Harlingen, adresboek van Friesland 1928

illustratie adresboek van Friesland 1928
Rond 1928 is in Leeuwarden uitgegeven een 'Algemeen adresboek van de provincie Friesland, bewerkt naar de officieele gegevens van de 43 gemeenten in deze provincie', met daarin de 'Namen van hoofden van Gezinnen en personen die een zelfstandige positie bekleden in de provincie Friesland, in de alphabetische volgorde gerangschikt naar de plaats hunner inwoning'.

Voorin het boek staan de gegevens van de gemeenten. Voor Harlingen:
Burgemeester: L.A. van der Stok
Wethouders: A.E. Hannema en A. Meter
Leden van den Raad: W. Dokter, B. Drijfhout, G. van der Gaast, A.E. Hannema, J.L. Kort, J.J. Krol, T. Mellema, A. Meter, G. Morren, D. van der Ploeg, R. van Vliet, D. de Vries, A. van der Wal, H. Wijga, H.T. Witte.
Secretaris: P. Viëtor Sibinga
Ontvanger: A.J. Glastra van Loon

Het volledige adresboek is ingescand en te zien op de website van Tresoar maar daar kan alleen op plaatsnaam gezocht worden. Zoeken op eigennamen, adressen en beroepen is veel leuker en daarom heb ik de gegevens van Harlingen en Almenum overgenomen. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:07A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  naam beroep adres
G. Aalfs leeraar H.B.S. Zuidoostersingel 31
mej. C. Aarnoutse onderwijzeres Rommelhaven 7
W.A. Abeleven zeeman Schritsen 67
A. Abma transportarbeider Zoutsloot 5
J. Abma transportarbeider Kerkstraat 20
M. Abma transportarbeider Kerkstraat 20
R. Adolfs transportarbeider Bildtstraat 4
J. Agema jr. gardenier Zoutsloot 113
J. Agema sr. melktapper Zoutsloot 113
R. Agema melktapper Anjelierstraat 2
J. Akkerboom exportslager Zoutsloot 56
T. Akkerboom treinpoetser Kruisstraat 9
L. van Akkeren petroleumventer Achterstraat 9
J. Akkerman schipper Lanen 8a
P. Akkerman transportarbeider Achterstraat 44
H.J. Albarda inspecteur loodswezen Noorderhaven 33
W.A. Albarda sluisknecht Zoutsloot 95
L. Albeda gardenier Almenum
J. Alberda smid Lammert Warndersteeg 10a
P. Algera magazijnchef Jacob Backerstraat 22
S. Algera - Almenum
J. Algra matroos Dwarsstraat 2
D. Alkema varensgezel Almenum
H. Alkema wegwerker s.s. Tjerk Hiddes De Vriesstraat 15
IJ. Alkema schipper Aan Boord
J. Alkema jr. werkman zuiderzeewerken Heerenknechtenkamerstraat 1
J. Alkema sr. venter Heerenknechtenkamerstraat 1
J. Alkema binnenschipper Oosterkeetstraat 7
N. Alkema manufacturier Voorstraat 31
P. Alkema schilder Nieuwstraat 1
T. Alkema manufacturier Voorstraat 57
mej. W. Allgeier winkeljuffrouw Grote Bredeplaats 8
G. Althuis boekhandelaar Simon Stijlstraat 5
A. van Andel matroos Droogstraat 71
P. Andela landarbeider Droogstraat 33
A. Anema - Kerkpoortstraat 77a
F. Anema aannemer Rozenstraat 1
G. Anema timmerman Rozenstraat 1
J. Anema zeeman Anjelierstraat 23
D. Antonisse schilder Zoutsloot 68
J. Antonisse schilder Zoutsloot 68
H.C. v/d Ark candidaat notaris Voorstraat 5
H. van Asperen aannemer Sint Jacobstraat 6
D. Attema bootwerker Visscherstraat 1
F. Attema ijzerwerker Bargebuurt 4
H. Attema vischhandelaar Spekmarkt 4
P. Attema transportarbeider Droogstraat 23
P. Attema tuinman Petrus Feddesstraat 41
P. Attema transportarbeider Roptaweg 15
P. Attema schipper Zoutsloot 16
S. Attema transportarbeider Bargebuurt 22
A. Aukema winkelier Voorstraat 3
J.H. Baalman onderwijzer Bosboom Toussaintstraat 14
mej. A. Baarda huishoudster Lanen 17
D. Baarda transportarbeider Westersteeg 4
E. Baarda gardenier Achterstraat 43
E.C. Baarda gardenier Zoutsloot 83
G. Baarda gardenier Almenum
K. Baarda transportarbeider Romastraat 7
K. Baarda gardenier Zoutsloot 97
O. Baarda varensgezel Achterstraat 37
O.H. Baarda leeraar ambachtsschool Bosboom Toussaintstraat 6
mej. P. Baarda huishoudster Lanen 17
R. Baarda tichelwerker Nieuwstraat 26
Sj. Baarda varensgezel Anjelierstraat 14
Sj. Baarda smid Romastraat 7
A. Bader werkman scheepswerf Kerkpoortstraat 39
J. Bader bootwerker Nutstraat 3
A.I. Bakker candidaat notaris Zuiderhaven 59
D. Bakker varensgezel Vijversteeg 2
E. Bakker kommies-verificateur Schritsen 9
F. Bakker bootwerker Bosboom Toussaintstraat 32
H. Bakker stoker s.s. Bij 't Spoor
H.A. Bakker darmenbewerker Oosterstraat 65
H.C. Bakker monteur gas- en electriciteitsbedrijf Fabrieksplein 3
J. Bakker timmerman Bosboom Toussaintstraat 32
O. Bakker stuurman Voorstraat 27
R. Bakker grondwerker Oosterkeetstraat 6
T. Bakker onderbaas zuiderzeewerken Aan Boord Zuidoostersingel
J. Bal opzichter visscherij inspectie Zuiderstraat 4
L. Bal opzichter visscherij inspectie Prinsenstraat 8
G.C.M. Ballintijn opzichter ned. spoorwegen Kerkstraat 23
J.C. Balt fabrieksarbeider Bosboom Toussaintstraat 27
A. Bambach kok Havenplein 26a
B. Bambach sorteerder sigarenfabriek Schritsen 32
N. Bambach bootwerker Zoutsloot 7
S. Bambach letterzetter Admiraal Stellingwerfstraat
B. Bandsma sigarenmaker Werfpad 9
H. Bandsma bootwerker Werfpad 9
K. Banning panbakker Romastraat 35
D. Bantema machinist Petrus Feddesstraat 33
A.D. Barendregt predikant Grote Bredeplaats 23a
G. Barends schoenmaker Almenum
J.C. Barends koopman Almenum
J. Barneveld leeraar gymnastiek Noorderhaven 6a
G. Bauritius boekdrukker Liemendijk 16
P. Bauritius fabrikeur van suikerwerken Oosterstraat 47
S. Bauritius vellenblooter Zoutsloot 47a
S. Bauritius fabrikeur van suikerwerken -
mej. H. Beckering apothekers-assistente Lanen 83
L.H. Beekamp predikant Zuiderhaven 48
B. Been huishoudster Groote Breedeplaats 24
G. Beers meesterknecht aardappelhandel Westerstraat 18
J. Beetsma kantoorbediende Caspar di Roblesstraat
R. Beima broodbakker Noorderhaven 26
R. Beinema opperman Noordergrachtswal 10
mej. G. Bekius arbeidster Almenum
J. Bekius tichelknecht Almenum
J.H. Bekius assistent zoutweger Noorderhaven 112
Sj. Bekius broodbakker Oosterstraat 67
Tj. Bekius broodbakker Kerkpoortstraat 55
J.H. Benning opperman Nieuwstraat 36
A. Berends stoker Klaverbladstraat 8
J. Berends werkman gemeente reiniging Romastraat 49
P. Berends transportarbeider Fabrieksstraat 28a
S. Berends tuinier Fabrieksstraat 28
D. v/d Berg horlogemaker Voorstraat 76
D. v/d Berg timmerman Liemendijk 28
J. v/d Berg gemeente timmerman Tjerk Hiddes De Vriesstraat 18
J. v/d Berg sigarenmaker Vijver 2
J.P. v/d Berg hoofd ter secretarie Oosterstraat 3
R. v/d Berg timmerman Hofstraat 28
W. v/d Berg onderwijzer (gep.) Stationsweg 3
O.R. Bergema onderwijzeres Bosboom Toussaintstraat 17
H. Bergman cafehouder Schritsen 51
B. Bergsma exportslager Heerenwaltje 9
B. Bergsma groentenhandelaar Lanen 33
B. Bergsma kapitein schelpenzuiger Groote Ossenmarkt 12
C. Bergsma sigarenfabrikant Noordergrachtswal 24
H. Bergsma houtstekknecht Tjerk Hiddes De Vriesstraat 14
J. Bergsma zeeman Zeepziedersstraat 3
J. Bergsma - Kerkpad 20
R. Bergsma sigarenfabrikant Vijver 4
R. Bergsma schipper Aan Boord
W. Bergsma bootwerker Zoutsloot 9
W. Bergsma schipper Dwarsstraat 7
W. Bergsma vetsmelter Karremanstraat 7
W. Bergsma groentenhandelaar Kerkpoortstraat 31
R. Berkenpas agent van politie Zoutsloot 29
W.G.R. Berkhout stuwadoor Groote Breedeplaats 5
G. Beuker transportarbeider Nicolaas Baurstraat 50
G.A. Beuker timmerman Tjerk Hiddes De Vriesstraat 16
H. Beuker transportarbeider Klaverbladstraat 2
J. Beuker arbeider Almenum
J. Beuker transportarbeider Heerenknechtenkamerstraat 9
J. Beuker spoorwegarbeider Zoutsloot 68
J. Beuker morgenwekker Kerkpad 26
P. Beuker timmerman Almenum
S. Beuker transportarbeider Dwarsstraat 10
S. Beuker transportarbeider Midlumerweg 8
Th.P. Beuker timmerman Vianen 22
D. Beverlo transportarbeider Sint Odolphisteeg 18
S. Beverlo transportarbeider Waschbleek 40
J. Bierma fabrieksarbeider Almenum
J. Bierma ijzerwerker Dokstraat 5
G. v/d Bij machinist Admiraal Stellingwerfstraat
R. Bijkerk bouwk. ambt. rijksgebouwendienst Noorderhaven 53
A. Bijl tuinder Gedempte Korte Zoutsloot
S. Bijl gardenier Zoutsloot 108
Bijlsma opperman Droogstraat 24
A. Bijlsma landbouwer Almenum
D. Bijlsma opzichter interc. waterleiding mIJ. Petrus Feddesstraat 27
G. Bijlsma smid Rommelhaven 5
J. Bijlsma bootwerker Vijverstraat 24a
J. Bijlsma smid gemeentelijke gasfabriek Bosboom Toussaintstraat 5
J. Bijlsma gardenier Nieuwstraat 66
P. Bijlsma machinist houtb. Hofstraat 20
S. Bijlsma werkman bij de gem. waterleiding Romastraat 1
S. Bijlsma broodbakker Voorstraat 83
T. Bijlsma timmerman Zeeweg
B.T. Bisschop bankwerker Voorstraat 7a
E. Bisschop timmerman Nieuwe Buren 7
E.G. Bisschop onderwijzeres Voorstraat 101
M. Bisschop machinist Noorderhaven 19
P. Bisschop timmerman Schritsen 22
P.C.E. Bisschop huishoudster Voorstraat 101
R. Bisschop timmerman Schritsen 50
V.G. Bisschop winkelierster Voorstraat 101
D. Blaauw brandstoffenhandel Heiligeweg 30
H.A. Blanksma sigarenmaker Bosboom Toussaintstraat 36
IJ. Blanksma melktapper Hoogstraat 4
J. Blanksma timmerman Hoogstraat 4
H. Bleeker darmenbewerker Heerenwaltje 7
J. Bleeker transportarbeider Waschbleek 20
L. Bleeker drukker Nicolaas Baurstraat 49
W.IJ. Bleeker werkman pepermuntfabriek Tjerk Hiddes De Vriesstraat 3
J. Bloem boekhouder Kleine Breedeplaats 17
A. Blok slager Noordoostersingel 19
J. Blokland steenzetter Westerzeedijk 5
F. Blom kolenweger Groote Breedeplaats 27
H. Blom schilder Hoogstraat 19a
J. Blom winkelierster Bildtstraat 19
J.T. Blom klerk posterijen Bosboom Toussaintstraat 15
G. Boas bootwerker Groote Ossenmarkt 16
A. de Bock bouwkundig opzichter Nutstraat 4b
H. de Bock timmerman Rozengracht 4
D. Boekholt gemeente straatmaker Bosboom Toussaintstraat 33
H. Boekholt arbeider Almenum
H. Boelens kommies r.d.b. Groote Breedeplaats 15a
A. de Boer kommies r.d.b. Patrimoniumstraat 4
A. de Boer brandstoffenhandelaar Rozengracht 25
A. de Boer exportslager Noorderhaven 46
B. de Boer verversknecht Noorderwal 44
B. de Boer suikerwerker Admiraal Stellingwerfstraat
D. de Boer kantoorbediende Rozengracht 25
E. de Boer binnenloods Oosterstraat 27
H. de Boer exportslager Zuiderstraat 1
H. de Boer balkvlotter Kerkpoortstraat 2
H. de Boer sigarenmaker Almenum
IJ. de Boer schipper Bildtstraat 9
J. de Boer vethandelaar Admiraal Stellingwerfstraat
J. de Boer fabrieksarbeider Almenum
J. de Boer machinist Tjerk Hiddes De Vriesstraat 13
J. de Boer bootwerker Zuiderstraat 14
J. de Boer sigarenfabrikant Zoutsloot 20
Joh. de Boer arbeider Almenum
K. de Boer exportslager Nicolaas Baurstraat 39
Kl. de Boer schipper Aan Boord
L. de Boer bootwerker Jacob Backerstraat 18
L. de Boer koopman en vellenblooter Voorstraat 90
M. de Boer grondwerker Kerkpoortstraat 41
P. de Boer veilingmeester Kerkstraat 36
P. de Boer barbier Hondenstraat 2
P.D. de Boer ambtenaar ned. sp. Nicolaas Baurstraat 41
R. de Boer scheepstimmerman Schoolstraat 10
S. de Boer bootwerker Romastraat 19
T. de Boer werkman Gedempte Korte Zoutsloot
Tj. de Boer winkelierster Visscherstraat 12
W. de Boer letterzetter Kerkpoortstraat 2
W. de Boer 2e stuurman Zuiderstraat 2
W.A. de Boer slager Schoolplein 7
W.M. de Boer vroedvrouw Kerkstraat 23
H. Boersma matroos (groote vaart) Anjelierstraat 6
J. Boersma agent van politie Nicolaas Baurstraat 15
Joh. Boersma schipper Rommelhaven 28
R.A. Boersma broodbakker Groote Ossenmarkt 21
Tj. Boersma broodbakker Groote Ossenmarkt 21
L. Bogaards opperman Kleine Kerkstraat 5
P. Bogaards sigarenmaker Kleine Kerkstraat 5
G. Bolkestein drogiste Voorstraat 23
IJ. Bolman stoffeerder Vischmarkt 4
IJ.C. Bolman stoffeerder Heiligeweg 52
P. de Bondt molenbaas Aan Boord Zuidoostersingel
A.K. Bonnema cafehoudster Midlumerweg 10
N. Bons dekknecht Dalpad 1
A. Boogaard opperman Waschbleek 11
J. Boogaard rijwielhandelaar Havenweg 69
J. Booij betonwerker Admiraal Stellingwerfstraat
P. v/d Boom broodventer Nieuwstraat 41
H.W. Boomgaart dir. post- en telegraafkantoor Groote Breedeplaats 6
B. Boomstra steenzetter Roptaweg 5
G. Boomstra transportarbeider Plantsoen 6
H. Boomstra arbeider Almenum
IJ. Boomstra grondwerker Nieuwstraat 39
Joh. Boomstra ontvanger waterschap Heiligeweg 3
P. Boomstra vischhandelaar Bargebuurt 6
R. Boomstra werkman Anjelierstraat 7
S. Boomstra bootwerker Poortje, 't 5
S. Boomstra bootwerker Roptaweg 11
S. Boomstra stoker gemeentelijke gasfabriek Schritsen 48
S. Boomstra bootwerker Lammert Warndersteeg 7
W. Boomstra transportarbeider Lammert Warndersteeg 18a
R.C. Boon touwslager Noorderhaven 26
A. Boonstra fabrieksarbeider Nieuwstraat 23
C. Boonstra machinist n.t.m. (gep.) Zoutsloot 33
K. Boonstra arbeider Kerkpoortstraat 9
K. Boonstra transportarbeider Weeshuisstraat 33
Kl. Boonstra transportarbeider Weeshuisstraat 7
M. Boonstra zeeman Havenplein 28
D. Bootsma arbeider Almenum
J. Bootsma arbeider Almenum
B. Borduin brievenbesteller Rein Miedemastraat 3
wed. H. Borduin - Caspar di Roblesstraat
A. Bos houtwerker Tjerk Hiddes De Vriesstraat 10
A. Bos werktuigkundig ingenieur Aan Boord
D. Bos arbeider-rangeerder ned. sp. Noordergrachtswal 26
H. Bos sigarenfabrikant Heiligeweg 38
J. Bos plateelschilder Zuiderhaven 15
J. Bos grondwerker Begraafplaatslaan 3
K. v/d Bos kleermaker Bosboom Toussaintstraat 8
P. Bos koopman Noordergrachtswal 48
S. Bos matroos Achterstraat 22
B. Bosch arts Noorderhaven 57
