Harlingen, reëelkohier 1776 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933)

Harlingen, reëelkohier 1776 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1776. Van elk pand zijn 'eigenaars' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zo'n achttien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5½e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Cohier van de reële goedschattinge van alle vaste goederen binnen Harlingen en deszelfs Jurisdictie geleegen, gemaakt en gerenoveerd bij de Achtb: Magistraat van voorsz. Stad volgens aanschrijvinge van de Ed: Mog: Heeren Staaten van Vriesland in dato den 16 Maart jongstl. en zulks voor den Jaare van maij 1776 tot maij 1777.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-14 20:49:06

kwartier  1  2  3  4  5  6  7  8  

pandgeschat adres soort o/gvoornaam patroniem familienaamhuurwaardegrondpachtaanslag
1-001Noorderhaven 1soort onroerend goedsmederij etc.    
1-001Noorderhaven 1eigenaar Cornelis Jans    
1-001Noorderhaven 1gebruiker Cornelis Jans    
1-001Noorderhaven 1huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-002Noorderhaven 3soort onroerend goedwoning    
1-002Noorderhaven 3eigenaar S. Talma erven   
1-002Noorderhaven 3gebruiker ledig    
1-002Noorderhaven 3huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-003 soort onroerend goedhelling    
1-003 eigenaar Ieme Jans c.s.   
1-003 gebruiker Ieme Jans c.s.   
1-003 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-004 soort onroerend goedmastmakerij    
1-004 eigenaar Wybe Durks    
1-004 gebruiker Wybe Durks    
1-004 huurwaarde en aanslag  05‑10‑00 cg 01‑00‑00 cg
1-005Noorderhoofd 1soort onroerend goedmastmakerij    
1-005Noorderhoofd 1eigenaar Tjepke Sakes    
1-005Noorderhoofd 1gebruiker Tjepke Sakes    
1-005Noorderhoofd 1huurwaarde en aanslag  04‑12‑00 cg 00‑16‑10 cg
1-006Noorderhaven 5soort onroerend goedhuis    
1-006Noorderhaven 5eigenaar Keimpe Zeilmaker    
1-006Noorderhaven 5gebruiker Keimpe Zeilmaker    
1-006Noorderhaven 5huurwaarde  25‑00‑00 cg  
1-006Noorderhaven 5gebruiker Pieter Johannes    
1-006Noorderhaven 5huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-006Noorderhaven 5gebruiker Grietje Durks    
1-006Noorderhaven 5huurwaarde  13‑00‑00 cg  
1-006Noorderhaven 5huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 10‑03‑10 cg
1-007Noorderhaven 7soort onroerend goedhuis    
1-007Noorderhaven 7eigenaar Melle Ynses    
1-007Noorderhaven 7gebruiker Pieter Okkes    
1-007Noorderhaven 7huurwaarde  40‑00‑00 cg  
1-007Noorderhaven 7gebruiker wed. Bauke Jelts    
1-007Noorderhaven 7huurwaarde  15‑00‑00 cg  
1-007Noorderhaven 7gebruiker Dirk Alberts    
1-007Noorderhaven 7huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-007Noorderhaven 7huurwaarde  73‑00‑00 cg  
1-007Noorderhaven 7af: lasten  02‑10‑00 cg  
1-007Noorderhaven 7huurwaarde en aanslag  70‑10‑00 cg 12‑16‑04 cg
1-008Noorderhaven 9soort onroerend goedhuis    
1-008Noorderhaven 9eigenaar Melle Ynses    
1-008Noorderhaven 9gebruiker Johannes Cleebe    
1-008Noorderhaven 9huurwaarde  60‑00‑00 cg  
1-008Noorderhaven 9af: lasten  02‑10‑00 cg  
1-008Noorderhaven 9huurwaarde en aanslag  57‑10‑00 cg 10‑09‑00 cg
1-009Noorderhaven 11soort onroerend goedhuis    
1-009Noorderhaven 11eigenaar Douwe Zeilmaker erven   
1-009Noorderhaven 11gebruiker ledig    
1-009Noorderhaven 11huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-010Noorderhaven 13soort onroerend goedhuis    
1-010Noorderhaven 13eigenaar Jan Trompetter    
1-010Noorderhaven 13gebruiker Jan P. Frank    
1-010Noorderhaven 13huurwaarde  43‑00‑00 cg  
1-010Noorderhaven 13gebruiker Wybe Everts    
1-010Noorderhaven 13huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-010Noorderhaven 13huurwaarde totaal  61‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-010Noorderhaven 13af: lasten  02‑10‑00 cg  
1-010Noorderhaven 13huurwaarde en aanslag  58‑10‑00 cg 10‑12‑10 cg
1-011Noorderhaven 15soort onroerend goedhuis    
1-011Noorderhaven 15eigenaar Hendrik van der Laan    
1-011Noorderhaven 15gebruiker Hendrik van der Laan    
1-011Noorderhaven 15huurwaarde  15‑00‑00 cg  
1-011Noorderhaven 15gebruiker Beerend Hendriks    
1-011Noorderhaven 15huurwaarde  23‑00‑00 cg  
1-011Noorderhaven 15gebruiker Antje Baukes    
1-011Noorderhaven 15huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-011Noorderhaven 15huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 10‑03‑10 cg
1-012Noorderhaven 17soort onroerend goedhuis    
1-012Noorderhaven 17eigenaar Carst Willems    
1-012Noorderhaven 17eigenaar Jan Willems    
1-012Noorderhaven 17gebruiker Carst Willems    
1-012Noorderhaven 17gebruiker Jan Willems    
1-012Noorderhaven 17huurwaarde en aanslag  22‑10‑00 cg 04‑01‑12 cg
1-013Noorderhaven 19soort onroerend goedhuis    
1-013Noorderhaven 19eigenaar Carst Willems    
1-013Noorderhaven 19eigenaar Jan Willems    
1-013Noorderhaven 19gebruiker Hendrik Abels    
1-013Noorderhaven 19huurwaarde  33‑00‑00 cg  
1-013Noorderhaven 19gebruiker ledig    
1-013Noorderhaven 19huurwaarde  ‑00‑00 cg  
1-013Noorderhaven 19gebruiker Hendrik Yntes    
1-013Noorderhaven 19huurwaarde  21‑00‑00 cg  
1-013Noorderhaven 19gebruiker Jacob Stevens    
1-013Noorderhaven 19huurwaarde  15‑12‑00 cg  
1-013Noorderhaven 19huurwaarde totaal  69‑12‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-013Noorderhaven 19af: lasten  05‑00‑00 cg  
1-013Noorderhaven 19huurwaarde en aanslag  64‑12‑00 cg 11‑14‑14 cg
1-014Noorderhaven 21soort onroerend goedhuis    
1-014Noorderhaven 21eigenaar Fedde Dreyer    
1-014Noorderhaven 21gebruiker wed. Fedde Dreyer    
1-014Noorderhaven 21huurwaarde  60‑00‑00 cg  
1-014Noorderhaven 21gebruiker Hendrik Jarigs    
1-014Noorderhaven 21huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-014Noorderhaven 21huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-015Noorderhaven 23soort onroerend goedhuis    
1-015Noorderhaven 23eigenaar Jan A. Bakker    
1-015Noorderhaven 23gebruiker Pieter Freerks    
1-015Noorderhaven 23huurwaarde  49‑00‑00 cg  
1-015Noorderhaven 23af: lasten  06‑00‑00 cg  
1-015Noorderhaven 23huurwaarde en aanslag  43‑00‑00 cg 07‑16‑06 cg
1-016Noorderhaven 25soort onroerend goedhuis    
1-016Noorderhaven 25eigenaar Jan A. Bakker    
1-016Noorderhaven 25gebruiker Jan L. Buisman    
1-016Noorderhaven 25huurwaarde  60‑00‑00 cg  
1-016Noorderhaven 25af: lasten  03‑00‑00 cg  
1-016Noorderhaven 25huurwaarde en aanslag  57‑00‑00 cg 10‑07‑04 cg
1-017Noorderhaven 27soort onroerend goedhuis    
1-017Noorderhaven 27eigenaar Jan A. Bakker    
1-017Noorderhaven 27gebruiker Rimke Wopkes    
1-017Noorderhaven 27huurwaarde  33‑00‑00 cg  
1-017Noorderhaven 27gebruiker wed. Wybe Jans    
1-017Noorderhaven 27huurwaarde  22‑00‑00 cg  
1-017Noorderhaven 27huurwaarde totaal  55‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-017Noorderhaven 27af: lasten  02‑10‑00 cg  
1-017Noorderhaven 27huurwaarde en aanslag  52‑10‑00 cg 09‑10‑12 cg
1-018Noorderhaven 29soort onroerend goedhuis    
1-018Noorderhaven 29eigenaar Reinder Zeilmaker    
1-018Noorderhaven 29gebruiker Reinder Zeilmaker    
1-018Noorderhaven 29huurwaarde  60‑00‑00 cg  
1-018Noorderhaven 29gebruiker Frans Jans    
1-018Noorderhaven 29huurwaarde  19‑00‑00 cg  
1-018Noorderhaven 29huurwaarde en aanslag  79‑00‑00 cg 14‑07‑04 cg
1-019Zoutsloot 8soort onroerend goedhoutstek en stal    
1-019Zoutsloot 8eigenaar Jan A. Bakker    
1-019Zoutsloot 8gebruiker Jan A. Bakker    
1-019Zoutsloot 8huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-020Noorderhaven 31soort onroerend goedhuis    
1-020Noorderhaven 31eigenaar Salomon Jansen    
1-020Noorderhaven 31gebruiker Salomon Jansen    
1-020Noorderhaven 31huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
1-021Noorderhaven 31soort onroerend goedhuis    
1-021Noorderhaven 31eigenaar Jan A. Bakker c.s.   
1-021Noorderhaven 31gebruiker Rinnert de Beer    
1-021Noorderhaven 31huurwaarde  100‑00‑00 cg  
1-021Noorderhaven 31af: lasten  04‑00‑00 cg  
1-021Noorderhaven 31huurwaarde en aanslag  96‑00‑00 cg 17‑09‑00 cg
1-022Noorderhaven 33soort onroerend goedhuis    
1-022Noorderhaven 33eigenaar F. van der Hout    
1-022Noorderhaven 33gebruiker F. van der Hout    
1-022Noorderhaven 33huurwaarde  100‑00‑00 cg  
1-022Noorderhaven 33gebruiker Albert Egberts    
1-022Noorderhaven 33huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-022Noorderhaven 33huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 22‑10‑14 cg
1-023Noorderhaven 35soort onroerend goedhuis    
1-023Noorderhaven 35eigenaar F. van der Hout    
1-023Noorderhaven 35gebruiker Jacob Jelles    
1-023Noorderhaven 35huurwaarde  60‑00‑00 cg  
1-023Noorderhaven 35af: lasten  04‑00‑00 cg  
1-023Noorderhaven 35huurwaarde en aanslag  56‑00‑00 cg 10‑03‑10 cg
1-024Noorderhaven 37soort onroerend goedhuis en brouwerij    
1-024Noorderhaven 37eigenaar Bente IJsenbeek    
1-024Noorderhaven 37gebruiker Bente IJsenbeek    
1-024Noorderhaven 37gebruiker Dirk Lautenbach    
1-024Noorderhaven 37gebruiker Sybe Simons    
1-024Noorderhaven 37gebruiker Hartman Sybrens    
1-024Noorderhaven 37huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 26‑03‑10 cg
1-025Droogstraat 7soort onroerend goedpanwerk    
1-025Droogstraat 7eigenaar Pieter S. Hannema    
1-025Droogstraat 7gebruiker Pieter S. Hannema    
1-025Droogstraat 7huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-026Droogstraat 9soort onroerend goedtuin    
1-026Droogstraat 9eigenaar L. Tabes erven   
1-026Droogstraat 9gebruiker E. Frieseman    
1-026Droogstraat 9huurwaarde  32‑05‑00 cg  
1-026Droogstraat 9af: lasten  01‑10‑00 cg  
1-026Droogstraat 9huurwaarde en aanslag  30‑15‑00 cg 05‑11‑12 cg
1-027Noorderhaven 39soort onroerend goedhuis    
1-027Noorderhaven 39eigenaar Ale Andries    
1-027Noorderhaven 39gebruiker Ale Andries    
1-027Noorderhaven 39huurwaarde  60‑00‑00 cg  
1-027Noorderhaven 39gebruiker Sinne Wybes    
1-027Noorderhaven 39huurwaarde  ‑00‑00 cg  
1-027Noorderhaven 39opmerking woont vergeefs
1-027Noorderhaven 39huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
1-028Noorderhaven 41soort onroerend goedhuis    
1-028Noorderhaven 41gebruiker Romke Wassenaar    
1-028Noorderhaven 41huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 08‑10‑14 cg
1-029Noorderhaven 43soort onroerend goed    
1-029Noorderhaven 43eigenaar Junius Alema wed.   
1-029Noorderhaven 43gebruiker Junius Alema wed.   
1-029Noorderhaven 43huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
1-030Noorderhaven 45soort onroerend goedhuis    
1-030Noorderhaven 45eigenaar Sytse Drieses    
1-030Noorderhaven 45gebruiker Hylke Dreyer kinders   
1-030Noorderhaven 45huurwaarde  75‑00‑00 cg  
1-030Noorderhaven 45af: lasten  04‑00‑00 cg  
1-030Noorderhaven 45huurwaarde en aanslag  71‑00‑00 cg 12‑18‑02 cg
1-031Noorderhaven 47soort onroerend goedhuis    
1-031Noorderhaven 47eigenaar Tjebbe Dreyer    
1-031Noorderhaven 47gebruiker Tjebbe Dreyer    
1-031Noorderhaven 47huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-032Noorderhaven 49soort onroerend goedhuis    
1-032Noorderhaven 49eigenaar Jan Westra wed.   
1-032Noorderhaven 49gebruiker Jan Westra wed.   
1-032Noorderhaven 49huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
1-033Noorderhaven 51soort onroerend goedhuis    
1-033Noorderhaven 51eigenaar Jan Oldaan    
1-033Noorderhaven 51gebruiker Jan Oldaan    
1-033Noorderhaven 51huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-034Noorderhaven 53soort onroerend goedhuis en tuin    
1-034Noorderhaven 53eigenaar Trijntje Mouter    
1-034Noorderhaven 53gebruiker Trijntje Mouter    
1-034Noorderhaven 53huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
1-035Noorderhaven 55soort onroerend goedhuis    
1-035Noorderhaven 55eigenaar Auke Bakker wed.   
1-035Noorderhaven 55gebruiker Auke Bakker wed.   
1-035Noorderhaven 55huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
1-036Noorderhaven 57soort onroerend goedhuis    
1-036Noorderhaven 57eigenaar S. Tolsma wed.   
1-036Noorderhaven 57gebruiker S. Tolsma wed.   
1-036Noorderhaven 57huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
1-037Noorderhaven 57soort onroerend goedhuis    
1-037Noorderhaven 57eigenaar Jan S. Porten    
1-037Noorderhaven 57gebruiker Jan S. Porten    
1-037Noorderhaven 57huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-038Noorderhaven 59soort onroerend goedhuis    
1-038Noorderhaven 59eigenaar Wybe Hanekuik    
1-038Noorderhaven 59gebruiker Wybe Hanekuik    
1-038Noorderhaven 59huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-039Noorderhaven 61soort onroerend goedzeperij    
1-039Noorderhaven 61eigenaar Wybe Hanekuik    
1-039Noorderhaven 61gebruiker Wybe Hanekuik    
1-039Noorderhaven 61huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
1-040 soort onroerend goedtuin    
1-040 eigenaar Jan A. Bakker    
1-040 gebruiker Jan A. Bakker    
1-040 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-041Zeilmakersstraat 20soort onroerend goedstokerij    
1-041Zeilmakersstraat 20eigenaar Wybe Hanekuik    
1-041Zeilmakersstraat 20gebruiker Wybe Hanekuik    
1-041Zeilmakersstraat 20huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-042 soort onroerend goedleerloyerij    
1-042 eigenaar Andries van Ziegen    
1-042 gebruiker Andries van Ziegen    
1-042 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-043 soort onroerend goedhuis    
1-043 eigenaar Syberen Pieters    
1-043 gebruiker Syberen Pieters    
1-043 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-044Zoutsloot 19soort onroerend goedtimmerwinkel    
1-044Zoutsloot 19eigenaar Taede Taedes    
1-044Zoutsloot 19gebruiker Taede Taedes    
1-044Zoutsloot 19huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-045Zeilmakersstraat 16soort onroerend goedperken    
1-045Zeilmakersstraat 16eigenaar J. Westra wed.   
1-045Zeilmakersstraat 16gebruiker J. Westra wed.   
1-045Zeilmakersstraat 16huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
1-046 soort onroerend goedhuis    
1-046 eigenaar Jouke Olinjus    
1-046 gebruiker Piet Willems    
1-046 huurwaarde  20‑16‑00 cg  
1-046 af: lasten  00‑15‑00 cg  
1-046 huurwaarde en aanslag  20‑01‑00 cg 03‑12‑14 cg
1-047 soort onroerend goedkamer    
1-047 eigenaar Douwe Jans    
1-047 gebruiker Johannes Luttekehuisen    
1-047 huurwaarde  16‑00‑00 cg  
1-047 af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-047 huurwaarde en aanslag  15‑10‑00 cg 02‑16‑04 cg
1-048Zoutsloot 1soort onroerend goedhelling en huis    
1-048Zoutsloot 1eigenaar Douwe Jans c.soc.   
1-048Zoutsloot 1gebruiker Douwe Jans c.soc.   
1-048Zoutsloot 1huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-049 soort onroerend goedkamer    
1-049 eigenaar Harmen Geerts    
1-049 gebruiker Harmen Geerts    
1-049 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-050 soort onroerend goedwooning    
1-050 eigenaar F. van der Hout    
1-050 gebruiker Michiel Kok    
1-050 huurwaarde  23‑00‑00 cg  
1-050 af: lasten  01‑00‑00 cg  
1-050 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-051 soort onroerend goedpakhuis    
1-051 eigenaar J. Mecima    
1-051 gebruiker J. Mecima    
1-051 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
1-052 soort onroerend goedhuis    
1-052 eigenaar Fokke Smid    
1-052 gebruiker Taeke Wiltjes    
1-052 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-052 af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-052 huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
1-052/2 soort onroerend goedhuis    
1-052/2 eigenaar Johannes Jans nom.ux.   
1-052/2 gebruiker Pieter Daniels    
1-052/2 huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-052/2 af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-052/2 huurwaarde en aanslag  17‑10‑00 cg 03‑03‑08 cg
1-053 soort onroerend goedhuis    
1-053 eigenaar Jan Claver    
1-053 gebruiker Jan Claver    
1-053 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
1-054 soort onroerend goedhuis    
1-054 eigenaar Eybert Hendriks    
1-054 gebruiker Eybert Hendriks    
1-054 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
1-055 soort onroerend goedwooning    
1-055 eigenaar Tytie Simons    
1-055 gebruiker Tytie Simons    
1-055 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-055 opmerking onvermogende
1-056 soort onroerend goedhuis    
1-056 eigenaar Jetze Jelles nom.ux.   
1-056 gebruiker Idske Cornelis    
1-056 huurwaarde  14‑00‑00 cg  
1-056 af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-056 huurwaarde en aanslag  13‑10‑00 cg 02‑09‑00 cg
1-057Bargebuurtspoortje 4soort onroerend goedwooning    
1-057Bargebuurtspoortje 4eigenaar armekamer    
1-057Bargebuurtspoortje 4gebruiker Theunis Claasen wed.   
1-057Bargebuurtspoortje 4huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-058Bargebuurtspoortje 4soort onroerend goedhuis    
1-058Bargebuurtspoortje 4eigenaar Jildren Ruurds    
1-058Bargebuurtspoortje 4eigenaar Hidde Ruurds    
1-058Bargebuurtspoortje 4gebruiker Sybren Jochems    
1-058Bargebuurtspoortje 4huurwaarde  16‑06‑00 cg  
1-058Bargebuurtspoortje 4af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-058Bargebuurtspoortje 4huurwaarde en aanslag  15‑16‑00 cg 02‑17‑08 cg
1-059Bargebuurtspoortje 6soort onroerend goedhuis    
1-059Bargebuurtspoortje 6eigenaar Johannes Jans nom.ux.   
1-059Bargebuurtspoortje 6gebruiker Claas Heeres    
1-059Bargebuurtspoortje 6huurwaarde  18‑04‑00 cg  
1-059Bargebuurtspoortje 6af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-059Bargebuurtspoortje 6huurwaarde en aanslag  17‑14‑00 cg 03‑04‑04 cg
1-060Bargebuurtspoortje 8soort onroerend goedhuis    
1-060Bargebuurtspoortje 8eigenaar Johannes Jans nom.ux.   
1-060Bargebuurtspoortje 8gebruiker Hylke Jans wed.   
1-060Bargebuurtspoortje 8huurwaarde  18‑04‑00 cg  
1-060Bargebuurtspoortje 8af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-060Bargebuurtspoortje 8huurwaarde en aanslag  17‑14‑00 cg 03‑04‑04 cg
1-061Bargebuurtspoortje 10soort onroerend goedhuis    
1-061Bargebuurtspoortje 10eigenaar Hendrik Daniels    
1-061Bargebuurtspoortje 10gebruiker Hendrik Daniels    
1-061Bargebuurtspoortje 10huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
1-062Bargebuurtspoortje 12soort onroerend goedhuis    
1-062Bargebuurtspoortje 12eigenaar Age Johannes    
1-062Bargebuurtspoortje 12gebruiker Dirk Cornelis    
1-062Bargebuurtspoortje 12huurwaarde  20‑16‑00 cg  
1-062Bargebuurtspoortje 12af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-062Bargebuurtspoortje 12huurwaarde en aanslag  20‑06‑00 cg 03‑13‑14 cg
1-063Zoutsloot 21soort onroerend goedhuis    
1-063Zoutsloot 21eigenaar Durk Durks    
1-063Zoutsloot 21gebruiker Durk Durks    
1-063Zoutsloot 21huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
1-064Zoutsloot 23soort onroerend goedhuis    
1-064Zoutsloot 23eigenaar Jacob Lieuwes    
1-064Zoutsloot 23gebruiker Simon Jansen    
1-064Zoutsloot 23huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-064Zoutsloot 23af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-064Zoutsloot 23huurwaarde en aanslag  17‑10‑00 cg 03‑03‑08 cg
1-065Zoutsloot 23soort onroerend goedhuisje    
1-065Zoutsloot 23eigenaar Willem Styckel    
1-065Zoutsloot 23gebruiker Gerryt Dirks    
1-065Zoutsloot 23huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-065Zoutsloot 23af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-065Zoutsloot 23huurwaarde en aanslag  17‑10‑00 cg 03‑03‑08 cg
1-066Zoutsloot 23soort onroerend goedhuis    
1-066Zoutsloot 23eigenaar Hendrik Jans    
1-066Zoutsloot 23gebruiker Jan Jansen    
1-066Zoutsloot 23huurwaarde  15‑00‑00 cg  
1-066Zoutsloot 23af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-066Zoutsloot 23huurwaarde en aanslag  14‑10‑00 cg 02‑12‑10 cg
1-067Zeilmakersstraat 14soort onroerend goedwooning    
1-067Zeilmakersstraat 14eigenaar Wybren Willems    
1-067Zeilmakersstraat 14gebruiker Auke Jans    
1-067Zeilmakersstraat 14huurwaarde  15‑10‑00 cg  
1-067Zeilmakersstraat 14af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-067Zeilmakersstraat 14huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-068Zeilmakersstraat 12soort onroerend goedwooning    
1-068Zeilmakersstraat 12eigenaar Wybren Willems    
1-068Zeilmakersstraat 12gebruiker Christiaan Hendriks    
1-068Zeilmakersstraat 12huurwaarde  10‑00‑00 cg  
1-068Zeilmakersstraat 12af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-068Zeilmakersstraat 12huurwaarde en aanslag  09‑10‑00 cg 01‑14‑08 cg
1-069Zeilmakersstraat 12soort onroerend goedhuis    
1-069Zeilmakersstraat 12eigenaar Dirk Wetzen    
1-069Zeilmakersstraat 12gebruiker Jochem Jacobs    
1-069Zeilmakersstraat 12huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-069Zeilmakersstraat 12af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-069Zeilmakersstraat 12huurwaarde en aanslag  17‑10‑00 cg 03‑03‑08 cg
1-070Zeilmakersstraat 10soort onroerend goedhuis    
1-070Zeilmakersstraat 10eigenaar Heere Wybrens    
1-070Zeilmakersstraat 10gebruiker Geert Heeres    
1-070Zeilmakersstraat 10huurwaarde  14‑02‑00 cg  
1-070Zeilmakersstraat 10af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-070Zeilmakersstraat 10huurwaarde en aanslag  13‑12‑00 cg 02‑09‑06 cg
1-071Zeilmakersstraat 8soort onroerend goedhuis    
1-071Zeilmakersstraat 8eigenaar Cornelis Jansz    
1-071Zeilmakersstraat 8gebruiker Johannes Obbes    
1-071Zeilmakersstraat 8huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-071Zeilmakersstraat 8af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-071Zeilmakersstraat 8huurwaarde en aanslag  17‑10‑00 cg 03‑03‑08 cg
1-072Zeilmakersstraat 8soort onroerend goedhuis    
1-072Zeilmakersstraat 8eigenaar Jan Bretel wed.   
1-072Zeilmakersstraat 8gebruiker Yede Pieters wed.   
1-072Zeilmakersstraat 8huurwaarde  16‑18‑00 cg  
1-072Zeilmakersstraat 8af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-072Zeilmakersstraat 8huurwaarde en aanslag  16‑08‑00 cg 02‑19‑08 cg
1-073Zeilmakersstraat 6soort onroerend goedhuis    
1-073Zeilmakersstraat 6eigenaar Yede Tjeerds    
1-073Zeilmakersstraat 6gebruiker Abe Minnes wed.   
1-073Zeilmakersstraat 6huurwaarde  17‑14‑00 cg  
1-073Zeilmakersstraat 6af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-073Zeilmakersstraat 6huurwaarde en aanslag  17‑04‑00 cg 03‑02‑08 cg
1-074Zeilmakersstraat 4soort onroerend goedhuis    
1-074Zeilmakersstraat 4eigenaar Claas Folkerts    
1-074Zeilmakersstraat 4gebruiker Claas Folkerts    
1-074Zeilmakersstraat 4huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-074Zeilmakersstraat 4gebruiker Pieter Jacobs wed.   
1-074Zeilmakersstraat 4huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-075 soort onroerend goedstal    
1-075 eigenaar Lieuwe Hiddes wed.   
1-075 gebruiker Lieuwe Hiddes wed.   
1-075 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-076 soort onroerend goedhuis    
1-076 eigenaar Dirk Christiaans erven   
1-076 gebruiker Pieter Hayes    
1-076 huurwaarde  15‑12‑00 cg  
1-076 gebruiker Grietje Eises    
1-076 gebruiker Fokeltjen Johannes    
1-076 gebruiker Jan Michiels    
1-076 huurwaarde totaal  62‑08‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-076 af: lasten  01‑10‑00 cg  
1-076 huurwaarde en aanslag  60‑18‑00 cg 11‑01‑06 cg
1-077Dijkswal 1soort onroerend goedmoolen    
1-077Dijkswal 1eigenaar Hilbrand Sapes    
1-077Dijkswal 1eigenaar Anne Sapes    
1-077Dijkswal 1gebruiker Hilbrand Sapes    
1-077Dijkswal 1gebruiker Anne Sapes    
1-077Dijkswal 1huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-078Vissersstraat 2soort onroerend goedhuis    
1-078Vissersstraat 2eigenaar Dirk Cornelis    
1-078Vissersstraat 2gebruiker Hilbrand Sapes    
1-078Vissersstraat 2huurwaarde  22‑00‑00 cg  
1-078Vissersstraat 2af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-078Vissersstraat 2huurwaarde en aanslag  21‑10‑00 cg 03‑18‑02 cg
1-079Vissersstraat 2soort onroerend goedhuis    
1-079Vissersstraat 2eigenaar Douwe Arjens    
1-079Vissersstraat 2gebruiker Jan Hendriks    
1-079Vissersstraat 2huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-079Vissersstraat 2af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-079Vissersstraat 2huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
1-080Vissersstraat 2soort onroerend goedhuis    
1-080Vissersstraat 2eigenaar Meile Faber c.s.   
