Harlingen, reëelkohier 1736 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896)

illustratie reëelkohier 1736 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1736. Van elk pand zijn 'eigenaars' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zestien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '6e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 20% belasting verschuldigd, de zgn. '5e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Cohier van de reele schattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen, en desselvs Jurisdictie, gemaakt en gerenoveert bij de Achtb. magistraat van voors. stad, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed: Mog: Heren Staaten van Friesland in dato den 17en maart 1736 en sulks voor den Jaare van meij 1736 tot meij 1737.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:06

kwartier  1  2  3  4  5  6  7  8  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
1-001 soort onroerend goed: lijnbaan (Noorderhaven 3)            
1-001 eigenaar:   Arjen Teunis Blok      
1-001 gebruiker:   Arjen Teunis Blok      
1-001 huurwaarde en aanslag:         25-00-00 CG   3-02-06 CG
1-002 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 7)            
1-002 eigenaar:   Jurjen Clases      
1-002 gebruiker:   Jurjen Clases      
1-002 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
1-003 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 9)            
1-003 eigenaar:   Rimmert Luitjens      
1-003 gebruiker:   Rimmert Luitjens      
1-003 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-06 CG
1-004 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 11)            
1-004 eigenaar:   Melle Ynses      
1-004 gebruiker:   Heere Lieuwes      
1-004 huurwaarde en aanslag:         48-00-00 CG   8-00-00 CG
1-005 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 13)            
1-005 eigenaar:   Jan Douwes      
1-005 gebruiker:   Claas Oepkes c.s.      
1-005 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-06 CG
1-006 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 15)            
1-006 eigenaar:   erven Ruerd Sybes      
1-006 gebruiker:   erven Ruerd Sybes      
1-006 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
1-007 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 17)            
1-007 eigenaar:   Dirk Sytses      
1-007 gebruiker:   Wybe Feddes      
1-007 huurwaarde en aanslag:         32-00-00 CG   5-06-10 CG
1-008 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 19)            
1-008 eigenaar:   Jacob Douwes      
1-008 gebruiker:   Ytie Luities      
1-008 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-10 CG
1-009 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 21)            
1-009 eigenaar:   Jan Aukes      
1-009 gebruiker:   Jacob Douwes c.s.      
1-009 huurwaarde en aanslag:         66-00-00 CG   11-00-00 CG
1-010 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
1-010 eigenaar:   Claas R. Mahui      
1-010 gebruiker:   Claas R. Mahui      
1-010 huurwaarde en aanslag:         39-00-00 CG   6-10-00 CG
1-011 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
1-011 eigenaar:   Jan Aukes      
1-011 gebruiker:   Jan Aukes      
1-011 huurwaarde en aanslag:         54-00-00 CG   9-00-00 CG
1-012 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 25)            
1-012 eigenaar:   Jan Aukes      
1-012 gebruiker:   vroedsman Wijngaarden      
1-012 huurwaarde en aanslag:         47-00-00 CG   7-16-10 CG
1-013 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 27)            
1-013 eigenaar:   Jan Aukes      
1-013 gebruiker:   Sytske Dirks c.s.      
1-013 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
1-014 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 29)            
1-014 eigenaar:   Reiner Tjeerds      
1-014 gebruiker:   wed. Jan Douwes      
1-014 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   8-06-10 CG
1-015 soort onroerend goed: woning (Noorderhaven 29)            
1-015 eigenaar:   Jan Aukes      
1-015 gebruiker:   Jan Aukes      
1-015 opmerking: afgebrooken
1-016 soort onroerend goed: kamer (Noorderhaven 29)            
1-016 eigenaar:   erven Ruurd Sybes      
1-016 gebruiker:   Sjoerd Wessels      
1-016 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-10-00 CG
1-017 soort onroerend goed: woning (Droogstraat 1)            
1-017 eigenaar:   wed. Gerryt Douwes      
1-017 gebruiker:   wed. Gerryt Douwes      
1-017 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
1-018 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 6)            
1-018 eigenaar:   Jan Aukes      
1-018 gebruiker:   Jan Aukes      
1-018 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
1-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 31)            
1-019 eigenaar:   wed. Cornelis Vinkelbos      
1-019 gebruiker:   wed. Cornelis Vinkelbos c.s.      
1-019 huurwaarde en aanslag:         38-00-00 CG   6-06-10 CG
1-020 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 35)            
1-020 eigenaar:   Freerk van der Hout      
1-020 gebruiker:   Freerk van der Hout      
1-020 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   13-06-10 CG
1-021 soort onroerend goed: huis ( )            
1-021 eigenaar:   Freerk van der Hout      
1-021 gebruiker:   Evert Nieuwenhuis 70-00-00 CG    
1-021 gebruiker:   Sybe Aukes 40-00-00 CG    
1-021 huurwaarde en aanslag:         110-00-00 CG   18-07-18 CG
1-022 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Noorderhaven 37)            
1-022 eigenaar:   Jochem Eelkes      
1-022 gebruiker:   Beernt Geersma      
1-022 huurwaarde en aanslag:         124-10-00 CG   20-15-00 CG
1-023 soort onroerend goed: panwerk ( 0)            
1-023 eigenaar:   wed. burgemr. Weyma      
1-023 gebruiker:   wed. burgemr. Weyma      
1-023 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-06 CG
1-024 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 39)            
1-024 eigenaar:   erven Ayse Arjens Mahui      
1-024 gebruiker:   erven Ayse Arjens Mahui      
1-024 huurwaarde en aanslag:         48-00-00 CG   8-00-00 CG
1-025 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 41)            
1-025 eigenaar:   erven Gilles Martens      
1-025 gebruiker:   erven Gilles Martens      
1-025 huurwaarde en aanslag:         47-00-00 CG   7-16-10 CG
1-026 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 43)            
1-026 eigenaar:   Junius Alema      
1-026 gebruiker:   Junius Alema      
1-026 huurwaarde en aanslag:         56-00-00 CG   9-06-10 CG
1-027 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 45)            
1-027 eigenaar:   Wybe Drieses      
1-027 gebruiker:   Wybe Drieses      
1-027 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
1-028 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 47)            
1-028 eigenaar:   Evert Hanekuik      
1-028 gebruiker:   Evert Hanekuik      
1-028 huurwaarde en aanslag:         56-00-00 CG   9-06-10 CG
1-029 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 49)            
1-029 eigenaar:   Yke Goverts      
1-029 gebruiker:   Yke Goverts      
1-029 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
1-030 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 51)            
1-030 eigenaar:   erven Pieter J. Oldaan      
1-030 gebruiker:   erven Pieter J. Oldaan      
1-030 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
1-031 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 53)            
1-031 eigenaar:   Willem Mouter      
1-031 gebruiker:   Willem Mouter      
1-031 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
1-032 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 55)            
1-032 eigenaar:   Job A. Bakker      
1-032 gebruiker:   Job A. Bakker      
1-032 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   8-06-10 CG
1-033 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
1-033 eigenaar:   Sierk Tolsma      
1-033 gebruiker:   Sierk Tolsma      
1-033 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   13-06-10 CG
1-034 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
1-034 eigenaar:   Claas Jacobs      
1-034 gebruiker:   Claas Jacobs      
1-034 huurwaarde en aanslag:         42-00-00 CG   7-00-00 CG
1-035 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 59)            
1-035 eigenaar:   Sierk Tolsma      
1-035 gebruiker:   Sierk Tolsma      
1-035 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
1-036 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 61)            
1-036 eigenaar:   Douwe Hanekuik      
1-036 gebruiker:   Douwe Hanekuik      
1-036 huurwaarde en aanslag:         120-00-00 CG   20-00-00 CG
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 1)            
1-037 eigenaar:   Wybe Gerrits      
1-037 gebruiker:   Wybe Gerrits      
1-037 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-06 CG
1-038 soort onroerend goed: [schoenmakers]perk ( 0)            
1-038 eigenaar:   Jan Aukes      
1-038 gebruiker:   Jan Aukes      
1-038 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
1-039 soort onroerend goed: [schoenmakers]perk ( 0)            
1-039 eigenaar:   erven Anne Jans      
1-039 gebruiker:   erven Anne Jans      
1-039 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
1-040 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 16)            
1-040 eigenaar:   wed. Hoyte Doedes      
1-040 gebruiker:   wed. Hoyte Doedes      
1-040 opmerking: pauper
1-041 soort onroerend goed: huis en pakhuis (Zeilmakersstraat 18)            
1-041 eigenaar:   capt. Prigge      
1-041 eigenaar:   erven Anne Jans      
1-041 gebruiker:   Joseph Norden      
1-041 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
1-042 soort onroerend goed: 5 [schoenmakers]perken ( 0)            
1-042 eigenaar:   erven Anne Jans      
1-042 gebruiker:   erven Anne Jans      
1-042 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
1-043 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-043 eigenaar:   Meye Harmens      
1-043 gebruiker:   Meye Harmens      
1-043 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
1-043 /2 soort onroerend goed: huis ( )            
1-043 /2 eigenaar:   Folkert Clases      
1-043 /2 gebruiker:   Folkert Clases      
1-043 /2 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-044 soort onroerend goed: (Zoutsloot 13)            
1-044 eigenaar:   erven Pieter Fridses      
1-044 gebruiker:   erven Pieter Fridses      
1-044 opmerking: pauper
1-045 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-045 eigenaar:   Freerk van der Hout      
1-045 gebruiker:   Freerk van der Hout      
1-045 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-046 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-046 eigenaar:   Henning Cornelis      
1-046 eigenaar:   Pieter Cornelis      
1-046 gebruiker:   Henning Cornelis      
1-046 gebruiker:   Pieter Cornelis      
1-046 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-047 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-047 eigenaar:   Diaconie      
1-047 gebruiker:   Diaconie      
1-047 opmerking:
1-048 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-048 eigenaar:   Jelle Clases      
1-048 gebruiker:   Dirk Roelofs      
1-048 huurwaarde en aanslag:         7-10-00 CG   1-05-00 CG
1-049 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-049 eigenaar:   erven Anne Jans      
1-049 gebruiker:   Trijntje Sierks      
1-049 opmerking: woont vergeefs
1-050 soort onroerend goed: camer ( 0)            
1-050 eigenaar:   erven Anne Jans      
1-050 gebruiker:   wed. Arjen Cornelis      
1-050 opmerking: woont vergeefs
1-051 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-051 eigenaar:   wed. Lammert Dirks      
1-051 gebruiker:   wed. Lammert Dirks      
1-051 opmerking: pauper
1-052 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 21)            
1-052 eigenaar:   Dirk Lieuwes      
1-052 gebruiker:   Dirk Lieuwes      
1-052 opmerking: 1731 insolvent verclaart 9-00-00
1-053 soort onroerend goed: wagenhuis ( 0)            
1-053 eigenaar:   erven Anne Jans      
1-053 gebruiker:   erven Anne Jans      
1-053 huurwaarde en aanslag:         3-00-00 CG   0-10-00 CG
1-054 soort onroerend goed: potterij (Bildtstraat 4)            
1-054 eigenaar:   Wytse Cornelis      
1-054 gebruiker:   Wytse Cornelis      
1-054 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-055 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-055 eigenaar:   Harmen Willems      
1-055 gebruiker:   Harmen Willems      
1-055 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-056 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 2)            
1-056 eigenaar:   Sjoerd Talma      
1-056 gebruiker:   Willem Jans      
1-056 gebruiker:   N. N. c.s.      
1-056 huurwaarde en aanslag:         66-00-00 CG   11-00-00 CG
1-057 soort onroerend goed: huis en molen ( 0)            
1-057 eigenaar:   Sjoerd Talma      
1-057 gebruiker:   Sjoerd Talma      
1-057 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
1-058 soort onroerend goed: stal ( 0)            
1-058 eigenaar:   Evert Hanekuik      
1-058 gebruiker:   Evert Hanekuik      
1-058 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-08 CG
1-059 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-059 eigenaar:   Pier Doekles      
1-059 gebruiker:   Pier Doekles      
1-059 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-060 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-060 eigenaar:   Jan Hendriks      
1-060 gebruiker:   Jan Hendriks      
1-060 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-061 soort onroerend goed: huis ( )            
1-061 eigenaar:   Evert Hanekuik      
1-061 gebruiker:   Coert Jansen      
1-061 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-061 /2 soort onroerend goed: kamer ( )            
1-061 /2 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-061 /2 gebruiker:   Jan Gerlofs      
1-061 /2 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
1-061 /3 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 12)            
1-061 /3 eigenaar:   Symon Jansen q.q.      
1-061 /3 gebruiker:   Sjoerd Jansen      
1-061 /3 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   3-13-06 CG
1-061 /4 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 14)            
1-061 /4 eigenaar:   Jacob Folkerts      
1-061 /4 eigenaar:   Sierk Folkerts      
1-061 /4 gebruiker:   Antie Pieters      
1-061 /4 huurwaarde en aanslag:         28-00-00 CG   4-13-06 CG
1-061 /5 soort onroerend goed: woning ( )            
1-061 /5 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-061 /5 gebruiker:   Pieter Harmens      
1-061 /5 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-10 CG
1-062 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 16)            
1-062 eigenaar:   Claas Jacobs      
1-062 gebruiker:   Claas Jacobs      
1-062 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
1-063 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 22)            
1-063 eigenaar:   Hendrik Jarigs      
1-063 gebruiker:   Hendrik Jarigs      
1-063 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-064 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 20)            
1-064 eigenaar:   Albertie Alberts      
1-064 gebruiker:   Albertie Alberts      
1-064 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-10 CG
1-064 /2 soort onroerend goed: huis ( )            
1-064 /2 eigenaar:   Harmen Warners c.s.      
