Harlingen, reëelkohier 1736 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896)

Harlingen, reëelkohier 1736 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1736. Van elk pand zijn 'eigenaars' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zestien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '6e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 20% belasting verschuldigd, de zgn. '5e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Cohier van de reele schattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen, en desselvs Jurisdictie, gemaakt en gerenoveert bij de Achtb. magistraat van voors. stad, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed: Mog: Heren Staaten van Friesland in dato den 17en maart 1736 en sulks voor den Jaare van meij 1736 tot meij 1737.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-14 20:48:25

kwartier  1  2  3  4  5  6  7  8  

pandgeschat adres soort o/gvoornaam patroniem familienaamhuurwaardegrondpachtaanslag
1-001Noorderhoofd 1soort onroerend goedlijnbaan    
1-001Noorderhoofd 1eigenaar Arjen Teunis Blok    
1-001Noorderhoofd 1gebruiker Arjen Teunis Blok    
1-001Noorderhoofd 1huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 03‑02‑06 cg
1-002Noorderhaven 5soort onroerend goedhuis    
1-002Noorderhaven 5eigenaar Jurjen Clases    
1-002Noorderhaven 5gebruiker Jurjen Clases    
1-002Noorderhaven 5huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
1-003Noorderhaven 7soort onroerend goedhuis    
1-003Noorderhaven 7eigenaar Rimmert Luitjens    
1-003Noorderhaven 7gebruiker Rimmert Luitjens    
1-003Noorderhaven 7huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑06 cg
1-004Noorderhaven 9soort onroerend goedhuis    
1-004Noorderhaven 9eigenaar Melle Ynses    
1-004Noorderhaven 9gebruiker Heere Lieuwes    
1-004Noorderhaven 9huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
1-005Noorderhaven 11soort onroerend goedhuis    
1-005Noorderhaven 11eigenaar Jan Douwes    
1-005Noorderhaven 11gebruiker Claas Oepkes cum soc.   
1-005Noorderhaven 11huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑06 cg
1-006Noorderhaven 13soort onroerend goedhuis    
1-006Noorderhaven 13eigenaar Ruerd Sybes erven   
1-006Noorderhaven 13gebruiker Ruerd Sybes erven   
1-006Noorderhaven 13huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
1-007Noorderhaven 15soort onroerend goedhuis    
1-007Noorderhaven 15eigenaar Dirk Sytses    
1-007Noorderhaven 15gebruiker Wybe Feddes    
1-007Noorderhaven 15huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑06‑10 cg
1-008Noorderhaven 17soort onroerend goedhuis    
1-008Noorderhaven 17eigenaar Jacob Douwes    
1-008Noorderhaven 17gebruiker Ytie Luities    
1-008Noorderhaven 17huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑10 cg
1-009Noorderhaven 19soort onroerend goedhuis    
1-009Noorderhaven 19eigenaar Jan Aukes    
1-009Noorderhaven 19gebruiker Jacob Douwes cum soc.   
1-009Noorderhaven 19huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
1-010Noorderhaven 21soort onroerend goedhuis    
1-010Noorderhaven 21eigenaar Claas R. Mahui    
1-010Noorderhaven 21gebruiker Claas R. Mahui    
1-010Noorderhaven 21huurwaarde en aanslag  39‑00‑00 cg 06‑10‑00 cg
1-011Noorderhaven 23soort onroerend goedhuis    
1-011Noorderhaven 23eigenaar Jan Aukes    
1-011Noorderhaven 23gebruiker Jan Aukes    
1-011Noorderhaven 23huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑00‑00 cg
1-012Noorderhaven 25soort onroerend goedhuis    
1-012Noorderhaven 25eigenaar Jan Aukes    
1-012Noorderhaven 25gebruiker vroedsman Wijngaarden    
1-012Noorderhaven 25huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 07‑16‑10 cg
1-013Noorderhaven 27soort onroerend goedhuis    
1-013Noorderhaven 27eigenaar Jan Aukes    
1-013Noorderhaven 27gebruiker Sytske Dirks cum soc.   
1-013Noorderhaven 27huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
1-014Noorderhaven 29soort onroerend goedhuis    
1-014Noorderhaven 29eigenaar Reiner Tjeerds    
1-014Noorderhaven 29gebruiker wed. Jan Douwes    
1-014Noorderhaven 29huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑10 cg
1-015Zoutsloot 8soort onroerend goedwoning    
1-015Zoutsloot 8eigenaar Jan Aukes    
1-015Zoutsloot 8gebruiker Jan Aukes    
1-015Zoutsloot 8opmerking afgebrooken
1-016Noorderhaven 31soort onroerend goedkamer    
1-016Noorderhaven 31eigenaar Ruurd Sybes erven   
1-016Noorderhaven 31gebruiker Sjoerd Wessels    
1-016Noorderhaven 31huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑10‑00 cg
1-017Noorderhaven 31soort onroerend goedwoning    
1-017Noorderhaven 31eigenaar wed. Gerryt Douwes    
1-017Noorderhaven 31gebruiker wed. Gerryt Douwes    
1-017Noorderhaven 31huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
1-018Zoutsloot 6soort onroerend goedhuis    
1-018Zoutsloot 6eigenaar Jan Aukes    
1-018Zoutsloot 6gebruiker Jan Aukes    
1-018Zoutsloot 6huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
1-019Noorderhaven 31soort onroerend goedhuis    
1-019Noorderhaven 31eigenaar wed. Cornelis Vinkelbos    
1-019Noorderhaven 31gebruiker wed. Cornelis Vinkelbos cum soc.   
1-019Noorderhaven 31huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑06‑10 cg
1-020Noorderhaven 33soort onroerend goedhuis    
1-020Noorderhaven 33eigenaar Freerk van der Hout    
1-020Noorderhaven 33gebruiker Freerk van der Hout    
1-020Noorderhaven 33huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 13‑06‑10 cg
1-021Noorderhaven 35soort onroerend goedhuis    
1-021Noorderhaven 35eigenaar Freerk van der Hout    
1-021Noorderhaven 35gebruiker Evert Nieuwenhuis    
1-021Noorderhaven 35huurwaarde  70‑00‑00 cg  
1-021Noorderhaven 35gebruiker Sybe Aukes    
1-021Noorderhaven 35huurwaarde  40‑08‑00 cg  
1-021Noorderhaven 35huurwaarde en aanslag  10‑08‑00 cg 18‑08‑02 cg
1-022Noorderhaven 37soort onroerend goedhuis en brouwerij    
1-022Noorderhaven 37eigenaar Jochem Eelkes    
1-022Noorderhaven 37gebruiker Beernt Geersma    
1-022Noorderhaven 37huurwaarde en aanslag  24‑10‑00 cg 20‑15‑00 cg
1-023Droogstraat 5soort onroerend goedpanwerk    
1-023Droogstraat 5eigenaar burgemeester Weyma wed.   
1-023Droogstraat 5gebruiker burgemeester Weyma wed.   
1-023Droogstraat 5huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑06 cg
1-024Noorderhaven 39soort onroerend goedhuis    
1-024Noorderhaven 39eigenaar Ayse Arjens Mahui erven   
1-024Noorderhaven 39gebruiker Ayse Arjens Mahui erven   
1-024Noorderhaven 39huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
1-025Noorderhaven 41soort onroerend goedhuis    
1-025Noorderhaven 41eigenaar Gilles Martens erven   
1-025Noorderhaven 41gebruiker Gilles Martens erven   
1-025Noorderhaven 41huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 07‑16‑10 cg
1-026Noorderhaven 43soort onroerend goedhuis    
1-026Noorderhaven 43eigenaar Junius Alema    
1-026Noorderhaven 43gebruiker Junius Alema    
1-026Noorderhaven 43huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 09‑06‑10 cg
1-027Noorderhaven 45soort onroerend goedhuis    
1-027Noorderhaven 45eigenaar Wybe Drieses    
1-027Noorderhaven 45gebruiker Wybe Drieses    
1-027Noorderhaven 45huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-028Noorderhaven 47soort onroerend goedhuis    
1-028Noorderhaven 47eigenaar Evert Hanekuik    
1-028Noorderhaven 47gebruiker Evert Hanekuik    
1-028Noorderhaven 47huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 09‑06‑10 cg
1-029Noorderhaven 49soort onroerend goedhuis    
1-029Noorderhaven 49eigenaar Yke Goverts    
1-029Noorderhaven 49gebruiker Yke Goverts    
1-029Noorderhaven 49huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-030Noorderhaven 51soort onroerend goedhuis    
1-030Noorderhaven 51eigenaar Pieter J. Oldaan erven   
1-030Noorderhaven 51gebruiker Pieter J. Oldaan erven   
1-030Noorderhaven 51huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-031Noorderhaven 53soort onroerend goedhuis    
1-031Noorderhaven 53eigenaar Willem Mouter    
1-031Noorderhaven 53gebruiker Willem Mouter    
1-031Noorderhaven 53huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-032Noorderhaven 55soort onroerend goedhuis    
1-032Noorderhaven 55eigenaar Job A. Bakker    
1-032Noorderhaven 55gebruiker Job A. Bakker    
1-032Noorderhaven 55huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑10 cg
1-033Noorderhaven 57soort onroerend goedhuis    
1-033Noorderhaven 57eigenaar Sierk Tolsma    
1-033Noorderhaven 57gebruiker Sierk Tolsma    
1-033Noorderhaven 57huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 13‑06‑10 cg
1-034Noorderhaven 57soort onroerend goedhuis    
1-034Noorderhaven 57eigenaar Claas Jacobs    
1-034Noorderhaven 57gebruiker Claas Jacobs    
1-034Noorderhaven 57huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑00‑00 cg
1-035Noorderhaven 57soort onroerend goedhuis    
1-035Noorderhaven 57eigenaar Sierk Tolsma    
1-035Noorderhaven 57gebruiker Sierk Tolsma    
1-035Noorderhaven 57huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
1-036Noorderhaven 59soort onroerend goedhuis    
1-036Noorderhaven 59eigenaar Douwe Hanekuik    
1-036Noorderhaven 59gebruiker Douwe Hanekuik    
1-036Noorderhaven 59huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 20‑00‑00 cg
1-037 soort onroerend goedpanwerk    
1-037 eigenaar Wybe Gerrits    
1-037 gebruiker Wybe Gerrits    
1-037 huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑06 cg
1-038 soort onroerend goed[schoenmakers]perk    
1-038 eigenaar Jan Aukes    
1-038 gebruiker Jan Aukes    
1-038 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
1-039 soort onroerend goed[schoenmakers]perk    
1-039 eigenaar Anne Jans erven   
1-039 gebruiker Anne Jans erven   
1-039 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
1-040Zoutsloot 21soort onroerend goedhuis    
1-040Zoutsloot 21eigenaar wed. Hoyte Doedes    
1-040Zoutsloot 21gebruiker wed. Hoyte Doedes    
1-040Zoutsloot 21opmerking pauper
1-041Zoutsloot 19soort onroerend goedhuis en pakhuis    
1-041Zoutsloot 19eigenaar capt. Prigge    
1-041Zoutsloot 19eigenaar Anne Jans erven   
1-041Zoutsloot 19gebruiker Joseph Norden    
1-041Zoutsloot 19huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
1-042Zeilmakersstraat 16soort onroerend goed5 [schoenmakers]perken    
1-042Zeilmakersstraat 16eigenaar Anne Jans erven   
1-042Zeilmakersstraat 16gebruiker Anne Jans erven   
1-042Zeilmakersstraat 16huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-043 soort onroerend goedhuis    
1-043 eigenaar Meye Harmens    
1-043 gebruiker Meye Harmens    
1-043 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
1-043/2 soort onroerend goedhuis    
1-043/2 eigenaar Folkert Clases    
1-043/2 gebruiker Folkert Clases    
1-043/2 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-044Zoutsloot 13soort onroerend goed    
1-044Zoutsloot 13eigenaar Pieter Fridses erven   
1-044Zoutsloot 13gebruiker Pieter Fridses erven   
1-044Zoutsloot 13opmerking pauper
1-045Zoutsloot 1soort onroerend goedhuis    
1-045Zoutsloot 1eigenaar Freerk van der Hout    
1-045Zoutsloot 1gebruiker Freerk van der Hout    
1-045Zoutsloot 1huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-046Zeilmakersstraat 1soort onroerend goedhuis    
1-046Zeilmakersstraat 1eigenaar Henning Cornelis    
1-046Zeilmakersstraat 1eigenaar Pieter Cornelis    
1-046Zeilmakersstraat 1gebruiker Henning Cornelis    
1-046Zeilmakersstraat 1gebruiker Pieter Cornelis    
1-046Zeilmakersstraat 1huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-047 soort onroerend goedkamer    
1-047 eigenaar diaconie    
1-047 gebruiker diaconie    
1-047 opmerking 
1-048 soort onroerend goedkamer    
1-048 eigenaar Jelle Clases    
1-048 gebruiker Dirk Roelofs    
1-048 huurwaarde en aanslag  07‑10‑00 cg 01‑05‑00 cg
1-049Bargebuurtspoortje 6soort onroerend goedkamer    
1-049Bargebuurtspoortje 6eigenaar Anne Jans erven   
1-049Bargebuurtspoortje 6gebruiker Trijntje Sierks    
1-049Bargebuurtspoortje 6opmerking woont vergeefs
1-050Bargebuurtspoortje 8soort onroerend goedcamer    
1-050Bargebuurtspoortje 8eigenaar Anne Jans erven   
1-050Bargebuurtspoortje 8gebruiker Arjen Cornelis wed.   
1-050Bargebuurtspoortje 8opmerking woont vergeefs
1-051Bargebuurtspoortje 12soort onroerend goedkamer    
1-051Bargebuurtspoortje 12eigenaar Lammert Dirks wed.   
1-051Bargebuurtspoortje 12gebruiker Lammert Dirks wed.   
1-051Bargebuurtspoortje 12opmerking pauper
1-052Zoutsloot 23soort onroerend goedhuis    
1-052Zoutsloot 23eigenaar Dirk Lieuwes    
1-052Zoutsloot 23gebruiker Dirk Lieuwes    
1-052Zoutsloot 23opmerking 1731 insolvent verclaart 9-00-00
1-053 soort onroerend goedwagenhuis    
1-053 eigenaar Anne Jans erven   
1-053 gebruiker Anne Jans erven   
1-053 huurwaarde en aanslag  03‑00‑00 cg 00‑10‑00 cg
1-054Zeilmakersstraat 2soort onroerend goedpotterij    
1-054Zeilmakersstraat 2eigenaar Wytse Cornelis    
1-054Zeilmakersstraat 2gebruiker Wytse Cornelis    
1-054Zeilmakersstraat 2huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-056Vissersstraat 6soort onroerend goedhuis    
1-056Vissersstraat 6eigenaar Harmen Willems    
1-056Vissersstraat 6gebruiker Harmen Willems    
1-056Vissersstraat 6huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-056Vissersstraat 6opmerking [vermeld als 1-055]
1-056/2 soort onroerend goedhuis    
1-056/2 eigenaar Sjoerd Talma    
1-056/2 gebruiker Willem Jans    
1-056/2 gebruiker N. N. cum soc.   
1-056/2 huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
1-056/2 opmerking [vermeld als 1-056]
1-057Dijkswal 1soort onroerend goedhuis en molen    
1-057Dijkswal 1eigenaar Sjoerd Talma    
1-057Dijkswal 1gebruiker Sjoerd Talma    
1-057Dijkswal 1huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
1-058Vissersstraat 4soort onroerend goedstal    
1-058Vissersstraat 4eigenaar Evert Hanekuik    
1-058Vissersstraat 4gebruiker Evert Hanekuik    
1-058Vissersstraat 4huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑08 cg
1-059 soort onroerend goedhuis    
1-059 eigenaar Pier Doekles    
1-059 gebruiker Pier Doekles    
1-059 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-060Zoutsloot 25soort onroerend goedhuis    
1-060Zoutsloot 25eigenaar Jan Hendriks    
1-060Zoutsloot 25gebruiker Jan Hendriks    
1-060Zoutsloot 25huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-061Zoutsloot 27soort onroerend goedhuis    
1-061Zoutsloot 27eigenaar Evert Hanekuik    
1-061Zoutsloot 27gebruiker Coert Jansen    
1-061Zoutsloot 27huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-061/2Zoutsloot 39soort onroerend goedkamer    
1-061/2Zoutsloot 39eigenaar Jan Gerlofs    
1-061/2Zoutsloot 39gebruiker Jan Gerlofs    
1-061/2Zoutsloot 39huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
1-061/3Zoutsloot 41soort onroerend goedhuis    
1-061/3Zoutsloot 41eigenaar Symon Jansen q.q.   
1-061/3Zoutsloot 41gebruiker Sjoerd Jansen    
1-061/3Zoutsloot 41huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 03‑13‑06 cg
1-061/4Vissersstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-061/4Vissersstraat 14eigenaar Jacob Folkerts    
1-061/4Vissersstraat 14eigenaar Sierk Folkerts    
1-061/4Vissersstraat 14gebruiker Antie Pieters    
1-061/4Vissersstraat 14huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 04‑13‑06 cg
1-061/5Vissersstraat 14soort onroerend goedwoning    
1-061/5Vissersstraat 14eigenaar Jan Gerlofs    
1-061/5Vissersstraat 14gebruiker Pieter Harmens    
1-061/5Vissersstraat 14huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑10 cg
1-062Zoutsloot 28soort onroerend goedhuis    
1-062Zoutsloot 28eigenaar Claas Jacobs    
1-062Zoutsloot 28gebruiker Claas Jacobs    
1-062Zoutsloot 28huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-063Zoutsloot 22soort onroerend goedhuis    
1-063Zoutsloot 22eigenaar Hendrik Jarigs    
1-063Zoutsloot 22gebruiker Hendrik Jarigs    
1-063Zoutsloot 22huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-064Zoutsloot 24soort onroerend goedhuis    
1-064Zoutsloot 24eigenaar Albertie Alberts    
1-064Zoutsloot 24gebruiker Albertie Alberts    
1-064Zoutsloot 24huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑10 cg
1-064/2Zoutsloot 18soort onroerend goedhuis    
1-064/2Zoutsloot 18eigenaar Harmen Warners cum soc.   
1-064/2Zoutsloot 18gebruiker Albertie Alberts    
1-064/2Zoutsloot 18huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
1-065Zeilmakersstraat 11soort onroerend goedhuis    
1-065Zeilmakersstraat 11eigenaar Jouke Johannes    
1-065Zeilmakersstraat 11gebruiker Jouke Johannes    
1-065Zeilmakersstraat 11huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑06‑10 cg
1-066Zeilmakersstraat 13soort onroerend goedhuis    
1-066Zeilmakersstraat 13eigenaar Gerlof Jansen    
1-066Zeilmakersstraat 13gebruiker Arent Smit    
1-066Zeilmakersstraat 13huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 04‑13‑06 cg
1-067Zeilmakersstraat 15soort onroerend goedhuis    
1-067Zeilmakersstraat 15eigenaar Jacob Groenewolt    
1-067Zeilmakersstraat 15eigenaar Antie Groenewolt    
1-067Zeilmakersstraat 15gebruiker Oepke Clases carremans    
1-067Zeilmakersstraat 15huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
1-068Zeilmakersstraat 17soort onroerend goedhuis    
1-068Zeilmakersstraat 17eigenaar Douwe Wybes    
1-068Zeilmakersstraat 17gebruiker Douwe Wybes    
1-068Zeilmakersstraat 17huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑06 cg
1-069Zeilmakersstraat 19soort onroerend goedhuis    
1-069Zeilmakersstraat 19eigenaar Claas Jansen    
1-069Zeilmakersstraat 19gebruiker Pieter Jacobs    
1-069Zeilmakersstraat 19huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
1-070Zeilmakersstraat 21soort onroerend goedhuis    
1-070Zeilmakersstraat 21eigenaar Trijntie Broers    
1-070Zeilmakersstraat 21gebruiker Trijntie Broers    
1-070Zeilmakersstraat 21huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
1-071Droogstraat 19soort onroerend goedkamer    
1-071Droogstraat 19eigenaar Jan Aukes    
1-071Droogstraat 19gebruiker wed. Pieter Poppes    
1-071Droogstraat 19huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-072Noorderhaven 63soort onroerend goedhuis    
1-072Noorderhaven 63eigenaar Claas R. Mahui    
1-072Noorderhaven 63gebruiker Claas Haukama    
1-072Noorderhaven 63huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 13‑06‑10 cg
1-073Noorderhaven 65soort onroerend goedhuis    
1-073Noorderhaven 65eigenaar wed. Hylke D. Hanekuik    
1-073Noorderhaven 65gebruiker wed. Hylke D. Hanekuik    
1-073Noorderhaven 65huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 13‑06‑10 cg
1-074Noorderhaven 67soort onroerend goedhuis    
1-074Noorderhaven 67eigenaar Claas E. Oosterbaan    
1-074Noorderhaven 67gebruiker Claas E. Oosterbaan    
1-074Noorderhaven 67huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 09‑06‑00 cg
1-075Noorderhaven 69soort onroerend goedhuis    
1-075Noorderhaven 69eigenaar Tjitske Yemes erven   
1-075Noorderhaven 69gebruiker Johannes Elgersma    
1-075Noorderhaven 69huurwaarde en aanslag  72‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
1-076Noorderhaven 71soort onroerend goedhuis    
1-076Noorderhaven 71eigenaar Claas Fontein    
1-076Noorderhaven 71gebruiker Claas Fontein    
1-076Noorderhaven 71huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 15‑00‑00 cg
1-077Noorderhaven 73soort onroerend goedhuis    
1-077Noorderhaven 73eigenaar Jan IJsenbeek erven   
1-077Noorderhaven 73gebruiker Dirk IJsenbeek    
1-077Noorderhaven 73huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑06 cg
1-078Noorderhaven 75soort onroerend goedhuis    
1-078Noorderhaven 75eigenaar equipagemeester Boncamp    
1-078Noorderhaven 75gebruiker equipagemeester Boncamp    
1-078Noorderhaven 75huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 09‑06‑10 cg
1-079Noorderhaven 77soort onroerend goedhuis    
1-079Noorderhaven 77eigenaar vroedsman J. Donker    
1-079Noorderhaven 77gebruiker vroedsman J. Donker    
1-079Noorderhaven 77huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 16‑13‑06 cg
1-080Noorderhaven 79soort onroerend goedhuis    
1-080Noorderhaven 79eigenaar Pieter J. Oldaan cum soc.   
1-080Noorderhaven 79gebruiker Pieter J. Oldaan cum soc.   
1-080Noorderhaven 79huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 07‑10‑00 cg
1-081Noorderhaven 81soort onroerend goedpakhuis    
1-081Noorderhaven 81eigenaar Pieter J. Oldaan cum soc.   
1-081Noorderhaven 81gebruiker Pieter J. Oldaan cum soc.   
1-081Noorderhaven 81huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑06 cg
1-082Bildtstraat 24soort onroerend goedkamer    
1-082Bildtstraat 24eigenaar Pieter J. Oldaan cum soc.   
1-082Bildtstraat 24gebruiker Pieter J. Oldaan cum soc.   
1-082Bildtstraat 24huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
1-083 soort onroerend goedhuis    
1-083 eigenaar Harmen Jansen    
1-083 gebruiker Harmen Jansen    
1-083 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-084Bildtstraat 20soort onroerend goedhuis    
1-084Bildtstraat 20eigenaar Douwe Sybes    
1-084Bildtstraat 20gebruiker wed. Willem Willems    
1-084Bildtstraat 20huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 03‑16‑10 cg
1-085Bildtstraat 18soort onroerend goedhuis    
1-085Bildtstraat 18eigenaar Jan Bouman    
1-085Bildtstraat 18gebruiker Jan Bouman    
1-085Bildtstraat 18huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
1-086Bildtstraat 16soort onroerend goedhuis    
1-086Bildtstraat 16eigenaar Tjeerd Sandstra erven   
1-086Bildtstraat 16gebruiker Wytse Wassenaar    
1-086Bildtstraat 16huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-087Bildtstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-087Bildtstraat 14eigenaar Sierk Geitiebaan    
1-087Bildtstraat 14gebruiker Evert Drogenham    
1-087Bildtstraat 14huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
1-088Bildtstraat 12soort onroerend goedhuis    
1-088Bildtstraat 12eigenaar wed. Harmen Hylkes    
1-088Bildtstraat 12gebruiker wed. Harmen Hylkes    
1-088Bildtstraat 12huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-089Achterstraat 1soort onroerend goedhuis    
1-089Achterstraat 1eigenaar Fokke Abbes    
1-089Achterstraat 1gebruiker Fokke Abbes    
1-089Achterstraat 1opmerking 1733 insolvent verklaart 19-00-00
1-090Bildtstraat 3soort onroerend goedhuis    
1-090Bildtstraat 3eigenaar burgemeester Menalda wed.   
1-090Bildtstraat 3gebruiker Jacob Sjibbes    
1-090Bildtstraat 3huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
1-091Bildtstraat 5soort onroerend goedhuis    
1-091Bildtstraat 5eigenaar Jacob Dirks    
1-091Bildtstraat 5gebruiker wed. Tjepke Sakes    
1-091Bildtstraat 5huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
1-092Bildtstraat 7soort onroerend goedhuis    
1-092Bildtstraat 7eigenaar Tjeerd Harmens    
1-092Bildtstraat 7gebruiker Tjeerd Harmens    
1-092Bildtstraat 7huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑06 cg
1-093Bildtstraat 9soort onroerend goedhuis    
1-093Bildtstraat 9eigenaar Sikke Ymes    
1-093Bildtstraat 9gebruiker Sikke Ymes    
1-093Bildtstraat 9huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
1-094Bildtstraat 11soort onroerend goedhuis    
1-094Bildtstraat 11eigenaar Jan Gerlofs    
1-094Bildtstraat 11gebruiker Yfke Huiberts cum soc.   
1-094Bildtstraat 11huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑06 cg
1-095Zoutsloot 43soort onroerend goedhuis    
1-095Zoutsloot 43eigenaar Otte Aukes    
1-095Zoutsloot 43gebruiker Otte Aukes    
1-095Zoutsloot 43huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-096Zoutsloot 45soort onroerend goedhuis    
1-096Zoutsloot 45eigenaar Otte Aukes    
1-096Zoutsloot 45gebruiker Jan Willems cum soc.   
1-096Zoutsloot 45huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 05‑16‑10 cg
1-097Zoutsloot 47soort onroerend goedhuis    
1-097Zoutsloot 47eigenaar Lammert Martens    
1-097Zoutsloot 47gebruiker Lammert Martens    
1-097Zoutsloot 47huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
1-098Zoutsloot 49soort onroerend goedhuis    
1-098Zoutsloot 49eigenaar Symon Fokkes nom.ux.   
1-098Zoutsloot 49gebruiker Jacob Symons    
1-098Zoutsloot 49huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑06‑10 cg
1-099Zoutsloot 51soort onroerend goedhuis    
1-099Zoutsloot 51eigenaar Sierk Folkerts    
1-099Zoutsloot 51gebruiker Sierk Folkerts    
1-099Zoutsloot 51huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑10‑00 cg
1-100Zoutsloot 53soort onroerend goedhuis    
1-100Zoutsloot 53eigenaar Betse Cornelis    
1-100Zoutsloot 53gebruiker Betse Cornelis    
1-100Zoutsloot 53huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑10‑00 cg
1-101Zoutsloot 55soort onroerend goedhuis    
1-101Zoutsloot 55eigenaar Here Dirks    
1-101Zoutsloot 55gebruiker Tjerk Gabes    
1-101Zoutsloot 55huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-101Zoutsloot 55grondpacht aanBauke Fockes erven   
1-101Zoutsloot 55grondpacht en aanslag   01‑10‑00 cg0‑06‑00 cg
1-102Zoutsloot 57soort onroerend goedhuis    
1-102Zoutsloot 57eigenaar Dirk Gerryts    
1-102Zoutsloot 57gebruiker Dirk Gerryts    
1-102Zoutsloot 57huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 01‑16‑10 cg
1-103Zoutsloot 59soort onroerend goedhuis    
1-103Zoutsloot 59eigenaar Sybren Symons    
1-103Zoutsloot 59gebruiker Sybren Symons    
1-103Zoutsloot 59huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 01‑16‑10 cg
1-104Zoutsloot 61soort onroerend goedhuis    
1-104Zoutsloot 61eigenaar wed. Jan J. Trompetter    
1-104Zoutsloot 61gebruiker Jan Ydes cum soc.   
