Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 34
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 343-033 1/43-040 D-093D-134
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 383-033 3-038 D-091D-132
 huisnummer lager  Nieuwstraat 403-033 3-038 D-091D-130
 huisnummer lager  Nieuwstraat 403-033 3-038 D-091D-131


Naastliggers vanNieuwstraat 34
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 36
ten westende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 32


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0007r van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: in de Noordies bij de Molenaarssloot]150‑00‑00 GGhuis
koperPieter Claeses Texeler, gehuwd met
koperVrou Thoenis
verpachter grondde stad Harlingen2‑17‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Claeses c.u.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noorden*steeg
naastligger ten noordenJelle Wopckes
verkoperReyner Claesestegeler
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Claes Texeler x Vrou Thoenis kopen een huis in de Noordees bij de Mollenerssloot, met eigendom van de halve steeg. Ten Z. de proclamanten, ten N. Jelle Wopckes. Grondpacht 57 st aan de Stad. Gekocht van tichelaar Reyner Claes voor 150 gg.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0007r van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenJelle Wopckes


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0030r van 27 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat [staat: Oosterwal bij de Zoutsloot]105‑00‑00 GGhuis
koper door niaar ratione sanguinisJan Salvis, gehuwd met
koper door niaar ratione sanguinisAnne Jochums
geniaarde koperMinnert Pieters, gehuwd metwever
geniaarde koperLijsbeth Abels
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenPieter Claesen tichelaar
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenMary [staat: Mary Pieters weduwe], weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Pieter
verkoperJelle Wopckes te Ruigahuizen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Salvis en Anne Jochums kopen, na niaar tegen Minne Pieters, wever x Lijsbeth Abels, een huis aan de Oosterwal. Ten N. wd. Marij Pieters, ten Z. Pieter Claesen, tichelaar. Geen grondpacht. Verkocht door Jan Salvis en Anne Jochums als bloetverwanten van Jelle Wopckes wonende buiten Harlingen te Ruggehuis [Ruigahuizen?], voor 105 gg.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0030r van 27 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Claesen tichelaar


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0479v van 18 aug 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoper Frouck Thoenys, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Pieter Claes Tesseler


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0099v van 25 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: achterdiep bij de Franekerpijpen]368‑14‑00 GG1/4 zoutkeet
koperJacob Philips, gehuwd metzoutzieder
koperNeeltgie Everts
eigenaar van 3/4Jacob Philips, gehuwd metzoutzieder
eigenaar van 3/4Neeltgie Everts
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jelmer Pyters, voogd
verkoper q.q.Yeme Rogiers, voogden van
verkoperFrouk Thonis, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Claes Tesselaer


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0099v van 25 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0133v van 23 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Philips


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0326r van 23 nov 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0331r van 21 dec 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Frou Toenis


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0162v van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Frou Toenis


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0154r van 12 sep 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenStoffel Baniers
naastligger ten noordenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0154r van 12 sep 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenStoffel Baniers
naastligger ten noordenN. N.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0174v van 6 feb 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Frou Teunis


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0070r van 28 mei 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0070r van 28 mei 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0096r van 17 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]315‑00‑00 CGhuis
koperRuyrd Saackles, gehuwd met
koperRiem Pyters
niaarnemerAbe Janssenkoopman te Leeuwarden
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidenStoffel Baniers
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende verkoper Johannes Janssen c.u.
verkoperJohannes Janssen, gehuwd met
verkoperTrijntie Sioerds


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0096r van 17 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenStoffel Baniers


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0166r van 9 feb 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0177r van 13 apr 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: tegenover de oosterstadsvesten]300‑00‑00 CGkamer met een tuintje erachter
koperDirck Lous Hamer
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDirck Lous Hamer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJohannes Johannes Bosejonge
verkoperStoffel Berniers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Lous koopt een camer met een tuintje erachter, tegenover de Ooster Stadsvesten. Ten O. de straat, ten W.?, ten Z. de koper, ten N. Johannes Johannes,..? Gekocht van Stoffel Baniers, voor 300 cg.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0177r van 13 apr 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirck Lous Hamer


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0207r van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijp]650‑00‑00 GGhuis, schuur, koestal en loods
koperTierd Meyntes c.u.bleker
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenzoutkeet van Jan Pyters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDierx Hammer
verkoperStoffel Banniers


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0207r van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDierx Hammer


