Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 81
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 816-113 6-111 E-211E-200
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 816-113 6-111 E-256E-201
   huisnummer hogerSint Christoffelsteeg 26-113 6-111 E-214E-205
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Christoffelsteeg 46-113 6-111 E-213E-203
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Christoffelsteeg 46-113 6-111 E-213E-204
 huisnummer lager  Sint Christoffelsteeg 66-113 6-111 E-212E-202


Naastliggers vanLanen 81
ten oostende Sint Christoffelsteeg
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 79
ten noordende Sint Christoffelsteeg


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 81Sint Christoffelsteeg of Stokerssteeg of Stroffelsteeg ten oosten


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0062v van 27 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 56west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0155v van 24 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 56oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamer van Jacob moeyewever?


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 56oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0172r van 31 mei 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 56oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFedde Piters schoenmaker


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0205v van 11 jan 1664 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWerp Freerx bakker


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010v van 6 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 81achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWerp Freerx* bakker
naastligger ten noordenBeyts vlechtster


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010v van 6 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 81achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWerp Freerx* bakker
naastligger ten noordenBeyts vlechtster


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010v van 6 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81achterSint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]350‑00‑00 GGhuis
koperJarigh Jansen
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenWerp Freerx* bakker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBeyts vlechtster
verkoperCornelis Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarigh Jansen koopt een huis wz. Stroffelsteeg. Ten O. die steeg, ten W.?, ten Z. Werp? Backer? en te N. Beyts, slachter? Gekocht van Cornelis Jansen, voor 350 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 17vLanen 81Werp Freercks, bakkerf. 400-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0170r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ400‑14‑00 GGhuis
koperCornelis Sybes, gehuwd met
koperTrijntie Cornelis
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Werp Freerx 2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenhet huis van Sicke Lieuwes
naastligger ten noordende woning van Jarich Jans
verkoperde erfgenamen van wijlen Werp Freerx


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0078v van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Sybes


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0191v van 6 mrt 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 81achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sytske Doedes
naastligger ten noordenPytter Polsbroeck


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0191v van 6 mrt 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 81achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sytske Doedes
naastligger ten noordenPytter Polsbroeck


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0191v van 6 mrt 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81achterSint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg] aan het wijdeinde160‑00‑00 GGhuis
koperAndries Douwes wijdschipper
koperJan Taekes
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
bewonerSipke Moses
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sytske Doedes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPytter Polsbroeck
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (keetsgezinden)


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0346v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ150‑00‑00 CGhuis c.o.a.
koper door niaarWeintien Hendrix, weduwe van
koper door niaarwijlen Hylke Joannes Hanekuik
geniaarde koperSymen Fockes c.u.puistermaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenStroffelsteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenWeintien Hendricks
naastligger ten noordenAndries Douwes c.soc.
verkoperCornelis Sybes, gehuwd met
verkoperJancke Cornelis


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0105r van 19 mei 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 56west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0105r van 19 mei 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 56oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0388v van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 56oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pytter Feddes mr. brouwer


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0009v van 26 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 56west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet pakhuis van de verkopers


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0176r van 3 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 56oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Feddes


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0183r van 20 nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 56oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Feddes koopman


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0196v van 18 jun 1713 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Doekes q.q.
naastligger ten noordenoud burgemr. Laas Haselaar c.s.


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0196v van 18 jun 1713 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Doekes q.q.
naastligger ten noordenoud burgemr. Laas Haselaar c.s.


