Harlingen, reëelkohier 1756 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913)

illustratie reëelkohier 1756 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1756. Van elk pand zijn 'eigenaars' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zo'n achttien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5 1/2e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Cohier van de reële goedschattinge van alle vaste goederen binnen Harlingen en desselfs Jurisdictie gelegen, gemaakt en gerenoveert bij de Achtb. Magistraat van voors. stad, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed: Mog: Heeren Staten van Friesland, in dato den 13. maert jongstleden, en zulks voor den jaere van Maij 1756 tot Maij 1757.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:06

kwartier  1  2  3  4  5  6  7  8  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
1-001 soort onroerend goed: nihil (Noorderhaven 3)            
1-001 eigenaar:        
1-001 huurwaarde en aanslag:         CG :00:00   CG :00:00
1-001 soort onroerend goed: smitte (Noorderhaven 3)            
1-001 eigenaar:   wed. Abe Jacobs      
1-001 gebruiker:   Frans Goitjens      
1-001 huurwaarde en aanslag:         CG 28:10:00   CG 5:03:00
1-002 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 7)            
1-002 eigenaar:   Pyter Gerardus      
1-002 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 5:09:00
1-003 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 9)            
1-003 eigenaar:   Melle Ynses      
1-003 gebruiker:   Claes Wouters CG 20:00:00    
1-003 gebruiker:   Hubert Jetses CG 20:00:00    
1-003 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 7:05:06
1-004 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 11)            
1-004 eigenaar:   Melle Ynses      
1-004 gebruiker:   Douwe Simons      
1-004 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 5:09:00
1-005 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 13)            
1-005 eigenaar:   wed. Jan Douwes      
1-005 gebruiker:   Douwe J. Seilmaker      
1-005 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 7:05:06
1-006 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 15)            
1-006 eigenaar:   Hein Joukes      
1-006 gebruiker:   Cornelis Gabbes c.s.      
1-006 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 7:05:06
1-007 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 17)            
1-007 eigenaar:   Hans Reinders      
1-007 gebruiker:   Hans Reinders CG 10:00:00    
1-007 gebruiker:   Roelof Meinerts CG 18:00:00    
1-007 gebruiker:   Jan Hansen CG 16:00:00    
1-007 huurwaarde en aanslag:         CG 44:00:00   CG 8:00:00
1-008 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 19)            
1-008 eigenaar:   Jacob Douwes      
1-008 gebruiker:   Pyter Carsten      
1-008 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 3:12:12
1-009 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 21)            
1-009 eigenaar:   Jan Aukes erven      
1-009 gebruiker:   Jacob Douwes c.s.      
1-009 huurwaarde en aanslag:         CG 66:00:00   CG 12:00:00
1-010 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
1-010 eigenaar:   Sjoerd Harmens      
1-010 huurwaarde en aanslag:         CG 39:00:00   CG 7:01:12
1-011 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
1-011 eigenaar:   Jan Aukes erven      
1-011 huurwaarde en aanslag:         CG 54:00:00   CG 9:16:06
1-012 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 25)            
1-012 eigenaar:   Jan Aukes erven      
1-012 gebruiker:   Trijntje Oosterbaan      
1-012 huurwaarde en aanslag:         CG 47:00:00   CG 8:10:14
1-013 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 27)            
1-013 eigenaar:   wed. Jan Aukes erven      
1-013 gebruiker:   Dirk Jacobs      
1-013 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 5:09:00
1-014 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 29)            
1-014 eigenaar:   Reinder Tjeerds erven      
1-014 gebruiker:   wed. Jan Douwes      
1-014 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 9:01:12
1-015 soort onroerend goed: woning (Noorderhaven 29)            
1-015 eigenaar:   Jan Aukes erven      
1-015 opmerking: afgebroken
1-016 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 29)            
1-016 eigenaar:   Ruird Sybes erven      
1-016 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 3:16:06
1-017 soort onroerend goed: woning (Droogstraat 1)            
1-017 eigenaar:   Taeke Stephanus      
1-017 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:01:12
1-018 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 6)            
1-018 eigenaar:   Jan Aukes erven      
1-018 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:01:12
1-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 31)            
1-019 eigenaar:   Taeke Stephanus      
1-019 huurwaarde en aanslag:         CG 38:00:00   CG 6:18:02
1-020 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 35)            
1-020 eigenaar:   Freerk van der Hout      
1-020 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 14:10:14
1-021 soort onroerend goed: huis ( )            
1-021 eigenaar:   wed. Freerk van der Hout      
1-021 gebruiker:   Sybe Aukes CG 30:00:00    
1-021 gebruiker:   Hein Joukes CG 50:00:00    
1-021 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 14:10:14
1-022 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Noorderhaven 37)            
1-022 eigenaar:   Bente IJsenbeek      
1-022 gebruiker:   Bente IJsenbeek c.s.      
1-022 huurwaarde en aanslag:         CG 124:10:00   CG 22:12:10
1-023 soort onroerend goed: panwerk ( 0)            
1-023 eigenaar:   wed. burgemr. Weima erven      
1-023 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 7:05:06
1-024 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 39)            
1-024 eigenaar:   Jan Simons      
1-024 gebruiker:   Sierk Pyters      
1-024 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 6:10:14
1-025 soort onroerend goed: (Noorderhaven 41)            
1-025 eigenaar:   Romke Wassenaar n.u. voor 3/4      
1-025 eigenaar:   Berber Jansz voor 1/8      
1-025 eigenaar:   Lijsbet Jansz voor 1/8      
1-025 gebruiker:   Romke Wassenaar      
1-025 huurwaarde en aanslag:         CG 47:00:00   CG 8:10:14
1-026 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 43)            
1-026 eigenaar:   Junius Alema      
1-026 huurwaarde en aanslag:         CG 56:00:00   CG 10:03:10
1-027 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 45)            
1-027 eigenaar:   Dries Janzen      
1-027 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 10:18:02
1-028 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 47)            
1-028 eigenaar:   wed. Evert Hanekuik      
1-028 huurwaarde en aanslag:         CG 56:00:00   CG 10:03:10
1-029 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 49)            
1-029 eigenaar:   Hendrik Pesma      
1-029 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 6:10:14
1-030 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 51)            
1-030 eigenaar:   Pyter Oldaan erven      
1-030 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 6:10:14
1-031 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 53)            
1-031 eigenaar:   Trijntje Mouter      
1-031 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 6:10:14
1-032 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 55)            
1-032 eigenaar:   Auke Backer      
1-032 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 9:01:12
1-033 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
1-033 eigenaar:   Sierk Tolsma      
1-033 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 14:10:14
1-034 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
1-034 eigenaar:   Claas Jacobs      
1-034 huurwaarde en aanslag:         CG 42:00:00   CG 7:12:12
1-035 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 59)            
1-035 eigenaar:   Sierk Tolsma      
1-035 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 3:12:12
1-036 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 61)            
1-036 eigenaar:   Douwe Hanekuik      
1-036 huurwaarde en aanslag:         CG 120:00:00   CG 21:16:06
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 1)            
1-037 eigenaar:   Gijsbert Sybes      
1-037 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 7:05:06
1-038 soort onroerend goed: perk ( 0)            
1-038 eigenaar:   Jan Aukes      
1-038 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:01:12
1-039 soort onroerend goed: perk ( 0)            
1-039 eigenaar:   Anne Jans erven      
1-039 opmerking: ledig
1-040 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 16)            
1-040 eigenaar:   Jelle Ottes      
1-040 opmerking: onvermogende
1-041 soort onroerend goed: huis en pakhuis (Zeilmakersstraat 18)            
1-041 eigenaar:   Taeke Stephanus      
1-041 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 2:14:08
1-042 soort onroerend goed: 5 perken ( 0)            
1-042 eigenaar:   Anne Jans erven      
1-042 gebruiker:   Jan Annes      
1-042 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:07:04
1-043 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-043 eigenaar:   Pyter Andries      
1-043 gebruiker:   Sjoerd Tjebbes c.s.      
1-043 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 4:14:08
1-043 soort onroerend goed: woninge ( 0)            
1-043 eigenaar:   Jan Annes erven      
1-043 gebruiker:   Harmen Blom      
1-043 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 2:14:08
1-044 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 13)            
1-044 eigenaar:   Folkert Clazes      
1-044 gebruiker:   Pyter Huyberts c.s.      
1-044 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-045 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-045 eigenaar:   Jan Hendriks      
1-045 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:09:00
1-045 eigenaar:   Freerk van der Hout      
1-045 gebruiker:   Oeds Lolkes      
1-045 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-046 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-046 eigenaar:   wed. Henning Cornelis      
1-046 opmerking: ledig
1-047 soort onroerend goed: woning ( 0)            
1-047 eigenaar:   Gerryt Pieters      
1-047 opmerking: onvermogende
1-048 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-048 eigenaar:   Dirk Roelofs      
1-048 opmerking: 1738 insolvent verklaard en nog onvermogende
1-048 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-048 gebruiker:   Claas Sybrens      
1-048 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:09:00
1-048 eigenaar:   Joost Zeeman      
1-048 gebruiker:   Lucas Harmens      
1-049 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-049 eigenaar:   Faas Pieters      
1-049 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:09:00
1-050 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-050 eigenaar:   Ernst Janzen      
1-050 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:09:00
1-051 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-051 eigenaar:   Dirk Ypkes      
1-051 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:09:00
1-052 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 21)            
1-052 eigenaar:   Tjerk Jansz      
1-052 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 3:03:10
1-053 soort onroerend goed: wagenhuis ( 0)            
1-053 eigenaar:   Anne Jans erven      
1-053 opmerking: ledig
1-054 soort onroerend goed: potbackerij (Bildtstraat 4)            
1-054 eigenaar:   Wytse Cornelis      
1-054 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-055 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-055 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-055 gebruiker:   Willem Jans c.s.      
1-055 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 9:01:12
1-056 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 2)            
1-056 eigenaar:   Harmen Willems      
1-056 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-056 soort onroerend goed: woning (Bildtstraat 2)            
1-056 eigenaar:   Jan Migchiels      
1-056 gebruiker:   Philip Alth      
1-056 huurwaarde en aanslag:         CG 13:00:00   CG 2:07:04
1-056 soort onroerend goed: kamer (Bildtstraat 2)            
1-056 eigenaar:   Sjoerd Talma      
1-056 gebruiker:   Eelke Bernardus      
1-056 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:10:14
1-057 soort onroerend goed: huis en molen ( 0)            
1-057 eigenaar:   Reinder Pyters      
1-057 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 5:09:00
1-058 soort onroerend goed: stal ( 0)            
1-058 eigenaar:   Lykle Reidses      
1-058 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 1:16:06
1-059 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-059 eigenaar:   Wouter Hessels      
1-059 gebruiker:   Lijsbet Jelles c.s.      
1-059 huurwaarde en aanslag:         CG 38:00:00   CG 6:18:02
1-059 eigenaar:   Heere Wybrens      
1-059 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-060 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-060 eigenaar:   Jan Hendriks      
1-060 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 12)            
1-061 eigenaar:   wed. Evert Hanekuik      
1-061 gebruiker:   Coert Janzen      
1-061 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-061 soort onroerend goed: kamer (Bildtstraat 12)            
1-061 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-061 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 2:14:08
1-061 eigenaar:   Engel Alberts Klinker      
1-061 gebruiker:   Jan Clazen      
1-061 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:07:04
1-061 eigenaar:   wed. Philip Hanekuik c.s.      
1-061 gebruiker:   N. N.      
1-061 huurwaarde en aanslag:         CG 28:00:00   CG 5:01:12
1-061 soort onroerend goed: woninge (Bildtstraat 12)            
1-061 gebruiker:   Pyter Harmens      
1-061 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:10:14
1-062 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 16)            
1-062 eigenaar:   Claas Jacobs      
1-062 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:07:04
1-063 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 22)            
1-063 eigenaar:   Hendrik Jarigs      
1-063 gebruiker:   Hein Joukes      
1-063 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:07:04
1-063 soort onroerend goed: pakhuis (Zoutsloot 22)            
1-063 eigenaar:   Suikerrafineerd      
1-063 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 5:09:00
1-064 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 18)            
1-064 eigenaar:   wed. Gerryt Joosten      
1-064 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:10:14
1-064 eigenaar:   Harmen Warners c.s.      
1-064 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:05:06
1-065 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 10)            
1-065 eigenaar:   wed. Joucke Johannes      
1-065 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:09:00
1-066 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 13)            
1-066 eigenaar:   Tjebbe Gerryts      
1-066 huurwaarde en aanslag:         CG 28:00:00   CG 5:01:12
1-067 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 15)            
1-067 eigenaar:   Ocke Jarigs      
1-067 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 3:12:12
1-068 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 17)            
1-068 eigenaar:   Douwe Wybes      
1-068 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 1:16:06
1-069 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 19)            
1-069 eigenaar:   Yede Pyters      
1-069 gebruiker:   Sybout Sierks      
1-069 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:07:04
1-070 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 21)            
1-070 eigenaar:   Trijntje Broers      
1-070 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:05:06
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 19)            
1-071 eigenaar:   Taeke Stephanus      
1-071 gebruiker:   Cornelis Martens      
1-071 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 3:12:12
1-072 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 63)            
1-072 eigenaar:   Jan Ellerts      
1-072 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 14:10:14
1-073 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 65)            
1-073 eigenaar:   Jan Breton      
1-073 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 9:01:12
1-074 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 67)            
1-074 eigenaar:   Claas Oosterbaan      
1-074 huurwaarde en aanslag:         CG 56:00:00   CG 10:03:10
1-075 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 69)            
1-075 eigenaar:   Meye H. Meyer      
1-075 gebruiker:   Tjebbe Dreyer      
1-075 huurwaarde en aanslag:         CG 72:00:00   CG 13:01:12
1-076 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 71)            
1-076 eigenaar:   Claas Fontein      
1-076 huurwaarde en aanslag:         CG 90:00:00   CG 16:07:04
1-077 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 73)            
1-077 eigenaar:   ds. Pierson      
1-077 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 7:05:06
1-078 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 8)            
1-078 eigenaar:   ds. Pierson nom.ux.      