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0230r van 20 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWobbe Jelles
naastligger ten noordenN. N.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0230r van 20 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWobbe Jelles
naastligger ten noordenN. N.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0239r van 14 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38achterten westen recht achter de paardenstal100‑00‑00 GGwoning met twee grote loodsen, twee plaatsen en een fraaie put
koperJelle Jacobs, gehuwd met
koperGriettie Oedses
naastligger ten oostenDirck Hamer
naastligger ten zuidende bleker op de grote spijker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenhet pothuis van Aesge Pouwels
verkoperArien Heerts c.u.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0244r van 15 okt 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]361‑07‑00 GGhuis, loods en plaats
koperJan Ellerts van Laer c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidende weduwe van Johannis Bosejonge
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBocke Eelckes
verkopermr. Jelis Schenckelchirurgijn te Terschelling
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ellerts van Laar koopt een huis, loods en plaets wz. Angelierstaat. Ten O. die straat, ten W.?, ten Z. wd. Johannes Bose?, ten N. Bocke Eelckes. Gekocht van mr. Jelis Schenkel, chirurgijn op Terschelling, voor 361 gg.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0265r van 15 apr 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: bij de Schipperspaardenstal]450‑00‑00 GGhuis
koperIge Gerbens koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe van Johannes Bosejonge
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBocke Eelckes
verkoperJan Eylerts van Laer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Egbert de Gruyter cum uxore b.b. en consent op de coop van seeckere huysinge cum annexis, staende in de Katterug alhier. Ten N. smid Sioerd Bartels, ten Z. Antie Wabbes. Grondpacht 43 st. 7 pn. Gekocht van mr. Sixtus Eleng c.u. voor 1060 GG.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0277v van 19 nov 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38achterTen westen recht achter de paardenstal105‑00‑00 GGwoning met twee grote loodsen, twee plaatsen en een put
koperHans Abrahams c.u.
naastligger ten oostenDirck Hamer
naastligger ten zuidende bleker op de grote spijcker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenhet pothuis van Aesge Pouwels
verkoperJelle Jacobs c.u.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0078v van 22 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]350‑00‑00 GGhuis, loods en plaats
koperLammert Sioerdts Cruyssebroeder
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe van Johannes Boosjonge
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBocke Eelckes
verkoperIge Gerbens


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0149r van 23 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: ten noorden van de Franekerpijpen]605‑09‑00 GGhuis, schuur en koestalling
koperClaes Feyckes, en
koperJan Tieerts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende zoutkeet van Jan Pyters
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenDirck Lous Hammerts
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Tieerd Meintesbleker


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0149r van 23 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenDirck Lous Hammerts


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0239r van 26 feb 1659 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierestraat]350‑00‑00 GGhuis, loods en plaats
koper finaalHendrick Rinnerts c.u.
koper provisioneelHendrick Rinnerts c.u.350‑00‑00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
toehaaktwee zilveren ducatons en een rijksdaalder
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe van Joannes Boosionge
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBocke Eelckes
verkoper q.q.Ypcke Algera c.u., onderhouder van
verkoperhet weeskind van wijlen Lammert Sioerds


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0215r van 29 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWabbe Jelles schipper
naastligger ten noordenRinse Wybrens
naastligger ten noordenWillem Gijsbarts


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0215r van 29 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWabbe Jelles schipper
naastligger ten noordenRinse Wybrens
naastligger ten noordenWillem Gijsbarts


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0041r van 25 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMinne Jansen


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0109v van 13 okt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat] tegenover de schipperspaardenstal250‑00‑00 GGkamer
koperJan Scheltes c.u.schipper op Sneek
naastligger ten oostenpaardenstal
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende kamer van Bosejonge
naastligger ten westenJan zeemtouwer
naastligger ten noordenLuitien timmerman
verkoperPytter Jacobs
verkoperMinne Jansen


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0155v van 23 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: Anielierstraat] tegenover de schippers paardenstal150‑00‑00 GGtwee kamers achter elkaar staande en met het mede gebruik van de steeg ten zuiden
koperPyter Jacobs, gehuwd metmr. huistimmerman
koperTrijntie Jacobs
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende schuur van Claes Feickes c.s.
naastligger ten westeneen ledige plaats
naastligger ten noordende weduwe van Johannes Boosjonge
verkoperEibert Willems c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga36 of 38 Pyter Jacobs, mr. huistimmerman x Trijntie Jacobs koopt 2 camers, achterelkaar staande, met mede-gebruik v.d. steeg ten Z., en om licht te scheppen met ramen in de zijmuur. Alles is gelegen tegenover de Schipperspaardenstal, wz. Angelierstraat. Ten O. die straat, ten W. een ledige plaets, ten Z. de schuur van Claes Feykes en die steeg, ten N. wd. Johannis? Clasen?. Gekocht van Eibert? (Albert?) Willems, voor 150 gg.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0155v van 23 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende schuur van Claes Feickes c.s.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0195v van 30 aug 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMinne Jansen


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0229r van 3 jul 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat tegenover de schipperspaardenstallen]280‑00‑00 GGwoning bestaande uit kamer, loods en plaats
koperAlbart Dirks, gehuwd met
koperAntje Willems
toehaakeen ducaat
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten oostenpaardenstallen
naastligger ten zuidende kamer van Bosejonge
naastligger ten westenJan zeemtouwer
naastligger ten noordenhet huis voormaals van Luitjen Lieuwes* timmerman
verkoperJan Scheltes c.u.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0177v van 27 dec 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat tegenover de schippers paardenstal]210‑00‑00 GGhuis met loods en plaats
koperJan Tiallinghs, gehuwd metzoutdrager
koperAntie Sybbes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten oostende schippers paardenstal
naastligger ten zuidende kamer van Pytter Jacobs
naastligger ten westenJan zeemtouwer
naastligger ten noordenhet huis voorheen van Luitjen timmerman
verkoperTrijntie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tjallings, zoutdrager x Antie Sybes koopt een mooi huis c.o.a., wz. Angelierstraat. Ten O. die straat en de schipperspeerdestal, ten W. zeemtouwer Jan, ten Z. Pytter Jacobs, ten N. timmerman Luytien. Gekocht van Trijntie Jans.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0035v van 22 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Franequerpijpen (ten noorden van de)115‑00‑00 GG1/4 huis, schuur, koestal en een doorgaande steeg
koperYede Jacobs c.u.gortmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende zoutkeet van Syds Pytters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Pieter timmerman
verkoperde erfgenamen van wijlen Claes Feickes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Iede Jacobs Reynalda, gortmaker, koopt 1/4 huis, schuur, koestalling en doorgaande steeg, waarvan hij al 3/4 bezit, ten N. v.d. Franekerpijpen. Ten Z. de zoutkeet van Syds Pytters, ten N. timmerman Pytter [Seerps?], die ook mede-gebruik heeft van die steeg. Gekocht van erven Claes Feickes, voor 115 gg.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0035v van 22 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Pieter timmerman