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0196v van 18 jun 1713 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 4Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]45‑00‑00 CGpakhuis
koperHendrick Jacobs, gehuwd metmr. gortmaker
koperJeltie Jans
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenPieter Doekes q.q.
naastligger ten westenJan Jansen Scheltema
naastligger ten noordenoud burgemr. Laas Haselaar c.s.
verkoperDina Tiebbes Dreier, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Feddes


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0220v van 2 sep 1714 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenoud burgemr. Haselaer c.s.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0220v van 2 sep 1714 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenoud burgemr. Haselaer c.s.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0220v van 2 sep 1714 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 4Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]65‑00‑00 CGpakhuis
koperburgemeester Claes Rinnerts Winsma, gehuwd met
naastligger ten oostenMayke Sibrandts Feitema
naastligger ten zuidenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten westenJan Jansen Scheltema
naastligger ten noordenoud burgemr. Haselaer c.s.
verkoperHendrick Jacobs c.u.mr. gortmaker


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0249v van 29 sep 1715 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Claes Rinnerts Winsma


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0249v van 29 sep 1715 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 6Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]150‑00‑00 GGkamer
koperoud burgemeester Claes Rinnerts Winsma
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenClaes Rinties Botsma
naastligger ten westenhet hoff van Jan Jansen Scheltema
naastligger ten noordenoud burgemeester Claes Rinnerts Winsma
verkoperoud burgemeester A. Jacobides
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe oud-burgemeester Claes Rinnerts Winsma koopt een camer in de Stroffelsteeg. Ten O. die steeg, ten W. de hof van Jan Jansen Scheltema, ten Z. Claes Rinties Botsma, ten N. de koper. Gekocht van oud-burgemeester Aemilius Jacobides.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113Lanen 81huis off kamer
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerwed. Gerrit Wouters
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0260v van 1 mrt 1716 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ345‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Jacobsz c.u.mr. huistimmerman
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenHylcke Douwes Hanekuik
naastligger ten westenWybe Douwes Hanekuik
naastligger ten noordenHylcke Douwes Hanekuik
naastligger ten noordenWybe Douwes Hanekuik
verkoperHylcke Douwes Hanekuik, en
verkoperWybe Douwes Hanekuik, voor hen en hun zuster
verkoperJanke Douwes Hanekuik


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0261r van 1 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis gekocht door Cornelis Jacobs


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113Lanen 81kamer
eigenaarPieter Feitema
gebruikerwed. Gerrit Wouters
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan23‑7‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0105v van 16 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 56oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Rinnerts Winsma c.u.


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0143r van 6 sep 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ345‑00‑00 CGhuis
koperDieuke Jurjens, weduwe van
koperwijlen Samuel Sipkes
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenHendrick Jacobs gortmaker
naastligger ten noordenHendrick Jacobs gortmaker
verkoperCornelis Jacobsmr. huistimmerman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113Lanen 81kamer
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerwed. Pyter Feytema
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0144r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ [staat: Stroffelsteeg]725‑00‑00 CGhuis
koperSipke Jans gleibakker
koperEelkjen Harkes
naastligger ten oostenSint Christoffelsteef [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenHendrik Jacobs gortmaker
naastligger ten noordenHendrik Jacobs gortmaker
verkoperDieuke Jurrens, weduwe van
verkoperwijlen Samuel Sipkes


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0211r van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0211r van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 6Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]110‑00‑00 GGhuis
koperSjoerd Talma koopman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenHendrik Jacobs mr. gortmaker
naastligger ten westenHendrik Jacobs mr. gortmaker
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamer
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0046v van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0046v van 24 apr 1735 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 6Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]0‑00‑00 CGhuis
aanhandelaarBaukien Douwes
toehaak150-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamer
verwandelaarSjoerd Talma, gehuwd metwijnhandelaar en koopman
verwandelaarGeertie Clases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaukien Douwes wandelkoopt een huis of woning in de Stroffelsteeg. Ten O. de Stroffelsteeg, ten Z. [niet genoemd], ten W. [niet genoemd], ten N. een doopsgezinde gemeentekamer. Verwandelaars koopman en wijnhandelaar Sjoerd Talma x Geertie Clases Wijnsma krijgen daarvoor een pakhuis zz. oude Blokhuis bij de Havenspoort en moeten 150 CG als toehaak betalen.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113Lanen 81kamer
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerwed. Pyter Feytema
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-113 Lanen 81Sipke Jansen, bestaande uit 2 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113Lanen 81huis
eigenaarSipke Jansen
gebruikerSipke Jansen
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0018r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ hoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]317‑00‑00 GGhuis
koperBartel Bartels timmerman
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan Hendriks
naastligger ten noordenJan Hendriks
verkoperSipke Janswinkelier


