Harlingen, Sont-tolregisters

illustratie Sont-tolregisters
De handel met de landen rond de Oostzee is evenals de handel met Oost-Indië enorm belangrijk geweest voor de welvaart van ons land. Om in de Oostzee te komen moet je door de Sont varen, een nauwe doorgang tussen Denemarken en Zweden. De Denen beheersten die doorgang en konden daar dus tol heffen. Van ieder schip dat de Sont passeerde werden nauwkeurige aantekeningen gemaakt over o.a. de schipper, de haven van vertrek en bestemming en de lading. De Deense Sonttolregisters, die zich in Kopenhagen bevinden, zijn een enorme bron van gegevens over de jaren 1497 tot 1857, toen deze tol opgeheven werd.

Vanaf eind zestiende eeuw was er ook een Hollandse vertegenwoordiging langs de Sont, om daar de handelsbelangen te behartigen en verslag te kunnen doen naar de Staten Generaal over de koopvaart ter plaatse. Vanaf 1714 zijn er daarom ook Hollandse registers, die weliswaar minder uitgebreide beschrijvingen bevatten maar desondanks een grote hoeveelheid gegevens bevatten. van 1993 tot 1998 zijn vrijwilligers en onderzoekers bezig geweest om een beperkt aantal jaren uit die registers over te nemen om ze voor onderzoek te kunnen gebruiken.

Lees de inleiding en doorzoek de gegevens op de website van het Nationaal Archief. Als je een persoon gevonden hebt zie je ook de haven van vertrek en aankomst en de lading.

Denk er bij het doorzoeken van dergelijke databases om dat men het vroeger niet zo nauw nam met de schrijfwijze van een naam. Een voorbeeld dat op deze pagina is te vinden is, is Stettert Bontekoe. Vanwege zijn zeer ongebruikelijke voornaam is hij ook te vinden als o.a. Stetter, Stitter, Stittert, Setertie en Stentert. Zo heeft iemand die niet bekend was met Friese namen ook een Sietse voor zich gehad en hem ingeschreven als Sitse.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17voornaam familienaam thuishaven passage
Henrich pieterse Pottkast Harlingen 1721-01-14
Hendrick pieterse Potkast Harlingen 1721-04-09
Huybert Cornelisen Harlingen 1721-05-08
Jarigh Mennes Harlingen 1721-05-09
Jacob Luyties Harlingen 1721-05-09
Sitse Volckers Harlingen 1721-05-25
Lament Tierts Harlingen 1721-05-29
Wouter Iedses Harlingen 1721-05-31
Tiert Sanstra Harlingen 1721-06-01
Fredrick Jansen Harlingen 1721-06-03
Beuwe Alberts Harlingen 1721-06-10
Picke Homes Harlingen 1721-06-14
Wibe pieterse Backer Harlingen 1721-06-16
Pieter jansen Trompetter Harlingen 1721-06-22
Laes Eeckes Harlingen 1721-06-23
Jan pieterse Vettevogel Harlingen 1721-06-24
Jan janse Trompetter Harlingen 1721-06-24
Jane jansen van Sloten Harlingen 1721-06-28
Dirck Sanstra Harlingen 1721-07-04
Pieter Wiggers Harlingen 1721-07-11
Tiert dirckse Sanstra Amsterdam 1721-07-11
Jan cornelise Blanckert Harlingen 1721-07-15
Huybert Cornelisen Harlingen 1721-07-16
Jarig Minnes Harlingen 1721-07-16
Picke Homes Harlingen 1721-07-17
Sitse Volckers Harlingen 1721-07-18
Sievert Goedeman Harlingen 1721-07-20
Sievert obes Bock Amsterdam 1721-07-23
Sievert Lieves Harlingen 1721-07-26
Dirck Foppes Harlingen 1721-07-31
Wouter Idses Harlingen 1721-08-07
Sippe Annes Amsterdam 1721-08-14
Pieter jansen Trompetter Harlingen 1721-08-17
Cornelis Jobs Harlingen 1721-08-17
Dirck Sanstra Harlingen 1721-08-28
Janne jansen van Slooten Harlingen 1721-08-31
Laes Eeckes Harlingen 1721-09-06
Cornelis Winckelbos Harlingen 1721-09-07
Sierk dirckse Sanstra Harlingen 1721-09-09
Sievert obes Bock Harlingen 1721-09-09
Jan cornelisen Blanckert Nieuwendam 1721-09-14
Cornelis Jobs Harlingen 1721-09-21
Wibbe pieterse Backer Harlingen 1721-09-22
Lamert Tierts Harlingen 1721-09-27
Setertie Bontekoe Harlingen 1721-09-28
Sitse Volckers Makkum 1721-09-28
Jarigh Mennes Harlingen 1721-09-29
Wouter Jedses Harlingen 1721-10-06
Sievert obese Bock Harlingen 1721-10-09
Sitse Volckerts Harlingen 1721-10-18
Tiert Sanstra Harlingen 1721-10-19
Jane Jansen Harlingen 1721-10-23
Pieter Wiggers Harlingen 1721-12-03
Jacob Luyties Harlingen 1721-12-04
Dirck Foppes Harlingen 1721-12-04
Stettert Bontekoe Harlingen 1721-12-04
Wouter Iedes Harlingen 1721-12-04
