Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBrouwersstraat 54-1514-1494-142G-058G-056


Naastliggers vanBrouwersstraat 5
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenBrouwersstraat 7
ten westende Brouwersstraat
ten noordenBrouwersstraat 3


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 5, Harlingen


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0292v van 6 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0343v van 1 feb 1623 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 5Brouwersstraat OZ [staat: het diept naar de Kimswerderpijp OZ]294‑00‑00 gghuis, loods en plaats
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenRobert Roberts
naastligger ten zuidensteeg waarvan medegebruik
naastligger ten zuidenJan Ballings
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Henderick Jyldts
verkoperN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0346v van 15 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Lieuues gortmaker


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0044r van 22 jan 1625 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 5Brouwersstraat OZ [staat: het diept naar de oude Kimswerderpijp]350‑00‑00 gghuis, loods en plaats
koperArien Dircks, gehuwd met
koperEngel Claeses
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga 2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRobert Roberts
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenhet huis van Jan Balling
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van Arian Hilbrants
verkoperArian Jobs, gehuwd met
verkoperAtke Jacobs


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0024v van 9 sep 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0024v van 9 sep 1627 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 5achterBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]200‑00‑00 cgkamer
koperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Ballings
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWaling Tiaards
verkoperJan Gerryts, gehuwd met te Petten
verkoperBarber Jans te Petten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinnert Oedses, burgerhopman en Dirck Philips, diakenen van de ware gereformeerde gemeente, kopen drie kamers waarvan (b) de derde in de Molensteeg. Ten Z. Jan Ballings, ten W. een eigen steeg naar de straat en diept, ten N. Waling Tiaerds. Grondpacht 20 st. Gekocht van Jan Gerryts x Barber Jans te Petten voor 200 cg.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0013v van 19 jun 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg westwaarts naar de Brouwersstraat [staat: het diept]


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0057r van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEngel Claessen


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0060r van 11 mrt 1638 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 5Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]380‑00‑00 cghuis
koperJan Folkerts, gehuwd met
koperLudu Meinerts
naastligger ten oostenJacob Jarichs
naastligger ten zuiden [staat: westen]steeg
naastligger ten zuiden [staat: westen]Jan Ballings
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEngel Claesses, weduwe van
verkoperwijlen Aris Dirx


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0077v van 2 jul 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTettingh Fongers


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0077v van 2 jul 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 5achterBoth Apothekerstraat WZ [staat: Molensteeg]165‑00‑00 gghuis
koperJarich Frieses
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]
naastligger ten zuidenJan Ballinghs
naastligger ten westenTettingh Fongers
naastligger ten noordenAriaen Gabbes
verkoperJan Harmens Beiem hoofddiaken der gereformeerde kerk


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0192r van 1 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTetting Fongers


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0082r van 13 apr 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTetten Fongers


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0257v van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet voorhuis van de verkoper, wijlen Tetting Fongers


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0257v van 31 jan 1657 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 5achterBoth Apothekerstraat WZ [staat: molensteeg]151‑05‑00 cgkamer
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: molensteeg]
naastligger ten zuidenJan Ballings
naastligger ten westenhet voorhuis van de verkoper, wijlen Tetting Fongers
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Arien Gabbes
verkoper q.q.Tieerd Hylckes, geauthoriseerde curatorkoopman
verkoper q.q.Romcke Jacobs, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers, gehuwd met
verkoperwijlen Berber Claesses


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0250v van 10 jan 1658 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 5Brouwersstraat OZ [staat: bij de twee bruggen]1400‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostende kamer waarlangs vrije in- en uitgang ten zuiden, van mede-curator Tiaerd Hylckes
naastligger ten zuidenJacob Pybes
naastligger ten westende straat aan het water
naastligger ten noordenWillem Gisberts
verkoper q.q.Tierdt Hylckes, geauthoriseerde curatorkoopman
verkoper q.q.Rocke Jacobs, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers, gehuwd met
verkoperwijlen Berber Claeses


