Harlingen, reëelkohier 1736 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896)

illustratie reëelkohier 1736 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1736. Van elk pand zijn 'eigenaars' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zestien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '6e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 20% belasting verschuldigd, de zgn. '5e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Cohier van de reele schattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen, en desselvs Jurisdictie, gemaakt en gerenoveert bij de Achtb. magistraat van voors. stad, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed: Mog: Heren Staaten van Friesland in dato den 17en maart 1736 en sulks voor den Jaare van meij 1736 tot meij 1737.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2022-04-24 13:18:38

kwartier  1  2  3  4  5  6  7  8  

pandgeschat adres soort o/gvoornaam patroniem familienaamhuurwaardegrondpachtaanslag
1-001 Noorderhaven 3soort onroerend goed: lijnbaan    
1-001  eigenaar:  Arjen Teunis Blok    
1-001  gebruiker:  Arjen Teunis Blok    
1-001  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 3‑02‑06 cg
1-002 Noorderhaven 7soort onroerend goed: huis    
1-002  eigenaar:  Jurjen Clases    
1-002  gebruiker:  Jurjen Clases    
1-002  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
1-003 Noorderhaven 9soort onroerend goed: huis    
1-003  eigenaar:  Rimmert Luitjens    
1-003  gebruiker:  Rimmert Luitjens    
1-003  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑06 cg
1-004 Noorderhaven 11soort onroerend goed: huis    
1-004  eigenaar:  Melle Ynses    
1-004  gebruiker:  Heere Lieuwes    
1-004  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
1-005 Noorderhaven 13soort onroerend goed: huis    
1-005  eigenaar:  Jan Douwes    
1-005  gebruiker:  Claas Oepkes cum soc.   
1-005  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑06 cg
1-006 Noorderhaven 15soort onroerend goed: huis    
1-006  eigenaar:  erven Ruerd Sybes    
1-006  gebruiker:  erven Ruerd Sybes    
1-006  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
1-007 Noorderhaven 17soort onroerend goed: huis    
1-007  eigenaar:  Dirk Sytses    
1-007  gebruiker:  Wybe Feddes    
1-007  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 5‑06‑10 cg
1-008 Noorderhaven 19soort onroerend goed: huis    
1-008  eigenaar:  Jacob Douwes    
1-008  gebruiker:  Ytie Luities    
1-008  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑10 cg
1-009 Noorderhaven 21soort onroerend goed: huis    
1-009  eigenaar:  Jan Aukes    
1-009  gebruiker:  Jacob Douwes cum soc.   
1-009  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
1-010 Noorderhaven 23soort onroerend goed: huis    
1-010  eigenaar:  Claas R. Mahui    
1-010  gebruiker:  Claas R. Mahui    
1-010  huurwaarde en aanslag:   39‑00‑00 cg 6‑10‑00 cg
1-011 Noorderhaven 23soort onroerend goed: huis    
1-011  eigenaar:  Jan Aukes    
1-011  gebruiker:  Jan Aukes    
1-011  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 9‑00‑00 cg
1-012 Noorderhaven 25soort onroerend goed: huis    
1-012  eigenaar:  Jan Aukes    
1-012  gebruiker:  vroedsman Wijngaarden    
1-012  huurwaarde en aanslag:   47‑00‑00 cg 7‑16‑10 cg
1-013 Noorderhaven 27soort onroerend goed: huis    
1-013  eigenaar:  Jan Aukes    
1-013  gebruiker:  Sytske Dirks cum soc.   
1-013  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
1-014 Noorderhaven 29soort onroerend goed: huis    
1-014  eigenaar:  Reiner Tjeerds    
1-014  gebruiker:  wed. Jan Douwes    
1-014  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑10 cg
1-015 Noorderhaven 29soort onroerend goed: woning    
1-015  eigenaar:  Jan Aukes    
1-015  gebruiker:  Jan Aukes    
1-015  opmerking:  afgebrooken
1-016 Noorderhaven 29soort onroerend goed: kamer    
1-016  eigenaar:  erven Ruurd Sybes    
1-016  gebruiker:  Sjoerd Wessels    
1-016  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
1-017 Droogstraat 1soort onroerend goed: woning    
1-017  eigenaar:  wed. Gerryt Douwes    
1-017  gebruiker:  wed. Gerryt Douwes    
1-017  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
1-018 Zoutsloot 6soort onroerend goed: huis    
1-018  eigenaar:  Jan Aukes    
1-018  gebruiker:  Jan Aukes    
1-018  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
1-019 Noorderhaven 31soort onroerend goed: huis    
1-019  eigenaar:  wed. Cornelis Vinkelbos    
1-019  gebruiker:  wed. Cornelis Vinkelbos cum soc.   
1-019  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑06‑10 cg
1-020 Noorderhaven 35soort onroerend goed: huis    
1-020  eigenaar:  Freerk van der Hout    
1-020  gebruiker:  Freerk van der Hout    
1-020  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 13‑06‑10 cg
1-021 soort onroerend goed: huis    
1-021  eigenaar:  Freerk van der Hout    
1-021  gebruiker:  Evert Nieuwenhuis70-00-00 cg  
1-021  gebruiker:  Sybe Aukes 40-00-00 cg  
1-021  huurwaarde en aanslag:   110‑00‑00 cg 18‑07‑18 cg
1-022 Noorderhaven 37soort onroerend goed: huis en brouwerij    
1-022  eigenaar:  Jochem Eelkes    
1-022  gebruiker:  Beernt Geersma    
1-022  huurwaarde en aanslag:   124‑10‑00 cg 20‑15‑00 cg
1-023 0soort onroerend goed: panwerk    
1-023  eigenaar:  wed. burgemr. Weyma    
1-023  gebruiker:  wed. burgemr. Weyma    
1-023  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑06 cg
1-024 Noorderhaven 39soort onroerend goed: huis    
1-024  eigenaar:  erven Ayse Arjens Mahui    
1-024  gebruiker:  erven Ayse Arjens Mahui    
1-024  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
1-025 Noorderhaven 41soort onroerend goed: huis    
1-025  eigenaar:  erven Gilles Martens    
1-025  gebruiker:  erven Gilles Martens    
1-025  huurwaarde en aanslag:   47‑00‑00 cg 7‑16‑10 cg
1-026 Noorderhaven 43soort onroerend goed: huis    
1-026  eigenaar:  Junius Alema    
1-026  gebruiker:  Junius Alema    
1-026  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 9‑06‑10 cg
1-027 Noorderhaven 45soort onroerend goed: huis    
1-027  eigenaar:  Wybe Drieses    
1-027  gebruiker:  Wybe Drieses    
1-027  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
1-028 Noorderhaven 47soort onroerend goed: huis    
1-028  eigenaar:  Evert Hanekuik    
1-028  gebruiker:  Evert Hanekuik    
1-028  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 9‑06‑10 cg
1-029 Noorderhaven 49soort onroerend goed: huis    
1-029  eigenaar:  Yke Goverts    
1-029  gebruiker:  Yke Goverts    
1-029  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-030 Noorderhaven 51soort onroerend goed: huis    
1-030  eigenaar:  Pieter J. Oldaan erven   
1-030  gebruiker:  Pieter J. Oldaan erven   
1-030  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-031 Noorderhaven 53soort onroerend goed: huis    
1-031  eigenaar:  Willem Mouter    
1-031  gebruiker:  Willem Mouter    
1-031  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-032 Noorderhaven 55soort onroerend goed: huis    
1-032  eigenaar:  Job A. Bakker    
1-032  gebruiker:  Job A. Bakker    
1-032  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑10 cg
1-033 Noorderhaven 57soort onroerend goed: huis    
1-033  eigenaar:  Sierk Tolsma    
1-033  gebruiker:  Sierk Tolsma    
1-033  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 13‑06‑10 cg
1-034 Noorderhaven 57soort onroerend goed: huis    
1-034  eigenaar:  Claas Jacobs    
1-034  gebruiker:  Claas Jacobs    
1-034  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑00‑00 cg
1-035 Noorderhaven 59soort onroerend goed: huis    
1-035  eigenaar:  Sierk Tolsma    
1-035  gebruiker:  Sierk Tolsma    
1-035  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
1-036 Noorderhaven 61soort onroerend goed: huis    
1-036  eigenaar:  Douwe Hanekuik    
1-036  gebruiker:  Douwe Hanekuik    
1-036  huurwaarde en aanslag:   120‑00‑00 cg 20‑00‑00 cg
1-037 Zoutsloot 1soort onroerend goed: panwerk    
1-037  eigenaar:  Wybe Gerrits    
1-037  gebruiker:  Wybe Gerrits    
1-037  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑06 cg
1-038 0soort onroerend goed: [schoenmakers]perk    
1-038  eigenaar:  Jan Aukes    
1-038  gebruiker:  Jan Aukes    
1-038  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
1-039 0soort onroerend goed: [schoenmakers]perk    
1-039  eigenaar:  erven Anne Jans    
1-039  gebruiker:  erven Anne Jans    
1-039  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
1-040 Zeilmakersstraat 16soort onroerend goed: huis    
1-040  eigenaar:  wed. Hoyte Doedes    
1-040  gebruiker:  wed. Hoyte Doedes    
1-040  opmerking:  pauper
1-041 Zeilmakersstraat 18soort onroerend goed: huis en pakhuis    
1-041  eigenaar:  capt. Prigge    
1-041  eigenaar:  erven Anne Jans    
1-041  gebruiker:  Joseph Norden    
1-041  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
1-042 0soort onroerend goed: 5 [schoenmakers]perken    
1-042  eigenaar:  erven Anne Jans    
1-042  gebruiker:  erven Anne Jans    
1-042  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
1-043 0soort onroerend goed: huis    
1-043  eigenaar:  Meye Harmens    
1-043  gebruiker:  Meye Harmens    
1-043  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
1-043 /2 soort onroerend goed: huis    
1-043 /2 eigenaar:  Folkert Clases    
1-043 /2 gebruiker:  Folkert Clases    
1-043 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-044 Zoutsloot 13soort onroerend goed:     
1-044  eigenaar:  erven Pieter Fridses    
1-044  gebruiker:  erven Pieter Fridses    
1-044  opmerking:  pauper
1-045 0soort onroerend goed: huis    
1-045  eigenaar:  Freerk van der Hout    
1-045  gebruiker:  Freerk van der Hout    
1-045  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-046 0soort onroerend goed: huis    
1-046  eigenaar:  Henning Cornelis    
1-046  eigenaar:  Pieter Cornelis    
1-046  gebruiker:  Henning Cornelis    
1-046  gebruiker:  Pieter Cornelis    
1-046  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-047 0soort onroerend goed: kamer    
1-047  eigenaar:  diaconie    
1-047  gebruiker:  diaconie    
1-047  opmerking:  
1-048 0soort onroerend goed: kamer    
1-048  eigenaar:  Jelle Clases    
1-048  gebruiker:  Dirk Roelofs    
1-048  huurwaarde en aanslag:   7‑10‑00 cg 1‑05‑00 cg
1-049 0soort onroerend goed: kamer    
1-049  eigenaar:  erven Anne Jans    
1-049  gebruiker:  Trijntje Sierks    
1-049  opmerking:  woont vergeefs
1-050 0soort onroerend goed: camer    
1-050  eigenaar:  erven Anne Jans    
1-050  gebruiker:  wed. Arjen Cornelis    
1-050  opmerking:  woont vergeefs
1-051 0soort onroerend goed: kamer    
1-051  eigenaar:  wed. Lammert Dirks    
1-051  gebruiker:  wed. Lammert Dirks    
1-051  opmerking:  pauper
1-052 Zoutsloot 21soort onroerend goed: huis    
1-052  eigenaar:  Dirk Lieuwes    
1-052  gebruiker:  Dirk Lieuwes    
1-052  opmerking:  1731 insolvent verclaart 9-00-00
1-053 0soort onroerend goed: wagenhuis    
1-053  eigenaar:  erven Anne Jans    
1-053  gebruiker:  erven Anne Jans    
1-053  huurwaarde en aanslag:   3‑00‑00 cg 0‑10‑00 cg
1-054 Bildtstraat 4soort onroerend goed: potterij    
1-054  eigenaar:  Wytse Cornelis    
1-054  gebruiker:  Wytse Cornelis    
1-054  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-055 0soort onroerend goed: huis    
1-055  eigenaar:  Harmen Willems    
1-055  gebruiker:  Harmen Willems    
1-055  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-056 Bildtstraat 2soort onroerend goed: huis    
1-056  eigenaar:  Sjoerd Talma    
1-056  gebruiker:  Willem Jans    
1-056  gebruiker:  N. N. cum soc.   
1-056  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
1-057 0soort onroerend goed: huis en molen    
1-057  eigenaar:  Sjoerd Talma    
1-057  gebruiker:  Sjoerd Talma    
1-057  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
1-058 0soort onroerend goed: stal    
1-058  eigenaar:  Evert Hanekuik    
1-058  gebruiker:  Evert Hanekuik    
1-058  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑08 cg
1-059 0soort onroerend goed: huis    
1-059  eigenaar:  Pier Doekles    
1-059  gebruiker:  Pier Doekles    
1-059  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-060 0soort onroerend goed: huis    
1-060  eigenaar:  Jan Hendriks    
1-060  gebruiker:  Jan Hendriks    
1-060  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-061 soort onroerend goed: huis    
1-061  eigenaar:  Evert Hanekuik    
1-061  gebruiker:  Coert Jansen    
1-061  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-061 /2 soort onroerend goed: kamer    
1-061 /2 eigenaar:  Jan Gerlofs    
1-061 /2 gebruiker:  Jan Gerlofs    
1-061 /2 huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
1-061 /3Bildtstraat 12soort onroerend goed: huis    
1-061 /3 eigenaar:  Symon Jansen q.q.   
1-061 /3 gebruiker:  Sjoerd Jansen    
1-061 /3 huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 3‑13‑06 cg
1-061 /4Bildtstraat 14soort onroerend goed: huis    
1-061 /4 eigenaar:  Jacob Folkerts    
1-061 /4 eigenaar:  Sierk Folkerts    
1-061 /4 gebruiker:  Antie Pieters    
1-061 /4 huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 4‑13‑06 cg
1-061 /5 soort onroerend goed: woning    
1-061 /5 eigenaar:  Jan Gerlofs    
1-061 /5 gebruiker:  Pieter Harmens    
1-061 /5 huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑10 cg
1-062 Bildtstraat 16soort onroerend goed: huis    
1-062  eigenaar:  Claas Jacobs    
1-062  gebruiker:  Claas Jacobs    
1-062  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
1-063 Zoutsloot 22soort onroerend goed: huis    
1-063  eigenaar:  Hendrik Jarigs    
1-063  gebruiker:  Hendrik Jarigs    
1-063  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-064 Zoutsloot 20soort onroerend goed: huis    
1-064  eigenaar:  Albertie Alberts    
1-064  gebruiker:  Albertie Alberts    
1-064  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑10 cg
1-064 /2 soort onroerend goed: huis    
1-064 /2 eigenaar:  Harmen Warners cum soc.   
1-064 /2 gebruiker:  Albertie Alberts    
1-064 /2 huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
1-065 Bildtstraat 10soort onroerend goed: huis    
1-065  eigenaar:  Jouke Johannes    
1-065  gebruiker:  Jouke Johannes    
1-065  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑06‑10 cg
1-066 Zeilmakersstraat 13soort onroerend goed: huis    
1-066  eigenaar:  Gerlof Jansen    
1-066  gebruiker:  Arent Smit    
1-066  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 4‑13‑06 cg
1-067 Zeilmakersstraat 15soort onroerend goed: huis    
1-067  eigenaar:  Jacob Groenewolt    
1-067  eigenaar:  Antie Groenewolt    
1-067  gebruiker:  Oepke Clases carremans    
1-067  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
1-068 Zeilmakersstraat 17soort onroerend goed: huis    
1-068  eigenaar:  Douwe Wybes    
1-068  gebruiker:  Douwe Wybes    
1-068  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑06 cg
1-069 Zeilmakersstraat 19soort onroerend goed: huis    
1-069  eigenaar:  Claas Jansen    
1-069  gebruiker:  Pieter Jacobs    
1-069  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
1-070 Zeilmakersstraat 21soort onroerend goed: huis    
1-070  eigenaar:  Trijntie Broers    
1-070  gebruiker:  Trijntie Broers    
1-070  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
1-071 Droogstraat 19soort onroerend goed: kamer    
1-071  eigenaar:  Jan Aukes    
1-071  gebruiker:  wed. Pieter Poppes    
1-071  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-072 Noorderhaven 63soort onroerend goed: huis    
1-072  eigenaar:  Claas R. Mahui    
1-072  gebruiker:  Claas Haukama    
1-072  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 13‑06‑10 cg
1-073 Noorderhaven 65soort onroerend goed: huis    
1-073  eigenaar:  wed. Hylke D. Hanekuik    
1-073  gebruiker:  wed. Hylke D. Hanekuik    
1-073  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 13‑06‑10 cg
1-074 Noorderhaven 67soort onroerend goed: huis    
1-074  eigenaar:  Claas E. Oosterbaan    
1-074  gebruiker:  Claas E. Oosterbaan    
1-074  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 9‑06‑00 cg
1-075 Noorderhaven 69soort onroerend goed: huis    
1-075  eigenaar:  erven Tjitske Yemes    
1-075  gebruiker:  Johannes Elgersma    
1-075  huurwaarde en aanslag:   72‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
1-076 Noorderhaven 71soort onroerend goed: huis    
1-076  eigenaar:  Claas Fontein    
1-076  gebruiker:  Claas Fontein    
1-076  huurwaarde en aanslag:   90‑00‑00 cg 15‑00‑00 cg
1-077 Noorderhaven 73soort onroerend goed: huis    
1-077  eigenaar:  erven Jan IJsenbeek    
1-077  gebruiker:  Dirk IJsenbeek    
1-077  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑06 cg
1-078 Droogstraat 8soort onroerend goed: huis    
1-078  eigenaar:  equipagiemr. Boncamp    
1-078  gebruiker:  equipagiemr. Boncamp    
1-078  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 9‑06‑10 cg
1-079 Noorderhaven 77soort onroerend goed: huis    
1-079  eigenaar:  vroedsman J. Donker    
1-079  gebruiker:  vroedsman J. Donker    
1-079  huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 16‑13‑06 cg
1-080 Noorderhaven 79soort onroerend goed: huis    
1-080  eigenaar:  Pieter J. Oldaan cum soc.   
1-080  gebruiker:  Pieter J. Oldaan cum soc.   
1-080  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 7‑10‑00 cg
1-081 Noorderhaven 81soort onroerend goed: pakhuis    
1-081  eigenaar:  Pieter J. Oldaan cum soc.   
1-081  gebruiker:  Pieter J. Oldaan cum soc.   
1-081  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑06 cg
1-082 0soort onroerend goed: kamer    
1-082  eigenaar:  Pieter J. Oldaan cum soc.   
1-082  gebruiker:  Pieter J. Oldaan cum soc.   
1-082  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
1-083 0soort onroerend goed: huis    
1-083  eigenaar:  Harmen Jansen    
1-083  gebruiker:  Harmen Jansen    
1-083  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
1-084 Bildtstraat 18soort onroerend goed: huis    
1-084  eigenaar:  Douwe Sybes    
1-084  gebruiker:  wed. Willem Willems    
1-084  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 3‑16‑10 cg
1-085 Bildtstraat 20soort onroerend goed: huis    
1-085  eigenaar:  Jan Bouman    
1-085  gebruiker:  Jan Bouman    
1-085  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
1-086 Bildtstraat 22soort onroerend goed: huis    
1-086  eigenaar:  erven Tjeerd Sandstra    
1-086  gebruiker:  Wytse Wassenaar    
1-086  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
1-087 Bildtstraat 6soort onroerend goed: huis    
1-087  eigenaar:  Sierk Geitiebaan    
1-087  gebruiker:  Evert Drogenham    
1-087  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
1-088 Bildtstraat 8soort onroerend goed: huis    
1-088  eigenaar:  wed. Harmen Hylkes    
1-088  gebruiker:  wed. Harmen Hylkes    
1-088  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
1-089 Bildtstraat 1soort onroerend goed: huis    
1-089  eigenaar:  Fokke Abbes    
1-089  gebruiker:  Fokke Abbes    
1-089  opmerking:  1733 insolvent verklaart 19-00-00
1-090 Bildtstraat 3soort onroerend goed: huis    
1-090  eigenaar:  wed. burgemr. Menalda    
1-090  gebruiker:  Jacob Sjibbes    
1-090  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
1-091 Bildtstraat 5soort onroerend goed: huis    
1-091  eigenaar:  Jacob Dirks    
1-091  gebruiker:  wed. Tjepke Sakes    
1-091  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
1-092 Bildtstraat 7soort onroerend goed: huis    
1-092  eigenaar:  Tjeerd Harmens    
1-092  gebruiker:  Tjeerd Harmens    
1-092  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑06 cg
1-093 Bildtstraat 9soort onroerend goed: huis    
1-093  eigenaar:  Sikke Ymes    
1-093  gebruiker:  Sikke Ymes    
1-093  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
1-094 Bildtstraat 11soort onroerend goed: huis    
1-094  eigenaar:  Jan Gerlofs    
1-094  gebruiker:  Yfke Huiberts cum soc.   
1-094  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑06 cg
1-095 Zoutsloot 43soort onroerend goed: huis    
1-095  eigenaar:  Otte Aukes    
1-095  gebruiker:  Otte Aukes    
1-095  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-096 Zoutsloot 45soort onroerend goed: huis    
1-096  eigenaar:  Otte Aukes    
1-096  gebruiker:  Jan Willems cum soc.   
1-096  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 5‑16‑10 cg
1-097 Zoutsloot 47soort onroerend goed: huis    
1-097  eigenaar:  Lammert Martens    
1-097  gebruiker:  Lammert Martens    
1-097  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
1-098 Zoutsloot 49soort onroerend goed: huis    
1-098  eigenaar:  Symon Fokkes n.u.   
1-098  gebruiker:  Jacob Symons    
1-098  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑06‑10 cg
1-099 Zoutsloot 51soort onroerend goed: huis    
1-099  eigenaar:  Sierk Folkerts    
1-099  gebruiker:  Sierk Folkerts    
1-099  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
1-100 Zoutsloot 53soort onroerend goed: huis    
1-100  eigenaar:  Betse Cornelis    
1-100  gebruiker:  Betse Cornelis    
1-100  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 4‑10‑00 cg
1-101 Zoutsloot 55soort onroerend goed: huis    
1-101  eigenaar:  Here Dirks    
1-101  gebruiker:  Tjerk Gabes    
1-101  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-101  grondpacht aan: ervenerven Bauke Fockes    
1-101  grondpacht en aanslag:    1‑10‑00 cg0‑06‑00 cg
1-102 Zoutsloot 57soort onroerend goed: huis    
1-102  eigenaar:  Dirk Gerryts    
1-102  gebruiker:  Dirk Gerryts    
1-102  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 1‑16‑10 cg
1-103 Zoutsloot 59soort onroerend goed: huis    
1-103  eigenaar:  Sybren Symons    
1-103  gebruiker:  Sybren Symons    
1-103  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 1‑16‑10 cg
1-104 Zoutsloot 61soort onroerend goed: huis    
1-104  eigenaar:  wed. Jan J. Trompetter    
1-104  gebruiker:  Jan Ydes cum soc.   
1-104  huurwaarde en aanslag:   55‑00‑00 cg 9‑03‑06 cg
1-105 Zoutsloot 63soort onroerend goed: huis    
1-105  eigenaar:  wed. Beuwe Alberts    
1-105  gebruiker:  Eelke Jelles    
1-105  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 4‑13‑06 cg
1-106 Karremanstraat 22soort onroerend goed: huis    
1-106  eigenaar:  Cornelis Dirks    
1-106  gebruiker:  Cornelis Dirks    
1-106  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-107 Karremanstraat 20soort onroerend goed: huis    
1-107  eigenaar:  Job Jansen    
1-107  gebruiker:  Job Jansen    
1-107  opmerking:  1723 insolvent verklaart 12-00-00
1-108 Karremanstraat 18soort onroerend goed: huis    
1-108  eigenaar:  Cornelis Jenties    
1-108  gebruiker:  Dirk Jansen    
1-108  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
1-109 Karremanstraat 16soort onroerend goed: huis    
1-109  eigenaar:  wed. Jan Yntes    
1-109  gebruiker:  wed. Jan Yntes    
1-109  opmerking:  pauper
1-110 Karremanstraat 14soort onroerend goed: huis    
1-110  eigenaar:  Jan Willems    
1-110  gebruiker:  Jan Willems    
1-110  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-111 0soort onroerend goed: kamers (twee)    
1-111  eigenaar:  Jan Harmens    
1-111  gebruiker:  Jan Harmens    
1-111  opmerking:  1731 insolvent verklaart 11-00-00
1-112 0soort onroerend goed: huis    
1-112  eigenaar:  Arjen Tjepkes    
1-112  gebruiker:  Arjen Tjepkes    
1-112  opmerking:  1721 insolvent verklaart 6-00-00
1-113 Zoutsloot 51soort onroerend goed: tanerij    
1-113  eigenaar:  Compagnie der Haring    
1-113  gebruiker:  Compagnie der Haring    
1-113  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
1-114 0soort onroerend goed: woning    
1-114  eigenaar:  Auke Gerbens    
1-114  gebruiker:  Auke Gerbens    
1-114  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-115 Karremanstraat 8soort onroerend goed: woning    
1-115  eigenaar:  Dirk Gerryts    
1-115  gebruiker:  Cornelis Dirks cum soc.   