1-080Vissersstraat 2gebruiker ledig    
1-080Vissersstraat 2huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-081 soort onroerend goedhuis    
1-081 eigenaar Haantje Johannes    
1-081 gebruiker Haantje Johannes    
1-081 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-082Zeilmakersstraat 2soort onroerend goedpottebakkerije    
1-082Zeilmakersstraat 2eigenaar Jan Jansen    
1-082Zeilmakersstraat 2gebruiker Jan Jansen    
1-082Zeilmakersstraat 2huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-083Vissersstraat 14soort onroerend goedwooning    
1-083Vissersstraat 14eigenaar Jan Wax    
1-083Vissersstraat 14gebruiker Simon Jans    
1-083Vissersstraat 14huurwaarde  28‑00‑00 cg  
1-083Vissersstraat 14af: lasten  01‑00‑00 cg  
1-083Vissersstraat 14huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑18‑02 cg
1-084Vissersstraat 12soort onroerend goedwooning    
1-084Vissersstraat 12eigenaar Poppe Menalda    
1-084Vissersstraat 12gebruiker Johannes Overmeyer    
1-084Vissersstraat 12huurwaarde  15‑00‑00 cg  
1-084Vissersstraat 12af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-084Vissersstraat 12huurwaarde en aanslag  14‑10‑00 cg 02‑12‑10 cg
1-085Vissersstraat 12soort onroerend goedwoning    
1-085Vissersstraat 12eigenaar Jan Wax    
1-085Vissersstraat 12gebruiker Arent Harmens    
1-085Vissersstraat 12huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-085Vissersstraat 12gebruiker Wopke Johannes    
1-085Vissersstraat 12huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-085Vissersstraat 12huurwaarde totaal  50‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-085Vissersstraat 12af: lasten  01‑00‑00 cg  
1-085Vissersstraat 12huurwaarde en aanslag  49‑00‑00 cg 08‑18‑02 cg
1-085/2Vissersstraat 6soort onroerend goedstal    
1-085/2Vissersstraat 6eigenaar Hilbrand Sapes    
1-085/2Vissersstraat 6eigenaar Anne Sapes    
1-085/2Vissersstraat 6gebruiker Hilbrand Sapes    
1-085/2Vissersstraat 6gebruiker Anne Sapes    
1-085/2Vissersstraat 6huurwaarde en aanslag  05‑10‑00 cg 01‑00‑00 cg
1-086Vissersstraat 6soort onroerend goedstal    
1-086Vissersstraat 6eigenaar Sybren Dirks    
1-086Vissersstraat 6gebruiker Sybren Dirks    
1-086Vissersstraat 6huurwaarde en aanslag  05‑10‑00 cg 01‑00‑00 cg
1-087Vissersstraat 4soort onroerend goedwagenhuis    
1-087Vissersstraat 4eigenaar Arjen Reidses    
1-087Vissersstraat 4gebruiker Arjen Reidses    
1-087Vissersstraat 4huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
1-088Zeilmakersstraat 1soort onroerend goedwooning    
1-088Zeilmakersstraat 1eigenaar J. Mecima    
1-088Zeilmakersstraat 1gebruiker Evert Arents    
1-088Zeilmakersstraat 1huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-088Zeilmakersstraat 1af: lasten  01‑10‑00 cg  
1-088Zeilmakersstraat 1huurwaarde en aanslag  24‑10‑00 cg 04‑09‑00 cg
1-089 soort onroerend goedhuis    
1-089 eigenaar Hessel Poulus    
1-089 gebruiker Anne Sapes    
1-089 huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-089 af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-089 huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
1-090 soort onroerend goedhuis    
1-090 eigenaar Heere Wybrens    
1-090 gebruiker Age Claases    
1-090 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-090 gebruiker militaire    
1-090 huurwaarde  15‑12‑00 cg  
1-089 huurwaarde totaal  41‑12‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-089 af: lasten  01‑10‑00 cg  
1-090 huurwaarde en aanslag  40‑02‑00 cg 07‑05‑12 cg
1-091 soort onroerend goedhuis    
1-091 eigenaar Jan Westra wed.   
1-091 gebruiker Christoffel Hees    
1-091 opmerking is beklemd onder no. 1-045
1-091 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-092 soort onroerend goedhuis    
1-092 eigenaar Heere Wybrens    
1-092 gebruiker Lolle Ymkes    
1-092 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-093 soort onroerend goedhuis    
1-093 eigenaar Heere Wybrens    
1-093 gebruiker Dirk Eelkes    
1-093 huurwaarde  36‑00‑00 cg  
1-093 gebruiker wed. Evert Steertzenbach    
1-093 huurwaarde  13‑00‑00 cg  
1-093 huurwaarde totaal  49‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-093 af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-093 huurwaarde en aanslag  48‑10‑00 cg 08‑16‑04 cg
1-094Zoutsloot 29soort onroerend goedververij    
1-094Zoutsloot 29eigenaar H. Hanekuik    
1-094Zoutsloot 29gebruiker Harke Sytses    
1-094Zoutsloot 29huurwaarde  35‑00‑00 cg  
1-094Zoutsloot 29af: lasten  01‑00‑00 cg  
1-094Zoutsloot 29huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
1-095Zoutsloot 31soort onroerend goedwagenhuis    
1-095Zoutsloot 31eigenaar S. Tolsma    
1-095Zoutsloot 31gebruiker Jelle Eelkes    
1-095Zoutsloot 31huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
1-096 soort onroerend goedhuis    
1-096 eigenaar Jetze Jelles    
1-096 gebruiker Dirk Ravee    
1-096 huurwaarde  40‑00‑00 cg  
1-096 af: lasten  01‑00‑00 cg  
1-096 huurwaarde en aanslag  39‑00‑00 cg 07‑01‑12 cg
1-097Zoutsloot 33soort onroerend goedhuis    
1-097Zoutsloot 33eigenaar Claas Simons    
1-097Zoutsloot 33gebruiker Claas Simons    
1-097Zoutsloot 33huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-098Zoutsloot 37soort onroerend goedhuis    
1-098Zoutsloot 37eigenaar Simon Haantjes    
1-098Zoutsloot 37gebruiker Simon Haantjes    
1-098Zoutsloot 37huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-099Zoutsloot 39soort onroerend goedtuin    
1-099Zoutsloot 39eigenaar Claas Folkerts    
1-099Zoutsloot 39gebruiker Claas Folkerts    
1-099Zoutsloot 39huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-100Zoutsloot 41soort onroerend goedkamer en weefwinkel    
1-100Zoutsloot 41eigenaar Jan W. Vettevogel    
1-100Zoutsloot 41gebruiker Gerryt Jans    
1-100Zoutsloot 41huurwaarde  30‑00‑00 cg  
1-100Zoutsloot 41af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-100Zoutsloot 41huurwaarde en aanslag  29‑10‑00 cg 05‑07‑02 cg
1-101Vissersstraat 14soort onroerend goedpakhuis    
1-101Vissersstraat 14eigenaar Dirk van der Muur    
1-101Vissersstraat 14gebruiker Dirk van der Muur    
1-101Vissersstraat 14huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-102Vissersstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-102Vissersstraat 14eigenaar Willem C. Bakker nom.ux.   
1-102Vissersstraat 14gebruiker Claas Jans wed.   
1-102Vissersstraat 14huurwaarde  16‑00‑00 cg  
1-102Vissersstraat 14gebruiker Rinse Pieters wed.   
1-102Vissersstraat 14huurwaarde  28‑00‑00 cg  
1-102Vissersstraat 14huurwaarde  44‑00‑00 cg  
1-102Vissersstraat 14af: lasten  01‑00‑00 cg  
1-102Vissersstraat 14huurwaarde en aanslag  43‑00‑00 cg 07‑16‑06 cg
1-103Zoutsloot 28soort onroerend goedhuis    
1-103Zoutsloot 28eigenaar Reinder Pieters erven   
1-103Zoutsloot 28gebruiker Reinder Pieters erven   
1-103Zoutsloot 28huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-104Zoutsloot 24soort onroerend goedhuis    
1-104Zoutsloot 24eigenaar S. de Vries    
1-104Zoutsloot 24gebruiker S. de Vries    
1-104Zoutsloot 24huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-105Zoutsloot 22soort onroerend goedhuis    
1-105Zoutsloot 22eigenaar Hendrik Claver    
1-105Zoutsloot 22gebruiker Anthoni Bos    
1-105Zoutsloot 22huurwaarde  30‑00‑00 cg  
1-105Zoutsloot 22af: lasten  01‑00‑00 cg  
1-105Zoutsloot 22huurwaarde en aanslag  29‑00‑00 cg 05‑05‑06 cg
1-106Zoutsloot 20soort onroerend goedhuis    
1-106Zoutsloot 20eigenaar Jan Jansen wed.   
1-106Zoutsloot 20gebruiker Jan Jansen wed.   
1-106Zoutsloot 20huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
1-107Zoutsloot 18soort onroerend goedhuis    
1-107Zoutsloot 18eigenaar Johannes Chretsner    
1-107Zoutsloot 18gebruiker Johannes Chretsner    
1-107Zoutsloot 18huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
1-108Zeilmakersstraat 11soort onroerend goedhuis    
1-108Zeilmakersstraat 11eigenaar Cornelis Bouwes Schiere    
1-108Zeilmakersstraat 11gebruiker Jan Hendriks    
1-108Zeilmakersstraat 11huurwaarde  32‑00‑00 cg  
1-108Zeilmakersstraat 11gebruiker Jouke Tjeerds    
1-108Zeilmakersstraat 11huurwaarde  15‑10‑00 cg  
1-108Zeilmakersstraat 11huurwaarde  47‑10‑00 cg  
1-108Zeilmakersstraat 11af: lasten  01‑00‑00 cg  
1-108Zeilmakersstraat 11huurwaarde en aanslag  46‑10‑00 cg 08‑09‑00 cg
1-109Zeilmakersstraat 13soort onroerend goedhuis    
1-109Zeilmakersstraat 13eigenaar Tijs Gieses    
1-109Zeilmakersstraat 13gebruiker Tijs Gieses    
1-109Zeilmakersstraat 13huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-110Zeilmakersstraat 15soort onroerend goedhuis    
1-110Zeilmakersstraat 15eigenaar Dirk Jansz    
1-110Zeilmakersstraat 15gebruiker Dirk Jansz    
1-110Zeilmakersstraat 15huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-111Zeilmakersstraat 17soort onroerend goedhuis    
1-111Zeilmakersstraat 17eigenaar Douwe Wybes wed.   
1-111Zeilmakersstraat 17gebruiker Douwe Wybes wed.   
1-111Zeilmakersstraat 17huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
1-112Zeilmakersstraat 19soort onroerend goedhuis    
1-112Zeilmakersstraat 19eigenaar Pieter Waterman    
1-112Zeilmakersstraat 19gebruiker Pieter Waterman    
1-112Zeilmakersstraat 19huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-113Zeilmakersstraat 21soort onroerend goedhuis    
1-113Zeilmakersstraat 21eigenaar Rinnert de Beer    
1-113Zeilmakersstraat 21gebruiker     
1-113Zeilmakersstraat 21huurwaarde  49‑10‑00 cg  
1-113Zeilmakersstraat 21af: lasten  02‑00‑00 cg  
1-113Zeilmakersstraat 21huurwaarde en aanslag  47‑10‑00 cg 08‑12‑10 cg
1-114Droogstraat 19soort onroerend goedwoningen    
1-114Droogstraat 19eigenaar E. Oosterbaan wed.   
1-114Droogstraat 19gebruiker Ane Yeves    
1-114Droogstraat 19huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-114Droogstraat 19gebruiker Ernst Jansz wed.   
1-114Droogstraat 19huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-114Droogstraat 19gebruiker Hendrik Daniels    
1-114Droogstraat 19huurwaarde  25‑00‑00 cg  
1-114Droogstraat 19huurwaarde en aanslag  67‑00‑00 cg 12‑03‑10 cg
1-115 soort onroerend goedpakhuis    
1-115 eigenaar de suikerraffineerders    
1-115 gebruiker de suikerraffineerders    
1-115 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-116Noorderhaven 63soort onroerend goedhuis en timmerhuis    
1-116Noorderhaven 63eigenaar Jan Ellerd    
1-116Noorderhaven 63gebruiker Jan Ellerd    
1-116Noorderhaven 63huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
1-117 soort onroerend goedhuis    
1-117 eigenaar Thomas IJsenbeek nom.ux.   
1-117 gebruiker Rinia Gonggrijp    
1-117 huurwaarde  85‑00‑00 cg  
1-117 af: lasten  06‑00‑00 cg  
1-117 huurwaarde en aanslag  79‑00‑00 cg 14‑07‑04 cg
1-118Noorderhaven 65soort onroerend goedhuis    
1-118Noorderhaven 65eigenaar E. Oosterbaan wed.   
1-118Noorderhaven 65gebruiker E. Oosterbaan wed.   
1-118Noorderhaven 65huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-118/2Noorderhaven 67soort onroerend goedstal en tuin    
1-118/2Noorderhaven 67eigenaar E. Oosterbaan wed.   
1-118/2Noorderhaven 67gebruiker E. Oosterbaan wed.   
1-118/2Noorderhaven 67huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-119Noorderhaven 69soort onroerend goedhuis    
1-119Noorderhaven 69eigenaar T. Gratema erven   
1-119Noorderhaven 69gebruiker M. Toussaint    
1-119Noorderhaven 69huurwaarde  100‑00‑00 cg  
1-119Noorderhaven 69af: lasten  06‑00‑00 cg  
1-119Noorderhaven 69huurwaarde en aanslag  94‑00‑00 cg 17‑01‑12 cg
1-120Noorderhaven 71soort onroerend goedhuis    
1-120Noorderhaven 71eigenaar Claas Fontein    
1-120Noorderhaven 71gebruiker Claas Fontein    
1-120Noorderhaven 71huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
1-121Noorderhaven 73soort onroerend goedtwee huizen    
1-121Noorderhaven 73eigenaar ds. Pierzon    
1-121Noorderhaven 73gebruiker ds. Pierzon    
1-121Noorderhaven 73huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
1-122Noorderhaven 77soort onroerend goedhuis    
1-122Noorderhaven 77eigenaar T. Gratema erven   
1-122Noorderhaven 77gebruiker ds. Piekenbroek    
1-122Noorderhaven 77huurwaarde  105‑00‑00 cg  
1-122Noorderhaven 77af: lasten  06‑00‑00 cg  
1-122Noorderhaven 77huurwaarde en aanslag  99‑00‑00 cg 18‑00‑00 cg
1-123Noorderhaven 79soort onroerend goedsuikerraffineerderij    
1-123Noorderhaven 79eigenaar de suikerraffineerderij    
1-123Noorderhaven 79gebruiker de suikerraffineerderij    
1-123Noorderhaven 79huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-123Noorderhaven 79gebruiker Evert Strootman    
1-123Noorderhaven 79huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-123Noorderhaven 79opmerking woont vergeefs
1-124Bildtstraat 22soort onroerend goedhuis en kamers    
1-124Bildtstraat 22eigenaar Jan van t Vlie    
1-124Bildtstraat 22gebruiker Jan van t Vlie    
1-124Bildtstraat 22huurwaarde  30‑00‑00 cg  
1-124Bildtstraat 22gebruiker Johannes Abbes    
1-124Bildtstraat 22huurwaarde  18‑04‑00 cg  
1-124Bildtstraat 22gebruiker Aukjen Sybouts    
1-124Bildtstraat 22huurwaarde  12‑12‑00 cg  
1-124Bildtstraat 22huurwaarde en aanslag  60‑16‑00 cg 11‑01‑00 cg
1-125Bildtstraat 20soort onroerend goedhuis    
1-125Bildtstraat 20eigenaar Hendrik Faber wed.   
1-125Bildtstraat 20gebruiker Jacob Houtkooper    
1-125Bildtstraat 20huurwaarde  36‑00‑00 cg  
1-125Bildtstraat 20gebruiker ledig    
1-125Bildtstraat 20huurwaarde  ‑00‑00 cg  
1-125Bildtstraat 20af: lasten  02‑00‑00 cg  
1-125Bildtstraat 20huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 05‑16‑06 cg
1-126Bildtstraat 18soort onroerend goedhuis    
1-126Bildtstraat 18eigenaar Johannes Bouwes    
1-126Bildtstraat 18gebruiker Johannes Bouwes    
1-126Bildtstraat 18huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
1-127Bildtstraat 16soort onroerend goedhuis    
1-127Bildtstraat 16eigenaar Jan Jansen    
1-127Bildtstraat 16gebruiker Jan Jansen    
1-127Bildtstraat 16huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-127Bildtstraat 16gebruiker ledig    
1-127Bildtstraat 16huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-128Bildtstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-128Bildtstraat 14eigenaar Cornelis Blok    
1-128Bildtstraat 14gebruiker Cornelis Blok    
1-128Bildtstraat 14huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-129Bildtstraat 12soort onroerend goedhuis    
1-129Bildtstraat 12eigenaar Douwe Vettevogel    
1-129Bildtstraat 12gebruiker Douwe Vettevogel    
1-129Bildtstraat 12huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-130Bildtstraat 1soort onroerend goedhuis en stallingen    
1-130Bildtstraat 1eigenaar Jan Fransen    
1-130Bildtstraat 1gebruiker Jan Fransen    
1-130Bildtstraat 1huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-131Achterstraat 1soort onroerend goedhuis en stal    
1-131Achterstraat 1eigenaar Hoyte Sybrens    
1-131Achterstraat 1gebruiker Hoyte Sybrens    
1-131Achterstraat 1huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-132Bildtstraat 3soort onroerend goedhuis    
1-132Bildtstraat 3eigenaar J. Mecima    
1-132Bildtstraat 3gebruiker Sjeuwke Jetzes    
1-132Bildtstraat 3huurwaarde  36‑00‑00 cg  
1-132Bildtstraat 3af: lasten  01‑10‑00 cg  
1-132Bildtstraat 3huurwaarde en aanslag  34‑10‑00 cg 06‑05‑06 cg
1-133Bildtstraat 5soort onroerend goedhuis    
1-133Bildtstraat 5eigenaar Gerlof Wiegers    
1-133Bildtstraat 5gebruiker Aaltje Norel    
1-133Bildtstraat 5gebruiker Anna Norel    
1-133Bildtstraat 5huurwaarde  34‑00‑00 cg  
1-133Bildtstraat 5af: lasten  01‑00‑00 cg  
1-133Bildtstraat 5huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-134Bildtstraat 7soort onroerend goedhuis    
1-134Bildtstraat 7eigenaar Sybe de Vries    
1-134Bildtstraat 7gebruiker Sybe de Vries    
1-134Bildtstraat 7huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-135Bildtstraat 9soort onroerend goedhuis    
1-135Bildtstraat 9eigenaar Willem IJsbrands c.soc.   
1-135Bildtstraat 9gebruiker Willem IJsbrands c.soc.   
1-135Bildtstraat 9huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-136Bildtstraat 11soort onroerend goedhuis    
1-136Bildtstraat 11eigenaar Dirk van der Muur    
1-136Bildtstraat 11gebruiker Dirk van der Muur    
1-136Bildtstraat 11huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
1-137Zoutsloot 43soort onroerend goedhuis    
1-137Zoutsloot 43eigenaar Jan Boomsma    
1-137Zoutsloot 43gebruiker Jan Boomsma    
1-137Zoutsloot 43huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-138Zoutsloot 45soort onroerend goedhuis    
1-138Zoutsloot 45eigenaar Claas Ottes    
1-138Zoutsloot 45gebruiker Claas Ottes    
1-138Zoutsloot 45huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-139Zoutsloot 49soort onroerend goedhuis    
1-139Zoutsloot 49eigenaar Claas Amelander    
1-139Zoutsloot 49gebruiker Claas Amelander    
1-139Zoutsloot 49huurwaarde  30‑00‑00 cg  
1-139Zoutsloot 49gebruiker Haring Wiegers    
1-139Zoutsloot 49huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-139Zoutsloot 49huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑16‑06 cg
1-139Zoutsloot 49opmerking [tegen de natuurlijke volgorde in
1-139Zoutsloot 49opmerking geregistreerd als 1-140]
1-140Zoutsloot 47soort onroerend goedhuis    
1-140Zoutsloot 47eigenaar Evert Beva    
1-140Zoutsloot 47gebruiker S. Miedema    
1-140Zoutsloot 47huurwaarde  60‑00‑00 cg  
1-140Zoutsloot 47af: lasten  02‑10‑00 cg  
1-140Zoutsloot 47huurwaarde en aanslag  57‑10‑00 cg 10‑09‑00 cg
1-140Zoutsloot 47opmerking [tegen de natuurlijke volgorde in
1-140Zoutsloot 47opmerking geregistreerd als 1-139]
1-141Zoutsloot 51soort onroerend goedhuis en tuin    
1-141Zoutsloot 51eigenaar Jan Speltje    
1-141Zoutsloot 51gebruiker Jan Speltje    
1-141Zoutsloot 51huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-142Zoutsloot 53soort onroerend goedhuis    
1-142Zoutsloot 53eigenaar Sybout Hoornstra nom.ux.   
1-142Zoutsloot 53gebruiker Sybout Hoornstra nom.ux.   
1-142Zoutsloot 53huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
1-143Zoutsloot 55soort onroerend goedhuis    
1-143Zoutsloot 55eigenaar Bastiaan Bikker erven   
1-143Zoutsloot 55gebruiker Albert Betting    
1-143Zoutsloot 55huurwaarde  32‑00‑00 cg  
1-143Zoutsloot 55af: lasten  01‑00‑00 cg  
1-143Zoutsloot 55huurwaarde en aanslag  31‑00‑00 cg 05‑12‑12 cg
1-144Zoutsloot 57soort onroerend goedhuis    
1-144Zoutsloot 57eigenaar Claas Hendriks    
1-144Zoutsloot 57gebruiker Tjerk Jans    
1-144Zoutsloot 57huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-144Zoutsloot 57gebruiker ledig    
1-144Zoutsloot 57huurwaarde  ‑00‑00 cg  
1-144Zoutsloot 57af: lasten  01‑00‑00 cg  
1-144Zoutsloot 57huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
1-145Zoutsloot 59soort onroerend goedhuis    
1-145Zoutsloot 59eigenaar Age Johannes    
1-145Zoutsloot 59gebruiker Gerryt Eppes    
1-145Zoutsloot 59huurwaarde  23‑00‑00 cg  
1-145Zoutsloot 59gebruiker de vrouw van Jacob Hansen    
1-145Zoutsloot 59huurwaarde  13‑10‑00 cg  
1-145Zoutsloot 59huurwaarde totaal  36‑10‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-145Zoutsloot 59af: lasten  01‑00‑00 cg  
1-145Zoutsloot 59huurwaarde en aanslag  35‑10‑00 cg 06‑09‑02 cg
1-146Zoutsloot 61soort onroerend goedhuis    
1-146Zoutsloot 61eigenaar Tjeerd Annes    
1-146Zoutsloot 61gebruiker Tjeerd Annes    
1-146Zoutsloot 61huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
1-147Zoutsloot 63soort onroerend goedhuis    
1-147Zoutsloot 63eigenaar Cornelis Dirks    
1-147Zoutsloot 63gebruiker ledig    
1-147Zoutsloot 63huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-148Zoutsloot 65soort onroerend goedhuis    
1-148Zoutsloot 65eigenaar Hidde Sipkes    
1-148Zoutsloot 65gebruiker Hidde Sipkes    
1-148Zoutsloot 65huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-148Zoutsloot 65gebruiker Gerryt van Beek    
1-148Zoutsloot 65huurwaarde  34‑00‑00 cg  
1-148Zoutsloot 65huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑16‑06 cg
1-149Karremanstraat 22soort onroerend goedhuis en bakkerij    
1-149Karremanstraat 22eigenaar Geert Kloppenburg nom.ux.   
1-149Karremanstraat 22gebruiker Johannes Wopkes    
1-149Karremanstraat 22huurwaarde  60‑00‑00 cg  
1-149Karremanstraat 22af: lasten  01‑10‑00 cg  
1-149Karremanstraat 22huurwaarde en aanslag  58‑10‑00 cg 10‑12‑10 cg
1-150Karremanstraat 20soort onroerend goedhuis    
1-150Karremanstraat 20eigenaar Wieger Frederiks    
1-150Karremanstraat 20gebruiker Jelte Dirks    
1-150Karremanstraat 20huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
1-151Karremanstraat 18soort onroerend goedhuis    
1-151Karremanstraat 18eigenaar Baltus Moltz    
1-151Karremanstraat 18gebruiker Jan Harmen Nijsing    
1-151Karremanstraat 18huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-151Karremanstraat 18af: lasten  01‑00‑00 cg  
1-151Karremanstraat 18huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
1-152Karremanstraat 16soort onroerend goedhuis    
1-152Karremanstraat 16eigenaar Hendrik Smotske    
1-152Karremanstraat 16gebruiker Jan Harmens    
1-152Karremanstraat 16huurwaarde  33‑00‑00 cg  
1-152Karremanstraat 16af: lasten  01‑00‑00 cg  
1-152Karremanstraat 16huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑16‑06 cg
1-153Karremanstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-153Karremanstraat 14eigenaar Baltus Moltz    
1-153Karremanstraat 14gebruiker Daniel Hendriks    
1-153Karremanstraat 14huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-153Karremanstraat 14gebruiker Grietje Wybes    
1-153Karremanstraat 14huurwaarde  8‑10‑00 cg  
1-153Karremanstraat 14huurwaarde totaal  34‑10‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-153Karremanstraat 14af: lasten  01‑10‑00 cg  
1-153Karremanstraat 14huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-154Achterstraat 12soort onroerend goedhuis    
1-154Achterstraat 12eigenaar Gerlof Wiegers    
1-154Achterstraat 12gebruiker Tjed Geeles    
1-154Achterstraat 12huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-154Achterstraat 12af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-154Achterstraat 12huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
1-155Achterstraat 8soort onroerend goedhuis    
1-155Achterstraat 8eigenaar Gerlof Wiegers    
1-155Achterstraat 8gebruiker Hendrik Douwes    
1-155Achterstraat 8huurwaarde  18‑04‑00 cg  
1-155Achterstraat 8af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-155Achterstraat 8huurwaarde en aanslag  17‑14‑00 cg 03‑04‑04 cg
1-156Achterstraat 6soort onroerend goedhuis    
1-156Achterstraat 6eigenaar Jan Elshof    
1-156Achterstraat 6gebruiker Harmen Beerens    
1-156Achterstraat 6huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
1-157Achterstraat 4soort onroerend goedhuis    
1-157Achterstraat 4eigenaar Hartman Hartmans erven   
1-157Achterstraat 4gebruiker Luitjen Wyberens    
1-157Achterstraat 4huurwaarde  17‑00‑00 cg  
1-157Achterstraat 4af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-157Achterstraat 4huurwaarde en aanslag  16‑10‑00 cg 03‑00‑00 cg
1-158Achterstraat 2soort onroerend goedwoning    
1-158Achterstraat 2eigenaar Doopsgezinde Gemeente diaconie    
1-158Achterstraat 2gebruiker Tiete Hendriks    
1-158Achterstraat 2huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-158Achterstraat 2opmerking om sunts bewoond
1-159 soort onroerend goedwoning    
1-159 eigenaar K. Lanting    
1-159 gebruiker militairen    
1-159 huurwaarde  12‑00‑00 cg  
1-159 af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-159 huurwaarde en aanslag  11‑10‑00 cg 02‑01‑12 cg
1-160Vissersstraat 2soort onroerend goedhuis    
1-160Vissersstraat 2eigenaar E. Beva    
1-160Vissersstraat 2gebruiker Dirk Hendriks wed.   
1-160Vissersstraat 2huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-160Vissersstraat 2af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-160Vissersstraat 2huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
1-161 soort onroerend goedhuis    
1-161 eigenaar Pieter Halma    
1-161 gebruiker Pieter Halma    
1-161 huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
1-162 soort onroerend goedhuis    
1-162 eigenaar Roelof Tjerks    
1-162 gebruiker Pieter Johannes wed.   
