Beernd Burcherts    
4-179Rozengracht 20gebruiker Beernd Burcherts    
4-179Rozengracht 20huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-179Rozengracht 20opmerking de bovenkamer ledig
4-180Rozengracht 18soort onroerend goedhuis    
4-180Rozengracht 18eigenaar Pyter Gelinde    
4-180Rozengracht 18gebruiker Willem Ploeg    
4-180Rozengracht 18huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-181Rozengracht 14soort onroerend goedhof    
4-181Rozengracht 14eigenaar Pyter Gelinde    
4-181Rozengracht 14gebruiker Pyter Gelinde    
4-181Rozengracht 14huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-182Rozengracht 16soort onroerend goedhuis    
4-182Rozengracht 16eigenaar burgemeester Bierma wed.   
4-182Rozengracht 16gebruiker Lubbert Beernds    
4-182Rozengracht 16gebruiker Minne Hendriks    
4-182Rozengracht 16huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
4-182/2Rozengracht 14soort onroerend goedhoutstek en tuin    
4-182/2Rozengracht 14eigenaar burgemeester Schaaf    
4-182/2Rozengracht 14gebruiker     
4-182/2Rozengracht 14huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-182/2Rozengracht 14opmerking ledig
4-183Rozengracht 12soort onroerend goedhuis    
4-183Rozengracht 12eigenaar Helena Kuik    
4-183Rozengracht 12eigenaar Adriana Kuik    
4-183Rozengracht 12gebruiker Lolle Heins    
4-183Rozengracht 12huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
4-184Rozengracht 10soort onroerend goedpakhuis    
4-184Rozengracht 10eigenaar Helena Kuik    
4-184Rozengracht 10eigenaar Adriana Kuik    
4-184Rozengracht 10gebruiker Pyter Aukes    
4-184Rozengracht 10huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
4-184Rozengracht 10opmerking beneden ledig
4-185Rozengracht 8soort onroerend goedhuis    
4-185Rozengracht 8eigenaar Jacob Symons    
4-185Rozengracht 8gebruiker Jacob Symons    
4-185Rozengracht 8huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
4-186Rozengracht 4soort onroerend goedhuis    
4-186Rozengracht 4eigenaar Egbert Heidekamp    
4-186Rozengracht 4gebruiker Egbert Heidekamp    
4-186Rozengracht 4huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-187Rozengracht 6soort onroerend goedpakhuis    
4-187Rozengracht 6eigenaar Jacob Jarigs    
4-187Rozengracht 6gebruiker Jacob Jarigs    
4-187Rozengracht 6huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-187/2Rozengracht 2soort onroerend goedhuis    
4-187/2Rozengracht 2eigenaar Jacob Tjallings    
4-187/2Rozengracht 2gebruiker Jacob Tjallings    
4-187/2Rozengracht 2huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
4-188Spinhuisstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-188Spinhuisstraat 1eigenaar Jacob Jansen    
4-188Spinhuisstraat 1gebruiker Taeke Jelles    
4-188Spinhuisstraat 1huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-188Spinhuisstraat 1opmerking woont vergeefs
4-189Zuiderhaven 42soort onroerend goedhuis    
4-189Zuiderhaven 42eigenaar Focke Tjeerds    
4-189Zuiderhaven 42gebruiker Focke Tjeerds    
4-189Zuiderhaven 42huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
4-190Zuiderhaven 46soort onroerend goedhuis    
4-190Zuiderhaven 46eigenaar Robijn Arjens    
4-190Zuiderhaven 46gebruiker Robijn Arjens    
4-190Zuiderhaven 46huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
4-191Zuiderhaven 48soort onroerend goedhuis    
4-191Zuiderhaven 48eigenaar de heer van der Haar    
4-191Zuiderhaven 48gebruiker de heer van der Haar    
4-191Zuiderhaven 48huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 22‑03‑10 cg
4-192Zuiderhaven 50soort onroerend goedhuis    
4-192Zuiderhaven 50eigenaar equipagemeester Tenckink erven   
4-192Zuiderhaven 50gebruiker equipagemeester Tenckink erven   
4-192Zuiderhaven 50huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 16‑07‑04 cg
4-193Spinstraat 7soort onroerend goedhuis    
4-193Spinstraat 7eigenaar Otte Johannes    
4-193Spinstraat 7gebruiker Claas Scheltes c.soc.   
