Harlingen, hoofdelijke omslag 1918

illustratie hoofdelijke omslag 1918
De hoofdelijke omslag was een belasting naar inkomen en vermogen die na de invoering van de Gemeentewet in 1851 geheven werd als opvolger van het hoofd- of familiegeld. Na een wet van 1920 werd deze belasting omgevormd tot de gemeentelijke inkomstenbelasting en in 1921/1922 werd dit een Rijksbelasting.
In het kohier hoofdelijke omslag staan alle inwoners vermeld die moeten bijdragen aan de hoofdelijke omslag. Uit dit kohier is de relatieve welvaart af te leiden, want meer (geschat) bezit en inkomen betekent een hogere bijdrage. Armlastigen zijn niet vermeld.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:07A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    voornaam familienaam beroep genoemd adres vorige grondslag huidige grondslag
Jan Henri Acker postdirecteur Gr. Bredeplaats 6a f. 3300 f. 3400
Aalze B. Adema onderwijzer Heiligeweg 1 f. 1100 f. 1200
Jan S. Agema melktapper Zoutsloot 113 f. 800 f. 1300
Riemer Agema melktapper Anjelierstraat 2 f. 900 f. 1000
Tije S. Agricola koffiehuishouder Rozengracht 19 f. 1200 f. 1200
Paulus Akkerman agent v. pol. 2e kl. en los werkman Achterstraat 44 f. 600 f. 700
Willem Albarda sluisknecht Zoutsloot 99 f. 600 f. 700
Sara Alkema zonder Noorderhaven 78 f. 500 f. 500
Tjeerd Alkema manufacturier Kerkstraat 31 f. 2100 f. 3000
Hendrik Alkema jr. manufacturier Noorderhaven 71 f. 3300 f. 10000
Hendrik H. Alkema sr. zonder Noorderhaven 78 f. 1100 f. 1500
Hermine E. Allaart onderwijzeres Kl. Breedeplaats 18 f. 600 f. 700
Jan Houterman Allaart predikant Kl. Breedeplaats 18 f. 2100 f. 2200
Gerrit van Almelo locomotiefpoetser Nieuweburen 23 f. 700 f. 600
Gerben Althuis boekhandelaar Simon Stijlstraat 5 f. 900 f. 1200
Aafke Anema winkelierster Kerkstraat 40 f. 700 f. 700
Freerk Anema timmerman Rozenstraat 1 f. 2000 f. 2100
wed Johannes Annema zonder Schritsen 45 f. 0 f. 500
Jacobus Antonisse verver Zoutsloot 68 f. 600 f. 700
Jansje Appeldoorn zonder Noorderhaven 102 f. 1500 f. 1500
Johannes Arends direct.v.Gend&.Loos Brouwersstraat 14 f. 1000 f. 1000
Hendricus Attema Hzn. zoutkeetsknecht Heiligeweg 8 f. 0 f. 0
Hendrikus Attema sr. winkelier Spekmarkt 4 f. 700 f. 700
Auke H. Aukema winkelier Noorderhaven 8 f. 700 f. 700
wed J.M.J. Bär geb. H.S.M. Stind zonder Voorstraat 30 f. 5400 f. 5200
Johannes H. Baalman onderwijzer R.K. jongensschool Prinsenstraat 4 f. 900 f. 900
Evert Baarda winkelier in groent. Achterstraat 43 f. 600 f. 600
Lieuwe Baarda gardenier Zoutsloot 83 f. 1000 f. 1400
Sijtze Baarda koopman Noorderhaven 53 f. 4000 f. 2500
Jacob Bader bootwerker Zuidersteeg 1 f. 600 f. 600
Folkert Bakker zoutkeetsknecht Ged. Korte Zoutsl. 9 f. 600 f. 700
Hendrik Bakker onderwijzer Noorderhaven 20 f. 600 f. 700
Hendrik C. Bakker monteur Fabrieksplein 3 f. 700 f. 900
Jan Bakker onderwijzer Kerkstraat 23 f. 600 f. 600
Jan Bakker agent v. pol. 2e kl. en hulpbode Achterstraat 32 f. 600 f. 800
Pieter Bakker gasfitter Hofstraat 24 f. 600 f. 0
Bartholomeus B. Bambach sigarensorteerder Schritsen 32 f. 600 f. 700
Nicolaas Bambach bootwerker Zuiderstraat 8 f. 700 f. 800
Feike Bandsma stoker Zoutsloot 97 f. 700 f. 700
Adolf F. Bange inspect. der Dir. Bel. Noorderhaven 29 f. 2000 f. 2600
Arnold Bannig fabr. v. melkproducten Voorstraat 3 f. 700 f. 700
Dirk Bantema machinist schelpenz. Zuiderhaven 35 f. 700 f. 800
Marten Beima adj. comm. P. en T. Noorderhaven 26 f. 1100 f. 1200
Roelof Beima broodbakker Noorderhaven 26 f. 900 f. 1000
Tjerk Bekius broodbakker Kerkpoortstraat 55 f. 600 f. 700
Jan Bellinga ijzerwerker Schoolstraat 4 f. 800 f. 800
Maria Berbee hoofdonderwijzeres Hofstraat 21 f. 900 f. 900
Jan Berends stadsreiniger Waschbleek 88 f. 500 f. 600
Marten Berends stadsreiniger Weverstraat 8 f. 500 f. 700
Dirk van den Berg timmerknecht Liemendijk 28 f. 700 f. 700
Jan van den Berg timmerknecht Liemendijk 28 f. 600 f. 600
Jurre P. van den Berg comm. ter secretarie Liemendijk 28 f. 0 f. 1300
Reindert van den Berg timmerknecht Hofstraat 28 f. 600 f. 600
Andries J. Bergsma melktapper Lanen 71 f. 900 f. 900
Bauke Bergsma koopman Raamstraat 10 f. 500 f. 700
Jacob Bergsma stuurman Zeepziedersstraat 3 f. 900 f. 900
Johannes Bergsma losser v. basalt- en grintschepen Gr. Ossenmarkt 8 f. 500 f. 0
Walle Bergsma bootwerker Spinstraat 3 f. 700 f. 600
Wijtze Bergsma winkelier Kerkpoortstraat 31 f. 600 f. 700
Willem F.G. Berkohout werkman Scheerstraat 1 f. 0 f. 800
Albert Beuker agent v. pol. 2e kl. en los werkman Droogstraat 27 f. 600 f. 700
Hermanus Beuker bootwerker Klaverbladstraat 1 f. 600 f. 500
Sijbren Beuker stoker Heerenwaltje 7 f. 600 f. 600
Thomas Beuker timmerknecht Vianen 22 f. 500 f. 600
Paulus van Beusekom stoker Jan Ruurdstraat 3 f. 700 f. 500
Abraham Bijl gardenier Ged. Korte Zoutsl. 1 f. 0 f. 700
Sjoerd Bijl gardeniersknecht Heiligeweg 48 f. 0 f. 700
Paulus Bijlsma houtbewerker Hofstraat 20 f. 1000 f. 900
Pokke Bijlsma zonder Visscherstraat 4 f. 0 f. 600
Sjoerd Bijlsma broodbakker Voorstraat 83 f. 1000 f. 1000
Teunis Bijlsma bootwerker Zeeweg 9 f. 500 f. 600
Augustinus Bisschop kruidenier en verver Voorstraat 101 f. 1500 f. 1600
Petrus Bisschop timmerman Schritsen 50 f. 1300 f. 1300
Christoffel Bisschop van Tuinen boekhandel. bediende Kerkstraat 23 f. 900 f. 900
Yeb D. Blanksma melktapper Hoogstraat 4 f. 500 f. 600
Douwe Blauw winkel. & turfventer Heiligeweg 30 f. 600 f. 800
wed K. Blavier geb. S. de Vries zonder Lanen 74 f. 500 f. 500
Jan Bleeker werkman Moriaanstraat 5 f. 500 f. 500
Jacob Blok Azn. slager Rommelhaven 18 f. 0 f. 2200
Henricus Blom verver Hoogstraat 19a f. 900 f. 900
Jacob Teunis Blom kantoorbediende Dokstraat 10 f. 600 f. 600
Gabriël Boas bootwerker Schritsen 10 f. 700 f. 700
Haring de Bock timmerman Nutstraat 4 f. 1300 f. 1200
Albertus de Boer handelaar in brandst. Rozengracht 25 f. 1200 f. 1500
Cornelis de Boer matroos Hofstraat 45 f. 600 f. 700
Doekele de Boer werkman Dokstraat 2 f. 600 f. 600
Douwe de Boer zonder Brouwersstraat 23 f. 500 f. 500
Harmen de Boer exportslagersknecht Dalpad 1 f. 600 f. 600
Hendrik de Boer stoffenverver Zoutsloot 54 f. 700 f. 700
Jan E. de Boer binnenloods Dokstraat 10 f. 1200 f. 1300
Jan L. de Boer bootw. en winkelier Zuiderstraat 12 f. 500 f. 500
Johannes de Boer werkman Schritsen 28 f. 0 f. 700
Petrus J. de Boer winkelier Kerkstraat 36 f. 900 f. 1000
Pieter de Boer barbier Hondenstraat 2 f. 800 f. 900
Roelof Boer cand. notaris Brouwersstraat 28 f. 1300 f. 1400
Rouke de Boer werkman Dokstraat 2 f. 700 f. 700
wed H. de Boer geb. S. Atema winkelierster Voorstraat 94 f. 1500 f. 1500
Hendrikus Boersma matroos Anjelierstraat 6 f. 900 f. 900
wed R. Boersma geb. Kamstra zonder Noorderhaven 77 f. 1600 f. 2200
Roelof A. Boersma Tzn. broodbakker Gr. Ossenmarkt 21 f. 1000 f. 1200
Elske Boerstra gem. vroedvrouw Zuiderhaven 71 f. 1400 f. 1200
Jan Bogaard timmerknecht Both.Apothekerstr. 9 f. 600 f. 600
Jacob Bok banketbakker Voorstraat 93 f. 4000 f. 5800
Gerarda Bolkestein drogiste Voorstraat 23 f. 1000 f. 1200
Maria Johanna Bolkestein drogiste Voorstraat 23 f. 1000 f. 1200
Thoma Bolkestein onderwijzeres Voorstraat 39a f. 800 f. 900
Ype C. Bolman stoffeerder Gr. Bredeplaats 24 f. 800 f. 800
wed IJbe Bolman geb. Brouwer zonder Schritsen 65 f. 1900 f. 1500
Matthijs van Bonzel muziekleeraar Noorderhaven 51 f. 2000 f. 2000
Jacob Booij betonwerker Zoutsloot 56 f. 600 f. 800
Johannes Boomstra ontv. waterschap Heiligeweg 3 f. 1800 f. 2300
Gerrit Boomstra sr. pakhuisknecht Schoolstraat 8 f. 600 f. 700
Sije Boomstra sr. winkelier Prinsenstraat 6 f. 500 f. 500
Reijer C. Boon touwslager Noorderhaven 28 f. 1200 f. 1400
Cornelis Boonstra machinist Zoutsloot 33 f. 800 f. 900
Martinus Boonstra matroos Noorderhaven 46 f. 500 f. 600
wed E. Bootsma geb. J. Terpstra zonder Nieuwstraat 25 f. 500 f. 500
Hendrik Borduin drukker Caspar di Roblesstr. 6 f. 700 f. 800
Gerrit Bos winkelier Zuiderhaven 15 f. 500 f. 500
Hendrik Bos sigarenmaker Heiligeweg 38 f. 700 f. 800
Andries J. Bosma timmerm. gasfabriek Molenpad 7 f. 600 f. 700
Gerben Bosma timmerman Nieuwstraat 60 f. 500 f. 600
Jan Bosma plateelschilder Nieuwstraat 46 f. 0 f. 700
Meint Bottema broodbakker Bildtstraat 13 f. 700 f. 900
Anne Bouma winkelier Voorstraat 82 f. 900 f. 1000
Jan P. Bouma conduct. Posterijen Zoutsloot 44 f. 1000 f. 1100
Pier Bouma kantoorbediende Lanen 19 f. 600 f. 700
Wijbren Bouma winkel. en venter Spekmarkt 1 f. 700 f. 800
Hidde Brandi bootwerker Havenplein 14 f. 600 f. 0
Barend Brandij gaarder Zoutsloot 3 f. 600 f. 800
