Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpad 26
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpad 264-099 4-091 G-101G-107
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpad 284-099 4-092 G-100G-106


Naastliggers vanKerkpad 26
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenKerkpad 28
ten noordenKerkpad 24


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0032r van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0389v van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 28Oude kerkhof WZ, op het50‑00‑00 GGwoning of kamer
koperStoffel Martens, gehuwd metgleibakker
koperAeltie Pytters
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenzekere ingang
naastligger ten zuidenCornelis Walrich
naastligger ten westenWillem Jansen
naastligger ten noordenTheodorus Crijtenburgh medicinae doctor
verkoper van 1/5Theodorus Crijtenburghmedicinae doctor
verkoper van 1/5Nieske Arjens Crytenburgh, gehuwd met
verkoper van 1/5Buicke Adriaens
verkoper van 1/5jongedochter Doedtje Arjens Crytenburgh
verkoper van 1/5Antie Arjens Crytenburgh c.m.
verkoper van 1/5Jan Crytenburgh


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0389v van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTheodorus Crijtenburgh medicinae doctor


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-099Kerkpad 26woning
eigenaarLuiter Caspers
gebruikerLuiter Caspers
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-099Kerkpad 26huis
eigenaarLuitien Caspers
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
opmerkinginsolvent
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-099Kerkpad 26huis
eigenaarLuiter Caspers
gebruikerLuiter Caspers
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingIs 1720 insolvent verklaerd


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-099Kerkpad 26kamer
eigenaarStoffel Martens
gebruikerStoffel Martens
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-099Kerkpad 26kamer
eigenaarSybe Pieters
gebruikerDirk Hendriks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-099Kerkpad 26kamer
eigenaarHarmen Beernts
gebruikerHarmen Beernts
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑09‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-099Kerkpad 26kamer
eigenaarwed. Sybe Pytters
gebruikerJan Zacharias
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0195r van 3 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybe Johannes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-091, pag. 83Kerkpad 26 Armekamer0‑10‑00 CG


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-100Kerkpad 28Jacob de Vries... ongehuwd, zv Lipman Benjamins dV, en Henderina Meyer Bon; BS ovl 1830; zv Lipman de Vries, gebruiker wijk G-100; medegebruiker Lipman de Vries wed. ; eigenaar is Joodsche Gemeente, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-100Kerkpad 28Lipman Benjamins de Vries... te HRL, NI; BS huw 1825, ovl 1830, huw 1841, ovl 1864, ovl 1865, ovl 1871; wed. L. dV. gebruiker wijk G-100; medegebruiker Jacob de Vries, (zoon); eigenaar is Joodsche Gemeente, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-100Kerkpad 28Sara Gesselsgeb 1774 ... , ovl 30 mrt 1814 HRL, dientsbaar, ovl wijk G-100; BS huw 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-101Kerkpad 26Yeme de Grootgebruiker van wijk G-101, verwer, eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-101Kerkpad 26 Armekamer Yeme de Groot verwer
G-100Kerkpad 28Joodsche Gemeente Lipman de Vries wed
G-100Kerkpad 28Joodsche Gemeente Jacob de Vries


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1656Kerkpad 26Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis en erf (65 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1657Kerkpad 28Israelitische GemeenteHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-100Kerkpad 28Antje Harda... N.H., dv Hidde H, en Heitje Wiggers; BS ovl 1848; 1879 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-008, wijk G-100, 294, wijk H-057, 190; oud 47 jaar, geb Houw en wonende te HRL. 1839, wijk E-196; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-100Kerkpad 28Catharina Meyer van Reinsdorpoud 85 jaar, geb Zwolle en wonende te HRL. 1839, wijk G-100; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-100Kerkpad 28Janke Johannes van der Velde... Abes en Trijntje Eeltjes; BS geb 1811, huw 1820, huw 1828, ovl 1853, ovl 1846, bev.reg. HRL 1851 wijk G-100, 285, wijk H-001; oud 71 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, binnenmoeder rooms armhuis, wijk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-100Kerkpad 28Meyer Lipmans de Vries... bev.reg. HRL 1851 wijk G-102, bev r HRL 1860-80; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-100; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-101Kerkpad 26Elisabeth Bergsmaoud 70 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-101; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-101Kerkpad 26Hiltie Johannes... Symontje Reins, Welke overleeden was. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-101Kerkpad 26Trijntje Sybrens... genoegzaam bewijs, 11 jul 1807; ondertrouw HRL; oud 64 jaar, geb Parrega en wonende te HRL. 1839, wijk G-101; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-100Henderina [Catharina] Mei de [van] Vries [Reindorp]85 jgeenZwolv, israëliet, weduwe
G-100Meyer de Vries46 jkoopmanHarlingenm, israëliet, ongehuwd
G-101Hiltie Johannes74 jturftansterHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
G-101Elisabeth Bergsma70 jWorkumgezin 1, v, protestant, weduwe
G-101Trijntie Syberens64 jPargagezin 2, v, protestant, weduwe


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-100Kerkpad 28Henderina Meyer de Vries, overleden op 7 februari 184084 jr, overleden Kerkhof G 100, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 55) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1657Kerkpad 28 Israelitische Gemeentevan voren iets veranderd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-101Kerkpad 26Tietje van Arum... in 1851, dv Pieter vA, en Dieuwke Teunis; BS huw 1813, ovl 1847, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-101, 231; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-167; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1656Kerkpad G-101Algemeene Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 1657Kerkpad G-100Isra?litische Gemeentewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1657Kerkpad G-106Israëlitische Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 1656Kerkpad G-107Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1656Kerkpad 26 (G-107)Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 1657Kerkpad 28 (G-106)Israël. Gemeentewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpad 26J. Beukermorgenwekker
Kerkpad 28J. Welderingarbeider


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 26rijksmonument 20452 1873
Kerkpad 28rijksmonument 20452 1873
  terug