Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 74
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 747-152 7-155 C-151C-142


Naastliggers vanNoorderhaven 74
ten oostenNoorderhaven 76
ten zuidenVoorstraat 31
ten westenNoorderhaven 72
ten noordende Noorderhaven


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0048r van 8 mei 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Thomas
naastligger ten westenHendrick Thomas


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0139r van 28 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGrietien, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan de Blauwers
naastligger ten westenHendrick Tomas
naastligger ten westensteeg naar de Voorstraat in halve eigendom


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0140r van 28 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 74Noorderhaven ZZ [staat: nieuwe haven ZZ]1180‑00‑00 GGhuis
koperburgemeester Dirck Willems, gehuwd met
koperHaduw Willems
protesteert vanwege een vorderingHarmen Brouckhuysenwijnheer en koopman te Amsterdam
protesteert vanwege een hypotheekJans
protesteert vanwege een hypotheekThonys Aertswijnheer te Haarlem
naastligger ten oostenhet pas gekochte huis van Jan Stoffels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMartyen, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Tyebbe
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrick Thomas, gehuwd met
verkoperEelck Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Willems, burgemeester x Haduw Willems kopen een huis zz. nyeuwe haven. Ten O. het huis dat Jan Stoffels gekocht heeft, ten W. Martyen Tyebbes ? Gekocht van Hendrick Thomas x Eelck Jans, voor 1180 GG.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0234v van 14 dec 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Dierck Willems
naastligger ten westenburgemeester Dierck Willems


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0236v van 11 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 74Noorderhaven ZZ [staat: nieuwe haven ZZ]847‑00‑00 GGhuis
koperMeynte Jans, gehuwd met
koperAnneke Symons
verpachter grondGrietien 0‑07‑00 CG
verpachter grondwijlen mr. Jan de Blauw
naastligger ten oostenhet huis van Jan Stoffels
naastligger ten zuidenGrietien, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen mr. Jan de Blauw
naastligger ten westenMaritien, weduwe van
naastligger ten westenwijlen mr. Tiebbe
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgemeester Dierck Willems, gehuwd met
verkoperHaduw Willems
eerdere samenvatting door Yde Elsingaopte suydsijde vande nyeuwe haeven


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0247r van 1 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0253r van 12 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jetse Reyns
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jetse Reyns


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0153r van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0032r van 23 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 74Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]0‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende kinderen en erfgenamen van wijlen Isbrant Piters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSiuerd Tyebbes Popta
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 3/4de curatoren over de 4 minderjarige weeskinderen van wijlen Jan Claesen thans naar Oost indie, weduwnaar van te Franeker
verkoper van 3/4wijlen Eelck Jetses
verkoper van 1/4Lijsbeth Willems voor haar kind, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jetse Reins


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0045v van 9 feb 1628 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 74Noorderhaven ZZ1108‑00‑00 GGhuis
koper finaalN. N.
bewonerJan Sibrants
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Isbrant Piters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSiuerd Tyebbes Popta
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0102r van 9 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHero Jans
naastligger ten westenHero Jans


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0086r van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgervaandrig Taecke Taeckes Lauta


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0101r van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTeake Lauta
naastligger ten westenTeake Lauta


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0112r van 4 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTake Lauta
naastligger ten westenTake Lauta
naastligger ten westenLenard Croddebos
naastligger ten westenLenard Croddebos


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004r van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen burgemeester Taco Lauta


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0054v van 8 jul 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Croddebos
naastligger ten oostende gemeensman Olphardus Belida