Christiaan Broersma bootwerker Zoutsloot 59 f. 500 f. 500
Gosen Broersma timmerm. en aann. Zuiderbolwerk 9 f. 3000 f. 3500
Hendrikus Broersma timmerm. en aann. Rozengracht 20 f. 300 f. 4000
Jan Broersma bootwerker Lanen 86 f. 700 f. 600
Johan H. Broersma winkelier Gr. Ossenmarkt 11 f. 1300 f. 1400
Martinus Broersma timmerman Voorstraat 61a f. 1500 f. 2500
Sijbren Broersma bootwerker Liemendijk 10 f. 600 f. 500
Sjabertus Broersma bierhuishouder Zeepziedersstraat 1 f. 800 f. 800
Souwe Broersma besteller Klaverbladstraat 13 f. 500 f. 600
Reijer Brouwer visscher Zuiderstraat 5 f. 600 f. 700
Sijbren Brouwer bootwerker Dijkswal 2 f. 600 f. 500
wed H.W. Brouwer geb. M. Ridderhof zonder Noorderhaven 31 f. 1100 f. 1100
Martinus ten Brug metselaar Achterstraat 42 f. 500 f. 600
Pieter Brugman leeraar Zeevaartsch. Schritsen 34 f. 1700 f. 1800
Albertus de Bruin vrachtrijder Hoogstraat 47 f. 600 f. 600
Gerrit de Bruin paardenslager Kruisstraat 3 f. 2500 f. 2000
Hein de Bruin exportslager Brouwersstraat 3 f. 10000 f. 10000
Petrus de Bruin metselaar Havenplein 28 f. 0 f. 0
Simon H. de Bruin bootwerker Kerkstraat 27 f. 500 f. 500
Siebren Bruinsma fabr. v. melkproducten Voorstraat 3 f. 700 f. 700
Wijbren Bruinsma brugwachter Noordijs 27 f. 600 f. 700
Johan M. Brunsmann timmerknecht Karremanstraat 20 f. 500 f. 600
Pietje Buijs onderwijzeres Voorstraat 61a f. 500 f. 700
Hendrik Buikhuizen winkelier en agent s.s. Heemstra Gr. Bredeplaats 14 f. 2300 f. 2300
Cornelis Buisman koopman Kerkstraat 31 f. 900 f. 1000
Hendrika Buisman winkelierster Heiligeweg 17 f. 700 f. 800
Lammert Buisman koopman Rozengracht 11 f. 2000 f. 2000
Wijbren Buma broodbakker Gr. Bredeplaats 13 f. 2000 f. 2000
Andreas Johan Christiaans stoker stoomschip Zoutsloot 77 f. 700 f. 600
Johanna Gerharda Coops juffr. v. gezelschap Noordijs 15 f. 800 f. 1000
Wijbe J. Cornel koopman Heiligeweg 9 f. 2200 f. 3500
Oentje Cuiper kantoorbediende Voorstraat 18 f. 600 f. 600
Willem van Dalen ijzerwerker Groote Werf 2 f. 800 f. 800
Abraham J. van Dam exportslager Brouwersstraat 13 f. 6000 f. 6000
Hartog van Dam exportslager Voorstraat 26 f. 5000 f. 6000
wed D. Dangermond geb. P. Zijlstra winkelierster Voorstraat 39 f. 1100 f. 1300
Jan van Dijk wegwerker Hofstraat 37 f. 600 f. 700
Arjen Dijkstra werkman en winkel. Karremanstraat 12 f. 700 f. 1000
Auke H. Dijkstra onderwijzer Noorderhaven 73 f. 500 f. 1000
Gabe Dijkstra onderwijzer Kl. Breedeplaats 7 f. 1800 f. 2000
Heijo Dijkstra opzichter Brouwersstraat 21 f. 2700 f. 3000
IJpe Dijkstra 2e stoker gasfabriek Moriaanstraat 4 f. 600 f. 700
Jan S. Dijkstra mosselvisscher Rozengracht 16 f. 1500 f. 1000
Lauwrens Dijkstra mandenmaker Noorderhaven 64 f. 0 f. 700
Renze Dijkstra melktapper Zuiderstraat 4 f. 1000 f. 1000
Rinke Dijkstra doodgraver Zoutsloot 29 f. 600 f. 700
Johannes Dijkstra Jzn. banketbakker Franekereind 9 f. 1200 f. 1500
Heere Dikkerboom winkelbediende Zuiderhaven 41 f. 500 f. 500
Leendert H. Dinn leeraar H.B.S. Zuiderhaven 2 f. 2200 f. 2200
Daniël Doeksen schelpenvisscher Franekereind 36 f. 3000 f. 2000
Herman Doewes ontvanger R.D.B. Gr. Bredeplaats 9 f. 2900 f. 3100
Gijsbert H. Dorrestein ontv. registratie Noorderhaven 37 f. 2200 f. 2200
Agatha Douma zonder Heiligeweg 4 f. 600 f. 1200
Fokje Douma zonder Heiligeweg 4 f. 600 f. 1200
Jantje Douma zonder Heiligeweg 4 f. 600 f. 1200
Tietje Douma zonder Heiligeweg 4 f. 600 f. 1200
Albertus Dreijer winkelier Gr. Bredeplaats 15 f. 700 f. 900
Barend Dreijer bootwerker Rozengracht 5 f. 500 f. 500
Jan Dreijer gep. comm. ter secr. Hoogstraat 35 f. 1000 f. 1800
Jekele Driesten poulier Noorderhaven 76 f. 900 f. 500
Johan Driesten sigarenmaker Dwarsstraat 17 f. 500 f. 800
Watze van Driesten bootwerker Kerkpoortstraat 69 f. 600 f. 600
wed Hendrik Drijfhout geb. S. Dreijer gardenierster en winkelierster Hoogstraat 49 f. 1800 f. 2000
Gerrit van Drimmelen scheepsbouwmeester Groote Werf 4 f. 2500 f. 3500
Dirk van Drooge pachter v/d Harmonie Lanen 9 f. 1100 f. 1100
Hubertus van Drooge matroos Heerenwaltje 19 f. 0 f. 600
Fokke Drost winkelier Nieuwstraat 30 f. 700 f. 700
Geert Drost sergeant Nieuwstraat 30 f. 500 f. 600
Hilbrand Drost winkelier Kerkstraat 33 f. 600 f. 600
Jitze Drost slager Gr. Ossenmarkt 13 f. 600 f. 900
Hendrik Drukker veerschipper Noorderwal 12 f. 500 f. 600
Wijpke Duba stoker Klaverbladstraat 10 f. 700 f. 700
Willem M. Duijker predikant Zuiderhaven 69 f. 1600 f. 2100
Johannes Duijster arts Voorstraat 28 f. 4000 f. 4500
wed Jacob Edema geb. J. Popta zonder Noordijs 9 f. 14600 f. 14600
Evert van Eeken melktapper Havenplein 16 f. 900 f. 1000
Jippe Eisma opz. gem. reiniging Zuiderstraat 13 f. 900 f. 1000
Jacob Elsinga banketbakker Voorstraat 10 f. 2000 f. 2400
Klaas Elzinga treinsmid S.S. Kruisstraat 9 f. 800 f. 0
Rinke Elzinga bakkersknecht Noorderhaven 73 f. 500 f. 500
Engelko Engelkes predikat Noorderhaven 109 f. 2800 f. 3400
Binne L. Eppinga kantoorlooper Zoutsloot 95 f. 700 f. 900
Lubbert B. Eppinga kantoorbediende Zoutsloot 95 f. 500 f. 500
Tjepke Eppinga kalkbrander Noorderhaven 41 f. 2000 f. 2700
Willem F. van Erp Taalman Kip inspect. leedswezen Noorderhaven 33 f. 3500 f. 3500
Jurjen Eskes mandenmaker Zoutsloot 39 f. 1000 f. 1000
Thomas Eskes mandenmaker Schritsen 46 f. 700 f. 800
Antoon van Esveld werkman Lanen 42 f. 0 f. 700
Dominicus Ettema melktapper Kerkstraat 32 f. 700 f. 800
L.A. Faats vrouw van D. Julius zonder Schoolstraat 12 f. 1000 f. 1000
Abraham Faber bootwerker Zeeweg 3 f. 600 f. 600
Gerrit Faber kachelsmid Hoogstraat 32 f. 600 f. 700
Hendrikus Faber slager Kl. Breedeplaats 9 f. 1500 f. 1500
Jan K. Faber tapper en metselaar Heerensteeg 4 f. 800 f. 900
Louis Johan Faber koopman Rommelhaven 3 f. 1600 f. 1900
Pieter Faber zonder Kl. Breedeplaats 25 f. 1000 f. 700
Reinold Faber venter Brouwersstraat 2 f. 800 f. 900
wed R. Faber geb. v. Getzen zonder Kl. Breedeplaats 9 f. 900 f. 900
Wijtze Feddema winkelier Spekmarkt 2 f. 600 f. 600
Roelof R. Feenstra koopm. in aardappelen Rozengracht 8 f. 12000 f. 13000
Jelle Fekkes scheepsmeter Noorderhaven 87 f. 1100 f. 2000
Sikke Fekkes scheepsbevrachter Noorderhaven 89 f. 5000 f. 6000
wed J. Fekkes geb. de Jong zonder Lanen 82 f. 900 f. 900
Age Ferwerda reiziger en winkel. Voorstraat 76 f. 800 f. 1200
Jan Ferwerda sigarenmaker Nutstraat 2 f. 800 f. 900
Paulus de la Fette onderwijzer Hofstraat 8 f. 500 f. 700
Bernardus Fikke smid Kerkstraat 25 f. 600 f. 700
Hendrik Filippo gemeente-ontvanger Kl. Breedeplaats 14 f. 1900 f. 1900
IJnze Flietstra wagenmaker Hoogstraat 33 f. 1200 f. 1000
Jacobus Flietstra wagenmaker Hoogstraat 40 f. 800 f. 1000
Wilhelmus Flipsen coupeur Lanen 22 f. 1500 f. 1500
Johannes Fluit bootwerker Drie Romersteeg 1 f. 600 f. 600
Aloysius Fluitsma slager Kerkstraat 28 f. 1500 f. 1200
Johannes Fluitsma tapper Zuiderstraat 11 f. 900 f. 900
Dirk Willem Fokkema kantoorbediende Brouwersstraat 1 f. 700 f. 1300
Dirk Matak Fontein kantoorbediende Noorderhaven 113 f. 2200 f. 2100
Henriette Fontein zonder Noorderhaven 104 f. 600 f. 700
Jacobus Fontein expediteur Noorderhaven 104 f. 44200 f. 61500
Jan Freerk Fontein koopm. en zoutzieder Voorstraat 36 f. 5000 f. 5500
Pieter D. Matak Fontein houthandelaar Noorderhaven 113 f. 23700 f. 33000
Scato Fontein kantoorbediende Voorstraat 80 f. 1800 f. 2200
Sjoerd Fontein zonder Voorstraat 52 f. 20100 f. 22400
Freerk Fontein Fzn. houthandelaar Voorstraat 80 f. 11200 f. 13000
wed Dirk Fontein Fzn. geb. A.L. Trip zonder Voorstraat 58 f. 11000 f. 1400
wed G.A. Fontein geb. Wiarda zonder Gr. Bredeplaats 5 f. 4000 f. 4000
Wietze Fopma bootwerker Havenplein 20 f. 600 f. 600
wed J. Former geb. A. de Jong winkelierster Bildtstraat 19 f. 500 f. 600
Klaas Fortuin broodbakker Franekereind 19 f. 1100 f. 1100
Franciscus Frölich timmerman Zoutsloot 60 f. 900 f. 900
Franciscus A. Frölich smid a/d/ gasfabriek Kerkpoortstraat 13 f. 600 f. 700
Johannes Frölich sleeper Lanen 50 f. 800 f. 800
Pieter Frölich timmerman Zoutsloot 7 f. 1000 f. 1000
Johannes H.A. Frank kapelaan Zuiderhaven 77 f. 900 f. 900
Pieter Friso korenmolenaar Zoutsloot 11 f. 800 f. 1200
Pieter Froentjes rijksambtenaar St. Odolphisteeg 6 f. 700 f. 700
Elisabeth P.H. Fuchs gezelschapsjuffrouw Zuiderhaven 65 f. 1400 f. 1400
Bauke van der Gaast voorman S.S. Dokstraat 7 f. 1200 f. 1200
Thomas Galema stadsreiniger Spinhuisstraat 13 f. 600 f. 700
Rudolfina Garrels onderwijzeres Hofstraat 21 f. 0 f. 600
Johannes H. Germans kleermaker Lanen 4 f. 700 f. 900
Cijpianes R. Germans jr. sigarenmaker St. Odolphisteeg 13 f. 800 f. 1500