1-104Zoutsloot 61huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 09‑03‑06 cg
1-105Zoutsloot 65soort onroerend goedhuis    
1-105Zoutsloot 65eigenaar wed. Beuwe Alberts    
1-105Zoutsloot 65gebruiker Eelke Jelles    
1-105Zoutsloot 65huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 04‑13‑06 cg
1-106Karremanstraat 22soort onroerend goedhuis    
1-106Karremanstraat 22eigenaar Cornelis Dirks    
1-106Karremanstraat 22gebruiker Cornelis Dirks    
1-106Karremanstraat 22huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-107Karremanstraat 20soort onroerend goedhuis    
1-107Karremanstraat 20eigenaar Job Jansen    
1-107Karremanstraat 20gebruiker Job Jansen    
1-107Karremanstraat 20opmerking 1723 insolvent verklaart 12-00-00
1-108Karremanstraat 18soort onroerend goedhuis    
1-108Karremanstraat 18eigenaar Cornelis Jenties    
1-108Karremanstraat 18gebruiker Dirk Jansen    
1-108Karremanstraat 18huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑10‑00 cg
1-109Karremanstraat 16soort onroerend goedhuis    
1-109Karremanstraat 16eigenaar wed. Jan Yntes    
1-109Karremanstraat 16gebruiker wed. Jan Yntes    
1-109Karremanstraat 16opmerking pauper
1-110Karremanstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-110Karremanstraat 14eigenaar Jan Willems    
1-110Karremanstraat 14gebruiker Jan Willems    
1-110Karremanstraat 14huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-111Achterstraat 8soort onroerend goedkamers (twee)    
1-111Achterstraat 8eigenaar Jan Harmens    
1-111Achterstraat 8gebruiker Jan Harmens    
1-111Achterstraat 8opmerking 1731 insolvent verklaart 11-00-00
1-112Achterstraat 6soort onroerend goedhuis    
1-112Achterstraat 6eigenaar Arjen Tjepkes    
1-112Achterstraat 6gebruiker Arjen Tjepkes    
1-112Achterstraat 6opmerking 1721 insolvent verklaart 6-00-00
1-113Zoutsloot 51soort onroerend goedtanerij    
1-113Zoutsloot 51eigenaar Compagnie der Haring    
1-113Zoutsloot 51gebruiker Compagnie der Haring    
1-113Zoutsloot 51huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
1-114 soort onroerend goedwoning    
1-114 eigenaar Auke Gerbens    
1-114 gebruiker Auke Gerbens    
1-114 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-115Karremanstraat 8soort onroerend goedwoning    
1-115Karremanstraat 8eigenaar Dirk Gerryts    
1-115Karremanstraat 8gebruiker Cornelis Dirks cum soc.   
1-115Karremanstraat 8huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑06 cg
1-116 soort onroerend goedhuis    
1-116 eigenaar Claas Gerbens    
1-116 gebruiker Claas Gerbens    
1-116 opmerking 1723 insolvent verklaart 10-00-00
1-117Karremanstraat 2soort onroerend goedhuis    
1-117Karremanstraat 2eigenaar Symon Ruurds erven   
1-117Karremanstraat 2gebruiker Antie Jans    
1-117Karremanstraat 2huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 03‑16‑10 cg
1-118Zoutsloot 48soort onroerend goedhuis    
1-118Zoutsloot 48eigenaar Johannes Pieters    
1-118Zoutsloot 48gebruiker Johannes Pieters    
1-118Zoutsloot 48huurwaarde en aanslag  26‑08‑00 cg 04‑08‑00 cg
1-119Zoutsloot 44soort onroerend goedhuis    
1-119Zoutsloot 44eigenaar wed. Jan Jarigs    
1-119Zoutsloot 44gebruiker wed. Jan Jarigs    
1-119Zoutsloot 44huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
1-120Zoutsloot 42soort onroerend goedhuis    
1-120Zoutsloot 42eigenaar Gerloff Ymes    
1-120Zoutsloot 42gebruiker Aafke Fokkes    
1-120Zoutsloot 42huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-121Zoutsloot 40soort onroerend goedhuis    
1-121Zoutsloot 40eigenaar Ype Sijes    
1-121Zoutsloot 40gebruiker Harmen IJsbrands    
1-121Zoutsloot 40huurwaarde en aanslag  13‑10‑00 cg 02‑05‑00 cg
1-122Zoutsloot 38soort onroerend goedhuis    
1-122Zoutsloot 38eigenaar Jacob Romkes    
1-122Zoutsloot 38gebruiker Jacob Romkes    
1-122Zoutsloot 38opmerking doet geen huur
1-123Zoutsloot 34soort onroerend goedhoff    
1-123Zoutsloot 34eigenaar Wybe Hanekuik    
1-123Zoutsloot 34gebruiker Wybe Hanekuik    
1-123Zoutsloot 34huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-124Bildtstraat 22soort onroerend goedhuis    
1-124Bildtstraat 22eigenaar Doopsgesinde Gemeente    
1-124Bildtstraat 22gebruiker Doopsgesinde Gemeente    
1-124Bildtstraat 22huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-125Zoutsloot 30soort onroerend goedhuis en brouwerij    
1-125Zoutsloot 30eigenaar Jochem Stellingwerf    
1-125Zoutsloot 30gebruiker Jochem Stellingwerf    
1-125Zoutsloot 30huurwaarde en aanslag  68‑16‑00 cg 11‑09‑06 cg
1-125Zoutsloot 30grondpacht aansecretarissecretaris Braam    
1-125Zoutsloot 30grondpacht en aanslag   07‑16‑00 cg1‑11‑02 cg
1-125Zoutsloot 30grondpacht aanvroedsmanvroedsman Jelgersma    
1-125Zoutsloot 30grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑11‑02 cg
1-126Bildtstraat 13soort onroerend goedhuis    
1-126Bildtstraat 13eigenaar Jan Gerlofs    
1-126Bildtstraat 13gebruiker Jan Gerlofs    
1-126Bildtstraat 13huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
1-127Bildtstraat 15soort onroerend goedhuis    
1-127Bildtstraat 15eigenaar Abbe Harmens    
1-127Bildtstraat 15gebruiker Abbe Harmens cum soc.   
1-127Bildtstraat 15huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
1-128Bildtstraat 17soort onroerend goedhuis    
1-128Bildtstraat 17eigenaar Hendrik Jacobs    
1-128Bildtstraat 17gebruiker Hendrik Jacobs    
1-128Bildtstraat 17huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-129Bildtstraat 19soort onroerend goedhuis    
1-129Bildtstraat 19eigenaar Lenert Lenerts    
1-129Bildtstraat 19gebruiker Lenert Lenerts    
1-129Bildtstraat 19huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 02‑16‑10 cg
1-130Bildtstraat 21soort onroerend goedhuis    
1-130Bildtstraat 21eigenaar Beert Brouwer    
1-130Bildtstraat 21gebruiker Claas Doedes    
1-130Bildtstraat 21huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑06‑10 cg
1-131Droogstraat 47soort onroerend goedhuis    
1-131Droogstraat 47eigenaar Heere Heeres    
1-131Droogstraat 47gebruiker Heere Heeres    
1-131Droogstraat 47huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 04‑13‑06 cg
1-132Droogstraat 51soort onroerend goedhuis    
1-132Droogstraat 51eigenaar Anske Sybes    
1-132Droogstraat 51gebruiker Anske Sybes    
1-132Droogstraat 51huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
1-133Droogstraat 53soort onroerend goedstal    
1-133Droogstraat 53eigenaar Claas Fontein    
1-133Droogstraat 53gebruiker Claas Fontein    
1-133Droogstraat 53huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑06‑10 cg
1-134Droogstraat 55soort onroerend goedhuis    
1-134Droogstraat 55eigenaar Jan Everts    
1-134Droogstraat 55gebruiker Jan Everts    
1-134Droogstraat 55huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑06 cg
1-135Droogstraat 55soort onroerend goedhuis    
1-135Droogstraat 55eigenaar Wytse Heins    
1-135Droogstraat 55gebruiker Wytse Heins    
1-135Droogstraat 55huurwaarde en aanslag  16‑16‑00 cg 02‑16‑00 cg
1-136Droogstraat 57soort onroerend goedhuis    
1-136Droogstraat 57eigenaar Menniste Gemeente    
1-136Droogstraat 57gebruiker Menniste Gemeente    
1-137Droogstraat 18soort onroerend goedhuis    
1-137Droogstraat 18eigenaar Gerben Ates    
1-137Droogstraat 18gebruiker wed. Jan Floris    
1-137Droogstraat 18huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-137Droogstraat 18gebruiker Hendrik Zegers    
1-137Droogstraat 18huurwaarde  14‑00‑00 cg  
1-137Droogstraat 18huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑06‑10 cg
1-138 soort onroerend goedhuis    
1-138 eigenaar Claas R. Mahui    
1-138 gebruiker Pieter Lases    
1-138 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
1-139 soort onroerend goedhuis    
1-139 eigenaar burgemeester Hiddema cum soc.   
1-139 gebruiker Lubbert Beerns    
1-139 huurwaarde en aanslag  21‑05‑00 cg 03‑10‑14 cg
1-140 soort onroerend goedhuis    
1-140 eigenaar Dirk Huigens    
1-140 gebruiker Dirk Pieters    
1-140 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
1-141Karremanstraat 26soort onroerend goedhuis    
1-141Karremanstraat 26eigenaar Symon Jacobs    
1-141Karremanstraat 26gebruiker Symon Jacobs cum soc.   
1-141Karremanstraat 26huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑06 cg
1-142Bildtstraat 23soort onroerend goedhuis    
1-142Bildtstraat 23eigenaar Hendrik Faber    
1-142Bildtstraat 23gebruiker Hendrik Faber    
1-142Bildtstraat 23huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-143 soort onroerend goedhuis    
1-143 eigenaar Wieger Gerlofs    
1-143 gebruiker Wieger Gerlofs    
1-143 opmerking 1733 insolvent verklaart 12-00-00
1-143/2Noorderhaven 83soort onroerend goed    
1-143/2Noorderhaven 83eigenaar Pieter J. Oldaan cum soc.   
1-143/2Noorderhaven 83gebruiker wed. Pieter J. Oldaan cum soc.   
1-143/2Noorderhaven 83huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-144Noorderhaven 85soort onroerend goedhuis    
1-144Noorderhaven 85eigenaar Jan Harings erven   
1-144Noorderhaven 85gebruiker wed. Jarig Minnes    
1-144Noorderhaven 85huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑00‑00 cg
1-145Noorderhaven 87soort onroerend goedhuis    
1-145Noorderhaven 87eigenaar Jacob Popta erven   
1-145Noorderhaven 87gebruiker Caspar Brinkman    
1-145Noorderhaven 87huurwaarde en aanslag  72‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
1-146Noorderhaven 91soort onroerend goedhuis    
1-146Noorderhaven 91eigenaar Dirk Huigens    
1-146Noorderhaven 91gebruiker Dirk Huigens    
1-146Noorderhaven 91huurwaarde en aanslag  91‑00‑00 cg 15‑03‑06 cg
1-147Noorderhaven 93soort onroerend goedhuis    
1-147Noorderhaven 93eigenaar Claas Sytses    
1-147Noorderhaven 93gebruiker Claas Sytses    
1-147Noorderhaven 93huurwaarde en aanslag  64‑00‑00 cg 10‑13‑06 cg
1-148Noorderhaven 95soort onroerend goedhuis    
1-148Noorderhaven 95eigenaar burgemeester Nollides    
1-148Noorderhaven 95gebruiker Gerard Suiringa    
1-148Noorderhaven 95huurwaarde en aanslag  78‑00‑00 cg 13‑00‑00 cg
1-149Noorderhaven 97soort onroerend goedhuis    
1-149Noorderhaven 97eigenaar burgemeester Hiddema    
1-149Noorderhaven 97gebruiker burgemeester Hiddema    
1-149Noorderhaven 97huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 07‑10‑00 cg
1-150Noorderhaven 99soort onroerend goedhuis    
1-150Noorderhaven 99eigenaar Jetse Roorda    
1-150Noorderhaven 99gebruiker ds. Jetse Roorda    
1-150Noorderhaven 99huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 16‑13‑06 cg
1-151Noorderhaven 101soort onroerend goedhuisen (twee)    
1-151Noorderhaven 101eigenaar Claas R. Mahuy    
1-151Noorderhaven 101gebruiker Sjouke Sjoukes cum soc.   
1-151Noorderhaven 101huurwaarde en aanslag  13‑00‑00 cg 18‑16‑10 cg
1-152Noorderhaven 105soort onroerend goedhuis    
1-152Noorderhaven 105eigenaar Rienk Gosses    
1-152Noorderhaven 105gebruiker Jan Jansens    
1-152Noorderhaven 105huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑06 cg
1-153Noorderhaven 107soort onroerend goedhuis    
1-153Noorderhaven 107eigenaar Claas Feyes    
1-153Noorderhaven 107gebruiker Claas Feyes cum soc.   
1-153Noorderhaven 107huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑10 cg
1-154Karremanstraat 30soort onroerend goedhuis    
1-154Karremanstraat 30eigenaar Symon Willems erven   
1-154Karremanstraat 30gebruiker Lijsbert Aarts    
1-154Karremanstraat 30huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑06‑10 cg
1-155 soort onroerend goedhoff    
1-155 eigenaar Claas R. Mahui    
1-155 gebruiker Claas R. Mahui    
1-155 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-156 soort onroerend goedhoff    
1-156 eigenaar Jan Aukes    
1-156 gebruiker Jan Aukes    
1-156 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
1-157 soort onroerend goedhoff    
1-157 eigenaar Jan Aukes    
1-157 gebruiker equipagemeester Bonkamp    
1-157 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
1-158 soort onroerend goedhoff    
1-158 eigenaar wed. Gerryt Middagten    
1-158 gebruiker wed. Gerryt Middagten    
1-158 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-159 soort onroerend goedhoff    
1-159 eigenaar Jan Jarigs    
1-159 gebruiker Jan Jarigs    
1-159 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
1-160 soort onroerend goedhoff    
1-160 eigenaar Pier Andrys    
1-160 gebruiker Pier Andrys    
1-160 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
2-001Zoutsloot 99soort onroerend goedhuis en panwerk    
2-001Zoutsloot 99eigenaar Andrys Piers erven   
2-001Zoutsloot 99gebruiker Andrys Piers erven   
2-001Zoutsloot 99huurwaarde en aanslag  56‑10‑00 cg 09‑08‑06 cg
2-002Zoutsloot 105soort onroerend goedhuis    
2-002Zoutsloot 105eigenaar Andrys Piers erven   
2-002Zoutsloot 105gebruiker Claas Jansens    
2-002Zoutsloot 105huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑10‑00 cg
2-003Zoutsloot 97soort onroerend goedhuis    
2-003Zoutsloot 97eigenaar wed. Arjen Teunis    
2-003Zoutsloot 97gebruiker wed. Arjen Teunis    
2-003Zoutsloot 97opmerking pauper
2-004Zoutsloot 95soort onroerend goedhuis    
2-004Zoutsloot 95eigenaar Jelmer Gerbens    
2-004Zoutsloot 95gebruiker Jelmer Gerbens    
2-004Zoutsloot 95huurwaarde en aanslag  10‑10‑00 cg 01‑15‑00 cg
2-004/2Zoutsloot 93soort onroerend goedtuin    
2-004/2Zoutsloot 93eigenaar Tomas Jans erven   
2-004/2Zoutsloot 93gebruiker Abraham Vermeers    
2-004/2Zoutsloot 93huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑03‑06 cg
2-004/2Zoutsloot 93opmerking [vermeld als 2-005]
2-004/3 soort onroerend goedhuis    
2-004/3 eigenaar wed. Dirk Hessels    
2-004/3 gebruiker wed. Dirk Hessels    
2-004/3 opmerking 1733 insolvent verklaart 10-10-00
2-004/3 opmerking [vermeld als 2-005]
2-005Zoutsloot 91soort onroerend goedhuis    
2-005Zoutsloot 91eigenaar Trijntie Sybes    
2-005Zoutsloot 91gebruiker Trijntie Sybes    
2-005Zoutsloot 91opmerking 1729 insolvent verklaart 10-10-00
2-006Zoutsloot 89soort onroerend goedhuis    
2-006Zoutsloot 89eigenaar Sipke Sakes    
2-006Zoutsloot 89gebruiker Sipke Sakes    
2-006Zoutsloot 89huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-007Zoutsloot 87soort onroerend goedhuis    
2-007Zoutsloot 87eigenaar Dirk Sitsses    
2-007Zoutsloot 87gebruiker Dirk Sitsses    
2-007Zoutsloot 87huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
2-008Zoutsloot 85soort onroerend goedhuis    
2-008Zoutsloot 85eigenaar Pieter Minks erven   
2-008Zoutsloot 85gebruiker wed. Jan Ruurds    
2-008Zoutsloot 85huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑06 cg
2-009Zoutsloot 83soort onroerend goedhuis    
2-009Zoutsloot 83eigenaar burgemeester Hendrik Everts    
2-009Zoutsloot 83gebruiker Joost Johannes    
2-009Zoutsloot 83huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
2-010Zoutsloot 79soort onroerend goedhuis    
2-010Zoutsloot 79eigenaar Symon Sybrens    
2-010Zoutsloot 79gebruiker Symon Sybrens    
2-010Zoutsloot 79huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-011Zoutsloot 77soort onroerend goedhuis    
2-011Zoutsloot 77eigenaar wed. Sjoerd Feytema?    
2-011Zoutsloot 77gebruiker wed. Sjoerd Feytema?    
2-011Zoutsloot 77opmerking 1723 insolvent verklaart 10-00-00
2-012Zoutsloot 71soort onroerend goedhuis    
2-012Zoutsloot 71eigenaar wed. Pieter Feytema    
2-012Zoutsloot 71gebruiker Anke Pieters    
2-012Zoutsloot 71huurwaarde en aanslag  25‑05‑00 cg 04‑04‑02 cg
2-013Zoutsloot 67soort onroerend goedhuis    
2-013Zoutsloot 67eigenaar Jan Trompetter    
2-013Zoutsloot 67gebruiker Taeke Harmens    
2-013Zoutsloot 67huurwaarde en aanslag  36‑10‑00 cg 06‑01‑10 cg
2-014Karremanstraat 13soort onroerend goedhuis    
2-014Karremanstraat 13eigenaar Cornelis Clases    
2-014Karremanstraat 13gebruiker Cornelis Clases    
2-014Karremanstraat 13opmerking pauper
2-015Karremanstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-015Karremanstraat 11eigenaar Ytie Rienk    
2-015Karremanstraat 11gebruiker Ytie Rienk cum soc.   
2-015Karremanstraat 11huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-016 soort onroerend goedhuis    
2-016 eigenaar Jan Heins    
2-016 gebruiker wed. Pyter van Campen    
2-016 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑10 cg
2-016/2 soort onroerend goedwoning en tuin    
2-016/2 eigenaar Andrys Piers erven   
2-016/2 gebruiker Claas Eelkes    
2-016/2 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
2-016/2 opmerking [voor de tweede maal vermeld als 2-017]
2-017 soort onroerend goedhoff    
2-017 eigenaar Dirk Jansens    
2-017 gebruiker Dirk Jansens    
2-017 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
2-018Liemendijk 14soort onroerend goedhoff    
2-018Liemendijk 14eigenaar Claas Hindelopen    
2-018Liemendijk 14gebruiker Claas Hindelopen    
2-018Liemendijk 14huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-019Liemendijk 12soort onroerend goedhoff    
2-019Liemendijk 12eigenaar Symon Stijl erven   
2-019Liemendijk 12gebruiker Symon Stijl erven   
2-019Liemendijk 12huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
2-020Karremanstraat 9soort onroerend goedhuis    
2-020Karremanstraat 9eigenaar Symon Stijl erven   
2-020Karremanstraat 9gebruiker Willem Antony    
2-020Karremanstraat 9huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 03‑18‑00 cg
2-021Karremanstraat 1soort onroerend goedwoning    
2-021Karremanstraat 1eigenaar Symon Stijl erven   
2-021Karremanstraat 1gebruiker Fran Arjaans    
2-021Karremanstraat 1huurwaarde en aanslag  19‑14‑00 cg 03‑05‑12 cg
2-022Liemendijk 4soort onroerend goedhuis    
2-022Liemendijk 4eigenaar Hans Cornelis    
2-022Liemendijk 4gebruiker Hans Cornelis    
2-022Liemendijk 4opmerking 1733 insolvent verklaart 14-00-00
2-023 soort onroerend goedhoff    
2-023 eigenaar wed. dr. Winter    
2-023 gebruiker Jacob Folkerts    
2-023 huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑06‑10 cg
2-024 soort onroerend goedschuur    
2-024 eigenaar Andrys Willems    
2-024 gebruiker Andrys Willems    
2-024 opmerking pauper
2-025 soort onroerend goedtuintie    
2-025 eigenaar vroedsman Sybersma    
2-025 gebruiker vroedsman Sybersma    
2-025 opmerking van geen belang
2-026Karremanstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-026Karremanstraat 3eigenaar Claaske Minnes erven   
2-026Karremanstraat 3gebruiker Claaske Minnes erven cum soc.   
2-026Karremanstraat 3huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
2-027 soort onroerend goedde noordermolen en huis    
2-027 eigenaar     
2-027 gebruiker Meyle Simons    
2-027 opmerking [gebruiker van 1/2]
2-027 huurwaarde en aanslag  27‑10‑00 cg 04‑11‑10 cg
2-027 gebruiker Claas Willems    
2-028 soort onroerend goedhuis    
2-028 eigenaar Hendrik Jansens Bootsma    
2-028 gebruiker wed. Pyter van Leijen    
2-028 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-029 soort onroerend goedlijnbaan    
2-029 eigenaar Evert Oosterbaan    
2-029 gebruiker Evert Oosterbaan    
2-029 huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑10 cg
2-030Zoutsloot 107soort onroerend goedhuis en estrikwerk    
2-030Zoutsloot 107eigenaar Robbert Rovel    
2-030Zoutsloot 107eigenaar Sybrand Feytema    
2-030Zoutsloot 107gebruiker Robbert Rovel    
2-030Zoutsloot 107gebruiker Sybrand Feytema    
2-030Zoutsloot 107huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-031Zoutsloot 64soort onroerend goedhuis en tuin    
2-031Zoutsloot 64eigenaar Symon Fokkes    
2-031Zoutsloot 64gebruiker Symon Fokkes    
2-031Zoutsloot 64huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-032 soort onroerend goedkamer    
2-032 eigenaar Tijs Jansen erven   
2-032 gebruiker Ypke Dirks    
2-032 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑10 cg
2-033Zoutsloot 58soort onroerend goedkamer    
2-033Zoutsloot 58eigenaar Hoite Keimpes erven   
2-033Zoutsloot 58gebruiker Jan Hendriks    
2-033Zoutsloot 58huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑06 cg
2-034Zoutsloot 56soort onroerend goedkamer    
2-034Zoutsloot 56eigenaar Jacob Popta erven   
2-034Zoutsloot 56gebruiker Beernt Sybes    
2-034Zoutsloot 56huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑06 cg
2-035Zoutsloot 54soort onroerend goedhuis    
2-035Zoutsloot 54eigenaar Yfke Fransen    
2-035Zoutsloot 54eigenaar Sjouk Fransen    
2-035Zoutsloot 54gebruiker Yfke Fransen    
2-035Zoutsloot 54gebruiker Sjouk Fransen    
2-035Zoutsloot 54huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑10 cg
2-036Zoutsloot 52soort onroerend goedhuis    
2-036Zoutsloot 52eigenaar wed. Jan Netters    
2-036Zoutsloot 52gebruiker wed. Jacob Lolkes    
2-036Zoutsloot 52huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑10 cg
2-037Karremanstraat 19soort onroerend goedhuis    
2-037Karremanstraat 19eigenaar Albert Jansen    
2-037Karremanstraat 19gebruiker Jan Alberts    
2-037Karremanstraat 19huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑10 cg
2-038Karremanstraat 21soort onroerend goedhuis    
2-038Karremanstraat 21eigenaar Yke Goverts    
2-038Karremanstraat 21gebruiker Henning Cornelis    
2-038Karremanstraat 21huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑10 cg
2-039Karremanstraat 23soort onroerend goedhuis    
2-039Karremanstraat 23eigenaar Nanning Hendriks    
2-039Karremanstraat 23gebruiker Nanning Hendriks    
2-039Karremanstraat 23huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑10 cg
2-040Karremanstraat 25soort onroerend goedhuis    
2-040Karremanstraat 25eigenaar Berber Arjens erven   
2-040Karremanstraat 25gebruiker Hans Gerryts erven   
2-040Karremanstraat 25huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑10 cg
2-041Karremanstraat 27soort onroerend goedhuis    
2-041Karremanstraat 27eigenaar Tjalling Alberts erven   
2-041Karremanstraat 27gebruiker Tjalling Alberts erven   
2-041Karremanstraat 27huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑03‑06 cg
2-042Droogstraat 59soort onroerend goedhuis    
2-042Droogstraat 59eigenaar Otte Aukes    
2-042Droogstraat 59eigenaar Dirk Jacobs erven   
2-042Droogstraat 59gebruiker Claas Jansen cum soc.   
2-042Droogstraat 59huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 03‑13‑06 cg
2-043Droogstraat 61soort onroerend goedhuis    
2-043Droogstraat 61eigenaar Claas Feyes    
2-043Droogstraat 61gebruiker Govert Reiners    
2-043Droogstraat 61huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑10 cg
2-044Droogstraat 63soort onroerend goedstal    
2-044Droogstraat 63eigenaar Pyter J. Oldaans    
2-044Droogstraat 63gebruiker Pyter J. Oldaans    
2-044Droogstraat 63huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑10 cg
2-045Droogstraat 65soort onroerend goedstal    
2-045Droogstraat 65eigenaar Tjalling Alberts erven   
2-045Droogstraat 65gebruiker Tjalling Alberts erven   
2-045Droogstraat 65huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 01‑16‑10 cg
2-046Zoutsloot 60soort onroerend goedhoff en kamer    
2-046Zoutsloot 60eigenaar Jacob Popta erven   
2-046Zoutsloot 60gebruiker Eelke Rienks    
2-046Zoutsloot 60huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑06‑10 cg
2-047Zoutsloot 66soort onroerend goedmouterij en stal    
2-047Zoutsloot 66eigenaar Symon Fockes    
2-047Zoutsloot 66gebruiker Haantie Baltus    
2-047Zoutsloot 66huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-048Droogstraat 81soort onroerend goedhuis en panwerk    
2-048Droogstraat 81eigenaar Symon Fockes    
2-048Droogstraat 81gebruiker Symon Fockes    
2-048Droogstraat 81huurwaarde en aanslag  47‑08‑00 cg 07‑18‑00 cg
2-048/2 soort onroerend goedkamer    
2-048/2 eigenaar Symon Fockes    
2-048/2 gebruiker Tjeerd Jurjens    
2-048/2 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 03‑13‑06 cg
2-048/2 opmerking [voor de tweede maal vermeld als 2-048]
2-049 soort onroerend goedhuis    
2-049 eigenaar Hotse Swerms    
2-049 gebruiker Tjeerd Jacobs    
2-049 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-050 soort onroerend goedhuis    
2-050 eigenaar Willem Willems    
2-050 gebruiker Pieter Paulus    
2-050 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
2-051 soort onroerend goedhuis    
2-051 eigenaar Ulbo Jansen    
2-051 gebruiker Tjibbe Harmens    
2-051 huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑03‑00 cg
2-052 soort onroerend goedhuis    
2-052 eigenaar Jan Roorda    
2-052 eigenaar Jetse Roorda    
2-052 gebruiker Jan Roorda    
2-052 gebruiker Jetse Roorda    
2-052 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-053Hoogstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-053Hoogstraat 1eigenaar Lubbe Alles    
2-053Hoogstraat 1gebruiker wed. Geert Geerts    
2-053Hoogstraat 1huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑06‑10 cg
2-054Hoogstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-054Hoogstraat 1eigenaar Pieter Gelinde    
2-054Hoogstraat 1gebruiker notaris Walregt    
2-054Hoogstraat 1huurwaarde en aanslag  74‑00‑00 cg 12‑06‑10 cg
2-055Hoogstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-055Hoogstraat 3eigenaar Symon Stinstra    
2-055Hoogstraat 3gebruiker Aukjen Goytiens    
2-055Hoogstraat 3huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 07‑10‑00 cg
2-056Hoogstraat 5soort onroerend goedhuis    
2-056Hoogstraat 5eigenaar Symon Stinstra    
2-056Hoogstraat 5gebruiker dr. Stinstra    
2-056Hoogstraat 5huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-057Hoogstraat 7soort onroerend goedhuis    
2-057Hoogstraat 7eigenaar wed. Jan Hoornstra    
2-057Hoogstraat 7gebruiker ds. Chrigton    
2-057Hoogstraat 7huurwaarde en aanslag  60‑10‑00 cg 10‑01‑10 cg
2-058Hoogstraat 9soort onroerend goedmouterij    
2-058Hoogstraat 9eigenaar vroedsman Swerms    
2-058Hoogstraat 9gebruiker vroedsman Swerms    
2-058Hoogstraat 9huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-059Hoogstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-059Hoogstraat 11eigenaar Pieke Hommes    
2-059Hoogstraat 11gebruiker Pieke Hommes    
2-059Hoogstraat 11huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-060Hoogstraat 13soort onroerend goedhuis    
2-060Hoogstraat 13eigenaar Jan Symons    
2-060Hoogstraat 13gebruiker Jan Symons    
2-060Hoogstraat 13huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
2-061Hoogstraat 15soort onroerend goedhuis    
2-061Hoogstraat 15eigenaar Hendrik Jansen    
2-061Hoogstraat 15gebruiker Hendrik Jansen    
2-061Hoogstraat 15huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-062Hoogstraat 19soort onroerend goedhuis    
2-062Hoogstraat 19eigenaar Willem Willems    
2-062Hoogstraat 19gebruiker Willem Willems    
2-062Hoogstraat 19huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑03‑06 cg
2-063Hoogstraat 21soort onroerend goedhuis    
2-063Hoogstraat 21eigenaar Willem Bonta    
2-063Hoogstraat 21gebruiker Willem Bonta    
2-063Hoogstraat 21opmerking pauper
2-064Hoogstraat 23soort onroerend goedhuis    
2-064Hoogstraat 23eigenaar vroedsman Swerms    
2-064Hoogstraat 23gebruiker vroedsman Swerms    
2-064Hoogstraat 23huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 07‑13‑06 cg
2-065Hoogstraat 25soort onroerend goedhuis en stal    
2-065Hoogstraat 25eigenaar wed. Feyke IJes    
2-065Hoogstraat 25gebruiker wed. Feyke IJes    
2-065Hoogstraat 25huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 11‑13‑06 cg
2-066Wortelstraat 9soort onroerend goedhuis    
2-066Wortelstraat 9eigenaar Gerryt Jansen    
2-066Wortelstraat 9gebruiker Gerryt Jansen    
2-066Wortelstraat 9opmerking pauper
2-067Zoutsloot 96soort onroerend goedhuis    
2-067Zoutsloot 96eigenaar Roeloff Jansen cum soc.   