A. Bosma timmerman gasfabriek Riedstraat 32
A.A. Bosma timmermansknecht Nieuwstraat 60
C. Bosma opperman Admiraal Stellingwerfstraat
E. Bosma handelsreiziger Kerkstraat 31
E. Bosma - Almenum
G. Bosma timmerman Nieuwstraat 60
mej. L. Bosma-van Kerkvoorde bewaarschool-onderwijzeres Kerkstraat 31
M. Bottema bakker Bildtstraat 13
A. Bouma apotheker Lanen 83
Chr. Bouma grondwerker Nicolaas Baurstraat 44
D. Bouma transportarbeider Tuinpad 2
G. Bouma agent van politie Bosboom Toussaintstraat 30
G. Bouma winkelbediende Voorstraat 25
J. Bouma schipper Aan Boord
J.P. Bouma postconducteur (gep.) Zoutsloot 44
K. Bouma bootwerker Nieuwstraat 33
W. Bouma winkelier Heiligeweg 26
W. Boumans sigarenmaker Kerkpad 24
H. Bouwmeester schilder Rapenburg 2
H. Braaksma - Almenum
N. Braaksma bierbotteler Havenplein 26
P. Braaksma kweeker Almenum
S. Braaksma gardenier Weeshuisstraat 11
S. Braaksma aardappelhandelaar Midlumerweg 16
P. Brandenburg hotelknecht Borstelsteeg 1
B. Brandy walgeldgaarder Harlingerweg 58
P. Braunius dir. zuivelfabriek Petrus Feddesstraat 25
T. de Breed leeraar zeevaartschool Zuidoostersingel 37
A.F. Breidenbach grondwerker Nieuwstraat 24
D. Breidenbach varensgezel Zoutsloot 3
S. Breidenbach werkman Sint Odolphisteeg 2
Anth. de Brock notarisklerk Schritsen 65
Anth. v/d Broek kleermaker Nicolaas Baurstraat 17
E. Broekstra melktapper Nutstraat 6
A. Broere schipper Riedstraat 46
B. Broersma bootwerker Romastraat 15
Chr. Broersma bootwerker Zoutsloot 59
D. Broersma bootwerker Nieuweweg 4
F. Broersma transportarbeider Franekereind 27
G. Broersma bureau ambtenaar ned. spoorw. Oosterstraat 33
G. Broersma aannemer Zuidoosterbolwerk 9
H. Broersma aannemer Rozengracht 26
H. Broersma pakhuisknecht Heerenwaltje 17
J. Broersma aannemer Zuidoostersingel 25a
J. Broersma bootwerker Lanen 86
J. Broersma handelsreiziger Oosterstraat 1
L. Broersma onderwijzer Westerstraat 7
S. Broersma bootwerker Liemendijk 10
Sj. Broersma cafehouder Zeepziederstraat 1
P.J.H. Brouns bankwerker Bildtstraat 24
B. Brouwer kolenweger Noordergrachtswal 20
H. Brouwer pakhuisknecht Ooievaarsteeg 5
J. Brouwer sigarenmaker Admiraal Stellingwerfstraat
R. Brouwer visscher Molenpad 12
S. Brouwer sigarenmaker Noordergrachtswal 20
S. Brouwer bootwerker Dijkswal 2
S. Brouwer opperman Ooievaarsteeg 29
S. Brouwer opperman Ooievaarsteeg 31
H. ten Brug metselaar Achterstraat 42
H. ten Brug betonwerker Zuiderbolwerk 5
C.D. Bruijn loodskok (gep.) Dalpad 4
A. de Bruin schilder Almenum
B. de Bruin panbakker Weverstraat 10
D. de Bruin werkman gemeente reiniging Spinhuisstraat 9
D. de Bruin grondwerker Kerkpoortstraat 51
G. de Bruin paardenslager Schritsen 46
G. de Bruin grondwerker Ooievaarsteeg 3
H. de Bruin veehouder Almenum
H. de Bruin transportarbeider Dwarsstraat 15
H. de Bruin grondwerker Wortelstraat 13
H. de Bruin horlogemaker Voorstraat 76
J. de Bruin petroleumventer Tjerk Hiddes De Vriesstraat 1
J. de Bruin paardenslager Kruisstraat 3
L. de Bruin veekoopman Paul Krugerlaan
O. de Bruin transportarbeider Tjerk Hiddes De Vriesstraat 24
P. de Bruin transportarbeider Nutstraat 9
P. de Bruin betonwerker Hoogstraat 10
R. de Bruin cafehouder Noorderhaven 62
S. de Bruin poulier Heiligeweg 18
R. Bruining arbeider Almenum
W. Bruining stoker Almenum
J. Bruinsma varensgezel Heerenwaltje 12
J. Bruinsma reiziger Noordijs 23a
S. Bruinsma melktapper Groote Breedeplaats 21
W. Bruinsma brugwachter Noordijs 27
J.M. Brunsmann timmermansknecht Zoutsloot 94
K.D. Buding cafehouder Schritsen 58
H. Buikhuizen winkelier Groote Breedeplaats 14
H.J. Buikhuizen winkelbediende Groote Breedeplaats 14
H. Buis dir. cooperatieve vischhandelaren Roptaweg 4
L. Buisman groentenkoopman Kerkstraat 29
R. Bulthuis werkman waterleiding mIJ. Anjelierstraat 20
R. Buma broodbakker Groote Breedeplaats 13
W. Buma - Sint Odolphisteeg 7
C. Buren zeeloods Vijver 4
J. Buren tuinknecht Almenum
F. Burghout melktapper Lanen 71
H. Burry arbeider Almenum
J. Buurman boekhouder Westerstraat 5
S. ten Cate rijksveldwachter Noorderhaven 13
A.J. Cense dir. gasfabriek Fabrieksplein 2
A.J. Christiaans stoker Zoutsloot 77
J.P. Christiaanzen leeraar l.v.s. Groote Breedeplaats 29
E. Clason opzichter zuiderzeewerken Voorstraat 47
H.J. Clowting kantoorbediende Noorderhaven 92
J. Clowting varensgezel Noorderhaven 9
M. Clowting sleepbootkapitein Noorderhaven 9
F.X. Colman winkelier Schritsen 27
J. Cornel grossier suikerwerken Voorstraat 89
L. Cornel arbeider Almenum
W. Cornel winkelier Voorstraat 39
S. Cousijn sr. arbeider Almenum
Sj. Cousijn jr. arbeider Almenum
L. Cuperus exportslager Tjerk Hiddes De Vriesstraat 7
A. Cupido kok Dwarsstraat 1
J. Cupido kok Dwarsstraat 1
P. Cupido zeeman Zoutsloot 105
P.A. van Dalen ijzerwerker Groote Werf 2
W. van Dalen ijzerwerker Groote Werf 2
A. van Dam koopman Brouwerstraat 9
W. Deelstra machinist Havenweg 47
H.B. Deerenberg zeeman Noorderhaven 7
P. Deijs klerk rijksbelastingen Kerkstraat 27
A. Deinum schipper Aan Boord
F. Deinum schipper Aan Boord
J. Deinum schipper Aan Boord
G. Dekker agent van politie Jacob Backerstraat 1
P. Dekker leeraar ambachtsschool Hoogstraat 5
H. van Deursen kolenweger Vijverstraat 14
H. van Deursen tramconducteur (gep.) Admiraal Stellingwerfstraat
G. van Dieken gardenier Voorstraat 15
D. van Dijk arbeider Almenum
E. van Dijk schipper Aan Boord
G. van Dijk smid Kerkstraat 9
G. van Dijk arbeider ned. spoorw. Kerkstraat 9
J. van Dijk brievenbesteller Lanen 19a
R. van Dijk tasker Almenum
G. Dijkhuizen klerk registratie Zuiderhaven 24a
R. Dijkman vader geref. diaconiehuis Zuiderhaven 65
A. Dijkstra bootwerker Nutstraat 13
A. Dijkstra mandenmaker Voorstraat 73
A. Dijkstra smid Admiraal Stellingwerfstraat
A. Dijkstra knecht ziekenhuis Hofstraat 2
A. Dijkstra onderwijzer Oosterstraat 25
A. Dijkstra gardenier Droogstraat 17
A. Dijkstra cafehouder Karremanstraat 12
A.L. Dijkstra winkelier Voorstraat 82
C. Dijkstra transportarbeider Kleine Ossenmarkt 10
D. Dijkstra arbeider Almenum
E. Dijkstra klerk n.t.m. Rozengracht 11
G. Dijkstra houtwerker Droogstraat 18
G. Dijkstra sigarenwinkelier Sint Jacobstraat 15
G. Dijkstra ijzerwerker Schoolstraat 18
H. Dijkstra sigarenmaker Admiraal Stellingwerfstraat
IJ. Dijkstra stoker gasfabriek Schritsen 53
Jac. Dijkstra mandenmaker Schritsen 43
Joh. Dijkstra mandenmaker Karremanstraat 23
Joh. Dijkstra banketbakker Sint Jacobstraat 8
L. Dijkstra mandenmaker Voorstraat 82
P. Dijkstra bootwerker Dwarsstraat 17
S. Dijkstra arbeider Noordergrachtswal 16
S. Dijkstra timmerman Nicolaas Baurstraat 13
S. Dikkerboom onderwijzer Noorderhaven 43
P. Dirksen cafehouder Simon Stijlstraat 1
D. Doeksen reeder Zuidoostersingel 49
D. Doeksen uitvoerder waterbouwwerken Oosterstraat 61
J. Doeksen walkapitein Rommelhaven 18a
H. Doewes rijksontvanger Franekereind 14
C. van Dokkum opperman Weverstraat 3
W. Dokter - Noorderhaven 55
P. Donkersloot machinist ter koopvaardij Kerkstraat 13a
W. Doorenbos koopman Noorderhaven 70
A. Dotinga transportarbeider Nieuwstraat 44
Gezs. Douma - Heiligeweg 4
C. Draaisma arbeider Almenum
H. Draaisma koopman Aan Boord
S. Draaisma koopman Aan Boord
A. Dreijer opperman Rozengracht 5
A. Dreijer verzekeringsagent Lanen 89
B. Dreijer transportarbeider Rozengracht 5
G. Dreijer winkelier Heiligeweg 6
J. Dreijer matroos Schritsen 25
J. Dreijer secretarie ambt. (gep.) Franekertrekvaart 6
J.M. Driessen leerares meisjesvakschool Groote Breedeplaats 26
B. van Driesten transportarbeider Dalpad 7
E. Driesten bootwerker Hondenstraat 10
F. van Driesten betonwerker Zoutsloot 66
J. Driesten sigarenmaker Caspar di Roblesstraat
W. van Driesten betonwerker Zoutsloot 76
W. van Driesten bootwerker Kerkpoortstraat 69
B. Drijfhout gardenier Hoogstraat 49
wed. H. Drijfhout winkelierster Hoogstraat 49
IJ. Drijfhout gardenier Rommelhaven 3
P.B. Drijfhout barbier Hondenstraat 2
G. van Drimmelen scheepsbouwer Schoolstraat 2
D. van Drooge concertzaalhouder Lanen 9
H. van Drooge bazalthandelaar Lanen 9
H. van Drooge bazalthandelaar Petrus Feddesstraat 29
J. van Drooge expediteur Lanen 22
Jac. van Drooge commies gemeente secretarie Voorstraat 13a
L. van Drooge bazalthandelaar Lanen 9
F. Drost schoenmaker Vijver 10
H.R. Drost winkelier Kerkstraat 33
J. Drost slager Voorstraat 1
L. Drost kleermaker Moriaanstraat 1
R. Drost winkelier Kerkpoortstraat 49
R. Drost besteller Moriaanstraat 1
D. Drukker beurtschipper Nieuwstraat 56
H. Drukker beurtschipper Admiraal Stellingwerfstraat
Duba gasfitter Schritsen 2a
J. Duba vetsmelter Schritsen 2
W. Duba machinist Schritsen 2
J. Duijster arts Voorstraat 42
P. Duinmeijer pakhuisknecht Bildtstraat 24
D. Duit kapitein groote vaart Petrus Feddesstraat 2
J. Duizenstra schipper Molenpad 12
J. Ebink betonwerker Hoogstraat 10b
J. Edelenbosch loodgieter Nicolaas Baurstraat 7
J. Edens machinist Voorstraat 73a
A. van Eeken sigarenhandelaar Sint Jacobstraat 14
E. van Eeken melktapper Havenplein 16
S. van Eeken zeeman Groote Breedeplaats 7a
J.W. v/d Eems conducteur ned. sp. Jacob Backerstraat 37
D. Eijgelaar schoenmaker Noordijs 6
R. Eijgelaar steenhouwer Vijver 5
mej. C. Eisma huishoudster Hoogstraat 1
J. Eisma gemeentebode Zuiderstraat 13
Elgersma dijkwerker Almenum
M. Elgersma arbeider Almenum
B. Ellen klerk n.t.m. Admiraal Stellingwerfstraat
G.H. Elsinga banketbakker Noorderhaven 75a
J. Elsinga sr. banketbakker Voorstraat 10
D. Elzinga kleermaker Nieuwstraat 43
H. Endema bankwerker Dokstraat 7
E. Engelkes predikant Noorderhaven 109
H.G. Engelkes stuurman Noorderhaven 109
F. Engelsma arbeider Almenum
A. Ennema gardenier Almenum
A. Eppinga fabrieksarbeider Zoutsloot 99
B. Eppinga kantoorknecht Zoutsloot 99
F. Eppinga fabrikant Brouwerstraat 12
J. van Es leeraar ambachtsschool Voorstraat 94a
G. Eskes bode Hofstraat 6
T. Eskes mandenmaker Rommelhaven 8
J. van Esveld houtwerker Kerkpoortstraat 65
D. Ettema melktapper Kerkstraat 32
E. Ettema gemeente werkman Anjelierstraat 39
H. Ettema agent van politie Petrus Feddesstraat 35
A. Faber transportarbeider Schritsen 11
D. Faber notarisklerk Schritsen 11
G. Faber smid Groote Breedeplaats 20
K. Faber exportslager Noorderhaven 66
R. Faber kruidenier Sint Jacobstraat 7
mej. W. Faber onderwijzeres Zuidoostersingel 27a
W. Faber winkelier Franekereind 29
J. Falkena chauffeur Noorderhaven 49
C. Feenstra schipper Steenhouwersstraat 6a
H. Feenstra darmenbewerker Hondenstraat 8
H. Feenstra transportarbeider Ooievaarsteeg 13
J. Feenstra schipper Aan Boord
R. Feenstra schipper Aan Boord
R.A. Feenstra koopman Rozengracht 8
F. Feikema landbouwer Almenum
H. Feikema arts Franekereind 9
J. Feikema landbouwer Almenum
J. Fekkes koster Karremanstraat 28
J. Fekkes scheepsbevrachter Noorderhaven 87
P. Fekkes kantoorbediende Rommelhaven 15
S. Fekkes scheepsbevrachter Noorderhaven 89
W. Fekkes - Noorderhaven 45
wed. C. Fekkes-de Jong - Noorderhaven 45
A. Ferwerda sigarenhandelaar Voorstraat 78
F. Ferwerda electricien Kerkstraat 25
J. Ferwerda sigarenmaker Nutstraat 2
S. Ferwerda veearts Zuidoostersingel 19
P. de la Fette hoofd christelijke school Kleine Breedeplaats 18
IJ. Flietstra cafehouder Hoogstraat 53
J. Flietstra wagenmaker Hoogstraat 24
L. Flietstra wagenmaker Scheerstraat 10
J. Fluit stoker Nieuwstraat 21
Joh. Fluit bootwerker Kerkpad 2
R. Fluit bootwerker Both Apothekerstraat 11
A. Fluitsma slager Hoogstraat 16
J. Fluitsma cafehouder Zuiderstraat 11
P. Foekema - Almenum
A. Foekens cargadoor Midlumerweg 17
J. Fokke matroos Heerenknechtenkamerstraat 11
D. Fokkema klerk posterijen Havenweg 39
G. Fokkema agent postboot Zuiderhaven 30
F. Fontein cargadoor Noorderhaven 104
Jac. Fontein cargadoor Noorder - Gel 21
Sc. Fontein houthandelaar Noorderhaven 71
Sj. Fontein - Voorstraat 52
wed. D. Fontein-Trip - Voorstraat 58
wed. F. Fontein-Trip - Voorstraat 80
G. Fopma banketbakker Havenplein 20
H. Fopma banketbakker Havenplein 20
J. Fopma banketbakker Havenplein 20
W. Fopma transportarbeider Havenplein 20
W. Fopma matroos Vijverstraat 11
Chr. Foppen dekknecht Noordijs 5
J. Fortuin transportarbeider Hofstraat 33
P. Fortuin transportarbeider Vijverstraat 26
Sj. Fortuin transportarbeider Plantsoen 8
Chr. Frölich tegelschilder Tjerk Hiddes De Vriesstraat 26
F. Frölich timmerman Karremanstraat 27
F. Frölich stalhouder Heiligeweg 23a
F.A. Frölich schilder Nieuwstraat 20a
F.A. Frölich stoker Klaverbladstraat 12
J. Frölich plateelschilder Zoutsloot 60
P. Frölich aannemer Noorderhaven 99
H. Friso korenmolenaar Zoutsloot 28
P. Friso korenmolenaar Zoutsloot 28
B. v/d Gaast arbeider ned. spoorw. Singelstraat
B. v/d Gaast transportarbeider Bosboom Toussaintstraat 44
D. v/d Gaast varensgezel Bosboom Toussaintstraat 44
G. v/d Gaast winkelier Kleine Breedeplaats 25
S. v/d Gaast sigarenmaker Admiraal Stellingwerfstraat
T. v/d Gaast coiffeur Groote Breedeplaats 17
T. v/d Gaast transportarbeider Havenweg 49
G. Galema banketbakker Almenum
H. Galema arbeider Almenum
S. Galema broodbakker Almenum
S. Galema bakker Nieuwstraat 77
Th. Galema - Almenum
W. Galema werkman reiniging Spinstraat 13
P. Geelof bootwerker Lammert Warndersteeg 9
F. Geers ingenieur Petrus Feddesstraat 4
