Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Wortelstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWortelstraat 92-069 2-097 B-078B-071
 huisnummer lager  huisnummer hogerWortelstraat 112-069 2-097 B-079B-072
 huisnummer lager  huisnummer hogerWortelstraat 132-069 2-096 B-080B-073
 huisnummer lager  Wortelstraat 152-069 2-095 B-083B-074


Naastliggers vanWortelstraat 9
ten oostenWortelstraat 11
ten zuidende Wortelstraat
ten westenWortelstraat 7


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jacobs


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0189v van 16 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jacobs


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0059v van 3 sep 1671 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 13achterFranekerpoort over de Lijnbaan, bij de120‑00‑00 GGkamer
koperMeynert Jansen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenImck Bartels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Auckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWytscke Freerx jongedochter, gesterkt met
verkoperDawidt Theunis


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0158v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 11Wortelstraat NZ [staat: straat achter Valkens brouwerij aan de noordkant van de stad]63‑00‑00 GGtwee kamers aanelkaar
koper door niaarAede Jans formdrajer
geniaarde koperSicco Salamons, gehuwd met
geniaarde koperBaukjen Douwes
huurderGryttie Eiberts
huurderGuliam Boneta soldaat
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten zuidenWortelstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende kamer van Reiner Gijsberts Fontein c.u. te Toutenburg onder Rijperkerk
naastligger ten noordende hof van Reiner Gijsberts Fontein c.u. te Toutenburg onder Rijperkerk
verkoperReiner Gijsberts Fontein, gehuwd met te Toutenburg onder Rijperkerk
verkoperYbeltie Nauta


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0265r van 7 dec 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 9Wortelstraat NZ [staat: de straat achter brouwerij de Lely]63‑00‑00 GGtwee kamers
koper van 1/2Jan Jansen vrijgezel
koper van 1/2Gerrit Jansen vrijgezel
naastligger ten oostende ? Gemeente: kamer
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westenReiner Gijsberts Fontein
naastligger ten noordenReiner Gijsberts Fontein
verkoperAede Jans, gehuwd mettonmaker
verkoperDupke Jaspers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen en Gerrit Jansen, vrijgezellen, kopen 2 camers aanelkaar in de straat achter de brouwerij 'de Lely'. Ten O. de camer van de D.G. Gemeente?, ten W. en N. Reiner Gijsberts Fontein, ten Z. de (Droog- of Wortelstraat). Gekocht van Aede? Jans, vormmaker?


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0265r van 7 dec 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende ? Gemeente: kamer
naastligger ten oostende ? Gemeente: kamer


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0039v van 18 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 9Wortelstraat NZ [staat: straat achter brouwerij de Lely]65‑00‑00 CGkamer
koperFedtie Ages
naastligger ten oosteneen mandelige steeg en bak met de kamer van Gerrit Jansen
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan van Leeuwen kapitein
naastligger ten noordenJan van Leeuwen kapitein
verkoperJan Jansenmr. metselaar


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0039v van 18 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen mandelige steeg en bak met de kamer van Gerrit Jansen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-069Wortelstraat 9perk
eigenaarTomas Gonggrijp
gebruikerTomas Gonggrijp
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-069Wortelstraat 9perk
eigenaarTomas Gonggrijp erven
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-069Wortelstraat 9perk
eigenaarTomas Gongrijp
gebruikerTomas Gongrijp
opmerkingledig


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0285v van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 9Wortelstraat NZ [staat: straat achter brouwerij de Leli]75‑00‑00 CGhuis
koperEngeltie Doedes, weduwe van
koperwijlen Jelle Jenties
naastligger ten oostende weduwe van Gerryt Jansen
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat achter brouwerij de Leli]
naastligger ten westenoud hopman Junius van Aelema
naastligger ten noordenoud hopman Junius van Aelema
verkoperFettie Ages, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Minses


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0285v van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Gerryt Jansen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-069Wortelstraat 9[schoenmakers]perk
eigenaarTomas Gonggrijp
gebruikerTomas Gonggrijp
opmerkingledigh