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0210v van 17 apr 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWobbe Jelles Vlieland
naastligger ten noordende weduwe van wijlen vaandrig Goytie Croon


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0210v van 17 apr 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWobbe Jelles Vlieland
naastligger ten noordende weduwe van wijlen vaandrig Goytie Croon


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0261r van 1 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: bij de schippers paardenstal]120‑00‑00 GGhuis
koperJan Scheltes molenaar
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJacob Hiddes metselaar
naastligger ten westenDouwe smid te Arum
naastligger ten noordenstraat
verkoperGryttie Rinses, weduwe van
verkoperwijlen burgervaandrig Goytien Sytses Croon


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0025r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWobbe Jelles Vlieland
naastligger ten noordende weduwe van Goitjen Croon


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0025r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWobbe Jelles Vlieland
naastligger ten noordende weduwe van Goitjen Croon


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0058v van 21 dec 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: Angelierstraat tegenover de schippers paardenstal]80‑00‑00 GGtwee kamers achter elkaar
koperClaes Yppes, gehuwd metmr. ijzersmid
koperAeltie Cornelis
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Angelierstraat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westeneen ledige plaats
naastligger ten noordende weduwe van Joannes Bosejonge
verkoperIede Pyttersmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnjelierstraat


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0058v van 21 dec 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0156v van 24 okt 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat bij de Peerdestal]80‑00‑00 GGhuis
koperReyner Eelckes mr. metselaar
naastligger ten oostenpaardenstal
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenJan Pytters mr. timmerman
verkoperJan Willemskaagschipper op het West te Vlieland


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0156v van 24 okt 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0164r van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34achterOoievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg]45‑04‑00 GGhuis
koperJan Scheltes trekschipper op Franeker
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostende koper Jan Scheltes trekschipper op Franeker
naastligger ten zuidenJan Pytters timmerman
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westende pottenbakkerij van Rombert
naastligger ten noordensteeg
ontvangt jaarhuurBauckebrouwer10‑00‑00 GG
verkoperDouwe Dirxsenmr. smid te Grouw


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0164r van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende koper Jan Scheltes trekschipper op Franeker


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0206r van 11 sep 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Ypes* smid
naastligger ten noordenTjallingh Janes


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0206r van 11 sep 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Ypes* smid
naastligger ten noordenTjallingh Janes


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0036r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat bij de Franekerpijp]275‑00‑00 GGhuis en wagenhuis, zeer geschikt als koemelkerij en als zodanig in gebruik
koperPhilippus Lucas
huurderTytte Haringhs koemelker
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten oostenpaardenstal
naastligger ten zuidende zoutkeet van Oldaens koopman
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenClaes Yppes mr. smid
verkopergemeensman Edo Jacobs Reynalda c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Philippus Lucas in qlt. koopt een huis en wagenhuis dat geschikt is voor een koemelkerij, in de Angelierstraat omtrent de Franeker Pijpen. Ten O. die straat, ten W. de Zoutsteeg, ten Z. de zoutkeet van Oldaens, ten N. Claes Ypes, mr. smid en een steeg waardoor dit huis zijn reed en drift heeft. Uitgebreide beschrijving. Gekocht van Edo Jacobs Reynalda, voor 275 gg.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0036r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Yppes mr. smid


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0147v van 3 mrt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Yppes mr. smid


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0180v van 1 dec 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOepke stoker


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0236r van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat] bij de paardenstal220‑00‑00 CGhuis
koperFriskjen Pyters, weduwe van
koperwijlen Baucke Tierx brouwer
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenpaardenstal
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Pieters timmerman
eerdere eigenaarJan Willemskaagschipper te Vlieland
verkoperReyner Eelkes, gehuwd metmr. metselaar
verkoperTetjen Ruyrdts


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0236r van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0338v van 16 jan 1698 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: nieuwe straat bij de Franekerpoort]134‑00‑00 CG1 van 2 aanelkaar staande huizen of woningen
koperburgerhopman Hette Tietes Blinxma c.u.
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: nieuwe straat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenburgerhopman Hette Tietes Blinxma c.u.
naastligger ten noorden[de eerste kamer in deze akte]
verkoperAntie Keimpes, gehuwd met
verkoperTiaard Pieters


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0338v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden[de tweede kamer in deze akte]
naastligger ten noordenJacob Sierx


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0338v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden[de tweede kamer in deze akte]
naastligger ten noordenJacob Sierx


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0338v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0332v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38achterNieuwstraat WZ [staat: tegenover de Paardenstal]52‑00‑00 CGkamer en woning
koperJan Pieters bootsgezel
naastligger ten oostende stal van Claes Ypkes mr. smid
naastligger ten zuiden*steeg
naastligger ten zuidende zoutkeet en koemelkerij van dr. Schaef c.s.
naastligger ten westenJaerigh Piers
naastligger ten noordenJaen Aeges* waterhaler
verkoperClaes Ypkesmr. smid


