Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bildtstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBildtstraat 121-061 1/31-101 A-120A-131
 huisnummer lager  huisnummer hogerBildtstraat 141-061 1/41-102 A-119A-130
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 311-061 1/41-096 A-144A-152
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 331-061 1/41-097 A-145A-153
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 351-061 1/41-097 A-145A-154
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 371-061 1/41-098 A-146A-155
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 391-061 1/41-099 A-147A-156
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 411-061 1/31-100 A-273A-157
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 301-061 1/41-102 A-110A-121
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 321-061 1/41-102 A-109A-120


Naastliggers vanBildtstraat 12
ten oostende Bildtstraat
ten zuidenBildtstraat 14
ten westenZoutsloot 28
ten noordende Zoutsloot


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 12, Harlingen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0173v van 12 aug 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenThoenys timmerman


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0252v van 1 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenThonis Jans


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0287v van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 30Zoutsloot ZZ [staat: in de nieuwe stad strekkende van voren zuidwaarts tot aan de droge straat]1100‑00‑00 GGhuis, plaats en brouwerij
koperFedde Claesen, gehuwd met
koperDieuwke Pieters
bewonerKeympe Nanningsbrouwer
naastligger ten oostenFedde Claes, gehuwd met
naastligger ten oostenDieuwke Pieters
naastligger ten zuiden[het tweede perceel in deze akte]
naastligger ten westenhet huis de Zon, van Hendrick
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperPieter Wygers
verkoperLijsbeth Jacobs te Kollumerland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Claes, burgemeester x Dieuwke Pieters kopen een huis, plaats en brouwerij in de nieuwe stad, waar nu brouwer Keympe Nannings woont. Strekkende van voor het water zuidwaarts tot aan de Droogstraat. Vooraan ten O. de proclamanten, ten W. Hendrick in de Son. Achteraan ten O. de proclamanten, ten W. Pieter Tomas. Gekocht van Pieter Wygers x Lijsbeth Jacobs te Kollumerland voor 1100 gg.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0287v van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noorden[het eerste perceel in deze akte]


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0287v van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFedde Claes, gehuwd met
naastligger ten oostenDieuwke Pieters


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0390r van 15 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 12Bildtstraat WZ450‑07‑00 GGhuis
koperRitscke Frerix, gehuwd met
koperBarber Meynerts
protesteert vanwege een obligatieEpo Sipckes, oom en mombaar
protesteert vanwege een obligatieJan Juriens, oomen en mombaars over
protesteert vanwege een obligatiede twee nagelaten weeskinderen van wijlen Wybe Douwes, zoon van
protesteert vanwege een obligatieEpo
protesteert vanwege een obligatieNanne Cornelis Heerema, mombaar over te Kimswerd
protesteert vanwege een obligatieRynse Everts, weeskind
protesteert vanwege een obligatieIJsbrandt Everts, weeskinderen van
protesteert vanwege een obligatiewijlen Evert IJsbrandts, gehuwd met
protesteert vanwege een obligatiewijlen Bauck Rynses
naastligger ten oostenDouwe Abbes
naastligger ten zuidenAndrys Nannighs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHarmen Abbes, gehuwd met
verkoperJicke Bauckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRitscke Freercx x Barber Meynerts kopen een huis in de Bildstraat. Ten Z. Andrys Nanninghs, ten N. Douwe Abbes. Gekocht van Harmen Abbes x Jucke Bauckes, voor 415 GG.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0390r van 15 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAndrys Nannighs


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0456r van 17 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 14Bildtstraat530‑08‑00 GGhuis en plaats
koperClaes Samsons, gehuwd met
koperFeddke Gabbes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHarmen pannenbakker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRitske Frercx
verkoperPieter Sybrandus, gehuwd met
verkoperAcht Thoenis


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0456r van 17 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRitske Frercx


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0499v van 9 feb 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Abbes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0072v van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 12Bildtstraat WZ753‑00‑00 GGhuis
koperDouwe Allerts, gehuwd metbakker
koperAnneke Symens
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten westenhuis van Evert Pyters
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoperRitske Freercks, gehuwd met
verkoperBarbara Meynerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Allertszn. x Anneke Symensdr. kopen het huis. Ten Z. Jan Jansen, ten W. Evert Pyters` huis. Gekocht van Ritske Freerx x Barbara Meynertsdr.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0072v van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jansen


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0139r van 13 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0150r van 13 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0191r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende brouwerij van Fedde Claes


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0233v van 6 nov 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0023v van 25 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0076r van 23 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0087r van 15 jun 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0257v van 31 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosten


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0271r van 8 apr 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende bouwerij van Dieucke Feddes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0077r van 20 aug 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0133v van 19 aug 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Douwe Allerts bakker


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0013v van 13 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot en de gemeene straten


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0019v van 23 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 30Zoutsloot, in de noorder nieuwe stad op de1135‑00‑00 GGhuis, brouwerij, droogzolder en gereedschappen, van de Soutsloot strekkende tot aan de Droogstraat
koperJentie Rutgers, gehuwd met
koperAriaentie Dircks
naastligger ten oostende hof van Harne Ammama
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende kamer van wijlen Jan Cornelis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgemeester Fedde Feddes Bonnema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJentie Rutgers x Ariaantie Dircks koopt een huis en brouwerij (zonder gereedschap), in de N. Nieuwe Stad, op de Zoutsloot, en strekkende vandaar tot de Droogstraat. Ten O. de hof van Harne Ammema en de camer wl. Jan Cornelis, ten W.? Belast als andere Havengenoten. Gekocht van Fedde Feddes Bonnema, voor 1135 gg.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0019v van 23 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Harne Ammama


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0060v van 22 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0018r van 28 aug 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende brouwerij van Jentie Rutgers


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0020v van 17 sep 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 12Bildtstraat WZ noorderhoek925‑00‑00 GGhuis
koperCornelis Meynses, gehuwd met
koperSjouck Ariens
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenLuiten Halbes smid
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Evert Pieters
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRixst Douues universele erfgenaam van haar vader, gehuwd met
verkoperFolckert Jans
verkoperAntie Symens, weduwe van
verkoperwijlen Douue Allertsbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Meynses x Syouck Ariensdochter kopen huis op de noorderhoek van de westzijde in de Bilstraat. Ten O. de Bilstraat, ten Z. smid Luytien Halbes, ten W. erven Evert Pieters, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Antie Symensdr. wv Douwe Allerts en Rixt Douwesdr., de universele erfgenamen van hun man en vader Douwe Allerts, gesterkt met haar man Folckert Jansen.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0020v van 17 sep 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLuiten Halbes smid


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0036r van 11 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJentie Rutgers


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0087r van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLuytien Halbes smid


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0090r van 2 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 14Bildtstraat WZ591‑14‑00 GGhuis en plaats, behalve de noodstal, bak, puisters en smidsgereedschap
koperReyn Wijnerings c.u.
naastligger ten oostenAryen Juriens
naastligger ten zuidenBartholomaeus Teepels
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Douwe Allerts
verkoperLuytien Halbes


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0090r van 2 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Douwe Allerts


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0111v van 16 jun 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJochum Dircx


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0118r van 9 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJentke Rutgers brouwer


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0127r van 21 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJentie Rutgers


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0164v van 21 feb 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZ79‑00‑00 GGgrondpacht van 4-00-00 GG
kopermr. Gaucke Gerloffs chirurgijn
eigenaar perceelgrondpacht uit twee kamers van Jochum Dircxbakker5‑12‑00 CG
verkoperJacob Feddes te Leeuwarden


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0168r van 18 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet hoekhuis van Douue Allerts


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0003r van 21 feb 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 14Bildtstraat WZ575‑07‑00 GGhuis en plaats
koperHans Hansen, gehuwd metschipper
koperLolck Schelte
naastligger ten zuidenJan Janssen koopman
naastligger ten noordenhet huis van de weduwe van Douwe Allardts bakker
verkoperOtto Minnes, gehuwd met te IJlst
verkoperSytske Molles te IJlst


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0003r van 21 feb 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van de weduwe van Douwe Allardts bakker


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0048r van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0079v van 10 feb 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJentie Rutgers


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0129r van 31 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0132r van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 30Zoutsloot ZZ 30/321200‑00‑00 GGhuis, brouwerij en mouterij
koperHans Emes de Ringh c.u.
naastligger ten oostenJochum Dirx
naastligger ten oostende hof van Tiebbe Piters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGabbe Freerx e.a.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperJentie Rutgers c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Emes de Ringh koopt een huis, brouwerij en mouterij c.a. zz. Zoutsloot. Ten O. Jochum Dirx en de hof van Tiebbe Pieters (Dreyer?), ten W. Gabbe Freerks en de andere eigenaar. Gekocht van Jentie Rutgers, voor 1200 gg.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0132r van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJochum Dirx
naastligger ten oostende hof van Tiebbe Piters


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0161r van 12 dec 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 14Bildtstraat WZ550‑00‑00 GGhuis en plaats
koperSaske Minckes, weduwe van
koperwijlen Auke Tierx
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Jansen koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenCornelis Mintses bakker
verkoperHans Hansen c.u.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0161r van 12 dec 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Mintses bakker


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0165v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0177v van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Minses


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0032r van 13 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0141v van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0206v van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 14Bildtstraat WZ900‑00‑00 GGhuis
koperDirck Sybrandts Longerhou, gehuwd metgrootschipper
koperTiedtske Reynes
naastligger ten oostenBildstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJan Jansen koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenCornelis Mintses bakker
verkoperFreerk Dircks c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Sybrants Longerhou, grootschipper x Tiedtske Heyns? koopt een huis met een plaets erachter, wz. Bildtstraat. Ten Z. Jan Jansen, koopman, ten N. Cornelis Meynses, bakker. Gekocht van Freerck Dircks, voor 900 gg.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0206v van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Mintses bakker


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0224r van 24 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 30Zoutsloot ZZ 30/323200‑00‑00 GGhuis, brouwerij en mouterij met diverse gereedschappen
koperFeddrick Sipkes, gehuwd metbrouwer
koperAntie Jans
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat, tot waar de brouwerij strekt
naastligger ten westenBildtstraat, huis in de
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSara Wybes, weduwe van
verkoperwijlen Hans Ieme de Rinck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeddrick Ipkes, brouwer x Antie Jansdr. koopt een mooi huis, brouwerij en mouterij met alle inventaris, zz. Zoutsloot. Ten O.?, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de Droogstraat tot waar de brouwerij strekt, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Sara Wybedr. wv Hans Emes de Ringh, voor zich en haar kinderen, geassisteerd door haar broers, voor 3200 gg.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0224r van 24 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0246r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirck Longerhou