Jarigh Minnes Harlingen 1721-12-05
Rincke Jappes Harlingen 1721-12-06
Tiert Westra Harlingen 1721-12-06
Tiert dirckse Sanstra Harlingen 1722-01-16
Feyke Reynders Harlingen 1722-02-06
Jane Jansen Harlingen 1722-02-06
Cornelis Jobs Harlingen 1722-03-17
Tiert dirckse Sanstra Harlingen 1722-03-22
Pieter Wiggers Harlingen 1722-03-24
Jaen peterse Vettevogel Harlingen 1722-03-26
Stiter Bonteko Harlingen 1722-03-26
Piecke Homes Harlingen 1722-04-02
Allert Jacobsen Harlingen 1722-04-03
Watse Pieterse Harlingen 1722-04-03
Wibbe pieterse Backer Harlingen 1722-04-03
Jan janse Trompeter Harlingen 1722-04-03
Cornelis Jobs Harlingen 1722-04-09
Jane Jansen Harlingen 1722-04-13
Dirck Sanstra Harlingen 1722-04-17
Melle Inses Harlingen 1722-04-20
Sievert obes Bock Harlingen 1722-04-21
Jan janse Trompeter Amsterdam 1722-05-03
Piecke Hommes Harlingen 1722-05-04
Adrian Bruyn Harlingen 1722-05-04
Pieter Wiggers Harlingen 1722-05-09
Sijbrand Inses Harlingen 1722-05-12
Jan cornellise Blanckert Amsterdam 1722-05-17
Melle Intses Harlingen 1722-05-25
Wibbe pieterse Backer Harlingen 1722-05-29
Jaen pet Vettevogel Harlingen 1722-05-29
Laas Eeckes Harlingen 1722-06-01
Sieuwert obese Bock Harlingen 1722-06-03
Wouter Jedses Harlingen 1722-06-07
Cornelis Staverman Harlingen 1722-06-07
Teecke Cornelisen Harlingen 1722-06-08
Watse Pieters Harlingen 1722-06-11
Jan jansen Trompeter Harlingen 1722-06-11
Cornelis Jobs Harlingen 1722-06-22
Jahn janse Trompeter Amsterdam 1722-06-27
Jeane Janse Harlingen 1722-06-28
Pecke Hommes Harlingen 1722-06-30
Jan ides de Groot Harlingen 1722-07-16
Pieter Wiggers Harlingen 1722-07-22
Siourd obese Bock Harlingen 1722-07-25
Jouck Jelles Harlingen 1722-07-26
Cornelis geritse Staversman Amsterdam 1722-07-31
Peter janse Trompetter Harlingen 1722-07-31
Stettert Bonteko Harlingen 1722-08-14
Wouter Jedses Harlingen 1722-08-14
Idde Wiggers Harlingen 1722-08-15
Jean jansen Trompetter Vlieland 1722-08-21
Wates pieters Metje Harlingen 1722-09-08
Dirck jansen Sanstra Harlingen 1722-09-08
Jan jansen Trompetter Harlingen 1722-09-08
Jane jansen van Slooten Harlingen 1722-09-11
Sievert obbese Bock Harlingen 1722-09-13
Agge Wiggers Harlingen 1722-09-13
Jan pieterse Vettevogel Amsterdam 1722-09-25
Pieter jansen Trompetter Harlingen 1722-09-25
Stitter jetses Bontekoe Harlingen 1722-10-07
Pieter Bauckes Harlingen 1722-10-11
Wouter Iedses Harlingen 1722-10-12
Jan Daems Harlingen 1722-10-20
Pieter Wiggers Harlingen 1722-10-25
Picke Homes Harlingen 1722-10-26
Cornelis geritse Staversman Harlingen 1722-10-26
Lamert Tierts Harlingen 1722-11-05
Sivert obes Bock Harlingen 1722-11-07
Dirck Sanstra Harlingen 1722-11-07
IJge Wiggers Harlingen 1722-11-10
Meyndert Hendrickse Harlingen 1722-11-22
Pieter Baukes Harlingen 1722-11-22
Cornelis Staversman Amsterdam 1722-11-26
Sievert obese Bock Hindeloopen 1722-12-02
Janne jansen van Slooten Hindeloopen 1722-12-02
Jan Dams Harlingen 1722-12-06
Aucke Geritsen Harlingen 1722-12-09
Dirck Sanstra Harlingen 1722-12-23
Lammert Tierts Harlingen 1722-12-23
Jaen pieterse Vettevogel Harlingen 1723-01-19
Jan Jacobsen Harlingen 1723-03-03
Siort obes Bock Harlingen 1723-03-23
Igge Wigers Harlingen 1723-03-23
Jan jansen van Slooten Harlingen 1723-03-23
Cornelis Jobs Harlingen 1723-03-23
Bouwe Simons Harlingen 1723-03-23
Picke Hommes Harlingen 1723-03-24
Huybert Cornelisen Harlingen 1723-04-13
Joucke Jelles Harlingen 1723-04-13
Picke Hommes Harlingen 1723-04-17
Auche Geritse Harlingen 1723-04-18
Meyndert Hendrickson Harlingen 1723-04-23
Lammert Tiers Harlingen 1723-04-23
Jan jansen Trompetter Harlingen 1723-04-24
Sipe Annes Makkum 1723-04-27
Tiert Sanstra Harlingen 1723-04-27
Sietse Volckers Harlingen 1723-05-06
Jacob Roeloffs Harlingen 1723-05-06
Jean Pieters Harlingen 1723-05-07
Jean Jelles Harlingen 1723-05-07
Cornelis Ariends Harlingen 1723-05-09
Wouter Jedses Harlingen 1723-05-14
Wibbe pieterse Backer Harlingen 1723-05-14
Benjamin Trompetter Harlingen 1723-05-18
Huybert Cornelisen Harlingen 1723-05-19
Picke Homes Harlingen 1723-05-20
Sybrand Inses Harlingen 1723-05-20
