Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 83
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Droogstraat 832-033 2-057 B-076B-108
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 622-033 2-057 B-103B-121


Naastliggers vanDroogstraat 83
ten oostenHerenwaltje 10
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 81
ten noordenZoutsloot 74


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0175r van 19 aug 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tuin van dr. Jan Loo


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0092v van 21 sep 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHaencke Hessels
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0246v van 21 okt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0213r van 18 dec 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPier Piersen c.u.pottenbakker


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0056v van 23 nov 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 62Zoutsloot ZZ ten noorden van de verkopers hof120‑00‑00 GGkamer met o.a. zomerhuis
koperSybe Jansen metselaar
bewonerMarten Martensgleibakker
naastligger ten oostenJoris Claesses
naastligger ten zuidenGerard Fortuyn
naastligger ten westenKeimpe Arjens
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperGerard Fortuyn


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0059v van 14 dec 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 60, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybe Jansen


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0097r van 18 apr 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 62Zoutsloot ZZ177‑10‑00 CGkamer
koperJacob Jansen, gehuwd met
koperNieske Ruyrdts
bewonerde weduwe van Marten Martens
naastligger ten oostenhet estrikwerk van Joris Claessens
naastligger ten zuidenFortuyn
naastligger ten westenKeympe Arjens
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperSybe Jansenmetselaar


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0303r van 30 aug 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 62Zoutsloot ZZ90‑00‑00 CGkamer
koperMinne Thijssen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs
naastligger ten zuidenJacob Popta
naastligger ten westenBerber Ulbes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Thijssen koopt een kamer zz. Zoutsloot. Ten O. de erven van Welmoed Jacobs, ten Z. de hof van de koopman Jacob Popta, ten W. Berber Ulbes, ten N. de Zoutsloot. Geen grondpacht. Gekocht van de diaconen van de ware gereformeerde kerk, voor 90 CG.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-033Droogstraat 83kamer
eigenaarHoite Keimpes
gebruikerSjoucke Teunis
huurwaarde13‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-033Droogstraat 83kamer
eigenaarHoite Keimpes
gebruikerJarig Wiegers
huurwaarde13‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan7‑6‑1720
opmerking1720 den 7 juny hier op in vermindering ontfang 0-12-0
opmerkingalsoo de huyrder versterven is en geen meer als drie gulden huyr doen van ontfang
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-033Droogstraat 83kamer
eigenaarHoyte Ceimpes
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑13‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-033Droogstraat 83kamer
eigenaarerven Hoite Keimpes
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑13‑06 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-033Droogstraat 83kamer
eigenaarwed. Pier Andrys
gebruikerwed. Pier Andrys
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑18‑02 CG


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0128v van 30 aug 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 60, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. S. Gratama


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 28 van 20 nov 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-076Droogstraat 83koopaktefl. 316woning
 
verkoperTjepke Gratama (voor twee panden)
koperPaulus de Boer (voor twee panden)


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0314r van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 81, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostennr 9 v h Klooster


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0316v van 3 dec 1809 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 83Droogstraat NZ wijk B-076, nr. 9 van het Klooster151‑00‑00 CGwoning nr. 9 (wijk B-076) in het zgn. Klooster
koperwethouder Paulus de Boer het Klooster
naastligger ten oostennr 8 van het Klooster
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westennr 10 van het Klooster
naastligger ten noordenbinnenplaats van het Klooster
verkoper q.q.Tjepke Gratama, gelastigde vankoopman
verkoperzijn broeder professor S. Gratama te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus de Boer, wethouder, koopt 2 woningen in het zgn. 'Klooster' aan de Droogstraat en Zoutsloot, met nr. 8 (wijk B-094) en nr. 9 (wijk B-076). Het 'klooster' telde 12 woningen. Ten O. en Z. die straten, ten W. nr. 10, ten N. nr. 7 en de binnenplaats. Zie voorwaarden in de acte. Gekocht van Tjepke Gratama, als gelastigde van zijn broer Seerp Gratama, prof. te Groningen, voor resp. 165 en 151 gulden.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0316v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westennr 9 van het Klooster


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0007v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 83Herenwaltje [staat: Zoutsloot Droogstraat] wijk B-076151‑00‑00 CGhuis nr. 9 van het klooster
koperRients Rintjes, gehuwd met
koperAafke Rinsma
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westennr 10 van het Klooster
naastligger ten noordennr 8 van het Klooster
verkoperwethouder Paulus G. de Boer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRients Rintjes x Aafke Rinsma koopt nr. 9 in het Klooster op de Zoutsloot en de Droogstraat, wijk B-076. Ten O. en Z. de straten, ten W. nr. 10, ten N. nr. 8. van het Klooster. Gekocht van Paulus G. de Boer, wethouder, voor 151 gld. Zie de voorwaarden.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-057, pag. 31Droogstraat 83H Gonggrijp0‑00‑00 CGtuin


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0085r van 11 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westennr 9 van het Klooster


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-076Droogstraat 83Sijke Rientses Wagenaargeb 30 sep 1804 HRL, ged 14 okt 1804 HRL, ovl 12 mei 1813 wijk B-076, dv Rients Rintjes W, en Sipkje Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-076Droogstraat 83Rients Rintjes Wagenaar... 1811, ovl 1813, huw 1814, ovl 1824, ovl 1827, huw 1835, huw 1843, ovl 1848; eigenaar en gebruiker wijk B-076, werkman, 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wolkammersknecht, wijk B-076; VT1839; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-103Zoutsloot 62Thomas Paludanus... gehad op den 30 oct 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; eigenaar en gebruiker van wijk B-103, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-104; gebruiker Abraham W. Brouwer, brouwersknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-076Droogstraat 83Rients R Wagenaar Rients R Wagenaar werkman
B-103Zoutsloot 62T Paludanus T Paludanus tuin