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0015r van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 14Bildtstraat WZ850‑00‑00 GGhuis
koperBennier Gerrits c.u.Schots koopman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van IJsbrant IJsbrants
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Cornelis Minses
verkoperDirck Sybrants Longerhou c.u.grootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBennier Gerrits, Schots koopman c.u. kopen een huis wz. Bildstraat. Ten Z. Iisbrant Iisbrants, ten N. wed. Cornelis Minses. Geen grondpacht. Gekocht van Dirck Sybrants Longerhou, grootschipper c.u., voor 850 GG.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0015r van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Cornelis Minses


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0099r van 23 dec 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFeddrick brouwer


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0115v van 24 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAttie Jacobs*, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Wytse Meynerts*


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0141r van 23 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 30Zoutsloot ZZ 30/32 [niet vermeld]3100‑00‑00 GGhuis, brouwerij, mouterij en bierkamer ten oosten van de brouwerij staand
koperInne Epes, gehuwd met te Tzummarum
koperRinske Jetses te Tzummarum
verpachter grond bierkamerTiebbe Drayer 2‑16‑00 CG
naastligger ten oostenTiebbe Drayer
naastligger ten oostenJochum Dirxen
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenGabbe Freerx
naastligger ten westenhet andere huis staande in de Bildtstraat
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperFeddrick Sipkes c.u.brouwer


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0197r van 25 jan 1652 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 30Zoutsloot ZZ0‑00‑00 GG1/45 woning
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenhet zesde perceel in deze akte
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Michiels


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0197r van 25 jan 1652 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet zesde perceel in deze akte


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0199v van 8 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrederick Sipkes brouwer


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0058r van 13 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenaam van Banier Gerrits


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0010r van 18 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende brouwerij van Enne Ipes


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0087v van 3 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van het kind van Banier Gerrits


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0089r van 17 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZ380‑00‑00 GGhuis
koperIme Yppes, gehuwd metbrouwer
koperRinske Jetses
verpachter grondClaas Gerrits Braam 5‑12‑00 CG
naastligger ten oostenTiebbe Pytters Dreyer
naastligger ten zuidenTiebbe Pytters Dreyer
naastligger ten westenIme Yppes brouwer
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHein Oeneswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaInne Ypes, brouwer x Rinske Jetses koopt een huis van 4 kamers onder en boven, zz. Zoutsloot. Ten O. de koper, ten W. en Z. Tjebbe Pytters Dreyer, ten N. de straat. Gekocht van Hein (Hero?)Jans?, wijdschipper, voor 380 gg.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0089r van 17 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenIme Yppes brouwer


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0120v van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 12Bildtstraat WZ1125‑00‑00 GGhuis
koperDirck Sioerds, gehuwd met
koperElbrich Sioerds
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Bennier Gerrits
naastligger ten westenClaes Stinnerts
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoperSiouckien, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Minses


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0120v van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Bennier Gerrits


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0138r van 13 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende brouwerij van Yme Ypes


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0204v van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende brouwerij van Ime Ypes


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0010va van 29 sep 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 14Bildtstraat WZ555‑07‑00 GGhuis
koper provisioneelJan van Zwoll notaris
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Miranda
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Minses
verkoper q.q.Pieter Jacobs, curator overkoopman
verkoperGerrit Banier Middachten


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0010va van 29 sep 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Minses


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016ra van 27 jan 1667 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 39Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]200‑00‑00 GG1/6 panwerk en huis
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenWillem Clases Truitien
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWytsse Michiels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016ra van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Clases Truitien
naastligger ten westenWytsse Michiels


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016ra van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Clases Truitien
naastligger ten westenWytsse Michiels


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0077v van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 39Zoutsloot NZ [staat: op het eiland bij de Bildtpoort]1200‑00‑00 GGpanwerk met een huis ervoor ten zuiden
koperWillem Willems de jonge, gehuwd met
koperGrietje Pieters
verpachter grondHeiltje 2‑00‑00 CG
verpachter grondwijlen Arrjen Dirks
naastligger ten oostenWillem Clasen
naastligger ten oostende olderman Jan Jacobs Schoegster
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenoud burgemeester Wytse Michiels
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Pieter Jansenpannenbakker
verkoper van 1/2Attje Sybes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Joannes Arents Reen
erflaterTrijntje Hettespannenbakster


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0077v van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Clasen
naastligger ten oostende olderman Jan Jacobs Schoegster
naastligger ten westenoud burgemeester Wytse Michiels
naastligger ten westensteeg


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0077v van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Clasen
naastligger ten oostende olderman Jan Jacobs Schoegster
naastligger ten westenoud burgemeester Wytse Michiels
naastligger ten westensteeg


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0040r van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBauckjen van Swol


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0076v van 14 jan 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 33Zoutsloot NZ [staat: op het eiland bij de Bildtpoort]1046‑00‑00 GGpan- en estrikwerk en een huis
koperMeyle Uilkes bakker
verpachter grondHeyltie 2‑00‑00 CG
verpachter grondwijlen Arien Dirx
naastligger ten oostenhet huis van Jan Schoegster
naastligger ten oostenhet huis van Huige Willems
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenoud burgemeester Wytse Michiels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWillem Willems c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeyle Uilkes, bakker, koopt een pan- en estrikwerk met inventaris en gereedschappen en een huis dat de koper al bewoont. Alles is gelegen op `t Eiland, bij de Bildtpoort. Ten O. Huige Willems en Jan Schoester, ten W. Wytse Michiels, oud-burgemeester Gekocht van Willem Willems, voor 1046 gg.


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0076v van 14 jan 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Jan Schoegster
naastligger ten oostenhet huis van Huige Willems
naastligger ten westenoud burgemeester Wytse Michiels


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0076v van 14 jan 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Jan Schoegster
naastligger ten oostenhet huis van Huige Willems
naastligger ten westenoud burgemeester Wytse Michiels


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0229v van 19 mrt 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEme Ypes


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0260v van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 41Zoutsloot NZ [staat: bij de Bildtpoort op de hoek van het zogenaamde eiland]590‑10‑00 GGhuis
koperSjoerd Sjoerds de jongemr. bezemmaker
huurderN. N. 67‑00‑00 CG
naastligger ten oostende straat naar Jan Schoester
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Pieter pannenbakker
naastligger ten noordenhet huis van Jan Schoester
verkoperHuygh Willems mede voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Pietie Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Sjoerds de jonge, mr. bezemmaker, koopt een mooi huis dat gemakkelijk in 2-en gedeeld kan worden, op de hoek van het Eiland, omtrent de Bildtpoort. Ten O. de straat die naar Jan Schoester gaat, ten W. erven pannebakker Pieter, ten Z. ook de straat die naar Jan Schoester gaat, ten N. Jan Schoester. Gekocht van mr. bakker Huige Willems voor zich en voor zijn kinderen bij Pietie Pieters voor 590 gg.


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0260v van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Pieter pannenbakker


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0111v van 26 sep 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 12Bildtstraat WZ880‑00‑00 GGhuis
koperHarmen Gerbens, gehuwd metbakker
koperFoockeltie Martens
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenGerryt Baniers
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkopergemeensman Dirck Sjoerdts


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0111v van 26 sep 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerryt Baniers


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0116v van 28 nov 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 14Bildtstraat WZ450‑00‑00 CGhuis
koper van 1/4vrijgezel Tymen Eelckes
koper van 1/4vrijgezel Jisse Eelckes
koper van 1/2Trijntie Eelckes, weduwe van
koper van 1/2wijlen Rinnert Harmens
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenMinne Jansen Marnstra
naastligger ten westenClaes Stinnerts stadstimmerman
naastligger ten noordengemeensman Dirck Sjoerdts
verkoperGerryt Baniers Middachten


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0116v van 28 nov 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordengemeensman Dirck Sjoerdts


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0257r van 25 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEme Ypes brouwer


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0015v van 13 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende brouwerij van de weduwe van Emo Ypes


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0091v van 5 apr 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 41Zoutsloot NZ [staat: op de hoek van het eiland bij de Bildtpoort]450‑00‑00 GGhuis
koperWatse Sjoerdts, gehuwd met te Sexbierum
koperTrijntie Lolkes
naastligger ten oostende straat naar Jan Schoester
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter pannenbakker
naastligger ten noordenJan Schoester
verkoperSjoert Sjoerdts, gehuwd met
verkoperAntie Ewerts


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0091v van 5 apr 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter pannenbakker


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0276r van 17 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende brouwerij van de weduwe van Anne Ipes


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0238v van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 30Zoutsloot ZZ tot de Droogstraat1518‑10‑00 CGhuis, brouwerij en mouterij
koperJacobus Stellingwerff vrijgezel
huurderGerrit Hessels 80‑00‑00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
verpachter grondde stad Harlingen5‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJacob Romckes koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenTierck Hock schipper
naastligger ten westenPybe Auckes schipper
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRinske Jetses, weduwe van te Pingjum
verkoperwijlen Eme Epes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Stellingwerff, vrijgezel van Reitsum en nu te Harlingen wonende, koopt een huis, brouwerij en mouterij zz. Zoutsloot, strekkende van daar tot achter in de Droogstraat. Ten O. Jacob Romckes, ten W. schipper Tierck Hoek? en Pybe Auckes, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Het geheel is verhuurd aan Gerrit Hessels, brouwer, die na afloop van zijn huurcontract ook de bierkamer ten O. van de brouwerij en de stal ten O. van het huis en aan de wz. van de 2 camers van verkoper, zal overdragen. Zie verder de acte. Gekocht van Rinske Jetses wv Eme Epes te Pingjum, met inbegrip van de quotele rechten op het water etc. van Luidingakerke (Luinkerk), door de koper geschat op 450 cg., voor in totaal 1518 cg.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0302v van 5 jul 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 12Bildtstraat WZ alwaer de gloyende owen uitgangt296‑00‑00 GGhuis alwaer de Gloyende Owen uithanght
koperHylke Greolts wijdschipperde Gloeiende Oven
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sybren Sierx Geitiebaan
naastligger ten westenEgbert Jacobs Vliet
naastligger ten noordenEgbert Jacobs Vliet
verkoperHarmen Gerbens van den Hawen te Den Dam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Greolts, wijdschipper, koopt een huis alwaer de gloyende owen uithangt. Ten O. de Bildtstraat, ten Z. de erfgenamen van Sybren Sierx Geitiebaan, ten W. en N. Egbert Jacobs. Gekocht van Harmen Gerbens van der Hawen in Den Dam te Groningerland, voor 296 GG.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0302v van 5 jul 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sybren Sierx Geitiebaan