1-162 huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
1-163 soort onroerend goedhuisje    
1-163 eigenaar Wybe Wyberens    
1-163 gebruiker Wybe Wyberens    
1-163 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-164 soort onroerend goedhuisje    
1-164 eigenaar Wybe Wyberens wed.   
1-164 gebruiker Wybe Wyberens wed.   
1-164 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-165 soort onroerend goedhuis    
1-165 eigenaar Jochem Jans    
1-165 gebruiker Jochem Jans    
1-165 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-166 soort onroerend goedhuis en pakhuis    
1-166 eigenaar Baltus Moltz    
1-166 gebruiker Baltus Moltz    
1-166 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-167Karremanstraat 10soort onroerend goedhuis    
1-167Karremanstraat 10eigenaar Baltus Moltz    
1-167Karremanstraat 10gebruiker Jelle Jurjens    
1-167Karremanstraat 10huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-167Karremanstraat 10af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-167Karremanstraat 10huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
1-168Karremanstraat 8soort onroerend goedhuis    
1-168Karremanstraat 8eigenaar Sjoerd Gijsberts    
1-168Karremanstraat 8gebruiker Sjoerd Gijsberts    
1-168Karremanstraat 8huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-169 soort onroerend goedhuis    
1-169 eigenaar Rintje Pieters    
1-169 gebruiker Rintje Pieters    
1-169 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-170 soort onroerend goedhuis    
1-170 eigenaar Hendrik Jans    
1-170 gebruiker Hendrik Jans    
1-170 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-171 soort onroerend goedwoning    
1-171 eigenaar Lieuwe Alles    
1-171 gebruiker Lieuwe Alles    
1-171 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-172 soort onroerend goedwoning    
1-172 eigenaar Jan Simons    
1-172 gebruiker Jan Simons    
1-172 huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-173 soort onroerend goedwoning    
1-173 eigenaar Jan Simons    
1-173 gebruiker Meinert Jans    
1-173 huurwaarde  18‑04‑00 cg  
1-174 eigenaar Jan Simons    
1-174 gebruiker Jurjen Smidt    
1-174 huurwaarde  23‑00‑00 cg  
1-174 huurwaarde totaal  59‑04‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-174 af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-174 huurwaarde en aanslag  58‑14‑00 cg 10‑13‑06 cg
1-175 soort onroerend goedhuis    
1-175 eigenaar Claas Gabes    
1-175 gebruiker Claas Gabes    
1-175 huurwaarde  11‑00‑00 cg  
1-175 gebruiker Jetze Jansz    
1-175 huurwaarde  21‑00‑00 cg  
1-175 huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑16‑06 cg
1-176 soort onroerend goedhuis    
1-176 eigenaar Claas Gabes    
1-176 gebruiker Engbert Gros wed.   
1-176 huurwaarde en aanslag  15‑12‑00 cg 02‑16‑10 cg
1-177 soort onroerend goedhuis    
1-177 eigenaar Harmen de Wilde    
1-177 gebruiker Hendrik Jansz    
1-177 huurwaarde  25‑00‑00 cg  
1-177 af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-177 huurwaarde en aanslag  24‑10‑00 cg 04‑09‑00 cg
1-178 soort onroerend goedhuis    
1-178 eigenaar Harmen Lieuwes    
1-178 gebruiker Harmen Lieuwes    
1-178 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-179 soort onroerend goedhuis    
1-179 eigenaar Johannes Ruurds    
1-179 gebruiker Johannes Ruurds    
1-179 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-180Karremanstraat 6soort onroerend goedhuis    
1-180Karremanstraat 6eigenaar Tjalling Feikes    
1-180Karremanstraat 6gebruiker Jan Simons    
1-180Karremanstraat 6huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-180Karremanstraat 6af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-180Karremanstraat 6huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
1-181Karremanstraat 4soort onroerend goedhuis    
1-181Karremanstraat 4eigenaar Yke Ennes    
1-181Karremanstraat 4gebruiker Hendrik Gerryts    
1-181Karremanstraat 4gebruiker Willem Gerryts    
1-181Karremanstraat 4huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-181Karremanstraat 4af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-181Karremanstraat 4huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
1-182Karremanstraat 2soort onroerend goedstal    
1-182Karremanstraat 2eigenaar Yke Ennes    
1-182Karremanstraat 2gebruiker Yke Ennes    
1-182Karremanstraat 2huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
1-183Karremanstraat 28soort onroerend goedwoning    
1-183Karremanstraat 28eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
1-183Karremanstraat 28gebruiker Otte Hettes wed.   
1-183Karremanstraat 28huurwaarde  ‑00‑00 cg  
1-183Karremanstraat 28opmerking gealimenteerd, woont vergeefs
1-183Karremanstraat 28gebruiker Jan Andries wed.   
1-183Karremanstraat 28gebruiker Haantje Bartels    
1-183Karremanstraat 28gebruiker Anne Eelkes wed.   
1-183Karremanstraat 28gebruiker Pieter Jansz wed.   
1-183Karremanstraat 28gebruiker Dirk Heins wed.   
1-184Zoutsloot 48soort onroerend goed    
1-184Zoutsloot 48eigenaar Roelof Tjerks    
1-184Zoutsloot 48gebruiker Roelof Tjerks    
1-184Zoutsloot 48huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
1-185Zoutsloot 44soort onroerend goedhuis    
1-185Zoutsloot 44eigenaar Bastiaan Keun nom.lib.   
1-185Zoutsloot 44gebruiker Bastiaan Keun nom.lib.   
1-185Zoutsloot 44huurwaarde  22‑00‑00 cg  
1-185Zoutsloot 44gebruiker Leendert Theunis wed.   
1-185Zoutsloot 44huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-185Zoutsloot 44huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
1-186Zoutsloot 42soort onroerend goedwoning    
1-186Zoutsloot 42eigenaar Jan Elshof    
1-186Zoutsloot 42gebruiker Jurjen Harmens    
1-186Zoutsloot 42huurwaarde  25‑00‑00 cg  
1-186Zoutsloot 42af: lasten  02‑00‑00 cg  
1-186Zoutsloot 42huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
1-187Zoutsloot 40soort onroerend goedhuis    
1-187Zoutsloot 40eigenaar Taede Taedes    
1-187Zoutsloot 40gebruiker Taede Taedes    
1-187Zoutsloot 40huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
1-188Zoutsloot 38soort onroerend goedstal en wagenhuis    
1-188Zoutsloot 38eigenaar S. de Vries    
1-188Zoutsloot 38gebruiker S. de Vries    
1-188Zoutsloot 38huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-189Zoutsloot 36soort onroerend goedhuis en ververij    
1-189Zoutsloot 36eigenaar G. Hingst    
1-189Zoutsloot 36eigenaar S. Hingst    
1-189Zoutsloot 36gebruiker G. Hingst    
1-189Zoutsloot 36gebruiker S. Hingst    
1-189Zoutsloot 36huurwaarde  22‑00‑00 cg  
1-189Zoutsloot 36gebruiker Oene Jansz    
1-189Zoutsloot 36huurwaarde  ‑00‑00 cg  
1-189Zoutsloot 36opmerking woont vergeefs
1-189Zoutsloot 36huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-190Zoutsloot 34soort onroerend goedwoning    
1-190Zoutsloot 34eigenaar G. Hingst    
1-190Zoutsloot 34eigenaar S. Hingst    
1-190Zoutsloot 34gebruiker Jan Lases wed.   
1-190Zoutsloot 34huurwaarde  17‑00‑00 cg  
1-190Zoutsloot 34gebruiker Jelger Elias wed.   
1-190Zoutsloot 34huurwaarde  16‑18‑00 cg  
1-190Zoutsloot 34huurwaarde totaal  33‑18‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-190Zoutsloot 34af: lasten  01‑00‑00 cg  
1-190Zoutsloot 34huurwaarde en aanslag  32‑18‑00 cg 05‑19‑04 cg
1-191Zoutsloot 32soort onroerend goedhuis    
1-191Zoutsloot 32eigenaar Jan Speltje    
1-191Zoutsloot 32gebruiker Louwrens Dirks    
1-191Zoutsloot 32huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-191Zoutsloot 32af: lasten  02‑00‑00 cg  
1-191Zoutsloot 32huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
1-192Zoutsloot 30soort onroerend goedhuis    
1-192Zoutsloot 30eigenaar Jan Speltje    
1-192Zoutsloot 30gebruiker Sjoerd Johannes Winia    
1-192Zoutsloot 30huurwaarde  55‑00‑00 cg  
1-192Zoutsloot 30af: lasten  02‑00‑00 cg  
1-192Zoutsloot 30huurwaarde en aanslag  53‑00‑00 cg 09‑12‑12 cg
1-193Bildtstraat 13soort onroerend goedhuis en bakkerij    
1-193Bildtstraat 13eigenaar T. Gratema erven   
1-193Bildtstraat 13gebruiker Pieter Halma    
1-193Bildtstraat 13huurwaarde  83‑03‑00 cg  
1-193Bildtstraat 13af: lasten  02‑00‑00 cg  
1-193Bildtstraat 13huurwaarde en aanslag  81‑03‑00 cg 14‑15‑00 cg
1-194Bildtstraat 15soort onroerend goedhuis    
1-194Bildtstraat 15eigenaar Gerryt Gerryts    
1-194Bildtstraat 15gebruiker Gerryt Gerryts    
1-194Bildtstraat 15huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
1-195Bildtstraat 17soort onroerend goedhuis    
1-195Bildtstraat 17eigenaar Barend Pieters wed.   
1-195Bildtstraat 17gebruiker Barend Pieters wed.   
1-195Bildtstraat 17huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-196Bildtstraat 19soort onroerend goedhuis    
1-196Bildtstraat 19eigenaar Hein Joukes wed.   
1-196Bildtstraat 19gebruiker Johannes van Bemen    
1-196Bildtstraat 19huurwaarde  46‑00‑00 cg  
1-196Bildtstraat 19af: lasten  01‑10‑00 cg  
1-196Bildtstraat 19huurwaarde en aanslag  44‑10‑00 cg 06‑01‑12 cg
1-197Bildtstraat 21soort onroerend goedhuis    
1-197Bildtstraat 21eigenaar Claas C. de Jong    
1-197Bildtstraat 21gebruiker Claas C. de Jong    
1-197Bildtstraat 21huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
1-198Droogstraat 37soort onroerend goedhuis    
1-198Droogstraat 37eigenaar Baltus Moltz    
1-198Droogstraat 37gebruiker Barend Meyer    
1-198Droogstraat 37huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-198Droogstraat 37af: lasten  01‑00‑00 cg  
1-198Droogstraat 37huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
1-199Droogstraat 41soort onroerend goedwoning    
1-199Droogstraat 41eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
1-199Droogstraat 41gebruiker Willem Symons    
1-199Droogstraat 41huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-199Droogstraat 41opmerking woont vergeefs
1-199Droogstraat 41gebruiker Dooitze Anes    
1-200Droogstraat 47soort onroerend goedwoning    
1-200Droogstraat 47eigenaar Bauke Baukes    
1-200Droogstraat 47gebruiker Wybe Willems    
1-200Droogstraat 47huurwaarde  22‑00‑00 cg  
1-200Droogstraat 47gebruiker Ytse Claasen    
1-200Droogstraat 47huurwaarde  28‑00‑00 cg  
1-200Droogstraat 47huurwaarde totaal  50‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-200Droogstraat 47af: lasten  01‑10‑00 cg  
1-200Droogstraat 47huurwaarde en aanslag  48‑10‑00 cg 08‑16‑04 cg
1-201Droogstraat 51soort onroerend goedhuis    
1-201Droogstraat 51eigenaar Uilke Anskes wed.   
1-201Droogstraat 51gebruiker Sipke Sytses    
1-201Droogstraat 51huurwaarde  22‑00‑00 cg  
1-201Droogstraat 51gebruiker Meindert [niet ingevuld]    
1-201Droogstraat 51huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-201Droogstraat 51huurwaarde totaal  40‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-201Droogstraat 51af: lasten  01‑10‑00 cg  
1-201Droogstraat 51huurwaarde en aanslag  38‑10‑00 cg 06‑19‑14 cg
1-202Droogstraat 53soort onroerend goedstal en wagenhuis    
1-202Droogstraat 53eigenaar Claas Fontein    
1-202Droogstraat 53gebruiker Claas Fontein    
1-202Droogstraat 53huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-203Droogstraat 55soort onroerend goedhuis    
1-203Droogstraat 55eigenaar Jan Everts wed.   
1-203Droogstraat 55gebruiker Minne Jacobs    
1-203Droogstraat 55huurwaarde  22‑00‑00 cg  
1-203Droogstraat 55af: lasten  00‑10‑00 cg  
1-203Droogstraat 55huurwaarde en aanslag  21‑10‑00 cg 03‑18‑02 cg
1-204Droogstraat 55soort onroerend goedhuis    
1-204Droogstraat 55eigenaar Jan Simons    
1-204Droogstraat 55gebruiker Jan Simons    
1-204Droogstraat 55huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-205Droogstraat 57soort onroerend goedvermaning    
1-205Droogstraat 57eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
1-205Droogstraat 57gebruiker Johannes Arends wed.   
1-205Droogstraat 57huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-205Droogstraat 57opmerking woont vergeefs
1-206 soort onroerend goedwoning    
1-206 eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
1-206 gebruiker Simon Tjerks    
1-206 huurwaarde en aanslag  10‑08‑00 cg 01‑17‑12 cg
1-206 gebruiker Jacob Dirks wed.   
1-206 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-206 opmerking woont vergeefs
1-207 soort onroerend goedhuis    
1-207 eigenaar Gerben Sybrens    
1-207 gebruiker Gerben Sybrens    
1-207 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-208 soort onroerend goedhuis    
1-208 eigenaar Heere Wybrens    
1-208 gebruiker Taeke Cornelis    
1-208 huurwaarde  22‑00‑00 cg  
1-208 af: lasten  01‑00‑00 cg  
1-208 huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
1-209 soort onroerend goedhuis    
1-209 eigenaar Jacob Wouters    
1-209 gebruiker Ferdinand Kop wed.   
1-209 huurwaarde  15‑00‑00 cg  
1-209 gebruiker Gerryt Pieters    
1-209 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-209 huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
1-210 soort onroerend goedwoning    
1-210 eigenaar T. Gratema erven   
1-210 gebruiker Sikke Ennes wed.   
1-210 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-210 af: lasten  01‑10‑00 cg  
1-210 huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
1-211Karremanstraat 26soort onroerend goedwoning    
1-211Karremanstraat 26eigenaar Jacob Simons    
1-211Karremanstraat 26gebruiker Jan Reinders    
1-211Karremanstraat 26huurwaarde  21‑00‑00 cg  
1-211Karremanstraat 26gebruiker Hendrik Frank wed.   
1-211Karremanstraat 26huurwaarde  16‑00‑00 cg  
1-211Karremanstraat 26huurwaarde en aanslag  37‑00‑00 cg 06‑14‑08 cg
1-212Bildtstraat 23soort onroerend goedhuis    
1-212Bildtstraat 23eigenaar Hendrik Faber wed.   
1-212Bildtstraat 23gebruiker Hendrik Faber wed.   
1-212Bildtstraat 23huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-213 soort onroerend goedhuis    
1-213 eigenaar Gerlof Wiegers    
1-213 gebruiker Sjoerd Harmens    
1-213 huurwaarde  34‑00‑00 cg  
1-213 af: lasten  02‑00‑00 cg  
1-213 huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑16‑06 cg
1-214Noorderhaven 83soort onroerend goedhuis    
1-214Noorderhaven 83eigenaar de suikerraffineerderij    
1-214Noorderhaven 83gebruiker de suikerraffineerderij    
1-214Noorderhaven 83huurwaarde  30‑00‑00 cg  
1-214Noorderhaven 83gebruiker Hartog Meyer    
1-214Noorderhaven 83huurwaarde  60‑00‑00 cg  
1-214Noorderhaven 83huurwaarde totaal  90‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-214Noorderhaven 83af: lasten  06‑00‑00 cg  
1-214Noorderhaven 83huurwaarde en aanslag  84‑00‑00 cg 15‑05‑06 cg
1-215Noorderhaven 85soort onroerend goedhuis    
1-215Noorderhaven 85eigenaar Jan Speltie    
1-215Noorderhaven 85gebruiker Jan Tobias    
1-215Noorderhaven 85huurwaarde  54‑00‑00 cg  
1-215Noorderhaven 85gebruiker Ale Andries    
1-215Noorderhaven 85huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-215Noorderhaven 85huurwaarde totaal  74‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-215Noorderhaven 85af: lasten  05‑00‑00 cg  
1-215Noorderhaven 85huurwaarde en aanslag  69‑00‑00 cg 12‑10‑14 cg
1-216Noorderhaven 87soort onroerend goedhuis    
1-216Noorderhaven 87eigenaar Jan Speltie    
1-216Noorderhaven 87gebruiker Jurjen de Jong    
1-216Noorderhaven 87huurwaarde  80‑00‑00 cg  
1-216Noorderhaven 87af: lasten  06‑00‑00 cg  
1-216Noorderhaven 87huurwaarde en aanslag  74‑00‑00 cg 13‑09‑00 cg
1-217Noorderhaven 89soort onroerend goedhuis    
1-217Noorderhaven 89eigenaar Jacob Simons    
1-217Noorderhaven 89gebruiker Jacob Simons    
1-217Noorderhaven 89huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
1-218Noorderhaven 91soort onroerend goedhuis    
1-218Noorderhaven 91eigenaar T. Gratema erven   
1-218Noorderhaven 91gebruiker Dirk Vellinga    
1-218Noorderhaven 91huurwaarde  75‑00‑00 cg  
1-218Noorderhaven 91af: lasten  05‑00‑00 cg  
1-218Noorderhaven 91huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
1-219Noorderhaven 93soort onroerend goedpakhuis    
1-219Noorderhaven 93eigenaar T. van der Ley    
1-219Noorderhaven 93eigenaar B. van der Ley    
1-219Noorderhaven 93eigenaar J. van der Ley    
1-219Noorderhaven 93gebruiker T. van der Ley    
1-219Noorderhaven 93gebruiker B. van der Ley    
1-219Noorderhaven 93gebruiker J. van der Ley    
1-219Noorderhaven 93huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
1-220Noorderhaven 95soort onroerend goedvoor- en achterhuis    
1-220Noorderhaven 95eigenaar A. Wybinga    
1-220Noorderhaven 95gebruiker A. Wybinga    
1-220Noorderhaven 95huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
1-221Noorderhaven 97soort onroerend goedhuis    
1-221Noorderhaven 97eigenaar Andries van Ziegen    
1-221Noorderhaven 97gebruiker Andries van Ziegen    
1-221Noorderhaven 97huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
1-222Noorderhaven 99soort onroerend goedhuis en tuin    
1-222Noorderhaven 99eigenaar Jetse Roorda    
1-222Noorderhaven 99gebruiker Jetse Roorda    
1-222Noorderhaven 99huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
1-223Noorderhaven 101soort onroerend goedhuis    
1-223Noorderhaven 101eigenaar Jacob Wouters    
1-223Noorderhaven 101gebruiker Jacob Wouters    
1-223Noorderhaven 101huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
1-224Noorderhaven 103soort onroerend goedhuis    
1-224Noorderhaven 103eigenaar Herre Wyberens    
1-224Noorderhaven 103gebruiker Herre Wyberens    
1-224Noorderhaven 103huurwaarde  44‑00‑00 cg  
1-224Noorderhaven 103gebruiker Rinske Pieters    
1-224Noorderhaven 103huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-224Noorderhaven 103huurwaarde en aanslag  64‑00‑00 cg 11‑12‑12 cg
1-225Noorderhaven 105soort onroerend goedhuis    
1-225Noorderhaven 105eigenaar Jochem Jansz    
1-225Noorderhaven 105gebruiker Durk Jansz    
1-225Noorderhaven 105huurwaarde  15‑00‑00 cg  
1-225Noorderhaven 105gebruiker Banier Schuttenius wed.   
1-225Noorderhaven 105huurwaarde  15‑12‑00 cg  
1-225Noorderhaven 105gebruiker Claas Claasen wed.   
1-225Noorderhaven 105huurwaarde  13‑00‑00 cg  
1-225Noorderhaven 105gebruiker Dirk Douwes    
1-225Noorderhaven 105huurwaarde  14‑00‑00 cg  
1-225Noorderhaven 105huurwaarde totaal  57‑12‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-225Noorderhaven 105af: lasten  03‑00‑00 cg  
1-225Noorderhaven 105huurwaarde en aanslag  54‑12‑00 cg 09‑18‑08 cg
1-226Noorderhaven 107soort onroerend goedfine vermaning en woningen    
1-226Noorderhaven 107eigenaar     
1-226Noorderhaven 107gebruiker Jan Everts    
1-226Noorderhaven 107huurwaarde  30‑00‑00 cg  
1-226Noorderhaven 107gebruiker Sake Jochems    
1-226Noorderhaven 107huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-226Noorderhaven 107gebruiker de school van Dirk Ekama    
1-226Noorderhaven 107huurwaarde  16‑00‑00 cg  
1-226Noorderhaven 107gebruiker Wopke Berends    
1-226Noorderhaven 107gebruiker 14 0 0    
1-226Noorderhaven 107huurwaarde  ‑en‑es cg  
1-226Noorderhaven 107gebruiker 15 12 0    
1-226Noorderhaven 107huurwaarde  ‑en‑00 cg  
1-226Noorderhaven 107gebruiker 10 8 0    
1-226Noorderhaven 107huurwaarde  ‑rd‑00 cg  
1-226Noorderhaven 107gebruiker 13 0 0    
1-226Noorderhaven 107gebruiker Dirk Ekama    
1-226Noorderhaven 107huurwaarde  34‑00‑00 cg  
1-226Noorderhaven 107gebruiker militairen    
1-226Noorderhaven 107huurwaarde  13‑00‑00 cg  
1-226Noorderhaven 107huurwaarde totaal  170‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-226Noorderhaven 107af: lasten  05‑00‑00 cg  
1-226Noorderhaven 107huurwaarde en aanslag  65‑00‑00 cg 30‑00‑00 cg
1-227Karremanstraat 30soort onroerend goedhuis    
1-227Karremanstraat 30eigenaar Lieuwe Douwes    
1-227Karremanstraat 30gebruiker Bouwe Dirks    
1-227Karremanstraat 30huurwaarde  35‑00‑00 cg  
1-227Karremanstraat 30af: lasten  01‑00‑00 cg  
1-227Karremanstraat 30huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
2-001Zoutsloot 107soort onroerend goedpanwerk    
2-001Zoutsloot 107eigenaar K. Lanting    
2-001Zoutsloot 107gebruiker K. Lanting    
2-001Zoutsloot 107huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-002Zoutsloot 105soort onroerend goedhuis    
2-002Zoutsloot 105eigenaar K. Lanting    
2-002Zoutsloot 105gebruiker Ebele Ebeles    
2-002Zoutsloot 105huurwaarde  28‑00‑00 cg  
2-002Zoutsloot 105huurwaarde  16‑00‑00 cg  
2-002Zoutsloot 105huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-002Zoutsloot 105huurwaarde totaal  74‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-002Zoutsloot 105af: lasten  02‑10‑00 cg  
2-002Zoutsloot 105huurwaarde en aanslag  71‑10‑00 cg 12‑19‑14 cg
2-003Zoutsloot 99soort onroerend goedpanwerk    
2-003Zoutsloot 99gebruiker B. IJzenbeek    
2-003Zoutsloot 99eigenaar B. IJzenbeek    
2-003Zoutsloot 99huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-003Zoutsloot 99opmerking hieronder beklemd no. 2-037
2-004Zoutsloot 97soort onroerend goedhuis    
2-004Zoutsloot 97eigenaar Gerryt Durksz    
2-004Zoutsloot 97gebruiker Gerryt Durksz    
2-004Zoutsloot 97huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-005Zoutsloot 95soort onroerend goedhuis    
2-005Zoutsloot 95eigenaar Johan Johannes    
2-005Zoutsloot 95gebruiker Johan Johannes    
2-005Zoutsloot 95huurwaarde en aanslag  16‑10‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-006Zoutsloot 93soort onroerend goedhuis    
2-006Zoutsloot 93eigenaar Pieter Simons    
2-006Zoutsloot 93gebruiker Pieter Simons    
2-006Zoutsloot 93huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-007Zoutsloot 91soort onroerend goedhuis    
2-007Zoutsloot 91eigenaar Melle Ynses    
2-007Zoutsloot 91gebruiker Melle Douwes wed.   
2-007Zoutsloot 91huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-007Zoutsloot 91af: lasten  01‑10‑00 cg  
2-007Zoutsloot 91huurwaarde en aanslag  28‑10‑00 cg 05‑03‑08 cg
2-008Zoutsloot 89soort onroerend goedhuis    
2-008Zoutsloot 89eigenaar Sybout Johannes    
2-008Zoutsloot 89gebruiker Sybout Johannes    
2-008Zoutsloot 89huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-009Zoutsloot 85soort onroerend goedhuis    
2-009Zoutsloot 85eigenaar Uilke Anskes wed.   
2-009Zoutsloot 85gebruiker Uilke Anskes wed.   
2-009Zoutsloot 85huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-010Zoutsloot 87soort onroerend goedhuis en achterhuis    
2-010Zoutsloot 87eigenaar Allard Scheltinga q.q.   
2-010Zoutsloot 87gebruiker Evert Bouwknegt    
2-010Zoutsloot 87huurwaarde  46‑00‑00 cg  
2-010Zoutsloot 87gebruiker Hendrik [niet ingevuld]    
2-010Zoutsloot 87huurwaarde  25‑00‑00 cg  
2-010Zoutsloot 87af: lasten  02‑00‑00 cg  
2-010Zoutsloot 87huurwaarde en aanslag  69‑00‑00 cg 12‑10‑14 cg
2-011Zoutsloot 83soort onroerend goedhuis en tuin    
2-011Zoutsloot 83eigenaar Ruurd Nauta wed.   
2-011Zoutsloot 83gebruiker Servaas van Bemen    
2-011Zoutsloot 83huurwaarde  27‑00‑00 cg  
2-011Zoutsloot 83gebruiker A. Wiglinghuisen    
2-011Zoutsloot 83huurwaarde  14‑00‑00 cg  
2-011Zoutsloot 83huurwaarde totaal  41‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-011Zoutsloot 83af: lasten  01‑10‑00 cg  
2-011Zoutsloot 83huurwaarde en aanslag  39‑10‑00 cg 07‑03‑08 cg
2-012Zoutsloot 79soort onroerend goedhuis    
2-012Zoutsloot 79eigenaar Joost Gonggrijp    
2-012Zoutsloot 79gebruiker Joost Gonggrijp    
2-012Zoutsloot 79huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
2-013Zoutsloot 77soort onroerend goedhuis    
2-013Zoutsloot 77eigenaar Jochem Jansz    
2-013Zoutsloot 77gebruiker Jan Sytzes    
2-013Zoutsloot 77huurwaarde  24‑00‑00 cg  
2-013Zoutsloot 77af: lasten  00‑10‑00 cg  
2-013Zoutsloot 77huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
2-014Zoutsloot 71soort onroerend goedhuis    
2-014Zoutsloot 71eigenaar S. Feitema wed.   
2-014Zoutsloot 71gebruiker Foppe Janzs    
2-014Zoutsloot 71huurwaarde  36‑00‑00 cg  
2-014Zoutsloot 71af: lasten  00‑10‑00 cg  
2-014Zoutsloot 71huurwaarde en aanslag  35‑10‑00 cg 06‑09‑00 cg
2-015Zoutsloot 67soort onroerend goedhuis    
2-015Zoutsloot 67eigenaar Baltus Moltz    
2-015Zoutsloot 67gebruiker Joost Jansz    
2-015Zoutsloot 67gebruiker Johannes van Harre wed.   
2-015Zoutsloot 67huurwaarde  49‑00‑00 cg  
2-015Zoutsloot 67af: lasten  02‑00‑00 cg  
2-015Zoutsloot 67huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 08‑10‑14 cg
2-016Karremanstraat 13soort onroerend goedhuis    
2-016Karremanstraat 13eigenaar Hendrik Jansz    
2-016Karremanstraat 13gebruiker Claas Dirks    
2-016Karremanstraat 13huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
2-017Karremanstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-017Karremanstraat 11eigenaar Anthony Vuurpijl wed.   