1-064 /2 gebruiker:   Albertie Alberts      
1-064 /2 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
1-065 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 10)            
1-065 eigenaar:   Jouke Johannes      
1-065 gebruiker:   Jouke Johannes      
1-065 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-06-10 CG
1-066 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 13)            
1-066 eigenaar:   Gerlof Jansen      
1-066 gebruiker:   Arent Smit      
1-066 huurwaarde en aanslag:         28-00-00 CG   4-13-06 CG
1-067 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 15)            
1-067 eigenaar:   Jacob Groenewolt      
1-067 eigenaar:   Antie Groenewolt      
1-067 gebruiker:   Oepke Clases Carremans      
1-067 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
1-068 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 17)            
1-068 eigenaar:   Douwe Wybes      
1-068 gebruiker:   Douwe Wybes      
1-068 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-06 CG
1-069 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 19)            
1-069 eigenaar:   Claas Jansen      
1-069 gebruiker:   Pieter Jacobs      
1-069 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
1-070 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 21)            
1-070 eigenaar:   Trijntie Broers      
1-070 gebruiker:   Trijntie Broers      
1-070 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 19)            
1-071 eigenaar:   Jan Aukes      
1-071 gebruiker:   wed. Pieter Poppes      
1-071 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-072 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 63)            
1-072 eigenaar:   Claas R. Mahui      
1-072 gebruiker:   Claas Haukama      
1-072 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   13-06-10 CG
1-073 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 65)            
1-073 eigenaar:   wed. Hylke D. Hanekuik      
1-073 gebruiker:   wed. Hylke D. Hanekuik      
1-073 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   13-06-10 CG
1-074 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 67)            
1-074 eigenaar:   Claas E. Oosterbaan      
1-074 gebruiker:   Claas E. Oosterbaan      
1-074 huurwaarde en aanslag:         56-00-00 CG   9-06-00 CG
1-075 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 69)            
1-075 eigenaar:   erven Tjitske Yemes      
1-075 gebruiker:   Johannes Elgersma      
1-075 huurwaarde en aanslag:         72-00-00 CG   12-00-00 CG
1-076 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 71)            
1-076 eigenaar:   Claas Fontein      
1-076 gebruiker:   Claas Fontein      
1-076 huurwaarde en aanslag:         90-00-00 CG   15-00-00 CG
1-077 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 73)            
1-077 eigenaar:   erven Jan IJsenbeek      
1-077 gebruiker:   Dirk IJsenbeek      
1-077 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-06 CG
1-078 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 8)            
1-078 eigenaar:   equipagiemr. Boncamp      
1-078 gebruiker:   equipagiemr. Boncamp      
1-078 huurwaarde en aanslag:         56-00-00 CG   9-06-10 CG
1-079 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 77)            
1-079 eigenaar:   vroedsman J. Donker      
1-079 gebruiker:   vroedsman J. Donker      
1-079 huurwaarde en aanslag:         100-00-00 CG   16-13-06 CG
1-080 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 79)            
1-080 eigenaar:   Pieter J. Oldaan c.s.      
1-080 gebruiker:   Pieter J. Oldaan c.s.      
1-080 huurwaarde en aanslag:         45-00-00 CG   7-10-00 CG
1-081 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 81)            
1-081 eigenaar:   Pieter J. Oldaan c.s.      
1-081 gebruiker:   Pieter J. Oldaan c.s.      
1-081 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-06 CG
1-082 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-082 eigenaar:   Pieter J. Oldaan c.s.      
1-082 gebruiker:   Pieter J. Oldaan c.s.      
1-082 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
1-083 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-083 eigenaar:   Harmen Jansen      
1-083 gebruiker:   Harmen Jansen      
1-083 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
1-084 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 18)            
1-084 eigenaar:   Douwe Sybes      
1-084 gebruiker:   wed. Willem Willems      
1-084 huurwaarde en aanslag:         23-00-00 CG   3-16-10 CG
1-085 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 20)            
1-085 eigenaar:   Jan Bouman      
1-085 gebruiker:   Jan Bouman      
1-085 huurwaarde en aanslag:         23-00-00 CG   3-06-10 CG
1-086 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 22)            
1-086 eigenaar:   erven Tjeerd Sandstra      
1-086 gebruiker:   Wytse Wassenaar      
1-086 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
1-087 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 6)            
1-087 eigenaar:   Sierk Geitiebaan      
1-087 gebruiker:   Evert Drogenham      
1-087 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
1-088 eigenaar:   wed. Harmen Hylkes      
1-088 gebruiker:   wed. Harmen Hylkes      
1-088 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
1-089 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 1)            
1-089 eigenaar:   Fokke Abbes      
1-089 gebruiker:   Fokke Abbes      
1-089 opmerking: 1733 insolvent verklaart 19-00-00
1-090 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 3)            
1-090 eigenaar:   wed. burgemr. Menalda      
1-090 gebruiker:   Jacob Sjibbes      
1-090 huurwaarde en aanslag:         23-00-00 CG   3-06-10 CG
1-091 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 5)            
1-091 eigenaar:   Jacob Dirks      
1-091 gebruiker:   wed. Tjepke Sakes      
1-091 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
1-092 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 7)            
1-092 eigenaar:   Tjeerd Harmens      
1-092 gebruiker:   Tjeerd Harmens      
1-092 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-13-06 CG
1-093 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 9)            
1-093 eigenaar:   Sikke Ymes      
1-093 gebruiker:   Sikke Ymes      
1-093 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
1-094 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 11)            
1-094 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-094 gebruiker:   Yfke Huiberts c.s.      
1-094 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-06 CG
1-095 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 43)            
1-095 eigenaar:   Otte Aukes      
1-095 gebruiker:   Otte Aukes      
1-095 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-096 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 45)            
1-096 eigenaar:   Otte Aukes      
1-096 gebruiker:   Jan Willems c.s.      
1-096 huurwaarde en aanslag:         35-00-00 CG   5-16-10 CG
1-097 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 47)            
1-097 eigenaar:   Lammert Martens      
1-097 gebruiker:   Lammert Martens      
1-097 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
1-098 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 49)            
1-098 eigenaar:   Symon Fokkes n.u.      
1-098 gebruiker:   Jacob Symons      
1-098 huurwaarde en aanslag:         38-00-00 CG   6-06-10 CG
1-099 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 51)            
1-099 eigenaar:   Sierk Folkerts      
1-099 gebruiker:   Sierk Folkerts      
1-099 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-10-00 CG
1-100 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 53)            
1-100 eigenaar:   Betse Cornelis      
1-100 gebruiker:   Betse Cornelis      
1-100 huurwaarde en aanslag:         27-00-00 CG   4-10-00 CG
1-101 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 55)            
1-101 eigenaar:   Here Dirks      
1-101 gebruiker:   Tjerk Gabes      
1-101 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   2-00-00 CG
1-101 grondpacht aan: erven Bauke Fockes      
1-101 grondpacht en aanslag:           1-10-00 CG 0-06-00 CG
1-102 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 57)            
1-102 eigenaar:   Dirk Gerryts      
1-102 gebruiker:   Dirk Gerryts      
1-102 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   1-16-10 CG
1-103 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 59)            
1-103 eigenaar:   Sybren Symons      
1-103 gebruiker:   Sybren Symons      
1-103 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   1-16-10 CG
1-104 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 61)            
1-104 eigenaar:   wed. Jan J. Trompetter      
1-104 gebruiker:   Jan Ydes c.s.      
1-104 huurwaarde en aanslag:         55-00-00 CG   9-03-06 CG
1-105 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 63)            
1-105 eigenaar:   wed. Beuwe Alberts      
1-105 gebruiker:   Eelke Jelles      
1-105 huurwaarde en aanslag:         28-00-00 CG   4-13-06 CG
1-106 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 22)            
1-106 eigenaar:   Cornelis Dirks      
1-106 gebruiker:   Cornelis Dirks      
1-106 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-107 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 20)            
1-107 eigenaar:   Job Jansen      
1-107 gebruiker:   Job Jansen      
1-107 opmerking: 1723 insolvent verklaart 12-00-00
1-108 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 18)            
1-108 eigenaar:   Cornelis Jenties      
1-108 gebruiker:   Dirk Jansen      
1-108 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-10-00 CG
1-109 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 16)            
1-109 eigenaar:   wed. Jan Yntes      
1-109 gebruiker:   wed. Jan Yntes      
1-109 opmerking: pauper
1-110 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 14)            
1-110 eigenaar:   Jan Willems      
1-110 gebruiker:   Jan Willems      
1-110 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-111 soort onroerend goed: kamers (twee) ( 0)            
1-111 eigenaar:   Jan Harmens      
1-111 gebruiker:   Jan Harmens      
1-111 opmerking: 1731 insolvent verklaart 11-00-00
1-112 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-112 eigenaar:   Arjen Tjepkes      
1-112 gebruiker:   Arjen Tjepkes      
1-112 opmerking: 1721 insolvent verklaart 6-00-00
1-113 soort onroerend goed: tanerij (Zoutsloot 51)            
1-113 eigenaar:   Compagnie der Haring      
1-113 gebruiker:   Compagnie der Haring      
1-113 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
1-114 soort onroerend goed: woning ( 0)            
1-114 eigenaar:   Auke Gerbens      
1-114 gebruiker:   Auke Gerbens      
1-114 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-115 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 8)            
1-115 eigenaar:   Dirk Gerryts      
1-115 gebruiker:   Cornelis Dirks c.s.      
1-115 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-06 CG
1-116 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-116 eigenaar:   Claas Gerbens      
1-116 gebruiker:   Claas Gerbens      
1-116 opmerking: 1723 insolvent verklaart 10-00-00
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 2)            
1-117 eigenaar:   erven Symon Ruurds      
1-117 gebruiker:   Antie Jans      
1-117 huurwaarde en aanslag:         23-00-00 CG   3-16-10 CG
1-118 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 48)            
1-118 eigenaar:   Johannes Pieters      
1-118 gebruiker:   Johannes Pieters      
1-118 huurwaarde en aanslag:         26-08-00 CG   4-08-00 CG
1-119 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 44)            
1-119 eigenaar:   wed. Jan Jarigs      
1-119 gebruiker:   wed. Jan Jarigs      
1-119 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
1-120 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 42)            
1-120 eigenaar:   Gerloff Ymes      
1-120 gebruiker:   Aafke Fokkes      
1-120 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
1-121 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 38)            
1-121 eigenaar:   Ype Sijes      
1-121 gebruiker:   Harmen IJsbrands      
1-121 huurwaarde en aanslag:         13-10-00 CG   2-05-00 CG
1-122 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 34)            
1-122 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-122 gebruiker:   Jacob Romkes      
1-122 opmerking: doet geen huur
1-123 soort onroerend goed: hoff (Droogstraat 45)            
1-123 eigenaar:   Wybe Hanekuik      
1-123 gebruiker:   Wybe Hanekuik      
1-123 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-124 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-124 eigenaar:   doopsgesinde Gemeente      
1-124 gebruiker:   doopsgesinde Gemeente      
1-125 soort onroerend goed: huis en brouwerij ( 0)            
1-125 eigenaar:   Jochem Stellingwerf      
1-125 gebruiker:   Jochem Stellingwerf      
1-125 huurwaarde en aanslag:         68-16-00 CG   11-09-06 CG
1-125 grondpacht aan: secretaris Braam      
1-125 grondpacht en aanslag:           7-16-00 CG 1-11-02 CG
1-125 grondpacht aan: vroedsman Jelgersma      
1-125 grondpacht en aanslag:           2-00-00 CG 0-11-02 CG
1-126 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 13)            
1-126 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-126 gebruiker:   Jan Gerlofs      
1-126 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
1-127 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 15)            
1-127 eigenaar:   Abbe Harmens      
1-127 gebruiker:   Abbe Harmens c.s.      
1-127 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
1-128 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 17)            
1-128 eigenaar:   Hendrik Jacobs      
1-128 gebruiker:   Hendrik Jacobs      
1-128 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-129 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 19)            
1-129 eigenaar:   Lenert Lenerts      
1-129 gebruiker:   Lenert Lenerts      
1-129 huurwaarde en aanslag:         17-00-00 CG   2-16-10 CG
1-130 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 21)            
1-130 eigenaar:   Beert Brouwer      
1-130 gebruiker:   Claas Doedes      
1-130 huurwaarde en aanslag:         38-00-00 CG   6-06-10 CG
1-131 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 47)            
1-131 eigenaar:   Heere Heeres      
1-131 gebruiker:   Heere Heeres      
1-131 huurwaarde en aanslag:         28-00-00 CG   4-13-06 CG
1-132 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 51)            
1-132 eigenaar:   Anske Sybes      
1-132 gebruiker:   Anske Sybes      
1-132 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
1-133 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 53)            
1-133 eigenaar:   Claas Fontein      
1-133 gebruiker:   Claas Fontein      
1-133 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-06-10 CG
1-134 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 55)            
1-134 eigenaar:   Jan Everts      
1-134 gebruiker:   Jan Everts      
1-134 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-06 CG
1-135 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 12)            
1-135 eigenaar:   Wytse Heins      
1-135 gebruiker:   Wytse Heins      
1-135 huurwaarde en aanslag:         16-16-00 CG   2-16-00 CG
1-136 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 57)            
1-136 eigenaar:   menniste Gemeente      
1-136 gebruiker:   menniste Gemeente      
1-137 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-137 eigenaar:   Gerben Ates      
1-137 gebruiker:   wed. Jan Floris 24-00-00 CG    
1-137 gebruiker:   Hendrik Zegers 14-00-00 CG    
1-137 huurwaarde en aanslag:         38-00-00 CG   6-06-10 CG
1-138 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-138 eigenaar:   Claas R. Mahui      
1-138 gebruiker:   Pieter Lases      
1-138 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
1-139 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-139 eigenaar:   burgemr. Hiddema c.s.      
1-139 gebruiker:   Lubbert Beerns      
1-139 huurwaarde en aanslag:         21-05-00 CG   3-10-14 CG
1-140 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-140 eigenaar:   Dirk Huigens      
1-140 gebruiker:   Dirk Pieters      
1-140 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
1-141 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 26)            
1-141 eigenaar:   Symon Jacobs      
1-141 gebruiker:   Symon Jacobs c.s.      
1-141 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-06 CG
1-142 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 23)            
1-142 eigenaar:   Hendrik Faber      
1-142 gebruiker:   Hendrik Faber      
1-142 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 25)            
1-143 eigenaar:   Wieger Gerlofs      
1-143 gebruiker:   Wieger Gerlofs      
1-143 opmerking: 1733 insolvent verklaart 12-00-00
1-143 /2 soort onroerend goed: (Bildtstraat 27)            
1-143 /2 eigenaar:   Pieter J. Oldaan c.s.      
1-143 /2 gebruiker:   wed. Pieter J. Oldaan c.s.      
1-143 /2 huurwaarde en aanslag:         60-00-00 CG   10-00-00 CG
1-144 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 85)            
1-144 eigenaar:   erven Jan Harings      
1-144 gebruiker:   wed. Jarig Minnes      
1-144 huurwaarde en aanslag:         54-00-00 CG   9-00-00 CG
1-145 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 87)            
1-145 eigenaar:   erven Jacob Popta      
1-145 gebruiker:   Caspar Brinkman      
1-145 huurwaarde en aanslag:         72-00-00 CG   12-00-00 CG
1-146 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 91)            
1-146 eigenaar:   Dirk Huigens      
1-146 gebruiker:   Dirk Huigens      
1-146 huurwaarde en aanslag:         91-00-00 CG   15-03-06 CG
1-147 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 93)            
1-147 eigenaar:   Claas Sytses      
1-147 gebruiker:   Claas Sytses      
1-147 huurwaarde en aanslag:         64-00-00 CG   10-13-06 CG
1-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 95)            
1-148 eigenaar:   burgemr. Nollides      
1-148 gebruiker:   Gerard Suiringa      
1-148 huurwaarde en aanslag:         78-00-00 CG   13-00-00 CG
1-149 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 97)            
1-149 eigenaar:   burgemr. Hiddema      
1-149 gebruiker:   burgemr. Hiddema      
1-149 huurwaarde en aanslag:         45-00-00 CG   7-10-00 CG
1-150 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 99)            
1-150 eigenaar:   Jetse Roorda      
1-150 gebruiker:   ds. Jetse Roorda      
1-150 huurwaarde en aanslag:         100-00-00 CG   16-13-06 CG
1-151 soort onroerend goed: huisen (twee) (Noorderhaven 101)            
1-151 eigenaar:   Claas R. Mahuy      
1-151 gebruiker:   Sjouke Sjoukes c.s.      