1-078 huurwaarde en aanslag:         CG 56:00:00   CG 10:03:10
1-079 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 77)            
1-079 eigenaar:   T. Gratama nom.ux.      
1-079 opmerking: militairen
1-079 huurwaarde en aanslag:         CG 90:00:00   CG 16:07:04
1-080 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 79)            
1-080 eigenaar:   Jan P. Oldaen      
1-080 huurwaarde en aanslag:         CG 45:00:00   CG 8:03:10
1-081 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 81)            
1-081 eigenaar:   Jan P. Oldaen      
1-081 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 7:05:06
1-082 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-082 eigenaar:   Jan P. Oldaen      
1-082 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:12:12
1-083 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-083 eigenaar:   Harmen Jansz      
1-083 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:07:04
1-084 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 18)            
1-084 eigenaar:   Douwe Sybes erven      
1-084 gebruiker:   wed. Ymke Sickes c.s.      
1-084 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 5:09:00
1-085 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 20)            
1-085 eigenaar:   Jan Dirks erven      
1-085 gebruiker:   Wybe Dirks      
1-085 huurwaarde en aanslag:         CG 23:00:00   CG 4:03:10
1-086 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 22)            
1-086 eigenaar:   vroedsm. Meyer      
1-086 gebruiker:   Bauke Jans      
1-086 gebruiker:   Sedske Hansen      
1-086 huurwaarde en aanslag:         CG 28:00:00   CG 5:01:12
1-087 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 6)            
1-087 eigenaar:   Jan Doekes      
1-087 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 3:12:12
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
1-088 eigenaar:   Reinder Pyters      
1-088 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:07:04
1-088 eigenaar:   Samuel Hendriks      
1-088 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 7:05:06
1-089 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 1)            
1-089 eigenaar:   wed. Wierd Tjeerds      
1-089 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:07:04
1-090 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 3)            
1-090 eigenaar:   wed. burgemr. Menalda      
1-090 gebruiker:   wed. Heere Wybrens      
1-090 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 5:09:00
1-091 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 5)            
1-091 eigenaar:   wed. Sjouke Sjoukes      
1-091 gebruiker:   Balster Jans      
1-091 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:05:06
1-092 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 7)            
1-092 eigenaar:   Tjeerd Harmens      
1-092 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 2:18:02
1-093 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 9)            
1-093 eigenaar:   Sicke Ymkes      
1-093 gebruiker:   Hendrik Ferwerda      
1-093 huurwaarde en aanslag:         CG 34:00:00   CG 6:03:10
1-094 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 11)            
1-094 eigenaar:   Jacob Folkerts      
1-094 gebruiker:   Liskje Beernds      
1-094 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 5:09:00
1-095 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 43)            
1-095 eigenaar:   Claas Ottes      
1-095 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-096 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 45)            
1-096 eigenaar:   Thomas IJsenbeek      
1-096 gebruiker:   wed. Dirk Pyters      
1-096 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
1-097 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 47)            
1-097 eigenaar:   Jan Amelander      
1-097 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 7:05:06
1-098 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 49)            
1-098 eigenaar:   Wigle de Vries      
1-098 huurwaarde en aanslag:         CG 38:00:00   CG 6:18:02
1-099 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 51)            
1-099 eigenaar:   Meye Harmens      
1-099 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 3:16:06
1-100 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 53)            
1-100 eigenaar:   Ids Allerts      
1-100 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 4:18:02
1-101 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 55)            
1-101 eigenaar:   Bastiaan Bikker nom.ux.      
1-101 gebruiker:   Trijntje Jentjes      
1-101 opmerking: woont vergeefs
1-102 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 57)            
1-102 eigenaar:   Dirk Annes in qlt. c.s.      
1-102 gebruiker:   Marten Lammerts c.s.      
1-102 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 3:12:12
1-103 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 59)            
1-103 eigenaar:   Sybren Simons      
1-103 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:00:00
1-104 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 61)            
1-104 eigenaar:   Jan J. Trompetter      
1-104 gebruiker:   Sierkje Harmens c.s.      
1-104 huurwaarde en aanslag:         CG 55:00:00   CG 10:00:00
1-105 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 63)            
1-105 eigenaar:   wed. Jaapje Jacobs CG 20:00:00    
1-105 gebruiker:   wed. Sijke Broers CG 8:00:00    
1-105 huurwaarde en aanslag:         CG 28:00:00   CG 5:01:12
1-106 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 22)            
1-106 eigenaar:   Pyter Reins      
1-106 gebruiker:   Corneles Dirks      
1-106 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 5:16:06
1-107 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 20)            
1-107 eigenaar:   Jan H. Pot      
1-107 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-108 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 18)            
1-108 eigenaar:   Cornelis Jentjes      
1-108 gebruiker:   Dirk Jans      
1-108 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 3:16:06
1-109 soort onroerend goed: kamer (Karremanstraat 16)            
1-109 eigenaar:   Hendrik Beerds      
1-109 opmerking: onvermogende
1-110 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 14)            
1-110 eigenaar:   Jan Willems      
1-110 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-111 soort onroerend goed: kamers (2) ( 0)            
1-111 eigenaar:   Beernd Jans      
1-111 opmerking: onvermogende
1-112 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-112 eigenaar:   Arjen Tjepkes      
1-112 opmerking: onvermogende
1-112 soort onroerend goed: pakhuis ( 0)            
1-112 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-112 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:12:12
1-113 soort onroerend goed: tuintje (Vissersstraat 2)            
1-113 eigenaar:   Meye Harmens      
1-113 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:12:12
1-113 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 2)            
1-113 eigenaar:   Jacob S. Kuiper      
1-113 eigenaar:   Simon Backer      
1-113 gebruiker:   Jan Louws      
1-113 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 2:14:08
1-114 soort onroerend goed: woning ( 0)            
1-114 eigenaar:   Minne Abes      
1-114 gebruiker:   wed. Jan Teunis      
1-114 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-115 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 8)            
1-115 eigenaar:   Cornelis Dirks      
1-115 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 3:12:12
1-116 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-116 eigenaar:   Claas Gerbens      
1-116 opmerking: onvermogende
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 2)            
1-117 eigenaar:   Simon Ruirds erven      
1-117 gebruiker:   Lijsbeth Simons      
1-117 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:07:04
1-118 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 48)            
1-118 eigenaar:   Gijsbert Johannes      
1-118 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 4:14:08
1-119 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 44)            
1-119 eigenaar:   Eeltje Rinses      
1-119 opmerking: hieronder beklemd no. 159
1-119 huurwaarde en aanslag:         CG 28:00:00   CG 5:01:12
1-120 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 42)            
1-120 eigenaar:   Joost Hendriks      
1-120 gebruiker:   Aafke Foeckes      
1-120 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 6:10:14
1-121 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 38)            
1-121 eigenaar:   Ype Sies      
1-121 gebruiker:   Ype Sies c.s.      
1-121 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 3:12:12
1-122 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 34)            
1-122 eigenaar:   Gemeente      
1-124 gebruiker:   Ruird Hessels cum soc.      
1-122 opmerking: doet geen huir
1-123 soort onroerend goed: hof (Droogstraat 45)            
1-123 eigenaar:   Corneles Brouwer      
1-123 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-124 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-124 eigenaar:   Doopsgezinde Gemeente      
1-125 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-125 eigenaar:   Meye Harmens      
1-125 gebruiker:   L. Klinkhamer      
1-125 huurwaarde en aanslag:         CG 38:12:00   CG 7:00:04
1-126 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 13)            
1-126 eigenaar:   Jan Gerlofs Houkema      
1-126 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 3:12:12
1-127 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 15)            
1-127 eigenaar:   Jacob Harmens      
1-127 gebruiker:   Claas Taekes c.s.      
1-127 huurwaarde en aanslag:         CG 34:00:00   CG 6:03:10
1-128 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 17)            
1-128 eigenaar:   Jan Sickes      
1-128 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-129 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 19)            
1-129 eigenaar:   Leendert Leenderts erven      
1-129 huurwaarde en aanslag:         CG 17:00:00   CG 3:01:12
1-130 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 21)            
1-130 eigenaar:   Claas Fontein      
1-130 gebruiker:   Johannes Elgersma erven      
1-130 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 7:05:06
1-131 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 47)            
1-131 eigenaar:   Heere Heeres      
1-131 gebruiker:   Jan J. Sandstra      
1-131 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:00:00
1-132 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 51)            
1-132 eigenaar:   Uilke Anskes      
1-132 gebruiker:   Sjoerd Cornelis      
1-132 huurwaarde en aanslag:         CG 38:00:00   CG 6:18:02
1-133 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 53)            
1-133 eigenaar:   Claas Fontein      
1-133 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:09:00
1-134 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 55)            
1-134 eigenaar:   Jan Everts      
1-134 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 1:16:06
1-135 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 12)            
1-135 eigenaar:   Jan Simons      
1-135 huurwaarde en aanslag:         CG 16:16:00   CG 3:01:00
1-136 soort onroerend goed: woninge (Droogstraat 57)            
1-136 eigenaar:   Mennonite Gemeente      
1-137 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-137 eigenaar:   Jacob Willems      
1-137 gebruiker:   Jan      
1-137 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 5:09:00
1-138 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-138 eigenaar:   Heere Wybrens      
1-138 gebruiker:   Teunes Rommerts      
1-138 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-139 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-139 eigenaar:   burgemr. Hiddema erven      
1-139 gebruiker:   Hendrik Duman      
1-139 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 3:16:06
1-140 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-140 eigenaar:   Dirk Huigens      
1-140 gebruiker:   Yebeltje Jansz      
1-140 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:05:06
1-141 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 26)            
1-141 eigenaar:   Jacob Simons      
1-141 gebruiker:   P. Lenses c.s.      
1-141 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 10:18:02
1-142 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 23)            
1-142 eigenaar:   Hendrik Faber      
1-142 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 25)            
1-143 eigenaar:   Wieger Gerlofs erven      
1-143 gebruiker:   Pyter Lenses      
1-143 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 5:16:06
1-143 eigenaar:   Jan R. Baard c.s.      
1-143 gebruiker:   Meyer Marcus      
1-143 huurwaarde en aanslag:         CG 55:00:00   CG 10:00:00
1-144 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 85)            
1-144 eigenaar:   Jan Speltje      
1-144 huurwaarde en aanslag:         CG 34:00:00   CG 6:03:10
1-145 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 87)            
1-145 eigenaar:   Jan R. Baard      
1-145 gebruiker:   Johannes Sjoerds      
1-145 huurwaarde en aanslag:         CG 72:00:00   CG 13:01:12
1-146 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 91)            
1-146 eigenaar:   Dirk Huigens      
1-146 gebruiker:   commys Schrader      
1-146 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 10:18:02
1-147 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 93)            
1-147 eigenaar:   Claas Sytses      
1-147 huurwaarde en aanslag:         CG 64:00:00   CG 11:12:12
1-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 95)            
1-148 eigenaar:   Seerp Wildschut      
1-148 huurwaarde en aanslag:         CG 100:00:00   CG 18:03:10
1-149 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 97)            
1-149 eigenaar:   burgemr. Hiddema erven      
1-149 gebruiker:   Fedde Minnes      
1-149 huurwaarde en aanslag:         CG 45:00:00   CG 8:03:10
1-150 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 99)            
1-150 eigenaar:   Jetse Roorda      
1-150 huurwaarde en aanslag:         CG 100:00:00   CG 18:03:10
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 101)            
1-151 eigenaar:   Jacob Wouters      
1-151 huurwaarde en aanslag:         CG 42:00:00   CG 7:12:12
1-151 eigenaar:   Heere Wybrens      
1-151 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 5:09:00
1-152 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 105)            
1-152 eigenaar:   Rienk Gosses      
1-152 gebruiker:   Jan Jans c.s.      
1-152 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 9:01:12
1-153 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 30)            
1-153 eigenaar:   Jan Amelander c.s.      
1-153 gebruiker:   Yetske Wybrens c.s.      