1-115  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑06 cg
1-116 0soort onroerend goed: huis    
1-116  eigenaar:  Claas Gerbens    
1-116  gebruiker:  Claas Gerbens    
1-116  opmerking:  1723 insolvent verklaart 10-00-00
1-117 Karremanstraat 2soort onroerend goed: huis    
1-117  eigenaar:  erven Symon Ruurds    
1-117  gebruiker:  Antie Jans    
1-117  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 3‑16‑10 cg
1-118 Zoutsloot 48soort onroerend goed: huis    
1-118  eigenaar:  Johannes Pieters    
1-118  gebruiker:  Johannes Pieters    
1-118  huurwaarde en aanslag:   26‑08‑00 cg 4‑08‑00 cg
1-119 Zoutsloot 44soort onroerend goed: huis    
1-119  eigenaar:  wed. Jan Jarigs    
1-119  gebruiker:  wed. Jan Jarigs    
1-119  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
1-120 Zoutsloot 42soort onroerend goed: huis    
1-120  eigenaar:  Gerloff Ymes    
1-120  gebruiker:  Aafke Fokkes    
1-120  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
1-121 Zoutsloot 38soort onroerend goed: huis    
1-121  eigenaar:  Ype Sijes    
1-121  gebruiker:  Harmen IJsbrands    
1-121  huurwaarde en aanslag:   13‑10‑00 cg 2‑05‑00 cg
1-122 Zoutsloot 34soort onroerend goed: huis    
1-122  eigenaar:  Jacob Romkes    
1-122  gebruiker:  Jacob Romkes    
1-122  opmerking:  doet geen huur
1-123 Droogstraat 45soort onroerend goed: hoff    
1-123  eigenaar:  Wybe Hanekuik    
1-123  gebruiker:  Wybe Hanekuik    
1-123  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-124 0soort onroerend goed: huis    
1-124  eigenaar:  doopsgesinde gemeente    
1-124  gebruiker:  doopsgesinde gemeente    
1-125 0soort onroerend goed: huis en brouwerij    
1-125  eigenaar:  Jochem Stellingwerf    
1-125  gebruiker:  Jochem Stellingwerf    
1-125  huurwaarde en aanslag:   68‑16‑00 cg 11‑09‑06 cg
1-125  grondpacht aan: secretarissecretaris Braam    
1-125  grondpacht en aanslag:    7‑16‑00 cg1‑11‑02 cg
1-125  grondpacht aan: vroedsmanvroedsman Jelgersma    
1-125  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑11‑02 cg
1-126 Bildtstraat 13soort onroerend goed: huis    
1-126  eigenaar:  Jan Gerlofs    
1-126  gebruiker:  Jan Gerlofs    
1-126  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
1-127 Bildtstraat 15soort onroerend goed: huis    
1-127  eigenaar:  Abbe Harmens    
1-127  gebruiker:  Abbe Harmens cum soc.   
1-127  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
1-128 Bildtstraat 17soort onroerend goed: huis    
1-128  eigenaar:  Hendrik Jacobs    
1-128  gebruiker:  Hendrik Jacobs    
1-128  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-129 Bildtstraat 19soort onroerend goed: huis    
1-129  eigenaar:  Lenert Lenerts    
1-129  gebruiker:  Lenert Lenerts    
1-129  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 2‑16‑10 cg
1-130 Bildtstraat 21soort onroerend goed: huis    
1-130  eigenaar:  Beert Brouwer    
1-130  gebruiker:  Claas Doedes    
1-130  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑06‑10 cg
1-131 Droogstraat 47soort onroerend goed: huis    
1-131  eigenaar:  Heere Heeres    
1-131  gebruiker:  Heere Heeres    
1-131  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 4‑13‑06 cg
1-132 Droogstraat 51soort onroerend goed: huis    
1-132  eigenaar:  Anske Sybes    
1-132  gebruiker:  Anske Sybes    
1-132  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
1-133 Droogstraat 53soort onroerend goed: stal    
1-133  eigenaar:  Claas Fontein    
1-133  gebruiker:  Claas Fontein    
1-133  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑06‑10 cg
1-134 Droogstraat 55soort onroerend goed: huis    
1-134  eigenaar:  Jan Everts    
1-134  gebruiker:  Jan Everts    
1-134  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑06 cg
1-135 Vissersstraat 12soort onroerend goed: huis    
1-135  eigenaar:  Wytse Heins    
1-135  gebruiker:  Wytse Heins    
1-135  huurwaarde en aanslag:   16‑16‑00 cg 2‑16‑00 cg
1-136 Droogstraat 57soort onroerend goed: huis    
1-136  eigenaar:  menniste gemeente    
1-136  gebruiker:  menniste gemeente    
1-137 0soort onroerend goed: huis    
1-137  eigenaar:  Gerben Ates    
1-137  gebruiker:  wed. Jan Floris 24-00-00 cg  
1-137  gebruiker:  Hendrik Zegers 14-00-00 cg  
1-137  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑06‑10 cg
1-138 0soort onroerend goed: huis    
1-138  eigenaar:  Claas R. Mahui    
1-138  gebruiker:  Pieter Lases    
1-138  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
1-139 0soort onroerend goed: huis    
1-139  eigenaar:  burgemr. Hiddema cum soc.   
1-139  gebruiker:  Lubbert Beerns    
1-139  huurwaarde en aanslag:   21‑05‑00 cg 3‑10‑14 cg
1-140 0soort onroerend goed: huis    
1-140  eigenaar:  Dirk Huigens    
1-140  gebruiker:  Dirk Pieters    
1-140  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
1-141 Karremanstraat 26soort onroerend goed: huis    
1-141  eigenaar:  Symon Jacobs    
1-141  gebruiker:  Symon Jacobs cum soc.   
1-141  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑06 cg
1-142 Bildtstraat 23soort onroerend goed: huis    
1-142  eigenaar:  Hendrik Faber    
1-142  gebruiker:  Hendrik Faber    
1-142  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-143 Bildtstraat 25soort onroerend goed: huis    
1-143  eigenaar:  Wieger Gerlofs    
1-143  gebruiker:  Wieger Gerlofs    
1-143  opmerking:  1733 insolvent verklaart 12-00-00
1-143 /2Bildtstraat 27soort onroerend goed:     
1-143 /2 eigenaar:  Pieter J. Oldaan cum soc.   
1-143 /2 gebruiker:  wed. Pieter J. Oldaan cum soc.   
1-143 /2 huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-144 Noorderhaven 85soort onroerend goed: huis    
1-144  eigenaar:  erven Jan Harings    
1-144  gebruiker:  wed. Jarig Minnes    
1-144  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 9‑00‑00 cg
1-145 Noorderhaven 87soort onroerend goed: huis    
1-145  eigenaar:  erven Jacob Popta    
1-145  gebruiker:  Caspar Brinkman    
1-145  huurwaarde en aanslag:   72‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
1-146 Noorderhaven 91soort onroerend goed: huis    
1-146  eigenaar:  Dirk Huigens    
1-146  gebruiker:  Dirk Huigens    
1-146  huurwaarde en aanslag:   91‑00‑00 cg 15‑03‑06 cg
1-147 Noorderhaven 93soort onroerend goed: huis    
1-147  eigenaar:  Claas Sytses    
1-147  gebruiker:  Claas Sytses    
1-147  huurwaarde en aanslag:   64‑00‑00 cg 10‑13‑06 cg
1-148 Noorderhaven 95soort onroerend goed: huis    
1-148  eigenaar:  burgemr. Nollides    
1-148  gebruiker:  Gerard Suiringa    
1-148  huurwaarde en aanslag:   78‑00‑00 cg 13‑00‑00 cg
1-149 Noorderhaven 97soort onroerend goed: huis    
1-149  eigenaar:  burgemr. Hiddema    
1-149  gebruiker:  burgemr. Hiddema    
1-149  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 7‑10‑00 cg
1-150 Noorderhaven 99soort onroerend goed: huis    
1-150  eigenaar:  Jetse Roorda    
1-150  gebruiker:  ds. Jetse Roorda    
1-150  huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 16‑13‑06 cg
1-151 Noorderhaven 101soort onroerend goed: huisen (twee)    
1-151  eigenaar:  Claas R. Mahuy    
1-151  gebruiker:  Sjouke Sjoukes cum soc.   
1-151  huurwaarde en aanslag:   113‑00‑00 cg 18‑16‑10 cg
1-152 Noorderhaven 105soort onroerend goed: huis    
1-152  eigenaar:  Rienk Gosses    
1-152  gebruiker:  Jan Jansens    
1-152  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑06 cg
1-153 Karremanstraat 30soort onroerend goed: huis    
1-153  eigenaar:  Claas Feyes    
1-153  gebruiker:  Claas Feyes cum soc.   
1-153  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑10 cg
1-154 Karremanstraat 34soort onroerend goed: huis    
1-154  eigenaar:  erven Symon Willems    
1-154  gebruiker:  Lijsbert Aarts    
1-154  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑06‑10 cg
1-155 Noorderhaven 53soort onroerend goed: hoff    
1-155  eigenaar:  Claas R. Mahui    
1-155  gebruiker:  Claas R. Mahui    
1-155  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-156 Noorderhaven 55soort onroerend goed: hoff    
1-156  eigenaar:  Jan Aukes    
1-156  gebruiker:  Jan Aukes    
1-156  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
1-157 Noorderhaven 65soort onroerend goed: hoff    
1-157  eigenaar:  Jan Aukes    
1-157  gebruiker:  equipagiemr. Bonkamp    
1-157  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
1-158 Droogstraat 11soort onroerend goed: hoff    
1-158  eigenaar:  wed. Gerryt Middagten    
1-158  gebruiker:  wed. Gerryt Middagten    
1-158  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
1-159 Zoutsloot 44soort onroerend goed: hoff    
1-159  eigenaar:  Jan Jarigs    
1-159  gebruiker:  Jan Jarigs    
1-159  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
1-160 soort onroerend goed: hoff    
1-160  eigenaar:  Pier Andrys    
1-160  gebruiker:  Pier Andrys    
1-160  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
2-001 Zoutsloot 87soort onroerend goed: huis en panwerk    
2-001  eigenaar:  erven Andrys Piers    
2-001  gebruiker:  erven Andrys Piers    
2-001  huurwaarde en aanslag:   56‑10‑00 cg 9‑08‑06 cg
2-002 0soort onroerend goed: huis    
2-002  eigenaar:  erven Andrys Piers    
2-002  gebruiker:  Claas Jansens    
2-002  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 4‑10‑00 cg
2-003 0soort onroerend goed: huis    
2-003  eigenaar:  wed. Arjen Teunis    
2-003  gebruiker:  wed. Arjen Teunis    
2-003  opmerking:  pauper
2-004 0soort onroerend goed: huis    
2-004  eigenaar:  Jelmer Gerbens    
2-004  gebruiker:  Jelmer Gerbens    
2-004  huurwaarde en aanslag:   10‑10‑00 cg 1‑15‑00 cg
2-004 /2 soort onroerend goed: tuin    
2-004 /2 eigenaar:  erven Tomas Jans    
2-004 /2 gebruiker:  Abraham Vermeers    
2-004 /2 huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑03‑06 cg
2-004 /2 opmerking:  [in het register vermeld als 2-005]
2-004 /3 soort onroerend goed: huis    
2-004 /3 eigenaar:  wed. Dirk Hessels    
2-004 /3 gebruiker:  wed. Dirk Hessels    
2-004 /3 opmerking:  1733 insolvent verklaart 10-10-00
2-004 /3 opmerking:  [in het register vermeld als 2-005]
2-005 0soort onroerend goed: huis    
2-005  eigenaar:  Trijntie Sybes    
2-005  gebruiker:  Trijntie Sybes    
2-005  opmerking:  1729 insolvent verklaart 10-10-00
2-006 0soort onroerend goed: huis    
2-006  eigenaar:  Sipke Sakes    
2-006  gebruiker:  Sipke Sakes    
2-006  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-007 Zoutsloot 83soort onroerend goed: huis    
2-007  eigenaar:  Dirk Sitsses    
2-007  gebruiker:  Dirk Sitsses    
2-007  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
2-008 Zoutsloot 85soort onroerend goed: huis    
2-008  eigenaar:  erven Pieter Minks    
2-008  gebruiker:  wed. Jan Ruurds    
2-008  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑06 cg
2-009 0soort onroerend goed: huis    
2-009  eigenaar:  burgemr. Hendrik Everts    
2-009  gebruiker:  Joost Johannes    
2-009  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
2-010 Zoutsloot 73soort onroerend goed: huis    
2-010  eigenaar:  Symon Sybrens    
2-010  gebruiker:  Symon Sybrens    
2-010  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
2-011 Zoutsloot 77soort onroerend goed: huis    
2-011  eigenaar:  wed. Sjoerd Feytema?    
2-011  gebruiker:  wed. Sjoerd Feytema?    
2-011  opmerking:  1723 insolvent verklaart 10-00-00
2-012 Zoutsloot 71soort onroerend goed: huis    
2-012  eigenaar:  wed. Pieter Feytema    
2-012  gebruiker:  Anke Pieters    
2-012  huurwaarde en aanslag:   25‑05‑00 cg 4‑04‑02 cg
2-013 Zoutsloot 69soort onroerend goed: huis    
2-013  eigenaar:  Jan Trompetter    
2-013  gebruiker:  Taeke Harmens    
2-013  huurwaarde en aanslag:   36‑10‑00 cg 6‑01‑10 cg
2-014 Zoutsloot 67soort onroerend goed: huis    
2-014  eigenaar:  Cornelis Clases    
2-014  gebruiker:  Cornelis Clases    
2-014  opmerking:  pauper
2-015 0soort onroerend goed: huis    
2-015  eigenaar:  Ytie Rienk    
2-015  gebruiker:  Ytie Rienk cum soc.   
2-015  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-016 0soort onroerend goed: huis    
2-016  eigenaar:  Jan Heins    
2-016  gebruiker:  wed. Pyter van Campen    
2-016  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑10 cg
2-016 /2 soort onroerend goed: woning en tuin    
2-016 /2 eigenaar:  erven Andrys Piers    
2-016 /2 gebruiker:  Claas Eelkes    
2-016 /2 huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
2-016 /2 opmerking:  [in het register ten tweeden male vermeld als 2-017]
2-017 0soort onroerend goed: hoff    
2-017  eigenaar:  Dirk Jansens    
2-017  gebruiker:  Dirk Jansens    
2-017  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
2-018 0soort onroerend goed: hoff    
2-018  eigenaar:  Claas Hindelopen    
2-018  gebruiker:  Claas Hindelopen    
2-018  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-019 Karremanstraat 11soort onroerend goed: hoff    
2-019  eigenaar:  erven Symon Stijl    
2-019  gebruiker:  erven Symon Stijl    
2-019  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
2-020 Achterstraat 27soort onroerend goed: huis    
2-020  eigenaar:  erven Symon Stijl    
2-020  gebruiker:  Willem Antony    
2-020  huurwaarde en aanslag:   23‑10‑00 cg 3‑18‑00 cg
2-021 Karremanstraat 13soort onroerend goed: woning    
2-021  eigenaar:  erven Symon Stijl    
2-021  gebruiker:  Fran Arjaans    
2-021  huurwaarde en aanslag:   19‑14‑00 cg 3‑05‑12 cg
2-022 Karremanstraat 5soort onroerend goed: huis    
2-022  eigenaar:  Hans Cornelis    
2-022  gebruiker:  Hans Cornelis    
2-022  opmerking:  1733 insolvent verklaart 14-00-00
2-023 0soort onroerend goed: hoff    
2-023  eigenaar:  wed. dr. Winter    
2-023  gebruiker:  Jacob Folkerts    
2-023  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑06‑10 cg
2-024 0soort onroerend goed: schuur    
2-024  eigenaar:  Andrys Willems    
2-024  gebruiker:  Andrys Willems    
2-024  opmerking:  pauper
2-025 0soort onroerend goed: tuintie    
2-025  eigenaar:  vroedsman Sybersma    
2-025  gebruiker:  vroedsman Sybersma    
2-025  opmerking:  van geen belang
2-026 Karremanstraat 3soort onroerend goed: huis    
2-026  eigenaar:  erven Claaske Minnes    
2-026  gebruiker:  erven Claaske Minnes cum soc.   
2-026  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
2-027 Karremanstraat 1soort onroerend goed: de noordermolen en huis    
2-027  eigenaar:      
2-027  gebruiker van 1/2:  Meyle Simons    
2-027  huurwaarde en aanslag:   27‑10‑00 cg 4‑11‑10 cg
2-027  gebruiker van 1/2:  Claas Willems    
2-028 0soort onroerend goed: huis    
2-028  eigenaar:  Hendrik Jansens Bootsma    
2-028  gebruiker:  wed. Pyter van Leijen    
2-028  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-029 0soort onroerend goed: lijnbaan    
2-029  eigenaar:  Evert Oosterbaan    
2-029  gebruiker:  Evert Oosterbaan    
2-029  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑10 cg
2-030 Zoutsloot 107soort onroerend goed: huis en estrikwerk    
2-030  eigenaar:  Robbert Rovel    
2-030  eigenaar:  Sybrand Feytema    
2-030  gebruiker:  Robbert Rovel    
2-030  gebruiker:  Sybrand Feytema    
2-030  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
2-031 0soort onroerend goed: huis en tuin    
2-031  eigenaar:  Symon Fokkes    
2-031  gebruiker:  Symon Fokkes    
2-031  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-032 0soort onroerend goed: kamer    
2-032  eigenaar:  erven Tijs Jansen    
2-032  gebruiker:  Ypke Dirks    
2-032  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑10 cg
2-033 Droogstraat 83soort onroerend goed: kamer    
2-033  eigenaar:  erven Hoite Keimpes    
2-033  gebruiker:  Jan Hendriks    
2-033  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑06 cg
2-034 Zoutsloot 54soort onroerend goed: kamer    
2-034  eigenaar:  erven Jacob Popta    
2-034  gebruiker:  Beernt Sybes    
2-034  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑06 cg
2-035 Zoutsloot 54soort onroerend goed: huis    
2-035  eigenaar:  Yfke Fransen    
2-035  eigenaar:  Sjouk Fransen    
2-035  gebruiker:  Yfke Fransen    
2-035  gebruiker:  Sjouk Fransen    
2-035  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑10 cg
2-036 Zoutsloot 52soort onroerend goed: huis    
2-036  eigenaar:  wed. Jan Netters    
2-036  gebruiker:  wed. Jacob Lolkes    
2-036  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑10 cg
2-037 Karremanstraat 19soort onroerend goed: huis    
2-037  eigenaar:  Albert Jansen    
2-037  gebruiker:  Jan Alberts    
2-037  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑10 cg
2-038 Karremanstraat 21soort onroerend goed: huis    
2-038  eigenaar:  Yke Goverts    
2-038  gebruiker:  Henning Cornelis    
2-038  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑10 cg
2-039 Karremanstraat 23soort onroerend goed: huis    
2-039  eigenaar:  Nanning Hendriks    
2-039  gebruiker:  Nanning Hendriks    
2-039  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑10 cg
2-040 Karremanstraat 25soort onroerend goed: huis    
2-040  eigenaar:  erven Berber Arjens    
2-040  gebruiker:  erven Hans Gerryts    
2-040  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑10 cg
2-041 Karremanstraat 27soort onroerend goed: huis    
2-041  eigenaar:  erven Tjalling Alberts    
2-041  gebruiker:  erven Tjalling Alberts    
2-041  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑03‑06 cg
2-042 Droogstraat 59soort onroerend goed: huis    
2-042  eigenaar:  Otte Aukes    
2-042  eigenaar:  erven Dirk Jacobs    
2-042  gebruiker:  Claas Jansen cum soc.   
2-042  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 3‑13‑06 cg
2-043 Droogstraat 61soort onroerend goed: huis    
2-043  eigenaar:  Claas Feyes    
2-043  gebruiker:  Govert Reiners    
2-043  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑10 cg
2-044 Droogstraat 63soort onroerend goed: stal    
2-044  eigenaar:  Pyter J. Oldaans    
2-044  gebruiker:  Pyter J. Oldaans    
2-044  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑10 cg
2-045 Droogstraat 65soort onroerend goed: stal    
2-045  eigenaar:  erven Tjalling Alberts    
2-045  gebruiker:  erven Tjalling Alberts    
2-045  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 1‑16‑10 cg
2-046 Zoutsloot 58soort onroerend goed: hoff en kamer    
2-046  eigenaar:  erven Jacob Popta    
2-046  gebruiker:  Eelke Rienks    
2-046  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑06‑10 cg
2-047 Droogstraat 67soort onroerend goed: mouterij en stal    
2-047  eigenaar:  Symon Fockes    
2-047  gebruiker:  Haantie Baltus    
2-047  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
2-048 Droogstraat 81soort onroerend goed: huis en panwerk    
2-048  eigenaar:  Symon Fockes    
2-048  gebruiker:  Symon Fockes    
2-048  huurwaarde en aanslag:   47‑08‑00 cg 7‑18‑00 cg
2-048 /2Droogstraat 81soort onroerend goed: kamer    
2-048 /2 eigenaar:  Symon Fockes    
2-048 /2 gebruiker:  Tjeerd Jurjens    
2-048 /2 huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 3‑13‑06 cg
2-048 /2 opmerking:  [in het register ten tweeden male vermeld als 2-048]
2-049 0soort onroerend goed: huis    
2-049  eigenaar:  Hotse Swerms    
2-049  gebruiker:  Tjeerd Jacobs    
2-049  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-050 0soort onroerend goed: huis    
2-050  eigenaar:  Willem Willems    
2-050  gebruiker:  Pieter Paulus    
2-050  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
2-051 0soort onroerend goed: huis    
2-051  eigenaar:  Ulbo Jansen    
2-051  gebruiker:  Tjibbe Harmens    
2-051  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑03‑00 cg
2-052 0soort onroerend goed: huis    
2-052  eigenaar:  Jan Roorda    
2-052  eigenaar:  Jetse Roorda    
2-052  gebruiker:  Jan Roorda    
2-052  gebruiker:  Jetse Roorda    
2-052  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-053 Hoogstraat 1soort onroerend goed: huis    
2-053  eigenaar:  Lubbe Alles    
2-053  gebruiker:  wed. Geert Geerts    
2-053  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑06‑10 cg
2-054 Hoogstraat 1soort onroerend goed: huis    
2-054  eigenaar:  Pieter Gelinde    
2-054  gebruiker:  notaris Walregt    
2-054  huurwaarde en aanslag:   74‑00‑00 cg 12‑06‑10 cg
2-055 Hoogstraat 3soort onroerend goed: huis    
2-055  eigenaar:  Symon Stinstra    
2-055  gebruiker:  Aukjen Goytiens    
2-055  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 7‑10‑00 cg
2-056 Hoogstraat 5soort onroerend goed: huis    
2-056  eigenaar:  Symon Stinstra    
2-056  gebruiker:  dr. Stinstra    
2-056  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-057 Hoogstraat 7soort onroerend goed: huis    
2-057  eigenaar:  wed. Jan Hoornstra    
2-057  gebruiker:  ds. Chrigton    
2-057  huurwaarde en aanslag:   60‑10‑00 cg 10‑01‑10 cg
2-058 Hoogstraat 9soort onroerend goed: mouterij    
2-058  eigenaar:  vroedsman Swerms    
2-058  gebruiker:  vroedsman Swerms    
2-058  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
2-059 Hoogstraat 11soort onroerend goed: huis    
2-059  eigenaar:  Pieke Hommes    
2-059  gebruiker:  Pieke Hommes    
2-059  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
2-060 Hoogstraat 13soort onroerend goed: huis    
2-060  eigenaar:  Jan Symons    
2-060  gebruiker:  Jan Symons    
2-060  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
2-061 Hoogstraat 15soort onroerend goed: huis    
2-061  eigenaar:  Hendrik Jansen    
2-061  gebruiker:  Hendrik Jansen    
2-061  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-062 Hoogstraat 19soort onroerend goed: huis    
2-062  eigenaar:  Willem Willems    
2-062  gebruiker:  Willem Willems    
2-062  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑03‑06 cg
2-063 Hoogstraat 21soort onroerend goed: huis    
2-063  eigenaar:  Willem Bonta    
2-063  gebruiker:  Willem Bonta    
2-063  opmerking:  pauper
2-064 Hoogstraat 23soort onroerend goed: huis    
2-064  eigenaar:  vroedsman Swerms    
2-064  gebruiker:  vroedsman Swerms    
2-064  huurwaarde en aanslag:   46‑00‑00 cg 7‑13‑06 cg
2-065 Hoogstraat 25soort onroerend goed: huis en stal    
2-065  eigenaar:  wed. Feyke IJes    
2-065  gebruiker:  wed. Feyke IJes    
2-065  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 11‑13‑06 cg
2-066 Hoogstraat 27soort onroerend goed: huis    
2-066  eigenaar:  Gerryt Jansen    
2-066  gebruiker:  Gerryt Jansen    
2-066  opmerking:  pauper
2-067 Wortelstraat 6soort onroerend goed: huis    
2-067  eigenaar:  Roeloff Jansen cum soc.   