1-151 huurwaarde en aanslag:         113-00-00 CG   18-16-10 CG
1-152 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 105)            
1-152 eigenaar:   Rienk Gosses      
1-152 gebruiker:   Jan Jansens      
1-152 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-06 CG
1-153 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 30)            
1-153 eigenaar:   Claas Feyes      
1-153 gebruiker:   Claas Feyes c.s.      
1-153 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   8-06-10 CG
1-154 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 34)            
1-154 eigenaar:   erven Symon Willems      
1-154 gebruiker:   Lijsbert Aarts      
1-154 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-06-10 CG
1-155 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 53)            
1-155 eigenaar:   Claas R. Mahui      
1-155 gebruiker:   Claas R. Mahui      
1-155 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-156 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 55)            
1-156 eigenaar:   Jan Aukes      
1-156 gebruiker:   Jan Aukes      
1-156 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
1-157 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 65)            
1-157 eigenaar:   Jan Aukes      
1-157 gebruiker:   equipagiemr. Bonkamp      
1-157 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
1-158 soort onroerend goed: hoff (Droogstraat 11)            
1-158 eigenaar:   wed. Gerryt Middagten      
1-158 gebruiker:   wed. Gerryt Middagten      
1-158 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
1-159 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 44)            
1-159 eigenaar:   Jan Jarigs      
1-159 gebruiker:   Jan Jarigs      
1-159 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
1-160 soort onroerend goed: hoff ( )            
1-160 eigenaar:   Pier Andrys      
1-160 gebruiker:   Pier Andrys      
1-160 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
2-001 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 87)            
2-001 eigenaar:   erven Andrys Piers      
2-001 gebruiker:   erven Andrys Piers      
2-001 huurwaarde en aanslag:         56-10-00 CG   9-08-06 CG
2-002 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-002 eigenaar:   erven Andrys Piers      
2-002 gebruiker:   Claas Jansens      
2-002 huurwaarde en aanslag:         27-00-00 CG   4-10-00 CG
2-003 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-003 eigenaar:   wed. Arjen Teunis      
2-003 gebruiker:   wed. Arjen Teunis      
2-003 opmerking: pauper
2-004 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-004 eigenaar:   Jelmer Gerbens      
2-004 gebruiker:   Jelmer Gerbens      
2-004 huurwaarde en aanslag:         10-10-00 CG   1-15-00 CG
2-005 soort onroerend goed: tuintje ( 0)            
2-005 eigenaar:   erven Tomas Jans      
2-005 gebruiker:   Abraham Vermeers      
2-005 huurwaarde en aanslag:         19-00-00 CG   3-03-06 CG
2-006 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-006 eigenaar:   wed. Dirk Hessels      
2-006 gebruiker:   wed. Dirk Hessels      
2-006 opmerking: 1733 insolvent verklaart 10-10-00
2-005 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-005 eigenaar:   Trijntie Sybes      
2-005 gebruiker:   Trijntie Sybes      
2-005 opmerking: 1729 insolvent verklaart 10-10-00
2-006 eigenaar:   Sipke Sakes      
2-006 gebruiker:   Sipke Sakes      
2-006 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
2-007 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 83)            
2-007 eigenaar:   Dirk Sitsses      
2-007 gebruiker:   Dirk Sitsses      
2-007 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
2-008 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 85)            
2-008 eigenaar:   erven Pieter Minks      
2-008 gebruiker:   wed. Jan Ruurds      
2-008 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-13-06 CG
2-009 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-009 eigenaar:   burgemr. Hendrik Everts      
2-009 gebruiker:   Joost Johannes      
2-009 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 73)            
2-010 eigenaar:   Symon Sybrens      
2-010 gebruiker:   Symon Sybrens      
2-010 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
2-011 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 77)            
2-011 eigenaar:   wed. Sjoerd Feytema?      
2-011 gebruiker:   wed. Sjoerd Feytema?      
2-011 opmerking: 1723 insolvent verklaart 10-00-00
2-012 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 71)            
2-012 eigenaar:   wed. Pieter Feytema      
2-012 gebruiker:   Anke Pieters      
2-012 huurwaarde en aanslag:         25-05-00 CG   4-04-02 CG
2-013 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 69)            
2-013 eigenaar:   Jan Trompetter      
2-013 gebruiker:   Taeke Harmens      
2-013 huurwaarde en aanslag:         36-10-00 CG   6-01-10 CG
2-014 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 67)            
2-014 eigenaar:   Cornelis Clases      
2-014 gebruiker:   Cornelis Clases      
2-014 opmerking: pauper
2-015 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-015 eigenaar:   Ytie Rienk      
2-015 gebruiker:   Ytie Rienk c.s.      
2-015 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
2-016 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-016 eigenaar:   Jan Heins      
2-016 gebruiker:   wed. Pyter van Campen      
2-016 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-10 CG
2-017 soort onroerend goed: woning en tuin ( 0)            
2-017 eigenaar:   erven Andrys Piers      
2-017 gebruiker:   Claas Eelkes      
2-017 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
2-017 soort onroerend goed: hoff ( 0)            
2-017 eigenaar:   Dirk Jansens      
2-017 gebruiker:   Dirk Jansens      
2-017 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
2-018 soort onroerend goed: hoff ( 0)            
2-018 eigenaar:   Claas Hindelopen      
2-018 gebruiker:   Claas Hindelopen      
2-018 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
2-019 soort onroerend goed: hoff (Karremanstraat 11)            
2-019 eigenaar:   erven Symon Stijl      
2-019 gebruiker:   erven Symon Stijl      
2-019 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
2-020 soort onroerend goed: huis (Achterstraat 27)            
2-020 eigenaar:   erven Symon Stijl      
2-020 gebruiker:   Willem Antony      
2-020 huurwaarde en aanslag:         23-10-00 CG   3-18-00 CG
2-021 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 13)            
2-021 eigenaar:   erven Symon Stijl      
2-021 gebruiker:   Fran Arjaans      
2-021 huurwaarde en aanslag:         19-14-00 CG   3-05-12 CG
2-022 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 5)            
2-022 eigenaar:   Hans Cornelis      
2-022 gebruiker:   Hans Cornelis      
2-022 opmerking: 1733 insolvent verklaart 14-00-00
2-023 soort onroerend goed: hoff ( 0)            
2-023 eigenaar:   wed. dr. Winter      
2-023 gebruiker:   Jacob Folkerts      
2-023 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-06-10 CG
2-024 soort onroerend goed: schuur ( 0)            
2-024 eigenaar:   Andrys Willems      
2-024 gebruiker:   Andrys Willems      
2-024 opmerking: pauper
2-025 soort onroerend goed: tuintie ( 0)            
2-025 eigenaar:   vroedsman Sybersma      
2-025 gebruiker:   vroedsman Sybersma      
2-025 opmerking: van geen belang
2-026 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 3)            
2-026 eigenaar:   erven Claaske Minnes      
2-026 gebruiker:   erven Claaske Minnes c.s.      
2-026 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
2-027 soort onroerend goed: de noordermolen en huis (Karremanstraat 1)            
2-027 eigenaar:        
2-027 huurwaarde en aanslag:         27-10-00 CG   4-11-10 CG
2-028 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-028 eigenaar:   Hendrik Jansens Bootsma      
2-028 gebruiker:   wed. Pyter van Leijen      
2-028 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
2-029 soort onroerend goed: lijnbaan ( 0)            
2-029 eigenaar:   Evert Oosterbaan      
2-029 gebruiker:   Evert Oosterbaan      
2-029 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   8-06-10 CG
2-030 soort onroerend goed: huis en estrikwerk (Zoutsloot 107)            
2-030 eigenaar:   Robbert Rovel      
2-030 eigenaar:   Sybrand Feytema      
2-030 gebruiker:   Robbert Rovel      
2-030 gebruiker:   Sybrand Feytema      
2-030 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
2-031 soort onroerend goed: huis en tuin ( 0)            
2-031 eigenaar:   Symon Fokkes      
2-031 gebruiker:   Symon Fokkes      
2-031 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
2-032 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-032 eigenaar:   erven Tijs Jansen      
2-032 gebruiker:   Ypke Dirks      
2-032 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-10 CG
2-033 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 83)            
2-033 eigenaar:   erven Hoite Keimpes      
2-033 gebruiker:   Jan Hendriks      
2-033 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-13-06 CG
2-034 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 54)            
2-034 eigenaar:   erven Jacob Popta      
2-034 gebruiker:   Beernt Sybes      
2-034 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-13-06 CG
2-035 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 54)            
2-035 eigenaar:   Yfke Fransen      
2-035 eigenaar:   Sjouk Fransen      
2-035 gebruiker:   Yfke Fransen      
2-035 gebruiker:   Sjouk Fransen      
2-035 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-10 CG
2-036 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 52)            
2-036 eigenaar:   wed. Jan Netters      
2-036 gebruiker:   wed. Jacob Lolkes      
2-036 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-10 CG
2-037 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 19)            
2-037 eigenaar:   Albert Jansen      
2-037 gebruiker:   Jan Alberts      
2-037 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-10 CG
2-038 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 21)            
2-038 eigenaar:   Yke Goverts      
2-038 gebruiker:   Henning Cornelis      
2-038 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-10 CG
2-039 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 23)            
2-039 eigenaar:   Nanning Hendriks      
2-039 gebruiker:   Nanning Hendriks      
2-039 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-10 CG
2-040 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 25)            
2-040 eigenaar:   erven Berber Arjens      
2-040 gebruiker:   erven Hans Gerryts      
2-040 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-10 CG
2-041 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 27)            
2-041 eigenaar:   erven Tjalling Alberts      
2-041 gebruiker:   erven Tjalling Alberts      
2-041 huurwaarde en aanslag:         25-00-00 CG   4-03-06 CG
2-042 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 59)            
2-042 eigenaar:   Otte Aukes      
2-042 eigenaar:   erven Dirk Jacobs      
2-042 gebruiker:   Claas Jansen c.s.      
2-042 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   3-13-06 CG
2-043 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 61)            
2-043 eigenaar:   Claas Feyes      
2-043 gebruiker:   Govert Reiners      
2-043 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-10 CG
2-044 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 63)            
2-044 eigenaar:   Pyter J. Oldaans      
2-044 gebruiker:   Pyter J. Oldaans      
2-044 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-10 CG
2-045 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 65)            
2-045 eigenaar:   erven Tjalling Alberts      
2-045 gebruiker:   erven Tjalling Alberts      
2-045 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   1-16-10 CG
2-046 soort onroerend goed: hoff en kamer (Zoutsloot 58)            
2-046 eigenaar:   erven Jacob Popta      
2-046 gebruiker:   Eelke Rienks      
2-046 huurwaarde en aanslag:         38-00-00 CG   6-06-10 CG
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Droogstraat 67)            
2-047 eigenaar:   Symon Fockes      
2-047 gebruiker:   Haantie Baltus      
2-047 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
2-048 soort onroerend goed: huis en panwerk (Droogstraat 81)            
2-048 eigenaar:   Symon Fockes      
2-048 gebruiker:   Symon Fockes      
2-048 huurwaarde en aanslag:         47-08-00 CG   7-18-00 CG
2-048 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 81)            
2-048 gebruiker:   Tjeerd Jurjens      
2-048 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   3-13-06 CG
2-049 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-049 eigenaar:   Hotse Swerms      
2-049 gebruiker:   Tjeerd Jacobs      
2-049 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
2-050 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-050 eigenaar:   Willem Willems      
2-050 gebruiker:   Pieter Paulus      
2-050 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
2-051 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-051 eigenaar:   Ulbo Jansen      
2-051 gebruiker:   Tjibbe Harmens      
2-051 huurwaarde en aanslag:         19-00-00 CG   3-03-00 CG
2-052 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-052 eigenaar:   Jan Roorda      
2-052 eigenaar:   Jetse Roorda      
2-052 gebruiker:   Jan Roorda      
2-052 gebruiker:   Jetse Roorda      
2-052 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
2-053 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
2-053 eigenaar:   Lubbe Alles      
2-053 gebruiker:   wed. Geert Geerts      
2-053 huurwaarde en aanslag:         38-00-00 CG   6-06-10 CG
2-054 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
2-054 eigenaar:   Pieter Gelinde      
2-054 gebruiker:   notaris Walregt      
2-054 huurwaarde en aanslag:         74-00-00 CG   12-06-10 CG
2-055 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 3)            
2-055 eigenaar:   Symon Stinstra      
2-055 gebruiker:   Aukjen Goytiens      
2-055 huurwaarde en aanslag:         45-00-00 CG   7-10-00 CG
2-056 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 5)            
2-056 eigenaar:   Symon Stinstra      
2-056 gebruiker:   dr. Stinstra      
2-056 huurwaarde en aanslag:         60-00-00 CG   10-00-00 CG
2-057 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 7)            
2-057 eigenaar:   wed. Jan Hoornstra      
2-057 gebruiker:   ds. Chrigton      
2-057 huurwaarde en aanslag:         60-10-00 CG   10-01-10 CG
2-058 soort onroerend goed: mouterij (Hoogstraat 9)            
2-058 eigenaar:   vroedsman Swerms      
2-058 gebruiker:   vroedsman Swerms      
2-058 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
2-059 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 11)            
2-059 eigenaar:   Pieke Hommes      
2-059 gebruiker:   Pieke Hommes      
2-059 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
2-060 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 13)            
2-060 eigenaar:   Jan Symons      
2-060 gebruiker:   Jan Symons      
2-060 huurwaarde en aanslag:         48-00-00 CG   8-00-00 CG
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 15)            
2-061 eigenaar:   Hendrik Jansen      
2-061 gebruiker:   Hendrik Jansen      
2-061 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
2-062 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 19)            
2-062 eigenaar:   Willem Willems      
2-062 gebruiker:   Willem Willems      
2-062 huurwaarde en aanslag:         25-00-00 CG   4-03-06 CG
2-063 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 21)            
2-063 eigenaar:   Willem Bonta      
2-063 gebruiker:   Willem Bonta      
2-063 opmerking: pauper
2-064 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 23)            
2-064 eigenaar:   vroedsman Swerms      
2-064 gebruiker:   vroedsman Swerms      
2-064 huurwaarde en aanslag:         46-00-00 CG   7-13-06 CG
2-065 soort onroerend goed: huis en stal (Hoogstraat 25)            
2-065 eigenaar:   wed. Feyke IJes      
2-065 gebruiker:   wed. Feyke IJes      
2-065 huurwaarde en aanslag:         70-00-00 CG   11-13-06 CG
2-066 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 27)            
2-066 eigenaar:   Gerryt Jansen      
2-066 gebruiker:   Gerryt Jansen      
2-066 opmerking: pauper
2-067 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 6)            
2-067 eigenaar:   Roeloff Jansen c.s.      
