Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 65-060 5-054 F-176F-168
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 145-059 5-051 F-173F-164
 huisnummer lager  huisnummer hogerRomastraat 29(niet bekend)(niet bekend)G-128G-140


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 6
ten oostenGrote Kerkstraat 10
ten zuidenHeiligeweg 7
ten westenGrote Kerkstraat 4
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 6naamloze steeg ten westen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0169v van 10 jun 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jans slotke


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0203r van 6 apr 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 14Grote Kerkstraat ZZ00‑00‑00 cggrondpacht uit een huis en grond
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenhet huis van Evert Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHilck Harings
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Griet Claesen, weduwe van
crediteur (triumphant)wijlen Jan Lammertsslotke
verkoper (gesuccumbeerde)Jan Jansen de jongeslotke


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0278v van 13 dec 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Jan Jans slotke


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0317r van 6 jun 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan slotker


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0366r van 26 jun 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Jan de jongeslotke


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0375r van 9 okt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0413r van 3 jun 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 14Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]525‑00‑00 GGhuis strekkende van voren van de straat tot achter aan het water
koperJan Hessels, gehuwd met
koperLuythien Lammerts
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenHendrick Taeckes
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenHilck Harings
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperDurck Heeres, gehuwd met
verkoperWyck Hessels


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0004r van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg naast het voorhuis
naastligger ten oostenHendrick Aerts


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0015v van 10 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 14Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]600‑00‑00 GGhuis en erf
koperLammert Jansen, gehuwd metwieldraaier
koperJanneke Claeses
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
verpachter grondJan Hessels Fries 0‑16‑00 CG
protesteert omdat hij dit huis al gekocht heeftJohan Symens
naastligger ten oostenWybrant Rintses bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLyckle Haringhs
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperKempo Rintses, gehuwd met
verkoperFijcke Hendricx
tekst in de margeJohan Symenszn. seggende d'huysinge alhier geproclameert van Kempo Rintses cum uxore gecoft te hebben, verspiert bij desen den vercopinge mit voors. proclamant gedaen in forma.
tekst in de margeD'vercoopers ontkennenden bij expres des verspierders aengeven van coop, protesteren de nullitate ende van ontschadelicheyt van de verspieringe sampt van costen, schaden ende interessen over den nulle spieringe te hebben ende te lijden, actum den 2en marty 1611, moegende lijden dat de verspierder tot bewijs van sijn pretense aengeven van coop werde geadmitteert.
tekst in de margeJohan Symens in persone verclaert sijn verspieringe. Actum den 12en marty 1611.
tekst in de margeEnde sijn alle verdere handen affgewesen ende tot decisie van partien questie 't gewijsde gereserveert. Actum utsupra.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten den 6en aprilis 1611.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Jans, wieldraaier x Janneken Claesen kopen een huis zz. Kerkstraat. Ten O. bakker Wybrant Rintses, ten W. Lyckle Harings. Grondpacht 12 st aan de Stad en 16 st aan Jan Hessels Fries? Gekocht van Kempe Rintses x Fycke Hendricx voor 600 gg.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0021r van 2 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAernt Hendricx wieldraaier