Pieter jansen Trompetter Harlingen 1723-05-21
Tiert Sanstra Terschelling 1723-05-22
Sippe Annes Makkum 1723-05-22
Heere Jansen Harlingen 1723-05-22
Picke Homes Harlingen 1723-06-08
Sitse Volckers Amsterdam 1723-06-11
Jeane jansen van Slooten Harlingen 1723-06-13
Watse Pietersen Harlingen 1723-06-17
Aucke Geritsen Harlingen 1723-06-18
Lammert Tierts Harlingen 1723-06-18
Wouter Jetses Harlingen 1723-06-19
Sievert Volckers Harlingen 1723-06-22
Cornelis Hendrickse Harlingen 1723-06-24
Pieter Dochles Harlingen 1723-06-24
Aldert Jacobsen Harlingen 1723-06-24
Oene Foppes Harlingen 1723-06-24
Pieter pieterse Former Harlingen 1723-06-24
Jacob Gosses Harlingen 1723-06-24
Pieter jansen Trompeter Harlingen 1723-06-25
Tiert Sanstra Harlingen 1723-06-25
Sybrant Inses Harlingen 1723-07-11
Lammert Jorris Harlingen 1723-07-11
Wibbe Jouches Harlingen 1723-07-12
Jan Jelles Harlingen 1723-07-12
Heere Jansen Harlingen 1723-07-12
Tiert dircksen Sanstra Amsterdam 1723-07-15
Huybert Cornelisen Harlingen 1723-07-22
Meyndert Hendrickse Harlingen 1723-07-25
Joucke Johannes Harlingen 1723-07-29
Jacob Roeloffs Harlingen 1723-07-29
Stentert Bontekoe Amsterdam 1723-07-30
Lamert Tierts Harlingen 1723-07-30
Jacob jacobsen Borchie Harlingen 1723-07-31
Wouter Idses Harlingen 1723-08-01
Claes jansen Herma Harlingen 1723-08-02
Sievert obbes Bock Harlingen 1723-08-03
Sietse Volckers Harlingen 1723-08-03
Sievert Volckerts Harlingen 1723-08-05
Dirck Foppes Harlingen 1723-08-09
Jan pieterse Vettevogel Amsterdam 1723-08-23
Sitse Jacobs Harlingen 1723-08-24
Jouche Jelles Harlingen 1723-08-27
Andreas pieterse Roos Harlingen 1723-08-28
Cornelis Jobs Harlingen 1723-08-28
Jouche Johannes Harlingen 1723-08-28
Jan jansen van Slooten Harlingen 1723-08-30
Pieter Doechles Harlingen 1723-09-01
Ipe elders Hoenstra Harlingen 1723-09-02
Sitse Volckers Amsterdam 1723-09-11
Dirck Foppes Harlingen 1723-09-13
Huybert Cornelis Harlingen 1723-09-16
Meindert Hendricks Harlingen 1723-09-18
Stetert ieses Bontekoe Harlingen 1723-09-19
Igge Wiggers Harlingen 1723-10-03
Jane jansen van Slooten Harlingen 1723-10-04
Sivert Volckers Makkum 1723-10-05
Siort obese Bock Harlingen 1723-10-05
Claes janse Hermans Harlingen 1723-10-08
Jan pieterse Vettevogel Harlingen 1723-10-14
Wouter Jetses Harlingen 1723-10-14
Meindert Hendricks Harlingen 1723-11-01
Heere Jansen Harlingen 1723-11-03
Stitert Bontekoe Harlingen 1723-11-16
Huybert Cornelisen Harlingen 1723-11-20
Pieter jansen Trompetter Harlingen 1723-12-01
Wouter Jedses Harlingen 1723-12-02
Aucke Gerits Harlingen 1723-12-06
Bouwe Simonsen Harlingen 1723-12-06
Lamert Tierts Harlingen 1723-12-13
Sivert overtse Bockie Harlingen 1723-12-14
Huybert Cornelisen Harlingen 1723-12-14
Haye albers Calff Harlingen 1731-03-25
Picke Hommes Harlingen 1731-03-26
Hendrick Jans Harlingen 1731-03-27
Wouter Jetses Harlingen 1731-03-27
Cornelis Dircks Harlingen 1731-03-31
Pier Piers Harlingen 1731-03-31
Gosse Jans Harlingen 1731-04-09
Jan Poppes Harlingen 1731-04-09
Goovert Jelderens Harlingen 1731-04-11
Bouwe Symons Harlingen 1731-04-11
Pieter jansen Tropetter Harlingen 1731-05-01
Wouter Jetses Harlingen 1731-05-04
Obbe cornelisse Winckelbos Harlingen 1731-05-04
Petter Hemmes Harlingen 1731-05-06
Gosse Jansen Harlingen 1731-05-12
Haye pieterse Calff Harlingen 1731-05-13
Stetter jetses Bontekoe Amsterdam 1731-05-14
Jan Doedes Harlingen 1731-05-15
Wiebe wiebranse Backer Harlingen 1731-05-17
Pietter Jacobsen Harlingen 1731-05-17
Joucke Johannes Harlingen 1731-05-18
Tiebbe Geritse Harlingen 1731-05-18
Igge Wiggers Harlingen 1731-05-19
Ige Iges Harlingen 1731-05-19
Sietse Volckers Harlingen 1731-05-19
Hilcke Joris Harlingen 1731-05-20
Jacob Symens Harlingen 1731-05-21
Jan Poppes Harlingen 1731-05-23
Anne Bauckes Harlingen 1731-05-23
Cornelis Staversman Amsterdam 1731-05-28
Govert Jeldersen Harlingen 1731-05-29
Scheltie Tyssese Harlingen 1731-05-29
Enoch Sievers Harlingen 1731-05-31
Jan Sieckes Harlingen 1731-06-02
Pieter jansen Tromp Harlingen 1731-06-05
Piche Hommes Harlingen 1731-06-08
Joan Doede Harlingen 1731-06-09