2-067 gebruiker:   Willem Aukes      
2-067 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-06 CG
2-068 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 94)            
2-068 eigenaar:   Bauke Cornelis      
2-068 gebruiker:   Jan Lammerts      
2-068 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
2-069 soort onroerend goed: [schoenmakers]perk (Wortelstraat 9)            
2-069 eigenaar:   Tomas Gonggrijp      
2-069 gebruiker:   Tomas Gonggrijp      
2-069 opmerking: ledigh
2-070 soort onroerend goed: hoff (Herenwaltje 11)            
2-070 eigenaar:   Claas Harmens      
2-070 gebruiker:   Claas Harmens      
2-070 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
2-071 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 12)            
2-071 eigenaar:   Claas Harmens      
2-071 gebruiker:   Claas Harmens      
2-071 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
2-071 soort onroerend goed: kamer (Herenwaltje 12)            
2-071 eigenaar:   Beernt Beerns      
2-071 gebruiker:   Jochem Jans      
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 3)            
2-072 eigenaar:   Junius Alema      
2-072 gebruiker:   Junius Alema      
2-072 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
2-073 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 1)            
2-073 eigenaar:   Tjeerd Jans      
2-073 gebruiker:   wed. Willem Rutgers      
2-073 huurwaarde en aanslag:         17-10-00 CG   2-18-06 CG
2-074 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 3)            
2-074 eigenaar:   Jan Jansen      
2-074 gebruiker:   Jan Jansen      
2-074 huurwaarde en aanslag:         13-00-00 CG   2-03-06 CG
2-075 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 5)            
2-075 eigenaar:   wed. Meye Harmens      
2-075 gebruiker:   wed. Meye Harmens      
2-075 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
2-076 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 1)            
2-076 eigenaar:   Symon Fokkes      
2-076 gebruiker:   Dirk Gorryts      
2-076 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
2-077 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 9)            
2-077 eigenaar:   erven Tjitske Ymes      
2-077 gebruiker:   wed. Jelle Jenties c.s.      
2-077 huurwaarde en aanslag:         17-00-00 CG   2-16-10 CG
2-078 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-078 eigenaar:   erven Tjitske Ymes      
2-078 gebruiker:   Jarig Arjens c.s.      
2-078 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
2-078 gebruiker:   wed. Claas Douwes      
2-078 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   13-06-10 CG
2-079 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 29)            
2-079 eigenaar:   erven wed. Tjitske Ymes      
2-079 gebruiker:   Hessel Jans      
2-079 huurwaarde en aanslag:         28-00-00 CG   4-13-06 CG
2-080 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 31)            
2-080 eigenaar:   Ulbe Jansen      
2-080 gebruiker:   Jan Seilmaker c.s.      
2-080 huurwaarde en aanslag:         51-00-00 CG   8-10-00 CG
2-081 soort onroerend goed: woning (Hoogstraat 33)            
2-081 eigenaar:   Here Rinkes      
2-081 gebruiker:   Sibble Lodewijks      
2-081 huurwaarde en aanslag:         19-00-00 CG   3-03-06 CG
2-082 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 35)            
2-082 eigenaar:   Johannes Rimmerts      
2-082 gebruiker:   Johannes Rimmerts c.s.      
2-082 huurwaarde en aanslag:         42-00-00 CG   7-00-00 CG
2-083 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 37)            
2-083 eigenaar:   Jacob Hettes      
2-083 gebruiker:   Jacob Hettes      
2-083 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
2-084 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 39)            
2-084 eigenaar:   wed. Johannes Bendix      
2-084 gebruiker:   wed. Johannes Bendix c.s.      
2-084 huurwaarde en aanslag:         34-00-00 CG   5-13-06 CG
2-085 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
2-085 eigenaar:   Evert Hendriks      
2-085 gebruiker:   Evert Hendriks      
2-085 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-10-00 CG
2-086 soort onroerend goed: kamer (Wortelstraat 8)            
2-086 eigenaar:   Aagt Hendriks      
2-086 gebruiker:   Aagt Hendriks      
2-086 opmerking: 1726 insolvent verklaart 9-00-00
2-087 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-087 eigenaar:   wed. Heiman Heimans n.u.      
2-087 gebruiker:   Tjeerd Jacobs      
2-087 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
2-088 soort onroerend goed: stal (Wortelstraat 13)            
2-088 eigenaar:   erven Tjits Yemes      
2-088 gebruiker:   wed. Jan Aukes      
2-088 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   1-16-10 CG
2-089 soort onroerend goed: kamer (Hoogstraat 43)            
2-089 eigenaar:   wed. Homme Tjibbes      
2-089 gebruiker:   wed. Homme Tjibbes      
2-089 opmerking: pauper
2-090 soort onroerend goed: kamer (Hoogstraat 45)            
2-090 eigenaar:   Gerlof Jansen      
2-090 gebruiker:   Wopke Johannes      
2-090 huurwaarde en aanslag:         34-10-00 CG   5-15-00 CG
2-091 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 47)            
2-091 eigenaar:   Beernt Willems      
2-091 gebruiker:   Beernt Willems      
2-091 opmerking: pauper
2-092 soort onroerend goed: ( 0)            
2-092 eigenaar:   Gerryt Harmens Crol      
2-092 gebruiker:   Gerryt Harmens Crol      
2-092 opmerking: pauper
2-093 soort onroerend goed: potterij (Hoogstraat 49)            
2-093 eigenaar:   Remmert Huberts      
2-093 gebruiker:   Remmert Huberts      
2-093 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
2-094 /2 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 53)            
2-094 /2 eigenaar:   Wopke Johannes      
2-094 /2 gebruiker:   Antie Jacobs 12-00-00 CG    
2-094 /2 gebruiker:   Ysak Jansen 15-00-00 CG    
2-094 /2 huurwaarde en aanslag:         27-00-00 CG   4-10-00 CG
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 51)            
2-094 eigenaar:   Gerryt Suringar      
2-094 gebruiker:   Ate Joris      
2-094 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
2-095 soort onroerend goed: [schoenmakers]perk ( 0)            
2-095 eigenaar:   erven Marten Rosae      
2-095 gebruiker:   erven Anne Jans      
2-095 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
2-096 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 40)            
2-096 eigenaar:   Jan Jacobs      
2-096 gebruiker:   Ate Joris c.s.      
2-096 huurwaarde en aanslag:         54-00-00 CG   9-00-00 CG
2-097 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 38)            
2-097 eigenaar:   Alle Jacobs      
2-097 gebruiker:   Alle Jacobs      
2-097 opmerking: pauper
2-098 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 36)            
2-098 eigenaar:   Gerryt Harmens      
2-098 gebruiker:   Gerryt Harmens      
2-098 opmerking: pauper
2-099 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 34)            
2-099 eigenaar:   Folkert Yebes      
2-099 gebruiker:   Folkert Yebes      
2-099 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-06 CG
2-100 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 32)            
2-100 eigenaar:   ds. M. van Woensel      
2-100 gebruiker:   Douwe Alberts      
2-100 huurwaarde en aanslag:         53-00-00 CG   8-16-10 CG
2-101 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-101 eigenaar:   Meindert Luuwes      
2-101 gebruiker:   Meindert Luuwes      
2-101 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
2-102 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
2-102 eigenaar:   Otte Jurjens      
2-102 gebruiker:   Otte Jurjens      
2-102 huurwaarde en aanslag:         26-10-00 CG   4-08-06 CG
2-103 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
2-103 eigenaar:   Ype Pyters      
2-103 gebruiker:   Age Cornelis      
2-103 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-13-06 CG
2-104 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 28)            
2-104 eigenaar:   Gerryt Jacobs      
2-104 gebruiker:   Gerryt Jacobs      
2-104 opmerking: 1733 insolvent verklaart 15-00-00
2-105 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 26)            
2-105 eigenaar:   Claas Joostens      
2-105 gebruiker:   Claas Joostens      
2-105 opmerking: 1733 insolvent verklaart 19-00-00
2-106 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 24)            
2-106 eigenaar:   Andrys Ymkes      
2-106 gebruiker:   Andrys Ymkes      
2-106 huurwaarde en aanslag:         17-04-00 CG   2-17-04 CG
2-107 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 22)            
2-107 eigenaar:   Symon Jacobs      
2-107 eigenaar:   Tjeerd Pieters      
2-107 gebruiker:   Wiert Jansen      
2-107 huurwaarde en aanslag:         23-00-00 CG   3-16-10 CG
2-108 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 15)            
2-108 eigenaar:   Jan Beerns      
2-108 gebruiker:   Auke Aukes c.s.      
2-108 huurwaarde en aanslag:         29-16-00 CG   4-19-06 CG
2-109 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 19)            
2-109 eigenaar:   Cornelis Fokkes      
2-109 gebruiker:   Cornelis Fokkes c.s.      
2-109 huurwaarde en aanslag:         32-00-00 CG   5-06-10 CG
2-110 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 1)            
2-110 eigenaar:   Pieter Beerns      
2-110 gebruiker:   Pieter Beerns      
2-110 huurwaarde en aanslag:         17-00-00 CG   2-16-10 CG
2-110 opmerking: dit huis door de stads timmerbaas opnieuw volgens versoek van de eigenaars getauxeert en gestelt op
2-111 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 20)            
2-111 eigenaar:   Symon Stinstra      
2-111 gebruiker:   Minne Harmens      
2-111 huurwaarde en aanslag:         57-18-00 CG   9-13-00 CG
2-112 soort onroerend goed: huis en gorterij (Hoogstraat 18)            
2-112 eigenaar:   Sybe Jansen Reyers      
2-112 gebruiker:   Sybe Jansen Reyers      
2-112 huurwaarde en aanslag:         42-00-00 CG   7-00-00 CG
2-113 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 16)            
2-113 eigenaar:   Pieter Willems      
2-113 gebruiker:   Baukjen Baukes      
2-113 huurwaarde en aanslag:         42-16-00 CG   7-02-10 CG
2-114 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 14)            
2-114 eigenaar:   Pieter Tjeerds      
2-114 gebruiker:   Pieter Tjeerds      
2-114 huurwaarde en aanslag:         32-00-00 CG   5-06-10 CG
2-115 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 12)            
2-115 eigenaar:   Dirk Pieters      
2-115 gebruiker:   Dirk Pieters      
2-115 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
2-116 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 10)            
2-116 eigenaar:   Antony Gerardi      
2-116 gebruiker:   Antony Gerardi      
2-116 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
2-117 soort onroerend goed: (Hoogstraat 6)            
2-117 eigenaar:   wed. Jelle Clasen      
2-117 gebruiker:   wed. Jelle Clasen      
2-117 opmerking: pauper
2-118 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 4)            
2-118 eigenaar:   Cornelis Tjeerds      
2-118 gebruiker:   Cornelis Tjeerds      
2-118 opmerking: pauper
2-119 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 2)            
2-119 eigenaar:   Jan Beerns      
2-119 gebruiker:   Jan Beerns      
2-119 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
2-120 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-120 eigenaar:   Jan Clasen      
2-120 gebruiker:   Doede Sierks      
2-120 huurwaarde en aanslag:         28-00-00 CG   4-13-06 CG
2-121 soort onroerend goed: ( 0)            
2-121 eigenaar:   Cornelis Hendriks      
2-121 gebruiker:   Cornelis Hendriks      
2-121 opmerking: pauper
2-122 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 109)            
2-122 eigenaar:   Jelte Ruirds      
2-122 gebruiker:   Jelte Ruirds      
2-122 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   8-06-10 CG
2-123 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 111)            
2-123 eigenaar:   burgemr. Munter      
2-123 gebruiker:   burgemr. Munter      
2-123 huurwaarde en aanslag:         48-00-00 CG   8-00-00 CG
2-123 grondpacht aan: de Havenisten      
2-123 grondpacht en aanslag:           5-12-00 CG 1-02-06 CG
2-124 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 113)            
2-124 eigenaar:   ontfanger Roorda      
2-124 gebruiker:   ontfanger Roorda      
2-124 huurwaarde en aanslag:         51-00-00 CG   8-10-00 CG
2-125 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-125 eigenaar:   Freerk Scheltinga      
2-125 gebruiker:   Freerk Scheltinga c.s.      
2-125 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   13-06-10 CG
2-126 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-126 eigenaar:   erven Foeke Taedes      
2-126 gebruiker:   erven Foeke Taedes      
2-126 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   3-13-06 CG
2-127 soort onroerend goed: houtstek ( 0)            
2-127 eigenaar:   Antony Gerardi      
2-127 gebruiker:   Augustinus de Graaff      
2-127 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-11 CG
2-128 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
2-128 eigenaar:   Yde Pyters      
2-128 gebruiker:   Yde Pyters      
2-128 huurwaarde en aanslag:         70-00-00 CG   11-13-06 CG
2-128 opmerking: op versoek van de eigenaar opnieuw getauxeert door de stads boumr. En metselaar en gestelt op
2-129 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
2-129 eigenaar:   Okke Bouwes c.s.      
2-129 gebruiker:   Jan Ydes de Groot      
2-129 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
2-130 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 11)            
2-130 eigenaar:   Schelte Arjaens      
2-130 gebruiker:   Schelte Arjaens      
2-130 huurwaarde en aanslag:         38-00-00 CG   6-06-10 CG
2-131 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 15)            
2-131 eigenaar:   Jan de Wilda      
2-131 gebruiker:   Fedde Jans      
2-131 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-10 CG
2-132 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 5)            
2-132 eigenaar:   Tjeerd Clasen      
2-132 gebruiker:   Johannes Jansen      
2-132 huurwaarde en aanslag:         26-00-00 CG   4-06-10 CG
2-133 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 7)            
2-133 eigenaar:   wed. Roeloff Jans      
2-133 gebruiker:   wed. Roeloff Jans      
2-133 opmerking: pauper
2-134 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 9)            
2-134 eigenaar:   Jan Hendriks      
2-134 gebruiker:   Willem Johannis      
2-134 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-10-00 CG
2-135 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 11)            
2-135 eigenaar:   Jan Jacobs      
2-135 gebruiker:   Jan Jacobs      
2-135 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
2-136 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 12)            
2-136 eigenaar:   Gerryt Suringar      
2-136 gebruiker:   Frans Beerns      
2-136 huurwaarde en aanslag:         26-00-00 CG   4-06-10 CG
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
2-137 eigenaar:   Gerryt Suringar      
2-137 gebruiker:   Jan Hendriks      
2-137 huurwaarde en aanslag:         14-08-00 CG   2-08-00 CG
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 6)            
2-138 eigenaar:   erven Nanning Tijssen      
2-138 gebruiker:   Jan Pyters c.s.      