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0138v van 13 feb 1613 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0054v van 8 dec 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0198v van 18 dec 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 6Kerkstraat ZZ0‑00‑00 GGvoor- en achterhuis daer Sodoma uytsteeckt
koperN. N. Sodom
trekt zijn (hier niet aangetroffen) protest inJacob Piters
naastligger ten oostenTiaard Jouckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenheer Albert
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Jantyen Jelis, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hendrick Aerts Ducis
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Jacob Joris Ollemans
tekst in de margeJacob Piterszn, alhier in de secretarie comparerende, verclaert dat hij zijne protestatie gedaen opte vercopinge van de huysinge hier in de proclamatie gemelt, alsmede opte vercopinge van de camer ofte huysinge bij Doye Jacobs gecocht van den proclamanten in eersten a[c]te gemelt ofte opte cooppenningen van beyde d'selve, affstaet, ende verclaert voorts soo veel d'selve concerneert d'helft van de voors. huysinge ende camer bij wijlen Jacob Joris nagelaten ofte van den selven affgecomen, blijvend zijne protestatie neffens d'andere helfte bij Jantien Jelis vercoft in cracht. Actum den 7en july 1627 (!).
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild ten verzoeke van Jantyen Jelis wv Hendrick Aerts Ducis voor 1/2, en van de erven Jacob Joris Ellemans voor 1/2, een voor- en achterhuis zz. Kerkstraat, daer Sodoma uytsteeckt, waaruit voors. Hendrick Aerts versturven is. Ten O. Tiaard Jouckes, ten W. heer Alberts.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]737‑00‑00 GGhuis daer Sodoma uytsteeckt
koper provisioneelJelmer Pyters Sodom
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet tweede en derde perceel in deze akte
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild een huis daer Sodoma uytsteeckt in de Kerkstraat, nu onlangs provisioneel verkocht aan Dooye Jacobs voor 303 GG


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0279v van 2 jun 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLambert wieldraaier


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0295r van 19 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLambert Jansen wieldraaier


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0301r van 9 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLambert Jansen wieldraaier


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0028r van 7 nov 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0090v van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Claesen


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0120r van 29 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiaerd Jouckis brouwer


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0039r van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]731‑07‑00 GGhuis daer Sodoma uitsteeckt, met loods en ledige plaats
koper door niaarDoye Jacobs waagmeester Sodom
geniaarde koperClaes Pieters, gehuwd metgrootschipper
geniaarde koperWytske Yntes
naastligger ten oostenhuis en brouwerij van Tiaerd Jouckes
naastligger ten zuiden*Doye Jacobs
naastligger ten westen*steeg
naastligger ten westenPieter Jaspers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen burgerhopman Jan Claeses, gehuwd met
verkoperwijlen Trijntie Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoye Jacobs, waagmeester, koopt na niaar proximitatis tegen grootschipper Claes Pieters x Wytske Yntes, een huis zz. Kerkstraat, daer Sodoma uitsteeckt. Ten O. huis en brouwerij van Tiaerd Jouckes, ten Z. Doye Jacobs en een steeg, ten W. Pieter Jaspers en een gezamenlijke steeg. Grondpacht niet genoemd. Gekocht van erven burger-hopman Jan Clasen x Trijntie Pieters voor 731 gg 7 st.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0117v van 16 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Claessen


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0152r van 4 okt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerryt
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerryt


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0167r van 11 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Janssen


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0007r van 20 mrt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat] tot achter aan de muur van de verkopers voorhuis, loods en van de plaats ten westen610‑00‑00 GGhuis waar Sodoma uithangt, loods, ledige plaats en hof achter twee huizen
koperJurrien Langhe, gehuwd met Sodom
koperRemmerich Isacks
naastligger ten oostenTiaard Jouckes
naastligger ten zuidende verkoper Doye Jacobs
naastligger ten westende weduwe van wijlen Broer Jansen* brouwer
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperDoye Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurrien Langhe x Remmerich Isacks kopen een huis daer Sodoma uythangt, loods, ledige plaets en hof, achter twee huizen, strekkende van de Kerkstraat tot de muur van verkopers' voorhuis, plaets en loods. Ten O. Tjaerd Jouckes, ten W. wd. Broer Brouwer. Grondpacht niet genoemd. Gekocht van Doye Jacobs, voor 610 gg.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020r van 18 dec 1636 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZ610‑00‑00 GGhuis
koperN. N.
bewonerSjoukuitdraagster
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Broer Jansen* brouwer
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0025r van 29 jan 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiaard Jouckes Swaentie brouwer


