Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 27
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 271-013 1-017 A-017A-016
   huisnummer hogerZeepziederstraat 11-013 1-017 A-070A-066


Naastliggers vanNoorderhaven 27
ten oostenNoorderhaven 29
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 25
ten noordenZoutsloot 8


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0013r van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJochum Pyters


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0347v van 8 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 27Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven NZ]1250‑00‑00 GGhuis met plaatsje en loodsje daar achter
koperTaedske Egberts
naastligger ten oostende verkoper Hoyte Pieters
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Pieters de jonge
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Pieters de jonge
verkoperHoyte Pieters


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0382r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis gekocht door Taetske Egberts


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0084v van 12 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jochum Pieters


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0086v van 3 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jochum Pieters


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0118v van 22 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHaantie Hessels


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0127r van 4 jun 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 27Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]1128‑00‑00 GGhuis
koperJan Hansen, gehuwd met
koperTrijn Pouwels
naastligger ten oostenHessel Fridses
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenPieter Pieters de jonge
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTaatske Egberts, weduwe van
verkoperwijlen Taeske Attes


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0017v van 16 jun 1627 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 27Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]1125‑00‑00 GGhuis
koperde curator over de weeskinderen van Pybe Sibrants, gehuwd met
koperTyetske Roelifs
naastligger ten oostenHessel Fridses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Pieters de jonge
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Pieters de jonge
verkoperJan Hansen, gehuwd met
verkoperTrijn Pouwels


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0058v van 16 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 27Noorderhaven NZ550‑00‑00 GGhuis, loods en plaats
koperDouwe Siercks, gehuwd metsmid
koperAnke Jacobs
naastligger ten oostenPiter Gerryts houtkoper
naastligger ten zuidenNoorderhaven en herestraat
naastligger ten westenAnna Jans
naastligger ten noordenhet achterhuis of kamer van Doed Ambrosys, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Jochum Pieters
verkoperDoed Ambrosys, weduwe van
verkoperwijlen Jochum Pieters
verkoperPieter Jacobsgrootschipper
verkoperLieuwe Lolckeshoutkoper


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0115v van 15 nov 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Douue Sierx


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0014v van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Drie Bootshaken


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0043r van 19 mei 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 27Noorderhaven NZ107‑05‑00 CG1/5 huis al waer de vergulde bootshaek uythangt
koperArjen Claassen, gehuwd metde Vergulde Bootshaak
koperJanke Thomas
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
verkoperYfke Thomas, gehuwd met
verkoperBeern Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArien Claassen x Janke Tomas koopt 1/5 van het huis 'de Vergulde Bootshaak', waar van Janke Tomas al 1/5 bezit. Gekocht van IJfke Tomas x Beern Willems.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0348v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg met uitgang naar de Zoutsloot
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Drie Bootshaeken


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0287v van 30 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Thomas Ages


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0354v van 13 mrt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 27Noorderhaven NZ tussen de Vismarkt en de Kettingsbrug573‑10‑00 GGhuis met een ledig erf en een uitgang op de Zoutsloot
koperPoppe Aukes, gehuwd metmr. zeilmaker
koperKorneliske Jacobs
naastligger ten oostenReiner Tieerds mr. zeilmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenPoppe Aukes mr. zeilmaker
naastligger ten westenAuke Jansen bakker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/5Janke Tomas, gehuwd met
verkoper van 1/5Arien Clasenschipper
verkoper van 1/5Maertie Tomas, weduwe van
verkoper van 1/5wijlen Claes Jansen
verkoper van 1/5Ytie Ages, gehuwd met
verkoper van 1/5Carel Claesenzeevarende
verkoper van 1/3 van 1/5Tomas Ages
verkoper van 1/3 van 1/5Pytertie Ages
verkoper van 1/3 van 1/5Jottie Ages
verkoper van 1/5de Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Aukes x Corneliske..? koopt een huis nz. Noorderhaven tussen de Vismarkts- en kettingbrug. Het is een voorhuis, middenkamer en een keuken erachter, een bierkelder eronder, met nog een woonkelder onder de middenkamer die nu verhuurd is. Ook 2 opkamers die apart worden verhuurd en een opgang naar de straat. Voorts een plaets met put en bak en een groot ledig erf met een uitgang op de Zoutsloot. Het geheel strekt voor, van de haven tot achter aan de Zoutsloot. Gekocht van Janke Tomas x Arien Clasen, schipper, voor 2x1/5, Martie Tomas wv Claes Jansen, voor 1/5, Ytie Ages x Cornelis? Claesen, zeevarend, voor zich en voor haar broer Tomas Ages en haar zusters Pietertje- en Johanna? Ages, voor 1/5, en de diaconen der Ger. Kerk ook voor 1/5, voor 573 gg.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0005v van 26 feb 1699 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 27Noorderhaven NZ bij de Kettingbrug1700‑00‑00 CGhuis met uitgang op de Zoutsloot
koperMichiel Doeckles, gehuwd metbrugman
koperYdtie Heyns
naastligger ten oostenReiner Tjeerdts mr. zeilmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Haring Eiberts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperKeimpe Jarigs, gehuwd metwijdschipper
verkoperSytske Martens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-013Noorderhaven 27huis
eigenaarwed. Poppe Auckes
gebruikerUilcke Auckes cum soc.
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-013Noorderhaven 27huis
eigenaarwed. Poppe Auckes
gebruikerUilcke Auckes cum soc.
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-013Noorderhaven 27huis
eigenaarwed. Poppe Aukes
gebruikerYtje Andeles cum soc.
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 11v van apr 1727 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 27Jan Auckes Backer koopt 2 huizen naast elkaar. Ten O. Reiner Tjeerds, mr. zeilmaker, ten W. en N. de koper, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Aefke Poppes x Salomon Gerlofs, mr. bakker, voor 2025 cg.