2-067Zoutsloot 96gebruiker Willem Aukes    
2-067Zoutsloot 96huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑06 cg
2-068 soort onroerend goedkamer    
2-068 eigenaar Bauke Cornelis    
2-068 gebruiker Jan Lammerts    
2-068 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
2-069Wortelstraat 13soort onroerend goed[schoenmakers]perk    
2-069Wortelstraat 13eigenaar Tomas Gonggrijp    
2-069Wortelstraat 13gebruiker Tomas Gonggrijp    
2-069Wortelstraat 13opmerking ledigh
2-070Zoutsloot 88soort onroerend goedhoff    
2-070Zoutsloot 88eigenaar Claas Harmens    
2-070Zoutsloot 88gebruiker Claas Harmens    
2-070Zoutsloot 88huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
2-071Zoutsloot 90soort onroerend goedhuis    
2-071Zoutsloot 90eigenaar Claas Harmens    
2-071Zoutsloot 90gebruiker Claas Harmens    
2-071Zoutsloot 90huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-071/2 soort onroerend goedkamer    
2-071/2 eigenaar Beernt Beerns    
2-071/2 gebruiker Jochem Jans    
2-071/2 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-071/2 opmerking [voor de tweede maal vermeld als 2-071]
2-072Wortelstraat 3soort onroerend goedhoff    
2-072Wortelstraat 3eigenaar Junius Alema    
2-072Wortelstraat 3gebruiker Junius Alema    
2-072Wortelstraat 3huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
2-073Zoutsloot 78soort onroerend goedhuis    
2-073Zoutsloot 78eigenaar Tjeerd Jans    
2-073Zoutsloot 78gebruiker wed. Willem Rutgers    
2-073Zoutsloot 78huurwaarde en aanslag  17‑10‑00 cg 02‑18‑06 cg
2-074Zoutsloot 80soort onroerend goedhuis    
2-074Zoutsloot 80eigenaar Jan Jansen    
2-074Zoutsloot 80gebruiker Jan Jansen    
2-074Zoutsloot 80huurwaarde en aanslag  13‑00‑00 cg 02‑03‑06 cg
2-075Herenwaltje 5soort onroerend goedhuis    
2-075Herenwaltje 5eigenaar wed. Meye Harmens    
2-075Herenwaltje 5gebruiker wed. Meye Harmens    
2-075Herenwaltje 5huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-076Herenwaltje 7soort onroerend goedhuis    
2-076Herenwaltje 7eigenaar Symon Fokkes    
2-076Herenwaltje 7gebruiker Dirk Gorryts    
2-076Herenwaltje 7huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-077Herenwaltje 9soort onroerend goedhuis    
2-077Herenwaltje 9eigenaar Tjitske Ymes erven   
2-077Herenwaltje 9gebruiker wed. Jelle Jenties cum soc.   
2-077Herenwaltje 9huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 02‑16‑10 cg
2-078/2 soort onroerend goedhuis    
2-078/2 eigenaar Tjitske Ymes erven   
2-078/2 gebruiker Jarig Arjens cum soc.   
2-078/2 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-078Herenwaltje 13opmerking [vermeld als 2-078]
2-078Herenwaltje 13soort onroerend goedhuis    
2-078Herenwaltje 13eigenaar Tjitske Ymes erven   
2-078Herenwaltje 13gebruiker wed. Claas Douwes    
2-078Herenwaltje 13huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 13‑06‑10 cg
2-079Hoogstraat 29soort onroerend goedhuis    
2-079Hoogstraat 29eigenaar wed. Tjitske Ymes erven   
2-079Hoogstraat 29gebruiker Hessel Jans    
2-079Hoogstraat 29huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 04‑13‑06 cg
2-080Hoogstraat 31soort onroerend goedhuis    
2-080Hoogstraat 31eigenaar Ulbe Jansen    
2-080Hoogstraat 31gebruiker Jan Seilmaker cum soc.   
2-080Hoogstraat 31huurwaarde en aanslag  51‑00‑00 cg 08‑10‑00 cg
2-081 soort onroerend goedwoning    
2-081 eigenaar Here Rinkes    
2-081 gebruiker Sibble Lodewijks    
2-081 huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑03‑06 cg
2-082Hoogstraat 35soort onroerend goedhuis    
2-082Hoogstraat 35eigenaar Johannes Rimmerts    
2-082Hoogstraat 35gebruiker Johannes Rimmerts cum soc.   
2-082Hoogstraat 35huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑00‑00 cg
2-083Hoogstraat 37soort onroerend goedhuis    
2-083Hoogstraat 37eigenaar Jacob Hettes    
2-083Hoogstraat 37gebruiker Jacob Hettes    
2-083Hoogstraat 37huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-084Hoogstraat 39soort onroerend goedhuis    
2-084Hoogstraat 39eigenaar wed. Johannes Bendix    
2-084Hoogstraat 39gebruiker wed. Johannes Bendix cum soc.   
2-084Hoogstraat 39huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 05‑13‑06 cg
2-085Hoogstraat 41soort onroerend goedhuis    
2-085Hoogstraat 41eigenaar Evert Hendriks    
2-085Hoogstraat 41gebruiker Evert Hendriks    
2-085Hoogstraat 41huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑10‑00 cg
2-086 soort onroerend goedkamer    
2-086 eigenaar Aagt Hendriks    
2-086 gebruiker Aagt Hendriks    
2-086 opmerking 1726 insolvent verklaart 9-00-00
2-087Wortelstraat 8soort onroerend goedhuis    
2-087Wortelstraat 8eigenaar Heiman Heimans wed. nom.ux.   
2-087Wortelstraat 8gebruiker Tjeerd Jacobs    
2-087Wortelstraat 8huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-088Wortelstraat 6soort onroerend goedstal    
2-088Wortelstraat 6eigenaar Tjits Yemes erven   
2-088Wortelstraat 6gebruiker wed. Jan Aukes    
2-088Wortelstraat 6huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 01‑16‑10 cg
2-089Hoogstraat 43soort onroerend goedkamer    
2-089Hoogstraat 43eigenaar wed. Homme Tjibbes    
2-089Hoogstraat 43gebruiker wed. Homme Tjibbes    
2-089Hoogstraat 43opmerking pauper
2-090Hoogstraat 45soort onroerend goedkamer    
2-090Hoogstraat 45eigenaar Gerlof Jansen    
2-090Hoogstraat 45gebruiker Wopke Johannes    
2-090Hoogstraat 45huurwaarde en aanslag  34‑10‑00 cg 05‑15‑00 cg
2-091Hoogstraat 47soort onroerend goedhuis    
2-091Hoogstraat 47eigenaar Beernt Willems    
2-091Hoogstraat 47gebruiker Beernt Willems    
2-091Hoogstraat 47opmerking pauper
2-092Hoogstraat 49soort onroerend goed    
2-092Hoogstraat 49eigenaar Gerryt Harmens Crol    
2-092Hoogstraat 49gebruiker Gerryt Harmens Crol    
2-092Hoogstraat 49opmerking pauper
2-093Hoogstraat 51soort onroerend goedpotterij    
2-093Hoogstraat 51eigenaar Remmert Huberts    
2-093Hoogstraat 51gebruiker Remmert Huberts    
2-093Hoogstraat 51huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
2-094/2Liemendijk 42soort onroerend goedhuis    
2-094/2Liemendijk 42eigenaar Wopke Johannes    
2-094/2Liemendijk 42gebruiker Antie Jacobs    
2-094/2Liemendijk 42huurwaarde  12‑00‑00 cg  
2-094/2Liemendijk 42gebruiker Ysak Jansen    
2-094/2Liemendijk 42huurwaarde  15‑00‑00 cg  
2-094/2Liemendijk 42huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑10‑00 cg
2-094Hoogstraat 53soort onroerend goedhuis    
2-094Hoogstraat 53eigenaar Gerryt Suringar    
2-094Hoogstraat 53gebruiker Ate Joris    
2-094Hoogstraat 53huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-095Liemendijk 38soort onroerend goed[schoenmakers]perk    
2-095Liemendijk 38eigenaar Marten Rosae erven   
2-095Liemendijk 38gebruiker Anne Jans erven   
2-095Liemendijk 38huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
2-096Hoogstraat 40soort onroerend goedhuis    
2-096Hoogstraat 40eigenaar Jan Jacobs    
2-096Hoogstraat 40gebruiker Ate Joris cum soc.   
2-096Hoogstraat 40huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑00‑00 cg
2-097Hoogstraat 38soort onroerend goedhuis    
2-097Hoogstraat 38eigenaar Alle Jacobs    
2-097Hoogstraat 38gebruiker Alle Jacobs    
2-097Hoogstraat 38opmerking pauper
2-098Hoogstraat 36soort onroerend goedhuis    
2-098Hoogstraat 36eigenaar Gerryt Harmens    
2-098Hoogstraat 36gebruiker Gerryt Harmens    
2-098Hoogstraat 36opmerking pauper
2-099Hoogstraat 34soort onroerend goedhuis    
2-099Hoogstraat 34eigenaar Folkert Yebes    
2-099Hoogstraat 34gebruiker Folkert Yebes    
2-099Hoogstraat 34huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑06 cg
2-100Hoogstraat 32soort onroerend goedhuis    
2-100Hoogstraat 32eigenaar ds. M. van Woensel    
2-100Hoogstraat 32gebruiker Douwe Alberts    
2-100Hoogstraat 32huurwaarde en aanslag  53‑00‑00 cg 08‑16‑10 cg
2-101Scheerstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-101Scheerstraat 11eigenaar Meindert Luuwes    
2-101Scheerstraat 11gebruiker Meindert Luuwes    
2-101Scheerstraat 11huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-102Hoogstraat 30soort onroerend goedhuis    
2-102Hoogstraat 30eigenaar Otte Jurjens    
2-102Hoogstraat 30gebruiker Otte Jurjens    
2-102Hoogstraat 30huurwaarde en aanslag  26‑10‑00 cg 04‑08‑06 cg
2-103Hoogstraat 30soort onroerend goedhuis    
2-103Hoogstraat 30eigenaar Ype Pyters    
2-103Hoogstraat 30gebruiker Age Cornelis    
2-103Hoogstraat 30huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑06 cg
2-104Hoogstraat 28soort onroerend goedhuis    
2-104Hoogstraat 28eigenaar Gerryt Jacobs    
2-104Hoogstraat 28gebruiker Gerryt Jacobs    
2-104Hoogstraat 28opmerking 1733 insolvent verklaart 15-00-00
2-105Hoogstraat 26soort onroerend goedhuis    
2-105Hoogstraat 26eigenaar Claas Joostens    
2-105Hoogstraat 26gebruiker Claas Joostens    
2-105Hoogstraat 26opmerking 1733 insolvent verklaart 19-00-00
2-106Hoogstraat 24soort onroerend goedhuis    
2-106Hoogstraat 24eigenaar Andrys Ymkes    
2-106Hoogstraat 24gebruiker Andrys Ymkes    
2-106Hoogstraat 24huurwaarde en aanslag  17‑04‑00 cg 02‑17‑04 cg
2-107Hoogstraat 22soort onroerend goedhuis    
2-107Hoogstraat 22eigenaar Symon Jacobs    
2-107Hoogstraat 22eigenaar Tjeerd Pieters    
2-107Hoogstraat 22gebruiker Wiert Jansen    
2-107Hoogstraat 22huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 03‑16‑10 cg
2-108Herenwaltje 15soort onroerend goedhuis    
2-108Herenwaltje 15eigenaar Jan Beerns    
2-108Herenwaltje 15gebruiker Auke Aukes cum soc.   
2-108Herenwaltje 15huurwaarde en aanslag  29‑16‑00 cg 04‑19‑06 cg
2-109Scheerstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-109Scheerstraat 1eigenaar Cornelis Fokkes    
2-109Scheerstraat 1gebruiker Cornelis Fokkes cum soc.   
2-109Scheerstraat 1huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑06‑10 cg
2-110Herenwaltje 19soort onroerend goedhuis    
2-110Herenwaltje 19eigenaar Pieter Beerns    
2-110Herenwaltje 19gebruiker Pieter Beerns    
2-110Herenwaltje 19huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 02‑16‑10 cg
2-110Herenwaltje 19opmerking dit huis door de stads timmerbaas opnieuw
2-110Herenwaltje 19opmerking volgens versoek van de eigenaars getauxeert
2-110Herenwaltje 19opmerking en gestelt op
2-111Hoogstraat 20soort onroerend goedhuis    
2-111Hoogstraat 20eigenaar Symon Stinstra    
2-111Hoogstraat 20gebruiker Minne Harmens    
2-111Hoogstraat 20huurwaarde en aanslag  57‑18‑00 cg 09‑13‑00 cg
2-112Hoogstraat 18soort onroerend goedhuis en gorterij    
2-112Hoogstraat 18eigenaar Sybe Jansen Reyers    
2-112Hoogstraat 18gebruiker Sybe Jansen Reyers    
2-112Hoogstraat 18huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑00‑00 cg
2-113Hoogstraat 16soort onroerend goedhuis    
2-113Hoogstraat 16eigenaar Pieter Willems    
2-113Hoogstraat 16gebruiker Baukjen Baukes    
2-113Hoogstraat 16huurwaarde en aanslag  42‑16‑00 cg 07‑02‑10 cg
2-114Hoogstraat 14soort onroerend goedhuis    
2-114Hoogstraat 14eigenaar Pieter Tjeerds    
2-114Hoogstraat 14gebruiker Pieter Tjeerds    
2-114Hoogstraat 14huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑06‑10 cg
2-115Hoogstraat 12soort onroerend goedhuis    
2-115Hoogstraat 12eigenaar Dirk Pieters    
2-115Hoogstraat 12gebruiker Dirk Pieters    
2-115Hoogstraat 12huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-116Hoogstraat 10soort onroerend goedhuis    
2-116Hoogstraat 10eigenaar Antony Gerardi    
2-116Hoogstraat 10gebruiker Antony Gerardi    
2-116Hoogstraat 10huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-117Hoogstraat 6soort onroerend goed    
2-117Hoogstraat 6eigenaar Jelle Clasen wed.   
2-117Hoogstraat 6gebruiker Jelle Clasen wed.   
2-117Hoogstraat 6opmerking pauper
2-118Hoogstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-118Hoogstraat 4eigenaar Cornelis Tjeerds    
2-118Hoogstraat 4gebruiker Cornelis Tjeerds    
2-118Hoogstraat 4opmerking pauper
2-119Hoogstraat 2soort onroerend goedhuis    
2-119Hoogstraat 2eigenaar Jan Beerns    
2-119Hoogstraat 2gebruiker Jan Beerns    
2-119Hoogstraat 2huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
2-120Rozemarijnstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-120Rozemarijnstraat 1eigenaar Jan Clasen    
2-120Rozemarijnstraat 1gebruiker Doede Sierks    
2-120Rozemarijnstraat 1huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 04‑13‑06 cg
2-121Rozemarijnstraat 3soort onroerend goed    
2-121Rozemarijnstraat 3eigenaar Cornelis Hendriks    
2-121Rozemarijnstraat 3gebruiker Cornelis Hendriks    
2-121Rozemarijnstraat 3opmerking pauper
2-122Noorderhaven 109soort onroerend goedhuis    
2-122Noorderhaven 109eigenaar Jelte Ruirds    
2-122Noorderhaven 109gebruiker Jelte Ruirds    
2-122Noorderhaven 109huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑10 cg
2-122Noorderhaven 109grondpacht aande havenisten    
2-122Noorderhaven 109grondpacht en aanslag   05‑12‑00 cg1‑02‑06 cg
2-123Noorderhaven 111soort onroerend goedhuis    
2-123Noorderhaven 111eigenaar burgemeester Munter    
2-123Noorderhaven 111gebruiker burgemeester Munter    
2-123Noorderhaven 111huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
2-123Noorderhaven 111grondpacht aande havenisten    
2-123Noorderhaven 111grondpacht en aanslag   05‑12‑00 cg1‑02‑06 cg
2-124Noorderhaven 113soort onroerend goedhuis    
2-124Noorderhaven 113eigenaar ontfanger Roorda    
2-124Noorderhaven 113gebruiker ontfanger Roorda    
2-124Noorderhaven 113huurwaarde en aanslag  51‑00‑00 cg 08‑10‑00 cg
2-125Rommelhaven 1soort onroerend goedhuis    
2-125Rommelhaven 1eigenaar Freerk Scheltinga    
2-125Rommelhaven 1gebruiker Freerk Scheltinga cum soc.   
2-125Rommelhaven 1huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 13‑06‑10 cg
2-126Rommelhaven 3soort onroerend goedhuis    
2-126Rommelhaven 3eigenaar Foeke Taedes erven   
2-126Rommelhaven 3gebruiker Foeke Taedes erven   
2-126Rommelhaven 3huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 03‑13‑06 cg
2-127Rommelhaven 5soort onroerend goedhoutstek    
2-127Rommelhaven 5eigenaar Antony Gerardi    
2-127Rommelhaven 5gebruiker Augustinus de Graaff    
2-127Rommelhaven 5huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
2-128Rommelhaven 7soort onroerend goedhuis    
2-128Rommelhaven 7eigenaar Yde Pyters    
2-128Rommelhaven 7gebruiker Yde Pyters    
2-128Rommelhaven 7opmerking op versoek van de eigenaar opnieuw getauxeert
2-128Rommelhaven 7opmerking door de stadsboumr. en metselaar en gestelt op
2-128Rommelhaven 7huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 11‑13‑06 cg
2-130Rommelhaven 11soort onroerend goedhuis    
2-130Rommelhaven 11eigenaar Okke Bouwes cum soc.   
2-130Rommelhaven 11gebruiker Jan Ydes de Groot    
2-130Rommelhaven 11huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-130Rommelhaven 11opmerking [tot ca. 1746 genummerd 2-129]
2-131Rommelhaven 15soort onroerend goedhuis    
2-131Rommelhaven 15eigenaar Schelte Arjaens    
2-131Rommelhaven 15gebruiker Schelte Arjaens    
2-131Rommelhaven 15huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑06‑10 cg
2-131Rommelhaven 15opmerking [tot ca. 1746 genummerd 2-130]
2-132Scheerstraat 5soort onroerend goedhuis    
2-132Scheerstraat 5eigenaar Jan de Wilda    
2-132Scheerstraat 5gebruiker Fedde Jans    
2-132Scheerstraat 5huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑10 cg
2-133Scheerstraat 7soort onroerend goedhuis    
2-133Scheerstraat 7eigenaar Tjeerd Clasen    
2-133Scheerstraat 7gebruiker Johannes Jansen    
2-133Scheerstraat 7huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑06‑10 cg
2-133Scheerstraat 7opmerking [tot ca. 1746 genummerd 2-132]
2-134Scheerstraat 9soort onroerend goedhuis    
2-134Scheerstraat 9eigenaar Roeloff Jans wed.   
2-134Scheerstraat 9gebruiker Roeloff Jans wed.   
2-134Scheerstraat 9opmerking pauper
2-134Scheerstraat 9opmerking [tot ca. 1746 genummerd 2-133]
2-135William Boothstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-135William Boothstraat 4eigenaar Jan Hendriks    
2-135William Boothstraat 4gebruiker Willem Johannis    
2-135William Boothstraat 4huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑10‑00 cg
2-135William Boothstraat 4opmerking [tot ca. 1746 genummerd 2-134]
2-136Scheerstraat 10soort onroerend goedhuis    
2-136Scheerstraat 10eigenaar Jan Jacobs    
2-136Scheerstraat 10gebruiker Jan Jacobs    
2-136Scheerstraat 10huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-136Scheerstraat 10opmerking [tot ca. 1746 genummerd 2-135]
2-137Scheerstraat 8soort onroerend goedhuis    
2-137Scheerstraat 8eigenaar Gerryt Suringar    
2-137Scheerstraat 8gebruiker Frans Beerns    
2-137Scheerstraat 8huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑06‑10 cg
2-137Scheerstraat 8opmerking [tot ca. 1746 genummerd 2-136]
2-138Scheerstraat 6soort onroerend goedstal    
2-138Scheerstraat 6eigenaar Gerryt Suringar    
2-138Scheerstraat 6gebruiker Jan Hendriks    
2-138Scheerstraat 6huurwaarde en aanslag  14‑08‑00 cg 02‑08‑00 cg
2-138Scheerstraat 6opmerking [tot ca. 1746 genummerd 2-137]
2-138Scheerstraat 6soort onroerend goedhuis    
2-138Scheerstraat 6eigenaar Nanning Tijssen erven   
2-138Scheerstraat 6gebruiker Jan Pyters cum soc.   
2-138Scheerstraat 6huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑00‑00 cg
2-139Scheerstraat 2soort onroerend goedhuis    
2-139Scheerstraat 2eigenaar Taeke Johannis wed.   
2-139Scheerstraat 2gebruiker Taeke Johannis wed.   
2-139Scheerstraat 2huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑10 cg
2-140 soort onroerend goedstal    
2-140 eigenaar burgemeester Menalda    
2-140 gebruiker burgemeester Menalda    
2-140 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑06 cg
2-141Rommelhaven 13soort onroerend goedhoutstek en molen    
2-141Rommelhaven 13eigenaar Pyter Feytema wed.   
2-141Rommelhaven 13gebruiker Pyter Feytema wed.   
2-141Rommelhaven 13huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
2-142Noordijs 1soort onroerend goedhuis    
2-142Noordijs 1eigenaar Jan Sipkes Buma    
2-142Noordijs 1gebruiker Jan Sipkes Buma    
2-142Noordijs 1huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 13‑06‑10 cg
2-143Noordijs 5soort onroerend goedhuis    
2-143Noordijs 5eigenaar burgemeester Menalda wed.   
2-143Noordijs 5gebruiker burgemeester Menalda wed.   
2-143Noordijs 5huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑00‑00 cg
2-144Noordijs 5soort onroerend goedhuis    
2-144Noordijs 5eigenaar burgemeester Weyma wed.   
2-144Noordijs 5gebruiker burgemeester Weyma wed.   
2-144Noordijs 5huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑10 cg
2-144Noordijs 5grondpacht aanburgemeesterburgemeester Bylaan erven   
2-144Noordijs 5grondpacht en aanslag   01‑01‑00 cg0‑04‑04 cg
2-145Noordijs 9soort onroerend goedhuis    
2-145Noordijs 9eigenaar Janke Feddriks erven   
2-145Noordijs 9gebruiker Frans Andrys    
2-145Noordijs 9huurwaarde en aanslag  40‑18‑00 cg 06‑16‑06 cg
2-146Noordijs 11soort onroerend goedhuis    
2-146Noordijs 11eigenaar burgemeester Menalda    
2-146Noordijs 11gebruiker burgemeester Menalda    
2-146Noordijs 11huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑06 cg
2-147William Boothstraat 10soort onroerend goedhuis en gleibakkerij    
2-147William Boothstraat 10eigenaar Pyter Feytema wed.   
2-147William Boothstraat 10gebruiker Pyter Feytema wed.   
2-147William Boothstraat 10huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 13‑06‑10 cg
2-148Noordijs 13soort onroerend goedhuis    
2-148Noordijs 13eigenaar Wybe Hanekuik    
2-148Noordijs 13gebruiker Wybe Hanekuik    
2-148Noordijs 13huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 09‑03‑06 cg
2-149Noordijs 15soort onroerend goedhuis    
2-149Noordijs 15eigenaar Freerk Scheltinga    
2-149Noordijs 15gebruiker Freerk Scheltinga    
2-149Noordijs 15huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 18‑06‑10 cg
2-150Noordijs 17soort onroerend goedhuis    
2-150Noordijs 17eigenaar Tomas Jansen erven   
2-150Noordijs 17gebruiker Ysak Rosen    
2-150Noordijs 17huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 18‑00‑00 cg
2-151Noordijs 19soort onroerend goedhuis    
2-151Noordijs 19eigenaar Teunis Foppes erven   
2-151Noordijs 19gebruiker Jarig Jacobs    
2-151Noordijs 19huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑10 cg
2-152Noordijs 21soort onroerend goedhuis    
2-152Noordijs 21eigenaar Freerk Jacobs erven   
2-152Noordijs 21gebruiker Gerard Suringar wed.   
2-152Noordijs 21huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 07‑10‑00 cg
2-153 soort onroerend goedhuis    
2-153 eigenaar vroedsman Lantinga    
2-153 gebruiker vroedsman Lantinga    
2-153 huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 13‑06‑10 cg
2-154Noordijs 23soort onroerend goedhuis    
2-154Noordijs 23eigenaar dr. R. Bakker    
2-154Noordijs 23gebruiker dr. R. Bakker    
2-154Noordijs 23huurwaarde en aanslag  63‑00‑00 cg 10‑10‑00 cg
2-155 soort onroerend goedhuis    
2-155 eigenaar convooimeester Sloterdijk    
2-155 gebruiker convooimeester Sloterdijk    
2-155 huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑06‑10 cg
2-156Noordijs 25soort onroerend goedhuis    
2-156Noordijs 25eigenaar Jan Hendryks    
2-156Noordijs 25gebruiker Jan Hendryks    
2-156Noordijs 25huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 03‑13‑06 cg
2-157Noordijs 27soort onroerend goedhuis    
2-157Noordijs 27eigenaar burgemeester Rypma wed.   