2-017Karremanstraat 11gebruiker Schelte van der Wolde    
2-017Karremanstraat 11huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-017Karremanstraat 11af: lasten  01‑00‑00 cg  
2-017Karremanstraat 11huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
2-018 soort onroerend goedhuis    
2-018 eigenaar Anthony Vuurpijl wed.   
2-018 gebruiker Berend Kok    
2-018 huurwaarde  16‑14‑00 cg  
2-018 af: lasten  01‑10‑00 cg  
2-018 huurwaarde en aanslag  15‑04‑00 cg 02‑15‑04 cg
2-019Achterstraat 18soort onroerend goedhuis    
2-019Achterstraat 18eigenaar Anthony Vuurpijl wed.   
2-019Achterstraat 18gebruiker Anthony Vuurpijl wed.   
2-019Achterstraat 18huurwaarde  16‑00‑00 cg  
2-019Achterstraat 18gebruiker Jacob Hendriks    
2-019Achterstraat 18huurwaarde  16‑14‑00 cg  
2-019Achterstraat 18gebruiker Stacius Verhoek    
2-019Achterstraat 18huurwaarde  19‑00‑00 cg  
2-019Achterstraat 18huurwaarde en aanslag  51‑14‑00 cg 09‑07‑04 cg
2-020 soort onroerend goedhuis    
2-020 eigenaar Jacob Andries    
2-020 gebruiker Claas Alberts    
2-020 huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
2-021 soort onroerend goedhuis    
2-021 eigenaar Hein Brouwer    
2-021 gebruiker Evert Jansz wed.   
2-021 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-022 soort onroerend goedhuis    
2-022 eigenaar Beerend Harmens    
2-022 gebruiker Beerend Harmens    
2-022 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
2-023 soort onroerend goedtuin    
2-023 eigenaar Sicco Bulard    
2-023 gebruiker Sicco Bulard    
2-023 huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 01‑12‑12 cg
2-024 soort onroerend goedhuis    
2-024 eigenaar Heere Wybrens    
2-024 gebruiker Johannes Pieters wed.   
2-024 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-024 af: lasten  00‑10‑00 cg  
2-024 huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
2-025 soort onroerend goedwoning    
2-025 eigenaar Pieter kuiper   
2-025 gebruiker Claas Tietes    
2-025 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
2-026 soort onroerend goedhuis en tuin    
2-026 eigenaar H.P. Stambke    
2-026 gebruiker H.P. Stambke    
2-026 huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
2-027 soort onroerend goedwoning    
2-027 eigenaar S. Stijl    
2-027 gebruiker Hendrik Christiaans    
2-027 huurwaarde  16‑14‑00 cg  
2-027 gebruiker Hendrik Kleihuisen    
2-027 huurwaarde  13‑00‑00 cg  
2-027 huurwaarde totaal  29‑14‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-027 af: lasten  00‑10‑00 cg  
2-027 huurwaarde en aanslag  19‑04‑00 cg 05‑06‑02 cg
2-028Karremanstraat 9soort onroerend goedtuin    
2-028Karremanstraat 9eigenaar S. Stijl    
2-028Karremanstraat 9gebruiker S. Stijl    
2-028Karremanstraat 9huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-029Karremanstraat 3soort onroerend goedwoning    
2-029Karremanstraat 3eigenaar S. Stijl    
2-029Karremanstraat 3gebruiker Harmen Everts    
2-029Karremanstraat 3huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-029Karremanstraat 3af: lasten  00‑10‑00 cg  
2-029Karremanstraat 3huurwaarde en aanslag  21‑10‑00 cg 03‑18‑02 cg
2-030Karremanstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-030Karremanstraat 1eigenaar Hendrik Hendriks    
2-030Karremanstraat 1gebruiker Hendrik Hendriks    
2-030Karremanstraat 1huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-031Liemendijk 4soort onroerend goedwoning    
2-031Liemendijk 4eigenaar Hendrik Jansz    
2-031Liemendijk 4gebruiker Hendrik Jansz    
2-031Liemendijk 4huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-032 soort onroerend goedhuis    
2-032 eigenaar Harmen de Wilde    
2-032 gebruiker Hendrik Nijsingh    
2-032 huurwaarde  25‑00‑00 cg  
2-032 af: lasten  01‑00‑00 cg  
2-032 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
2-033 soort onroerend goedwoning    
2-033 eigenaar Yede Tjeerds    
2-033 gebruiker Anthoni Hendriks    
2-033 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-034Liemendijk 36soort onroerend goedwoning    
2-034Liemendijk 36eigenaar Roelof Tjerks    
2-034Liemendijk 36gebruiker Johannes Hendriks wed.   
2-034Liemendijk 36huurwaarde en aanslag  16‑10‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-035Liemendijk 26soort onroerend goedwoning    
2-035Liemendijk 26eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
2-035Liemendijk 26gebruiker Jan Tietes    
2-035Liemendijk 26huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-035Liemendijk 26opmerking woont vergeefs
2-036 soort onroerend goedwoning    
2-036 eigenaar Heere Wybrens    
2-036 gebruiker Lieuwe Dirks wed.   
2-036 huurwaarde  21‑00‑00 cg  
2-036 af: lasten  00‑10‑00 cg  
2-036 huurwaarde en aanslag  20‑10‑00 cg 03‑14‑08 cg
2-037 soort onroerend goedstal    
2-037 eigenaar Bente IJsenbeek    
2-037 gebruiker     
2-037 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-037 opmerking beklemd onder no. 2-003
2-038 soort onroerend goedtuin    
2-038 eigenaar Jan Heins    
2-038 gebruiker Zipke Dirksz IJsbrandi    
2-038 huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
2-039 soort onroerend goedwoning    
2-039 eigenaar Jan Heins    
2-039 gebruiker Andries Pieters    
2-039 huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-039 gebruiker Adam Snats    
2-039 huurwaarde totaal  60‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-039 af: lasten  03‑00‑00 cg  
2-039 huurwaarde en aanslag  57‑00‑00 cg 10‑07‑04 cg
2-040 soort onroerend goedtuin    
2-040 eigenaar Baltus Moltz    
2-040 gebruiker Baltus Moltz    
2-040 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-041 soort onroerend goedwoningen    
2-041 eigenaar B. Moltz    
2-041 gebruiker Lieuwe Jaspers    
2-041 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-041 gebruiker Hibbe Gabes    
2-041 huurwaarde  18‑04‑00 cg  
2-041 huurwaarde totaal  38‑04‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-041 af: lasten  00‑10‑00 cg  
2-041 huurwaarde en aanslag  37‑14‑00 cg 06‑17‑00 cg
2-042 soort onroerend goedwoning    
2-042 eigenaar B. Moltz    
2-042 gebruiker Pieter Pieters    
2-042 huurwaarde  24‑00‑00 cg  
2-042 af: lasten  01‑00‑00 cg  
2-042 huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
2-043 soort onroerend goedwoningen    
2-043 eigenaar J. Mecima    
2-043 gebruiker Coenraad smid   
2-043 huurwaarde  12‑00‑00 cg  
2-043 gebruiker militairen    
2-043 huurwaarde  14‑00‑00 cg  
2-043 huurwaarde totaal  26‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-043 af: lasten  01‑10‑00 cg  
2-043 huurwaarde en aanslag  24‑10‑00 cg 04‑09‑00 cg
2-044 soort onroerend goedwoning    
2-044 eigenaar Harmen de Wilde    
2-044 gebruiker Hendrik Gerryts    
2-044 huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
2-045 soort onroerend goedzomerhuis en tuin    
2-045 eigenaar J. Mecima    
2-045 gebruiker J. Mecima    
2-045 huurwaarde  12‑00‑00 cg  
2-045 gebruiker Meindert Monses    
2-045 huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-045 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-046 soort onroerend goedwoningen    
2-046 eigenaar Harmen de Wilde    
2-046 gebruiker Theunis Jansz    
2-046 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-046 gebruiker Jan Jansz    
2-046 huurwaarde totaal  52‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-046 af: lasten  01‑00‑00 cg  
2-046 huurwaarde en aanslag  51‑00‑00 cg 09‑05‑06 cg
2-047 soort onroerend goedhuis    
2-047 eigenaar Heere Harmens wed.   
2-047 gebruiker Heere Harmens wed.   
2-047 huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
2-048Liemendijk 6soort onroerend goedhuis en molen    
2-048Liemendijk 6eigenaar Yke Ennes c.s.   
2-048Liemendijk 6gebruiker Yke Ennes c.s.   
2-048Liemendijk 6huurwaarde  44‑00‑00 cg  
2-048Liemendijk 6gebruiker Dirk Jacobsz    
2-048Liemendijk 6huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-048Liemendijk 6huurwaarde en aanslag  64‑00‑00 cg 11‑12‑12 cg
2-049Liemendijk 8soort onroerend goedwoning    
2-049Liemendijk 8eigenaar Reinder Zeilmaaker    
2-049Liemendijk 8gebruiker Pieter Hansen wed.   
2-049Liemendijk 8gebruiker Freerk Jacobs wed.   
2-049Liemendijk 8huurwaarde  10‑00‑00 cg  
2-049Liemendijk 8af: lasten  00‑10‑00 cg  
2-049Liemendijk 8huurwaarde en aanslag  09‑10‑00 cg 01‑14‑08 cg
2-050Liemendijk 12soort onroerend goedwoningen    
2-050Liemendijk 12eigenaar Harmen de Wilde    
2-050Liemendijk 12gebruiker Jacob Andries    
2-050Liemendijk 12huurwaarde  24‑00‑00 cg  
2-050Liemendijk 12gebruiker Alle Lieuwes    
2-050Liemendijk 12huurwaarde totaal  48‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-050Liemendijk 12af: lasten  01‑00‑00 cg  
2-050Liemendijk 12huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 08‑10‑14 cg
2-051 soort onroerend goedwoning    
2-051 eigenaar Gerryt Jansen    
2-051 gebruiker Gerryt Jansen    
2-051 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-052 soort onroerend goedbaan    
2-052 eigenaar A. Scheltinga    
2-052 gebruiker Reinder Zeilmaaker    
2-052 huurwaarde  50‑00‑00 cg  
2-052 af: lasten  20‑00‑00 cg  
2-052 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-053 soort onroerend goedververij en tuin    
2-053 eigenaar J. Boomsma nom.ux.   
2-053 gebruiker J. Boomsma nom.ux.   
2-053 huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
2-054Zoutsloot 52soort onroerend goedhuis    
2-054Zoutsloot 52eigenaar Evert Beva    
2-054Zoutsloot 52gebruiker Roelof Hendriks    
2-054Zoutsloot 52huurwaarde  40‑00‑00 cg  
2-054Zoutsloot 52af: lasten  01‑10‑00 cg  
2-054Zoutsloot 52huurwaarde en aanslag  38‑10‑00 cg 07‑00‑00 cg
2-055Zoutsloot 54soort onroerend goedhuis en timmerhuis    
2-055Zoutsloot 54eigenaar Pieter Hylkes nom.ux.   
2-055Zoutsloot 54gebruiker Pieter Hylkes nom.ux.   
2-055Zoutsloot 54huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-056Zoutsloot 58soort onroerend goedkamer en tuin    
2-056Zoutsloot 58eigenaar H. Gonggrijp    
2-056Zoutsloot 58gebruiker H. Gonggrijp    
2-056Zoutsloot 58huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-056Zoutsloot 58gebruiker Evert Jansz    
2-056Zoutsloot 58huurwaarde  25‑00‑00 cg  
2-056Zoutsloot 58huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 08‑10‑14 cg
2-057Zoutsloot 62soort onroerend goedhuis    
2-057Zoutsloot 62eigenaar Ph. Swart wed.   
2-057Zoutsloot 62gebruiker Pieter Janzen    
2-057Zoutsloot 62huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
2-058Zoutsloot 64soort onroerend goedhuis    
2-058Zoutsloot 64eigenaar T. Gratema erven   
2-058Zoutsloot 64gebruiker Luitjen Hiddes    
2-058Zoutsloot 64huurwaarde  45‑00‑00 cg  
2-058Zoutsloot 64gebruiker Abraham Tjallings    
2-058Zoutsloot 64huurwaarde  28‑00‑00 cg  
2-058Zoutsloot 64gebruiker Claas Christiaans    
2-058Zoutsloot 64huurwaarde  29‑00‑00 cg  
2-058Zoutsloot 64gebruiker Simon Regts    
2-058Zoutsloot 64huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-058Zoutsloot 64huurwaarde totaal  128‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-058Zoutsloot 64af: lasten  02‑10‑00 cg  
2-058Zoutsloot 64huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 22‑16‑04 cg
2-059Droogstraat 81soort onroerend goedhuis    
2-059Droogstraat 81eigenaar T. Gratema erven   
2-059Droogstraat 81gebruiker Daniel Pieters    
2-059Droogstraat 81huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-059Droogstraat 81gebruiker Haye Oedses    
2-059Droogstraat 81huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-059Droogstraat 81gebruiker Sybe Jacobs    
2-059Droogstraat 81huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-059Droogstraat 81gebruiker Markus Lentz    
2-059Droogstraat 81huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-059Droogstraat 81gebruiker Adam Lentz    
2-059Droogstraat 81huurwaarde  32‑00‑00 cg  
2-059Droogstraat 81gebruiker Grolmus Roosen    
2-059Droogstraat 81gebruiker Lodewijks Andries    
2-059Droogstraat 81huurwaarde  24‑00‑00 cg  
2-059Droogstraat 81gebruiker J.H. Volbrink    
2-059Droogstraat 81gebruiker militairen    
2-059Droogstraat 81huurwaarde totaal  240‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-059Droogstraat 81af: lasten  03‑10‑00 cg  
2-059Droogstraat 81huurwaarde en aanslag  36‑10‑00 cg 42‑18‑02 cg
2-060Droogstraat 65soort onroerend goedwagenhuis    
2-060Droogstraat 65eigenaar Jacob Roorda    
2-060Droogstraat 65gebruiker Jacob Roorda    
2-060Droogstraat 65huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-061Droogstraat 63soort onroerend goedstal    
2-061Droogstraat 63eigenaar Jan Oldaan    
2-061Droogstraat 63gebruiker Pieter Lensius    
2-061Droogstraat 63huurwaarde  15‑00‑00 cg  
2-061Droogstraat 63af: lasten  00‑10‑00 cg  
2-061Droogstraat 63huurwaarde en aanslag  14‑10‑00 cg 02‑12‑10 cg
2-062Droogstraat 61soort onroerend goedhuis    
2-062Droogstraat 61eigenaar Reinder Goverds    
2-062Droogstraat 61gebruiker Reinder Goverds    
2-062Droogstraat 61huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-063Droogstraat 59soort onroerend goed    
2-063Droogstraat 59eigenaar Jacob Danser    
2-063Droogstraat 59gebruiker Jacob Danser    
2-063Droogstraat 59huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-064Karremanstraat 27soort onroerend goedhuis    
2-064Karremanstraat 27eigenaar Gerryt Tjallings erven   
2-064Karremanstraat 27gebruiker Philippus Isaaks    
2-064Karremanstraat 27huurwaarde  45‑00‑00 cg  
2-064Karremanstraat 27af: lasten  03‑00‑00 cg  
2-064Karremanstraat 27huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑12‑12 cg
2-065Karremanstraat 25soort onroerend goedhuis    
2-065Karremanstraat 25eigenaar Sjoerd Tjepkes wed.   
2-065Karremanstraat 25gebruiker Dirk Wytzes    
2-065Karremanstraat 25huurwaarde  36‑10‑00 cg  
2-065Karremanstraat 25af: lasten  01‑10‑00 cg  
2-065Karremanstraat 25huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
2-066Karremanstraat 23soort onroerend goedhuis    
2-066Karremanstraat 23eigenaar Marten Fokkes    
2-066Karremanstraat 23gebruiker G.A. van Danswijk    
2-066Karremanstraat 23huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-066Karremanstraat 23af: lasten  01‑10‑00 cg  
2-066Karremanstraat 23huurwaarde en aanslag  28‑10‑00 cg 05‑03‑08 cg
2-067Karremanstraat 21soort onroerend goedhuis    
2-067Karremanstraat 21eigenaar Evert Beva    
2-067Karremanstraat 21gebruiker Tjerk Pieters    
2-067Karremanstraat 21huurwaarde  28‑00‑00 cg  
2-067Karremanstraat 21af: lasten  01‑00‑00 cg  
2-067Karremanstraat 21huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑18‑02 cg
2-068Karremanstraat 19soort onroerend goedhuis    
2-068Karremanstraat 19eigenaar Jan Sybrens    
2-068Karremanstraat 19gebruiker J. de Groot    
2-068Karremanstraat 19huurwaarde  33‑00‑00 cg  
2-068Karremanstraat 19af: lasten  01‑00‑00 cg  
2-068Karremanstraat 19huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑16‑06 cg
2-069 soort onroerend goedhuis    
2-069 eigenaar Hendrik Everts wed.   
2-069 gebruiker Andries Dirks    
2-069 huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-069 af: lasten  01‑00‑00 cg  
2-069 huurwaarde en aanslag  29‑00‑00 cg 05‑05‑06 cg
2-070 soort onroerend goedhuis    
2-070 eigenaar burgemeester Osinga    
2-070 gebruiker Jelte Jeltes    
2-070 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-070 af: lasten  00‑10‑00 cg  
2-070 huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
2-071 soort onroerend goedhuis    
2-071 eigenaar Jacob Roorda    
2-071 gebruiker Arjen Atis    
2-071 huurwaarde  40‑00‑00 cg  
2-071 af: lasten  00‑10‑00 cg  
2-071 huurwaarde en aanslag  39‑10‑00 cg 07‑03‑08 cg
2-072Hoogstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-072Hoogstraat 1eigenaar Jacob Koster    
2-072Hoogstraat 1gebruiker Gooitjen Annes wed.   
2-072Hoogstraat 1huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-072Hoogstraat 1gebruiker Jelle Eeltjes wed.   
2-072Hoogstraat 1huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-072Hoogstraat 1huurwaarde totaal  50‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-072Hoogstraat 1af: lasten  02‑00‑00 cg  
2-072Hoogstraat 1huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
2-073Hoogstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-073Hoogstraat 1eigenaar J. Ruitinga    
2-073Hoogstraat 1gebruiker J. Ruitinga    
2-073Hoogstraat 1huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-074Hoogstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-074Hoogstraat 3eigenaar P. Schuiler    
2-074Hoogstraat 3gebruiker P. Schuiler    
2-074Hoogstraat 3huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-075Hoogstraat 5soort onroerend goedhuis    
2-075Hoogstraat 5eigenaar J. Roorda    
2-075Hoogstraat 5gebruiker Jan A. Bakker    
2-075Hoogstraat 5huurwaarde  150‑00‑00 cg  
2-075Hoogstraat 5af: lasten  05‑00‑00 cg  
2-075Hoogstraat 5huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 26‑07‑04 cg
2-076Hoogstraat 7soort onroerend goedhuis    
2-076Hoogstraat 7eigenaar P. Lensius    
2-076Hoogstraat 7gebruiker P. Lensius    
2-076Hoogstraat 7huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
2-077Hoogstraat 9soort onroerend goedmouterij    
2-077Hoogstraat 9eigenaar S. Talma erven   
2-077Hoogstraat 9gebruiker Jan Hannema    
2-077Hoogstraat 9huurwaarde  36‑00‑00 cg  
2-077Hoogstraat 9af: lasten  02‑00‑00 cg  
2-077Hoogstraat 9huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
2-078Hoogstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-078Hoogstraat 11eigenaar Harmen de Wilde    
2-078Hoogstraat 11gebruiker Harmen de Wilde    
2-078Hoogstraat 11huurwaarde  36‑00‑00 cg  
2-078Hoogstraat 11gebruiker Olphert Everts wed.   
2-078Hoogstraat 11huurwaarde  15‑12‑00 cg  
2-078Hoogstraat 11huurwaarde en aanslag  51‑12‑00 cg 09‑07‑08 cg
2-079Hoogstraat 13soort onroerend goedhuis en stokerij    
2-079Hoogstraat 13eigenaar Sybren Foppes de Vries    
2-079Hoogstraat 13gebruiker Sybren Foppes de Vries    
2-079Hoogstraat 13huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-080Hoogstraat 15soort onroerend goedpakhuis    
2-080Hoogstraat 15eigenaar Jan Simons    
2-080Hoogstraat 15gebruiker Jan Simons    
2-080Hoogstraat 15huurwaarde  12‑00‑00 cg  
2-080Hoogstraat 15gebruiker S. Foppes    
2-080Hoogstraat 15huurwaarde  10‑00‑00 cg  
2-080Hoogstraat 15gebruiker Harmen de Wilde    
2-080Hoogstraat 15huurwaarde  27‑00‑00 cg  
2-080Hoogstraat 15huurwaarde en aanslag  49‑00‑00 cg 08‑18‑02 cg
2-081Hoogstraat 17soort onroerend goedwagenhuis    
2-081Hoogstraat 17eigenaar Cornelis Beitschat    
2-081Hoogstraat 17gebruiker Cornelis Beitschat    
2-081Hoogstraat 17huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-081Hoogstraat 17gebruiker Pier Jansz    
2-081Hoogstraat 17huurwaarde  25‑00‑00 cg  
2-081Hoogstraat 17huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-082Hoogstraat 19soort onroerend goedhuis    
2-082Hoogstraat 19eigenaar Dirk Lammerts nom.ux.   
2-082Hoogstraat 19gebruiker Dirk Lammerts nom.ux.   
2-082Hoogstraat 19huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-082Hoogstraat 19gebruiker Hyke Jielts    
2-082Hoogstraat 19huurwaarde  14‑00‑00 cg  
2-082Hoogstraat 19gebruiker Dieuwke Douwes    
2-082Hoogstraat 19huurwaarde  13‑00‑00 cg  
2-082Hoogstraat 19huurwaarde en aanslag  49‑00‑00 cg 08‑18‑02 cg
2-083Hoogstraat 21soort onroerend goedhuis    
2-083Hoogstraat 21eigenaar Hein Mollema c.s.   
2-083Hoogstraat 21gebruiker Cornelis Jacobs    
2-083Hoogstraat 21huurwaarde  55‑00‑00 cg  
2-083Hoogstraat 21af: lasten  01‑10‑00 cg  
2-083Hoogstraat 21huurwaarde en aanslag  53‑10‑00 cg 09‑14‑08 cg
2-084Hoogstraat 23soort onroerend goedhuis en gorterij    
2-084Hoogstraat 23eigenaar Oege Veenstra    
2-084Hoogstraat 23gebruiker Oege Veenstra    
2-084Hoogstraat 23huurwaarde en aanslag  65‑00‑00 cg 11‑16‑06 cg
2-085Hoogstraat 25soort onroerend goedhuis en koemelkerij    
2-085Hoogstraat 25eigenaar Cornelis Beitschat    
2-085Hoogstraat 25gebruiker Cornelis Beitschat    
2-085Hoogstraat 25huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-086Wortelstraat 4soort onroerend goedstal    
2-086Wortelstraat 4eigenaar Jan Elshof    
2-086Wortelstraat 4gebruiker Jelger Hessels    
2-086Wortelstraat 4huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
2-087Wortelstraat 6soort onroerend goedwoning    
2-087Wortelstraat 6eigenaar Jan Elshof    
2-087Wortelstraat 6gebruiker Tiete Ruurds wed.   
2-087Wortelstraat 6huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
2-088 soort onroerend goed    
2-088 eigenaar Haye Gerryts    
2-088 gebruiker Haye Gerryts    
2-088 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-089 soort onroerend goedwoning    
2-089 eigenaar Taevis Bakker    
2-089 gebruiker Simon Pieters    
2-089 huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-089 af: lasten  00‑10‑00 cg  
2-089 huurwaarde en aanslag  21‑10‑00 cg 03‑18‑02 cg
2-090 soort onroerend goedkamer    
2-090 eigenaar H. Heymans    
2-090 gebruiker Casper Hoybergen wed.   
2-090 huurwaarde  18‑04‑00 cg  
2-090 af: lasten  00‑10‑00 cg  
2-090 huurwaarde en aanslag  17‑14‑00 cg 03‑04‑04 cg
2-091 soort onroerend goedwerhuis    
2-091 eigenaar Marten Fokkes    
2-091 gebruiker Marten Fokkes    
2-091 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
2-092Zoutsloot 96soort onroerend goedhuis    
2-092Zoutsloot 96eigenaar Sjoerd Tjepkes wed.   
2-092Zoutsloot 96gebruiker Seerp Syberens    
2-092Zoutsloot 96huurwaarde  28‑00‑00 cg  
2-092Zoutsloot 96af: lasten  00‑10‑00 cg  
2-092Zoutsloot 96huurwaarde en aanslag  27‑10‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-093Zoutsloot 94soort onroerend goedhuis    
2-093Zoutsloot 94eigenaar Gerlof Jans    
2-093Zoutsloot 94gebruiker Gerlof Jans    
2-093Zoutsloot 94huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-094 soort onroerend goedhuis    
2-094 eigenaar Sipke Dirks    
2-094 eigenaar Gerryt Pieters    
2-094 gebruiker Sipke Dirks    
2-094 gebruiker Gerryt Pieters    
2-094 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
2-095Wortelstraat 15soort onroerend goedkamer    
2-095Wortelstraat 15eigenaar Yede Tjeerds    
2-095Wortelstraat 15gebruiker Sjoerd Sippes    
2-095Wortelstraat 15huurwaarde  11‑00‑00 cg  
2-095Wortelstraat 15gebruiker Bruin Rimmerts    
2-095Wortelstraat 15huurwaarde  14‑06‑00 cg  
2-095Wortelstraat 15huurwaarde totaal  25‑06‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-095Wortelstraat 15af: lasten  00‑10‑00 cg  
2-095Wortelstraat 15huurwaarde en aanslag  24‑16‑00 cg 04‑10‑02 cg
2-096Wortelstraat 13soort onroerend goedwoning    
2-096Wortelstraat 13eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
2-096Wortelstraat 13gebruiker Coert Hendriks wed.   
2-096Wortelstraat 13huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-096Wortelstraat 13opmerking woont vergeefs
2-097Wortelstraat 9soort onroerend goedwoningen    
2-097Wortelstraat 9eigenaar P. Clamstra wed.   
2-097Wortelstraat 9gebruiker Jan Claasen wed.   
2-097Wortelstraat 9huurwaarde  17‑00‑00 cg  
2-097Wortelstraat 9gebruiker Bauke Andries wed.   
2-097Wortelstraat 9huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-097Wortelstraat 9huurwaarde totaal  37‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-097Wortelstraat 9af: lasten  00‑10‑00 cg  
2-097Wortelstraat 9huurwaarde en aanslag  36‑10‑00 cg 06‑12‑10 cg
2-098Wortelstraat 3soort onroerend goedtuin    
2-098Wortelstraat 3eigenaar S. Schaaff    
2-098Wortelstraat 3gebruiker S. Schaaff    
2-098Wortelstraat 3huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-099Wortelstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-099Wortelstraat 1eigenaar P. Clamstra wed.   
2-099Wortelstraat 1gebruiker Jan Hansen    
2-099Wortelstraat 1huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-099Wortelstraat 1huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-099Wortelstraat 1huurwaarde totaal  38‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-099Wortelstraat 1af: lasten  00‑10‑00 cg  
2-099Wortelstraat 1huurwaarde en aanslag  37‑10‑00 cg 06‑16‑04 cg
2-100Herenwaltje 7soort onroerend goedhuis    
2-100Herenwaltje 7eigenaar Gerryt Jacobs    
2-100Herenwaltje 7gebruiker Gerryt Jacobs    
2-100Herenwaltje 7huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
2-101Herenwaltje 5soort onroerend goedhuis    
2-101Herenwaltje 5eigenaar Rinse Wopkes    
2-101Herenwaltje 5gebruiker de vrouw van Gerben Jansen    
2-101Herenwaltje 5huurwaarde  27‑00‑00 cg  
2-101Herenwaltje 5af: lasten  00‑10‑00 cg  
2-101Herenwaltje 5huurwaarde en aanslag  26‑10‑00 cg 04‑16‑04 cg
2-102Zoutsloot 86soort onroerend goedhuis    
2-102Zoutsloot 86eigenaar Age Sybes    
2-102Zoutsloot 86gebruiker Age Sybes    
2-102Zoutsloot 86huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-103Herenwaltje 3soort onroerend goedoliemolen    
2-103Herenwaltje 3eigenaar B. van der Meulen    
2-103Herenwaltje 3gebruiker B. van der Meulen    
2-103Herenwaltje 3huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
2-103/2 soort onroerend goedkamer    
2-103/2 eigenaar B. van der Meulen    
2-103/2 gebruiker Alef Wybes    
2-103/2 huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-103/2 af: lasten  00‑10‑00 cg  
2-103/2 huurwaarde en aanslag  17‑10‑00 cg 03‑03‑08 cg
2-104Zoutsloot 90soort onroerend goedkamer    
2-104Zoutsloot 90eigenaar Dirk Christiaans erven   
2-104Zoutsloot 90gebruiker Rinse Douwes wed.   