2-138 huurwaarde en aanslag:         42-00-00 CG   7-00-00 CG
2-139 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 2)            
2-139 eigenaar:   wed. Taeke Johannis      
2-139 gebruiker:   wed. Taeke Johannis      
2-139 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-10 CG
2-140 soort onroerend goed: stal ( 0)            
2-140 eigenaar:   burgemr. Menalda      
2-140 gebruiker:   burgemr. Menalda      
2-140 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-06 CG
2-141 soort onroerend goed: houtstek en molen (Rommelhaven 13)            
2-141 eigenaar:   wed. Pyter Feytema      
2-141 gebruiker:   wed. Pyter Feytema      
2-141 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
2-142 soort onroerend goed: huis (Noordijs 1)            
2-142 eigenaar:   Jan Sipkes Buma      
2-142 gebruiker:   Jan Sipkes Buma      
2-142 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   13-06-10 CG
2-143 soort onroerend goed: huis (Noordijs 3)            
2-143 eigenaar:   wed. burgemr. Menalda      
2-143 gebruiker:   wed. burgemr. Menalda      
2-143 huurwaarde en aanslag:         54-00-00 CG   9-00-00 CG
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 5)            
2-144 eigenaar:   wed. burgemr. Weyma      
2-144 gebruiker:   wed. burgemr. Weyma      
2-144 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   8-06-10 CG
2-144 grondpacht aan: erven burgemeester Bylaan      
2-144 grondpacht en aanslag:           1-01-00 CG 0-04-04 CG
2-145 soort onroerend goed: huis (Noordijs 9)            
2-145 eigenaar:   erven Janke Feddriks      
2-145 gebruiker:   Frans Andrys      
2-145 huurwaarde en aanslag:         40-18-00 CG   6-16-06 CG
2-146 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-146 eigenaar:   burgemr. Menalda      
2-146 gebruiker:   burgemr. Menalda      
2-146 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-06 CG
2-147 soort onroerend goed: huis en galeybakkerij (Noordijs 11)            
2-147 eigenaar:   wed. Pyter Feytema      
2-147 gebruiker:   wed. Pyter Feytema      
2-147 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   13-06-10 CG
2-148 soort onroerend goed: huis (Noordijs 13)            
2-148 eigenaar:   Wybe Hanekuik      
2-148 gebruiker:   Wybe Hanekuik      
2-148 huurwaarde en aanslag:         55-00-00 CG   9-03-06 CG
2-149 soort onroerend goed: huis (Noordijs 15)            
2-149 eigenaar:   Freerk Scheltinga      
2-149 gebruiker:   Freerk Scheltinga      
2-149 huurwaarde en aanslag:         110-00-00 CG   18-06-10 CG
2-150 soort onroerend goed: huis (Noordijs 17)            
2-150 eigenaar:   erven Tomas Jansen      
2-150 gebruiker:   Ysak Rosen      
2-150 huurwaarde en aanslag:         108-00-00 CG   18-00-00 CG
2-151 soort onroerend goed: huis (Noordijs 19)            
2-151 eigenaar:   erven Teunis Foppes      
2-151 gebruiker:   Jarig Jacobs      
2-151 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   8-06-10 CG
2-152 soort onroerend goed: huis (Noordijs 21)            
2-152 eigenaar:   erven Freerk Jacobs      
2-152 gebruiker:   wed. Gerard Suringar      
2-152 huurwaarde en aanslag:         45-00-00 CG   7-10-00 CG
2-153 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-153 eigenaar:   vroedsman Lantinga      
2-153 gebruiker:   vroedsman Lantinga      
2-153 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   13-06-10 CG
2-154 soort onroerend goed: huis (Noordijs 23)            
2-154 eigenaar:   dr. R. Bakker      
2-154 gebruiker:   dr. R. Bakker      
2-154 huurwaarde en aanslag:         63-00-00 CG   10-10-00 CG
2-155 soort onroerend goed: huis ( )            
2-155 eigenaar:   convooymr. Sloterdijk      
2-155 gebruiker:   convooymr. Sloterdijk      
2-155 huurwaarde en aanslag:         26-00-00 CG   4-06-10 CG
2-156 soort onroerend goed: huis (Noordijs 25)            
2-156 eigenaar:   Jan Hendryks      
2-156 gebruiker:   Jan Hendryks      
2-156 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   3-13-06 CG
2-157 soort onroerend goed: huis (Noordijs 27)            
2-157 eigenaar:   wed. burgemr. Rypma      
2-157 gebruiker:   Foppe Foppes      
2-157 huurwaarde en aanslag:         73-00-00 CG   12-03-06 CG
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 3)            
2-158 eigenaar:   burgemr. Veersma      
2-158 gebruiker:   burgemr. Veersma      
2-158 huurwaarde en aanslag:         47-00-00 CG   7-16-10 CG
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
2-159 eigenaar:   burgemr. van der Vorm      
2-159 gebruiker:   burgemr. van der Vorm      
2-159 huurwaarde en aanslag:         60-00-00 CG   10-00-00 CG
2-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 7)            
2-160 eigenaar:   convooymr. Sloterdijk      
2-160 gebruiker:   convooymr. Sloterdijk      
2-160 huurwaarde en aanslag:         72-00-00 CG   12-00-00 CG
2-161 soort onroerend goed: huis (Franekereind 9)            
2-161 eigenaar:   Robbert Rowel      
2-161 gebruiker:   Robbert Rowel      
2-161 huurwaarde en aanslag:         42-10-00 CG   7-01-10 CG
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 11)            
2-162 eigenaar:   Aleph van der Meulen      
2-162 gebruiker:   Aleph van der Meulen      
2-162 huurwaarde en aanslag:         60-00-00 CG   10-00-00 CG
2-163 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-163 eigenaar:   Aleph van der Meulen      
2-163 gebruiker:   wed. Foppe Foppes      
2-163 huurwaarde en aanslag:         55-00-00 CG   9-03-06 CG
2-163 grondpacht aan: Jelle Ruirds      
2-163 grondpacht en aanslag:           1-04-00 CG 0-04-12 CG
2-164 soort onroerend goed: huis (Franekereind 15)            
2-164 eigenaar:   erven Tjepke Gratema      
2-164 gebruiker:   Harmanus Portier      
2-164 huurwaarde en aanslag:         217-00-00 CG   36-03-06 CG
2-165 soort onroerend goed: stal ( 0)            
2-165 eigenaar:   erven Teunis Foppes      
2-165 gebruiker:   erven Teunis Foppes      
2-165 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
2-166 soort onroerend goed: pakhuis ( 0)            
2-166 eigenaar:   erven Tomas Jansen      
2-166 gebruiker:   erven Tomas Jansen      
2-166 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
2-167 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-167 eigenaar:   Wybe Hanekuik      
2-167 gebruiker:   Wybe Hanekuik      
2-167 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-13-06 CG
2-168 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-168 eigenaar:   burgemr. Menalda      
2-168 gebruiker:   Douwe Wybes      
2-168 opmerking: doet geen huir
2-169 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 6)            
2-169 eigenaar:   Here Rinks      
2-169 gebruiker:   Here Rinks      
2-169 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
2-170 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-170 eigenaar:   Here Rinks      
2-170 gebruiker:   Freerk Hendriks c.s.      
2-170 huurwaarde en aanslag:         46-00-00 CG   7-13-06 CG
2-170 opmerking: de volgende grondpagt is reeds onder de huir betrocken
2-170 grondpacht aan: Tjeerd Syvarda      
2-170 grondpacht en aanslag:           3-00-00 CG 0-15-00 CG
2-170 opmerking: dese grondpagt is afgelost door de coopman Here Rinkes volgens vertoonde quitantie den 2 juny 1736
2-171 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-171 eigenaar:   Auke Gerbens      
2-171 gebruiker:   Auke Gerbens      
2-171 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-06 CG
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 4)            
2-172 eigenaar:   erven Keimpe Jarigs      
2-172 gebruiker:   Tjebbe Pyters      
2-172 huurwaarde en aanslag:         25-00-00 CG   4-03-06 CG
2-173 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 2)            
2-173 eigenaar:   M. van Woensel      
2-173 gebruiker:   M. van Woensel      
2-173 huurwaarde en aanslag:         7-00-00 CG   1-03-06 CG
2-173 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-173 grondpacht en aanslag:           2-02-00 CG 0-08-06 CG
2-174 soort onroerend goed: stal (William Boothstraat 5)            
2-174 eigenaar:   Harmanus Portier      
2-174 gebruiker:   Harmanus Portier      
2-174 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-06-10 CG
2-175 soort onroerend goed: keeten (William Boothstraat 9)            
2-175 eigenaar:   dr. Suringar      
2-175 gebruiker:   dr. Suringar      
2-175 huurwaarde en aanslag:         287-10-00 CG   47-16-10 CG
2-176 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-176 eigenaar:   Cornelis Ekama      
2-176 gebruiker:   Cornelis Ekama      
2-176 huurwaarde en aanslag:         42-00-00 CG   7-00-00 CG
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 15)            
2-177 eigenaar:   Broer Baukes      
2-177 gebruiker:   Broer Baukes      
2-177 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (William Boothstraat 19)            
2-178 eigenaar:   burgemr. Menalda      
2-178 gebruiker:   burgemr. Menalda      
2-178 huurwaarde en aanslag:         200-00-00 CG   33-06-10 CG
2-179 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 37)            
2-179 eigenaar:   wed. Pieter Tjebbes      
2-179 gebruiker:   wed. Pieter Tjebbes      
2-179 opmerking: afgebroken
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 31)            
2-180 eigenaar:   wed. Pieter Tjebbes      
2-180 gebruiker:   wed. Pieter Tjebbes      
2-180 huurwaarde en aanslag:         200-00-00 CG   33-06-10 CG
2-181 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 23)            
2-181 eigenaar:   wed. Pieter Tjebbes      
2-181 gebruiker:   wed. Pieter Tjebbes      
2-181 opmerking: ledigh 15-00-00
2-182 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-182 eigenaar:   Jacob Groenewolt      
2-182 eigenaar:   Antie Groenewolt      
2-182 gebruiker:   Gerryt Jansen c.s.      
2-182 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-06 CG
2-183 soort onroerend goed: (William Boothstraat 39)            
2-183 eigenaar:   Hendrik Jansen      
2-183 gebruiker:   Hendrik Jansen      
2-183 opmerking: pauper
2-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 17)            
2-184 eigenaar:   Melle Ynses      
2-184 gebruiker:   Melle Ynses      
2-184 huurwaarde en aanslag:         25-10-00 CG   4-05-00 CG
2-185 soort onroerend goed: huis (Franekereind 19)            
2-185 eigenaar:   Jarig Adama      
2-185 gebruiker:   Jarig Adama      
2-185 huurwaarde en aanslag:         51-00-00 CG   8-10-00 CG
2-186 soort onroerend goed: huis (Franekereind 21)            
2-186 eigenaar:   Dirk Huigens      
2-186 gebruiker:   Aeltie Wytses      
2-186 huurwaarde en aanslag:         48-00-00 CG   8-00-00 CG
3-001 soort onroerend goed: keet en huis ( )            
3-001 eigenaar:   Doede Bakker      
3-001 gebruiker:   Doede Bakker      
3-001 huurwaarde en aanslag:         200-00-00 CG   33-06-10 CG
3-002 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 29)            
3-002 eigenaar:   wed. burgemr. Rypma      
3-002 gebruiker:   wed. burgemr. Rypma      
3-002 huurwaarde en aanslag:         200-00-00 CG   33-06-10 CG
3-003 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 27)            
3-003 eigenaar:   Ysak Rosen      
3-003 gebruiker:   Ysak Rosen      
3-003 huurwaarde en aanslag:         200-00-00 CG   33-06-10 CG
3-004 soort onroerend goed: wagenhuis ( )            
3-004 eigenaar:   convooymr. Slooterdijk      
3-004 gebruiker:   convooymr. Slooterdijk      
3-004 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
3-005 soort onroerend goed: huis (Scheffersplein 17)            
3-005 eigenaar:   Sytse Pyters      
3-005 gebruiker:   Hendrik Warners      
3-005 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-006 soort onroerend goed: huis ( )            
3-006 eigenaar:   Meinert Jaspers      
3-006 gebruiker:   Frans Michiels      
3-006 huurwaarde en aanslag:         19-10-00 CG   3-05-00 CG
3-007 soort onroerend goed: ( )            
3-007 eigenaar:        
3-007 gebruiker:        
3-007 opmerking:
3-008 soort onroerend goed: huis en brouwerij ( )            
3-008 eigenaar:   Harmen Ages      
3-008 gebruiker:   Harmen Ages      
3-008 huurwaarde en aanslag:         33-00-00 CG   5-10-00 CG
3-009 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-009 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
3-009 gebruiker:   wed. Douwe Jansen      
3-009 opmerking: 1722 insolvent verklaart 8-00-00
3-010 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-010 eigenaar:   erven Servaas van Beemen      
3-010 gebruiker:   erven Servaas van Beemen      
3-010 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
3-011 soort onroerend goed: (Oosterkeetstraat 5)            
3-011 eigenaar:   Hendrik Markus      
3-011 gebruiker:   Hendrik Markus      
3-011 opmerking: pauper
3-012 soort onroerend goed: tuin ( )            
3-012 eigenaar:   Pieter Adama      
3-012 gebruiker:   Pieter Adama      
3-012 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-06-10 CG
3-013 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-013 eigenaar:   Frans Pyters      
3-013 gebruiker:   Douwe Bolta      
3-013 huurwaarde en aanslag:         14-10-00 CG   2-08-06 CG
3-013 grondpacht aan: Jelte Ruirds      
3-013 grondpacht en aanslag:           1-11-08 CG 0-06-04 CG
3-014 soort onroerend goed: huis ( )            
3-014 eigenaar:   Wopke Johannes      
3-014 gebruiker:   Jan Claasen c.s.      
3-014 huurwaarde en aanslag:         35-00-00 CG   5-16-10 CG
3-015 soort onroerend goed: stal ( )            
3-015 eigenaar:   Douwe Reins      
3-015 gebruiker:   Joost Gonggrijp      
3-015 huurwaarde en aanslag:         5-00-00 CG   0-16-10 CG
3-015 soort onroerend goed: huis ( )            
3-015 eigenaar:   Jylt Baukes      
3-015 gebruiker:   Adam Goslings      
3-015 huurwaarde en aanslag:         17-00-00 CG   2-16-10 CG
3-016 soort onroerend goed: huis ( )            
3-016 eigenaar:   Jan Rienks      
3-016 gebruiker:   Jacobus Antoon c.s.      
3-016 huurwaarde en aanslag:         41-00-00 CG   6-16-10 CG
3-017 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-017 eigenaar:   Sikke Geerts      
3-017 gebruiker:   Sikke Geerts      
3-017 opmerking: pauper
3-018 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 11)            
3-018 eigenaar:   Coenraad Linses      
3-018 gebruiker:   Gerryt Arents      
3-018 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   3-13-06 CG
3-019 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-019 eigenaar:   wed. Claas Clasen      
3-019 gebruiker:   wed. Claas Clasen      
3-019 opmerking: pauper
3-020 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-020 eigenaar:   Cornelis Menses      
3-020 gebruiker:   Cornelis Menses      
3-020 opmerking: pauper
3-021 soort onroerend goed: (Oosterkeetstraat 1)            
3-021 eigenaar:   Douwe Jansen      
3-021 gebruiker:   Douwe Jansen      
3-021 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
3-022 soort onroerend goed: stal ( )            
3-022 eigenaar:   Jelmer Gerbens      
3-022 gebruiker:   Jelmer Gerbens      
3-022 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
3-023 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 11)            
3-023 eigenaar:   Jan Jansen      
3-023 gebruiker:   Jan Jansen      
3-023 opmerking: pro deo begeert
3-024 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 13)            
3-024 eigenaar:   Joost Gongarijp n.u.      