2-067  gebruiker:  Willem Aukes    
2-067  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑06 cg
2-068 Zoutsloot 94soort onroerend goed: kamer    
2-068  eigenaar:  Bauke Cornelis    
2-068  gebruiker:  Jan Lammerts    
2-068  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
2-069 Wortelstraat 9soort onroerend goed: [schoenmakers]perk    
2-069  eigenaar:  Tomas Gonggrijp    
2-069  gebruiker:  Tomas Gonggrijp    
2-069  opmerking:  ledigh
2-070 Herenwaltje 11soort onroerend goed: hoff    
2-070  eigenaar:  Claas Harmens    
2-070  gebruiker:  Claas Harmens    
2-070  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
2-071 Herenwaltje 12soort onroerend goed: huis    
2-071  eigenaar:  Claas Harmens    
2-071  gebruiker:  Claas Harmens    
2-071  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-071 /2Herenwaltje 12soort onroerend goed: kamer    
2-071 /2 eigenaar:  Beernt Beerns    
2-071 /2 gebruiker:  Jochem Jans    
2-071 /2 huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-071 /2 opmerking:  [in het register ten tweeden male vermeld als 2-071]
2-072 Wortelstraat 3soort onroerend goed: hoff    
2-072  eigenaar:  Junius Alema    
2-072  gebruiker:  Junius Alema    
2-072  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
2-073 Herenwaltje 1soort onroerend goed: huis    
2-073  eigenaar:  Tjeerd Jans    
2-073  gebruiker:  wed. Willem Rutgers    
2-073  huurwaarde en aanslag:   17‑10‑00 cg 2‑18‑06 cg
2-074 Herenwaltje 3soort onroerend goed: huis    
2-074  eigenaar:  Jan Jansen    
2-074  gebruiker:  Jan Jansen    
2-074  huurwaarde en aanslag:   13‑00‑00 cg 2‑03‑06 cg
2-075 Herenwaltje 5soort onroerend goed: huis    
2-075  eigenaar:  wed. Meye Harmens    
2-075  gebruiker:  wed. Meye Harmens    
2-075  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-076 Wortelstraat 1soort onroerend goed: huis    
2-076  eigenaar:  Symon Fokkes    
2-076  gebruiker:  Dirk Gorryts    
2-076  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
2-077 Herenwaltje 9soort onroerend goed: huis    
2-077  eigenaar:  erven Tjitske Ymes    
2-077  gebruiker:  wed. Jelle Jenties cum soc.   
2-077  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 2‑16‑10 cg
2-078 0soort onroerend goed: huis    
2-078  eigenaar:  erven Tjitske Ymes    
2-078  gebruiker:  Jarig Arjens cum soc.   
2-078  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-078  gebruiker:  wed. Claas Douwes    
2-078  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 13‑06‑10 cg
2-079 Hoogstraat 29soort onroerend goed: huis    
2-079  eigenaar:  erven wed. Tjitske Ymes    
2-079  gebruiker:  Hessel Jans    
2-079  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 4‑13‑06 cg
2-080 Hoogstraat 31soort onroerend goed: huis    
2-080  eigenaar:  Ulbe Jansen    
2-080  gebruiker:  Jan Seilmaker cum soc.   
2-080  huurwaarde en aanslag:   51‑00‑00 cg 8‑10‑00 cg
2-081 Hoogstraat 33soort onroerend goed: woning    
2-081  eigenaar:  Here Rinkes    
2-081  gebruiker:  Sibble Lodewijks    
2-081  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑03‑06 cg
2-082 Hoogstraat 35soort onroerend goed: huis    
2-082  eigenaar:  Johannes Rimmerts    
2-082  gebruiker:  Johannes Rimmerts cum soc.   
2-082  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑00‑00 cg
2-083 Hoogstraat 37soort onroerend goed: huis    
2-083  eigenaar:  Jacob Hettes    
2-083  gebruiker:  Jacob Hettes    
2-083  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
2-084 Hoogstraat 39soort onroerend goed: huis    
2-084  eigenaar:  wed. Johannes Bendix    
2-084  gebruiker:  wed. Johannes Bendix cum soc.   
2-084  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 5‑13‑06 cg
2-085 Hoogstraat 41soort onroerend goed: huis    
2-085  eigenaar:  Evert Hendriks    
2-085  gebruiker:  Evert Hendriks    
2-085  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
2-086 Wortelstraat 8soort onroerend goed: kamer    
2-086  eigenaar:  Aagt Hendriks    
2-086  gebruiker:  Aagt Hendriks    
2-086  opmerking:  1726 insolvent verklaart 9-00-00
2-087 0soort onroerend goed: huis    
2-087  eigenaar:  wed. Heiman Heimans n.u.   
2-087  gebruiker:  Tjeerd Jacobs    
2-087  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
2-088 Wortelstraat 13soort onroerend goed: stal    
2-088  eigenaar:  erven Tjits Yemes    
2-088  gebruiker:  wed. Jan Aukes    
2-088  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 1‑16‑10 cg
2-089 Hoogstraat 43soort onroerend goed: kamer    
2-089  eigenaar:  wed. Homme Tjibbes    
2-089  gebruiker:  wed. Homme Tjibbes    
2-089  opmerking:  pauper
2-090 Hoogstraat 45soort onroerend goed: kamer    
2-090  eigenaar:  Gerlof Jansen    
2-090  gebruiker:  Wopke Johannes    
2-090  huurwaarde en aanslag:   34‑10‑00 cg 5‑15‑00 cg
2-091 Hoogstraat 47soort onroerend goed: huis    
2-091  eigenaar:  Beernt Willems    
2-091  gebruiker:  Beernt Willems    
2-091  opmerking:  pauper
2-092 0soort onroerend goed:     
2-092  eigenaar:  Gerryt Harmens Crol    
2-092  gebruiker:  Gerryt Harmens Crol    
2-092  opmerking:  pauper
2-093 Hoogstraat 49soort onroerend goed: potterij    
2-093  eigenaar:  Remmert Huberts    
2-093  gebruiker:  Remmert Huberts    
2-093  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
2-094 /2Hoogstraat 53soort onroerend goed: huis    
2-094 /2 eigenaar:  Wopke Johannes    
2-094 /2 gebruiker:  Antie Jacobs 12-00-00 cg  
2-094 /2 gebruiker:  Ysak Jansen 15-00-00 cg  
2-094 /2 huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 4‑10‑00 cg
2-094 Hoogstraat 51soort onroerend goed: huis    
2-094  eigenaar:  Gerryt Suringar    
2-094  gebruiker:  Ate Joris    
2-094  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
2-095 0soort onroerend goed: [schoenmakers]perk    
2-095  eigenaar:  erven Marten Rosae    
2-095  gebruiker:  erven Anne Jans    
2-095  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
2-096 Hoogstraat 40soort onroerend goed: huis    
2-096  eigenaar:  Jan Jacobs    
2-096  gebruiker:  Ate Joris cum soc.   
2-096  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 9‑00‑00 cg
2-097 Hoogstraat 38soort onroerend goed: huis    
2-097  eigenaar:  Alle Jacobs    
2-097  gebruiker:  Alle Jacobs    
2-097  opmerking:  pauper
2-098 Hoogstraat 36soort onroerend goed: huis    
2-098  eigenaar:  Gerryt Harmens    
2-098  gebruiker:  Gerryt Harmens    
2-098  opmerking:  pauper
2-099 Hoogstraat 34soort onroerend goed: huis    
2-099  eigenaar:  Folkert Yebes    
2-099  gebruiker:  Folkert Yebes    
2-099  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑06 cg
2-100 Hoogstraat 32soort onroerend goed: huis    
2-100  eigenaar:  ds. M. van Woensel    
2-100  gebruiker:  Douwe Alberts    
2-100  huurwaarde en aanslag:   53‑00‑00 cg 8‑16‑10 cg
2-101 0soort onroerend goed: huis    
2-101  eigenaar:  Meindert Luuwes    
2-101  gebruiker:  Meindert Luuwes    
2-101  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
2-102 Hoogstraat 30soort onroerend goed: huis    
2-102  eigenaar:  Otte Jurjens    
2-102  gebruiker:  Otte Jurjens    
2-102  huurwaarde en aanslag:   26‑10‑00 cg 4‑08‑06 cg
2-103 Hoogstraat 30soort onroerend goed: huis    
2-103  eigenaar:  Ype Pyters    
2-103  gebruiker:  Age Cornelis    
2-103  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑06 cg
2-104 Hoogstraat 28soort onroerend goed: huis    
2-104  eigenaar:  Gerryt Jacobs    
2-104  gebruiker:  Gerryt Jacobs    
2-104  opmerking:  1733 insolvent verklaart 15-00-00
2-105 Hoogstraat 26soort onroerend goed: huis    
2-105  eigenaar:  Claas Joostens    
2-105  gebruiker:  Claas Joostens    
2-105  opmerking:  1733 insolvent verklaart 19-00-00
2-106 Hoogstraat 24soort onroerend goed: huis    
2-106  eigenaar:  Andrys Ymkes    
2-106  gebruiker:  Andrys Ymkes    
2-106  huurwaarde en aanslag:   17‑04‑00 cg 2‑17‑04 cg
2-107 Hoogstraat 22soort onroerend goed: huis    
2-107  eigenaar:  Symon Jacobs    
2-107  eigenaar:  Tjeerd Pieters    
2-107  gebruiker:  Wiert Jansen    
2-107  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 3‑16‑10 cg
2-108 Herenwaltje 15soort onroerend goed: huis    
2-108  eigenaar:  Jan Beerns    
2-108  gebruiker:  Auke Aukes cum soc.   
2-108  huurwaarde en aanslag:   29‑16‑00 cg 4‑19‑06 cg
2-109 Herenwaltje 19soort onroerend goed: huis    
2-109  eigenaar:  Cornelis Fokkes    
2-109  gebruiker:  Cornelis Fokkes cum soc.   
2-109  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 5‑06‑10 cg
2-110 Scheerstraat 1soort onroerend goed: huis    
2-110  eigenaar:  Pieter Beerns    
2-110  gebruiker:  Pieter Beerns    
2-110  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 2‑16‑10 cg
2-110  opmerking:  dit huis door de stads timmerbaas opnieuw volgens versoek van de eigenaars getauxeert en gestelt op
2-111 Hoogstraat 20soort onroerend goed: huis    
2-111  eigenaar:  Symon Stinstra    
2-111  gebruiker:  Minne Harmens    
2-111  huurwaarde en aanslag:   57‑18‑00 cg 9‑13‑00 cg
2-112 Hoogstraat 18soort onroerend goed: huis en gorterij    
2-112  eigenaar:  Sybe Jansen Reyers    
2-112  gebruiker:  Sybe Jansen Reyers    
2-112  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑00‑00 cg
2-113 Hoogstraat 16soort onroerend goed: huis    
2-113  eigenaar:  Pieter Willems    
2-113  gebruiker:  Baukjen Baukes    
2-113  huurwaarde en aanslag:   42‑16‑00 cg 7‑02‑10 cg
2-114 Hoogstraat 14soort onroerend goed: huis    
2-114  eigenaar:  Pieter Tjeerds    
2-114  gebruiker:  Pieter Tjeerds    
2-114  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 5‑06‑10 cg
2-115 Hoogstraat 12soort onroerend goed: huis    
2-115  eigenaar:  Dirk Pieters    
2-115  gebruiker:  Dirk Pieters    
2-115  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
2-116 Hoogstraat 10soort onroerend goed: huis    
2-116  eigenaar:  Antony Gerardi    
2-116  gebruiker:  Antony Gerardi    
2-116  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
2-117 Hoogstraat 6soort onroerend goed:     
2-117  eigenaar:  wed. Jelle Clasen    
2-117  gebruiker:  wed. Jelle Clasen    
2-117  opmerking:  pauper
2-118 Hoogstraat 4soort onroerend goed: huis    
2-118  eigenaar:  Cornelis Tjeerds    
2-118  gebruiker:  Cornelis Tjeerds    
2-118  opmerking:  pauper
2-119 Hoogstraat 2soort onroerend goed: huis    
2-119  eigenaar:  Jan Beerns    
2-119  gebruiker:  Jan Beerns    
2-119  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
2-120 0soort onroerend goed: huis    
2-120  eigenaar:  Jan Clasen    
2-120  gebruiker:  Doede Sierks    
2-120  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 4‑13‑06 cg
2-121 0soort onroerend goed:     
2-121  eigenaar:  Cornelis Hendriks    
2-121  gebruiker:  Cornelis Hendriks    
2-121  opmerking:  pauper
2-122 Noorderhaven 109soort onroerend goed: huis    
2-122  eigenaar:  Jelte Ruirds    
2-122  gebruiker:  Jelte Ruirds    
2-122  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑10 cg
2-123 Noorderhaven 111soort onroerend goed: huis    
2-123  eigenaar:  burgemr. Munter    
2-123  gebruiker:  burgemr. Munter    
2-123  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
2-123  grondpacht aan: de havenisten    
2-123  grondpacht en aanslag:    5‑12‑00 cg1‑02‑06 cg
2-124 Noorderhaven 113soort onroerend goed: huis    
2-124  eigenaar:  ontfanger Roorda    
2-124  gebruiker:  ontfanger Roorda    
2-124  huurwaarde en aanslag:   51‑00‑00 cg 8‑10‑00 cg
2-125 0soort onroerend goed: huis    
2-125  eigenaar:  Freerk Scheltinga    
2-125  gebruiker:  Freerk Scheltinga cum soc.   
2-125  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 13‑06‑10 cg
2-126 0soort onroerend goed: huis    
2-126  eigenaar:  erven Foeke Taedes    
2-126  gebruiker:  erven Foeke Taedes    
2-126  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 3‑13‑06 cg
2-127 0soort onroerend goed: houtstek    
2-127  eigenaar:  Antony Gerardi    
2-127  gebruiker:  Augustinus de Graaff    
2-127  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑11 cg
2-128 Rommelhaven 7soort onroerend goed: huis    
2-128  eigenaar:  Yde Pyters    
2-128  gebruiker:  Yde Pyters    
2-128  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 11‑13‑06 cg
2-128  opmerking:  op versoek van de eigenaar opnieuw getauxeert door de stads boumr. En metselaar en gestelt op
2-129 Rommelhaven 7soort onroerend goed: huis    
2-129  eigenaar:  Okke Bouwes cum soc.   
2-129  gebruiker:  Jan Ydes de Groot    
2-129  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
2-130 Rommelhaven 11soort onroerend goed: huis    
2-130  eigenaar:  Schelte Arjaens    
2-130  gebruiker:  Schelte Arjaens    
2-130  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑06‑10 cg
2-131 Rommelhaven 15soort onroerend goed: huis    
2-131  eigenaar:  Jan de Wilda    
2-131  gebruiker:  Fedde Jans    
2-131  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑10 cg
2-132 Scheerstraat 5soort onroerend goed: huis    
2-132  eigenaar:  Tjeerd Clasen    
2-132  gebruiker:  Johannes Jansen    
2-132  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑06‑10 cg
2-133 Scheerstraat 7soort onroerend goed: huis    
2-133  eigenaar:  wed. Roeloff Jans    
2-133  gebruiker:  wed. Roeloff Jans    
2-133  opmerking:  pauper
2-134 Scheerstraat 9soort onroerend goed: huis    
2-134  eigenaar:  Jan Hendriks    
2-134  gebruiker:  Willem Johannis    
2-134  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
2-135 Scheerstraat 11soort onroerend goed: huis    
2-135  eigenaar:  Jan Jacobs    
2-135  gebruiker:  Jan Jacobs    
2-135  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
2-136 Scheerstraat 12soort onroerend goed: huis    
2-136  eigenaar:  Gerryt Suringar    
2-136  gebruiker:  Frans Beerns    
2-136  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑06‑10 cg
2-137 Scheerstraat 8soort onroerend goed: stal    
2-137  eigenaar:  Gerryt Suringar    
2-137  gebruiker:  Jan Hendriks    
2-137  huurwaarde en aanslag:   14‑08‑00 cg 2‑08‑00 cg
2-138 Scheerstraat 6soort onroerend goed: huis    
2-138  eigenaar:  erven Nanning Tijssen    
2-138  gebruiker:  Jan Pyters cum soc.   
2-138  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑00‑00 cg
2-139 Scheerstraat 2soort onroerend goed: huis    
2-139  eigenaar:  wed. Taeke Johannis    
2-139  gebruiker:  wed. Taeke Johannis    
2-139  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑10 cg
2-140 0soort onroerend goed: stal    
2-140  eigenaar:  burgemr. Menalda    
2-140  gebruiker:  burgemr. Menalda    
2-140  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑06 cg
2-141 Rommelhaven 13soort onroerend goed: houtstek en molen    
2-141  eigenaar:  wed. Pyter Feytema    
2-141  gebruiker:  wed. Pyter Feytema    
2-141  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
2-142 Noordijs 1soort onroerend goed: huis    
2-142  eigenaar:  Jan Sipkes Buma    
2-142  gebruiker:  Jan Sipkes Buma    
2-142  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 13‑06‑10 cg
2-143 Noordijs 3soort onroerend goed: huis    
2-143  eigenaar:  wed. burgemr. Menalda    
2-143  gebruiker:  wed. burgemr. Menalda    
2-143  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 9‑00‑00 cg
2-144 Noordijs 5soort onroerend goed: huis    
2-144  eigenaar:  wed. burgemr. Weyma    
2-144  gebruiker:  wed. burgemr. Weyma    
2-144  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑10 cg
2-144  grondpacht aan: erven burgemeestererven burgemeester Bylaan    
2-144  grondpacht en aanslag:    1‑01‑00 cg0‑04‑04 cg
2-145 Noordijs 9soort onroerend goed: huis    
2-145  eigenaar:  erven Janke Feddriks    
2-145  gebruiker:  Frans Andrys    
2-145  huurwaarde en aanslag:   40‑18‑00 cg 6‑16‑06 cg
2-146 Noordijs 11soort onroerend goed: huis    
2-146  eigenaar:  burgemr. Menalda    
2-146  gebruiker:  burgemr. Menalda    
2-146  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑06 cg
2-147 Noordijs 11soort onroerend goed: huis en galeybakkerij    
2-147  eigenaar:  wed. Pyter Feytema    
2-147  gebruiker:  wed. Pyter Feytema    
2-147  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 13‑06‑10 cg
2-148 Noordijs 13soort onroerend goed: huis    
2-148  eigenaar:  Wybe Hanekuik    
2-148  gebruiker:  Wybe Hanekuik    
2-148  huurwaarde en aanslag:   55‑00‑00 cg 9‑03‑06 cg
2-149 Noordijs 15soort onroerend goed: huis    
2-149  eigenaar:  Freerk Scheltinga    
2-149  gebruiker:  Freerk Scheltinga    
2-149  huurwaarde en aanslag:   110‑00‑00 cg 18‑06‑10 cg
2-150 Noordijs 17soort onroerend goed: huis    
2-150  eigenaar:  erven Tomas Jansen    
2-150  gebruiker:  Ysak Rosen    
2-150  huurwaarde en aanslag:   108‑00‑00 cg 18‑00‑00 cg
2-151 Noordijs 19soort onroerend goed: huis    
2-151  eigenaar:  erven Teunis Foppes    
2-151  gebruiker:  Jarig Jacobs    
2-151  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑10 cg
2-152 Noordijs 21soort onroerend goed: huis    
2-152  eigenaar:  erven Freerk Jacobs    
2-152  gebruiker:  wed. Gerard Suringar    
2-152  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 7‑10‑00 cg
2-153 0soort onroerend goed: huis    
2-153  eigenaar:  vroedsman Lantinga    
2-153  gebruiker:  vroedsman Lantinga    
2-153  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 13‑06‑10 cg
2-154 Noordijs 23soort onroerend goed: huis    
2-154  eigenaar:  dr. R. Bakker    
2-154  gebruiker:  dr. R. Bakker    
2-154  huurwaarde en aanslag:   63‑00‑00 cg 10‑10‑00 cg
2-155 soort onroerend goed: huis    
2-155  eigenaar:  convooymr. Sloterdijk    
2-155  gebruiker:  convooymr. Sloterdijk    
2-155  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑06‑10 cg
2-156 Noordijs 25soort onroerend goed: huis    
2-156  eigenaar:  Jan Hendryks    
2-156  gebruiker:  Jan Hendryks    
2-156  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 3‑13‑06 cg
2-157 Noordijs 27soort onroerend goed: huis    
2-157  eigenaar:  wed. burgemr. Rypma    
2-157  gebruiker:  Foppe Foppes    
2-157  huurwaarde en aanslag:   73‑00‑00 cg 12‑03‑06 cg
2-158 Franekereind 3soort onroerend goed: huis    
2-158  eigenaar:  burgemr. Veersma    
2-158  gebruiker:  burgemr. Veersma    
2-158  huurwaarde en aanslag:   47‑00‑00 cg 7‑16‑10 cg
2-159 Franekereind 1soort onroerend goed: huis    
2-159  eigenaar:  burgemr. van der Vorm    
2-159  gebruiker:  burgemr. van der Vorm    
2-159  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-160 Franekereind 7soort onroerend goed: huis    
2-160  eigenaar:  convooymr. Sloterdijk    
2-160  gebruiker:  convooymr. Sloterdijk    
2-160  huurwaarde en aanslag:   72‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
2-161 Franekereind 9soort onroerend goed: huis    
2-161  eigenaar:  Robbert Rowel    
2-161  gebruiker:  Robbert Rowel    
2-161  huurwaarde en aanslag:   42‑10‑00 cg 7‑01‑10 cg
2-162 Franekereind 11soort onroerend goed: huis    
2-162  eigenaar:  Aleph van der Meulen    
2-162  gebruiker:  Aleph van der Meulen    
2-162  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-163 0soort onroerend goed: huis    
2-163  eigenaar:  Aleph van der Meulen    
2-163  gebruiker:  wed. Foppe Foppes    
2-163  huurwaarde en aanslag:   55‑00‑00 cg 9‑03‑06 cg
2-163  grondpacht aan: Jelle Ruirds    
2-163  grondpacht en aanslag:    1‑04‑00 cg0‑04‑12 cg
2-164 Franekereind 15soort onroerend goed: huis    
2-164  eigenaar:  erven Tjepke Gratema    
2-164  gebruiker:  Harmanus Portier    
2-164  huurwaarde en aanslag:   217‑00‑00 cg 36‑03‑06 cg
2-165 0soort onroerend goed: stal    
2-165  eigenaar:  erven Teunis Foppes    
2-165  gebruiker:  erven Teunis Foppes    
2-165  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
2-166 0soort onroerend goed: pakhuis    
2-166  eigenaar:  erven Tomas Jansen    
2-166  gebruiker:  erven Tomas Jansen    
2-166  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
2-167 0soort onroerend goed: kamer    
2-167  eigenaar:  Wybe Hanekuik    
2-167  gebruiker:  Wybe Hanekuik    
2-167  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑06 cg
2-168 0soort onroerend goed: kamer    
2-168  eigenaar:  burgemr. Menalda    
2-168  gebruiker:  Douwe Wybes    
2-168  opmerking:  doet geen huir
2-169 William Boothstraat 6soort onroerend goed: huis    
2-169  eigenaar:  Here Rinks    
2-169  gebruiker:  Here Rinks    
2-169  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
2-170 0soort onroerend goed: huis    
2-170  eigenaar:  Here Rinks    
2-170  gebruiker:  Freerk Hendriks cum soc.   
