Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-05-12 08:15:16voorna(a)m(en)  familienaam info
Wytse Dirks Blom geb 1764 ... , ovl 27 apr 1815 HRL, huwt met Wemeltje Lodewijks Brens, huw getuige bij W.B. Blom en B. Boltjes, sergeant der Policie, neef van de bruidegom 1812, stadsmajoor 1801-1811, doet overlijdensaangifte van Johannes Ovizand in 1811, huw.get. bij W. Jager en M. Ziekmans 1811, N.H., huw.get. bij W.F. de Boer en A.A. Riddersteen 1812, id. bij J.D. Buurstra en B.F. de Boer 1812, kinderen: Dirk Wytzes B., geb 1788 ... Anne Wytses B., geb 1794 HRL, Antje Wytzes B., geb 14 apr 1803 HRL, Sijtse B., geb 15 jun 1800 HRL, zv Dirk Wytzes en ... ; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, BS geb 1811, hu, huw 1812, ovl 1815, ovl 1822, huw 1831, ovl 1856, ovl 1858; eigenaar en bewoner van wijk F-058, stads majoor, 1814. (GAH204); Evert deppe, Bombardier in de comp. artillerie van capt. Hosung ende Johanna Henderika Steinfort, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.D.B., goede bekende, 15 nov 1794; ondertrouw HRL; W.D.B. van Leeuwarden en Wemeltje Brens van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 May 1787 en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoonde attestatie; heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, vierde quartier, mei18 04, mei 1805. (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 80:0:0 in qualiteit als executeur van de boedel wijlen N.J.C. Moensch ter zaeke een Jaer Cirurgiaale Diensten, 30 jun 1808, quit. no. 41; (GAH1140); kind: Lodewijk Wytses Blom, geb 18 feb 1790, ged 2 mrt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Wytses Blom, geb 20 aug 1792, ged 9 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Anne Wytses Blom, geb 10 dec 1794, ged 28 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Hijlke Wytses Blom, geb 24 okt 1797, ged 14 nov 1797 Grote Kerk HRL