2-157Noordijs 27gebruiker Foppe Foppes    
2-157Noordijs 27huurwaarde en aanslag  73‑00‑00 cg 12‑03‑06 cg
2-158Franekereind 1soort onroerend goedhuis    
2-158Franekereind 1eigenaar burgemeester Veersma    
2-158Franekereind 1gebruiker burgemeester Veersma    
2-158Franekereind 1huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 07‑16‑10 cg
2-159Franekereind 3soort onroerend goedhuis    
2-159Franekereind 3eigenaar burgemeester van der Vorm    
2-159Franekereind 3gebruiker burgemeester van der Vorm    
2-159Franekereind 3huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-160Franekereind 5soort onroerend goedhuis    
2-160Franekereind 5eigenaar convooimeester Sloterdijk    
2-160Franekereind 5gebruiker convooimeester Sloterdijk    
2-160Franekereind 5huurwaarde en aanslag  72‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
2-161Franekereind 7soort onroerend goedhuis    
2-161Franekereind 7eigenaar Robbert Rowel    
2-161Franekereind 7gebruiker Robbert Rowel    
2-161Franekereind 7huurwaarde en aanslag  42‑10‑00 cg 07‑01‑10 cg
2-162Franekereind 9soort onroerend goedhuis    
2-162Franekereind 9eigenaar Aleph van der Meulen    
2-162Franekereind 9gebruiker Aleph van der Meulen    
2-162Franekereind 9huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-163Franekereind 11soort onroerend goedhuis    
2-163Franekereind 11eigenaar Aleph van der Meulen    
2-163Franekereind 11gebruiker wed. Foppe Foppes    
2-163Franekereind 11huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 09‑03‑06 cg
2-163Franekereind 11grondpacht aanJelle Ruirds    
2-163Franekereind 11grondpacht en aanslag   01‑04‑00 cg0‑04‑12 cg
2-164Franekereind 15soort onroerend goedhuis    
2-164Franekereind 15eigenaar Tjepke Gratema erven   
2-164Franekereind 15gebruiker Harmanus Portier    
2-164Franekereind 15huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 36‑03‑06 cg
2-165 soort onroerend goedstal    
2-165 eigenaar Teunis Foppes erven   
2-165 gebruiker Teunis Foppes erven   
2-165 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
2-166 soort onroerend goedpakhuis    
2-166 eigenaar Tomas Jansen erven   
2-166 gebruiker Tomas Jansen erven   
2-166 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
2-167 soort onroerend goedkamer    
2-167 eigenaar Wybe Hanekuik    
2-167 gebruiker Wybe Hanekuik    
2-167 huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑06 cg
2-168 soort onroerend goedkamer    
2-168 eigenaar burgemeester Menalda    
2-168 gebruiker Douwe Wybes    
2-168 opmerking doet geen huir
2-169William Boothstraat 6soort onroerend goedhuis    
2-169William Boothstraat 6eigenaar Here Rinks    
2-169William Boothstraat 6gebruiker Here Rinks    
2-169William Boothstraat 6huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-170 soort onroerend goedhuis    
2-170 eigenaar Here Rinks    
2-170 gebruiker Freerk Hendriks cum soc.   
2-170 huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 07‑13‑06 cg
2-170 opmerking de volgende grondpagt is reeds onder de huur
2-170 opmerking betrocken
2-170 grondpacht aanTjeerd Syvarda    
2-170 grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
2-170 opmerking dese grondpagt is afgelost door de coopman
2-170 opmerking Here Rinkes volgens vertoonde quitantie
2-170 opmerking den 2 juny 1736
2-171 soort onroerend goedkamer    
2-171 eigenaar Auke Gerbens    
2-171 gebruiker Auke Gerbens    
2-171 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑06 cg
2-172Lombardstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-172Lombardstraat 4eigenaar Keimpe Jarigs erven   
2-172Lombardstraat 4gebruiker Tjebbe Pyters    
2-172Lombardstraat 4huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑03‑06 cg
2-173Lombardstraat 2soort onroerend goedhuis    
2-173Lombardstraat 2eigenaar M. van Woensel    
2-173Lombardstraat 2gebruiker M. van Woensel    
2-173Lombardstraat 2huurwaarde en aanslag  07‑00‑00 cg 01‑03‑06 cg
2-173Lombardstraat 2grondpacht aanHarmen Douwes    
2-173Lombardstraat 2grondpacht en aanslag   02‑02‑00 cg0‑08‑06 cg
2-174William Boothstraat 3soort onroerend goedstal    
2-174William Boothstraat 3eigenaar Harmanus Portier    
2-174William Boothstraat 3gebruiker Harmanus Portier    
2-174William Boothstraat 3huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑06‑10 cg
2-175William Boothstraat 5soort onroerend goedkeeten    
2-175William Boothstraat 5eigenaar dr. Suringar    
2-175William Boothstraat 5gebruiker dr. Suringar    
2-175William Boothstraat 5huurwaarde en aanslag  87‑10‑00 cg 47‑16‑10 cg
2-176 soort onroerend goedhuis    
2-176 eigenaar Cornelis Ekama    
2-176 gebruiker Cornelis Ekama    
2-176 huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑00‑00 cg
2-177 soort onroerend goedhuis    
2-177 eigenaar Broer Baukes    
2-177 gebruiker Broer Baukes    
2-177 huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-178 soort onroerend goedsoutkeet    
2-178 eigenaar burgemeester Menalda    
2-178 gebruiker burgemeester Menalda    
2-178 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 33‑06‑10 cg
2-179 soort onroerend goedhuis    
2-179 eigenaar Pieter Tjebbes wed.   
2-179 gebruiker afgebroken    
2-179 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-180William Boothstraat 9soort onroerend goedkeet    
2-180William Boothstraat 9eigenaar Pieter Tjebbes wed.   
2-180William Boothstraat 9gebruiker Pieter Tjebbes wed.   
2-180William Boothstraat 9huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 33‑06‑10 cg
2-181William Boothstraat 35soort onroerend goedhuis    
2-181William Boothstraat 35eigenaar Pieter Tjebbes wed.   
2-181William Boothstraat 35gebruiker Pieter Tjebbes wed.   
2-181William Boothstraat 35opmerking ledigh 15-00-00
2-182William Boothstraat 37soort onroerend goedhuis    
2-182William Boothstraat 37eigenaar Jacob Groenewolt    
2-182William Boothstraat 37eigenaar Antie Groenewolt    
2-182William Boothstraat 37gebruiker Gerryt Jansen cum soc.   
2-182William Boothstraat 37huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑06 cg
2-183William Boothstraat 39soort onroerend goed    
2-183William Boothstraat 39eigenaar Hendrik Jansen    
2-183William Boothstraat 39gebruiker Hendrik Jansen    
2-183William Boothstraat 39opmerking pauper
2-184Franekereind 17soort onroerend goedhuis    
2-184Franekereind 17eigenaar Melle Ynses    
2-184Franekereind 17gebruiker Melle Ynses    
2-184Franekereind 17huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑05‑00 cg
2-185Franekereind 19soort onroerend goedhuis    
2-185Franekereind 19eigenaar Jarig Adama    
2-185Franekereind 19gebruiker Jarig Adama    
2-185Franekereind 19huurwaarde en aanslag  51‑00‑00 cg 08‑10‑00 cg
2-186Franekereind 21soort onroerend goedhuis    
2-186Franekereind 21eigenaar Dirk Huigens    
2-186Franekereind 21gebruiker Aeltie Wytses    
2-186Franekereind 21huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
3-001Scheffersplein 25soort onroerend goedkeet en huis    
3-001Scheffersplein 25eigenaar Doede Bakker    
3-001Scheffersplein 25gebruiker Doede Bakker    
3-001Scheffersplein 25huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 33‑06‑10 cg
3-002Scheffersplein 25soort onroerend goedkeet    
3-002Scheffersplein 25eigenaar burgemeester Rypma wed.   
3-002Scheffersplein 25gebruiker burgemeester Rypma wed.   
3-002Scheffersplein 25huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 33‑06‑10 cg
3-003Scheffersplein 23soort onroerend goedkeet    
3-003Scheffersplein 23eigenaar Ysak Rosen    
3-003Scheffersplein 23gebruiker Ysak Rosen    
3-003Scheffersplein 23huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 33‑06‑10 cg
3-004Scheffersplein 13soort onroerend goedwagenhuis    
3-004Scheffersplein 13eigenaar convooimeester Slooterdijk    
3-004Scheffersplein 13gebruiker convooimeester Slooterdijk    
3-004Scheffersplein 13huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
3-005Scheffersplein 9soort onroerend goedhuis    
3-005Scheffersplein 9eigenaar Sytse Pyters    
3-005Scheffersplein 9gebruiker Hendrik Warners    
3-005Scheffersplein 9huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-006Scheffersplein 7soort onroerend goedhuis    
3-006Scheffersplein 7eigenaar Meinert Jaspers    
3-006Scheffersplein 7gebruiker Frans Michiels    
3-006Scheffersplein 7huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑05‑00 cg
3-007Scheffersplein 5soort onroerend goedhuis en brouwerij    
3-007Scheffersplein 5eigenaar Harmen Ages    
3-007Scheffersplein 5gebruiker Harmen Ages    
3-007Scheffersplein 5huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 05‑10‑00 cg
3-007Scheffersplein 5opmerking [vermeld als 3-008]
3-008Scheffersplein 3soort onroerend goedhoff    
3-008Scheffersplein 3eigenaar Douwe Jansen wed.   
3-008Scheffersplein 3gebruiker Douwe Jansen wed.   
3-008Scheffersplein 3opmerking 1722 insolvent verklaart 8-00-00
3-008Scheffersplein 3opmerking [vermeld als 3-009]
3-009Scheffersplein 1soort onroerend goedhoff    
3-009Scheffersplein 1eigenaar Servaas van Beemen erven   
3-009Scheffersplein 1gebruiker Servaas van Beemen erven   
3-009Scheffersplein 1huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
3-009Scheffersplein 1opmerking [vermeld als 3-010]
3-010Oosterkeetstraat 11soort onroerend goed    
3-010Oosterkeetstraat 11eigenaar Hendrik Markus    
3-010Oosterkeetstraat 11gebruiker Hendrik Markus    
3-010Oosterkeetstraat 11opmerking pauper
3-010Oosterkeetstraat 11opmerking [vermeld als 3-011]
3-011Oosterkeetstraat 5soort onroerend goedtuin    
3-011Oosterkeetstraat 5eigenaar Pieter Adama    
3-011Oosterkeetstraat 5gebruiker Pieter Adama    
3-011Oosterkeetstraat 5huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑06‑10 cg
3-011Oosterkeetstraat 5opmerking [vermeld als 3-012]
3-012Oosterkeetstraat 1soort onroerend goedkamer    
3-012Oosterkeetstraat 1eigenaar Frans Pyters    
3-012Oosterkeetstraat 1gebruiker Douwe Bolta    
3-012Oosterkeetstraat 1huurwaarde en aanslag  14‑10‑00 cg 02‑08‑06 cg
3-012Oosterkeetstraat 1grondpacht aanJelte Ruirds    
3-012Oosterkeetstraat 1grondpacht en aanslag   01‑11‑08 cg0‑06‑04 cg
3-012Oosterkeetstraat 1opmerking [vermeld als 3-013]
3-013Lombardstraat 8soort onroerend goedhuis    
3-013Lombardstraat 8eigenaar Wopke Johannes    
3-013Lombardstraat 8gebruiker Jan Claasen cum soc.   
3-013Lombardstraat 8huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 05‑16‑10 cg
3-013Lombardstraat 8opmerking [vermeld als 3-014]
3-014Ooievaarsteeg 6soort onroerend goedstal    
3-014Ooievaarsteeg 6eigenaar Douwe Reins    
3-014Ooievaarsteeg 6gebruiker Joost Gonggrijp    
3-014Ooievaarsteeg 6huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 00‑16‑10 cg
3-014Ooievaarsteeg 6opmerking [vermeld als 3-015]
3-015 soort onroerend goedhuis    
3-015 eigenaar Jylt Baukes    
3-015 gebruiker Adam Goslings    
3-015 huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 02‑16‑10 cg
3-016 soort onroerend goedhuis    
3-016 eigenaar Jan Rienks    
3-016 gebruiker Jacobus Antoon cum soc.   
3-016 huurwaarde en aanslag  41‑00‑00 cg 06‑16‑10 cg
3-017 soort onroerend goedkamer    
3-017 eigenaar Sikke Geerts    
3-017 gebruiker Sikke Geerts    
3-017 opmerking pauper
3-018 soort onroerend goedkamer    
3-018 eigenaar Coenraad Linses    
3-018 gebruiker Gerryt Arents    
3-018 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 03‑13‑06 cg
3-019 soort onroerend goedkamer    
3-019 eigenaar Claas Clasen wed.   
3-019 gebruiker Claas Clasen wed.   
3-019 opmerking pauper
3-020 soort onroerend goedkamer    
3-020 eigenaar Cornelis Menses    
3-020 gebruiker Cornelis Menses    
3-020 opmerking pauper
3-021 soort onroerend goed    
3-021 eigenaar Douwe Jansen    
3-021 gebruiker Douwe Jansen    
3-021 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-022Nieuwstraat 7soort onroerend goedstal    
3-022Nieuwstraat 7eigenaar Jelmer Gerbens    
3-022Nieuwstraat 7gebruiker Jelmer Gerbens    
3-022Nieuwstraat 7huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
3-023Nieuwstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-023Nieuwstraat 9eigenaar Jan Jansen    
3-023Nieuwstraat 9gebruiker Jan Jansen    
3-023Nieuwstraat 9opmerking pro deo begeert
3-024Nieuwstraat 11soort onroerend goedhuis    
3-024Nieuwstraat 11eigenaar Joost Gongarijp nom.ux.   
3-024Nieuwstraat 11gebruiker Jacob Boukes wed.   
3-024Nieuwstraat 11huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
3-025Nieuwstraat 13soort onroerend goedhuis    
3-025Nieuwstraat 13eigenaar Hendrik Hendriks    
3-025Nieuwstraat 13gebruiker Hendrik Hendriks    
3-025Nieuwstraat 13huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-026Nieuwstraat 19soort onroerend goedhuis    
3-026Nieuwstraat 19eigenaar Gerryt Lammerts    
3-026Nieuwstraat 19gebruiker Gerryt Lammerts    
3-026Nieuwstraat 19opmerking 1731 insolvent verklaart 12-00-00
3-027Nieuwstraat 21soort onroerend goedhuis    
3-027Nieuwstraat 21eigenaar Louw Hendriks    
3-027Nieuwstraat 21gebruiker Hans Warners    
3-027Nieuwstraat 21huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑06 cg
3-028Nieuwstraat 25soort onroerend goedhuis    
3-028Nieuwstraat 25eigenaar burgemeester Sopingius wed.   
3-028Nieuwstraat 25gebruiker Claas Willems    
3-028Nieuwstraat 25huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-029Nieuwstraat 29soort onroerend goedhuis    
3-029Nieuwstraat 29eigenaar Jan Claasen    
3-029Nieuwstraat 29gebruiker Jan Claasen    
3-029Nieuwstraat 29huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
3-030Nieuwstraat 33soort onroerend goedhuis    
3-030Nieuwstraat 33eigenaar Hendrik Beerns    
3-030Nieuwstraat 33gebruiker Hendrik Beerns    
3-030Nieuwstraat 33opmerking 1731 insolvent verklaart
3-031Nieuwstraat 35soort onroerend goedhuis    
3-031Nieuwstraat 35eigenaar Jan de Wit    
3-031Nieuwstraat 35gebruiker Cornelis Taekes wed.   
3-031Nieuwstraat 35huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑10 cg
3-032Nieuwstraat 37soort onroerend goedhuis    
3-032Nieuwstraat 37eigenaar Gerryt Jansen    
3-032Nieuwstraat 37gebruiker Gerryt Lammerts    
3-032Nieuwstraat 37huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
3-033 soort onroerend goedhuis    
3-033 eigenaar procureur Tuininga    
3-033 gebruiker Roeloft    
3-033 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 03‑13‑06 cg
3-033/2Nieuwstraat 18soort onroerend goedhuis    
3-033/2Nieuwstraat 18eigenaar Reiner Jansen    
3-033/2Nieuwstraat 18gebruiker Wouter Jansen    
3-033/2Nieuwstraat 18huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
3-033/2Nieuwstraat 18opmerking [voor de tweede maal vermeld als 3-033]
3-033/3Nieuwstraat 20soort onroerend goedhuis    
3-033/3Nieuwstraat 20eigenaar Hans Jansen    
3-033/3Nieuwstraat 20gebruiker Hans Jansen    
3-033/3Nieuwstraat 20opmerking 1726 insolvent verklaart 20-00-00
3-033/3Nieuwstraat 20opmerking [voor de derde maal vermeld als 3-033]
3-034Nieuwstraat 26soort onroerend goedhuis    
3-034Nieuwstraat 26eigenaar Jan Jansen    
3-034Nieuwstraat 26gebruiker     
3-034Nieuwstraat 26opmerking 1726 insolvent verklaart
3-035Nieuwstraat 28soort onroerend goedhuis    
3-035Nieuwstraat 28eigenaar Pieter Seerps erven   
3-035Nieuwstraat 28gebruiker Pieter Seerps erven   
3-035Nieuwstraat 28opmerking pauper
3-036Nieuwstraat 32soort onroerend goedhuis    
3-036Nieuwstraat 32eigenaar Arjen Cornelis    
3-036Nieuwstraat 32gebruiker Arjen Cornelis    
3-036Nieuwstraat 32huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-037Nieuwstraat 34soort onroerend goedhuis    
3-037Nieuwstraat 34eigenaar burgemeester Sopingius erven   
3-037Nieuwstraat 34gebruiker Jacob Ydes    
3-037Nieuwstraat 34huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-038Nieuwstraat 36soort onroerend goedwoning    
3-038Nieuwstraat 36eigenaar Age Jans    
3-038Nieuwstraat 36gebruiker Age Jans    
3-038Nieuwstraat 36opmerking pauper
3-039Nieuwstraat 38soort onroerend goedstal    
3-039Nieuwstraat 38eigenaar Lieuwe Sjoerds    
3-039Nieuwstraat 38gebruiker Lieuwe Sjoerds    
3-039Nieuwstraat 38huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑06‑10 cg
3-040Nieuwstraat 40soort onroerend goedkeet en huis    
3-040Nieuwstraat 40eigenaar Pyter Dirks    
3-040Nieuwstraat 40gebruiker Pyter Dirks    
3-040Nieuwstraat 40huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 33‑06‑10 cg
3-040Nieuwstraat 40grondpacht aanHarmen Douwes    
3-040Nieuwstraat 40grondpacht en aanslag   01‑15‑00 cg0‑07‑00 cg
3-040Nieuwstraat 40opmerking [vermeld zonder nummer,
3-040Nieuwstraat 40opmerking maar op de plaats van no. 3-040]
3-041Nieuwstraat 44soort onroerend goedhuis    
3-041Nieuwstraat 44eigenaar Henning Cornelis erven   
3-041Nieuwstraat 44gebruiker Gerryt    
3-041Nieuwstraat 44huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 03‑13‑06 cg
3-042 soort onroerend goedkamer    
3-042 eigenaar Arjen Clases wed.   
3-042 gebruiker Arjen Clases wed.   
3-042 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
3-043Nieuwstraat 34soort onroerend goedkamer    
3-043Nieuwstraat 34eigenaar Harmen Ages    
3-043Nieuwstraat 34gebruiker Harmen Ages    
3-043Nieuwstraat 34huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑06 cg
3-044Ooievaarsteeg 23soort onroerend goedhuis    
3-044Ooievaarsteeg 23eigenaar Grytie Willems    
3-044Ooievaarsteeg 23gebruiker Grytie Willems    
3-044Ooievaarsteeg 23opmerking 1728 insolvent verklaart 12-00-00
3-045Franekereind 25soort onroerend goedhuis    
3-045Franekereind 25eigenaar Pieter Jansen    
3-045Franekereind 25eigenaar Claas Pieters    
3-045Franekereind 25gebruiker Wypkjen Clases    
3-045Franekereind 25huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 11‑13‑06 cg
3-046Franekereind 27soort onroerend goedhuis    
3-046Franekereind 27eigenaar Pieter Farijn erven   
3-046Franekereind 27gebruiker Pieter Farijn erven   
3-046Franekereind 27opmerking pauper
3-047Franekereind 29soort onroerend goedhuis    
3-047Franekereind 29eigenaar wed. Douwe Keimpes    
3-047Franekereind 29gebruiker Johannes Okkes    
3-047Franekereind 29huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑10‑00 cg
3-048Franekereind 29soort onroerend goedhuis    
3-048Franekereind 29eigenaar Johannes Ockes    
3-048Franekereind 29gebruiker Wieger Dirks    
3-048Franekereind 29huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑06‑10 cg
3-049Nieuwstraat 66soort onroerend goedhuis    
3-049Nieuwstraat 66eigenaar vroedsman Baxma    
3-049Nieuwstraat 66gebruiker Warner Gerryts    
3-049Nieuwstraat 66huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-050Nieuwstraat 64soort onroerend goedhuis    
3-050Nieuwstraat 64eigenaar Harke Tjebbes    
3-050Nieuwstraat 64gebruiker Marijke Arnoldus    
3-050Nieuwstraat 64huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 02‑16‑10 cg
3-051Nieuwstraat 62soort onroerend goedhuis    
3-051Nieuwstraat 62eigenaar Jan Gerryts    
3-051Nieuwstraat 62gebruiker Jan Gerryts    
3-051Nieuwstraat 62huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-052Nieuwstraat 58soort onroerend goedhuis    
3-052Nieuwstraat 58eigenaar Harke Tjibbes    
3-052Nieuwstraat 58gebruiker Harke Tjibbes    
3-052Nieuwstraat 58huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 05‑13‑06 cg
3-053Nieuwstraat 56soort onroerend goedkamer    
3-053Nieuwstraat 56eigenaar Johannes Hendriks    
3-053Nieuwstraat 56gebruiker Johannes Hendriks    
3-053Nieuwstraat 56opmerking pauper
3-054Nieuwstraat 54soort onroerend goedhuis    
3-054Nieuwstraat 54eigenaar wed. Jacob Christiaans    
3-054Nieuwstraat 54gebruiker wed. Jacob Christiaans    
3-054Nieuwstraat 54huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 03‑13‑06 cg
3-055Nieuwstraat 52soort onroerend goedhuis    
3-055Nieuwstraat 52eigenaar Siebe Pieters    
3-055Nieuwstraat 52gebruiker Hans Jacobs    
3-055Nieuwstraat 52huurwaarde en aanslag  18‑10‑00 cg 03‑01‑10 cg
3-056Nieuwstraat 50soort onroerend goedhuis    
3-056Nieuwstraat 50eigenaar Jan Foppes    
3-056Nieuwstraat 50gebruiker Jan Foppes    
3-056Nieuwstraat 50opmerking 1728 insolvent verklaart 18-00-00
3-057Nieuwstraat 48soort onroerend goedhuis    
3-057Nieuwstraat 48eigenaar vroedsman Baxma    
3-057Nieuwstraat 48gebruiker Tjebbe Harmens    
3-057Nieuwstraat 48huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-058Nieuwstraat 46soort onroerend goedhuis    
3-058Nieuwstraat 46eigenaar Claas Jansen    
3-058Nieuwstraat 46gebruiker Meynert Jansen    
3-058Nieuwstraat 46huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 02‑16‑10 cg
3-059Franekereind 23soort onroerend goedhuis    
3-059Franekereind 23eigenaar burgemeester Heinsius    
3-059Franekereind 23gebruiker Pietie Dirks    
3-059Franekereind 23huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 13‑06‑10 cg
3-060 soort onroerend goedhuis    
3-060 eigenaar Ruurd Hayes    
3-060 gebruiker Pieter Wytses cum soc.   
3-060 huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 11‑13‑06 cg
3-061 soort onroerend goedhuis    
3-061 eigenaar Wouter Hessels    
3-061 gebruiker Wouter Hessels    
3-061 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-062Grote Kerkstraat 25soort onroerend goedhuis    
3-062Grote Kerkstraat 25eigenaar Jan Hessels erven   
3-062Grote Kerkstraat 25gebruiker Keimpe Bouwes cum soc.   
3-062Grote Kerkstraat 25huurwaarde en aanslag  31‑00‑00 cg 05‑03‑06 cg
3-063Grote Kerkstraat 27soort onroerend goedhuis    
3-063Grote Kerkstraat 27eigenaar Gerben Pieters    
3-063Grote Kerkstraat 27gebruiker Gerben Pieters    
3-063Grote Kerkstraat 27huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-064Grote Kerkstraat 29soort onroerend goedhuis    
3-064Grote Kerkstraat 29eigenaar Willem van Loon erven   
3-064Grote Kerkstraat 29gebruiker Oeble Gosses    
3-064Grote Kerkstraat 29huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 05‑13‑06 cg
3-065Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-065Grote Kerkstraat 31eigenaar Sjoerd Olpherts    
3-065Grote Kerkstraat 31gebruiker Casper Dirks    
3-065Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-066Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-066Grote Kerkstraat 31eigenaar wed. Ulbe Jans    
3-066Grote Kerkstraat 31gebruiker Pytie Ages    
3-066Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-067Grote Kerkstraat 31soort onroerend goed    
3-067Grote Kerkstraat 31eigenaar Willem Antony    
3-067Grote Kerkstraat 31gebruiker Willem Antony    
3-067Grote Kerkstraat 31huurwaarde  18‑00‑00 cg  
3-067Grote Kerkstraat 31gebruiker Rintie Johannes    
3-067Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-068Grote Kerkstraat 33soort onroerend goedhuis    
3-068Grote Kerkstraat 33eigenaar Hilbrand Dirks    
3-068Grote Kerkstraat 33gebruiker Hilbrand Dirks    
3-068Grote Kerkstraat 33huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-069Grote Kerkstraat 35soort onroerend goedhuis    
3-069Grote Kerkstraat 35eigenaar wed. Joeke Allerts    
3-069Grote Kerkstraat 35gebruiker wed. Dirk Jillerts    
3-069Grote Kerkstraat 35huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
3-070Grote Kerkstraat 37soort onroerend goedhuis    
3-070Grote Kerkstraat 37eigenaar wed. Auke Bakker    
3-070Grote Kerkstraat 37gebruiker Age Wiebes cum soc.   
3-070Grote Kerkstraat 37huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 09‑03‑06 cg
3-071Grote Kerkstraat 39soort onroerend goedhuis    
3-071Grote Kerkstraat 39eigenaar Jan Beerns    
3-071Grote Kerkstraat 39gebruiker Jan Beerns    
3-071Grote Kerkstraat 39opmerking pro deo begeert
3-072Grote Kerkstraat 41soort onroerend goedhuis    
3-072Grote Kerkstraat 41eigenaar Dirk Huigens    
3-072Grote Kerkstraat 41gebruiker Hendrik Lenerts cum soc.   
3-072Grote Kerkstraat 41huurwaarde en aanslag  44‑16‑00 cg 07‑09‑06 cg
3-073Kerkpoortstraat 1soort onroerend goedhuis    
3-073Kerkpoortstraat 1eigenaar Jan Hansen    
3-073Kerkpoortstraat 1gebruiker Schelte Bruins cum soc.   
3-073Kerkpoortstraat 1huurwaarde en aanslag  53‑00‑00 cg 08‑16‑10 cg
3-074Kerkpoortstraat 5soort onroerend goedhuis    
3-074Kerkpoortstraat 5eigenaar vroedsman Baxma    
3-074Kerkpoortstraat 5gebruiker Harmen Martens    
3-074Kerkpoortstraat 5huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
3-075Kerkpoortstraat 7soort onroerend goedhuisje    
3-075Kerkpoortstraat 7eigenaar Beernt Olpherts    
3-075Kerkpoortstraat 7gebruiker Beernt Olpherts    
3-075Kerkpoortstraat 7opmerking 1726 insolvent verklaart 12-00-00
3-076Kerkpoortstraat 5soort onroerend goedhuis    
3-076Kerkpoortstraat 5eigenaar Beernt Olpherts    
3-076Kerkpoortstraat 5gebruiker Beernt Olpherts    
3-076Kerkpoortstraat 5opmerking 1726 insolvent verklaart 10-00-00
3-077Kerkpoortstraat 15soort onroerend goedkamer    
3-077Kerkpoortstraat 15eigenaar Beernt Alberts    
3-077Kerkpoortstraat 15gebruiker Beernt Alberts    
3-077Kerkpoortstraat 15opmerking 1721 insolvent verklaart 16-00-00
3-078 soort onroerend goed    
3-078 eigenaar Harmen Geerts wed.   
3-078 gebruiker Harmen Geerts wed.   