2-104Zoutsloot 90huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-104Zoutsloot 90opmerking woont vergeefs
2-105Zoutsloot 92soort onroerend goedwoning    
2-105Zoutsloot 92eigenaar Hendrik Jansz    
2-105Zoutsloot 92gebruiker Hendrik Jansz    
2-105Zoutsloot 92huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-106Herenwaltje 9soort onroerend goedhuis    
2-106Herenwaltje 9eigenaar P. Lensius    
2-106Herenwaltje 9gebruiker Beerend Rimmerts    
2-106Herenwaltje 9huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-106Herenwaltje 9gebruiker militairen    
2-106Herenwaltje 9huurwaarde  17‑11‑00 cg  
2-106Herenwaltje 9huurwaarde totaal  37‑11‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-106Herenwaltje 9af: lasten  01‑00‑00 cg  
2-106Herenwaltje 9huurwaarde en aanslag  36‑11‑00 cg 06‑12‑14 cg
2-107Herenwaltje 13soort onroerend goedhuis    
2-107Herenwaltje 13eigenaar Lieuwe Willems    
2-107Herenwaltje 13gebruiker Lieuwe Willems    
2-107Herenwaltje 13huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-108 soort onroerend goedhuis en brouwerij    
2-108 eigenaar P. Hollander    
2-108 gebruiker P. Hollander    
2-108 huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-109Hoogstraat 29soort onroerend goedhuis    
2-109Hoogstraat 29eigenaar Isaac Jans    
2-109Hoogstraat 29gebruiker Isaac Jans    
2-109Hoogstraat 29huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-109Hoogstraat 29gebruiker Beernd Adams    
2-109Hoogstraat 29huurwaarde  11‑14‑00 cg  
2-109Hoogstraat 29huurwaarde en aanslag  41‑14‑00 cg 07‑11‑08 cg
2-110Hoogstraat 31soort onroerend goedhuis    
2-110Hoogstraat 31eigenaar Harmen de Wilde    
2-110Hoogstraat 31gebruiker Tjeerd Pieters    
2-110Hoogstraat 31huurwaarde  36‑00‑00 cg  
2-110Hoogstraat 31gebruiker Frans Jeltes    
2-110Hoogstraat 31huurwaarde  ‑00‑00 cg  
2-110Hoogstraat 31opmerking woont vergeefs
2-110Hoogstraat 31af: lasten  02‑00‑00 cg  
2-110Hoogstraat 31huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
2-111 soort onroerend goedkamer    
2-111 eigenaar P. Clamstra wed.   
2-111 gebruiker Jan Cornelis    
2-111 huurwaarde  25‑00‑00 cg  
2-111 af: lasten  00‑10‑00 cg  
2-111 huurwaarde en aanslag  24‑10‑00 cg 04‑09‑00 cg
2-112 soort onroerend goedhuis    
2-112 eigenaar Hylkje Heeres    
2-112 gebruiker Anthoni Lodewijks    
2-112 huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
2-113Hoogstraat 35soort onroerend goedhuis    
2-113Hoogstraat 35eigenaar Taevis Bakker    
2-113Hoogstraat 35gebruiker G. Kloppenburg    
2-113Hoogstraat 35huurwaarde  52‑00‑00 cg  
2-113Hoogstraat 35gebruiker Jacob Harmens    
2-113Hoogstraat 35huurwaarde  19‑10‑00 cg  
2-113Hoogstraat 35huurwaarde en aanslag  71‑10‑00 cg 12‑16‑04 cg
2-114Hoogstraat 37soort onroerend goedhuis en bakkerij    
2-114Hoogstraat 37eigenaar Taevis Bakker    
2-114Hoogstraat 37gebruiker Pieter Jeltes    
2-114Hoogstraat 37huurwaarde  60‑00‑00 cg  
2-114Hoogstraat 37af: lasten  03‑00‑00 cg  
2-114Hoogstraat 37huurwaarde en aanslag  57‑00‑00 cg 10‑07‑04 cg
2-115Hoogstraat 39soort onroerend goedhuis en stal    
2-115Hoogstraat 39eigenaar Wieger Fredriks nom.ux.   
2-115Hoogstraat 39gebruiker Wieger Fredriks nom.ux.   
2-115Hoogstraat 39huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
2-116Hoogstraat 41soort onroerend goedhuis    
2-116Hoogstraat 41eigenaar Hendrik Everts wed.   
2-116Hoogstraat 41gebruiker Hendrik Everts wed.   
2-116Hoogstraat 41huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
2-117Zoutsloot 100soort onroerend goedhuis    
2-117Zoutsloot 100eigenaar Taevis Bakker    
2-117Zoutsloot 100gebruiker Hendrik Gerryts    
2-117Zoutsloot 100huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-117Zoutsloot 100af: lasten  01‑00‑00 cg  
2-117Zoutsloot 100huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
2-118Zoutsloot 98soort onroerend goedhuis    
2-118Zoutsloot 98eigenaar Jan A. Luisbroek    
2-118Zoutsloot 98gebruiker Jan A. Luisbroek    
2-118Zoutsloot 98huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-119Hoogstraat 43soort onroerend goedhuis    
2-119Hoogstraat 43eigenaar Jan Harmens    
2-119Hoogstraat 43gebruiker Jan Harmens    
2-119Hoogstraat 43huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
2-120Hoogstraat 45soort onroerend goedhuis    
2-120Hoogstraat 45eigenaar Fokke Oenes    
2-120Hoogstraat 45gebruiker Fokke Oenes    
2-120Hoogstraat 45huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-121Hoogstraat 47soort onroerend goedhuis    
2-121Hoogstraat 47eigenaar Johannes van der Meulen    
2-121Hoogstraat 47gebruiker Johannes van der Meulen    
2-121Hoogstraat 47huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-122Hoogstraat 49soort onroerend goedhuis    
2-122Hoogstraat 49eigenaar Ferdinand Roiterman    
2-122Hoogstraat 49gebruiker Ferdinand Roiterman    
2-122Hoogstraat 49huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-123Hoogstraat 51soort onroerend goedhuis en stalling    
2-123Hoogstraat 51eigenaar Jan Braam    
2-123Hoogstraat 51gebruiker Jan Braam    
2-123Hoogstraat 51huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
2-124Liemendijk 42soort onroerend goedwoning    
2-124Liemendijk 42eigenaar stad Harlingen    
2-124Liemendijk 42gebruiker Pieter Pieters    
2-124Liemendijk 42huurwaarde en aanslag  18‑10‑00 cg 03‑07‑02 cg
2-125Liemendijk 38soort onroerend goedhuis    
2-125Liemendijk 38eigenaar Reinder Jansen    
2-125Liemendijk 38gebruiker Sybe Hansen    
2-125Liemendijk 38huurwaarde  14‑02‑00 cg  
2-125Liemendijk 38af: lasten  00‑10‑00 cg  
2-125Liemendijk 38huurwaarde en aanslag  13‑12‑00 cg 02‑09‑06 cg
2-126 soort onroerend goedhuis    
2-126 eigenaar Jan Braam c.s.   
2-126 gebruiker Doede Foppes c.s.   
2-126 huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
2-127 soort onroerend goedhuis    
2-127 eigenaar Jan Jacobs wed.   
2-127 gebruiker Jan Beerends    
2-127 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-127 gebruiker militairen    
2-127 huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-127 huurwaarde totaal  46‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-127 af: lasten  01‑10‑00 cg  
2-127 huurwaarde en aanslag  44‑10‑00 cg 08‑01‑12 cg
2-128Hoogstraat 38soort onroerend goedhuis en smederij    
2-128Hoogstraat 38eigenaar Dirk Christiaans erven   
2-128Hoogstraat 38gebruiker Minne A. Faber    
2-128Hoogstraat 38huurwaarde  80‑00‑00 cg  
2-128Hoogstraat 38af: lasten  01‑10‑00 cg  
2-128Hoogstraat 38huurwaarde en aanslag  78‑10‑00 cg 14‑05‑06 cg
2-129Hoogstraat 40soort onroerend goedwagenhuis en kamer    
2-129Hoogstraat 40eigenaar Lieuwe Douwes    
2-129Hoogstraat 40gebruiker Lieuwe Douwes    
2-129Hoogstraat 40huurwaarde  15‑00‑00 cg  
2-129Hoogstraat 40gebruiker Hendrik Gerryts    
2-129Hoogstraat 40huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-129Hoogstraat 40gebruiker Rommert Jeltes    
2-129Hoogstraat 40huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-129Hoogstraat 40huurwaarde en aanslag  57‑00‑00 cg 10‑07‑04 cg
2-130Hoogstraat 36soort onroerend goedwoning    
2-130Hoogstraat 36eigenaar Albert Koning    
2-130Hoogstraat 36gebruiker Albert Koning    
2-130Hoogstraat 36huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-131Hoogstraat 34soort onroerend goedhuis    
2-131Hoogstraat 34eigenaar Cornelis Jacobs    
2-131Hoogstraat 34gebruiker Marten Dirks    
2-131Hoogstraat 34huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-131Hoogstraat 34af: lasten  00‑15‑00 cg  
2-131Hoogstraat 34huurwaarde en aanslag  21‑05‑00 cg 03‑17‑04 cg
2-132Hoogstraat 32soort onroerend goedhuis    
2-132Hoogstraat 32eigenaar Cornelis Jacobs    
2-132Hoogstraat 32gebruiker Jelmer Akker    
2-132Hoogstraat 32huurwaarde  40‑00‑00 cg  
2-132Hoogstraat 32gebruiker Dirk Everts    
2-132Hoogstraat 32huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-132Hoogstraat 32gebruiker Alle Jacobs wed.   
2-132Hoogstraat 32huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-132Hoogstraat 32huurwaarde totaal  80‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-132Hoogstraat 32af: lasten  01‑00‑00 cg  
2-132Hoogstraat 32huurwaarde en aanslag  79‑00‑00 cg 14‑07‑04 cg
2-133Scheerstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-133Scheerstraat 11eigenaar Jan G. Elfers    
2-133Scheerstraat 11gebruiker Jan G. Elfers    
2-133Scheerstraat 11huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
2-134Hoogstraat 30soort onroerend goedhuis en ververij    
2-134Hoogstraat 30eigenaar P. Clamstra wed.   
2-134Hoogstraat 30gebruiker P. Clamstra wed.   
2-134Hoogstraat 30huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
2-135Hoogstraat 28soort onroerend goedhuis    
2-135Hoogstraat 28eigenaar Gerryt Gerryts    
2-135Hoogstraat 28gebruiker Gerryt Gerryts    
2-135Hoogstraat 28huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-135Hoogstraat 28gebruiker Gerben Janzen    
2-135Hoogstraat 28huurwaarde  18‑04‑00 cg  
2-135Hoogstraat 28huurwaarde en aanslag  40‑04‑00 cg 07‑06‑02 cg
2-136Hoogstraat 26soort onroerend goedhuis    
2-136Hoogstraat 26eigenaar Claas Joosten    
2-136Hoogstraat 26gebruiker Claas Joosten    
2-136Hoogstraat 26huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-136Hoogstraat 26gebruiker Beernd J. Gleibakker    
2-136Hoogstraat 26huurwaarde  40‑00‑00 cg  
2-136Hoogstraat 26huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-137Hoogstraat 24soort onroerend goedhuis    
2-137Hoogstraat 24eigenaar Augustinus Christiaans wed.   
2-137Hoogstraat 24gebruiker Augustinus Christiaans wed.   
2-137Hoogstraat 24huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-137Hoogstraat 24gebruiker Jelger Hessels    
2-137Hoogstraat 24huurwaarde  16‑00‑00 cg  
2-137Hoogstraat 24huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑18‑02 cg
2-138Hoogstraat 22soort onroerend goedhuis    
2-138Hoogstraat 22eigenaar Jacob Simons    
2-138Hoogstraat 22gebruiker Christiaan Wilhelmus    
2-138Hoogstraat 22huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-138Hoogstraat 22gebruiker Steffen Fransen    
2-138Hoogstraat 22huurwaarde  15‑12‑00 cg  
2-138Hoogstraat 22huurwaarde totaal  45‑12‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-138Hoogstraat 22af: lasten  01‑00‑00 cg  
2-138Hoogstraat 22huurwaarde en aanslag  44‑12‑00 cg 08‑02‑02 cg
2-139Herenwaltje 15soort onroerend goedwoning    
2-139Herenwaltje 15eigenaar Jan Beerends wed.   
2-139Herenwaltje 15gebruiker Jan Beerends    
2-139Herenwaltje 15huurwaarde  15‑00‑00 cg  
2-139Herenwaltje 15huurwaarde  14‑02‑00 cg  
2-139Herenwaltje 15huurwaarde en aanslag  29‑02‑00 cg 05‑05‑12 cg
2-140Herenwaltje 17soort onroerend goedwoning    
2-140Herenwaltje 17eigenaar burgemeester Toussaint    
2-140Herenwaltje 17gebruiker Collinge wed.   
2-140Herenwaltje 17huurwaarde  14‑02‑00 cg  
2-140Herenwaltje 17gebruiker Hylke Bouwes wed.   
2-140Herenwaltje 17huurwaarde  14‑06‑00 cg  
2-140Herenwaltje 17huurwaarde totaal  28‑08‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-140Herenwaltje 17af: lasten  00‑10‑00 cg  
2-140Herenwaltje 17huurwaarde en aanslag  27‑18‑00 cg 05‑01‑06 cg
2-141Herenwaltje 19soort onroerend goedwoning    
2-141Herenwaltje 19eigenaar Gerben Wouters    
2-141Herenwaltje 19gebruiker Gerben Wouters    
2-141Herenwaltje 19huurwaarde  15‑00‑00 cg  
2-141Herenwaltje 19gebruiker Hemke Gerryts    
2-141Herenwaltje 19huurwaarde  15‑12‑00 cg  
2-141Herenwaltje 19huurwaarde en aanslag  30‑12‑00 cg 05‑11‑02 cg
2-142Scheerstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-142Scheerstraat 1eigenaar Pier Reidses    
2-142Scheerstraat 1gebruiker Pier Reidses    
2-142Scheerstraat 1huurwaarde  11‑00‑00 cg  
2-142Scheerstraat 1gebruiker Sjouke Geerts    
2-142Scheerstraat 1huurwaarde  14‑00‑00 cg  
2-142Scheerstraat 1gebruiker Broer Beeuwes    
2-142Scheerstraat 1huurwaarde  40‑00‑00 cg  
2-142Scheerstraat 1huurwaarde en aanslag  65‑00‑00 cg 11‑16‑06 cg
2-143Scheerstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-143Scheerstraat 3eigenaar Oene G. van Kammen    
2-143Scheerstraat 3gebruiker Sytze Jansz    
2-143Scheerstraat 3huurwaarde  40‑00‑00 cg  
2-143Scheerstraat 3af: lasten  01‑10‑00 cg  
2-143Scheerstraat 3huurwaarde en aanslag  38‑10‑00 cg 07‑00‑00 cg
2-144Scheerstraat 5soort onroerend goedhuis    
2-144Scheerstraat 5eigenaar Dieuwke Melles    
2-144Scheerstraat 5gebruiker Jan Scheltes    
2-144Scheerstraat 5huurwaarde  44‑00‑00 cg  
2-144Scheerstraat 5af: lasten  02‑00‑00 cg  
2-144Scheerstraat 5huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑12‑12 cg
2-145Scheerstraat 7soort onroerend goedwoning    
2-145Scheerstraat 7eigenaar Jan Jacobs wed.   
2-145Scheerstraat 7gebruiker Jan Jacobs wed.   
2-145Scheerstraat 7huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
2-146Scheerstraat 9soort onroerend goedwoning    
2-146Scheerstraat 9eigenaar J. Mecima    
2-146Scheerstraat 9gebruiker Lolke Oedses    
2-146Scheerstraat 9huurwaarde  25‑00‑00 cg  
2-146Scheerstraat 9af: lasten  00‑10‑00 cg  
2-146Scheerstraat 9huurwaarde en aanslag  24‑10‑00 cg 04‑09‑00 cg
2-147William Boothstraat 4soort onroerend goedwoning    
2-147William Boothstraat 4eigenaar Beernd ter Hal wed.   
2-147William Boothstraat 4gebruiker Gosse Douwes    
2-147William Boothstraat 4huurwaarde  ‑00‑00 cg  
2-147William Boothstraat 4opmerking woont vergeefs
2-147William Boothstraat 4gebruiker Taeke Fopkes    
2-147William Boothstraat 4huurwaarde  19‑06‑00 cg  
2-147William Boothstraat 4gebruiker Beernd Jans    
2-147William Boothstraat 4huurwaarde  18‑10‑00 cg  
2-147William Boothstraat 4huurwaarde en aanslag  37‑16‑00 cg 06‑17‑06 cg
2-148Scheerstraat 10soort onroerend goedhuis en wagenhuis    
2-148Scheerstraat 10eigenaar Jacob Jetzes    
2-148Scheerstraat 10gebruiker Jacob Jetzes    
2-148Scheerstraat 10huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
2-149Scheerstraat 8soort onroerend goedververij    
2-149Scheerstraat 8eigenaar Minne Blok    
2-149Scheerstraat 8gebruiker Minne Blok    
2-149Scheerstraat 8huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
2-150Scheerstraat 8soort onroerend goedwoningen    
2-150Scheerstraat 8eigenaar Arend Steffens    
2-150Scheerstraat 8gebruiker Arend Steffens    
2-150Scheerstraat 8huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-150Scheerstraat 8gebruiker Cornelis Abrahams    
2-150Scheerstraat 8huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-150Scheerstraat 8huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
2-151Scheerstraat 8soort onroerend goedhuis    
2-151Scheerstraat 8eigenaar Jan Jansen Bleker    
2-151Scheerstraat 8gebruiker Jan Jansen Bleker    
2-151Scheerstraat 8huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-151Scheerstraat 8gebruiker Jetze Claasen    
2-151Scheerstraat 8huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
2-152Scheerstraat 6soort onroerend goedschuur    
2-152Scheerstraat 6eigenaar S. Feitema wed.   
2-152Scheerstraat 6gebruiker     
2-152Scheerstraat 6opmerking beklemd onder no. 2-180/2
2-153Scheerstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-153Scheerstraat 4eigenaar S. Wijma    
2-153Scheerstraat 4gebruiker Dirk Taekes    
2-153Scheerstraat 4huurwaarde  40‑00‑00 cg  
2-153Scheerstraat 4af: lasten  00‑15‑00 cg  
2-153Scheerstraat 4huurwaarde en aanslag  39‑05‑00 cg 07‑02‑10 cg
2-154Scheerstraat 2soort onroerend goedstal    
2-154Scheerstraat 2eigenaar R. Smit    
2-154Scheerstraat 2gebruiker R. Smit    
2-154Scheerstraat 2huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-155Hoogstraat 20soort onroerend goedhuis en bakkerij    
2-155Hoogstraat 20eigenaar A. Osinga    
2-155Hoogstraat 20gebruiker A. Osinga    
2-155Hoogstraat 20huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
2-156Hoogstraat 18soort onroerend goedhuis    
2-156Hoogstraat 18eigenaar Stittert Adams    
2-156Hoogstraat 18gebruiker Stittert Adams    
2-156Hoogstraat 18huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑12‑12 cg
2-157Hoogstraat 16soort onroerend goedhuis    
2-157Hoogstraat 16eigenaar Andries Schiere    
2-157Hoogstraat 16gebruiker Andries Schiere    
2-157Hoogstraat 16huurwaarde  32‑00‑00 cg  
2-157Hoogstraat 16gebruiker Abraham Hendriks wed.   
2-157Hoogstraat 16huurwaarde  14‑00‑00 cg  
2-157Hoogstraat 16huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
2-158Hoogstraat 14soort onroerend goedhuis    
2-158Hoogstraat 14eigenaar Pieter Tjeerds    
2-158Hoogstraat 14gebruiker Pieter Tjeerds    
2-158Hoogstraat 14huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
2-159Hoogstraat 12soort onroerend goedhuis    
2-159Hoogstraat 12eigenaar Steffen Onland wed.   
2-159Hoogstraat 12gebruiker Steffen Onland wed.   
2-159Hoogstraat 12huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-160Hoogstraat 10soort onroerend goedhuis en tuin    
2-160Hoogstraat 10eigenaar Pieter Minnes    
2-160Hoogstraat 10gebruiker Pieter Minnes    
2-160Hoogstraat 10huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
2-161Hoogstraat 6soort onroerend goedhuis    
2-161Hoogstraat 6eigenaar Allard Scheltinga    
2-161Hoogstraat 6gebruiker Jacob van Beemen wed.   
2-161Hoogstraat 6huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-161Hoogstraat 6opmerking woont vergeefs
2-162Hoogstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-162Hoogstraat 4eigenaar Lolke Sybrens wed.   
2-162Hoogstraat 4gebruiker Freerk Pieters wed.   
2-162Hoogstraat 4huurwaarde  23‑07‑00 cg  
2-162Hoogstraat 4gebruiker Jan Gerbens wed.   
2-162Hoogstraat 4huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-162Hoogstraat 4huurwaarde totaal  41‑07‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-162Hoogstraat 4af: lasten  01‑00‑00 cg  
2-162Hoogstraat 4huurwaarde en aanslag  40‑07‑00 cg 07‑06‑10 cg
2-163Hoogstraat 2soort onroerend goedhuis    
2-163Hoogstraat 2eigenaar Harmen de Wilde    
2-163Hoogstraat 2gebruiker Pier Jans    
2-163Hoogstraat 2huurwaarde  27‑00‑00 cg  
2-163Hoogstraat 2gebruiker Jan Claasen wed.   
2-163Hoogstraat 2huurwaarde  9‑00‑00 cg  
2-163Hoogstraat 2huurwaarde totaal  36‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-163Hoogstraat 2af: lasten  01‑00‑00 cg  
2-163Hoogstraat 2huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
2-164Rozemarijnstraat 1soort onroerend goedwoning    
2-164Rozemarijnstraat 1eigenaar Johan H. Sichman    
2-164Rozemarijnstraat 1gebruiker Johan H. Sichman    
2-164Rozemarijnstraat 1huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-165Rozemarijnstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-165Rozemarijnstraat 3eigenaar Jan Durks    
2-165Rozemarijnstraat 3gebruiker Jan Durks    
2-165Rozemarijnstraat 3huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-166Noorderhaven 109soort onroerend goedhuis    
2-166Noorderhaven 109eigenaar Ruurd Nauta wed.   
2-166Noorderhaven 109gebruiker dr. P. H. Stambke    
2-166Noorderhaven 109huurwaarde  130‑00‑00 cg  
2-166Noorderhaven 109af: lasten  06‑00‑00 cg  
2-166Noorderhaven 109huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 22‑10‑14 cg
2-166Noorderhaven 109grondpacht aande havenisten    
2-166Noorderhaven 109grondpacht en aanslag   05‑12‑00 cg1‑08‑00 cg
2-167Noorderhaven 111soort onroerend goedhuis    
2-167Noorderhaven 111eigenaar J. P. Munter wed.   
2-167Noorderhaven 111gebruiker J. P. Munter wed.   
2-167Noorderhaven 111huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑00 cg
2-167Noorderhaven 111grondpacht aande havenisten    
2-167Noorderhaven 111grondpacht en aanslag   05‑18‑00 cg1‑09‑08 cg
2-168Noorderhaven 113soort onroerend goedhuis    
2-168Noorderhaven 113eigenaar J. Roorda wed.   
2-168Noorderhaven 113gebruiker J. Roorda wed.   
2-168Noorderhaven 113huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
2-169Rommelhaven 1soort onroerend goedhuis    
2-169Rommelhaven 1eigenaar A. Roerich    
2-169Rommelhaven 1eigenaar Antje Abbes    
2-169Rommelhaven 1gebruiker Jan Stoffels    
2-169Rommelhaven 1huurwaarde  28‑00‑00 cg  
2-169Rommelhaven 1gebruiker Anne Swart    
2-169Rommelhaven 1huurwaarde  16‑18‑00 cg  
2-169Rommelhaven 1gebruiker Carel Bouwmans    
2-169Rommelhaven 1huurwaarde  18‑04‑00 cg  
2-169Rommelhaven 1gebruiker A. Roerich wijnkelder   
2-169Rommelhaven 1huurwaarde  6‑00‑00 cg  
2-169Rommelhaven 1gebruiker militairen    
2-169Rommelhaven 1gebruiker Michiel Romkes    
2-169Rommelhaven 1huurwaarde  20‑18‑00 cg  
2-169Rommelhaven 1huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 21‑09‑00 cg
2-170Rommelhaven 5soort onroerend goedhuis    
2-170Rommelhaven 5eigenaar J. Ruitinga    
2-170Rommelhaven 5gebruiker Doeke Simons    
2-170Rommelhaven 5huurwaarde  33‑00‑00 cg  
2-170Rommelhaven 5af: lasten  02‑00‑00 cg  
2-170Rommelhaven 5huurwaarde en aanslag  31‑00‑00 cg 05‑12‑12 cg
2-171Rommelhaven 9soort onroerend goedhuis en cementmakerij    
2-171Rommelhaven 9eigenaar S. Hoornstra wed.   
2-171Rommelhaven 9gebruiker Annie Verhoek    
2-171Rommelhaven 9huurwaarde  115‑00‑00 cg  
2-171Rommelhaven 9gebruiker Ype Hessels    
2-171Rommelhaven 9huurwaarde  23‑00‑00 cg  
2-171Rommelhaven 9huurwaarde totaal  138‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-171Rommelhaven 9af: lasten  04‑00‑00 cg  
2-171Rommelhaven 9huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 24‑07‑04 cg
2-172Rommelhaven 11soort onroerend goedhuis    
2-172Rommelhaven 11eigenaar Wybren Willems    
2-172Rommelhaven 11gebruiker Wybren Willems    
2-172Rommelhaven 11huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
2-173Rommelhaven 13soort onroerend goedwagenhuis    
2-173Rommelhaven 13eigenaar S. Feitema wed.   
2-173Rommelhaven 13gebruiker S. Feitema wed.   
2-173Rommelhaven 13huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-174Rommelhaven 15soort onroerend goedhuis    
2-174Rommelhaven 15eigenaar Kunskjen Theunis    
2-174Rommelhaven 15gebruiker Kunskjen Theunis    
2-174Rommelhaven 15huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-174Rommelhaven 15gebruiker Koobs Kobus wed.   