1-153 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 9:01:12
1-154 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 34)            
1-154 eigenaar:   Willem Simons      
1-154 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:09:00
1-155 soort onroerend goed: hof (Noorderhaven 53)            
1-155 eigenaar:   Willem Wouters erven      
1-155 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-156 soort onroerend goed: hof (Noorderhaven 55)            
1-156 eigenaar:   Jan Aukes erven      
1-156 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:12:12
1-157 soort onroerend goed: hof (Noorderhaven 65)            
1-157 eigenaar:   Taeke Stephanus      
1-157 gebruiker:   Marten Everts      
1-157 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 3:12:12
1-158 soort onroerend goed: hof (Droogstraat 11)            
1-158 eigenaar:   wed. Weima      
1-158 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-159 soort onroerend goed: hof (Zoutsloot 44)            
1-159 eigenaar:   Eeltje Rinses      
1-159 opmerking: beklemd onder no. 119
1-160 soort onroerend goed: hof ( )            
1-160 eigenaar:   Claas Oosterbaan      
1-160 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:12:12
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 87)            
2-001 eigenaar:   gemeensman Andries Piers      
2-001 huurwaarde en aanslag:         CG 56:10:00   CG 11:06:00
2-002 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-002 eigenaar:   wed. Arjen Teunis      
2-002 opmerking: onvermogende
2-003 soort onroerend goed: ( 0)            
2-003 eigenaar:   Tijs Eriks      
2-003 opmerking: onvermogende
2-004 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-004 eigenaar:   Oene Pieters erven      
2-004 huurwaarde en aanslag:         CG 10:10:00   CG 2:02:00
2-005 soort onroerend goed: ( 0)            
2-005 eigenaar:   wed. Lambert Claessen      
2-005 opmerking: onvermogende
2-006 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-006 eigenaar:   Bouwe Tierx Sanstra      
2-006 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-007 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 83)            
2-007 eigenaar:   Minne Tijssen      
2-007 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
2-008 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 85)            
2-008 eigenaar:   Pieter Minx      
2-008 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
2-009 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-009 eigenaar:   Pieter Minx      
2-009 gebruiker:   Sipke Pieters      
2-009 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 73)            
2-010 eigenaar:   Jan Ruirds Boetema      
2-010 gebruiker:   Simen Cornelis      
2-010 gebruiker:   nu Andries Sierks      
2-010 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
2-011 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 77)            
2-011 eigenaar:   Lambert Tiaards      
2-011 gebruiker:   Rienk Hartogh      
2-011 huurwaarde en aanslag:         CG 17:00:00   CG 3:08:00
2-012 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 71)            
2-012 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
2-012 gebruiker:   Jan Roeloffs      
2-012 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
2-013 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 69)            
2-013 eigenaar:   Jan Jansen Trompetter      
2-013 huurwaarde en aanslag:         CG 25:10:00   CG 5:02:00
2-014 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 67)            
2-014 eigenaar:   Jan Hendricks      
2-014 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
2-015 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-015 eigenaar:   Rinse Bouwes      
2-015 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-016 soort onroerend goed: kamer en tuin ( 0)            
2-016 eigenaar:   Andries Piers      
2-016 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
2-017 soort onroerend goed: hoff ( 0)            
2-017 eigenaar:   Gerrit Janzen      
2-017 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
2-018 soort onroerend goed: stal en hoff ( 0)            
2-018 eigenaar:   Jan Schiere      
2-018 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-019 soort onroerend goed: hoff (Karremanstraat 11)            
2-019 eigenaar:   Simen Jelles Stijl erven      
2-019 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
2-020 soort onroerend goed: woning (Achterstraat 27)            
2-020 eigenaar:   Simen Jelles Stijl erven      
2-020 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
2-021 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 13)            
2-021 eigenaar:   Simen Jelles Stijl erven      
2-021 gebruiker:   Jan Hansen      
2-021 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-022 soort onroerend goed: (Karremanstraat 5)            
2-022 eigenaar:   Jan Geerts      
2-022 opmerking: pauper
2-023 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-023 eigenaar:   Hidde Yges erven in qualiteit      
2-023 gebruiker:   b[urgem]r. Menalda      
2-023 huurwaarde en aanslag:         CG 5:00:00   CG 1:00:00
2-024 soort onroerend goed: ( 0)            
2-024 eigenaar:   Andries Willems      
2-024 opmerking: pauper
2-025 soort onroerend goed: tuintje ( 0)            
2-025 eigenaar:   Sake Sibesma      
2-025 opmerking: van geen belang
2-026 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 3)            
2-026 eigenaar:   Antie Reiners erven      
2-026 gebruiker:   Huibert Jansen      
2-026 gebruiker:   Lieuwe Pieters      
2-026 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-027 soort onroerend goed: huis en molen (Karremanstraat 1)            
2-027 eigenaar:        
2-027 gebruiker:   Jan Cornelis      
2-027 gebruiker:   Oeble Hettes      
2-027 huurwaarde en aanslag:         CG 27:10:00   CG 5:10:00
2-027 opmerking: jan cornelis heeft sijn helft pro deo begeert
2-027 opmerking: oeble hettes helfte
2-027 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
2-027 grondpacht aan: Ruird Pieters erven      
2-028 soort onroerend goed: huis en tuin ( 0)            
2-028 eigenaar:   Arjen Bootsma      
2-028 eigenaar:   Frans Bootsma      
2-028 gebruiker:   Ruird Arjens      
2-028 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:16:00
2-029 soort onroerend goed: lijnbaan etc. ( 0)            
2-029 eigenaar:   Heere Wybrens      
2-029 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
2-030 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 107)            
2-030 eigenaar:   Casper Brinkman      
2-030 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-031 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-031 eigenaar:   Seerp Pieters cum soc.      
2-031 gebruiker:   Dirck Cornelis      
2-031 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-032 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-032 eigenaar:   Tijs Jansen erven      
2-032 gebruiker:   Freek Tijssen      
2-032 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-033 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 83)            
2-033 eigenaar:   Hoite Keimpes      
2-033 gebruiker:   Sjoucke Teunis      
2-033 huurwaarde en aanslag:         CG 13:00:00   CG 2:12:00
2-034 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 54)            
2-034 eigenaar:   Jacob Popta erven      
2-034 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
2-035 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 54)            
2-035 eigenaar:   Lambert Tiaards      
2-035 gebruiker:   Tiaard Lolkes      
2-035 gebruiker:   Hendrik Pieters      
2-035 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-036 soort onroerend goed: (Zoutsloot 52)            
2-036 eigenaar:   Jan Netterts      
2-036 opmerking: onvermogende
2-037 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 19)            
2-037 eigenaar:   Ydtie IJsbrandts      
2-037 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-038 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 21)            
2-038 eigenaar:   Gover Hendriks erven      
2-038 gebruiker:   Jochem Meyes      
2-038 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-039 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 23)            
2-039 eigenaar:   Geert Jans      
2-039 gebruiker:   Pieter Piters Wever      
2-039 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
2-040 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 25)            
2-040 eigenaar:   wed. Gerrit Douwes      
2-040 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-041 soort onroerend goed: huis en gorterij (Karremanstraat 27)            
2-041 eigenaar:   Tjalling Alberts      
2-041 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
2-042 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 59)            
2-042 eigenaar:   Otte Auckes cum soc.      
2-042 gebruiker:   Jan Oebles      
2-042 gebruiker:   Hendrick Caspers      
2-042 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
2-043 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 61)            
2-043 eigenaar:   Pieter Oedzes erven      
2-043 gebruiker:   Hille Jansen      
2-043 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
2-044 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 63)            
2-044 eigenaar:   Pieter Oldaens      
2-044 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
2-045 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 65)            
2-045 eigenaar:   Abe Douwes erven      
2-045 gebruiker:   Tjalling Alberts      
2-045 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
2-046 soort onroerend goed: hoff en kamer (Zoutsloot 58)            
2-046 eigenaar:   wed. Jacob Popta      
2-046 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 67)            
2-047 eigenaar:   Simen Fockes      
2-047 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
2-048 soort onroerend goed: huis en panwerk (Droogstraat 81)            
2-048 eigenaar:   Simen Fockes      
2-048 huurwaarde en aanslag:         CG 47:08:00   CG 9:09:00
2-049 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-049 eigenaar:   Sybe Jansen Reyers      
2-049 gebruiker:   Jan Fopkes      
2-049 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-050 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-050 eigenaar:   Hendrick Goverts      
2-050 gebruiker:   Gerrit Alberts      
2-050 huurwaarde en aanslag:         CG 13:00:00   CG 2:12:00
2-051 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-051 eigenaar:   Laes Pieters erven      
2-051 gebruiker:   Jochem Pieters      
2-051 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-052 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-052 eigenaar:   Simke Jans erven      
2-052 gebruiker:   Jan Claessen      
2-052 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-053 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
2-053 eigenaar:   Duco Galama erven      
2-053 gebruiker:   wed. Frans Jonas      
2-053 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:16:00
2-054 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
2-054 eigenaar:   Pieter Gelinde      
2-054 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-055 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 3)            
2-055 eigenaar:   Pieter Ackersloot erven      
2-055 gebruiker:   Foppe Goitiens      
2-055 huurwaarde en aanslag:         CG 35:00:00   CG 7:00:00
2-056 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 5)            
2-056 eigenaar:   Claes Goitiens Braam      
2-056 gebruiker:   coopman Stinstra      
2-056 huurwaarde en aanslag:         CG 45:00:00   CG 9:00:00
2-057 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 7)            
2-057 eigenaar:   Jan Hornstra      
2-057 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
2-058 soort onroerend goed: mouterij (Hoogstraat 9)            
2-058 eigenaar:   Gerrit Hessels      
2-058 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-059 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 11)            
2-059 eigenaar:   Pieke Hommes      
2-059 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
2-060 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 13)            
2-060 eigenaar:   Laes Pieters erven      
2-060 gebruiker:   Hendrik Goverts      
2-060 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 15)            
2-061 eigenaar:   Antie Sybes      
2-061 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
2-062 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 19)            
2-062 eigenaar:   Willem Willems      
2-062 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
2-063 soort onroerend goed: (Hoogstraat 21)            
2-063 eigenaar:   Wopke Piekes      
2-063 opmerking: onvermogende
2-064 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 23)            
2-064 eigenaar:   Gerrit Hessels      
2-064 huurwaarde en aanslag:         CG 46:00:00   CG 9:04:00
2-065 soort onroerend goed: huis, schuur en stal (Hoogstraat 25)            
2-065 eigenaar:   Hendrick Jonker      
2-065 huurwaarde en aanslag:         CG 70:00:00   CG 14:00:00
2-066 soort onroerend goed: (Hoogstraat 27)            
2-066 eigenaar:   Gerrit Jansen      
2-066 opmerking: onvermogende
2-067 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 6)            
2-067 eigenaar:   Roeloff Jansen cum soc.      
2-067 gebruiker:   Antie Wigles      
2-067 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
2-068 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 94)            
2-068 eigenaar:   Douwe Harmens      
2-068 gebruiker:   Pieter Floris      
2-068 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 9)            
2-069 eigenaar:   Tomas Gonggrijp      
2-069 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
2-070 soort onroerend goed: perk (Herenwaltje 11)            
2-070 eigenaar:   Anne Jans      
2-070 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
2-071 soort onroerend goed: (Herenwaltje 12)            
2-071 eigenaar:   Willem Rutgers      
2-071 opmerking: onvermogende
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 3)            
2-072 eigenaar:   hopman Croese      
2-072 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
2-073 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 1)            
2-073 eigenaar:   Janke Tieerds      
2-073 gebruiker:   Jacob Annes      
2-073 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
2-074 soort onroerend goed: (Herenwaltje 3)            
2-074 eigenaar:   Rienk Cornelis      
2-074 huurwaarde en aanslag:         CG :00:00   CG :00:00
2-074 opmerking: pauper
2-075 soort onroerend goed: woning (Herenwaltje 5)            
2-075 eigenaar:   wed. Meye Sakes      
2-075 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-076 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 1)            
2-076 eigenaar:   Taecke Poppes      
2-076 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
2-077 soort onroerend goed: kamer (Herenwaltje 9)            
2-077 eigenaar:   wed. Douwe Claessen      
2-077 gebruiker:   selve zeg Claes Douwes      
2-077 gebruiker:   dog nu Rein Pieters      
2-077 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-078 soort onroerend goed: huis en brouwerij ( 0)            
2-078 eigenaar:   wed. Douwe Claessen      
2-078 gebruiker:   Jan Auckes      
2-078 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 16:00:00
2-079 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 29)            
2-079 eigenaar:   wed. Douwe Claessen      
2-079 gebruiker:   Hessel Jansen      
2-079 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
2-080 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 31)            
2-080 eigenaar:   Douwe Harmens      
2-080 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 5:04:00
2-081 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 33)            
2-081 eigenaar:   Marten Lieuwes erven      
2-081 opmerking: onvermogende
2-082 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 35)            
2-082 eigenaar:   Schelte Wybrens      
2-082 gebruiker:   Gerrit Eiberts      
2-082 gebruiker:   Jurrien Eiberts      
2-082 huurwaarde en aanslag:         CG 42:00:00   CG 8:08:00
2-083 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 37)            
2-083 eigenaar:   Jacob Hettes      
2-083 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-084 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 39)            
2-084 eigenaar:   Johannes Benedictus      
2-084 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-085 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
2-085 eigenaar:   Evert Hendrix      
2-085 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
2-086 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 8)            
2-086 eigenaar:   Eibert Pieters      
2-086 gebruiker:   Hendrick Warners      
2-086 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-087 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-087 eigenaar:   wed. Douwe Claessens      
2-087 gebruiker:   Guilliam Boneta      
2-087 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
2-088 soort onroerend goed: stal (Wortelstraat 13)            
2-088 eigenaar:   wed. Douwe Claessens      
2-088 gebruiker:   Johannes Benedictus      
2-088 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
2-089 soort onroerend goed: (Hoogstraat 43)            
2-089 eigenaar:   Jan Douwes      
2-089 opmerking: onvermogende
2-090 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 45)            
2-090 eigenaar:   burgemr. Tiaard Bouwens      
2-090 gebruiker:   Johannes Wybes      
2-090 huurwaarde en aanslag:         CG 28:10:00   CG 5:14:00
2-091 soort onroerend goed: (Hoogstraat 47)            
2-091 eigenaar:   Beern Willems      
2-091 opmerking: onvermogende
2-092 soort onroerend goed: ( 0)            
2-092 eigenaar:   Geert Harmens      
2-092 opmerking: onvermogende
2-093 soort onroerend goed: pothuis (Hoogstraat 49)            
2-093 eigenaar:   Hubert Remmerts erven      
2-093 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 51)            
2-094 eigenaar:   Aucke Gerbens      
2-094 gebruiker:   Hotze Jans      
2-094 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-095 soort onroerend goed: perk ( 0)            
2-095 eigenaar:   Anne Jans      
2-095 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
2-096 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 40)            
2-096 eigenaar:   Jacob Douwes cum soc.      