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0093r van 2 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 41Bildtpoort, op de hoek van het eiland bij de221‑00‑00 GGhuis
koperRuird Ruirds Blauw c.u., en
koperClaes Lieuwes c.u.
naastligger ten oosten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet panwerk van Pieter Jansen Oldaens
naastligger ten noordenhet huis van Jan Schoeghster
verkoper q.q.Tjerk Swijnstra, gelastigde vanschooldienaar te Sexbierum
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntie Lolles, weduwe van te Franeker
verkoperwijlen Pieter Wouters te Franeker


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0093r van 2 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet panwerk van Pieter Jansen Oldaens


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0210r van 4 mrt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 39Bildtpoort (bij de)200‑00‑00 GGgrond en erf, bestaande uit woning, 2 kamers en paardestal
koperFedde Pieters Dreier, gehuwd metkoopman
koperAafke Reiners Fontein
huurderJan Hessels c.u.
naastligger ten oostenTjalling Ymes molenaar
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Meindert Jacobs
naastligger ten oostende weduwe van Ruird Jansen
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJan Pieters koopman
naastligger ten westenPieter Jansen Oldaens koopman
naastligger ten noordenstadsvesten
naastligger ten noordende gorterie van Schelte Wybrens
verkoperJan Pieterskoopman
verkoperPieter Jansen Oldaenskoopman


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0210r van 4 mrt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjalling Ymes molenaar
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Meindert Jacobs
naastligger ten oostende weduwe van Ruird Jansen
naastligger ten westenJan Pieters koopman
naastligger ten westenPieter Jansen Oldaens koopman


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0210r van 4 mrt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjalling Ymes molenaar
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Meindert Jacobs
naastligger ten oostende weduwe van Ruird Jansen
naastligger ten westenJan Pieters koopman
naastligger ten westenPieter Jansen Oldaens koopman


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0213v van 8 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 37Zoutsloot NZ25‑00‑00 GGerf of huisstede
koperFedde Pieters Dreyer, gehuwd met
koperAefke Reiners Fontein
naastligger ten oostenFedde Pieters Dreyer, gehuwd met
naastligger ten oostenAefke Reiners Fontein
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenEvert Hingst
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJan Oldaenskoopman
verkoperPieter Oldaenskoopman


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0213v van 8 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFedde Pieters Dreyer, gehuwd met
naastligger ten oostenAefke Reiners Fontein
naastligger ten westenEvert Hingst


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0213v van 8 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFedde Pieters Dreyer, gehuwd met
naastligger ten oostenAefke Reiners Fontein
naastligger ten westenEvert Hingst


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0221v van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZ 32/34100‑00‑00 CGhuis
koperHessel Ruirds, gehuwd met
koperAntie Aleffs
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 CG
naastligger ten oostenJacob Romkes Braam
naastligger ten zuidenJacob Romkes Braam
naastligger ten westende kinderen van Jacobus Stellingwerff
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHarmen Douwes c.u., enmr. blauwverver
verkoperTietske Ymes c.s.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0221v van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kinderen van Jacobus Stellingwerff


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0240r van 3 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNanningh Stansen mr. brouwer


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0255r van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kinderen van Sibren S. Geitiebaan


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061Bildtstraat 12huis
eigenaarHylcke Douwes Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0267v van 12 jul 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sybren Tierx Geitiebaan


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061Bildtstraat 12huis
eigenaarHylcke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan2‑7‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0055r van 3 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenkinderen van Stellingwerf


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0188r van 12 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJoghum Stellingwerff


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0224v van 4 mrt 1725 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 37Zoutsloot NZ bij de Biltpoort100‑00‑00 CGpakhuis, stalling en gezamelijke ledige plaats
koperPieter Tiebbes Dreyer, gehuwd metkoopman
koperJanke Douwes Hanekuik
naastligger ten oostenAafke Reinders Fontein, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Fedde Pyters Dreyer
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenHylke Hanekuik
naastligger ten noordenbolwerk
verkoperAafke Reinders Fontein voor zich en haar minderjarige dochter, weduwe van
verkoperwijlen Fedde Pyters Dreyer


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0224v van 4 mrt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAafke Reinders Fontein, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Fedde Pyters Dreyer
naastligger ten westenHylke Hanekuik


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0224v van 4 mrt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAafke Reinders Fontein, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Fedde Pyters Dreyer
naastligger ten westenHylke Hanekuik


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061Bildtstraat 12huis
eigenaarHylke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0030r van 14 okt 1731 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 37Zoutsloot NZ bij de Bildtpoort100‑00‑00 CGpakhuis, stalling en plaats
koperHylke Douwes Hanekuik, gehuwd metkoopman
koperYbeltje Reiners Fontein
naastligger ten oostenweduwe Fedde Pyters Dreyer
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende koper Hylke Douwes Hanekuik
naastligger ten noordenbolwerk
verkoperJanke Douwes Hanekuik mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Tjebbes Dreyerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Douwes Hanekuik x Ybeltje Reiners Fontein koopt (b) pakhuis, stalling en ledige plaets, nz. Zoutsloot omtrent de Bildtpoort. Ten O. wd. Fedde Pyters Dreyer, ten W. de koper, ten Z. de Zoutsloot, ten N. het Bolwerk. Gekocht van Janke Douwes Hanekuik wv Pyter Tjebbes Dreyer, voor zich, en als moeder van haar minderjarige kinderen bij haar wl. man, voor (a en (b) 6500 cg.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0030r van 14 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenweduwe Fedde Pyters Dreyer
naastligger ten westende koper Hylke Douwes Hanekuik


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0030r van 14 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenweduwe Fedde Pyters Dreyer
naastligger ten westende koper Hylke Douwes Hanekuik


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0042r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 14Bildtstraat381‑14‑00 GGhuis
koperJan Doeckes mr. timmerman
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tjerk Sandstra
naastligger ten westenDoede Sickes
naastligger ten noordenweduwe Harmen Hylkes
verkoperSjerk Sybrens Geitiebaan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Doekes, mr. scheepstimmerman, koopt het huis. Ten O. de straat, ten W. Doede Sickes, ten Z. erven Tjeerd Sanstra, ten N. wd. Harmen Hylkes. Gekocht van Sjerk Sybrens Geitiebaan.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0042r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenweduwe Harmen Hylkes


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0124v van 2 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJocchum Stellingwerf


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0142v van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZ 32/34/36 ten oosten van de Bildtpoortspijp308‑00‑00 GGhuis en hof
koperWybe Hanekuyk, gehuwd metkoopman
koperJancke Jacobs Ollema
naastligger ten oostenHeere Heeres* metselaar
naastligger ten oosteneen stalling
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten westende brouwerij of turfgang van Jocchum Stellingwerf
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRegnerus Braamsecretaris van Barradeel te Sexbierum


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0142v van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende brouwerij of turfgang van Jocchum Stellingwerf


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0148v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 39Zoutsloot NZ ten westen van de Bildtpoortspijp486‑00‑00 GGhuis en hof
koperJan Gerlofs mr. bakker
huurder gedeelte van het huisPyter Harmens mr. kuiper15‑12‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Aefke Reyners Fontein, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Fedde Pyters Dreyer
verkoper van 1/2Ybeltie Dreyer, gehuwd met te Sexbierum
verkoper van 1/2Regnerus Braemsecretaris van Barradeel te Sexbierum


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0148v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0148v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0155r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Bierma


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0284r van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Harmen Hylkes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061Bildtstraat 12huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061Bildtstraat 12kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061Bildtstraat 12huis
eigenaarSymon Jansen q.q.
gebruikerSjoerd Jansen
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑13‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061Bildtstraat 12huis
eigenaarJacob Folkerts
eigenaarSierk Folkerts
gebruikerAntie Pieters
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑13‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061Bildtstraat 12woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPieter Harmens
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑06‑10 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0213r van 1 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJochum Stellingwerf oud mr. brouwer
naastligger ten noordenWybe Hanekuik koopman


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0045r van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJochum Stellingwerf oud mr. brouwer
naastligger ten noordenWybe Hanekuik koopman


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0075v van 22 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZ 32/34/36 bij de Bildtpoortspijp436‑00‑00 GGwoning en hof
koper door niaarHere Heres, gehuwd metmr. metselaar
koper door niaarYtje Rinnerts
geniaarde koperDirk Cornelismr. sleefmaker
geniaarde koperMarijke Willems
naastligger ten oostenHeere metselaar
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenJochum Stellingwerf
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJanke Jacobs Ollema, weduwe van
verkoperwijlen Wybe Douwes Hanekuikkoopman


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0075v van 22 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJochum Stellingwerf


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0242v van 24 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 41Zoutsloot NZ [staat: op de hoek van het eiland bij de Bildtpoort]250‑00‑00 CG2/3 huis
koperEngel Albertus Klinkert, gehuwd met te Nieuwe Bildtzijl
koperGrietje Hendriks te Nieuwe Bildtzijl
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten westenJan Gerlofs Builardt
naastligger ten noordende weduwe van Foeke Ages
verkoperSybren Claesen
verkoperBregtje Claesen te Nieuwe Bildtzijl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEngel Albertus Klinkert x Grietje Hendriks te Nieuwe Bildtzijl, koopt 2/3 huis omtrent de Bildtpoort, op de hoek van `t Eiland. Ten O. en Z. het diept, ten W. Jan Gerlofs Builart, ten N. wd. Focke Ages. Gekocht van Sybren Claesen te Harlingen en Bregtje Claesen te Nwe. Bildtzijl, voor 250 cg.


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0242v van 24 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Gerlofs Builardt


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0243v van 24 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 41Zoutsloot bij de Bildtpoortspijp142‑00‑00 CG1/3 huis
koperEngel Lambertus Klinkert, gehuwd met te Nieuwe Bildtzijl
koperGrytje Hendriks te Nieuwe Bildtzijl
huurderJan Claesen c.u.mr. sleefmaker
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenhet zgn. verbrande panwerk
naastligger ten noordende weduwe van Foeke Ages
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEngel Albertus Klinkert x Grietje Hendriks te Nieuwe Bildtzijl, koopt 1/3 huis op de Zoutsloot omtrent de Bildtpoortspijp. Ten O. en Z. de Zoutsloot, ten W. het zogen. verbrande panwerk, ten N. wd. Focke Ages. Gekocht van de Voogden van de Kamer der Huiszittende Armen, voor 142 cg.


