Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 24
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 242-1062-1062-137B-018B-022


Naastliggers vanHoogstraat 24
ten oostenHoogstraat 26
ten zuidenHerenwaltje 15
ten westenHoogstraat 22
ten noordende Hoogstraat


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053r van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 24Hoogstraat ZZ in de noorder nieuwe stad0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenFocke Beerns
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Tyallings bakker
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperBauck Harmens voor zich en haar kind, weduwe van
verkoperwijlen Wybe Seerps


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0058v van 19 feb 1625 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 24Hoogstraat ZZ, strekkende naar de Franekerpoort258‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Tyallings* bakker
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0152r van 16 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSibrant leidekker


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0163v van 27 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybrant Sytses


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0049r van 16 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0142r van 15 mrt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrandt Sydtkes leidekker


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0029v van 3 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Gerrits Terschelling


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0187r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 24Hoogstraat ZZ [staat: Lomberdtspijp (tegen)over wijlen Claes Valckens huis]50‑00‑00 gghuis
koperPieter Luitiens Roorda
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Auckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenwijlen vroedsman Yede Taekes
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperSjoerd Agessmid


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0040v van 20 apr 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytter Roorda mr. stadssmid


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0310v van 2 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 24Hoogstraat ZZ recht t.o. huis en brouwerij van w. Claes Valken137‑00‑00 gghuis
koperThijs Yppes mr. timmerman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Auckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTaeke Ydes
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperburgervaandrig Pytter Luytiens Roorda


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0333v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Roorda


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-106 , folio 32Hoogstraat 24huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerDirk Hessels
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑04‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0308r van 12 dec 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTijs Ypes mr. molenmaker


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-106 , folio 19vHoogstraat 24huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerTiaard Claessen cum soc.
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-106 , folio Hoogstraat 24huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerTjeerd Clasen cum soc.
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑06‑08 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0237av van 20 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 24Hoogstraat ZZ214‑00‑00 gghuis
koperClaes Joostes, gehuwd met
koperTjerke Jans
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenGerryt Jacobs kooltjer
naastligger ten zuidenJan Arjens
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Thijs molenmaker
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperAntje Jans, gehuwd met
verkoperJan Jopkesmr. bontwever


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0272v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAndrys Ymkes trekveerschipper
naastligger ten oostenRoelof Hendriks Surhuisterveen
naastligger ten oostenClaes Hendriks Surhuisterveen
naastligger ten oostenMartien Hendriks Surhuisterveen
naastligger ten oostenJanke Hendriks Surhuisterveen


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0278v van 13 dec 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkopers Andrys Ymkes c.s.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-106 , folio 20rHoogstraat 24huis
eigenaarAndrys Ymkes
gebruikerAndrys Ymkes
huurwaarde totaal17‑04‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑17‑04 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0154v van 19 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnderys Ymkes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-106Hoogstraat 24Andrys Ymkes, bestaande uit 1 persoon03‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0086v van 5 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 24Hoogstraat ZZ 1 huis van de hoek van de Zoutsloot200‑00‑00 cghuis
koperHendrik Duiman, gehuwd metsuikerrafineerder
koperKnierke Urks
huurderAlbert c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperJan Sikkesbontwever en winkelier


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-106 , folio 20rHoogstraat 24huis
eigenaarAndrys Ymkes
gebruikerAndrys Ymkes
huurwaarde totaal17‑04‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑02‑08 cg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0160v van 24 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 24Hoogstraat ZZ bij de Rodeploegspijp250‑00‑00 cghuis
koperAugustinus Fredericus Christiaan Scheerder, gehuwd met
koperPytje Annes
huurderN. N. 15‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Beernds stoelmaker
naastligger ten zuidenJan Beernds stoelmaker
naastligger ten westenJacob Simons
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperHendrik Duman, gehuwd met
verkoperKnierke Urks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Fredericus Christiaan Scheerder x Pytje Annes kopen huis in de Hoogstraat omtrent de Rodeploegspijp, bewoond door de kopers voor 15 cg. Geen grondpacht. Ten O. en Z. stoelmaker Jan Beernds, ten W. Jacob Simons, ten N. de straat. Gekocht van Hendrik Duman x Knierke Urks, voor 250 cg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-106 , folio 20rHoogstraat 24huis
eigenaarHendrik Duman
gebruikerHendrik Duman
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-106 , folio 20rHoogstraat 24huis
eigenaarHendrik Duman
gebruikerHendrik Duman
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-137 , folio 39vHoogstraat 24huis
eigenaarAugustinus Christiaans wed.
gebruikerAugustinus Christiaans wed.
huurwaarde22‑00‑00 cg
gebruikerJelger Hessels
huurwaarde16‑00‑00 cg
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0252r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 24Hoogstraat ZZ [staat: Hogerstraat] bij de Rode Ploegspijp105‑00‑00 gghuis
koperDouwe Arjaans mr. schoenmaker
laatste bewonerwijlen Piettje Annes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Beernds
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Beernds
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob Simons
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-137 , folio 39vHoogstraat 24huis
eigenaarDouwe Arjens
gebruikerJohannes Akkerman
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0152r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouwe Arjens