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0251r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ hoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]325‑07‑00 GGhuis
koper door niaar ratione sanguinisCorneles Annes, gehuwd metwinkelier
koper door niaar ratione sanguinisTrijntje Pyters winkelier
geniaarde koperHendrik Craemer, gehuwd metturfdrager
geniaarde koperBeeke Heysink
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan Hendriks
naastligger ten noordenJan Hendriks
verkoperBartel Bartelstimmerman


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0223v van 4 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ hoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]288‑07‑00 GGhuis
koperHendrik Jogchems, gehuwd metleerlooier
koperAgnietje Jogchumins
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan Hendriks
naastligger ten noordenJan Hendriks
reversaalhouderwijlen de heer Sjoerd Talma
verkoperCornelis Annes, gehuwd metwinkelier
verkoperTrijntje Pyterswinkelierse
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jogchems, leerlooier, koopt huis hoek Stroffelsteeg. Ten O. deze steeg, ten Z. de Lanen, ten W. en N. Jan Hendriks. Gekocht van erven Sjoerd Talma.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113Lanen 81huis
eigenaarCornelis Annes
gebruikerCornelis Annes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0020v van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Jogchems leerlooier


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0096r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSjoerd Hannema koopman


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0096r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 6Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]300‑00‑00 CGhuis ten dienste van de schouwburg
koperPieter Hannema koopman
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Talma
naastligger ten westenSjoerd Hannema
naastligger ten noordenSjoerd Hannema koopman
verkoperdr. S. Stinstra
verkoperAllard Scheltinga
verkoperTjebbe Dreyer
verkoperJarig Gelinde
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Hannema koopt een huis in de Stroffelsteeg, voor dezen geschikt ten dienst en gebruik door de liefhebbers der schouwburg, bestaande uit een boven- en een onderkamer, beide modern betimmerd en van diverse commoditeiten voorzien. Geen grondpacht. Ten N. en W. Sjoerd Hannema, ten O. de steeg, ten Z. erven Talma. Verkopers waren dr. S. Stinstra, Allard Scheltinga, Tjebbe Dreyer en Jarig Gelinde, die er nogal wat in verbouwd hadden met toestemming van Sjoerd Hannema, als eigenaar van de aangrenzende mouterij ten N. Verkocht voor 300 cg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0304v van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen, op de hoek van de Stroffelsteeg360‑00‑00 GGhuis
koperJan Hannema distillateur
huurderMichiel Wassenaar
naastligger ten oostenStroffelsteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenA. van Ziegen koopman
naastligger ten noordenA. van Ziegen koopman
verkoperAnna Catharina Zarksteen, gehuwd met
verkoperJan van der Polltimmermansknecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema, distillateur, koopt huis op de Lanen op de hoek van de Stroffelsteeg, thans als huurder bewoond door Michiel Wassenaar c.u. Geen grondpacht. Ten O. de Stroffelsteeg, ten Z. de straat Lanen, ten W. en N. coopman A. van Ziegen. Gekocht van Anna Catharina Zaaksen x timmermansknecht Jan v.d. Poll, voor 360 gg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0141r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hannema koopman


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0206r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 81achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Talma
naastligger ten zuidenJan Hannema koopman


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0206r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 81achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Talma
naastligger ten zuidenJan Hannema koopman


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0206r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81achterSint Christoffelsteeg210‑00‑00 CGtimmerwinkel, voormaals stalling
koperJan Hannema koopman
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg
naastligger ten westenJan van der Pol, gehuwd metmr. timmerman
naastligger ten westenAnna Catharina Zarkzeen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Talma
naastligger ten zuidenJan Hannema koopman
verkoperJan van der Pol, gehuwd metmr. timmerman
verkoperAnna Catharina Zarkzeen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema koopt een stalling, door de verkoper gebruikt tot een timmerwinkel. Ten O. de Christoffelsteeg, ten W. de verkoper, ten N. erven Talma, ten Z. de koper. Gekocht van Jan Tolsma x Anna Catharina Zierikzee.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0231v van 18 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hannema c.u.