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0243v van 24 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet zgn. verbrande panwerk


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0020r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Doekes mr. scheepstimmerman


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-061 Bildtstraat 12Coert Jansen, bestaande uit 5 personen10‑00‑00 CG02‑00‑00 CG
1-061 /4Bildtstraat 12Gerben Douwes, bestaande uit 6 personen05‑00‑00 CG03‑00‑00 CG


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0098v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 30Zoutsloot ZZ bij de Bildtpoortspijp251‑00‑00 GGhuis, zijnde een voormalige brouwerij, met een paardenstal ernaast
koperJoost Fransen Zeeman, gehuwd metgerechtsbode
koperGrytie Thomas IJsenbeecq
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jacob Romkes Braem 5‑00‑00 CG
verpachter grond stalburgemeester Wiltetus Jelgersma 2‑16‑00 CG
naastligger ten oostenHerre Herres mr. metselaar
naastligger ten zuidenN. N. mr. bontwever
naastligger ten westenJan Gerlofs mr. bakker
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoperAeltje Jans Nauta, weduwe van
verkoperwijlen Jochum Stellingwerf, en als voogd van
verkoperhun dochters Trijntie Jochums Stellingwerf
verkoperBaukjen Jochums Stellingwerf
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Fransen Zeeman, mede-gerechtsbode x Grietje Thomas IJsenbeek koopt een huis dat vroeger een brouwerij was, met een paardenstal ernaast, zz. Zoutsloot bij de Bildtpoortspijp. Ten O. Heere Heeres, mr. metselaar, ten W. Jan Gerlofs, mr. bakker, ten Z.?, mr. bontwever, ten N. de straat en Zoutsloot. Er is een steeg bezijden. Gekocht van Aeltie Jans Nauta wv Jochum Stellingwerf, voor 251 gg.


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0098v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerre Herres mr. metselaar


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061Bildtstraat 12huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061Bildtstraat 12kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061Bildtstraat 12huis
eigenaarEngel Alberts Klinkert
gebruikerJan Klinkert
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑07‑04 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061Bildtstraat 12huis
eigenaarGerben Douwes
gebruikerGerben Douwes cum soc.
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑01‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061Bildtstraat 12woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPytter Harmens
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑14 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0115r van 16 jan 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 30Zoutsloot ZZ bij de Bildtpoortspijp412‑10‑00 CGhuis met paardenstal
koperAnne Bakker mr. bakker en kalkbrander
koperSetske Foppes Pybma?
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jacob Romkes Braem 5‑00‑00 CG
verpachter grondburgemeester W. Jelgersma 2‑00‑00 CG
huurderde weduwe van Jochum Stellingwerf
naastligger ten oostenHeere Heeres
naastligger ten zuidenN. N. wever
naastligger ten westenJan Gerlofs
naastligger ten noordenstraat, zijnde een steeg die bij het huis hoort
verkoperJoost Zeeman, gehuwd metgerechtsbode
verkoperGrytie Tomas IJsenbeecq
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne (Eelkes) Bakker, mr. bakker en kalkbrander x Sietske Foppes Pybema koopt een huis met een paardenstal ernaast, zz. Zoutsloot bij de Bildtpoortspijp, bewoond door wd. Jochum Stellingwerf. Ten O. Heere Heeres, ten W. Jan Gerlofs, ten Z. een weverswoning, ten N. die straat. Er is een steeg naast, die bij dit huis hoort. Gekocht van Joost Fransen Zeeman, gerechtbode x Grietje Thomas IJsenbeek, voor 412 cg.


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0115r van 16 jan 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHeere Heeres


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0006v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZ bij de Bildtpoortspijp377‑07‑00 GGhuis en grote hof
koperCornelis Brouwer, gehuwd metkoopman
koperHinke Wybes Hanekuik
naastligger ten oostende weduwe van Heere Heeres mr. metselaar
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenAnne Eelkes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperYttie Rinnerts, weduwe van
verkoperwijlen Heere Heeresmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Brouwer, coopman x Hinke Wybes Hanekuik kopen zeker deftig huis en grote hovinge of tuin c.a. aan de zuidkant van de Soutsloot bij de Bildpoortspijp. Korte beschrijving van het huis, tuin met prieel en eigen uitgang naar de Droogstraat. Bewoond door de verkoperse. Geen grondpacht. Ten O. de verkoperse, ten W. Anne Eelkes, ten Z. doopsgezinde gemeente woningen, ten N. de straat of Soutsloot. Gekocht van Yttie Rinnerts wd. wl. Heere Heeres, in leven mr. metselaar, voor 377 gg. 7 st.


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0006v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnne Eelkes


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0032r van 17 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 30Zoutsloot ZZ bij de Bildtpoortspijp650‑07‑00 GGhuis en paardenstal met ernaast een steegje
kopervroedsman Meye Harmens Meyer
verpachter grond steegjeAnna Braam 5‑00‑00 CG
verpachter grond paardenstalde weduwe van burgemeester Wiltetus Jelgersma 2‑16‑00 CG
naastligger ten oostenCornelis Brouwer
naastligger ten zuidenJan Claesen
naastligger ten westenJan Gerlofs Builart
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSetske Foppes, weduwe van
verkoperwijlen Anne Eelkes Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeye Harmens Meyer, vroedschap, koopt een huis met paardenstal met een steegje ernaast, omtrent de Bildtpoortspijp. Ten O. Cornelis Brouwer, ten W. Jan Gerlofs Builard, ten Z. Jan Claesen, ten N. de straat en Zoutsloot (Zz.). Gekocht van Setske Foppes wv Anne Eelkes Backer, voor zich, en voor haar kinderen bij haar wl. man, voor 650 gg.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0032r van 17 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Brouwer


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0040r van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Brouwer
naastligger ten noordende weduwe van Anne Eelkes


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0117r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vissersstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDouwe Haenekuik


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0145r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Doekes mr. scheepstimmerman


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0235v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Harmens Beekma


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0267r van 21 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Harmens Beekma


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0032v van 3 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 14Bildtstraat WZ451‑00‑00 GGfraai huis
koperCorneles Blok, gehuwd metmr. glasmaker en verver
koperJepke Waltus
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenEylert Eylerts
naastligger ten westenClaas Danser
naastligger ten noordenReynder Pyters
verkoperJan Doekesmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Blok, mr. glasemaker en verwer x Iepke Waltus koopt mooi huis wz. in de Bilstraat. Ten W. Claas Danser, ten O. de Bilstraat, ten Z. Eijlert Eijlerts, ten N. Reynder Pyters. Gekocht van Jan Doekes, mr. scheepstimmerman, voor 451 gg.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0032v van 3 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenReynder Pyters


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0084v van 4 sep 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Harmens Beekma


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0204v van 29 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZ bij de Bildtpoortspijp77‑14‑00 GGhuis met beneden- en bovenkamer
koperHendrik Cornelis mr. timmerman
huurder bovenkamerde weduwe van Jelger Hessels 0‑06‑00 CG
naastligger ten oostende ververij en tuin van Cornelis Brouwer
naastligger ten zuidende ververij en tuin van Cornelis Brouwer
naastligger ten westenvroedsman Meye Harmens Meyer
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoper q.q.de Doopsgezinde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperRuurd Hessels


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0204v van 29 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Meye Harmens Meyer


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0261v van 13 apr 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 41Zoutsloot NZ [staat: hoek bij Bildtpoort op het eiland]525‑00‑00 CGhuis
koperSjouke Nauta
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat en diept]
naastligger ten westenJan Gerlofs Builart
naastligger ten noordenTake Cornelis
verkoperEngel Albertus Klinkertoud opzichter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjouke Nauta koopt een huis op de hoek van `t Eiland, bij de Bildtpoort. Ten O. en Z. de straat en diept, ten W. Jan Gerlofs Builart, ten N. Taeke Cornelis. Gekocht van Engel Albertus Klinkert, oud-opzichter, voor 525 cg.


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0261v van 13 apr 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Gerlofs Builart


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0033r van 26 okt 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Harmens Beekma


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0061r van 12 apr 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0119v van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0121r van 14 feb 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 41Zoutsloot NZ bij de Bildtpoort op de hoek van het zgn. eiland200‑00‑00 GGhuis en stokerij
koperde heer Tjepke Gratema koopman
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJan Gerlofs Builaard
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSjouke Nautakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Gratama koopt een huis en stokerij c.a. nz. Zoutsloot, omtrent de Bildtpoort, op de hoek van het zogenaamde Eiland. De verkoper behoudt alle inventaris, gereedschappen en verdere goederen. Ten O. en Z. de Zoutsloot, ten W. Jan Gerlofs Builart, ten N.? Gekocht van Sjouke Nauta, voor 200 gg.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0121r van 14 feb 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Gerlofs Builaard


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0261r van 20 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Blok


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0088r van 9 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 37Zoutsloot NZ bij de Bargeburen225‑00‑00 CGpakhuis en tuintje
koperJan Gerlofs Builaart
naastligger ten oostenJan Gerlofs Builaart
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSierk Tolsma
naastligger ten noordenSybren Dirks
verkoperGeertje Wybes Hanekuik, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Hanekuikkoopman


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0088r van 9 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Gerlofs Builaart
naastligger ten westenSierk Tolsma


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0088r van 9 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Gerlofs Builaart
naastligger ten westenSierk Tolsma


1765 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zoutsloot 31 (Hannemahuis), HarlingenZoutsloot 31 (Hannemahuis)B, I G;B, A RI.G.B
A.R.B
1765
Afkomstig uit het pand Zoutsloot 31.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0167r van 23 feb 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZ165‑07‑00 CGhuis
koperPyter Keimpes de Jong koopman
naastligger ten oostenJan Baggelaar
naastligger ten zuidenJan Baggelaar
naastligger ten westende weduwe van Meye Harmens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHendrik Cornelismr. timmerman


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0167r van 23 feb 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Meye Harmens


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0236r van 1 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 41Zoutsloot NZ bij de Bildtpoort op de hoek van het eiland248‑00‑00 GGhuis
koper door niaarJan Wytses Vettevogel koopman
geniaarde koperDurk Jans van der Muur, gehuwd met
geniaarde koperCatharyna Sopynius
huurderJan Wytses 35‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenJan Gerlofs Builard
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTjepke Gratamakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Wytses Vettevogel koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Dirk Jans v.d. Muur x Catharina Sopingius, een huis nz. Zoutsloot omtrent de Bildpoort, op de hoek van `t Eiland. Met beschrijving van het huis. Ten W. Jan Gerlofs Builard. Gekocht van Tjepke Gratama, voor 248 gg.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0236r van 1 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Gerlofs Builard