H.W. Geesink tandarts Rozengracht 27
A.F. Geldersma matroos Nicolaas Baurstraat 11
W.L. Geldersma matroos Nicolaas Baurstraat 11
H. Gemser bootwerker Dwarsstraat 5
R. Gemser expeditieknecht Dwarsstraat 5
J. Gerbl monteur Noorderhaven 7
C. Gerlofsma - Almenum
C.R. Germans sigarenmaker Sint Odolphisteeg 13
J. Germans kleermaker Lanen 4
N.M. Gerrits schoenmaker Lanen 18
E. Gerritsma landarbeider Karremanstraat 5
Joh. Giezen brugwachter Zuiderhaven 5
H. Glas tuinman Almenum
J. Glas ambtenaar gem. secretarie Kerkpad 1b
J. Glas transportarbeider Lanen 51
M. Glas coiffeur Kerkpad 1b
P. Glas werkman reiniging Midlumerweg 4
W. Glas onderwijzeres Almenum
W. Glas coiffeur Kerkpad 44
A.J. Glastra van Loon gemeente ontvanger Bosboom Toussaintstraat 12
G. de Glee tuinder Jacob Backerstraat 2
mej. S.H. de Glee dir. meisjesvakschool Lanen 84
A. Gnodde fotograaf Franekereind 5
J. Gnodde kantoorbediende Franekereind 5
H. Goïnga machinist n.t.m. Liemendijk 20a
H. Godthelp slager Noordergrachtswal 28
H. Godthelp sigarenmaker Achterstraat 28
H. Godthelp leeraar h.b.s. Voorstraat 57a
H. Godthelp tuinman Visscherstraat 7
Jac. Godthelp sigarenmaker Nicolaas Baurstraat 42
R. Godthelp sigarenmaker Visscherstraat 7
S. Godthelp rijwielhandelaar Visscherstraat 7
Th. Godthelp houtzager Almenum
L. Goldsmit adjunct-commies gem. secretarie Voorstraat 86a
A. Gonggrijp electricien Sint Jacobstraat 5
Fr. Gonggrijp cafehouder Schritsen 3
H. Gonggrijp matroos Schritsen 7
H. Gonggrijp slager Groote Ossenmarkt 8
H. Gonggrijp smid Noorderhaven 61a
H. Gonggrijp smid Noorderhaven 58a
IJ. Gonggrijp schilder Lombardstraat 10
IJ. Gonggrijp bankwerker Caspar di Roblesstraat
S. Gonggrijp bankwerker Jacob Backerstraat 7
mej. J.M. van Goor winkelierster Voorstraat 34
J. Gortemulder concierge Zuidoostersingel 11
E. de Gorter magazijnmeester Havenweg 61
H. Gorter arbeider Almenum
R. Gorter arbeider Almenum
H. Goslinga agent van politie Jacob Backerstraat 26
B. de Graaf arbeider Almenum
J. de Graaf verzekeringsagent Groote Ossenmarkt 8
L. de Graaf stoker Poortje, 't 5a
M. de Graaf steenhouwer Jacob Backerstraat 13
W. de Graaf stoker Ooievaarsteeg 1
W. de Graaf opperman Droogstraat 22
D. Graafhuis schipper Aan Boord
J. Greving rijks-hulpkeurmeester Hoogstraat 23
S. Grobbe scheepstimmerman Droogstraat 27a
A.P. de Groot sigarenmaker Lanen 64a
B. de Groot bootwerker Dwarsstraat 15b
C. de Groot bootwerker Weeshuisstraat 17
C. de Groot fotograaf Raamstraat 7
D. de Groot bootwerker Zoutsloot 23
D. de Groot hotelhouder Noorderhaven 24
D. de Groot stucadoor Zuiderstraat 17a
F. de Groot transportarbeider Waschbleek 56
G. de Groot transportarbeider Nieuwstraat 64
G. de Groot brievenbesteller Admiraal Stellingwerfstraat
H. de Groot buitenhavenmeester Noorderhaven 63
H. de Groot timmerman Bildtstraat 1
H.J. de Groot kantoorbediende Admiraal Stellingwerfstraat
IJ. de Groot conducteur n.t.m. Nieuwstraat 56a
J. de Groot plateelbakker Kerkpoortstraat 12
J. de Groot zeeman Franekereind 38
J. de Groot cafehouder Franekereind 38
J. de Groot houtwerker Zeeweg
J. de Groot schipper Achterstraat 36
J. de Groot - Almenum
K. de Groot houtwerker Groote Ossenmarkt 7
K. de Groot plateelbakker Noorderhaven 3
L. de Groot commies ned. sp. Hoogstraat 51
M. de Groot timmerman Hofstraat 1a
P.A. de Groot matroos Nutstraat 4
R. de Groot bootwerker Visscherstraat 3
R. de Groot bootwerker Westerkerklaan 1
R. de Groot sigarenmaker Riedstraat 36
T. de Groot bootwerker Dijkswal 10
T. de Groot kantoorbediende Noorderhaven 11
T. de Groot sleepbootkapitein Zuiderhaven 19
T. de Groot houtstekknecht Kleine Ossenmarkt 6
T. de Groot melktapper Droogstraat 47
W. de Groot transportarbeider Kroonsteeg 3
W. de Groot bakker Jacob Backerstraat 28
A.G. Gudmundsson - Westerstraat 9
D. Haagsma transportarbeider Zoutsloot 47
G. Haagsma transportarbeider Zoutsloot 47
G. Haagsma transportarbeider Zoutsloot 47
J. Haagsma transportarbeider Zoutsloot 47
R. Haagsma kuiper Groote Breedeplaats 33
C. Haan koperslager Admiraal Stellingwerfstraat
C. Haan hoofdconducteur ned. sp. Admiraal Stellingwerfstraat
G. de Haan - Groote Ossenmarkt 18a
J. Haan houtvlotter Molenpad 7
J. Haan schoenmaker Admiraal Stellingwerfstraat
J. de Haan poetser gasfabriek Rapenburg 6
M. Haan rangeerder ned. spoorw, Raamstraat 8
R. de Haan koopman Almenum
mej. S. Haasdijk huishoudster Zoutsloot 101
A. Haitsma betonfabrikant Schritsen 41
D. Haitsma arbeider Almenum
H. Haitsma betonfabrikant Almenum
J. Haitsma - Schritsen 41
S. Haitsma arbeider Almenum
W. Haitsma betonfabrikant Brouwerstraat 21
J.D. Hakkers uitvoerder Midlumerweg 5
S. Halbertsma schipper Aan Boord
P.C. Hamstra winkelier Bildtstraat 11
J. Hankel arbeider Almenum
S. Hankel arbeider Almenum
A.E. Hannema fabrikant Noordoostersingel 5
wed. J. Hannema - Voorstraat 56
L.J. Hannema fabrikant Noorderhaven 37
N. van Haperen transportarbeider Fabrieksstraat 12
mej. J. Haringa muziekleerares Oosterstraat 29
H.G. Harkema dir. h.b.s. Noorderhaven 55
K. Harkema schipper Aan Boord
mej. L.Z. Harkema leerares h.b.s. Noorderhaven 55
S. Harkema groentenhandelaar Noorderhaven 110
S. Harkema schipper Aan Boord
D.H. van Harrij onderwijzer Zuidoostersingel 27
F. de Hartog loods Noorderhaven 22a
M. Hartog opzichter Heiligeweg 20
L. Hartoog arbeider Almenum
G. Hartstra schipper Kleine Werf 4
W. Hartstra schipper Kleine Werf 4
X.H. Heeger manufacturier Voorstraat 92
A. Heeres klerk rijksbelastingen Zuiderhaven 81
D. Heeres commies gemeente secretarie Kleine Breedeplaats 14
H. Heeres kleermaker Noorderhaven 82
S. Heeres kantoorbediende Vijver 6
S. Heeres dekknecht Zeepziederstraat 3
A. v/d Heide bootwerker Havenweg 55
C. v/d Heide stoker gasfabriek Hofstraat 20d
C. v/d Heide bootwerker Schritsen 30
E. v/d Heide houtbewerker Heerenknechtenkamerstraat 19
G. v/d Heide broodbakker Hoogstraat 26
H. v/d Heide kantoorlooper Rommelhaven 11
H. v/d Heide opperman Sint Odolphisteeg 3
H. v/d Heide bootwerker Achterstraat 38
H. v/d Heide buitenwerker gasfabriek Molenpad 9
J. v/d Heide bootwerker Achterstraat 41
J. v/d Heide stoker gasfabriek Nieuwstraat 19
J. v/d Heide houtstekknecht Sint Jacobstraat 5b
J. v/d Heide betonwerker Schritsen 30
J. v/d Heide houtstekknecht Waschbleekstraat 1
K. v/d Heide slager Jacob Backerstraat 21
M. v/d Heide werkman gasfabriek Spinstraat 1
M. v/d Heide betonwerker Anjelierstraat 16
S. v/d Heide schoenmaker Kerkstraat 30
T. v/d Heide letterzetter Heerenwaltje 11
F. Helfrich landbouwer Spinstraat 7
J. Helfrich transportarbeider Sint Odolphisteeg 4
J. Helfrich transportarbeider Ooievaarsteeg 19
S. Helfrich transportarbeider Voorstraat 7achter
C. Hellingwerf verzekeringsagent Almenum
S. Hellingwerf agent raad v. arbeid Noorderhaven 49
J. Helvrich grondwerker Waschbleek 44
P. Hempenius schipper Nieuwstraat 35
S. Hempenius schipper Nieuwstraat 35
P. Hemstra timmerman Nicolaas Baurstraat 5
J.H.A. Hendriks kapelaan Zuiderhaven 77
W. Hendriks winkelier Brouwerstraat 17
A. Henneveld machinist Voorstraat 20a
mej. A. Henstra kruidenierster Hoogstraat 20
J. Henstra kruidenier Hofstraat 14
S. Henstra broodbezorger Noorderwal 32
U. Henstra timmerman Caspar di Roblesstraat
W. Henstra houtvlotter Caspar di Roblesstraat
A. Hes zeeman Heerenwaltje 5
F. Hesling stucadoor Groote Ossenmarkt 15
Sj. Hesling transportarbeider Zuiderstraat 19
Sj. Hesling transportarbeider Anjelierstraat 37
mej. A. Heslinga onderwijzeres Voorstraat 28a
G.A. Heslinga chemicus Voorstraat 28a
J. van Hettema transportarbeider Zoutsloot 90
H. van Heukelum machinist Groote Ossenmarkt 6a
G. Hibma sigarenfabrikant Brouwerstraat 7
mej. M. Hibma onderwijzeres Groote Breedeplaats 26
T. Hidma cafehouder Rozengracht 19
J. Hieminga veehouder Midlumerweg 12
H. Hiemstra assistent ned. sp. Patrimoniumstraat 2
Tj. Hilarides gardenier Almenum
D. Hilarius loodgieter Hoogstraat 28
H.J. Hilarius zinkwerker Nieuwstraat 46
T. Hilarius kantoorbediende Hoogstraat 28
W. Hilarius zinkwerker Kerkstraat 35
T. Hilverda brievenbesteller Bosboom Toussaintstraat 13
J. Hilwerda werkman reiniging Patrimoniumstraat 10
W. Hilwerda arbeider Almenum
J. Hobma gardenier Midlumerweg 2
W. Hobma gardenier Midlumerweg 2
A.A. Hoek houtzager Rozengracht 20
mej. G. Hoek bewaarschoolhouderes Scheerstraat 2
G. Hoek houtbewerker Zuiderhaven 43
K. v/d Hoek stalhoudersknecht Heerenwaltje 3
M. v/d Hoek fotograaf Heiligeweg 40
J. Hoeksma transportarbeider Havenplein 12
B. Hoekstra transportarbeider Lanen 77
D. Hoekstra arbeider Almenum
D. Hoekstra matroos ter koopvaardij Lanen 14
J. Hoekstra bakker Riedstraat 40
K. Hoekstra zeeman Romastraat 9
K. Hoekstra concierge Noorderhaven 47
P. Hoekstra grondwerker Leerlooierssteeg 2a
R Hoekstra bootwerker Kerkpad 6
R. Hoekstra grondwerker Aan Boord
T. Hoekstra matroos Zeilmakerstraat 3
T. Hoekstra bakker Zeilmakerstraat 3
M. Hofma panbakker Almenum
J. Hofman reserve machinist n.t.m. Bildtstraat 15
S. Hofman onderwijzer Heiligeweg 29
J. Hofstra schipper Aan Boord
J.K. Hoitsma bakker Zoutsloot 51
Jac. Hollander verver Zeilmakerstraat 11a
D. Holmans houtvlotter Zeeweg
J. Holsteijn ladingmeester Noordijs 17
S. Holstein timmerman Havenweg 59
C. Holzmann behanger Nicolaas Baurstraat 51
A. Hondema houtzager Lanen 42
B. Hondema letterzetter Schritsen 36
J. Hondema houtwerker Almenum
K. Hondema schoenhandelaar Lanen 42
S. Hondema pakhuismeester Jan Ruurdstraat 1
S. Hondema barbier Lanen 76
H. de Hoo transportarbeider Dwarsstraat 3
J. de Hoo schipper Hofstraat 32
J. Hoogeveen banketbakker Voorstraat 93
J. Hoogland kweeker Voorstraat 78b
K. Hoogland gardenier Almenum
P. Hoogland landbouwer Almenum
W. Hoogland landbouwer Almenum
P. Hoolsema civiel ingenieur Aan Boord
P. de Hoop arbeider Aan Boord
W. de Hoop arbeider Aan Boord
A. Hopman sigarenmaker Kleine Kerkstraat 9
A. Horn muziekleeraar Zuiderhaven 39
J. Hornstra exportslager Prinsenstraat 12
R. Houbeijn sigarenmaker Noordergrachtswal 36
G. Houbein groentenhandelaar Heiligeweg 72
J. Houbein musicus Heiligeweg 62
R. Houbein broodbakker Tjerk Hiddes De Vriesstraat 25
mej. F. Houbijn winkelierster Hoogstraat 6
R. Houbijn letterzetter Petrus Feddesstraat 23
M. Houkes betonwerker Noorderhaven 3
L. Houtman sigarenmaker Zoutsloot 96
T. Houtman barbier Zoutsloot 96
E. Houtsma arbeider Almenum
mej. A. Houwink winkelierster Noorderhaven 96
O. Houwink dir. n.v. houtimport Midlumerweg 18
mej. W. Houwink winkelierster Noorderhaven 96
O. Hovinga schipper Aan Boord
A.J. Huese bootwerker Caspar di Roblesstraat
C. Huese boekhandelaar Voorstraat 53
R. Huese manufacturier Voorstraat 33
B. Huijser bloemist Sint Jacobstraat 13a
G. Huijser pakhuisknecht Zoutsloot 92
H. Huijser transportarbeider Noorderkade 19
J. Huijser bloemist Noordoostersingel 43
J. Huijser bloemist Noordoostersingel 43
J. Huijser bloemist Sint Jacobstraat 13
J.B. Huijser kantoorbediende Noordoostersingel 45
P. Huijser bloemist Sint Jacobstraat 97
Ph.J. Huijser tuinier Zoutsloot 41
A. Huisman kruidenier Romastraat 31
J. Huisman gemeente timmerman Nicolaas Baurstraat 9
W. Huisman rijwielhersteller Hofstraat 13
Gez. Huitema - Voorstraat 101a
A. Huizenga transportarbeider Dwarsstraat 9
H. Huizenga transportarbeider Zuidersteeg 9
P. Huizenga transportarbeider Nutstraat 5
R.W. Huizing predikant Franekereind 3
F. Hulsebos onderwijzer Noorderkade 25
A.G. van Hulst - Noordijs 21
H.H. van Hulst fabrikant Paul Krugerlaan
J. van Hulst fabrikant Noorderhaven 107
M.G. van Hulst - Hoogstraat 1
S. van Hulst dir. n.v. bouw-industrie j. v. hulst Voorstraat 40
L. van Hurck visscher Romastraat 45
J.J. Idzenga onderwijzer Groote Ossenmarkt 3
J. IJbema schipper Zoutsloot 13
Kl. IJlstra bootwerker Caspar di Roblesstraat
D. Ijntema veehouder Zuiderstraat 17
Joh. Ijntema slager Kleine Breedeplaats 19
L. Ijntema leeraar ambachtsschool Zuidoostersingel 41
P. van Ingen sigarenmaker Droogstraat 6
J.J. Jacobi onderwijzer Groote Ossenmarkt 3
R. Jacobs meubelmaker Jacob Backerstraat 12
F. de Jager bootwerker Lanen 18
G. de Jager fabrieksarbeider Vijverstraat 17
I.H. de Jager tuinder Rommelhaven 7
J. Jager schoenmaker Zoutsloot 69
J. de Jager transportarbeider Bargebuurt 9
J. Jager arbeider Zoutsloot 1
Joh. Jager letterzetter Zoutsloot 69
K. Jager slager Zoutsloot 69
Sj. Jager timmerman Kerkpoortstraat 67
D. Jansen stoffeerder Bosboom Toussaintstraat 47
F. Jansen transportarbeider Spinhuisstraat 3
H.J. Jansen timmermansknecht Kruisstraat 16
J. Jansen - Bosboom Toussaintstraat 45
J.D. Jansen opperman Romastraat 21
D. Jansonius plateelbakker Almenum
D. Jansonius timmerman Rommelhaven 10
wed. R. Jansonius-Jager winkelierster Caspar di Roblesstraat
G.W. Janssen chef-monteur electriciteitsbedrijf Oosterstraat 15
J. Janssen vischrooker Bargebuurt 11
J.J. Janzen banketbakker Brouwerstraat 8
W.D. Janzen banketbakker Brouwerstraat 8
J. Jaspers transportarbeider Achterstraat 4
J. Jekel bootwerker Groote Ossenmarkt 23a
D. Jellema werkman scheepswerf Dokstraat 6
H. Jellema grondwerker Rapenburg 11
IJ. Jellema brievenbesteller Tjerk Hiddes De Vriesstraat 2
J. Jellema winkelier Hoogstraat 18
J. Jellema brugwachter Oude Turfkade 4
