Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 52
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Schritsen 524-002 4-003 F-058F-055


Naastliggers vanSchritsen 52
ten oostende Schritsen
ten westenSchritsen 50
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 52Leerlooierssteeg of Perksteeg of Joodse steegje ten westen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0171v van 17 jun 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52Schritsen ZZ300‑00‑00 GGhuis met de eigendom van de steeg
koperTheuwes Folckerts, gehuwd met
koperHil Bottes
verpachter grondde stad Harlingen2‑06‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Philips
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLucas
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperJacob Hessels, gehuwd met
verkoperFoeck Faaskes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheuwes Folckerts x Hil Bottes kopen een huis op de Schritsen. Ten O. Pieter Philips, ten W. Lucas. Metten eygendom vande steege ten oosten. Grondpacht 46 st. Gekocht van Jacob Hessels x Foeck Faaskes, voor 300 GG.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0211r van 25 mei 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenThewis Folckerts


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0296v van 14 feb 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0083v van 2 feb 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52Claes Leerlooierssteeg, zuiderhoek175‑00‑00 GGtwee kamers aanelkaar
koperCoert Hendricks, gehuwd metkistmaker
koperAeffke Claeses
verpachter grond oostelijke kamerBauck Sytses 1‑00‑00 CG
verpachter grond andere kamerde verkoper Cornelis Sjoerd Bonck 1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJoris Jelles de Coocker
naastligger ten zuidende plaats van verkoper Cornelis Sjoerd Bonck
naastligger ten zuidenJan Nannings
naastligger ten westenClaes Leerlooierssteeg
naastligger ten noordenweduwe Imck Rintses bierdrager
verkoperCornelis Sjoerd Bonck, gehuwd met
verkoperJaentie Cornelis
tekst in de margeJan Nanninghszn. oude burgemeester, seggende hem 't nyaer als naestleger van de eene camer sijne erve naestleggende toegestaen t'sijn bij den proclamant Coert, mits dat hij Jan Nannings voor die camer te mey betaelen sal seven ende veertich goutguldens ende d'proclamanten d'volle consenten versoeckt, in dier voegen 't nyaer van de voors. hem naeststaende camer presenterende, niet te min in cas van oppositie datelyck te consigneren 't gene d'heeren behijnen? sullen te behoren. Actum Harlingen den 22en february 1612.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert Hendricks, kistmaker x Aeffke Claeses kopen twee kamers aan elkaar op de zuider hoek van Claes Leertouwers steeg. Ten O. Joris Jellis de Coocker, ten Z. verkopers' plaats met Jan Nannings, ten W. de steeg, ten N. Imck wd. bierdrager Rintse. Grondpacht op de oostelijkste kamer 20 st aan Bauck Sytses, op de andere kamer 20 st aan de verkopers. Gekocht van Cornelis Sjoerds Bonck x Jaentie Cornelis voor 175 gg.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0102v van 7 dec 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTheunis Folckerts


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0106r van 18 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0126v van 12 apr 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTeunis Folckerts


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0232v van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52Schritsen ZZ400‑00‑00 GGhuis met pothuis of schuur daar achter en een paatsje er tussen
koperLambert Gerryts, gehuwd met
koperMary Claes
verpachter grondde stad Harlingen2‑06‑00 CG
naastligger ten oostensteeg naar de schuur of het pothuis in eigendom
naastligger ten oostenJacob Jacobs
naastligger ten zuidenSteffen Steffens Gunter de jonge
naastligger ten westenSteffen Steffens de Gunter de jonge
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat en diept]
verkoperPier Andries, zwager van
verkoperHil Bottes, weduwe van
verkoperwijlen Teuis Folckerts, gesterkt met


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0259r van 20 jan 1621 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLambert Geurts