Johannes Giezen brugwachter Zuiderhaven 5 f. 600 f. 700
Jacob Glas klerk telegrafist S.S. Schoolstraat 2 f. 800 f. 800
Pier Glas reiniger Drie Romersteeg 3 f. 500 f. 700
Andries Gnodde photograaf Franekereind 5 f. 800 f. 1000
Sara Godfried wijkverpleegster Voorstraat 23 f. 700 f. 800
Hendrik J. Godhelp vellenblooter Noordergrachtswal 28 f. 600 f. 700
Johannes Godthelp werkman Noordergrachtswal 42 f. 0 f. 600
Lolke Godthelp kleermaker Noordergrachtswal 26 f. 600 f. 700
Marinus C. de Goedt darmenbewerker Nieuwstraat 12 f. 600 f. 700
Leonard Goldsmid Isr. Godsdienst Raamstraat 3 f. 800 f. 1100
Harmen Gonggrijp smid Noorderhaven 70 f. 1200 f. 1600
Harmen Gonggrijp smidsknecht Gr. Ossenmarkt 6 f. 0 f. 600
Hendrik Gonggrijp vellenblooterskn. Rommelhaven 10 f. 500 f. 700
Hendrik Gonggrijp zetwink. & kantoorbed. Gr. Bredeplaats 1 f. 1000 f. 1500
Beert P. Goodijk weesvader Weeshuisstraat 9 f. 1100 f. 1100
Lolle Goverts winkelier Gr. Bredeplaats 3 f. 500 f. 600
Arie van de Graaf klinker Groote Werf 2 f. 600 f. 600
Watze de Graaf werkman Droogstraat 22 f. 0 f. 600
Albertus J. de Greve kassier Voorstraat 16 f. 10000 f. 10000
Jan Greving hulpkeurmeester Hoogstraat 23 f. 800 f. 1200
wed Jan W. Grobbe geb. De Lange zonder Schoolstraat 16 f. 700 f. 700
Cornelis Groendijk candidaat notaris Noordijs 12 f. 1400 f. 1600
Christoffel de Groot bootwerker Zuiderstraat 7 f. 500 f. 0
Hendrik de Groot buitenhavenmeester Noorderhaven 36 f. 4100 f. 5000
Herke de Groot timmerman Bildtstraat 1 f. 900 f. 1300
Jan de Groot zonder Kerkpad 10 f. 500 f. 500
Jan J. de Groot tapper en winkelier Franekereind 38 f. 1300 f. 1300
Matthijs de Groot timmerknecht Hofstraat 1 f. 500 f. 500
Pieter S. de Groot loodsleerling Droogstraat 73 f. 500 f. 600
Rienk de Groot bootwerker Visscherstraat 3 f. 700 f. 600
Tjerk de Groot melktapper Droogstraat 47 f. 600 f. 700
Tjerk de Groot bootwerker Dijkswal 10 f. 500 f. 500
Gerhard Grotenhuis manufacturier Voorstraat 41 f. 1500 f. 1600
August Gudmundson winkelier Gr. Ossenmarkt 1 f. 600 f. 600
Cornelis Gudmundson broodbakker Gr. Ossenmarkt 3 f. 2000 f. 2000
Dirk Haagsma bootwerker Zoutsloot 47 f. 700 f. 600
wed Ernst Haagsma zonder Schritsen 61 f. 0 f. 700
Jan de Haan control. poetser gasfabriek Rapenburg 6 f. 600 f. 700
Abe Hainja agent levensverz. Schritsen 21 f. 700 f. 700
Cornelis Johs. Hakman predikant Franekereind 3 f. 2100 f. 2100
Pieter C. Hamstra winkelier Bildtstraat 11 f. 1800 f. 1800
wed Petrus Hamstra geb. T. van Slooten zonder Noorderhaven 31a f. 800 f. 800
Sietse Hamstra sr. azijnfabrikant Franekereind 12 f. 3000 f. 4400
Jacobus Hannema fabrikant Voorstraat 56 f. 45300 f. 55300
Leendert Jacobus Hannema kantoorbediende Voorstraat 56 f. 5200 f. 7800
Sjoerd Hannema koopm. en fabrikant Noordijs 21 f. 42700 f. 53000
Jelle Hardorff kantoorbediende Kl. Breedeplaats 15 f. 1400 f. 1400
Haring Haringa tapper Zuiderstraat 23 f. 1500 f. 1300
Sijbe Haringa zetschipper Gr. Bredeplaats 33 f. 600 f. 700
Hero Gerrit Harkema direct. H.B.S. & B.A.S. Noorderhaven 55 f. 3700 f. 3800
Sijtze S. Harkema koopman in fruit Noorderhaven 110 f. 900 f. 900
Isaac Harmens handelaar Zuiderhaven 65 f. 22000 f. 24200
Wijger Harmens Czn. zonder Zuiderhaven 65 f. 34000 f. 46000
Eduard L. Heeger manufacturier Voorstraat 92 f. 2800 f. 3000
Xaverius H. Heeger manufacturier Voorstraat 92 f. 2800 f. 3000
Herman Heeres kleermaker Noorderhaven 82 f. 500 f. 600
Sjoerd Heeres kantoorbediende Vijver 6 f. 900 f. 1100
Eeuwe van der Heide werkman Heiligeweg 42 f. 500 f. 500
Hermanus van der Heide terreinw. gasfabriek Molenpad 9 f. 500 f. 600
Jan van der Heide bootwerker Achterstraat 41 f. 600 f. 500
Johannes M. van der Heide stoker Nieuwstraat 16 f. 600 f. 800
Klaas van der Heide exportslagersknecht Bildtstraat 21 f. 700 f. 1000
Sjierk van der Heide winkel. in lederw. Kerkstraat 13 f. 800 f. 1200
Bernardus L.J. Heijmeijer zonder Voorstraat 87 f. 3500 f. 3500
Theodoor Heijnen hoofdconducteur S.S. Gr. Ossenmarkt 19 f. 1200 f. 1200
Tjalke Heijnen kantoorbediende Heiligeweg 62 f. 600 f. 700
Petrus Henkes metselaar Kerkstraat 42 f. 500 f. 600
Klaas Henstra winkelier Hoogstraat 20 f. 2500 f. 2500
Rauke Henstra ondermachinist Caspar di Roblesstr. 5 f. 900 f. 900
Uilke Henstra timmerknecht Caspar di Roblesstr. 5 f. 500 f. 600
Nicolaas C. Hermes barbier Kerkstraat 26 f. 600 f. 700
Sjoerd J. Hesling bootwerker Anjelierstraat 37 f. 600 f. 500
Franciscus Hesling sr. voorman Gr. Ossenmarkt 15 f. 1500 f. 1100
Gerrit Hibma sigarenfabrikant Lanen 82a f. 2900 f. 3000
Hendrikje Hibma modiste Brouwersstraat 7 f. 700 f. 900
Johannes Hibma sigarenfabrikant Lanen 84 f. 3500 f. 4000
Maaike Hibma modiste Brouwersstraat 7 f. 700 f. 900
Martha Hibma onderwijzeres Lanen 84 f. 1100 f. 1100
Hendrik Jan Hilarius koperslager Hoogstraat 28 f. 0 f. 0
Souwe Hilarius koperslager Hoogstraat 28 f. 1200 f. 1500
Jan Hilverda stadsreiniger Waschbleekstraat 10 f. 500 f. 700
Heinrich B.L.D. Hindrinks ondermachinist S.S. Zoutsloot 46 f. 700 f. 900
Hendrika D. Hinrichsen directrice ziekenhuis Zuiderbolwerk 1 f. 700 f. 900
wed Jan van der Hoef geb. J. Fekkes caféhoudster Noorderhaven 88 f. 1800 f. 1800
Abe Hoek houthandelaar Rozengracht 26 f. 1600 f. 1200
Gerrit Hoek winkel. in ijzerw. Simon Stijlstraat 3 f. 2000 f. 3000
Gosse Hoek houthandelaar Rozengracht 9 f. 1500 f. 2000
Aaltje Hoekstra gem. vroedvrouw Zuiderhaven 71 f. 1400 f. 1200
Baudina E. Hoekstra zonder Voorstraat 38 f. 3900 f. 4400
Klaas Hoekstra agent v. pol. 2e kl. Achterstraat 5 f. 600 f. 700
Tjitze Hoekstra bakkersknecht Zeilmakerstraat 3 f. 600 f. 600
wed Tarquinius J. Hoekstra geb. C.A. Simonsz zonder Voorstraat 38 f. 3700 f. 4200
Siebren Hofman onderwijzer Heiligeweg 29 f. 1500 f. 1700
Jan K. Hoitsma broodbakker Zoutsloot 51 f. 700 f. 1000
Jacobus E. Hollander werkman Lanen 29 f. 600 f. 700
Jan Holstein voorman Vijver 4 f. 1200 f. 1400
Sjouke Holstein timmerknecht Havenplein 28 f. 600 f. 600
Auke Hondema houtsteksknecht Hofstraat 7 f. 600 f. 700
Jan A. Hondema groentenventer Hofstraat 7 f. 500 f. 600
Klaas Hondema schoenmaker Voorstraat 73 f. 1100 f. 1400
Sierk Hondema barbier Lanen 76 f. 800 f. 800
Sijs Hondema kantoorlooper Jan Ruurdstraat 1 f. 600 f. 700
Joost Dingeman de Hoog predikant Voorstraat 39a f. 2100 f. 2300
Hermanus Hoogenbirk conducteur S.S. Schoolstraat 10 f. 1000 f. 900
Sipke de Hoop zet-winkelier Voorstraat 20 f. 1000 f. 1000
wed J. Horjus geb. D. Posthumus zonder Brouwersstraat 5 f. 2400 f. 2400
Germen Houbein koopman en winkel. Heiligeweg 64 f. 2500 f. 2600
Taetse Houtman barbier Kerkstraat 11 f. 500 f. 600
Jacobus Johs. Houtsma postbode Lanen 43 f. 500 f. 600
Wipke W. Houtsma boekdrukker Brouwersstraat 22 f. 2400 f. 3400
Aaltje Houwink winkelierster Noorderhaven 96 f. 800 f. 1200
Boukje Houwink winkelierster Noorderhaven 96 f. 800 f. 1200
Ocke Houwink dir. N.V. Houthandel v.h Hubert Jans & Co. Noorderhaven 96 f. 9500 f. 9500
Wissina Houwink winkelierster Noorderhaven 96 f. 800 f. 1200
Aafke Hslinga onderwijzeres Hoogstraat 37 f. 1100 f. 1200
Albertus J. Huese bierhuishouder Zuiderhaven 9 f. 1000 f. 800
Hendrik Huese bootwerker Gr. Ossenmarkt 25 f. 700 f. 500
Philip Jacob Huijser zonder Zoutsloot 101 f. 0 f. 0
Harm Huisman leerl. machinist Nieuwstraat 60 f. 600 f. 600
Johannes Huisman timmerknecht Romasstraat 31 f. 0 f. 0
Leonardus J. Huisman timmerknecht Noordergrachtswal 32 f. 500 f. 600
Omko Huizenga kleermaker Zuiderhaven 24 f. 600 f. 600
Pieter Huizenga bootwerker Zuiderstraat 3 f. 700 f. 600
Hendrik Huizinga bierhuishouder Schritsen 3 f. 500 f. 500
Aafke G. van Hulst zonder Voorstraat 91 f. 1100 f. 1000
Hermanus H. van Hulst fabrikant Noorderhaven 97 f. 5700 f. 6700
Jacob van Hulst zonder Noordijs 15 f. 500 f. 500
wed J. van Hulst geb. R. Tjallingii zonder Voorstraat 91 f. 4400 f. 5300
wed S. van Hulst geb. van Schouwenburg zonder Noordijs 15 f. 9900 f. 10100
Jan van Hulst Jzn. fabrikant Voorstraat 40 f. 5100 f. 0
Jan van Hulst Szn. fabrikant Noordijs 15 f. 6000 f. 7100
Bonifacius Jacobi winkelier Lanen 39 f. 900 f. 900
Sijbrand Jacobi kantoorbediende Lanen 39 f. 800 f. 800
Roelof Jacobs meubelmakerskn. Voorstraat 66 f. 600 f. 800
Jelte Jager meesterkn. graanpakh. Noordergrachtswal 14 f. 700 f. 800
Poppe Jager meesterkn. zouziederij Ged. Korte Zoutsl. 7 f. 1100 f. 1100
Walle de Jager koopman in lompen Lanen 1 f. 900 f. 900
Jan Jansen cond. v. Gend & Loos Kerkpoortstraat 75a f. 700 f. 800
Jetze Jansen banketbakker Brouwersstraat 8 f. 1000 f. 1200