3-078 opmerking pauper
3-079Kerkpoortstraat 9soort onroerend goedkamer    
3-079Kerkpoortstraat 9eigenaar Harmen Werps    
3-079Kerkpoortstraat 9gebruiker Harmen Werps    
3-079Kerkpoortstraat 9opmerking pro deo begeert
3-080Kerkpoortstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-080Kerkpoortstraat 9eigenaar Elsje Schaaff    
3-080Kerkpoortstraat 9gebruiker Feite Arjens    
3-080Kerkpoortstraat 9huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
3-080/2Kerkpoortstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-080/2Kerkpoortstraat 9eigenaar Elsje Schaaff    
3-080/2Kerkpoortstraat 9gebruiker Eybert Beerns    
3-080/2Kerkpoortstraat 9gebruiker Claas Harmens    
3-080/2Kerkpoortstraat 9huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
3-081Kerkpoortstraat 13soort onroerend goedhoff    
3-081Kerkpoortstraat 13eigenaar Symon Stinstra    
3-081Kerkpoortstraat 13gebruiker Symon Stinstra    
3-081Kerkpoortstraat 13huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-082 soort onroerend goedkamer    
3-082 eigenaar Willem Jansen    
3-082 gebruiker Rintie Johannes    
3-082 huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 02‑16‑10 cg
3-083 soort onroerend goedhof en stal    
3-083 eigenaar Age Klassens    
3-083 gebruiker Ype Feykes    
3-083 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 01‑16‑10 cg
3-084 soort onroerend goedkamer    
3-084 eigenaar Harmens Warners erven   
3-084 gebruiker Harmens Warners erven   
3-084 opmerking pauper
3-085Kerkpoortstraat 29soort onroerend goedhuisje    
3-085Kerkpoortstraat 29eigenaar wed. Jan Jansen    
3-085Kerkpoortstraat 29gebruiker wed. Jan Jansen    
3-085Kerkpoortstraat 29opmerking pauper
3-086Moriaanstraat 5soort onroerend goedhoff    
3-086Moriaanstraat 5eigenaar wed. Seerp Doedes    
3-086Moriaanstraat 5gebruiker wed. Seerp Doedes    
3-086Moriaanstraat 5huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
3-087Moriaanstraat 1soort onroerend goed    
3-087Moriaanstraat 1eigenaar Dirk Dirksen    
3-087Moriaanstraat 1gebruiker Dirk Dirksen    
3-087Moriaanstraat 1opmerking 1729 insolvent verklaart 12-00-00
3-088Moriaanstraat 3soort onroerend goedhuis    
3-088Moriaanstraat 3eigenaar Philippus Bos    
3-088Moriaanstraat 3gebruiker Jan Coenraads cum soc.   
3-088Moriaanstraat 3huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 05‑16‑10 cg
3-089 soort onroerend goedhuis    
3-089 eigenaar Roeloff Tijssen    
3-089 gebruiker Willem Nannings    
3-089 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
3-090Moriaanstraat 10soort onroerend goedhoff    
3-090Moriaanstraat 10eigenaar Baltinus Randsauw    
3-090Moriaanstraat 10gebruiker Baltinus Randsauw    
3-090Moriaanstraat 10huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 00‑16‑10 cg
3-091Moriaanstraat 10soort onroerend goedkamer    
3-091Moriaanstraat 10eigenaar Sytske Sikke    
3-091Moriaanstraat 10gebruiker Pieter Joosten    
3-091Moriaanstraat 10huurwaarde en aanslag  13‑10‑00 cg 02‑05‑00 cg
3-092Moriaanstraat 8soort onroerend goedhoff    
3-092Moriaanstraat 8eigenaar Salomon Gerlofs    
3-092Moriaanstraat 8gebruiker Salomon Gerlofs    
3-092Moriaanstraat 8huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑06 cg
3-092Moriaanstraat 8grondpacht aanwed.wed. Hylke Johannes Hanekuik    
3-092Moriaanstraat 8grondpacht en aanslag   01‑05‑00 cg0‑05‑00 cg
3-093Moriaanstraat 4soort onroerend goedkamer    
3-093Moriaanstraat 4eigenaar Frans Groen    
3-093Moriaanstraat 4gebruiker Frans Groen    
3-093Moriaanstraat 4opmerking pauper
3-094Kerkpoortstraat 39soort onroerend goedhuis    
3-094Kerkpoortstraat 39eigenaar Douwe Jacobs    
3-094Kerkpoortstraat 39gebruiker Douwe Jacobs    
3-094Kerkpoortstraat 39opmerking 1728 insolvent verklaart 15-00-00
3-095Kerkpoortstraat 41soort onroerend goedhuis    
3-095Kerkpoortstraat 41eigenaar Rients Hendriks    
3-095Kerkpoortstraat 41gebruiker Rients Hendriks    
3-095Kerkpoortstraat 41huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
3-096Kerkpoortstraat 43soort onroerend goedhuis    
3-096Kerkpoortstraat 43eigenaar Blauwe Schuurs Gemeente    
3-096Kerkpoortstraat 43gebruiker Blauwe Schuurs Gemeente    
3-096Kerkpoortstraat 43opmerking 
3-097Kerkpoortstraat 45soort onroerend goedhuis    
3-097Kerkpoortstraat 45eigenaar Paulus Daniels    
3-097Kerkpoortstraat 45gebruiker Paulus Daniels    
3-097Kerkpoortstraat 45opmerking pauper
3-098Kerkpoortstraat 47soort onroerend goedhuis    
3-098Kerkpoortstraat 47eigenaar Hendrik Gerryts erven   
3-098Kerkpoortstraat 47gebruiker Hendrik Gerryts erven   
3-098Kerkpoortstraat 47huurwaarde en aanslag  29‑00‑00 cg 04‑16‑10 cg
3-099Kerkpoortstraat 49soort onroerend goed    
3-099Kerkpoortstraat 49eigenaar wed. Jan Arents    
3-099Kerkpoortstraat 49gebruiker wed. Jan Arents    
3-099Kerkpoortstraat 49opmerking pauper
3-100Molenpad 1soort onroerend goedhuis    
3-100Molenpad 1eigenaar Robbert Beerns erven   
3-100Molenpad 1gebruiker Gerryt Dirks    
3-100Molenpad 1huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑03‑06 cg
3-101 soort onroerend goedhuis    
3-101 eigenaar Cornelis Annes    
3-101 gebruiker Gerryt Beerns    
3-101 huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑00‑00 cg
3-102Molenpad 11soort onroerend goedhoff    
3-102Molenpad 11eigenaar Symon Jacobs    
3-102Molenpad 11gebruiker Symon Jacobs    
3-102Molenpad 11huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 00‑16‑10 cg
3-103Molenpad 9soort onroerend goedkamer    
3-103Molenpad 9eigenaar Beernt Lammerts    
3-103Molenpad 9gebruiker Beernt Lammerts    
3-103Molenpad 9opmerking 1724 insolvent verklaart 12-00-00
3-104Rapenburg 11soort onroerend goedhoff en kamers    
3-104Rapenburg 11eigenaar Eeke Jans    
3-104Rapenburg 11gebruiker Eeke Jans cum soc.   
3-104Rapenburg 11huurwaarde en aanslag  04‑00‑00 cg 17‑06‑10 cg
3-105Molenpad 18soort onroerend goedhoff    
3-105Molenpad 18eigenaar Tjepke Gratema    
3-105Molenpad 18gebruiker Casper Brinkman    
3-105Molenpad 18huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
3-106Molenpad 16soort onroerend goedkamer    
3-106Molenpad 16eigenaar Jan Jansen    
3-106Molenpad 16gebruiker Jan Jansen    
3-106Molenpad 16huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 03‑16‑10 cg
3-107 soort onroerend goedkamer    
3-107 eigenaar Harmen Jansen    
3-107 gebruiker Harmen Jansen    
3-107 opmerking pauper
3-108Molenpad 8soort onroerend goedkamer    
3-108Molenpad 8eigenaar wed. Jeltie Hanses    
3-108Molenpad 8gebruiker Trijntie Hendriks    
3-108Molenpad 8huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 01‑16‑10 cg
3-109Molenpad 4soort onroerend goedstal    
3-109Molenpad 4eigenaar Johannes Tjebbes erven   
3-109Molenpad 4gebruiker Coert Jansen    
3-109Molenpad 4huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-110Kerkpoortstraat 51soort onroerend goedhuis    
3-110Kerkpoortstraat 51eigenaar Tjeerd Jansen    
3-110Kerkpoortstraat 51gebruiker Tjeerd Jansen    
3-110Kerkpoortstraat 51huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
3-111Kerkpoortstraat 53soort onroerend goedhuis    
3-111Kerkpoortstraat 53eigenaar Jetse Hanses erven   
3-111Kerkpoortstraat 53gebruiker Hans Jetses    
3-111Kerkpoortstraat 53huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-112Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedhuis    
3-112Kerkpoortstraat 55eigenaar Ruird Bontekoe erven   
3-112Kerkpoortstraat 55gebruiker Louw Teunis    
3-112Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑06 cg
3-113Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedkamer    
3-113Kerkpoortstraat 55eigenaar Ruird Bontekoe erven   
3-113Kerkpoortstraat 55gebruiker Jentie Wybrens    
3-113Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 01‑16‑10 cg
3-114Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedkamer    
3-114Kerkpoortstraat 55eigenaar Ruird Bontekoe erven   
3-114Kerkpoortstraat 55gebruiker Sape Teunis    
3-114Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑03‑06 cg
3-115Rapenburg 1soort onroerend goedhuis    
3-115Rapenburg 1eigenaar wed. Wouter Pieters    
3-115Rapenburg 1gebruiker wed. Wouter Pieters    
3-115Rapenburg 1huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
3-116Rapenburg 3soort onroerend goedkamers    
3-116Rapenburg 3eigenaar wed. Tjepke Gratema    
3-116Rapenburg 3gebruiker Gerryt Hendriks cum soc.   
3-116Rapenburg 3huurwaarde en aanslag  43‑00‑00 cg 07‑03‑06 cg
3-117Rapenburg 5soort onroerend goedkamer    
3-117Rapenburg 5eigenaar Allert Adriaans    
3-117Rapenburg 5gebruiker Allert Adriaans    
3-117Rapenburg 5opmerking 1733 insolvent verklaart 10-00-00
3-118 soort onroerend goedhoff    
3-118 eigenaar Dirk IJsbrands    
3-118 gebruiker Dirk IJsbrands    
3-118 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-119Kerkpoortstraat 18soort onroerend goedhuis    
3-119Kerkpoortstraat 18eigenaar wed. Sipke Meyes    
3-119Kerkpoortstraat 18gebruiker wed. Sipke Meyes    
3-119Kerkpoortstraat 18opmerking pauper
3-119/2Kerkpoortstraat 14soort onroerend goedwoning    
3-119/2Kerkpoortstraat 14eigenaar Cornelis Jenties    
3-119/2Kerkpoortstraat 14gebruiker Jan Harmens    
3-119/2Kerkpoortstraat 14huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑03‑06 cg
3-119/3Kerkpoortstraat 12soort onroerend goedhuis    
3-119/3Kerkpoortstraat 12eigenaar Cornelis Jenties    
3-119/3Kerkpoortstraat 12gebruiker Hendrik Jansen    
3-119/3Kerkpoortstraat 12huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-119/3Kerkpoortstraat 12opmerking [voor de tweede maal vermeld als 3-119 1/2]
3-120Kerkpoortstraat 10soort onroerend goedkamer    
3-120Kerkpoortstraat 10eigenaar wed. Casper Groen    
3-120Kerkpoortstraat 10gebruiker wed. Casper Groen    
3-120Kerkpoortstraat 10opmerking pauper
3-121Kerkpoortstraat 2soort onroerend goedhuis    
3-121Kerkpoortstraat 2eigenaar Trijntie Drogenham    
3-121Kerkpoortstraat 2gebruiker Markus Jaspers wed.   
3-121Kerkpoortstraat 2huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-122 soort onroerend goedkamer    
3-122 eigenaar Seerp Doedes wed.   
3-122 gebruiker Seerp Doedes wed.   
3-122 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
3-123Fabrieksstraat 26soort onroerend goedkamer    
3-123Fabrieksstraat 26eigenaar Daniel Jansen wed.   
3-123Fabrieksstraat 26gebruiker Daniel Jansen wed.   
3-123Fabrieksstraat 26opmerking pauper
3-123Fabrieksstraat 26grondpacht aanburgemeesterburgemeester Hiddema    
3-123Fabrieksstraat 26grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
3-124Fabrieksstraat 24soort onroerend goedwoning    
3-124Fabrieksstraat 24eigenaar Johannes Kramer    
3-124Fabrieksstraat 24gebruiker Beernt Abrams    
3-124Fabrieksstraat 24huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 03‑16‑10 cg
3-125 soort onroerend goed    
3-125 eigenaar Harmen Geerts    
3-125 gebruiker Harmen Geerts    
3-125 opmerking pauper
3-126 soort onroerend goedhoff    
3-126 eigenaar burgemeester Laquart wed.   
3-126 gebruiker burgemeester Laquart wed.   
3-126 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-127 soort onroerend goedhoff    
3-127 eigenaar Job A. Bakker    
3-127 gebruiker Job A. Bakker    
3-127 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-128 soort onroerend goedhoff    
3-128 eigenaar burgemeester Hiddema    
3-128 gebruiker burgemeester Hiddema    
3-128 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-129 soort onroerend goedhoff    
3-129 eigenaar burgemeester Nollides    
3-129 gebruiker burgemeester Nollides    
3-129 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-130 soort onroerend goedhuis    
3-130 eigenaar burgemeester Weyma wed.   
3-130 gebruiker Hans Femmes cum soc.   
3-130 huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 07‑16‑10 cg
3-131 soort onroerend goedwoning    
3-131 eigenaar Sybbe Pyters    
3-131 gebruiker Claas Pyters    
3-131 huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑06 cg
3-132 soort onroerend goedhoff    
3-132 eigenaar vroedsman Donker    
3-132 gebruiker vroedsman Donker    
3-132 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-133 soort onroerend goedkamers, twee    
3-133 eigenaar dr. Eelko Suiringar    
3-133 gebruiker Sikke Jelles    
3-133 huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑03‑06 cg
3-134 soort onroerend goedkamer    
3-134 eigenaar Jacob Jansen    
3-134 gebruiker Jacob Jansen    
3-134 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 01‑16‑10 cg
3-135 soort onroerend goedhuis    
3-135 eigenaar erven wed. Bauke Fockes    
3-135 gebruiker Frederik Poolman    
3-135 huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑10‑00 cg
3-136Lammert Warndersteeg 4soort onroerend goedkamer    
3-136Lammert Warndersteeg 4eigenaar Beernt Willems    
3-136Lammert Warndersteeg 4gebruiker Feyte Tjommes    
3-136Lammert Warndersteeg 4huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑06 cg
3-137Lammert Warndersteeg 6soort onroerend goedwoning    
3-137Lammert Warndersteeg 6eigenaar Dirk Taedes wed.   
3-137Lammert Warndersteeg 6gebruiker Dirk Taedes wed.   
3-137Lammert Warndersteeg 6opmerking pro deo begeert
3-138 soort onroerend goedhoff en kamers    
3-138 eigenaar Voorda wed.   
3-138 gebruiker Voorda wed.   
3-138 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-139 soort onroerend goedhuis    
3-139 eigenaar Meile Ollema    
3-139 gebruiker Dirk Jansen    
3-139 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 01‑16‑10 cg
3-140 soort onroerend goedhuis    
3-140 eigenaar Meile Ollema    
3-140 gebruiker Jelle Sybes cum soc.   
3-140 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-141 soort onroerend goedkamer    
3-141 eigenaar Meile Ollema    
3-141 gebruiker Dirk Roseboom    
3-141 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-142Fabrieksstraat 2soort onroerend goedhoff    
3-142Fabrieksstraat 2eigenaar Dirk Huigens    
3-142Fabrieksstraat 2gebruiker Dirk Huigens    
3-142Fabrieksstraat 2huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
3-142Fabrieksstraat 2grondpacht aanJacobus Groenewout    
3-142Fabrieksstraat 2grondpacht aanAntie Groenewout    
3-142Fabrieksstraat 2grondpacht en aanslag   04‑00‑00 cg0‑16‑00 cg
3-143Weverstraat 14soort onroerend goedhuis    
3-143Weverstraat 14eigenaar convooimeester Sloterdijk    
3-143Weverstraat 14gebruiker convooimeester Sloterdijk    
3-143Weverstraat 14huurwaarde en aanslag  07‑00‑00 cg 01‑03‑06 cg
3-144Weverstraat 12soort onroerend goedhoff    
3-144Weverstraat 12eigenaar convooimeester Sloterdijk    
3-144Weverstraat 12gebruiker convooimeester Sloterdijk    
3-144Weverstraat 12huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑10 cg
3-145Weverstraat 10soort onroerend goedwoning    
3-145Weverstraat 10eigenaar Johannes Dirks    
3-145Weverstraat 10gebruiker Johannes Dirks    
3-145Weverstraat 10huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑06 cg
3-146Klaverbladstraat 1soort onroerend goedhoff    
3-146Klaverbladstraat 1eigenaar burgemeester Weyma wed.   
3-146Klaverbladstraat 1gebruiker burgemeester Weyma wed.   
3-146Klaverbladstraat 1huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 00‑16‑10 cg
3-147 soort onroerend goedhuis    
3-147 eigenaar Eelke Dirks    
3-147 gebruiker Nanning Willems    
3-147 huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑03‑06 cg
3-148Klaverbladstraat 27soort onroerend goedhoff    
3-148Klaverbladstraat 27eigenaar Ype Pyters    
3-148Klaverbladstraat 27gebruiker Ype Pyters    
3-148Klaverbladstraat 27huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
3-149Franekereind 40soort onroerend goedhuis    
3-149Franekereind 40eigenaar Johannes Lenning    
3-149Franekereind 40gebruiker Johannes Lenning    
3-149Franekereind 40huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-149Franekereind 40grondpacht aanJacobus Groenewout    
3-149Franekereind 40grondpacht aanAntie Groenewout    
3-149Franekereind 40grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
3-150Franekereind 38soort onroerend goedpakhuis    
3-150Franekereind 38eigenaar Sjoerd Talma    
3-150Franekereind 38gebruiker Sjoerd Talma    
3-150Franekereind 38huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
3-151Franekereind 36soort onroerend goedhuis    
3-151Franekereind 36eigenaar wed. Hendrik Sopingius    
3-151Franekereind 36gebruiker Riemke Aukes cum soc.   
3-151Franekereind 36huurwaarde en aanslag  58‑00‑00 cg 09‑13‑06 cg
3-152Franekereind 34soort onroerend goedhuis    
3-152Franekereind 34eigenaar Sybe Pyters    
3-152Franekereind 34gebruiker Sybe Pyters cum soc.   
3-152Franekereind 34huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 05‑10‑00 cg
3-152Franekereind 34grondpacht aanJacobus Groenewout    
3-152Franekereind 34grondpacht aanAntie Groenewout    
3-152Franekereind 34grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
3-153Franekereind 32soort onroerend goedhuis    
3-153Franekereind 32eigenaar vroedsman Reidsma    
3-153Franekereind 32gebruiker Pyter Hendriks    
3-153Franekereind 32huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
3-153Franekereind 32grondpacht aanJacob Groenewout    
3-153Franekereind 32grondpacht aanAntie Groenewout    
3-153Franekereind 32grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
3-154Franekereind 30soort onroerend goedhuis    
3-154Franekereind 30eigenaar wed. Hendrik Sopingius    
3-154Franekereind 30gebruiker Grytie Jacobs    
3-154Franekereind 30huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑06‑00 cg
3-154Franekereind 30grondpacht aanJacob Groenewout    
3-154Franekereind 30grondpacht aanAntie Groenewout    
3-154Franekereind 30grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
3-155Franekereind 28soort onroerend goedhuis    
3-155Franekereind 28eigenaar Pieter Tomas    
3-155Franekereind 28gebruiker Pieter Tomas    
3-155Franekereind 28opmerking 1734 insolvent verklaart 22-00-00
3-155Franekereind 28grondpacht aanJacob Groenewout    
3-155Franekereind 28grondpacht aanAntie Groenewout    
3-155Franekereind 28grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
3-155Franekereind 28opmerking de bruiker insolvent
3-156 soort onroerend goedsoutkeet    
3-156 eigenaar Harmanus Portier    
3-156 gebruiker Harmanus Portier    
3-156 huurwaarde en aanslag  92‑00‑00 cg 32‑00‑00 cg
3-156 grondpacht aanJacob Groenewout    
3-156 grondpacht aanAntie Groenewout    
3-156 grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
3-157 soort onroerend goedschuir    
3-157 eigenaar Harmanus Portier    
3-157 gebruiker Harmanus Portier    
3-157 huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑06‑10 cg
3-158 soort onroerend goedhuis    
3-158 eigenaar Harmanus Portier    
3-158 gebruiker Tobias Cornelis    
3-158 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
3-158 grondpacht aanJacob Groenewout    
3-158 grondpacht aanAntie Groenewout    
3-158 grondpacht en aanslag   00‑14‑00 cg0‑02‑12 cg
3-159Franekereind 26soort onroerend goedhuis    
3-159Franekereind 26eigenaar Sybe Pieters    
3-159Franekereind 26gebruiker Wynsen Clases    
3-159Franekereind 26huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 03‑13‑06 cg
3-159Franekereind 26grondpacht aanJacob Groenewout    
3-159Franekereind 26grondpacht aanAntie Groenewout    
3-159Franekereind 26grondpacht en aanslag   00‑15‑00 cg0‑03‑00 cg
3-160Franekereind 24soort onroerend goedhuis en brouwerij    
3-160Franekereind 24eigenaar Harmanus Portier    
3-160Franekereind 24gebruiker Harmanus Portier    
3-160Franekereind 24huurwaarde  49‑00‑00 cg  
3-160Franekereind 24gebruiker Hendrik Jans    
3-160Franekereind 24huurwaarde  14‑00‑00 cg  
3-160Franekereind 24huurwaarde en aanslag  63‑00‑00 cg 10‑10‑00 cg
3-160Franekereind 24grondpacht aanvroedsmanvroedsman Altena erven   
3-160Franekereind 24grondpacht en aanslag   00‑08‑00 cg0‑01‑10 cg
3-160Franekereind 24grondpacht aandr.dr. Acker    
3-160Franekereind 24grondpacht en aanslag   01‑06‑00 cg0‑05‑02 cg
3-161Lammert Warndersteeg 1soort onroerend goedsoutkeet    
3-161Lammert Warndersteeg 1eigenaar Reiner Fontein    
3-161Lammert Warndersteeg 1eigenaar Freerk Fontein    
3-161Lammert Warndersteeg 1gebruiker Reiner Fontein    
3-161Lammert Warndersteeg 1gebruiker Freerk Fontein    
3-161Lammert Warndersteeg 1huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 33‑06‑10 cg
3-162Lammert Warndersteeg 3soort onroerend goedsoutkeet    
3-162Lammert Warndersteeg 3eigenaar Harmanus Portier nom.ux.   
3-162Lammert Warndersteeg 3gebruiker Harmanus Portier nom.ux.   
3-162Lammert Warndersteeg 3huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 33‑06‑10 cg
3-162Lammert Warndersteeg 3opmerking [vermeld als no. 3-126, een schrijffout]
3-163 soort onroerend goedkamer    
3-163 eigenaar Jacob Bonk    
3-163 gebruiker Jacob Bonk    
3-163 opmerking pro deo begeert
3-164Lammert Warndersteeg 7soort onroerend goedkamer    
3-164Lammert Warndersteeg 7eigenaar Hendrik Hendriks wed.   
3-164Lammert Warndersteeg 7gebruiker Hendrik Hendriks wed.   
3-164Lammert Warndersteeg 7opmerking 1724 insolvent verklaart
3-165Lammert Warndersteeg 5soort onroerend goedkamer    
3-165Lammert Warndersteeg 5eigenaar Casper Caspers    
3-165Lammert Warndersteeg 5gebruiker Casper Caspers cum soc.   
3-165Lammert Warndersteeg 5huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-166Lammert Warndersteeg 9soort onroerend goedhuis    
3-166Lammert Warndersteeg 9eigenaar Pieter Jansen cum soc.   
3-166Lammert Warndersteeg 9gebruiker Pieter Jansen voor sijn helft   
3-166Lammert Warndersteeg 9huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
3-166Lammert Warndersteeg 9opmerking hiervan behoort de helft aan de kinderen die
3-166Lammert Warndersteeg 9opmerking tot Makkum gealimenteert worden
3-167Lammert Warndersteeg 13soort onroerend goedhuis en schuir    
3-167Lammert Warndersteeg 13eigenaar Jan Hennes    
3-167Lammert Warndersteeg 13gebruiker Jan Hennes    
3-167Lammert Warndersteeg 13huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
3-168Lammert Warndersteeg 18soort onroerend goedhuis    
3-168Lammert Warndersteeg 18eigenaar Jan Tjeerds    
3-168Lammert Warndersteeg 18gebruiker Gerryt Pieters cum soc.   
3-168Lammert Warndersteeg 18huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 03‑13‑06 cg
3-169Lammert Warndersteeg 16soort onroerend goedwoning    
3-169Lammert Warndersteeg 16eigenaar Jan Oepkes    
3-169Lammert Warndersteeg 16gebruiker Bote Gerbens    
3-169Lammert Warndersteeg 16huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-170Lammert Warndersteeg 14soort onroerend goedhuis    
3-170Lammert Warndersteeg 14eigenaar Harmen Martens    
3-170Lammert Warndersteeg 14gebruiker Tjeerd Aebles cum soc.   
3-170Lammert Warndersteeg 14huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
3-171Lammert Warndersteeg 12soort onroerend goedkamer    
3-171Lammert Warndersteeg 12eigenaar Hendrik Gerryts    
3-171Lammert Warndersteeg 12gebruiker Hyltie Gerbens    
3-171Lammert Warndersteeg 12huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 01‑16‑10 cg
3-172 soort onroerend goedhuis    
3-172 eigenaar Gerloff Jansen    
3-172 gebruiker Haring Baarda cum soc.   
3-172 huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
3-173Kruisstraat 10soort onroerend goedwooning    
3-173Kruisstraat 10eigenaar Evert Oosterbaan    
3-173Kruisstraat 10gebruiker Ate Tjeerds    
3-173Kruisstraat 10huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑06 cg
3-174 soort onroerend goedpakhuis    
3-174 eigenaar Joris Aarts    
3-174 gebruiker Joris Aarts    
3-174 huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 05‑16‑10 cg
3-175Kruisstraat 8soort onroerend goedmouterij    
3-175Kruisstraat 8eigenaar Sjoerd Talma    
3-175Kruisstraat 8gebruiker Sjoerd Talma    
3-175Kruisstraat 8huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
3-176Kruisstraat 6soort onroerend goedpakhuis    
3-176Kruisstraat 6eigenaar Hylke Johannes erven   
3-176Kruisstraat 6gebruiker Hylke Johannes erven   
3-176Kruisstraat 6huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-177 soort onroerend goedschuir en tuin    
3-177 eigenaar de heer Wijdenbrug    
3-177 gebruiker Joris Aarts cum soc.   
3-177 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-178 soort onroerend goedhuis    
3-178 eigenaar Gerloff Jansen    
3-178 gebruiker Claas Pyters wed.   
3-178 huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑06‑10 cg
3-179 soort onroerend goedhuis    
3-179 eigenaar Cornelis Cornelis    
3-179 gebruiker Cornelis Cornelis    
3-179 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-180 soort onroerend goedhuis    
3-180 eigenaar Gerloff Jansen    
3-180 gebruiker Gerloff Jansen    
3-180 opmerking afgebrooken en doet geen huir
3-181 soort onroerend goedkamer    
3-181 eigenaar Gerloff Jansen    
3-181 gebruiker Cornelis Fransen wed.   
3-181 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑10 cg
3-182 soort onroerend goedhuis    
3-182 eigenaar Andrys Roelofs wed.   
3-182 gebruiker Andrys Roelofs wed.   