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0304v van 17 mrt 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52Schritsen ZZ426‑14‑00 GGhuis
koperYede Riencks, gehuwd met
koperArian Martens
verpachter grondSimon Toenis van der Pijpe 2‑06‑00 CG
protesteert vanwege een hypotheekPieter Claesen
protesteert vanwege een hypotheekgedeputeerde Vijfdeelen Zeedijken buitendijks Pier Annis Reen
protesteert vanwege een reversaalHil Bottes
naastligger ten oostenJacob Jacobs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSimon Toenis van der Pijpe
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperLambert Gorryts, gehuwd met
verkoperMary Clases


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0022v van 19 aug 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Fransen


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0119v van 16 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52achterSchritsen ZZ300‑00‑00 CGschoenmakersperk
koperFemme Pieters, gehuwd met
koperAntie Hendrixs
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende perken van Jacob Dircx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenEde gortmaker
verkoperWybe Jans, gehuwd met
verkoperPytke Pybes


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0037v van 18 jun 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52achterSchritsen ZZ125‑00‑00 CG1/2 schoenmakersperk
koperFedde Pytters c.u.mr. schoenmaker
eigenaar van 1/2Fedde Pyttersmr. schoenmaker
naastligger ten oostengemene steeg
naastligger ten zuidenhet perk van Jacob Dircks
naastligger ten westende hof van Symen Teunes van der Pyet
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Fedde Pytters, mr. schoenmaker, koopt 1/2 schoenmakersperk zz. Schritsen, waarvan hij al 1/2 bezit. Ten O. een openbare steeg, ten Z. het perk van Jacob Dircks, ten W. de hof van Symen Teunis van der Piet. Gekocht van [niet genoemd], voor 125 CG.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0062v van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYede Riencx gortmaker


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0126r van 3 jul 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52achterSchritsen ZZ190‑00‑00 GGperk en gereedschappen
koperDirck Jacops mr. schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenIpe Meynerts
naastligger ten westenRaamstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFedde Pytters
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dirck Jacops, mr. schoenmaker, koopt een perk en de gereedschappen op de Schritsen. Ten Z. Ipe Meynerts, ten O. de steeg. Grondpacht 4 st 8 pn. Gekocht van Fedde Pytters voor 190 gg.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0020v van 3 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0021r van 3 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0070r van 24 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEde Riencx


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0254v van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenIede Riencx gortmaker


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0073r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52Schritsen ZZ [staat: bij de Leertouwersbrug]525‑00‑00 GGhuis, schuur, plaats en gortmolen met schuur
kopermr. Jurien Harmens c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑06‑00 CG
naastligger ten oostenvrije steeg
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Jacobs
naastligger ten zuidende galeibakkerij van Jacob Aerts cum fratre
naastligger ten westende galeibakkerij van Jacob Aerts cum fratre
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Iede Rienxgortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Jurjen Harmens koopt een huis, schuur, plaets, gortmolen en schuur, bij de Leertouwersbrug, v/h van gortmaker Iede Rienx. Ten O. Jacob Jacobs en een vrije steeg, ten Z. en W. de gleibakkerij van Jacob Aertsen cum fratre, ten N. de straat. Gekocht van erven Iede Rienx.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0004r van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: doorgaande steeg]


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0055v van 26 okt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenmr. Jurjen Harmens


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0168v van 26 jun 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmr. Jurjen Harmens
naastligger ten oostenPytter Yges


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0044v van 8 jun 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJurjen Harmens


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0394v van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0122v van 22 jun 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJurrien Harmens c.u.mr. ledezetter


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0169r van 24 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmr. Jurrien Harmens
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Papesteegje]


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0247r van 12 mei 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [niet vermeld]


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-002Schritsen 52huis
eigenaarJurrien Harmens
gebruikerJane Jansen
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0021r van 19 jun 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Papesteeg]
naastligger ten oostenmr. Jurrien Harmens


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-002Schritsen 52huis
eigenaarJurrien Harmens
gebruikerJan Jans
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan31‑5‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0095v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: de zogenaamde Papesteeg]
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mr. Jurjen Harmens