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0063r van 3 jul 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 37Zoutsloot NZ ten westen van de Bildtpoortspijp246‑00‑00 GGhuis
koperClaas Symens, gehuwd metzeeman
koperTzietzke Ymkes
huurderN. N. 28‑00‑00 CG
naastligger ten oostenGerlof Jansen Builart trekveerschipper
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenGerlof Jansen Builart trekveerschipper
naastligger ten noordenJan Wax
verkoperYmkjen Jans Builard, weduwe van
verkoperwijlen Gerlof Alberts
verkoperGerlof Jansen Builardtrekveerschipper
verkoperRuurd Jansen Builardtrekveerschipper


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0063r van 3 jul 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerlof Jansen Builart trekveerschipper
naastligger ten westenGerlof Jansen Builart trekveerschipper


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0063r van 3 jul 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerlof Jansen Builart trekveerschipper
naastligger ten westenGerlof Jansen Builart trekveerschipper


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0064v van 4 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 33Zoutsloot NZ 33/35 ten westen van de Bildtpoortspijp320‑00‑00 GGzomerhuis en keukentje, vaste tinkas, fournois en een hof daarachter
kopervroedsman Jan Wax mr. koekbakker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenGerlof Jansen Builart trekveerschipper
naastligger ten noordenGerlof Jansen Builart trekveerschipper
verkoperYmkjen Jans Builard, weduwe vanblauwververse
verkoperwijlen Gerlof Alberts
verkoperGerlof Jansen Builardtrekveerschipper
verkoperRuurd Jansen Builardtrekveerschipper


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0064v van 4 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenGerlof Jansen Builart trekveerschipper


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0064v van 4 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenGerlof Jansen Builart trekveerschipper


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0138r van 22 okt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Harmens Speltje


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0158r van 1 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vissersstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Jan Wax


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0161r van 22 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan H. Speltje


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0219v van 1 sep 1771 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 31Zoutsloot NZ bij de Bargebuurtspijp610‑17‑00 CGhuis
koperYmkje Jans Builard, gehuwd met
koperJetze Jelles koopman
huurderDirk Raeven 40‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Wax c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSierk Tolsma
naastligger ten noordenSybren Dirks
verkoperGerlof Jansz Builarttrekveerschipper


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0219v van 1 sep 1771 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Wax c.s.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0220v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 39Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoorts- en Bargebuurtspijp334‑00‑00 CGhuis
koperYmkje Jans Builard, gehuwd met
koperJetze Jelles koopman
huurderMarijke Alberts c.m.26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Wytzes Vettevoogel
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenClaes Jans
naastligger ten noordenJan Wax
verkoperGerlof Jansz Builardtrekveerschipper


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0220v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Wytzes Vettevoogel
naastligger ten westenClaes Jans


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0220v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Wytzes Vettevoogel
naastligger ten westenClaes Jans


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0012r van 23 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0027v van 28 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Blok


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0086r van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 12Bildtstraat WZ op de hoek van de Bildtstraatspijp1800‑00‑00 CGhuis
koperDouwe Vettevogel, gehuwd metkoopman
koperJacomijntje Reins Vellinga
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenCornelis Blok
naastligger ten westenSusanna Jochems, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Reinder Pieters Tadema
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSusanna Jochems, weduwe van
verkoperwijlen Reinder Pieters Tadema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Vettevogel x Jacomijntje Reins Vellinga kopen huis wz. Bilstraat, hoek Bilstraatspijp. Ten O. de Bildtstraat, ten W. de verkopers, ten Z. Cornelis Blok, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Susanna Jochems wv Reinder Pieters Tadema.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0086r van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Blok


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0189v van 20 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 39Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoort- en Bargebuurtspijp350‑00‑00 CGhuis
koperSimon Haantjes, gehuwd methuistimmerman
koperLolkjen Uilkes
huurderTijs Gieses
naastligger ten oostenJan Wytzes Vettevoogel
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenClaas Simons
naastligger ten noordenFolkert Wax
verkoperYmkjen Jans Builard, gehuwd met
verkoperJetze Jelleskoopman


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0189v van 20 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Wytzes Vettevoogel
naastligger ten westenClaas Simons


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0189v van 20 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Wytzes Vettevoogel
naastligger ten westenClaas Simons


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0215v van 18 jun 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Harmens


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0231r van 22 okt 1775 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 33achterZoutsloot NZ ten westen van de Bildtpoortspijp272‑21‑00 GGtuin
koperClaas Volkerts mr. metselaar
naastligger ten oostenDirk van der Muur
naastligger ten zuidenJetse Jelles
naastligger ten westenJetse Jelles
naastligger ten noordenvroedsman Jan Wax
verkoper q.q.Augustus Robberti van Dalsen, geauthoriseerde curator bonorumnotaris
verkoper q.q.burgervaandrig Hein Mollema, geauthoriseerde curatoren bonorum overkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Folkert Wax, gehuwd met
verkoperEnna Jans


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0251r van 24 mrt 1776 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan H. Speltje


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0075r van 9 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJetze Jelles


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0089v van 7 dec 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0236v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Harmens Speltje


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0270v van 16 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 14Bildtstraat WZ700‑00‑00 CGhuis
koperYeme Pieters, gehuwd met te Wijnaldum
koperGrietje Jans te Wijnaldum
huurderN. N. 30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten westenDouwe Vettevogel
naastligger ten noordenDouwe Vettevogel
verkopermeerderjarig vrijster Eelkje Cornelis Blok
verkoperAaltje Cornelis Blok, gehuwd met
verkoperJan Jacobsmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYeme Pieters x Grietje Jans koopt huis wz. Bildtstraat. Ten O. de straat, ten W. en N. Douwe Vettevogel, ten Z. Jan Jansen [van der Molen]. Gekocht van Eelkje- en Aaltje Cornelis Blok x Jan Jacobs, mr. timmerman.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0270v van 16 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Vettevogel


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0011r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 14Bildtstraat WZ705‑00‑00 CGhuis
koperHaring Wiegers, gehuwd metvarenspersoon
koperAntje Piers
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Janzen
naastligger ten westenDouwe Vettevogel
naastligger ten noordenDouwe Vettevogel
verkoperYeme Pieters, gehuwd met
verkoperGrietje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaring Wiegers, varend persoon x Antje Piers koopt huis wz. Bildtstraat. Geen grondpacht. Ten O. de Bildtstraat, ten Z. Jan Janzen [van der Molen], ten W. en N. Douwe Vettevogel. Gekocht van Yeme Pieters x Grietje Jans, voor 705 cg.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0011r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Vettevogel


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0181r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 31Zoutsloot NZ 13-17 bij de Bargebuurtspijp1625‑00‑00 CGleerlooierij en nieuwe drogerij
koperJohannes Cresner, gehuwd met
koperCarolina Christoffels de Haas
naastligger ten oostenJetze Jelles
naastligger ten oostenSybren Dirks
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenHylke Hanekuik
naastligger ten noordenstraat
verkoperPiebo Coenraads Bakkermr. schoenmaker
verkoperstadsmajoor Harmen Gonggrijp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Cresner x Carolina Christoffels de Haas kopen voor weinige jaren aangelegde leerlojerij en nieuwgebouwde drogerije c.o.a. met de kuipen, kalk hair en vleesdobben en gereedschappen op de Zoutsloot bij de Bargebuurt. Geen grondpacht. Naastliggers zijn Jetze Jelles, met wie een contract is waarnaar de kopers zich zullen moeten reguleren, ten O. Sybren Dirks, ten W. Hylke Hanekuik, ten Z. en N. de straat. Gekocht van mr. schoenmaker Piebo Coenraads Bakker en stads-majoor Harmen Gonggrijp, voor 1625 cg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0181r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJetze Jelles
naastligger ten oostenSybren Dirks


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0085r van 12 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 33Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoorts en Bargebuurts pijpen800‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperReinder Arjens Zwart, gehuwd metwijdschipper
koperMarijke Pieters
huurderReinder Arjens Zwart 36‑00‑00 CG
naastligger ten oostenClaas Simons c.s.schipper
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJohannes Chresner
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sybren Dirks sleper
verkoperJetze Jelleskoopman


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0085r van 12 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Simons c.s.schipper
naastligger ten westenJohannes Chresner


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0085r van 12 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Simons c.s.schipper
naastligger ten westenJohannes Chresner


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0196r van 15 apr 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 39Zoutsloot dicht bij de Bildtpoort726‑21‑00 GGhuis onlangs nieuw gebouwd, tuin en hof
koper door niaarSimon Haantjes mr. Huistimmerman
geniaarde koperJohannes Adema, gehuwd metschipper
geniaarde koperAaltje van Dalsen
bewonerwijlen Claas Folkertsmr. metselaar
naastligger ten oostenvroedsman D. W. Vettevogel c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenReinder Swart
naastligger ten noordenwijlen Claas Folkerts mr. metselaar
verkoper q.q.vroedsman Jan Wax, wettige voorstander over
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax c.u., erfgenamen ab intestato van hun oom
erflaterwijlen Claas Folkertsmr. metselaar


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0196r van 15 apr 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman D. W. Vettevogel c.s.
naastligger ten westenReinder Swart


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0196r van 15 apr 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman D. W. Vettevogel c.s.
naastligger ten westenReinder Swart


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0234r van 25 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Speltje


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0303v van 20 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 31Zoutsloot NZ bij de Bargebuurtspijp800‑00‑00 CGleerlooierij en -drogerij
koperJan Jansen van der Meulen, gehuwd met
koperDutje Wiegers
naastligger ten oostenJetse Jelles koopman
naastligger ten oostenSybren Dirks
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenHylke Hanekuik
naastligger ten noordenstraat
verkoperJohannes Kresner, gehuwd metleerlooier
verkoperCarolina Christoffels de Haas


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0303v van 20 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJetse Jelles koopman
naastligger ten oostenSybren Dirks


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0132v van 6 sep 1789 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vissersstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReinder Zwart


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0336r van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen J. H. Speltje


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0223r van 2 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMichiel Jacobs


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0162r van 14 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouwe Wytses Vettevogel


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-084, pag. 7Zoutsloot 31Gerrit Gerrits
1-0841/2, pag. 7Zoutsloot 31Reinder Swart
1-086, pag. 7Zoutsloot 37Sijmon Haantjes
1-086, pag. 7Zoutsloot 37D Buisman