Joh. Jellema wafelbakker Rapenburg 15
P. Jellema winkelier Admiraal Stellingwerfstraat
Tj. Jellema steenbakker en winkelier Noorderhaven 51
W. Jellema steenbakker en winkelier Spekmarkt 2
G. Jepma reiziger Brouwerstraat 19
H. Jilderts veehouder Almenum
J. Jilderts - Schritsen 40
A. de Jong timmerman Nieuwe Buren 21
A. de Jong melktapper Karremanstraat 18
D. de Jong broodbakker Rozenstraat 3
D. de Jong sigarenmaker en aanspreker Spekmarkt 6
E. de Jong brugwachter Liemendijk 12
G. de Jong barbier Sint Jacobstraat 11
G. de Jong turfventer Groote Breedeplaats 18a
H. de Jong hoofd 2e gemeenteschool Oosterstraat 41
H. de Jong werkman gemeente reiniging Dijkswal 12
H. de Jong electricien Almenum
H. de Jong veedrijver Lanen 57
H. de Jong leeraar ambachtsschool Bosboom Toussaintstraat 10
IJ. de Jong scheepstimmerman Dokstraat 12
J. de Jong mandenmaker Tjerk Hiddes De Vriesstraat 28
J. de Jong stoker Vijverstraat 6
J. de Jong schoenmaker Kleine Breedeplaats 8
J. de Jong timmerman Tjerk Hiddes De Vriesstraat 21
Joh. de Jong reiziger Vijverstraat 24
Kl. de Jong petroleumventer Zoutsloot 129
L. de Jong motorschipper Franekereind 25
L. de Jong slager Brouwerstraat 16
M. de Jong kleermaker Nieuwstraat 32
M. de Jong houtzager Almenum
O. de Jong veedrijver Achterstraat 49
O. de Jong veedrijver Kerkpoortstraat 15
P. de Jong bakkersknecht Noorderhaven 42
P. de Jong stoker gasfabriek Rein Miedemastraat 5
P. de Jong branstoffenhandelaar Almenum
P. de Jong broodbezorger Jacob Backerstraat 16
S. de Jong kantoorbediende (gep.) Nicolaas Baurstraat 43
S. de Jong werkman gemeente reiniging Jacob Backerstraat 43
S. de Jong meubelmaker Groote Ossenmarkt 6a
S. de Jong arbeider Almenum
S.W. de Jong slager Oosterstraat 49
T. de Jong arbeider Almenum
T. de Jong melktapper Almenum
Th. de Jong timmerman Vijverstraat 10
Tj. de Jong bakker Noorderhaven 2
Tj. de Jong grondwerker Kerkpoortstraat 71
W.P. de Jong kantoorbediende posterijen Oosterstraat 21
W. Jongkamp ketelwasscher ned. spoorw. Bosboom Toussaintstraat 49
N. Jongkind sleepbootkapitein Kleine Breedeplaats 17
Tj. Jongma slager Kerkstraat 38
F. Jonker arbeider telegr. ned. sp.w. Nicolaas Baurstraat 48
Kl. Jonker banketbakker Jacob Backerstraat 36
W.A.P.F.L. Jorg predikant Voorstraat 39a
F. Jorna bootwerker Droogstraat 1
H. Jorna landarbeider Lammert Warndersteeg 13
H. Jorna vertegenw. 'singer' naaimach. Franekertrekvaart 16
H. Jorna matroos Rozengracht 5a
J. Jorna gardenier Kerkstraat 4
J. Jorna kweeker Almenum
R. Jorna visscher Achterstraat 6
S. Jorna visscher Zoutsloot 2
S. Jorna bootwerker Vijverstraat 12
S.R. Jorna landarbeider Anjelierstraat 23
Sj. Jorna bootwerker Kerkstraat 17
Th.B. Jorna tuinman Almenum
H. Jorritsma houtwerker Lanen 91boven
H. Jorritsma handelsreiziger Jacob Backerstraat 32
L. Julius ladingmeester ned. sp. Havenweg 51
H.J. Juursma leeraar h.b.s. Groote Breedeplaats 19
K. Küter rijwielhandelaar Noorderhaven 72
W. Küter sigarenmaker Lanen 60a
M. Kaan bankwerker Aan Boord
B. Kalksma timmerman Kruisstraat 7
J. Kalksma beurtschipper Bosboom Toussaintstraat 41
J. Kalksma arbeider Almenum
S. Kalksma arbeider Almenum
W. Kalksma beurtschipper Romastraat 6
W. Kalksma beurtschipper Bosboom Toussaintstraat 41
M. van Kammen bakker Havenplein 24
R. van Kammen matroos Heerenwaltje 3a
S. van Kammen bakker Liemendijk 38a
F. Kamminga kommies r.d.b. Rozengracht 16
H. Kamminga kantoorknecht Hoogstraat 23a
J. Kamminga concierge h.b.s. Zuiderhaven 63
P. ten Kampe onderwijzer Lanen 11
B. van Kampen opperman Molenpad 10
A. Kamstra electricien Almenum
A. Kamstra stucadoor Kerkstraat 19
D. Kamstra tuinman Almenum
G. Kamstra electricien Hoogstraat 25
J. Kamstra arbeider Almenum
J. Kamstra kantoorbediende Almenum
J.E. Kamstra kantoorbediende Almenum
N. Kamstra groentenwinkelier Lanen 28
W.A. Kamstra telefoniste Almenum
S. Kappen sleepbootkapitein Brouwerstraat 11boven
E. Karolus - Patrimoniumstraat 3
M. Karreman arbeider Aan Boord
G. Kasma melktapper Almenum
H. Kasma gardenier Almenum
S. Kasma gardenier Almenum
A. Kaspers transportarbeider Liemendijk 34
A. Kaspers metselaar Anjelierstraat 27
G.J. Kaspers smid Groote Ossenmarkt 1
G.J. Kaspers transportarbeider Aan Boord
J. Kaspers zoutzieder Oosterkeetstraat 11
R. Kaspers transportarbeider Schritsen 4
F. ten Kate onderwijzer Heiligeweg 20
B.J. Kater monteur Groote Ossenmarkt 11
W.F. Katoen fabrieksarbeider Droogstraat 83
P. Kats werkman gemeente reiniging Jekelsteeg 1
O. de Keijser transportarbeider Both Apothekerstraat 10
W. Keikes ass. zuivelfabriek Noorderhaven 42
F. Keilman horloger Sint Jacobstraat 3
G. Keilman horloger Sint Jacobstraat 3
H. Keilman horloger Sint Jacobstraat 3
B. Kerkhoven behanger Hoogstraat 47
D. Kerkhoven werkman Kerkpoortstraat 37
H. Kerkhoven timmerman Kerkpoortstraat 5
J. van Keulen loodsleerling Schritsen 38
S. van Keulen stuurman ter koopvaardij Noorderhaven 110a
A. Keyzer winkelier Voorstraat 11a
B. Keyzer kleermaker Lanen 45
H. Keyzer brievenbesteller Bosboom Toussaintstraat 23
K. Kiestra hoofd eener school Paul Krugerlaan
J. Kip sleepbootmachinist Lanen 17
J. Klaassen vakbondbestuurder Karremanstraat 7
J. Klaver arbeider Almenum
J. Klaversteijn ambtenaar rijkswaterstaat Groote Breedeplaats 26
K. Klees scheepskok Nicolaas Baurstraat 40
A. Klein bakker Heiligeweg 20
A. Klein ontvanger registratie Noorderkade 7
E.A. Klein scheepskok Hondenstraat 2a
E.A. Klein machinist Zuiderhaven 41
H. Klein slikloods Anjelierstraat 34
J. Klein kantoorbediende Groote Ossenmarkt 27a
M. Klein schipper Anjelierstraat 34
S. Klein grossier Kerkstraat 40
P. Klijn matroos Havenweg 63
Klokman hoofd eener school Ambachtsschoolstraat 6
C. Klomp kantoorbediende Kerkstraat 24a
B. Klumper transportarbeider Poortje, 't 11
H. Klumper koetsier Poortje, 't 11
H. Klumper tuinman Dokstraat 3
W. Klumper werkman scheepswerf Kruisstraat 4
F. Knevelman binnenhavenmeester Stationsweg 1
C. Knier transportarbeider Nieuwstraat 2a
H. Knier transportarbeider Lammert Warndersteeg 12a
A. Knijpenga onderwijzeres Zuidoostersingel 29
J. Knijpenga stuurman Zuidoostersingel 29
A. Knipper transportarbeider Begraafplaatslaan 5
M. Knipper transportarbeider Romastraat 8
H. Knol schipper Aan Boord
H. Knol transportarbeider Karremanstraat 19
J. Knol arbeider Almenum
K. Knol transportarbeider Karremanstraat 19
G. Knoop - Noorderwal 34
P. Knoop venter Rein Miedemastraat 12
J. Koekkoek hoofd r.k. jongensschool Schritsen 60
A. Koens winkelier Schritsen 60
D.J. de Koff leeraar m.o. Zuiderhaven 71
F. Koksma kweeker Almenum
L. Kolmer stuwadoor Liemendijk 22
D. Koman rijswerker Almenum
A. Koning onderwijzer Kerkpoortstraat 77
B. Koning schipper Aan Boord
E. Koning schipper Aan Boord
H. Koning slager Tjerk Hiddes De Vriesstraat 13
J. de Koningh leeraar m.o. Voorstraat 54
C. Kooijman uitvoerder Noordoostersingel 7
I.C. Kooijman aannemer Noordoostersingel 7
H. Kooistra electricien Bosboom Toussaintstraat 31
J. Kooistra arbeider Almenum
R. Kooistra sigarenmaker Bosboom Toussaintstraat 31
F. Koolen conducteur brievenm. Kerkstraat 12a
L. Koolen onderwijzer Kerkstraat 12a
J. Koopal winkelier Jacob Backerstraat 19
L. Koopal sigarenmaker Nieuwe Buren 27
F. Koopmans slager Kerkstraat 28
J. Koopmans groentenhandelaar Karremanstraat 25
J. Koopmans slager Heiligeweg 24
A. Kop stuurman Oosterstraat 31
mej. J.J. Kort onderwijzeres meisjesvakschool Heiligeweg 52
J.L. Kort adjunct-commies r.d.b. Ambachtsschoolstraat 1
B. Koster betonwerker Heerenknechtenkamerstraat 13
B. Koster drogist Brouwerstraat 1
E. Koster transportarbeider Waschbleek 30
E. Koster werkman reiniging Vijverstraat 4
F. Koster exportslager Nieuwstraat 7
G. Koster stucadoor Groote Breedeplaats 21a
J. Koster bootwerker Hofstraat 18
K. Koster kleermaker Rein Miedemastraat 13
O.H.M. Koster bootwerker Noorderhaven 4a
O.H.M. Koster rangeerder Zuiderhaven 23a
P. Koster schoenmaker Sint Odolphisteeg 6
mej. P.G. Koster onderwijzeres Brouwerstraat 10
W. Koster transportarbeider Ooievaarsteeg 7
H. van Kraanen ladingmeester ned. sp. Schritsen 38a
M. Kracht meteropnemer gasfabriek Tjerk Hiddes De Vriesstraat 3
W. Kracht transportarbeider Bosboom Toussaintstraat 28
E. Krakau bootwerker Droogstraat 73
T. Krakau bootwerker Prinsensteeg 1
B. Kramer kruidenier Franekereind 20
H. Kramer kleermaker Zoutsloot 18
J. Kramer - Roptaweg 14
J. Kramer pakhuisknecht Dwarsstraat 8
W. Kramer stuurman Hoogstraat 22
J.B. Kreeft dir. zeevaartschool Voorstraat 70
G. Krijtenburg timmerman Hoogstraat 2a
J. Krijtenburg timmerman Hoogstraat 13
R. Krijtenburg timmerman Brouwerstraat 13a
T.J. Krijthe rijksklerk r.d.b. Noorderhaven 69
wed. Krikke-Dijkema modiste Voorstraat 17
J. Kroeger arbeider Almenum
J. Kroes machinist Schritsen 55
J. Kroes - Simon Stijlstraat 7a
M. Kroese beambte n.t.m. Molenpad 2
P. Kroese pakhuisknecht Heerenwaltje 4
F. Krol smid Heiligeweg 32
H. Krol rijwielhandelaar Lanen 82
J. Krol rijwielhandelaar Lanen 82a
L. Kromhout v/d Meer chef albino-mIJ. Voorstraat 25
C. Kroon hotelhouder Zuiderhaven 1
D.W. Kroon kleermaker Noorderhaven 20
D.W. Kroon kleermaker Noorderhaven 20
E.H. Kroon kantoorbediende Noorderhaven 20
wed. Kruidhof manufacturierster Kleine Breedeplaats 20
E. Kruidhof sleepbootkapitein Schritsen 36a
H. Kruidhof machinist Schritsen 36a
H. Kruidhof dekknecht Schritsen 36a
Kruijne de Bruijne chef scheepv. en steenkolen-mij. Groote Breedeplaats 1
S. Kruisinga kapitein s.s. prof. buijs Aan Boord
H. Kruit arbeider Almenum
R.A. Kruize kellner Franekereind 23
B. Kueter - Groote Ossenmarkt 27
E. Kueter tabaksbewerker Admiraal Stellingwerfstraat
J. Kuijper varensgezel Zoutsloot 80
G. Kuiken grondwerker Aan Boord
J. Kuiken - Zuiderhaven 54
L. Kuiken kantoorbediende p. en t. Jacob Backerstraat 15
M. Kuilman transportarbeider Schritsen 39
B. Kuiper betonwerker Nicolaas Baurstraat 1
D. Kuiper bootwerker Zuidersteeg 2b
H. Kuiper letterzetter Nieuwstraat 15
J. Kuiper varensgezel Noorderkade 27
P. Kuiper timmerman Lanen 60
A. Kuipers suikerwerk. Noorderwal 16
B. Kuipers kantoorbediende Liemendijk 20c
E. Kuipers deurwaarder Zuiderhaven 57
H. Kuipers beambte rijkstelefoon Heiligeweg 9a
J. Kuipers hulp-doodgraver Zoutsloot 109
J. Kuipers bouwkundig opzichter Ambachtsschoolstraat 8
J. Kuipers scheepstimmerman Noorderkade 9
J. Kuipers scheepstimmerman Noorderkade 13
J. Kuipers transportarbeider Zuiderstraat 15
J. Kuipers sigarenwinkelier Heiligeweg 2
T. Kuipers bakker Noorderwal 22
W. Kulzer transportarbeider Vijverstraat 7
J. Kuné borderwasscher Hofstraat 23
P. Kuné hulp-brievenbesteller Hofstraat 23
F. Kunst venter Borstelsteeg 3
K. Kussendrager transportarbeider Heiligeweg 44
Sj. v/d Kuur arbeider Almenum
J. Kuurstra timmerman Hoogstraat 43
D. Kwast transportarbeider Poortje, 't 3
J. Kwast betonwerker Poortje, 't 11
M. Kwast bootwerker Tjerk Hiddes De Vriesstraat 20
M. Kwast bootwerker Zuidersteeg 5
P. Kwast bootwerker Weeshuisstraat 8
S. Kwast pakhuisknecht Kerkpad 22
T. Kwast bootwerker Hofstraat 1
S. v/d Laan werkman Rommelhaven 4
P. de Laat boekhouder h.u.z. Rapenburg 9
P. Ladenius broodbakker Jacob Backerstraat 11
D. Lambers hulpkeurmeester Kleine Breedeplaats 15
A.J. Lambooij onderwijzer (gep.) Bosboom Toussaintstraat 43
J. Lamminga timmerman Brouwerstraat 18boven
A.A. Land boekhandelaar Voorstraat 53
P. de Lange secr.-thes. alg. arm- en weesv. Oosterstraat 21
F.J. Langenhorst huisschilder Heiligeweg 66
J.F. Langenhorst huisschilder Heiligeweg 66
mej. J.H. Langenhorst telefoniste Heiligeweg 66
A. Lanser concierge Noorderhaven 19
F.W. Leemans melkventer Kleine Kerkstraat 2
C. Leenaert ambtenaar ned. sp. (gep.) Brouwerstraat 3
H.A. Leenmans predikant Paul Krugerlaan
B. Leenstra kruidenier Lanen 35
H. Leenstra aanspreker Groote Breedeplaats 16
Kl. Leeuwestein ijzerwerker Kerkpoortstraat 4
R.L. Lefferts kommies r.d.b. Jacob Backerstraat 33
A. v/d Leij sigarenfabrikant Admiraal Stellingwerfstraat
H. v/d Leij timmerman Dalpad 9
H. v/d Leij timmerman Dalpad 11
J. v/d Leij bierhuishouder Dalpad 9
J. v/d Leij bierhuishouder Dalpad 11
L. bij de Leij sigarenfabrikant Admiraal Stellingwerfstraat
H. Leijdesdorf taxateur Rozengracht 23
L. Leijdesdorf koopman in goud-zilverwerk Voorstraat 75
C. Leijen timmerman Hofstraat 39
J. Leijen arbeider Hofstraat 18
A. Leijenaar transportarbeider Heiligeweg 34
A. Leijenaar transportarbeider Both Apothekerstraat 5
H. Leijenaar veehandelaar Zoutsloot 46
H. Leijenaar varensgezel Hofstraat 26
H. Leijenaar olieman Kleine Kerkstraat 4a
J. Leijenaar bootwerker Prinsenstraat 6a
Joh. Leijenaar scheepstimmerman Noorderhaven 36a
R. Leijenaar vrachtschipper Kleine Breedeplaats 13
Th. Leijenaar bootwerker Zuidersteeg 11
W. Leijenaar bakschipper Droogstraat 27
W. Leijenaar schipper Nieuwe Buren 3
J. Leistra kleermaker Groote Breedeplaats 20a
Joh. Lendemeijer landarbeider Anjelierstraat 8
G. Lenger bootwerker Romastraat 13
Ph.A. Lenger magazijnmeester gasfabriek Bosboom Toussaintstraat 26
S.A. Lenger bootwerker Roptaweg 4b
S.A. Lenger - Zoutsloot 61
W. Lenger bootwerker Nutstraat 15
D. Lettinga kolenweger Heerensteeg 2