Johannes H.G. Jansen pastoor Zuiderhaven 77 f. 4500 f. 4800
Dirk Jansma stoker Vijverstraat 4 f. 700 f. 800
Harmen Jellema werkman Rapenburg 11 f. 0 f. 500
Joost Jilderts zonder Schritsen 40 f. 1100 f. 1100
Andele de Jong melktapper Karremanstraat 18 f. 1000 f. 1000
Ebo de Jong koperslagersknecht Voorstraat 69 f. 600 f. 700
Eelke de Jong matroos Achterstraat 34 f. 700 f. 600
Hendrik de Jong winkelier Hoogstraat 10 f. 500 f. 600
Jan de Jong schoenmaker Gr. Bredeplaats 31 f. 500 f. 600
Jan J. de Jong stoker Vijverstraat 6 f. 700 f. 0
Klaas de Jong beurtschipper Franekereind 25 f. 700 f. 700
Lourens de Jong slager Brouwersstraat 16 f. 1800 f. 1800
Otto de Jong schoenmaker Kerkstraat 19 f. 0 f. 600
Pieter de Jong 1e stoker gasfabriek Weverstraat 14 f. 600 f. 800
Sikke de Jong slager Voorstraat 47 f. 2000 f. 3000
Titte de Jong ambt. ter Secr. Voorstraat 69 f. 500 f. 700
Willem S. de Jong zonder Rozengracht 23 f. 3200 f. 3500
Johannes de Jong Dzn. kapitein Lanen 32 f. 1400 f. 1200
Tjalling Jongma slager Kerkstraat 38 f. 2000 f. 1800
Nicolaas J. Jonker leeraar zeevaartsch. Havenplein 18 f. 1700 f. 1700
Herrt Jorna melkventer Lammerwarnderst. 13 f. 600 f. 700
Sjouke R. Jorna pakhuisknecht Anjelierstraat 23 f. 600 f. 600
Wouter Jorna visschersknecht Steenhouwerstraat 3 f. 600 f. 600
Lammert Julius ladingmeester S.S. Schoolstraat 12 f. 900 f. 900
Klaas Küter rijwielhandelaar Noorderhaven 72 f. 1500 f. 1000
Hessel Kamminga kantoorlooper Hoogstraat 23a f. 600 f. 600
Janus Kamminga concierge H.B.S. Zuiderhaven 63 f. 700 f. 900
Jan Kamstra kantoorbediende Zoutsloot 53 f. 800 f. 1100
Melle Kamstra agent v. pol. 1e kl. Zoutsloot 53 f. 700 f. 900
Willem Kamstra kantoorbediende Zoutsloot 53 f. 0 f. 600
Anne Kaspers metselaar Droogstraat 33 f. 500 f. 600
Gerrit Jan Kaspers metselaar Schoolstraat 20 f. 600 f. 600
Jan Kaspers zoutkeetsknecht Westersteeg 4 f. 600 f. 700
Reintje Kaspers bootwerker Rinnertspijp 4 f. 600 f. 500
Jannes Kastelein comm.-verificat. bel. Schritsen 35 f. 1100 f. 1300
Johannes Kats werkman Romasstraat 6 f. 600 f. 700
Pieter Kats reiniger Jekelsteeg 1 f. 500 f. 700
Gerrit Keijser werkman Borstelsteeg 7 f. 600 f. 700
Anthonius G.J. Keijzer winkelier Voorstraat 11b f. 1300 f. 1800
Thomas Keijzer melktapp. en winkel. Kerkstraat 15 f. 700 f. 900
wed Theodorus Keizer geb. H. Stootman zonder Zuiderhaven 13 f. 1100 f. 1100
Hendrikus Kerkhoven timmerknecht Kerkpoortstraat 5 f. 500 f. 600
Tjeerd J. Kerkhoven mast- en blokmaker Noorderhaven 60 f. 600 f. 800
Paulus H. Kerstel barbier Brouwersstraat 11 f. 1200 f. 1200
Fokje Kijlstra onderwijzeres Hoogstraat 19a f. 600 f. 600
mr. Auke H. van Kleffens advocaat en notaris Noorderhaven 17 f. 13700 f. 1600
Aafke Klein winkelbediende Voorstraat 85 f. 800 f. 1000
Ate Klein winkelier & venter Heiligeweg 20 f. 600 f. 700
Focke Klein winkelier Voorstraat 78 f. 15000 f. 15000
Siebren Klein koopman Hoogstraat 25 f. 5000 f. 40000
Lolke Kolmer voorman Liemendijk 22 f. 1500 f. 1500
Andries Koopal tijd. schrijver sec. Scheerstraat 12 f. 500 f. 700
Jan Koopmans exportslagersknecht Rapenburg 9 f. 700 f. 600
Johannes Koopmans groentenventer Karremanstraat 25 f. 500 f. 600
Johannes Koopmans exportslagersknecht Nieuweburen 15 f. 600 f. 700
Martinus Koopmans slager Kl. Kerkstraat 16 f. 2000 f. 3000
Renze Koopmans smidsknecht Nieuwstraat 60 f. 500 f. 600
Tjalke Koopmans timmerknecht Kerkstraat 3 f. 800 f. 800
Gijsbert Koops vischkooper Visscherstraat 2 f. 1200 f. 900
Elisabeth A.A. Koster onderwijzeres Noorderhaven 43 f. 1100 f. 1200
Ernst Koster stadsreiniger Lanen 51 f. 500 f. 700
Jan Koster zoutkeetsknecht Hofstraat 18 f. 600 f. 700
Klaas Koster meesterkn. zoutkeet. Lammerwarnderst. 1 f. 700 f. 800
Otto H.M. Koster bootwerker Gr. Ossenmarkt 16 f. 600 f. 500
Petronella G. Koster onderwijzeres Noorderhaven 43 f. 1100 f. 1200
Engel Koudenburg kantoorbediende Schritsen 26 f. 900 f. 1200
Wiebe Kracht bootwerker Leerlooierssteeg 2 f. 600 f. 600
Eelke Krakau bootwerker Droogstraat 25 f. 500 f. 500
Hendrik Kramer kruidenier Franekereind 20 f. 4000 f. 6000
Klaas P. Kramer stoomboot kapitein Dokstraat 3 f. 1200 f. 1200
wed D.A. Kraus geb. de Boer zonder Bildtstraat 24 f. 600 f. 700
Harm Kremer zonder Nieuwstraat 44 f. 900 f. 900
Seus Kreusinga kapitein Schritsen 38 f. 2500 f. 3500
Jan Krijtenburg timmerman Hoogstraat 13 f. 1300 f. 1300
Take Jacob Krijthe rijksklerk dir. bel. Noorderhaven 103 f. 800 f. 900
Jacob Hendrik Krikke ambt. ter secretarie Voorstraat 15 f. 1000 f. 2000
Jochem Kroes machinist Kerkpoortstraat 11 f. 700 f. 700
Lammert Kroes winkelbediende Voorstraat 17 f. 600 f. 600
Jan Kroes Gzn. winkelier Voorstraat 17 f. 1600 f. 1600
Franciscus J. Krol smid Heiligeweg 32 f. 700 f. 700
Marten Krook leerlooier Nieuwstraat 1 f. 600 f. 600
Christiaan Kroon caféhouder Zuiderhaven 1 f. 1000 f. 1100
Derk W. Kroon tapper Havenplein 10 f. 1000 f. 2000
Thijs Kroon koopman Lombardstraat 2 f. 600 f. 600
Harm Kruger conducteur posterijen Noorderhaven 16 f. 1000 f. 1100
Engelke Kruiger kantoorbediende Nieuwstraat 50 f. 700 f. 1100
Gosina Kruisweg winkelierster Voorstraat 57 f. 2000 f. 3000
Neeltje Kruisweg winkelierster Voorstraat 57 f. 2000 f. 3000
Lodewijk J. Kruithof manufacturier Kl. Breedeplaats 20 f. 1800 f. 2500
Bartholomeus Kuëter sigarenmaker Schritsen 17 f. 900 f. 900
Johannes Kuhlman cargadoor Zuiderstraat 18 f. 4300 f. 4600
Paulus Kuijper besteller Zoutsloot 80 f. 500 f. 600
Berend Kuiper leeraar zeevaartsch. Noorderhaven 13 f. 2200 f. 1300
Doeke Kuiper bootwerker Havenplein 22 f. 700 f. 600
Pieter Kuiper timmerknecht Lanen 60 f. 500 f. 600
Walle Kuiper schoenmaker Lanen 60 f. 600 f. 600
Bauke Kuipers kantoorbediende Hofstraat 8 f. 600 f. 700
Harm Kuipers loodscommissaris Zuiderhaven 36 f. 1600 f. 1700
Jacob A. Kuipers vader in 't Diaconieh. Kerkpad 16 f. 700 f. 800
Jan Kuipers bootwerker Schritsen 4 f. 500 f. 500
wed C. Kuiter geb. Visman winkelierster Zuiderhaven 7 f. 0 f. 600
Dirk Kuiter geb. Visman mosselvisscher Zuiderstraat 19 f. 4000 f. 2500
Wiebe Kulsen bootwerker Wortelstraat 9 f. 0 f. 0
Johannes Kuurstra timmerknecht Hoogstraat 3 f. 600 f. 0
Marten P. Kwast bierhuishouder Schritsen 58 f. 800 f. 800
Sijbe Kwast leerlooier Rapenburg 3 f. 600 f. 700
Derk Lambers vleeschkeurder Voorstraat 33 f. 900 f. 1200
Jacob Lamminga timmerman Brouwersstraat 18 f. 3700 f. 4500
Addick A. Land Ezn. boekhandelaar Voorstraat 53 f. 6000 f. 600
Frederik J. Langenhorst huisschilder Heiligeweg 66 f. 800 f. 800
Uilkje Lantinga onderwijzeres Zuiderhaven 26 f. 1200 f. 1300
Feitze Leemburg bierhuishouder Raamstraat 7 f. 900 f. 800
Bernaruds F.J. Leemkoel zonder Voorstraat 68 f. 6500 f. 6500
Bouwe Leenstra winkelier Lanen 41 f. 600 f. 1000
Hendrikus Leenstra stoffeerder Zoutsloot 52 f. 1000 f. 1500
Coenraad Leers winkelier Schritsen 9 f. 800 f. 800
Klaas Leeuwesteijn werkman Spinhuisstraat 5 f. 600 f. 600
Leonard Leijdesdorff goudsmid Voorstraat 75 f. 8000 f. 5000
Johannes Leijen letterzetter Noordergrachtswal 30 f. 600 f. 700
Hermanus Leijenaar machinist Kl. Kerkstraat 8 f. 600 f. 500
Germen Lenger bootwerker Romasstraat 13 f. 700 f. 500
Philippus Lenger klerk Prinsenstraat 10 f. 600 f. 900
Simon Lenger bootwerker Zoutsloot 62 f. 600 f. 0
Willem Lenger bootwerker Zoutsloot 87 f. 500 f. 0
Jochem Lettinga bootwerker Anjelierstraat 32 f. 500 f. 500
Hendrik J. Lichtendahl visscher Dokstraat 5 f. 2000 f. 3000
Jan H. Lichtendahl vischhandelaar Zoutsloot 17 f. 30000 f. 25000
Pier Lichtendahl Jzn. mosselv. en winkel. Kerkstraat 16 f. 4000 f. 2500
Jan Lichtendahl Wz. visscher en winkel. Kerkstraat 21 f. 5000 f. 3000
Jan Lok schoenmaker Lanen 64 f. 700 f. 1000
Lolke Lolkema kapt. schelpenzuiger Gr. Bredeplaats 16 f. 2000 f. 2000
wed Jacob L. van Loon touwslager Noorderhaven 66 f. 0 f. 1200
Douwe Lovius boekhouder Noorderhaven 22 f. 1300 f. 2600
wed Rinze Lovius geb. Tjepkema zonder Voorstraat 7a f. 900 f. 900
Jacobus Johs. Maassen comm. ter secret. Zuiderhaven 26 f. 1000 f. 1300
Johanna C. Manssen gezelschapsjuffrouw Noordijs 9 f. 900 f. 900
Dirk Markenstein bootwerker Schritsen 18 f. 600 f. 600
Jozef Markenstein bootwerker Schritsen 55 f. 700 f. 600
Willem Markenstein timmerknecht Schritsen 27 f. 700 f. 800
Anne G.H. Markus direct. Ambachtssch. Zuiderhaven 67 f. 2100 f. 2500
Johannes Benedictus Martein 1e machinist Gr. Bredeplaats 17 f. 2400 f. 1200
Daniël van der Meer houtsteksknecht Caspar di Roblesstr. 7 f. 600 f. 700
Dirk van der Meer timmerman Zuiderplein 3 f. 2000 f. 2000
Jurjen van der Meer koopman Zuiderhaven 59 f. 1500 f. 1700