2-174Rommelhaven 15huurwaarde  17‑00‑00 cg  
2-174Rommelhaven 15gebruiker Freerk Beernds    
2-174Rommelhaven 15huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-174Rommelhaven 15gebruiker Tjetske Klinkhamer    
2-174Rommelhaven 15huurwaarde en aanslag  82‑00‑00 cg 14‑18‑02 cg
2-175Noordijs 1soort onroerend goedhuis en bakkerij    
2-175Noordijs 1eigenaar Frans Arjensz    
2-175Noordijs 1gebruiker Frans Arjensz    
2-175Noordijs 1huurwaarde  56‑00‑00 cg  
2-175Noordijs 1gebruiker Dirk Hendriks    
2-175Noordijs 1huurwaarde  20‑16‑00 cg  
2-175Noordijs 1gebruiker Claas Jansz    
2-175Noordijs 1huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-175Noordijs 1gebruiker Laas Spannenburg    
2-175Noordijs 1huurwaarde  10‑00‑00 cg  
2-175Noordijs 1huurwaarde en aanslag  06‑16‑00 cg 19‑08‑04 cg
2-176Noordijs 5soort onroerend goedhuis    
2-176Noordijs 5eigenaar Cornelis Brouwer    
2-176Noordijs 5gebruiker Cornelis Brouwer    
2-176Noordijs 5huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
2-177 soort onroerend goedhuis    
2-177 eigenaar L. Tabes erven   
2-177 gebruiker Pieter Aukes    
2-177 huurwaarde  100‑00‑00 cg  
2-177 af: lasten  06‑00‑00 cg  
2-177 huurwaarde en aanslag  94‑00‑00 cg 17‑01‑12 cg
2-178Noordijs 9soort onroerend goedhuis en graanzolders    
2-178Noordijs 9eigenaar wed. dr. Stinstra    
2-178Noordijs 9gebruiker Jacob Hendriks    
2-178Noordijs 9huurwaarde  50‑00‑00 cg  
2-178Noordijs 9gebruiker Jacob Hibbema    
2-178Noordijs 9huurwaarde  36‑00‑00 cg  
2-178Noordijs 9gebruiker B. van der Meulen    
2-178Noordijs 9huurwaarde  70‑00‑00 cg  
2-178Noordijs 9gebruiker Steven Damast    
2-178Noordijs 9huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-178Noordijs 9huurwaarde totaal  176‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-178Noordijs 9af: lasten  08‑02‑00 cg  
2-178Noordijs 9huurwaarde en aanslag  67‑18‑00 cg 30‑10‑08 cg
2-179Noordijs 11soort onroerend goedhuis en kantoor    
2-179Noordijs 11eigenaar R. Smit    
2-179Noordijs 11gebruiker R. Smit    
2-179Noordijs 11huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
2-180Noordijs 11soort onroerend goedhuis    
2-180Noordijs 11eigenaar S. Feitema wed.   
2-180Noordijs 11gebruiker S. Feitema wed.   
2-180Noordijs 11huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
2-180/2William Boothstraat 10soort onroerend goedgleibakkerij    
2-180/2William Boothstraat 10eigenaar S. Feitema wed.   
2-180/2William Boothstraat 10gebruiker S. Feitema wed.   
2-180/2William Boothstraat 10huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
2-180/2William Boothstraat 10opmerking hieronder beklemd no. 2-152
2-181Noordijs 13soort onroerend goedhuis en pakhuis    
2-181Noordijs 13eigenaar Jacob Hanekuik    
2-181Noordijs 13gebruiker Jacob Hanekuik    
2-181Noordijs 13huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 16‑07‑04 cg
2-182Noordijs 15soort onroerend goedhuis, stal en wagenhuis    
2-182Noordijs 15eigenaar wed. dr. Stinstra    
2-182Noordijs 15gebruiker wed. dr. Stinstra    
2-182Noordijs 15huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
2-183Noordijs 17soort onroerend goedhuis en pakhuis    
2-183Noordijs 17eigenaar B. van der Ley    
2-183Noordijs 17gebruiker B. van der Ley    
2-183Noordijs 17huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 16‑07‑04 cg
2-184Noordijs 19soort onroerend goedhuis, stal en wagenhuis    
2-184Noordijs 19eigenaar Theunis van der Ley    
2-184Noordijs 19gebruiker Theunis van der Ley    
2-184Noordijs 19huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 16‑07‑04 cg
2-184/2 soort onroerend goedzeperij    
2-184/2 eigenaar Theunis van der Ley    
2-184/2 gebruiker Theunis van der Ley    
2-184/2 huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
2-185Noordijs 21soort onroerend goedhuis    
2-185Noordijs 21eigenaar Allard Scheltinga    
2-185Noordijs 21gebruiker J. Huidekooper erven   
2-185Noordijs 21huurwaarde  100‑00‑00 cg  
2-185Noordijs 21af: lasten  05‑00‑00 cg  
2-185Noordijs 21huurwaarde en aanslag  95‑00‑00 cg 17‑05‑06 cg
2-186 soort onroerend goedhuis en tuin    
2-186 eigenaar G. Hingst    
2-186 gebruiker G. Hingst    
2-186 huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 16‑07‑04 cg
2-187 soort onroerend goedhuis    
2-187 eigenaar T. Tjallingii    
2-187 gebruiker T. Tjallingii    
2-187 huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
2-188Noordijs 25soort onroerend goedhuis    
2-188Noordijs 25eigenaar Gosling Adams    
2-188Noordijs 25gebruiker Gosling Adams    
2-188Noordijs 25huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
2-189Noordijs 27soort onroerend goedhuis    
2-189Noordijs 27eigenaar G. Kloppenburg nom.ux.   
2-189Noordijs 27gebruiker Pieter P. Postma    
2-189Noordijs 27huurwaarde  50‑00‑00 cg  
2-189Noordijs 27af: lasten  04‑00‑00 cg  
2-189Noordijs 27huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
2-190Franekereind 1soort onroerend goeddubbel huis    
2-190Franekereind 1eigenaar Simon Stijl    
2-190Franekereind 1gebruiker Simon Stijl    
2-190Franekereind 1huurwaarde en aanslag  77‑00‑00 cg 14‑00‑00 cg
2-191Franekereind 5soort onroerend goedhuis en achterhuis    
2-191Franekereind 5eigenaar Taeke Sloterdijk erven   
2-191Franekereind 5gebruiker Taeke Sloterdijk erven   
2-191Franekereind 5huurwaarde en aanslag  88‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
2-192Franekereind 7soort onroerend goedhuis    
2-192Franekereind 7eigenaar B. van der Meulen    
2-192Franekereind 7gebruiker S. Wijma    
2-192Franekereind 7huurwaarde  90‑00‑00 cg  
2-192Franekereind 7af: lasten  04‑00‑00 cg  
2-192Franekereind 7huurwaarde en aanslag  86‑00‑00 cg 15‑12‑12 cg
2-193Franekereind 9soort onroerend goedhuis    
2-193Franekereind 9eigenaar B. van der Meulen    
2-193Franekereind 9gebruiker B. van der Meulen    
2-193Franekereind 9huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
2-194Franekereind 11soort onroerend goedhuis    
2-194Franekereind 11eigenaar B. van der Meulen    
2-194Franekereind 11gebruiker Hendrik Jacobs    
2-194Franekereind 11huurwaarde  62‑00‑00 cg  
2-194Franekereind 11af: lasten  03‑00‑00 cg  
2-194Franekereind 11huurwaarde en aanslag  59‑00‑00 cg 10‑14‑08 cg
2-195Franekereind 15soort onroerend goedhuis    
2-195Franekereind 15eigenaar G. Andrae    
2-195Franekereind 15gebruiker G. Andrae    
2-195Franekereind 15huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
2-196William Boothstraat 6soort onroerend goedhuis    
2-196William Boothstraat 6eigenaar Rinke Bakker    
2-196William Boothstraat 6gebruiker Rinke Bakker    
2-196William Boothstraat 6huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
2-197 soort onroerend goedhuis    
2-197 eigenaar Rinke Bakker    
2-197 gebruiker Jacob Annes    
2-197 huurwaarde  28‑00‑00 cg  
2-197 huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-197 huurwaarde  27‑00‑00 cg  
2-197 huurwaarde  29‑00‑00 cg  
2-197 huurwaarde totaal  106‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-197 af: lasten  02‑10‑00 cg  
2-197 huurwaarde en aanslag  03‑10‑00 cg 18‑16‑04 cg
2-198 soort onroerend goedhuis    
2-198 eigenaar T. van der Ley    
2-198 gebruiker Huybert Stok    
2-198 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-198 gebruiker Jan Beernds    
2-198 huurwaarde  ‑00‑00 cg  
2-198 opmerking woont vergeefs
2-198 af: lasten  01‑00‑00 cg  
2-198 huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
2-199 soort onroerend goedstal en wagenhuis    
2-199 eigenaar Rinke Bakker    
2-199 gebruiker commissaris Schrader    
2-199 huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
2-200Lombardstraat 2soort onroerend goed    
2-200Lombardstraat 2eigenaar stad Harlingen weeshuis    
2-200Lombardstraat 2gebruiker Joeke Beima    
2-200Lombardstraat 2huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-200Lombardstraat 2opmerking woont vergeefs
2-200Lombardstraat 2gebruiker Sipke Johannes    
2-200Lombardstraat 2huurwaarde  28‑00‑00 cg  
2-200Lombardstraat 2af: lasten  06‑00‑00 cg  
2-200Lombardstraat 2huurwaarde totaal  22‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-200Lombardstraat 2huurwaarde en aanslag  24‑02‑00 cg 04‑07‑10 cg
2-201Lombardstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-201Lombardstraat 4eigenaar Dirk Jans Laho    
2-201Lombardstraat 4gebruiker Dirk Jans Laho    
2-201Lombardstraat 4huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-202Oosterkeetstraat 4soort onroerend goedwoning    
2-202Oosterkeetstraat 4eigenaar Hilbrand Taekes    
2-202Oosterkeetstraat 4gebruiker Hilbrand Taekes    
2-202Oosterkeetstraat 4huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-203Oosterkeetstraat 6soort onroerend goedwoning    
2-203Oosterkeetstraat 6eigenaar Hendrik Gerryts    
2-203Oosterkeetstraat 6gebruiker Hendrik Gerryts    
2-203Oosterkeetstraat 6huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-204 soort onroerend goedhuis    
2-204 eigenaar Jan Everts wed.   
2-204 gebruiker Jan Everts wed.   
2-204 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-205William Boothstraat 3soort onroerend goedwagenhuis    
2-205William Boothstraat 3eigenaar Hendrik Everts wed.   
2-205William Boothstraat 3gebruiker Jan Braam    
2-205William Boothstraat 3huurwaarde totaal  30‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-205William Boothstraat 3af: lasten  00‑10‑00 cg  
2-205William Boothstraat 3huurwaarde en aanslag  29‑10‑00 cg 05‑07‑02 cg
2-206William Boothstraat 5soort onroerend goedkeet    
2-206William Boothstraat 5eigenaar B. van der Meulen    
2-206William Boothstraat 5gebruiker B. van der Meulen    
2-206William Boothstraat 5huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 25‑09‑00 cg
2-207 soort onroerend goedhuis    
2-207 eigenaar Dirk Ekama    
2-207 gebruiker Dirk Ekama    
2-207 huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
2-208 soort onroerend goedhuis    
2-208 eigenaar Hylke Dreyer erven   
2-208 gebruiker Jan Johannes    
2-208 huurwaarde  25‑00‑00 cg  
2-208 gebruiker Johannes Jans    
2-208 huurwaarde totaal  50‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-208 af: lasten  03‑00‑00 cg  
2-208 huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 08‑10‑14 cg
2-209 soort onroerend goedkeet    
2-209 eigenaar H. Dreyer    
2-209 gebruiker H. Dreyer    
2-209 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
2-210William Boothstraat 9soort onroerend goeddiaconiehuis    
2-210William Boothstraat 9eigenaar Doopsgezinde Gemeente diaconie    
2-210William Boothstraat 9gebruiker     
2-210William Boothstraat 9huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-211William Boothstraat 35soort onroerend goedkeet    
2-211William Boothstraat 35eigenaar Tjebbe Dreyer    
2-211William Boothstraat 35gebruiker Tjebbe Dreyer    
2-211William Boothstraat 35huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
2-212William Boothstraat 37soort onroerend goedwoning    
2-212William Boothstraat 37eigenaar Tjebbe Dreyer    
2-212William Boothstraat 37gebruiker Claas Arjens wed.   
2-212William Boothstraat 37huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 00‑18‑02 cg
2-213William Boothstraat 39soort onroerend goedhuis    
2-213William Boothstraat 39eigenaar Hendrik Tjallings    
2-213William Boothstraat 39gebruiker Hendrik Tjallings    
2-213William Boothstraat 39huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
2-214Franekereind 17soort onroerend goedhuis    
2-214Franekereind 17eigenaar Melle Ynses    
2-214Franekereind 17gebruiker Dieuwke Melles    
2-214Franekereind 17huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-214Franekereind 17opmerking woont vergeefs
2-215Franekereind 19soort onroerend goedhuis en bakkerij    
2-215Franekereind 19eigenaar Gerlof Claases    
2-215Franekereind 19gebruiker Gerlof Claases    
2-215Franekereind 19huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
2-216Franekereind 21soort onroerend goedhuis    
2-216Franekereind 21eigenaar Albert Bolman    
2-216Franekereind 21gebruiker Albert Bolman    
2-216Franekereind 21huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-001Scheffersplein 25soort onroerend goedsoutkeet    
3-001Scheffersplein 25eigenaar dr. Tjallingii    
3-001Scheffersplein 25gebruiker dr. Tjallingii    
3-001Scheffersplein 25huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
3-002Scheffersplein 25soort onroerend goedkeet    
3-002Scheffersplein 25eigenaar Johannes Nollides    
3-002Scheffersplein 25gebruiker Johannes Nollides    
3-002Scheffersplein 25huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
3-003Scheffersplein 23soort onroerend goedkeet    
3-003Scheffersplein 23eigenaar P. Munter wed.   
3-003Scheffersplein 23gebruiker P. Munter wed.   
3-003Scheffersplein 23huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
3-004Scheffersplein 21soort onroerend goedhuis    
3-004Scheffersplein 21eigenaar Johannes v.d. Meulen    
3-004Scheffersplein 21gebruiker Willem Vlaman    
3-004Scheffersplein 21huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-004Scheffersplein 21gebruiker Gerben Pieters    
3-004Scheffersplein 21huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-004Scheffersplein 21af: lasten  00‑15‑00 cg  
3-004Scheffersplein 21huurwaarde en aanslag  43‑05‑00 cg 07‑17‑04 cg
3-005 soort onroerend goedstal en wagenhuis    
3-005 eigenaar Tjebbe Dreyer    
3-005 gebruiker Tjebbe Dreyer    
3-005 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-006 soort onroerend goedwagenhuis    
3-006 eigenaar Taeke Sloterdijk erven   
3-006 gebruiker Taeke Sloterdijk erven   
3-006 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-007 soort onroerend goedhuis en brouwerij    
3-007 eigenaar Pieter Scheltema    
3-007 gebruiker Aylt Olthoff    
3-007 huurwaarde  140‑00‑00 cg  
3-007 gebruiker Jochem Dirks    
3-007 huurwaarde  23‑00‑00 cg  
3-007 af: lasten  04‑17‑08 cg  
3-007 huurwaarde en aanslag  58‑02‑08 cg 28‑15‑00 cg
3-008 soort onroerend goedwooning    
3-008 eigenaar Eeke Menalda    
3-008 gebruiker Albert Jacobs    
3-008 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-008 af: lasten  03‑00‑00 cg  
3-008 huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
3-009 soort onroerend goedwooning    
3-009 eigenaar B. v.d. Ley c.s.   
3-009 gebruiker Michiel Fonk    
3-009 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-010Scheffersplein 1soort onroerend goedstalling, pakhuis en wagenhuis    
3-010Scheffersplein 1eigenaar B. v.d. Ley    
3-010Scheffersplein 1gebruiker B. v.d. Ley    
3-010Scheffersplein 1huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
3-011Oosterkeetstraat 7soort onroerend goedwooning    
3-011Oosterkeetstraat 7eigenaar Hylke Pieters    
3-011Oosterkeetstraat 7gebruiker Hylke Pieters    
3-011Oosterkeetstraat 7huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-012Oosterkeetstraat 5soort onroerend goedhuis    
3-012Oosterkeetstraat 5eigenaar Hendrik Fransen erven   
3-012Oosterkeetstraat 5gebruiker Hendrik Fransen erven   
3-012Oosterkeetstraat 5huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-013Oosterkeetstraat 1soort onroerend goedwooning    
3-013Oosterkeetstraat 1eigenaar Minne Vink    
3-013Oosterkeetstraat 1gebruiker Roelof Tijssen wed.   
3-013Oosterkeetstraat 1huurwaarde  19‑10‑00 cg  
3-013Oosterkeetstraat 1af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-013Oosterkeetstraat 1huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
3-013Oosterkeetstraat 1grondpacht aanJelte Ruurds erven   
3-013Oosterkeetstraat 1grondpacht en aanslag   01‑11‑08 cg0‑07‑14 cg
3-014Ooievaarsteeg 6soort onroerend goedstadsbakkerij en wooning    
3-014Ooievaarsteeg 6eigenaar     
3-014Ooievaarsteeg 6gebruiker Harmen van der Weerd vrouw   
3-014Ooievaarsteeg 6huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-014Ooievaarsteeg 6opmerking woont vergeefs
3-015Lombardstraat 8soort onroerend goedhuis    
3-015Lombardstraat 8eigenaar Wieger Frederiks c.s.   
3-015Lombardstraat 8gebruiker Wieger Frederiks c.s.   
3-015Lombardstraat 8huurwaarde  47‑00‑00 cg  
3-015Lombardstraat 8af: lasten  01‑00‑00 cg  
3-015Lombardstraat 8huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
3-016 soort onroerend goedhuis    
3-016 eigenaar Cornelis Jans c.s.   
3-016 gebruiker Cornelis Cornelis    
3-016 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-017 soort onroerend goedkamer    
3-017 eigenaar Daniel Poulus wed.   
3-017 gebruiker Daniel Poulus wed.   
3-017 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-018 soort onroerend goedkamer    
3-018 eigenaar Engert Burgerts wed.   
3-018 gebruiker Engert Burgerts wed.   
3-018 huurwaarde  15‑00‑00 cg  
3-018 gebruiker Dirk Kuikenbrink    
3-018 huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-018 huurwaarde en aanslag  39‑00‑00 cg 07‑01‑12 cg
3-019 soort onroerend goedhuis    
3-019 eigenaar Daniel Poulus wed.   
3-019 eigenaar Lammert Sybrens wed.   
3-019 gebruiker Pieter Arjens wed.   
3-019 huurwaarde  14‑02‑00 cg  
3-019 gebruiker     
3-019 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-019 gebruiker Jan H. Hendriks wed.   
3-019 huurwaarde  28‑04‑00 cg  
3-019 af: lasten  01‑00‑00 cg  
3-019 huurwaarde en aanslag  27‑04‑00 cg 04‑18‑10 cg
3-020 soort onroerend goedwagenhuis    
3-020 eigenaar Jan Braam    
3-020 gebruiker Jan Braam    
3-020 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
3-021Oosterkeetstraat 11soort onroerend goedwooning    
3-021Oosterkeetstraat 11eigenaar Jan Hendriks    
3-021Oosterkeetstraat 11gebruiker Jan Hendriks    
3-021Oosterkeetstraat 11huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-022 soort onroerend goedwooning    
3-022 eigenaar Pieter Claasen wed.   
3-022 gebruiker Pieter Claasen wed.   
3-022 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-023Nieuwstraat 1soort onroerend goedwooning    
3-023Nieuwstraat 1eigenaar Harmen Hamburg    
3-023Nieuwstraat 1gebruiker Beerend Bruining    
3-023Nieuwstraat 1huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-023Nieuwstraat 1af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-023Nieuwstraat 1huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
3-024Nieuwstraat 3soort onroerend goedhuis    
3-024Nieuwstraat 3eigenaar Age Agema wed.   
3-024Nieuwstraat 3gebruiker Jan H. Luising    
3-024Nieuwstraat 3huurwaarde  22‑00‑00 cg  
3-024Nieuwstraat 3af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-024Nieuwstraat 3huurwaarde en aanslag  21‑10‑00 cg 03‑18‑02 cg
3-025Nieuwstraat 5soort onroerend goedwooning    
3-025Nieuwstraat 5eigenaar Adriaantie Joosten    
3-025Nieuwstraat 5gebruiker ledig    
3-025Nieuwstraat 5huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-026Nieuwstraat 7soort onroerend goedwooning    
3-026Nieuwstraat 7eigenaar Johannes Gerryts    
3-026Nieuwstraat 7gebruiker Poppe Jansz    
3-026Nieuwstraat 7huurwaarde  20‑16‑00 cg  
3-026Nieuwstraat 7af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-026Nieuwstraat 7huurwaarde en aanslag  20‑06‑00 cg 03‑13‑14 cg
3-027Nieuwstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-027Nieuwstraat 9eigenaar Harm. Plagge    
3-027Nieuwstraat 9gebruiker Harm. Plagge    
3-027Nieuwstraat 9huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-028Nieuwstraat 11soort onroerend goedwooning    
3-028Nieuwstraat 11eigenaar Joost Gonggrijp    
3-028Nieuwstraat 11gebruiker Claas Pieters    
3-028Nieuwstraat 11huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-028Nieuwstraat 11af: lasten  01‑00‑00 cg  
3-028Nieuwstraat 11huurwaarde en aanslag  29‑00‑00 cg 05‑05‑06 cg
3-029Nieuwstraat 13soort onroerend goedwooning    
3-029Nieuwstraat 13eigenaar Hendrik Alberts    
3-029Nieuwstraat 13gebruiker Hendrik Alberts    
3-029Nieuwstraat 13huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-030Nieuwstraat 19soort onroerend goedhuis    
3-030Nieuwstraat 19eigenaar Beernd Jans wed.   
3-030Nieuwstraat 19gebruiker Beernd Jans wed.   
3-030Nieuwstraat 19huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-031Nieuwstraat 21soort onroerend goedhuis    
3-031Nieuwstraat 21eigenaar Dirk Claver    
3-031Nieuwstraat 21gebruiker Dirk Claver    
3-031Nieuwstraat 21huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-032Nieuwstraat 25soort onroerend goedhuis    
3-032Nieuwstraat 25eigenaar Lucas Bruining    
3-032Nieuwstraat 25gebruiker Lucas Bruining    
3-032Nieuwstraat 25huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-033Nieuwstraat 29soort onroerend goedhuis    
3-033Nieuwstraat 29eigenaar Johannes Harmens    
3-033Nieuwstraat 29gebruiker Johannes Harmens    
3-033Nieuwstraat 29huurwaarde  15‑00‑00 cg  
3-033Nieuwstraat 29gebruiker Jelle Gerryts    
3-033Nieuwstraat 29huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-033Nieuwstraat 29huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
3-034Nieuwstraat 33soort onroerend goedsmitte    
3-034Nieuwstraat 33eigenaar Tjeerd Pieters    
3-034Nieuwstraat 33gebruiker Tjeerd Pieters    
3-034Nieuwstraat 33huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
3-035Nieuwstraat 35soort onroerend goedhuis    
3-035Nieuwstraat 35eigenaar Ruurd Beernds    
3-035Nieuwstraat 35gebruiker Ruurd Beernds    
3-035Nieuwstraat 35huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-036Nieuwstraat 37soort onroerend goedhuis    
3-036Nieuwstraat 37eigenaar Harm. Jansen    
3-036Nieuwstraat 37gebruiker Harm. Jansen    
3-036Nieuwstraat 37huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-037Nieuwstraat 41soort onroerend goedstal    
3-037Nieuwstraat 41eigenaar Leeuwarder Dokkumer en Franeker Veerschippers    
3-037Nieuwstraat 41gebruiker Uiltje Jacobs wed.   
3-037Nieuwstraat 41huurwaarde  ‑00‑00 cg  
3-037Nieuwstraat 41opmerking woont vergeefs
3-038Nieuwstraat 38soort onroerend goedhuis    
3-038Nieuwstraat 38eigenaar Arjen Douwes    
3-038Nieuwstraat 38gebruiker Wytze Andries    
3-038Nieuwstraat 38huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-038Nieuwstraat 38af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-038Nieuwstraat 38huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
3-039Nieuwstraat 36soort onroerend goedwooning    
3-039Nieuwstraat 36eigenaar Harm. Plagge    
3-039Nieuwstraat 36gebruiker Willem Beernds    
3-039Nieuwstraat 36huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-039Nieuwstraat 36af: lasten  00‑15‑00 cg  
3-039Nieuwstraat 36huurwaarde en aanslag  19‑05‑00 cg 03‑09‑12 cg
3-040Nieuwstraat 34soort onroerend goedhuis    
3-040Nieuwstraat 34eigenaar Hugo Gerryts wed.   
3-040Nieuwstraat 34gebruiker Hugo Gerryts wed.   
3-040Nieuwstraat 34huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-041Nieuwstraat 32soort onroerend goedhuis    
3-041Nieuwstraat 32eigenaar Pieter Gaykema    
3-041Nieuwstraat 32gebruiker Heere Wybrens wed.   
3-041Nieuwstraat 32huurwaarde  30‑00‑00 cg  
3-041Nieuwstraat 32af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-041Nieuwstraat 32huurwaarde en aanslag  29‑10‑00 cg 05‑07‑02 cg
3-042Nieuwstraat 30soort onroerend goedhuis    
3-042Nieuwstraat 30eigenaar Pieter Joosten wed.   
3-042Nieuwstraat 30gebruiker Pieter Joosten wed.   
3-042Nieuwstraat 30huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-043Nieuwstraat 28soort onroerend goedhuis    
3-043Nieuwstraat 28eigenaar Jan Tjeerds wed.   
3-043Nieuwstraat 28gebruiker Jan Tjeerds wed.   
3-043Nieuwstraat 28huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-044Nieuwstraat 24soort onroerend goedhuis    
3-044Nieuwstraat 24eigenaar Jan Bertels    
3-044Nieuwstraat 24gebruiker Jan Bertels    
3-044Nieuwstraat 24huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-045Nieuwstraat 22soort onroerend goedhuis    
3-045Nieuwstraat 22eigenaar Jan Beernds    
3-045Nieuwstraat 22gebruiker Jan Beernds    
3-045Nieuwstraat 22huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-046Nieuwstraat 20soort onroerend goedwooning    
3-046Nieuwstraat 20eigenaar Harm. Beernds    
3-046Nieuwstraat 20gebruiker Harm. Beernds    
3-046Nieuwstraat 20huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-047Nieuwstraat 18soort onroerend goedwooning    
3-047Nieuwstraat 18eigenaar Hendrik Boekholt    
3-047Nieuwstraat 18gebruiker Hendrik Boekholt    
3-047Nieuwstraat 18huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-048 soort onroerend goed    
3-048 eigenaar S. Wybinga    
3-048 gebruiker Jan Pieters    
3-048 huurwaarde  12‑00‑00 cg  
3-048 af: lasten  01‑15‑00 cg  
3-048 huurwaarde en aanslag  10‑05‑00 cg 01‑17‑04 cg
3-049 soort onroerend goedwooning    
3-049 eigenaar Focke Carsten    
3-049 gebruiker Jan Jansen    
3-049 huurwaarde  15‑00‑00 cg  
3-049 gebruiker Jan B. gleibakker   
3-049 huurwaarde totaal  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-050 soort onroerend goedhuis    
3-050 eigenaar Dirk Ekama    
3-050 gebruiker Michiel Tijssen    
3-050 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-050 gebruiker Casper Dillard    
3-050 huurwaarde totaal  40‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-050 af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-050 huurwaarde en aanslag  39‑10‑00 cg 07‑03‑08 cg
3-051 soort onroerend goedwagenhuis    
3-051 eigenaar J. Ruitinga    
3-051 gebruiker J. Ruitinga    
3-051 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-052 soort onroerend goedhuis    
3-052 eigenaar S. Camsma    
3-052 gebruiker Oene Fokkes    
3-052 huurwaarde  18‑04‑00 cg  
3-052 gebruiker Bruin Melchers wed.   