2-096 gebruiker:   Jan Hendrix      
2-096 opmerking: insolvent
2-097 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 38)            
2-097 eigenaar:   Jacob Douwes cum soc.      
2-097 gebruiker:   Jan Hendrix      
2-097 opmerking: insolvent
2-098 soort onroerend goed: (Hoogstraat 36)            
2-098 eigenaar:   Gerrit Harmens      
2-098 opmerking: pauper
2-099 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 34)            
2-099 eigenaar:   Freerk Jansen Croon      
2-099 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
2-100 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 32)            
2-100 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-100 gebruiker:   wed. Johannes Hinnes cum soc.      
2-100 gebruiker:   nu Hendrik Janzen      
2-100 huurwaarde en aanslag:         CG 38:00:00   CG 7:12:00
2-101 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-101 eigenaar:   wed. Sioerd Dirks      
2-101 opmerking: onvermogende
2-102 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
2-102 eigenaar:   Ype Pieters in qlt.      
2-102 huurwaarde en aanslag:         CG 26:10:00   CG 5:06:00
2-103 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
2-103 eigenaar:   Eelcke Auckes      
2-103 gebruiker:   Simen Wessels      
2-103 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
2-104 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 28)            
2-104 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-104 gebruiker:   Dirk Sioerds      
2-104 huurwaarde en aanslag:         CG 17:00:00   CG 3:08:00
2-105 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 26)            
2-105 eigenaar:   b[urgem]r. Tiaard Bouwens      
2-105 gebruiker:   Hendrikjen Ewerts cum soc.      
2-105 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:16:00
2-106 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 24)            
2-106 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-106 gebruiker:   Dirk Hessels      
2-106 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 5:04:00
2-107 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 22)            
2-107 eigenaar:   hopman Braaxma      
2-107 opmerking: word niet bewoont
2-108 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 15)            
2-108 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-108 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-109 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 19)            
2-109 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-109 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
2-110 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 1)            
2-110 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-110 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
2-111 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 20)            
2-111 eigenaar:   Goitien Braam      
2-111 gebruiker:   Jelle Willems cum soc.      
2-111 huurwaarde en aanslag:         CG 24:14:00   CG 4:19:00
2-112 soort onroerend goed: huis en gorterij (Hoogstraat 18)            
2-112 eigenaar:   Sybe Jansen Reiers      
2-112 huurwaarde en aanslag:         CG 42:00:00   CG 8:08:00
2-113 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 16)            
2-113 eigenaar:   Pieter Willems      
2-113 gebruiker:   Antie Goikes      
2-113 gebruiker:   wed. Bente Ottes      
2-113 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-114 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 14)            
2-114 eigenaar:   Claes Rinties Botsma nom. ux.      
2-114 gebruiker:   Gerrit Heins      
2-114 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 6:08:00
2-115 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 12)            
2-115 eigenaar:   Laes Pieters kinderen      
2-115 gebruiker:   Tiaerd Cornelis cum soc.      
2-115 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
2-116 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 10)            
2-116 eigenaar:   Tomas Overhart      
2-116 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
2-117 soort onroerend goed: (Hoogstraat 6)            
2-117 eigenaar:   wed. Jelle Claessens      
2-117 opmerking: onvermogende
2-118 soort onroerend goed: (Hoogstraat 4)            
2-118 eigenaar:   Cornelis Tieerds      
2-118 opmerking: onvermogende
2-119 soort onroerend goed: (Hoogstraat 2)            
2-119 eigenaar:   wed. Dirck Andries      
2-119 opmerking: onvermogende
2-120 soort onroerend goed: huisje ( 0)            
2-120 eigenaar:   Ype Hessels      
2-120 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
2-121 soort onroerend goed: ( 0)            
2-121 eigenaar:   Hendrik Wessels      
2-121 opmerking: onvermogende
2-122 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 109)            
2-122 eigenaar:   Grietie Fransen      
2-122 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
2-122 grondpacht en aanslag:           CG 5:12:00 CG 1:08:00
2-122 grondpacht aan: De Havenisten      
2-123 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 111)            
2-123 eigenaar:   Claes Huiberts Braem      
2-123 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
2-123 grondpacht en aanslag:           CG 5:12:00 CG 1:08:00
2-123 grondpacht aan: De Havenisten      
2-124 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 113)            
2-124 eigenaar:   Tiaard Van Der Form      
2-124 huurwaarde en aanslag:         CG 51:00:00   CG 10:04:00
2-125 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-125 eigenaar:   wed. Jelte Ynses      
2-125 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
2-126 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-126 eigenaar:   Pieter Hessels in qlt.      
2-126 gebruiker:   Oeds Davids      
2-126 huurwaarde en aanslag:         CG 22:00:00   CG 4:08:00
2-127 soort onroerend goed: wagenhuis ( 0)            
2-127 eigenaar:   Albert Hendriks      
2-127 huurwaarde en aanslag:         CG 7:00:00   CG 1:08:00
2-128 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
2-128 eigenaar:   wed. Jelte Ynses      
2-128 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
2-129 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
2-129 eigenaar:   Hartman Feyes      
2-129 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-130 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 11)            
2-130 eigenaar:   Rinke Heeres      
2-130 huurwaarde en aanslag:         CG 38:00:00   CG 7:12:00
2-131 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 15)            
2-131 eigenaar:   Jan Arjens      
2-131 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-132 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 5)            
2-132 eigenaar:   Simen Feickes      
2-132 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-133 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 7)            
2-133 eigenaar:   Roeloff Jansen      
2-133 opmerking: onvermogende
2-134 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 9)            
2-134 eigenaar:   Tiaard Fockes      
2-134 gebruiker:   Claes Claessen      
2-134 gebruiker:   Geert Engels      
2-134 gebruiker:   wed. Pieter Gerbens      
2-134 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
2-135 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 11)            
2-135 eigenaar:   Reiner Harmens      
2-135 opmerking: heeft pro deo begeert
2-136 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 12)            
2-136 eigenaar:   Goucke Suringar erven      
2-136 gebruiker:   Joost Beerns      
2-136 huurwaarde en aanslag:         CG 14:18:00   CG 3:00:00
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
2-137 eigenaar:   Goucke Suringar erven      
2-137 gebruiker:   Grietie Lolles      
2-137 huurwaarde en aanslag:         CG 14:08:00   CG 2:17:00
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 4)            
2-138 eigenaar:   wed. Stoffel Teunis      
2-138 gebruiker:   Henning Cornelis      
2-138 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-139 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 2)            
2-139 eigenaar:   Take Johannis      
2-139 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-140 soort onroerend goed: huis in een stal ( 0)            
2-140 eigenaar:   b[urgem]r. Menalda      
2-140 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-141 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 13)            
2-141 eigenaar:   Anne Dirks      
2-141 gebruiker:   Dirck Cornelis      
2-141 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
2-142 soort onroerend goed: huis (Noordijs 1)            
2-142 eigenaar:   Anne Dirks      
2-142 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 6:08:00
2-143 soort onroerend goed: huis (Noordijs 3)            
2-143 eigenaar:   b[urgem]r. Rein Sickes      
2-143 huurwaarde en aanslag:         CG 54:00:00   CG 10:16:00
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 5)            
2-144 eigenaar:   b[urgem]r. Weima      
2-144 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
2-144 grondpacht en aanslag:           CG 1:01:00 CG 0:05:04
2-144 grondpacht aan: b[urgem]r. Bilaen erven      
2-145 soort onroerend goed: huis (Noordijs 9)            
2-145 eigenaar:   Jancke Feddriks      
2-145 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
2-146 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-146 eigenaar:   wed. Frans Pieters      
2-146 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
2-147 soort onroerend goed: huis en gleibackerij (Noordijs 11)            
2-147 eigenaar:   Pieter Feitema      
2-147 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 16:00:00
2-148 soort onroerend goed: huis (Noordijs 13)            
2-148 eigenaar:   Jacob Meles erven      
2-148 gebruiker:   Wybe Hanekuik      
2-148 huurwaarde en aanslag:         CG 55:00:00   CG 11:00:00
2-149 soort onroerend goed: huis (Noordijs 15)            
2-149 eigenaar:   Frans Jetses in qlt.      
2-149 eigenaar:   Antie Jans      
2-149 gebruiker:   Anne Jansen      
2-149 huurwaarde en aanslag:         CG 110:00:00   CG 22:00:00
2-150 soort onroerend goed: huis (Noordijs 17)            
2-150 eigenaar:   Gouke Suringar erven      
2-150 gebruiker:   Johannes Hendriks      
2-150 gebruiker:   Attie Donker      
2-150 gebruiker:   Sicke Cornelis      
2-150 gebruiker:   Mayke Cornelis      
2-150 gebruiker:   wed. Godert Bernt      
2-150 huurwaarde en aanslag:         CG 82:00:00   CG 16:08:00
2-151 soort onroerend goed: huis (Noordijs 19)            
2-151 eigenaar:   Teunis Foppes erven      
2-151 gebruiker:   Jarig Jacobs      
2-151 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
2-152 soort onroerend goed: huis (Noordijs 21)            
2-152 eigenaar:   Freerk Jacobs erven      
2-152 gebruiker:   wed. Huybert Braem      
2-152 huurwaarde en aanslag:         CG 45:00:00   CG 9:00:00
2-153 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-153 eigenaar:   wed. b[urgem]r. Kimstra      
2-153 gebruiker:   hopman Heremyt      
2-153 huurwaarde en aanslag:         CG 100:10:00   CG 20:02:00
2-154 soort onroerend goed: huis (Noordijs 23)            
2-154 eigenaar:   coopman Suringar erven      
2-154 huurwaarde en aanslag:         CG 63:00:00   CG 12:12:00
2-155 soort onroerend goed: huis ( )            
2-155 eigenaar:   Jane Broers      
2-155 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-156 soort onroerend goed: huis (Noordijs 25)            
2-156 eigenaar:   wed. Claes Ypes      
2-156 huurwaarde en aanslag:         CG 22:00:00   CG 4:08:00
2-157 soort onroerend goed: huis (Noordijs 27)            
2-157 eigenaar:   vroedsman Ripema      
2-157 gebruiker:   Wopke Gatzes      
2-157 huurwaarde en aanslag:         CG 67:00:00   CG 13:08:00
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
2-158 eigenaar:   Cornelis Freerx      
2-158 huurwaarde en aanslag:         CG 47:00:00   CG 9:08:00
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
2-159 eigenaar:   Tiaard Tiaerdsen      
2-159 gebruiker:   Theod. Binsonides      
2-159 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
2-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 7)            
2-160 eigenaar:   b[urgem]r. Sloterdijk      
2-160 huurwaarde en aanslag:         CG 72:00:00   CG 14:08:00
2-161 soort onroerend goed: huis (Franekereind 9)            
2-161 eigenaar:   vroedsman Rowel      
2-161 gebruiker:   Trijntie Harmens      
2-161 huurwaarde en aanslag:         CG 42:10:00   CG 8:10:00
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 11)            
2-162 eigenaar:   vroedsman Rowel      
2-162 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
2-163 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-163 eigenaar:   Sytse Doedes      
2-163 gebruiker:   Willem Haies      
2-163 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
2-163 grondpacht en aanslag:           CG 1:04:00 CG 0:06:00
2-163 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-164 soort onroerend goed: huis (Franekereind 15)            
2-164 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
2-164 opmerking: leedigh, solderhuur
2-165 soort onroerend goed: agterhuis ( 0)            
2-165 eigenaar:   Teunis Foppes erven      
2-165 gebruiker:   Jarig Jacobs      
2-165 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-166 soort onroerend goed: pakhuis ( 0)            
2-166 eigenaar:   vroedsman Suringar erven      
2-166 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-167 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-167 eigenaar:   Jacob Meiles      
2-167 gebruiker:   Wybe Hanekuik      
2-167 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
2-168 soort onroerend goed: agterhuis ( 0)            
2-168 eigenaar:   wed. Frans Pieters      
2-168 gebruiker:   Coene Hendrix      
2-168 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-169 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 6)            
2-169 eigenaar:   Cornelis Janzen      
2-169 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-170 soort onroerend goed: gleibackerie ( 0)            
2-170 eigenaar:   Cornelis Jansen      
2-170 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
2-170 grondpacht en aanslag:           CG 3:00:00 CG 0:15:00
2-170 grondpacht aan: Tieerd Siverda      
2-171 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-171 eigenaar:   Tiaard Fockes      
2-171 gebruiker:   Roeloff Roeloffs      
2-171 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 4)            
2-172 eigenaar:   Keimpe Jarigs      
2-172 gebruiker:   Johannes Rimmerts cum soc.      
2-172 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 43:04:00
2-173 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 2)            
2-173 eigenaar:   heeren Van De Leeningbank      
2-173 gebruiker:   Jan Rienx      
2-173 huurwaarde en aanslag:         CG 7:00:00   CG 1:08:00
2-173 grondpacht en aanslag:           CG 2:02:00 CG 0:10:08
2-173 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-174 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 5)            
2-174 eigenaar:   Lieuwe Jillerts      
2-174 opmerking: onvermogende
2-175 soort onroerend goed: keeten (William Boothstraat 9)            
2-175 eigenaar:   Gouke Suringar      
2-175 huurwaarde en aanslag:         CG 287:10:00   CG 57:10:00
2-176 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-176 eigenaar:   Jan Andries      
2-176 opmerking: onvermogende
2-176 grondpacht en aanslag:           CG 2:04:00 CG 0:06:00
2-176 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 15)            
2-177 eigenaar:   Jan Pieters Schaaff      
2-177 gebruiker:   conrector Wassenaar      
2-177 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (William Boothstraat 19)            
2-178 eigenaar:   Wybe Gerrits      
2-178 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
2-179 soort onroerend goed: (William Boothstraat 37)            
2-179 eigenaar:   Tiaerd Tiaerdes      
2-179 opmerking: ledigh
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 31)            
2-180 eigenaar:   Tiaerd Tiaerdes      
2-180 opmerking: staat ledigh
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (William Boothstraat 23)            
2-181 eigenaar:   Tiaerd Tiaerdes      
2-181 opmerking: ledigh
2-182 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-182 eigenaar:   Feddrik Jeppes      
2-182 gebruiker:   Sybe Ruirdts cum soc.      