3-182 opmerking pauper
3-183 soort onroerend goedkamer    
3-183 eigenaar Hylke Johannes Hanekuik erven   
3-183 gebruiker Jan Gerlofs    
3-183 huurwaarde  15‑00‑00 cg  
3-183 gebruiker Wiet Jacobs    
3-183 huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 04‑13‑06 cg
3-184Franekereind 16soort onroerend goedhuis    
3-184Franekereind 16eigenaar Harmanus Portier    
3-184Franekereind 16gebruiker Harmanus Portier    
3-184Franekereind 16huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-185Franekereind 18soort onroerend goedhuis    
3-185Franekereind 18eigenaar Wybe Gerryts    
3-185Franekereind 18gebruiker Wybe Gerryts    
3-185Franekereind 18huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-186Franekereind 20soort onroerend goedpakhuis    
3-186Franekereind 20eigenaar Jacob Jarigs    
3-186Franekereind 20gebruiker Jacob Jarigs    
3-186Franekereind 20gebruiker Symon Jacobs    
3-186Franekereind 20huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑03‑06 cg
3-187Franekereind 14soort onroerend goedhuis    
3-187Franekereind 14eigenaar vroedsman Baxma    
3-187Franekereind 14gebruiker vroedsman Baxma    
3-187Franekereind 14huurwaarde en aanslag  61‑00‑00 cg 10‑03‑06 cg
3-188Franekereind 12soort onroerend goedhuis    
3-188Franekereind 12eigenaar Mayke Lases    
3-188Franekereind 12eigenaar Grytie Lases    
3-188Franekereind 12gebruiker ds. Harkenroth    
3-188Franekereind 12huurwaarde en aanslag  93‑00‑00 cg 15‑10‑00 cg
3-189Franekereind 10soort onroerend goedhuis    
3-189Franekereind 10eigenaar Symon Jacobs    
3-189Franekereind 10gebruiker Symon Jacobs    
3-189Franekereind 10huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-190Franekereind 8soort onroerend goedhuis    
3-190Franekereind 8eigenaar Hylke Johannes Hanekuik wed.   
3-190Franekereind 8gebruiker Hylke Johannes Hanekuik wed.   
3-190Franekereind 8huurwaarde en aanslag  03‑00‑00 cg 17‑03‑06 cg
3-191Franekereind 6soort onroerend goedhuis    
3-191Franekereind 6eigenaar Philippus Lucas    
3-191Franekereind 6gebruiker Joost Hendriks    
3-191Franekereind 6huurwaarde en aanslag  28‑10‑00 cg 04‑15‑00 cg
3-192Franekereind 4soort onroerend goedhuis    
3-192Franekereind 4eigenaar Rienk Abbes erven   
3-192Franekereind 4gebruiker Rienk Abbes erven   
3-192Franekereind 4huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
3-193Franekereind 2soort onroerend goedhuis    
3-193Franekereind 2eigenaar Feyke Tjommes    
3-193Franekereind 2gebruiker Feyke Tjommes    
3-193Franekereind 2huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 04‑13‑06 cg
3-194Heiligeweg 70soort onroerend goedhuis    
3-194Heiligeweg 70eigenaar Ulbe Jansen    
3-194Heiligeweg 70gebruiker Ulbe Jansen    
3-194Heiligeweg 70huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
3-195Heiligeweg 68soort onroerend goedhuis    
3-195Heiligeweg 68eigenaar Rimmert Huiberts    
3-195Heiligeweg 68gebruiker Rimmert Huiberts    
3-195Heiligeweg 68huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-196Heiligeweg 66soort onroerend goedhuis    
3-196Heiligeweg 66eigenaar vroedsman Wijngaerden    
3-196Heiligeweg 66gebruiker Haye Gerkes    
3-196Heiligeweg 66huurwaarde en aanslag  52‑00‑00 cg 08‑13‑06 cg
3-197Heiligeweg 64soort onroerend goedhuis    
3-197Heiligeweg 64eigenaar Johannes Taekes    
3-197Heiligeweg 64gebruiker Aefke Jenties    
3-197Heiligeweg 64huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 07‑16‑10 cg
3-198Heiligeweg 62soort onroerend goedhuis    
3-198Heiligeweg 62eigenaar Joris Aarts    
3-198Heiligeweg 62gebruiker Joris Aarts    
3-198Heiligeweg 62huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
3-199Heiligeweg 60soort onroerend goedhuis    
3-199Heiligeweg 60eigenaar de heer Wijdenbrug    
3-199Heiligeweg 60gebruiker de heer Buma    
3-199Heiligeweg 60huurwaarde en aanslag  91‑00‑00 cg 31‑16‑10 cg
3-200Heiligeweg 60soort onroerend goedhuis    
3-200Heiligeweg 60eigenaar de heer Wijdenbrug    
3-200Heiligeweg 60gebruiker Douwe Sybes    
3-200Heiligeweg 60huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
3-201Heiligeweg 58soort onroerend goedhuis    
3-201Heiligeweg 58eigenaar Wybe Hanekuik    
3-201Heiligeweg 58gebruiker Ysak Fokkes    
3-201Heiligeweg 58huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-202Heiligeweg 56soort onroerend goedhuis    
3-202Heiligeweg 56eigenaar Johannes Kramer erven   
3-202Heiligeweg 56gebruiker Wybe Jansen    
3-202Heiligeweg 56huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 05‑10‑00 cg
3-203Heiligeweg 54soort onroerend goedhuis    
3-203Heiligeweg 54eigenaar Otte Johannes    
3-203Heiligeweg 54gebruiker Otte Johannes    
3-203Heiligeweg 54huurwaarde en aanslag  37‑00‑00 cg 06‑03‑06 cg
3-204Heiligeweg 52soort onroerend goedhuis    
3-204Heiligeweg 52eigenaar Auke Bakker wed.   
3-204Heiligeweg 52gebruiker Auke Bakker wed.   
3-204Heiligeweg 52huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑00‑00 cg
3-205Heiligeweg 50soort onroerend goedhuis    
3-205Heiligeweg 50eigenaar Auke Bakker wed.   
3-205Heiligeweg 50gebruiker Sjoerd Ekes wed.   
3-205Heiligeweg 50huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
3-206Heiligeweg 48soort onroerend goedhuis    
3-206Heiligeweg 48eigenaar Tjeerd Poort    
3-206Heiligeweg 48gebruiker Tjeerd Poort    
3-206Heiligeweg 48huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-207Heiligeweg 46soort onroerend goedhuis    
3-207Heiligeweg 46eigenaar Claas Jans    
3-207Heiligeweg 46eigenaar Eeke Sjoerds    
3-207Heiligeweg 46gebruiker Tettie Gerbens cum soc.   
3-207Heiligeweg 46huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑10 cg
3-208Heiligeweg 40soort onroerend goedhuis    
3-208Heiligeweg 40eigenaar burgemeester Vosma    
3-208Heiligeweg 40gebruiker de heer Rademaker    
3-208Heiligeweg 40huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 31‑13‑06 cg
4-001Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-001Schritsen 52eigenaar Pyter J. Trompetter    
4-001Schritsen 52gebruiker Pyter J. Trompetter    
4-001Schritsen 52huurwaarde en aanslag  39‑00‑00 cg 06‑10‑00 cg
4-002Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-002Schritsen 52eigenaar Claaske Stapert    
4-002Schritsen 52eigenaar Geeske Stapert    
4-002Schritsen 52gebruiker Jacob Buitenpost    
4-002Schritsen 52huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 09‑06‑10 cg
4-003Schritsen 52soort onroerend goed[schoenmakers]perk    
4-003Schritsen 52eigenaar Tjeerd Fokkes    
4-003Schritsen 52gebruiker Tjeerd Fokkes    
4-003Schritsen 52huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-004Schritsen 52soort onroerend goed[schoenmakers]perk    
4-004Schritsen 52eigenaar Jacob Lolkes    
4-004Schritsen 52gebruiker Jacob Lolkes    
4-004Schritsen 52huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-005Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-005Schritsen 52eigenaar ds. Boterweg cum soc.   
4-005Schritsen 52gebruiker Sytie Clases    
4-005Schritsen 52huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑06 cg
4-006Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-006Schritsen 52eigenaar Tjeerd Syvarda    
4-006Schritsen 52gebruiker Aaltie Minnes    
4-006Schritsen 52huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-007Schritsen 52soort onroerend goedhuis    
4-007Schritsen 52eigenaar Jane Jansen    
4-007Schritsen 52gebruiker Jane Jansen    
4-007Schritsen 52huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 07‑10‑00 cg
4-008 soort onroerend goedhuis    
4-008 eigenaar ds. van Sloten    
4-008 gebruiker Albert Beernts    
4-008 huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 05‑16‑10 cg
4-009 soort onroerend goedhuis    
4-009 eigenaar Jane Jansen    
4-009 gebruiker Jane Jansen    
4-009 huurwaarde en aanslag  12‑10‑00 cg 02‑01‑10 cg
4-010Carl Visschersteeg 2soort onroerend goedhuis    
4-010Carl Visschersteeg 2eigenaar Jan Cornelis    
4-010Carl Visschersteeg 2gebruiker Jan Cornelis    
4-010Carl Visschersteeg 2opmerking pauper
4-011Carl Visschersteeg 4soort onroerend goedkamer    
4-011Carl Visschersteeg 4eigenaar Dirk Hendriks    
4-011Carl Visschersteeg 4gebruiker Jeltie Jans    
4-011Carl Visschersteeg 4huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 01‑16‑10 cg
4-012Carl Visschersteeg 6soort onroerend goedkamer    
4-012Carl Visschersteeg 6eigenaar Tjeerd Syvarda    
4-012Carl Visschersteeg 6gebruiker     
4-012Carl Visschersteeg 6opmerking onverhuurd
4-013Carl Visschersteeg 8soort onroerend goedkamer    
4-013Carl Visschersteeg 8eigenaar Gerryt Suiringar    
4-013Carl Visschersteeg 8gebruiker Claas Fransen wed. cum soc.   
4-013Carl Visschersteeg 8huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
4-014Carl Visschersteeg 10soort onroerend goedkamer    
4-014Carl Visschersteeg 10eigenaar Claas Aukes wed.   
4-014Carl Visschersteeg 10gebruiker Claas Aukes wed.   
4-014Carl Visschersteeg 10opmerking 1724 insolvent verklaart
4-014Carl Visschersteeg 10opmerking [voor de tweede maal vermeld als 4-013]
4-014/2 soort onroerend goedkamer    
4-014/2 eigenaar Jochem Jochems    
4-014/2 gebruiker Jochem Jochems    
4-014/2 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-014/2 opmerking [voor de eerste maal vermeld als 4-014]
4-015Carl Visschersteeg 12soort onroerend goedkamer    
4-015Carl Visschersteeg 12eigenaar Tjeerd Syvarda    
4-015Carl Visschersteeg 12gebruiker Tjeerd Syvarda    
4-015Carl Visschersteeg 12grondpacht aanJasper Gerryts    
4-015Carl Visschersteeg 12grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
4-015Carl Visschersteeg 12opmerking [voor de tweede maal vermeld als 4-014]
4-016 soort onroerend goedkamer    
4-016 eigenaar Albert Jacobs    
4-016 gebruiker Johan Jansen    
4-016 huurwaarde en aanslag  12‑06‑00 cg 02‑01‑00 cg
4-016 opmerking [vermeld als 4-015]
4-016 soort onroerend goedhuis    
4-016 eigenaar Jacob Wessels nom. ux.   
4-016 gebruiker Jacob Wessels nom. ux.   
4-016 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 03‑13‑06 cg
4-016 opmerking [vermeld als 4-016]
4-017 soort onroerend goedwoning    
4-017 eigenaar Jochem Jochems    
4-017 gebruiker Albert Ruerds    
4-017 huurwaarde en aanslag  13‑00‑00 cg 02‑03‑06 cg
4-017 opmerking [vermeld als 4-017]
4-019Schritsen 58soort onroerend goedhuis    
4-019Schritsen 58eigenaar Joost Aukes wed.   
4-019Schritsen 58gebruiker Joost Aukes wed.   
4-019Schritsen 58huurwaarde  26‑00‑00 cg  
4-019Schritsen 58opmerking 1720 insolvent verklaart [vermeld als 4-018]
4-020Schritsen 58soort onroerend goedhuis    
4-020Schritsen 58eigenaar Pyter Beerns    
4-020Schritsen 58gebruiker Pyter Beerns    
4-020Schritsen 58huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑03‑06 cg
4-020Schritsen 58opmerking [vermeld als 4-019]
4-020/2Schritsen 58soort onroerend goedhuis    
4-020/2Schritsen 58eigenaar Jan Geerts wed.   
4-020/2Schritsen 58gebruiker Jan Geerts wed.   
4-020/2Schritsen 58huurwaarde  12‑00‑00 cg  
4-020/2Schritsen 58opmerking 1720 insolvent verklaart
4-020/2Schritsen 58opmerking [voor de eerste keer vermeld als 4-020]
4-020/3Schritsen 58soort onroerend goedhuis    
4-020/3Schritsen 58eigenaar Ruerd Symon    
4-020/3Schritsen 58gebruiker Ruerd Symon    
4-020/3Schritsen 58huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-020/3Schritsen 58opmerking [voor de tweede maal vermeld als 4-020]
4-021Brouwersstraat 2soort onroerend goedhuis    
4-021Brouwersstraat 2eigenaar Ruerd Symon    
4-021Brouwersstraat 2gebruiker Cornelis Wassenaar    
4-021Brouwersstraat 2huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-021Brouwersstraat 2opmerking [voor de tweede maal vermeld als 4-021]
4-022Brouwersstraat 8soort onroerend goedhuis    
4-022Brouwersstraat 8eigenaar Marten Gilles    
4-022Brouwersstraat 8gebruiker Hans Claver    
4-022Brouwersstraat 8huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑00‑00 cg
4-023Brouwersstraat 10soort onroerend goedhuis    
4-023Brouwersstraat 10eigenaar Age Claassen    
4-023Brouwersstraat 10gebruiker Age Claassen    
4-023Brouwersstraat 10huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-024Brouwersstraat 12soort onroerend goedhuis    
4-024Brouwersstraat 12eigenaar Abbe Rinses erven   
4-024Brouwersstraat 12gebruiker Pieter Gerryts    
4-024Brouwersstraat 12huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-025Brouwersstraat 12soort onroerend goedhuis    
4-025Brouwersstraat 12eigenaar Abbe Rinses erven   
4-025Brouwersstraat 12gebruiker Jan Jansen erven   
4-025Brouwersstraat 12huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑06‑10 cg
4-025Brouwersstraat 12opmerking [vermeld als 4-026]
4-026Brouwersstraat 12soort onroerend goedhuis    
4-026Brouwersstraat 12eigenaar Dirk Doekes erven   
4-026Brouwersstraat 12gebruiker Jan Ripers    
4-026Brouwersstraat 12huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑10‑00 cg
4-026Brouwersstraat 12opmerking [vermeld als 4-027]
4-027Brouwersstraat 14soort onroerend goedhuis    
4-027Brouwersstraat 14eigenaar vroedsman Pieter Hoytes erven   
4-027Brouwersstraat 14gebruiker vroedsman Pieter Hoytes erven   
4-027Brouwersstraat 14huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑10 cg
4-028Brouwersstraat 16soort onroerend goedhuis    
4-028Brouwersstraat 16eigenaar wed. Ruerd Alberts    
4-028Brouwersstraat 16gebruiker wed. Ruerd Alberts    
4-028Brouwersstraat 16huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑06 cg
4-028Brouwersstraat 16grondpacht aanwed.wed. Fedde Pieters Dreyer    
4-028Brouwersstraat 16grondpacht en aanslag   06‑00‑00 cg1‑04‑00 cg
4-029Brouwersstraat 18soort onroerend goedhuis    
4-029Brouwersstraat 18eigenaar Douwe Reins    
4-029Brouwersstraat 18gebruiker Douwe Reins    
4-029Brouwersstraat 18huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑03‑06 cg
4-030 soort onroerend goedhuis    
4-030 eigenaar Beert Dirks    
4-030 gebruiker Beert Dirks    
4-030 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-031Brouwersstraat 20soort onroerend goedhuis en brouwerij    
4-031Brouwersstraat 20eigenaar Jan Hendryks    
4-031Brouwersstraat 20gebruiker Jan Hendryks    
4-031Brouwersstraat 20huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-032Brouwersstraat 22soort onroerend goedhuis    
4-032Brouwersstraat 22eigenaar Jan Hendryks    
4-032Brouwersstraat 22gebruiker Hans Uilkes    
4-032Brouwersstraat 22huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 07‑06‑10 cg
4-033Brouwersstraat 24soort onroerend goedhuis    
4-033Brouwersstraat 24eigenaar Ybeltie Broers    
4-033Brouwersstraat 24gebruiker Ybeltie Broers    
4-033Brouwersstraat 24huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
4-034Brouwersstraat 26soort onroerend goedhuis    
4-034Brouwersstraat 26eigenaar Eke Jans    
4-034Brouwersstraat 26gebruiker Eke Jans    
4-034Brouwersstraat 26huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 05‑16‑10 cg
4-035Zuiderhaven 83soort onroerend goedhuis    
4-035Zuiderhaven 83eigenaar Tomas Jansen    
4-035Zuiderhaven 83gebruiker Tomas Jansen    
4-035Zuiderhaven 83huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 07‑10‑00 cg
4-035/2 soort onroerend goedkamer    
4-035/2 eigenaar Eke Jans    
4-035/2 gebruiker Tettie Taekes    
4-035/2 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-035/3 soort onroerend goedkoolstek    
4-035/3 eigenaar Harmanus Portier    
4-035/3 gebruiker Harmanus Portier    
4-035/3 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-036Zuiderhaven 79soort onroerend goedhuis    
4-036Zuiderhaven 79eigenaar Pieter Gelinde    
4-036Zuiderhaven 79gebruiker Pieter Gelinde    
4-036Zuiderhaven 79huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 16‑13‑06 cg
4-037Zuiderhaven 77soort onroerend goedhuis    
4-037Zuiderhaven 77eigenaar burgemeester Krytenburg    
4-037Zuiderhaven 77gebruiker burgemeester Krytenburg    
4-037Zuiderhaven 77huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑06 cg
4-038Zuiderhaven 77soort onroerend goedhuis    
4-038Zuiderhaven 77eigenaar Jan Gerlofs    
4-038Zuiderhaven 77gebruiker Pier Harkes    
4-038Zuiderhaven 77gebruiker Oene Ritskes    
4-038Zuiderhaven 77huurwaarde en aanslag  43‑00‑00 cg 07‑03‑06 cg
4-039Zuiderhaven 75soort onroerend goedhuis    
4-039Zuiderhaven 75eigenaar de heer Camminga    
4-039Zuiderhaven 75gebruiker de heer Camminga    
4-039Zuiderhaven 75huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 05‑16‑10 cg
4-039Zuiderhaven 75grondpacht aanJelte Ruerds    
4-039Zuiderhaven 75grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
4-040Zuiderhaven 75soort onroerend goedhuis    
4-040Zuiderhaven 75eigenaar burgemeester Schrik    
4-040Zuiderhaven 75gebruiker burgemeester Schrik    
4-040Zuiderhaven 75huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑06 cg
4-041Zuiderhaven 73soort onroerend goedhuis    
4-041Zuiderhaven 73eigenaar burgemeester Brouwer    
4-041Zuiderhaven 73gebruiker burgemeester Brouwer    
4-041Zuiderhaven 73huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
4-042Zuiderhaven 73soort onroerend goedhuis    
4-042Zuiderhaven 73eigenaar burgemeester van der Brug    
4-042Zuiderhaven 73gebruiker burgemeester van der Brug    
4-042Zuiderhaven 73huurwaarde en aanslag  52‑00‑00 cg 08‑13‑06 cg
4-043Raamstraat 5soort onroerend goedhuis    
4-043Raamstraat 5eigenaar Jan Tjerks wed.   
4-043Raamstraat 5gebruiker Jan Tjerks wed.   
4-043Raamstraat 5huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
4-044Raamstraat 3soort onroerend goedhuis en stal    
4-044Raamstraat 3eigenaar Jacob Jarigs    
4-044Raamstraat 3gebruiker Willem Deersma    
4-044Raamstraat 3huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑06‑10 cg
4-045Raamstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-045Raamstraat 1eigenaar Pyter Scheltema cum soc.   
4-045Raamstraat 1gebruiker Pyter Scheltema cum soc.   
4-045Raamstraat 1huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-046Schritsen 50soort onroerend goedhuis    
4-046Schritsen 50eigenaar Sybren Harmens    
4-046Schritsen 50gebruiker Sybren Harmens    
4-046Schritsen 50huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-047Schritsen 50soort onroerend goedgleybakkerij    
4-047Schritsen 50eigenaar Pieter Gelinde    
4-047Schritsen 50gebruiker Pieter Gelinde    
4-047Schritsen 50huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-048Kerkpad 7soort onroerend goedhuis    
4-048Kerkpad 7eigenaar Gerryt Willems    
4-048Kerkpad 7gebruiker Harmen Jurjens cum soc.   
4-048Kerkpad 7huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-049Hofstraat 31soort onroerend goedwoning    
4-049Hofstraat 31eigenaar Pier Andrys    
4-049Hofstraat 31gebruiker Lucas Bos    
4-049Hofstraat 31huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-050Hofstraat 33soort onroerend goed    
4-050Hofstraat 33eigenaar Antie Douwes    
4-050Hofstraat 33gebruiker Antie Douwes    
4-050Hofstraat 33opmerking pauper
4-051Hofstraat 35soort onroerend goedwoning    
4-051Hofstraat 35eigenaar Hendrik Beerns    
4-051Hofstraat 35gebruiker Hendrik Beerns    
4-051Hofstraat 35huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
4-052Hofstraat 37soort onroerend goedwoning    
4-052Hofstraat 37eigenaar Eeke Pieters    
4-052Hofstraat 37gebruiker Eeke Pieters    
4-052Hofstraat 37huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-053Hofstraat 41soort onroerend goedhuis    
4-053Hofstraat 41eigenaar Harmanus Israels    
4-053Hofstraat 41gebruiker Harmanus Israels    
4-053Hofstraat 41opmerking 1720 insolvent verklaart 15-00-00
4-053Hofstraat 41opmerking [vermeld als 4-054]
4-054Hofstraat 45soort onroerend goedhuis    
4-054Hofstraat 45eigenaar Sacharias Berghaen erven   
4-054Hofstraat 45gebruiker Sacharias Berghaen erven   
4-054Hofstraat 45opmerking pauper [vermeld als 4-053]
4-055Hofstraat 47soort onroerend goedhuis    
4-055Hofstraat 47eigenaar Jan Gerrits nom.ux.   
4-055Hofstraat 47gebruiker Jan Gerrits nom.ux.   
4-055Hofstraat 47opmerking 1733 insolvent verklaart 9-00-00
4-055Hofstraat 47opmerking [vermeld zonder nummer,
4-055Hofstraat 47opmerking maar op de plaats van nummer 4-055]
4-055/2Hofstraat 47soort onroerend goedhuis    
4-055/2Hofstraat 47eigenaar Jan Hendriks    
4-055/2Hofstraat 47gebruiker Beernt Jansen    
4-055/2Hofstraat 47huurwaarde  26‑00‑00 cg  
4-055/2Hofstraat 47gebruiker Evert Teunis    
4-055/2Hofstraat 47huurwaarde  18‑00‑00 cg  
4-055/2Hofstraat 47huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 07‑06‑10 cg
4-055/2Hofstraat 47opmerking [vermeld zonder nummer, maar voor de
4-055/2Hofstraat 47opmerking tweede maal op de plaats van nummer 4-055]
4-056Rapenburg 22soort onroerend goedhuis    
4-056Rapenburg 22eigenaar Jan Rienks    
4-056Rapenburg 22gebruiker Gerryt Steffens cum soc.   
4-056Rapenburg 22huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑10 cg
4-057Rapenburg 20soort onroerend goedkamer    
4-057Rapenburg 20eigenaar G. Vermeersch    
4-057Rapenburg 20gebruiker Trijntie Sipkes    
4-057Rapenburg 20huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-058Rapenburg 18soort onroerend goedkamer    
4-058Rapenburg 18eigenaar G. Vermeersch    
4-058Rapenburg 18gebruiker Wijnant Gerryts    
4-058Rapenburg 18huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑06‑10 cg
4-059Rapenburg 16soort onroerend goedhoff    
4-059Rapenburg 16eigenaar G. Vermeersch    
4-059Rapenburg 16gebruiker ontfanger Roorda    
4-059Rapenburg 16huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑10 cg
4-060Rapenburg 14soort onroerend goedhuis    
4-060Rapenburg 14eigenaar Hans Jochems    
4-060Rapenburg 14gebruiker Hans Jochems    
4-060Rapenburg 14opmerking pauper
4-061Rapenburg 12soort onroerend goedhoff    
4-061Rapenburg 12eigenaar Harmanus Portier    
4-061Rapenburg 12gebruiker Harmanus Portier    
4-061Rapenburg 12huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-062Rapenburg 12soort onroerend goedkamer    
4-062Rapenburg 12eigenaar Louw Bleker    
4-062Rapenburg 12gebruiker Jan Poppes    
4-062Rapenburg 12huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-063Rapenburg 10soort onroerend goedwoning    
4-063Rapenburg 10eigenaar Hendrik Rienks    
4-063Rapenburg 10gebruiker Hendrik Rienks    
4-063Rapenburg 10opmerking pauper
4-064Rapenburg 8soort onroerend goedhuis    
4-064Rapenburg 8eigenaar Gerryt Gerryts    
4-064Rapenburg 8gebruiker Gerryt Gerryts    
4-064Rapenburg 8huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-065Rapenburg 6soort onroerend goedhuis    
4-065Rapenburg 6eigenaar Jacob Poppes    
4-065Rapenburg 6gebruiker Jacob Poppes    
4-065Rapenburg 6huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-066Rapenburg 6soort onroerend goedhuis    
4-066Rapenburg 6eigenaar Mennonite Gemeente    
4-066Rapenburg 6gebruiker Gieke Tomas    
4-066Rapenburg 6huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-067Rapenburg 4soort onroerend goedhuis    
4-067Rapenburg 4eigenaar Hendrik Gerryts nom.ux.   
4-067Rapenburg 4gebruiker Hendrik Gerryts nom.ux.   
4-067Rapenburg 4huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-068Kerkpoortstraat 57soort onroerend goedhuis    
4-068Kerkpoortstraat 57eigenaar Jacob Hendriks    
4-068Kerkpoortstraat 57gebruiker Jacob Hendriks    
4-068Kerkpoortstraat 57huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-069Kerkpoortstraat 59soort onroerend goedhuis    
4-069Kerkpoortstraat 59eigenaar Jacob Jansen    
4-069Kerkpoortstraat 59gebruiker Jacob Jansen    
4-069Kerkpoortstraat 59huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-070Kerkpoortstraat 65soort onroerend goed    
4-070Kerkpoortstraat 65eigenaar Jan Gerryts    
4-070Kerkpoortstraat 65gebruiker Jan Gerryts    
4-070Kerkpoortstraat 65opmerking pauper
4-071Kerkpoortstraat 67soort onroerend goed    
4-071Kerkpoortstraat 67eigenaar Claes Engels wed.   
4-071Kerkpoortstraat 67gebruiker Claes Engels wed.   
4-071Kerkpoortstraat 67opmerking pauper
4-072Kerkpoortstraat 69soort onroerend goedhuis    
4-072Kerkpoortstraat 69eigenaar Rutger Jansen    
4-072Kerkpoortstraat 69eigenaar Jan Jansen    
4-072Kerkpoortstraat 69gebruiker Jan Alberts    
4-072Kerkpoortstraat 69huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑10 cg
4-073Rozengracht 37soort onroerend goedhuis    
4-073Rozengracht 37eigenaar Pieter Sapes    
4-073Rozengracht 37gebruiker Cornelis Annes    
4-073Rozengracht 37huurwaarde  10‑00‑00 cg  
4-073Rozengracht 37gebruiker Jacob Sapes    
4-073Rozengracht 37huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
4-074Rozengracht 37soort onroerend goedhuis    
4-074Rozengracht 37eigenaar Jan Rienks    
4-074Rozengracht 37gebruiker Jan Beerns    
4-074Rozengracht 37huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑06 cg
4-075Kerkpoortstraat 40soort onroerend goedstal    
4-075Kerkpoortstraat 40eigenaar Arjen Robijns erven   
4-075Kerkpoortstraat 40gebruiker Arjen Robijns erven   
4-075Kerkpoortstraat 40huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-076Kerkpoortstraat 38soort onroerend goedhuis en schuur    
4-076Kerkpoortstraat 38eigenaar Jan Rienks    
4-076Kerkpoortstraat 38gebruiker Fedde Minnes    
4-076Kerkpoortstraat 38huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-077Hofstraat 32soort onroerend goedhuis    
4-077Hofstraat 32eigenaar Taede Dirks    
4-077Hofstraat 32gebruiker Taede Dirks    
4-077Hofstraat 32opmerking pro deo begeert
4-078Hofstraat 28soort onroerend goedkamer    
4-078Hofstraat 28eigenaar Menniste Gemeente    
4-078Hofstraat 28gebruiker Menniste Gemeente    
4-078Hofstraat 28huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-079Hofstraat 26soort onroerend goedkamer    
4-079Hofstraat 26eigenaar burgemeester Haselaar wed.   