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet derde perceel in deze akte koopman


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 2Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]12000‑00‑00 CGstokerij
koperJan Hannema koopman
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuiden [staat: noorden]het derde perceel in deze akte koopman
naastligger ten westende koper Jan Hannema koopman
naastligger ten noorden [staat: zuiden]de koper Jan Hannema
verkoperGeertje Talma, gehuwd met
verkoperJohan Daniel Toussaintjeneverstoker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema koopt, na niaar ratione sanguinis door Aafke Talma x Seerp Gratama, adv., een stokerij. Ten O. de Stroffelsteeg, ten W. en Z. de koper, ten N. een pakhuis (dat hij ook koopt) ten Z. van zijn eigen huis. Gekocht van Grietje Talma, de vrouw van Johan Daniel Toussaint.


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 4Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]12000‑00‑00 CGpakhuizen
koperJan Hannema koopman
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoperGeertje Talma, gehuwd met
verkoperJohan Daniel Toussaintjeneverstoker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema koopt huis zz. Voorstraat. Ten O. de capitein Hingst en de Lutherse Gem., ten Z. een steegje v.d. Luth. Gem., ten W. de Stroffelsteeg, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Grietje Talma, vrouw van Johan Daniel Toussaint.


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 81achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Hannema
naastligger ten noordenPieter Hannema


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 81achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Hannema
naastligger ten noordenPieter Hannema


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81achterSint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]12000‑00‑00 CGknechtswoning
koper door niaarmejuffrouw Aafke Talma, gehuwd met
koper door niaarS. Gratama advocaat
geniaarde koperJan Hannemakoopman
huurderBeernt Atsma 20‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenJan Hannema
naastligger ten westenS. Gratama
naastligger ten noordenPieter Hannema
verkoperGeertje Talma, gehuwd met
verkoperJohan Daniel Toussaintjeneverstoker


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0270r van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Comediesteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0347r van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Comediesteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hannema


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0353r van 30 aug 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Hannema


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0353r van 30 aug 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 6Sint Christoffelsteeg WZ wijk F-216162‑05‑00 CGhuis
koperJan Hannema koopman
huurderEvert Tadema
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg
naastligger ten westenF. F. Pheiffer
naastligger ten zuidenS. Gratama
naastligger ten noordenJan Hannema
verkoper q.q.Tjepke Gratama, executeur
verkoper q.q.S. Wybenga, executeurs van te Franeker
verkoperwijlen Pieter J. Hannema, gehuwd met
verkoperwijlen Hendrina Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema koopt huis wijk E-214. Ten O. deze steeg, ten W. F.F. Pheiffer, ten Z. S. Gratama, ten N. de koper. Gekocht van erven Pieter Johannes Hannema x Hendrina Wildschut.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0309v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hannema


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-111, pag. 136Lanen 81Jan Hannema1‑10‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0119r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hannema


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Sake Sipkes... geproclameerd de 20-27 jul en de 3 aug 1760 en getrout de 7 September, wonende te op de Laanen, ovl wijk E-211, kind: Aaltje Sakes, geb 1763 HRL, zv Sipke Sakes en Aaltje Jacobs; DTB N.H. HRL. 1760, BS ovl 1812, ovl ... (alles)