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-069Wortelstraat 9huis
eigenaarHarmen Hendrix
gebruikerHarmen Hendrix
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
2-069, fol. 35Wortelstraat 9Feytema, bestaande uit 3 volwassenen en 1 kindcoopman; gleybakker£ 140-00-0£ 23cu.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0239r van 8 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 9Wortelstraatje NZ120‑07‑00 CGwoning
koperPyter Gerbens Clamstra
huurderAafke Hendriks
naastligger ten oostenJan schipper
naastligger ten zuidenWortelstraatje
naastligger ten westende tuin van de heer Junius van Alema
naastligger ten noordende tuin van de heer Junius van Alema
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gerbens Clamstra koopt woning in de Wortelstraat. Ten O. Jan Schipper, ten W. en N. de tuin van Junius van Alema, ten Z. de Wortelstraat. Gekocht van D.G. Diaconie.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0239r van 8 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan schipper


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0104v van 26 feb 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 11Wortelstraat NZ [niet vermeld], Droogstraat (oosteinde, t zogenaamde Wortelstraatje)83‑14‑00 GGwoning
koperburgerhopman Pieter Clamstra
huurderLodewijk Clases c.u.
naastligger ten oostende Doopsgezinde gemeente
naastligger ten zuidenWortelstraatje
naastligger ten westenPieter Clamstra
naastligger ten noordenJ. Alema
verkoper van 1/3Jan Gerryts Schoone, en gelastigde van
verkoper van 1/3Bruin Scheltes te Amsterdam
verkoper van 1/3Lutske Gerryts, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Jan Hop
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Clamstra koopt woning in de Wortelstraat, aan het oosteinde van de Droogstraat nz. Ten O. een D.G. woning, ten W. de koper, ten Z. de Wortelstraat, ten N. J. Alema. Gekocht van Jan Gerryts Schoone, grootschipper.


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0104v van 26 feb 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde gemeente
naastligger ten westenPieter Clamstra


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0104v van 26 feb 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde gemeente
naastligger ten westenPieter Clamstra


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0129v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 15Wortelstraatje NZ71‑00‑00 GGwoning
koperYede Tjeerds kaaskoper
huurderDoutjen Feddes
naastligger ten oostende woning gekocht door Jacob Pyters
naastligger ten zuidenWortelstraatje
naastligger ten westende Doopsgezinde gemeente: woning
naastligger ten noordenGerlof Janzen Builart
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0129v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Doopsgezinde gemeente: woning


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0133v van 10 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende woning gekocht door Yede Tjeerds


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0243v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 15Wortelstraat NZ 15/1797‑00‑00 GGdubbele woninge
koperGerlof Jansen Builard bakker
huurderSjoerd Sippes 0‑07‑00 CG
huurderBeernd Rimmerts 0‑07‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Sjoerd Tjepkes
naastligger ten zuidenWortelstraat
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten noordenGerlof Jansen Builard bakker
verkoper q.q.Jacob P. Nijboer, geauthoriseerde redderkoopman
verkoper q.q.Minne Vink, geauthoriseerde redders vankoopman
verkoperde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds, weduwe van
verkoperwijlen Yede Tjeerdskoopman


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0243v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0242r van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 15Wortelstraatje65‑00‑00 CGwoning
koperSybren Aukes koopman
huurderAte Jacobs
naastligger ten oostenJohannes Norel
naastligger ten zuidenWortelstraatje
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten noordenB. Boomsma
verkoper q.q.Douwe W. Vettevogel, executeurkoopman
verkoper q.q.Bouwe J. Boomsma, executeurs over de boedel vankoopman
verkoperwijlen Grietje Stoffels, gehuwd met
verkoperGerlof Jans Builard
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Aukes, koopman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0242r van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0034v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 15Wortelstraat wijk B-08355‑05‑00 CGhuis
koperSaske Roelofs, gehuwd met
koperMinke Everts
huurderwijlen Sybren Aukes
naastligger ten oostenJohannes Norel
naastligger ten zuidenWortelstraat
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen B. Boomsma
verkoperde erfgenamen van wijlen Sybren Aukes


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0034v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-097, pag. 35Wortelstraat 9Taedze Alberts0‑10‑00 CG