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0021r van 3 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSyds Pieters
naastligger ten noordendr. Petrus Schaef, zoon van Syds Pieters


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0122v van 4 sep 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat] bij de trekschippers paardestal3385‑00‑00 CGwoning, koemelkerij, 2/3 zoutkeet
kopervroedsman Hans Cornelis Oosterveen, gehuwd met
koperGryttie Sydses Schaaff
eigenaar van 1/3 zoutkeetHans Cornelis Oosterveen, gehuwd met
eigenaar van 1/3 zoutkeetGryttie Sydses Schaaff
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 CG
floreenrente4‑04‑00 fl
toehaaktwee gouden ducaten
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDoede Feikes
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordende paardenstal van Claes Ypes* smid
verkoperPetrus Schaaffmedicinae doctor te Amsterdam


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0122v van 4 sep 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende paardenstal van Claes Ypes* smid
naastligger ten noordende paardenstal van Claes Ypes* smid


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0317r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: nieuwe straat] bij de trekschippers paardenstal30‑00‑00 CGkamer
koperJan Gerrits, gehuwd met
koperJancke Ides
huurderJan Gerrits 3‑00‑00 CG
huurderJancke Ides
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenburgemeester Oosterveen
naastligger ten westenJarig Piers
naastligger ten noordenJaan Ages
verkoperClaes Ypesmr. ijzersmid


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0317r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJaan Ages


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0124r van 13 jul 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Dieuke Willems, gehuwd met
naastligger ten zuidenEpe Pieters
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Sierx


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0124r van 13 jul 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Dieuke Willems, gehuwd met
naastligger ten zuidenEpe Pieters
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Sierx


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0149v van 22 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: Nieuwestraat]96‑00‑00 CGwoning
koperWillem Jansen c.u.schuitschipper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westende tuin van Dieuke Willems, gehuwd met
naastligger ten westenYpe Pieters
naastligger ten noordenDedmer Jans
verkoperDieuke Willems, gehuwd met
verkoperYpe Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Jansen, schuitschipper, koopt een woning, loods en steeg, wz. Nieuwstraat. Ten O.?, ten W. de tuin v.d. verkoper, ten Z. een doorgaande steeg, ten N. Dedmer? Jacobs? Gekocht van Dieuke Willems x Ype Pieters, voor 96 cg.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0149v van 22 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0172av van 13 mrt 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0174v van 27 mrt 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende woning mede gekogt door Jan Nolles c.u.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0234r van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Claes Ypes


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0240v van 10 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: Angelierstraat]70‑00‑00 CGschuur of stalling
koperJohannis Hendricks, gehuwd met
koperHinke Oepkes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDirck Pieters koopman
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenAge Jaans wever
verkoperAeltie Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Claes Ypesmr. smid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Hendriks x Hinke Oepkes koopt 1/2 schuur of stal wz. Angelierstraat. Ten O. die straat, ten W. de Zoutsteeg, ten Z. Dirck Pieters, ten N. Age Jaens, wever. Gekocht van Aaltie Cornelis wv Claes Ypes, mr. smid.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0240v van 10 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAge Jaans wever


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-033 /4Nieuwstraat 34huis
eigenaarJan Gerrits
gebruikerJan Gerrits
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-033 /4Nieuwstraat 34huis
eigenaarHans Jansen nom. ux.
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
opmerkinginsolvent


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0040v van 26 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jaan Aeges


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0116r van 14 sep 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Loon
naastligger ten noordenWillem Tomas c.u.


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0116r van 14 sep 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Loon
naastligger ten noordenWillem Tomas c.u.


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0179r van 26 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34achterOoievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg]110‑00‑00 CGhuis
koperHarmen Aeges, gehuwd metmr. brouwer
koperJanke Tieerds van der Form
huurder voor 10 jarenN. N. 8‑14‑00 GG
naastligger ten oostenHans Hansen n.u.
naastligger ten zuidenGriettie Willems n.f.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgemeester Sytse Vos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Ages, mr. brouwer x Janke Tieerds v.d. Form koopt een woning in de Zoutsteeg. Ten O. Hans Hansen, ten W. de Zoutsloot, ten Z. Grietje Willems, ten N.? Gekocht van Sytse Vos, oud-burgerhopman, voor 110 cg.


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0179r van 26 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHans Hansen n.u.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0218r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester Sopingius


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-033Nieuwstraat 38huis
eigenaarHans Jansen
gebruikerHans Jansen
opmerkingAo. 1720 insolvent verklaert


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0254v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat139‑00‑00 CGhuis
koperSicke Geerts, gehuwd met
koperHiltie Baukes
huurderHendrick Hamer c.s.
huurder voor 10 jarende erfgenamen van wijlen Blixma 10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenzekere straat
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Blixma
naastligger ten noordenWillem Thomus
verkoperWillem Jansen, vader te Leeuwarden


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0254v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0300r van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]65‑00‑00 CGstal tegenover de Leeuwarder Peerdestal
koperLieuwe Sjoerds, gehuwd metkoopman
koperAukjen Tjeerds van Esta
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidende zoutketen van Oosterveen [staat: Oosterbaan] koopman
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenAege Jaens
verkoperJohannes Hendriks, gehuwd met
verkoperHinke Oepkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Sjoerds (de Bruin) x Aukjen Tjeerds van Esta koopt een stal in de zogenaamde Angelierstraat, tegenover de Leeuwarder Paardenstal. Ten O. die straat, ten W. de Zoutsteeg, ten Z. de zoutkeet van Oosterbaan, ten N. Aege Jaens. Gekocht van Johannes Hendriks x Hinke Oepkes.