Gosse Feyckes Harlingen 1731-06-17
Huybert Cornelise Harlingen 1731-06-20
Joucke Johannes Harlingen 1731-06-21
Stetter jetsese Bontekoe Amsterdam 1731-06-21
Gosse Jans Harlingen 1731-07-13
Wouter Jetses Harlingen 1731-07-13
Albert Jouckes Harlingen 1731-07-13
Haye albertse Calff Harlingen 1731-07-13
Enoch Lievers Harlingen 1731-07-20
Ige Wigers Harlingen 1731-08-04
Huybert Cornelise Harlingen 1731-08-05
Jarig Pietterse Harlingen 1731-08-07
Ide Popes Harlingen 1731-08-07
Pieter Cornelisse Harlingen 1731-08-08
Betse Cornelis Harlingen 1731-08-08
Stetter adams Bontekoe Amsterdam 1741-01-02
Cornelis Emmerick Hartlepool West 1741-02-19
Hille Sickes Harlingen 1741-03-03
Watse Jacobs Harlingen 1741-03-04
Sibrand Sibrants Harlingen 1741-03-08
Jan Hessells Harlingen 1741-03-08
Tiert Jouckes Harlingen 1741-03-11
Pieter doues Meete Friesland 1741-03-17
Jan Poppes Harlingen 1741-03-18
Lieve Hessels Harlingen 1741-03-21
Hilke Joris Harlingen 1741-03-21
Johan Hilkes Harlingen 1741-03-21
Jacob Hobbes Harlingen 1741-03-22
Jan sitses Backer Harlingen 1741-03-22
Sippe Annes Harlingen 1741-03-22
Haring cornelis de Coe Harlingen 1741-03-22
Anne Sanders Harlingen 1741-03-22
Watse pieters Meetie Harlingen 1741-04-14
Cornelis Emmerick Friesland 1741-04-20
Hendrick Leenders Harlingen 1741-04-20
Wipke Wipkes Harlingen 1741-04-20
Johannes Riencks Harlingen 1741-04-20
Bowe Hendricks Harlingen 1741-04-20
Hendrick Jouckes Harlingen 1741-04-20
Tiebbe Gerrits Harlingen 1741-04-20
Sander Annes Harlingen 1741-04-21
Claas jacobs Houtkoper Harlingen 1741-04-21
Jetse Wouters Harlingen 1741-04-24
Claas Oddemeijer Harlingen 1741-04-24
Marten Dirks Harlingen 1741-04-26
Tiert Rijnders Harlingen 1741-05-02
Hilke Joris Harlingen 1741-05-02
Jan Hilkes Harlingen 1741-05-02
Pieter doues Meete Harlingen 1741-05-03
Eucke Andriesen Harlingen 1741-05-03
Hendrick Platie Harlingen 1741-05-09
Ide Pieters Harlingen 1741-05-13
Ippe Jansz Harlingen 1741-05-13
Tiert Jauckes Harlingen 1741-05-16
Sander Annes Makkum 1741-05-17
Claas jacobs Houtkoper Harlingen 1741-05-20
Hendrick Jouckes Harlingen 1741-05-23
Cornelis Emerick Friesland 1741-05-23
Joris Ottes Workum 1741-05-23
Stettert Bontecoe Amsterdam 1741-05-25
Marten Dirks Harlingen 1741-05-30
Jan Joppes Harlingen 1741-05-30
Fries Sybrands Harlingen 1741-05-31
Pieter simons Kleijn Harlingen 1741-06-04
Jetse Wouters Harlingen 1741-06-06
Sippe Annes Harlingen 1741-06-07
Jan sietses Backer Harlingen 1741-06-07
Esge Andriesen Hamburg 1741-06-16
Jan Jouckes Harlingen 1741-06-16
Tiebbe Gerrits Harlingen 1741-06-20
Joris Attes Harlingen 1741-06-25
Hendrick Platie Harlingen 1741-07-01
Steter Bontecoe Amsterdam 1741-07-16
Igge Wiggers Harlingen 1741-07-18
Jan Jouckes Harlingen 1741-07-18
Tialling Heeres Harlingen 1741-08-04
Jan Leenders Harlingen 1741-08-08
Hendrick Jouckes Harlingen 1741-08-08
Ige Wiggers Harlingen 1741-08-16
Sible Euwes Harlingen 1741-08-16
Pieter auckes de Vries Harlingen 1741-08-19
Hendrick Platie Harlingen 1741-08-19
Jan Poppes Harlingen 1741-08-21
Jan Poppes Amsterdam 1741-09-19
Hendrick Platie Amsterdam 1741-09-21
Haring de Coe Harlingen 1741-09-25
Jan Rinties Harlingen 1741-09-25
Friedrick Sijbrands Harlingen 1741-09-25
Focke Siourts Harlingen 1741-09-25
Jetse Wouters Harlingen 1741-10-01
Hendrick Jouckes Harlingen 1741-10-01
IJge Wiggers Harlingen 1741-10-09
Hendrick Jouckes Harlingen 1741-10-25
Friedrick Sijbrands Harlingen 1741-10-26
Tijs Nannings Harlingen 1741-10-29
Wiebe Pieters Harlingen 1741-11-06
Jetse Wouters Harlingen 1741-11-11
Sipke Sackes Harlingen 1741-11-19
Watse pieters Meetie Harlingen 1741-11-22
Ige Wiggers Harlingen 1741-12-01
Meijdert Hendricks Harlingen 1741-12-02
Sirck Simons Harlingen 1742-02-24
Watse pieterse Metie Harlingen 1742-03-09
Hilcke Joris Harlingen 1742-03-25
Johannes Hilkes Harlingen 1742-04-01
Remert Serps Harlingen 1742-04-01
Esge Hilkes Harlingen 1742-04-05
Jan jansen van Slooten Amsterdam 1742-04-08
Jan Aris Harlingen 1742-04-15
Joris Ottes Harlingen 1742-04-15
Douwe Simons Harlingen 1742-04-15
Hendrick Jouckes Harlingen 1742-04-16
