Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noordijs 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoordijs 112-147 2-180 D-014D-011
 huisnummer lager  huisnummer hogerWilliam Boothstraat 82-147 2-180 1/2D-034D-030
 huisnummer lager  William Boothstraat 102-147 2-180 1/2D-ongD-ong


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0082r van 15 okt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 11noord, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0082r van 15 okt 1625 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 11noordNoordijs OZ [staat: aan de westkant van de voors. noordees]427‑14‑00 GG2/6 huis en de kamer daarachter
koperjuffrouw Doed van Aysma, gehuwd met
koperdoctor Dirck Scheltinga procureur generaal Friesland
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLambert Hobbes
naastligger ten westenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten noordenJohannes Bauckes
verkoperjuffrouw Taesk van Doyem, gehuwd met
verkoperjonker Sibrant van Bonga


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0170v van 9 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirck Lieuwes Doyma


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0170v van 9 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirck Lieuwes Doyma


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0178r van 17 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGroote huisinge en witwasscherie van de verkoper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-147Noordijs 11huis en geleibackerie
eigenaarPieter Feitema
gebruikerPieter Feitema
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-147Noordijs 11huis en gleibackerie
eigenaarPieter Feitema
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan23‑7‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0150r van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Janke Fedderix


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0171v van 13 jun 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis en tuin van de erfgenamen van wijlen Janke Feddrix


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0196v van 19 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenerfgenamen v Janke Fedderiks


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-147Noordijs 11huis en gleybackerie
eigenaarwed. Pyter Feitema
gebruikerwed. Pyter Feitema
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑06‑08 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0273v van 5 jul 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenElisabeth Botsma, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pyter Feytema koopman


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0273v van 5 jul 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenElisabeth Botsma, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pyter Feytema koopman


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0065v van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Pyter Feitema koopman


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0065v van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Pyter Feitema koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-147Noordijs 11huis en galeybakkerij
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerwed. Pyter Feytema
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-147 Noordijs 11Sybrand Feytama, bestaande uit 6 personen30‑00‑00 cg25‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-147Noordijs 11huis en gleybakkerij
eigenaarPytter Feytema
gebruikerwed. Pytter Feytema
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑10‑14 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0178v van 28 nov 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordendr. Goitjen Stinstra


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0191v van 18 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 11noord, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0191v van 18 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 11noordNoordijs OZ6159‑02‑00 CGhuis
koperFrans Tjallingii, gehuwd met
koperCatharina Feitema
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen S. Feitema koopman
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende heer Jelle Wildschut n.u.
verkoperR. Smittsecretaris van Barradeel onder Sexbierum


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-1801/2, pag. 44Noordijs 11F Tjallingii2‑10‑00 cggleybakkerij


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-014Noordijs 11Frans Tjallingii... Age Ferwerda, stalknegt, Anske V. Stallinga, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-014, 1814. (GAH204); id. van wijk D-015, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk D-034, gleybakkerij, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-014Noordijs 11F Tjallingii F Tjallingii
D-034William Boothstraat 8F Tjallingii wedF Tjallingii wedgleybakkerij


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 40 van 17 feb 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-014Noordijs 11koopaktefl. 75huis in de Nijstraat, D-014
 
verkoperJacob van der Linde
koperJan Jans Siedses


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 715William Boothstraat 8Jan Sikkes IJzenbeekkoopmanHarlingenpakhuis en erf (210 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 717Noordijs 11Sybrand TjallingiikoopmanHarlingenhuis en erf (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 720William Boothstraat 10Sybrand TjallingiikoopmanHarlingenplateelfabriek (220 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 721Noordijs 11Sybrand TjallingiikoopmanHarlingenhuis en erf (240 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-014Noordijs 11Pieter Tjallingiigeb 30 aug 1810 HRL, ovl 22 nov 1868 HRL; wijk D-014, zeehandelaar, zv Sijbrand T, en Rijkje Fontein; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk D-017; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-014; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-014Noordijs 11Rijkje Fontein... met een gebod, 15 may 1807; ondertrouw HRL; oud 53 jaar, geb Franeker (!)en wonende te HRL. 1839, wijk D-014; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-014Noordijs 11Sybrand Tjallingii... 15 may 1807; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar en fabrikant, wijk D-014; VT1839; S.T., Fabrikant, van Competenten ouderdom, geloofwaardig, wonende te te HRL. in 1828, vermeld als ... (alles)


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 721Noordijs 11 Sijbren TjallingiiHarlingeneen nieuwe gevel voor het kantoor


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-014NoordijsSybrand Tjallingii56 jzeehandelaar en fabrikant en trafikantHarlingenm, protestant, gehuwd
D-014NoordijsRijkje Fontein53 jFranekerv, protestant, gehuwd
D-014NoordijsPieter Tjallingii29 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-014NoordijsDirk Tjallingii21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-014NoordijsCatharina Tjallingii21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-014NoordijsHyltie Visser23 jSneekv, protestant, ongehuwd
D-014NoordijsAnna Dijkstra22 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-014Noordijs 11Marijke Vogelgeb 1791 HRL, ovl 23 mrt 1870 HRL, huwt met Johan D?er, werkster, N.H., dv Johannes V, en Trijntje Leyenaar; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk A-185, 180, 252, wijk C-209, wijk D-014, wijk E-208, wijk F-281, wijk G-357


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-034William Boothstraat 8Leentje Blokgeb 20 okt 1802 Lemmer, ovl 20 dec 1887 HRL, huwt met Abraham Blok, (gk), dv Salomon B., en Duifke de Jong; BS ovl 1887; bev.reg. HRL 1851 wijk D-034; oud 37 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk B-043; VT1839


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 717Noordijs D-014Catharina Tjallingii wed. dr. S. Poptawoonhuis
Sectie A nr. 720Zoutsloot D-034Dirk Tjallingiiplateel-bakkerij
Sectie A nr. 721Noordijs D-015Dirk Tjallingiikantoor


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 717Noordijs D-011Catharine Tjallingii, wed. dr. S. Poptawoonhuis
Sectie A nr. 721Noordijs D-012Dirk Tjallingiikantoor
Sectie A nr. 720Zoutsloot D-030Dirk Tjallingiiplateelbakkerij


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5315Noordijs 11 (D-ong)fa. Sybrand Tjallingiiplateelfabriek en kantoor


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 110Frans Tjallingii13Zoutziederij


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 110Frans Tjallingii13Zoutziederij


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 110Frans Tjallingii13zoutziederij


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 110Frans Tjallingii13Zoutziederij


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 110Frans Tjallingii13Zoutziederij


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 110Fr. Tjallingii13Zoutziederij


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 110Fr. Tjallingii13Zoutziederij


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 110Fr. Tjallingii13Zoutziederij


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 110Fr. Tjallingii13Zoutziederij


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 11P. Tjallingiizoutzieder


1935 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1996
adresgegevens
Noordijs 11jun: Het kantoor van notaris H. IJpma wordt verplaatst naar Noordijs 11


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 11H. Ypma455Notaris


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsH. Ypma455Notaris


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsH. Ypma455Notaris


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9485Noordijs 11gemeentelijk monument19 van 20
William Boothstraat 10beeldbepalend pand7 van 10


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9485Noordijs 11
  terug