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0011v van 20 apr 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 27Noorderhaven NZ 25/272025‑00‑00 CGhuis
koperJan Aukes Backer koopman
huurderYttje Andles
naastligger ten oostenReyner Tjeerds mr. zeilmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenJan Aukes Backer
naastligger ten noordenJan Aukes Backer
verkoperAafke Poppes, gehuwd met
verkoperSalomon Gerlofsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Auckes Backer koopt 2 huizen naast elkaar. Ten O. Reiner Tjeerds, mr. zeilmaker, ten W. en N. de koper, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Aefke Poppes x Salomon Gerlofs, mr. bakker, voor 2025 cg.


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0011v van 20 apr 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyner Tjeerds mr. zeilmaker
naastligger ten oostenReyner Tjeerds mr. zeilmaker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-013Noorderhaven 27huis
eigenaarJan Aukes
gebruikerSytske Dirks c.s.
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-013 Noorderhaven 27Dirk Jacobs, bestaande uit 9 personen10‑00‑00 CG04‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-013Noorderhaven 27huis
eigenaarJan Aukes erv.
gebruikerDirk Jacobs cum soc.
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0055r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan A. Bakker koopman


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0095v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 27Noorderhaven NZ525‑00‑00 CGhuis
koperSalemon Jans Builard matroos op het Statenjacht
huurderFrans Baukes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Reinder Jansen Zeilmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJan Leenderts Buisman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Reinder Jansen Zeilmaker
verkoperJan A. Bakker


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0057r van 8 jul 1804 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeepziederstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSybe Doikes


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0010r van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeepziederstraat 1Zeepziedersstraat OZ [staat: Noorderhaven]875‑00‑00 CGachterhuis als stalling
koperSikko B. IJsenbeek
naastligger ten oostende weduwe van M. Bos
naastligger ten zuidenL. E. Mutzenbecker
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperL. E. Mutzenbecker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Sikko B. IJsenbeek koopt stalling achter het pakhuis van verkoper. Ten O. wd. Marten Bos, ten W. de straat, ten Z. de verkoper L.E. Mutzenbecher.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-017, pag. 3Noorderhaven 27P Tjallingii2‑10‑00 CG


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-017Noorderhaven 27Pieter Tjallingii... Douwes Zeilmaker, ovl wijk A-018; BS ovl 1814; 1825 overlijdens; wed. P.T. eigenaar en gebruiker van wijk A-017 en wijk A-018, pakhuizen, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk A-072; gebruiker Taeke W. van Dockum, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-070Zeepziederstraat 1Marijke Thysses Stoef... ged 11 feb 1783 Grote Kerk HRL, dv Thys Johannis Stoef en Antje Klaasses Houtkoper; gebruiker van wijk A-070, naaister; eigenaar is S. IJsenbeek, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaivrouw, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-070Zeepziederstraat 1Sikke B IJsenbeek... jan 1791. (GAH1123); eigenaar en gebruiker van wijk A-022, zeepzieder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-070; gebruiker Marijke Stoef, naaister, 1814. (GAH204); id. van wijk A-071, wagenhuis, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-017Noorderhaven 27P Tjallingii wedP Tjallingii wedpakhuis
A-070Zeepziederstraat 1S IJsenbeek Marijke Stoef naaister