2-170  huurwaarde en aanslag:   46‑00‑00 cg 7‑13‑06 cg
2-170  opmerking:  de volgende grondpagt is reeds onder de huir betrocken
2-170  grondpacht aan: Tjeerd Syvarda    
2-170  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑15‑00 cg
2-170  opmerking:  dese grondpagt is afgelost door de coopman Here Rinkes volgens vertoonde quitantie den 2 juny 1736
2-171 0soort onroerend goed: kamer    
2-171  eigenaar:  Auke Gerbens    
2-171  gebruiker:  Auke Gerbens    
2-171  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑06 cg
2-172 Lombardstraat 4soort onroerend goed: huis    
2-172  eigenaar:  erven Keimpe Jarigs    
2-172  gebruiker:  Tjebbe Pyters    
2-172  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑03‑06 cg
2-173 Lombardstraat 2soort onroerend goed: huis    
2-173  eigenaar:  M. van Woensel    
2-173  gebruiker:  M. van Woensel    
2-173  huurwaarde en aanslag:   7‑00‑00 cg 1‑03‑06 cg
2-173  grondpacht aan: Harmen Douwes    
2-173  grondpacht en aanslag:    2‑02‑00 cg0‑08‑06 cg
2-174 William Boothstraat 5soort onroerend goed: stal    
2-174  eigenaar:  Harmanus Portier    
2-174  gebruiker:  Harmanus Portier    
2-174  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑06‑10 cg
2-175 William Boothstraat 9soort onroerend goed: keeten    
2-175  eigenaar:  dr. Suringar    
2-175  gebruiker:  dr. Suringar    
2-175  huurwaarde en aanslag:   287‑10‑00 cg 47‑16‑10 cg
2-176 0soort onroerend goed: huis    
2-176  eigenaar:  Cornelis Ekama    
2-176  gebruiker:  Cornelis Ekama    
2-176  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑00‑00 cg
2-177 William Boothstraat 15soort onroerend goed: huis    
2-177  eigenaar:  Broer Baukes    
2-177  gebruiker:  Broer Baukes    
2-177  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
2-178 William Boothstraat 19soort onroerend goed: soutkeet    
2-178  eigenaar:  burgemr. Menalda    
2-178  gebruiker:  burgemr. Menalda    
2-178  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 33‑06‑10 cg
2-179 William Boothstraat 37soort onroerend goed: huis    
2-179  eigenaar:  wed. Pieter Tjebbes    
2-179  gebruiker:  wed. Pieter Tjebbes    
2-179  opmerking:  afgebroken
2-180 William Boothstraat 31soort onroerend goed: keet    
2-180  eigenaar:  wed. Pieter Tjebbes    
2-180  gebruiker:  wed. Pieter Tjebbes    
2-180  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 33‑06‑10 cg
2-181 William Boothstraat 23soort onroerend goed: huis    
2-181  eigenaar:  wed. Pieter Tjebbes    
2-181  gebruiker:  wed. Pieter Tjebbes    
2-181  opmerking:  ledigh 15-00-00
2-182 0soort onroerend goed: huis    
2-182  eigenaar:  Jacob Groenewolt    
2-182  eigenaar:  Antie Groenewolt    
2-182  gebruiker:  Gerryt Jansen cum soc.   
2-182  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑06 cg
2-183 William Boothstraat 39soort onroerend goed:     
2-183  eigenaar:  Hendrik Jansen    
2-183  gebruiker:  Hendrik Jansen    
2-183  opmerking:  pauper
2-184 Franekereind 17soort onroerend goed: huis    
2-184  eigenaar:  Melle Ynses    
2-184  gebruiker:  Melle Ynses    
2-184  huurwaarde en aanslag:   25‑10‑00 cg 4‑05‑00 cg
2-185 Franekereind 19soort onroerend goed: huis    
2-185  eigenaar:  Jarig Adama    
2-185  gebruiker:  Jarig Adama    
2-185  huurwaarde en aanslag:   51‑00‑00 cg 8‑10‑00 cg
2-186 Franekereind 21soort onroerend goed: huis    
2-186  eigenaar:  Dirk Huigens    
2-186  gebruiker:  Aeltie Wytses    
2-186  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
3-001 soort onroerend goed: keet en huis    
3-001  eigenaar:  Doede Bakker    
3-001  gebruiker:  Doede Bakker    
3-001  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 33‑06‑10 cg
3-002 Scheffersplein 29soort onroerend goed: keet    
3-002  eigenaar:  wed. burgemr. Rypma    
3-002  gebruiker:  wed. burgemr. Rypma    
3-002  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 33‑06‑10 cg
3-003 Scheffersplein 27soort onroerend goed: keet    
3-003  eigenaar:  Ysak Rosen    
3-003  gebruiker:  Ysak Rosen    
3-003  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 33‑06‑10 cg
3-004 soort onroerend goed: wagenhuis    
3-004  eigenaar:  convooymr. Slooterdijk    
3-004  gebruiker:  convooymr. Slooterdijk    
3-004  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
3-005 Scheffersplein 17soort onroerend goed: huis    
3-005  eigenaar:  Sytse Pyters    
3-005  gebruiker:  Hendrik Warners    
3-005  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-006 soort onroerend goed: huis    
3-006  eigenaar:  Meinert Jaspers    
3-006  gebruiker:  Frans Michiels    
3-006  huurwaarde en aanslag:   19‑10‑00 cg 3‑05‑00 cg
3-007 soort onroerend goed: huis en brouwerij    
3-007  eigenaar:  Harmen Ages    
3-007  gebruiker:  Harmen Ages    
3-007  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 5‑10‑00 cg
3-007  opmerking:  [in het register vermeld als 3-008]
3-008 soort onroerend goed: hoff    
3-008  eigenaar:  wed. Douwe Jansen    
3-008  gebruiker:  wed. Douwe Jansen    
3-008  opmerking:  1722 insolvent verklaart 8-00-00
3-008  opmerking:  [in het register vermeld als 3-009]
3-009 soort onroerend goed: hoff    
3-009  eigenaar:  erven Servaas van Beemen    
3-009  gebruiker:  erven Servaas van Beemen    
3-009  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
3-009  opmerking:  [in het register vermeld als 3-010]
3-010 soort onroerend goed:     
3-010  eigenaar:  Hendrik Markus    
3-010  gebruiker:  Hendrik Markus    
3-010  opmerking:  pauper
3-010  opmerking:  [in het register vermeld als 3-011]
3-011 Oosterkeetstraat 5soort onroerend goed: tuin    
3-011  eigenaar:  Pieter Adama    
3-011  gebruiker:  Pieter Adama    
3-011  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑06‑10 cg
3-011  opmerking:  [in het register vermeld als 3-012]
3-012 soort onroerend goed: kamer    
3-012  eigenaar:  Frans Pyters    
3-012  gebruiker:  Douwe Bolta    
3-012  huurwaarde en aanslag:   14‑10‑00 cg 2‑08‑06 cg
3-012  grondpacht aan: Jelte Ruirds    
3-012  grondpacht en aanslag:    1‑11‑08 cg0‑06‑04 cg
3-012  opmerking:  [in het register vermeld als 3-013]
3-013 soort onroerend goed: huis    
3-013  eigenaar:  Wopke Johannes    
3-013  gebruiker:  Jan Claasen cum soc.   
3-013  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 5‑16‑10 cg
3-013  opmerking:  [in het register vermeld als 3-014]
3-014 soort onroerend goed: stal    
3-014  eigenaar:  Douwe Reins    
3-014  gebruiker:  Joost Gonggrijp    
3-014  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 0‑16‑10 cg
3-014  opmerking:  [in het register vermeld als 3-015]
3-015 soort onroerend goed: huis    
3-015  eigenaar:  Jylt Baukes    
3-015  gebruiker:  Adam Goslings    
3-015  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 2‑16‑10 cg
3-016 soort onroerend goed: huis    
3-016  eigenaar:  Jan Rienks    
3-016  gebruiker:  Jacobus Antoon cum soc.   
3-016  huurwaarde en aanslag:   41‑00‑00 cg 6‑16‑10 cg
3-017 soort onroerend goed: kamer    
3-017  eigenaar:  Sikke Geerts    
3-017  gebruiker:  Sikke Geerts    
3-017  opmerking:  pauper
3-018 Oosterkeetstraat 11soort onroerend goed: kamer    
3-018  eigenaar:  Coenraad Linses    
3-018  gebruiker:  Gerryt Arents    
3-018  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 3‑13‑06 cg
3-019 soort onroerend goed: kamer    
3-019  eigenaar:  wed. Claas Clasen    
3-019  gebruiker:  wed. Claas Clasen    
3-019  opmerking:  pauper
3-020 soort onroerend goed: kamer    
3-020  eigenaar:  Cornelis Menses    
3-020  gebruiker:  Cornelis Menses    
3-020  opmerking:  pauper
3-021 Oosterkeetstraat 1soort onroerend goed:     
3-021  eigenaar:  Douwe Jansen    
3-021  gebruiker:  Douwe Jansen    
3-021  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-022 soort onroerend goed: stal    
3-022  eigenaar:  Jelmer Gerbens    
3-022  gebruiker:  Jelmer Gerbens    
3-022  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
3-023 Nieuwstraat 11soort onroerend goed: huis    
3-023  eigenaar:  Jan Jansen    
3-023  gebruiker:  Jan Jansen    
3-023  opmerking:  pro deo begeert
3-024 Nieuwstraat 13soort onroerend goed: huis    
3-024  eigenaar:  Joost Gongarijp n.u.   
3-024  gebruiker:  wed. Jacob Boukes    
3-024  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
3-025 soort onroerend goed: huis    
3-025  eigenaar:  Hendrik Hendriks    
3-025  gebruiker:  Hendrik Hendriks    
3-025  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-026 Nieuwstraat 19soort onroerend goed: huis    
3-026  eigenaar:  Gerryt Lammerts    
3-026  gebruiker:  Gerryt Lammerts    
3-026  opmerking:  1731 insolvent verklaart 12-00-00
3-027 soort onroerend goed: huis    
3-027  eigenaar:  Louw Hendriks    
3-027  gebruiker:  Hans Warners    
3-027  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑06 cg
3-028 soort onroerend goed: huis    
3-028  eigenaar:  wed. burgemr. Sopingius    
3-028  gebruiker:  Claas Willems    
3-028  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-029 soort onroerend goed: huis    
3-029  eigenaar:  Jan Claasen    
3-029  gebruiker:  Jan Claasen    
3-029  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
3-030 soort onroerend goed: huis    
3-030  eigenaar:  Hendrik Beerns    
3-030  gebruiker:  Hendrik Beerns    
3-030  opmerking:  1731 insolvent verklaart
3-031 soort onroerend goed: huis    
3-031  eigenaar:  Jan de Wit    
3-031  gebruiker:  wed. Cornelis Taekes    
3-031  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑10 cg
3-032 Nieuwstraat 36soort onroerend goed: huis    
3-032  eigenaar:  Gerryt Jansen    
3-032  gebruiker:  Gerryt Lammerts    
3-032  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
3-033 Nieuwstraat 38soort onroerend goed: huis    
3-033  eigenaar:  procureur Tuininga    
3-033  gebruiker:  Roeloft    
3-033  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 3‑13‑06 cg
3-033 /2 soort onroerend goed: huis    
3-033 /2 eigenaar:  Reiner Jansen    
3-033 /2 gebruiker:  Wouter Jansen    
3-033 /2 huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
3-033 /2 opmerking:  [in het register ten tweeden male vermeld als 3-033]
3-033 /3 soort onroerend goed: huis    
3-033 /3 eigenaar:  Hans Jansen    
3-033 /3 gebruiker:  Hans Jansen    
3-033 /3 opmerking:  1726 insolvent verklaart 20-00-00
3-033 /3 opmerking:  [in het register ten derden male vermeld als 3-033]
3-034 Nieuwstraat 32soort onroerend goed: huis    
3-034  eigenaar:  Jan Jansen    
3-034  gebruiker:      
3-034  opmerking:  1726 insolvent verklaart
3-035 Nieuwstraat 28soort onroerend goed: huis    
3-035  eigenaar:  erven Pieter Seerps    
3-035  gebruiker:  erven Pieter Seerps    
3-035  opmerking:  pauper
3-036 Nieuwstraat 24soort onroerend goed: huis    
3-036  eigenaar:  Arjen Cornelis    
3-036  gebruiker:  Arjen Cornelis    
3-036  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-037 soort onroerend goed: huis    
3-037  eigenaar:  erven burgemeester Sopingius    
3-037  gebruiker:  Jacob Ydes    
3-037  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-038 soort onroerend goed: woning    
3-038  eigenaar:  Age Jans    
3-038  gebruiker:  Age Jans    
3-038  opmerking:  pauper
3-039 soort onroerend goed: stal    
3-039  eigenaar:  Lieuwe Sjoerds    
3-039  gebruiker:  Lieuwe Sjoerds    
3-039  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑06‑10 cg
3-040 Nieuwstraat 40soort onroerend goed: keet en huis    
3-040  eigenaar:  Pyter Dirks    
3-040  gebruiker:  Pyter Dirks    
3-040  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 33‑06‑10 cg
3-040  grondpacht aan: Harmen Douwes    
3-040  grondpacht en aanslag:    1‑15‑00 cg0‑07‑00 cg
3-041 soort onroerend goed: huis    
3-041  eigenaar:  erven Henning Cornelis    
3-041  gebruiker:  Gerryt    
3-041  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 3‑13‑06 cg
3-042 soort onroerend goed: kamer    
3-042  eigenaar:  wed. Arjen Clases    
3-042  gebruiker:  wed. Arjen Clases    
3-042  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
3-043 soort onroerend goed: kamer    
3-043  eigenaar:  Harmen Ages    
3-043  gebruiker:  Harmen Ages    
3-043  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑06 cg
3-044 soort onroerend goed: huis    
3-044  eigenaar:  Grytie Willems    
3-044  gebruiker:  Grytie Willems    
3-044  opmerking:  1728 insolvent verklaart 12-00-00
3-045 Franekereind 25soort onroerend goed: huis    
3-045  eigenaar:  Pieter Jansen    
3-045  eigenaar:  Claas Pieters    
3-045  gebruiker:  Wypkjen Clases    
3-045  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 11‑13‑06 cg
3-046 Franekereind 27soort onroerend goed: huis    
3-046  eigenaar:  erven Pieter Farijn    
3-046  gebruiker:  erven Pieter Farijn    
3-046  opmerking:  pauper
3-047 Franekereind 29soort onroerend goed: huis    
3-047  eigenaar:  wed. Douwe Keimpes    
3-047  gebruiker:  Johannes Okkes    
3-047  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 4‑10‑00 cg
3-048 Franekereind 29soort onroerend goed: huis    
3-048  eigenaar:  Johannes Ockes    
3-048  gebruiker:  Wieger Dirks    
3-048  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑06‑10 cg
3-049 soort onroerend goed: huis    
3-049  eigenaar:  vroedsman Baxma    
3-049  gebruiker:  Warner Gerryts    
3-049  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-050 Nieuwstraat 62soort onroerend goed: huis    
3-050  eigenaar:  Harke Tjebbes    
3-050  gebruiker:  Marijke Arnoldus    
3-050  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 2‑16‑10 cg
3-051 soort onroerend goed: huis    
3-051  eigenaar:  Jan Gerryts    
3-051  gebruiker:  Jan Gerryts    
3-051  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-052 Nieuwstraat 60soort onroerend goed: huis    
3-052  eigenaar:  Harke Tjibbes    
3-052  gebruiker:  Harke Tjibbes    
3-052  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 5‑13‑06 cg
3-053 Nieuwstraat 56soort onroerend goed: kamer    
3-053  eigenaar:  Johannes Hendriks    
3-053  gebruiker:  Johannes Hendriks    
3-053  opmerking:  pauper
3-054 Nieuwstraat 54soort onroerend goed: huis    
3-054  eigenaar:  wed. Jacob Christiaans    
3-054  gebruiker:  wed. Jacob Christiaans    
3-054  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 3‑13‑06 cg
3-055 Nieuwstraat 52soort onroerend goed: huis    
3-055  eigenaar:  Siebe Pieters    
3-055  gebruiker:  Hans Jacobs    
3-055  huurwaarde en aanslag:   18‑10‑00 cg 3‑01‑10 cg
3-056 Nieuwstraat 50soort onroerend goed: huis    
3-056  eigenaar:  Jan Foppes    
3-056  gebruiker:  Jan Foppes    
3-056  opmerking:  1728 insolvent verklaart 18-00-00
3-057 Nieuwstraat 46soort onroerend goed: huis    
3-057  eigenaar:  vroedsman Baxma    
3-057  gebruiker:  Tjebbe Harmens    
3-057  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-058 Nieuwstraat 46soort onroerend goed: huis    
3-058  eigenaar:  Claas Jansen    
3-058  gebruiker:  Meynert Jansen    
3-058  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 2‑16‑10 cg
3-059 Franekereind 23soort onroerend goed: huis    
3-059  eigenaar:  burgemr. Heinsius    
3-059  gebruiker:  Pietie Dirks    
3-059  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 13‑06‑10 cg
3-060 soort onroerend goed: huis    
3-060  eigenaar:  Ruurd Hayes    
3-060  gebruiker:  Pieter Wytses cum soc.   
3-060  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 11‑13‑06 cg
3-061 soort onroerend goed: huis    
3-061  eigenaar:  Wouter Hessels    
3-061  gebruiker:  Wouter Hessels    
3-061  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-062 Grote Kerkstraat 25soort onroerend goed: huis    
3-062  eigenaar:  erven Jan Hessels    
3-062  gebruiker:  Keimpe Bouwes cum soc.   
3-062  huurwaarde en aanslag:   31‑00‑00 cg 5‑03‑06 cg
3-063 Grote Kerkstraat 27soort onroerend goed: huis    
3-063  eigenaar:  Gerben Pieters    
3-063  gebruiker:  Gerben Pieters    
3-063  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-064 Grote Kerkstraat 29soort onroerend goed: huis    
3-064  eigenaar:  erven Willem van Loon    
3-064  gebruiker:  Oeble Gosses    
3-064  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 5‑13‑06 cg
3-065 Grote Kerkstraat 31soort onroerend goed: huis    
3-065  eigenaar:  Sjoerd Olpherts    
3-065  gebruiker:  Casper Dirks    
3-065  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-066 Grote Kerkstraat 31soort onroerend goed: huis    
3-066  eigenaar:  wed. Ulbe Jans    
3-066  gebruiker:  Pytie Ages    
3-066  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-067 Grote Kerkstraat 31soort onroerend goed:     
3-067  eigenaar:  Willem Antony    
3-067  gebruiker:  Willem Antony 18-00-00 cg  
3-067  gebruiker:  Rintie Johannes 18-00-00 cg  
3-067  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
3-068 Grote Kerkstraat 33soort onroerend goed: huis    
3-068  eigenaar:  Hilbrand Dirks    
3-068  gebruiker:  Hilbrand Dirks    
3-068  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-069 Grote Kerkstraat 35soort onroerend goed: huis    
3-069  eigenaar:  wed. Joeke Allerts    
3-069  gebruiker:  wed. Dirk Jillerts    
3-069  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
3-070 Grote Kerkstraat 37soort onroerend goed: huis    
3-070  eigenaar:  wed. Auke Bakker    
3-070  gebruiker:  Age Wiebes cum soc.   
3-070  huurwaarde en aanslag:   55‑00‑00 cg 9‑03‑06 cg
3-071 Grote Kerkstraat 39soort onroerend goed: huis    
3-071  eigenaar:  Jan Beerns    
3-071  gebruiker:  Jan Beerns    
3-071  opmerking:  pro deo begeert
3-072 Grote Kerkstraat 41soort onroerend goed: huis    
3-072  eigenaar:  Dirk Huigens    
3-072  gebruiker:  Hendrik Lenerts cum soc.   
3-072  huurwaarde en aanslag:   44‑16‑00 cg 7‑09‑06 cg
3-073 Kerkpoortstraat 1soort onroerend goed: huis    
3-073  eigenaar:  Jan Hansen    
3-073  gebruiker:  Schelte Bruins cum soc.   
3-073  huurwaarde en aanslag:   53‑00‑00 cg 8‑16‑10 cg
3-074 Kerkpoortstraat 5soort onroerend goed: huis    
3-074  eigenaar:  vroedsman Baxma    
3-074  gebruiker:  Harmen Martens    
3-074  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
3-075 Kerkpoortstraat 7soort onroerend goed: huisje    
3-075  eigenaar:  Beernt Olpherts    
3-075  gebruiker:  Beernt Olpherts    
3-075  opmerking:  1726 insolvent verklaart 12-00-00
3-076 Kerkpoortstraat 9soort onroerend goed: huis    
3-076  eigenaar:  Beernt Olpherts    
3-076  gebruiker:  Beernt Olpherts    
3-076  opmerking:  1726 insolvent verklaart 10-00-00
3-077 Kerkpoortstraat 15soort onroerend goed: kamer    
3-077  eigenaar:  Beernt Alberts    
3-077  gebruiker:  Beernt Alberts    
3-077  opmerking:  1721 insolvent verklaart 16-00-00
3-078 soort onroerend goed:     
3-078  eigenaar:  wed. Harmen Geerts    
3-078  gebruiker:  wed. Harmen Geerts    
3-078  opmerking:  pauper
3-079 Kerkpoortstraat 11soort onroerend goed: kamer    
3-079  eigenaar:  Harmen Werps    
3-079  gebruiker:  Harmen Werps    
3-079  opmerking:  pro deo begeert
3-080 Kerkpoortstraat 17soort onroerend goed: huis    
3-080  eigenaar:  Elsje Schaaff    
3-080  gebruiker:  Feite Arjens    
3-080  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
3-081 soort onroerend goed: huis    
3-081  eigenaar:  Elsje Schaaff    
3-081  gebruiker:  Eybert Beerns    
3-081  gebruiker:  Claas Harmens    
3-081 /2 huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
3-081 /2 soort onroerend goed: hoff    
3-081 /2 eigenaar:  Symon Stinstra    
3-081 /2 gebruiker:  Symon Stinstra    
3-081 /2 huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-082 soort onroerend goed: kamer    
3-082  eigenaar:  Willem Jansen    
3-082  gebruiker:  Rintie Johannes    
3-082  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 2‑16‑10 cg
3-083 soort onroerend goed: hof en stal    
3-083  eigenaar:  Age Klassens    
3-083  gebruiker:  Ype Feykes    
3-083  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 1‑16‑10 cg
3-084 soort onroerend goed: kamer    
3-084  eigenaar:  erven Harmens Warners    
3-084  gebruiker:  erven Harmens Warners    
3-084  opmerking:  pauper
3-085 Kerkpoortstraat 29soort onroerend goed: huisje    
3-085  eigenaar:  wed. Jan Jansen    
3-085  gebruiker:  wed. Jan Jansen    
3-085  opmerking:  pauper
3-086 Kerkpoortstraat 31soort onroerend goed: hoff    
3-086  eigenaar:  wed. Seerp Doedes    
3-086  gebruiker:  wed. Seerp Doedes    
3-086  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
3-087 Kerkpoortstraat 33soort onroerend goed:     
3-087  eigenaar:  Dirk Dirksen    
3-087  gebruiker:  Dirk Dirksen    
3-087  opmerking:  1729 insolvent verklaart 12-00-00
3-088 Kerkpoortstraat 35soort onroerend goed: huis    
3-088  eigenaar:  Philippus Bos    
3-088  gebruiker:  Jan Coenraads cum soc.   