J. Lettinga bootwerker Anjelierstraat 32
G. Lichtendahl vischhandelaar Zoutsloot 71
H. Lichtendahl vischhandelaar Roptaweg 8
J. Lichtendahl vischhandelaar Zoutsloot 71
J. Lichtendahl vischhandelaar Kerkstraat 21
P. Lichtendahl vischhandelaar Dijkswal 3
P. Lichtendahl vischhandelaar Kerkstraat 16
W. Lichtendahl vischhandelaar Roptaweg 6
W. Lichtendahl vischhandelaar Almenum
E. Ligthart grondwerker Nieuwstraat 29
IJ. Lijn venter Heerenwaltje 5
W. v/d Linde winkelier Kerkstraat 27
S.A. Lindeman handelscorrespondent Schritsen 67
J. Lok schoenmaker Heiligeweg 9
A. Lolkema grondwerker Rapenburg 18
J. Lolkema machinist Roptaweg 4a
L. Lolkema schelpenvisscher Groote Breedeplaats 16
M. Lolkema schelpenvisscher Zoutsloot 53
R. Lolkema vetsmelter Nieuwstraat 28
W. Lolkema 1e stuurman Groote Breedeplaats 24
E.J. te Loo winkelier Groote Ossenmarkt 11
L.J. van Loon touwslager Franekereind 40
P. v/d Loon manufacturier Voorstraat 20
P. van Loon groentenventer Zuiderhaven 5
S. van Loon brugwachter (gep.) Zuiderhaven 20
D. Lovius zeilmaker en handelaar Noorderhaven 29
W. Lubach klerk posterijen Rozengracht 11
Kl. Lusthof kantoorbediende Karremanstraat 22
D. Lutskes matroos Nieuwe Buren 25
L. van Malsen varensgezel Weeshuisstraat 1
M. Marcus arbeider Almenum
D. Markenstein bootwerker Schritsen 18
J. Markenstein bootwerker Noorderhaven 46a
W. Markenstein timmerman Noorderhaven 12
A.G.H. Markus dir. ambachtsschool Zuiderhaven 67
F. Martens broodbakker Groote Ossenmarkt 3
Joh. Marton kantoorbediende Noorderwal 4
P. Marton sigarensorteerder Noorderwal 4
D. Matak Fontein koopman Noorderhaven 113
P.D. Matak Fontein houthandelaar Noorderhaven 113
D. v/d Meer aannemer Zuiderplein 3
mej. D. v/d Meer winkelierster Hoogstraat 29
D. v/d Meer houtsteksknecht Caspar di Roblesstraat
J. v/d Meer manufacturier Brouwerstraat 22
J. v/d Meer kapitein Achterstraat 19
J.L. v/d Meer timmerman Ambachtsschoolstraat 8
Joh.H. v/d Meer kantoorbediende Zuiderplein 3
P. v/d Meer kleermaker Hofstraat 11
S. v/d Meer timmerman Noorderwal 18
S. v/d Meer houtzager Almenum
S. v/d Meer stoker gasfabriek Havenweg 41
S.B. v/d Meer gep. adj.-dir. hout-import Heiligeweg 11
W.Th. v/d Meer klerk ter secretarie Oosterstraat 9
Joh. van Meerloo electricien Kerkpoortstraat 17
H. v/d Meij zeeman Achterstraat 12
H. v/d Meij kleermaker Voorstraat 48
J. v/d Meij loodscommandant Havenplein 6
J. v/d Meij sigarenmaker Karremanstraat 21
Kl. v/d Meij vakbondbestuurder Rein Miedemastraat 8
W. v/d Meij kleermaker Lanen 37
E. Meijboom boekh.-electricien Voorstraat 91
C.J. Meijer predikant Franekereind 36
mej. F. Meijer onderwijzeres Ambachtsschoolstraat 4
G. Meijer cafehouder Achterstraat 31
H. Meijer scheepstimmerknecht Schoolstraat 14
H. Meijer winkelier Lanen 67
J. Meijer fabrieksarbeider Rommelhaven 11a
M. Meijer concierge kantongerecht Havenplein 1
Tj. Meijer grondwerker Admiraal Stellingwerfstraat
Kl. Meinsma matroos Nutstraat 4b
M. Meinsma stuurman Lanen 47
R. Meinsma timmerman Werfpad 3
T. Meinsma schipper Werfpad 3
Kl. Mellema horlogemaker Voorstraat 65
S. Mellema - Noorderhaven 10
Tj. Mellema veehouder en melktapper Hofstraat 47
mej. A. Mendels leerares meisjesvakschool Simon Stijlstraat 4
G. Mensonides bootwerker Nieuwstraat 14
mej. R. Merkelbach verpleegster Noorderhaven 77
A. Merkx stoker Nieuwe Buren 5
J. Messcher slager Groote Breedeplaats 24
L. Messcher slager Groote Breedeplaats 24
mej. S. Metelerkamp gezelsch.-juffrouw Hoogstraat 1
A. Meter wethouder Noorderhaven 95
A. Metselaar spoorwegarbeider Almenum
J. Metselaar wegwerker ned. sp. Tjerk Hiddes De Vriesstraat 6
J. Metselaar landarbeider Noorderkade 23
Th.W. Metz zeeman Hofstraat 20c
C. v/d Meulen onderwijzer Zuiderhaven 45a
D. v/d Meulen sigarenmaker Hofstraat 12
G. v/d Meulen houtstekknecht Tjerk Hiddes De Vriesstraat 9
G. v/d Meulen pakhuisknecht Voorstraat 76a
G. v/d Meulen venter Anjelierstraat 28
I. v/d Meulen houtwerker Klaverbladstraat 6
J. v/d Meulen kantoorbediende Jacob Backerstraat 20
Joh. v/d Meulen agent van politie (gep.) Scheerstraat 6
O. v/d Meulen kantoorbediende Patrimoniumstraat 5
R. v/d Meulen verver Heerenwaltje 19
Th. v/d Meulen broodventer Bildtstraat 17
Th. v/d Meulen brievenbesteller Oosterstraat 59
W. v/d Meulen betonwerker Nieuwstraat 5
J. van Meurs - Zuiderhaven 45
A. Miedema houthandelaar Noorderkade 3
A. Miedema melktapper Admiraal Stellingwerfstraat
D. Miedema schipper Dijkswal 1
L. Miedema timmerman Hoogstraat 4
L. Miedema - Dwarsstraat 6
L. Miedema brugwachter Oude Turfkade 2
P. Miedema broodbakker Hoogstraat 32a
R. Miedema broodbakker Lanen 26a
S. Miedema vellenblooter Roptaweg 21
W. Miedema broodbakker Hoogstraat 36
L. Minderhoud aannemer Almenum
S. Minkes conducteur n.t.m. Kerkpoortstraat 75
L. van Minnen besteller v. gend en loos Riedstraat 34
A. Mobach schilder Vijverstraat 1a
J. Mol onderw. res. Voorstraat 61a
F. v/d Molen exportslager Hondenstraat 3
F. v/d Molen houtwerker Kerkpoortstraat 57
H. v/d Molen kleermaker Voorstraat 27
Joh. v/d Molen banketbakker Admiraal Stellingwerfstraat
S. v/d Molen besteller n.t.m. Vijverstraat 8
A. Molenaar bootwerker Groote Ossenmarkt 5
C. Molenaar handelsreiziger Brouwerstraat 27a
C. Molenaar schoenmaker Sint Odolphisteeg 12
C. Molenaar commies-titulair posterijen Ambachtsschoolstraat 2
J. Molenaar schipper Aan Boord
J. Mollema bakker Lombardstraat 2b
D. Monsma klinker Dokstraat 4
D. Monsma pakhuisknecht Both Apothekerstraat 7
D. Monsma venter Kerkstraat 34
G. Monsma trempoetser Nieuwe Buren 29
G. Monsma kleibakker Brouwerstraat 2a
J. Monsma arbeider Almenum
J.F. Monsma conducteur ned. sp. Nutstraat 8
P. Monsma plateelbakker Achterstraat 40
S. Monsma schipper Singelstraat
J. Mooij mandenmaker Lanen 7
J. v/d Moolen houtstekknecht Spinstraat 8
J. v/d Moolen mandenmaker Lanen 70
P. Moorman kantoorbediende Rommelhaven 20
P.H. Moorman timmerman Rommelhaven 26
C. Morren kantoorbediende Voorstraat 36a
G. Morren bedrijfsleider coöp. Voorstraat 36a
D.Z. Mulder kleermaker Voorstraat 4boven
G. Mulder zuivelarbeider Voorstraat 2
G. Mulder transportarbeider Lanen 14a
H. Mulder metselaar Groote Ossenmarkt 19
IJ. Mulder kantoorbediende Bosboom Toussaintstraat 16
J.F. Mulder arbeider Almenum
G. Munneke - Voorstraat 19
A. Munniksma schelpenvisscher Lanen 35a
D. Munniksma schipper Jacob Backerstraat 30
H. Munniksma schelpenvisscher Spinstraat 2
G. Munter predikant Voorstraat 24
A. Nagel houtwerker Weverstraat 14
A. Nagel koperslager Sint Odolphisteeg 4
A. Nagel besteller ned. spoorw. Heiligeweg 15
A. Nagel portier n.s. Bij 't Spoor
B. Nagel fabrieksarbeider Fabrieksstraat 18
F. Nagel spoorbeambte Vijverstraat 15
F. Nagel sigarenwinkelier Voorstraat 99
J. Nagel arbeider ned. spoorw. Hofstraat 30
J. Nagel stadsreiniger Kruisstraat 14
L. Nagel transportarbeider Waschbleekstraat 8
B. Nak - Hondenstraat 12
H. Nak sigarenmaker Kerkpad 12
H. Nak betonwerker Oosterkeetstraat 2
H. Nak metselaar Fabrieksstraat 30
P. Nak betonwerker Karremanstraat 20
W. Nak betonwerker Fabrieksstraat 16
K. ten Napel control. werkloosh. verz. Gedempte Korte Zoutsloot
S. ten Napel kantoorbediende Gedempte Korte Zoutsloot
E. Nauta stalhouder Zoutsloot 43
H. Nauta koopman in vetten Heiligeweg 36
H. Nauta smid Almenum
J. Nauta timmerman Zuiderhaven 25
J. Nauta werkman Zoutsloot 36
J. Nauta timmerman Zoutsloot 61
J. Nauta - Sint Jacobstraat 2
J. Nauta verver Lanen 24
P. Nauta stalhouder Rein Miedemastraat 2
P. Nauta stalhouder Droogstraat 51
P. Nauta onderwijzer Oosterstraat 23
R. Nauta groentenhandelaar Bildtstraat 20
Th. Nauta smid Noorderhaven 1
W. Nauta verver Sint Odolphisteeg 9
W. Nauta stalhouder Droogstraat 9
D. Nederhoed varensgezel Nutstraat 16
G. Nederhoed varensgezel Nutstraat 16
J. Nederhoed bootwerker Nutstraat 16
S. Nederhoed rangeerder ned. sp. Nutstraat 16
W. Nederhoed varensgezel Nutstraat 16
H. Net meubelmaker Nicolaas Baurstraat 45
A. Nielsen betonwerker Achterstraat 5
B. Nielsen transportarbeider Anjelierstraat 10
C. Nielsen stadsreiniger Admiraal Stellingwerfstraat
C. Nielsen transportarbeider Aan Boord
D. Nielsen timmerman Zoutsloot 10
IJ. Nielsen bootwerker Weeshuisstraat 2
J. Nielsen tegelschilder Caspar di Roblesstraat
J. Nielsen schipper Lanen 8
K. Nielsen transportarbeider Rapenburg 16
P. Nielsen transportarbeider Spinstraat 11a
R. Nielsen transportarbeider Spinstraat 5
W. Nielsen matroos Lanen 15
P.A. Nieuwenhuijs cargadoor Midlumerweg 14
A. Nieuwenhuis koopman Lanen 7
B. Nieuwenhuis timmerman Schritsen 45
H. Nieuwenhuis fabrikant Brouwerstraat 26
C. v/d Nieuwenhuizen controleur Lombardstraat 2
J. Nieveen schipper Aan Boord
G.A. Nijdam kommies r.d.b. Kleine Breedeplaats 20a
S. Nijdam onderwijzer Sint Jacobstraat 15
C. Nijkamp varensgezel Willemskade 13
H. Nijkamp schilder Almenum
Joh. Nijkamp sigarenmaker Noorderhaven 114
Sj. Nijkamp fabrieksarbeider Rein Miedemastraat 7
J. van Nimwegen smid Rommelhaven 4
J. van Nimwegen arbeider Almenum
W. le Noble bouwkundig opzichter Voorstraat 85a
J. Noordbeek gemeentebode Caspar di Roblesstraat
W. Noordbeek slager Noorderhaven 111
A. Noorderbroek plateelschilder Heerenwaltje 15
W.S. Noordhof inspecteur r.d.b. Rein Miedemastraat 1
G. Norder sigarenwinkelier Lanen 64
IJ. Norel - Noorderhaven 55boven
K. Norg kommies r.d.b. Petrus Feddesstraat 31
J. Nota arbeider Almenum
H. Oepkes bakkersknecht Voorstraat 51
H.J. v/d Oever koopman Noorderhaven 60
H. Offinga winkelier Voorstraat 21
S. Okkinga notaris Zuiderplein 1
A. Oldenburg stoker gasfabriek Klaverbladstraat 14
D. Oldenburg werkman gasfabriek Plantsoen 4
A. Olivier transportarbeider Nieuwstraat 37
A. Olivier transportarbeider Nieuwe Buren 25a
A. Olivier fabrieksarbeider Droogstraat 81
F. Onbelet agent van politie Admiraal Stellingwerfstraat
G. Oomkens hoofd eener school Almenum
J. Ooms grondwerker Noorderhaven 7a
J. Oosdijk brievenbesteller Noorderhaven 16
A.J. Oosterbaan conducteur ned. sp. Groote Breedeplaats 12a
P.J. Oosterling stoffeerder Kerkstraat 18
J. van Os winkelier Lanen 44
M. van Os steenzetter Heerenwaltje 13
A. Osinga sigarenmaker Heiligeweg 64
D. Osinga veehouder Westerzeedijk 9
S. Osinga landarbeider Kruisstraat 10
G. Oswald winkelier Schritsen 37
wed. I. Oswald-v/d Wal manufacturierster Voorstraat 5
R. Oudeboon uitgever Voorstraat 84
J. Oudes winkelier Sint Jacobstraat 4
mej. G. Ouendag costuumnaaister Zuiderhaven 81a
J. Ouendag schoenmaker Kleine Breedeplaats 2
C. Outhuijse zoutwegersknecht Jacob Backerstraat 5
J. Outhuijse transportarbeider Romastraat 4
J.C. Outhuijse transportarbeider Pakhuissteeg 4
D. Overzet bakker Franekereind 18
F. Overzet bakker Zuiderstraat 12
W. Overzet bakker Schritsen 28
J.D. Paesens timmerman Noorderwal 26
Kl. Paesens fitter gasfabriek Noorderwal 26
A. Pais groentenhandelaar Kleine Breedeplaats 16
B.R. Pais koopman (tagrijn) Noorderhaven 32
L. Pais groentenhandelaar Kleine Breedeplaats 16
mej. R. Pais ambtenares ter secretarie Noorderhaven 32
R. Pais koopman (tagrijn) Noorderhaven 32
R. Pais koopman (tagrijn) Noorderhaven 32
S. Pais groentenhandelaar Kleine Breedeplaats 16
K. Palma arbeider Almenum
T. de Palma arbeider Almenum
D. Palstra boekhouder houthand. Zuidoostersingel 17a
U. Palstra timmerman Schritsen 8
Kl. Pan brievenbesteller Kruisstraat 5
R. Pan slagersknecht Rommelhaven 18
A. Pascum sigarenfabrikant Zoutsloot 26
C.W. Pasma varensgezel Admiraal Stellingwerfstraat
J. Pasma opzichter gemeentewerken Oosterstraat 17
mej. J. Paulides winkelierster Kleine Ossenmarkt 2
J. Paxal bootwerker Vijverstraat 19
Th. Pellemans waterbouwkundige Brouwerstraat 16
L. Penning transportarbeider Droogstraat 67
Sj. Pereboom procuratiehouder Almenum
H. Pieksma schoenwinkelier Zuiderhaven 55
L. Pieksma houtwerker Zeeweg
Tj. Pieksma houtvlotter Rozengracht 28
G. Pierik kantoorbediende Noorderhaven 78
H. Pietersma machinist Almenum
D. v/d Pijl machinist Jacob Backerstraat 10
P. Pinkster ovenknecht Almenum
E. v/d Plaats zetkastelein Prinsenstraat 2
Joh. v/d Plaats letterzetter Dijkswal 4
P. v/d Plaats werkman gemeente reiniging Gardenierstraat 4
P. v/d Plaats arbeider Almenum
Sj. v/d Plaats werkman gemeente reiniging Kleine Kerkstraat 7
W. v/d Plaats melktapper Dijkswal 4
W. v/d Plaats arbeider Almenum
H. Plantenga melktapper Lanen 40
S. Plantenga stuurman ter koopvaardij Lanen 65
W. Plantenga machinist ter koopvaardij Groote Breedeplaats 5
M. Plekker arbeider Droogstraat 45
S. Plekker veehandelaar Tjerk Hiddes De Vriesstraat 23
H.A. Plemper van Balen comm. van politie Noordijs 15
D. v/d Ploeg asf. wijnkoper Groote Breedeplaats 18
H. Ploeg bootwerker Schritsen 5
A. Ploegstra grondwerker Ooievaarsteeg 25
A. Ploegstra aardappelhandelaar Lanen 49
H. Ploegstra arbeider Nieuwstraat 12
J. Plokker varensgezel Dwarsstraat 5
S. Poelsma vrachtrijder Lammert Warndersteeg 22
Sj. Poelstra verver gasfabriek Admiraal Stellingwerfstraat
W. v/d Pol sigarenmaker Droogstraat 8
A. Polak slager Karremanstraat 14
I. Polak koopman in manufacturen Simon Stijlstraat 4
N. Polak koopman in manufacturen Simon Stijlstraat 4
H. Politiek landbouwer Almenum
A.M. Poort winkelier Voorstraat 95
H. Poort winkelier Voorstraat 95