4-193Spinstraat 7huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
4-194 soort onroerend goedhuis    
4-194 eigenaar de heer Beima    
4-194 gebruiker de heer Beima    
4-194 huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 16‑07‑04 cg
4-195Steenhouwersstraat 2soort onroerend goedhuis    
4-195Steenhouwersstraat 2eigenaar de heer Wijdenbrug    
4-195Steenhouwersstraat 2gebruiker de heer Wijdenbrug    
4-195Steenhouwersstraat 2huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 23‑12‑10 cg
4-195Steenhouwersstraat 2opmerking hieronder beklemd no. 4-197
4-196Nieuweburen 1soort onroerend goedhuis    
4-196Nieuweburen 1eigenaar de heer Wijdenbrug    
4-196Nieuweburen 1gebruiker Lieuwe Sybes    
4-196Nieuweburen 1huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-197Zuiderhaven 52soort onroerend goedkamer    
4-197Zuiderhaven 52eigenaar de heer Wijdenbrug    
4-197Zuiderhaven 52gebruiker     
4-197Zuiderhaven 52huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-197Zuiderhaven 52opmerking beklemd onder no. 4-195
4-198Zuiderhaven 52soort onroerend goedhof    
4-198Zuiderhaven 52eigenaar Jacob Johannes    
4-198Zuiderhaven 52gebruiker Jacob Johannes    
4-198Zuiderhaven 52huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
4-198/2 soort onroerend goedwoning    
4-198/2 eigenaar Gerben Johannes    
4-198/2 gebruiker Gosse Rinses wed.   
4-198/2 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
4-198/3 soort onroerend goed1/2 pakhuis    
4-198/3 eigenaar secretaris Idsinga    
4-198/3 gebruiker de Stad    
4-198/3 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-199Schoolstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-199Schoolstraat 1eigenaar A. Scheltinga    
4-199Schoolstraat 1gebruiker A. Scheltinga    
4-199Schoolstraat 1huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-200Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-200Zuiderhaven 38eigenaar Jan Hendriks Tengers    
4-200Zuiderhaven 38gebruiker Jan Hendriks Tengers    
4-200Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
4-201Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-201Zuiderhaven 38eigenaar Gerlof Pyters erven   
4-201Zuiderhaven 38gebruiker Gerlof Pyters erven   
4-201Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
4-202Schoolstraat 2soort onroerend goedhuis    
4-202Schoolstraat 2eigenaar Pyter Andries    
4-202Schoolstraat 2gebruiker D. v. Sloterdijk    
4-202Schoolstraat 2huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 28‑03‑10 cg
4-203Schoolstraat 2soort onroerend goedhuis    
4-203Schoolstraat 2eigenaar Marten Dirks    
4-203Schoolstraat 2gebruiker Marten Dirks    
4-203Schoolstraat 2huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
4-204Zuiderhaven 38soort onroerend goedwoning en koolstek    
4-204Zuiderhaven 38eigenaar dr. Suffridus Siverda    
4-204Zuiderhaven 38eigenaar Cornelis Siverda    
4-204Zuiderhaven 38gebruiker     
4-204Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-204Zuiderhaven 38opmerking ledig 1756
4-205Zuiderhaven 38soort onroerend goedwoning    
4-205Zuiderhaven 38eigenaar Jan Wighuis    
4-205Zuiderhaven 38gebruiker Jan Wighuis    
4-205Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
4-206 soort onroerend goedhuis    
4-206 eigenaar Jan Jongma erven   
4-206 gebruiker Jan Jongma erven   
4-206 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-207 soort onroerend goed    
4-207 eigenaar     
4-207 gebruiker     
4-207 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-207 opmerking [dit nummer is niet in het register vermeld]
4-208 soort onroerend goedhuis en werf    
4-208 eigenaar Jan Jongma    
4-208 gebruiker Jan Jongma    
4-208 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-209 soort onroerend goedhuis    
4-209 eigenaar Jan Jongma    
4-209 gebruiker Jan Jongma    
4-209 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-210 soort onroerend goedschuur    
4-210 eigenaar Jan Jongma    
4-210 gebruiker Jan Jongma    
4-210 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
4-211 soort onroerend goedhuis    
4-211 eigenaar Antje Nieuwenhuis    
4-211 gebruiker de heer Wieland    
4-211 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
4-212 soort onroerend goedhuis    
4-212 eigenaar D. v. Scheltinga    
4-212 gebruiker Marijke Femmes    
4-212 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑01‑12 cg
4-213Zuiderhaven 38soort onroerend goedkamer    
4-213Zuiderhaven 38eigenaar diaconye    
4-213Zuiderhaven 38gebruiker Claas Harmens wed.   