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0137v van 7 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZ strekkende achter tot het huis van Doye Jacobs750‑00‑00 GGhuis daer Sodoma uithangt, loods en hof
koperJacob Heris, gehuwd met Sodom
koperRijckland Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenhuis en brouwerij van Bartel Cleysen
naastligger ten zuidenDoye Jacobs
naastligger ten westenCataline Jans
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperRemmerich Isacks*, weduwe van
verkoperwijlen Jurien Langhe*


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0054v van 26 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerrit Dircx
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerrit Dircx
naastligger ten westende weduwe van Gerrit Claessens
naastligger ten westende weduwe van Gerrit Claessens


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0071r van 28 mei 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerrit bakker


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0252r van 14 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0254r van 14 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0148r van 17 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Bartle Allerts


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0123r van 19 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0119r van 24 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 29Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat tegenover Roma]131‑14‑00 GGtwee kamers of dwarshuis
koperClaes Willems Burger
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende kamer van Lammert Gijsberts
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westende kamer van Claes Willems
naastligger ten noordende hof van Foppe Foppes rentmeester
verkoperBarent Hiddes de Friesordinaris kapitein ter zee
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Willems Burger koopt een kamer of dwarshuis in de Bot Apotequersstraat, scheen over Romen.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0216v van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Bartel Allerts


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0027v van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende dochter van wijlen Bartel Allerts


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0050ra van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Hendrix


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0033r van 24 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPytter Hendrix wijdschipper


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0020ra van 7 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytter Hendrix


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0349r van 13 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Stinnerts mr. stadstimmerman


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0027r van 22 okt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTrijntie Cornelis


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0043v van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jacob Heeres


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0074r van 2 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Stoker


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0003v van 28 nov 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Stinnerts mr. timmerman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 14huis
eigenaarde heer Widenbrug
gebruikerwed. Lieuwe Martens
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑08‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-060Grote Kerkstraat 6huis
eigenaarDirck Cornelis cum sorore
gebruikerDirck Cornelis cum sorore
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 14huis
eigenaarvrouw Widenbrugh
gebruikerwed. Lieuwe Martens
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan14‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-060Grote Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Cornelis erven
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0207v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jacob Heeres


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 14huis
eigenaarwed. de heer Wydenbrug
gebruikerconrector Wassenaer
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑06‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-060Grote Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Cornelis suster
gebruikerDirk Cornelis suster
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0071r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 14Grote Kerkstraat ZZ320‑14‑00 GGhuis
koperJan Schonebeek, gehuwd metmr. chirurgijn
koperAefke Huiberts
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Arjen Beerns
naastligger ten zuidenKoert Burman
naastligger ten westenmevrouw Oldaen, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Wijdenbrugh
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperPyter Hendrixkoopman


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0332v van 17 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYbeltje Pieters


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0072v van 20 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerben Piers


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0115v van 28 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Schoonebeek mr. chirurgijn


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0238r van 27 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Gerbens


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0022r van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYbeltie Cornelis


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0023ar van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYebeltie Cornelis


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 14huis
eigenaarWydenbrugh
gebruikerds. Faber
huurwaarde37‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑03‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-060Grote Kerkstraat 6huis
eigenaarNinke Cornelis
gebruikerNinke Cornelis
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-060Grote Kerkstraat 6huis
eigenaarJan Clases
gebruikerJan Clases
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0154r van 9 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Schonenbeek


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0158v van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAaltie Jans


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0227r van 26 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAaltie Jans


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0232r van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 29Romastraat NZ tegenover de herberg Roma [staat: Both Apothekerstraat]300‑00‑00 CGhuis
koperAaltie Jans Bostijn, weduwe van
koperwijlen Douwe Feddriks
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenAaltie Jans Bostijn
naastligger ten noordenwijlen Foppe Jans
verkoper van 1/2Saakjen Jans Bostijn, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Jansen Blauw
verkoper van 1/2Janneke Jans Bostijn, gehuwd met te Hoorn
verkoper van 1/2Pieter Alderts Wiering te Hoorn