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-078Wortelstraat 9Hendrik Wybereigenaar en gebruiker van wijk B-078, varensgesel, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-079Wortelstraat 11Taedse Alberts de Wilde... Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1804, 1807, 1809, 1810, BS ovl 1811, ovl 1829; eigenaar en gebruiker van wijk B-079, varensgesel, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-080Wortelstraat 13Claas Gerbensovl voor 1815; wed. C.G. gebruiker van wijk B-080, gealimenteerd, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Bouwe Jetzes Boomsma... wed. B.B. eigenaar van wijk B-011; gebruiker Jan J. de Groot, kuipersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-083; gebruiker Jacob Klaases Soek, zeylemakersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-121; gebruiker is Tjalling ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Jacob Claases Soek... sijn geproclameert den 30 okt en 6-13 nov en getrouwt den 25 dito 1740 in de ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-078Wortelstraat 9Hendrik Wybes Hendrik Wybes tuin
B-079Wortelstraat 11Taedze Alberts de Wilde Taedze Alberts de Wilde varensgesel
B-080Wortelstraat 13Doopsgesinde Gemeente Claas Gerbens wedgealimenteerd
B-083Wortelstraat 15B Boomsma wedJacob Klaases Soete zeylmakersknegt


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 78 van 27 apr 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-079Wortelstraat 11koopaktefl. 1250huis aan de Voorstraat B-079
 
verkoperAbraham Fredriks de Ruiter
koperSietse Pieters van der Stel
koperSijke Heins de Groot


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-080Wortelstraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 15woning B-080
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperLolke Sybrens Swaal


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 193Wortelstraat 15Fedde Bartels KeesHarlingenhuis (25 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 193Wortelstraat 13Fedde Bartels KeesHarlingenhuis (25 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 194Wortelstraat 11Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (28 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 195Wortelstraat 9Arjen KooijarbeiderHarlingenhuis (28 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 206 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-083Wortelstraat 15Neeltje Hielkes Buisman, overleden op 26 juni 1834dochter van Hielke Buisman, kleermaker (Zoutsloot B 83) en Henderina Valderpoort, zuster van minderjarige Taeke Hielkes Buisman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-078Wortelstraat 9Gelske Wietsgeb 1778 Dronrijp, ovl 1 dec 1841 HRL, huwt met Tjalling Tuinstra, dv Wierd W, en ... ; BS ovl 1841; oud 60 jaar, (vnm: Gerritje), geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk B-078; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-078Wortelstraat 9Tjalling Paulus Tuinstra... dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1841; oud 64 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk B-078; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Henderikus Horrijoud 33 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, kleermakersknecht, wijk B-083; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Hendrina Margaretha Valderpoort... 1826, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk C-027, wijk F-231; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-083; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Hylke Taekes Buisman... 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk C-027, wijk F-231; oud 39 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk B-083; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Jeltie Nautaoud 32 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk B-083; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-078Tjalling Tuinstra64 jMidlumm, protestant, gehuwd
B-078Gerritje Wiets60 jDronrijpv, protestant, gehuwd
B-078Johannes Tuinstra17 jDronrijpm, protestant, ongehuwd
B-079Aaltie Foppes25 jFranekerv, protestant, ongehuwd
B-080Hilbrand Postma50 j*tichelaarKollumm, protestant, gehuwd
B-080Martha [Maatje] Wagenaar31 j*Beetgum [Belkum]v, protestant, gehuwd
B-080Johannes Postma19 j*Midlumm, protestant, ongehuwd
B-080Doris [Theodorus] Postma3 j*Harlingenm, protestant, ongehuwd
B-080Antie Postma21 j*Dokkumv, protestant, ongehuwd
B-080Dorothea Postma6 m*Harlingenv, protestant,
B-083ZoutslootHylke Buisman39 jBolswardgezin 1, m, protestant, gehuwd
B-083ZoutslootHenderina Valderpoort38 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-083ZoutslootPoppe J Smith20 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-083ZoutslootHenderikus Hoowy [Howy]33 jkleermakersknegtAmsterdamgezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
B-083ZoutslootJeltie Nauta32 jAmsterdamgezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-083Wortelstraat 15Pieter Huytema, overleden op 7 oktober 1842bijna 1 jr (geboren 11/10/1841), overleden Zoutsloot B 83. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 86) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 39 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-083Wortelstraat 15Elisabeth Simons de Groot, overleden op 15 maart 184435 jr (geboren 28/8/1808), overleden Wortelstraat B 83, vrouw van Tabe R. Hilverda, gleibakker, moeder van minderjarige Trijntje Tabes Hilverda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-079Wortelstraat 11Broer Kramer, overleden op 12 mei 1844(Certificaat van onvermogen), 43 jr (geboren 2/2/1801), werkman, overleden Zoutsloot B 79, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-079Wortelstraat 11Folkert Jans, overleden op 26 april 1846(Certificaat van onvermogen), 50 jr , geboren Medemblik 28/6/1795, overleden Wortelstraat B 79, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-078Wortelstraat 9Alle Sjierks Schaafsma, overleden op 26 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 35 jr, geboren Cornwerd 22/9/1811, overleden Achterstraat B 78, werkman, gehuwd met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-078Wortelstraat 9Simon Dirks Trompetter... Dirk J.T., en Janneke Klaasen; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1831, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk B-078, supp wijk G-437; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk B-070; VT1839; S.D.T. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-079Wortelstraat 11Tietje Arnoldus de Wildegeb 5 dec 18902 HRL, ovl 26 dec 1868 HRL, huwt met Jan Siegers Tigchelaar op 24 mei 1832 HRL, ovl wijk B-079, dv Arnoldus dW, en Jeltje (Feddes); BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk B-087