3-088  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 5‑16‑10 cg
3-089 soort onroerend goed: huis    
3-089  eigenaar:  Roeloff Tijssen    
3-089  gebruiker:  Willem Nannings    
3-089  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
3-090 soort onroerend goed: hoff    
3-090  eigenaar:  Baltinus Randsauw    
3-090  gebruiker:  Baltinus Randsauw    
3-090  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 0‑16‑10 cg
3-091 soort onroerend goed: kamer    
3-091  eigenaar:  Sytske Sikke    
3-091  gebruiker:  Pieter Joosten    
3-091  huurwaarde en aanslag:   13‑10‑00 cg 2‑05‑00 cg
3-092 soort onroerend goed: hoff    
3-092  eigenaar:  Salomon Gerlofs    
3-092  gebruiker:  Salomon Gerlofs    
3-092  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑06 cg
3-092  grondpacht aan: wed.wed. Hylke Johannes Hanekuik    
3-092  grondpacht en aanslag:    1‑05‑00 cg0‑05‑00 cg
3-093 soort onroerend goed: kamer    
3-093  eigenaar:  Frans Groen    
3-093  gebruiker:  Frans Groen    
3-093  opmerking:  pauper
3-094 Kerkpoortstraat 39soort onroerend goed: huis    
3-094  eigenaar:  Douwe Jacobs    
3-094  gebruiker:  Douwe Jacobs    
3-094  opmerking:  1728 insolvent verklaart 15-00-00
3-095 Kerkpoortstraat 41soort onroerend goed: huis    
3-095  eigenaar:  Rients Hendriks    
3-095  gebruiker:  Rients Hendriks    
3-095  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
3-096 soort onroerend goed: huis    
3-096  eigenaar:  blauwe schuurs gemeente    
3-096  gebruiker:  blauwe schuurs gemeente    
3-096  opmerking:  
3-097 Kerkpoortstraat 43soort onroerend goed: huis    
3-097  eigenaar:  Paulus Daniels    
3-097  gebruiker:  Paulus Daniels    
3-097  opmerking:  pauper
3-098 Kerkpoortstraat 47soort onroerend goed: huis    
3-098  eigenaar:  erven Hendrik Gerryts    
3-098  gebruiker:  erven Hendrik Gerryts    
3-098  huurwaarde en aanslag:   29‑00‑00 cg 4‑16‑10 cg
3-099 soort onroerend goed:     
3-099  eigenaar:  wed. Jan Arents    
3-099  gebruiker:  wed. Jan Arents    
3-099  opmerking:  pauper
3-100 soort onroerend goed: huis    
3-100  eigenaar:  erven Robbert Beerns    
3-100  gebruiker:  Gerryt Dirks    
3-100  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑03‑06 cg
3-101 soort onroerend goed: huis    
3-101  eigenaar:  Cornelis Annes    
3-101  gebruiker:  Gerryt Beerns    
3-101  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑00‑00 cg
3-102 soort onroerend goed: hoff    
3-102  eigenaar:  Symon Jacobs    
3-102  gebruiker:  Symon Jacobs    
3-102  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 0‑16‑10 cg
3-103 soort onroerend goed: kamer    
3-103  eigenaar:  Beernt Lammerts    
3-103  gebruiker:  Beernt Lammerts    
3-103  opmerking:  1724 insolvent verklaart 12-00-00
3-104 soort onroerend goed: hoff en kamers    
3-104  eigenaar:  Eeke Jans    
3-104  gebruiker:  Eeke Jans cum soc.   
3-104  huurwaarde en aanslag:   104‑00‑00 cg 17‑06‑10 cg
3-105 soort onroerend goed: hoff    
3-105  eigenaar:  Tjepke Gratema    
3-105  gebruiker:  Casper Brinkman    
3-105  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
3-106 soort onroerend goed: kamer    
3-106  eigenaar:  Jan Jansen    
3-106  gebruiker:  Jan Jansen    
3-106  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 3‑16‑10 cg
3-107 soort onroerend goed: kamer    
3-107  eigenaar:  Harmen Jansen    
3-107  gebruiker:  Harmen Jansen    
3-107  opmerking:  pauper
3-108 soort onroerend goed: kamer    
3-108  eigenaar:  wed. Jeltie Hanses    
3-108  gebruiker:  Trijntie Hendriks    
3-108  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 1‑16‑10 cg
3-109 soort onroerend goed: stal    
3-109  eigenaar:  erven Johannes Tjebbes    
3-109  gebruiker:  Coert Jansen    
3-109  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-110 Kerkpoortstraat 49soort onroerend goed: huis    
3-110  eigenaar:  Tjeerd Jansen    
3-110  gebruiker:  Tjeerd Jansen    
3-110  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
3-111 Kerkpoortstraat 51soort onroerend goed: huis    
3-111  eigenaar:  erven Jetse Hanses    
3-111  gebruiker:  Hans Jetses    
3-111  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-112 Kerkpoortstraat 53soort onroerend goed: huis    
3-112  eigenaar:  erven Ruird Bontekoe    
3-112  gebruiker:  Louw Teunis    
3-112  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑06 cg
3-113 Kerkpoortstraat 55soort onroerend goed: kamer    
3-113  eigenaar:  erven Ruird Bontekoe    
3-113  gebruiker:  Jentie Wybrens    
3-113  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 1‑16‑10 cg
3-114 Rapenburg 1soort onroerend goed: kamer    
3-114  eigenaar:  erven Ruird Bontekoe    
3-114  gebruiker:  Sape Teunis    
3-114  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑03‑06 cg
3-115 soort onroerend goed: huis    
3-115  eigenaar:  wed. Wouter Pieters    
3-115  gebruiker:  wed. Wouter Pieters    
3-115  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
3-116 soort onroerend goed: kamers    
3-116  eigenaar:  wed. Tjepke Gratema    
3-116  gebruiker:  Gerryt Hendriks cum soc.   
3-116  huurwaarde en aanslag:   43‑00‑00 cg 7‑03‑06 cg
3-117 soort onroerend goed: kamer    
3-117  eigenaar:  Allert Adriaans    
3-117  gebruiker:  Allert Adriaans    
3-117  opmerking:  1733 insolvent verklaart 10-00-00
3-118 soort onroerend goed: hoff    
3-118  eigenaar:  Dirk IJsbrands    
3-118  gebruiker:  Dirk IJsbrands    
3-118  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-119 Kerkpoortstraat 18soort onroerend goed: huis    
3-119  eigenaar:  wed. Sipke Meyes    
3-119  gebruiker:  wed. Sipke Meyes    
3-119  opmerking:  pauper
3-119 /2Kerkpoortstraat 14soort onroerend goed: woning    
3-119 /2 eigenaar:  Cornelis Jenties    
3-119 /2 gebruiker:  Jan Harmens    
3-119 /2 huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑03‑06 cg
3-119 /3Kerkpoortstraat 12soort onroerend goed: huis    
3-119 /3 eigenaar:  Cornelis Jenties    
3-119 /3 gebruiker:  Hendrik Jansen    
3-119 /3 huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-119 /3 opmerking:  [in het register ten tweeden male vermeld als 3-119 /2]
3-120 Kerkpoortstraat 10soort onroerend goed: kamer    
3-120  eigenaar:  wed. Casper Groen    
3-120  gebruiker:  wed. Casper Groen    
3-120  opmerking:  pauper
3-121 soort onroerend goed: huis    
3-121  eigenaar:  Trijntie Drogenham    
3-121  gebruiker:  wed. Markus Jaspers    
3-121  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-122 soort onroerend goed: kamer    
3-122  eigenaar:  wed. Seerp Doedes    
3-122  gebruiker:  wed. Seerp Doedes    
3-122  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
3-123 soort onroerend goed: kamer    
3-123  eigenaar:  wed. Daniel Jansen    
3-123  gebruiker:  wed. Daniel Jansen    
3-123  opmerking:  pauper
3-123  grondpacht aan: burgemr.burgemr. Hiddema    
3-123  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
3-124 soort onroerend goed: woning    
3-124  eigenaar:  Johannes Kramer    
3-124  gebruiker:  Beernt Abrams    
3-124  huurwaarde en aanslag:   23‑00‑00 cg 3‑16‑10 cg
3-125 soort onroerend goed:     
3-125  eigenaar:  Harmen Geerts    
3-125  gebruiker:  Harmen Geerts    
3-125  opmerking:  pauper
3-126 soort onroerend goed: hoff    
3-126  eigenaar:  wed. burgemr. Laquart    
3-126  gebruiker:  wed. burgemr. Laquart    
3-126  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-127 soort onroerend goed: hoff    
3-127  eigenaar:  Job A. Bakker    
3-127  gebruiker:  Job A. Bakker    
3-127  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-128 soort onroerend goed: hoff    
3-128  eigenaar:  burgemr. Hiddema    
3-128  gebruiker:  burgemr. Hiddema    
3-128  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-129 soort onroerend goed: hoff    
3-129  eigenaar:  burgemr. Nollides    
3-129  gebruiker:  burgemr. Nollides    
3-129  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-130 soort onroerend goed: huis    
3-130  eigenaar:  wed. burgemr. Weyma    
3-130  gebruiker:  Hans Femmes cum soc.   
3-130  huurwaarde en aanslag:   47‑00‑00 cg 7‑16‑10 cg
3-131 soort onroerend goed: woning    
3-131  eigenaar:  Sybbe Pyters    
3-131  gebruiker:  Claas Pyters    
3-131  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑06 cg
3-132 soort onroerend goed: hoff    
3-132  eigenaar:  vroedsman Donker    
3-132  gebruiker:  vroedsman Donker    
3-132  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-133 soort onroerend goed: kamers, twee    
3-133  eigenaar:  dr. Eelko Suiringar    
3-133  gebruiker:  Sikke Jelles    
3-133  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑03‑06 cg
3-134 soort onroerend goed: kamer    
3-134  eigenaar:  Jacob Jansen    
3-134  gebruiker:  Jacob Jansen    
3-134  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 1‑16‑10 cg
3-135 soort onroerend goed: huis    
3-135  eigenaar:  erven wed. Bauke Fockes    
3-135  gebruiker:  Frederik Poolman    
3-135  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
3-136 Franekereind 18soort onroerend goed: kamer    
3-136  eigenaar:  Beernt Willems    
3-136  gebruiker:  Feyte Tjommes    
3-136  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑06 cg
3-137 Franekereind 18soort onroerend goed: woning    
3-137  eigenaar:  wed. Dirk Taedes    
3-137  gebruiker:  wed. Dirk Taedes    
3-137  opmerking:  pro deo begeert
3-138 Franekereind 20soort onroerend goed: hoff en kamers    
3-138  eigenaar:  wed. Voorda    
3-138  gebruiker:  wed. Voorda    
3-138  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-139 soort onroerend goed: huis    
3-139  eigenaar:  Meile Ollema    
3-139  gebruiker:  Dirk Jansen    
3-139  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 1‑16‑10 cg
3-140 soort onroerend goed: huis    
3-140  eigenaar:  Meile Ollema    
3-140  gebruiker:  Jelle Sybes cum soc.   
3-140  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-141 soort onroerend goed: kamer    
3-141  eigenaar:  Meile Ollema    
3-141  gebruiker:  Dirk Roseboom    
3-141  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-142 soort onroerend goed: hoff    
3-142  eigenaar:  Dirk Huigens    
3-142  gebruiker:  Dirk Huigens    
3-142  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
3-142  grondpacht aan: Jacobus Groenewout    
3-142  grondpacht aan: Antie Groenewout    
3-142  grondpacht en aanslag:    4‑00‑00 cg0‑16‑00 cg
3-143 soort onroerend goed: huis    
3-143  eigenaar:  convooymr. Sloterdijk    
3-143  gebruiker:  convooymr. Sloterdijk    
3-143  huurwaarde en aanslag:   7‑00‑00 cg 1‑03‑06 cg
3-144 soort onroerend goed: hoff    
3-144  eigenaar:  convooymr. Sloterdijk    
3-144  gebruiker:  convooymr. Sloterdijk    
3-144  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑10 cg
3-145 soort onroerend goed: woning    
3-145  eigenaar:  Johannes Dirks    
3-145  gebruiker:  Johannes Dirks    
3-145  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑06 cg
3-146 soort onroerend goed: hoff    
3-146  eigenaar:  wed. burgemr. Weyma    
3-146  gebruiker:  wed. burgemr. Weyma    
3-146  huurwaarde en aanslag:   5‑00‑00 cg 0‑16‑10 cg
3-147 soort onroerend goed: huis    
3-147  eigenaar:  Eelke Dirks    
3-147  gebruiker:  Nanning Willems    
3-147  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑03‑06 cg
3-148 soort onroerend goed: hoff    
3-148  eigenaar:  Ype Pyters    
3-148  gebruiker:  Ype Pyters    
3-148  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
3-149 Franekereind 40soort onroerend goed: huis    
3-149  eigenaar:  Johannes Lenning    
3-149  gebruiker:  Johannes Lenning    
3-149  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
3-149  grondpacht aan: Jacobus Groenewout    
3-149  grondpacht aan: Antie Groenewout    
3-149  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
3-150 Franekereind 38soort onroerend goed: pakhuis    
3-150  eigenaar:  Sjoerd Talma    
3-150  gebruiker:  Sjoerd Talma    
3-150  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
3-151 Franekereind 36soort onroerend goed: huis    
3-151  eigenaar:  wed. Hendrik Sopingius    
3-151  gebruiker:  Riemke Aukes cum soc.   
3-151  huurwaarde en aanslag:   58‑00‑00 cg 9‑13‑06 cg
3-152 Franekereind 34soort onroerend goed: huis    
3-152  eigenaar:  Sybe Pyters    
3-152  gebruiker:  Sybe Pyters cum soc.   
3-152  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 5‑10‑00 cg
3-152  grondpacht aan: Jacobus Groenewout    
3-152  grondpacht aan: Antie Groenewout    
3-152  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
3-153 soort onroerend goed: huis    
3-153  eigenaar:  vroedsman Reidsma    
3-153  gebruiker:  Pyter Hendriks    
3-153  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
3-153  grondpacht aan: Jacob Groenewout    
3-153  grondpacht aan: Antie Groenewout    
3-153  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
3-154 Franekereind 32soort onroerend goed: huis    
3-154  eigenaar:  wed. Hendrik Sopingius    
3-154  gebruiker:  Grytie Jacobs    
3-154  huurwaarde en aanslag:   19‑10‑00 cg 3‑06‑00 cg
3-154  grondpacht aan: Jacob Groenewout    
3-154  grondpacht aan: Antie Groenewout    
3-154  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
3-155 Franekereind 30soort onroerend goed: huis    
3-155  eigenaar:  Pieter Tomas    
3-155  gebruiker:  Pieter Tomas    
3-155  opmerking:  1734 insolvent verklaart 22-00-00
3-155  grondpacht aan: Jacob Groenewout    
3-155  grondpacht aan: Antie Groenewout    
3-155  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
3-155  opmerking:  de bruiker insolvent
3-156 Franekereind 26soort onroerend goed: soutkeet    
3-156  eigenaar:  Harmanus Portier    
3-156  gebruiker:  Harmanus Portier    
3-156  huurwaarde en aanslag:   192‑00‑00 cg 32‑00‑00 cg
3-156  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
3-157 Franekereind 24soort onroerend goed: schuir    
3-157  eigenaar:  Harmanus Portier    
3-157  gebruiker:  Harmanus Portier    
3-157  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑06‑10 cg
3-158 Franekereind 24soort onroerend goed: huis    
3-158  eigenaar:  Harmanus Portier    
3-158  gebruiker:  Tobias Cornelis    
3-158  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
3-158  grondpacht aan: Jacob Groenewout    
3-158  grondpacht aan: Antie Groenewout    
3-158  grondpacht en aanslag:    0‑14‑00 cg0‑02‑12 cg
3-159 Franekereind 24soort onroerend goed: huis    
3-159  eigenaar:  Sybe Pieters    
3-159  gebruiker:  Wynsen Clases    
3-159  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 3‑13‑06 cg
3-159  grondpacht aan: Jacob Groenewout    
3-159  grondpacht aan: Antie Groenewout    
3-159  grondpacht en aanslag:    0‑15‑00 cg0‑03‑00 cg
3-160 Franekereind 24soort onroerend goed: huis en brouwerij    
3-160  eigenaar:  Harmanus Portier    
3-160  gebruiker:  Harmanus Portier49-00-00 cg  
3-160  gebruiker:  Hendrik Jans 14-00-00 cg  
3-160  huurwaarde en aanslag:   63‑00‑00 cg 10‑10‑00 cg
3-160  grondpacht aan: erven vroedsmanerven vroedsman Altena    
3-160  grondpacht en aanslag:    0‑08‑00 cg0‑01‑10 cg
3-160  grondpacht aan: dr.dr. Acker    
3-160  grondpacht en aanslag:    1‑06‑00 cg0‑05‑02 cg
3-161 Lammert Warndersteeg 10soort onroerend goed: soutkeet    
3-161  eigenaar:  Reiner Fontein    
3-161  eigenaar:  Freerk Fontein    
3-161  gebruiker:  Reiner Fontein    
3-161  gebruiker:  Freerk Fontein    
3-161  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 33‑06‑10 cg
3-162 Lammert Warndersteeg 8soort onroerend goed: soutkeet    
3-162  eigenaar:  Harmanus Portier n.u.   
3-162  gebruiker:  Harmanus Portier n.u.   
3-162  huurwaarde en aanslag:   200‑00‑00 cg 33‑06‑10 cg
3-163 soort onroerend goed: kamer    
3-163  eigenaar:  Jacob Bonk    
3-163  gebruiker:  Jacob Bonk    
3-163  opmerking:  pro deo begeert
3-164 Lammert Warndersteeg 7soort onroerend goed: kamer    
3-164  eigenaar:  wed. Hendrik Hendriks    
3-164  gebruiker:  wed. Hendrik Hendriks    
3-164  opmerking:  1724 insolvent verklaart
3-165 Lammert Warndersteeg 5soort onroerend goed: kamer    
3-165  eigenaar:  Casper Caspers    
3-165  gebruiker:  Casper Caspers cum soc.   
3-165  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
3-166 Lammert Warndersteeg 9soort onroerend goed: huis    
3-166  eigenaar:  Pieter Jansen cum soc.   
3-166  gebruiker:  Pieter Jansen voor sijn helft   
3-166  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
3-166  opmerking:  hiervan behoort de helft aan de kinderen die tot Makkum gealimenteert worden
3-167 Lammert Warndersteeg 13soort onroerend goed: huis en schuir    
3-167  eigenaar:  Jan Hennes    
3-167  gebruiker:  Jan Hennes    
3-167  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
3-168 Lammert Warndersteeg 18soort onroerend goed: huis    
3-168  eigenaar:  Jan Tjeerds    
3-168  gebruiker:  Gerryt Pieters cum soc.   
3-168  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 3‑13‑06 cg
3-169 Lammert Warndersteeg 16soort onroerend goed: woning    
3-169  eigenaar:  Jan Oepkes    
3-169  gebruiker:  Bote Gerbens    
3-169  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-170 Lammert Warndersteeg 14soort onroerend goed: huis    
3-170  eigenaar:  Harmen Martens    
3-170  gebruiker:  Tjeerd Aebles cum soc.   
3-170  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
3-171 Lammert Warndersteeg 12soort onroerend goed: kamer    
3-171  eigenaar:  Hendrik Gerryts    
3-171  gebruiker:  Hyltie Gerbens    
3-171  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 1‑16‑10 cg
3-172 soort onroerend goed: huis    
3-172  eigenaar:  Gerloff Jansen    
3-172  gebruiker:  Haring Baarda cum soc.   
3-172  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
3-173 Kruisstraat 10soort onroerend goed: wooning    
3-173  eigenaar:  Evert Oosterbaan    
3-173  gebruiker:  Ate Tjeerds    
3-173  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑06 cg
3-174 Kruisstraat 10soort onroerend goed: pakhuis    
3-174  eigenaar:  Joris Aarts    
3-174  gebruiker:  Joris Aarts    
3-174  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 5‑16‑10 cg
3-175 Kruisstraat 8soort onroerend goed: mouterij    
3-175  eigenaar:  Sjoerd Talma    
3-175  gebruiker:  Sjoerd Talma    
3-175  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
3-176 Kruisstraat 6soort onroerend goed: pakhuis    
3-176  eigenaar:  erven Hylke Johannes    
3-176  gebruiker:  erven Hylke Johannes    
3-176  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-177 Heiligeweg 60soort onroerend goed: schuir en tuin    
3-177  eigenaar:  de heer Wijdenbrug    
3-177  gebruiker:  Joris Aarts cum soc.   
3-177  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-178 soort onroerend goed: huis    
3-178  eigenaar:  Gerloff Jansen    
3-178  gebruiker:  wed. Claas Pyters    
3-178  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑06‑10 cg
3-179 soort onroerend goed: huis    
3-179  eigenaar:  Cornelis Cornelis    
3-179  gebruiker:  Cornelis Cornelis    
3-179  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-180 soort onroerend goed: huis    
3-180  eigenaar:  Gerloff Jansen    
3-180  gebruiker:  Gerloff Jansen    
3-180  opmerking:  afgebrooken en doet geen huir
3-181 soort onroerend goed: kamer    
3-181  eigenaar:  Gerloff Jansen    
3-181  gebruiker:  wed. Cornelis Fransen    
3-181  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑10 cg
3-182 soort onroerend goed: huis    
3-182  eigenaar:  wed. Andrys Roelofs    
3-182  gebruiker:  wed. Andrys Roelofs    
3-182  opmerking:  pauper
3-183 Franekereind 14soort onroerend goed: kamer    
3-183  eigenaar:  erven Hylke Johannes Hanekuik    
3-183  gebruiker:  Jan Gerlofs 15-00-00 cg  
3-183  gebruiker:  Wiet Jacobs 15-00-00 cg  
3-183  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 4‑13‑06 cg
3-184 Franekereind 16soort onroerend goed: huis    
3-184  eigenaar:  Harmanus Portier    
3-184  gebruiker:  Harmanus Portier    
3-184  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
3-185 soort onroerend goed: huis    
3-185  eigenaar:  Wybe Gerryts    
3-185  gebruiker:  Wybe Gerryts    
3-185  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
3-186 soort onroerend goed: pakhuis    
3-186  eigenaar:  Jacob Jarigs    
3-186  gebruiker:  Jacob Jarigs    
3-186  gebruiker:  Symon Jacobs    
3-186  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑03‑06 cg
3-187 Franekereind 10soort onroerend goed: huis    
3-187  eigenaar:  vroedsman Baxma    
3-187  gebruiker:  vroedsman Baxma    
3-187  huurwaarde en aanslag:   61‑00‑00 cg 10‑03‑06 cg
3-188 Franekereind 8soort onroerend goed: huis    
3-188  eigenaar:  Mayke Lases    
3-188  eigenaar:  Grytie Lases    
3-188  gebruiker:  ds. Harkenroth    
3-188  huurwaarde en aanslag:   93‑00‑00 cg 15‑10‑00 cg
3-189 Franekereind 8soort onroerend goed: huis    
3-189  eigenaar:  Symon Jacobs    
3-189  gebruiker:  Symon Jacobs    
3-189  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
3-190 Franekereind 6soort onroerend goed: huis    
3-190  eigenaar:  wed. Hylke Johannes Hanekuik    
3-190  gebruiker:  wed. Hylke Johannes Hanekuik    
3-190  huurwaarde en aanslag:   103‑00‑00 cg 17‑03‑06 cg
3-191 soort onroerend goed: huis    
3-191  eigenaar:  Philippus Lucas    
3-191  gebruiker:  Joost Hendriks    
3-191  huurwaarde en aanslag:   28‑10‑00 cg 4‑15‑00 cg
3-192 Franekereind 4soort onroerend goed: huis    
3-192  eigenaar:  erven Rienk Abbes    
3-192  gebruiker:  erven Rienk Abbes    
3-192  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
3-193 Franekereind 2soort onroerend goed: huis    
3-193  eigenaar:  Feyke Tjommes    
3-193  gebruiker:  Feyke Tjommes    
3-193  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 4‑13‑06 cg
3-194 soort onroerend goed: huis    
3-194  eigenaar:  Ulbe Jansen    
3-194  gebruiker:  Ulbe Jansen    
3-194  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
3-195 Heiligeweg 68soort onroerend goed: huis    
3-195  eigenaar:  Rimmert Huiberts    
3-195  gebruiker:  Rimmert Huiberts    
3-195  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
3-196 Heiligeweg 66soort onroerend goed: huis    
3-196  eigenaar:  vroedsman Wijngaerden    
3-196  gebruiker:  Haye Gerkes    
3-196  huurwaarde en aanslag:   52‑00‑00 cg 8‑13‑06 cg
3-197 Heiligeweg 64soort onroerend goed: huis    
3-197  eigenaar:  Johannes Taekes    
3-197  gebruiker:  Aefke Jenties    
3-197  huurwaarde en aanslag:   47‑00‑00 cg 7‑16‑10 cg
3-198 Heiligeweg 62soort onroerend goed: huis    
3-198  eigenaar:  Joris Aarts    
3-198  gebruiker:  Joris Aarts    
3-198  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
3-199 Heiligeweg 60soort onroerend goed: huis    
3-199  eigenaar:  de heer Wijdenbrug    
3-199  gebruiker:  de heer Buma    
3-199  huurwaarde en aanslag:   191‑00‑00 cg 31‑16‑10 cg
3-200 soort onroerend goed: huis    
3-200  eigenaar:  de heer Wijdenbrug    
3-200  gebruiker:  Douwe Sybes    
3-200  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
3-201 Heiligeweg 58soort onroerend goed: huis    
3-201  eigenaar:  Wybe Hanekuik    
3-201  gebruiker:  Ysak Fokkes    
3-201  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
3-202 Heiligeweg 56soort onroerend goed: huis    
3-202  eigenaar:  erven Johannes Kramer    
3-202  gebruiker:  Wybe Jansen    
3-202  huurwaarde en aanslag:   33‑00‑00 cg 5‑10‑00 cg
3-203 Heiligeweg 54soort onroerend goed: huis    
3-203  eigenaar:  Otte Johannes    
3-203  gebruiker:  Otte Johannes    
3-203  huurwaarde en aanslag:   37‑00‑00 cg 6‑03‑06 cg
3-204 Heiligeweg 52soort onroerend goed: huis    
3-204  eigenaar:  wed. Auke Bakker    
3-204  gebruiker:  wed. Auke Bakker    
3-204  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑00‑00 cg
3-205 Heiligeweg 50soort onroerend goed: huis    
3-205  eigenaar:  wed. Auke Bakker    
3-205  gebruiker:  wed. Sjoerd Ekes    
3-205  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
3-206 Heiligeweg 48soort onroerend goed: huis    
3-206  eigenaar:  Tjeerd Poort    
3-206  gebruiker:  Tjeerd Poort    
3-206  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
3-207 Heiligeweg 42soort onroerend goed: huis    
3-207  eigenaar:  Claas Jans    
3-207  eigenaar:  Eeke Sjoerds    
3-207  gebruiker:  Tettie Gerbens cum soc.   