3-052 huurwaarde  13‑00‑00 cg  
3-052 huurwaarde totaal  31‑04‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-052 af: lasten  01‑00‑00 cg  
3-052 huurwaarde en aanslag  30‑04‑00 cg 05‑09‑12 cg
3-053 soort onroerend goedhuis    
3-053 eigenaar Heere Wybrands    
3-053 gebruiker Douwe Sybouts    
3-053 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-053 gebruiker Jan B. Oppenkamp    
3-053 huurwaarde  15‑12‑00 cg  
3-053 huurwaarde totaal  35‑12‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-053 af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-053 huurwaarde en aanslag  35‑02‑00 cg 06‑07‑10 cg
3-054 soort onroerend goedwooning    
3-054 eigenaar Johannes Jansz    
3-054 gebruiker Johannes Jansz    
3-054 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-055Nieuwstraat 34soort onroerend goedwooning    
3-055Nieuwstraat 34eigenaar Doeke Venema    
3-055Nieuwstraat 34gebruiker Melcher Lomans    
3-055Nieuwstraat 34huurwaarde  18‑04‑00 cg  
3-055Nieuwstraat 34gebruiker Hendrik Teutling    
3-055Nieuwstraat 34huurwaarde  15‑12‑00 cg  
3-055Nieuwstraat 34huurwaarde totaal  33‑16‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-055Nieuwstraat 34af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-055Nieuwstraat 34huurwaarde en aanslag  33‑06‑00 cg 06‑01‑00 cg
3-056 soort onroerend goedwoning    
3-056 eigenaar Gadse koordewerker   
3-056 gebruiker Gabe Douwes    
3-056 huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-056 af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-056 huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
3-057Nieuwstraat 40soort onroerend goedkeet    
3-057Nieuwstraat 40eigenaar Cornelis Brouwer    
3-057Nieuwstraat 40gebruiker Cornelis Brouwer    
3-057Nieuwstraat 40huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
3-058Nieuwstraat 42soort onroerend goedwagenhuis    
3-058Nieuwstraat 42eigenaar Cornelis Brouwer    
3-058Nieuwstraat 42gebruiker Hoite Syberens    
3-058Nieuwstraat 42huurwaarde  12‑00‑00 cg  
3-058Nieuwstraat 42af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-058Nieuwstraat 42huurwaarde en aanslag  11‑10‑00 cg 02‑01‑12 cg
3-059Nieuwstraat 44soort onroerend goedpakhuis    
3-059Nieuwstraat 44eigenaar H. de Waard nom.ux.   
3-059Nieuwstraat 44gebruiker Tjalling Douwes    
3-059Nieuwstraat 44huurwaarde  30‑00‑00 cg  
3-059Nieuwstraat 44af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-059Nieuwstraat 44huurwaarde en aanslag  29‑10‑00 cg 05‑07‑02 cg
3-060Nieuwstraat 46soort onroerend goedhuis    
3-060Nieuwstraat 46eigenaar Coene Jochems    
3-060Nieuwstraat 46gebruiker Lieuwe Willems    
3-060Nieuwstraat 46huurwaarde  21‑00‑00 cg  
3-060Nieuwstraat 46af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-060Nieuwstraat 46huurwaarde en aanslag  20‑10‑00 cg 03‑14‑08 cg
3-061Nieuwstraat 48soort onroerend goedwooning    
3-061Nieuwstraat 48eigenaar Jelle Hendriks    
3-061Nieuwstraat 48gebruiker Jelle Hendriks    
3-061Nieuwstraat 48huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-062Nieuwstraat 50soort onroerend goedwooning    
3-062Nieuwstraat 50eigenaar Pieter Pieters    
3-062Nieuwstraat 50gebruiker Jan Jansen wed.   
3-062Nieuwstraat 50huurwaarde  15‑00‑00 cg  
3-062Nieuwstraat 50af: lasten  01‑00‑00 cg  
3-062Nieuwstraat 50huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
3-063Nieuwstraat 52soort onroerend goedhuis    
3-063Nieuwstraat 52eigenaar Albert Doedes    
3-063Nieuwstraat 52gebruiker Hans Elias    
3-063Nieuwstraat 52huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-063Nieuwstraat 52af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-063Nieuwstraat 52huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
3-064Nieuwstraat 54soort onroerend goedhuis    
3-064Nieuwstraat 54eigenaar Willem Hendriks    
3-064Nieuwstraat 54gebruiker Willem Hendriks    
3-064Nieuwstraat 54huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
3-065Nieuwstraat 56soort onroerend goedwooning    
3-065Nieuwstraat 56eigenaar H. Groenewoud    
3-065Nieuwstraat 56gebruiker Cornelis Sas    
3-065Nieuwstraat 56huurwaarde  32‑00‑00 cg  
3-065Nieuwstraat 56af: lasten  03‑07‑00 cg  
3-065Nieuwstraat 56huurwaarde en aanslag  28‑13‑00 cg 05‑04‑02 cg
3-066Nieuwstraat 58soort onroerend goedhuis    
3-066Nieuwstraat 58eigenaar Jan Jacobs wed.   
3-066Nieuwstraat 58gebruiker Jan Jacobs wed.   
3-066Nieuwstraat 58huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
3-067Nieuwstraat 62soort onroerend goedkleermakerije    
3-067Nieuwstraat 62eigenaar H. de Waard    
3-067Nieuwstraat 62gebruiker H. de Waard    
3-067Nieuwstraat 62huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-068Nieuwstraat 64soort onroerend goedhuis    
3-068Nieuwstraat 64eigenaar Tjebbe Heerkes wed.   
3-068Nieuwstraat 64gebruiker Hendrik Cartô    
3-068Nieuwstraat 64huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-068Nieuwstraat 64af: lasten  01‑06‑04 cg  
3-068Nieuwstraat 64huurwaarde en aanslag  22‑13‑12 cg 04‑02‑08 cg
3-069Nieuwstraat 66soort onroerend goedwooning    
3-069Nieuwstraat 66eigenaar Jacob Reinalda    
3-069Nieuwstraat 66gebruiker Rintje Jansz    
3-069Nieuwstraat 66huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-069Nieuwstraat 66af: lasten  01‑06‑04 cg  
3-069Nieuwstraat 66huurwaarde en aanslag  22‑13‑12 cg 04‑02‑08 cg
3-070Franekereind 29soort onroerend goedhuis    
3-070Franekereind 29eigenaar N. Groenewoud    
3-070Franekereind 29gebruiker Haye Jansz    
3-070Franekereind 29huurwaarde  44‑16‑00 cg  
3-070Franekereind 29af: lasten  02‑08‑12 cg  
3-070Franekereind 29huurwaarde en aanslag  42‑07‑04 cg 07‑14‑02 cg
3-071Franekereind 29soort onroerend goedwoning    
3-071Franekereind 29eigenaar Reinder Zeylmaker    
3-071Franekereind 29gebruiker Rienk Hylkes    
3-071Franekereind 29huurwaarde  44‑00‑00 cg  
3-071Franekereind 29af: lasten  02‑08‑12 cg  
3-071Franekereind 29huurwaarde en aanslag  41‑11‑04 cg 07‑11‑00 cg
3-072Franekereind 27soort onroerend goedhuis    
3-072Franekereind 27eigenaar Jan Arends wed.   
3-072Franekereind 27gebruiker Jan Arends wed.   
3-072Franekereind 27huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
3-073Franekereind 25soort onroerend goedhuis    
3-073Franekereind 25eigenaar H. de Waard nom.ux.   
3-073Franekereind 25gebruiker H. de Waard nom.ux.   
3-073Franekereind 25huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
3-074 soort onroerend goedhuis    
3-074 eigenaar J. Groenewoud    
3-074 gebruiker Jan Bolman    
3-074 huurwaarde  150‑00‑00 cg  
3-074 af: lasten  03‑19‑00 cg  
3-074 huurwaarde en aanslag  46‑01‑00 cg 26‑11‑00 cg
3-075Franekereind 23soort onroerend goedhuis    
3-075Franekereind 23eigenaar J. Groenewoud    
3-075Franekereind 23gebruiker Willem van Vals    
3-075Franekereind 23huurwaarde  50‑00‑00 cg  
3-075Franekereind 23gebruiker Uilke Hansen    
3-075Franekereind 23huurwaarde  23‑00‑00 cg  
3-075Franekereind 23huurwaarde totaal  73‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-075Franekereind 23af: lasten  02‑10‑00 cg  
3-075Franekereind 23huurwaarde en aanslag  70‑10‑00 cg 12‑16‑04 cg
3-076Scheffersplein 25soort onroerend goedpakhuis    
3-076Scheffersplein 25eigenaar Doede Bakker    
3-076Scheffersplein 25gebruiker Doede Bakker    
3-076Scheffersplein 25huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-077Heiligeweg 38soort onroerend goedhuis    
3-077Heiligeweg 38eigenaar Johannes van Pruisen    
3-077Heiligeweg 38gebruiker Johannes van Pruisen    
3-077Heiligeweg 38huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-078Grote Kerkstraat 25soort onroerend goedhuis    
3-078Grote Kerkstraat 25eigenaar Willem Hayes    
3-078Grote Kerkstraat 25gebruiker Casper Reevé    
3-078Grote Kerkstraat 25huurwaarde  20‑16‑00 cg  
3-078Grote Kerkstraat 25gebruiker Schelte Oedses    
3-078Grote Kerkstraat 25huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-078Grote Kerkstraat 25huurwaarde totaal  46‑16‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-078Grote Kerkstraat 25af: lasten  02‑02‑00 cg  
3-078Grote Kerkstraat 25huurwaarde en aanslag  44‑14‑00 cg 08‑02‑08 cg
3-079Grote Kerkstraat 27soort onroerend goedhuis    
3-079Grote Kerkstraat 27eigenaar Willem Ruurds    
3-079Grote Kerkstraat 27gebruiker Jan Munnix    
3-079Grote Kerkstraat 27huurwaarde  38‑00‑00 cg  
3-079Grote Kerkstraat 27af: lasten  01‑00‑00 cg  
3-079Grote Kerkstraat 27huurwaarde en aanslag  37‑00‑00 cg 06‑14‑08 cg
3-080Grote Kerkstraat 29soort onroerend goedhuis    
3-080Grote Kerkstraat 29eigenaar Bonte Douwes    
3-080Grote Kerkstraat 29gebruiker Bonte Douwes    
3-080Grote Kerkstraat 29huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-081Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-081Grote Kerkstraat 31eigenaar Claas Heins    
3-081Grote Kerkstraat 31gebruiker Joseph Gautier    
3-081Grote Kerkstraat 31huurwaarde  36‑00‑00 cg  
3-081Grote Kerkstraat 31af: lasten  01‑18‑00 cg  
3-081Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  34‑02‑00 cg 06‑04‑00 cg
3-082Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-082Grote Kerkstraat 31eigenaar Olphert Sjoerds    
3-082Grote Kerkstraat 31gebruiker Olphert Sjoerds    
3-082Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
3-083Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-083Grote Kerkstraat 31eigenaar Cornelis smid   
3-083Grote Kerkstraat 31gebruiker Jacob Sjoukes    
3-083Grote Kerkstraat 31huurwaarde  32‑00‑00 cg  
3-083Grote Kerkstraat 31gebruiker Jan G. Breukers    
3-083Grote Kerkstraat 31huurwaarde  30‑00‑00 cg  
3-083Grote Kerkstraat 31af: lasten  03‑13‑00 cg  
3-083Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  58‑07‑00 cg 10‑12‑02 cg
3-084Grote Kerkstraat 33soort onroerend goedhuis    
3-084Grote Kerkstraat 33eigenaar Arjen A. Dreyer nom.ux.   
3-084Grote Kerkstraat 33gebruiker Arjen A. Dreyer nom.ux.   
3-084Grote Kerkstraat 33huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-085Grote Kerkstraat 35soort onroerend goedhuis    
3-085Grote Kerkstraat 35eigenaar Arjen A. Dreyer nom.ux.   
3-085Grote Kerkstraat 35gebruiker Hendrik Claasen    
3-085Grote Kerkstraat 35huurwaarde  27‑00‑00 cg  
3-085Grote Kerkstraat 35gebruiker Claas Sytzes wed.   
3-085Grote Kerkstraat 35huurwaarde  19‑00‑00 cg  
3-085Grote Kerkstraat 35huurwaarde totaal  46‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-085Grote Kerkstraat 35af: lasten  01‑14‑00 cg  
3-085Grote Kerkstraat 35huurwaarde en aanslag  44‑06‑00 cg 08‑01‑00 cg
3-086Grote Kerkstraat 37soort onroerend goedhuis en bakkerij    
3-086Grote Kerkstraat 37eigenaar Wybe Dirksz    
3-086Grote Kerkstraat 37gebruiker Claas Jansz    
3-086Grote Kerkstraat 37huurwaarde  85‑00‑00 cg  
3-086Grote Kerkstraat 37af: lasten  04‑02‑00 cg  
3-086Grote Kerkstraat 37huurwaarde en aanslag  80‑18‑00 cg 14‑14‑02 cg
3-087Grote Kerkstraat 39soort onroerend goedhuis    
3-087Grote Kerkstraat 39eigenaar Jan Poulus    
3-087Grote Kerkstraat 39gebruiker Jan Sikkes    
3-087Grote Kerkstraat 39huurwaarde  30‑00‑00 cg  
3-087Grote Kerkstraat 39af: lasten  02‑10‑00 cg  
3-087Grote Kerkstraat 39huurwaarde en aanslag  27‑10‑00 cg 05‑00‑00 cg
3-088Grote Kerkstraat 41soort onroerend goedhuis    
3-088Grote Kerkstraat 41eigenaar Dirk C. Wetzens    
3-088Grote Kerkstraat 41gebruiker Geert Olthoff    
3-088Grote Kerkstraat 41huurwaarde  38‑00‑00 cg  
3-088Grote Kerkstraat 41gebruiker Claaske Claases    
3-088Grote Kerkstraat 41huurwaarde  22‑00‑00 cg  
3-088Grote Kerkstraat 41huurwaarde totaal  60‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-088Grote Kerkstraat 41af: lasten  04‑05‑00 cg  
3-088Grote Kerkstraat 41huurwaarde en aanslag  55‑15‑00 cg 10‑02‑12 cg
3-089Kerkpoortstraat 1soort onroerend goedhuis    
3-089Kerkpoortstraat 1eigenaar Corn. Beitschat    
3-089Kerkpoortstraat 1gebruiker Hendrik Hendriks    
3-089Kerkpoortstraat 1huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-089Kerkpoortstraat 1gebruiker Hendrik Baukes    
3-089Kerkpoortstraat 1huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-089Kerkpoortstraat 1gebruiker Antje Folkerts    
3-089Kerkpoortstraat 1huurwaarde  17‑00‑00 cg  
3-089Kerkpoortstraat 1gebruiker Oene Olpherts    
3-089Kerkpoortstraat 1huurwaarde  22‑00‑00 cg  
3-089Kerkpoortstraat 1gebruiker Claas Rommerts wed.   
3-089Kerkpoortstraat 1huurwaarde  ‑00‑00 cg  
3-089Kerkpoortstraat 1opmerking woont vergeefs
3-089Kerkpoortstraat 1huurwaarde totaal  89‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-089Kerkpoortstraat 1af: lasten  01‑00‑00 cg  
3-089Kerkpoortstraat 1huurwaarde en aanslag  88‑00‑00 cg 16‑00‑00 cg
3-090Kerkpoortstraat 5soort onroerend goedhuis    
3-090Kerkpoortstraat 5eigenaar Harm. Beerend Bruining    
3-090Kerkpoortstraat 5gebruiker Harm. Beerend Bruining    
3-090Kerkpoortstraat 5huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-091Kerkpoortstraat 7soort onroerend goedhuis    
3-091Kerkpoortstraat 7eigenaar Jan Hannema    
3-091Kerkpoortstraat 7gebruiker Jan E. Lindeboom    
3-091Kerkpoortstraat 7huurwaarde  28‑00‑00 cg  
3-091Kerkpoortstraat 7gebruiker Geert Jansen    
3-091Kerkpoortstraat 7huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-091Kerkpoortstraat 7huurwaarde totaal  48‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-091Kerkpoortstraat 7af: lasten  02‑15‑00 cg  
3-091Kerkpoortstraat 7huurwaarde en aanslag  45‑05‑00 cg 08‑04‑06 cg
3-092 soort onroerend goedkamer    
3-092 eigenaar Hendrik Vogelsang    
3-092 gebruiker Jurjen Bakker    
3-092 huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
3-093 soort onroerend goedwooning    
3-093 eigenaar Hendrik Anthony    
3-093 gebruiker Hendrik Anthony    
3-093 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑02 cg
3-094 soort onroerend goedtuin    
3-094 eigenaar Jelle Stijl    
3-094 gebruiker Jelle Stijl    
3-094 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-095Kerkpoortstraat 9soort onroerend goedkamer    
3-095Kerkpoortstraat 9eigenaar Jacob Hilbrands    
3-095Kerkpoortstraat 9gebruiker Theunis Jansz wed.   
3-095Kerkpoortstraat 9huurwaarde  28‑00‑00 cg  
3-095Kerkpoortstraat 9af: lasten  01‑00‑00 cg  
3-095Kerkpoortstraat 9huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑18‑02 cg
3-096Kerkpoortstraat 9soort onroerend goedwoning    
3-096Kerkpoortstraat 9eigenaar Jildren Ruurds    
3-096Kerkpoortstraat 9eigenaar Hidde Ruurds    
3-096Kerkpoortstraat 9gebruiker Gerben Hendriks    
3-096Kerkpoortstraat 9huurwaarde  23‑08‑00 cg  
3-096Kerkpoortstraat 9af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-096Kerkpoortstraat 9huurwaarde en aanslag  22‑18‑00 cg 04‑03‑04 cg
3-097Kerkpoortstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-097Kerkpoortstraat 9eigenaar Jan Hendrik Harmens    
3-097Kerkpoortstraat 9gebruiker Jan Hendrik Harmens    
3-097Kerkpoortstraat 9huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-098Kerkpoortstraat 11soort onroerend goedhuisje    
3-098Kerkpoortstraat 11eigenaar Dirk Christiaans erven   
3-098Kerkpoortstraat 11gebruiker Fedde Claasen    
3-098Kerkpoortstraat 11huurwaarde  30‑00‑00 cg  
3-098Kerkpoortstraat 11af: lasten  01‑00‑00 cg  
3-098Kerkpoortstraat 11huurwaarde en aanslag  29‑00‑00 cg 05‑05‑06 cg
3-099 soort onroerend goedhuis    
3-099 eigenaar wed. dr. Stinstra    
3-099 gebruiker Beerend Jansz wed.   
3-099 huurwaarde  25‑00‑00 cg  
3-099 opmerking [samen geteld met 3-100]
3-100Kerkpoortstraat 13soort onroerend goedtuin    
3-100Kerkpoortstraat 13eigenaar wed. dr. Stinstra    
3-100Kerkpoortstraat 13gebruiker Jan Bartels    
3-100Kerkpoortstraat 13huurwaarde  35‑00‑00 cg  
3-100Kerkpoortstraat 13opmerking [samen geteld met 3-099]
3-100Kerkpoortstraat 13huurwaarde totaal  60‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-100Kerkpoortstraat 13af: lasten  01‑15‑00 cg  
3-100Kerkpoortstraat 13huurwaarde en aanslag  58‑05‑00 cg 10‑11‑08 cg
3-101Kerkpoortstraat 15soort onroerend goedhuis    
3-101Kerkpoortstraat 15eigenaar Harm. Hendriks    
3-101Kerkpoortstraat 15gebruiker Harm. Hendriks    
3-101Kerkpoortstraat 15huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-102 soort onroerend goedhuis    
3-102 eigenaar B. v.d. Meulen    
3-102 gebruiker ledig    
3-102 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-103 soort onroerend goedwooning    
3-103 eigenaar J. Mecima    
3-103 gebruiker Jan Hendriks Heidman    
3-103 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-103 gebruiker Govert Jansen    
3-103 huurwaarde  15‑12‑00 cg  
3-103 af: lasten  01‑07‑00 cg  
3-103 huurwaarde en aanslag  34‑05‑00 cg 06‑04‑08 cg
3-104Kerkpoortstraat 29soort onroerend goedhuis    
3-104Kerkpoortstraat 29eigenaar Evert Willems    
3-104Kerkpoortstraat 29gebruiker Evert Willems c.s.   
3-104Kerkpoortstraat 29huurwaarde  16‑00‑00 cg  
3-104Kerkpoortstraat 29gebruiker Albert Pieters c.s.   
3-104Kerkpoortstraat 29huurwaarde  15‑00‑00 cg  
3-104Kerkpoortstraat 29huurwaarde en aanslag  31‑00‑00 cg 05‑12‑12 cg
3-105Kerkpoortstraat 31soort onroerend goedtuin    
3-105Kerkpoortstraat 31eigenaar F. van der Hout    
3-105Kerkpoortstraat 31gebruiker F. van der Hout    
3-105Kerkpoortstraat 31huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-106Kerkpoortstraat 33soort onroerend goedwooning    
3-106Kerkpoortstraat 33eigenaar Hendrik Janzen    
3-106Kerkpoortstraat 33gebruiker Hendrik Janzen    
3-106Kerkpoortstraat 33huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-107Kerkpoortstraat 35soort onroerend goedwooning    
3-107Kerkpoortstraat 35eigenaar Dirk Christiaans erven   
3-107Kerkpoortstraat 35gebruiker Cornelis Helmers wed.   
3-107Kerkpoortstraat 35huurwaarde  23‑00‑00 cg  
3-107Kerkpoortstraat 35gebruiker militairen    
3-107Kerkpoortstraat 35huurwaarde  18‑00‑00 cg  
3-107Kerkpoortstraat 35af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-107Kerkpoortstraat 35huurwaarde en aanslag  40‑10‑00 cg 07‑07‑02 cg
3-108Moriaanstraat 10soort onroerend goedwooning    
3-108Moriaanstraat 10eigenaar Jan van Dursen    
3-108Moriaanstraat 10gebruiker Jan van Dursen    
3-108Moriaanstraat 10huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-108Moriaanstraat 10gebruiker Taeke Pieters    
3-108Moriaanstraat 10huurwaarde  15‑08‑00 cg  
3-108Moriaanstraat 10huurwaarde en aanslag  35‑08‑00 cg 06‑08‑10 cg
3-109Moriaanstraat 12soort onroerend goedwooning    
3-109Moriaanstraat 12eigenaar Beerend Boer    
3-109Moriaanstraat 12gebruiker Beerend Boer    
3-109Moriaanstraat 12huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
3-110 soort onroerend goedwoning en koestallen    
3-110 eigenaar Taeke Pieters    
3-110 gebruiker Tjeerd Gerryts    
3-110 huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
3-111Moriaanstraat 8soort onroerend goedtuin    
3-111Moriaanstraat 8eigenaar Poppe Salomons    
3-111Moriaanstraat 8gebruiker Poppe Salomons    
3-111Moriaanstraat 8huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
3-111Moriaanstraat 8grondpacht aanHylke Hanekuik erven   
3-111Moriaanstraat 8grondpacht en aanslag   01‑05‑00 cg0‑06‑04 cg
3-112 soort onroerend goedwooning    
3-112 eigenaar G. Hingst    
3-112 gebruiker Gerryt Nijhuis    
3-112 huurwaarde  30‑00‑00 cg  
3-112 af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-112 huurwaarde en aanslag  29‑10‑00 cg 05‑07‑02 cg
3-113Kerkpoortstraat 39soort onroerend goedwooning    
3-113Kerkpoortstraat 39eigenaar Eeltje Travaille    
3-113Kerkpoortstraat 39gebruiker Albert Dirks    
3-113Kerkpoortstraat 39huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-113Kerkpoortstraat 39af: lasten  02‑00‑00 cg  
3-113Kerkpoortstraat 39huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-114Kerkpoortstraat 41soort onroerend goedwoning    
3-114Kerkpoortstraat 41eigenaar Age Johannes    
3-114Kerkpoortstraat 41gebruiker Beerns Colling    
3-114Kerkpoortstraat 41huurwaarde  28‑00‑00 cg  
3-114Kerkpoortstraat 41af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-114Kerkpoortstraat 41huurwaarde en aanslag  27‑10‑00 cg 05‑00‑00 cg
3-115Kerkpoortstraat 43soort onroerend goedwooning    
3-115Kerkpoortstraat 43eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
3-115Kerkpoortstraat 43gebruiker Evert Hendriks wed.   
3-115Kerkpoortstraat 43huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-115Kerkpoortstraat 43opmerking woont vergeefs
3-116Kerkpoortstraat 45soort onroerend goedwooning    
3-116Kerkpoortstraat 45eigenaar B. IJsenbeek    
3-116Kerkpoortstraat 45gebruiker Beerend Pas wed.   
3-116Kerkpoortstraat 45huurwaarde  18‑00‑00 cg  
3-116Kerkpoortstraat 45af: lasten  02‑00‑00 cg  
3-116Kerkpoortstraat 45huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
3-117Kerkpoortstraat 47soort onroerend goedwooning    
3-117Kerkpoortstraat 47eigenaar Dirk Bartling    
3-117Kerkpoortstraat 47gebruiker Joost Ottes    
3-117Kerkpoortstraat 47huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-117Kerkpoortstraat 47af: lasten  02‑10‑00 cg  
3-117Kerkpoortstraat 47huurwaarde en aanslag  21‑10‑00 cg 03‑18‑02 cg
3-118Kerkpoortstraat 49soort onroerend goedhuis    
3-118Kerkpoortstraat 49eigenaar Jochem Jansz    
3-118Kerkpoortstraat 49gebruiker Jochem Jansz    
3-118Kerkpoortstraat 49huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-119Molenpad 1soort onroerend goedwooning    
3-119Molenpad 1eigenaar Dooitze cooltier   
3-119Molenpad 1gebruiker Rienk Anthony wed.   
3-119Molenpad 1huurwaarde  30‑00‑00 cg  
3-119Molenpad 1af: lasten  05‑00‑00 cg  
3-119Molenpad 1huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
3-120 soort onroerend goedwooning    
3-120 eigenaar Jan Elshoff q.q.   
3-120 gebruiker Gerryt Jansen    
3-120 huurwaarde  28‑00‑00 cg  
3-120 gebruiker Willem Buising    
3-120 huurwaarde  20‑16‑00 cg  
3-120 huurwaarde totaal  48‑16‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-120 af: lasten  03‑00‑00 cg  
3-120 huurwaarde en aanslag  45‑16‑00 cg 08‑06‑06 cg
3-121Molenpad 11soort onroerend goedtuin    
3-121Molenpad 11eigenaar Albert Osinga    
3-121Molenpad 11gebruiker Albert Osinga    
3-121Molenpad 11huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
3-122Molenpad 9soort onroerend goedwoning    
3-122Molenpad 9eigenaar Albert Osinga    
3-122Molenpad 9gebruiker Dirk de Lange wed.   
3-122Molenpad 9huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-122Molenpad 9gebruiker Arend Pieters wed.   
3-122Molenpad 9huurwaarde totaal  40‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-122Molenpad 9af: lasten  02‑05‑00 cg  
3-122Molenpad 9huurwaarde en aanslag  37‑15‑00 cg 06‑17‑04 cg
3-123 soort onroerend goedwoning    
3-123 eigenaar Albert Osinga    
3-123 gebruiker Jan Dirks    
3-123 huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-123 gebruiker Lodewijk Claasen    
3-123 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-123 huurwaarde totaal  50‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-123 af: lasten  02‑05‑00 cg  
3-123 huurwaarde en aanslag  47‑15‑00 cg 08‑13‑08 cg
3-124 soort onroerend goedwooning    
3-124 eigenaar Jan Harmens    
3-124 gebruiker Anthoni Claasen    
3-124 huurwaarde  26‑10‑00 cg  
3-124 af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-124 huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
3-125 soort onroerend goedtuin en wooning    
3-125 eigenaar Sipke D. IJsbrandi    
3-125 gebruiker A.J. Conradi    
3-125 huurwaarde  50‑00‑00 cg  
3-125 gebruiker Jurre Coenraads Conradi    
3-125 huurwaarde  28‑00‑00 cg  
3-125 huurwaarde totaal  78‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-125 af: lasten  01‑00‑00 cg  
3-125 huurwaarde en aanslag  77‑00‑00 cg 14‑00‑00 cg
3-126 soort onroerend goedwooning    
3-126 eigenaar T. Gratema erven   
3-126 gebruiker Engbert Kollen    
3-126 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-126 gebruiker Jan Gerryts wed.   
3-126 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-126 huurwaarde totaal  46‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-126 af: lasten  02‑10‑00 cg  
3-126 huurwaarde en aanslag  43‑10‑00 cg 07‑18‑02 cg
3-127 soort onroerend goedhuis    
3-127 eigenaar T. Gratema erven   
3-127 gebruiker Nolles Fransen    
3-127 huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-127 af: lasten  01‑00‑00 cg  
3-127 huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
3-128 soort onroerend goedhuis    
3-128 eigenaar T. Gratema erven   
3-128 gebruiker Willem Johannes    
3-128 huurwaarde  16‑00‑00 cg  
3-128 af: lasten  01‑00‑00 cg  
3-128 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-129 soort onroerend goedhuis    
3-129 eigenaar burgem. Toussaint    
3-129 gebruiker Lodewijk Jansz    
3-129 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-129 af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-129 huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
3-130 soort onroerend goedwooning    
3-130 eigenaar A. Gonggrijp    
3-130 gebruiker Wopke Bartels    
3-130 huurwaarde  14‑02‑00 cg  
3-130 af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-130 huurwaarde en aanslag  13‑10‑00 cg 02‑09‑06 cg
3-131 soort onroerend goedwoning en stal    
3-131 eigenaar Johannes Tjebbes wed.   