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0295r van 10 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSymon Fockes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-059 Grote Kerkstraat 14Jan Tjeerds, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
5-059 /2Grote Kerkstraat 14Jan Gerrits, bestaande uit 7 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 14huis
eigenaarJan Tjeerds
gebruikerJan Tjeerds
huurwaarde37‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑14‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-060Grote Kerkstraat 6huis
eigenaarSimon Fokkes
gebruikerJacob Willems
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0272v van 13 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jan Schoonebeecq


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0071r van 30 aug 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 29Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat tegenover de herberg Roma]246‑14‑00 GGhuis met weefwinkel
koperStijntie Jans, weduwe van
koperwijlen Beernt Beernts mr. bontwever
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostensteeg lopend naar de voordeur van Roma
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenOtte Sybes
naastligger ten noordende tuin van Folkert van der Plaats
verkoperHiltie Douwes, gehuwd met
verkoperHendrik van Hees thans uitlandig, derhalve bijgestaan door haar broersoldaat
verkoperDouwe Douwesmr. reidmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStijntie Jans wv Beernt Beernts, in leven mr. bontwever, koopt huis en weefwinkel voor drie getouwen, en bijbehorende aparte woning, in de botapothecarsstraat tegenover herberg 'Roma'. Grondpacht 28 st. Ten O. de steeg naar de voordeur van Roma, ten Z. de botapothecarsstraat, ten W. Otto Sybes woning, ten N. de tuin van Folkert van der Plaats. Grondpacht 28 st aan de Stad. Gekocht van Hiltie Douwes x Hendrik van Hees, soldaat guarnisoen houdende in de graaff, wonende te Harlingen, geassisteerd door haar broeder mr. reidmaker Douwe Douwes, voor 246 gg. 14 st.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0270r van 19 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jan Schoonebeek


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0133v van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Jan Schonebeek


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0149r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 14Grote Kerkstraat ZZ254‑00‑00 GGdeftig huis
koper door niaarJan Schonebeek mr. chirurgijn
geniaarde koperJurjen Carsten de Jong, gehuwd metwinkelier
geniaarde koperWilhelmina Nelleewinkelierse
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
huurderJurjen Carsten de Jong c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHuibert Schonebeek meerderjarige vrijgezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schonebeek koopt huis zz. Grote Kerkstraat. Geen naastliggers genoemd. Grondpacht 12 st. Gekocht van Huibert Schonebeek, vrijgezel, voor 254 gg. 7 st.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0210r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Backer


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0258v van 21 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 29Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat] tegenover de herberg Roma350‑00‑00 CGhuis en weefwinkel en aparte woning aaneen gebouwd
koperAntje Johannes, weduwe van
koperwijlen Dirk Pyters
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
huurderRegina Jans
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenOtte Sybes
naastligger ten noordende tuin van Jacob Willems
verkoperHarmen Gerrytsbontwever te Enschede


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0205v van 21 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Schonebeek


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0002v van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZ431‑00‑00 GGhuis
koperPieter Wytzes Blok mr. schilderaar
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
huurderJacob Jacobs mr. boendermaker60‑00‑00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Albartus de Haas c.s.
naastligger ten zuidende weduwe van Philippus Swart
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperSimon Fokkes Bakkeroud mr. koperslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Wytses Blok, mr. schilderaar koopt huis, eertijds 'Sodoma'. Ten O. de vroedsman Albartus de Haas, ten Z. wd. Philippus Swart, ten W. een steeg, ten N. de Grote Kerkstraat. Met vrij in- en uitgang door de steeg ten W. Met indeling van het huis. Verkoper Simon Fokkes Bakker, mr. koperslager.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0059r van 22 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Schonebeek


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0074v van 28 feb 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Pieters


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0095r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Wytses Blok


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0177r van 16 okt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Pieters