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0067v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0116v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHaring Wygers


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0337v van 31 mei 1807 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 31Zoutsloot NZ wijk A-151 bij de Bargebuurtspijp800‑00‑00 CGdroogschuur of pakhuis
koperWyger Harmens koopman
naastligger ten oostenReinder Zwart schipper
naastligger ten oostenHarke van der Stok
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenHylke Haanekuik
naastligger ten noordenopen veld of plek grond
verkoper q.q.Jan Fontein, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Wyger Harmens, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Jan Jansen van der Molen


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0337v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReinder Zwart schipper
naastligger ten oostenHarke van der Stok


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0042v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0062r van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 37Zoutsloot NZ [staat: wijk A-153]707‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Mollema koopman
huurderJan Freerks 50‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSymon Haantjes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenReinder A. Zwart
naastligger ten noordenSymon Haantjes
verkoper q.q.Roelof van Dijk, executeurmr. bakker
verkoper q.q.Kornelis Lautenbach, executeurs vanmr. schoenmaker
verkoperhet testament van wijlen Klaas Symons, en het erfdeel van zoonoud wijdschipper
verkoperSymon Klases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWijk A-153. Koper is Cornelis Mollema. Gekocht van erven Claes Symons, oud-wijdschipper.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0062r van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymon Haantjes
naastligger ten westenReinder A. Zwart


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0062r van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymon Haantjes
naastligger ten westenReinder A. Zwart


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0216r van 5 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 37Zoutsloot NZ [staat: wijk A-153]825‑00‑00 CGhuis
koperReinder Jans Park, gehuwd metvarensgezel
koperAukje van Bachum
huurdersede weduwe van J. van der Ley
naastligger ten oostenSymon Haantjes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenReinder A. Zwart
naastligger ten noordenSymon Haantjes
verkoperKornelis Mollemakoopman


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0216r van 5 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymon Haantjes
naastligger ten westenReinder A. Zwart


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0216r van 5 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymon Haantjes
naastligger ten westenReinder A. Zwart


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0256r van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 14Bildtstraat WZ wijk A-119335‑00‑00 CGhuis
koperJan H. Gonggrijp, gehuwd metmr. pruikenmaker
koperGrietje Overdijk
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenH. Bonnema
naastligger ten westenJohannes Human
naastligger ten noordenD. W. Vettevogel
verkoperWieger Haringshuistimmerknecht te Oosterbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan H. Gonggrijp, mr. pruikmaker x Grietje Cl. Overdijk koopt huis Bildtstraat wijk A-119. Ten O. de Bildtstraat, ten W. Johannes Numan, ten Z. H. Bonnema, ten N. Douwe Vettevogel. Gekocht van Wyger Harings, huistimmerman te Oosterbierum, voor 335 cg.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0256r van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenD. W. Vettevogel


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0351r van 4 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeernd Jans


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0037v van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 12Bildtstraat WZ wijk A-120 op de hoek, bij de Bildtpoort1300‑00‑00 CGhuis
koperMinne Houttuin koopman
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan H. Gonggrijp
naastligger ten westenWestra baljuw
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperDouwe W. Vettevogel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Houttuin koopt het huis wijk A-120, hoek Bildtstraat bij de Bildtpoort. Ten O. en N. de straten, ten W. de baljuw Westra, ten Z. Jan H. Gonggrijp. Gekocht van vroedsman Douwe W. Vettevogel, voor 1300 cg.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0037v van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan H. Gonggrijp


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-101, pag. 11Bildtstraat 12Minne P Houttuin0‑10‑00 CG


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Marijke Adema... op den Raadhuize binnen HRL den 17 jan ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Jacob van Eeken... Hendriks vE, en Jacobje Jans Hollander; BS geb 1811, huwafkhu, huw 1821, ovl 1831; gebruiker van wijk A-109, koopman; eigenaar is Albert van Eeken, 1814. (GAH204); Ried, Sectie C, 1832: J. v. E., Koopman te HRL, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Albert van Eeken... ovl 1850; eigenaar van wijk A-109; gebruiker is Jacob van Eeken, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-110; gebruiker is Michiel Jacobs vd Lee wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-145, koopman, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Michiel Jacobs van der Zee... huwt met Jantje Jans Oosterhout, in zijn huis ovl Trijntje Oosterhouf, koopt een huis in 1798, ovl wijk A-110, huw.get. bij B.M. Bos en R.J. Proosterbeek, schipper, oom bruidegom, wonende te HRL. 1812, wonende te op ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Pieter Klases Fabergeb 1810 Stavoren, ovl 22 okt 1814 HRL; wijk A-110, zv Klaas Pieters F. en Riemke Abrahams vd Werf; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-119Bildtstraat 14Johannes Jacobus Brouwer... 1806, 1809, BS huw 1814, huw 1817, ovl 1827, ovl 1829, ovl 1837, ovl 1840; eigenaar en gebruiker van wijk A-119, winkelier, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-148; is een pakhuis; eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Jan Jans de Boergebruiker van wijk A-120, koopman; eigenaar is M. Houttuin, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Minne Poppes Houttuin... HRL; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1811, huw 1813, huw 1816, ovl 1821, ovl 1853; eigenaar van wijk A-120, gebruiker is Jan Jans de Boer, koopman, 1814 (GAH204); id. van wijk A-125, gebruiker is Jacob B. van der ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Reinder Jans Swart... Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 54:0:0 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Jacob Ykes Wijga... huw 1812, huw 1814, huw 1817, ovl 1830, ovl 1834, ovl 1836, ovl 1837 1839 overlijdens, ; gebruiker wijk A-145, rogmolenaar; eigenaar is Reinder J. Park erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-245, ledig plek ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Reinder Jans Park... leven schipper; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1811, huw 1812, ovl 1839; erven R.J.P. eigenaar van wijk A-145; gebruiker Jacob IJkes Wijga, rogmolenaar, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-146Zoutsloot 37Bonne Hayes Brouwer... Wiegers; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1811, huw 1813, huw 1815, huw 1823, ovl 1826; gebruiker van wijk A-146; eigenaar is Simon H. Molenaar, timmerbaas, 1814. (GAH204); B.H.B. en Jetske Sikkes, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-146Zoutsloot 37Simon Haantjes Molenaar... Jans, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-138, timmerwinkel, 1814. (GAH204); id. van wijk A-146, timmerbaas; medegebruiker B.H. Brouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-147; gebruiker Jacob E. de ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-120Bildtstraat 12M Houttuin Jan Jans de Boer koopman
A-119Bildtstraat 14Johannes Jacobus Brouwer Johannes Jacobus Brouwer winkelier
A-144Zoutsloot 31Reinder Swart Reinder Swart oud schipper
A-145Zoutsloot 33Reinder J Park ervenJacob Ykes Wijga rogmolenaar
A-145Zoutsloot 35Reinder J Park ervenJacob Ykes Wijga rogmolenaar
A-146Zoutsloot 37Simon H Molenaar Simon H Molenaar timmerbaas
A-146Zoutsloot 37Simon H Molenaar B H Brouwer
A-147Zoutsloot 39Simon H Molenaar Jacob E de Boer stalknegt
A-110Zoutsloot 30Albert van Eeken Michiel Jacobs van der Zee wed
A-109Zoutsloot 32Albert van Eeken Jacob van Eeken koopman


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 147 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-110Zoutsloot 30Dirk Hendriks Faber, overleden op 11 augustus 1822man van Rinske Sjoerds (Zoutsloot A 110), vader van minderjarige Haring en Hendrik Dirks Faber. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 239a (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-119Bildtstraat 14Pieter Kannee, overleden op 19 januari 1823vader van Sophia (vrouw van Pieter Drost, mr. schoenmaker Bildstraat A 119), Lijsbeth (vrouw van Jan Gerrits Spoelstra, koopman), Jan, koopman, Gerrit, te Bolsward en minderjarige Grietje Pieters Kannee. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 200 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-146Zoutsloot 37Simon Haantjes Molenaar, overleden op 1 februari 1823huistimmerman (Zoutsloot A 146), wednr. Lolkjen Ulkes (door haar ingesteld vruchtgebruik vervalt nu), oom (zusters dochter) van Jetske Sikkes (vrouw van Bonne Haayes Brouwer, schoenmaker) (enige testamentair en ab intestato erfgenaam). Legaat ad fl. 100,- voor kinderen van Douwe Ruurds, te Irnsum, andere in hun testament genoemde legatarissen als Lolkje (wed. Meinte Foekes) en Jacob Jans, beide te Irnsum en nicht Grietje Rintjes zijn reeds overleden. Saldo fl. 2.291,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 120 en 128 van 29 sep 1824
adressoortbedraggebruik
A-145Zoutsloot 31provisionele en finale toewijzingfl. 560huis A-144
 
verkoperSimon Jacobs van Loon
verkoperGerrit Johannes van Temmen
verkoperAaltje Reinders Kronenburg
verkoperKlaas Reinders Kronenberg
verkoperJoris Reinders Kronenberg
koperBroer Remkes de Vries


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 187 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-147Zoutsloot 39Jetske Sikkes, overleden op 6 november 1825vrouw van Bonne Haayes Brouwer, mr. schoenmaker (Zoutsloot A 147, testamentair erfgenaam), geen kinderen. Legaat fl. 200,- voor D G-armen. Saldo fl. 1.790,25. (bijgevoegd is uittreksel van overlijden van Bonne Hayes Brouwer op 5/5/1826, oud 53 jr, schoenmaker, wednr. Jetske Sikkes van Ried) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 259 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-146Zoutsloot 37Pieter Klazes Gnodde, overleden op 31 maart 1826zoon van afwezige Klaas Minnes Gnodde, varensgezel Zoutsloot A 146 en Berber Pieters Broersma, broer van minderjarige Minne Klazes Gnodde. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 255 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-147Zoutsloot 39Bonne Hayes Brouwer, overleden op 5 mei 1826mr. schoenmaker Zoutsloot A 147/205, broer van Jan en Wieger Hayes Brouwer (erven alleen deel van vruchtgebruik), testamentair erfgenamen zijn voor 1/2hun kinderen Geertje en Haye Jans Brouwer, varenspersoon (samen 1/4) en Haye Wiegers Brouwer, idem (1/4), alsmede voor de andere helft de niet verwante Jetske Inses Gerlofsma, te Nijkerk/ Gld. Saldo fl. 2.779,58. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 26 van 25 feb 1829
adressoortbedraggebruik
A-144Bildtstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 910huis A-120
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperBouwe Fontein