2-182 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 5:08:00
2-183 soort onroerend goed: (William Boothstraat 39)            
2-183 eigenaar:   Hendrik Jansen      
2-183 opmerking: onvermogende
2-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 17)            
2-184 eigenaar:   Gerrit Jansen      
2-184 huurwaarde en aanslag:         CG 25:10:00   CG 5:02:00
2-185 soort onroerend goed: huis (Franekereind 19)            
2-185 eigenaar:   b[urgem]r. Adama      
2-185 gebruiker:   Pieter Adama      
2-185 huurwaarde en aanslag:         CG 51:00:00   CG 10:04:00
2-185 grondpacht en aanslag:           CG 1:09:00 CG 0:07:04
2-185 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-186 soort onroerend goed: huis (Franekereind 21)            
2-186 eigenaar:   wed. Pieter Cornelis      
2-186 gebruiker:   Jan Harmens      
2-186 huurwaarde en aanslag:         CG 23:00:00   CG 4:12:00
3-001 soort onroerend goed: keet en pakhuis ( )            
3-001 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-001 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
3-002 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 29)            
3-002 eigenaar:   vroedsman Ripema      
3-002 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
3-003 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 27)            
3-003 eigenaar:   Jan Schiere      
3-003 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
3-004 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-004 eigenaar:   b[urgem]r. Sloterijk      
3-004 gebruiker:   Harmen Harmens      
3-004 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-005 soort onroerend goed: wagenhuis (Scheffersplein 17)            
3-005 eigenaar:   b[urgem]r. Sloterijk      
3-005 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-006 soort onroerend goed: huis ( )            
3-006 eigenaar:   Sytse Pieters      
3-006 opmerking: pauper
3-007 soort onroerend goed: huis ( )            
3-007 eigenaar:   Simke Tomas      
3-007 opmerking: pauper
3-008 soort onroerend goed: huis en mouterie ( )            
3-008 eigenaar:   Broer Baukes      
3-008 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
3-009 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-009 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
3-009 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
3-010 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-010 eigenaar:   Tiaerd Tiaardsen      
3-010 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-011 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 5)            
3-011 eigenaar:   Hendrick Marcus      
3-011 opmerking: pauper
3-012 soort onroerend goed: tuin ( )            
3-012 eigenaar:   Ype Pieters      
3-012 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
3-013 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-013 eigenaar:   wed. Romke Mattheus      
3-013 gebruiker:   Sipke Jillerts      
3-013 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-013 opmerking: den 3 augustus voort jaer betaelt 2-8-0 door sipke jillerts soon
3-013 grondpacht aan: Ruird Pieters kinders      
3-013 grondpacht en aanslag:           CG 1:11:08 CG 0:07:14
3-014 soort onroerend goed: huis ( )            
3-014 eigenaar:   wed. Romke Mattheus      
3-014 gebruiker:   wed. Romke Mattheus cum soc.      
3-014 gebruiker:   mr. Tomas Beerns      
3-014 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 5:08:00
3-015 soort onroerend goed: huis ( )            
3-015 eigenaar:   Jilt Bauckes      
3-015 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-016 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-016 eigenaar:   Dedmer Jansen      
3-016 opmerking: pauper
3-017 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-017 eigenaar:   Willem Boon      
3-017 opmerking: pauper
3-018 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 11)            
3-018 eigenaar:   Otte Gerrits      
3-018 opmerking: pauper
3-019 soort onroerend goed: kamer (Nieuwstraat 1)            
3-019 eigenaar:   Jacob Eelkes      
3-019 opmerking: pauper
3-020 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-020 eigenaar:   Cornelis Minses      
3-020 opmerking: pauper
3-021 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 1)            
3-021 eigenaar:   wed. Jan Piers      
3-021 opmerking: pauper
3-022 soort onroerend goed: stal ( )            
3-022 eigenaar:   Harke Tiebbes      
3-022 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-023 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 11)            
3-023 eigenaar:   Harmen Johannis      
3-023 opmerking: pro deo begeert
3-024 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 13)            
3-024 eigenaar:   Albert Beuwes      
3-024 gebruiker:   wed. Jan Claessen      
3-024 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:16:00
3-025 soort onroerend goed: huis ( )            
3-025 eigenaar:   Jan Pieters schaaff      
3-025 gebruiker:   Beern Lamberts      
3-025 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-026 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 19)            
3-026 eigenaar:   Jan Alberts      
3-026 opmerking: insolvent
3-027 soort onroerend goed: huis ( )            
3-027 eigenaar:   Louw Hansen      
3-027 opmerking: pauper
3-028 soort onroerend goed: huis ( )            
3-028 eigenaar:   b[urgem]r. Sopingius      
3-028 gebruiker:   Joucke Tiebbes cum soc.      
3-028 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
3-028 opmerking: 1720 den 10 mey voort jaer betaelt door joucke tiebbes segge voor 1/2 1-12-0
3-028 opmerking: den 11 mey van johannes joosten ontfang 1-12-0
3-029 soort onroerend goed: huis ( )            
3-029 eigenaar:   vroedsman Wiersma      
3-029 gebruiker:   Pieter Jansen cum soc.      
3-029 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
3-030 soort onroerend goed: huis ( )            
3-030 eigenaar:   vroedsman Wiersma      
3-030 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
3-031 soort onroerend goed: huis ( )            
3-031 eigenaar:   wed. Lambert Sioerds      
3-031 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
3-032 soort onroerend goed: pothuis (Nieuwstraat 36)            
3-032 eigenaar:   Schelte Jans      
3-032 opmerking: pro deo begeert
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 34)            
3-033 eigenaar:   Hans Jansen nom. ux.      
3-033 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-033 opmerking: insolvent
3-034 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 32)            
3-034 eigenaar:   Broer Bauckes cum soc.      
3-034 gebruiker:   Frans Daniels cum soc.      
3-034 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-035 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 28)            
3-035 eigenaar:   Pieter Seerps erven      
3-035 opmerking: pauper
3-036 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 24)            
3-036 eigenaar:   wed. Claes Jansen      
3-036 gebruiker:   Gerrit Waterhaler cum soc.      
3-036 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-037 soort onroerend goed: huis ( )            
3-037 eigenaar:   b[urgem]r. Sopingius      
3-037 gebruiker:   Gerrit Lenser      
3-037 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-038 soort onroerend goed: huis ( )            
3-038 eigenaar:   wed. Jaan Ages      
3-038 opmerking: pro deo versogt
3-039 soort onroerend goed: schuir ( )            
3-039 eigenaar:   Johannes Hendrix      
3-039 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
3-040 soort onroerend goed: keet en huis (Nieuwstraat 40)            
3-040 eigenaar:   Pieter Dirks      
3-040 gebruiker:   Ewert Claesen      
3-040 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
3-040 grondpacht aan: Harmen Douwes      
3-040 grondpacht en aanslag:           CG 1:15:00 CG 0:08:12
3-041 soort onroerend goed: huis ( )            
3-041 eigenaar:   Cornelis Pieters erven      
3-041 opmerking: pauper
3-042 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-042 eigenaar:   Cornelis Pieters erven      
3-042 opmerking: pauper
3-043 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-043 eigenaar:   hopman Halstein      
3-043 gebruiker:   Broer Bauckes      
3-043 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
3-044 soort onroerend goed: huis ( )            
3-044 eigenaar:   Cornelia Johannis      
3-044 gebruiker:   Pieter Beerns      
3-044 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-045 soort onroerend goed: huis (Franekereind 25)            
3-045 eigenaar:   Marten Rozee      
3-045 gebruiker:   Claes Haenties cum soc.      
3-045 huurwaarde en aanslag:         CG 55:00:00   CG 11:00:00
3-046 soort onroerend goed: huis (Franekereind 27)            
3-046 eigenaar:   Pieter Farrijn      
3-046 opmerking: onvermogende
3-047 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
3-047 eigenaar:   wed. Douwe Jans      
3-047 gebruiker:   Johannes Ockes      
3-047 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 5:08:00
3-048 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
3-048 eigenaar:   Johannes Ockes      
3-048 gebruiker:   Jochem Atzes      
3-048 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
3-049 soort onroerend goed: huis ( )            
3-049 eigenaar:   Jacob Dirks      
3-049 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-050 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 62)            
3-050 eigenaar:   Harcke Tiebbes      
3-050 gebruiker:   Pieters Seerps      
3-050 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-051 soort onroerend goed: blauhuis ( )            
3-051 eigenaar:   Jan Jansen      
3-051 gebruiker:   Gerrit Johannis      
3-051 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-052 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 60)            
3-052 eigenaar:   Harcke Tiebbes      
3-052 huurwaarde en aanslag:         CG 34:00:00   CG 6:16:00
3-053 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 56)            
3-053 eigenaar:   Johannes Hendrix      
3-053 opmerking: pauper
3-054 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 54)            
3-054 eigenaar:   wed. Eesge Minnes      
3-054 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
3-055 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 52)            
3-055 eigenaar:   Sybe Johannis      
3-055 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-056 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 50)            
3-056 eigenaar:   Jan Fockes      
3-056 opmerking: pauper
3-057 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
3-057 eigenaar:   Claes Jansen      
3-057 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-057 opmerking: insolvent
3-058 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
3-058 eigenaar:   Claes Jansen      
3-058 gebruiker:   Alle Jansen      
3-058 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-058 opmerking: 1720 den 8 july voort jaer wegens claes jansen betaelt 2-0-0
3-058 opmerking: gleybackerye b[urgem]r. sybeda werk
3-059 soort onroerend goed: huis (Franekereind 23)            
3-059 eigenaar:   b[urgem]r. Heinsius      
3-059 gebruiker:   Harmen Jans      
3-059 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 16:00:00
3-060 soort onroerend goed: huis ( )            
3-060 eigenaar:   Gerrit Sibrens      
3-060 gebruiker:   Buwe Sibrens      
3-060 huurwaarde en aanslag:         CG 70:00:00   CG 14:00:00
3-061 soort onroerend goed: huis ( )            
3-061 eigenaar:   wed. Hans Basse? erven      
3-061 gebruiker:   Wouter Hessels      
3-061 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-062 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 25)            
3-062 eigenaar:   Foppe Claessen erven      
3-062 gebruiker:   Nanning Tijssen      
3-062 gebruiker:   Jetske Goslings      
3-062 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
3-063 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 27)            
3-063 eigenaar:   Sytse Hessels      
3-063 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-064 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 29)            
3-064 eigenaar:   Cornelis Van Der Hout      
3-064 gebruiker:   Simen Dates      
3-064 huurwaarde en aanslag:         CG 28:00:00   CG 5:12:00
3-065 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
3-065 eigenaar:   Jeltie Jacobs      
3-065 gebruiker:   Gerrit Jacobs cum soc.      
3-065 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
3-066 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
3-066 eigenaar:   wed. Ulbe Jansen      
3-066 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-066 opmerking: insolvent
3-067 soort onroerend goed: (Grote Kerkstraat 31)            
3-067 eigenaar:   Jeltie Jacobs      
3-067 gebruiker:   Jacob Jacobs cum soc.      
3-067 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
3-067 opmerking: 1720 den 23 mey 1/2 jaer betaelt 3-0-0
3-067 opmerking: seyt van mey tot alderheiligen onverhuyrd is geweest
3-068 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 33)            
3-068 eigenaar:   Dirk Sytses      
3-068 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-069 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 35)            
3-069 eigenaar:   Joecke Allerts      
3-069 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-069 opmerking: insolvent
3-070 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 37)            
3-070 eigenaar:   Aucke Jansen Backer      
3-070 gebruiker:   Claes Hilles e.a.      
3-070 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
3-070 opmerking: per bode rowel 1-1-4
3-070 opmerking: 1720 den 17 mey voort jaer van claes hilles ontfangen 1-1-14
3-070 opmerking: den 12 july van de achter kamer van job auckes hier op ontfangen 2-18-12
3-071 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 39)            
3-071 eigenaar:   Jan Beerns      
3-071 opmerking: pro deo versogt
3-072 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 41)            
3-072 eigenaar:   Foppe Claessen erven      
3-072 gebruiker:   Geertie Hendrix CG 26:00:00    
3-072 gebruiker:   Jelle Jenties CG 14:00:00    
3-072 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
3-072 opmerking: 1720 den 18 july wegens gertie hendriks hier op betaelt 5-4-0
3-072 opmerking: de rest aen de estuer betaeld 2-16-0
3-073 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 1)            
3-073 eigenaar:   Antie Melles?      