3-207  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑10 cg
3-208 soort onroerend goed: huis    
3-208  eigenaar:  burgemr. Vosma    
3-208  gebruiker:  de heer Rademaker    
3-208  huurwaarde en aanslag:   190‑00‑00 cg 31‑13‑06 cg
4-001 Schritsen 52soort onroerend goed: huis    
4-001  eigenaar:  Pyter J. Trompetter    
4-001  gebruiker:  Pyter J. Trompetter    
4-001  huurwaarde en aanslag:   39‑00‑00 cg 6‑10‑00 cg
4-002 Schritsen 52soort onroerend goed: huis    
4-002  eigenaar:  Claaske Stapert    
4-002  eigenaar:  Geeske Stapert    
4-002  gebruiker:  jacob Buitenpost    
4-002  huurwaarde en aanslag:   56‑00‑00 cg 9‑06‑10 cg
4-003 Schritsen 52soort onroerend goed: [schoenmakers]perk    
4-003  eigenaar:  Tjeerd Fokkes    
4-003  gebruiker:  Tjeerd Fokkes    
4-003  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-004 Schritsen 52soort onroerend goed: [schoenmakers]perk    
4-004  eigenaar:  Jacob Lolkes    
4-004  gebruiker:  Jacob Lolkes    
4-004  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-005 Schritsen 52soort onroerend goed: huis    
4-005  eigenaar:  ds. Boterweg cum soc.   
4-005  gebruiker:  Sytie Clases    
4-005  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑06 cg
4-006 Carl Visschersteeg 2soort onroerend goed: huis    
4-006  eigenaar:  Tjeerd Syvarda    
4-006  gebruiker:  Aaltie Minnes    
4-006  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-007 Carl Visschersteeg 4soort onroerend goed: huis    
4-007  eigenaar:  Jane Jansen    
4-007  gebruiker:  Jane Jansen    
4-007  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 7‑10‑00 cg
4-008 Carl Visschersteeg 6soort onroerend goed: huis    
4-008  eigenaar:  ds. van Sloten    
4-008  gebruiker:  Albert Beernts    
4-008  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 5‑16‑10 cg
4-009 Carl Visschersteeg 8soort onroerend goed: huis    
4-009  eigenaar:  Jane Jansen    
4-009  gebruiker:  Jane Jansen    
4-009  huurwaarde en aanslag:   12‑10‑00 cg 2‑01‑10 cg
4-010 Carl Visschersteeg 10soort onroerend goed: huis    
4-010  eigenaar:  Jan Cornelis    
4-010  gebruiker:  Jan Cornelis    
4-010  opmerking:  pauper
4-011 Carl Visschersteeg 12soort onroerend goed: kamer    
4-011  eigenaar:  Dirk Hendriks    
4-011  gebruiker:  Jeltie Jans    
4-011  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 1‑16‑10 cg
4-012 Carl Visschersteeg 14soort onroerend goed: kamer    
4-012  eigenaar:  Tjeerd Syvarda    
4-012  gebruiker:      
4-012  opmerking:  onverhuurd
4-013 Carl Visschersteeg 16soort onroerend goed: kamer    
4-013  eigenaar:  Gerryt Suiringar    
4-013  gebruiker:  wed. Claas Fransen cum soc.   
4-013  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
4-014 soort onroerend goed: kamer    
4-014  eigenaar:  wed. Claas Aukes    
4-014  gebruiker:  wed. Claas Aukes    
4-014  opmerking:  1724 insolvent verklaart
4-014  opmerking:  [in het register vermeld als 4-013]
4-014 /2 soort onroerend goed: kamer    
4-014 /2 eigenaar:  Jochem Jochems    
4-014 /2 gebruiker:  Jochem Jochems    
4-014 /2 huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-014 /2 opmerking:  [in het register vermeld als 4-014]
4-015 soort onroerend goed: kamer    
4-015  eigenaar:  Tjeerd Syvarda    
4-015  gebruiker:  Tjeerd Syvarda    
4-015  grondpacht aan: Jasper Gerryts    
4-015  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
4-015  opmerking:  [in het register ten tweeden male vermeld als 4-014]
4-016 soort onroerend goed: kamer    
4-016  eigenaar:  Albert Jacobs    
4-016  gebruiker:  Johan Jansen    
4-016  huurwaarde en aanslag:   12‑06‑00 cg 2‑01‑00 cg
4-016  opmerking:  [in het register vermeld als 4-015]
4-016 soort onroerend goed: huis    
4-016  eigenaar:  Jacob Wessels nom. ux.   
4-016  gebruiker:  Jacob Wessels nom. ux.   
4-016  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 3‑13‑06 cg
4-017 Carl Visschersteeg 1soort onroerend goed: woning    
4-017  eigenaar:  Jochem Jochems    
4-017  gebruiker:  Albert Ruerds    
4-017  huurwaarde en aanslag:   13‑00‑00 cg 2‑03‑06 cg
4-018 Schritsen 58soort onroerend goed: huis    
4-018  eigenaar:  wed. Joost Aukes    
4-018  gebruiker:  wed. Joost Aukes    
4-018  opmerking:  1720 insolvent verklaart 26-00-00
4-019 Schritsen 58soort onroerend goed: huis    
4-019  eigenaar:  Pyter Beerns    
4-019  gebruiker:  Pyter Beerns    
4-019  huurwaarde en aanslag:   19‑00‑00 cg 3‑03‑06 cg
4-020 soort onroerend goed: huis    
4-020  eigenaar:  wed. Jan Geerts    
4-020  gebruiker:  wed. Jan Geerts    
4-020  opmerking:  1720 insolvent verklaart 12-00-00
4-020 /2 soort onroerend goed: huis    
4-020 /2 eigenaar:  Ruerd Symon    
4-020 /2 gebruiker:  Ruerd Symon    
4-020 /2 huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-021 Brouwersstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-021  eigenaar:  Ruerd Symon    
4-021  gebruiker:  Cornelis Wassenaar    
4-021  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-022 soort onroerend goed: huis    
4-022  eigenaar:  Marten Gilles    
4-022  gebruiker:  Hans Claver    
4-022  huurwaarde en aanslag:   42‑00‑00 cg 7‑00‑00 cg
4-023 Brouwersstraat 8soort onroerend goed: huis    
4-023  eigenaar:  Age Claassen    
4-023  gebruiker:  Age Claassen    
4-023  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-024 Brouwersstraat 10soort onroerend goed: huis    
4-024  eigenaar:  erven Abbe Rinses    
4-024  gebruiker:  Pieter Gerryts    
4-024  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-025 Brouwersstraat 12soort onroerend goed: huis    
4-025  eigenaar:  erven Abbe Rinses    
4-025  gebruiker:  erven Jan Jansen    
4-025  huurwaarde en aanslag:   32‑00‑00 cg 5‑06‑10 cg
4-025  opmerking:  [in dit register vermeld als 4-026]
4-026 Brouwersstraat 12soort onroerend goed: huis    
4-026  eigenaar:  erven Dirk Doekes    
4-026  gebruiker:  Jan Ripers    
4-026  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 4‑10‑00 cg
4-026  opmerking:  [in dit register vermeld als 4-027]
4-027 Brouwersstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-027  eigenaar:  erven vroedsman Pieter Hoytes    
4-027  gebruiker:  erven vroedsman Pieter Hoytes    
4-027  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑10 cg
4-028 Brouwersstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-028  eigenaar:  wed. Ruerd Alberts    
4-028  gebruiker:  wed. Ruerd Alberts    
4-028  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑06 cg
4-028  grondpacht aan: wed.wed. Fedde Pieters Dreyer    
4-028  grondpacht en aanslag:    6‑00‑00 cg1‑04‑00 cg
4-029 Brouwersstraat 16soort onroerend goed: huis    
4-029  eigenaar:  Douwe Reins    
4-029  gebruiker:  Douwe Reins    
4-029  huurwaarde en aanslag:   25‑00‑00 cg 4‑03‑06 cg
4-030 Brouwersstraat 18soort onroerend goed: huis    
4-030  eigenaar:  Beert Dirks    
4-030  gebruiker:  Beert Dirks    
4-030  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-031 Brouwersstraat 20soort onroerend goed: huis en brouwerij    
4-031  eigenaar:  Jan Hendryks    
4-031  gebruiker:  Jan Hendryks    
4-031  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-032 Brouwersstraat 22soort onroerend goed: huis    
4-032  eigenaar:  Jan Hendryks    
4-032  gebruiker:  Hans Uilkes    
4-032  huurwaarde en aanslag:   44‑00‑00 cg 7‑06‑10 cg
4-033 Brouwersstraat 24soort onroerend goed: huis    
4-033  eigenaar:  Ybeltie Broers    
4-033  gebruiker:  Ybeltie Broers    
4-033  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
4-034 Brouwersstraat 26soort onroerend goed: huis    
4-034  eigenaar:  Eke Jans    
4-034  gebruiker:  Eke Jans    
4-034  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 5‑16‑10 cg
4-035 Brouwersstraat 28soort onroerend goed: huis    
4-035  eigenaar:  Tomas Jansen    
4-035  gebruiker:  Tomas Jansen    
4-035  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 7‑10‑00 cg
4-035 Brouwersstraat 28soort onroerend goed: kamer    
4-035  eigenaar:  Eke Jans    
4-035  gebruiker:  Tettie Taekes    
4-035  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-035 Brouwersstraat 28soort onroerend goed: koolstek    
4-035  eigenaar:  Harmanus Portier    
4-035  gebruiker:  Harmanus Portier    
4-035  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-036 Zuiderhaven 79soort onroerend goed: huis    
4-036  eigenaar:  Pieter Gelinde    
4-036  gebruiker:  Pieter Gelinde    
4-036  huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 16‑13‑06 cg
4-037 Zuiderhaven 77soort onroerend goed: huis    
4-037  eigenaar:  burgemr. Krytenburg    
4-037  gebruiker:  burgemr. Krytenburg    
4-037  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑06 cg
4-038 Zuiderhaven 77soort onroerend goed: huis    
4-038  eigenaar:  Jan Gerlofs    
4-038  gebruiker:  Pier Harkes    
4-038  gebruiker:  Oene Ritskes    
4-038  huurwaarde en aanslag:   43‑00‑00 cg 7‑03‑06 cg
4-039 Zuiderhaven 75soort onroerend goed: huis    
4-039  eigenaar:  de heer Camminga    
4-039  gebruiker:  de heer Camminga    
4-039  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 5‑16‑10 cg
4-039  grondpacht aan: Jelte Ruerds    
4-039  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
4-040 Zuiderhaven 75soort onroerend goed: huis    
4-040  eigenaar:  burgemr. Schrik    
4-040  gebruiker:  burgemr. Schrik    
4-040  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑06 cg
4-041 soort onroerend goed: huis    
4-041  eigenaar:  burgemr. Brouwer    
4-041  gebruiker:  burgemr. Brouwer    
4-041  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
4-042 Zuiderhaven 73soort onroerend goed: huis    
4-042  eigenaar:  burgemr. van der Brug    
4-042  gebruiker:  burgemr. van der Brug    
4-042  huurwaarde en aanslag:   52‑00‑00 cg 8‑13‑06 cg
4-043 Raamstraat 7soort onroerend goed: huis    
4-043  eigenaar:  wed. Jan Tjerks    
4-043  gebruiker:  wed. Jan Tjerks    
4-043  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
4-044 Raamstraat 5soort onroerend goed: huis en stal    
4-044  eigenaar:  Jacob Jarigs    
4-044  gebruiker:  Willem Deersma    
4-044  huurwaarde en aanslag:   38‑00‑00 cg 6‑06‑10 cg
4-045 Raamstraat 3soort onroerend goed: huis    
4-045  eigenaar:  Pyter Scheltema cum soc.   
4-045  gebruiker:  Pyter Scheltema cum soc.   
4-045  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-046 Raamstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-046  eigenaar:  Sybren Harmens    
4-046  gebruiker:  Sybren Harmens    
4-046  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-047 Schritsen 50soort onroerend goed: gleybakkerij    
4-047  eigenaar:  Pieter Gelinde    
4-047  gebruiker:  Pieter Gelinde    
4-047  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-048 Schritsen 50soort onroerend goed: huis    
4-048  eigenaar:  Gerryt Willems    
4-048  gebruiker:  Harmen Jurjens cum soc.   
4-048  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-049 Kerkpoortstraat 69soort onroerend goed: woning    
4-049  eigenaar:  Pier Andrys    
4-049  gebruiker:  Lucas Bos    
4-049  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-050 Kerkpoortstraat 67soort onroerend goed:     
4-050  eigenaar:  Antie Douwes    
4-050  gebruiker:  Antie Douwes    
4-050  opmerking:  pauper
4-051 Kerkpoortstraat 65soort onroerend goed: woning    
4-051  eigenaar:  Hendrik Beerns    
4-051  gebruiker:  Hendrik Beerns    
4-051  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
4-052 Kerkpoortstraat 59soort onroerend goed: woning    
4-052  eigenaar:  Eeke Pieters    
4-052  gebruiker:  Eeke Pieters    
4-052  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-053 Kerkpoortstraat 57soort onroerend goed: huis    
4-053  eigenaar:  erven Sacharias Berghaen    
4-053  gebruiker:  erven Sacharias Berghaen    
4-053  opmerking:  pauper
4-054 Rapenburg 14soort onroerend goed: huis    
4-054  eigenaar:  Harmanus Israels    
4-054  gebruiker:  Harmanus Israels    
4-054  opmerking:  1720 insolvent verklaart 15-00-00
4-055 Rapenburg 16soort onroerend goed: huis    
4-055  eigenaar:  Jan Gerrits n.u.   
4-055  gebruiker:  Jan Gerrits n.u.   
4-055  opmerking:  1733 insolvent verklaart 9-00-00
4-055  eigenaar:  Jan Hendriks    
4-055  gebruiker:  Beernt Jansen 26-00-00 cg  
4-055  gebruiker:  Evert Teunis 18-00-00 cg  
4-055  huurwaarde en aanslag:   44‑00‑00 cg 7‑06‑10 cg
5-056 Grote Kerkstraat 18soort onroerend goed: huis    
5-056  eigenaar:  Jan Rienks    
5-056  gebruiker:  Gerryt Steffens cum soc.   
5-056  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑10 cg
4-057 Rapenburg 18soort onroerend goed: kamer    
4-057  eigenaar:  G. Vermeersch    
4-057  gebruiker:  Trijntie Sipkes    
4-057  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-058 Rapenburg 18soort onroerend goed: kamer    
4-058  eigenaar:  G. Vermeersch    
4-058  gebruiker:  Wijnant Gerryts    
4-058  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑06‑10 cg
4-059 Rapenburg 18soort onroerend goed: hoff    
4-059  eigenaar:  G. Vermeersch    
4-059  gebruiker:  ontfanger Roorda    
4-059  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑10 cg
4-060 Rapenburg 20soort onroerend goed: huis    
4-060  eigenaar:  Hans Jochems    
4-060  gebruiker:  Hans Jochems    
4-060  opmerking:  pauper
4-061 Rapenburg 20soort onroerend goed: hoff    
4-061  eigenaar:  Harmanus Portier    
4-061  gebruiker:  Harmanus Portier    
4-061  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-062 Rapenburg 22soort onroerend goed: kamer    
4-062  eigenaar:  Louw Bleker    
4-062  gebruiker:  Jan Poppes    
4-062  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-063 Rapenburg 22soort onroerend goed: woning    
4-063  eigenaar:  Hendrik Rienks    
4-063  gebruiker:  Hendrik Rienks    
4-063  opmerking:  pauper
4-064 soort onroerend goed: huis    
4-064  eigenaar:  Gerryt Gerryts    
4-064  gebruiker:  Gerryt Gerryts    
4-064  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-065 soort onroerend goed: huis    
4-065  eigenaar:  Jacob Poppes    
4-065  gebruiker:  Jacob Poppes    
4-065  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-066 soort onroerend goed: huis    
4-066  eigenaar:  mennonite gemeente    
4-066  gebruiker:  Gieke Tomas gemeente    
4-066  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-067 Rapenburg 4soort onroerend goed: huis    
4-067  eigenaar:  Hendrik Gerryts n.u.   
4-067  gebruiker:  Hendrik Gerryts n.u.   
4-067  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-068 Rapenburg 2soort onroerend goed: huis    
4-068  eigenaar:  Jacob Hendriks    
4-068  gebruiker:  Jacob Hendriks    
4-068  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-069 soort onroerend goed: huis    
4-069  eigenaar:  Jacob Jansen    
4-069  gebruiker:  Jacob Jansen    
4-069  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-070 soort onroerend goed:     
4-070  eigenaar:  Jan Gerryts    
4-070  gebruiker:  Jan Gerryts    
4-070  opmerking:  pauper
4-071 soort onroerend goed:     
4-071  eigenaar:  wed. Claes Engels    
4-071  gebruiker:  wed. Claes Engels    
4-071  opmerking:  pauper
4-072 soort onroerend goed: huis    
4-072  eigenaar:  Rutger Jansen    
4-072  eigenaar:  Jan Jansen    
4-072  gebruiker:  Jan Alberts    
4-072  huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑10 cg
4-073 soort onroerend goed: huis    
4-073  eigenaar:  Pieter Sapes    
4-073  gebruiker:  Cornelis Annes 10-00-00 cg  
4-073  gebruiker:  Jacob Sapes 10-00-00 cg  
4-073  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
4-074 soort onroerend goed: huis    
4-074  eigenaar:  Jan Rienks    
4-074  gebruiker:  Jan Beerns    
4-074  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑06 cg
4-075 Kerkpoortstraat 22soort onroerend goed: stal    
4-075  eigenaar:  erven Arjen Robijns    
4-075  gebruiker:  erven Arjen Robijns    
4-075  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-076 Hofstraat 32soort onroerend goed: huis en schuer    
4-076  eigenaar:  Jan Rienks    
4-076  gebruiker:  Fedde Minnes    
4-076  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-077 Hofstraat 30soort onroerend goed: huis    
4-077  eigenaar:  Taede Dirks    
4-077  gebruiker:  Taede Dirks    
4-077  opmerking:  pro deo begeert
4-078 Hofstraat 28soort onroerend goed: kamer    
4-078  eigenaar:  menniste gemeente    
4-078  gebruiker:  menniste gemeente    
4-078  opmerking:  
4-079 Hofstraat 26soort onroerend goed: kamer    
4-079  eigenaar:  wed. burgemr. Haselaar    
4-079  gebruiker:  Johannes Joosten    
4-079  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-080 Hofstraat 22soort onroerend goed: kamer    
4-080  eigenaar:  Hendrik Hendriks    
4-080  gebruiker:  Hendrik Hendriks    
4-080  opmerking:  1726 insolvent verklaart 15-00-00
4-081 Hofstraat 20soort onroerend goed: stal    
4-081  eigenaar:  burgemr. Vosma    
4-081  gebruiker:  burgemr. Vosma    
4-081  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-082 Hofstraat 18soort onroerend goed:     
4-082  eigenaar:  burgemr. Vosma    
4-082  gebruiker:  burgemr. Vosma    
4-082  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-083 Hofstraat 18soort onroerend goed: huis    
4-083  eigenaar:  Harmen Borchert    
4-083  gebruiker:  Harmen Borchert    
4-083  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 5‑16‑10 cg
4-084 Hofstraat 6soort onroerend goed: huis (halff)    
4-084  eigenaar:  Pieter Sjoerds    
4-084  gebruiker:  Pieter Sjoerds    
4-084  opmerking:  1728 insolvent verklaart
4-084  eigenaar:  Schelte Cornelis    
4-084  gebruiker:  Gerryt Christiaans    
4-084  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 4‑13‑06 cg
4-085 Hofstraat 6soort onroerend goed: huis    
4-085  eigenaar:  wed. Ype Sents    
4-085  gebruiker:  wed. Ype Sents    
4-085  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
4-086 Hofstraat 10soort onroerend goed: huis    
4-086  eigenaar:  Sjoerd Pieters    
4-086  gebruiker:  Sjoerd Pieters    
4-086  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
4-087 Hofstraat 24soort onroerend goed: hoff    
4-087  eigenaar:  Arjen Teunis    
4-087  gebruiker:  Arjen Teunis    
4-087  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-087 Hofstraat 24soort onroerend goed: camer    
4-087  huurwaarde en aanslag:   13‑00‑00 cg 2‑03‑06 cg
4-088 Kerkpoortstraat 24soort onroerend goed: hoff    
4-088  eigenaar:  erven Arjen Robijns    
4-088  gebruiker:  erven Arjen Robijns    
4-088  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-089 soort onroerend goed: panwerk    
4-089  eigenaar:  erven Johannes Kramer    
4-089  gebruiker:  erven Johannes Kramer    
4-089  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-089  opmerking:  bij nieuwe tauxatie gestelt op
4-090 soort onroerend goed: huis    
4-090  eigenaar:  erven Johannes Kramer    
4-090  gebruiker:  erven Johannes Kramer    
4-090  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-091 Rozengracht 17soort onroerend goed: huis    
4-091  eigenaar:  Ane Clasen    
4-091  gebruiker:  Ane Clasen    
4-091  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-092 Rozengracht 19soort onroerend goed: huis    
4-092  eigenaar:  erven Johannes Kramer    
4-092  gebruiker:  Gerryt Roelofs    
4-092  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 3‑13‑06 cg
4-092  opmerking:  [in het register vermeld als 4-095]
4-093 Rozengracht 21soort onroerend goed: huis    
4-093  eigenaar:  Hendrik Symons    
4-093  gebruiker:  Hendrik Symons    
4-093  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-093  opmerking:  [in het register vermeld als 4-096]
4-094 Hofstraat 16soort onroerend goed: huis    
4-094  eigenaar:  Jan Rienks    
4-094  gebruiker:  Jan Rienks    
4-094  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-095 Hofstraat 14soort onroerend goed: kamer    
4-095  eigenaar:  Hendrik Hendriks    
4-095  gebruiker:  Hendrik Hendriks    
4-095  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-096 soort onroerend goed:     
4-096  eigenaar:  Hendrik Jansen    
4-096  gebruiker:  Hendrik Jansen    
4-096  opmerking:  pro deo begeert
4-097 Kerkpad 32soort onroerend goed: huis    
4-097  eigenaar:  Luiter Caspers    
4-097  gebruiker:  Luiter Caspers    
4-097  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-097  opmerking:  insolvent
4-098 Kerkpad 30soort onroerend goed: hoff en kamer    
4-098  eigenaar:  Robbert Rovel    
4-098  gebruiker:  Gerryt Harmens    
4-098  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-099 Kerkpad 26soort onroerend goed: kamer    
4-099  eigenaar:  Stoffel Martens    
4-099  gebruiker:  Stoffel Martens    
4-099  opmerking:  pauper
4-099  eigenaar:  Sybe Pieters    
4-099  gebruiker:  Dirk Hendriks    
4-099  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-100 Kerkpad 22soort onroerend goed: kamer    
4-100  eigenaar:  Dirk Fokkes    
4-100  gebruiker:  Lolkjen Jans    
4-100  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-101 soort onroerend goed: huis    
4-101  eigenaar:  blauwe schuir gemeente    
4-101  gebruiker:  blauwe schuir gemeente    
4-101  opmerking:  pauper
4-102 soort onroerend goed:     
4-102  eigenaar:  Jan Vrijman    
4-102  gebruiker:  Jan Vrijman    
4-102  opmerking:  pauper
4-103 soort onroerend goed: kamer    
4-103  eigenaar:  Luiter Hendriks    
4-103  gebruiker:  Luiter Hendriks    
4-103  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-104 soort onroerend goed: huis    
4-104  eigenaar:  Sweers Ruerds    
4-104  gebruiker:  Sweers Ruerds    
4-104  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-105 soort onroerend goed: huis    
4-105  eigenaar:  Beernt Jansen    
4-105  gebruiker:  Jannek Jurjens 14-00-00 cg  
4-105  gebruiker:  Beernt Jansen 14-00-00 cg  
4-105  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 4‑13‑06 cg
4-106 soort onroerend goed: huis    
4-106  eigenaar:  Taeke Heins    
4-106  gebruiker:  Taeke Heins    
4-106  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-107 Romastraat 10soort onroerend goed: kamer    
4-107  eigenaar:  wed. Doede Jans    
4-107  gebruiker:  wed. Doede Jans    
4-107  opmerking:  pauper
4-108 Romastraat 12soort onroerend goed: huis    
4-108  eigenaar:  Jacob Tjerks    
4-108  gebruiker:  Jacob Tjerks    
4-108  huurwaarde en aanslag:   125‑00‑00 cg 20‑16‑10 cg
4-108  opmerking:  het huis Romen
4-109 soort onroerend goed: kamer    
4-109  eigenaar:  Jacob Tjerks    
4-109  gebruiker:  Auke Jansen    
4-109  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-109 soort onroerend goed: huis    
4-109  eigenaar:  erven wed. burgemeester Velthuis    
4-109  gebruiker:  Jan Ottes    
4-109  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-110 soort onroerend goed: tuin    
4-110  eigenaar:  burgemr. Corver    
4-110  gebruiker:  burgemr. Corver    
4-110  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-110  grondpacht aan: het huishet huis de Fontein    
4-110  grondpacht en aanslag:    0‑10‑00 cg0‑02‑00 cg
4-111 soort onroerend goed: hoff    
4-111  eigenaar:  capt. Prigge    
4-111  gebruiker:  Johannes Elgersma    
4-111  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-111  grondpacht aan: het huishet huis de Fontein    
4-111  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
4-112 soort onroerend goed: huis    
4-112  eigenaar:  capt. Prigge    
4-112  gebruiker:  Lammert Feyes    
4-112  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-113 soort onroerend goed: kamer    
4-113  eigenaar:  erven Nieske Krytenburg    
4-113  gebruiker:  Gerryt Nijhoff    
4-113  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑06‑10 cg
4-114 soort onroerend goed: kamer    
4-114  eigenaar:  capt. Prigge    
4-114  gebruiker:  capt. Prigge    
4-114  opmerking:  niet verhuirt
4-115 soort onroerend goed: kamer    
4-115  eigenaar:  Claas Hylkes    
4-115  gebruiker:  Claas Hylkes    
4-115  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-116 soort onroerend goed: huis    
4-116  eigenaar:  Andrys Tjerks    
4-116  gebruiker:  Jan Hendriks    
4-116  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-117 soort onroerend goed: huis    
4-117  eigenaar:  capt. Prigge    
4-117  gebruiker:  Wybe Jurjens    
4-117  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-118 soort onroerend goed: huis    
4-118  eigenaar:  Sweerd Ruerds    
4-118  gebruiker:  Cornelis Annes cum soc.   