4-079Hofstraat 26gebruiker Johannes Joosten    
4-079Hofstraat 26huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-080Hofstraat 22soort onroerend goedkamer    
4-080Hofstraat 22eigenaar Hendrik Hendriks    
4-080Hofstraat 22gebruiker Hendrik Hendriks    
4-080Hofstraat 22opmerking 1726 insolvent verklaart 15-00-00
4-081Hofstraat 20soort onroerend goedstal    
4-081Hofstraat 20eigenaar burgemeester Vosma    
4-081Hofstraat 20gebruiker burgemeester Vosma    
4-081Hofstraat 20huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-082Hofstraat 18soort onroerend goed    
4-082Hofstraat 18eigenaar burgemeester Vosma    
4-082Hofstraat 18gebruiker burgemeester Vosma    
4-082Hofstraat 18huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-083Rozenstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-083Rozenstraat 1eigenaar Harmen Borchert    
4-083Rozenstraat 1gebruiker Harmen Borchert    
4-083Rozenstraat 1huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 05‑16‑10 cg
4-084Hofstraat 6soort onroerend goedhuis (halff)    
4-084Hofstraat 6eigenaar Pieter Sjoerds    
4-084Hofstraat 6gebruiker Pieter Sjoerds    
4-084Hofstraat 6opmerking 1728 insolvent verklaart
4-084Hofstraat 6eigenaar Schelte Cornelis    
4-084Hofstraat 6gebruiker Gerryt Christiaans    
4-084Hofstraat 6huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 04‑13‑06 cg
4-085Hofstraat 8soort onroerend goedhuis    
4-085Hofstraat 8eigenaar wed. Ype Sents    
4-085Hofstraat 8gebruiker wed. Ype Sents    
4-085Hofstraat 8huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
4-086Hofstraat 10soort onroerend goedhuis    
4-086Hofstraat 10eigenaar Sjoerd Pieters    
4-086Hofstraat 10gebruiker Sjoerd Pieters    
4-086Hofstraat 10huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
4-087Hofstraat 24soort onroerend goedhoff    
4-087Hofstraat 24eigenaar Arjen Teunis    
4-087Hofstraat 24gebruiker Arjen Teunis    
4-087Hofstraat 24huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-087Hofstraat 24soort onroerend goedcamer    
4-087Hofstraat 24huurwaarde en aanslag  13‑00‑00 cg 02‑03‑06 cg
4-088Kerkpoortstraat 42soort onroerend goedhoff    
4-088Kerkpoortstraat 42eigenaar Arjen Robijns erven   
4-088Kerkpoortstraat 42gebruiker Arjen Robijns erven   
4-088Kerkpoortstraat 42huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-089 soort onroerend goedpanwerk    
4-089 eigenaar Johannes Kramer erven   
4-089 gebruiker Johannes Kramer erven   
4-089 huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-089 opmerking bij nieuwe tauxatie gestelt op
4-090 soort onroerend goedhuis    
4-090 eigenaar Johannes Kramer erven   
4-090 gebruiker Johannes Kramer erven   
4-090 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-091 soort onroerend goedhuis    
4-091 eigenaar Ane Clasen    
4-091 gebruiker Ane Clasen    
4-091 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-092 soort onroerend goedhuis    
4-092 eigenaar Johannes Kramer erven   
4-092 gebruiker Gerryt Roelofs    
4-092 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 03‑13‑06 cg
4-092 opmerking [vermeld als 4-095]
4-093Hofstraat 16soort onroerend goedhuis    
4-093Hofstraat 16eigenaar Hendrik Symons    
4-093Hofstraat 16gebruiker Hendrik Symons    
4-093Hofstraat 16huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-093Hofstraat 16opmerking [vermeld als 4-096]
4-094Hofstraat 14soort onroerend goedhuis    
4-094Hofstraat 14eigenaar Jan Rienks    
4-094Hofstraat 14gebruiker Jan Rienks    
4-094Hofstraat 14huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-095Hofstraat 29soort onroerend goedkamer    
4-095Hofstraat 29eigenaar Hendrik Hendriks    
4-095Hofstraat 29gebruiker Hendrik Hendriks    
4-095Hofstraat 29huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-096Kerkpad 34soort onroerend goed    
4-096Kerkpad 34eigenaar Hendrik Jansen    
4-096Kerkpad 34gebruiker Hendrik Jansen    
4-096Kerkpad 34opmerking pro deo begeert
4-097Kerkpad 32soort onroerend goedhuis    
4-097Kerkpad 32eigenaar Luiter Caspers    
4-097Kerkpad 32gebruiker Luiter Caspers    
4-097Kerkpad 32huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-097Kerkpad 32opmerking insolvent
4-098Kerkpad 30soort onroerend goedhoff en kamer    
4-098Kerkpad 30eigenaar Robbert Rovel    
4-098Kerkpad 30gebruiker Gerryt Harmens    
4-098Kerkpad 30huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-099Kerkpad 28soort onroerend goedkamer    
4-099Kerkpad 28eigenaar Stoffel Martens    
4-099Kerkpad 28gebruiker Stoffel Martens    
4-099Kerkpad 28opmerking pauper
4-099/2Kerkpad 26soort onroerend goedkamer    
4-099/2Kerkpad 26eigenaar Sybe Pieters    
4-099/2Kerkpad 26gebruiker Dirk Hendriks    
4-099/2Kerkpad 26huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-100Kerkpad 22soort onroerend goedkamer    
4-100Kerkpad 22eigenaar Dirk Fokkes    
4-100Kerkpad 22gebruiker Lolkjen Jans    
4-100Kerkpad 22huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-101Kerkpad 20soort onroerend goedhuis    
4-101Kerkpad 20eigenaar Blauwe Schuur Gemeente    
4-101Kerkpad 20gebruiker Blauwe Schuur Gemeente    
4-101Kerkpad 20opmerking pauper
4-102Kerkpad 18soort onroerend goed    
4-102Kerkpad 18eigenaar Jan Vrijman    
4-102Kerkpad 18gebruiker Jan Vrijman    
4-102Kerkpad 18opmerking pauper
4-103Vianen 22soort onroerend goedkamer    
4-103Vianen 22eigenaar Luiter Hendriks    
4-103Vianen 22gebruiker Luiter Hendriks    
4-103Vianen 22huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-104Vianen 10soort onroerend goedhuis    
4-104Vianen 10eigenaar Sweers Ruerds    
4-104Vianen 10gebruiker Sweers Ruerds    
4-104Vianen 10huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-105Vianen 6soort onroerend goedhuis    
4-105Vianen 6eigenaar Beernt Jansen    
4-105Vianen 6gebruiker Janneke Jurjens    
4-105Vianen 6huurwaarde  14‑00‑00 cg  
4-105Vianen 6gebruiker Beernt Jansen    
4-105Vianen 6huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 04‑13‑06 cg
4-106Vianen 2soort onroerend goedhuis    
4-106Vianen 2eigenaar Taeke Heins    
4-106Vianen 2gebruiker Taeke Heins    
4-106Vianen 2huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-107Romastraat 12soort onroerend goedkamer    
4-107Romastraat 12eigenaar Doede Jans wed.   
4-107Romastraat 12gebruiker Doede Jans wed.   
4-107Romastraat 12opmerking pauper
4-108Romastraat 10soort onroerend goedhuis    
4-108Romastraat 10eigenaar Jacob Tjerks    
4-108Romastraat 10gebruiker Jacob Tjerks    
4-108Romastraat 10huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 20‑16‑10 cg
4-108Romastraat 10opmerking het huis Romen
4-108/2Romastraat 8soort onroerend goedkamer    
4-108/2Romastraat 8eigenaar Jacob Tjerks    
4-108/2Romastraat 8gebruiker Auke Jansen    
4-108/2Romastraat 8huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-108/2Romastraat 8opmerking [hier vermeld als 4-109]
4-109 soort onroerend goedhuis    
4-109 eigenaar burgemeester Velthuis erven wed.   
4-109 gebruiker Jan Ottes    
4-109 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-110Hofstraat 17soort onroerend goedtuin    
4-110Hofstraat 17eigenaar burgemeester Corver    
4-110Hofstraat 17gebruiker burgemeester Corver    
4-110Hofstraat 17huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-110Hofstraat 17grondpacht vanburgemeesterburgemeester Corver    
4-110Hofstraat 17grondpacht aanhet huishet huis de Fontein    
4-110Hofstraat 17grondpacht en aanslag   00‑10‑00 cg0‑02‑00 cg
4-111Hofstraat 13soort onroerend goedhoff    
4-111Hofstraat 13eigenaar capt. Prigge    
4-111Hofstraat 13gebruiker Johannes Elgersma    
4-111Hofstraat 13huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-111Hofstraat 13grondpacht vancapt.capt. Prigge    
4-111Hofstraat 13grondpacht aanhet huishet huis de Fontein    
4-111Hofstraat 13grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
4-112 soort onroerend goedhuis    
4-112 eigenaar capt. Prigge    
4-112 gebruiker Lammert Feyes    
4-112 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-113 soort onroerend goedkamer    
4-113 eigenaar Nieske Krytenburg erven   
4-113 gebruiker Gerryt Nijhoff    
4-113 huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑06‑10 cg
4-114Romastraat 2soort onroerend goedkamer    
4-114Romastraat 2eigenaar capt. Prigge    
4-114Romastraat 2gebruiker capt. Prigge    
4-114Romastraat 2huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-114Romastraat 2opmerking niet verhuirt
4-115Romastraat 2soort onroerend goedkamer    
4-115Romastraat 2eigenaar Claas Hylkes    
4-115Romastraat 2gebruiker Claas Hylkes    
4-115Romastraat 2huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-116Both Apothekerstraat 9soort onroerend goedhuis    
4-116Both Apothekerstraat 9eigenaar Andrys Tjerks    
4-116Both Apothekerstraat 9gebruiker Jan Hendriks    
4-116Both Apothekerstraat 9huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-117Both Apothekerstraat 11soort onroerend goedhuis    
4-117Both Apothekerstraat 11eigenaar capt. Prigge    
4-117Both Apothekerstraat 11gebruiker Wybe Jurjens    
4-117Both Apothekerstraat 11huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-118Both Apothekerstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-118Both Apothekerstraat 15eigenaar Sweerd Ruerds    
4-118Both Apothekerstraat 15gebruiker Cornelis Annes cum soc.   
4-118Both Apothekerstraat 15huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-119Both Apothekerstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-119Both Apothekerstraat 15eigenaar burgemeester Westra wed.   
4-119Both Apothekerstraat 15gebruiker Jan Broers cum soc.   
4-119Both Apothekerstraat 15huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-120Hofstraat 7soort onroerend goedhuis    
4-120Hofstraat 7eigenaar burgemeester Westra wed.   
4-120Hofstraat 7gebruiker Taede Jansen    
4-120Hofstraat 7huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-121Hofstraat 9soort onroerend goedhuis    
4-121Hofstraat 9eigenaar Tyte Tytes erven wed.   
4-121Hofstraat 9gebruiker Reiner Cornelis wed.   
4-121Hofstraat 9huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-122Hofstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-122Hofstraat 15eigenaar Sjoerd Arjens    
4-122Hofstraat 15gebruiker Jacob Caspers    
4-122Hofstraat 15huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-122Hofstraat 15grondpacht aanhet huishet huis de Fontein    
4-122Hofstraat 15grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-123Hofstraat 13soort onroerend goedhuis    
4-123Hofstraat 13eigenaar Abbe Douwes    
4-123Hofstraat 13gebruiker Abbe Douwes    
4-123Hofstraat 13opmerking pauper
4-124Hofstraat 17soort onroerend goedhuis    
4-124Hofstraat 17eigenaar Johannes Hylkama    
4-124Hofstraat 17gebruiker ds. Piekenbroek    
4-124Hofstraat 17huurwaarde en aanslag  86‑00‑00 cg 14‑06‑10 cg
4-125Hofstraat 19soort onroerend goedhuis    
4-125Hofstraat 19eigenaar Hendrik Jansen    
4-125Hofstraat 19gebruiker Hendrik Jansen    
4-125Hofstraat 19opmerking pauper
4-125Hofstraat 19grondpacht aanhet huishet huis de Fontein    
4-125Hofstraat 19grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-126Hofstraat 19soort onroerend goedhuis    
4-126Hofstraat 19eigenaar Leukjen Meinerts    
4-126Hofstraat 19gebruiker Leukjen Meinerts    
4-126Hofstraat 19opmerking pauper
4-126Hofstraat 19grondpacht aanhet huishet huis de Fontein    
4-126Hofstraat 19grondpacht en aanslag   01‑10‑00 cg0‑06‑00 cg
4-127Hofstraat 21soort onroerend goedhuis    
4-127Hofstraat 21eigenaar Jarig Jacobs erven   
4-127Hofstraat 21gebruiker Cornelis Annes    
4-127Hofstraat 21huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-127Hofstraat 21grondpacht aanhet huishet huis de Fontein    
4-127Hofstraat 21grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-128Hofstraat 21soort onroerend goedkamer    
4-128Hofstraat 21eigenaar Auke Pyters    
4-128Hofstraat 21gebruiker Auke Pyters    
4-128Hofstraat 21opmerking pro deo begeert
4-128Hofstraat 21grondpacht aanhet huishet huis de Fontein    
4-128Hofstraat 21grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-129Hofstraat 21soort onroerend goedhuis    
4-129Hofstraat 21eigenaar Albert Jansen    
4-129Hofstraat 21gebruiker Albert Jansen    
4-129Hofstraat 21opmerking 1731 insolvent verklaart
4-129Hofstraat 21grondpacht aanhet huishet huis de Fontein    
4-129Hofstraat 21grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-130Hofstraat 23soort onroerend goedwoning    
4-130Hofstraat 23eigenaar Jan Pyters    
4-130Hofstraat 23gebruiker Jan Pyters    
4-130Hofstraat 23opmerking 1722 insolvent verklaart
4-130Hofstraat 23grondpacht aanhet huishet huis de Fontein    
4-130Hofstraat 23grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-131Hofstraat 25soort onroerend goedhuis    
4-131Hofstraat 25eigenaar Waling Jansen wed.   
4-131Hofstraat 25gebruiker Waling Jansen wed.   
4-131Hofstraat 25opmerking pauper
4-132Hofstraat 27soort onroerend goedhuis    
4-132Hofstraat 27eigenaar Jacob Alberts    
4-132Hofstraat 27gebruiker Jacob Alberts    
4-132Hofstraat 27opmerking pauper
4-133 soort onroerend goedhuis    
4-133 eigenaar Jacob Alberts    
4-133 gebruiker Jacob Alberts    
4-133 opmerking pauper
4-133 grondpacht aanhet huishet huis de Fontein    
4-133 grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-134Hofstraat 10soort onroerend goedhuis    
4-134Hofstraat 10eigenaar Anthony Vink    
4-134Hofstraat 10gebruiker Anthony Vink    
4-134Hofstraat 10huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑06 cg
4-135 soort onroerend goedhoff    
4-135 eigenaar Anthony Vink    
4-135 gebruiker Anthony Vink    
4-135 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-136 soort onroerend goedhoff    
4-136 eigenaar Wopke Bouma    
4-136 gebruiker Wopke Bouma    
4-136 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-137 soort onroerend goedhoff    
4-137 eigenaar burgemeester Vosma    
4-137 gebruiker burgemeester Vosma    
4-137 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-138Hofstraat 12soort onroerend goedhoff    
4-138Hofstraat 12eigenaar Harmen Dortmans    
4-138Hofstraat 12gebruiker Harmen Dortmans    
4-138Hofstraat 12huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑06‑10 cg
4-139Hofstraat 12soort onroerend goedkamer    
4-139Hofstraat 12eigenaar Jan Broers    
4-139Hofstraat 12gebruiker Lijsbert Jans    
4-139Hofstraat 12huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-140 soort onroerend goedkamer    
4-140 eigenaar Ype Meinderts    
4-140 gebruiker Ype Meinderts    
4-140 opmerking pauper
4-141 soort onroerend goedhuis    
4-141 eigenaar Seerp Dirks erven   
4-141 gebruiker Hendrik Lucas    
4-141 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 03‑13‑06 cg
4-141 grondpacht aanAuke Bakker erven   
4-141 grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
4-141 opmerking [grondpacht] is afgekocht volgens verklaring
4-141 opmerking van Jan Aukes Bakker
4-142 soort onroerend goedkamer    
4-142 eigenaar Cornelis Minks    
4-142 gebruiker Cornelis Minks    
4-142 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-143Heiligeweg 6soort onroerend goedhuis    
4-143Heiligeweg 6eigenaar Claas Gerryts    
4-143Heiligeweg 6gebruiker Claas Gerryts    
4-143Heiligeweg 6huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-143Heiligeweg 6grondpacht aanburgemeesterburgemeester Slooterdijk erven   
4-143Heiligeweg 6grondpacht en aanslag   01‑05‑00 cg0‑05‑00 cg
4-144Heiligeweg 4soort onroerend goedhuis    
4-144Heiligeweg 4eigenaar Pieter Fransen    
4-144Heiligeweg 4gebruiker Sytse Sipkes    
4-144Heiligeweg 4huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
4-144Heiligeweg 4grondpacht aanburgemeesterburgemeester Slooterdijk erven   
4-144Heiligeweg 4grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
4-145Heiligeweg 2soort onroerend goedhuis    
4-145Heiligeweg 2eigenaar Johannes Pyters    
4-145Heiligeweg 2gebruiker Johannes Pyters    
4-145Heiligeweg 2huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-145Heiligeweg 2grondpacht aanburgemeesterburgemeester Slooterdijk erven   
4-145Heiligeweg 2grondpacht en aanslag   01‑10‑00 cg0‑06‑00 cg
4-146Brouwersstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-146Brouwersstraat 1eigenaar Harmen Douwes    
4-146Brouwersstraat 1gebruiker Wilhelmus van Cassel    
4-146Brouwersstraat 1huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑10 cg
4-147Brouwersstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-147Brouwersstraat 1eigenaar Gatske Tijssen    
4-147Brouwersstraat 1gebruiker Gatske Tijssen    
4-147Brouwersstraat 1huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-148Brouwersstraat 3soort onroerend goedhuis    
4-148Brouwersstraat 3eigenaar Dirk Fransen    
4-148Brouwersstraat 3gebruiker Dirk Fransen    
4-148Brouwersstraat 3huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑10‑00 cg
4-148Brouwersstraat 3grondpacht aanburgemeesterburgemeester Slooterdijk erven   
4-148Brouwersstraat 3grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑12‑00 cg
4-149Brouwersstraat 5soort onroerend goedhuis    
4-149Brouwersstraat 5eigenaar Sybe Ottes erven   
4-149Brouwersstraat 5gebruiker Sybe Ottes erven   
4-149Brouwersstraat 5huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-150Brouwersstraat 7soort onroerend goedhuis    
4-150Brouwersstraat 7eigenaar vroedsman Hogeboom    
4-150Brouwersstraat 7gebruiker vroedsman Hogeboom    
4-150Brouwersstraat 7huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-151Brouwersstraat 9soort onroerend goedhuis    
4-151Brouwersstraat 9eigenaar vroedsman Sederius wed.   
4-151Brouwersstraat 9gebruiker vroedsman Sederius wed.   
4-151Brouwersstraat 9huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-151Brouwersstraat 9grondpacht aanburgemeesterburgemeester Slooterdijk erven   
4-151Brouwersstraat 9grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑12‑00 cg
4-152Brouwersstraat 11soort onroerend goedhuis    
4-152Brouwersstraat 11eigenaar Lammert Joris    
4-152Brouwersstraat 11gebruiker Lammert Joris    
4-152Brouwersstraat 11huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-153Brouwersstraat 13soort onroerend goedhuis    
4-153Brouwersstraat 13eigenaar dr. Ludinga erven   
4-153Brouwersstraat 13gebruiker Harm Gerryts    
4-153Brouwersstraat 13huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
4-153Brouwersstraat 13grondpacht aanburgemeesterburgemeester Slooterdijk erven   
4-153Brouwersstraat 13grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑12‑00 cg
4-154Brouwersstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-154Brouwersstraat 15eigenaar Harmanus Dort    
4-154Brouwersstraat 15gebruiker Harmanus Dort    
4-154Brouwersstraat 15huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-155Brouwersstraat 17soort onroerend goedhuis    
4-155Brouwersstraat 17eigenaar Cornelis van Toorn    
4-155Brouwersstraat 17gebruiker Cornelis van Toorn cum soc.   
4-155Brouwersstraat 17huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-156Brouwersstraat 19soort onroerend goedhuis    
4-156Brouwersstraat 19eigenaar Claas Meyes wed.   
4-156Brouwersstraat 19gebruiker Claas Scheltes wed.   
4-156Brouwersstraat 19huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-157Brouwersstraat 21soort onroerend goedhuis    
4-157Brouwersstraat 21eigenaar Anne Rinties erven   
4-157Brouwersstraat 21gebruiker Anne Rinties erven   
4-157Brouwersstraat 21huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
4-157Brouwersstraat 21grondpacht aanburgemeesterburgemeester Slooterdijk erven   
4-157Brouwersstraat 21grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑12‑00 cg
4-158Brouwersstraat 23soort onroerend goedhuis    
4-158Brouwersstraat 23eigenaar Tyte Tytes erven wed.   
4-158Brouwersstraat 23gebruiker Grietie Clases    
4-158Brouwersstraat 23huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 05‑16‑10 cg
4-159Brouwersstraat 25soort onroerend goedhuis    
4-159Brouwersstraat 25eigenaar Dirk IJsbrands    
4-159Brouwersstraat 25gebruiker Rinske Jans    
4-159Brouwersstraat 25gebruiker Claaske Jans    
4-159Brouwersstraat 25huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-159Brouwersstraat 25grondpacht aanburgemeesterburgemeester Slooterdijk erven   
4-159Brouwersstraat 25grondpacht en aanslag   01‑05‑00 cg0‑05‑00 cg
4-160Brouwersstraat 27soort onroerend goedhuis    
4-160Brouwersstraat 27eigenaar Cornelis Dirks erven   
4-160Brouwersstraat 27gebruiker Hinke Fockes cum soc.   
4-160Brouwersstraat 27huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
4-161Hofstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-161Hofstraat 1eigenaar Haye Willems    
4-161Hofstraat 1gebruiker Bouwe Sytses    
4-161Hofstraat 1huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-162Hofstraat 3soort onroerend goedhuis    
4-162Hofstraat 3eigenaar Jelte Jeltes    
4-162Hofstraat 3gebruiker Jelte Jeltes    
4-162Hofstraat 3opmerking pauper
4-163Hofstraat 5soort onroerend goedhuis    
4-163Hofstraat 5eigenaar dr. Bechius    
4-163Hofstraat 5gebruiker Antie Tijssen    
4-163Hofstraat 5huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-164Zuiderplein 1soort onroerend goedhuis    
4-164Zuiderplein 1eigenaar Pieter Tjallings    
4-164Zuiderplein 1gebruiker Pieter Tjallings    
4-164Zuiderplein 1huurwaarde en aanslag  64‑00‑00 cg 10‑13‑06 cg
4-164Zuiderplein 1soort onroerend goedhuis (gedeelte)    
4-164Zuiderplein 1eigenaar Tjebbe Gosses    
4-164Zuiderplein 1gebruiker Tjebbe Gosses    
4-164Zuiderplein 1huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑06 cg
4-164Zuiderplein 1opmerking hiervan een gedeelte gekogt bij Tjebbe Gosses
4-164Zuiderplein 1opmerking t geen verleeden jaar te huir deed 10-00-00
4-164Zuiderplein 1gebruiker Swaantje Fockes    
4-164Zuiderplein 1opmerking een ander gedeelte bij Swaantje Fockes
4-164Zuiderplein 1opmerking vergeefs bewoond t geen in 't verleden jaar
4-164Zuiderplein 1opmerking 1735 te huir deede 16-00-00
4-165Zuiderplein 3soort onroerend goedhuis    
4-165Zuiderplein 3eigenaar Johannes Andrys    
4-165Zuiderplein 3gebruiker Johannes Andrys    
4-165Zuiderplein 3huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-165Zuiderplein 3opmerking [vermeld zonder nummer,
4-165Zuiderplein 3opmerking maar op de plaats van nummer 5-165]
4-166Zuiderplein 5soort onroerend goedhuis    
4-166Zuiderplein 5eigenaar Melle Feyes    
4-166Zuiderplein 5gebruiker Melle Feyes    
4-166Zuiderplein 5opmerking pauper
4-166Zuiderplein 5grondpacht aanReiner Fontein erven   
4-166Zuiderplein 5grondpacht en aanslag   04‑10‑00 cg0‑18‑00 cg
4-167Rozengracht 7soort onroerend goedhuis    
4-167Rozengracht 7eigenaar vroedsman Buma    
4-167Rozengracht 7gebruiker vroedsman Buma    
4-167Rozengracht 7huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑10 cg
4-168Rozengracht 9soort onroerend goedhoff    
4-168Rozengracht 9eigenaar vroedsman Buma    
4-168Rozengracht 9gebruiker vroedsman Buma    
4-168Rozengracht 9huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-169Rozengracht 11soort onroerend goedhoff    
4-169Rozengracht 11eigenaar vroedsman Buma    
4-169Rozengracht 11gebruiker Trijntie Jans    
4-169Rozengracht 11huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑06‑10 cg
4-170Rozengracht 13soort onroerend goedpanwerk    
4-170Rozengracht 13eigenaar Arjen Altena    
4-170Rozengracht 13gebruiker Freerk Scheltinga    
4-170Rozengracht 13huurwaarde en aanslag  72‑10‑00 cg 28‑15‑00 cg
4-171Rozengracht 19soort onroerend goedkamer    
4-171Rozengracht 19eigenaar burgemeester Haselaer wed.   
4-171Rozengracht 19gebruiker Harmen Jansen    
4-171Rozengracht 19huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 03‑13‑06 cg
4-172 soort onroerend goedhuis    
4-172 eigenaar Ruird Alberts wed.   
4-172 gebruiker Jan Wouters cum soc.   
4-172 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-172/2 soort onroerend goedhoff    
4-172/2 eigenaar Gerryt Hendriks    
4-172/2 gebruiker Gerryt Hendriks    
4-172/2 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-173Wasbleekstraat 1soort onroerend goedhoff    
4-173Wasbleekstraat 1eigenaar burgemeester Westra erven   
4-173Wasbleekstraat 1gebruiker burgemeester Westra erven   
4-173Wasbleekstraat 1huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-174Nieuweburen 25soort onroerend goedhoff    
4-174Nieuweburen 25eigenaar vroedsman Hogeboom    
4-174Nieuweburen 25gebruiker vroedsman Hogeboom    
4-174Nieuweburen 25huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-175Nieuweburen 27soort onroerend goedhuis    
4-175Nieuweburen 27eigenaar Beernt Geersma    
4-175Nieuweburen 27gebruiker Beernt Geersma    
4-175Nieuweburen 27huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-175/2 soort onroerend goedkamer    
4-175/2 eigenaar Claas Douwes erven   
4-175/2 gebruiker Claas Douwes erven   
4-175/2 huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑06‑10 cg
4-175/3 soort onroerend goedmolen en huis    
4-175/3 eigenaar Jan Rienks    
4-175/3 gebruiker Yme Tjallings    
4-175/3 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 16‑13‑06 cg
4-176Rozengracht 28soort onroerend goedpanwerk    
4-176Rozengracht 28eigenaar Johannes Kramer    
4-176Rozengracht 28gebruiker Johannes Kramer    
4-176Rozengracht 28huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
4-177Rozengracht 26soort onroerend goed[schoenmakers]perk    
4-177Rozengracht 26eigenaar Sjoerd Talma    
4-177Rozengracht 26gebruiker Sjoerd Talma    
4-177Rozengracht 26huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-178Rozengracht 22soort onroerend goedpanwerk    
4-178Rozengracht 22eigenaar vroedsman Westra    
4-178Rozengracht 22gebruiker vroedsman Westra    
4-178Rozengracht 22huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑06 cg
4-179Rozengracht 20soort onroerend goedhuis    
4-179Rozengracht 20eigenaar vroedsman Westra    
4-179Rozengracht 20gebruiker Tjetse Sipkes cum soc.   