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0068r van 9 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 74Noorderhaven ZZ1960‑21‑00 GGhuis
koperOlphardius Belida rector
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenYpke Jelles
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Croddebos c.s.
naastligger ten westenJacob Jacobs Popta
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperdr. IJsbrandus van Viersen c.u., gehuwd metsecretaris provinciale rekenkamer
verkoperjuffrouw Alathea Lauta te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOlphardus Belida, rector, koopt een huis zz. Noorderhaven. Ten O. Upke Jelles, ten W. Jacob Jacobs Popta, ten Z. Croddenbosch, ten N. de haven. Gekocht van dr. IJsbrandus van Viersen X..? Lous te Leeuwarden, voor 1960 cg.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0226r van 20 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 74Noorderhaven ZZ2100‑00‑00 GGhuis met een plaats erachter en een eigen steeg ten oosten
koperburgervaandrig Hendrick Feykes de Wit c.u.
huurderDoecke Scheltes herbergier
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenFrancina Kyll
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Croddebos c.s.
naastligger ten westenJacob Jacobs Popta*
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperOlphardus Belida, gehuwd metrector
verkoperMarijke Sibema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Feykes de Wit, burger-vaandrig, koopt een huis met plaats erachter, zz. Noorderhaven. Ten O. Francina Kyll, ten W. Jacob Jacobs [Popta], ten Z. erven burgemeester Croddenbos, ten N. de straat. Koper krijgt niet de steeg ten O. van het huis in eigendom, die is van Croddenbos, en hij mag het dak boven de (overdekte) steeg niet langer maken dan het nu is. Het huis is verhuurd aan Doecke Scheltes, herbergier. Gekocht van conrector Olphardus Belida x Marijke Sibbema, voor 2100 gg.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0225v van 3 apr 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 74Noorderhaven ZZ00‑00‑00 cghuis
doorgehaalde akte


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0019v van 4 sep 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd Bremen


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0020v van 11 sep 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0133r van 18 jan 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 74Noorderhaven ZZ alwaar Bremen uithangt1600‑00‑00 GGhuis en de eigenom van de steeg oostwaarts gelegen
koperJacob Ybels Velthuis, gehuwd met Bremen
koperAuckien Ruirdts
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
protesteert vanwege onrechtmatig gemaakte pisstenendr. Dominicus Wringer c.soc.secretaris
protesteert vanwege een obligatiede erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gellius Vetzensius
huurderTytte Eesges c.u.herbergiers135‑00‑00 CG
naastligger ten oostenCornelis Walsweer notaris
naastligger ten zuidenhet huis van de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gellius Vetzensius c.soc.
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs Popta
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperLijsbet Hendrix de Wit, gehuwd met
verkoperGerrit Jurriens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Ybels Velthuis x Auckien Ruirdts koopt het huis 'Bremen'. Ten O. Cornelis Walsweer, notaris, ten W. wd. en erven Jacob Jacobs Popta, ten Z. erven oud-burgemeester Gellius Vetzenius, ten N. de straat. Eigen steeg ten O., die ook door erven Vetzenius gebruikt mag worden. Gekocht van Lijsbet Hendriks de Wit x Gerrit Jurriens.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd Bremen


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0082r van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostengemeensman Jacob Velthuys
naastligger ten oostenals bewoner Meynte Jacobs Hinxt


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0207r van 25 jul 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostengemeensman Jacob Velthuys


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0282v van 7 apr 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengemeensman Velthuys
naastligger ten westengemeensman Velthuys
naastligger ten westenPieter Jansen Noordewint
naastligger ten westenPieter Jansen Noordewint


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0248v van 25 okt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Jacob Velthuis


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0143v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 74Noorderhaven ZZ waar Bremen uithangt500‑00‑00 GGheerlijk huis met plaats en put
koperGerhardus Akker c.u.notaris Bremen
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester dr. Th. Bechius
naastligger ten zuidenHidde Lieuwes* slager
naastligger ten westenBirde Martens
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAuckjen Ruirds, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Jacobus Velthuis


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0169v van 23 apr 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerhardus Akker notaris


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0313r van 16 dec 1708 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 74Noorderhaven ZZ425‑00‑00 GGhuis al eer het huis Bremen genaamd
koper provisioneelJan Wybrens mr. glasmaker Bremen
huurderHarmeintie Jans
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Bechjus
naastligger ten zuidenHidde Lieuwes* slager
naastligger ten westenCornelis Tieerdts mr. smid
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/2Gerhardus Akker voor zich, weduwnaar vannotaris te Leeuwarden
verkoper van 1/2wijlen Sjoukjen Jelles
verkoper van 1/2Gerhardus Akker voor zijn drie minderjarige kinderen, weduwnaar vannotaris te Leeuwarden
verkoper van 1/2wijlen Sjoukjen Jelles