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-002Schritsen 52huis
eigenaarJurjen Harmens
gebruikerFreerk Jansen
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0128v van 10 okt 1728 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof gebruikt door de Roomse priester


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0163r van 30 nov 1732 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0354r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52Schritsen ZZ bij de Leertouwersbrugge601‑00‑00 GGhuis
koperPieter Jansen Trompetter, gehuwd metgrootschipper
koperElske Janes van Sloten
gebruikerTrijntie Donker
naastligger ten westenGelinde [staat: Glinda] koopman
naastligger ten zuidenGelinde [staat: Glinda] koopman
naastligger ten oostensteeg in eigendom
naastligger ten oostenClaeske Stapert
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperTrijntie Heins, gehuwd met
verkoperPhilippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderij
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(voorhuis) Pieter Jansen Trompetter, grootschipper x Elske Janes van Slooten koopt een huis zz. Schritsen bij de Leertouwersbrug. Met beschrijving. Met een eigen uitgaande steeg ten O. naar de achterwoning. Ten O. Claeske Stapert, ten Z. en W. koopman Gelinde, ten N. die straat. Gekocht van Trijntje Heins x boekhouder bij de suikerraffinaderij Philippus Swart voor 601 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-002Schritsen 52huis
eigenaarClaaske Stapert
eigenaarGeeske Stapert
gebruikerJacob Buitenpost
huurwaarde56‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑06‑10 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0012va van 4 mrt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPerksteeg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0120r van 22 apr 1736 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-002 Schritsen 52dr. Tjallingi, bestaande uit 4 personen26‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-002Schritsen 52huis
eigenaarClaaske Stapert erv.
eigenaarGeeske Stapert erv.
gebruikerdr. Tjallingi
huurwaarde56‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑03‑10 CG


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0122r van 6 okt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52Schritsen ZZ640‑00‑00 CGhuis en tuin
koperJurjen Ockes, gehuwd met
koperAaltje Harkes
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
huurderPhilippus Olgaart
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJarig Gelinde koopman
naastligger ten westenEeltje Aukes n.u.
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperJuffrouw Trijntje Stapert, weduwe van te Sneek
verkoperwijlen Aniedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ockes x Aaltje Harkes koopt een huis c.a. zz. Schritsen, verhuurd aan Philippus Oolgaard. Ten O. een steeg, ten Z. koopman Jarig Gelinde, ten W. Eeltje Auckes [Travaille], ten N. die straat. Gekocht van Trijntje Stapert wv Aniedes te Sneek, voor 640 gg.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0260v van 21 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52Schritsen ZZ999‑19‑00 CGhuis
koperWilhelm Damen, gehuwd mettrompetter op het Prinsenjacht
koperElisabeth van Gerritsheim
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
huurderburgervaandrig de heer Idzardi c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJarig Gelinda koopman
naastligger ten westenEeltje Travaillie n.u.
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar
verkoperAaltje Harkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWilhelm Damen, trompetter op het Prinsejacht x Elisabeth van Gerritsheim, koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. een openbare steeg, ten Z. Jarig Gelinde, ten W. Eeltje Travaille, ten N. die straat. Gekocht van mr. metselaar Jurjen Ockes x Aaltje Harkes.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0180v van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52Schritsen ZZ950‑00‑00 CGhuis en tuin
koperPieter P. van der Meulen, gehuwd met
koperFettje J. Medalen
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJarig Gelinde
naastligger ten westenElske Janes van Slooten
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper q.q.Johannes Dahman, gelastigde van
verkoperWilhelm Dahman c.u.muziekmeester te Amsterdam