Douwe jansen Zeijlemaker Harlingen 1742-04-21
Sipke Saeckes Harlingen 1742-04-23
Euwe Annes Harlingen 1742-04-23
Abe Douwes Harlingen 1742-04-23
Gerbrand Annes Harlingen 1742-04-23
Haring De koe Lemmer 1742-04-27
Jelle Jons Harlingen 1742-04-29
Cornelis Emmerick Friesland 1742-04-29
Sipke Douwes Harlingen 1742-04-30
Pieter Groot Harlingen 1742-04-30
Joris Claesen Harlingen 1742-04-30
Hilke Joris Harlingen 1742-05-04
Enok Siourds Harlingen 1742-05-26
Joris Ottes Friesland 1742-05-26
Pieter janse Trompeter Amsterdam 1742-05-29
Claes Fokkes Harlingen 1742-06-02
Hendrik de Jong Harlingen 1742-06-15
Gerbrand Pieters Harlingen 1742-06-15
Hilke Joris Harlingen 1742-06-15
Esge Hilkes Harlingen 1742-06-15
Jelle Joris Harlingen 1742-06-17
Cornelis Emmerik Friesland 1742-06-22
Jan Poppes Harlingen 1742-06-29
Claes Fockes Harlingen 1742-07-08
Douwe Zeijlemaker Harlingen 1742-07-08
Tiebbe Gerrits Harlingen 1742-07-12
Pieter Janssen Harlingen 1742-07-14
Ebbe Joosten Harlingen 1742-07-14
Sipke Saekes Harlingen 1742-07-27
Jane janes van Slooten Amsterdam 1742-07-27
Tiebbe Gerrits Harlingen 1742-07-30
Pieter Janssen Harlingen 1742-07-30
Hendrik Joukes Harlingen 1742-08-04
Jan sietse Bakker Harlingen 1742-08-24
Haring de Koe Lemmer 1742-08-27
Mensse Wessels Harlingen 1742-08-29
Jan Reijtses Harlingen 1742-08-29
Pieter Jochems Harlingen 1742-08-30
Watse pieterse Meetie Harlingen 1742-08-30
Claes Fockes Harlingen 1742-09-03
Enok Siourds Harlingen 1742-09-05
Pieter janse Trompeter Amsterdam 1742-09-06
Dirk Uijlkes Harlingen 1742-09-06
Joris Attes Harlingen 1742-09-08
Sipke Taekes Harlingen 1742-09-12
Sible Hayes Harlingen 1742-09-18
Hilke Joris Harlingen 1742-09-19
Esge Hilkes Harlingen 1742-09-21
Jetse Wouters Harlingen 1742-09-27
Watse pieters Meetie Harlingen 1742-09-28
Joris Ottes Harlingen 1742-09-28
Sijbrand Jans Harlingen 1742-10-11
Claes Fokkes Harlingen 1742-10-13
Johannes Fredriks Harlingen 1742-10-13
Hilke Joris Harlingen 1742-10-20
Esge Hilkes Harlingen 1742-10-20
Douwe Zeijlemaker Harlingen 1742-10-25
Cornelis Emmerik Harlingen 1742-10-26
Tiert Joukes Harlingen 1742-11-01
Hendrik Joukes Harlingen 1742-11-14
Sible Haijes Harlingen 1742-12-20
Jetse Wouters Harlingen 1743-03-05
Ige Wiggers Harlingen 1743-03-06
Esge Hilkes Harlingen 1743-03-23
Thys Nannings Harlingen 1743-03-29
Hendrik Joukes Harlingen 1743-03-31
Gerben Pieters Harlingen 1743-04-04
Hilke Joris Harlingen 1743-04-12
Jan Poppes Harlingen 1743-04-20
Johannes Hilkes Harlingen 1743-04-23
Hendrik Joukes Harlingen 1743-05-02
Joris Attes Workum 1743-05-04
Enok Siourds Harlingen 1743-05-14
Peter Mathijsen Friesland 1743-05-14
Jan Ippes Harlingen 1743-05-24
Johannes Hilkes Harlingen 1743-06-01
Gerrit Tabes Harlingen 1743-06-07
Pieter Mathijsen Harlingen 1743-06-07
Carsten Hendriks Harlingen 1743-06-07
Siebrand Jans Harlingen 1743-06-07
Hille Janssen Harlingen 1743-06-07
Walte Haijes Harlingen 1743-06-08
Esge hilkes de Haan Harlingen 1743-06-12
Siebrand Jochems Harlingen 1743-06-13
Pieter jans Trompetter Harlingen 1743-06-15
Peter jansen Daames Harlingen 1743-06-17
Tabbe Douwes Harlingen 1743-06-18
Jetse Wouters Harlingen 1743-06-26
Tialling Haarings Harlingen 1743-06-26
Gosse Pieters Harlingen 1743-07-03
Walte Haijes Harlingen 1743-07-05
Carsten Hendriks Harlingen 1743-07-08
Gerrit Tabes Harlingen 1743-07-08
Esge hilkes de Haan Harlingen 1743-07-13
Siebrand Jans Harlingen 1743-07-13
Roelof Zeylman Harlingen 1743-07-22
Hessel Jans Harlingen 1743-07-22
Steuerd adams Bontekoe Amsterdam 1743-07-22
Hendrik Joukes Harlingen 1743-07-26
Joris Ottes Harlingen 1743-07-26
Enok Siourds Harlingen 1743-08-01
Gosse Pieters Harlingen 1743-08-01
Joris Claasen Harlingen 1743-08-03
Claas Fokkes Harlingen 1743-08-05
Claas pieters de Roos Harlingen 1743-08-06
Pieter Mathijsen Harlingen 1743-08-16
Simon Hiddes Harlingen 1743-08-18
Thomas Hiddes Harlingen 1743-08-25
Douwe Zeylmaaker Harlingen 1743-09-02
Cornelis Broers Harlingen 1743-09-02
Jan Poppes Harlingen 1743-09-03
Lolle Lolles Harlingen 1743-09-03
Hantje Pieters Harlingen 1743-09-04
Tiert Reynders Harlingen 1743-09-05