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 2ra van jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 74(decreet) Gerardus Akker, notaris te Leeuwarden, wednr. van Sjoukje Jelles, verkoopt een huis, vroeger 'Bremen' genoemd, zz. Noorderhaven. Ten O. erven burgemeester Bechius, ten W. Cornelis Tieerdts, mr. smid, ten Z. Hidde, slagter, ten N. de straat en haven. Er is een eigen steeg ten O., waarvan ook Hidde slagter gebruik mag maken. Er is geboden door Jan Wybrens, mr. glazenmaker.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-152Noorderhaven 74huis
eigenaarburgemeester Corver
gebruikerds. Nijkerk
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-152Noorderhaven 74huis
eigenaarb[urgem]r. Corver
gebruikerHoyte Zeerps
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan12‑6‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0209r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Jacobus Corwer
naastligger ten westenburgemeester Jacobus Corwer


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-152Noorderhaven 74huis
eigenaarburgemeester Corver
gebruikerHuyte Zeerps
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0371v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 74Noorderhaven ZZ850‑00‑00 CGhuis
koperArjen Teunis Block, gehuwd metmr. lijnslager en koopman Bremen
koperEelkjen Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
toehaakeen dubbele gouden ducaat
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenals huurder dr. Visscher
naastligger ten zuidenals huurder Hidde Lieuwes mr. slager
naastligger ten westenCornelis Tjeerds mr. smid
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperoud burgemeester Jacobus Corverwijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Teunis Blok, mr. lijnslager x Eelkjen Cornelis, koopt het huis 'Bremen'. Ten O. dr. Visscher als huurder, ten W. Cornelis Tjeerds, mr. smid, ten Z. Hidde Lieuwes, mr. slager als huurder, ten N. de straat en haven. Er is een steeg ten O. Gekocht van Jacobus Corver, wijnhandelaar.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0177v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArjen Tuenis Block


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-152Noorderhaven 74pakhuis
eigenaarArjen Teunis Blok
gebruikerArjen Teunis Blok
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0017va van 28 apr 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet pakhuis van Arjen Teunis Blok koopman


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0018ra van 19 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet pakhuis van Arjen Teunis Blok koopman


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0108v van 22 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenArjen Teunis Blok


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0157v van 5 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 74Noorderhaven ZZ1500‑00‑00 CGhuis
koperClaas Minnes Blok koopman Bremen
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
huurderLieuwe Hiddes
naastligger ten oostenSyberen Wyberens
naastligger ten zuiden[als huurder] Lieuwe Hiddes
naastligger ten westenN. N. stadsbouwmeester
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperArjen Teunis Blok mede voor zijn twee zonen, weduwnaar vankoopman
verkoperwijlen Eelkjen Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Minnes Blok koopt pakhuis, voorheen 'Breemen' genaamd. Ten O. Sybren Wybrens, ten W. de Stadsbouwmeester, ten Z. Lieuwe Hiddes, ten N. de straat en haven. Er is een steeg ten O. Gekocht van Arjen Teunis Blok x Eelkjen Cornelis.


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0172v van 4 jun 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 74Noorderhaven ZZ1500‑00‑00 CGpakhuis
koper van 1/2Seerp Dirks Wildschut fabrikant en koopman Bremen
koper van 1/2Gijsbert Wildschut fabrikant en koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenSybren Wybrens Wijngaerdt
naastligger ten zuiden[als huurder] Lieuwe Hiddes mr. slager
naastligger ten westenBocke Sickes Rienstra stadsbouwmeester
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperClaas Minnes Blokfabrikant en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Dirks Wildschut en Gijsbert Wildschut kopen elk een 1/2 van een pakhuis zz. Noorderhaven, voorheen 'Bremen' genaamd. Ten O. Sybren Wybrens Wijngaerdt, ten W. Bocke Sickes Rienstra, stadsbouwmeester, ten Z. Lieuwe Hiddes, mr. slager, ten N. de straat en haven. Vorige eigenaars waren Burgemeester Corver, Arjen Teunis Blok en Claes Minnes Blok. Gekocht van Claes Minnes Blok, fabrikeur, voor 1500 cg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-152Noorderhaven 74huis
eigenaarSeerp Wildschut
eigenaarGijsbert Wildschut
gebruikerSeerp Wildschut
gebruikerGijsbert Wildschut
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0229v van 26 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet pakhuis van Wildschut
naastligger ten westenhet pakhuis van Wildschut


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0078v van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenP. Hannema n.u.