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 133 van 22 okt 1824
adressoortbedraggebruik
A-070Noorderhaven 27koopaktefl. 3000huis A-018, pakhuis A-017, knegtwoning A-072 en stal & wagenhuis A-073
 
verkoperSytske Douwes Zeilmaker
koperDouwe Jans Zeilmaker


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 28 van 25 feb 1830
adressoortbedraggebruik
A-017Noorderhaven 27obligatiefl. 1000vastigheden A-018, A-017, A-072 en A-073
 
schuldenaarDouwe Jans Zeilmaker (gehuwd met Cornelia Ledeboer)
schuldeiserHolkjen Jarigs van der Ley (wv Cornelis Mollema)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 320Noorderhaven 27Douwe Jans ZeilmakerkoopmanHarlingenpakhuis en erf (85 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 328Zeepziederstraat 1Jan HuidekoperzeehandelaarHarlingenpakhuis of zeepziederij (84 m²)


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
A-070Zeepziederstraat 1Sterk en hecht pakhuis, tegen over A-071, met loogbakken, kalkbak enz. , eigenaar J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 320Noorderhaven 27 Jarig MollemaHarlingende voorgevel vernieuwd, verhoogd en het grootste gedeelte van het huis verbeterd en verfraaid


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 328Zeepziederstraat 1 Jarig c MollemaHarlingenvereenigd tot pakhuizen [met sectie A 327]


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-017Noorderhaven 27Catharina Fontein... A 23 apr 1857 Lochem, dv Freerk Dirks F, en Eva van Dalsen; BS huw 1838, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk A-017, wijk C-039, bev.reg. HRL 1860-80; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-001; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-017Noorderhaven 27Jarig Cornelis Mollema... BS huw 1820 1823 huwelijken, huw 1825, huw 1826, huw 1830, ovl 1838, huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk A-017; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepzieder, wijk A-022; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-070Zeepziederstraat 1Jacoba de Boer... HRL, dv Cornelis Dirks de B., en IJemkje Jacobs Reidsma; BS huw 1835, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-070; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-069; VT1839; geb 17 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-070Zeepziederstraat 1Tjeerd Simons Piebinga... Huites P, en Geertje Bouwes; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1835, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-070; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-069; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 320Noorderhaven A-017Cornelis J. Tevespakhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van donderdag 26 apr 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
A-070Zeepziederstraat 1Een pakhuis c.a. in de Droogstraat. Provisioneel verkocht op 8 mei 1872 in de Korenbeurs door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 17 mei 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
A-070Zeepziederstraat 1Een pakhuis c.a. in de Droogstraat. Finaal verkocht op 22 mei 1872 in de Korenbeurs bij Jelle Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1335.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3429Noorderhaven A-016Marten Cornelis Tevespakhuis
Sectie A nr. 3435Zeepziederstraat A-066Pieter Kleis Gnodde en Abe Hamstrapakhuis
Sectie A nr. 3435Zeepziederstraat A-066Abe Hamstra en Pieter Kleis Gnoddepakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3429Noorderhaven 27 (A-016)fa. Zeilmaker & Co. (te Amsterdam)pakhuis
Sectie A nr. 3435Zeepziederstraat 1 (A-066)Baukje de Jongwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zeepziedersstraat 1 Sjabertus Broersmabierhuishouderf. 800f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zeepziederstraat 1Sj. Broersmacafehouder


1943 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 27, HarlingenNoorderhaven 27F. Schuilzeilmakerij, dekkleeden, scheepsbenoodigdheden


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenF. Schuil781Zeilm.


1949 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 27, HarlingenNoorderhaven 27F. Schuilzeilmakerij, dekkledenfabriek, alle scheeps-uitrustingen


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zeepziederstr.B. Posthuma518Caféh., bierbottelaar
NoorderhavenF. Schuil781Zeilm.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zeepziederstr.B. Posthuma518Caféh., bierbottelaar
NoorderhavenF. Schuil781Zeilm.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zeepziederstr.B. Posthuma518Caféh., bierbottelaar
NoorderhavenF. Schuil781Zeilm.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zeepziederstr.B. Posthuma518Caféh., bierbottelaar
NoorderhavenF. Schuil781Zeilm.


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 27, HarlingenNoorderhaven 27F. SchuilSchuil, fa. F.zeilmakerij, scheepsbenodigdheden


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zeepziedersstraat 1W. (Willem) Posthumus


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 27, HarlingenNoorderhaven 27Fa. H. Blom & zn.schildersbedrijf


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 27beeldbepalend pand9 van 10
Zeepziedersstraat 1beeldbepalend pand6 van 10
  terug