3-024 gebruiker:   wed. Jacob Boukes      
3-024 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
3-025 soort onroerend goed: huis ( )            
3-025 eigenaar:   Hendrik Hendriks      
3-025 gebruiker:   Hendrik Hendriks      
3-025 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
3-026 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 19)            
3-026 eigenaar:   Gerryt Lammerts      
3-026 gebruiker:   Gerryt Lammerts      
3-026 opmerking: 1731 insolvent verklaart 12-00-00
3-027 soort onroerend goed: huis ( )            
3-027 eigenaar:   Louw Hendriks      
3-027 gebruiker:   Hans Warners      
3-027 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-13-06 CG
3-028 soort onroerend goed: huis ( )            
3-028 eigenaar:   wed. burgemr. Sopingius      
3-028 gebruiker:   Claas Willems      
3-028 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
3-029 soort onroerend goed: huis ( )            
3-029 eigenaar:   Jan Claasen      
3-029 gebruiker:   Jan Claasen      
3-029 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
3-030 soort onroerend goed: huis ( )            
3-030 eigenaar:   Hendrik Beerns      
3-030 gebruiker:   Hendrik Beerns      
3-030 opmerking: 1731 insolvent verklaart
3-031 soort onroerend goed: huis ( )            
3-031 eigenaar:   Jan de Wit      
3-031 gebruiker:   wed. Cornelis Taekes      
3-031 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-10 CG
3-032 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 36)            
3-032 eigenaar:   Gerryt Jansen      
3-032 gebruiker:   Gerryt Lammerts      
3-032 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 38)            
3-033 eigenaar:   procureur Tuininga      
3-033 gebruiker:   Roeloft      
3-033 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   3-13-06 CG
3-033 eigenaar:   Reiner Jansen      
3-033 gebruiker:   Wouter Jansen      
3-033 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
3-033 eigenaar:   Hans Jansen      
3-033 gebruiker:   Hans Jansen      
3-033 opmerking: 1726 insolvent verklaart 20-00-00
3-034 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 32)            
3-034 eigenaar:   Jan Jansen      
3-034 gebruiker:        
3-034 opmerking: 1726 insolvent verklaart
3-035 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 28)            
3-035 eigenaar:   erven Pieter Seerps      
3-035 gebruiker:   erven Pieter Seerps      
3-035 opmerking: pauper
3-036 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 24)            
3-036 eigenaar:   Arjen Cornelis      
3-036 gebruiker:   Arjen Cornelis      
3-036 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
3-037 soort onroerend goed: huis ( )            
3-037 eigenaar:   erven burgemeester Sopingius      
3-037 gebruiker:   Jacob Ydes      
3-037 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
3-038 soort onroerend goed: woning ( )            
3-038 eigenaar:   Age Jans      
3-038 gebruiker:   Age Jans      
3-038 opmerking: pauper
3-039 soort onroerend goed: stal ( )            
3-039 eigenaar:   Lieuwe Sjoerds      
3-039 gebruiker:   Lieuwe Sjoerds      
3-039 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-06-10 CG
3-040 soort onroerend goed: keet en huis (Nieuwstraat 40)            
3-040 eigenaar:   Pyter Dirks      
3-040 gebruiker:   Pyter Dirks      
3-040 huurwaarde en aanslag:         200-00-00 CG   33-06-10 CG
3-040 grondpacht aan: Harmen Douwes      
3-040 grondpacht en aanslag:           1-15-00 CG 0-07-00 CG
3-041 soort onroerend goed: huis ( )            
3-041 eigenaar:   erven Henning Cornelis      
3-041 gebruiker:   Gerryt      
3-041 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   3-13-06 CG
3-042 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-042 eigenaar:   wed. Arjen Clases      
3-042 gebruiker:   wed. Arjen Clases      
3-042 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
3-043 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-043 eigenaar:   Harmen Ages      
3-043 gebruiker:   Harmen Ages      
3-043 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-13-06 CG
3-044 soort onroerend goed: huis ( )            
3-044 eigenaar:   Grytie Willems      
3-044 gebruiker:   Grytie Willems      
3-044 opmerking: 1728 insolvent verklaart 12-00-00
3-045 soort onroerend goed: huis (Franekereind 25)            
3-045 eigenaar:   Pieter Jansen      
3-045 eigenaar:   Claas Pieters      
3-045 gebruiker:   Wypkjen Clases      
3-045 huurwaarde en aanslag:         70-00-00 CG   11-13-06 CG
3-046 soort onroerend goed: huis (Franekereind 27)            
3-046 eigenaar:   erven Pieter Farijn      
3-046 gebruiker:   erven Pieter Farijn      
3-046 opmerking: pauper
3-047 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
3-047 eigenaar:   wed. Douwe Keimpes      
3-047 gebruiker:   Johannes Okkes      
3-047 huurwaarde en aanslag:         27-00-00 CG   4-10-00 CG
3-048 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
3-048 eigenaar:   Johannes Ockes      
3-048 gebruiker:   Wieger Dirks      
3-048 huurwaarde en aanslag:         38-00-00 CG   6-06-10 CG
3-049 soort onroerend goed: huis ( )            
3-049 eigenaar:   vroedsman Baxma      
3-049 gebruiker:   Warner Gerryts      
3-049 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
3-050 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 62)            
3-050 eigenaar:   Harke Tjebbes      
3-050 gebruiker:   Marijke Arnoldus      
3-050 huurwaarde en aanslag:         17-00-00 CG   2-16-10 CG
3-051 soort onroerend goed: huis ( )            
3-051 eigenaar:   Jan Gerryts      
3-051 gebruiker:   Jan Gerryts      
3-051 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
3-052 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 60)            
3-052 eigenaar:   Harke Tjibbes      
3-052 gebruiker:   Harke Tjibbes      
3-052 huurwaarde en aanslag:         34-00-00 CG   5-13-06 CG
3-053 soort onroerend goed: kamer (Nieuwstraat 56)            
3-053 eigenaar:   Johannes Hendriks      
3-053 gebruiker:   Johannes Hendriks      
3-053 opmerking: pauper
3-054 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 54)            
3-054 eigenaar:   wed. Jacob Christiaans      
3-054 gebruiker:   wed. Jacob Christiaans      
3-054 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   3-13-06 CG
3-055 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 52)            
3-055 eigenaar:   Siebe Pieters      
3-055 gebruiker:   Hans Jacobs      
3-055 huurwaarde en aanslag:         18-10-00 CG   3-01-10 CG
3-056 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 50)            
3-056 eigenaar:   Jan Foppes      
3-056 gebruiker:   Jan Foppes      
3-056 opmerking: 1728 insolvent verklaart 18-00-00
3-057 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
3-057 eigenaar:   vroedsman Baxma      
3-057 gebruiker:   Tjebbe Harmens      
3-057 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-058 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
3-058 eigenaar:   Claas Jansen      
3-058 gebruiker:   Meynert Jansen      
3-058 huurwaarde en aanslag:         17-00-00 CG   2-16-10 CG
3-059 soort onroerend goed: huis (Franekereind 23)            
3-059 eigenaar:   burgemr. Heinsius      
3-059 gebruiker:   Pietie Dirks      
3-059 huurwaarde en aanslag:         80-00-00 CG   13-06-10 CG
3-060 soort onroerend goed: huis ( )            
3-060 eigenaar:   Ruurd Hayes      
3-060 gebruiker:   Pieter Wytses c.s.      
3-060 huurwaarde en aanslag:         70-00-00 CG   11-13-06 CG
3-061 soort onroerend goed: huis ( )            
3-061 eigenaar:   Wouter Hessels      
3-061 gebruiker:   Wouter Hessels      
3-061 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
3-062 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 25)            
3-062 eigenaar:   erven Jan Hessels      
3-062 gebruiker:   Keimpe Bouwes c.s.      
3-062 huurwaarde en aanslag:         31-00-00 CG   5-03-06 CG
3-063 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 27)            
3-063 eigenaar:   Gerben Pieters      
3-063 gebruiker:   Gerben Pieters      
3-063 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-064 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 29)            
3-064 eigenaar:   erven Willem van Loon      
3-064 gebruiker:   Oeble Gosses      
3-064 huurwaarde en aanslag:         34-00-00 CG   5-13-06 CG
3-065 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
3-065 eigenaar:   Sjoerd Olpherts      
3-065 gebruiker:   Casper Dirks      
3-065 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
3-066 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
3-066 eigenaar:   wed. Ulbe Jans      
3-066 gebruiker:   Pytie Ages      
3-066 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
3-067 soort onroerend goed: (Grote Kerkstraat 31)            
3-067 eigenaar:   Willem Antony      
3-067 gebruiker:   Willem Antony 18-00-00 CG    
3-067 gebruiker:   Rintie Johannes 18-00-00 CG    
3-067 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
3-068 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 33)            
3-068 eigenaar:   Hilbrand Dirks      
3-068 gebruiker:   Hilbrand Dirks      
3-068 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
3-069 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 35)            
3-069 eigenaar:   wed. Joeke Allerts      
3-069 gebruiker:   wed. Dirk Jillerts      
3-069 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
3-070 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 37)            
3-070 eigenaar:   wed. Auke Bakker      
3-070 gebruiker:   Age Wiebes c.s.      
3-070 huurwaarde en aanslag:         55-00-00 CG   9-03-06 CG
3-071 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 39)            
3-071 eigenaar:   Jan Beerns      
3-071 gebruiker:   Jan Beerns      
3-071 opmerking: pro deo begeert
3-072 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 41)            
3-072 eigenaar:   Dirk Huigens      
3-072 gebruiker:   Hendrik Lenerts c.s.      
3-072 huurwaarde en aanslag:         44-16-00 CG   7-09-06 CG
3-073 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 1)            
3-073 eigenaar:   Jan Hansen      
3-073 gebruiker:   Schelte Bruins c.s.      
3-073 huurwaarde en aanslag:         53-00-00 CG   8-16-10 CG
3-074 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 5)            
3-074 eigenaar:   vroedsman Baxma      
3-074 gebruiker:   Harmen Martens      
3-074 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
3-075 soort onroerend goed: huisje (Kerkpoortstraat 7)            
3-075 eigenaar:   Beernt Olpherts      
3-075 gebruiker:   Beernt Olpherts      
3-075 opmerking: 1726 insolvent verklaart 12-00-00
3-076 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 9)            
3-076 eigenaar:   Beernt Olpherts      
3-076 gebruiker:   Beernt Olpherts      
3-076 opmerking: 1726 insolvent verklaart 10-00-00
3-077 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 15)            
3-077 eigenaar:   Beernt Alberts      
3-077 gebruiker:   Beernt Alberts      
3-077 opmerking: 1721 insolvent verklaart 16-00-00
3-078 soort onroerend goed: ( )            
3-078 eigenaar:   wed. Harmen Geerts      
3-078 gebruiker:   wed. Harmen Geerts      
3-078 opmerking: pauper
3-079 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 11)            
3-079 eigenaar:   Harmen Werps      
3-079 gebruiker:   Harmen Werps      
3-079 opmerking: pro deo begeert
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 17)            
3-080 eigenaar:   Elsje Schaaff      
3-080 gebruiker:   Feite Arjens      
3-080 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
3-081 /2 soort onroerend goed: huis ( )            
3-081 /2 eigenaar:   Elsje Schaaff      
3-081 /2 gebruiker:   Eybert Beerns      
3-081 /2 gebruiker:   Claas Harmens      
3-081 /2 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
3-081 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-081 eigenaar:   Symon Stinstra      
3-081 gebruiker:   Symon Stinstra      
3-081 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-082 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-082 eigenaar:   Willem Jansen      
3-082 gebruiker:   Rintie Johannes      
3-082 huurwaarde en aanslag:         17-00-00 CG   2-16-10 CG
3-083 soort onroerend goed: hof en stal ( )            
3-083 eigenaar:   Age Klassens      
3-083 gebruiker:   Ype Feykes      
3-083 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   1-16-10 CG
3-084 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-084 eigenaar:   erven Harmens Warners      
3-084 gebruiker:   erven Harmens Warners      
3-084 opmerking: pauper
3-085 soort onroerend goed: huisje (Kerkpoortstraat 29)            
3-085 eigenaar:   wed. Jan Jansen      
3-085 gebruiker:   wed. Jan Jansen      
3-085 opmerking: pauper
3-086 soort onroerend goed: hoff (Kerkpoortstraat 31)            
3-086 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-086 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-086 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
3-087 soort onroerend goed: (Kerkpoortstraat 33)            
3-087 eigenaar:   Dirk Dirksen      
3-087 gebruiker:   Dirk Dirksen      
3-087 opmerking: 1729 insolvent verklaart 12-00-00
3-088 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 35)            
3-088 eigenaar:   Philippus Bos      
3-088 gebruiker:   Jan Coenraads c.s.      
3-088 huurwaarde en aanslag:         35-00-00 CG   5-16-10 CG
3-089 soort onroerend goed: huis ( )            
3-089 eigenaar:   Roeloff Tijssen      
3-089 gebruiker:   Willem Nannings      
3-089 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
3-090 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-090 eigenaar:   Baltinus Randsauw      
3-090 gebruiker:   Baltinus Randsauw      
3-090 huurwaarde en aanslag:         5-00-00 CG   0-16-10 CG
3-091 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-091 eigenaar:   Sytske Sikke      
3-091 gebruiker:   Pieter Joosten      
3-091 huurwaarde en aanslag:         13-10-00 CG   2-05-00 CG
3-092 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-092 eigenaar:   Salomon Gerlofs      
3-092 gebruiker:   Salomon Gerlofs      
3-092 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-06 CG
3-092 grondpacht aan: wed. Hylke Johannes Hanekuik      
3-092 grondpacht en aanslag:           1-05-00 CG 0-05-00 CG
3-093 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-093 eigenaar:   Frans Groen      
3-093 gebruiker:   Frans Groen      
3-093 opmerking: pauper
3-094 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 39)            
3-094 eigenaar:   Douwe Jacobs      
3-094 gebruiker:   Douwe Jacobs      
3-094 opmerking: 1728 insolvent verklaart 15-00-00
3-095 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 41)            
3-095 eigenaar:   Rients Hendriks      
3-095 gebruiker:   Rients Hendriks      
3-095 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
3-096 soort onroerend goed: huis ( )            
3-096 eigenaar:   Blauwe Schuurs Gemeente      
3-096 gebruiker:   Blauwe Schuurs Gemeente      
3-096 opmerking:
3-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 43)            
3-097 eigenaar:   Paulus Daniels      
3-097 gebruiker:   Paulus Daniels      
3-097 opmerking: pauper
3-098 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 47)            
3-098 eigenaar:   erven Hendrik Gerryts      
3-098 gebruiker:   erven Hendrik Gerryts      
3-098 huurwaarde en aanslag:         29-00-00 CG   4-16-10 CG
3-099 soort onroerend goed: ( )            
3-099 eigenaar:   wed. Jan Arents      
3-099 gebruiker:   wed. Jan Arents      
3-099 opmerking: pauper
3-100 soort onroerend goed: huis ( )            
3-100 eigenaar:   erven Robbert Beerns      
3-100 gebruiker:   Gerryt Dirks      
3-100 huurwaarde en aanslag:         25-00-00 CG   4-03-06 CG
3-101 soort onroerend goed: huis ( )            
3-101 eigenaar:   Cornelis Annes      
3-101 gebruiker:   Gerryt Beerns      
3-101 huurwaarde en aanslag:         42-00-00 CG   7-00-00 CG
3-102 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-102 eigenaar:   Symon Jacobs      
3-102 gebruiker:   Symon Jacobs      
3-102 huurwaarde en aanslag:         5-00-00 CG   0-16-10 CG
3-103 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-103 eigenaar:   Beernt Lammerts      
3-103 gebruiker:   Beernt Lammerts      
3-103 opmerking: 1724 insolvent verklaart 12-00-00
3-104 soort onroerend goed: hoff en kamers ( )            
3-104 eigenaar:   Eeke Jans      
3-104 gebruiker:   Eeke Jans c.s.      