Siebe B. van der Meer adj. dir. Houtimport Heiligeweg 11 f. 2300 f. 3300
Sjoerd van der Meer 1e stoker gasfabriek Fabrieksstraat 18 f. 700 f. 900
wed A. van der Meer geb. H.C. v/d Oever zonder Voorstraat 73 f. 500 f. 500
wed Theodorus J.M. van der Meer geb. Rooswinkel zonder Rozengracht 3 f. 500 f. 600
Hendrikus van der Meij timmerman stb. Achterstraat 12 f. 700 f. 0
Hubert van der Meij kleermaker Voorstraat 48 f. 1600 f. 1800
Jan van der Meij sigarenmaker Achterstraat 31 f. 0 f. 800
Gerrit Meijer tapper & los werkman Achterstraat 31 f. 700 f. 900
Klaas van der Meijer bootwerker Nieuweburen 29 f. 500 f. 500
Sjoert Meijer logementhouder Noorderhaven 32 f. 800 f. 700
Krijn J. Meinesz houthandelaar Rozengracht 17 f. 11100 f. 15300
Sijbe T. Mellema zonder Noorderhaven 10 f. 700 f. 700
Tjitse Mellema koemelker Hofstraat 47 f. 1300 f. 1500
wed T. Mellema geb. Goovaarts pensionhoudster Voorstraat 54 f. 600 f. 600
Tjerk Mensonides bierbottelaar Gr. Bredeplaats 7 f. 500 f. 500
Adrianus A. Merkx stoker Spinhuisstraat 5 f. 600 f. 500
Abraham L. Messcher koopman Lanen 13 f. 6000 f. 7500
Levie Messcher koopman Lanen 13 f. 0 f. 0
Andries J. Meter zonder Noorderhaven 95 f. 3200 f. 2400
Cornelis A. Meter winkelier Voorstraat 63 f. 1800 f. 4000
Bauke van der Meulen treinpoetser Heerenwaltje 15 f. 700 f. 800
Faas van der Meulen slager Wortelstraat 2 f. 700 f. 700
Gerrit van der Meulen onderwijzer Heiligeweg 58 f. 700 f. 700
Johannes van der Meulen hoofdagent v. politie Scheerstraat 6 f. 800 f. 900
Oege van der Meulen kantoorbediende Heiligeweg 58 f. 1100 f. 1900
Wiebe van der Meulen Szn. winkelier Voorstraat 43 f. 1500 f. 1500
Geertruida van Meurs zonder Heiligeweg 44 f. 0 f. 500
Pieter van Meurs zonder Zuiderhaven 45 f. 1500 f. 1400
Lolke Miedema brugwachter Oude Turfkade 2 f. 500 f. 700
Maaike Miedema zonder Noorderhaven 100 f. 900 f. 900
Pieter Miedema broodbakker Hoogstraat 36 f. 1200 f. 1300
Sake Minkes conducteur Kerkpoortstraat 75 f. 500 f. 500
Lieuwe van Minnen winkelier Franekereind 29 f. 800 f. 1000
Antoon de Moed tapper Karremanstraat 27 f. 1000 f. 1000
Fokke van der Molen manufacturier Voorstraat 29 f. 6000 f. 10000
Jelle van der Molen agent v. pol. 1e kl. Franekereind 42 f. 700 f. 800
Auke Molenaar los werkman Gr. Ossenmarkt 5 f. 500 f. 0
Gosse B. Molenaar graanhandelaar Franekereind 40 f. 14000 f. 28000
Cornelis Molenaar Gzn. commissionair Schritsen 41 f. 2500 f. 200
Cornelis Molenaar jr. commies tit. post & tel. Schritsen 43 f. 1600 f. 1800
Germen Monsma tegelbakker Zuiderstraat 1 f. 600 f. 700
wed W. Monsma geb. Schaaf winkelierster Heiligeweg 46 f. 700 f. 500
Pieter H. Mooiman timmerman Nieuwstraat 27 f. 600 f. 700
Arnoldus L. Moonen mosselvisscher Gr. Bredeplaats 21 f. 1000 f. 1000
wed M. Mulder geb. B. Pan tapster Schritsen 8 f. 500 f. 0
Geert Munneke zonder Voorstraat 19 f. 4000 f. 4000
Gerrit Munter predikant Voorstraat 24 f. 1900 f. 1900
Heere Nadort gep. loodsschipper Schritsen 19 f. 700 f. 700
Jouw Nagel besteller Heiligeweg 34 f. 0 f. 500
Frans Nagel jr. rangeerder Molenpad 5 f. 0 f. 0
Frans Nagel sr. arbeider S.S. Kl. Kerkstraat 14 f. 500 f. 600
Bauke Nak tapper Hondenstraat 12 f. 1000 f. 1000
Hilbrand Nak metselaar Fabrieksstraat 30 f. 500 f. 600
Andries Nauta zonder Zoutsloot 61 f. 1600 f. 1600
Hendrikus Nauta slager Heiligeweg 36 f. 700 f. 800
Jan Nauta verver Lanen 37 f. 500 f. 500
Thomas Nauta smid Noorderhaven 1 f. 700 f. 800
Watze Nauta rijtuigverhuurder Droogstraat 8 f. 1000 f. 1000
Jochem Nauta Azn. timmerman Zuiderhaven 25 f. 1200 f. 1200
Eele Nauta Pzn. verver St. Odolphisteeg 9 f. 1100 f. 1100
Sammer C. Nederhoed rangeerder Westerstraat 3 f. 600 f. 600
Willem IJ. Nielsen stoker Noorderhaven 15 f. 600 f. 600
Anne Nieuwenhuis koopman Lanen 7 f. 1500 f. 1500
Hendrikus J. Nieuwenhuis kalkbrander Brouwersstraat 26 f. 3000 f. 3000
Jan Nieuwenhuis koopman Lanen 7 f. 1000 f. 1000
Jacob Noordbeek gemeentebode Caspar di Roblesstr. 8 f. 600 f. 900
Sijbren A. Noordmans concierge spaarb. Noorderhaven 114 f. 1000 f. 1100
Fenna Johanna Norel zonder Heiligeweg 1 f. 500 f. 500
Okke Norel melktapper Schritsen 42 f. 600 f. 600
Pieter Nota zeemtouwer Nieuwstraat 64 f. 600 f. 700
Dirk P. van Nouhuijs geneesheer Noorderhaven 57 f. 7300 f. 8000
Jentje Odinga l.l. machinist Nieuwstraat 56 f. 700 f. 0
Hendrik Offinga winkelier Voorstraat 21 f. 1000 f. 1000
Gabriela L.M. Ognibeni onderwijzeres Hofstraat 21 f. 700 f. 700
Sijbe Okkinga notaris Zuiderplein 1 f. 9800 f. 11900
Arend Oldenburg 2e stoker gasfabriek Karremanstraat 2 f. 600 f. 700
Willem Oldenburg zonder Zuiderhaven 33 f. 800 f. 700
Jan W. van Oosterom commies directe bel. Dokstraat 4 f. 800 f. 1000
Matheus van Os steenzetter Heerenwaltje 13 f. 500 f. 600
Abe Osinga sigarensorteerder en winkel. in groenten Voorstraat 99 f. 1000 f. 1100
Sible Osinga landarbeider Kruisstraat 10 f. 700 f. 800
Germen Oswald slijter & sigarensort. Schritsen 37 f. 1100 f. 1300
IJtje Oswald van der Wal winkelierster Voorstraat 5 f. 1000 f. 1100
Jan Ouendag schoenmaker Kl. Breedeplaats 24 f. 1200 f. 1500
Mathijs H. Ouendag winkelier Kl. Breedeplaats 2 f. 1600 f. 2200
Johan H. Outhuijse werkman St. Odolphisteeg 4 f. 600 f. 700
Fokke Overzet broodbakker Zuiderstraat 10 f. 1500 f. 1500
Jan Douwe Paesens timmerknecht Noorderwal 26 f. 500 f. 600
Abraham Pais koopman Kl. Breedeplaats 16 f. 600 f. 600
Aron Pais koopman Noorderhaven 18 f. 4000 f. 4000
Benjamin R. Pais koopman Noorderhaven 34 f. 1400 f. 1400
Elias Pais manufacturier Kerkstraat 10 f. 2000 f. 1800
Levie Pais koopman in groenten Kl. Breedeplaats 16 f. 1100 f. 1200
wed R. Pais geb. R. Pais zonder Brouwersstraat 9 f. 2500 f. 2500
Douwe Palstra kantoorbediende Schritsen 16 f. 800 f. 0
Marten Palstra stadstimmerman Schritsen 16 f. 7800 f. 900
Abraham Parfumeur zonder Voorstraat 65 f. 500 f. 0
Maurits Parfumeur manufacturier Voorstraat 31 f. 2000 f. 4000
Frits Parfumeur Azn. manufacturier Voorstraat 65 f. 1700 f. 2500
Folkert Park societeith.&plateelsch Bosch en Hove 2 f. 600 f. 700
Johannes Pascal los werkman Kroonsteeg 3 f. 0 f. 600
Pieter Corns. Peereboom commies directe bel. Dokstraat 6 f. 800 f. 1000
Hijlke Pieksma bierhuishouder Lanen 20 f. 700 f. 900
Lolke Pieksma los werkman Werfpad 9 f. 0 f. 600
Gosse Pietersma mosselvisscher Visscherstraat 6 f. 0 f. 1500
Evert van der Plaats zonder Zoutsloot 13 f. 0 f. 700
Willem van der Plaats melktapper Dijkswal 4 f. 500 f. 500
Herke Plantinga melktapper Lanen 40 f. 800 f. 800
wed F. Plantinga geb. Buisman zonder Heerenwaltje 1 f. 1000 f. 1000
wed G. Plantinga geb. v/d Wal smid Rommelhaven 4 f. 800 f. 900
wed Wijtze Plekker melkverkoopster Lanen 89 f. 500 f. 500
Haije Ploeg bootwerker Schritsen 5 f. 600 f. 600
Arjen Ploegstra koopman Lanen 18 f. 600 f. 800
Catharina Poelma zonder Hofstraat 21 f. 1100 f. 1100
Abraham Polak slager Karremanstraat 14 f. 800 f. 800
Izaäk Polak manufacturier Kerkstraat 4 f. 1000 f. 1600
Willem Politiek stuurman schelpenz. Nutstraat 4 f. 900 f. 1100
Sjouke Polstra tapper Prinsenstraat 4 f. 1500 f. 1500
Homme Poort winkelier Voorstraat 95 f. 3000 f. 3200
Jacob Poort slijter en tapper Kerkstraat 35 f. 2200 f. 600
Jan Poort aanspreker Voorstraat 4 f. 500 f. 0
Jan Poort Hzn. winkelier Voorstraat 7 f. 800 f. 1000
Siebe Post gaarder havengelden Raamstraat 8 f. 700 f. 800
Bauke Postema metselaar Zoutsloot 14 f. 500 f. 600
David A. Postema onderwijzer Prinsenstraat 4 f. 1000 f. 1100
Alida Posthuma zonder Zuiderhaven 73 f. 1000 f. 900
Dirk Posthuma matroos Karremanstraat 24 f. 500 f. 700
Jan Carel Posthuma los werkman Droogstraat 35 f. 500 f. 500
Johanna Posthuma zonder Zuiderhaven 73 f. 1000 f. 900
Johannes F. Posthuma kassier Zuiderhaven 73 f. 6000 f. 7000
Okke Posthuma bootwerker Zuiderhaven 32 f. 500 f. 500
Pieter O. Posthuma bootwerker Zuiderhaven 32 f. 500 f. 500
Rintje Posthuma schipper Scheerstraat 5 f. 600 f. 700
Ulbe Posthuma metselaar Droogstraat 21 f. 500 f. 600
Godert Posthumus houthandelaar Voorstraat 42 f. 4500 f. 4500
Grietje Posthumus onderwijzeres Gr. Bredeplaats 4 f. 700 f. 800
Lourens Posthumus verver Heiligeweg 16 f. 700 f. 800
Rienk Posthumus metselaar Noordergrachtswal 18 f. 500 f. 0
wed C. Posthumus geb. T. Stuur houthandel. & cargad. Gr. Bredeplaats 4 f. 5000 f. 5000
Dirk C. Postma kantoorbediende Voorstraat 55 f. 2500 f. 2500
Harmen D. Postma timmerman Roptaweg 14 f. 1200 f. 1200
Hendrik Postma slagersknecht Kerkpad 6 f. 500 f. 600
IJede Postma onderwijzer Noorderhaven 91 f. 0 f. 1100