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 86 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-145Zoutsloot 33Jacob Ykes Wijga, overleden op 27 augustus 183062 jr, rogmolenaar (samen met Inne Innes Wijga), wednr. NN, man van NN (Zoutsloot A 145), vader van Barend, idem, Sibbeltje (vrouw van Rinke Oorthuis, idem) en Grietje Jacobs Wijga (wed. Klaas de Beer) (allen uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 86 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-145Zoutsloot 35Jacob Ykes Wijga, overleden op 27 augustus 183062 jr, rogmolenaar (samen met Inne Innes Wijga), wednr. NN, man van NN (Zoutsloot A 145), vader van Barend, idem, Sibbeltje (vrouw van Rinke Oorthuis, idem) en Grietje Jacobs Wijga (wed. Klaas de Beer) (allen uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 123Zoutsloot 31Broer Remkes de Vrieskoopvaardij kapiteinHarlingenhuis en erf (240 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 124Zoutsloot 33wed. Jacob IJkes Wijga en mede E.molenaarscheHarlingenhuis (104 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 124Zoutsloot 35wed. Jacob IJkes Wijga en mede E.molenaarscheHarlingenhuis (104 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 125Zoutsloot 37Wopke Djoerds van der StelHarlingenhuis (55 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 126Zoutsloot 39Wopke Djoerds van der StelHarlingenhuis (73 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 131Zoutsloot 41Marten Ypes BosarbeiderHarlingenhuis (104 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 256Zoutsloot 32Albert van EekenkoopmanHarlingenhuis en erf (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 261Zoutsloot 30Albert van EekenkoopmanHarlingenhuis en erf (189 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 271Bildtstraat 14Pieter DrostschoenmakerHarlingenhuis en erf (72 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 272Bildtstraat 12Bouricius FonteinHarlingenhuis (106 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 54 en 55 van 5 sep 1832
adressoortbedraggebruik
A-120Bildtstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 600a. huis, stalling en wagenhuis D-016, b. huis A-120
 
verkoperBouritius Fontein
koperJetze Lykles Bakker (te Sneek)
koperAbraham Frederiks de Ruiter


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 205 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-110Zoutsloot 30Willem B. Johans Keller, overleden op 25 juni 1834B.=Benjamin, zoon van Johan Jacob Keller, visiteurcommies (Zoutsloot A 110) en Helena Kaake, zuster van minderjarige Alida, Sophia, Johanna, Johan-Jacob, Helena, Willem, Johanna-Jacoba, Johannes-Kaake en Geertruida Johans Keller. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 40 van 24 aug 1836
adressoortbedraggebruik
A-120Zoutsloot 39provisionele en finale toewijzingfl. 305huis en de tuin A-147 en A-205
 
verkoperMarten Modders
verkoperMargaretha Hoekers
koperObbe Sjoerds Schaafsma
koperTjietske Abrahams de Ruiter


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 207 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-110Zoutsloot 30Tietje Harings van der Wal, overleden op 15 oktober 183739 jr, vrouw van Freerk Baukes de Boer, schuitschipper Bildstraat A 110, moeder van minderjarige Trijntje Freerks de Boer (2 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 8 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-147Zoutsloot 39Obe Sjoerds Schaafsma, overleden op 16 november 1838koopman Zoutsloot A 147/205, man van Tjietske Abrahams de Ruiter, negotiante, vader van minderjarige Sjoerd, Abraham, Richard, Gerrit, Jan en nog ongeboren kind Obes Schaafsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Neeltje Mulderoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-109; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Rinske G. de Vliesoud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-109; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Rinske van den Boschoud 28 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk A-109; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Gerrit Sipkes van der Tol... Martens Rinia; BS huw 1833, ovl 1876; oud 31 jaar (!), geb Midlum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; VT 1839; (VAN DER) TOL, GERRIT ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Helena Outhuishuwt met Lutzen Wassenaar, wonende te HRL 1843; BS ovl 1843; oud 39 jaar, geb Heiloo en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Jantje Berends Braammeyer... BS huw 1833, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-127, 134; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Lutsen O Wassenaargeb 1790 Oosterwierum, ovl 10 apr 1843 HRL, huwt met Helena Outhuis, koopman, zv Obbe Lutsen en Maaike ... ; BS ovl 1843; oud 50 jaar, geb Oosterwierum en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-119Bildtstraat 14Hyltje Wytzes Conijn... bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, wijk H-001; oud 59 jaar, geb Wanswerd (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-119; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-119Bildtstraat 14Pieter Drost... 1851 wijk A-113, wijk H-001; oud 58 jaar, (vnm: Petrus), geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk A-119; VT1839; P.D. eigenaar van perceel nr. 271 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 180, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Aaltie Draismaoud 37 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk A-120; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Folkert Draismaoud 66 jaar, geb Balk en wonende te HRL. 1839, pottebakker, wijk A-120; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Klaas Jeltes van der Ley... in 1851, zv Jelte Doekes vdL, en Helena Gerhardus Mulder; BS huw 1836, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-120; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-124; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Wietske Herkes van der Mey... vdM, en Trijntje Barts vd Werf; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1836, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk A-120; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-124; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Wouter Bouwmansoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pottebakker, wijk A-120; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Eke J Posthumusoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-144; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Grietje Klaver... ovl wijk H-001, Rooms Katholiek, dv Marten K, en Elisabeth Visser; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk A-144, wijk D-156, wijk H-001; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-148; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Jacob Everts de Boer... H. Molenaar, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, policiebediende, wijk A-144; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Marten Ypes Bos... leyker 1820, zv IJpe B., en Stijntje Hilbrands; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156, wijk A-144; oud 49 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-148; VT1839; M.Y.B. eigenaar van perceel nr. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Johanna van Bachum... BS ovl 1839, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-146, 245; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Klaaske Dekkergeb 1806 HRL, ovl 13 nov 1859 HRL, ongehuwd, dv Jacob Sijbes D, en Johanna van Bagchum; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-146; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Martinus Hermanus ten Brug... Franeker 1834, zv Hermanus tB, en Antje Feikes; BS Franeker huw 1834, BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, wijk G-345; oud 34 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, tabakskerver, wijk G-331; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Regina Jacobs Velthuis... te HRL, dv Jacob Gerbens V, en Foekje Dirks; BS Franeker huw 1834, BS ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, wijk F-042 wijk G-345; oud 33 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-331; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Rimke Wopkes Kleinvogel... K, en Trijntje Klazes de Beer; BS huw 1827, ovl 1839; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Sientje Dirks van Akkeren... Jacobs vA., Japikje Aukes Meyer; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1838, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, 180; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-109; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-146Zoutsloot 37Sybe de Haanoud 33 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, rijkscommies, wijk A-146; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-146Zoutsloot 37Wilhelmina Coenridaoud 39 jaar, geb Suameer en wonende te HRL. 1839, wijk A-146; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-147Zoutsloot 39Aagje Gerrits Grootgeb 1782 Zaandam, ovl 26 feb 1841 HRL, huwt met Poppe Meinsma, dv Gerrit G, (gk), en Divertje dekker, (gk); BS ovl 1841; oud 57 jaar, geb Westzaan (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-147; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-147Zoutsloot 39Dievertje Poppes Meinsma... huwelijken, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-176; oud 37 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-147; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-147Zoutsloot 39Heilkje Jacobs Zoete... Z, en Aaltje Nuttes Visser; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1832, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-147; oud 30 jaar, (vnm: Hijke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-181; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-147Zoutsloot 39Willem Wybes Schoonhoven... Bijlsma (ook wel: Meyer); dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1832, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk A-147; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schuitschipper, wijk C-181; VT1839; geb 29 dec 1808, ged 1 jan ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
A-110Zoutsloot 30L O Wassenaar stemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 59 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-145Zoutsloot 33Aukje Maria Arends van Bagchum, overleden op 5 april 183969 jr, geboren Leeuwarden, overleden Zoutsloot A 145, wed. Jacob Ykes Wijga (wednr. NN), zuster van Johanna (wed. Jacob Sybes Dikker) (enige testamentair erfgenaam) en wijlen Migchiel Arends van Bagchum (legaat elk fl. 100,- voor zijn 6 niet met name genoemde kinderen). Saldo fl. 1.506,49. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 59 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-145Zoutsloot 35Aukje Maria Arends van Bagchum, overleden op 5 april 183969 jr, geboren Leeuwarden, overleden Zoutsloot A 145, wed. Jacob Ykes Wijga (wednr. NN), zuster van Johanna (wed. Jacob Sybes Dikker) (enige testamentair erfgenaam) en wijlen Migchiel Arends van Bagchum (legaat elk fl. 100,- voor zijn 6 niet met name genoemde kinderen). Saldo fl. 1.506,49. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-109ZoutslootRinske G de Vlies28 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd
A-109ZoutslootRinske van den Bosch28 jArumv, protestant, gehuwd
A-109ZoutslootNeeltie de Groot [Mulder]40 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-109ZoutslootJohan Hendriks Mulder6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-109ZoutslootTrijntie Mulder8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-109ZoutslootJanke Mulder4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-109ZoutslootIngena [Engina] Mulder2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootLuitje O Wassenaar50 jOosterwierumgezin 1, m, protestant, gehuwd
A-110ZoutslootHelena Outhuis39 jHeilogezin 1, v, protestant, gehuwd
A-110ZoutslootObbe L Wassenaar11 jMinnertsgagezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootGerryt Wassenaar7 jMinnertsgagezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootKornelis Wassenaar4 jMinnertsgagezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootWillem Wassenaar7 wHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootHenderika Wassenaar13 jMinnertsgagezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootGerryt S Tol31 jMidlumgezin 2, m, protestant, gehuwd
A-110ZoutslootJantie Braammeyer30 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-110ZoutslootSipke Tol2 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootAafke Tol4 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
A-119BildstraatPetrus Drost58 jschoenmakerHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
A-119BildstraatHiltie W Conijn59 jWonswerdv, rooms katholiek, gehuwd
A-119BildstraatHein Drost19 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatPetrus Drost17 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatBernardus Drost13 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatCatharina Drost12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatFolkert Draisma66 jpottebakkerBalkm, rooms katholiek, weduwnaar
A-120BildstraatWouter Bouwmans38 jpottebakkerHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
A-120BildstraatAaltie Draisma37 jJourev, rooms katholiek, gehuwd
A-120BildstraatFolkert Bouwmans4 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatCornelis Bouwmans2 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatMaria Bouwmans11 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatJohanna Bouwmans10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatCristina Bouwmans7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatSibbelina Bouwmans6 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatAkke Boomsma27 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-144ZoutslootJacob E de Boer53 jpoliciebediendePingjumm, protestant, gehuwd
A-144ZoutslootEke J Posthumus50 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-144ZoutslootJan de Boer24 jzeevarendeHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-144ZoutslootEvert de Boer19 jzeevarendeHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-144ZoutslootDouwe de Boer8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-144ZoutslootJanke de Boer22 jnaaisterHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootJohanna van Bachum64 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-145ZoutslootRimke W Kleinvogel39 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootBroer R Kleinvogel7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootJacob Kleinvogel6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootJohanna Kleinvogel9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootAukje Kleinvogel3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootKlaaske J Dekker39 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-146ZoutslootSybe de Haan33 js rijks commiesVeenwoudenm, protestant, gehuwd
A-146ZoutslootWilhelmina Coenradi39 jSuameerv, protestant, gehuwd
A-146ZoutslootKlaas de Haan7 jGroningenm, protestant, ongehuwd
A-146ZoutslootFolkert W de Haan4 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
A-146ZoutslootTitia Sophia de Haan2 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
A-147ZoutslootDievertje Meinsma37 jMakkumv, protestant, weduwe
A-147ZoutslootPoppes van der Werf12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-147ZoutslootFoeke van der Werf8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-147ZoutslootAukje van der Werf13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-147ZoutslootAagje de Groot57 jWestzaanv, protestant, weduwe
A-147ZoutslootFrederik J Bakker20 jmolenmakerLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
A-147ZoutslootUilke Schuil23 jgrutterSneekm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 167 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-146Zoutsloot 37Folkert W. Sybes de Haan, overleden op 5 maart 1840W.=Wilhelm, 5 jr, geboren Leeuwarden, overleden Zoutsloot A 146, zoon van Sybe de Haan, rijkscommies en Wilhelmina Coenradi, broer van minderjarige Klaas en Titia-Sophia-Wilhelmina Folkerts de Haan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 67 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-146Zoutsloot 37Jeltje Willems Langendijk, overleden op 31 mei 184217 wk, overleden Zoutsloot A 146, dochter van Willem Langendijk, schippersknecht en Tjerkje Johannes Gebel, drabbelkoekbakster, zuster van minderjarige Johannes en Sietske Willems Langendijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 210 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-146Zoutsloot 37Willem Willems Langendijk, overleden op 4 augustus 18446 mnd (geboren 24/12/1843), overleden Zoutsloot A 146, zoon van Willem Klazes Langendijk, schippersknecht en Tjerkje Johannes Gebel, broer van minderjarige Johannes en Sytske Willems Langendijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 124Zoutsloot 33wed Jacob IJges Wijgavan voren vernieuwd en verbeterd