4-118  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-119 soort onroerend goed: huis    
4-119  eigenaar:  wed. burgemr. Westra    
4-119  gebruiker:  Jan Broers cum soc.   
4-119  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-120 Hofstraat 7soort onroerend goed: huis    
4-120  eigenaar:  wed. burgemr. Westra    
4-120  gebruiker:  Taede Jansen    
4-120  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-121 Hofstraat 9soort onroerend goed: huis    
4-121  eigenaar:  erven wed. Tyte Tytes    
4-121  gebruiker:  wed. Reiner Cornelis    
4-121  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-122 Hofstraat 15soort onroerend goed: huis    
4-122  eigenaar:  Sjoerd Arjens    
4-122  gebruiker:  Jacob Caspers    
4-122  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-122  grondpacht aan: het huishet huis de Fontein    
4-122  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-123 Hofstraat 13soort onroerend goed: huis    
4-123  eigenaar:  Abbe Douwes    
4-123  gebruiker:  Abbe Douwes    
4-123  opmerking:  pauper
4-124 Hofstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-124  eigenaar:  Johannes Hylkama    
4-124  gebruiker:  ds. Piekenbroek    
4-124  huurwaarde en aanslag:   86‑00‑00 cg 14‑06‑10 cg
4-125 Hofstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-125  eigenaar:  Hendrik Jansen    
4-125  gebruiker:  Hendrik Jansen    
4-125  opmerking:  pauper
4-125  grondpacht aan: het huishet huis de Fontein    
4-125  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-126 Hofstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-126  eigenaar:  Leukjen Meinerts    
4-126  gebruiker:  Leukjen Meinerts    
4-126  opmerking:  pauper
4-126  grondpacht aan: het huishet huis de Fontein    
4-126  grondpacht en aanslag:    1‑10‑00 cg0‑06‑00 cg
4-127 Hofstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-127  eigenaar:  erven Jarig Jacobs    
4-127  gebruiker:  Cornelis Annes    
4-127  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-127  grondpacht aan: het huishet huis de Fontein    
4-127  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-128 Hofstraat 21soort onroerend goed: kamer    
4-128  eigenaar:  Auke Pyters    
4-128  gebruiker:  Auke Pyters    
4-128  opmerking:  pro deo begeert
4-128  grondpacht aan: het huishet huis de Fontein    
4-128  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-129 soort onroerend goed: huis    
4-129  eigenaar:  Albert Jansen    
4-129  gebruiker:  Albert Jansen    
4-129  opmerking:  1731 insolvent verklaart
4-129  grondpacht aan: het huishet huis de Fontein    
4-129  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-130 Hofstraat 25soort onroerend goed: woning    
4-130  eigenaar:  Jan Pyters    
4-130  gebruiker:  Jan Pyters    
4-130  opmerking:  1722 insolvent verklaart
4-130  grondpacht aan: het huishet huis de Fontein    
4-130  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-131 Hofstraat 23soort onroerend goed: huis    
4-131  eigenaar:  wed. Waling Jansen    
4-131  gebruiker:  wed. Waling Jansen    
4-131  opmerking:  pauper
4-132 Hofstraat 21soort onroerend goed: huis    
4-132  eigenaar:  Jacob Alberts    
4-132  gebruiker:  Jacob Alberts    
4-132  opmerking:  pauper
4-133 Hofstraat 21soort onroerend goed: huis    
4-133  eigenaar:  Jacob Alberts    
4-133  gebruiker:  Jacob Alberts    
4-133  opmerking:  pauper
4-133  grondpacht aan: het huishet huis de Fontein    
4-133  grondpacht en aanslag:    2‑00‑00 cg0‑08‑00 cg
4-134 Hofstraat 27soort onroerend goed: huis    
4-134  eigenaar:  Anthony Vink    
4-134  gebruiker:  Anthony Vink    
4-134  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑06 cg
4-135 Hofstraat 29soort onroerend goed: hoff    
4-135  eigenaar:  Anthony Vink    
4-135  gebruiker:  Anthony Vink    
4-135  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-136 Rozengracht 7soort onroerend goed: hoff    
4-136  eigenaar:  Wopke Bouma    
4-136  gebruiker:  Wopke Bouma    
4-136  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-137 Hofstraat 29soort onroerend goed: hoff    
4-137  eigenaar:  burgemr. Vosma    
4-137  gebruiker:  burgemr. Vosma    
4-137  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-138 soort onroerend goed: hoff    
4-138  eigenaar:  Harmen Doetmans    
4-138  gebruiker:  Harmen Doetmans    
4-138  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑06‑10 cg
4-139 Hofstraat 4soort onroerend goed: kamer    
4-139  eigenaar:  Jan Broers    
4-139  gebruiker:  Lijsbert Jans    
4-139  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-140 soort onroerend goed: kamer    
4-140  eigenaar:  Ype Meinderts    
4-140  gebruiker:  Ype Meinderts    
4-140  opmerking:  pauper
4-141 soort onroerend goed: huis    
4-141  eigenaar:  erven Seerp Dirks    
4-141  gebruiker:  Hendrik Lucas    
4-141  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 3‑13‑06 cg
4-141  grondpacht aan: ervenerven Auke Bakker    
4-141  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
4-141  opmerking:  [grondpagt] is afgekocht volgens verklaring van Jan Aukes Bakker
4-142 soort onroerend goed: kamer    
4-142  eigenaar:  Cornelis Minks    
4-142  gebruiker:  Cornelis Minks    
4-142  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-143 Heiligeweg 6soort onroerend goed: huis    
4-143  eigenaar:  Claas Gerryts    
4-143  gebruiker:  Claas Gerryts    
4-143  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-143  grondpacht aan: erven burgemeestererven burgemeester Slooterdijk    
4-143  grondpacht en aanslag:    1‑05‑00 cg0‑05‑00 cg
4-144 Heiligeweg 4soort onroerend goed: huis    
4-144  eigenaar:  Pieter Fransen    
4-144  gebruiker:  Sytse Sipkes    
4-144  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
4-144  grondpacht aan: erven burgemeestererven burgemeester Slooterdijk    
4-144  grondpacht en aanslag:    1‑00‑00 cg0‑04‑00 cg
4-145 Heiligeweg 2soort onroerend goed: huis    
4-145  eigenaar:  Johannes Pyters    
4-145  gebruiker:  Johannes Pyters    
4-145  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-145  grondpacht aan: erven burgemeestererven burgemeester Slooterdijk    
4-145  grondpacht en aanslag:    1‑10‑00 cg0‑06‑00 cg
4-146 Brouwersstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-146  eigenaar:  Harmen Douwes    
4-146  gebruiker:  Wilhelmus van Cassel    
4-146  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑10 cg
4-147 Both Apothekerstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-147  eigenaar:  Gatske Tijssen    
4-147  gebruiker:  Gatske Tijssen    
4-147  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-148 Both Apothekerstraat 4soort onroerend goed: huis    
4-148  eigenaar:  Dirk Fransen    
4-148  gebruiker:  Dirk Fransen    
4-148  huurwaarde en aanslag:   21‑00‑00 cg 3‑10‑00 cg
4-148  grondpacht aan: erven burgemeestererven burgemeester Slooterdijk    
4-148  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑12‑00 cg
4-149 Both Apothekerstraat 6soort onroerend goed: huis    
4-149  eigenaar:  erven Sybe Ottes    
4-149  gebruiker:  erven Sybe Ottes    
4-149  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-150 Brouwersstraat 7soort onroerend goed: huis    
4-150  eigenaar:  vroedsman Hogeboom    
4-150  gebruiker:  vroedsman Hogeboom    
4-150  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-151 Brouwersstraat 9soort onroerend goed: huis    
4-151  eigenaar:  wed. vroedsman Sederius    
4-151  gebruiker:  wed. vroedsman Sederius    
4-151  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-151  grondpacht aan: erven burgemeestererven burgemeester Slooterdijk    
4-151  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑12‑00 cg
4-152 Brouwersstraat 11soort onroerend goed: huis    
4-152  eigenaar:  Lammert Joris    
4-152  gebruiker:  Lammert Joris    
4-152  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-153 Brouwersstraat 13soort onroerend goed: huis    
4-153  eigenaar:  erven dr. Ludinga    
4-153  gebruiker:  Harm Gerryts    
4-153  huurwaarde en aanslag:   66‑00‑00 cg 11‑00‑00 cg
4-153  grondpacht aan: erven burgemeestererven burgemeester Slooterdijk    
4-153  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑12‑00 cg
4-154 Brouwersstraat 15soort onroerend goed: huis    
4-154  eigenaar:  Harmanus Dort    
4-154  gebruiker:  Harmanus Dort    
4-154  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-155 Brouwersstraat 17soort onroerend goed: huis    
4-155  eigenaar:  Cornelis van Toorn    
4-155  gebruiker:  Cornelis van Toorn cum soc.   
4-155  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-156 Brouwersstraat 19soort onroerend goed: huis    
4-156  eigenaar:  wed. Claas Meyes    
4-156  gebruiker:  wed. Claas Scheltes    
4-156  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-157 Brouwersstraat 21soort onroerend goed: huis    
4-157  eigenaar:  erven Anne Rinties    
4-157  gebruiker:  erven Anne Rinties    
4-157  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
4-157  grondpacht aan: erven burgemeestererven burgemeester Slooterdijk    
4-157  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑12‑00 cg
4-158 Brouwersstraat 23soort onroerend goed: huis    
4-158  eigenaar:  erven wed. Tyte Tytes    
4-158  gebruiker:  Grietie Clases    
4-158  huurwaarde en aanslag:   35‑00‑00 cg 5‑16‑10 cg
4-159 Brouwersstraat 25soort onroerend goed: huis    
4-159  eigenaar:  Dirk IJsbrands    
4-159  gebruiker:  Rinske Jans    
4-159  gebruiker:  Claaske Jans    
4-159  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-159  grondpacht aan: erven burgemeestererven burgemeester Slooterdijk    
4-159  grondpacht en aanslag:    1‑05‑00 cg0‑05‑00 cg
4-160 Brouwersstraat 27soort onroerend goed: huis    
4-160  eigenaar:  erven Cornelis Dirks    
4-160  gebruiker:  Hinke Fockes cum soc.   
4-160  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
4-161 Hofstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-161  eigenaar:  Haye Willems    
4-161  gebruiker:  Bouwe Sytses    
4-161  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-162 Hofstraat 3soort onroerend goed: huis    
4-162  eigenaar:  Jelte Jeltes    
4-162  gebruiker:  Jelte Jeltes    
4-162  opmerking:  pauper
4-163 Hofstraat 5soort onroerend goed: huis    
4-163  eigenaar:  dr. Bechius    
4-163  gebruiker:  Antie Tijssen    
4-163  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-164 Zuiderplein 1soort onroerend goed: huis    
4-164  eigenaar:  Pieter Tjallings    
4-164  gebruiker:  Pieter Tjallings    
4-164  huurwaarde en aanslag:   64‑00‑00 cg 10‑13‑06 cg
4-164 Zuiderplein 1soort onroerend goed: huis (gedeelte)    
4-164  eigenaar:  Tjebbe Gosses    
4-164  gebruiker:  Tjebbe Gosses    
4-164  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑06 cg
4-164  opmerking:  hiervan een gedeelte gekogt bij Tjebbe Gosses 't geen verleeden jaar te huir heeft gedaan 10-00-00
4-164  gebruiker:  Swaantje Fockes    
4-164  opmerking:  een ander gedeelte bij Swaantje Fockes vergeefs bewoond, 't geen in 't verleden jaar 1735 te huir deede 16-00-00
4-165 Zuiderplein 1soort onroerend goed: huis    
4-165  eigenaar:  Johannes Andrys    
4-165  gebruiker:  Johannes Andrys    
4-165  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-166 Rozengracht 3soort onroerend goed: huis    
4-166  eigenaar:  Melle Feyes    
4-166  gebruiker:  Melle Feyes    
4-166  opmerking:  pauper
4-166  grondpacht aan: ervenerven Reiner Fontein    
4-166  grondpacht en aanslag:    4‑10‑00 cg0‑18‑00 cg
4-167 Rozengracht 7soort onroerend goed: huis    
4-167  eigenaar:  vroedsman Buma    
4-167  gebruiker:  vroedsman Buma    
4-167  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑10 cg
4-168 Rozengracht 9soort onroerend goed: hoff    
4-168  eigenaar:  vroedsman Buma    
4-168  gebruiker:  vroedsman Buma    
4-168  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-169 Rozengracht 11soort onroerend goed: hoff    
4-169  eigenaar:  vroedsman Buma    
4-169  gebruiker:  Trijntie Jans    
4-169  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑06‑10 cg
4-170 Rozengracht 13soort onroerend goed: panwerk    
4-170  eigenaar:  Arjen Altena    
4-170  gebruiker:  Freerk Scheltinga    
4-170  huurwaarde en aanslag:   172‑10‑00 cg 28‑15‑00 cg
4-171 Rozengracht 24soort onroerend goed: kamer    
4-171  eigenaar:  wed. burgemr. Haselaer    
4-171  gebruiker:  Harmen Jansen    
4-171  huurwaarde en aanslag:   22‑00‑00 cg 3‑13‑06 cg
4-172 Rozengracht 26soort onroerend goed: huis    
4-172  eigenaar:  wed. Ruird Alberts    
4-172  gebruiker:  Jan Wouters cum. soc.   
4-172  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-173 Rozengracht 22soort onroerend goed: hoff    
4-173  eigenaar:  erven burgemeester Westra    
4-173  gebruiker:  erven burgemeester Westra    
4-173  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-174 Rozengracht 28soort onroerend goed: hoff    
4-174  eigenaar:  vroedsman Hogeboom    
4-174  gebruiker:  vroedsman Hogeboom    
4-174  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-175 Rozengracht 24soort onroerend goed: huis    
4-175  eigenaar:  Beernt Geersma    
4-175  gebruiker:  Beernt Geersma    
4-175  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-175 /2 soort onroerend goed: kamer    
4-175 /2 eigenaar:  erven Claas Douwes    
4-175 /2 gebruiker:  erven Claas Douwes    
4-175 /2 huurwaarde en aanslag:   14‑00‑00 cg 2‑06‑10 cg
4-175 /3 soort onroerend goed: molen en huis    
4-175 /3 eigenaar:  Jan Rienks    
4-175 /3 gebruiker:  Yme Tjallings    
4-175 /3 huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 16‑13‑06 cg
4-176 Rozengracht 22soort onroerend goed: panwerk    
4-176  eigenaar:  Johannes Kramer    
4-176  gebruiker:  Johannes Kramer    
4-176  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
4-177 Rozengracht 22soort onroerend goed: [schoenmakers]perk    
4-177  eigenaar:  Sjoerd Talma    
4-177  gebruiker:  Sjoerd Talma    
4-177  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-178 Rozengracht 20soort onroerend goed: panwerk    
4-178  eigenaar:  vroedsman Westra    
4-178  gebruiker:  vroedsman Westra    
4-178  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑06 cg
4-179 Rozengracht 20soort onroerend goed: huis    
4-179  eigenaar:  vroedsman Westra    
4-179  gebruiker:  Tjetse Sipkes cum soc.   
4-179  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
4-180 Rozengracht 18soort onroerend goed: huis    
4-180  eigenaar:  Pieter Gelinde    
4-180  gebruiker:  Pieter Gelinde    
4-180  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑10 cg
4-181 soort onroerend goed: hoff    
4-181  eigenaar:  Pieter Gelinde    
4-181  gebruiker:  Pieter Gelinde    
4-181  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-182 Rozengracht 16soort onroerend goed: huis    
4-182  eigenaar:  wed. burgemr. Bierema    
4-182  gebruiker:  Lubbert Beerns    
4-182  gebruiker:  Sipke Edes    
4-182  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 4‑13‑06 cg
4-182 Rozengracht 16soort onroerend goed: houtstek en tuin    
4-182  eigenaar:  Lammert Joris    
4-182  gebruiker:  Lammert Joris    
4-182  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-183 Rozengracht 12soort onroerend goed: huis en hoff    
4-183  eigenaar:  vroedsman Jan Kuik    
4-183  gebruiker:  burgemr. Hania    
4-183  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑10 cg
4-184 soort onroerend goed: pakhuis    
4-184  eigenaar:  vroedsman Jan Kuik    
4-184  gebruiker:  burgemr. Hiddema16-00-00 cg  
4-184  gebruiker:  Sjoerd Talma10-00-00 cg  
4-184  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑06‑10 cg
4-185 Rozengracht 8soort onroerend goed: huis    
4-185  eigenaar:  erven Esge Lieuwes    
4-185  gebruiker:  erven Esge Lieuwes    
4-185  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑06 cg
4-186 Rozengracht 4soort onroerend goed: huis    
4-186  eigenaar:  Egbert Heidekamp    
4-186  gebruiker:  Egbert Heidekamp    
4-186  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-187 Rozengracht 2soort onroerend goed: pakhuis    
4-187  eigenaar:  Jacob Jarigs    
4-187  gebruiker:  Jacob Jarigs    
4-187  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-187 Rozengracht 2soort onroerend goed: huis    
4-187  eigenaar:  Ayse Arjens    
4-187  gebruiker:  Gerryt Edsgers    
4-187  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
4-188 soort onroerend goed: huis    
4-188  eigenaar:  erven Hylke Sytsses    
4-188  gebruiker:  erven Hylke Sytsses    
4-188  opmerking:  pro deo begeert
4-189 Zuiderhaven 40soort onroerend goed: huis    
4-189  eigenaar:  de heer Vliethoorn    
4-189  gebruiker:  de heer Vliethoorn    
4-189  opmerking:  ledigh
4-190 Zuiderhaven 44soort onroerend goed: huis    
4-190  eigenaar:  Symon Lambsma    
4-190  gebruiker:  Symon Lambsma    
4-190  huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 16‑13‑06 cg
4-191 Zuiderhaven 46soort onroerend goed: huis    
4-191  eigenaar:  de heer Kempenaar    
4-191  gebruiker:  de heer Kempenaar    
4-191  huurwaarde en aanslag:   122‑00‑00 cg 20‑06‑10 cg
4-192 Zuiderhaven 48soort onroerend goed: huis    
4-192  eigenaar:  capt. Guitet    
4-192  gebruiker:  capt. Guitet    
4-192  huurwaarde en aanslag:   90‑00‑00 cg 15‑00‑00 cg
4-193 Zuiderhaven 50soort onroerend goed: huis    
4-193  eigenaar:  Aafke Jans    
4-193  eigenaar:  erven Maartie Jans    
4-193  gebruiker:  Hessel Sytses    
4-193  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-194 soort onroerend goed: huis    
4-194  eigenaar:  de raads fiscaal Idsinga    
4-194  gebruiker:  de raads fiscaal Idsinga    
4-194  huurwaarde en aanslag:   90‑00‑00 cg 15‑00‑00 cg
4-195 Steenhouwersstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-195  eigenaar:  de heer Wijdenbrug    
4-195  gebruiker:  de heer Wijdenbrug    
4-195  huurwaarde en aanslag:   130‑00‑00 cg 21‑13‑06 cg
4-196 Zuiderhaven 54soort onroerend goed: woning    
4-196  eigenaar:  Claaske Johannes    
4-196  gebruiker:  Claaske Johannes    
4-196  opmerking:  1720 insolvent verklaart 6-00-00
4-196  grondpacht aan: de heerde heer Wijdenbrug    
4-196  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑12‑00 cg
4-197 Steenhouwersstraat 2soort onroerend goed: kamer    
4-197  eigenaar:  de heer Wijdenbrug    
4-197  gebruiker:  de heer Wijdenbrug    
4-197  opmerking:  doet geen huir
4-198 Zuiderhaven 52soort onroerend goed: hoff    
4-198  eigenaar:  de heer Kempenaar    
4-198  gebruiker:  de heer Kempenaar    
4-198  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑06 cg
4-199 soort onroerend goed: huis    
4-199  eigenaar:  wed. Wybe Hiddes    
4-199  gebruiker:  wed. Wybe Hiddes    
4-199  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
4-200 soort onroerend goed: huis    
4-200  eigenaar:  Joost Andries    
4-200  eigenaar:  Jan Andries    
4-200  gebruiker:  Joost Andries    
4-200  gebruiker:  Jan Andries    
4-200  opmerking:  1722 insolvent verklaart 12-00-00
4-201 Schoolstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-201  eigenaar:  Gerloff Pieters    
4-201  gebruiker:  Gerloff Pieters    
4-201  huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 16‑13‑06 cg
4-201  opmerking:  [samen met 4-202]
4-202 soort onroerend goed: huis    
4-202  eigenaar:  Gerloff Pieters    
4-202  gebruiker:  Gerloff Pieters    
4-202  huurwaarde en aanslag:   100‑00‑00 cg 16‑13‑06 cg
4-202  opmerking:  [samen met 4-201]
4-203 soort onroerend goed: huis    
4-203  eigenaar:  dr. Scheltinga    
4-203  gebruiker:  dr. Scheltinga    
4-203  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑10 cg
4-204 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: huis    
4-204  eigenaar:  Wybe Hiddes    
4-204  gebruiker:  Wybe Hiddes    
4-204  opmerking:  pro deo begeert
4-205 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: koolstek    
4-205  eigenaar:  Tjeerd Syvarda    
4-205  gebruiker:  Jarig Jacobs    
4-205  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
4-206 soort onroerend goed: huis    
4-206  eigenaar:  Hans Jansen    
4-206  gebruiker:  Hans Jansen    
4-206  opmerking:  1731 insolvent verklaart 12-00-00
4-207 soort onroerend goed: huis    
4-207  eigenaar:  Jan Jongma    
4-207  gebruiker:  Jan Jongma    
4-207  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-208 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: huis en werff    
4-208  eigenaar:  Jan Jongma    
4-208  gebruiker:  Jan Jongma    
4-208  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-209 soort onroerend goed: huis    
4-209  eigenaar:  Jan Jongma    
4-209  gebruiker:  Jan Jongma    
4-209  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-210 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: schuir    
4-210  eigenaar:  Jan Jongma    
4-210  gebruiker:  Jan Jongma    
4-210  huurwaarde en aanslag:   10‑00‑00 cg 1‑13‑06 cg
4-211 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: huis    
4-211  eigenaar:  Evert Oosterbaan    
4-211  gebruiker:  Evert Oosterbaan    
4-211  huurwaarde en aanslag:   30‑00‑00 cg 5‑00‑00 cg
4-212 soort onroerend goed: huis    
4-212  eigenaar:  dr. Scheltinga    
4-212  gebruiker:  Mayke Femmes    
4-212  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-213 soort onroerend goed: kamer    
4-213  eigenaar:  diacony    
4-213  gebruiker:  diacony    
4-213  opmerking:  
4-214 soort onroerend goed: huis    
4-214  eigenaar:  wed. Andrys Jans    
4-214  gebruiker:  wed. Andrys Jans    
4-214  opmerking:  pauper
4-215 soort onroerend goed:     
4-215  eigenaar:  Marten Jansen    
4-215  gebruiker:  Marten Jansen    
4-215  opmerking:  pauper
4-216 soort onroerend goed: huis    
4-216  eigenaar:  Holke Obbes    
4-216  gebruiker:  Holke Obbes    
4-216  opmerking:  1726 insolvent verklaart 6-00-00
4-217 soort onroerend goed: huis    
4-217  eigenaar:  Harmen Harmens    
4-217  gebruiker:  Harmen Harmens    
4-217  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-218 soort onroerend goed: woning    
4-218  eigenaar:  wed. Rienk Hessels    
4-218  gebruiker:  wed. Rienk Hessels    
4-218  opmerking:  pauper
4-219 soort onroerend goed: kamer    
4-219  eigenaar:  wed. burgemr. Haselaer    
4-219  gebruiker:  Harmen Alberts    
4-219  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-219  gebruiker:  Harmen Jansen    
4-220 soort onroerend goed: kamer    
4-220  eigenaar:  kerkearmen    
4-220  gebruiker:  kerkearmen    
4-220  opmerking:  
4-221 soort onroerend goed: kamer    
4-221  eigenaar:  Gerryt Cornelis    
4-221  gebruiker:  wed. Michiel Jans    
4-221  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-222 Nutstraat 2soort onroerend goed: kamer    
4-222  eigenaar:  Evert Oosterbaan    
4-222  gebruiker:  Evert Oosterbaan    
4-222  opmerking:  ledigh
4-223 Smidstraat 1soort onroerend goed: huis    
4-223  eigenaar:  Evert Oosterbaan    
4-223  gebruiker:  wed. Doede Eelkes    
4-223  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
4-224 soort onroerend goed: kamer    
4-224  eigenaar:  Evert Oosterbaan    
4-224  gebruiker:  Hendrik wever   
4-224  huurwaarde en aanslag:   13‑00‑00 cg 2‑03‑06 cg
4-225 Zuiderhaven 36soort onroerend goed: kamer    
4-225  eigenaar:  Gerryt Hendriks    
4-225  gebruiker:  Ype Lammerts    
4-225  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-226 Schoolstraat 8soort onroerend goed: huis    
4-226  eigenaar:  Pyter Freerks    
4-226  gebruiker:  Pyter Freerks cum soc.   