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0286r van 3 sep 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 29Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]320‑00‑00 CGhuis
koperFolkert Baukes, gehuwd met
koperDieuwke Okkes
verpachter grondde stad Harlingen1‑16‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenN. N.
verkoper q.q.Dirk Bartling, gelastigde vanspekslager
verkoperPieter Durks
verkoperAgnieta Durks
verkoperJohannes Durks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter 10 = kadnr. 1177) Cornelis Jacobs Coster x Baatje? Poulus koopt een huis c.a. omtrent de Vijver. Ten O. erven Jan Poulus, ten W.?, ten Z. de straat, ten N. de convooimeester van der Straaten. Gekocht van Froukje Jans wv Geert Hansen, voor 96 gg.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0009r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFolkert Baukes*


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0083v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 29Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]119‑21‑00 GGhuis
koperPoppe Menalda [staat: Manalda] koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
huurderFolkert Baukes c.u.22‑00‑00 CG
huurderMaayke Wytzes 0‑05‑00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenJan Bolman
naastligger ten noordenAbraham Hansen
verkoperCatharina Bartling, gehuwd met
verkoperJan H. Teutelingbontwever
verkoperAnna Bartling, gehuwd met
verkoperJan Willems van der Werff
verkoperJohannes Kramer, vader en voogd vankoopman te Amsterdam
verkoperAnna Gezina Kramer, dochter van
verkoperwijlen Alida Bartling
erflaterwijlen Dirk Bartling, gehuwd met
erflaterwijlen Gezina Westendorp


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0307v van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 29Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]350‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Harmens, gehuwd met te Wijnaldum
koperAkke Gerbens te Wijnaldum
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
huurderFolkert Baukes 22‑00‑00 CG
huurderMaaike Wytzes 0‑05‑00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenJan Bolman
naastligger ten noordenAbraham Hansen
verkoperPoppe Menaldakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Harmens x Akke Gerbens te Wijnaldum, kopen huis in de Botapothecars straat, thans gehuurd en bewoond door Folkert Baukes c.u. voor 22 gg. en Maayke Wytzes voor 5 st. per week. Grondpacht 28 st aan de stad. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Botapothecars straat, ten W. Jan Bolman, ten N. Abraham Hansen. Gekocht van Poppe Menalda, coopman, voor 350 cg.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0114r van 17 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0161r van 4 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZ550‑21‑00 GGhuis
kopervroedsman Albert Wymes Bakker koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
huurder deelHendrik Merkelbach
huurder deelPieter Hendriks
huurder deelWybe Wytses
naastligger ten oostenJan Sybrens
naastligger ten zuidenburgemeester T. Stephani
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper van 3/9Wytse Heinsschilder
verkoper van 3/9Johannes Kibbelaar, gehuwd metarbeider
verkoper van 3/9Rigtje Heins
verkoper van 1/9Berber Jans Bot meerderjarige vrijster
verkoper van 1/9Claas Jans Weydeman, gehuwd met
verkoper van 1/9Antje Romkes Wassenaar
verkoper van 1/9Jan Cornelis Bakker, gehuwd met
verkoper van 1/9Dieuwke Romkes Wassenaar
erflaterwijlen Pieter Wytses Blok, gehuwd metmr. schilder
erflaterwijlen Lijsbert Jans Bot
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Wymes Bakker, raad in de vroedschap en koopman, koopt een huis Grote Kerkstraat bewoond door Hendrik Merkelbach, Pieter Hendriks en Wybe Wytses. Vrije opgang door een steeg ten westen. Naastliggers zijn burgemeester T. Stephany, Jan Sybrens, de Kerkstraat en een steeg. grondpacht 12 st aan de Stad. Gekocht van de erfgenamen van wl. mr. schilder Pieter Wytses Blok x Lijsbert Jans Bot, met name schilder Wytse Heins, Rigtie Heins x arbeider Johannes Kibbelaar voor 2/3, meerderjarige vrijster Berber Jan Bot, Antie Romkes Wassenaar x Claas Jans Weydenaar, Dieuwke Romkes Wassenaar x oud schipper Jan Cornelis Bakker voor 1/3, voor 550 GG.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0302v van 20 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Schonebeek