1776 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 74 (In 1993 geplaatst in pakhuis Sumatra, Noorderhaven 74), HarlingenNoorderhaven 74 (In 1993 geplaatst in pakhuis Sumatra, Noorderhaven 74)'s Nagts in den Storm van den XXI novemb:
MDCCLXXVI
is het zeewater tot deze hoogte
opgeresen en dit Pakhuis doorgelopen'
Deze steen is gevonden in de Raadhuistoren. In de Harlinger Courant van 27 oktober 1931 stond: 'Van de firma Nauta & Hettema, aannemers te Leeuwarden is door bemiddeling van notaris N. Ottema, aldaar voor het gemeentelijk museum ten geschenke ontvangen een gedenksteen, aangevende den stand van het zeewater op 21 november 1776. De steen is afkomstig uit een perceel aan de Noorderhaven, waaruit hij werd gesloopt toen het pand werd getrokken bij de toenmaals aan de Voorstraat gelegen school der Hervormde Schoolvereniging.'


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0248r van 25 feb 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Hannema


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0200v van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Hannema
naastligger ten westenPieter Hannema


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0115r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Hannema
naastligger ten westenPieter Hannema


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0330v van 22 mei 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenP. Hannema
naastligger ten westenP. Hannema


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0086r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHermanus


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0224r van 9 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenP. Hannema
naastligger ten westenP. Hannema


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 192r van jan 1806 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 74(bis) Gerard Gijze koopt het pakhuis. Ten O. Jacob van Slooten, ten Z. J. Doodenhuizen, ten W. erven Wiglinghuizen, ten N. de straat. Gekocht van Hendrina Wildschut wv Pieter Hannema. N.B. er zijn 2 blz. met nr. 192.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0192ar van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 74Noorderhaven ZZ1540‑15‑00 CGpakhuis
koperGerard Gijze koopman Bremen
huurderde Heer Jacob Wassenaar
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenJacob van Slooten
naastligger ten zuidenJ. Doodenhuizen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Wiglinghuizen
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde weduwe van Hendrina Wildschut, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Hannema


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0003r van 13 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 74Noorderhaven ZZ wijk C-1571546‑15‑00 CGpakhuis
koperde heer Zijlstra negotiant Bremen
koperde heer Fontein negotiant
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenJacob van Slooten
naastligger ten zuidenJacob Doodenhuizen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Wiglinghuizen stadsbode
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperGerard Gijzenegotiant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaZijlstra en Fontein kopen het pand. Ten O. Jacob van Slooten, ten W. erven Wiglinghuizen, ten N. de straat, ten Z. Jacob Doodenhuizen. Gekocht van Gerard Gijze.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0045v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. Geyze


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0109v van 19 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen pakhuis


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-155, pag. 157Noorderhaven 74 Zijlstra3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-151Noorderhaven 74Dirk Cornelis Zijlstra... BS huw 1811, huw 1818, huw 1823, ovl 1825, ovl 1829, huw 1838, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk C-151, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-033, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk E-034, koopman, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-151Noorderhaven 74Tjerk van Benthem... ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-151Noorderhaven 74D C Zijlstra D C Zijlstra pakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 577Noorderhaven 74Dirk Cornelus ZijlstrazeehandelaarHarlingenpakhuis (108 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-151Noorderhaven 74Klaas Pieters Metzelaar... in 1851, zv Pieter M, en Antje Tjerks; BS huw 1814, huw 1819, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk C-151; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schilder en verver, wijk C-155 VT1839; K.P.M. eigenaar van de ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-151Noorderhaven 74Maria Elisabeth Keil... A 7 nov 1855 Heerenwal, dv Georg Jacob K, en Elisabeth Jelgerhuis; BS huw 1814, bev.reg. HRL 1851 wijk C-151; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-155; VT1839; M. Elizabeth Keyl, geb 16 feb 1794, ged 23 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-151Noorderhaven 74Sytske Tjerks Faber... ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb Almenum (!) en wonende te HRL. 1839, kasteleinse, wijk C-146; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 577Noorderhaven C-151Pieter Adama Zijlstrapakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 577Noorderhaven C-142Sijbren B. Bospakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4521Noorderhaven 74 (C-142)Pieter Daniel de Ruiter (C.S.)pakhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 74rijksmonument 20593


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4521Noorderhaven 74
  terug