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0300r van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAege Jaens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-033Nieuwstraat 38huis
eigenaarprocureur Tuininga
gebruikerRoeloft
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑13‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-033Nieuwstraat 38huis
eigenaarReiner Jansen
gebruikerWouter Jansen
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-033Nieuwstraat 38huis
eigenaarHans Jansen
gebruikerHans Jansen
opmerking1726 insolvent verklaart 20-00-00


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0133r van 21 okt 1736 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]65‑00‑00 CG1/3 huis
koperJanke Harmens Sopingius meerderjarige vrijster
eigenaar van 1/3Janke Harmens Sopingius, en haar zuster
eigenaar van 1/3Grietje Sopingius
huurderClaas Willems
huurderJacob Yedes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenAlbert Jaenes
naastligger ten noordenArjen Cornelis
naastligger ten westenN. N.
verkoperTjalling Harmens Sopingiuswolkammer


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0234r van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: Nieuwe straat of Angelierstraat] bij de Trekschippers Paardestal221‑10‑00 CGhuis en paardestal
koperHendrik Ewerts, gehuwd metmr. metselaar
koperGryttie Yedes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende stalling van Freerk Fontein koopman
naastligger ten westenGatze Tjallings* koordewerker
naastligger ten noordenAlbert Jansen
verkoperGerrit Jansenbontwever en kalkkroder


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0234r van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende stalling van Freerk Fontein koopman


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0129v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat [staat: Anjelierstraat] tegenover de paardenstal350‑00‑00 CGhuis
koperJacob Yedes, gehuwd metzoutdrager
koperAafke Syberens
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAlbert Jaenes
naastligger ten westenMeinert Arentsma mr. brouwer
naastligger ten noordenArjen Cornelis
verkoperJanke Harmens Sopingius, gehuwd met
verkoperJan Joostenmr. timmerman en trekveerschipper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-033 /2Nieuwstraat 34Johannes Wighuys, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 CG0heeft 3 weeversknegts
3-033 Nieuwstraat 34Harmen Everts, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 CG0heeft 1 weeversknegt
3-033 /3Nieuwstraat 34Jan Coenraeds, bestaande uit 5 personen04‑00‑00 CG02‑00‑00 CGheeft 1 weeversknegt
3-033 /4Nieuwstraat 34Reyner Jansen, bestaande uit 4 personen08‑00‑00 CG0heeft 3 weeversknegts


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0044r van 18 okt 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Ydes


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0111r van 12 dec 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34achterOoievaarsteeg OZ [staat: Achterzoutsteeg]39‑07‑00 GGhuis
koperSaara Groenewold, laatste weduwe van
koperTheodorus van Crytenburg medicinae doctor
naastligger ten oostenJacob Ydes
naastligger ten zuidenGatse Tjallings
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Achterzoutsteeg]
naastligger ten noordenPytter Jansen
verkoperMeyndert Jaspers Arentsmamr. brouwer


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0111r van 12 dec 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Ydes


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-033Nieuwstraat 38huis
eigenaarHarmen Everts
gebruikerHarmen Everts
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-033 /4Nieuwstraat 34huis
eigenaarReyn Jansen
gebruikerReyn Jansen
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑18‑02 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0061v van 12 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ tegenover de paardenstallen197‑07‑00 GGhuis
koperGatze Tiallings, gehuwd metkoordewerker
koperTettie Douwes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFreerk Fontein
naastligger ten westenGatze Tiallings c.u.koordewerker
naastligger ten noordenAlbert Jaanes
verkoperHendrik Evertsmetselaar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga36 of 38 Gatze Tiallings, koordewerker x Tettie Douwes kopen huis tegen over de paardestallen in de Nieustraat. Geen grondpacht. Ten O. de straat, ten W. de kopers, ten Z. Freerk Fontein, ten N. Albert Jaanes. Gekocht van Hendrik Everts, metselaar, voor 197 gg. 7 st.


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0061v van 12 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreerk Fontein