J. Poort winkelier Voorstraat 87
N.J. Poort boekhandelaar Voorstraat 45
L. Poortinga boekhouder Brouwerstraat 16
L. Poortman opzichter zuiderzeewerken Heiligeweg 20
S. Poortstra arbeider Almenum
IJ. van Popta onderwijzer Noorderhaven 13
F. Post klerk gasfabriek Jacob Backerstraat 9
F. Post zoutweger Gedempte Korte Zoutsloot
Joh. Post schilder Zoutsloot 43
S. Post walgeld-ophaler Franekertrekvaart 4
D.A. Postema onderwijzer Noordijs 12
A. Posthuma timmerman Spinstraat 4
B. Posthuma metselaar Liemendijk 20b
B. Posthuma boekhandelaar Noorderhaven 90
F. Posthuma schilder Achterstraat 8
J. Posthuma timmerman Visscherstraat 10
J.C. Posthuma stoker Spinhuisstraat 3
J.F. Posthuma collecteur staatsloterij Noorderhaven 41
O. Posthuma bootwerker Zuiderhaven 32
P. Posthuma verver Achterstraat 17
P. Posthuma bootwerker Zuiderhaven 32
R. Posthuma metselaar Rommelhaven 22
R. Posthuma schipper Scheerstraat 5
U. Posthuma metselaar Zeilmakerstraat 9
W. Posthuma de Boer bootwerker Weeshuisstraat 13
G. Posthumus houthandelaar Groote Breedeplaats 4
J. Posthumus veehouder Heiligeweg 16a
L. Posthumus schilder Heiligeweg
wed. M. Posthumus-Grotenhuis winkelierster Voorstraat 41
A. Postma bouwkundig teekenaar Voorstraat 5
B. Postma magazijnknecht Bij 't Spoor
C. Postma kwitantielooper Oosterkeetstraat 5
E. Postma electricien Simon Stijlstraat 9
F. Postma exportslager Zoutstraat 4
H. Postma huisknecht Bij 't Spoor
H. Postma steenzetter Schoolsteeg 5a
H. Postma slager Noordijs 21
H. Postma timmerman Roptaweg 12
J. Postma arbeider Prinsenstraat 10a
J. Postma arbeider Almenum
mej. J. Postma kraamverpleegster Nicolaas Baurstraat 41
J. Postma metselaar Admiraal Stellingwerfstraat
J. Postma gep. secr. thes. armvoogdij Kleine Breedeplaats 12
J. Postma betonwerker Admiraal Stellingwerfstraat
J. Postma verver Lanen 11
Joh. Postma winkelier Nieuwstraat 30
K. Postma landbouwer Franekereind 34
M. Postma smid Tjerk Hiddes De Vriesstraat 32
P. Postma ploegbaas ned. spw. Bij 't Spoor
P. Postma goudsmid Tjerk Hiddes De Vriesstraat 32
P. Postma veehouder Almenum
S. Postma koperslager Tjerk Hiddes De Vriesstraat 32
S. Postma winkelier Kleine Breedeplaats 6
Sander Postma machinist Almenum
Sipke Postma machinist Almenum
mej. Sj. Postma winkelierster Kerkstraat 14
Tj. Postma kantoorbediende Franekereind 34
Tj.W. Postma - Paul Krugerlaan
W. Postma koperslager Admiraal Stellingwerfstraat
Z. Postma gasfitter Noorderwal 38
wed. R. Postma-Lolkema winkelierster Kerkstraat 41
Jac. de Pree kantoorbediende Brouwerstraat 16
F.H. Preut manufacturier Voorstraat 49
H. Prins bootwerker Dokstraat 1
H. Prins huisschilder Lanen 6boven
Joh.A. Prins 1e stuurman Hoogstraat 40a
H. Prok agent van politie Rein Miedemastraat 11
P.D. Pronker zeeman Heiligeweg 30
S. Prosée agent van politie Oosterstraat 4
H. Puite schipper Nieuwstraat 11
B. Punter binnenvader arm- en weeshuis Weeshuisstraat 9
D. Quarré stadstuinman Riedstraat 44
D. Quarré wachtsman Zoutsloot 79
R. Quarré slager Zoutsloot 75
P. Quarree tuinman Almenum
C. Rab zeeman Nutstraat 7
J. Rab loods Dwarsstraat 1b
F. Radsma pakhuisknecht Lanen 40a
G. Radsma bootwerker Noorderhaven 64a
M. Radsma horlogemaker Hoogstraat 21
M. Radsma bootwerker Liemendijk 30
F. Rammeloo visscherman Dalpad 3
H. Raspe winkelchef Nicolaas Baurstraat 43
J. van Raukema sigarenmaker Bosboom Toussaintstraat 37
P.A. Ree cementwerker Schritsen 39
J.P. Reehoorn sigarenmaker Noorderwal 40
O. Reehoorn handelsreiziger Kerkstraat 40
H. Reeling Brouwer - Midlumerweg 3
A. Reijntjes secr. waterschap Groote Breedeplaats 11
J. Reinbergen lampenist n.s. Hofstraat 3
Nic. Reinders stoffeerder Heiligeweg 12a
A. Reiners stoffeerder Heiligeweg 12
J. Reinhart zeeman Willemskade 11
B. Reinink stoker Schritsen 24
G. Reinsma autobus-ondernemer Zuiderhaven 51a
B. Reitsma bloemkweeker Noorderwal 28
B. Renema kommies r.d.b. Groote Ossenmarkt 11
S. Renema transportarbeider Zoutsloot 12
B. van Renswoude technisch ambtenaar z.w. Aan Boord
S. Rewiersma stoffeerder Hofstraat 15
wed. M.A. Ridderhof-Brouwer muziekleerares Noorderhaven 31
A. Riem houtvlotter Bosch En Hove 2
C. Riem transportarbeider Spinhuisstraat 9
C. Riem werkman Zuidersteeg 1
H. Riem darmenwasscher Almenum
M. Riem transportarbeider Waschbleek 46
P. Riem panbakker Waschbleek 7
P. Riem fabrieksarbeider Moriaanstraat 9
P. Riem kleermaker Zuiderhaven 54a
S. Riem sigarenmaker Tjerk Hiddes De Vriesstraat 12
C. Riemers predikant Zuiderhaven 69
J. Riemersma voerman Noordergrachtswal 4
A.C.W. van Riet hotelhouder Franekereind 23
W. Riewald kuiper Scheerstraat 13
H. Rijfkogel bakker Voorstraat 12
L. Rijfkogel bakker Lanen 46
R. Rijkeboer matroos Caspar di Roblesstraat
J.H. Rijnders adj.-inspecteur r.d.b. Franekertrekvaart 2a
A. van Ringelestijn machinist groote vaart Rozengracht 11a
A. Rinkema opperman Bargebuurt 14
B. Rodenburg groentenventer Rapenburg 17
K. Rodenburg transportarbeider Poortje, 't 7
M. Rodenburg schoolhoofd Ambachtsschoolstraat 4
K. Rodenhuis - Noorderhaven 73
C. Roedema stoker Zoutsloot 55
L. Roedema schipper Zoutsloot 103
J. Roersma melktapper Zuiderstraat 6
Joh. Roersma melktapper Dwarsstraat 4a
O. la Roi 2e stuurman Westerzeedijk 7
S. Roi sigarenmaker Jacob Backerstraat 14
D. Rollema bakker Karremanstraat 22
T. Rollema kantoorbediende gasfabriek Karremanstraat 22
L. Roodhof cafehouder Havenplein 10
S. Roodhof cafehouder Zuiderhaven 9
B. Roorda fabrikant Noordijs 13
D. Roorda voorman bootwerk Noorderhaven 28a
D. Roorda transportarbeider Achterstraat 21
Jac. Roorda fabrikant Noordijs 13
P. Roorda fabrikant Noordoostersingel 11
wed. Th. Roorda - Noordijs 13
J. Roos monteur gem. electr. bedrijf Prinsenstraat 10
mej. A. Rooswinkel manufacturierster Voorstraat 62
J. Rooswinkel timmerman Kerkstraat 42a
J. Rooswinkel timmerman Kruisstraat 3
mej. P. Rooswinkel naaister Sint Jacobstraat 12
D. Rosendal smid Noorderwal 30
G. Rosendal matroos Noorderwal 30
J. Rosendal matroos Noorderwal 30
R. Rosendal matroos Noorderwal 30
T. Rosendal zeeman Zoutsloot 32
J. van Rosmalen waker zuiderzeewerken Voorstraat 12a
Th. van Rossum kantoorbediende Zuiderstraat 20
F. Rotthier leeraar m.o. Rozengracht 15
J. Roukema koopman Lombardstraat 4
S. Roukema slager Nieuwstraat 38
C. Roze bakker Hoogstraat 7
F.E. van Ruijven leeraar m.o. Voorstraat 68
R. de Ruiter fabrikant Voorstraat 50
D.T. Rutgers winkelier Kerkstraat 3
W.J. Sandbrink transportarbeider Fabrieksstraat 8
IJ. v/d Schaaf onderwijzer Franekertrekvaart 2
J. v/d Schaaf tasker Almenum
J. Schaaf stoombootondernemer Franekereind 26a
S. v/d Schaaf cafehouder Droogsloot 13
Schaafsma stoker gasfabriek Nutstraat 14
B. Schaafsma sigarenmaker Roptaweg 10
F. Schaafsma pakhuisknecht Stokersteeg 6
J.H. Schaafsma sigarenmaker Patrimoniumstraat 12
R. Schaafsma transportarbeider Noordergrachtswal 2
R. Schaafsma winkelier Zuiderhaven 33
S. Schaafsma brugwachter Zuiderbolwerk 4
S. Schaafsma besteller Wortelstraat 5
W.H. Schaafsma sigarenmaker Jacob Backerstraat 8
A. Schaap smid Hoogstraat 38
J. Schaap smid Plantsoen 2
S. Schachtschabel zeeman Steenhouwersstraat 6
F. Schaddelee arbeider Almenum
H. Schakenbos bakker Lanen 38
J. Schat tuinder Raamstraat 4
D. Scheepstra winkelier Heiligeweg 22
M. Scheepstra transportarbeider Nieuwstraat 40
H. v/d Scheer transportarbeider Kerkstraat 19a
A. Scheffer bootwerker Droogstraat 79
E. Scheffer transportarbeider Spinstraat 9
IJ. Scheffer varensgezel Droogstraat 79
IJ. Scheffer transportarbeider Spinhuisstraat 5
J. Scheffer varensgezel Droogstraat 79
J. Scheffer scheepskok Rozengracht 20
J. Scheffer transportarbeider Achterstraat 7
J. Scheffer stoker Havenweg 43
L. Scheffer varensgezel Droogstraat 79
L. Scheffer landarbeider Weverstraat 12
P. Scheffer varensgezel Droogstraat 79
K. Scheffers - Admiraal Stellingwerfstraat
R. Schelfsma sigarenmaker Stokersteeg 1a
B. Scheltens - Brouwerstraat 15
H. Scheltens schipper Aan Boord
H. Scheltens winkelier Lanen 62
A. Schievink stoker Zuiderstraat 7
IJ. Schievink ladingmeester n.s. Caspar di Roblesstraat
J. Schievink matroos Groote Ossenmarkt 23a
Th. Schipholt stationschef Stationsweg 4
K. Schneider stuurman Aan Boord
J.K. Schoen machinist Schritsen 17
C. Schokker schipper Aan Boord
A. Schol kommies r.d.b. Patrimoniumstraat 8
H. Scholte bootwerker Noorderwal 24
J. Scholte brandstoffenhandelaar Franekereind 13
W. Scholte werkman Droogstraat 83
S. Schoonbergen plateelschilder Tjerk Hiddes De Vriesstraat 8
C. v/d Schoot winkelier Noorderhaven 101
H. v/d Schoot conducteur briev.-malen Zoutsloot 40
H. Schoot transportarbeider Lammert Warndersteeg 14a
H.J. Schoot scheepskok Lanen 19
J. v/d Schoot - Franekertrekvaart 8
J. v/d Schoot - Midlumerweg 22
J. Schoot transportarbeider Vijverstraat 20a
J. Schoot transportarbeider Ooievaarsteeg 14
J.C. v/d Schoot stoffeerder Voorstraat 46
J.H. Schoot transportarbeider Bosboom Toussaintstraat 43
M. Schoot exportslager Zeepaardsteeg 1
P. v/d Schoot fabrikant Heiligeweg 60
S. Schoot transportarbeider Fabrieksstraat 14
S. v/d Schoot reiziger Noordoostersingel 15
H. Schotanus koopman Groote Breedeplaats 7
H. Schotanus procuratiehouder Voorstraat 18
H. Schotanus boekhouder Kerkpoortstraat 3
N. Schotanus bazalthandelaar Havenplein 18
G. En J. Schrage sigarenmakers Nieuwstraat 31
A. Schreur schipper Zoutsloot 25
C. Schuijl transportarbeider Noorderhaven 58
F. Schuil zeilmaker Prinsenstraat 4
G. Schuil bootwerker Noorderhaven 25
H. Schuil plateelbakker Nicolaas Baurstraat 3
H. Schuil transportarbeider Weverstraat 16
H. Schuil aardappelhandelaar Bildtstraat 14a
J. Schuil bootwerker Zoutsloot 15
J. Schuil plateelbakker Tjerk Hiddes De Vriesstraat 22
J. Schuil houtwerker Lanen 12
S. Schuil bootwerker Schoolsteeg 5
S.A. Schuil betonwerker Kleine Kerkstraat 6
Tj. Schuil aardappelhandelaar Noordergrachtswal 32
B. v/d Schuit timmerman Liemendijk 4
K. v/d Schuit veehouder Liemendijk 4
H. Schumacher stucadoor Westerstraat 16
J.H. Schumacher stucadoor Hoogstraat 27
R. Schurink arts Noorderhaven 67
A. Schut koopman Zuiderstraat 10
A. Schutte bankwerker Aan Boord
E.J. Schutte - Voorstraat 64
E.J. Schutte winkelier Voorstraat 64
mej. W. Schutte coupeuse Voorstraat 64
O. Schuurmans leeraar zeevaartschool Franekertrekvaart 12
Ph. Schwartz leeraar ambachtsschool Oosterstraat 51
J. Seefat kraandrijver Kleine Werf 10
J. Seefat schipper Aan Boord
B. van Seijst bootwerker Nieuwstraat 17
D. van Seijst varensgezel Anjelierstraat 11
D. van Seijst tuinman Jacob Backerstraat 35
J. van Seijst groentenhandelaar Bildtstraat 3
J. van Seijst zeeman Heiligeweg 46
L. van Seijst straatmaker Nieuwstraat 48
B. van Seist landarbeider Anjelierstraat 26
G. van Seist transportarbeider Anjelierstraat 26
J.H. Selvius transportarbeider Moriaanstraat 2
A. Severein zoutzieder Nieuwstraat 26
J. Severein bierbottelaar Kerkstraat 6
J. Severein machinist Almenum
M. Severein bootwerker Wortelstraat 8
T. Severein arbeider Almenum
H. Siegers wisselwachter n.s. Bosboom Toussaintstraat 29
D. Sieperda banketbakker Voorstraat 51
S. Siersema leeraar m.o. Noordoostersingel 13
A.D. Sijbesma pakhuisknecht Zoutsloot 122
C. Sijbesma tuinman Begraafplaatslaan 7
M. Sijbesma venter Almenum
S. Sijbesma fabrieksarbeider Franekereind 19
J. Sijtema conducteur Noorderhaven 48
A. Sijtsma timmerman Jacob Backerstraat 6
S. Sikkema aardappelhandelaar Heiligeweg 54
J.H. Sikkes groentenkweeker Almenum
E. Simonsz - Rozengracht 7
N. Simonsz - Noordijs 19
wed. C.A. Simonsz-Hoekstra - Voorstraat 38
W. Sinnema winkelier Voorstraat 28
IJ. Sipma stoombootondernemer Franekereind 17
J.W. Sjoerdsma winkelier Kerkpad 18
P. Sjoerdsma schipper Zuiderhaven 35
W. Sjoerdsma schipper Aan Boord
J. v/d Sloot brievenbesteller Rein Miedemastraat 6
G. v/d Slooten fabrikant Voorstraat 16
IJ. van Slooten fabrikant Voorstraat 44
J. van Slooten omroeper Achterstraat 10
R. van Slooten fabrikant Noorderhaven 97
R. van Slooten fabrikant Voorstraat 60
G. Sloterdijk transportarbeider Pakhuissteeg 6
P. Sloterdijk arbeider scheepswerf Kerkpoortstraat 65
G. Sluik timmerman Voorstraat 13
Gez. Sluik - Groote Breedeplaats 14a
P. Sluik winkelier Simon Stijlstraat 3
A. v/d Sluis letterzetter Noorderhaven 2a
D. v/d Sluis transportarbeider Lanen 77a
G. v/d Sluis transportarbeider Zoutsloot 57
H. v/d Sluis dir. van gend en loos Brouwerstraat 14
H. v/d Sluis schipper Lanen 78a
J. v/d Sluis schipper Noorderhaven 103
K. v/d Sluis schipper Lanen 34a
O. v/d Sluis bootwerker Zeepziederstraat 4
S. v/d Sluis winkelier Zuiderhaven 23
U. v/d Sluis arbeider n.t.m. Kerkpoortstraat 12
H. Sluman schipper Aan Boord
Johs. van Smeden ijzerhandelaar Lanen 56
A. Smeding matroos Hondenstraat 9
A. Smeding kleermaker Jacob Backerstraat 39
E. Smeding koopman Brouwerstraat 13
H. Smeding koopman Oosterstraat 43
J. Smeding koopman Bosboom Toussaintstraat 46
R. Smeding transportarbeider Zuiderstraat 10a
T.O. Smeding koopman Franekereind 30
W. Smeding transportarbeider Schritsen 20
B. Smedinga ijzerwerker Schoolstraat 8
O. Smedinga ijzerwerker Dokstraat 2
A. Smilde veehandelaar Noorderhaven 105
E. Smilde exportslager Noorderhaven 15