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 318 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-103Zoutsloot 62Zytse Sents de Jong, overleden op 29 november 182822 jr, zeeman, (half)broer van Dieuwke (vrouw van Lieuwe Sybrens Anema, mr. timmerman Zoutsloot B 103), Geertje, dienstmeid Dokkum, Baukje, idem, Thomaske (vrouw van Valentijn Trossel, kleermaker Leeuwarden: in akte 'Rosel') en Jetze Pieters Posthumus, idem Holwerd. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 211Droogstraat 83Rients WagenaarpannebakkerHarlingenhuis (56 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 217Zoutsloot 62Lieuwe Sybrens AnematimmermanHarlingenhuis (78 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 204 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-103Zoutsloot 62Gerritje Lieuwes Anema, overleden op 24 juni 1834dochter van Lieuwe S. Anema, timmerman (Zoutsloot B 103) en Dieuke Pieters Posthuma, zuster van minderjarige Jeltje, Sybren en Pieter Lieuwes Anema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 135 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-103Zoutsloot 62Lieuwe Sybrens Anema, overleden op 19 april 1837Zoutsloot B 103/104, man van Dieuwke Pieters Posthuma, vader van minderjarige Jeltje, Sybren, Pieter en Jan Lieuwes Anema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-076Droogstraat 83Aukje Rinses Rinsma... huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1841, ovl 1848; oud 66 jaar, geb Mildam en wonende te HRL. 1839, wijk B-076; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-076Droogstraat 83Jacob de Jong... HRL 1851 wijk B-105, 83; oud 29 jaar, (vnm: Jacobus), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-103Zoutsloot 62Dieuwke Pieters Posthuma... ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-115; oud 43 jaar, geb Helvoetsluis (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-103; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-103Zoutsloot 62Luitje Jans Kroeze... HRL 1851 wijk G-082, 284; oud 30 jaar, (vnm: Lucas), geb en wonende te HRL. 1839, wafelbakker, wijk B-103; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-103Zoutsloot 62Mattie de Boeroud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-103; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-076Rients Wagenaar63 jwolkammersknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
B-076Aukje Rinsma66 jMildamv, protestant, gehuwd
B-103ZoutslootDieuwke Postema43 jHelvoetsluisgezin 1, v, protestant, weduwe
B-103ZoutslootSieberen Anema10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-103ZoutslootPieter Anema8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-103ZoutslootJettie Anema13 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-103ZoutslootJan Anema4 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-103ZoutslootLukas J Kroese30 jwafelbakkerHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
B-103ZoutslootMattie de Boer37 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
B-103ZoutslootSierk van der Zee14 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
B-103ZoutslootJan van der Zee10 jAmsterdamgezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
B-103ZoutslootPetronella van der Zee16 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-076Droogstraat 83Aukje Rinses Reinsma, overleden op 11 juli 184168 jr, geboren Mildam, overleden Achterstraat B 76, vrouw van Riens Rintjes Wagenaar, moeder van 1 kind. (CzOG nr. 42) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-076Droogstraat 83Ernst Koster, overleden op 17 december 1846(Certificaat van onvermogen), 1 1/4 jr (geboren 1845), overleden Wortelstraat B 76. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-076Droogstraat 83Rients Wagenaar, overleden op 29 april 1848(Certificaat van onvermogen), 71 jr (geboren 9/9/1777), overleden Wortelstraat B 76, panbakker, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-076Droogstraat 83Fettje Jans Bakkergeb 1778 Marssum, ovl 13 feb 1856 HRL, huwt met Evert Everts Postma, N.H., dv Jan B., en ... ; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 B- 76


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-076Droogstraat 83Jan B Oorthuis... Bakker; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1820, ovl 1847, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-076, B-019, B-185, wijk F-096, wijk G-005, wijk H-058, H-146, supp wijk H-266; gebruiker van wijk E-152, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-076Droogstraat 83Sipkje Igles Schaap... dv Igle Saskers S, en Liske (=Jacobs) Tilma; BS huw 1823, huw 1832, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-076, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-076Droogstraat 83Trijntje Dijkstrageb 23 apr 1791 Allingawier, A 15 feb 1868 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-237, wijk B-076, bev.reg. HRL 1860-80; oud 45 jaar, geb Allingawier en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; VT1839


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 211Achterstraat B-076Okke Norelwoonhuis
Sectie A nr. 217Zoutsloot B-103erv. Lieuwe S. Anemawoonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 12 jan 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
B-103Zoutsloot 62Een huis en erf, met grooten tuin aan de Zoutsloot, in gebruik bij J.N., Brisé. Provisioneel verkocht op 24 jan 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 12 jan 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
B-103Zoutsloot 62Eene woning c.a. aan de Zoutsloot, in gebruik bij, Bambach. Provisioneel verkocht op 24 jan 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 02 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
B-103Zoutsloot 62Een huis en erf, met grooten tuin aan de Zoutsloot, in gebruik bij J.N., Brisé. Finaal verkocht op 7 feb 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1215.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 02 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
B-103Zoutsloot 62Eene woning c.a. aan de Zoutsloot, in gebruik bij, Bambach. Finaal verkocht op 7 feb 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 414.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 211Droogstraat B-108Okke Norelwoonhuis
Sectie A nr. 3501Zoutsloot B-121Douwe C. Boersmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 211Droogstraat 83 (B-108)wed. J. Norel (en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 5102Zoutsloot 62 (B-121)Douwe C. Boersmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zoutsloot 62 Simon Lengerbootwerkerf. 600f. 0


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 83W.F. Katoenfabrieksarbeider
Droogstraat 83W. Scholtewerkman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 62J. (Jan) Souverein


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 62beeldbepalend pand6 van 10
  terug