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0104v van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Ritske Jans c.u.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0107r van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 14Grote Kerkstraat ZZ121‑00‑00 GGhuis
koperRitske Jans, gehuwd met
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
huurder achterkamermilitairen 0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenJarig Klaver
naastligger ten zuidenAlbert Bolman
naastligger ten westenEvert Tadema
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperGrietje Jans Schoonebeek, gehuwd met
verkoperJarig Jacobs van der Ley


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0145r van 4 okt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 29Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]380‑00‑00 CGhuis
koperFokke Hessels, gehuwd metmetselaarsknecht
koperTrijntje Bastiaans
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
huurderJacob de [niet ingevuld] c.u.30‑00‑00 CG
huurderEgberdina Claases 0‑06‑00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Bot apothecarsteeg]
naastligger ten westende weduwe van Jan Bolman
naastligger ten noordenRoelof van Dijk
verkoperFoekje Jacobs Kuiper, weduwe van
verkoper q.q.wijlen Poppe Eekes Menalda, gelastigde vankoopman
verkoperAukje Gerbens, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Harmens, houderse van het reversaal ten laste van
reversaalhouderJohannes Jans, gehuwd met
reversaalhouderAngenietje Dirks


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0352v van 23 okt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRitske Jans


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0032v van 20 mei 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFokke Hessels


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0351v van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Hessels


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0163r van 28 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRitske Kronenburg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0137r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet onlangs gekochte huis van de weduwe van Poppe Menalda


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0141r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 29Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]83‑10‑00 CGhuis
koperFoekje Kuiper, weduwe van
koperwijlen Poppe Menalda
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
huurderde weduwe van Fokke Hessels
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRoelof van Dijk
verkoper q.q.Tjerk van Benthem, curator overboekdrukker en koopman
verkoperwijlen Fokke Hessels
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(11 of 33) Foekje Kuiper wd. Poppe Menalda koopt een huis in de Bot Apothecarsstraat. Grondpacht 28 st aan de Stad.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0278r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 14achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRitske Jans Cronenburg mr. huistimmerman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0278r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 14achterGrote Kerkstraat achter de timmerwinkel50‑00‑00 CGkeuken en plaats
koperJohannes Willems Jaager, gehuwd metmr. slager
koperTrijntje Jackles
naastligger ten oostenLevy Jacobs
naastligger ten zuidenJohannes Willems Jaager c.u.mr. slager
naastligger ten westenH. Merkelbach
naastligger ten noordenRitske Jans Cronenburg mr. huistimmerman
verkoperRitske Jans Cronenburgmr. huistimmerman


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-056, pag. 75Grote Kerkstraat 6Ritske Kronenburgh


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0098v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRitske Croonenburg