J. Smilde exportslager Midlumerweg 20
P. Smilde exportslager Noorderhaven 108
A. Smit transportarbeider Vischbuurt 10
B.E. Smit - Lanen 84
H. Smit transportarbeider Kerkstraat 20
H. Smit slager Droogstraat 12
H. Smit koopman Zuidoostersingel 35
R. Smit winkelier Vijverstraat 22
R. Smit hotelhouder Havenplein 3
Th. Smit vethandelaar Noordijs 10
Th. Smit veehouder Almenum
J. Smith sigarenmaker Admiraal Stellingwerfstraat
J. Smits transportarbeider Dokstraat 8
C. Smitstra - Anjelierstraat 2
H. Smitstra - Oosterkeetstraat 9
D. Snijder houthandelaar Noorderhaven 35
Gez. Snijder - Kleine Breedeplaats 5
H. Snijder wijnhandelaar Noorderhaven 48
J. Snijder boekhouder Noorderhaven 48
J.J. Snijder kantoorbediende Oosterstraat 39
L.H. Snijder - Noorderhaven 48
T. Snijder - Noorderhaven 48
Th.J. Snijder dir. n.v. likeurstokerij oolgaard Brouwerstraat 7
J. Snoodijk schipper Aan Boord
J. Soetinga vader herv. diac. Kerkpad 16
A. Soolsma ijzerwerker Droogstraat 69
A. Soolsma letterzetter Noorderkade 17
B. Soolsma visscher Noorderkade 17
B. Soolsma cafehouder Zuiderstraat 23
J. Soolsma visscher Roptaweg 7
A. Souverein transportarbeider Fabrieksstraat 26
C. Souverein besteller Westerstraat 22
H. Souverein transportarbeider Zuiderstraat 8
M. Souverein opperman Bosboom Toussaintstraat 39
M. Souverein - Bargebuurt 16
M. Souverein timmerman Kerkpad 7a
S. Souverein transportarbeider Dijkswal 14
J.H. Spékle muziekleeraar Kleine Breedeplaats 21
J. Spaanderman timmerman Noorderhaven 82a
L. Spaanderman schoenmaker Noorderhaven 82a
M. Spaanderman kantoorbediende Sint Jacobstraat 1
W. Spaanderman smid Sint Jacobstraat 1
H. Spannenburg reiziger Jacob Backerstraat 22
T. Spannenburg schoenmaker Bildtstraat 12
A. Speijer winkelier Zuiderhaven 17
E. Speijer manufacturier Brouwerstraat 2
F. van Spiegel onderwijzer Zuidoostersingel 25
R. v/d Spoel dir. gemeente reiniging Rozengracht 9
E. Spoelstra schipper Aan Boord
J. Spoelstra timmerman Rapenburg 4
P. Spoelstra grondwerker Aan Boord
J. Stängel kantoorbediende Schritsen 44
L. Stängel likeurstoker Schritsen 44
J. Steeksma transportarbeider Prinsensteeg 2
J. Steenge arbeider ned. spoorw. Noorderhaven 98
D. Steensma fabrieksarbeider Almenum
G.S. Steinvoorte kastelein Noorderhaven 42
R. Steinvoorte - Lanen 28a
S. Steinvoorte cafehouder Lanen 20
D. Stellema kantoorbediende Oosterstraat 35
J. van Stellingwerf winkelier Brouwerstraat 20
J.B. van Stellingwerf - Noorderhaven 87a
K. van Stellingwerf melktapper Noordijs 4
T. Steltman klerk r.d.b. Admiraal Stellingwerfstraat
H. Stend - Nieuwstraat 39
S. Steneker vrachtschipper Aan Boord
E. Sterenborg betonwerker Heerenwaltje 4
mej. A. Sterk muziekleerares Kleine Breedeplaats 23
J. Sterk - Kleine Breedeplaats 23
mej. E. Steunebrink huishoudster Zuiderhaven 27
J. Stienstra wijnhandelaar Petrus Feddesstraat 17
J. Stienstra melktapper Groote Ossenmarkt 18
J. Stienstra melktapper Lanen 54
O. Stienstra gardenier Almenum
W. Stind - Voorstraat 30
J. Stinstra veehouder Midlumerweg 10
H. Stobbe - Schritsen 19
D. Stoelhorst timmerman Schritsen 51
H. Stoelinga tuinknecht Zuiderhaven 11a
L.A. v/d Stok burgemeester Franekereind 12
J. Stoker houtwerker Schritsen 14
L. Stooker bootwerker Bargebuurt 10
H. Stootman verver Heiligeweg 8
wed. H. Stootman winkelierster Lanen 8
W. Stootman - Lanen 38a
H. Strak winkelier Voorstraat 61
R. Strak gemeente-architect Zuidoostersingel
Tj. van Stralen onderwijzer Zuidoostersingel 27a
P. Strandstra veehouder Almenum
J. van Straten gardenier Almenum
P. van Straten koopman Almenum
J.J. Stratingh leeraar m.o. Zuiderhaven 26
U. Strikwerda fabrieksarbeider Almenum
H. de Swart conducteur Nieuwstraat 54
N. Swart opzichter begraafplaats Zeilmakerstraat 5
R. de Swart telegrafist ned. sp. Zoutsloot 45
D. Taekema groentenventer Spekmarkt 1
H. Taekema bootwerker Waschbleek 18
J. Taekema gardeniersknecht Nieuwe Buren 19
K. Taekema gardenier Almenum
W. Taekema bootwerker Bargebuurt 17
J. Talens conducteur posterijen Franekertrekvaart 14
A.J.C. Tam leeraar h.b.s. Kleine Breedeplaats 7
H. Teernstra broodventer Hofstraat 8
B. Terpstra barbier Kleine Breedeplaats 19
D. Terpstra grondwerker Moriaanstraat 4
D. Terpstra melktapper en veehouder Wortelstraat 2
D. Terpstra schoenmaker Groote Breedeplaats 15
G. Terpstra melktapper en veehouder Zeilmakerstraat 2
H. Terpstra zeeman Lanen 73a
IJ. Terpstra sigarenwinkelier Lanen 80
Jac. Terpstra slager Bildtstraat 18
N. Terpstra grondwerker Almenum
S. Terpstra apothekers-assistent Voorstraat 81
Tj. Terpstra banketbakker Schritsen 65
Tj. Terpstra boekdrukker Hoogstraat 12
B. Tichelaar vischrooker Bargebuurtspoortje 4
B. Tichelaar grondwerker Anjelierstraat 17
C. Tichelaar werkman Kerkpoortstraat 61
D. Tichelaar huisschilder Zuiderhaven 11
F. Tichelaar pakhuisknecht Karremanstraat 10
H. Tichelaar wegwerker Almenum
J. Tichelaar venter Ooievaarsteeg 12
K. Tichelaar - Dalpad 5
Kl. Tichelaar transportarbeider Weeshuisstraat 6
Kl. Tichelaar bootwerker Weeshuisstraat 4
L. Tichelaar grondwerker Achterstraat 35
T. Tichelaar varensgezel Almenum
Tj. Tichelaar stoker gasfabriek Nicolaas Baurstraat 11
J.K. Tiel gereedschapmaker Zoutsloot 49
J.W. Tiel kleermaker Zoutsloot 49
S. Tiemersma opzichter prov. waterstaat Almenum
A. Tigchelaar gemeente-werkman (gep.) Kerkpoortstraat 13
A. Tigchelaar houtbewerker Kerkstraat 16a
C. Tigchelaar exportslager Westerzeedijk 3
D. Tigchelaar grondwerker Heerenwaltje 10
D. Tigchelaar kantoorbediende Rozengracht 4
G. Tigchelaar aannemer Kerkpoortstraat 25
G. Tigchelaar schipper Willemskade 9
G. Tigchelaar slager Kerkstraat 11
G. Tigchelaar agent crayonportr. Groote Ossenmarkt 23
G. Tigchelaar ticheknecht Almenum
H. Tigchelaar kantoorbediende Patrimoniumstraat 1
H. Tigchelaar brandstoffenhandelaar Zoutsloot 58
J. Tigchelaar slager Noorderkade 25
J.J. Tigchelaar landarbeider Begraafplaatslaan 1
Kl. Tigchelaar barbier Kerkstraat 26
Kl. Tigchelaar werkman gemeente reiniging Moriaanstraat 8
Kl. Tigchelaar bootwerker Ooievaarsteeg 16
L. Tigchelaar werkman gemeente reiniging Droogstraat 61
L. Tigchelaar kolenweger Lanen 41
M. Tigchelaar bootwerker Noorderwal 2
R. Tigchelaar schipper Lanen 33
R. Tigchelaar arbeider Almenum
R. Tigchelaar brandstoffenhandelaar Zoutsloot 65
S. Tigchelaar koopman in aardappelen en groenten Hoogstraat 37
Tj. Tigchelaar winkelier Hoogstraat 41
Tj. Tigchelaar stadsreiniger Kerkstraat 33a
W. Tigchelaar grondwerker Liemendijk 26
Ph.W. Timmer notaris Noorderhaven 17
mej. N.A. Timmers verpleegster Voorstraat 60
P. Tjallingii zoutzieder Noordijs 11
C. Tjallings morgenwekker Visscherstraat 5
H.J.J. Tjallings zadelmaker Visscherstraat 5
O. Tjallings kleermaker Visscherstraat 5
H. Tjepkema leeraar zeevaartschool Franekertrekvaart 10
J.F.J. Toesman venter Bildtstraat 7
H. Toeter sigarenmaker Schritsen 19
J.C. Toeter metselaar Aan Boord
S. Toeter metselaar Nieuwstraat 27
H. v/d Tol - Kerkpoortstraat 8
P. Tolsma arbeider Almenum
C. Torenbeek sigarenmaker Prinsenstraat 6
J. Torenbeek aannemer Heiligeweg 25
P. Torenbeek visscher Zoutsloot 21
H.F. Tot visscher Zuidoostersingel (Aan Boord)
Kl. Tot visscher Sint Jacobstraat 12
Tj. Tot visscher Westerstraat 11
K. Touwslager aanspreker Zoutsloot 87
R. Touwslager sigarenmaker Admiraal Stellingwerfstraat
M. Trip - Noordijs 21
H.M. Trompetter israelisch godsdienst-onderwijzer Raamstraat 3
W.J. Trooster suikerbakker Noorderhaven 16
E. Tuinhout winkelier Noorderhaven 64
A. Tuinman balkvlottersbaas Kerkstraat 12
P. Tuinstra chef-fitter gasfabriek (gep.) Bosboom Toussaintstraat 38
mej. B. Uiterkamp Schoot onderwijzer Schritsen 63
W. Uiterkamp Schoot onderwijzeres (gep.) Schritsen 63
J. de Valk agent van politie Bosboom Toussaintstraat 25
Joh. de Valk arbeider Almenum
R.L. v/d Valk kantoorlooper Noorderhaven 25
C. v/d Veen 1e stuurman Groote Breedeplaats 5
D. ten Veen machinist Almenum
F. v/d Veen grondwerker Leerlooierssteeg 2
G. v/d Veen schipper Prinsenstraat 1
H. v/d Veen werkman gemeente reiniging Rapenburg 8
H. v/d Veen winkelbediende Oosterstraat 57
J. v/d Veen broodbakker Brouwerstraat 28
J. v/d Veen arbeider Almenum
J. v/d Veen grondwerker Moriaanstraat 11
J. v/d Veen venter Zoutsloot 30
mej. Kl. v/d Veen telefoniste Scheerstraat 1
R. v/d Veen pakhuisknecht Lanen 47
R.O. v/d Veen houthandelaar Rozengracht 17
Sj. v/d Veen slager Noorderhaven 111
E. v/d Veer zoutziedersknecht Klaverbladstraat 17
R. v/d Veer molenaarsknecht Almenum
Th. v/d Veer machinist n.t.m. Kerkpoortstraat 19
J.A.D. v/d Veken machinedraaier Aan Boord
A. v/d Velde grondwerker Heiligeweg 56a
G. v/d Velde kleermaker Comediesteeg 6
W. v/d Velde timmerman Voorstraat 45a
E. Veldhuizen stadstuinbaas Caspar di Roblesstraat
O. Veldstra bierhandelaar Hoogstraat 3
C. Vellinga transportarbeider Nieuwstraat 18
E. Vellinga - Oosterstraat 69
G. Vellinga lederwerker Almenum
G. Vellinga werkman gemeente reiniging Nieuwstraat 52
J. Vellinga transportarbeider Kerkpoortstraat 47
J. Vellinga sigarenmaker Groote Ossenmarkt 10
J. Vellinga timmerman Liemendijk 42
J. Vellinga transportarbeider Klaverbladstraat 15
J. Vellinga electricien Oosterstraat 69
P. Vellinga brievenbesteller Nieuwe Buren 9
P. Vellinga pakhuisknecht Ooievaarsteeg 11
R. Vellinga arbeider Almenum
S. Vellinga pakhuisknecht Kerkpoortstraat 18
Tj. Vellinga lompenkoopman Droogstraat 41
Tj. Vellinga bootwerker Anjelierstraat 35
Tj. Vellinga bootwerker Anjelierstraat 33
H. Velt straatmaker Groote Ossenmarkt 13
G. Velthuis bootwerker Havenplein 22
mej. Gr. Velthuis bewaarschool-onderwijzeres Nicolaas Baurstraat 2
H. Velthuis kantoorbediende Groote Breedeplaats 22
W. Velthuis winkelbediende Groote Breedeplaats 22
G. Veltman gardeniersknecht Jacob Backerstraat 41
J. Veltman werkman gemeente reiniging Both Apothekerstraat 23
J. Veltman vellenblooter Almenum
L. Veltman schipper Oosterstraat 55
L. Veltman schipper Lanen 52
L.Th. Veltman schipper Kerkstraat 39
P. Veltman winkelier en schoorsteenveger Schritsen 67
P. Veltman bakkersknecht Jacob Backerstraat 41
Th. Veltman schipper Hofstraat 43
G. Verhoef leeraar zeevaartschool Hoogstraat 35
W.C. Vernes leeraar ambachtsschool Noordoostersingel 9
P. Verschuure visscher Oosterstraat 53
G. Versluis arbeider Almenum
S. Vestdijk leeraar gymnastiek Zuidoostersingel 43
C. Veth vuurwerker Nicolaas Baurstraat 46
P. Viëtor Sibinga gemeente-secretaris Schritsen 34
B. Vijver banketbakker Groote Breedeplaats 25
A. Visser matroos kustverlichting Bosboom Toussaintstraat 11
A. Visser brandstoffenhandelaar Noorderhaven 44
B. Visser tasker Almenum
B. Visser transportarbeider Sint Odolphisteeg 11
B. Visser petroleumventer Visscherstraat 8
C. Visser stoker gasfabriek Nutstraat 10
C. Visser smid Willemshaven Noodwoning
D. Visser bootwerker Scheerstraat 12
E. Visser loodschipper Havenplein 4
F. Visser arbeider Almenum
Fl. Visser ovenknecht Almenum
G. Visser fabrieksarbeider Almenum
G. Visser letterzetter Nieuwstraat 16
G.H. Visser stuurman visscherij inspectie Noorderhaven 75
H.H. Visser schipper Zoutsloot 24
J. Visser schipper Rapenburg 12
J. Visser kantoorbediende Noorderhaven 92
J. Visser grondwerker Midlumerweg 6
mej. K.R. Visser onderwijzeres Voorstraat 97a
M. Visser venter Almenum
O. Visser sluismeester Noorderhaven 76
P.D. Visser slikloods Liemendijk 8
R. Visser binnenloods Westerstraat 3
S. Visser veehouder Almenum
T. Visser arbeider Almenum
W. Visser broodbakker Rozenstraat 2
W. Visser landbouwer Almenum
W. Visser klerk r.d.b. Bosboom Toussaintstraat 25
G.S. Vlagsma winkelier Kerkstraat 37
S. de Vlas chauffeur Romastraat 5
Fr. v/d Vlasakker manufacturier Voorstraat 91
L.G. Vlaskamp hotelhouder Noorderhaven 88
D. v/d Vleugel slager Voorstraat 9
S. Vlieger winkelier Kerkpoortstraat 45
S. Vlieger houtwerker Werfpad 7
B. v/d Vlies matroos Zoutsloot 80a
P. v/d Vlies matroos Droogstraat 25a
U. v/d Vlies bootwerker Dwarsstraat 13
P. van Vliet gardenier Zoutsloot 85
R. van Vliet boekdrukker Lanen 21
P. Vlietstra exportslager Zoutsloot 31
R. Vlietstra transportondernemer Weeshuisstraat 19
S.C. Vlietstra timmerman Almenum
Kl. Voerman rijksontvanger (gep.) Voorstraat 26a
H. Vogelaar landbouwer Hoogstraat 14
M. Vogelaar slager Heiligeweg 27
P. Vogelaar landbouwer Nicolaas Baurstraat 4
J. Vogelzang arbeider Almenum
J. Vogelzang venter Zoutsloot 107
N. Voogd ambtenaar posterijen Jacob Backerstraat 17
wed. H.D. Voogd-Vellinga winkelierster Heiligeweg 46
B. Vork timmerman Rapenburg 9
P. Vos ambtenaar ned. spoorwegen Bosboom Toussaintstraat 40
G.C. Voss koopman Franekereind 22
H.M. Voss koopman Groote Breedeplaats 8
A. de Vries letterzetter Oosterstraat 63
A. de Vries koopman Kerkpoortstraat 53
A. de Vries betonwerker Almenum
A. de Vries administrateur woningbureau Voorstraat 8
A. de Vries electricien Zuiderhaven 35a
A. de Vries bakschipper Vijverstraat 13
A.R. de Vries agent levensverz. mij. Oosterbolwerk 6
B. de Vries adj. c.r.d.b. Rein Miedemastraat 15
B. de Vries bootwerker Zoutsloot 27
B. de Vries sigarensorteerder Bosboom Toussaintstraat 19
D. de Vries zadelmaker Kleine Breedeplaats 4
D. de Vries groentenhandelaar Waschbleek 3
D. de Vries stucadoor Almenum