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0069r van 16 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirck Bouuens c.u.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0069r van 16 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 5achterBrouwersstraat OZ [niet vermeld] recht achter het huis van de kopers170‑00‑00 ggwoning
koperDirck Bouuens, gehuwd met
koperHamcke Minnes
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: steeg]
naastligger ten zuidenJacob Pybes timmerman
naastligger ten westenDirck Bouuens c.u.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Arien Gabbes
verkoperTieerd Hylckes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Bouwens x Janneke Minnes koopt een woning recht achter zijn huis. Ten O. een openbare steeg, ten W. de koper, ten Z. Jacob Pybes, timmerman, ten N. wd. Arien Wabbes. Gekocht van Tieerd Hylckes.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0035v van 14 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhuis genaamd de Groene Molen


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0154v van 8 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirck Buwes schout bij nacht


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 4, fol. 20vBrouwersstraat 5vroedsman Dirck Bouwensf. 5000-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (het 9e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 5Brouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]300‑00‑00 gggrondpacht van 2-00-00 cg
koperJacob Claessen koopman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Dirk Bouwens2‑00‑00 cg
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd met te Minnertsga
verkoperjuffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (i) Dirk Bouwens. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0020v van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgervaandrig Watse Dirx


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0030r van 3 dec 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 5Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]500‑00‑00 gghuis
koperMarten Wygers, gehuwd metmr. molenmaker
koperSjoertie Pytters
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
huurderRoos Soetekauw 42‑00‑00 cg
naastligger ten oostenMarten Wygers
naastligger ten zuidenSybren Kingma
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenoud hopman Theotardus Sloterdijk
verkopervroedsman Anske Yppes Zeestra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Wygers, mr. molenmeester x Sjoerdtie Pytters kopen huis bij de Kimswerderpijp nu door de verkopers bewoond. Ten O. de kopers (of de verkopers: 'haer selffs'), ten Z. Sybren Kingma, ten W. de straat, ten N. hopman Theotardus Sloterdijk. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van mede-vroedschap Anske Yppes Zeestra, voor 500 GG.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-151 , folio 78Brouwersstraat 5huis
eigenaarvroedsman Harda wed.
gebruikervroedsman Harda wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-151 , folio 50vBrouwersstraat 5huis
eigenaarvroedsman Harde wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑5‑1720
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg
aansl. grondp. voldaan21‑3‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0059r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJidtie Gerryts Orsinga, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen gemeensman Harda


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0236v van 23 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Harda


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-151 , folio Brouwersstraat 5huis
eigenaarwed. vroedsman Harda
gebruikerwed. vroedsman Harda
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0045v van 23 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 5Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]735‑00‑00 gghuis en pakhuis
koperSybe Ottes mr. wolkammer
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenDirk Aenties
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenDirk Fransen
verkoper van 1/5Trijntie Feykes Feltsma, gehuwd met te Bolsward
verkoper van 1/5Tiete Blinxmagerechtsbode te Bolsward
verkoper van 1/5Baetje Feykes Feltsma, gehuwd met
verkoper van 1/5Meynert van Hoekmr. blikslager
verkoper van 1/5Grietje Feykes Feltsma, gehuwd met
verkoper van 1/5Johannes Beva
verkoper van 1/5Yttie Feykes Feltsma, gehuwd met
verkoper van 1/5burgervaandrig Jan Dijksma
verkoper van 1/5Gerhardus Feykes Feltsmamr. chirurgijn te Oosterbierum


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-149 , folio 51rBrouwersstraat 5huis
eigenaarSybe Ottes erven
gebruikerSybe Ottes erven
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-149Brouwersstraat 5capt. Stapert, bestaande uit 4 personen40‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-149 , folio 51rBrouwersstraat 5huis
eigenaarSybe Ottes erven
gebruikercaptn. Stapert
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0023v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGijsbert Sybes