3-073 opmerking: pro deo versogt
3-074 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 5)            
3-074 eigenaar:   Claes Hendrix      
3-074 opmerking: pro deo versogt
3-075 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 7)            
3-075 eigenaar:   Harmen Werps      
3-075 opmerking: pro deo versogt
3-076 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 9)            
3-076 eigenaar:   Aernt Bisschop      
3-076 opmerking: pro deo versogt
3-077 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 15)            
3-077 eigenaar:   wed. Simen Jacobs      
3-077 gebruiker:   Beern Alberts      
3-077 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
3-077 opmerking: per bode rowel 3-4-0
3-078 soort onroerend goed: ( )            
3-078 eigenaar:   harmen Gerrits      
3-078 opmerking: pauper
3-079 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 11)            
3-079 eigenaar:   Harmen Werps      
3-079 opmerking: pauper
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 17)            
3-080 eigenaar:   Joris Foockles      
3-080 huurwaarde en aanslag:         CG 13:00:00   CG 2:12:00
3-081 soort onroerend goed: huis en hoff ( )            
3-081 eigenaar:   Simen Stinstra      
3-081 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-082 soort onroerend goed: huis ( )            
3-082 eigenaar:   wed. Willem Tierx      
3-082 opmerking: pauper
3-083 soort onroerend goed: stal en hoff ( )            
3-083 eigenaar:   b[urgem]r. Heinsius      
3-083 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-084 soort onroerend goed: ( )            
3-084 eigenaar:   Harmen Harmens      
3-084 opmerking: pauper
3-085 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 29)            
3-085 eigenaar:   Claes Hylkes      
3-085 opmerking: pauper
3-086 soort onroerend goed: hoff (Kerkpoortstraat 31)            
3-086 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-086 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-087 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 33)            
3-087 eigenaar:   wed. Jan Jansen      
3-087 opmerking: pro deo begeert
3-088 soort onroerend goed: stal (Kerkpoortstraat 35)            
3-088 eigenaar:   Anne Van Der Meulen      
3-088 opmerking: ledig
3-089 soort onroerend goed: stal ( )            
3-089 eigenaar:   Sibren Wagenmaker      
3-089 opmerking: ledig
3-090 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-090 eigenaar:   Gerben Sioerds      
3-090 huurwaarde en aanslag:         CG 5:00:00   CG 1:00:00
3-091 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-091 eigenaar:   Pieter Tabes      
3-091 opmerking: pauper
3-092 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-092 eigenaar:   wed. Poppe Auckes      
3-092 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-092 grondpacht aan: R. C. Fontein      
3-092 grondpacht en aanslag:           CG 1:05:00 CG 0:06:04
3-093 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-093 eigenaar:   Frans Groen?      
3-093 opmerking: pauper
3-094 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 39)            
3-094 eigenaar:   Dirck Jansen      
3-094 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-094 opmerking: insolvent
3-095 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 41)            
3-095 eigenaar:   Wyme Wybes      
3-095 gebruiker:   Ruth Jans      
3-095 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-096 soort onroerend goed: huis ( )            
3-096 eigenaar:   Blauwe Schuir      
3-096 opmerking: pauper
3-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 43)            
3-097 eigenaar:   Jan Hanses      
3-097 opmerking: pauper
3-098 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 47)            
3-098 eigenaar:   Hendrik Homan      
3-098 opmerking: pauper
3-099 soort onroerend goed: ( )            
3-099 eigenaar:   Jan Arents      
3-099 opmerking: pauper
3-100 soort onroerend goed: huis ( )            
3-100 eigenaar:   Robbert Beerns      
3-100 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-100 opmerking: insolvent
3-101 soort onroerend goed: schuir en hoff ( )            
3-101 eigenaar:   Anne Van Der Meulen      
3-101 gebruiker:   B. Lantin      
3-101 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-102 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-102 eigenaar:   Antie Schiere      
3-102 huurwaarde en aanslag:         CG 5:00:00   CG 1:00:00
3-103 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-103 eigenaar:   Lambert Hansen      
3-103 gebruiker:   Hylke Olderman      
3-103 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-103 opmerking: van dese woonig treckt de eygenaar geen huyer
3-103 opmerking: insolvent
3-104 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-104 eigenaar:   Lambert Hansen      
3-104 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-105 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-105 eigenaar:   Tiepke Gratema      
3-105 gebruiker:   convoimr. Sloterdijk      
3-105 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
3-106 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-106 eigenaar:   Tiepke Gratema      
3-106 gebruiker:   Geertie Harmens      
3-106 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
3-106 opmerking: voort jaer betaelt 2-16-0
3-107 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-107 eigenaar:   Harmen Jansen      
3-107 opmerking: pauper
3-108 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-108 eigenaar:   wed. Jetse Hansen      
3-108 gebruiker:   Harmen Gerrits      
3-108 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-109 soort onroerend goed: stal ( )            
3-109 eigenaar:   Johannes Tiebbes      
3-109 huurwaarde en aanslag:         CG 3:00:00   CG 0:12:00
3-110 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 49)            
3-110 eigenaar:   Oepke Sybes      
3-110 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-111 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 51)            
3-111 eigenaar:   wed. Jetse Hansen      
3-111 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-112 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 53)            
3-112 eigenaar:   Ruird Bontekoe      
3-112 gebruiker:   Louw Teunis      
3-112 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
3-113 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 55)            
3-113 eigenaar:   Ruird Bontekoe      
3-113 gebruiker:   Jan Jansen      
3-113 huurwaarde en aanslag:         CG 5:00:00   CG 1:00:00
3-114 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 1)            
3-114 eigenaar:   Ruird Bontekoe      
3-114 gebruiker:   Jacobus Hendrix      
3-114 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-115 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-115 eigenaar:   Jasper Gerrits      
3-115 gebruiker:   wed. Wouter Panbakker      
3-115 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-116 soort onroerend goed: kamers ( )            
3-116 eigenaar:   Tiepke Gratema      
3-116 gebruiker:   Pieter Claessen e.a.      
3-116 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
3-116 opmerking: voort jaer betaelt 4-16-0
3-117 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-117 eigenaar:   Jan Buwes      
3-117 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-117 opmerking: insolvent
3-118 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-118 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-118 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-119 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 12)            
3-119 eigenaar:   Sipke Meyes      
3-119 opmerking: pauper
3-120 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 8)            
3-120 eigenaar:   Casper Groen      
3-120 opmerking: pauper
3-121 soort onroerend goed: ( )            
3-121 eigenaar:   Marcus Jaspers      
3-121 opmerking: pro deo versogt
3-122 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-122 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-122 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-123 soort onroerend goed: ( )            
3-123 eigenaar:   Daniel Jansen      
3-123 opmerking: pauper
3-123 grondpacht aan: b[urgem]r. Hiddema      
3-123 grondpacht en aanslag:           CG 2:00:00 CG 0:10:00
3-124 soort onroerend goed: woninge ( )            
3-124 eigenaar:   Johannes Cramer      
3-124 gebruiker:   Gerrit Engels      
3-124 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-125 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-125 eigenaar:   Harmen Gerrits      
3-125 opmerking: pauper
3-126 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-126 eigenaar:   vroedsman Laquart      
3-126 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-127 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-127 eigenaar:   Job Auckes      
3-127 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-128 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-128 eigenaar:   b[urgem]r. Hiddema      
3-128 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-129 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-129 eigenaar:   vroedsman Jan Nolles      
3-129 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-130 soort onroerend goed: huis ( )            
3-130 eigenaar:   Alberts Robberts      
3-130 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-131 soort onroerend goed: ( )            
3-131 eigenaar:   wed. Marten Ernstes?      
3-131 opmerking: pauper
3-132 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-132 eigenaar:   dr. Eelko Suringar      
3-132 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-133 soort onroerend goed: kamers, twee ( )            
3-133 eigenaar:   dr. Eelko Suringar      
3-133 gebruiker:   Wiltie Clases      
3-133 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-133 opmerking: onder eede verclaert geen huir te hebben ontfangen
3-134 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-134 eigenaar:   Jacob Jansen      
3-134 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
3-135 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-135 eigenaar:   wed. Baucke Fockes      
3-135 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-136 soort onroerend goed: kamer (Franekereind 18)            
3-136 eigenaar:   Andries Johannes      
3-136 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-136 opmerking: insolvent
3-137 soort onroerend goed: hoff (Franekereind 18)            
3-137 eigenaar:   gemeensman Bonk      
3-137 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-138 soort onroerend goed: huis (Franekereind 20)            
3-138 eigenaar:   wed. Dirk Taedes      
3-138 opmerking: pro deo versogt
3-139 soort onroerend goed: huis ( )            
3-139 eigenaar:   Meile Ollema      
3-139 gebruiker:   Dirk Jansen      
3-139 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
3-140 soort onroerend goed: huis ( )            
3-140 eigenaar:   Meile Ollema      
3-140 gebruiker:   Harmen Melchers cum soc.      
3-140 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-141 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-141 eigenaar:   Jetse Jans      
3-141 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-141 opmerking: insolvent
3-142 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-142 eigenaar:   Pieter Bockes      
3-142 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-142 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-142 grondpacht en aanslag:           CG 4:00:00 CG 1:00:00
3-143 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-143 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrandts      
3-143 gebruiker:   Antie Wigles      
3-143 huurwaarde en aanslag:         CG 7:00:00   CG 1:08:00
3-144 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-144 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrandts      
3-144 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
3-145 soort onroerend goed: ( )            
3-145 eigenaar:   Harmen Auckes      
3-145 opmerking: pro deo begeert
3-146 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-146 eigenaar:   b[urgem]r. Weima      
3-146 huurwaarde en aanslag:         CG 5:00:00   CG 1:00:00
3-147 soort onroerend goed: ( )            
3-147 eigenaar:   Frans Cornelis      
3-147 opmerking: pauper
3-148 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-148 eigenaar:   Ype Pieters      
3-148 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-149 soort onroerend goed: huis (Franekereind 40)            
3-149 eigenaar:   Marten Andries      
3-149 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
3-149 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-149 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
3-150 soort onroerend goed: pakhuis (Franekereind 38)            
3-150 eigenaar:   Hendrick Sopingius      
3-150 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-151 soort onroerend goed: huis (Franekereind 36)            
3-151 eigenaar:   Hendrick Sopingius      
3-151 gebruiker:   Geert Dirks cum soc.      
3-151 huurwaarde en aanslag:         CG 39:00:00   CG 7:16:00
3-152 soort onroerend goed: huis (Franekereind 34)            
3-152 eigenaar:   Sybe Pieters      
3-152 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
3-152 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-152 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
3-153 soort onroerend goed: huis ( )            
3-153 eigenaar:   Ruird Sickes cum soc.      
3-153 gebruiker:   Antie Gerrits      
3-153 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
3-153 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-153 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
3-154 soort onroerend goed: huis (Franekereind 32)            
3-154 eigenaar:   b[urgem]r. Sopingius      
3-154 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
3-154 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-154 grondpacht en aanslag:           CG 2:00:00 CG 0:10:00
3-155 soort onroerend goed: huis (Franekereind 30)            
3-155 eigenaar:   Pieter Tomas      
3-155 gebruiker:   Rimmert Rommerts cum soc.      
3-155 huurwaarde en aanslag:         CG 22:00:00   CG 4:08:00
3-155 opmerking: desen aen de executeur betaeld
3-155 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-155 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
3-156 soort onroerend goed: huis (Franekereind 26)            
3-156 eigenaar:   Jacob Asperen      
3-156 huurwaarde en aanslag:         CG 84:00:00   CG 16:16:00
3-156 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-156 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
3-157 soort onroerend goed: schuir (Franekereind 24)            
3-157 eigenaar:   Jacob Asperen      
3-157 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
3-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
3-158 eigenaar:   Jasper Gerrits      
3-158 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-158 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-158 grondpacht en aanslag:           CG 0:14:00 CG 0:03:08
3-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
3-159 eigenaar:   Jan Pieters      
3-159 gebruiker:   Hendrick Jansen      
3-159 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-159 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-159 grondpacht en aanslag:           CG 0:15:00 CG 0:03:12
3-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
3-160 eigenaar:   wed. Jan Sickes      
3-160 gebruiker:   Broer Pieters      
3-160 huurwaarde en aanslag:         CG 63:00:00   CG 12:12:00
3-160 grondpacht aan: vroedsman Altena      
3-160 grondpacht en aanslag:           CG 0:08:00 CG 0:02:00
3-160 grondpacht aan: dr. Acker      
3-160 grondpacht en aanslag:           CG 1:06:00 CG 0:06:08
3-160 opmerking: belast met 8 st. aen de vroedsman altena en met 26 st. aen dr. acker
3-160 opmerking: 1720 den 31 july voor de grondpagt ontfang 0-8-8
3-161 soort onroerend goed: keet (Lammert Warndersteeg 10)            
3-161 eigenaar:   wed. Dirk Pieters      
3-161 gebruiker:   Pieter Tiebbes      
3-161 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
3-162 soort onroerend goed: keet (Lammert Warndersteeg 8)            
3-162 eigenaar:   secr[etaris] Backer      
3-162 gebruiker:   Arjen Robijns      
3-162 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
3-163 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-163 eigenaar:   vr[oedsman] Bonk      
3-163 gebruiker:   Jan Swart      
3-163 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
3-164 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 7)            
3-164 eigenaar:   Hendrik Hendriks      
3-164 gebruiker:   Heere Ymes      
3-164 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
3-165 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 5)            
3-165 eigenaar:   Hendrik Tijssen      
3-165 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-166 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 9)            
3-166 eigenaar:   Jan Pieters erven      
3-166 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-166 opmerking: 1720 den 8 juny van pieter jansen voor de helft ontfangen 1-16-0
3-167 soort onroerend goed: huis en schuir (Lammert Warndersteeg 13)            
3-167 eigenaar:   Hendrik Hendriks      
3-167 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-167 opmerking: door de executeur ontfangen
3-168 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 18)            
3-168 eigenaar:   Foppe Claessen erven      
3-168 gebruiker:   Gerrit Pieters cum soc.      