D. de Vries opperman Fabrieksstraat 36
D. de Vries arbeider Schritsen 16
E. de Vries gasmeester Fabrieksplein 1
F. de Vries arbeider Almenum
G. de Vries kleermaker Liemendijk 20d
G. de Vries brugwachter Droogstraat 37
G. de Vries winkelier Brouwerstraat 24
H. de Vries opperman Anjelierstraat 19
H. de Vries matroos Zoutsloot 70
H. de Vries expeditieknecht Kerkpad 10
H. de Vries melktapper Lanen 70
H. de Vries magazijnmeester Schoolstraat 4
IJ. de Vries cafehouder Raamstraat 12
IJ. de Vries bootwerker Westerstraat 14
IJ. de Vries likeurstoker Karremanstraat 1
J. de Vries stoker Nutstraat 11
J. de Vries manufacturier Rommelhaven 26b
J. de Vries houtzagersknecht Havenweg 53
J. de Vries schoenwinkelier Voorstraat 32
J. de Vries arbeider Almenum
J. de Vries werkman gemeente reiniging Admiraal Stellingwerfstraat
J. de Vries bootwerker Vijver 3
Joh. de Vries werkman scheepswerf Dokstraat 10
Kl. de Vries opperman Droogstraat 16
Kl. de Vries expediteur Noorderhaven 69
L. de Vries taxateur Schritsen 66a
L. de Vries kantoorbediende Voorstraat 26
L. de Vries cafehouder Steenhouwersstraat 2
M. de Vries stoepopzichter gem. reiniging Zuidergrachtswal 4
M. de Vries pakhuisknecht Anjelierstraat 30
M. de Vries brugwachter Noorderhaven 5
M. de Vries arbeider Gedempte Korte Zoutsloot
N. de Vries arbeider Almenum
O. de Vries bootwerker Nutstraat 19
P. de Vries matroos Noordergrachtswal 24
P. de Vries spoorwegarbeider Petrus Feddesstraat 37
P. de Vries - Schritsen 21
P. de Vries schipper Noordijs 9
P. de Vries exportslagersknecht Dwarsstraat 11
P. de Vries pakhuisknecht Liemendijk 18
S. de Vries winkelier Voorstraat 63
S. de Vries winkelbediende Jan Ruurdstraat 3
S. de Vries koperslager Comediesteeg 3
S. de Vries winkel galanteri Hoogstraat 39
Sj. de Vries groentenkweeker Almenum
Sj. de Vries rangeerder ned. sp. Tjerk Hiddes De Vriesstraat 19
Sj.D. de Vries venter Liemendijk 36
Th.B. de Vries suikerbakker Moriaanstraat 12
Tj. de Vries bloemist Hoogstraat 2
Tj. de Vries balkvlotter Bosboom Toussaintstraat 34
Tj. de Vries kleermaker Rommelhaven 2
W. de Vries koperslager Voorstraat 43
W. de Vries houtbewerker Bosboom Toussaintstraat 42
W. de Vries houtstekknecht Zoutsloot 84
W. de Vries tuinier Klaverbladstraat 18
W.J. de Vries koperslager Voorstraat 43
H. Vriesema winkelier Petrus Feddesstraat
T. Vriesema zoutkeetsknecht Zoutsloot 110
J. Vrieswijk agent van politie Patrimoniumstraat 6
B. de Vrij verver Schritsen 31
G. de Vrij plateelbakker Zoutsloot 67
J. de Vrij opzichter zuiderzeewerken Aan Boord
Sj. de Vrij bootwerker Zeilmakerstraat 11
W. de Vrij bootwerker Schritsen 31
W. de Vrij kleermaker Prinsensteeg 1a
A. de Vroomen arbeider zuiderzeewerken Schoolstraat 12
Jac. Vuijk - Brouwerstraat 4
H. de Waard bankwerker Heiligeweg 2a
K.A. de Waard molenbaas Heiligeweg 2a
J. Waardenburg kleermaker Lanen 48
J. de Wacht koopman Almenum
G. Wafelaar houtzager Lanen 39a
wed. N. Wafelaar-Bose winkelierster Lanen 65
B. Wagenaar winkelier Noorderhaven 14
L. Wagenaar - Kerkstraat 27
P. Wagenaar kleermaker Lanen 74
J. van Wageningen leeraar ambachtsschool Zuidoostersingel 17
A. v/d Wal koopman Zuiderhaven 46
D. v/d Wal koopman Zuiderhaven 53
H. v/d Wal - Roptaweg 19
H. v/d Wal slager Noorderhaven 10
J. v/d Wal bankwerker Almenum
J. v/d Wal gardenier Admiraal Stellingwerfstraat
J. v/d Wal slager Voorstraat 47
M. v/d Wal smid Vijverstraat 5
P. v/d Wal smid Vijverstraat 18
P. v/d Wal pakhuisknecht Kleine Breedeplaats 23
T. v/d Wal verver Nieuwstraat 82a
W. v/d Wal turfventer Lombardstraat 10a
H. Walinga stoffeerder Zoutsloot 52
W. Walinga arbeider rijkswaterstaat Tjerk Hiddes De Vriesstraat 17
M. Walsma agent van politie Caspar di Roblesstraat
D. Walta timmerman Noorderhaven 8
A. Wassenaar costumi?re Scheerstraat 2
J. Wassenaar werkman Westersteeg 3
P.J. Wassenaar wagenmaker Schritsen 10
S. Wassenaar werkman Westerstraat 24
K. van Weemen timmerman Schritsen 34
M. van Weemen gemeente-timmerman Schritsen 34
B. Weenink timmerman Heerenwaltje 1
Chr. de Weerdt restaurateur Almenum
H. de Weerdt rangeerder ned. sp. Caspar di Roblesstraat
M.C. Weersma - Caspar di Roblesstraat
J. v/d Wees werkman steenfabriek Nieuwstraat 20
B. Weewer fabrieksarbeider Liemendijk 22
J. Weewer stucadoor Droogstraat 10
R. Weewer matroos Achterstraat 34
C. v/d Weide timmerman Admiraal Stellingwerfstraat
G. v/d Weide broodbakker Heiligeweg 7
G. v/d Weide broodbakker Heiligeweg 5
J. v/d Weide timmerman Droogstraat 14
J. v/d Weide kantoorbediende Brouwerstraat 23
N. v/d Weide werkman scheepswerf Kruisstraat 1
S. v/d Weide transportarbeider Waschbleek 24
R. Weidema koperslager Heiligeweg 70
J. v/d Weijde opperman Schritsen 61
R. v/d Weijde betonwerker Schritsen 61
A. Weiland schipper Aan Boord
A. Weiland schipper Aan Boord
B. Weissenbach meesterknecht Almenum
F. Weitenberg slager Lanen 34
H. Weitenberg slager Sint Odolphisteeg 14
J. Weitenberg zeeman Zoutsloot 73
J. Weitenberg los werkman Groote Breedeplaats 27
A. Weldering scheepstimmerman Schoolstraat 6
J. Weldering arbeider Kerkpad 28
S. Weldering koetsier Gedempte Korte Zoutsloot
J. Weldring terreinwerker gasfabriek Petrus Feddesstraat 39
T. Weldring transportarbeider Nieuwstraat 37
J. de Wendt magazijnknecht Vijverstraat 1
H. v/d Werf onderwijzeres Noorderhaven 55
J. v/d Werf werkman Dwarsstraat 21
J. v/d Werf transportarbeider Kleine Werf 6
J. v/d Werf bootwerker Noorderwal 14
J. v/d Werf - Noorderhaven 55
J. v/d Werf scheepstimmerman Groote Werf 2
J. v/d Werf transportarbeider Lanen 44a
O. v/d Werf scheepstimmerman Schoolstraat 20
P. v/d Werf koopman Brouwerstraat 25
P. v/d Werf panbakker Almenum
S. v/d Werf winkelier Noorderhaven 100
H. Werner transportarbeider Achterstraat 16
S. Werner fabrieksarbeider Liemendijk 6
J. Wesseling monteur Visscherstraat 9
B. Westerbeek houtvlotter Dwarsstraat 23
J. Westerbeek houtvlotter Dwarsstraat 23
W. Westerbeek houtvlotter Dwarsstraat 23
H. Westerhuis winkelbediende Groote Breedeplaats 12
J. Westerhuis boekhandelaarsbediende Schritsen 33
P. Westerhuis kaashandelaar Groote Breedeplaats 10
P. Westerhuis koopman in boter Groote Breedeplaats 12
T. Westerhuis timmerman Groote Breedeplaats 12
mej. A. Westra winkelierster Karremanstraat 26
B. Westra timmerman Havenweg 67
B. Westra timmerman Lombardstraat 8
M. Westra keurmeester Franekereind 10
O. Westra sigarenmaker Oosterstraat 63
R. Westra - Grachtswalplein 3
S. Westra werkman Waschbleek 26
W. Westra bakkersknecht Heerenknechtenkamerstraat 7
W. Westra - Almenum
S. Wetting arbeider Almenum
J. Wever houtwerker Vijverstraat 20
B.J. Wibbelink ambtenaar r.d.b. Petrus Feddesstraat 19
H. Wiebrecht arbeider Willemshaven
S. Wielenga schipper v.-i. Nieuweweg 2
A. Wielinga huisschilder Admiraal Stellingwerfstraat
D. Wielinga kleermaker Jacob Backerstraat 3
G. Wielinga kantoorbediende Jacob Backerstraat 3
S. Wielinga schoolhoofd Zuiderhaven 2
S. Wielinga matroos Droogstraat 29
W. Wielinga schilder Hofstraat 20b
T. Wielsma kuiper reiniging Dwarsstraat 12
D. van Wier slager Noorderhaven 66
D. van Wier pakhuisknecht Westerstraat 20
H. van Wier machinist Romastraat 17
J. van Wier pakhuisknecht Achterstraat 18
J. van Wier broodbakker Franekereind 19
L. van Wier sigarenwinkelier Voorstraat 4
D. Wierda transportarbeider Waschbleek 54
G. Wierda buitenw. gasfabriek Klaverbladstraat 10
P. Wierda timmerman Fabriekstraat 10
P. Wierdsma winkelier Simon Stijlstraat 7
B. Wiersma slager Sint Odolphisteeg 20
D. Wiersma melktapper Bildtstraat 14
H. Wiersma venter Almenum
J. Wiersma landarbeider Anjelierstraat 9
K. Wiersma gardenier Liemendijk 38a
R. Wiersma arbeider s.s. Moriaanstraat 7
Th. Wiersma slager Lanen 62a
F. Wietsma arbeider Almenum
H. Wietsma rangeerder ned. sp. Havenweg 65
K. Wietsma - Havenweg 45
W. Wietsma transportarbeider Aan Boord
E. Wijga venter Zeeweg
H. Wijga verzekeringsagent Dwarsstraat 4
J. Wijga besteller Klaverbladstraat 22
N. v/d Wijga bakker Kerkstraat 23
G. v/d Wijk winkelier Nieuwstraat 13
J. v/d Wijk werkman gasfabriek Nieuwstraat 13
J.K. van Wijk werkman Leerlooierssteeg 2
S. v/d Wijk barbier Bildtstraat 23
W. v/d Wijk boekdrukker Admiraal Stellingwerfstraat
A. Wijkstra schipper Noorderhaven 7a
M. Wijkstra schipper Anjelierstraat 31
P. Wijkstra schipper Wortelstraat 17
F. Wijma verzekerings-inspecteur Jacob Backerstraat 24
L. Wijnalda wijnhandelaar Heiligeweg 21
R. Wijnalda slager Groote Breedeplaats 29
mej. H. Wijnalda-Goudappel modiste Groote Breedeplaats 29
mej. E. Wijngaard huishoudster Bildtstraat 14
G. Wijnia winkelbediende Jekelsteeg 2
J. Wijnia wissellooper Rommelhaven 3a
M. Wijnia onderwijzer Scheerstraat 1
R. Wijnia - Lanen 13
J. Wijnja slager Kerkstraat 13
H. Wijnstra bakker Schritsen 13
A. Wijtsma stuurman Schritsen 51boven
J. Wijtsma bootsman Schritsen 64
mej. J. Wijtsma modiste Sint Jacobstraat 17
S. de Wilde heibaas Borstelsteeg 7a
C. Wilkeshuis uitgever Heiligeweg 14
A. Willekes timmerman Rommelhaven 8
F. Willekes timmerman Kerkpad 14
F. Willekes kleermaker Zuiderhaven 55bis
F. Willekes pakhuisknecht Oosterkeetstraat 3
S. Willekes darmenbewerker Nieuwstraat 43
A. Willemsma - Molenpad 6
T. Willemszoon - Nieuwstraat 22
H. de Wind varensgezel Dalpad 2
T. Wind dir. nato-bank Zuiderhaven 73
W. de Wind bootsman Dalpad 2
C. de Windt winkelier Voorstraat 2
H. de Windt koopman Rozengracht 2
F. Wink coiffeur Brouwerstraat 11
Th. Wink coiffeur Lanen 30
mej. J. Wip mangelster Raamstraat 2
D. de Wit landarbeider Aan de Rie 4
D. de Wit polijster Almenum
D. de Wit tuinman Almenum
D. de Wit kleermaker Voorstraat 74
D. de Wit werkman Achterstraat 33
D. de Wit verver Heiligeweg 1
D. de Wit gemeente-timmerman Zoutsloot 2
G. de Wit klerk ter secretarie Heiligeweg 1
G. de Wit koopman Karremanstraat 16
H. de Wit gardenier Almenum
H. de Wit schipper Hofstraat 31
H. de Wit sigarenmaker Rommelhaven 6
H. de Wit kleermaker Nieuwe Buren 11
J. de Wit pakhuisknecht Noorderwal 42
J. de Wit slager Karremanstraat 8
J. de Wit mandenmaker Bildtstraat 16
M. de Wit tuinman Groote Breedeplaats 23
M. de Wit gardenier Sint Jacobstraat 2
S.J. de Wit boekhouder z.-w. Noorderhaven 65a
W. de Wit kommies r.d.b. Bosboom Toussaintstraat 7
D. de Wit. steenhouwer Noordergrachtswal 12
H. Witte manufacturier Zuiderhaven 79
J. Witte stoffeerder Voorstraat 72
IJ. Wobma bootwerker Vijverstraat 8
G. Wouda schipper Aan Boord
R. v/d Woude bootwerker Zuidoostersingel 47
W. v/d Woude cafehouder Nieuwstraat 58
M. Woudstra manufacturier Gedempte Korte Zoutsloot
P. Woudstra manufacturier Noorderhaven 4
F. Wouters schipper Aan Boord
H. Wouters schipper Aan Boord
J. Wouters schipper Westersteeg 1
S. Wouters schipper Aan Boord
mej. J. Zaagsma verpleegster Kleine Breedeplaats 19
P. van Zandbergen huisschilder Schritsen 23
B. v/d Zee scheepstimmerman Nieuwe Buren 1
B. v/d Zee schipper Aan Boord
B. v/d Zee ijzerwerker Almenum
B. v/d Zee arbeider Almenum
G. v/d Zee slager Zoutsloot 64
H. v/d Zee timmerman Lanen 72a
H. v/d Zee scheepstimmerman Rein Miedemastraat 10
H.Ph. v/d Zee timmerman Schritsen 26
Joh. v/d Zee werkman ijzerw. Schoolplein 5
Ph.R. v/d Zee timmerman Heiligeweg 50
R. v/d Zee grondwerker Spinhuisstraat 7a
R. v/d Zee werkman gemeente reiniging Nieuwe Buren 15
S. v/d Zee rijksveldwachter (gep.) Franekereind 7
Z. v/d Zee brugwachter Zoutsloot 11
J.H. v/d Zeep steenhouwer Fabriekstraat 2
S. v/d Zeep steenhouwer Noorderhaven 11
D. Zeijlemaker - Zoutsloot 4
J. Zeijlemaker binnenloods (gep.) Bosboom Toussaintstraat 22
L. Zeijlmaker gardenier Almenum
A. Zeilmaker grondwerker Rapenburg 13
P. Zeilmaker bootwerker Romastraat 41
S. Zeilmaker opperman Wortelstraat 15
A. Zeinstra gardenier Almenum
D. Zeinstra venter en winkelier Kleine Breedeplaats 10
J. Zeinstra timmerman Kerkpad 34
R. Zeinstra schoenmaker Romastraat 23
W. Zeinstra cementmolenaar Zuiderbolwerk 3
A. Zeldenrust winkelier Sint Jacobstraat 7
F. Zijlstra groentenhandelaar Zuiderhaven 27
G. Zijlstra exportslager Kleine Kerkstraat 12
H. Zijlstra gardenier Almenum
I. Zijlstra goudsmid Admiraal Stellingwerfstraat
J. Zijlstra kleermaker Riedstraat 44
Joh. Zijlstra boekhouder gasfabriek Petrus Feddesstraat 21
Joh.W. Zijlstra groentenhandelaar Lanen 32
K. Zijlstra kommies r.d.b. Westerstraat 1
S.T. Zijlstra bootwerker Dwarsstraat 19
W. Zijlstra boekhouder Heiligeweg 56
P. Zondervan slager Jacob Backerstraat 34
Sj. Zondervan bakschipper Groote Ossenmarkt 13a
H. Zorgdrager matroos Kleine Kerkstraat 9
P. Zuiderhof transportarbeider Heerenwaltje 9
D. Zuiderveld onderwijzer Franekereind 40
B. Zuurveen sigarenwinkelier Voorstraat 11
H. v/d Zwaag boekhouder Schritsen 15
A. Zwaan arbeider Schritsen 10a
D. Zwama stationschef n.t.m. Stationsweg 2
G.J. Zwanenburg brievenbesteller (gep.) Lanen 37
S. Zwanenburg expediteur Zuidoostersingel 15
Tj. Zwanenburg kantoorbediende Bosboom Toussaintstraat 24
L. Zwart transportarbeider Nutstraat 6a
M. Zwart motorschipper Noorderwal 6
H. v/d Zweep arbeider Almenum
Sj. v/d Zweep arbeider Almenum
K. Zwerver leeraar ambachtsschool Oosterstraat 19
P. Zwerver koopman Bildtstraat 15
R. van Zwol bakker Rein Miedemastraat 9