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Karel Bartels Noormangeb 1757 HRL, ovl 24 apr 1813 HRL; wijk E-211, verversknecht; BS huw 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Grietje Willemsgeb 1734 ... , ovl 4 apr 1814 HRL; wijk E-211; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Jan Hannema... van wijk E-022, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-023, brander, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-211, gebruiker is Rients W. Onrust, gleybakkersknegt, en Johannes Ulberg, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Johannes/Hans Jans Ulberg... te HRL. 1811, stalknecht; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS huw 1811, ovl 1847; gebruiker van wijk E-211, stalknegt; medegebruiker Rients W. Onrust, gleybakkersknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Rients W Onrustgebruiker van wijk E-211, gleybakkersknegt; medegebruiker Johannes Ulberg, stalknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-212Sint Christoffelsteeg 6Andries Willems van der Meer... ovl 29 apr 1823 HRL, huwt met Jantje Cornelis de Vries; BS ovl 1823; 1846 overlijdens; gebruiker van wijk E-212, stokersknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); A.W. v. d. M., Stokersknecht, wonende te HRL in ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-211Lanen 81Jan Hannema Rients W Onrust gleybakkersknegt
E-211Lanen 81Jan Hannema Johannes Ulberg stalknegt
E-214Sint Christoffelsteeg 2Jan Hannema branderij
E-213Sint Christoffelsteeg 4Jan Hannema stalling
E-212Sint Christoffelsteeg 6Jan Hannema Andries W van der Meer stokersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1085Sint Christoffelsteeg 4Sjoerd Jacobus HannemazoutziederHarlingendisteleerderij (214 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1085Sint Christoffelsteeg 2Sjoerd Jacobus HannemazoutziederHarlingendisteleerderij (214 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1085aSint Christoffelsteeg 4Sjoerd Jacobus HannemazoutziederHarlingenstal (56 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1085aSint Christoffelsteeg 2Sjoerd Jacobus HannemazoutziederHarlingenstal (56 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1302Lanen 81erven Jan HannemaHarlingenhuis (48 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1303Lanen 81erven Jan HannemaHarlingenhuis en erf (52 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1304Sint Christoffelsteeg 6Sjoerd Jacobus HannemazoutziederHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Cornelis Cornelis de Vries... bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk I-013; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stalknecht, wijk E-211; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Sybrand Folkerts Park... Jans P, en Antje Jans Reidmaker; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1836, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-211, wijk G-202; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-094; VT1839; geb 26 nov 1809, ged ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Wiepkje Scheltes van der Mey... Schelte Jans vdM, en IJfke Willems de Haas; BS huw 1834; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-211; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-212Sint Christoffelsteeg 6Martje Prins... ovl Huizen 17 jun 1799; BS huw 1822, ovl 1839; oud 53 jaar, geb Huizum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-212; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-212Sint Christoffelsteeg 6Willem Leeksma, overleden op 29 augustus 183955 jr, stokersknecht, overleden Stokersteeg E 212, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 17) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-211Cornelis C de Vries41 jstalknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
E-211Wiepkie van der Mey41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-211Sjoukjie de Vries10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-211Hilkje de Vries7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-211Janneke de Vries2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-212Martje Prins53 jgeenHuizumv, protestant, weduwe
E-212Gerrit Leeksma17 jstokersknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-212Klaas Leeksma15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-212Hendrik Leeksma13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-214Sint Christoffelsteeg 2Carolina Maria Kramer, overleden op 12 september 18421 jr, overleden Laanen E 214. (Certificaat van onvermogen nr. 67) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Louwrens Johannes Voogd... dd 29 apr 1854, 1e afdeling, no. 910; bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk E-087, 211, wijk F-055, 143, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Maike Johannes Lammertsma... vd Veer, (moet waarschijnlijk zijn: vd Werf); BS huw 1832, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-074, wijk E-211, wijk F-258, 260, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Pieter Tjeerds Faber... Tjeerd Pieters F. en Gelske de Vries; BS huw 1830, huw 1832, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk A-074, wijk E-211, wijk F-258, 260, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-212Sint Christoffelsteeg 6Gatske Gatses Posthuma... Uiltjes en Frouwkje Fokkes; BS huw 1818, ovl 1834, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk C-140, 143, wijk E-212, 264, supp wijk E-342; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, verver en glazemaker wijk E-180; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-214Sint Christoffelsteeg 2Bernardus Witteboergeb 1804 prov, huwt met Sjutje Wijngaarden, N.H., gruttersknecht, A 7jun18 56 Midlum; bev.reg. HRL 1851 wijk E-214, wijk H-007


