Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 41
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Anjelierstraat 41(niet bekend)(niet bekend)B-161*B-215
 huisnummer lager  huisnummer hogerLiemendijk 24(niet bekend)(niet bekend)B-161*B-220


Naastliggers vanAnjelierstraat 41
ten oostenLiemendijk 38
ten zuidende Anjelierstraat
ten westenAnjelierstraat 39
ten noordenLiemendijk 24


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0266r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0266r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenP. de Boer


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0266r van 4 jun 1809 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 41Anjelierstraat NZ [staat: Liemendijk] wijk B-16189‑00‑00 CGdubbel huis oostelijk gedeelte
koperBeerend Pol, gehuwd met
koperMartha van Dam
huurderHendrik Werner
huurderWiepkje Klaver
huurderwijlen Andries Hendriks
naastligger ten oostenLiemendijk [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Dirks
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenP. de Boer
verkoperAnna van Aarsen, weduwe van
verkoperwijlen Claas Heins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerend Pol x Martha van Dam kopen een dubbel huis B-160 en B-161 op de Liemendijk, nu gehuurd door Hendrik Werner c.u. en Wypkje Jacobs wv Andries Hendriks. Geen grondpacht. Ten Z. de straat, ten N. P. de Boer. Gekocht van Anna van Aarsen wv Claas Heins, voor 89 cg.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-161Anjelierstraat 41Berend Johannes Pol... 1814. (GAH204); id. van wijk B-160; gebruiker Pieter Bruining, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk B-161; gebruiker Willem Lodewijks, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk D-113; gebruikers Jouke Jolles ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-161Anjelierstraat 41Willem Lodewijkszie: Groen; huwt met Hijlkje Scheltes (Stinstra); kind: Schelte Willems, geb 14 mrt 1810, ged 1 apr 1810 Grote Kerk HRL; gebruiker van wijk B-161, sjouwer, eigenaar is Berend Pol, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-161Anjelierstraat 41Berend Pol Willem Lodewijks sjouwer
B-161Liemendijk 24Berend Pol Willem Lodewijks sjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 44Anjelierstraat 41Berend PolkramerHarlingenhuis (33 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 44Liemendijk 24Berend PolkramerHarlingenhuis (33 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-161Anjelierstraat 41Andries Jans van der Woude... Jacobs; huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1849; oud 62 jaar, geb Oenkerk en wonende te HRL. 1839, wijk B-161; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-161Anjelierstraat 41Geertje Plekker... ovl 2 apr 1865 HRL, huwt met Rommert Radema, (gk), Dirk W. Jansen en Douwe Rinkema, N.H., ovl wijk B-161, dv Job P, en Jaike ...; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk B-168, wijk H-004, wijk I-016, supp wijk ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-161KarremanstraatAndries van der Woude62 jOenkerkm, protestant, gehuwd
B-161KarremanstraatAndries van der Woude62 jOenkerkm, protestant, gehuwd
B-161KarremanstraatSjoerdtje Sjaarda39 jWirdumv, protestant, gehuwd
B-161KarremanstraatSjoerdtje Sjaarda39 jWirdumv, protestant, gehuwd
B-161KarremanstraatJan van der Woude2 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
B-161KarremanstraatJan van der Woude2 jAlmenumm, protestant, ongehuwd


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 42 van 13 mei 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-161Anjelierstraat 41koopaktefl. 180huis B-161
 
verkoperKlaas Hilles Adema (te Kimswerd)
koperDouwe Gerrits de Vries (te Almenum)


1850 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51028 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 31 van 18 mei 1850
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-161Anjelierstraat 41koopaktefl. 190huis op de Liemendijk, B-161
 
verkoperDouwe Gerrits de Vries (te Almenum)
koperJacob Jobs Plekker


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-161Anjelierstraat 41Grietje van der Walgeb 2 sep 1801 HRL, turfmeetster; bev.reg. HRL 1851 wijk B-161


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-161Anjelierstraat 41Sjoerdtje Sjaarda... HRL 1851 wijk A-224, 229, wijk D-127, wijk H-091; oud 39 jaar, geb Wirdum en wonende te HRL. 1839, wijk B-161; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 44Liemendijk B-161Geertje Jobs Plekkerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 44*Anjelierstraat B-215Johannes Langenhorst en medeëigenarenwoonhuis
Sectie A nr. 44*Liemendijk B-220Johannes Langenhorst en medeëigenarenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 44Anjelierstraat 41 (B-215)Klaas Flietstrawoonhuis


1905 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 17 mrt 1905
vermeld alsgeschat adresbericht
B-161Anjelierstraat 41Woon- en winkelhuis waarin koemelkerij en vethandel aan de Anjelierstraat nos. 39 en 41, in eigen gebruik bij k., flietstra. Finaal verkocht op 22 mrt 1905 in de Korenbeurs door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 1476.


1905 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 17 mrt 1905
vermeld alsgeschat adresbericht
B-161Liemendijk 24Afzonderlijk verhuurde woning aan de Liemendijk no. 24, in huur bij a., hopman. Finaal verkocht op 22 mrt 1905 in de Korenbeurs door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 444.


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Anjelierstraat 41 Jan van der Zeeexportslagersknechtf. 600f. 500


1923 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 10 dec 1923
vermeld alsgeschat adresbericht
B-161Anjelierstraat 41Het woonhuis w.i. slagerij met stalling aan de Anjelierstraat nos. 39 en 41, in eigen gebruik bij den heer k. v.d., heide. Finaal verkocht op 12 dec 1923 in de Beurs door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 1556.


1923 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 10 dec 1923
vermeld alsgeschat adresbericht
B-161Liemendijk 24De woning aan de Liemendijk no. 24, in huur bij r., schaafsma. Finaal verkocht op 12 dec 1923 in de Beurs door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 509.
  terug