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0299v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52Schritsen220‑00‑00 CGkamer of achterhuis
koperJarig Gelinde, gehuwd metkoopman
koperHenderina Wildschut
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPieter Pieters
naastligger ten zuidenJarig Gelinde koopman
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman
naastligger ten noordenSjoerd Johannes
verkoperElske Janes van Slooten, weduwe van
verkoperwijlen Eeltje Travaillekoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achterhuis) Jarig Gelinde x Henderina Wildschut koopt een camer of achterhuis op de zz. Schritsen, dat afgescheiden is van het voorhuis dat door Jacob Gerlofs wordt bewoond. Ten O. een massale steeg en Pieter Pieters, ten Z. en W. de koper, ten N. Sjoerd Johannes. Gekocht van Elske Janes van Slooten wv Eeltje [Aukes] Travaille, voor 220 cg.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0301v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52Schritsen ZZ700‑00‑00 CGhuis
koperSjoerd Johannes, gehuwd metscheepstimmerman
koperAntje Floris
huurderJacob Gerlofs c.u.
naastligger ten oostenPieter Pieters
naastligger ten zuidenJarig Gelinde koopman
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperElske Janes van Slooten, weduwe van
verkoperwijlen Eeltje Travaille
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(voorhuis) Sjoerd Johannes, scheepstimmerman x Antie Floris koopt huis zz. Schritsen, verhuurd aan Jacob Gerlofs. De achterwoning, verhuurd aan Jacob Claasen is niet in de koop begrepen. Veel bepalingen over de rechten van omwonenden die water mogen halen uit de put op het achtererf. Ten O. Pieter Pieters, ten Z. en W. Jarig Gelinde, ten N. straat en diept. Met vrij in- en uitgang in de massale steeg ten O. Gekocht van Elske Janes van Slooten wv Eeltje Travaille, voor 700 cg.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0135v van 14 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52Schritsen ZZ350‑00‑00 CG1/2 huis
koperWalle Gerbens, gehuwd metscheepstimmerman
koperAntje Idses
huurderWalle Gerbens 10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Pieters
naastligger ten zuidenJarig Gelinde koopman
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperAntje Floris, weduwe van
verkoperwijlen Sjoerd Johannisscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(voorhuis) Walle Gerbens, scheepstimmerman x Antie Idses kopen 1/2 huis zz. Schritsen, thans door de kopers gehuurd voor 40 cg voor het geheel. Ten O. Pieter Pieters, ten Z. en W. koopman Jarig Gelinde, ten N. de Schritzen. Geen grondpacht. Gekocht van Antje Floris wv scheepstimmerman Sjoerd Johannes, voor 350 cg.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0313r van 14 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52Schritsen ZZ350‑00‑00 CG1/2 huis
koper provisioneelN. N.
eigenaar van 1/2Walle Gerbens
huurder van 1/2Walle Gerbens
naastligger ten oostenPieter Pieters
naastligger ten zuidenJarig Gelinde koopman
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper als moeder en wettige voorstanderse over haar minderjarige kinderenAntje Floris, weduwe van
verkoper als moeder en wettige voorstanderse over haar minderjarige kinderenwijlen Sjoerd Johannes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achterhuis) Wordt geveild ten verzoeke van Antje Floris wv Sjoerd Johannes, als moeder en wettige voorstanderse van hare minderjarige kinderen, 1/2 een huis zz. Schritsen, thans voor de helft gebruikt en bewoond door de eigenaars, voor de andere helft verhuurd aan Walle Gerbens c.u. Ten O. Pieter Pieters, ten Z. en W. koopman Jarig Gelinde, ten N. de Schritzen.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0061r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0275r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWalle Gerbens


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-002Schritsen 52huis
eigenaarWalle Gerbens
gebruikerWalle Gerbens
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0213r van 21 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPerksteeg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-002Schritsen 52huis
eigenaarFolkert Ates
gebruikerFolkert Ates
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0169v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFolkert Ates


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0040r van 2 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDe Roomsche steeg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0219r van 6 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFolkert Ates


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0219r van 6 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0226v van 27 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengleybakkerij


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0326v van 19 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52Schritsen ZZ wijk F-056 [staat: F-064]400‑00‑00 CGhuis
koperMink Jans Kroon, gehuwd met
koperZipkje Heerts
huurderMink Jans Kroon 35‑00‑00 CG
huurderZipkje Heerts
naastligger ten oostenFrans Tjallingii
naastligger ten zuidenFrans Tjallingii
naastligger ten westenFrans Tjallingii
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperFolkert Ates, gehuwd met
verkoperPietje Jacobs


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0022v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0065v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengleybakkerij


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-003, pag. 74Schritsen 52W D Blom2‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0063v van 7 okt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengleybakkerij


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-058Schritsen 52Wytse Dirks Blom... BS geb 1811, hu, huw 1812, ovl 1815, ovl 1822, huw 1831, ovl 1856, ovl 1858; eigenaar en bewoner van wijk F-058, stads majoor, 1814. (GAH204); Evert deppe, Bombardier in de comp. artillerie van capt. Hosung ende ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Schritsen 52 M. Kroonfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-058Schritsen 52W D Blom W D Blom stads majoor


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49011 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 233 en 243 van 19 aug 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-058Schritsen 52provisionele en finale toewijzingfl. 512huis aan de Schritsen F-058
 
verkoperWemeltje Brens
verkoperHendrik Stroband
verkoperAnne Wytses Blom
koperBonne Gosses IJlstra


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 172 van 31 jul 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-058Schritsen 52koopaktefl. 500huis aan de Schritsen F-058
 
verkoperBonne Gosses IJlstra
koperJan Kerkhoven


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1517Schritsen 52Jan Johannes KerkhovenwinkelknegtHarlingenhuis en erf (168 m²)


1835 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49028 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 266 van 29 sep 1835
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-058Schritsen 52koopaktefl. 510huis aan de Schritsen F-058
 
verkoperJan Kerkhoven
koperGerben Wybrens Vellinga


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-058Schritsen 52Albert Sluik... ovl 1839, huw 1840, ovl 1843; oud 34 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk F-058; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-058Schritsen 52A Sluik jrstemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 111 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-058Schritsen 52Dieuwke Blok, overleden op 29 oktober 183933 jr, overleden Schritsen F 58, vrouw van Albert Sluik junior, koopvaardijschipper, moeder van minderjarige Albertina, Trijntje, Ankje en Janna Alberts Sluik. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-058SchritzenAlbert Sluik34 jzeekapteinTerschellingm, protestant, weduwnaar
F-058SchritzenAlbertine Sluik8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-058SchritzenTrijntie Sluik7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-058SchritzenAukje Sluik5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-058SchritzenJanne Sluik3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-058SchritzenTjietske Blokmaker20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1517Schritsen F-058Catharina E. Bonraad wed. B. van Loonwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1517Schritsen F-055Thomas H. van Slootenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1516Schritsen 52 (F-056)Albert Koenswoonhuis


1930 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 52 (hal), HarlingenSchritsen 52 (hal)Jozepha, zr. Maria'ZR. MARIA
JOZEPHA
9 JULI 1930'
Afkomstig van de Kleuterschool 'St. Jozeph', Both Apothekerstraat 1, door afbraak en verplaatsing van de Kleuterschool naar de Basisschool.


1967 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 52 (hal), HarlingenSchritsen 52 (hal)HOC AEDIFICIUM
A.D. MCMXLI vi belli dirutum
A.D. MCMLXVII diligenter restitutum
IN FIDE SIT
S. MICHAELIS ARCHANGELI
LOCI HUIUS PATRONI
29 sept. 1967'

vertaling:
Moge dit gebouw, dat in 1941 door het oorlogsgeweld verwoest is en in 1967 zorgvuldig verbouwd, onder de hoede staan van de aartsengel de heilige 'Michael', de beschermheilige van deze stad.
In 1967 ingemetseld door de toenmalige pastoor Rolff.


1987 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 52 (hal ingang Raamstraat), HarlingenSchritsen 52 (hal ingang Raamstraat)Zeinstra, H RH.R. ZEINSTRA
voorzitter schoolbestuur
15 october 1987'
  terug