Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Raadhuisstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Raadhuisstraat 27-ong 7-ong C-147C-137


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-147Raadhuisstraat 2 de Stad 't raadhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 586Raadhuisstraat 2de Stad HarlingenHarlingenstadswaag (147 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-147Raadhuisstraat 2Botje Harmens Steinfort... huwt met Jelle Louws Fopma dv Harmen Klazes S, en Aafke Paludanus; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147; oud 58 jaar, geb Oosterbierum en wonende te HRL. 1839, wijk F-023; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-147Raadhuisstraat 2Douwe Loviusgeb 11 jul 1810 Leeuwarden, huwt met Antje vd Zee, (gk), scheepskapitein, A 31 jul 1858 Rotterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147-156; oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeevarend, wijk G-057; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-147Raadhuisstraat 2Grietje Cornelgeb 14 jan 1792 Joure, Vst 20 jun 1855 uit Amsterdam, A 31 jul 1858 Rotterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147, 156


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-147Raadhuisstraat 2Jacobus Wentholt... Vst 1 sep 1856 uit Dokkum, zv Ludolph Reinier W, en Magdalena Zeper; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147, 55, wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 586Noorderhaven C-137Gemeente Harlingenraadhuis en toren


1933 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Raadhuisstraat 2 (raadhuistoren, zuidgevel), HarlingenRaadhuisstraat 2 (raadhuistoren, zuidgevel)'TER HERINNERING
AAN DEN AANLEG VAN DEN
AFSLUITDIJK
WAARDOOR HARLINGEN ZOOVEEL GUNSTIGER
LIGGING VERKREEG EN NIEUWE MOGELYKHEID
VOOR ONTWIKKELING ONTSTOND JUNI 1933
BURGERY EN VER. H.S.N.
De plaquette werd door de vereniging H.S.N. aangeboden en het woord daarbij werd gevoerd door de heren dr. S. Ferwerda en de voorzitter R.A. Feenstra.
De aanbieding had niet in 1932 plaats toen de sluiting van het laatste gat in de Afsluitdijk een feit werd, maar een jaar later, op 28 juni 1933. Dat kwam omdat er in 1932 nog maar een halve Raadhistoren stond en deze dus eerst weer moest worden opgebouwd.
In 1925 ging de toren scheefhangen en vreesde men, bij het luiden van het klokje, dat de toren in elkaar zou storten. Het duurde nog tot 1932 vooraleer met de restauratie kon worden begonnen.
  terug