Douwe Simons Harlingen 1743-09-05
Meijnderd Hendriks Harlingen 1743-09-13
Claas Fokkes Harlingen 1743-09-14
Stetterd adam Bontekoe Amsterdam 1743-09-26
Watse pieterse Meete Harlingen 1743-09-27
Pieter Mathijsen Harlingen 1743-09-30
Marten Dirks Harlingen 1743-10-01
Simon Hiddes Harlingen 1743-10-03
Pieter janse Daames Harlingen 1743-10-05
Douwe Tiomkes Harlingen 1743-10-13
Jan Poppes Harlingen 1743-10-20
Watse pieterse Meetie Harlingen 1743-10-27
Douwe Zeylemaaker Harlingen 1743-10-27
Marten Dirks Harlingen 1743-11-06
Friederich Liebrands Harlingen 1743-11-17
Tiard Jaukes Harlingen 1743-11-27
Fredrik Sybrands Harlingen 1743-12-28
Jan Poppes Harlingen 1751-03-24
Sikke Rinses Harlingen 1751-03-24
Johanes hilkes de Haen Harlingen 1751-03-25
Pieter simonse Waterman Friesland 1751-03-28
Melle Binkes Amsterdam 1751-03-29
Tiert Joukes Harlingen 1751-03-31
Douwe janse Zeijlmaeker Amsterdam 1751-04-06
Adrian b: Schwart Harlingen 1751-04-09
Sander Annes Harlingen 1751-04-09
Peter Jochems Harlingen 1751-04-13
Jan Poppes Harlingen 1751-04-14
Enok Siourds Harlingen 1751-04-15
Johanes hilkes de Haen Friesland 1751-04-15
Douwe Claesen Harlingen 1751-04-19
Douwe Hendriks Harlingen 1751-04-25
Melle Binkes Amsterdam 1751-04-28
Tipke Gerrits Harlingen 1751-05-06
Tierd Joukes Harlingen 1751-05-09
Dukle Piers Harlingen 1751-05-10
Jan Seijlemaeker Harlingen 1751-05-12
Gerbrand Douwes Harlingen 1751-05-12
Sijbrand Jans Harlingen 1751-05-12
Euwe Meijnerts Harlingen 1751-05-13
Sikke Rinses Harlingen 1751-05-14
Esge hilkes de Haan Harlingen 1751-05-18
Doue Symons Harlingen 1751-05-20
Peter Mathisen Heerenveen 1751-05-21
Jan Poppes Harlingen 1751-05-26
Pieter simons Waterman Harlingen 1751-05-26
Johannes hilkes de Haen Friesland 1751-05-28
Jan van Slooten Amsterdam 1751-05-31
Doue pieters Metie Harlingen 1751-06-02
Lolke Jacobs Harlingen 1751-06-08
Sicke Rinses Harlingen 1751-06-09
Dirk teekes de Boor Friesland 1751-06-17
Jan jansen Zeijlmaeker Harlingen 1751-06-18
Esge hilkes de Haen Harlingen 1751-06-18
Ige Wiggers Harlingen 1751-06-19
Hendrick Jouckes Harlingen 1751-06-21
Tipke Claessen Harlingen 1751-06-25
Siord Annes Harlingen 1751-06-30
Teeke jelles de Boor Friesland 1751-07-02
Pieter jansen Dames Harlingen 1751-07-03
Pieter symons Waterman Harlingen 1751-07-03
Jan Poppes Friesland 1751-07-05
Hendrick jansen Platie Molkwerum 1751-07-06
Jan Gerrits Harlingen 1751-07-07
Anne sanders Bontecoe Riga 1751-07-12
Enoch Siourts Harlingen 1751-07-13
Doue Seilmacker Harlingen 1751-07-16
Wouter Elkes Harlingen 1751-07-18
Adrian barent Swart Harlingen 1751-07-24
Jan Slooten Amsterdam 1751-07-24
Johanes hilkes de Haen Harlingen 1751-07-24
Pieter douwe Metie Harlingen 1751-07-25
Peter Mathisen Harlingen 1751-07-29
Jan jansen Zeijlmacker Harlingen 1751-07-30
Jarig Jansz Harlingen 1751-07-30
Dirk teekes de Boor Friesland 1751-07-31
Tiert Jouckes Harlingen 1751-08-03
Teeke jelles de Boor Harlingen 1751-08-08
Doekle Piers Harlingen 1751-08-13
Esge hilkes de Haen Friesland 1751-08-20
Doue Zeijlmacker Harlingen 1751-08-25
Feyke Michels Harlingen 1751-09-06
Jan Zeylemacker Harlingen 1751-09-06
Pieter simons Waterman Harlingen 1751-09-07
Joris Ottes Friesland 1751-09-13
Anne hilkes de Haen Friesland 1751-09-13
Jan Poppes Harlingen 1751-09-15
Sander Annes Friesland 1751-09-24
Egge Wiggerts Harlingen 1751-09-29
Jan gerrits Schoen Friesland 1751-09-30
Pieter janse Damis Harlingen 1751-09-30
Douwe jans Zeijlmaker Harlingen 1751-09-30
Esge hilkes de Haen Friesland 1751-09-30
Hendrik Joukes Harlingen 1751-10-01
Hendrik Nanties Harlingen 1751-10-06
Tiert Joukes Harlingen 1751-10-10
Pieter Mathijsen Friesland 1751-10-10
Anne hilkes de Haen Harlingen 1751-10-12
Hildrik Eijmen Harlingen 1751-10-14
Hendrik j: Platie Molkwerum 1751-10-14
Joris Ottes Harlingen 1751-10-15
Doekle Piers Harlingen 1751-10-21
Tipke Claesen Harlingen 1751-10-25
Adrian b: Swart Harlingen 1751-11-02
Sander Annes Harlingen 1751-11-03
Doekle Piers Harlingen 1751-12-05
Jan Poppes Harlingen 1751-12-11
Pieter Mathijsen Harlingen 1751-12-12
Jetse Wouters Harlingen 1751-12-23