3-104 huurwaarde en aanslag:         104-00-00 CG   17-06-10 CG
3-105 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-105 eigenaar:   Tjepke Gratema      
3-105 gebruiker:   Casper Brinkman      
3-105 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
3-106 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-106 eigenaar:   Jan Jansen      
3-106 gebruiker:   Jan Jansen      
3-106 huurwaarde en aanslag:         23-00-00 CG   3-16-10 CG
3-107 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-107 eigenaar:   Harmen Jansen      
3-107 gebruiker:   Harmen Jansen      
3-107 opmerking: pauper
3-108 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-108 eigenaar:   wed. Jeltie Hanses      
3-108 gebruiker:   Trijntie Hendriks      
3-108 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   1-16-10 CG
3-109 soort onroerend goed: stal ( )            
3-109 eigenaar:   erven Johannes Tjebbes      
3-109 gebruiker:   Coert Jansen      
3-109 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-110 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 49)            
3-110 eigenaar:   Tjeerd Jansen      
3-110 gebruiker:   Tjeerd Jansen      
3-110 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
3-111 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 51)            
3-111 eigenaar:   erven Jetse Hanses      
3-111 gebruiker:   Hans Jetses      
3-111 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
3-112 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 53)            
3-112 eigenaar:   erven Ruird Bontekoe      
3-112 gebruiker:   Louw Teunis      
3-112 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-06 CG
3-113 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 55)            
3-113 eigenaar:   erven Ruird Bontekoe      
3-113 gebruiker:   Jentie Wybrens      
3-113 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   1-16-10 CG
3-114 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 1)            
3-114 eigenaar:   erven Ruird Bontekoe      
3-114 gebruiker:   Sape Teunis      
3-114 huurwaarde en aanslag:         19-00-00 CG   3-03-06 CG
3-115 soort onroerend goed: huis ( )            
3-115 eigenaar:   wed. Wouter Pieters      
3-115 gebruiker:   wed. Wouter Pieters      
3-115 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
3-116 soort onroerend goed: kamers ( )            
3-116 eigenaar:   wed. Tjepke Gratema      
3-116 gebruiker:   Gerryt Hendriks c.s.      
3-116 huurwaarde en aanslag:         43-00-00 CG   7-03-06 CG
3-117 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-117 eigenaar:   Allert Adriaans      
3-117 gebruiker:   Allert Adriaans      
3-117 opmerking: 1733 insolvent verklaart 10-00-00
3-118 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-118 eigenaar:   Dirk IJsbrands      
3-118 gebruiker:   Dirk IJsbrands      
3-118 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-119 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 18)            
3-119 eigenaar:   wed. Sipke Meyes      
3-119 gebruiker:   wed. Sipke Meyes      
3-119 opmerking: pauper
3-119 /2 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 14)            
3-119 /2 eigenaar:   Cornelis Jenties      
3-119 /2 gebruiker:   Jan Harmens      
3-119 /2 huurwaarde en aanslag:         19-00-00 CG   3-03-06 CG
3-119 /2 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 14)            
3-119 /2 gebruiker:   Hendrik Jansen      
3-119 /2 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
3-120 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 10)            
3-120 eigenaar:   wed. Casper Groen      
3-120 gebruiker:   wed. Casper Groen      
3-120 opmerking: pauper
3-121 soort onroerend goed: huis ( )            
3-121 eigenaar:   Trijntie Drogenham      
3-121 gebruiker:   wed. Markus Jaspers      
3-121 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
3-122 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-122 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-122 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-122 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
3-123 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-123 eigenaar:   wed. Daniel Jansen      
3-123 gebruiker:   wed. Daniel Jansen      
3-123 opmerking: pauper
3-123 grondpacht aan: burgemr. Hiddema      
3-123 grondpacht en aanslag:           2-00-00 CG 0-08-00 CG
3-124 soort onroerend goed: woning ( )            
3-124 eigenaar:   Johannes Kramer      
3-124 gebruiker:   Beernt Abrams      
3-124 huurwaarde en aanslag:         23-00-00 CG   3-16-10 CG
3-125 soort onroerend goed: ( )            
3-125 eigenaar:   Harmen Geerts      
3-125 gebruiker:   Harmen Geerts      
3-125 opmerking: pauper
3-126 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-126 eigenaar:   wed. burgemr. Laquart      
3-126 gebruiker:   wed. burgemr. Laquart      
3-126 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
3-127 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-127 eigenaar:   Job A. Bakker      
3-127 gebruiker:   Job A. Bakker      
3-127 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-128 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-128 eigenaar:   burgemr. Hiddema      
3-128 gebruiker:   burgemr. Hiddema      
3-128 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-129 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-129 eigenaar:   burgemr. Nollides      
3-129 gebruiker:   burgemr. Nollides      
3-129 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-130 soort onroerend goed: huis ( )            
3-130 eigenaar:   wed. burgemr. Weyma      
3-130 gebruiker:   Hans Femmes c.s.      
3-130 huurwaarde en aanslag:         47-00-00 CG   7-16-10 CG
3-131 soort onroerend goed: woning ( )            
3-131 eigenaar:   Sybbe Pyters      
3-131 gebruiker:   Claas Pyters      
3-131 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-13-06 CG
3-132 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-132 eigenaar:   vroedsman Donker      
3-132 gebruiker:   vroedsman Donker      
3-132 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-133 soort onroerend goed: kamers, twee ( )            
3-133 eigenaar:   dr. Eelko Suiringar      
3-133 gebruiker:   Sikke Jelles      
3-133 huurwaarde en aanslag:         19-00-00 CG   3-03-06 CG
3-134 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-134 eigenaar:   Jacob Jansen      
3-134 gebruiker:   Jacob Jansen      
3-134 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   1-16-10 CG
3-135 soort onroerend goed: huis ( )            
3-135 eigenaar:   erven wed. Bauke Fockes      
3-135 gebruiker:   Frederik Poolman      
3-135 huurwaarde en aanslag:         21-00-00 CG   3-10-00 CG
3-136 soort onroerend goed: kamer (Franekereind 18)            
3-136 eigenaar:   Beernt Willems      
3-136 gebruiker:   Feyte Tjommes      
3-136 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-06 CG
3-137 soort onroerend goed: woning (Franekereind 18)            
3-137 eigenaar:   wed. Dirk Taedes      
3-137 gebruiker:   wed. Dirk Taedes      
3-137 opmerking: pro deo begeert
3-138 soort onroerend goed: hoff en kamers (Franekereind 20)            
3-138 eigenaar:   wed. Voorda      
3-138 gebruiker:   wed. Voorda      
3-138 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-139 soort onroerend goed: huis ( )            
3-139 eigenaar:   Meile Ollema      
3-139 gebruiker:   Dirk Jansen      
3-139 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   1-16-10 CG
3-140 soort onroerend goed: huis ( )            
3-140 eigenaar:   Meile Ollema      
3-140 gebruiker:   Jelle Sybes c.s.      
3-140 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
3-141 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-141 eigenaar:   Meile Ollema      
3-141 gebruiker:   Dirk Roseboom      
3-141 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
3-142 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-142 eigenaar:   Dirk Huigens      
3-142 gebruiker:   Dirk Huigens      
3-142 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
3-142 grondpacht aan: Jacobus Groenewout      
3-142 grondpacht aan: Antie Groenewout      
3-142 grondpacht en aanslag:           4-00-00 CG 0-16-00 CG
3-143 soort onroerend goed: huis ( )            
3-143 eigenaar:   convooymr. Sloterdijk      
3-143 gebruiker:   convooymr. Sloterdijk      
3-143 huurwaarde en aanslag:         7-00-00 CG   1-03-06 CG
3-144 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-144 eigenaar:   convooymr. Sloterdijk      
3-144 gebruiker:   convooymr. Sloterdijk      
3-144 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-10 CG
3-145 soort onroerend goed: woning ( )            
3-145 eigenaar:   Johannes Dirks      
3-145 gebruiker:   Johannes Dirks      
3-145 huurwaarde en aanslag:         10-00-00 CG   1-13-06 CG
3-146 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-146 eigenaar:   wed. burgemr. Weyma      
3-146 gebruiker:   wed. burgemr. Weyma      
3-146 huurwaarde en aanslag:         5-00-00 CG   0-16-10 CG
3-147 soort onroerend goed: huis ( )            
3-147 eigenaar:   Eelke Dirks      
3-147 gebruiker:   Nanning Willems      
3-147 huurwaarde en aanslag:         19-00-00 CG   3-03-06 CG
3-148 soort onroerend goed: hoff ( )            
3-148 eigenaar:   Ype Pyters      
3-148 gebruiker:   Ype Pyters      
3-148 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
3-149 soort onroerend goed: huis (Franekereind 40)            
3-149 eigenaar:   Johannes Lenning      
3-149 gebruiker:   Johannes Lenning      
3-149 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
3-149 grondpacht aan: Jacobus Groenewout      
3-149 grondpacht aan: Antie Groenewout      
3-149 grondpacht en aanslag:           1-00-00 CG 0-04-00 CG
3-150 soort onroerend goed: pakhuis (Franekereind 38)            
3-150 eigenaar:   Sjoerd Talma      
3-150 gebruiker:   Sjoerd Talma      
3-150 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
3-151 soort onroerend goed: huis (Franekereind 36)            
3-151 eigenaar:   wed. Hendrik Sopingius      
3-151 gebruiker:   Riemke Aukes c.s.      
3-151 huurwaarde en aanslag:         58-00-00 CG   9-13-06 CG
3-152 soort onroerend goed: huis (Franekereind 34)            
3-152 eigenaar:   Sybe Pyters      
3-152 gebruiker:   Sybe Pyters c.s.      
3-152 huurwaarde en aanslag:         33-00-00 CG   5-10-00 CG
3-152 grondpacht aan: Jacobus Groenewout      
3-152 grondpacht aan: Antie Groenewout      
3-152 grondpacht en aanslag:           1-00-00 CG 0-04-00 CG
3-153 soort onroerend goed: huis ( )            
3-153 eigenaar:   vroedsman Reidsma      
3-153 gebruiker:   Pyter Hendriks      
3-153 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
3-153 grondpacht aan: Jacob Groenewout      
3-153 grondpacht aan: Antie Groenewout      
3-153 grondpacht en aanslag:           1-00-00 CG 0-04-00 CG
3-154 soort onroerend goed: huis (Franekereind 32)            
3-154 eigenaar:   wed. Hendrik Sopingius      
3-154 gebruiker:   Grytie Jacobs      
3-154 huurwaarde en aanslag:         19-10-00 CG   3-06-00 CG
3-154 grondpacht aan: Jacob Groenewout      
3-154 grondpacht aan: Antie Groenewout      
3-154 grondpacht en aanslag:           2-00-00 CG 0-08-00 CG
3-155 soort onroerend goed: huis (Franekereind 30)            
3-155 eigenaar:   Pieter Tomas      
3-155 gebruiker:   Pieter Tomas      
3-155 opmerking: 1734 insolvent verklaart 22-00-00
3-155 grondpacht aan: Jacob Groenewout      
3-155 grondpacht aan: Antie Groenewout      
3-155 grondpacht en aanslag:           1-00-00 CG 0-04-00 CG
3-155 opmerking: de bruiker insolvent
3-156 soort onroerend goed: soutkeet (Franekereind 26)            
3-156 eigenaar:   Harmanus Portier      
3-156 gebruiker:   Harmanus Portier      
3-156 huurwaarde en aanslag:         192-00-00 CG   32-00-00 CG
3-156 grondpacht en aanslag:           1-00-00 CG 0-04-00 CG
3-157 soort onroerend goed: schuir (Franekereind 24)            
3-157 eigenaar:   Harmanus Portier      
3-157 gebruiker:   Harmanus Portier      
3-157 huurwaarde en aanslag:         8-00-00 CG   1-06-10 CG
3-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
3-158 eigenaar:   Harmanus Portier      
3-158 gebruiker:   Tobias Cornelis      
3-158 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
3-158 grondpacht aan: Jacob Groenewout      
3-158 grondpacht aan: Antie Groenewout      
3-158 grondpacht en aanslag:           0-14-00 CG 0-02-12 CG
3-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
3-159 eigenaar:   Sybe Pieters      
3-159 gebruiker:   Wynsen Clases      
3-159 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   3-13-06 CG
3-159 grondpacht aan: Jacob Groenewout      
3-159 grondpacht aan: Antie Groenewout      
3-159 grondpacht en aanslag:           0-15-00 CG 0-03-00 CG
3-160 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Franekereind 24)            
3-160 eigenaar:   Harmanus Portier      
3-160 gebruiker:   Harmanus Portier 49-00-00 CG    
3-160 gebruiker:   Hendrik Jans 14-00-00 CG    
3-160 huurwaarde en aanslag:         63-00-00 CG   10-10-00 CG
3-160 grondpacht aan: erven vroedsman Altena      
3-160 grondpacht en aanslag:           0-08-00 CG 0-01-10 CG
3-160 grondpacht aan: dr. Acker      
3-160 grondpacht en aanslag:           1-06-00 CG 0-05-02 CG
3-161 soort onroerend goed: soutkeet (Lammert Warndersteeg 10)            
3-161 eigenaar:   Reiner Fontein      
3-161 eigenaar:   Freerk Fontein      
3-161 gebruiker:   Reiner Fontein      
3-161 gebruiker:   Freerk Fontein      
3-161 huurwaarde en aanslag:         200-00-00 CG   33-06-10 CG
3-162 soort onroerend goed: soutkeet (Lammert Warndersteeg 8)            
3-162 eigenaar:   Harmanus Portier n.u.      
3-162 gebruiker:   Harmanus Portier n.u.      