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0124r van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Angelier of Nystraat tegenover de paardenstal]102‑00‑00 GGhuis
koperSytze Andries, gehuwd metzoutdrager
koperGrietie Jans
huurderDouwe Coerts
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHendrik Gerryts mr. bontwever
naastligger ten westende weduwe van dr. Crytenborg
naastligger ten noordenPytter Jansen
verkopervroedsman Claas Leystra, oud reversaalbriefhouder d.d. 01-11-1740 van
verkoperJacob Yedes, gehuwd metzoutdrager
verkoperAafke Sybrens
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Sytze Andries, zoutdrager x Grietje Jans koopt een huis wz. Angelier- of Nijstraat, tegenover 'de paardenstal'. Ten O. die straat, ten W. wd. dr. Crijtenburg, ten Z. Hendrik Gerryts, mr. bontwever, ten N. Pytter Jansen. Gekocht van Claas Leystra, mede-vroedschap, als houder van het reversaal van nov 1740 ten laste van Jacob Yedes, zoutdrager x Aafke Sybrens en de cessie van apr 1745 van Janke Harmens Sopingius.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0204r van 1 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop op redemptie. Bij een koop op redemptie, ofwel met recht van wederkoop, verwisselt een onroerend goed of land van eigenaar zoals dat bij een normale verkoop ook het geval is. Verschil is dat in de koopakte een termijn van meestal een aantal jaren wordt vastgelegd waarbinnnen de verkoper het verkochte mag terugkopen voor dezelfde koopsom plus eventuele bijkomende kosten. De koper bepaalt of en wanneer hij wil terugverkopen, aangezien hij volkomen eigenaar is van het verkochte. Na het verstrijken van de vastgelegde termijn is de koper vrij om te verkopen aan wie hij wil.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ bij de paardenstallen7000‑00‑00 CGzoutkeet, paardenstal en wagenhuis
koperCornelis Brouwer, gehuwd metkoopman
koperHenke Wybes Hanekuik
toehaakeen anker beste rode wijn
verpachter lotten4‑04‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordensteeg
verkoperFreek Fonteinkoopman


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0204r van 1 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0066v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ300‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koperArjen Douwes, gehuwd metscheepstimmerman
koperAlbertje Poppes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFreedrik Fontein
naastligger ten westenGatse Tjallings koordewerker
naastligger ten noordenHarmen Plagge* bontwever
verkoperGatse Tjallingskoordewerker


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0066v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreedrik Fontein


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0171r van 2 sep 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34achterOoievaarsteeg OZ [staat: Achterzoutsteeg]135‑07‑00 GGhuis
koperJanke Groenewold, gehuwd met
koperDavid Griffin
huurderMelcher Lomans 0‑08‑00 CG
huurder bovenCornelis Sas 16‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSytze Andries
naastligger ten zuidenGadze Tjallings
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Achterzoutsteeg]
naastligger ten noordende weduwe van Pieter Janzen
verkoper q.q.Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron van Plettenberg, gelastigde van
verkoperJan Wybrandus Doyemasoldaat in dienst van de Oostindische compagnije te Kaap de Goede Hoop
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanke Groenewoud x David Griffin koopt een huis c.a. in de Achterzoutsteeg, dat verhuurd is. Ten O. Sytze Andries, ten W. die steeg, ten Z. Gatze Tjallings, ten N. wd. Pieter Janzen. verkoper is Jonkheer Hans Willem baron van Plettenberg, mede gedeputeerde staat van Friesland en burgemeester, in qlt. als last hebber van Jan Wybrandus Doyema, soldaat bij de O.I. Compagnie (V.O.C.) in Kaap de Goede Hoop, voor 135 gg.


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0171r van 2 sep 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSytze Andries


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0005v van 26 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34achterOoievaarsteeg OZ [staat: Achterzoutsteeg]102‑07‑00 GGhuis
koperDoeke Wybrens Venema mr. glasmaker
huurderMelcher Lomans 0‑08‑00 CG
huurderJan Bruins 0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenSytze Andries
naastligger ten zuidenGadze Tjallings
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Achterzoutsteeg]
naastligger ten noordende weduwe van Pieter Jans
verkoperJanke Groenewold, gehuwd met
verkoperDavid Griffinkoopman


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0005v van 26 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSytze Andries


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0060r van 22 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ [staat: Anjelier of Nieuwestraat]250‑00‑00 CGhuis
koperAaltje Beernds, weduwe van
koperwijlen Pyter Reinders huistimmerman
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelier of Nieuwestraat]
naastligger ten westenDoeke Venema
naastligger ten zuidenHarmen Plagge
naastligger ten noordende weduwe van Pieter Janzen
verkoperSytze Andries, gehuwd met
verkoperGreetje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAaltje Beernds wv Pieter Reinders, huistimmerman, koopt huis wz. Angelier- of Nieuwestraat. Ten O. die straat, ten W. Doeke Venema, ten Z. Harmen Plagge, ten N. wd. Pieter Janzen. Gekocht van Sytze Andries x Grietje Jans.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0214r van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [niet vermeld]119‑07‑00 GGhuis
koperJohan Johans, gehuwd metmr. metselaar
koperElske Gerryts
huurderWillem Lieuwes c.u.
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenJunius van Alema
naastligger ten noordenHarmen Plagge
verkoperArjen Douwes, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperAlbertje Poppes te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Johansen, mr. metselaar x Elske Gerryts koopt een huis. Ten O. de straat, ten Z. een doorgaande steeg, ten W. dr. Junius van Alema, ten N. Harmen Plagge. Gekocht van Arjen Douwes x Albertje Poppes te Leeuwarden, voor 119 gg.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0214r van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0121r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ150‑00‑00 GGhuis
koperJan Bolman, gehuwd metkoopman
koperChristina Briels
huurderAndele Folkerts 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westendr. J. van Alema
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Harmen Plagge
verkoper q.q.vroedsman Albert Wijmers Bakker, curator over
verkoperwijlen Johan Johannesmetselaar


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0121r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0265r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan van der Pet schipper


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0120v van 21 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 23a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Bolman