Jan Postma secretaris thesaurier Kl. Breedeplaats 12 f. 1800 f. 2000
Martinus Postma zoutkeetsknecht Ooievaarsteeg 18 f. 600 f. 700
Tjetsje Postma kantoorbediende Franekereind 34 f. 0 f. 500
Tjitske Postma kantoorbediende Noordijs 7 f. 0 f. 600
Wiebe C. Postma koopman Noordijs 7 f. 4300 f. 0
Sape Postma Wzn. winkelier Kl. Breedeplaats 6 f. 700 f. 800
Albert J. Prins machinist Zuiderhaven 81 f. 1200 f. 1100
Harmen Prins bootwerker Caspar di Roblesstr. 14 f. 500 f. 500
Johanna Prins onderwijzeres Zuiderhaven 81 f. 800 f. 1000
Alida Anna Pruijt winkelierster Voorstraat 49 f. 1000 f. 1200
Durk Quaré sr. matroos Zoutsloot 75 f. 900 f. 1200
Frans Raadsma opzichter waterschap Noorderhaven 47 f. 2400 f. 2400
Gijsbertus Radsma bootwerker Schritsen 7 f. 700 f. 600
Herman Radsma besteller Nieuwstraat 24 f. 0 f. 600
Johannes Radsma huisschilder Hoogstraat 21 f. 1000 f. 1000
Meindert Radsma horlogemaker Hoogstraat 21 f. 900 f. 900
Franciscus Rammeloo mosselvisscher Schoolplein 7 f. 2000 f. 2000
Hermanus Reeling Brouwer boekhouder spaarb. Voorstraat 24 f. 3600 f. 3800
Arend M. Reijntjes secretaris waterschap Gr. Bredeplaats 11 f. 2400 f. 2500
Aldert Reiners stoffeerder Heiligeweg 12 f. 1100 f. 1100
Leendert A. Reiniers leeraar Schritsen 17 f. 1900 f. 1900
Jentje Reitsma zonder Noorderhaven 25 f. 600 f. 600
Meindert Remmelink comm. v. Politie Noorderhaven 75 f. 2100 f. 2100
Cyprianus Rewiersma stoffeerdersknecht Hofstraat 15 f. 600 f. 600
Sjierk Riem sigarenmaker Nieuweburen 17 f. 800 f. 1500
Albertus C.W. van Riet hotelhouder Franekereind 23 f. 4500 f. 4500
Wijbren Riewald kuiper Hoogstraat 30 f. 500 f. 500
Hendrikus Rijfkogel broodbakker Voorstraat 12 f. 1100 f. 1200
Lodewijk A. Rijfkogel broodbakker Lanen 46 f. 1000 f. 1000
Reinold Rijkeboer loodsleerling Caspar di Roblesstr. 10 f. 500 f. 600
Zacheus Rijpstra winkelier en schipper Achterstraat 49 f. 800 f. 800
Gerrit Rikkers kantoorbediende Voorstraat 13 f. 1300 f. 1500
Catharinus Roedema stoker Zoutsloot 55 f. 600 f. 700
Lijkele Roedema werkman Zoutsloot 103 f. 700 f. 700
Hendrik C. la Roi onderwijzer Noorderwal 10 f. 1800 f. 2200
Jane Ronner winkelier Voorstraat 11 f. 800 f. 1000
Dirk Roorda bootwerker Noordergrachtswal 20 f. 500 f. 500
Douwe Roorda bootwerker Noorderhaven 12 f. 500 f. 500
Jacobus C. Roorda exportsl. en vellenbl. Hoogstraat 1 f. 6900 f. 10000
Jan Roorda voorman Voorstraat 34 f. 600 f. 600
Theodorus Roorda exportsl. en vellenbl. Hoogstraat 1 f. 10400 f. 20000
Jan Roos logementhouder Havenplein 3 f. 2000 f. 2000
wed A.J. Roos geb. T. Lieuwen zonder Noorderhaven 111 f. 1000 f. 1000
Hendrikus H.F. Rooswinkel manufacturier Voorstraat 62 f. 1700 f. 1700
Jacobus C. Rooswinkel timmerman Noorderwal 30 f. 600 f. 700
Theodorus J.A. van Rossum winkelier Hoogstraat 16 f. 600 f. 500
Ids Roukema koopman Karremanstraat 22 f. 0 f. 700
Cornelis Roze broodbakker Hoogstraat 7 f. 1200 f. 1200
Wiebren Ruardi broodbakker Noorderhaven 35 f. 1000 f. 1500
Rinze de Ruijter P. Dzn. sigarenfabrikant Voorstraat 50 f. 6800 f. 10000
Gerritje de Ruiter zonder Voorstraat 33a f. 2700 f. 2200
Jacob de Ruiter zonder Zuiderhaven 44 f. 3600 f. 4200
Jan Ruiter apotheker Lanen 85 f. 5000 f. 6000
wed Abraham de Ruiter geb. C.S. Doijer zonder Voorstraat 50 f. 1400 f. 900
Sijbe van der Schaaf tapper Droogstraat 13 f. 700 f. 700
Fetze Schaafsma pakhuisknecht Stokersteeg 6 f. 600 f. 700
Sijberen Schaafsma sluisw. kl. sluis Zuiderbolwerk 4 f. 600 f. 800
Simon Schaafsma besteller Wortelstraat 5 f. 500 f. 600
Anno Schaap smid Hoogstraat 38 f. 1000 f. 1000
Siebe Schachtschabel zonder Steenhouwerstraat 6 f. 600 f. 600
Jan Scheepsbouwer ijzerwerker Schoolstraat 6 f. 800 f. 800
Dirk Willem Scheepstra winkelier & venter Heiligeweg 22 f. 600 f. 700
Klaas Scheffers zoutweger Lanen 21 f. 900 f. 1000
Berend Scheltens brievenbesteller Brouwersstraat 15 f. 800 f. 800
Hendrik Scheltens winkelier Lanen 62 f. 700 f. 900
Harmen Schievink werkman Kl. Kerkstraat 6 f. 500 f. 500
IJbele Schievink ladingmeester S.S. Schoolstraat 14 f. 900 f. 900
Willem Schilstra agent van politie St. Odolphisteeg 6 f. 700 f. 700
Hendrik Scholte bootwerker Noorderwal 24 f. 500 f. 800
Jan Scholte handelaar in brandst. Oosterkeetstraat 4 f. 800 f. 800
Jeep Cornelis van der Schoot stoffeerder Voorstraat 46 f. 0 f. 1200
Matthijs Schoot werkman Zeepaardsteeg 1 f. 600 f. 700
Pieter C. van der Schoot stoffeerder Heiligeweg 60 f. 2000 f. 2500
Cornelis van der Schoot Czn. winkelier Lanen 91 f. 500 f. 500
Jan van der Schoot Czn. winkelier Noorderhaven 101 f. 2200 f. 3000
wed C. van der Schoot geb. Metselaar zonder Voorstraat 54 f. 700 f. 700
Bertha Schoot Uiterkamp onderwijzeres Schritsen 63 f. 600 f. 600
Willem Schoot Uiterkamp organist R.K. Kerk Schritsen 63 f. 700 f. 700
Jacob van der Schouw werkman Nieuwstraat 60 f. 500 f. 500
wed Hermanus Schrage geb. Tolsma zonder Simon Stijlstraat 4 f. 1600 f. 1700
Andries Schreur turfhandelaar Zoutsloot 25 f. 600 f. 800
Gerrit Schuil bootwerker Zoutsloot 5 f. 600 f. 500
Herre Schuil bootwerker Lanen 12 f. 600 f. 600
Jacobus Schuil bootwerker Zoutsloot 15 f. 600 f. 600
wed U. Schuil geb. Panbakker aardap. handelaarster Noordijs 6 f. 2000 f. 2000
Sjoerd van der Schuit verver Kerkpoortstraat 8 f. 600 f. 900
Jansje Schuit vrouw van Jan Fekkes winkel. in sigaren Lanen 82 f. 0 f. 700
Johan Heinrich Schumacher stucadoor Zuiderstraat 2 f. 1200 f. 3000
Herman Schumacher sr. zonder Hoogstraat 27 f. 600 f. 600
Roelof Schurink arts Noorderhaven 37 f. 7500 f. 8000
Wilhelmina H.M. Schutte coupeuse Voorstraat 64 f. 700 f. 700
Everhardus J. Schutte jr. winkelier Voorstraat 64 f. 1800 f. 2000
Everhardus J. Schutte sr. zonder Voorstraat 64 f. 500 f. 500
Dirk van Seijst tuinknecht Liemendijk 14 f. 500 f. 700
Antonius Severein werkman Nieuwstraat 26 f. 600 f. 700
Hans Severein bootwerker Bargebuurtspoortje 4 f. 600 f. 500
Jacob Severein bierbottelaar Kerkstraat 22 f. 600 f. 600
Meindert Severein bootwerker Wortelstraat 8 f. 600 f. 600
Bauke Siebesma gardenier Vijver 5 f. 1000 f. 1600
Dedde Sieperda banketbakker Voorstraat 51 f. 2000 f. 3000
Gerrit Sikkela bootwerker Werfpad 1 f. 500 f. 500
Sijbe Sikkema aardappelhandelaar Heiligeweg 54 f. 1800 f. 3000
Eke Simonsz zonder Rozengracht 7 f. 8300 f. 8000
Frits Simonsz cementfabrikant Noordijs 19 f. 2700 f. 2800
Nicolaas Simonsz burgemeester Noordijs 19 f. 13600 f. 14600
Wouter R. Sinnema barbier Brouwersstraat 19 f. 1600 f. 2000
Ype Sipma kastelein Franekereind 17 f. 1800 f. 1800
mr. Antonis W. Baron Sloet griffier kantonger. Rommelhaven 26 f. 1800 f. 1800
Hendrik van der Sloot conducteur Zoutsloot 40 f. 1100 f. 1100
Antje van Slooten onderwijzeres Voorstraat 60 f. 800 f. 1000
Arend J. van der Slooten kantoorkn. posterijen Lanen 62 f. 900 f. 1100
Gooike van Slooten reiziger Zuiderhaven 57 f. 2500 f. 4200
Hermanus van Slooten handelaar Voorstraat 14 f. 7000 f. 8800
Klaasje van Slooten zonder Voorstraat 44 f. 0 f. 700
Pieter van Slooten zonder Lanen 17 f. 2000 f. 1800
Rinze G. van Slooten azijnfabrikant Voorstraat 60 f. 6100 f. 6600
Sijke van Slooten onderwijzeres Voorstraat 60 f. 900 f. 900
Thomas van Slooten zonder Voorstraat 44 f. 700 f. 700
Ype van Slooten zonder Voorstraat 44 f. 7000 f. 8800
wed Hermanus van Slooten geb. H. Bolman zonder Voorstraat 44 f. 4500 f. 4500
Gerrit Sluik timmerman Voorstraat 97 f. 900 f. 1000
Gerritje Sluik costuumnaaister Zoutsloot 26 f. 600 f. 0
Geert van der Sluis bootwerker Zoutsloot 57 f. 500 f. 500
Jacobus van der Sluis schelpenvisscher Noorderhaven 103 f. 2000 f. 2000
Okke van der Sluis bootwerker Zeepziedersstraat 4 f. 700 f. 600
Johannes van Smeden ijzerhandelaar Lanen 56 f. 7000 f. 15000
Wijnand J. van Smeden ijzerhandelaar Lanen 56 f. 800 f. 3000
Engbert Smeding grossier Heiligeweg 50 f. 2500 f. 3000
Hendrik Smeding jr. koopman Franekereind 30 f. 3000 f. 4000
Arend Smilde exportslager Noorderhaven 105 f. 4500 f. 5000
Jan Smilde exportslager Noordijs 17 f. 4500 f. 5000
Christiaan Smit leeraar H.B.S. Franekereind 14 f. 2900 f. 3000
Hermannus Smit vetkoopman Kerkpoortstraat 3 f. 1200 f. 1700
Marten Smit exportslagersknecht Heerenwaltje 9 f. 500 f. 500
Thomas Smit vetkoopman Kerkpoortstraat 3 f. 700 f. 1200
Tiete Smith kantoorlooper Vijverstraat 22 f. 700 f. 500
Anna H.G. Snijder zonder Zuiderhaven 53 f. 800 f. 800
Catharina H. Snijder zonder Zuiderhaven 53 f. 800 f. 800
Catharinia H. Snijder zonder Noorderhaven 48 f. 0 f. 0
Dorethea M. Snijder zonder Zuiderhaven 53 f. 900 f. 900
Johan J. Snijder wijnhandelaar Noorderhaven 48 f. 500 f. 500