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-214Sint Christoffelsteeg 2Sjutje Wijngaardengeb 1800 prov, huwt met Bernardus Witteboer, Rooms Katholiek, A 7 jun 1856 Midlum; bev.reg. HRL 1851 wijk E-214, wijk H-007


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-214Sint Christoffelsteeg 2Tjietske Karsten Tadema... Stephanus; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, ovl 1843, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-127, wijk E-214, wijk F-006, 93307, supp wijk C-236; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1085Stokersteeg E-212Leendert Hannema en mede eig.disteleerderij
Sectie A nr. 1302Stokersteeg E-211Leendert Hannemawoonhuis


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 08 sep 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-213Sint Christoffelsteeg 4Een pakhuis in de Stokersteeg. Provisioneel verkocht op 20 sep 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 22 sep 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-213Sint Christoffelsteeg 4Een pakhuis in de Stokersteeg. Finaal verkocht op 4 okt 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1085*Voorstraat E-019Leendert Hannemakantoor
Sectie A nr. 1302Stokersteeg E-200Leendert Hannemapakhuis
Sectie A nr. 1303Stokersteeg E-201Leendert Hannemapakhuis
Sectie A nr. 1304Stokersteeg E-202Leendert Hannemawoonhuis
Sectie A nr. 1085aStokersteeg E-203Leendert Hannemapakhuis
Sectie A nr. 1085*Stokersteeg E-204Leendert Hannemapakhuis
Sectie A nr. 1085*Stokersteeg E-205Leendert Hannemapakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2643Lanen 81 (E-210)Leendert Hannemawagenhuis
Sectie A nr. 1085Sint Christoffelsteeg 2 (E-205)fa. Sjoerd Hannemapakhuis
Sectie A nr. 1304Sint Christoffelsteeg 6 (E-202)fa. Sjoerd Hannemawoonhuis


1905 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ChristoffelsteegSjoerd Hannema7Zoutzieder en koopman


1906 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ChristoffelsteegSjoerd Hannema7Zoutzieder en koopman


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ChristoffelsteegSjoerd Hannema7Zoutzieder en koopman


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ChristoffelsteegSjoerd Hannema7Zoutzieder en koopman


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ChristoffelsteegSjoerd Hannema7zoutzieder en koopman


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ChristoffelsteegSjoerd Hannema7Zoutzieder en koopman


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Stokersteeg 6 Fetze Schaafsmapakhuisknechtf. 600f. 700


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ChristoffelsteegSjoerd Hannema7Zoutzieder en koopman


1921 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 81, HarlingenLanen 81J.F. Krolrijwielen, motoren, auto-verhuring


1921 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-4629
Lanen 81Firma J.F. Krol


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ChristoffelsteegSjoerd Hannema7Zoutzieder en koopman


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Christoffelst.S. Hannema7Zoutz. en Koopm.


1923 - advertentiebron: Inval der Noormannen, de, Vroolijk spel in drie bedrijven (Wielinga, S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 81, HarlingenLanen 81J.F. Krolrijwielhandel, autogarage


1923 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-6109
Lanen 81Jan Josephus Krol


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Christoffelst.S. Hannema7Zoutz. en Koopm.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Christoffelst.S. Hannema7Zoutz. en Koopm.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Christoffelst.S. Hannema7Zoutz. en Koopm.


1927 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-12035
Lanen 81Fa. J.F. Krol


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Stokersteeg 6F. Schaafsmapakhuisknecht


1928 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-12505
Lanen 81Fa. J.F. Krol


1931 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 81, HarlingenLanen 81J.F. Krolrijwielen, motoren, auto-verhuring


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 81, HarlingenLanen 81J.F. Krolautomobielen, reparatie, stalling, verhuur


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Sjoerd Hannema7Zoutz. en imp., Corresp. Ned. Bank


1952 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 81, HarlingenLanen 81J. & H. Krolrijwielen, motoren, auto-verhuring


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sint Christoffelsteeg 6beeldbepalend pand6 van 10


1990 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Sint Christoffelsteeg 6Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1990
  terug