3-168 huurwaarde en aanslag:         CG 22:00:00   CG 4:08:00
3-168 opmerking: 1720 den 18 july wegens gerrit pieters hier op betaelt 2-0-0
3-168 opmerking: de andere helft door de executeur ontfangen
3-169 soort onroerend goed: (Lammert Warndersteeg 16)            
3-169 eigenaar:   Hans Hendrix      
3-169 opmerking: pauper
3-170 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 14)            
3-170 eigenaar:   wed. Jan Hessels      
3-170 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-170 opmerking: insolvent
3-171 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 12)            
3-171 eigenaar:   Gerrit Jansen      
3-171 opmerking: onvermogende
3-172 soort onroerend goed: huis ( )            
3-172 eigenaar:   Lourens Klinkhamer      
3-172 gebruiker:   Teunis Jans cum soc.      
3-172 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
3-173 soort onroerend goed: huis (Kruisstraat 10)            
3-173 eigenaar:   wed. Pieter Geerts      
3-173 opmerking: pauper
3-174 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 10)            
3-174 eigenaar:   Evert Claessen      
3-174 gebruiker:   Pier Bauckes      
3-174 huurwaarde en aanslag:         CG 35:00:00   CG 7:00:00
3-175 soort onroerend goed: mouterie (Kruisstraat 8)            
3-175 eigenaar:   Uift Folkerts erven      
3-175 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-176 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 6)            
3-176 eigenaar:   Hylke Johannis      
3-176 gebruiker:   Simen Dates      
3-176 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
3-177 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-177 huurwaarde en aanslag:         CG 17:00:00   CG 3:08:00
3-178 soort onroerend goed: huis ( )            
3-178 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-178 gebruiker:   wed. Baucke Joostes      
3-178 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-179 soort onroerend goed: huis ( )            
3-179 eigenaar:   Hans Jansen      
3-179 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-179 opmerking: per bode rowel b[etaelt] 2-8-0
3-180 soort onroerend goed: huis ( )            
3-180 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-180 gebruiker:   Jan Jacobs cum soc.      
3-180 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-180 opmerking: 1720 den 18 july van dieuke pieters hier op ontfangen 2-0-0
3-180 opmerking: verklarend aen de burge[meester] fopma dat de ander? vergeefs woonde
3-181 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-181 eigenaar:   wed. b[urgem]r. Kimstra      
3-181 gebruiker:   wed. Jentie Haenties      
3-181 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
3-182 soort onroerend goed: ( )            
3-182 eigenaar:   wed. Andries Roeloffs      
3-182 opmerking: pauper
3-183 soort onroerend goed: kamers (Franekereind 14)            
3-183 eigenaar:   Hylke Hanekuik      
3-183 gebruiker:   Jan Gerloffs CG 15:00:00    
3-183 gebruiker:   Harmen Bauckes CG 15:00:00    
3-183 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
3-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 16)            
3-184 eigenaar:   Johannes Vosma      
3-184 gebruiker:   Pieter Tomas      
3-184 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
3-185 soort onroerend goed: huis ( )            
3-185 eigenaar:   Pieter Feitema      
3-185 gebruiker:   Stoffel Hansen      
3-185 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
3-186 soort onroerend goed: huis ( )            
3-186 eigenaar:   wed. Simen Jacobs      
3-186 gebruiker:   Acke Jans      
3-186 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
3-187 soort onroerend goed: huis (Franekereind 10)            
3-187 eigenaar:   Reiner Fontein      
3-187 gebruiker:   Harmen Arents      
3-187 huurwaarde en aanslag:         CG 61:00:00   CG 12:04:00
3-188 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
3-188 eigenaar:   Reiner Fontein      
3-188 gebruiker:   wed. Dirk Pieters      
3-188 huurwaarde en aanslag:         CG 93:00:00   CG 18:12:00
3-189 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
3-189 eigenaar:   Jacob Pieters      
3-189 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
3-190 soort onroerend goed: huis (Franekereind 6)            
3-190 eigenaar:   Hylcke Hanekuik      
3-190 huurwaarde en aanslag:         CG 103:00:00   CG 20:12:00
3-191 soort onroerend goed: huis ( )            
3-191 eigenaar:   Philippus Lucas      
3-191 gebruiker:   Scheerhagen cum soc.      
3-191 huurwaarde en aanslag:         CG 28:10:00   CG 5:14:00
3-192 soort onroerend goed: huis (Franekereind 4)            
3-192 eigenaar:   Rinse Abbes      
3-192 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-193 soort onroerend goed: huis (Franekereind 2)            
3-193 eigenaar:   Johannes Jansen      
3-193 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-193 opmerking: insolvent
3-194 soort onroerend goed: huis ( )            
3-194 eigenaar:   Jan Ulbes      
3-194 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
3-195 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 68)            
3-195 eigenaar:   Jetske Jacobs      
3-195 gebruiker:   Remmert Huberts      
3-195 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
3-195 opmerking: aen de executeur betaeld
3-196 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 66)            
3-196 eigenaar:   Cornelis Tiesses erven      
3-196 gebruiker:   Pier Bauckes      
3-196 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 6:08:00
3-197 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 64)            
3-197 eigenaar:   Simen Hendrix      
3-197 opmerking: onvermogende
3-198 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 62)            
3-198 eigenaar:   Tomas Jaspers      
3-198 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
3-199 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-199 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 20:00:00
3-200 soort onroerend goed: huis ( )            
3-200 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-200 gebruiker:   Willem Trompetter CG 32:00:00    
3-200 gebruiker:   Hendrik Willems CG 12:00:00    
3-200 huurwaarde en aanslag:         CG 44:00:00   CG 8:16:00
3-201 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 58)            
3-201 eigenaar:   Wybe Hanekuik      
3-201 gebruiker:   Jan Van Oudenaerde      
3-201 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-202 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 56)            
3-202 eigenaar:   J. Cramer cum soc.      
3-202 gebruiker:   hopman Kalkensteen      
3-202 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
3-203 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 54)            
3-203 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-203 gebruiker:   Jacob Ydes      
3-203 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-204 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 52)            
3-204 eigenaar:   Aucke Jansen Backer      
3-204 huurwaarde en aanslag:         CG 42:00:00   CG 8:08:00
3-205 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 50)            
3-205 eigenaar:   Aucke Jansen Backer      
3-205 gebruiker:   wed. Sioerd Ekes      
3-205 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-206 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 48)            
3-206 eigenaar:   Taecke Jacobs      
3-206 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-206 opmerking: door de executeur ontfangen
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 38)            
3-207 eigenaar:   b[urgem]r. Fopma      
3-207 huurwaarde en aanslag:         CG 72:00:00   CG 14:08:00
3-208 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-208 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-208 gebruiker:   Hendrik Poulus      
3-208 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-001 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
4-001 eigenaar:   Jurrien Harmens      
4-001 gebruiker:   Gerrit Beerns      
4-001 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
4-002 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
4-002 eigenaar:   Jurrien Harmens      
4-002 gebruiker:   Jan Jans      
4-002 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
4-003 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
4-003 eigenaar:   vroedsman Bonk      
4-003 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-004 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
4-004 eigenaar:   Lolle Kok erven      
4-004 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-005 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
4-005 eigenaar:   b[urgem]r. Winalda      
4-005 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-006 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 2)            
4-006 eigenaar:   Fedde Aleffs      
4-006 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
4-007 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 4)            
4-007 eigenaar:   Fedde Aleffs nom. ux.      
4-007 huurwaarde en aanslag:         CG 26:10:00   CG 5:06:00
4-008 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 6)            
4-008 eigenaar:   wed. IJsbrandt Pieters      
4-008 gebruiker:   dr. Walrich?      
4-008 huurwaarde en aanslag:         CG 45:00:00   CG 9:00:00
4-009 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 8)            
4-009 eigenaar:   dr. Van Sloten      
4-009 gebruiker:   Albert Beerns      
4-009 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
4-010 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 10)            
4-010 eigenaar:   wed. IJsbrand Pieters      
4-010 gebruiker:   Jacob Caspers      
4-010 huurwaarde en aanslag:         CG 12:10:00   CG 2:10:00
4-011 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 12)            
4-011 eigenaar:   Jan Cornelis Kat      
4-011 opmerking: pauper
4-011 huurwaarde en aanslag:         CG :00:00   CG :00:00
4-012 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 14)            
4-012 eigenaar:   Dirck Hendriks      
4-012 gebruiker:   Claes Eelckes      
4-012 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
4-012 opmerking: 1720 den 17 augustes voort jaer door dierk hendriks betaelt 1-12-0
4-012 grondpacht aan: Dieucke Pieters      
4-012 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
4-012 opmerking: 1720 den 17 augustes voorde grondpacht van dierk hendriks ontfangen 0-5-0
4-013 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 16)            
4-013 eigenaar:   Jan Jansen      
4-013 gebruiker:   wed. Reiner Jansen      
4-013 huurwaarde en aanslag:         CG 3:00:00   CG 0:12:00
4-013 grondpacht aan: Dieucke Pieters      
4-013 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
4-014 soort onroerend goed: kamer ( )            
4-014 eigenaar:   Claes Auckes      
4-014 opmerking: insolvent
4-015 soort onroerend goed: kamer ( )            
4-015 eigenaar:   Joost Auckes      
4-015 gebruiker:   Leeukjen      
4-015 huurwaarde en aanslag:         CG 10:10:00   CG 2:02:00
4-016 soort onroerend goed: kamer ( )            
4-016 eigenaar:   Jacob Jansen      
4-016 gebruiker:   Rebecca Hendrix      
4-016 huurwaarde en aanslag:         CG 4:10:00   CG 0:18:00
4-017 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 1)            
4-017 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrands      
4-017 gebruiker:   Simen Jansen      
4-017 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
4-018 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
4-018 eigenaar:   Joost Auckes      
4-018 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 5:04:00
4-018 opmerking: door de executeur ontfangen 4-4-0
4-018 opmerking: insolvent verders
4-019 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
4-019 eigenaar:   Andries Piers      
4-019 gebruiker:   Pieter Beernts      
4-019 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:16:00
4-020 soort onroerend goed: huis ( )            
4-020 eigenaar:   Jan Geerts      
4-020 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-021 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 2)            
4-021 eigenaar:   Uift Folkerts erven      
4-021 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
4-022 soort onroerend goed: huis ( )            
4-022 eigenaar:   Pieter Fransen      
4-022 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 5:04:00
4-023 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 8)            
4-023 eigenaar:   Jan Freerks erven      
4-023 gebruiker:   Marten Gilles      
4-023 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 5:04:00
4-024 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 10)            
4-024 eigenaar:   Age Claessen      
4-024 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
4-025 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
4-025 eigenaar:   Albert Kirgmans? erven      
4-025 gebruiker:   Taecke Cornelis      
4-025 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
4-026 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
4-026 eigenaar:   Albert Kirgmans? erven      
4-026 gebruiker:   Claes Jansen cum soc.      
4-026 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 6:08:00
4-026 opmerking: 1720 den 12 juny van janke clases en claes jansen hier op ontfang 4-8-0
4-026 opmerking: rest noch wegens j de twee guld
4-027 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
4-027 eigenaar:   Dirk Doeckes      
4-027 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
4-028 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
4-028 eigenaar:   wed. Aert Hendriks      
4-028 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-028 opmerking: den 26 voort jaer betaelt 2-8-0
4-029 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 16)            
4-029 eigenaar:   Ruird Alberts      
4-029 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
4-030 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 18)            
4-030 eigenaar:   Lourens Klinkhamer      
4-030 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
4-031 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 20)            
4-031 eigenaar:   Cornelis Taeckes      
4-031 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
4-032 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 22)            
4-032 eigenaar:   Douwe Hylkes erven      
4-032 gebruiker:   pieter Pieter Tiebbes      
4-032 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
4-033 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Brouwersstraat 24)            
4-033 eigenaar:   Broer Jansen      
4-033 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
4-034 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 26)            
4-034 eigenaar:   Meye Lolkes erven      
4-034 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-035 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 28)            
4-035 eigenaar:   Theodorus Bensonides      
4-035 huurwaarde en aanslag:         CG 22:00:00   CG 4:08:00
4-035 opmerking: betaeld aen den executeur
4-036 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 79)            
4-036 eigenaar:   secrets. Backer      
4-036 gebruiker:   Joh. Cramer      
4-036 huurwaarde en aanslag:         CG 66:00:00   CG 13:04:00
4-037 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 77)            
4-037 eigenaar:   hopman Sloterdijk erven      
4-037 gebruiker:   juffr. De Bruin      
4-037 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:12   CG 0:00:00
4-038 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 77)            
4-038 eigenaar:   b[urgem]r. Critenburg      
4-038 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
4-039 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 75)            
4-039 eigenaar:   Albert Ruirds      
4-039 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
4-040 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 75)            
4-040 eigenaar:   de heer Overbeek      
4-040 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
4-040 grondpacht aan: Ruird Pieters erven      
4-040 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
4-041 soort onroerend goed: huis ( )            
4-041 eigenaar:   Sioerd Claessen      
4-041 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
4-042 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 73)            
4-042 eigenaar:   Jan P. Schaaff      
4-042 gebruiker:   hopman Hania      
4-042 huurwaarde en aanslag:         CG 66:00:00   CG 13:04:00
4-043 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 7)            
4-043 eigenaar:   Reiner C. Fontein      
4-043 gebruiker:   b[urgem]r. Oosterveen      
4-043 huurwaarde en aanslag:         CG 52:00:00   CG 10:08:00
4-044 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 5)            
4-044 eigenaar:   wed. Jan Tierx      
4-044 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
4-045 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 3)            
4-045 eigenaar:   Schelte Pieters      
4-045 gebruiker:   Jetske Jochems cum soc.      