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-149 , folio 51vBrouwersstraat 5huis
eigenaarSybe Ottes erven
gebruikerSipke Weiland
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0114v van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 5Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]1450‑00‑00 cghuis
koperSipke Weiland mr. hoedenmaker
huurderSipke Weiland 65‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen burgemeester Age Hoogeboom
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenPyter Aukes
verkoperGijsbert Sybes
verkoperTrijntje Sybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke Weiland, mr. hoedenmaker, koopt een huis oz. Brouwersgracht. Ten O. de Pieter Molentjessteeg, ten Z. wd. burgemeester Age Hoogenboom, ten W. straat en diept, ten N. Pieter Aukes. Gekocht van Gijsbert Sybes en Trijntie Sybes.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-149 , folio 51vBrouwersstraat 5huis
eigenaarSybe Ottes
gebruikerSipke Weiland
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-142 , folio 90vBrouwersstraat 5huis
eigenaarSipke Weidland
gebruikerSipke Weidland
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0223r van 5 mei 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 5Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]900‑00‑00 gghuis
koperDirk Cornelis, gehuwd metkapitein op 's lands snauw de Meeuw
koperGeeske Klaaske Voordewindt
voormalig bewonerJetske Weiland
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenAbelius Wierdsma
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenJacob Lents
verkoper q.q.Petrus Gosliga J.U.D., testamentaire administrator overadvocaat Hof van Friesland te Sneek
verkoperde nagelaten goederen van wijlen Jetske Weiland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Cornelis, capitein op `s Lands snauw `de Meeuw` x Geeske Claases Voordewindt koopt een huis oz. Brouwersgracht, door Jetske Weidland metterdood ontruimd. Ten O. de Pieter Molentjessteeg, ten Z. Abelius Wierdsma, ten W. de Brouwersgragt, ten N. Jacob Lentz. Geen grondpacht. Voorwaarde noemt een bakhuis van de naastleger ten Z. Gekocht van (de testamentaire administator van) Jetske Weiland, voor 900 gg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0271v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Cornelis


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-142 , folio 90vBrouwersstraat 5huis
eigenaarDirk Cornelis
gebruikerDirk Cornelis
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0002v van 1 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Cornelis


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0348v van 25 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 5Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]700‑00‑00 gghuis
koperBarend van Beemen, gehuwd metmarktmeester
koperHendrikje Jans Beitschat
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenAbelus Wierdsma n.u.
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenSake van der Mey
verkoperDirk Cornelis, gehuwd met
verkoperGeeske Claasen


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-142 , folio 90vBrouwersstraat 5huis
eigenaarB. van Beemen
gebruikerB. van Beemen
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0027r van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBeernd van der Beemen


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-146, pag. 61Brouwersstraat 5B. van den Beemen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-142 , pag. 88Brouwersstraat 5B. van Beemen 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-058Brouwersstraat 5Adolf Adams Meyer... van 1810 is de geslnm ''Hartog''; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1816, huw 1840; gebruiker van wijk G-058, slager; eigenaar is B. van Beemen wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-058Brouwersstraat 5Berendt Hendriks van Beemen... van Beemen, schoenmaker; eigenaar is Jan S. van der mei erven, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk G-058; gebruiker Adolf A. Meyer, slager, 1814. (GAH204); B.H. v. B. en Hendrikje Cornelis Beitschat, beide van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-058Brouwersstraat 5wed B van BemenAdolf A Meyerslager