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0322r van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ80‑00‑00 GGhuis
koperJan Dirks trekveerschipper op Dokkum
huurderAte Zeilmaker c.u.28‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidende weduwe van C. Brouwer
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenBeernd Plagge
verkoper van 1/2Aldert Bolmankoopman
verkoper van 1/4Harmen Bril, weduwnaar van
verkoper van 1/4wijlen D. Wytsma
verkoper van 1/4Elsa Dorothea Bril, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Vos, erfgenamen van te Pekela
erflaterwijlen Jan Bolman


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0322r van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van C. Brouwer


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0086v van 15 apr 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ63‑00‑00 GGhuis
koperMichiel Jacobs beurtschipper
huurderKlaas Harmens c.u.brouwersknecht
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenPlagge koopman
naastligger ten westenJan ten Brink koopman
naastligger ten noordenSimon Zoutdrager koopman
verkoperJohannes van der Petkoopman te Makkum


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0001r van 3 mei 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ bij de Leeuwarder paardestallen11400‑00‑00 CGzoutkeet, stalling en wagenhuis
koperAnna Toussaint, gehuwd met
koperVolkert van der Plaats boekverkoper
huurder stalling en wagenhuisGerke Reinders 40‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordensteeg
verkoperHinke Haanekuyk, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Toussaint x Volkert v.d. Plaats, boekverkoper, koopt een zoutkeet, stalling en wagenhuis, alles bijelkaar staande en inelkaar beklemd, omtrent de Nieuwstraat bij de Leeuwarder Paardenstallen. Ten O. de straat, ten W.?, ten Z. een steeg, ten N.? Het is een lange acte. Gekocht van Hinke Hanekuik wv Cornelis Brouwer, voor zich, en als enige universele erfgename van haar man, voor 11400 cg.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0001r van 3 mei 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0279r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ210‑00‑00 CGhuis
koperJacob van de Linde
huurderLieuwe de Vries 30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenFolkert van der Plaats
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutstegen]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Beerent Plagge
verkoperJan Dirks


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0279r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFolkert van der Plaats


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0027r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: bij de Nijstraat bij de zgn. Leeuwarder paardestallen]11842‑00‑00 CGzoutkeet met paardestal en wagenhuis
koperJohannes Huis, gehuwd met te Bergum
koperAnna Geertruida Faber te Bergum
huurderGerke Reinders
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nijstraat]
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperV. van der Plaats, gehuwd met
verkoperwijlen Anna Toussaint
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Huis x Anna Geertruida Faber te Bergum koopt een zoutkeet, paardenstal en wagenhuis, bij elkaar staande omtrent de Nieuwstraat bij de zogenaamde 'Leeuwarder Paardenstallen'. Ten O. die straat, ten W., N. en Z. een doorgaande steeg. Voor overname van het aandeel in de pramen etc. Gekocht van Volkert v.d. Plaats, als vruchtgebruiker erfgenaam van zijn wl. vrouw Anna Toussaint, voor 11842 cg.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0027r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0203r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34achterOoievaarsteeg OZ31‑05‑00 CGhuis
koperSybren Aukes
huurderM. Couwenhoven c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOoievaarsteeg
naastligger ten noordenSymon Hendriks
verkoper q.q.Taeke Stephany, gelastigde vanprocureur
verkoperJan ten Brink te Leeuwarden


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0203r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0033v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34achterOoievaarsteeg OZ [staat: wijk D-116]26‑00‑00 CGhuis
koperCoenraad P. Bakker mr. kompasmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑08 CG
huurder bovende weduwe van W. Dirks 0‑07‑00 CG
huurder benedenHarmen Gosjes c.u.20‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van Visser
naastligger ten westenOoievaarsteeg
naastligger ten noordenSymon Hendriks
verkoper q.q.Taeke S. Stephany, gelastigdeprocureur fiscaal
verkoper q.q.Sjoerd S. Wijma, gelastigden vanadvocaat
verkoperde erfgenamen van wijlen Sybren Aukes


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0033v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0188v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 34Nieuwstraat WZ wijk D-09387‑00‑00 CGhuis
koperDieuwke Alberts, gehuwd met
koperPieter Cornelis
huurderDieuwke Alberts
huurderPieter Cornelis
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenPlagge koopman
naastligger ten westenJan ten Brink koopman
naastligger ten noordenSymon Hendriks
verkoperMiggiel Jacobsoud beurtschipper op Amsterdam


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-040, pag. 52Nieuwstraat 34Pieter Cornelis0‑10‑00 CG


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-093Nieuwstraat 34Geertje Geerts Spandauwgeb 1802 ... , ovl 15 jan 1812 HRL; wijk D-093, dv Geert Harmens S, en Akke Spandauw; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 38Jacob van der Linde... Kerk HRL 1804, 1810, BS huw 1818, huw 1831, ovl 1844, ovl 1870, ovl 1890; eigenaar en gebruiker van wijk D-091, korendrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-105, gebruiker is Gerrit van der Linde, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-093Nieuwstraat 34Pieter Cornelis Bleeker... Kerk HRL 1803, 1805, BS huw 1815, ovl 1828, ovl 1836, ovl 1838, ovl 1847; eigenaar en gebruiker van wijk D-093, sjouwer, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Johannes Broodkorf & Sara Catharina Snijder Echtelieden te ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-093Nieuwstraat 34Pieter Cornelis Bleeker Pieter Cornelis Bleeker sjouwer
D-091Nieuwstraat 38Jacob van der Linde Jacob van der Linde korendrager
D-091Nieuwstraat 40Jacob van der Linde Jacob van der Linde korendrager