4-213Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-213Zuiderhaven 38opmerking woont vergeefs
4-214Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-214Zuiderhaven 38eigenaar Jan Hendrik Doorn wed.   
4-214Zuiderhaven 38gebruiker Jan Hendrik Doorn wed.   
4-214Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
4-214/2 soort onroerend goedhof    
4-214/2 eigenaar Douwe Hanekuik    
4-214/2 gebruiker Douwe Hanekuik    
4-214/2 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-215 soort onroerend goedwoning    
4-215 eigenaar diaconye    
4-215 gebruiker Wiltje Pyters    
4-215 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-215 opmerking woont vergeefs
4-215/2Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-215/2Zuiderhaven 38eigenaar Frans Mathijssen    
4-215/2Zuiderhaven 38gebruiker Frans Mathijssen    
4-215/2Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
4-216Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-216Zuiderhaven 38eigenaar Jildren Ruirds    
4-216Zuiderhaven 38gebruiker Jan Wouters    
4-216Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-217Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-217Zuiderhaven 38eigenaar Beernd Harmens    
4-217Zuiderhaven 38gebruiker Beernd Harmens c.s.   
4-217Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-218Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-218Zuiderhaven 38eigenaar Rienk Hessels erven   
4-218Zuiderhaven 38gebruiker Tjeerd Paulus wed.   
4-218Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-218Zuiderhaven 38opmerking woont vergeefs
4-219Zuiderhaven 38soort onroerend goedkamer    
4-219Zuiderhaven 38eigenaar burgemeester Donker wed.   
4-219Zuiderhaven 38gebruiker Beernd Beernds    
4-219Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-219/2 soort onroerend goedkamer    
4-219/2 eigenaar burgemeester Donker wed.   
4-219/2 gebruiker Gerryt Jansen    
4-219/2 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-220Zuiderhaven 38soort onroerend goedkamer    
4-220Zuiderhaven 38eigenaar Cornelis Hendriks    
4-220Zuiderhaven 38gebruiker Cornelis Hendriks    
4-220Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-221 soort onroerend goedkamer    
4-221 eigenaar Cornelis Koen    
4-221 gebruiker Jacob Clazen    
4-221 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
4-222 soort onroerend goedkamer    
4-222 eigenaar Antje Fredriks    
4-222 gebruiker Heere Martens    
4-222 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-222 opmerking woont vergeefs
4-223 soort onroerend goedhuis    
4-223 eigenaar Antje Fredriks    
4-223 gebruiker Claes Foeckes    
4-223 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-224 soort onroerend goedkamer    
4-224 eigenaar Antje Fredriks    
4-224 gebruiker Willem Johannes wed.   
4-224 huurwaarde en aanslag  13‑00‑00 cg 02‑07‑04 cg
4-225Nutstraat 2soort onroerend goedhuis    
4-225Nutstraat 2eigenaar Gerryt Hendriks wed.   
4-225Nutstraat 2gebruiker Gerryt Hendriks wed.   
4-225Nutstraat 2huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-226Zuiderhaven 82soort onroerend goedhuis    
4-226Zuiderhaven 82eigenaar Pyter Ceimpes    
4-226Zuiderhaven 82gebruiker Pyter Ceimpes c.s.   
