Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 19(niet bekend)(niet bekend)B-153*B-205
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 21(niet bekend)(niet bekend)B-154B-206


Naastliggers vanAnjelierstraat 19
ten oostenLiemendijk 12
ten zuidenAnjelierstraat 21
ten westenLiemendijk 8
ten noordenLiemendijk 12


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 92 van 4 dec 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-153Anjelierstraat 19koopaktefl. 98huis B-153
 
verkoperJan van Wieringen
koperWillem Dirks (c.u.)


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 111 van 12 dec 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-153Anjelierstraat 19cessiefl. 98renversaalbrief betreffende B-153
 
cedentJanke Wiebrens
cessionarisPerkje Bonnes (wv Bernardus Koelmans)
schuldenaarWillem Dirks (c.u)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-153Anjelierstraat 19Willem Dirks Bloemer... huw 1816, ovl 1817, huw 1832, ovl 1866, BS Franeker ovl 1834, ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk B-153, wewer, 1814. (GAH204); voogden bet f. 19:19:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door IJsbrand Heins bi ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-154Anjelierstraat 21Simon Sjoerds Wyma... kind: Sjoerd Simons Wyma, geb 18 jan 1782, ged 29 jan 1782 Grote Kerk HRL; erven S.S. eigenaar van wijk B-154, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk B-163, tuin & zomerhuis; gebruiker Jacobus Schotanus wed; 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-153Anjelierstraat 19Willem Dirks Bloemen Willem Dirks Bloemen wewer
B-154Anjelierstraat 21Simon Wijma erven ledig


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 33Anjelierstraat 19Sikke Everts WijnaldakoopmanHarlingenpakhuis (36 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 33Anjelierstraat 21Sikke Everts WijnaldakoopmanHarlingenpakhuis (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-153Anjelierstraat 19Antje Sjierks de Boer... de B., en Pietje Hendriks dekker; BS huw 1823, ovl 1847, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156, wijk B-153, VT1839 wijk B-144, bev.reg. HRL ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-153Anjelierstraat 19Grietje Rients Onrust... O, en Joukje Jans vd Wal; BS huw 1830, ovl 1845, ovl 1879; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-153; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-153Anjelierstraat 19Jan Janzen van der Molen... en Pietje Tijsses Stoef; BS huw 1830, ovl 1845; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, baantjer, wijk B-153; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-154Anjelierstraat 21Pieter ten Brug... B-068, wijk D-182, wijk F-153; oud 42 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk B-154; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-153KarremanstraatJan van der Molen36 jbaantjerHarlingenm, protestant, gehuwd
B-153KarremanstraatGrietje Onrust38 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-153KarremanstraatJan van der Molen9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-153KarremanstraatPieter van der Molen4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-153KarremanstraatRients van der Molen5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-153KarremanstraatJoukje van der Molen7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-153KarremanstraatPietje van der Molen6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-154KarremanstraatPieter ten Brug42 jschippersknegtFranekerm, rooms katholiek, gehuwd
B-154KarremanstraatJohanna Farro26 jSexbierumv, protestant, gehuwd
B-154KarremanstraatHeerd ten Brug10 jFranekerm, rooms katholiek, ongehuwd
B-154KarremanstraatHermanus ten Brug5 jFranekerm, rooms katholiek, ongehuwd
B-154KarremanstraatTrijntie ten Brug3 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-154Anjelierstraat 21Geertje Westerhoek, overleden op 3 april 18411 jr, overleden Liemensdijk B 154. (CzOG nr. 68) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-153Anjelierstraat 19Pieter Jans van der Molen, overleden op 27 november 1844(Certificaat van onvermogen), 9 mnd, overleden Liemendijk B 153. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-153Anjelierstraat 19Joukje Jans van der Wal, overleden op 30 september 1847(Certificaat van onvermogen), 81 jr (geboren 1766), overleden Liemendijk B 153, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-153Anjelierstraat 19Antje de Boergeb 30 jun 1794 HRL, A dec 1862 Wijns no. 1; bev.reg. HRL 1851 wijk B-153, bev.reg. HRL 1860-1880; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-144; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-153Anjelierstraat 19Gerritje Ulbes Dreyer... Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-006, 8, 61, 100, wijk B-153, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-153Anjelierstraat 19Jan Jans Koster... Bernardus K, en Klaaske Groeneveld; BS ovl 1855, BS Franeker huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk A-169, wijk B-153, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-153Anjelierstraat 19Pieter de Boergeb 14 sep 1804 Leeuwarden, ovl 4 mei 1884 HRL, Rooms Katholiek, panbakker, ongehuwd, zv Sjierk de B., en Pietje Hendriks dekker; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk A-190, wijk B-153, wijk H-002


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-153Anjelierstraat 19Pietje Hendriks Dekker... en Grietje ... ; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk B-153; oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-022; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-153Anjelierstraat 19Wytse Fredriks Fielbach... en Catharina Posthuma; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-153, 185, wijk A-006, 8, 61, 100, wijk D-144; oud 30 jaar, (vnm: Willem), geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-154Anjelierstraat 21Antje Gerbens Wielinga... Klases W, en Liesbet Luitjes vd Zee; BS ovl 1812; 1828 huwelijken, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk B-154; A.G.W. huisvrouw van Joh. Pieters Weezen, eigenaresse van perceel nr. 60 te HRL, woonplaats HRL, legger ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-154Anjelierstraat 21Johannes Pieters Weezen... 1828, boendermakersknecht, zv Pieter W, en Gezina Harmens; BS huw 1828, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk B-154 oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-149; ... (alles)


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-153Anjelierstraat 19Antje Bettings de Boer... 3 jun 1861 HRL, huwt met Barend Roelofs Kroese op 12 aug 1816 HRL, huw.afk. 7 en 14 jul 1816, ovl wijk B-153, dv Betting Alberts de B., en Pietje Jans Schaafsma; BS huw 1816, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-162; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 33Liemendijk B-154Grietje Wijnalda vrouw van B.J. Hoffingawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3476Anjelierstraat B-205Erven Geertje Wijnalda, vrouw van Brant Hoffingawoonhuis
Sectie A nr. 3477Anjelierstraat B-206Erven Geertje Wijnalda, vrouw van Brant Hoffingawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3476Anjelierstraat 19 (B-205)Jelle de Jong (en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 3477Anjelierstraat 21 (B-206)Klaas Schefferwoonhuis


1923 - variabron: Raadsvergadering 8 oktober
adresgegevens
Anjelierstraat 19Onbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Anjelierstraat 19H. de Vriesopperman
  terug