Anne sanders Bontecoe Riga 1752-01-07
Herman Eyses Harlingen 1752-03-13
Johannes hilkes de Haen Harlingen 1752-03-15
Esche hilkes de Haen Harlingen 1752-03-15
Sander Annes Harlingen 1752-03-19
Tiert Jouckes Harlingen 1752-03-20
Ige Wiggerts Harlingen 1752-03-22
Bonne Teunis Harlingen 1752-03-22
Lolke Jacobs Harlingen 1752-03-25
Siourd Liewes Harlingen 1752-03-27
Pieter Gerrits Harlingen 1752-04-08
Dirk teekes de Boor Workum 1752-04-12
Tiebbe Gerrits Harlingen 1752-04-22
Tietie Scholtes Harlingen 1752-04-23
Atte Hermans Harlingen 1752-04-23
Siebold Sierks Harlingen 1752-04-24
Ige Wiggerts Harlingen 1752-05-01
Tiert Jauckes Harlingen 1752-05-02
Sander Annes Friesland 1752-05-07
Pieter simons Waeterman Harlingen 1752-05-09
Anne hilkes de Haan Harlingen 1752-05-11
Foppe Foppes Harlingen 1752-05-11
Jan gerrit Schoen Harlingen 1752-05-15
Esge hilkes de Haen Harlingen 1752-05-17
Johannes hilkes de Haen Harlingen 1752-05-22
Hendrick jansen Platie Molkwerum 1752-09-13
Pieter simons Waterman Amsterdam 1752-09-13
Tiert Jouckes Harlingen 1752-09-14
Teeke Boor Friesland 1752-09-16
Doue pieters Meetie Harlingen 1752-09-17
Reurt Teekes Harlingen 1752-09-17
Tecke jelles de Boor Friesland 1752-09-18
Pieter jansen Dames Harlingen 1752-09-26
Douwe Simons Harlingen 1752-10-01
Anne hilkes de Haen Friesland 1752-10-02
Dirk teckes de Boor Workum 1752-10-02
Enoch Siourds Harlingen 1752-10-11
Doue jansen Seylmacker Harlingen 1752-10-12
Jan gerrit Schoen Friesland 1752-10-13
Sicke Rinses Harlingen 1752-10-14
Sander Annes Harlingen 1752-10-18
Pieter simonse Waterman Harlingen 1752-10-27
Sicke Rintses Harlingen 1752-11-18
Teeke jelles de Boor Makkum 1752-11-23
Ime Teddes Harlingen 1752-11-24
Wander Jacobs Harlingen 1752-11-26
Jan claesen van der Mey Harlingen 1752-11-30
Sybrand Jansz Harlingen 1752-11-30
Doekle Piers Harlingen 1752-12-03
Tietie Schelties Harlingen 1752-12-15
Johannes hilkes de Haen Friesland 1753-03-19
Pieter Mathiesen Friesland 1753-03-20
Sicke Rintses Harlingen 1753-04-04
Esge hilkes de Haen Harlingen 1753-04-07
Johannes hilkes de Haen Harlingen 1753-04-14
Doue Symens Harlingen 1753-04-14
Melle Binckes Harlingen 1753-04-16
Wiggert Alberts Amsterdam 1753-04-21
Pieter Mathiesen Harlingen 1753-04-21
Hendrick j Platie Friesland 1753-04-21
Bonne Theunis Harlingen 1753-04-24
Sibold Sierks Harlingen 1753-04-27
Jan hansen Swart Harlingen 1753-05-02
Esge hilkes de Haen Harlingen 1753-05-08
Jan gerrits Schoen Harlingen 1753-05-13
Hendrick jansen Platie Friesland 1753-05-17
Douwe pieters Metie Harlingen 1753-05-23
Johannes hilkes de Haen Friesland 1753-05-24
Dockle Piers Harlingen 1753-06-03
Sybrand Jansz Harlingen 1753-06-03
Wiggert Alberts Danzig 1753-06-05
Tymen Lubberts Harlingen 1753-06-05
Gerrit Roelofs Harlingen 1753-06-06
Johan christian Potenborg Harlingen 1753-06-09
Secke jelles de Boor Friesland 1753-06-09
Pieter Mathiesen Friesland 1753-06-09
Reurt Teekes Harlingen 1753-06-13
Tiebbe Gerrits Harlingen 1753-06-13
Fiepke Claesen Harlingen 1753-06-18
Jan Poppes Harlingen 1753-06-21
Sikke Rinses Harlingen 1753-06-24
Ime Feddes Harlingen 1753-06-25
Elke Emericks Harlingen 1753-06-30
Jetse Wouters Harlingen 1753-06-30
Johannes hilkes de Haen Workum 1753-07-03
Esge hilkes de Haen Friesland 1753-07-06
Doue Simons Harlingen 1753-07-09
Dirk teekes de Boor Workum 1753-07-18
Doekle Piers Harlingen 1753-07-19
Jan Poppes Harlingen 1753-07-25
Ide Poppes Harlingen 1753-07-25
Focke Thomas Harlingen 1753-07-30
Teeke jelles de Boor Friesland 1753-07-31
Pieter Mathiesen Amsterdam 1753-08-03
Esge hilkes de Haen Harlingen 1753-08-07
Sicke Rinses Harlingen 1753-08-10
Wiggert Alberts Harlingen 1753-08-13
Reurt Teekes Harlingen 1753-08-13
Tiebbe Gerrits Harlingen 1753-08-14
Elke Emmerick Friesland 1753-08-15
Anne hilkes de Haen Harlingen 1753-08-19
Dowe Symons Harlingen 1753-08-27
Sipke jannes van Slooten Harlingen 1753-08-29
Jetse Wouters Harlingen 1753-09-07
Pieter Mathiesen Harlingen 1753-09-10
Doue pieters Meetie Friesland 1753-09-16
Sybrand Jansz Harlingen 1753-09-17
Anne hilkes de Haen Friesland 1753-09-17
