Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Berendt Hendriks van Beemen ged 12 dec 1752 Grote Kerk HRL, zv Hendrik van Beemen en Hiltje Harmens; ovl 4 apr 1810 ... , huwt met Hendrikje Cornelis Bijtschat, stadsopzichter 1806-1810, kinderen: Grietje/Geertje vB., geb 7 nov 1793 HRL, Hendrik vB., geb 1791 HRL, Antje vB., geb 2 dec 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1813, ovl 1847, ovl 1858; wed. B. vB. gebruiker van wijk C-094, vroedvrouw, medegebruiker Hendrik van Beemen, schoenmaker; eigenaar is Jan S. van der mei erven, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk G-058; gebruiker Adolf A. Meyer, slager, 1814. (GAH204); B.H. v. B. en Hendrikje Cornelis Beitschat, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A. Wiglinghuisen, goede bekende, 24 apr 1790; ondertrouw HRL; B.H. vB. en Hendrikje Cornelis Beidschat, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 may 1790 HRL, en getrouwd ten zelfden dage; bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, mei 1806. (GAH650); woont in 4e quartier, links: . -2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); kind: Hendrik Beerends van Beemen, geb 19 aug 1791, ged 6 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Baerends van Beemen, geb 7 nov 1793, ged 22 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Beerents van Beemen, geb 13 nov 1796, ged 27 nov 1796 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie en negentig den Sevende nov is Geboren Geertje dv B.H. v. B. en Hendrikje Beidschat. Afgegeven op den raadhuize binnen harlingen den 29 mei 1816