1846 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 124Zoutsloot 35wed Jacob IJges Wijgavan voren vernieuwd en verbeterd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 124Zoutsloot 33 Hendrik Komsteen geheel nieuw onderwerk en verfraaid


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 124Zoutsloot 35 Hendrik Komsteen geheel nieuw onderwerk en verfraaid


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 628 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-144Zoutsloot 31Eelkje Jans Postema, overleden op 10 februari 184758 jr (geboren 14/1/1789), overleden Zoutsloot A 144, vrouw van Jacob Everts de Boer, justitiedienaar, moeder van Jan, zeeman, Janke (vrouw van Hielke de Vries, schoenmaker) en minderjarige Douwe Jacobs de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 732 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-146Zoutsloot 37Tjerkje Johannes Gebel, overleden op 7 juli 184733 jr (geboren 21/11/1813), overleden Zoutsloot A 146, vrouw van Willem Langendijk, schippersknecht, moeder van minderjarige Sytske en Johannes Willems Langendijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-119Bildtstraat 14Catharina Drost, overleden op 23 september 1847(Certificaat van onvermogen), 20 jr (geboren 4/9/1827), overleden Bildtstraat A 119, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-119Bildtstraat 14Petrus Drost, overleden op 25 september 1847(Certificaat van onvermogen), 25 jr (geboren 10/2/1822), overleden Bildtstraat A 119, kleermaker, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Simontje Jans Baantjergeb 29 mei 1806 HRL, ovl 16 dec 1883 HRL, N.H., werkster 1851-1860, ged 6 jul 1806 HRL, dv Jan Berends B., en Jeltje Thijses Zwolstra dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-110


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-147Zoutsloot 39Fedde Hendriks Bleeker... Gelder, (gk), oom bruid. 1837, scheepstimmer man in 1851, N.H., wonende te Vijverstraat in 1811, ovl wijk A-147, kinderen: Christanus B., geb 10 jan 1808 HRL, Hendrik Feddes, geb 30 mrt 1805 HRL, Grietje Feddes, geb ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-273Zoutsloot 41Klaas Ymkes Kamminga... HRL 1807, BS huw 1829, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-012, 123, wijk C-160, wijk E-046, supp wijk A-273, 296, supp wijk C-243; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-127; ... (alles)


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2675 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-145Zoutsloot 33Sied Eedes Park, overleden op 22 september 1852geboren 10/4/1852, zoon van Eede Park, schipper (Zoutsloot A 145) en Geertje de Wit, broer van minderjarige Itje, Grietje en Wikje Eedes Park. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2675 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-145Zoutsloot 35Sied Eedes Park, overleden op 22 september 1852geboren 10/4/1852, zoon van Eede Park, schipper (Zoutsloot A 145) en Geertje de Wit, broer van minderjarige Itje, Grietje en Wikje Eedes Park. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 123Zoutsloot A-144Douwe J. de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 124Zoutsloot A-145Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis
Sectie A nr. 125Zoutsloot A-146Bestuurderessen der Naaischool voor behoeftige meisjeswoonhuis
Sectie A nr. 126Zoutsloot A-147Bestuurderessen der Naaischool voor behoeftige meisjeswoonhuis
Sectie A nr. 256Zoutsloot A-109Frederik Molwoonhuis
Sectie A nr. 261Zoutsloot A-110Frederik Molwoonhuis
Sectie A nr. 271Bildtstraat A-119Pieter Johs. Drostwoonhuis
Sectie A nr. 272Bildtstraat A-120Siebren Tj. Anemawoonhuis
Sectie A nr. 2300Zoutsloot A-273Jacob L. van Loonwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 256Zoutsloot A-120wed. en erven Frederik de Molwoonhuis
Sectie A nr. 261Zoutsloot A-121Albertus van der Schoot c.swoonhuis
Sectie A nr. 271Bildtstraat A-130Engele P. de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 272Bildtstraat A-131Sijbren Tjeerds Anemawoonhuis
Sectie A nr. 123Zoutsloot A-152Douwe Jans de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 3456Zoutsloot A-153Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis
Sectie A nr. 3457Zoutsloot A-154Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis
Sectie A nr. 125Zoutsloot A-155Bestuurderessen der Naaischool voor behoeftige meisjeswoonhuis
Sectie A nr. 2859Zoutsloot A-156Bestuurderessen der Naaischool voor behoeftige meisjestuin
Sectie A nr. 4120Zoutsloot A-157Jacob Lieuwes van Loonwoonhuis


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 13 feb 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
A-119Bildtstraat 14Eene voor weinige jaren grootendeels vernieuwde en zeer net onderhoudene winkelhuizinge met plaats in de Bildtstraat, bewoond door den eigenaar den heer P.E. de, Vries. Finaal verkocht op 18 feb 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2929.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 272Bildtstraat 12 (A-131)Rinke de Beerwoonhuis
Sectie A nr. 271Bildtstraat 14 (A-130)Jan Wijgawoonhuis
Sectie A nr. 123Zoutsloot 31 (A-152)Douwe de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 3456Zoutsloot 33 (A-153)erv. Sietze C. Beidschatwoonhuis
Sectie A nr. 3457Zoutsloot 35 (A-154)erv. Sietze C. Beidschatwoonhuis
Sectie A nr. 125Zoutsloot 37 (A-155)Hette Hettemawoonhuis
Sectie A nr. 126Zoutsloot 39 (A-156)Hette Hettemawoonhuis
Sectie A nr. 4120Zoutsloot 41 (A-157)Jacob L. van Loonwoonhuis
Sectie A nr. 261Zoutsloot 30 (A-121)Sjoukje Wassenaar (wed. Klaas Leeksma, en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 256Zoutsloot 32 (A-120)Otto van der Heijdewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Bildtstraat 12 Sijbrand Spannenburgschoenmakerf. 900f. 1000
Zoutsloot 33 Cornelis Boonstramachinistf. 800f. 900
Zoutsloot 35 Cornelis Boonstramachinistf. 800f. 900
Zoutsloot 39 Jurjen Eskesmandenmakerf. 1000f. 1000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr. 14aH. Schuil188Aardappelhandelaar


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr. 14aH. Schuil188Aardappelhandelaar


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Bildtstraat 12, HarlingenBildtstraat 12S. Spannenburg & zoonvoetkundige schoen- en leestmakers


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 12T. Spannenburgschoenmaker
Bildtstraat 14D. Wiersmamelktapper
Bildtstraat 14mej. E. Wijngaardhuishoudster
Bildtstraat 14aH. Schuilaardappelhandelaar
Zoutsloot 30J. v/d Veenventer
Zoutsloot 31P. Vlietstraexportslager
Zoutsloot 32T. Rosendalzeeman
Zoutsloot 33C. Boonstramachinist n.t.m. (gep.)
Zoutsloot 41Ph.J. Huijsertuinier


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 12C.H. (Cornelis) Helfrich
Bildtstraat 14A. (Albertus) Kaspers
Zoutsloot 31E. (Egbert) Meijer
Zoutsloot 32K. (Klaas) van Esveld
Zoutsloot 33L.J. (Luitjen) Penning
Zoutsloot 37S. (Sieger) de Jong
Zoutsloot 39P. (Pieter) Miedema
Zoutsloot 41J. (Jan) van Velzen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 12rijksmonument 20313
Bildtstraat 14rijksmonument 20314
Zoutsloot 30beeldbepalend pand9 van 10
Zoutsloot 33beeldbepalend pand7 van 10
Zoutsloot 35beeldbepalend pand7 van 10
Zoutsloot 37beeldbepalend pand7 van 10
Zoutsloot 39beeldbepalend pand7 van 10
Zoutsloot 41beeldbepalend pand7 van 10


1990 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Bildtstraat 12Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1990
  terug