Harlingen, predikanten

Harlingen, predikanten
In 1886 is in Leeuwarden uitgegeven een 'NAAMLIJST DER PREDIKANTEN, sedert de hervorming tot nu toe, in de hervormde gemeenten van Friesland'. Het was de uitgave van een 'Handschrift nagelaten door Ds. T.A. Romein, in leven predikant te Scharmer' en het is 'uitgegeven door het Friesch Genootschap voor geschied-, oudheid- en taalkunde'.

De volledige naamlijst is ingescand en te zien op de interessante site http://www.wumkes.nl. Als je echter met behulp van een zoekmachine zoekt op een naam die in een van de gepubliceerde bronnen voorkomt, vind je de genoemde website niet! Ik heb daarom de namen van in Harlingen gestationneerde predikanten even overgenomen. Voor verdere gegevens over deze predikanten verwijs ik naar de bron op bovengenoemde website.

Samengesteld uit de volgende bronnen:
T.A. Romein: "Naamlijst der predikanten", Leeuwarden, 1886
Vriendelijke mededeling van dhr. C.P. van den Nieuwenhuizen, koster N.H. kerk

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  naam beroeping van verroeping naar
Abeli (abels), Sibrandus 1580 sint maarten en valkoog 1610
Acronius, Wessel 1632 exmorra 1656 overl.
Adriani, M.a. 1866 1873
Aldrichs, Lucius 1717 hatsum (candidaat) 1718 overl.
Arnoldi, Michael 1683 menaldum 1693 leeuwarden
Assen, Johannes van 1779 sint-annaparochie 1817 emeritaat
Barger, J. 1888 garnwerd 1894 gevangen gezet
Beks, K. 1943 1959
Bel, A.h.l. de 1880 1887 wateringen
Beuningen, Johannes Jacobus van 1810 sint-martensdijk (candidaat) 1813 overl.
Boekholt, Henricus 1693 kollum 1727 overl.
Bogerman, Regnerus 1617 stiens 1636 overl.
Botterwech, Frederik 1683 stavoren 1744 over.
Brakel, Willem a 1670 stavoren 1673 leeuwarden
Brouwer, Broërius 1730 hindeloopen 1734 amsterdam
Brug, Th.e. van der 1936 1940
Brugbron, Mattheus Bernardi 1650 bolsward 1670 overl.
Bruinsveld, Sixtus 1674 sneek 1677 leeuwarden
Burgersdijk, D.j. 1940 1944
Burk, Gerrit 1818 vinkeveen (candidaat) 1823 overl.
Caspari, Bernardus 1611 groothuizen (candidaat) 1616 hinte
Creijghton, Jacob Nicolaas 1733 rhoon (candidaat) 1738 haarlem
Domna, Henricus Tjalligii 1657 kollum 1659 leeuwarden
Dorhout, Ambrosius 1794 buitenpost 1809 emeritaat
Eilshemius, Philippus Daniels 1605 1631 overl.
Elconius (eelkes), Hermannus 1590 utrecht 1603
Farret, Dirk Pieter 1816 bennebroek 1856 overl.
Flier, A. van der 1874 1887 lienden
Gercoma, Gerco Johannes 1659 ee en engwierum 1682 overl.
Gerobulus (oudraed), Johannes 1585 vlissingen 1586 deventer
Griethuijsen, W.th. van 1858 1860
Harkenroth, Isbrandus Eilardus 1725 hindeloopen 1770 overl.
Heer, M.a. de 1979 1983
Hoog, J.d. de 1901 1918
Jörg, W.A.P.F.L. 1918 Obergum (GR) 1929 overleden en begraven te Harlingen
Jentink, Michiel Adrianus 1831 oudewater 1866 overl.
Klijnsma, P.c. 1960 1978
Knappert, Jan 1863 1866 deventer
Koopmans van boekeren, R. 1860 1862
Kuil, W.f. 1967 1971
Langman, J. 1904 1917
Ledeboer, Abraham 1817 oud-beijerland 1829 wolvega
Leenmans jr., H.a. 1887 workum 1928
Leeuwen, J.a. van 1896 1899
Lemke, Georgius 1766 sint-annaparochie 1792 overl.
Lubberti (lubberts), Sibrandus 1583 emden 1585 franeker
Meijer, C.j. 1920 1936
Mentes, Albertus Reen 1771 langweer 1815 emeritaat
Metzlar, Jacob Casper 1793 beusikom 1810 emeritaat
Napjus, Evert Pieter 1675 amersfoort 1688 overl.
Ode, Stephanus 1732 elst (candidaat) 1732 overl.
Oort, H. 1867 1873
Oskamp, G.d.a. 1929 1943
Ouden, W.h. den 1953 1959
Paludanus, Theodorus 1668 pingjum 1675 leeuwarden
Piekenbroek, Frederik 1734 goutum 1778 overl.
Pierson, Jacobus 1738 holwerd 1765 emeritaat
Reddingius, Petrus Regnerus 1718 wolvega 1726 overl.
Reneman, Daniel 1659 blija 1716 overl.
Ringnalda, Murk 1815 terkaple 1831 emeritaat
Romijn, J.c.h. 1947 1953
Rooijens, Gijsbert Joannes 1817 leerdam 1818 amsterdam
Saar, Johannes du 1830 beetsterzwaag 1860
Schuiring, Nicolaus 1690 makkum 1693 's-hertogenbosch
Sibersma, Hero 1680 ternaard 1683 amsterdam
Siccama, Henricus 1728 bergum 1732 leeuwarden
Smit, J.r. 1972 1978
Stansius (stantzius), Maurits 1637 broek in waterland 1667 overl.
Sytema, Tj. 1979 1984
Talma, A.w.l. 1869 1873
Tebbingius, Arnoldus 1610 cornjum 1611
Tijdeman, Barend Frederik 1815 herveld (candidaat) 1816 dordrecht
Velsen, Franciscus van 1693 bergum 1724 overl.
Velsen, Gerardus van 1753 waaxens 1769 emeritaat
Verekius, Wernerus (bernardus) 1587 deventer 1589 overl.
Verkouw, A. 1874 1880
Vicheri (wiggertsz), Cornelis 1583 bolsward 1590 hoorn
Visser, A. de 1899 1901
Visser, J.a. 1861 1875
Volger, W. 1944 1946
Voorhoeve, H.c. 1874 1880
Voorhoeve, Hermanus Cornelis 1851 leerdam 1860
Vriemoet, Emo Lucius 1727 loenen (candidaat) 1730 franeker
Vries, J.m. de 1954 1966
Vries, R.j. de 1984 1991
Wernink, Johannes Petrus 1814 oudenhoorn (candidaat) 1815 overl.
Wildeman, Gijsbertus 1769 sint-annaparochie 1794 emeritaat
Woerman, Henricus 1824 nederhorst den berg (candidaat) 1827 delft
Wolters, W.p. 1860 1867
Yzendijk, Henricus Elias van 1828 medemblik 1858 emeritaat