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0281r van 7 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRitske Croonenburg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-054, pag. 108Grote Kerkstraat 6Ritske J Cronenburg2‑00‑00 cgstond: a w bakker huis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-173Grote Kerkstraat 14Ritske Jans Kronenburg... Jan Kronenburg, eigenaar en medegebruiker is Jan Adam Hildt, 1814. (GAH204); erven R.K. eigenaar van wijk F-173, gebruiker is Jan A. Bakker, pakhuis 1814. (GAH204); wed. R.K. eigenaar van wijk G-128, gebruiker is Arent ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Claas Heeres de Vries... dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1811, huw 1815, ovl 1819, huw 1832, ovl 1864, ovl 1875; gebruiker wijk F-176, winkelier; medegebruikers Trijntje Hoogstra, Grietje Edsgers, gealimenteerd; eigenaar is Jan A. Bakker, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Dirkje Willems de Vries... HRL, huwt met Klaas Heres de Vries, getuige bij geboorte aangifte van Janneke Overdijk in 1811, ovl wijk F-176, N.H., dv ... en Antje Dirks; huw Grote Kerk HRL 1793, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, ovl 1814, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Grietje Edsgers... Schemkus, doet overlijdensaangifte van Jan Martens in 1811; BS ovl 1811, ovl 1871; gebruiker van wijk F-176, gealimenteerd; eigenaar is Jan A. Bakker, 1814. (GAH204); oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Jan Alberts Bakker... gebruiker van wijk F-173, pakhuis; eigenaar is R. Kronenburg erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-176; gebruikers Claas Heeres de Vries, winkelier, Trijntje Hoogstra, Grietje Edsgers, gealimenteert, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Trijntje Hoogstragebruiker van wijk F-176, medegebruikers zijn Claas Heeres de Vries, winkelier, en Grietje Edsgers, gealimenteerd, eigenaar is Jan A. Bakker, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-128Romastraat 29Arent Huisjemaker... met Voske Ruurds, kind: Geert Arends H, geb 1794 HRL; BS ovl 1817; 1840 overlijdens; gebruiker van wijk G-128, korenmeter, eigenaar is R. Kronenburg wed., 1814. (GAH204); A. Geerts H., van HRL, en Antje Roelofs ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-176Grote Kerkstraat 6Jan A Bakker Claas Heeres de Vries winkelier
F-176Grote Kerkstraat 6Jan A Bakker Trijntje Hoogstra
F-176Grote Kerkstraat 6Jan A Bakker Grietje Edsgers gealimenteerd
F-173Grote Kerkstraat 14R Kronenburg ervenJan A Bakker pakhuis
G-128Romastraat 29R Cronenburg wedArent Huisjemaker koornmeter


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 33 en 37 van 3 mrt 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-173Grote Kerkstraat 14provisionele en finale toewijzingfl. 45timmerwinkel F-173
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
verkoperGouke Hingst
verkoperMartinus Gerbrands Pettinga
koperSchelte Piers van der Hoeven


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 311 van 8 okt 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-173Grote Kerkstraat 14koopaktefl. 75timmerwinkel F-173
 
verkoperFolkert van der Hoeven (mr. huistimmerman)
ten oostenJacob Levy
ten zuidende koper Willem Jager
ten westende weduwe Merkelback
ten noordende straat
koperWillem Jager (mr. slager en vleeshouwer)


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 17 en 22 van 20 feb 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-176Grote Kerkstraat 6provisionele en finale toewijzingfl. 387huis F-176
 
verkoperJohannes Bekius (te Midlum)
verkoperGerben Bekius (te Midlum)
verkoperJan Bekius
verkoperPieter Bekius
verkoperZetske Jans Bakker
verkoperWybe Bekius (te Almenum)
verkoperJohannes Jans Bekius (te Midlum)
verkoperJohanna Bekius (te Midlum)
verkoperAafke Bleeker (te Midlum)
verkoperGrietje Bleeker
koperJan van der Weide