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 97 van 3 mei 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-091Nieuwstraat 38koopaktehuis D-091
 
verkoperJacob van der Linden
koperAdam Johannes van der Meulen


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 125 van 21 jan 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-091Nieuwstraat 38koopaktefl. 125huis D-091
 
verkoperAdam Johannes van der Meulen
koperJacob Jans Noordkamp


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 813Nieuwstraat 40Pieter Teijes SchaafsmatimmermanHarlingenhuis en schuur (126 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 816Nieuwstraat 38Jacob Jans NoodkampturfdragerHarlingenhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 818Nieuwstraat 34Pieter Cornelis BleekerscheepstimmermanHarlingenhuis en erf (40 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 38Georg Dirks Akkerboom... BS huw 1822, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-051, 124; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-091; VT1839; Georgius Dirks Akkerboom, geb 18 dec 1796, ged 8 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Dirk Reins Akkerboom ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 38Immertje Jans Spitske... Jans Krol; BS ovl 1836; 1859 overlijdens, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-086, wijk C-135, wijk D-091; oud 54 jaar, (vnm: Immelia), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-092; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-093Nieuwstraat 34Janke G Beymansoud 46 jaar, geb St. Anna en wonende te HRL. 1839, wijk D-093; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-093Nieuwstraat 34Tjeerd Gosses Jongsma... Sijtzes; BS ovl 1846; 1848 overlijdens; oud 36 jaar, geb Burum en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk D-093; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-091Nieuwstraat 38Jelte Miedema, overleden op 7 april 18391 jr, overleden Nieuwstraat D 91. (CzOG nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-091Nieuwstraat 40Jelte Miedema, overleden op 7 april 18391 jr, overleden Nieuwstraat D 91. (CzOG nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-091NieuwstraatGeorg D Akkerboom43 jHarlingenm, protestant, gehuwd
D-091NieuwstraatEelkje Dirks47 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-091NieuwstraatDirk Georgs Akkerboom16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-093NieuwstraatTjeerd G Jongsma36 jsmidsknegtBurumm, protestant, gehuwd
D-093NieuwstraatJanke G Beymans46 jSt Annav, protestant, gehuwd
D-093NieuwstraatGerrit G Kroes18 jSt Annam, protestant, ongehuwd
D-093NieuwstraatIJsbrand G Kroes17 jSt Annam, protestant, ongehuwd
D-093NieuwstraatJan Jansen Postma15 jSt Annam, protestant, ongehuwd
D-093NieuwstraatGosse T Jongsma4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-093NieuwstraatPaulus Jongsma1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-093NieuwstraatRientje [Bientje] Jongsma11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-093NieuwstraatAntje Jongsma7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1845 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 818Nieuwstraat 34 Jan WijnaldaHarlingenvernieuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-093Nieuwstraat 34Heintje Krakau, overleden op 3 mei 1848(Certificaat van onvermogen), 1 1/2 jr (geboren 1847), overleden Nieuwstraat D 93. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 38Klaaske Tuinstra... 9 jul 1862 HRL, huwt met Dirk Tjeerds Jobstra op 14 nov 1839 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, ovl wijk D-091, in haar ovlakte worden als haar ouders opgegeven de namen van haar schoonouders, dv Jurjen IJpes en Antje ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 38Pieter Christiaans Riem... bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 91, wijk G-220; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 38Yme Willems Lijn... L, en Trijntje /Hiltje Iemes; BS ovl 1840; 1842 huwelijken, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk D-091, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-093Nieuwstraat 34Aafke Pieters de Jong... bev.reg. HRL 1851 wijk D-108, 93; oud 39 jaar, geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, wijk D-086; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 816Nieuwstraat D-091Maartje R. Voermanwoonhuis
Sectie A nr. 818Nieuwstraat D-093Haaije Bootsmawoonhuis


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 06 okt 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
D-093Nieuwstraat 34Eene huizinge c.a. aan de Nieuwstraat, in gebruik bij, Haagsma. Provisioneel verkocht op 11 okt 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 20 okt 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
D-093Nieuwstraat 34Eene huizinge c.a. aan de Nieuwstraat, in gebruik bij, Haagsma. Finaal verkocht op 25 okt 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 495.


1873 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 5 van 4 jan 1873
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-093Nieuwstraat 34koopaktefl. 500huis D-093
 
verkoperRein Wijnalda
verkoperGerlof van Asperen
koperLubkje Metzelaar (gehuwd met Lieuwe Brameyer)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 815Nieuwstraat D-130Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemabergplaats
Sectie A nr. 816*Nieuwstraat D-131Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemabergplaats
Sectie A nr. 816*Nieuwstraat D-132Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemawoonhuis
Sectie A nr. 818Nieuwstraat D-134Sipke van der Zeewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 818Nieuwstraat 34 (D-134)Evert Kiers (en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 816Nieuwstraat 38 (D-132)Fokke Drost (en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 3883Nieuwstraat 40 (D-131)Pieter van der Sluiswoonhuis en schuur


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Nieuwstraat 34 hendrik Visserwerkmanf. 600f. 600


1923 - variabron: Raadsvergadering 8 oktober
adresgegevens
Nieuwstraat 38Onbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 38S. Roukemaslager
Nieuwstraat 40M. Scheepstratransportarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 40J. (Jantje) Abma wv van Slooten
  terug