4-226  huurwaarde en aanslag:   16‑00‑00 cg 2‑13‑06 cg
4-227 soort onroerend goed: huis    
4-227  eigenaar:  Ruerd Sybbes Bontekoe    
4-227  gebruiker:  Schelte Tytes cum soc.   
4-227  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 9‑00‑00 cg
4-228 Schoolstraat 2soort onroerend goed: huis    
4-228  eigenaar:  Gerryt Jansen    
4-228  gebruiker:  Gerryt Jansen    
4-228  opmerking:  1720 insolvent verklaart
4-229 Zuiderhaven 34soort onroerend goed: huis    
4-229  eigenaar:  Yede Hommes    
4-229  gebruiker:  Yede Hommes cum soc.   
4-229  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 5‑13‑06 cg
4-230 Zuiderhaven 32soort onroerend goed: huis en pakhuis    
4-230  eigenaar:  wed. Pyter Gerlofs    
4-230  gebruiker:  wed. Pyter Gerlofs    
4-230  huurwaarde en aanslag:   80‑00‑00 cg 13‑06‑10 cg
4-231 Zuiderhaven 30soort onroerend goed: huis    
4-231  eigenaar:  wed. Pyter Gerlofs    
4-231  gebruiker:  Johan Tousaint    
4-231  huurwaarde en aanslag:   45‑00‑00 cg 7‑10‑00 cg
4-232 Zuiderhaven 28soort onroerend goed: smitte    
4-232  eigenaar:  erven Yde Hemmes    
4-232  gebruiker:  erven Yde Hemmes    
4-232  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-233 soort onroerend goed: huis    
4-233  eigenaar:  Pieter Keimpes    
4-233  gebruiker:  Pieter Keimpes cum soc.   
4-233  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
4-234 Zuiderhaven 24soort onroerend goed: huis    
4-234  eigenaar:  wed. Andrys Tjerks    
4-234  gebruiker:  wed. Andrys Tjerks    
4-234  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-235 Zuiderhaven 24soort onroerend goed: huis    
4-235  eigenaar:  Rinse Pyters    
4-235  gebruiker:  Rinse Pyters    
4-235  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-236 Zuiderhaven 26soort onroerend goed: huis    
4-236  eigenaar:  Stoffel Sakes    
4-236  gebruiker:  Gerryt Dirks    
4-236  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-237 Zuiderhaven 26soort onroerend goed: huis    
4-237  eigenaar:  Jacob Pyters    
4-237  gebruiker:  Cobus Andrys    
4-237  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
4-238 Zuiderhaven 26soort onroerend goed: woning    
4-238  eigenaar:  Cornelis Annes    
4-238  gebruiker:  Fokke Joostens    
4-238  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-238 Zuiderhaven 26soort onroerend goed: huis    
4-238  eigenaar:  Gerloff Clases    
4-238  gebruiker:  Floris Yedes cum soc.   
4-238  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
4-239 Zuiderstraat 18soort onroerend goed: huis    
4-239  eigenaar:  Arent Nieuwenhuis    
4-239  gebruiker:  Sybren Taekes    
4-239  huurwaarde en aanslag:   46‑00‑00 cg 7‑13‑06 cg
4-240 Zuiderstraat 16soort onroerend goed: huis    
4-240  eigenaar:  wed. Dirk van Zeist    
4-240  gebruiker:  wed. Dirk van Zeist    
4-240  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-241 Zuiderstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-241  eigenaar:  erven Stittert Adams    
4-241  gebruiker:  Claaske Arjens    
4-241  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-242 Zuiderstraat 14soort onroerend goed: huis    
4-242  eigenaar:  Jacob Jansen    
4-242  gebruiker:  Jacob Jansen cum soc.   
4-242  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
4-242 Zuiderstraat 14soort onroerend goed: kamer    
4-242  eigenaar:  wed. Pieter Gerlofs    
4-242  gebruiker:  Allert Lieuwes    
4-242  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-243 soort onroerend goed: kamer    
4-243  eigenaar:  wed. Pieter Gerlofs    
4-243  gebruiker:  wed. Pieter Gerlofs    
4-243  huurwaarde en aanslag:   11‑00‑00 cg 1‑16‑10 cg
4-244 soort onroerend goed: kamer    
4-244  eigenaar:  wed. Jan Sents    
4-244  gebruiker:  wed. Jan Sents    
4-244  opmerking:  1726 insolvent verklaart 9-00-00
4-245 soort onroerend goed: kamer    
4-245  eigenaar:  erven Jan Douwes    
4-245  gebruiker:  erven Jan Douwes    
4-245  opmerking:  pro deo begeert
4-246 Dwarsstraat 17soort onroerend goed: woning    
4-246  eigenaar:  erven Antie Jacobs    
4-246  gebruiker:  Lijsbet Lolles cum soc.   
4-246  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
4-247 soort onroerend goed: molen    
4-247  eigenaar:  Gerryt Baltus    
4-247  gebruiker:  Gerryt Baltus    
4-247  huurwaarde en aanslag:   27‑00‑00 cg 4‑10‑00 cg
4-248 soort onroerend goed: huis    
4-248  eigenaar:  Gerryt Baltus    
4-248  gebruiker:  Gerryt Baltus cum soc.   
4-248  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
4-249 Dwarsstraat 21soort onroerend goed: huis    
4-249  eigenaar:  vroedsman Jelgersma    
4-249  gebruiker:  Harmen Arents    
4-250  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-250 soort onroerend goed: kamer    
4-250  eigenaar:  Wybe Sybouts    
4-250  gebruiker:  Wybe Sybouts    
4-250  opmerking:  pauper
4-251 soort onroerend goed: kamer    
4-251  eigenaar:  Rienk Jouws    
4-251  gebruiker:  Rienk Jouws    
4-251  huurwaarde en aanslag:   6‑00‑00 cg 1‑00‑00 cg
4-252 soort onroerend goed: kamer    
4-252  eigenaar:  Jacob Jansen    
4-252  gebruiker:  Anske Jans    
4-252  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-253 Zuiderstraat 12soort onroerend goed: huis    
4-253  eigenaar:  Abe Jacobs    
4-253  gebruiker:  Abe Jacobs    
4-253  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
4-254 Zuiderstraat 10soort onroerend goed: huis    
4-254  eigenaar:  Jan Alberts    
4-254  gebruiker:  Jan Alberts cum soc.   
4-254  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-255 soort onroerend goed: kamer    
4-255  eigenaar:  Aukjen Clases    
4-255  gebruiker:  Aukjen Clases    
4-255  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-256 Zuiderstraat 15soort onroerend goed: huis    
4-256  eigenaar:  Ype IJsbrands    
4-256  gebruiker:  Ype IJsbrands    
4-256  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-257 Zuiderstraat 21soort onroerend goed: huis    
4-257  eigenaar:  Jurjen Carstens    
4-257  gebruiker:  Jurjen Carstens    
4-257  huurwaarde en aanslag:   9‑00‑00 cg 1‑10‑00 cg
4-258 Zuiderstraat 23soort onroerend goed: huis    
4-258  eigenaar:  Jurjen Carstens    
4-258  gebruiker:  Jurjen Carstens    
4-258  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑12‑00 cg
4-259 Zuiderstraat 25soort onroerend goed: huis    
4-259  eigenaar:  erven Aukjen Ruurds    
4-259  gebruiker:  Anthony Dingshoff cum soc.   
4-259  huurwaarde en aanslag:   63‑00‑00 cg 10‑10‑00 cg
4-260 Zuiderstraat 27soort onroerend goed: huis    
4-260  eigenaar:  Tyte Ruerds    
4-260  gebruiker:  Tyte Ruerds    
4-260  huurwaarde en aanslag:   18‑00‑00 cg 3‑00‑00 cg
4-261 soort onroerend goed: huis    
4-261  eigenaar:  Gerryt Suiringar    
4-261  gebruiker:  Taeke Pieters    
4-261  huurwaarde en aanslag:   36‑00‑00 cg 6‑00‑00 cg
4-262 Wasbleek 4soort onroerend goed: huis    
4-262  eigenaar:  Doeke Symons    
4-262  gebruiker:  Doeke Symons    
4-262  huurwaarde en aanslag:   8‑00‑00 cg 1‑06‑10 cg
4-263 Zuiderstraat 31soort onroerend goed: hoff    
4-263  eigenaar:  Evert Hanekuik    
4-263  gebruiker:  Evert Hanekuik    
4-263  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-264 Zuiderstraat 31soort onroerend goed: huis    
4-264  eigenaar:  Tjeerd Syvarda    
4-264  gebruiker:  Tjeerd Syvarda    
4-264  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
4-265 Wasbleek 2soort onroerend goed: smitte en timmerhuis    
4-265  eigenaar:  wed. Pyter Gerlofs    
4-265  gebruiker:  Abe Jacobs    
4-265  gebruiker:  Pieter Keimpes    
4-265  huurwaarde en aanslag:   34‑00‑00 cg 5‑13‑06 cg
5-001 Voorstraat 94soort onroerend goed: huis    
5-001  eigenaar:  erven Johannes Kramer    
5-001  gebruiker:  Jan Broers cum soc.   
5-001  huurwaarde en aanslag:   104‑00‑00 cg 17‑06‑10 cg
5-002 Voorstraat 92soort onroerend goed: huis    
5-002  eigenaar:  erven Jelle Stijl    
5-002  gebruiker:  Jelle Stijl    
5-002  huurwaarde en aanslag:   72‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
5-003 Voorstraat 90soort onroerend goed: huis    
5-003  eigenaar:  wed. Sybren Goukes    
5-003  gebruiker:  wed. Sybren Goukes    
5-003  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 11‑13‑06 cg
5-004 Voorstraat 88soort onroerend goed: huis    
5-004  eigenaar:  Janke Poppes    
5-004  gebruiker:  Dirk Jacobs    
5-004  huurwaarde en aanslag:   40‑00‑00 cg 6‑13‑06 cg
5-005 Voorstraat 86soort onroerend goed: huis    
5-005  eigenaar:  Janke Poppes    
5-005  gebruiker:  Eeke Jansen    
5-005  huurwaarde en aanslag:   50‑00‑00 cg 8‑06‑10 cg
5-006 Voorstraat 84soort onroerend goed: huis    
5-006  eigenaar:  Baukjen Seerps    
5-006  gebruiker:  Baukjen Seerps    
5-006  gebruiker:  Joseph Norden    
5-006  huurwaarde en aanslag:   92‑00‑00 cg 15‑06‑10 cg
5-007 Voorstraat 82soort onroerend goed: huis    
5-007  eigenaar:  Claas Jansen    
5-007  gebruiker:  Claas Jansen    
5-007  huurwaarde en aanslag:   60‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
5-008 Voorstraat 80soort onroerend goed: huis    
5-008  eigenaar:  wed. burgemr. Laquart    
5-008  gebruiker:  wed. burgemr. Laquart    
5-008  huurwaarde en aanslag:   92‑00‑00 cg 15‑06‑10 cg
5-009 Voorstraat 78soort onroerend goed: huis    
5-009  eigenaar:  burgemr. van Sloten    
5-009  gebruiker:  burgemr. van Sloten    
5-009  huurwaarde en aanslag:   54‑00‑00 cg 9‑00‑00 cg
5-010 Voorstraat 76soort onroerend goed: huis    
5-010  eigenaar:  Evert Oosterbaan    
5-010  gebruiker:  Willem Westerhoff    
5-010  huurwaarde en aanslag:   78‑00‑00 cg 13‑00‑00 cg
5-011 Kleine Kerkstraat 1soort onroerend goed: huis    
5-011  eigenaar:  Evert Oosterbaan    
5-011  gebruiker:  Philippus Levy    
5-011  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 4‑13‑06 cg
5-012 Kleine Kerkstraat 3soort onroerend goed: huis    
5-012  eigenaar:  erven wed. Henne Wybrens    
5-012  eigenaar van 1/2:  burgemeester van Slooten    
5-012  eigenaar van 1/2:  Ulbe Jansen    
5-012  gebruiker:  [doorgehaald] Johannes Lodewijks cum soc.   
5-012  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
5-013 Kleine Kerkstraat 5soort onroerend goed: huis    
5-013  eigenaar:  wed. Trijntje Annes    
5-013  gebruiker:  Berber Joukes    
5-013  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
5-014 Kleine Kerkstraat 7soort onroerend goed: huis    
5-014  eigenaar:  Dirk Annes    
5-014  gebruiker:  Hans Pieters    
5-014  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
5-015 Kleine Kerkstraat 9soort onroerend goed: huis    
5-015  eigenaar:  Wybren Doekes    
5-015  gebruiker:  Dirk Fontein    
5-015  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
5-016 Kleine Kerkstraat 18soort onroerend goed: huis    
5-016  eigenaar:  Dirk Huigens    
5-016  gebruiker:  Keimpe Bouwes cum soc.   
5-016  huurwaarde en aanslag:   64‑00‑00 cg 10‑13‑06 cg
5-017 Kleine Kerkstraat 14soort onroerend goed: huis    
5-017  eigenaar:  vroetsman Huidekoper    
5-017  gebruiker:  Gerryt Jelles    
5-017  huurwaarde en aanslag:   29‑00‑00 cg 4‑16‑10 cg
5-017  grondpacht aan: ervenerven Harmen Jansen    
5-017  grondpacht en aanslag:    0‑10‑00 cg0‑02‑00 cg
5-018 Kleine Kerkstraat 12soort onroerend goed: huis    
5-018  eigenaar:  erven Claas Pyters    
5-018  gebruiker:  Jelle Hayes    
5-018  huurwaarde en aanslag:   28‑00‑00 cg 4‑13‑06 cg
5-019 Kleine Kerkstraat 10soort onroerend goed: huis    
5-019  eigenaar:  Dirk Beerns    
5-019  gebruiker:  Dirk Beerns    
5-019  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
5-020 Kleine Kerkstraat 8soort onroerend goed: huis    
5-020  eigenaar:  Hessel Harmens    
5-020  eigenaar:  Dirk Huigens    
5-020  gebruiker:  Joost Hendriks    
5-020  huurwaarde en aanslag:   24‑00‑00 cg 4‑00‑00 cg
5-021 Kleine Kerkstraat 6soort onroerend goed: huis    
5-021  eigenaar:  Dirk Jeltes    
5-021  gebruiker:  Dirk Jeltes    
5-021  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
5-021  grondpacht aan: Harmen Douwes    
5-021  grondpacht en aanslag:    0‑10‑00 cg0‑02‑00 cg
5-022 Kleine Kerkstraat 4soort onroerend goed: huis    
5-022  eigenaar:  Hessel Harmens    
5-022  gebruiker:  Hessel Harmens    
5-022  huurwaarde en aanslag:   0‑00‑00 cg 0‑00‑00 cg
5-022  opmerking:  pro deo begeert
5-022  grondpacht aan: Harmen Douwes    
5-022  grondpacht en aanslag:    0‑10‑00 cg0‑02‑00 cg
5-023 Kleine Kerkstraat 2soort onroerend goed: huis    
5-023  eigenaar:  wed. Hans Joukes    
5-023  gebruiker:  Reiner Pyters    
5-023  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
5-024 Voorstraat 74soort onroerend goed: huis    
5-024  eigenaar:  wed. Frans Pyters    
5-024  gebruiker:  wed. Frans Pyters    
5-024  huurwaarde en aanslag:   82‑00‑00 cg 13‑13‑06 cg
5-025 Voorstraat 72soort onroerend goed: huis    
5-025  eigenaar:  Dirk Huigens    
5-025  gebruiker:  Gerryt Gerryts    
5-025  huurwaarde en aanslag:   75‑00‑00 cg 12‑10‑00 cg
5-025  grondpacht aan: eeneen onbekent persoon    
5-025  grondpacht en aanslag:    2‑07‑00 cg0‑09‑06 cg
5-026 Voorstraat 70soort onroerend goed: huis    
5-026  eigenaar:  Lubbe Alles    
5-026  gebruiker:  Lubbe Alles    
5-026  huurwaarde en aanslag:   89‑00‑00 cg 14‑16‑10 cg
5-027 Voorstraat 68soort onroerend goed: huis    
5-027  eigenaar:  Gijsbert Wiltschut    
5-027  gebruiker:  Gijsbert Wiltschut    
5-027  huurwaarde en aanslag:   125‑00‑00 cg 20‑16‑10 cg
5-028 Voorstraat 66soort onroerend goed: huis    
5-028  eigenaar:  Jarig Westra    
5-028  gebruiker:  Jarig Westra    
5-028  huurwaarde en aanslag:   84‑00‑00 cg 14‑00‑00 cg
5-029 Voorstraat 64soort onroerend goed: huis    
5-029  eigenaar:  Symon Stinstra    
5-029  gebruiker:  Symon Stinstra    
5-029  huurwaarde en aanslag:   81‑00‑00 cg 13‑10‑00 cg
5-030 Voorstraat 62soort onroerend goed: huis    
5-030  eigenaar:  Paulus Jansen cum soc.   
5-030  gebruiker:  Huige Gerryts    
5-030  huurwaarde en aanslag:   98‑00‑00 cg 16‑06‑10 cg
5-031 Simon Stijlstraat 1soort onroerend goed: huis    
5-031  eigenaar:  Paulus Jansen cum soc.   
5-031  gebruiker:  Sipke Dirks    
5-031  huurwaarde en aanslag:   17‑00‑00 cg 2‑16‑10 cg
5-032 Simon Stijlstraat 3soort onroerend goed: huis    
5-032  eigenaar:  wed. Frans Pieters    
5-032  gebruiker:  Taeke Stephanus    
5-032  huurwaarde en aanslag:   48‑00‑00 cg 8‑00‑00 cg
5-032  grondpacht aan: ervenerven Melle Hansen    
5-032  grondpacht en aanslag:    0‑10‑08 cg0‑02‑02 cg
5-033 Simon Stijlstraat 5soort onroerend goed: huis    
5-033  eigenaar:  wed. dr. Winter    
5-033  gebruiker:  Sipke Nauta    
5-033  huurwaarde en aanslag:   67‑00‑00 cg 11‑03‑06 cg
5-034 Simon Stijlstraat 7soort onroerend goed: huis    
5-034  eigenaar:  wed. not. Voorda    
5-034  gebruiker:  wed. not. Voorda    
5-034  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 11‑13‑06 cg
5-034  opmerking:  op verzoek van de eigenaarse getauzeert op 70 gls. volgens placcaat
5-035 Simon Stijlstraat 9soort onroerend goed: huis    
5-035  eigenaar:  Jan Jansen Blauw    
5-035  gebruiker:  Jan Jansen Blauw    
5-035  huurwaarde en aanslag:   15‑00‑00 cg 2‑10‑00 cg
5-035  grondpacht aan: ervenerven Gauke Suiringar    
5-035  grondpacht en aanslag:    1‑13‑00 cg0‑06‑10 cg
5-036 Grote Kerkstraat 1soort onroerend goed: huis    
5-036  eigenaar:  wed. not. Voorda    
5-036  gebruiker:  wed. not. Voorda    
5-036  opmerking:  is beklemt onder no. 34
5-036  grondpacht aan: ervenerven Melle Hansen    
5-036  grondpacht en aanslag:    1‑08‑00 cg0‑05‑10 cg
5-037 Grote Kerkstraat 3soort onroerend goed: huis    
5-037  eigenaar:  Gijsbert Wiltschut    
5-037  gebruiker:  Gijsbert Wiltschut    
5-037  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
5-037  opmerking:  is beklemt onder no. 27
5-037  grondpacht aan: ervenerven Auke Bakker    
5-037  grondpacht en aanslag:    3‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
5-037  opmerking:  [doorgehaald] de grondpagt afgekogt volgens verklaringe van Jan Aukes Bakker
5-038 Grote Kerkstraat 9soort onroerend goed: huis    
5-038  eigenaar:  Antie Gerryts    
5-038  gebruiker:  Teunis Jelles cum soc.   
5-038  huurwaarde en aanslag:   58‑00‑00 cg 9‑13‑06 cg
5-038  grondpacht aan: ervenerven Auke Bakker    
5-038  grondpacht en aanslag:    1‑18‑00 cg0‑07‑10 cg
5-038  opmerking:  [doorgehaald] de grondpagt afgekogt volgens verklaringe van Jan Aukes Bakker
5-040 Grote Kerkstraat 13soort onroerend goed: huis    
5-040  eigenaar:  erven Pyter Hoytes    
5-040  gebruiker:  Pyter Hendriks    
5-040  huurwaarde en aanslag:   70‑00‑00 cg 11‑13‑06 cg
5-040  opmerking:  [in het register vermeld als 5-039]
5-041 Grote Kerkstraat 15soort onroerend goed: huis    
5-041  eigenaar:  wed. Dirk Hendriks    
5-041  gebruiker:  wed. Dirk Hendriks    
5-041  huurwaarde en aanslag:   12‑00‑00 cg 2‑00‑00 cg
5-042 Grote Kerkstraat 17soort onroerend goed: huis    
5-042  eigenaar:  Hessel Hendriks    
5-042  gebruiker:  Trijntie Jans    
5-042  huurwaarde en aanslag:   20‑00‑00 cg 3‑06‑10 cg
5-042  eigenaar:  Sjoerdtie Harmens    
5-042  gebruiker:  Antie Gerryts cum soc.   
5-042  huurwaarde en aanslag:   26‑00‑00 cg 4‑06‑10 cg
5-043 Grote Kerkstraat 19soort onroerend goed: huis    
5-043  eigenaar:  erven Pieter Feytema