3-131 gebruiker Johannes Tjebbes    
3-131 huurwaarde  15‑00‑00 cg  
3-131 gebruiker Roelof Johannes    
3-131 huurwaarde  15‑12‑00 cg  
3-131 huurwaarde en aanslag  30‑12‑00 cg 05‑11‑02 cg
3-132Kerkpoortstraat 51soort onroerend goedhuis    
3-132Kerkpoortstraat 51eigenaar Doeke Venema    
3-132Kerkpoortstraat 51gebruiker Lieuwe Lieuwes    
3-132Kerkpoortstraat 51huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-132Kerkpoortstraat 51af: lasten  01‑00‑00 cg  
3-132Kerkpoortstraat 51huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
3-133Kerkpoortstraat 53soort onroerend goedhuis en bakkerij    
3-133Kerkpoortstraat 53eigenaar Willem C. Bakker nom.ux.   
3-133Kerkpoortstraat 53gebruiker Willem D. Bakker    
3-133Kerkpoortstraat 53huurwaarde  75‑05‑00 cg  
3-133Kerkpoortstraat 53af: lasten  02‑00‑00 cg  
3-133Kerkpoortstraat 53huurwaarde en aanslag  73‑05‑00 cg 13‑07‑04 cg
3-134Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedhuis    
3-134Kerkpoortstraat 55eigenaar Beerend Fok    
3-134Kerkpoortstraat 55gebruiker Beerend Fok    
3-134Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
3-135Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedwooning    
3-135Kerkpoortstraat 55eigenaar Beerend Fok    
3-135Kerkpoortstraat 55gebruiker Engbert Bruining    
3-135Kerkpoortstraat 55huurwaarde  22‑00‑00 cg  
3-135Kerkpoortstraat 55af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-135Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  21‑10‑00 cg 03‑18‑02 cg
3-136Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedwooning    
3-136Kerkpoortstraat 55eigenaar Johannes Fransen    
3-136Kerkpoortstraat 55gebruiker Johannes Fransen    
3-136Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-137Rapenburg 1soort onroerend goedwooningen    
3-137Rapenburg 1eigenaar P. Tetrode    
3-137Rapenburg 1gebruiker Laas Sanders    
3-137Rapenburg 1huurwaarde  35‑00‑00 cg  
3-137Rapenburg 1gebruiker ledig    
3-137Rapenburg 1huurwaarde  ‑00‑00 cg  
3-137Rapenburg 1gebruiker Lammert Lammerts    
3-137Rapenburg 1huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-137Rapenburg 1gebruiker militairen    
3-137Rapenburg 1huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-137Rapenburg 1gebruiker Tjerk Rutgers    
3-137Rapenburg 1huurwaarde  22‑00‑00 cg  
3-137Rapenburg 1huurwaarde totaal  109‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-137Rapenburg 1af: lasten  03‑00‑00 cg  
3-137Rapenburg 1huurwaarde en aanslag  06‑00‑00 cg 19‑05‑06 cg
3-138Rapenburg 5soort onroerend goedwoning    
3-138Rapenburg 5eigenaar Frans Jansz    
3-138Rapenburg 5gebruiker Frans Jansz    
3-138Rapenburg 5huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-139Rapenburg 9soort onroerend goedtuin, somerhuis en wooningen    
3-139Rapenburg 9eigenaar Eeke Menalda    
3-139Rapenburg 9gebruiker Jan Jansen    
3-139Rapenburg 9huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-139Rapenburg 9gebruiker Sjoerd Okkes    
3-139Rapenburg 9huurwaarde  28‑00‑00 cg  
3-139Rapenburg 9gebruiker Beernd Rekkenburg    
3-139Rapenburg 9gebruiker Harm. Wennekes    
3-139Rapenburg 9gebruiker Wybe Freerks    
3-139Rapenburg 9huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-139Rapenburg 9huurwaarde totaal  134‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-139Rapenburg 9af: lasten  02‑00‑00 cg  
3-139Rapenburg 9huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 24‑00‑00 cg
3-140Kerkpoortstraat 18soort onroerend goedhuis    
3-140Kerkpoortstraat 18eigenaar Otte Sybes q.q.   
3-140Kerkpoortstraat 18eigenaar Albert Doedes q.q.   
3-140Kerkpoortstraat 18gebruiker Tiete Hendriks    
3-140Kerkpoortstraat 18huurwaarde  38‑00‑00 cg  
3-140Kerkpoortstraat 18af: lasten  02‑10‑00 cg  
3-140Kerkpoortstraat 18huurwaarde en aanslag  35‑10‑00 cg 06‑09‑00 cg
3-141Kerkpoortstraat 14soort onroerend goedwooning    
3-141Kerkpoortstraat 14eigenaar Jetze Boomsma    
3-141Kerkpoortstraat 14gebruiker Johannes Hamens    
3-141Kerkpoortstraat 14huurwaarde  30‑00‑00 cg  
3-141Kerkpoortstraat 14af: lasten  02‑10‑00 cg  
3-141Kerkpoortstraat 14huurwaarde en aanslag  27‑10‑00 cg 05‑00‑00 cg
3-142Kerkpoortstraat 12soort onroerend goedwoning    
3-142Kerkpoortstraat 12eigenaar Jetze Boomsma    
3-142Kerkpoortstraat 12gebruiker Dirk Jacobs    
3-142Kerkpoortstraat 12huurwaarde  28‑00‑00 cg  
3-142Kerkpoortstraat 12af: lasten  02‑10‑00 cg  
3-142Kerkpoortstraat 12huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
3-143Kerkpoortstraat 10soort onroerend goedhuis    
3-143Kerkpoortstraat 10eigenaar Cornelis Beitschat    
3-143Kerkpoortstraat 10gebruiker Jan Jansen    
3-143Kerkpoortstraat 10huurwaarde  25‑00‑00 cg  
3-143Kerkpoortstraat 10af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-143Kerkpoortstraat 10huurwaarde en aanslag  24‑10‑00 cg 04‑09‑00 cg
3-144Kerkpoortstraat 8soort onroerend goedwooning    
3-144Kerkpoortstraat 8eigenaar Bonte Douwes    
3-144Kerkpoortstraat 8gebruiker Harmen Arends    
3-144Kerkpoortstraat 8huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-144Kerkpoortstraat 8af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-144Kerkpoortstraat 8huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
3-145Kerkpoortstraat 2soort onroerend goedhuis    
3-145Kerkpoortstraat 2eigenaar Jochem Jansz    
3-145Kerkpoortstraat 2gebruiker Rintje Pieters    
3-145Kerkpoortstraat 2huurwaarde  32‑00‑00 cg  
3-145Kerkpoortstraat 2af: lasten  01‑14‑00 cg  
3-145Kerkpoortstraat 2huurwaarde en aanslag  30‑06‑00 cg 05‑10‑02 cg
3-146Fabrieksstraat 28soort onroerend goedtuin    
3-146Fabrieksstraat 28eigenaar dr. Stinstra    
3-146Fabrieksstraat 28gebruiker dr. Stinstra    
3-146Fabrieksstraat 28huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-147Fabrieksstraat 28soort onroerend goedwooning    
3-147Fabrieksstraat 28eigenaar Gerryt Harmens    
3-147Fabrieksstraat 28gebruiker Gerryt Harmens    
3-147Fabrieksstraat 28huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
3-147Fabrieksstraat 28opmerking hieronder beklemd no. 3-150
3-147Fabrieksstraat 28grondpacht aan Hiddema erven   
3-147Fabrieksstraat 28grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
3-148Fabrieksstraat 26soort onroerend goedwagenhuis    
3-148Fabrieksstraat 26eigenaar H. Heimans    
3-148Fabrieksstraat 26gebruiker ledig    
3-148Fabrieksstraat 26huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-149Fabrieksstraat 24soort onroerend goedwooning    
3-149Fabrieksstraat 24eigenaar Age Johannes    
3-149Fabrieksstraat 24gebruiker Dirk Gerryts    
3-149Fabrieksstraat 24huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-150Fabrieksstraat 22soort onroerend goedweefwinkel    
3-150Fabrieksstraat 22eigenaar Gerryt Harmens    
3-150Fabrieksstraat 22gebruiker     
3-150Fabrieksstraat 22huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-150Fabrieksstraat 22opmerking beklemd onder no. 3-147
3-151Fabrieksstraat 20soort onroerend goedwooning    
3-151Fabrieksstraat 20eigenaar J. Westra wed.   
3-151Fabrieksstraat 20gebruiker Steven Hendriks    
3-151Fabrieksstraat 20huurwaarde  12‑00‑00 cg  
3-151Fabrieksstraat 20af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-151Fabrieksstraat 20huurwaarde en aanslag  11‑10‑00 cg 02‑01‑12 cg
3-152 soort onroerend goedwooning    
3-152 eigenaar Age Johannes    
3-152 gebruiker August. Harmens    
3-152 huurwaarde  28‑00‑00 cg  
3-152 af: lasten  01‑04‑00 cg  
3-152 huurwaarde en aanslag  26‑16‑00 cg 04‑17‑06 cg
3-153 soort onroerend goedwooning    
3-153 eigenaar E. Menalda    
3-153 gebruiker Claas Claasen    
3-153 huurwaarde  28‑00‑00 cg  
3-153 af: lasten  01‑04‑00 cg  
3-153 huurwaarde en aanslag  26‑16‑00 cg 04‑17‑04 cg
3-154 soort onroerend goedwoning    
3-154 eigenaar Harm. Gerryts wed.   
3-154 gebruiker Harm. Gerryts wed.   
3-154 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-154/2 soort onroerend goedtuin    
3-154/2 eigenaar Poppe Menalda    
3-154/2 gebruiker Poppe Menalda    
3-154/2 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-155 soort onroerend goedwooning en tuin    
3-155 eigenaar Robijn Arjens    
3-155 gebruiker Douwe Dirks    
3-155 huurwaarde  47‑00‑00 cg  
3-155 af: lasten  01‑00‑00 cg  
3-155 huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
3-156 soort onroerend goedtuin    
3-156 eigenaar B. van der Meulen    
3-156 gebruiker B. van der Meulen    
3-156 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-157 soort onroerend goedtuin    
3-157 eigenaar S. Altena wed.   
3-157 gebruiker S. Altena wed.   
3-157 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-158 soort onroerend goedtuin    
3-158 eigenaar T. Gratema erven   
3-158 gebruiker Douwe Dirks    
3-158 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-159 soort onroerend goedwooning    
3-159 eigenaar Claas Folkers    
3-159 gebruiker Simon Willems    
3-155 huurwaarde  20‑16‑00 cg  
3-155 af: lasten  02‑15‑00 cg  
3-159 huurwaarde en aanslag  18‑01‑00 cg 03‑05‑08 cg
3-160 soort onroerend goedhuis    
3-160 eigenaar kalkkrooder Gerryt wed.   
3-160 gebruiker kalkkrooder Gerryt wed.   
3-160 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-160 opmerking onvermogende
3-161Fabrieksstraat 4soort onroerend goedwooning    
3-161Fabrieksstraat 4eigenaar Pier Ruurds en comp.   
3-161Fabrieksstraat 4gebruiker Beernd Hendriks    
3-161Fabrieksstraat 4huurwaarde  24‑16‑00 cg  
3-161Fabrieksstraat 4af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-161Fabrieksstraat 4huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
3-162Fabrieksstraat 2soort onroerend goedtuin    
3-162Fabrieksstraat 2eigenaar I. van Ruth    
3-162Fabrieksstraat 2gebruiker I. van Ruth    
3-162Fabrieksstraat 2huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-162Fabrieksstraat 2grondpacht aanJ. Tuininga erven   
3-162Fabrieksstraat 2grondpacht en aanslag   04‑00‑00 cg1‑00‑00 cg
3-163Weverstraat 14soort onroerend goedhuis en tuin    
3-163Weverstraat 14eigenaar Jan Bartels    
3-163Weverstraat 14gebruiker Jan Bartels    
3-163Weverstraat 14huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-164Klaverbladstraat 1soort onroerend goedhuis en leerlooyerij    
3-164Klaverbladstraat 1eigenaar Hendrik Stomp    
3-164Klaverbladstraat 1gebruiker Hendrik Stomp    
3-164Klaverbladstraat 1huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-165Weverstraat 10soort onroerend goedwoning    
3-165Weverstraat 10eigenaar Hendrik Stomp    
3-165Weverstraat 10gebruiker Willem Joseph    
3-165Weverstraat 10huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
3-166 soort onroerend goedwoning    
3-166 eigenaar T. Gratema erven   
3-166 gebruiker Willem Willems    
3-166 huurwaarde  32‑00‑00 cg  
3-166 gebruiker Beerend Hendriks    
3-166 huurwaarde totaal  64‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-166 af: lasten  01‑00‑00 cg  
3-166 huurwaarde en aanslag  63‑00‑00 cg 11‑09‑00 cg
3-167 soort onroerend goedwoning    
3-167 eigenaar Poppe E. Menalda    
3-167 gebruiker Pieter van Slooten    
3-167 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-167 af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-167 huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
3-168Weverstraat 3soort onroerend goedhuis    
3-168Weverstraat 3eigenaar Harm. Gerryts    
3-168Weverstraat 3gebruiker Harm. Gerryts    
3-168Weverstraat 3huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-169Weverstraat 5soort onroerend goedwoningen    
3-169Weverstraat 5eigenaar b[urgemeeste]r Toussaint    
3-169Weverstraat 5gebruiker Waling Regts    
3-169Weverstraat 5huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-169Weverstraat 5gebruiker Jan H. Koning    
3-169Weverstraat 5gebruiker Beernd Lammerts    
3-169Weverstraat 5huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-169Weverstraat 5gebruiker Arent Gerryts    
3-169Weverstraat 5gebruiker Willem Boekholt    
3-169Weverstraat 5huurwaarde totaal  24‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-169Weverstraat 5af: lasten  02‑00‑00 cg  
3-169Weverstraat 5huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 20‑14‑08 cg
3-170Franekereind 40soort onroerend goedhuis en tuin    
3-170Franekereind 40eigenaar Eeke Menalda    
3-170Franekereind 40gebruiker Eeke Menalda    
3-170Franekereind 40huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
3-171Franekereind 38soort onroerend goedpakhuis    
3-171Franekereind 38eigenaar S. Talma erven   
3-171Franekereind 38gebruiker Douwe Gabes    
3-171Franekereind 38huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-171Franekereind 38gebruiker Jan Bolman    
3-171Franekereind 38huurwaarde  38‑00‑00 cg  
3-171Franekereind 38huurwaarde totaal  58‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-171Franekereind 38af: lasten  01‑10‑00 cg  
3-171Franekereind 38huurwaarde en aanslag  56‑10‑00 cg 10‑05‑06 cg
3-172Franekereind 36soort onroerend goedhuis    
3-172Franekereind 36eigenaar Claas Taekes    
3-172Franekereind 36gebruiker Jurjen G. Hempel    
3-172Franekereind 36huurwaarde  55‑00‑00 cg  
3-172Franekereind 36af: lasten  01‑10‑00 cg  
3-172Franekereind 36huurwaarde en aanslag  53‑10‑00 cg 09‑14‑08 cg
3-172Franekereind 36grondpacht aanJ. Tuininga erven   
3-172Franekereind 36grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-173Franekereind 34soort onroerend goedhuis    
3-173Franekereind 34eigenaar Trijntje Oosterbaan    
3-173Franekereind 34gebruiker Trijntje Oosterbaan    
3-173Franekereind 34huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
3-174Franekereind 32soort onroerend goedhuis etc.    
3-174Franekereind 32eigenaar Minne Blok q.q.   
3-174Franekereind 32gebruiker Jan Bolman    
3-174Franekereind 32huurwaarde  48‑00‑00 cg  
3-174Franekereind 32af: lasten  01‑10‑00 cg  
3-174Franekereind 32huurwaarde en aanslag  46‑10‑00 cg 08‑09‑00 cg
3-174Franekereind 32grondpacht aanJacob Tuininga erven   
3-174Franekereind 32grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-175Franekereind 26soort onroerend goedhuis en zoutkeet    
3-175Franekereind 26eigenaar H. Hanekuik    
3-175Franekereind 26gebruiker H. Hanekuik    
3-175Franekereind 26huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 29‑01‑12 cg
3-176Franekereind 24soort onroerend goedhuis en zoutkeet    
3-176Franekereind 24eigenaar E. Oosterbaan wed.   
3-176Franekereind 24gebruiker E. Oosterbaan wed.   
3-176Franekereind 24huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 25‑09‑00 cg
3-176Franekereind 24grondpacht aanvroedsmanvroedsman Altena    
3-176Franekereind 24grondpacht en aanslag   00‑08‑00 cg0‑02‑00 cg
3-177 soort onroerend goedwooning    
3-177 eigenaar burgemeester Toussaint    
3-177 gebruiker Arend Hessels    
3-177 huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-177 af: lasten  01‑00‑00 cg  
3-177 huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
3-178 soort onroerend goedwooning    
3-178 eigenaar T. Gratema erven   
3-178 gebruiker T. Gratema erven   
3-178 huurwaarde  28‑00‑00 cg  
3-178 af: lasten  00‑15‑00 cg  
3-178 huurwaarde en aanslag  27‑05‑00 cg 04‑19‑00 cg
3-179 soort onroerend goedwoning    
3-179 eigenaar J. Stijl    
3-179 gebruiker Johannes Jansen    
3-179 huurwaarde  20‑16‑00 cg  
3-179 gebruiker Bente Beerends    
3-179 huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-179 huurwaarde totaal  44‑16‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-179 af: lasten  02‑18‑00 cg  
3-179 huurwaarde en aanslag  41‑18‑00 cg 07‑12‑04 cg
3-180Franekereind 16soort onroerend goedhuis    
3-180Franekereind 16eigenaar F. Fontein    
3-180Franekereind 16gebruiker ledig    
3-180Franekereind 16huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-181Franekereind 18soort onroerend goedhuis    
3-181Franekereind 18eigenaar F. Fontein    
3-181Franekereind 18gebruiker Jacob Johannes    
3-181Franekereind 18huurwaarde  22‑00‑00 cg  
3-181Franekereind 18af: lasten  03‑00‑00 cg  
3-181Franekereind 18huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
3-182Franekereind 20soort onroerend goedpakhuis en stal    
3-182Franekereind 20eigenaar F. Fontein    
3-182Franekereind 20gebruiker F. Fontein    
3-182Franekereind 20huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-183Lammert Warndersteeg 1soort onroerend goedzoutkeet    
3-183Lammert Warndersteeg 1eigenaar F. Fontein    
3-183Lammert Warndersteeg 1gebruiker F. Fontein    
3-183Lammert Warndersteeg 1huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
3-184Lammert Warndersteeg 3soort onroerend goedkeet    
3-184Lammert Warndersteeg 3eigenaar T. Tjallingii    
3-184Lammert Warndersteeg 3gebruiker T. Tjallingii    
3-184Lammert Warndersteeg 3huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
3-184Lammert Warndersteeg 3opmerking hieronder beklemd no. 3-204
3-185 soort onroerend goedwoningen    
3-185 eigenaar Meile Faber    
3-185 gebruiker ledig    
3-185 huurwaarde  ‑00‑00 cg  
3-185 gebruiker Gerryt Jansz    
3-185 huurwaarde  18‑04‑00 cg  
3-185 huurwaarde en aanslag  18‑04‑00 cg 03‑06‑00 cg
3-186 soort onroerend goedwooningen    
3-186 eigenaar Corn. Beitschat    
3-186 gebruiker Hendrik van Gerven    
3-184Lammert Warndersteeg 3huurwaarde  18‑00‑00 cg  
3-184Lammert Warndersteeg 3huurwaarde  ‑00‑00 cg  
3-183Lammert Warndersteeg 1af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-186 huurwaarde en aanslag  17‑10‑00 cg 03‑03‑08 cg
3-187Lammert Warndersteeg 5soort onroerend goedhuis    
3-187Lammert Warndersteeg 5eigenaar J. Mecima    
3-187Lammert Warndersteeg 5gebruiker Jan Harmens    
3-187Lammert Warndersteeg 5huurwaarde  16‑00‑00 cg  
3-187Lammert Warndersteeg 5gebruiker Gerryt Haul    
3-187Lammert Warndersteeg 5huurwaarde  15‑12‑00 cg  
3-187Lammert Warndersteeg 5gebruiker Jan Anthoni    
3-187Lammert Warndersteeg 5huurwaarde  20‑16‑00 cg  
3-187Lammert Warndersteeg 5huurwaarde totaal  52‑08‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-187Lammert Warndersteeg 5af: lasten  01‑00‑00 cg  
3-187Lammert Warndersteeg 5huurwaarde en aanslag  51‑08‑00 cg 09‑06‑12 cg
3-188Lammert Warndersteeg 7soort onroerend goedwoning    
3-188Lammert Warndersteeg 7eigenaar Corn. Beitschat    
3-188Lammert Warndersteeg 7gebruiker Berend Jan Telkers    
3-188Lammert Warndersteeg 7huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-188Lammert Warndersteeg 7af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-188Lammert Warndersteeg 7huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
3-189Lammert Warndersteeg 9soort onroerend goedhuis    
3-189Lammert Warndersteeg 9eigenaar Dirk Douwes q.q.   
3-189Lammert Warndersteeg 9gebruiker Jan Oedses    
3-189Lammert Warndersteeg 9huurwaarde  30‑00‑00 cg  
3-189Lammert Warndersteeg 9af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-189Lammert Warndersteeg 9huurwaarde en aanslag  29‑10‑00 cg 05‑07‑02 cg
3-190Lammert Warndersteeg 13soort onroerend goedhuis en koemelkerij    
3-190Lammert Warndersteeg 13eigenaar Cornelis Beitschat    
3-190Lammert Warndersteeg 13gebruiker Enne Sjoerds    
3-190Lammert Warndersteeg 13huurwaarde  40‑00‑00 cg  
3-190Lammert Warndersteeg 13af: lasten  01‑10‑00 cg  
3-190Lammert Warndersteeg 13huurwaarde en aanslag  38‑10‑00 cg 06‑19‑14 cg
3-191Lammert Warndersteeg 18soort onroerend goedwoningen    
3-191Lammert Warndersteeg 18eigenaar Jolke Jansz    
3-191Lammert Warndersteeg 18gebruiker Wouter Scheltes    
3-191Lammert Warndersteeg 18huurwaarde  25‑00‑00 cg  
3-191Lammert Warndersteeg 18gebruiker Berend Jan Beerends    
3-191Lammert Warndersteeg 18huurwaarde  15‑12‑00 cg  
3-191Lammert Warndersteeg 18huurwaarde totaal  40‑12‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-191Lammert Warndersteeg 18af: lasten  01‑00‑00 cg  
3-191Lammert Warndersteeg 18huurwaarde en aanslag  39‑12‑00 cg 07‑03‑14 cg
3-192Lammert Warndersteeg 16soort onroerend goedwoning    
3-192Lammert Warndersteeg 16eigenaar Daniel Paulus wed.   
3-192Lammert Warndersteeg 16gebruiker Simon Jansz wed.   
3-192Lammert Warndersteeg 16huurwaarde  13‑10‑00 cg  
3-192Lammert Warndersteeg 16gebruiker Theunis Beva    
3-192Lammert Warndersteeg 16huurwaarde  30‑00‑00 cg  
3-192Lammert Warndersteeg 16huurwaarde totaal  43‑10‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-192Lammert Warndersteeg 16af: lasten  01‑00‑00 cg  
3-192Lammert Warndersteeg 16huurwaarde en aanslag  42‑10‑00 cg 07‑14‑08 cg
3-193Lammert Warndersteeg 14soort onroerend goedwoning    
3-193Lammert Warndersteeg 14eigenaar E. Beva    
3-193Lammert Warndersteeg 14gebruiker Piebe Tjeerds    
3-193Lammert Warndersteeg 14huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-193Lammert Warndersteeg 14gebruiker militairen    
3-193Lammert Warndersteeg 14huurwaarde  13‑00‑00 cg  
3-193Lammert Warndersteeg 14huurwaarde totaal  39‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-193Lammert Warndersteeg 14af: lasten  01‑00‑00 cg  
3-193Lammert Warndersteeg 14huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑18‑02 cg
3-194Lammert Warndersteeg 12soort onroerend goedhuis    
3-194Lammert Warndersteeg 12eigenaar Yeme Broers    
3-194Lammert Warndersteeg 12gebruiker Yeme Broers    
3-194Lammert Warndersteeg 12huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-195 soort onroerend goedwoning    
3-195 eigenaar Fokke smid   
3-195 gebruiker militairen    
3-195 huurwaarde  15‑12‑00 cg  
3-195 gebruiker Abe Harmens    
3-195 huurwaarde  27‑00‑00 cg  
3-195 gebruiker Harmen Harmens wed.   
3-195 huurwaarde  10‑08‑00 cg  
3-195 huurwaarde totaal  53‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-195 af: lasten  01‑00‑00 cg  
3-195 huurwaarde en aanslag  52‑00‑00 cg 09‑09‑00 cg
3-195/2 soort onroerend goedturfhuis    
3-195/2 eigenaar Dirk C. Wetzens c.s.   
3-195/2 gebruiker Dirk C. Wetzens c.s.   
3-195/2 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-195/2 opmerking beklemd onder no. 3-198
3-196Kruisstraat 10soort onroerend goedhuis    
3-196Kruisstraat 10eigenaar Johannes Jacobs    
3-196Kruisstraat 10gebruiker Johannes Jacobs    
3-196Kruisstraat 10huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-196Kruisstraat 10af: lasten  01‑00‑00 cg  
3-196Kruisstraat 10huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
3-197 soort onroerend goedwoning    
3-197 eigenaar H. de Waard nom.ux.   
3-197 gebruiker ledig    
3-197 huurwaarde  ‑00‑00 cg  
3-197 gebruiker Jan Jurjens    
3-197 huurwaarde  30‑00‑00 cg  
3-197 af: lasten  04‑00‑00 cg  
3-197 huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
3-198Kruisstraat 8soort onroerend goedmouterij    
3-198Kruisstraat 8eigenaar Dirk C. Wetzens c.s.   
3-198Kruisstraat 8gebruiker Dirk C. Wetzens c.s.   
3-198Kruisstraat 8huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
3-198Kruisstraat 8opmerking hieronder beklemd no. 3-195/2
3-199Kruisstraat 6soort onroerend goedwagenhuis    
3-199Kruisstraat 6eigenaar Pieter Aukes    
3-199Kruisstraat 6gebruiker     
3-199Kruisstraat 6huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-199Kruisstraat 6opmerking beklemd onder no. 4-081
3-200 soort onroerend goedtuin    
3-200 eigenaar Claas Poort    
3-200 gebruiker Claas Poort    
3-200 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
3-201 soort onroerend goedwoning    
3-201 eigenaar Jurjen Okkes    
3-201 gebruiker Jelle Sikkes    
3-201 huurwaarde  13‑10‑00 cg  
3-201 gebruiker Bauke Piers    
3-201 huurwaarde  23‑00‑00 cg  
3-201 huurwaarde totaal  36‑10‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-201 af: lasten  00‑10‑00 cg  
3-201 huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
3-202 soort onroerend goedwoning en winkel    
3-202 eigenaar Jan Alberts    
3-202 gebruiker Jan Alberts    
3-202 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-203 soort onroerend goedmangelkamer    
3-203 eigenaar D. Sloterdijk    
3-203 gebruiker     
3-203 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-203 opmerking beklemd onder no. 3-216
3-204 soort onroerend goedzelhuis    
3-204 eigenaar F. Tjallingii    
3-204 gebruiker     
3-204 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-204 opmerking beklemd onder no. 3-184
3-205 soort onroerend goedwoning    
3-205 eigenaar D. Fontein    
3-205 gebruiker de vrouw van Claas Hilles    
3-205 huurwaarde  20‑00‑00 cg