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0173v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van wijlen Evert Jans


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0327v van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-137 , folio 39vHoogstraat 24huis
eigenaarDouwe Arjens
gebruikerJohannes Hoffius
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0108v van 7 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0281r van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Arjen Douwes


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-130, pag. 28Hoogstraat 24Johannes Jans turfdrager


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0100v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 24Hoogstraat ZZ bij de Roode Ploegspijp125‑00‑00 cghuis
koperKlaas Pieters de Jong, gehuwd metmr. metselaar
koperTrijntje Jurjens
huurder voor 2 jarenJohannes Hoffius c.u.26‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHarke van der Stok c.soc.
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Evert Hendriks
naastligger ten westende weduwe van wijlen Evert Hendriks
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2Tiettje Arjens, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Sikke van Laan
verkoper van 1/2Bentskje Rientzes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Arjen Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKlaas Pieters de Jong mr. metselaar x Trijntje Jurjens koopt huis zz. Hoogstraat bij de Roode Ploegspijp. Ten O. Harke v.d. Stok, ten W. en Z. Evert Hendriks, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van Tietje Arjens wv Sikke van Laan en Beitske Pieters wv Arjen Douwes, elk voor 1/2 als erven van hun mannen.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0107r van 9 dec 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Sikke van der Laan


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-137 , pag. 39Hoogstraat 24Claas Pieters Metzelaar 1‑00‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-018Hoogstraat 24Klaas P de JongKlaas P de Jongmetzelaar


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 75 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-018Hoogstraat 24Ytje Hendriks Bleeker, overleden op 20 december 1826vrouw van Romke Jacobs Bakker, mr. verver/glazenmaker (Hoogstraat B 18, voorheen St. Jacobsstraat C 109), moeder van Jacob, idem en minderjarige Hendrik, Klaas, Jan, Trijntje en Sible Romkes Bakker. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 80 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-018Hoogstraat 24Grietje Romkes Bakker, overleden op 30 december 1826dochter van Romke Jacobs Bakker, mr. verver/glazenmaker (Hoogstraat B 18) en wijlen Ytje Hendriks Bleeker (overleden 20/12/1826), zuster van Jacob, idem en minderjarige Hendrik, Klaas, Jan, Trijntje en Sible Romkes Bakker. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 455Hoogstraat 24Lolke IJlstra pakhuisknegtHarlingenhuis (42 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-018HoogstraatHielkje Clamstra53 jHarlingenv, protestant, weduwe
B-018HoogstraatJolle J Kanonrijder [Kanonrij]23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-018Hoogstraat 24Roelof Steinfoortegeb 1797 prov, huwt met Edzardina Crop, rijkscommies; bev.reg. HRL 1851 wijk A-154 wijk B-0180


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-018Hoogstraat 24Teunes van Kootengeb 24 jun 1796 Heeg, DG, A mei 1853 Sneek; bev.reg. HRL 1851 wijk B-018, wijk F-264


1856 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 14 nov 1856
vermeld alsgeschat adresbericht
B-018Hoogstraat 24Huizinge c.a. in de Hoogstraat, mede-eigenares de wed. Wessel, IJlstra. Finaal verkocht op 26 nov 1856 koffijhuis Rusland bij Simmer door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 325.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 455Hoogstraat B-018Klaas K. Wassenaar woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 455Hoogstraat B-022 Gerrit Jans Blom woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 455Hoogstraat 24 (B-022)Klaas Hagedoornwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 24J. Flietstrawagenmaker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 24J. (Jacoba) de Vries


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 24beeldbepalend pand6 van 10


2023
0.11705303192139


  terug