4-179Rozengracht 20huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
4-180Rozengracht 18soort onroerend goedhuis    
4-180Rozengracht 18eigenaar Pieter Gelinde    
4-180Rozengracht 18gebruiker Pieter Gelinde    
4-180Rozengracht 18huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑10 cg
4-181Rozengracht 14soort onroerend goedhoff    
4-181Rozengracht 14eigenaar Pieter Gelinde    
4-181Rozengracht 14gebruiker Pieter Gelinde    
4-181Rozengracht 14huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-182Rozengracht 16soort onroerend goedhuis    
4-182Rozengracht 16eigenaar burgemeester Bierema wed.   
4-182Rozengracht 16gebruiker Lubbert Beerns    
4-182Rozengracht 16gebruiker Sipke Edes    
4-182Rozengracht 16huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 04‑13‑06 cg
4-182/2Rozengracht 14soort onroerend goedhoutstek en tuin    
4-182/2Rozengracht 14eigenaar Lammert Joris    
4-182/2Rozengracht 14gebruiker Lammert Joris    
4-182/2Rozengracht 14huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-182/2Rozengracht 14opmerking [voor de tweede maal vermeld als 4-182]
4-183Rozengracht 12soort onroerend goedhuis en hoff    
4-183Rozengracht 12eigenaar vroedsman Jan Kuik    
4-183Rozengracht 12gebruiker burgemeester Hania    
4-183Rozengracht 12huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑10 cg
4-184Rozengracht 10soort onroerend goedpakhuis    
4-184Rozengracht 10eigenaar vroedsman Jan Kuik    
4-184Rozengracht 10gebruiker burgemeester Hiddema    
4-184Rozengracht 10huurwaarde  16‑00‑00 cg  
4-184Rozengracht 10gebruiker Sjoerd Talma    
4-184Rozengracht 10huurwaarde  10‑00‑00 cg  
4-184Rozengracht 10huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑06‑10 cg
4-185Rozengracht 8soort onroerend goedhuis    
4-185Rozengracht 8eigenaar Esge Lieuwes erven   
4-185Rozengracht 8gebruiker Esge Lieuwes erven   
4-185Rozengracht 8huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑06 cg
4-186Rozengracht 4soort onroerend goedhuis    
4-186Rozengracht 4eigenaar Egbert Heidekamp    
4-186Rozengracht 4gebruiker Egbert Heidekamp    
4-186Rozengracht 4huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-187Rozengracht 6soort onroerend goedpakhuis    
4-187Rozengracht 6eigenaar Jacob Jarigs    
4-187Rozengracht 6gebruiker Jacob Jarigs    
4-187Rozengracht 6huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-187/2Rozengracht 2soort onroerend goedhuis    
4-187/2Rozengracht 2eigenaar Ayse Arjens    
4-187/2Rozengracht 2gebruiker Gerryt Edsgers    
4-187/2Rozengracht 2huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
4-187/2Rozengracht 2opmerking [voor de tweede maal vermeld als 4-187]
4-188Spinhuisstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-188Spinhuisstraat 1eigenaar Hylke Sytsses erven   
4-188Spinhuisstraat 1gebruiker Hylke Sytsses erven   
4-188Spinhuisstraat 1opmerking pro deo begeert
4-189Zuiderhaven 42soort onroerend goedhuis    
4-189Zuiderhaven 42eigenaar de heer Vliethoorn    
4-189Zuiderhaven 42gebruiker de heer Vliethoorn    
4-189Zuiderhaven 42opmerking ledigh
4-190Zuiderhaven 46soort onroerend goedhuis    
4-190Zuiderhaven 46eigenaar Symon Lambsma    
4-190Zuiderhaven 46gebruiker Symon Lambsma    
4-190Zuiderhaven 46huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 16‑13‑06 cg
4-191Zuiderhaven 48soort onroerend goedhuis    
4-191Zuiderhaven 48eigenaar de heer Kempenaar    
4-191Zuiderhaven 48gebruiker de heer Kempenaar    
4-191Zuiderhaven 48huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 20‑06‑10 cg
4-192Zuiderhaven 50soort onroerend goedhuis    
4-192Zuiderhaven 50eigenaar capt. Guitet    
4-192Zuiderhaven 50gebruiker capt. Guitet    
4-192Zuiderhaven 50huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 15‑00‑00 cg
4-193Spinstraat 7soort onroerend goedhuis    
4-193Spinstraat 7eigenaar Aafke Jans    
4-193Spinstraat 7eigenaar Maartie Jans erven   
4-193Spinstraat 7gebruiker Hessel Sytses    
4-193Spinstraat 7huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-194 soort onroerend goedhuis    
4-194 eigenaar de raads fiscaal Idsinga    
4-194 gebruiker de raads fiscaal Idsinga    
4-194 huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 15‑00‑00 cg
4-195Steenhouwersstraat 2soort onroerend goedhuis    
4-195Steenhouwersstraat 2eigenaar de heer Wijdenbrug    
4-195Steenhouwersstraat 2gebruiker de heer Wijdenbrug    
4-195Steenhouwersstraat 2huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 21‑13‑06 cg
4-196Nieuweburen 1soort onroerend goedwoning    
4-196Nieuweburen 1eigenaar Claaske Johannes    
4-196Nieuweburen 1gebruiker Claaske Johannes    
4-196Nieuweburen 1opmerking 1720 insolvent verklaart 6-00-00
4-196Nieuweburen 1grondpacht aande heerde heer Wijdenbrug    
4-196Nieuweburen 1grondpacht en aanslag   03‑00‑00 cg0‑12‑00 cg
4-197Zuiderhaven 52soort onroerend goedkamer    
4-197Zuiderhaven 52eigenaar de heer Wijdenbrug    
4-197Zuiderhaven 52gebruiker de heer Wijdenbrug    
4-197Zuiderhaven 52opmerking doet geen huir
4-198Zuiderhaven 52soort onroerend goedhoff    
4-198Zuiderhaven 52eigenaar de heer Kempenaar    
4-198Zuiderhaven 52gebruiker de heer Kempenaar    
4-198Zuiderhaven 52huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑06 cg
4-199Schoolstraat 1soort onroerend goedhuis    
4-199Schoolstraat 1eigenaar Wybe Hiddes wed.   
4-199Schoolstraat 1gebruiker Wybe Hiddes wed.   
4-199Schoolstraat 1huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-199Schoolstraat 1opmerking pauper
4-200Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-200Zuiderhaven 38eigenaar Joost Andries    
4-200Zuiderhaven 38eigenaar Jan Andries    
4-200Zuiderhaven 38gebruiker Joost Andries    
4-200Zuiderhaven 38gebruiker Jan Andries    
4-200Zuiderhaven 38opmerking 1722 insolvent verklaart 12-00-00
4-201Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-201Zuiderhaven 38eigenaar Gerloff Pieters    
4-201Zuiderhaven 38gebruiker Gerloff Pieters    
4-201Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 16‑13‑06 cg
4-201Zuiderhaven 38opmerking [samen met 4-202]
4-202Schoolstraat 2soort onroerend goedhuis    
4-202Schoolstraat 2eigenaar Gerloff Pieters    
4-202Schoolstraat 2gebruiker Gerloff Pieters    
4-202Schoolstraat 2huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 16‑13‑06 cg
4-202Schoolstraat 2opmerking [samen met 4-201]
4-203Schoolstraat 2soort onroerend goedhuis    
4-203Schoolstraat 2eigenaar dr. Scheltinga    
4-203Schoolstraat 2gebruiker dr. Scheltinga    
4-203Schoolstraat 2huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑10 cg
4-204Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-204Zuiderhaven 38eigenaar Wybe Hiddes    
4-204Zuiderhaven 38gebruiker Wybe Hiddes    
4-204Zuiderhaven 38opmerking pro deo begeert
4-205Zuiderhaven 38soort onroerend goedkoolstek    
4-205Zuiderhaven 38eigenaar Tjeerd Syvarda    
4-205Zuiderhaven 38gebruiker Jarig Jacobs    
4-205Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
4-206 soort onroerend goedhuis    
4-206 eigenaar Hans Jansen    
4-206 gebruiker Hans Jansen    
4-206 opmerking 1731 insolvent verklaart 12-00-00
4-207 soort onroerend goedhuis    
4-207 eigenaar Jan Jongma    
4-207 gebruiker Jan Jongma    
4-207 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-208 soort onroerend goedhuis en werff    
4-208 eigenaar Jan Jongma    
4-208 gebruiker Jan Jongma    
4-208 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-209 soort onroerend goedhuis    
4-209 eigenaar Jan Jongma    
4-209 gebruiker Jan Jongma    
4-209 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-210 soort onroerend goedschuir    
4-210 eigenaar Jan Jongma    
4-210 gebruiker Jan Jongma    
4-210 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑13‑06 cg
4-211 soort onroerend goedhuis    
4-211 eigenaar Evert Oosterbaan    
4-211 gebruiker Evert Oosterbaan    
4-211 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
4-212 soort onroerend goedhuis    
4-212 eigenaar dr. Scheltinga    
4-212 gebruiker Mayke Femmes    
4-212 huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-213Zuiderhaven 38soort onroerend goedkamer    
4-213Zuiderhaven 38eigenaar diaconie    
4-213Zuiderhaven 38gebruiker diaconie    
4-213Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-214Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-214Zuiderhaven 38eigenaar Andrys Jans wed.   
4-214Zuiderhaven 38gebruiker Andrys Jans wed.   
4-214Zuiderhaven 38opmerking pauper
4-215 soort onroerend goed    
4-215 eigenaar Marten Jansen    
4-215 gebruiker Marten Jansen    
4-215 opmerking pauper
4-216Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-216Zuiderhaven 38eigenaar Holke Obbes    
4-216Zuiderhaven 38gebruiker Holke Obbes    
4-216Zuiderhaven 38opmerking 1726 insolvent verklaart 6-00-00
4-217Zuiderhaven 38soort onroerend goedhuis    
4-217Zuiderhaven 38eigenaar Harmen Harmens    
4-217Zuiderhaven 38gebruiker Harmen Harmens    
4-217Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-218Zuiderhaven 38soort onroerend goedwoning    
4-218Zuiderhaven 38eigenaar Rienk Hessels wed.   
4-218Zuiderhaven 38gebruiker Rienk Hessels wed.   
4-218Zuiderhaven 38opmerking pauper
4-219Zuiderhaven 38soort onroerend goedkamer    
4-219Zuiderhaven 38eigenaar burgemeester Haselaer wed.   
4-219Zuiderhaven 38gebruiker Harmen Alberts    
4-219Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-219Zuiderhaven 38gebruiker Harmen Jansen    
4-220Zuiderhaven 38soort onroerend goedkamer    
4-220Zuiderhaven 38eigenaar kerkearmen    
4-220Zuiderhaven 38gebruiker kerkearmen    
4-220Zuiderhaven 38huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
4-221 soort onroerend goedkamer    
4-221 eigenaar Gerryt Cornelis    
4-221 gebruiker Michiel Jans wed.   
4-221 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-222 soort onroerend goedkamer    
4-222 eigenaar Evert Oosterbaan    
4-222 gebruiker Evert Oosterbaan    
4-222 opmerking ledigh
4-223 soort onroerend goedhuis    
4-223 eigenaar Evert Oosterbaan    
4-223 gebruiker Doede Eelkes wed.   
4-223 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑10‑00 cg
4-224 soort onroerend goedkamer    
4-224 eigenaar Evert Oosterbaan    
4-224 gebruiker Hendrik wever   
4-224 huurwaarde en aanslag  13‑00‑00 cg 02‑03‑06 cg
4-225Nutstraat 2soort onroerend goedkamer    
4-225Nutstraat 2eigenaar Gerryt Hendriks    
4-225Nutstraat 2gebruiker Ype Lammerts    
4-225Nutstraat 2huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-226Zuiderhaven 82soort onroerend goedhuis    
4-226Zuiderhaven 82eigenaar Pyter Freerks    
4-226Zuiderhaven 82gebruiker Pyter Freerks cum soc.   
4-226Zuiderhaven 82huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑13‑06 cg
4-227Zuiderhaven 80soort onroerend goedhuis    
4-227Zuiderhaven 80eigenaar Ruerd Sybbes Bontekoe    
4-227Zuiderhaven 80gebruiker Schelte Tytes cum soc.   
4-227Zuiderhaven 80huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑00‑00 cg
4-228 0soort onroerend goedhuis    
4-228 0eigenaar Gerryt Jansen    
4-228 0gebruiker Gerryt Jansen    
4-228 0opmerking 1720 insolvent verklaart
4-229Zuiderhaven 78soort onroerend goedhuis    
4-229Zuiderhaven 78eigenaar Yede Hommes    
4-229Zuiderhaven 78gebruiker Yede Hommes cum soc.   
4-229Zuiderhaven 78huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 05‑13‑06 cg
4-230Zuiderhaven 76soort onroerend goedhuis en pakhuis    
4-230Zuiderhaven 76eigenaar Pyter Gerlofs wed.   
4-230Zuiderhaven 76gebruiker Pyter Gerlofs wed.   
4-230Zuiderhaven 76huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 13‑06‑10 cg
4-231Zuiderhaven 74soort onroerend goedhuis    
4-231Zuiderhaven 74eigenaar Pyter Gerlofs wed.   
4-231Zuiderhaven 74gebruiker Johan Tousaint    
4-231Zuiderhaven 74huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 07‑10‑00 cg
4-232Zuiderhaven 72soort onroerend goedsmitte    
4-232Zuiderhaven 72eigenaar Yde Hemmes erven   
4-232Zuiderhaven 72gebruiker Yde Hemmes erven   
4-232Zuiderhaven 72huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-233Zuiderhaven 70soort onroerend goedhuis    
4-233Zuiderhaven 70eigenaar Pieter Keimpes    
4-233Zuiderhaven 70gebruiker Pieter Keimpes cum soc.   
4-233Zuiderhaven 70huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
4-234Zuiderhaven 68soort onroerend goedhuis    
4-234Zuiderhaven 68eigenaar Andrys Tjerks wed.   
4-234Zuiderhaven 68gebruiker Andrys Tjerks wed.   
4-234Zuiderhaven 68huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-235Zuiderstraat 22soort onroerend goedhuis    
4-235Zuiderstraat 22eigenaar Rinse Pyters    
4-235Zuiderstraat 22gebruiker Rinse Pyters    
4-235Zuiderstraat 22huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-236Zuiderstraat 20soort onroerend goedhuis    
4-236Zuiderstraat 20eigenaar Stoffel Sakes    
4-236Zuiderstraat 20gebruiker Gerryt Dirks    
4-236Zuiderstraat 20huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-237 soort onroerend goedhuis    
4-237 eigenaar Jacob Pyters    
4-237 gebruiker Cobus Andrys    
4-237 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
4-238Zuiderstraat 18soort onroerend goedwoning    
4-238Zuiderstraat 18eigenaar Cornelis Annes    
4-238Zuiderstraat 18gebruiker Fokke Joostens    
4-238Zuiderstraat 18huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-239Zuiderstraat 16soort onroerend goedhuis    
4-239Zuiderstraat 16eigenaar Gerloff Clases    
4-239Zuiderstraat 16gebruiker Floris Yedes cum soc.   
4-239Zuiderstraat 16huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-239Zuiderstraat 16opmerking [voor de tweede maal vermeld als 4-238]
4-239/2Zuiderstraat 14soort onroerend goedhuis    
4-239/2Zuiderstraat 14eigenaar Arent Nieuwenhuis    
4-239/2Zuiderstraat 14gebruiker Sybren Taekes    
4-239/2Zuiderstraat 14huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 07‑13‑06 cg
4-239/2Zuiderstraat 14opmerking [vermeld als 4-239]
4-240Zuiderstraat 12soort onroerend goedhuis    
4-240Zuiderstraat 12eigenaar Dirk van Zeist wed.   
4-240Zuiderstraat 12gebruiker Dirk van Zeist wed.   
4-240Zuiderstraat 12huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-241Zuiderstraat 10soort onroerend goedhuis    
4-241Zuiderstraat 10eigenaar Stittert Adams erven   
4-241Zuiderstraat 10gebruiker Claaske Arjens    
4-241Zuiderstraat 10huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-242 soort onroerend goedhuis    
4-242 eigenaar Jacob Jansen    
4-242 gebruiker Jacob Jansen cum soc.   
4-242 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
4-242 soort onroerend goedkamer    
4-242 eigenaar Pieter Gerlofs wed.   
4-242 gebruiker Allert Lieuwes    
4-242 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-243 soort onroerend goedkamer    
4-243 eigenaar Pieter Gerlofs wed.   
4-243 gebruiker Pieter Gerlofs wed.   
4-243 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 01‑16‑10 cg
4-244 soort onroerend goedkamer    
4-244 eigenaar Jan Sents wed.   
4-244 gebruiker Jan Sents wed.   
4-244 opmerking 1726 insolvent verklaart 9-00-00
4-245 soort onroerend goedkamer    
4-245 eigenaar Jan Douwes erven   
4-245 gebruiker Jan Douwes erven   
4-245 opmerking pro deo begeert
4-246Zuidersteeg 11soort onroerend goedwoning    
4-246Zuidersteeg 11eigenaar Antie Jacobs erven   
4-246Zuidersteeg 11gebruiker Lijsbet Lolles cum soc.   
4-246Zuidersteeg 11huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
4-247 soort onroerend goedmolen    
4-247 eigenaar Gerryt Baltus    
4-247 gebruiker Gerryt Baltus    
4-247 huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑10‑00 cg
4-248 soort onroerend goedhuis    
4-248 eigenaar Gerryt Baltus    
4-248 gebruiker Gerryt Baltus cum soc.   
4-248 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
4-249 soort onroerend goedhuis    
4-249 eigenaar vroedsman Jelgersma    
4-249 gebruiker Harmen Arents    
4-250 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-250 soort onroerend goedkamer    
4-250 eigenaar Wybe Sybouts    
4-250 gebruiker Wybe Sybouts    
4-250 opmerking pauper
4-251Dwarsstraat 21soort onroerend goedkamer    
4-251Dwarsstraat 21eigenaar Rienk Jouws    
4-251Dwarsstraat 21gebruiker Rienk Jouws    
4-251Dwarsstraat 21huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 01‑00‑00 cg
4-252Zuiderstraat 8soort onroerend goedkamer    
4-252Zuiderstraat 8eigenaar Jacob Jansen    
4-252Zuiderstraat 8gebruiker Anske Jans    
4-252Zuiderstraat 8huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-253Zuiderstraat 8soort onroerend goedhuis    
4-253Zuiderstraat 8eigenaar Abe Jacobs    
4-253Zuiderstraat 8gebruiker Abe Jacobs    
4-253Zuiderstraat 8huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
4-254Zuiderstraat 6soort onroerend goedhuis    
4-254Zuiderstraat 6eigenaar Jan Alberts    
4-254Zuiderstraat 6gebruiker Jan Alberts cum soc.   
4-254Zuiderstraat 6huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-255Zuiderstraat 13soort onroerend goedkamer    
4-255Zuiderstraat 13eigenaar Aukjen Clases    
4-255Zuiderstraat 13gebruiker Aukjen Clases    
4-255Zuiderstraat 13huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-256Zuiderstraat 15soort onroerend goedhuis    
4-256Zuiderstraat 15eigenaar Ype IJsbrands    
4-256Zuiderstraat 15gebruiker Ype IJsbrands    
4-256Zuiderstraat 15huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-257Zuiderstraat 17soort onroerend goedhuis    
4-257Zuiderstraat 17eigenaar Jurjen Carstens    
4-257Zuiderstraat 17gebruiker Jurjen Carstens    
4-257Zuiderstraat 17huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑10‑00 cg
4-258Zuiderstraat 21soort onroerend goedhuis    
4-258Zuiderstraat 21eigenaar Jurjen Carstens    
4-258Zuiderstraat 21gebruiker Jurjen Carstens    
4-258Zuiderstraat 21huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑12‑00 cg
4-259Zuiderstraat 23soort onroerend goedhuis    
4-259Zuiderstraat 23eigenaar Aukjen Ruurds erven   
4-259Zuiderstraat 23gebruiker Anthony Dingshoff cum soc.   
4-259Zuiderstraat 23huurwaarde en aanslag  63‑00‑00 cg 10‑10‑00 cg
4-260Zuiderstraat 27soort onroerend goedhuis    
4-260Zuiderstraat 27eigenaar Tyte Ruerds    
4-260Zuiderstraat 27gebruiker Tyte Ruerds    
4-260Zuiderstraat 27huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑00‑00 cg
4-261Zuiderstraat 29soort onroerend goedhuis    
4-261Zuiderstraat 29eigenaar Gerryt Suiringar    
4-261Zuiderstraat 29gebruiker Taeke Pieters    
4-261Zuiderstraat 29huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
4-262Zuiderstraat 31soort onroerend goedhuis    
4-262Zuiderstraat 31eigenaar Doeke Symons    
4-262Zuiderstraat 31gebruiker Doeke Symons    
4-262Zuiderstraat 31huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑06‑10 cg
4-263 soort onroerend goedhoff    
4-263 eigenaar Evert Hanekuik    
4-263 gebruiker Evert Hanekuik    
4-263 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-264 soort onroerend goedhuis    
4-264 eigenaar Tjeerd Syvarda    
4-264 gebruiker Tjeerd Syvarda    
4-264 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
4-265Zuiderstraat 31soort onroerend goedsmederij en timmerhuis    
4-265Zuiderstraat 31eigenaar Pyter Gerlofs wed.   
4-265Zuiderstraat 31gebruiker Abe Jacobs    
4-265Zuiderstraat 31gebruiker Pieter Keimpes    
4-265Zuiderstraat 31huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 05‑13‑06 cg
5-001Voorstraat 94soort onroerend goedhuis    
5-001Voorstraat 94eigenaar Johannes Kramer erven   
5-001Voorstraat 94gebruiker Jan Broers cum soc.   
5-001Voorstraat 94huurwaarde en aanslag  04‑00‑00 cg 17‑06‑10 cg
5-002Voorstraat 92soort onroerend goedhuis    
5-002Voorstraat 92eigenaar Jelle Stijl erven   
5-002Voorstraat 92gebruiker Jelle Stijl    
5-002Voorstraat 92huurwaarde en aanslag  72‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
5-003Voorstraat 90soort onroerend goedhuis    
5-003Voorstraat 90eigenaar Sybren Goukes wed.   
5-003Voorstraat 90gebruiker Sybren Goukes wed.   
5-003Voorstraat 90huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 11‑13‑06 cg
5-004Voorstraat 88soort onroerend goedhuis    
5-004Voorstraat 88eigenaar Janke Poppes    
5-004Voorstraat 88gebruiker Dirk Jacobs    
5-004Voorstraat 88huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 06‑13‑06 cg
5-005Voorstraat 86soort onroerend goedhuis    
5-005Voorstraat 86eigenaar Janke Poppes    
5-005Voorstraat 86gebruiker Eeke Jansen    
5-005Voorstraat 86huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 08‑06‑10 cg
5-006Voorstraat 84soort onroerend goedhuis    
5-006Voorstraat 84eigenaar Baukjen Seerps    
5-006Voorstraat 84gebruiker Baukjen Seerps    
5-006Voorstraat 84gebruiker Joseph Norden    
5-006Voorstraat 84huurwaarde en aanslag  92‑00‑00 cg 15‑06‑10 cg
5-007Voorstraat 82soort onroerend goedhuis    
5-007Voorstraat 82eigenaar Claas Jansen    
5-007Voorstraat 82gebruiker Claas Jansen    
5-007Voorstraat 82huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
5-008Voorstraat 80soort onroerend goedhuis    
5-008Voorstraat 80eigenaar burgemeester Laquart wed.   
5-008Voorstraat 80gebruiker burgemeester Laquart wed.   
5-008Voorstraat 80huurwaarde en aanslag  92‑00‑00 cg 15‑06‑10 cg
5-009Voorstraat 78soort onroerend goedhuis    
5-009Voorstraat 78eigenaar burgemeester van Sloten    
5-009Voorstraat 78gebruiker burgemeester van Sloten    
5-009Voorstraat 78huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑00‑00 cg
5-010Voorstraat 76soort onroerend goedhuis    
5-010Voorstraat 76eigenaar Evert Oosterbaan    
5-010Voorstraat 76gebruiker Willem Westerhoff    
5-010Voorstraat 76huurwaarde en aanslag  78‑00‑00 cg 13‑00‑00 cg
5-011Voorstraat 76soort onroerend goedhuis    
5-011Voorstraat 76eigenaar Evert Oosterbaan    
5-011Voorstraat 76gebruiker Philippus Levy    
5-011Voorstraat 76huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 04‑13‑06 cg
5-012Kleine Kerkstraat 1soort onroerend goedhuis    
5-012Kleine Kerkstraat 1eigenaar (eerder) Henne Wybrens erven wed.   
5-012Kleine Kerkstraat 1eigenaar burgemeester van Slooten    
5-012Kleine Kerkstraat 1opmerking [eigenaar van 1/2]
5-012Kleine Kerkstraat 1eigenaar Ulbe Jansen    
5-012Kleine Kerkstraat 1gebruiker [doorgehaald] Johannes Lodewijks cum soc.   
5-012Kleine Kerkstraat 1huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
5-013Kleine Kerkstraat 5soort onroerend goedhuis    
5-013Kleine Kerkstraat 5eigenaar Trijntje Annes wed.   
5-013Kleine Kerkstraat 5gebruiker Berber Joukes    
5-013Kleine Kerkstraat 5huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
5-014Kleine Kerkstraat 7soort onroerend goedhuis    
5-014Kleine Kerkstraat 7eigenaar Dirk Annes    
5-014Kleine Kerkstraat 7gebruiker Hans Pieters    
5-014Kleine Kerkstraat 7huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
5-015Kleine Kerkstraat 9soort onroerend goedhuis    
5-015Kleine Kerkstraat 9eigenaar Wybren Doekes    
5-015Kleine Kerkstraat 9gebruiker Dirk Fontein    
5-015Kleine Kerkstraat 9huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑06‑10 cg
5-016Kleine Kerkstraat 18soort onroerend goedhuis    
5-016Kleine Kerkstraat 18eigenaar Dirk Huigens    
5-016Kleine Kerkstraat 18gebruiker Keimpe Bouwes cum soc.   
5-016Kleine Kerkstraat 18huurwaarde en aanslag  64‑00‑00 cg 10‑13‑06 cg
5-017Kleine Kerkstraat 12soort onroerend goedhuis    
5-017Kleine Kerkstraat 12eigenaar vroetsman Huidekoper    
5-017Kleine Kerkstraat 12gebruiker Gerryt Jelles    
5-017Kleine Kerkstraat 12huurwaarde en aanslag  29‑00‑00 cg 04‑16‑10 cg
5-017Kleine Kerkstraat 12grondpacht aanHarmen Jansen erven   
5-017Kleine Kerkstraat 12grondpacht en aanslag   00‑10‑00 cg0‑02‑00 cg
5-018Kleine Kerkstraat 10soort onroerend goedhuis    
5-018Kleine Kerkstraat 10eigenaar Claas Pyters erven   
5-018Kleine Kerkstraat 10gebruiker Jelle Hayes    
5-018Kleine Kerkstraat 10huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 04‑13‑06 cg
5-019Kleine Kerkstraat 8soort onroerend goedhuis    
5-019Kleine Kerkstraat 8eigenaar Dirk Beerns    
5-019Kleine Kerkstraat 8gebruiker Dirk Beerns    
5-019Kleine Kerkstraat 8huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
5-020Kleine Kerkstraat 6soort onroerend goedhuis    
5-020Kleine Kerkstraat 6eigenaar Hessel Harmens    
5-020Kleine Kerkstraat 6eigenaar Dirk Huigens    
5-020Kleine Kerkstraat 6gebruiker Joost Hendriks    
5-020Kleine Kerkstraat 6huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
5-021Kleine Kerkstraat 6soort onroerend goedhuis    
5-021Kleine Kerkstraat 6eigenaar Dirk Jeltes    
5-021Kleine Kerkstraat 6gebruiker Dirk Jeltes    
5-021Kleine Kerkstraat 6huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
5-021Kleine Kerkstraat 6grondpacht aanHarmen Douwes