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1043Grote Kerkstraat 6wed. Jan Douwes BekiusschoenmakerscheHarlingenhuis en erf (114 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1047Grote Kerkstraat 14Willem Johannes JagerslagerHarlingenpakhuis of bergplaats en erf (96 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1681Romastraat 29Johannes HessmolenaarsknegtWoudsendhuis (40 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Cornelia Johannes Sandstrahuwt met Jan de Boer, wonende te HRL 1844; BS ovl 1844; oud 44 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-176; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Jan S. de Boeroud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-176; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Jantie Treinsmaoud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-176; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-128Romastraat 29Durkje P Krofoud 56 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk G-128; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-128Romastraat 29Inne Wiegers van der Weide... huw 1822, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-306; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-128; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-128Romastraat 29Jarigje Pieters Luidinga... BS huw 1822, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk G-306; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-128; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-128Romastraat 29Douwe Stoffels de Vries, overleden op 17 mei 183976 jr, sleper, geboren Hindeloopen, overleden Romastraat G 128, gehuwd. (CzOG nr. 32) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-176Grote KerkstraatJan S de Boer45 jscheepstimmermanHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-176Grote KerkstraatCornelia Sanstra44 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-176Grote KerkstraatAnna J de Boer19 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-176Grote KerkstraatMaayke de Boer11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-176Grote KerkstraatJohanna de Boer11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-176Grote KerkstraatKaatje de Boer7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-176Grote KerkstraatJantie Treinsma56 jgeenHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
F-176Grote KerkstraatTetje Hilverda25 jnaaisterHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-176Grote KerkstraatTrijntie Hilverda22 jnaaisterHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-128RomastraatDurkje Pieters Krof56 jHindelopengezin 1, v, protestant, weduwe
G-128RomastraatInne van der Weide42 jwerkmanHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
G-128RomastraatJarigje P Ludinga42 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-128RomastraatPieter van der Weide16 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-128RomastraatWieger van der Weide9 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-128RomastraatKlaas van der Weide3 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-128RomastraatJetske van der Weide14 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-128Romastraat 29Fritske Innes van der Weide, overleden op 12 september 18411 1/2 jr (geboren 30/3/1840), overleden Romastraat G 128. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 73) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-176Grote Kerkstraat 6Tietje de Weerd, overleden op 1 augustus 18425 wk, overleden Kerkstraat F 176. (Certificaat van onvermogen nr. 91) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-176Grote Kerkstraat 6Bartholomeus Klok, overleden op 25 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 5/3/1842), overleden Kerkstraat F 176. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-176Grote Kerkstraat 6Harmanus Schaafsma, overleden op 2 september 184328 jr, zeeman, overleden Kerkstraat F 176, gehuwd, 1 kind. (Certificaat van onvermogen nr. 151) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Jourke Jacobus Zijlstrageb 8 jul 1799 HRL, ovl 22 mrt 1863 HRL, N.H., huwt met Rijckert Klaassen Frey, wonende te HRL. 1835, ovl wijk F-176, dv Jacob Ages Z, en Wybrigje Everts; BS ovl 1835; 1863 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk F-219


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-128Romastraat 29Johannes Schoot... Johannes Wilhelmus S, en Helena Hamers/Kramers; BS huw 1832, huw 1865, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk G-128, 132; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-120; ... (alles)


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-128Romastraat 29Jurjen Piebes Waardenburg... Conradi, 2e huwt met Clara Antoinette Bemp, schoenmaker, N.H., Vst 4 aug 1854 uit Franeker, ovl wijk G-128, huw.get. bij H.W. Koster en T. Waardenburg, zonder beroep, wonende te Franeker, broeder bruid. 1835, zv ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1043Kerkstraat F-176Albert van der Weidewoonhuis
Sectie A nr. 1047Kerkstraat F-173Sibbele Westendorppakhuis
Sectie A nr. 1681Romastraat G-128Gosse D. Minnemawoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-128Romastraat 29Maria Paulina van der Zee... ovl wijk G-126, dv Jan Harmens vdZ, en Mientje Nak; BS huw 1832, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-128, 132; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-120; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3629Kerkstraat F-168Albert van der Weide c.u.pakhuis en woonhuis
Sectie A nr. 1681Romastraat G-140Erven Gosse Douwes Minnemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3629Grote Kerkstraat 6 (F-168)Izaak de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 3626Grote Kerkstraat 14 (F-164)Tjebbe S. Westendorp (en Cons., te Workum)woonhuis
Sectie A nr. 1681Romastraat 29 (G-140)Auke de Vries (en Cons.)woonhuis


1924 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 6, HarlingenGrote Kerkstraat 6Severein, PieterDe eerste steen
gelegd door
PIETER SEVEREIN
13 Sept. 1924.'


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 6J. Severeinbierbottelaar
Kerkstraat 14mej. Sj. Postmawinkelierster


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 6J. Severein793Bierh.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.J. Severein793Bierh.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.J. Severein793Bierh.


1952 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 14, HarlingenGrote Kerkstraat 14L. van der Heideelectrische schoenmakerij


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.J. Severein793Bierh.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 6P. (Pieter) Severein
Grote Kerkstraat 14G. (Geert) Hiemstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 14beeldbepalend pand4 van 10
  terug