4-226Zuiderhaven 82huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
4-227Zuiderhaven 80soort onroerend goedhuis    
4-227Zuiderhaven 80eigenaar Tetske Ruirds    
4-227Zuiderhaven 80gebruiker Pyter Meetje    
4-227Zuiderhaven 80huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑16‑06 cg
4-228 0soort onroerend goedhuis    
4-228 0eigenaar Eelke Jelles q.q.   
4-228 0gebruiker Ruird Janzen    
4-228 0huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-229Zuiderhaven 78soort onroerend goedhuis    
4-229Zuiderhaven 78eigenaar Yede Harmens erven   
4-229Zuiderhaven 78gebruiker Yede Harmens erven c.s.   
4-229Zuiderhaven 78huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
4-230Zuiderhaven 76soort onroerend goedhuis en pakhuis    
4-230Zuiderhaven 76eigenaar Pyter Gerlofs wed.   
4-230Zuiderhaven 76gebruiker Pyter Gerlofs wed.   
4-230Zuiderhaven 76huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
4-231Zuiderhaven 74soort onroerend goedhuis    
4-231Zuiderhaven 74eigenaar Pyter Gerlofs wed.   
4-231Zuiderhaven 74gebruiker Sipke Nauta    
4-231Zuiderhaven 74huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 08‑03‑10 cg
4-232Zuiderhaven 72soort onroerend goedhuis    
4-232Zuiderhaven 72eigenaar Yede Hemmes erven   
4-232Zuiderhaven 72gebruiker Cornelis Hendriks    
4-232Zuiderhaven 72huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
4-233Zuiderhaven 70soort onroerend goedhuis    
4-233Zuiderhaven 70eigenaar Pyter Ceimpes    
4-233Zuiderhaven 70gebruiker Pyter Ceimpes c.s.   
4-233Zuiderhaven 70huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-234Zuiderhaven 68soort onroerend goedhuis    
4-234Zuiderhaven 68eigenaar Jan Andries    
4-234Zuiderhaven 68gebruiker Douwe Clases    
4-234Zuiderhaven 68huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
4-235Zuiderstraat 22soort onroerend goedhuis    
4-235Zuiderstraat 22eigenaar Rinse Pyters    
4-235Zuiderstraat 22gebruiker Pier    
4-235Zuiderstraat 22huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-236Zuiderstraat 20soort onroerend goedhuis    
4-236Zuiderstraat 20eigenaar Hidde Stoffels    
4-236Zuiderstraat 20gebruiker Hidde Stoffels    
4-236Zuiderstraat 20huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
4-237 soort onroerend goedhuis    
4-237 eigenaar Jacob Pyters    
4-237 gebruiker Jacob Pyters    
4-237 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
4-238Zuiderstraat 18soort onroerend goedwoning    
4-238Zuiderstraat 18eigenaar Pyter Ceimpes    
4-238Zuiderstraat 18gebruiker Fecke Joosten    
4-238Zuiderstraat 18huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
4-239Zuiderstraat 16soort onroerend goedhuis    
4-239Zuiderstraat 16eigenaar Folkert Pyters    
4-239Zuiderstraat 16gebruiker Jan Bierma c.s.   
4-239Zuiderstraat 16huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
4-239/2Zuiderstraat 14soort onroerend goedhuis    
4-239/2Zuiderstraat 14eigenaar Pyter D. Meetje    
4-239/2Zuiderstraat 14gebruiker Pyter D. Meetje    
4-239/2Zuiderstraat 14huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
4-240Zuiderstraat 12soort onroerend goedhuis    
4-240Zuiderstraat 12eigenaar Pyter D. Meetje    
4-240Zuiderstraat 12gebruiker Lieuwe Sybes    
4-240Zuiderstraat 12huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
4-241Zuiderstraat 10soort onroerend goedhuis    
4-241Zuiderstraat 10eigenaar Pyter Freerks    
4-241Zuiderstraat 10gebruiker Geertje Huiberts    
4-241Zuiderstraat 10gebruiker Hendrik Janzen    
4-241Zuiderstraat 10huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
4-241Zuiderstraat 10opmerking [samen met no. 242]
4-242 soort onroerend goedhuis