Doue jansen Zeylmacker Harlingen 1753-09-17
Teeke jelles de Boor Friesland 1753-09-20
Esge hilkes de Haen Friesland 1753-09-20
Drik teekes de Boor Friesland 1753-09-20
Pieter s Waterman Friesland 1753-09-22
Pieter Mathiesen Friesland 1753-10-09
Dirk teekes de Boor Workum 1753-10-11
Gerrit Roelofs Harlingen 1753-10-11
Teeke jelles de Boor Makkum 1753-10-12
Aert Aryens Harlingen 1753-10-12
Sipke jannes van Slooten Harlingen 1753-10-13
Esge hilkes de Haen Friesland 1753-10-13
Gerrit Boeties Harlingen 1753-10-16
Wander Jacobs Harlingen 1753-10-21
Wiggert Alberts Amsterdam 1753-10-23
Jetse Wouters Harlingen 1753-10-23
Doekle Piers Harlingen 1753-10-23
Pieter simonse Waterman Friesland 1753-10-29
Reurd Teekes Harlingen 1753-10-29
Wander Jacobs Harlingen 1753-12-09
Simon piet Waterman Friesland 1761-03-29
Johannes hilkes de Haan Harlingen 1761-04-11
Douwe Peters Harlingen 1761-04-15
Mewis hendrick Rolwagen Harlingen 1761-04-21
Simon piet: Waterman Harlingen 1761-04-25
Jan Poppes Amsterdam 1761-05-12
Johannes hilkes de Haen Harlingen 1761-05-18
Claes arij Smith Harlingen 1761-05-26
Mewes hendrick Rolwagen Harlingen 1761-06-13
Johan hilkes de Haan Harlingen 1761-06-23
Jacob Jurians Harlingen 1761-07-11
Sijbrand Jans Harlingen 1761-07-16
Pieter jurgens Less Harlingen 1761-07-25
Sipke Claesen Harlingen 1761-08-01
Jan Poppes Amsterdam 1761-08-06
Claes arij Smith Harlingen 1761-08-07
Douwe Pieters Harlingen 1761-08-08
Jacob Jurians Harlingen 1761-08-09
Simon pieter Wieterman Harlingen 1761-08-13
Bonne Theunis Harlingen 1761-08-21
Sibrand Jans Harlingen 1761-08-26
Titse Jelkes Harlingen 1761-08-28
Douwe jans Zeijlmaker Harlingen 1761-09-07
Tipke Claesen Harlingen 1761-09-14
Jan hylkes de Haan Harlingen 1761-10-06
Bonne Theunis Harlingen 1761-10-07
Simon pieter Waterman Friesland 1761-10-24
Douwe jans Zeijlmaker Harlingen 1761-11-04
Bonne Teunis Harlingen 1762-03-14
Rintie dirks Klin Harlingen 1762-04-09
Pieter s Waeterman Friesland 1762-04-19
Jan mart Blom Amsterdam 1762-04-25
Bonne Theunis Harlingen 1762-04-28
Jan Poppes Amsterdam 1762-05-03
Lauw jans Heijneman Harlingen 1762-05-04
Simon Hessels Harlingen 1762-06-16
Bonne Theunis Harlingen 1762-06-18
Gerrit claeses Zeijlmaker Harlingen 1762-06-20
Louw jans Heineman Harlingen 1762-06-30
Simon piet Waterman Harlingen 1762-06-30
Wiggert Alberts Amsterdam 1762-07-03
Jan Poppes Amsterdam 1762-07-13
Haring Koe de Lemmer 1762-07-13
Teunis Anthonij Harlingen 1762-07-18
Piter sijmons Vaterma Harlingen 1762-07-19
Gerrit claes Zijlmaker Harlingen 1762-08-05
Bonne Teunis Harlingen 1762-08-14
Jan martens Blom Harlingen 1762-08-19
Jan Poppes Amsterdam 1762-09-12
Cornelis ariens Backer Harlingen 1762-09-12
Jacob Juriens Harlingen 1762-09-13
Aert Aerjens Harlingen 1762-09-23
Simon pieters Waterman Harlingen 1762-09-26
Theunis Anthonij Harlingen 1762-11-03
Jan Poppes Amsterdam 1762-11-26
Jacob Juriens Harlingen 1762-12-08
Aert Aerjens Harlingen 1762-12-08
Sipke janes van Slooten Harlingen 1763-04-21
Ruurt Teekes Harlingen 1763-04-21
Tipke Claesen Harlingen 1763-05-16
Ruurd Teekels Harlingen 1763-05-24
Claes Jacobs Harlingen 1763-05-26
Hendrik jansse Platie Molkwerum 1763-05-26
Jacob Jurgens Harlingen 1763-06-06
Piet: sijm: Waterman Harlingen 1763-06-24
Jan Poppes Amsterdam 1763-06-25
Douwe jans Zeijlmaker Amsterdam 1763-06-25
Rinke dirks Klein Harlingen 1763-06-25
Jan Wiebes Harlingen 1763-06-28
Sipke janes van Slot Harlingen 1763-07-04
Ipke Claessen Harlingen 1763-07-16
Rem: Berends Harlingen 1763-07-31
Claes arjens Smith Harlingen 1763-08-03
Peter sijmons Waterman Harlingen 1763-08-04
Haring de Koe Lemmer 1763-08-17
Jacob Jurians Harlingen 1763-08-17
Theunis Anthonij Harlingen 1763-08-18
Simon pieters Waterman Harlingen 1763-08-22
Ruerd Teekes Harlingen 1763-08-31
Ger: cl: Zijlmaker Harlingen 1763-09-02
Jan Jaukes Harlingen 1763-09-23
Theunis Anthonij Harlingen 1763-09-30
Claes ad: Smith Harlingen 1763-10-29
Corn: j: Backer Harlingen 1763-11-08
Simon piet: Waterman Harlingen 1763-11-26
Claes arijans Smit Harlingen 1763-12-19
Ruurd Teekes Harlingen 1763-12-23