3-162 huurwaarde en aanslag:         200-00-00 CG   33-06-10 CG
3-163 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-163 eigenaar:   Jacob Bonk      
3-163 gebruiker:   Jacob Bonk      
3-163 opmerking: pro deo begeert
3-164 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 7)            
3-164 eigenaar:   wed. Hendrik Hendriks      
3-164 gebruiker:   wed. Hendrik Hendriks      
3-164 opmerking: 1724 insolvent verklaart
3-165 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 5)            
3-165 eigenaar:   Casper Caspers      
3-165 gebruiker:   Casper Caspers c.s.      
3-165 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
3-166 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 9)            
3-166 eigenaar:   Pieter Jansen c.s.      
3-166 gebruiker:   Pieter Jansen voor sijn helft      
3-166 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
3-166 opmerking: hiervan behoort de helft aan de kinderen die tot Makkum gealimenteert worden
3-167 soort onroerend goed: huis en schuir (Lammert Warndersteeg 13)            
3-167 eigenaar:   Jan Hennes      
3-167 gebruiker:   Jan Hennes      
3-167 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
3-168 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 18)            
3-168 eigenaar:   Jan Tjeerds      
3-168 gebruiker:   Gerryt Pieters c.s.      
3-168 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   3-13-06 CG
3-169 soort onroerend goed: woning (Lammert Warndersteeg 16)            
3-169 eigenaar:   Jan Oepkes      
3-169 gebruiker:   Bote Gerbens      
3-169 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
3-170 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 14)            
3-170 eigenaar:   Harmen Martens      
3-170 gebruiker:   Tjeerd Aebles c.s.      
3-170 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
3-171 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 12)            
3-171 eigenaar:   Hendrik Gerryts      
3-171 gebruiker:   Hyltie Gerbens      
3-171 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   1-16-10 CG
3-172 soort onroerend goed: huis ( )            
3-172 eigenaar:   Gerloff Jansen      
3-172 gebruiker:   Haring Baarda c.s.      
3-172 huurwaarde en aanslag:         66-00-00 CG   11-00-00 CG
3-173 soort onroerend goed: wooning (Kruisstraat 10)            
3-173 eigenaar:   Evert Oosterbaan      
3-173 gebruiker:   Ate Tjeerds      
3-173 huurwaarde en aanslag:         16-00-00 CG   2-13-06 CG
3-174 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 10)            
3-174 eigenaar:   Joris Aarts      
3-174 gebruiker:   Joris Aarts      
3-174 huurwaarde en aanslag:         35-00-00 CG   5-16-10 CG
3-175 soort onroerend goed: mouterij (Kruisstraat 8)            
3-175 eigenaar:   Sjoerd Talma      
3-175 gebruiker:   Sjoerd Talma      
3-175 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
3-176 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 6)            
3-176 eigenaar:   erven Hylke Johannes      
3-176 gebruiker:   erven Hylke Johannes      
3-176 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
3-177 soort onroerend goed: schuir en tuin (Heiligeweg 60)            
3-177 eigenaar:   de heer Wijdenbrug      
3-177 gebruiker:   Joris Aarts c.s.      
3-177 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
3-178 soort onroerend goed: huis ( )            
3-178 eigenaar:   Gerloff Jansen      
3-178 gebruiker:   wed. Claas Pyters      
3-178 huurwaarde en aanslag:         26-00-00 CG   4-06-10 CG
3-179 soort onroerend goed: huis ( )            
3-179 eigenaar:   Cornelis Cornelis      
3-179 gebruiker:   Cornelis Cornelis      
3-179 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
3-180 soort onroerend goed: huis ( )            
3-180 eigenaar:   Gerloff Jansen      
3-180 gebruiker:   Gerloff Jansen      
3-180 opmerking: afgebrooken en doet geen huir
3-181 soort onroerend goed: kamer ( )            
3-181 eigenaar:   Gerloff Jansen      
3-181 gebruiker:   wed. Cornelis Fransen      
3-181 huurwaarde en aanslag:         14-00-00 CG   2-06-10 CG
3-182 soort onroerend goed: huis ( )            
3-182 eigenaar:   wed. Andrys Roelofs      
3-182 gebruiker:   wed. Andrys Roelofs      
3-182 opmerking: pauper
3-183 soort onroerend goed: kamer (Franekereind 14)            
3-183 eigenaar:   erven Hylke Johannes Hanekuik      
3-183 gebruiker:   Jan Gerlofs 15-00-00 CG    
3-183 gebruiker:   Wiet Jacobs 15-00-00 CG    
3-183 huurwaarde en aanslag:         28-00-00 CG   4-13-06 CG
3-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 16)            
3-184 eigenaar:   Harmanus Portier      
3-184 gebruiker:   Harmanus Portier      
3-184 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
3-185 soort onroerend goed: huis ( )            
3-185 eigenaar:   Wybe Gerryts      
3-185 gebruiker:   Wybe Gerryts      
3-185 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
3-186 soort onroerend goed: pakhuis ( )            
3-186 eigenaar:   Jacob Jarigs      
3-186 gebruiker:   Jacob Jarigs      
3-186 gebruiker:   Symon Jacobs      
3-186 huurwaarde en aanslag:         25-00-00 CG   4-03-06 CG
3-187 soort onroerend goed: huis (Franekereind 10)            
3-187 eigenaar:   vroedsman Baxma      
3-187 gebruiker:   vroedsman Baxma      
3-187 huurwaarde en aanslag:         61-00-00 CG   10-03-06 CG
3-188 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
3-188 eigenaar:   Mayke Lases      
3-188 eigenaar:   Grytie Lases      
3-188 gebruiker:   ds. Harkenroth      
3-188 huurwaarde en aanslag:         93-00-00 CG   15-10-00 CG
3-189 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
3-189 eigenaar:   Symon Jacobs      
3-189 gebruiker:   Symon Jacobs      
3-189 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG
3-190 soort onroerend goed: huis (Franekereind 6)            
3-190 eigenaar:   wed. Hylke Johannes Hanekuik      
3-190 gebruiker:   wed. Hylke Johannes Hanekuik      
3-190 huurwaarde en aanslag:         103-00-00 CG   17-03-06 CG
3-191 soort onroerend goed: huis ( )            
3-191 eigenaar:   Philippus Lucas      
3-191 gebruiker:   Joost Hendriks      
3-191 huurwaarde en aanslag:         28-10-00 CG   4-15-00 CG
3-192 soort onroerend goed: huis (Franekereind 4)            
3-192 eigenaar:   erven Rienk Abbes      
3-192 gebruiker:   erven Rienk Abbes      
3-192 huurwaarde en aanslag:         15-00-00 CG   2-10-00 CG
3-193 soort onroerend goed: huis (Franekereind 2)            
3-193 eigenaar:   Feyke Tjommes      
3-193 gebruiker:   Feyke Tjommes      
3-193 huurwaarde en aanslag:         28-00-00 CG   4-13-06 CG
3-194 soort onroerend goed: huis ( )            
3-194 eigenaar:   Ulbe Jansen      
3-194 gebruiker:   Ulbe Jansen      
3-194 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
3-195 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 68)            
3-195 eigenaar:   Rimmert Huiberts      
3-195 gebruiker:   Rimmert Huiberts      
3-195 huurwaarde en aanslag:         36-00-00 CG   6-00-00 CG
3-196 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 66)            
3-196 eigenaar:   vroedsman Wijngaerden      
3-196 gebruiker:   Haye Gerkes      
3-196 huurwaarde en aanslag:         52-00-00 CG   8-13-06 CG
3-197 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 64)            
3-197 eigenaar:   Johannes Taekes      
3-197 gebruiker:   Aefke Jenties      
3-197 huurwaarde en aanslag:         47-00-00 CG   7-16-10 CG
3-198 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 62)            
3-198 eigenaar:   Joris Aarts      
3-198 gebruiker:   Joris Aarts      
3-198 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
3-199 eigenaar:   de heer Wijdenbrug      
3-199 gebruiker:   de heer Buma      
3-199 huurwaarde en aanslag:         191-00-00 CG   31-16-10 CG
3-200 soort onroerend goed: huis ( )            
3-200 eigenaar:   de heer Wijdenbrug      
3-200 gebruiker:   Douwe Sybes      
3-200 huurwaarde en aanslag:         48-00-00 CG   8-00-00 CG
3-201 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 58)            
3-201 eigenaar:   Wybe Hanekuik      
3-201 gebruiker:   Ysak Fokkes      
3-201 huurwaarde en aanslag:         18-00-00 CG   3-00-00 CG
3-202 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 56)            
3-202 eigenaar:   erven Johannes Kramer      
3-202 gebruiker:   Wybe Jansen      
3-202 huurwaarde en aanslag:         33-00-00 CG   5-10-00 CG
3-203 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 54)            
3-203 eigenaar:   Otte Johannes      
3-203 gebruiker:   Otte Johannes      
3-203 huurwaarde en aanslag:         37-00-00 CG   6-03-06 CG
3-204 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 52)            
3-204 eigenaar:   wed. Auke Bakker      
3-204 gebruiker:   wed. Auke Bakker      
3-204 huurwaarde en aanslag:         42-00-00 CG   7-00-00 CG
3-205 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 50)            
3-205 eigenaar:   wed. Auke Bakker      
3-205 gebruiker:   wed. Sjoerd Ekes      
3-205 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
3-206 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 48)            
3-206 eigenaar:   Tjeerd Poort      
3-206 gebruiker:   Tjeerd Poort      
3-206 huurwaarde en aanslag:         12-00-00 CG   2-00-00 CG
3-207 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 42)            
3-207 eigenaar:   Claas Jans      
3-207 eigenaar:   Eeke Sjoerds      
3-207 gebruiker:   Tettie Gerbens c.s.      
3-207 huurwaarde en aanslag:         50-00-00 CG   8-06-10 CG
3-208 soort onroerend goed: huis ( )            
3-208 eigenaar:   burgemr. Vosma      
3-208 gebruiker:   de heer Rademaker      
3-208 huurwaarde en aanslag:         190-00-00 CG   31-13-06 CG
4-001 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
4-001 eigenaar:   Pyter J. Trompetter      
4-001 gebruiker:   Pyter J. Trompetter      
4-001 huurwaarde en aanslag:         39-00-00 CG   6-10-00 CG
4-002 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
4-002 eigenaar:   Claaske Stapert      
4-002 eigenaar:   Geeske Stapert      
4-002 gebruiker:   Jacob Buitenpost      
4-002 huurwaarde en aanslag:         56-00-00 CG   9-06-10 CG
4-003 soort onroerend goed: [schoenmakers]perk (Schritsen 52)            
4-003 eigenaar:   Tjeerd Fokkes      
4-003 gebruiker:   Tjeerd Fokkes      
4-003 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
4-004 soort onroerend goed: [schoenmakers]perk (Schritsen 52)            
4-004 eigenaar:   Jacob Lolkes      
4-004 gebruiker:   Jacob Lolkes      
4-004 huurwaarde en aanslag:         6-00-00 CG   1-00-00 CG
4-005 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
4-005 eigenaar:   ds. Boterweg c.s.      
4-005 gebruiker:   Sytie Clases      
4-005 huurwaarde en aanslag:         40-00-00 CG   6-13-06 CG
4-006 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 2)            
4-006 eigenaar:   Tjeerd Syvarda      
4-006 gebruiker:   Aaltie Minnes      
4-006 huurwaarde en aanslag:         30-00-00 CG   5-00-00 CG
4-007 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 4)            
4-007 eigenaar:   Jane Jansen      
4-007 gebruiker:   Jane Jansen      
4-007 huurwaarde en aanslag:         45-00-00 CG   7-10-00 CG
4-008 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 6)            
4-008 eigenaar:   ds. van Sloten      
4-008 gebruiker:   Albert Beernts      
4-008 huurwaarde en aanslag:         35-00-00 CG   5-16-10 CG
4-009 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 8)            
4-009 eigenaar:   Jane Jansen      
4-009 gebruiker:   Jane Jansen      
4-009 huurwaarde en aanslag:         12-10-00 CG   2-01-10 CG
4-010 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 10)            
4-010 eigenaar:   Jan Cornelis      
4-010 gebruiker:   Jan Cornelis      
4-010 opmerking: pauper
4-011 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 12)            
4-011 eigenaar:   Dirk Hendriks      
4-011 gebruiker:   Jeltie Jans      
4-011 huurwaarde en aanslag:         11-00-00 CG   1-16-10 CG
4-012 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 14)            
4-012 eigenaar:   Tjeerd Syvarda      
4-012 gebruiker:        
4-012 opmerking: onverhuurd
4-013 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 16)            
4-013 eigenaar:   Gerryt Suiringar      
4-013 gebruiker:   wed. Claas Fransen c.s.      
4-013 huurwaarde en aanslag:         20-00-00 CG   3-06-10 CG
4-013 eigenaar:   wed. Claas Aukes      
4-013 gebruiker:   wed. Claas Aukes      
4-013 opmerking: 1724 insolvent verklaart
4-014 soort onroerend goed: kamer ( )            
4-014 eigenaar:   Jochem Jochems      
4-014 gebruiker:   Jochem Jochems      
4-014 huurwaarde en aanslag:         9-00-00 CG   1-10-00 CG
4-014 eigenaar:   Tjeerd Syvarda      
4-014 gebruiker:   Tjeerd Syvarda      
4-014 grondpacht aan: Jasper Gerryts      
4-014 grondpacht en aanslag:           1-00-00 CG 0-04-00 CG
4-015 soort onroerend goed: kamer ( )            
4-015 eigenaar:   Albert Jacobs      
4-015 gebruiker:   Johan Jansen      
4-015 huurwaarde en aanslag:         12-06-00 CG   2-01-00 CG
4-016 soort onroerend goed: huis ( )            
4-016 eigenaar:   Jacob Wessels n.u.      
4-016 gebruiker:   Jacob Wessels n.u.      
4-016 huurwaarde en aanslag:         22-00-00 CG   3-13-06 CG
4-017 soort onroerend goed: woning (Carl Visschersteeg 1)            
4-017 eigenaar:   Jochem Jochems      
4-017 gebruiker:   Albert Ruerds      
4-017 huurwaarde en aanslag:         13-00-00 CG   2-03-06 CG
4-018 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
4-018 eigenaar:   wed. Joost Aukes      
4-018 gebruiker:   wed. Joost Aukes      
4-018 opmerking: 1720 insolvent verklaart 26-00-00
4-019 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
4-019 eigenaar:   Pyter Beerns      
4-019 gebruiker:   Pyter Beerns      
4-019 huurwaarde en aanslag:         19-00-00 CG   3-03-06 CG
4-020 soort onroerend goed: huis ( )            
4-020 eigenaar:   wed. Jan Geerts      
4-020 gebruiker:   wed. Jan Geerts      
4-020 opmerking: 1720 insolvent verklaart 12-00-00
4-020 eigenaar:   Ruerd Symon      
4-020 gebruiker:   Ruerd Symon      
4-020 huurwaarde en aanslag:         24-00-00 CG   4-00-00 CG