Teuntje Snijder zonder Zuiderhaven 53 f. 900 f. 900
Theodoor J. Snijder kantoorbediende Kl. Breedeplaats 5 f. 1500 f. 3600
Theuntje Snijder zonder Noorderhaven 48 f. 500 f. 500
Hendrik R. Snijder Azn. wijnhandelaar Noorderhaven 48 f. 2100 f. 2500
Adolphus A. Snijder Hzn. wijnhandelaar Noorderhaven 48 f. 3300 f. 3100
Daniel Snijder Hzn. houthandelaar Noorderhaven 35 f. 3000 f. 5600
Johan J. Snijder Hzn. handelaar in gedistill. Voorstraat 8 f. 5700 f. 6900
Johanna M.L. Somers onderwijzeres Hofstraat 21 f. 700 f. 800
Sijbrand Spannenburg schoenmaker Bildtstraat 12 f. 900 f. 1000
Aron E. Speijer koopman Zuiderhaven 17 f. 1600 f. 1600
Elkan A. Speijer manufacturier Heiligeweg 19 f. 1200 f. 1500
Elkan J. Speijer koopman Heiligeweg 26 f. 1000 f. 1000
Jan Spoelstra timmerknecht Rapenburg 4 f. 800 f. 900
Ludwig G. Stängel pakhuisknecht Lanen 44 f. 500 f. 600
Jan Stellingwerff winkelier Brouwersstraat 20 f. 1500 f. 1800
Johs. Stellingwerff koopman Noorderhaven 49 f. 800 f. 800
Tjepke Sterkenburg broodbakker Kl. Breedeplaats 22 f. 2000 f. 2000
Jacob T. Stienstra winkelier Franekereind 13 f. 1500 f. 1400
Jan Stienstra caféhouder en verv. Hoogstraat 53 f. 1700 f. 2000
Jan T. Stienstra exportslagersknecht Gr. Ossenmarkt 18 f. 600 f. 700
wed Jetze Stienstra geb. Ruijgh zonder Noorderhaven 9 f. 1000 f. 700
Johannes H. Stind winkelier Voorstraat 87 f. 2000 f. 1700
wed Theodor Stind geb. A. Witte zonder Voorstraat 30 f. 4000 f. 3600
Henricus Stootman kantoorbediende Lanen 16 f. 1200 f. 1300
Henricus Stootman verver Heiligeweg 8 f. 600 f. 700
Wilhelmus Stootman broodbakker Lanen 38 f. 1000 f. 1000
Hendrik Strak winkelier Voorstraat 61 f. 1200 f. 1600
Evert Strandstra adj. comm. ter secr. Scheerstraat 3 f. 0 f. 700
Haring Teernstra broodventer Zeilmakerstraat 6 f. 900 f. 900
Bauke Terpstra barbier Kl. Breedeplaats 19 f. 700 f. 900
Dieuwke Terpstra apoth. assistente Lanen 85 f. 700 f. 700
Dirk Willem Terpstra schoenmaker Gr. Bredeplaats 3 f. 500 f. 600
Geert Terpstra melktapper Zeilmakerstraat 2 f. 700 f. 1200
Jacobus Terpstra slager Bildtstraat 18 f. 900 f. 1100
Tjalling Terpstra boekdrukker Hoogstraat 12 f. 900 f. 1200
Tjerk Terpstra broodbakker Noordijs 1 f. 1000 f. 1000
Yde Terpstra tapper & bierbott. Simon Stijlstraat 1 f. 2500 f. 2500
Douwe Tichelaar stadsreiniger Nieuwstraat 23 f. 600 f. 700
Jacob Tichelaar exportslagersknecht Heiligeweg 24 f. 800 f. 900
Jekele Tichelaar bootwerker Kerkpoortstraat 53a f. 700 f. 500
Germen Tigchelaar bootwerker Hondenstraat 3 f. 600 f. 600
wed Germen Tigchelaar landbouwster Hoogstraat 31 f. 1600 f. 2000
Herman Tigchelaar koopman Zoutsloot 65 f. 0 f. 800
Lodewijk Tigchelaar schilder Havenplein 18a f. 800 f. 800
Lodewijk K. Tigchelaar stadsreiniger Droogstraat 61 f. 600 f. 800
Rein Tigchelaar werkman Hondenstraat 3 f. 500 f. 500
Roelof Tigchelaar winkelier Lanen 33 f. 800 f. 800
Sicco Tigchelaar winkel. & koopman Hoogstraat 37 f. 1600 f. 3000
Tjerk Tigchelaar werkman Anjelierstraat 14 f. 600 f. 700
Tjerk Tigchelaar winkelier Hoogstraat 41 f. 700 f. 1100
Wolter Tigchelaar timmerknecht Heerensteeg 2 f. 500 f. 600
wed Gerben Tigchelaar geb. K. Vogelzang handel in ijs Bildtstraat 23 f. 1500 f. 1200
Herman H. ten Tije handelsreiziger Zoutsloot 45 f. 700 f. 700
Johan ten Tije conducteur S.S. Zoutsloot 45 f. 1000 f. 1000
Pieter Tjallingii zoutzieder Gr. Bredeplaats 26 f. 1400 f. 0
wed Sijbrand Tjallingii fabrikant Noordijs 13 f. 12000 f. 12000
Sijtske Tjallingii zonder Voorstraat 70 f. 8000 f. 9000
Jacobus E. Tjebbes boerenknecht Hoogstraat 31 f. 600 f. 600
Harmen van der Tol melktapper Zuiderstraat 17 f. 500 f. 800
Cornelis Torenbeek sigarenmaker Noorderhaven 4 f. 600 f. 700
Lubertus Torenbeek timmerman Heiligeweg 25 f. 3000 f. 5500
Tjebbe Torenbeek kantoorbediende Zuiderbolwerk 7 f. 1400 f. 1500
Koert Touwslager winkelier Hoogstraat 18 f. 0 f. 600
Evert Tuinhout schipper & winkel. Noorderhaven 14 f. 500 f. 700
Sijbren Tuinhout meesterknecht Noorderhaven 62 f. 700 f. 800
Aldert Tuinman vlottersbaas Kerkstraat 12 f. 1200 f. 1400
Frans Uitvlugt schoenmaker Zuiderhaven 24 f. 0 f. 500
Jelle van der Veen broodbakker Brouwersstraat 28 f. 1700 f. 1700
Roelof van der Veen exportslagersknecht Lanen 47 f. 600 f. 500
Sjoerd van Veen slager Noorderhaven 111 f. 1200 f. 1200
wed Harm Veen geb. A. v/d Bos zonder Karremanstraat 23 f. 500 f. 500
Gerrit Veenstra zonder Noorderhaven 98 f. 700 f. 700
Hilbrand Veenstra zonder Zeeweg 1 f. 500 f. 500
Thomas van der Veer res. machinist N.T.M. Scheerstraat 3 f. 500 f. 600
Cath. H.N. van der Velde zonder Noorderhaven 48 f. 500 f. 500
Gerrit van der Velde kleermakersknecht Brouwersstraat 12 f. 500 f. 600
Haring Veldstra mineraalw. & bierh. Hoogstraat 3 f. 800 f. 800
Sjierk Vellinga pakhuisknecht Kerkpoortstraat 18 f. 700 f. 700
Wietze Velthuis winkelbediende Gr. Bredeplaats 22 f. 600 f. 700
Jan Veltman stadsreiniger Kerkstraat 39 f. 500 f. 700
Lieuwe R. Veltman schipper Kerkpad 20 f. 1000 f. 1200
Petrus Veltman schoorst.v. & winkel. Schritsen 67 f. 800 f. 900
Pieter Verschuure visscher Gr. Bredeplaats 19 f. 1500 f. 1500
Hendrik Vinken kantoorbediende Gr. Bredeplaats 15 f. 800 f. 800
Age Visser koopman Noorderhaven 44 f. 700 f. 1000
Auke Visser kapitein sleepboot Dokstraat 8 f. 700 f. 900
Hendrik Visser werkman Nieuwstraat 34 f. 600 f. 600
Hisse Visser machinist Dokstraat 8 f. 900 f. 900
Jan Visser zet-winkelier Voorstraat 43 f. 800 f. 800
Johannes Cornelis Visser lichtwachter Dokstraat 1 f. 1200 f. 1200
Kornelis R. Visser onderwijzeres Brouwersstraat 10 f. 1000 f. 1300
Pieter Visser zonder Kerkpoortstraat 53 f. 600 f. 600
Reindert Visser loodsleerling Dokstraat 12 f. 700 f. 700
Trijntje Visser zonder Brouwersstraat 10 f. 700 f. 700
Watze Visser broodventer Zoutsloot 94 f. 600 f. 500
wed Thomas D. Visser geb. K. v.d. Veen tapster Westerkerklaan 1 f. 600 f. 600
Hijlke Visserman conducteur S.S. Steenhouwerstraat 4 f. 800 f. 800
Gerrit S. Vlagsma winkelier Kerkstraat 37 f. 500 f. 800
Tjitze Vlagsma marktm. jaarmarkt Raamstraat 4 f. 600 f. 600
Frederikus van de Vlasakkers manufacturier Rommelhaven 26b f. 800 f. 900
Dominicus van der Vleugel slager Voorstraat 9 f. 1200 f. 1500
Sipke Vlieger bootwerker Werfpad 7 f. 500 f. 500
Jan van der Vlies bootwerker Zuidersteeg 11 f. 600 f. 600
Eke van Vliet besteller Gr. Bredeplaats 3 f. 500 f. 600
Rienk Vlietstra handelaar Kl. Breedeplaats 8 f. 4000 f. 4000
Hendrikus Vogelaar slagersknecht Hoogstraat 14 f. 1200 f. 1000
Martinus Vogelaar slager Heiligeweg 27 f. 1200 f. 1200
Petrus Vogelaar concierge Rommelhaven 22 f. 700 f. 700
Harmen D. Voogd kachelmaker Kl. Breedeplaats 4 f. 500 f. 600
Nicolaas Voogd kantoorbediende Kl. Breedeplaats 13 f. 700 f. 800
wed Harm D. Voogd geb. E. Steenstra kachelmaker Kl. Breedeplaats 13 f. 600 f. 600
Gerard Carl Voss manufacturier Gr. Bredeplaats 8 f. 411 f. 4900
Herman Martin Voss manufacturier Gr. Bredeplaats 8 f. 4100 f. 4800
wed C. Vranken geb. Croks zonder Zuiderhaven 38 f. 1000 f. 1000
Anne de Vries rijksklerk Voorstraat 45 f. 500 f. 600
Anne de Vries winkelier Hoogstraat 39 f. 1200 f. 1700
Aron de Vries koopman in lompen Kerkpoortstraat 45 f. 1000 f. 1000
Auke H. de Vries agent levensverz. mij. Oosterbolwerk 6 f. 500 f. 500
Bernardus de Vries straatmaker Achterstraat 47 f. 700 f. 800
Bernardus de Vries los werkman en agent v. pol. 2e kl. Lanen 57 f. 500 f. 500
Bonifacius de Vries tapper Vijverstraat 8 f. 600 f. 600
Bouwe de Vries bootwerker Zoutsloot 27 f. 600 f. 500
wed Dirk H. de Vries winkelierster Kerkstraat 18 f. 500 f. 600
Eise de Vries hoofdstoker gasfabr. Molenpad 20a f. 700 f. 800
Foppe de Vries tapper Waschbleekstraat 4 f. 3000 f. 2500
Gerrit de Vries winkel. & groentenv. Brouwersstraat 24 f. 600 f. 700
Heiman de Vries koopman Zuiderhaven 23 f. 700 f. 700
Hijlke J. de Vries kantoorlooper Gr. Ossenmarkt 12 f. 800 f. 900
IJnte de Vries bierhuishouder Raamstraat 12 f. 800 f. 1000
Jacob I. de Vries manufacturier Rommelhaven 28 f. 1200 f. 1400
Jan de Vries bootwerker Kerkpoortstraat 41 f. 600 f. 500
Jan de Vries bootwerker Vijver 3 f. 800 f. 700
Jan K. de Vries los werkman Droogstraat 10 f. 500 f. 500
Jetze P. de Vries schoenmaker Voorstraat 32 f. 2000 f. 2800
Klaas de Vries bootwerker Noorderwal 8 f. 600 f. 0
Klaas W. de Vries koopman Noorderhaven 39 f. 1600 f. 1600
Levie de Vries taxateur Hofstraat 6 f. 500 f. 500
Minze de Vries brugwachter Noorderhaven 5 f. 600 f. 800
Petrus J.J. de Vries winkelier Voorstraat 81 f. 0 f. 700
Pieter de Vries wegwerker S.S. Noordijs 10 f. 0 f. 700