4-045 huurwaarde en aanslag:         CG 38:00:00   CG 7:12:00
4-046 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 1)            
4-046 eigenaar:   Schelte Pieters      
4-046 gebruiker:   Buwe Willems      
4-046 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
4-047 soort onroerend goed: huis (Schritsen 50)            
4-047 eigenaar:   Sibren Harmens      
4-047 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
4-048 soort onroerend goed: gleibackerie (Schritsen 50)            
4-048 eigenaar:   Jane Hiddes c.u.      
4-048 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
4-049 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 69)            
4-049 eigenaar:   Lubbert Alles      
4-049 opmerking: pauper
4-050 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 67)            
4-050 eigenaar:   wed. Willem Willems      
4-050 opmerking: pauper
4-051 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 65)            
4-051 eigenaar:   Sjoukjen Nannings      
4-051 opmerking: onvermogende
4-052 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 59)            
4-052 eigenaar:   Oede Sapes soon      
4-052 opmerking: pauper
4-053 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 57)            
4-053 eigenaar:   Harmen Israels      
4-053 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
4-053 opmerking: insolvent
4-054 soort onroerend goed: (Rapenburg 14)            
4-054 eigenaar:   Teunis Meinerts      
4-054 opmerking: pro deo versogt
4-055 soort onroerend goed: (Rapenburg 16)            
4-055 eigenaar:   Zacharias Beghaen?      
4-055 opmerking: pauper
4-056 soort onroerend goed: huis ( )            
4-056 eigenaar:   Hessel Piekes      
4-056 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-056 opmerking: insolvent
4-057 soort onroerend goed: huis en molen (Rapenburg 18)            
4-057 eigenaar:   Jan Pieters cum soc.      
4-057 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
4-057 opmerking: 1720 den 3 mey door ulke hendriks frou de helft betaelt 3-12-0
4-057 opmerking: den 23 augustes van jan pieters 1/2 betaelt 3-12-0
4-058 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 18)            
4-058 eigenaar:   Gillis Vermeersch      
4-058 opmerking: doet geen huir
4-059 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 18)            
4-059 eigenaar:   Gillis Vermeersch      
4-059 gebruiker:   Cornelis Fransen      
4-059 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-060 soort onroerend goed: hoff (Rapenburg 20)            
4-060 eigenaar:   Gillis Vermeersch      
4-060 gebruiker:   H. Wijngaerden      
4-060 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
4-061 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 20)            
4-061 eigenaar:   Hans Jochems      
4-061 opmerking: pauper
4-062 soort onroerend goed: hoff (Rapenburg 22)            
4-062 eigenaar:   Evert Claessen      
4-062 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-063 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 22)            
4-063 eigenaar:   Dirk Sytses      
4-063 gebruiker:   Jan Stoffels      
4-063 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
4-064 soort onroerend goed: woning ( )            
4-064 eigenaar:   Nannig Rienx      
4-064 opmerking: pauper
4-065 soort onroerend goed: huis ( )            
4-065 eigenaar:   Hendrik Jansen      
4-065 opmerking: insolvent
4-066 soort onroerend goed: ( )            
4-066 eigenaar:   wed. Poppe Jacobs      
4-066 opmerking: pro deo versogt
4-067 soort onroerend goed: (Rapenburg 4)            
4-067 eigenaar:   Tomas Beerns      
4-067 opmerking: pro deo versogt
4-068 soort onroerend goed: (Rapenburg 2)            
4-068 eigenaar:   Gerrit Beerns      
4-068 opmerking: pro deo versogt
4-069 soort onroerend goed: huis ( )            
4-069 eigenaar:   Lieuwe Feddes      
4-069 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
4-069 opmerking: insolvent
4-070 soort onroerend goed: huis ( )            
4-070 eigenaar:   Lambert Hansen      
4-070 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
4-071 soort onroerend goed: ( )            
4-071 eigenaar:   Jan Gerrits      
4-071 opmerking: pro deo versogt
4-072 soort onroerend goed: ( )            
4-072 eigenaar:   Claes Engels      
4-072 opmerking: pauper
4-073 soort onroerend goed: ( )            
4-073 eigenaar:   Tijs Hansen      
4-073 opmerking: pauper
4-074 soort onroerend goed: ( )            
4-074 eigenaar:   Pieter Sapes      
4-074 opmerking: pauper
4-075 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 22)            
4-075 eigenaar:   Eibert Tieerds      
4-075 opmerking: pauper
4-076 soort onroerend goed: (Hofstraat 32)            
4-076 eigenaar:   Trijntie Jans      
4-076 opmerking: pauper
4-077 soort onroerend goed: (Hofstraat 30)            
4-077 eigenaar:        
4-077 opmerking: pauper
4-078 soort onroerend goed: huis etc. (Hofstraat 28)            
4-078 eigenaar:   wed. Teunis Louws      
4-078 opmerking: pro deo begeert
4-078 huurwaarde en aanslag:         CG :00:00   CG :00:00
4-079 soort onroerend goed: (Hofstraat 26)            
4-079 eigenaar:   Jan Beerns      
4-079 opmerking: pro deo begeert
4-079 huurwaarde en aanslag:         CG :00:00   CG :00:00
4-080 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 22)            
4-080 eigenaar:   Hendrick Gerrits      
4-080 gebruiker:   Antie Arjens gealimenteerd      
4-080 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:09
4-080 opmerking: via de doopsgesinde gemeente
4-080 opmerking: insolvent
4-081 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 20)            
4-081 eigenaar:   b[urgem]r. Haselaar      
4-081 gebruiker:   wed. Pieter Lykles      
4-081 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-082 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 18)            
4-082 eigenaar:   Claes Annes      
4-082 gebruiker:   Beern Abrahams      
4-082 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
4-083 soort onroerend goed: stal (Hofstraat 18)            
4-083 eigenaar:   Jan Vosma      
4-083 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-084 soort onroerend goed: (Hofstraat 6)            
4-084 eigenaar:   Oede Sapes kind      
4-084 opmerking: pauper
4-085 soort onroerend goed: huis etc. (Hofstraat 6)            
4-085 eigenaar:   Tomas Fransen      
4-085 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
4-086 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 10)            
4-086 eigenaar:   Pieter Sioerds      
4-086 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
4-087 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 12)            
4-087 eigenaar:   Ype Sents      
4-087 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
4-088 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 1)            
4-088 eigenaar:   Oede Sapes kind      
4-088 opmerking: pauper
4-088 huurwaarde en aanslag:         CG :00:00   CG :00:00
4-089 soort onroerend goed: hoff ( )            
4-089 eigenaar:   b[urgem]r. Haselaar      
4-089 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-090 soort onroerend goed: hoff ( )            
4-090 eigenaar:   Arjen Robijns      
4-090 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-091 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 17)            
4-091 eigenaar:   Johannes Cramer      
4-091 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
4-092 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 19)            
4-092 eigenaar:   Johannes Cramer      
4-092 gebruiker:   Dirk Claessen      
4-092 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
4-093 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 21)            
4-093 eigenaar:   Willem Gerrits      
4-093 gebruiker:   Jan Arjens      
4-093 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-093 opmerking: [doorgehaald:]insolvent
4-093 opmerking: solvet de eigenr den 1 febr 1721
4-094 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 16)            
4-094 eigenaar:   Joh. Cramer      
4-094 gebruiker:   Jan Andries      
4-094 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-095 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 14)            
4-095 eigenaar:   Willem Gerrits      
4-095 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
4-096 soort onroerend goed: huis ( )            
4-096 eigenaar:   Salomon Freerx erven      
4-096 gebruiker:   Sioerd Jans      
4-096 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-097 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 32)            
4-097 eigenaar:   wed. Jelle Stijl      
4-097 gebruiker:   Hendrik Gerrits      
4-097 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-098 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 30)            
4-098 eigenaar:   Beern Harmens      
4-098 opmerking: pauper
4-099 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 26)            
4-099 eigenaar:   Luitien Caspers      
4-099 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-099 opmerking: insolvent
4-100 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 22)            
4-100 eigenaar:   vroedsman Rowel      
4-100 gebruiker:   Hendrick Rienks      
4-100 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
4-100 opmerking: betaeld aen den executeur
4-101 soort onroerend goed: ( )            
4-101 eigenaar:   Stoffel Martens      
4-101 opmerking: pauper
4-102 soort onroerend goed: ( )            
4-102 eigenaar:   Hendrik Stoffels      
4-102 opmerking: pauper
4-103 soort onroerend goed: ( )            
4-103 eigenaar:   Blauwe Schuir Gemeente      
4-103 opmerking: pauper
4-104 soort onroerend goed: ( )            
4-104 eigenaar:   wed. Albert Coster?      
4-104 opmerking: pauper
4-105 soort onroerend goed: ( )            
4-105 eigenaar:   wed. Johannes Tieerds      
4-105 opmerking: pro deo begeert
4-105 huurwaarde en aanslag:         CG :00:00   CG :00:00
4-106 soort onroerend goed: huis ( )            
4-106 eigenaar:   Sibrand Kannegieter      
4-106 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-107 soort onroerend goed: huis (Romastraat 10)            
4-107 eigenaar:   wed. Claes Pieters      
4-107 opmerking: pro deo
4-107 huurwaarde en aanslag:         CG :00:00   CG :00:00
4-108 soort onroerend goed: (Romastraat 12)            
4-108 eigenaar:   wed. Joost Ynties      
4-108 opmerking: pro deo versogt
4-109 soort onroerend goed: kamer ( )            
4-109 eigenaar:   wed. Doeke Jans      
4-109 opmerking: pauper
4-109 huurwaarde en aanslag:         CG :00:00   CG :00:00
4-110 soort onroerend goed: huis ( )            
4-110 eigenaar:   Tierk Beerns      
4-110 huurwaarde en aanslag:         CG 130:00:00   CG 26:00:00
4-110 opmerking: `t huis romen
4-110 opmerking: aen de executeur bet.
4-111 soort onroerend goed: huis ( )            
4-111 eigenaar:   wed. b[urgem]r. Velthuis      
4-111 gebruiker:   Gerrit Beerns      
4-111 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-112 soort onroerend goed: prieel ( )            
4-112 eigenaar:   b[urgem]r. Corver      
4-112 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-112 grondpacht aan: burg. Van Der Wolt      
4-112 grondpacht en aanslag:           CG 0:10:00 CG 0:02:08
4-113 soort onroerend goed: hoff ( )            
4-113 eigenaar:   burgemr. Tomas Huiberts erven      
4-113 gebruiker:   capt. Prigge      
4-113 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-113 grondpacht aan: burg. Van Der Wolt      
4-113 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
4-114 soort onroerend goed: huis ( )            
4-114 eigenaar:   capt. Prigge      
4-114 gebruiker:   Hendrick Minnes      
4-114 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
4-115 soort onroerend goed: kamer ( )            
4-115 eigenaar:   Niesje Critenburg      
4-115 gebruiker:   Pieter Claessen      
4-115 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-116 soort onroerend goed: kamer ( )            
4-116 eigenaar:   capt. Prigge      
4-116 opmerking: onverhuirt
4-117 soort onroerend goed: huis ( )            
4-117 eigenaar:   Hotse Jansen      
4-117 opmerking: pauper
4-118 soort onroerend goed: huis ( )            
4-118 eigenaar:   Andries Tierks      
4-118 gebruiker:   Dirk Jillerts      
4-118 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
4-119 soort onroerend goed: huis ( )            
4-119 eigenaar:   b[urgem]r. Tomas Huiberts erven      
4-119 gebruiker:   Jan Jansen      
4-119 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
4-120 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 7)            
4-120 eigenaar:   Marten Tiallings      
4-120 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
4-121 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 9)            
4-121 eigenaar:   Lolke Westra      
4-121 gebruiker:   Antie Jilts      
4-121 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-122 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 15)            
4-122 eigenaar:   Lolke Westra      
4-122 gebruiker:   Jan Hendriks dogter      
4-122 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 13)            
4-123 eigenaar:   Tiete Tietes      
4-123 gebruiker:   Jelle Jacobs      
4-123 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
4-124 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
4-124 eigenaar:   Haring Everts      
4-124 gebruiker:   Jan Hendrix      
4-124 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-124 grondpacht aan: capt. Van Der Wolt      
4-124 grondpacht en aanslag:           CG 2:00:00 CG 0:10:00
4-125 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
4-125 eigenaar:   Abe Douwes      
4-125 opmerking: pauper
4-125 grondpacht aan: capt. Van Der Wolt      
4-125 grondpacht en aanslag:           CG 2:00:00 CG 0:10:00
4-126 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
4-126 eigenaar:   capt. Van Der Wolt      
4-126 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
4-127 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
4-127 eigenaar:   Hendrick Jans      
4-127 opmerking: pauper
4-127 huurwaarde en aanslag:         CG :00:00   CG :00:00
4-127 grondpacht aan: capt. Van Der Wolt      
4-127 grondpacht en aanslag:           CG 2:00:00 CG 0:10:00
4-128 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
4-128 eigenaar:   Bottie Reiners      
4-128 opmerking: pauper
4-128 huurwaarde en aanslag:         CG :00:00   CG :00:00
4-128 grondpacht aan: capt. Van Der Wolt      
4-128 grondpacht en aanslag:           CG 1:10:00 CG 0:07:00
4-129 soort onroerend goed: huis ( )            
4-129 eigenaar:   Jarig Jacobs      
4-129 opmerking: pauper
4-129 huurwaarde en aanslag:         CG :00:00   CG :00:00
4-129 grondpacht aan: capt. Van Der Wolt      
4-129 grondpacht en aanslag:           CG 2:00:00 CG 0:10:00
4-130 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 25)            
4-130 eigenaar:   Jan Douwes      
4-130 opmerking: pauper
4-130 huurwaarde en aanslag:         CG :00:00