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-080Wortelstraat 13Leentje Klazes Draaisma... dv Klaas Siebrens D, en IJmkje Baukes BS huw 1825, ovl 1842, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-092, wijk B-080; oud 44 jaar, (vnm: Leene), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-222; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Hinke Lammerts Doringa... 1856 uit Sexbierum, dv Lammert Gosses D, en Aatje Hendriks; BS huw 1860, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Jacob de Jong... HRL 1851 wijk B-105, 83; oud 29 jaar, (vnm: Jacobus), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Rinse van Baren... in 1851, N.H., zv Douwe vB., en Idske Abbema; BS ovl 1846; 1887 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, 158, wijk C-198, wijk A-166, wijk D-044, 46, wijk E-220, supp A- 271, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Rintje Harings Wagenaar... zv Haring Rintjes en Hiske Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Tjerkje Benjamins Brandes... en Trijntje Simons (vd Brug); BS huw 1816, ovl 1842, huw 1843, ovl 1848, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, wijk H-083, 90, 104, 129; geb 18 sep 1793, ged 1 okt 1793 Grote Kerk HRL, dv Benjamin Brandes en Trijntje ... (alles)


1851 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2306 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-083Wortelstraat 15Joris Fokkes Tebbens, overleden op 9 september 1851geboren Franeker 27/10/1847, zoon van Fokke G. Tebbens, schippersknecht (Wortelstraatje B 83) en Bertje Joris van Slooten, broer van minderjarige Elisabeth Fokkes Tebbens. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 193Wortelstraat B-080Hillebrand Johs. Postmawoonhuis
Sectie A nr. 194Wortelstraat B-079Algemeene Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 195Wortelstraat B-078Martha Sjierks de Boer wed. Lubertus Jans Kroesewoonhuis


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 07 jan 1869
vermeld alsgeschat adresbericht
B-078Wortelstraat 9Eene woning in het Wortelstraatje, in gebruik bij J., Beuker. Provisioneel verkocht op 12 jan 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 21 jan 1869
vermeld alsgeschat adresbericht
B-078Wortelstraat 9Eene woning in het Wortelstraatje, in gebruik bij J., Beuker. Finaal verkocht op 26 jan 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 120.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 195Wortelstraat B-071Eelke Bootsmawoonhuis
Sectie A nr. 194Wortelstraat B-072Algemeene Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 3493Wortelstraat B-073Erven Hillebrand J. Postmawoonhuis
Sectie A nr. 3492Wortelstraat B-074Jacobus Zoetewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 195Wortelstraat 9 (B-071)Eelke Bootsmawoonhuis
Sectie A nr. 194Wortelstraat 11 (B-072)Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 3493Wortelstraat 13 (B-073)Hielke Pieksmawoonhuis
Sectie A nr. 3492Wortelstraat 15 (B-074)Anne Zeilmakerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Wortelstraat 9 Wiebe Kulsenbootwerkerf. 0f. 0


1923 - variabron: Raadsvergadering 8 oktober
adresgegevens
Wortelstraat 9Onbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Wortelstraat 13H. de Bruingrondwerker
Wortelstraat 15S. Zeilmakeropperman


1937 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-23586
Wortelstraat 9Jacob de Vries


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Wortelstraat 9J. (Johannes) v.d. Veen
Wortelstraat 11C. (Coenraad) van Vliet
Wortelstraat 13J. (Jacob) van Wier
  terug