Sijbe de Vries winkelbediende Hoogstraat 39 f. 800 f. 800
Sijbren de Vries kastelein Prinsenstraat 2 f. 900 f. 900
Sikke de Vries koperslager Lanen 79 f. 800 f. 800
Simon de Vries winkelbediende Schritsen 11 f. 600 f. 800
Thomas de Vries bediende Voorstraat 81 f. 700 f. 700
Tjalke de Vries tuinmansknecht Hoogstraat 2 f. 700 f. 800
Tjerk A. de Vries zadelmaker Voorstraat 22 f. 1000 f. 1000
Tjerk B. de Vries houtwerker Molenpad 11 f. 500 f. 500
Wiebe de Vries tuinmansknecht Klaverbladstraat 18 f. 900 f. 1000
Wiepkje de Vries melkverkoopster Lanen 70 f. 1200 f. 1500
Willem de Vries koperslager Heiligeweg 2 f. 1200 f. 1800
Izaak de Vries Azn. koopman Kerkpoortstraat 45 f. 500 f. 500
wed Dirk Willem de Vries geb. Brons zonder Gr. Ossenmarkt 20 f. 600 f. 600
wed Theodorus J. de Vries geb. Van Scheltinga drogiste Voorstraat 81 f. 4000 f. 4000
Taeke Vriezema werkman Noordergrachtswal 48 f. 600 f. 700
Dirk Willem de Vrij touwslagersknecht Achterstraat 22 f. 500 f. 500
Jacob de Vrij blikslager Spekmarkt 6 f. 800 f. 1000
Sjoerd de Vrij bootwerker Zeilmakerstraat 11 f. 500 f. 600
Willem de Vrij bootwerker Schritsen 31 f. 600 f. 500
Harm Waalkens treinsmid Zuiderstraat 6 f. 700 f. 700
Nicolaas Wafelaar winkelier Lanen 65 f. 600 f. 900
Eelke Wagenaar verver Schritsen 23 f. 1200 f. 1500
Lambertus Wagenaar zonder Rommelhaven 11 f. 500 f. 500
Jan Wagenmakers zetkastelein Noorderhaven 42 f. 600 f. 2000
Arnoldus van der Wal onderwijzer & boekh. Zuiderhaven 46 f. 2500 f. 4000
Daam van der Wal kapt. stoomschelpenz. Zuiderhaven 55 f. 3500 f. 5000
Harmen van der Wal banketbakkerskn. Hoogstraat 24 f. 600 f. 600
Hermine H. van der Wal onderwijzeres Voorstraat 97 f. 600 f. 600
Jan van der Wal exportslager Noorderhaven 20 f. 6000 f. 6000
Leendert van der Wal koopman Noorderhaven 108 f. 5000 f. 5000
Paulus van der Wal smid Vijverstraat 18 f. 1400 f. 1400
Pieter van der Wal kantoorlooper Kl. Breedeplaats 23 f. 800 f. 800
Metske A. Walsma agent van politie Caspar di Roblesstr. 16 f. 700 f. 900
Douwe Walta timmerm. & handel. Lanen 11 f. 1000 f. 1300
Mindert K. van Weemen timmerknecht Schritsen 34 f. 600 f. 800
Simon de Weerd bootwerker St. Odolphisteeg 11 f. 700 f. 500
Gabe van der Weide winkelier Heiligeweg 5 f. 2000 f. 2500
Jan van der Weide timmerman Droogstraat 14 f. 500 f. 700
Lieuwe van der Weide banketbakker Schritsen 65 f. 1700 f. 1700
Sjierk van der Weide huisschilder Scheerstraat 8 f. 1000 f. 1000
Tjtitse van der Weide kleermaker Noorderhaven 58 f. 500 f. 600
Jan van der Weide Bzn. kantoorbediende Brouwersstraat 23 f. 1200 f. 1500
Remmer Weidema koperslager Heiligeweg 70 f. 1000 f. 1000
Harm van der Werf bankwerker Schoolstraat 2 f. 600 f. 600
Joon van der Werf scheepstimmerman Schoolstraat 2 f. 600 f. 600
Sierk van der Werf winkelier Hofstraat 14 f. 1900 f. 4900
Piet van der Werf Azn. handelsreiziger Brouwersstraat 25 f. 2000 f. 2500
Jan van der Werf Gzn. bootwerker Kerkpoortstraat 2 f. 700 f. 500
Hendrikus Werner opperman en agent v. pol. 2e kl. Achterstraat 16 f. 700 f. 800
Jan Westendorp zonder Franekereind 1 f. 4100 f. 4700
wed Pieter H. Westerhuis geb. F. de Vries zonder Gr. Bredeplaats 12 f. 1000 f. 1000
Pieter P. Westerhuis jr. winkelier Gr. Bredeplaats 12 f. 2400 f. 2400
Minne Westra hulpkeurmeester Zuiderhaven 54 f. 900 f. 1200
wed T. Wiebenga geb. M. Wijga zonder Zuiderhaven 26 f. 800 f. 800
Sijtze Wielinga onderwijzer Noorderhaven 45 f. 1400 f. 1500
Dirk van Wier koster Ger. kerk en darmenzouter Zoutsloot 123 f. 500 f. 600
Jan van Wier bakkersknecht Franekereind 19 f. 600 f. 700
Jan van Wier sleeper Achterstraat 18 f. 500 f. 500
Anne Wierdsma motorschipper Zoutsloot 18 f. 800 f. 2000
Paulus Wierdsma winkelier Simon Stijlstraat 7 f. 1000 f. 1200
Dirk Wiersma melktapper Zoutsloot 49 f. 1000 f. 1000
Herke Wiersma slager St. Odolphisteeg 20 f. 1500 f. 1800
Klaas Wiersma koetsier Karremanstraat 34 f. 600 f. 700
Lodewijk Wiersma koperslager Voorstraat 69 f. 2000 f. 3300
Tjitse Wijbrandi bierhuishouder Havenplein 26 f. 500 f. 500
Hendrik Wijga agent levensverz. mij. Karremanstraat 8 f. 600 f. 600
Namle Wijga broodbakker Kerkstraat 23 f. 12000 f. 1300
Folkert Wijma boekhouder Brouwersstraat 12 f. 3000 f. 2700
Laas Wijnalda slijter Heiligeweg 21 f. 1400 f. 1100
Meine Wijnalda zonder St. Odolphisteeg 7 f. 900 f. 900
Reindert Wijnalda slager Gr. Bredeplaats 29a f. 1300 f. 1800
wed W.J. Wijnands geb. De Jong zonder Rozengracht 23 f. 1400 f. 1100
Voctor Wijne mosselvisscher Gr. Bredeplaats 10 f. 2000 f. 1800
Anne Wijtsma stuurman Rozengracht 4 f. 1400 f. 1200
Tjetse C. de Wilde timmerknecht Vijver 8 f. 500 f. 600
Cornelis Wilkeshuis boekdr. en boekh. Heiligeweg 14 f. 1700 f. 2000
Cornelis Wilkeshuis jr. onderwijzer Heiligeweg 14 f. 600 f. 0
Arnoldus Willekes timmerknecht Noordergrachtswal 16 f. 500 f. 0
Hendrik Johannes de Windt reiziger Rozengracht 2 f. 5900 f. 6300
Theodorus de Windt handel in gedistill. en caféhouder Schritsen 51 f. 1200 f. 1000
Johan H. Wink barbier Lanen 30 f. 500 f. 500
Margaretha de Winter hoofdonderwijzeres Hofstraat 21 f. 900 f. 900
Dirk de Wit kleermaker Voorstraat 74 f. 1600 f. 1800
Douwe de Wit exportslagersknecht Achterstraat 33 f. 500 f. 500
Hijlke de Wit tuinman Noorderhaven 3 f. 700 f. 700
Jan de Wit mandenmakerskn. Bildtstraat 16 f. 500 f. 600
Jan de Wit pakhuisknecht Noorderwal 42 f. 500 f. 600
Martinus de Wit tuinman Gr. Bredeplaats 23 f. 500 f. 600
wed S. de Wit geb. H. Holstein zonder Zuiderhaven 45 f. 500 f. 1400
Henri Th. Witte manufacturier Voorstraat 71 f. 4000 f. 3900
Hermanus Witte zonder Zuiderhaven 79 f. 10500 f. 11000
Jan Y. Witte stoffeerder Voorstraat 72 f. 4000 f. 3900
Cornelis Witteveen bierbottelaar Schritsen 53 f. 1800 f. 1800
Jacobus Wobma zonder Zoutsloot 9 f. 700 f. 700
Yde Wobma bootwerker Zoutsloot 9 f. 700 f. 600
Frederik Wormsbecker stuurman Oosterkeetstraat 9 f. 800 f. 900
Bouwe van der Woude kuiper Vischmarkt 4 f. 700 f. 700
Marius van der Woude koopman Hoogstraat 5 f. 2500 f. 2000
Remmelt van der Woude bootwerker Zeeweg 7 f. 700 f. 600
Rinske van der Woude onderwijzeres Hoogstraat 26a f. 1100 f. 1100
Sjouke van der Woude zonder Hoogstraat 26a f. 1000 f. 500
Wobbe S. van der Woude tapper Nieuwstraat 58 f. 2500 f. 3000
Bauke Ylstra matroos Caspar di Roblesstr. 4 f. 600 f. 700
Jan van Zanen zonder Nieuwstraat 48 f. 600 f. 600
Geert van der Zee exportslagersknecht Zoutsloot 64 f. 600 f. 600
Gerrit van der Zee kleermaker Lanen 87 f. 700 f. 700
Hijlke van der Zee timmerman Gr. Ossenmarkt 23 f. 900 f. 900
Jan van der Zee exportslagersknecht Anjelierstraat 39 f. 600 f. 500
Johannes van der Zee werkman Schoolplein 5 f. 0 f. 700
Rients D. van der Zee stadsreiniger Spinhuisstraat 1 f. 500 f. 700
Sietze van der Zee rijksveldwachter Havenplein 1 f. 800 f. 900
Zacheus van der Zee sluisknecht Karremanstraat 21 f. 600 f. 700
Jan H. van der Zeep steenhouwer Fabrieksstraat 2 f. 900 f. 1000
Janna van der Zeep zonder Franekereind 21 f. 1100 f. 1100
Wijbe van der Zeep steenhouwer Noorderhaven 11 f. 1200 f. 1500
Douwe Zeijlemaker logementhouder Noorderhaven 24 f. 1000 f. 1200
Hermanus J. Zeinstra sigarenm. & winkel. Brouwersstraat 27 f. 700 f. 700
Jan Zeinstra timmerknecht Kerkpad 34 f. 700 f. 700
Jan Anes Zeinstra zonder Schritsen 57 f. 1600 f. 1600
Willem Zeinstra werkman Zuiderbolwerk 3 f. 1400 f. 1300
Anne Zeldenrust mosselvisscher Noorderhaven 7 f. 2500 f. 2000
Forlkert Zijlstra winkel. & venter in gr. Zuiderhaven 27 f. 800 f. 1800
Geertruida Zijlstra onderwijzeres Heiligeweg 40 f. 1500 f. 1500
Gooitzen Zijlstra exportslagersknecht Zoutsloot 28 f. 600 f. 500
Ids Zijlstra slager Gr. Bredeplaats 25 f. 800 f. 800
Johannes Zijlstra klerk gasfabriek Heiligeweg 56 f. 800 f. 900
Sikke Zijlstra bootwerker Dwarsstraat 19 f. 700 f. 500
Wijbrandus Zijlstra letterzetter Heiligeweg 56 f. 800 f. 1000
Willem Zonderland muziekleeraar Lanen 62 f. 1500 f. 2500
Pieter Zondervan exportslagersknecht Kruisstraat 1 f. 0 f. 0
Sjoerd Zondervan matroos Zuiderhaven 32 f. 600 f. 500
Cornelis Zuidam los werkman Rommelhaven 2 f. 800 f. 0
Cornelis Zuidema koopman Noorderhaven 36 f. 1500 f. 1500
Jacob H. Zuidema meesterkn. st. houtz. Zoutsloot 20 f. 700 f. 800
Pieter Zuiderhof bierbottelaar Steenhouwerstraat 2 f. 900 f. 900
Frans van der Zwaag boekdrukker Voorstraat 84 f. 2000 f. 2500
Gregorius J. Zwaga caféhouder Rozengracht 27 f. 1600 f. 1600
Jan Zwart Ezn. boekhandelaar Voorstraat 1 f. 1300 f. 1900
Klaas Zwerver winkelier Lanen 26 f. 600 f. 800
Uilke P. Zwerver brievenbesteller Noordergrachtswal 36 f. 800 f. 800