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 223 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-058Brouwersstraat 5Pieter Dijkstra, overleden op 20 januari 1828vader van Pieter, buitenschipper Brouwersgracht G 58, wijlen Rigtje (vrouw van Tiete Lolkes de Vries, landbouwer Schalsum, moeder van minderjarige Janke, Minke en Klaaske Lolkes de Vries) en Dirkje Pieters Dijkstra, aldaar. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 212 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-058Brouwersstraat 5Jurjen Pieters Dijkstra, overleden op 6 maart 1828zoon van Pieter Pieters Dijkstra, buitenschipper Brouwersgracht (thans man van Geertruida Wytzes Vettevogel) en wijlen Dieuwke Jurjens van der Stok, broer van minderjarige Janke, Antje en Nicolaas Pieters Dijkstra, halfbroer van Pieter Pieters Dijkstra. Memorie ligt bij suppletoire memorie 7005/220, waarin saldo fl. 221,50 bedraagt. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1576Brouwersstraat 5wed. Tjerk Hiddema kastelijnscheHarlingenhuis en erf (154 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 56 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-058Brouwersstraat 5Klaaske Cornelis Beidschat, overleden op 2 april 1833logementhoudster Brouwerdgracht G 58, laatst wed. Tjaard Pieters Hiddema, eerder wed. Evert Bouwknegt, moeder van Geertje Everts Bouwknegt (vrouw van Arjen Andries Koopmans, metselaarsbaas) en van Leentje en Cornelia Tjaards Hiddema, beide logementhoudsters. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-058Brouwersstraat 5Theresia van Oudenhovenmogelijk dezelfde als hierboven vermeld; oud 53 jaar, geb Antwerpen, Belgi?, en wonende te HRL. 1839, wijk G-058; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
G-058Brouwersstraat 5Jacobus Schrage stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-058BrouwersgragtJacobus Schrage38 jkoopmanBolswardm, rooms katholiek, gehuwd
G-058BrouwersgragtElisabeth van Klaveren27 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
G-058BrouwersgragtMaria Schrage4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-058BrouwersgragtPetronella Schrage11 mHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-058BrouwersgragtTheresia van Oudenhoven53 jAntwerpenv, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 56 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-058Brouwersstraat 5Eva Jacoba Jacobus Schrage, overleden op 23 mei 18427 wk, overleden Brouwersgracht G 58, dochter van Jacobus Schrage, koopman en Anna-Elisabeth van Klaveren, zuster van minderjarige Maria-Josepha, Petronella en Susanna-Margaretha Jacobus Schrage. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 233 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-058Brouwersstraat 5Anna Jacobus Schrage, overleden op 12 oktober 18444 wk (geboren 9/9/1844), overleden Brouwersgracht G 58, dochter van Jacobus Schrage, koopman & Anna-Elisabeth van Klaveren, zuster van minderjarige Maria-Josepha (9 jr), Petronella (6 jr), Susanna-Margaretha (4 jr) en Melchior Jacobus Schrage (1 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 665 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-058Brouwersstraat 5Jetske Klazes Dreyer, overleden op 5 mei 184759 jr (geboren 26/1/1788), overleden Heiligeweg G 58/53, winkeliersche, wed. Hendrik Holsderber, moeder van Johannes, zeilmakersknecht, Ulbe, schrijnwerkersknecht, Wiebe, idem en Willem Hendriks Holsderber. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1247 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-058Brouwersstraat 5Eeke Gerrits Zweerus, overleden op 25 augustus 184864 jr (geboren 6/3/1784), overleden Brouwersgracht G 58, weduwe, moeder van Wouter, barbier, Gerrardus, wever, Johannes, verver en Paulus Keizer, winkelbediende. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-058Brouwersstraat 5Jacobus Schrage... E-012, wijk C-063, wijk D-079, 88, 105; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-058; VT ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-058Brouwersstraat 5Marijke Cornelis Bosma... (Hansen); huw Grote Kerk HRL 1809 dopen Grote Kerk HRL 1811 BS huw 1835, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk G-058; oud 47 jaar, (vnm: Maria), geb en wonende te HRL. 1839, huishoudster, wijk F-100; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1576Brouwersgracht G-058Jan P. Hemstra woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2852Gedempte Brouwersgracht G-056 Dieuwke Posthumus wed. Horjuswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2852Brouwersstraat 5 (G-056)Dieuwke Posthuma (wed. J. Horjus)woonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 5P. (Pieter) Kroese


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 5rijksmonument 20324


2023
0.079416036605835


  terug